Pro děti jen to nejlepší

aneb (ne)nechte se očkovat

Viktor Vašek

24.11.2009 Komentáře Témata: Zdraví 1598 slov

Snad každý to zná

Jdete se svým dítětem na obyčejnou pravidelnou prohlídku, lékařka kouká do monitoru zavolá na sestřičku a za vaší asistence už jen pozorujete, jak z injekční stříkačky mizí jakási čirá tekutina do vašeho potomka. Jen se orientačně doktorky zeptáte na co to očkování je a dostává se vám okrajové odpovědi, které moc nerozumíte, ale nechcete zdržovat a hlavně nechcete vypadat hloupě a tak jen pochválíte potomka který drží kartičku s natisknutím obrázkem jak byl statečný.

Máte přeci důvěru v lékaře, jsou to studovaní odborníci a šlo přece jen o očkování, které je nutné.

Nutnost nebo totalita?(2)

Pravděpodobnost, že vaše dítě zemře na následky očkování proti tuberkulóze(1) nebo žloutence typu B, je ale větší než riziko, že vaše dítě zemře na nemoc, proti které bylo očkováno. Jak vážně ale ohrožuje veřejné zdraví dítě, které není očkované proti žloutence typu B, když se tato nemoc přenáší pouze krví a pohlavním stykem? A jak vážně ohrožuje veřejné zdraví dítě, které není očkované proti tetanu, když se tetanus nepřenáší z člověka na člověka?

[ilustrační foto]

Plošné očkování dětí proti tuberkulóze navíc už v porodnici kdy je malý a ještě slabý a vyčerpaný organismus velmi oslaben má více negativ než přínosů. Lidé skeptičtí k očkování argumentují tím, že není dobré novorozence očkovat hned po narození, protože se ještě neví, jak u nich funguje imunita. Zástupci vakcinologů, dětských lékařů upozorňují na komplikace po aplikaci vakcíny i na to, že je u nás výskyt tuberkulózy velmi nízký.(např. v Německu a v Itálii se očkování neprovádí a výskyt TBC je tam stejný jako v ČR)Přesto je v Čechách očkování nařízeno ze zákona, čímž Česká republika porušuje nejen lidská práva, ale také své mezinárodní závazky.

Nebezpečné přídanné látky(3)

Vakcíny proti chřipce například stále obsahují thimerosal – antiseptickou látku obsahující rtuť.To znamená, že každé dítě dostane při jednom očkování 25–50 mikrogramů (μg)rtuti.

Jestliže je podle WHO bezpečná dávka 0,1 μg/kg hmotnosti na den, pak by toto množství bylo bezpečné pro osoby o hmotnosti vyšší než 250 kg. Pro děti o hmotnosti 10 kg je dávka 25× vyšší, pro děti 6 měsíční o váze 5 – 6 kg překračuje bezpečnou dávku 50×; pro školní mládež o váze cca 50 kg stále ještě překračuje bezpečnou denní dávku 5×. Rtuť je toxická ve všech svých formách pro plody i pro narozené děti a je známá skutečnost že rtuť se v těle ukládá na celý život, jelikož se organismus tohoto těžkého kovu nedokáže zbavit.

Na serveru www.rozalio.cz se dočteme navíc i to že vakcíny obsahují zpravidla také látku, která zvyšuje imunitní odpověď organizmu a umožňuje snížit obsah antigenu – tedy viru. Nejčastěji je používán hliník ve své iontové formě. I proti injekčně podávanému hliníku je mnoho námitek ze strany odborníků vzhledem k jeho neurotoxickým účinkům a je spojován s uvedeným Guillain-Barré syndromem.

Nežádoucí účinky vakcín

Ty mohou být rozděleny do dvou skupin: na okamžité reakce a na pozdní reakce. Popřípadě i na reakce spojené s trvalými následky. Mezi okamžité reakce patří horečky, alergie, křeče. U některých vakcín mohou mít okamžité reakce velmi těžký průběh. Do pozdních reakcí je například zahrnována epilepsie, mentální retardace, snížení schopnosti adaptace na výukový proces či paralýza.V příbalových letácích hexavakcín, resp. v podrobnějších odborných informacích pro lékaře a lékárníky se uvádějí jako vedlejší účinky (hexavakcíny) řada příznaků, po nichž může úmrtí následovat. Citujme zde aspoň krátký výňatek:

“Centrální a periferní nervový systém:

Febrilní a afebrilní křeče, encefalitida (zánět mozku), encefalopatie (chorobné změny na mozku) s akutním edémem (otokem z důvodu hromadění tekutiny), koulení očima, syndrom Guillain-Barrée (stupňující se ochrnutí), svalová hypotonie (slabost svalů), neuritida (zánět nervů s různými příznaky).”(4)

Zajímavý je fakt že příbalové letáky některých vakcín připouští jen některé z krátkodobých nežádoucích účinků, a někteří přední odborníci se shodují, že i záhadný syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS) může být jeden z dalších faktorů spojeným s očkování. Zajímavé je že až 80 procent úmrtí je do 6 měsíce života tedy v období kdy je série očkování nejintenzivnější. Před programem hromadného očkování termín Syndrom náhlého úmrtí dítěte neexistoval. Nyní každý rok záhadně zemře na nic neříkající diagnózu SIDS na celém světě desetitisíce dětí. Rovněž se stává zřejmým klesající zdraví našich dětí. Podle Středisek pro potlačování chorob (Centres for Disease Control - CDC) vzrostl výskyt astmatu z 6,7 miliónu (rok 1980) na 17,3 miliónů případů. Více než 5,000 dětí každý rok zemře v důsledku astmatického záchvatu. Celkové zdraví dětí je žalostné: astma, alergie, autoimunitní onemocnění a velmi infekční choroby, proti nimž jsou mimochodem očkovány - to vše je na vzestupu. O 15 let dříve napsal Robert Mendelsohn, MD: "Existuje rostoucí podezření, že imunizace proti relativně neškodným dětským chorobám může být zodpovědná za dramatický nárůst autoimunitních chorob od té doby, co bylo očkování zahájeno."(5)

Nejistota imunity

Úspěšnost proočkování není stoprocentní, pro některé nemoci se udává, že pouze snižují možnost nákazy nemocí, proti níž je očkování určeno (např. u komerčních vakcín chřipky je ochrana 70% - 90% - ZDROJ: Třináctka č. rozhlas na téma očkování).

Mezi hlavní argumenty pro příznivce očkovacích vakcín je ten že v těle tvoří protilátky proti očkované nemoci, avšak každý jenom trochu průměrně vzdělaný lékař vám potvrdí to, že přítomnost protilátek v těle neznamená nic víc ani nic míň než jen skutečnost že se obranný mechanismus organismu dostal do kontaktu s agensem.

Pravá přirozená imunita (odolnost) se tedy objeví pouze tehdy, pokud se člověk sám uzdraví z nějaké choroby.

Jak se vyrábí?

První vakcíny od Jennera, Pasteura a Kocha, ale i ty nejmodernější, jsou tvořeny bílkovinami z odumírajících, nakažených vzorků živočišné tkáně (hovězí, ovčí, opičí, lidské a koňské), které nesou nějaké "oslabené" nakažlivé agens. Jiné jsou tvořeny toxiny - jedovatými produkty mikroorganismů, které jsou neutralizované formaldehydem a hliníkem.

Většina vakcín obsahuje složky jako formaldehyd, hliník a rtuť – tzv. "adjuvancia" či "pomocné látky". Formaldehyd je karcinogenní kapalina, používaná pro balzamování. Rtuť je přidávána nejčastěji ve formě thimerosalu, což je konzervační prostředek, který způsobuje poškození nervů, autoimunitní poruchy a rakovinu. Hliník je prokázaný neurotoxin, pozitivně spojený s Alzeimerovou chorobou a s několika dalšími neurologickými poruchami. Můžeme opravdu z těchto směsí získat imunitu?

Některé názory odborníků

Vědci jako Alan Phillips říkají, že "přirozená imunita je komplexní fenomén zahrnující mnoho orgánů a systémů a nemůže být plně nahrazena umělou stimulací tvorby protilátek". Slavná australská vědkyně Veira Scheibner, PhD, dodává: "Existuje pouze jediná imunita, a to přirozená imunita, které je dosaženo proděláním infekčního onemocnění v dětství."(6)

Jane Orient, MD, výkonný ředitel Sdružení amerických lékařů a chirurgů (Association of American Physicians and Surgeons) souhlasí: "Veřejná politika týkající se očkování je zásadně špatná, prostoupená konflikty zájmů. Je založena na špatných vědeckých studiích, které jsou příliš malé, příliš krátkodobé a příliš omezené".

Anita Peteková (odborník na očkovací vakcíny)uvádí ve své zprávě, že drtivá většina vakcín se testují až v praxi na lidech vzhledem k dosažení rychlejšího zisku a tlakům konkurence.

Chronicky nedostatečné studie

Příčinou chybějících poznatků je podle výboru expertů:

- nedostatečné porozumění biologickým pochodům, které jsou základem následků očkování

- částečné nebo protichůdné zprávy o případech a výsledcích studií

- nedostatečný rozsah nebo příliš krátká doba následného pozorování u mnohých epidemiologických studií

- omezená vypovídací schopnost stávajících sledovacích systémů ohledně kauzality

- v poměru k počtu epidemiologických studií je prováděno příliš málo experimentálních studií.

Jak je to se zákonem?

V ČR je očkovací povinnost stanovená v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Rodiče odpovídají za provedení očkování u dětí do patnácti let. Děti mají být očkovány proti těm nemocem, které jsou stanoveny vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Pokud si tuto povinnost rodiče nesplní, hygienická stanice to posoudí jako spáchání přestupku na úseku zdravotnictví, za který může být uložena pokuta až do výše 10000,-Kč.

Na druhou stranu práva a povinnosti rodičů upravuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, podle kterého je součástí rodičovské zodpovědnosti péče o dítě, zejména pak péče o jeho zdraví a tělesný vývoj. Rodiče jsou tedy povinni bránit zájmy dítěte.

Takže tady jsou zákony v samotném rozporu logiky, protože rodiče jsou na jedné straně přesvědčeni, že očkování není pro jejich dítě přínosem a naopak může ohrozit jeho zdraví, (mají povinnost bránit a chránit ze zákona dítě)ale na druhou stranu musí dodržovat neohebná nařízení! Nejčastějším důvodem odmítání očkování bývají předchozí špatné zkušenosti s očkováním, nebo přesvědčení, že některá očkování nejsou nutná, neboť například v zahraničí nejsou povinná.

A aby toho nebylo málo tak ČR svým povinným očkovacím zákonem vlastně porušuje mezinárodní úmluvu o lidských právech a biomedicíně.

Ve své podstatě se to dá říct asi tak že abyste si vzaly paralen, jako prevenci proti bolesti vám nikdo nemůže ze zákona nařídit, ale na druhou stranu vám zákon nařizuje, abyste se nechaly preventivně očkovat proti nemocem velmi nepřesvědčivými metodami pod výhružkou sankcí!

Kdo na tom vydělává a co říci závěrem

Samotný hlavní hygienik ČR Michael Vít připouští, že jsou vedlejší účinky očkování velmi špatně sledovány a poukazuje se i na to, že za plošným očkováním stojí silné ekonomické zájmy, které nemusí být vždy v souladu se zájmem pacientů. Člověk nemusí být studovaný profesor medicíny, aby mu obyčejný rozum napověděl, že vakcinace je nepřirozeným zásahem do citlivé a přirozené rovnováhy lidského těla a že by se k ní mělo přistupovat s rozvahou a po pečlivém zvážení pro a proti. Rozhodně by neměla být vynucena zákonem a navíc v přesně stanoveném věku.

Mimochodem proč křupky a kdejaké bonbony uvádějí na obalu složení, který si podrobně můžete prostudovat, zatímco na vakcínách se ho farmaceutické společnosti snaží se všech sil utajit? Náš život patří jen nám, a jak s ním budeme nakládat a co si budeme vpravovat do těla má být jen naše věc zatímco jsme stále jen vydávaný napospas anonymním úředníkům a farmaceutickým společnostem který mají na některých trzích hned po zbrojním průmyslu nejlepší zisky.

Na světě jsou dvě skupiny lidí, kteří by se za žádných okolností neměli nechat očkovat,ta první jsou nemocní u těch je to jasný a druhá jsou zdraví jedinci u kterých je to zase zbytečný.

Do skupiny těch, kteří by se měli nechat očkovat žádný lidé vlastně ani nespadají.

Zdroje

  1. http://www.ferovanemocnice.cz/aktuality/odbornici-vyzyvaji-ke-zruseni-povinneho-ockovani-proti-tbc-507.html
  2. http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-mihovicova.php?itemid=2767
  3. http://plus.humanitysteam.cz/news/co-nam-prinese-ockovani-proti-praceci-chripce-/
  4. http://www.rozalio.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=262&Itemid=161
  5. http://www.rozalio.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=159
  6. Sudden Infant Death Syndrome, Letter to Congress , Summer 1999
Známka 1.3 (hodnotilo 169)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

52

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 122 čtenářů částkou 15 678 korun, což je 52 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Deklarace 2018: 34 německých právníků, vědců, umělců, spisovatelů a novinářů požaduje znovunastolení právního státu v Německu24.04.18 20:43 Německo 0

Meloni: Už žádnou invazi. Potřebujeme vládu, která to ukončí24.04.18 17:24 Itálie 0

Najvyšší predstavitelia EÚ: Príchod veľkého počtu migrantov z tretieho sveta musí byť kľúčovým prvkom príslušnosti k EÚ24.04.18 16:24 Evropská unie 4

Milán: Policie zatkla internacionální dětský gang za 21 ozbrojených loupeží24.04.18 16:05 Itálie 0

"Společně bez hranic" - soc. dem. radní z Milána chystá megaakci pro migranty24.04.18 15:52 Itálie 1

Evropský parlament: Očkovat se budete všichni furt a celoživotně - a basta!23.04.18 20:47 Evropská unie 5

Turecko: Řecké ostrovy jsou naše - NATO: Rozbroje Turecka a Řecka se nás netýkají22.04.18 23:00 Evropská unie 0

Stovky migrantů vcházejí z Turecka do Řecka - za co vlastně cpeme Turecku ty miliardy?22.04.18 22:37 Řecko 0

Vanessa Beeley ze Sýrie: Centrum Bílých přileb stálo hned vedle továrny na bomby, které vraždily civilisty v Damašku22.04.18 22:26 Sýrie 0

Německá federální policie varuje: Mezi migranty vzrůstá obchod s originálními německými doklady22.04.18 21:51 Německo 2

Mezinárodní akce Generace identity: Ochrana hranice v Col de l’Échelle22.04.18 21:26 Evropská unie 0

Martin Sellner z cely předběžného zadržení: "Britové, řekněte NE islamizaci!"22.04.18 21:16 Británie 0

Maďaři opět vyšli do ulic, Soros ukazuje svaly21.04.18 23:54 Maďarsko 7

16.000 afrických migrantů z Izraele převede OSN do EU21.04.18 04:01 Evropská unie 1

USA ovládly čtvrtinu území Sýrie včetně strategických zdrojů ropy a zemního plynu21.04.18 02:53 Sýrie 0

Migranti šíří v EU tuberkulózu rezistentní na antibiotika21.04.18 02:33 Evropská unie 3

Africká unie přijala protokol o přeshraničním volném pohybu Afričanů21.04.18 01:27 Evropská unie 0

Vidím řeku krve, varoval před 50 lety Powell před imigrací21.04.18 00:58 Británie 1

Přesídlovací program: 50.000 Afričanů bude přímo přesídleno do Evropy do podzimu 201921.04.18 00:43 Evropská unie 0

Neschopní, bezohlední politici sají z naší země život20.04.18 20:49 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
20,91 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,16 Kč
Kanadský dolar
16,30 Kč
Australský dolar
15,84 Kč
Švýcarský frank
21,28 Kč
100 japonských jenů
19,13 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
6,02 Kč
100 maď. forintů
8,13 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
33,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 682,19 Kč
1 unce stříbra
346,85 Kč
Bitcoin
184 078,05 Kč

Poslední aktualizace: 26.4.2018 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 29 359