Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané disident

Nalezeno 391 příspěveků, 4 různé IP adresy

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.03.2012 00:06

Cesta k transformaci společnosti

volit nově vzniklé strany-sázka do loterie

disident 88.?.?.?

autor článku vkládá velkou naději v nové strany a hnutí,které by
mohly snadněji transformovat společnost než strany stávající.Nebez-
pečí je v tom,že průměrný volič není schopen rozeznat,jestli nově
vzniklá strana není filiálkou některé strany parlamentní.Ukázalo
se to jak u SZ nebo VV.Na Západě jsou všechny strany Zelených le-
vicové,jen Česká republika má svoji pravicovou Stranu zelených.
Věci Veřejné byly vytvořeny jeko filálka ODS ještě před volbami,
aby se doplnil propad stále více neoblíbenější ODS.Je proto obava,
že tento úspěšný postup by mohl být použit i pro příští volby.

265794

poslední causa (Janoušek) mě utvrzuje v tom,že jsme se stali mafiánskou zemí ne nepodobné té,kterou stvořili neomnichované na
Balkáně(republika Kosovo).Od ní se zatím líšíme jen tím,že naše
elity zatím nekšeftují s lidskými orgány (jak dlouho ještě?).

266183

01.04.2012 00:29

Saint-Denis: ukázka evropské budoucnosti?

RE: Mají co chtěli

disident 88.?.?.?

to co prováděly západní státy při likvidaci Srbska se jim dnes vra-
cí jako bumerang.Pokrytci,kteří pořád mluví o evropské křesťanské
tradici a společnosti mlčeli nebo naopak jásali(Havel,kardinál Vlk)
když letadla NATO bombardovaly Srbsko a ničily jeho infrastrukturu
a tím vznikl podnět pro sfanatizované muslimské kosovské Albánce
aby plánovitě ničili a vypalovali křesťanské chrámy na území Kosova.Takže politika dvojího metru se Západu nevyplácí.

266185

06.04.2012 00:30

Moravskoslezští rodáci a ticho u veverek

věci veřejné-filiálka ODS

disident 88.?.?.?

Radek John byl v minulosti úspěšným scénaristou,takže čas od času
jsme konfrontováni s dobře inscenovaným thrillerem "Odchod VV z
vlády".Mnoho lidí vždy tomu uvěří a myslí si ,že konečně nastane
odchod nenáviděné vlády ze scény.To je však velký omyl,jelikož se
v podstatě jedná o předem připravenou frašku vždy se stejným koncem.Proto buďme klidní a nemysleme si,že ta poslední skončí
jinak.Znovu opakuji,že Radek John je sice špatný politik,ale dobrý
scénárista.

266420

08.04.2012 21:42

Od Srebrenice a Racak po Benghází a Homs

RE: Do neba volajúca nespravodlivosť

disident 88.?.?.?

logicky uvažující pozorovatel politického dění po roce 1990 si
nemohl nevšimnout toho jak rychle došlo po tomto datu k rozpadu
státních útvarů obývaných převážně Slovany.Při tom Belgie se rozpadá nejméně půl století a navzdory tomu zůstává jednotným stá-
tem.Toto není dílem náhody.ale plánovitý postup Západu jak rozdro-
bit slovanské státy na co nejmenší útvary,které jsou tím dílem
dobře ovladatelné a manipulovatelné.Grandiozní plány měl Západ s
Ruskem-největší a nejmocnější slovanskou zemí.(viz kniha Zbygniewa
Brzezinského Velká šachovnice podle které mělo být Rusko rozděleno
v první etapě na 3 samostatné republiky).Tyto záměry však byly pře-
kazeny Putinem a proto Západ a zvláště USA ho k smrti nenávidí.

266566

11.04.2012 22:34

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

proč by se měla vracet paměť

disident 88.?.?.?

udivuje mě otázka,kterou autorka článku dala prof.Kellerovi ohledně
pohřbu severokorejského vůdce.Vždyť jeho pohřeb probíhal v poměrně
stejnou dobu jako pohřeb našeho neomylného guru,takže lidé nemusejí
vracet paměť daleko do minulosti.Pohřeb severokorejského vůdce
se konal s hysterií východoasijského ritu a pohřeb u nás probíhal
se stejnou hysterií jen ve středoevropském ritu.

266775

15.04.2012 00:00

Proti záměru těžby břidlicových plynů v Českém krasu i jinde v ČR

pokusy neokolonialistů o devastzaci naší země

disident 88.?.?.?

mediální humbuk kolem ložisek břidlicových plynů má v občanech vyvolat uspokojení,že konečně budeme nezávislí na dodávkách plynu
z Ruska,což je zase obrovský podvod spojený s mediální masáží.Naše
vytunelovaná země se zničenou průmyslovou výrobou(zůstala jen mono-
kultura automobilového průmyslu-jak dlouho?) s upadajícím zeměděl-
stvím(lány řepky olejky a solární panely na úrodné půdě) se má stát
terčem bezohledných neokoloniálních kořistníků,kterým vůbec nezáleží na tom,že úplně zdevastují naše už tak značně poškozené
přírodní prostředí.Tyto technologie pocházejí ze zemí,kde jsou
aplikovány na liduprázdných prostorách (Austrálie,Kanada) a vůbec
se nehodí pro hustě zalidněné země střední Evropy.

266957

opatření Ruska na jeho jižní hranici(Kavkaz) jsou plně adekvátní,
jelikož USA zvláště v poslední době stupńují svoji nepřátelskou
kampaň proti Rusku(zuřivá mediální kampaň proti výsledku voleb jak
do státní Dumy,tak prezidentských v západních mediiích).Nedávné
prohlášení republikánského kandidáta na post presidenta M.Romneye,
že Rusko je pro USA nepřítelem číslo jedna vzrušilo novináře tak,
že se na to zeptali na korejském setkání samotného Medvěděva,který
dovedl trefně odpovědět.Již 20 let je všude prohlašováno,že studená
válka skončila,avšak USA se chovají tak,že nadále pokračuje.Země,
které se nechtějí podřídit jsou buďto podrobeny zuřivé a nenávistné
mediální kampani(na které si vojensky netroufnou)a menší státy této
kategorie jsou vojensky napadeny za pomoci NATO po předchozí mediální přípravě plné lží a polopravd.

267217

22.04.2012 23:59

Co dělají izraelské bezpilotní letouny v Ázerbájdžánu?

RE: Jiná otázka.

disident 88.?.?.?

Chybná otázka.Rusové jsou tu od roku 1828.

267531

24.04.2012 00:53

Odpojování Američanů od matrixu

studená válka č.II

disident 88.?.?.?

Po pádu globálního protihráče(SSSR)se USA začaly opájet vizí globální supervelmoci,která politicky a ekonomicky ovládá celý svět.Ale jak to v dějinách bývá zvykem,každá akce způsobí též reakci.Země,které nebyly ochotny přijmout diktát USA se začaly formovat,aby lépe vzdorovaly vměšování USA do svých vnitřních záležitostí(Šanghajská smlouva,BRICS).Bohužel některé malé země,které samy vzdorovaly nátlaku USA byly vojensky napadeny(Jugoslávie,Irák,Afganistan,Libye).I když od počátku 90.let bylo všude halasně rozhlašováno,že studená válka skončila,USA začaly po 11.září realizovat studenou válku č.II.Pojmy studené války č.I změnily své aktéry,t.zv."svobodný svět",který USA "bránily" před komunismem do kterého patřily též totalitní státy a krvavé diktatury je dnes nahrazen zeměmi,které odmítají diktát USA.Patří sem pestrá mozaika zemí od
Švýcarska,které je ukázkovou zemí přímé demokracie po severní Koreu,kde vládne autoritativní režim stalinského typu."Porobené národy"dnes reprezentují země,které jsou poslušny USA.Patří sem celá EU(proto se nikdy nestane globální velmocí),země NATO atd.
Je to celá plejáda zemí od demokratických zemí Skandinávie po středověký režim Saudské Arabie.Stupeň poslušnosti je v tomto společenství různý,od bezvýhradné jako na př.Česká republika po občas rebelující(Francie),Dvě z těchto zemí jsou dosud od USA okupovány jako relikt II.světové války(Německo,Japonsko)ať se to dějě v rámci NATO nebo americko-japonské bezpečnostní smlouvy.Reaganovský výraz "říše zla"dnes splňují USA.

267634

29.04.2012 00:33

Transformace moci

RE: Cina = vyhladovely drak

disident 88.?.?.?

mnozí lidé u nás jsou i po více než dvacetileté zkušenosti stále
fascinováni Západem,za což vděčí totalitním mediím komunistické
vlády.tak i dnešním.Naše jednostranná totalitní media přinášejí
jen nepříznivé zprávy za států BRICS,ale jaksi nám zapomněly
sdělit,že HDP států BRICS je už skoro polovina světové HDP.Pokud
se zhroutí ekonomika Západu,tyto státy se již dnes připravují na
to,jak kooperovat mezi sebou a s ostatními nezápadními zeměmi.
Kromě ekonomické krize prožívá Západ hlubokou morální krizi,která
je souměřitelná s morálním úpadkem Říma před jeho zhroucením.Jeden
příklad za všechny:hromadný vrah-terorista Breivik je v mediích ukazován jeko celebrita,která před soudem prezentuje svoje zvrácené názory.Na druhé straně evropští "ochránci lidských práv"
se pohoršovali nad tím,že v Bělorusku byli popraveni dva teroristé,kteří však v počtu obětí nedostihli Breivika.

267884

01.05.2012 21:14

Hugo Chavez může prohrát prezidentské volby

pokud by Chavez prohrál volby

disident 88.?.?.?

bude záležet na tom,jak chytrá bude pravicová opozice.Pokud začne
podle vžitých plánů MMF všechno privatizovat a tím dávat všanc
nenasytné chobotnici korporací USA,bude ekonomická situace Venezuely daleko horší než za Cháveze navzdory jeho chybám.Pak se
bude opakovat stejný scénář jako v Nikaragui,kde se po demokratických volbách vrátil k moci levicový Daniel Ortega.Dokonce
diktátor a hromadný vrah Pinochet podporovaný USA se neodvážil zprivatizovat měďné doly zestátněné předchozími vládami.

268053

09.05.2012 21:09

Osvobození Plzně

RE: Ano. Naprosto demokratické pojetí historie.

disident 88.?.?.?

havlovské pojetí osvobození naší republiky od nacismu šířené
v rozjásaných 90-tých letech našimi novými agitpropčíky vypadalo
asi takto:nejdůležitější bylo osvobození části naší země(záměrně se
neříkalo jak tato část byla veliká)americkou armádou,Praha byla
osvobozena Vlasovci,Brno bylo osvobozeno Rumuny,východní Čechy
osvobodilo pár amerických džípů jedoucích do Velichovek atd.Hlavně
mlčet o Rudé armádě,nanejvýš zdůrazňovat jak rudoarmějci okrádali naše občany o hodinky.Nedávno bylo též slyšet v ČRo dva omezené
moderátory,kteří tvrdili,že za tak zv."totality" se ve škole vyučo-
valo,že Rudá armáda osvobodila celou republiku včetně západních
Čech.Asi nikdy neviděli "Školní atlas československých dějin"z
roku 1965 str.43,který v těchto dobách sloužil jako školní pomůcka.
Agitpropčíků je v naší zemi stále dost.

268588

13.05.2012 23:25

Dopis paní Peckové

RE: Tu dámu určitě naomlouvám, ale pohrdám jí

disident 88.?.?.?

arogance politických elit a jejich neznalost běžného života většiny
národa již dosahuje vrcholu.Přichází mi na mysl výrok Marie Antoinety,když byla upozorňována,že lid nemá chleba.Ona na to odpo-
věděla:Tak ať jí koláče.Z historie víme,že Marie Antoineta skončila
pod gilotinou ,což v dnešní době paní Peckové nehrozí,ale tito aro-
gantní lidé se z historie nikdy nepoučí.

268879

22.05.2012 00:34

Operation Unthinkable

ještě něco o Churchillovi

disident 88.?.?.?

Noam Chomsky při studiu britských archivních materiálů objevil zajímavou skutečnost.V době kdy byl Churchill ministrem kolonií
armáda připravovala projekt použití otravných bojových plynů v
boji proti rebelům v koloniích(hlavně Arabům)údajně proto,aby se
zamezilo ztrátám britských vojáků v boji proti těmto rebelům,s čímž
Churchill jako ministr pro kolonie souhlasil.Nakonec bylo od toho-
to záměru upuštěno kvůli námitkám britské koloniální správy v Indii.V rozjásaných havlovských devadesátých letech postavili
Pražané pomník Churchillovi,což mělo stejný význam jako stavění
pomníků Leninovi v v době vlády komunistů.Ptám se za co,za to že jsme museli Britům zaplatit zlatem za výstroj našich vojáků(i těch padlých),kteří bojovali za Britanii.(viz kniha Stanislava
Motla).

269415

28.05.2012 01:13

Kalouskův závod ke dnu

RE: U všeho byli demokrati

disident 88.?.?.?

v šedesátých a sedmdesátých letech 20.století západní ekonomický
systém si vedl úspěšně,jelikož věnoval pozornost sociálním aspektům
(co se týká sociálních práv byla zde konkurence východního bloku).
Od tohoto systému se začalo postupně upouštět zavedením neoliberálních inovací(thatcherismus a reagonomika).Tyto inovace
nakonec vyústily ve finanční krizi západního ekonomického systému
2008-09.Agitpropčíci v našich totalitních mediích nadále oslavují
tuto dvojici jako strůjce vítězství ve studené válce,zatímco oni
se stali hrobaři západního ekonomického systému.

269818

01.06.2012 01:34

Řekové a Srbové se postavili „novému světovému řádu“ (I)

trochu historie

disident 88.?.?.?

balkánské národy,které celá století trpěly pod tureckou despocií,
mají po událostech v 70.letech 19.století negativní a nedůvěřivý postoj k Západu.Podmaněné národy Balkánu povstaly v 19.století
proti turecké koloniální nadvládě a s pomocí Ruska se jim podařilo
zatlačit Turky až k Cařihradu.Následkem těchto událostí bylo Turec-
ko nuceno uzavřít mírovou smlouvu ve San Stefanu a zůstalo mu jen
malé území kolem Cařihradu(03/1878).Západní mocnosti,které již v
těchto dobách nedokázaly skrývat své nepřátelství vůči Rusku vrá-
tily rozhodnutím Berlínského kongresu (07/1878) zpět dobytá území
Turecku a tím znovu uvrhly balkánské národy pod tureckou nadvládu.
Výroky dnešních západních politiků o t.zv."křesťanské Evropě"jsou
jen pokrytecké bláboly,což jsme si mohli ověřit nedávno při občan-
ské válce v Jugoslávii,kdy Západ podporoval muslimské Bosňáky a
Albánce.

270075

04.06.2012 00:05

Jak média manipulují s veřejným míněním ve prospěch změny režimu v Sýrii

RE: Skvělý dokument o mediálních manipulacích

disident 88.?.?.?

doporučuji zajímavou knihu o mediálních manipulacích od německého
publicisty Viktora Farkase"Lži za války a v míru"(Tajná moc tvůrců
veřejného mínění).V češtině vyšlo v roce 2006.

270225

12.06.2012 23:36

Rusko, Čína a WTO (I)

Zbygniew Brzezinski

disident 88.?.?.?

článek zde zmiňuje autora dvou stěžejních politologických publikací
politologa a bývalého poradce několika presidentů USA.Tyto knihy
byly vydány po rozpadu SSSR,kdy se USA připravovaly na převzetí
globální nadvlády.O parcelaci Ruska na 3 samostatné republiky a
zmocnění se jeho přírodního bohatství pojednává v publikaci "Velká
šachovnice"vydané v 90.letech 20.století.Nástupem Putina k moci
došlo k překazení těchto plánů a od té doby se datuje nenávist
vrcholných představitelů USA k Putinovi a jeho politice.Ve druhé
knize nazvané "Volba(globální nadvláda nebo globální vedení)"vydané
v roce 2004 autor podrobněji rozpracovává architekturu globální nad-
vlády USA.Vývoj v dalších letech však ukázal,že tyto plány se nedají realizovat vůbec nebo jen s velkými obtížemi nehledě na na-
růstající ekonomické problémy USA.Přečtení těchto knih je velmi užitečné pro zjištění kam směřuje dobyvačná politika USA.

270574

16.06.2012 00:08

Rusko, Čína a WTO (II)

arogance Západu

disident 88.?.?.?

Po rozpadu SSSR nastala euforie ve vládnoucích strukturách Západu
a velkohubě se vytrubovalo do světa vítězství ve studené válce.Na
základě toho začal Západ(t.zv.mezinárodní společenství)přesvědčo-
vat celý svět o tom,že jedině on má mandát k rozhodování o osudech
národů celého světa.Od této doby však ekonomická síla Západu pová-
žlivě klesla a taktéž kredit těchto zemí byl nahlodán různými vojen-
skými agresemi,které porušovaly suverenitu nezávislých států.Místo
toho,aby s klesajícím ekonomickým a morálním vlivem Západu se jeho
arogance vytrácela,má tendenci neustále růst.Případ z poslední do-
by:Kauza paní Tymošenkové je věcí suverenní Ukrajiny a jejího lidu
a jakékoliv zpolitizované nátlakové akce ze zahraničí jsou proti-
právní.Jak by se Západ tvářil na to,kdyby se skupina určitých zemí
rozhodla bojkotovat OH v Londýně na protest proti vydání austral-
ského občana Juliena Assange do Švédska v kauze údajného znásil-
nění zinscenovaného agenty CIA.

270694

20.06.2012 00:52

Slovensko má svého Breivika

RE: kdyby pojem rasizmus

disident 88.?.?.?

pojem "rasismus" ve vztazích mezi majoritou a Cikány je z hlediska
etnografie zcela nesprávný.Stačí si přečíst jakoukoliv učebnici
etnografie,kde se dočteme,že zeměkouli obývají 3 základní rasy:
bílá(europoidní),žlutá(mongoloidní) a černá(negroidní).Cikáni patří
mezi indoevropské národy,které jsou všechny řazeny mezi bílou rasu.
Toto dělení zatím platí,pokud jej nezměnili bruselští byrokrati.
Pojem rasismus aplikovala na naše podmínky zpitomělá zamerikanizo-
vaná media,která problém líčí stejně jako vztahy mezi bělochy a
černochy v USA.Nepřátelské vztahy mezi majoritou a Cikány by se
správně měly nazývat xenofobií.

270814

30.06.2012 00:34

Operace „Evropská unie“: Cena svobody

RE: Velmi zajimave napsano...

disident 88.?.?.?

v žádném případě nelze srovnávat situaci ve Švýcarsku a ČR.Švýcarsko je po dlouhou dobu zemí s fungujícím politickým a
ekonomickým systémem.Díky své finanční síle se nikdy nestalo
poskokem USA na rozdíl od celé EU.ČR je od svého vzniku (1993)
mafiánským státem,který je plánovitě rozkrádán několika "famigliemi" a zavádění švýcarských zkušeností (referenda,důsledná
kontrola finančních toků)vždy narazí na zuřivý odpor mafiánů.Z fru-
strace z bezvýchodnosti celé politické a ekonomické situace v ČR
plyne též nostalgie po minulém režimu.

271295

05.07.2012 23:19

Piráti na internetu

OSA-zdroj absurdit

disident 88.?.?.?

neslýchaným idiotismem je nařízení,které nutí restaurace a hotely platit OSE poplatky za provozování audiovizuálních přijímačů ve svých provozovnách nehledě na to,že poplatky byly uhrazeny majiteli rozhlasových a televizních stanic.Je to stejné jako by zaměstnanec subdodavatelské firmy vyžadoval uhrazení mzdy za provedenou práci,kterou dostal od své firmy též po firmě generálního(vyššího)dodavatele.

Jednou z mnoha z příčin kolabujícího finančního systému v Evropě je též neúměrný nárůst parazitů v posledních desetiletích(mezi parazity nelze počítat důchodce a ty ,kteří ne vlastní vinou přišli o zaměstnání).Uživit tyto parazity se již v dnešní době nedaří,neboť patří k vyšším příjmovým skupinám a počet lidí tvořících hodnoty se neustále snižuje.Parazité(mají větší vliv než běžní občané)prosazují trvale stoupající trend svých příjmů,takže deficit jsou nuceni uhradit občané vytvářející hodnoty.

271561

20.07.2012 00:02

Obrana hrdosti normálních lidí je nutná!

RE: O co Vám jde?

disident 88.?.?.?

velká většina 96% populace se naučila homosexuály tolerovat.Co však tolerovat nehodlá je agresivní zviditelňování této menšiny a propagace homosexuality jako životního stylu 21.století.Vše toto probíhá v rámci zavádění t.zv.multikulturalismu v Evropě po vzoru USA.Evropa se však vyvíjela rozdílně oproti USA a tak veškeré snahy o jeho zavedení v Evropě ztroskotaly(viz konstatování Angely Merkelové).Na základě multikulturalismu vznikají absurdní excesy-viz pokus o ustavení hnutí pedofilů v Nizozemsku.Násilné prosazovámí multikulturalismu jen mobilizuje xenofobní strany a hnutí.Problémy v tomto směru má celá Evropa viz muslimské komunity v západní Evropě a cikánská otázka v postkomunistických zemích střední Evropy a Balkánu.

272264

26.07.2012 22:58

„Demokratická“ Amerika překonala nacistické Německo

kdo ohrožuje světový mír

disident 88.?.?.?

přes pár nacionalistických úletů má článek reálný základ.Diskusní poznámka,že Rusko zbrojí je takříkajíc mimo mísu,jelikož zbrojí takřka všechny státy světa.Důležité však je kolik vydávají na zbrojení.USA vydávají na zbrojení tolik kolik celý zbytek světa včetně Číny,Ruska,Indie atd.Rusko samotné vydává na zbrojení asi desetinu toho co USA.Z toho jasně plyne,že USA se nevzdaly myšlenky podmanit si celý svět na což se začaly připravovat po vyhrané studené válce.Jelikož ekonomické podmanění se po krizi 2008-09 ukázalo jako neproveditelné zbývá vojenské řešení,Stačí si přečíst knihu bývalého bezpečnostního poradce několika amerických prezidentů Zbygniewa Brzezinského:Volba-globální nadvláda nebo globální vedení.V této knize z roku 2004 je jasně definováno,že USA se považují za globálního hegemona a nehodlají se této úlohy vzdát.Forma,jakou toto prosazují je pro většinu zemí světa neakceptovatelná.Dokladem toho jsou nynější výhružky Clintonové na adresu Číny a Ruska v souvislosti se syrskou krizí.Jen země Evropy s pokorou přijímají nátlak USA a některé se dokonce podílejí na agresivních akcích jak v minulosti(Jugoslavie,Irak),
tak i v přítomnosti(Afganistan,Libye,Syrie).Nutno též podotknouti,že v bývalém východním bloku,který byl definován jako "totalitní",Sověti nenutili své spojence,aby se s nimi zúčastnili afgánaké války.Vládnoucí poskokové v ČR dnes naopak tvrdí,že pomáhat USA v Afganistanu je naše "internacionální povinnost".Na rozdíl od "totalitního"prazidenta Antonína Novotného,který Brežněvovi odmítl rozmístění sovětských vojsk na území Československa,polistopadoví poskoci USA Havel,Vondra a spol.vypravili poselstvo k Obamovi,aby nerušil plánované vybudování radarové základny v ČR.

272531

31.07.2012 00:35

Válka na všech frontách

zahraniční agenti

disident 88.?.?.?

článek je fundovaný a zveřejňuje z velké části fakta a z nich plynoucí reakce.Nejvíce americkou administrativu rozzuřilo to,že Rusové svůj zákon o zahraničních agentech vytvořili na základě stejného zákona USA.Jen na okraj:Na Západě tolik oslavovaná punková
skupina "Pussy Riot" má jako "frontwoman" ženu,která má trvalý pobyt v Kanadě.Proč by asi žena,která se vystěhovala (ať již z politických nebo ekonomických důvodů) se znovu vrátila do své vlasti,aby tam prováděla provokace.Příště by to Pussy Riot měly
zkusit v muslimském chrámu (přeci ruští muslimové také spolupracují s Putinem).

272747

04.08.2012 23:32

Křížová výprava na východ

RE: Nevím,proč zde pravicující vyznavači Reagana vřeští,když celý ten systém jde do hajzlu!

disident 88.?.?.?

někteří nekritičtí obhájci dnešního režimu by si měli zopakovat legendární výrok polského disidenta a publicisty Adama Michnika,kterého ani zdaleka nemůžeme podezřívat ze sympatií k minulému režimu:"Nejhorší na komunismu je to co následuje po něm".Těm,kteří svoje moudra čerpají z režimního plátku MF Dnes(připomíná Rudé Právo v době vlády komunistů) nutno připomenout,že jeho někteří redaktoři,kteří se cítí jako následovníci Peroutky,Čapka nebo Kische,vyslovují různé pitomosti buď z nedostatku inteligence nebo z nekritické oddanosti režimu.Příkladem toho je výrok dvou redaktorů ohledně skandální,urážlivé a xenofobní plastiky v budově EU vytvořené našim "geniálním umělcem",která uráží Bulhary a Slováky(kdyby něco podobného bylo zveřejněno o Cikánech,tak "ochránci lidských právˇ"by pro autora požadovali mininálně trest smrti).Oba "geniální novináři" v odpovědi na protesty obou zemí pronesli výrok hodný nevzdělanců a primitivů nejhrubšího zrna:"Co by vlastně chtěli,vždyť nemají žádnou historii".V případě Bulharska těmto "vševědům"nutno připomenout,že ve starověku bylo toto území součástí starověkého Řecka(provincie Thrakie) a Říma(provincie Moesie) a první bulharský stát byl založen v roce 681.V případě Slovenska nesmíme zapomenout,že velká část jihozápadního Slovenska byla částí Velkomoravské říše.Tolik o kvalitě na šich režimních sdělovacích prostředků.Problémy světa v době postkomunismu a globalizace pečlivě analyzuje a hledá řešení nedávno zesnulý britský historik Tony Judt ve své knize"Zle se vede zemi" vydané u nás v roce 2011.

272966

14.08.2012 00:32

Zdokonalování metody „barevných revolucí“

RE: Barevné revoluce

disident 88.?.?.?

upřesnění faktů
Původní Bulhaři byl turkotatarský národ,který z asijských stepí vtrhnul pod vedením chána Asparucha na Balkán,kde však žily slovanské kmeny,které byly oproti bojovníkům chána Asparucha(byli
to ve velké většině muži)v početní převaze.Došlo ke spojení asijských bojovníků se slovanskými kmeny pod vedením chána Asparucha proti byzantské říši a po vítězství byl v roce 681 ustaven první bulharský stát.Jelikož turkotatarští bojovníci byli v menšině a prakticky bez žen,postupně splynuli se Slovany a přejali jejich jazyk a zvyky.V dnešní bulharštině se z turkotatarského jazyka zachovalo jen pár slov.Z těchto důvodů se dnešní Bulhaři počítají ke Slovanům jižním.

273288

16.08.2012 00:14

Aspen “007″ Institute

vymývači mozků

disident 88.?.?.?

V tomto zajímavém článku nám zde autor představuje povedenou partu vymývačů mozků,která dlouhou dobu přesvědčuje český národ o tom,že slepá podřízenost Západu je naše historická nutnost.Ne že by se měl
znovu podřídit Východu,ale vinou Václava Havla jsme propásli historickou příležitost stát se neutrálním státem se všemi jeho výhodami a tím posílit demilitarizaci střední Evropy.Proti tomu tato skupina používá otřepané fráze o ruském nebezpečí(Rusům vůbec nejde o naši rozkradenou a vytunelovanou zemi,ale nesou nelibě budování vojenských základen USA namířených proti nim na území postkomunistických států).Paní Albrightová místo toho,aby zpytovala svoje svědomí v odpovědnosti za smrt mnoha stovek civilistů při nezákonném bombardování civilních cílů letadly NATO v Srbsku,před tribunálem v Haagu,rozdává na všechny strany svoje moudra za frenetického nadšení Havlových pohrobků.Tato skupina otravuje myšlení našeho národa různými ideologickými nesmysly,jejímž cílem je bagatelizovat a zesměšňovat slavné události a osobnosti našich dějin(Hus,Žižka,doba národního obrození,odboj proti rak.-uherské říši,Beneš atd.)Jedním takovým příkladem je snaha o vykořenění českého národa tvrzením o jeho keltském původu,což vychází z nacistických teorií o Slovanech jako "Untermensch".Je sice pravdou,že po čtyři století před našim letopočtem bylo naše historické území osídleno Kelty,tito však byli před počátkem našeho letopočtu vytlačeni germánskými Markomany a Kvády a na našem území vznikla t.zv.Marobudova říše.Západoslovanské kmeny pronikly na naše území na přelomu 5 a 6 století,takže je zde údobí půl tisíciletí mezi odchodem Keltů a příchodem Slovanů-Čechů.Z toho důvodu plyne,že v žádném případě nemohlo dojít k promísení těchto etnik.Spíše je pravdou,že Keltové,kteří nebyli Germány vytlačeni,splynuli s nimi.Příbuznost našeho národa s Kelty důrazně vyvrací česká etnoložka Eva Vutková žijící delší dobu ve Velké Britanii,kde se s potomky Keltů mohla seznámit(Irové,Velšané),ve své nedávno u nás vydané knize:Češi-odkud jsme přišli.Pavědecké teorie o keltském původu našeho národa jsou šířeny hlavně havlovci,z nichž jeden,fanatický slavjanofob a rusofob ,teolog Halík,odpověděl na otázku redaktora,zda se cítí Slovanem záporně,jelikož se cítí Keltem.Pokud se natolik cítí Keltem měl by ovládat některý z živých keltských jazyků.

273379

29.08.2012 00:53

„Nezávislé Kosovo“: Patologická zločinná struktura globální úrovně (I)

RE: Příprava útoku na Slovany

disident 88.?.?.?

Proč asi po "vítězství Západu ve studené válce" došlo k velmi urychlenému rozpadu vícenárodnostních slovanských států(Československo,Jugoslavie,slovanská část SSSR)?Na Západě stále přežívá nacistická klasifikace Slovanů jako "untermensch".to znamená podlidé,méněcenní.Některé slovanské národy se ztotožnily s politikou Západu,a místo aby postupovaly jednotně proti diktátu Západu,pomocí různých poskoků rozeštvávají jeden slovanský národ proti druhému.Trnem v oku Západu je Putinovo Rusko,které se znovu
stává světovou velmocí a tolik Západem nenáviděný Putin,který překazil naplánované drancování ruského přírodního bohatství západními korporacemi.Bohužel,Západu se stále daří rozeštvávat Slovany mezi sebou,tak jak se jim to daří v arabském světě.Důkazem
toho je hysterie okolo pornografické skupiny Pussy Riot,kdy na př.u nás v Česku jsou tyto pornohvězdy vydávány za umělkyně a to vše je využíváno k masové a nenávistné rusofobní kampani.

274038

31.08.2012 23:35

Hysterie Pussy Riot nabírá v Rusku nebezpečné formy

česká republika:podpoříme heroický boj"Pussy Riot"za demokracii

disident 88.?.?.?

Česká republika,která se poslušně zapojila do hysterické kampaně ohledně "Pussy Riot" by měla přemýšlet o tom,jak si ještě více šplhnout u Hillary Clinton.Záslužná akce by bylo provedení plastiky,která by zobrazovala "Pussy Riot" v životní velikosti s tradičními maskami,jedna z dívek by mohla být z důvodů atraktivity
zobrazena s kuřetem ve vagině.Tohoto úkolu by se mohl zhostit autor
plastiky,která byla vystavena v Bruselu v době předsednictví ČR v
EU.Plastika by byla umístěna před chrámem sv.Víta(katolická církev
přeci ústy pátera Malého a teologa Halíka obdivovala čin Pussy Riot).Případný nesouhlas presidenta Klause by byl odmrštěn tvrzením
že je Putinův agent.

274227

islandský model,který podle tohoto článku podpořily světové ekonomické veličiny nutno důsledně mediálně propagovat,aby s tímto bylo seznámeno co největší množství evropské veřejnosti a ta vytvářela tlak na debilní evropské vlády,aby konečně přestaly dotovat bankovní lupiče a gangstery z prostředků daňových poplatníků.

274255

07.09.2012 00:57

Sauronovo oko

nepřítel státu

disident 88.?.?.?

kdo by si myslel,že děj amerického filmu "Nepřítel státu" je jen fabulace jeho tvůrců,tak se šeredně mýlí.Vše co je ve filmu zobrazeno je dnes možné.Shlédnutí tohoto filmu je pro téma tohoto článku užitečné.

274507

14.09.2012 00:21

Dostihy USA/OSN/NATO s cílem dosáhnout globální plnospektrální převahy. Část II

studená válka neskončila

disident 88.?.?.?

i když se po roce 1990 začalo do světa vytrubovat,že studená válka
skončila a jejím vítězem se stal Západ,nebyla to však plná pravda,jelikož Západ potřeboval pokračovat v diverzních akcích proti zemím,které mu nebyly po vůli.Změnil se jen klíč,podle kterého se posuzovalo,které země jsou tak zvaně"zlé".Ideologický klíč kapitalismus-socialismus(komunismus) byl opuštěn , nové dělení bylo vytvořeno podle klíče kdo je poslušný-neposlušný vůči USA-Západu.Byly vytvořeny stereotypy jeko na př.neposlušný stát musí být skoro vždy řízen diktátorem(Miloševič,Lukašenko,Castro,
Chávez)zatímco vyložení zločinci a vrahové stojící na straně Západu
(Zenawi-Etiopie,Kegame-Rwanda,Museweni-Uganda,Thaci-Kosovo)nejsou
skoro vůbec káráni pro jejich vztah k lidským právům,která jsou na Západě posvátnou krávou .Důležité je to,že diverzní akce proti menším zemím,které se nemohou přiměřeně bránit přerůstají v otevřenou agresi(Jugoslavie,Irák,Libye),zatímco proti Rusku a
Čině,které jsou vojensky silné ,se používá celosvětové hysterické
mediální kampaně(Pussy Riot,dalajláma).

274794

17.09.2012 22:49

Sedmnáct mrtvých coby výstupní kontrola kvality alkoholu

RE: Qui bono

disident 88.?.?.?

správně výrok zní:Cui bono(Komu ve prospěch)-Ciceronova řeč pro
Roscia z Amerie.Zájmeno Qui=kdo.

275022

19.09.2012 23:39

Nevinnost muslimů: Rouhání jako politická taktika

RE: pohadka o teroristovi

disident 88.?.?.?

USA zahájily nový,ještě sofistikovanější způsob ideologického boje
proti zemím,které je odmítají poslouchat.Jelikož forma ekonomických
sankcí se neosvědčila(také vzhledem ke slábnoucí ekonomické síle USA),globální hegemon se pokouší morálně rozložit národy,které mu
vzdorují.V poslední době se též objevuje nechuť Pentagonu k novým
válečným dobrodružtvím.V zemích Evropy jsou již viditelné výsledky
morálního rozkladu důslednou amerikanizací každodeního života.Nový
Barosův plán na federalizaci(sovětizaci)EU tomu napovídá.Jaký
bude asi povinný úřední jazyk nové federální Evropy?Útok proti
pravoslavné církvi v Rusku nebyl naprosto náhodný,jelikož tato se
důsledně brání proti zavádění amerického způsobu života v Rusku.

275103

22.09.2012 00:17

Rusko ukázalo USAID dveře

zákon o zahraničních agentech

disident 88.?.?.?

vládní administrativa USA v reakci na nový ruský zákon zuří ponejvíce z toho důvodu,jelikož Rusové svůj zákon vytvořili na základě podobného zákona USA,takže state departament nemůže do
světa vytrubovat,že se jedná o nový totalitní zákon zlého diktátora
Putina.Jelikož se USAID pravděpodobně odmítl podle nového zákona
zaregistrovat,musel Rusko opustit.Znova si postavme otázku,že by
podobnou organizaci chtěli založit v USA Rusko nebo Čína.Jaká by
byla reakce administrativy USA,určitě by se museli dle platného
zákona v USA zaregistrovat jako zahraniční agenti.

275278

25.09.2012 23:26

Rusko ukázalo USAID dveře

RE: Obávám se, že je dnes v USA daleko větší relativní procento obyvatel na okraji bídy, než v Rusku!

disident 88.?.?.?

v USA je nižší nezaměstnanost než v Rusku.Pro zajímavost oficiální
údaj o nezaměstnanosti v Rusku:pohybuje se mezi 5 a 6%.
do Ruska se nikdo nehrne.A co ty mili ony gastarbeiterů z bývalých
sovětských republik,Číny a Vietnamu?

275491

26.09.2012 00:02

FEMEN: skutečně skandální odhalení

pornografie v boji za demokracii a západní hodnoty

disident 88.?.?.?

jelikož v poslední době ekonomicky upadající Západ ztrácí argumenty
k obhajobě svého systému,vyrukovali tvůrci veřejného mínění v boji
za západní hodnoty se sexuální tematikou.Hnutí Femen spíše sloužilo
k obveselení mužských přihlížejících,ideologická náplň byla přehlížena až do podřezávání křesťanských křížů.Pussy Riot to bylo
jiné kafe (grupáč na veřejnosti,kuře z mrazáku ve vagíně)tyto
"umělkyně" byly navrženy na Sacharovovu cenu.Korunu tomu všemu dal
protiislámský film natočený v USA,který hanobí Muhameda a který je
plný pornografických scén.Tento film však vyvolal nečekanou antiamerickou reakci v celém muslimském světě.Je jasné,že tyto
aktivity musí být někým financovány,jelikož aktérky toho všeho
nejsou schopny si tohle financovat z vlastních zdrojů.

275494

27.09.2012 01:00

Havel, Dubček, Gorbačov a sametová revoluce

RE: Lze snadno celou záležitost zjednodušit na

disident 88.?.?.?

osoby Václava Havla a Klementa Gottwalda jsou si podobny v několika
bodech:jako opoziční politici to byli uznávání bojovníci proti
stávajícím režimům,pokud se však dostali k významné funkci(president),oba zklamali.Gottwald,aby si zachránil vlastní
kůži,nechal popravit svoje nejbližší dlouhodobé spolupracovníky
o jejichž nevině byl určitě přesvědčen.Václav Havel po roce 1989
zradil všechny své ideály,které do té doby hlásal a začal národu lhát.Oba tito politici,jak je všem známo,trpěli silnou náklonností
k alkoholu.Oba důsledně plnili příkazy svého hegemona (Gottwald ze
strachu,Havel z vyloženého patolízalství,v tomto byl spíše podobný
Vasilu Bilakovi).Kult osobnosti Václava Havla se neprojevil jen při
jeho úmrtí,ale trval celá 90-tá léta i když postupně slábnul.

275592

04.10.2012 23:57

Strategie Ameriky pro destabilizaci regionu Asie a Pacifiku

RE: čemu se divit???

disident 88.?.?.?

proč asi USA rozjely po obsazení Tibetu Čínou tu šaškárnu s dalaj-
lámou?Proč by měly zájem o v té době zaostalou zemi žijící ještě ve středověku?Víme dobře,že USA jsou chorobně posedlé budováním
vojenských základen po celém světě.Radarová základna postavená na
tibetské náhorní planině by jim umožnila kontrolovat celou Asii.

276516

13.10.2012 00:20

Morální degenerace Ameriky

RE: Jak

disident 88.?.?.?

Většina chytrých lidí,kteří do problému vidí dnes celkem veřejně
přiznávají,že se západní systém vyčerpal.Avšak má to zásadní
chybu:nikdo zatím nenavrhnul alternativu,která by byla co do pro-
vedení reálná.Na rozdíl od doby,kdy se sovětský komunistický systém
vyčerpal a všichni se okamžitě vrhnuli po hlavě do západního kapi-
talistického systému nevěda,že za dvacet let budeme ve stejné situaci.Huntington ve své epochální knize tvrdí,že USA byly na
vrcholu své politické a ekonomické moci v 60-tých letech 20.století.Od té doby jejich význam postupně upadal což bylo v
80-tých letech urychleno neoliberální reagonomikou(dle prezidenta
Reagana).Dnes jsou USA totalitním státem s nejsilnější armádou a
též se podle toho chovají přepadávajíce slabší země,které jim nejsou po vůli.Na základě toho si plně zaslouží titul Říše zla.

277033

21.10.2012 00:24

Reakce na článek \"Rudé kraje aneb je KSČ(M) vůbec opozicí?\"

naše "nezávislá"media po krajských volbách

disident 88.?.?.?

Výsledky krajských voleb vyvolaly u našich totalitních medií hyste-
rické reakce jako by naší zemi napadla nějakým teroristickým útokem
samotná Al Kajda.U soukromých medií je to pochopitelné,ty vyjadřují
názory svých majitelů.U veřejnoprávních medií(ČT a ČRo)to však pře-
kvapuje,jelikož mediální zákon jim ukládá vyváženost.Skutečnost
zákon-nezákon,byla taková,že v mnohém byla veřejnoprávní media
daleko hysteričtější než soukromá.Na ČT excelentně perlily moderá-
torky výrazně zbarvené do modra.Zajímavá je též nálepka KSČM jako
"nedemokratické" strany.Připomíná to husákovsko-bilakovské dělení
opozice 80-tých let na konstruktivní a nekonstruktivní.Odpověď
ústavních právníků na Nečasův podnět zákazu KSČM zněla ve prospěch
této ostrakizované strany,neboť její program je plně v souladu s
ústavou České republiky.Protiústavní vylučování některých poli-
tických stran z politického života zakládá přechod k totalitnímu
režimu nehledě na neúctu k voličům,kteří volili v demokratických
volbách a kteří jsou potom nazýváni idioty.Nečasova vláda znamená
pro naši zemi přechod k mafiánsko pravicové totalitě,jelikož se
můžeme pochlubit i politickým vězněm(R.Smetana).

277553

22.10.2012 23:53

Pro koho zemřeli ubozí františkáni

RE: ovsem na

disident 88.?.?.?

značka pod kterou jsou příspěvky uvedeny je v přepisu čínského písma pinyin a je tudíž matoucí co se týká jejich obsahu.Pravdě-
podobně se jedná o havlovce jejichž fanatická nenávist vůči Srbům
je nechvalně známa.

277635

24.10.2012 23:47

Pro koho zemřeli ubozí františkáni

RE: ovsem na

disident 88.?.?.?

zhuan(1.tón)=speciální,zvláštní,xu(1.tón)=vousy

277789

25.10.2012 01:55

Nord Stream nabývá celoevropského věhlasu

RE: Článek nadšené ruské propagandy

disident 88.?.?.?

odstranění památníku ze středu města v Tallinu bylo zjevnou protiruskou provokací tamnějších nacistických pohrobků.Pár vět z historie II.světové války[vyplazený jazyk]o obsazení Estonska německými nacis-
ty se občané tohoto státu
iniciativně zapojili do holocaustu a jejich pod patronací nacistů
vytvořená policie Okamaitse vyvraždila všechny Židy na území
Estonska.Pak se Estonci chlubili,že se stali prvním nežidovským
státem.To jim ale nestačilo a tak povraždili transport z terezín-
ského ghetta a transport Židů z Berlína.Estonská SS bojovala po
boku svých německých vzorů na východní frontě.S nacistickou minu-
lostí pobaltských států se osobně v Lotyšsku setkal Petr Pithart
když viděl na vlastní oči před několika lety pochodovat přeživší
SS-many se svými vyznamenáními,byla z toho málem diplomatická
roztržka.Pobaltské národy jsou stejní jako sudeťáci,pro ně dějiny
začínají rokem 1945.

277794

06.11.2012 00:49

Mezioceánský kanál v Nikaragui, čili „Ortegův syndrom“

RE: USA verzus svět

disident 88.?.?.?

Jako budoucí investoři tohoto významného díla se jeví především
východoasijské země,které mají obrovské dolarové finanční
prostředky(Čína,Japonsko,J.Korea).Tito též dovedou bezpečně posou-
dit smysluplnost a finanční návratnost projektu,který vzhledem k
jejich geografické poloze se jeví pro ně jako nesmírně zajímavý.
USA jako vždy,pokud se na projektu nepodílí se budou snažit díky
svému pocitu globální hegemonie toto dílo shodit.Budou tak činit
svými zavedenými prostředky:vyvoláváním chaosu,prostřednictvím
najatých pisálků vytvářet problémy tam,kde neexistují(na př.margi-
nální ekologické problémy nafouknou do obřích rozměrů viz projekt
Nord Stream),financováním různých "nezávislých"uskupení realizovat
"protesty" proti čemukoliv co souvisí s projektem.Doufejme,že na
všechny tyto provokace budou investoři připraveni.

278475

08.11.2012 23:44

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

debilů je v našem národě stále dost

disident 88.?.?.?

svědčí o tom dnešní "demonstrace" proti koalici ČSSD,komunistů a
zemanovců v krajském zastupitelstvu ve Zlíně přesně v havlovském
duchu.Zatím není známo,jestli všichni přítomní "demonstranti" tam
byli z přesvědčení,vlastní blbosti nebo byli financování nějakou
"nezávislou"organizací.Když toto havlovské show dosáhlo vrcholu,
dokonce i pravicový Čunek vyzval tyto šašky k odchodu,jelikož nemají právo popírat volbu občanů v demokratických volbách.

278738

12.11.2012 10:09

Jak na ně

RE: Tenhle clanek jde asi na hranici

disident 88.?.?.?

Premier Nečas vypustil džina z láhve tím,že začal s heroizací
sprostých vrahů a teroristů bratrů Mašínových.Hysterie vrcholila
tím,že se členové vlády zůčastnili pohřbu jejich kumpána.Poslankyně
za KSČM,která na zasedání parlamentu nazvala tyto zločince pravými
jmény,byla našimi totalitními medii označována jako nepřítel státu
který by měl být sněmovnou vydán k trestnímu stíhání a samotná KSČM
zakázána.V diskuzích na Zvědavci se objevují názory,zda by proti
některým zlotřilcům z řad ODS neměl být použit individuální teror.
Tuto alternativu musíme se vší rozhodností odmítnout(jinak by jsme
souhlasili se zločiny bratří Mašínů)i když Nečasovy výroky ohledně
těchto zločinců by to mohly teoreticky zdůvodňovat.Jestli se vyčerpaly veškeré demokratické postupy zastavit zločinou činnost
této vlády,pak by podle Nečasovy argumentace byl individuální teror legálním prostředkem.ODS se transformovala ve zločineckou
organizaci,která se nestydí kooptovat do sněmovny odsouzeného
(zatím nepravomocně)korupčníka,aby protlačila své nepopulární
"reformy".Za našim politickým vězněm Smetanou se zavřaly brány
věznice a též s jakou tvrdošíjností se exekutiva brání tomu,aby
poslanec Rath byl vyšetřován na svobodě(ve srovnání s Parkanovou
Dalíkem a j.)svědčí o tom,že se nám zrodil další politický vězeň
ne nepodobný těm z 50-tých let.

278923

15.11.2012 23:55

Rallye po českých vesnicích

RE: Je to naša vlastná chyba!

disident 88.?.?.?

problém není v tom,zda pořádat tyto závody či ne(byly pořádány za
minulého režimu a jsou i dnes pořádány jinde v Evropě),ale v dneš-
ním totalitním režimu uctívajícímu modlu zlatého telete.Do popředí
vystupují t.zv."elity",které se domnívají,že když disponují velkým
majetkem a mohou si najmout špičkové advokáty,zbavení se odpověd-
nosti za své činy je čistě tržní záležitost.Několik příkladů z po-
slední doby:V metanolové aféře je již 35 mrtvých,dnes je však jasné,že špičky tohoto zločinu nebudou dopadeny a odsouzeny,o obě-
tech se mluví málo a není vůle po jejich odškodnění.Dál probíhá prodej tvrdého alkoholu v různých trafikách,pouličních boudách a
pochybných prodejnách.Cena lidského života v tomto režimu je nepatrná pokud nejste příslušníkem elit.Známá zpěvačka usmrtí svým
autem cyklistu,cítí se nevinná(i když znalci prokázali zavinění) a právníci pracují na zproštění obžaloby(za minulého režimu musel
herec Dočolomanský za podobný přečin do vězení).Arogantní čtyřkol
káři ničí pro svoji zábavu naši přírodu,policie prohlašuje,že je
velice obtížné tyto kauzy prokázat a pokud si to ochránci přírody
vyřídí s těmito gaunery fyzicky,následuje sprška žalob pro neo-
právněné napadení podávaných dobře placenými advokáty.Totalitními
medii zblblý národ by už konečně měl přestat věřit žvástům
havlovců o humanitě dnešního režimu.

279213

01.12.2012 23:51

Americký GULAG jako nejnovější forma kapitalismu (I)

vstříc nové totalitě

disident 88.?.?.?

tento jev je potvrzením toho,že v USA probíhá další etapa neolibe-
rální reagonomiky a thatcherismu,která se nazývá privatizace stát-
ní správy.Privatizaci ozbrojených sil na vlastní kůži pocítil oku-
povaný Irák,kdy ozbrojená privátní firma beztrestně zabíjela civi-
listy proti čemuž protestovala i Američany dosazená irácká vláda.
Tato etapa vyústí v plnou kontrolu státní správy velkými korpora-
cemi,namísto volených zástupců budou o osudu národů rozhodovat
loutky dosazené těmito korporacemi.Pokud tento trend převezme též
Evropa-EU(ráda nekriticky přejímá americké "zkušenosti"),bude to
znamenat smrtelné nebezpečí pro demokracii západního typu,která se
zrodila právě v Evropě.Zavládne zde totalita,která bude daleko hor-
ší než si představoval autor románu 1984.Něco naznačovali též tvůr-
ci amerického sci-fi filmu,kdy bezpečnost elit bude zajišťována
soukromou policií,zatímco zbytek obyvatelstva bude tvrvale tero-
rizován zločineckými gangy.

279834

03.12.2012 23:36

USA se opakovaně pokouší poštvat Ukrajinu proti Rusku

RE: Zotročení Slovanů

disident 88.?.?.?

jeden příklad z poslední doby:haagský tribunál pro bývalou Jugosla-
vii osvobodil příslušníka teroristické UCK stíhaného pro vraždy a
genocidu Srbů(a též i jiných národností v Kosovu).Toto je plivnutí
do tváře nejen Srbům.ale všem slovanským národům t.zv.demokratic-
kým Západem.Haagský tribunál je jen nechutné divadlo,které slouží
k ponižování Slovanů extremistickými silami Západu a hlavně USA.
Naše totalitní media líčí tento tribunál jako prostředek nejdoko-
nalejší spravedlnosti.Obvinění kosovských Albánců v čele s UCK
bývalou předsedkyní haagského tribunálu z vražd Srbů a následném
prodeji jejich orgánů pro transplantace bylo zameteno pod koberec.

279947

09.12.2012 23:47

Americké jednotky se shromažďují na turecko-syrské hranici

RE: Rusko

disident 88.?.?.?

Magnitského seznam je další provokace fanatických republikánských
rusofobů v Kongresu a Senátu USA,který by měl zamezit přístup do
USA těch ruských občanů,kteří se dopustili "potlačování lidských
práv" v souvislosti s vězněním advokáta Magnitského a jeho smrti
ve vězení související s neposkytnutím lékařské pomoci.Za toto byly
odpovědné osoby pohnány k odpovědnosti.Rusko si však nenechá tuto
provokaci jen tak líbit.Státní duma připravuje odvetný zákon pro
občany USA,kteří mají co do činění s porušováním lidských práv na
základně Guantanámo a ve věznici Abú Ghraib v Iráku proti kterým
se zdá případ Magnitského nicotným.

280347

23.12.2012 23:46

Euroasijská integrace a protiakce USA

zahraniční politika USA je stále stejná

disident 88.?.?.?

v zemích,kde vlády jsou pro USA nepohodlné je nutno vyvolat maximální chaos spojený s ekonomickým rozpadem a ničením infrastruktury.Pak následuje návrh obnovy,který bude financován
půjčkou MMF a Světové banky,která zemi zadluží a zotročí na dlouhá
léta.V případě střední Asie chtěly USA pomocí t.zv."květinových
revolucí"proniknout do tohoto regionu a tak pokračovat v obkličování Ruska a Číny systémem vojenských základen což se jim
daří v postkomunistické Evropě a Gruzii.Zde však narazily na
ekonomicky velmi silného protihráče-Čínu,která ve spolupráci
s obrozeným Putinovým Ruskem vyšachovala USA z tamních integračních
procesů a květinové revoluce vyšly do prázdna.Hedvábná stezka je
dalším zoufalým pokusem USA proniknout do tohoto regionu,který je
však odsouzen k nezdaru tak jako plynovod "Nabuko",který měl
vytěsnit "Jižní proud",který se nedávno začal realizovat.

281014

08.01.2013 00:16

Klausova amnestie dává velkou logiku

RE: Klausova amnestie dává velkou logiku

disident 88.?.?.?

mnoho našich občanů si vůbec neuvědomuje,že po 23 letech se nacházejí v mafiánsko totalitním režimu.Policie a soudy jsou říze-
ny ze zákulisí málo známými loutkovodiči tak,aby občan neměl mož-
nost poznat,jak tento zvrácený systém funguje.Na příkladu politic-
kého vězně Romana Smetany dává režim občanovi najevo,že je možné
jej perzekvovat za cokoliv.Kubiceho policii se podařil zázrak,který
překonal samotného Ježíše-proměnila víno v peníze.Odstranění
Lessyho připomínalo nechvalně známá 50-tá léta 20.století za vidi-
telného souhlasu nynějších totalitních medií.Soudobí mocní podporo-
váni totalitními medii slibují občanovi světlé zítřky a nabádají
jej k optimismu za vyhlašování stále nových propagandistických
hesel.V jižních Čechách řádí "modré gardy",které jakoby z oka
vypadly nechvalně známým Maovým "Rudým gardám" za frenetické
podpory našich totalitních medií.

281795

08.01.2013 23:41

Zbigniew Brzezinski jako zrcadlo amerického propadu (II)

RE: Otázky...

disident 88.?.?.?

nenechávejme se ukolébávat tím,že dlouholetý architekt globální
hegemonie USA analýzou neúspěchů jejich zahraniční politiky změnil
svoje postoje.Snaží se dále o to,aby hegemonie pokračovala,ale
sofistikovanými metodami.Hlavním trnem v oku při uskutečńování
těchto záměrů je stále rostoucí globální ekonomická síla Číny a
ekonomicky a vojensky sílící obrozené od chaosu 90-tých let Putino-
vo Rusko.Tím,že drtivá část světových medií je jak přímo či nepřímo
podřízena USA,tyto vedou proti neposlušným zemím mediální válku
využívajíce přežitých schemat studené války jako na př."lidská
práva"v jejichž dodržování jsou ale v dnešní době USA největším
ignorantem.Mediální válka přechází na př.v Rusku v přímé financo-
vání t.zv.opozice.která však se skutečnou politickou opozicí(ta
řádně zvolená je zastoupena ve Státní Dumě) nemá nic společného,
jsou to jen pouliční křiklouni,kteří za peníze neprůhlených za-
hraničních organizací se snaží vyvolávat chaos.S pomocí svých
věrných přátel Saudské Arabie a Emirátů se USA snaží s pomocí
waahabitů a salafitů destabilizovat muslimské oblasti jak Ruska
tak i Číny.V případě Číny nesmíme opomenout globální protičín-
skou kampaň dalajlámy prováděnou v žoldu CIA.Na stále stoupají-
cí vojenské výdaje USA musejí tyto dvě velmoci,které jsou v
opozici proti globální nadvládě USA.též reagovat zaváděním
špičkových technologií v oblasti vojenství,aby si USA uvědomily,
že případná agrese by pro ně měla fatální následky.

281842

14.01.2013 17:57

V Česku už zase „pod jednou či pod obojí“

nové knížectví v Evropě

disident 88.?.?.?

pokud v presidentské volbě zvítězí milovaný(hlavně medii zblblou
mládeží)kníže, pak se Česko stane po Monaku a Lichtensteinsku
třetím knížectvím v Evropě.Jak jsme mohli vidět a slyšet v TV,česká hymna knížeti moc nejde,proto navrhuji aby byla obnovana stará
hymna rakousko-uherského mocnářství s mírně pozměněným textem:
Zachovej nám Hospodine knížete a naši zem!Dej,ať z víry moc Mu
plyne,ať je moudrým vladařem!Hajme věrně funkci Jeho proti nepřá-
telům všem,osud rodu Schwarzenbergů ať Česka jest osudem.atd.atd.
Haydnova hudba hymny budiž zachována.

282345

16.01.2013 23:06

Otevřený dopis panu Karlu Schwarzenbergovi

RE: Otázky profánního člověka (stojící mimo lóži) zednářskému zasvěcenci...

disident 88.?.?.?

ještě jedna nepříjemná otázka:vzhledem k tomu,že Václav Havel byl
disident,který byl dlouhou dobu sledován StB,kam zmizely jeho
svazky,které vzhledem k tomu musely být objemné?

282556

20.01.2013 22:54

A nemají Němci pravdu?

RE: Chtěli byste vědět, kdo je ve skutečnosti Karel Schwarzenberk ?

disident 88.?.?.?

Karel Schwarzenberg je pokračovatelem politiky Václava Havla,která
vzhledem k tomu,že v roce 1990 nebyl český národ medii natolik
zblblý,takže se nepodařilo realizovat druhou etapu po omluvě
sudetským Němcům t.j.restituce jejich majetku.Po dvou televizních
debatách je úplně jasné kam náš milovaný kníže míří(v případě pro-
lomení t.zv.Benešových dekretů by restituoval 4-miliardový majetek).Propagandistické bláboly o tom,že nebude krást protože
je dostatek bohatý jsou bohapustý nonsens,protože lidé jeho typu
nemají nikdy dost(v případě restitucí ani nemůžeme mluvit o krádeži).Třetí etapu,t.j.znovuodtržení sudetských území si zatím
nedovedeme představit ani v těch nejdivočejších snech.Mějme ale
na vědomí,že to co západní mocnosti provedly Srbsku je opakování
Mnichova i s jeho aktéry(Německo,Británie,Francie,Itálie)v dnešní
době ještě rozšířeno o vše zastřešující USA.Na závěr se mi v
diskuzích nelíbí vzájemné napadání mezi Čechy a Slováky,protože
to utvrzuje Západ v jeho rasistickém podvědomí o méněcenosti
Slovanů.

282903

předvolební agitace(cirkus?)ukázala totalitní charakter současného
režimu v plné nahotě.Pouliční křiklouni,kteří před tím negovali
výsledky demokraticky zvolených zastupitelů v krajských volbách,
přípomínající řádění rudých gard v Maově Číně, si teď pro změnu
připnuli na klopy placku s knížetem a vykřikují fanaticky bláboly
o tom jak je jejich milovaný kníže "in" nebo "cool".Toto jejich
dění je s velkou vervou podporováno totalitními medii v čemž vedou
t.zv.veřejnoprávní media,v kterých vládnou havlovci.Husákovu norma-
lizaci věrně připomíná štvanice na herce Dejdara,který si "dovolil"
veřejně podporovat Zemana.Toto není jediný případ,kdy umělci byli
dnešním režimem perzekvování za svůj názor(Kačer,Troška-byli proti
radaru).Taková je tedy "svoboda" umělců nastolená slavným guru na-
ší umělecké společnosti Václavem Havlem.

283412

30.01.2013 00:28

¡No pasarán!

RE: Co bude dál?

disident 88.?.?.?

plně souhlasím.Vzhledem k tomu,že t.zv.veřejnoprávní media jsou
v rukou havlovců a většina soukromých medií je na jejich straně,
budou pokračovat mediální útoky proti nově zvolenému presidentovi
ve stylu komunistické nebezpečí jehož původcem má být Šlouf,ze
kterého havlofilní media vytvořila monstrum srovnatelné s Usámou
bin Ládinem.Další nebezpečí hlásané havlovskými rusofoby je zosob-
něné Lukoilem,který čerpací stanice v ČR koupil od Francouzů,což
je od nich popření globalizace tolik propagované Západem.V záloze
jsou též knížecí mladé gardy(obdoba Maových "Rudých gard"),které
trvale popírají výsledky demokratických krajských voleb a které
stejným způsobem mohou popírat výsledky prazidentských voleb.Hav-
lovci i když poraženi, budou nadále kalit vodu a rozdělovat naši
společnost.

283967

04.02.2013 00:08

Hoax?

RE: Proc Hoax?

disident 88.?.?.?

souhlasím s vašimi argumenty.Zeman určitě nebyl tím,kterého si přá-
li na Hradě loutkovodiči,kteří jsou v tomto případě převážně zahra-
niční.Co se týče nenávistné kampaně vůči Zemanovi,určité prvky při-
pomínaly nenávistnou kampaň proti Putinovi během a po prezident-
ských volbách v Rusku,kde lidé práce v drtivé většině volili Puti-
na,kdežto t.zv.elity hlavně z uměleckých a podnikatelských kruhů
byly zuřivě proti, podporováni fanaticky zahraničními medii.Ještě
poznámka k "noblesnímu" (tento termín byl hlavní součástí knížecí
propagandy) chování podporovatelů Schwarzenberga z řad uměleckých
elit.Režimní poskok a tvůrce filmů-agitek ve prospěch stávajícího
režimu Hřebejk snad překročil ve své sprostotě a hulvátství všechny
meze,když nazval Zemanovy voliče prasaty a Moraváky mužiky(v tom
pejorativním smyslu).Jiný dement chtěl po herci Dejdarovi,aby měl
stejné názory jako hrdina,kterého ztělesňuje v seriálu.Chtěl
by snad po herci,který ve filmu ztělesňuje Adolfa Hitlera,aby
se ztotožnil s jeho názory?Příklady přízemnosti a sprostoty
"noblesního" tábora by se daly ukazovat donekonečna,ale nemá
cenu se těmito primitivy zabývat.

284247

05.02.2013 23:12

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

metody Západu vůči Slovanům jsou všude stejné

disident 88.?.?.?

V některých případech jsou soudy poslance poněkud přehnané,ale v
případě ovlivňování tvorby zákonů jinými subjekty než národními je
v dnešním globalizovaném světě realita.Zářným příkladem toho je
naše země,kdy zmanipulovaní a zmatení poslanci odhlasovali enormní
výkupní ceny za fotovoltaickou elektřinu,z čehož mají profit ponej-
více zahraniční spekulanti,ale zaplatí to každý náš občan ve faktu-
ře za elektrickou energii.Co se týče zákona Dimy Jakovleva,tak věč-
ně rozhádaná Státní Duma byla v tomto případě mimořádně jednotná.
Zákon Magnitského je velice kontraproduktivní,jelikož vyvolal v
Rusku silné protiamerické nálady.Naše totalitně lokajská media jako
obvykle v těchto případech líčí daňového podvodníka Magnitského ja-
ko obhájce lidských práv.Stává se pravidlem,že potrestaní se Západem propojení
finanční zločinci v Rusku jsou líčeni buď jako oběti Putinova diktátorského režimu nebo je jim poskytnut politický azyl,pokud
se jim podaří z Ruska uprchnout.Dále naše media a poskoci v nich,
ve svaté úctě ke globálnímu pradátorovi blábolí o tom,co si to ti
Rusové dovolují, omezovat pravidlo nedotknutelnosti občanů USA na celém světě,což je pěkně vidět v debilních béčkových hollywoodských
filmech.

284334

05.02.2013 23:38

Sadistické metody výchovy dětí jsou v USA naprosto normální

doporučení

disident 88.?.?.?

Doporučují přečíst si tento článek lokajům v našich totalitních
mediích a dalším blábolínům z t.zv.kulturní fronty(voliči našeho
milovaného rusofoba knížete),kteří hystericky vykřikují co si to
ti Rusové dovolují zakazovat ruským sirotkům být adoptováni do
ráje na zemi.

284338

11.02.2013 00:44

Vrtěti psem 2. díl

RE: Sudetští Němci

disident 88.?.?.?

presidedentské volby byly jakýmsi testem pro to,zdali nastal ten
kýžený čas,kdy bude možno realizovat průchodnost restituce majetku
Sudeťáků naším parlamentem.Jelikož to nevyšlo,bude nutno zesílit
propagandistickou masáž prostřednictvím našich totalitních medií.
Jak vyplynulo z výsledků 2.kola presidentských voleb,45% voličů již
přejalo názor,že Beneš byl zločincem,který akceptoval principy ko-
lektivní viny.Nyní bude třeba,aby se pomalu a nenápadně začala
házet špína i na Masaryka(ten se též za první republiky Sudeťákům
nezamlouval)a jedinou velkou osobností v dějinách Česka by se stal
kultem osobnosti vypěstovaný renegát Havel.Pokud zdravé síly v ná-
rodě neuskuteční v tomto období jakýsi druh národního obrození
21.století,bude osud národa zpečetěn.Podle toho,jak se našim tota-
litním mediím daří zpracovávat mladou generaci je toto nebezpečí
reálné.Plně souhlasím s pisatelem článku,že až fanatická slavja-
nofobie rodiny Schwarzenbergů má historické kořeny.

284600

18.02.2013 23:52

Zákon na ochranu dětských obětí aneb proč v USA zuří

RE: Nesmyslny clanek

disident 88.?.?.?

dnes(18.2.)zveřejnila ruská media další případ k smrti utýraného osvojeného ruského chlapce v USA(stát Texas).Případ se udál již
v lednu t.r.,ale americké úřady to vůbec neohlásily ruským konzu-
lárním úřadům v USA(tak jak by to mělo podle dohody probíhat),celá
věc se dostala na veřejnost díky mediím.Dle sdělení lékařů byly
na těle dítěte nalezeny známky násilí a chlapci byly ordinovány
psychofarmaka ve velké míře.Znovu musím připomenout naše totalitní
media,která toto vůbec nezveřejňují a někteří pisálkové a lokajové
USA se podivují nad tím jaký je to ten Putin vůl,že zakázal adopci
dětí do takového ráje jako jsou USA.Tito debilové ani neví,že to
byla Státní duma(ruský parlament),kdo tento zákaz inicioval.Tyto
články v našich mediích pochází od "kulturní fronty",která se
aktivně podílela na před-i povolební kampani ve prospěch našeho
milovaného velkoknížete a vzhledem k debilní formě kampaně dopad-
li jak dopadli.

285143

24.02.2013 23:51

Kolik stojí místo pro Kosovo v OSN?

ponižování Slovanů

disident 88.?.?.?

ponižování Slovanů patří k obvyklým nástrojům politiky Západu.
Vzpomeňme si na počátek 90-tých let,kdy jsme byli Západem vinou
Havla považováni za lidoopy právě slezlé se stromů.Západní noviná-
ři se tehdy celkem vážně ptali,zdali je u nás běžné mít v bytě
koupelnu a záchod.Jelikož Srbové se Západu postavili,novodobí
Mnichované po humanitárním bombardování chtějí Srby dále ponižovat
tím,že je nutí k uznání Kosova buď vyhrožováním nebo mlhavými sliby
vstupu do EU,která dnes oproti 90-tým létům ztratila mnoho ze své
atraktivity.Srbové to mohou vidět,co se děje v sousedním Bulharsku.
Dokonce se objevují názory,aby Srbsko vstoupilo do NATO a tak by
Srbové ospravedlnili vrahy vlastního národa.

285376

27.02.2013 00:13

Kolik stojí místo pro Kosovo v OSN?

RE: ponižování Slovanů

disident 88.?.?.?

podle nacistické ideologie byli Slované hned po Židech "untermensch" č.2(viz Heydrichův plán na likvidaci českého národa).
Jelikož dnešní Západ má uzákoněn zákaz jakékoliv diskriminace
Židů,na Slovanech se mohou dosyta vyřádit(viz akce v
90-tých letech "Češi kradou" v německy mluvících zemích nebo
"polský instalatér" ve Francii.Z Rusů má Západ strach,tak do
nekonečna mele o porušování lidských práv a nedostatku demokracie
v Rusku.Balkánští Slované jsou podle Západu primitivové,kteří
jsou na nízkém stupni vývoje a je nutno jich učit demokracii nej-
lépe humanitárním bombardováním.

285484

27.02.2013 23:39

Kolik stojí místo pro Kosovo v OSN?

RE: ponižování Slovanů

disident 88.?.?.?

"podržet si vlastní důstojnost"-s tím se dá souhlasit,ale to by se
naše polistopadové "elity" nemusely chovat poníženě a lokajsky vůči
Západu(snad kromě Klause)a tím dávat špatný příklad národu a
utvrzovat Západ v tom,že jsme jako národ cosi podřadného.Varováním
by nám měl být přezíravý postoj Západu podpisem Mnichovské dohody.

285510

06.03.2013 00:17

Řecko: Jak „úsporná opatření“ rozněcují masy, elita se uchyluje k říšské úderné pěchotě

RE: Je to válka, třídní válka

disident 88.?.?.?

situace v balkánských zemích se rapidně zhoršuje a EU si s tím neví
rady, neboť nedovede zabránit loupeživým rytířům ze zemí (zatím)
bohatého severu EU v drancování národního bohatství těchto států.
Nepokoje propukly též v sousedním Bulharsku,kde roznětkou byly
neúměrné platby za elektrickou energii distribuovanou zahraničními
firmami.(Na nátlak EU muselo Bulharsko vypnout svoji jedinou atomo-
vou elektrárnu).Na protest proti stávající politické a sociální si-
tuaci zde došlo k upálení mladého člověka,kterýžto čin naše totalitní media přešla několikařádkovými notickami na rozdíl od
štvanice proti poslanci Grebeníčkovi,který celkem správně prohlásil,že Palachův protest nebyl proti komunistické totalitě,jak
se nám snaží namluvit naše totalitní media,nýbrž proti sovětské
invazi(v lednu 1969 měla KSČ ještě vysoký kredit což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti,jelikož jsem Palachův vrstevník).

285899

11.03.2013 00:57

Česká televize připravila neseriozní diskuzi o přímé demokracii

RE: Mrtví,jako já..

disident 88.?.?.?

jelikož ČT je již dlouhou dobu pod kontrolou havlovců,v žádném pří-
padě nemůžeme čekat,že nám předvede nějakou rozumnou diskuzi na
libovolné téma.Aby se diskuze zvrhla ve frašku,stačí pozvat do
diskuze některého z pravicových extremistů nebo antikomunistů.
Názory havlovců jsou podobny době extrémního antikomunismu jaký
existoval v USA počátkem padesátých let(viz případ bývalého
ministra USA Forrestala),takže přítomnost pana Cibulky v různých
debatách je zcela dle vkusu ČT.

286170

naprostý souhlas.Jen malá poznámka:na kurvítkách je založený kapi-
talismus 21.století.Kapitalismus dřívějších let produkoval výrobky,
které byly schopny vydržet desítky let(vlastním automatickou prač-
ku "Zanussi"vyrobenou v 70-tých letech,která je dosud v provozu).
V 80-tých a 90-tých letech 20.století,kdy byly výrobky ještě poměr-
ně kvalitní,byl spotřebitel oblbován reklamními slogany,aby si
koupil výrobek technicky dokonalejší,s novým designem,s menší spo-
třebou,atd.a ten starý vyhodil.Dnes,kdy každý spotřebič je přesycen
elektronikou stačí na toto "kurvítko" halířové hodnoty.

286489

24.03.2013 00:27

Šílenost úsporných opatření

RE: hm

disident 88.?.?.?

po tom,co vedení EU navrhlo Kypru,aby de facto byly o určité pro-
cento vykradeny bankovní vklady,tak lze už uvěřit výrokům euro-
skeptiků jako je Václav Klaus,že Evropská unie je společenství
daleko horší než byl bývalý Sovětský svaz.

286997

24.03.2013 00:55

Chemický útok v Sýrii

nervozita Západu se stupňuje

disident 88.?.?.?

Západ předpokládal,že se mu podaří v Syrii aplikovat t.zv.libyjský
scénář,ale přepočítali se v tom,že se jim nepodařilo vyvolat celo-
národní povstání proti Assadovi a také to,že armáda stále podporu-
je Assada.Čas běží,zahraniční žoldáci z řad Al-Kaidy místo bojů
přešli na svůj obvyklý způsob boje t.j.teroristické útoky,které
ještě více popudily obyvatelstvo proti nim.Aby Západ zdůvodnil
intervenci NATO vůči Sýrii začíná znovu hrát s kartou "chemických
zbraní"(podobně jako v Iráku).Intervence NATO v Sýrii by však nedo-
padla tak jednoznačně jako v Iráku a mohl by vypuknout konflikt,
který by zachvátil celý region.

286998

28.03.2013 23:28

Filmová propaganda, Hollywood a CIA

RE: Holýúdské filmy a CIA

disident 88.?.?.?

několik doplňujících poznámek:stačí se podívat na dobu vzniku filmu
a víme o čem je řeč.V době "humanitárního" bombardování Srbska jsou
jsou Srbové líčeni jako největší vyvrhelové,po 11.9.jsou všichni
Arabové teroristé,v 90.letech,kdy se Rusko zmítalo v krizi,kterou
tam vyvolal Západ,tak hlavní americký hrdina filmu prohlašuje"v
Rusku je bordel,jdeme tam udělat pořádek",ve filmu kde Bruce Willis
zachraňuje planetu Zemi je ruská kosmická stanice líčena jako šrot
pocházející z minulosti atd.Je však velice pobuřující,že v posled-
ních letech je tento propagandistický brak odměňován Oscary.

287291

31.03.2013 23:05

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: Rozporuplný Stalin a jeho doba a

disident 88.?.?.?

s tímto plně vyváženým příspěvkem nelze jinak než souhlasit v
celém rozsahu.K poslední větě dodávám,že za dosud 45 mrtvých v
metanolové aféře nese vinu současný totalitní režim a jeho
lokajská media.Jak je možné,že jednomu z hlavních obviněných v me-
tanolovém případu,který je t.č.ve vazbě a který dluží státu na daních 150 milionů Kč byl zkorumpovaným soudcem navrácen majetek
který mu byl policií a státním zastupitelstvím zablokován !!!!

287429

03.04.2013 00:14

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

RE: Na ČT už kašlu!

disident 88.?.?.?

jen malý dodatek:je všeobecně známo,že tak zvaná veřejnoprávní me-
dia ke kterým patří ČT a ČRo jsou dlouhou dobu ovládány havlovci
(potvrzuje to bývalý Klausův mluvčí Petr Hájek ve své knize "Smrt
v sametu")a to se zcela určitě obráží v názorech těchto medií.
Do očí bijící byla podpora Schwarzenberga ve 2.kole prazidentské
volby,jelikož kníže veřejně prohlašoval,že chce pokračovat v díle
a politice V.H.Jako ministr zahraničí to dává okatě najevo svým
lokajským postojem vůči Velkému bratrovi,což bylo typické pro V.H.

287548

06.04.2013 00:44

Operace se zdařila, evropský pacient zemřel

a co hesla a poučky pravicových politruků?

disident 88.?.?.?

již 22 let nám naši pravicoví politruci vtloukají do hlavy,že
soukromé vlastnictví je nedotknutelné a tento kánon je jeden z
hlavních pilířů západní demokracie.Zestátňovali jen zločinní
komunisté a sem tam také Hitler provedl totéž Židům.Kyperský
případ nás utvrzuje v tom,že hesla těchto politruků jsou jenom
populistické bláboly.

287691

07.04.2013 14:36

Operace se zdařila, evropský pacient zemřel

RE: a co hesla a poučky pravicových politruků?

disident 88.?.?.?

není obvyklé,že by se ideologické poučky měnily hlasováním v par-
lamentu nebo referendem.V minulosti se tak dělo na sjezdech KSSS.

287782

09.04.2013 23:56

Co stojí za konfliktem USA-Severní Korea?

RE: že jste Rus po probuzení zjistíte jednoduše

disident 88.?.?.?

opravdu aktuální postřeh starý 40 let z doby vlády Leonida Iljiče
Brežněva.Dnešní Rusko je běžným kapitalistickým státem,kde jsou
obchody přeplněny různým zbožím(otázka je,kdo všechno na to má).

287907

18.04.2013 00:33

Totalita

RE: Příznačné pro polistopadové období je, že ÚSTR obhajuje Nečas, jehož otec byl podle údajů samotného ÚSTR agent STB

disident 88.?.?.?

a co dlouholeté kádrování poslance Grebeníčka za jeho otce našimi
"demokratickými" medii.Otec Grebeníčka následkem dlouhotrvající
štvanice našich totalitních medií zemřel,aniž se vyšetřilo,zda je
opravdu vinen za činy,které mu byly podsouvány.

288302

18.04.2013 01:28

Světový boj o moc a zbraně hromadného ničení

RE: Dobytí světa Anglosasy

disident 88.?.?.?

díky masivní propagandě našich totalitních medií,že angličtina je
v dnešní době lingua franca jako bývala ve středověku latina,dochá-
zí ke kuriozním situacím[vyplazený jazyk]o nehodě v atomové elektrárně Fukušima
byl z Česka do Japonska vyslán dopisovatel,vybavený jen angličti-
nou , ten se snažil domluvit z místním rolníkem a vyzvědět na něm,
jak byl havariií postižen.Došlo na domlouvání rukama a nohama,což
působilo velice komicky nehledě na to,že tento neúspěšný výlet
stál vysílající agenturu nemalé prostředky.Neochota Japonců mluvit
anglicky by našim ideologickým zabedněncům měla být známa.

288303

20.04.2013 00:33

Neočekávané odmítnutí

RE: Imperiální politika skřípe

disident 88.?.?.?

Srbové by si měli uvědomit(jak vláda tak i národ),že ekonomicky
krachující EU nemá co Srbsku kromě ponižující kapitulace mnichov-
ského typu nabídnout(ani po přijetí Srbska do EU,což se jeví v
dnešní situaci málo pravděpodobné).Ty tam jsou doby 90-tých let
minulého století,kdy nablýskaná EU byla mocným magnetem pro všech-
ny postkomunistické státy.Europarlament místo aby se zabýval stá-
le zhošující se ekonomickou situací eurozóny diskutuje o hovadinách
typu rozměrů zeleniny pro evropský trh.

288437

22.04.2013 00:38

Hitler vyhrál válku

RE: On se nevrhnul na Rusko,ale Rusku mu vpadlo do zad

disident 88.?.?.?

diskutér je asi pečlivým čtenářem brožurky s názvem"Úřední dokumen-
ty o vzniku války proti SSSR"vydané v roce 1941 v Protektorátě
Böhmen und Mähren.

288609

25.04.2013 23:37

Hitler vyhrál válku

RE: On se nevrhnul na Rusko,ale Rusko mu vpadlo do zad

disident 88.?.?.?

co se týká Viktora Suvorova(vlastním jménem Vladimir Rezun),který
se vydává za historika,což vzbuzuje určité pochybnosti.Rezun jako
příslušník vnější rozvědky KGB přeběhl v roce 1978 k protivníkovi
a dal se do služeb britské MI6.Veškeré knihy jím napsané ztrácí
na věrohodnosti,jelikož tito přeběhlíci jsou trvale pod kontrolou
tajné služby ke které přeběhli,což se též týká knih,které napsal.

288833

04.05.2013 23:57

Historický vznik Evropské unie

RE: zajímavé srovnání

disident 88.?.?.?

srovnání se Sovětským svazem je na místě.V některých směrech je
situace daleko horší-SSSR nenařizoval svým republikám ani socia-
listickému táboru různé debility typu rozměry ovoce a zeleniny.
Co se týká USA,ty připravují zónu volného obchodu s EU,aby mohly
zaplavit Evropu geneticky manipulovanými produkty jak rostliného,
tak živočišného původu(firma Monsanto).Fungující Unie by byla
možná jen ve složení z germánských zemí+Francie(bez Británie ve
které dosud přetrvává resentiment výlučnosti a to by byl zdroj
obtíží).

289173

05.05.2013 00:23

Komu důvěřují lidé v Evropě

RE: EU duveru rozhodne nebudi

disident 88.?.?.?

někteří lidé v reakci na žádost maturantů o finanční příspěvek
na maturitní oslavu(alkohol) je posílají za milovaným knížetem,
kterého při nedávné prezidentské volbě tolik obdivovali.

289174

08.05.2013 00:07

Španělsko dávno za hranicí smrti

RE: Moderny zapadny system znemoznuje ludom pracovat

disident 88.?.?.?

západní svět stál již koncem 80-tých let před krizí z nadvýroby.
Nečekaný rozpad východního bloku byl pro Západ záchranou v hodině
dvanácté.Obrovské množství zboží na Západě již neprodejného bylo
na Východě prodáno za fantastické ceny.Mezitím se trh na Východě
saturoval a v USA a Evropě začalo dominovat asijské spotřební
zboží.Vůdcové Západu vůbec nezaregistrovali,že by již v 90-tých le-
tech měli přikročit ke strukturálním změnám,ale dále nechali v cho-
du typicky parazitickou společnost netvořící téměř žádné hodnoty.
Reagonomika a thatcherismus tak de facto zničily západní ekonomiku.

289299

20.05.2013 23:44

Obama a Cameron uspořádali summit o syrské válce ve Washingtonu: „Více zbraní pro Al-Káidu“

RE: Syrii napadnou, to je jasne, jen se hleda duvod.

disident 88.?.?.?

termín "Rusáci"byl do medií implantován rusofobními havlovci,aby
se pořád zdůrazňovalo jací jsou Rusové zlý a opovrženíhodný národ.
Je zajímavé,že naši "bojovníci"proti xenofobii si zatím tohoto
jevu nevšimli.Dovedu si předtavit skutečnost,kdyby se v mediích
objevil termín "Židáci",jak by jeho autor byl okamžitě mediálně
popraven a lynčován.

290063

25.05.2013 23:32

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Rusko v bahně

disident 88.?.?.?

je prakticky známé,že v zájmu propagandy lze z různých ročenek a
přehledů vyseparovat nepříznivé údaje takřka o každém státě na
světě.Je ztrátou času kontrolovat,zda tyto údaje se zakládají na
pravdě.Do očí je bijící propagandistický ráz příspěvku v duchu
havlovsko-halíkovské rusofobie ve které se v poslední době zvidi-
telnila nová hvězda na havlovském nebi novopečený prof.Buzna.

290243

30.05.2013 23:45

Globální Blitzkrieg signalizuje největší geopolitické přeuspořádání od druhé světové války

RE: Irán podporoval teroristov v Čečensku

disident 88.?.?.?

souhlas.Teroristé na ruském severním Kavkaze jsou podporováni
saudskoarabskými wahabisty a salafisty,kteří jsou odnoží sunitské
větve islámu.Různí "kazatelé"jsou pro tento region školeni v
Saudské Arabii s cílem rozeštvávat muslimskou populaci na severním
Kavkaze,aniž by někdy studovali Korán.Tvrdit,že severokavkazští
teroristě jsou podporováni Iránem je hloupost,jelikož drtivá část
Iránců patří k šíitské větvi islámu,kdežto muslimové na severním
Kavkaze patří k sunitům.

290525

04.06.2013 23:24

Co se stalo v Istanbulu?

RE: zastavování volných ploch a parků

disident 88.?.?.?

my občané si za to můžeme sami. nesmyslně nakupujeme z velké
většiny nepotřebné šunty,které mají již předem nastavenou dobu
životnosti jen o něco větší než je zákonná záruční doba(nový
občanský zákoník dává prohnaným právníkům korporací daleko více
možností jak záruku neuznat).Protesty málo pomohou,jelikož korpo-
porace si vždy najdou cestu jak svoji vůli prosadit.Jediným řeše-
ním je nepotřebné zboží nekupovat a z toho plynoucí ekonomický
tlak donutí korporace,aby své krachující podniky zavřely a nové
nestavěly.

290824

27.06.2013 00:42

Bulharsko na pokraji revoluce?

hlavní viník je známý-je to EU

disident 88.?.?.?

EU svou debilní hospodářskou politikou úplně zničila ekonomiku
takřka všech zemí bývalého sovětského bloku.Je úplným výsměchem
pro balkánské země,že na příklad k nám do ČR se dováží v současné
době chemicky vypěstovaná rajčata z Nizozemska a Belgie,zatímco
ze zemí Balkánu zde neuvidíme ani jedno.Tak jako EU zničila ze-
mědělství v těchto klimaticky výhodných zemích,tak také postupně
ničí průmysl v naší zemi,kdy se stáváme ze země s vysokým průmys-
lovým potenciálem již od dob Rakousko-Uherska v montovny,které jsou
v majetku cizích korporací,kde je požadována pracovní síla s nízkou kvalifikací.Je smutné,že mnoho lidí nechápe,že EU je usku-
pení,které je daleko horší než bývalý Sovětský svaz(ten nám ales-
poň dodával ropu a plyn za třetinu světových cen).

292217

29.06.2013 00:37

Henry Kissinger: Balkanizovaná Sýrie je tím nejlepším možným výsledkem

RE: zato USA jsou starobylý stát

disident 88.?.?.?

naše totalitní media při každé příležitosti naustále žvaní o tom,
jak Čína v roce 1959 anektovala Tibet,ale vůbec se nezmiňují o
tom,že USA v roce 1845 vojensky obsadily Texas a následně jej
anektovaly i když byl do té doby součástí Mexika.Z postojů Henry
Kissingera plyne,že USA se nevzdaly myšlenky na světovládu(pax
Americana)i když vývoj ve světě nasvědčuje tomu,že se jejich
šance postupem doby stále zmenšují.

292398

01.07.2013 23:59

My vám ten respekt k cikánům do hlav natlučeme i za pomoci obušků a vodních děl

RE: Okamura v Parlamentnich listech

disident 88.?.?.?

nepřízpůsovitost a parazitismus Cikánů,který je v dnešní době pod-
porován debilní bruselskou administrativou(viz příklad nařízení
Bruselu,aby se všem Cikánům říkalo Romové,i když na Balkáně Romové
nejsou,protest rumunské akademie věd,že by se v rumunštině pletly pojmy Rumun a Rom byl Bruselem v sovětském stylu odmítnut a bez
pardonu se musí používat název Rom i v Rumunsku)je do očí bijící,když je srovnáme s vietnamskou komunitou,která za necelé
dvě generace se asimilovala a vietnamští školáci vyhrávají soutěže
škol v češtině,kdežto Cikáni se nedokázali přizpůsobit ani za
40 generací.

292527

02.07.2013 00:27

Celá NSA je o zachování moci aristokracie v dystopickém světě

NSA-obludné fízlující monstrum

disident 88.?.?.?

naše totalitní media donekonečna omílají zločinnost STB nebo STASI
(i když v STB existovaly složky,které chránily náš stát před ekono-
mickou kriminalitou)a činnost těchto organizací je nepřetržitě
démonizována.Po Snowdenově zprávě však vidíme,že NSA je fízlující obludné monstrum,před kterým si není jist žádný občan našeho globa-
lilizovaného světa a činnost STB nebo STASI oproti NSA nám připadá
jako skřehotání trpaslíka.

292529

03.07.2013 23:37

My vám ten respekt k cikánům do hlav natlučeme i za pomoci obušků a vodních děl

RE: Okamura v Parlamentnich listech

disident 88.?.?.?

za překlep ve slově nepřizpůsobivost se omlouvám.Přiznávám,že toto
slovo může být v tomto případě sporné,jelikož Cikáni jsou v
mnoha směrech velmi přizpůsobiví,ale převážně v negativních.Slovo
"nepřizpůsobiví"jsem převzal z našich totalitně autocenzurních
medií.Co se týká názvu výše uvedeného etnika,tak úplně správný
je v naši zeměpisné destinaci Cikán-Rom,jelikož v převážně slovan-
ských státech střední Evropy žije kmen Romů.Přesně to uvádějí ně-
mecká media,která hovoří o cikánském etniku ve střední Evropě jako
o Sintech a Romech.(Sintové žili v německy mluvících státech střed-
ní Evropy a byli nacisty většinou vyvražděni,zůstali jen ve Švýcar-
sku.)Cikánské etnikum Balkánu patří ke kmeni Kalderů.Nazývat všech-
ny Cikány Romy je stejné jako bychom chtěli nazývat všechny Indiány
Apači.

292660

06.07.2013 00:25

Svět je pro Snowdena malý

RE: Reakce světa a evropských států

disident 88.?.?.?

reakce Rakouska byla odporná a lokajská tím hůře,že Rakousko je
oficiálně neutrální stát.Na rozdíl od případu,kdy z České republiky
prchal občan USA-čtyřnásobný vrah a české úřady upozornily své
rakouské kolegy,že vrah je pravděpodobně v letadle,které bylo do-
sud na vídeňském letišti,tito odmítli letadlo prohledat a nechali
jej odletět do USA,tak v případě letadla bolivijského presidenta
zorganizovali nechutnou frašku ve které se projevili jako lokaji
a poskoci USA.To Švýcaři jsou jiní,v případě vydání režiséra Polanského udělali na USA dlouhý nos a bylo vymalováno.

292778

06.07.2013 00:56

Islamistická strategie Washingtonu po svržení Morsiho v krizi

politika dvojího metru-zahraniční politika Wahingtonu

disident 88.?.?.?

zatím co vedoucí politikové Washingtonu vykřikují na obranu Muslim-
ského bratrstva,že jeho vláda vzešla z regulérních voleb,v případě
Hamásu v pásmu Gazy,kde byla situace naprosto stejná,neváhali
prohlásit Hamás za teroristickou organizaci.

292780

08.07.2013 11:03

Servilita satelitů

zóna volného obchodu

disident 88.?.?.?

Evropa by se měla poučit ze zavedení zóny volného obchodu mezi
USA,Kanadou a Mexikem(NAFTA).Po přečtení článku M.Kohákové,která
v Mexiku ztrávila skoro rok,ve kterém se konstatuje,že vlivem
této dohody se Mexiko stalo kolonií USA(PRÁVO 14.3.1913),jsem po-
chopil kam naše milovaná EU směřuje.Matně si vzpomínám na slovník
studené války,kdy se země pod vlivem SSSR nazývaly "porobené země".
Stačí jen nahradit SSSR USA a porobené země EU.

292923

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

26

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 55 čtenářů částkou 9 049 korun, což je 26 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 1

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
20,97 Kč
Euro
25,43 Kč
Libra
29,60 Kč
Kanadský dolar
17,27 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,31 Kč
100 japonských jenů
19,05 Kč
Čínský juan
3,27 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,26 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,13 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 088,08 Kč
1 unce stříbra
580,37 Kč
Bitcoin
848 379,76 Kč

Poslední aktualizace: 15.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 67 305 576