Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Censored

Nalezeno 62 příspěveků, 21 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

24.03.2016 13:33

Pět nejdražších vojenských operací po druhé světové válce

Na co soudruzi z RIA Novosti zapomněli?

Censored 84.?.?.?

Zapomněli na Sovětským svazem vedenou válku v Afghánistánu v létech 1979 - 1989. V důsledku této války zahynuly statisíce afghánských civilistů. A asi milion Afghánců emigroval do Iránu a Pákistánu.

Proč zapomněli? No protože zmínka o této válce by úplně pokazila propagandistický ráz uveřejněného článku. Jehož cílem je přesvědčit čtenáře, že jediným agresorem na této planetě jsou USA. [mrknutí jedním okem]

347105

30.03.2016 16:10

Pláč nad ukradenou Evropou

Také si zapláču

Censored 84.?.?.?

Tou jedinou a pravou Evropou byla Evropa předkřesťanská. Se skvěle položenými antickými základy veškerých přírodních věd a filosofie. S úžasnými znalostmi keltských druidů a neuvěřitelnými dovednostmi keltských i románských řemeslníků. S uctíváním vesměs laskavých národních božstev. S obdivem ke kráse lidského těla. Se zaujetím pro sport na klasických olympijských hrách.

A pak přišla tragedie. Všechny vyspělé evropské národy byly donuceny zapomenout na své národní tradice, na své kořeny, na svá božstva. Jejich místo náhle zaujaly tradice, historie a zvyky jiného národa. Popsané v Tóře (pardon v biblickém Starém zákoně). Antická věda a filosofie byla zadupána do země. Znalosti a dovednosti Keltů byly potlačeny modloslužebnictvím. Krása lidského těla byla zahalena do církevní prudérie. Olympijské hry byly zakázány. Kvalitní evropské mozky byly a dodnes jsou odsuzovány k celibátu (čtěte k životu bez vlastního potomstva). Evropa se začala klanět mrtvole. Nastalo tisíciletí evropského temna.

To je dle mého soudu daleko větším důvodem k pláči. Kde mohla dnes Evropa být, kdyby na ta dlouhá staletí nepodlehla brutální propagandě jménem křesťanství.

Na závěr otázka pro přemýšlivé. Známe nějaký vyspělý národ, který křesťanské propagandě dodnes nepodlehl? Který křesťanstvím opovrhuje? A jako jediný si zachoval své vlastní kořeny, báje, tradice, božstva, ...? [mrknutí jedním okem]

347267

31.03.2016 15:38

Pláč nad ukradenou Evropou

RE: Také si zapláču

Censored 84.?.?.?

Děkuji všem pánům za reakce. Svou myšlenku o křesťanské ideologii ještě trochu doplním. Pojďme si shrnout její ZÁKLADNÍ PILÍŘE. Na nichž tato propaganda stojí. Pak možná uvidíme, k čemu měla původně posloužit.

1. Všichni lidé jsou si rovni. Tedy alespoň před Bohem.
2. Miluj bližního svého. Když on po tobě kamenem, ty po něm chlebem.
3. Ublíží-li ti, neoplácej. Naopak nastav druhou tvář.
4. Nestarej se o den zítřejší. Nech jej, ať on se o sebe postará sám.
5. Ora at labora. Tedy modli se a pracuj (eufemismy k "nemysli a makej! ").

A nyní se přenesme do předkřesťanského Říma. Do říše, vybudované na:
1. hřbetech otroků a plebejců. Kteří se cítí být zoufale ublížení. Více než po čemkoliv jiném, lační po rovnosti s ostatními.
2. profesionální armádě - římských legiích. Vycepovaných k bezmyšlenkovitému bušení do nepřítele. A náhle infikovaných myšlenkou, že bychom měli nepřítele milovat a opětovat jeho rány chlebem.
3. armádě výkonných říšských úředníků. Plánujících a organizujících vše od výběru daní, udržování pořádku v provinciích, nákupy obilí v Egyptě až po konání her pro masy. Opět toutéž propagandou utvrzovaných, že se již více nemají starat "o den zítřejší".

Ideologii s názvem "křesťanství" vymyslela skupinka Židů vedená jakýmsi Saulem z Tarsu. Pro něž byl Řím tím nejnenáviděnějším nepřítelem, okupantem. S cílem, Řím rozvrátit. A jak to dopadlo? Úspěch. Úplně stejně jako o něco později u ideologií, stvořených Mohamedem, Marxem, Hitlerem, Mao ...

Proč? Protože kdykoli někdo nabídne masám lidí jednoduchou a snadno pochopitelnou ideu, po níž tato masa už dlouho prahne, uspěje. Křesťanství se bohužel ukázalo být natolik výkonnou propagandou, že se jí po splnění jejího prvotního úkolu zmocnili další vyčůránci. A podrobili si s její pomocí národy celého tehdejšího vyspělého světa. Tedy s jedinou výjimkou.

347310

15.04.2016 15:30

Kde jsou Marx a Lenin, když je potřebujeme?

RE: Autor zase vyplodil směs pravd i úplných nesmyslů

Censored 84.?.?.?

> a vy znáte někoho, kdo si poctivou prací vydělal miliardu dolarů?

Jistě. Například Ford (auta), Baťa (boty), Kamprad (Ikea), ... Čínský časopis o bohatství a luxusu Hurun Report letos registruje v Číně 596 miliardářů, zatímco v USA jich je "jen" 537. Vy soudíte, že své miliardáře nechali čínští soudruzi takto zbohatnout na finančních machinacích?

Právě naopak. Většina z čínských dolarových miliardářů jsou lidé, kteří si své peníze vydělali v odvětvích materiální výroby či služeb. Nevěříte? Nejste sám, pane Dube. Většina ekonomicky negramotných lidí není schopna podobným faktům uvěřit. Proč? Protože lidé, jejichž schopnosti nejsou nadprůměrné, soudí všechny ostatní dle sebe. A proto se jim zdá nemožné, aby kdokoliv poctivě vydělal miliardu, když oni sami toho nejsou schopni. Je mi líto. [smích]

347753

28.04.2016 12:22

Strach a nenávist v arabských nocích

RE: Feudální SA

Censored 84.?.?.?

> ...zrůd, které si ze světa udělaly samoobsluhu ...

Zjevně máte dosti chatrné povědomí o fungování světa, pane/paní "217". Proč? Protože na světě neexistují žádné jiné živé organismy, než ty samoobslužné. Nebo vy snad znáte nějaký organismus, jemuž se o uspokojování jeho základních životních potřeb stará nějaký jiný organismus? Tedy samozřejmě s výjimkou mláďátek, obsluhovaných svými rodiči?

Jsou-li všechny organismy na světě takříkajíc "samoobslužné", znamená to dle Vaší definice, že všechny jsou zrůdy? [mrknutí jedním okem]

348066

29.04.2016 16:24

Uprchlická krize ohrožuje evropské sociální předivo

RE: Konspirační teorie na Zvědavci

Censored 84.?.?.?

> To není touha židů, to je touha sionistů, respektive několika bankéřských rodin.

Obávám se, pane Stworo, že tato Vaše teze je neudržitelná. Neboť ji nedokážete opřít o jediný smysluplný argument. Opíráte ji jen o svou "víru".

Proč? Lidé totiž konají výhradně a jen takové činy, které jsou účelné. Opravdu soudíte, že ti nejchytřejší Židé, bankéři, touží po tom, soustředit všechny své krajany do maličkého státečku tak, aby je mohl jejich odvěký nepřítel vyhladit jediným úderem zbraně hromadného ničení? Jaký by to mělo smysl?

348095

01.05.2016 16:54

Kariérní růst v medicíně, matrice chování — a očkování

Víra hory přenáší

Censored 84.?.?.?

> Matrice je obecně omezující vzorec. Jedinec s etablovanou matricí vůči určitému jevu, stavu, situaci či otázce, není určitého jednání poté schopen, a to za žádných okolností.

Jinými slovy - víra hory přenáší. Pan doktor Vavrečka ve své stati skvěle popsal tento jev. Důraz položil na přesvědčení o správnosti či škodlivosti očkování. Ony ovšem ty popisované omezující matrice, či jinými slovy skálopevná přesvědčení limitují nás lidi v drtivé většině našich názorů. Třeba i v názoru na to, kdo nebo co představuje v lidské společnosti ZLO.

Jsou lidé, kteří skálopevně věří ve "zlé pejzaté óbrboháče". Proto jsem se pane Stworo raději vyhnul diskusi s Vámi, na téma

> touha sionistů, respektive několika bankéřských rodin.

Pan doktor totiž ve svém článku nezdůraznil jednu důležitou věc. Jestliže se kdokoliv postaví proti matrici (přesvědčení) nějaké autority, riskuje postih. A Vy jste zde zcela jistě autoritou. Přinejmenším v tom, že můžete na svém webzinu kohokoliv osočit s trollování či dokonce bez varování a jakéhokoliv vysvětlení totálně zcenzurovat. Uděláte to i s tímto příspěvkem? [smích]

348167

06.05.2016 14:58

Loutkovodiči přistěhovalecké krize

RE: to je hnus

Censored 84.?.?.?

> Je třeba šlápnout po krku moci, která ... řídí všechny ty ilumináty, zednáře, templáře, spolky zlosynů po celé planetě.

Díky, pane Jarku. Konečně někdo, kdo ví co dělat. Kdo si stále jen nestěžuje na to, CO NECHCE.

Prosím tedy o seznam těch lotrů, "kterým je třeba šlápnout na krk", aby byl na této planetě konečně klid. Zveřejnit "malou hrstku" jmen by přece neměl být problém. Moc děkuji. [smích]

348296

10.05.2016 17:29

Rusko provádí organickou revoluci

RE: ... za pár let.

Censored 84.?.?.?

Pane Na-lva. Argumentujete jako obvykle. Logicky a se znalostí věci. Soudím, že bohužel marně. Váš oponent zjevně není ochoten se cokoliv učit. Proč by to dělal? Vždyť má svou "víru". Ta zní GMO = ZLO.

A věřte mi. Proti jakékoliv "pevné víře" jsou veškeré argumenty zhola zbytečné. Viz nedávno zde publikovaný pěkný článek od MUDr. Vavrečky o matricích chování.

Ještě drobná poznámka k autorovi článku, pod nímž diskutujeme. V roce 2009 zde v jiném svém textu předvídal brzký pád dolaru. Zastávám názor, že kvalitu každého textu lze po čase posoudit z toho, nakolik se vyplnily předpovědi v něm obsažené.

Pěkný den

348378

18.05.2016 15:19

Dědictví Sykes-Picot, po 100 letech

Vyhozené peníze za překlad

Censored 84.?.?.?

Autor textu tvrdí:

> Vzestup Islámského státu je pouze poslední a nejživější připomínkou katastrofických následků britského imperialismu na Středním východě.

Tímto tvrzením bohužel ukazuje jen své hloupé přesvědčení. Koho zajímají skutečná fakta o současných konfliktech ve většině arabských zemí, nechť si přečte článek od pana Víta Kučíka, který jsem cca před měsícem anoncoval v rubrice "Zajímavé adresy" pod titulem "Proč tvoří dvě třetiny bojovníků IS zahraniční žoldáci?"

Dočte se v něm, že konflikty mezi různými skupinami Arabů nemá na svědomí ani Západ, ani islám. Příčina nikdy nekončícího arabského válčení je úplně stejná, jako byla před tisícovkou let v Evropě. Tehdy v Evropě neexistovaly národy v podobě, v jaké je známe dnes. Nýbrž stovky a tisíce rodů a klanů, které se spolu rvaly o moc. A dokud se Přemyslovcům nepodařilo úplně vyvraždit Slavníkovce, jejich mocenská pozice byla trvale ohrožena. Rodů, podobných slovanským Slavníkovcům, nejdeme dodnes v arabském světě nepočítaně.

Lze snad zavést demokracii ve světě soupeřících klanů? Cha, cha.

348616

22.05.2016 13:39

Klimbající Evropa, Rusko a Čína

Další ukázka skálopevné "víry"

Censored 84.?.?.?

Pan Roberts evidentně věří, že všechno ZLO světa pochází z Washingtonu. A k této své "jediné správné víře" se nás snaží svým textem přivést. Opět zde na pěkném příkladu vidíme základní vlastnost každé víry. Silnou tendenci získávat další stoupence.

Můžeme zde ovšem také sledovat vývoj páně Robertsovy iracionální víry. V co věřil před deseti roky? Tehdy nás přesvědčoval, že USA jsou v zoufalém úpadku. Viz závěr jeho článku, publikovaného zde v roce 2005:

> Nedojde-li urychleně ke změně, budoucnost americké ekonomiky dostane podobu pracovních sil Třetího světa s bezcennou měnou banánové demokracie .

Cha, cha. Jeho prognóza se nevyplnila. A tak pan Roberts "posunul" svou víru dál. Ovšem i po prodělaném posunu zůstala jeho víra založená na NENÁVISTI.

Už by mu konečně někdo měl vysvětlit, že zdrojem toho nejhoršího ZLA na světě odjakživa byly, jsou a budou NENÁVISTNÉ VÍRY. Historie nás o tom nesčíslněkrát přesvědčila. A je lhostejné zda nám naše víra velí nenávidět "nevěřící psy", "méněcenné rasy", "třídního nepřítele", "óbrboháče", ...

348741

04.06.2016 15:16

Konec amerického impéria

RE: Ono je to stejně jedno

Censored 84.?.?.?

> od šedesátých let minulého století, ... , je amerika dosud daleko tvrdším komunizmem než bývalý SSSR ...

Inu to je ale překvapení! Schválně. Co je daleko tvrdším rysem komunismu, než takzvané "zespolečenštění" výrobních prostředků, pane/paní "78"? To by mě opravdu moc zajímalo.

Ono to "zespolečenštění" je totiž obyčejný eufemismus pro loupež majetku schopných lidí lůzou. A kdo se nedá okrást, tomu hrozí "třídní boj". Tedy prakticky vyhlazení. To vše a ještě něco horšího opravdu probíhá od šedesátých let v USA? [překvapení]

Vyprávějte, přehánějte, ...[velký smích]

349217

09.06.2016 17:17

Švýcarsko se zřeklo životního komunismu

RE: ... hloupé argumenty

Censored 84.?.?.?

Základní komunistická téze „Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“ je ukázková stupidita. Proč? Historie nám už tisíckrát ukázala, kterak jsou lidské schopnosti velmi omezené. Viz stupidity, natropené mocnými muži, jako byli či jsou Hitler, Stalin, Mao, Bush, Putin, ...

Na rozdíl od lidských potřeb. Lidské potřeby jsou naopak naprosto neomezené. Sotva se človíček zmůže na koloběžku, už touží po bicyklu. Jakmile získá kolo, prahne po motorce, … autě, …, jachtě, …, soukromém tryskáči, …, kosmické …

Rovněž sny o tom, že volný trh vše spasí, jsou mylné. Nad trhem vždy stála, stojí a bude stát politika. A politiku dělají lidé. Na jedné straně sice demokraticky zvolení, na straně druhé bohužel chamtiví, úplatní, líní, hloupí, ... Prostě lidé. I kdyby fungoval ten nejskvělejší volný trh, neschopní politici z něj budou vysávat stále větší podíl z jeho produkce. A promrhávat tento podíl společenského bohatství v nesmyslných aktivitách. Viz současnou vládou plánovaná dotace do Bakalou vytunelované OKD či Evropskou komisí plánované dotace zemím subsaharské Afriky, aby se tamní obyvatelé rychleji množili a mohlo jich více připlouvat do Evropy.

Další blud. Základní přírodní zdroje údajně patří všem. Cha, cha. Tím nejdůležitějším přírodním zdrojem je pane Hestroyi totiž lidská invence. Bez ní bychom dodnes žili v jeskyních. Uměl byste nám naznačit, jak by se měla lidská společnost podělit o invenci pánů Edisona, Bati, Forda, …, Kamprada, Jančury, Muska, … To by mě opravdu moc zajímalo. [velký smích]

349396

12.06.2016 17:31

Nácvik na třetí světovou válku

RE: Sú fakt tak blbí ?????

Censored 84.?.?.?

> Mnoho zasvěcených tvrdí, že to jsou USA finanční skupiny, které takhle dusí státy.

Ten, kdo podobný blud tvrdí, není příliš zasvěcený, pane/paní "85". Podobná moudra obvykle tvrdí ekonomicky totálně negramotní lidé.

Důkaz? Zkuste si vygooglovat pojem "struktura řeckého dluhu". Uvidíte, že mimoevropští věřitelé poskytli Řecku jen drobeček z jeho ohromného dluhu. Drtivou většinu půjčených peněz dluží Řekové evropským subjektům.

Podobný obrázek dostanete třeba také u dluhu japonského. Tam si pro změnu japonská vláda půjčuje převážně od svého obyvatelstva. Tedy žádné USA finanční skupiny.

Krom toho i výraz "dusí státy" je nesmysl. Proč? No protože žádný stát si nepůjčuje pod nátlakem, nýbrž zcela dobrovolně. Nebo si myslíte, že vlády USA, Německa, Anglie, Japonska, Francie, Španělska, Itálie, Číny, ... "dusí" nějací ZLÍ óbrbankéři a nutí je si půjčovat? Cha, cha.

349489

23.06.2016 18:52

NATO říká, že nyní má důvod pro útok na Rusko

RE: Situace je svým způsobem napjatá, ale především v ekonomice.

Censored 84.?.?.?

> co třeba taková katolická církev ...?

Ovšem ona svou moc využila jen a výhradně ku prospěchu lidstva. Ona přece založila naše základní lidské hodnoty. A protože tou největší hodnotou pro křesťana je LIDSKÝ ŽIVOT, církev se od samých počátků zasadila o to, aby žádný nebyl zmarněn. Dle přikázání "nezabiješ" přece KC přísně zakázala ve sféře svého vlivu veškeré války, zabíjení, trest smrti.

Další významnou hodnotou je pro nás přece SVOBODA. A tak katolická církev brzo po získání moci nad světskými představiteli prosadila ve všech vyspělých zemích zákaz otrokářství.

Velmi uznávanou hodnotou je rovněž VZDĚLÁNÍ. A proto církev po celém světě už po tisíciletí svolává ráno zvoněním děti z blízkého okolí. V kostelních lavicích pak církví školený člověk učí všechny děti číst, psát, počítat, ... Prostě vzdělává je.

Církev nám dále přinesla také ... Ehm. Nebo se snad mýlím? Teď mě napadá, že ze všech církevních zákazů si vzpomínám jen na zákaz klasických olympijských her, na zákaz zobrazovat krásu lidského těla, na zákaz podrývat znalostmi přírodních věd klasická církevní dogmata o světě, ...

Tak se omlouvám, asi jsem se trochu zmýlil. [oči v sloup]

349882

25.07.2016 13:59

O strachu

Nesouhlas

Censored 84.?.?.?

Autor textu tvrdí:

>Existuje obrovská, nestvůrná připosranost, zbabělost většiny lidí.

Já naopak tvrdím, že my lidé jsme tím doposud NEJDOKONALEJŠÍM PRODUKTEM EVOLUCE. V průběhu evoluce vzniklo a posléze zaniklo obrovské množství rozličných organismů. Jen některé druhy organismů přežily až dodnes. Které? No přece takové, které evoluce vybavila těmi NEJÚČELNĚJŠÍMI VLASTNOSTMI k přežití a množení.

Co to znamená? Že ta údajná lidská zbabělost patří do kategorie účelných lidských vlastností. Nositelé méně účelných vlastností už tady s námi nežijí (např. neandrtálci).

Jinými slovy. My lidé jsme schopni revoltovat. Ovšem pouze za následujících podmínek:

- to, za co povstaneme, nám musí přinést o mnoho víc, než co bychom mohli případnou revoltou ztratit, respektive v budoucí přínos musíme pevně uvěřit,

- abychom se dokázali pro revoluci nadchnout, musí nás někdo jednoduchými a snadno pochopitelnými slovy přesvědčit o tom, že revolta pro nás bude tím velikým přínosem,

- ten revoluční vůdce (Spartakus, Ježíš Nazaretský, Hus, Lenin, Hitler, Mao, ...) musí být velmi charizmatický, důvěryhodný a přesvědčivý člověk.

Kdo nesouhlasí, nechť se laskavě obrátí do historie. Bez splnění výše uvedených podmínek dosud nikdy žádná (alespoň přechodně) úspěšná revoluce neproběhla.

Závěr? Veškeré burcování tohoto typu je marnost, pane editore. Bez LÁKAVÉ IDEY a bez CHARIZMATICKÉHO VŮDCE ještě nikdy žádný anonymní dav nepovstal. Je mi líto. [smích]

350788

26.07.2016 14:51

O strachu

RE: Nesouhlas

Censored 84.?.?.?

Moc pěkně jste nám popsal, pane Stworo, svá horoucí přání. Svou víru v to, co je dle Vás správné. Jací by měli být lidé, jak by měla fungovat lidská společnost. V nedávné minulosti v podobné bludy věřili komunisté. A také horlili z tribun a Rudého Práva: ... soudruzi, JE TŘEBA ... !!! Říkávali jsme tomu posměšně JETŘEBIZMUS [chechtot]

Tedy znovu opakuji. V lidském myšlení se za dobu zaznamenané historie téměř nic zásadního nezměnilo. Vaším argumentům o změnách naprosto chybí jakýkoliv reálný základ. Jsou to jen

> líbivé řeči

Je mi líto.

350864

27.07.2016 13:31

O strachu

RE: Nesouhlas

Censored 84.?.?.?

> chtít žít ve společnosti , kde se nesoutěží, ale spolupracuje ...

Tak to bude vskutku kuriózní společnost, pane Zbyňku. Když tedy nechcete a nebudete soutěžit s ostatními o svou budoucí sexuální partnerku/partnera, kdo Vám ji přidělí? Místní úřad nebo sociálka? [chechtot]

Život je totiž pane Zbyňku především soutěž všech organismů o to, komu se podaří zplodit co nejvíce co nejúspěšnějších potomků. To bez soutěže o partnera, s nímž budete vychovávat své potomky, prostě nejde. Ovšem nemusíte se jí účastnit. Tím ovšem dosáhnete jen jediného. Že svůj odmítavý názor na evoluční soutěž nebudete mít komu předat.

350906

04.08.2016 15:33

V prázdných slovech z Říše vlají falešné vlajky

RE: Jako vždy,

Censored 84.?.?.?

> Protože Západu vždy vládli a stále vládnou bankéři a vlastníci ...,

zatímco východu vždy vládli moudří a laskaví pánové, jako byli třeba Sancherib, Herodes, Attila, přezdívaný Bič boží, Čingischán, Ivan IV. řečený Hrozný, Lenin, Stalin, Hirohito, Mao, Pol Pot, dynastie Kimů, ... [chechtot]

Váš příspěvek JAKO VŽDY přetéká tou "správnou třídní nenávistí", pane/paní "217". Úvodníky z normalizačního Rudého Práva jsou proti Vám hadr.

351088

05.08.2016 14:00

V prázdných slovech z Říše vlají falešné vlajky

RE: Jako vždy,

Censored 84.?.?.?

Děkuji za otázku, pane Karle4u. Vám snad nemusím vysvětlovat, kdo definoval pojmy typu "třída", třídní boj" či "třídní nenávist". Tedy pro mladší čtenáře.

TŘÍDNÍ NENÁVIST (založená především na závisti) postihuje především NESCHOPNÉ lidi. Neschopní totiž nejsou schopni rozpoznat ani svou vlastní neschopnost (příspěvek na toto téma jsem zde před léty už publikoval). A tak neschopní nepřičítají svůj vlastní neúspěch sobě, ale na vrub "zlých" schopných. A "oprávněně" je za své neúspěchy nenávidí.

Do kategorie třídní nenávisti můžeme zahrnout dokonce i stávající konflikt mezi ortodoxními muslimy a ostatními lidmi. Oni (muslimové) totiž věří, že mají to nejlepší náboženství na světě. Oni (se svým Alláhem) jsou dle vlastního přesvědčení předurčeni k vládnutí ostatnímu světu. Jaká je však realita? Žalostný neúspěch všech zemí, postižených fundamentalistickým islámem, je očividný. Za to je ovšem dle muslimů někdo odpovědný. Kdo? No přece my, nevěřící psi ze Západu. A proto nás za naše úspěchy, opět "oprávněně" nenávidí. Zkuste si přeložit název Boko Haram. Ovšem jejich nenávist jim ani trochu nebrání, pokoušet se přiživit jako imigranti na našem úspěchu.

Přeji všem pěkný den. Vojta

351113

19.08.2016 13:21

Ruská vláda přehodnocuje neoliberální politiku

RE: neviem, z čoho Roberts dedukuje

Censored 84.?.?.?

> Treba sa zamyslieť nad spôsobom, ako dlh určiť objektívne a odvodzovať ho len z istiny, ...

Pokud Vašemu přání dobře rozumím, přejete si, pane Ppppp, aby banky směly půjčovat jen již reálně existující peníze. Prosím. Pak ovšem musíte vymyslet metodu, jakou mají být do oběhu uvolňovány NOVÉ PENÍZE. Pod pojmem "nové peníze" nemám na mysli nově vytištěné bankovky, ale nové peníze pro trvale přibývající (nové) lidi na této planetě. Tak schválně. [mrknutí jedním okem]

351350

20.08.2016 14:47

Ruská vláda přehodnocuje neoliberální politiku

RE: neviem, z čoho Roberts dedukuje

Censored 84.?.?.?

Pane Ppppp. Už malí kluci znají odpovědi na otázky:

- co je to hokejový útočník?
- jaké funkce plní hokejový útočník?
- kde se berou noví hokejoví útočníci?

Správné odpovědi určitě znáte i Vy. Soudím, že pro lidský život jsou PENÍZE daleko důležitější, než HOKEJOVÍ ÚTOČNÍCI. Proto považuji za velmi důležité, znát odpovědi na otázky z oblasti ekonomické gramotnosti:

- co jsou peníze?
- jaké funkce plní peníze?
- kde se berou nové peníze?

Lidé, kteří neznají odpovědi na uvedené otázky, jsou ekonomicky negramotní. Je mi líto.

Vy opravdu myslíte, že svět by dnes mohl správně fungovat za předpokladu, že by v současném peněžním oběhu byl k dispozici stejný objem peněz, jako v roce 1800, kdy na celé planetě žila pouhá 1 miliarda lidí? Pro 7,5 miliardy lidí? Dovedete si představit, co by lidé udělali s penězi, jejichž hodnota by se jim rok co rok (dle Vaší úvahy) zvyšovala? Samozřejmě by je většina namísto investování či utrácení, strčila "pod matraci". EKONOMICKÁ SMĚNA (jedna z funkcí peněz) by se zastavila. Nebyl by kapitál k podnikání. Podnikatelé by nemohli nakupovat suroviny, energie ani lidskou práci. Lidé by byli bez práce a bez peněz, neschopní nakupovat zboží či služby. Lidská společnost by se v důsledku zoufalého nedostatku peněz zhroutila. To si opravdu přejete?

351369

21.08.2016 14:31

Krize Evropy

RE: pochopil niekto autora ?

Censored 84.?.?.?

Myslím, že máte pravdu, pane Libertariane. Pravdu v tom, že lidi nezajímá to, co je pro jejich životy opravdu důležité. Většinou se raději věnují bulváru, "židovskému problému", konspiracím, "óbrboháčům", adrenalinovým zážitkům či podobným nesmyslům. Dodnes jsem třeba nezaznamenal hodnotnou diskuzi na téma CO JE TO ŠTĚSTÍ. Ačkoliv většina lidí souhlasí s tím, že štěstí patří k těm nejdůležitějším věcem v lidském životě. Vždyť je ve většině svých gratulací svým bližním zdůrazňují.

Vy soudíte, že se lidé nevěnují důležitým věcem proto, že jsou lhostejní. Já myslím, že důvod je jiný. Přemýšlet a diskutovat o věcech, jako je LÁSKA, MOC, STRACH, VÍRA, ... je bohužel intelektuálně náročné. Až tak, že většina lidí na to prostě nemá. Proto se hlubším problémům raději vyhnou a věnují se tomu, nač jejich mentální kapacita stačí. Bohužel.

Proč si to myslím? Soudím, že když je nás dnes na této planetě už přes sedm miliard, měla by mezi námi působit početná skupina lidí, jako byli v minulosti třeba Pythagoras, Sokrates, Konfucius, Mikuláš z Kadaně, Leonardo da Vinci, Mozart, Goethe, Darwin, Einstein, ... Podobní lidé se někam ztratili. Na místo mimořádných geniů dnes máme ohromné davy "prostých" lidí. Mýlím se?

351397

> Rozpad tradiční rodiny, rozklad národních států, prosazování úchylek za normu, úpadek školství, kultury ...

A přitom si žijeme v tak nezřízeném blahobytu, o jakém se naším rodičům či dokonce prarodičům ani ve snu nezdálo. Pomůžete mi paní Ájo pochopit tento paradox?

Pozn. mimo téma: Zkouším kalísii vonnou. Pěstování je snadné a výsledky jsou nadějné.

Zdravím Vojta.

351509

26.08.2016 17:03

Arktida na prahu zhroucení

Zbytečné handrkování

Censored 84.?.?.?

Masa prostých lidí se v otázce globálního oteplování rozdělila na dva nesmiřitelné tábory. Na alarmisty, kteří bijí na poplašné zvony a vybízejí ty druhé ke snížení produkce skleníkových plynů. Za jakoukoliv cenu. A na ty druhé, jejichž hlavní starostí je boj proti alarmistům. Za každou cenu. Vliv obou těchto skupin na vývoj zemského klimatu je dle mého soudu zcela zanedbatelný.

Vedle těchto dvou obrovských skupin lidí tiše pracuje hrstka osvícených. Tito vzdělaní lidé se neangažují na žádné straně probíhajícího konfliktu. Co tedy dělají? Pracují na tom, jak probíhající změnu klimatu využít ku prospěchu sebe a svých blízkých. Příklad? Nakupují (dnes téměř bezcenné) zemědělské pozemky v podhůří našich hor. A vysazují na nich teplomilné dřeviny, například ořešák královský. Náklady na výsadbu jsou minimální. Vydrží-li oteplování ještě alespoň 50 let, jejich zisky z každoroční sklizně ořechů a ze závěrečné těžby ořechového dřeva budou ohromné. A prosťáčci budou mít opět dobrý důvod závidět a nenávidět.

351547

07.09.2016 16:07

Top 25 v americké šedé propagandě

RE: Nic nového pod Sluncem

Censored 84.?.?.?

Lepšíte se, pane Dube. Tato Vaše slova bezvýhradně podepisuji. Vojta. [smích]

351738

14.09.2016 17:18

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

RE: pane PětiPé ...

Censored 84.?.?.?

Také na řízenou demolici dvojčat WTC nevěřím. Proč?

Dvojčata se přece nezřítila bezprostředně po zásahu letadel. Právě naopak. Nejprve dost dlouho hořela. Dost dlouho na to, aby v nich shořely všechny údajné připravené nálože, přijímače dálkového odpalu, kabeláže, zdroje napájení, ...

Po desítkách minut požáru pak došlo k údajnému odstřelu. Ovšem hroucení budov nezačalo u základů, jako u obvyklých řízených demolic. Ani ve dvacátém, třicátém nebo jiném nehořícím patře. U obou dvojčat se budovy začaly hroutit právě v místě nárazu letadla. Ani pod ním, ani nad ním. A ještě ke všemu každá v jiném. Plánovači demolic zřejmě předem věděli, do kterého podlaží letadlo pronikne. A tam soustředili většinu výbušnin. A nějak zařídili, že ty výbušniny odolaly dlouhý čas ve výhni požárů. Nebo jak jinak zařídili sesuv budov právě z podlaží impaktů?

Nedokážete-li na tuto prostinkou otázku věrohodně odpovědět, je vaše víra v řízenou demolici poněkud infantilní. [smích]

351833

16.09.2016 13:03

Američani se pořád usmívají – jako roboti

Jiný pohled na úsměv

Censored 84.?.?.?

Už malé dítě pozná, že úsměv na tváři jeho rodiče znamená spokojenost. A instinktivně ví, že je-li spokojen jeho rodič, budou ukojeny i jeho vlastní potřeby. A bude tedy také spokojeno. Obvykle proto úsměv oplácí.

Absence úsměvu často znamená nevrlost až nespokojenost. O nespokojenosti moudří lidé vědí, že je to ta nejlacinější lidská emoce. Nespokojenost umí vyjádřit i úplný debil. Moudří lidé proto obvykle nespokojenost nedávají najevo. Stydí se za ni. Proto vídáme na tvářích moudrých lidí obvykle laskavý úsměv.

Sebekrásnější děvče se zachmuřenou tváří není přitažlivé. A tak už od nepaměti platí : JSI-LI DĚVČE CHYTRÉ, USMÍVEJ SE.

Opravdu někdo spolu s autorem tohoto textu soudí, že úsměv je jen pro slaboduché? [smích]

351884

21.09.2016 15:04

Myslete na krále Midase

RE: Celosvětový systém

Censored 84.?.?.?

Pan Saša napsal:
> Podnikatel musí vždy získat maximální možný zisk v mezích zákona.

A Vy mu vkládáte do úst slova:
> Podnikatel musí získat víc, než potřebuje.

Už opět nerozumíte česky? Stejně, jako nerozumíte slovu "tunelování"? Nebo jste už pochopil, že tunelování je proces, který v drtivé většině případů vede k vytunelování firmy? Kdy už bude VW (dle Vás) konečně vytunelován? [chechtot]

Dosažený zisk z podnikání totiž vůbec nesouvisí s tím, co podnikatel potřebuje. V praxi funguje řada podnikatelů, jejichž zisk nedosahuje úrovně průměrné mzdy. A přesto jim to stačí. Na druhou stranu existují podnikatelé, jejichž zisk je astronomický. Ovšem oni s ním nejsou spokojeni a dělají vše pro jeho další zvyšování.

Možná by to chtělo před tím, než nařknete kohokoliv ze "psaní hovadin" se trochu zamyslet.

Přeji pěkný den. V. [smích]

352042

24.09.2016 13:32

Slyšíme poslední sloku Ódy na radost: Rekviem za zbabělost!

RE: Koluje po internetu

Censored 84.?.?.?

Souhlasím s Vaší základní ideou, pane "80". "Lidskoprávní průmysl" dnes patří k výnosným aktivitám. V tom máte pravdu.

Mýlíte se však při posuzování toho, jakými metodami jsou realizovány výnosy z této aktivity. Nemají totiž naprosto nic společného se ZISKEM či TRHEM. Zisk obecně totiž vzniká na trhu v důsledku směny. Lidskoprávní aktivisté nepůsobí na žádném trhu. Nemají na něm co nabídnout.

Oni jsou přisáti k veřejným rozpočtům. Ovládaným politiky. Peníze, vytahané z eráru na tzv. lidská práva, byly jejich původním vlastníkům odebrány politiky (legalizovaným) násilím, tedy formou daní. A lidskoprávním aktivistům jsou PŘEROZDĚLOVÁNY. Zdroje, pocházející z násilného přerozdělování nemohou být za žádných okolností nazvány ziskem. Tolik k upřesnění Vaší jinak správné myšlenky. [smích]

352115

09.10.2016 20:14

Dopis vojáka ze Sýrie

RE: Zamyšlení nad válkou

Censored 84.?.?.?

> Čím víc toho klučina ví, tím hůř se mu bude hledat práce. Pokud je ještě k tomu charakterní, poctivý a pracovitý, tak je dnes prakticky nezaměstnatelný.

To je velmi odvážné tvrzení, pane/paní OR. Zajímalo by mě, čím byste je uměl/a doložit. Kdepak se schovávají ti nezaměstnatelní charakterní, poctiví, pracovití, co toho opravdu hodně znají?

Můj osobní dojem je právě opačný. Prostých (tedy nevzdělaných, hloupých, líných, ...) lidí je všude dost. Ovšem pro současných 110000 volných pracovních míst se nám nějak nedostává právě těch kvalifikovaných, flexibilních, ochotných učit se novým věcem, ...

Důkaz? Pohleďte na naše politické špičky. Kolik mezi nimi najdeme těch pracovitých, charakterních, ... , co už v životě opravdu něco dokázali? Můžete mi nějaké jmenovat? [mrknutí jedním okem]

352503

10.10.2016 15:05

Kdy dojde světu trpělivost s USA?

Naivita nebo víra?

Censored 84.?.?.?

> Dobří lidé dělají správné věci bez ohledu na zisk, jaký jim z toho plyne. Pouze tací lidé mohou vládnout moudře a spravedlivě ve prospěch všech ...

Tuto svou moudrost jistě čerpáte pane Lhotáku ze zkušenosti. Buďte prosím tak laskav, a jmenujte nám několik těch "dobrých lidí", kteří někdy a někde "moudře a spravedlivě vládli ve prospěch všech". To by mě opravdu zajímalo. [mrknutí jedním okem]

Dále prosím o laskavou definici pojmu "vládnout ve prospěch všech". Lidská společnost je a vždy byla složena z velmi rozdílných individuí. Jak asi vypadá takové spravedlivé vládnutí ve prospěch lenochů, povalečů, zlodějů, lichvářů, podvodníků, vrahů, despotických tyranů, ...? [smích]

352533

16.10.2016 15:15

USA a Saúdové poskytnou 9 000 bojovníků ISIS volný průchod z iráckého Mosulu do Sýrie

RE: Pochybná důvěryhodnost

Censored 84.?.?.?

Máte pravdu, pane Stworo. U analytika obvykle na jeho sexuální orientaci nezáleží. Ovšem velmi záleží na jeho analytických schopnostech. Někteří lidé paní Spencerovou nepovažují ani příliš za analytičku, jako spíše za tlampač proruské hybridní propagandy u nás. Viz http://www.reflex.cz/clanek/komentare/74388/jak-te...

352632

01.11.2016 16:57

Kauza Zeman aneb puč sudetských Němců 2016

RE: Co je cílem toho všeho.

Censored 84.?.?.?

> Cílem všech multi-kulti ... je pod rouškou politické korektnosti (přeloženo LŽI) postupně zavést v ČR islámský klerofašismus.

Dejme tomu, pane René. Ovšem každý cíl má nějaký ÚČEL. Bezpochyby. Tak nám prosím zkuste vysvětlit, čeho ONI (vámi kritizovaní) dosáhnou zavedením islámského klerofašismu. Myslíte, že je skutečně jejich zbožným přáním, aby v budoucnu fanatičtí vyznavači Alláha podřezávali krky jejich dětem či vnukům za neuctivá slova na adresu islámu či Koránu? Nebo je snad jejich cílem, aby se z jejich potomků v budoucnosti stali muslimové? Opravdu? Proč?

353047

12.11.2016 12:35

Život pod plachtou

Oč jsme přišli?

Censored 84.?.?.?

Autor tohoto textu si trpce stěžuje:

> Zrušení marxisticko-leninského vědeckého paradigma ... vytvořilo vakuum, ...

Pojďme se zamyslet nad tím, co je to vlastně ono "marxisticko-leninské paradigma". Marx s Engelsem ustavili základy komunistické ideologie v díle jménem Komunistický manifest. Každý si v něm může nalézt dva ZÁKLADNÍ PILÍŘE komunismu. Jsou to:

1. Zespolečenštění výrobních prostředků
2. Třídní boj

Co ve skutečnosti znamenají tyto dvě nosné myšlenky komunismu?

Zespolečenštění je eufemismus pro LOUPEŽ. Loupež drtivé většiny společenského bohatství jeho skutečným tvůrcům a správcům. Většina společenského bohatství totiž spočívá ve výrobních prostředcích.

Třídní boj je další eufemismus. Eufemismus pro VRAŽDĚNÍ. Ti vlastníci bohatství, kteří si budou svůj majetek bránit, budou jednoduše vyvražděni. A hotovo.

Co k těmto dvěma základním pilířům komunistické ideologie přidal Lenin? Už před více než sto lety NADEFINOVAL KAPITALISMUS. Prohlásil jej za "parazitický, zahnívající a nad propastí". To je onen "věhlasný" třetí základní pilíř komunismu.
Co tato definice vlastně znamená? No přece odsuzuje SVOBODU A DEMOKRACII.

Autor tohoto textu tedy vlastně naříká nad ztrátou ideologie, postavené na loupeži, vraždění a potlačování svobod. Já to jako ztrátu nevidím. Ba právě naopak. [smích]

353328

13.11.2016 18:08

Život pod plachtou

RE: Oč jsme přišli?

Censored 84.?.?.?

Děkuji všem pánům za reakce. Pane Lhotáku. Věty typu :

> Oficiální humanitní vědy na Západě jsou ve stavu úmyslné stagnace
> Oblast společenských věd, které se nacházejí od zhroucení sovětské společnosti v bídném stavu,
> Západ ... nám ve společenských vědách poskytuje obraz velmi bolestného, zanedbaného, neadekvátního, až zákeřně pokřiveného stavu

mi připadají jako veliké stěžování si. Vám ne?

Pane Hanku.

Tvůrci a správci svého vlastního bohatství si plně zaslouží vše, co jsou schopni si vydělat. A kupodivu? Všude tam, kde jim "zespolečenštění" jejich majetků či "třídní boj" nebrání v práci, tam se CELÉ SPOLEČNOSTI vede líp. I tomu proletariátu. Viz dříve NDR versus NSR, dodnes KLDR versus Jižní Korea či Čína po opuštění výše uvedených základních komunistických idejí. Nebo se mýlím?

Pane T.

Každý člen lidské společnosti má nástroj (svobodu) k řízení toho bohatství, které dokázal sám vytvořit. To je špatně?

Drtivá většina lidí na této planetě souhlasí s Listinou základních práv a svobod. Pokud jakýkoliv stát přijme zákony, které jsou se základními lidskými právy v rozporu (loupí lidem jejich osobní vlastnictví), lidé z něj většinou utíkají pryč. Zejména ti schopní. Stát pak obvykle ekonomicky strádá. Viz např. Kuba. Vám právo vlastnit majetek opravdu vadí?

Leninská téze o kapitalismu se ukázala jako historicky neudržitelná. Tedy jako blud. Kapitalismus přece prosperuje (vzdor Leninovi) dodnes. Všechny ostatní pokusy o jiné ekonomické formace (socialismus, fašismus, komunismus) žalostně ztroskotaly či skomírají (třeba kibucy). Vy to nevidíte? Nebo nechcete vidět?

353349

15.11.2016 23:56

Život pod plachtou

RE: vidím

Censored 84.?.?.?

Vidíte bídně, pane Bareši. Jediné, čeho se opravdu bojím, je LIDSKÁ STUPIDITA. Stupidita není hloupost, ani neinformovanost. Stupiditou není ani nízké IQ. Stupidita je zoufalý stav, kdy stupidní jedinec je za své činy či víru opakovaně přírodou trestán. A on přesto není schopen se ze svých chyb poučit. A do zhloupnutí je opakuje.

Důkaz? Marxisticko-leninská ideologie má na svědomí víc povražděných lidí, než kolik jich padlo v obou světových válkách dohromady. A ani takové hrůzy některým lidem nestačí, že pane Bareši? A snaží se vyvolávat strašidlo jménem Lenin z hrobu a strašit jím slušné lidi. Bohužel pro Vás je nás už dnes drtivá většina. Nás, kteří se "strašidla komunismu" nelekáme.

Pěkný den [smích]
Vojta

353392

16.11.2016 15:17

Život pod plachtou

RE: vidím

Censored 84.?.?.?

Pane T.

> ..k transferu výhod (bohatstva)

dochází po celou lidskou historii jen třemi základními metodami:

1. Protekcí - tak jste dostával svůj podíl na bohatství v dětství od rodičů
2. Násilím - to jsou veškeré způsoby, jimiž lidé odnímají bohatství přírodě či sobě navzájem
3. Směnou - zcela typicky "peníze za práci, zboží a služby za peníze".

Do doby, než lidé vynalezli směnu, fungovaly v praxi jen prvé dvě metody. Lidský život byl tehdy velmi krátký a bolestný.

Nutkavá touha, přilepšit si NÁSILÍM na úkor druhých je jeden z nejhorších projevů stupidity. Je mi líto.

Pane Hestroy.

Na rozdíl od Vás používám v diskuzích FAKTA. Zkuste si laskavě vygooglovat slovní spojení "Nejkrutější diktátoři 20. století". Tam naleznete konkrétní počty "třídních nepřátel", které nechali V DOBĚ MÍRU!!! povraždit ve jménu své ideologie pánové Stalin a Mao ce-tung. Půjdete-li trochu do hloubky, zjistíte, že obětmi byli povětšinou příslušníci tehdejší inteligence. Strašné.

Docela jsem si Vás vážil jako diskuzního partnera. V této otázce jste mě hodně zklamal.

353398

22.11.2016 17:32

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Censored 84.?.?.?

Dobrý den slečno/paní Miroslavo. Konečně někdo, kdo mi pomůže. V čem?

Už delší čas pátrám po těch pravých KŘESŤANSKÝCH HODNOTÁCH. Církevní hodnostáři se jimi stále ohánějí. Současní politici se jimi zaklínají v souvislosti s probíhající imigrační vlnou. Ovšem které to jsou (ty hodnoty) mi nikdo není schopen sdělit.

Prosím tedy o radu Vás, zřejmě dobrou křesťanku. Sdělte mi prosím jednoduchým a srozumitelným způsobem, které to jsou ty TŘI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ hodnoty, jimiž nás křesťanství obohatilo. Když přidáte i sdělení PROČ právě tyto, budu velmi šťasten. Předem děkuji. [smích]

353494

23.11.2016 14:17

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Censored 84.?.?.?

Děkuji Vám paní Miroslavo za Vaše laskavá slova. Ovšem je mi líto, nevěřím jim. Proč?

Dostanete-li se do situace, kdy Vás fanatický islamista postaví před dilema:

buď se hned teď vzdáš svých křesťanských hodnot, veřejně je zhanobíš, prokleješ a odvrhneš. Nebo tvé malé dcerce usekneme její roztomilý prstíček. Případně víc prstíčků.

Opravdu mi chcete tvrdit, že pro Vás osobně je daleko významnější hodnotou Evangelium než zdraví Vašich blízkých? Že pro tuto svou víru necháte mrzačit vlastního potomka? A co teprve lidské životy? Ty také nejsou hodnotou, která stojí nade všemi ostatními hodnotami? Je-li tomu u správného křesťana tak, rozhodně nechci být křesťanem.

Děkuji Vojta

353520

24.11.2016 15:47

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Censored 84.?.?.?

> s cílem vystrašit ...

Vůbec ne, pane Jardo. Mým cílem bylo dozvědět se, co jsou to ty PRAVÉ KŘESŤANSKÉ HODNOTY. Dozvědět se to od paní Miroslavy. Která se ve svém předchozím příspěvku tvářila jako skutečná křesťanka. Jak mi paní Miroslava odpověděla? Sice mnohoslovně, ale v podstatě takto:

1. Evangelium
2. Křesťanská kultura
3. Východisko z (blíže nedefinované) krize.

Toto že jsou ty nejdůležitější křesťanské hodnoty? Opravdu? Ts, ts.

Mé hlavní (lidské) hodnoty jsou: ŽIVOT, SVOBODA, ZDRAVÍ, MOUDROST, VZDĚLÁNÍ, ...

Člověk snadno pozná, co je v jeho hodnotovém žebříčku výš. Tak, že se sám sebe zeptá: Co je pro můj život důležitější? Křesťanská kultura nebo mé vlastní zdraví? Paní Miroslava tvrdí, že pro ni osobně je důležitější křesťanská kultura než její vlastní zdraví. Mě to připadá naprosto neuvěřitelné. Vám ne?

Mimochodem. Srovnám-li krásu antických soch a obrazů se středověkým křesťanským výtvarným uměním, vidím strašlivý úpadek. Srovnám-li hloubku antické filosofie se středověkým křesťanským blábolem o ploché zemi, je to ještě horší. Křesťanský zákaz konání klasických olympijských her ...?!?

Myslím, že netřeba více argumentů. Paní Miroslava si ze mě ošklivě vystřelila.

353559

25.11.2016 14:07

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: Desatero

Censored 84.?.?.?

Dobrý den paní Ájo.

Je-li desatero skutečně tím jediným a pravým morálním kodexem, pak celý nechristianizovaný svět žil a dodnes žije v hlubokém amorálním bahně. Nebo snad staří Babyloňané, Peršané, Egypťané, Kartaginci, antičtí Řekové, Římané, ... Májové, Inkové, Aztékové, ... dodnes hinduisté, budhisté, taoisté, konfuciáni, ...

Ti všichni přece neměli a dodnes nemají "to pravé" desatero. Znamená to, že ti všichni představují amorální pakáž hodnou zavržení? [mrknutí jedním okem]

P.S. Kalísie vonná dává skvělé výsledky

Zdraví Vojta

353599

30.11.2016 14:42

Jak Trump ví, že kvůli neustávajícímu globálnímu oteplování bude Země za 100 let neobyvatelná?

RE: Jsem překvapen nízkou úrovní diskuze

Censored 84.?.?.?

Všechno, co souvisí se životem na této planetě má nějaký smysl, pane Moudrostraku. Nebo chcete-li, účel či cíl. Velmi by mě zajímalo, jaký účel má pro kohokoli

> ničení sveta a mirové koexistence lidstva.

Při vymýšlení onoho účelu prosím nezapomeňte zdůraznit, jak výhodné bude ono Vaše "ničení světa" pro budoucí generace (tedy děti, vnuky, ...) oněch "zpropadených ničitelů". To by mě opravdu velmi zajímalo. [mrknutí jedním okem]

353735

03.12.2016 17:41

Odkaz Fidela Castra: Síla idejí. Život v solidaritě

RE: ideje komunismu

Censored 84.?.?.?

> komunistická ideologie je naopak cílena na nejnižší pudy mas

Všechny široce rozšířené primitivní ideologie (křesťanství, islám, nacismus, komunismus, maoismus, ...) jsou cíleny na hlupáky, pane Kolokole. A protože hlupáků je na této planetě většina, mají tyto ideologie úspěch. Proč?

Všechny tyto "víry" totiž pomáhají překonávat prosťáčkům HRŮZU Z NEZNÁMA. Strach z neznáma je jedna ze základních životních motivací člověka. Co je to největší neznámo v lidském životě? No přece BUDOUCNOST. Do ní se nedá za žádných okolností nahlédnout. A může skrývat rozmanitá nebezpečí. A tak křesťanství odstraňuje neznámou budoucnost a nahrazuje ji "Nebeským královstvím". Islám má své "Sedmé nebe". Nacisté vyřešili problematickou budoucnost "Tisíciletou říší". Komunistická ideologie končí v "komunismu".

Všimněte si, že u všech těchto přesvědčení PO DOSAŽENÍ KÝŽENÉHO CÍLE JIŽ ŽÁDNÁ NEZNÁMÁ BUDOUCNOST NEHROZÍ. Věřící jsou přesvědčováni, že pak již žádná další budoucnost není. Přestože všichni ze zkušenosti dobře víme, že čas nelze zastavit. A nějaká budoucnost vždy nutně nastane. Nepoučitelnosti z vlastní zkušenosti se obecně říká STUPIDITA.

Stupidity mas poté zneužívají ideologičtí vůdci. Lidé jim naslouchají a vykonávají jejich pokyny. I kdyby při jejich vykonávání měli zemřít. Viz například sebevražední islamisté.

Co s tím? Já soudím, že pomoci může jen vzdělání. [smích]

353823

12.12.2016 17:21

Trumpovy možnosti: Žaloby, rebelie volitelů, nebo atentát

RE: Nebojte se o Trumpa

Censored 84.?.?.?

> Kritika bez konstruktivních argumentů ... nemá v rozumné diskuzi co dělat.

Dovolím si Vám ukázat, v čem Stalin chyboval.

1. Po celou dobu své vlády (fakticky diktatury) likvidoval v zemi inteligenci. Historikové odhadují počet jeho obětí (v době míru!) na 10 - 27 milionů lidí viz http://xman.idnes.cz/nejkrutejsi-diktatori-0b7-/xm...

2. V důsledku vyvražďování inteligence v zemi zbavil Rudou armádu schopných důstojníků. To spolu s ignorováním hrozeb ze strany Německa vedlo k drtivým porážkám a ohromným lidským i materiálním ztrátám SSSR na počátku 2. světové války. Nebýt jeho osobních chyb, válka mohla být výrazně kratší.

3. Ač sám neměl žádné vzdělání (nedokončil ani teologický seminář), určoval směr vývoje řady vědeckých oborů v SSSR. Prosadil do řízení státu diletanty typu Lysenka. Sám vytvořil "vědní disciplínu" jménem Politická ekonomie socializmu. Tuto pavědu (600 stran naprostých blábolů) museli studovat a skládat z ní státní zkoušku všichni vysokoškoláci v ČSR až do roku 1989. Až do jeho smrti se nikdo v zemích soc. bloku nesměl zabývat počítači. On to s argumentem, že KYBERNETIKA JE BURŽOAZNÍ PAVĚDA jednoduše zakázal.

Fakt, že "tatíček Stalin" způsobil v Sovětském svazu a posléze i v jeho satelitech strašlivé zaostávání ovšem jeho zbožňovatelé nevidí. Vždyť nějakého pokroku přece jen (vzdor Stalinovi) bylo dosaženo, Ne?

354091

19.12.2016 13:33

Chudnutí a růst, aneb HDP versus HND

RE: Jo, s tím HDP je to ošemetné

Censored 84.?.?.?

Vaše výroky jsou pane Ignorku kouzelné. Opravdu soudíte, že pětileté studium může kohokoliv připravit o selský rozum? Který onen chudáček před zahájením studia měl a po promoci o něj přišel? Cha,cha.

Nebo Vaše tričko za 1 USD. Připusťme, že se za 1,- USD to tričko v Číně opravdu vyrobilo. Pak jej ovšem rozhodně nekoupí Český stát, aby mu z toho vznikl zahraniční dluh. To tričko koupí s vysokou pravděpodobností vietnamský velkoobchodník a zaplatí za ně výrobci cca 1,25 USD. Jinak by čínský výrobce vyráběl bez zisku. A snad uznáte, že bez zisku nepracuje nikdo. Pak ovšem musí vietnamský obchodník dovézt ono tričko do ČR. A to něco stojí, Obvykle si jej pro tu dopravu i pojistí. A to také něco stojí. Pak jej musí legalizovat pro evropský trh (legalizovat zboží lze samozřejmě i nelegálně) a to zase něco stojí. Teprve poté jej přeprodá pražskému vietnamskému trhovci. Odhadem za 3,- USD. Vietnamský trhovec "upraví" tričko potiskem renomované značky. A se štěstím jej prodá za 10,- USD. Ovšem to příští tričko s falešným potiskem mu čeští celníci zabaví. Zkusíte odhadnout, jaký je jeho "vývar" z prodeje podobných padělků, jestliže v té tržnici denně mrzne od 8.00 do 18.00 hod.? Včetně sobot?

Asi Vás nepotěším. Proč? Protože jste tímto svým příspěvkem ukázal všem čtenářům jen svou naprostou ekonomickou negramotnost. Proč to děláte?

354208

20.12.2016 18:10

Chudnutí a růst, aneb HDP versus HND

RE: Jo, s tím HDP je to ošemetné

Censored 84.?.?.?

> skutečnost, že český průmysl mezitím prakticky zanikl, vám uniká.

Opravdu? A komu tedy chybí v ČR takové množství zaměstnanců? A to zejména v technických oborech? Viz http://www.businessinfo.cz/m/cs/clanky/nedostatek-...

Myslím, že další argumenty nemá smysl uvádět. Vy jste se pokusil nás přesvědčit, že nejste ekonomicky negramotný. Použil jste k tomu ve svém textu několik ekonomických kategorií. Bohužel marně. Proč?

Všiml jste si někdy, jak šeredná žena POHRDÁ zjevnou krasavicí? A ač ji vidí poprvé v životě, je si jista, že ta "zmalovaná fiflena" má určitě v hlavě jen piliny? Povšiml jste si jindy, kterak chudáci OPOVRHUJÍ bohatstvím? Jak s jistotou vědí, že všichni ti "hnusní boháči" si vše, co mají, nakradli? Všiml jste si někdy, jak neschopní lidé POHRDAJÍ schopnostmi? Každý trumbera v ochozech je přesvědčen, že on sám by to derby pískal lépe, než prvoligový sudí? I se vzděláním je to podobné. Nevzdělaní lidé obvykle vzděláním také POHRDAJÍ.

Závěr? Při komunikaci s cizími lidmi velmi snadno poznáte, v čem oni sami spatřují svou slabinu. Většinou tak, že necháte svůj protějšek vyjadřovat jeho názory na různé aspekty života. TO, NAD ČÍM VÁŠ PROTĚJŠEK NEJVÍCE OHRNUJE NOS, TO JEMU SAMOTNÉMU CHYBÍ. Obecně se tomu říká "kompenzace vlastních nedostatků". Lidově řečeno. Jde o psychické berličky, které nejistý člověk potřebuje, aby se jeho já mělo o co opírat.

Ovšem nic si z toho pane Ignorku nedělejte. Nejste výjimkou. Drtivá většina lidí na tomto světě má nějakou slabinu. A ne jednu. Já samozřejmě nejsem výjimkou. [smích]

354236

04.01.2017 14:14

Co má v plánu Henry Kissinger?

RE: trump

Censored 84.?.?.?

Opět hezký projev ekonomické negramotnosti, pane Dube. Proč? Zkuste se podívat na deset nejdražších firem světa, viz http://archiv.ihned.cz/c1-65054600-zebricek-nejdra.... Kupodivu všechny jsou americké. Překvapen? [smích]

354579

08.01.2017 15:39

Manželství s Tunisanem

RE: Až asi na 2 diskutujúcich

Censored 84.?.?.?

> v túžbe po pozornom, milom a galantnom mužovi ...

Ano, po takových mužích touží většina dívek a žen, paní JanoZ. Ovšem jen málo z nich ví, jak si takového muže získat. Co Vy? Máte alespoň tušení, jaká by měla být žena, aby si získala lásku pozorného, milého, galantního, ... muže? Nebo spolu s ostatními slípkami věříte, že my muži JSME POVINNI vás ženy uctívat bez ohledu na to, jaké jste?

A ještě jedna otázka. Když už nás muže kritizujete, jací jsme my ve vztahu k vám ženám hlupáci. Co myslíte? Kdo si vybírá svého partnera? Spíše muž ženu a nebo žena muže? A proč je tomu obvykle tak? [mrknutí jedním okem]

354768

09.01.2017 16:09

New York Times nadále lže o Ukrajině

Prý "Amerikou vyvolaný krvavý převrat". Cha, cha.

Censored 84.?.?.?

Autor článku si poněkud plete pojmy s dojmy. Proč?

Už někdo někde viděl občanskou válku, v níž jdou lidé ve své vlasti ochotně na smrt za peníze? Potažmo za peníze od cizáků? Ne.

Prokázal někdo účast jediného amerického vojáka v bojích na Ukrajině? Také ne.

Na čem je tedy postaveno autorovo tvrzení o "Amerikou vyvolaném"?

Uměl by někdo podpořit autora této propagandistické slátaniny a zdůvodnit, jakými cestami Amerika vyvolala ukrajinské krveprolití?

354823

11.01.2017 16:45

Rozpad národů

RE: žvásty

Censored 84.?.?.?

Pan Savin nám pánové vnucuje myšlenku "co je malé je funkční". A dokládá to fungováním Švýcarska. Proč? No protože pro imperiální plány jeho chlebodárce je podrobení si malých států snazší, než velkých.

Navíc pan Savin opomíjí to, co je opravdu důležité. EU je dle něj neschopná proto, že je velká. Ale tak tomu přece vůbec není. Největším problémem EU je její současné socialistické vedení. Které se vyznačuje naprostou impotencí v rozhodování o zásadních otázkách. A vyžívá se v nesmyslných a nic neřešících regulacích a v trestuhodném promrhávání veřejných zdrojů.

Krom toho pan Savin navíc zcela opomíjí zásadní fakt. Není náhodou Čína největším státem na světě? Jistě, že je. A funguje? Kdyby tak fungovalo jeho Rusko. To by se autor panečku prsil. [chechtot]

354928

12.01.2017 17:05

Rasismus? Hm...

RE: předem prohraný boj

Censored 84.?.?.?

> ... jak dlouho současný stav vydrží. Já bych to viděl tak na dva, tři roky maximálně.

Podobných katastrofických vizí jsem zde za uplynulých 10 let četl pane L.C. nepočítaně. A kde nic, tu nic.

Pokusme se spolu zamyslet, proč lidé tak rádi různé katastrofy předvídají (tedy vlastně podvědomě přivolávají). Prvním motivem bude zřejmě touha po uznání druhých. Vždyť kdyby se náhodou taková předpověď vyplnila, mohl by se její autor pyšně bít v hruď a pokřikovat - JÁ VÁM TO PŘECE ŘÍKAL!!! To by bylo slávy. V opačném případě stačí mlčet a na mylnou předpověď zapomenout. [mrknutí jedním okem]

V druhém případě by mohlo jít o frustraci z vlastní bezvýznamnosti. Jakýkoliv revoluční dějinný zvrat totiž otvírá lidem šanci vystoupit v okamžicích krize na společenském žebříčku o něco výš. A vymanit se ze stávající frustrující situace. Třeba i s použitím pušky, jejíž pořízení jste zde před časem avizoval.

Nebo máte jiné vysvětlení? [smích]

354967

16.01.2017 14:03

Napaden fanatickým nekuřákem

Kdo za to může?

Censored 84.?.?.?

Pan editor si postěžoval. Na koho? Na "dobrosery". Otázka zní: Kdo oni jsou?

Odpověď je prostá. Nejsou to ani ilumináti, ani óbrboháči, ani pejzatí, ani bankéři, ani ... Jsou to prostí lidé. Jací lidé? No přece ti, kteří mají právo stanovovat pravidla. A také ti, kteří mají pravomoc ona stanovená pravidla silou vynutit. Kdopak to asi je?

Pan Stwora se poměrně nedávno snažil stát se jedním z nich. Kdo po této nápovědě tuší, kdo jsou "dobroseři", může si zvýšit o bod své posledně zjištěné IQ. A ti, kteří navíc chápou, kde se "dobroseři" berou, si smějí přičíst ještě jeden. [mrknutí jedním okem]

355098

23.01.2017 14:51

Davos 2017 coby symbol ukončení epochy globalizace

RE: Globalizace

Censored 84.?.?.?

> pokud budete vlastnit všechny zdroje ...

Tato Vaše podmínka je naštěstí zcela nesmyslná, pane V.P.O. Proč? Protože tím nejvýznamnějším zdrojem pokroku vždy byla, je a bude LIDSKÁ INVENCE. A tento zdroj si nedokáže přivlastnit nikdo. Poňátno? [mrknutí jedním okem]

355313

24.01.2017 17:17

Davos 2017 coby symbol ukončení epochy globalizace

RE: Globalizace

Censored 84.?.?.?

> Za peníze si přivlastní úplně vše ...

Díky za Vaše slova, pane V.P.O. Ukazujete jimi, jak smýšlí drtivá většina prostých lidí na této planetě. Jenže tak tomu není. Za peníze nelze koupit vše. Namátkou Vám vyjmenuji několik pro život podstatných věcí, které si za peníze rozhodně nekoupíte:

- čas,
- zdraví,
- vzdělání,
- intelekt,
- přátelství,
- krásu,
- lásku,
- moudrost,
- štěstí, ...

A co je nejdůležitější? Za peníze se nedá koupit MOC. Jste-li hloupý, nevzdělaný, líný, ..., můžete mít sebevětší horu peněz. A ničeho nedosáhnete. Velké peníze dokonce dokážou slabé jedince zabít. Příklady? E. Presley, M. Monroe, K. Svoboda, M. Jackson, ...

355332

28.01.2017 15:53

Pár otázek k registrovanému partnerství

RE: Plnohodnotné partnerství

Censored 84.?.?.?

> v případě jinosexuálů se v drtivé většině nejedná o "genetickou výbavu", ale o negativní zásah při psycho-sexuálním vývoji v dětství

Takže člověka lze na homosexuála předělat ze standardního heterosexuála výchovou? Opravdu? To mě velmi zajímá, pane Sugare. Poučte nás, jak a kdy výchovně zapůsobit na děvčátko či chlapečka, abychom z nich vychovali gaye či lesbičku.

Proč se ptám? No když budeme vědět, jak se to dělá, můžeme tomu přece předcházet. A to snad chceme, ne?

Podobnou přihlouplou víru v sílu výchovy pamatuji z minulosti. Její hlasatelé tehdy tvrdili, že každého člověka lze převychovat tak, aby se mu práce stala základní životní potřebou. Cha, cha. Pohleďte, jak se těmto "horoucně věřícím komunistům" podařilo vychovat k pracovitosti třeba cikány. [chechtot]

355445

23.02.2017 15:27

Obludná mystifikace dějin: Mongolské impérium a tatarské jho na Rusi

RE: Pochybnost

Censored 84.?.?.?

Ovšem jak zjistíte, pane Lhotáku, které z oněch půl milionu odkazů jsou relevantní a co jsou naprosté bludy? Soudím, že těžko.

Tvrdíte-li, že našimi (tedy slovanskými) kořeny je Tartárie, kdo s kým to vlastně bojoval 8. září 1380 na Kulikovském poli? Rusové s Tatary? Nebo snad tuto bitvu považujete i s její přesnou datací a lokalizací také za vylhanou?

355958

26.02.2017 16:17

Ztraceni v ghettu

Proč?

Censored 84.?.?.?

Autor brilantně popisuje realitu. V lidské populaci lavinovitě roste podíl lidí, kteří odmítají vše, krom konzumace, zábavy, zážitkování, adrenalinu, ... To je fakt. Kam zmizeli všichni ti tvůrčí, pracovití, odpovědní, ...? Proč jej jich stále méně?

Lidé ztrácejí schopnost toho, co je pro jejich život nejdůležitější. SPRÁVNĚ SE ROZHODOVAT. Proč? Protože svět je stále složitější. A ke správným rozhodnutím je zapotřebí stále více znalostí. Získávání znalostí je pracné. Proč to dělat, když současná nesmyslná lidská práva a přebujelý sociální stát zajišťuje i těm, kteří se z principu odmítají rozhodovat, bezstarostný život?

Ještě před pár stoletími tomu tak nebylo. Kdo nepracoval, nejedl. Kdo si nevytvořil na zimu zásobu otopu, mrznul. Kdo si nevydělal na lékaře, zemřel na banální apendicitidu. Kdo si nevytvořil alespoň základní společenský statut, nenašel sexuálního partnera. Kdo nevychoval děti, skončil ve stáří jako žebrák. A tak prostý PŘÍRODNÍ VÝBĚR eliminoval z lidské společnosti většinu těch, kteří se neuměli (či nechtěli) správně rozhodovat. Většinu neschopných.

Závěr? Neschopní se dnes množí rychleji, než ta menšina ostatních. Díky moderním médiím však vidí až do kuchyní a ložnic schopných. Přestože neschopní žijí v relativním dostatku, jsou frustrováni z toho, co vidí. A čeho sami nikdy nedosáhnou. A proto si své frustrace kompenzují běsněním, které popisuje autor. Mýlím se?

356116

27.02.2017 14:36

K jednomu skrytému „detailu“

Neřešitelný problém

Censored 84.?.?.?

Autor článku předkládá ve svých dvou otázkách neřešitelný problém. JAK SPRAVEDLIVĚ USPOKOJIT POTŘEBY VŠECH LIDÍ, bez ohledu na jejich schopnosti.

Zapomíná při tom na dva detaily:

1. Potřeby člověka jsou NEOMEZENÉ. Doslova. Nabídněte klukovi koloběžku, bude chtít kolo. Dostane kolo, žádá motorku. Obdrží motorku, chce auto. Má auto, chtěl by letadlo, jachtu, ...

2. Schopnosti lidí jsou naopak velmi OMEZENÉ. Problém je v tom, že neschopní lidé nejsou schopni ani ROZPOZNAT SVOU NESCHOPNOST. Důkaz? Zkuste se zeptat deseti lidí, jak kvalitními jsou řidiči. Ač polovina z nich nutně musí být podprůměrných, nikdo z dotázaných se tak neohodnotí. A obvykle čím horší řidič, tím výše hodnotí své schopnosti. Co z toho plyne? Drtivá většina lidí hodnotí sebe sama (své schopnosti) výše, než odpovídá realitě. A tomu přiměřenou žádá i svou odměnu (plat, mzdu, ...). A protože jeho reálná odměna je samozřejmě nižší, je tímto stavem frustrován a hledá viníky svého neúspěchu. Drtivá většina neschopných lidí si nedokáže připustit, že hlavním viníkem jejich neúspěchů jsou jejich VLASTNÍ MINULÁ CHYBNÁ ROZHODNUTÍ.

Příklady katastrofálních rozhodnutí? Na základce - nač bych se učil/a, ať se učí šprti. Na střední - kašlu na maturitu, radši budu dřív vydělávat. Při volbě partnera - nezáleží jaký/á je dnes, až budeme spolu mít dítě, tak si ho/ji převychovám, ...

Bohužel také neznám řešení tohoto problému.

356144

03.03.2017 13:28

Utajovaná fakta o pozadí revoluce roku 1917 v Rusku

Obvyklý konspirační blábol

Censored 84.?.?.?

Už první "důkaz" o spiknutí temných sil:

> křižník „Hampshire“ ... najel na mocnou minu neznámého původu

Jak ony "temné síly" dosáhly toho, aby Hampshire najel právě na jejich minu? Ve stovkách kilometrů nezaminovaného moře? Naplánovat a realizovat něco takového se zdaří se stejnou pravděpodobností, jako trefit veverku na stromě do oka dětskou špuntovkou.

Dle autora si ONI (spiklenci) přáli:

- rozšířit sféru svého vlivu,
- získat nadvládu nad ...,
- zmocnit se ruského nerostného bohatství,
- upevnit svou moc ...,
- ...

Čeho ONI v Rusku svou složitou a nákladnou konspirací ve skutečnosti dosáhli?

- byly jim odebrány všechny jejich majetky na území Ruska,
- pokud se nechtěli stát pracujícím proletariátem, museli z Ruska emigrovat,
- kdo neemigroval, byl násilně přestěhován do bažin Birobidžanu,
- po dobu dalších dvou generací se pro JEJICH záměry stalo Rusko (SSSR) totálně nedostupným.

Tolik vynaloženého úsilí, energie, peněz a tak žalostný výsledek. To dokážou jen skuteční břídilové. [chechtot]

356226

05.03.2017 13:30

Staří mladým rozumí, opačně to neplatí

Vzpoura neschopných

Censored 84.?.?.?

Popsaná událost nese všechny rysy vzpoury neschopných. Neschopný zřízenec přivezl starou paní v žalostném stavu do čekárny. Neschopní saniťáci chudinku veřejně uráželi. A stejně neschopní ostatní pacienti v čekárně se nezmohli ani na slůvko obrany nebožačky, natož aby jí někdo pomohl alespoň zahalit.

Kdyby se podobná událost stala v prostředí, kde by namísto "prostých lidí" byli shromážděni Mikoláš Aleš, Antonín Dvořák, Emil Škoda, Alfons Mucha, T. G. Masaryk, Bedřich Smetana, Max Švabinský, Hugo Haas, František Křižík, Jan Werich, Tomáš Baťa, Otto Wichterle, ... , nic podobného by se nestalo. Jsem přesvědčen, že každý z výše jmenovaných SCHOPNÝCH lidí by popsanému zvěrstvu zabránil. Kam se nám podobní schopní lidé ztratili?

Závěr? Bude hůř. Umím si představit podobnou scénu, která se odehraje za padesát let. Třetina čekajících pacientů budou hluční cikáni. Další třetina nabubřelí věřící v Alláha, kteří pohrdají všemi ženami z principu své víry. Menšina původních obyvatel si nedovolí ani ceknout. Bohužel.

356268

07.03.2017 17:14

Co dělat?

Opět bezduché vzývání minulosti

Censored 84.?.?.?

Pan Roberts se v titulku svého článku ptá CO DĚLAT? Odpověď jsem však v jeho textu nenalezl. Namísto ní tvrdí nesmysly typu:

> konečně by se tak demokracie, ... stala realitou. Vládli by dělníci.

Nevládne náhodou v demokracii většina? Známe nějakou vyspělou zemi, kde dělníci tvoří většinu populace? Panu Robertsovi se evidentně stýská po diktatuře té nejhloupější menšiny - proletariátu. Chraň nás přírodo …

Pan Roberts nám dále vysvětluje, proč se ona „vláda dělnictva“, založená na marxistických bludech, zhroutila. Prý

> Vzhledem k přítomnosti zla a lidského selhání to tímto způsobem nevyšlo.

Cha, cha.

Autor se těmito svými výroky jasně vymezuje jako zaslepený stoupenec Marxe. Tento fakt ovšem degraduje i obsah zbytku jeho článku.

Bohužel se svými bláboly může uspět. Zkušenost nás mnohokrát naučila, že LIDÉ SNÁZE UVĚŘÍ JEDNODUCHÉ A SROZUMITELNÉ LŽI, NEŽ SLOŽITÉ PRAVDĚ.

356336

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 84 čtenářů částkou 13 857 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 1

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 9

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Měnové kurzy

USD
21,56 Kč
Euro
25,58 Kč
Libra
29,78 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,12 Kč
Švýcarský frank
23,36 Kč
100 japonských jenů
19,57 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 046,09 Kč
1 unce stříbra
556,37 Kč
Bitcoin
767 625,14 Kč

Poslední aktualizace: 20.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 67 470 055