Lidé modré pilulky

Hari Heath

20.6.2014 Komentáře Témata: Nový světový pořádek 1535 slov

Nikdo není tak slepý, jako ten, kdo se nedívá. Pokud patříte k těm, kteří se dívají, rozhlédněte se. Jste obklopeni miliony těch, kteří se nedívají. To jsou lidé modré pilulky. Kdo jsou tito lidé modré pilulky a proč se nedívají?

„Matrix“ je možná jen film, ale představuje jisté scénáře, které jsou vzhledem k naší stávající situaci relevantní. Neo si může vzít červenou pilulku a spatřit pravdu, nebo si může vzít modrou pilulku a vrátit se, pohodlně nevědomý, do iluze Matrixu. Tam může prožít svůj život neznepokojen pravdou. Pravda zobrazená v Matrixu je extrémní verzí moderního socialismu.

Ve futuristickém scénáři filmu je obrovský počet lidí držen v kontejnerech připomínajících umělé dělohy. Tyto „nařádkované“ lidské subjekty jsou drženy ve svých kontejnerech, od jejich početí ve zkumavce, až do doby, kdy již nejsou užiteční pro umělou inteligenci (AI). AI potřebuje od těchto „lidí“ jisté věci pro svoji výživu, takže neustále pěstuje novou lidskou úrodu a těží z ní to, co potřebuje. Oplátkou dodává AI lidem potřebné několika nitrožilními napojeními a nervovým propojením. Nervové propojení poskytuje s kontejnery provázaným lidem celkovou iluzi – Matrix. V AI vytvořené iluzi mají lidé normální život ve skutečném světě. V realitě však byl civilizovaný svět zničen již před nějakou dobou a lidé byli pak sklízeni jako plodiny ve prospěch AI. Matrix je kompletní digitální holografický typ „světa“ vytvořeného AI k tomu, aby duševně zaměstnal svoji lidskou sklizeň, zatímco z jejich ke kontejnerům připojených těl těží, co potřebuje.

Ve filmu, když se Morfeus chystá nabídnout Neovi volbu mezi červenou a modrou pilulkou, vysvětluje:

„Jsi zde proto, že něco víš. To, co víš, nedokážeš vysvětlit – ale cítíš to. Cítil jsi to celý život; že je se světem něco špatně; nevíš co, ale je to tam, jak tříska v tvém mozku, která tě dohání k šílenosti. Je to tento pocit, který tě ke mně přivedl. Víš, o čem mluvím?“

„O Matrixu?“ ptá se Neo.

„Chceš vědět, co to je? Matrix je všude, všude kolem nás. Dokonce i v této místnosti. Můžeš ho vidět, když se podíváš z okna, nebo když zapneš televizi. Můžeš ho cítit, když jdeš do práce, když jdeš do kostela, když platíš daně; je to svět, kterým byly překryty tvé oči, aby tě oslepil před pravdou.“

A Neo se ptá: „Jakou pravdou?“

„Že jsi otrok Neo, stejně jako všichni ostatní, narodil ses do otroctví; narodil ses do vězení, které nemůžeš cítit, ochutnat nebo se ho dotknout; vězení pro tvoji mysl. Bohužel nikomu nelze říct, co je Matrix. Musíš to prožít sám.“

Těch pár lidí, kteří se buď narodili do reality, nebo si úspěšně vzali červenou pilulku, se začalo soustřeďovat na příběh filmu – jejich pokusy zničit Matrix a osvobodit lidstvo žijící zcela zavřené ve svých kontejnerech a iluzi, kterou je krmí vyšší moc – moc, která udělá pro udržení této iluze cokoliv.

Je to extrém, ale nepříliš se lišící od našeho moderního systému korporátního vládnutí a kapitalistického socialismu. Vládnoucí moc od nás potřebuje věci, v neposlední řadě i náš souhlas. Aby náš souhlas obdržela, jsme krmeni všemožnými výhodami. Jsme programováni od útlého věku, abychom věřili, že takové výhody jsou nezbytné. Abychom tyto výhody získali, je ke každému z nás připojena řada trubic. Podpůrné kontrakty jako sociální zabezpečení, řidičský průkaz, registrace voliče pro údajnou volbu reprezentujících páníčků, bankovní účty, kde je pro nás vyráběn úvěr, a další členství, registrace, povolení a doklady, aby se zajistilo, že řízení našich věcí bude probíhat jen v rámci „matrixu“ korporátního vládnutí.

Dostáváme vlastní očíslovaný „kontejner“, sociální síť poskytovanou vládou. Jsme vzděláni podle příkazů státu, náš systém víry je dále pěstěn korporátním médii.

Existují různé formy „podpor“, pokud bychom podlehli chudobě nebo nemoci. Když jsme v ohrožení nebo v nebezpečí, voláme 911. Úkol vlády nás „zajistit“ je činěn snazším díky masivnímu databázovému šmírování našeho pohybu, našich financí, místa našeho pobytu a podnikání a našich daňových záznamů. Když se připlíží stáří, můžeme se spolehnout, že se o nás naše vláda postará.

Korporátní, vládní a finanční rozhraní je zkombinováno, aby vytvořila masivní iluzi blaha – americký sen. Za cenu slibu, že se do budoucna zadlužíme, budeme platit daně a hrát se systémem, jsou zde zdánlivě nekonečné hračky, hrady, uspokojení a požitky pro ty, kteří v tento matrix věří. Kdy polovina našeho výkonu je brána v daních (druhá polovina v platbách) a za listiny a vlastnictví toho, o čem věříme, že vlastníme, se o nás vláda a spol. postarají.

Abychom v tomto matrixu mohli žít, stačí se vzdát jakéhokoliv skutečného smyslu pro nezávislost, osobní zodpovědnosti a našeho práva na svobodný život a skutečné vlastnění plodů naší práce.

A, stejně jako ve filmu, je nasazen kontingent agentů, aby bojovali se všemi odpadlíky, kteří se touží osvobodit od matrixu, který nás obklopuje.

Jak vysvětloval Morfeus: „Matrix je systém, Neo, a tento systém je naším nepřítelem. Když jsi uvnitř a rozhlédneš se, co vidíš? Podnikatele, učitele, právníky, tesaře, ony duše, které se snažíme osvobodit. Dokud to neuděláme, jsou tito lidé součástí systému a to z nich činí naše nepřátele. Musíš pochopit, že většina těchto lidí není na odpojení připravena a mnozí z nich jsou tak zoufale závislí na systému, že budou bojovat za jeho ochranu.“

Proč budou lidé modré pilulky bojovat za ochranu Matrixu, který je zotročuje? Nic jiného neznají. A všechny jejich hračky, hrady, uspokojení a požitky budou bez Matrixu pryč. Celá jejich iluzorní existence se vypaří a oni zůstanou nazí a sami.

Na co se lidé modré pilulky nebudou v našem stávajícím „skutečném“ světě dívat? Odmítají uznat, že financují vlastní zotročení socialistickým policejním státem. Minulý měsíc odjelo pár lidí „červené pilulky“ do D. C. na výmluvné ukončení Jízdy svobody 2002, odhalující podvod 16. dodatku, berňáku a federální daně z příjmu. Ale lidé modré pilulky zůstali v pohodlí svého komatu, stále ochotni platit daně, které nedluží. Financují kongres a nacistické nastolování americké nové Třetí říše, aby se mohli cítit „bezpečně“.

A aby mohli lidé modré pilulky konečně pochopit, co se onoho rána 11. září 2001 skutečně stalo, Henry Kissinger, anděl smrti a globální diktatury, bude zkoumat fakta a řekne nám pravdu modré pilulky. Opravdu Američané doktoru genocidy uvěří?

Ukryt v šestém patře budovy ministerstva spravedlnosti je tajný soud FISA. Američtí právníci tam chodili roky, aby tam získali tajné příkazy k prohlídce od tamních štemplovacích soudců, pod zástěrkou „národní bezpečnosti“. Tento souběžný „právní systém“ může nařídit tajné prohlídky domovů občanů a ne-občanů. Na základě shromážděných „důkazů“ můžeme být tajně prohlášeni za „nepřátelské bojovníky“ a drženi do nekonečna na amerických vojenských základnách.

Vzpomínáte na ty koncentrační tábory, o kterých vám ti šílení konspirační teoretici říkali před deseti lety?

Američtí představitelé tvrdí, že mohou zatknout a vyslýchat nepřátelské bojovníky až do doby, kdy zákonodárná složka vyhlásí ukončení války proti terorismu. Patří k tomu i nulový přístup k právníkům nebo rodinným příslušníkům; vyšetřování, výslechy, soudy a tresty se mohou konat bez ochrany zajištěné ústavou. Vláda fašistického prezidenta říká, že pro to, co dělá, existuje spousta precedentů. Řídíme se „precedentem“ muže jménem Hitler?

Mezitím kongres schválil zákon o Americkém Gestapu (bezpečnosti otčiny), který definuje teroristy jako:

„Výraz „terorismus“ znamená jakoukoliv aktivitu, jejíž součástí je čin nebezpečný pro lidský život, nebo potenciálně destruktivní pro klíčovou infrastrukturu, nebo klíčové zdroje; a je porušením trestního práva Spojených států nebo jakéhokoliv státu či další podsekce Spojených států; a který vypadá, že jeho úmyslem bylo zastrašit nebo přinutit civilní populaci; ovlivnit politiku vlády zastrašováním či donucováním; nebo ovlivnit vládnutí masovou destrukcí, vražděním či únosy.“

Jako test sociální poddajnosti prošlo nedávno 838 modropilulkáčů slastně protiústavními uzávěrami v Pittsburghu, aniž by „viděli“ skutečné „teroristy“ z Bezpečnosti otčiny nové Ameriky – policejní stát (viz str. 22). Je náš současný policejní stát „nebezpečný lidskému životu“ a „destruktivní pro klíčovou infrastrukturu“, jako listinu práv? Je „proti zákonům“ (18 USC 241; 242) připravit občany o jejich právo na cestování a být v bezpečí osobně, ve svých domech, u svých listin a majetku? „Zastrašují nebo donucují“ náhodné uzávěry, záměrně, „civilní populaci“? Co se děje, když se na uzávěře nepodvolíte?

Dalším testem podvolení se v souladu s modrou pilulkou bude očkování proti neštovicím. Bude o sebe populace modré pilulky doslova zakopávat, aby dostala svoji injekci, jak předpovídají někteří představitelé? Byl očkovací „matrix“ zakořeněn v mysli modropilulkářů tak dobře, že si nechají vstříknout rtuť, opičí tkáň a tkáň potracených plodů na základě nedokázané teorie, že takové věci podporují zdraví a zabraňují nemocem?

A existuje větší matrix, než jakým je náš stávající finanční systém nekrytých peněz? „Věříme“, že kus papíru s obrázkem mrtvého prezidenta má hodnotu čísel na něm natištěných a že jeden mrtvý prezident je cennější, než jiný. Dokonce ani nepřemýšlíme o tom, že používání tohoto papíru s mrtvým prezidentem je přímou příčinou našeho zotročení.

Viděli jste někdy svůj bankovní účet? Není tam. Jen panáčkování pokladníka a účetního za oponou způsobuje, že tato iluze vypadá pro lidi modré pilulky skutečně.

Jak hluboko králičí nora sahá? Téměř na konci filmu agent Matrixu Smith vychvaluje přednosti Matrixu zajatému vůdci lidí červené pilulky Morfeovi: „Zastavil jste se někdy a zíral jste na něj? Udiven jeho krásou, jeho géniem? Miliardy lidí, prožívajících své životy – v zapomnění.“

The Blue Pill People vyšel v únoru 2002 na ICH. Překlad v ceně 648 Kč Zvědavec.

Známka 1.2 (hodnotilo 135)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

32

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 70 čtenářů částkou 9 592 korun, což je 32 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Evropské daně: Už se blíží...16.10.19 11:35 Evropská unie 2

ELÁN a jeho "Bulvárné krysy" na black listu rádií16.10.19 08:35 Slovensko 3

Itálie povolila vylodění dalších 176 afrických okupantů15.10.19 17:11 Itálie 1

Podepište mezinárodní výzvu k zastavení 5G sítě14.10.19 23:00 Neurčeno 0

Tomio Okamura u Luboše Xavera Veselého na XTV14.10.19 21:16 Česká republika 2

Erdogan požaduje po NATO podporu v jeho agresi11.10.19 16:39 Turecko 1

V Německu řádí "pravicoví extrémisté"09.10.19 19:09 Německo 10

Vraždící ilegální migranty bude zase těžší vyhostit!08.10.19 18:55 Česká republika 4

Andrejka se ráda hladí: Zločinná LGBT krade čtyřletým dětem dětství08.10.19 13:02 Česká republika 2

V Německu najel Syřan kamionem do řady aut, zranil nejméně 8 lidí08.10.19 11:03 Česká republika 0

O incidentu v Ostravě referovala média, žádné nezmínilo, že šlo o skupinu cikánů07.10.19 20:05 Česká republika 1

Feminacistky bagatelizují dopad Istanbulské smlouvy07.10.19 20:00 Česká republika 1

Klimatická aktivistka: “Musíme začať jesť deti! Nemáme dostatok času!”05.10.19 18:23 USA 11

Evropský parlament tleskal pašeračce okupantů do Itálie (a potažmo do Evropy)05.10.19 16:13 Evropská unie 1

Další cíl feminacistek: Herec Robert De Niro má zaplatit 276 mmilionů, protože mluvil sprostě04.10.19 16:42 USA 2

Mongolové ante portas!04.10.19 16:16 Česká republika 5

Putin označil Grétu tím co skutečně je04.10.19 12:42 Rusko 0

Tajný islamista zabil v Paříži čtyři policisty04.10.19 11:33 Francie 2

"Protiprávně" sterilizované ženy mají šanci na výpalné odškodnění 300 tisíc korun03.10.19 22:16 Česká republika 5

Gott pred smrťou ľutoval jednu vec, že s rodinou otáľal až do neskorého veku03.10.19 19:48 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
23,24 Kč
Euro
25,74 Kč
Libra
29,87 Kč
Kanadský dolar
17,62 Kč
Australský dolar
15,70 Kč
Švýcarský frank
23,34 Kč
100 japonských jenů
21,38 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
6,01 Kč
100 maď. forintů
7,74 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
36,23 Kč
1 unce (31,1g) zlata
34 586,56 Kč
1 unce stříbra
404,24 Kč
Bitcoin
184 988,91 Kč

Poslední aktualizace: 16.10.2019 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 15 214