Čas probuzení 2014?

Miloslav Šimek

11.1.2014 Komentáře Témata: Česká republika 2010 slov

Začátek nového roku bývá vhodnou dobou k tomu, se poohlédnout do uplynulého roku nebo několika let a trochu se zamyslet… Jelikož zatím žiji v této zemi, tak nad jejím dalším směřováním, událostmi, které ji čekají a které přijdou s velkou pravděpodobností. Minulost v sobě nese informace, které je dobré nezapomínat neboť k nim došlo na základě lidského jednání, které je ovlivňováno egem, emocemi lidí a na nich se ani za staletí nic nezměnilo. V pozadí vždy lze najít chamtivost, touhu po bohatství, po slávě, po moci, strach… události se opakují, snad s obměnou příslušnou dané době.

Rodí se nám tu nová vláda. Bude lepší než ta/ty předchozí? V čem? A bude vůbec? I zde lze najít paralely podobnosti. Asi ta zásadní je nekonečné klamání občanů v předvolebních slibech od politiků a následné považování voličů po volbách za … (nechť si každý doplní sám, můj výraz by zřejmě neprošel bez redakční korekce). Stejně tak se opakuje pravidelná amnézie u občanů na uplynulé události. Všichni víme (doufám) v jakém stavu jsou státní finance a volby vyhrála strana, která rozhodně neumí hospodařit (ne, že by jiná uměla výrazně lépe!) Za vlád Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka, kdy ekonomika rostla skoro o víc jak 5% meziročně ve čtyřech letech v řadě 2004-2007, nebyla schopna (!) hospodařit ani s vyrovnaným rozpočtem!!! Stát přebíral po Zemanovi tehdy Špidla na začátku roku 2002 se schodkem necelých 600mld. Kč. Dnes se tato strana znovu dostává do vlády ovšem v situaci, kdy státní dluh narostl na trojnásobek - 1,8bilionu Kč. Za 12let úctyhodný výkon (i s přispěním tzv. pravice). Výhled na podobný růst ekonomiky mizivý, náklady na obstarání dluhu nikoliv nepodstatné… Pokud si někdo myslí, že bude “tentokrát“ již zodpovědnější, tak…

[Obr.1. Růst státního dluhu ČR 2001-2014, období 2013 a 2014 – predikované hodnoty vývoje]

Nechci nikomu brát iluze, ale pro můj úsudek mi bohatě stačí si všimnout průběhu, jak se dělila ministerská křesla a vznikaly patřičné funkce asi ve stylu: “Pokud se neshodneme na počtu a nevyhovuje nám poměr, zřídíme nový post“. Zde to začíná a odsud se to potáhne směrem dolů – jednotlivá ministerstva, odbory, sekce…

Ve vládě máme nové uskupení. Nové lidi. Je důvod radovat se? Možná, ale původní mírný optimismus už kalí první sled událostí a konfrontace s realitou. “Nebudeme pro zvyšování daní“ znělo před volbami. Teď se už mluví o daňové kvótě, což jsou dvě dost odlišná slova ve svém významu… Alibisticky pak zní věta v koaliční smlouvě – příští rok (myšlen 2014) nebudeme zvyšovat daně. Ostatně, jak by jenom koalice mohla, když je tu nový rok a vláda ještě ani nebyla jmenována a změna zákonů má své technické lhůty. Vláda se podbízí a snaží se draze prodat něco, co máme i bez ní a zadarmo. Dále tu máme tlak na urychlené přijetí služebního zákona… zdráhavost předložit lustrační osvědčení konkrétní osoby… Pokud jsem “čistý“ není přece problém o něj požádat... ??? Ať už je nutné či nikoliv. Jde o morální kredit zastávat vysokou státní funkci. Není bez povšimnutí vyjádření dané osoby “… nejsem si vědom spolupráce“ , která ponechává zadní dvířka pro případ, že by soud na Slovensku dopadl nepříznivě. Nelze pak mluvit o lži dané osoby, ona pouze nevěděla, že spolupracovala.

Třetím kamenem do vládní mozaiky jsou lidovci. Ty tam minimálně sociálové potřebují, aby Sobotka mohl být jmenovám premiérem. Co dál po vzniku vlády a po odhlasování její důvěry se uvidí. Budou pod velkým tlakem – zemědělství, církevní restituce. A pokud přijde zajímavá zpráva ze Slovenska, nepřekvapilo by mne, kdyby z vlády odešli, což nebude mít výrazný dopad na stabilitu, je možné, že komunisté vládu podrží. Výměnou třeba za zrušení lustračního zákona. Společných zájmů pro tento krok se najde dost napříč vládními stranami. Sociálové si otevřou dveře do budoucna, které zůstávaly dosud spíše zavřené a o motivaci druhé vládní strany asi netřeba psát. Čas ukáže teprve ty pravé rozdíly mezi předvolebními slovy a realitou skutků.

Vkrádá se myšlenka - byly dřívější strany, které v posledních volbách propadli, snad jiné, lepší? Ale kdepak. Stačí si vzpomenout, jak ODS hlásala nebudeme zvyšovat daně a první co udělala – zvedla HDP. Také si vzpomínám na velké billboardy TOP 09, na kterých stálo napsáno: “Zastavíme zadlužování země“. Stalo se, co jsem očekával – muž z billboardu se stal již po několikáté ve svém životě ministrem financí. Skvělé! Podle logiky hesla z billboardu, měl přijít na vládu minimálně vyrovnaný rozpočet na následující rok. Kupodivu byla řeč o schodku víc jak 100mld. Kč. Ještě mám pokračovat? Leden 2012: Vzpomeňme na “chytrou a výhodnou“ půjčku 1,5mld. Eur z devizových rezerv ČNB pro MMF pro pomoc zadluženým zemím eurozóny, kterou ČNB nedoporučovala vládě schválit a byla ochotna ji nakonec poskytnout až v okamžiku, kdy se za ni zaručila sama vláda.. ?! Dle slov guvernéra Singera – absurdní půjčka. Asi nemá smysl na tomto webu rozepisovat, jaké dluhopisy za tyto peníze byly nakoupeny! A pokud je dlužník (Řecko) nesolventní (opakovaně již několikátá restrukturalizace státního dluhu – přeloženo do srozumitelného jazyka = bankrot), nemusí být ani MMF při sebelepší dobré vůli dostát svým závazkům schopen je pokrýt vůči naší zemi. Není to zdaleka tak nemyslitelný scénář, jakým by se zdál být třeba ještě před 5lety. A přidám ještě jedno „ozdravné a úsporné opatření pro státní finance“ – schválení pravidel ESM v Parlamentu ČR (potenciální závazky).

Blíže viz. mé dřívější čláky:

Pro kontrolu, kdo jak hlasoval se můžete podívat zde: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=55930&o=6

Budiž ke cti předchozího prezidenta Klause, že tento dokument, který označil za paskvil, odmítl podepsat. Lze polemizovat nakolik to bylo racionální rozhodnutí a nakolik politické, když věděl, že v úřadu končí. Pravdou však je, že v jeho úřadu dokument čekal na jeho podpis od 6/2012. Schwarzenberg, co by prezidentský kandidát, pro dokument hlasoval již v Parlamentu ČR z pozice poslance a je těžko představitelné, že by jej jako prezident nepodepsal. Nově zvolený prezident Zeman připojil svůj podpis bez mrknutí oka a to navzdory tomu, jak mluvil na toto téme v České televizi. Záznam zde:

http://www.ceskatelevize.cz/...

DOPORUČUJI: poslechnout si odpovědi obou kandidátů ohledně prezidentského podpisu k dodatku Lisabonské smlouvy ( ESM ), čas záznamu: 68:34min až 73:00.

Co dodat – Schwarzenberg, přiznal, jak jako poslanec, 1.místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR v jedné osobě studoval tak zásadní dokument, jakým ESM je… Zeman zmínil něco o pečlivém prostudování dokumentu, o filmu 12 rozhněvaných mužů (1957 s J.Voskovcem). Poněkud komicky pak působí jeho další kroky:

  • 26.01.2013 zvolen prezidentem ČR
  • 08.03.2013 složen slib
  • 03.04.2013 podpis dodatku k Lisabonské smlouvě ( Evropský stabilizační mechanismus)

Jako náhodou, v době návštěvy J.M.Barrosa.. Protokolárně se návštěvy takového významu domlouvají s dostatečným předstihem. Od zvolení prezidentem ČR do podpisu uběhly pouho pouhé dva měsíce. To se ony pochybnosti velmi rychle rozpýlily… o analogii se zmiňovaným filmem nemluvě, žádné přesvědčování, prohlášení, boj za změnu dokumentu… pomyslnou třešničku pak všemu nasadil odůvodněním svého podpisu:

Důvodem k podpisu byla skutečnost, že Česká republika dosud byla poslední z 27 zemí EU, která dokument neratifikovala, a také fakt, že euroval schválily i obě komory parlamentu.

Tedy skutečnosti, o kterých věděl už v době diskuse na ČT. Dalšího komentáře snad netřeba!

Jednoduše shrnuto, předchozí vláda zařídila docela slušné problémy plynoucí ze svých záruk, které poskytla!!! A že na tyto záruky dochází si můžeme být jisti. Třeba po 20letech.. Tak například v září 2013 o některých z nich, co by pozůstatku České konsolidační agentury, musela vláda rozhodovat v utajeném režimu.

Ještě se vrátím k dříve zmiňovaným billboardům. Že bych ten předvolební slib na nich pochopil jenom já špatně? Jsem si jistý, že billboard nebyl kreslený od pana Dudka, Neprakty, Švandrlíka apod. Přesto mám pocit, že TOP 09 (jako ostatní strany) si z voličů dělají srandu! A když máme začátek Nového roku a jsme u humoristů, dříve jmenovaní pánové mi snad prominou, když v této souvislosti zde zmíním ještě jednoho, který svými kousky dokáže člověka opravdu překvapit. Je z řad TOP 09, v roce 2008 sestavoval státní rozpočet na následující rok s předpokladem růstu HDP o +5% (vzpomeňme na ekonomickou situaci v Evropě a zejména USA v  té době!) “Nečekaně“ byl vývoj hospodářství jiný a místo +5% HDP skončila bilance -4,5% a schodkem téměř 200mld. Kč. A pokud se snad ještě nesmějete, přidám dovětek v podobě ocenění Nejlepší ministr financí ve střední a východní Evropě, udělený na podzim 2011. Sluší se dodat, že již podruhé, poprvé v roce 2008…

Dalo by se pokračovat, ale tento výčet by měl stačit k zamyšlení. Třeba k položení otázky: Za co nás, občany, voliče, politici mají? “Potřebujeme politické strany anebo potřebujeme odborně vzdělané lidi – své volené zástupce?“ Je v tom obrovský rozdíl!!! Kdo nás zastupuje v parlamentu – strana nebo osoba? Proč tedy volíme stranu, nikoliv konkrétní osobu, když slib skládá dle ústavy poslanec…? Ročně strany stojí státní rozpočet částku k jedné mld. Kč! Jaké má občan právo se ohradit proti tomu, když se cítí být jednáním strany podveden, když to, co dělá po volbách je v příkrém rozporu s tím, co oznamovala před jejich konáním a na základě toho získala jeho hlas? Další volby budou za čtyři roky a mezitím si mohou dělat co chtějí?!! Co kdyby se vzaly sliby z veřejných meetingů, prohlášení do veřejnoprávních medií a volební programy právně jako veřejný příslib? Získat prospěch klamavým jednáním by snad ještě - i při dnešním právním stavu u nás - nebylo přijatelným?! Snad…

Článek možná na prvý, krátkodobý, pohled není až tak zjevně o financích avšak do budoucna poukazuje na důsledky rozhodnutí, postojů čelních představitelů vlády, které v pozdějších letech na stav našich účtů však již dopad mít budou. Je na každém, co si z něj vezme.

Shrnuto v celek – to, co naši zemi nejvíce tlačí a v budoucnu bude ještě více – zadlužování země - tato vláda řešit nepomůže. Je příliš nehomogenní, s odlišnými prioritami a v podstatě si se státním dluhem nedělá velkou hlavu. Ono to nějak ty čtyři roky ještě vydrží. Pokud bude vládnout celé volební období dočkáme se dalšího významného navýšení a nápravná cesta bude mnohem těžší (je-li vůbec reálná). Jde o to, že úroky z dluhu narůstají a narůstají a pomalu a jistě upadáme do dluhové pasti a míříme tam, kde je Řecko. Možná to nebude volný pád s jakou rychlostí narazíme na dno, ale důsledek bude podobný. Vesele pak působí snaha prezidenta Zemana posílat část platu na zvláštní účet pro úhradu státního dluhu a jeho výzva ať se připojí další. Myšlenka je to pěkná. Uvažovat o tom bych mohl, ale až v okamžiku, kdy vláda vykáže po 4roky za sebou vyrovnaný rozpočet, jinak leda omylem! Nehodlám sponzorovat, natož podporovat stávající systém chodu státu!!!

Do Nového roku přeji všem dobrým lidem především pevné zdraví! To ostatní je do značné míry na každém z nás. Zároveň si přeji, abychom nezapomínali. Nezapomínali na příkré rozpory mezi slovy a činy a dokud se nezmění nic na systému voleb, tak při příštích volbách (myslím, že to bude dříve než bychom čekali) vystavili účet těm, kteří nedodrželi svoje slovo! V článku je poukázáno jen na zlomek rozporů, které jsou věrným odrazem stavu současné společnosti! Je nejvyšší čas začít opravdu používat svůj vlastní selský rozum. Je jedno jestli je člověk vyučen nebo vysokoškolák, 2+2 sečte každý správně. Nenechme se oblbovat médii, PR články, vyjádřeními tiskových mluvčí, nedělejme něco jenom proto, že to dělá taky soused a Franta od vedle, buďme sami sebou, používejme svoji vlastní hlavu, mějme své vlastní názory, věnujme svůj čas vzdělávání se, domáhejme se svých práv a třeba přijde doba, kdy si politici nedovolí z voličů dělat … (nechť si každý doplní opět sám) a pokud se tak stane, budou mít lidé konečně právo takového politika jednoduše sesadit. Kdykoliv! Kéž by rok 2014 nás k tomuto stavu posunul!

Úspěšný, pokojný rok 2014 lidem dobré vůle přeje Miloslav Šimek

Známka 1.2 (hodnotilo 121)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

34

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 52 čtenářů částkou 12 058 korun, což je 34 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Tisíce Čechů hlásí zdravotní problémy po očkování, 65 úmrtí a jede se dál13.05.21 20:49 Česká republika 0

Otevřený dopis lékařů VLÁDĚ A PARLAMENTU ČR. Rozhodujme pro SVOBODU! (20. 3. 2021)13.05.21 18:36 Česká republika 0

Chcete se zařadit mezi inteligenty a zvýšit si socioekonomický status ? Nechejte se očkovat 13.05.21 10:59 Česká republika 7

Nový otvorený list - tentoraz aktívnych francúzskych vojakov11.05.21 09:10 Francie 0

Klaus Schwab požaduje globální zdravotní průkaz založený na implantovatelném mikročipu10.05.21 19:57 Neurčeno 1

Oficiální apartheid v Česku vyhlášen!10.05.21 17:46 Česká republika 3

Školy s rouškami zaznamenaly o 37% více infekcí než školy bez roušek!10.05.21 07:54 Slovensko 0

Přestaňte se podílet na testování dětí, vzkazuje učitelka na gymnáziu svým kolegům08.05.21 22:03 Česká republika 2

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 1

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Podvodné okrádání lidí televizí Barandov falešným teleshoppingem04.05.21 00:17 Česká republika 1

Prof. Žaloudík: Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde29.04.21 12:57 Česká republika 3

Zajímavá diplomová práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích27.04.21 23:03 Česká republika 0

Ruské společnosti se bojí dodávat ropu do Běloruska kvůli sankcím USA27.04.21 21:59 Rusko 1

Měnové kurzy

USD
21,12 Kč
Euro
25,49 Kč
Libra
29,63 Kč
Kanadský dolar
17,38 Kč
Australský dolar
16,31 Kč
Švýcarský frank
23,29 Kč
100 japonských jenů
19,27 Kč
Čínský juan
3,27 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,14 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 539,87 Kč
1 unce stříbra
569,60 Kč
Bitcoin
1 053 675,06 Kč

Poslední aktualizace: 13.5.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 13 816