Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Miroslava

Nalezeno 192 příspěveků, 36 různých IP adres

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

17.10.2011 22:58

Romové II. část

Cikáni

Miroslava 89.?.?.?

Název Róm je urážlivý. Aspoň to tak cítím. A rasovou diskriminaci taky cítím. A může za ní naše vláda, která odnaučila Cikány pracovat, jen je nechá rodit a prasit děti, které v životě, díky svým rodičům a našemu státu,nemají šanci. Platí se jim všechno a problém se nikdy nenazve pravým jménem. [naštvaný]

255364

12.07.2015 22:48

Proč Tsipras zradil

Vytrácí-li se víra, vytrácí se i síla ducha

Miroslava 88.?.?.?

Ne, systém nevyhnije, je příliš rafinovaný a globální. To dříve vyhnijeme, my mravně rozložené národy pod náporem černé kulturní vlny, která zničí naše duše. To je hlavní cíl vládců světa - duchovně nás zničit. S bezduchými národy se totiž velmi dobře manipuluje. Svět spěje pomalu ale jistě ke světové tyranii. A mnohým se bude možná takový svět líbit. Nebudou muset pracovat a jen se bavit primitivní a živočišnou zábavou jako lidský dobytek. A tak bude lidstvo postupně prodávat svou duši zlu podobně jako Faust. Nezapomínejme na Dostojevského moudrá slova: Zde ďábel s Bohem bojují a pole bitvy jsou srdce lidí.

336425

12.07.2015 23:01

Kolaps finančního systému: Tragédie nebo vykoupení?

RE: Nový společenský řád je třeba stavět na vyšších principech nežli jen materiálních

Miroslava 88.?.?.?

Ano, to máte pravdu. Bylo řečeno a napsáno mnoho, jen lidstvo to nezajímá a je nepoučitelné - jeho suchý rozum je mu houby platný. Už nám mnoho času nezbývá. Svět se stává stále více těsnější a globálnější až se past světové tyranie zaklapne, už z ní nevylezeme. Stalin si mohl nechat zdát o současných technologiích šmírování lidí, a přeci měl super rafinovaný ďábelský systém i bez těchto technologií; obyvatelé SSSR tehdy neměli možnost úniku i v takové ohromné zemi. A co dnes, když jde vývoj právě ve šmírovacích technologiích rychle kupředu. A proč asi?!

336428

12.07.2015 23:44

Kolaps finančního systému: Tragédie nebo vykoupení?

RE: Absence nějakého věrohodného zázraku znervozňuje věřící již několik tisíc let...

Miroslava 88.?.?.?

Věrohodných zázraků se děje na tomto světě velmi mnoho, jen lidé se suchým ateistickým rozumem nemohou tyto zázraky postihnout, protože jsou duchovně slepí. Navíc ateistické pojetí života zabíjí lidskou civilizaci duchovně, protože v něm chybí poznání o pokračování věčného života.
Ano, máte pravdu, „mravně vyspělí“ lidé jsou někdy maskovaní vlci v rouše beránčím, kdy pod maskou nevinnosti skrývají zlé úmysly, nevyjímaje duchovních. Jedna biblická moudrost říká: po jejich ovoci je poznáte.

336433

13.07.2015 11:01

Kolaps finančního systému: Tragédie nebo vykoupení?

RE: Nový společenský řád je třeba stavět na vyšších principech nežli jen materiálních

Miroslava 88.?.?.?

Vše na tomto světě se dá napravit jen skutečným jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožné. Pokud budou v tomto konzumním světě vládnout pouhé utilitární vztahy a ve skutečnosti „nikoho nemilujeme a jen se domníváme, že milujeme“, jak zpívá v jedné své písni „Láska“ (Любовь) Světlana Kopylova, když už jsme u té zahraniční hudby. Bez skutečné lásky bohužel „Good people“ nemohou být, nemohou rozvinout tento cit; jedině systém založený na této ctnosti, vzájemné pomoci, a ne na ekonomických vztazích, individualismu, může tento svět posunout k lepšímu.
Светлана Копылова - "Любовь"

https://www.youtube.com/watch?v=UbSRTu2a1pQ

336464

16.07.2016 11:55

Kdo seje vítr, sklízí bouři

Bez Božího řádu je vše dovoleno

Miroslava 88.?.?.?

Hezký komentář, pane Stworo. Zcela s Vámi souhlasím. Jen si nikdy nekladete podstatnou otázku, co je prapříčinou problému. Myslím si, že celkem hezky to vyjádřil pan profesor a kněz Petr Piťha:
http://video.aktualne.cz/dvtv/knez-pitha-dzihad-je...
Řád je něco, co je zcela pevně dáno a není to starý ani nový. A nebude-li řádu, bude zde neřád!

350502

22.11.2016 13:06

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Miroslava 46.?.?.?

Co to plácáš za nesmysly? Nevíš-li nic o křesťanství a jeho smyslu, tak raději pomlč! Máš to všechno v hlavě zamotané. Křesťanské zákony, to je řád, který nestárne. Je stále aktuální. A pokud zde na Zemi nebude přítomen Boží řád, tak zde bude ďábelský neřád. Jenže většina lidí je příliš líná na to, aby hledala, přemýšlela o něčem vyšším, vznešenějším. Zajímá se jen o materiální statky. Jenže bez Boha není transcendentního mravního řádu, nezávislého na vůli člověka. A kde není Bůh, tam je měřítkem dobra a zla člověk, tedy přesněji řečeno ten druhý, který člověka navádí ke zlému (raději upřesním moudrým citátem Dostojevského: Zde ďábel s Bohem bojují a polem bitvy jsou srdce lidí.) Kde chybí uznání práv Božích, tam se nelze dovolat ani skutečných práv člověka. A to již toho nejzákladnějšího – samotného práva na život. Doufám, že jsi alespoň něco z mých slov pochopil.

353486

22.11.2016 19:21

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Miroslava 46.?.?.?

Souhlasím s Vámi. Každý zde má volbu vlastním konáním, k Bohu, či k ďáblu. Bohužel mnohým je pochopení Boha, křesťanské víry nedosažitelné, zvláště v této materialistické době. Domnívají se, že cokoli zde děláme, nic nemá smysl, nic se nepočítá k dobru, vše je náhoda, smrtí vše končí,…Náš Spasitel však dává všem šanci, jen někteří jsou duchovně slepí.
Miroslava

353497

22.11.2016 19:50

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Miroslava 46.?.?.?

1. První a největší křesťanskou hodnotnou je Evangelium, odrážející učení Krista, díky kterému se objevila u lidstva šance k duchovně-mravnímu zušlechtění.
2. Křesťanství vneslo největší vklad v lidskou kulturu. Samozřejmě pod kulturou je třeba chápat vše to, co lidstvo vede k Bohu, protože existuje i kultura, která slouží tomu druhému - satanu.
3. Křesťanství ukazuje jedinou správnou cestu, jak vyjít bílé západní civilizaci z kolosální systémové krize.
Miroslava

353498

02.12.2016 12:16

Odkaz Fidela Castra: Síla idejí. Život v solidaritě

RE: ideje komunismu

Miroslava 46.?.?.?

Souhlasím s Vámi. V současné době sociální nespravedlnosti a klamu masového vědomí jsou slyšet názory, že u křesťanství a komunismu jsou podobné ideály, že Kristus, Marx či Castro se narodili proto, aby ochránili ty nejposlednější - ponížené, zbídačené a zbavené práv a jejich cílem je láskyplně o ně pečovat. Jenže ďábel nám nedá nikdy pokoj a pokaždé se skrývá v detailech. Pokud se podíváme na tento problém blíže, křesťanská přikázání a dogmata komunismu jsou zcela protikladná. Je třeba si uvědomit, že žádná ideologie bez Boha a jeho víc jak dvoutisíciletého řádu nemůže lidstvu přinést žádné plody dobra, nýbrž strašné utrpení. Bez Boha je totiž vše dovoleno.

Miroslava

353784

30.01.2017 11:56

Pražští burani

To je přece rovněž odrazem mravního úpadku naší doby

Miroslava 46.?.?.?

A čemu se divit? To je přece rovněž odrazem mravního úpadku naší doby. A kdyby jenom v Praze, a kdyby jenom v oblečení!

355477

20.06.2017 23:04

V Evropě dochází k nahrazování obyvatelstva

RE: Bílý svět je těžce nemocný!

Miroslava 46.?.?.?

Souhlasím. A proč? Protože zapomněl na Pána Boha a jeho Zákon. Člověk bez Boha je jako loď bez kotvy na moři zmítající se ve velké bouři, nedokáže rozlišovat dobro a zlo, krásu od ošklivosti. Ateistická společnost je jako skupina cestujících ve vlaku z kopce se řítícím bez brzd a strojvůdce. Je duchovně nemocná, a proto následuje degradace a zkáza. Neřest, rozvrat, tolerance a lhostejnost k různým nemravnostem přivedly ke zkáze i národy před námi. Není na tom nic nového, jen člověk je nepoučitelný.

358474

28.06.2017 16:12

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Lidé bez Boha jsou jako loď bez kotvy na moři zmítající se ve velké bouři. Ateistická společnost je jako skupina cestujících ve vlaku z kopce se bez brzd řítícím. Lidé bez Boha kráčí v životě od zdi ke zdi, od čerta k ďáblu, z močálu do bažiny.

358689

28.06.2017 19:02

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Jakého boha? Jediného a společného nepřítele všech lidí, kterým je otec lži-ďábel, dočasný vládce tohoto světa? To je jejich bůh, v jehož jménu páchají zlo! Je třeba si uvědomit, že nadpozemská realita je bipolární a bytosti v ní obývající jsou protikladné – temné a světlé. Nevím, kolik je vám let, ale je třeba o tom přemýšlet. I když suchá lidská suchá logika toto neumožňuje.

358693

28.06.2017 23:10

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Na základě Vašeho zjištění se bohužel Pravda nezmění. Spěte dál.

358700

28.06.2017 23:27

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Můj Bůh je milosrdný a pláče, když lidé ve jménu Jeho páchají zvěrstva. Jenže oni poslouchají našeptávání toho druhého - "knížete tohoto světa", kterému se většina lidstva klaní, proto svět vypadá tak, jak vypadá.
No vidíte, alespoň připouštíte, že nad námi může existovat vyšší moc. Tak, třeba ji i v důležitý moment Vašeho života pocítíte. Víra se totiž suchou logikou nedá pochopit.

358701

29.06.2017 08:12

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Chápu. Nemnozí v současné materialistické době přemýšlí o věcech světa neviditelného. Třeba někdy, jednou pochopíte, jak jste se zmýlil(a)...

358704

05.08.2017 17:41

My 2

Příprava k budoucnu

Miroslava 46.?.?.?

Bohužel, jedná se aktivní přípravu lidstva k budoucnu. Vychovat zvrácené lidské stádo.
Nový plán globální politiky s velkou pravděpodobností spočívá v dvojpolárním světě. Na jedné straně budou stát USA s jejich vazalskými satelity, na druhé Rusko, Čína, Indie a jejich spojenci. Na obou stranách se bude kapitalismus s největší pravděpodobností transformovat na kapitalismus státního typu, v němž nebude místo pro oligarchii a vlastníky velkého kapitálu a kde budou občané striktně kontrolováni. Všechno bude samozřejmě jako vždy maskováno dobrými úmysly – bezpečností občanů, kontrolou jejich zdraví, materiálním zabezpečením.
Napětí a vojenská konfrontace mezi oběma póly postupem času zaniknou. Vzájemná konkurence bude napomáhat fantastickým tempům v technickém rozvoji v oblasti robotizace a automatizace. Průmyslová výroba prakticky nebude vyžadovat lidskou práci. V průměrných tvůrčích profesích bude člověk postupně nahrazen umělým intelektem. Svět se mílovými kroky posune k totalitární společnosti všeobecné materiální hojnosti, kde pracovat už nebude povinností a miliardy lidí již nebudou nuceni ke každodenní povinné práci. Peníze ztratí svou nynější funkci a nahradí je jakési body, které budou v dostatečném množství vydávány všem loajálním a těm, kteří nepředstavují hrozbu systému (http://www.rodon.cz/clanky/Politika/leonid-kovacic-velky-bratr-2-0-aneb-jak-cina-buduje-digitalni-diktaturu-6679). Globální kontrola nad každým člověkem, včetně čtení myšlenek, se stane všedností. Prakticky bude zlikvidován zločin, chuligánství a neadekvátní chování (recidivisté, těžko vychovatelní a jedinci se sklony k byť nepatrnému nesouhlasu se systémem jednoduše zemřou náhlou smrtí - na infarkt, mrtvici apod.).
Kulturní prostor se bude na obou stranách postupně z hlediska jeho obsahu vyrovnávat. Pod pozlátkem úplné lidské svobody v kultuře a v umění bude vše dovoleno. Budou legalizovány všemožné zvrácenosti. Smyslem života člověka se stane ničím neomezená nekonečná zábava a požitky, včetně těch nejnižších. Budou servány všechny roušky z intimní sféry: veřejné orgie, které si jen zvrácená fantazie vymyslí, se stanou běžným a vytouženým trávením volných chvil.
Všechny utopie a antiutopie (Orwell, Huxley, Zamjatin atd.) se nepotvrdí v neschopnosti přežití totalitní společnosti, neboť genetické inženýrství, medicína, výchovná a vzdělávací technika dosáhnou neobyčejně vysoké úrovně, a tudíž žádná intelektuální degradace lidem hrozit nebude. Naopak, bude dosaženo nejvyšší úrovně vědecko-technického vzdělání mnohokrát překonávající současnou dobu. Postupně se setřou veškeré rozdíly mezi oběma stranami a sjednocení lidstva v jednotnou společnost se stane pouhou formalitou. Nastane čas, aby se projevil v plné síle antikrist. Postupně lidský skot naplní Zemi...
Je samozřejmě možná i druhá ...

Automaticky kráceno

359424

05.08.2017 19:09

My 2

Pokračování: příprava k budoucnu

Miroslava 46.?.?.?

Je samozřejmě možná i druhá varianta budoucnosti, kdy se lidstvo vzpamatuje a bude schopno vytvořit kulturu, veřejný prostor a systém vzdělávání, které člověka zušlechťuje. Ale bohužel pravděpodobnost této varianty budoucnosti je zatím podstatně menší, než ta, o které píši výše. Důvodem je téměř úplná neexistence seriózních společenských sil, jejichž hlavním posláním je rozvoj mravního člověka a lidské společnosti. Vše ovládne Hollywood, pistolnicko-postelová popkultura. Vzdělání ztratí dimenzi mravní výchovy. Vše dokoná primitivní a zvrácený obsah internetu, který nepřetržitě realizuje svou temnou funkci, a sice přípravu mas lidí k tomu, aby za materiální blahobyt a prázdný život naplněný zábavou a požitky dobrovolně odevzdaly své duše ďábelskému systému.
Perspektivy vypadají hrůzostrašně, ale neměli bychom se chovat jako pštrosi schovávající své hlavy do písku. V míru všech našich možností je třeba otvírat oči a upozorňovat na hrozbu této budoucí zvrácené totalitární společnosti všeobecného materiálního dostatku. Především je však třeba bojovat za duchovně-mravní povznesení společnosti, protože jen tímto způsobem lze zbrzdit příchod antikrista.

359432

28.08.2017 21:45

Strhávání památníků je příznakem americké sebevraždy

Jak jsou lidé nepoučitelní!

Miroslava 46.?.?.?

Já se domnívám, že se tak děje záměrně, aby začal chaos, občanská válka a poté přišel diktátor, který navede tvrdou rukou pořádek. Jak jsou lidé nepoučitelní!

359746

12.09.2017 14:17

ČT: pokleslý vkus a otevřená propaganda LGBT a sexu s černochy

SVOBODA HŘÍCHU V BEZBOŽNÉM SVĚTĚ

Miroslava 94.?.?.?

Co na to říci? Jen to, že temní tvůrci jsou přítomni všude, i v ČT, a chtějí z lidí vědomě či nevědomě učinit lidský dobytek.

359974

13.09.2017 14:22

ČT: pokleslý vkus a otevřená propaganda LGBT a sexu s černochy

RE: SVOBODA HŘÍCHU V BEZBOŽNÉM SVĚTĚ

Miroslava 94.?.?.?

Děkuji, za odpověď, ale obávám se, že duchovně-mravní úpadek samy volby u nás v ČR nic nevyřeší. Příčina spočívá v tom, že neexistují žádné aktivní politické strany a hnutí, jejichž hlavním cílem by bylo mravní zušlechtění společnosti. Všechny politické strany se snaží vyzdvihnout spíše ekonomický aspekt, a přitom bez pozornosti nechávají odpověď na tak prostou otázku: proč má mravně zdivočelá společnost žít sytě? Jen proto, aby starost o každodenní chléb nebránila prostopášnému stylu života?
Materiální blahobyt i tak bude mít lidstvo v nedalekém budoucnu bez politického boje, bez politických stran.
http://www.rodon.cz/clanky/Otazky-odpovedi-ohlasy/komentar-hrozba-elektronickeho-koncentraku-6283
http://www.rodon.cz/clanky/Politika/leonid-kovacic-velky-bratr-2-0-aneb-jak-cina-buduje-digitalni-diktaturu-6679
Já osobně budu všemi svými možnostmi podporovat tu politickou stranu, která si bude klást za hlavní cíl své politické činnosti vytvoření systémových podmínek k mravnímu povznesení společnosti, která vrátí do výchovně-vzdělávacího systému mravní výchovu, která očistí kulturní prostor od hanebného obsahu a jejich tvůrců a vytvoří podmínky pro tvůrce světlé, která na všechny mocenské posty - včetně masmédií - postaví lidi s vysokou mravní reputací.
Věřím, že chápete, že žádná mravnost není možná bez víry v Boha, neboť v opačném případě se vytrácí vyšší kritérium, co je dobro a co zlo, co je mravní, a co ne. Jen Bůh toto může definovat.

359996

27.12.2017 11:45

#MeToo? #KillToo!

Feminismus jako úpadek společnosti

Miroslava 46.?.?.?

V bezbožném světě jsou vzájemné konflikty lidí kvůli různým hloupostem normou. Konflikt žen proti mužům je jedním z podobných konfliktů UMĚLE ZVELIČENÝ do světových rozměrů, které normální člověk pociťuje jako nepochopitelný, nemajíčí žádný přirozený základ. Lidská společnost se po tisíciletí rozvíjela, zdokonalovala, harmonizovala, rostla v populaci, duchovně i mravně se zušlechťovala, aniž by probíhala nějaká konfrontace práv žen, mužů, dětí, sexuálních menšin...V současnosti stojí lidstvo před katastrofickými problémy: miliardy lidí žijí v bídě, barbarsky ničíme a znečišťujeme naši planetu, nacházíme se na hraně nové a už poslední světové války, strašné ďábelské vynálezy a zároveň masová degradsce lidstva napomáhající k nevyhnutelnému vytvoření tyranské globální společnosti. Bohužel diskusí o těchto reálných problémech lidstva je mnohem méně než téch o DEBILNÍCH PRÁVECH MIKROSKOPICKÝCH SEXUÁLNÍCH MENŠIN!

361622

15.01.2018 07:18

Zeman bude "odejit"

RE: Dobrá analýza

Miroslava 46.?.?.?

Ano souhlasím, Zeman to má nahnuté. Ale intuitivně věřím na zázraky, které se také občas i v politice dějí. Rozdíl v počtu hlasů bude sice minimální, ale Zeman vyjde jako vítězem.

361934

30.01.2018 12:40

Evropská komise: Odmítání kvót je neakceptovatelné

RE: k neuvěření

Miroslava 46.?.?.?

Mýlíš se, Miro. Ani přímá demokracie po švýcarském vzoru, ani jiné ušlechtilé ideje nezamezí temnému konání různých kreatur. Pamatuj si, že libovolný společensko-ekonomický systém je odsouzen ke krachu, pokud odmítá Boha a cíle duchovně-mravního zušlechtění člověka. Jak kdysi moudře říkal pan profesor Piťha, buď se budeme blížit k Řádu, anebo dostaneme neřád. Bohužel jiné cesty v tomto světě není!

362236

05.02.2018 11:49

Století urážek českého národa

RE: Nikoli sto let, ale téměř 14 století

Miroslava 2001:x:x:x:x:x

A kde byl klid?! Domnívám se, že každý národ si prožil své tragédie. Některý velké tragédie jako například rusky národ po celé 20. stol. a některý méně, protože by podobný těžký kříž pravděpodobně nepřežil.
V tomto světě nemůže být klid, dokud nebude globální moc v rukou jednoho. Lidstvo k tomuto kráčí. Je třeba bojovat a modlit se, aby tato globální vláda vedla lidstvo k Bohu.

362304

13.02.2018 14:28

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Lidé Západu se vzdali Božího Řádu a mravních hodnot z něj vyplývajících, tudíž ztratili i sílu ducha. Maximálně co mohou bílí západní mužové vymyslet, vyjít v minisukních na mítink na ochranu žen (https://www.youtube.com/watch?v=grhPAMF6VpI). To se tedy jako mladá žena vůbec nedivím, než takové bačkory, tak si bílé ženy začínají vybírat muže z jiných kultur. Ženám se líbí silní mužové, schopní je reálně ochránit!

362504

13.02.2018 22:04

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane Stworo,

děkuji Vám za odpověď.

Souhlasím, feminismus – to je špatné, ale je pouhým následkem bezduchovnosti sekulární ideologie, kdy byly vyhnány ze všech sfér státu a společnosti křesťanské hodnoty, křesťanské myšlení, víra v Boha. Jsou-li světlá učení vyháněna ze života lidí, tak jejich místo nevyhnutelně zaplní feminismus, ideologie LGBT, ospravedlnění eutanazie, potratů, likvidace rodiny, drog, rozvratného stylu života, nekonečný konzum,…. A hlavní – vytratí se SÍLA DUCHA NÁRODA, jejichž nositelé byli převážně muži.

Síla ducha se vytratila a chudáčci mužové se najednou stali zcela bezmocnými před megerami-feministkami. Když jsem se podívala na to video s těmi holandskými politiky, zastyděla jsem se za evropské muže. Je mi jasné, že zaštítit naši kulturu, naši svébytnost, naše národní hodnoty není komu.

Jsem zarmoucena nad osudem bílé civilizace. Možná ne nadarmo nás Bůh zbavil dostatečné porodnosti, protože pokud se nic nezmění, jsme nestrašlivější hrozbou blahobytné budoucnosti celého lidstva.

362525

14.02.2018 18:09

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane, děkuji za odpověď.
Hlavním posláním Krista je toto: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. (1 Jan 1:5) Bůh přišel do našeho světa, aby překonal starozákonní představu o Bohu jako zlém a mstivém soudci. Tudíž, hledáme-li odpověď na mravní otázky, je třeba se orientovat na Evangelium a na samotný Ježíšův život. Vše, co odporuje pochopení absolutní lásky Boha, Jeho milosrdenství, Jeho soucitu, je třeba odmítnout. Zlo v našem světě činí ďábel, právě on je zodpovědný za všechno utrpení v tomto světě. A posláním lidstva je přetvoření našeho světa dle Božího zámyslu. Ďábel tento zámysl znetvořil tím, že zkazil duchovní harmonii člověka.
Dobře jste napsal o vztahu příčiny a následku. V počátku všeho buď stojí Bůh, anebo jakési bezdušné, bezsmyslné, nevědomé absolutno (zákon). Stojí-li v počátku všeho Bůh, i u lidstva se objevuje smysl života, který je v neustálém zdokonalování rádi spojení se s Tvůrcem. Naopak řídí-li vše bezdušný, bezsmyslný, nevědomý Zákon, kterému se všechny procesy vesmíru podřizují, tak vlastně existence člověka a lidstva ztrácí veškerý smysl. Je zřejmé, že dokonce člověk se selským rozumem s pomocí elementárního úsudku může pochopit, že svět, v jehož počátku stojí Bůh, je mnohem přesvědčivější, logičtější, umožňuje mnohem přesvědčivěji objasnit jevy okolního světa. A hlavní – dává smysl existenci člověka a lidstva.
Když jsem psala o ztrátě ducha bílé civilizace, mínila jsem tím tu naši západní. Sláva Bohu, v části bílé civilizace – v Rusku probíhá naopak vzestup síly ducha národa a ohromným vkladem k tomuto procesu přispívá i Ruská pravoslavná církev.
Doufám, že i v našem národě se najdou vnitřní síly a pochopení, že jeho spása je pouze v přibližování se k Bohu a rozmnožení křesťanských hodnot.
A vrátí-li se v národ víra v Boha, tak i síla ducha se obrodí sama sebou a vyřeší i různé drobné problémy, včetně vzájemných problémů mezi ženami a muži.

362550

14.02.2018 19:38

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane Stworo,

my - to je celý západní svět. Do 60. let minulého stol. byl lidstvu příkladem, ukazoval perspektivy oné blahobytné budoucnosti dle celého lidstva – měl dobrý výchovně-vzdělávací systém, dobré zdravotnictví, sociální systém byl lidský, probíhala skutečně demokratická volba vlád, více méně byla média objektivní, kultura člověka mravně pozvedávala, byla ohraničena neřest, postupně, ale jistě rostl materiální blahobyt, byla dostatečná porodnost, … Vše toto dávalo příklad a naději celému lidstvu. Chtěli také tak žít, včetně národů, které žili v socialistickém bloku.

Co máme nyní po čtyřiceti- padesáti letech?

Degradující systém vzdělávání; katastrofu ve zdravotnictví, která přeměnila lékaře v obsluhu farmaceutických korporací; postupně stále více zruinovaný sociální systém; demokracie se zvrhla ve frašku, která obsluhuje zájmy mikroskopické hrstky vlastníků velkých kapitálů; mainstreamová média zcela ztratila objektivitu a obsluhují opět zájmy malé skupinky vlastníků velkých kapitálů; naše současná masová kultura je hanbou před celým lidstvem; neřestí se nejenom nestydíme, ale propagujeme a vnucujeme je celému lidstvu; o materiální blahobytné budoucnosti už většina z nás pochybuje; růst porodnosti je už na takové úrovni, že je otázkou, zda za půl století bude ještě bílý člověk dominovat ve své rodné domovině. A co katastrofický objem odpadků, které naše zlatá miliarda produkuje, projídaje neobnovitelné zdroje planety!

Všechny světové kapitály, všechny globální systémy řízení, všechny světové systémy komunikace, všechny hlavní vědecké instituce se koncentrují na Západě, a proto ostatní část světa musí následovat vytyčený Západem směr. Pokud my-Západ letíme do propasti, tak i celé lidstvo táhneme za sebou. Právě v tomto smyslu jsme hrozbou blahobytné budoucnosti pro celé lidstvo.

Co se týče konkrétně naší země, bylo by pro nás nejlepší, kdybychom z tohoto rychlíku, nesoucího se do propasti, co nejdříve vystoupili.

362554

15.02.2018 21:49

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Děkuji za dobrá slova. Doufám, že naši čeští mužové budou schopni ochránit naše duchovně-mravní hodnoty, naši překrásnou národní kulturu, budou schopni vytvořit podmínky pro mravní povznesení národa, nedopustí na naší zemi ničivý proud migranů z cizích kultur.

362586

16.02.2018 21:16

Pozdrav z Muslimic

Naše Teplice, to je jen úplný začátek a končit to bude tímto...

Miroslava 46.?.?.?

Naše Teplice, to je jen úplný začátek a končit to bude tímto:

https://www.youtube.com/watch?v=YXHorIrLFIc

Co dodat? Drazí spoluobčané, na starém Západě už nastoupil očividný konec bílé civilizace. Nejprve jsem se chechtala, ale poté jsem pocítila obavu, když jsem si uvědomila, že k podobné nedaleké budoucnosti nás táhne naše probruselská elita. Už je na čase utíkat před těmi blázny, kteří řídí EU, dokud i naše české muže neinfikovali morem úplné bezmocnosti a neschopnosti!

362618

21.02.2018 20:09

Stávající světový řád je odsouzen ke zkáze

RE: Článek se sice pěkně čte,

Miroslava 194.?.?.?

Ano, souhlasím s Vámi. Bez přirozeného a nadpřirozeného mravního řádu šance na blahobytnou budoucnost, a tím nemyslím jen tu materiální, u lidstva není. To se týká všech, včetně naší země. Pokud národy nenajdou v sobě síly k duchovně-mravnímu povznesení, tak je nevyhnutelné postupné ohraničení svobod a nárůst kontroly chování lidí. A vše bude končit TOTÁLNÍ SVĚTOVOU TYRANIÍ.

362723

05.03.2018 10:00

Válka proti mužnosti

BEZ ŘÁDU DOSTANEME NEŘÁD

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane Stworo!

Před nedávnem jsem napsala text, v němž jsem se snažila vysvětlit, že BEZ ŘÁDU, který je pevně dán a je neměnný, DOSTANEME NEŘÁD, a ten vleze absolutně všude, do všech oblastí. Válka proti mužnosti a vzájemné problémy mezi muži a ženami je jen jedním z projevů tohoto neřádu. Psala jsem Vám o síle ducha národa, o síle ducha muže, který se začne vytrácet, nebude-li ctěn řád. To je zákon a nelze s tím dělat nic, nevrátíme-li se k řádu!

362879

17.06.2018 19:14

Neskutečná chudoba hudebních žánrů

RE: anální hudba

Miroslava 46.?.?.?

Nejenom Mozarta a nejenom Forman, ale i další představitelé "malého" národa hanobí tradice, kulturu, vysmívají se jednotlivým národům...Jen se zkuste posmívat jim.

364762

17.06.2018 19:22

Neskutečná chudoba hudebních žánrů

RE: anální hudba

Miroslava 46.?.?.?

Ano, souhlasím s Vámi. Je to vědomé. Primitizovat člověka na úroveň dobytku, a to ve všech směrech...Škoda, že se člověk pokaždé tak snadno nechá zblbnout. Jinu, je nedokonalé stvoření, a zlo, hnus, lež je pro něj většinou přitažlivější.

364763

17.06.2018 19:34

Neskutečná chudoba hudebních žánrů

RE: dechovka - cimbálovka

Miroslava 46.?.?.?

A současné děti je už ani pomalu neznají. Jsou natolik zblblí primitivní globální anlojazyčnou hudbou, že už anineumějí zpívat. Schválně si spočítejte, kolik písní v češtině a kolik písní v angličtině hrají v rádiu v průběhu hodiny. Ale to asi tušíte. No a ty písně včeštině, to je samozřejmě současný žánr, žádné moravskoslovácké písničky. Děti se neučí ani v hudební výchově lidové písničky, to snad jen na prvním stupni. No a o Vánocích si pouští "Štědrý večer nastal, když jsem doma chlastal". A to nekecám!

364764

25.06.2018 17:06

Kérka

Tetování jako jeden z příznaků úpadku naší civilizace

Miroslava 46.?.?.?

Současná kultura je velmi často charakterizována provokacemi proti tradičním normám. A mnohé tradice, které ještě nedávno byly ve společnosti nepřípustné, se dnes stávají normou. V předkřesťanských časech bylo tetování součástí pohanských a okultních rituálů. S příchodem křesťanství bylo tetování používáno především jako stigma - označovali jimi např. zločince, ženy lehkých mravů, karetní podvodníky.
Jak je vidět, i bez ohledu na duchovní hledisko, tetování na těle od dávných dob neneslo nic dobrého. Člověk chce být mnohdy módní za každou cenu a nechápe duchovní smysl a vliv tetování na svůj život. V životě člověka je i bez toho přítomno mnoho hříšných činů, tak proč si ještě více kazit svou duši tím, bez čeho se lze klidně obejít?
Přestavitelé novopohanství a okultisté často používají skryté temné symboly. Navenek se některým lidem, kteří nepostihují smysl symbolů, může zdát tetování krásné, ale neuvědomují si, že nese duchovní informaci. Prostřednictvím temného symbolu dovoluje člověk, aby do jeho života vešli síly, které si nechal na své tělo namalovat. A mnohdy jsou motivy skutečně temné.
A potom, je to forma degradace, a vůbec není důležité, zda je nápadnější či ne.
A potom, i když se člověk „nezdobí“ zrovna tetováním, věčná honba za módou, nadbytečné zdobení těla (výrazným líčením a módou) - to vše odvádí pozornost člověka od Krista, Jeho duchovních hodnot vůbec pozemského smyslu života.

364908

25.06.2018 19:16

Kérka

RE: Tetování jako jeden z příznaků úpadku naší civilizace

Miroslava 46.?.?.?

Ty jsou právě ty nejdůležitější, pane Stworo. Co je podle Vás smyslem života? Užívat si života plnými doušky...?

364912

25.06.2018 20:55

Kérka

RE: Tetování jako jeden z příznaků úpadku naší civilizace

Miroslava 46.?.?.?

Obrovská spousta nešťastných lidí kolem nás žijí nesmyslný život, který lze označit za duchovní smrt; nemají žádné známé, partnera, mnohdy ani děti, připadají si na světě zcela zbyteční a potřebují nějakou náhradu za normální smysluplný život. Takové pak odchytnou náboráři různých sekt a totalitních ideologií, a tak dlouho jim vymývají mozek, až je ovečka poslušná a zbavená vlastního rozumu. Obětmi kupodivu nejsou jen hloupí lidé, ale i inteligentní. Jsou rádi, že si našli podobně postiženou skupinu nešťastníků. Často takoví lidé končí špatně. Znám spoustu takových lidí, kteří nevědí, proč žijí. Nedokáží odpustit ani sobě, natož ostatním. Často se jedná o prvotřídní pokrytce...

A co se týče mě, asi se budete divit, jsem šťastně vdaná téměř dvacet let, mám krásné a chytré děti, kterým víra pomáhá pochopit tento svět, jenž není jen ten, který vidíte.

364916

14.08.2018 21:43

Výročí 21. srpna předmětem politického boje

Z MRAVNÍHO HLEDISKA JE KAPITALISMUS MNOHEM HORŠÍ NEŽ REŽIM MINULÝ

Miroslava 89.?.?.?

Hlavní problém minulého režimu tkvěl v jeho bezbožnosti, protože společnost bez Boha není schopna dlouhé existence. V současnosné době probíhá to samé a právê sekulární politika EU vede k sebezničení evropské civilizace. Není podivné, že odpor proti cizim kulturám jsou zatím schopny klást jen země Varšavské smlouvy?

Ještě mě udivuje, že autor článku uzřel totalitu v minulém režimu a v tom současném ne. Nechtěl by ho na vlastní kůži otestovat? Například napsat články demaskujicí LGBT jako velmi nebezpečnou zvrácenost? Stejně tak může napsat články o nelidské - vlčí podstatě kapitalismu, také by se hodilo otestovat totalitárnost současného režimu kritikou současného hegemona...

365761

20.08.2018 11:15

Jak vyřešili „imigrantskou krizi” v Thajsku

Nepřehánějte to s tou nezávislostí

Miroslava 46.?.?.?

Já bych to s tou nezávislostí Thajska tak nepřeháněla. Thajsko je dosud spojencem USA, amerikanizace tam postupuje rychlými tempy, tak v čem spočívá role vlastenecké vlády? Všeobecný duchovní a mravní rozklad thajského národa probíhá podobně jako v celém světě a řešení "imigrantské krize" na tom nic nezmění.

365924

21.08.2018 22:02

Padesát let

Ještě jednou o roku 68

Miroslava 46.?.?.?

60. léta a vůbec rok 68 byla doba vln protestů v celém světě, nejenom v Praze. Na Západě proti kapitalismu, u nás proti soocialismu. Bojovalo se - jak se to tehdejším naivním lidem mohlo zdát, za SVOBODU. Mnozí v ni upřímně věřili. Ale jak vidíme dnes, už tehdy šlo o boj za přechod ke kapitalismu pod kontrolou USA.
Už i lidem s prostým selským rozumem je dnes konečně zřejmé, že současný kapitalismus je cosi antilidského, představující hrozbu životu na této planetě.

365987

23.08.2018 10:09

Kult „géniů“

Nobelovi šamani

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Všichni laureáti Nobelovy ceny za ekonomii jsou ti, kteří nevytvořili, nýbrž ZLIKVIDOVALI ekonomii jako vědu. Přetvořili ji na cosi podobného šamanismu. Jednim z hlavních kritérii vědeckosti libovolné teorie je schopnost předvídat budoucnost, činit důvěryhodné prognózy. Diky většině nositelů Nobelovy ceny se staly ekonomické prognózy podobné na to, co může každý vycucat z palce.

366010

07.09.2018 09:16

Globální aliance ve jménu zla

Jadernou válku mohou rozvázat jen šílenci....

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Co se týče války mezi nukleárními mocnostmi, tak ve světě neeexistují racionální síly, které by k tomu měly vůli, tedy kromě několika šilenců u moci. Bohužel v elitě USA jich je víc a víc. Stále častěji mi to připomíná šílence - Ministra obrany USA J. Forrestala, jenž vyskočil z okna s křikem: Rusové přicházejí,....Osobně já se domnívám, že riziko planetární jaderné války je nevelké, avšak riziko přechodu k totalitárnímu režimu, kde bude všudypřítomná totální kontrola nad každým z nás, je velmi velmi vysoké.

366345

08.09.2018 11:07

Zabere čas, než nová zahraniční politika Německa vůči USA přinese výsledky

Vnitřní rozpory Německa s USA oslabují temný svět

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Snahy jsou, avšak šance jsou tak minimální, neboť německá elita sestává z lidí, jejichž osobní zájmy stojí nad zájmy národa. Tato elita vnímá USA jako globální ochránce jejich kapitálu a systému moci. Potom Německo se všemi svými institucemi, včetně ideologických i duchovních, je součástí severozápadního amerického světa. Odtrhnout se od něj může Německo jen tehdy, bude-li zcela zničen, což je v blízkém budoucnu zcela nereálné.
Vnitřní rozpory libovolného globálního seskupení jsou vždy přítomné - mohou se projevovat silněji či naopak. Nyní narůstají, což je dobře k oslabení tohoto démonického organismu, který rozkládá mravy veškerého lidstva.

366365

20.09.2018 15:35

Za slušnosťou „slušných“ liberálov sa skrýva nenávisť a lož

RE: Je to dobrý článek

Miroslava 46.?.?.?

Tak vždy nevěřící Tomáši nevěří, ani kdyby byla Pravda přesvědčivější. Nemohou nic rozumného namítnout, přitom však nevěří.
Jako by byl u nich um paralyzován, avšak hovořit o běžných věcech jim nečiní problém. A začnou-li s argumentací o víře, začnou bloudit v pochopení a slovech. Všechny jejich teorie jsou jako pavučina. Nepředstavitelné slepota...

366644

20.09.2018 20:04

Za slušnosťou „slušných“ liberálov sa skrýva nenávisť a lož

RE: Západní demokracie je povrchní, falešná a pokrytecká

Miroslava 46.?.?.?

...a tudíž není v tomto světě vůbec nic dobrého, žádné perspektivy, život nemá žádný smysl. Je načase si koupit letenku do Švýcarska na "sebevražednou turistiku"....

366653

03.10.2018 14:34

Lesbička: Pomocou matematiky učím deti o homosexualite

RE: Situácia v Nemecku:

Miroslava 46.?.?.?

Dnes už je natolik zřejmé, že cílem duchovně-mravního rozkladu lidí je vytvoření podmínek k přechodu k diktatuře. Nejprve je nutno lidstvo rozložit do stavu dobytka a poté když se demokratická policie nebude schopna vypořádat s lidskými zrůdami všude kolem nás, nasadí totalní diktaturu pod záminkou ochrany lidí. A lidé znavení od zvůle zrůd se budou radovat za tvrdou ruku, jako ve své době Němci zvolením Hitlera jako spasitele před chaosem.

Ne nadarmo pořádek ustanovený našimi liberály v EU nazývají LIBERÁLNÍM FAŠISMEM.

366874

10.10.2018 07:52

Herečka Silvana Heißenberg píše Merkelové

RE: Svět kapitálu bez humanismu

Miroslava 46.?.?.?

Nebojte se, vše spěje k velkým globálním změnám, i když pochybuji, že se z duchovního a mravního hlediska něco změní. Nový plán globální politiky s velkou pravděpodobností bude spočívat v dvojpolárním světě. Na jedné straně budou stát USA s jejich vazalskými satelity, na druhé Rusko, Čína, Indie a jejich spojenci. No a tím, že zrušíme OSN a EU, ráj ne zemi nevytvoříme. Proč? Protože se snažíme vybudovat jen materiální ráj. A cožpak může být ráj jen hmotným? Tudíž dostáváme pořád to samé – opičí parodii.

367000

10.10.2018 08:09

Herečka Silvana Heißenberg píše Merkelové

RE: Před třemi lety jsem byl v Mnichově

Miroslava 46.?.?.?

Lidé v Německu nejsou vygumovaní. Chybí jim duch. Historie přece už nesčetněkrát ukázala, že bezduchovní a mravně upadající národy nemohou mít dlouhou existenci. Buď vymírají, anebo jsou pohlceni národy jinými, ač v kulturním aspektu primitivnějšími, avšak duchem silnějšími, protože mají víru a spolu s ní i sílu ducha. Zde nemá místo logika, to je duchovní zákon!

367001

11.10.2018 11:49

Herečka Silvana Heißenberg píše Merkelové

RE: Svět kapitálu bez humanismu

Miroslava 46.?.?.?

Souhlasím s Vámi, že jsou to destrukticní mocenské organizace, jež svoje blahé ideje přetransformovaly na temné. Jenže takto se děje po věky věků. Tak si nemyslete, že když "odoperujeme tyto chapadla světovládní moci", že budeme žít v ráji! Naivně se domnívat, že je v tomto světě vše jen a jen o lidech. Ano, do jisté míry. Jenže lidé mají v tomto světě také svobodu volby a jak jste si asi už stačil všimnout, častěji preferují sloužit zlu, protože je atraktivnější. A potom mnozí současní lidé si myslí, že žijí jen jednou a po nich, nechť přijde potopa! Proto svět vypadá, tak jak vypadá. Lidi touží jen o materiálním, vyšší duchovní ideje jsou pro ně bláznovstvím.
A to, že "bzučí o své nenávisti k Rusku, Číně,...toto vše vede k následujícímu rozdělení světa, jak jsem Vám psala. Není třeba si dělat iluze, že Čina dá světu něco lepšího. Právě Čina vymyslela nejefektivnější totální koncentrační režim, který úspěšně testuje:
http://www.rodon.cz/clanky/Politika/leonid-kovacic-velky-bratr-2-0-aneb-jak-cina-buduje-digitalni-diktaturu-6679
http://www.rodon.cz/clanky/Politika/veronika-jolkinova-velky-bratr-disponuje-velkymi-daty-jak-v-cine-zavadeji-individualni-hodnoceni-obcanu-6923
Ale u nás na Západě je už cosi podobné, jen se o tom nehovoří.

367023

11.10.2018 11:55

Herečka Silvana Heißenberg píše Merkelové

RE: Svět kapitálu bez humanismu

Miroslava 46.?.?.?

A ještě posílám svěží článek

http://www.rodon.cz/clanky/Politika/gordon-g-chang-cinsky-digitalni-totalitni-experiment-7568

Je třeba pochopit, že každý následující politický systém je v bezduchovní společnosti ještě horší než ten předchozí. A aby ho lidé s radostí přivítali, MUSÍ PŘICHÁZET POD MASKOU DOBRA!

367024

28.11.2018 19:41

Čínský systém „sociálního kreditu“: Dystopie nebo úspěšné sociální inženýrství?

Ćina je zatím jen zkušební polygon...

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Čína je zatím zkušební polygon. Nedělejte si iluze, že tento digitální koncentrák bude realizován jen v Číně. Mimochodem si ho tamní hlupáci náramně pochvalují, aniž by tušili, kam směřuje. Časem však bude realizován v celém světě.
A digitální technologie budou také překrásně fungovat, i proud bude stačit. Totiž v technologiích kontroly za člověkem jde vývoj rapidně dopředu. A jak jinak donutit mravně rozložené lidstvo poslouchat?

368069

30.11.2018 20:39

Čínský systém „sociálního kreditu“: Dystopie nebo úspěšné sociální inženýrství?

RE: Pravidla ? Nebo (svobodná) cochcárna ?

Miroslava 88.?.?.?

Lidé půjdou i nadále cestou dobytka, to je nevyhnutelná cesta pro lidi, kteří se domnívají, že žijí jen jednou. V současné době si to myslí téměř všichni, tudíž představitelů oné "zkurvené generace" je víc a víc. A nejenom u nás...

368128

04.12.2018 09:30

Proč Němci dali přednost Rusku před Amerikou?

Materiální výhody rozhodují

Miroslava 88.?.?.?

V tomto světě je vše relativní. Dneska tak a zítra naopak. Kam nasměřují politikové + média nálady, tam stádo půjde. V současné době je výhodné mít s dobré vztahy s Ruskem. Bude-li zitra výhodné s USA, budou preferovat druhou stranu. Tak je tomu všude v bezbožném světě.

368184

04.12.2018 15:58

Proč Němci dali přednost Rusku před Amerikou?

RE: Materiální výhody rozhodují

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

To není v IQ, nýbrž v duchovní lenosti člověka, který nechce přemýšlet o věcech ho přesahujících. Zvláště v současném světě, v němž dominuje suchý rozum, je aktuální mít se dobře, jíst, pít, bavit se, jíst, pít...a potom si lehnout do rakve a zmizet navždy. A pokud je to podle mnohých tak, proč nezabíjet, neznásilňovat, nekrást, nelhat...Proč? Vždyť přece žijeme jen jednou a po smrti NIC NENÍ! Pravda, pane lovče?
Avšak Bůh existuje nezávisle na pozemským religiích, nezávisle na tom, jak lidé zkazili Boží Pravdu. A představte si dokonce i nezávisle na tom, co Vy si o Něm myslíte! Pravdu je totiž třeba hledat, jak funguje tento svět, číst seriózní literaturu a především se snažit pochopit V ČEM TKVÍ SMYSL ŽIVOTA ČLOVĚKA A LIDSTVA, abyste se po smrti neocitl v strašném místě.
Pokud tedy Bůh není a po smrti rovněž nic, tak mi nemusíte odpovídat, protože nic zde nemá smysl, kromě fyzických potěšení.

368195

05.12.2018 20:26

Proč Němci dali přednost Rusku před Amerikou?

RE: Materiální výhody rozhodují

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Pane Vojto, bylo by mnohem zajímavější zeptat se ateisty a vůbec nevěřících lidí, v čem tkví jejich smysl života. Bezbožné socialistické režimy měly mocnou akademii věd, mocný ideologických systém, ale nebyly schopny přesvědčivě odpovědět na tuto prostou otázku. Dětské naivní odpovědi, že je třeba žít pro štěstí budoucích pokolení, kvůli letům ke hvězdám…, nemohou vyzvat nic jiného, nežli úsměv. Avšak každý může odpovědět, že nechce žít pro budoucí pokolení nebo kašlu na lety ke hvězdám! Na takových prostých reakcích se hroutí všechny ateistické konstrukty o smyslu života.
A pro věřící smysl života tkví v tom, aby se snažil prožit život tak, aby mu po smrti nebyla uzavřena cesta na Nebesa ( světlé nadpozemské světy).

368210

05.12.2018 21:22

Proč Němci dali přednost Rusku před Amerikou?

RE: Materiální výhody rozhodují

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Nevěřící lidé mají v hlavách zmatek kvůli absenci kritérií - co je dobré a co špatné, co je dobro a co zlo, co je pravda a co lež, co je krásné a co hnus. Nevěřící lidé netuší, že hlavním je v tomto světě ďábel(ne nadarmo je nazýván knížetem tohoto světa), od něhož pochází všechno zlo a neštěstí. Nevěřící si myslí, že člověk je jen vyšším stupněm živočicha žijící instinkty. Když se nevěřících dotazuješ: k čemu zvíře potřebuje Einsteinovu teorii relativity, andělskou Mozartovu hudbu, obrazy Raffaela, styl baroko, romány Dostojevského, ...rozumnou odpověď neuslyšíš. Nevěřící nemohou odpovědět ani na sebeprostší otázky, počínaje zcela dětskými, třebas: proč se mám chovat slušně, když se vyžívám v mučení zvířat, u souseda kradu ovoce, miluji vysmívat se slabším…. a konče serióznějšími dotazy, např. proč nyní bílá civilizace vymírá, proč nyní není schopna dát odpor primitivnějším lidem z Afriky a Asie, kteří zachvacují Evropu? Nevěřící lidé vymysleli ohromné množství teorií o člověku a lidstvu, které si vzájemně protiřečí. Všechny je ovšem spojuje jeden příznak – absolutní neschopnost cokoli předpovědět o budoucnosti lidstva. Jsou tedy nevědecké, tj. bezsmyslné.

368213

08.12.2018 18:47

Proč Němci dali přednost Rusku před Amerikou?

RE: Materiální výhody rozhodují

Miroslava 46.?.?.?

Zlaté pravidlo mravnosti: nedělej druhým to, co nechceš, aby činili tobě - nemůže být kritériem dobra a zla, krásy a hnusu, dobrého a špatného...Současní tvůrci zla velmi dobře zneužívají toto zlaté pravidlo, aby zamaskovali svoji temnou činnost. Nezavírej hranice před nosem migrantů ( - Vy přece nechcete, aby před vaším nosem zavirali hranice?), nebraňte pedofilům těšit se s dětmi ( - vy přece nechcete, aby i vám bránili ve vašich potěšeních?), nebraňte banksterům dělat byznys (Vy přece nechcete, aby i ve vaší práci bránili vám?) a tak mohu najít tisíce příkladů, které ukazují na to, že řídit se tímto pravidlem nijak nebrzdí a nemůže brzdit mravní rozložení světa. Vůbec všechny snahy nevěřících cosi vymyslet v mravní sféře jsou natolik naivní a směšné ve srovnání s učením, které nám zanechal Spasitel.

Ďábel v našem světě ne osobně kroutí kolesem historie, nybrž koná zlo skrze lidi, kteří právě kvůli osobním výhodám s lehkostí činí amorální skutky. Za každého bankstera uvrženého do vězení, přijdou desítky jemu podobných či ještě horších. Ďábel řídí náš svět, právě on si pěstuje bankstery, zločince a všechny amorální individua. Právě i on vede a připravuje lidstvo přímo před našimi zraky k budoucí globální tyranii!

368263

08.12.2018 19:10

Ten umí to a ten zas tohle

ZAVRŠENÍ KAPITALISMU

Miroslava 46.?.?.?

Verše velmi umně zachytily základní podstatu současného kapitalismu. A ještě pár desítek let a většina profesí zanikne, což povede k degradaci a zvlčení lidí bez práce. A ti, kteří budou pracovat, tak nanejvýš obsluhovat roboty.

368264

Naprosto s Vámi souhlasím. Kolosální úpadek bezduchovní západní civilizace, která ztrácí víru a ani nepřemýšlí o následcích. Bohužel, pokud se lidstvo neprocitne a nevratí se ke svým křesťanským kořenům, tak ho nevyhnutelně čeká krutá globalní tyranie. Tento amoralní liberální systém bez vysokých duchovně mravních hodnot totiž vychovává takové množství lidských zrůd, které bude jednou nutné držet na uzdě, aby nebyl chaos. Takže zatím žádné dobré vyhlídky na lepší časy.

368376

17.12.2018 16:40

Jak se připravit na stěhování národů

Krásná intelektuální utopie!

Miroslava 89.?.?.?

To je taková krásná intelektuální utopie! Jenže tyto racionální opatření nepomohou, neboť v rámci EU je nelze realizovat. Proč?:

- V EU je ustanoven takový ekonomický systém, kde reálně vše řídí nevelká skupinka držitelů světového kapitálu
- V Evropě dominuje sekulární politika, která se snaží vytěsnit křesťanství ze všech sfér, následkem je pak ZTRÁTA SÍLY DUCHA evropských národů, neschopnost hájit své strategické zájmy,...
- Evropu několik desetiletí vede – upřímně řečeno - slabá a šílená politická elita
- V Evropě funguje nedokonalý demokratický systém, v němž ani jeden seriozní problém nelze efektivně vyřešit, neboť za jedním stolem sedí lidé zcela protikladných zájmů a postojů. Tyto politiky fakticky vybírají masová média, tj. vlastníci masmédií, tedy OPĚT MALÁ SKUPINKA DRŽITELŮ SVĚTOVÉHO KAPITÁLU
- Ani jedna evropská země není schopna vést politiku, jež by se příliš odlišovala od politiky Bruselu, dokonce ani tehdy, sedí-li v Bruselu šílenci, tak žádná země s tím vlastně nemůže nic udělat
- Vzdaluje-li se společnost od Boha, nutně bude degradovat, a tak ji zůstávají jen dvě možnosti rozvoje:
1. Směřování k diktatuře jako způsobu vyhnout se chaosu a rozvrácení státu (tak se stalo ve 30. letech 20. stol. v Německu)
a 2. varianta spočívá v postupném pohlcování národa národy, které jsou duchem silnější (tento proces probíhá už několik desetiletí ve Francii).
- Nachází-li se v libovolné zemi migrantů z Afriky a Asie více, než 10%, tak lze očekávat toto:
http://www.rodon.cz/clanky/Spolecnost/andrej-babickij-nova-nerovnost-aneb-o-udelu-bileho-muze-v-dnesni-dobe-7598

368554

25.03.2019 13:00

Svět podle Brentona Tarranta

RE: Asi se budu opakovat,

Miroslava 46.?.?.?

Jenže, kde vzít sílu ducha?! Ta u našich bílých západních mužů chybí. Ano, v hospodě u pivka kritizovat "čmoudy" to oni umí, ale postavit se na odpor proti muslimské invazi, to už je těžší a obávám se, že by podobné střetnutí prohráli.
SÍLA DUCHA SE U ZÁPADNÍ BÍLÉ CIVILIZACE VYTRÁCÍ!

370558

09.04.2019 11:41

Slovenské voľby – zlo medzi nami – vražda a akceptované lži „Zvíťazili sme!“

Koho chleba jíš, tomu píseň zpívej...

Miroslava 46.?.?.?

Soustavná propaganda a prodejní žurnalisté, kteří slouží zlu a ospravedlňují se příslovím: koho chleba jíš, tomu píseň zpívej, budou ve společnostech BEZ HODNOT existovat pořád. Takové společnosti po takových novinářích bez vlastního názoru přímo dychtí.
Zrovna včera jsem o jednom takovém četla – o Emamuelu Vajtauerovi, který svůj názor neměl, a zpíval písně nejprve komunistům, pak fašistům a nakonec se mu podařilo před trestem smrti prchnout a věřím tomu, že se vůbec nestyděl pokračovat ve zpěvu písní „demokracii a svobodě“.

370837

11.04.2019 15:36

Američanky v mnoha ohledech ztratily ženskost víc, než Evropanky

VŠE ŘÍDÍ GLOBÁLNÍ KAPITÁL

Miroslava 46.?.?.?

Takže aktivisté jsou ti hlavní, kteří řídí tento svět a korporace je musí poslouchat, aby měly klid. Jaké naivní kraviny! Ten, kdo má peníze, platí muziku!!! Z tohoto důvodu VŠE, ve všech západních zemích, včetně médií a včetně naší země řídi nevelká skupina vládců globálního kapitálu, A NE NAOPAK, paní analytičko.

370879

12.04.2019 13:24

Američanky v mnoha ohledech ztratily ženskost víc, než Evropanky

RE: Prosím nepoužívejte slovo neomarxismus

Miroslava 2.?.?.?

S tím neomarxismem s Vámi souhlasím. Přesněji bych to nazvala liberálním fašismem, mnohem přesněji to označuje podstatu současného systému a jejich obhájců.
Její apologeti totalitně realizují svůj hlavní princip: MÁTE ABSOLUTNÍ SVOBODU ŘÍKAT VŠE, JESTLI VAŠE TVRZENÍ V NIČEM NEPROTIŘEČÍ NAŠEMU PŘESVĚDČENÍ. Každý, kdo se odváží otevřeně oponovat, bude mít vážné problémy. Bude označen za fašistu, rasistu, homofoba, fanatika a bude vystaven sociálnímu ostrakismu a jeho kariéra bude v troskách.
A co se týče teorie komunismu, rozhodujícím nedostatkem je její bezbožnost. Totiž libovolná teorie odvrhující Boha je odsouzena k zániku. Mimochodem, v současné době odvrhovat Boha je demonstrace negramotnosti.

370904

17.04.2019 19:58

Když hoři symboly, přichaza blba doba

Hoří-li symboly, přichází špatné časy

Miroslava 46.?.?.?

Naprosto souhlasím s autorem. Ruský filozof P. Čaadajev napsal, že přichází doba, kdy se Evropan zcela bezduchýma očima bude dívat na velké Boží chrámy minulosti a bude se podivovat, proč je tak dlouho stavěli, vkládali v nich tolik sil, proč dosud stojí a co v nich dělat?
Ano, dnes postávají u chrámů hordy turistů a fotografují, jakoby přišli k nějaké budově, a ne ke svatyni. Ale ne proto se stavěli Boží chrámy!
Vnitřní smrt chrámu se může konat mnohá léta před koncem vnějším. Ztratit ho lze, přestože ještě stojí. A až poté i fyzicky. Protože ztratí-li sůl svou slanost, nebude už potřebná. Vysypeme ji a budeme po ní šlapat, neboť ji už nikdo nepotřebuje. Na to je nutné pamatovat. Evangelium by mělo být normou našeho myšlení a chování. Kořeny naší civilizace vyrostly na evangelském slovu! Když na to zapomeneme, nemůžeme očekávat světlé zítřky, ale jen neřád!

371054

19.04.2019 15:28

Když hoři symboly, přichaza blba doba

RE: Hoří-li symboly, přichází špatné časy

Miroslava 46.?.?.?

Všichni jsme hříšní, proto očekávat od lidí absolutně čistý, počestný, bohabojný život je skutečně nereálné, a zvláště pak, od těch, kteří ve svých rukou drží otěže moci. Skutky vládců a politiků musíme soudit jako výsledek světlých a temných plodů v jejich životě. Vytvářel-li vládce systémové podmínky, při nichž mravnost národa vzrůstala, takového vládce je třeba ocenit jako pozitivní osobnost, přestože se dopouštěl ve svém životě i amorálních skutků.

Obecně, vývoj lidstva lze přiznat jako pozitivní, pokud mravnost ve společnosti vzrůstá. Tak bylo do konce 19. stol. Samozřejmě, evropská civilizace kráčela cestou mravní růstu s těžkostmi, s odstoupeními, křivolakými cestami, ale přesto šla. Poté nastala v I. pol. 20. stol. strašná porážka, a poté opět nedlouhý vzestup a opět ztroskotání - duchovně-mravní rozklad, který dnes nabral kolosální rychlost, kdy skutečně nepřeháníš, vybavíš-li si Sodomu Gomoru a nemáš důvod nesouhlasit s duchovními starci, kteří předpovídají, že stojíme na prahu časů antikrista.

Psala jsem, že evropská civilizace získala všechny velké úspěchy díky křesťanským kořenům. A dnes, přímo před našimi zraky, vidíme, jak se hroutí spolu s odvržením křesťanství.
Ano, souhlasím s Vámi, chrámy budou i nadále hořet v obecném smyslu (příčinou nemusí být jen požár), kdy nemodernističtí šílenci mohou s podporou mocných vše přeměnit v hromadu smetí a masmédia nás budou s nadšením utvrzovat v tom, že je to velké umění.

JEŠTĚ JEDNOU ZDŮRAZNÍM, ŽE BEZ KŘESŤANSTVÍ NEMÁ BÍLÁ CIVILIZACE ŠANCI NA SEBEZÁCHOVU JAKO VEDOUCÍ ČÁST LIDSTVA.

Můj pesimismus vyzývá absence sil, které by byly schopné zastavit proces sekulární politiky, která vědomě likviduje na Západě křesťanství a zároveň řád. Jakousi maličkou naději snad vidím v Rusku, kde za poslední dvacet let dochází k obrození křesťanství. Právě v tom možná tkví i příčina, proč Rusko najednou vstalo jako bájný Fénix z popela a zaujímá přední místo v geopolitice.

Ne zcela souhlasím s Vašimi slovy „Který chrám má, podle Evangelia, větší cenu? Ten, kterým je Člověk a v němž má přebývat Duch, nebo ten, do kterého se člověk chodí modlit? Když pro ně nemá cenu ani ten prvně jmenovaný, jakou cenu může mít nějaký kostel?“takové srovnání není správné, jsou to totiž dvě části jednoho celku. Nepřítomnost jedné z nich poškodí celek. Boží chrám je nezbytný ke kolektivní modlitbě, kdy vzniká synergie modlících a síla modlitby mnohokrát vzrůstá. Ne náhodou je sekulární politika směřována na likvidaci chrámů právě jako místo kolektivní modlitby a nejstrašnější je, že i uvnitř křesťanských konfesí probíhá proces zjednodušení bohoslužeb, postupnou přeměnu na jakýsi formální akt.

V našem světě dominuje ďábel. Právě on zkazil všechny zákony společenského živo...

Automaticky kráceno

371084

19.04.2019 16:55

Když hoři symboly, přichaza blba doba

RE: Hoří-li symboly, přichází špatné časy

Miroslava 46.?.?.?

V našem světě dominuje ďábel. Právě on zkazil všechny zákony společenského života tak, že tvořit zlo je mnohem snadnější, a dokonce příjemnější než činit dobro. Dnes za pomoci amorální masové kultury ďábel nanáší úder po tom, co činí člověka člověkem, co vyzývá u všech z nás touhu k dobru. Právě on likviduje svědomí - hlas Boží- v každém z nás, on se snaží pošlapat stydlivost už z raného dětství. Zhoubné procesy infikují všechny společenské mechanismy, včetně křesťanských konfesí, někteří mediální kazatelé se poddávají tomuto vlivu a ve svých veřejných kázáních ospravedlňují neřesti tohoto světa.
Velkým problémem v současném křesťanství je připisování Bohu, že právě On je zdrojem všeho neštěstí, utrpení, nemocí,… v našem světě kvůli špatně pochopené všemohoucnosti Boha. Avšak Bůh se NEÚČASTNÍ lidského neštěstí a běd našeho světa. Vše jsou to skutky ďábelské. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. (1 Janův 1:5)

371085

21.04.2019 17:36

Když hoři symboly, přichaza blba doba

RE: Hoří-li symboly, přichází špatné časy

Miroslava 46.?.?.?

Ateista, to je jen negramotný člověk. Tito lidé nemohou odpovědět na nejprostší světonázorové otázky, např. proč mám být dobrým, když se mi líbí konat špatné věci? Ateisté nemohou rozlišit, co je dobré a co špatné, co je dobro a co zlo, protože nemají žádné kritérium. Došlo to do směšného. Za staletí epochy osvícení nemohli ateisté vytvořit definici, co je dobro a co zlo a čím se od sebe odlišují. V žádné encyklopedii nenajdete ateistickou definici těchto fundamentálních pochopení, a tudíž to vede k absenci přesvědčivých ateistických učení o mravech a morálce. Z tohoto důvodu, když z mravních pozic radikální ateista začne obviňovat věřící a křesťanství, nic kromě smíchu to vyzvat nemůže.
Pokud je ateista člověk negramotný, tak radikální ateista je HŇUP, který netuší, co tvrdí a činí a jaké budou následky jeho konání.

371110

21.04.2019 18:33

Když hoři symboly, přichaza blba doba

RE: Hoří-li symboly, přichází špatné časy

Miroslava 46.?.?.?

A ještě jsem chtěla obrátit pozornost na všechny antikřesťany. Už jsem MNOHOKRÁT psala, že spolu se ztrátou křesťanství odchází z národa i síla ducha. TO JE ZÁKON!!! U BEZBOŽNÝCH NÁRODŮ SE ZTRÁTOU DUCHA NEVYHNUTELNĚ DOCHÁZÍ K DEGRADACI, JEŽ JE DOVRŚENA pohlcením národa cizí kulturou. Tato katastrofa probíhá přímo před našimi zraky v zemích starého Západu.

Představitelé našeho národa mají ještě tu kuráž otevřít hubu na internetu proti Bohu, proti migrantům, proti všemu, co se jim nelíbí.
Avšak i drogově závislí aspoň vyjdou na demonstraci za legalizaci drog, avšak zaštítit mravnost, národní kulturu, národní hodnoty nevyjde nikdo. Když reálně začnou migranti zachvacovat naši zemi jako v Německu, Rakousku, když začnou reálně zachvacovat moc jako ve Francii a v severních evr. zemích, tak všichni tito internetoví bohoborci se budou tiše schovávat doma, nemluvě už o soc. sítích, kde budou jako myšky.

371112

29.04.2019 16:51

Zelenskyj vyhrál nad Porošenkem – co se bude dít dál?

Konec státnosti Ukrajiny

Miroslava 46.?.?.?

Text není špatný, ale Saker opomenul hlavní podstatu všech problémů na Ukrajině. V této zemi se hroutí státnost. Zkušený politik Porošenko s tím nemohl nic udělat i přes ohromnou finanční i politickou západní podporu. Volba slabého politika Zelenského je pouhým příznakem agónie ukrajinské státnosti. Západ se zdá prozřel, že obnovit státnost je nereálné, a tedy zůstává jen jedna varianta, aby byla země loajální - živit 40 milionový národ. Ovšem takové možnosti už Západ nemá, má svých problémů nad hlavu. A Rusko celou Ukrajinu rovněž nepotřebuje. Halič byla vždycky pro Rusko velkou potížistkou a je velmi pravděpodobné, že tuto část Ukrajiny odmítne. Za vlády Zelenského budeme s velkou pravděpodobností svědky šoumenské, demagogické rétoriky a prohlubující se agónie v průmyslu, sociální sféře a obecně státnosti. Toto je nejvěrohodnější scénář.
Záchranou pro Ukrajinu by byl snad jen politicky neutrální status, kdy budou dobré vztahy udržovány se všemi zeměmi. Jenže v současných podmínkách, kdy se SVĚT TVRDĚ DĚLÍ NA DVOJPOLÁRNÍ, je neutrální status pro jakoukoli zemi velmi nepravděpodobný. Ještě tak možná, kdyby se dostala k moci silná autorita světového měřítka. Jenže Zelenskyj takovou figurou není. Proto je Ukrajina jako stát odsouzena k zániku.

371283

29.04.2019 22:25

Zelenskyj vyhrál nad Porošenkem – co se bude dít dál?

RE: Konec státnosti Ukrajiny

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane,

nepatřím k těm, kteří věří v teorie spiknutí, k těm, kdo věří v tajné síly, které jakoby řídí tento svět, o nichž jakási skupina lidí mnoho kecá, ale nemůže přinést žádná přesvědčivá fakta o reálné existenci oněch tajných sil. Domnívám se, že pro pochopení globální geopolitiky je třeba vycházet z reálně existujících států, jejich vlád, jejich potenciálu a jejich zájmů.

Globální politiku v našem světě určují USA a jejich satelity - převážně EU na straně jedné, na straně druhé- Rusko, Čína a Indie a jejich spojenci. Boj těchto sil za rozdělení sfér vlivu je podstatou světové geopolitiky.

Nikdo nemůže objasnit, proč za tisíciletí epochy rozumného člověka jen stěží vzpomeneme světlou osobnost včele země, proč řešení států jsou často – řekla bych velmi často – hloupá, neslouží k blahu lidstva, k růstu svobod, k mravnosti a mravnímu povznesení společnosti. Z hlediska ateistického myšlení to nelze NIKDY pochopit a přesvědčivě objasnit. Všechna ateistická politologická objasnění nemají žádný smysl, jsou pseudonačné, neboť nejsou schopny nic předpovědět, dokonce i na nedalekou budoucnost.

Pro věřícího člověka je očividné, že vše procesy v našem světě určuje nadpozemský boj světlých a temných sil. Temné síly chtějí, aby v našem světě bylo nastoleno peklo - celosvětová tyranie. Státnost libovolné země se nachází pod silným vlivem temných sil, právě proto státnost libovolné země nemůže za tisíciletí své existence vytvořit nic, co by člověka duchovně a mravně povznášelo. A v současných podmínkách všechny státy pracují na mravní rozklad lidstva.

O Ukrajině:

Netvrdila jsem, že je Porošenko dobrým a silným politikem, jen jsem říkala, že je zkušeným a každý zkušený politik velmi dobře ví, co je třeba dělat, aby ho opět zvolili. Ale je to jen člověk a ne v jeho rukou leží osud Ukrajiny. Dokonce, i kdyby byl na jeho místě 10x schopnější politik, věřte, nic by se mu nepodařilo. Proč? Protože Ukrajina je jen OBĚTÍ nadpozemského boje mezi těmi hlavnímí dvojpolárními silami, o nichž jsem výše psala. Žádná z těchto sil nebude souhlasit s tím, aby celá Ukrajiny přešla pod vliv USA nebo naopak k Rusku. Proto bude Ukrajina ROZERVÁNA. Toto řešení bylo přijato ještě předtím, než se stal Porošenko prezidentem.

Zvolení Zelenského – nevýrazného člověka je příznakem toho, že proces rozdělení Ukrajiny nabírá tempo.

Vše, co dnes na Ukrajině pozorujeme, je pouhým následkem likvidace státnosti. To je podobné jako u včel, či mravenců, když jim vezmete matku, začne chaos a zkáza. A žádné síly nejsou schopny navést pořádek.

Všichni dobří, pořádkumilovní lidé by měli prosit Nebesa a konat v rámci svých možností, aby toto rozdělení proběhlo maximálně mírně, bez ostrého vojenského konfliktu.

371289

30.04.2019 22:59

Zelenskyj vyhrál nad Porošenkem – co se bude dít dál?

RE: Konec státnosti Ukrajiny

Miroslava 46.?.?.?

Dobrý den. Teorie spiknutí jsou čistě lidské, antinaučné výmysly, na něž možno svést všechno. Naprosto souhlasím, že jedna z chytrostí ďábla je vymýšlet takové světonázorové koncepce, které vytváří v lidských hlavičkách iluzi, že on neexistuje a nijak se neprojevuje v našem světě. Je velmi udivující, že i věřící podléhají této iluzi. Z toho ovšem plyne, že nečiní-li se ďábel v našem světě, tak za všechna utrpení na Zemi je zodpovědný Bůh, krutý a nemilosrdný. Jenže to je hloupost, která přímo protiřečí životu Spasitele a celému Evangeliu.

“Bůh je světlo a není v něm žádné tmy“. (1 Janův 1:5)

Za všechna neštěstí, utrpení, nemoci, katastrofy, války, smrt je zodpovědný ďábel!

A kdo chce pravdu znát, jak je svět uspořádán, existuje zatím dost informací.

Relativně nedávno u nás vyšla ucelená filosoficko-náboženská koncepce geniálního ruského myslitele D. Andrejeva Růže Světa, která objasňuje nejen uspořádání světa, ale i vesmíru, otázky bytí, boj dobra a zla, objasňuje hybné síly historického procesu lidstva.

Koncepce D. Andrejeva je unikátní a nemá žádnou konkurenci v predikční síle. Ještě jednou podtrhnu, že neexistují žádné politologické teorie a vůbec světonázorové koncepce, schopné alespoň něco předpovědět ohledně budoucna. Koncepce Andrejeva je jediným fenoménem schopným dát věrohodnou prognózu.

Zvláště zdůrazním, že Růže Světa nijak neprotiřečí dokázaným vědeckým faktům. Předpověděla mnohé vědecké objevy, historické události, včetně předpovědí týkajících se perspektiv lidstva.

A na závěr: předkládá čtenáři, co je třeba konat, aby byly perspektivy osobní, ale i celého lidstva pozitivní.

371309

05.05.2019 22:56

Porazí kultura informačních technologií kapitalismus?

Průlomové technologie jako základ nadcházející světové tyranie

Miroslava 46.?.?.?

Článek je příkladem utopických nadějí, že se amorální kapitalismus jakýmsi zázrakem transformuje v humánní systém mravně povznášející člověka a lidstvo. To je podobné jako očekávat, že se pět set rodin, které dnes vlastní téměř veškeré bohatství planety najednou změní v lidumily, jejichž smyslem života se stane obětavá práce výhradně na blaho lidstva. To je nejen naivní, ale i směšné. Stačí si všímat hlavních tendencí za posledních dvacet - třicet let, abychom si mohli udělat obrázek o pravděpodobných perspektivách lidstva:

- efektivní technologie masového mravního rozložení lidstva
- vývoj a využívání efektivních technologií totální kontroly
- masová aplikace efektivních technologií bez lidí

Vědeckotechnický pokrok odtržený od mravnosti nemůže být za žádných podmínek pro lidstvo blahem. Takový „pokrok“ přivede pouze k tomu, o čem jsem psala zde:

http://www.rodon.cz/clanky/Otazky-odpovedi-ohlasy/...

371376

21.05.2019 16:06

Podařilo se v Kanadě vybudovat fungující multi-kulti společnost?

Kanada nám ukazuje příklad takového přátelského, mnohonárodnostního, smírného, radostného pohybu do pekel

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane Stworo,

Váš text je pohledem typicky myslícího současného Evropana, který nesoudí obecně, ale jen na základě nějakého pozitivního faktoru, kdy se mu zdá, že vše funguje. Mimochodem, ta úroveň kanadské relativní bezpečnosti byla ještě zcela nedávno normou i v Evropě. Budeme-li se však koukat obecně, a nejenom soudit na základě jednoho pozitivního faktoru, tak Kanada nám ukazuje příklad takového přátelského, mnohonárodnostního, smírného, radostného pohybu do pekel. To, že je tam zatím relativně snesitelná atmosféra, svědčí o tom, že ti lidé ztratili sílu ducha, schopnost vzdorovat amorálním dějstvím moci. Domnívám se, že víte, že Kanaďané jsou hrdí na to, že jejich montrealské gay pochody jsou největšími na světě. Že ve výchovně-vzdělávacím systému-dokonce již předškoláků, se musí povinně vštěpovat pozitivní vztah k ideologii LGBT. Kanada kráčí v popředí legalizace drog. Kanada mezi prvními legalizovala eutanazii a prvním rokem legalizace lékaři zabili více než dva tisíce lidí. Byl zde přijat šílený zákon, který umožňuje brát děti z rodin, které nesouhlasí s ideologií LGBT( slyšeli jste nějaké protesty proti tomuto šílenství?!).
Kanada zatím trošku zaostává zhlediska mravní degradace za skandinávskými zeměmi, proto lze očekávat, že i v Kanadě začne za pár let narůstat běsnění zločinnosti.

371600

27.07.2019 16:30

Čekání na Godota

RE: když se armén narodil, tak žid plakal

Miroslava 46.?.?.?

Ďábel.

372774

08.08.2019 10:13

Zelenského dilema

Rozdělení Ukrajiny

Miroslava 46.?.?.?

Co chcete po komikovi? Z role komika na prezidentský post. To je příznak úpadku ukrajinské elity. Pokud skončí válku v Donbase, harmonizuje vztahy se všemi sousedy, bude schopen zastavit destrukci ekonomiky, průmyslu a bídu Ukrajinců, bude to skutečný zázrak. Budu za to velmi ráda. Jenže reálnější se mi zdá varianta rozdělení Ukrajiny na proamerickou a proruskou část.

372953

11.08.2019 15:08

Zamyšlení nad demonstrací na Hradčanském náměstí

USA komanduje v Evropě, NE Německo!

Miroslava 46.?.?.?

Když si pročítám slova, že naše země nebo jakákoliv jiná evropská země se nachází pod vlivem Německa, vyzývá to úsměv. Buď nás autor uvádí v omyl nebo dosud spí. Včele západního světa stojí USA a USA stojí nejen včele, nýbrž i striktně komandují, s kým se přátelit, koho bombardovat, proti komu vvést sankce... Žádná evropská vláda nemá možnost podporovat dobré vztahy s někým jiným, pokud to není vůle strýce Sama. Pokud si někdo dovolí nějakou samostatnou politiku, tak okamžitě bude mit v zemi ohromné protesty jako u nás Babiš se Zemanem.

373000

16.08.2019 08:54

Prague Pride? Demagogie, lži a pokrytectví Sorosovy mafie

RE: Člověku se chce s článkem souhlasitm ale

Miroslava 46.?.?.?

...Ale docházelo k ještě víc ohromujícím „zjevením“. Jednou o přestávce mezi přednáškami jeden z mých přátel, který se mimořádně oddával těmto experimentům, chodil s očima červenýma od bezesných nocí od jednoho spolužáka ke druhému a strašidelným šepotem se ptal, kdo je Michail Gorbačov. Já jsem, stejně jako ostatní, o člověku toho jména nikdy neslyšel. Přítel nám vysvětloval: „Dnes v noci jsme se ptali ‚Stalina‘, kdo bude vládnout naší zemi. Ten odpověděl, že nějaký Gorbačov. Je tedy třeba zjistit, kdo to je.“

Po třech měsících jsme byli ohromeni zprávou, které bychom dříve nevěnovali žádnou pozornost: za kandidáta na člena politbyra byl zvolen Michail Sergejevič Gorbačov, bývalý první tajemník stavropolského sekretariátu strany.

Ale čím více jsme se těmito úchvatnými experimenty zabývali, tím jasněji jsme pociťovali, že se s námi děje něco znepokojujícího a podivného. Bez jakéhokoliv důvodu se nás stále více zmocňovala nekontrolovatelná úzkost a temná beznaděj. Všechno nám padalo z rukou. Ovládalo nás neúprosné zoufalství. Tento stav sílil z měsíce na měsíc, až jsme nakonec začali tušit, že to má něco do činění s našimi nočními „společníky“....

https://www.rodon.cz/clanky/Studie-a-komentare/nova-kniha-tichon-sevkunov-nesvati-svati-a-jine-pribehy--7151

Přesně tak, jak beybožný systém postupně degraduje a kráčí ke svému konci, tak se do čela vedení -NE NÁHODOU - dostávají lidé slabí, neschopní, kterým se systém hroutí pod rukama. Avšak kdyby tam byl i někdo jiný, duchem silnější, pád systému není v silách člověka zastavit. To je mystika, o které tak málo lidí přemýšlí. Domnívají se, že je vše v rukou lidí. Jak hluboká mýlka!
"Zde ďábel s Bohem bojují a pole bitvy jsou srdce lidí." Dostojevskij

373068

20.08.2019 12:26

Srpen 1969 – konec nadějí

SRPEN 1969 DNES DÁVÁ NADĚJI

Miroslava 37.?.?.?

Já osobně nejsem zastáncem bezbožného komunistického režimu. I naše rodina utrpěla v minulosti mnohé křivdy. Nicméně musím se ho zastat. Díky tomu, že byly potlačeny demonstrace koncem 60. let, z mravního hlediska – a to je nejdůležitější smysl - to bylo mnohem pozitivnější pro náš československý národ než kdybychom se stali součástí starého Západu o 30 let dříve, přestože se mnozí slepci opájí představou, že bychom žili svobodněji v nevázanosti.
Vždyť v Evropě u normálních lidí zůstala poslední naděje právě na země bývalého sovětského bloku, které se alespoň nějak brání diktatuře LGBT, legalizaci eutanazie, všemožných drog, brání se migraci jiných kultur, sebevražedné toleranci. Nebojím se tvrdit, že země starého Západu překročily z mravního hlediska pomyslný práh a kráčí přímou cestou k lidskému dobytku epochy antikrista.

373133

21.08.2019 12:29

Srpen 1969 – konec nadějí

RE: Zlatý bolševik

Miroslava 46.?.?.?

Volba je vždy taková: buď si uchovat lidskost, národní svébytnost nebo to vše prodat za sladký život v blahobytu. Rakousko, podobně jako všechny země starého Západu ztrátou mravnosti velmi rychle degradují téměř ve všech směrech. Kolik stojí jen problém depopulace a náhrada původních obyvatel migranty z cizích kultur. Nemyslím tím samozřejmě materiální aspekt.
Bohužel naše země naskočila do vlaku v západní svět, jenž se s ohromnou rychlostí řítí do propasti. Nenajde-li český národ v sobě vůli vyskočit z tohoto rychlíku, tak i nás čeká nezvratná depopulace, ztráta naší kultury, diktatura LGBT a pohlcení nositeli cizích kultur.

373158

28.08.2019 16:33

Nezodpovědnost malých národů

RE: Svět postupně kráčí k rozdělení

Miroslava 46.?.?.?

Naprostý souhlas. Jenže USA musí také počítat s tím, že i druhá strana může rozmístit své zbraně třeba ve Venezuele, na Kubě či v Nikaragui. Svět i tak postupně kráčí k rozdělení. Už dnes je to přece očividné!

373261

06.09.2019 08:15

Adolfe vstaň, tohle je tvůj den!

Není třeba oživovat hitlerovský mor

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Podobné knihy mohou provokovat určité psychopatické osobnosti k oživení temných myšlenek Hitlera. V současné době má i tak lidstvo velmi mnoho problémů a není třeba přilétat další problémy boje s hitlerovským morem.

373492

07.09.2019 07:49

Politikové, mafie a územní plány

RE: Nemít závazek, škodil bych

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Nehřeš temnými myšlenkami o odplatě! I na tyto lidi jednou dojde. Je třeba si uvědomit, že pokud systém dovoluje taková cigánstva, tak se všude najdou chytráci, kteří to v praxi realizují. To se děje všude s drobnými obměnami, nejenom u nás.

373511

07.09.2019 15:28

Politikové, mafie a územní plány

RE: Nemít závazek, škodil bych

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Opravdu si myslíš, že křesťané jsou otroci s vymytými mozky, věří-li na posmrtný život, na sílu modlitby, řešení podstatných věci nechávají na vůli Pána Boha...? Já si to nemyslím. Těmi otroky jsou právě často lidé, kteří doufají ve svůj omezený rozum, myslí si, že mohou podstatné věci řešit sami, že jsou neomylní, že mohou činit vše, co jejich "chytrá" hlavička vymyslí v bezmezné víře, že stejně nic Vyššího nad nimi není. Vše je dovoleno! Páchat zločiny, krást, lhát, ...vždyť přece NIC není, život nemá smysl, žádná duše neexistuje, protože jí věda dosud neuzřela. Mohla bych pokračovat ještě dlouho. Ovšem Boha nelze uznat suchým rozumem a výsměchem nad Tím, jenž nás - ubohé lidské tvorečky s omezeným rozumem - přesahuje.

A co se týče našich lidovců, to je karikatura na křesťanskou stranu. Nikdy jsem je nevolila a volit nebudu, protože je to jen jakýsi formální obal, za nímž se schovávají slabí politici, mnohdy bezvěrci, neschopní učinit nic, co by kultivovalo a mravně povznášelo naši společnost.

373516

10.09.2019 12:15

Overtonovo okno: Když příklad dojde naplnění

RE: Okno Overtona se posouvá a bude posouvat dále...

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Nesmíme zapomínat, že prakticky všichni lidé podléhají sugesci. Na tomto lidském rysu se vlastně drží reklama. Plus kapitalismus, který umožňuje amorálním lidem dělat kolosální zisky na exploataci lidských neřestí. Počítačové hry, v nichž žádná vražda nevyzývá SOUCIT, ale naopak RADOST z počtu zamordovaných. Pornografie představuje polovinu internetového trafficu, primitivní video obsah (skandály, humor níže pasu, katastrofy, ...), to je hlavní, co lidé vstřebávají na internet. Výsledkem toho je všeobecný mravní úpadek a nárůst počtu lidských zrůd ve společnosti. Jakmile bude těchto mrzkých jedinců 5-10%, ve společnosti nastane taková atmosféra obav a chaosu, že všichni budou žíznit po tvrdé ruce, jež navede pořádek. Tvrdá ruka tyrana nevyhnutelně přijde a navede pořádek.

Je možné zavřít okno Overtona? Jistě a je to nutné, alespoň kvůli nastupující tyranii. Jenže, aby to bylo možné, stačí jen vvést čtvrtou MRAVNÍ větev moci, jejíž hlavním úkolem bude omezování všeho, co vadí na cestě mravního povznesení společnosti. Nic složitého v takovém zdokonalování demokracie není. Avšak je to nereálné, protože lidstvo řídí elita, jež sestává z mravně šílených jedinců. Nenajde-li lidstvo v sobě síly přelomit situaci od mravního úpadku k mravnímu povznesení, okno Overtona se bude posouvat dále až k přeměně na LIDSKÝ DOBYTEK. Bohužel.

373572

10.09.2019 20:06

Overtonovo okno: Když příklad dojde naplnění

RE: Okno Overtona se posouvá a bude posouvat dále...

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Demokracie, to jest vláda lidu, NIKDY NEBYLA A NENÍ. To, co západní svět označuje demokracií a vnucuje celému světu - někdy humanitárním bombardováním - není vůbec demokracie, ale hezký obal, za nímž se maskuje MOC VELKÉHO KAPITÁLU. Do 60. let minulého století se tato "demokracie" ještě jakž takž rozvíjela, ale potom nastal zlom a západní svět s narůstajícím tempem začal mravně degradovat. V amorální společnosti, v níž jsou legalizovány lidské neřesti, zvrácenosti a vraždy z principu nemůže odvádět kvalitní práci. Právě proto dnes Západ prohrává konkurenci. Upadá prakticky ve všech oblastech ekonomického i společenského života. Proto ještě jednou zdůrazním, że pokud lidstvo nezastaví mravní úpadek, nevstane na cestu mravního povznesení, v popředí ho očekává nejstrašnější tyranie, jakou dosud nemělo za celou lidskou historii. Přitom tyrana budou lidé vítat s aplausem jako ve své dobê Němci vítali Hitlera. Příčina spočívá v tom, že amorální sytém bez přestání chrlí miliony a miliony lidských zrůd. Když jich bude kritické množství (podle vědeckých odhadů 5-10%), žádná demokratická policie si s nimi už neporadí. Chaos začne narůstať a sami lidé zatouží po tvrdé ruce, která navede alespoň elementární pořádek.

373581

11.09.2019 10:37

Overtonovo okno: Když příklad dojde naplnění

RE: Z celeho sveta ,jen Putin jde ochranit stat pred zlosyny sveta

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Právě že se nevzepřel "hollywoodskému stylu života" a Hollywoodu, ten má v Rusku stále zelenou, což je velká škoda. Z jedné strany návrat k pravoslavné víře, k tradicím a z druhé strany produkce Hollywoodu, a to je ohromná síla, která zahlušuje, ba přímo hubí poryvy duše k Vyššímu.

373587

11.09.2019 23:53

Overtonovo okno: Když příklad dojde naplnění

RE:

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Ano, je to tristní, ale zatím není vidět žádná vlivná společenské síla, která by si stanovila za cíl mravní povznesení národa. Dokonce i křesťanské církve s mlčenlivostí sledují mravní úpadek - gay parády, legalizaci drog, prostituce, eutanázie, ve veřejném prostoru dominování skandálů, násilí, humoru níže pasu, primitivizaci a debilizaci literatury, kinematografie, divadla, architektury, všech sfér umění....

373599

12.09.2019 08:41

Obchodní války jsou hrou blázna

Emmanuel MACRON: „Zcela zjevně jsme svědky konce západní hegemonie na světě“

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Systém sankcí víceméně fungoval v době světové hegemonie Západu. Dnes, jak jsem již mnohokrát psala, západní společnost degraduje prakticky ve všech oblastech z důvodu vlastní sebevraždy - sekulární politiky a legalizace amorální pop kultury.
Už i šílená západní elita to nakonec začíná chápat.

https://www.rodon.cz/clanky/Politika/emmanuel-macron-zcela-zjevne-jsme-svedky-konce-zapadni-hegemonie-na-svete-8172

373602

13.09.2019 11:17

Obchodní války jsou hrou blázna

RE: Zakladni pohled na situaci .

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Skutečně americká tiskárna dolarů, která zabezpečuje Američamům blahobyt, ochraňuje nejmocnější armáda co se týče mocných zbraní. Jenže duchem je tato armáda slabá a může vítězit jen za pomoci nekonečného bombardování rozléváním napalmu a dalších sraček na teritorii protivníka. Ovšem i v takové situaci ne vždy vítězí. V současné době se tato "slavná" armáda mění v tlupu narkomanů, alkoholiků a zvrácenců.

373621

18.09.2019 10:54

Soud EU omezil tranzit plynu přes „Nord Stream“

Kolaps německé energetiky

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

A co bude dělat Německo bez plynu?! V současné době má ohromné energetické problémy kvůli šílencům zeleným, kteří nevědí, co činí. Uzavřeli atomové elektrárny, elektrárny tepelné ( na uhlí) rovněž postupně ruší a bez ruského plynu čeká německou energetiku kolaps.

373666

09.10.2019 12:15

Postmoderní aktivistický nihilismus

Je třeba pochopit prostou pravdu....

Miroslava 80.?.?.?

Evangelijní přikázání by se měla stát konstitucí tohoto světa: jinak je tento svět odsouzen ke zkáze.

374004

14.10.2019 09:12

Proč chlapi netančí?

Debilizátory - noví společníci v kapse každého

Miroslava 5.?.?.?

Kdyby jen netančili, to je to nejmenší! Oni nechtějí NIC, ani rodinu, vlastní děti, o někoho se starat, být zodpovědnými, nesobeckými, no prostě chlapi, jak se patří! Jenže, kde se to naučit, když jsou duchovně-mravní hodnoty společnosti rozvrácené, nestmelujicí, odmítající mravní ideály?
Navíc teď má každý z nich debilizátor v kapse - nového společníka. S ním mu často společnost stačí a nepotřebuje už zcela nikoho.

374068

14.10.2019 11:50

Proč chlapi netančí?

RE: Na festivalech narváno a přibývají... pokračování...

Miroslava 5.?.?.?

Dobrá analýza degradace masové kultury. Už si jen počkat, až odchovanci této kultury začnou iritovat každého a bavit se násilím!

374081

16.10.2019 10:43

Reakce na dnešní rozhodnutí Ústavného soudu o (ne)zdanění církevních restitucí

Podpora církve znamená spásu naší bílé civilizace

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Evropská civilizace v dobách, kdy se opirala o křesťanství a jeho hodnoty, vzkvétala. Dnes kvůli podobným lidem jako je autor se křesťanství vytěsňuje ze všech sfér života evropské civilizace. To je hlavní příčina toho, proč vymíráme, ztrácíme sílu ducha a nejsme schopni klást odpor mnohem primitivnějším migrantům. Ztrácíme úspěchy všude, kde se jen podíváš - v ekonomice, vědě, vzdělávání, v kultuře. Takoví lidé jako je pan autor, se tyto zhoubné procesy snaží ještě urychlit.

A co týče daní - církev je třeba zbavit všech daní! Církevní památníky, které jsou velkými historickými památníky naší kultury, zdobí naše města, přitahují turisty, duchovně prosvětlují prostor a lidi, by měl udržovat stát. Nezapomínejme, že podpora církve - to je spása bílé civilizace.

Nejenom chlebem jediným je člověk živ....

374113

16.10.2019 20:51

Reakce na dnešní rozhodnutí Ústavného soudu o (ne)zdanění církevních restitucí

Nechcete si váži církve svých předků, donutí vás ctít cizí

Miroslava 5.?.?.?

Všem, kteří vystupují proti křesťanské církvi, za další tlak na katolickou církev, víru našich předků, pomněte že, nebudete-li si vážit vlastní církve, budete chodit do cizí - do mešit.
A nedovolíte si veřejné řìct ani slůvko proti.

374127

17.10.2019 15:58

Reakce na dnešní rozhodnutí Ústavného soudu o (ne)zdanění církevních restitucí

Likvidovat církev je cestou k národní sebevraždě

Miroslava 5.?.?.?

Snažit se církev napravit, nacházejíc se vně církve, je velmi špatné řešení. Likvidovat katolickou církev znamená vyčistit místo pro církev cizí. Svaté místo pustým nezůstane. A potom, v tomto světě nikdy nebývá niC ideální, zvláště pak, nejsou-li ideální lidé. V církvi slouží zase jen lidé se svými nedostatky. Já chápu, že bychom chtěli mít v cirkvi jen světce, ale kde je vzít ty ideální pastýře z nejideálnějších, když svět upadá? A my, nechceme pomáhat církvi. Utikame z rodného domu, který zevnitř hoří, protože nás otravuje jedovaty dým.
Jenže si vůbec neuvědomujeme, že vytratí-li se Boží slovo, křesťanské hodnoty budou nahrazeny kolosálním rozvratem, antikulturou a neřádem. A sami si ani nestačíme uvědomit, jak rychle se ocitneme v pekle na zemi.

374140

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 41 čtenářů částkou 7 593 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 2

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Biden konečně odhalil nejvražednější hrozbu USA. Je to terorismus bělošské nadřazenosti04.06.21 12:36 USA 2

Měnové kurzy

USD
20,97 Kč
Euro
25,39 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,34 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,15 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 358,01 Kč
1 unce stříbra
585,55 Kč
Bitcoin
743 477,65 Kč

Poslední aktualizace: 12.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 67 227 725