Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Saša

Nalezeno 1860 příspěveků, 110 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.02.2003 21:19

Internet může zachránit lidský život

RE: Internet může zachránit lidský život

Saša 24.?.?.?

Podobných "bajek" či článků jsem četl několik. Na rozdíl od pana Michala Varga věřím, že se mohou zakládat na pravdě. Samozřejmě, že nelze s jistotou očekávat rychlou pomoc když vyťukáte něco do Chatu, Messenger apod. Ovšem, člověk sedící u počítače má neuvěřitelnou komunikační moc. Alespoň v Severní Americe pokud uvěříte, že je někdo třeba i na jiném světadíle v tísni (a znáte nějakou klíčovou informaci), pravděpodobně stačí vytočit místní "tísňovou linku" a máte vystaráno. Vím, nemusí to platit v řadě jiných zemí, ale i odtamtud lze rychle a často úspěšně pátrat po jméně, adrese atd. Nechci, aby to někdo zkoušel, ale napíšete-li někomu, že jste v hluboké depresi, nedivte se když v několika minutách budete mít před domem muže se svěrací kazajkou [smích].

Informace a komunikace Internetu vás může o život připravit, když si namluvíte nevhodného partnera [pláč] nebo vám ho zas může zachránit, třeba v případě nevšední choroby [smích]. Kupodivu celkem snadno lze získat osobní radu od nejúspěšnějších specialistů, lze v mžiku zaslat MRI elektronicky na jiný kontinent, doslova vyšetření na dálku [smích], získat statistiky různých způsobů léčby aj. Asi trochu horší je to s těmi partnery/partnerkami [pláč]

8726

10.10.2003 05:35

Odpověď na některé zajímavé příspěvky za článkem "Vymírejme vědecky"

RE: Odpověď na některé zajímavé příspěvky za článkem "Vymírejme vědecky"

Saša 24.?.?.?

Tvrdilo se, že porodnost klesá s životní úrovní obyvatelstva. Není tomu tak zcela doslova, země s doslovným úbytkem obyvatelstva nebo s nejnižší porodností nejsou zcela totožné s těmi na statisticky zcela nejvyšší ekonomické úrovni; jsou hned pod nimi. Ovšem statistiku lze všelijak převracet a je pravděpodobné, že právě země těšící se té „statisticky vysoké životní úrovni“ mají vysokou imigraci a tu vyrovnanost narození a úmrtí zachraňují právě imigranti nebo národnostní menšiny. Jinými slovy, když se člověku vede dobře tak se moc nemnoží [překvapení]. Důkazem toho je, že v populaci stejného národa lidé s větším vzděláním, sociálním postavením mají nejméně dětí. Jistě to není zase zcela tak jednoduché a genetika nebo rasová příslušnost bude hrát svoji roli. Svět je však přelidněný, ve skutečnosti pokud se zabýváme třeba recyklováním tak stejnou logikou by jsme měli mít dětí co nejméně. Jedná se o civilizační, ale přesto snad zcela přírodní jev. Dokonce k zachování lidstva je nutné omezit porodnost, sobecky sice mohu slzet proč to má být právě můj národ, který zanikne, ale proti přírodě opravdu lze těžko bojovat. [zmaten]

20552

06.01.2004 11:15

Mikrosoft a svastika

Diskusní podmínky - poprvé se mi to nepovedlo

Saša 195.?.?.?

Pane Stworo,
chápu, že si nepřejete, abych napsal, že Vy jako autor diskusních podmínek jste hloupý.
Mohu ale napsat, že já si myslím, že jste hloupý?

Abyste lépe mému dotazu porozuměl:
Podle platného právního řádu mám svobodu myšlení a svobodu šíření svých myšlenek a názorů. Mám právo myslet si co chci a právo sdělovat všem ostatním, že si myslím to nebo ono.
Nemám však právo o jiném člověku šířit nepravdu, neb by mohlo jít o trestný čin pomluvy - pokud by někdo té nepravdě eventuelně uvěřil jako pravdě a to by ve svém důsledku postihlo rodinný nebo společenský život pomluveného nebo jeho pracovní posici.
Podle práva nemohu tedy o někom říci, že je hloupý (někdo by tomu mohl uvěřit a následně ho poškodit), mohu však o komkoli říci, že já si myslím, že on je hloupý.

23867

06.01.2004 11:34

Mikrosoft a svastika

Mikrosoft a svastika

Saša 195.?.?.?

Dovolím si doplniti Vaše znalosti o svastice též o to, že jde o součást meandru coby historického architektonického prvku, objevujícího se v antickém Řecku.

23868

06.01.2004 17:25

Amerika terorizuje planetu

Nadpis článku je více než mimo.

Saša 195.?.?.?

Tvrdými kontrolami cestujících na letištích v USA přece Amerika neterorizuje planetu. Copak planeta hodlá přiletět letadlem na nějaké americké letiště?

Když přijdu k někomu na návštěvu, musím se tam chovat tak, jak on si přeje. Když se někde zouvají, musím se při vstupu zout.
Anebo tam nechodit.

Já do USA nehodlám nikdy v životě cestovat. A tak je mi úplně jedno, že ti, co do USA cestují, tam musí zanechat svou fotku a otisky prstů. Já bych tedy do tak blbé země fakt nejel. Ale ať si doma dělají, co chtějí.

23884

06.01.2004 17:37

2004 - rok otroka

Zbytečně vyhraněné do krajností

Saša 195.?.?.?

Autor evidentně nerozlišuje mezi otroctvím, nevolnictvím, poddanstvím.

Stát měl vždy poddané. A stále je taky má. Rozhodně žádný stát nemá občany - ty má jen obec (slovo občan znamená člena obce).

Otroky vlastnily většinou osoby od státu odlišné. Otroctví je o tom, že jeden člověk vlastní jiného člověka (vlastnictví se skládá z práva věc držet, užívat, brát z ní plody a nakládat s ní).

Nevolnictví byl důsledek soukromoprávních vztahů - pachtu, emfyteuse, nájmu - mezi vlastníkem pozemku a uživatelem pozemku. Tento vztah byl vždy jen mezi osobami od státu odlišnými, stát neměl nikdy žádné nevolníky.

Otroctví zakázala Svatá aliance po porážce Napoleona na Vídeňském kongresu - Metternich na tom trval a Angličané to akceptovali po té, co jim došlo, že to je báječný způsob jak hospodářsky zruinovat francouzské kolonie v obou amerikách, i jak poškodit hospodářství USA.

V zemích Koruny české však zakázal otroctví už Přemysl Otakar I.23885

22.01.2004 13:50

Hewlett-Packard vyhlásila válku kultuře kopírování z Internetu

No a co - ať si každý dělá, co chce.

Saša 195.?.?.?

Většinu života jsem prožil bez počítače a internetu.
Vydržím to bez nich i nadále.

24846

22.01.2004 13:59

Kdybych byl francouzským prezidentem...

Kdybych byl francouzským prezidentem...

Saša 195.?.?.?

Co je špatného na tom, že někdo nosí veřejně symboly SVÉ víry?
Jestliže pro muslimy je to zahalená ženská hlava, nehcť si muslimky své hlavy zahalují. Co je nám do toho? A proč to nějaký stát chce potlačovat?
Jestli to nějaký stát chce potlačovat, měl na to upozornit ty imigranty a imigrantky již tehdy, když tam cestovali.
Například já vím, že v Saudské Arabii se nesmí pít alkohol, neboť je to dáno náboženským zákazem. I tedy do Saudské Arabie necestuji. Nikdy ještě jsem tam nebyl a také tam nepojedu do doby, než ten zákaz odvolají.
Rozdíl mezi Francií a Saudskou Arabií je v tom, že zatímco Saudové se svými představami o chování lidí v jejich zemi nijak netají, Francie farisejsky vykřikuje do světa cosi o svobodě a rovnosti a podobně a kdo na to naletí, je pak překvapen, že to není pravda a svoboda se nekoná.

24847

22.01.2004 14:00

Buďme sebevědomí

Buďme sebevědomí

Saša 195.?.?.?

Toto je zcela mimořádně dobrý text.
Plně s tím souhlasím.
Nemám, co bych dodal.

24848

27.01.2004 10:06

Rodiče? Jen takový obtížný hmyz

Rodiče? Jen takový obtížný hmyz

Saša 24.?.?.?

Obdobné zkušenosti mám s našimi dětmi a s vysokou školou. Příčina proč se s rodiči nikdo nebaví může být i zcela jinde. Oni se nechtějí bavit, „ztrácet čas“ a dokonce snad nemají zájem, aby měli více studentů. Zkuste někde jinde získat informace na které máte plné právo; napadá mě třeba Váš vlastní záznam lékaře, výsledky testů, MRI nebo něco podobného. Budou Vám všemožně házet klacky pod nohy, budete za informace platit a třeba na té informaci bude záležet Vaše další rozhodnutí, možná život samotný. Můžete si vyžádat od syna plnou moc a snad mít připraveny velice specifické otázky. Jejich odpovědi budou vyhýbavé a nespecifické, popřípadě si budou chtít korespondovat a semestr zatím uteče.

V té souvislosti mě napadá proč někteří potomci vystudují a jiní ne. Moji nedostudovali (obdobně jako já sám). Příčiny nebyly zcela přesně stejné, ovšem snad nějak obdobné. Mnoho zájmů a příležitosti k zábavě spolu s nedostatečnou motivací. Tři děti mého nejlepšího přítele v Čechách všechny dostudovaly. Ovšem ty žily bez televize a počítače..

Jednou jsem se bavil s dobrodruhem, který vyrůstal na malé plachetnici rodičů v tichomoří a do školy chodil pouhé 3 měsíce ve francouzské Polynésii. Udiven jeho sečtělostí jsem se ptal, kde nabyl vzdělání, odpověď byla jednoduchá na dvanáctimetrové lodi na moři nebylo co dělat..

25018

27.01.2004 10:14

Rodiče? Jen takový obtížný hmyz

RE: Rodicˇe? Jen takovy´ obtízˇny´ hmyz

Saša 24.?.?.?

Pane Juchelaka, v každé diskuzi budete za osobní napadení vyloučen nejen zde. Chápu Vaši potměšilost, ale není na téma. Snad jediné, jak jste dosáhl zobrazení "přízpěvku"?

25019

04.02.2004 17:42

Šaškárna kolem hledání viníků

Paradoxně vidím příčinu

Saša 195.?.?.?

těchto šaškáren v americké posedlosti pravdou.
Protože nikdo nesmí lhát a lež je neodpustitelný zločin každého politika, odnaučili se američani používat správná slova. Protože "nesmí" lhát, neužívají správná pojmenování.

Kdyby si nedělali problémy s lhaním, nemuseli si dělat ani problémy s pravdou a mohli po pravdě říct "Saddám nám už leze krkem a ten jeho Irák taky a proto na ně vlítnem".

Výsledek by byl stejný, jen by nebyli považováni za tak velké pokrytce.

Vždyť jsme přeci stejně všichni věděli, že v Iráku žádné ZHN nejsou. Kdyby totiž měli nějaké továrny na takové zbraně, Izraelci by jim je už dávno vybombardovali.

25411

04.02.2004 17:53

Chceš zbohatnout? Není nic jednoduššího (I.díl)

Je to kombinace dvou příčin.

Saša 195.?.?.?

Kombinace hlouposti a chamtivosti.
Obrana je také dvojí: předně donutit své děti počítat tu prostou geometrickou řadu ihned, kdy se s pyramidovou hrou poprvé setkají. Po zjištění, že již při šestém nebo sedmém kole by do vzájemného zasílání pohlednic musela být zatažena celá lidská populace na zeměkouli a sem tam i nějaký šimpanz jsou děti až dojemně překvapené a mám za to, že na tento matematický příklad do smrti nezapomenou.
Tato příležitost obvykle přichází v 4. až 5. třídě základní školy.
Druhou obranou je lakota. Mezi chamtivostí a lakotou je totiž zásadní rozdíl - zatímco chamtivec chce co nejvíce získat, lakomec chce co nejméně vydávat. Lakota se eufemisticky nazývá šetrnost.
Já jsem lakomec a proto mne nikdo na žádnou pyramidovou hru nenachytá.

Samozřejmě existuje i třetí možnost obrany, ale tu bych příliš nedoporučoval. Tato možnost se dá snadno popsat úslovím mého dobrého kamaráda: "V tutom státě je hamba vystřízlivět!"
A je to samozřejmě pravda - kdo je permanentně na mol, toho nikdo do žádné pyramidové hry samozřejmě nezatáhne.

25412

04.02.2004 17:58

Izraelský profesor: Můžeme zničit všechna evropská hlavní města

To je dobře.

Saša 195.?.?.?

Je nezbytné, aby Israel byl dobře vyzbrojen. To nás všechny chrání před štvavým rasismem, na který Slované vždy dopláceli.
A Židům bych doporučoval důsledný transfer čili odsun čili vyhnání stejně, jako jsme to my udělali se "sudetskými" Němci. Sice to byla lumpárna, ale pomohlo nám to.

25413

05.02.2004 15:24

Česká cesta k demokracii a svobodě ...

Autoři článku nepochopili podstatu věci.

Saša 195.?.?.?

Co se to vlastně v roce 1989 stalo?
Prohráli jsme válku. Tu studenou.
Je lhostejné, že jsme skoro všichni toužili tuto válku prohrát. Nebo že jsme toužili být v ní na druhé straně.
V roce 1948 jsme se jednoznačně přidali na jednu stranu světového konfliktu, který se ukázal být velmi dlouhým. A strana, na niž jsme se přidali, se ukázala být tou prohrávající.

Nic na tom nemění to, že většina z nás o našem zapojení do té války v roce 1948 nerozhodovala.
Nic na tom nemění to, že většina z nás byla srdcem na druhé straně - u nepřítele.
Prostě jsme prohráli a neseme důsledky.
Jsme poražený stát.

Vítěz je naštěstí dost velkorysý.
Mohlo to všechno být dnes mnohem horší.

25438

08.03.2004 08:52

Filipika proti gayům a lesbičkám

RE: Filipika proti gayům a lesbičkám

Saša 24.?.?.?

Souhlasím s Kájou. Ovšem nevím jestli je to případ zrovna vzorový ač snad nikomu neubližuje - samozřejmě ani teplým, ani heterosexuálům. Na našem liberálním přístupu k homosexualitě nejvíce provokuje, že (alespoň v Kanadě) teplouši jsou hrdí a v zásadě si mohou dovolit daleko víc než heterosexuál. Snad nikdo nechce ubližovat homosexuálům (stejně jako židům), ale měl by mít právo vyjádřit svůj názor zvláště když je pravdivý. Mohu snad říci, že homosexualita je abnormální nebo sexuální úchylkou? Stejně bych měl mít právo říci, že mezi právníky v Severní Americe je mnohokrát více židů než ve všeobecné populaci. Nejsem si zcela jist jestli tato práva mám a nedopouštím se "hate crimes"/ zločinné nenávisti (zde trestné). Ovšem můj názor je "žij a nech žít", nic proti jedněm ani druhým nemám! Snad to bude polehčující okolnost [pláč].
Článek "Filipika proti gayům a lesbičkám" byl zřejmě vyprovokován místním bombardováním zprávami o jejich sňatcích. Z daňového hlediska sňatek je v Kanadě nevýhodný (stejně jako daňové přiznání druh a družka), snad alespoň v jednom ohledu si budeme rovnocení [smích]. Nastává snad jediný problém s výchovou případných dětí (adoptovaných, z jiného manželství atp.).

26323

15.03.2004 09:11

Dozivotni vezeni (bez moznosti predcasneho propusteni)

Dozivotni vezeni (bez moznosti predcasneho propusteni)

Saša 24.?.?.?

Z autora článku jde až hrůza a strach [smích] neb je výmluvný a dobře argumentuje se smutnými skutečnostmi. Absolutní spravedlnost neexistuje. Touha po potrestání zločince za vraždu by nás neměla zaslepit. On totiž „spravedlivý“ trest rovněž neexistuje, na chvíli nehleďme na etický argument, že se dopouštíme „spravedlivé“ vraždy. Po přečtení obsáhlého článku mám dojem, že bychom snad dle autora měli vraha zabíjet pomalu, dát mu dvojnásobek bodných ran či něco podobného. Až bláhově jednoduché se zdá, že trest smrti vyřeší naši ochranu před vrahy a navíc je to daleko levnější řešení než někoho zavírat na doživotí nebo dlouhou řadu let. Snad až záhadně; státy s nejpřísnějšími tresty a trestem smrti mají také největší počet vražd a násilných zločinů na obyvatele. Spojené Státy jsou zářným příkladem. Ve Švýcarsku a v civilizovaných zemích o trestu smrti není řeč a nejsou to jen etické důvody, každý vrah je psychopat, jeho „normálnost“ je jen tak abnormální jako jeho zločin. Dále spravedlnost ve své horlivosti často usvědčí nevinného. Jak se má společnost bránit? Samozřejmě je nutné isolovat nebezpečné jedince, ale s každým rokem uvěznění poplatníci/společnost bere na sebe trest nákladného věznění. Pobyt ve věznici je daleko dražší než na svobodě. Rovněž v té věznici to bude asi lehčí s vězněm, který má naději teoreticky jednou nabýt svobodu. Ve většině zemí je nadále sledován i na té „svobodě“, ovšem samotné propuštění je otázkou praktičnosti pro společnost.

Každé násilí má pro oběť trvalé následky. Snad dle osobnosti po několik měsíců až let. Zajímavá by byla otázka, jestli ty následky jsou větší když pod pohrůžkou pistolí vám někdo vezme peněženku nebo když vás znásilní. Nebo ještě jiná otázka jestli v zemích s tresty za znásilnění jako za vraždu je opravdu méně znásilnění a méně vražd z vilnosti.

Sice chabě, ale nějak se bráníme vrahům a násilníkům. Neměla by být výhrůžka vraždou stejně trestná jako vražda samotná? Pokud někdo chce vraždit je přece stejně nebezpečný jako vrah? Uh, na to znásilnění se raději nebudu ani ptát [smích][zahanbení]

26583

16.03.2004 00:31

Dozivotni vezeni (bez moznosti predcasneho propusteni)

RE: Dozivotni vezeni (bez moznosti predcasneho propusteni)

Saša 24.?.?.?

Omlouvám se za tu první větu, panu Danielovi, v zásadě je jistě zcela normální a slušný člověk. Ta „až hrůza“ mě popadla [chechtot] z tónu, toho spravedlivého rozhořčení. Zdůrazňování „zákeřných nebo sexuálních vražd” a podobně. Jsem zaslepen, nevidím ten kvalitativní rozdíl [zmaten] . Ta touha po potrestání nějakého nerovnocenného slabomyslného stvoření, které si sice život třeba doslova nezaslouží, ale my z praktického hlediska ho ani potrestat nejsme schopni. Společnost se brání a musí bránit, ale pravděpodobně je ekonomicky výhodnější po 15ti a více letech, kdy snad je již méně nebezpečné ho prostě propustit. Jsme si ideologicky [překvapení] blízcí v jednom, že je nutné individua, která hrozí nebo ublíží na zdraví, pro naše bezpečí isolovat a chcete-li to nazývat trestem tak trestat. S výjimkou často omílaného znásilnění [oči v sloup] tresty za ostatní násilí jsou často malé a jejich krátké trvání nebo dokonce praktická beztrestnost pravděpodobně vede k recidivitě a vraždám. Jaký je rozdíl mezi vraždou a tím, že oběť bodnutí přežila? Ovšem přesto, ač se to zdá v přímém rozporu, všeobecné zvýšení trestů nepovede nutně ke snížení kriminality. Zero tolerance je zneužitá fráze a uvedený směrník chvála starosty New Yorku, kde je zdůrazněno, že příčiny snížení kriminality jsou komplikované. Domnívám se, že ochrana společnosti je důležitější než potrestání. Opominuto je také, že věznění je nesmírně finančně nákladné, společnost ekonomicky nejvíce trestá sama sebe. Kde je „správná“ hranice délky trestu a našeho bezpečí za měnovou jednotku nevím. Snad vyměnit právníky za ekonomy nebo businessmany a snažit se bojovat co s nejmenšími ztrátami [zahanbení].

26614

28.10.2004 09:09

SKYPE - opravdu to funguje!

SKYPE - opravdu to funguje!

Saša 24.?.?.?

Skype je jistě zajímavá a pravděpodobně jeden z nejlevnějších způsobů jak telefonovat po světě.
Pro severoamerické telefonní účastníky, kteří používají broadband po kabelu nebo DSL bych asi doporučil „Voice over IP“ Primus nebo Vantage, které nejen plnohodnotně kvalitou nahradí tradiční telefon, ale daleko předčí možnými službami a hlavně cena je přijatelnější vezmete-li v potaz nahrazení normální tel. linky. Pokud voláte do světa podívejte se na
http://www.primustel.ca/en/residential/talkbroadband/index.html
http://www.primustel.ca/en/residential/talkbroadband/long_distance.html
Pokud je většina vašich hovorů po severoamerickém kontinentě prostudujte
http://www.vonage.ca/
Uvádím kanadské směrníky, ale oba jsou rovněž v US plus řada dalších. Vezmete-li v úvahu, že platíte menší paušál za linku, alespoň u Primusu při „plánu“ 300 minut po americkém kontinentě lze volat za 5centů/minutu do většiny zemí světa včetně ČR a za 10 CDN (Kanadských dolarů) na víc za 2 a půl centu do většiny „civilizovaného světa“ včetně ČR. Lze vzít do ČR a stále máte svoje lokální číslo v Kanadě nebo US a telefonní spojení mezi Říčanama a Prahou přijde asi levněji ač voláte vlastně z "Ameriky" [chechtot]

35767

29.11.2004 17:14

Výměna baterie

Už dávno jsem měl toto podezření,

Saša 195.?.?.?

že je to všude ještě víc "na ho..." než doma. Všude na "ho..., doma nejmíň".
Tedy dokud si nás ta EU nezglajchšaltisuje.
Pak už to tu bude stejně "na ho...", jako kdekoli jinde.
[oči v sloup] [pláč] [oči v sloup] [pláč] [oči v sloup] [pláč] [oči v sloup] [pláč] [oči v sloup] [pláč] [pláč]

37789

19.01.2005 10:41

Harryho uniforma aneb záminka, na kterou se čekalo

Harryho uniforma aneb záminka, na kterou se čekalo

Saša 195.?.?.?

Pomineme-li Japonsko, pak po vstupu Rumunska a Bulharska budou v EU již všichni Hitlerovi spojenci a pomocníci.
Dva ze tří hlavních vítězů nad Hitlerem však zůstávají mimo EU.
A také si je třeba uvědomit, že jedině Poláci nikdy nekolaborovali a po celou dobu okupace byli aktivně odbojní.
Češi jediní z "pacifikovaných" zemí neměli vlastní divisi Waffen SS (ovšem vládní vojsko se též účastnilo na straně NěmeckoItalské koalice).
EU je zcela zjevně realisací některých Hitlerových visí mírovou (zatím) cestou.
Lze se domnívat, že ta nemírná míra hysterie na maškarní převlek anglického prince je vyvolána černým svědomím a snahou zakrýt tu nacistickou kontinuitu.

40854

25.05.2005 12:11

Německo na křižovatce

Německo na křižovatce

Saša 195.?.?.?

Zbavit se Zelených za to stojí.
[vyplazený jazyk]

53512

30.05.2005 17:30

Francouzský vítr změn?

Nyní je vidět, že se lze postavit proti EUgenossen.

Saša 194.?.?.?

[vyplazený jazyk] Dalekosáhlé důsledky to bude mít - ve všech EUzemích lidé vidí, že má smysl jít k volbám a referendům, neboť mocným se lze postavit a lze jejich šílené nápady zvrátit.
Moc mě ti Francouzi potěšili. [cool]

54047

10.07.2005 03:29

Reakce na článek »Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů«

Reakce na článek »Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů«

Saša 24.?.?.?

Homosexualita není nebezpečná stejně jako na příklad nekrofilie, obé je „přirozené“ [překvapení] neb existuje také u zvířat. Rozdíl je snad v tom, že nekrofilové netvrdí, že jsou hrdí na svoji úchylku nebo nějak lepší než běžný heterosexuál a ať je to dobře nebo špatně nemají touhu se ženit. Co snad zůstalo bez povšimnutí je, že v Kanadě, jsou manželé a družky/druzi daňově znevýhodněni a platí větší daně. Tedy konečně alespoň v jednom ohledu budeme s teplouši rovnoprávní. Je smutné, že heterosexuál je zde za svoje sexuální chování pronásledován pomalu jak ten nekrofil, zatím co gays mohou na ně být hrdi. [oči v sloup]

60781

22.01.2006 10:20

Dopis, na který nikdo neodpovídá

Dopis, na který nikdo neodpovídá

Saša 24.?.?.?

Jelikož většina z nás (včetně mne) nejsme vegetariáni morálně nemůžeme příliš namítat i ke krutému zabíjení slepic. Jak jsou asi eticky zabíjeny na jatkách? Jsme přece lidé, což je zcela jistě nejkrutější tvor pod sluncem. Prase je nám inteligencí daleko bližší, dokonce pochopí co ho čeká a často dostane ze stresu dříve infarkt než smrtící nebo "omračující" ránu. Ke svému živočišnému druhu nejsme o mnoho šetrnější v zájmu ideologie nebo dokonce jen zisku.. Pane Stwora čemu se divíte? Jistě v civilisovaných zemích máme "zákony" jak "eticky" zacházet se zvířaty a dokonce podpůrné skupiny jak se duševně vyrovnat s jejich zcela zbytečným zabíjením. Znamená to pouze zbavit se přebytečného zvířete relativně rychle. Ve zprávách je nám podáváno, že DĚTI ZEMŘELY NA PTAČÍ CHŘIPKU. Slovo děti zaručí, že nikdo nebude mít námitek.
Jsem blázen: miluji svého psa, který by za mne dal život více než řadu lidí. Napadá mne co bych dělal, kdyby se vyskytla "chřipka" psů..

89777

05.04.2006 11:12

Tiše tleskám, abych nevyplašil

K článku mám 2 výhrady.

Saša 195.?.?.?

1. Paroubek není chytrý. To je velký omyl. Paroubek je vychytralý (existuje i výstižnější český popis) a velmi nekulturní, nikoli chytrý. Navíc je patrně psychopat s kombinací paranoidních a mesiášských rysů.
2. Nohavica svou písní oslovoval Havla. Havlovi obdivovatelé v různých rozhlasech ji však nedovolovali vysílat. Tak se vysílá až teď za Klause, kterému nebyla určena. Klausovi byla naopak určena píseň od Kabátů "Vašku ty jsi nejlepší".
----
Při srovnávání presidentování panů Havla a Klause je nutno vycházet z toho nejpodstatnějšího rozdílu:
- Když byl presidentem Havel, dělal mu protihráče Klaus, buď ve funkci předsedy vlády nebo ve funkci předsedy sněmovny. A Klaus blbostem bránil a hovadské zákony se tak Havlovi na stůl vůbec nedostávaly (přesto toho Havel stihl pokazit až moc).
- Když presidentuje Klaus, dělá předsedu sněmovny plytký mudrlant Sobotka a ve funkci předsedy vlády se střídají podivné figury Špidly, Grosse a Paroubka a ptákoviny dopadají na presidentský stůl jedna za druhou. V takové atmosféře blbnutí rudé sněmovny a permanentně se hroutící vlády se presidentuje velmi špatně a přesto Klaus zachraňuje, co se dá.
---
Vzpomeňte na Klausovy protikandidáty při presidentských volbách. Byl by z nich snad někdo lepší než on?
Jsem rád, že na Hradě sedí zrovna on.

102192

06.04.2006 12:54

Tiše tleskám, abych nevyplašil

Pane Kemo,

Saša 195.?.?.?

na první poslech jsem měl stejný či aspoň hodně podobný pocit jako Vy.
Později jsem si ale lépe všiml poslední sloky.
A ta mně sedí na Havla až příliš moc.

102384

19.04.2006 11:30

Homofobie 3.0

Co vlastně Havel řekl?

Saša 195.?.?.?

Podle iHned: "Co mě na celé debatě kolem toho tématu nejvíc zaujalo, byla naprosto absurdní ideologie páně Kalouskovy strany (KDU-ČSL) a prezidenta republiky, že rodina má mít výhody, protože plodí děti, na rozdíl od homosexuálních párů. To je pojetí rodiny jako teletníku, jako místa, kde se připouštějí býci ke kravám, aby byla telata. Na tom není nic spirituálního, nic duchovního. To je opravdu materiální, družstevní pojetí rodiny. A to mě na celé diskusi nejvíc rozčilovalo."

Lidovci, včetně pana ing. JUDr. Karase, samozřejmě vědí o tom, že ústavně je proklamována bezkonfesnost státu. Proto také neargumentovali v diskusi o zavedení homosexuálního quasimatrimonia svým postojem k rodině jako instituci posvátné (podle CIC je manželství svátost, což je terminus technicus). Prostě jsme s tím neargumentovali. Na argumenty homosexuální lobby, že partnerství homosexuálů si zaslouží stejných zvýhodnění jako je má rodina, jsme argumentovali věcně a nekonfesně tím, že rodina má svá právní zvýhodnění proto, že se v ní rodí a vychovávají děti, ne proto, že my ji považujeme za posvátnou. To je ostatně ústavní základ právního zvýhodnění rodiny, které zavádí Listina základních práv a svobod:
Čl.32
(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.
(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající zdravotní podmínky.
(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.
(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.
(6) Podrobnosti stanoví zákon.

Tím podrobnosti stanovícím zákonem je zákon o rodině, který stanoví:
{§ 1
(1) Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.
(2) Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.
§ 31
(1) Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností
a) při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj,
b) při zastupování nezletilého dítěte,
c) při správě jeho jmění.
(2) Při výkonu práv a povinností uvedených v odstavci 1 jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
(3) Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosa...

Kráceno (Editor)

103778

11.05.2006 15:30

Havlův zelený comeback?

Havlovi přátelé ukradli autentickým Zeleným jejich stranu.

Saša 195.?.?.?

A tak zde teď máme Zelené dvoje:
http://www.hnutizeleni.cz/
http://www.zeleni.cz/
To je prča, co? [chechtot]

105596

21.02.2007 11:03

Hon na sexčarodějnice: dva případy

Moje poznání

Saša 207.?.?.?

Morální pohled a dokonce i zákony jsou opravdu značně rozlišné než v Evropě. Některé zákony nejsou univerzální po celých Spojených Státech, ale jen v řadě jednotlivých států nebo dokonce pouze okresů. Do této kategorie patří jestli smíte veřejně pít pivo nebo jestli ho lze dokonce koupit (v daném okresu) a předpis jak velké musí být minimální plavky. V Disney Land ani muž nesmí jít v 30°C s rozepnutou košilí. Dále po celém USA se žena nesmí objevit na pláži bez podprsenky (s výjimkou za peníze v soukromém klubu). Kojení bylo doufám v poslední době povoleno, ale žádná žena nebude kojit na veřejnosti. Samozřejmě i v této „svobodné“ zemi některé skupiny lidí se snaží svoji svobodu prosadit a najdete na internetu několik špatně dostupných pláží kde je to trpěno (na pláži najdete většinou nahé homosexuály). Lze říci, že vystavit dítě ženskému prsu je trestné stejně jako kdyby náhodou muž koupal svoje vlastní dítě bez ohledu na pohlaví. Nařknete mě ze lži, tedy když vás nikdo neudá nebo za velké peníze v této zemi je stále vše možné včetně beztrestné pedofile viz Miko Jackson. Najdete každou míru neřesti, bude trochu dražší než jinde. V módě je „boj za dobro, vymícení pedofile“ a dobře se to prodává SEX a ochrana před vším postrachem přece musí upoutat a roznítit. Ochránci morálky dokonce uvádí zničený život více než 40ti učitelek jako odstrašující příklad  [smích]. Odkaz na stránky v angličtině
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=53479
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=53859

129316

22.02.2007 00:35

Hon na sexčarodějnice: dva případy

RE: zneuzivani deti?

Saša 207.?.?.?

Milující Texaskycisku!
Spojené Státy ani nesledují psychické týrání a v některých státech je přiměřené fysické týrání vychovatelům dokonce dovoleno. [chechtot]
Tedy vyplývá, že ochrana mládeže je v ČR na příkladné a vysoké úrovni. [chechtot]

129339

28.02.2007 08:03

Jednotná perspektiva 2010, část III.

RE: Skoro není co dodat...

Saša 207.?.?.?

"Takže jak to tedy ten proces nazveme ?? "

jednoznačně Ragnarok. Konec starého a počátek nového světa.

"...V ohňových sloupcích začaly padat na zem dvě hvězdy.(že by?co na to astronomové?)Země duněla, třásla se, neustále praskala pod silnými otřesy(geotektonické zbraně? masivní nárust vulkanické činnosti?), že se téměř vyvrátil sám Yggdrassil.(vychýlení zemské osy?) Celé dny i noci vyli pod zemí pekelní psi, bylo to slyšet až v Asgardu. Všechno spělo k zániku.
Jednou večer se zdvihl silný vítr, bouřlivě dul, porážel stromy, rozbíjel domy a tříštil lodě o útesy. Dva velké vlčí mraky sežraly slunce a měsíc.(zatmění?zapálená ropná pole?mohutná sopečná erupce chrlící oblaka dýmu a popela?) Bylo to znamení konce světa. Kohout Goldenkamme vyhlásil poplach a Heimdall z plných plic troubil na svůj roh. Tolik obávané poslední střetnutí bylo nevyhnutelné.
Bohové se v tichosti shromáždili. Nikomu z nich nechyběla odvaha. Jejich armáda se rozmístila kolem Asgardu a byla rozhodnuta se bránit do poslední chvíle. Zrádce Loki(neoconi?-Loki se tvářil jako přítel bohů, často je navštěvoval, ale zároveň kul plány jak je zničit-to by celkem sedělo) a vlk Fenrir, zbaveni svých pout, vedli útok. Kolem nich se jako moře valila ohromná nepřátelská síla, všichni obři světa. Lodě dokonce převážely obry ohně, kterým velel Surtur...(letadlové lodě?raketové křižníky?)
...Bojovníků bylo stále méně,a boj postupně slábl. Žádný z obou táborů se nestal vítězem. Pobili se všichni navzájem. V tomto světě bez slunce a měsíce byli lidé vtaženi do nepokojů, umírali v důsledku povodní, zimou a zemětřesením. Toto byl Ragnarok, konec prvního světa...

...Přesto se po dlouhé noci náhle objevilo nové slunce a nový měsíc. Dým se rozplynul a požáry uhasly. Nebe bylo jasnější a čistší než před katastrofou a jednoho rána se na něm objevil orel. Většina bohů, obrů a nestvůr zahynula, ale několika bohům se podařilo vrátit na zem. Země byla tehdy ještě neobydlená. Naštěstí bohové objevili muže a ženu, kteří katastrofu pod ochranou kůry jasanu Yggdrassilu přežili...
..Všechny nestvůry v podstatě zmizely,několik obrů bylo vyhnáno(nikoliv eliminováno,a tedy zárodek dalšího Ragnaroku zajištěn) do vzdálených krajů ohně a jinovatky."

Dějiny se opakují a zřejmě budou, dokud se lidstvo nesjednotí. Absolutno má času dost.

(Podáno za MedaBeda)

129647

13.03.2007 08:40

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Za vlády Talibanu

Saša 142.?.?.?

Pane Kubyk, Váš výplod je zcela demagogický. Dále se snažíte chytit za slovo, urážkami zastrašit nebo odradit pana Karel4u. To můžete zkoušet na manželku, ale ne v diskusích. Jinde by Váš příspěvek byl pravděpodobně vypuštěn a trochu obdobně u té manželky by jste nebyl připuštěn. [velký smích] Můžete věřit tisku, který si jistě pečlivě vybíráte, máte plné právo na Váš názor! Ale to je také vše, nemáte právo se pokoušet o hádku. Naletěl jste a uvěřil, že Spojené státy válčí pro nějaké dobro nějakého národu. Nebo nám snad chcete namluvit, že (zde Afganistan, ale je to celá řada států) US napadl?
Ne, vy nechcete diskutovat, vy se chcete hádat.
[oči v sloup]

130688

14.03.2007 10:12

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Za vlády Talibanu

Saša 142.?.?.?

Pane Kubyk, když vkládáte/píšete příspěvek, vpravo nahoře je „Etiketa v této diskuzi“. Požadavky jsou velice tolerantní, ale hádání/flaming by tolerováno být nemělo. Myslím to s Vámi dobře, jsem přesvědčen, že Vaše paní je inteligentní žena a jistě by se zachovala jak je žertem naznačeno..[chechtot] O tom kdo uráží koho se nebudeme dohadovat. Používání polopravdy a zcela lživých „důkazů“ je demagogické. V běžných sdělovacích prostředcích se dozvíte, že „makovic“ je více vyváženo z Afganistanu dnes než před válkou. Obdobně tam najdete, že G.W.Bush přiznává, že Osama nenapadl US atd. atp. Vaše víra/přesvědčení je jiné než moje a dalších jak se dočtete v příspěvcích. To však není důvodem, aby jste překrucoval, napadal atp.

130785

15.03.2007 07:53

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Za vlády Talibanu

Saša 142.?.?.?

>zbytecne, abych se dal namahal A jestli si neumite dat do goglu
>vlastni myslenku, tak jsem s vami jako uz predelych diskusich jen
>ztracel cas. Nazdar !

Pane Kubyk, sice by jsme ocenili kdyby jste se tolik nenamáhal, ale je na Vás dokazovat Vaše nesmysly, pokud je drze chcete tvrdit. Neztrácejte čas a jděte bojovat do Afganistanu nebo kam se Vám zachce. [chechtot]

My nemáme goglu jako Vy! [chechtot]

130855

16.03.2007 09:30

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Za vlády Talibanu

Saša 142.?.?.?

Pane Kubyk, zkuste si Vaše shut up na Vaši manželku, ta Vám vysvětlí, že do diskuse se to nehodí. Navazuji na Váš text, odpovídám logicky a nežádám Vás o nic jiného než o zdroje Vašich „informací“. Nejsem psychiatr a tak Vaše osoba není pro mne zajímavá. Kde jste to vzal? Vaše cholerická reakce je zcela lživá a jde o hloupost, jak pak máme věřit ostatním Vašim výplodům? [oči v sloup]

130927

16.03.2007 10:50

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Za vlády Talibanu

Saša 142.?.?.?

Pane Kubyk mýlíte se, nejste schopen se "vygoglovat". Afganistan není Taliban. Máte pravdu, že v Afganistanu se pěstovalo opium již před více než 5ti lety, (možná od nepaměti) zcela jistě před napadením a tedy za vlády Talibanu. Je obtížné se dokonce Talibanu zastávat, ale nikdy opium nepěstoval. Potíral tento druh zemědělství. Po invazi, dnes po více než 5ti letech války produkce opia stále stoupá. Záminkou napadení samozřejmě nebyl olej a plyn, ale právě to opium. Máte zřejmě potíže s tím vyhledavačem:
http://opioids.com/afghanistan/index.html
http://opioids.com/afghanistan/opium-economy.html
http://www.fff.org/freedom/fd0304d.asp

130935

18.03.2007 11:05

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: NEPANIKAŘTE CHLAPI :) - část druhá

Saša 207.?.?.?

Vtipný článek, srdce zajásá, paní Mindy má kouzlo slova a intelektuální převahu nad autorem a „přispěvovateli“ do diskuze. Vzápětí toho pookřání chlap upadne do hluboké deprese [chechtot] Hned vždy první oddaný „diskutér“ ženu mlátil snad proto, že on má varlata. Nevěřím, že Mindy by obdivovala podobná „mužná“ a virilní individua. Kde je ten zakletý pes? Ona sice velice hezky a s humorem svede vinu zase na muže. Nějak mě napadá pravdivé klišé; když posloucháte hovor žen, manžel je vždy blb a děti geniální nebo chlap chce vždy ženu blbější než je sám.. Problém je možná, že dnes většina mužů si opravdu přeje rovnoprávnost. Dokonce ve své vrozené nebo získané galantnosti s většími právy žen souhlasí a nebo možná odpor mu není ani dovolen. Ano, vina snad je na mužích, ženy se nejen naučily hrát s těmi „tlačítky a čudlíky“, ale získávají duševní převahu a tím i moc. Teď nepaniař! [chechtot]

131080

25.03.2007 18:37

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Za vlády Talibanu

Saša 142.?.?.?

Pan Kubyk si plete Lva se Sašou. Zalekl jsem se jeho manželky, která by mně nebo jemu „takovou nabalila, ze byste se motal tyden“.[mrknutí jedním okem] Ne zcela vážně nemá cenu reagovat na Kubykovi výplody mimo téma. Kdyby četl, dozvěděl by se moji email adresu nebo I.P., ale Kubykovi jde jen o to, aby se mohl do někoho navézt, musí se vyřádit v diskusi. Kde jinde také, jak nám důvěrně sděluje doma to nejde.[mrknutí jedním okem]
Více ke zcela původnímu článku: kanadská televize CBC v dnes vysílaném pořadu „One on One“, (interview s Eric Margolis) dospívá k názoru, že vojenský úspěch v Afganistanu je nepravděpodobný.
Saša

131622

27.03.2007 10:33

Mediální smršť, která se nekonala

RE: LOL! Připadne mi dokonale relevantní ona poznámka se

Saša 142.?.?.?

Dostáváme se od původního tématu, ale o stále rostoucí úrodě afgánského opia se dozvíte v pořadu kanadské CBC, bohužel v angličtině. Poslední pořad "One on One" (30 min.) z 24. března. Rozebírá především problematiku Afganistanu, klade otázku, jestli si USA může dovolit dvě ztracené války a dospívá k názoru, že „úspěch“ vojenského zásahu je nepravděpodobný. Pokud rozumíte anglicky a můžete obětovat 30 minut, rozhodně stojí za shlédnutí.
Nepřesný a nevyčerpávající popis pořadu.

131678

27.03.2007 21:40

Lítost muže, který svrhl Saddáma

RE: Litost muze, ktery svrhl Saddama

Saša 142.?.?.?

Odkud berete zmíněné informace?
>Situace v Iraku se po odstraneni Saddama pro mnoho lidi zlepsila.[překvapení]

Kde nedochází k "bombovým" útokům? [překvapení]
>Zlepsila se prakticky vsude, kde nedochazi k bombovym utokum.

Naši minulost cítíme bolestněji než současnost jiných národů, ale co do utrpení a obětí je zcela nesrovnatelná. Jistě zabíjí se převážně mezi sebou, ale bylo tomu tak před jejich napadením? Podívejte se na záznam z televize BBC zde v rubrice "Ve zkratce"

Naše a jejich je společná jen ta láska k okupantům [mrknutí jedním okem]

131725

28.03.2007 10:38

Operace Bite je plánována na 6. dubna, varují ruské vojenské zdroje

RE: Podival jsem se na idnes - ne jenom tam ne, tedy na internet

Saša 142.?.?.?

Dle několika zdrojů jako Atlantic Free Press původní článek je z týdeníku “Argumenty Nedeli”, což je snad sesterská publikace RIA-Novosti (Ruská mezinárodní agentura). Je to zpracování řady článků v „Novosti“, která je oficielním zpravodajstvím Ruska. Přináší jen zcela nepatrně zbarvené články s náhledem z tohoto dříve nevěrohodného koutu světa v řadě jazyků (rusky nečtu [chechtot] ). Atlantic Free Press se zabývá otázkou proč spekulace datum a čas apod. Pravděpodobný důvod je probuzení veřejného mínění, odvrácení útoku nebo varování? [zmaten]

131759

28.03.2007 22:03

Irán znižuje svoje dolárové rezervy

RE: Zkuste si polozit nasledujici otazku

Saša 142.?.?.?

Včera jsem dostal emailem zprávu Sewage 'tsunami' kills four in Gaza - Yahoo!

Pod tím bylo připsáno: kdyby se to stalo v Izraeli celý svět by plakal. [zahanbení]

131802

Původní článek je z týdeníku „Argumenty Nedeli”, což je sesterská publikace RIA-Novosti (Ruská tisková agentura). Viz 131759. Dnes se předpověď zdá nepravděpodobná, ale v okamžiku zveřejnění tomu bylo naopak. Zajímavé na tom celém opravdu je kdo s tím první přišel. Spojené Státy přece nenapadnou Irán přesně dle ruské předpovědi. [oči v sloup] Tehdy (a možná stále) část vlády Spojených Států by si to přála a popsaný okamžik by byl ve zmíněném okamžiku nejvhodnější; bylo ještě třeba najít záminku a přesvědčit veřejnost. RIA-Novosti nezveřejňuje žádné kachny a je věrohodným obrazem na světové události z pohledu Ruska. Předhodí však celkem logickou, ale přesto nejistou předpověď sesterské organizaci a tím nějak ztíží ne-li znemožní její uskutečnění.
Článek ve Zvědavci byl přeložen z „Operation Bite - April 6 Sneak Attack By US Forces On Iran Planned - Russian Military Sources Warn“ vyšel 25.3. na serveru rense.com. (V tomto okamžiku najdete v angličtině také na nesčetných dalších směrnících.)

131929

31.03.2007 07:01

Operace Bite je plánována na 6. dubna, varují ruské vojenské zdroje

„Operation Bite“ znovu na RIA Novosti

Saša 142.?.?.?

Novosti (Ruská tisková kancelář) přináší poněkud přepracovaný článek znovu, (původně to byl teoreticky nezávislý týdeník). Tentokrát to není jistá předpověď, ale píší: armáda Spojených Států je téměř připravena k možnému vojenskému napadení Iránu začátkem dubna. V několika odstavcích sugestivně popisují seskupení letadlových lodí a zní obdobně jako v původním článku, který jste četli zde. Citují Col.-Gen. Leonida Ivashova, který je přesvědčen, že dojde k agresivní akci proti Iránu a odsuzuje „Operation Bite“. V závěru citují ruského zahraničního ministra Sergeje Lavrova a ten je prý zase optimistický a vylučuje vojenské řešení. Celá zprávička zní jako varování, hochu nedělej blbost!

131945

01.04.2007 09:22

USA: Zraněný predátor se stává nebezpečným

Nazveme to ponižující? Žádné pytlíky na hlavě, elektrické šoky a mlácení. Iránci jsou jasně zcela necivilizovaní.

Saša 142.?.?.?

31. března vyšla v Guardian reakce na články Britského tisku komentující zajetí 15ti námořníků. Nejdříve jsem měl pocit, že je to politický humor, asi se mýlím je to pohled té velké „necivilizované“ části světa.. „Call that humiliation?“ je mistrně anglicky napsáno spisovatelem a filmovým direktorem Terry Jones. Další články tohoto autora v Guardian.

Sdílím rozhořčení britského tisku nad zacházením s našimi námořníky, kteří byli Iránem nařčeni z ilegálního vniknutí do Iránských vod. Nás by ani ve snu nenapadlo takto zacházet se zajatci – dovolit jim kouřit cigaretu například, když bylo dokázáno, že kouření zabíjí. Nutit ubohou vojínku Faye Turney nasadit si černý šátek a pak ukazovat ten obrázek světu – mají Iránci představu civilizovaného chování? Pro Boha, co je špatného s nasazením pytle přes hlavu? To je to co my děláme s chycenými Muslimy: dáme jim pytel přes hlavu, aby se jim hůř dýchalo. Teprve potom je zcela akceptovatelné je fotografovat a šířit obrázky neb zajatci jsou k nepoznání a nemohou být tedy poníženi jako tito nešťastní Britští vojáci.

Je rovněž nepřijatelné, aby Britští zajatci byli nuceni mluvit na televizi a řekli něco čeho mohou později litovat. Kdyby jim Iránci zalepili ústa páskou na lepení kovových spojů jako to děláme my našim zajatcům, vůbec by nemohli mluvit. Samozřejmě, asi se jim hůř dýchá – zvláště s pytlem přes hlavu – ale v nejmenším nejsou ponižováni.

O čem to mluví, dovolovat jim psát dopisy domů se sdělením, že jsou pořádku? Je na čase, aby se Iránci přiřadili k ostatnímu civilizovanému světu: měli by dopřát zajatcům soukromí samotky. To je jedna z mnoha výsad z jaké se těší zajatci na Guantánamo Bay.

Opravdová známka civilizované země je, že se neukvapuje s obviněním osob zajatých v čerstvě napadeném státě. Ku příkladu, chovanci na Guntanámo se těší z maximálního soukromí jaké si jeden může jen přát již skoro po pět let a až nyní byl první obviněn. Jaký to kontrast, ostudní Iránci spěchají se strkáním zajatců před kamery.

Navíc je zcela jasné, že Iránci nedopřávají Britským zajatcům žádná prostná a tělocvik. Americká armáda zaručuje, že se Iráčtí zajatci mohou radovat z tělocviku. Jsou to vzrušující „stresové pozice“, očekává se od nich setrvání hodiny v takové pozici, aby si zpevnili břišní svaly. Běžné jsou nuceni opakovaně cvičit střídavě stát na patách a do dřepu. Má to za následek intenzivní bolest a nakonec svaly přestanou prostě pracovat. Je to dobrá a zdravá legrace s bonusem, že se přiznají k čemukoli.

..pokračování..

132008

01.04.2007 09:27

USA: Zraněný predátor se stává nebezpečným

Nazveme to ponižující? Žádné pytlíky na hlavě, elektrické šoky a mlácení. Iránci jsou jasně zcela necivilizovaní.

Saša 142.?.?.?

..pokračování..
To mě přivádí ke konečnému konstatování, že je jasně vidět ze vzhledu vojínky Turney na televizi, jak je pod nátlakem. Novináři přemluvili behaviourální psychology, aby prohlédli záznam a všichni ji shledali „nešťastnou a stresovanou“.
Co je odpudivé, jak lstivě ji Iránci učinili „nešťastnou a stresovanou“. Nejsou na ni vidět známky ran elektrického proudu, drobné popáleniny nebo modřiny v obličeji. To je nepřijatelné. Zajatci mají být pod nátlakem jako v kompromitujících sexuálních posicích nebo elektrické šoky na přirození a fotografovat je, tak jak v Abu Ghraib. Fotografie mají obíhat po civilizovaném světě, aby každý přesně viděl co se děje.

Jak Stephen Glover poukázal v Daily Mail, třeba by nebylo správné rozbombardovat Irán odvetou za ponížení našich vojáků, ale je zcela jasné, že Iránci musí trpět – buď zvýšením sankcí, jak navrhuje zmíněný denník nebo to jednoduše nechat na presidentu Bushi, nechť se rychle splní jeho přání, napadení Iránu a nechť přinese demokracii a západní hodnoty do této další země stejně jak v Iráku.

132010

02.04.2007 10:10

Írán prokázal svou necivilizovanost

RE: Je to skutecne sranda a nebo ne? Sranda to není!

Saša 142.?.?.?

Je to pro nás humorně podané jak to vidí ta druhá polovina světa.. Ono to není zas tak humorné. [mrknutí jedním okem]

Dík za směrník pane z.a.p.! Těžko uvěřitelné. Jsou tam však zajímavé informace o kterých víme, že se staly. Zajatá Faye Turney poskytla interview pro Independent těsně před zadržením Iránem. Neuvěřitelnou shodou okolností je také její krátký rozhovor s BBC.

132072

03.04.2007 08:52

Nová budova Národní knihovny - chobotnice, hlen nebo letenské lejno?

Disneyland - umění budoucnosti?

Saša 142.?.?.?

Jana Kaplického zřejmě inspiroval Disneyland [zmaten]
Muchomůrka zelená a prudce jedovatá [oči v sloup]

Pan Kaplický je asi stále ještě dítě..

Nebojíte se té budoucnosti? Paumění Disneylandu [bliji]

132129

05.04.2007 10:32

Tady byl článek...

RE: to nebylo kosher ...

Saša 142.?.?.?

Článek by zřejmě nutil k zuřivé diskuzi ba „rvačce“. Příliš totiž odhaluje “svaté knihy“ Talmud a Starý zákon. Snad ani kdyby autor citoval také Korán, který bude obdobně drsný nezmírnil by rozhořčení nad saháním na něco co je „svaté“. Tedy napadá „nábožensky cítící“ a nejen to – čtenáři, kteří nejsou zaujati příliš nějakým dogmatickým učením se dělí na dva tábory; jedna skupina souhlasí se zákazem „šíření nenávisti“ a druhá volnomyšlenkářská nechce číst jednostranný a krajní názor. Oběma táborům čtenářů uniká v úvodu odstavec vysvětlující rozdíl vidiny Orwella a Huxleyho, kde první předpovídá ovládnutí člověka nebo myšlení zákony a ten druhý ve zkratce vlastně politickou korektností. Stažení článku je snad moudré rozhodnutí, protože skoro každého z nějakého důvodu popudí, ale v zásadě se do Zvědavce hodí snad až na to, že Kaminski si vybírá trefně zrovna náboženství, které je totožné s národem. Samozřejmě je pitomost tvrdit, že zrovna židi jsou nějak obzvláště špatní. Dokonce možná většina se neztotožňuje s Talmudem nebo nějakou ideologií dne a jednotlivé myšlení, hloubka víry, politický názor bude nějak obdobně rozdílný jako u každého jiného jednotlivce. Kdyby se článek týkal Mohamedánů a Koránu, sem tam jedinec by možná, vykřikl "proč zrovna Mohanedáni", ale většina by byla spokojena.

132283

13.04.2007 10:15

Studie páření druhu homo sapiens

RE: Evoluční lži

Saša 207.?.?.?

Milá paní Jarmilo, myslím, že máte pouze částečnou pravdu. Je to generalizace, ale instinktivně samice chce především nějak zajistit „rodinu“. LÁSKOU můžeme nazvat pudy, které ji rovněž přitahují k výmluvnému inteligentnímu jedinci (třeba i zdání toho intelektu, dovede zažertovat, je optimistický, ví kam sáhnout [chechtot] ). Máte pravdu, že fyzické parametry nejsou příliš důležité. Dle nějakých studií prý jedině výška samce je pro samici nějak významná, ale ani to není zcela prvořadé. V kostce snad lze říci, že na pudové úrovni žena chce stavět hnízdo a získat kvalitní semeno. [překvapení] Jistě mentální představa může být i jiná a výjimky potvrzují pravidlo.

132808

14.04.2007 11:20

Studie páření druhu homo sapiens

RE: Evoluční lži

Saša 207.?.?.?

Váš náhled paní Jarmilo, je idealistický a pouze do jisté míry pravdivý pokud bereme v potaz pouze tu rozumovou realizaci. Je to sympatická představa, vážím si ji! Argumentuji cynicky, ale zdá se mně to bližší realitě, rozdílnosti muže/samce a ženy. Opomíjíte naše pudové rozdíly pohlaví, které se odráží i v myšlení. Ať již mluvíme o výběru krátkodobého partnera (na jednu noc) nebo celoživotního, výběr neprobíhá jen na té rozumové bázi, ba naopak, ta pudová převládá! Viz článek, na který reagujeme – zřejmě chytrý chlap promarní noc s blbou ženskou. Pro muže je především přitažlivá žena v nejlepším plodném věku a s jistým poměrem objemu v pase k poměru objemu v hýždích, ostatní parametry včetně inteligence jsou druhořadé (omluvy, musel bych najít příslušnou „vědeckou“ [mrknutí jedním okem] studii). Někteří dokonce preferují, ženu trochu blbější než jsou sami. [chechtot] S výjimkou pedofilů dokonce i pidimužíci také dávají přednost vyšší výšce; viz vysoké podpatky. Muži jsou stimulováni vzhledem, pro ženy je téměř nepodstatný. Reprodukční období muže je delší a také pro ženu věk nehraje velkou roli. Výběr však činí na štěstí především žena a ta většinou vybere muže alespoň o trochu většího než je sama a obdobně dle možností nejméně hloupého atp. Včetně toho hmotného zajištění… Inteligentní, sebevědomí a malí muži často usilují o ženy vyšší než jsou sami. Jsou to zevšeobecnění, ale rozhlédněte se kolem sebe. Neobdivovala jste vysokého učitele? [mrknutí jedním okem]

132877

15.04.2007 10:58

Studie páření druhu homo sapiens

RE: dokončení

Saša 207.?.?.?

Někdy dva lidé mohou mít každý svoji pravdu. Jindy je to zbožné přání, aby tomu tak bylo a pak je to víra. Neupírám Vám paní Jarmilo, že na mentální úrovni je racionalizace muže a ženy trochu obdobná. Schopnost myšlení je stejná. Naše chování, přání a výběr partnera, dle mého názoru totožný není. Máte také pravdu, že v některých zemích či kulturách je výběr partnera ponechán na rodičích a taková manželství jsou stejně šťastná/nešťastná jako při přirozeném výběru. Sice se dovolávám „vědeckých“ studií, což píši v uvozovkách neb příští rok mohou být pozměněné, nemyslím s tím vyloženě mainstreamové informace a je to dále podloženo životní zkušeností. Píšete „můj obdiv k mužům byl v tomto pořadí: 1. krása, 2.inteligence (ale vůbec nemusel mít vejšku), 3.smysl pro humor.“ Krása je velmi subjektivní dojem a může představovat i tu výšku (Váš manžel je vyšší než Vy), inteligence a komediantství/smysl pro humor je v předpokládaném pořadí. Je více než pravděpodobné, že by jste našla genia s nepředstavitelným smyslem pro humor mezi menšími muži (o které je menší zájem) a to Vás jistě zas ani nenapadlo. Jinde píšete o dnešním ráji zralých žen, můj dojem je, že vždy byl. Pro mladého muže ve virilním věku, je každá žena od puberty do přechodu pro povyražení přitažlivá. Odmítáte „studie“ a dovolte mně tedy trochu zažertovat pravdivými příběhy ze života: v ranném věku jsem měl kamaráda, který výškou, účesem a vzhledem připomínal šimpanze, ale vynikal sebevědomím, přirozenou inteligencí, hrál na piáno a byl prostě showman. Měl celou řadu vysokých a atraktivních milenek.. Jsem ošklivý a průměrného vzrůstu a svedla mě řada krásných žen, všechny menší než je moje výška. Snad přirozený závěr, že postrádám Napoleonské sebevědomí. Nezbývá než souhlasit, že se svými názory nesouhlasíme.

Článek Studie páření druhu homo sapiens je trefný [velký smích]

132951

15.04.2007 19:10

Studie páření druhu homo sapiens

RE: :)

Saša 207.?.?.?

Slečno Alexo, nezdá se Vám „třešnička na dortu“ a celý článek tragikomicky typický? [velký smích]

132983

16.04.2007 05:35

Studie páření druhu homo sapiens

RE: dokončení

Saša 207.?.?.?

Gratuluji paní Jarmilo k výročí dlouholetého soužití. Manžel Vám daroval podstatnou část jeho života a splnil ženský sen vychovat rodinu. Ďábel mě nutí dodat buďte mu vděčna.[velký smích] Vím, že namítnete proč by on neměl být vděčen mně? Máte pravdu, ALE muž se seznamuje se ženou bez přemýšlení jak dlouho s ní bude žít (jednu noc nebo několik měsíců?). Jako každý člověk ani muž nechce být sám, nepřipouští si však myšlenku zakládání rodiny, závazků a vzdání se sexuálních příležitostí nebo ani současné milenky. (Pravda je krutá; [velký smích] jsme na nekorektním webzinu a manžel Vám vysvětlí, že on je a byl jiný.) To Vám objasní proč padesátiletá žena dostane desetinásobek nabídek při hledání milence oproti 30ti leté při hledání spolehlivého muže k založení rodiny. Každá nabízí něco zcela jiného.

Na rozdíl od postavy v článku, žijete rodinným životem bez starostí hledání partnera. Je pravděpodobné, že i v komunitě Vašich dcer (mládež na škole, spolupracovníci atp.), muž "galantně" navrhne, že útratu zaplatí a pokud ona "nedá jinak" nechá ji její útratu zaplatit. Při dojednání "rande", seznámení v baru apod., muž doufá v rychlý spád událostí a od jeho "virilní osobnosti" je očekáváno, že nebude marnit časem a tedy tu "maličkost" zaplatí a žena mu bude "zavázána".

Nostalgie v dnes turistické kavárně s "vysokohorským příplatkem" je drahá, ale stále levnější než lov v nočním baru. Užijte si nostalgii a buďte za ni vděčna.

133005

16.04.2007 11:04

Studie páření druhu homo sapiens

RE: dokončení

Saša 207.?.?.?

Jste žena, myslíte jako žena a není s tím nic špatného! Článek byl nadepsán "Studie páření druhu homo sapiens", z toho vyplývá, že jde především o naše pudové nebo nezamýšlené jednání. Je to záměrně humorné, napsal to muž a skvěle to vystihuje naše samčí trampoty. Jsou to generalizace a možná drobné přehánění. Snažím se nepřehánět, ale zevšeobecnění se zcela jistě dopouštím. Je tedy dobře možné, že Váš manžel toužil po dětech; snad je otázkou jestli již v okamžiku kdy Vás poznal, dále nebyl-li motivován žárlivostí, předpokladem Vašeho přání atp. Dnes je rád, že má dcery, to je zcela pochopitelné a nesouvisí s pářením homo sapiens. Z hlediska samce a samice jsou obě pohlaví stejně polygamní (s kým by to dělali?) a muži tedy nemají jiná práva než ženy. O "právech" nebyla řeč, hovořili jsme o pudovém jednání a ovlivnění myšlení tímtéž. Opět ďábel mně nabádá "rejpat": zatím co dalo úsilí "snažila jsem se mu být věrná", kdyby on jen pomyslel na jinou "tak by z manželství letěl jak špinavé prádlo", v překladu z Vašeho hlediska dobře míněná vyhrůžka (tak bych mu nedala) v zájmu rodiny (a také její výživy). Nechci se vysmívat, jste normální ženská! Potvrzuje to jen dříve uvedené rozdíly myšlení.

Teorie her je mně cizí, zcela neznámá. Dle inzerátu nepoznáte jak žena vypadá, samozřejmě samec by dal přednost třicítce, za stejných předpokladů. (Viz 133005) Takový inzerát by měl opačný poměr zájemců. Muži lžou jen když si myslí, že musí. Řada mladých hochů si najde dívku a když na ně začne být po několika měsících nátlak tak se s ní rozejdou. Již ta představa, že "musí" je od sňatku odradí. Stále častější řešení je dnes, že prostě spolu žijí. Oba mají mylnou představu svobody, že jsou v tom dobrovolně a mohou kdykoli odejít.

> Proč by mu (..že zaplatil útratu..)
>měla být žena za to zavázána? To se s ním měla za to hned
>vyspat?

Jistě to takové rozhodnutí usnadní a často nejen obdobné známosti postupují rychle.
[velký smích]

133019

17.04.2007 10:35

Studie páření druhu homo sapiens

RE: dokončení

Saša 207.?.?.?

Opravdu nechci být zlý, ale v bezdomoveckém časopisu? Pokud bezdomovci čtou časopisy tak asi hledají domov, ne? Třicítka tady bude strašit ještě hezky dlouho a tak věk je rozhodně plus![chechtot] Snad jen žertuji. Ve věcech sexu je vše možné, vždyť jsou i tací co je vzrušují staré gumáky. Dále ze stejně vědecko-průkopnických důvodů musí být zajímavé poznat vilnou důchodkyni. [chechtot]

133079

Metody výslechu CIA a obzvláště věznic úmyslně mimo území Spojených Států, aby se na ně určitě nevztahovaly ani tamní zákony jsou mučením, kde přiznáte vše a více než je žádáno. V angličtině je o tom pojednání od profesora Bostonské školy pro psychoanalýzu Stefena Soldze na:
http://www.dissidentvoice.org/Apr07/Soldz14.htm
Pro vyslýchající je problém rozlišit co může být pravdou. Samozřejmě, že u normálního soudu by taková „přiznání“ byla bezcenná. Jinými slovy takové vyšetřovací metody za normálních okolností zpochybní obvinění. O vině nebo nevině nebylo řeči, ale opět jen v dnešním středověku lze soudit za něco, co prokazatelně pachatel udělat nemohl. [zahanbení]

133115

19.04.2007 01:19

Byl to takový stín...

Proč?

Saša 207.?.?.?

Skutečně trend kopírování „Ameriky“, nejsilnějšího státu a „země to neomezených možností“ je globální; ať již se opičíme dobrovolně nebo ze zbabělosti - některé státy dokonce pod válečným násilím. Asi pouze zatím se hromadné vraždy na školách odehrávají především převážně v USA. Na otázku proč je největší kriminalita právě v Americe neexistuje odpověď nebo je to jak s rakovinou, příčin bude celá řada. Zákony jsou přísné, jedny z nejtvrdších na světě. Sedm milionů Američanů je ve věznicích, každý dvaatřicátý byl někdy trestán, alespoň podmínkou. http://www.whatdoesitmean.com/index966.htm Je to zbožná země obrovských rozporů. Hned po masakru president Bush oznámil, že se za oběti modlí, hm… Na TV se nějaký čas nebude mluvit o ničem jiném než o střelbě šílence na koleji. President ve své modlitbě jistě děkoval Bohu, že to odvrátí pozornost od zhruba stejného počtu denně zabitých mladých amerických vojáků, které poslal na smrt do Iráku a Afganistanu – o dvacetinásobku civilních obětí se nemluví, ti se ani nepočítají. Není zde trochu obdoba mezi USA a těmi Mohamedánskými zeměmi? Neznám „řešení“. Snad země mnoha rozporů? Na straně jedné zákazy potratů a vyzdvihování „ceny“ lidského života a na druhé pravý opak. Zním jak komunistické noviny z padesátých let, ne to nechci, ale není možný kapitalismus s lidskou tváří? Je to nějaké střetnutí příliš vysoké morálky a nemorálnosti? Nezapomeňme na tu zemi nekonečných možností.. Popravdě mnoha dobrých i špatných. To, že byl nemocen je pravda, ale všichni ho nechali nějak na holičkách, za léčení by musil platit.. Vrah byl vyvrhel koleje a jistě to cítil, byl pouze trpěn ve společnosti, kde na úspěch je dáván důraz.

133227

19.04.2007 08:18

Byl to takový stín...

RE: divoky zapad

Saša 207.?.?.?

Ve Virginii černý chleba nekoupíte, ale policejní pistoli si tam může pořídit přeci každý. Holt nebyli po ránu ve střehu.[mrknutí jedním okem] Po modlitbách pana presidenta za oběti, se to již jistě nestane a bude tam bezpečno alespoň jak v Bagdádu. [chechtot]

133250

22.04.2007 09:19

Byl to takový stín...

RE: Byl nemocen

Saša 207.?.?.?

Pane „68“, lidé jsou jistě všude nějak stejní, včetně Vámi zmiňovaných židů. Neberte to osobně, ale kriminalita je skutečně ve Spojených Státech vysoká ve srovnání s jinými zeměmi. Ostatní diskutující hledají příčiny, generalizují. Je téměř nemožné se vyhnout nějakému škatulkování (tj.generalizaci), jako ku příkladu, že Palestinci jsou postižení, v SS je mnoho hromadných vražd aj. To neznamená ještě, že v SS nežije většina bezúhonných lidí, kterým se o vraždění ani nesnilo atp. O tom, že současný president Bush je nejhorším presidentem v historii Spojených Států se hovoří i na CNN. (Přečtěte si komentáře teprve tam!) Váš názor může být zcela opačný což je zcela v pořádku, vždyť si to myslela spousta lidí a stal se jednou presidentem (rozhodnutím soudu).

133536

23.04.2007 07:06

Byl to takový stín...

RE: Byl nemocen

Saša 207.?.?.?

Zde se píše o tom co běžně neslyšíte. V názorech najdete některé značně vyhraněné myšlenky a do silného světovládce si jeden rád rýpne, včetně mne.[mrknutí jedním okem] Obdiv úspěšného a silného státu souvisí se silou a představou blahobytu. Jistě znáte úsloví „to je Havaj“ nebo části lesa, kde více rostou houby se říká „Amerika“. Emigrace do „Ameriky“ nesouvisí s počtem vražd na obyvatele, ale s představou většího auta, televize a ostatních hmotných statků. S představou peněz ležících na ulici. Slyšel jste ten vtip, co se vykládá v USA, kde je více Poláků než v Polsku? V Chicagu přece. (Skoro polopravda.) Jistě, pravděpodobnost je dobrá, že se tam mladý a zdravý člověk uchytí. Je také pravděpodobné, že sociální jistoty budou menší než kdekoli v EU, kratší dovolenou aj. Představy bývají krásnější než skutečnost, ale emigraci do USA Vám nerozmlouvám. O tom to není. US má 0.042802 vražd na 1,000 obyvatel. ČR 0.0169905 na 1000 obyvatel. Všeobecná zločinnost je prý ve Státech 8x vyšší než v Rusku. Přitom US je jedna z velmi mála zemí s trestem smrti a soudy jsou přísné 0.7% obyvatel je současně v kriminálech, což je procentuálně daleko více než v kterémkoli jiném státě. Každý 32 byl někdy trestán alespoň podmínkou. http://www.nationmaster.com/country/us-united-stat...
Politiku a presidenty snad necháme na jindy, asi by nás to nerozveselilo.

133630

23.04.2007 10:11

Byl to takový stín...

RE: Byl nemocen

Saša 207.?.?.?

Informace získáváme různým způsobem, především z veřejných médií, kde jsou prezentovány buď vyváženě, tedy pohled někdy jen zdánlivě ze dvou stran citováním co někdo trochu opačného řekl nebo jednostranným „správným“ pohledem dne. Zde bývají články z toho druhého zanedbaného pohledu. On nikdo není svatý. O rozpínavé politice USA nebo Izraele (často přeloženo od občana USA nebo od žida), autoři to myslí s politikou svého příslušného státu dobře ač mají třeba jiný politický náhled. V diskuzi můžete najít snad pro útlocitnou duši nevhodné narážky, on se toho každý chytí, ale žádná nenávist není tolerována, ba naopak. Byly zde články o feminismu, homosexualitě, počítačích, ale to nikoho nějak nerozohní. Pokud Vás diskuse čtenářů trapně unavuje, zúčastněte se pouze diskuze na ta neožehavá témata, ostatní nečtěte. Každý jsme jiný. [mrknutí jedním okem]

133645

24.04.2007 22:35

Odstraním ze Zvědavce odkazy na články z Britských listů

Neodvážili a netleskám

Saša 207.?.?.?

Článek byl téměř okamžitě stažen s odůvodněním:
Včera jsme nedopatřením na tomto místě převzali článek o Angele Merkelové údajně od Štefana Murína, z jednoho slovenského serveru (s jeho souhlasem). Upozornili nás však čtenáři, že text je velmi špatným překladem článku od jednoho německého autora, nikoliv tedy dílem slovenského autora. Čtenářům se omlouváme.

Nečetl jsem a nevím co tam bylo závadného ani kdo byl původní autor.

V Britských Listech najdete však články bojující za korektnost, řekněme příkladnou slušnost jako Boris Cvek ve dvou článcích tvrdě napadá Mládka za jeho absurdnosti a není ochoten pochopit ani omluvit, že Mládek se tou absurdností celý život živí.

Říci, že židé patří do plynu, není žádná parodie výroku, že židé patří do plynu

Zde je druhý Mládkův článek, také ostře kritizovaný Borisem Cvekem
Křížením národů vzniknou bastardi

133777

28.04.2007 05:58

Jose Padilla a žaloba stavěná na cuketách

RE: Cuketa

Saša 207.?.?.?

„Lingea Lexicon 2002“ překládá angl. zucchini do češtiny jako cukina, což však kontrola českého pravopisu od Microsoftu nezná/podtrhne. Anglický slovník nemá pojem „zucchina“, takové slovo v angličtině prostě neexistuje.

[mrknutí jedním okem] Vyřádíme se s zucchini nebo cukinou či jak se to vlastně jmenuje [mrknutí jedním okem]

134126

28.04.2007 06:11

Jose Padilla a žaloba stavěná na cuketách

RE: Cuketa/cukina = courgete/zucchini

Saša 207.?.?.?

Při opačném hledání z češtiny Lingea Lexicon zobrazí oba výrazy Cuketa/cukina = courgete/zucchini. Ještě, že jsem netvrdil, že to předcházející pán vyhledal špatně [zmaten]

134130

28.04.2007 18:12

Jose Padilla a žaloba stavěná na cuketách

Článek nejedná o vině či nevině nešťastného Jose!

Saša 207.?.?.?

Článek nejedná o vině či nevině nešťastného Jose!

Je zcela lhostejné jestli je vinný nebo nevinný.
Společnost, která může bez dostatečných důkazů věznit po léta je vážně nemocná.
Právo má stranit obviněnému, je lépe propustit 10 obviněných než odsoudit jednoho nevinného.

[zmaten] Obdobné soudnictví nemá co vyčítat náboženským a politickým fanatikům Islámu, nacismu a komunismu. [zmaten]

Některým přispěvovatelům zde vyprávějte o právech zvířat.

134162

29.04.2007 22:10

Jeden mrtvý při násilných střetech v Estonsku

RE: Rudé vidění pana Krále

Saša 207.?.?.?

[zmaten]Článek pana Krále není nutně pohled Zvědavce. [zmaten]
Je to jeho subjektivní vidění. Jak známo, je velice snadné kritizovat; to neznamená, že se mně článek líbil![zahanbení] Odstraňování pomníků a pozůstatků dávno mrtvých není nějak hezké, ať již bojovali na kterékoli straně, nehledě k tomu, že tehdy to bylo osvobození. Teprve potom si je tehdejší vítěz přisvojil, pravděpodobně za kolaborace nejméně části obyvatel. Plná třetina obyvatel jsou Rusové a zcela pochopitelně to shledávají urážející. Proč to udělala Estonská vláda právě dnes, kdy se Rusko „škorpí“ s USA? Více méně Spojené Státy mají ambice na světovládu a staví základny kolem Ruska, divíte se, že se z toho Putin potí? US mají zase nezakrytou radost z každé malé starosti nebo nepříjemnosti pro Rusko. Kdo má zájem na zbrojení? Ach jo.. Dostávám se příliš daleko..

134221

29.04.2007 22:46

Světový den laboratorních zvířat

Morálka lidskou předností?

Saša 207.?.?.?

Lidská morálka a víra není předností druhu homo sapiens, většinou naopak, dá se kroutit.
Zvířata jistě nedovedou diskutovat a projevovat své názory ve Zvědavci. To neznamená, že nám nejsou proklatě blízcí. Nebudou se ohánět pojmy jako morálka nebo víra; slovy která jen skrývají naše barbarství a povahu netvora. Nevytvořila si stejně dokonalou řeč s pojmy, které „obhájí“ nesmysl. Jejich komunikace je prostší k zachování svého druhu.

Šimpanzi jsou schopni se naučit lidské řeči hluchoněmých a dokonce tuto schopnost opět a bez pomoci člověka naučit svého potomka. (Cituji jedno staré vydání National Geographic.) V další generaci se jejich „člověčí“ řeč ztratí, zcela obdobně jako u emigrantů, kteří často nejsou schopni naučit svému jazyku svoje první pokolení. Mohl bych tedy dojít k mylnému závěru, že jsou chytřejší než člověk, ale to není pravdou, vždyť někteří z nás dovedou třeba kokrhat a opět jiní tomu porozumí; viz různé názory o spravedlnosti, o duchu aj. [mrknutí jedním okem]

Ve střední a jižní Americe někteří lidé chovají na vesnicích daleko „nižší“ opice, podobně jako psa na řetězu u boudy. Záleží na majiteli, ale opice se chová zcela jak malé dítě, radostně si bude malovat, zrcátko nikdy nevrátí, bude s vámi chodit za ruku nebo se člověku tulit na prsa. Když si všimnete té opičí ruky nebo ji dáte třeba latexovou barvu na hraní uvidíte otisky prstů, sice individuální, ale stejné jak ty „naše“. Opice je schopna „lidského“ pláče se slzami a tamní domorodci tvrdí, že i při pouhé představě vlastního utrpení. Je také schopna bezmocného vzteku, v laboratorním prostředí bude po svých trýznitelích házet vlastními výkaly.
Od ostatních zvířat se lišíme nějakou složitější a zvrácenou, „vyšší“ inteligencí a ta řadu z nás vede k politickému názoru či víře ve svého vůdce a pak mučení ať již lidí nebo zvířat je pro ně prostá nutnost. [zahanbení]

134222

30.04.2007 05:59

Světový den laboratorních zvířat

RE: Morálka lidskou předností?

Saša 207.?.?.?

>Pokud jsem Vas spatne pochopil, klidne mi vysvetlete,

“Morálku“ má každý svoji a celkem snadno jeho „morálním“ postojem zdůvodní krajní nemorálnost. Jiné druhy zvířat (mimo člověka) tento abstraktní pojem „morálky“ postrádají. Jistě emocionální chování není morální v našem slova smyslu, ale přes to ve srovnání s konáním člověka, je často morálnější. Je to evolučně praktické. Na rozdíl od člověka zvířata nejsou a ani nemohou být amorální.

Zcela obdobně a zcela jistě postrádají náboženství. Mohou mít klamnou důvěru (jmenovitě v člověka např.), po zkušenosti téměř opět až klamnou víru, ne však v abstraktním slova smyslu, nic v plném srovnání s náboženským cítěním. Což (pro mnohé možná absurdně) jim dává až morální nadřazenost. Oproti tomu (před pěti lety) člověk a president vyspělého státu, dostal Boží vnuknutí zničit stát jiný. Snad denně, občané (pouze možná) méně vyspělých států, ve jménu víry a jejich boha odpalují na svých tělech výbušniny s úmyslem poslat zřejmě do pekel nepřátele i soukmenovce.


>>tamní domorodci tvrdí...
>-na to bych se neodvolaval,

Slyšel jsem z několika úst, ale právě proto, že nemám důkazy zpochybňuji tím odvoláním ač jeden „domorodec“ měl vysokoškolské vzdělání, mohou to být báje.

134242

30.04.2007 18:29

Světový den laboratorních zvířat

RE: S potkany toho prý máme ..

Saša 207.?.?.?

Geneticky není nejlepší slovo, ač jsme také s potkanem příbuzní, zcela srovnatelná je úspěšnost druhu co do čísel. Ze savců jen člověk a myši se namnožili na Zemi zhruba do stejného množství. Mimo dříve zmiňovaných lidoopů a opic snad prase je člověku [mrknutí jedním okem]významně příbuzné[mrknutí jedním okem]. Jsme v dobré společnosti.[chechtot]

Chytré a poživačné prase to daleko nedotáhlo a nevidím jeho valnou budoucnost jako druhu. :roll[překvapení] O úspěchy soutěžíme tedy s tím potkanem. [oči v sloup]

Z dalšího lze souhlasit, že naše vidění-myšlení je subjektivní, nedokonalé a vidíme tedy především co chceme vidět.

134290

01.05.2007 02:11

Jose Padilla a žaloba stavěná na cuketách

RE: Článek nejedná o vině či nevině nešťastného Jose!

Saša 207.?.?.?

Podezřelý z vážného zločinu (velké krádeže, vraždy a natož z terorismu) je vždy sledován z důvodu možného prokázání toho co snad provedl a také předejití dalších zločinů. Je to účinnější a spravedlivější než vynutit „přiznání“, odsoudit bez nepochybných důkazů atp. Nespravedlnost podporuje a produkuje terorismus. Odsoudit na základě neopodstatněných podezření, jako příslušnost k nějakému přesvědčení či skupině je nacismus. Stáváme se teroristy a myšlenku terorismu jen podporuje. Obrazně: z celkem jinak normálních lidí se stanou „Jánošíci“. Pravá spravedlnost není slabostí, zcela naopak krutost a nespravedlnost je. Vojenské soudy a tresty smrti je zbabělý a bezmocný barbarismus. Všimněte si, že většina teroristů je původem ze států, které mají kruté zákony. Nějak obdobně nejvíce vražd na obyvatele je ve státech s trestem smrti. To není „já po tobě chlebem a ty po mně kamenem“. Jistě, společnost se musí bránit, vyhrůžka je trestná a obdobou zločinu. Je však důležité nepochybně prokázat a účelem trestu je především zabránit další trestné činnosti. Oko za oko a zub za zub, ač zní spravedlivě bohužel nepracuje; je to „právo“ z kterého se terorismus rodí. Islámští teroristé nevytvořili novou kategorii zločinu, ta zde byla a je, za Hitlera zastřelení každého desátého, dnes v Iráku, zničení infrastruktury, zdroje pitné vody, přívodu elektřiny atp.

134307

02.05.2007 07:42

Jose Padilla a žaloba stavěná na cuketách

RE: Článek nejedná o vině či nevině nešťastného Jose!

Saša 207.?.?.?

>Obávám se, že ten terorismus skutečně představuje novou
>kategorii zločinů.
Terorismus je a byl svízelí všech vlád/zemí po celou dobu zachované historie lidstva. Bible obhajuje teror, atentáty a vyhlazování obyvatel viz the book of Numbers and book of Joshua. Již roku 1100 n.l. Assassins(„Atentátníci“) v Iráku užívali sebevražedné útoky proti Křižákům. Roku 1300 v Indii unášeli a zabíjeli oběti pro bohyni teroru Kali … Mohl bych citovat dále ze směrníku v angličtině o historii terorismu na universitě Severní Karoliny (USA) a odjinud.


>nedokonale usvědčenému zlodějíčkovi považuji to, tady
>obviněný může vynést ven vysoce závažné informace,
Argumentujete slovy Americké vlády, kde po 5ti letech nezákonného věznění je to směšné. Stejně jako jejich boj proti terorismu terorem. Nemám opravdu dobré řešení, ale potencionální teroristy je nutné nějak přesvědčit. Nelze je vyhladit z povrchu zemského, pokud hovoříte o Islámských teroristech, Islám je snad nejrozšířenější náboženství a potencionálních teroristů zvůlí USA jen přibývá.

>Faktem je, že v oblasti tajných služeb se tyto věci
>(prakticky) vždy řešily tak, že nepřátelský agent byl po
>zpravodajském vytěžení bez cavyků popraven a stýkal se s
Ve skutečnosti asi ve stejném počtu případů byl vyměněn nebo obrácen (před zhruba 40ti lety). Srovnáváte nesrovnatelné, nebavíme se o zpravodajských službách. EU a drtivá většina zemí dnes nemá trest smrti a to z jednoduchého důvodu, kriminalitu to nesnižuje naopak.

>A Saša nemá pravdu s tím trestem smrti. Propuštění
>teroristky z RAF v Německu před pár týdny
Nechci rozvíjet další debatu o nesmyslnosti trestu smrti, o tématu pojednává řada internetových stránek. Ta „praktičnost“ je jen zdánlivá, kriminalitu nikdy nikde trest smrti nesnížil a v pravdě praktický je tedy opak. V případě terorismu, zcela neproduktivní. Teroristé jsou ochotni obětovat své životy a jejich popravou splníte jejich přání a nejnebezpečnější je možnost vytvoření modly pro ostatní, pro podobné povahy se stane terorista svatým. Je nesčetně příkladů v historii (a v základech náboženství, vzpomeňte popravu Ježíše). Kořenem terorismu je fanatismus a to je největší nebezpečí pro nás. Snad tedy bojovat proti fanatismu? Nebude to snadné hrubou silou to z člověka nevytlučeš. [mrknutí jedním okem]
Nejsem vyložený pacifista a dokonce jsem si jednou myslel, "zasloužený" trest smrti je řešení. Není a to neberu v potaz etiku, jen praktický pohled.

134344

02.05.2007 08:12

S láskou sestry Tomanovy

RE: Kam se ubírá Zvědavec?

Saša 207.?.?.?

Pane Humanisto, nejen fakty živ je člověk. Řešení je jednoduché, nečtěte rubriku pana Lhotáka, nemarněte časem. Čtu co se mně líbí a vše nestačím. Ostatní snad (včetně mne) rádi ducha ukájí. Je to oddech od politiky. Jsem nejen pobaven, ale beze studu přiznám i myšlenkové ztotožnění. Postrádám brilantnost projevu. Někteří to mohou vidět jinak. Pokud máte skrytý důvod nemilovat Radima, napište mně prosím na adresu v titulku. [chechtot]

134345

02.05.2007 19:51

S láskou sestry Tomanovy

Chci Radima - kažý není možná pro každého - Svět trochu jinak sem patří!

Saša 207.?.?.?

[velký smích] Svět trochu jinak do Zvědavce logicky patří, je to politicky nekorektní a osvěžující pohled, který si zaslouží zamyšlení. Každý názor/pohled nebo slovo bude mít své příznivce a odpůrce. Účelem není vždy vše slupnout i s navijákem. Argument, že články „zavádí“ je nesmyslný, kam a od čeho? Nepochopení nebo obtížnost vyjádření „svého názoru“ snad není ještě závadné?! Ke všemu se nemusíme nutně vyjadřovat, často je dokonce lépe tak nečinit. Myslím si, že „názory“ za články více škodí než prospívají. Slušný člověk prostě nezveřejní nadávky, hádky, popuzování a nic za co lze být (byť snad jen teoreticky) souzen. „Názor“ by měl být nějak opodstatněn, ne jen nadávat na někoho, politickou či etnickou skupinu. Jistě, sporné a křivé politické a jiné skutečnosti jsou hodny čtení a náplní, je jedno kdo vybočuje. (To mohou být "nejmenovatelní" nebo nacisté je to jedno.) Problém je ten, že pisatelé „příspěvků“ se chtějí slyšet, vzájemně se popichovat, pobít jiného přispěvatele a zcela zbytečně vznikají nepřátelé webzinu. [velký smích]

134372

05.05.2007 06:07

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

Jsme "invalidé", ale jsou ty nohy hliněné?

Saša 207.?.?.?

Je pravdou, že naše vnímání může být (ne nutně vždy je) přeludem. Naše myšlení, tedy další zpracování dojmu je na tom ještě hůř, často bezpochyby je bájí, snem, představou atp. Viz některé názory v diskuzích.[velký smích] Vzájemně se můžeme obviňovat z šílenství a je často těžké určit kdo má větší subjektivní pravdu a o existenci pravdy absolutní je těžké hovořit. Je lehké myšlenku když ne rovnou popřít tak nejúčelnější je ji zpochybnit.

Problém je, že myšlení je to zcela jediné o co se lze opřít. Vše je ústní nebo přečtené podání a tedy subjektivní zpracování jiného mozku. Nohy jsou snad hliněné, ale na čem chcete stavět? Na absurdnosti? Na „pravdě“ pokroucené neopodstatněnými a pokroucenými předpoklady? Je snad možné se považovat za blbce a věřit všemu nebo skoro všemu co jsem slyšel/přečetl. Och, zapomněl jsem lze také nějakou ideu, soubor povídání vyvolávající kladné a záporné emoce do nekonečna „studovat“, naprogramovat se jak počítač balastem. Nezbývá než si utvořit úsudek a spoléhat na „selský rozum“. Je také dobře, často si opakovat „mýlit se lidské je“. Ani to nezaručuje brilantní výsledek, ale ten nejlepší jakého jsme schopni.
[velký smích]

134622

07.05.2007 10:31

Jsi proti radaru? Jsi hnědý nebo rudý...

Nejúčinnější strach je malý strach

Saša 207.?.?.?

Pokud jste nečetli, přečtěte si prosím Nejúčinnější strach je malý strach. Troufal bych si tvrdit, že pan Neff to zde četl a dobře ví jak zpochybnit pomluvou a přesvědčit, že lež je ta jeho „pravda“. Co je to za nesmysl tvrdit, že Zvědavec je protiamerický? Články kritické Spojených Států jsou často překlady amerických autorů, kteří ve vlastním zájmu to myslí s USA dobře. Stejný názor má dnes většina občanů „Ameriky“, prostě nesouhlasí s politikou dne. Podobných stránek najdete v angličtině na americkém internetu spoustu. S barvením Zvědavce je to ještě záludnější. Náplní je zvídavý a jiný odhalující pohled, boj proti nadřazenosti potažmo nacismu. Ne vše co dělá stát Izrael je zrovna košer, sionisté nejsou nadřazení nebo vyvolení a opět o tom píší i židé. Je to pokus o zmanipulování a zastrašení čtenáře, aby četl pouze šedá nebo snad modrá media, která uznávají jen tak zvanou tu jejich „pravdu“. Mohu s klidným svědomím tvrdit, že je to se Spojenými Státy a s židy myšleno lépe než myšlení pana Neffa. Nikdo není bez chyby a vidění mírně řečeno nešvaru není nenávist. Řeknete proč ve Zvědavci není mnoho o tom co je špatného s muslimy a Islámem, zabývají se s tím běžná media a oni se nechlubí s „vyspělou“ demokracií a „morálkou“. [oči v sloup]

134799

07.05.2007 22:58

Jsi proti radaru? Jsi hnědý nebo rudý...

RE: Nejúčinnější strach je malý strach

Saša 207.?.?.?

Mělo by se mluvit o čemkoli. Názory čtenářů mohou být někdy všelijaké, ale můj dojem je, že Zvědavec není LEVICOVÝ ani PRAVICOVÝ, dávat mu barevné nálepky je účelové propagandistické zavádění, články vyslovují o čem se nemluví. Zbabělost, že mám být korektní není omluvou. K utvoření vlastního názoru či chápání potřebuji vidět z více stran než z té jedné. To je „idea“/myšlenka pro kterou sem návštěvníci chodí. Mohou být barevní jak duha, do leva nebo do prava to je lhostejné. Naše společnost vykřikuje jediný názor, je to podobné snažení v hádce přeřvat protivníka, pod zástěrkou demokracie touha po totalitě, tentokrát té jejich, zas trochu jiné než za bývalého komunismu. Někteří ve své politické přesvědčení věří, což je v pořádku, ale nemají právo lepit nálepky a osočovat, to jsou rány pod pás.

Když někomu sdělím, že má otevřený poklopec nejsem proti němu, naopak mám obavy, aby mu tam nevlétla včela. Řeknu-li, že Havel nebo zastánci radaru lezou do řitě, jsem sice proti jejich myšlence, ne však proti nim; strachuji se, aby se tam neudusili. V objektivním zájmu těch lidí to totiž není. Utajování možného nebo skutečného nebezpečí a zločinu je spoluvina, to lze nazývat konspirací nebo osou zla jestli chcete. Pokud vím nebo do konce jen tuším, že pachatel má důvod či chce udělat nebo udělal zločin a mlčím jsem spolupachatelem nesoucím stejnou vinu jako pachatel.

134851

08.05.2007 08:28

Prosím, Bože, včely ne

Bees, Einstein and the future of civilization

Saša 207.?.?.?

Na serveru Scripps News vyšel včera obdobný článek Bees, Einstein and the future of civilization od profesora JOHN M. CRISP na Del Mar College v městě Corpus Christi (USA). V posledním odstavci autor uvádí:
Einstein byl fysik, žádný entomolog a pravděpodobně neřekl nic o naší závislosti na včelách, ale moje nejoblíbenější jeho citace je
„S objevem atomu se vše změnilo, s výjimkou lidského myšlení a proto se blížíme k bezpříkladné katastrofě.“

Uvádím jen pro tu pesimistickou Einsteinovu citaci.[zahanbení] Když ne Einstein a včely.. A my se zde zbytečně hádáme. [velký smích]

134865

04.06.2007 08:12

Reakce na výhrůžku „buď radar nebo povinná vojna“

RE: A jeste P.S.

Saša 207.?.?.?

>Na Ruzyskem letisti, ve Svycarsku,
>Anglii, nebo Nemecku jsem podrobovan stejnym celnim proceduram
>jako v USA. Jen s tim rozdilem ze trva dele. Kufry mi zatim
>prohrabali pouze na te Ruzyni.

Pane Kybyk vy prostě lžete nebo Vás za tu propagandu snad někdo platí.
V žádné z Vámi jmenovaných zemí jsem nemusel zodpovědět jedinou otázku, stačilo ukázat pas. Žádné celní procedůry jako v USA, zcela žádné otázky.
Nikdo Vám tu zaslíbenou zemi nebere.

136831

Nechť si Kubyk užije, zde je také jedna písnička pro pana presidenta Bushe. Zpěvačka je dokonce hezčí, známější a má hlas.

Je to v angličtině s českými titulky, pro případ, že by nerozuměl.[mrknutí jedním okem]

Snad Bush jednou odejde za ubohou Laikou a Gagarinem.

136990

06.06.2007 09:11

První místo v řiťolezectví?

RE: Nemá prosím někdo...

Saša 207.?.?.?

Ale jistě to bude přeloženo do všech světových jazyků a George si to brumlá. [chechtot]

George W. B. možná ani nevěděl kde je, poplet si to s Estonskem, oslovuje Klause „president Ilves“ nebo že by mu řeč špatně napsali?
Text z Bílého domu
Překlad z iDnes
Obdobně CNN si pletla české potentáty, ale to je snad omluvitelné.
Nikde v zahraničním tisku ani zmínka o Vlastě a zpěvu, jak je to možné?! [překvapení]
Nějak mě napadá, že bez ohledu na režim či vládní zřízení, vždy se vypracují zcela stejní lidé. Vlasta by pěla každému vůdci.

137021

06.06.2007 21:09

První místo v řiťolezectví?

RE: Nemá prosím někdo...

Saša 207.?.?.?

Vy opravdu věříte, že Bush ví kde byl? [chechtot]
Text řeči G. Bushe na stránkách Bílého domu zcela jasně uvádí, že je to co četl v Černínském paláci. [chechtot]

137069

06.06.2007 21:15

První místo v řiťolezectví?

RE: Nemá prosím někdo...

Saša 207.?.?.?

Prosím o odkazy. (Lze zaslat na email v hlavičce.) Bylo by zajímavé co o tom píší.
Pějící ministryně obrany, to nemá obdoby. [mrknutí jedním okem]

137070

09.06.2007 07:33

Smysl evropské vzájemnosti

RE: Radši bez titulku

Saša 207.?.?.?

Pane Radime, je nutno se smířit se smutnou skutečností, že dychtivých čtenářů BLESKU bude vždy daleko více než jiných textů a na tož intelektuálních a květnatých článků. Mě Vaše články potěší. Některé pokládám za skvělé; jsou téma bližší nebo vzdálenější, ale to je zcela normální.

Každému se nezavděčíte, nejste povinná četba. Nemám pochyb, že jste schopen psát populárně, ale to snad není cílem? [mrknutí jedním okem]

137229

11.06.2007 09:29

Smysl evropské vzájemnosti

RE: Radši bez titulku - pro anonyma Mirdu

Saša 207.?.?.?

Chápu sice, že čtenáři Zvědavce jsou lidé nedůvěřiví, Zvědavec je založen totiž na tom „o čem se jinde nedočtete“ (a často je obtížné prokázat nebo je diskutabilní) a přitahuje duše nevěřící v „pravdu“/dogma dne, názory okrajové a především každého, kdo nedůvěřuje politikům a to je zdravé a normální! Ale podezírat a dokonce obviňovat bez důkazů je již nějak za hranicí té zdravé nedůvěry. Stejně jako se mně zdá naivní a blboučké věřit třeba, že radar je ve prospěch českého lidu tak se mně zdá patologické vidět za každým rohem nepřítele.[oči v sloup] Po vzoru pana Mirdy, tedy obrazně: baba kořenářka může mít v něčem pravdu, ale nelze ji srovnávat s medicínou ač někteří věří více v šarlatány. Nebo zase jinak, stát Izrael spáchal zločiny (obdobně jako řada jiných států), ale tvrdit, že za všechno mohou jen židé je nesmysl. Při vší nekorektnosti buďme nějak reální a k obvinění je třeba opravdových důkazů!

Pane Mirdo svědomí máte čisté, ale nesahejte na svědomí ostatním. [mrknutí jedním okem]

137338

14.06.2007 10:16

Putinova cenzurovaná tisková konference

RE: anglicky je na adrese

Saša 207.?.?.?

Interview with Newspaper Journalists from G8 Member Countries
(Totožný zdroj-překlad Kremlu)

Jaký rozdíl mezi „tiskovou konferencí“ G.W.Bushe a Putina

Vojevůdce Bush nechce a neumí vysvětlovat, vůdce přeci rozhodne…

137492

19.06.2007 21:58

Sicko

RE: Myslim, že článek není jen o kvalitě péče, ale hlavně o její dostupnosti

Saša 207.?.?.?

Byl jsem na Kubě několikrát, pane anonyme. Článek není o kvalitě lékařské péče, ale o její dostupnosti, která je bezpochyby daleko dostupnější na Kubě než ve Spojených Státech.

Nejdražší zdravotnictví na světě Vám není nic platné pokud si ho nemůžete dovolit a ono ani za ty prachy není nejen nejlepší, ale sotva průměrné. Viz příspěvek 137799

Je to možná proto, že zdravotnictví je v USA průmysl, stejně jako pojišťovny a farmaceutické společnosti. V jiných odvětví průmysl s cílem maximálního zisku je prospěšný, ale pramálo regulované zdravotnictví není. Chamtivost lidská nezná mezí. Ne vše koupíte za peníze. Tedy v „Americe“ koupíte celou nemocnici a pak se budete snažit z té investice vytřískat co se dá bez ohledu na zdraví nebo jestli si každý může dovolit za svůj život zaplatit. Člověk je podivný tvor, za „dolar“ udělá cokoli, uštve se někde ve fabrice, nechá se zmrzačit nebo dokonce zabít v Iráku – což vše je nějak „teoreticky“ prospěšné. Prodávat zdraví však není. Obé nejen socialismus, ale i kapitalismus by měl mít nějaké etické meze.

Věřil bych, že příbuzní Kubánců na Floridě si mylně myslí, že „zázračné“ léky z USA je zachrání, ale Váš příklad není nejvhodnější příklad.
Plavix
není zdaleka ideální lék neb daleko bezpečnější je kyselina acetylsalicylova (Acylpirin) a jen pro Vás Aspirin Bayer je vhodnějším lékem. Obdobně Lipitor je diskutabilní lék s nebezpečnými vedlejšími účinky.

Pane anonyme, podejte si s Kubykem ruku a věřte si vaším pohádkám a nekrmte nás nesmysly.
[mrknutí jedním okem]

137850

20.06.2007 07:03

Sicko

RE: Myslim, že článek není jen o kvalitě péče, ale hlavně o její dostupnosti

Saša 207.?.?.?

Nešťastník popisovaný v příspěvku 137783 bude po zbytek života stíhán collection agency/(společnosti pro vymáhání dluhů), nedostane hypotéku, bude se schovávat a bát si něco pořídit. Vždyť Vy to víte! Je ovšem jisté, že nemocnice půjde také po někom kdo něco má a tj. po zaměstnavateli apod. Máte pravdu, je také teoreticky možné, že se o něj postarala státem dotovaná public hospital (což jsou nemocnice pro nemajetné, je jich nedostatek, jsou přeplněné a neposkytují stejnou péči jako ostatní nemocnice).

Emigrace Kubánců nesouvisí se zdravotní péčí, což dobře víte.

Jistě i acylpyrin může mít vedlejší účinky, ale je považován za nejbezpečnější a nejlevnější lék.

Panu Bartoškovi bych rád podal ruku, nejen pro jeho názory, ale neskrývá se, píše k tématu.

Vy se opakujete a zřejmě si nemáme co říci. [smích] Buďte zdráv!

137868

21.06.2007 09:39

Sicko

RE: článek není o kvalitě péče, ale o její dostupnosti

Saša 207.?.?.?

Ale pane Kubyk, vidíte vše dle Vašeho přesvědčení, fanatické víry nebo musíte být v oposici. Na Kubě období dešťů? [chechtot] Jednou za 5 let na podzim orkán a je více srážek, ale nepřeháníte již s obdobím dešťů? Byl jsem úspěšně a zcela zdarma léčen na Kubě a mám zkušenost i s americkým zdravotnictvím. Pošlete mně prosím emailem Vaše telefonní číslo a ubezpečím Vás, že jsem z té americké péče neoněměl ač chtěli předem složit v hotovosti 25 000 dolarů. Vychutnal jsem si tedy obě ty péče. Dle World Health Organization Kuba je druhá co do počtu lékařů na obyvatele. Především díky embargu SSA je na Kubě relativní bída a politický systém není rovněž ke prospěchu, ale zdravotní péče je dobrá.

137969

22.06.2007 09:36

Sicko

RE: článek není o kvalitě péče, ale o její dostupnosti - Goebles by se uzarděl

Saša 207.?.?.?

Ach, ti Američtí vlastenci - Dr. Goebles by se zarděl. [cool]
Rozumím Vám dobře, že SSA dávají hospodářskou pomoc komunistické Kubě? Ono je dovoleno jezdit z SSA na Kubu a vozit si domů doutníky?
Nebo jste se potápěl na Guantanámo Bay?
[zahanbení]
Jak jste tam cestoval, když neexistuje komerční spojení mezi Spojenými Státy a Kubou?
Když pojištěnec připlácí přes 420Kč za návštěvu lékaře a 214Kč za recept, to pokládáte za levné?[oči v sloup]
Kolik jste zaplatil za léky? První noc ve špitále přes 5000Kč a kolik stojí tak dobrá pojistka? [zmaten]

Jistě se nebudete zlobit, ale BBC se zdá věrohodnější.
Nepsal jste také do Rudého Práva? [mrknutí jedním okem]

138053

22.06.2007 10:08

Sicko

RE: článek není o kvalitě péče, ale o její dostupnosti

Saša 207.?.?.?

Senátor Mike Gravel: Světová zdravotnická organizace ohodnotila USA jako číslo 37 co do celkové úrovně zdravotnictví a jako číslo 54 co do spravedlivosti zdravotní péče. A to přesto, že USA vynakládají na zdravotní péči na hlavu více než kterýkoli jiný národ světa.
USA a Jižní Afrika jsou jediné dva vyvinuté národy, které neposkytují zdravotní péči všem občanům.
[zahanbení]
Ženy mají o 70 procent větší pravděpodobnost úmrtí při porodu než jak je tomu v Evropě.

Z přednášky na New Hampshire Institute of Politics of St. Anselm College

138056

23.06.2007 11:16

Problém lidské populace bez servítků

Skvělý článek, ovšem přírodní zákony vždy vítězí

Saša 207.?.?.?

Skvělý článek, ovšem přírodní zákony vždy vítězí. Zmiňovaný dinosaurus vládl na Zemi mnohokrát déle oproti existenci lidstva. Neměl lidskou inteligenci si zničit Zemi jako takovou a jeho počty se prostě regulovaly existencí potravy. Z délky jeho trvání usuzuji, že dinosaurus byl daleko úspěšnějším živočišným druhem než člověk. V článku figuruje spíše obrazně, můžeme mu závidět. Není nic co by ukazovalo, že naše „prozíravost“ nám umožní se těšit z existence našeho druhu tak dlouho jak se to zdařilo prehistorickým bestiím. Pudy vítězí nad rozumem nejen zde v diskuzi, ale dokonce ve vládách a národech s ambicemi ovládnutí světa.

138147

23.06.2007 21:45

Sicko

RE: článek není o kvalitě péče, ale o její dostupnosti - Goebles by se uzarděl

Saša 207.?.?.?

>Nevim co je SSA,

Spojené Státy Americké, chodil jste do české školy?

>Na guantanamo Bay mne komunisticky rezim nepustil,

Škoda, velká chyba toho režimu.. Dnes by se to dalo napravit.

> Z USA muzu na
>Kubu cestovat tez, s ceskym pasem bez velkych problemu,

> Byl jste vubec na te Kube. Me se zda

Vám se vše jenom zdá, snad se jednou probudíte..

>>Jistě se nebudete zlobit, ale BBC se zdá věrohodnější.

>mnou priste neztracejte cas a venujte se cancum z ABC.

Máte pravdu ta Vaše ABC vysílá "cancy" i když ne zas tak nehorázné jako Vy. Zkuste BBC, ta je trochu lepší.

138200

24.06.2007 09:14

Sicko

RE: článek není o kvalitě péče, ale o její dostupnosti - Goebles by se uzarděl

Saša 207.?.?.?

>> Nedávný článek (22.6.) z Associated Press. Nemocnice odmítne pacientku vyšetřit a nechá ji zemřít.

> Bolsevicka propaganda.

Nestrašte mě, že jsou v americkém Associated Press najednou bolševici. [mrknutí jedním okem] Pokud čtete trochu anglicky, přečtěte si to. [cool]

> A zvlastni a pomocna skola je jedno a to same.

Chlapče Vy máte postřeh [mrknutí jedním okem]

>>Odpovědět je Vám snadné, ač zcela mimo mísu. Musil jste
>>být vynikající student, když se chcete hádat kdo má
>>větší potíže s pravopisem.
>
>Proc bych se o tom chtel hadat? To snad je pri cteni vasich a
>mojich prispevku kazdemu jasne.

No tak se nehádejte, jasné to každému jistě je [mrknutí jedním okem]

> Mne, kdyz nekdo upozorni na chybu, tak jsem rad a
>podekuji. Ale to je zase o necem jinem - o vychovani.

Proč mně tedy neděkujete, namísto spílání o soudruzích?

>Zavedl jste celou debatu uplne jinam, protoze nevite po mych
>reakcich na vasi nenavistnou, nesmyslnou a nicim nepodlozenou
>propagandu kudy kam.

Tuhle větu jste musil opsat z novin padesátých let. Pokud jste přesvědčen o tom co jste napsal, ve vlastním zájmu by jste měl navštívit patřičného odborníka. Na tohle jsou ve Státech fakt dobrý.

138236

29.06.2007 06:49

Patriarchát nebo matriarchát?

Svět trochu jinak

Saša 207.?.?.?

Obdobně jako minule v rubrice „Svět trochu jinak“ je krásný hypotetický článek k zamyšlení. Snad se mně jenom zdá jak ženy již přede mnou tlučou na válečné bubny. Všem se nám bude něco nelíbit, je to totiž alternativní pohled, kde nelze vše prostě popřít, ale nahá představa reality je pro každého jinak rozrušující. Vyvolá to emoce, pravděpodobně bouřlivou debatu stejně jako k článku o přelidnění lidstva, kde diskuze se odvrátila od samotných nepohodlných a teoretických řešení, ale s rekordním počtem 233ti příspěvků (z toho tuším 24 od jediného přispěvovatele). Myslím si tedy, že jediné řešení toho lidského přelidnění bude krvavé, ale rád jsem si přečetl dobře napsaný jiný pohled. Tentokrát bych zas sázel na matriarchát. Ženy ve svém zájmu manipulují s muži a do jisté míry tomu tak bylo i v minulosti, ale dnes se stávají více sofistikované. Ve jménu nedotknutelné a posvátné matky, oproti vždy silnějšímu muži a pro jeho galantnost dnešní feminismus nevyžaduje již pouhou rovnost. Ženy jsou tedy již dnes více než rovnocenné a pohlavně svébytné a svévolné bytosti. Běda tomu kdo by zapochyboval. [cool]

138712

29.06.2007 08:47

Patriarchát nebo matriarchát?

RE: Extraordinérní ....

Saša 207.?.?.?

>Představu světa, plného volně pobíhajících svobodných
>žen s neukojitelným sexuálním apetitem, jsem měl také -
>když mi bylo šestnáct.

Opustila Vás, když jste založil rodinu? [mrknutí jedním okem]

>Hovno. Žijeme v globální nekultuře dneška, která se ústy
>"užitečných idiotů" snaží odbourat veškeré tradice,
>kulturní uvědomění a základní vklad do života -
>fungující rodinu.

Pane Tome to nemůžete myslet vážně. Nezdá se vám, že tomu může být naopak? Nesnesete jiný pohled (ani ne nutně názor) než ten Váš? Kolikrát zde bylo řečeno, že „Svět trochu jinak“ nemusíte číst! Vaše příspěvky na jiná důležitější témata jsou umírněnější a zde takové rozohnění. [zmaten]

138720

29.06.2007 17:51

Patriarchát nebo matriarchát?

RE: Extraordinérní ....

Saša 207.?.?.?

Článek (jako předcházející) je psán úmyslně k vyvolání silných emocí. Můžete si z toho vybrat co chcete, tedy i opak tj. potvrzení toho co racionální je. City a pudy mají obě pohlaví zcela nepatrně rozdílné a autor z toho těží. Je to a priori špatné? Tyto články jsou zcela vědomě a s předešlým varováním editora uváděny jako „Svět trochu jinak“. Tedy pohled do jiného světa, zdárně nám snad podhazujete, že čtenář bude negativně ovlivněn. Názory si utváříme sami a je nepravděpodobné, že je změníme náhledem do jiného světa. Nejsme děti, naše mravy nebudou (účelově??) poškozeny! Snad nebudeme pálit a zakazovat knihy, dávat zde ještě další upozornění „Jen pro dospělé“ apod. Obavy z manipulace, volání po lynčování nebo další Sir Ahmed Salman Rushdie? [mrknutí jedním okem]. Bezesporu text vyvolává silnou odezvu a to je snad dobře, Zvědavci jsou přece zvídaví. [zmaten]

138750

01.07.2007 23:54

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

Saša 207.?.?.?

>Nepřečetla jsem si zatím články,proto nemohu reagovat.

Vy napřed čtete diskuzi za články a článek teprve potom? Divné. Běžný člověk přečte článek, snad si udělá nějaký názor a diskuze za článkem si nepovšimne. Ovšem diskuze užitečná je!! Je to však pouhapouhý sport? A pak souhlasím s Vámi: Mělo by zde také být sportovní chování.

Napadání myšlenek je zcela v pořádku, ale osoby? Nepřipomínejte mně zde zrcadlo, je totiž oboustranné. Dobře, kritika článku, myšlenek, ale osobního života a možných vlastností autora atd.

Nepřipadá vám to jako zakopat do písku a ukamenovat k smrti? Za to kolik snad měl manželek smilník. Nepřipomíná vám to něco?

Řady horlivých diskutérů si vážím ač naše názory mohou být rozdílné a pod více politickými články snad i chápu to rozhořčení k infartu, které je svádí.. Zde žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí! [mrknutí jedním okem]

138956

02.07.2007 10:38

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

Saša 207.?.?.?

Pane ehm, anonyme, nejste největším hříšníkem a možná jste se ani neprovinil. Reagoval jsem na příspěvek ve větvi, ne specificky na Vás. Nechci se zas příliš omlouvat neb v této „vysvětlující“ odpovědi opět vytahujete autorova 3 nepovedená manželství. To, že to snad napsal neomlouvá. Ne vůbec nejste sám a dokonce v ostatních příspěvcích na toto „téma“ pravděpodobně Vy jste opravdu neosobní. Autoři stejně jako ostatní diskutující by měli mít nějakou imunitu před napadáním jejich osoby. Blesk a ani parlament není dobrým příkladem. Hypotetický příklad by byl kdybych na podporu mého názoru jen pro příklad napsal, že jste měl stejný názor již v protialkoholické léčebně. Je zcela jedno, že zde je to doufám lež!

138984

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Káva pro Zvědavce

8

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc srpen přispělo 19 čtenářů částkou 2 971 korun, což je 8 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Premiér Scott Morrison: Lockdown je v NSW nezbytný, přibylo 199 případů05.08.21 00:17 Austrálie 1

Rezoluce Rady Evropy 2361 (2021)04.08.21 15:53 Česká republika 1

Bude ministerstvo konečné soudu prokazovat, zda tu máme epidemii?04.08.21 14:13 Česká republika 0

Přinesl nám pandemii VIR anebo LIDÉ a politici z ASPEN INSTITUTU?04.08.21 13:56 Neurčeno 0

Cvičení při Covid-1904.08.21 09:51 Neurčeno 1

Na Bruntálsku jsou ještě lidé normální a nenechali si vymýt mozek04.08.21 09:30 Česká republika 4

Sydney: Násilná vakcinace04.08.21 09:10 Austrálie 5

Připojte se k žalobám proti diskriminaci osob neočkovaných proti c-1904.08.21 07:24 Česká republika 0

Izrael zavádí karanténu pro příchozí cestující - ale i pro očkované!03.08.21 21:01 Izrael 1

Německo si došláplo na kritika covid teroru03.08.21 09:54 Německo 0

Na webech píšicích pravdu neinzerujeme, zní z firem po výzvě pražské rady02.08.21 22:37 Česká republika 2

Už i česká pošta se připojila k oslavě úchylnosti02.08.21 20:47 Česká republika 0

Prague Pride pro děti02.08.21 19:45 Česká republika 1

Von der Leyen: Nový milník Evropské vakcinační strategie02.08.21 19:13 Evropská unie 2

Evropská komise a Bill Gates oznámili své partnerství v oblasti Green Dealu02.08.21 18:12 Evropská unie 1

Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování02.08.21 16:13 Česká republika 0

Pozvánka na Letnou 28. srpna 2021 na akci „Zachraňme republiku“02.08.21 15:41 Česká republika 0

Vláda počítá s tím, že po očkování umřou děti02.08.21 15:31 Česká republika 1

Mimochodem věděli jste, že Rusové nesmějí na olympiádě prezentovat svou vlast?01.08.21 22:11 Rusko 2

Kdo chce bít psa Lukašenka, hůl si najde01.08.21 21:57 Belorusko 3

Měnové kurzy

USD
21,51 Kč
Euro
25,45 Kč
Libra
29,87 Kč
Kanadský dolar
17,16 Kč
Australský dolar
15,89 Kč
Švýcarský frank
23,70 Kč
100 japonských jenů
19,61 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,59 Kč
100 maď. forintů
7,18 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,38 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 948,45 Kč
1 unce stříbra
546,03 Kč
Bitcoin
847 915,33 Kč

Poslední aktualizace: 5.8.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 68 819 092