Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Mirko D.

Nalezeno 129 příspěveků, 1 IP adresa

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

...je dobré, že využívání a ovládení moderní vojenské techniky přikládáte důležitost, náprava je nutná, nepřítel nepočká...V případě totální války budou satelity a radary lividovány jako první, to se nesčetněkrát prokázalo během lokálních válek v poslední době. Před časem nám ukázala i Čína, že podobný kousek zvládne. Kdo tedy bude zvyklý a schopen zvládat "orientovat" se postaru nebo jinými prostředky, bude ve výhodě.

169649

08.09.2008 17:10

Skutečný význam války v Jižní Osetii: Rusko vrací úder

RE: Nonono

Mirko D. 82.?.?.?

Polovzdělanec, anebo lépe čtvrtvzdělanec, který si ze svých nedostatečných znalostí skládá historii a následně ji prezentuje jako fakt je snad nejhorší variantou...Vzpomínám, že něco velmi podobné mému názoru napsal již nějaký klasik.

170138

03.10.2008 14:53

Pokoušejí se změnit statut Krymu

Komu patří Krym

Mirko D. 82.?.?.?

Kdo četl v dětství krásnou knížku od Arkadije Gajdara "Na obzoru plachta bílá", tak ví komu patří Krym.

172238

05.11.2008 08:01

Amerika na rozcestí

RE: Video: Obama drtivě vyhrál a zde je jeho projev po volbách - (anglicky)

Mirko D. 82.?.?.?

To je krásný důkaz demokracie, větší jim ani nemohli dát. Musíte uznat, je to od nich mistrovský tah.

174993

17.11.2008 22:28

Havlova ztráta paměti o jeho spolupráci s komunisty

Užiteční idioti kteří i přesto zaslouží dík

Mirko D. 82.?.?.?

Prvním zločinem této tzv.demokracie bylo zneužití studentů na Národní třídě v listopadu 89, kde je nechali zmlátit aby se národ konečně pohnul, předání moci přeci nemohlo proběhnout bez příčiny. Tam začalo to lokální(rozuměj dějství pro ČR)divadlo, do jehož čela byl dosazen Havel vybaven dávno předem napsaným scénářem. Oproti scénářům jeho "velkoher" napsaným velmi dobře, bohužel pro nás. Řada opravdových disidentů měla v tomto scénáři určenou roli užitečného idiota. Užitečný idiot svůj díl práce vykonal a může odejít, takže sbohem pane Čeřovský a mnozí další.

176050

05.02.2009 21:04

„Jsme schopni zničit všechna evropská hlavní města“

RE: Možno iba začína tá šťastná doba:

Mirko D. 82.?.?.?

Pokud by to napsal on, je to k pobavení. Jiný význam to má ovšem v izraelském tisku, kde to bylo publikováno a míněno zcela vážně.

183165

05.02.2009 21:30

„Jsme schopni zničit všechna evropská hlavní města“

RE: Propaganda dělá svoje,

Mirko D. 82.?.?.?

Za tento názor bych v žádném případě ruku do ohně nedal. Co je to NATO, vojenská síla ovládaná spojenými státy, ty evropské poskytly území a kanonenfuter. Otázkou tedy je, kdo ovládá Ameriku. Dále, pokud by po případném útoku ještě něco v Evropě zbylo, tak je zcela jisté, že o případné odvetě byse nejprve hlasovalo v parlamentech postižených států. O výsledku hlasování si nejsem vůbec jistý.

183168

06.03.2009 18:07

Srbsko chce, aby svět uznal jeho ztráty

Miloševičův projev v Haagu

Mirko D. 82.?.?.?

Miloševičův projev před “Mezinárodním trestním
tribunálem“ v Haagu ve dnech 31. srpna a 1. září 2004
http://www.ksl.wz.cz/Milosevic.htm

185835

13.03.2009 19:57

Hon

Horáková-sestra zednářských bratrů Masaryka a Beneše...

Mirko D. 82.?.?.?

Stalin se prodral k moci a okamžitě přestal plnit své revoluční povinnosti k mezinárodnímu židovstvu a začal s likvidací jemu nebezpečných pátých kolon tohoto klanu, tj. s likvidací svobodného zednářstva(Trockistické opozice). Šlo mu to velmi dobře, poznal je zevnitř, vysokostupňoví zednáři byli mj. Lenin, Trockij a mnoho dalších, převážně židovských revolucionářů-z 55 předních bolševických revolucionářů r. 1917 mělo 49 z nich původně židovská jména (převážně z německé jazykové oblasti), která si potom změnili na ruská. Tak namátkou byl Kameněv původně Rosenfeld, Zinověv byl Žid Apfelbaum, Bogdanov byl Žid Silberstein, Žid Goldmann se změnil na Goreva a pod. Ale i Sverdlov nebo Kollontai, kteří si jména nezměnili, byli Židé. Tyto čistky vyvrcholily v 30.letech(Tuchačevskij). Tímto se Stalin usadil v Rusku velmi pevně, mezinárodní židovstvo poznalo nemožnost jeho sezazení státním převratem a jejich historické zkušenosti jim nadiktovaly jiné řešení – udělat se Stalinem totéž, co kdysi s carem. Vyvstala však obtíž, která se zdála být nepřekonatelná. V Evropě nebyla žádná země, která by takovou invazi mohla provést. Žádnáz nich neměla buď odpovídající geografickou polohu nebo postačující armádu pro vpád do Sovětského svazu s nadějí na úspěch. Jenom Německo bylo vzhledem k poloze i lidskému potenciálu za jistých okolností schopno invaze do Sovětského svazu a k přivození Stalinovy porážky. Protože byla Stalinovou vinou překažena socialistickointernacionální revoluce, vrhl se německý proletariát s nadějí na revoluci nacionálněsocialistickou. Tímto začala Hitlerova hvězda zářit stále jasněji, ale to je jiné téma. Stalin se pod tímto tlakem opět "dorozuměl" s mezinárodním židovstvem a válka se začala vyvíjet v jiné verzi. Po vítězství sov. svazu v II.svět. válce mohl Stalin svým věřitelům v mezinárodním židovstvu opět zamávat, ignorovat jejich přání a pokračovat v čistkách, které byly při této pozici zase nutností. Čistky nebyly jen v sov. svazu, ale i v jeho satelitech,(které mu za účelem vývozu bolševické revoluce nadělila židozednářská vrchnost v Jaltě). Tedy i v Československu, kde tzv. lidovláda na pokyn ze sov.svazu začala s likvidací místních židozednářů. Nejdříve v opozici-Horáková a spol, a poté i v rodné straně-Slánký a spol...
Překvapili mne někteří obhájci Horákové zde, kteří jindy vystupují zcela nekompromisně vůči mezinárodnímu židovstvu a jeho stínové světové vládě, měli bysi v tom udělat jasno.
Jiní, kteří také dle svých předešlých příspěvků vystupují proti mezinárodnímu židovstvu a sionismu, zase napadají katolickou církev nebo jí vyčítají nedostatek tolerance a fundamentalistický přístup. Měli bysi také ujasnit své názory, neboť katolická církev, ne ovšem ta pokoncilní, ale právě ta co stojí pevně na učení Ježíše Krista je nesmiřite...

Automaticky kráceno

186522

29.03.2009 12:09

Člověk v tísni

RE: pračka na nezdaňené peníze

Mirko D. 82.?.?.?

V roce 1969 "The Canadian Jewish News", největší list židovské komunity v Kanadě, oznámil, že souvěrci v Sovětském
svazu nebyli v žádném případě pronásledováni a nadále si podrželi svůj vliv v mocenském boji sovětské politické špičky! Správnost tvrzení tohoto listu byla potvrzena dalším prohlášením židovského novináře Dona Ledera z bostonské univerzity, který v rámci své tiskové spolupráce v listopadovém čísle "Ralley Magazine" prohlásil, že židovská obec ve SSSR se cítila chráněna i tím, že Brežněvovi rodiče [a tedy i Brežněv sám!] i jeho manželka jsou židovského původu.

187464

31.03.2009 18:48

Globalizmus verzus etno-nacionalizmus

RE: Stojíme doslova a do písmene na prahu židovské světovlády

Mirko D. 82.?.?.?

Velmi přesně napsáno, a také odkaz je perfektní, opravdu se tam nachází velmi kvalitní literatura. Jen bych ještě doporučil " Moje probuzení" od David Duke, to tam tito pravověrní katolíci nemají, asi k tomu mají své důvody.

187603

03.04.2009 17:59

Prezident světové banky potvrzuje, že existuje plán na globální vládu

Světovláda nebude procházka růžovým sadem...

Mirko D. 82.?.?.?

Toto ještě není světovláda, máme národní parlamenty, prezidenty a krále, státní hranice,národní sportovní mužstva a sportovce, státní hymny a kostely, ikdyž něco z toho jen na oko, a také "Zvědavce". Toto vše musí zmizet, světovládná moc bude absolutní. S absolutní a despotickou mocí nelze přijít najednou a také ne shora, to by od samého začátku přineslo jen revolty a odboj. Tato moc bude instalována z lidu, lid celé planety s ní bude nejen souhlasit, ale bude ji sám požadovat. Aby po tomto člověk toužil, musí k tomu být vychován. Naše převýchova už probíhá skoro sto let, všechny strasti 20.století byly součástí této převýchovy, ale pořád je to málo, takže nás ještě čeká pár posledních lekcí. Jedna z nich je hospodářská krize, její hlavní cíl je zavedení celosvětové měny, ta nebude měnou žádného konkrétního státu, ale bude opravdu světová. Dalším důvodem této krize je "znárodnění" finančních ústavů a velkých firem. To vše ovšem ještě nepohne lidstvo, které je po tisíce let vázáno na rodovou tlupu, skupinu-národ, k vzdání se tohoto pouta. K tomu nás přiměje poslední lekce-3. světová válka. Po jejím skončení budou ti přeživší, zlomek dnešního počtu, volat-dejte nám světovou vládu, jednoho silného vládce a jeho vládu pro všechny. Vládu, která se nehádá a nehašteří, její rozhodnutí jsou jasná a platná. Vládce a vládu, která skoncuje s válkami a zajistí trvalý mír. Tento vládce a vláda nebude volena, bude instalována a udržována despotickou silou, která svět uvrhne do nejhorší diktatury. A to takové, že pochopit její zrůdnost bude možné až v žití pod její mocí.

187797

03.04.2009 21:55

Prezident světové banky potvrzuje, že existuje plán na globální vládu

RE: Z hlediska evoluce je to jasné

Mirko D. 82.?.?.?

Přirozený proces byl ukončen ve Francii "francouzskou" revolucí a ve zbytku Evropy 1. světovou válkou a následným rozpadem monarchií. Tato revoluce nebyla výtvorem Francouzů stejně tak jako 1. světová válka nebyla dílem Evropanů-respektive Němců, tedy to v žádném případě není přirozený proces vývoje evropských národů. Tyto dějiné události byly osnovány svobodnými zednáři dle instrukcí sil v pozadí. A nejen tyto, také všechny rozhodující následné, 2.světová válka, ponechání části Evropy Stalinovi, vznik mezinárodních institucí, proces "demokratizace" východu, sjednocování Evropy atd.. Dále multikulturizace, pokleslá kultura, úpadek vzdělání atd., tedy příprava lidstva na globální stát, globální společnost a globální vládu, dle vás přirozený to vývoj.
Dalo byse to nazvat přirozeným vývojem pokud by tyto síly v pozadí byly součástí evroatlantického prostoru a kultury, ale je to bez jakékoli pochyby cizí element. Element, který je už ze své podstaty v permanentním boji s evropskou civilizací postavenou na křesťanských základech.
V jednom pravdu máte, lidstvo se opravdu vyvíjí od barbarství k civilizaci, ale tento vývoj ve své přirozenosti nakonec povede cestou svobodných národů, a ne cestou k totalitě založené na dogmatické autoritě.

187807

06.04.2009 16:39

Prezident světové banky potvrzuje, že existuje plán na globální vládu

RE: to Hestroy: Rusko nie je pod taktovkou TKN

Mirko D. 82.?.?.?

To jsou zřejmé a nevyvratitelné argumenty. Jenže historie se opakuje, proč tedy jeden odzkoušený a velmi povedený trik nepoužít znovu...Hitler také nebyl jejich člověk, ale ONI ho dotvořili a použili ke svým cílům, kde výsledkem mj. bylo vytvoření zbraně, která smete všechny výtky na jejich činnost, holocaust převálcuje vše. Otázkou tedy je, zda jim Putin opravdu překazil jejich plány.

187917

08.04.2009 21:25

Cirkus Obama

RE: Obamova valecna mise v Evrope

Mirko D. 82.?.?.?

V Turecku se omezil jen na Kurdy. Je jich deset milionů, ale na vlastní stát prý právo nemají a veškeré jejich snahy v tomto směru budou považovány za teroristické činy...Ovšem Albánci mají už státy dva.

188042

09.04.2009 19:58

Finanční krize, nikoliv ozbrojení teroristé, ohrožuje USA

RE: Židovstvo ovládá a kontroluje cca 86% veškerého finančního oběživa

Mirko D. 82.?.?.?

Zkus to s odkazem na bnaibrith, to třeba projde... Již delší dobu mám ten pocit.

188107

27.04.2009 11:07

Česká policie zatkla (a pustila) Davida Duka

Co a kdo je opravdu "zvědavec" ?

Mirko D. 82.?.?.?

tato otázka se mi vnucuje u některých článků a skoro pokaždé při pročítání diskuze, hlavně té cenzurované..., v tomto článku nám např. pan Stwora Dukovu knihu vlastně nedoporučuje -je nudná, (mne by zajímalo kde přesně je nudná). Snad nepodstatná náhoda, z mého zpětného pohledu ovšem nepodstatné náhody stále se opakující. Možná jsem smysl pro čtení mezi řádky dovedl k patologické dokonalosti kde se výplody mé fantazie následně vrací jako cizorodý prvek, který mi neustále vnucuje myšlenku na absurdní divadlo, které se tu hraje. Pokud je to tak, omlovám se panu Stworovi, ale bohužel za sebe jsem stále více přesvědčen, že zde platí - Na třetím místě budou stát zdánlivě opoziční listy; alespoň jeden časopis musí stát v nejostřejší opozici proti nám. Naši nepřátelé budou tento zdánlivý odpor považovat za opravdový a odkryjí nám své karty-protokoly ze sionu 12-12.

189606

14.05.2009 17:45

Dejiny Domu Rothschildovcov

Zlo je třeba zlikvidovat

Mirko D. 82.?.?.?

Nemá smyslu za tímto hledat nějaká schémata , důvody, zda to někdo řídí a jaká ještě vyšší moc za tím stojí. Lze to nazvat velmi jednoduše, v podstatě jedním slovem, je to -ZLO. Zlo ze samé podstaty, neboť je to dílo Satana. Pokud něco takového byl schopen stvořit člověk, tak jedině pod vedením prapůvodce všeho zla. Tímto prapůvodcem nemůže být nikdo jiný než Satan, a tito lidé jsou jeho výplodem a tedy nositeli zla na zemi. Pod tíhou tohoto musíme Satana vyjmout z nadpřirozených bytostí a přiznat, že existuje.

191159

16.05.2009 19:53

Papež není v Jeruzalémě vítán

RE: nechtěl bych být v kůži papeže

Mirko D. 82.?.?.?

Je to opravdu konečně skutečný zastánce pravého učení Krista a pravé církve Petrovy? Po Janu XXIII, Pavlu VI a Janu Pavlu II se tomu nechce ani věřit...Pro mne je pořád nejasný, jeho činy jsou protichůdné, jen nastoupí správnou cestu tak urychleně začne
s omluvou couvat. Proč se zcela jasně nepostaví jako pravověrný, čeho se bojí, vše je dáno v evangeliích a proroctvích a on jako bývalý strážce pravé víry to jistě ví.
....aby se mu církev nerozsypala pod rukama a ovečky se mu nerozutekly do náruče zednářských sekt, které se tváří jako ta nejopravdovější křesťanská hnutí...vždyt i toto je dáno a nevyhnutelně se to stane, na konci času zůstane jen hrstka pravověrných, to je přeci zřejmé z evangelia S.Matouše.

191306

20.05.2009 21:26

Papež není v Jeruzalémě vítán

RE: Církve?

Mirko D. 82.?.?.?

Jen jednu církev založil Ježíš Kristus, ta má posloupnost učení až k apoštolům-je to Církev Kristova. Bohužel nyní se nachází v schizme, jednou ovšem tento tisíciletý stav zanikne.
Ježíš založil Církev, která nepomine a nic zlého ji nepřemůže.
Charakteristický rys pravé církve Kristovy spočívá
ve věrnosti vyučování Krista a lásce k bratrům (Jan8:31 a 13:35).
Nezbývá než hledat která církev je k tomuto nejblíže, bohužel římsko-katolická církev to od II. vatikánského koncilu už není.

191584

31.05.2009 10:34

Doublespeak o Severní Koreji

Nic nového, pořád stejný tah na bránu.

Mirko D. 82.?.?.?

http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=newsarchiv&id...

192419

19.07.2009 22:17

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Mirko D. 82.?.?.?

Omyl pane Vojto. Davy nevládnou, ale ekonomická elita vládne prostřednictvím davů, které lze velmi lehce pomocí mediálního vlivu dotlačit do žádané polohy myšlení. Ovšem pro tuto " elitu" je vysoká mravní úroveň neznámé spojení slov.
"Vzpoura davu" to jsem také někdy dávno četl, tehdy mi to připadalo jako velmi dobré dílo. Budu se k tomu muset aspoň krátce vrátit, mám takový dojem, že pan Ortega opomněl jisté souvislosti.

196007

20.07.2009 17:25

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Mirko D. 82.?.?.?

Jistěže vláda pane Vojto, a to velmi dopředu promyšlená a dlouhodobě praktikovaná vláda. Občas se jí něco nepovede přesně podle plánu, ale to se dá napravit. Je možné dělat i kroky, které vypadají jako nelogické, primitivní a s fatálními důsledky pro přírodu a lidi. Tyto kroky zpět následně umožní velmi rychle postupovat vpřed a maximalizovat efekty s minimálním úsilím.
Jakou revoluci máte na mysli pane Vojto, velkou francouzkou nebo tu velkou říjnovou, anebo i tu " revoluci" sametovou...Vy si opravdu myslíte, že tyto revoluce mají na svědomí davy? Rizika revolucí nehrozí, pokud tedy nebudou v plánu "elity". Vy byste šel s doživotní hypotékou dělat revoluci? Spíše zařezával v rachotě do poslední chvíle, podlézal zaměsnavateli a snažil se všemožně udržet status quo. Myslíte že mají starost o naši střechu nad hlavou a nejlepší podmínky k životu a tedy ke spokojenosti...
Udržet či dokonce zmnožit přírodní bohatství planety se dá velmi lehce- redukcí jejich obyvatel. Nepochybuji o tom, že i toto je v plánu " elit" a v budoucnu nás to čeká.
Kdo dnes skutečně vládne, tak to je otázka.

196057

12.09.2009 13:40

Ústavní krize se prohlubuje

RE: dalši teorie

Mirko D. 82.?.?.?

Tady nejde o program. Lidé rozčarováni současnou neúnosnou politickou situací hledají možnost jak říci dost. Hledají protipól k současné mafiánsko-politické bandě, která jde napříč parlamentními stranami a jejich náhradními satelity mimo něj. Logicky ho vidí v těchto dvou stranách, které se zřetelně staví proti marasmu jež ve svém důsledku může zemi dovést až k úplné ztrátě suverenity. Ikdyž o KSČM já osobně pochybuji, dle mého je dostatečně podstavena syny matky Neftálí.

200180

15.09.2009 19:54

Za zločiny 11. září stojí Amerika, tvrdí herec Charlie Sheen

RE: Divné, že...

Mirko D. 82.?.?.?

Že je to zajímavé s tím naším kolegou na diskuzi-panem HHBB...Jeho příspěvky sleduji a přemýšlím co nám chce vlastně sdělit, stále více mi připadá jako nějaký sioagent. Takový sofistikovanější, snaží se směrovat myšlenky možných čtenářů jím určeným směrem, a to někdy i s pomocí přitakávače. Jo jo, za vše může katolická církev, i sionisty a mistry a tovaryše všeho druhu má pod palcem [smích] a II. vatikánský koncil byla jen taková bouda pro Alíka [smích]

200415

18.09.2009 19:11

Za zločiny 11. září stojí Amerika, tvrdí herec Charlie Sheen

RE: Divné, že...

Mirko D. 82.?.?.?

Církev nemůže omezovat svou pozornost jen na křesťany a ty z nekřesťanů, kteří si přejí křest. Má se rovněž přibližovat i každé jiné lidské bytosti, i když ta třeba dá najevo, že se nechce stát křesťanem. Církev si netroufá odvrhnout, odepsat nebo ignorovat jakoukoli lidskou bytost. Dalekosáhlé přikázání, všechny srdečně oslovit, je Církvi dáno Kristem, Spasitelem světa - J 3,42
Ježíš Kristus pověřil apoštoly před svým nanebevzetím tímto: "Jdouce do veškerého světa, hlásejte evangelium
všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude; kdo však neuvěří, bude zavržen " - Mk 16,15

To bys měl vědět, anebo se rabi v synagoze nezmínil... [mrknutí jedním okem]

200707

18.09.2009 21:24

Za zločiny 11. září stojí Amerika, tvrdí herec Charlie Sheen

RE: Divné, že...

Mirko D. 82.?.?.?

Já mám pravdu v mnohém a ty bohužel jen sem tam... V tom se shodujeme. [smích]
Nic se neprolíná, jsou buď členové řádu nebo zednáři infiltrovaní v řádu. Tyto řády nestojí na vrcholu zednářského že bříčku, ale na vrcholu zednářského zájmu o jejich cílené ideologické podvracení a propašování zrádců a sabotérů do klíčových pozic v těchto řádech a bohužel nejen tam. A právě proti katolické církvi tuto strategii sleduje sionisticky řízené zednářstvo s nejvyšší intenzitou. Rozluštění toho všeho lze najít zase v údajně zfalšovaných protokolech sionských chytráků a v různých plátcích vydávaných následovníky těchto chytráků. V jednom z nich lze najít například toto- "Naším jediným velkým historickým nepřítelem, naším nejnebezpečnějším protivníkem je Řím v každé podobě a ve všech svých odnožích. Vždy, když začíná zapadat slunce Říma, vychází hvězda Jeruzaléma".
Jak tu psal "Taky jeden", on ví a ty víš, ale i jiní vědí... Takže zanech lichotek a nehodnoť mé tóny.

200715

19.09.2009 12:33

Za zločiny 11. září stojí Amerika, tvrdí herec Charlie Sheen

RE: Divné, že...

Mirko D. 82.?.?.?

To byl jen takový malý chyták. Takto právě překrucují slova Krista a Apoštolů zednáři infiltrovaní v KC. Toto jsou právě slova jednoho z nich-"Církev nemůže omezovat svou pozornost jen na křesťany a ty z nekřesťanů, kteří si přejí křest. Má se rovněž přibližovat i každé jiné lidské bytosti, i když ta třeba dá najevo, že se nechce stát křesťanem". Takto pojímají a záměrně chybně vysvětlují Písmo.
Kristus takovýto příkaz nikdy nedal, v Evangeliu se totiž
o tom dočítáme zcela opačně. Před vysláním dvaasedmdesáti učedníků jim totiž nařídil: „Když však vejdete do města a nepřijmou vás, vyjděte ven z něho a rcete: "Setřásáme vám i prach, který se nám na nohou přichytil z města vašeho; to
však vězte, že se přiblížilo království Boží."

200758

27.09.2009 09:25

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: navrat k monoteismu?

Mirko D. 82.?.?.?

Proto zdůrazňujeme, že: Jedinou cestou, jak zůstat v bezpečí, je návrat k monoteismu a spravedlnosti.
Muslimové dospěli k víře v Boha, ale v tom smyslu, že při tom nechtějí uvěřit v Krista a v Ducha svatého. Ovšem křesťanství stojí na víře v trojjedinost Boží, tedy že je Jediný Bůh ve třech Osobách( Bůh, Ježíš Kristus, Duch Svatý), žijících ve světle, jsou stejné podstatou, mocí a silou.
Tedy ať je sebevíce tento projev líbivý a pravdivý, prezident Íránu si neodpustil poznámku o nutnosti celosvětového nastolení islámské víry.

201165

27.09.2009 15:48

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

Dotaz!!!

Mirko D. 82.?.?.?

Pane Stvoro, můžete mi nějak smysluplně vysvětlit proč jste nezveřejnil mou reakci na příspěvek "návrat k monoteismu" od "Tsignotschka 88". Příspěvek jsem odesílal dnes v brzkých dopoledních hodinách. Zveřejnil jste již 4! příspěvky do diskuze, které byly odesílány po mém. Toto se mi bohužel zde nestalo poprvé. Ocenil bych aspoň přístup typu jaký máte v této diskuzi k " X-man" , ale úplné ignoraci nerozumím, měl jsem a zatím mám o "Zvědavci" pozitivní mínění. Mirko D.

201181

27.09.2009 20:42

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nesoudím slova

Mirko D. 82.?.?.?

Glóbus je rozdělen přesně na 33 dílů: 8 x 4 kruhové segmenty + 1 malý vnitřní kruh. To je 3x11, a to ještě navíc přidali 2x11 listů okolo. Co pro ně znamená číslo 11 lze najít v kabale. Zednářstvo má 33stupňů, také 3x11. Jsou prostě ulítlí na čísla a součty čísel, rovnoramenné trojúhelníky atd. Tuto hru čísel lze najít i v symbolech jiných institucí, např. Panevropské unie, která je také jejich projektem. Tato číselná symbolika se kolem jejich akcí táhne jako červená nit, je to svým způsobem jejich slabost, pro znalé je to čitelný podpis autorů. Čísla jsou pro ně velmi důležitá, přechází to až do posedlosti, někdy to budí až úsměv kam je všude zakombinují. Např. datumy různých událostí( to lze ještě pochopit), rozměry staveb, podstavců soch atd., kdy většinou tatočísla nelze najít okamžitě neboť jsou ukryta jako v rébusu.

201209

28.09.2009 22:16

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nesoudím slova

Mirko D. 82.?.?.?

K tomu rozpoutání světových válek... Pokud chceš opravdu Židům a jejich činům porozumět, tak po té kabale sáhni, ikdyž je to opravdu běs ke studiu. Hry ve školce to nejsou, ty jsou nevinné. Každé písmeno hebrejské abecedy má číselnou hodnotu. Číslo 15 je pro Židy svaté, tato číselná hodnota se váže k prvním dvoum písmenům "Jehova" psáno hebrejsky. Navíc je číslo 15 chrání před pomstou.
Otázkou je ke kterému datumu skutečně přiřadit začátek II. svět. války. Podle tohoto by to byl rok 1941, vše před tímto datem by byly jen přípravné akce. 1914 a 1941 - vždy součet 15.
Z našeho pohledu to vypadá jako hloupost, ale pro pověrčivého Žida je jejich symbolika čísel směrodatná pro jeho život a veškerou činnost.

201291

04.10.2009 20:04

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

RE: Stwora zase mlzi

Mirko D. 82.?.?.?

Tímto "referendem" byly zfalšovány výsledky prvého irského referenda. To druhé nebylo referendum, jen vyjádření vůle občanů po důkladné a jistě velmi nákladné masáži tiskem a ostatními médii. Masáž za miliony, možná i více. Koupené irské ANO. Iry si museli koupit, za peníze je strašit a vydírat, dotlačit je k žádanému...Jiní mnozí kývají zadarmo a ještě přitom hýkají.

201663

06.10.2009 19:27

Heil EU!

RE: Marjápana?

Mirko D. 82.?.?.?

Až na to, že vlajka EU byla navržena v době, kdy Evropské (hospodářské) společenství sestávalo teprve z šesti členů! Pro srovnání vlajka "Organizace africké jednoty", kde na ní vyobrazený africký kontinent je obkroužen přesně stejným věncem dvanácti pentagramů! Ve věci je tedy pevný systém. Zjevně
se jedná o rafinovanou sionistickou symboliku, protože je konec konců přesně dvanáct kmenů Izraele. Dnes, kdy již počet členů EU dávno překročil 12, je na evropské vlajce stále ještě oněch 12 zlatých pentagramů [smích]
S posledním odstavcem souhlasím, pan HHBB je tu od toho aby nevědomé sváděl na falešnou stopu. A na koho jiného než na největšího nepřítele sionistického zednářstva-Katolickou Církev. U znalých to opravdu vyloudí jen shovívavý úsměv.

201871

06.10.2009 22:43

Heil EU!

RE: Marjápana?

Mirko D. 82.?.?.?

Vždyť nám to tu už pan HHBB i přeložil-vlajka navržena v letech 50-55. V roce 1952 vstoupila v platnost tzv. pařížská smlouva, kterou bylo založeno Evropské společenství uhlí a ocelí. ESUO se stalo základem evropské integrace. Belgie, Francie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Itálie-6 zemí a už 12 pentagramů [smích]
Jen tu legendu ke vzniku HHBB použil tu " správnou", tu určenou pro nás.
Je 12 měsíců v roce-a každý má pentagram, 12 znamení zvířetníku- a zase pentagramy, existuje dvanáctková soustava-taky s pěticípou hvězdou atd. atd.
[chechtot]
Zářivá pěticípá hvězda pěti bratrů Rothschildů, to bude ono. [mrknutí jedním okem]

201890

08.10.2009 23:22

Heil EU!

RE: Marjápana?

Mirko D. 82.?.?.?

Co s tebou HHBB, asi už ti není pomoci...Jsi tu jako ten co svádí na falešnou stopu nebo jen nejsi schopen dostat se o stupínek výše?
Likvidant pravověrnosti, prosazovatel liberalismu a morální devastant církve i národa, to je kard. M. Vlk. Není to jen můj názor, takto smýšlí mnoho katolíků, dokonce vysokých církevních hodnostářů. A mnoho z nich si klade otázku zda je zednářem nebo jen jedná v jejich duchu...

202048

16.10.2009 14:42

Malicherné problémy naší blaženosti

Kdo je Čestmír Hofhanzl

Mirko D. 82.?.?.?

Z jiného článku pana Hofhanzla-"Spojené státy americké v minulém století třikrát svou vojenskou pomocí zachránili Evropu před sebezničením vlastní hloupostí. Bylo to v prvé i druhé světové válce. Potřetí Evropu zachránil Ronald Reagan tím, že uzbrojil Sovětský svaz svým projektem protiraketové obrany.

Radarová protiraketová základna na našem území je až teprve teď naší vstupenkou do společenství svobodných zemí. Všichni postkomunisté vědí, že až poté nastane v naší zemi skutečná změna. Změna, která ohrozí jejich politickou i ekonomickou hegemonii."

Ani tento článek pana Hofhanzla nemůže začít jinak než že veškeré zlo pochází z Ruska a Sovětský svaz jen na toto navázal. Ale pan Hofhanzl jistě ví, že marxizmus vznikl na Západě, dodnes je tam přítomen a nám v jistých formách vnucován. Proletářský komunismus tedy zcela správně vykazuje evropské rysy, ale rozhodně nemá ruské kořeny. Lenin a Trockij hned po převzetí moci začali likvidovat tisíce státních úředníků a všech vrstev inteligence z celého ruského národa aby konečně mohli začít vládnout pomocí negramotné masy lumpenproletariátu a vlastně zcela zničit původní ruský stát se všemi jeho atributy.
Kdo vybavil Lenina a Trockého na tato zvěrstva penězi a instrukcemi je jistě, a obvzláště tu, známo.
Moralista Hofhanzl by se měl především snažit o pravdivé vyjádření reality, nepřekrucovat pravdu a nezatajovat informace v zájmu svých představ. Tedy v lepším případě v zájmu svých představ, v tom horším spíše v zájmu představ někoho jiného a někde jinde. V zájmu představ těch jejichž dědové vykládali své představy Leninovi a Trockému.
Kdo je opravdu pan Čestmír Hofhanzl? Jen taková hraná opozice, aby dav měl na výběr z více názorů, a taky záloha pro každý případ. Podrobnosti lze nakonec najít v jízdním řádu, který se sice prohlašuje za falešný, ale vlaky podle něho jezdí kupodivu přesně.

202639

28.10.2009 21:40

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: xxxxx

Mirko D. 82.?.?.?

Mnoho z těchto tebou zmiňovaných plně zaslouží latae sententiae . Tedy mimo světských " veličin ", ty ovšem trestu také neuniknou. Není jezuita jako jezuita pane HHBB, už to konečně pochopte. Ne každý přitakávač to myslí dobře, že Béďo Méďo...
Pozor HHBB ! slovo zednář je synonymem pro piráta, zednářský
řád je jistým druhem životního pojištění pro padouchy a ničemy !

203522

30.10.2009 20:01

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: xxxxx

Mirko D. 82.?.?.?

Pokud zednář 33 stupně navrhuje po sobě někoho na post prezidenta, tak jedině zase zednáře. Že navrhuje katolického kněze, dokonce ještě jezuitu, si s prominutím může myslet jen hlupák nebo HHBB. Toto platí i pro Méďu.

203724

02.11.2009 18:51

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: HHBB je taky zednář...

Mirko D. 82.?.?.?

Bod c)je jistě možný, ale veškerá aktivita tímto směrem se mine účinkem. Hrází je čistě židovský řád " Synové smlovy-B’nai B’rith. Tento řád je nad všemi zednářskými lóžemi, je to hráz přes kterou se žádný infiltrant nedostane ke zdroji, tedy k RR.

203914

02.11.2009 21:01

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: HHBB je taky zednář...

Mirko D. 82.?.?.?

Sakra chlape, copak jsme nyní v roce 1843 ... [mrknutí jedním okem]

203929

03.11.2009 00:01

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: HHBB je taky zednář...

Mirko D. 82.?.?.?

To jistě. Chtěli konvertovat a jako konvertité se "ztratit" do církve a církevních řádů, provádět rozklad zevnitř. V minulosti jako i dnes platí, že katolicismus může být zničen ne logickými argumenty, ale morálním rozkladem zevnitř. Aby to nebylo málo, tak další z nich se zase obětují k živoření v roli ministrů, předsedů vlád a prezidentů evropských národů. Nejvíce ovšem trpí pod jhem institucí EU, jako členové evropského parlamentu, spolupředsedové a předsedové politických klubů a aliancí, dále jako různí eurokomisaři a podobní chudáci. Je mně jich opravdu líto, ale můžou si zato sami, ten evropský totalitní moloch je jejich dílo. A jako na potvoru je do této šlamastiky dostávají jejich souvěrci, kteří de facto vlastní veškerá média a dělají jim náležitou reklamu, tzv. výplach mozků stáda. Navrcholu tohoto žebříčku utrpení je nejbohatčí rodina planety, která ovládá všechno a všechny. Ovšem za veškeré jejich činy v těchto vládnoucích postech může katolická církev. Ta jim našeptává veškerá zla, která ukládají na bedra gojimských národů aniž bysi při své nízké inteligenci dokázali uvědomit jejich dosah. Toto vše jim kat. církev našeptává za účelem posílení svého vlivu, neboť nic neposílí její vliv silněji než mravní rozklad společnosti. Počínaje závadnými pořady v televizi, návykem ke konzumnímu způsobu života a konče upozaďováním důležitosti rodiny, zrovnoprávněním homosexuálních svazků, prosazením eutanazie, zavlečením milionů cizinců do Evropy-hlavně islámské víry. Toto vše katolickou církev nakonec posílí natolik, že se chopí světovlády a chudáky Židy, které, i přestože ovládají veškará média, finance a rozhodující politické posty, předhodí davu.
Méďo, historická skutečnost je mimo jakoukoliv diskusi prostě opačná, od Velké francouzské ( židozednářské ) revoluce probíhalo pronásledování pouze jedním směrem: ze strany deistů vůči křesťanům, nikdy ne naopak.

203939

03.11.2009 17:59

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: HHBB je taky zednář...

Mirko D. 82.?.?.?

Teď jsi na to kápnul. Ještěže nás systém do této pozice nedostal více, měl by ještě dnes nakrku revoluci. Ty ho ovšem popřípadě zachráníš, biješ se za něho jako lev...Pokud ovšem máš namysli můj případný antisemitismus, tak jsi vedle. Nejprve na lidech hledám rohy, rasu až nakonec. [mrknutí jedním okem]

203986

09.11.2009 22:15

2. díl – Barevné revoluce a původ třetí světové války

Bolševická revoluce...

Mirko D. 82.?.?.?

...toto zlo mělo přijít, a také původně přicházelo, od východu. Ovšem změna je život-aby nám revoluce nezhynula, musela nastat změna. Pokračování té změny žijeme právě nyní, bolševická revoluce, ( ač v jiné podobě, ale tvořena stejnými silami a jejich financemi v pozadí), přichází od západu. Myšleno zeměpisně, neboť ze západu přišla již tehdy, v době Lenina a Trockého. Profesionální revolucionáři Lenin, Trockij a jejich další kolegové byli nejrůznějšími způsoby a cestami propašováni do Ruska, vybaveni rothschildovskými bankami potřebnými penězi k verbování dalších revolucionářů i revolučních jednotek. Tito dobrodruzi nedostali miliony dolarů zbůhdarma, jejich povinností bylo bolševickou revoluci přenést do Německa a poté dále do Evropy. Jakmile se však Lenin usadil pevně v sedle, již pak nijak nespěchal s rozšířením revoluce do Německa. "I kdybychom měli zahynout pro vítězství německé revoluce," řekl, "byli bychom povinni to podstoupit. Německá revoluce je neporovnatelně významnější než naše. Ale kdy přijde? To nikdo neví! V tomto okamžiku tedy není na světě nic důležitějšího než naše revoluce, a proto musí být zabezpečena za každou cenu". Těmito slovy ovšem Lenin nemyslel revoluci, nýbrž vlastní moc – především ta měla být zabezpečena všemi prostředky. Tato nepředvídaná okolnost udělala mecenášům za mořem pořádnou čáru přes plány, které musely být znovu přepracovány. Zkráceně, události popisované v tomto článku, jinak autorem sepsáno velmi dobře, jsou vlastně vývojem tohoto přepracování. V podstatě všechny evropské ( nejen ty) historické události 20. století( nejen toho) lze připsat tomuto cíli-vývozu (tehdy to nazývali bolševickou revolucí) demokracie a nového světového řádu- nastolení světovlády. A kdo bude tím světovládcem?-investor celé té akce( rozuměj největšího svinstva v dějinách lidstva).
Je to zkrátka celé takové zamotané- jednou to jde z východu a pak ze západu, ti co proti tomu velmi otevřeně " bojují" to vlastně nastolují, bolševici označují jiné za bolševiky, zlo označují za dobro dobro za zlo, tmu za světlo a světlo za tmu, hořké za sladké a sladké za hořké atd. atd. Jeden velký zmatek, proto musíme odpustit různým Línkům jejich názory, možná se jednou prokoušou tím marastem [mrknutí jedním okem]

204422

27.11.2009 21:27

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Je to presne naopak

Mirko D. 82.?.?.?

Zajímavé pane pražák. Netušil jsem jaké mám mezery, a to si na RVHP a její výhody a - jistě i nevýhody - pamatuji celkem dobře. Mezi naše obchodní partnery v minulosti tedy patřil i Blatella germanica, velmi zajímavé... Příspěvky od vás nelze brát vážně pane pražák, nasměrování vašich animozit je více než čitelné.

205877

15.12.2009 19:29

Podle ministerstva zemědělství dostává 37,2 milionu Američanů poukázky na jídlo

RE: Měli jsme představu, že potraviny z USA jsou v pořádku a kontrola FDA je 100%!

Mirko D. 82.?.?.?

HHBB vždy mě pobavíš, se zaujetím čtu tvé příspěvky a každou větou očekávám tvou obligátní "pointu" . Nikdy nezklameš, "pointa" se pokaždé objeví, jednou maltézáci, jindy zase jezuité... [chechtot]
K věci(musel bych se znovu opakovat -jezuitský řád má se zednáři mnoho společného, například řadu členstva atd. atd.) na tvé navádějící a usměrňující bláboly reagovat již nebudu, nemá to smysl. Hezký večer

207067

15.12.2009 22:47

Ateistický národ v banánové republice

Jsme opravdu nejateističtější národ Evropy?

Mirko D. 82.?.?.?

Husitství a rekatolizace - jistě, ale myslím, že víra v Boha je v Čechách přítomna v mnohem větší míře než je viditelné. Problém bude v aspektech české povahy, tj. ze zásady zastávat negativní postoj - neustálá rebelie, nechuť k jakékoliv organizovanosti a zakořeněná obava veřejně vyjevit své názory a postoje.
Možná bysme se divili k jakým výsledkům byse došlo kdyby možnost odpovědi na otázku víry či nevíry byla zcela anonymní.

207085

17.12.2009 22:10

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948-reakce na dovětek editora

Mirko D. 82.?.?.?

Editore jste "výborný", ale jako každý máte slabinu. Vaše reakce na jedno určité téma opakovaně nezvládáte rozumově a viditelně ztrácíte sebekontrolu. Reakce na toto téma vás stále více odkopávají, jste již poměrně jasně čitelný. Můžete být klidný, církevní klatba nad zednáři je již zrušena. Od II. vatikánského koncilu se změnil vztah mezi zednářstvem a katolicismem, lóže a Církev se v posledních letech sblížily a dokázaly se zbavit mnohých předsudků...Vemte si příklad, zbavíte se zrádné slabiny.
Na vysvětlenou-já osobně jsem přesvědčen ,že tento web patří do kategorie "PSM-12:12", přesvědčily mne o tom určité vaše projevy, postoje a také jisté události kolem vaší osoby.
Přesto jsem rád za vaši práci a existenci webu, v tomto případě jsem se ztotožnil s názorem pana "Gibi z Wilsonova"-a som si vedomy, ze pan Vladimir Stwora moze byt nakoniec agenturny spolupracovnik 7.oddelenia Mossadu /aspon myslim, ze take nieco existuje/. Cital som aj jeho "odhalenie" na internete . Suhlasim aj s absurdnou spravodajskou hrou, ktoru hraju vsetky tajne sluzby na svete. System informacia-dezinformacia-poloinformacia. Kazdu tajnu sluzbu to laka. Ale podstatne je to, ze tieto hry nikdy nezabranili zmene spolocenskej formacie. Pravda, vyrabaju mnohych bezmennych hrdinov, a mnohoraz zabitych, ktori prispeju svojou kvapkou k padu daneho rezimu. Ak chcete, prijmite ten udel, nech je Stwora kto len chce.

207306

05.01.2010 21:38

Nezvaná návštěva

Boj na smrt

Mirko D. 82.?.?.?

Nevím zda je to záměr nebo jen shoda náhod, ale " Zvědavec" se poslední dobou skoro jakoby přidává k oficiálním médiím ve věci hanobení římsko katolické církve, možná cítí potřebu podpořit některé ze svých přispivatelů do diskuzí..[smích] Jen to činí poněkud sofistikovaněji, asi s ohledem na kvalitu jeho čtenářů. Nesnaží se nás oblažovat různými sexuální delikty kněží, v dnešní době většinou pedofilního rázu, neboť různé eskapády řeholníků s kuchařkami by v morálně zdevastované společnosti jen budily jen úsměv. Tyto útoky byly a budou, provázejí církev od jejího vzniku, neboť tehdy i dnes má nepřátele na život a na smrt. A kdože jsou ti nepřátelé? Zkráceně to lze shrnout do tohoto vyjádření, které bylo k přečtení v jistém americkém židovském listu: " Naším jediným velkým historickým nepřítelem,
naším nejnebezpečnějším protivníkem je Řím v každé podobě a ve všech svých odnožích. Vždy, když začíná zapadat slunce Říma, vychází hvězda Jeruzaléma". Podobně to již dříve formulovali sionští mudrci ve druhém svazku: "Jakmile přijde doba k definitivnímu zničení papežské moci, ukáže prst naší neviditelné ruky (neviditelná jen pro ty kdo nechtějí vidět) národům na papežský dvůr. Když se tam budou davy chtít vrhnout, aby se pomstily za staletí trvající útisk, potom my vystoupíme jako
zdánliví ochránci papežství a zabráníme většímu krveprolití. Tímto chytrým trikem pronikneme do nejvnitřnějších komnat papežského dvora a neopustíme je dříve, než se dostaneme ke všem jejich tajemstvím a nebude zcela zlomena moc papežství".
V tajných dokumentech italských iluminátů "Vysoké Venty", podléhající Giuseppe Mazzinimu, které byly pod pečetí zpovědního tajemství předány Vatikánu pravděpodobně nějakým obráceným iluminátem, se říká následující: "Náš cíl je stejný jako cíl Voltaira i francouzské revoluce. Naprosté zničení katolicismu a veškerého křesťanského světového názoru, který spočívajíce na troskách Říma, by měl cenu věčnosti... Úloha, kterou jsme si postavili, se nedá splnit v jediném dni, v jediném měsíci nebo roku; může trvat dlouhá léta, snad i celé století, než bude naše
dílo vykonáno. Ale i když v našich řadách padají vojáci, boj pokračuje".
Boj není veden jen vně, ale i uvnitř katolické církve. To je zcela evidentní od II. vatikánského koncilu, kdy se na stranu nepřátel zcela otevřeně přidali i vysocí preláti kat. církve, a to včetně papežů- Jan XXIII a Pavel VI. ( ten zcela otevřeně). Poté Jan Pavel I. a Jan Pavel II., tito dva další si jistě ne náhodou vybrali jména Jan Pavel, což je složenina jmen těch dvou předchozích. Nyní máme na papežském stolci Benedikta XVI, ten odhodil rozlámaný kříž a ve skladu rekvizit sáhl po tom pravém [mrknutí jedním okem] . Že si vzal jméno po Benediktu XV také není jistě náhodné, byl to poslední papež jenž v...

Automaticky kráceno

208959

05.01.2010 21:40

Nezvaná návštěva

Boj na smrt

Mirko D. 82.?.?.?

vystoupil proti zednářstvu, ikdyž ne formou encykliky. Církev je vnitřně rozdělena, a to zcela zásadně, je to následek infiltrace za účelem boje uvnitř církve. Je nepochybné, což lze vysledovat nejen z historických událostí, že katolická církev nestojí na straně těch co touží po novém světovém řádu, právě naopak. Tedy každý rozumně uvažující člověk byse měl přidat na její stranu, ikdyž pro mnohé to bude volba mezi větším a menším zlem.

208960

05.01.2010 23:40

Nezvaná návštěva

RE: Informační leták FSSPX

Mirko D. 82.?.?.?

Dobře, ale co na to říkají světci:
Svatý Alfons Maria z Liguori říká: "Kdyby někdy papež jako soukromá osoba upadl do hereze, byl by okamžitě zbaven pontifikátu, protože kdo se ocitl mimo Církev, nemůže již být její hlavou". Svatý Robert Bellarmin píše: "Zjevný heretik sám od sebe přestává být papežem a hlavou přesně tak, jako přestává být křesťanem a údem Církve. Z tohoto důvodu může být Církví odsouzen a potrestán."
Je to současně názor velké většiny dřívějších církevních Otců – a především svatého Cypriána z Kartága –, kteří učili, že zjevný heretik ztrácí okamžitě veškerou jurisdikci.
Tolik alespoň nepatrný výběr svatých teologů, kteří si položili otázku možnosti ztráty úřadu svatého Petra.
Dogma neomylnosti, co to je?...S tím přišel Pius IX., a není to staré ani 150 let... Tedy věrnost papeži ano, ale s otazníkem, obvzlášť dnes.

208982

17.01.2010 12:43

Masakr v Račaku a „humanitární“ bombardování Jugoslávie

RE: Humanitni bombardování

Mirko D. 82.?.?.?

http://www.jewsagainstzionism.com/resources/onlinebooks/Holocaust_Victims_Accuse.pdf

209746

21.01.2010 20:58

Jak elity ovládají svět

za 3, a to s přihmouřeným okem

Mirko D. 82.?.?.?

Author nám přiznává dávno zjevené a jasně prokazatelné, že úzká skupina -židovských bankéřů- se snaží (dosti úspěšně) ovládat svět. Pokud by sděloval pouze toto, byla by jeho práce polovičatá a hlavně zbytečná. Proto se vzápětí snaží přidat k pravdě lež, s pravdou se lépe pozře. Přesvědčuje nás o absenci spiknutí, je to vlastně jen takové velmi úspěšné podnikání velmi schopných lidí v pozitivním smyslu ve všech směrech - prostě: snaž se a bude ti dáno.
S autorem nás o tomto přesvědčuje i pan Stwora, to je k zamyšlení, neboť s nepřítomnosti spiknutí může souhlasit člověk neznalý nebo - v horším případě - člověk pracující v zájmu těchto tzv. elit.
Definice zločinného spiknutí- tajné spolčení obvykle s politickým či ekonomickým cílem, kdy k dosažení tohoto je porušen zákon. Český trestní zákon používá termín zločinné spolčení §163a-c, nevím ja v Kanadě...
Autor také píše, že zájmy této skupiny jsou často v rozporu s přáním většiny světové populace. Měl ovšem ještě dodat jak tato elita své zájmy prosazuje, jak ta tisícerá vlákna přes zednářské řády - B’nai B’rith počínaje a Člověkem v tísni apod. konče - ovládají jednotlivé státy a prosazují svou vůli. Tato vůle není nic jiného než obrovské zločiny- revoluce, války, převraty, vraždy, obchod s drogami, různá humanitární bombardování atd. atd., kdy konečným cílem je celosvětová totalitní vláda nikým nevolených despotů.
Jak z toho ven? Podívat se do minulosti, kde již byly učiněny pokusy k likvidaci tohoto zla, a vzít si ponaučení z neúspěchu těchto snah.
V zásadě to ovšem nepůjde bez totální likvidace každého zednáře od 18. stupně zasvěcení výše ( až k vrcholu) a ty nižší soudit dle jejich skutků.

210157

28.01.2010 20:57

Zvrácený svět

emilové mezi námi

Mirko D. 82.?.?.?

Obsah článku jsou nezpochybnitelná fakta, rozhodně ne fantazie z nějaké frustrace. Jediné, co vede vtomto případě k frustraci, je setkání s jedincem plně zkorumpovaným materialismem, jehož hlavní prioritou je si pořádně nacpat břicho. Hluchým a slepým egoistou bez jakékoli stopy empatie, nevidící morální rozklad ve všech sférách společnosti. S těmito tvory je zbytečné vést diskuzi, těm se rozsvítí snad až ze spatření nukleárního hřibu, ke kterému nás tento systém zcela jistě nakonec bezpečně dovede.

210901

07.02.2010 16:33

Změna modelu uzavírání článků ve Zvědavci

Cesta do zapomnění

Mirko D. 82.?.?.?

Je mi líto, ale toto nikam nepovede, opravdu jen do zapomnění. Finance na tento webzine (pokud ho tedy nefinancuje mossad a v rámci úsporných opatření...[smích] ) se musí sehnat jinou formou, NE cestou omezení volného přístupu. Kvalitní články, které se zde objevují, lze vyhledat jinde (např. ruské zpravodajské servry) a polemiky typu "Lhoták" nestojí za zaplacení.
Nespornou kvalitu tu má diskuse, jak obsahem tak občas se objevujícími odkazy na jiné weby a články(jeden nemůže nalézt vše). Pokud ovšem bude zpoplatněná, nově příchozí její kvalitu neobjeví a stane se z ní drbárna stále stejných jmen a názorů.

211845

08.02.2010 15:50

Základny, rakety, války: USA konsolidují globální vojenskou síť

RE: Nevím Vladimíre jaký budete mít úspěch se zamykáním článků,

Mirko D. 82.?.?.?

Takto je to prostě neřešitelné. Jako neplatič si článek najdu jinde a poté se možná zúčastním volné diskuze. Pokud zamkne i diskuzi, tak zakrátko to tu "zamkne" totálně. Finance se budou muset najít jinak.

211938

12.02.2010 22:10

Starej se sám o sebe!

RE: Téma k zamyšlení

Mirko D. 82.?.?.?

Tak tedy monarchii. Monarcha je jedinou osobou, jejíž zájmy jsou neoddělitelně a přímo organicky spjaty se zájmy celého národa. Ovšem monarcha by v žádném případě nesměl vzejít z dnešního stavu, pokud by ho vygeneroval tento systém, nezměnilo byse zhola nic. Nevyhnutelným mezistupněm by byla právě vláda zmiňovaného moudrého muže. Ovšem nejen moudrého, ale také nekompromisně rozhodného s plným přehledem a jasnou vizí. Něco na způsob Francisca Franca, který Španělsko doslova vyčistil od hniloby dost podobné té nynější v ČR - např. likvidace zednářstva po vyhrané občanské válce je ukázková a hodna následování - a navrátil zemi tradičním hodnotám. Po tomto (řekněme diktátorovi) by mohl na scénu přijít monarcha - pojistka proti navrácení starého zlořádu - a zemi postupnou demokratizací a novou ústavou (ovšem v základu odlišné té dnešní) dovést ke smíru a novému začátku na výše zmiňovaných tradičních hodnotách tj. rodina, národ , tradice a víra.

212413

19.02.2010 15:37

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

RE: Chápete o co jde?

Mirko D. 82.?.?.?

Vypadá to jako promyšlená diskreditace národních myšlenek, ale počkal bych na pokračování. Představ si, že založí novou stranu s názvem "Český zájem", do znaku si dají svatováclavskou orlici a jako hymnu třeba husitský chorál...To potom bude pro siodemokracii složité něco takového zakazovat. A to mohou nyní v pohodě udělat, neboť provokovat za účelem zviditelnění už opravdu nemusí.

213002

19.02.2010 16:24

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

RE: hmm

Mirko D. 82.?.?.?

Vždy mne překvapí, že se najde osoba ochotná brát tyto směšné konstrukce systému za bernou minci. Představte si pane Vojto, že Topolánek se zná s Kvapilem..., a nejenom s ním, i s většími lumpy.

213005

01.03.2010 10:56

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Kapitalismus

Mirko D. 82.?.?.?

Vy jste komik člověče. Kapitalismus odstranil chudobu, to myslíte vážně..., a to klišé o neexistenci lepšího systému je také pro zasmání...
Podívejte se třeba na toto- http://www.novinky.cz/ekonomika/193175-irak-dostan... - pokud vám nedochází souvislosti, nemá smysl něco vysvětlovat.

213753

03.03.2010 20:35

Izraelci se podíleli na zločinech v americké věznici v iráckém Abú Ghrajb

RE: není se čemu divit

Mirko D. 82.?.?.?

Touha těchto lidí po světovládě byla i před vznikem sionismu. Tato touha tam v podstatě byla vždy, sionismus s tímto nesouvisí.
Je to dáno talmudistickou výchovou o nadpřirozené převaze Židů dané jim samotným Bohem, to jim v jejich mysli dává jedinečná privilegia, která nepřísluší žádnému jinému nežidovskému národu. Z této údajné Božské vyvolenosti se cítí být předurčeni k absolutní moci nad světem. Pravdou ovšem je, že se jedná o ideologii, TEDY JI NEMUSÍ NUTNĚ ZASTÁVAT VŠICHNI ŹIDÉ. Jako každá ideologie i tato obsahuje logické chyby nebo falešná tvrzení, ale hlavně požaduje a podporuje věci, které znamenají mimořádné bezpráví pro všechny ostatní národy. Toto nebezpečí nepomine zničením sionismu, je třeba docílit změny v samotném myšlení židů, kteří jsou ovlivňováni touto, pro ně zhoubnou, talmudistickou výchovou od ranného mládí defacto od " začátku věků ". Existují Židé, kteří tuto ideologii již odvrhli jako egoistickou, egocentrickou a v samotném důsledku odpovědnou za všechny problémy jejich národa v historii. Bohužel jich je velmi málo a myslím, že to tak i zůstane. Tedy nám nezbývá než se připravit na následky, my i oni.

213990

04.03.2010 18:42

Google dokáže šmírovat všechny lidi na planetě

RE: Bildeberg

Mirko D. 82.?.?.?

Moc hezké pane Méďo. Jenom taková malá chybka, všichni jmenovaní jsou bohužel taktéž svobodní zednáři. Ti dva výše tedy bez dostatečných důkazů, ale zato Karel Habsburgský zcela prokazatelně. Většina příspěvků od vás je velmi kvalitní, ale ta katolická církev je evidentně červený hadr pro Méďu. Pravděpodobně to nepřátelství vůči KC máte v genech, neprošli náhodou předci výchovou v synagoze... [mrknutí jedním okem]

214043

04.03.2010 21:42

Demokracie nebo demokratura? Čast 2.

RE: Myslím si, že...

Mirko D. 82.?.?.?

Obávám se, že toto by zdaleka nestačilo. Systém je pevně uchycen a ti, kteří ho nainstalovali, rozhodně nejsou zdejší politici. Tento systém, pokud se bude cítit opravdu ohrožen, bude schopen totální likvidace protivníka, a to jednotlivce, skupiny obyvatel a dokonce i celého státu. Nakonec běžně tento postup uplatňuje po světě. Má na to určitou stupnici nátlaku, začínaje " lehkým" upozorněním a konče likvidací, příkladů je bezpočet. Nedělejme si iluze, žeby se nás to netýkalo. Vždy je možno tzv. otevřít např. otázku našich neustále diskriminovaných spoluobčanů nebo otázku sudetských Němců a zneužít je pro "legalizaci" krajního řešení - humanitárního bombardování. To by byl ovšem extrém ke kterému by došlo pokud by nová politická síla nepodlehla již dříve "jemnějšímu" nátlaku systému- tj.vytlačení na okraj společnosti pomluvou a lží, kriminalizováním, onálepkováním nálepkou extrémistů-rasistů-neonacistů-teoretiků spiknutí atd.. Pokud by i přes toto dosáhla tato síla moci, tak je zde ještě blokáda hospodářská a až nakonec silové řešení. Ovšem nepochybujte o tom, že byse nepoužilo všech možností.
To jasně ukazuje, že změna není možná z prostoru České republiky, tady se musí přemýšlet globálněji neboť i tento systém je globální. Možností je např. revoluce ve spojených státech (což není až tak nemožné), pokus o změnu ve více zemích Evropy najednou(velká síla je Německo, to ovšem systém ví a pevně ho drží). Bohužel to vypadá jen na jednu možnost, III.světová válka, tam ovšem výsledek může být zcela opačný a systém naopak už bude neporazitelný a své kroky k cíli díky následkům války silně urychlí. Nakonec je dost pravděpodobné, že válku za tímto účelem i sám vyvolá.

214059

04.03.2010 22:08

Google dokáže šmírovat všechny lidi na planetě

RE: Bildeberg

Mirko D. 82.?.?.?

Pane Méďo, lóže jsou tajné společnosti a je velmi málo svobodných zednářů kteří své členství neskrývají, tedy prokázat členství mnohých je obtížné. Ovšem činy některých jsou tak průkazné, že nelze pochybovat. Do této kategorie zcela jasně patří výše zmiňovaný Habsburg. Mnozí si to samé myslí i o těch dalších dvou, často jsem se s tím setkal v patřičné literatuře.
Nemívám sklon k osobním invektivám, ale vaše vyjadřování ke KC je opravdu, jemně řečeno, nekorektní. Jiné vaše komentáře např. k problematice izraelské, americké, či kterékoliv jiné jsou kvalitní a nemívám problém se ztotožnit s jejich obsahem.

214063

04.03.2010 23:56

Demokracie nebo demokratura? Čast 2.

RE: Myslím si, že...

Mirko D. 82.?.?.?

Ano, tento rok je tak populární až si vytvořil auru magické přitažlivosti, plno lidí jeho možnou apokalypsu očekává s nedočkavostí a zcela bez jakékoli soudnosti pomíjí jasná případná negativa. Přesto to rok 2012 pravděpodobně nebude. Tímto by případná válka pozbyla podstatného psychologického efektu, ikdyž dalších efektů by bylo jistě bezpočet. Válka musí naopak přijít zcela nečekaně, kdy myšlení lidí bude nastaveno na nepravděpodobnost nebo i nemožnost takové hrůzy- psychologický efekt nečekané rány bude smrtící. Vycházím z logické úvahy, myslím správné. Tedy pokud to přijde, tak nedlouho po tomto datu.

...kdyby se pyramidě urazil on vrcholek-tj.hlava matrixu... to je možné, ale zase jen výše uvedeným, např. tou zmiňovanou revolucí ve státech, jisté pokusy tam už byly a věřím v další.

214067

05.03.2010 00:13

Google dokáže šmírovat všechny lidi na planetě

RE: Bildeberg

Mirko D. 82.?.?.?

Já naopak musím říci, že zásah editora mě v tomto případě vůbec nepřekvapuje. V jeho dřívějších vyjádřeních a postupech v diskuzi jsem již před časem vycítil i z jeho strany jistou averzi ke katolické církvi. Tento jeho nejnovější zásah, i podle mého pod kvalitním příspěvkem, mne v mém názoru jen utvrzuje.
Je to nakonec i jeden z důvodů mé jisté nedůvěry k tomuto webu.

214068

10.03.2010 13:34

Kapitola z knihy: Alexander Dubček. Pražské jaro. Sametová revoluce.

Havel na Hrad zaznělo poprvé spíše Anglicky...

Mirko D. 82.?.?.?

O tom kdo bude prezidentem se rozhodovalo jinde a jindy, ne v ČSSR a v listopadu 89. Rozhodnuto bylo ne dny nebo týdny před zvolením Havla, ale roky. Události následné to jen potvrzují.
Ještě malý dodatek: V pondělí jsou poslouchal v rozhlase Hvížďalu
(sice ho nemusím, ale zapřel jsem se), mj.řekl-v lednu 89 jsem se vrátil z hor v Itálii a volá mi Tigrid" Karle co bys řekl tomu, že Havel bude prezidentem...". Pokud toto Tigrid prezentoval rok předem, tak rozhodnuto muselo být ještě dříve.
Roky uběhly a chlapci už nemají potřebu nic zamlžovat. Už žádná spontánní studentská revoluce, ale naplánovaný převrat se všemi detaily.

214501

01.04.2010 16:09

Euroasijská šachová partie s vysokými sázkami: Nový geopolitický energetický kalkul Ruska

RE: Rusko už není nepřítelem Evropy

Mirko D. 82.?.?.?

Je to dilema , viďte Méďo... Síly se nám začínají profilovat, akce a reakce- přírodní zákon. Pokud není třeba reakci vystavět od základů o to je to jednodušší, je zaseta v myslích tímto: Храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвёртому же не бывать. Chazarové zahrnuli mezi své nepřátele celý svět, přeměňují ho - ač se nám to líbí nebo ne - v bitevní pole proti národu s nímž de facto válčí tisíc let. Evropské národy si musí vybrat, buď akceptovat zvrhlý judeanismus tohoto pronároda nebo se rozpomenout na své křesťanské kořeny a bránit Evropu a chránit svoji víru. Byli jsme do této války zavlečeni, tedy nezbývá než zvrhlý judeanismus s pronárodem nebo spojit plíce v jedno, jiný výběr není.
Jak budete řešit to dilema je vaše věc Méďo, řešit ho i ve vašem případě lze. Mnohem větší veličiny to již dokázaly, bohužel ich je pořád málo.
(doufám, že moderátor můj příspěvek - jako neplatiče - pustí)

216147

01.04.2010 22:03

Euroasijská šachová partie s vysokými sázkami: Nový geopolitický energetický kalkul Ruska

RE: Rusko už není nepřítelem Evropy

Mirko D. 82.?.?.?

Judeanismus pane Méďo, a prim mu ponechme. Judaismus nechme opravdovým Židům, pokud nechtějí slyšet oprašme si prach z bot a nechme je osudu.
Judeanismus je ideologií, ne náboženstvím a jako každá ideologie obsahuje nejen logické chyby nebo falešná tvrzení, ale především
požaduje a podporuje věci, které znamenají mimořádné bezpráví pro všechny nežidovské národy a arogantně je diskriminují. Jádrem této ideologie je údajná nadřazenost židů, která jim dává určitá privilegia odepřená ostatním národům.
Co uděláte Méďo je vaše věc, mou povinností bylo ukázat správnou cestu. Možná to není ta na jejímž konci je vítězství, ale volba je otázkou charakteru.
Každý národ má své veličiny, Chossudovski, Anveri, Finkelstein atd. jsou toho důkazem. Zařadil jsem vás správně?
Pokud vezmeme v úvahu, že opravdových Židů je zhruba 10%, tak nám židů Chazar-Askenazi zbývá dost na to abychom část z nich jako realitu nepříjemně vnímali denodenně, neboť to jsou bohužel oni kdo nám nyní zase lajnují směr života. A konečnému rozhodnutí v této věci se, jak to vypadá, nevyhneme.

216159

04.04.2010 20:16

Bombové atentáty v ruském metru

RE: kdo je kdo

Mirko D. 82.?.?.?

Nepotřebují útočit, vždy se najde pomatenec co je napadne.
Budete to muset ustát, za krátký čas budou zase o kus větší, nová vlna pomatenců se již formuje. [mrknutí jedním okem]

216411

07.04.2010 11:22

Kristus na tapetě

RE: KONEC CÍRKVE - KONEC CIVILIZACE!

Mirko D. 82.?.?.?

Oni nenechají církev padnout, jenom ji zcela přetvoří k obrazu svému. Postaví nás na jiné základy a duši- naši mysl otočí k svému směru. Daří se jim to skvěle, stačí přečíst příspěvky nad vaším. Popravdě, podobné příspěvky jsem čekal, ale ne v takovém poměru a někdy až takový marast. Měl jsem při čtení dojem, že jsem zcela na jiném webu. Dík za ten váš.

216561

07.04.2010 21:52

Kristus na tapetě

RE: Upřesnění

Mirko D. 82.?.?.?

To můžete. Ovšem na tom, že je tam cítit zednářský duch, se nic nemění. Lépe řečeno duch Teilarda de Chardin a modernistů. Jsou to myšlenky na první pohled velmi líbivé, nejen na první, často uchvátí na celý život-proto také vznikly a jsou sofistikovaně šířeny. Na světě je velmi málo sil, které ho dokáží ovládnout- ve smyslu směřování. Jako jednotlivci, bez všepřesahující společné ideje, nedokážeme nic. Proto platí toto: Pokud zapadá hvězda Říma, vychází hvězda Jeruzaléma! A z toho vyplývá jediné, jen šlapte na tu římskou, o to dříve se dočkáte té jeruzalémské. Církev není jen o víře a křesťanství, je to také mocnost- politická síla. Potom jdou stranou veškeré debaty o konci věku ryb, nastrčeném Pavlovi z Tarsu apod., v potřebě této politické síly a jejího úkolu vzdorování nám opravdu nebezpečným silám jsou tyto debaty bezpředmětné.
Ještě k papeži a tzv.skandálům: Tento papež je po dlouhé době asi opravdu křesťanským pastýřem, a ne nastrčenou figurou. Prostě "nešlape brázdu" jako ti před ním (Janem XXIII. počínaje a janem Pavlem II. konče), jdou tvrdě po něm.

216584

09.04.2010 14:32

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Primitivni.

Mirko D. 82.?.?.?

Je možné se s vámi sejít. Chtěl bych vás osobně vidět, neboť mám problém vás zařadit mezi živé bytosti. Vždy, když čtu něco podobného, přisuzuji autorství nějakému programu.

216702

Přirovnávat Nord Stream k paktu R-M, to je demagogie hodna krále tohoto oboru...V tom případe tedy Rusko a Německo nemohou na věčné časy uzavřít jakýkoliv obchod. Evropa kryje svou spotřebu z 42% právě ruským plynem, od západu k východu vzestupně. Česká republika např. z 80%, v Německu to bude také jistě číslo nad tímto průměrem. Plyn je Méďo surovina strategická, v zimě obvzlášť, tedy omezení možných problémů ze strany tranzitorů je v zájmu všech.
Euroasiánství je odpovědí Ruska na geopolitiku vámi zmiňovaných neokonzervativních thinktanků na druhé straně Atlantiku. Ovšem tyto geopolitické vize jsou v podstatatě tři(navzájem se vylučující), tedy takové, které je za určitých okolností možné realizovat v relativně blízké budoucnosti. Vizí je samozřejmě bezpočet, neb vlastně skoro každý má svoji vizi,ale už ne sílu k realizaci.
1) vize finančních oligarchů euro atlantického prostoru- ta předpokládá jako jediného hegemona jimi ovládané USA, podřízení Evropy a destrukci Ruska, tedy totální ovládnutí světa (pod pojmem finanční oligarchové si můžeme představit každý to své- jedni určité jednotlivce chazarského původu, druzí např. kat církev s jezovity nebo také neokonzervativní thinktanky. Nastolování této vize nyní zde reálně prožíváme. Poslední dobou se však nějak nedaří, jak píšete jinde, začíná se to hroutit-ty tzv. náhody v zemích bývalého sov.svazu a jinde.
2)vize euroasiánská- hospodářské a vojenské propojení Ruska, Číny a dalších zemí včetně jihoamerických s předpokladem, že Evropě nezbyde než se také zapojit neboť USA se touto variantou dostanou do útlumu. Duchovním nositelem této vize je nyní vámi zmińovaný Dugin, realizace taktéž probíhá, zpráv máme bezpočet. Dokonce mnohem více než o variantě 1, ta se nastoluje, ehm ehm jaksi oklikou.
3)tzv. vize vojenské a hospodářské spolupráce severní hemisféry, tj.USA, Evropy a Ruska. Motto této vize: V západním světě potřebujeme změnu paradigmatu, jež by vydláždil cestu opravdové Severní alianci složené z Ruska, Evropy a Severní Ameriky, jelikož všechny v nadcházejících dekádách čelí totožným hrozbám. V nejistém a možná ještě brutálnějším světě by lidé severu mohli konečně zvážit, zdali není opravdu lepší se vydat společnou cestou, nežli být poraženi rozdělením vlastních řad.
Tato vize se zatím nerealizuje, informuje se o ní velmi skromně neboť je noční můrou "těch vašich" neokonzervativní thinktanků.
Sebemenší náznaky této vize se likvidují, ale to v žádném případě neznaméná její slabost, naopak. Tato vize je v podstatě nám vší silou zakrývanou alternativou.
Popsal jsem to velmi jednoduše, zde ani není třeba se v tomto směru nějak rozepisovat, většině je známo a mnohé lze dohledat.
Jak je to s vámi Méďo, která z těchto vizí je vám bližší? [mrknutí jedním okem]

216966

Nestrašte Méďo. Bojíte se, já ne.

216975

12.04.2010 15:07

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Vzkaz editora

Mirko D. 82.?.?.?

Tomuto systému selekce nerozumím. Že 39 u JS převyšuje danou kvótu chápu, ale co je tedy potom nepovšimnutých 51 u jeho oponenta v diskuzi.

217044

12.04.2010 15:48

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Vzkaz editora

Mirko D. 82.?.?.?

Nevěděl jsem, že i počet možných příspěvků se řídí dle předplatného...S prominutím, ale je to jak v židovském krámě.

217049

15.04.2010 21:38

Alespoň krátce k pádu polského letadla

RE: Neskutečně mnoho nenávisti

Mirko D. 82.?.?.?

Jen taková maličkost. Všiml jsem si, že naše "milá" média poněkud zapomněla na sovětský svaz. Všechno zlo z jeho éry je nyní ruské, z Ruska, Rusové apod.. Nenakazily vás? A ještě něco k následkům vašeho nakažení: Pokud to opravdu bylo tak, jak je nám nyní prezentováno, byl to Lavrentij Pavlovič Berija, který Stalinovi vnuknul myšlenku likvidace polských důstojníků v Katyni. A opravdu ani jeden z těchto dvou ( i dalších ) nebyl Rus. A ještě toto: Největší zločiny, které má na kontě sovětský svaz, byly aplikovány právě na Rusech, kteří se tímto staly nejpočetnějšími obětmi tohoto experimentu.

217244

15.04.2010 23:56

Alespoň krátce k pádu polského letadla

RE: Není to poprvé.

Mirko D. 82.?.?.?

Toto je váš příspěvek pod jednom ze starších článků:legrace bude až se v Katyni potká polský prezident s ruským (možná se tam sejdou premiéři) a překvapený Polák se dozví že vraždy mají na svědomí Bandera a jeho boys. A je to možné, ti Poláci byli postřílení německými zbraněmi a svázáni německými provazy. (papírové provazy Rusko nevytábělo). Němci tehdy Ukrajince (Banderu) podporovali a Ukrajinci Poláky zabíjeli rádi. Tak že, jestli mají Rusové nějaké důkazy vytáhnou je právě v Katyni na tom setkání. Určitě není náhoda že pozvání přijali právě po Banderově jmenování. Pro Ukrajinskou teorii hovoří i místo vraždění. NKVD by určitě nevolila místo tak blízko civilizace (v rekreační oblast když o kousek dál jsou hluboké bažinaté lesy) a Němci by stříleli jinými nejlépe ruskými zbraněni. Kreml by to po válce určitě tajil a Ukrajinu z mnoha pochopitelných důvodů chránil, kromě jiných důvodů, Chruščov Brežněv a Černěnko byli Ukrajinci. Zájem chránit Ukrajinu ale dnešní Rusko nemá. Jinak profesor Hájek (účastník vyšetřování v Katyni a vyslanec ČSSR v OSN,ten který vstup vojsk prohlásil za okupaci a v 68 zůstal v USA), O Katyni napsal knihu se závěrem že SSSR za vraždani nestojí. A ten závěr nikdy neodvolal.
Z důvodu nepřítomnosti jsem na něj tehdy nereagoval, tak tedy nyní. Píšete:Zájem chránit Ukrajinu ale dnešní Rusko nemá...Já tvrdím, že má. A to mnohem větší než za dob sov.svazu. Ukrajina je eso pro které dnešní Rusko nechá vinu na sobě. Příklon Ukrajiny k Rusku je mnohem důležitější než podobné snahy s Polskem, kde výsledek je beztak více než nejistý. Příklon Polska by byl do jisté míry zázrakem, překonáním tisícileté negativní historie, počínajíce vlastně polským knížetem Jiřím Boleslavem Chrabrým a jeho zasahováním do Kyjevské Rusi před tisíci lety.

217259

16.04.2010 18:50

Alespoň krátce k pádu polského letadla

RE: Nevyměnil se v poslední chvíli pilot?

Mirko D. 82.?.?.?

No a pro zajímavost, nechyběl mezi nimi ani Kaczinski, který taktéž poskakoval s šábesdeklem a řemínky u zdi kvílení. A teď se v tom vyznej. Tady je nutné dlouze přemýšlet a závěry dělat velmi pomalu. A i to je někdy rychle, protože za krátký čas objevíte svůj omyl.

217324

29.04.2010 20:12

Solis: Nový světový řád? Připravuje se už dlouho

RE: NWO

Mirko D. 82.?.?.?

Popsal jste to velmi dobře. Otázkou ovšem je, co nám tedy pan Solis - při jeho velkých znalostech tohoto problému, tedy aspoň se takto prezentuje - chtěl vlastně říci, když to označil bělošskou záležitostí. Za koho tedy vlastně "kope". Pokud bylo jeho záměrem směrovat neznalé, měl by to spíše zkoušet na jiném webu.

218344

06.05.2010 18:46

Seznam „zlých hochů“?

RE: Opravdu zli hosi

Mirko D. 82.?.?.?

To je snad jednoduchá otázka i pro pana Bílého. Věřím, že ví kdo ovládá tato média, a přesto se snaží mlžit. Stejně jako v Severní Americe a Evropě, tak i v Rusku ovládá (nebo ovládala) tato skupina deníky s velkými náklady, jako např. Izvestia a Komsomolskaja Pravda. Ovšem všeho do času, ruský stát je dnes natolik ekonomicky a politicky silný, že tato média vykupuje přes určité polostátní firemní giganty zpět. A to je velmi dobře, bez tohoto kroku není možné nebýt vazalem těchto skupin, viz. ČR. Izvestia již dnes Rusko kontroluje a Komsomolskaja pravda od toho nemá daleko, jen tak dál. Doufám, že i unás k tomu jednou dojde a budemem mít zase české noviny. Zkrátka stát, který ovládá svůj tisk se dostane na nějaký podobný seznam zlých hochů. Tyto jejich seznamy a nálepky ovšem nemají hodnotu ani pos...... papíru.

218837

Měli američtí židé nějakou povinnost neustále blokovat jakoukoli pomoc evropským židům ? Neměli, přesto to dělali, tedy samozřejmě ti významní a vlivní. Informační blokádou o osudu evropských židů počínaje a minimálně zbržďováním vládních a prezidentských rozhodnutí( jak v usa tak ve V. Británii ), která by měla napomoci řešení tohoto problému konče. Toto ovlivňování ale dozajista zase nestálo mnoho sil, pro tyto vlády bylo přijatelnější rovněž nechat židy osudu, než je ve velkém přijímat jako uprchlíky. Prioritou bylo vytvoření státu Izrael a vytvoření klacku v podobě holocaustu, ne záchrana soukmenovců v Evropě. Znáte to o té jedné krávě v Izraeli...?

219066

15.05.2010 23:57

Svoboda a moc

Ach jo...

Mirko D. 82.?.?.?

Přečetl jsem toto pojednání celé, ale už od samého začátku to bylo velmi těžké. Hned první věta - Dějiny posledních staletí se vyznačují liberálním bojem za svobodu člověka - poslední dvě slova je třeba dát do uvozovek. Svoboda jedince -zase do uvozovek, a cílem liberálního hnutí NENÍ demontáž jakékoliv moci, rozhodně ne té, která toto liberální hnutí stvořila. V pozadí liberální destrukce moci se NEotevřel zcela neomezený prostor pro plíživou moc oligarchie, ale tato oligarchie naopak byla původcem liberální destrukce moci. V tomto duchu to pokračuje dále např. -Po výtce nutno poznamenat, že cílem liberalismu jako takového samozřejmě nebylo zotročení populace oligarchií, pouze zrušení moci jedinců zděděné jejich původem či příslušností k té či oné společenské vrstvě. Anonymní diktát oligarchie a otroctví námezdních sil je pouhým nutným důsledkem stavu, který jeho přičiněním vznikl- cílem liberalismu samozřejmě toto všechno bylo, tady prostě někdo zaměňuje proklamace a cíle. A nakonec ještě něco z konce -Zatímco démos západní civilizace se rozpadá do atomizované masy mocensky i kulturně bezprizorních jedinců, jediná vrstva společnosti, která si zachovala stavovské sebevědomí a tvoří organické a hierarchicky (patriarchálně) organizované společenství, získává postupně všechny materiální zdroje a mocenské páky k tomu, aby ovládla svět a ze zbytku populace učinila otroky- s tímto měl autor začít, tato vrstva stvořila liberalismus s jehož pomocí zničila vůdce tehdy i dnes bezmocných jedinců, jimž byla tehdy i dnes jakákoliv moc upírána a podléhali obludné moci státu. Ovšem s tím rozdílem, že i přezevšechno to tehdy byli jejich vůdci a jejich stát.
Celkově ovšem hodnotím kladně, hnilobu liberalismu nám autor zvěstvuje správně. Jen liberalismus není viníkem, ale nástrojem, který nikdy neměl za cíl přivést lidstvo do lepší a spravedlivější společnosti.

219406

25.05.2010 22:05

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

RE: Je otázkou, zda

Mirko D. 82.?.?.?

To vypadá na trefu...K tomuto tématu se mi nechce nic psát, v otázce změny pomocí voleb jsem rezignoval. Je to pořád dokola, kolik asi se těch nových samospasitelných stran ještě zrodí. Unie svobody, zelení, vv, top O9 a další přijdou zcela jistě, neboť tyto strany nevznikají za účelem nápravy věcí. Vždy se najdou noví sympatizanti a výsledkem bude, jak jinak, zase zklamání. Někdo to může vnímat jako pokus, ale po pátém volebním období těchto něčích nejapných pokusů přejde humor, jelikož si uvědomíte pravdu o ubíhajícím času. Tento systém tzv. zastupitelské demokracie "nemá chybu", ovlivnitelnost davu díky jeho snad neměřitelné průměrné inteligenci navíc snižované strachem vybočení z řady jí zajišťuje existenci. Na tomto principu funguje, jinak by nám naordinovali nějakou formu totality, ovšem takto je to geniální.
Volit komunisty je svým způsobem řešení. Čím dříve se dostanou k moci, tím dříve zjistíme i jejich sounáležitost se zbytkem politbyra a nebudeme muset dělit tu sebranku na komunisty(které bude volit anonymus) a bolševiky(které volí ti druzí), nadále budou bolševici všici.

220119

26.05.2010 20:59

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

RE: Proč ?

Mirko D. 82.?.?.?

Trocha sebekritiky a zamyšlení se nad sebou, to by vám pane Luxore velmi prospělo. Pokud se to naučíte, pak teprve budete schopen postupovat někam dále. Věřte mi, mám to vyzkoušeno.

220235

27.05.2010 20:37

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

RE: Proč ?

Mirko D. 82.?.?.?

Slib přímé demokracie je jedna z vějiček na potencionální voliče. Rozhodně se dočkáte projednávání tohoto bodu i v parlamentu, bohužel až před koncem funkčního období a jako vždy se to nestihne, to je taková hra pro naivky. Asi vás nepřesvědčím, ani se o to nesnažím, ale VV je stranou která zastupuje zájmy určitých uskupení a v žádném případě se nebude snažit o vytvoření vlády hájící opravdu české zájmy. Nic ve zlém, ale na ty vaše banery vám s..u, (omlouvám se za pokus o vulgaritu, ale někdy už nemám sílu s podobnými typy diskutovat slušně) ještě pár naivních s banery a pomalu budem po smrti bez dočkání se jakékoli změny.

220342

27.05.2010 22:59

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

RE: Proč ?

Mirko D. 82.?.?.?

Vy děláte pokusy pouze u voleb, jinak jedete sebejistě přímo. Tipuji, že si ještě často nabijete hubu než i vy objevíte tu křišťálovou kouli.

220360

31.05.2010 20:54

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: To je prachobyčejné pirátství.

Mirko D. 82.?.?.?

Incident se stal ve vodách Palestiny.

220723

02.06.2010 20:17

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: Je to neuvěřitelné a velmi podivné

Mirko D. 82.?.?.?

Ano, neklamte lidi, to si vemte k srdci Méďo. Chazarský slovník je spíše literatura faktu. Mně je jedno zda protokoly vznikly z beletrie, ale jejich postupné naplňování nelze přehlížet. Je to jako s jízdním řádem, nezajímá mne kdo ho napsal, důležitá je přesnost vlaků.

220985

02.06.2010 21:31

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

Mirko D. 82.?.?.?

Omyl, Méďa to má naopak srovnáno velmi dobře. Jedno se mu musí přiznat, z těch záměrných mýlitelů je Méďa extra klasa.

221000

04.06.2010 15:36

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

Mirko D. 82.?.?.?

Ty jsi tu proč, něco jako injektáž fundamentů Méďových tezí...Chlapci, vy musíte být z jednoho hnízda, ty a Méďa a váš duchovní otec diskuzí HHBB. To, co tu předvádíte je přímo militantní povahy, úderka proti KC, dle všeho snad i centrálně řízena. Dobře si pamatuji, jak tu před delším časem Méďa v jednom příspěvku nepřímo přiznával určitou-snad i pokrevní-blízkost k židovství, nemám snad hledat tu jeho bůvolí zabedněnost někde tam. Chtěl jsem ten příspěvek najít, vzdal jsem to. Méďa je totiž autorem doslova tisíců příspěvků, a to ze 140! IP adres, to o něčem hovoří.
Ještě ti dlužím odpověď na tvou invektivní otázku, zda jsem fanatický katolík nebo katolický paranoik. Ani jedno milý mtk, dokonce katolík nejsem vůbec. Má obrana KC církve zde na diskuzi spočívá v elementární povinnosti chránit slabšího, neboť doslova v boji, který dnes církev vede proti amorálním a skrytým silám, je KC ta tahající za kratší konec. Druhým důvodem je nutnost stát na straně opravdových morálních hodnot, na straně otevřenosti a veřejného přiznání se k hodnotám a cílům, ne na straně tajných, temných sil, jejichž cíle jsou tak amorální, že není možné je prezentovat veřejně. Tyto síly tu hájíte vy. A nejen to, ve své zrůdnosti stavíte své teze na zaměněné identitě těchto sil. Vrah a zloděj se lstí a podvodem vetřel do domu toho, jenž mu stál v cestě a pod jeho jménem dál loupí a vraždí. A najdou se i tací, co vraha ochraňují a jeho činy přisuzují právoplatnému majiteli domu.

221205

04.06.2010 16:54

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

Mirko D. 82.?.?.?

Tímto jste sebral Palestincům jasná práva, cožpak Palestinci jsou vyháněni z Izraele...? Palestincům se říká izraelští Palestinci a dokonce se tak sami nazývají...? Tady vám to silně kulhá, byli to( a ještě někteří jsou) čeští Němci- Němci z Čech, nezapřeli to ani při pokusu v roce 1918, kdy se snažili utvořit nezávislé území patřící nadále k Rakousku, dle jejich slov rozdělení Čech na českou a německou část- s názvem Deutschböhmen.
Udělejte si v tom jasno, na jedné straně tu po právu odsuzujete židy za uloupení části Palestiny, ale pokusy českých Němců uloupit část Čech ve vás žádné odsouzení neprobouzí. Čeští Němci pouze sklidili následky svých činů, stejně tak, jako to čeká židy v tzv. Izraeli. Veškerá argumentace o českém nesprávném přístupu po roce 1918 je v tomto případě irelevantní, neboť čeští Němci se snažili roztrhat český stát hned pár hodin po jeho ustanovení. Nástupce toho českého státu, do kterého se na pozvaní před staletími přestěhovali jejich předci slibující věrnost a loajalitu českým panovníkům.
Excesy při odsunu jsou samozřejmě odsouzení hodné, omluva je na místě, morálně silnější jí je schopen.

O situaci v církvi na přelomu 14. a 15. století tu psát nebudu, nakonec to tu lehce nastínil Bartošek, v tomto světle bych neposuzoval jednání husitů jako činy pomatenců, ale pokládám je za zcela oprávněné a dokonce nutné. Malé "h" v Husově jménu jsem nepřehlédl, doufám, že je to jen nedopatření, jinak bych vás musel pokládat v jistém směru za fanatika.

221210

04.06.2010 17:21

Řecko vyzýváno, aby se vzdalo eura

RE: Euro-hujeři se lehce nevzdají

Mirko D. 82.?.?.?

Kolik to bude stát eurozónu nevím, ale dolar je již sanován a nestálo to nic, zaplatí to obyvatelé eurozóny a spol. Znehodnocení konkurenční měny, to je lék na dolar. Jsi slabý, nezbývá než přiměřeně oslabit protivníka. Stačí se dívat a logicky myslet, tlachy necháme odborníkům.

221214

04.06.2010 18:41

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

Mirko D. 82.?.?.?

Rvali hlava -nehlava... Obnovení českých zemí se stalo přibližně v historických hranicích království českého, pominu-li Lužice, Kladsko apod. Jakou politiku vůči českým Němcům byste si po jejich manévrech po říjnu v roce 1918 představoval, odevzdání jim části českých zemí...To není o nenažranosti politiků, bránit hranice je povinností. Pokud jde o hranice historické, je tato povinnost oprávněná, a to nejen v Čechách. Pokud máte konkrétně na mysli nenažranost Beneše, znáte jeho vyjádření k Lužici?
Píšete o obyvatelstvu, které žilo v pohraničí dlouhá staletí, ale v pohraničí českých zemí a kromě práva na domovinu mělo i své povinnosti. Jaké české nároky máte na mysli?

221222

04.06.2010 19:44

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

Mirko D. 82.?.?.?

Toto, co tu píšete, by mnozí nazvali konspiračními teoriemi. Já bych ovšem šel ještě dále, kdo to opravdu byl ten Hitler, v čí prospěch se vlastně provedl atentát na Heydricha, proč přesně toto téma různí pisálkové zesměšňují tzv. humornými science fiction romány... Jedna vlastnost se jim nedá upřít, reagují na nebezpečí ještě dříve než nastane, útočí namísto obrany, a to ještě dříve než vyvstane důvod. To je jedna z vlastností těch, co osnují tyto, pro mnohé zcela nepředstavitelné, zrůdné děje.

221234

05.06.2010 00:22

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

Mirko D. 82.?.?.?

Co je to počáteční, jaký to zahrnuje časový úsek, rok nebo dva, anebo dokonce více jak 10 let. Podle všeho více jak 10 let, začneme-li Vítkovem a skončíme Domažlicemi, vy tedy prohrám v období delším jak 10 let říkáte počáteční prohry?! Já to nazvu spíše diskvalifikačním blábolem.
S českou situací absolutně nesouvisel rozkol v KC, to myslíte vážně? Dle vás Hus kritizoval poměry v církvi z pomatení, jen on a nikdo jiný...Kritika poměrů nepřichází v té době v Čechách jen od Husa, ale i jiných kazatelů a počátky se datují několik desítek let před nimi. Tedy také pomatenci?! Trojvládí na papežském stolci, které ohrožuje i říši samotnou, nakonec řeší Zikmund razantně, a s ním umlčuje(do plamenů) i kritiky tohoto stavu. Doufá, že s umlčením kritiků umlčí i vášně, které tato oprávněná kritika zrodila mezi poddanými. A tak mají Čechové mučedníka, a pokud bude KC zastávat názory podobné těm vašim, tak jeho mučednictví jen poroste.
A pro zajímavost, tak jako nebyl Jan XXIII právoplatným papežem pro Husa, tak jím není ani pro současnou církev, neboť Angelo Giuseppe Roncalli v r.1958 přijal jméno Jan XXIII. Tím je řečeno vše, jen Hus nadále zůstává kacířem.

221251

05.06.2010 23:14

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

Mirko D. 82.?.?.?

A to je přesně ten problém. Nemohu chtít být součástí Německa, protože zcela přesně vím, že se nacházím na území Čech. Těch Čech, do kterých se před staletími na pozvání přestěhovali mí předci. A to, že uběhla staletí, na věci nic nemění.
Pokud chci být součástí Německa, jediné čestné řešení je přestěhování. Pokud chci být zde, má povinnost je loajalita, ta mi dává nezpochybnitelné právo na domovinu-tečka!

Já nemluvím o Československu, o něj tu ani nejde. Mám na mysli území, prostor uvnitř hranic, a tento prostor jsou bez jakékoli pochyby české země(nedělitelné!), po staletí. Pokud to nerespektuji, nemohu se divit tomu, že se dočkám doby, kdy pro mne budou aktuální verše Hanse Watzlika-To ani Pán Bůh nedá,
abych kdy zapomněl
tu zem, co si mě hledá
kraj světa kdybych šel-jistě znáte.

221324

05.06.2010 23:29

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

Mirko D. 82.?.?.?

Méďo, pokud to je tento příspěvek, tak se mi jeho obsah časem pod tíhou vašich jistých demagogií posunul do jiného významu. Tedy se omlouvám, že jsem vás pasoval na Žida.

221326

05.06.2010 23:45

Za příklonem k TOP 09 neznalost a neinformovanost

RE: To je síla...

Mirko D. 82.?.?.?

Jste jeden z těch mladých o kterých je řeč, druhý odstavec vašeho textu na vás sedí zcela přesně. Je mi líto.

221330

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 84 čtenářů částkou 13 857 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Očkování. Jak chránit dítě a jak je to s informovaným souhlasem nezletilých - právní rozbor21.06.21 02:00 Česká republika 1

Toxikologička volá po okamžitom zastavení očkovania proti covidu: Mohli by sme potenciálne sterilizovať celú generáciu21.06.21 01:47 USA 0

Rodiče, přečtěte si tento dopis od lékařky, pokud uvažujete o očkování svých dětí21.06.21 01:34 Česká republika 1

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 5

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 9

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,43 Kč
Euro
25,52 Kč
Libra
29,81 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,13 Kč
Švýcarský frank
23,33 Kč
100 japonských jenů
19,44 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,21 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,28 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 216,45 Kč
1 unce stříbra
556,68 Kč
Bitcoin
700 250,37 Kč

Poslední aktualizace: 21.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 67 510 360