Diskuze k článku

Reakce na článek z Britských listů „Měsíc po fukušimské jaderné havárii: Exploze nukespeaku“

Příspěvků 47

14.4.2011 1:33

ano

dub 94.?.?.?

a to je bohužel problém a důsledek toho, že v současném ekonomickém systému jsou ceny výrobku kalkulovány nesmyslně.
nebýt toho, nedocházelo by k privatizaci zisků a socializaci nákladů, ale především, pokud by ceny odrážely veškeré náklady související s životním cyklem výrobku (od těžby, snace škod, výroby, přepravy, působení výrobku na okolí (ovlivňování zdraví atd.)až po jeho konečnou likvidaci, vypadaly by ceny naprosto jinak a to, co se jeví jako "výhodné a ekonomické" by se ukázalo být přesným opakem.

ale bohužel lidi to jakýmsi záhadným způsobem nechtějí pochopit, proto se objevují bláboly typu "úsporné žárovky jsou neškodné a efektivní" neustále a všude.

totéž platí, jak autor naznačil, i u porovnávání elektráren. ono to totiž platí u porovnávání jakékoliv komodity/investice/služby.

ale blcům se to opravdu vysvětluje špatně. ono systémové myšlení vyžaduje více, než jen dva závity, a to ještě ne vždy v mozku...

241762

14.4.2011 21:49

RE: ano

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 46.?.?.?

Reakce na 241762

Re: dub
Poďme na podstatu:
Čo je to vlastne energia a dá sa oddeliť od hmoty?
Energia vzniká v zásade pri prechode z jedného skupenstva hmoty do druhého. Pridám teplo do vody, dostanem paru. Uberiem teplo vode, dostanem ľad. Zrovna tak je napr. tzv. kinetická energia objektu, či častice spojená neoddeliteľne spojená s touto časticou, atď..

Z tohto pohľadu je aj napr. el.- mag. pole formou hmoty. To isté platí pre svetlo. S tým zároveň miznú umelé nereálne problémy tzv. korpuskulárno-vlnovej teórie o podstate svetla a začína byť Einsteinová teória relativity problematická. Pojem časopriestor, rýchlosť svetla ako hraničná rýchlosť,.. Kto a prečo inak asi tak týmto tóriám vlastne robil to šialené PR, tak ako tzv. Big-Bangu a aký mali tieto teórie dlhodobý vplyv na podvedomie más v 20.stor..? V bývalých "humanitnych" boli rozvinuté min. 2 podobné volavkové megaprojekty v min.storočí: Marxizmus a Protokoly, poprípade niektoré z "úletov = chýb" Freudovej psychoanalýzy a pár ďalších,..Dá sa ojebabrať 1-2, možno 3, no nie viac generácii. Zákon času nepustí.
Čo je čas? Že je to subjektívny pojem a objektívne od istej úrovne chápania neexistuje, sme tu rozoberali.

Môže byť teda "energia" bez hmoty?
Moc dôležitá a na prvý pohľad jednoduchá otázka nie len na Vás dub [smích]
Oddelenie energie od "hmoty" spolu s pojmami, Aristotelovými "kategóriami" čas a priestor(neskôr časopriestor)sa javí byť hlavnou príčinou slepej uličky dnešného energetického biznisu(aj diskutovanej Fukušimy) a fyziky obecne. A nie len fyziky. Detto tzv. humanitných vied.

Kategórie Hmota, Energia, Čas a Priestor ako "základ" západnej vedy sa javia byť chybné.
Správne sa javia byť Hmota(včítane energie ako jej formy), Miera(usporiadanosť=čas, priestor, hmotnosť,..) a informácia predstava(obraz) toho, kto tvorí, resp. pozoruje, ovplyvňuje daný jav.

Zase klasická poučka z politológie:
"Čo sa niekomu môže javiť ako chyba, môže druhému priniesť ovocie."
T.j. môže byť pre niekoho cieľ.
Kedy a kde sa daná chybička vloudila?
Zasa obligátne: Qui bono?
a nasleduje hĺbkova analýza príčiny dnešného marazmu..

Zem má kovové jadro
= 1. pól elektromagnetického dynama tvoriaceho obrovské elektroagnetické pole chrániace nás okrem iného z časti pred rôznymi frekvenciami žiarení z okolitého vesmíru.
2. pólom vyzerá byť ionosféra.
Vzájomný rotačný pohyb týchto dvoch pólov, častí obrovského kondenzátoru(atmosféry) vytvára pre nás plne dostačujúci, v podstate nekonečný energetický potenciál čistej samo sa dobíjajúcej energie. Na škole som sa stretol na prednáške s aplikovanej matematiky s odhadom potenciálu podľa rôznych prepočtov cca. 50-100 násobku všetkých elektrání na svete.
Ako ju sňať a kontrolovať?

V tomto zmysle sa stále častejšie na nete objavujúce správy o vynálezcoch strojov vyrábajúcich energiu v jej rôznych formách s účinnosťou ak...Automaticky kráceno

241860

14.4.2011 22:31

RE: ano

dub 94.?.?.?

Reakce na 241860

odpověď na vaši otázku závisí na tom, jestli akceptujete teorii éteru jako nosiče.
pokud ne, tak ano, energie může být bez hmoty, protože hmota je jen specifickým projevem určitého vzorce vlnění.
ale to platí i v případě existence éteru jako nosiče informací, i tam je fyzická forma hmoty, jak ji známe, pouze projevem interferenčního vzorce vlnění[smích]

ano, základ západní vědy je chybný.

241869

15.4.2011 14:41

RE: ano

udo1 udo321123zavinácazet (tečka) sk 91.?.?.?

Reakce na 241869

Re: dub
Odpoviem protiotázkou [velký smích] :
Je podľa vás vákuum skupenstvo hmoty?
Skupenstvá:
pevné, kvapalné, plynné, plazma, vákuum..
Potom by vznikla otázka:
Je viac hmoty(energie) v skupenstve, forme plazmy, či vákua?
Môže byť potom vákuum nosičom?
Inak existuje tu viac krát spomínaná teória torzných polí, čo sa týka nositeľa informácii, informačných polí.

241930

15.4.2011 17:43

RE: ano

dub 94.?.?.?

Reakce na 241930

akceptujeme-li teorii éteru, je to základní nosiš informace.
ostatní druhy hmoty jsou pouze specifickým projevem vytvářeným jistým druhem interferencí.
a protože tyto interference představují pouze nepatrnou část veškerých možných interferencí vibrací vakua, logicky musí být většina "hmoty" to, co nevidíme.
takže vakuum v tomto smyslu hmota není (hmota je projevem jistého vzorce interferencí vibrací ve vakuu v/jako 3D), je to základní nosič.

ano, každá energie má vždy dvě složky - příčnou a podélnou (např. elektřina a magnetismus), na sebe kolmé.

takže jednoduše řečeno, vesmír je jeden velký kondenzátor. a pokud se nám podaří napojit se i na jiné interferenční vzorce, než které doposud známe, lze odtud čerpat "energii". jen bychom si měli dát bacha, jaké to bude mít důsledky, protože vše je komplexní a vzájemně provázané[smích]

241939

16.4.2011 17:35

RE: ano

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 62.?.?.?

Reakce na 241939

blábol...

241998

16.4.2011 20:03

RE: ano

dub 94.?.?.?

Reakce na 241998

tomu říkám argument[velký smích]

242004

17.4.2011 13:10

RE: ano

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 46.?.?.?

Reakce na 242004

Re: dub
Môžete mi na tú teóriu, rozbory a mat.-fyz. modely prosím preposlať linky?
Možno mnohé chápeme podobne, no používame odlišné, resp.vymenené termíny. O akú verziu teórie éteru ide a kto je autorom?
Snáď bude nápomocná pri korekciách a riešení niektorých problémov, kde neviem-e ako ďalej.

Fundamentálka je základ a stále sa musí zdokonaľovať.
Ak sa v nej objavia zásadné chyby, bývajú pre spoločnosť fatálne.
Filozofia, ekonomika, fyzika, matika, inžinierske odbory(tzv.oficiálnu ekonomiku medzi ne nerátam), sociálna psychológia, umenie(ako cultural engineering),atď.. sú postavené na kategóriách a medzi nimi definovaných vzťahoch.

Ako ste spomenuli, západný systém kategórii METS(matery, energy, time, space) je evidentne chybný a je na najvyšších úrovniach spoločenského podvedomia podstatou väčšiny dnešných globálnych problémov. Problémy ako fiat money, úročenie,.. sú voči nemu druhoradé a z neho vyvodené. Celá informačná otrokárska pyramída je postavená na ňom. V tomto zmysle je základom dlhodobých snáh j-elít o globálny fašizmus. Preto je nevyhnutné ho riešiť, zdokonaľovať a hľadať konsenzus.

242053

14.4.2011 22:14

RE: ano

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 46.?.?.?

Reakce na 241762

pokračovanie re: dub..

V tomto zmysle sa stále častejšie na nete objavujúce správy o vynálezcoch strojov vyrábajúcich energiu v jej rôznych formách s účinnosťou akože vyššou ako 1. Samozrejme ich "odborná" stereotypná "zasvätená" verejnosť automaticky odmieta.
T.j. pre neznalého, obmedzeného fyzika podobné prístroje na prvý pohľad odporujú trochu nešťastne ne-pochopenému 1.termodynamickému zákonu (obecne nazývané v žargóne perpetuum mobile).

No kondenzátor, v ktorom žijeme a jeho potenciál je nadradený systém o nižšej frekvencí. Z teórie kmitania a systémov vieme, aké to má dôsledky na výrobu elektriny a ekonomiku..
A nič nie je praktickejšie, ako dobrá teória umožňujúca modelovať, predpovedať budúce situácie a kontrolovať "osud".
Vieme, že vo vesmíre niet statiky a všetko, čo vidíme sú rôzne hierarchicky usporiadané kmitavé procesy s rôznymi vzťahmi. Tendencie vedúce z jedného stavu do ďalšieho. Majú teda cieľ-e a ten-tie nebývajú bez tvorcov, tvorcu. Prebiehajúce procesy sú buď riadené, alebo samoriadené(ak nevieme identifikovať subjekt riadenia, ktorý ich dostal do programovo-adaptívneho modulu vyvolávajúceho zdanie samoriadenia). Všetko spolu primerane súvisí.

Svet, ako náhoda je teda v dnešnom zmysle konšpirácia.

Dajte ľuďom bezhraničný zdroj energie, elektriny, keď majú obydlia, stroje, jedlo, cesty, autá, lietadlá a sviniam vyschne válov a obrátia sa hore bruchom. Elita zakape, lebo príde o zdroje. Postaviť úročenie mimo zákon nie je reálne žiadny vážny problém. No ak plebs a jeho "zasvätené autoriti" udržím v úlete chybnej interpretácie 1.termodynamického zákona, získam ako
š-fašo zase raz trochu času, že áno..

Navyše keď sa prejde na energojednotky = kWh invariant zodpovedajúci proporcionálne objemu vyroby a služieb..

Chudák Tesla, asi včas nepochopil, že sociálnym a kultúrnym j-elitným inžinierom(správcom systému,v ktorom žijeme) nemusí nutne vždy ísť o blaho ľudu a jeho rozvoj smerom k Človeku.

241866

14.4.2011 2:00

Teorie veřejnost nezajímá...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Veřejnost nezajímají ta zdůvodňování čehosi mimo její znalosti a představu. Veřejnost zajímají fakta a to:

- v jakém stavu je reaktor; tedy množství náplně a jejího stavu
- v jakém stavu je dohořovací bazén; tedy totéž co u reaktoru
- v jakém stavu je úložiště
- jaká je radiace v budově reaktoru
- jaká je radiace ve velíně reaktoru
- jaká je radiace v areálu JE
- jaká je radiace v pásmech po 10 km mimo areál JE

A to u všech JE a jejich reaktorů v Japonsku.

Ten skok z 5. na 7. stupeň koresponduje spíš s tou mojí ironickou prognózou, než s tím vaším bagatelizováním. Jak to vysvětlíte odborníku? [oči v sloup]

241764

14.4.2011 4:19

RE: Teorie veřejnost nezajímá...

Saša 74.?.?.?

Reakce na 241764

O důsledcích radioaktivního zamoření můžeme jen spekulovat. Důsledky používání ochuzeného uranu, v proti-tankových zbraních, jsou známy z Iráku a jsou děsivé. Při diagnostických testech se chrání štítná žláza a reproduktivní orgány. Je známo, že dávka ozáření je kumulativní. Nevím, jestli je dobře bagatelizovat. Člověk je však tvor optimistický a je to jediné co nám zbývá, panika k ničemu nevede.

241774

14.4.2011 4:27

RE: Teorie veřejnost nezajímá...

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 206.?.?.?

Reakce na 241764

Podívejte se sem: NISA. Bývají tam podrobná denní hlášení o stavu všech šesti reaktorů včetně schémat a toho, co se právě dělá.

241776

14.4.2011 5:24

RE: Teorie veřejnost nezajímá...

Saša 74.?.?.?

Reakce na 241776

Video: Busby: 400,000 to develop cancer in 200 km radius of Fukushima
The ministry said the level of dangerous iodine-131 was 88.5 bequerels per liter in a sample of water taken about 30km east from the crippled Fukushima-1 power plant, which is 2.2 times the government’s upper limit for wastewater from nuclear facilities. Samples taken 15km from the plant showed radiation levels 23 times the upper limit. The level of cesium-137 was also the highest observed so far, but was below the legal limit. Japan’s Nuclear and Safety Agency says radioactive substances seem to be flowing and diffusing northward.

241782

14.4.2011 10:32

RE: Teorie veřejnost nezajímá...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 241776

Dík za radu a tak jsem se tam podíval. Ještě tak umět Japonsky, protože i tam, kde má být verze v Angličtině, tomu tak není.

Ono se s těmi stále katastrofálnějšími následky jak vidno dělat nic moc nedá, ale člověk je přece jen od přirození tvor zvídavej a tak není špatný mít o tom reálné informace. Jinak by se mu taky mohlo stát, že by umřel úplně blbej. A znáte lidi. Co ti by si vo něm řekli?! Už to slyším: "No pani Mullerová, víte že von ten chlap vod vedle vám umřel docela blbej? A přitom von vám tak solidně vypadal. No na první pohled by to do něj jeden ani neřek! Co říkáte pani Mullerová? Nemám pravdu?". [oči v sloup] [vyplazený jazyk]

Nezbude tedy, než sledovat na stránkách http://www.suro.cz/cz/rms/svz/tabulka domácí radiační situaci. Tam si snad lhát nedovolí.

241800

14.4.2011 17:34

RE: Teorie veřejnost nezajímá...

Marek_Emp 78.?.?.?

Reakce na 241800

zkuste http://www.jaif.or.jp/english/ , ale mě i stránky NISA (anglické) běží anglicky (zprávy..)

241830

14.4.2011 22:36

RE: Teorie veřejnost nezajímá...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 241830

Díky. Oni si fakt čtou Zvědavce, nebo funguje telepatie. Přesně jak jsem požadoval. Ale z té mapky rozmístění JE a jejich stavu vyplývá, že ten 4. reaktor není bez paliva, jak se běžně uvádí a jak je uvedeno i v té tabulce. A hodně zlé je to, že všechny jejich JE jsou mimo provoz, ale s palivem v reaktorech!!! Místo výroby tak elektřinu spotřebovávají. To je po těch třech úderech čtvrtý a ten je musí nutně dodělat. Co to udělá s globální ekonomikou, která jede prakticky bez zásob...?

S intenzitou radiace v areálu budou mít nejspíš taky hodně starostí a to ani některé klíčové údaje a činnosti jejím vlivem neznají, nebo nemohou udělat.

Poslední údaje jsou na:
http://www.jaif.or.jp/english/news_images/pdf/ENGNEWS01_1302774962P.pdf

241871

14.4.2011 23:05

RE: Teorie veřejnost nezajímá...

Marek_Emp 78.?.?.?

Reakce na 241871

Z čeho usuzujete, že je v reaktoru 4 palivo? Naopak si myslím, že je vidět, že je v bazénu skladování (vyvezeno) Je tam o hodně větší množství souborů. To byl patrně ten problém s výbuchem a chlazením. Palivo bylo vyvezeno čerstvě a nestačilo chlazení v bazénu. U 5. a 6. bloku ta situace tak dramatická nebyla. K poškození paliva u 4. bloku došlo v bazénu, ne v reaktoru. U 5. a 6. bloku to vypadá, že část paliva patrně v reaktorech byla, ale problém nebyl.

Jinak máte pravdu, rozsah prací bude zatím asi omezený.

241873

15.4.2011 18:17

RE: Teorie veřejnost nezajímá...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 241873

Ten čtvrtý reaktor má, na té mapce která je na konci, stejnou barvu, jako ty první tři. Až ty zbylé dva odstavené jsou barevně slabší odstín. Je tam toho ale k objasňování ještě hodně. Např. v té III. reaktorovně musely být ty výbuchy podle fotek nejméně tři. Napřed střecha zhroucená dovnitř, ale dvě stěny jakž takž stály, pak ten barák zmizel, ale pořád ještě ty "lykusáky" v popředí byly bílé a vpravo ční navršená hromada hnědého materiálu. Na jiné už jsou ty "lykusáky" hnědé jako ta hromada, ale ta zmizela a změnilo se i průčelí v pozadí stojící reaktorovny IV. Kde a co tam bouchalo, když už byl plac odkrytý, to se v tabulkách vůbec neuvádí a to co uvádí tabulka o čtvrtém, který je jakoby nedotčený, tak tomu může věřit jen slepý. Jak zajišťují chlazení těch zbylých desítek reaktorů, to je taky záhada. Že by těmi dieselagregáty? Elektřinu tam pro čerpadla sotva můžou přivést odchozím vedením a kabelem odněkud ještě hůře. Přitom jsou ty diesly jako záloha a ne tedy pro trvalý provoz. Já to vidím hodně černě. Spíš až morbidně.

241942

14.4.2011 23:09

RE: Teorie veřejnost nezajímá...

Marek_Emp 78.?.?.?

Reakce na 241871

ještě doplnění: na stránkách SÚJB (český jaderný dozor) jsou online články o situaci. Tedy jsou aktualizovány jak to jen jde (cca 3x do týdne). Tím jsem chtěl především reagovat na Váš první příspěvek. Navíc jsme zřídili i informační portál http://fukusima.protebe.info/
kde se můžete na cokoli kolem Fukushimy či jaderných otázek zeptat. Odpovídá se skutečně na všechny otázky, je to jen záležitost několika dní.

241874

16.4.2011 3:33

RE: Teorie veřejnost nezajímá...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 241871

Znovu hláška od Acrobat Reader, že je poškozený soubor a nemůže být opraven. Škoda docela bych si to rád prohlídnul. Jaká je energetická situace v Japonsku? Riziko blackoutů přenosové soustavy? Problémem jistě představuje fakt , že Japonsko je ostrovní zemí ke všemu na více ostrovech.

241961

16.4.2011 5:38

RE: Teorie veřejnost nezajímá...

jen tak 97.?.?.?

Reakce na 241961

>Znovu hláška od Acrobat Reader, že je poškozený soubor a
>nemůže být opraven. Škoda docela bych si to rád prohlídnul.
René, asi bude chyba ve Vašem PC. Vzpomínám si, že jste mi totéž napsal na můj odkaz. Mě to normálně funguje

http://www.jaif.or.jp/english/news_images/pdf/ENGN...

241962

16.4.2011 6:26

RE: Teorie veřejnost nezajímá...

Saša 74.?.?.?

Reakce na 241961

René zkontrolujte jestli jste schopen otevřít jiný *.pdf Poslední prohližeč od Adobe je tuším Acrobat X, ale stejně dobré nebo lepší a rovněž zdarma je třeba
PDF-XChange Viewer

241964

16.4.2011 12:46

RE: Teorie veřejnost nezajímá...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 241964

Děkuju. [smích]

241978

14.4.2011 8:43

otázka a spotreba

ppppp 95.?.?.?

Pán Bozenhard, vo Vami uvádzanom školskom príklade najskôr chýba nejaká veta, pretože mi odstavec nedává zmysel, možno by išlo doplniť sem do diskusie.

Čo sa týka výroby Si, Cu, Al pri výrobe OZE, tak Vami uvedenú formuláciu považujem stále za dosť nevyváženú.
Neviem o tom, že by sa medi a aj hliníka pri OZE používalo viac, než kdekoľvek inde v spotrebnom priemysle, ak šetriť, tak v prvom rade na spotrebe. Okrem toho meď sa účinne recykluje, podobne aj hliník. Ak niekomu vadí spotreba kremíka, tak nech uprednostňuje amorfné(tenkovrstvové) panely, tam je kremíka x-krát menej, články sú veľmi fajn, aj som s takým jedným experimentoval. S Vašimi argumentami o čiastočne premrštených následkoch žiarenia a o škodlivosti bulvárnych a neoverených správ súhlasím, ale prinajmenšom rovnako treba postupovať aj v prípade OZE.

241790

14.4.2011 10:26

RE: otázka a spotreba

Marek_Emp 80.?.?.?

Reakce na 241790

Souhlasím s Vámi. I s tou (možná) nevyvážeností u něčeho. Byl jsem myšlenkami asi kousek dál, než bylo v té fázi článku vhodné. Začínal jsem uvažovat spotřeby materiálů už na kWh, jak nabádám dále, ať si to každý vypočítá.
S recyklací máte pravdu, ušetří hodně, ale také není energeticky achemicky úplně nenáročná.

241799

14.4.2011 9:19

Jádro je nejekologičtější

Jirka22xx22 90.?.?.?

Nejekologičtější způsob výroby el. energie jsou jaderné elektrárny. Žádný jiný způsob není tak ohleduplný k životnímu prostředí. Bohužel, jaderné palivo, které na Zemi máme, bude stačit pouze na několik desítek let.
Představte si jednoduchý příklad:
Přiletíte na planetu, která je celá pokrytá životem. Jediným zdrojem energie tohoto života je sluneční záření (stejně jako na Zemi). Vybudujete zde město, které má určité energetické nároky. A teď jsou dvě možnosti. Buď pokryjete polovinu planety slunečními kolektory, nebo si přivezete jaderný reaktor. V prvním případě sice nehrozí žádné zamoření radiací, ale stoprocentně zničíte život minimálně na jedné polovině planety, protože energii, kterou potřebuje, mu prostě ukradnete.
Každý kilowat "zelené" energie je jednoduše odčerpán z přírodního koloběhu energií, který začíná ve Slunci - jadernou fuzí.

Jen připomenu, že i energie v nás pochází ze Slunce, naše těla drží pohromadě díky sluneční energii, jakýkoliv známý život se bez sluneční energie neobejde a využívá ji efektivněji, než např. sluneční kolektory, vodní nebo větrné elektrárny. Nespočet živočišných druhů zmizelo z povrchu země, protože jsme jim vzali energii.

Pokud bude mít lidstvo stále větší energetické nároky - a ono bude - jedinou možností je vlastní výroba energie, nikoliv čerpání z přírodního přirozeného koloběhu, neboť zde musí zákonitě chybět.

Existují sice různé berličky, jako fosilní paliva, ale ty jsou z dlouhodobého hlediska bezvýznamné. Pro lidstvo je životně důležité rozvíjet nové způsoby výroby enegrie. ( Přesněji - čerpání energie z jiných zdrojů, jako je jaderné štěpení nebo fuze.)

241793

14.4.2011 12:39

RE: Jádro je nejekologičtější

ppppp 95.?.?.?

Reakce na 241793

Nesúhlasím s Vaším tvrdením zásadne, pretože v princípe nie je jednoznačné a môže popierať podstatu procesu pri premene energie.

Napísali ste, že ak pokryjeme polovicu povrchu slnečnými panelmi, tak tá energia bude niekde chýbať.

Môže to byť presne naopak, ak nenapíšete, aká energia bude chýbať. Slnečné panely vyprodukujú viac obvykle tepla, než okolie, pretože z princípu musia byť tmavé, a aby vznikol dôvod na tok energie, tak musia to teplo odviesť, podobne, ako tepelný stroj (prosím neargumentujte automaticky, že fotovoltický panel nie je tepelný stroj, to závisí od toho, aké kritériá sa vezmú na posúdenie, a ako sa to posudzuje, podlieha ako článok v celej sústave termodynamike, ako všetko v prírode).

Pri využití energie nejde o to, či sa energia vytvorí, alebo zničí, pretože to bežne nejde urobiť, a nejde ani o chytanie za slovo, ale o to, že na to pri posudzovaní procesov sústavne zabúdame. Energia sa vždy iba mení z použiteľnej, vhodnej na daný účel na menej použiteľnú a nevhodnú na daný účel. Hovorí sa obvykle, že z ušľachtilejšej(schopnej sa účinne premeniť na inú) na menej ušľachtilú.

Ak by teda bolo účelom chýbajúce teplo, v prípade, že zakryjeme polovicu planéty, tak o to teplo neprídeme, naopak ho bude ešte viac, ale možno aj nepotrebného. Prídeme o svetlo, ktoré je ušľachtilejšou formou tej istej energie zo Slnka, a teda o možnosť pestovať "fotovoltické-fotosyntetické" rastliny.

Teraz ale dbá niekto na farbu striech, ciest a povrchov, kde sa nič nepestuje? Tým sa predsa dá veľa regulovať, alebo tam panely umiestňovať. Môžeme voliť či čierna, alebo biela/strieborná a tým regulovať pohltivosť tepla zo Slnka, akože veľký zásah do súkromia. Ak by boli pokryté panelmi všetky zastavané strechy, tak by to na výrobu elektrickej energie malo stačiť. Prípadné zelené strechy považujem za nezmysel, pretože zvyšujú spotrebu materiálu potrebného na ich konštrukciu.

Klasického jadrového paliva je síce na pár desiatok rokov, a argumentuje sa, že vyhorené palivo sa použije pre množivé reaktory, kde vystačí na stovky rokov. Žiadne také atómovo narušené palivo však nie je vyhorené, kým neskončí ako stabilný izotop. Rozpad jadra pokračuje a s ním aj riziko neskutočne dlhého kolotoča rizikových sprievodných produktov, ktorý sa počíta aj na milióny rokov. To je príliš nevyspytateľný postup, čo s takým odpadom, ak sa jadro raz do vetra načne, nemá to v dohľadnej dobe koniec.

No a nakoniec sa opakujem, že bude pomaly aj problém nie s tým, odkiaľ vziať energiu, ale ako ju po jej premene na teplo(na ktoré sa mení prakticky každá energia) dostať mimo atmosféru, aby neotepľovala klímu. V súčasnosti táto produkcia tvorí asi 0.2 až 0.4 percenta z celkovéj energie, ktorá dopadá na Zem zo Slnka, a aj tento vplyv už začína byť zrejmý pri posune globálnej teploty, teda nielen CO2 a skleníkové plyny.

241809

15.4.2011 9:29

RE: Jádro je nejekologičtější

Jirkaxx22xx 90.?.?.?

Reakce na 241809

Když zakryjete polovinu planety panely, tak zničíte život, který zde existoval. To je ten hlavní problém, proto zdůrazňuji ekologičnost jádra. Ekosystém je jako stroj, který potřebuje ke své funkci energii slunečního zížení. Nejde o to, že celkové množství tepla na planetě je větší, nebo menší. To by jste mohl celou planetu pokrýt černou folií...

Mimochodem, myslím, že např. fotovoltaické články mají účinnost cca 2% . Asi se shodneme, že rostliny využijí energii slunečního záření s vyšší účinností.

Využívat sluneční záření na střechách budov je určitě dobrý způsob, proti tomu nic nemám. Ale pořád je tu problém s velmi malou účinností fotovoltaiky, dosti špatný způsob regulace - závislost na počasí. A nemyslím si, že bychom takto pokryli celou spotřebu. Dejte si na svůj barák panely a zkuste vyžít pouze s energíí, kterou Vám dodají.

Jaký vliv na oteplování planety má přeměna energie na teplo nevím, ale myslím si, že velká část tohoto tepla se vyzáří do vesmíru.

241908

15.4.2011 12:46

RE: Jádro je nejekologičtější

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 178.?.?.?

Reakce na 241908

Musím Vás opraviť, a to hneď v niekoľkých bodoch:
-rastliny zúžitkujú len 2 % dopadajúceho žiarenia (obmedzenia v absorpčnom spektre chlorofylu) síce občas aj 24 hodín denne za polárnym kruhom, kým najmodernejšie komerčne dostupné fotovoltaické články až 14% (v laboratórnych podmienkach až 18,5%), i napriek tomuto faktu rastliny získanú energiu využívajú oveľa efektívnejšie čo o ľudských energetických zariadeniach nedá povedať
-celková účinnosť modernej uholnej elektrárne je 35-40%, kým väčšina atómových elektrární dosahuje 30%
-problémy spojené s palivom, jednak obohatenie paliva s vhodnými izotopmi a jednak čo s rádioaktívnym odpadom, čo je v mnohých prípadoch aj vyhorené palivo, hoci spotrebuje sa 2-5% paliva ale odpady z jaderných reakcií znemožňujú ďalšie použitie daného palivového článku
- energetická bilancia výroby paliva, hlavne ide o bezpečné dobývanie paliva či energetické potreby centrifúg
- potreba špeciálnych vysokokvalitných materiálov, napr. taký špeciálny betón, oceľ, či tienenie atď
-či dodatočné energetické a ekonomické potreby čo som nevymenoval


Takže pane nie je to až také ružové ako si to myslíte alebo snažíte nám nahovoriť. [velký smích] [cool]

241926

15.4.2011 16:13

RE: Jádro je nejekologičtější

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 241926

kdysi dávno na jedné výstavě o jaderné energetice nám pan řečník povídal že účinnost přeměny energie uranu na elektrickou energii jsou asi 2%
ale nevím jestli si to pamatuju dobře je to už víc než 15 let

241933

16.4.2011 17:34

RE: Jádro je nejekologičtější

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 62.?.?.?

Reakce na 241933

to je v podstate pravda, ale je to špatne formulované.
Skor to bolo napísané takto: Pri štiepení atomu uránu sa 2% hmoty premenia na energiu.

241997

15.4.2011 5:44

RE: Jádro je nejekologičtější

Esmate 90.?.?.?

Reakce na 241793

Clanek je v principu o nicem. Nevypovida nic. Autor se snazi reagovat na neco nicim, sam neprinasi zadne skutecnosti.

>Nejekologičtější způsob výroby el. energie jsou jaderné elektrárny. Žádný jiný způsob není tak ohleduplný k životnímu prostředí.
Tento vyrok svedci o uspesne, vladni propagandou ockovane naivite.

Jaderna energie je nejdrazsi energii na svete. Je take je nejvetsim vyrobcem neznicitelneho odpadu. Majitele jadernych elektraren se o odpad nestaraji. Odpad se stava majetkem statu a jeho dalsi osudy jdou na ukor danovych poplatniku. V cene elektriny nejsou tyto naklady a uz vubec ne nejake konecne zpracovani odpadu zapocitany. Naklady na ulozeni odpadu na nekolik set tisic let nelze ani rozumne vycislit.

Zrovna tak znovuzpracovani palivovych tyci. Tyto se zahadnym zpusobem stanou majetkem statu, po zpracovani, ktere stoji miliardy, nahle opet patri elektrarne. Tohle se deje nepretrzite proto, aby tato elektrina byla povazovana za lacinou. Tak zvane "zisky", ktere jsou v tomto pripade (bez ohledu na budouci tisicilete naklady) placeny z dani, jsou ovsem soukromme.

Otazka pojisteni eventualnich skod? Smesne. Zadne pojisteni. Havarijni skody se nevyplaci. Soukrommi majitele za nic neruci. Skody mohou byt tak vysoke, ze je nikdo nemuze nahradit, cili se hradit nebudou. Tecka. I toto by zdrazilo tuto "ekonomickou a ekologickou enegii" vysoko nad naklady prodejnosti.

Take z jednotlivych pripadu rakoviny nepoznate, z ceho vznikla. Ze je v okoli vyssi radiace vyssi vyskyt rakoviny? No - mame prece take "prirozenou" radioaktivitu a jak dokazete ze vase rakovina vznikla z te "neprirozene"?
Ostatne tolik casu uz ani nemate, takze si zalovany zadne starosti delat nemusi. [velký smích]

241892

15.4.2011 6:02

RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :)

Esmate 90.?.?.?

Reakce na 241892

>Tento vyrok svedci o uspesne, vladni propagandou ockovane naivite.

Po dalsim nahledu na pana "Jirky_xx" jsem presvedcen, ze se u nej nejedna o naivitu, nybrz mam "duvodne podezreni ze spachani cinu propagandy" pro mocenskou, vladni a financni elitu. [smích]

241894

15.4.2011 8:07

RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :)

Marek_Emp 80.?.?.?

Reakce na 241894

Jelikož nevím, jestli reagujete na článek nebo na diskusi (přispěvatele) , omezím se jen na to, abych Vám dal tip na čtivo. Je to zákon 18/1997 Sb. (zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření) a jeho vyhlášek, které opraví Vaše nepravdy ohledně pojištění a uvede Vám cenu, která se odvádí z každou MWh na "jaderný účet", tedy na uložení odpadu a likvidaci elektrárny.

241900

15.4.2011 9:10

RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :)

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 178.?.?.?

Reakce na 241900

>uvede Vám cenu, která se odvádí z každou MWh na "jaderný
>účet", tedy na uložení odpadu a likvidaci elektrárny.

A kto to zaplatí v konečnom dôsledku?
Tak spotrebitelia, nech my potom vy-argumentujú opak. [mrknutí jedním okem]

Ďalšia otázka ten "jaderný účet" koľko percent hradí z nákladov likvidácie odpadu alebo jej spracovania a z nákladov likvidácie atómovej elektrárne?

V akom stave je ten účet, či to už nie je demokraticky a kapitalisticky vytunelované ako to býva (nielen v našich končinách) zvykom?

Keď my neodpovedáte alebo budete ma snažiť odbiť nejakou kvázi-odpoveďou tak to znamená že som Vás nachytal na hruškách.

241905

15.4.2011 9:47

RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :)

Marek_Emp 80.?.?.?

Reakce na 241905

Cenu veškerých externalit zaplatí u konečném důsledky vždy koneční spotřebitelé (penězmi, dopadem na přírodu či na sebe samotné) , ať už u jakékoli jaderné elektrárny, obnovitelného zdroje energie či jakéhokoli výrobku. Kdo by to měl platit jiný?

Já neargumentuju opačně. Já narážel tvrzení, že v ceně energie z jádra není ani koruna ani uložení ani likvidaci elektrárny, což pravda není. Ročně se odvody na účet mohou pohybovat mezi 1,5 -2 miliardami Kč (50Kč/MWh). Uhelná, větrná, sluneční ani vodní elektrárna nic takového nemá.

Kolik %? (vím, že mě nařknete, že zatloukám) Ale skutečně nevím. Cena peněz a práce se mění a já neznám ceny prací. Nastaveno to bylo tak (v roce 1997), aby se pokrylo všechno. Když začnete hovořit o statisících let atd.. - Když kontejnery s vitrifikátem leží několik km pod zemí, náklady s tím prakticky nejsou. (tím netvrdím, že se mi to líbí)
Stejně, jak se vyvíjí ceny, budou to určitě reflektovat odvody.

Účet spravuje ČNB. Jak nemám použít kvazi-fráze a přitom nelhat? Myslíte si, že mám jeho stav někde na obrazovce? Stejně jak Vy nedokážete, že může být tunelován, já nedokážu, že není.

A závěrem - napsat, že když neodpovím, jsem nachytán na hruškách je rovněž nefér. Nesedím a nesleduji, kdo kde na něco reaguje.

241912

15.4.2011 10:57

RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :)

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 178.?.?.?

Reakce na 241912

Myslím si že ste odpovedali korektne, a nenachytal som Vás na hruškách (ani na inej plodine). [mrknutí jedním okem]

241917

15.4.2011 11:18

RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :)

Marek_Emp 80.?.?.?

Reakce na 241917

[mrknutí jedním okem]

241919

16.4.2011 22:04

RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :)

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 241919

Hmm, jak se stanovuješ ta cena? Tohle naspali sice Greenpeace, ale vcelku se zaměřili na fakta. Mimochodem je tam uvedeno, že dno tlakové nádoby BWR na tom z bezpečnostního hlediska není nic moc? Řeč je o starnutí reaktorů, trhlinách, problémech prověřit některé těžce přístupné místa, prodlužování životnosti na základě různých tlaků a teď nemluvím o megapascalech...
http://www.calla.cz/data/energetika/seminare/eaje/...

242012

15.4.2011 10:39

RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :) aj ja vas opravim, nie je...

Dan z Piesku 147.?.?.?

Reakce na 241900

Je mi luto, ale nie je. Je len nezapocitanim celkovych nakladov na produkciu energie. Je mi znama situacia okolo slovenskeho jadroveho fondu, mimochodom, je to jediny statny fond v ktorom su peniaze a to skutocne nezanedbatelne. Preto pritahuju trvalu pozornost vselijakych podnikatelov lobujucich u politikov. Ti sa don zatial sekeru zatat neopovazili. Co nie je dnes, moze byt zajtra. Problemom je, ze dosposial don odchadza menej penazi, ako by zo zakona malo, lebo "zakon je prijaty a jasny, ale nejasna je jeho ucinnost, odkedy...". Ani to nie je taky problem ako nezmyselne dotacie fotovoltaliky. Problemom su emisie a inflacia. Cenou emisnych povoleniek - ciste politicke rozhodovanie ovplyvnujete efektivnost produkcie energie. Zvysovanim ceny emisi JE sa stava stale profitabilnejsie. Teda pre jadrovu loby +. Obrovske minus je inflacia. Likvidacia A1 bude stat nasobne viac ako stala jej vystavba, dokonca viac ako za svojej prevadzky zarobila. Znali vedia, ze A1 bola prva, beziaca na prirodny uran a skoncila unikom radiacie, pre ktory uz jej prevadzka nebola obnovena. To vsetko v Jaslovskych Bohuniciach, 50 km od Bratislavy a nieco vyse 100 km od Viedne[smích]. Ak by platili dnesne odvodove kriteria do jadroveho fondu, nazbierane peniaze z A1 by nestacili ani na likvidaciu obdobne velkej stavby bez akehokolvek radioaktivneho rizika. Co s odlozenymi miliardami urobi inflacia za 50 rokov si vacsina ludi neuvedomuje (z miliona socialistickych penazi - rok 1989 je dnes cca 2,5 miliona, lenze cena stavebnych prac je desatnasobkom, t.j. po 20 rokoch maju odlozene peniaze stvrtinovu kupnu silu). Stat uspory aj kapital navyse zdanuje. Jadrovy fond bude mat peniaze na likvidaciu, ak bude vykon jadrovej energetiky exonencialne rast este minimalne Dve desatrocia a potom bude nutne priznat, ze v nom jednoducho nie je dost penazi na likvidaciu existujucich zariadeni = socializacia strat. Ak nebude rast, bankrot prijde ovela skor, t.j. bude nutne priznat, ze peniaze nepostacuju na likvidaciu novoodstavovanych JE. To pre Slovensko znamena, ze nebudu stacit viac nez na likvidaciu uz odstvench V1 a V2, ktora, ked zacne - tak za 10 rokov vycerpa dnesne konto aj prirastok za toto obdobie. V3 a V4 uz nebude za co likvidovat. Kto bude platit naklady na dlhodobe ulozenie stale aktivnych odpadov o 30 rokov nevie nikto. Strednedobe uloziska sa budu musiet presunut do dlhodobych, co to bude stat??? Problem presahujuci svojou dlzkou volebne obdobie politikov nezaujima. Livdidacia JE je bez na dlhu trat - normalne startuje 40-50 rokov od stustenia stiepnej reakcie. Jej radiacny chvost dosahuje miliony rokov. Kto dokaze garantovat politicku stabilitu a kontinuitu co i len pocas jedneho ludskeho zivota? (Za posdelnych 100 rokov sme mali n Slovensku 5 vojen a minimalne rovnaky pocet vaznych ekonomickych otrasov znehodnocujucich akukolvek predikciu nakladov.) Cernobyl prestahoval statisice ludi bez primeranej nahrady, vo Fukushime dosial detto.

241915

15.4.2011 9:07

RE: Jádro je nejekologičtější

Jirka22xx22 90.?.?.?

Reakce na 241892

Nezlobte se, ale Váš pohled mi připadá příliš omezený...

(Taky bych mohl napsat, že Váš postoj svědčí o protijaderné propagandou očkované naivitě, ale doufám, že tomu tak není, že prostě jen máte jiný názor...)

- Jaderná energie je nejdražší?
Kolik stojí zničené životní prostředí? Kolik bude v budoucnu lidstvo stát vyčerpání fosilních paliv a jaká bude jejich cena za pár let?

Na problematiku energie je třeba pohlížet globálně. Já neřeším současnou situaci, nechci přispívat do žabomyších hádek. Snažil jsem se naznačit cestu do budoucna.

Energie je vůbec nejzákladnější potřeba lidstva. Dovedu si představit, že do vývoje nových zdrojů (příp. i do likvidace vyhořelého paliva, pokud nebude jiná cesta) se bude investovat třeba 20% státních rozpočtů států. Lidstvo musí najít takový způsob získávání energie, který pokryje jeho potřebu a bude ohleduplný k životnímu prostředí.

Problém s vyhořelým palivem tu je, i přesto jde o nejekologičtější způsob získání energie.

241904

14.4.2011 9:19

Přiklad jak spočítat iracionalitu.

JPG 78.?.?.?

Článek je dobrý, jen mě pobavil autorův příklad s výpočtem a Napoleonem.

Jako matematickou úlohu lse spočíta kdejakou blbost.. Nicméně si myslím, že škola by kromě toho počítání měla vést k myšlení (i bez přívlastků).

to samé je zde: http://pinus.bloguje.cz/479497-dychame-vzduch-ktery-vydechl-caesar-pri-svem-poslednim-hlesnuti.php

241794

14.4.2011 9:56

Problém zvaný hledání podstaty

FERDA ferr (zavináč) volny (tečka) cz 212.?.?.?

Je zde otázka, co je ta podstata.

Jestliže je pro objasnění jevů prvotně použito lidsky průměrně použitelných srovnání, pak zavlékáme do procesu náhradní prvky .

Pokud použijeme správné fyzikální jednotky, pak zase nedosáhneme široce používané hladiny pochopení.

Když jsem se začínal problematice svého řemesla věnovat, měl jsem jen malinkou částečku z potřebných znalostí a jeden , také maličký plán.

A ten byl, "aby mi to hrálo také".
Prostě jsem o tom věděl jen to, že to chci mít.
O tom, že ovládnutí může trvat více, než 50 let jsem nepřemýšlel.

Měl jsem však neobvykle velké štěstí, že moji učitelé měli schopnost s použitím analogií naznačit smysl podstaty funkcí.

A toto právě mám nyní hlavně na mysli, při tomto "monologu".

Diskuse o tom, co a proč je špatně kdesi na straně Japonska v zásadě znemožńuje "návrat domů", kde ovšem také stojí podobný "stroj na energii", když už máme porovnat důsledky jeho existence.

Ono není důležité chápat jeden díl , který teče jako cedník, když po pravdě celý ten proces je rozmístěn na stovkách podobných.

Podle mne by se mělo za moudřejší považovat spíše uvažování o tom, jak to vypadá doslova "doma".

Analogie fyziky a ekonomie je v zásadě možná, kdyby se o tom , ale konečně začalo mluvit "trochu jinak".

Jistěže, je to velmi nepříjemná situace, ovšem v souvislostech s vlivy "poločasu rozpadu celosvětové ekonomiky" jde pouze o "mikro reakce".

Už po 20 let sleduji vývoj kolem sebe s úžasem ku škodě věcí pohříchu "klesajícím".
O možnosti to celé nějak uchopit a najít v tom smysl uvažuji spíše jako velmi nedosažitelném cíli.

Tudíž bych řekl, že na druhé straně planety je to špatné, jenže u nás doma to o mnoho lepší nějak nejde prokázat.

Co takhle zkusit najít řešení u něčeho, co máme "skoro na dvorku" ?

241797

14.4.2011 10:16

Těžba uhlí v CZ - blíže k podstatě č1

FERDA ferr (zavináč) volny (tečka) cz 212.?.?.?

Doplnění o ekonomice jako fundamentálně podobné procesům založeným na poločasu rozpadu.

PRAHA, 13. 4. 2011 - Ministr Kocourek na dnešním jednání vlády předkládá
zprávu o aktualizaci energetické koncepce. Pokud by ji v této podobě
vláda přijala, znamená to, že v tichosti a bezohledně obchází vládní
usnesení č. 444 z roku 1991, porušuje tím svou vlastní koaliční dohodu,
své vládní prohlášení a umožňuje tak MPO řešit limity těžby uhlí v rámci
svého resortu.

Schválení zprávy by bylo nejen bez ohledu na názor obyvatel obcí
dotčených těžbou, ale rovněž bez ohledu na zdraví všech obyvatel regionu.

Zde máte jeden kousek toho, co se děje za závěsem keců o všem kdesi daleko.

241798

14.4.2011 11:00

Chilská propiska zase od podstaty č2

FERDA ferr (zavináč) volny (tečka) cz 212.?.?.?

doplnění 2 - o maskování podstaty souvislostí
http://www.novinky.cz/diskuse?id=233947&articl...

Pan HANUS z Brna nedavno na toto téma napsal moudrou větu,hozená návnada a lidé se začnou zabývat krávovinama a tím se odvede pozornost od skutečných problémů.
A ono to funguje,vidíte sám.
Jinak,napsal jste to jak to je,ale zde to slyšet nechtějí,počítejte z mínusy.

241803

14.4.2011 20:26

jakesi mlzeni

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 50.?.?.?

ktere uzivaji fanaticti milovnici jaderne energetiky.Zlehcovat a bagatelizovat za kazdou cenu.Mimochodem, pane autore, z fyziky byste dostal za 5 uz na zakladni skole.

241846

17.4.2011 9:40

clanek

ltokar.sk 85.?.?.?

Velmi dobre napisany clanok a neda sa inak ako suhlasit [smích]

242041

Příspěvků: 47

14.04. 01:33 dub  ano
14.04. 21:49 udo1  RE: ano
14.04. 22:31 dub  RE: ano
15.04. 14:41 udo1  RE: ano
15.04. 17:43 dub  RE: ano
16.04. 17:35  RE: ano
16.04. 20:03 dub  RE: ano
17.04. 13:10 udo1  RE: ano
14.04. 22:14 udo1  RE: ano
14.04. 02:00  Teorie veřejnost nezajímá...
14.04. 04:19 Saša  RE: Teorie veřejnost nezajímá...
14.04. 04:27 Vladimír Stwora  RE: Teorie veřejnost nezajímá...
14.04. 05:24 Saša  RE: Teorie veřejnost nezajímá...
14.04. 10:32  RE: Teorie veřejnost nezajímá...
14.04. 17:34 Marek_Emp  RE: Teorie veřejnost nezajímá...
14.04. 22:36  RE: Teorie veřejnost nezajímá...
14.04. 23:05 Marek_Emp  RE: Teorie veřejnost nezajímá...
15.04. 18:17  RE: Teorie veřejnost nezajímá...
14.04. 23:09 Marek_Emp  RE: Teorie veřejnost nezajímá...
16.04. 03:33 Rene Bartosek  RE: Teorie veřejnost nezajímá...
16.04. 05:38 jen tak  RE: Teorie veřejnost nezajímá...
16.04. 06:26 Saša  RE: Teorie veřejnost nezajímá...
16.04. 12:46 Rene Bartosek  RE: Teorie veřejnost nezajímá...
14.04. 08:43 ppppp  otázka a spotreba
14.04. 10:26 Marek_Emp  RE: otázka a spotreba
14.04. 09:19 Jirka22xx22  Jádro je nejekologičtější
14.04. 12:39 ppppp  RE: Jádro je nejekologičtější
15.04. 09:29 Jirkaxx22xx  RE: Jádro je nejekologičtější
15.04. 12:46 Oracle  RE: Jádro je nejekologičtější
15.04. 16:13 aristokrat  RE: Jádro je nejekologičtější
16.04. 17:34  RE: Jádro je nejekologičtější
15.04. 05:44 Esmate  RE: Jádro je nejekologičtější
15.04. 06:02 Esmate  RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :)
15.04. 08:07 Marek_Emp  RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :)
15.04. 09:10 Oracle  RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :)
15.04. 09:47 Marek_Emp  RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :)
15.04. 10:57 Oracle  RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :)
15.04. 11:18 Marek_Emp  RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :)
16.04. 22:04 Rene Bartosek  RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :)
15.04. 10:39 Dan z Piesku  RE: Jádro je nejekologičtější - opravuji se :) aj ja vas opravim, nie je...
15.04. 09:07 Jirka22xx22  RE: Jádro je nejekologičtější
14.04. 09:19 JPG  Přiklad jak spočítat iracionalitu.
14.04. 09:56 FERDA  Problém zvaný hledání podstaty
14.04. 10:16 FERDA  Těžba uhlí v CZ - blíže k podstatě č1
14.04. 11:00 FERDA  Chilská propiska zase od podstaty č2
14.04. 20:26  jakesi mlzeni
17.04. 09:40 ltokar.sk  clanek

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

54

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 89 čtenářů částkou 18 870 korun, což je 54 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Šéf německého námořnictva skončil. Kvůli výrokům o Putinovi a Krymu23.01.22 11:47 Německo 2

Do ostravských hutí vozí uhlí z Austrálie23.01.22 11:43 Česká republika 1

DLR pozoruje asi 120 tisíc ukrajinských vojáků u linie dotyku!23.01.22 08:18 Ukrajina 1

Petice za zrušení pandemického zákona22.01.22 23:28 Česká republika 0

EMA zjistila, že "posilující dávky" imunitu naopak snižují22.01.22 07:42 Evropská unie 3

Lukašenko vyzývá "mezinárodní podvodníky" k ukončení pandemie koronaviru21.01.22 19:35 Belorusko 4

Srbsko zrušilo Austrálii licenci na těžbu lithia21.01.22 17:24 Srbsko 1

Už se to láme. Britský časopis si stěžuje na cenzuru FB a Novinky.cz to uveřejnily21.01.22 11:22 Británie 0

Česko dodá Ukrajině dělostřeleckou munici, uvedlo Ministerstvo obrany ČR21.01.22 10:03 Česká republika 9

Rusko chce zakázat těžbu krypta a omezit transakce20.01.22 17:18 Rusko 7

Pfizer od roku 2020 vydělal "asi 36 miliard dolarů", potvrzuje generální ředitel Albert Bourla20.01.22 16:18 Neurčeno 0

Studená sprcha pro Ukrajinu: Podle Bidena je členství Kyjeva v NATO v brzké době nepravděpodobné20.01.22 15:22 USA 1

Údajný vynálezce mRNA vakcín Malone málem zemřel po vakcíně proti COVIDu19.01.22 22:39 USA 4

Čína - země, kde zítra znamená včera19.01.22 16:43 Čína 0

WHO hovorí, že neexistujú žiadne dôkazy pre podávanie posilňujúcich dávok „vakcín“ pre deti a mládež19.01.22 08:22 Neurčeno 0

Jan Kodeš k aféře Novak Djokovič19.01.22 08:08 Česká republika 5

O čem se mlčí - Jindřich Rajchl18.01.22 17:21 Česká republika 0

Majú rúška a respirátory v školách význam?18.01.22 09:37 Sierra Leone 0

Rusko stahuje své diplomaty a jejich rodiny z Ukrajiny18.01.22 07:03 Rusko 2

Soňa Peková: 15.1.2022 Lékařský dům17.01.22 22:01 Česká republika 6

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
24,39 Kč
Libra
29,18 Kč
Kanadský dolar
17,14 Kč
Australský dolar
15,45 Kč
Švýcarský frank
23,56 Kč
100 japonských jenů
18,90 Kč
Čínský juan
3,40 Kč
Polský zloty
5,39 Kč
100 maď. forintů
6,81 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
27,92 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 565,14 Kč
1 unce stříbra
520,85 Kč
Bitcoin
756 612,54 Kč

Poslední aktualizace: 24.1.2022 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 435