Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Dobroděj

Nalezeno 99 příspěveků, 1 IP adresa

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

21.06.2011 22:43

„Vraždící okurky“ aneb po kom se hází „střevní bakterií“?

E. coli je uměle vyrobena

Dobroděj 88.?.?.?

Vynořují se lékařské důkazy, že evropská superbakterie E. coli byla vyrobena bioinženýrsky, aby zabíjela lidi

Hra s obviňováním zeleniny nadále pokračuje v celé EU, kde superodolný kmen e. coli postihuje pacienty a plní nemocnice v Německu, ale naprosto nikdo nemluví o tom, jakým kouzlem se e. coli mohla stát odolnou vůči osmi různým třídám antibiotik a pak se náhle objevit v potravinách.

Tato variace E. coli patří do kmene O104, a kmeny O104 nejsou normálně téměř nikdy odolné vůči antibiotikům. Aby získaly tuto odolnost, musejí být opakovaně vystavovány antibiotikům, aby na ně byl vyvíjen "mutační nátlak", který je donutí k úplné odolnosti proti lékům.
Jste-li zvědavi na původ takového kmene, musíte především sledovat, jak probíhala inženýrská změna e. coli a dosti přesně determinovat, kterým antibiotikům byla baktérie vystavena během svého vývoje. A tento krok byl učiněn (viz níže), a když se podíváte na genetické dekódování tohoto kmene O104, který nyní ohrožuje konzumenty potravy po celé EU, objeví se fascinující obraz, jak muselo dojít k jejímu vzniku.
Genetický kód odhaluje historii kmene
Když vědci v německém Institutu Roberta Kocha dekódovali genetickou stavbu kmene O104, zjistili, že je odolný všem následujícím antibiotikům a jejich kombinacím:
• penicillins
• tetracycline
• nalidixic acid
• trimethoprim-sulfamethoxazol
• cephalosporins
• amoxicillin / clavulanic acid
• piperacillin-sulbactam
• piperacillin-tazobactam
Navíc tento kmen O104 má schopnost produkovat speciální enzymy, které mu dodávají to, co by se dalo nazvat "bakteriální superschopnosti", technicky známé jak ESBL.
"Extended-Spcectrum Beta-Lactamases (ESBL) jsou enzymy, které mohou být produkovány baktérií a učinit je odolnou vůči cefalosporinům, jako ceufuroxim, cetofaxim a ceftazidim - to jsou nejužívanější antibiotika v mnoha nemocnicích", vysvětluje Agentura ochrany zdraví v UK.
K tomu má tento kmen O104 navíc dva geny - TEM-1 a CTX-M-15, před nimiž se "chvějí lékaři již od 90. let," jak píše The Guardian. Proč se lékaři před nimi chvějí? Protože jsou tak smrtelné, že u mnoha jimi nakažených lidí dojde ke kritickému selhání orgánů a oni prostě zemřou.
Jak se bioinženýrsky vyrábí superbaktérie
Jak tedy přesně dojde k tomu, že vznikne kmen baktérií odolný vice než tuctu antibiotik v osmi různých kategoriích léků, obsahující dvě smrtelné mutace genů plus schopnosti enzymu ESBL? Je skutečně jenom jeden způsob, jakým se to může stát (a jeden jediný) musíte vystavit tento kmen e. coli všem osmi třídám antibiotických léků. Obvykle se to nedělá najednou, samozřejmě: nejprve ji vystavíte penicilínu a vezmete přeživší colonie, které jsou odolné penicilínu. Pak je dále vystavíte tetracyklinu. Přeživší kolonie jsou nyní odolné jak penicilínu, tak tetracyklínu. Pak je vystavíte sulfaléku a posbíráte...

Automaticky kráceno

246549

21.06.2011 22:45

„Vraždící okurky“ aneb po kom se hází „střevní bakterií“?

E. coli je uměle vyrobena

Dobroděj 88.?.?.?

Pak je dále vystavíte tetracyklinu. Přeživší kolonie jsou nyní odolné jak penicilínu, tak tetracyklínu. Pak je vystavíte sulfaléku a posbíráte přeživší kolini, a tak dále. Je to proces genetické selekce, prováděný v laboratoři, za účelem požadovaného výsledku. Takto vznikají některé biozbraně vyráběné americkou armádou ve Ft. Detrick, Maryland.
I když skutečný proces je trochu složitější, závěrem je, že vytvoření kmene bakterie e. coli, který je odolný osmi třídám antibiotik, vyžaduje opakované a vytrvalé vystavování těmto antibiotikům. Je sktuečně nemožné si představit, jak by k tomu mohlo dojít samo od sebe v přírodním světě. Například, kdyby tato baktérie pocházela z jídla (jak nám tvrdí), kde potom získala všechny tyto odolnosti vůči antibiotikům, když je faktem, že na zeleninu se antibiotika nepoužívají?
Když vezmeme v úvahu genetické důkazy, které nyní stojí před námi, je těžké si představit, jak by se toto mohlo odehrát "divoce". Zatímco resistence na jedno antibiotikum je běžná, vytvoření kmene a. coli odolného osmi různým třídám antibiotik - v kombinacích - prostě popírá zákony genetické permutace a kombinace v přírodě. Jednoduše řečenu, tato superbaktérie e. coli nemohla vzniknout přirozeně. A zbývá tedy jediné vysvětlení, odkud může pocházet: z laboratoře.
Kmen byl vytvořen uměle a pak vypuštěn do světa
Důkazy nyní ukazují na to, že tento smrtící kmen e. coli byl uměle vytvořen a pak buď uměle vypuštěn do potravin, anebo nějak unikl z laboratoře a vstoupil do potravin sám. Pokud nesouhlasíte s tímto závěrem, a to klidně můžete, pak musíte najít vysvětlení, jak se tato oktobiotická baktérie (imunní vůči 8 druhům antibiotik) vyvinula sama od sebe ...
A tento závěr je ještě děsivější nežli "bioinženýrské" vysvětlení, protože by znamenalo, že oktobiotické baktérie se prostě mohou objevit kdekoliv kdykoliv bez příčiny. A to by byla dosti exotická teorie.
Můj závěr dává lepší smysl: Tento kmen e. coli byl téměř jistě vytvořen uměle a pak vypuštěn do potravin se specifickým cílem. Jaký cíl by to mohl být? Zdá se mi, že je to evidentní.
Současně tu působí problém, reakce a řešení. Nejprve způsobit PROBLÉM (smrtící kmen e. coli v potravinách). Pak počkat na veřejnou REAKCI (obrovské pozdvižení, protože lidé jsou terorizování e. coli). Jako odpověď na to přijde žádoucí ŘEŠENÏ (totální kontrola nad globální zásobou potravin a postavení mimo zákon syrové potravy, syrového mléka a syrové zeleniny).
A o tom to celé je, samozřejmě. FDA (Americký úřad pro potraviny a léky) se spolehl na stejný jev v USA, když prosazoval svůj nedávný "Zákon o modernizaci bezpečnosti potravin", který v podstatě staví mimo zákon malé rodinné organické farmy, pokud nelížou holínky regulátorů FDA. FDA byl schopen zničit svobodu farmářství v Americe tím, že zahrál na...

Automaticky kráceno

246550

21.06.2011 22:48

„Vraždící okurky“ aneb po kom se hází „střevní bakterií“?

E. coli je uměle vyrobena

Dobroděj 88.?.?.?

FDA byl schopen zničit svobodu farmářství v Americe tím, že zahrál na strunu široce rozšířeného strachu, který následoval po vypuknutí nákazy e. coli v amerických potravinách. Když se lidé bojí, samozřejmě, není obtížné přimět je, aby souhlasili s téměř každým stupněm regulační tyranie. A způsobit, aby se lidé báli svého jídla, je velmi snadné,stačí několik tiskových prohlášení vlády poslaných e-mailem mainsteramovým médiím a je to.
Nejprve zakážeme přírodní medicínu, potom zaútočíme na potraviny
Uvědomte si , že toto vše se děje vzápětí poté, co EU zakázala léčivé rostliny a potravní doplňky - zákaz, který staví mimo zákon nutriční terapie, které pomáhají udržet lidi zdravé a bez nemocí. Nyní, když jsou tyto byliny a doplňky zakázány, dalším krokem je způsobit, aby lidé měli strach z čerstvé potravy. To proto, že čerstvá zelenina je léčivá, a dokud má veřejnost právo koupit si čerstvou zeleninu, může vždy zabránit nemoci.
Ale pokud můžete způsobit, aby se lidé BÁLI čerstvé zeleniny - nebo postavit ji vůbec mimo zákon - pak můžete donutit veškerou populaci, aby žila z mrtvé stravy a předzpracované stravy, která podporuje degenerativní nemoci, a tak posílit postavení mocných farmaceutických společností.
To vše je součástí stejného plánu, jak vidíte: udržet lidi v nemocech, odepřít jim přístup k léčivým bylinám a doplňkům, a pak využít jejich utrpení prostřednictvím globálních farmaceutických kartelů.
Geneticky modifikované potraviny hrají samozřejmě podobnou roli: jsou vytvořeny k tomu, aby kontaminovaly naše potraviny genetickým kódem, který způsob širocerozšířenou neplodnost mezi lidstvem. A ti, kteří ještě budou schopni se rozmnožovat i po vystavení GMO, budou natolik trpět degenerativními nemocemi, že jejich "léčba" opět bude obohacovat lékové společnosti.
Vzpomínáte si, která země byla nedávno postižena hrozbou e. coli? Španělsko. Proč Španělsko? Vzpomeňte si na uniklé zprávy z Wikilieaks, které odhalily, že Španělsko odolalo zavedení GMO do svého zemědělského systému, i když mu americká vláda skrytě vyhrožuje politickou odvetou za jeho odpor. Falešné obvinění Španělska z rozšíření e. coli je pravděpodobně onou pomstou za španělskou neochotu naskočit do geneticky modifikovaného vagónu.
To je příběh, který stojí za ekonomickým zničením španělských rolníků pěstujících zeleninu. Je to jedna ze zápletek, které probíhají ve schématu událostí kolem e. coli.
Potraviny jako válečná zbraň vytvořená Big Pharmou
Mimochodem, nejpravděpodobnějším vysvětlením, kde byl vyvinut tento kmen e. coli, je, že farmaceutičtí giganti ho vytvořili ve svých vlastních laboratořích. Kdo jiný má přístup k veškerým antibiotikům a vybavení potřebnému k vytvoření cílených mutací potenciálně tisíců kolonií e. coli? Lékové společnosti mají jedinečné postaven...

Automaticky kráceno

246551

21.06.2011 22:50

„Vraždící okurky“ aneb po kom se hází „střevní bakterií“?

E. coli je uměle vyrobena

Dobroděj 88.?.?.?

Lékové společnosti mají jedinečné postavení k tomu, jak provést tuto akci a mít z ní prospěch. Jinými slovy, mají jak prostředky, tak motivaci, aby se angažovaly speciálně v podobných akcích.
Mimo lékové společnosti jsou tu snad i regulátoři infekčních nemocí, kteří mají podobnou laboratorní kapacitu. Například CDC by to pravděpodobně mohla také provést, kdyby skutečně chtěla.
Důkaz, že někdo bioinženýrsky vytvořil tento kmen e. coli, je zapsán přímo v DNA baktérie, Je to lékařský soudní důkaz, a to, co odhaluje, nelze popřít. Tento kmen prošel opakovanými a dlouhodobými vystaveními osmi různým třídám antibiotik, a pak se nějakým způsobem objevil v potravinách. Jak jinak je toto možno provést, než důkladně naplánovaným schématem provedeným grázlovskými vědci? Není možno, aby vznikla "spontánní mutace" v kmeni tak, aby byl odolný nejvyšším osmi třídám značkových antibiotických léků, které jsou dnes prodávány Big Pharmou. Takové mutace musí být záměrné.
A opakuji, pokud nesouhlasíte s tímto tvrzením, pak to znamená, že říkáte NE, nebylo to uděláno záměrně … stalo se to náhodou! Což je, jak znovu říkám, ještě děsivější!
Protože to znamená, že antibiotická kontaminace našeho světa je na tak extrémním stupni, že kmen e. coli může být v přírodě nasycen osmi různými druhy antibiotik natolik, že se přirozeně vyvine ve smrtící superbaktérii. Pokud tomu lidé věří, tak je to ještě děsivější teorie než bioinženýrské vysvětlení!
Začala nová éra: Biologické zbraně v naší stravě
Ale v obou případech - nezáleží na tom, čemu věříte - je prostou pravdou, že svět nyní čelí nové éře globálních kmenů superbaktérií, které nelze léčit žádnými známými léky. Samozřejmě mohou být snadno zabity koloidním stříbrem, což je právě důvod, proč v posledních letech FDA a světoví regulátoři zdraví zuřivě napadali společnosti vyrábějící koloidní stříbro. Nemohou dopustit, aby veřejnost měla v rukou přírodní antibiotikum, které skutečně funguje. To by zničilo celý jejich záměr, aby všichni lidé byli nemocní.
Ve skutečnosti tyto kmeny e. coli mohou být snadno léčeny kombinací přírodních plnospektrálních antibiotik z rostlin jako je česnek, zázvor, cibule a léčivé rostliny. Navíc probiotika mohou pomoci vyrovnat flóru trávicího systému a "vytěsnit" smrtící e. coli, která by mohla být současně přítomna. Zdravý imunitní systém a dobře fungující trávicí trakt může zvítězit nad infekcí superbakterie e. coli, ale je tady ještě jedna věc, o které lékařská komunita nechce, abyste věděli. Dávají absolutní přednost tomu, abyste zůstali bezmocnou obětí ležící v nemocnici a čekající na smrt, bez jakýchkoli možných vyhlídek. Přesně to je "moderní medicína". Způsobují problémy a prohlašují, že je léčí, a pak vás nedokážou léčit ničím, co by skuteč...

Automaticky kráceno

246552

21.06.2011 22:52

„Vraždící okurky“ aneb po kom se hází „střevní bakterií“?

RE: E. coli je uměle vyrobena

Dobroděj 88.?.?.?

Způsobují problémy a prohlašují, že je léčí, a pak vás nedokážou léčit ničím, co by skutečně fungovalo.
Téměř všem úmrtím, která se dnes přičítají propuknutí e. coli, se dá snadno a lehce zabránit. Jsou to úmrtí z nevědomosti. Ale ještě spíše to mohou být také úmrtí na novou éru biologických zbraní v potravě, vypuštěných buď skupinou šílených vědců, anebo systémovou institucí, která vyhlásila válku lidské populaci.
Zdroj, CZ preklad: http://orgo-net.blogspot.com/
Warfare.blog.cz

246553

21.06.2011 23:54

„Vraždící okurky“ aneb po kom se hází „střevní bakterií“?

RE: E. coli je uměle vyrobena

Dobroděj 88.?.?.?

Bohužel, přesný odkaz již nemám a vlastního komentáře netřeba.
Uvedený materiál je tak obsažný, že s ním může polemizovat pouze odborník, specialista na mikrobiologii a to nejsem.

246556

22.06.2011 00:27

Hovořil jsem s mužem obviněným z dvojnásobné vraždy

Viděl jsem oba v záznamu a myslím si, že uvedený zločin nespáchali.

Dobroděj 88.?.?.?

Tolik rozporů, nejsou těla zavražděných a stará paní jako vražedkyně, trochu přitažené za vlasy. Dost zajímavé je svědectví,že obviněný jel ve 2 hodiny ráno autem oběti, ale viděl svědek skutečně obviněného?
Podle mého názoru, soud nebude mít dostatek důkazů, aby mohl odsuzující rozsudek vynést.Kdo vraždil, není možné z předložených důkazů doložit.
Institut vazby je v Česku všeobecně zneužíván.Důvody vazby jsou jasně dány právními předpisy a není možné vazbu používat jako nátlakovou metodu na příznání obviněného, což se u nás stále děje a policie zneužívá vazbu! Jediná náprava by spočívala v opravdu vysoké náhradě za protiprávně použitou vazbu a postihu pro toho, kdo takovou vazbu nařídil a schválil.

246558

22.06.2011 00:49

USA mluví o míru a připravují válku pro Súdán

RE: Vojna tu, vojna tam pre

Dobroděj 88.?.?.?

Čína se postupně zbavuje státních dluhopisů USA a hlavně se také připravuje na pozastavení a snížení exportu do USA!
Jak mohu dlouhodobě exportovat do země, která mě neplatí? To jde po určitou dobu krytí dluhopisy, ale každá sranda jednou skončí a USA jsou na konci. Jsem jenom zvědav, jak budou USA svůj astronomický deficit řešit? Podla mnoha ekonomů se jedná dnes o,již běžným způsobem nesplatitelný dluh,takže bude muset nastoupit nějaké nestandardní řešení.Je nám stále podsouván dluh Řecka a dalších evropských zemí, ale bankrot USA je blíže, než je zdrávo!Tak trochu jako Titanik, loď jde pod vodu, ale na horních palubách se hraje a tančí! O to horší bude držkopád! [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

246560

22.06.2011 01:05

Hovořil jsem s mužem obviněným z dvojnásobné vraždy

Není snad anti - anti jeden z těch, kteří zde kalí vodu ,asi za prachy!

Dobroděj 88.?.?.?

Spousta krve a zakrvácené auto není žádným důkazem, když není možné doložit, kdo vraždil a kdo potom hypoteticky těla ukryl, nebo jinak zničil a převážel. Ale anti - anti nemá pochyb! - děd vševěd!,že se obviněný dopustil zločinu se svou matkou!
Jak prosté. Jan Hus prohlásil, když viděl starou babku, jak přikládá nějaké nasbírané klestí na jeho hranici!
Sancta simplicita! Česky, svatá prostota! Platí též na anti - anti!

246561

26.06.2011 16:38

Otevřený dopis - Promopro alias Vondra

Fakta o Islandu

Dobroděj 88.?.?.?

Hold Islandu aneb fakta o revoluci, která nastartovala nejen Španělsko

Média nás zásobovala do posledního detailu o nepokojích v Egyptě a Libyi. Mlčela však o revoltách a příkladné ukázce občanské revoluce, která se odehrála před dvěmi lety na Islandu, kde občané donutili odstoupit vládu a přepsat ústavu.

Právě proto, že případ Islandu je modelem občanské revoluce, byl tento případ ututláván. Cenzura revoluce na Islandu je nejlepším důkazem jak se zachází s informacemi, které můžou být nebezpečné pro politickou a ekonomickou elitu.

Na Islandu lidé rezignovali na jakoukoliv podobu vlády, velké banky byly znárodněny a bylo rozhodnuto, že lidé nezaplatí dluhy, které vytvořili politici, protože je to problém špatné finanční politiky, ne lidí. V nové ústavě bylo zakotveno, že občan je hlavním politickým protagonistou, nikoliv politik.

Island je v současnosti nejlepším příkladem mírové a důstojné reakce veřejnosti proti této moci, která dovedla zem i celý svět ke krizi. Islandský model, který ukazuje, že politici musí mít strach z reakce lidí, pakliže nebudou jednat ve prospěch nich. Ne ale strach o život ale o svoji kariéru.

Umlčená fakta o Islandu:

V roce 2008 byla znárodněna největší banka. Měna se zhroutila, trh pozastavil svou činnost. Země zkrachovala.

2009. Obrovské protesty před parlamentem, lidé donutí k rezignaci předsedu vlády a celý jeho vládní blok.

Politici volají po splacení dluhu vůči Británii a Nizozemsku a to ve výši 3.500 milionů eur, což je částka, kterou má zem zaplatit v příštích 15 letech s 5,5% úrokem.

Rok 2010. Lidé jdou do ulic a vybojují si zákon o obecném referendu. V lednu 2010 ho prezident odmítne ratifikovat, a oznámil, že ho bude konzultovat s EU. Lidé jdou znovu do ulic. V březnu se koná referendum, jehož výsledek je, že 93% lidí odmítne zaplatit dluh vůči Británii a Holandsku.

Vláda byla donucena k tomu, aby zahájila vyšetřování, které má vyřešit právní odpovědnosti státních představitelů za krizi. Dojde k zatčení několika vedoucích bankéřů a manažerů. Interpol vydal rozkaz a všichni zúčastnění bankéři opouštějí zemi.

Lidé dávají dohromady novou ústavu, která není kopií dánské ústavy jako to bylo doposud.

Ústavodárné shromáždění složené z lidí přímo volených lidmi zahájilo svoji činnost v únoru 2011 a předložilo návrh ústavy na základě konsensu a doporučení. Musí být schválena parlamentem, který byl vytvořen po nových volbách.

Toto je stručná historie islandské revoluce: odstoupení celé vlády, znárodňování bank, obecné referendum, uvěznění odpovědných lidí za krizi a přepsání ústavy přímo občany.

Co se stalo na Islandu bylo pozorováno politiky jako je Merkelová, Sarkozy, Cameron, Zapatero, Berlusconi a další a vyhodnoceno jako nebezpečné pro jejich zkorumpovaný systém. Bojkot informací o Islandu byl striktn...

Automaticky kráceno

246834

26.06.2011 16:40

Otevřený dopis - Promopro alias Vondra

Fakta o Islandu

Dobroděj 88.?.?.?

Co se stalo na Islandu bylo pozorováno politiky jako je Merkelová, Sarkozy, Cameron, Zapatero, Berlusconi a další a vyhodnoceno jako nebezpečné pro jejich zkorumpovaný systém. Bojkot informací o Islandu byl striktně dodržován tisíci novináři v rámci veškerého korporátního tisku, rozhlasu a televize. Masmédiím vladní vyjednávači údajně nabídli i v některých zemích daňové úlevy výměnou za mlčení.

Ale přesto přese všechno se islandská revoluce šíří po celé Evropě. Postavila se tomuto zkorumpovanému a neudržitelnému systému a dává světu lekci z opravdové demokracie. Po celém světě bude známa a oceňována, dříve nebo později, a to navzdory vládě politických a ekonomických elit, které zapříčinily celosvětovou krizi. Touha po svobodě nezná hranic!

246835

26.06.2011 23:31

Otevřený dopis - Promopro alias Vondra

Nové hnutí v Česku! - jako ve Španělsku 15 M

Dobroděj 88.?.?.?

Chci všem "Zvědavcům" oznámit, že v Česku vzniká zcela identické hnutí jako ve Španělsku 15M - také ho zde Španělé založili.
Pořádá pouliční sněmy, dnes byl jeden z prvních na Václavském náměstí Na Můstku,ale jsou už jinde po celé České republice -
Brno,Ostrava, České Budějovice a další.

Tiskoviny naleznete na:
http://skutecnademokracie.cz/zpravodaj

Fórum:
http://15m.imcmedia.cz/

Internetové stránky:
http://skutecnademokracie.cz/

Ve Španělsku má toto hnutí již miliony příznivců a je schopno něco změnit. Doufám, že se v Česku také pohnou ledy.
Výhoda hnutí 15 M spočívá v tom, že se nedá "srovnat" do nějakého chlívku jako politická strana a zůstane stále demokratické.

246867

28.06.2011 17:52

Přírodní rezervace budou osazeny GM plodinami

GM potraviny a plodiny jsou problematické, ale jen některé

Dobroděj 88.?.?.?

V dnešní době spočívá celý problém kolem GM plodin v jejich nedostatečné mezinárodní odborné regulaci.Jde o několik způsobů GM,tzv. jádrového typu,které nejsou a do budoucna ani nemohou být zcela bezpečné a které je nutné zahrnout do přísné regulace.
Bohužel se zde opět vynoří otázka, zda peníze a zisk nebudou mocnější a zda se nebudou používat i GM, vysloveně nebezpečné!
Pokud nebude zaručena plná bezpečnost a mezinárodní kontrola nad GM,jsem toho názoru, raději GM na nějakou dobu, do vyřešení kontroly, mezinárodně zakázat,protože riziko a nebezpečí posunu GM do nechtěné formy, je vysoké!
Velmi podobný je příběh JE. Když bouchnul Černobyl, všude na západě propagandisté ryčeli, že komunistům bouchla jaderná elektrárna a to že se na západě nemůže stát, protože západní JE jsou naprosto bezpečné!Po Fukušimě je zase všechno jinak, a dokonce i Francie, která získává 75% energie z jádra, přistoupila na velmi rozsáhlý program zavádění OZE.
Dokud se při zavádění GM plodin nic nestane, budou se kvůli ziskům používat i nebezpečné postupy a nebude na světě Boha, který blbého, chamtivého a nenažraného člověka ve vedení GM firem zastaví!To je ostatně problém celého uspořádání západního světa a pokud se něco nestane, budou problémy GM podplacenými "vědci" dále bagatelizovány.
Jsou odvětví národní i světové ekonomiky, kde je uplatňování čistě "tržních" mechanismů naprosto nepřípustné! Mimo jiné tam nesporně patří také GM a všechny postupy související!

246957

30.06.2011 23:47

Izrael hodlá schválit zákon vyžadující, aby Palestinci platili za demolici svých domů

Na vypatlance z Izraele také dojde

Dobroděj 88.?.?.?

Trochu mně to připomíná,kdy vrah, který zabil bratra i oba rodiče u soudu žádal o mírnější trest, protože je sirotek!

247097

01.07.2011 12:13

Irská loď do Gazy byla sabotována

Mossad je státně mafiánská organizace, která ve své zločinnosti nemá obdoby!

Dobroděj 88.?.?.?

Každá tajná služba na světě v demokratických zemích podléhá kontrole, vlády, parlamentu a často je vytvořen v tom kterém státě pro kontrolu tajných služeb zvláštní výbor,který dohlíží,řídí a hlavně úkoluje příslušnou službu.
Jedinou vyjímkou na světě je tajná služba Mossad, která je státem Izrael zřízena a financována, ale která není žádným státním orgánem úkolována a kontrolována.
Mossad se řídí a kontroluje sám! Mossad vraždí, unáší a ničí po celém světě, co je napadne.Takže lze dovodit, že z hlediska mezinárodního práva, Izrael na svém území trpí nikým nekontrolovanou teroristickou organizaci, ať již jsou její cíle a záměry jakékoliv!

247137

01.07.2011 21:18

Irská loď do Gazy byla sabotována

RE: Mossad je státně mafiánská organizace, která ve své zločinnosti nemá obdoby!

Dobroděj 88.?.?.?

Když by si dovolil premiér proti sionistům jenom pípnout, tak by také mohl být druhý den na prkně, nebo by ho navštívila nějaká "nehoda", případně by se objevilo nějaké neprůstřelné obvinění, že má nejraději "sedmileté vdovy", jako dopadl šéf MMF! To jsou způsoby ze stejné stáje! Takže, kecy v kleci!

247154

02.07.2011 12:52

Existují dokonalé výrobky?

Není nutné chodit do ciziny, když máme stejně kvalitní výrobky vlastní

Dobroděj 88.?.?.?

Firma Prim vstala z mrtvých a dnes se věnuje výrobě mechanických hodinek ve vysoké kvalitě, prodává do celého světa a dobře prosperuje, i když zdaleka není na počtech, jak vyráběla před rokem 1989.
Více na www.prim.cz
Také cenou za cca 45 000 korun nejsou hodinky nejlacinější, ale kdo chce kvalitu, musí si připlatit.

247185

03.07.2011 16:14

Existují dokonalé výrobky?

Tady přesně Kevin uhodil hřebík na hlavičku!

Dobroděj 88.?.?.?

Ano, čínská továrna je dnes tak flexibilní, že dokáže vyrábět naprostou špičku, ale za jiné peníze, než se prodává běžná čínská produkce, která už ale také není špatná a dosahuje evropských norem,protože éra superlevného,nebezpečného a jinak závadného zboží je pryč a ani vietnamský stánkový prodej,už tak špatné zboží nevede!
Je zde nezastupitelná role státu, který má zajistit systémem kontrol, aby se úplně špatné zboží na trh vůbec nedostalo.
Nechci popírat princip trhu, ale pod určitou normovanou kvalitu se nesmí zboží prodávat a na to mají všechny státy EU příslušnou legislativu a kontrolní mechanismy.Pouze u nás v Kocourkově je neskutečná korupce, takže kdo si zaplatí, je mu propuštěn na trh takřka bezcelně i vyslovený šmejd, a je jedno, zda jde o maloobchodníka Vietnamce, nebo velký obchodní řetězec.
Když půjdu nakupovat třeba do TESCA a koupím boty z Číny, nebo džíny z Bangladéše za cca 200 korun za kus, nemohu předpokládat jejich vysokou užitnou hodnotu. Boty jsou s bídou na jedno léto a džíny doporučuji raději neprat, je to zbytečná investice.
Ale zase nemohu jako spotřebitel akceptovat výrobek, třeba boty , které se rozpadnou po jedné delší chůzi a džíny prasknou při prvním sehnutí! Užitná hodnota výrobku musí být mixem ceny a kvality. Je sice pravdou, že jsem kolikrát už slyšel tézi o tom,že člověk nikdy není tak bohatý, aby si kupoval laciné věci, když ono je to tak lákavé!
Třeba nekupte marnivě u Vietnamce "nádherné" hodinky za cca 250 korun a kupodivu ony i docela dlouho jdou a přesně! A těch tvarů a značek, až oči přechází! Hodinky vlastně dnes už člověk ani nepotřebuje,každý má mobil, kde jsou hodiny součástí, ale když vidíte tu nabídku a za hubičku, zase jdete a hlavně před Vánocemi,se necháte u Vietnamců zlákat,jdete a koupíte marnivou a pošetilou krásu, sobě nebo jiným členům rodiny a nejde jenom o hodinky!
Minulé Vánoce jsem koupil v tržnici v Holešovicích u Vietnamců velký indiánský lapač snů,do ložnice zavěsit ke stropu a mám z té cetkové, pírkové ozdoby radost do dnes! Nevím , zda sny lépe lapá ten originál vyrobený indiány, nebo ten vietnamský,ale já si nestěžuji!
Tak máme léto, nestěžujte si a užívejte radosti,které nám tohle roční období nabízí, i když je dnes asi 12 stupňů a prší,až se ze střech "práší"! [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích]

247262

03.07.2011 18:47

Existují dokonalé výrobky?

Tmo je nejspíše špatně placený provokatér, nebo z neznalosti kecá jako Palacký!

Dobroděj 88.?.?.?

Současný typ světového "kanibalistického" kapitalismu skončil podle mnoha světových expertů, včetně několika nositelů Nobelových cen, v roce 2008, kdy zlodějská,rozežraná bankovní mafie z USA uvrhla svými zlodějskými rejdy celý svět do krize a byla "odměněna" částkou cca 700 miliard USD, z finančních prostředků daňových poplatníků, které méně informované tmo nazývá lůzou!
Byl popřen princip kapitalismu,kdy investoři a manažeři bank a fondů,kteří kradli a podváděli, měli odejít od soudu v "trenýrkách"!, to znamená měli osobně nést ztráty , které svými zlodějnami způsobili!
Dokonce i největší zlodějská, židovská svině Madoff, který ukradl cca 60 miliard USD a "opucoval" vlastní,židovskou obec v NY o penze, dneska začíná v kriminále mluvit a tvrdí,že mu byly banky, ratingové agentury a fondy nápomocny a že by nikdy tolik sám nenakradl.Jenom se obávám, aby náhodou neuklouzl v umývárně po mýdle a nezlomil si vaz! Takových už bylo dost.
Nejlepší příběh "kanibalistického"kapitalismu je Řecko,které na podkladě podvodných dobrozdání především amerických bank a ratingových agentur vstoupilo do eurozóny s uměle vytvořeným dluhem, který už se tehdy nedal zaplatit!Dluhy Řecka nezpůsobili "obyčejní" lidé, jsou to dluhy politiků a bankéřů a dnes si především chrání zadky francouzské a německé banky!
Celá EU má dnes jakýsi "umělý", "vyúvěrovaný" dluh cca 25 bilionů euro - nedovedu si představit, kdo je věřitelem, ale to neví nikdo!
EU má dnes cca 500 milionů obyvatel a z toho cca 70 milionů nezaměstnaných, pro které práce už nikdy nebude, protože chamtivé nadnárodní společnosti kvůli zisku "přestěhovali" pracovní příležitosti do Asie a na národní státy v EU zbydou náklady na nezaměstnané a těžký pokles "sociálního" státu!
USA se potácejí nad ekonomickou propastí, svého astronomického
dluhu, který je bez naprosto drastických opatření nesplatitelný a jehož řešení se rovná naprostému kolapsu USD, jako světové rezervní měny.USA jsou Titanikem, do nějž teče voda a na horních palubách se tančí! Jenom roční deficit s Čínou je cca 200 miliard USD a USA stále žere a mlaská! I když Čína nakupuje kvůli zachování vlastní výroby a produkce americké dluhopisy, do nekonečna tak jistě činit nemůže!
Abych došel ke shrnutí současného stavu, "kapitalismus a demokracie" je dnes v pozici kvičícího prasete, které běhá po dvorku a čeká od řezníka na poslední ránu mezi oči z milosti!
Co bude potom, ví jenom ten na hoře, ale ten v tom bude mít také pěkný guláš! Hlavně že tmo blbě kecá o socialistické lůze a jiných nesmyslech! Jeho kecy opravdu dokážou člověka rozčílit! [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

247281

03.07.2011 19:29

Irská loď do Gazy byla sabotována

RE: Antisionista_Max

Dobroděj 88.?.?.?

To je velká pravda! Přibližně 10% židů - sionistů, ostatním židům a hlavně těm věřícím, na celém světě kazí reputaci!
U cikánů je to ale opačně, tam je cca 10% slušných a ostatní jsou velmi problematičtí, se kterými si nikdo neví rady!
V obouch případech jde o rasismus a antisemitismus strkat všechny židy a cikány do jednoho pytle!
Takže je vždy nutné jasně rozdělit, o koho se jedná,na podstatě skutků, protože nejsme všichni lidé stejní a paušalizovat na základě nějakých pofidérních znaků, je nepřípustné!
Jak se musí cítit slušný a poctivý příslušník těchto etnických menšin, když je mu nadáváno do smradlavých židů a cikánů? To přeci nemůže žádný soudný člověk podporovat!

247282

05.07.2011 13:05

Deset tezí Thilo Sarrazina

Myslím, že dovětek editora je naprosto přesný.

Dobroděj 88.?.?.?

I zde v Česku probíhá velmi hluboká diskuze o islámu a jeho problémech v Evropě.Zúčastnil jsem několika pracovních panelových diskuzí na půdě filosofické, nebo teologické fakulty UK a zde bylo konstatováno prof. Sousedíkem, Halíkem a dalšími odborníky,kteří se problémem zabývají, že se islám na západě mění a začíná vznikat nový islám,který oni pracovně nazývají "západní" islám, který je již prost některých atributů,které jsou pro postkřesťanskou evropskou civilizaci 21. století,nepřijatelné a které zásadně vadí integračním snahám nových imigrantů.
Abych byl srozumitelný, půjde zde o stejný, nebo podobný proces,jaký prodělalo křesťanství za posledních několik století, kdy se také muselo velmi silně vnitřně přetvořit,aby bylo pro většinovou konzumní společnost přijatelné a dnes je běžnou součástí society a nikomu nevadí.
Mohu zde též jako příklad uvést islám balkánský, který byl po dlouhá léta provozován na území tehdejší "komunistické" Jugoslávie a který se také musel přizpůsobit vnějším podmínkám, aby nekolidoval s většinovou státní organizací a dalšími náboženskými systémy - pravoslaví Srbů,katolictví Chorvatů.
V jednom státě mohlo být bez problému několik náboženství, až do násilného a zvenčí podněcovaného rozdělení Jugoslávie.
Ale dnes je proces rozšířování EU uplatňován i na území bývalé Jugoslávie a Slovinsko,Chorvatsko, Srbsko,Bosna a další státy budou brzo součástí jednoho bezhraničního prostoru a různá náboženství nejsou na obtíž. Chci tím říci, že náboženská nesnášenlivost je uměle vytvářená a teď si položme otázku, kým a pro koho? Kdo podporuje tézi, rozděluj a panuj?
Zde se přikláním k závěrům editora, protože je zjevné, že jsou síly, které nechtějí,aby se urovnal spor mezi Izraelem a Palestinou.A to je učebnicový příklad. Podobně je "rozdělován" svět i jinde. Mnoho válečných konfliktů je uměle rozdmýcháváno, jsou podporováni různí "diktátoři" po světě, aby mohli být potom "demokraticky a svobodně" vybombardováni do druhohor, především,když se na jejich území nachází ropa, nebo jiné suroviny!A zástěrka boje proti islámu je nápomocná!!!
Je nutné přesně stanovit a pojmenovat všechny tyto neblahé tendence ve světové komunitě bující a začít se jim účinně bránit.Militantní islám je problém, ale ne zásadní! Je pouze nástrojem daleko hlubší a všeobjímající sociálně patologické
situace světové politiky a ekonomiky,která je globálními hráči využívána k dalšímu podněcování konfliktů, za účelem získání více moci a zisků!!!

247385

08.07.2011 19:51

Svaté mantry

Mír nebo pokračující okupace a anexe?

Dobroděj 88.?.?.?

Palestina, teritorium o rozloze naší Moravy, místo neuvěřitelného osudu palestinského národa, nikoliv nepodobného antické tragédii.

V roce 1921 zde podle zprávy tehdejší mandátní země, Velké Británie, žilo 91 % Palestinců, 7 % Židů a 2 % jiných národností.

To již měla Palestinu na mušce Světová sionistická organizace jako území, kde by ve středověku v Evropě decimovaní Židé mohli nalézt útočiště a případně i svou vlast. Přistěhovalectví, které poměr v počtu obyvatel měnilo, vyvolal nástup nacismu v Německu. Masový odchod Židů z Evropy do Palestiny se dostavil až po konci světové války. Byl provázen přirozenými sympatiemi k lidem, kteří přežili hrůzy holocaustu. Vyvolávaly však odpor místních Palestinců, kteří na vyhlazování Židů neměli nejmenší podíl, ale měli za ně zaplatit ztrátou své země. Střety obou národností vedly britské úřady k tomu, aby se mandátu nad Palestinou vzdaly a vrátily její osud do rukou OSN.

Organizace spojených národů, která mandát převzala, ustavila Zvláštní výbor pro Palestinu (UNSCOP). Výbor navrhl dvě řešení problému: menšinový návrh navrhoval vznik federálního státu dvou národů a většinový se zasazoval o rozdělení Palestiny. A právě tento návrh přijalo Valné shromáždění OSN 29. listopadu 1947 jako rezoluci číslo 181. Rozhodnutí, jakkoliv racionální, bylo zárodkem pro vznik dlouhodobého, tragicky se prohlubujícího konfliktu. Na území Palestiny tehdy žilo na 1,3 milionu Palestinců a asi 650 000 Židů. Židé však měli mít 56 % a Arabové 43 % území Palestiny. Zbytek připadal na Jeruzalém, který měl mít mezinárodní statut. Palestinci nechtěli svá políčka, kde po staletí žili jejich předci, opouštět a byli vyháněni – doslova ohněm a mečem - 10. dubna 1948 ozbrojená jednotka židovské organizace Irgun například povraždila 253 obyvatel palestinské vesnice Der Jasín, vesměs starých lidí a dětí; muži se formovali k odporu proti násilnému exodu z vlasti.

Izraelská převaha

Když byl v noci ze 14. na 15. květen 1948 vyhlášen vznik Státu Izrael, Liga arabských států s tím vyslovila nesouhlas a vyhlásila novému státu válku. Tato skutečnost je dodnes vykládána jako hlavní příčina dlouhodobého konfliktu, v němž se »malý židovský stát musí neustále bránit obrovské arabské převaze«. Tvrzení je zcela nesmyslné. V roce 1948 byla ještě drtivá většina arabských zemí v koloniálním područí, bez náznaku samostatnosti (Maroko, Alžírsko a Tunisko jako samostatné státy ještě neexistovaly, obdobně to bylo s Libyí), a většina dalších v polokoloniálním postavení pod britskou nadvládou. V arabských zemích, které se těšily zdánlivé nezávislosti (např. Egypt), vládly polofeudální monarchistické režimy. O poměru sil ve válce, která skončila po pouhém roce v r. 1949 porážkou »arabské většiny«, svědčí i reálná čísla. Na arabské straně stálo 2...

Automaticky kráceno

247564

08.07.2011 19:52

Svaté mantry

RE: Mír nebo pokračující okupace a anexe?

Dobroděj 88.?.?.?

Na arabské straně stálo 21 500 špatně vyzbrojených a vycvičených »vojáků« (jen jednotka osobní ochrany jordánského krále o 3500 mužích, které velel anglický generál Glubb, měla vyšší kvalitu), na straně Izraele již poměrně sjednocená armáda o 63 000 mužů, složená z příslušníků dosavadních bojových organizací, v drtivé většině vycvičených v partyzánských bojích proti nacismu či v řadách spojeneckých armád. Po této válce, která skončila v roce 1949, rozšířil židovský stát své území z 56 % na 78 % celkové plochy Palestiny. Pásmo Gazy zůstalo pod egyptskou kontrolou a východní část Jeruzaléma a Západní břeh Jordánu v držení Zajordánského království. V té době se objevil i problém palestinských uprchlíků, asi milion jich uteklo do ciziny. (Dnes se počítá se třemi miliony palestinských uprchlíků, kteří se rozptýlili po celém globu a stali se občany tamních zemí; několik desítek jich žije i v ČR; velká většina žije v arabských zemích, často v tragických podmínkách uprchlických táborů.)

O tom, zda Izrael skutečně bojuje o svoje přežití, vydává svědectví válka proti Egyptu v roce 1956. Tehdy, poté, co egyptský prezident Násir vyhlásil znárodnění Společnosti Suezského průplavu, přistoupil Izrael (s rozhodující podporou Anglie a Francie, které se Suezského průplavu nehodlaly vzdát) k tažení přes Sinajský poloostrov a Suezský průplav obsadil. Byla to agresivní válka, kterou však Izrael vedl bez souhlasu svého pozdějšího největšího spojence, Spojených států. USA v rámci OSN a ve spolupráci s SSSR přiměl Izrael, aby se stáhl; Suezský průplav zůstal v rukou Egypta, který po desetiletí prokazoval, že se o jeho provoz, a dokonce o jeho rozšiřování, dokáže úspěšně postarat.

Okupace se má změnit v anexi

Aktuální stav konfliktu byl vytvořen »preventivní válkou« Izraele proti Egyptu a Sýrii v roce 1967; tato tzv. šestidenní válka změnila i statut jednotlivých částí Palestiny. Izrael dnes zabírá 78 % původní rozlohy Palestiny a okupuje nebo kontroluje zbývajících 22 % (plně okupuje Západní břeh Jordánu a východní část Jeruzaléma a v kleštích blokády svírá pásmo Gazy). Podle rozhodnutí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 z 22. října 1967 má okupovaná území opustit a umožnit vznik samostatného palestinského státu. (V důsledku tzv. šestidenní války navíc plných 43 let okupuje syrské území tzv. Golanských výšin.)

Dnes vlaje nad Jeruzalémem izraelská vlajka. Izrael východní část v rozporu se základními principy mezinárodního práva anektoval a jeho představitelé prohlašují, že se uloupeného města nevzdají. Dlouhodobě probíhá kolonizace Západního břehu; izraelské osady jsou budovány protiprávně a jsou výsledkem násilí (často brutálního), kdy jsou palestinští obdělávatelé půdy bezohledně ze svých domovů vyháněni. Osady jsou nadto budovány na vyvýšeninách ...

Automaticky kráceno

247565

08.07.2011 19:54

Svaté mantry

RE: Mír nebo pokračující okupace a anexe?

Dobroděj 88.?.?.?

Osady jsou nadto budovány na vyvýšeninách a ve svém celku představují vojensko-ekonomickou mříž kontrolující celý okupovaný Západní břeh. Je na první pohled patrné, že dlouhodobě probíhá proces měnící okupovaná palestinská území v »nedílnou součást Izraele«. Je s podivem, že mezinárodní společenství tuto »plíživou kolonizaci« toleruje. Zahrává si s ohněm – pošlapání základních principů mezinárodního práva se může dotknout každého jednoho členského státu OSN. Pocítilo to už Srbsko, které »přišlo« o historické území Kosova.

Rozhovory s předběžnými podmínkami

Současné »přímé rozhovory« jsou sice výsledkem tlaku Spojených států, ale údajně se nekonají pod egidou OSN, EU a také Ruské federace. Prvním úskalím rozhovorů je tedy skutečnost, že tyto štítové státy nejsou rozhovorům přítomny; američtí hostitelé dlouhodobě postrádají objektivitu a po desetiletí vojensky i finančně jednoznačně podporují Izrael a udržují jej v silné pozici okupanta.

Dalším úskalím je nejasnost o konečné podobě rozhovorů. Údajně se mají konat »bez předběžných podmínek«. Izrael však některé zásadní předběžné podmínky nastavil. Palestinci mají například uznat, že »Izrael je židovský stát«. Pokud by se toto tvrzení ujalo, měl by se Izrael stát vlastí všech Židů celého světa a v Izraeli by nebylo místo pro palestinskou menšinu, která tam představuje druhou národnost s izraelským státním občanstvím. Jestliže Hamás (chybně a škodlivě) odmítá sama jednání, nahrává na smeč tvrzením, že je »proti míru«. Tak to není; Hamás (ale i marxistická Strana palestinského lidu) požaduje, aby byl rámcově definován konečný cíl jednání. Sama jednání za daného poměru sil nemusí být v souladu s tímto postojem zárukou zdárného výsledku; tak tomu bylo už na přelomu století v Camp Davidu. Izrael jako předběžnou podmínku rovněž staví, aby byl eventuální budoucí palestinský stát demilitarizován. Jak to však bude s izraelskou vojenskou silou? Jeho jaderné hlavice nejsou ve světě žádným tajemstvím, Izrael je jedinou jadernou mocností Blízkého východu. Jeho hrozby »preventivního jaderného úderu« proti Íránu nelze podceňovat. Jsou hrozbou nejen pro tento region, ale pro celý svět. Jedinou »předběžnou« podmínkou palestinské strany je návrat k hranicím z roku 1967; není to vlastně žádná předběžná podmínka, protože jde o konstataci odpovídající příslušným rezolucím OSN a základním principům mezinárodního práva.

Těžkým břemenem jednání bude budoucnost izraelských osad na palestinských územích. Osadníci dnes představují fašizující prvek izraelské společnosti a jsou připraveni se zbraní v ruce hájit dobyté území. Ale i izraelští předáci (premiér Netanjahu) svými výroky »staví předběžné podmínky«, když prohlašují, že »kde stane izraelská noha, tam je navždy izraelské...

Automaticky kráceno

247566

08.07.2011 19:55

Svaté mantry

RE: Mír nebo pokračující okupace a anexe?

Dobroděj 88.?.?.?

Ale i izraelští předáci (premiér Netanjahu) svými výroky »staví předběžné podmínky«, když prohlašují, že »kde stane izraelská noha, tam je navždy izraelské území«. Neméně těžkým, a snad i obtížnějším problémem jednání bude statut Jeruzaléma. Izrael si nárokuje jeho »nedělitelnost« a popírá tím právo Palestinců na jeho východní část, kde má být hlavní město samostatného palestinského státu. Izraelská okupace celého Jeruzaléma je tedy »další předběžnou podmínkou«. Velice těžká budou jednání o palestinských uprchlících, jichž je dnes na tři miliony. Nicméně se domnívám, že nebudou hlavním balvanem – velká většina Palestinců s návratem do své původní vlasti nepočítá; jde tedy o řešení v podobě (izraelské i mezinárodní) kompenzace a vytvoření podmínek pro trvalé usazení Palestinců v dosavadních hostitelských státech.

Řešením dva státy

Myšlenkově se nabízejí dvě řešení problému: federace nebo dva státy. Podle bývalého předního činitele Strany palestinského lidu je federativní řešení takřka vyloučeno. Nemůže na ně přistoupit palestinský lid dlouhodobě bojující za svůj nezávislý stát. Zárodkem je již existence Palestinské samosprávy sídlící v Ramalláhu. Podobné řešení je však vyloučeno i na izraelské straně – nedovolí mu to židovské komunity rozseté po celém světě, především židovské organizace v USA, které by zajisté přestaly Izraeli poskytovat rozhodující finanční pomoc v řádu miliard dolarů ročně.

Jako úspěšný výsledek si lze představit jedině existenci dvou vedle sebe žijících států, Státu Izrael a Státu Palestina, přičemž by v obou státech mohla menšinově žít komunita opačné národnosti. Arabská menšina s izraelským občanstvím již existuje; mohla by existovat židovská menšina ve Státu Palestina. Tato představa naráží na bohužel předpokládaný zásadní a rozhodný nesouhlas osadníků na Západním břehu, navíc i nesnášenlivých náboženských fanatiků.

Právě zahájená jednání budou tedy nepředstavitelně těžká a mají trvat až jeden rok. Mají probíhat v oddělených fázích, ta současná v USA je tedy jen začátkem dlouhodobějšího procesu. Nesmírně bude záležet na tlaku mezinárodního společenství na Izrael, aby se v zájmu míru a spravedlnosti vzdal svých okupačních nároků. Jediným přijatelným výsledkem je ukončení desetiletí trvajícího sporu o Palestinu jejím rozdělením na dva samostatné státy; sám fakt této žádoucí reality může být zárukou, že oba státy budou po překonání válečných traumat schopny vedle sebe nejen existovat, ale také úzce ve všech oblastech spolupracovat. Vždyť jde koneckonců o dva národy stejného – semitského – původu.

V případě, že nebude dosaženo spravedlivého řešení a tedy ani »míru pod olivami«, hrozí jen pokračující kolonizace Palestiny a trvající tragický konflikt. Je...

Automaticky kráceno

247567

08.07.2011 19:56

Svaté mantry

RE: Mír nebo pokračující okupace a anexe?

Dobroděj 88.?.?.?

V případě, že nebude dosaženo spravedlivého řešení a tedy ani »míru pod olivami«, hrozí jen pokračující kolonizace Palestiny a trvající tragický konflikt. Jeho děsivé důsledky pro život tohoto regionu a celého mezinárodního společenství nelze domyslet. Vše, doslova vše záleží na přístupu Izraele; Palestinci již nemají kam ustupovat, jde o samu jejich existenci jako národa.

247568

10.07.2011 22:23

Zbraň z vietnamské války tajně používána k mýcení amazonských deštných pralesů

RE: Ten, kdo to udělal,

Dobroděj 88.?.?.?

Je velmi zajímavý fakt, že rozhodující surovinu pro výrobu OA, nakupovali Američané v tehdejším Československu, která se konkrétně vyráběla ve Spolaně v Neratovicích! Mohl bych zde "otravovat" chemickými vzorci, ale už jde dnes o historii. Jak,kde a z jakých surovin se dnes vyrábí OA nevím, ale v "západních" zemích to nebude, protože zmíněné látky i jejich prekurzory jsou "vyhrazené" a jejich legální výroba a to ani vojenská, není možná!

247672

10.07.2011 22:43

Cíl: zničit svobodný internet

Internet byl původně vojenskou informační konstrukcí USA

Dobroděj 88.?.?.?

a jako takový by měl být odolný i proti "ničení" některých jeho částí. Myslím si, že nejde úplně kontrolovat síť, která je "buňkově" uspořádána a kde je možné,aby jedna část nahradila druhou. Nejsem odborník, ale myslím, že zcela eliminovat "nezávislost" internetu a volný tok dat, nebude možné!
Je možné internet vypnout, to je snadné, ale "vypnout" jenom některá data, tak jednoduché nebude!

247677

14.07.2011 13:48

Okupace Řecka bankéři

RE: volební demokracie

Dobroděj 88.?.?.?

Také velké díky panu Luxorovi za odkaz na článek! Článek Randáka přesně pojednává o záležitostech, které jsou zde často diskutovány. Především, že není skutečnost černobílá a že bylo už před rokem 1989 mnoho lidí i u STB, kteří měli jasno a nechtěli dále sloužit blbcům!Také si určitá složka STB založila účelově Chartu 77 a mnoho jejich členů bylo infiltrováno a po roce 1989 museli sloužit a slouží do dnes! Zdali nakonec nemá pravdu Cibulka,který sice hodně přehání a vidí spiknutí všude i u Havla na hajzlu,ale není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu!
Nakonec, co si budeme povídat,ještě dnes bychom mohli mnoho skutečných komunistických zločinců dohledat a potrestat,kdyby byl skutečný zájem - těch různých okresních a krajských tajemníků KSČ a jejich zločinných přisluhovačů z řad VB a STB!!! Místo toho byla odsouzena jedna stará, slepá bába a ta mohla za všechny lumpárny a zlodějny komunistů!A protože jsme se nevypořádali s hnojem bolševizmu , tak nám ten hnůj,jak říká Randák, volně "přetekl" do podnikatelských struktur a to je základ korupce!
Velice pěkně to popsal zločinec Drobil / dnes ideový vůdce ODS!!!/ na nahrávce,kde přeci říká, že postup ve straně má ten,kdo dokáže sehnat pro stranu nejvíce peněz, respektive, kdo si přivede silnějšího kmotra!
Takže korupce je už zabudována v samotném stranickém systému, protože příslušný kmotr nedává peníze zadarmo, ale chce od příslušného protěžovaného politika a strany služby!
A je dost jedno v které straně, snad vyjma komunistů,takže chodit k volbám je dnes skutečná onanie ducha!
Jak říká Randák, zavřít je všechny, na to ale není dostatek kriminálů.
Kočí to na nahrávce říká jasně! VV má sice vnitro, ale ODS ovládá "Spravedlnost" a té se podaří vše co chce, zamést pod koberec. Snadno vydíratelný homosexuál ministr spravedlnosti Pospíšil, je pro ODS vrchní "smeták" a přes to nejede vlak!Jenom jak vyšuměla aféra na právech v Plzni!Podvodnice Řápková /ODS/ se klidně producíruje v médiích a každému je to jedno! Senátor Novák / ODS/ za prokázanou korupci 43 milionů dostal u soudu pokutu 5 milionů a podmínku!!! To se potom korupčnit vyplácí!
Jedině snad nějaká nová forma revoluce je nadějí,i když tam zase nalezou podobné kreatury a kolotoč moci se jenom otočí dál!
Jenom snad se můžeme informovat a posilovat v doufání!
[smích] [smích] [smích]

247956

14.07.2011 14:53

Okupace Řecka bankéři

RE: Zase to nešťastné generalizování

Dobroděj 88.?.?.?

Jarmilo, máš pravdu, ale jeden fakt přehlížíš a to je také forma generalizace a tím je obrovský,světový nárůst vlivu technologií a jejich možnost ovládání.
Peníze nejspíše v nějaké další formě společnosti, která bude muset přijít, nebudou mít takový vliv!
Peníze jsou "škodlivé" v pojetí, jak jsou dnes používány,jsou "toxické" ze samé podstaty zatížeností dluhem už při jejich vzniku a uvedení do oběhu!
Dost se ve mě samotném "pere" představa o zániku vlivu peněz - vždyť je máme tak všichni rádi!, ale nebude jiná možnost, co škodí společnosti, bude muset být odstraněno! Vliv mocných bude vykonáván, ale jinou formou a také by se tím mohli "mocní" rapidně změnit!!! Dnes může mít balíky peněz uplný debil a může jimi destruovat společnost jako takovou!
To by se mohlo do budoucna změnit a mohli by se v globálním řízení světa objevit pouze lidé, kteří budou ovládat technologie, ale také mohou mít sociální "soucítění" s davy. On ten tolik zatracovaný a ostrakizovaný "socialismus" není pro ekonomický systém až tak drahý, pokud je rozumně nastaven!
A potkávat po ulicích žebráky a bezdomovce není žádná chuť pro nikoho, ani pro ty extrémně bohaté!
Ve zdravé "tržní" společnosti musí být kvůli zachování řídících funkcí nějaká forma hierarchie, ale nemůže sklouzávat do skoro feudálních násilných forem,kdy chudák byl vydán na milost a nemilost boháči! To už tady jednou bylo a následky si vymlsáváme do dnes! [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

247962

15.07.2011 02:27

Okupace Řecka bankéři

Řešení je v dvojitém systému bank

Dobroděj 88.?.?.?

Jedna bankovní centrála s pobočkami po celém státě a může být klidně státní,nebo polostátní, akciová společnost z vysokou účastí státu, by sloužila jako obslužná platební - nemusela by tolik vydělávat, takže poplatky nízké - zde by byla soustředěna komerční činnost, běžné platby apod.Zde by byla 100% záruka, že se s penězi nic nestane a banka ručí v plné výšši za vklady a všechny operace.
Druhá bankovní sféra by již měla obchodní, spekulační program,poplatky vyšší, ale také možnost získat z vkladu vyšší úrok,nebo také ztrátu!
Každý by se mohl volně rozhodnout, komu své peníze a kolik ze svých peněz a jaké bance svěří, zdali chce pouze uskutečnit nějakou platbu, nebo chce spekulovat na burze. Každý má mít svobodu rozhodnutí - potom ale nazveme ten druhý způsob "bankovnictví" hazardním podnikem a bude pořádek! Kdo chce hrát na burze,nemusí poškozovat ostatní účastníky bankovního národního "průmyslu"!
Banku jistě všichni potřebujeme, ale ne banku,která si s našimi penězi bude hrát ruletu na burze a když prohraje,žádá stát o záchranu a tak prošustrované miliony zaplatí daňový poplatník a bankéřům a majitelům bank se nic nestane! Přesně tohle proběhlo v USA a to je konec kapitalismu, konec volné soutěže.
Banky a burza, která má sloužit k alokaci kapitálu, jsou příliš vážné národohospodářské podniky,než aby byly v rukou nezodpovědných "banksterů" a různých jiných prolhaných finančních lotrů a spekulantů!
Zcela jiný by byl obor investičního bankovnictví, kde už musí přijít forma záruk a pojištění, kde by se také mohl stát podílet!
Není pravda, že vše musí být nutně privátní ,aby vydělávalo.
Příkladně v Německu a Rakousku je velmi oblíbené a masově rozšířené družstevní bankovnictví, které má velmi dlouhou tradici a velkou podporu státu i centrální banky.
Nejsem nějaký expert na banky, ale co vím jistě,že je možné zavést spravedlivější bankovnictví,takřka "bezúročné" kde by nevznikaly "toxické" zisky, které dnes ani není kam investovat a které vedou k nezvladatelným krizím! Je otázka, co stát a občané chtějí a jak jsou bankovním sektorem obelháváni?
Jsou dva druhy lidí, jedni budou říkat, že to nejde a pak přijdou ti druzí a udělají to!
Současný stav je především v Česku naprosto neúnosný!

247991

21.07.2011 02:02

Kameny s doporučeními v Georgii

Ještě toho mnoho neznáme a ani nechceme znát - sami sobě jsme překážkou!

Dobroděj 88.?.?.?

http://filmy.kinotip.cz/kymatica-2009/#more-13934

Doporučuji všem náročným lidem sami k sobě, kteří jsou schopni přemýšlet, podívat se na film "Kymatica"! Asi se vám na první shlédnutí nepodaří vše pochopit, ale můžete se podívat i vícekrát, protože film - dokument a filosofická studie v jednom, je nabit daty a velmi hodnotnými závěry, které nutí člověka hodně přemýšlet o všem, co mu do teď bylo vnucováno od období školy, až po současný stav a ve skutečnosti jsou věci a souvislosti světa hodně jinde a hodně jinak, než tvrdí všechny oficiální veličiny!!!

248526

21.07.2011 16:27

Bude Írán další obětí války o ropu?

Je nutný globální pohled,kde Irán může být záminkou a rozbuškou ke světovému konfliktu!

Dobroděj 88.?.?.?

Pro zastavení pokroku děláme všechno i bez použití jaderných arzenálů a katastrofických scénářů dopadu komety na Zemi. Díky vědě a technice a humanistickému společenskému vývoji ještě nikdy v historii neměli lidé tak nadějné teoretické vyhlídky, jako jsou dnes. Nadějné vyhlídky, které s velkou pravděpodobností skončí světovou válkou, ať už z příčin vyčerpání zdrojů a přelidnění, z důvodů náboženských nebo politických a konečně i kvůli obyčejné lidské tuposti, která nechá dojít k nejhoršímu ze zcela zbytečných příčin.
Stagnace nebo dokonce pokles životní úrovně ve vyspělých státech (a hladomory v rozvojových) je známkou toho, že rozvoj výrobních sil narazil na zatuhlé uspořádání výrobních vztahů.
Vývoj kapitalismu narazil na hranice svých možností a už jenom začíná páchat škody, o tom, pouhých dvacet let po vydání Fukuyamově Konci dějin, mluví kdekdo s mozkem v hlavě. Jiní zase, podobni Bilakům, Kapkům a Indrům v konci osmdesátých let, tvrdí, že se máme prima a že reálný kapitalismus je to pravé na věčné časy a nikdy jinak.


[oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

248584

21.07.2011 17:51

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

Velké a zásadní pravdy o lidském zdraví a nemoci

Dobroděj 88.?.?.?

Je možné dohledat výzkum Světové zdravotnické organizace, který říká / byly použity studie z oblastí světa,kde není běžná zdravotnická péče dostupná /, že pouze 27% "onemocnění" jsou takového rázu,kdy je nutný zákrok lékaře. Takže u 73% všech "onemocnění", které pacient objektivně udává,není vůbec nutný žádný lékařský zákrok a jakékoliv léčení potřebné! Organismus se sám navrátí do autonomního stavu před "onemocněním"!Stačí prostý klidový režim.
A teď se právě dostaneme na jádro problému! Jak rozlišit ty pacienty, kteří by měli být léčeni a potřebují zákrok lékaře a ty druhé, kterým současná lékařská péče spíše škodí,protože skoro žádná léčba není bez vedlejších příznaků a jistého druhu poškození organismu "léčbou"!
Velká část "pacientů", kteří jsou dnes léčeni, spadá do 73% pseudopacientů, u kterých je "léčba" mrháním prostředky a poškozování "pacientů", za halasných propagačních a nátlakových akcí farmacie, kvůli svým nekřesťanským ziskům a nikoliv pro blaho nemocných.Jedna třetina až polovina všech "pacientů" je léčena zcela zbytečně a jsou poškozováni na zdraví!
Také bych se zde vyjádřil k alternativním metodám léčení!
Především je veliká, do dnes nedořešená otázka, co je zdraví a co už je nemoc - patologický stav organismu? Nikdo zatím odpověď nedal.
Skoro 100% onemocnění je psychosomatického původu - nejdříve přijde psychický otřes a potom přijde choroba! Ne nadarmo se říká, že ve zdravém těle je zdravý duch a naopak to platí také! Dnes zdraví člověka záleží především na míře stresu, kterému je vystaven a potom také na výživě! Obecně velmi špatně se stravujeme s přemírou masa a k vrcholně špatným stravovacím návykům jsou dnes nuceny i děti,především pomocí blbé reklamy a blbých rodičů, kteří jí také podléhají! Potom se vůbec nelze divit nárustu nemocnosti v populaci a dalších negativních trendů.
Velmi negativnín důsledkem civilizace je cca 100 leté popření a potlačení přirozeného výběru, o čemž lékaři neradi slyší, ale každý to ví, kdy se do reprodukčního věku dostanou zásluhou "medicíny" lidé, kteří by se reprodukčního věku nedožili a nemohli by tak šířit neblahou genetickou mutaci do dalších pokolení! Budu obviňován z malé míry humanismu, ale lidský genom už jsme si v "civilizovaných" zemích "zasrali" nade všechny meze! Takže dnes léčíme svoje předcházející omyly a dalších stejně velkých omylů se dále dopouštíme.
Vždy je nutné léčit celého člověka / holistický a somatický princip léčby / a nikoliv aby byl lékař odborník - atestovaný specialista na pravou nosní dírku a levou již léčit neuměl.
Zde je naše školní medicína zralá na velikou změnu, měla by si vzít mnoho příkladů z alternativních principů a postupů při léčbě a potom také z úplně jiných systémů l

248592

21.07.2011 18:59

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Velké a zásadní pravdy o lidském zdraví a nemoci

Dobroděj 88.?.?.?

Zde je naše školní medicína zralá na velikou změnu, měla by si vzít mnoho příkladů z alternativních principů a postupů při léčbě a potom také z úplně jiných systémů léčby, jako je čínská medicína a některé další /šamanismus apod./.
Bohužel dnes je u nás lékař nuceně ekonom a úředník a na samotné léčení nedochází v potřebné míře a pacient je pouze zájmovou ekonomickou jednotkou pro farmacii, pojišťovnu, lékaře a ke skutečnému vyléčení jeho nemocí a neduhů už se prostoru příliš nedostává!!!

248595

22.07.2011 05:23

Bude Írán další obětí války o ropu?

RE: Je nutný globální pohled,kde Irán může být záminkou a rozbuškou ke světovému konfliktu!

Dobroděj 88.?.?.?

O tom nevím,že jde o text z blogu na iDnes. Dostal jsem ho jako text do emailu a protože se mně líbil,dal jsem ho jako podnětný příspěvek do Zvědavce,aby se s ním seznámili ostatní čtenáři. Doufám, že se autor na mě nebude zlobit.

248624

22.07.2011 22:07

NATO bude v Libyi poraženo

Což takhle se pokusit jako ČR změnit podmínky pro nasazení NATO!

Dobroděj 88.?.?.?

Něco jiného je psáno a něco jiného se děje!
NATO má v zakládacích preambulích jasně stanoveny úlohy nasazení, jako obranná aliance! Nikde se nehovoří o útočení na státy, které NATO nenapadly a ani nejsou bezprostředně zájmově v regionu, jako je třeba Afganistán. Čím napadla Lýbii NATO,že na ní aliance útočí!
Proto by mohla ČR / myš ,která řvala!/ jasně vystoupit a říci,ano NATO, ale pouze pro účely pro které je ustanoveno!Jinak nedáme peníze a souhlas. To bychom ale museli mít v čele státu politiky, kteří hájí národní principy a nikoliv velezrádce národních zájmů,jako je kníže a křivohubý Vondra!
Aby bylo jasno,nejsem apriori vůči NATO negativně vysazen - NATO má v Evropě stabilizující funkci, jisté setrvačnosti ještě z doby studené války, ale ať je používáno přesně podle principů,pro které bylo založeno.Také dochází ke sblížení NATO a Ruské federace a nesmíme zapomenout, že Evropa končí až na Uralu!Evropa by měla do budoucna stát na obouch nohách,také na té ruské, kvůli stabilitě!Stejně k tomu dojde, Rusko usiluje o bezvízový styk s EU a myslím,že má velké zastánce v EU, především Německa a není důvod proti. Kdo se lepší zná, tak končí nějaké rivality a resentimenty.Nevidím žádně nebezpečí ve sblížení v rámci EU s Ruskem, také, co jsem měl možnost zde v Praze hovořit s mladými Rusy, není nějaký rozdíl, mezi mladým Evropanem a Rusem!Mladý Rus umí dobře anglicky nebo německy ,takže se snadno v Evropě domluví a jinak má ty samé zájmy jako kterýkoliv mladý Evropan včetně kultury, poslouchá tu samou muziku a dívá se na ty samé filmy a pije tu samou kolu a jí ten stejný popcorn, jako všichni ostatní!A hlavně je to běloch s křesťanskými kořeny! Umělé vytváření z Ruska nepřítele je cesta úplně zpátky! Myslím, že to v Praze potvrdil Obama jasně a USA jsou si vědomy role, které má Rusko do budoucna v Evropě hrát! Možná to ještě nějaký čas bude trvat, ale zájmy na obouch stranách jsou jasné!

248743

25.07.2011 02:19

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

Trest smrti je zrušen, jenom lehce připomínám, protože se bavíte, ale vysloveně o ničem!

Dobroděj 88.?.?.?

Prosím všechny diskutující, aby si jenom zběžně přečetli trestní kodex a trestní řád, který platí jak u nás, tak musí být podobný v rámci EU, přijatý i v Norsku!
Vím,že mne za tyto připomínky nebudete mít rádi a budu zde terčem útoků,ale jediny kdo může trestat je soud, který se musí držet trestního kodexu a řádu! Jiná možnost v právním státě není a pokud zde horujete pro jiná řešení , jde o právní anarchii, která zde bohužel již v určité formě existuje, ale přejít do režimu lynče, je naprosto nepřípustné, protože se takový neprávní stav snadno může zvrhnout a potom jsou důsledky ještě horší, než když se vyskytne jeden duševně nemocný člověk, který má potěchu ze střílení a zabíjení!
Případ , o kterém se zde bavíme je z právního hlediska pro soud a předesílám, pro soud, který se bude striktně držet práva a zákonů,ten nejjednodušší!!!
Člověk, který si opatří zbraně a potom 1,5 hodiny střílí nahodilé lidi - prostě si uspořádá takový soukromý hon na lidi, kde je také "loví" a střílí jako zajíce, je naprosto ze 100% jistotou těžce duševně chorý a jako takový nemůže být trestně právně odpovědný za své činy!V každém právním kodexu na světě je tato podmínka trestnosti uvedena na prvním místě a psychicky nemocný člověk, není trestně právně za své činy odpovědný!
Takže tento "magor" bude s velkou pravděpodobností shledán dle práva jako netrestatelný a bude umístěn soudním rozhodnutím do přísného detenčního zařízení a tam odsud se podle mého názoru na svobodu už nikdy nepodívá!
Bohužel "spravedlnost" je slepá a možná je to tak dobře.
Obětem masakru už nikdo nepomůže a je dnes jasně a zcela evidentně prokázáno, že ukládání a výkon trestu smrti nemá vliv na počet kriminálních činů,u kterých by mohl být trest smrti uložen.Prevence těchto zločinů je také velmi sporná,protože chorobná nenávist lidí a potřeba zabíjet v masovém měřítku, může propuknout u každého jedince a je takřka nemožné včas duševní zkrat jedince odhalit a přijmout patřičná adresná opatření a zamezit ztrátám na životech.Nechci mluvit o okolnostech, které podobné lidi k tak hrůzným činům vedou,ale celá společnost se nad sebou musí hluboce zamyslet a říci,neděláme něco ve společnosti špatně / nemožnost řešení rozporů ve společnosti politickým způsobem/, které nakonec vede k tomu, že si vyšinutý jedinec vezme "právo" do svých rukou!
Úloha práva je ve státě nezastupitelná a bez práva není možná, ani na nízkém stupni rozvoje, fungující kulturní společnost!

248907

27.07.2011 04:00

Náboženská válka na Balkáně byla zorganizována USA a NATO

RE: jak by toto řešil AVIGDOR DAGAN?

Dobroděj 88.?.?.?

Velmi důležitý článek! Je vidět, že jsou přeci jenom v Izraeli síly, které si uvědomují nebezpečnou a stále se zhoršující situaci Izraele v mezinárodním kontextu a v případě jistého negativního řešení ekonomické krize v USA v souvislosti s Izraelem je možné snížení podpory USA vůči Izraeli a jeho "předhození" světovému veřejnému mínění,rezolucím OSN bez veta USA a dalším nepříjemnostem.
Izrael se bude muset omluvit Turecku za zabití jeho 9 občanů, které speciální síly Izraele usmrtily při přepadení lodí v mezinárodních vodách.Izrael také bude muset uhradit všechny škody, které v souvislosti s útokem vznikly.
Jediným řešením současné pro Izrael neúnosné mezinárodní situace,je návrat do hranic před rokem 1967,vznik a podpora samostatného palestinského státu na rovných principech,kdy si Izrael nebude moci klást nepřijatelné územní požadavky, především na východní část Jeruzaléma.
Ještě je čas, aby Izrael vzal "zpátečku" a pokusil se dohodnout na přijatelném řešení pro všechny. Pokud tak neučiní,může přijít o všechno a Izrael jako stát se dostane do velikých potíží. Nemyslím, že by došlo k zániku komunity židů, nebo k nějakému násilnému řešení, ale mezinárodní síly už se přestanou dívat jinam, když bude zase Izrael vraždit a mučit Palestince a dopouštet se dalších těžkých prohřešků proti mezinárodnímu právu a Izrael postihne trest! Mezinárodní společenství bude mít teď jiné starosti, než aby donekonečna řešilo "kravály" Izraele s Palestinci a ostatními národy na dotčených územích.
Svět má už křupanské politiky Izraele plné zuby a bude jednat!
Nic nepomůže kvičení Izraele, že se jedná o "antisemitismus", právo a spravedlnost platí pro každého a Izrael bude přinucen dodržovat mezinárodní právní předpisy,stejně jako všechny ostatní národy!
Právo a spravedlnost jsou nedělitelné součásti soužití národů na Zemi a neomalenost Izraele se přestane "vyplácet".
OSN má 149 členů národních států a Izrael si stále myslí, že je pupkem světa a všichni budou tancovat, jak píská!

249182

27.07.2011 04:29

Islandská krize a následná „revoluce“ Díl I.

Peníze jsou až na prvním místě! Báječný článek na Britských listech

Dobroděj 88.?.?.?

Přijel Brežněv a Husák svolal na Staroměstské náměstí manifestaci pracujících aby ukázal, jak už má zemi pod kontrolou. Od příštího měsíce se zdvojnásobují ceny, vyhlásil. Ať žije KSČ, začal skandovat dav a Brežněv uznale pokýval hlavou. Platy se snižují na polovinu, vyhlásil dál. Ať žije soudruh Husák, skandoval dav a Brežněv údivem zakroutil hlavou. A polibte nám všichni prdel, zakončil Husák projev. Skandování utichlo, v davu to začalo šumět. Teď jsi to přehnal, povídá mu Brežněv. Vzápětí se k nim prodral jeden z organizátorů. Soudruhu, lidé potřebují vědět, jestli se mají řadit do dvoustupů či trojstupů.

K oblíbeným diskusím, zda bylo hůře dříve či dnes budiž připomenuto, že za minulého režimu to byl jen vtip.

Když režim skončil, byla země bez dluhů a disponovala majetkem kolem 15 bilionů korun v dnešních cenách, neboli kolem 1 milionu korun na každého občana. Z jeho výnosů mu hradila školy, zdravotní péči i důchod.

Stát je nejhorší hospodář, vyhlásil Klaus. Ať žije privatizace, skandoval dav. Není špinavých peněz, vyhlásil Klaus. Sem s nimi, skandoval dav. Bohatství zlodějů bude prokapávat ke každému, pokračoval Klaus. Ať žije Kožený, skandoval dav. Vytvoříme kapitálově silnou vrstvu obyvatel, vyhlásil Klaus a dav se začal řadit do čtyřstupů na kupónové knížky.

Už nic nezbylo, jsme v dluzích, potřebujem další, vyhlásil po dvaceti letech Kalousek a rozeslal občanům složenky. Ať žije rozpočtová zodpovědnost, skandovali a šli ho zvolit.

Celý článek http://blisty.cz/art/59512.html

249184

28.07.2011 18:23

Je potřeba více internetového šmírování, říkají představitelé Evropy

RE: Re/STRUCT/ion internetu?!

Dobroděj 88.?.?.?

Právě naopak! Moudostraka je veselým zpestřením jinak ponurého a "všedního" obsahu. Dokonce si myslím, že má vizuální "básnické"
nadání, asi třeba jako Holub a další vizualisté.
Příkladně jeho obrat " Lídlující Mařenka" je velmi půvabný
a také "norský hrdinný Mašín" je dobrá nadsázka, takže bych nechal Moudrostraku na pokoji, ať si píše jak umí a citlivý a vnímavý čtenář si vybere, co se mu líbí!
Pokud se ti forma Moudrostraka nelíbí, tak ho prostě nečti!!!
Poradím ti, když na začátku příspěvku uvidíš značku Moudrostrak,tak úplně jednoduše příspěvek přeskoč a máš klid!
Jenomže tobě se spíše nelíbí obsah, než forma!
Příkladně si napsal anonyme 109:
"Zvědavec má schizofrenii?
Na jednu stranu nekritické agitování pro islám a na druhou stranu článek plný rasismu nejhrubšího zrna. Končím s vámi"

Takže anonyme 109, když s námi končíš, tak úplně a přestaň otravovat! Nebo si snad vylezl z lehožumpy a máš zde za úkol nasírat a otravovat? To by potom byla jiná situace a je na editorovi, jak si s tebou poradí!

249334

28.07.2011 18:56

Je potřeba více internetového šmírování, říkají představitelé Evropy

Ať jsem četl, jak jsem četl,nikde jsem nedověděl,

Dobroděj 88.?.?.?

jak zabrání větší kontrola internetu,podobným cvokům,až se zase některý z nich rozhodne jít vraždit? Pokud mně paměť sahá, tak za posledních cca 20 let podobných útoků bylo více, ať již v USA na školách a to několikrát a ze stejným scénářem, nebo v poslední době v Německu třeba ve škole blízko Berlína, kde podobný cvok postřílel několik učitelů a spolužáků a potom byl policisty zastřelen.
Vraždění bez příčiny obchází také již blízko nás, chci připomenout vraždícího střelce z Bratislavy, jehož pohnutky ke střílení do lidí, také nikdo a nijak nevysvětlil!
Určitě to nebyl internet, který by ho ke střelbě do lidí přimněl , nebo nabádal a také se na internetu vůbec nijak neobjevil!!!
Příčin by bylo několik, ale jedna ze základních příčin je naprostý propad elementárních morálních hodnot ve společnosti,v souvislosti k otřesné světové vulgární politické situaci,kde krást a vraždit je normální a kult násilí, který je také médii a reklamou hojně podporován, kvůli zvýšení sledovanosti,takže základem destrukce společnosti je bezbřehá honba za mamonem,za každou cenu! Současná forma asociálního kapitalismu, produkuje ve zvýšené míře žebráky a bezdomovce a také vraždící pošuky různého zrna a zaměření!
Takže řešení je ve změně politických a morálních priorit a nikoliv ve zvýšené kontrole internetu!

249337

01.08.2011 23:19

500 milionů otroků dluhu: Evropská unie je neofeudální kleptokracií

Příjemné klábosení / vyjma tvého příspěvku! /

Dobroděj 88.?.?.?

Opravdu ty neklábosíš anonyme anonymů, ale jenom kecáš!
Každá diskuze je přínosná,protože je zcela nepochybné, že si diskutující lidé vyměňují poznatky - více hlav, více ví!
Proto se takém snaží mocenské struktury vší silou zamezit výměně informací a umlčet všechna média, která jejich triky prohlédla
a snaží se říci, že král je nahý!
Pokud si někdo ulevuje od zlosti,tak jsi to ty sám, protože se vám cenzurním šmejdům nedaří Zvědavce a jiné podobné weby, kde se mohou lidé něco dozvědět, umlčet! [vyplazený jazyk] [vyplazený jazyk] [vyplazený jazyk] [vyplazený jazyk] [vyplazený jazyk]

249668

03.08.2011 01:44

Libyjská Prozatímní rada v naprostém chaosu

Situace v Lýbii je velmi prostá!

Dobroděj 88.?.?.?

Role USA a NATO je v Lýbii podobná a každý Lýbijec to tak cítí, jako když nás v roce 1968 obsadily v "bratrské pomoci", "spřátelené armády" pěti států Varšavského paktu!
Měl jsem zde možnost v Praze rozsáhle hovořit s jedním vzdělaným Lýbijcem a ten mně otevřel oči! Oni sice mezi sebou Lýbijci válčí, ale všichni mají Brity,USA a celé NATO rádi jako "osinu v prdeli"! Kdo leze USA do prdele, to jsou pouze místní "Bilakové" a podobná verbež, která blbě skončí! Některý z nich už dostal "olověné" lázně, které se dost blbě přežívají, jak o tom píše článek!

249748

03.08.2011 23:37

Globální imperiální síť vysvětlená globalisty

RE: Konec globalizace. Světový systém se mění

Dobroděj 88.?.?.?

To bude veliký problém i pro Českou republiku,jejíž hrubý domácí produkt naprosto "smrtelně" závisí na exportu, protože Česká republika spotřebuje pouze necelých 15% své produkce a 85% své produkce vyveze a když nebude kam vyvážet, bude průser jako Brno!!!! [pláč] [pláč] [pláč] [pláč] [pláč] [pláč] [pláč] [pláč]

249803

04.08.2011 15:14

Česká republika nemá účinný protikorupční zákon 2.

Musím souhlasit s Moudrostrakou, ke kterému by měl jít Babáček do učení!

Dobroděj 88.?.?.?

Problém je ale ještě daleko složitější! Nikdo se zde v našem českém nočníčku není schopen dopátrat, kolik činí "šedá" ekonomika, která je sice reálná, ale zde stát nevybere ani findu na daních!
V Německu, které je spořádané, činí "šedý" sektor cca 7 - 9%, ale zato v Itálii má být podle odhadů 17 - 25% HDP.
Kolik činí u nás nikde neví, ale bude o hodně přesahovat italská čísla.
Šedá ekonomika má tu výhodu, že je naprosto a čistě tržní a zcela zachovává princip nabídky a poptávky bez regulace.
Proto také statistická čísla,o výkonech státu, kterými jsme krmeni, jsou hausnumera a to Kalousek dobře ví, není blbec a proto mu nezbývá, než chlastat!
Každý sedlák ví, že když kráva nedostane nažrat, tak nedojí, jenom tyhle kouzelníci s čísly by chtěli dojit rozpočet,zvyšovat daně, ale nažrat mu nedají a to je tak podobné, jako v tom vtipu, jak chtěl šukat a neměl kulky!
Moudrostraka má pravdu, vždyť první republika byla také právě na počátku , kolem roku 1920, plná podobných korupčních a jiných afér, jako sledujeme dneska, jenom se jmenovali jinak - byla lihová,cukerná a mnohé další!Potom se situace uklidnila a přišla krize a po ní nic moc pěkného.Především Sudety byly postiženy krizí nejvíce, kde byl lehký průmysl, textil, sklo, byla nezaměstnanost někde více jak 50%, sociální zajištění slabé, takže tam byl především mezi Němci skutečný hlad, což také vedlo k dělnickým hladovým bouřím a posléze příklonu k Hitlerovi, ačkoliv německé politické strany za první republiky byly převážně "socdemácké", silněji levicové,než strany české!
Tatíček Masaryk "nechal" střílet do dělníků, ale že to byli převážně Němci ze Sudet, už nám historici zapomněli říci!
Prostě historie je "ohýbána" a "znásilňována" , jak kdo si namane a za 20 let už se zase budou děti učit ve škole úplně něco jiného! Teď jsou na pořadu dne "komunisti", čerti s rohama, ale dějiny nejsou černobílé a doporučil bych panu Babáčkovi ještě hodně studovat a hlavně jít do universitní knihovny a tam si půjčit nějaké noviny třeba z doby první republiky a sám si najít souvislosti.Historie je děvka a prostitutka.
Nikde jsem se ještě přesvědčivě nedověděl, kdo vlastně stál za rozpoutáním první světové války, která potom vygenerovala rudou vraždící doktrínu na východě a hnědou na západě!Pořád mě tam naskují ti vyvolení, ale ty také nemohli všechno sami stačit spískat!
Prase aby se v tom vyznalo. Ale za první světovou válku, ani komunisté, ani fašisté nemohou,protože ještě neexistovali, jako rozhodná politická síla. Takže, kdo může za ten bordel ve 20.století a hromady mrtvol a nezměrnou bídu a utrpení?
Babáčku poraď, ale nesmíš kecat! [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích]

249842

05.08.2011 04:44

Stanové městečko u New Jersey

Krize v USA se prohlubuje,počet příjemců potravinové pomoci stoupá a dnes činí již 46 milionů osob.

Dobroděj 88.?.?.?

Bohatá, rozcapená,rozežraná společnost v USA ještě nepocítila v plné míře následky krize.Zatím je z čeho brát a kam klesat,ale zdroje také docházejí a čím dříve si tenhle stav Američané uvědomí, tím lépe.Politická reprezentace musí kousnout do kyselého jablka a přiznat skutečný stav věcí! Každé další oddalování jenom situaci zhoršuje.Je nutné razantněji sáhnout na daňový systém a další nástroje a ekonomiku zásadně přebudovat.

249884

05.08.2011 23:50

Stanové městečko u New Jersey

Americký sen padl na hubu.

Dobroděj 88.?.?.?

Stojí v záhlaví článku. Jenom bych si dovolil dále tuto myšlenku rozvést, že nejenom "americký sen" , ale celý systém současného
žraločího kapitalismu, který je především naprosto devastující pro demokracii, nebo jak nazveme také "hru" na demokracii,o které lze dnes hovořit jako o demokracii dost těžko.
Důležitý rozměr diskuze začíná dotazem, a co dále?
Určitě budou ještě stávající politici s dnešním zločinným systémem spojeni, hájit setrvávání ve lži, ale změny musí přijít!
Především bude nutné si posvítit na "hospodaření" bank,burz,ratingových agentur a dalších podobných finančních tasemnic a kazisvětů,kteří dnes "hospodaří" proti zájmům společnosti a jsou jejími největšími škůdci! V Itálii už začali a nezůstane jenom při jedné akci.
Naprosto zásadní zůstává nezodpovězená otázka,čím současný společnost devastující systém, nahradit? Tady je každá rada drahá! Kapitalismus nemůže být pouze "tržní" , ale musí mít v sobě zabudovanou i velkou míru "socialismu",protože jinak ničí společnost jako celek, která nakonec nebude příznivé prostředí ani pro chudé, ale ani pro bohaté!
Koncentrovat bohatství pouze do cca 5% populace skýtá velké nebezpečí revolučního výbuchu a to je nepřijatelné! [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

249940

06.08.2011 23:26

Permakultura nefunguje, říkají ekologičtí farmáři

Neznám pojem Permakultura, ale udržitelný způsob hospodaření je dobře propracován a znám.

Dobroděj 88.?.?.?

Západní civilizace příliš spotřebovává a to je možné omezit, aniž se příliš změní kvalita a komfort života.
Důsledný režim úspor a zavádění nových technologií, je velmi výhodný a ziskový.
Máme ještě několik desítek let na konverzi na mix obnovitelných zdrojů energie, ale už je nevyšší čas poctivě začít.
Fosilní zdroje a bohužel i jádro je "fosilní",protože jaderného paliva je také konečné množství,musí stále klesat jako zdroje energie až se stanou pouze zdroji doplňkovými.
U jádra je ještě navrch těžký problém s bezpečností! Nikdo dnes není schopen zaručit 100% bezpečnost jaderných bloků a to jak stávajících, tak plánovaných.
Největší a zatím kardinální problém, je přesun kapitálu a zisků s fosilního způsobu získávání energie na důsledný mix obnovitelných zdrojů, kde musí být v rozumné míře zahrnut vítr a FTV.
Abychom zde dlouho neklábosili, nic jiného do budoucna, než jsou obnovitelné zdroje energie stejně nemáme, takže jakákoliv diskuze je v tomto směru zbytečná a zavádějící!
Jenom se musíme uklidňovat, že nám fosilní zdroje vydrží až do konce a bude dost času na důsledný přechod na OZE. [smích] [smích] [smích]

249983

09.08.2011 14:08

Evropa na kraji propasti

Seriál "Vyprávěj" je stejně ideologicky podlý a zlý jako třeba Major Zeman!

Dobroděj 88.?.?.?

I v když v Majoru Zemanovi jsou také světlá místa - kdo chce, najde ho na Youtube, stačí zadat název Major Zeman a jsou tam skoro všechny díly.
Především ten první díl je velice poučný,kde se Major Zeman po válce vrací z koncentráku, kam se dostal na udání svého soka v lásce - chodili na vesnici za jedním děvčetem a jeho kamarád ho udal pro nějakou hloupost na gestapu,aby se zmocnil kýžené dívky!
Tady se ukazuje "české" politikum, které u nás panuje po dnes!
Zrovna dneska jsem četl, tuším na IDNES, že zase po 20 letech "odhalili" v policii v jihočeském kraji na ředitelství, nějakého bývalého "udavače", který někoho udával na vojně, že druhý kradl benzín a další se již po dvouch pivech opil!
Prostě příklady táhnou a lidé se nemění!
Myslím, že i celý ústav pro studium totality je na podobných základech - slouží pro diskreditaci zájmových osob,na které je možné něco "vyšťourat", nějakou špínu a vůbec bych se nedivil, že mohou i nějakou špínu prefabrikovat, když se to hodí!!!
Nechci zacházet dále do podrobností, ale komu se hodilo, že byly skutečné zločiny komunismu zameteny po roce 1989 pod koberec a dnes se účelově vytahuje špína, na ty, kde se to hodí a kde jsou důvody podobné jako v prvním díle Majora Zemana!
Prostě: [bliji] [bliji] [bliji] [bliji] [bliji] [bliji] [bliji]

250315

10.08.2011 14:46

Nemocný kapitalismus a co s ním

Naprosto zásadní příspěvek,ale chybí metafyzický rozměr našeho globálního bytí!

Dobroděj 88.?.?.?

V článku je tolik faktických údajů, o kterých bychom mohli diskutovat,že se spíše soustředím na to podstatné. Jak se dostat ze současné velmi špatné globální ekonomické situace, jakým způsobem bez těžkých politických a sociálních otřesů vybřednout ze "sraček", ve kterých jsme až po krk.
Jsem teď na vahách, zda je ještě cesta mírná, nebo musí přijít nějaké ozbrojené mocenské vyrovnání.
Chtěl bych zde zmínit ještě jeden rozměr, o kterém se v článku vůbec nemluví a to je rozměr metafyzický, esoterní a duchovní.
My vůbec do dnes nevíme a nejsme schopni dohlédnout příčiny důvodu vzniku a rozměru,kosmu,hmoty a života samého.
Pokud si někdo vystačí s tvrzením, že je zde jenom tak na světě bez nějakého účelu a příčiny, že prostě jenom tak existuje a žije a zrovna tak sám o sobě bez příčiny existuje kosmos,hmota, život a vše, co vnímáme, je na tom, po mém soudu, intelektuálně dost chabě!
Nemá cenu se na tomto prostoru zabývat Prozřetelností nebo Bohem,nebo něčím , jak si sami onu sílu nazveme, jenom všem doporučím se zamyslet a sám sebe se dotázat: Proč zde sem na tomto světě a proč zrovna já?
Na youtube se v poslední době objevilo mnoho zajímavých věcí.
Doporučím všem si vyhledat nějaké přednášky režiséra Igora Chauna - stačí zadat do yuotube a je tam mnoho přednášek a filmů!
Jedna z mnoha: http://www.youtube.com/watch?v=ZW7iuLJp6t4
Poklepněte na Gosscha1 a dostanete celý přehled filmů, které Igor Chaun natočil,ať již o Budhovi, ale především v poslední době o cestách do Amazonie k indiánům a zážitkům u nich.
Právě cesta Igora Chauna od těžkého materialisty a rozmařilého člověka, k jeho dnešním duchovním postojům je nadobyčejně zajímavá a tím také mnoha jednodušším lidem přístupná a jednoduše návodná!

Z tohoto duchovního hlediska mají i všechny "pozemské" svízele svůj jiný rozměr,jinou příčinu a důvody svého vzniku a také jiné následky.
Neutíkám od těžkých problémů současného světa někam do "duchovna", jenom poukazuji na další a po mém soudu daleko závaznější rozměry naší globální civilizace, která především ztratila svůj účelový, příčinný a duchovní rozměr!
Jsme lidé, nikoliv stroje a kasičky na peníze a opomenout náš lidský a příčinný duchovní rozměr na tomto světě by bylo krajně opovážlivé a nejspíše také vše ukončující!

250392

10.08.2011 21:39

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: Autor lže

Dobroděj 88.?.?.?

Hele ty úplně nastydlá Mrkvo, co máš zastydlou mrkev, a kolikrát se zvedly nájmy? A jak dnes získáš byt?
Uvádíš medián mzdy 21 000 korun! A kdo ji dnes dosahuje, respektive kolik procent má takhle vysokou mzdu.
Mrkvo jdi si někam za roh nafackovat, s tebou je diskuze zcela zbytečná!
Co je dnes po Praze žebráků a bezdomovců!
Nehájím minulý režim, také jsem byl plně za jeho odstranění, ale pokud někdo sprostě, drze a neomaleně lže,aby zakryl zločiny současného nemocného kapitalismu, potom si to Mrkvo pouze a jedině ty sám! [bliji]

250429

11.08.2011 09:35

Nemocný kapitalismus a co s ním

Bankéř je ten, který vám půjčí deštník, když svítí slunce,ale hrozně rychle ho chce zpátky,když prší!!!!

Dobroděj 88.?.?.?

Banka v dnešním pojetí, rovná se zloděj, někdy i něco horšího!

250495

11.08.2011 09:42

Řecká krize: řecký státní dluh je neplatný

Zase Waterfall kecá.

Dobroděj 88.?.?.?

Mám zde několik přátel, kteří si u arabských bank půjčili a mohu říci Vodopáde, že zase kecáš a lžeš.
Není půjčka pro každého, je tam nutné mít známé, ale banka třeba v Dubaji půjčí,úroky se neplatí, ale banka jde do rizika s klientem - když klient na podnikatelském záměru prodělá, prodělá i banka, když vydělá, podělí se s bankou o zisk,jehož podíl je dopředu smluvně podepsán.
Samozřejmně si banka klienta oklepne a její odborníci uváží do jakého rizika jdou.

250498

15.08.2011 14:18

Nemocný kapitalismus a co s ním

Jenom se vám všem divím,že se zde s prokatéry typu Tmo a Dělník 2 ještě bavíte!

Dobroděj 88.?.?.?

EU "tržně" vytvořila nesplatitelný dluh cca 28,5 bilionu euro
a USA také "tržně" vytvořily opět nesplatitelný dluh cca 14,5 bilionu USD! To je naprosto jasná ukázka "tržní" společnosti a jak vypadá "tržní" společnost po lidské stránce dnes zažíváme v Británii, ale také jinde po Evropě je dobře na podobné "kravály" zaděláno!
Úplně na špici v "tržním" podnikání je však prolhaná bankovní mafie v USA, která nejenom zavinila světovou krizi, ale také vytvořila nový "tržní" produkt,kdy zisky jsou privátní, ale ztráty veřejné!Když bankovní mafie z USA "prošustrovala" prachy tak natáhla jako poslední somrák pracky a "státe dej" a z peněz daňových poplatníků vysomrovala cca 700 miliard USD , aniž si
sama sáhla na odměny a prebendy! To musí tatík Marx v hrobě rotovat smíchy, protože takovou super "kapitalistickou" levárnu ani nemohl popsat!
Tmo a Dělník2 by udělali nejlépe, kdyby si šli někam za roh nafackovat, za ty všechny kecy a bláboly o "tržních" principech, co zde napapouškovali z "modrých" učebnic o neviditelné ruce trhu!Jsou to vlastně takový kašpárci, nepřemýšlivý chudáci, ale je nejlépe se s nimi vůbec nebavit! I kadet Biegler ze Švejka na tom byl lépe, oni jsou pouze trapné atrapy! [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [velký smích] [velký smích] [velký smích]

251022

15.08.2011 14:39

Nemocný kapitalismus a co s ním

Ekonom Roubini - kapitalismus může zničit sám sebe!

Dobroděj 88.?.?.?

Více na IHNED:
http://byznys.ihned.cz/analyzy-a-komentare/c1-52582400-ekonom-roubini-kapitalismus-muze-znicit-sam-sebe-drzte-hotovost

„Marx měl pravdu, kapitalismus může v určitém bodě zničit sám sebe, protože nemůžete donekonečna přesouvat příjmy od práce ke kapitálu, bez toho, aby v ekonomice nevznikla nadbytečná kapacita a nedostatečná poptávka. Mysleli jsme si, že trhy fungují, ale není to tak.“

V tuto chvíli se v bodě „sebedestrukce kapitalismu“ ještě nenacházíme, je ale možné, že procházíme stejným vývojem jako při Velké depresi. Růst kvůli současné snaze o oddlužení nepřijde, pokud se všichni budou snažit šetřit, ekonomika spadne do recese. Další možnost představuje vysoká inflace, která by ale napáchala velké „vedlejší škody“, míní Roubini.

Vývoj na Blízkém východě ukázal, jak nezaměstnanost budí nepokoje ve společnosti, nyní jsou takové nepokoje v Izraeli a Velké Británii. Velká „veřejná zloba“ je podle ekonoma patrná i v Číně.

Spojené státy se vypořádávají se sociální a politickou nestabilitou tím, že mají třikrát vyšší počet vězňů, než je běžné. Pokud se tam do nezaměstnaných započítají vězni, nezaměstnanost se podle Roubiniho blíží 20 %. Nakonec ale mohou nepokoje propuknout i zde.

Současné fiskální problémy USA znamenají důsledek politiky George Bushe, ne současného prezidenta Obamy. Obama jen „zdědil dvě nevyhratelné války a nejhorší finanční krizi“, viní ho ale z fiskálního chaosu, uvedl Roubini.

Vysoké inflace se ekonom neobává, protože v ekonomice je velký objem nevyužitých zdrojů a hrozí spíše deflační riziko. Zlato ale tlačí nahoru strach z finanční krize, růst rizika u bankovních vkladů a vládního dluhu.

„Pokud se však paranoia dostane do tohoto bodu, kupte si zbraně a munici a chatu v horách,“ radí ekonom.
[oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [bliji] [bliji] [bliji] [bliji] [bliji] [bliji] [bliji] [bliji]

251024

15.08.2011 18:01

Pochody hrdých teplých - znak naší doby

Teplajzníci mně skutečně nevadí, ať si ale svoje prasárničky provádějí doma v soukromí!

Dobroděj 88.?.?.?

Myslím, že nejsem sám, kdo má podobný názor, nijak jsem také nebyl proti, když žádali o možnost homosexuálních sňatků - jenom mě zklamal Hromada, který se dušoval,že když jim sňatky budou povoleny, v žádném případě nebudou žádat o svěření dětí do péče a ehjle, neuplynuly ani dva roky a už je zde žádost od teplajzníků, aby mohli ve společné domácnosti vychovát dítě!
Celý projekt je otázkou vkusu a uvážení, zda pochod spíše a fyzické projevy náklonosti účastníkú, vzbudí negativní emoce u většinové populace, či nikoliv.
Příkladně hluboký polibek francouzského typu na veřejnosti mezi pány,u mě způsobuje pocit na zvracení!
Je zde také na místě se zmínit o nepřiměřené propagaci homosexuality i na některých úřadech a instutucích, kde již některé jsou de fakto homosexuály ovládány.Jednu nejmenovanou televizní společnost už teplajzníci ovládají natolik, že když člověk není buzna nebo lesba, nemá zajištěn žádný postup a proto zaměstnanci homosexualitu předstírají,aby měli nějaký úřední postup!Je znám také výrok odboráře Duška, že se na ministerstvu dopravy ani nesmí ohnout pro tužku, i když šlo o právní upozornění na fakt, že se zde protiprávně buzny protěžují a nechci ani jména uvádět. Oproti tomu jsou někteří homosexuálové "jedlejší", jako je třeba ministr spravedlnosti Pospíšil,nebo redaktor ČT Moravec, kteří představují tu část teplajzníků, kteří u mne mají podporu, právě proto , že jsou to vzdělaní, slušní a neutrální lidé a svoji orientaci nedávají na obdiv!
Praha má trochu problém,protože je dnes minimálně evropským ne-li světovým centrem homosexuální prostituce a jsou zde bezpečnostní i jistá zdravotní rizika.
Pokud mohu svoji glosu a posouzení uzavřít,dnešní stav v ČR a Praze není nijak vysoko mimo normu, co se týče chování "homoušků" ve společnosti, pro jeden buzlesbický pochod Prahou jednou za rok si také nohu za krk nedám, pouze apeluji na slušnost a uvážlivost minority, která by měla zůstat právě tou minoritou se zaručenými právy a neměla by mezi sebou dopustit, aby se její projevy a vlivy vulgárně zvětšovaly do většinové společnosti a tuto majoritu proti sobě popouzely! Zde vidím jediné nebezpečí, jinak máme v politice a společnosti opravdu jiné problémy, než se zaobírat teplajzníky! [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích]

251044

17.08.2011 12:54

Deflace

Jak daleko je Marx a náboženské zákazy půjčování na úrok!

Dobroděj 88.?.?.?

Článek je velmi pozoruhodný, právě tím, že si všímá jevů v ekonomice / šamanské pavědě!/, které jsou záměrně skrývány.
Do Velké francouzské revoluce bylo půjčování na úrok zakázáno církví, která si byla vědoma, jaký "obchod" s penězi nese rizika.
Zrovna tak islám zakazuje půjčování peněz na úrok a obchodování s "penězi", jako zbožím! Konečně celá práce Karla Marxe hovoří o stejném problému - kumulace kapitálu a jeho ničení ve válkách!
Mohl bych ještě dále lamentovat nad zločinností současného finančního světa, ale zcela přirozeně se naskytne jasná a přesná otázka. Je nějaké východisko, jak zamezit popsanému scénáři v článku a hlavně jak se vyhnout válkám? Sám si neumím hned odpovědět, protože teď pískneme a vyrazíme na bohaté a banky a všechno jim sebereme a zavřeme je do kriminálu,to už tady také jako státní nástroj bylo a jako systémové řešení se příliš neosvědčilo! Bohatsví bylo sice jakoby zničeno, ale nakonec zchudli všichni za těžké morální újmy celé společnosti!
Vysoké přerozdělování prostřednictvím státu také není systémový nástroj. Socializace společnosti funguje jenom do určité míry, která by měla být zachována, ale nesmí sloužit destruktivně. Zde najít vyvážený a harmonický stav bude velmi obtížné. Ale je jasně vidět, že vyšší míra "sociálna" se určitě vyplatí. Příkladem jsou všechny severské země v Evropě, kde je stát velmi sociální a společnost se dokáže popisovaným "ekonomickým" jevům bránit!
Budeme muset asi rychle opustit téze o ustavičném růstu HDP, které se mně zdali být blbé,aniž jsem je podrobněji studoval!
Proč má společnost někam pořád "růst" ekonomicky, když může růst kvalitativně a jinak, dovnitř si zkvalitňovat a zkulturňovat život. Trapný a pitomý konzum pro konzum, podporovaný nebývale blbou reklamou asi není další cesta rozvoje společnosti!
Dobrým východiskem by mohlo být omezení vlivu peněz a kapitálu na společnost. Nemám úplně jasno, jak toho politicky dosáhnout,ale když zvážíme rizika válek a jiných destrukcí, jiná možnost asi nezbývá.
Josef Schumpeter - rakouský ekonom světového jména / shodou okolností narozený v Čechách / už někdy ve 40. letech minulého století, jasně proklamoval zánik "ekonomického" kapitalismu, když řekl:
Kapitalismus je tak výkonný, že nakonec zničí demokracii, která ho drží při životě a která mu umožňuje existovat!
Bohužel žijeme v době hada, který sám sebe požírá,jak už je pěkně znázorněno na egyptském umění, které znalo a ctilo vysokou moudrost a filosofii tehdejšího světa, od kterého nás dělí tisíciletí, ale v podstatě se zase nic tak moc nezměnilo! [velký smích] [velký smích] [velký smích]

251179

17.08.2011 19:40

Deflace

Opět zde pošahané Tmo rozdává rozoumky z modré příručky ODS, jako ten kadet Biegler ve Švejkovi

Dobroděj 88.?.?.?

Když tak vehementně Tmo obhajuješ současný systém, tak nám řekni proč nefunguje a je čím dál tím ve větších sračkách! Nakonec celé 20.století je přehlídkou kolik "diktatura" kapitálu stála milionů zmařených životů a nezměrného utrpení!Třeba právě l. světová válka je zářným příkladem - to ještě nebylo možné svádět vraždění kvůli kapitálu a zisku na fašisty a komunisty!
Hovoříš o obchodu, výborně, potom je velmi jednoduché prohlásit a také lze doložit, že podstatná část dnešního obchodu je naprostá a čirá zlodějna a nemá se skutečným obchodem se spravedlivou marží jako odměnou za provedenou službu vůbec nic společného!
Pseudobezúročný systém funguje snad docela dobře v islámských zemích, ale pokud půjdeme zpět na Západ je nutné naprosto sterilně oddělit retailové bankovnictví, které skutečně slouží a obsluhuje ekonomiku , od pseudoinvestičního až hráčského bankovnictví, které především škodí burze, která má také sloužit výhradně k alokaci kapitálu a nikoliv ke zlodějnám, jako jsou různé báječné "pákové" fondy a jiné zlodějny, které dostali světovou ekonomiku v roce 2008 do totálních sraček, ve kterých vězíme až po krk do teď!Především bankovní mafie z USA nám předvedla ještě úplně nový typ podnikání,do té doby neznámý, kdy zisky jsou privátní a ztráty veřejné!Marx musí smíchem rotovat v hrobě!Protože jsi Tmo celkem slušně řečeno pitomec, který bude bezduché příručky o neviditelné ruce trhu papouškovat do roztrhání těla - krásně je tato duševní úchylka vidět ve filmu Signum Laudis,nádherný český film z l.světové války , kde exceluje jako herec Vlado Muler, kdo neviděl, o hodně přišel! - je docela zbytečné se s tebou bavit. Ono bude těžké s těmi tvými poučkami ještě dnes někomu dělat druhou díru do prdele, protože modré zloděje a vrahy z ODS už podstatná část obyvatel u nás prohlédla a jak je vidět z průzkumů, nedostanou ve volbách ani 8%, což je těžký debakl a konec jedné ptákostrany!
Takže Tmo doporučuji ti někam zalézt za roh, ať tě raději nikdo nevidí a tam si můžeš sám nafackovat,protože trestat psychicky nemocného s utkvělou obcesí, že funguje nějaké tržní hospodářství v současné globální ekonomické špíně, je i podle trestního kodexu nepřijatelné! Světu povětšinou vládnou a světovou politiku ovládají vypasené a "vyvolené" tasemnice a pijavice toho nejhoršího zrna a těm je, jak je vidět, úplně jedno, jak celý svět jede do sraček a zda bude válka,či nikoliv! Oni jistě sami válčit nebudou a také jsou pro ně války ty nejbohatší žně!Takže Tmo doporučuji samoléčbu nafackováním a až prohlédneš, už zde přestaň psát krávoviny a modré poučky z volebních blábolů ODS!

[velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích]

251206

17.08.2011 22:06

Nemocný kapitalismus a co s ním

Ztracený čas je s Tmo a Dělníkem 02 - to nejsou diskutující - jejich vzor je kadet Biegler ze Švejka!!

Dobroděj 88.?.?.?

Tmo a Dělník 02 zde žvaní jako předvolební brožůrky ODS chrlící neuskutečnitelné pohádky o neviditelné ruce trhu, která je momentálně zlomená a v gypsu,jelikož při šáhnutí do pokladny narazila na tvrdé dno, protože v pokladně je hovno!
A ty všechny zlodějny, levárny a vraždy ekonomiky tyhle týpkové považují za tržní hospodářství! Sancta simplicita! [velký smích] [velký smích] [velký smích]

251219

18.08.2011 01:07

Nemocný kapitalismus a co s ním

Tmo, Dělník 02, Vojta 49 - kolik ještě klonů vyleze z odporné lehožumpy a budou zde žvanit a žvanit!

Dobroděj 88.?.?.?

Jim totiž vadí Zvědavec a proto se musí snažit rozbít a zamezit veškeré diskuzi, která by zde někam směřovala a eventuelně jasně a přesně poukázala a doložila svinstva a kurestva,které provádějí špičky "vyvolených" na celém světě.Mohou být i zaplaceni, ale spíše jde o takzvané užitečné idioty! [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích]

251223

19.08.2011 21:09

Zkušenost se Stworou

Já si naopak myslím,že by měl být Zvědavec kontraverzní, až kousavý, i příspěvky mohou být peprné!

Dobroděj 88.?.?.?

Jenom prosím, nikoliv blbé!Jsem rád, že si mohu přečíst nějaké jiné odlišné názory a jsem za tuto "službu" Zvědavci vděčen a myslím, že takový pocit má mnoho čtenářů Zvědavce! V tom je jeho síla a práce, kterou dělá pan Stwora, se nedá penězi ani zaplatit!
On ale dobře ví, nebo alespoň tuší, že se mu jeho konání úročí a ukládá jinde, ale to zde nebudeme rozebírat.
Každopádně vzdávám veliké díky, každému přispěvateli, který dalším čtenářům rozšíří jejich obzory a nezáleží na tom, zda je to v oboru vojenství, nebo náboženství! Každý poznatek je dobrý!
Jenom mě opravdu hrozně štve fakt, že se zde exhibují pitomci, kteří jsou buď někým nasazeni, nebo mají vnitřní zvrhlé patologické puzení, ubližovat ostatním a šířit zde záměrně se zlým úmyslem, prolhanou "oficiální" propagandu, proti které by měl právě Zvědavec vystupovat a bojovat.

251347

19.08.2011 22:28

Čína snížila hodnocení amerických státních dluhopisů na A+, poslouchá někdo?

Amerika je sice v p###li, ale nelze jenom tak zatratit 330 milionů obyvatel

Dobroděj 88.?.?.?

s naprosto zásadním intelektuálním a technologickým zázemím.
Jsem toho názoru, že právě v USA se v nějaké historicky krátké době objeví nějaký zcela nový společenský fenomén, který znovu nastartuje ideové "dynamo" společnosti!Nejspíš se projeví najednou několik zásadních "objevů", které totálně změní všechno!
/ získávání "nekonečné" energie, spojení biologie a kybernetika -
zrod "umělé" inteligence a zde je mez fantastických, ale oprávněných tezí bez konce!/
Zrovna jako když se na těle rozpadávající se Římské říše zrodil fenomén křesťanství!Myslím, že se také Amerika doslova "prožere" k novým duchovním zítřkům, které nevím jak vůbec budou vypadat, ale to dnes neví nikdo.
Přerod bude jistě bolestivý, ale který "porod" je příjemný a přesto jsme se všichni narodili, i když naše matky nutně trpěly!
Možná jako se malému dítěti říká , nešahej na ty kamna, nebo se spálíš a dítě povětšinou stejně jde a na kamna si sáhne, aby potom už vědělo!
Stejně si musí Američané "sáhnout" na konec konzumu, aby potom už také věděli!!!! [velký smích] [velký smích] [velký smích]

251356

23.08.2011 11:48

Katarský Hollywood a invaze žoldáků do Tripolisu

Prolhaná Česká televize už se neštítí ničeho!

Dobroděj 88.?.?.?

Včera zase ve zprávách upustila perlu hodnou propagandy před rokem 1989!
Vyprávěla lidem,kolik si Kaddáfí nashromáždil majetku a třetina Lýbijců měla bídu!
Už se tady o tom hodně mluvilo, jak vysokou životní úroveň zajistil Kaddáfí občanům Lýbie,co všechno měli zdarma, takže není potřeba takový blábol komentovat - jenom třeba střední doba dožití, což je jasný statistický údaj, je v Lýbii vyšší, než v České republice!
Česká televize je prolhaná stoka, jinak její zpravodajství nezvat nelze! [bliji] [bliji] [bliji]

251641

23.08.2011 11:56

Novináři, kteří se propůjčí k válečné propagandě, musí být voláni k zodpovědnosti

Potom se nedivím, že jsou ve válečných konfliktech stříleni novináři!

Dobroděj 88.?.?.?

Když někteří záměrně lžou a jsou to duševní prostitutky, mají smůlu. Z českých novinářských sedmilhářů už jsou také někteří adepti na odstřel vhodní! Nebudu jmenovat, ale soudný a uvážlivý čtenář a divák je citlivý na "nafukování" hlavy a sám uzná, kdo jsou škůdci!

251642

04.09.2011 17:06

Gerald Celente: Žádné daně, žádný sex. Jen válka!

Jsou vyhazovány peníze na okupaci v Afganistánu a zde v Česku nejsou peníze na nic!

Dobroděj 88.?.?.?

Zatímco Spojené státy nedávno oznámily, že budou Afganistán okupovat přinejmenším do roku 2024, údaje NATO hovoří, že dezerce z afghánské armády, kterou cvičí i naši hoši, dosahuje rekordních rozměrů - za poslední půlrok z jejích řad uteklo 25 tisíc vojáků, což je celá sedmina všech jejích příslušníků. Za stejnou dobu loni jich přitom zběhla „jen" polovina tohoto počtu, 11 423 mužů, přičemž tato čísla vždy narůstají v létě, kdy se blíží doba sklizně. V roce 2009 afghánská armáda v době sklizně přišla takřka o čtvrtinu mužů. Budování moderního státu se tedy Západu v Afghánistánu zřejmně nedaří.
zdroj - www.literarky.cz

252504

06.09.2011 16:22

Romové I. část

Neschopnost, nebo i záměr neřešit romský problém, protože ten je především sociální a až potom rasový!

Dobroděj 88.?.?.?

Konečně slušný článek, který se ve velké šíři a zcela konkrétně venuje problému a za to autorovi díky!
Ve třetí části je také báječná stať, kterou je potřeba vypíchnout!
http://urfaust.bloguje.cz/903250-romove.php

Obávám se, že českým vládám Romové slouží jako dobrý hromosvod pro odvedení pozornosti od korupce na nejvyšších místech. Jedna korupční kauza politických špiček stojí daňové poplatníky více než romský problém jako celek. „Socky“ jsou dobrým terčem, na který se dá vše svést, a jednodušší jedinci takové manipulaci snadno podléhají. Díky tomu není zájem nejvyšších politiků na řešení soužití Romů a majority, a i proto problém není a zřejmě ani v dohledné době nebude řešen.

252574

06.09.2011 16:47

Romové I. část

Velmi zajímavý a podnětný příspěvek od "Hulvata"

Dobroděj 88.?.?.?

Rád něco napíši, ale jak je vidět,je škoda vymýšlet nějaké nové "názory" , když jsou už vymyšlené a je pouze potřeba ty správné a podnětné najít, zveřejnit a nad nimi rozproudit diskuzi, která bude mít nějaké konkrétní výstupy a závěry a z nich možná alternativní řešení, která povedou k nějakým přesně měřitelným cílům. Na problém Romů jsou ročně uvolněny ze státního rozpočtu značné sumy peněz a tyto prostředky jsou následně "rozházeny" bez patřičného efektu!

http://urfaust.bloguje.cz/903250-romove.php

Kazdemu bude nekonecne blizsi to, ze cikani mu vykradli zahradku, zbili deti, okradli ho v tramvaji, a rvou v noci, nez pro nej imaginarni miliardy z predrazenych dalnic. Pokud je nekdo jiny, je to svetec a potrebuje sochu. Jeden policejni velitel na Slovensku soukromne rekl, ze rovnost a duslednost pred zakonem by znamenala pozavirat 2/3 dospele romske populace. Ale kam s nima a co pak s jejich detma ? Z ceho jasne plyne, ze by museli prijit politikove, kteri by prosadili konec pseudohumanizace vezenstvi - tedy vznik hromadnych vezenskych taboru s nucenymi pracemi, vznik dobrovolnych rezervaci jako kompenzace a alternativu umrti hladem, s tim, ze by se znemozneni kriminalni obzivy muselo opravdu hnat az do ceny umrti asociala hladem, resp. permanentniho vezneni. Takoveto veci se nedeji, viz Harman v Bratislave, ktery po letech bezmoci vzal zakon do svych rukou a cikanske sousedy vystrilel. Zdegenerovani eurohumaniste a profesionalni mimovladky takove efektivni reseni nedovoli i kdyby nas moudry a koncepci politik co by ho chtel existoval - jakoze zadny neni. Tak kde probuh vidite nejakou nadeji ze genocida nebude ? Ale prosim bez kecu a uvah co by bylo kdyby, tvrda fakta ! Zadna nejsou, leda zazrak, jako nad posteli pacienta v poslednim stadiu rakoviny. Pseudohumaniste timto neprimo cikany vyhubi. [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

252575

08.09.2011 21:21

Tyrani na troskách

Něco se děje - ČT24 - Hyde park - Baudyš ml. to opravdu rozsvítil !

Dobroděj 88.?.?.?

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-...
Ačkoliv jsem odpůrce televize, takhle zajímavě připravený pořad už jsem dlouho v televizi neviděl! Nejde jenom o faktickou stránku fenoménu 11.září, ale o celého ducha pořadu, kdy měl host opravdu plný prostor pohovořit, ale i o dalších souvislostech, kdy asi nejlepší byla jasná hláška o nesplatitelnosti současné míry světového zadlužení, kdy se pan Baudyš krásně zeptal, kdo je věřitelem?
Je otázkou,když je oficiální výklad o 11. září neudržitelný, co se bude dít dále. Zdali opravdu již nedochází k přerodu do jiného typu společnosti a světa,protože ta současná forma již nevyhovuje.
Konec byl velmi zajímavý,kdy má být svět po přerodu daleko lepší a hezčí!To se opravdu dobře poslouchá a nakonec lidé mají již všech těch světových špatností plné zuby a podvědomě touží po něčem lepším.
Pokud existuje nějaká Prozřetelnost nebo Bůh, tak by měla být podobná tužba a apel všech lidských bytostí po něčem daleko lepším vyslyšen a konečně bychom mohli na světě začít svobodně dýchat! [smích] [smích] [smích] [smích] [smích] [smích] [smích] [smích] [smích] [smích]

252794

16.09.2011 12:31

„Velký Blízký východ“ a koloniální války

Není důležité,kdo je autorem, ale co říká!

Dobroděj 88.?.?.?

Nakonec každý má svůj rozum a dokáže zhodnotit, co je poctivý názor a co je blábol, který je ještě na objednávku "zaplacen", což je mezi "novináři" u nás v Kocourkově úplně běžná věc, protože nezávislá média u nás již nejsou! Pokud se najde i poctivý novinář, stejně musí psát, co chce majitel média, jinak skončil.
Považovat nějakou informaci od "renomovaného" odborníka, či veleznámého novináře, může být zavádějící, především oni jsou nástrojem ohlupování "ovčanů"! Naproti tomu zcela neznámý autor a tzv. hlas z lidu je často daleko nosnější informace, než všechny oficiální "potvrzené" bláboly, lži a výmysly!
Takže pokud se zde Valda ptá, kdo je Gavrilicenko, tak jeho dotaz a kritika je zcela mimo! Zkus rozebrat jeho článek a předlož jiný hodnověrnější názor na popisované události.
Jinak se řadíš ke stejným blábolistům, které kritizuješ!
Fakt, že někdo byl dopisovatelem Pravdy, něčím spolužákem
s období socialismu, o něm nevypovídá vůbec nic!Stejně tak, že není vyhledatelný na netu.
Spíše si myslím, že se Valdovi článek obsahově nelíbil, tak si "zaryl" do autora! To je poslední dobou dobrá praxe všech potlačovatelů pro ně nevhodných informací a autorů, když už nemohou zpochybnit uváděné informace, tak se alespoň snaží snížit a pošpinit autora! Jako bychom je neznali! [smích] [smích] [smích] [smích] [smích] [smích] [smích] [smích]

253491

17.09.2011 14:17

Jak to bylo ve Varnsdorfu

Vždyť je to tak trapně průhledné!

Dobroděj 88.?.?.?

Roky se zde nesmělo psát o žádném cikánském kriminálním činu!
A náhle se v novinách s cikánskými kriminálními činy roztrhl pytel!
Jenom proto, aby se řádně naladila většina proti cikánům, to aby byly hlavní zprávy a na zlodějny a korupci vlády se tolik nepoukazovalo! Také je dobře známá stará poučka, rozděluj a panuj! Spíše zde , rozeštvi a panuj!!!
Cikánský problém je zde 50 let a docela dobře byl řešen za minulého režimu, kdy se opravdu "silou" podařilo vytáhnout mnoho cikánů z jejich "bědného" života.Mnoho jich i vystudovalo, uměli nějaká řemesla, mnoho cikánů a především ze Slovenska maďarské národnosti se podařilo "přetvořit" na vojně,kdy odcházeli z vojny a měli různé odbornosti, které potom mohli využít v civilním životě - řidiči nákladních aut, různých stavebních strojů, svářeči a další znalosti.
Bohužel po roce 1989 s příchodem "svobody" se cikání dostali do bludného kruhu, kdy pro ně není ani práce a žádné uplatnění ve společnosti! Dnes již nastupuje třetí generace, která nikdy nepracovala! Nevím, někde jsme jako majoritní společnost udělali velikou chybu, za níž teď sbíráme plody!
Naslouchali jsme hovádkům , jako je Čunek, nebo Řápková, kteří jsou schopni na bídě cikánů si ještě udělat politickou kariéru a těmto lidem je nasloucháno!
Nevím a nemám návod na řešení, v každém případě jde o dlouhou
a drahou cestu pro majoritní většinu a už se mělo dávno konat!
Nikoliv až je průšvih, to už je pozdě!
Kdo nechal volnou ruku spekulantům s nemovitostmi, kdy jsou problémový lidé sestěhováni za účelem jejich zisku do velikých ghet!!! To už i ti blbí komunisté věděli a měli na cikány kvóty, kdy do jedné obce se mohlo sestěhovat jenom určité omezené množství cikánů!!! Jenomže "demokraté" / zloději a korupčníci/ na všechno kašlou, za 4 roky u moci si nahrabat a po mně potopa!
To je bohužel obrazem naší politické a společenské scény!
A dnes budou něco vykládat, co dělají, debil Kubice / toho stačí chvilku poslouchat, co je to za idiota!!/ zločinec Nečas a Drábek, kreatury, které také špatně skončí! [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

253545

21.09.2011 02:25

Formální pohřeb řešení dvou států

Konečně nějaký zásadní článek, který jde na dřeň problému!

Dobroděj 88.?.?.?

Zatím se stále diskutovalo na plano! Zde je popsán skutečný stav věcí a od toho je nutné se odpíchnout.Jsem přesvědčen, že pokud se na obouch stranách najde skutečná vůle se dohodnout,bez předsudků, řešení se najde, nebo lépe řečeno, najít se musí!
Opačný stav jako dosud, nikomu nevyhovuje. Myslím, že po všech těch násilnostech, nastala všeobecná únava a do dalších kol "řezání" hlav se už nikomu nebude chtít.

Už jsem zde uvedl fakta ve zkratce, tak ještě jednou:
Hlas z Izraele: Jsme unavení z toho, že si s Araby nerozumíme a že se vůbec neznáme
http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-52893... Být Izraelcem je určitá nevýhoda," říká Janaj, který by se někdy rád podíval do slavných muslimských měst v Íránu či Sýrii. Má ale smůlu, ani jeden z těchto států Izrael oficiálně neuznává. Už při cestě přes Sinaj do Káhiry se mu stalo, že ho lidé odsoudili hned, jak zjistili, odkud pochází.
"Současná nejpravicovější vláda v izraelské historii přivedla zemi do nejhorší možné diplomatické situace," říká vůdkyně nejsilnější opoziční strany Kadima, Cipi Livniová. "Premiér vydává tvrdá prohlášení, ale jeho vláda ve skutečnosti oslabila Izrael natolik, že se nedokáže bránit."
"Už loni, když jsem se o prázdninách vydal s batohem na Sinaj, do Káhiry a do povodí Nilu, mi všichni kamarádi říkali, že jsem blázen a že mě tam určitě zabijí islamisté," vypráví Janaj."Nechtěl jsem navíc předstírat, že jsem někdo jiný, a každému jsem proto řekl, že jsem z Izraele. Reakce Arabů byly různé, někteří říkali, že proti nám nic nemají, ale setkali jsem se i se zlostí," popisuje mladý Izraelec, který se na takovou cestu vydal.V Egyptě ho taxikář bez váhání vysadil uprostřed dálnice, když se dozvěděl, z jaké pochází země. V jedné z jordánských vesnic ho pak místní starosta zavedl mezi školní děti, aby poprvé v životě viděly Žida. Přišli se pak na něj podívat i někteří dospělí. Posléze ale zvažovali, zda ho raději nepředat policii.
http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-52893...

253712

22.09.2011 20:00

„Velký Blízký východ“ a „Velký Izrael“ – první část

Demokracie v Izraeli a USA!

Dobroděj 88.?.?.?

Mimochodem, průzkum veřejného mínění v Izraeli prokázal, že 69 procent Izraelců je ochotno palestinský stát uznat, tedy v případě, že bude v OSN schválen. Jinými slovy, izraelští politici zastupují zájmy zhruba 30 procent obyvatel.

Cenným poučením z arabského jara je to, že Izrael nemůže očekávat trvalý mír s arabskými režimy, pokud neuzavře mír s arabskými národy. Nemůže se prostě obehnat zdí od sousedů, kterým škodí, a očekávat mírové spolužití.“

A doyen blízkovýchodních specialistů Robert Fisk v The Independent (mimo jiné) napsal: „Americká zahraniční politika je už natolik v zajetí Izraele, skoro všichni kongresmani a kongresmanky se už tolik bojí Izraele, že Amerika v pátek nebude stát jako národ, který zrodil Woodrowa Wilsona a jeho 14 principů sebeurčení, ne jako země, která bojovala s nacismem a fašismem a japonským militarismem, ne jako pochodeň svobody, kterou, jak nám předhazují, zosobňovali Otcové zakladatelé, ale jako naštvaný, vystrašený a sobecký stát, jehož prezident – poté, co slíbil nový přístup vůči muslimskému světu – je nucen podporovat okupační mocnost proti vůli národa, který nechce nic jiného, než samostatnost.“

Zbigniew Brezinski k oběma projevům konstatoval, že ten Sarkozyho nepostrádal naléhavost, zatímco ten Obamův byl určen pro domácí, americké publikum a směřoval k volbám v roce 2012. Obama v něm už odhodil jakékoli předstírání, že by Američané ještě chtěli být v izraelsko-palestinském konfliktu fér, přičemž zrušení americké role na Blízkém východě Brzezinski označil za tragédii a špatnou zprávu jak pro Palestince, tak pro Izraelce. Připomněl přitom varování, že palestinská státnost v OSN je jedinou alternativou k násilí.


[oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

253769

23.09.2011 18:41

Editor Zvědavce znovu předmětem vlídného zájmu policie

RE: nemam slov

Dobroděj 88.?.?.?

Stíhán je také člen Národnědemokratické strany Německa (NPD) za projev, který na shromáždění pronesl coby host. Policie zvažuje, že bude stíhat i překladatele, který mu tlumočil.

Za transparent " Evropo povstaň" bude trestní stíhání! Ale největší hit je poslední věta z článku:

POLICIE ZVAŽUJE ,ŽE BUDE STÍHAT I PŘEKLADATELE,KTERÝ MU TLUMOČIL.

To nemá vadu, schizofrenie moci dostupuje vrcholu!


[velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích]

253827

24.09.2011 13:08

Editor Zvědavce znovu předmětem vlídného zájmu policie

Valdo, kecáš nesmysly!

Dobroděj 88.?.?.?

Je bohužel smutnou skutečností, že před rokem 1989 byla ruská "Pravda" snůškou lží a všichni se upírali ke "Svobodné Evropě" a "Hlasu Ameriky", dnes se situace přesně obrátila!
Pokud chce člověk získat nějaké relevantní "objektivní" informace o světovém dění, je právě dobře se probrat ruskými zdroji, především soukromými médii. U nás je dobré si přečíst Halonoviny, které sice vydává KSČM, ale když si odfiltrujete jejich stranickou propagandu, což je snadné, dostanete také dobré informace.Naše i světová západní média jsou zasažena zajímavou poruchou v objektivitě, kdákají přesně podle pravidla, koho chleba jíš, toho píseň zpívej!I tady se najdou vyjímky, příkladně některá německá média si drží vysokou laťku relevantní objektivity,ale i tam je rozjetá propaganda všeho druhu!
Nejhorší je cenzura skrytá, kdy jsou informace překrouceny,v televizi se používá mnoho triků, jak dostat na obrazovku ten "správný" obraz události, asi není nutné konkretizovat!
Co se týče Ruska, není tam ideální stav, ale silné a stabilní Rusko je požehnáním pro Evropu,protože Rusko je součástí Evropy a čím dříve si to uvědomíme, tím lépe!Němci už na to přišli a dobře se jim ekonomicky vede!Kde by byli Němci a nakonec i my , kdybychom neměli nenasycené ruské trhy! Dokonce si myslím, že v Rusku je dnes autentičtější "kapitalismus" než na západě, především v USA, kde už dospěli do nové fáze superzlodějského kapitalismu, kdy zisky jsou soukromé a ztráty veřejné, jak nám převedla poslední bankovní krize v USA! To musí Marx smíchy rotovat v hrobě!
Trpíme od roku 2008 světovou ekonomickou krizí, kterou nezpůsobilo Rusko, ale zlodějská, nenažraná a prolhaná bankovní mafie z USA, která je převážně vedená "vyvolenými" ze všech koutů světa! USA náš vzor, dříve SSSR, teď opět musíme lézti bujaře do nějaké řitě, pod vedením křivé huby a knížete!
Pokud je Mědvěděv žid, tak je mně to srdečně jedno, protože sionista je z povahy svi@ně, nikoliv žid, jako takový!
Také všichni Němci nebyli za války nacisté a fašisté, ačkoliv proti nim byla uplatněna kolektivní vina, i když potrestání si zasloužili, ale vždy jde o míru. Zrovna tak nelze uplatňovat kolektivní vinu proti židům, ale je zde problém najít opravdu ty parchanty, kteří za světovou ekonomickou nestabilitu mohou!
Zavinění je také systémové,takže jde o politickou matérii, kterou bychom se měli intenzivněji zaobírat všichni občané, protože se týká nás všech,bez rozdílu!Chudých jako bohatých, hloupých i chytrých, protože světová nestabilita zasáhne všechny,bez rozdílu. A Valdo, ty když kdákáš ty svoje nesmysly, vem si náhubek, prskáš! [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

253874

26.09.2011 12:58

Editor Zvědavce znovu předmětem vlídného zájmu policie

Nejde o slova - žid, či Žid, ale jde o antisemitismus!

Dobroděj 88.?.?.?

A tady začíná problém.
„Aby mohl být nějaký názor takto označen (roz. za antisemitský), musel by být nejprve jasně definován pojem antisemitismus, což u nás zatím nikdo neučinil. Je však nebezpečné sklouznout do interpretace antisemitismu, kterou razí izraelské ideologické kruhy a světové sionistické organizace. Podle této interpretace je antisemitou každý, kdo nesouhlasí s politikou Izraele.“
Takže o židy, či Židy již nejde. Je to protimluv.
Je zde také problém postihnout, kdo je to žid?
Alexandr Solženicyn ve své knize "200 let pospolu", která se zaobírá historií židů na území Ruska a SSSR , plných cca 60 stran ze začátku knihy se věnuje vůbec vymezení pojmu žid ve společnosti, kdo jím je a kdo jím není a k úplně jasnému konci nedochází!
Když zde Václav.L. napíše , že nám židé vládnou, tak se sluší dotaz, kdo jsou ti "židé"? Jde o nějakou bankovní mafii, kde je velká četnost příslušníků tohoto "etnika", nebo jde o jinak strukturovanou světovou mocenskou organizaci, která se vzájemně podporuje, nebo je to ještě úplně jinak.
V každém případě, je na světě několik center, které splétají sítě a kují nekalé pikle globálních přesunů ekonomických nátlaků a násilí v podobě různých "válek" a povstání. Je otázkou, co je vlastně cílem,protože poslední dobou nabývám dojmu,že se jim jejich záměry příliš nedaří a jejich "rozděluj a panuj" překročilo míru a svět je již tak "rozdělen a rozeštván" že se obávám, aby jim ty "sračky", které na světě vyvolaly , nespadly na jejich vyvolené palice!

[velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích]

253979

27.09.2011 05:20

Proberme se, Švejkové!

Násilí není program! A pokud chci něco změnit, musím přesně vědět,čím stávající systém nahradit!

Dobroděj 88.?.?.?

Článek pana Pantůčka lze podepsat, ale je nutné konkretizovat,kdo a za co je v současném neblahém stavu odpovědný. Prohlášení typu,
"Vládnou nám zločinci, kmotři, opravdoví vykořisťovatelé non plus ultra, bez vizí, programů a hlavně bez vůle cokoli měnit, dokud budeme mlčet.", je sice pěkné,ale stálo by za to,přesněji vymezit ty "zločince a kmotry" a také přesně jejich skutky popsat!
Zcela jistě je nutná změna, ale nějaká další "revoluce" je chybný krok, protože se opět do čela budou etablovat podobní lidé jako doposud.Je to velký problém, jak do politiky a vedení státu dostat "slušné" a schopné občany a odborníky. Je jednoduché něco zbořit, ale je nutné vědět, co potom. A zde si právě nejsem jist, že úplně přesně víme, jak má vypadat společnost po nutných změnách.Kde je dnes na světě "slušný" systém vládnutí, který bychom mohli beze zbytku akceptovat, jako ten optimální?
Ke změnám musí dojít celosvětově, kdy bude nutné opustit model ustavičného růstu a konzumu nad všechny meze.Nevím,jak přesně nazvat současnou podobu "ekonomiky" bez řádu,už ani termín kapitalismus není vhodný, protože postrádá vnitřní logiku.
Třeba pouze připomenu "fantóm" světového zadlužování! Komu jsou všichni dlužni a jak je možné, že najednou jsou skoro všechny státy zadluženy a jejich dluhy dosahují míry, kdy nejdou uhradit, včetně USA!
Těch příčin je více a musíme asi také začít každý u sebe a přestat systémově podporovat "nemocnou" společnost,jejíž neduhy jsou dobře známy.
Možná, že ještě nenastal ten pravý čas na změny, vřed také musí nejdříve "dozrát", než praskne, hnis se vyleje a dojde k vyčistění a uzdravení.

253995

27.09.2011 23:42

Proberme se, Švejkové!

Elity to nemají tak jednoduché

Dobroděj 88.?.?.?

Už jsem tady o tom psal, ale mohu se trochu opakovat.Tady v našem českém veselém "nočníku" se ví o každém všechno.
Třeba takový pan Bakala bude mít problém vylézt bez ochranky na ulici, třeba kvůli kauze cca 40 000 bytů, původně v majetku OKD, na kterých chce na úkor starých penzistů, horníků , vydělávat. Neznám kauzu přesně, ale je zde jasná machinace, kdy Bakala původně slíbil, že byty odprodá za "slušnou" kupní cenu rozumnou pro oba subjekty a náhle se byty prodávat nebudou, nájemné stoupne a pan Bakala se bude kapsovat! Myslím, že tady právě "elita" , Bakala šlápl do pěkně smrdutého ho@vna a už teď má a bude mít problémy!
Majetek a moc elit je pouze tehdy v bezpečí, když bude existovat ve společnosti alespoň nějaká politická rovnováha!
Pokud dojde ke globálnímu ekonomickému propadu, mají to "elity" hodně nahnuté a spočítané a před "hněvem" ulice těžko někam utečou! S "ulicí" se nežertuje! Vypuštěný džin z láhve násilí, lynče a odplaty se těžko nechá nějak "řídit"!Lidé přestanou mít co ztratit a takový stav je nezvladatelný! Myslím, že násilnosti v Británii jsou jasným příkladem, i když tam o úplně sociální bouře nešlo. Rabovali a zapalovali i mladí lidé z dobrých rodin,kterým se už ze současné politiky také dělá špatně, která je založena na lžích, zlodějnách a bezbřehé korupci. Mladí lidé jsou impulzivní a potom ničí na co přijdou, je to podvědomá revolta proti systému, vzpoura proti nespravedlnosti a nemožnosti dojít k nápravě společnosti pokojnou , politickou cestou! Jde o nebezpečný vývoj společnosti k násilí, který podle mého názoru bude pokračovat,protože se nekoná nějaká forma dialogu, kdy by si mocní alespoň vyslechli, jaké problémy má 90% občanů a hledali řašení! A tak máme vysokou nezaměstnanost a kriminalitu, bezdomovectví,žebráci v ulicích Prahy, kam se podíváte a mocní si honí ego, jak ty "socky" ještě dostanou dolů, vezmou jim i základní sociální dávky v hmotné nouzi a vůbec se nestarají, co budou lidé bez alespoň minimálního příjmu dělat. A nastává kolotoč nárůstu krádeží a kriminality, kdy opět daňový poplatník zapláče! Měsíčně stojí jeden člověk zavřený do basy,přibližně cca 28 000 Kč. Pokud chytnu cikána jak krade a dostane trest za krádež třeba 10 měsíců, tak jsem zároveň potrestal daňového poplatníka sumou cca 300 000 Kč, když počítám i práci policie, státního zástupce a soudce a to jsem ještě hodně z levného kraje! Kdo zná tyhle souvislosti, tak ví, že je daleko levnější "cikány" zaplatit a dát jim vyšší dávky, než je za zlodějny kriminalizovat a zavírat, protože to je pro společnost paradoxně několikonásobně dražší!
Právě všechny tyto souvislosti by si mocní tohoto světa měli začít urychleně uvědomovat a začít s nějakou formou řešení, než bude pozdě! [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

254049

06.10.2011 02:56

Saharská veľká umelá rieka

I když je Kadáffí hodně rozporuplná figura, něco po něm zůstane,

Dobroděj 88.?.?.?

zato po Vojtovi49 zůstane jenom trochu nenávistného smradu!
Táhni nazpět do lehožumpy, odkud si vylezl!

254606

07.10.2011 22:06

Operace Trojský kůň

Skutečnost nad všechny přednášky jasná!

Dobroděj 88.?.?.?

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.pht...
Proč ještě má Česká republika jako jedna z posledních zemí akcie v listinné podobě na doručitele, když celý ekonomický svět už dávno uznal, že jde o čirou zlodějnu a základ všech tunelů a korupčního jednání! Protože žijeme v Českozlodějské republice
a těžko se budou prasata odhánět od koryt!!!!
Takže si přednášku můžeš namazat na prsa, protože to jsou krásné bláboly, když se tady krade a korupční,až se lesy zelenají!
A v globálním světové ekonomice je situace stejná, jenomže tam už jsou dále! Tam se také krade a korupční, ale už na vysoké mezinárodní úrovni a kdo si otevře hubu, tak je "humanitárně zbombardován"! V systému kde neexistuje právo, pouze právo silnějšího,vyčůranějšího a neomalenějšího,jsou veškeré krásné přednášky k hovnu, protože realita je jiná a také, že se skutečnou realitu a stav globální ekonomiky ani "demokraticky" nedozvíme! Bohužel, taková je smutná skutečnost a zkus mně moje názory nějak vyvrátit, nebo mne přesvědčit, že je všechno ve světové ekonomice v pořádku a děje se podle nějakých pravidel! Spíše jde o ekonomickou džungli, kde ani její aktéři neví, co se děje a vaří obyčejně z vody a hasí světové ekonomické průsery na poslední chvíli!
Říkám, tak dlouho si blbci se světovou ekonomikou budou zahrávat, až to na blbce spadne a potom budem rýt držkou v pořádných sračkách všichni! [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

254750

07.10.2011 23:55

Operace Trojský kůň

ČR jako svět , to vyjde na jedno brdo, na podzim 2011

Dobroděj 88.?.?.?

http://www.outsidermedia.cz/CR-na-podzim-2011-II-1...

Nepočetná skupina vyvolených si přivlastnila stát. Ovládá veřejné penězovody, do značné míry také média i orgány činné v trestním řízení. Má dostatečné zdroje k tomu, aby si udržela svou moc v dalších a dalších volbách. Mlýnek na peníze se točí dál. Ukazuje se, že popisovat realitu nestačí. Ten seriál by byl nekonečný. Jednou je to ekotendr, jindy solárka, pak zase IZIP pro VZP atd. Jedna kauza střídá druhou. A nic.
Můžete jako občan rezignovat. Nezajímat se o nic, nevolit, neúčastnit se ničeho. Ano, i to je možné. Ovšem s tím dovětkem, že je to jistá forma spoluviny. To je splněný sen dnešních parlamentních stran. Čím menší účast lidí ve veřejné diskusi, a hlavně ve volbách, tím lépe pro ně. Ve finále už budou volit jenom sami sebe. Pro pobavení publika nám ovšem zase předvedou drahou a patřičně vyhrocenou kampaň. Možná se pak někteří chytí na tu jejich známou fintu o volbě menšího zla. Jenže ouha, zlo je zlo a z menšího se časem téměř vždy vyklube pěkný prevít.
• Neměly by firmy, které zde mají podnikatelskou činnost, mít na území ČR i své sídlo a daňovou povinnost? Takto to fungovalo za první republiky a takto to funguje např. ve Švýcarsku.
• Neměl by stát převzít kontrolu nad strategickými komoditami – energie, voda, teplo?
• Neměl by stát odpovědně dbát na příjmovou stránku rozpočtu? Neměl by zabránit daňovým únikům a drancování veřejných zdrojů? Legislativní nástroje existují a v mnoha jiných zemích spolehlivě fungují.
• Neměla by veřejnoprávní média zastupovat veřejnost a ne jen vybrané politické strany?
• Neměli bychom korigovat Ústavu a posílit prvky přímé demokracie, včetně obecného referenda?
• Neměl by stát zabránit politickému ovlivňování policie, státních zastupitelství a soudů?
• Neměli bychom mít jiný zákon o financování politických stran a jiný volební systém?
• Neměli bychom dbát důsledně na uplatňování práva a pořádku?
• Neměli bychom být více solidární s nemohoucími a potřebnými a naopak velmi přísně postihovat černé pasažéry sociálního systému?
• Neměli bychom lépe dbát na mezigenerační solidaritu, kvalitu vzdělání a také dostupnost kvalitní lékařské péče?

Těch dalších otázek i odpovědí si doplňte podle Vašeho uvážení. Jisté je jedno – hněv není program. Nestačí kritizovat a protestovat proti něčemu, ale hlavně pro něco. Nezbývá než začít. To co kolem sebe vidíme je ČR na podzim 2011.

254760

08.10.2011 03:08

Operace Trojský kůň

Nádherně se do problému svým příspěvkem trefil posluchač Rádia 6, Václav Pankrác!

Dobroděj 88.?.?.?

Nevěřím všem údajům o propagandě, týkajících se zadlužení. Odporuje to logice a zákonům o zachování hmoty a energie. Nejlépe je to vidět při pohledu na celou Evropu. Podle údajů Světové banky, je dluh evropských států zhruba 27,5 bilionu USD. Je to číslo celkem nepředstavitelné, ale přepočteno na české koruny, je to 825 000 Kč na jednoho obyvatele Evropy. (Nám pan Kalousek poslal složenku na 121 000 korun.) Tato suma odpovídá HDP celé Evropy za 19 a půl měsíce. Dluh však nevznikl tak, že by Evropané v zahraničí nakupovali energie, suroviny a zboží a nezaplatili to. Bilance zahraničního obchodu Evropy je zhruba vyrovnaná. Pokud si Evropané skutečně tuto horentní částku vypůjčili a utratili, tak ji utratili za to, co vyprodukovali. Je tedy paradoxem, že Evropané spotřebovali, to co vyrobili, ale jsou za to dlužni. Že se jedná v podstatě o hrátky finančních institucí, je vidět na příkladu Řecka. To je v míře zadlužení, vztaženo k HDP, až na 15., nebo 16. místě. Nevím, proč bylo Řecko vybráno jako černá ovce. Nyní Řecku ze zadlužení pomáhají státy, které jsou mnohem zadluženější než Řecko. Protože dlužné peníze jsou vymyšlené a nereálné, je také splácení těchto dluhů nereálné. Představme si, že by se Evropané drasticky uskrovnili a každý rok by 30% svého HDP dali na splácení dluhu. Teoreticky by měli za 5 a půl roku dluh splacen. Aby však mohli dluh splatit, museli by uspořenou produkci prodat. Trhy jsou však v podstatě nasycené a tuto produkci nikdo nekoupí. A tak dluh splatit nelze, pouze dojde k hospodářskému kolapsu celé Evropy. Kdyby se však stal nějaký zázrak a Evropa získala 27,5 bilionu USD a dluh zaplatila, co by s těmi penězi věřitel, (kdo to je?) dělal? Peníze jsou jednak mírou hodnoty produkce zboží a jednak jsou také zbožím. V případě těchto dluhů jsou zbožím, jehož hodnota byla spekulacemi a podvody vyhnána do závratné výše. V momentě, kdyby byla tato částka jednorázově splacena, tak bublina splaskne a tyto peníze jsou v podstatě bezcenné. Za naprostou většinu těchto peněz se nedá nic koupit a ani je nelze nikde investovat. Domnívám se tedy, že politika rozpočtové odpovědnosti, různé škrty, snižování platů, je dobrá k tomu, aby poklesl hospodářský rozvoj a zbylo dost peněz pro ty, kteří státní rozpočet rozkrádají.S pozdravem, Václav Pankrác.
[velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích]

254770

08.10.2011 21:04

Operace Trojský kůň

Žádejme skutečnou demokracii teď!

Dobroděj 88.?.?.?

http://map.15october.net/reports/view/32

ČASY SE MĚNÍ

Něco se děje

V mnoha zemích Evropy, ale nejen Evropy, nyní probíhá útok na sociální práva občanů, a skrytě i útok na práva politická. Nejde jen o navyšování věku odchodu do důchodu, ztrátu zaměstnaneckých práv, prohlubování existenční nejistoty, krizi bydlení, zdražování zdravotní péče, růst DPH, přeměnu vysokých škol na výcviková centra, rozšiřování pravomocí exekutorů. Jde i o postupnou ztrátu našeho soukromí, o mezinárodní smlouvu ACTA projednanou za zavřenými dveřmi, která de facto umožní cenzurovat internet, jde o novelizaci shromažďovacího zákona, který prodlužuje dobu ohlášení demonstrace ze tří na pět dní, o rozšiřování pravomocí policejních složek a jejich dohledu nad občany. Nakonec jde o snahu omezit ústavou garantované právo na stávku!

Lidé po celém světě však odmítají věřit tomu, že ekonomická krize byla nevyhnutelná, odmítají věřit tomu, že peněz na veřejné služby je málo, odmítají věřit nutnosti sociálních škrtů. Přijde jim divné, proč Evropská Unie, Spojené státy i jiné země dotují banky nepředstavitelnými sumami, jen aby vzápětí brali peníze nezaměstnaným, handicapovaným, seniorům, dětem, studentům… Ekonomická krize vyústila v krizi politickou. Politici nejsou schopní obhájit své kroky, lidé začínají chápat, že politici nezastupují je, že zastupují peníze a instituce, které jimi disponují ve velkém. Lidé začínají chápat, že současný systém je neudržitelný. Cítí, že politické strany baží pouze po zisku pro sebe a všelijaké své sponzory, ať už otevřené, nebo skryté.

Málokde na světě však dává vláda své pohrdání lidmi tak otevřeně najevo, jako zde, v České Republice. Vláda si dlouho myslela, že si může dovolit cokoli. Muž, který zastával významné posty v předešlých vládách posledních osmi let, včetně ministra financí, si spolu s knížecím maskotem založil novou stranu a posílal lidem složenky na zaplacení státního dluhu. Miroslav Kalousek, tento expert přes ekonomiku, v roce 2008 vystoupil spolu s tehdejším premiérem Mirkem Topolánkem, aby uklidnil veřejnost. Tvrdil nám tehdy, že ekonomická krize na Českou Republiku nedolehne. To vše jen proto, aby o dva roky později rozpoutal předvolební kampaň, kterou vystihují dvě slova: Dluhový terorismus!
Masmédia vládě pomohla a pomáhají. Tato média, která manipulují s počty účastníků na demonstracích, média, která tyto účastníky všelijak nálepkují, jako líné odboráře, levičáky nebo dokonce nebezpečné extremisty, ano, tato média vytvořila obraz líného Řeka, ačkoli obyčejní Řekové ve skutečnosti pracovali nejvíce hodin ročně z celé Eurozóny. Díky těmto médiím vznikla atmosféra paniky, lidé uvěřili, že za dluhy můžou ti nejchudší, a nakonec celá jedna třetina voličů hlasovala pro současné strany vládnoucí koali...

Automaticky kráceno

254833

08.10.2011 21:09

Operace Trojský kůň

RE: Žádejme skutečnou demokracii teď!

Dobroděj 88.?.?.?

Díky těmto médiím vznikla atmosféra paniky, lidé uvěřili, že za dluhy můžou ti nejchudší, a nakonec celá jedna třetina voličů hlasovala pro současné strany vládnoucí koalice. I tito lidé dnes vidí, jak si počíná samozvaná „vláda rozpočtové odpovědnosti“. Zatím se na pokraji bankrotu ocitlo mnoho dalších zemí a média již ani nestačí vytvářet obrazy líných Irů, Italů, Španělů, Portugalců, brzo možná i Britů a dalších. Přišlo vystřízlivění. Vláda má minimální podporu veřejnosti, přesto pokračuje ve své politice.

Myslí si, že může pokračovat v plánu, protože tady přece lidé neprotestují. Tady si lidé zajdou zanadávat do hospody a hořkost zapijí pivem. Solidarita - co to je? A stávka? No to jste se snad zbláznili?!…

To se však vláda přepočítala, protože – časy se mění! Nedávno Česko zažilo masivní demonstraci na Václavském náměstí, poté i poměrně rozsáhlou stávku v dopravě. Je to nadějný začátek. Vláda si to uvědomuje a dostává pomalu strach. Jak jinak lze vysvětlovat pokus stávku zakázat a snahu o omezení stávky zákonem. Jak jinak lze vysvětlit to, že úřad vlády již non-stop hlídá policie a okolí úřadu se stalo soukromým pozemkem, právě aby zde lidé nemohli protestovat?

Ano, někde jsou lidé už trochu dál.

V arabských zemích již otřásají letitými diktaturami. Na Islandu svou občanskou neposlušností donutili vládu odstoupit, dohnali tamní politiky a bankéře k odpovědnosti za své předchozí činy. Lidé jsou dál také ve Španělsku, kde se na popud hnutí Skutečná demokracie teď! schází lidé na náměstích, demonstrují, diskutují, pořádají blokády politických institucí. Pak tu máme Řecko, zemi, kterou se vláda spolu s Mezinárodním měnovým fondem a Evropskou centrální bankou pokouší rozkrást v divoké privatizaci a většinu obyvatelstva dostat pod úroveň chudoby. Máme tu zemi, která je na pokraji revoluce. Lidé obsadili náměstí, společně diskutují a hledají cestu k přímé demokracii. Stávkují, obsazují státní instituce. Brutální policejní represe, která o skutečné povaze tamního režimu nenechává nikoho na pochybách, je jen utužuje v jejich vzdoru.

Ano, někde jsou lidé dál.

Ale to je pro nás přeci výborná příležitost nechat se inspirovat! Oni jsou rozhněvaní, my jsme rozhněvaní. Oni jsou i my.

Nemyslíme si ale, že stačí jen současnou vládu sesadit a zvolit stranu opoziční. Domníváme se, že změnu potřebuje systém. Konec konců v Řecku i ve Španělsku provádí sociální škrty obdoby české Sociální demokracie. Jde totiž o záchranu i jejich systému, který i jim umožňuje okrádat občany. I tyto strany tedy skáčou, jak pískají bankovní domy a Mezinárodní měnový fond, kterému donedávna předsedal pro změnu socialista z Francie, Dominique Strauss-Kahn. A nakonec nezapomínejme, že to byla česká ČSSD, která roku 2000 v Praze hostila právě Mezinárodní měn...

Automaticky kráceno

254834

08.10.2011 21:11

Operace Trojský kůň

RE: Žádejme skutečnou demokracii teď!

Dobroděj 88.?.?.?

A nakonec nezapomínejme, že to byla česká ČSSD, která roku 2000 v Praze hostila právě Mezinárodní měnový fond. I ona se podílela na vytvoření situace, ve které dnes žijeme.

Protože vidíme zastupitele, kteří nás nezastupují, protože vidíme média - hlídací psy demokracie, kteří demokracii pošlapávají, vidíme, že za krizi platí ti, kdo ji nezpůsobili, proto jsme rozhněvaní. Protože si myslíme, že není možné, aby tu existovala elitní skupina lidí, pro kterou platí jiná pravidla, proto jsme rozhněvaní. Principem demokracie je, že každý má stejné práva i povinnosti, že každý se může podílet na rozhodovacích procesech, a ne jen rituálně jednou za pár let volit větší či menší zlo.

My jsme rozhořčení! Ale nechceme se jen hněvat, chceme se scházet a hledat cestu ven! Jste-li rozhněvaní i vy, přidejte se, protože pak my jsme vy.

Žádejme skutečnou demokracii teď!

254836

08.10.2011 21:21

Operace Trojský kůň

RE: Žádejme skutečnou demokracii teď!

Dobroděj 88.?.?.?

Ale kdo jsou ti oni? Ti kdo nám vládnou? Politici? „Máme přeci demokracii, politici jsou naši zastupitelé“, prohlásí služebný intelektuál povýšeně.

Ano, zastupitelé to určitě jsou. Ale nezastupují NÁS!

Politici zastupují zájmy bank, které netvoří nic, ale mají všechno. Politici zastupují zájmy velkých korporací, které ničí naši planetu a životy milionů lidí. Politici zastupují své zájmy a zájmy těch, kdo jim zaplatili bezduché volební kampaně, či zajistili skrytou propagaci v médiích. Jsou to zastupitelé: Těch, kdo je denně podplácejí, nebo jim vyhrožují, aby nezapomněli, komu mají sloužit. Politici zastupují moc peněz.

„Demokracie je nejlepší ze špatných režimů“, ohradí se automaticky služebný intelektuál.

Je to ale opravdu demokracie? Anebo jen slovo? „Nic lepšího, než co je teď, existovat nemůže“… Není právě TO argument diktatury?! Co se stane z člověka, který neusiluje o to, být lepším? Co nastane ve společnosti, kterou tato výmluva nasytí jako jed a paralyzuje všechny, kterým zůstala alespoň špetka svědomí? Pod taktovkou mocných se z kultury stává konzumní balast, podobný přemaštěným brambůrkům, vzdělání je redukováno na deformaci člověka ku prospěchu jeho budoucích zaměstnavatelů. Kvalitní zdravotní péče se stává výsadou bohatých. Léky jsou úspěšné, když se jich hodně prodá, ne když zachraňují životy. Věda se přestává zajímat o podstatu lidské duše, radši se bude zajímat o to, jak správně uspořádat zboží na regálech: Jen aby si lidé koupili ještě více laciných nesmyslů, které nepotřebují, jen aby nezjistili, že štěstí se nedá koupit v akci. Pozorujeme všudypřítomný úpadek.

A pak přijde ekonomická krize. Odborníci na ekonomii, ti co vždy všechno věděli a shovívavě nás poučovali, najednou nevěřícně kroutí hlavami. Nepříjemné překvapení, zní z časopisů pro bohaté! Překvapení? Ne, logický důsledek struktury naší společnosti. Trhy zachvátí panika. Co dělat? Nejdřív požádají o pomoc stát. Ten jim vyhoví, neboť stát jsou oni. A tak z veřejných peněz plynou nepředstavitelné sumy do kapes těch nejbohatších. Zatímco se miliony lidí na světě propadají kvůli krizi do ještě větší bídy, majetky novodobých velmožů ještě narostou. Dle pravidel jejich ekonomického systému však vzniká nerovnováha. Výdaje státu jsou příliš veliké. Jak to vyrovnat? Mocní na to brzy přijdou, vezmou peníze nám.

Začíná nevídané mediální vymývání mozků. Žijeme si nad poměry, musíme utahovat opasky. My, co vše vytvořili, prý parazitujeme na těch, kdo nám vše berou! Ti, co nepracují, nás vyhodili z práce, ale zároveň nám tvrdí, že my nechceme pracovat! Nakonec jsme to snad my, kdo způsobil hospodářskou krizi!?

Strašákem dneška se stal státní dluh. Byli jsme to ale my, kdo vytvořil systém, ve kterém se prostřednictvím peněz vše stává automaticky majetke...

Automaticky kráceno

254837

08.10.2011 21:56

Operace Trojský kůň

RE: Žádejme skutečnou demokracii teď!

Dobroděj 88.?.?.?

Strašákem dneška se stal státní dluh. Byli jsme to ale my, kdo vytvořil systém, ve kterém se prostřednictvím peněz vše stává automaticky majetkem bank? Byli jsme to my, kdo vytvořil systém, ve kterém musí veřejnost odevzdat veškeré svoje produkt lichvářům, jen aby si u nich poté půjčovala na dluh, protože jinak by nezajistila ani své základní fungování? Anebo snad budeme věřit tomu, že banky si své bohatství vytvořili sami? Že makléři svými spekulacemi, pokřikováním na burze a okrádáním jeden druhého i nás všech vytvořili hodnoty? Budeme snad věřit, že peníze se dají jíst?

ONI Z NÁS DĚLAJÍ HLUPÁKY, PONÍŽILI NAŠI DŮSTOJNOST. PROTO JSME ROZHNĚVANÍ!

Ale neznáme jen hněv, v našich srdcích plane naděje. Tu nám ještě nevzali a my si ji nenecháme vzít. Hlásíme se o slovo! My rozhněvaní jsme všude! Někde již otřásáme pilíři moci, jako v Tunisku, v Egyptě, ve Španělsku či v Řecku. Jinde se teprve probouzíme. A jsme i zde, v České Republice!

Budeme společně hledat cestu ven. Začneme se scházet. Navzdory jejich ironickým úsměvům budeme hledat cestu ke společnosti, ve které budeme sami kontrolovat naše životy. Bude nás víc a víc, úsměv na jejich tvářích vystřídají obavy, přehlížení vystřídá represe. My však půjdeme pořád dál, směrem ke společnosti, kde důstojnost a sebe-naplnění už nebude romantický sen. Bude to dlouhá cesta, zažijeme vzestupy i pády. Ale my jsme trpěliví.

Neutečeme se k prolhaným opozičním stranám, víme, že chyba je v systému samotném. Nestaneme se sluhy Modrých, ani Oranžových, Rudých, Hnědých, ani Zelených. Neuvěříme těm, kdo nám slibují zbytky ze své hostiny, jen aby udrželi tento podvodný systém v chodu a aby mohli být vystřídáni jinými, kteří nás okradou pod rouškou krásných slov o rozpočtové odpovědnosti.

Oni nás nezastupují!

MY JSME ROZHNĚVANÍ A CHCEME SKUTEČNOU DEMOKRACII!

Zítřek si musíme vytvořit my sami. Dnes!

Oni bez nás nedokážou nic, my bez nich dokážeme všechno!

ULICE JSOU NAŠE, NÁMĚSTÍ JSOU NAŠE!

SVĚT PATŘÍ NÁM!

254841

10.10.2011 00:37

Budete světu chybět, Steve. Moc

Steve Jobs byl po otci Syřan

Dobroděj 88.?.?.?

Narodil se americké vysokoškolačce a syrskému studentovi politologie, krátce po porodu byl ale adoptován Paulem a Clarou Jobsovými. Studia na vysoké škole zanechal po prvním semestru; přednášky, které už si ale vybíral čistě podle vlastní volby, ale navštěvoval další rok a půl. Spával na zemi po pokojích svých kamarádů a na jídlo si vydělával vracením lahví od coly. V tomto období bylo jídlo, které každou neděli rozdávalo hnutí Hare Krišna, jeho jediným pořádným jídlem.[1] Ženatý s Laurene Powellovou (tři děti), dcera z předchozího vztahu. Pro něj typickým oblečením byl černý rolák St. Croix s dlouhým rukávem, modré džíny Levi’s 501 a tenisky New Balance 992.

254906

12.10.2011 01:40

Afghánistán: Deset let bezcílné války

Zajímavé "střípky" k situaci v Afganistánu

Dobroděj 88.?.?.?

Rusko nebude souhlasit s americkou vojenskou přítomností v Afghánistánu po uplynutí mandátu Rady bezpečnosti OSN, prohlásil ruský vyslanec při NATO Dmitrij Rogozin .
Nový afghánský režim mučí vězně
Vězni zadržovaní v afghánských věznicích jsou systematicky mučeni. Vyplývá to ze zprávy OSN, v níž se popisuje, jak činitelé nového afghánského režimu vytrhávají vězňlm nehty či kroutí jejich genitáliemi. Téměř polovina vězňů, které vyslýchaly afghánské tajné služby, svědčí, že byli mučeni, a o mučení svědčí třetina osob vyslýchaných afghánskou policií.
Zpráva OSN je založena na rozhovorech s 379 náhodně vybranými vězni, včetně chlapců pod dvacet. Vyplývá z ní, že k systematickému mučení dochází na pětí místech po celé zemi. Jeho cílem je získat přiznání, která jsou často jedinou formou důkazů proti obviněnému.
K týrání věznů dochází ve 47 věznicích ve 24 ze 34 afghánských provincií, i když to "není vládní politika", praví se ve zprávě.
Vězni jsou věšeni ze stropu či ze zdí za zápěstí, jsou biti, většinou gumovými hadicemi a elektrickými kabely, jsou jim drceny genitálie, jsou jim vytrhávány nehty, je jim vyhrožováno znásilněním a elektrickými šoky. Zavazování očí a používání kápí u vězňů je běžná praxe, stejně jako odpírání lékařské péče.
http://blisty.cz/art/60562.html

Operace Trvalý průšvih pokračuje
Okupace Afghánistánu, kterou někteří dál zatvrzele nazývají Operace Trvalá svoboda, završila deset let svých úspěchů, které jsou natolik obří, že Baracku Obamovi nestály za projev – vystačil si s písemným prohlášením, že prý už o tom beztak mluvil minulý měsíc při výročí 11. září a už tehdy přece řekl, že občané USA jsou po deseti letech zabíjení Afghánců bezpečnější.
V záplavě patriotických frází Obama své spoluobčany (a svět, který to ještě zajímá) „uvedl v omyl“, když tvrdil, že se americké jednotky stahují z Iráku a snižuje se počet vojáků v Afghánistánu, i když realitou je, že v Iráku se i po oficiálním stažení letos v prosinci budou posilovat počty diplomatů a vojáků, a v případě Afghánistánu už se mluví o tom, že se okupace protáhne až do roku 2024.
Mimochodem, nový průzkum veřejného mínění v Británii ukazuje, že 57 Britů požaduje okamžitý odsun svých vojáků z Afghánistánu, 71 procent považuje tuhle válku za nevyhratelnou a 58 procent dotázaných je přesvědčeno, že účast britských vojáků na okupaci Afghánistánu zvyšuje riziko teroristických útoků v Británii. Vláda premiéra Camerona sice za datum odsunu stále uvádí rok 2014, britský velvyslanec v Kábulu ale oznámil, že „dodatečná pomoc“ včetně vojenského výcviku a dodávek zbraní bude do Afghánistánu proudit až do roku 2025.
http://www.outsidermedia.cz/Operace-Trvaly-prusvih...

255021

12.10.2011 02:52

Stevia

Stevia je výborné sladidlo

Dobroděj 88.?.?.?

Mám ji doma celý pytlík, dostal jsem ji od známé, která ji běžně vypěstovala na zahrádce v Praze - Tróji a pěkně ji úplně normálně vyrostla, takže není nijak náročná na pěstování i v našich podmínkách. Je ale hrozně sladká, tak až nepřirozeně. Stačí pár lístečků a když to člověk přežene, ani se nedá nápoj pít.
Střídám Stévii s přírodním hnědým nerafinovaným cukrem a pokud vám mohu doporučit, nejlépe je nesladit vůbec,nebo jenom občas, když člověk dostane velkou chuť na sladké.
Pokud se vyjádřím k článku, je to stejné jako s léky, také zde jde při kšeftu se sladidly o veliké peníze a proto se snaží Stévii "zaříznout", zrovna tak jako obchod s léčivými bylinami, který také "vadí" farmaloby a snaží se obchod s léčivkami zničit! Když už se konečně lidstvo osvobodí z totalitní nadvlády peněz,které v přílišném vlivu na všechno bez kontroly neslouží, ale naopak škodí! [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

255023

18.10.2011 11:50

Okupuj Wall Street a „Americký podzim“: Jde o „barevnou revoluci“?

Tady někde bude příčina všech posledních posunů a třenic na politickém globálním poli!

Dobroděj 88.?.?.?

http://www.outsidermedia.cz/Americke-derivaty-Naca...
Chcete znát skutečný důvod, proč banky nepůjčují a evropský dvorek ovládají PIIGS?

Je to proto, že riziko na trzích s deriváty za 600 bilionů dolarů nezmizí za jeden večer. Naopak, stále více se koncentruje do několika bank, především těch severoamerických.

V roce 2009 drželo 80 % derivátů v Americe pět bank. A v tuto chvíli už podle nedávné zprávy Kontrolního měnového úřadu (Office of the Currency Comptroller) pouhé čtyři banky drží ohromujících 95,9 % amerických derivátů.

Jedná se o tyto čtyři banky: JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), Citigroup Inc. (NYSE: C), Bank of America Corp. (NYSE: BAC) a Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS).

Deriváty hrály klíčovou roli při poklesu globální ekonomiky, takže byste si mohli myslet, že tvůrci světové politiky by měli být schopni už dnes konečně udržet tyhle věci na uzdě – ale to je omyl.

Regulátoři místo toho, aby tenhle problém vzali útokem, jej nechali bez dozoru přejít do vývrtky a výsledkem je časovaná bomba o velikosti 600 bilionů dolarů jménem trh s deriváty.

Myslíte si, že přeháním?

Čistě spekulativní hodnota světových derivátů se ve skutečnosti odhaduje na více než 600 bilionů dolarů. Nominální hodnota, je samozřejmě celková hodnota aktiv pákového efektu. Toto rozlišení je nezbytné, protože když mluvíte o spekulativně nafouknutých aktivech, jako jsou opce a deriváty, trocha peněz může řídit nepřiměřeně dlouhé pozice, které mohou až pětkrát, desetkrát, třicetkrát, nebo v extrémních případech i stokrát převyšovat investice, které by mohly být financovány pouhými hotovostními nástroji.

Roční světový hrubý domácí produkt (HDP) je podle deníku The Economist pouhých přibližně 65 bilionu dolarů, tedy zhruba 10,83 % celosvětové hodnoty globálního trhu s deriváty. Na planetě tedy není doslova dost peněz na to, aby mohly být sanovány banky, obchodující s těmito věcičkami, pokud se dostanou do potíží.

255399

18.10.2011 20:32

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Uz ma presla chut!

Dobroděj 88.?.?.?

Možná, že stál příspěvek za ho@vno a tak Prozřetelnost dopustila,ale nechci být zlý a jízlivý!
Chtěl bych připomenout a možná mnohé z vás požádat, držte se zde
zásady, která je nahoře vepsána , jako motto!


PIŠTE JEN MÁTE-LI CO ŘÍCI!!!!

Je to někdy úděsné, když nečtu Zvědavce několik dnů, teď přijdu, a začnu se prokousávat tou někdy nekonečnou přehlídkou žvanění a plytkého klábosení o ničem a mezi tím, hledám příspěvky, které za něco stojí, jako drahé perly! Važme si Zvědavce, že máme nějakou platformu, kde je možné se něco nového a zajímavého dozvědět a nezaplevelujme si možnost svobodné výměny názorů!
Též editor by měl být daleko údernější a necenzurovat, ale "očistit" příspěvky od balastu, který jistě dokáže snadno posoudit a rozlišit, co je podstatné a přínosné a co jsou často i pouze slova, grafomanského, nebo nasíracího charakteru!
Nemyslím zde tento apel zle,i sám, když po sobě něco čtu, zjistím, že jsem raději neměl nic psát, protože přínos do diskuze je slabý.Tak se nad sebou všichni zamysleme a přestaneme tolik plkat! [smích] [smích] [smích]

255425

19.10.2011 05:28

Usnesení krajského soudu, v pořadí třetí

RE: Zpochybnovani se tresta,ale ,lidska hloupost ne,ackoliv,co je to zpochybnovani?

Dobroděj 88.?.?.?

Zrovna Dachau byl nejstarší KT a dnes jde o předměstí Mnichova a je doloženo, že v Dachau se popravy plynem neprováděly.Byl jsem se v KT v Dachau podívat a je tam "plynová komora", kam mohou turisté vstoupit,ale zcela jistě se nejedná o autentickou plynovou komoru, používanou na usmrcování lidí! Nechci nikomu tady přihrávat,zcela jistě velké procento Židů zahynulo - třeba jenom na zdech Pinkasovy synagogy je cca 80 000 zahynulých našich židovských spoluobčanů z ČSR v období II. světové války, takže jejich velké oběti jistě popřít nelze.Myslím, že hlavní problém holokaustu spočívá v jeho zneužití na sionistickou propagandu a zakrývání vlastních poklesků Izraele příkladně v operaci Lité olovo. Jsem toho názoru, že žádné používání násilí,vraždění a mučení, svět nespasí.
Jsem optimista, tak si myslím,že zase vysvitne slunce i nad Izraelem,věci se pomalu srovnají a bude radostněji. [smích] [smích] [smích]

255467

23.10.2011 22:39

Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu

Jenom nevím, zda se pouštět do diskuze o tradiční rodině je to správné téma.

Dobroděj 88.?.?.?

Určitě, pitomosti, které jsou popsány v článku, nemají šanci na uplatnění.Vždy bude táta a máma, jako neuspěl Děda Mráz, ani Santa Claus a jasně zvítězil tradiční Ježíšek!Ve Švédsku chtěly bojovnice za rovnoprávnost na WC uzpůsobené mušle na čůrání ve stoje jako pánové, protože když si musely sednout na mísu, byla to jasná diskriminace! Stejná pitomost je označení rodiče číslo jedna a dvě!To jsou takové výkřiky do tmy, ale úplně o ničem!
Vidím zde ale posun v sexuálním chování dnešní mládeže, zcela jinam od tradiční párové společnosti a to není zaviněné nějakou špatnou výchovou, nebo příkladem, ale tendencí nebýt v závislosti a egoismu na jednom partnerovi.
Možná bude potřeba širšího výkladu, protože zde diskutují jsou zapřisáhlí zastánci tradičních dvojic a manželství a přitom je realita úplně jiná a chování mladých je také zcela jinde!
Jsem také zastáncem běžného vztahu muže a ženy, kteří se mají rádi a z jejich lásky se zrodí děti.Je to takové normální, ale dnes je mezi mladými veliká móda a myslím, že je do toho nikdo nenutí udržovat sexuální vztahy ve více lidech, buď dva kluci s jedním děvčetem, nebo dvě kamarádky se současně milují s jedním klukem a všichni se mají rádi dohromady, nebo se milují i ve více lidech podle chuti a také k sobě chovají citová pouta dohromady.Nevím kolik procent mladých dnes provozuje takové volnější a veselé vztahy a lásku, ale jde jistě o několik desítek procent. Nepovažuji to příliš za velikou úchylku, protože se zde eliminuje žárlivost a jiné "manželské" poruchy,jako je "dělat" si právo na toho druhého!, kdy se opravdu spolu potom dají dohromady dvojice nebo i trojice, které se skutečně přirozeně milují a jsou spolu schopni žít a nedojde u nich k manželským katastrofám, jak mohou vidět u svých rodičů, kdy se třeba v Praze rozvádí za někdy krutých scén,až cca 70% manželství!
Institut dlouhodobého manželství, jak ho známe a chápeme, je prostě na ústupu, protože přirozeně nefunguje a nikdo ho nemusí rozbíjet!Záleží také samozřejmně na temperamentu a založení každého člověka. Třeba pouze 30% lidí bude do budoucna "provozovat" dlouhodobé manželské vztahy, jak je známe v klasickém pojetí a zbytek obyvatel si najde jiné vzorce partnerského a sexuálního chování,jak jim to bude chutnat a vyhovovat!Nikoho nelze do ničeho nutit a když se mladí nechtějí vdávat a ženit, tak je nelze donutit, aby se chovali jak chce někdo , nebo nějaká "společnost"!
Především sexuální a partnerské vzorce chování jsou u každého jiné a někdy diametrálně rozdílné a je nutné vždy citlivě postupovat a nikomu neubližovat. Jak je moudrý známý výrok sexuologa a odborníka na manželskou patologii, MUDr. Plzáka, který vyřkl tu krásnou větu: Jak mohu mít na někoho chuť,když ho mám imrvere 12 let vedle sebe nakvartýrovaného v posteli! Myslím, že koment...

Automaticky kráceno

255809

23.10.2011 22:41

Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu

Pokračování - netradiční pojetí partnerských vztahů.

Dobroděj 88.?.?.?

Především sexuální a partnerské vzorce chování jsou u každého jiné a někdy diametrálně rozdílné a je nutné vždy citlivě postupovat a nikomu neubližovat. Jak je moudrý známý výrok sexuologa a odborníka na manželskou patologii, MUDr. Plzáka, který vyřkl tu krásnou větu: Jak mohu mít na někoho chuť,když ho mám imrvere 12 let vedle sebe nakvartýrovaného v posteli! Myslím, že komentáře netřeba! MUDr. Plzák také napsal jako první v Evropě už v 60. letech učebnici pro mediky o patologiích v manželství, která byla přeložena do mnoha jazyků!
Nepropaguji nic, ani "volnou" lásku, jenom podotýkám, že si lidé nenechají nic nadekretovat a budou si především v osobních vztazích do budoucna dělat, to co jim chutná a co jim vyhovuje a nikdo je nemá právo moralizovat a nebo je nabádat, co mají a nemají dělat a s kým se mají anebo nemají milovat a s kým mají mít a nemít děti! Ani církev, ani rodiče, nebo kdokoliv jiný!!! Je to jejich život a budou si ho žít podle toho, jak oni budou chtít a jak uznají za vhodné! Každá jiná donucovací alternativa je úplně blbá a zcestná, protože nefunguje a obrovský nárůst rozvodů a utrpení dětí,je toho důsledkem! [smích] [smích] [smích]

255810

24.10.2011 13:39

Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu

RE: Pokračování - netradiční pojetí partnerských vztahů.

Dobroděj 88.?.?.?

Pane quido2, promiňte, ale jste úplně mimo!
Podívejte se na všechny výjevy kámásutry na indických chrámech,kde je jasně doložitelné, že šlo o vysoce duchovní a "náboženskou" společnost, která také "generovala" tak vzácné učení jako je budhismus, ale nebyla puritánská! Proč by jinak Bůh dal člověku do vínku všechny rozkoše těla a sexu! Nemají se nadužívat, ale bohužel křesťanství a především zasratí "katolíci" si z fanatického odpírání přirozených tělesných prožitků, udělali živnost a přitom je to banda pedofilů a homosexuálních kněžourů! Taková je trpká pravda. Omlouvám se všem poctivým katolíkům, kteří ještě lezou do řitě papeži a různým vatikánským poskokům! Katolická církev je z převážné části banda pokrytců a duchovně úchylných lidí, kteří vzývají zlaté tele a podporují všechny světové zlořády, co jich na světě až do teď bylo!Kolik katolíci povraždili lidí, za to budhisté, hinduisté,šintoisté a taoisté, jsou duchovní systémy velice mírné, smířlivé a také lidem nijak nenařizují,jako nablblí katolíci, co mají dělat se svojí sexualitou!!!!
A k věci uvádím, že žádný přirozeně duchovní člověk není materialista, takže ani jeho sexualita ho nemůže odvést od jeho duchovních prožitků a cílů!!! To právě hlásá jedna část křesťanských bludů a pitomostí,jako je puritánství a odpírání sexu, kde jsou idioti katolíci v čele se svým arciblbem papežem, který je tak blbý a ubohý, že v Africe, kde řádí AIDS, brojí proti používání prezervativů při sexu!
Takže pane quido2, jste vedle, jak ta jedle! [smích] [smích] [smích]

255837

25.10.2011 00:40

Umělá opozice Nového světového řádu

Lži o Řecku a podvratná úloha bank

Dobroděj 88.?.?.?

http://www.outsidermedia.cz/Lzi-o-Recich-1.aspx
Zde je přesně popsána technologie, jak se v současnosti vytvářejí účelové ekonomické krize a jaká je jejich role v médiích!
Když se podíváme do zákulisí protiřecké mediální kampaně, najdeme příběh unaveného lidu, který je z jedné strany držen pod krkem zkorumpovaným politickým systémem a z druhé dravými finančníky. Nezní vám to tak trochu povědomě?

Hovno vletělo do větráku v roce 2008. Najednou se všichni rozhlédli okolo a řekli: „Kdo teď, do prdele, všechny tyhle dluhy zaplatí?“ Banky uviděly, že vyhodily oknem velké peníze. Podle všech evangelií neoliberální ekonomie se tohle přece nemůže stát. Jsou tady sice na jedné straně lidi a společnost, ale banky musí být zachráněny za každou cenu.

Když se v říjnu 2009 změnila řecká vláda, byly otevřeny účetní knihy a zjistilo se, že deficit je mnohem vyšší, než se očekávalo. Investoři se dali na útěk. Úrokové sazby vystřelily. V listopadu, pouhé tři měsíce před tím, než se Řecko stalo epicentrem evropské hospodářské krize, objevili se na athénské scéně opět wallstreetští kouzelníci a pokoušeli se nabídnout další obchody, které by nechaly dluhy zázračně zmizet. New York Times shrnul roli bank v této krizi:

„Stejně jako v americké hypotéční krizi a zhroucení AIG, i při rozběhu řeckého dluhu hrály hlavní roli finanční deriváty. Nástroje vyvinuté bankami Goldman Sachs, JP Morgan Chase a celou řadou dalších bank umožnily politikům maskovat další půjčky v Řecku, Itálii a možná i někde jinde. Banky v desítkách obchodů po celém kontinentu poskytly hotovost předem na vládní platby v budoucnu, a tím tyto závazky zmizely z účetních knih. Řecko, například, zobchodovalo právo na letištní poplatky a loterijní výnosy v několika dalších letech ... Některé z těch obchodů byly pojmenovány po postavách z řecké mytologie. Jeden z nich se například jmenoval Aeolos podle boha větru.“

Poháněn zlem, dosáhl finanční vítr sílu hurikánu, náhle bylo jasné, že by Řecko potřebovalo spoustu peněz na to, aby mohlo bankéřům vrátit peníze. Naskočili tedy do úsporného vlaku do stanice Nikam – a začali se honit za svým vlastním ocasem prostřednictvím drakonických úsporných opatření, jež pouze zvyšila jejich deficit, takže pak museli požádat EU o další peníze. Státní zaměstnanci byli vyhazováni z práce, aby se zaplatilo bankám. Důchody byly ořezány, aby se zaplatilo bankám. Přesto nebylo dost peněz na to, aby se zaplatilo bankám.

255878

25.10.2011 00:59

Umělá opozice Nového světového řádu

Occupy Wall Street? Něco tu smrdí

Dobroděj 88.?.?.?

http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/occupy-wall-stre...
Ve chvíli, kdy se ale z protestu na Wall Street stane globální akce, kdy v jeden den (15. října) proběhne série demonstrací v 951 městech 80 zemí, tedy doslova po celé zeměkouli, měla by nám začít blikat červená kontrolka. Není v silách jednoho, byť dobře organizovaného protestního hnutí, které napnulo všechny své síly na iniciativu v New Yorku, spustit zároveň tak masovou globální záležitost. I kdyby šlo jen o prvotní inspiraci, ke které by se spontánně přidali lidé a sdružení po celé zemi, není to možné zorganizovat v tak krátkém časovém úseku, který uběhl mezi první demonstrací na Wall Street a nynější ´globální´ smrští protestů ve všech velkých městech světa. Něco tady nehraje.

Už jen to slovo ´globální´ (zmiňované i v sugestivních videoklipech, které na masové protesty zvaly) zní podezřele. Globalisté se zkrátka nezapřou a jejich rukopis je nakonec vždy odhalí. Myslí "globálně" a neumí jinak, a tak svůj globalismus cpou i tam, kde se to nehodí a kde jim to nikdo neuvěří - proto i tam, kde by se předpokládalo, že přirozený protest se ponese spíše v duchu národní hrdosti a touhy po nezávislosti na globálních hráčích. Nejdeme přece do ulic za globální revoluci (i když někteří takoví by se mezi námi asi našli), ale především za to, aby naše země, naše národy, řekly ´ne´ právě globalistickým plánům, které jsou zdrojem většiny našich současných problémů.

Něco jiného je přece opravdový, někdy až krvavý, boj Řeků, který probíhá už řadu měsíců a často bez zájmu médií - ta informují spíše o tom, na čem se zase spiklenci z MMF dohodli a co Řecku předloží jako výsledek svých tajných úradků, než že jsou v Řecku do krve biti obyčejní lidé a režim brutálně zasahuje proti těm, kterým se přirozeně nelíbí, jak je jejich země rozprodávána pod rukama - a něco jiného je pofidérní snaha spustit novou světovou revoluci.

Takže zase nic, zase to je jen fraška, řekne si možná ten, kdo si od toho "konečně" něco sliboval. Zase to je "jen jako", povzdychne si. Zase žádné opravdové vzepětí obyčejných lidí. Zase se nic neděje.

Ale děje. A je to vážné. Ten, kdo je schopen zorganizovat něco takového, má jistě velké plány a sleduje tím něco nekalého. A stačí málo, aby toho dosáhnul. Jistě to nedělal jen kvůli tomu, co jsme viděli minulou sobotu. Toto bylo možná jen zahřívací kolo, zkouška. Příště stačí nasadit ve větší míře pořádkové síly, nechat pár lidí zmlátit a zemřít a příští kolo protestů od Hongkongu po New York už může být úplně jiných.

Báječný nový svět(ový řád) klepe na dveře. Slyšíte?

255880

25.10.2011 17:19

Evropu čeká výměna vládnoucích skupin

Pouliční protesty nic nezmůžou. Lokální demokratická struktura západních států totiž už zmizela

Dobroděj 88.?.?.?

Zrušeno. Nepostujte tu kompletní články. Už jste byl kvůli tomu i vyloučen a zase to děláte znovu. Máte varování. Editor.

255936

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 41 čtenářů částkou 7 593 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 2

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Biden konečně odhalil nejvražednější hrozbu USA. Je to terorismus bělošské nadřazenosti04.06.21 12:36 USA 2

Měnové kurzy

USD
20,97 Kč
Euro
25,39 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,34 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,15 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 373,53 Kč
1 unce stříbra
585,55 Kč
Bitcoin
755 693,59 Kč

Poslední aktualizace: 13.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 67 254 098