Dostihy USA/OSN/NATO s cílem dosáhnout globální plnospektrální převahy. Část I

Christopher Black., James Henry Fetzer, Alex Mezya

8.9.2012 Komentáře Témata: Asie, Řecká krize, NATO 2022 slov

Po rozpuštění SSSR, mírovém přechodu Hong Kongu od Britů pod kontrolu Číny a následném otevření čínského trhu pro západní investory může vést povrchní analýza k závěru, že mezinárodní společenství propáslo příležitost k nastolení geopolitického klimatu, který by usnadnil mírovou koexistenci suverénních zemí.

Nicméně při bližším pohledu je evidentní, že je bludem mluvit o propásnuté příležitosti. Možnost mírové koexistence mezi Čínou, USA a v menší míře EU ve skutečnosti nedostala nikdy šanci.

Je také bludem se domnívat, že tato šance závisí na pravo-levém paradigmatu v USA a západní politice. A to počínaje neokonzervativními mozkovými trusty, jako Projekt pro nové americké století (PNAC), po levicové nebo liberální organizace jako ty financované multimiliardářem Georgem Sorosem, ke kterým patří Human Rights Watch a Mezinárodní krizová skupina, až po globální stratégy jako Zbigniew Brzezinski, poradce pro národní bezpečnost řady amerických vlád, jehož deklarovaným cílem je dostat Rusko a Čínu do vojenské konfrontace. Základní otázkou není, jestli pravo-levé paradigma určuje celkový směr americké zahraniční politiky, ale spíše jak se pravo-levé paradigma projevuje ve strategických nuancích celkové americké zahraniční politiky, která má jasný sklon a tah na Pax Americana a americkou globální plnospektrální převahu.

Výraz „globální“ je třeba brát doslovně. Součástí této politiky jsou ambice na rekolonizaci Afriky a Středního východu, destabilizaci latinské Ameriky a zmaření současného vývoje, jako třeba organizace ALBA, UNASUR a MERCOSUR, zmaření vývoje v rámci BRICS a Šanghajské organizace spolupráce (SCO), přítomnost v Afghánistánu do r. 2025 a dále, destabilizace Pákistánu, destabilizace Nepálu a Burmy a zvyšování vojenské přítomnost v Thajsku, Vietnamu a v celém regionu Asie a Pacifiku. Patří sem i destabilizace jižních hranic Ruska a Číny a navýšení vojenské přítomnosti v těchto regionech, a podpora destabilizujících sil, jako milice a teroristické organizace. Patří sem vyprovokovávání konfliktů v jihovýchodní Asii a Jihočínském moři, agresivní politika vůči Severní Koreji a vykolejení pokusů sjednotit Korejský poloostrov. Součástí je i upírání přístupu ke zdrojům nezbytným pro rozvoj ekonomiky Rusku a Číně a maření jejich partnerství založené na obchodních modelech, které jsou svoji podstatou opakem západního imperialistického kapitalismus, a odpírání zdrojů a trhů systému, který je mnohem úspěšnější, lidštější, spravedlivější, férovější a udržitelný.

Neúspěšnost ekonomik USA/EU si vyžádala, aby byla západní vojenská doktrína revidována na návrat k jaderné konfrontaci s cílem zastavit nezvladatelné vojenské reakce na expanzionismus NATO ze strany Ruska a Číny, a zkombinována s nízkonákladovým válčením prostřednictvím žoldáků za pomoci Al-Káidy, Muslimského bratrstva, a v podstatě jakékoliv militantní nebo teroristické organizace, kterou lze použít při vytváření národních a regionálních krizí, které jsou vytvářeny proto, aby destabilizovaly země a ospravedlnily agresi jako „intervenci“ pod záminkami jako ochrana lidských práv, bezpečnost nebo heslo „zodpovědnost chránit“. Tyto dvě doktríny, jaderná konfrontace a používání žoldáků k útokům zevnitř, jsou to, co by bylo možné nazvat vojenská doktrína západních mocností po 25. summitu NATO, a obě jsou porušováním charty OSN.

Je nezbytné pochopit strategii USA/NATO jako diverzantství v jihovýchodní Asii a to, jak lze zhoršení národní a regionální bezpečnosti v důsledku tohoto rozvracení zabránit, a v podstatě jak lze realizovat mírová regionální řešení a postavit se ambicím USA/NATO na globální plnospektrální převahu. Pro pochopení této strategie je nezbytné podívat se na krátkou rekapitulaci vývoje v posledních letech v globální bezpečnosti. Tato analýza poskytne znepokojivý jasný náčrt toho, co čeká jihovýchodní Asii a větší Asii, pokud nebude dosaženo řešení prostřednictvím vyjednávání, a co bude pak realizováno.

Odyssea 2001 -- budíček

V r. 2001 byl svět šokován globálně vysílaným teroristickým útokem bezprecedentních rozměrů a nestoudnosti. Na celém světě šokovaní lidé viděli, jak se řítí k zemi tři věže WTC, kdy ve skutečnosti byly letadlem zasaženy jen dvě, a Pentagon v plamenech. Na celém světě užaslé televizní publikum vidělo, jak údajně unesená civilní letadla naráží do budov a lidé umírají po stovkách.

Solidárnost se linula dokonce i z těch nejméně očekávaných míst, jako Palestina. Viditelně šokovaný, otřesený a vyděšený generální tajemník PLO Yassir Arafat vyjádřil svoji nejhlubší soustrast, soucit a dokonce solidaritu se zemí, která po desítky let financovala sionistickou/izraelskou genocidu lidu Palestiny. Bylo to jen několik minut, než druhé letadlo narazilo do věží WTC, a než vyšlo najevo, že něco nebylo až tak, jak bylo propagováno. Opětovné analýzy televizních záběrů z onoho dne jsou skutečně odhalující Odysseou masové manipulace.

Určité televizní záběry byly vysílány neustále dokola a tvrdilo se, že „Palestinci oslavovali úspěšný teroristický útok na USA“. „Expert na terorismus“ prohlásil jen pár minut po prvních útocích, že nejpravděpodobnějším podezřelým je „teroristická organizace jako Demokratická fronta pro osvobození Palestiny (DFLP)“.

Brzy byly „odhaleny“ první zfalšované důkazy, jako pas teroristy, který byl nalezen v nedotčeném stavu na ulici poté, co údajně vyletěl z kapsy únosce, přežil náraz letadla, ohnivou kouli a přistál na ulici dole. Zrodila se báchorka o Al-Káidě/bin Ladenovi.

Ti, kteří byli dostatečně probuzení od prvního dne, kteří pochopili, že je něco divně, brzy pochopili, že útoky byly novým Pearl Harborem, katastrofickou a katalyzující událostí, která byla rok před útoky popsána v dokumentu neokonzervativního mozkového trustu PNAC, s názvem „Přebudování americké obrany“.

Ačkoliv se analýzy expertů liší co se týká toho, jestli to zorganizovaly zločinné elementy mezinárodní západní tajné vlády účelově, nebo jestli to umožnily se stát účelově, všichni seriozní analytici, včetně vysoce postavených politiků, diplomatů, příslušníků tajných služeb a učenců, na celém světě, souhlasí, že 9/11 bylo počátkem Projektu globální plnospektrální převahy USA/NATO, jak je popsáno v dokumentu PNAC.

Skutečně o tom existoval od prvního dne dostatek známek, a ti, kteří byli dostatečně vycvičení v rozpoznávání a analyzování sociálního inženýrství a strategií propagandy přehodnotili obrázky ze zpráv – bez zvuku tlachalů, kteří opakovali novou mantru globální války.

„Al-Káida – Al-Káida – Al-Káida – bin Laden bin Laden bin Laden“

Když byly mediální obrázky zanalyzovány bez neustávajícího proudu sugescí a když byla uplatněna rozumná objektivita, mohl člověk myslet jasně, používat analytické schopnosti, rozlišování, a především jednoduché zákony newtonovské fyziky, namísto hypnotické záplavy slov – Al-Káida bin Laden… teroristé… válka proti terorismu… s námi nebo s teroristy…

S jasnou myslí, a v mnoha případech po překonání počátečního šoku, začaly být kladeny patřičné otázky:

Jak mohlo dopravní letadlo, i kdyby mělo plné nádrže, dokonce i kdyby letělo nemožnou rychlostí ve výšce nad mořskou hladinou, způsobit něco jiného, než jen díru v budově, požár a následné částečné zřícení?

Jak se mohly dvě budovy doslova „rozpadnout na prach“, na stovky tisíc metrů krychlových jemných prachových částic, v důsledku mechanicky způsobeného strukturálního selhání? Jak mohlo gravitací tažené zřícení vůbec vytvořit nezbytnou kinetickou energii? Jak mohl gravitací tažený kolaps vyvrhnout ocelové nosníky vertikálně do vzduchu při rychlosti přesahující 60 mil za vteřinu?

Studie původních „oficiálních“ fotografií nebo videozáběrů s vysokým rozlišením jasně ukazují, že ani jedna z budov se nezhroutila nebo nesesunula jako koláč. Obě věže WTC se doslova rozpadly před našima očima na pyroklastické proudy, které lze jinak pozorovat pouze při erupcích sopek a při nejsilnějších explozích. Jak mohl gravitací tažený kolaps vytvořit prachová mračna zachvacující velkou část dolní části ostrova Manhattan?

Rozpad dvojčat WTC byl ekvivalentem stromu, který zasáhne projektil. V díře způsobené střelou se krátce objeví zážeh. Pro argumentační účely řekněme, že se v té díře objeví intenzivní žár. Krátce poté se nicméně celý strom začne přeměňovat na maximálně možný jemný pudr, odshora dolů ke kořenům. Gravitací tažený kolaps? Jak by se mohla dokonce i ocel doslova vypařit před našima očima?

Jak by mohl pas jednoho z údajných únosců přežít peklo nárazu letadla, vyletět mu z kapsy, skrze ohnivou kouli, skrze budovu, která se přeměnila na prach, a jak by mohl přistát téměř v panenském stavu na ulici dole, kde byl pak nalezen – když ani jediný telefon, ani jediná registrační skříň, ani jediný počítač rozpad nepřežil.

Jak by mohla dvě letadla způsobit zřícení tří budov WTC? Jaké procesy způsobily rozpad a přeměnu betonu a oceli na pudr, když papír, který neobsahoval vodu, přežil a zaneřádil ulice New Yorku?

Jak mohl být Pentagon zasažen dopravním letadlem? Dokonce i když je člověk v hlubokém limbu, tak slova „unesené dopravní letadlo narazilo do Pentagonu“ by ho měla probudit v „šoku a hrůze“. Člověk v jeskyni v Afghánistánu, tak jsme tomu měli věřit, dokázal porazit nejmocnější, nejvyspělejší obranné systémy. Třikrát během jednoho dne! Těžkopádné unesené dopravní letadlo vstupující do nejpřísněji stráženého a chráněného vzdušného prostoru na světě v Pentagonu a poblíž Bílého domu nezadrženo?

Bylo by možné k výše uvedeným doplnit tisíce dalších nezodpovězených a patřičných otázek. Mnohé z nich byly prakticky zodpovězeny zodpovědnými občany a učenci, kteří se odvážili riskovat své funkce v zemích, kde již svobodné intelektuální zkoumání neexistuje, pokud toto zkoumání nezůstává v rámci zpolitizované vědy. To vše, samozřejmě, ve jménu „svobody a demokracie“, která je exportována v globálním měřítku, takže občané Ruska a Číny mohou být brzy rovněž osvobozeni, jako ti nebozí Afghánci, Iráčané, Libyjci…

Tisíce otázek – ale není účelem tohoto článku na ně odpovědět, či dokonce odpovědi požadovat. Nejdůležitější otázka již byla dávno zodpovězena Bushem a následnou Obamovou vládou. Touto otázkou je „jakou funkci masová vražda 9/11 měla?“.

Odpověď byla poskytnuta některými z výše uvedených politických skupin, PNAC. A byla poskytnuta celý rok předtím, než tyto události šokovaly svět a iniciovaly tah na globální americkou plnospektrální převahu. Katastrofická a katalyzující událost, nový „Pearl Harbor“, která by usnadnila rychlou změnu americké domácí a zahraniční politiky směrem k Pax Americana.

„Ať jste s USA, nebo ne, jste s teroristy“

20. září 2001, devět dní po 9/11, americký prezident G. W. Bush oslovil společné zasedání amerického kongresu, vylíčil nové globální frontové linie a uvedl: „Buď jste s námi, nebo jste s teroristy.“ Pokud by měly USA v úmyslu vést upřímnou válku proti terorismu, měly by podporu prakticky všech zemí tohoto světa, možná s jednou vyjímkou – Izraele. Vláda Afghánistánu v podstatě uvedla, že vydá Osamu bin Ladena do USA, pokud USA poskytnou důkazy o jeho zapletení do 9/11. USA odmítly. Skutečný význam slov prezidenta G. W. Bushe lze popsat takto:

„Ať jste s USA, nebo ne, jste s teroristy.“

Americká válka proti terorismu – Abdelhakim Belhadj – metamorfóza z teroristy Al-Káidy na vojenského guvernéra Tripolisu a velitele Svobodné syrské armády.

USA ani na okamžik nezrušily svoji dlouhodobou spolupráci s teroristickými organizacemi po celém světě, pokud, tak jen na oko, z kosmetických nebo strategických důvodů, a k nim patřila hlavní záminka pro „válku proti terorismu“, Al-Káida. V tuto chvíli USA spolupracují s brigádami Al-Káidy při probíhajícím pokusu rozvrátit Sýrii. Alarmista z amerických zvláštních jednotek ve Ft. Bragg v Severní Karolíně již v září 2011 připustil, že USA mají na zemi v Sýrii zvláštní jednotky a spolupracují s brigádami Al-Káidy a Muslimského bratrstva, jako součást dlouho naplánované války proti Libyi, Sýrii, Libanonu a Iránu.

Mezitím organizace, které bojují legitimní boj za osvobození, jako PFLP, DFLP a do jisté míry Al-Fatah v Palestině, jsou označovány za teroristické organizace. Sýrie, která je jedinou arabskou zemí, která důsledně a neustále podporovala legitimní boj Palestinců proti sionistické/izraelské okupaci Palestiny, je podle amerického ministerstva zahraničí státem podporujícím terorismus.

Během vrcholící invaze do Libye, kdy libyjské vojenské jednotky způsobovaly těžké ztráty mezi hordami libyjských, egyptských, katarských a dalších žoldáků napojených na Al-Káidu a Muslimské bratrstvo, dovezla CIA 1,500 ozbrojenců z Mazare-e-Sharif v Afghánistánu, kteří patřili k Talibanu, se kterým tam NATO bojuje.

Americká válka proti terorismu byla od samého počátku, a stále je, cynickou součástí americké nízkonákladové strategie s tahem na globální plnospektrální převahu.

Je to rovněž učebnicový příklad, proč lze sociální konstruktivismus v rámci jazyka politických žvástů použít k ospravedlnění jakéhokoliv zločinu, dokud slouží vlastním zájmům, jak ho lze použít k likvidaci legitimního odporu a označit jej za teroristické organizace, a proč je účelový přístup k jazyku politických žvástů jediným jazykovým přístupem, který může napomoct pravdě, usmíření a vyřešení konfliktu.

Pokračování...

The US/UN/NATO Race for Global Full Spectrum Dominance vyšel 20. srpna na Pravda.ru. Překolad Zvědavec.
Známka 1.1 (hodnotilo 128)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

43

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 77 čtenářů částkou 12 836 korun, což je 43 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Trpaslící hledají, do které řitě by se nacpali16.01.18 09:29 Česká republika 2

Dementní Vídeňaci protestují na podporu afrických kobylek15.01.18 21:12 Rakousko 0

Pověsti, že německá vláda tajně letecky šíbruje migranty do Německa, se ukázaly být pravdou14.01.18 21:03 Neurčeno 1

Německý federální dětský televizní kanál: Ode dneška budeme Boha nazývat Alláhem. Všechny děti jsou muslimové14.01.18 20:20 Německo 2

Regensburg: Skupina mladých migrantů napadla dva policisty. Jsou s vážnými zraněními v nemocnici14.01.18 19:17 Německo 0

Wurzen (okres Lipsko): Boj mezi Němci a migranty - dva muži vážně zraněni 14.01.18 18:49 Německo 0

Pirát Michálek zcela vážně tvrdí, že Masaryk řekl: Všechno, co najdete na internetu, nemusí být pravda14.01.18 15:21 Česká republika 1

Times: Tusk obvinil Polsko z tajné práce pro Kreml a vystoupení z EU! 14.01.18 13:29 Polsko 0

Václav Havel: Všichni Češi jsou pokrytečtí vychcánkové a všichni kradou - delegovali svoje zlo na Junka (STB agent).To mě na tom sere!14.01.18 12:41 Česká republika 1

Dva slušňáci připíjejí na pokračující spolupráci 14.01.18 12:09 Česká republika 2

Antifa ubila muže železnou tyčí zato, že měl šle v národních barvách14.01.18 11:27 Španělsko 1

Babiš - slizký had - se již vyvléká z podpory Zemana. Doporučil mu zdůraznit orientaci na Západ, nehovořit ve prospěch Ruska a Číny a vyměnit poradce13.01.18 20:08 Česká republika 2

ODS opět zvolila svým vůdcem bývalého předsedu moravského výboru Panevropské unie, Petra Fialu, a doporučila voličům volit globalistu Drahoše13.01.18 19:54 Česká republika 1

Volby 2018: Miloš Zeman zvítězil s 38,57 % hlasů v prvním kole. Před pěty lety dostal 24,21 % hlasů. Druhému kolu se nevyhneme13.01.18 19:23 Česká republika 8

Počty nakažených spalničkama na Ukrajině rychle narůstají13.01.18 17:24 Ukrajina 2

Feministky pobouřil dopis hvězdné Deneuveové proti kriminalizaci mužů13.01.18 10:20 Francie 0

Štěch vůbec netuší, o čem hlasoval. Autoři petice proti směrnici EU o zbraních napsali Štěchovi a jeho odpověď četli s vytřeštěnýma očima13.01.18 00:58 Česká republika 2

Němečtí soc. dem. (SPD) půjdou opět do Velké koalice s Merkelovou - příliv migrantů do Německa bude pokračovat12.01.18 23:17 Německo 0

Soud s palestinským vrahem v Hamburku. Jeho obhájce šokoval hned na začátku12.01.18 22:36 Německo 0

Německý tisk o českém prezidentovi: Zeman podněcuje strach pomocí spikleneckých teorií11.01.18 22:56 Německo 5

Anketa

Měnové kurzy

USD
20,81 Kč
Euro
25,53 Kč
Libra
28,70 Kč
Kanadský dolar
16,75 Kč
Australský dolar
16,58 Kč
Švýcarský frank
21,60 Kč
100 japonských jenů
18,78 Kč
Čínský juan
3,24 Kč
Polský zloty
6,12 Kč
100 maď. forintů
8,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,73 Kč
100 rublů
36,94 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 913,39 Kč
1 unce stříbra
361,15 Kč
Bitcoin
270 399,87 Kč

Poslední aktualizace: 16.1.2018 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 9 518