Občanská deliberace - v ČR téměř neznámá

Jiří Polák

23.7.2007 Komentáře Témata: Demokracie 1607 slov

Ke konci června 2007 zaslali členové sdružení Demokracie každému poslanci a každému senátorovi dopis s dotazem, zda dotyčný reprezentant je ochoten podpořit požadavek, aby byla zahájena diskuse a později uspořádáno referendum o návrhu Občanské ústavy. K dopisům byl přiložen leták shrnující hlavní principy návrhu OÚ.

Jak se dalo předpokládat, většina reprezentantů neodpověděla. Několik odpovědí však přece jen přišlo, avšak dosud pouze tři poslanci, pan Václav Exner, pan Tomáš Úlehla a JUDr. Vojtěch Filip napsali, že jsou ochotni zúčastnit se této diskuse. Nikdo z dotázaných nezaujal stanovisko k základnímu, námi prosazovanému principu: Skutečně demokratická ústava musí být schválena většinou občanů v referendu. Pochopitelně. Kdyby reprezentanti akceptovali tento samozřejmý princip, museli by přiznat, že nynější ústava, napsaná a schválená pouze parlamentem, není demokratická ani legitimní.

Naše zmíněná akce je součástí dlouhodobé strategie, jejímž cílem je změnit politický systém ČR ve skutečnou demokracii. Ukazuje se, že reprezentanti mají velké mezery ve vědomostech (nebo se možná snaží relevantní vědomosti zatajovat). Jestliže referendum je pojem známý (ačkoli je nejisté, zda je chápán rozdíl mezi lidovým referendem a plebiscitem), pak pojem občanská deliberace je patrně něco, o čem nikdy neslyšeli. Cituji z dopisu poslance Ing. Antonína Seïi: "Nesouhlasím s občanskými komisemi. Kdo je bude volit, kdo bude vybírat atd. To není zastupitelská demokracie, ale cesta do minulosti (Velká francouzská revoluce, období po roce 1945, 50. léta minulého století). Jsem zastáncem svobodného soupeření politických stran a z toho vyplývající zastupitelské demokracie. Proč přetrhávat tradici z doby první republiky?"

Tento citát svědčí o potřebě blíže vysvětlit co míníme plánovacími (nebo občanskými) komisemi. Je to v podstatě velmi jednoduché. Jde o to, aby občané dostali ústavou zaručenou možnost se o některých aktuálních problémech poradit dříve než o tom bude hlasování ve sněmovně nebo v referendu. Poslanec Seïa tvrdí, že taková procedura selhala při třech příležitostech (viz výše), dokonce i v padesátých letech (!), t.j. v době nejhorší komunistické diktatury. Takové tvrzení musí být buď demagogie, nebo hrubé nedorozumění. Model plánovací komise, který chceme zavést, byl vyvinut pod názvem Citizen Jury v sedmdesátých letech dvacátého století v USA a pod názvem Planungszelle v Německé spolkové republice přibližně ve stejné době. Německo je naším nejbližším a nejdůležitějším sousedem, dalo by se proto očekávat, že v českých mediích se o tomto modelu vyskytnou alespoň zmínky. Zřejmě se tak neděje, na rozdíl od Německa, kde je na toto téma uveřejňována spousta článků, kde byly vydány celé knihy a univerzitní papery, kde bylo několik konferencí a kde nynější výstavba východního Berlína je prováděna právě na základě porady občanů podle tohoto mnohokrát osvědčeného modelu. Jeho tvůrcem a propagátorem byl Prof. Peter C. Dienel, jeden z největších sociologů dvacátého století, původem evangelický kněz, působící dlouhá léta jako prefekt Výzkumného střediska pro občanskou účast a plánovací postupy při univerzitě ve Wuppertalu, vyznamenaný vysokým řádem uděleným bývalým německým prezidentem Johannesem Rauem a uznávaná autorita v akademických kruzích celého světa. Bohužel vloni zemřel. Před třemi roky, u příležitosti svých osmdesátých narozenin, mne pozval na sympozium konané ve Wuppertalu na jeho počest. Použil jsem té příležitosti a obeznámil jsem účastníky v anglickém překladu s naším návrhem OÚ, kde plánovací komise (t.j. Planungszellen) hrají vrcholně důležitou roli. Přítomní politici zaujali (přirozeně) rozpačité stanovisko, ale Prof.Dienel sám byl nadšen.

Dienel nebyl jediným prominentem, který se k našemu návrhu OÚ postavil kladně. Dalším je americký ex-senátor Mike Gravel, který měl v sedmdesátých letech lví podíl na odstoupení prezidenta Nixona následkem aféry Watergate a který teď sám kandiduje na úřad prezidenta USA. Před pěti lety za mnou přijel do Švédska a strávili jsme celé jedno odpoledne diskusí o tom, jak by měl vypadat budoucí, skutečně demokratický systém. Rozvinul jsem svou představu zakotvenou v naší OÚ, t.j. zapojení deliberace do procesu iniciativy a referenda. Vyslovil naprostý souhlas. ("I couldn´t agree more!")

Mezi osobami obeznámenými s naším návrhem OÚ jsou dále významní univerzitní profesoři a političtí myslitelé, zejména v USA, v Kanadě a v Řecku.

Jak si tedy představujeme fungování plánovacích komisí? Nejlepší bude vysvětlit to na konkretním příkladu.

Vláda USA předložila vládě ČR požadavek na umístění radaru na českém území. Předpokládejme, že v ČR už je zaveden politický systém na základě občanské ústavy. To znamená, že existuje nezávislý, státem financovaný Úřad pro referenda a plánovací komise. Podle zákona, požaduje-li to v petici alespoň určitý minimální počet občanů, je tento úřad povinen zorganizovat několik paralelních komisí, jejichž funkce je pouze poradní, a pak referendum, které má rozhodovací funkci jako poslední instance. V Německu, díky známé německé důkladnosti, je většinou organizováno deset paralelních plánovacích cel, aby se vyloučila eventuální předpojatost následkem náhodně ne zcela reprezentativního výběru. V ČR, myslím, by mohlo stačit 4 až 6 paralelních komisí. (Občanské poroty - Citizen Juries - organizované v anglosaských zemích, se liší tím, že jsou organizovány jen v jednom exempláři.)

Výběr do plánovacích komisí je naprosto náhodný, stejně jako losování v loterii. Provádí se krátce před realizací projektu. Vylosuje se i několik náhradníků, pro případ, že by někteří odmítli účast. Účastníci mohou být vylosováni jen jednou v životě. Tím, krátkou lhůtou organizace a několikanásobným paralelismem, se vyloučí jakákoli možnost korupce a zákulisních vlivů, jaké hrají důležitou, někdy i rozhodující roli v zastupitelských sborech volených na několik let.

Trvání komise je 5 pracovních dnů. Účastníci dostanou volno z práce, ale je jim zachován jejich příjem. Komise má 25 členů, dohromady vždy polovina mužů a polovina žen. Jednání vedou dva moderátoři, vždy muž a žena. První 4 dny rokují účastníci ve skupinách po pěti, poslední den se sejdou všichni a formulují společné doporučení. Během zasedání dostávají informace od předních odborníků na danou otázku.

Zkušenosti z desítek takovýchto plánovacích cel zorganizovaných během minulých více než 30 let v Německu a jinde: 1. Na základě relevantních informací jsou řadoví občané schopni proniknout do podstaty problému stejně dobře jako odborníci, nebo i lépe. 2. Téměř vždy dospějí účastníci paralelních komisí k více méně stejným závěrům. 3. Tím, že dostanou zodpovědnost vůči celé společnosti, cítí se povinni odhlédnout od eventuálních osobních zájmů a snaží se sledovat zájmy celospolečenské. 4. Účast v komisích aktivuje na trvalo zájem účastníků o věci veřejné, je pro ně celoživotním přínosem.

Otázka amerického radaru:

Pro posouzení požadavku je zorganizováno 6 paralelních plánovacích komisí. Účastníci dostanou od odborníků na mezinárodní politiku informace, zda existuje hrozba, která by motivovala přijetí amerického požadavku. Od zdravotníků dostanou informace o eventuálním ohrožení zdraví lidí žijících v blízkosti radaru. Od ekologů dostanou informace o dopadu tohoto projektu na okolní krajinu.

Na základě těchto informací považuji za skoro jisté, že plánovací komise doporučí odmítnutí amerického požadavku. Pak se uskuteční referenda, celostátní i místní a teprve na jejich základě odpoví vláda ČR vládě USA.

Takhle nějak by musel vypadat skutečně demokratický proces.

Na závěr apeluji na čtenáře Zvědavce: Vy, kteří souhlasíte s našimi ideami, podpořte podpisem na naší petici naši snahu o registraci sdružení Demokracie jako politické strany! Petici je možno stáhnout z internetu (www.demokracie.info) nebo vám ji můžeme na požádání poslat poštou na Vaši adresu. Děkujeme předem!

Známka 1.7 (hodnotilo 42)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

41

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc srpen přispělo 82 čtenářů částkou 12 306 korun, což je 41 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Konec promenády v plavkách u Miss Germany17.08.18 10:46 Německo 2

Jak si rakouské dráhy představují rodinu16.08.18 16:51 Rakousko 5

Deep state ukazuje svou moc: 343 novin vyjde s uvodníkem proti Trumpovi16.08.18 12:58 USA 2

První transgender babochlap vyhrál/a nominaci demokratů na guvernéra Vermontu15.08.18 18:14 USA 2

Charitativní organizace Age UK radí britským dědkům a babkám, jak změnit pohlaví13.08.18 23:21 Británie 2

Pozvánka na dramatizovanou četbu hry Lenky Procházkové Rozhovor v Moskvě10.08.18 19:36 Česká republika 1

Ukrajinské zvěrstvo: Vojáci rozstříleli sanitku DLR - všichni zemřeli! 10.08.18 15:50 Ukrajina 1

Cikánské děti dráždily přivázaného psa, když je kousl, dospělí cikáni brutálně zbili majitelku09.08.18 12:25 Slovensko 9

Leteckým koridorem se budou přepravovat azylanti z táborů v Etiopii09.08.18 09:48 Itálie 3

Cikánská férovka na koupališti v Dubí08.08.18 16:46 Česká republika 6

Neříkejte nám žoldáci, žádají žoldáci08.08.18 16:22 Česká republika 8

Ministr povýšil padlé vojáky. A co na to padlí vojáci?08.08.18 10:09 Česká republika 2

Mainstream se zoufale snaží obhájit smrt českých žoldnéřů a udělat z nich hrdiny. Marně08.08.18 00:24 Česká republika 5

Izrael opět upirátil loď s humanitární pomocí směřující do Gazy07.08.18 14:35 Izrael 1

Maduro přežil údajný pokus o atentát prostřednictvím dronů05.08.18 20:25 Venezuela 2

V Afghánistánu zahynuli tři češti žoldnéři05.08.18 17:44 Česká republika 8

Britská NHS musí poskytnout transgenderům stejný přístup k fertilitním klinikám05.08.18 09:55 Británie 3

Další rasistický útok: JAR se chystá vyvlastňovat půdu bílým farmářům. Bez náhrady01.08.18 17:34 Jihoafrická republika 7

No konečně! Italská loď zachránila migranty, ale odvezla je zpět do Libye31.07.18 21:28 Itálie 3

Vyhrožovali muslimům v parku a vytáhli na ně zbraň. Policie je obvinila31.07.18 15:15 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,55 Kč
Euro
25,73 Kč
Libra
28,71 Kč
Kanadský dolar
17,24 Kč
Australský dolar
16,42 Kč
Švýcarský frank
22,66 Kč
100 japonských jenů
20,40 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,98 Kč
100 maď. forintů
7,96 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
33,40 Kč
1 unce (31,1g) zlata
26 769,04 Kč
1 unce stříbra
332,95 Kč
Bitcoin
146 041,12 Kč

Poslední aktualizace: 17.8.2018 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 24 000