Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Pátá Mojžíšova 7:24

Nalezeno 566 příspěveků, 549 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

18.05.2016 22:32

Dědictví Sykes-Picot, po 100 letech

A co samovyvolení?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

„Podle slavného výroku George Santayany: „Ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni si ji zopakovat.“ Popravdě ti, kteří…“

...kteří…oblbují, nebo snad dokonce nevědí, jaká psychopatická banda lidská jatka organizovala a neustále uskutečňuje, se hojně vyskytují ve sdělovacích prostředcích, ba i ve školství.

348623

19.05.2016 18:06

Hillary Clinton: „Pokud budu prezidentkou, zaútočíme na Írán… Budeme schopni je zcela vyhladit.“

Vždyť přeci jenom židé jsou lidé

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

„Hillary Clinton promluvila k vybranému obecenstvu … Lhala a označila Írán za „existenční hrozbu pro Izrael …“
„Chci, aby Íránci věděli, že pokud budu prezidentkou, zaútočíme na Írán. V příštích 10 letech, během kterých mohou bláhově uvažovat o zahájení útoku na Izrael, budeme schopni je zcela vyhladit.“
...

rabínu Perrinovi nečiní takové potíže prohlásit, že „ani jeden milión Arabů nemá cenu jednoho židovského nehtu“ (New York Daily, 28.2., 1994).

Zohar I, 168a: „Židé se vždy musí snažit oklamat nežidy.“

Erubin 21b : Kdokoliv neuposlechne rabíny, zaslouží si smrt a bude potrestán v pekle, kde se bude vařit ve výkalech.

Hilkkoth Akum X1: „S gojímem neměj slitování.“


„Hospodin (Jehova…), tvůj Bůh, ti je však předá ochromené velikým zděšením, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá ti do rukou jejich krále a zničíš jejich jméno pod nebem; nikdo se proti tobě nepostaví, dokud je nevyhladíš“ (Dt 7,23-24)

348664

21.05.2016 07:29

V Sýrii Rusko brání civilizaci – Západ straní barbarismu

Samovyvolení psychopati jsou ničivovou silou

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

„Viděli by genocidu křesťanů, zatímco údajně křesťanský svět se dívá jinam…“

křesťanství= debilizace nežidů organizovaná židovskou vrchností-

„Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít?...Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví…hledejte především jeho království…nedělejte si tedy starost o zítřek…“ (Mt 6,31) „…Ježíš…řekl těm, kdo ho následovali…Amen pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl…Pravím vám, že mnozí…přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském…“ (Mt 8,10)

„…jakýkoliv mimozemšťan, byl by zcela znechucen lidskou rasou.“

Všichni lidé jsou vinni, že leckde (přes poskoky- Hitlery, Bakaly, Babiše, Dientsbiery, Duky,… Merkel, Bush, Clinton, Obama…), šéfují skryté židovské zrůdy neustále slintající po růstu moci s mrzáckou evoluční strategií „vyhubení pronárodů (Dt 7,24) “?

348713

22.05.2016 10:49

Klimbající Evropa, Rusko a Čína

Neposlušné pronárody propadnou úplné zkáze?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Postoj Washingtonu (židovské vrchnosti) ukazuje, že pevně věří, že důležité jsou pouze zájmy Washingtonu (židovské vrchnosti). Pokud si národní suverenitu chtějí uchovat jiní lidé (gojimové, ale i drzí neposlušní židé), jsou prostě sobečtí. Navíc nejsou poddajní Washingtonu (židovské vrchnosti), což znamená, že mohou být prohlášeni za „hrozbu pro americkou národní bezpečnost (mezinárodní židovstvo, majitele pronárodů)“.

Pro jméno Hospodina (Jehova, Jahve, Alláh…), tvého (neviditelného, nepoznatelného, strach vzbuzujícího) Boha, pro Svatého, Boha Izraele, který tě oslavil

Pronárod a království, jež by ti nesloužily, zhynou
Takové pronárody propadnou úplné zkáze. (Izajáš 60,12)

348738

24.05.2016 01:38

Prostě, zabil jsem svého otce

Výběr partnera; znalosti a logické myšlení

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Potíž je, že židovský neviditelný bůh je výmysl farizejů. Smyslem chorého výplodu je moc, ovládání lidí strachem a debilizací. Leckteří pobožní lidé jsou od dobroty poměrně vzdáleni. Možnost volby, svobodnější vůle, jiného člověka je pro ně mnohdy nepochopitelná, všecko přece řídí neviditelný židovský bůh. Přitom si někteří neuvědomují, jak strašně hřeší, když se starají o jídlo, pití, oblečení- podle Nového zákona se o takové přízemnosti starat nemají.

Na školách, by měli především vyučovat psychologii, výběr partnera (žena-muž), partnerské vztahy (vztahy mezi ženou a mužem), místo žvástů o holožvástu, hitlerožvástu a sametožvástu.

Jádro je v tom, že pan Odložil byl vybrán ženou ze samovyvolené sekty.

http://afinabul.blog.cz/0905/cast-i-vaclav-havel ;
"Chartu řídilo přibližně 70 až 85 lidí, především mluvčí Charty. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými a podobnými svazky. Jsou to především rodiny: Havlových, Dientsbierových (Jiří Dientsbier je manželem první ženy Ivana Havla. Věra Čáslavská je sestřenicí Olgy Havlové)..."

http://www.laznetrebon.cz/cz/o-laznich/vyznamni-ho... ;
"Je pravdou, že s Václavem Havlem jste se prvně potkala až při proslovu na Melantrichu? "

(Ó, jaká náhoda!)

"Ano, poprvé, ani Olgu jsem neznala. A to se říkalo, že jsme sestřenice. Pak jsem pro něj pracovala jako poradkyně, následně jako asistentka. Když jsem byla v jeho službách, tak za mnou chodili studenti, Martin Mejstřík, Šimon Pánek…"

Čím mají tito nadlidé vymytý mozek, je možné pročítat v pravdoláskařských příručkách, bibli a talmudu.

348773

26.05.2016 10:33

CIA spojuje George Sorose s teroristickými bombovými útoky

George Soros se narodil 12. srpna 1930 v Budapešti v židovské rodině jako György Schwartz

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Soros hrál klíčovou roli v asijských krizích 90.let, a „barevných“ revolucích v bývalých sovětských republikách. Tak tedy Indie a Čína otevřely své ekonomiky globalizaci, aby mohly čelit podobným nebezpečím. Podle The Executive Intelligence Review je Soros veřejnou tváří Rotschildových bankéřů. Sám Soros brzy po asijské krizi prohlásil: „Pokud někdy existoval muž, který by mohl být vzorem žido-plutokratického bolševického sionistického světového spiklence, jsem to já.“ (Sydney Morning Herald, rozhovor z 15.listopadu 1997)

Soros, jeden z nejdrzejších mega-spekulantů na světě, sám sebe umístil do služeb anglo-amerických bankovních zájmů a Mezinárodního měnového fondu (IMF/MMF), útočících na ekonomiky a politickou suverenitu zemí východní Evropy. Australský autor Peter Myers poznamenává, že Soros sehrál hlavní roli v restrukturalizaci polského hospodářství, společně s bývalým předsedou FEDu (Federal Reserve) Paulem Volckerem (pozdějším severoamerickým předsedou Trilaterální komise Davida Rockeffelera); místopředsedou Citibank Anno Rudingem (býv. IMF/MMF); a harvardským profesorem Jeffrey Sachsem. Klíčovou roli v rozšiřování „tržní ekonomiky“, která ničila státy, hrál Sorosův „Open Society Fund“ , jeho síť institucí a nadací, nemluvě o lidsko-právních nevládních organizacích (NGO).

Až do zahájení bombardování NATO v roce 1999 Sorosův fond v Srbsku sponzoroval v kosovské Prištině Občanské centrum („Civil Centre“) za účelem boje za národní nezávislost albánské muslimské většiny. V Bělehradě zase ovládal „rádio B-92“ , které v letech 1996-97 sehrálo hlavní úlohu při studentských vzpourách proti Miloševičovi.

Z veřejného života jsou odstraněni hlavní představitelé. Běžným trikem je označit je za „komunisty, fašisty, reakcionáře“; někdy jsou uneseni a vzati do Haagu k soudu jako mezinárodní zločinci (za zločiny, které nelze prokázat). Další tiše mizí rukama „neviditelných eskader smrti“; po odstranění Miloševiče bylo v Srbsku zavražděno množství prominentních osob. Vedení Sorosovy nadace operuje s investičními fondy v celkové hodnotě 18 miliard dolarů; s těmi uskutečňuje velmi spekulativní a ohromné nákupy akcií, měn a zboží, a tak vytváří pohromy a zmatek na zahraničních trzích.

Sorosova síť nadací a institutů se rozpíná přes Albánii, Arménii, Ázerbájdžán, Bosnu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Estonsko, Gruzii, Guatemalu, Haiti, Maďarsko, Kazachstán, Kyrgystán, Lotyšsko, Litvu, Makedonii, Moldávii, Mongolsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, jižní Afriku, Tádžikistán, Ukrajinu, Uzbekistán, bývalou Jugoslávii.

Západní pozorovatelé říkají, že na rozdíl od tradiční poučky, že socialismus ve východní Evropě zkolaboval kvůli chybám systému a neschopnosti politických elit získat podporu veřejnosti, byla rozhodující role sehraná Sorose...

Automaticky kráceno

348870

26.05.2016 10:36

CIA spojuje George Sorose s teroristickými bombovými útoky

George Soros se narodil 12. srpna 1930 v Budapešti v židovské rodině jako György Schwartz

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

pokračování: Soros

Od roku 1979 dával 3 miliony dolarů ročně polskému hnutí Solidarita, Chartě 77 v Československu a Andreji Sacharovi v Sovětském svazu (později nedávno prohlásil, že volba nového ruského prezidenta Dmitrije Medveděva nebyla svobodná a férová). V roce 1984 otevřel svůj Open Society Institute v Maďarsku a napumpoval do opozice milióny dolarů. Nahlodáním ustavených politických struktur tak pomohl připravit cestu pro kolonizaci východní Evropy globálním kapitálem.

Jugoslávie byla zacílena, protože Slované opakovaně volili Socialistickou stranu Slobodana Miloševiče. Tenkrát v roce 1991 Soros napumpoval přes 100 milionů dolarů opozici proti Miloševičovi, nakladatelstvím a „nezávislým“ médiím jako Radio B-92. Když byl nakonec Miloševič odstraněn k Haagskému tribunálu, obvinění z válečných zločinů a genocidy vytvořené proti němu byla shromážděna Sorosem financovanou Human Rights Watch!

Pro Západ (pro židovský parazitismus EU-USA/Izrael) je typické, že „otevřená“ společnost = otevření západní korporátní exploataci (využití, vykořisťování, vytěžení).

348871

28.05.2016 11:30

Vojenský konvoj USA v ČR a dopad na občany ČR

Vojenský konvoj USA, NATO a židovská evoluční strategie?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Aron Simonovič (1873 - 1925??), původně kyjevský zlatník. Ve 20. letech 20. století napsal knihu "Rasputin a Židé, - vzpomínky osobního tajemníka Grigorije Rasputina," z níž pochází tento citát. Simanovič cituje Bronštajna-Trockého, "velikého ruského revolucionáře," jak dnešní propaganda tohoto nejkrvavějšího ze všech bolševiků vychvaluje, pravzora neokonzervativců a neomarxistů:

„Musíme Rusko změnit na poušť obývanou bílými negry
(nyní asi světle hnědými),
kterým zabezpečíme takovou Tyranii, o které se nikdy nesnilo ani těm největším despotům Východu. Rozdíl bude jen v tom, že tato Tyranie nebude zprava, ale zleva a nebude bílá, ale rudá
(nebo „lidskoprávní,“ liberálové-humanitárníci, starající se jakoby o blaho společnosti, dělají to ve skutečnosti s cílem rozrušit tuto společnost).
V pravém slova smyslu bude rudá, protože se při tom prolijí takové potoky krve, před kterými zůstanou v šoku a zblednou všechny kapitalistické války (organizované stejnou bandou ničivých psychopatů).
Největší bankéři zpoza oceánu budou pracovat v úzkém kontaktu s námi...
(celý rozvrat režírovat).
Pokud my vyhrajeme revoluci, rozdrtíme Rusko na jeden velký hřbitov a na jeho hrobech upevníme moc sionismu, který se stane tak silným, že před ním poklekne na kolena celý svět. My jim ukážeme, co to je skutečná moc. Cestou teroru a krvavých lázní ruskou inteligenci dovedeme do úplného zničení, do idiotismu, do zvířecího postavení
(pak vyvolenci dokonají svou evoluční strategii, postupně vyhubí pronárody, pak světlehnědé otroky, nakonec se budou likvidovat mezi sebou; kdo bude méně ortodoxní, bude shromážděním, za davové debility, ukamenován?)."

348946

01.06.2016 23:33

Evangelium podle Mistra Jeronýma

Znalost povahy problému je pro jeho možné tvůrčí řešení nutnou podmínkou

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

„Jejich nadutost, hamižnost a touha po moci …“

Ano, paní Procházková, mafiánská debilizační banda po tisíciletí usiluje o moc a zdroje. Kromě toho pohrdá lidmi mimo jejich šábesovou mafii. Vámi připomínaný Ježíš je jeden z jejich nástrojů k moci a zdrojům: „Nemějte tedy starost a neříkejte; co budeme jíst? Co budeme pít? (Mt6,31)

„…aby si lidé byli rovni a dokázali ve svornosti nastolit ono království Boží na zemi, musí mít zaručené právo na hledačství a vzdělávání, neboť svobodný rozlet lidského ducha smí omezovat pouze lidské svědomí…“
Paní Procházková, přečetla jste si někdy mafiánskou příručku s podtitulem Písmo SVATÉ? Četla jste o Bohem VYVOLENÉM „národu,“ který je vyvolen neviditelným nepoznatelným Bohem Jahvem k vyhlazení pronárodů?

„…nezodpovědnost mocných vzbuzuje úzkost. Hegemonem se stává lež…“

Strach a debilizace, jejich způsob ovládání lidí, po tisíciletí.

„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.“ (Př 3,3)

Nebo si přečtěte něco o MOCi z Talmudu, pokud Vám to strach dovolí.

349110

04.06.2016 00:33

Evangelium podle Mistra Jeronýma

RE: Znalost povahy problému je pro jeho možné tvůrčí řešení nutnou podmínkou

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Marten264: „…příliš nerozumím, mohl by jste mi prosím vysvětlit podstatu…“

Vědomí by si mělo vytvořit jakousi zábranu, kdykoli se vyskytne nebezpečná myšlenka. Ten proces by měl být automatický, instinktivní. V newpeaku se to nazývá crimestop. Začal se (Winston) v něm cvičit. Předříkával si teze jako Strana říká, že Země je plochá, Strana říká, že led je těžší než voda…(Orwell, 1984)

Lenka Procházková:
„…katolická vrchnost vyhandlovala do vlastnictví statky, o které přišla dějinným vývojem. A tak má z čeho podplácet konšely,“

Pokusím se vysvětlit; katolická vrchnost, podobně jako mnozí politici, byla a je (domnívám se) ovládána bankstery z vyvolené sekty (z „národa“ neviditelným nepoznatelným bohem Jahvem (Hospodinem) vyvoleným k vyhlazení pronárodů, nebo častěji z Chazarů).

Marten264:
„Darebákem, zločincem, vykradačem planet se žádná bytost nerodí ale stává podle pravidla " hraju co mi soupeř dovolí ".“

Pokusím se také vysvětlit; Někteří lidé se rodí s větším nadáním ke zločinu, zvláště, jsou-li potomky vyvolenců ke zrůdnostem vůči gojimům šlechtěným (tisíce let) a „vyvolená“ výchova pak dotváří zbytek darebáka, zločince…

Je vinou oběti, že se nechala obelhat, okrást nebo i „vyhladit“? Je vinou oběti, že nebyla paranoidní ničivou zrůdou?

Domnívám se, že problém byla a je moc zločinecké bandy pohrdající jinými lidmi (někteří z nich nazývající lidi mimo jejich tlupu; prasaty, osly, prašivými psy…)
Tato zločinecká sekta (sekta, neboť nevím, proč by za Semity měli býti považováni Chazaři nebo dokonce modroocí blonďáci jejichž předci pocházeli z „árijské“ chovné stanice) je ovládána bankstery, soudruhy sdruženými u synagog, přátel Izraele.

Domnívám se; problém je všude možně přítomná ničivá tlupa s fašistickou evoluční strategií (můžete si pročíst bibli, talmud, Feuchtwangera, Klimova…)

1. Uvědomit si potíž a zapojit (místo přecitlivělosti, strachu), logické myšlení. Neoblbovat sebe i jiné lidi mesiáši, spasiteli, zázraky.

349207

05.06.2016 10:08

Evangelium podle Mistra Jeronýma

RE: Znalost povahy problému je pro jeho možné tvůrčí řešení nutnou podmínkou

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

add Marten264:

Rozumíte podstatě problému? Nebo záměrně oblbujete?

Znovu.
Fašistická ničivá sekta („národ“) lidí (živých) podle zločinecké strategie usiluje o moc a zdroje a úmyslně škodí jiným lidem.George Orwell (napsal roku 1948 po zkušenostech ze Španělska), 1984 (název knihy), psal o ničivých mocenských psychopatech, nikoli o Vyšším vědomí, „vůli“ pánbíčkářů, všeobecně nevhodně nastavených principech:

„Vědomí by si mělo vytvořit jakousi zábranu, kdykoli se vyskytne nebezpečná myšlenka. Ten proces by měl být automatický, instinktivní. V newpeaku se to nazývá crimestop. Začal se (Winston) v něm cvičit. Předříkával si teze jako Strana říká, že Země je plochá, Strana říká, že led je těžší než voda…“

Vysvětluji: Vědomí otroka toužícího přežít další den...by si mělo vytvořit jakousi zábranu... Země NENÍ plochá, led (zmrzlá voda) NENÍ těžší než voda- kapalina

Dále z Orwellova 1984 o způsobech vyvolenců, ničivých psychopatů, mocí posedlých, nikoli o Vyšším vědomí:

„O.Brien…My ovládáme život po všech stránkách, Winstone…my lidskou přirozenost vytváříme. Lidé jsou nekonečně tvární. Nebo ses snad vrátil ke svému starému názoru, že proletáři nebo otroci
povstanou a svrhnou nás? To puť z hlavy. Jsou bezmocní jako zvířata. Lidstvo
je Strana. Ostatní jsou mimo - na těch nezáleží.
… „Porazili jsme tě, Winstone. Zlomili jsme tě. Viděl jsi své tělo. Tvoje vědomí
je ve stejném stavu. Myslím, že v tobě nezůstalo příliš hrdosti. Kopali tě, bičovali,
uráželi, řval jsi bolestí, válel ses po zemi ve vlastní krvi a ve svých zvratcích. Škemral
jsi o milosrdenství, zradil jsi všechny a všechno. Můžeš si představit ponížení,
kterého se ti ještě nedostalo?“

„Politický jazyk… je určen k tomu, aby lži vyznívaly jako pravda a vražda jako úctyhodný čin, a aby čistému vzduchu daly zdání pevnosti.“
George Orwell

349238

26.06.2016 12:59

Neuvěřitelné! Peklo vydalo, co pohltilo

pro židovské zájmy

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Židy vydávané noviny Sun dlouhodobě tlachaly o opuštění (židy ovládaného) spolku EU.

„Německo už teď diktuje zbytkům členů svou vůli…,“ napsal pan editor.

Proč to nenapsat přímo i pro gojimy zblbnuté židopropagandou?
Copak jsou židovské mocenské zvrácenosti vůlí (s židovinou obeznámených) Němců?

Merkel, bílá židovka, Aškenázi, Chazarka, prosazuje evoluční strategii židovstva, podmanění si pronárodů a pak snad i konečné řešení (z žido strategie; vyhubíš, vyhladíš pronárody, jak ti (neviditelný) Hospodin slíbil), k nahlédnutí v jejich „svatých“ nařízeních; bible, talmud.

Aškenázi= Chazaři

„Německo už teď diktuje…,“ Německo ovládané bílými židy, Chazary, Aškenázi.

„Chazaři navíc také postupně ovládli celou řadu slovanských kmenů… Traduje se, že chazarští vládcové byli velice krutí, a proto se stali neoblíbenými prakticky ve všech oblastech, které si podmanili. S každým, kdo se jim postavil na odpor, naložili prý velice nelítostně….Část …Chazarů požádala o pomoc chórezmského šáha... Po porážce chórezmské říše Mongoly (ovládanými žido- Chazary?) se Chazaři stali součástí národů sdružených ve Zlaté Hordě (Tatarská pohroma, zdebilizovaní otroci Chazarů ničící Evropu ve 13. Století). Existuje i zajímavá hypotéza, že z jiné skupiny Chazarů se stali pravoslavní Brodnici hovořící rusky, kteří se nakonec možná přerodili v jednu z větví legendárních kozáků.
Kdo patří mezi neslavnější aškenázské Židy? Tak třeba … Karel Marx anebo jedna z hlavních postav komunistické revoluce v Rusku Lev Trockij.“ http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=7728

"Mojžíš byl egyptský kněz, který vyrobil novou zbraň proti nepřátelům Egypta". Tato originálnost stojí myslím za to, abych svými slovy převyprávěl následující text:

"Hlavní je, vstoupit do války, pak se uvidí" - tuhle frázi lze připsat Napoleonovi, Bismarckovi, Leninu, ale i ruským židům Berezovskému a extrémistovi Žirinovskému, věčně hotovému vstoupit do rvačky. Tato instrukce by se dala též formulovat jinými slovy, například "Po nás ať přijde potopa". Ale zdá se mi, že to není jen hloupá fráze, nýbrž instrukce od egyptského kněze Mojžíše, vojenského konstruktora a vynálezce zbraně, která nese název Židé a má dvě verze: Aškenázové a Sefardé" - to píše na svém blogu www.klich.ru generál Viktor Filatov.

350003

05.07.2016 01:30

Soros vyzývá k „nárůstu financování“ EU

nesmiluješ se nad nimi (gojimy) (Dt 7,2)

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Oblbovat a loupit budeš ze všech sil, jsi přeci požehnaný nad každý jiný lid svým neviditelným strach vzbuzujícím bohem Hospodinem, Jahvem, Alláhem, Ádonajem, Šódaiem, JHVH, prostě tím jediným, co všechno stvořil a všechno kontroluje.

Maďarský žid Soroš, Rotschildova loutka zase plká, jak kavárenští povaleči (od koho povaleči žvásty mají?), že Evropané mají živit přivandrovalce z židy rozvrácených zemí. Židy okradené a obelhané zoufalce. Země zaslíbená, ráj na Zemi - a pak, Hrozny hněvu). Pokolikáté už tenhle podvod v různých obměnách židi uskutečňují?

Skvělý návrh magora; nařiďte další výpalné (na výpalné jsou židi experti), zadlužte se u samovyvolenců do nesplatitelné výše. Nakonec, exekutoři jsou převážně z bandy zhoubné.

350177

09.07.2016 22:43

Člen CFR vyzývá elitu, aby „povstala proti tupým masám“

Nedříve si přečíst Boží národ a Tabu v sociálních vědách

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Základem je znát evoluční strategii samovyvolených parazitů. Jenom vyvolenci jsou lidi, ostatní lidé (podle samovyvolenců) jsou dobytek, prasata…a řada dalších zvířátek, která mají podobu lidskou jen proto, aby gojimové (goj) mohli důstojně sloužit židovstvu.

Revoluce a války byly a jsou v naprosté většině v režii ničivých degenerátů z mafie samovyvolené, sekty židovské.

Klimov, Boží národ;

„Psychické onemocnění zpravidla začíná mravní nepříčetností. Začíná se vyvíjet patologická drzost, a to je nezaplatitelná vlastnost při šplhání na služebním žebříku.
Jedním z příznaků degenerace je též i agresivita, která je zpravidla spojena s homosexualitou aktivního typu.
nejvyšší kruhy moci jsou útulkem degenerátů…“
U nás v Rusku je židovský problém velmi důležitý, protože židé byli hybnou silou obou revolucí.

Vezměme teď generála Franco, který vedl občanskou válku ve Španělsku. Zahynula v ní málem třetina španělského národa.
Podle krve, generál byl čistým židem. Jak po otci, tak i po matce. Ale byl z těch konvertitů, kteří to opět jaksi pečlivě utajují.
Na straně jeho protivníka, vedoucí komunistickou silou byla Passionaria. To je ta samá historie - čistokrevná židovka mezi konvertity a žena republikánského premiéra Negrina.
Vidíte, kdo vedl neobyčejně krvavou a pustošící válku ve Španělsku? Na obou stranách židé.

Známý zednář Gučkov, předseda státní Dumy [parlamentu], společně s profesorem Bechtěrevem odjeli do Konstantinopole, kde Mladoturci (to jest turečtí zednáři, kteří udělali revoluci v Turecku) je vítali s neobyčejnou slávou. Dá se z toho usoudit, že Bechtěrev musel být důležitým zednářem.

Podle mnohých pramenů, po revoluci Bechtěrev byl ne pouze levým, ale vyhlášeným liberálem, jak se tehdy říkalo. Vybízel studenty k účasti v revolučním hnutí.

Prezident Reagan často během své kariéry opakoval, že Sovětský svaz je "říše zla". Bylo to jeho heslem, ale aby někdo vyjasnil kořeny této říše zla, to nikdo v Americe neudělal. Proč?

Opět jedna záhada...

Vždyť všechno toto zlo bylo postaveno na židech. Jak v teorii - Marxem, tak prakticky - na sovětské vládě. Ta z 80% byla z čistých židů, a zbývajících 20% byli zamaskovaní položidé nebo lidé, ženatí za židovky.

Dnes židé téměř každý den zdvíhají křik málem až do nebes: byl holocaust, katastrofa...

A že Hitler zahubil 6 milionů židů (tato cifra je nejméně desetinásobek toho, co udává Jürgen Graff v "Mythus o holocaustu"
Ale nikdo z nich nekřičí o tom, že během "ruské" revoluce židé zahubili více než 60 milionů ruských lidí..."

350273

27.07.2016 00:13

Neskrývaná identita - statečnost či strategická naivita?

Jako by úvaze cosi scházelo

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Změnit sebe (jak a do jaké míry?), nebo se nechat zahubit?

Právo, násilí ve skryté podobě? Nařízení vyhlašované mocnými a jejich poskoky?

> "A ženy… preferují a vyzdvihují ty z nás mužů, kteří jsou zdatní v získávání selektivního prospěchu, bez ohledu na míru negativního dopadu na naši globální „tlupu“, na náš živočišný druh."

Pan editor nedávno popsal příběh se ženou, která má zábranu závadného myšlení ve vztahu k evoluční strategii samovyvolenců. Domnívám se, že ta žena ve svém strachu není výjimkou.

Co to je morálka?
Pro někoho škodit gojimům, chaos, rozvrat.
Pro jiného, pokud možno, nečiň jinému, co nechceš, aby on činil tobě.

DEPRIVANTI

> "systém, který je ovládán těmi nejhoršími z nás a který na našich genetických slabostech stojí "

Systém je evoluční strategií ničivé sekty, která je cvičena v pohrdání jinými lidmi. Ideologie vyvolenosti, ničivosti, trýznění a sebetrýznění, lačnosti, chamtivosti.
Kooperace je dočasnou záležitostí- když nemůžeš soupeře porazit, spoj se s ním, ale v chorém mozku stále hlodá lest.

Změna pošetilců u moci?
Jakože by banksteři v nejvyšších patrech hierarchie opustili své pozice a odpočívali na břehu rybníka?
Debilizace by byla nahrazena logikou. Rozum by vítězil nad emocemi?

350900

30.07.2016 02:13

Slované

Lidé žijící v Čechách nebo na Slovensku

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Se Slovany to bude asi trochu jinak.
Právo první noci se jmenovala mrzácká zvrácenost. Mocipán oblasti (hrabě, kníže) obvykle ze sekty samovyvolené (temné rasy), měl „právo“ vsunout svůj nejspíš obřezaný pyj do nevěsty, panny, jako první.

Slovo hordy mně připomíná Vojtášovu Tatársku pohromu.
Žoldáci posbíraní na východě měli po vítězství slíbeno povovení; plenit, loupit, krást, vraždit, pálit, znásilňovat dívky a mladé ženy. Jako doprovod měli osoby znalé řeči a kraje, čili samovyvolence ničivé (temné) rasy – stejně jako později Turci nebo Švédi.
Za Třicetileté války byla vyvražděna polovina obyvatel střední Evropy.
Války, lidská jatka, byly ničivci organizovány téměř každou generaci.

Tož je otázka, co vůbec po tolika „humanitárních“ šíření víry a lásky zbylo z původních Slovanů.

Jestli se nájezdnické hordy vyhýbají Česko- Slovensku, tak je to způsobeno pudem sebezáchovy Maďarů, snad Hunů. Ti v rozporu s přáním feudál-fašistů zbudovali zábrany proti pašování kobylek.

Sorošovi poskoci (Vafífk a Kocáb a další šmejdi) měli napilno střihat ploty. Jak by se nyní ostnaté dráty na hranicích náramně šikly.

Další a podstatnou záležitostí, proč je zde zatím poměrně světlo, je staletí trvající touha samovyvolenců trýznit Němce. Hordám, zblblým zoufalcům, nalhali ráj v Germánii.

Temná rasa zde v Čechách má 350 košer hřbitovů. Velmi živých je jich mezi námi spousta, především Chazarů. Většina z nich do synagog nedochází, ovšem dědičné postižení se projevuje. Například podporou „humanitárních“ zvráceností, pilnou účastí v různých mafiánských a šmíráckých spolcích.

„Vod toho jsme vojáci,“ řekl Švejk nedbale, „kvůli tomu nás matky porodily, aby nás rozsekali na hadry, až nás…“
…přepadne loupeživá verbež poštvaná a vyzbrojená degeneráty…

Snad ještě pár potomků husitů a partyzánů přežilo a …vyšší princip mravní - dle svého dobrého uvážení - uplatní…Uplatníme!

Pro přisluhovače sio-fašismu;
Němci koncentráky fakt nevymysleli.
Jen abyste si mohli uvědomit, komu sloužíte.

350968

01.08.2016 02:06

Zákaz pro ruský olympijský tým – studená válka ve své „čisté podobě“

jsou vinni, protože překáží samovyvolené sektě

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Zem Obětovaná (Izrael) je pouze ohnisko našeho ducha a místo, kde chráníme své svátosti.
Jak říkal veliký Theodor, vztyčením praporu sionistického
hnutí, nestáváme se zde pracovní silou. Jehova, náš Bůh, vybral
nás k jinému cíli:

k vládě nad gojimy.

On odkázal nám vládu nad celým světem. Tu dnes máme. Nyní
náš úkol je udržet si tento svět ve svých rukou. Jeden ze dvou
kolosů - USA - obavy už nebudí. Ale druhý kolos -

SSSR (nyní Rusko, Katechismus pochází z roku 1946)

- nám dosud definitivně podroben není. /.../ Udělat z něho ještě
produktivnější zdroj než jsou USA je náš strategický úkol.

Použijte staletími vyzkoušený postup jezuitů. V duši jed, na
jazyku med. Uvnitř tygr, na tváři laskavost.

Hebrejci z SSSR, studujte tento Katechismus stejně dobře, jako
ZÁKON Mojžíšův. Pamatujte si jeho příkazy a vyplňujte je!
A na to, aby ani jediné jeho slovo nečetl ani jeden gój, buďte
hotovi obětovat i váš život!!

Vy jste plemeno Izraele. Jste jediný národ na naší Zemi,
představující veškeré lidstvo! Nazapomínejte na velikou milost
k vám Nejvyššího, tlumočenou ústy Mojžíšovými a
zaznamenanou v svaté Toře!
Nechť nikdy nepadá váš DUCH!

(Katechismus_Hebrejce_v_SSSR, copak jsou Chazaři také Hebrejci?)

351022

28.08.2016 00:26

Sociální a ekonomická žumpa Západu

Z židootroctví do židootroctví?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Co to je evropská kultura? Ty vysoké budovy se zvonicí, kde poskoci židovstva, knězi, vymývali lidem mozky hlásáním debilit druhu; „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej“(Př3,5). „Kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou“(Mt5,39)? Další blábol duševních mrzáků; „Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?(Mt6,31).“
Podle klimbajícího knížepána; „křesťansko-židovská kultura“ v Evropě. Evropa byla zaplevelena loupeživým židovstvem už na počátku tohoto letopočtu. Celá kultura pod správou židovstva až do devatenáctého století spočívala převážně v negramotnosti většiny a povinného vymývání mozku, debilizace, v kostele nebo synagoze všech lidí. Nyní sem žido-chazarské asociální zrůdy pašují vypatlance dalším žido-psychopatickým vynálezem, islámem a slibem ráje- nároku na sociální dávky, byt, snad i na tupě oddanou mladou Evropanku a auto. Vše bezpracně? Merkel!!! Nárok!!! Svoboda!!!
Evropská civilizace spočívá také na desateru (zase z židovské debilizace)? Tuší lidé o čem desatero je?
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z Egyptské země, z domu otroctví (jakoby židy, chudáky mučedníky).
1. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
2. Nezobrazíš si boha zpodobením ničeho…
3. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení…
4. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu…“ (Ex20,1-17)
Jak údajný neviditelný židovský bůh trestá tupě neposlušné? To židovští farizejové popsali v psychopatickém výlevu v Třetí knize Mojžíšově, ve Zlořečení. Je to k poblití.
A „Nezabiješ,“ „Nepokradeš,“ pokračování desatera? Nařízení vztahující se na bližního! Bližní není gój, jak osvětluje talmud- další výplod psychopatů.
Zásadní dotaz, pane Lhotáku; v Rusku je u MOCi kdo, pokud ne žido-Chazaři?
(Naprostá většina revolucionářů v roce 1905 a u dokonání v roce 1917 byla z žido-chazarské sekty, podporované bankstery z Evropy a USA. Že by od té doby namísto svého neutuchajícího slintání po růstu moci a zdrojů židé ustoupili? Moc a zdroje přenechali gójům?)

351572

01.09.2016 10:27

Sociální a ekonomická žumpa Západu

RE: Z židootroctví do židootroctví?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Jedinci ze samovyvolené sekty oblbují i na Zvědavci.

žid bude, jak řekl Disraeli, proti vám ve všem
a všude pracovati, jen v nejnutnějším případě vás zavraždí, avšak on bude házeti do vaší cesty kamení, abyste upadl, on vás zaplete do sítě svých intrik. On jest absolutním pánem tisku, ve fakultách, ve veřejných správách (Talmudský žid)

V Římě bylo 100 000 originál Židů, samozřejmě v ghetu, již za císaře Nera. Popea byla Židovka. "Ministrem financí" byl syn Židovky. (Lion Feuchtwanger, Židovská válka)

Starý zákon je soupis evoluční strategie židovstva, talmud je jeho pokračování.
Mocenská genocidní strategie židovstva.

351651

02.09.2016 23:30

Sociální a ekonomická žumpa Západu

RE: Z židootroctví do židootroctví?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Zrovna voni kážou o aroganci?

Zkažené učení talmudského žida.
I. O bližním.

Bližním žida jest jenom žid. ― Ostatní lidé jsou jen zvířata v lidské podobě. ― Oni jsou jen osly, psy a prasaty. ― Máme se jich štítiti, ale nedávati toho najevo.

― Theorie dovoleného pochlebnictví.
Israelité, praví talmud, jsou Bohu milejší než andělé. Kdo vsadí Israelitovi políček, činí totéž, jako by dal políček božskému Majestátu, praví talmud opětně, ostatní rabínové to opakují, jak jsme nahoře ukázali, slovy, že žid je ze substance boží, jako syn z bytosti svého otce.

Proto jest goj, který žida udeří, podle talmudu hoden smrti.

Kdyby nebylo židů, nebylo by, jak talmud praví, žádného požehnání na zemi, ani jasu slunečního, ani deště, proto by národy na světě nemohly býti, kdyby židů nebylo.

Jako lidé stojí nad zvířaty, tak stojí židé nad všemi národy světa. Vždyť praví
talmud, semeno hovada jest semeno cizince, který není židem. (Tr. Jebam. 94. 2. Toš.)

zdroj; Talmud - výplod židů (samovyvolené lupičské sekty, ve které souvěří v židismus převážně Chazaři a několik procent Židů);

Tr. Chullin. 91. 2.
Tr. Sanh. 58. 2.
Tr. Jebam. 63. 1.
Bechai v Pent. P. 34. f. 153. 3.
Zeror. h. 107. 2.

351671

03.09.2016 15:38

Není třeba, aby se Rusko omlouvalo za to, že brzdí americké provokace

Abychom se neoblbovali...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Abychom si objasnili…
Mezinárodní židofašté, světoobčané, proti lokálně mocným židům v Rusku.

„Nevládní organizace,“ se sídlem v USA (ale i jinde, ovládanými korporátními mezinárodními židy, světoobčany - majiteli gojimů), jako nežádoucí na území Ruska? Jak logické! Záškodníci jsou nežádoucí v kterékoliv společnosti, která hájí své zájmy, svůj životní prostor, své životy, základní instinkt.

Americký velvyslanec v Rusku John Tefft:
„Považujeme tento tah ze strany ruské vlády jako další úmyslný krok k ještě větší izolaci ruského lidu od zbytku světa.“

Lidé od doby, kdy se začali věnovat zemědělství, obvykle dlouhodobě přebývali právě na onom místě, kde pěstovali poživatiny a chovali dobytek. Jednoduše proto, že to vyžadovalo každodenní práci. Na vandrování neměli čas.
Ničivá sekta židofašistická měla a má, dle své mrzácké ideologie popsané v židofašistických příručkách bibli a talmudu, slintání po loupení a vandrování za dalším loupením. Dokonce i oloupení jedné židovské bandy jinou není výjimkou.

„Abychom si objasnili, jak… (poutavá je fašistická propaganda) „izolovaní“… jak antagonističtí jsou američtí (židovští světoobčané) politici, média a odborníci vůči ruským zpravodajským televizním a rozhlasovým stanicím… očerňovány…“
Americké a další „svobodné světové“ tlampače chrlí žvásty, lži.
Propaganda v zájmu svobodných zrůdností svých páníčků, mezinárodních korporátních židofašistů. Mnohé sdělovací prostředky fungují jako nekritičtí a slepí propagátoři amerických zahraničních válek a podvratných činností. (Lidská jatka kvůli chorobnému slintání po růstu moci a zdrojů několika šmejdů.)

Americké nevládní organizace??? Termín „nevládní organizace“ je kompletně nesprávné pojmenování. Je to debilizace lidí, podvodný název. Zločinecké podvratné organizace prosazující zájmy korporátních židofašistů, které jsou částečně nebo plně placeny z peněz daňových poplatníků! Jaká to je zrůdnost!

„George Soros (loutka, poskok Rothschildů), který stojí za společností Open Society, opakovaně obviňuje Rusko z… uspíšení evropského uprchlického problému za účelem oslabení Evropské unie …“

Obrovská mrzácká zvrácenost mezinárodních židofašistů. Způsobit utrpení lidem – no jo, vlastně, gojimům. Rozvrátit státy Afriky a Blízkého východu pro židovské zájmy. Způsobit neobyvatelnými rozsáhlá území.

351679

03.09.2016 15:43

Není třeba, aby se Rusko omlouvalo za to, že brzdí americké provokace

Abychom se neoblbovali...pokračování

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Zoufalým lidem, tentokrát pro velkou změnu - s naprostou převahou mladých mužů, naslibovat ráj. Pohlavní pud je síla snadno zneužitelná. Naslibovat nějakým davům ráj, jako už tolikrát v minulosti. Ráj je právě teď, mučedníci muslimští, v Evropě, v Německu. Svoboda! Merkel! Nárok na sociální dávky, ženu- připrchlíku tupě oddanou mladou Evropanku, dům s bazénem, hodnotné auto.
Co za ty sliby? Po židovsku – zdroje, tučné cestovné.

Ovčané v Evropě jsou povinni strpět a živit připrchlíky. Přivandrovalci mají přece „nárok na mezinárodní ochranu,“ jak tlachal žido-Chazar Rozumek.
Ochranu před kým, čím?

A ochrana Evropy se koná právě zvráceně, namísto ochrany Evropy - dovoz nájezdníků. Židofašisti vládnou v Evropě a tak ochrana původního obyvatelstva Evropy jede dle plánu nepřátelské loupeživé sekty. Poskoci korporátních židofafašistů konají mrzácké zvrácenosti a dle příkazů melou propagandistické debility. Co mají vrchní šmejdi v plánu?

Jako by dosavadní obyvatelstvo Evropy, zneužitím dívek, bylo určeno židofašisty k podílu na vytvoření světlehnědé nízkointeligeentní a islámem zdebilizované lidské podrasy (které pak už budou chybět jen čipy v mozku na dálkové ovládání).

Propaganda, oblbnutí ovčanů - nemůže za to mezinárodní chavrus korporátních fašistů, ale vynález s debilizačním názvem

„Islámský stát“

(taktéž řízený korporátními fašisty, pšt, „Islámský stát“ vytvořil nejspíš neviditelný židovský bůh Alláh, JHVH, Jehova, Hospodin…). Nějaká špína se musí svrhnout na Rusko (ovládané neposlušnými židy, židy s vlastními mocenskými zájmy, kteří by dávno neexistovali, kdyby také neměli jaderné zbraně).

S obelhanými připrchlíky, se zoufalými frustrovanými lidmi, kteří se slibovaného ráje zatím nedočkali, s přetlakem pohlavního hormonu, ještě ke všemu lidskému neštěstí s vymytými mozky židodebilizací – islámem, je možné tak snadno manipulovat, že?

Důležitý cíl židofašistů? Učinit lidská jatka v Evropě pod cizí vlajkou? Tak jako už mnohokrát? A ještě dosáhnout dlouhodobého cíle- zmocnit se Ruska?

„Hospodin, tvůj Bůh, ti je však předá ochromené velikým zděšením, dokud nebudou vyhlazeni.“ (Dt 7,23)

A udělat Veeeliký Izrael, nebo snad dokonce VVVEEELLLikou Chazárii, od oceánu k oceánu?

Svoboda je otroctví. Válka je mír. Nevědomost je síla.

A tak několika miliardám lidí vládne několik skrytých zákeřných šmejdů skrze Sektu Souvěrců v chucpe chavrusu

351680

04.09.2016 11:22

Sociální a ekonomická žumpa Západu

RE: Z židootroctví do židootroctví?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Oblbujete?

> „Pan Jezis Kristus, prohlasil v knize Jana 8:32: "A potom poznas Pravdu, a pravda Te osvobodi". Tj. dokud clovek bude ve sparech Lzi, nikdy nebude svoboden. Je otrokem Lzi.
Vase volba je na Vas, "Kniho Pata Mojzisova".

„Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili; zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahámovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat; „stanete se svobodnými?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.“ (J 8,31-34)

Hřích je starat se o jídlo, hřích je zajistit si pití, hřích je starat se o oblečení (Mt 6,31), hřích je starat se přístřeší. Hřích je i pomyšlení na kopulaci (Mt 5,28), snad i porod, protože děti prý nosí čáp, jinde vrána a někde porodní bába z dubčí.

Podle židomrzáckých zvráceností je hřích nejen myslet, ale dokonce se i napít a najíst!!!

Svoboda je otroctví, jak napsal Orwell, ten zvrácené židy znal.

351689

04.09.2016 11:27

Sociální a ekonomická žumpa Západu

RE: Z židootroctví do židootroctví?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Prostupnost judaismu ((Petr Bakalář, Tabu v sociálních vědách)
• Jak obtížná je konverze k judaismu (v porovnání s konverzí k jiným náboženstvím)?
• Počet proselytů (a jejich charakteristiky).

Židovský spis zvaný bible, Nehemjáš 10,31; „Nebudete dávat své dcery národům země a jejich dcery nebudete brát pro své syny.“

Lstí a klamem si podrobit „pronárody“ je činnost jiná než přibírat cizí skupiny do své sekty s lupičskou ideologií, prozrazovat jim svou zločineckou ideologii, své fígle. Se šířením židismu nevandrovali jako křesťanští misionáři (poskoci židů), protože svůj židismus považovali za tajný. Pokud někoho přijali do své sekty, tak výjimečně, aby si podmanili nějaký „pronárod“. Běžně si podmaňovali cizí davy skrze židovku, v Římě bláznivá Popea, pak Titova milenka, židovská princezna Berenike (Lion Feuchtwanger, Židovská válka, Synové). Stejné kopulační podmanění vrchní loutky o několik století později ve Španělsku - Židovka z Toleda. Židi si „pronárody“ si podrobovali a šířením toho, co obhajujete a já to nazývám židovskou křesťanskou debilizací a zmocnění se zdrojů.

Jinde opruzovali s islámem vyvinutým pro zotročení arabských kmenů a válečné štvaní. Vždy vymývání mozků pod „dohledem neviditelného boha Hospodina“ (Alláha, JHVH, Jahveho, Jehovu …), který si, dle židovské bible, vyvolil Izraelce jako svatý lid k vyhubení pronárodů. Souhrnem, židi ovládali a ovládají davy - lstí a klamem.

>„…ci na zaklade rabinskych lzi ze nasledovani Talmudu predku se premeni v jakysi DNA charakter .. Je to stejna lez…“

Dědičnost a prostředí.

Židovská zrůdnost se částečně dědí, staletí vymývání mozků zvrácenostmi zanechává své následky. Výchova v prostředí lsti a klamu se významně podílí na chování. Jsou mezi židy i vzácné výjimky.

Israel Shahak (žid, který jako chlapec putoval z válkou zničeného Polska do založeného Židovska), napsal Historie a náboženství židů;

Lžou z patriotismu, neboť věří tomu, že je jejich povinností lhát ve jménu toho, co považují za židovský zájem. Mnoho zbabělců neprotestuje proti zlu páchanému Židy, ale aktivně podporuje „svaté lži“. …fenomén slepé podpory jakéhokoliv zla, pokud je tedy „židovské“, sílí zvláště od roku 1945, kdy byla odhalena pravda o vyhlazení evropských Židů (týrání a okradení mnoha evropských židů a mrzácké donucení k převandrování do Židácka, dle scénáře korporátních fašistů, banksterů, vrchnosti chazarské).

351690

04.09.2016 12:06

Sociální a ekonomická žumpa Západu

RE: Z židootroctví do židootroctví?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

„>Jedne doby VSECHNY evropske narody, lid jedne rasy, tzv. "bili" prijali Krista za sveho Mesiase, byli krestany.“

Za Mesiáše prohlásil doktor židozvrácenosti Josef ben Matouš ( Josefus Flávius) i Vespasiána.

„Jedna doba,“ zavedení v Evropě povinné vymývárny mozků, debilizace, s krycím názvem křesťanství, trvala židovské vrchnosti (pod cizí vlajkou a bez účasti Chazarů) několik set let.

„Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.“ (J 8,34)

Hřích je starat se o jídlo, hřích je zajistit si pití, hřích je starat se o oblečení (Mt 6,31), hřích je starat se přístřeší. Hřích je i pomyšlení na kopulaci (Mt 5,28), snad i porod, protože děti prý nosí čáp, jinde vrána a někde porodní bába z dubčí.

Podle židomrzáckých zvráceností, debilizace křesťanské, je hřích nejen myslet, ale dokonce se i napít a najíst!!!

351692

10.09.2016 21:30

Analýza: Hlavní aktéři sledují v Sýrii různé cíle

korektní slátanina

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

občanská válka
syrská krize
umírněná opozice
Islámský stát (vytvořený nejspíš samotným židovským bohem Alláhem, Hospodinem, Jahvem?

..co neoblbovat a napsat; lidské utrpení pro zájmy mezinárodního samovyvoleného židovstva?

351775

12.09.2016 11:42

Analýza: Hlavní aktéři sledují v Sýrii různé cíle

RE: korektní slátanina

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Neměnným základem židovského lupičství, genocidní evoluční strategie je Starý zákon, Pět knih Mojžíšových, po židovsku Tora. Pokračováním je talmud.
Štvaní židovstva proti Sýrii trvá desítky let. Židu prostě patří svět i s gojimy, s kterými žid nakládá, jak se židu chce.

Ničivé zdebilizované bandy ničící Sýrii se nezrodili ze vteřiny.

Židovůdci využívají přes tisíc let tento ismus. Vymývání mozků islámem, otrokářským řádem vyvinutým židovstvem. Štvaní lidí proti sobě, organizování lidských jatek a lupičství je židovstvu vlastní.

9. 9. 2013
Proizraelský AIPAC nasadil 250 lobbistů na prosazení intervence proti Syrii:
Proizraelská lobbistická organizace AIPAC, považovaná za jednu z nejvlivnějších v USA, nasadila v Kongresu 250 lobbistů, aby prosadila INTERVENCI v Sýrii

Podle izraelského listu Haarec se tito aktivisté sešli se senátory a členy Sněmovny reprezentantů.

"Budeme nadále podporovat legitimní úsilí syrského lidu k osvobození se od Asadova režimu," řekl také americký prezident.
Obama ve Washingtonu uvedl, že i situace v Sýrii je potvrzením potřebnosti programu a snah, který svět zbavuje jaderných zbraní i dalších zbraní hromadného ničení. Děsivé zbraně z 20. století by podle něj neměly vrhat stín na 21. století. Spojené státy proto podle něj budou investovat do likvidace takových zbraní v jiných zemích i přes současné rozpočtové problémy. Spojené státy před 20 lety začaly financovat zajišťování a rozebírání jaderných zbraní a materiálů v zemích bývalého Sovětského svazu.
Varování z Prahy
Před použitím jaderných zbraní již Sýrii ještě předtím varovala z Prahy i americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová (loutka židovstva). Ta ale odmítla sdělit, jaké konkrétní kroky by Spojené státy podnikly, kdyby k nasazení chemických zbraní Asad přikročil. Ve varovném tónu vůči Sýrii se ke Clintonové připojil i její český protějšek Karel Schwarzenberg (židozednář).

CIA vycvičila ISIS v jedné arabské zemi s tím, že náboženské vedení má jeden ze Saudských princů, metodické vedení je jednoznačně v rukou US velvyslance v Turecku.

351796

17.09.2016 00:55

Pohádka o Hezkém království

Hezky

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Kdyby pohádku o Hezkém království vyučovali v základních školách místo holožvástu. A kdyby si ještě děti mohly připravovat referáty jak Vaněk ze sekty Chetonů oblboval důvěřivé obyvatele Hezka. Jak oblbovali další Chetoni. Jaké důsledky slintání Chetonů po růstu moci a zdrojů mělo na zástupy.


Jak Chetoni do Středozemí propašovali milióny připrchlíků …

...a důsledky

351903

20.09.2016 22:38

Myslete na krále Midase

Banka chamtivého Aškenáze zadá úkol

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

a poskoci ho buď splní, nebo je poskok o stupínek výš vyhodí, jinak by byl sám vyhozen.

John Steinbeck, Hrozny hněvu: "Patří bance - nestvůře...dovede donutit lidi, aby dělali, co ona chce.

Banka - nestvůra - musí mít zisk bez jakékoli přestávky...Jakmile nestvůra přestane růst, zemře..."

352013

24.09.2016 13:01

Slyšíme poslední sloku Ódy na radost: Rekviem za zbabělost!

Dav je debil a psychopati to dobře vědí, viz. davová debilita

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>„V roce 1918 měla Československá republika svou modlu T. G. Masaryka.“

Modla Masaryk byl z židochazarského pytle, židochazary podporovaný.
Modla obyvatelům Čech, Moravy, Slovenska a Zakarpatí vnucená. Žvásty o svobodě, propagandu o lepších zítřkách židovstvo skvěle ovládá.

>„V roce 1989 si našla další ikonu, Václava Havla.“

Havel byl davu vnucen!
Žido-Chazar; Havel - loutka korporátních židofašistů, podporovaný přes poskoka židochazarské vrchnosti, tohoto; George Soros, který se narodil 12. srpna 1930 v Budapešti v židovské rodině jako György Schwartz (dlouhodobý poskok Rothschildů pro asociální inženýrství).

>„Když v listopadu 1989 nadšené davy zvonily klíči, všichni tvrdili, že je to zvon svobody.“

Dav je debil!!! Davu psychopati vnutili mučednictví a vůdce, zachránce z utrpení.

Mocensky choří psychopati najmou loutky. Davu kážou novou víru, samozřejmě musí být vnuceno utrpení a návod k vysvobození. „Svoboda!“ Cestování. Uznání vyspělým světem. Životní úroveň. Vzdělání! Vzdělání až do schopnosti popsané Orwellem; 1+1 = 3, pokud si to židopsychopat přeje.

>„Dnes už jen pán Bůh ví..“

Pánbůh ví prdlačku, protože v podobě, v které je davům vnucován, neexistuje!!! Onoho imaginárního psychopata vyplodili po moci slintající žijící psychopati blízkovýchodní, aby měli své zvrácenosti na koho svádět. Na neviditelného boha, který kdeco/všechno řídí, se prý vymlouval už nějaký Chamurappi.

V našem životním prostoru byla lidem vnucována ideologie zpracována židovskými po moci slintajícími psychopaty;
židismus/judaismus, pro podmaněné otroky pak další dvě základní větve debilizace, zrvrácenosti a zrůdnosti;
křesťanství a islám.

Ve všech třech zvrácenostech- židismu/judaismu, křesťanství, islámu- je Žid (žid)/Izraelita židovským bohem vyvolený. Vyvolený k vládě nad pronárody, jinde až k vyhubení pronárodů jako klatých (židovská bible; DT 7,2).

K pochopení dění - například organizací pro migraci, OSN, NATO, války za „svobodu“ všude možně - je podle mě zapotřebí zkoumat kořeny zrůdnosti, ideologii a hierarchii moci.

Základní ideologie židofašistů (nyní šéfují žido – Chazaři); vyvolenost k podmanění –zotročení- vyhubení „pronárodů“.

Vyvolenost a pohrdání

Lest a klam

Růst moci a zdrojů
(především růst moci několika šmejdů židochazarských, věčně chorobně lačných po dalším loupení)

352112

24.09.2016 13:07

Slyšíme poslední sloku Ódy na radost: Rekviem za zbabělost!

„Elita“ žido Chazarská

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

„Elity;“ Chazaři (jméno vzniklo patrně z tureckého slovesa putovat) byli původně kočovným turkotatarským či přesněji řečeno turkicky hovořícím loupeživým kmenem, jenž se přibližně v 6. století dostal do stepních oblastí mezi Černým a Kaspickým mořem.

Chazaři konvertovali k judaismu na počátku 9. století.
To znamená, že od 1. století po Kristu, kdy na území Římské říše zaniklo židovské království, až po vznik státu Izrael (1948) neexistoval na celém světě jiný politický útvar, jehož jediným státním náboženstvím by byl judaismus, než právě Chazarská říše.

Chazaři se stali součástí národů sdružených ve Zlaté Hordě plenící nejen Evropu ve třináctém století.

Z jedné skupiny Chazarů se stali pravoslavní Brodnici hovořící rusky, z nichž se někteří přerodili v jednu z větví legendárních kozáků.

Novodobí Chazaři?

Jsou nám dobře známi; aškenázští židé, bílí židé.

Velká část dnešních evropských židů jsou potomci turkických kmenů, tedy nikoliv Semitů ze Středomoří.

Banksteři, korporátní fašisti, ekonomové. Úzkolebí Chazaři jsou také nalezlí politice, v armádě, u policie, v církvích, v „humanitárních“ organizacích, „mezinárodních“ organizacích, v justici…

352113

28.09.2016 10:47

Obcování

Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Je možné předpokládat, že v průběhu času se budou určující charakteristiky newspeaku stále více prosazovat, že slov bude stále ubývat…(Orwell)

Mravní principy paní Procházkové, které si nepřipouští zásadní souvislosti?
Mravní principy, které mají zapovězeno používat slovo žid?
Mravní principy, které si nepřipouští talmud?

Přítomnost židů na území Čech lze předpokládat již za Římanů.
O židech se zmiňuje Raffelstettenský celní a plavební řád z roku 903 nebo arabsko-židovský kupec a diplomat Ibrahim ibn Jakub v roce 965.

V Čechách židé lichvařili, obchodovali s obilím, předraženou solí (Sůl nad zlato), předraženými látkami, zbraněmi, dobytkem a otroky (otrok je ve výkladu židovské nauky, talmudu, také dobytek).

Fridrich II. vydal roku 1244 rakouským židům zvláštní privilegia. Papež Inocenc IV. (poskok židů, loutka debilizace v neviditelného židovského boha a „mesiáše“ Krista) vydal buly na ochranu židovského obyvatelstva roku 1247.

Přemysl Otakar II., aby nezůstal pozadu v židomilství, zaručil židům roku 1254 ochranu. Židé mohli, tak jako i předtím, půjčovat peníze na zástavu a úrok (což bylo otrokům křesťanským zapovězeno).

Násilí nebo odpor proti židům nebo jejich majetku bylo považováno za poškozování královského majetku a přísně trestáno. Židovské obce měly svobodu náboženského života, svoboda židů pak spočívala v naprosté tupé oddanosti židismu a nařízení rabínů.

Spory křesťanů s židy rozhodoval židovský soudce podle židovského „práva“ – jenom žid je člověk. Prostě - židi si napsali „zákon“ a jejich loutka, král, souhlasně zakýval hlavou.

Slavný Karel IV. nazýval židy služebníky královské komory (servi camerae regiae), roku 1357 potvrdil židovská privilegia vytvořená židy za Přemysla Otakara II.

352202

28.09.2016 10:56

Obcování

Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Co vlastně bylo ono husitství?

Husitské války, lidská jatka, v letech 1419 až 1437 prý oslabili vliv katolické církve (ovládané a vlastněné židy) a královské moci (ovládané židy).

Husité byli katolíky označováni za judaizující sektu. Radikální husité se prý zahleděli do biblického Izraele. Zázrak- židé sympatizovali s husity v jejich boji s katolickou církví (vlastněnou židy) a křižáky (otroky židů).

Rabíni vyjadřovali své sympatie k husitům! Rabím Avigdor Kara v husitství spatřoval mesianistické naděje židismu.

Židé podporovali husity a dodávali jim ideologii i zbraně!!!

Tlampače korporátních židofašistů hlásají;

>„25% lidí důvěřuje proruským konspiračním webům, to je strašné.“

Kolaboranti s korporátním židofašismem a jejich páníčci slintají po davu tupě propagandě oddaných zdebilizovanců, jak v davu očekávajího příchod velikého Vůdce, předem důkladně ohlášeného židy vlastněnými sdělovacími prostředky.

Seznámení se s mocí, lupičstvím, propagandou korporátních židofašistů a s ideologií židismu, je

počátek cesty
– pro všechny, kterým je bližší logika než zábrana „závadného“ myšlení,
paní Procházková.

352203

09.10.2016 12:44

Morálka Václava Havla a jeho rodiny

Kolaboranti zůstávají

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

To jsou zase debility:

>Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.

Demokracie
by měla být vláda lidu,
nikoli korporátních židofašistů!

Pokud vezmu v úvahu, že jenom žid je člověk, tak když nějaká zločinecká banda pošle souvěrce do koncentráku (nebo je vaporizuje i s věžáky), protože se včas nepřesídlili na Blízký východ (do země neviditelným nepoznatelným bohem Židům, nikoli však Chazarům, zaslíbené) a svůj vydělaný či naloupený majetek nepředali korporátním židofašistům, ani tak se nejedná o demokracii, protože o koncentrákách nebo přesídlení se nekonaly volby ani mezi židy, jedinými lidmi (gojimové jsou totiž podle židismu dobytek, nikoli lidé).

Náboženské přesvědčení? To je v místních krajích židismus a jeho otrokářské odnože.

Cizí demokratická mocnost?
Bylo by lépe napsat satankratická nebo korporátně fašistická.

Nejvyšším stupněm poroby je láska k tyranu!

352494

12.11.2016 16:37

Život pod plachtou

Lstí a klamem

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

je důležité pochopit...
je důležité proniknout do základů a příčin tohoto jevu...
je důležité alespoň trochu potlačit zábranu závadného myšlení...

Celý svět trpí lichvářstvím a lupičstvím židů/židochazarů, jejich proradností.
Uvrhli mnoho lidí do stavu bídy, zoufalství.

Starý židovský princip:

dělat zlo a obviňovat ty, proti kterým toto zlo bylo namířeno.

353334

15.11.2016 20:42

Život pod plachtou

její fotka toho příliš neobjasňuje

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Rasistická zrůdička s vymytým mozkem - talmudistickými zvrácenostmi, Židovkou už nebude a do židoChazarky má podobou také daleko. O to pilněji se snaží sloužit židovstvu. Ale ty emoce! Šiřitelce idejí židofašismu ve vášni uniká, že opovrhování jinými má, podle talmudu, lépe skrývat.

Potřebuje další židoVUML…

353391

16.11.2016 23:18

Trumpovo vítězství nebylo ideologické. Bylo brilantní

cesta od války- navýšením výdajů na válku

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Loutka korporátních židochazarských fašistů Hitlary by zase šířila pravdolásku jako loutka černoušek a žid Kerry.

Trump má snad i nějaký vlastní názor,
ale co to jeho žvatlání o finančních závazcích otroků (výdaje 2% z HDP na lidská jatka ve prospěch korporátních fašistů) ve zkázu šířícím spolku NATO?

Místní židofašistické loutky „závazek vůči partnerům v NATO“ hned tlachají ve sdělovacích prostředcích. Žvatlají to ti samí mrzáci, kteří byli pro Hitlary a podporují zahlcení Evropy mloky zdebilizovanými islámem a rájem v Evropě, nájezdníky propašovanými do Evropy poskoky korporátních židofašistů.

K čemu vyšší výdaje na fašismus (lžinázev obranu), pokud by židofašisti odložili své slintání po růstu moci a zdrojů, své slintání po zprivatizování Ruska i s otroky?

353403

17.11.2016 13:00

Odsun Němců po druhé světové válce

Banka - nestvůra - musí mít zisk bez jakékoli přestávky

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>„…neznalost důležitých faktů z dějin…“

A co si světová lidská jatka dát do souvislostí?
Jaká byla úloha židofašistického chucpe chavrusu kolem I.G. Farben?
Vlastnické a dodavatelské vztahy ve velkoobchodu se surovinami, ve zbrojním průmyslu?
Kteří psychopati měli z lidských jatek zásadní zisk- velkododavatelé surovin, letadel, zbraní? Velkopříjemci naloupeného? (příklad, takové vodítko: Kde skončila naprostá většina naloupeného zlata?)

Objednávku na dodávku zbraní a zboží bez stanovení množství a ceny by dobrovolně podepsal leda debil.

...Co nynější lupičské snahy židofašistického chucpe chavrusu o „restituce“?

Čím více zbídačených lidí (a států), tím lépe pro korporátní židochazarské fašisty, bankstery, tím větší je jejich moc?

353416

17.11.2016 13:40

Je na řadě Saudská Arábie?

růst moci banksterů, na obětech psychopatickým fašistům nezáleží

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

> „Roky nepřetržitých kmenových občanských válek…
nejbohatší země na zásobu ropy
…historie Saúdské Arábie sestává z nekonečné řady
občanských a kmenových válek a z politických vražd…
Saúdská Arábie má v amerických investicích (ovládaných židoChazary) a ve Velké Británii (ovládané židoChazary) asi 1,5 bilionu amerických dolarů (tištěných, ovládaných židoChazary). Ve stejné době americký kongres (ovládaných židoChazary) hlasoval pro návrh zákona vyzískat ze Saúdské Arábie 7,5 bilionu $ jako kompenzace za události z roku 2001 (zinscenovaných židoChazary). Saúdská Arábie dnes čelí ve Spojených státech velkému finančnímu riziku.“

Co takhle proniknout do základů a příčin tohoto jevu?
Starý židovský princip; dělat zlo a obviňovat ty, proti kterým toto zlo bylo namířeno.

353419

22.11.2016 03:30

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Snůška blbostí?

Vyskytuje se sdělení o Chamurappiho zákoníku, tam byl nejspíš kořen zvrácenosti Pentateuch/pět knih Mojžíšových/Tora/Starý zákon- což jsou výplody mocensky chorých mozků.

Křesťanství je, podle mě, debilizace otroků- gojimů.
Křesťanství je výplod mocensky posedlých zrůd k ovládání davů otroků- bez nutnosti otroky živit.
Zákazy přirozenosti, příkazy zvrácenosti. Kdo by například chtěl dodržovat debility popsané v evangeliu podle Matoušove, zemře rychle žízní a hladem, protože ten neviditelný nepoznatelný strach budící vševědoucí je prostě výplod mocensky chorých mozků. Vodu a potravu do úst nedodá. Neexistuje.

Islám? Arab Mohamed, manžel Khadidje (Židovky), rabínův žák, byl hlásnou troubou čistě a výhradně židovského podniku.

Plácat do toho ještě Franky? Co takhle přidat navíc cikány, ti přeci kuli hřebíky na ukřižování Jezukrista!

Podle Josefa ben Matouše v přepisu Liona Feuchtwangera (Židovská válka) bylo za Tita (rok sedmdesát tohoto letopočtu) v Římě, v ghettu, sto tisíc Židů. Podle Klimova byli Židé v Římě již o několik století dříve.
Šířili tam se svou „laskavou“ mocenskou evoluční strategií lásku? Ó, nikoli. Šéfovali penězovodům i vojsku - podle své ničivé evoluční strategie.

Židé byli na území dnešního Ruska a jsou tam dodnes. Židé vládnoucí Rusku se nechtějí nechat okrást nebo zlikvidovat - zase v nějakém koncentráku nebo při „nehodách“.

Slintání po růstu je totiž choroba neberoucí ohledy ani na souvěrce v evoluční strategii - vyhubíš pronárody jako klaté (DT 7,2).

Putin je možná mocnější než západosionistické loutky (Merkel, Obama, May, Hollande…), ale že by na něm stálo nebo s ním padlo Rusko? Všichni Židé a židoChazaři se z Ruska do Izraele neodstěhovali.

Klimov, Boží národ: „Tato říše zla (Rusko/CCCP/SSSR), o které tak často mluvil prezident Reagan, byla založena židy, o čemž se prezident Reagan ani slovem nezmínil. O tom se totiž mluvit nesluší. Je to zakázaný námět. Dokonce i pro prezidenta USA.“

353478

23.11.2016 10:00

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Dovolí si doplnit o „laskavá" nařízení z Písma „svatého" (podle mě výplodu židopsychopatů) Nařízení ke šťastnému životu otroků, bez potřeby myslet, starat se..., aby si někteří mohli pootevřít zábranu „závadného" myšlení.
Doplňuji i o evoluční strategii židovstva ze Starého zákona.

Debilizace otroků podle Matouše:

Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe (Mt 6,25). Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?...Váš nebeský Otec přece ví…Hledejte především jeho království…Nedělejte si tedy starost o zítřek. (Mt 6, 31-34)

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. (Mt 5,3)
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. (Mt 5,11)
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích…(Mt 5,12)

ze Starého zákona:

Izraeli…Hospodin, tvůj Bůh, Bůh veliký a vzbuzující bázeň. Hospodin, tvůj Bůh zažene ty pronárody před tebou po znenáhlu. Nemůžeš s nimi rychle skoncovat, aby se proti tobě nerozmohla polní zvěř. Hospodin, tvůj Bůh ti je však předá ochromené velikým zděšením, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá ti do rukou jejich krále a zničíš jejich jméno pod nebem; nikdo se proti tobě nepostaví, dokud je nevyhladíš.“

(Bible: Písmo „svaté," Pátá kniha Mojžíšova, kapitola 7; Dt 7, 1-24)

353512

23.11.2016 10:14

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Člověk by si měl přednostně zajistit základní materiální podmínky života, aby se mohl věnovat přemýšlení o tom, jak tyto podmínky zdokonalovat. Nikoli se nechat debilizovat, potlačovat logiku a kde co přirozeného nahrazovat nařízeními židopsychopatů.

Něco z křesťanství, což je trochu v rozporu s přirozeností.

Debilizace otroků podle Matouše:

„Oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej (Mt 5, 38-42)
Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe (Mt 6,25). Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?...Váš nebeský Otec přece ví…Hledejte především jeho království…Nedělejte si tedy starost o zítřek. (Mt 6, 31-34)“

Židy sepsaná bible sváděná na neviditelného boha Hospodina (Jahve, Alláh), evangelista Matouš

353514

23.11.2016 10:35

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Jenže židovské Desatero, „morální“ kodex, je vzdáleno možnosti volby!

Z úvodu židofašistického desatera;

Nebudeš mít jiného boha mimo mne (Ex 20,3)
Nezobrazíš si boha zpodobením ničeho…
Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin (Jahve, Jehova, JHVH, Alláh), tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení…(Ex 20,5)

A Zlořečení ke všem nařízením, výplodům psychopatů, popsaných v bibli (pro věřící- nařízením neviditelného Boha).

Vzpurné postihne Bůh svými tresty;

„Jestliže mě nebudete poslouchat a nebudete plnit všechny tyto příkazy, jestliže zavrhnete má nařízení a zprotivíte si mé řády, takže nebudete plnit všechny mé příkazy, ale budete porušovat mou smlouvu, pak já vám učiním toto; navštívím vás hrůzou, úbytěmi a zimnicí, pohasnou vám oči a budete plni zoufalství…“(Lv 26,14-16)

„Jestliže mě ani potom nebudete poslouchat, budu vás trestat za vaše hříchy ještě sedmkrát víc…sedmkrát víc…sedmkrát víc (snůška stupňujících výhružek, židofašismus, až po největší zrůdnost proti přirozenosti)…Budete jíst maso svých synů, budete jíst maso svých dcer.“ ( Lv 26,29)

(židofašistická příručka zvaná Bible s podtitulem Písmo „svaté“, Třetí kniha Mojžíšova)

Četli jste slovo boží, nebo výplod mocensky chorých židopsychopatů, kteří prosazovali a jejich následovníci dodnes prosazují, své slintání po růstu moci i nejzrůdnějšími způsoby.:puke

353516

24.11.2016 12:08

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Nevíte naprosto nic…tuctové vyčteninky, co s pravým věděním nemají nic společného. …A zbytečně také i dýcháte…

Skvěle, žide!

Co je naprosto nic?

Drzé pozorování, že v parlamentech Evropy, ve vládách v Evropě, v EU komisi vládnou zhoubně přátelé Izrahele a židoUSSA? Že židismem infikované „elity“ provozují zvrácenosti proti přirozenosti, účastní se zlodějen a zadlužování států (státy dluží židobanksterům)?

Že židovstvo zločinně importuje do Evropy nájezdníky s vymytými mozky židoislámem, s „pravým věděním“ v tupou oddanost židobohu Alláhu – že vůli židoboha Alláha přednáší židovstvem zaměstnaní imámové?

Že „západní“ (evropsko-USSA-Izrahel) židovstvo provozuje sankce proti Rusku, štve proti Rusku, kde jsou, aby se to nepletlo, u moci také židé- jenže ti se nehodlají nechat okrást a zotročit Rothschildy, Rockefellery, Morgany a dalšími „západními“ vyznavači genocidní židovské mocenské strategie?

Že „západní“ (USSA-Izrahel) židovstvo provozuje lidská jatka v Sýrii pod falešnou vlajkou židolži Islámský stát?

Co je pravé vědění?

Oddanost židodebilizaci a židopropagandě?

„„Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby boží vyvolené přivedl k víře v a k poznání PRAVDY našeho náboženství, aby měli naději ve věčný život, jejž slíbil PRAVDOMLUVNÝ Bůh …(Tt 1,1)

OTROCI ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají…jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha. (Tt 2,9)
Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají.“ (Tt 3,1)
(debilizace otroků, pastorální epištoly, List Titovi)

Učení PRAVÉ, talmudistické:

Abarbanel učí, že cizí žena, která není dcerou israelskou, že jest hovadem.
(talmud, Mar. h. par. tavo.)

Bůh stvořil nežidy (gojimy) v postavě lidské ke cti židům, neboť nebyli oni stvořeni než ve dne i v noci sloužiti židům a nepřestali jim sloužiti. Není to však slušné pro prince (žida), aby ho obsluhovalo zvíře v podobě zvířecí, jest však slušným zvíře v podobě lidské. (talmud, Midrasch Talpioth st. 255 (Varšava1855). ― Schul. ar. J. d. 377. 1.)

353552

26.11.2016 18:42

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Vzorem „pravého poznání“ je u některých židů Abram/Abraham, podvodník, lhář a pasák své manželky?

„Ze stromu poznání zlého a dobrého však nejez. V den kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“ (Gn 2,17)

Vyžadována je tupá poslušnost, židovstvo/izraelstvo poslouchá loutky korporátních fašistů- rabíny, politiky, „státní“ úředníky...
Křesťanství i islám jsou otrokářské debilizace spravované židovstvem/izraelstvem.

Evoluční strategie židovstva (izraelstva/ssvětoobčanstva);

„Slyš Izraeli, … přejdeš Jordán, aby sis podrobil pronárody (Dt 9,1)
…Hospodin (Jehova, JHVH, Jahve, Alláh), tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi, nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za dceru někoho z nich a jeho dceru nevezmeš pro svého syna. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by vás vyhladil. Proto s nimi naložíte takto: jejich oltáře rozboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly pokácíte, jejich tesané sochy spálíte. Jsi přece svatý lid Hospodina (Jehova, JHVH, Jahve, Alláh), svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh vyplodil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.“ (Dt 7,2-6)
…vyžene Hospodin před vámi všechny tyto pronárody, takže si podrobíte národy větší a zdatnější, než jste vy.
Každé místo, na něž vaše noha šlápne, bude vaše (Dt 11,23)
…Nikdo se proti vám nepostaví, Hospodin, váš Bůh, uvalí strach a bázeň před vámi na celou zemi, kde stanete, jak s vámi mluvil.“ (Dt 11,25)

(Hospodin „s vámi mluvil“ z jícnu sopky skrze jediného židovyslance Mojžíše, který měl gigantickou paměť)

K židovské cestě mezi pronárody

Židovstvo vyhnala ze „země zaslíbené“ židovská vrchnost s pomocí Římanů v prvním století tohoto letopočtu (i přes potoky krve Izraelitů/Židů, kteří včas nepochopili, že odpor proti „božím“ nařízením způsobí „boží“ trest - nebyli ochotni se včas vydat na „správnou“ cestu za podmaněním a vyhubením pronárodů).
Židovská vrchnost ovládala armádu a penězovody Římanů, Vespasiána i Tita.

„Kdo moc propůjčuje,“ odpověděl kněz první řady z Jeruzaléma doktor Josef ben Matouš, „je větší než ten, kdo sám moc má. Ten, kdo jiného činí králem je větší než král.“ (Lion Feuchtwanger; Židovská válka)

Židovstvo se vydalo do světa plnit přikázání: „…přejdeš Jordán, aby sis podrobil pronárody“ (Dt 9,1).
Se slintáním po konečném řešení;
„Hospodin (Jehova, JHVH, Jahve, Alláh), tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil (pronárody/nežidy/neobřezance/gojimy). Vyhubíš je jako klaté…“

353646

26.11.2016 18:47

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Jenže cestou za svou evoluční mocenskou strategií se židovstvo (izraelstvo/světoobčanstvo) dopustilo porušení několika zásadních nařízení jejich údajného boha Hospodina/Jahveho; spříznilo se s mnoha králi, vládci, s cizinci a cizinkami.

A teď to podstatné, seznámilo se svou mocenskou vyvražďovací strategií ničivé Chazary.
Židovstvo vyučilo podle tory (Starého zákona) a talmudu loupeživé Chazary ještě větším zrůdnostem, než jakých byli Chazaři schopni do osmého století tohoto letopočtu bez znalosti židofašistických/židomafiánských zrůdností, evoluční strategie židovstva.

Protože Chazaři měli a mají vyšší IQ než Židé, ovládají nejen gojimy, ale i Židy.
Kde je neviditelný, vševědoucí, strach vzbuzující židobůh?
Jak mohl Hospodin (Jahve, Alláh) dopustit porušení Jeho smlouvy s vyslancem židovstva Mojžíšem- majitelem to geniální paměti nařízení: „…neuzavřeš s nimi (s neŽidy/gojimy/Chazary) smlouvu a nesmiluješ se nad nimi, nespřízníš se s nimi…“ (Dt 7,2-3) ?

Za hrubé porušení smlouvy, vlastně za nedodržení jakéhokoli nařízení Hospodina (Jahve, Alláh) je přece v židofašistické/židomafiánské příručce vyhrožováno:
„Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by vás vyhladil.“ (Dt 7,4) nebo „Jestliže mě nebudete poslouchat a nebudete plnit všechny tyto příkazy, jestliže zavrhnete má nařízení a zprotivíte si mé řády, takže nebudete plnit všechny mé příkazy, ale budete porušovat mou smlouvu, pak já vám učiním toto; navštívím vás hrůzou, úbytěmi a zimnicí, pohasnou vám oči a budete plni zoufalství…“ (Lv 26,14-16).
Další výhrůžky „Jestliže mě ani potom nebudete poslouchat, budu vás trestat za vaše hříchy ještě sedmkrát víc…sedmkrát víc…sedmkrát víc…,“

A zvrácenost zvráceností:

„Jestliže mě (židoboha Hospodina) ani potom nebudete poslouchat…Budete jíst maso svých synů, budete jíst maso svých dcer.( Lv 26,29)

Základem vztahu žida k Hospodinovi je STRACH.

Židobůh zase trestal neposlušné vyvolené v první polovině dvacátého století?
Berlínský rabín dr. Joachim Prinz (později prezident Amerického židovského kongresu a předseda Konference předsedů hlavních amerických židovských organizací) nabádal k bezprostřední masové migraci Židů do Palestiny. Jak napsal žid Joachim Prinz ve svém „díle“ Wir Juden, tisíciletá cesta židovstva byla ohrožena (dodávám- cesta za podmaněním a vyhubením pronárodů jako klatých).
Zajímavé na celé záležitosti je, že i neposlušní židé, kteří včas nevyslyšeli „nápovědu“ k opuštění svých domovů a majetků (započatou už koncem devatenáctého století a vrcholící ve třicátých letech dvacátého v Německu - sionismus), a kteří měli pro ssvětové židovstvo dostatečnou hodnotu, obdrželi víza do Anglie, USSA…, někteří se mohli vykoupit, jiní vylhat a sloužit fašismu (Milch)

353647

26.11.2016 18:50

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Adolf Hitler byl vyhlášen židoamerickým časopisem osobností roku 1938, protože prý „silný vůdce.“ Zfetovaná zdebilizovaná loutka je u židovstva „silný vůdce.“

Podle rabína Karola Sidona byl holokaust důkazem existence boha.
Problém Sidonova tvrzení ovšem spočívá v činnosti společnosti I.G. Farben (Rockefeller, Warburg a další židochazarští ssvětoobčané), která se jaksi významně podílela nejen na tragické hospodářské situaci Německa v po první světové válce (mnohé banky v Německu i ve Francii ovládali a ovládají Rothschildi), ale i na přípravě a organizaci druhé světové války.

U ubytovacího zařízení s vývěsním štítem „Práce osvobozuje“ v Osvětimi byla fabrika I.G. Farben.
Mnoho „humanitárních vědců – i lékařů“ Říše, i těch působících v koncentrácích, bylo po druhé světové válce za zásluhy zaměstnáno v „demokratických“ Spojených státech amerických.
Mnoho zlata ukradeného židům skončilo v „neutrálním“ Švýcarsku, povětšinou v bankách ovládanými židoChazary.

Účet za druhá světová lidská jatka provozovaná židoChazary (posvěcená na počátku zástupcem židoboha na Zemi- papežem církeve svaté římskokatolické, poskokem židovstva), Gott mit uns - 60 miliónů mrtvých!!!

A od té doby - nespočet „humanitárních“ bombardování, dvě stě válečných konfliktů, dvatisíce zkoušek jaderných výbuchů- jakoby těm židochazarským psychopatům nestačily ničivé následky jaderných bomb použitých židoUSSA v Japonsku 6. 8. 1945.

Pořád se „západní“ fanatičtí korporátní židofašiti, budou navážet do Ruska (ovládaného také židy)? Myslí si snad ti fanatičtí militantní magoři, že přežijí jadernou válku v tunelech ve Švýcarsku nebo v tom nově postaveném věžáku s dvoumetrovými železobetonovými stěnami a sedmi podzemními podlažími na Manhattanu?
Nebo snad, že židoRusy oblbnou a oni jim odevzdají své jaderné zbraně a v Rusku pak nechají „humanitárně“ působit „demokracii“ konečného řešení existence pronárodů?

Kéž by si alespoň některé židovské a židochazarské ovce uvědomily, jaké po moci a zdrojích slintající zrůdy i jim ve skutečnosti vládnou.

353648

04.12.2016 13:46

EU odhlasovala, že si občané budou financovat výplach mozku ze svého

neviditelný bůh - Rothschildi, Rockefeller a jejich poskok Soros

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>„…západních vůdců, jako amerického prezidenta Baracka Obamy a německé kancléřky Angely Merkel, že „podvodné zprávy“ podkopávají západní demokracii…“

Prolhaná propaganda je už v samotném sdělení, že loutky korporátního židofašismu Obama a Merkel jsou vůdci.
Obama a Merkel jsou asi takoví vůdci jako Čingischán, Napoleon nebo Hitler – projevy jim napíše talmudista, pak nastoupí učitel přednesu prolhané židovské propagandy.

Dvě třetiny importovaných vyznavačů židoAlláha je pro násilné prosazování (žido) islámu v Evropě.

Přivandrovalci se kvůli štědrým „nárokovým“ dávkám v naprosté většině do práce nehrnou. Dávky přivandrovalcům jsou vypláceny ke škodě obyvatel Evropy. Podle mě naprostá většina z mloků není na volném pracovním trhu zaměstnatelná.
Zoufalci s vymytými mozky islámem a rájem jsou pak snadno zneužitelní k velkým židofašistickým plánům – a konečnému řešení; vyhubení pronárodů jako klatých.

Židovská strategie konečného řešení existence pronárodů je sepsána v bibli/tóře a talmudu.

„(žido)Politický jazyk… je určen k tomu, aby lži vyznívaly jako pravda a vražda jako úctyhodný čin, a aby čistému vzduchu daly zdání pevnosti.“ – George Orwell

George Orwell o moci židofašistických psychopatů:
„Skutečná moc, moc… nad lidmi. Jak uplatní člověk (duševní mrzák) svou moc nad druhým, Winstone?.
… Tím, že ho přinutím trpět. Poslušnost nestačí. Pokud netrpí, jak si můžeš být jistý, že podléhá tvé vůli a ne své vlastní? Moc spočívá v tom, že člověk (duševní mrzák) způsobí druhému bolest a ponížení.
Moc spočívá v tom, že se lidské vědomí roztrhá na kusy a zase složí do nových tvarů, podle toho, jak si usmyslíme…Svět strachu, zrady, útrap, svět, v němž týrá jeden druhého…
Pokrok v našem světě bude pokrok směrem k větší bolesti…V našem světě nebudou žádné city kromě strachu, zloby…sebepokoření. Už teď potíráme návyky, myšlení, které přežívají z doby před Revolucí. Přeťali jsme spojení mezi dítětem a rodiči…Už dnes se nikdo neodváží důvěřovat manželce, dítěti anebo příteli.
V budoucnosti … Děti budou matkám
odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím. Pohlavní pud bude
vykořeněn. Plození bude každoroční formalita jako obnovení přídělových
poukázek. Zrušíme orgasmus. Naši neurologové už na tom pracují. Nebude věrnost
kromě věrnosti Straně (židoAlláhu). Nebude láska kromě lásky k Velkému bratru.
Až budeme všemocní… Nebude zvědavost ani radost ze života. Všechny
ostatní požitky budou zničeny. Ale vždy - na to nezapomínej, Winstone - vždy tu
bude opojení mocí, které bude neustále sílit a bude stále rafinovanější.
(George Orwell, 1984)

353840

08.12.2016 08:14

El Comandante

psychopatický žid Castro

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Revoluce = lupičství s úmyslem následné „privatizace“ v zájmu banksterů, korporátních fašistů.

Klimov, Boží národ;

„K vyřešení problému jak pro žida, tak i pro nežida, je nutno jej dobře pochopit. Teprv v tom případě bude možné pomoci židům a dát možnost svobodněji dýchat vystrašeným židům.

Co nejvíc komplikuje řešení, je fakt, že v současnosti jako ještě nikdy v historii lidstva, tato otázka se nachází pod co nejpřísnějším zákazem po celém světě.

Zde se vše upírá ke slovu "degenerace". Toto slovo do dnešního dne je zakázáno jak na západě, tak i na východě.

Abychom pochopili podstatu tohoto problému, co nejvíc se přidržíme teorie běžícího pásu. Bůh (u ateistů Příroda) jakoby pracoval na principu montážní linky historie, kde všechno blaho, jak materiální, tak duchovní, se distribuje popořadě.

A na konci běžícího pásu stoji gigantický degenerativní mlýnek na maso. A do tohoto mlýnku spadávají především nešťastní židé.

Pokračujme v studii Šmakovovy knihy "Svoboda i evrei" [svoboda a židé]. Jádro knihy tvoří tvrzení tří profesorů-psychiatrů.

Profesor Sikorskij píše přímo: revoluční psychóza. To znamená, že revoluce je spjatá s psychickým onemocněním. Totéž potvrzují, nezávisle jeden na druhém, profesor Rybakov a profesor Kovalevskij. [str. 361-2]

O vzájemné závislosti revoluční aktivity na psychických nemocech se mluví na mnoha místech této knihy. [273,302,449-450]

Šmakov se vícekrát dotýká tohoto problému, ale bohužel žádný vývod neudává, i když vývod se nabízí sám od sebe.

Tak proč byla tak veliká účast židů v revolucích?

V té době už vyšla kniha prof. Lombrosa "Genialnost i pomešatělstvo", kde napsal rovnou, že u židů je mnoho vzdělaných a talentovaných lidí, ale statisticky i choromyslných je u nich 6x více, než u nežidů.

Ale v Německu mezi židy jich bylo 8x víc.

- Grigoriji Petroviči, existuje oficiální názor, že židé lezou do všech revolucí, neboť jsou jedním z nejutěsňovanějších národů a proto vstupují do boje za rovnoprávnost, bratrství a svobodu pro všechny národy.

Jenomže to vše je lež, ospravedlnění pro žida. Opakuji, tak jako opilce přitahuje vodka, tak žida přitahují revoluce.

Všichni tří známí profesoři psychiatrie jednohlasně tvrdí, že revoluce a psychické choroby jsou těsně svázány. Vidíte, jejich vývod mohl by mnohé vysvětlit světu, jen kdyby svět byl hotov je slyšet...“

353946

14.12.2016 00:16

Kdo je za černou listinou PropOrNot u zpravodajských stránek?

antisemitismus, antijudaismus, povinný holokaust - židy formulovaný, proruská propaganda...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Podle Source Watch je Legatum Institute „pravičáckým mozkovým trustem prosazujícím 'volný trh, otevřenou mysl a svobodné lidi'“. Source Watch dodává, že Legatum Institute „je projekt vytvořený a financovaný Legatum Group, soukromou investiční skupinou sídlící v Dubaji“


„Kdo nám vládne, zjistíme podle toho, koho nesmíme kritizovat.“
Voltaire

Svobodný člověk by si mohl myslet cokoli, kdyby svoboda nebyla otroctví.

Co je proruská propaganda? Ve skutečnosti cokoli, co vadí židofašistům, co není podle jejich mrzácké propagandy! A nelze se jim divit. Židofašisté mají tak vymyté mozky svou zločineckou mocenskou strategií – podmanění si pronárodů a vyhubení pronárodů jako klatých, že musí neustále skučet, dokud nebudou absolutními pány. (Pak ale budou skučet zas, protože bude nějaký žid méně ortodoxní…a nastane slintání se s odpadlíkem vypořádat)

Z židofašistické literatury;

Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život (Př 13,3)
Dům svévolníků bude vyhlazen (Př 14,11)
Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti. (Př 14,27)


„Kdekoli se Hebrejci (a židoChazaři) usadí, musí se stát pány, a dokud nemají absolutní moc, musejí se považovat za vyhnance a zajatce. A i když se jim podaří národům vládnout, přesto pokud neovládají všechny, nesmějí přestat volat: Jaká to trýzeň! Jak nedůstojné!“ (Babylonský Talmud, traktát Sanhedrin, fol. 104 sl. 1).

354111

16.12.2016 14:30

Skutečný příběh skutečné nemocnice a masakru v Aleppu

Byla to velká a hezká nemocnice

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Uchovejme si v paměti co fanatičtí SSamovyvolení psychopati,
po růstu moci a zdrojů neustále slintající, dovedou zničit!!!

Jak vraždí pod falešnou vlajkou se zneužitím zdebilizovaných žoldáků, gojimů!!!

Za viníky označí oběti!!!

A hrnou mrzácké lži v jimi ovládaných sdělovacích prostředcích od Izraele, USSA…až do Čech.

...

(Izraeli) „… začnu sesílat strach a hrůzu na všechny národy, žijící pod nebem, aby se polekaly, jak jen zaslechnou tvoje jméno.” (5. Mojžíš 2,25.)

354142

20.12.2016 15:57

Kdo naplánoval teroristickou operaci v Palmýře?

Vůle strach vzbuzujícího boha?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>„Ke konci listopadu byly do města tajně navezeny stovky ozbrojených narušitelů, kteří pak ve smluvenou hodinu ze zálohy přepadali syrské jednotky.“

Záškodníci judaističtí byli činní i za nájezdů Hunů, křižáckých šiřitelů „vůle boží“, loupení tatarských hord, plenění Švédů, Napoleonů, i za obou světových válek.

V rámci multikulturního „obohacení“ a „pomoci“ migrantům záškodníci judaističtí propašovali do Evropy statisíce potenciálních šiřitelů vůle Alláha (neviditelného a nepoznatelného židovského boha).

354229

21.12.2016 14:38

Alternativní média by se měla připravit na to, že se stanou cílem skrytých kybernetických útoků

Judaismus a korporátní fašismus

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Skutečnost;

„Dnes dáváme jasně najevo, že čeho je dost, toho je příliš. USA nebudou nadále nečinně přihlížet svobodnému šíření poznatků . S touto hrozbou se vypořádáme bez servítek. S pomocí tohoto zákona zatočíme s pravdou namířenou proti našim spojencům a našim zájmům.“

Následujícího dne CIA došla k závěru, že si je více než jistá, že pravda je pro kryptofašismus kriticky nebezpečná.

354262

22.12.2016 19:23

Pár počátečních úvah k vraždě ruského velvyslance v Turecku

Zfanatizovaný žoldák zabit!

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Příspěvek zrušen. Článek není o židech.
Poslední varování autorovi před trvalým zablokováním.
Editor

354288

07.01.2017 15:39

Rasismus? Hm...

Povinná snášenlivost k potlačování základního instinktu

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

rabbi= můj mistře

rabovat= loupit majetek, plenit, drancovat, vykořisťovat, bezohledně těžit z někoho či z něčeho

rasismus= zdůrazňování nadřazenosti nebo podřadnosti určité rasy, pronásledování až likvidování „méněcenné“ rasy

354719

25.02.2017 01:43

Obludná mystifikace dějin: Mongolské impérium a tatarské jho na Rusi

Kdo ovládá krále, je větší než král. Lion Feuchtwanger

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Mám pocit, že Tatarská pohroma byla asi tak tatarská (tartarská) jako Arabské jaro nebo Islámský stát byl stvořen neviditelným Alláhem, kterému patří celý svět.

Matej Vojtáš (Tatarská pohroma) psal něco o kereitech. Pokud si něco říkalo Zlatá horda nebo Modrá horda a pustošilo, drancovalo a znásilňovalo na rozsáhlých územích, pak je vhodné na oněch zpustošených územích hledat synagogy.

356022

25.02.2017 11:28

Trump a finančníci

Mocný Obama nebo Trump, jo a Hitlera poslouchali banksteři a velkoprůmyslníci

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

> …byla světová elita jednotná, zdrojů bylo dost pro všechny.

Pro bankstery není zdrojů nikdy dost.

„Banka – nestvůra – musí mít zisk bez jakékoliv přestávky. Jakmile nestvůra přestane růst, zemře. Je už taková, že nikdy nemůže zůstat stejně velká – musí pořád růst.“ (Steinbeck, Hrozny hněvu)

Zrůdy neustále slintají po růstu.
Pokud někdo provozuje rabování, těžko bude jednotný s jiným kořistníkem (stejného fašistického vyznání, neustále chorobně slintajícího po růstu zdrojů a moci).
Korporátní paranoidní psychopati pohrdají nejen gojimy.

356030

25.02.2017 20:50

Obludná mystifikace dějin: Mongolské impérium a tatarské jho na Rusi

RE: Falesna historie je horsi nez zadna historie

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Slovane zili v KOMUNISTICKÝCH kmenech, nestatni zrizeni bez dani, bez roboty, bez pevne vlady... Tyto komunisticke kmeny (komuny) nikdy nevyvinuly zadne pismo nebo kulturni nadstavbu, ktera by je prevysovala, a ani nemely zadne podstatne vojsko -- protoze na tohle vsechno je potreba organizovany stat a DANĚ


Zřízení bez daní (výpalného) a paranoidních vůdčích psychopatů byla podobně slabá jako pravda a láska proti proradnosti a násilí.

Kulturní nadstavba pohrdání, fašismu, evoluční genocidní strategie je velkým přínosem pro lidstvo.

Jedině paranoidní psychopati nás mohou dotlačit až k vysoce kulturnímu zřízení trýznění, strachu a nedůvěry.
Je zapotřebí býti v neustálém růstu „kultury“, v tréninku, v podezřívání, v trýznění, ve válce.

„… O.Brien pokračoval:
„A zapamatuj si… Vždycky bude nějaká tvář, po které se bude šlapat.
Vždycky bude nějaký kacíř, nepřítel společnosti, kterého znovu porazíme a ponížíme. Špionáž, zrada, zatýkání, mučení, popravy, likvidace … Bude to svět hrůzy…Čím bude Strana mocnější, tím méně bude tolerantní: čím slabší je opozice, tím tužší je despotismus.

Moc spočívá v tom, že se lidské vědomí roztrhá na kusy a zase složí do nových tvarů, podle toho, jak si usmyslíme…Svět strachu, zrady, útrap, svět, v němž týrá jeden druhého…
Pokrok v našem světě bude pokrok směrem k větší bolesti…V našem světě nebudou žádné city kromě strachu, zloby…sebepokoření.“
VÁLKA JE MÍR
SVOBODA JE OTROCTVÍ
NEVĚDOMOST JE SÍLA

(Orwell, 1984)

Tatarská pohroma, tatarské hordy;

Šíření strachu vyprávěním zrůdností předcházelo i „tatarským“ nájezdníkům.
Kdo šířil strach mezi domorodci na ohrožených územích?
Kdo znal místní poměry a pohrdal gojimy?
Která banda velela zdebilizovaným tupě poslušným žoldákům?
Proč papež, loutka genocidních světobčanů, neposlal vojska na ochranu křesťanstvím zdebilizovaných gojimů, otroků?

356062

26.02.2017 13:38

Ztraceni v ghettu

jádro v ghettu

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Katastrofální model mezilidských vztahů

utrpení milionů lidí

Průměrný Angličan dnes sleduje obrazovku sedmadvacet hodin týdně
...neschopnosti to vyjádřit, či z nepochopení

…největší duchové Ameriky tu byli zastoupeni, podle názoru Guardianu, rapovými zpěváky… vzájemného vraždění mezi rapery …a aby tak vylepšili „image“ rapu. Článek doprovázely fotografie těchto duševních gigantů, aby ti, kdo dosud netuší, že texty rapových písní obhajují brutální a zároveň idiotské postoje...

...přijímají pasivně, jako narkomani snažící se dosáhnout štěstí...

neuhasitelná žízeň Angličanů po zábavě v sobotu večer v centru …Dožít se sobotní noci je vrcholem ambic většiny anglické mládeže…radovánkami sobotní noci, kdy se centrum promění v Sodomu a Gomoru nějakého kýčovitého filmu,
s pachem rychlého občerstvení (smaženého a mastného), zvětralého alkoholu a zvratky. Mladíci - především ti s vyholenými lebkami a železářstvím v nosech a v obočích si zuřivě měří svět, jako by na ně měl náhle někdo zaútočit
Dokonce i některé dívky vypadají agresivně. Dvě, které mě míjely na ulici, výmluvně probíraly své soupeření o Darrenovu náklonnost.
„Ty po něm jedeš,“ zavrčela první.
„Hovno po něm jedu,“ odpálila ji druhá.
„Kurva že jo.“
Na parketu se velká kypějící masa lidí pohybuje jako larvy v plechovce. U tak velkého počtu lidí namačkaných na tak malém prostoru je vlastně pozoruhodné, že mezi nimi neexistuje žádný sociální kontakt. Většina párů si dokonce ani nehledí do očí, ostatně kvůli hluku je verbální komunikace zcela vyloučena. Solipsisticky soustředění, tančí jakoby každý ve svém vlastním izolovaném světě…

…dívka v krátkých pastelových saténových kalhotách s tlustýma nohama… Je opilá a zvrací…Zvratky budou do rána odstraněny; člověk je hrdý na to, že platí daně.

Někteří rádoby pasažéři jsou natolik opilí, že nedokážou rozpoznat, kterým směrem vlastně jedou taxíky, které si sami objednali…
V sobotu v noci pracují jen taxikáři, kteří jsou v beznadějné finanční situaci…

V pondělí ráno jsem opět zpátky u nás na oddělení. Na prvním lůžku sedí osmnáctiletá dívka … s vytřeštěnýma očima civí do prostoru. Má vysoký krevní tlak, příliš rychlý puls, rozšířené panenky. Když s ní mluvím, neslyší mě nebo alespoň nereaguje. Zkouším tři jednoduché otázky, pak se naklání dopředu a křičí: „Pomoc!“ a znovu se sesouvá do polštářů, vyčerpána a vystrašena.
V sobotu večer byla v XL klubu, tančírně velikosti stodoly, kde všichni berou extázi - metylen- dioxymetamfetamin … a dostávají se do transu. Z tohoto klubu máme pravidelný příliv pacientů; přednedávnem byl jeden už mrtvý

356103

26.02.2017 13:41

Ztraceni v ghettu

jádro v ghettu 2.

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Katastrofální model mezilidských vztahů

utrpení milionů lidí

Průměrný Angličan dnes sleduje obrazovku sedmadvacet hodin týdně
neschopnosti to vyjádřit, či z nepochopení
...

V jiném křídle nemocnice leží šestnáctileté děvče, které se předávkovalo, neboť chtělo donutit místní úřady, aby mu přidělily byt. Takové byty jsou přidělovány potřebným a bezbranným, a kdo může být potřebnější než mladá dívka, která se pokusila o sebevraždu? Nenávidí svou matku, protože se celou dobu jen hádají…
módní heroin
...chápat veškeré příčiny tragického stavu
…..
Počítačové hry s 85% násilí. Filmy, tvořené převážně světoobčany, osahující hojně násilí, mánií a zvráceností. Zprávy v TV s „humanitárním“ bombardováním, násilným hájením „demokracie“ na cizích územích a jiné zrůdnosti.
Kdo chce chápat příčiny, ať si přečte Pátou knihu Mojžíšovu, tam je evoluční strategie samovyvolenců popsána… „…vyhubíš pronárody jako klaté…“
Kdo by toužil po vědeckém zpracování, může si stáhnout; Tabu v sociálních vědách, Petr Bakalář.

Nebo si pročíst Orwella: „…Takový svět připravujeme, Winstone… pořád dokola: nekonečné dráždění nervů …
vybudovat civilizaci na strachu, nenávisti a krutosti.“


Světoobčané (Chazaři a nejmenovatelní), jež mají touto (nejmenovatelnou) zločineckou ideologií vymyté mozky, ovládají hromadné sdělovací prostředky, banky, obchod s komoditami, zbrojařský průmysl, velkoprůmysl, obchodní řetězce, obchod s alkoholem i s drogami. Taktéž parlamenty, sankce proti neposlušným, multikulturní obohacení, korporátní smlouvu CETA, školství…

356104

28.02.2017 12:46

Ztraceni v ghettu

nebo úsměv, jednají podle zažitých zvráceností;

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Jeden producent televize BBC mi nedávno nastínil, jak takové liberální zapírání může probíhat. Jeho kolegové, sdělil mi, ho považují za nekonformního, za rytíře bojujícího s větrnými mlýny a možná téměř za blázna. A jak že se projevuje to jeho bláznovství? Chtěl, aby BBC natočila nepřikrášlené dokumenty o životě ve spodní třetině společnosti, o masové (a vzrůstající) negramotnosti, o masovém (a narůstajícím) nemanželském původu dětí, o rodinách s jediným rodičem, o masovém (a narůstajícím) chuligánství, násilí, bezpráví, narkomanii, závislosti na sociálních dávkách a beznaději. Chtěl, aby si lidé uvědomili, co se u nich za rohem vlastně odehrává. Doufal, že upozorní na devastující účinky fragmentace, lépe řečeno, atomizace rodiny, již liberální legislativa, sociální inženýrství a neblahé změny v kulturním vnímání od konce 50. let 20. století tak silně podporují.
Jeho nadřízení v BBC přivítali jeho návrhy blahosklonně. Nejprve ovšem popřeli fakta. Když přišel s nevyvratitelnými důkazy o existenci zmíněných jevů, obvinili ho
z amorálního šíření paniky.
[mrknutí jedním okem]

356175

07.03.2017 00:05

K jednomu skrytému „detailu“

Pane Habře, požívaj … a dostupné informace

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

„…povýšenost, totiž přesvědčení, že někteří lidé nedosahují zcela úrovně člověka…“

Doktor Dalrymple usiluje o …osvětlení zrůdného stavu způsobeného deprivanty nejmenovatelného zločineckého rasistického (genocidního) vyznání.
Politologové a sociologové…obvykle stejného fašistického vyznání (vymytí mozku). Jenom vyvolenci (nejmenovatelní a Chazaři) jsou lidé. Gojimové jsou toliko dobytek v podobě lidské stvořen k tomu, aby dnem i nocí sloužil jim, dokud ...

Dalrymple Theodore: Ztraceni v ghettu Life at the Bottom
„…Představa, že člověk není konatel, ale jen bezmocná oběť okolností či nějakých rozsáhlých okultních sociologických či ekonomických sil nepřichází sama od sebe jako nevyhnutelný průvodní jev zkušenosti. Naopak, teprve za extrémních okolností člověk přijímá bezmoc…
Opačnou představu však donekonečna propagují intelektuálové a vzdělanci (nejmenovatelného zločineckého vyznání), kteří ji samozřejmě nevztahují na sebe, ale jen na ty druhé (gojimy). V tom hraje značnou roli povýšenost (pohrdání), totiž přesvědčení, že někteří lidé nedosahují zcela úrovně člověka (pohrdání, víra pocházející ze „svaté“ nauky, tory a talmudu).
Typickým příkladem popření osobního vlivu je například pojmový rozsah termínu „závislost“

Talmud,
Yebamoth 98a : Všechny gojské děti jsou zvířata.

Midrasch Talpioth 225: „Gojimové byli stvořeni, aby sloužili (nejmenovatelným) jako otroci.“

Orach Chaiim 57, 6a: „Gojimům je třeba se vyhýbat jako všemu nečistému, například jako neštovicím, vepřům a lejnu.“

Kethuboth 3b: „Soužití gojimů je jako soužití oslů.“

: „Sémě gojima je rov no semeni dobytčímu.” (Traktát Jebamoth fol. 94, col. 2.)
Zohar II, 4b: „Porodnost gojimů musí být masivně potlačována.“

Babha Kama 113a: „Každému (pejzatému) je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil gojovi zkázu.“

356324

13.03.2017 20:11

Teplická Arabie

Zrůdnost "někdo" nahradí zrůdností a kolektivní vinou?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

> …každého i na posledním stupínku vlády doživotně odpovědného za jakýkoli prodělek…3= Je nutno udělat odsdola nahoru každého i na posledním stupínku vlády doživotně odpovědného za jakýkoli prodělek nebo krádež, a v případě zjištění z něj udělat okamžitě a natrvalo bezdomovce, v případě nesloventnosti jeho, rodiny i známých klidně třeba prodat jejich orgány.

Vámi popsaným fašistickým způsobem lze zlikvidovat kohokoli kdykoli zvoleného i s jeho rodinou. Nejmenovatelní odborníci mají za tisíciletí natrénováno!

Vaše nápady mně připadají podobně zrůdné jako genocidní ideologie nejmenovatelných psychopatů.
Shalom

356453

13.03.2017 22:03

Teplická Arabie

Ano, hledejte scénáristy, ale nejmenujte jejich vyznání

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

> svých poskoků v politice, médiích, tajných službách, neziskovkách...

Evoluční strategie „svaté“ sekty
Roku 1095 předci psychopatů nejmenovatelného genocidního rasistického vyznání, s využitím loutky zvané papež a několika set kolaborantů, zblbli zneužitím davové debility několik set tisíc věřících křesťanského otrokářského zlořádu v Evropě.
Majetní s nejmenovatelnými penězoměnci směnili nemovitosti nebo užitečné předměty za předražené brnění, meče a vybavení na cestu. Otroci, poddaní rytířů a zbrojnošů, byli papežem osvobozeni z nevolnictví za účast na osvobození „Božího“ hrobu ve „Svaté“ zemi.
Roku 1096 se davy vydaly na strastiplnou cestu do neznámých končin s úmyslem vraždit jakési jim neznámé Saracény. „Bůh to chce.“ Vydali se na cestu za veškeré své zdroje. Stali se bezdomovci, jen proto, že jim nejmenovatelní psychopati skrze loutku papeže a další kolaboranty nalhali původ jejich těžkostí. A jednoduché řešení. Osvobodit „Boží“ hrob ve „Svaté“ zemi od „nevěřících psů“- Saracénů.

Křižácké vraždění a drancování se „svatým“ penězoměncům natolik zalíbilo, že ho ještě několikrát zopakovali.

Ve druhé světové válce byli banksteři a jejich zbrojařské koncerny samozřejmě obětí vůle jednoho bezdomovce. Zbraně vyráběli pod nátlakem – onoho nemocného zfetovaného bezdomovce. Objednávku bez určení ceny a množství přijali nejspíš z donucení.
Zlato ukradené neposlušným exodu jako náhodou skončilo v bankách ve Švýcarsku.

>svých poskoků v politice, médiích, tajných službách, neziskovkách...

Rozvraty a pustošení bez přestávky; dvěstě válečných konfliktů jen po druhé světové (jimi zorganizované), nyní …Irák, Libye, Sýrie…
A multikulturní obohacení vymírající Evropy – Saracény a černoušky. Pro chov košer světlehnědých a islámem zdebilizovaných otroků.

356455

14.03.2017 14:07

Teplická Arabie

Opakuji vaši zrůdnost;

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Opakuji vaši zrůdnost;
> „3= Je nutno udělat odsdola nahoru každého i na posledním stupínku vlády doživotně odpovědného za jakýkoli prodělek nebo krádež, a v případě zjištění z něj udělat okamžitě a natrvalo bezdomovce, v případě nesloventnosti jeho, rodiny i známých klidně třeba prodat jejich xxx.“

Každý člověk spáchá denně nejméně 77 hříchů, psal Sokol- Tůma v Celibátu, o choré úvaze jezovitů.Důvodu ke šmírování, vymýšlení a konání intrik. A shromažďování „důkazů“.

Záleží na definici hříchu. Pokud je hříchem i jakýkoli prodělek, třeba nezaviněný a lze za něho neúměrně týrat nejen viníka, ale i jeho rodinu a známé,

tak někomu silně hrabe.


Ještě horší než tahle zrůdnost;
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího pokolení...“ (bible, Ex 20,5)

Babel řekl Furmanovu: „Naši čekisti jsou prostě svatí lidé".
Vidíte: sejdou se sadisté, masochisté, ale sami sebe nazývají svatí lidé. Jsou to masoví vrazi! Všichni svatí, všichni (nejmenovatelní - pan editor mně zakázal ono nekorektní slovo psát).
"Boží národ"! (to je vámi zmíněný Klimov)

356472

15.03.2017 13:10

Teplická Arabie

RE: Opakuji vaši zrůdnost;

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Co to plácáte o komunistech?
Jednak bolševická lupičská zvrácenost byla učiněna dle scénářů pustošivých mocensky chorých a po zdrojích věčně slintajících chazarských banksterů.
Druhak jsem se vymezoval vůči vašim zrůdným úvahám.

Místo zamyšlení se? Odvádíte téma!

Téma je - prodělek a zrůdně krutý trest!

356492

17.03.2017 00:52

Teplická Arabie

Koukolík; Život s deprivanty

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

O banksterech; na veřejnosti nikdy nevystupujících příslušníků
mocenských elit, lidí, kteří si sami ruce nikdy neumaží,
nicméně odpovídají za neustávající zbrojení včetně výroby
a hromadění nukleárních, chemických a biologických
zbraní hromadného ničení, za přípravu a vedení
válek, za epidemie hladu, vyvražďování menšin, vyčerpávání
přírodních zdrojů, za výrobu a distribuci drog, terorismus,
poškozování životního prostředí, za ničení celých
kulturních odvětví, za korupci přesahující všechny představitelné
meze, lidí, kteří se bezpracně, nade všechny
myslitelné meze, obohacují na úkor lidí jiných, lidí, kteří
odpovídají za zakrývání skutečnosti a ohlupování lidstva
lživou masovou propagandou, za ožebračování a bídu
milionů, za hromadné umírání

Domníváme se, že pochopit lidství, jímž rozumíme lidskou
normalitu a optimalitu, stejně jako pochopit destruktivitu,
stupiditu a iracionalitu, jimž se mylně nebo lživě
říká »nepochopitelné zlo«, možné je. Mají vývojové kořeny,
které jsou stejně staré, jako je náš druh. Destruktivita,
stupidita a iracionalita jsou jak důsledky, tak spolutvůrci
některých sociálních vztahů a tím i chování některých
lidí. Život s deprivanty je pokus o popis dlouhé, namáhavé
cesty, která k tomuto pochopení směřuje. Poznání
je to nepříjemné, připomíná spoluodpovědnost, nemůže
se vymlouvat nebo odvolávat na neověřitelné, nadpřirozené
vyšší síly a může znamenat změnu pohledu na
sebe, na společnost i svět, v němž žijeme.
Na rozdíl od představitelů Věku rozumu ovšem víme,
že poznání a pochopení samo o sobě nedělá lidi moudřejší
ani lepší.

356514

17.03.2017 01:39

Otevřený dopis lidem Řecka: Jste masakrováni

Gojimové si ještě dovolují žít

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Z nauky vyvolenců,

talmud;

Seph. Jp., 92, 1: „Bůh dal žžžžž moc nad majetkem a krví všech národů.“

Babha Kama 113a: „Každému žžžžžž je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil gojovi zkázu.“

Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý žžž, který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“

Erubin 21b : Kdokoliv neuposlechne rabíny, zaslouží si smrt a bude potrestán v pekle, kde se bude vařit ve výkalech.

Sanhedrin 57a : Žžž nemusí platit gojovi mzdu za vykonanou práci.

Sanhedrin 57a : Když žžž zabije pohana, nebude potrestán. Když žžž okrade pohana, může si to nechat.

Baba Kamma 37b : Gojimové jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Iiiiiii.

356516

22.03.2017 20:37

Evropská unie je už dávno parazitní „nadevropskou“ strukturou

Korporátní fašismus, to jsou ty evropské hodnoty?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

My ovládáme život po všech stránkách, Winstone…my lidskou přirozenost vytváříme. Lidé jsou nekonečně tvární. Nebo ses snad vrátil ke svému starému názoru, že proletáři nebo otroci povstanou a svrhnou nás?
To puť z hlavy. Jsou bezmocní jako zvířata.
Lidstvo je Strana.

tři hesla Strany:

VÁLKA JE MÍR
SVOBODA JE OTROCTVÍ
NEVĚDOMOST JE SÍLA

(Orwell, 1984)

Evropské "hodnoty" - Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. (Př 3,5)

356621

25.03.2017 15:53

Analýza rakouského návrhu, jak řešit „uprchlickou“/imigrační krizi pomocí států na periferii EU

Řešení by bylo prosté - okamžitě vracet připrchlíky, ať si budují ráj doma

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Řešení by bylo prosté
(kdyby islamisti nebyli ničivou zbraní organizátorů „migrace“- korporátních fašistů); okamžitě vracet připrchlíky, ať si budují ráj doma.

Nápady na další ghetta jsou zvráceností, která problém neřeší. Jen prohlubuje frustraci přivandrovalců i multikulturně obohacených. (Týrání gojimů je náplní i v multikulti zrůdnosti.)

Vracením domů by si možná někteří džihádisté mohli uvědomit, že je svatošmejdská sekta podvádí, oblbuje, okrádá. Ničí jejich životní prostor. Že jim Alláh a koberečkování obilí nevypěstuje, chleba neupeče. Kozu nepodojí. Že se musí spolehnout na své síly. Oddat se rozumu a přirozenosti, nikoli debilizaci.

Kéž by Saracéni vložili svou energii do prostého starání se o zajištění si základních materiálních podmínek života – v blízkosti hrobů svých prapředků.

356661

25.03.2017 21:00

Analýza rakouského návrhu, jak řešit „uprchlickou“/imigrační krizi pomocí států na periferii EU

RE: Řešení by bylo prosté - okamžitě vracet připrchlíky, ať si budují ráj doma

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Kolonialismus, podobně jako komunismus nebo fašismus byly a jsou ideologie nenasytných talmudistických svatošmejdů, kterým předsedají banksteři.

„Demokratickými“ státy si v poklidu projíždějí kolony ozbrojených okupantů (bankstery ovládaných). „Demokratické“ státy jsou zadlužené u banksterů.

Mohamedáni táhnou do Evropy především proto, že jim svatošmejdi nalhali ráj i na Zemi, např. v Německu. Jejich mnohdy zoufalé životní podmínky způsobili zase svatošmejdi pod diktátem banksterů. Pohleďme na Sýrii před deseti lety. A na trosky Sýrie a zoufalství nyní.

356665

27.03.2017 13:18

Macron: další politická loutka Rothschildů

Ach, ta nezávislost

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Servier je „první nezávislá francouzská“ …

Macron neustále tvrdí, že je nezávislý kandidát, a že jeho hnutí nikdo nefinancuje.

…nejmocnější nástroje k ovlivňování voličů: je stále na televizní obrazovce, média o něm píší jen kladně

„Nezávislého“ Macrona si kromě Rothschidů vyvolil i sám Hospodin (Jahve/Alláh)?

356683

27.03.2017 14:24

Macron: další politická loutka Rothschildů

Homosexualita - sadismus - nestoudnost

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Aktivní homosexuálové s příměsí sadismu jsou chorobně drzí, nestoudní a pustošiví.

Talmud, traktát Sanhedrin:
„Nestoudnost je říše, ale bez koruny, a drzostí lze s úspěchem jít proti samému Bohu.“

Klimov, Boží národ;
„Roku 1960 v Americe nastupuje sexuální revoluce. Někteří upřesňují: homosexuální revoluce. Na tento námět vyšla seriozní kniha s názvem "Homosexuální revoluce v Americe 60-tých let".
A do dneška vlny této revoluce zalévají celou Ameriku.

Tento Abbe (Abraham) Hofman hrál v této revoluci podobnou roli, jako Trockij v ruské revoluci. V časopise je jeho fotografie. Protivnějšího chlapa není snadné potkat. Nejen fyziognomie, ale i jasný profil zločince. Nihilista, anarchista a psychopat - výrodek, dělající ostudu (věčněukřivděným). Je pravda, že (věčněukřivdění) vám to nikdy neřeknou. V článku o něm není nic negativního.

V šedesátých létech Abbe(Abraham) Hofman napsal knihu "Okrádej!". Vyšla v angličtině a New York Times o ní psaly s pochvalou. V knize jsou shromážděny recepty na všechny způsoby zlodějny a banditismu.“

356686

02.04.2017 02:05

Karle Kryle, promiň

Oblbování a pohrdání

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

V širších souvislostech!

„Iiiiiii…přejdeš Jordán, aby sis podmanil pronárody. Nespřízníš se s nimi“

>nedával vinu pouze Slovákům a Mečiarovi

Rozvrat Československa nebyl vůlí Čechů nebo Slováků, ale korporátních fašistů! Věčně slintajících zrůd po růstu moci a zdrojů. Po loupení.

>taky mu hodně vadilo…zvolený model privatizace zvýhodńuje bývalé komunisty a estébáky.

Zlodějna zvaná privatizace byla dílem korporátních fašistů, banksterů (stejně tak jako předchozí zlodějna pod falešnou vlajkou komunismu). V některých „privatizačních“ případech si trochu nakradli i jejich místní souvěrci. Spíš se ale uplatnili jako uvědomělí bílí koně. Příkladem budiž agent Bureš. Jeho záhadné majetkové veletoče a zázračné ovládnutí chemických podniků a obilných sil. Úspěšným neposlušným byl „nehodou“ nebo jinak zkrácen život. Kupříkladu havarovali, nebo skončili v sudech ve Vltavě. „Zlý“ Mrázek s dírou v srdci na ulici. Najiva si myslel, že může „zprivatizovat“ chemičku.

>rasistický

Slova jako rasismus, xenofobie a anti….ismus mě dojímají. Zvláště proto, že obvykle pocházejí od nadlidí, svatošmejdů. A co je tohle, soudruhu z „xenifilů“;

„jsi svatý lid svého Boha, Hospodina (Jahveho)…tebe si vyvolil ze všech plemen… vyhubíš pronárody jako klaté…pokud (Jahveho) nebudeš poslouchat, budeš jíst maso svých synů a maso svých dcer“?
(„Moudra“ z tóry - Starého zákona.)
Jsou to zrůdnosti od psychopatických magorů? Sadismus, rasismus nebo pouhá „nevinná“ evoluční strategie vyhubení jiných a neposlušných?

356813

03.04.2017 23:58

Karle Kryle, promiň

ke studiu; Bible, ekumenický překlad, rok českého vydání 1985

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Kdyby Evropané znali a chápali bibli jako zločineckou příručku, dílo farizejů, deprivantů, psychopatů, nestávali by se tak často obětí davové debility. Žvástů typu; „Bůh to chce…Bůh s námi…boj s nevěřícími“.

Kdyby přivandrovalci chápali jakou zrůdnou hru s nimi svatošmejdi hrají, jakou podvodnou debilizací jim nechávají vymývat mozky až pětkrát denně;
„…anděl Gabriel se zeptal … V čem je podstata víry? Odpověděl Mohamed: Ó mocný Gabrieli! Vyznávat, že jeden je Alláh a já že jsem jeho prorok a vést svatou válku s nevěřícími.“ Kdyby přivandrovalci chápali, že jsou naváděni k vraždění lidí pro potěšení a zisk talmudistických psychopatických svatošmejdů.

Vůle svatošmejdských penězoměnců, banksterů, korporátních fašistů a farizejů je představována jako vůle neviditelného boha Jahveho (Hospodina, Alláha).

356903

09.04.2017 15:17

Terorismus je nástroj politického nátlaku tam, kde chybí argumenty

Otrokářský zlořád

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Nepolitická politika Západu vyjadřuje ideový deficit a intelektuální prázdnotu

Evoluční strategie se koná. Tisíce let. Debilizace & strach, bandismus, rabování a svoboda otrokářského zlořádu (skrývaného za různé falešné vlajky, podvodné ideologie – ismy až demokracie). Až do „konečného“ řešení - genocidy gojimů (vyhubíš pronárody jako klaté). Současně nemohou vrchní deprivanti zanedbat týrání až likvidaci nedostatečně poslušných takévyvolenců.

357057

09.04.2017 15:53

Terorismus je nástroj politického nátlaku tam, kde chybí argumenty

evoluční lupič - nestvůra - musí mít zisk bez jakékoli přestávky

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

> Záapd vždy okrádal zbytek světa…

Na loupení byli a jsou specializovaní svatošmejdi, jedni od Jordánu, druzí od Chazarského moře. Loupení a genocida gojimů je obsahem jejich víry.
Písmo svaté je zločinecká ideologie svatošmejdů.

357060

09.04.2017 20:30

Trump zastrašuje Severní Koreu preventivním útokem?

Kdo tupě neposlouchá psychopaty, je psychopatů nepřítel

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Severní Korea ohrožuje mezinárodní svatošmejdy, protože její vůdci nehodlají dělat bio-otroky chazarským mocenským zrůdám. Banksteři kupříkladu lžou, že některé podniky v Česku jsou v majetku „demokratických“ jižních Korejců.
Kdo tupě neotročí talmudistickým svatozrůdám, je pro ně nepřítel, prašivý pes, černé prase určené k likvidaci, k „humanitárnímu“ bombardování, upálení nebo k „nehodě“.

357068

09.04.2017 20:39

Trump zastrašuje Severní Koreu preventivním útokem?

RE: Kdopak nám dostaví Tlemelín?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Tihle bio-roboti ne, to byli jen loutky talmudistických banksterských zrůd.

357070

13.04.2017 20:41

Putin a Kutuzovova strategie

Slib svatošmejdů talmudistického vyznání?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Západ porušil svůj slib (slib tkzv. pevné záruky, dané sovětskému vedení), že NATO se „ani o píď nepohne východním směrem“

Slib svatošmejdů talmudistického vyznání? Slib zrůd věčně slintajících po růstu zdrojů a moci? Slib bestií, které jiné lidi považují za dobytek k vyhubení a dokonce likvidují souvěrce? V SSSR byli ale také svatošmejdi u moci. Jak u banditského VŘSR, tak při zlodějské perestrojce. Jak si západní chazarské zrůdy představují morálku lze nyní dobře pozorovat na Trumpovi. Co tlachal v předvolební kampani? Podle vymytosti svého mozku a frankfurtské školy nyní obrací. Kromě jediného, vyšších výdajů všech otroků na lidská jatka, která jsou provozovaná podle nařízení Chazarů talmudistického vyznání, nejzrůdnějších fašistů. A já si zase připomínám Orwellova hesla. Válka je mír. Svoboda je otroctví. Nevědomost (debilizace) je síla.

357130

14.04.2017 19:55

Putin a Kutuzovova strategie

RE: Slib svatošmejdů talmudistického vyznání?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Sliby banksterských poskoků bývají lstí. K zisku dalších zdrojů a růstu moci.

Klimov, Boží národ;
„Řadu let vybízeli v rozhlase své spolubratry v SSSR ke vzpouře, k nové revoluci.

Vše to šlo pod přesným vedením CIA. .. Amerika už dávno se nachází pod okupací Knížete světa vezdejšího. Dokonce speciální termín pro to existuje: Zionist Occupational Governement (ZOG)…

Mánie velikášství rodí rusofobii, mánie pronásledování rodí věčné a nekonečné hysterické nářky o antisemitismu. Zdrojem ječení o antisemitismu je mánie persekuce.
- Ale oni připisují tuto mánii ruskému národu.

No právě. Valí to z nemocné hlavy na zdravou. Kromě mánie velikášství a mánie pronásledování, existuje ještě celá hromada dalších psychických onemocnění…schizofrenie, paranoia, paranoidní schizofrenie. Podle profesora Lombrosa, italského žžžž, mezi (svatovyvolenci) je 6 krát více psychických nemocí, než u gojimů.

A … Podle americké statistiky, 20% obyvatel jsou psychicky nemocní, to jest každý pátý Američan …

Ale kolik to bude žžžž? 20% x 6...(svatovyvolenstvo) není ani národ, ale … nemoc… pravděpodobně nebudou dělat stěrače oken či vykladače kamiónů. Nalezou do redakcí novin, na ministerstvo osvěty, kultury...

Psychické onemocnění zpravidla začíná mravní nepříčetností. Začíná se vyvíjet patologická drzost, a to je nezaplatitelná vlastnost při šplhání na služebním žebříku.

Jedním z příznaků degenerace je též i patologická agresivita, která je zpravidla spojena s homosexualitou aktivního typu.

… nejvyšší kruhy moci … útulkem degenerátů všech sort a odstínů… Ďáblem se rozumí degenerace, sestávající se z psychických nemocí a pohlavních zvrhlostí.

Člena Politbyra Jakovleva,
kterého v "Dopise spisovatelů Ruska" nazývají rovnou hlavním rusofóbem, a který jmenoval další rusofóby do křesel hlavních redaktorů tisku.
U tohoto Jakovleva už z obličeje, podle vnějšího vzhledu, lze vyčíst patologickou nestoudnost. Je to jakoby nosili masky.
(A. N. Jakovlev, někdejší Gorbačovovův blízký spolupracovník, označovaný v Rusku právem za „architekta perestrojky“, stál jedenáct let v čele ruské komise pro rehabilitace obětí politických represí komunistického režimu)

Patologická drzost, agresivita, homosexualita, komplex vlády, komplex vůdce. Vše tohle jsou zvonečky na jediné šňůrce. Vzpomeňte si na Nietzsche a jeho "Vůli ke vládě".

Komplex mecenáše
Jestliže opozicí pro mánii velikášství je mánie pronásledování, tak komplex lakomého rytíře je v opozici ke komplexu mecenáše.“

Sledujte počínání Soroše a jeho banksterských páníčků.

Rothschildovo finanční a bankovní impérium ovládá většinu veškerého světového finančního oběživa. Jejich centrem jsou London City (kde mu patří všechny banky) a New York. V USA jim slouží především Rockefellerové, Warburgové a da...

Automaticky kráceno

357145

14.04.2017 20:02

Putin a Kutuzovova strategie

RE: Slib svatošmejdů talmudistického vyznání?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Sliby banksterských poskoků bývají lstí. Neustále chorobně slintají po růstu zdrojů a moci.

Sledujte počínání Soroše a jeho banksterských páníčků.

Rothschildovo finanční a bankovní impérium ovládá většinu veškerého světového finančního oběživa. Jejich centrem jsou London City a New York. V USA jim slouží především Rockefellerové, Warburgové a další. Toto finanční konsorcium stojí rovněž za Světovou bankou, Mezinárodním měnovým fondem, Evropskou bankou, „americkým“ FEDEM, atd.. Jeden z největších finančních spekulantů, který je v článku zmiňován je ...George Sörös – vazal Rothschildova domu. Právě Sörös je spolu se Sachsem autorem tzv. šokové terapie, která byla zkoncipována tak, aby zničila národní ekonomiky států Střední a Východní Evropy po roce 1989 a umožnila bazarový výprodej národních bohatství těchto států. V této činnosti byli po roce 1989 řízeni... V. Klaus, L. Balcerowicz (vl. jm. Aaron Bucholtz) a J. Gajdar jako ministři financí Československa, Polska a Ruska.

357146

25.04.2017 21:17

Uděláme al-Kajdu znovu velkou

Způsoby obměňují, ale teror, fašismus, zůstává, stejně jako slintání po růstu- moci a zdrojů

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>ostatní na ně zmateně hledí a nic nechápou – jsou jednoduše mimo, nebo by snad opravdu chtěli zničit americký terorismus? V čem je problém?

O tom už psal Orwell; zábrana závadného myšlení, sebecenzura (na podkladě tisícileté „kultury“ debilizace a strachu, zrůdného křesťanství).

>je příčinou jejich velikosti v tomto uspěchaném světě – Kníže temnot a vládce světa.

Svět je uspěchaný kvůli svatošmejdům. Příčinou zla je poděděná zrůdnost šmejdů a jejich výchova v prostředí nenasytnosti a pohrdání kdekým, gojimy především. Xindlofašistická evoluční strategie popsaná v bibli a talmudu, mohutně zažitá v mozcích uvědomělých mocenských psychopatů. „Národu vyvolenému“ i gojimům nyní pravděpodobně vládne asi 62 šmejdů, kteří kromě toho, že údajně vlastní polovinu světového bohatství, nebudou mít nikdy dost. Tak neustále tahají za nitky. Zločineckých „neziskových“ organizací ovládají kopy.
V Čechách byl dokonce nyní odsouzen i soudce, protože si dovolil mít ve svém volnu názor na zločinecký přivandrovalecký program korporátních fašistů. Z toho drze dovozuji, že sorošovci a jejich banksterští páníčci ovládají nejen zločineckou tlupu s debilizačním názvem Rekonstrukce státu (a mnohé ministry), ale i vyšší soudy v Čechách.

357442

30.04.2017 13:42

Je euroland na pokraji rozpadu?

RE: Antinárodní propaganda, dříve velezrada, jede jak divá

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Ano, zapamatujte si otroci; celý svět patří Alláhu
(...a Alláhu šéfují banksteři)

Na vykořisťování, zotročování, rabování a vyvražďování jsou specialisti samovyvolenci svatošmejdi jimž nyní velí banksteři. Pokud by se svatošmejdi hlásili k zodpovědnosti za zrůdnosti, snad bych je i pochválil. Jenže zrůdy jen vymývají mozky gojimů. Snaží se gojimům vnutit pocit viny za zrůdnosti páchané svatolupiči talmudistického vyznání. Pokouší se donutit gojimy, aby potichu přijímali další tyranský a lupičský svatošmejdský plán.

357543

30.04.2017 14:16

Je euroland na pokraji rozpadu?

Pan William Engdahl oblbuje gojimy

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>největší banky eurozóny do zdravého stabilního stavu. Naopak, dokonce i posvátné mega banky, jako německá Deutsche Bank, jsou na pokraji propasti.

Největší banky, včetně Deutsche Bank, vlastní banksteři a jsou v takové krizi, v jaké je banksteři z londýnské City potřebují mít.

Státy jsou zadlužené především u chazarských banksterů. A nikoli náhodou nebo z blbosti politiků. Mnozí politici jsou loutky banksterů a přisluhovači svatošmejdismu. Místo aby politici prospívali svým voličům, tak voličům vědomě škodí.
Nesplatitelně zadlužovat společenství u zrůdného nenasytného tyrana je zločinné záškodnické počínání.

357544

04.05.2017 21:30

Železné košile

Svatošmejdi mají nařízeno vyhubit gojimy s využitím lsti

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Vraždění v Oděse je však důsledkem kyjevského Majdanu. Tam byl zažehnut prvopočátek soudobého ukrajinského fašismu. Ale i ta zámořská preclíkářka Nulandová je jenom viditelnou špičkou ledovce. Pod logem demokracie podněcovali nenávist bohužel i někteří naši politici a novináři.

Vraždění a davová debilita se zneužitím snadno zblnutelných dorostenců. Mnozí politici a novináři jsou svatošmejdského talmudistického vyznání.
Fašismus je evoluční strategií svatošmejdů samovyvolených. Ksindlů, kteří neviditelným bohem Hospodinem/Jahvem/Alláhem přes tisíc let lid laskavý po celé Zemi oblbují, manipulují. Ve jménu neviditelného nepoznatelného boha lid terorizují. Fašismu se věnují (fašismus= prosazování mocenského slintání terorem).
Ksindlofašisty utrpení gojimů nedojímá. Ve svém dědičně chorém psychopatickém mozku gojimy pohrdají. Jak lze právě nyní pozorovat na korporátně fašistickém bílém koni agentovi Burešovi, pohrdají i mnohými souvěrci a tupě poslušnými poskoky.

> Zločiny proti lidskosti jsou však od doby Norimberského procesu nepromlčitelné!

To je žvást! Proč tedy scénáristi druhé světové, korporátní fašisti, nebyli ani obviněni. Obviněny byly leda loutky a několik poskoků. (Samozřejmě trestu neušli mnozí otroci, oběti davové debilizace.) Viz IG Farben a neobviněný a neodsouzený Warburg, Rockefeller a jejich nadpáníčci v hierarchii.

357650

13.05.2017 06:09

Americká demokracie: kráčející mrtvý muž

Strach jí brání i pomyslet

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>lhostejnost a jistý nezájem

Dámě to nejspíš jedno není, pravděpodobně lže i sama sobě. Domnívám se, že předstíraná lhostejnost a nezájem je až za určitou hranicí dění, kde se probouzí strach. Strach způsobuje orwellovskou zábranu nebezpečným myšlenkám. Hladina zábrany nebezpečného smýšlení je částečně dědičná a druhak na její úroveň a obsah má vliv současné vymývání mozku informacemi těch jediných spravedlivých (samovyvolených mocensky chorých šmejdů). Žvásty o antisemitismu, xenofobii, rasismu mají podobnou úlohu jako kdysi nálepka kacíř. Kacíř narušoval mocensky chorým svatoksindlům otrokářský zlořád. Deprivanti nepoddajné otroky likvidovali, mnohdy před shromážděnými davy. Zneužívali výstražného potrestání a davové debility k potlačení i malého odporu. Donucení účastníků davu k příkladné tupé poslušnosti. Ovládání otroků nařízeními, debilizací a strachem.

357786

24.05.2017 20:18

Systém globální vlády oligarchů, aneb o zdánlivé „válce“ klanů, část 1.

Světu vládne neviditelný Jahve nebo jeho zástupce papež?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

> španělská „Banco Santander“, spojená již s „Opus Dei“, na něhož sázel papež Jan Pavel II a Benedikt XVI (viz. práce Olgy Četverikovové). Nyní banku „zdědili“ maltézští rytíři, které si jezuita František striktně podřizuje…Mimochodem v případě Hitlera a Britů to nefungovalo. Britové se v reakci na to rozhodli jmenovat Halifaxe premiérem. Ale Führer ztratil nervy a nevydržel informační kampaň rozpoutanou proti němu v Londýně za účelem operačního krytí těchto tajných plánů. Ve výsledku, naštěstí pro nás i pro celý svět, na Downing Street 10 nastoupil Churchill.

Shora uvedené perly myslel autor vážně?

Panbíčkářská banka je podobný tunel na gojimy jako církevní restituce v Čechách.
Loutka korporátních fašistů se lstivým názvem „Vůdce“ měl nějakou moc? A kteří „podporovali Vůdce“, vyráběli propagandu? Šmejdi z jaké bandy zorganizovali tragickou inflaci v Německu po první světové válce? Kteří fašisti dodávali ocel, hliník, hořčík pro vávečné šílenství? Kteří deprivanti vlastnili hutní a zbrojařské fabriky nejen v Německu?

KsindloChazaři!

357943

27.05.2017 11:04

Systém globální vlády oligarchů, aneb o zdánlivé „válce“ klanů, část 1.

pěkné shrnutí činnosti svatošmejdských fašistů

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

A přidávám výrok shalom-zhouba souvěrce ze země zaslíbené;

„Uchopili jsme svět jako místo, kde jsou k dispozici všechny věci, které chceme vědět nebo chceme získat.“ Efraim Halevy

357970

05.06.2017 22:35

Systém globální vlády oligarchů, aneb o zdánlivé „válce“ klanů, část 3.

loutkářství

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

> Andrej Babiš je miliardář

Andrej Babiš je asi takový miliardář jako byl po první světové válce Hugo Stinnes v Německu. Poskok korporátních fašistů. Když Stinnes při hyperinflaci přestal vyhovovat svým banksterským páníčkům, ze vdovy a dětí se staly žebráci.

Vatikán, církve, papež - instituce a loutky k debilizaci a ovládání gojimů. Který savec by dobrovolně potlačil základní instinkt? Sám by si ustanovil a dodržoval zákaz rozmnožování se. Celibát.To může vymyslet jen psychopatický paranodní loutkář, ksindlofašista.

358218

06.06.2017 18:37

Systém globální vlády oligarchů, aneb o zdánlivé „válce“ klanů, část 3.

Strach...ve finanční oligarchii

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

> mentální pohodlnost, případně přímo tupost mnoha lidí

Mnozí lidé mají strach jen pomyslet na mocenské zrůdnosti, natož o nich diskutovat.
Plkat o rozbitém autě s hradním protokolářem nebo viróze, to si klidně dovolí.

Při zmínce o podstatě moci - nad mnohými lidmi zvítězí strach. Ujme se vlády zábrana závadného myšlení. O tom již psal Orwell. Domnívám se, že je to dědičné. Důsledek po desítky generací trvajícího vlivu povinné debilizace. Další podíl na strachu má i současné „výchovné“ vymývání mozků jedinými povolenými tvrzeními (ve škole i v mnohých sdělovacích prostředcích), například o „spravedlivých“, přivandrovalectví, „boji“ s terorismem, zvrácené pohlavní orientaci, pánbíčkářství. Nevládní organizace jako Justýna mají v náplni práce hájení zájmů korporátních fašistů, podporu zrůdností.
Ovládání lidí debilizací a strachem.

358254

06.06.2017 18:48

Systém globální vlády oligarchů, aneb o zdánlivé „válce“ klanů, část 3.

RE: loutkářství

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

má dosť
....dokud ho banksterští páníčci, korporátní fašisti, budou potřebovat.

358255

08.06.2017 21:31

Jedovatý had

Lstí a klamem

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

> Marx zmýlil v jediné věci: světovou vládu nevytvoří proletariát, ale buržoazie

Marx se nemohl zmýlit, jednak byl ze samovyvolenců, druhak žvásty sepisoval podle zadání banksterů.
Vítězství proletariátu nad ksindlofašisty??? Oblbování gojimů! Lest banksterů!

Korporátní fašisti chtěli oloupit všechny, včetně talmudistických souvěrců. Chtěli zlikvidovat svou konkurenci. A následně privatizovat zdroje za babku v prostředí, kde naprostá většina lidí je tragicky závislá na obchodu s komoditami (nemá své hospodářství, své zdroje).

358284

11.06.2017 11:38

Komentář k závěrečnému komuniké vůdců skupiny G7

otroctví je svoboda, válka je mír, nevědomost je síla

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>2.Spojují nás společné hodnoty svobody a demokracie, míru, bezpečnosti, právního státu a dodržování lidských práv. Máme v úmyslu koordinovat naše úsilí při zajišťování mezinárodního řádu založeného na dodržování pravidel a celosvětového udržitelného hospodářského růstu. Jsme také přesvědčeni, že kultura hraje zvláštní úlohu jako nástroj na podporu dialogu mezi národy.

přesněji;

2. Spojují nás společné hodnoty svobody korporátního fašismu a loutkářství, bezohledného lupičství, ksindloChazary řízených policejních protektorátů a zločineckých organizací, právních zlořádů a pohrdání lidmi, gojimy především. Máme v úmyslu koordinovat naše úsilí při zajišťování mezinárodního zlořádu založeného na dodržování pravidel a celosvětového udržitelného hospodářského růstu korporátního fašismu. Jsme také přesvědčeni, že kultura lsti a zvrácenosti hraje zvláštní úlohu jako nástroj na podporu chovu světlehnědých zdebilizovaných otroků budoucnosti.

358335

11.06.2017 13:39

Komentář k závěrečnému komuniké vůdců skupiny G7

Důvěřujete lidským zrůdám, na svoji rozumnost nespoléháte?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Par prikladu: inkluzivní rozvoj - je velmi dulezita vec, znamena do rozvoje zahrnout i Afriku, vychodni Asii a jizni Ameriku, nedelat ekonomicky rozvoj pouze v rozvinutych oblastech. Jiste ze je spravne, pokud se nekdo pokusi do rozvoje zahrnout i ty skutečně chudé ! Protoze kdyz se zmini nerovnost, hned vidite Oligarchy, o kterych tam nebyla rec, ale mnohem(!) vetsi nerovnost mezi prumernym Evropanem a prumernym Afričanem jaksi prehlizite?! (Ano,je otazka,jak moc si za to ti africani mohou sami)

inkluzivní rozvoj…je lest a fašismus, tedy lstí až terorem, bezohledným násilím, podmanění si cizích oblastí. Protektorát. Moc a lupičství korporátních fašistů, i když o nich v textu loutkářství G7 není zmínka.
Pomoci chudým a méně schopným může být i dobrým počínáním, ale korporátní fašisté chtějí pomoci leda své lačnosti po růstu moci a zdrojů.

Co to je za pomoc, když lačné mocenské zrůdy rozeštvou lidi, pak je vyzbrojí a vycvičí, aby se mohli účinněji vraždit - především na územích, kde jsou zdroje? Je obohacením oblasti, když korporátní fašisté vykácí prales a domorodcům zbyde k zachování života leda otročit ksindlofašistům za trochu žvance, žebrat nebo přesídlit?

Gojimové na různých světadílech si mohou za to, že si žili po desítky až tisíce generací v určitých oblastech a nebyli globalistickými lupiči, světoobčany. Světoparchanty organizujícími neustálá lidská jatka, války, pro své zisky. Gojimové na různých světadílech si mohou za to, že nebyli úspěšnými lstivými zrůdami slintajícími po zotročení (Dt 9,1)a následném vyhubení pronárodů (Dt 7,2- Dt 7,24).

358338

12.06.2017 21:55

Komentář k závěrečnému komuniké vůdců skupiny G7

lest, klam, propaganda, pohrdání a evoluční strategie zůstávají

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>delo,driv jeste vic nez pozdeji.Pokud se to ted nekdo snazi,zatim slovne,delat jinak,porad ho podezirate

Zničení Iráku, Libye, Sýrie, zotročení Ukrajiny, sankce proti Rusku, vyhrožování ksindla z evropské komise kvůli neochotě přijímání nájezdníků!!!
Přetrvává trýznění gojimů, hromadné vraždění.

Evoluční strategie – nyní obměněná. Vykořeněné Afričany, Araby do chovu s bílými Evropankami. Přimíchávají islámskou debilizaci a lest o zbytečnosti národních států.
Vzniká světlehnědý univerzální otrok, kterého obohatí čipem a bude robit tam, kde mu poskok korporátního fašisty určí. Kam se hrabou koncentráky provozované předky současných korporátních fašistů!

358351

17.06.2017 04:21

Co se opravdu děje v těchto volbách v EU?

Zdá se, že…evoluční strategie samovyvolenců

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Zdá se, že…některým hrabe, nebo jim strach vnucuje šířit debilní tvrzení;

>Zdá se, že Merkelová je nyní skutečnou prezidentkou Francie. Merkelová a její vláda již říkají Macronovi, co musí udělat se svoji francouzskou ekonomikou.

Merkelová nebo Macron - jsou jen loutky korporátních fašistů, banksterů svatovyvoleneckého vyznání. Vrchní kasta loutkovodičů, banksterů, se cítí být víc než neviditelný nepoznatelný a strach vzbuzující Jahve. Proč také ne, když jim zrůdnosti a lsti otroci po staletí žerou i s navijákem.

>… vzestupu nacionalismu v EU. Mnoho Evropanů se dnes bojí o svoji ekonomickou budoucnost.

Mnoho Evropanů se dnes bojí…snad o zachování druhu. Když do Evropy korporátní fašisti pašují zdebilizované žoldáky určené k likvidaci stávající společnosti.

>Jak ukazují německé zkušenosti s kancléřem Heinrichem Brüningem ve 30. letech…prosperitu nikdy vytvořit nemůže. V Německu Výmarské republiky vývoj po r. 1932 rozdmýchal sociální nepokoje a vyvolal masovou nezaměstnanost, což Hitlerova NSDAP a jeho bankéřští chlebodárci použili k vytvoření nacistické Třetí říše.

Zoufalé lidi v davu lze snadno ovlivňovat. Takže oblbovači nejen gojimů – počátek zkoumání zrůdností je třeba zahájit v evoluční strategii svatozrůd „vyhubíš pronárody jako klaté“, pak v zasvěcení Chazarů do talmudismu…otrokářské zlořády, lupičství, války (lidská jatka) – křižácké i letité. Zkoumat děje v polovině devatenáctého století, následně sionismus, lupičský komunismus (bolševismus). První světovou válku, velké lidské neštěstí – zinscenované bankstery ksindlochazarskými. Obrovská lupičská zrůdnost v Rusku v roce 1917dle scénářů týchž deprivantů (okrást všechny a dosazovat mocenské loutky). Úmyslně způsobená hyperinflace v Německu po první světové válce – kdy gojimové mnohdy obtížně přežívali ze dne ne den, měli potíž naplnit základní materiální podmínky života. Neviditelný Hospodin je nenasytil, zato jeho „zástupci na Zemi“ pilně spolupracovali s …se zrůdami. Plnili úkoly zadané loutkovodiči - bankstery ksindlochazarskými, vyznání talmudistického.
A korporace rostly!

Moc a zdroje.

Lest, klam, lupičství a tyranie.
Nyní tady někteří oblbují s nějakým Hitlerem, Merkelovou, Macronem a podobnými loutkami ksindlochazarských korporátních fašistů.

358401

18.06.2017 10:28

Vladimír Putin: nejmocnější osoba na světě

pravidelné vymývání mozků otroků až do silných emocí

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Nejen USA ve skutečnosti šéfují samovyvolené svatošmejdské chazarské lstivé a věčně nenasytné lupičské zrůdy, banksteři, korporátní fašisti.

>zájem vojenského a bezpečnostního komplexu – tento zájem vyžaduje silného nepřítele, ať už reálného nebo inscenovaného...Bývalý pracovník CIA John Stockwell napsal: „Úloha CIA je držet svět v nestabilitě a propagovat a učit americký lid k nenávisti, tak aby establishment mohl utrácet na zbraních dle libosti.“ Nenávist a nedůvěra k Rusku… nenávist a nedůvěra …, kterou Washington podpořil úplným či částečným zničením sedmi zemí a biliony dolarů nového amerického vojenského dluhu...Globalizace, tedy přemísťování pracovních míst přes národní hranice, a financionalizace, tedy odklánění příjmů spotřebitelů v podobě poplatků bankám, zničily americkou ekonomiku. …Offshoring výrobních a odborných služeb…Dříve prosperující oblasti jsou v troskách. Rozpočty států a důchodové systémy selhávají. … Vláda je odpovědná pouze bohatým.
Je válka jedinou odpovědí …?

Orwell v předpovědi s názvem 1984 popsal pravidelné vymývání mozků otroků;

„Programy Dvou minut nenávisti se den ode dne měnily… Winstonovi se sevřel žaludek. Při pohledu na Goldsteinovu tvář zakoušel vždy bolestnou směsici pocitů. Byla to hubená (svatovyvolenecká) tvář s velkou aureolou kučeravých bílých vlasů a s malou kozí bradkou - tvář chytrá, a přece jako by si
zasloužila opovržení, s výrazem senilní hlouposti, kterou naznačoval dlouhý tenký nos, na němž blízko špičky seděly brýle. Trochu svým vzezřením připomínal ovci, i hlas měl mečivý. Goldstein vedl svůj obvyklý jedovatý útok na učení Strany -
útok tak přehnaný a zvrácený, že by byl i pro dítě průhledný, a přece
natolik vemlouvavý, že člověka naplňoval alarmujícím pocitem, že by mu někteří
méně rozumní lidé mohli uvěřit. Ostouzel Velkého bratra, odsuzoval diktaturu
Strany, požadoval okamžité uzavření míru s Eurasií, obhajoval svobodu projevu,
svobodu tisku, svobodu shromažďování, svobodu myšlení, hystericky křičel, že
revoluce byla zrazena - a to všechno v rychlém sledu mnohoslabičných slov, který byl parodií na obvyklý styl řečníků Strany a obsahoval dokonce slova newspeaku;
fakticky bylo v jeho řeči více slov newspeaku, než by člen Strany normálně použil ve skutečném životě. A po celou tu dobu, aby nikdo nepochyboval o tom,
co Goldstein s takovou okázalou teatrálností líčil, pochodovaly za jeho hlavou na
obrazovce nekonečné zástupy eurasijské armády, sevřené řady mužů bezvýrazných asiatských tváří, kteří zaplavili obrazovku, zmizeli a na jejich místo přišli jiní, přesně takoví. Dutý, rytmický dusot vojenských bot vytvářel pozadí ke Goldsteinovu mečivému hlasu...

358419

18.06.2017 10:38

Vladimír Putin: nejmocnější osoba na světě

pravidelné vymývání mozků otroků až do silných emocí...pokračování

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

(Orwell, 1984)„Programy Dvou minut nenávisti se den ode dne měnily… Nenávist trvala sotva třicet vteřin a polovina lidí v místnosti začala
neovladatelně, zběsile pokřikovat. Samolibá ovčí tvář na obrazovce a hrozivá síla eurasijské armády za ní - to bylo víc, než se dalo snést: kromě toho pohled nebo dokonce jen pomyšlení na Goldsteina automaticky vyvolávaly strach a hněv. Byl předmětem trvalejší nenávisti než Eurasie nebo Eastasie, protože když Oceánie vedla válku s jednou z těchto velmocí, žila zpravidla v míru s druhou. To bylo přinejmenším podivné. Goldsteina sice každý nenáviděl a pohrdal jím, každý den byly na tribunách, na obrazovce, v novinách i v knihách jeho teorie odmítány, drceny, vysmívány či předváděny tak, aby každý viděl, jaké jsou to žvásty, a přesto se zdálo, jako by jeho vliv nikterak neslábl. Po každé se znovu našli blázni, kteří se dali svést. Neminul den, aby Ideopolicie neodhalila špióny a sabotéry, kteří jednali podle jeho direktiv…

Ve druhé minutě přešla nenávist v záchvat zuřivosti. Lidé vyskakovali z míst,
křičeli z plných plic a snažili se umlčet dráždivý mečivý hlas znějící z obrazovky… dívka za Winstonem začala vykřikovat „Svině!“ a zničehonic popadla
těžký slovník newspeaku a mrštila jím do obrazovky. Zasáhl Goldsteina do nosu
a odrazil se; hlas neústupně mluvil dál. Winston v jasném okamžiku zjistil, že
řve s ostatními a zuřivě kope patou do trnože.

Na Dvou minutách nenávisti nebylo tak hrozné, že se jich člověk musel účastnit, ale že bylo nemožné nezapojit se."

358420

18.06.2017 14:07

Vladimír Putin: nejmocnější osoba na světě

"konečné řešení" je touhou jiných

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Touha germánů zlikvidovat, jako "konečné řešení"

Co to je za debilitu od dlouhodobého čtenáře Zvědavce? Vy, starý muži, jste nečetl zločineckou příručku s podnázvem Písmo svaté? Nečetl jste Feuchtwangera? Nechápete, kdo ovládá zdroje a manipuluje se zdebilizovanými loutkami?
Abychom neplkali kolem horké kaše, sdělím vám to;
„Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté (Dt 7,2)…Vydá ti do rukou jejich krále a zničíš jejich jméno pod nebem; nikdo se proti tobě nepostaví, dokud je nevyhladíš.(Dt 7,24)

Kdo ovládá krále, je větší než král…(Feuchtwanger a Josef ben Matouš / Josefus Flavius)

Jenže jedni psychopati se spolčili, i přes biblický zákaz, s ještě většími zrůdami, loupeživými a inteligentnějšími Chazary. Ti nyní ovládají banky, zbrojařský průmysl, vlády, války nejen na Blízkém východě a štvaní proti Rusku.

Chazaři totiž vytáhli dobýt i dobít Zemi z území mezi Černým a Kaspickým mořem
Jejich jazyk patří do turecké větve altajských jazyků. Chazaři se do Evropy zřejmě dostali v době stěhování národů a byli pravděpodobně součástí hunské říše. Pozice kagana byla velmi silná. Byl považován za vtělení nejvyššího boha Tengrichána a připisovala se mu zvláštní životní síla, která zabezpečovala štěstí národa. Měl obrovskou autoritu u obyvatelstva, ale byl i důležitým stabilizačním faktorem ve vztahu k podrobeným národům, jejichž vládcové posílali své dcery do kaganova harému. Byl též vrchním velitelem armády a to mu zajišťovalo značný podíl na kořisti, která byla v první fázi existence říše zásadním zdrojem příjmů. Nejvyššími představiteli po kaganovi byli tarchanové, rodová aristokracie, zejména příslušníci kaganova rodu…
Koncem 7. století se chazarský kaganát rozkládá od Krymu po Kaspické moře, které bylo v té době označováno jako Chazarské moře.
Chórezmijci přinášejí k Chazarům (šmejdo)…ismus a jsou též hlavními podněcovateli útoků proti Arabům.

Co se týče taktiky vlastních Chazarů- část armády byla skryta nepříteli a napadla ho poté, co jiné oddíly předstíraly ústup a vlákaly protivníkovo vojsko do léčky.

Vnuk Bulanův Obadia provedl převrat a zatlačil kagana do pozice jakési posvátné bytosti, které sice byly prokazovány téměř božské pocty, která byla ale ve faktické izolaci a bez skutečného vlivu. Faktickými vládci Chazarů se stali kagan-begové z rodu Bulanova. Arabové je označovali titulem malik (král), Rusové pak car. I kagani přijali někdy po roce 800 (šmejdo)…ismus s talmudismem.
A s evoluční strategií svato(samo)vyvolenců, fašistických šmejdů;

„Vyhubíš je (pronárody) jako klaté,“ (Dt 7,2)

358424

Stránka: 1 2 3 4 5 6

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 82 čtenářů částkou 13 445 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vyšetřování dvou mnichů kvůli zapálení antén 5G21.09.21 16:34 Francie 2

Izraelský lidový výbor – Ještě žádná vakcína nikdy nezpůsobila tolik zranění. Zpráva o nežádoucích účincích vakcín.21.09.21 15:49 Izrael 2

Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-1921.09.21 15:45 Česká republika 1

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 4

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 1

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 8

Náhubky u dětí způsobily oslabení imunity a teď se plní ordinace20.09.21 01:35 Česká republika 1

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 5

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 2

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 5

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 1

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Měnové kurzy

USD
21,69 Kč
Euro
25,42 Kč
Libra
29,60 Kč
Kanadský dolar
16,95 Kč
Australský dolar
15,70 Kč
Švýcarský frank
23,45 Kč
100 japonských jenů
19,81 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
5,50 Kč
100 maď. forintů
7,21 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,74 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 552,38 Kč
1 unce stříbra
494,37 Kč
Bitcoin
913 748,04 Kč

Poslední aktualizace: 22.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 69 327 998