Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané A. S. Pergill

Nalezeno 30 příspěveků, 4 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

30.01.2010 17:43

Získává Izrael na Haiti lidské orgány?

Vzhledem k vysokému výskytu HIV na Haiti

A. S. Pergill 90.?.?.?

By to nebyla aktivita zrovna přínosná (včetně toho, že se tam mohou vyskytovat HIV nakažení, ale dosud bez protilátek, tj HIV negativní).

211040

31.01.2010 17:24

Získává Izrael na Haiti lidské orgány?

RE: Transplantační

A. S. Pergill 90.?.?.?

Doplňuji:
První úspěšně transplantované srdce do člověka bylo ze šimpanze, selhalo z jiných důvodů než na imunitní reakci.
Dost pokročilá je práce na transplantaci prasečích jater (a snad i dalších orgánů) do člověka. (Jedná se o GMO zvířata, kde jsou odstřeleny geny pro tvorbu nejvíc odlišných antigenů, tzv. "humanizovaná".)

211106

05.05.2010 20:21

Židé proti sionismu zahájili reklamní kampaň ve Washington Postu

Ono je to složitější

A. S. Pergill 88.?.?.?

Ti "Židé podle Tóry" jsou náboženští extrémisté, kteří si nijak nezadají s islámskými fundamentalisty. Pro ně je Izrael kacířský, protože se tam s "prašivými gojim" nezachází podle Tóry, tj. asi jako se Židy v nacistickém Německu.

Já vůči Izraeli s jeho systémem s prvky rasismu a apartheidu rozhodně sympatiemi nehýřím. Nicméně - je to nepřítel našeho nepřítele (= muslimů) a jako takového ho budu podporovat (přestože se budu střežit abych se k němu otočil zády). Faktem také je, že jako osoba více-méně veřejně se hlásící k ateismu bych po vyhlášení islámského režimu přežil řádově hodiny, maximálně dny. Takže pro mě dobrý muslim = mrtvý muslim, ať ho udělá "dobrým" kdokoli.
Svůj postoj jsem ochoten přehodnotit pouze v případě, že se mohamedáni dokáží zříct Mohamedova programu jasně vytyčeného Koránem: Nevěřící mimo "lid knihy" vybít a jmenované zotročit.

218782

06.05.2010 18:51

Židé proti sionismu zahájili reklamní kampaň ve Washington Postu

RE: Ono je to složitější

A. S. Pergill 88.?.?.?

Ve světě islámu existuje legenda o posledním Židovi. Praví se v ní, že až bude na světě poslední Žid (a jinak už budou samí muslimové), a bude se schovávat za kamenem (v jiné variantě strom), tak kámen zavolá "Lidé, za mnou se schovává Žid" a odvalí se stranou. A lidé (= muslimové) přijdou a Žida zabijí - a naplní se smysl existence světa.
Prostředí, kde se vykládají zcela oficiálně takovéto legendy, asi není Židům moc příznivé, že?
Mimochodem, vůbec první židovský kmen byl vyvražděn už samotným Mohamedem (respektive muslimy pod jeho bezprostředním vedením). A takových vyvražďovaček se v historii islámských zemí dá najít podstatně víc (poslední megapogrom na Židy prakticky v celé Severní Africe a na Blízkém Východě uspořádali muslimové v souvislosti se vznikem Izraele - to už se dávno v Evropě žádné pogromy na Židy nedělaly). A systematické vybíjení Židů muslimskými SS (Bosňáky a Albánci) bylo prováděno takovým způsobem, že němečtí SS z toho blili hnusem.

218839

10.05.2010 21:36

Rabi Kestenbaum: Židé za holocaustu umírali kvůli sionistickému rabínovi Stephenu Wiseovi

Dá se něco vyčítat

A. S. Pergill 88.?.?.?

Dá se vyčítat to nebombardování Osvětimi, ale na to byl dost tlak i z vojenských kruhů. Navíc si až do osvobození prvních koncentráků nedokázal nikdo představit, co se tam vlastně děje.
Ohledně přijímání vystěhovalců: Opět si nikdo nedokázal představit, co se děje či bude dít. Izrael bych do toho netahal, naprosto stejné problémy měli i Židé, kteří cestovali do Palestiny, také je tam Britové nechtěli pustit a vraceli je zpět do Německa.
Nedají se vyčítat ty balíčky: Byla prakticky stoprocentní jistota, že něco z toho Němci zašmelí přímo pro sebe (a trvanlivé potraviny z takovýchto balíčků mají tu "nevýhodu", že se dají použít přímo pro vojáky jako individuální stravní dávky - z toho důvodu je problém i s dodávkou podobné pomoci palestinským Arabům - mohli by to využít teroristé).
Co v článku nezaznělo, a co považuji za nejhroznější - to je kolaborace ortodoxních rabínů s nacisty, kdy ti spolurozhodovali o tom, kdo zůstane v ghetu (kde se dalo přežít), a kdo půjde do koncentráku, a v koncentrácích spolurozhodovali o tom, kdo půjde do plynu. A v naprosté většině rozhodovali tak, aby přednostně šli na smrt sekulární Židé a míšenci, tedy osoby do naší společnosti nejlépe zaintegrované (a v Izraeli nemající nárok na plnohodnotné občanství). Výsledek jejich aktivit je právě určitá nezaintegrovanost přeživších Židů do naší společnosti (se všemi následnými důsledky). Tedy hráli v podstatě za ty sionisty, přestože se dnes od nich jakoby dostancují.

219070

10.05.2010 21:51

Židé proti sionismu zahájili reklamní kampaň ve Washington Postu

RE: Ono je to složitější

A. S. Pergill 88.?.?.?

Když se podíváte do dobových dokumentů, tak zjistíte, že sice Poláci dostávali záhul od Němců, ale na druhé straně sami dávali záhul Židům skoro stejně ochotně jako sami Němci. Takže ta reakce na osvobození (kdy navíc RA Armiju Krajowu považovala za nepřítele) je do určité míry pochopitelná (moc si Židé nepomohli, v SSSR proběhla vlna antisemitismu v první polovině 50. let a přenesla se i na satelity - u nás Slánský a spol.).
Jinak muslimové vyhrožují mou fyzickou likvidací, zatímco od Židů jsem takovéto výhrůžky nedostal a judaisté (kteří by mě rádi zotročili podle Talmudu a Starého Zákona) jsou neoblíbení většinou Židů i míšenců. Takže sorry, to nebezpečí ze strany muslimů je jednak větší, jednak aktuálnější.

219072

16.05.2010 09:25

Nové zemětřesení na Haiti: Vražedný dárek Monsanto haitským farmářům

Problémem nejsou GMO jako takové

A. S. Pergill 88.?.?.?

Problémem jsou patenty na GMO.
Pokud se budeme chtít na Zemi uživit (přinejmenším překonat pík v počtu obyvatel, očekávaný v první polovině tohoto století, pak by měl již nyní existující přirozený pokles porodnosti sestoupit pod reprodukční minimum i v rozhodující většině rozvojových zemí), stejně nám nic jiného než GMO nezbude. GMO jsou asi také jedinou alternativou energetických plodin (které pořád dávají méně energie, než kolik se do nich vloží během pěstování a zpracování). Další věcí jsou GMO zajišťující vyživu ("zlatá rýže" s karotenem a vstřebatelným železem by zabránila milionům úmrtí ročně, existují GMO zeleniny se vstřebatelným vápníkem - jen v EU zemřou statisíce lidí ročně na komplikace osteoporózy atd.). V důsledku GMO brambor budou levnější biologicky rozložitelné fóliové tašky, které si vyřvali "zelení".
Monsato se prostě chová "tržně", tj. v rámci nastavených pravidel co nejekonomičtěji. Budou-li pravidla nastavena tak, abychom z jejího chování měli větší benefit, bude se chovat lépe.
Mimochodem, to, že semena GMO kukuřice obsahují letální gen takže se nedají použít jako osivo, byl požadavek grýnpissáků a dalších "zelených". Původní GMO kukuřice tuto vlastnost neměla. Pro Monsato to byla práce navíc.

219414

28.05.2010 21:20

Izraelská armáda humanitární flotilu do Gazy nepustí, pomoc slíbila doručit

Průšvih je,

A. S. Pergill 88.?.?.?

že materiálů, které se používají v civilní sféře a nelze je přitom použít k vojenským / teroristickým účelům, je dost málo. K výrobě výbušnin (v kombinaci s vhodným okysličovadlem) se dá použít i řada potravin (nemluvě o palivech, mazadlech atd.), ta okysličovadla jsou součástí řady desinfekčních a podobných prostředků, běžně užívaných při humanitárních katastrofách. Strategický význam mohou mít i trvanlivé potraviny: Konzervě je naprosto jedno, jestli má pestrý polep nebo khaki barvu. Kopírka se dá, pochopitelně, použít i na výrobu letáků (a nedokážu si bez ní představit fungující štáb, jedno, zda regulérního vojska, nebo povstalců / teroristů).Základ pro výrobu výbušnin, nebo alespoň rozbušek, mohou být i některé léky. Cement se dá použít na pláště bomb a i nehašené - hašené vápno může krásně vypálit oči. Dokonce i ty pastelky jsme na vojně používali [smích]
Pochopitelně, některé ty položky budou ryzí buzerace, ale to je holt lidské. Nenáviděnému nepříteli každý rád dupne na kuří oko, ma-li tu možnost.

220466

10.10.2010 23:35

Zajímavý nápad jean.larouxe

S tou angličtinou vidím problém v tom,

A. S. Pergill 88.?.?.?

že se jedná o aortograficko agramatickou hatmatilku, u níž je dost nešťasné, že je procpávána do pozice "světového jazyka". (Pokud by mi někdo chtěl oponovat, ať si nejprve vezme nějaký anglický text a podtrhá na něm všechna slova, která se skloňují / časují / stupňují nepravidelně a potom (jinou barvou) slova, která mají nepravidelný vztah mezi psanou a vyslovovanou verzí.)
V podstatě i rodilí mluvčí mají z tohoto důvodu omezenou slovní zásobu a funkčně negramotných jedinců (co nedokážou přečíst složitěji strukturovaný text a pochopit jeho smysl) je docela významné procento i mezi vysokoškoláky (viděl jsem v GB na vlastní kukadla). Z tohoto důvodu je i mizerným nástrojem na myšlení.
Pokud bych chtěl za tím vidět konspiraci, tak bych řekl, že je tu jeden národ, který tento jazyk jako hlavní používat nebude a bude se snažit z toho vytěžit výhody.

229767

17.11.2010 16:34

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

Ono jde spíš o to,

A. S. Pergill 88.?.?.?

že v bigotním zapadákově, jako je Kansas, budou mít děti s takovouto rodinnou anamnézou menší zábrany s coming outem. Pak stačí vymyslet baterii otázek, na které budou lidé s předsudky a ostychem odpovídat převážně negativně (byť třeba nepravdivě) a je studie hotová.

232510

18.11.2010 08:23

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

RE: Všichni (?) víme, že homosexuálů je (a i bylo dříve) kolem 4% v populaci

A. S. Pergill 88.?.?.?

Sexuální orientace je v populaci rozložená podle gaussovy křivky, od extrémně heterosexuální po extrémně homosexuální orientaci. Populační průměr je schopen obojího (důkazem je vysoký výskyt h. styků v komunitách stejného pohlaví, jako jsou věznice, kláštery a do nedávna i armáda). To, kolik těch homosexuálů v praxi najdeme, je dálo společenským tlakem v dané konkrétní společnosti (v restriktivních se dostanete pod uvedené hodnoty, v liberálních bude bisexuální i přes 50 % populace) a použitou metodou jejich vyhledávání (významná je i obecná důvěryhodnost tazatele, hlavně v restriktivních společnostech). Rozdíl mezi muži a ženami je dán jednak výskytem mateřského pudu a jednak oním známým "žena ne vždy chce, ale vždy může, muž vždy chce ale ne vždy může", takže lesbicky orientovaná žena častěji chce mimino a má to technicky jednodušší, když si ho chce pořídit.

232558

29.11.2010 19:29

Konflikt ve Žlutém moři

Problém některých diskutujících

A. S. Pergill 88.?.?.?

spočívá v tom, že Severní Korea napadla Jižní, a tato agrese vyvolala korejskou válku. Neexistuje žádný důkaz, že by tomu bylo naopak. Útok byl natolik překvapivý, že v první fázi čínsko-severokorejská vojska obsadila téměř celý jih. Teprve následně byli vytlačeni USA a OSN (oplátkou až téměř k čínským hranicím) a po eskalaci konfliktu Čínou (několik milionů dobrovolníků) se frontová linie ustálila na současném místě.
Zážitky našich lidí, kteří v Severní Koreji pracovali v rámci poválečné pomoci, ukazují naprosto jasně, že je to zcela šílená diktatura, jaká tu nebyla ani za nacistů. Srovnatelná maximálně s extrémistickými islámskými státy typu Somálsko nebo území ovládaná Talíbanem.

233401

17.12.2010 17:08

Genetické manipulácie – katastrofa genetického inžinierstva

Pár poznámek:

A. S. Pergill 88.?.?.?

1. Že je sněženka pro člověka jedovatá, se dá najít v každé slušnější knížce o léčivých / jedovatých rostlinách.

2. Kukuřice je větrosprašná, včely její porosty prakticky nenavštěvují, nemají důvod.

3. To s tím genem paraořechu je spíš filosofická otázka:
Ano, existují lidé s alergií na paraořechy. Otázka ovšem zní, zda kvůli pár jedincům zabít projekt zvýšení výživové hodnoty sóje. Takto manipulovná sója se dá docela dobře značit, nehledě k tomu, že musíme značit i geneticky nemanipulovanou, protože luštěniny obecně a sója zvlášť jsou vysoce alergogenní.
Podobně existovaly i projekty na zvýšení odolnosti některých rostlin zavedením genů rostlin jako je salát (protože jím roněná šťáva s obsahem latexu je významný faktor rezistence proti parazitům a dalším škůdcům). Padlo to kvůli alergikům na latex. Opět by nebyl problém takto manipulované potraviny značit.

4. Bylo prokázáno, že ke "genetickým manipulacím", jako je přenos některých genů mezi i velice vzdálenými druhy, docházelo a dochází zcela spontánně, i v nedotčené přírodě. I v lidské DNA jsou sekvence, které byly identifikovány jako např. bakteriální. Existuje virus, který napadá lidské střevní buňky a rovněž rajčata. Nebylo by žádným překvapením, pokud by se našly geny, které se do lidí přenesly i touto cestou.

234440

18.12.2010 14:39

Genetické manipulácie – katastrofa genetického inžinierstva

RE: Pár poznámek:

A. S. Pergill 88.?.?.?

Problém je, že porakticky nenajdete nic, mimo čistých a jednoduchých chemikálií typu voda, etanol, sacharóza, na co by nebyl někdo alergický.
Značení potravin vcelku funguje a ti, co mají závažnější alergie, to sledovat dokáží. A ti, co ne, budou chodit do specializovaných obchodů, nebo se holt potkají s Darwinem.

234473

02.01.2011 18:14

Íránské zápisky

Nemohu si pomoci

A. S. Pergill 88.?.?.?

Ale článek mi hodně připomíná Fučíkovy nadšené reportáže ze SSSR ve 30. letech, tedy v době vrcholení stalinského teroru. Ona ta nízká kriminalita je příznačná pro vysoce restriktivní režimy. I za Hitlera se málo kradlo a takový Ausswitz byl podle tohoto kritéria přímo ráj na zemi. I Mezinárodní Červervený kříž měl pro toto zařízení jen a jen slova chvály.

235376

03.01.2011 20:10

Nárůst rakoviny ve Fallúdže je spojován s americkým útokem

Tohle není nic divného

A. S. Pergill 89.?.?.?

Ony bohatě stačí požáry, čoud z hořící nafty, mazadel a plastů. Ten ochuzený uran je vedle toho sice strašák ale podstatně méně škodlivý. Podobné epizody vrozených vad se vidí i při zcela civilních událostech, jako jsou velké požáry různých skladišť, skládek (např. staré pneumatiky) apod.

235482

03.01.2011 20:32

Íránské zápisky

Ta srovnání jsou problematická:

A. S. Pergill 89.?.?.?

Sunité mají o něco větší "rozptyl" než šíité, tj. schovají se pod ně režimy srovnatelné s Íránem nebo i horší, jako jsou v Saúdské Arábii nebo pod Talíbanem, i režimy výrazně civilizovanější než Írán (např. v oblastech turistických destinací).
Důležité ovšem je, že obojí je islám, tj. konverze k jinému náboženství nebo k ateismu se trestá smrtí, obyvatelé mají nerovnoprávné sociální postavení podle náboženství a pohlaví (ale i rasy, islám je výrazně rasističtější než křesťanství). To, že existují jen náboženská policie a náboženské soudy ve skutečnosti znamená, že tyto instituce "řeší" veškerou kriminalitu, přitom o právu na spravedlivý proces si lze nechat jen zdát (šaríja mimo jiné neuznává materiální důkazy a nepřipouští svědectví nemuslimů).
IMHO srovnání režimů možné je, a to na základě pokrytí základních biologických potřeb obyvatel, a v tomto ohledu je na tom Írán podobně špatně jako jiné islámské země: Hlad, nemoci, vysoká úmrtnost v nízkém věku. USA sice mají armády nezaměstnaných, ale ti mají vesměs vyšší životní standard (až na extrémy, které by spíš patřily do vězení nebo psychiatrické léčebny) než běžný obyvatel Íránu. A není to proto, že by USA nebo "světový Žid" Írán okrádali, ale proto, že v Íránu vládne anticivilizační islám.
A, mimochodem, když Írán nevyvíjí jadernou bombu, tak proč obohacuje uran až na zbrojní kvalitu, tj. do výrazně vyššího stupně čistoty štěpného izotopu, než co se vůbec dá spalovat ve standardních reaktorech?

235484

04.01.2011 07:50

Nárůst rakoviny ve Fallúdže je spojován s americkým útokem

RE: Tohle není nic divného

A. S. Pergill 88.?.?.?

Vyhořelé palivo je něco naprosto jiného. Obsahuje stovky různých radioizotopů, je silně radioaktivní a značně toxické.
Ochuzený uran je odpad při výrobě obohaceného. Jeho radioaktivita je nižší než u přírodního uranu a je akorát toxický, podobně jako další těžké kovy. MMCH okr z přírodního uranu se léta používal v malířství, obrazy, kde byl použit, se normálně vystavují v galeriích a hromady mrtvol se před nimi nedělají.
Vyhořelé palivo se ve zbrojní výrobě na protitankovou munici nepoužívá, Jednak je manipulace s ním obtížná, skladovaná munice by ohrožovala vojáky a je ho výrazně méně než ochuzeného uranu z obohacování (cca o jeden až dva řády).

235527

04.01.2011 07:58

Íránské zápisky

RE: Ta srovnání jsou problematická:

A. S. Pergill 88.?.?.?

I kdyby ten vztah byl tak jednoduchý (jakože v USA je poněkud složitější a méně přehledný; takto přímočaře je to zorganizováno v Rusku a v Číně), tak ti vězni mají (vyjma osobní svobody) výrazně vyšší životní standard (strava, ošacení, zdravotní péče atd.) než průměrný obyvatel islámských zemí. A z hlediska té svobody: Svět islámu je v podstatě megakoncentrák.

235528

07.01.2011 20:39

Deset největších amerických lží o Afghánistánu

K jednotlivým bodům:

A. S. Pergill 88.?.?.?

Souhlas:
10. k pokroku nedošlo
9. Afghánci je tam nechtějí
6. to samé
5. souhlas, nedodaly
4. Karzáí je ..., souhlas
3. souhlas, ale Írán poskytuje Talíbanu bezpečné zázemí
2. korupce je pro islámskou společnost norma

Nesouhlas:
8. Odhalení jednoho podvodníka není postačující důkaz
7. a- Afghánci si k sobě američany neposlali, v tom smyslu ptát se Afghánců je nesmysl.
b- Kolik asi věděl průměrný občan Československa v 50. letech o aktivitách STB a KGB v zahraničí? A to měl neskonale lepší podmínky dozvědět se o nich (tradice poslouchání zahraničního rozhlasu, rádio skoro v každé domácnosti) a komunistická totalita tu byla jen pár let (islámská je v Afghánistanu stovky let).
1. Je třeba definovat, co Al(El)-Quaeda(Kajda) je: Je-li to pouhá jedna elitní teroristická organizace, pak souhlas. Pokud ji chápeme ve smyslu sdružení teroristů a jejich pomahačů, pak skutečně prakticky každý, kdo dostal v Afghánistanu kulku, patřil k Al Kajdě. MMCH i muslimský zelinář / prodavač kebabu na rohu vaší ulice je nejspíš podporovatelem Al Kajdy. Pokud je ekonomicky v plusu, tak dává peníze na islámskou charitu (nedávat je to samé jako u nás odmítnout platit za ochranu skupině rusky hovořících mužů) a valná část těchto peněz končí na kontech teroristických organizací.
Na druhé straně sehrává boj v Afghánistanu roli "přenesení války na území nepřítele" a v tomto smyslu se alespoň částečně osvědčuje.


Zásadní neúspěch američanů v Afghánistanu je dán totální bezkoncepčností. Ta je dána tím, že v USA působí prakticky protichůdné síly, jejichž cíle jsou neslučitelné:

A. USA vedou válku proti drogám (i vůči vlastním občanům, a to s brutalitou srovnatelnou s pronásledováním židů v nacistickém Německu) ALE jimi obsazený Afghánistán je stále největším světovým producentem opia k výrobě heroinu.

B. USA zavádějí jakési "demokratické reformy" ve společnosti, kde z podstaty věci nemohou fungovat. Výsledkem jsou šílenosti typu mladík odsouzený k smrti za konverzi ke křesťanství místním soudem, působícím pod patronací US vojáků.

C. USA neřeší základní problém, a tím je islám. Neřeší ho proto, že islám je velmi blízký judaismu i extrémisticky pojatému křesťanství a exponenti těchto náboženství, kteří mají v USA značný vliv, se (oprávněně) bojí toho, že by se úspěšná antiislámská kampaň mohla zvrtnout i na kampaň proti téměř identickým a blízce příbuzným náboženstvím, které jsou pro ně zdrojem moci i obživy.
Přitom bez vyřešení právě tohoto problému je konflikt neřešitelný.

235728

08.01.2011 12:01

Franto, osol to!

V Česku je opačný extrém

A. S. Pergill 89.?.?.?

Ekologisté si vyřvali zákaz solení chodníků, ačkoli komunikace se solí dál, oficiálně se to zdůvodňuje tak, že z komunikací se to splachuje do kanalizační soustavy, kde se o to postarají čističky (takovou, která vyčistí splašky od NaCl bych chtěl vidět).
Důsledek: Včera totální zrcadlo a na chodníku zrnka štěrku, klouzající prakticky stejně jako kdyby tam nebylo nic (ze svého mládí pamatuji ještě ošetřování chodníku poplem, ten tyhle situace zvládá líp, než sůl, jenže to ekologisté zakázali také). Naštěstí už máme od loňska LEX KUBERA, takže za úraz na chodníku zodpovídá jeho majitel, tj. město nebo městská část. Té asi stačí prokázat, že to symbolicky pocukrovala tím neúčinným štěrkem a má dobré advokáty na to, aby se případný úraz bral na konto "nepřiměřeně neopatrné chůze". To by soukromník před komunistickými soudci neměl šanci ustát, proto se ještě předloni ilegálně solilo.

235743

12.02.2011 08:55

Izrael bombardoval skladiště zdravotních potřeb v Gaze

Aniž bych se chtěl vyjadřovat ke konkrétnímu aktu

A. S. Pergill 88.?.?.?

Nicméně zdravotnický materiál je strategický i z hlediska terorismu (je naprosto jedno, jestli lék nebo obvazový materiál bude aplikován skutečně nemocnému a potřebnému, nebo teroristovi). Řada zdravotnických materiálů je paralelně použitelná i k jiným, méně mírovým účelům:
- Viděl jsem cestu skrze minové pole vyznačenou obvazy
- Němci na konci WW2 vyráběli z jodové tinkrury jododusík na roznětky min
- Řada sanitárních materiálů typu Savo, chloramin je použitelná k výrobě toxického plynu podobného těm, jaké se používaly za WW1
- Bude-li chtít terorista vyrobit bakterie s multirezistenci na antibiotika a chemoterapeutika, poslouží mu příslušné léky
Prostě ono striktní oddělení civilního a vojenského sektoru bylo nesplnitelným ideálem už v té době bitvy u Solferina (1859), která byla podnětem k založení ČK (1863) a od té doby se situace výrazně zhoršila ve smyslu jejich stále užšího a hůře rozpoznatelného propojování.

237934

14.02.2011 06:37

Izrael bombardoval skladiště zdravotních potřeb v Gaze

RE: Aniž bych se chtěl vyjadřovat ke konkrétnímu aktu

A. S. Pergill 88.?.?.?

"Zakázat zbraně" se pokoušeli mnozí a vždy to vedlo jen k větší míře násilí: Zločinci se na zákazy vykašlou a odzbrojená populace se jim brání o to hůř.
Jde spíš o to, že válka nabývá stále ošklivější tváře jednoduše ze zcela objektivních příčin a obávám se, že brzy bude jediným v praxi akceptovatelným cílem války mezi státy / národy kompletní vyhlazení populace protivníka, bez ohledu na nějaké smlouvy a proklamace. A kdo podle toho bude postupovat jako první, bude mít strategickou výhodu. Zatím se zdá, že tuto výhodu mají islamisté, protože ti se nekašlou s nějakým výběrem cílů a snahou omezit "collateral damages", ale likvidují vše, od novorozeňat po starce. A pokud se rychle nenaučímě dělat totéž a s využitím naší technické převahy, tak nám ta technická převaha sama o sobě bude platná jak mrtvému zimník.

238053

14.02.2011 20:26

Izrael bombardoval skladiště zdravotních potřeb v Gaze

RE: Aniž bych se chtěl vyjadřovat ke konkrétnímu aktu

A. S. Pergill 88.?.?.?

1. Bez Hirošimy a Nagasaki by se musela dělat invaze na japonské ostrovy s odhadovaným 1.5 milionem mrtvých na straně Spojenců (odhady podle invaze v Normandii a námořních výsadků v Pacifiku) s až desítkami milionů na straně Japonců (pravděpodobné hromadné sebevraždy japonských civilistů by tyto počty ještě zvedly).
2. Drážďany byly důležitý železniční uzel, který bylo nutno zničit, protože
- umožňoval přísun paliva a dalších prostředků pro Wermacht z protektorátu, málo narušeného válkou
- umožňoval vozit podél fronty jednotky, včetně obrněných (na jízdu po vlastní ose měli palivo na pár kilometrů), tedy manévry trochu podobné šachové rošádě
Jeho vyřazení znamenalo výrazně menší ztráty pro postupující sověty a to, že se Němcům nepodařilo některé jednotky přesunout k obraně Berlína, kde se s nimi počítalo.
Nedalo se provést pouhé rozbombardování kolejiště, to by Němci spravili během pár hodin, pražce se daly improvizovat např. z trámů z rozbombardovaných domů, koleje vzít z tramvajových linek a město bylo plné uprchlíků, které stačilo pouze patřičně nasměrovat. Musel se vyvolat chaos a desorganizace, která Němcům vzala možnost tento potenciál využít. Mj. se podařilo z drážďanské věznice uprchnout i několika desítkám vězňů, které Němci plánovali ještě do konce války povraždit; i jen toto dostatečně vyvažuje ztráty na německé straně.
3. My Lai byla chyba, vyšetřovalo se to, část viníků byla potrestána.
4. Lité olovo bylo typickou akcí, kde se nadměrným ohledům na nepřátelské civilisty v podstatě obětoval smysl a cíl celé akce.

Islamisté si počty lidí a místa útoků 11. září nemohli moc vybírat, museli prakticky naráz unést víc letadel s dostatkem PHM a vybrat cíle, které snadlo identifikovali a trefili.
Na Jugoslávii se můžeme shodnout, ale tam bojovali "zionisté" (jako mnohokrát před tím) ve prospěch musulmanů. Děti ve vojenských bunkrech jsou problém toho, kdo je tam nacpal, záměna civilistů (byli-li to) za teroristy se občas stala, naproti tomu byli v řadě případů útoky bezpilotních letounů zlikvidováni vysoce postavení vůdci Al Kajdy. Při necíleném plošném bombardování na způsob bombardování Německa za WW2 by jich zařvalo mnohem víc.

Důležité je, že islamisté naprosto jednoznačně proponují program vybití nebo zotročení jinověrců (Korán, hadithy), zatímco my nějaký podobný program v zrcadlovém uspořádání nemáme.

238082

16.02.2011 08:24

Izrael bombardoval skladiště zdravotních potřeb v Gaze

RE: Aniž bych se chtěl vyjadřovat ke konkrétnímu aktu

A. S. Pergill 88.?.?.?

Drahý anonyme, mám za sebou víc než tři desetiletí práce v mikrobiologické laboratoři, takže mám naprosto jasnou představu o tom, jak se dají vyšlechtit multirezistentní bakterie a ujišťuji vás, že pokud vzniknou spontánně v nemocnicích (dokonce navzdory sofistikovaným protiopatřením), tak se dají opravdu vyšlechtit i "mičurinskými" metodami ve velice primitivních podmínkách.
Řada drahých mašin a drahých chemikálií (vyžadovaných různými akreditačními komisemi) je pro práci prakticky bezcenná (= stejného výsledku lze dosáhnout i "neakreditovaně" a za zlomek ceny, pouze nedáte vydělat firmám na tento penězovod napojeným).
A ona "vybavená laboratoř" mohou být klidně dvě cimry s několika ledničkami, a z nich polovina předělaná na termostat (takové se běžně v socialistickém zdravotnictví běžně užívaly ještě v 80. letech a dá se to předělat doslova na koleně), půdy můžete vařit v Papinově hrnci ze železářství na turistickém vařiči a potřebné chemikálie a další vybavení dnes prodává tolik firem, že to nikdo neuhlídá. (Mimochodem, naporostá většina poznatků, z nichž dnešní mikrobiologie žije, byla učiněna v laboratořích vybavených ještě mnohem skromněji.) A viděl jsem např. kultivovat docela zajímavé breberky v lahvičkách od léků nebo "na veliko" v nemocničních bažantech.
Máte-li k dispozici pomocný personál hluboce přesvědčený o tom, že v případě havárky půjde rovnou coby ptáček štěbetat u Alláhova trůnu, pak nemusíte ani dělat extra bezpečnostní opatření. Jste-li (nebo váš investor) dostatečně bezohledný, abyste umístil raketometnou či minometnou baterii do areálu nemocnice nebo na střechu mateřské školy, tak nebudete mít problémy s tím, abyste podobné zařízení provozoval v běžné bytové zástavbě.
Takže určité embargo na antibiotika, a zejména na ATB používaná jako "poslední záchrana" v případě infekce multirezistentní breberuškou, je naprosto racionální opatření schopné limitovat podobné "hrátky" s mikroby. Ono by neuškodilo vybombardovat sklady i ledaskde jinde v zemích 3. světa, kde dávají ATB 3. a 4. generace jako lentilky a pak jim tam spontánně vznikají multirezistentní příšerky třeba v kanalizaci nemocnic (poslední takový průšvih, o kterém se ví, byl v Indii). Nicméně ledacos podobného by zasloužily za svou lékovou politiku i další země (za socíku byla tohle jedna z mála věcí, ve kterých nebyl b...l), včetně center farmaceutických firem, které proti racionální terapii v této oblasti velice intenzívně bojují.

238166

26.02.2011 16:24

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

Obávám se,

A. S. Pergill 88.?.?.?

že vše, co "krvavé diktátory" reálně může v podmínkách islámskoarabské kutury nahradit, bude:
1. Ještě krvavější než ti původní diktátoři
2. Bude nás to bezprostředně ohrožovat
Nastane patrně stejná situace jako po svržení íránského šáha, kdy nový režim dokázal zmasakrovat a vyhnat ze země podstatně více lidí, než "kravavý šáh" za celou svou vládu, nebo když vítězný severovietnamský režim během několika měsíců vybil asi pětkrát tolik obyvatel Vietnamu, než kolik Vietnamců a Američanů dohromady padlo v předchozím válečném konfliktu za několik let.
A v žádném z těchto případů (ani v dalších podobných) nebyla "krvavá diktatura" nahrazena demokratickým režimem.

238660

26.02.2011 22:27

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Obávám se,

A. S. Pergill 88.?.?.?

Vietnamci nás jistě neohrožují, jsou to spíš uprchlíci před novým režime.
U těch iránců a dalších muslimů jde o to, že příchozí odtamtud jsou alespoň zčásti šiřitelé toho režimu, který tam byl nastolen. A to nás, pochopitelně, ohrožuje. Ohrožuje nás záplava bezcenných kriminálníků, kteří se nyní hrnou především do Itálie, ale v rámci shoengenu se budou moci rozlézt po celé EU. A budou se k nám snažit importovat islám v jeho militantní a fundamentalistické podobě.
Naprostá většina oněch uprchlíků jsou mladí muži ve věku 20 - 25 let, takže jde spíš o "uprchlíky". Ti by se totiž mohli relativně nejlépe uplatnit i doma a hrozí jim také relativně nejmenší nebezpečí. Docela to ve mě vzbuzuje podezření, zda nejsou tamní události pouze šmé, které má napomoci tomu, aby se tahle lůza dostala v co největším počtu do Evropy.

Mimochodem, existuje hezká definice:
Imigrant, který se snaží v zemi, která ho přijala, navodit stejné poměry, jaké panují v zemi, z níž odešel, neni imigrant, ale kolonista. A proti kolonistům je legitimní bojovat jakýmikoli prostředky.

238689

28.02.2011 20:25

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Obávám se,

A. S. Pergill 88.?.?.?

Celé o "revoluční" hnutí je to poslední, co by si mohli sionisté přát. Svržení diktátoři udržovali s Izraelem mír, případně příměří, zatímco nové "revoluční" síly velice pravděpodobně rozjedou další kolo války.
Mimochodem,největší kus území, které bylo z britského mandátního území přiřčeno palestinským Arabům, neokupuje Izrael, ale Jordánsko.

238789

06.03.2011 09:28

Tvořivou destrukcí za Větší Střední východ?

Autore, spiknutí tam zcela jistě je:

A. S. Pergill 88.?.?.?

Je to ale spiknutí islámské a jeho cílem je navození světového kalifátu (režim NGO zcela jistě nic moc, ale v porovnání s tímhle zlatý - můžete si to přirovnat jako porovnání situace v protektorátu /NGO/ a v koncentráku /islám/).
Muslim Obama dal zelenou aktivistickým hnutím zelených, kteří protlačili povinnost spotřebovávat ekonomicky vysoce neefektivní biopaliva (a na ekologii působící zhoubněji než fosilní paliva). Muslim Obama tím vytvořil prostor pro spekulanty, kteří "výrobou biopaliv" omezili výrobu potravin a vyvolali jejich enormní zdražení a snížení jejich dostupnosti. Na tuto skutečnost upozorňovali klimaskeptici dávno před tím, než byla "zelená legislativa" protlačena přes vlády USA a zemí EU.
Nynější stav (ekonomický rozvrat euroatlantických zemí a současně revoluční situace v zemích islámských) je logický důsledek a je velmi pravděpodobné, že to celé bylo v době, kdy se začal Obama procpávat k moci, takto plánováno.
V každém případě jediná rozumná reakce na stávající situaci je, dostat do čela evropských zemí strany s antiislamizačním programem, bez ohledu, zda jsou "proizraelské" (jakoužto nálepku sklidil např. Wilders za jedinou návštěvu Izraele) nebo "antisemitské" (jakoužto nálepku dostala např. naše DSSS od různých sionistických aktivistů, aniž by k tomu byl jediný důvod).
IMHO aktivisté NGO mají k tomuto hnutí ambivalentní vztah, protože na jedné straně představuje vážnou konkurenci, na straně druhé se (právem) obávají toho, že pokud se lidé jednou dají dohromady a potlačí islamisty, tak budou mít dostatek sil, prostředků a zejména organizační základnu, kterými by smetli i NGOisty.

238948

04.06.2011 17:56

Koupím hezký, moderní mobil. Zn. připlatím za omezenou funkčnost

RE: Nokia C3-01

A. S. Pergill 88.?.?.?

Nevím, proč se bráníte tomu foťáku. Já mám Nokii E72 s pětimegapixelem a videem v MPEG-4. Koupil jsem to proto, že jeden čas hrozilo, že bude povinnost vozit s sebou minimálně 5 Mpx foťák jako povinnou výbavu do auta (pro dokumentaci případné nehody) a to video jsem už taky párkrát smysluplně využil, když jsem se stal svědkem nějaké bizarnosti. A výkonová LED se používá jako docela slušná baterka.
Na gymnáziu jem měl half frame (= 18x24 mm) Čajku a tahal jsem ji, protože byla maličká a měl jsem ji po ruce, když mě něco zaujalo. Teď s sebou mám podstatně menší mobil o +- stejném výkonu. Jako "fotozápisník".

245497

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 81 čtenářů částkou 13 390 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 3

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 1

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 7

Náhubky u dětí způsobily oslabení imunity a teď se plní ordinace20.09.21 01:35 Česká republika 1

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 5

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 2

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 5

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 1

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 2

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 1

Měnové kurzy

USD
21,71 Kč
Euro
25,47 Kč
Libra
29,67 Kč
Kanadský dolar
16,99 Kč
Australský dolar
15,78 Kč
Švýcarský frank
23,40 Kč
100 japonských jenů
19,80 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,53 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 245,26 Kč
1 unce stříbra
483,77 Kč
Bitcoin
926 802,81 Kč

Poslední aktualizace: 21.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 69 312 505