Jak se dostal software izrelského špióna na ktitické počítače FAA?

Christopher Bollyn

4.2.2008 Komentáře Témata: 11. září 2827 slov

Smrtící preciznost útoků a rozsah plánu by si vyžádaly léta plánování. Tak důmyslná operace by si žádala pevné kostry státní zpravodajské organizace; něco, co nenaleznete u nějakého volného uskupení, takového, jaké bylo vedeno tím studentem Mohammadem Attou v Hamburgu. (komentář Eckehardta Werthebacha, bývalého presidenta německé tajné služby Verfassungsschutz, k důmyslnosti a složitosti útoků 11. září v konverzaci s Christopherem Bollynem, prosinec 2001)

Zastupující správce Federálního leteckého úřadu (FAA) v době 11. září 2001 a bývalý generální ředitel Národního úřadu pro bezpečnost provozu (NTSB), muž, který dohlížel na federální vyšetřování nehod TWA800, Egypt Air 990 a zřícení letadla Johna F. Kennedyho ml., mají spojení s kapitánem izraelské armádní tajné služby a jeho systémem dálkového ovládání letadel.

Vztah mezi těmito úředníky ve jmenovaných funkcích ve federálních agenturách odpovědných za leteckou bezpečnost s vyšším důstojníkem cizí armády vznáší vážné otázky nad stupněm izraelského vlivu na FAA a NTSB.

Počítačová kriminalita v pozadí 11. září

Závislost americké vlády a armády na počítačových systémech, na kterých běží software poskytovaný externími dodavateli, je Achilovou patou nejmocnějšího státu světa. 11. září bylo jasným důkazem této fundamentální slabosti a zranitelnosti.

11. září bylo počítačový zločin. Kromě toho, že bylo obludným zločinem masové vraždy a terorismu pod falešnou vlajkou, bylo též počítačovým zločinem, provedeným dlouhodobou infiltrací nejcitlivějších počítačových sítí americké armády a vlády.

Tato infiltrace, prováděná cizí zpravodajskou agenturou, dala pachatelům 11. září přístup v "reálném čase" ke všem datům na počítačích americké vlády a armády. 11. září dal teroristům tento přístup "super-uživatele" k datům na nejkritičtějších počítačích vlády schopnost překazit vojenskou reakci na stav nouze, tak, jak se vyvinul.

Co více, teroristé, kteří provedli útok pomocí sých přístupových práv "super-uživatele" na nejkritičtější počítačové sítě americké vlády, mají stále tento přístup. Důkazy nasvědčují, že tato infiltrace byla provedena vojenskou zpravodajskou službou státu Izrael.

Ptech & 9-11

Téma počítačové sabotáže bylo ve vztahu k 11. září nadneseno Indirou Singh, která se objevovala na některých z prvních událostí kolem hnutí za pravdu o 11. září.

Během těchto ranných shromáždění byla Indirou Singh vyzdvižena malá massachusettská softwarová společnost Ptech a pokoušela se ji spojovat s arabskými teroristy.

Říkalo se, že Ptech je začínající firma z Quincy, jejíž software byl nahrán na nejcitlivější počítačové systémy celé americké vlády, včetně těch, které patří FAA a americkému vojenskému letectvu (USAF) - dvou agentur, jejich systémy tak ostudně selhaly 11. září.

Indira Singh, která byla 11. září vyšší konzultantkou JP Morgan Chase ( - pro informační technologie a risk management, a též pracovala pro DARPA - Agentura pro Pokročilé Projekty Obranného Výzkumu, pozn. přek.) je uváděna jako "udavačka" - diky jejímu odhalení spojení Ptechu s kritickými počítačovými systémy, které selhaly 11. září.

"Ptech se spolu s MITRE Corporation nacházel v základech FAA po dva roky před 11. zářím", řekla Singh "Jejich specifickou odpovědností bylo dohlížet na otázky součinnosti FAA, NORAD a USAF případě nouzové situace. Jestliže se někdo vůbec nacházel v FAA v pozici vědět - že je vhodná příležitost vložit nějaký software nebo něco změnit - pak by to byl Ptech s spolu s MITRE."

Singh rozsáhle hovořila o údajných spojeních Ptechu se Saudskou Arábií, například na Pacifica Radio v r. 2005.

"Možná že tyto organizace plně neví, kdo jsou jejich páni. A Ptech je jedna nit, zlatá nit, za kterou trhnete a všechno se odhalí a rozřeší, protože vede do korporací, vede do vládních entit, vede do entit financujících terorismus, z nichž žádné mimochodem nebyl její vliv odňat. Je zde prostě tolik otázek, co to všechno znamená. A jak jsme zjistili, jak jsem já dále zjistila, zjistili jsme, že původ Ptechu byl velmi zajímavý - odkud se tato společnost vzala je samozřejmě první otázka. A jak se stala tak mocnou, kdo byli ti lidé, kdo byly ty organizace, které je přivedly, kdo to věděl, kdo jim tu moc dal?"

"Software Ptechu je užíváno na všech nejvyšších úrovních téměř všech armádních a obraných organizací v této zemi", říkala Singh, "včetně tajné služby, FBI, Ministerstva obrany, Sněmovny Reprezentantů, Ministerstva financí, Federálního daňového úřadu, USAF a v neposlední řadě i FAA."

Zdálo se mi těžko uvěřitelné, že nejcitlivější vládní a armádní počítače by byly spravovány softwarem od libanonské začínající firmy Ptech z Quincy. Všechny ty povídačky o Saudském finančníkovi (Yasin al Qadi, který prý sám říká, že má "dobré vztahy s Dickem Cheyney", pozn. přek. ) v pozadí Ptechu spojovaném s Usámou bin Ládínem mi smrděly "cut-outem" (cut-out: ve zpravodajské hantýrce znamená oběma stranám důvěryhodný prostředník, nebo kanál, který usnadňuje komunikaci mezi agenty, pozn. přek.)

Jednoduše to nedávalo smysl - aby nejzabezpečenější počítačové systémy americké vlády měly na sobě software napsané libanonským muslimem a finacované Saudem na seznamu nejhledanějších teroristů.

Když jsem svou pozornost obrátil k Ptechu, brzo jsem zjistil,, že klíčovou osobou ve vývoji společnosti byl sionistický židovský právník jménem Michael Goff z Worcesteru v Massachusetts. Goff rovněž pracoval pro Izraelskou společnost počítačové bezpečnosti Guardium (viz článek reagující na kritiku této informace, která se zpočátku objevila - zde pozn. přek). To utvrdilo mé podezření, že Ptech byl pravděpodobně "cut-out", kontrolovaný Mossadem (nebo jeho vojenskou složkou Aman, pozn. přek), a že Goff byl jejich mužem v Ptechu.

Michael S. Goff

Goffův otec a děda byl zednáři vysokého stupně ve Worcesterské lóži B’nai B’rith, tajné židovské zednářské skupiny vytvořené v New Yorku 1843. Goff mi patrně lhal o tom, jak se k Ptechu v r. 1994 dostal, když říkal, že byl zaměstnán manažerem společnosti prostřednictvím agentury dočasné výpomoci.

[Micahle S. Goff]

Zdálo se mi že cut-out Ptechu byl odhalen. Má odhalení o sionistických kořenech Ptechu byla publikována ve Washingtonských novinách (viz. převzato např. zde, pozn. přek.). Singh nicméně ignorovala vodítka k izraelskému zapojení do vytvoření Ptechu a pokračovala v obviňování společnosti ze spojení se Saudskými sponzory teroru. Mezitím software Ptechu stále běží na počítačích americké vlády a armády.

Singh a já jsme se ptali na stejné otázky. Jak se Ptech stal tak mocným? Kdo byli ti lidé, kdo byly ty organizace, které jej přivedly? Kdo to věděl? Kdo mu, jim, dal tu moc?

Po 11. září bylo kruciální otázkou, kdo pustil software Ptechu na kritické sítě americké vlády - především ty FAA, USAF a NORAD.

Kdo při smyslech mohl dovolit personálu Ptechu a jeho softwaru jakkoli se jen přiblížit k srdci systému kontroly provozu FAA v Herndonu ve Virginii?

Během mého výzkumu o vojenských cvičeních, která probíhala 11. září, jsem četl dokumenty o tom, jak zkolabovaly počítačové systémy FAA a NEADS (Northeast Air Defense Sector). Především FAA byla extrémně pomalá v kontaktování armády o darebáckých letadlech. V jednom případě bylo jednomu z letadel dovoleno letět bez jakékoli komunikace téměř 30 minut - než byla vůběc uvědomněna armáda. (Zde by muselo dojít možná ke složitějšímu zásahu než jen do systémů FAA, neboť systémy NORAD sledují normálně podle všeho i všechna civilní letadla na okrajích Spojených států a především v případě vypnutí transponderu - jako se to údajně stalo například v případě prvního uneseného letadla "AA11" - by měl systém monitoringu radarů automaticky spustit poplach přímo v centru NORAD/NEADS v Rome ve státě New York, pozn. přek.)

"Jádro věci"

Vadné a zpožděné procedury a komunikace FAA s armádou jsou "jádrem věci", jak řekla jedna z pozůstalých po obětech 11. září Kristen Breitweiser:

"Víte, je velice znepokojující, že Komise 11. září měla předvolat FAA. Podle zpráv v tisku existuje 150 000 dokumentů, které byly vynechány z toho, co FAA odeslala Komisi. Tyto dokumenty se vztahovaly k časové ose toho, kdy FAA uvědomila NORAD, kdy byly odstartovány stíhačky, a komunikace mezi řízením letového provozu a piloty. Toto jsou věci, které stojí na prahu jádra věci. Jak mohla FAA přehlédnout dokumenty vztahující se k těmto sporným otázkám? Je to více než jemně znepokojující, že tyto dokumenty vynechali."

Monte Belger - zastupující správce FAA

V dokumentech o selhání FAA 11. září jsem se setkal se jménem Monte R. Belger, byl to výkonný zastupující administrátor FAA v té době. Dlouhodobý úředník FAA, který svou kariéru začal v FAA v Chicagu. Monte Belger byl vyšším úředníkem, který dohlížel na upgradování počítačových systémů FAA, což tam začalo v pozdních 90. létech a pokračovalo během roku 2001.

[Monte Belger]

Belger, jako administrátor pro operace služeb letového provozu, byl klíčovým mužem v FAA, který činil výkonná rozhodnutí o těchto upgradech.

Jak napsaly New York Times ze 7. června 2001:

"Letecká agentura instaluje systém, který dispečeři mohou užít, aby zjistili, zda se letadla mohou pohybovat po stanovených drahách, odstartovat a letět na dlouhé vzdálenosti, a zda při tom budou v konfliktu s dalšími letadly."

Belger byl tím klíčovým člověkem v FAA, který činil rozhodnutí, zodpovědný za software a upgrady počítačů, které zahrnovalo i spolupráci s Ptech, a které byly prováděny během let předcházejících 11. září.

Dokumenty a zprávy z MITRE Center for Advanced Aviation System Development v McLean ve Virginii ukazují, že Ptech spolupracoval s MITRE na počítačových systémech FAA.

Jak říká jeho on-line životopis, Belger, veterán FAA, který tam pracoval 30 let, byl Výkonným zastupujícím Administrátorem v FAA 5 let, 1997-2002, vedl tým 49 000 lidí, který zajišťoval funkci nejbezpečnějšího leteckého systému na světě.

Během jeho služby pro FAA byl Belger též Přidruženým Administrátorem pro služby letového provozu, zodpovědný za každodenní operace celonárodního systému vzdušného leteckého prostoru a dohlížel na modernizační plán FAA cílený k zlepšení kapacity letového provozu a služeb aerolinkám. Belger hrál rozhodující roli v pomoci při převodu odpovědností za leteckou bezpečnost z FAA na nový orgán Administrace letecké bezpečnosti a spoluřídil uspěšné úsilí FAA zavést reformu objednávek a personálního řízení. Belger odešel z FAA v roce 2002.

U.S. aviation technology LLC

Poté, co opustil FAA, stal se z Belgera "Vicepresident, vládní spojka" malé izraelské společnosti u Fort Lauderdale, která se jmenuje U.S. Aviation Technology. Společnost byla založena Ehudem "Udi" Mendelsonem, který sám sebe popsal jako "kapitána v prestižní zpravodajské jednotce izraelských obranných sil."

Podle jeho stránky "Ehud získal svůj bakalářský titul v obchodě a ekonomice na Bar-EIan (sic!) Universitě v Tel Avivu (nejmenuje se ta univerzita v Tel Avivu skutečnosti Bar-Ilan a nebyl Bar-Elan náhodou Netanyahův chief of staff...no, možná nějaká "univerzita" přecejen nese jeho jméno ;) - co je zač David Bar-Elan, o tom se velmi výmluvně hovoříí například zde, pozn. přek.). Má certifikaci jako síťový inženýr od Microsoftu a Novellu."

Dokumenty společnosti a informace z Izraelské stránky Venture Capital Research Center specificky jmenují Monte Belgera z Cetreville ve Virginii jako vicepresidenta a vládní spojku U.S. Aviation Technology LLC.

Mendelson, věk 51, by také hlavním technologem U.S. Aviation Technology, která měla adresu v jeho bytě v Parklandu na Floridě. Mendelsonova společnost propagovala systém dálkového ovládání, který dovoloval "pozemnímu pilotovi" monitorovat a upravovat počítačové letové systémy. Jak říká ve své prezentaci, "Dáváme ’pilota’ na zemi do kokpitu."

Jeho software a design byl propagován jako systém, který získává data v reálném čase z černých skříněk letadla - a to za účelem monitorování letových systémů - a provést napojení, pokud je potřeba. Možnost dálkově unést letadlo Mendelsonovým systémem je zřejmá.

Mendelson také propagoval Flight Data Animator, který, jak řekl, dává pilotovi na zemi všechna data a vizualizace, které má pilot v letadle. Ve dvou on-line prezentacích jeho vybavení se implikuje, že můžou být prováděny pozemním pilotem - aby se zabránilo nějaké nehodě nebo situaci.

Data jsou vysílána satelitem do satelitní antény na vrchu letadla. Tento software a vybavení může pozemnímu pilotovi umožnit letět s letadlem. Mendelson propagoval svůj software před 11. zářím a podle dokumentu jeho společnosti doufal, že bude na trhu v listopadu 2001.

Volal jsem Monte Belgerovi, abych se ho zeptal na jeho vztahy s Ehudem Mendelsonem, důstojníkem agentury izraelské vojenské zpravodajské služby a jeho společnosti pro dálkové řízení letadel. Zdálo se mi velmi znepokojující, že by administrátor FAA byl zapleten do takového podniku, specielně po 11. září.

Volal jsem panu Belgerovi domů, do Eagle Tavern Lane v Centreville ve Virginii kolem 9té ráno 24. ledna 2008. Ptal jsem se ho na jeho vztah s U.S. Aviation Technology a Ehudem Mendelsonem. Odmítnul, že by měl cokoli do činění s obým a prosil mě, abych mu zavolal později do jeho kanceláře v Lockheed Martin Corporatin, kde je viceprezidentem zodpovědným za systémy dopravní bezpečnosti.

Když jsem mu volal do kanceláře, dal si mě na hlasitý telefon, jak říkal - aby se mohl pokusit podívat na stránky, kde je uveden jako vicepresident U.S. Aviation Technology. Pokračoval v odmítání jakékoliv spojitosti s tou společností a jejím zakladatelem, členem jednotky izraelské vojenské špionáže.

Peter Goelz - NTSB

Peter Goelz, bývalý výkonný ředitel NTSB, federální vyšetřovací instituce, která se zabývá leteckými nehodami, je také jmenován spolu, s Monte belgerem a dalšími, jako viceprezident pro korporátní strategii v U.S. Aviation Technology.

[Peter Goelz]

Goelz v NTSB 1995-1999 osobně dohlížel na vyšetřování havárií TWA 800, Egypt Air 990, ValuJet v Miami a záhadného ztroskotání letadla mladého Johna F. Kennedyho na pobřeží Cape Cod. Existuje mnoho významných otázek k tomu, co se opravdu stalo s letadlem hned v několika velmi významných případech, do kterých byl Goelz zapojen.

Předtím, než byl jmenován během Clintonovy administrativy, byl Goelz politickým poradcem v New Hampshire a lobbystou za zájmy gamblingu v Kansas City. V jeho životopisu jsem nenašel nic, co by ho činilo vhodným kandidátem na pozici dohledu nad vyšetřováním leteckých nehod.

Volal jsem Peterovi Goelzovi 25. ledna a ptal jsem se ho na jeho vztah k Ehudovi Mendelsonovi a U.S. Aviation Technology. Goelz si okamžitě vzpomněl na Mendelsona a říkal, že měl základnu v Miami, a řekl, že se s oním kapitánem izraelské vojenské tajné služby setkal "dvakrát, nebo třikrát" ve Washingtonu D.C.

Když jsem se ho zeptal, zda jeho vztahy s Mendelsonem začaly před 11. zářím. Goelz řekl, že si nevzpomíná. Nicméně si velmi dobře vzpomínal, o čem celá ta Mendelsonova společnost byla: systém přístupu ke všem datům z počítačového systému letadel.

Goelz řekl, že mu nebylo úplně jasné, co bylo proprietárního na Mendelsonově U.S. Aviation Technology. Požádal mě, abych mu zaslal email s mými otázkami a zaměřením mého článku.

Ve svém emailu jsem vysvětlil, že byl na webových stránkách společnosti a na Israel Venture Capital uveden jako viceprezident U.S. Aviation Technology a ptal jsem se ho, jak a kde se dostal do styku s panem Mendelsonem.

Odepsal mi 26. ledna a požádal mě, abych ho informoval "trochu více o zaměření mé práce v této věci." To, že Goelz neodmítl, že by byl viceprezidentem Mendelsonovy společnosti nic neznamená.

Pokud mu byl Mendelsonův systém divný, dozajista to ale nedával najevo v jeho testimonials komentářích nalezených na stránkách U.S. Aviation Technology, kde napsal (tak jak to bylo nalezeno na webstránce):

Prohlédl jsem si váš proponovaný systém integrované včasné výstrahy a věřím, že má značnou technickou hodnotu. Během let v NTSB jsme se velmi zabývali zvyšující se komplexitou leteckých havárií. Pokrok v bezpečnosti (varování blízkosti terénu, TCAS (skutečné rychlosti, pozn. přek) atd.) téměř vyloučily určité druhy nehod a vytvořily větší závislost na záznamnících letových dat (FDR) v množství případů nehod, především u těch nad vodou (TWA Flifgt 800, Egypt Air, Swiss Air) bylo vyšetřování vážně ohroženo předtím, než se našly černé skříňky. Při tragických událostech 11. září byly tři ze čtyřech FDR zničeny (a helemese: takže podle Goelze prý neexistuje FDR z "UA93"?! - ale data z něj přece byla získána na FOIA dokonce veřejností, včetně animací - a že by to zrovna ředitel z NTSB - úřadu, který je veřejnosti už před drahnou dobou poskytl, nevěděl?! pozn. přek.) a žádná data (nebo zvukové záznamy) se nepodařilo obnovit. (Na tom je vidět, jak ten Goelz je možná opravdu naprosto nekvalifikovaný na vyšetřování leteckých nehod - zvukové záznamy se totiž nenacházejí v FDR, ale v tzv. CVR - Cockpit Voice Recorder, což je jiná - další krabice v letadle, zcela oddělená od FDR a s daty letového systému nemá nic společného. pozn. přek.)

Váš systém stahování dat z letadla v reálném času řeší velmi skutečný a tíživý problém. Nejen že je důležitý z hlediska bezpečnosti a zajištění, ale je též použitelný pro navigaci a vedení letu. Robustní obousměrný přenos dat z letadla a zpět do letadla může způsobit revoluci v průmyslu.

Klíčové na vašem systému je jeho relativní jednoduchost závislá téměř pouze na skladem dostupných součástkách. To, že váš koncept je na dobré cestě k získání patentu posiluje jeho pozici.

Těším se na spolupráci s vámi na tomto projektu, a věřím, že s patřičným zázemím bude úspěšný.

Peter Goelz

Bývalý výkoný ředitel NTSB

Zdroje a doporučená četba

Důležitá poznámka - Od doby co jsem kontaktoval Belgera a Goelze zde byl pokus odstranit některé z těchto dokumentů z Internetu. Je to zřejmé u dokumentů U.S. Aviation Technology, kde se mohou objevit varovné hlášky, pokud se pokusíte na dokumenty přistoupit.

Poznámka: v překladu článku jsou uvedeny některé další odkazy, které Bollyn neuvádí a které jsem si dovolil doplnit, původní anglická verze je zde: http://www.bollyn.com/index/?id=10797

Poznámka 2: článek NEVYDALY Britské Listy - více v diskusi

Článek vyšel 30. ledna na serveru http://911blog.yweb.sk/. Překlad provedl tumetuestumefaisdubien.

Známka 1.2 (hodnotilo 42)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

13

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 31 čtenářů částkou 4 442 korun, což je 13 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Praze se demonstruje, vystrašený režim vrací autobusy s demonstranty a blokuje vstup na Staromák07.03.21 14:32 Česká republika 0

Bývalý prezident V.Klaus se už z koronaviru uzdravil06.03.21 12:32 Česká republika 1

Tři buzeranti si pořídili dítě. A pak druhé05.03.21 21:31 Česká republika 2

Premiérovo doznání: Nevím, co máme dělat05.03.21 19:26 Česká republika 3

Babiš zkouší "podplatit" své budoucí voliče zrušením maturit05.03.21 13:39 Česká republika 1

Policejní komando vyráží pokutovat běžkaře04.03.21 23:06 Česká republika 3

Ústavní soud zrušil některé vyhlášené zákazy prodeje04.03.21 11:14 Česká republika 1

Výběrové řízení do představenstva nemocnic podmíněno znalostí programů stran Pirátů a Starostů02.03.21 23:57 Česká republika 1

Na Slovensku hrozí rozpad koalice kvůli vakcíně Sputnik V02.03.21 19:25 Slovensko 11

Současná šikana lidí je za hranicí zdravého rozumu - oběd v šatně namísto jídelny02.03.21 12:32 Česká republika 4

Mgr. Lubomír Volný - Tvrdý lockdown 24.2.202101.03.21 23:38 Česká republika 0

Znáte pohádku o jezinkách? - 3 týdny domácího vězení nemusí stačit!01.03.21 19:51 Česká republika 3

Firmu, která zakládala dodavatele antigenních testů do škol, na skotské adrese neznají01.03.21 18:22 Británie 2

Nadčasový Karel Kryl01.03.21 10:39 Česká republika 3

Vláda natolik nevěří vlastním lidem, že proti nim chce povolat armádu28.02.21 19:30 Česká republika 6

Klíčem k překonání pandemie může být očkování dětí, tvrdí odborníci27.02.21 20:22 Česká republika 3

Prof. Krčméry sa skoro zadusil v respirátore. Sú rúška a respirátory skutočne bezpečné?27.02.21 15:13 Slovensko 3

Policejní zásahovka v Rusku proti těm, kteří se nenechají očkovat27.02.21 10:49 Rusko 10

Už zase policie bije bezbranné 14 leté děti!26.02.21 17:12 Česká republika 12

Bidermanova tabulka donucování26.02.21 16:25 Neurčeno 0

Měnové kurzy

USD
22,09 Kč
Euro
26,32 Kč
Libra
30,56 Kč
Kanadský dolar
17,46 Kč
Australský dolar
16,98 Kč
Švýcarský frank
23,74 Kč
100 japonských jenů
20,39 Kč
Čínský juan
3,40 Kč
Polský zloty
5,74 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,71 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 579,06 Kč
1 unce stříbra
557,66 Kč
Bitcoin
1 093 221,70 Kč

Poslední aktualizace: 7.3.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 25 818