11.9. – opravdu Usamův plán?

Libor Dokoupil

13.9.2010 Komentáře Témata: 11. září 2064 slov

Kromě toho, jak se Amerika stává více multikulturní společností, může docházet k stále obtížnějšímu hledání společného konsenzu v otázkách zahraniční politiky, s výjimkou okolnosti opravdu masivní a všeobecně vnímané vnější hrozby – dr. Zbigniew Brzezinski.

Server Novinky 30.8.2010: Podle českého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga by Evropa měla přiznat, že má v Afghánistánu své ekonomické zájmy. I to je důvodem, spolu se solidaritou s USA a Afghánci, proč by odtamtud neměla stahovat své vojáky. Uvedl to v rozhovoru pro rakouský časopis Profil. Dále uvádí: "Evropa, především Německo, musí konečně jasně říct, že má v této zemi hospodářské zájmy. Pokud se znovu dostane k moci režim Tálibánu, pak na to doplatíme všichni, pak jsme ohroženi terorem," řekl český ministr zahraničí, který by preferoval dosáhnout v zemi pragmatického řešení konfliktu, na němž by se podílel i Tálibán. "Kdo to neřekne otevřeně, podvádí sám sebe," dodal ministr. Kvůli svým výrokům, které spojovaly nasazení německých vojáků v Afghánistánu s hospodářskými zájmy Německa, odstoupil letos koncem května z funkce německý prezident Horst Köhler. Podle Schwarzenberga měl ale pravdu. "Patří k zájmům země o přežití sledovat ve válce vedle bezpečnostně-politických také hospodářské zájmy. O tom se musí smět přemýšlet nahlas. Útoky na Köhlera byly tedy politicky zbabělé a úplně nepochopitelné. Vyslovil to, co je očividně pravda. Musíme pochopit, že se do války táhne nejen z lásky k bližnímu," řekl Schwarzenberg.

Pan Schwarzenberg sice svým vyjádřením naznačil smysl celé operace v Afghánistánu, ale bohužel již více nevysvětlil co se skrývá pod pojmem „naše ekonomické zájmy“! Naopak jeho kolega z Trilaterální komise p. Zbigniew Brzezinski je více sdílnější a ve své knize "Velká šachovnice" píše o ekonomických zájmech poněkud podrobněji. Zde uvádím jeho pár myšlenek:

USA jako globální velmoc: Porážka a rozpad Sovětského svazu byl poslední krok v rychlém nástupu sil západní polokoule, Spojené státy se stávají opravdu jedinou skutečnou globální velmocí.....Postoj americké veřejnosti vůči projekci americké moci by mohl být více vyhraněný. Veřejnost podporovala americkou angažovanost ve 2.světové válce z velké části k vůli šoku z japonského útoku na Pearl Harbor....V dlouhodobém výhledu se v globální politice musí vytvořit přívětivé podmínky na koncentraci hegemonie moci v rukou jediného státu. Proto je Amerika nejen první, stejně jako jediná skutečná globální supervelmoc, ale je taky pravděpodobné, že bude i poslední.

Význam oblasti Eurasie: Síla, která ovládá Euroasii bude kontrolovat dvě ze tří nejpokročilejších světových a ekonomicky produktivních regionů, a pouhým pohledem na mapu se rovněž nabízí, že kontrola nad Euroasií se téměř automaticky rovná podřízenosti Afriky. 75% světové populace žije v Euroasii a většina světového fyzického bohatství je zde také, jak v jeho podnicích, tak v jeho půdě. Eurasie představuje 60% světového HDP s 3 známými světovými energetickými zdroji...Amerika je nyní jedinou globální supervelmocí a Eurasie je na zeměkouli v centru arény. Proto, co se stane s distribucí moci na euroasijský kontinent, bude mít rozhodující význam pro globální prvenství Ameriky a jejího historického dědictví....Pro Ameriku má hlavní geopolitický význam Eurasie...a americký globální primát je přímo závislý na tom, jak dlouhá a jak účinná bude její převaha na euroasijském kontinentu.

Způsoby zajištění USA jako dominantního hráče v Eurasii: Je kladen důraz na manévrování a manipulaci, aby se zabránilo vzniku nepřátelské koalice, která by nakonec mohla ohrozit a napadnout americkou nadřazenost....Od nynějška mohou Spojené státy určovat, jak se vypořádat s regionálními koalicemi, které se snaží vytlačit Ameriku z Eurasie, což by mohlo znamenat změnu postavení Ameriky jako globální velmoci...Z toho vyplývá, že americkým primárním zájmem je zajistit, aby žádná moc neovládla tento geopolitický prostor a globální komunita musí mít neomezený finanční a ekonomický přístup k němu...Ve skutečnosti se islámské obrození, kterému napomáhá nejen Írán, ale i Saúdská Arábie, stává impulsem pro mobilizaci stále všudypřítomných nových nacionalismů a odhodlaně se staví proti jakémukoliv opětovnému začlenění pod ruský a tedy nevěřící vliv.

Strategický význam Eurasie: Eurasijský Balkán je mnohem důležitější pro potencionální hospodářskou cenu- obrovská koncentrace zemního plynu a ropy nacházející se v regionu, kromě toho důležité minerály včetně zlata. Světová spotřeba energie se výrazně zvýší v průběhu příštích 2-3 desetiletích, podle odhadů amerického ministerstva energetiky se předpokládá, že poptávka vzroste v průběhu let 1993-2015 o 50%, nejvýznamnější růst se očekává na dálném východě. Tempo hospodářského rozvoje Asie již nyní generuje masivní tlak na průzkum a těžbu nových zdrojů energie a střední Asie a oblast Kaspického moře jak známo obsahují zásoby zemního plynu a ropy, že ty z Kuvajtu, Mexického zálivu nebo Severního moře představují vůči nim trpaslíky... Pro Pákistán je důležitý hluboký geostrategický vliv přes Afghánistán a Tádžikistán a případně jakkoliv využívat stavbu plynovodu přes Afghánistán a Pákistán k Arabskému moři.

Dostáváme se postupně k jedné konkrétní realizaci energetických cest přes válkou sužovaný Afghánistán a tím byl nebo je projekt plynovodu TAPI: Původní projekt plynovodu započal v roce 1995 podpisem inauguračního memoranda mezi vládami Turkmenistánu a Pákistánu. O rok později bylo na realizaci zřízeno konsorcium Central Asia Gas Pipeline vedené americkou ropnou společností UNOCAL a saúdskou ropnou společností Delta Oil. Do projektu se postupně začleňuje několik ropných společností i vláda Turkmenistánu. Mezitím nad Afghánistánem přebírá moc hnutí Taliban, které vyjednává s představiteli UNOCALU, ale zájem projevuje i brazilko-argentinská dceřiná společnost British Petroleum-Bridas Amoco. Navrhovaný plynovod bude úsek dlouhý téměř 9OO km od oblasti Turkmenistánu, přes Afghánistán a Pákistán. Očekávaná propustnost až 2 mld m3 plynu za den. Pořizovací hodnota se blíží sumě přibližně 2mld. dolarů. Rok 1997- Mluvčí společnosti UNOCAL oznamuje, že představitelé Talibanu stráví několik dní v sídle společnosti v Texasu. V květnu Taliban přijímá v Kábulu jak delegaci UNOCALU, tak i konkurenční společnosti Bridas. Soukolí celého americko-saúdského projektu se vzhledem k preferování konkurenční nabídky Tálibánem poněkud zadrhne. Únor 1998- V Kongresu USA probíhá jednání, kterého se zúčastní představitelé UNOCALU a prohlašují, že plynovod nemůže být uskutečněn dříve, než bude v Afghánistánu jediná uznávaná vláda a obrací se na vládu USA, aby využila svůj vliv a pomohla najít řešení.

“Pane předsedo, oblast Kaspického moře obsahuje obrovské množství nevyužitých zásob uhlovodíků... Jejich přírodní zdroje jsou uzavřené jak geograficky, tak politicky... Jednou z možností je vybudovat plynovod jižně od střední Asie k Indickému oceánu. Jedna s viditelných cest by vedla přes Írán, ale tato cesta je uzavřena pro americké společnosti....Jednou z dalších možností je cesta přes Afghánistán, která má samozřejmě své jedinečné výzvy. Země byla po dvě desetiletí zapojena do hořkých válek a je rozdělena občanskou válkou. Od samého začátku jsme dali jasně najevo, že výstavba plynovodu jakou jsme v Afghánistánu navrhli nemůže začít, dokud tam nebude uznávaná vláda, kterou uzná naše vláda, věřitelé a naše společnost...“

V srpnu 1998 však UNOCAL pozastavuje veškeré přípravné práce týkající se výstavby plynovodu v Afghánistánu a v prosinci se stahuje z projektu z obchodních důvodů. V roce 1999 probíhá pokus získat si Tálibán na svoji stranu a jsou Američany uvolněny peníze, které mají sloužit jako celoroční plat každému vládnímu činiteli Tálibánu. Dále přes pákistánskou zpravodajskou službu putují Tálibánu zbraně určené v boji proti severní koalici vedenou legendárním velitelem Masúdem. V květnu 2001 USA dávají 43000000 dolarů do Afghánistánu jako finanční pomoc. V červenci mula Umar dává rozkaz k zákazu pěstování máku sloužícího k výrobě drog.

Dostáváme se blíže k datu 11.9.2001, což byl největší novodobý útok na USA, ale samotná akce po přípravách patrně začala již dva dny dříve a to zabitím již jednou zmiňovaného velitele Masúda. Likvidace „Lva z Pandšíru“ představuje první krok k ovládnutí strategického pandšírského údolí, které je nezbytné pro ovládnutí již zmiňovaných energetických cest a následně vytvoření jediné vlády v Afghánistánu. Hovoří se o zabití z důvodů možné budoucí spolupráce koalice v čele s USA a severní koalice, ale je možná i varianta, že za likvidací Masúda mohla být obava z možného spojení těchto dvou znepřátelených stran ve společné obraně svého území. O tom, že je sever pro spojence důležitější, vypovídá tento článek: Západ by měl změnit přístup k Afghánistánu, jih nechat Tálibánu, tvrdí experti

Svět se pomalu probouzí do 11.9.2001 a je šokován teroristickým útokem, při kterém zahynulo téměř 3000 lidí a z kterého byl následně obviněn dnes již světoznámý terorista jménem Usama Bin Ládin a Tálibán svoji podporou v podobě financování teroristických základen na jeho území. (Pro představitele české armády, kteří v jednom diskuzním pořadu na ČT projevili neznalost v otázce "kdo spáchal tento útok", uvádím národnosti údajně zúčastněných teroristů: 15x Saúdská, 1x Egyptská, 1x Libanonská, 1x SAE, 1x neznámá).

Pojďme si teď připomenout reakci Usama bin Ládina na obvinění z útoku v rozhovoru, který poskytl pákistánským novinám Ummat těsně po útocích. I když některé odpovědi můžou vzbudit úsměv, rozhovor snad "pravého Usamu bin Ládina“ je zajímavý a stojí za uveřejnění.

Ummat: Byl jste obviněn z účasti na útocích v New Yorku a Washingtonu. Co chcete říci na svoji obhajobu? Pokud jste Vy nebyl zapojen, kdo tedy mohl stát za těmito útoky?x.jpg

Usama bin Ládin: Jsem vděčný listu Ummat, který mi dal příležitost, abych vyjádřil své stanovisko k lidem, zvláště těm statečným v Pákistánu, kteří odmítají věřit lžím démona (Mušaraf). Už jsem řekl, že nejsem zapojený do útoků z 11.září ve Spojených státech. Pro muslima je tou nejlepší vlastností vyhýbat se lžím. Nevěděl jsem nic o těchto útocích a ani se nedomnívám, že zabíjení nevinných žen, dětí a jiných lidí je správný čin. Islám přísně zakazuje zraňovat či zabíjet nevinné ženy, děti a další lidi. Taková praxe je zakázána dokonce i v průběhu bitvy. Jsou to Spojené státy, co páchají tyto činy na ženách, dětech a obyčejných lidech jiného náboženství, zejména stoupenců islámu. Vše, co se děje v Palestině za posledních 11 měsíců je dostačující pro projev hněvu Božího seslaného na Spojené státy a Izrael. Ten, kdo spáchal 11.září tento čin, není přítelem amerického lidu. Již jsem řekl, že jsme proti americkému systému, ne proti jeho lidem, kteří byli v těchto útocích společně zabiti. Podle mých informací je počet obětí mnohem vyšší než ten, který uvádí americká vláda. Ale Bushova administrativa nechce šířit paniku. Spojené státy by se měly snažit vypátrat pachatele těchto útoků mezi sebou, mezi lidmi, kteří jsou součástí systému USA, ale pracují proti němu. Nebo ty, kteří jsou součástí jiného systému, osoby které chtějí, aby se toto století proměnilo ve století konfliktu mezi islámem a křesťanstvím, aby jejich vlastní civilizace, národ, stát, nebo ideologie mohla přežít. Mohou být z kamkoliv, z Ruska přes Izrael do Indie nebo Srbska. V samotných USA jsou desítky dobře vycvičených a vybavených skupin, které jsou schopny podniknout ve velkém tento ničivý útok. Pak nesmíme zapomenout na americké Židy, kteří se zlobí na prezidenta Bushe už od voleb na Floridě a chtějí se mu pomstít. Pak jsou to zpravodajské služby v USA, které vyžadují miliardy dolarů finančních prostředků od Kongresu a vlády každý rok. To nebyl velký problém dokud existoval Sovětský svaz, ale po rozpadu byly tyto agentury v ohrožení, potřebovali nepřítele. Tak že, oni nejprve začali s propagandou proti Usámovi a Talibanu a pak se stal tento incident. Vidíte, Bushova administrativa schválila navýšení rozpočtu ve výši 4O mld. dolarů. Kde tohle obrovské množství peněz půjde? Budou utraceny na stejné agentury, které vyžadují obrovské finanční prostředky a chtějí, aby se zvětšil jejich význam. Nyní budou utrácet peníze na jejich rozšíření a zvětšení významu. Dám vám příklad, drogové pašeráky z celého světa, jsou v kontaktu s tajnými americkými agenturami. Tyto agentury nechtějí vymýtit pěstování narkotik a obchod s lidmi, protože by se snížil jejich význam. Lidé v USA, protidrogové oddělení napomáhají obchodu s drogami, aby mohli vykázat činnost a získat miliony dolarů z rozpočtu. Např. Noriega byl vytvořen CIA jako narkobaron a potřebují ho, aby dělal obětního beránka. V tomtéž smyslu, ať je to prezident Bush nebo jiný prezident USA, žádný nemůže hnát Izrael ke spravedlnosti za jeho potírání lidských práv či přinutit ho k zodpovědnosti za tyto zločiny. Co je to? Není to náhodou to, že existuje vláda uvnitř vlády Spojených států? Tato "tajná vláda" musí být dotazována co se týče provádění těch útoků.

Ummat: Ztráty způsobené po útocích na New York a Washington ukázaly, že dát ekonomickou ránu USA není příliš obtížné. Američtí experti připouštějí, že pár takových útoků může poškodit americkou ekonomiku. Proč se al-Káida nezaměří na jejich ekonomické pilíře?

U.b.L.:Už jsem jednou řekl, že nejsme nepřátelští vůči lidem Spojených států. Jsme proti jejich vládnímu systému, který dělá z jiných národů otroky ve prospěch USA, nebo ovlivňují jejich politickou a ekonomickou svobodu. Tento systém je zcela pod kontrolou amerických Židů, jejich první prioritou je Izrael, nikoliv Spojené státy. Je jasné, že americký lid je sám otrokem Židů a jsou nuceni žít v souladu se zásadami a zákony jimi vytvořenými. Trest by měl dostat Izrael. Ve skutečnosti je to Izrael, který nevinné muslimy koupe v krvi a USA neřeknou ani slovo!

Článek vyšel na blogu Libora Dokoupila.
Známka 1.1 (hodnotilo 76)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

41

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 85 čtenářů částkou 14 211 korun, což je 41 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 5

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 4

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

FB smazal Trumpovi 2x příspěvek, ve kterém píše, že chřipka je horší než covid07.10.20 10:35 USA 2

Zločin proti lidskosti06.10.20 21:22 Německo 0

Měnové kurzy

USD
22,91 Kč
Euro
27,20 Kč
Libra
30,11 Kč
Kanadský dolar
17,45 Kč
Australský dolar
16,31 Kč
Švýcarský frank
25,34 Kč
100 japonských jenů
21,91 Kč
Čínský juan
3,45 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,48 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,86 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 116,27 Kč
1 unce stříbra
574,24 Kč
Bitcoin
291 983,21 Kč

Poslední aktualizace: 21.10.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 14 320