Diskuze k článku

Nevratné důsledky stávající globální ekonomické krize

Příspěvků 17

20.9.2011 9:03

pôvod krízy

ppppp 178.?.?.?

Človek pracuje v prospech ostatných, keď chce, alebo keď musí.
Keď musí, tak popritom môže aj trochu chcieť. Motiváciou na to, aby chcel je viera v niečo. Motiváciou toho, že musí je nedostatok základných potrieb.

Základná otázka je, akú "daň" ide stiahnuť z človeka. Dnes sa sťahuje, ale vyššieuvedené motivácie klesajú. Čím motivovať človeka. Pekným autom, pekným domom, frajerkou a ďalšími "drobnosťami" ? Možnostou mať moc, firmu, spoločenské postavenie, uznanie ? Príde k rovnováhe medzi tým, čo človek chce/musí, a čo je ochotný/dokáže pre to urobiť.

Podľa mňa je elementárny pôvod krízy v masívnom porušení tejto rovnováhy. Privysoká pracovná "daňová" a administratívna záťaž pre tých, čo pracujú a príliš neistá budúcnosť, slabé výhody a garancie od štátu za to, že doň prispievam. Štát sa začína chovať viacej mafiánsky, než hospodársky. Išlo by rozoberať jemnejšie, či tí dnešní "kormidelníci" dokážu presvedčiť "cestujúcich", že idú smerom, ktorý im prospeje, alebo aspoň umožní únosné "cestovanie". Ak však kormidelníci skĺzli do polohy lúpežníkov, aj mentálne(mediálne práčky), že už aj decku je to podozrivé, tak je jasné, že cestujúci sú prinajmenšom dezorientovaní, aspoň do doby, kým nepocítia, že im tečie do topánok.

253689

20.9.2011 11:08

doplňky - a co dál...

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Děkuji autorovi za aktivování pojmu "samořiditelnost", cizím slovem "autoorganizace". Dostáváme se tak k řešení současného stavu, se kterým tvůrci "Protokolů sionských mudrců" nepočítali.
A se kterým asi nepočítá ani autor článku.

Proces růstu a rozpadu systémů je postavený na "překlopení směru", kdy původní myšlenka k sobě nejprve přitahuje množinu podobných až do stavu, kdy je nutné vytvořit vrstvy podobností, které nutně vedou k vytvoření "řídícího centra" pro tyto vrstvy. V řídícím centru pak dochází ke stejnému procesu růstu podobností a dělení do "vrstev řízení" - ALE V OPAČNÉM SMĚRU - v protisměru k množině těch, co do systému teprve vstupují. Třecí plochy mezi vrstvami pak řídí ti, co systém založili - to autor popisuje dobře. V popisu je příklad učitele a jeho dvou nástrojů (pochvala nebo trest), peníze dnes zastupují úlohu učitele, práce a odpočinek jsou pak náhradou pochvaly a trestu.

Cílená a tvrdě vyžadovaná jednosměrnost rotace peněz (pracuj= dostaneš prachy = můžeš odpočívat) uplatňovaná mocnými už od od sociálního pravěku (mýtus o křesťanství)- vedla vždy k nutnosti válek, ničících dobový vrchol zpracovaných poznatků, vyjádřený skrze technologie komunikace.
Teprve v době elektřinou provázaného řízení událostí (autor užívá termín "technotronní vektor ekonomického a sociálního rozvoje"[mrknutí jedním okem] je možné rozeznat řídící struktury, nadřízené těm, kdo ovládají "kasino" papírků imitujících hodnotu vykonané práce.

253692

20.9.2011 11:10

RE: doplňky - a co dál...

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 253692

Jazykem, nadřízeným jazyku číslic je jazyk etnický, ze kterého lidstvo v průběhu mnoha milionů let ((jsme jen dalším výhonkem lidstev ("na bázi uhlíku"[mrknutí jedním okem], obývajících tuto galaxii))oddělilo "kategorii velikosti" a vytvořilo sadu symbolů a vztahů, kterými lze popisovat mikro a makro pohled na jevy v prostoru - mate/matiku.
Hebrejština, jazyk egyptských kněží, je částí jazyka Atlantské civilizace. Nahrazení číslic v "latince" symbolikou "arabských", původně indických symbolů vedlo skupinu okolo Ježíše k poznání programu pro "náš letopočet".
Zásadním narušením tohoto "programu pro vstup" (křest) mezi vyspělejší civilizace bylo odstranění stati o reinkarnaci z Bible císařem Konstantinem ve třetím století n.l.
Odtud lze sledovat vývoj "modulu urychlení vývoje", kterým je PRINCIP ZISKU. Jeho kapacita byla patrně naplněna v roce 2008 v době krachu hypotéčních úvěrů v USA. I tato krize byla řízena "protokolem sionských mudrců", ale překotný rozvoj "technotronní sítě", modelované penězi způsobil a způsobuje stále větší zkraty v komunikaci těch, kdo práci s "poukázkami na pracovní volno" řídí.

Je tedy na čase změnit směrování. Směrování myšlení samozřejmě, o řízení jiného směru mocným nikdy nešlo. A čím se tento opačný směr zajistí? No přeci tím, co jej vytvořilo - peníze/mi/. Zpětný směr "ke mně" zdánlivě absurdním výkladem slabiky "mi" v závorce naznačuje bystřejšímu čtenáři úlohu pokladu, kterým je naše mateřština.

253693

20.9.2011 11:11

RE: doplňky - a co dál...

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 253693

Mediální sled polopravd stále bezradněji udržuje mýtus moci, sdílené pomocí peněz, lidé postupně poznávají kvality života, kde peníze nehrají klíčovou roli. Odtud pak vede cesta nejen k jinému pohledu na životní cíle, ale vedlo vekou část populace k formování protisíly k materiální vědě - k duchovním poznatkům a dovednostem - a dochází postupně k současnému propojování poznatků materiálních a mentálních v pochopení úlohy dvou rozhodovacích struktur v člověku.

Pan Gordějev nepopsal pozitivní, a tím i pravděpodobnější vývoj situace v populaci země. Heslo "hůř už bylo" vede lidi zatím jen k apatii, ale později, s akceptováním nových poznatků o tom, čím je vlastně lidská "dvojbytost" v prostoru téhle galaxie, dojde k zásadní změně v přístupu k tomu, co projekt "Č+L+O/věk" (už podruhé) nabízí. Vedle "pulzního" modelu atomu, pochopení nedílného spojení ČAS=POHYB a tím i dočasného oddělení hmotné a nehmotné (informační) složky prostoru právě nabídka pojmu "AUTOORGANIZACE" (samořiditelnost) dovede populaci k nové formulaci pojmu bůh do jiné trojice(POHYB=ČAS=BŮH), kde středová pozice prostředního slova určuje v abecedě POČÁTEK, a středová pozice všech symbolů písmen v písmenu "Č" určuje jazyk+etnikum, který/které převezme úlohu hebrejštiny - a tedy i zodpovědnost za to, co na Zemi opravíme a vytvoříme.

Klíčovým řešením pro příští roky je dokončení a realizace projektu "Základní příjem", který jsem už vícekrát zmiňoval. Bude k němu zapotřebí vysvětlit logiku "zdanění práce strojů" a nechat část populace vykoupat se v prostředí, kdy si každý nutně uvědomí hranici svých možností "se uživit".

..některé podstatné texty pro chápání jiného výkladu "účinku sil v prostoru" najdete v průběhu listopadu na "síti sítí".
JanKo/ňas

253694

20.9.2011 14:03

RE: doplňky - a co dál...

martas300 68.?.?.?

Reakce na 253694

Pane Janko,stale se marne snazim pochopit jakou ze to ulohu muze hrat nase materstina.Jiz to naznacujete ponekolikate,ale zdase ze nejsem tak bystrej.Mohl bych Vas poprosit o podrobnejsi vysvetleni ?

253697

20.9.2011 18:09

RE: doplňky - a co dál...

fohat 46.?.?.?

Reakce na 253697

žertovně češtině říkám hebrejština pozpátku....ovšem sekundové impulzy Atmana svou JEDNODUCHOSTÍ ovlivnují rust figury smrtelné k pojmu nesmrtelnosti.

253701

20.9.2011 21:54

RE: doplňky - a co dál...

fohat 88.?.?.?

Reakce na 253701

tento pán již má jasno,http://www.youtube.com/watch?v=GnzbuO1ycIg&list=FLohaB7dEdkNBFGmq0Zekq9w&index=21

253708

20.9.2011 18:25

RE: doplňky - a co dál...

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 95.?.?.?

Reakce na 253697

V podstate akýkoľvek súčasný slovanský jazyk bude dobrý, pretože nesú v sebe prvky praslovanského jazyka, ktorý bol na tieto účeli ideálny.
Ktovie možno sa praslovanský jazyk sa znova vzkriesi v trocha inej forme (sú na to pokusy).

Toto je len na doplnenie prípadnej Jankovej odpovede.
Povedal som to len tak na margo.

253702

20.9.2011 20:51

RE: doplňky - a co dál...

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 253702

..ano Oracle, každý jazyk si dříve nebo později najde propojení asociací tak, aby lidem pomohl k variabilitě jejich existence zas trochu jiným způsobem.
Nevím, jestli na Slovensku je někdo jako u nás byl pan Antonín Horák (O Slovanech úplně jinak), kdo by popsal kostru vývoje komunikace podobně....

253706

21.9.2011 14:40

Slovio - Medzinárodný jazyk

Oli63 88.?.?.?

Reakce na 253706

Čo tak skúsiť SLOVIO. Autor jazyka je Slovák.

253728

21.9.2011 18:13

RE: Slovio - Medzinárodný jazyk

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 253728

Oli, pan Hučko zřejmě podcenil jednu vlastnost přírody - růst a zánik v přísné posloupnosti kroků.
Jeho "Slovio" je umělý jazyk. Tím netvrdím, že je špatný, ale jen to, že jde o slepenec potřeb, kdy jeho základna (idea) nevychází nevychází z potřeby měnit materiál nebo společenské systémy. Vznikal zřejmě z potřeby zjednodušit (spojit) komunikaci stejnými prostředky - písmena za písmena, s využitím převažujících asociačních řad mnoha slovanských národů.

Princip podobnosti (písmena za písmena) ale nemůže přinést takový efekt jako princip rotace anebo princip opaku.
Počítačové jazyky jsou postavené na principu opaku (místo písmen nejen že používají "počet" ale i ten je pouze značkou "pohybu". Proud prochází (1), proud neprochází (0) To byl skok ve vývoji komunikace - proto se také "počítače" rychle rozšířily, jejich potenciál lidi inspiroval.

A čeština je produktem rotace. Rotace jazyků, které byly inspirovány tím, že veškeré předchozí poznatky byly přepsány do nové struktury dvou komplementárních jazyků, Latiny a matematiky.

Bohužel vysvětlit vám celý proces, jakým naše planeta přišla do stavu, kdy byla schopna spojit zbytky atlantského jazyka (hebrejštiny), který sám už byl vrcholnou formou komunikace v jiných planetárních soustavách v galaxii - to asi přesahuje úhly pohledu zdejších čtenářů, budu se tím zabývat na svém webu.

Čeština se zcela přirozeným postupem ohýbání asociačních řad (model slangu, přizpůsobení profesi) stala spojovacím článkem mezi sanskrtem a hebrejštinou. Tomuto spojení předcházelo spojení češtiny s matematikou, důkaz jsem sepsal už v roce 2001.
V současnosti probíhá proces transformace myšlení a vnímání, které bude akcelerováno jiným popisem vztahů v prostoru.

Po dokončení základních textů otevřu polemiku na svém "ovčím" webu.

253732

20.9.2011 18:53

RE: doplňky - a co dál...

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 253697

Martasi, pokusím se odpovědět na příkladu.
Před vytvořením jazyka počítačů nikdo nemohl vědět, že se s jeho pomocí může na ploše obrazovky (dnes už i v holografické třírozměrné projekci) zobrazit libovolný reálně neexistující, ale pohyblivý předmět či celé prostředí (např. film Avatar).
Je to vždy jazyk, co posouvá znalosti lidstva o nějaký kus dál. Expanze latiny do Evropy a expanze angličtiny a jazyka počítačů do celého světa to dokazují.
Zároveň platí, že modelování budoucnosti je odvislé od znalosti historie, od dat a informací, zachovaných v nějaké hmotné či polohmotné formě "zápisu různými symboly".
A nějakým řízením osudu jsem zkrátka byl připravený pochopit skrytou (?) souvislost mezi matematikou a češtinou, najít společného jmenovatele mezi nimi a způsoby, jak postupně opravit chyby, které způsobilo aplikování matematiky na pohyby ve fyzickém a mentálním prostoru. Je to na dlouhé vyprávění, možná se k němu dostaneme, možná štafetu převezme někdo další. příroda tak funguje.

Je těžké popsat budoucí úlohu češtiny ze stejných důvodů, z jakých nebylo možné v počátcích používání počítačových jazyků předpovědět, jak a kdy vznikne film "Avatar" anebo třeba mobil.
Nevím, jestli vás moje odpověď uspokojí, na jinou zde není prostor.

253703

21.9.2011 0:39

RE: doplňky - a co dál...

martas300 68.?.?.?

Reakce na 253703

Skoda ze neni vice prostoru pane Janko,ale i tak diky moc za Vasi odpoved.Knihu o Slovanech uplne jinak od pana Horaka jsem si objednal a mam ji jiz doma,ale jeste jsem nemel cas si ji prostudovat.

253710

21.9.2011 14:10

RE: doplňky - a co dál...

Protiproud 109.?.?.?

Reakce na 253694

Že já jsem sem tehdy dával odkaz na ten film ZP! Nemůžeš se té myšlenky pořád zbavit, že? Bylo by to příjemné, ale to by musela přijít nějaká pořádná pecka do hlavy všech lidí, aby se to dalo do pohybu. Nevím, nevím.

253726

21.9.2011 23:15

RE: doplňky - a co dál...

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 253726

...někdy stačí zalívat semínko....
jakmile se prosákne, jak ti filištínští vlastně vytvořili tu nesplatitelnou finanční hyperbolu - pak bude rozdávání papírků na zboží zcela přirozenou cestou k návratu. Rozumnou rychlostí rozdávání pak dojde populace k poznatku, že prázdné regály se zas musí naplnit - a tedy chodit do práce.
Rozdíl bude v tom, že si každý líp rozmyslí, která práce mu bude vyhovovat.
...a vo...votom...vo tom to je.
Když to šlo v Lybii, tak proč ne jinde....

253738

20.9.2011 14:01

kam a istejšie

ppppp 178.?.?.?

Bolo by treba si brať príklad hlavne od ľudí, ktorí si svoje teórie aj vyskúšali, a mali aj nejaké výsledky:

Příčinou krize je především morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi...

http://www.tomasbata.com/audiobook.html?lang=cs
http://www.sme.sk/diskusie/1894254/3/Sulik-zvolal-...
http://www.sme.sk/c/6063084/sulik-zvolal-poslancov...

253696

22.9.2011 22:20

Vážení tomu se prostě říká souhrně fyzika

princ harry 90.?.?.?

Ta funguje na každé úrovni a je též zodpovědná právě za dynamiku změn, rozkladu a skládání, a přitom mající daleko k rovnovážnému stavu dále, musí existovat nějaký vůči ní vnější neustále působící zdroj obecné energie..já o tom mluvím pochopitelně svou neakademickou řečí zde :
http://www.czechwealth.cz/komunikace-online/znalos...

To není žádná novinka vesmír se zkrátka musí rozpínat světelnou rychlostí proto nakonec zvítězí rozpínání a tedy změna-vývoj-exploze nad implozí [chechtot]

253771

Příspěvků: 17

20.09. 09:03 ppppp  pôvod krízy
20.09. 11:08 janko  doplňky - a co dál...
20.09. 11:10 janko  RE: doplňky - a co dál...
20.09. 11:11 janko  RE: doplňky - a co dál...
20.09. 14:03 martas300  RE: doplňky - a co dál...
20.09. 18:09 fohat  RE: doplňky - a co dál...
20.09. 21:54 fohat  RE: doplňky - a co dál...
20.09. 18:25 Oracle  RE: doplňky - a co dál...
20.09. 20:51 janko  RE: doplňky - a co dál...
21.09. 14:40 Oli63  Slovio - Medzinárodný jazyk
21.09. 18:13 janko  RE: Slovio - Medzinárodný jazyk
20.09. 18:53 janko  RE: doplňky - a co dál...
21.09. 00:39 martas300  RE: doplňky - a co dál...
21.09. 14:10 Protiproud  RE: doplňky - a co dál...
21.09. 23:15 janko  RE: doplňky - a co dál...
20.09. 14:01 ppppp  kam a istejšie
22.09. 22:20 princ harry  Vážení tomu se prostě říká souhrně fyzika

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 64 čtenářů částkou 16 204 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 1

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 2

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Zpěváka vyhodili ze soutěže, protože kritizoval opatření proti kovidu. 08.01.21 11:34 Německo 2

Měnové kurzy

USD
21,66 Kč
Euro
26,16 Kč
Libra
29,42 Kč
Kanadský dolar
16,98 Kč
Australský dolar
16,65 Kč
Švýcarský frank
24,32 Kč
100 japonských jenů
20,90 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,77 Kč
100 maď. forintů
7,28 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,29 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 822,05 Kč
1 unce stříbra
541,57 Kč
Bitcoin
786 034,04 Kč

Poslední aktualizace: 18.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 310