Diskuze k článku

Dr. Hans/Hermann Hoppe o neproveditelnosti celosvětové vlády a selhání západního stylu demokracie

Příspěvků 28

27.4.2011 8:18

Myšlenky zajímavé ale ..

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Nevím jestli jsou vůbec realizovatelné. Jsme připraveni být aktivními články v rámci komunity nebo raději přenecháme vládu nad námi zastupitelům a budeme se bezstarostně válet doma u TV ? Mnozí jistě odpoví, že jsou připraveni se na správě věcí veřejných podílet a mnozí se raději budou válet, nechají odpovědnost na jiných a pak budou nadávat na korupci a další úlety zastupitelů.

Už dlouhou dobu uvažuji nad různými modely společnosti. Např. Šlo by to bez parlamentu a senátu ? Myslím, že určitě. Stačí speciální odborné týmy při vládě a na ministerstvech, které budou navrhovat zákony a legislativu a dál řešit příslušný odborný servis (provoz) státních institucí (úřadů). Ten kdo bude zákony a legislativu schvalovat budou ale sami lidé a ne parlament a senát jako dosud. Hlasování by mělo být elektronické (s použitím asymetrického šifrování a podepisování) a může být buď všelidové nebo odborné. Všelidové hlasování o návrhu se může týkat celospolečenských záležitostí jako např. intervence ve válce atp. a odborná varianta hlasování může probíhat např. takto: Každý občan bude mít podle svého vzdělání a zaměstnání určité "číslo odbornosti" což je role v systému poskytující práva k vyjádření se k určitému tématu. Pokud např. budu učitelem pak budu mít číslo odbornosti např. 458 a pokud bude probíhat schvalování zákona vztaženého k vzdělávání pak se budu moci z pozice své role hlasování účastnit. Učitelé se tak budou vyjadřovat ke vzdělání. Zemědělec, který o pedagogice nic neví se k ní vyjadřovat nebude ale bude se moci vyjadřovat k jiným zákonům vztaženým k zemědělství. Není problém aby lidé na vyšší (širší)odborné úrovni měli několik (odborností) rolí a tím i práv. V rámci systému je možné i dočasné přenechání vlastního hlasovacího práva vybranému zástupci (kolegovi atp.) a to buď na určité období nebo ve vztahu k určitému konkrétnímu hlasování. Pro schválení návrhu je samozřejmě nutná min. účast v systému registrovaných osob s hlasovacím právem.

Ve stejném IS by docházelo i samotnému schvalování personálního obsazení vlády a ministerstev (institucí) dle návrhu odpovědných osob tj. na návrh premiéra (vláda) dle návrhů ministrů (komunální obsazení institucí) atp. V případě vlády by šlo o všelidové schvalování - popř. kombinaci všelidového a odborného schvalování (zde by měl každý občan jeden hlasovací hlas ale např. při schvalování člena ministerstva školství by měli lidé s číslem odbornosti pro školství např. 300%-ní sílu hlasu oproti ostatním). Podobně lze přidělovat práva i regionálně (dle registrovaného bydliště) pokud by šlo o hlasování na regionální úrovni. Pochopitelně by bylo v rámci systému možné i okamžité odvolání těchto person těmi, kteří jim dali mandát k výkonu jejich funkce.

242733

27.4.2011 9:13

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

Vladimír Bílý vladimirbily (zavináč) post (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 242733

vidím, že zde popisujete prvky přímé demokracie...určitě by to byla možná cesta dál...jen se obávám, že situace okolo navýšení hlasů by byla automaticky problematická a díky elektronickému hlasování by byla šance pro zasvěcené tento hlasovací systém uchvátit a zfalšovat tyto volby jako třeba v USA..
Ale snad i to by šlo nějak technicky řešit a vyřešit....
Největší vliv by ovšem na hlasování měla média, ve kterých by byla vyvolávána všeobecná diskuze na brzy volená témata...a pokud se podívám na vlastníky médií a na jejich praktiky, obávám se, že by opět došlo ke krádeži lidských a občanských práv právě tím, že by se objevovaly na poslední chvíly před hlasováním různé kubiceho zprávy apod. Jako např. včera ona zpráva o 90% slevě na billboardy u čssd.....
Ten kdo vlastní moc,peníze a média, ovládá penězotoky a médiatoky...toho je nutno odstranit jinak....ač to zřejmně nebude ani košér ani legální...ale bude to legitimní !!!!
ač včera vláda nepadla, stále jí hrozí, že bude rozsápána davem..
A z predátora může být štvaná zvěř
Ukažte mi, že kdokoli z těch, kteří drží svou omezenou a dočasnou moc udělá něco pro spravedlnější systém...či svět
proč by si řezal kdokoli větev na které sedí ?
včerejší hlasování o důvěře vlády toho byla důkazem
revoluce(změna) bez krve je podvodem a iluzí
A je nutno obětí, aby byla výstraha pro ty, kteří se opět pokousí nám ukráct naše práva a pokusí se z nás nadělat otroky

242734

27.4.2011 9:44

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

kalik 193.?.?.?

Reakce na 242734

Obecně si myslím, že přímá demokracie je možná jen při principu jeden člověk jeden hlas a to u všech otázek společnosti (včetně odborných). Není možné vylučovat někoho z podílu na věcech veřejný z jakýchkoliv důvodů. Není možné si myslet, že Pepa od vedle z hospody nemůže rozumět školství, když přinejmenším jakýmsi školstvím prošel. I tento člověk by měl mít právo se k uvedeným věcem vyjádřit. Mnohdy může mít lepší vhled do problematiky než "odborník". Přenese se tak odpovědnost za věci veřejné na celou společnost (pozitiva i negativa). Lidé by se více angažovali, zajímali by se, vzdělávali by se. Ano, v přechodovém období mezi zastupitelskou a přímou demokracií to bude více problematické, ale tento proces učení se být integrálním členem společnosti je nutností. Navíc není nutné zavádět změny v demokracii skokově, ale zavádět přímou demokracii postupně.

242737

27.4.2011 10:16

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 242737

No .. na jedné straně souhlasím ale na straně druhé. Víte .. někdo v ústavní péči na psychiatrii je nesvéprávný a nemá volební právo ale i jeho se týká hlasování protože může mít dopad na jeho osobu. Např. pokud se bude hlasovat o principech ústavní péče tak se ho to jistě týká ale hlasovat nemůže. Co s tím ? Umožnit mu to ? [mrknutí jedním okem] Pochopitelně tato tématika prošla projednáváním u ústavního soudu a není to tak jak jsem napsal výše. I nesvéprávní mohou za určitých okolností volit.

Pokud je někdo odborně neznalý určitého tématu měl by se k němu opravdu vyjadřovat se stejnou sílou hlasu jako odborník ? Jistě jde o velmi problematické nastavení pravidel a proto se spíše než z vylučování občanů z hlasování přikláním pouze k zvyšování síly hlasu odborníků. Principem je tedy všelidové hlasování, kdy hlas odborníků nabývá větší váhy. Současně je zde možnost delegování volební (hlasovací) pravomoci na zvolené zastupitele jinak řečeno .. nerozumím jaderné energetice a proto svůj hlas deleguji na souseda Frantu Nováka, který na to má školy a ten návrh pánů z vlády určitě důkladně prostudoval. Osobně myslím, že hodně lidí deleguje svou pravomoc na dočasné zastupitele. Tento systém považuji za mnohem pružnější a ve vztahu k odborné profesionalitě za mnohem efektivnější. Otázkou zůstává jak občan najde ty odborníky na které deleguje své "konkrétní" hlasovací právo. K tomuto účelu mohou sloužit různé debatní a diskuzní servery, blogy atp. v rámci systému EGov které zároveň poslouží jako odborná "REKLAMA" pro potenciální adepty na delegování hlasovací pravomoci.

S posledními Vašimi větami souhlasím bezezbytku.

242740

28.4.2011 7:58

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

kalik 193.?.?.?

Reakce na 242740

Ano, je to logičtější, aby odborník měl větší sílu hlasu, ale bojím se ujmutí moci nad konkrétními oblastmi některými zájmovými skupinami, tak jako je tomu dnes. Navíc to sejímá odpovědnost za odborné otázky z veřejnosti, která se bude cítit "vyřazená" ze správy věcí veřejných. Může zase nastat situace jako dnes, že lidé budou politikou znechuceni, že stejně nemohou nic změnit a to je jednoznačně špatně. Právě proto navrhuju systém jeden člověk jeden hlas na vše. Angažovanost veřejnosti tak bude maximální. Odborníci by měli pouze veřejnosti podávat objektivní informace o daném problému (viz. ty servery), ale rozhodování bych nechal na všech lidech. I toho Frantu od vedle bych nepodceňoval, dnes pouze chlastá, ale jakmile zjistí, že s ním někdo počítá, angažuje se. Dnes ví, že nic nezmění a proto se o politiku nezajímá.

242787

27.4.2011 9:51

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 242734

Vlastně nejde o přímou demokracii ale polopřímou demokracii protože role zastupitelů zde přítomna je a je také klíčovou. Nejvíc kritizovaným argumentem je v případě přímé demokracie fakt, že se neodborná veřejnost vyjadřuje k odborným tématům. My ale z praxe víme, že se v našem typu demokracie neodborní (investoři) v parlamentu vyjadřují k věcem, kterým také nerozumí a jejich motivem při hlasování je především "kšeft". Mnou navržený systém tedy naopak na odbornost "hlasu" klade důraz a dává větší garance, že bude návrh posouzen a schválen VÝHRADNĚ odborníky zatímco lidé bez znalosti tématu a bez účelového zájmu na tématu se k hlasování vůbec nedostanou nebo se dostanou jen v omezené míře (s nižší sílou hlasu). Navyšování "síly" hlasů by samozřejmě probíhalo dle zákonem nastavených pravidel. Toho bych se nebál.

Ve vztahu k potenciálnímu uchvácení systému. Zde naopak je garance, že systém bude "neuchvatitelný", protože je zde možnost kdykoliv si ověřit jaký byl (je) Váš platný hlas v systému a to samozřejmě i zpětně. Aby někdo mohl uchvátit Váš hlas musel by vytvořit vedle reálné db nějakou falešnou a to za předpokladu důsledného dohledu nad systémem není možné. V tomto systému je tedy hlas každého voliče adresný a dohledatelný (voličem) a současně je díky použití asymetrického šifrování a podepisování celý proces anonymní. Dochází zde k šifrovanému ověření role v prvním kroku (ve vztahu k centrální registrační autoritě) a k povolenému úkonu (dle role) v rámci systému, který je opět šifrován. Tolik ve stručnosti k technickému řešení pro ošetření rizik.

Jsem rád, že jste se dotkl médií. Média pochopitelně mohou a také ovlivňují veřejné mínění a to často s použitím metod davové manipulace (metody psyops). Takovéto metody by bylo nutné omezit. Týká se to nejen otevřených kampaní ale i účelových průzkumů a anket a dalších metod. Současně by s použitím tohoto systému nedocházelo k volbě velikých stran ale konkrétních osob - odborníků pro konkrétní pozice, kteří by se na kandidátku při volbách dostali na základě občanských návrhů nebo návrhů zastupitelů zvolených v předchozích volebních kolech (premiér atp.). Zásadním problémem současného systému je fakt, že velké skandály vztažené k jednotlivcům poškozují celou stranu. To je vlastně současně i účelem celých diskreditačních kampaní. V systému bez parlamentu, senátu a politických stran by se manipulační vliv médií neprojevil na celé "skupině" ale měl by vliv pouze na konkrétního jednotlivce. Aféra Bárta by tedy byla pouze aférou Bárta a ne aférou VV. Bárta by se mohl obhájit a očistit a získal by zpět důvěru nebo by odešel a nikoho dalšího by nepoškodil.

242738

27.4.2011 15:55

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

dub 94.?.?.?

Reakce na 242738

zbytečně to komplikujete.
stačila by horizontální struktura společnosti, malé volební obvody a ad hoc zastoupení.
takže např. má se stavět v okrese fabrika? vyjádří se všichni dotčení občané, kteří samozřejme v rámci svého volebního obvodu mohou zplnomocnit pro jednání v této záležitosti, a jen v této zloežitosti, svého zástupce, kterému důvěřují a je odborně způsobilý, a na výstavbu se najme skupina odborníků, jejíž mandát po dokončení stavby skončí. pak bude vedením na dobu určitou pověřen volený správce/ředitel, který se po ukončení kontraktu stane opět řadovým občanem a na další období bude delegován další správce.
takto lze postupovat u všeho.
takže nejsou potřeba žádné instituce doživotních ouředníků, ale na každou záležitost bude najímán kvalifikovaný člověk na dobu určitou, s přímou odpovědností dotyčným voličům/obyvatelům a s přímou trestně právní odpovědností.
noc složitého, jen chtít

242757

27.4.2011 16:14

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 46.?.?.?

Reakce na 242757

Neberte ten můj sci-fi návrh až tak vážně. Je to jen jeden z mnoha alternativních modelů podobně jako je ten založený na decentralizaci státního aparátu. I tento model má jistě hodně do sebe ale vidím zde jeden zásadní problém. Pokud má probíhat řízení na úrovni menších samospráv a současně bude zachován stát jako útvar nadřízený pak musí mít stát jednotnou ústavu a zákony a tím i jednotný zákonodárný aparát, který bude vůči samosprávám nadřazen. A jsme tam kde jsme nyní. Nebo chcete dělit stát? Tak na to bych byl opatrný. Velmi brzy po rozdělení bychom zjistili, že nás v celoevropském či celosvětovém měřítku diriguje někdo jiný. Nesmíme zapomínat ani na ekonomické vazby a souvislosti.

242760

27.4.2011 17:05

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

dub 94.?.?.?

Reakce na 242760

úlohou státu je jen a pouze zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti.
vše ostatní lze dělat na ad hoc základě, jako jednotlivé projekty.
na úrovni státu pak mohou existovat odborné poradní oborové skupiny. s poradním hlasem, nikoliv výkonnou mocí.
ty budou sloužit jen jako koordinátoři, což samozřejmě potřeba je, především u projektů zahrnujících více samostatných územně-správních celků.
takže např. dopravní politiku mohou navrhnout, ale odsouhlasit ji budou muset občani. a po odsouhlasení budou na jednotlivé projekty delegovány skupiny odborníkům, jejichž mandát po ukončení projektu skončí. poradní koordinační skupina může zůstat, pokud bude mít uplatnění, ale jak jsem uvedl, má pouze poradní hlas, nikoliv výkonnou pravomoc.
na úrovni státu tak zůstanou pouze dvě hierarchické centrální struktury - policie a armáda. žádné další potřeba nejsou.
takže se např. dohode výstavba dálniční infrastruktury, určí se dodavatelksé firmy a koordinační skupina pověřená realizací. po dobudování dané konkrétní dálníční sítě ztratí tato skupina svůj mandát, neboť ten bylo pouze jednorázový na aktuální projekt.
atd...
mimo dalšího se tím značně systémově znesnadní korupce, která má nosné podhoubí právě v hierarchických trvalých strukturách. apod...

242764

28.4.2011 19:40

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

Sasin 178.?.?.?

Reakce na 242764

Myslím si, že jen u bezpečnosti vnitřní a vnější to nemůže skončit. Mě spíš napadá navíc k vašemu napsanému, zda ekonomika, čili jezení, bydlení a existování bude udržitelná pouze v tomto rámci.

Pohledy za horizont, kde boj o efektivitu buď zavede automatizované výroby nebo zatlačí občana k verpánku či předénečku, předestírají mnohem hlubší změny. Přímá volba změní klima v řízení společných věcí, ale je to podle mě teprve první krok. Další kroky se musejí vydiskutavat v celé společnosti. A z toho se teprve dovíme, co opravdu občané chtějí. Prvobytně pospolná přímá demokracie asi taky nebude každému vyhovovat. Já fandím moderní, silné a soběstačné společnosti založené na silných myšlenkách a silné ekonomické základně. Taková společnost si ale jen z bezpečností nevystačí.

242808

28.4.2011 20:59

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

dub 94.?.?.?

Reakce na 242808

ale samozřejmě, že návrat na stromy je blbost.
pokud by se uvolnily všechny existující patenty, nárůst produktivity a pokles spotřeby materiálů a recyklace by vyskočily řádově. to vše je uměle zadržované, kvůli udržení moci jelit (elity). soběstačný občan parazity nepotřebuje. a zmrdi to vědí. názorným příkladem je odpověď morgana teslovi: k čemu je mi něco, když na to nemůžu pověsit měřák.

a samozřejmě, že to, co jsem popsal, je pouze jedna z fází velmi komplexního problému, která musí být doplněna dalšími. i ty se zde probíraly, takže je nechci opakovat.

žádná společnost nevystačí jen s bezpečnostním aparátem. ale jen bezpečnostní aparát musí být centralizovaný. vše ostatní lze dělat v rámci plástvové struktury relativně soběstačných celků, uspořádaných nikoliv do vertikální, ale horizontální hierarchie.
ta je dokonce pro přežití společnosti i mnohem lepší, takže se tím zvýší i bezpečnost společnosti (když vyřadíte ve vertikální strukutře monopolního výrobce, je v tahu celá společnost - viz třeba současný výpadek japonské výroby. v horizontální strukutře dojde k dočasnému výpadku jen na omezeném území, který lze do ukončení rekonstrukce kompenzovat z ostatních strukturálních buněk systému)

242814

28.4.2011 22:03

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

Sasin 178.?.?.?

Reakce na 242814

Dříve jsem taky byl zastáncem myšlenky hodně malých výrob a hodně aktivních jednotlivců tvořící pevný celek. Dnes už si tak jistý nejsem, spíše se přikláním k myšlence, když už né celospolečenského, tak alespoň zemského monopolu a to hlavně co se týká zemědělství či energetiky atp. Proč. Ať bude jakýkoli systém, o jezení, bydlení či existování bude stále stejný, ne-li větší zájem i ze zahraničí. K tomu chca nechca se musí přizpůsobyt i velikosti proporcí udržitelných zdrojů. Bych se nebránil obhospodářování polí třeba samoobráběcími mašinami řízenými podle mapy samonaváděcím systémem atp. Myslím, že je jasné kam tím mířím. Takže buď zemské nebo krajské systémy soběstačnosti v základních zdrojích ve společném podílovém spoluvlastnictví.

Reálné proporce by samozřejmě vykrystalizovaly z celospolečenských diskusí v diskusních panelech v televizi a rozhlase, za přímé účasti vzdálených občanů dostupnými telekomunikačními způsoby. Jsem si jistý, že by se našly úžasné nápady, takže okamžitě a hned a tady nemá smysl vymýšlet konkrétnosti. Takže sedláckou přímou demokracii bych taky neviděl. Někam ten vývoj v technologiích, automatizací či robotizace a elektroniky bude potřeba nacpat. Tak nějak.

242816

28.4.2011 23:49

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

dub 94.?.?.?

Reakce na 242816

a) ale přeci vůbec nejde o návrat k manufakturám. jen jsou blbost nadměrečně velké monopoly nebo konglomeráty, které se již i díky své velikosti stávají neefektivními, a především likvidací konkurence vydírají společnost a nabývají zcela neoprávěné moci.
nechcete snad tvrdit, že má smysl pytlíkovat mlíko jen v olomouci a rozvážet ho do celýho státu, když může mít každý okres svoji mlíkárnu, nabízející navíc zcela nezdegradované čerstvé produkty a zaměstnávající místní lidi.

b) pletete si přirozený monopol (půda, zdroje apod.) s výrobním monopolem, to jse dvě naprosto odlišné kategorie.

vývoj v technologiích nacpete do toho, že se zefektivní výroba, sníží spotřeba zdrojů a zvýší recyklace. takto uvolněná pracovní síla se pak může věnovat jiným činnostem, nehledě na to, že se díky technologické dividendě může zkrátit obecná pracovní doba. člověk se nenarodil, aby otročil od rána do večera.
rozvoj společnosti není jen o technologiích.
společnost technologických blbců, znajících pouze úzký segment z celého rozsahu znalostí, už máme dnes, a jak to vypadá. navíc takové stádo fachidiotů se snadno ovládá, protože mimo svého utažení šroubku neumí a neznají nic jiného a komplexnost uvažování je pro ně zcela neznámá a nezvladatelná kategorie. a společnost je velmi komplexní systém, takže jak v něm pak mají fungovat, když ani netuší, o čem to je? navíc se jim tím znemožňuje osobní rozvoj, a tím i rozvoj celé společnosti.

242823

29.4.2011 1:12

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

Sasin 178.?.?.?

Reakce na 242823

Mně se zdá, že nadnárodní korporace nejsou tak neefektivní. Uvádím to zde ale jen jako špatný příklad, proti kterému jsem odhadoval velikost. Pakliže takový monopol, dejme tomu krajské velikosti spíš vydrží. Tady není potřeba se přít. Záleží, komu monopol patří a jak je řízen a rozvrstven. Můžeme klidně zvolit jiné pojmenování, třeba " Obecní statek ". Vždyť i v přímé demokracii by pak takový podnik velkého formátu pravděpodobně vznikl, jestliže by velikost byla výhodná místně s ohledem na efektivitu a klidně může mít pobočky, nebo né ? Pokud budou chtít pytlíkovat mlíko taky v Přerově, Lipníku či v Litovli, to přece ničemu nepřekáží. Mně nejde o spor, kladu návrhy. Měl jsem na mysli nějakou základní páteř. Pro mouku si taky jezdí pekaři z různých koutů v kraji, ale nikdo po nich nevyžaduje aby to pěstovali. Z jistých příčin je taky lepší zajet na lyže třeba do Krkonoš nebo do Jeseníků.

Opět není potřeba se čílit, jsem si jen dovolil úvahu. Pro mě a pro jednoduchost představuje zdroj cokoli, co má nějaký užitek, pak mi můžete prominout to pletení, že nerozlišuji výrobní od nevýrobního, to bude asi můj nedostatek. Klidně si natočím vodu do sklenice pomocí čerpadla poháněného elektřinou a řeknu si, že to je potřebný zdroj. S uvolňováním lidí od práce se počítá, to je klasika. Taky si nemyslím, že by museli kvůli tomu zdegenerovat, ale taky si nemyslím, že by měli kvůli tomu jenom konzumovat technologie, můžou třeba nějakou další vymyslet, vylepšit nebo můžou zpívat na kůru, šak to je lidská volba. Když se podaří, třeba díky těm technologiím aby lidi měli více času na sebe, můžou se chovat i normálně. Třeba bude víc mudrců a myslitelů, kteří budou chápat svět v mnohem širším záběru a souvislostech. Souhlas.

Takže nemáme velkých sporů, ale i v přímé se počítá s různými názory a to pak v průniku udělá výsledek. Pokud jde tedy o velikosti, myslím si, že nějaké akurátní velikosti udržitelných, páteřních " Obecních statků " by z diskusí vzešla a to je podle mě ten účel. Jestli někde budou chtít mini pekárny tak si to tam živnostníci postaví, pokud budou občané chtít něco většího z peněz obce, tak si to odhlasují. [smích]

242826

29.4.2011 7:52

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 95.?.?.?

Reakce na 242826

>S uvolňováním lidí od práce se počítá, to je klasika. Taky
>si nemyslím, že by museli kvůli tomu zdegenerovat, ale taky si
>nemyslím, že by měli kvůli tomu jenom konzumovat technologie,
>můžou třeba nějakou další vymyslet, vylepšit nebo můžou
>zpívat na kůru, šak to je lidská volba. Když se podaří,
>třeba díky těm technologiím aby lidi měli více času na
>sebe, můžou se chovat i normálně. Třeba bude víc mudrců a
>myslitelů, kteří budou chápat svět v mnohem širším
>záběru a souvislostech. Souhlas.

Znie to síce krásne, ale má to háčik (skôr je to kotva), a to je že nám vládnu psychopati a nič im nebráni aby uvoľnených ľudí označili ako nepotrebných jedákov a nezačali hubiť ako háveď, viď Knižnica palmových listov.

Na to aby sa vami opísané zmeny uskutočnili, musí sa totálne prebudovať systémy spoločnosti a to psychopati po dobrom nedovolia. Takže sú tu 2 možnosti:
a) celosvetová revolta- zomrie kopa ľudí
b) dôsledkom niektorých zmien sa zomrie kopa ľudí- musí sa znova všetko vybudovať od základov

242833

29.4.2011 16:55

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

Sasin 178.?.?.?

Reakce na 242833

Nad zastup(y)teli kdekdo zlomil hůl. Možná by to šlo i bezbolestně, kdyby dostali trochu strach a uvolnili alespoň obecná referenda. Tím by se mohlo začít. Pak by eventuelně šlo nějak nový systém prozkoušet . Ále asi se to zvrhne na hrc bum bác. Jenže už bych nechtěl aby nějaký Fénix tady začal zase běhat s volebními bilboardy. Zatím nikdo neví, co je ten pravý spouštěč. Možná to bude ekonomický kolaps nebo nějaká demonstrace se silným morálním akcentem například upálení, či střelba do stávkůjících. Kdo ví. Ale jinak ten americký model je tady dost cítit, takže náš Velký bratr už nám předvádí co a jak.

242856

29.4.2011 23:13

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 95.?.?.?

Reakce na 242856

No pre mňa zastupiteľstvo a morálka nejde dohromady, takže asi to bez dostatočného množstva krvi nejde dohromady.
Totiž systém moci je ako veľké tupé zviera, urobíte BU-BU-BU a buď vás rozdupe alebo sa poserie, a to rovno na vašu hlavu.

Pravým spúšťačom bude asi zrútenie ekonomiky USA a viery v USD, toto vyvolá dominový efekt a ľudia sa začnú vypytovať, "čo to sakra tí tam hore robili, že nedohliadli na zrútenie ekonomiky?".
Tak či onak každý odnesie zrútenie ekonomiky, i tí čo naplánovali krízu, a to viac ako naplánovali lebo "osvedčené metódy" nezaberú a ani nemôžu zabrať.

242873

1.5.2011 22:53

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

Sasin 178.?.?.?

Reakce na 242873

Problém je, že většina má v sobě představy, že socík byl nejhorší na světě a tedy neexistuje nic horšího. Každý den je možné se o tomto bludu přesvědčovat. Vnímá to bohužel jen část populace, páč ostatní hodnotí svět podle nabídky a poptávky v plných supermárketech.

Jak příliš daleko je to od pravdy pochopí, jakmile je to samotné praští do hlavy. Tento proces je ale bezvadně zvládnutý systémem, který odstraňuje přemýšlející ekonomicky. Tady prostě nejde o ideje, jde jen o prachy. Oni zatím čekají na myšlenky, či stranickou ideologickou náplň zaběhlou v dobách minulých a mezi tím jim prodají obec, město a celý kraj.

Jo, bude to bolet, páč se to plíží jako smrad a hodně lidí má klimatizaci. Nevídí neslyší a proto taky píšu třeba i sem do Zvědavce. Třeba to někoho trkne. S vámi souhlasím, i když jinak.

243020

27.4.2011 9:52

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 242734

Jistě nelze ani v mnou navrženém systému eliminovat např. kupování hlasů atp. ale nic není bez kazu. Nejde o navržení dokonalého systému ale systému "o něco" efektivnějšího.

Pochopitelně souhlasím s názorem, že mé úvahy patří spíše do žánru Sci-fi neboť větev si pod sebou opravdu nikdo dobrovolně nepodřeže. Přitažlivé síla koryta je opravdu velká což dokazuje výsledek hlasování o důvěře vládě a postoj poslanců za VV.

242739

28.4.2011 9:23

brigádník pana prasidenta Klause promluvil

r.m. 94.?.?.?

Reakce na 242733

živit se dá opravdu mnoha způsoby dneska

242790

27.4.2011 16:05

PSM, protokol 10, paragraf 11:

esw 109.?.?.?

"Od té doby, kdy jsme do státního organismu vpravili jed liberalismu, změnili jsme celý jeho politický ráz; všechny státy jsme nakazili smrtelnou chorobou, podobnou rozkladu krve. Zbývá už jen počkat na konec jejich smrtelného zápasu."

242759

27.4.2011 18:56

Západní styl

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 173.?.?.?

Západní styl demokracie neselhal, protože je špatný od samého počátku svými zcestnými myšlenkami o svobodě a rovnosti.To, co se tváří jako demokracie, je ve skutečnosti skrytá a rafinovaná forma otrokářského systému, který je horší než ve starověkých otrokářských demokraciích.

242768

1.5.2011 19:32

RE: Západní styl

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 242768

To je naprosto přesné. Je vtipné jak se hýří diskuzemi o různých řešeních, ale ve vyděračském systému od základu se nelze dopracovat k uspokojivému stavu pro většinu.Výhody systému jsou doposud jen pro menšinu. Každý obvykle buď vidí pár drobností , které by mu velmi usnadnili život, jenže nejde o drobnosti, protože ona menšina by ztratila z toho plynoucí výhody. Nebo jiný zatne pasivne zuby a táhne (nebo třeba vůbec netáhne)jako vůl s tím, že se stejně nic nedá nezměnit.
Pro většinu nezbývá zatím nic než být otrokem a hezky si to vychutnávat s uvědomoměním si jak málo by stačilo k návratu k přirozenosti a rovnosti a také jak dobrovolně většinou táhneme jako volové za stejné lano, ale samozřejmě každý jinam.

242989

1.5.2011 21:02

RE: Západní styl

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 95.?.?.?

Reakce na 242989

Súhlas, preto som napísal niekde, že bez haldy mŕtvol a riek krvi to nepôjde zmeniť. Totiž s tými psychopatmi nahore po dobrom nejde.

Druhá vec je, že niekto na to poukázal v diskusií pod článkom "Co je to demokracie?", že nejde o to kto nám vládne (lebo vždy boli vodcovia a vedení, s tým sa nedá nič urobiť) ale v akom systéme by sme boli v harmónií navzájom a s okolitou prírodou.

Odpoveď na túto otázku leží v projekte rodových statkov a osád.

243003

2.5.2011 20:11

RE: Západní styl

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 243003

Projekt osad není nic nového. Rozložit takové osady není problém , stačí zvýšit např. daně a osadníci sami rádi odtáhnou do měst. A to jde jen o 1 příklad. Superbohatí nic takového nepotřebují-mají skoro vše co taková nebohá osada může nabídnout.

243147

3.5.2011 20:37

RE: Západní styl

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 95.?.?.?

Reakce na 243147

Pokiaľ neviete o čom je reč, tak k tomu sa radšej nevyjadrujte.
Prosím Vás toto je presne ten prípad. [cool]

243275

28.4.2011 8:58

Jednoduše, ale pevně !!!

Karel-i 89.?.?.?

Jsem srdcem a rozumem pro přirozenost. Za tu považuji přímou demokracii. Po přečtení diskuse, zdá se souzním s "94.?.?.?". Považuji však za samozřejmé, že stát, aby byl státem, má zákonodárnou, výkonnou a soudní moc. Podle mne zákonodárnou moc vykonává přímo občan bez možnosti svůj hlas delegovat. Výkonnou moc, tedy výkon rozhodnutí z přímé volby občany(celostátní hlasování nebo místní) o věcech a řešeních vykonávají za tím účelem přímo zvolení vykonavatelé těch věcí a řešení, samozřejmě odvolatelní. Soudní moc vykonávají přímo volení soudci-vykonavatelé podle zákonů zvolených-uzákoněných v přímé volbě občany. Ve volbách žádné zastupování. Návrhy může předkládat kdokoliv podle pravidel v přímé volbě odsouhlasenými včetně pravidel prezentace těchto návrhů.

242789

28.4.2011 12:59

RE: Jednoduše, ale pevně !!!

kutra vainova (tečka) 937 (zavináč) seznam (tečka) cz 89.?.?.?

Reakce na 242789

První krok, který tak jako tak budeme muset udělat, protože donekonečna tento náš systém pokračovat nemůže, je zbavit bankéře moci dělat z papíru bohatství a to jak potištěním na bankovky tak i účetně násobením neexistujících aktiv, tím, že je několik vlastníků jedněch a těch stejných peněz, pokud budou mít stejné možnosti a vliv jako Franta Novák a lidi budou jejich pokusy o nadvládu ignorovat, pak můžou pracovat třeba jako instalatéři a budou alespoň společnosti prospěšní. Neumím si představit jak společnost zvládne přechod z dnešního vykořisťování, na které jsou všichni zvyklí, ke zdravému rozumu, který se vytratil.

242796

Příspěvků: 28

27.04. 08:18 jean.laroux  Myšlenky zajímavé ale ..
27.04. 09:13 Vladimír Bílý  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
27.04. 09:44 kalik  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
27.04. 10:16 jean.laroux  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
28.04. 07:58 kalik  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
27.04. 09:51 jean.laroux  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
27.04. 15:55 dub  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
27.04. 16:14 jean.laroux  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
27.04. 17:05 dub  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
28.04. 19:40 Sasin  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
28.04. 20:59 dub  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
28.04. 22:03 Sasin  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
28.04. 23:49 dub  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
29.04. 01:12 Sasin  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
29.04. 07:52 Oracle  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
29.04. 16:55 Sasin  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
29.04. 23:13 Oracle  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
01.05. 22:53 Sasin  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
27.04. 09:52 jean.laroux  RE: Myšlenky zajímavé ale ..
28.04. 09:23 r.m.  brigádník pana prasidenta Klause promluvil
27.04. 16:05 esw  PSM, protokol 10, paragraf 11:
27.04. 18:56  Západní styl
01.05. 19:32  RE: Západní styl
01.05. 21:02 Oracle  RE: Západní styl
02.05. 20:11  RE: Západní styl
03.05. 20:37 Oracle  RE: Západní styl
28.04. 08:58 Karel-i  Jednoduše, ale pevně !!!
28.04. 12:59 kutra  RE: Jednoduše, ale pevně !!!

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

47

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 92 čtenářů částkou 16 306 korun, což je 47 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Už na nás "vláda" zase chystá další šikanu a buzeraci20.10.21 20:19 Česká republika 6

Majitelé lesů raději zakáží cyklistům vjezd do lesa úplně19.10.21 20:20 Česká republika 5

Americké vojenské biologické laboratoře v Kazachstánu19.10.21 18:59 Kazakhstan 0

Evropská agentura pro léčiva zahájila hodnocení vakcíny společnosti Pfizer pro děti ve věku 5-11 let19.10.21 09:23 Evropská unie 2

Krize toaletního papíru!19.10.21 08:31 Česká republika 5

USA jsou připraveny posílit obranné schopnosti Gruzie - šéf Pentagonu přijel do Tbilisi18.10.21 09:21 Gruzie 2

Fauciho jedy18.10.21 09:16 USA 2

Kanadská provincie vydala nová pravidla COVID, která umožňují vládě zabavit soukromý majetek17.10.21 18:30 Kanada 2

„Tak to ne!“ Povinné vakcíny narazily na vážný odpor. Hnízdil spustil kanonádu17.10.21 17:46 Česká republika 1

Volby, AfD naletělo šmejdům17.10.21 04:52 Německo 1

Od severu k jihu je Itálie zablokovaná16.10.21 19:43 Itálie 2

Slovinský premiér označil poslance Evropského parlamentu za "Sorosovy loutky"15.10.21 19:07 Slovinsko 4

Do Tatier už len elektromobilom?15.10.21 19:04 Slovensko 6

Izrael zaútočil na Sýrii pod krytím dopravních letadel15.10.21 18:55 Sýrie 0

Hlavní vražedný nástroj v britských nemocnicích15.10.21 18:39 Británie 0

Pilot zemřel při letu několik dní po očkování15.10.21 10:38 USA 3

Roušky všude a restaurace jen pro očkované. Vláda po volbách zvažuje zpřísnit opatření14.10.21 17:03 Česká republika 2

Osoby s vagínami14.10.21 13:29 Neurčeno 3

Plyn čerpaný do evropských zásobníků klesl na minimum13.10.21 17:33 Evropská unie 2

Policie Feriho stále nevyslechla13.10.21 12:48 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
22,02 Kč
Euro
25,63 Kč
Libra
30,41 Kč
Kanadský dolar
17,84 Kč
Australský dolar
16,50 Kč
Švýcarský frank
24,00 Kč
100 japonských jenů
19,36 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,57 Kč
100 maď. forintů
7,05 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
30,97 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 257,02 Kč
1 unce stříbra
531,88 Kč
Bitcoin
1 390 389,25 Kč

Poslední aktualizace: 21.10.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 546