Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Jarda z Brna

Nalezeno 249 příspěveků, 39 různých IP adres

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

23.05.2016 17:49

Husitské manifesty a jejich odkaz

RE: Ohybani historie?

Jarda z Brna 185.?.?.?

Víme co jsou Katolíci za sviň a komu slouží, Biblí pohrdají a jen se jí ohánějí a když jim u dveří kazatelé Bible ukážou co učí Bible o jediném kdo je pod nebem, kým mají být lidé zachráněni, tak je ženou pantokem, neb Marii jim nikdo brát nebude, tak jsou naučení, otrávení zlem.
Když tedy někdo Biblí mává ale nenávidí její poselství, je podobný tomu co o něm Ježíš mluví v jednom výroku:
,,Jestliže tedy někdo nepřináší toto učení, budiž proklet.,,

Také určitě takoví obdrží spoustu ran za to, že nemilovali světlo, pravdu z Bible.

:,,Jestliže tedy má někdo zatemněnou mysl, má ji proto, že nepřistupuje ke světlu, aby ho neprozářilo pravdou, jež je v Kristu.,,

No tak počkáme až je andělé vymlátí a bude zase pokoj, aspoň na 1000 let, než tu budou další odpadlíci, kteří budou zničeni také, tentokrát i se Satanášem a padlými anděli.

Armagedon se blíží a páprdové oplácaní tukem už mají bunkry pro své přežití a zatím przní chlapečky a holčičky, než to Antikrist odpíská, aby se nenudili z té chudé nemocné chátry které vládnou dlouhým bičem...

348765

23.05.2016 21:08

USA, Británie a EU jsou nyní diktaturami

Nebo existuje nějaký jiný způsob?

Jarda z Brna 185.?.?.?

Ba že ja, existuje.
Ty lemry Satanovy musí hrát svou hru ať chtějí nebo ne.
V pozadí totiž stojí hráč, který mrská bičem zla a nihilismu a hodlá spolknout celý svět.
A diriguje malé a velké a dává jim označení na čelo nebo na ruku....
Už se to chystá a jakmile se objeví Antikrist, lid Jahveho má se odebrat do hor. Smyslem těchto podobenství z knihy Zjevení je upozornit na konečné řešení ze strany Boha všemohoucího. Ten to tady uklidí a vše bude podle něj, neboť mají být lidi souzeni podle svých skutků. Většina lidí jde do zničení pro prostou podporu Božího nepřítele Satana Ďábla. Že v něj někdo nevěří neznamená že unikne soudu. Naprostá blbost a nevědoucnost byla zapříčiněna jimi samými když nezkoumali časy a období, zapsané v knize knih.

Zjevení Janovo je výmluvné a usvědčující. Každý kdo podporuje tento systém se vlastně otáčí k Bohu zády a staví se tak do řady vlků. A ovce s vlky nikdo dohromady nespojí, takže ty zlé bude muset On vyhubit.
Nebylo to tu už jednou v potopě světa? A co Sodoma a Gomora? Jak to lidem mohlo uniknout? A Armagedonem většina lidstva pohrdá a směje se tomu a ťuká si na čelíčko jako datel, to se nám nestane!

Kdysi napsal jeden prorok:
,,Seberte se posměvači a vizte. Ve vašich dnech činím dílo, kterému byste neuvěřili i kdyby vám o něm někdo dopodrobna vyprávě,, .

Politici a Satanova synagóga v Izraeli si mohou dělat plány na likvidaci národů a lidí jak chtějí ale dříve než se do toho budou moci pustit naplno, On jim zkazí cestu a jistě jejich plány uvanou jako vítr z polí.
Poznávacím znamením konce je očipování lidí a postavení se ohavného na svaté místo, kde by stát nemělo.
Ano, existuje jiný způsob.

348770

25.05.2016 20:20

Rusko již Evropany osvobozovat nebude

RE: Rusko kopíuje roky před II.sv. válkou.....

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,Následující konflikt bude zimní,,....

Bude to podle toho jak moc se budeme modlit dle rady:

,,Neustále se tedy modlete aby k vašemu útěku nedošlo v zimním čase, neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nenastane,,.

Nebo se to pokaká v zimě a to bude pro nás pravé křesťany záhul ale aspoň rychleji bude ničemný svět pryč.

348849

11.06.2016 13:05

Švýcarsko se zřeklo životního komunismu

RE: V čom je vlastne rozdiel?

Jarda z Brna 185.?.?.?

Protože je chyba v matrixu (tvým). Po kliknutí na odeslat to musíš zopakovat.

349461

11.06.2016 13:19

Švýcarsko se zřeklo životního komunismu

RE: V čom je vlastne rozdiel?

Jarda z Brna 185.?.?.?

V novém systému, který je za dveřmi se budou nemakačenka házet do hnoje, protože zahynou hladem. Nikdo jim nic nedá. Je napsáno:,,A každý bude sedět pod vlastním olivovníkem, vždyť moji synové budou užívat plně díla svých rukou a jistě nebude nikdo, před nímž by se třásli,, ...- Tak nějak si ten Bibl. výrok pamatuji.

Už nyní a i v počátku lidstva platí a platilo, že : ,, Kdo nechce pracovat ať nejí,,.
To nemá nic společného s nebiblickým světským příslovím:,,Kdo nepracuje ať nejí,,.
Někdo třeba nemůže pracovat pro zdravotní těžkosti a na trhu práce jde o vykořisťování zdravých a schopných, ne mrzáčků. Ty se snaží pejzatí uklidit, viz různé snižování dávek bezrukým a podobným chudákům.
Kdo nechce pracovat? Vychcánci nejrůznějšího typu. Jenom chlastat pivo a kajlovat cíga....

349462

15.06.2016 22:34

Husitské manifesty a jejich odkaz

V Pismu se rozhodne nepise, ze se nesmi uctivat _i_ Marie...

Jarda z Brna 185.?.?.?

Netvrdím, že Marie neměla důležitou roli v narození Ježíše ale uznejte že uctívat Marii rovná se uctívat kdekoho, namísto Boha stvořitele. ON sám říká v písmu že se nemáme stvoření klanět a uctívat ho, neb je Bohem žárlivým. Udělat z Marie bohorodičku, to je stejně Satanské jako tvrdit že Kristus je Jahve a Svatý duch že je osoba. Nebiblické nauky Satanské katolické církve jsou skutečně prosety do celého Božího pole ale při sklizni všechny nečistoty budou odstraněny.

Bible osvětluje jednoduchou nauku kdo nás zachrání. Je to stvořitel a ten předal svému synu Ježíšovi Království a dal mu místo vedle sebe napravo trůnu.
Uvádím text ze Skutků 4:10,12 a 22:16:
… Kromě toho v žádném jiném není záchrana, neboť pod nebem není žádné jiné jméno, jež bylo dáno mezi lidmi, jímž máme být zachráněni.‘ ‚
Marie nikoho nezachrání, to jen feministky křičely a tak jim kněží začali lechtat ucho-učit to co chtěly slyšet ženy.

V osobě Ježíše je dáno, co je křesťanství, v co křesťané věří a doufají. Kdokoli učí něco jiného než učil Ježíš, opovrhuje autoritou Ježíše a tím i autoritou Boží. Takto se stává povýšenost falešných učitelů zjevná a je pak také pochopitelnější, proč Nový zákon používá proti nim velmi přísná slova.

např. v Galatským 1[cool]–9 říká:

Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!

349562

17.06.2016 12:39

Konec M. A. D. – začátek šílenství

RE: Písmo

Jarda z Brna 185.?.?.?

Ano, jsou pro lidi blázni, svědkové, ale proč?

Že nezabíjejí své bližní ve válkách? ,,Nezabiješ,,.
Praví křesťané necizoloží s vládami? ,, ..kdokoli se stává přítelem světa, je nepřítelem Boha,,.
Neředí Boží slovo Bibli? Jestliže někdo ubere z těchto slov, uberu mu ze stromu života,,.....
Kážou dům od domu na záchranu lidí? ,,Jděte a čiňte učedníky ze všech lidí a vyučujte je co jsem vám přikázal,,....
Najděte si to v Bibli a nekafrejte hlouposti. Ano, Apoštol Pavel byl blázen, pod mocí Satana, když pronásledoval Ježíšovy následovníky jakožto farizeus největší až ho na cestě do Damašku zastavil Ježíš sám. Nakonec sám Pavel říká? ,,Já jsem blázen pro Krista!,,.
,,Svět svou moudrostí Boha nepoznal,,.říká Bible.
Ale Boží lid zná Boha jménem a bude za to brát dividendy v obrovském měřítku.
:,, A stane se, že každý kdo vzývá Jméno Jah, bezpečně vyvázne,,.
Těch pár posměšků se dá zvládnout, horší to bude až nás křesťany budou vraždit pro pevnou víru v závěru systému. Už se to blíží ale ti co jsou pod Satanovým vlivem o tom prdlačky vědí, :,,...protože nechali svou víru zaslepit Satanovou mocí, aby ji světlo neprozářilo - aby nebyli zachráněni,,.
Peo vás pane to šílenství skončí brzy, pokud neuděláte otočku o 180 st.

349623

15.07.2016 05:44

Mnichovská dohoda 2016

Jen houšť a větší kapky

Jarda z Brna 185.?.?.?

Ať se dojedná to či ono, nic se nezmění na faktu že se děje to co se píše na stránkách knihy Zjevení nebo Daniel. Odpor je marný, budete asimilováni!
Izajáš viděl obraz konce systému jako moře (lidstvo) které se vzdouvá a vyhazuje chaluhy a bláto..(revoluce, puče a všelijaké ptákoviny jako komunismus, socialismus, kapitalismus, demokracie)...
Během tohoto křepčení Satanových spolupracovníků (vlád, politiků a sluníčkářů) se připravují andělé k rozhodující bitvě. Až zazní povel, budou rozvázány čtyři větry a běda bude dokončena.
Předtím ale vnímaví lidé, nezatížení dogmaty Satanských církví rozeznají správný čas a budou sebráni k záchraně zatímco ti špatní a zkažení budou schraňováni k ohni. Žádná jaderná válka nebude, to co přiletí z kosmu bude ůplně stačit a třetina vod a co je v nich, rostlin a stromů a zvířat a lidí zahyne a ti co budou pít vodu která zhořkne tím meteorem nebo co to bude, zemřou po požití této vody. A do toho ty vředy na každém člověku co má čip v těle (na ruce)...
Už jsem přestal ty bludy na svobodném vysílači poslouchat, pořád jen řečičky kolem toho, jak to udělat, jak politiky vykopnout, jak vystoupit z Unie a Nato, nic se lidem nepovede, to má Satanáš oháčkováno dokonale, neboť Zjevení Jana jasně píše, že lidstvo má zahalenou mysl-Satanem. Nejsou schopni žádné akce, čekají až na ně WC spadne.
To že čekají není trestuhodné ale trestuhodné je to, že se nezajímají o toho, který jim dal život a který potřebuje vyřešit spor který má s pomlouvačem, lhářem a vrahem Satanem.
Teprve po likvidaci Satana a démonů a zkažených lidí bude vyřešen precedens, jehož svědky jsme nyní nejblíže, co tu lidi se svými nefunkčními vládami existují.
Precedens, že nelze si bez Boha ůspěšně vládnout.
Ani pan Zeman, ani Putin, ani Obama, ani Okamura ani další jakýkoli člověk na světě nečiní to co Stvořitel požaduje, popsáno v písmu : ..(Líbejte Syna aby se On nepopudil,,....
Místo toho si volí šejdíře a kavárnu a pak se diví že to nefunguje a že do žlabu je hloubš a hloubš. Ano, bude hlad jako hrom, místo potravin na poli se pěstuje řepka, amarant na spálení, obilí se občas pálí také. A písmo odhaluje že bude litr pšenice za denár(celodenní mzda v dnešní době 500.- kč a více) a tři litry ječmene za denár a nemáme škodit olivovému oleji, neboli šetřir s ním.
Ano, jak padne Amérika na řiť tak se to sesype a začne se to tady mlátit, proto to nalejvání čmoudů do evropy. Zjevení popisuje Satanovy tlupy jak budou postupovat v zemi okrasy(Egypt) čili východ, odkud lezou slimáci k nám.
A to tu už někdo popisoval že se budou Putin s Obamou strkat a že budou Bohem odstraněni, asi proto aby to tlačítko nakonec nestisknuli.
Země bude totiž trvat věčně. Ale ten bordel se tady přestane trpět, ať je to Topolánek s prostředníčkem, OSN s vyvražďováním, nebo Monsanto se svými jedů...

Automaticky kráceno

350420

15.07.2016 05:44

Mnichovská dohoda 2016

Jen houšť a větší kapky

Jarda z Brna 185.?.?.?

nebo Monsanto se svými jedůvkami.
Kam se řadí každý z vás, na stranů ovcí, nebo na stranu vlka?
A jestli někdo neví co, je to v Bibli, tak honem honem, už to odsejpá.
A komu je to putýnka tak ten ať užívá dnů, neboť:,,Zítra máme zemřít,, .

350421

16.07.2016 17:51

Mnichovská dohoda 2016

RE: Jen houšť a větší kapky

Jarda z Brna 185.?.?.?

Někdo chytřejší tato proroctví naplánoval že se tak stanou. Někdo hodný toho činu tato slova měl tu čest zapsat do svitků a pokorným lidem tato slova oznamují kazatelé po celém světě. I mne zastihnuli doma a dobrou zprávu jsem přijal. Takže se na to ukončení utrpení lidí těším a vůbec mi nebude vadit že zařvou podržtaškové, tupé békající tlupy darebáků a pomlouvačů, bude bez nich docela dobře na světě, který chystá pro poslušné lidstvo Nejvyšší. Nemusím žádné dobré věci z vlastní hlavy vymýšlet protože byly vymyšleny už při založení světa. Klidně ryj a směj se, uvidíme jak tě to rychle přejde za pár let.

350515

05.08.2016 03:16

V prázdných slovech z Říše vlají falešné vlajky

RE: Jako vždy,

Jarda z Brna 185.?.?.?

Já už mnoho let antikoncepci nepotřebuji a nikdy hsem ji nevyzkoušel ale panic nejsem, avšak na hřebíku v kuchyni visí malá igelitka (co mají na pokladně v márketu na sypající se pytlíky) se šprckama, co kdyby se stavil někdy uprchlík, nemajíc osla? Nejsem gay ale jim je to egal, kluk, holka, slépka, a vezmou si co chtějí. Pár tmavejch arabů kolem mne bydlí. Můj pytlík se ale nesype, zatím, bez obav!
"Kdo šetří cizí děti, ten nešetří svoje." Je na místě, cizáci se zlými úmysly se tu rozmáhají.... Místo havla debilního jsme tu potřebovali Pinocheta, Okamura to už nezachrání.[velký smích]

351100

15.08.2016 05:05

Rada bezpečnosti OSN se chystá přikázat Izraeli, aby přerušil své vazby na Al-Káidu

RE: polský dobytek Mileikowič/Netanjahu nakonec způsobí

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tak tak, jak je psáno,:,, Neboť v těch dnech to bude jako za dob potopy, lidé se ženili a vdávali a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka,,. Co se týče Sodomy a Gomory, ten šutr už letí a má zasáhnout třetinu rostlinstva, stromů, vod a lidí. To bude mela ale jinak ty strupy nelze odstavit, než právě silným úderem. Sami od sebe prostě nepřestanou s ničením a zabíjením.

351271

15.08.2016 05:22

Západ je krásný

To jsem se nasmál. skvěle napsáno!

Jarda z Brna 185.?.?.?

Maně vzpomínám na scénku Miloslava Šimka, konec dluhu, někde to mám na LP desce. Jo, Balouni jsme asi všichni do jednoho z milosti strýčka Sama.

V Pondělí se probudím do nového nicnedělacího dne a udělám v policích s pomeranči trochu místa a potom se uvidí, kterou z praček dám do kupy abych měl na nájem nebo na žvanec, geneticky zaprasenej ze Samovy kuchyně TOPTIP vymoženosti.

I když bez práce, tu nám ukradli, nebo snad spadla do kanálu? musím něco dělat abych neumřel hlady. Podpora soc. je jen 3.410.-kč a nájem je 4000.- kč. Ale kde seženu ten zbytek, to vládu už nezajímá.
Tak se musím snažit.

Jenom doufám že ke mně nevleze nějakej opravdovej Baloun na návštěvu, obrat se už nenechám. Posledně jsem dojel na pakt s cigošem. Oholil mne důkladně.

351272

15.08.2016 15:24

Západ je krásný

RE: To jsem se nasmál. skvěle napsáno!

Jarda z Brna 185.?.?.?

Vážený soudruhu, víte kam máte jít, že? Práci nemám protože není a ta co je není placena tak, abych dokázal zaplatit nejenom nájem ale i zvýšené náklady na přesun z a do práce, jídlo, které člověk při té dřině potřebuje mnohem více než když leží na otomanu. Můj zdravotní stav je dosti zbídačený právě tou tvrdou nelidskou prací, která mi zničila páteř a dnes mě kopou do prdele všechny existující instituce které mají podporovat potřebné. Cigáni, které osobně znám jsou silní a zdraví chlapi ale stát jim platí celé bydlení a též tučné složenky s podporou, to řve do nebes.

Tak mi tady nekafrejte blbiny že existuje práce. To vím i bez vás, proto se snažím poctivě uživit a spravuji pračky. To jste nečetl? Ale už toho mám plný krofky a nedokážu s tím hexenšusem dělat zázrak. Z nemocnice jsem se vrátil před měsícem a bylo to peklo.

Tak až budete zase kecat o práci tak vytáhněte tu svou komoušskou prdel z křesla a jděte se podívat na sociálku, kdo je tam většina a potom si zavzpomínejte kam se poděly naše fabriky, naše zlato, komu to tady patří a nezapomeňte se stavit pro mávátko v papírnictví na vítání hrdlořezů. Vy budete přesně ten užitečný i... co ho naše garnitura potřebuje.

351289

15.08.2016 20:50

Rada bezpečnosti OSN se chystá přikázat Izraeli, aby přerušil své vazby na Al-Káidu

RE: a vnímá každodenní "utahování oprátky",tím zmatečněji a hektičtěji se snaží vyhledávat rozptýlení

Jarda z Brna 185.?.?.?

Přesně, ....
takto skutečně dnes lidé žijí. ,,Jezme, pijme, vždyť zítra máme zemřít,,!

351295

16.08.2016 04:46

Ukrajinské ‚říjnové překvapení‘

Paní Klingon

Jarda z Brna 185.?.?.?

by už mněla být opařena tou vodou co se na ni vaří. Přece ty prášky nezabírají, to se pozná podle toho jak lapá po dechu když se objeví na veřejnosti. Má kolem sebe plno podpor aby kdyby a už mele z posledního. Ale je baba v tom Satanově scénáři tak to musí doskotačit.
Dala se na špinavou hru, tak ukaž bábrle co v tobě je.

351300

16.08.2016 05:15

Endgame po česku

RE: pak jsme taky nej-opilejsi narod na svete...

Jarda z Brna 185.?.?.?

No však máme po kom, Vafífek Havel nám dal lekci, hm, že?

351301

02.09.2016 05:16

Rusko provádí organickou revoluci

RE: ... za pár let.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tak si dejte ke žrádlu upravenou rýži, zákusek z upravené pšenice, opečenou uzeninu neuzeninu na geneticky upraveném řepkovém oleji, a křoupejte geneticky upravené kukuřičné pšouky. A až se poserete a poblejete a naroste vám další hlava tak jděte víte kam. Takoví chytráci co tyhle svinstva propagují by měli být zavření v kleci a vykrmováni tím co tak idiotsky brání. Nechal bych vám vyměnit mozek za květák, aspoˇn byste byl kouslej jako moje klávesnice. Asi máte diplom, co? Nablejt na to.

351663

17.09.2016 14:58

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

RE: Někteří obyvatelé samotného US Satanlandu protestují, ale marně

Jarda z Brna 185.?.?.?

Ty vaše nečárky a neháčky dělají z komentáře nečtivej guláš a asi budete jedne z tupých ovcí co sežere úplně jakoukoli návnadu. Trochu mi to přípomíná světsky založenou populaci, vylíčenou v Biblických proroctvích z času konce systému, populaci, která vyhlíží jaké bude počasí a v projevech mraků, rosy, tloušťky cibulové slupky a podobně se vyzná včetně lidových fungujících pranostik, ale v rozpoznání jednoduchých selských 1+1 jsou shozeni do žumpy masmédií a pravdoláskařů, sluníčkářu, Havlkaféhampejzů a podobně.
Proč by shazoval Bush dvojčata, že? Vždyť je to stejná dobrotivá svině jako Havel, Klaus nebo mírní musulmani. Až se probudíte tak už bude padat z nebe zkáza na všechny ty tupé Satanovy užitečné idioty, kteří byli dokonale oblblí Satanskou propagandou, která se vaří od založení Jezuitů.

351926

21.09.2016 03:04

Myslete na krále Midase

RE: Je to klasická pražská lumpárna, ale .........

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,obrat občana kde se dá,,

Ta hovada nenažraná už v parlamentu navrhují platit za užívání silnic i nižších tříd.
Vždyť jsou to mr*ky Satanovy, není se přece čemu divit:,, a budou postupovat od špatného k horšímu,, , proroctví se plní. A co proti tomu asi tak uděláme, že? Nic.
Někdo to ale udělá za nás. Přijď, pane Ježíši....

352019

28.09.2016 15:08

Brzezinski to s impériem vzdává

RE: Svět je jeden a patří všem

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,to jsou jen vaše choré představy,,

Paráda, tak tedy až vám budou řezat kulky a strkat do chřtánu, tak se neodvolávejte na právo svého vlastního života, neboť to je to co tu tak debilně vyznáváte, právo zabijáka tak činit. Vy máte právo jen bídně chcípnout. Už jen to že Bohem stvořitelem pohrdáte si zaslouží liskanec přes prdel. Vaše volba - a ať se vám vaše přání splní.

352209

02.10.2016 22:56

Němci budou v Německu brzy menšinou: skoro 40% dětí do pěti let jsou cizinci

RE: Vládcové planety znají určitě lékařské výzkumy

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,že oni mají v kůži více pigmentu a potřebují mnohem více slunečního svitu,,

Takže chemtrails, který zastiňuje slunce je vlastně prima práce, která jim pěkně zatopí se zdravím.

Ti idioti co to tady vše plánují proti nám jsou vlastně vymaštění, jaksi jim to uniklo.
Levá ruka neví co dělá pravá.

Ono se plní pravidlo: ,, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá,,.

No když to vedou takoví jako Kalousek a herci neherci, tak vlastně moc škody nenadělají, můžeme se těšit, že ti čmoudi budou celou zimu zalezlí kdovíkde.

352340

05.10.2016 20:42

Morálka Václava Havla a jeho rodiny

RE: Taky dobry pohled

Jarda z Brna 185.?.?.?

ČT 2 , zrovna je k jeho připomínce koncert. Jak může tato verbežná garnitůra plivat do ksichtu nám občanům? Takový zmetek ožralý nám má být jako vzorem? Proč mám vzpomínat na chátru, když konečně zhebne?
A ani netřeba hledět zpět na jeho rodinu a jejich techtle mechtle s fašistama a STBákama. Odporná společnost, která velebí vrahy, zloděje a bukvice. Nebylo to už někdy kousek odtud némlich to samé? Barabáše si také vyprosili ale Ježíše zamordovali....Nevelebná velebnosti, du blejt!

352398

10.10.2016 06:53

Kdy dojde světu trpělivost s USA?

Světu ,,Lidí,, nic docházet nemá,

Jarda z Brna 185.?.?.?

...svět lidí je jen oběť těch grázlů a slouhů SATANÁŠE. A není schopen reakce, jsou to ovce a žalostně bečí.
Myslíte si že Amerika něco chce udělat ale ve skutečnosti za nitky tahá ten idiot padlý anděl, který chce vyhubit všechny lidi, protože sám má být zničen.

: ,, Váš protivník, Satan obchází kolem a řve jako lev a hledá, koho by pohltil, neboť ví, že má krátké časové období,, ..

Jestli někomu dojde trpělivost, tak to bude Nejvyšší. Už je čas. Dle proroctví o strkání se krále severu s králem jihu je jasné, že k tomu dochází nyní více.
Ale pokračující text o tom, že :,,budou zprávy, které ho rozruší a opravdu zaplaví zemi a projde,,.....to dává jistou naději že k něčemu dojde. Ano, mluví se o zemi Okrasy - Egyptu, o nasázení palácových stanů atd... Více se nebudu k tomu vyjadřovat. Informace jsou v knize knih. Slušný člověk se k těmto věcem dostane tak, že se bude zajímat a vzdělávat, stejně dnes každej musí relaxovat, tak ať vyhodí TV do kontyšu a začne se studiem. Zjevení Jana je výmluvné pro naši dobu.

Podle mne ale ještě není vše tak nahnuté, musí ještě dojít k čipizaci lidí na celém světě. Teprve potom se to provalí a nebude už možno se zachránit. Bible jasně mluví o zničení bezbožných.

No já doufám že ty stvůry ať už se jmenují Halík, Topol, Obama nebo Makrela budou sklízet hrozny hněvu a důkladně! Za to, co dělali ztrápeným lidem po celé věky. A neodpustím si poznámku na jejich adresu: ,, Patří vám to, srabi,, !

352516

27.10.2016 04:52

Pohrdání českou státností

RE: Jestlize neustava jekot

Jarda z Brna 185.?.?.?

Skutečně, kunda sem, kunda tam...

352909

23.11.2016 20:49

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Jarda z Brna 185.?.?.?

Pokud konáš dobro pouze z toho důvodu, ... strach z "božího soudu/pekla", jsi pouhý otrok.,,,

To je přece jinak. Zbožný člověk není otrok a zombie - ale jeho způsob života je zcela přirozeným, vůči svým blízkým, protože je to jeho povahový rys. Takový člověk je mírné, laskavé povahy, rád se druží, pomáhá. Toto jistě nedělá jen kvůli slibu věčného života ale proto, že takovou povahu má. A ten život věčný je jen bonus, slíbený pro lidi:
,, Oko nevidělo, ucho neslyšelo, co Bůh připravil pro ty, kteří ho milují,, ...

Naproti tomu jsou typy lidí kteří jsou přirozeně divocí, nezkrotní, na ty platí ona výstraha zničením, pokud se s tím odmítnou poprat. Viz:
Apoštol Pavel, soptící vraždou proti Ježíšovým následovníkům na cestě do Damašku, hodlaje je pronásledovat a zabít, jako správný farizejský žid.
Později po prohlédnutí již píše do sborů ve Smyrně, Korintu atd ohledně mravních hodnot a uctívání pravdou, ejhle, jaká změna, že? Ale přitom to byl předtím tolik divoký člověk uvnitř.

Takže když někdo jde se svým ,,křížem,, na hrbu, tak to dělá proto, že se změnil, nebo je to jeho přirozenost - ale je logické že takový člověk potom oprávněně očekává od svého Boha úplně jiné jednání než jaké bude pro osoby, které láskou a právem pohrdají.

Pokud tito Boží lidé, kteří podle Pavla změnili svůj život ,, předěláním své mysli,, jdou stísněnou cestou a tlačí se do úzké brány, potom nejen velebí nejvyššího ale budou i sklízet odměnu v novém systému, pro ně připraveném. Zombie nemyslí a škobrtají životem jen se nažrat a hotovo.

Relativní svoboda je svoboda, kdy se dodržují mravní kodex a způsob uctívání, který se Bohu líbí.
Relativní svoboda neznamená plazit se před Bohem ale být Božím přítelem.

353532

23.11.2016 21:19

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Jarda z Brna 185.?.?.?

že pro Vás osobně je daleko významnější hodnotou Evangelium než zdraví Vašich blízkých?
No to uvádíte pěkný příklad s cílem vystrašit čtenáře - křesťany.
Takže se podívejme do minulosti křesťanů, co to obnáší, být křesťanem...
Petr také popřel že patří k Ježíšovi, ze strachu z popravení, třikrát zapřel Ježíše.
Ale potom zaplakal velmi hořce, jeho selhání ho bolelo, protože si svou chybu uvědomil. Později stejně zahynul pro Krista, stejně jako mnoho jiných v arénách, nebo pronásledování, kdy žili po dírách a jeskyních země a svět jich nebyl hoden. Ano, být Božím přítelem bylo, je a bude těžké, zachovat ryzost je opravdu někdy bolestné. A ten váš příklad s tím dítětem je tak trochu vydírání. Kolik lidí pro Boha a pro Ježíše již zemřelo rukou inkvizice a různých idiotů? Kvůli tomu se máme pokálet a jít po široké cestě do zničení?

353536

Jste placen nosálama?
Ty kecy se nedají poslouchat. Od malička znám nebe a vím jak vypadaly lety když mi bylo osm a když začali s postřiky. Kdo vám to nabulíkoval že to dávají do civilních letadel? Lítá to z Ameriky, Francie a Německa! A jsou to vojenské speciály. A ta vlhkost vzduchu v parných dnech v létě, to je mi podezřele divná fyzika na planetě zemi, proč jsou ty stopy za letadly tak dlouhé, když v létě v parných dnech nemůže taková vlhkost vůbec být! A co teplota, rosný bod? Děláte si z nás prdel?

Je to nanokov co padá z těch trysek a posunují si tím fronty a ovládají počasí. Kdo nezaplatí nebo zlobí, toho skropí uragánem nebo mu nadělí sucho až popraská případně shoří jeho země. .

Stačí se podívat na leteckou mapu když vidíte let s postřikem a on ten let vůbec není na webu na mapě. Co se to děje? Buď utajený let nebo se spletli v záznamech? . Ale takový bordel tam mohou mít jen tehdy, když to tam budou řídit islamisti - inženýři.

Za suchých podmínek se stopy ztrácejí brzy. Nebo jste asi vyšel v sedmičce. Plácáte nesmysly ale oblohu počáranou jako rastr nevidíte. Nemůžete. Placení popírači věří že červená koule je modrej čtvereček, Hnus!

Na vás si dám vy trole pozor!

353713

05.12.2016 16:44

Bitva o Khan al-Shin – další velké vítězství SAA = dalších tisíc teroristů v Evropě

RE: v opačném případě by si nenechali srát na hlavu

Jarda z Brna 185.?.?.?

Nechají si to udělat a ani nezabečí.
Už se to nedá zvrátit, vždyť jsou Satanášovi bojovníci v celé evropě nalezlí, tak co chcete řešit? Na hlavu si srát nechají proto, protože prostě nemají našetřeno, aby vydrželi třeba 3 měsíce bez platu a aby stávkovali a nehnuli prstem. dokud ti lempli neodstoupí a nenechají lidovou vládu se ujmout věcí obyvatel. Musí chodit do práce a živit rodiny. Jsou vyčerpaní z toho kolečka. A potřebují si oddechnout u TV a podobně. Dobře to zmáknul průmysl zábavy, přikoval lidstvo k televizi a dalším pozlátkům života. Jak můžou mít potom lidi čas na osobní vzdělávání, na svědomitou výchovu svých dětí v duchu lásky a křesťanských hodnot. Ty jsou pokřiveny již od založení křesťanství, neboť to prorokoval Ježíš : ,, Z vás samotných vyjdou ti, kteří odvedou můj lid od pravdy,,.....

Všechno to má Satan ošetřeno. Lidi jsou neschopni se bránit a to jsme slované, ůdajně nejkvalitnější co může být kolem nás. Ale už to dávno neplatí, když si všímám jak se lidé chovají, tak se už dávno naplnila slova prorokova.

:,, Věz však, že v posledních dnech budou lidé milovat peníze, rozkoše, budou zlí, nevděční, bez přirozené náklonnosti, svéhlaví, nadutí pýchou, jejich projev zbožné oddanosti bude se jevit falešným, od těch se odvracej,,....

Je tam těch hrůz napsáno mnohem více. Ale jednak nevěřící generace a zabavení lidičkové se nejsou schopni z osidel Satana vymanit a jdou na porážku vstříc Armagedonské bitvě.

353864

21.12.2016 21:07

EET je ekonomická katastrofa, bude znamenat pád Babiše?

RE: EET je špatně,

Jarda z Brna 185.?.?.?

Lidi si nechají od vrchnosti .... do huby, tak to aspoň bude rychleji odsejpat. Z pohledu Biblických událostí v čase konce se jedná o to čipování, které přichází v závěru závěru. Ne, to není ozvěna ale závěr ,,Závěru systému věcí,, .

Pokud bude nějaký časový rámec, ve kterém budou muset všichni lidi přijmout označení na ruku, nebo na čelo (pokud ruku nemají), znamená to, že v té době již bude konec Satanova světa velmi blízko. Pro mne to třeba bude velká útěcha že to brzy tady skončí. Kdo chce více, ať si najde v Bibli sám.

354264

22.12.2016 17:24

EET je ekonomická katastrofa, bude znamenat pád Babiše?

RE: EET je pouhý začátek

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tento vládní zákon vymetá kuřáky všude možně ale nikde nevidím zákaz kouření v obytných domech a ochranu dětí v bytech. Jinak je to dlouhý jak Havlův seznam hříchů a okecávání o ničem, jen aby úředník vykázal nevykazatelné, proč ty vraždy ještě živíme?...mamrdi jedni.

354285

07.01.2017 04:52

Rasismus? Hm...

A už mne vy feministky

Jarda z Brna 185.?.?.?

nes*rte. Když vidím někde v novinách nebo ve zprávách jak jste bity a jaké jste chudinky, tak jsem vzteky bez sebe že jste takové blbky a s těmi násilníky dál žijete. Dokonce stahujete obvinění z napadení či ublížení na zdraví. A kolotoč bití a ponižování se může znova roztočit protože jste nepoučitelné. Kniha knih říká:

,,Vy muži, milujte své manžely, buďte poddajné, atd... Naproti tomu vy, muži milujte své manželky a projevujte jim zvláštní pozornost, totiž jako slabší nádobě. Nepřipravujte o to jeden druhého...nedrážděte své děti...a tak dále.,,

Ovšem když si někdo vezme k srdci jen jednu stranu mince, tak se rodině nedaří a jsou hádky. Muž, jako hlava rodiny má právo rodinu a vše řídit ale ne despoticky. Žena se nemá stavět na zadní ale poslouchat muže. Pokud muž tuto hiearchii nezneužije, nemusí žena bojovat. Pokud budou muži na ženy zlí, z žen se stanou feministky. A tak pořád dokolečka.
Takže muži ať přijdou za trest o svou ženu a žena o svého muže, pokud se nerespektují a nemilují tak jak slíbíli na svatbě. Serou mě chlapi co mlátí ženy protože jsou cáklí. A serou mne ženy co vyvádějí jak bosorky když nemohou uplatnit feministické právo na to být rovné mužům.

Nemohou.
A muži ženy mlátit nemohou.
Takže feministky zvrácené, najděte si černochy vylízaný ale potom se nedivte že vás rozsekají na kaši mačetou. A že bílá rasa vymírá.

354705

24.01.2017 23:28

Trumpovo vyhlášení války

RE: Válka.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Mám slovenský jazyk rád a nechápu jak někdo může napsat ozdravní, když je to jeho řeč. Ozdravný proces tady asi bude potřeba ale podle mého úsudku k němu nedojde protože se to bude vyvíjet jinak, dle Biblické predikci o ,,časech konce,, .

Jak by mohla Emérika být zachráněna a jak by to asi pan Trump mohl udělat, když všichni ti syčáci co mu stojí v cestě jsou obtíženi duchem zla, samotným Satanem Ďáblem?

Naopak, bude to postupovat od špatného k horšímu.
K dělení na ovce a kozly teprve dojde ale už nyní je patrné kdo se kam kloní svým způsobem myšlení, životním stylem který určitě Stvořitele nevelebí...

Drtivá většina lidí půjde po široké cestě ale jen málo lidí nalezne a půjde po cestě stísněné, do ůzké brány, vedoucí k životu.

Ne že by těm na široké cestě někdo něco upíral.
Sami si vybrali svou cestu na Bohu nezávislou.Je to cesta smilstva, rouhání se Bohu, nenávisti člověka k člověku, pohrdání mravními hodnotami. Nikam jinam lidstvo jako celek nespěje než ke konci, jak praví Bible, ,,Nebudou oplakáváni, nebudou pohřbeni,, .....Prostě tady končí. Stačí se zamyslet nad slovy proroka o konci systému věcí, jak je popsán v podobenství s koncem Sodomy a Gomory, starověkých měst jež rozvrátil ohněm z nebes sám Bůh. Písmo říká že to při záveru systému bude stejné jako v těchto dvou městech, neboť tyto rozsudky nám mají být vzorem budoucích věcí.

Samozřejmě bych rád viděl všechny lidi jak se sjednotí ale to je jen sen, možná sen pana Trumpa nebo sen obyčejných lidí co chodí volit darmožrouty, v naději že se něco změní.

Způsob vykořisťování člověka člověkem se nezmění a proto všechny tyto špatnosti co jsou vyjmenovány v písmech musí být ukončeny násilně aby mohli pokojní lidé žít v klidu a míru, jak je slíbeno ve Zjevení Janově.
,, ..A každý jistě bude sedět pod svým fíkovníkem a nikdo nezpůsobí, aby se chvěl.
Můj lid bude plně užívat díla svých rukou.

Než se tak stane, -nechci nikomu kazit naděje (falešné)- bude tu takový šrumec, jaký si ani já neumím představit a to jsem ty pasáže v Danielovi, Ezechielovi, Zjevení a v evangeliích prolustroval i se všemi konkordancemi a překlady z Hebrejských a řeckých písem. A mám ještě podle mého mínění mnoho co studovat abych aspoň něco věděl.
Kde jsou se svými vědomosti ale lidé kteří na dopis od milujícího Otce nemají čas, nebo na varování v něm nedbají? Jak se mohou připravit na dny soudu, jak ho chtějí přežít, když ani nevědí jak se Bůh jmenuje a co si přeje od nás každého?

Prostě to s Trumpem nebo Putinem nebude fungovat, spějeme do zkázy a je marné proti soudu z Nebes bojovat, vždyť to tu vede pekelník Satan a podle toho ty podmínky na zemi vypadají.
Nezapomeňme, co stojí v knize knih:,,Běda zemi a moři, protože k vám sestoupil Ďábel a ví, že má krátké časové období.
A obchází jako lev ...

Automaticky kráceno

355344

24.01.2017 23:29

Trumpovo vyhlášení války

RE: Válka.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Naštěstí neovládá všechny lidi a doufám že i já budu patřit k těm, co budou žít navždy na obnovené zemi v rajských podmínkách. Buď jako vzkříšený, nebo jako přeživší tuto velikou událost, která se přibližuje den za dnem stále víc a víc.

Neumím si představit, že ten marast co je v lidech tak hluboko by bylo možné napravit. Proto také musela přijít potopa a potom za nějaký běh času i zkáza Sodomy a Gomory, pád Jeruzaléma atd.... Dnes to bude poslední pád říše bezbožných. To už spravit nelze.

355345

25.01.2017 12:11

Trumpovo vyhlášení války

RE: Válka.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Řecké slovo Apokalypses neznamená zkázu nebo zničení ale ODHALENÍ-ZJEVENÍ.
Máte to ve výkladovém slovníku. Takže Apokalypses je proroctví stejně jako je i Danielovo proroctví, Izajášovo, Ježíšovo, když mluvil na hoře k zástupům atd....

To že si ze Zjevení udělali španělští katolíci strašáka pod názvem ,,Zničení,, (Hebrejsky Gehenna)

Co říká Bible

Ohnivé jezero je symbol věčného zničení. Je to totéž co gehenna, ale něco jiného než peklo. Peklo je totiž společný hrob lidstva.


na lidi, je jejich věc a vy si tak aspoň můžete udělat obrázek o tom, na koho se vztahují slova ze Zjevení Jana :,, Držela (žena) v ruce zlatý pohár plný smilstva a říkala-nikdy nebudu vdova ,,,
...ano, správně, církve v takzvaném ekumenu, spolčené proti pravému Bohu.
To jsou všechny ty sekty které měl na mysli Apoštol Pavel.
Bránily jako jeden Satanášův voják v rozšiřování Bible, upalovali lidi u kůlu s Biblí na krku za to, že chtěli znát pravdu z ní, ne žvásty a katechismy uzpůsobené pro církve tak, jak se jim výklad hodil pro poslušnost oveček.

Ježíš řekl že ty lidi poznáme podle jejich ovoce. Jestli tedy někdo ve jménu Boha po staletí zabíjel, loupil, mučil lidi, musí to být opravdu idiot aby se k takové církvi člověk hlásil. Má snad oči, tak se snad může podívat do Bible, co učí a jak se má chovat k druhým lidem. Jak uctívat Stvořitele.

A ještě vysvětlení k tomu Satanovi, bod dvě.
Jestliže Bible říká že k zemi byl Satan i s démony svržen (očista nebes, andělé všeckni jásali a tleskali že už není ten vyvrhel mezi nimi)
tak to znamená, že ve velkém sporu mezi ním a Jahvem se čeká na vytvoření precedensu, který potvrdí Boží varování Adamovi v ráji, aby nepojedli ze stromu poznání, jinak v ten den zemřou a protože u Něj je jeden den jako 1000 let na zemi, Adam, zemřivší ve věku 920 let tedy potvrdil Boží varování. Jeden den u Boha může mít tady na zemi různě dlouhé trvání, jak jistě víte, za 6 dní země nevznikla ale každý z těch stvořitelských dní trval jistou dlouhou dobu, nejsme dogmatici jako někdo, že?
Váš bod jedna tedy znamená Stvořitele a jeho proroctví, bod dvě znamená nepřítele lidstva i Boha. Rozlište dobro a zlo, máte ho i v pohádkách

Pokud ale nevěříte ani v Boha ani v Satana, klidně si sledujte pochod dějin v televizi, jak se hrabeme do ukončení našich životů, neboť nikam jinam to přece nevede, to vidí i ty malé děti že to je nenormální, co se děje.

Ať už budete zachráněn nebo ne, proroctví o konci ničemů se splní a říkat o Bohu že je zrůda může jen člověk absolutně neznalý věcí, který si dopis od Otce nepřečetl ale má chytré vlastní úsudky.
Máte to tam jasně napsáno:,,Běda zemi a Moři,, ....
Ještě je čas, encyklopedia Britanica a Katolica a Bible čekají spolu s Internetem na váš zájem.

355364

25.01.2017 12:15

Trumpovo vyhlášení války

RE: Válka.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Bod dvě tedy chápejte jako Satanovu projekci,

ostatně za pár chvil se jistě dozvíte a uvidíte na nebi divy a projekce, které budou jako Ježíšův příchod.

Bude to od Satana a má to svést k odpadnutí pokud možno i vyvolených.

355365

23.02.2017 03:50

Blíží se Jalta 2.0?

RE: kdo je ta Globální moc?

Jarda z Brna 185.?.?.?

Milej pane, vy se tak divně ptáte, že vám divně odpovím.
Mnohem mocnější je tu samozřejmě ten hajl Satan, který je v Bibli popsán jako úhlavní nepřítel pořádku, lásky a lidství.
Ano, Satan je za všemi neřády z řad lidí, kteří se dosadili do vedení plebsu a řídí je, aniž by o tom věděli.

Satan je vede na porážku a masochisticky při tom slintá, jak zavede do záhuby celý svět lidí.
Je tu naštěstí ujištění Nejvyššího, jež si dal jméno Jahve a slibuje že nedovolí ani atomu ani planetce ani lidem, aby zničili tento klenot ve vesmíru, Zemi.
Ezekiel praví, že Satan se hrne do války s lidstvem aby nás všechny vyhubil. Ale Jah vložil Satanovi do čelistí háky a vede si ho podle svého plánu.
Ne tak aby vyhubil lidi ale aby zachránil svůj skvost zemi ale především všechny lidi, kteří vzdychají nad odpornostmi tohoto systému.
Tak nějak to lidé cítí, že se něco chystá. Ale Božímu plánu nevěnují pozornost. A tak jejich přání uniká jedna věc, že totiž všechny systémy vlád co tu kdy byly budou nahrazeny oním Královstvím o které se modlím každý den. A ten Satanáš bude odstraněn a s ním i ti lidé, kteří ho podporují.

Jestli jste si ještě nedal dohromady kdo jsou ti lempli co nás zotročují, tak vám to prozradím. Jsou to slouhové skrytého Lucifera a jeho démonů.

Samozřejmě nebudou mít úspěch ani oni, ani jejich podporovatelé.
Ale něco musej přece zkusit, ne? I když je to dopředu predikováno jako marnost.
Zatím ryjeme dr
kou v zemi ale brzy se to obrátí.
Je mi líto těch bečících ovcí co se nechají pohodlně vést po široké a prostorné cestě, jež vede do zničení. Ale uznejte, jestliže někdo volí bláto Sobotku, proamerického Dienstbiera, Stropnického, Bělobrádka a podobnou pakáž, co chcete po Nebeském Otci, když vás varuje, že tak nemáte činit?
,,NEVKLÁDEJTE důvěru v urozené ani v syna pozemského člověka, kterému nepatří záchrana,, ....

Jasně, gulášek a kobliha a nějaká fotečka s těmi tlustými psychopaty, to si nenechají mnozí ujít...
,,Kdo může být ještě silnější,,?
Je to ten, který již brzy ukončí zběsilou jízdu všech těchto oblud.
Jak je psáno:,,Oko nevidělo, ucho neslyšelo, co je přichystáno pro ty, kteří Ho (Jah) milují,, .

355928

24.02.2017 01:35

Hrozba pro americkou demokracii a hybná síla chaosu ve světě?

RE: v USA

Jarda z Brna 185.?.?.?

Je pravda že píše ten člověk hrozně ale pravda je ta, že brácha v Tusconu chodil na houby a hajnej ho jebal, že se v lese nesmí houby a nic sbírat a to v našem parlamentu ti zabedněnci chtěli zavést i u nás. Potom byl na poště když mi posílal balík a fízl ho buzeroval, když na zemi u pošty sedl na zem neb lavička nikde a na přestávku měli zavřeno. Takže Americkej Satanskej systém je v... pr a tam bych ty fízly asi měl chuť rozmlátit na kusy, to nejsou už lidi ale dobytek na porážku.

355980

25.02.2017 15:09

Obludná mystifikace dějin: Mongolské impérium a tatarské jho na Rusi

RE: Smysl dějin Ruska vidím v něčem jiném

Jarda z Brna 185.?.?.?

A já bych ty cikány and company naopak N E P Ř E C E N O V A L.
Moc dobře víme že bez oné podpory si umějí tak akorát vyhrabat džuznu v písku a vysméčit děcku mezi nohama. Nebýt podpory právě těchto chazarských a sluníčkářských vemen, tak by halekali tak akorát u sebe doma na dvorku.
Už se dopředu směji jak se to proti nim již brzy otočí.
I to je v plánu mocných. Použít, zabít. A politici zrádní toho vědí taky mnoho takže posloužili a půjdou.
Ale jedno vím dopředu, ač nerad predikuji cokoliv, nejsem prorok. Cikáni se už teď s těma piglínama koz paktují a nebude to jiné ani později, až se sem nahrnou za velkolepých jekotů herců, zpěváků a další tlup placených sluncí.[bliji]

356045

28.02.2017 17:07

Obludná mystifikace dějin: Mongolské impérium a tatarské jho na Rusi

RE: Smysl dějin Ruska vidím v něčem jiném

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tomu odporuje proroctví o dělení na kozly a ovce.
,,Žádný nespravedlivý nemá trvalý život ,, .
,,Sbírají snad lidé fíky z trnitého keře? Nese snad znamenitý strom prohnilé ovoce? Skutečně ty lidi poznáte podle jejich ovoce,, .
,,Je nemyslitelné, abych zničil ničemné lidi spolu s dobrými,, .

Jestli někdo ty Boží soudy co přicházejí přežije, budou to jen ti lidé, kteří mají vnitřní hodnotu mravního obsahu nezkaženou.
I kdyby ta čuňata z písku byla silná jako nevím co, nemají prostě v Božím plánu místo.
Je předpovězeno:,, Budeš hledět na místo pobývání ničemného a hle, on nebude! Ale moji milovaní budou užívat svůj život a nebude nikdo, před kým by se třásli,, .

Je mi jasné, že ta zvířata pod Satanem budou Božímu lidu ubližovat do určité doby ale také vím že přijde chvíle, kdy máme zalézt, zavřít dveře a počkat až přejde otevřené odsouzení. Takže si ty mimikry budou moci strčit do drdele.

356182

02.05.2017 22:57

Rusko chce partnerství, Japonsko chce Kurilské ostrovy

RE: Japonsko,

Jarda z Brna 185.?.?.?

bezpečně ukryté před hrůzami válek ve svých rezidencích a přepychu

Ano, mají pro sebe vykopány obrovské základny pro přežití, říkejme tomu třeba bezpečné pelíšky. Ale neužijí si toho dlouho, budou nalezeni a zlikvidováni. Předtím však budou veřejně odhaleni a nebude jediná věc zatajena, kterou kdy udělali nebo řekli.

A pokračuje to takto:,,Nebudou pohřbeni, nebudou oplakáváni, ale zůstanou jakoby hnojem na povrchu země. Vždyt jejich hříchy se nakupily až do nebe a Bůh si připomněl skutky jejich bezpráví.
...A Bůh povolal nebeské ptactvo a všechna polní a lesní zvířata k veliké hostině......

357612

02.05.2017 23:15

Ministr spravedlnosti Pelikán chce zavést mírnější podmínky osobního bankrotu

mírnější podmínky osobního bankrotu

Jarda z Brna 185.?.?.?

A co tak třeba po sedmi letech odpustit dluhy dlužníkovi, jako to Bůh nařídil kdysi v Izraelském národě? Každy věřitel dnes přece moc dobře musí vědět, že v této nelehké době někomu půjčit peníze se rovná obrovský zisk, bezpracný ale také obrovský risk!

Půjčil jsem ze svého mála známému a ten se na mne vy... to samé známá s děckama, ale žádná snaha vracet.

Když ale instituce půjčují, musí brát v úvahu, komu půjčují.
Jestliže mám několik exekucí co to mají ti zhovadilci za chorobu, že mi neustále posílají spamy do telefonu nebo do emajlů, jaké skvělé a rychlé půjčky bych mohl mít?

Jo, odpustit po sedmi letech nevymožený dluh uzákonit a hned by si ti ksindlové úžerští rozmysleli, jestli raději nejít makat rukama.

Jenže dnes nikdo už Boha celkem nemusí, ani ta Bible na soudech se už nepoužívá, neb lid stal se tupým a Boha nezná, ani jeho zákony nedodržuje.
A tak těžko si tento skvělý zákon z dob Izraelského lidu někdo bude sáčkovat do svého nenažraného podnikání.
Já bych dnes pozavíral bankéře a všechny penězokazce. Když jdu v Brně po Masaryčce nahoru, to je jeden arabáš a žid ve stáncích na výměnu peněz za druhým, lichva jak prase a o bankách nemluvě, luxusní domy, auta, plata, už aby to skončilo....

Krach se blíží. Jako kdysi v Babylonu, sen o sedmi kravách hubených a sedmi kravách vypasených. Nabukadrecar se z toho mohl pominout.
Ty vypasené krávy jsme tu už měli. Ted nás čekají jen ty hubené a potom konečně zakončení a odtroubení tohoto velikého průseru, zvaného civilizace. Buhehe.

357615

14.05.2017 08:15

Aktivistka Antify odjela do Turecka s muslimským fešákem, byla znásilněna a bita...

Dobře ti tak, sluníčko.

Jarda z Brna 185.?.?.?

A jede v tom dál, tak ji čeká teď už jen sejmutí hlavy, to dobro už si s turkem užila. Kdo chce kam, pomozme mu tam.
Je to podobné jako jedna paní v Brně Řečkovicích milovala černochy až tak, že si adoptovala na dálku děcko kudrnaté hladové z Afriky a všude se s tím chlubila, (Kdo dává ve skrytu, bude mu oplaceno, kdo ale vytrubuje svoje dary, už má odměnu)...a její manžel Ital, v Itáli žijící, by se divil, že si hřáli hady na prsou. A už tam ty černochy mají a vraždí a znásilňují a vlámou se do domu když nikdo není doma a policajti lidem nepomohou.
Doufám, že stejný osud potká všechny ty užitečné kanonenfuter - choré mozky u nás a jejich podporovatele, buhehe.

357798

14.05.2017 09:35

Aktivistka Antify odjela do Turecka s muslimským fešákem, byla znásilněna a bita...

RE: Dobře ti tak, sluníčko.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Kvůli těmto sluncím tu budeme mít rasu, vyznávající násilí a nečistotu, šukání dětí, řezání hlav a podobně. Opravdu si tito darebáci zaslouží, aby si prošli tím, co podpořili a vyvolali.
To jim patří, že nemilovali své bližní a dovolili aby v jejich vlastním národě byl tento humus v podobě negroidních vypatlanců upřednostňován. Patří jim odplata, ne že ne.
Darování ve skrytu nemá nic společného s tím, co jim patří, aby je dostihlo.
Tím citováním Bible jsem chtěl jen upozornit na to, že nemáme hulákat do světa že jsme dali dar támhle, nebo támhle a kolik. Tím že vykřičela do světa jak podporuje chudáčky, co až vyrostou to tu zdemolují, si už odměnu vybrala. Ten kdo neřve ale dá ve skrytu, bude mu odplaceno Bohem.
Tak to shrnu.
Odměnu už má.
Ale ta potupa, která padne na její hlavu za to, že pomohla někomu. kdo se sem dostaví po všem tom dobru a bude nás tady buzerovat satanským dogmatem islámským, ta potupa jí patří. Máš anonyme jiný názor? Tak si ten článek ještě jednou přečti.
Hájila neobhajitelné. Zklamala se. Dál pokračuje. Patří ji to. Patří. A už nepiš.

357801

31.05.2017 13:43

Bombový útok v Manchesteru: Co nevíme

RE: Pořád se vymlouváme a na něco svádíme

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,Zánik se jeví neodvratný,,

Spravit to už nelze. Lidé se chovají jako prasata, pozbyli lásky a soucitu, zahodili za sebe veškerý mravní smysl, jak píše Pavel v evangeliu.
Jestliže to nejde spravit, tak už dojde jen k rozkladu, totálnímu.
Všimněte si, že situace se všude (u nás) ale i ve světě neustále zhoršuje, ne zlepšuje !!!! Ve všech směrech! Všichni vědí že něco přijde, ale nevěnují tomu pozornost, jak by měli.

Že se voliči nestarají o to, kdo bude šéfovat tady tomu bordelu a házejí hlasy takovým sviním jako Kalousek, Herman, Jourová, Sobotka atd...., tak se nedivte že to vypadá tak jak to vypadá. Židi taky raději schválili mord Ježíše, soucitného, Krále, na kterého měli bezpočet prorockých záznamů ve svitcích, že vyvede Izrael ze všech trablů.

Raději si vykřičeli propuštění odporného vraha Barabáše.
Jestliže je to tedy tak, nedivte se, že Jahve zamete s lidmi, kteří v něj nevěří a volí raději lidské vůdce než Krista.
,,Líbejte Syna, aby se ON nepopudil.
Namísto toho se lidé drápou do zadnicí tyranům a mrskačům lidu, za koblihu, nebo za selfí s darmožroutem.

358025

01.06.2017 11:41

Střelba v Chomutově ukázala na policejní super-mindrák

Odporní fízli

Jarda z Brna 185.?.?.?

a soudci a právnická verbež, jednají přesně podle proroctví písem.
,, Soudci soudí za úplatek, ztrápeného drtí a nikde na zemi neexistuje právo,,.

Přichází doba a bude to už brzy, kdy živí budou závidět mrtvým. Když se nesmíme bránit cigošům, co myslíte že se stane až sem přitáhnou negři které vyzbrojí naše vlastní vláda? Hnus, přesně jak se píše v Bibli:,,Jako to bylo za dnů Sodomy a Gomory, takové to bude v posledních dnech systému,,.

A jaké že to bylo tehdy? Smilstvo i mezi dětmi, vraždy, loupeže, nemravnost všeho druhu, dokud nepřišel na ty prasata oheň z nebe.
Chci vidět ty soudce, policajty,všechny co trápí druhé lidi, jak žerou prach a jak z nich opadává maso a žerou je červi. Chci to vidět! Těším se na to.

358044

04.06.2017 15:09

Seznam Sorosových lodí, které do Evropy pašují imigranty

RE: Situace je stale horsi

Jarda z Brna 185.?.?.?

Je to v pořádku, situace musí být ještě horší, než nyní. Jestliže bílá masa nereaguje na sloup kouře který se dere ze sopky a přehlíží i občasné burácení a otřesy půdy, musí za to zaplatit a zkejchnout pod dekou černých zmetků kteří se přivalí. Nejsou tady v tom počtu jako vedle nás ale tam hrnec přeteče a tak se do země mléka a strdí přelijí a potom bude dokonáno. Pořád slyším jakými geroji jsme my slované, nádherná, jedinečná řeč, kultura, co všechno jsme dokázali na poli vědy a medicíny ve srovnání se světem.

Ale všechno nám ta prokletá hydra vzala, nic už není naše, peníze proudí cizím rypákům, naše zdravotnictví jde do hajzlu i se školstvím a obyvatelstvo se utápí v chlastu a drogách.
Je to naše vina, bezbožnost a proto to berte jako Boží odplatu za připosranost a nekonání.

Jestliže tihle skvělí slované zapomněli na Boha, cožpak není napsáno, že ,,Jestliže mne opustíte, opustím já vás!!!,,
tak se nedivme že Satanská tma přikryje všechny bezvěrce. Jsou bez víry, když Boha opustili a proto rozumím tomu verši z Bible, kde je varování, že ,,bůh tohoto systému zaslepil mysl nevěřících, aby ji neprozářilo světlo a oni nebyli zachráněni,,
Jak může Nejvyšší zachraňovat někoho, kdo o to vlastně nemá ani trochu zájem?

Jo, do těch stísněných dveří, vedoucí do života se nederou bohatí a nevěřící, ale jen ztrápení a pokorní z lidstva.
Konejte vy všichni záchranné opatření dokud je čas!
Žádný bařtipán co vás okrádá na daních a plánuje vaše zotročení i vašich dětí se o vás vůbec nezajímá, jsme pro ně odpad!
Ježíš vás na rozdíl od nich miluje, i ten vrah co se ho zastával. když spolu viseli na kůlu dostal slib budoucího vzkříšení na zemi a podílu v Božím novém systému.

To co teď přijde je spravedlivá odplata a je jedno, jestli vás rozseká mačette s chorým mozkem a zmrzačeným pindíkem nebo nějaká hrozná choroba kdy se budete rozpadat na molekuly za pochodu. ....
Je to spravedlivá odplata . Protože nekonáte, nevěříta a posmíváte se Božímu lidu.

358157

05.06.2017 19:29

Přední američtí vědci potvrzují, že současným cílem USA je dobýt Rusko

RE: Ne USA, ale mezinarodni mafie/oligarchie...

Jarda z Brna 185.?.?.?

Co prinese rok 2017 jako dalsi v rade se "7" nebo "17" ?

Už se dopředu chechtám, že se objeví nějaký trotl a bude tvrdit, že země zanikne dne 7.7.2017. Pitomců je všude dost.
Pokud Bůh dovolí atomovou bombu na nějakém území, tak by to snad mohlo odpovídat Biblické knize Zjevení kde se dočteme že : ,, Něco jako velký hořící balvan spadl z nebe a zasáhnul třetinu země, rostlin, stromů, vod a lidí. A třetina stromů a rostlinstva a třetina lidí byla spálena a třetina mořských tvorů zahynula tou vodou, která zhořkla, bylo jí dáno jméno pelyněk,, . ( Nezaměňovat s Černobylem, překlad pelyňku je někdy černobýl).
Jestliže Stvořitel umí změnit atom podle své libovůle, vzpomeňme přeměnu hole Mojžíše na hada, potom může tuto věc připustit, neboť by dokázal přeměnit škodlivé záření třeba na trávu.
Spíše bych ale viděl. že to nedopustí a jsem v tomto směru klidný.
Vyhubení obyvatel se bude odehrávat pomocí andělů, sloužící Jahvemu, tak jako to bylo v minulosti, kdy jediný anděl zahubil 180 000 bojovníků, kteří chtěli bojovat se starověkým Izraelem. Nebo likvidovali v Egyptě všechno prvorozené.
Nevěřící mají ale iné scenáře, to je pochopitelné.

358210

05.06.2017 21:59

Jako štvaná zvěř...

Kuřák od 14ti let

Jarda z Brna 185.?.?.?

Jako kluci jsme zkoušeli kouřit rákosy od rybníka ale to byl jen takový blaf, potom jsme sbírali vajgly u chodníku a balili je do novin, doma jsme dostali po hubě neb ten smrad cítil i děda, co neměl díky celoživotní alergii žádný čich a kapalo mu z nosu i do plévky když vařil a já to potom nechtěl žrát, neb jsem se v tom nimral a děda řval, žer! A já plakal, já nežeru, já papám.... a on, tak papej!

Později nás učila sousedka, vypadající jako cigareta - kouřit Clea humus, no začal jsem brzy ale v 16ti jsem toho nechal. Jezdil jsem na kole závodně v Brněnském Bauráku na klopené dráze, chvilku a pak jsem přešel na silnici. Moje plíce to neutáhly, od malička astmatik a tak jsem po roce toho blbnutí nechal.
Vypadal jsem totiž jako chrt. Z koncentráku.
Pak se začalo hulit všechno, na internátě byly dobrý i Marsky, stařeny a podobný věci jako DS- (dětská směs).
Později jsem se jako pracující svébytný a samostatný mladík rozmazloval spartičkami a občas se mi podařlo sehnat i ty tvrdé. A ty Chesterfieldky a Sant Morissky, mňam, to byly lahůdky!!!

Roky šly a díky nalezení Boha v Bibli (po převratu) jsem pochopil, že ničit si tělo, od pánaboha dané je blbost a ve svých 33ti letech jsem to zapích a od té doby už ani ň.

A těch snů o cigaretách a chutě, to bylo jako teror proti mně.
Díky tomu že jsem kouřil a přestal mám mindrák, když to ucítím tak šílím a nadávám. Všechen ten smrad proklínám.
Ale rozumím kuřákům, byl jsem stejně závislý. Jenže jsem byl i ohleduplný a snažil jsem se pokud možno nesmrdět na zastávkách dopravy okolním lidem.
Ale taky jsem chodil s děvčicou, co měla dva krásné blonďaté kluky a oba jsme v pokoji hulili. Takže jsem vinen.
Nesouhlasím se smradem, který mi od sousedů vniká do oken a mám tak i v létě zamachlováno. Ale to je ta karma asi, vrací se úder zpátky. Pokud se budou kuřáci chovat hezky k druhým a nebudou tím smradem obtěžovat, ať hulí, mají svobodu. Ale tímto zákonem se establišment a podpindosníci vyzvraceli sami sobě do klína. Ono se jim to vrátí. Jé, já bych si i přes tu nenávist někdy zahulil, když vzpomenu, jak krásně voněly ty maminčiny Duxky. Amen.

358217

30.06.2017 04:22

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

Tom 65.?.?.?,,páchání zla křestany,,

Jarda z Brna 185.?.?.?

Jak víte že jsou to křes'tané, když vraždí? Nepíše se v Bibli že zabíjení už ne? Ježíš řekl že každý, kdo se nepřátelsky dívá na svého bratra je zabiják a nestojí v pravdě. Také mluvil o znamenitém ovoci ze znamenitého stromu a prohnilém ovoci ze zkaženého stromu. Nečtete dopis od Otce protože v něj nevěříte, tak zůstanete bez informací až do svého brzkého konce. Svět pod mocí Satana jde do kytek. Tvoří se precedens, že člověk si nemůže sám úspěšně vládnout bez Boha. Následky nevíry vidíte na vlastní bulvy. Po celém světě.

Máme se modlit o království. Ale vaše přání je živočišné a Boha nepotřebujete jako i zbytek světa. Praví křestané existují ale jsou vysmíváni a haněni, nikdo by si nepomyslel že jsou to oni, kteří se snaží zachránit co nejvíc lidí, podobných ovcím. Až vám zazvoní u dveří, myslete si co chcete ale záchrana nebude klepat na dveře věčně. Přečtěte si knihu zjevení Jana. To je přímo horor pro ty, co Bohem opovrhují. Bude tady mela. Poteče krev. Nebude jídlo. A do toho přijdou znamení z nebe a tehdy budete skřípat zuby, protože vám dojde že budete skontumován. Zůstanou jako přeživší pouze ti, co se prokázali jako skuteční křestané. Třeba ti, co raději zemřeli v moři kam je vyhazovali islámisti, nebo ti, kteří byli a ještě i budou zabíjeni pro vydávání svědectví o Bohu a Kristu.
Všechno se třídí, vztahy se tříbí, vše je otevřeně zjevné tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Dělejte si legraci, vaše volba. Ale neplette Křestany s křestanstvem, to jsou dvě odlišné věci. Že olizuje papež nohy nepřátelům Křestanů neznamená že toto jsou křestané. Vždyt upalovali ty co šířili Bibli, dopis Otce svým dětem, nám lidem. Villiam Tyndal byl jeden z těch kteří se snažili přeložit Bibli z Latiny do Angličtiny. Byl za to uškrcen osobně jedním papežem a spálen a poté rozházen do řeky.

Jan Hus, nic? Giordano Bruno, nic? A spousty nevinných žen upálených, nic?
Hlavně když se umíte koukat celej den do founa. Ale základ, Bibli, tu neznáte, svůj původ, svou karmu a budoucnost, výběr z možností....
Přeji pěkné prožití pekelných dní, které se přibližují den za dnem blíž a blíž.

358728

01.07.2017 03:56

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Tom 65.?.?.?,,páchání zla křestany,,

Jarda z Brna 185.?.?.?

Jestli nevěříte že ničemné lidi Bůh odstraní, tak si pročtěte jak chránil čistotu rodové linie Ježíše, který ještě nepřišel z nebe kde byl u Otce po celé věky vykonat skutek záchrany, sebeobětování, aby tak zvrátil smrtelné následky neposlušnosti našich prarodičů.
Jak se Bůh hněval na vyvolený lid, který se začal oddávat zlaté modle, když Mojžíš z hory nesestoupil dostatečně brzy.
Jak jich jeden den polkla země 24000, protože otevřeně projevili vzpouru proti tomu, který je vedl pustinou do země zaslíbené.
Chcete tvrdit, že tento milosrdný Bůh, který dělá rozdíl mezi ničemnými a spravedlivými lidmi bude dělat ústupky kvůli divně smýšlejícím lidem? Proč se má zrno z Ježíšova podobenství oddělit od plev a plevy skončí v ohni?
Proč budou rozděleni lidé v den soudu na pokojné ovečky a nezvladatelné kozly?
Jestli Boží lásku chcete použít jako změkčovadlo na bestiální lidi, kteří loupí, vraždí, nemilují své bližní a urážejí Stvořitele falešným uctíváním které neschvaluje, potom jste jeden z těch zmanipulovaných, kteří chytají Božskou ruku a křičí:,,Bože, co děláš,,?
Máte to v té Bibli přece jasně napsáno, že Bůh v minulosti už ničil neposlušné.
V Sodomě A Gomoře, při potopě...a že je vzor budoucích věcí.
Co chcete od Boha? Aby vás nechal na pokoji?
Máte přece svobodnou vůli, tak nevím proč si neděláte v klidu co chcete a o Boží způsoby se marně nezajímejte, pokud Vám chybí smysl pro právo.
Neumím si představit že ti spravedliví, kteří právě kvůli své mírné povaze byli zabíjeni, ožebračováni, haněni a trvá to až do dnešních časů by měli tady na zemi být spolu s bezbožnými, kteří by se otřepali a za čas by znovu rozvrátili pokojné podmínky v rajském prostředí, které má nastat po likvidaci Satana, démonů a jejich podporovatelů.
Podle Zjevení bude tento pokoj trvat 1000 let a potom budou prozkoušeni i ti, kteří se narodili během milénia a nebo byli vzkříšeni. A zase jich bude mnoho, jako písku v moři.
To že se vám to nelíbí že Bůh nastavil zákony po svém, neznamená že nebude naplněno vše co bylo napsáno, zvláště v knize Zjevení.
Zcela jistě má velkou cenu bát se pravého boha a odvracet se od špatného.

358743

03.07.2017 04:24

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Jarda z Brna slintá po životě věčném v ráji nebeském?

Jarda z Brna 185.?.?.?

Je pravda, že Bible se zminuje o tom, že od počátku oznámení dobré zprávy se lidé tlačí do Nebeského Království. Tím je především myšlena touha lidí získat jednou opět život po vzkříšení o kterém Ježíš vyučoval.
Do nebe se nechystám, tam bude jistý počet lidí kteří žili na zemi ale většinalidí má pozemskou naději na obnovené zemi po Soudu ničemných.
Text:,,
„Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? ,, jste pochopil jako nedouk, je tím myšleno že důležitější je se soustředovat na Boží způsob života a to ostatní je běžně plynoucí ze zbožného života. Nedělat si starosti neznamená sednout na prdel a čekat na holoubky do hubičky nasměrované. Jen ty texty zneužíváte a vytrháváte z kontextu. To vy zneuctíváte Boží slovo a to je už někde zapsáno v matrixu, každý člověk se dle písem bude zodpovídat za každé neužitečné slovo.
Kvůli vám že by Nejvyšší předělal míry spravedlnosti ve prospěch zločinců? Cha cha, to se směju pane najivní. Možná si tímto výrokem dodáváte kuráž na další své nekalé praktiky ale to neblahé zjištění vám udělá v závěru dnů nepříjemnou čáru přes rozpočet.
A jestli mne chcete přirovnávat k vraždícím muslimům očekávající panny a polštáře v nebi, to jste tedy dumbo.....
Život na rajské zemi bude pro ty, kteří se drali stísněnými dveřmi a šli po uzounké cestě a mají v den příchodu Ježíše dostatek oleje v lampách svých.
Padají z vás moudra, založená na vašich přáních a ne na Biblickém základě.Slovo Hospodin, Jahve a Alláh není to samé. Alláh a Hospodin je jen titul-(Pán), Jméno Jahve IZRAELI PŘIPOMÍNALO BOHA BLÍZKÉHO, SPASITELE. Dle tradice toto Boží jméno sekty křestanstva vynechávají ve všech částech Bible a nahrazují českým hospodin.
I když bych to tipnul na ruské gaspadier.Asi pravoslaví.
Talmud mi připomínat nemusíte, vím moc dobře co v něm je a že ho sepsali odpůrci Boha a má zkazit celou populaci těch, kteří říkají že jsou Židé, ale nejsou, ale lhou, ale jsou synagogou Satanovou, to je jasně patrné na všech listech tohoto pamfletu.

358784

03.07.2017 04:42

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Bez Boha nemůže být řádu

Jarda z Brna 185.?.?.?

Neboť vpravdě pravím vám, všechny živé věci jsou Bohu blíže než písmo, které je bez života.
To je ale blud, toto vaše pochopení.
A co text:,, Slovo Boha je živé a vykonává moc a je ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč a je schopné rozlišovat myšlenky, urovnávat věci, odhalovat, připravit člověka pro všechna dobrá díla,,...?????
Písmo Boží je naopak Bohem inspirované ale to odhalí jen ti co ho čtou a Bůh sám dává vzrůst, pochopení psaného prostřednictvím činné síly, Božího ducha.
Vy nevíte nic a je vám dobrá zpráva o kristu zahalená a hynete, podle vlastních tužeb, které Slovo odsunují.
Nevyjadřujte se k věcem, které vyžadují léta studijí písem pomocí výklad.slovníků, konkordancí, encyklopedií Britanica a Katolica a podobné studijní pomůcky, včetně Hebrejských a Řeckých slovníků. Takhle ze sebe děláte chytrolína po pivu.
Písmo nějakého textu samo o sobě může být bez života, pokud chybí někdo. kdo by ho četl, nebo pokud je jeho obsah brak a obrací člověka proti Bohu, viz Talmud.
Boží slovo je živé a lidé kteří si to uvědomovali končili v dobách temna na hranici i s tím slovem. Takto působil na hladové lidi po slovu obsah Bible, že ochotně riskovali i tuto smrt, jen aby mohli Boha poznat a pochopit.
To vám ale Satanovy denominace církví křestanstva neřeknou, neb by se zhnusili mnohým lidem, kteří k Bohu cítí lásku, ač neví že jsou v církvi, jež nemá Boží schválení.

358785

03.07.2017 04:55

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: ==RE: Bez Boha nemůže být řádu

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tragikomické je že Židé měli ve svitcích proroctví že Ježíš se narodí a že přijde zachránit Izrael ale Pavel popisuje, že si toho ,,nevšimli,,.Přišel do vlastního, ale ono ho nepoznali.....
Po dvou tisících letech je víra lidí mrtvá, ale něco přece jen zůstalo, Bible tyto věřící, následovníky Krista popisuje jako zrno, to bude v konci dnů sebráno ale plevy budou hozeny do pece.
Tragikomické je, že máte možnost číst Bibli ale..

Něco z té vámi nesmyslné Bible.
,,Seberte se posměvači a vizte. Ve vašich dnech konám dílo, kterému byste neuvěřili, i kdyby vám o něm někdo dopodrobna vyprávěl,,.
Přeberte si to jak chcete.

358786

03.07.2017 05:08

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Ve jménu víry …

Jarda z Brna 185.?.?.?

Zatím se leklo jenom Švédsko …?
Nebojte, lekne se mnohem více zemí, protože proroctví odhaluje že se mocnosti domluví a pletichami utvoří světové kotrmelce, které rozbijí náboženské dosud jakžtakž fungující ekumeny a všelijaké jinověrné bratříčkování se.
Bude taková náboženská mela, že si to neumíte představit.
A to je další naplnění písem:,, Bůh jim totiž vnukne myšlenku, kterou budou považovat za svou vlasní myšlenku, aby úplně vyplenili a ohněm zničili nevěstku, která sedí na vrcholku,,.
Likvidace falešného náboženství bude dílem samotného Boha a potom si to těžko někdo neznalý dolouská v Bibli, protože i ta bude zničena a zakázána.Mnozí se velmi vylekají ale už bude na hledání Boha pozdě.

358787

05.08.2017 00:58

Agent CIA doznává na smrtelné posteli: „Vyhodili jsme do vzduchu WTC 7 při 9/11“

RE: Totalne FAKE NEWS ...

Jarda z Brna 185.?.?.?

Pane ppppp, vy jste skutečně dumbo, jděte s těma kkkktninama do ppppp!!!

359401

08.08.2017 00:12

My 2

RE: Tak něco k tématu

Jarda z Brna 185.?.?.?

Židi chtěli kamenovat ženu, zabývající se nejstarším řemeslem. Dala duši Dáblu? Ne nutně. Ježíš ji neodsoudil. Když toho buzna nechá a najde cestu k Bohu, jeho duše Satanovi nepatří, vždyt Bible učí, že i kdyby naše hříchy byly jako karmín, pokud se přimkneme k Bohu, on zařídí, že naše oděvy budou vyběleny. Spíše je tu jiná otázka. Kdo o to stojí?
Asi to budou jen ti, co se tlačí do těch stísněných dveří.

359486

14.08.2017 00:02

Na pláži 2017: Půvab jaderné války

RE: Pôvab atómovej vojny:

Jarda z Brna 185.?.?.?

dyk 185.?.?.?
Schválení příspěvku se kliká dvakrát. Poprvé kliknete na odeslat a objeví se stránka s kody, text v rámečku abyste mohl poopravit chybu v textu. Pokud na to opravování nebo kontrolování kašlete a je vám jedno jak váš text bude vypadat, klikněte ještě jednoou na odeslat a je to. Ale před druhým kliknutím si zkontrolujte jestli jste nepřekročil počet písmenek, právě při druhém objevení se kodové stránky před 2. odesláním to zjistíte ve výpisu. Pokud vám tam něco chybí, klikněte na šipku v horní liště vašeho prohlížeče, čímž se vrátíte do doby kdy jste vše napsal a myší si zkopírujte to, co nebylo při odeslání vidět. Odešlete příspěvek znovu, potvrdte opět odeslat a příspěvek je odeslán. Na svůj vlastní příspěvek klikněte na reagovat a vložte myší nebo ctrl to co jste nakopíroval myší- ten konec. Znovu dvakrát odešlete a je to. Není tady tento postup popsán, ani kolik písmen tu max. můžete vložit, tak to krade někdy slova, když jejich počet překročíte. Já bych dal dvakrát tolik písmen na příspěvky, majiteli by se nic nestalo.

359559

Připadá mi to směšné se namáhat to zveřejnovat ale ptám se, on ještě někdo ty ryby jí? Och ano, určitě to papají sluníčka a potom ty masy lidí, co jsou
:,,zmítány jako chaluhy a bláto v moři,,.
Doufám že naše vláda to chaluje o sto 6, kéž by svítila na té naší temné slovanské cestě vstříc zářné budoucnosti v poblité vestě, ve své zlosti.
Však ON se někdo najde, kdo zarazí tuto sebedestrukční zhovadilost nesvatých zabedněnců.
:,, a přišla tvá vlastní zloba, aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi,,.Zjev. 11:18:

359920

09.09.2017 20:03

Konspirační teorie

RE: Konspirace,znamena strhnout vladu na sebe.

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,Kolik, vselijakych tajnych organisaci , ma tento svet? Bezpocet, by rekl laik.
Rome 200, Bildebergers , Svobodni zednari, Tavestok,Evropska Umie, Trilaterial Commission, Sioniste, Zioniste, Golden Gate, Rosecruciani, Lebky a hnaty, Jehovisti, G7, nikym nevolena byrokracie, oteplovani planety,” neocon”, Saitologi, faministky, ted jsou na rade muslimove, manipulovany, kym asi? ,,


Ty jsi asi nemocnej - míchat ty zrůdy s křestanskými svědky. Ty být koště?

359921

22.09.2017 20:51

Nahánění migrantů do EU se přesouvá do Afriky – tam to nebude tak na očích, část 1.

RE: Bůh neřeší lidskou omezenost

Jarda z Brna 185.?.?.?

Ta je obrovská a stupidní vykrmené stádo leze jako hovada do oprátky bezhlasně a pokorně.
Co chtějí, to budou mít.
Jako první na vině našich ovčanů je bezbožnost.
,,Jestliže mne tedy opustíte, opustím jí vás,, .
Lidé. kteří se nezabývají hledáním Boha a konzumují nauky o evoluci si sice vystačí a jsou spokojeni s paní přírodou ale přicházejí o osobní vztah se Stvořitelem a o možnost být zachráněni v den Soudu, který se blíží. Vidíme to na událostech ve světě a neustále to můžeme zkoumat, jak se situace zhoršuje a bude se i nadále zhoršovat.
Bible hovoří o ničemných duchovních silách v nebeských místech, přesto ovčané, Boha neznající si tukají na čelo a jako co? Co jim budeme povídat o nesmyslech? Jeden z veršů o prohnanosti Satana říká, že:
,,jim bůh tohoto systému zaslepil mysl aby ji neprozářilo světlo o Kristu a o možnosti se zachránit,,....
Jiný verš říká, že Stvořitel je nechává v klamu právě jako odplata za ničemné jednání. Svatého ducha nedostane ten, který je ve svém uvažování ničemný a zlý. Nepochopí prostě merito o čem ta Bible je a tak může hledat, studovat, ale jak říká Pavel, nebudou dělat žádný další pokrok.
V tom bych viděl ten výrok :,, "Koho chce Bůh zničit, tomu napřed sebere rozum." jako rozumný a vše vysvětlující.
Takže ti co chodí volit ty zloděje a vrahy vlastního národa, čeká ten nejhorší scénář, jako už probíhá ve Francici, USA, ITÁLII a podobně. Tady to bude taky! Už je to naplánováno a nikdo z ovčanů nic nechce dělat. Neb nemohou! Jsou rozumu zbavení!!!!

360154

26.10.2017 16:49

Nééé. ANO nééé!

RE: Presumpce neviny

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,Ale dokud je na něj pouze pořádán závistivý hon, ctím presumpci neviny a se mnou dalších jeden a půl milionu českých občanů.,,
To je pěkná myšlenka ale to by tady nesměla všechno řídit ta prašivá mafiánská policie, vy naivko.

360719

26.10.2017 17:07

Americké vzkříšení sovětské operace „Anadyr“…

RE: V klidu

Jarda z Brna 185.?.?.?

Já ho zažil také, osm let mi bylo a při odjezdu na tábor jsem před Čedokem v Brně v autobusu vyplazoval na Vánu jazyk a teta mi vynadala že jako jestli chci aby nás postříleli. A když jsem se z tábora vrátil, vána na mne čekal v tanku na věži před barákem, na jehož plotě bylo napsáno vápnem:,,Slon ježka nespolkne,, .
Myslím že jen díky tomuto bratrovi jsem se dožil tohoto věku, jinak jsem už mohl dávno štěkat na provázku v Quantanámu, nebo poskytovat své orgány jiným, potřebnějším.
Ale celé to blbnutí stejně vyvrcholí Velkým dnem Boha Všemohoucího, jenom se chechtám, kam se to ty zdebilizované národy vlastně ženou, když už jim nad hlavami mává sekerou kdejaký krvežíznivý Demokrat co to s nimi přece myslí dobře.
Boha se nebojí a tak národové jdou do mlýnku posledních dnů dle Zjevení Jana, kdo chce kam, pomozme mu tam.

Pro výraz Vána mi nezbyl v klábosnici nějak prostor, možná ruská rozvědka nebo hackeři mi škodí a háčky mi blokují.

360720

26.10.2017 20:55

Proč společnost znovu a znovu volí svojí zkázu?

RE: Protože společnost je ovládána nejlstivějšími deprivanty fašistického vyznání! Přes loutky - charizmatické gentleman

Jarda z Brna 185.?.?.?

Ten člověk totiž nenávidí Boha a nemá páru, že Ježíš ty tkzv.Židy nazval Satanovou synagogou z toho důvodu, že jsou lháři a o Boha jim ve skutečnosti nejde, jen o moc.
Proto mele kočky a psy dohromady ale uniká mu trpělivost Nejvyššího, neb každý dobrý člověk bude těžit ze své snahy milovat své bližní. Ale odpadlíci a překručovači budou hozeni do tmy venku. To že chazaři prošpikovali celý svět svým odpadlictvím neznamená, že praví Židé, rozehnáni po celém světě nemají naději na Boží sliby.

Ježíš zavedl místo Judaismu křestanství ale jak vidíme, i to se zvrhlo k Satanskému učení a kazisvětství. Obě tyto Satanovy korporace spějí ke zničení spolu se svými podporovateli. Pátá Mojžíšová zná jen útržky které zneužívá na hřmot a zděšení ale skutečnost mu uniká.
To že se žádná politika nedá naroubovat na Ježíšův příkaz:,,Miluj svého bližního jako sebe samého,, znamená jediné. Čekat na Ježíšův příchod. Poté teprve zavládne ten skutečný majitel lidstva, který za nás zaplatil nefalšovanou obětí.

Žádný Talmudista, chazar a podobně nemůže nějakým rituálem z dob 12ti Izraelských kmenů obštastnit Boha a přiblížit se mu. Ani mluvka, který těmito bestiemi hartusí v každém příspěvku. Kdybych mněl nadávat na všechny ze Satanovy synagogy, tak bych musel vzít jednoho politika vedle druhého - protože nosy mají všichni již od založení 1 republiky. Rozumný člověk to rozpozná. Proč tedy stále strašit pejzatýmy? Viděl bych prospěšnějším seznamovat lidi s tou lepší stránkou, s Božím zaslíbením v brzkém novém systému.

360729

27.10.2017 21:00

Proč společnost znovu a znovu volí svojí zkázu?

RE: Protože společnost je ovládána nejlstivějšími deprivanty fašistického vyznání! Přes loutky - charizmatické gentleman

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tyhle sliby byly dány Izraeli ale jen pod podmínkou poslušnosti, vzpomenme na neposlušnost zaslíbeného lidu, který musel vandrovat 40 let po poušti, za to že neposlouchali- zlaté tele, nenažranost s křepelkami a podobné vylomeniny.
Tyto sliby že národy budou klaté a podobně- to se týkalo okolních národů, které obtěžovaly satanskými praktikami vyvolený Izrael, národ. Proto jim je Jah vydal. Ale to už neplatí dnes, protože dobře víme že Izrael zamordoval Ježíše a ztratil Boží přízen jako celek. Dnes již nemá Izrael žádné požehnání, dnešní židé co to tvrdí nejsou židé. Takže ty vaše výkřiky Pátá M. jsou platné tak pro dobu kdy se v písku rodil národ, který měl přispět k narození Ježíše.
Ale víme že ho nepřijali, nepoznali ho, kámen, který se stal vrcholem rohu už nemůže pro odpadlíky nic udělat. Tak nekřičte a nemávejte starou smlouvou, už platí nová smlouva.
,,A já s vámi činím novou smlouvu, ne takovou, jakou s vámi učinil mojžíš,,....

360770

05.01.2018 15:31

Nejvyšší poplach! Evropský parlament dostal na stůl reformu Dublinského protokolu a česká média mlčí!

RE: Doufejme že Babiš nezradí

Jarda z Brna 185.?.?.?

Babiš zradí. V tichosti se pečou krávoviny všeho druhu, všimněme si jak policajti přitvrzují,nejsou za hrubé zákroky trestáni, viz všechny ty debilní mlátičky, buzerantismus detektivů, vylízanci v civilu co vytlačí auto a jdou na člověka s kvérem, střílející kovbojové na všechny strany, nebo přikrčenci, schovaní za popelnice když někdo v báru vraždí civily atd...vše beztrestně - jsa školeni bratry z USSA, jak se oprcávají práva pracujících coby nadbytečných idiotů, jak se jedná s nemocnými v ordinacích a nemocnicích. Právo je už právem jen pro vyvolené vlastizrádce.
Jde do tuhého a dobře tomu tak, již několik desetiletí se cituje z písem, že žijeme v posledních dnech, kdy vzroste bezzákonnost. Protože rozsudek nebyl vykonán rychle, srdce lidských synů se naklonilo ke špatnosti. Nyní se rozdělují ovce-ne ty tupé a zdebilizované- a kozli. Jsou dva tábory, nastoupené před Bohem.

Falešní křestané a nevěřící - a Ježíšovi následovníci. Čím hůř, tím líp. Stále se tu omýlá, nejdete k volbám, proto ty nezdary. Ale volební lejstro je dávno navrženo, voliči volí jen to, co ty satanovy trubky uplácaly. Takže je to argument na nic. Doufejme v Boha, ne v pozemského člověka.

361780

13.02.2018 22:17

Centrum.cz věrolomně nedoručuje emaily obsahující zmínku o tzv. desinformačních webech

RE: Aeronet vůbec nepovolí nesouhlasnou diskusi

Jarda z Brna 185.?.?.?

No mám podobnou zkušenost s Orgonetem. Když jsem postnul nelibou poznámku na Satanskou ezoteriku, tak už nejsou mé příspěvky nikdy uveřejňovány. Ať si trhnou nohou soudruzi.

362527

14.02.2018 16:13

Centrum.cz věrolomně nedoručuje emaily obsahující zmínku o tzv. desinformačních webech

RE: Každá mince má dvě strany.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Včera jsem si zařídil ten proton. To je vám psina. Z jazyků si můžete vybrat Německej ale při pomyšlení na fašisty z Bruselu, Lidl a u kradenou Škodovku se mi chce blejt, Angličtina je taky strašná hatmatilka tak ať si ji strčej, a potom mne tam zaujala Polština, tak sem to tam odkliknul a aspoň nějak jsem v obraze při nastavování. Neí tam možnost zvukového upozornění došlé pošty tak jako v seznamu pošťákovi.
Polština je nejlepší pro mne jako pro slovana.
Díky této náklonnosti mi nejde vymazat vzpomínka na jednu básničku, co mne naučila kamarádka, původem je její máma Polka.
Napíšu to česky hatmatilkou, jak se to vyslovuje.
Šédi Michau na kanapje
i tak sobě v dupě drapje.
Co zadrapje to zajada,
bo to smačna čekolada.

362546

16.02.2018 15:24

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Copak tam dělají xxdovské zločinecké pašerácké organizace a zločinecké programy OSN?

Jarda z Brna 185.?.?.?

Pravděpodobně tam dělají toto:
,,A umístil jim do mysli jednu myšlenku, kterou budou považovat za svou vlastní myšlenku, aby úplně spálili ohněm nevěstku, která sedí na mnoha vodách,,.
Falešní křesťané jsou v Boží nemilosti a budou divokým drakem ze Zjevení Jana zničeni. A je jedno, jestli to bude TOPOLÁNEK SE SAPÍKEM NEBO SATANISTI z východu, co sem lezou, vykonat rozsudky co jim nakázal páníček.
V souladu s tím, jak se globalisti snaží naplnit svůj sen o jedné vládě a zákonech pro všechny - z jedné dílny Ďábla a jeho poskoků - bude to aplikováno zcela určitě! Žádná záchrana v Okamurovi nebo někom kdo to myslí upřímně se nebude konat.
Velký restart po 2000 letech je za rohem a zase u toho bude spousta falešníků, vrahů, zlodějů, przničů dětí a sexuálních deviantů, nactiutrhačů, nevěrníků a podobně.
Už to brzy bude. Za rok, za pět let, nevíme,
,,O tom dni a hodině neví nikdo, ani Syn, ani andělé ale jen Otec,,.
Ale bude to podle predikce z Bible, ne podle přání lidí.

362611

17.02.2018 13:07

Kde je poklad staré Evropy?

RE: Poklady se ztraci

Jarda z Brna 185.?.?.?

Japa by se neztrácely ty poklady, že?. když tu máme Satana, jenž svržen i se svými kámoši z nebes koná dílo zkázy...

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. (1. Petrův pět osm...)
Místo čísla píšu text bo se mi tam zjevuje ďábelský smile!

Jak se mu daří i pravého křesťana svést, bere to za svůj úspěch.
Plivanec Bohu do tváře.
U nevěřících nemá tolik práce, sami si takoví lidé sedají na lopatu, i ti z velkého Babylonu, Satanskými naukami prolezlí pseudo křesťané, ani s nimi nemá potíže.
Spatne pochopeny mozny Buh
Depak špatně pochopený Bůh...
Vlastní ničemnost lidí kteří jsou ,,VE TMĚ,, nedovoluje svatému duchu aby ten člověk sám a bez Boha rozbil Ďáblova díla-falešné učení.

"A přikročil k tomu, aby řekl: „Jdi, Danieli, protože ta slova jsou utajena a zapečetěna až do času konce. Mnozí se očistí a vybělí a budou přečištěni. A ničemní budou jistě jednat ničemně a vůbec žádní ničemní neporozumějí; ale ti, kdo mají pochopení, porozumějí." (Daniel 12:9,10 )

Jsem nazoru, ze peklo, dabel v predkladane podobe v dusi, nebo po smrti neexistuji
To je pravda, protože duše je smrtelná -


,,Bible nepopisuje duši jako něco nesmrtelného. Naopak se o ní často zmiňuje jako o něčem, co umírá. Prorok Ezekiel, kterého Bůh použil k napsání části Bible, prohlásil, že duše může být potrestaná smrtí. A jinde Bible mluví o „mrtvé duši“, když se jedná o mrtvé tělo. (3. Mojžíšova 21:11) Bible tedy neučí, že by duše byla nesmrtelná,, .To jsou fligny z katechismu a ne z Bible.

Duše, která hřeší – ta zemře.“ Ezekiel 18:20

Nema smysl nepritele hyckat hazenim chleba, to ma smysl spise pri mezilidskych vztazich, a tlumeni konfliktu, ale ne, kdyz uz valka bezi.
Ano. jsme ve válce, protože -

,,Satan obchází jako lev a hledá koho by pohltil,,.


Je jasné že Islám, východní a kmenová náboženství jež nemají Krista jsou v plném područí Satana a jejich boj je zbytečný, byli asimilováni už od počátku, odpor je marný.
Ale praví křesťané házejí chleby i nadále - že by se dal uplatnit text:,,Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš,,? Viz Kazatel.
No asi je tím řečeno spíše něco o Biblickém chlebu, kterým se sytíme a tak ho pouštíme po vodě a útržky z Bible se nám potom vrací v příhodných (vypjatých) chvílích a člověk nezblbne Satanovou pletichou.
I tak ale učedník Krista hází chléb, ne kamení - nezabíjí jinověrce ve válkách tohoto světa, jinak je jako Satan sám, bez lásky k dobru.
A tato válka člověka proti člověku nepochybně vypukne. To že jeden človíček postřílel sluníčka na ostrově kde stanovali, nebo teď nejnovější případ střelce co začal s negroidy účtovat na vlastní triko, to jsou jen špičky a bu...

Automaticky kráceno

362629

17.02.2018 13:08

Kde je poklad staré Evropy?

RE: Poklady se ztraci

Jarda z Brna 185.?.?.?

POKRAČOVÁNÍ...
to jsou jen špičky a bude to asi gradovat. Protože PRÁVĚ O TO zlo čincům z fašBruselu jde!
Doufám že se mi podaří se tomuto kolotoči vyhnout, bude totiž velká mela, ale to je zase jiné povídání z knihy ZJEVENÍ JANA.

362630

21.02.2018 00:20

Pozdrav z Muslimic

RE: Multikulti šlechtění debilů.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Mi se to obchvatné stěhování národů nezdá. Na co by chtěli něco míchat? Není na tom mohyláckým kameni někde v Anglii napsáno, že nás chtějí vyhubit a ponechat 500 000 otroků? Nač dělat tyhle blbiny s musulmany? Já v tom vidím spíše záměr takový, že se mají nasáčkovat černí do vlády, protože oni přijmou úlohu užitečných idiotů mnohem sofistikovaněji a poslušněji a dovedou naše rasy k likvidaci.
Ale než by k tomuto došlo, stejně to bude převálcováno snahou zavést čipizaci a tím pádem může podle písem dojít k oddělení ovcí od kozlů a potom to vypukne.

362705

S touto dignózou bych i souhlasil.
Ale našel jsem přesvědčivější důvod, proč se z lidí staly ovce, zdebilizované, jak my v Brně říkáme, vykýblovaná štrycla.
Ta poťapanost, vítačství, sluníčkářství, genderismus a připokakanost ze soudruhů Američanů se odráží v Písmu svatém, kde je zdůvodněno, proč těmto lidem Stvořitel nemůže nijak pomoci.

Text:,,Bůh tohoto světa (Satan) totiž zaslepil mysl nevěřícím, (trest za nevíru, protože Boha a jeho Božství lze pochopit z učiněných věcí, takže jsou neomluvitelní,,).
..aby ji neprozářilo světlo a oni aby tak nebyli zachráněni,, ...

Kdo se nechce léčit, ať zůstane hňupem, přejme jim to.
Kdo zapomněl na Boha, Bůh zapomene na něj.
Není to poprvé, co Stvořitel někoho nechal zbláznit, až z toho chodil nahý, živil se v divočině jako zvíře, protože nevzdal slávu tomu, kdo na ni má právo.
Nyní sice Bůh takto nejedná ale nechává Satanovi jistou volnou ruku, neb se musí prokázat jeho tvrzení proti Bohu, že všichni lidi budou proti Stvořiteli.
Naštěstí tomu tak nebude, mnozí budou za svou záchranu děkovat Bohu a Beránkovi. Kniha Zjevení Jana.

,,že za určitých okolnosti ľudstvo, alebo jeho časť, zákonite začne smerovať k debilite a k totálnej premene. ,,
Ano, je to zákonitost.
Když ženská zůstane s chlapem co ji pořád mlátí a nepoučí se, nakonec ji zabije.
Když chlap pije jak duha i když mu tvrdnou játra, nakonec ho to zabije.
Když člověk dostane dopis ve svém jazyku od Otce ale nereflektuje na varování, co se blíží a jak může vyváznout, nakonec ho ignorace a neznalost zákona také zahubí.
Jenom se mi to zdá nějak pomalé, konec systému se opožďuje, dle Habakuka.

363120

20.03.2018 01:41

Vysokoškolští učitelé ve Velké Británii se musí účastnit seminářů, aby „pochopili výsady bělošství“

RE: To nie je nadávka, to je diagnoza

Jarda z Brna 185.?.?.?

Praví křesťané a sekta? To jste tedy bouchnul do prkenice. Ha ha. Milej pane, jestliže někdo pomocí inkvizice zabíjel nepohodlné lidi a mučil je v obrovském utrpení, tak to neznamená, že jsou takoví všichni co se modlí k Bohu a jsou jak vy říkáte, pánbíčkáři.
Máte v Bibli návod na rozpoznání Božího lidu. A také výzvu vyjít z Babylónu všech těch falešných ,,ku*ev,, - nevěstek, které pečou se světskými vládci a tak své ovečky ženou do všech nepokojů a válek a ty jejich tupé zdebilizované ovce jdou a zabíjejí své bratry a sestry a děti ve válkách.
Tak tu neplačte na cizím hrobě. Napsal jsem to jasně.

další level toho náboženství, neboť ovce již byly frátery proškoleny a připraveny


No to je právě ono. Šup do kostela, tam sníst Krista a potom venku střádat plány na pomluvy a smilstvo. A když přijde potopa, tak správnej katolík jak bylo v 97. v TV ve zprávách klidně řekne:,,Bůh není,, a ještě použije sprosté slovo.
To jsou ti pánbíčkáři.
Měli by si vzít za vzor Joba, ten byl nakonec po všech těch zkouškách prohlášen za spravedlivého.

Teď měli nedávno Satanisti z RKC poradu jak sjednotit ty odpadlické denominace do jednoho čochu Satanova, no prostě hnus. Nebojte, dojde i na vás, pokud si nevezmete označení na ruku nebo (na čelo, v případě chybějící ruky,) tak půjdete do popelnic na svačinku každý den.

Ježíš ten rozpozávací znak jeho věrných popsal takto.
,,Podle toho poznají že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku,,.

Našel jste ve světě lásku mezi křesťany ve světě lidí? Jestliže ne, pak jste zkažen stejně jako tito odpadlíci od Boha. Už jen proto že:

,,Běda tomu, kdo vydává sladké za hořké a hořké za sladké,,.


Já ano . Ale určitě ta láska není mezi severním a jižním Irskem, mezi Afričany tutsii a hutui, pravoslavím a ostatními a budhisti, taoisti, konfuciáni a další smečky bezkristovských směrů se taky v minulosti sekali a i dnes tu máme divočinu muslimskou, natrénovanou a zdebilizovanou Satanem, kterej radil ve tmě v jeskyni, že?
Nazdar.

363155

02.04.2018 22:45

Už zase hoří Reichstag

Fakt, jo?

Jarda z Brna 185.?.?.?

Napište svému poslanci,senátorovi, napište vládě, napište ministrům, napište svým europoslancům, napište ministryni obrany, napište ministrovi zahraničí, napište panu Babišovi, předsedovi vlády v demisi, napište svému prezidentovi.

Nikomu nepište, je to ztráta času.
Ta svoloč Satanova se vám směje, protože jdete volit parchanty, kteří mají svou umístěnku na cáru papíru a tím je to daný. Když zvolíte tamty, tak bude krást, ničit a podpindosníkovat ona banda. Když ale zvolíte tamty, tak bude dělat to samé ta druhá strana. Takže se podívejte do parlamentu na ty ksichty a jejich nosy a na morálku a na fotku jednoho z nich, ten to vše dokumentuje.
https://uloz.to/!Yll0vsj3tfDx/screenshot-8-jpg

363438

13.04.2018 14:22

Možnosti anglo-sionistů

RE: Novodobá Atlantída

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tady to máte přeloženo zhruba do češtiny, jak jsem uměl nejlépe.
https://youtu.be/eLp-6dvexTY

363594

15.04.2018 10:59

Váleční zločinci – Trump, Mayová, Macron

RE: Titulek i konec o Norimberku – naprosto sedí

Jarda z Brna 185.?.?.?

V Bibli se dočtete, že ,,Kdo může Bohu chytit ruku a říct, co děláš?,,
Myslím že vaše pokora je spláchnuta dokonale do kanálu. Nebo je to proto, že neznáte Boha a jeho konání. Bible říká, že si nemáme představovat, že Bůh jedná pomalu, ale chce zachránit co nejvíce lidí. I v Habakukovi se píše, že:,, Vidění je totiž na ustanovený čas. I kdyby se zdrželo, nepřestávej vyhlížet, zcela jistě se dostaví,,!
Podobně Putin, když vyhrkne s nervama a pošle tam rakety, tak akorát tak rozdráždí tu Satanovu p*zdu a bude mela, to chcete? Nebo dráždit Nejvyššího a nařizovat co a jak? Takových lidí je ale na světě mnoho, všichni by věděli jak to udělat. Ale domyslet z dlouhodobého hlediska neumějí, vidí jen svůj nos maximálně.

363651

15.04.2018 11:44

Možnosti anglo-sionistů

co se vl. deje v zakulisi v lasce k bohu a to se tyka vsech nabozenstvi bez rozdilu.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Jste vedle jako jedle. Netýká se to všech náboženství.
,,Podle toho poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku,,.
Široká je cesta a prostorná brána do zkázy a zatracení, mnoho lidí jde do záhuby.

Stísněná cesta a úzká brána pro pokojné lidi, málo jich bude oproti počtu lidí na zemi.

Velký zástup ze všech jazyků a ras děkuje Bohu a Beránkovi za svou Z.Á.CH.R.A.N.U.

Takovým mírným ovcím (ne tupým ovcím) odpovídají jen lidé, kteří nosí Boží jméno a varují lidi před zkázou, která je v Písmu předpovězena. Zkázou která je určena pro ničemné lidstvo.

Mimochodem jste strčil do jednoho pytle s ničemnými právě Ježíšovy následovníky.
Jak smutné, že lidé nevidí dobré skutky jiných a rychle zapomínají, kdo je ten darebák.[velký smích]
,,na techto zakladech vypukne treti svetov a valka,,

,,Nevytvořil ji prostě nadarmo. Stvořil ji dokonce aby byla obývána! Nebude přivedena k potácení. Její obyvatelé na ní budou přebývat navždy,,. (Izajáš).

Konec bude pro ničemné lidi, ne pro zemi. Žádná 3. světová s jadernými bombami nebude.
Bude něco jiného, něco, čemu nikdo neuvěří
,,I kdyby vám o tom dopodrobna vyprávěl,, , jak píše Bible.
Všechny ty nepokoje a konflikty jsou divadlo ze strany Satana, který chce lidi zblbnout, vystrašit a pokud možno donutit, aby se vyhladili navzájem.
Naštěstí je tu někdo, kdo vyjíždí jako vítězící jezdec na bílém koni, Ježíš.
Ostatní tři koně ve Zjevení Jana jsou poraženi bílým koněm.
Země bude zachována navždy, Izajáš.
Mezitím může Putin ztratit tvář, jako ji ztratili všichni ti idiotští prezidenti krvavého Satanátu UssA a všech zrádných vlád, klik a parlamentů světa, těch, kteří si cpou břicha za naše prachy a těžkou botou nás za to dusají, že se nemůžeme ani pohnout.
Oni ztratili své svatozáře lidmi zidealizovanými, ale Bůh je neměnný, je stálý a zcela jistě splní své sliby.
Otázkou je, kdo bude užívat požehnání od Stvořitele.

363653

15.04.2018 22:57

Jak může Východ zachránit Západ

Během studené války

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,Během studené války by se ani jeden západní národ neodvážil provést takovou provokaci,,

Nedivme se , že si ti frajeři tak fandí.
Jsou pod Satanem. Buď to nevědí ta hovada, nebo to ta hovada vědí.

Zjevení 13.kap. mluví jasně.
,,7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; ,,

Jak se chovají USSA? No jako drak, který drancuje, žere, šlape, ničí, drtí.
A všechna ta zběř, co jako na oko vydává kecy o tom jak kdo má dodržovat zákony a jak jsou Rusi a Írán a ostatní fůj.... to je prča, ty kecy.
Přesně se chovají jako drak. A nikdo neprotestuje, ty Ruské protimluvy jsou také nemastné, neslané, ale asi není jak to přednést, když je nikdo nechce poslouchat.
A když někde přece jen je možnost se ozvat, tak se mluví móc opatrně.
Mám pocit, že Puťa v tom jede taky a čeká se jen na vhodný okamžik, až vedoucí kolotoče řekne, oholte nevěstku. Bude zlikvidováno náboženství, a jak popisuje kniha knih, i kněz zapře víru a řekne, že není kněz ale muž, který orá pole.
V okamžiku, kdy Boží zásah do mysli panovníků světa nastal, si tito myslí, že je to ,,jejich vlastní myšlenka,, - ale je to od Boha, říká písmo. Po této akci nastává ryk a jekot, popisuje Zjevení a národy se obrátí proti Božímu lidu. A tehdy Bůh zasáhne a zlikviduje všechnu tu chásku, co má ráda smilstvo, krádeže, rouhání, zabíjení a podobné nepěkné věci.
Už to finišuje, už jsou známky rozkladu zřetelné, jen mi zatím chybí celosvětová čipizace lidí, podle Zjevení to bude požadavek draka, světového fízla. Tak počkáme, kdy to propukne. Myslím že brzy.

363678

16.04.2018 02:21

Váleční zločinci – Trump, Mayová, Macron

Budhismus vs Křesťanství

Jarda z Brna 185.?.?.?

to je tedy nebe a dudy. Hódně velký rozdíl.
Východní náboženství neuznává Ježíše a jeho obětní cenu nijak nepotřebuje.
Právě z důvodu Satanem svedeného myšlení, že se člověk může sám zbavit dědičného hříchu od praotce Adama.
Naproti tomu Ježíšova oběť za všechny lidi je hodnota, kterou jsme obdrželi na odpuštění naší hříšnosti, ať už člověk tuto skutečnost ocení či ne.
,,I kdyby byly vaše hříchy jako karmín, budou vyběleny právě jako sníh,,.
Jestlliže ale chybí východním náboženstvím hodnotná výkupní oběť jednou provždy, tak jak ji předložil Bohu Ježíš, potom není divu, že se náboženství bez Ježíše snaží najít ,,Dovedně vynalezené historky,, - jak praví písmo aby našli vysvětlení a útěchu pro svůj padlý stav.
Od toho Bible slouží, aby se každý dověděl pravdu, jak to ve skutečnosti je.
A taky mi připadá jako hloupost se neustále vracet na zem kvůli očištění se. Proč by nás Bůh nechal tady trpět za hřích Adama a Evy, když za jejich provinění neneseme žádnou odpvědnost?
A kdyby lidé měli žít v nebi, proč by je nejprve nechal tyranizovat zde na zemi nemocemi a hloupými vládci?
To z Boha vytváří zločince, který se vyžívá v utrpení lidí.
To je prostě nesmysl.
V nebi je myriáda myriád andělů. Pouze 144000 lidí bude vzato ze země do nebeské vlády s Ježíšem. Zbytek lidí má výsadu žít věčně na zemi.
Jestliže někdo kdysi nenáviděl stvořitele a uchvátil zemi, pak musí vytvořit doktrínu, která svede na scestí ,,Pokud možno i vyvolené,, .
To že Satan takto působí je dokázáno třeba tím, že všemožné druhy náboženství kvákají zhovadilosti podle vlastních představ, jen ne jak je to objasněno v Bibli.
Zpět k východním směrům.
Spíše je pravda to, že díky oběti Ježíše již není třeba vytvářet žádné kejkle a pokusy. Názory že člověk se musí vracet do života obrozením a to dokonce do jiných nelidských těl hmyzu a zvířat..
Ježíš vrátil lidstvu naději na věčný život, který ztratil Adam s Evou.
Již stojíme na konci času konce, kdy se vytvoří precedens, že člověk potřebuje vedení od Boha. Jako je Otec hlavou Krista, tak je muž hlavou ženy a ti jsou hlavou dětí. Se starým systémem budou smeteni všichni falešní učitelé i se žáky. Všechno zlo a pokušitel dojdou trestu.
Aještě k tomu názoru pána že 3000 let nás tady Bůh trápí válkami, vražděním.
Co nám tady Satan nabídl, to tady máme.
Zapoměňte na to, že na zemi vládne Bůh.
Bible objasňuje, že k nám na zem sestoupil Ďábel a ječí zlostí, má krátký čas, aby nás všechny zviklal a svedl z cesty. Většina lidí Boha nemusí, nebo ho uráží Satanskými způsoby uctívání a pohanskými tradicemi. Takže tady částečně uspěl a proto je psáno, že většina lidí půjde do zničení po široké cestě a vstupovat budou do široké brány.
Je přece evidentní, že tomu tak je.
pokr...

363683

16.04.2018 02:21

Váleční zločinci – Trump, Mayová, Macron

RE: Budhismus vs Křesťanství

Jarda z Brna 185.?.?.?

Naštěstí jsou tu mnozí, kteří Boha milují a také ostatní lidi. Hádejte, kdo to je?

363684

16.04.2018 02:48

Propagační agrese Západu proti Sýrii

RE: Jen idiot může napsat

Jarda z Brna 185.?.?.?

Co když je Putin ten, kdo zaplaví a projde? Narážím na proroctví o králi severu, který uslyší zprávy od východu a bude se vzrušovat a začne ničit. Co když to bude RF?, kdo začne tu přizdisrá*skou USA masírovat?
Ono to zlo od němců Angličanů a Ušáků už vrcholí a vždy byli ojebávaní slované a východní národy. Jednou se jim to musí vrátit. Nechejme se překvapit.

363685

18.04.2018 14:41

Jak bude posuzováno Trumpovo prezidentství?

RE: Novodobá Atlantída

Jarda z Brna 185.?.?.?

Aby vás nesetřel ,, Vyjímečné porušení omerty,,
také jsem se zabýval tím co říká Bible k současné situaci, ale OMERTA se z toho mohl položit a prej tady je to Strážná věž.
Zajímavé že ty jeho plky nikdo nenazývá odporná politika.
Tady se diskutuje o tom co je to na světě za události a myslím že nejen politický vhled ale i znalost Biblických proroctví by měl znát každý občan země.
Všichni pomalu mají nějaký diplom ale historii země neznají a Stvořitel je nezajímá a jsou ve tmě.
Vyjímečné porušení Omerty by potřeboval zvláštní lekci,
,,Dříve, než nastane ten bázlivý den Jehovy,, .

jeho plk:
16.4.2018 13:12
navrhuji přejmenovat tento web

výjimečné porušení omerty 2a00[naštvaný][naštvaný][naštvaný][naštvaný][naštvaný]

na Strážní věž [mrknutí jedním okem]

363768

01.06.2018 21:19

Bude Putinova politika ústupků úspěšná?

RE: To spolehlivě ukáže teprve čas

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,Stále ještě věřím, že nemusí nutně přerůst v jaderný armagedon,,

O jaderném holokaustu se v Bibli nepíše, ale je tam ve Zjevení zmínka o:,,Něčem, co vypadalo jako hořící hora, (viz NASA maže v Google Earth oranžový útvar, řítící se k zemi) - a po dopadu má být spálena třetina rostlinstva a stromů, ryb v řekách a mořích a třetina vod se změní na jedovatou hořkou močku a po pití lidé umírají.
Pořád tady někdo straší jádrem ale prdlačky vybouchne, to je ošetřeno anděly a sám Bůh nikdy nedovolí zničení svého klenotu. Viz Izajáš.
Ale poukázal bych na ty krále jihu a severu a jak ,,uslyší znepokojivé zprávy z východu a nasází palácové stany a zaplaví celou zemi vojskem...,,
Tehdy dojde zřejmě jakž takž k výroku o celosvětovém míru a bezpečí. Ale to bude poslední splnění textů z Bible co se týče časů konce a pak to propukne.
Likvidace všech co měli podíl na lidských zparchantělých vládách, na válkách a smilstvu, zabíjení, kradení, zotročení a ničení země.
Jo, je to jak sladký med pro mé oči... když to čtu ale pro ty zmetky to bude odplata.

364469

04.06.2018 03:54

Denní dávka propagandy aneb o čem vlastně je mainstreamové „zpravodajství“

Kupa lejn a blitek

Jarda z Brna 185.?.?.?

masmédií se na nás hrne den co den. Už mám opravdu hrůzu z doby, kdy za to, že pomohu babičce na přechodu, že se usměji na člověka, že postojím na červenou na semaforu, že neukradnu v obchodě ani třísku, že neodhodím odpadky na ulici nebo v lese, že nekouřím, nechlastám, nesmilním, dostanu takovej kartáč, že se z toho nevzpamatuju. A ještě povinnost uctívat Satana, nebo obtěžovat děti, nebo chodit jen s kluky, a jestli ne tak do krimu se mnou.
Doufám že až tak to tady nedopadne. Ale je jasné že ta hoveda Nilská budou padat jak mouchy na mucholapce, až to tady Nejvyšší rozpráší.
Už je na čase.

364493

07.06.2018 22:34

Petr Osolsobě - abdikace z Umělecké rady DIFA JAMU

RE: Zidi v Kulture

Jarda z Brna 185.?.?.?

Protože jim řekl do ksichtu že jsou Satanova synagoga.

364586

03.07.2018 09:25

Trumpova armáda shazuje každých 12 minut bombu a nikdo o tom nemluví

RE: Jediná naděje je, že to USA nakonec ekonomicky zrujnuje

Jarda z Brna 185.?.?.?

Kdepak pane, jedinou nadějí je změna vlády, tedy ne vláda lidí lidem ale Stvořitel a jeho vůle lidem, a proto se modlím o příchod božího Království, které,,ukončí a rozdrtí stávající království a samo bude stát na věčné časy,,.
To ,,na věčné časy,,neukradli pisatelé Bible soudruhům, to ukradli soudruzi pisatelům Bible.
Ale to je ,,téměř,, pro všechny lidi např. v naší zemi nesmysl, protože naše země je ateistická, vyhladovělá po konzumu díky utaženým opratím po 40 let a už se to nespraví.
A lidi jsou vedeni na porážku. Války a nesmyslné zabíjení USSA a podpora jeho poskoků jsou jen potvrzením že to tu vede taťulda Satanáš, jak praví písmo:,,Běda zemi a moři, protože k vám byl svržen Ďábel,,....
Ta obluda nevykrvácí, na to zapomeňte, stále je tu plno pitomců, kteří ohnou záda a nastaví sýpky pro nenažranou zloříši. Ten stop bude od Boha Všemohoucího, však pěkně to popisuje prorok Izajah,:
,,Působí, aby války ustaly, luk a šípy láme, dokonce kopí hází do ohně,,.
A kdo tomu nevěří, tak ať se třese strachy, jak nás velký bratr tady bude mučit a zabíjet a mlít v masomlejnku, PVC rakve v táborech Fema jsou vzorně vyskládány v řadách. na oči tupému stádu jak na výstavě a zadara, bez vstupného.
Chybí mi tu Sasin, muhehe.

365033

03.07.2018 11:15

Kérka

RE: Tetování jako jeden z příznaků úpadku naší civilizace

Jarda z Brna 185.?.?.?

Pán je znalec.
Zaměnit Boha Bible JHVH s Bálem, před kterým JHVH Izraelity varuje a okolní národy nechává vyhladit právě proto, že kazili zemi aby všichni uctívali Baala a démony, to chce mít opravdu narváno pod čepicí moudrostí (světa).
Možná tou moudrostí světa, který ON považuje za pošetilost, viz:
,,Neučinil Bůh moudrost světa pošetilou?,, 1. Korinťanům 1:21

,,Ve Starém zákoně pěstuje kult Baala král Achab a jeho foinická manželka Jezábel. Proti baalismu vystupuje Elijáš a jeho žák Elíša,,.

Tak nepleťte pravdu se lží, na tom je založeno to opíjení lidstva falešným náboženstvím a naukami z lidského zvráceného uvažování.
Viz Wiki.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baal

365035

07.07.2018 03:05

Kérka

RE: Tetování jako jeden z příznaků úpadku naší civilizace

Jarda z Brna 185.?.?.?

Čumíme do stejný ,,Bichle,, to jo ale Fanda to má od svých předků v začátku ve vysvětlivkách pod statí:,,JMÉNA,, - ,,Jehova JHVH nahrazujeme českým hospodin podle české tradice,, vysvětleno dost dopodrobna že se Božího jména bojí jak čert kříže.
Čili katolíci to vynechávání božského jména okopčili od Satanovy synagógy co se zove Židé ale nejsou, ale lhou...
Kapišto? Takže můžeme gómat ve stejných bichlách a je to někomu naprd když tam to jméno nevidí. Protože zákony a časy budou měnit- šelma a divoké zvíře v závěru dnů posledních. To je včil, ne?
A jestli jsou kucí Satanovi tak musej sakriš hejbat zadkama a kazit boží dílo, no ni? Měli ve svitcích příchod Ježíše zachránce a písmo říká že ho nepoznali. Prdlajs. Moc dobře věděli že jejich ušulum končí a budou muset srazit patky k sobě, tak ho zlikvidovali, přesně podle proroctví u Izajáše.
Takže když někdo do té Bichle čučí jak vejr, co je mu to platný když je slepej jak krtek s lopatičkou a kalhotkama.Buhehe.
A Fana néni můj šéf ale je to Satanista ilumihnát jezuitskej a vítá nepřátele Krista, islamisty a olizoval jim palce u noh..
Můj šéf tady na zemi není nikdo bo my máme jen Otce v nebi za svatého a Ježíše, prostředníka, syna božího. Starší sboru mají být podle požadavků na tento úřad jako ti, kdo nám slouží jak popisuje ap. Pavel. Jsme ve stejném hiearchistickém žebříčku co do významu. Ale tato služba sboru je přednost. Někdo to nemusí, někdo po tom prahne.
Takže Fanda mele že on je Otec svatý a já melu že JHVH je svatý. Kdo má pravdu? To si najdi v Bichli.

365089

07.07.2018 14:27

Kérka

RE: študovat bibli už nebudu

Jarda z Brna 185.?.?.?

Mnoho lidí Bibli doma má ale nebude ji studovat, co kdyby je obvinila z nějaké nekalosti?
Bible říká, že je mocnější-ostřejší než jakýkoli oboustranný meč, rozeznává totiž myšlenky a srdce.
Bible je dopis od Otce z nebes, inspiroval lidi k sepsání důležitých svitků, mnohdy se zjevil anděl a přikázal psát co říkal, jindy měli sny a potom to zapsali. ,,Milovaní, nemyslete si, že proroctví bylo z lidské vůle, ale lidé byli unášeni svatým Duchem a psali..,,
A zmatek ze čtení Bible?
Oko za oko, a najednou v NZ je budete milovat i své nepřátele.
Rozpor? Ne. Jen změna zákona lásky z dřívějšího Mojžíšského právního zákona odplaty.
Na tom není nic rozporuplného. A těch příkladů je v Bibli mnoho. Bible se vysvětluje Biblí. Bible není po staletí po překládání do různých jazyku změněna, písmo je přislíbeno zůstat tak jak ho Stvořitel zamýšlel předat a pomocí konkordance lze tuto pravdu zjistit, že Bible je stále stejná jako na začátku. Řeč se může měnit, ale myšlenky jsou stejné dodnes. A zásadní je milovat boží Slovo. Pavel o tom dost podrobně mluví, jak moc je to důležité.
Kdo miluje Boží Slovo, miluje i Boha, i lidi, i zvířata i stvořitelskou krásu přírody.

365093

08.07.2018 14:25

Červenec v českých dějinách

RE: o božím království jako stavu mysli a bytí

Jarda z Brna 185.?.?.?

MYSLÍM ŽE bIBLE JASNĚ UČÍ O kRÁLOVSTVÍ, KTERÉ UKONČÍ VŠECHNY VLÁDY TOHOTO SVĚTA A BUDE NA VĚKY VLÁDNOUT obnovené zemi.
Pardon za Caps Lock.
Ježíš řekl svým učedníkům že připraví místo-když jim sděloval že musí odejít-(smrt na kůlu)...O Boží Království se máme modlit, jak nás učí Ježíš v modlitbě Otče náš.
Království v nebi je jen pro svaté s Ježíšem, vzatí lidé ze země.
Zbytek lidí bude žít navždy na zemi v obnoveném ráji.
Asiaté vesměs všichni nepotřebují Ježíše, protože jsou reinkarnováni tu do mouchy, tu do prasete...
Vyřešili tak dilema co je to duše. Katolická nauka učí že je duše nesmrtelná, ale počet duší v nebi je omezen na Ježíšovy spoluvládce, ze země vzatých, nikdo další nezná tu píseň, viz Zjevení Jana a 144000 v malém stádu.
Nemluvím o významu slova duše jak se píše v písmu:,, a osm duší bylo unášeno v Arše při dnech potopy,, - lidé jsou duše, ne že ji mají.
Při smrti se k Bohu vrací duch, který oživuje tělo, ne duše.
Čisté učení Bible vítězí nad zmateností a pověrami i nad starodávnými naukami Babylonskými. Kdyby byly duše v nebi po smrti, tak proč by Ježíš sliboval že všichni ti v pamětních hrobkách ožíjí? Že Bůh je Bohem živých, ne mrtvých?
Ale nejzásadnější záhada milujícího Boha, jak tento milující Bůh může lidi trápit bolestmi, nemocí a chudobou, násilím na zemi? Proč jsme nebyli stvořeni hned v nebi, jako andělé? No protože máme žít na zemi, která bude trvat na věky. To že je tu binec a zlo je práce božího odpůrce Satana-lháře a Ďábla pomlouvače.
Reinkarnace, animismus a další bludy nedávají lidem nic než opium do mozku a blud největší a všichni rozumní lidi vědí, odkud vítr fouká.

365121

08.07.2018 14:50

Kérka

RE: „dopis od Otce z nebes …lidé byli unášeni svatým Duchem“ - hm, to je síla

Jarda z Brna 185.?.?.?

Nestarat se o ty věci je myšleno tak, že to nemá být jediný smysl životy, Bible pokračuje:,, Váš nebeský Otec ví, že ty věci potřebujete, ale nejprve dávejte boží Království na první místo, to ostatní vám bude přidáno...,,
Je jednoduché vytrhnout část věty a bombardovat Boha neláskou a podvodným jednáním.
„…kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou“
Tím je myšleno nemstít se, ne se nechat dobít. Pokora. To je význam tohoto verše.
„Milujte své nepřátele“
Nepřátele miluji i tak, že se jim nemstím. Propíchli mi kola u auta, nepomstil jsem se. Pomlouvali mne, nepomstil jsem se pomluvami. Zapálí mi barák? Nepůjdu a nezapálím ten jejich.
,,Sami se nemstěte milovaní ale dejte místo zlobě, sám chci odplatit,, ....

Trojice je nebiblická.
,,Slyš Izraeli, Jehova, tvůj Bůh je jeden Jehova,,.
Tak si to promyslete, kdo je asi Bůh Bible.

A jak to nepoznatelný bůh šéfuje, když korporátní fašisti mají zapotřebí vyrábět milióny tun bomb a jedů, a pak jimi vyhrožovat, nebo dokonce hromadně vraždit lidi???

Vládu na zemi, když byl vyhnán z nebes urval Satan.
Běda zemi a moři, protože k vám sestoupil Ďábel a ví, že má krátké časové období,,.
Vytváří se precedens že lidé potřebují vedení od Boha, ne samostatnost. Proto je tu tolik šmejdů co prahnou nás ničit. Ale nesvalujte to na Nejvyššího. Všichni to mají denně na talíři, katastrofy jedna za druhou, finanční nejistota, něco se musí stát... Ano, již brzy bude pozdě pro pochybovače a obviňovatele Boha, nevěřící a zabijáci se budou chtít strachy schvovat.
Texty neuvádím s odkazy na Bibli, tu vy znáte jakoby dokonale.

365122

09.07.2018 14:27

Červenec v českých dějinách

RE: o božím království jako stavu mysli a bytí

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tak to je síla, míchat Ježíšovo učení s učením konfucia, taoismu, šintoismu, budhismu...
Proto taky Bůh nechal napsat do Bible co se mu hnusí a že provede opravdu velké vyhubení obyvatel. Začalo to přece tak nevinně, Kain vzal Abela klackem po hlavě a už se to tu mydlí. A aby byla nějaká naděje pro nevěřící v Krista, tak se vymyslí blbost jako stěhování duší, hnus, podobný čarodejnici z Endoru, která věštila díky démonům, hnus, který je přísně křesťanovi zapovězen a koukejme jak lidi hltají horoskopy a navštěvují různá média.
Vaše MISCHUNGSTVÍ Krista s reinkarnací je vrchol, to je vidět, jak lidi uvažují nekriticky a sežerou Ďáblovi kdeco.

365176

09.07.2018 18:06

Červenec v českých dějinách

RE: o božím království jako stavu mysli a bytí

Jarda z Brna 185.?.?.?

Neútočím na jinověrce. Ale přece jen slova:,,Jestliže někdo nepřináší toto učení, ať je proklet,,!
Nebo:,,Vyjděte z něj, (Babylon) - různé falešné učení - jestliže se nechcete podílet na jeho ranách,,....
říkají, že se to nemá míchat.
,,Duše která hřeší, ta zemře,,. Duše se nepřenáší ani na jiného člověka ani na zvíře
nebo faunu a není nesmrtelná a duše je podle Bible živý člověk, zvíře je také duše, nikdo z nich není oddělen od ,,Duše, která je v jeho krvi,,..
Tak kde se vzalo to převtělování?
Mne zajímá Biblické učení, které má být čisté, ne nějaké ,,Dovedně vynalezené historky,, jak říká Pavel.
Pisatelé pod boží inspirací si dali práci ale jak je vidět, mnoho lidí si vysvětluje Bibli po svém, nebo ji zcela vypouští.
To muslimové ji mají také na háku a jsou nepřátelé Krista a koukejte jak se papeženci a celý Babylón, matka nevěstek se všemi svými denominacemi lísá svému katu.
Uctívejte co chcete ale nemohu zatajit důležitost čistého uctívání.
A požaduje to Nebeský Otec, tak ,,Kdo mu může chytit ruku a říct:,, Co děláš? ,,

365181

01.08.2018 01:09

Příliš teplý týden

Rozpálené kameny u řeky Svratky

Jarda z Brna 185.?.?.?

přitáhly dva cikány, jeden mlaďoch a druhej bez půlky zubů, dost starší. A hned, jak se daří, pohoda? Atd... Koupali se a řvali a mleli blbosti a potom narážky staršího na mladýho a šahal mu na ptáka a strkal ruku do slipů a řehtali se..
Potom mi začal starej hulit pod nos, naštěstí to na mne nešlo moc, docela foukalo. Z jejich řeči jsem rozpoznal že starší se o mladého stará a je mu jako otcem, protože ho vlastní rodiče ignorují. Nic proti nim nemám ale tady se ukazuje jak to spěje do pryč, za chvíli asi nebude heterák normou ale utiskovaný chudák a hovado.
Tak jsem začal balit lehátko a v tu chvíli se začali balit taky. Rozhodně je nepotřebuji zase potkat, ke konci mi ten starší tvrdil, že mne předevčírem poslal do pi.. na nádraží v Brně, kam ale nechodím, vlastním klíče od domu a auta a na nádraží nemám žádné vazby a na ty somr a teplíky taky nejsem zvědav.
To je mi ale spolek, čovek jde k vodě oddychnout si a přijdou tam entity teplejší než je počasí. Buhehe.

365523

i kdyby čert babu na ohonu vozil.
Nepoteče v trubkách? Už jsem si udělal průzkum jak si vyčistit pomocí ohniště v přírodě vodu uhlím, pískem, travou a podobně. Jenom radiaktivní vodu neumím ošetřit. Ale umřít v bolestech po požití radioaktivní vody, nebo žízní, co je lepší?
Ale spíše než radioaktivní katastrofy se těšme na ,,Něco, co vypadalo jako ohnivá hora,, a ta má vlítnout na zemi a zasáhnout třetinu rostlin, stromů, řek a moří a vody zhořknou, ryby pokapají a stromy i tráva ze třetiny shoří. Praví písmo svaté. Ale jádro nás decimovat nebude, to tedy ne.

365553

13.08.2018 03:10

Výročí 21. srpna předmětem politického boje

Bratia zachvátčiki,

Jarda z Brna 185.?.?.?

díky za váš vpád. Bylo mi osm a u Čedoku v Brně jsme v autobuse čekali na odjezd na tábor a já vyplázl na rusy jazyk.
Byl jsem za to vynadán, že prý jestli chci aby nás zastřelili.
Když jsem se z tábora vrátil, před barákem na mne čekal tank a na plotě bylo vápnem napsáno:,,Slon ježka nespolkne,,.
Ať je to jak chce, ti Ivani nás zachránili o těch asi 50 let od nástupu těch vrahů a zlodějů z USSA.
Konec stejně bude velkolepý, Jahve si opět udělá jméno a tyto Satanovy tlupy vymaže ze země a z matrixu.
Přijď, pane Ježíši.

365710

16.08.2018 19:00

Proč spojenci na Afghánistán zaútočili a proč tam jejich vojáci dosud jsou

RE: Nic ocelove se netavilo

Jarda z Brna 185.?.?.?

Jestli byla ocel bílá nebo oranžová- čuměl jsem na to přes objektiv nebo na vlastní bulvy- je jedno, jde o to, že to shodili Satanisti z Yorku a basta. Barva kovu není důkaz ale třeba video, kde jsem viděl že uvnitř trosek byl po týdnu ještě rozžhavenej ocelovej pilíř. Možná ho nějaká antipětipalačinka zahřívala ale je jisté, že termit nechce jen tak vychladnout, to je jasné. Jen po narušení (přeříznutí) ocelových nosníků bylo možno konstrukci (bytelnou a nezničitelnou) poslat k zemi a výbuchy dynamitu v patrech byly vidět a kdo to neviděl a neslyšel ať jde na oční a pak ať si zkrátí cestu přes ušního a třeba i urologa a v lékárně jsou prej pleny pro dospělé. Buhehe.

365839

23.08.2018 12:08

Apokalypsa práce: Hrozící sociální katastrofa

RE: zadna umela inteligence neexistuje

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tak! Je to i v Bibli.
,,A Bůh jim vštípil do mysli, aby se zaobírali jeho stvořením, dokonce jim vložil tohu nesmrtelnosti do srdce, aby se jí zabývali, a nikdy nepřišli na velké dílo, které ON vytvořil,,.
Napsal jsem to trochu svými slovy, ale poselství je jasné. Lidi nedokážou napodobit ani zlomkem Boží výtvor, jedince s myslí, citem láskou atd...

366015

24.08.2018 01:17

Nová dimenze výročních oslav 21. srpna 1968

RE: Manipulat s mládeží se musí!

Jarda z Brna 185.?.?.?

Jo, mě nenáviděli učitelé - někteří - ve škole a tahali mne za kotlety, svině jedny, jeden se jmenoval Gajzler a druhej jménem Honsa mne fackoval za nic. ZŠ - Hybešova 15, Brno.
Holt tatíček emigrant v Rakousku byl hrozen, kterej zapříčinil že zuby trnuly mě. Svině bolševický, marxistický, fašouni a kdoví co ještě byli. Dnes by se mi systém měl omluvit a dát řád za statečnost. Nacpal bych jim ho do špic.
Jedinej klad, vyrazili mne z Pionýra a zastavili mi činnost v Mahenově činohře, nemusím dělat chazarům šaška.

366040

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

32

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 70 čtenářů částkou 11 342 korun, což je 32 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,26 Kč
Euro
25,50 Kč
Libra
29,75 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,21 Kč
Švýcarský frank
23,40 Kč
100 japonských jenů
19,20 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,30 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 737,00 Kč
1 unce stříbra
576,29 Kč
Bitcoin
826 174,78 Kč

Poslední aktualizace: 17.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 67 374 190