Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané juvi

Nalezeno 40 příspěveků, 6 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.12.2016 20:52

Rusofobie a sinofobie

RE: Jsem rusofob a sinofob

juvi 77.?.?.?

Víte, to že se mi něco nelíbí, ještě neznamená, že to není pravda. Pokud budete schopen to pochopit, podívejte se pozorně na ten film a pohledejte informace. (Je tedy smutnou skutečností, že informace jsou u nás cenzurovány velmi tvrdě a jednoduše: Některé informace se prostě ztratily.) S hrůzou zjistíte, že to, co se uvádí v tom filmu, nejspíše odpovídá skutečnosti a my tady žijeme v bludu.
Základním problémem je vlastně něco úplně jiného a podařilo se to úspěšně vytěsnit z vědomí veřejnosti (v celé EU): Představitele státu tady máme proto, aby hájili zájmy občanů a za svoje konání ručí jediným způsobem - svým krkem. Je tragédií, když za svoje skutky nejsou voláni k zodpovědnosti a ve společnosti se rozšíří názor, že za naše problémy mohou jiní.

354342

06.01.2017 09:02

Cílem USA je rozbít Rusko pomocí závodů ve zbrojení

Uzbrojení SSSR

juvi 90.?.?.?

Ono to s tím uzbrojením SSSR nebude taková sláva. Svého času jsem se začal věnovat studiu Stalina a odtud se dostal až k hospodářské výkonnosti SSSR - která tedy byla udivující i po Stalinovi. Nakonec o tom píšu knihu, začala se zveřejňovat tady: http://leva-net.webnode.cz/tags/kniha Bůh synergi.... Sice k úvahám o uzbrojení je ještě daleko (píši o tom ve stati Teorie stalinizmu - viz obsah), ale již brzy tam budou záležitosti, které budou vysvětlovat, že s uzbrojením SSSR by to nebylo tak jednoduché.

354684

22.02.2017 23:51

Sny o Trumpovi versus realita o Trumpovi – ještě je dovoleno doufat!

Měl a mám jiné představy o Trumpovi

juvi 77.?.?.?

Já osobně jsem měl velikou radost ze zvolení Trumpa. Ale pouze z toho důvodu, že ten člověk fakticky na poslední chvíli odvrátil 3. světovou. Jinak se ovšem nestalo vůbec nic a ani si nedělám nějaké iluze, že by se něco mělo měnit. Důvod je velmi jednoduchý: USA zůstávají v nezměněných hranicích a nemění se tedy ani politická doktrína USA. Z tohoto hlediska tento rozumný a sympatický chlap dokonce (pokud se ho nezbaví, jako JFK) pravděpodobně USA posílí a tím v dalších létech přitlačí ostatní země. Ale pozor - po 3. světové by už nebylo co řešit...

355926

09.05.2017 22:14

Absurdita vystřídala jinou

Sověti v Praze 8.5. 1945

juvi 77.?.?.?

Můj prastrýc bojoval v řadách Sovětské armády a když jsme spolu mluvili naposledy říkal, že v květnu 1945 dojeli do Olomouce, kde zachytili volání pražského rozhlasu. Proto vypravili expediční oddíl (on byl jeho součástí), který 8.5. v ranních hodinách dorazil do Libně a zůstal tam do příjezdu tanků od Berlína. Nikde jsem o tom neslyšel.

357721

05.07.2017 23:04

Něco pro pedagogický sbor

RE: Vaznejsi zamysleni!!

juvi 37.?.?.?

Problémem Afghánistánu je Paštúnistán, který pod nátlakem pronajali na 100 let Británii a ta toto území předala Pákistánu. Potom se Afghánistán dohodl se SSSR na ochraně hranic s Pákistánem a USA začaly cpát peníze fanatikům. To je vše.

358854

09.10.2017 08:14

Proč zůstáváme chudými příbuznými?

Kapitalizmus a jeho zákonitosti

juvi 90.?.?.?

Autor se snaží vysvětlit, že dříve jsme byli vyspělou zemí a v důsledku socializmu již nejsme. To je omyl. Je samozřejmě pravda, že vlastnictví trhů je největším zdrojem příjmů, ale jak poznamenává editor, toto bohatství s sebou nese ohromné problémy a ve svém důsledku je demoralizující. Kapitalizmus jako společenská formace živých organizmů je nepřirozený útvar a je to nestabilní systém. Kapitalizmus právě zakládá ovládnutí trhů (je založen na ovládnutí dopravních cest, především námořních), jenomže dalšími následky jsou nadměrná "merkantilizace" společnosti, v důsledku toho její demoralizace a rozklad. Průvodním jevem je občanská válka.
Ale k té relativní "chudobě". V prvé řadě my jsme byli a dosud jsme velmi bohatí, i když v důsledku kapitalizmu chudneme - všichni. Jenomže přece jenom naše "životní úroveň" (přesnějí konzumace hmotných statků) je skutečně nižší, než na "Západě". A dokonce nižší, než v Rakousku. Směrem k západu jsou příčinou lepší životní podmínky - kratší a mírnější zimy a podstatně větší úrodnost půdy, které vedly k vyšší hustotě obyvatelstva a důsledkem toho byla vyšší hustota společenské práce a tedy i větší dostupné bohatství. To je prostě ryze objektivní skutečnost.
Co se týče toho Rakouska, bylo by dobré si uvědomit, že Slované byli za Rakouska-Uherska ne sice podlidmi (takto přímo se to nenazývalo), ale obyvateli s omezenými možnostmi. Proto se třeba obyvatelé Rakouska za dob socializmu dožívali vyššího věku - to dožití určovaly ročníky z dob R-U. Doba života totiž záleží na kvalitě plodu a ten na výživě matky. K prodloužení celkové délky života v Československu mohlo dojít teprve tehdy, kdy ji začaly ovlivňovat teprve ročníky narozené v Československu a to ještě spíše až v polovině 30. let.
Takže ano, nemáme "životní úroveň Západu" a nikdy mít nebudeme, což bychom měli považovat ne za nevýhodu, ale výhodu. Myslím, že je na čase se začít bavit o omezení vlastnictví místních trhů - tento aspekt socializmu si zaslouží pečlivého studia.
Ještě poznámku nakonec: Je naším neštěstím, že vstupem do "vyspělé Evropy" jsme spadli do spolku přestárlých zemí a sami jsme začali nadměrně rychle stárnout směrem k hrobu. Nejen jednotlivů, ale i celé společnosti.

360415

14.10.2017 22:13

Říjen v českých dějinách

Nový slovanský kalendář

juvi 77.?.?.?

Nový slovanský kalendář má počátek snad 24. října roku 5508 před naším letopočtem. Tehdy podle Velesovy knihy byl uzavřen mír po válce s Arímií (Čínou). Vojevůdcem praslovanů - Rusénů byl snad drakobijec Georgij - odtud georgijevský řád.
Já vím, je to s výjimkou již dávno zničené Velesovy knihy bez jakýchkoliv důkazů.

360497

18.10.2017 08:58

Prodat Ukrajinu a vyhnout se válce

realistický pohled

juvi 90.?.?.?

Toto na jednu stranu bohužel, na druhou bohudík vypadá velmi reálně. M. Zeman je sice tím nejlepším, co dnes může být prezidentem ČR, ale je to člověk pracující zcela v žoldu prozápadních mocenských struktur. To dokázal i v roce 1998, kdy krátce po zahájení bombardování Jugoslávie poklidně vstoupil do NATO.

360532

18.10.2017 22:51

Prodat Ukrajinu a vyhnout se válce

RE: realistický pohled

juvi 77.?.?.?

Ne, chovejme se slušně. Jediná rozumná reakce v té chvíli byla nevstoupit do NATO.

360543

10.11.2017 11:29

Máme se obávat faktického řízení státu?

Přetížení liberalizmem

juvi 90.?.?.?

Tento článek mi mluví z duše. My opravdu velmi naléhavě potřebujeme se zbavit liberalizmu, ale naším velkým problémem je to, že jsme jím nyní přetíženi. I ti, kteří vidí spoustu problémů, si neuvědomují, že prostě musíme liberální přístupy opustit za každou cenu, dokonce i v případě, že by hrozil "Agrofert do každé rodiny". A Babiš, alespoň zatím, představuje cestu, která by mohla vést k celospolečenskému konsensu - on takovou politiku dělal již jako ministr financí. Bohužel sám je nejspíše vnitřně liberál a svůj úkol vidí právě v té obrodě liberalizmu. Jenomže ta je jen oddálením kolapsu. Bylo by potřeba ho upozornit na to, že existuje i tradiční společenský koncept, který je všem živým společenstvím na Zemi za ty miliardy let již vrozený.

360976

11.11.2017 09:27

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 89.?.?.?

Pod pojmem "my" míním lidské společenství.
Čím nahradit svobodu? Univerzálním mravním rámcem, ten provází živé tvory po milióny let. Ostatně ta "svoboda" je jen pro někoho a ve skutečnosti znamená svobodu krást -žít na úkor společnosti.

360991

13.11.2017 07:04

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 90.?.?.?

Rád bych věřil, že se jedná jen o neznalost liberálního inteligenta. Ale podle toho, jak je to napsané jde buď o nějaké vlastní mindráčky, nebo demagogii. A tykání si laskavě strčte za klobouk. Stejně tak i povídání o "skutečných daňových poplatnících".
Ale pokud byste chtěl nějaké informace, zkuste si přečíst C. Sagana - Stíny zapomenutých předků. Liberalizmus je v příkrém rozporu s organizací společenství živých tvorů.

361018

13.11.2017 08:47

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 90.?.?.?

Otázka "svobody" je zmatečná. Slovy člověka, považovaného za komunistu, který ale ve skutečnosti již jen podle tohoto vyjádření byl konfuciánem a taoistou: "Svoboda je poznaná nutnost."
Teprve nástup liberalizmu vedl k zotročení a teprve tímto okamžikem se svoboda stala společenským tématem. Protože zotročení předcházelo narušení mravního kodexu bohatými jedinci (společenskými elitami), kteří následně nechali vytvořit celou ideologii, legalizující jejich amorální jednání - liberální filozofii.
U nás se liberalizace prosadila za Habsburků. Tehdy nastal rozvrat tradiční společnosti - jehož vyjádřením byla Třicetiletá válka. Obyvatelstvo Českého království se snížilo NA (asi) třetinu. Ztráty obyvatelstva se nevztahovaly jen k válce, ale proběhly v širším časovém obzoru jako následek změny chování společenských elit a postupnému vytěsňování celých společenských vrstev mimo společnost - za účasti argumentu "ekonomické efektivity". Elity se chovaly tržně a fakticky pokradly půdu. Rozpadly se občiny a zaniklo společenské pojištění, které představovaly. Houfně pomřely sirotky, vdovy, váleční invalidé a prostě jen staří, kteří z jakéhokoliv důvodu zůstali bez dětí. Právě Habsburkové se s tím pokoušeli bojovat, ale liberalizmus již natolik ovládl elity, že to k ničemu nevedlo. Elity si dokázaly v nařízeních panovníka vybrat jen to, co se jim právě hodilo. Panovníci té doby byly v lidu krajně neoblíbeni a následkem toho je renomé Habsburků dodnes mezi lidem velmi nízké.
Já sám jsem také byl tradiční liberál. Jenomže jsem zjistil, že lidé v klasické feudální společnosti až tak moc omezeni nebyli. Omezení byla především praktického rázu - vazba na majetek, placení daní apod. Z tohoto pohledu bylo nežádoucí soukromé vlastnictví půdy, protože to by podstatně omezovalo možnost rolníků se stěhovat a případně změnit profesi. Proto nemovitosti obhospodařovaly občiny, které tím dávaly svým členům svobodu. Za 1. nevolnictví došlo k omezení pohybu rolníků - ale to prosadily právě ty liberalizované elity, to již nebyla tradiční společnost. Svobodu mravní kodex neomezuje. Co se týče podřízení, mravní kodex ustanovuje právě to "kopné právo". Tedy ustanovuje povinnost se dohodnout - která se vztahuje na všechny - každého jednotlivce i celou společnost. Kromě toho mravní kodex je i základním prostředkem osobní duševní hygieny.
Mravním kodexem se řídí všichni živí tvorové na této Zemi a velmi pravděpodobně i jinde (viz Stíny zapomenutých předků). Včely (a zkuste mi tvrdit, že včelstvu vládne královna - je to blbost), psi, koně ... a samozřejmě za normálních okolností i lidé. Jenomže dnes zavládl vulgární liberalizmus s plnými "ústy" svobody, kterou přesně tato ideologie likviduje - a rozvrací státy, obce, rodiny i jednotlivce. Liberalizmu se musíme zbavit čistě jen proto, abychom mohli sami přežít.

361020

14.11.2017 21:44

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 77.?.?.?

Nerad bych se Vás dotknul, ale Vaše víra, že nějaké moderní technologie převálcují algoritmy optimalizované milióny let je ...
K tomu mravnímu kodexu. Váš (i můj) problém je v tom, že tzv. "inteligence", tedy vrstva lidí, kteří se starají o vzdělávání, vůbec tento pojem nechápe a neumí ho uchopit. Prostě na západě jsme zcela poztráceli důležité znalosti. Trochu lepší to je v Číně, tam (předpokládám) konfuciánství i taoizmus zůstávají živé. Zdá se, že pod pojmem "ruský mir" se rozsáhle obrozuje tradiční filozofie i v Rusku - byť je pod obrovským tlakem liberálů. Ale nějaké ty informace máme:
1) Upozornění k tomu darwinizmu: Darwin definoval přírodní výběr jako boj. V Rusku (pod vlivem ruského miru) se za nejdůležitější podmínku úspěšnosti již od 19. století považovala spolupráce - toto je ten původní sociální dawrinizmus. (To západ z tohoto sociálního darwinizmu - v rámci boje se SSSR - udělal rasový výběr - který ve skutečnosti pochází z USA.)
2) Žít a nechat žít - je asi základní krédo tradičních společenství. Zkuste si přečíst knihu C. Sagana Stíny zapomenutých předků. Tam je plno pozorování toho univerzálního mravního kodexu - budete se divit, jak to funguje.
Kromě toho já bych nerad hodnotil někoho, koho neznám, natož jeho hodnoty a štěstí. Tady jste "dost" přestřelil - ve všech uvedených případech. Proč si to dovolím napsat? Protože (jako správný liberál) považujete svůj pohled za jediný správný. Jenomže každý rozumný jedinec (nejen člověk) staví na určitých zásadách a svoje hodnoty upravuje podle svých možností. Potom si v případě KLDR jen na základě nepřímých informací troufám tvrdit, že zcela jednoznačně velká většina jejího obyvatelstva je spokojená. V případě tělesných omezení na základě vlastních zkušeností Vám říkám, že plácáte stejné pitomosti, jak ten strejda v Saturninovi.
Liberalizmus Vám zatemňuje pohled na svět okolo.

361044

15.11.2017 22:05

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 77.?.?.?

Vážený, já jsem dnes v podstatě úředník a poradce, podobně jako až příliš mnoho lidí v tomto bordelu. Tedy je zcela bezpředmětné, kolik platím na daních, protože na rozdíl od například dělníků vlastně prakticky nic rozumného nevytvářím bez ohledu na moje příjmy. (Možná platí jen do dneška, protože teď asi budu mít hlavu v pejru, jelikož budu muset urychleně přebudovat jeden daňový systém, který asi budeme dodávat na Slovensko pro potřeby obcí.) Jinak zatím jsem to řešil tím, že jsem si pořídil včely - to je práce, která má význam, ale zase nese minimum. Takže Vaše klasická a liberální otázka je položená špatně.
Ještě si dovolím upozornit, že není účelem, abychom se v práci přetrhli a vydělali co nejvíce, to je zvrhlost této liberální doby. To je obyčejný merkantilizmus, jehož výnos se zakládá na zbídačení společnosti. "JÁ vydělám hromadu a kdo na mě má? Vy ostatní jste srábci." To je zcela špatně a na takovouto blbost jsme naletěli v roce 1989. A tím jsme zničili svoje rodiny a bez pardonu zkurvili svoje děti. A vyrobili jsme spoustu problémů, do kterých teď postupně hlouběji a hlouběji zapadáme a na jejichž řešení vlastně nemáme. A po letech blahobytu se šíří aktivity typu sběr potravin pro potřebné. [bliji]
K tomu KLDR - zkuste si najít nějaký rozumný názor na tamější situaci (asi nejlépe v Rusku, jednak jsou tam dnes asi nejlepší publicisté, jednak to je dobře srozumitelné) a dovíte se (v jedné větě), že "když máte dostatečně motivované lidi a dáte jim prostor, pak nemohou nedosáhnout úspěchu". A to je případ Koreje za Kima III. Výslovně Vás upozorňuji, že Kim III. se nezodpovídá ani mě, ani Vám, ale ani ČT nebo USA, ale výhradně svému lidu. A pokud odmyslím kydání špíny liberály (u nás vrchol představuje bohužel ČT), vezmu v úvahu podmínky a minulost, podívám se na jejich současnou průmyslovou výrobu, tak zcela jednoznačně Kim III., podobně jako Kim I., válí první ligu. Bez jakékoliv srandy lid KLDR na něj musí být hrdý. Že je ošklivý a tlustý? To není náš problém, on by samozřejmě udělal lépe, kdyby trochu svého zatížení vyměnil za pohyb. Ale zcela zjevně na to nemá čas. V tomto směru na Stalina nedosáhl - ten vedle přímého řízení státu stihl zahradničit, snad i včelařit, štípat dříví, kibicovat umělcům a nakonec jeho denní normou bylo přečtení asi 300 stran textu - od státnických dokumentů, přes technická skripta až po beletrii. Kim III. zatím zjevně rozumnou rovnováhu nenašel.

361053

Bilak má sice strašnou pověst, ale je otázkou, odkud pochází. V prvé řadě: Bilak se (jako sirotek!) vyučil v Hradci Králové - tedy ona věta by nemohla být napsána slovensky. K tomu: bylo to pravděpodobně špičkové krejčovství - takže Bilak prostě byl alespoň dobrým krejčím. Co se týče jeho politické práce - mám obavu, že on jako jeden z mála v době normalizace jednak dokázal myslet, jednak byl velmi pracovitý. Proto si myslím, že ona zlá legenda pochází jednak z RFE (a příslušných tajných služeb, kterým byl trnev v oku) a jednak ze samotného ÚV KSČ, kde pravděpodobně ostatní soudruhy nějak nemístně honil do práce... Dnes (po přečtení jeho pamětí a především Štrougalových pamětí) si myslím, že je škoda, že v lednu 1968 nebyl 1. tajemníkem namísto toho trouby (slovo nahraďte vhodným necenzurovatelným výrazem) Dubčeka zvolen právě Bilak.

364483

S takovými soudy bych byl velmi opatrný. Bilak byl opravdu špička a v lednu 1968 byl ve funkci 2. tajemníka ÚV KSS (ale fakticky konal práci i 1. tajemníka - právě Dubčeka).
A co se týče zaostávání socialistického bloku - to je důsledek konání ještě většího trouby, než byl Dubček - Chruščov.
K Vašim snahám vidět tady v roce 1968 válku mohu jen napsat, že díky SSSR a dalším spojencům jsme ji byli ušetřeni. Nevím, kolik je Vám roků, ale být této války s velkou pravděpodobností byste dnes takové pitomosti nepsal. Buď proto, že byste nepřežil, nebo že byste se ani nenarodil a pokud byste přežil, litoval byste, že k té válce došlo a proklínal viníky. Emigrace mozků ... hlavně inteligence, která chtěla liberalizovat společnost - i právě za cenu války.

364509

Máte pravdu - Češi jsou (zvláště s ohledem na rok 1968) hodně arogantní. Ono to je asi tím, že tenkrát tak ve velké skočili na lep. Vlastně zdaleka ne všichni, ale bohužel především ti, které je hodně slyšet - 'inteligence'. (Pamatuji ze 70. let, že na venkově ve středních Čechách jasně převažoval názor, že SSSR nás v roce 1968 zachránil - ale už na malých městech to křiklouni přeřvali.) A k těm viníkům roku 1968: samozřejmě Dubček, ale nevynechal bych ani Smrkovského (chtěl být 1. tajemníkem, ale zřejmě pro vlastní mravní prohřešky z roku 1945 se mu to nepovedlo), Kriegel (rádoby jediný pevný, ale 'stará Novotného struktůra', která se začala ohánět novými hesly). Ti všichni měli být souzeni pro vlastizradu. K nim příslušeli další, hlavně Šik (jeho 'ekonomické reformy' byly nesmyslné, jen likvidovaly hospodářství). A dalo by se pokračovat i dalšími, ono nakonec člověka nemůže napadnout nic jiného, než že to mělo pečlivou režii.

364512

Milej pane, nějak nejsem schopen pochopit, co vlastně chcete říci. Že jsme v ... je naprosto jasné, ale tady jste se opřel asi do jediného, kdo svého času mohl něco rozumného udělat. Bohužel m.j. pro nános pomluv nedostal možnost. Asi tak to je.
Co se týče tzv. zvacího dopisu, je to podstatně složitější, než se Vám zdá. Je zde jeden dopis - který ale nikdo nezmiňuje - napsal ho Dubček - a ten byl vybaven mocí. V případě Bilaka (který věděl o Dubčekově dopisu) není vůbec jasné, proč by to dělal, když si navíc byl vědom toho, že jednak na to nemá moc, jednak je to politická sebevražda. Takže to je s pravděpodobností hraničící s jistotou falzifikát. Další k tomu ani nebudu otevírat. Bilak je opravdu pomlouván z jediného důvodu, a to proto, že jako asi jediný měl na to dát to tady do pořádku.

364653

Černobyl jsem měl jako pracovní náplň ještě za starých časů. Takže (po letech a z paměti): Jednalo se o havárii během odstavování reaktoru, když zkušebně chtěli zajistit zásobování elektrárny z dobíhajícího turbogenerátoru. Jenomže
1) Dispečink jim posunul začátek odstavení o 8 hodin (tedy na další - nepřipravenou směnu).
2) Pro zaostávání za reaktory VVER konstruktéři reaktorů RBMK 'vylepšovali' parametry tím, že snižovali povinnou zásobu reaktivity. To za běžných provozních stavů ještě nemusí být kritické, ale v přechodových stavech byl průšvih. Konkrétně se objevilo něco, co nikdo na elektrárně nepředpokládal - tzv. 'kladný dutinový koeficient reaktivity' - který zapůsobil během zajíždění havarijních tyčí - velice krátce (řádově milisekundy), ale zvýšil reaktivitu ve chvíli, kdy ji havarijní tyče měly snižovat. Toto darebáctví konstrukční kanceláře navíc pro pitomce Gorbyho přikryl i Západ - nikdo nehnal konstruktéry k zodpovědnosti, vše odnesl hlavní inženýr elektrárny (který o tom nemohl vědět).
Tolik k Černobylu. Obecněji: Jaderné havárie mohou nastat, ale že se stane s pravděpodobností 80% do roku 2020 je pitomost. Podobně by bylo správné napsat, že těch 30 let je projektovaná životnost, pro kterou se vyhodnocuje návratnost elektrárny, skutečná životnost závisí na tom, jak se k tomu chová obsluha. Jinak jak sovětské, tak i francouzské elektrárny jsou v tomto pořadí nejlepší na světě, nějak se mi nezdá, že by Doel, nebo Tihange byly v tak špatném stavu. To spíše zase někteří blbnou. A to tedy pořádně, protože ve zprávě MAAE k dopadům Černobylu bylo doslova napsáno, že nejvážnější zdravotní následky způsobila hysterie a konzumace jódových tablet. A jen tak mimochodem, v USA se před nedávnem rozpadl palivový cyklus a převzal jej ruský TVEL - tedy dnes to palivo Westingouse již zase bude ruské...
Kromě toho: Asi víte, že v SSSR byla jaderná střelnice poblíž Semipalatinska. Ale jestlipak víte i to, že poblíž střelnice bylo město Kurčatov, kde v té době žilo asi 20000 lidí a ty výbuchy probíhaly v atmosféře s četností zhruba co měsíc zhruba 45-60 km od toho města? Ti lidé to prostě museli vidět, ale žádné masívní zdravotní komplikace nenastaly. Podobně i Černobyl - lidé hystericky utekli, ale krajina žije dál, naopak se vzpamatovala. Z radioaktivity se prostě stal velký strašák.

365565

Teda chlape, na kterém sekretariátu jste dali dohromady tuhle pohádku? [překvapení][velký smích]

365582

No..., o ukrajinských hlavicích nic nevím. Pochybuji, že to v pořádku není, protože to bylo to tzv. "Budapešťské memorandum". Kromě toho tehdy ještě nikdo netušil, že US budou s Ukrouši velký kámoš, tak to hlídali i Amíci. Co se týče Černobylu, tak ano, původně kanálové reaktory (pozdější RBMK) v první řadě vyráběly plutonium. Ale v době RBMK byl zájem již jen čistě elektrický ... a hospodářský - na to to dojelo. Již tenkrát měly VVER 2x větší vyhoření, než RBMK a cena za uložení již rozhodovala o palivových nákladech - levnější neobohacené palivo to již nemohlo zvrátit. 20000 mrtvých záklaďáků? Pitomost, mrtvých byly asi 3 desítky především hasičů a pár techniků na elektrárně, kteří byli zrovna poblíž reaktoru. Nebyl důvod, aby se kolem toho motalo víc lidí. Vojenská technika - že by plutonium "těžili" přímo na elektrárně? To hulíte dobrej matroš. Co se týče TVEL - USA totiž donedávna obohacoval na difůzních membránách a odstředivky jim pořád nešly. A najednou zestárla i ta difůzní technologie a oni pořád neměli nic nového. Tak to (myslím loni) zabalili a Westinghouse udělal dohodu s TVEL. Kuriozita - USA nejsou schopné vyrobit vlastní jaderné palivo - to už je opravdu obr na hliněných nohou. O kom se toto říká?

365613

29.08.2018 13:59

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

Nekorektně: IQ testy jsou na hovno

juvi 90.?.?.?

Ten obrázek nemá smysl. IQ testy představují určité sady dotazů, na které lépe odpoví lidé západní technické společnosti. A vůbec tím není řečeno, jaká je schopnost lidí se správně rozhodovat - tedy projevit 'inteligenci'. Jednoduchým důkazem je vlastně i tento článek, který je reakcí na nesmyslnou migraci do Evropy: Pokud by lidé 'Západu' byli skutečně tak inteligentní - a tak dobře se rozhodovali, nikdy by něco takového nepřipustili. Zatím, dovolím si tvrdit, co krok západoevropské civilizace (ke které ovšem z řady důvodů nepatříme) během posledních desetiletí, to zhovadilost vedoucí do propasti. (Bohužel se snažíme tvrdit, že k ní patříme a tak nás také táhnou s sebou.)

366195

11.12.2018 15:27

Komu slouží BIS?

Další připomínka

juvi 2a00:x:x:x:x:x

Pane Stwora, zkuste si přečíst, co jste napsal. Vy na jednu stranu komunistům nemůžete přijít na jméno a na druhou stranu píšete, že jste jim vděčný za vzdělání. Ano, hlavy máme vydrhnuté všichni, ale z Vašeho článku začíná prosvítat poznání. Je to jenom začátek a časem možná zjistíte fantastické věci - anebo také děsivé. Možná by Vás mohlo zaujmout toto: http://pospolne.cz/article/default/64.

368360

13.12.2018 14:12

Komu slouží BIS?

RE: Další připomínka

juvi 2a00:x:x:x:x:x

Myslím, že zmrznul jste Vy. Právě že on píše především o společenském prostředí mimo školu, on píše o celé společnosti.

368434

20.01.2019 20:15

Má česká armáda smysl?

Armáda, společnost a podmínky

juvi 77.?.?.?

Osobně si myslím, že volební právo by měli mít pouze ti, kteří jsou vojáky, nebo tvoří vycvičené zálohy A mají děti. To za prvé. A za druhé, nezbytnou podmínkou je vypadnout z NATO - do té doby se nemá cenu bavit o morálce, státní suverenitě a tedy ani o armádě.

369173

15.04.2019 08:06

Doba nespravedlnosti

Co bychom také čekali

juvi 2a00:x:x:x:x:x

Spojené státy nejsou demokracie, ale nejhorší oligarchistán. Viz https//www.youtube.com/results?search_query=дми...
Doporučuji shlédnout, ten pán mluví velmi srozumitelně, toto netřeba překládat.

370987

18.04.2019 08:30

Zatčení Assange je varování z historie

liberalizmus je zlo

juvi 2a00:x:x:x:x:x

My máme velký problém - jsme liberálně vzděláni (a i vychováni - již naši rodiče měli liberální vzdělání) a teprve teď nám pomalu dochází, co to znamená a jak je to nepřirozené a vlastně i neživotaschopné. Bohužel naše děti (vlivem naší výchovy) jsou k tomu ještě méně vnímavé, než my a stále naslouchají liberálním prorokům i v době, kdy my (jejich rodiče) již procitáme.
On je vlastně případ Assange přesně tohoto původu: samotný Assange je liberál, ale svými kroky se dostal do strašlivého víru a sám se v tom nedobře orientuje. Viz důvody jeho zatčení - "měl sex" (strašný a jasně liberální výraz - sakra, chlapi, než "mít sex", to si ho raději vyhoňte) s prostitutkou a (snad) nedodržel "smlouvu" - nenatáhl si kondom. Viz postoj jeho samotného a nedostatek (či spíše nepřítomnost) statečnosti. Vzpomeňme na postoje sovětských vojáků za války, tam by schovávání na velvyslanectví nebylo. Ostatně podobně viz referendum Katalánska.
Prostě bohužel Assange se přes svoje velké zásluhy za naše procitání vlastně sám zkompromitoval a my sami "jsme ještě natolik rozespalí", že mu nejsme schopni pomoci. Ostatně on sám, nechápaje nic mimo obzor liberalizmu, ani není schopen onu případnou pomoc převzít. Nakonec Snowden měl pouze docela kliku, když se nedopatřením objevil v poněkud méně liberální zemi, kde původně být vůbec nechtěl (chtěl také do latinské Ameriky, toho zadního dvorku Spojených států).
Pro mě samotného to je velké rozčarování nad vlastním hodnotovým žebříčkem a dopracoval jsem se k tomu teprve nedávno, viz pospolne.cz. Problémem je i to, že k tomu prakticky neexistuje literatura. To jsou pouze vzpomínky na naše dědečky a babičky a na ony "zaostalé lidi z venkova" z doby našeho mládí.

371068

20.04.2019 14:52

Zatčení Assange je varování z historie

RE: liberalizmus je zlo

juvi 77.?.?.?

Přestaňte myslet v liberálních kategoriích a otevřou se před Vámi nové obzory. Máte prostě pravdu v tom, že liberální společnost je slepá a celkem spolehlivě kráčí k propasti. Ale stačí jen sundat pásku z očí.

371095

20.04.2019 20:56

Kritika Izraele vás dostane do vězení

holocaust

juvi 77.?.?.?

Já vůbec nezpochybňuji to, že Němci povraždili v koncentrácích milióny lidí. Ale jen menšina z nich byli Židé. Většina Rusové, dále Poláci, Němci, Čechoslováci, Francouzi atd. Protože oni se považovali za příslušníky těchto národů - typicky viz Ota Pavel a Smrt krásných srnců. Tvrdit dnes, že to všechno byli Židé je darebáctví a přistupování na árijská rasová kritéria.

371098

21.04.2019 07:46

Zatčení Assange je varování z historie

RE: liberalizmus je zlo

juvi 77.?.?.?

To obvinění se bohužel týká nás všech. Již naši rodiče byli pod velkým liberálním vlivem, ostatně i socializmus se naneštěstí snažil liberalizovat. U nás typickým liberálem byl Štrougal - viz jeho paměti. Pod tlakem "úspěšného" liberálního západu nás to samozřejmě ovlivnilo a tak jsme nadšeně vlítli do "sametu". Byli jsme prostě tak vychováváni, zatímco nám chybělo pochopení, že tzv. "socializmus" je tradiční společenskou organizací.

371101

21.04.2019 17:55

Zatčení Assange je varování z historie

RE: liberalizmus je zlo

juvi 77.?.?.?

Zkuste si přečíst některou z knih J. Čechury, nejlépe o lucemburské době. Podobně čínská dynastie Chan, nebo starý Egypt. Když půjdete k Habsburkům, už se to začne měnit. A potom to porovnejte s pobělohorskou dobou - třeba Kaplický (i když to je jiný žánr, takže je třeba porovnávat s rozumem) - rozdíl ohromný. To je to, o čem je řeč.
Co se týče socializmu... víte, to slovo bylo tak zprofanované a fakticky velmi blízké fašizmu, že Marx raději vymyslel slovo komunizmus. Sice během psaní Kapitálu v podstatě nerozuměl o co by vůbec mohlo jít, ale na sklonku života se k tomu začal blížit. Vystihl to až Lenin, jenomže většina jeho spolubojovníků tomu zase nerozuměla.
Naivita není dobrá nikdy a zde o ní v žádném případě nemluvím.

371111

22.04.2019 21:49

USA porušily pravidla hry v bankovním světě

Sankce na banku Moskva

juvi 77.?.?.?

Hehe, asi znám důvod, proč se na sankčním seznamu objevila tato banka. Její šéf, Boris Borisov totiž napsal a zveřejnil články o americkém hladomoru a stanovil přibližné počty obětí. Viz leva-net.webnode.cz/products/hladomor-30-let-v-usa...

371145

03.05.2019 22:10

Znamení doby

Těžká situace

juvi 77.?.?.?

Dnešní problémy nejsou jednoduché. Potíž je v tom, že společnost je deformovaná již po poměrně dlouhou dobu a většina lidí si v důsledku liberální výchovy ani neuvědomuje, v čem spočívají problémy a že ty problémy jsou přímo v našich hlavách. Prakticky ve všech - včetně těch, co čtou tento web a to pořád jsou vcelku bílé vrány. Takže ano - výzvy k mobilizaci lidí jsou důležité, ale nejprve je nutné si uvědomit, "kde vlastně stojí nepřítel".
Já sám již poměrně dlouho patřil mezi lidi, kteří brblali na poměry, vzpomínal na "staré zlaté časy", ale fakticky ničemu nerozuměl. Po dlouhých letech jsem si začal uvědomovat, že problém je v nepřirozenosti samotné organizace společnocti, k čemuž došlo v důsledku po několik staletí postupující liberální výchovy lidí.
Zásadní problém tak dnes spočívá v tom, že i když třeba víme, že liberalizmus je krajně nebezpečný, nemáme ho čím nahradit. Proto raději vyzývám k mobilizaci našich vzpomínek na naše prapředky, kteří ještě tolik liberalizmem nebyli zasažení. Na jejich jakoby "nízké" vzdělání prolnuté s hlubokou lidskou moudrostí, na společenské zásady, kterými se řídili.
A sepisujte a zveřejňujte prosím tyto vzpomínky, abychom se s tím všichni mohli seznámit, doplnit si naše nyní již útržkovité znalosti a mohli zase budovat přirozené společenské vztahy a ozdravit společnost. Bude to na dlouhou dobu, my starší se již toho nedožijeme, ale naši vnuci by mohli. Můj dosavadní příspěvek zatím představuje kniha Bůh synergie na http://pospolne.cz

371346

23.06.2019 12:42

Sázka na krále

Jako holínky a hodinky - oboje se natahuje

juvi 77.?.?.?

Máte pravdu v jediné věci - že totiž Bílou Horou nastala strašlivá bída v české zemi. A vlastně i v tom, že současná doba se podobá té předbělohorské jako vejce vejci. Ale jako správná zajatkyně liberálního světonázoru (všem nám ho škola lije do hlavy od 60. let - ne nenápadná připomínka roku 1968) nechápete, o co vlastně šlo.
V prvé řadě se totiž jednalo o vnitřní krizi české společnosti. Habsburkové na tom samozřejmě také měli podíl, ale české stavy podstatně větší. Ono se totiž jednalo o širší krizi v důsledku nastupujícího liberalizmu. A buďme si velmi dobře vědomi toho, že dnes tady máme další závratné kolo liberalizace - které může vyústit v novou Bílou Horu. Ten rok 1968 jsem nezmínil nedopatřením - toto byl první poválečný pokus o nástup liberalizace. Ačkoliv nešťastně vyřešený, přece alespoň oddálil nástup této zhouby.
To, o co má cenu hrát, je pouze tradiční uspořádání společnosti a zavržení liberalizmu. Problém je pouze v tom, že my dnes v podstatě vůbec nevíme, co to ta tradiční společnost byla. Doporučuji obrátit pozornost k sovětskému zřízení, jak bylo Leninem vytvořeno. Viz Sovětská civilizace od Kara-Murzy.

372186

23.06.2019 14:39

Sázka na krále

RE: Sázka na SSpasitele

juvi 77.?.?.?

Nesázejme na spasitele, to opravdu nemá cenu. Ale sázejme na mravní zákon. Jediná možnost, kterou máme, je podřídit všechny lidi mravnímu zákonu.

372189

17.07.2019 22:06

Dokonalý život zabíjí. Experiment na myších, který překvapil

RE: Kontroverzie okolo Calhounovho experimentu

juvi 77.?.?.?

Nepodléhejte klidu, zachovejte paniku...
Já dnes jako základní potíž vidím liberalizmus, který sice máme vtlučený do hlavy, ale který je zcela nepřirozený. Já osobně, vše to, co tu píšete, vidím jako důsledek našeho v zásadě nepřirozeného chování. Nějaké GMO, antikoncepce atd (ani jedno 'žádná sláva') vidím ne jako problém těchto 'technologií', ale jako mravní problém. Ten mravní zákon, který naše západní civilizace odvrhla, totiž není jen ochranou společnosti před asociálními jedinci, ale i jedince před sebou samým, je to hodně silný sanitární prostředek. Viz kniha Bůh synergie.

372538

18.07.2019 13:25

Apollo – jedno velké výročí

Experiment k jedné fotografii z Měsíce

juvi 77.?.?.?

Jistě ji všichni znají - krásný otisk bot, hrany ostré, no nádherně to nafotili...
A když máme léto, udělejte si u vody pokus - zkuste si udělat podobný otisk, čímkoliv, třeba bábovičkou. A potom posbírejte ten nejsušší písek - a zkuste to znovu. Budou hrany také takové ostré? ...
Nebudou? A proč? Protože Van der Waalsovy síly drží zrna písku pohromadě - a k tomu je potřeba voda. Ale na Měsíci se voda nedrží...

372568

20.08.2019 19:06

Srpen 1969 – konec nadějí

Brežněvova a de Gaullova chyba

juvi 77.?.?.?

Brežněv s de Gaullem udělali strašlivou chybu, když se rozhodli Evropu sjednotit a zapomněli na Říši zla - SSA. Pokud vím, první byl de Gaulle, když prohlásil, že Evropa začíná u La Manche a končí na Uralu. Brežněv potom nabídl Evropě to, co dříve SSSR nenabízel - ropu a plyn - a tím hrozil vyšachovat SSA z Evropy. Jenomže SSA si předtím západní Evropu přiohnuly k obrazu svému - a teď by ji měly pustit?
De Gaulle byl smeten - na jaře 1968. A když bylo rozhodnuto táhnout plynovod i ropovod přes Československo, sehráli tady amíci šeredné divadlo. A Brežněv hned nezasáhl, nechal tu ----- vyhnít. To je celé pražské (kavárenské) jaro.

373141

01.01.2020 21:28

Tak už „nehrajeme“ ani kartu svobodného a volného obchodu ...

RE: S novym godom

juvi 77.?.?.?

Pokud rozumíte rusky, doporučuji toto: http://www.youtube.com/watch?v=nEcqLySTaeo Pokud nerozumíte, pusťte si to dvakrát, pochopíte to, stojí to za to.

375689

Káva pro Zvědavce

32

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 70 čtenářů částkou 11 342 korun, což je 32 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,01 Kč
Euro
25,45 Kč
Libra
29,64 Kč
Kanadský dolar
17,27 Kč
Australský dolar
16,20 Kč
Švýcarský frank
23,37 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,27 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 069,62 Kč
1 unce stříbra
583,10 Kč
Bitcoin
814 042,66 Kč

Poslední aktualizace: 16.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 67 372 444