Korektnost plodí pokrytectví a nenávist

Richard Gilík

18.6.2013 Komentáře Témata: Politická korektnost 1393 slov

Politická korektnost se snaží prosazovat jazyk, názory a chování, které mají údajně odstranit diskriminující a urážlivé chování vůči genderovým, rasovým, sexuálním a jiným menšinám. Cílem korektnosti má být šíření tolerance a vzájemného respektu, ve skutečnosti však vytváří kulturu pokrytectví a rozněcuje nenávist.

Politická korektnost (PC) reprezentuje převážně levicově-liberální hodnotový proud a její původ se často odvozuje od Frankfurtské školy, která zkombinovala učení dvou dávno překonaných myslitelů: Marxe a Freuda. Konzervativní kritici ji označují jako kulturní marxixmus, který je pro společnost neméně škodlivý než ten ekonomický.

Osobně se domnívám, že podstatnou součástí tohoto ideového proudu je dualistické myšlení, které staví do ostrého protikladu „dobro“ a „zlo“. Takové vnímání světa je typické pro křesťanství, ale setkáme se s ním i v klasickém marxismu, který a priori prohlašuje určité třídy za dobré, jiné za špatné, a to bez ohledu na to, jak se členové těchto skupin chovají. Dobří dělníci a rolníci versus zlí kapitalisti a buržoazie, hodný východní Němec proti západnímu Němčourovi apod. V korektním vidění světa se pro změnu setkáme s dobrými menšinami (ženy, barevní, homosexuálové apod.), které utlačuje zlá majorita. Skutečnost, že takto polarizované vnímání nacházíme v různých navzájem odlišných ideologiích, odhaluje, že vychází z přirozené tendence našeho myšlení uvažovat v logických protikladech (Tak jako vedle bílé existuje i černá, musí existovat Zlo, protože existuje Dobro) a vede zpravidla k tomu, že takto vnímající zastánce nějaké ideologie ztotožní sebe nebo svou skupinu s Dobrem (Pravdou, Láskou…) a své oponenty s pravým opakem těchto ideálů. Je jasné, že proti takovým nepřátelům je nutno bojovat, seč síly stačí…

Kritériem pro zařazení sebe mezi „ty dobré“ a ostatní mezi „ty špatné“ bývá často nějaké morální pravidlo nepatrného významu, jehož dodržování poskytuje odpustek pro mnohem zásadnější porušování etiky tam, kde pravidla nejsou jasně definovaná nebo kde to, co je správné, lze vycítit spíše jen intuitivně. Biblickým farizejům poskytovaly takový odpustek modlitby a posty, současným „nepatrným morálním příkazem“ může být – třeba používání korektních výrazů. Ježíš farizejům, kteří pod záminkou modliteb vyjídali vdovy a odsuzovali nevinné, adresoval velmi ostrá slova, nemohl však zabránit tomu, aby se obdobně chovali i jeho následovníci, kteří připravili cestu farizejství v jeho moderní verzi - korektnosti. Jistě není náhoda, že se politická korektnost ve své nejryzejší podobě uplatňuje právě v té nejvíce pokrytecké zemi – ve Spojených státech. Příkladů, kdy se pod vlivem korektního vidění měří dvojím metrem, a tedy se fakticky zneužívá právo a soudní moci, je nespočet. Zmíním jeden:

Před časem jsem publikoval článek „Sexuální delikty páchají i ženy“. Uvádí hodnověrné výzkumy, z nichž vyplývá, že podíl ženských pachatelů na deliktech sexuální povahy mnohonásobně převyšuje jejich procentuální zastoupení mezi odsouzenými pachateli. Něco podobného by se ale dalo říci o podílu žen na domácím násilí a násilných činech včetně vražd. Pokud ve společnosti přetrvává pocit, že odsoudit ženu nebo příslušníka jiné skupiny, kterou chrání korektnost, popřípadě jen kriticky poukázat na nepřijatelnost jejich chování, je jaksi nevhodné, a naopak trest příslušníku skupiny nechráněné (bílý muž) by se měl pokud možno přitvrdit, znamená to, že systém v obludné míře generuje nespravedlnost a jako takový ztrácí jakoukoliv morální legitimitu.

Je-li ideovým prazákladem korektnosti myšlenková lenost, která ráda vidí věci černobíle, její emocionální podstatou je – popírání. Nejedná se pouze o popírání světa, jaký skutečně je, ale především o snahu popírat a vytěsňovat své negativní, leč zpravidla zcela legitimní pocity, abychom jejich vyjádřením náhodou někoho neurazili, nezranili – anebo nebyli postiženi sankcemi, které společnost na nekorektní projevy uvaluje.

Před pár lety jsem si v jednom anglickém městě zašel do pubu na jedno „Kozel´s“. U výčepu se dal se mnou do řeči starší Angličan a ptal se odkud pocházím. Když jsem mu to řekl, pověděl mi, že on a ostatní (Britové) nenávidí Čechy a Slováky. Obsluha to slyšela. Muž se nechoval agresivně, ani na mě neútočil verbálně, v podstatě mi jen sdělil informaci. Pokrčil jsem rameny a zašel s pivem na zahrádku. Po chvíli za mnou přišla servírka. Omluvila se mi, pronesla něco v tom smyslu, že u nich je vítaným hostem každý bez ohledu na národnost, a sdělila mi, že toho pána z lokálu vyhodili. Nevěděl jsem, co na to říct, a cítil se trapně.

Co je v této příhodě špatně? Hodně věcí. Zmíněný „nekorektní“ pán musel mít ke své nenávisti nějaký důvod. Nejspíš získal špatnou zkušenost s lidmi z východní Evropy nebo dospěl k názoru, že přistěhovalci jeho zemi škodí. Na počátku celého problému najdeme – jak typické! - odtrženost těch, kdo řídí zemi, od běžných občanů a jejich neznalost reality. Když v roce 2004 Británie otevřela svůj pracovní trh pro lidi z nových členských států EU, nikdo netušil, že se jich postupně přihrne více než milión. Když k tomu došlo, vláda ignorovala dopad na britské občany, kterým příchod imigrantů snížil mzdy a, jak si myslí skoro dvě třetiny Britů, ztížil možnost najít si práci. Britským občanům nikdo pořádně nevysvětlil, proč by práce gastarbeiterů měla být pro Spojené Království přínosem, a neinformoval je, že Východoevropané nepobírají víc dávek než oni. Muž z lokálu nejspíš ani nevěděl, že Češi mezi přistěhovalci představují malou menšinu (dnes cca 40 000), pro něj jsme všichni „ti z východu“. Příští rok mají získat plná práva občanů EU také Bulhaři a Rumuni, takže uvidíme, jestli se britská vláda poučila ze svých chyb, anebo bude nadále uplatňovat pštrosí politiku, která vyvolá jen další averzi vůči cizincům.

Reakce servírky byla druhou chybou. Vyhozený pán se nedopustil žádného přestupku, v podstatě mi jen poskytl užitečnou informaci, byť nekorektním způsobem. Číšnice se zachovala nesprávně i vůči mně, protože mi svým „ochranitelským“ postojem bezděčně dala najevo, že se sám neumím bránit a potřebuju něčí ochranu. Největší nebezpečí však spočívá v něčem jiném: Pocity, které se vytlačí dveřmi, se vracejí se znásobenou silou oknem, aby napáchaly škody nesrovnatelně větší. Nemůže-li někdo své negativní pocity vůči někomu vyjádřit verbálně a relativně slušnou formou, příště mu třeba poničí auto (stalo se mě v Anglii dvakrát), zmlátí jej někde v temném koutě (stalo se kamarádovi), anebo k jeho poškození použije zcela „korektních“ prostředků. Přátelé z Londýna mi kdysi vyprávěli o hře „Odstřel si svého Poláka“, kterou s oblibou hrají mladí Angličané. Přijdou do nějakého obchodu, a když uvidí za pultem člověka s východoevropskými rysy ve tváři, zvolí si ho za oběť. Začnou na něj rychle cosi brebentit nesrozumitelným londýnským nářečím. Když jim prodávající nerozumí, mladíci si vyžádají manažera a stěžují si mu, proč zaměstnává člověka, který se s nimi nedokáže domluvit. „Polák“ tak rychle přichází o práci. A netřeba dodávat, že proti všem zmíněným projevům vás žádná korektní regule neochrání. (Zato bych dodal, že naprostá většina Britů se k imigrantům nechová tak nepřátelsky, jak by se z  popsaných zážitků mohlo zdát, a Velká Británie má i své příjemnější stránky…)

Existuje spolehlivý prostředek, jak vůči nějaké menšině vyvolat nenávist. Začněte ji zvýhodňovat, vyvyšovat její práva proti právům jiných skupin, stavět její členy do role obětí a přivírat oči nad vším špatným, co dělají. Taková politika mi poněkud připomíná ďábla z Kingova hororu „Nezbytné věci“, který v přestrojení přichází do městečka a pomocí „nevinných žertíků“ rozpaluje latentní nenávist mezi dvojicemi a skupinami lidí, které se sice nikdy příliš neměly v lásce, nicméně spolu dokázaly vycházet bez násilí.

A ani recept na dobré soužití není ničím novým pod sluncem: Všem měřte rovným metrem a odpadne velká část tzv. rasové, etnické, genderové či jiné nenávisti. Odpadne i extrémismus, který je často pouhou protireakcí na nepořádek, jenž souvisí s korektním uplatňováním práva. Zeptejte se nácků nebo skinů, proč si zvolili svůj směr, a 90% z nich vám odpoví: „Nemohl jsem se už dál dívat na ten bordel, co tu je.“

Na závěr bych si dovolil prozradit jedno sladké tajemství všem pravdoláskařům, „p.c.m.c.“ (politically correct multiculturalist), nebo jak se nazývají všichni ti, kdo prosazují politickou korektnost, pozitivní diskriminaci, kvóty a sankce v dobré víře, že tím dosáhnou více vzájemné rovnosti, tolerance a kultury chování, a kterým stále nedochází, že tím přivolávají pravý opak: Ke všem zmíněným hodnotám lidstvo směřuje jaksi samo spolu s tím, jak roste jeho poznání, zkušenosti a zralost. Říká se tomu pokrok a ten se nedá zvrátit ani zastavit. Umí se prosadit sám a vy pro něj nemusíte dělat vůbec nic. Stačí, kdy mu nebudete stát v cestě.

Známka 1.5 (hodnotilo 134)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 113 čtenářů částkou 17 021 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Přes náš protektorát opět projedou americké kolony23.05.18 11:02 Česká republika 5

Paní uklízečko, odložte ten kbelík a pojďte do diskuze nebo nám pan profesor nevystoupí23.05.18 10:14 Španělsko 2

Do KLDR dorazili zahraniční novináři, zúčastní se zavření jaderné střelnice22.05.18 09:50 Severní Korea 2

Je sen sudetských Němců beznadějný? Doufejme, že ano21.05.18 01:06 Německo 2

Emilia Müllerová a Daniel Herman obdrželi německou cenu Stavitel mostů za rozvoj česko-bavorské spolupráce21.05.18 00:43 Německo 1

Výroba nových Evropanů20.05.18 22:30 Česká republika 3

Doporučení týdne: Státy EU by měly vytvořit seznamy extremistických organizací 20.05.18 22:10 Evropská unie 2

Trump: Země NATO musí vynaložit 4% HDP na obranu! 20.05.18 21:54 USA 3

Český stát rozprodává svůj majetek20.05.18 21:26 Česká republika 1

Britská okatě multikulturní královská svatba - co na to Afričané20.05.18 16:44 Británie 1

23letý Kamerunec ubil k smrti 84 letou Němku20.05.18 15:46 Německo 1

Útok nožem v Paříži: Zatčený teroristův přítel pracoval ve Francouzském úřadu pro imigraci a integraci 20.05.18 15:36 Francie 0

Černá hora zvažuje výstavbu hraničního plotu s Albánií20.05.18 15:09 Albánie 0

Soluň: Rozzuření občané napadli 75 letého multikulturního starostu20.05.18 14:35 Řecko 2

ČSSD představila své ministry: Na vnitru poskok Bakaly, na zahraničí vlastizrádce19.05.18 05:38 Česká republika 2

Video dokazuje útok uprchlíků na německého pejskaře - již brzy i u nás19.05.18 04:01 Německo 0

Tři mrtví Kanaďani, dva těžce ranění US ARMY! Ukrajinci se snaží zatáhnout NATO do střetu s Ruskem19.05.18 03:39 Ukrajina 2

Salámovou metodou k vytunelování zákona o střetu zájmů19.05.18 03:20 Česká republika 0

Poche, kandidát na ministra zahraničí, je prokazatelný lhář - hlasoval pro migraci i letos19.05.18 02:46 Česká republika 1

Český překlad plného znění zrádné Marakéšské deklarace! Signatáři podporují princip nenavracení a upřednostňují dobrovolný návrat migrantů19.05.18 02:18 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
22,01 Kč
Euro
25,76 Kč
Libra
29,43 Kč
Kanadský dolar
17,14 Kč
Australský dolar
16,65 Kč
Švýcarský frank
22,15 Kč
100 japonských jenů
20,11 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,99 Kč
100 maď. forintů
8,09 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
35,89 Kč
1 unce (31,1g) zlata
28 508,81 Kč
1 unce stříbra
361,97 Kč
Bitcoin
167 753,75 Kč

Poslední aktualizace: 24.5.2018 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 11 462