Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Jarmila

Nalezeno 4198 příspěveků, 799 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

18.01.2008 08:03

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: A co tohle ?

Jarmila 88.?.?.?

Pane Semeráde, přečtěte si poctivě všechny zdejší příspěvky a dozvíte se, že Ježíš pocházel z řeckého rodu.

151886

18.01.2008 09:15

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

Jarmila 88.?.?.?

Velmi správně René, vystihl jste to naprosto přesně. Ještě by se ten virtuální experiment s lidskou psychikou dal vylepšit takto: tři jednovaječná trojčata by se od narození umístila do tří naprosto rozdílných prostředí. První trojče by vychovala v noře vlčice. Druhé trojče by bylo bez jakýkoliv podnětů zavřeno ve sklepě a jídlo by se mu podávalo pod dveřmi. A třetí trojče by vychovávali dva milující, láskyplní vysokoškoláci.

Pravděpodobný výsledek by byl tento: první trojče by se po celý zbytek života chovalo jako zvíře a již nikdy by se nenaučilo být člověkem. Chodilo by po čtyřech, strhávalo by ze sebe oblečení, jedlo ze země přímo ústy, vydávalo skřeky, nikdy by se nenaučilo mluvit. (ověřeno ze skutečných příběhů) Druhé trojče by po celý zbytek života bylo zaostalé, pokud by bylo ze sklepa vyzvednuto před pubertou, tak by se naučilo alespoň trochu i mluvit a chovat se jako člověk. Pokud po pubertě- tak už by se nenaučilo nikdy ani mluvit. (ověřeno ze skutečných příběhů, např. dítě jménem Kašpar) Z třetího dítěte by se stal kultivovaný vysokoškolák.

Tak to je ten vliv kultury na psychiku, kterou pan Vojta neuznává a domnívá se, že jsme pouzí genoví roboti.

151890

19.01.2008 09:19

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: Logika

Jarmila 88.?.?.?

To je sice moc hezké, že jste zde tak precizně vyjmenoval všechny předky Ježíše. Ale neodpověděl jste panu Latincovi na spoustu všetečných otázek, které poukazují na obrovské množství nelogických nesrovnalostí. Třeba na to, že Abrahám nemohl být první Žid/žid, když by sám neměl židovské předky, či když by Sára byla také Židovka. Anebo by nemohli mít spolu židovské děti, když by ona Židovka nebyla. Anebo to jeho druhé dítě Ishmael, které měl s otrokyní Hadar by mělo být také Žid, pokud se v tehdejší době počítalo židovství jen po otci. Atakdále, atakdále, je tam těch nezodpovědných otázek zkrátka velké množství.

Z toho všeho jednoduše vyplývá, že židovství je pouhý umělý kulturní konstrukt. Někdo si prostě již ve starověku řekl (snad mocní rabíni), že určitou část obyvatelstva si bude od narození značkovat, aby je měl k dispozici jako své poslušné lokaje, sjednocené pod totalitním jediným Bohem.

Protože když dotáhneme myšlenku do konce a budeme dál pokračovat ve vyjmenovávání předků Ježíše, tak zjistíme, že někde se to zastaví a dál již jeho předky nikdo nezná. Tam by se celé slavné židovství rozplynulo. Tam by Ježíš pocházel ze směsky neoznačkovaných lidí jako my všichni ostatní. A pokud půjdeme ještě dál a věříme tomu, že člověk pochází z opice, tak jednoduše předkové Ježíše stejně jako my všichni ostatní povstali z homo sapiens, ti povstali z homo erectus a homo erectus povstal z homo habilis a ti povstali z australopitéků. Zkrátka a dobře Ježíš,rabíni, označkovaní lidé, prostě všichni do jednoho povstali z opice.[velký smích]

152036

19.01.2008 08:41

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: Prosté věci má člověk přímo před očima, jen je nevidí...

Jarmila 88.?.?.?

Já s Vámi souhlasím a ještě bych jen dodala, že v současné době jsou loutkáři a jejich uplacené figurky(politici) těmi největšími extremisty, protože začínají zde uplatňovat fašistické metody, o čemž svědčí i ten zde zmiňovaný zákon. Také zavádějí fašismus do zdravotnictví (poplatky pro děti i důchodce), rovněž fašistické metody uplatňují v případě mladých rodin, aby se zde rodilo co nejméně dětí a aby nová manželství vznikala co nejméně.

152038

19.01.2008 13:22

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: Logika

Jarmila 88.?.?.?

Já se jen chci dobrat pravdy, jako mnoho zdejších diskutérů, proto si ráda přečtu pane Semeráde Vaše názory, stejně jako pana Latince. Přemýšlela jsem nad svými předky a už jsem tady psala, že ač jsem Češka, tak mám slovenské kořeny. A kdybych šla dál po stopě svých předků, tak bych třeba zjistila, že ti Slováci přišli třeba z Maďarska- že jejich předci byli Maďaři. Jejich předci zase byli třeba Francouzi a jejich další předci třeba Angličani. Prostě podle toho jak se ti mí předkové pohybovali po krajině, podle toho měli pak národnost.

Ale u Židů tomu tak není, tam je to jinak. U nich si někdo pečlivě eviduje jejich původ, takže zůstávají pořád v kterékoliv zemi Židy, nepřijímají národnost země, ve které žijí. Proto říkám, že si je někdo pečlivě značkuje a eviduje. Že tomu tak asi skutečně je, svědčí to, že ten přítel mého bratra říkal, že ho v Ameice kontaktovala židovská obec a teď v Česku zase česká židovská obec.Čili oni sami mají o něm přehled, ať se pohybuje, kde se pohybuje. Jeho matka zase pobírá tuším od židovské obce na přilepšenou k důchodu peníze, a to jenom za to, že je Židovka. A když moje dcera byla s kamarádkou v Izraeli, která je taky Židovka, tak tam ta kamarádka automaticky by mohla získat různá privilegia, ale moje dcera nikoliv.

Proto mi celá situace spíš připomíná poměry z Indie. Tam kdysi do země přišli bílí okupanti, kteří původnímu obyvatelstvu sebrali půdu, udělali z nich bezzemky a prohlásili je za nejnižší kastu.V Indii se kastuje doteď, bez ohledu na to, že je to zakázáné. A tak lidé z nejnižších kast jsou opovrhovaní a nemísí se s vyššími kastami, bez ohledu na to, že jsou třeba vysoce inteligentní, vzdělaní, nebo bohatí. Takže paradoxně Indie, která dala světu Romy, je ten nejrasističtější stát na světě. Podobně rasisticky se chovají i lidé, kteří nepřijmou občanství země kde se narodili, ale tvrdošíjně trvají na židovství. Proč asi? Inu asi proto, že se chtějí mít dobře a mít v životě různé výsady, které jiní lidé nemají.

152056

20.01.2008 07:55

Metoda „Mandrake“

RE: Ornamenty okolo rohů

Jarmila 88.?.?.?

Tak co se týče vyváženosti duch-hmota (Lucifer-Ahriman) v mém podvědomí, tak to mám díky ranému zážitku z dětství dokonale vyvážené. Alespoň co se otázky peněz týče. Každý si jistě pamatuje svůj nějaký nejranější obrázek ze svého dětství. Mně bylo 2,5 roku, když se mi vtiskl do dlohodobé paměti tento nejranější zážitek: místní rozhlas něco vzrušeně hlásil, lidé byli rozrušení, ženy lomily rukama, chlapi nadávali. Někdo mi ukazoval, jak vypadají nové peníze. Ano, správně, byla to měnová reforma v roce 1953.[smích]

Z toho jsem si vzala poučení na celý život: nedávej své našetřené peníze do bank, ani je nijak jinak neskladuj, nemá to cenu, příjdeš o ně. Radši si vždycky za ně užij v přítomné chvíli a nešetři si peníze ani na stáří- stejně ti je promění v bezcenné papírky. Radši investuj do nějakého projektu, který ti v budoucnu bude vynášet „živé peníze“. Živými penězi nazývám oběživo, které zrovna v přítomné chvíli obíhá.[smích]

152143

20.01.2008 08:01

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: Logika

Jarmila 88.?.?.?

Ano, Ajo, třetí teorie zní: že vejce i slepice vznikly současně.[smích] To znamená v praxi to, že člověk se skutečně na Zemi vyvinul z jednobuněčných organismů- ale ty jednobuněčné organismy jako panspermie dopadly z Vesmíru na Zemi. A proč se ve Vesmíru vyvinuly? Vyvinuly se proto, jelikož Vesmír není mrtvý, ale je to živý organismus složený z horkých sluncí (energie) a vychladlých planet (hmota). Vesmírná síla je zkrátka Bůh.[smích]

152144

20.01.2008 09:21

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: Reakce p. Semerada, III.

Jarmila 88.?.?.?

Jenom bych dodala k tomu praotci Čechovi, že to prý byl chorvatský vyhnanec. Vyhnali ho z kmene proto, jelikož někoho zabil. Takže češství je také jenom takový umělý kulturní konstrukt,protože ve skutečnosti jsou genetická směska všeho možného- v české kotlině se rasy a národy obzvláště velmi míchaly, takže i ten praotec CHorvat není vůbec v ničem směrodatný.[smích]

A ještě mě zaujal ten komunismus, protože jsem v něm prožila 38 let. Celá struktura moci komunistického režimu byla předem pečlivě někým vypracovaná od kulatého stolu. Opět to byla pyramida, která se skládala z vedoucích komunistů, kteří měli klíčová postavení na všech klíčových postech a společnost měli tak dokonale ohlídanou. Systémem: nadřízený-podřízený se všichni vzájemně hlídali a pokud podřízený neposlechl nadřízeného, tak z výhodného místa letěl na dlažbu. Navíc měli v každém podniku kádrováka, který každého příchozího pracovníka pečlivě prokádroval, a pokud nesplňoval požadavky komunistů (nebyl dostatečně poslušný lokaj),tak to místo nedostal.

152145

20.01.2008 21:14

Metoda „Mandrake“

RE: Ornamenty okolo rohů

Jarmila 88.?.?.?

Pane profesore Myšpulíne, to máte tedy pravdu. My za komunismu jsme měli všichni perfektní přehled, kdo kolik v podniku bere- od ředitele až po uklízečku, kdežto dneska zaměstnanci jednoho podniku neví ani tuto velmi zásadní informaci. Za komunistů to bylo velmi průhledné- zaměstnanci šli při výplatě podepsat mzdové listy a normálně přitom viděli, kolik kdo bere.

Dneska je to špatné, dneska se může vést diskriminace ve velkém, když nikdo neví, kdo za stejnou práci bere jaké peníze. Co se týče tvorby různých společenství za účelem vlastního hospodaření, tak v tomhle jsem víc než skeptická. Můj bratr věřil kampeličkám a pěkně na tom prodělal. Já jsem mu to od počátku rozmlouvala, ale on mi nevěřil a tvrdil že jsem příliš přízemní a nedůvěřivá. Nu, čas ukázal, kdo má pravdu.[smích] Já myslím, že ohledně financí se má člověk zařídit tak, aby využil přesně jen ty mantinely, které jsou mu umožněny. To znamená, vykašlat se na banky, pokud si u nich udělat úvěr, tak jen ten ze všech nejvýhodnější, že by ztrácely spíš ony než on, a zajistit si budoucnout tak, aby za všech okolností byl dobře zajištěn až nadosmrti. A to je můj případ.[smích]

152222

20.01.2008 22:10

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: Praotec Cech prisel okolo ..

Jarmila 88.?.?.?

Když to tak vezmete pane Latinec, tak celá ta historie je jedno velké překvapení.[smích] Ale jinak máte pravdu v tom, že pokud zde existuje určitá skupina lidí, která se cítí nadřazena zbytku obyvatelstva, tak je to tak absurdní situace, že již víc ani absurdnější být nemůže. Přitom ti pitomci, kteří podlehli téhle divné ideologii si fakt neuvědomují, že oni sami jsou oběti. Jsou oběti těch lidí, kteří skutečně vládnou světu. I oni se totiž dělí na vládce a ovládané. Ale spíš si to moc dobře uvědomují, ale jsou prostě spokojeni s tím, že se jim poskytne výhodné postavení ve společnosti a kus moci, takže se mají dobře. Jsou to vlastně zkorumpovaní lokajové mocných a vůbec jim to nevadí, protože snadno na rozdíl od normálních lidí získali svou pozici ve společnosti. Nuž tedy přejme jim to. Koneckonců, těch zkorumpovaných je velké množství i bez těchto vyvolených. Buďme rádi, že my sami máme čisté svědomí, takže si můžeme žít skutečně podle svého, nejsme ničí otroci.

To je legrační, že jsme si v padesátých letech v dětství zpívali tuhle písničku, co nás naučili dospělí, aniž bychom sebeméně chápali její smysl:

Byl jeden židáčik,
měl v kapsi šestáčik,
vhodil ho na tramvaj,
a zvolal vaj, vaj, vaj.
Chytil ho policajt,
chytil ho za vlasy,
nezbedný židáčku,
vhodím tě do basy.
Basa se zbořila,
židáčka zabila,
židáčci plakali,
že žida neměli.

My jsme jako děti vůbec nevěděli, co znamená slovo židáčik a v podstatě ten text dodnes nechápu, proč vlastně vznikl. Akorát je z toho textu patrné, že ti židáčci byli fakt soudržní, když plakali, když jeden z nich ubyl. Pak jsem 55 let svého života netušila ohledně Židů jakékoliv souvislosti. Až poslední dva roky pozoruji, jak MFD šílí, takže najednou ty podivné souvislosti vidím na každém kroku nejen v historii, ale i v naší žhavé současnosti.

152227

21.01.2008 08:25

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: Praotec Cech prisel okolo ..

Jarmila 88.?.?.?

>Kdo jsou tito sefickove, zioniste, tezko rici. Ale verim, ze ve
>svem jadru maji potomky tech 28 rabinu jmenovanych Herodem a jeho
>synem, zadny z techto rabinu nebyl israelitickeho, Levi, puvodu,
>ale vyhlasili se za aristrokracii, a vedli smesku Judeancu po
>zniceni Jerusalemu Rimany do exilu. Tak svedci Josephus Flavius.
>Verim, ze primi potomci teto "elity" sefuji svym oveckam (ale i
>svetu) az dodnes, a ze maji v sobe DNA - tech v Bibli (ci Book of
>Enoch) zminenych "spadlych andelu", tj. dablu, v cele s
>Luciferem. Ti jsou opozici Boha, a Jezis Kristus je presne
>identifikoval v Sv. Janu 8:44, a pak nakonec ve Zjeveni 2:9, 3:9.
Ano, asi to tak nějak bude, že existuje velmi úzká skupinka spolu domluvených mocných, lidí, kteří si vedou tajnou evidenci o svých označkovaných poslušných ovečkách. Tato úzká skupinka zasvěcených si předává moc již od starověku, z generace na generaci, a dělá po světě jen samé války a paseku. Asi jim dělá dobře pomyšlení, že mají tak obrovskou moc nad světem. Že jsou tak mocní, že když se jim zachce a jsou zrovna v dobrém rozmaru, tak sundají dolů i třeba dva mrakodrapy na Manhattanu. Koneckonců je o tom i ten film Zeitgeist a mnoho dalšího jiného materiálu, který pojednává o Iluminátech a zednářích.

Oni jsou tím vševědoucím okem v pyramidě a zdá se, že je baví zahrávat si se světem. Ta moc nad světem sama o sobě je pro ně největší afrosidiakum, ani to bohatství je tolik nebere. A tak si z hravosti vymysleli komunismus a byli zvědaví, jak to vše bude fungovat. Pak zjistili, že s pomocí komunismu totalitní vládnutí tak moc nefunguje, tak se radši vrátili zpět k vládnutí s pomocí peněz, neboť totalita peněz je mnohem účinnější než nějaká totalita ideologická.

Zneklidňuje mne, že již zase pro svět chystají do budoucna nějakou čertovinu, svědčí o tom to, jak se chová český mainstream, i český parlament, který vydal zákon, o kterém nás informovala Mindy v tomto článku.

152257

23.01.2008 07:40

Demokracii a svobodu si rozvracet nedáme!

Nesprávné termíny

Jarmila 88.?.?.?

Díky masmédiím mám teď v těch pojmech velký zmatek. Jak známo, slovo nacista znamenalo nacionální socialista- a byli to etremističtí levičáci. Ale média dneska nazývají pravicové extremisty jako neonacisty, to znamená, že by podle toho pojmu měli být správně levicoví, nikoliv pravicoví. Levicoví extremisti se bůhvíproč nazývají anarchisti, přitom by se tak nazývat neměli, protože anarchista by správně neměl být levicový, ani pravicový, právě proto že je anarchista.

Nacisté se chovali jako fašisté, to znamená, že zrušili demokracii a sebrali občanům veškeré svobody. Jak je vidět, to teď plíživě provádějí naši politici, loutky vedené loutkaři, takže právě na ně se hodí termín neofašisti, popřípadě neonacisti. Protože to oni nám berou svobody, nikoliv těch pár nastrčených, zahalených agentů, převlečených za pouliční radikály.

Již dříve jsem psala, že velké války byly vždy promyšleným produktem menšinových vládců, nikoliv většinových ovládaných. Jejich taktika je pořád stejná: vyprovokovat v obyvatelstvu uměle nenávist s pomocí masivní propagandy, a pak nahnat většinovou společnost do války. Ze současné situace mi vyplývá jediné: Něco se na nás chystá. Naši vládnoucí neofašisti, pardon politici, mají placené agenty mezi radikály (která placená masmédia na povel shora nazývají nenacisty), aby vyprovokovali v budnoucnu velké nepokoje, vedoucí k válce.

To absolutně není normální, aby na 20 radikálů čekalo 1000 policistů, policejní auta, obrněné transportéry a helikoptéry. Ta neadekvátnost celé situace svědčí o tom, že je to seshora uměle řízený humbuk. Když už nás chtějí strašit neonacisty a extremisty,měli si tedy alespoň víc těch extremistů opatřit, abychom jim mohli uvěřit. Šašci!!! [naštvaný]

152401

24.01.2008 09:46

Války jsou nutné

Válka je obrovské zlo

Jarmila 88.?.?.?

Troufám si tvrdit, že tentokrát se pan Stwora mýlí prakticky snad ve všech bodech.[smích]

Po dvou světových válkách se mnoho vědců zamýšlelo nad pudovým založením člověka. Freud se domníval, že v každém člověku existuje „instinkt smrti“, který ho vede do válek. Lorenz zase války připsal na vrub vrozené útočnosti a agresi. Nejlépe se ale pravdě přiblížil Fromm, když došel k závěru, že války jsou umělý promyšlený kulturní produkt, že s vrozenými pudy člověka nemají vůbec nic společného(hru v šachy taky nikdo nebude považovat za evoluci).Protože války vždy organizuje úzká skupina nejbohatších lidí světa, nikdy ne většinová společnost, která je pak do těch válek nahnána. Čili i v případě válek ryba smrdí vždy od hlavy.

Příroda vybavila člověka dvěma základními typy reakce na ohrožení: buď útokem, nebo útěkem, což je přirozený a neškodný typ obrany. Ale nebylo jejím záměrem, aby vedl války, ale naopak, aby se co nejvíce množil. Proto miliony let předchůdci člověka, kdykoliv se tlupy potkaly, tak se vesele množily, neválčily spolu. Pralidé byli mírumilovní, protože neměli k válkám sebemenší důvod- v genech válčení není. Planeta byla neobydlená, pralidé se mohli neomezeně kamkoliv rozšiřovat a majetek žádný neexistoval.

Války totiž vznikly až se vznikem MAJETKU. Proto vznikli časem otrokáři a otroci. Válka JE JEDNOZNAČNĚ VELKÉ ZLO, nikdy nemá ozdravný charakter. Společnost v míru nedegeneruje proto, že již dlouho nebyla válka, ale proto, že ji do degenerace záměrně vedou mocní. Mějme pořád na paměti pravidlo, že menšinoví mocní ovládají většinové bezmocné s pomocí pyramidové technologie moci až do těch nejmenších detailů! Takže všechny neduhy společnosti a různé typy degenerace jsou vymýšleny a hlavně FINANCOVÁNY SESHORA, nevznikají spontánně zezdola. S jediným, s čím v článku souhlasím je věta: Humánní je to, co je dobré pro společnost jako celek. A zde je ten zakopaný celosvětový pes: Vládci světa, stejně jako naši místní vládci společnosti škodí, kudy chodí. To oni jsou největším zlem světa, protože veškeré zlo organizují. Proto jedině přímá demokracie by mohla osvobodit svět, nikoliv války.

152472

24.01.2008 14:27

Války jsou nutné

RE: Válka je obrovské zlo

Jarmila 88.?.?.?

Nezlobte se pane Nescio, ale mluvíte samé nesmysly.[smích] Proti majetku nic nemám, protože nejlepší stav ve společnosti je ten, když je co nejsilnější střední třída- to je pak i nejsilnější forma demokracie. Já mám výhrady proti PŘÍLIŠ velkému majetku, který pak umožňuje na jedné straně otrokáře a na druhé straně otroky. Když si ředitel ČEZu nadělí 800 milionů odměnu, tak je to šíleně neadekvátní a to i v případě, když by pracoval nepřetržitě 50 hodin denně. On vlastně okrádá společnost, ožebračuje nás všechny. My všichni jak jsme tady jsme v podstatě nevolníci a to i v případě, že se nám daří dobře. To proto, že s námi politici neomezeně orají, jak se jim zachce, prakticky mají neomezenou otrokářskou moc, protože volby jednou za 4 roky vůbec nic nevytrhnou. Teď jsem se zrovna v MFD dočetla, jak budou zanedlouho policisté dělat domovní prohlídky u lidí, když někdo zjistí, že někdo stáhl dětské porno ze světa. Pak mu budou hrozit 2 roky vězení. Vždyť nad námi všemi se stahují mračna, to je přece plíživý fašismus jak vyšitý.

Mocní vládci v pozadí jsou ti, kteří si ve svých rodinných klanech předávají dědičně moc. Nepříjde Vám divné, že v Americe prezidentují za sebou otec a syn? A když zvítězí Hillary, tak i Bill bude dál tahat za nitky. Domníváte se, že je normální když v miliardové Číně drží moc pod rouškou komunismu jen úzká skupina oligarchů? I tito oligarchové se snadno domluví s jinými světovými oligarchy- právě proto, že je jich u moci tak málo. Na té hře zkrátka nejvíce vydělávají óbrboháči a jejich nepřetržitě se rodící potomci- ale prodělává celé lidstvo.

Kdyby totiž vládli skutečně moudří lidé, a nikoliv mocnými boháči dosazené zkorumpované figurky, tak by dnes život lidstva vypadal úplně, ale opravdu úplně jinak. A v přímé demokracii by si o nejdůležitějších věcech rozhodovali lidé SAMI, bez zastupitelů a rozhodovali by MOUDŘE, protože lidé jako celek mají zdravý selský rozum, kdežto politici jsou jen obyčejné zkorumpované svině závislé na majetku, kterým je všechno jedno.

P.S: byla jsem jen ve dvou ministranách, nikoliv v mnoha stranách.

152501

24.01.2008 14:34

Války jsou nutné

RE: Válka je obrovské zlo

Jarmila 88.?.?.?

V době Krista bylo na planetě jen asi 30 milionů lidí, přesto se vedly neuvěřitelně krvavé války- protože ty války vedli nejbohatší muži kvůli majetku. Je ale důležité vědět, že válečnictví člověk v genech nemá, jak si dodnes mnozí lidé myslí, je to čistě kulturní produkt. Není pravdou, že čím víc lidí, tím víc válek. Já jsem se ve škole v deseti letech učila, že je na planetě 3 miliardy lidí. Takže nejvíc lidí přibylo po dvou světových válkách, tedy v druhé půlce 20.století. Pokud bude třetí světová válka, pochopitelně ji opět vyprovokují a zahájí vládci světa, nikoliv ovládaná většina. Promyšleně vyhubí nepohodlné světadíly a možná si ponechají jen 500 milionů lidí. Bude to ale velmi riskantní operace, protože i těm superboháčům bude hrozit, že vyhubí všechno, tedy i sebe. Což prorokovala kdysi i Sibylla. No a teď by se mohl vynořit Petr Gejdoš a něco o tom zase povyprávět.?)

152503

24.01.2008 15:47

Války jsou nutné

RE: Ano i ne

Jarmila 88.?.?.?

Docela s Vámi Alexo souhlasím, také tvrdím, že války jsou naprosto nepřirozený úkaz- protože je organizuje vždy jen malá skupina lidí. Dejme tomu jen jedno jediné procento, oproti 99 procentům normálních lidí. Přemýšlela jsem tuhle, co vlastně znamená slovo stát. V novinách se člověk dočítá, že stát rozhodl tohle nebo támhleto. Ale co je to vlastně stát? Stát je ve skutečnosti hrstka poslanců (200 zkorumpovaných lidí), kteří vytvoří zmršené zákony. A těmito zmršenými zákony se pak musí povinně řídit (pod hrozbou různých sankcí) obrovská armáda byrokracie, armáda, policie, soudy, lékaři, školy, zkrátka všichni. Ale ve skutečnosti je tedy stát jen těch 200 zkorumpovaných lidí, protože všichni ostatní jsou už jen poslušní nevolníci.

152506

24.01.2008 15:36

Války jsou nutné

RE: Válka je obrovské zlo

Jarmila 88.?.?.?

Moc a majetek jsou dvě spojené nádoby. Kdo má obrovský majetek, ten má i obrovskou moc. A naopak-kdo má obrovskou moc má automaticky i obrovský majetek, protože jinak by tu moc zkrátka neměl, i kdyby se na hlavu postavil. Člověk může zůstat celý život svobodný, nebýt ničím otrokem, ale když nemá majetek, tak absolutně nic neovlivní, ani s nikým nemůže manipulovat. Může být třeba svobodným bezdomovcem, žít si podle svého- ale rozhodně nijak neovlivní dějiny, ani nezmanipuluje lidi kolem sebe. Naopak toho vnitřně svobodného člověka kdykoliv mohou na různý způsob ohrozit lidi, kteří mají příliš velký majetek. Protože právě tito lidé mají díky svému přemrštěnému majetku moc zmasakrovat jiné lidi.

Vůbec není jedno, když se zjistí, že války nejsou genetickým dědictvím, ale kulturním. To co Vy nazýváte válkou mezi Adamem a Kainem (nepatří tam někde Ábel?), to nebyla žádná válka, ale obyčejná rvačka mezi dvěma lidmi. Válka je důkladně organizovaný jev, týkající se velkého množství lidí, kdežto rvačka je rvačka.

152509

24.01.2008 15:22

Války jsou nutné

RE: válka, vývoj, degenerace

Jarmila 88.?.?.?

Vy jste taky týpek! Nesmím nadávat do zelených mozků, tak si to tedy odpustím. Lidstvo se nemusilo přemnožit, kdyby neexistovala totalita vládnoucích. To oni určili, že se ženy musí povinně množit, ať chtějí či nechtějí. Dokud takové zákony neexistovaly, tak si ženy samy regulovaly svou porodnost, jak uznaly za vhodné. I u nás byl zrušen zákon, který přikazoval ženám povinně rodit až v roce 1957! A sotva byl zrušen, porodnost se velmi snížila. A to platí pro celý svět. Všude tam, kde ženy mají v tomto svém přírodním právu svobodu, tak tam porodnost velmi klesne. Tam kde jim ale vládci ( např. muslimské země) přikazují se povinně množit, tam taky zbytečně vzniká přelidnění. Pak to ti sami vládnoucí chytráci řeší válkami.

152513

24.01.2008 15:57

Války jsou nutné

RE: posledni jaderna..

Jarmila 88.?.?.?

No jo, zase jeden chytrolín ze Svazu mužů. [velký smích] Lubobe, přiznejte se, že jste to Vy? Prozradilo Vás tohle:&

152515

24.01.2008 18:23

Války nejsou nutné

Divné hodnocení

Jarmila 88.?.?.?

Pod článkem bylo napsáno, že článek ještě nikdo neohodnotil. A tak jsem klikla na číslo 1, neboť se mi článek velmi líbí. A najednou, NÁHLE zničehožnic po mém kliknutí se objevilo, že článek ohodnotilo pět lidí a objevilo se číslo 2,6. Že by v jediném okamžiku kliklo na to 5 lidí? Inu, všechno je možné, ale moc se mi to nezdá.

152534

24.01.2008 19:07

Války jsou nutné

RE: Válka je obrovské zlo

Jarmila 88.?.?.?

S Vaším příspěvkem rovněž bezvýhradně souhlasím. Pan Zeman mi ve svém nejnovějším článku připomněl, že ty ujeté názory, obhajující válku už zde jednou byly: byl to tzv. sociální darwinismus.Právě na sociálním darwinismu pak postavili fašisti a nacisti svou ideologii o právu silnějšího. Prostě tentokrát pan Vladimír fakt ujel.

152535

24.01.2008 18:51

Války jsou nutné

RE: Válka je obrovské zlo

Jarmila 88.?.?.?

Do jisté míry s tou hloupostí stáda máte samozřejmě pravdu. Jenže nesmíte zapomínat na to, že to stádo musí povinně pracovat, aby se uživilo, takže nemá čas vše sledovat. Už Karel Čapek psal o tom, že politici tu jsou od toho, aby svou práci dobře odvedli, protože normální lidé je k tomu pověřili, neboť nemají na politiku čas.
Proč bych neměla mít pravdu v tom, že strategií přírody je především množení? To Vám řekne každý biolog, že tomu tak skutečně je. To s těmi šimpanzi jsem v TV viděla a zrovna jsem se zhrozila toho, že propaganda a vymývání mozků se přenesla už i do přírodopisných filmů. Udělali tam z chudáků šimpanzů krvelačné nestvůry, které kradou lidem děti a zaživa je žerou. Takhle podaná příroda mě vyděsila k smrti a hned jsem si řekla, že ti co chtějí ovlivňovat naše myšlení už se neštítí vůbec ničeho. Oni vlastně taky skrytě ospravedlňovali války, neboť nám sugerovali-podívejte se, vždyť i ti pitomí šimpanzi jsou bezdůvodně válečničtí. Skutečnost je ovšem naprosto jiná. Lidé zabírají poslední prostor šimpanzům k přežití, takže oni se brání. Nejsou krvelační, pouze došlo k tomu, že již nemají žádné teritorium. Proto zabijí i šimpanze z cizí tlupy- ale pořád to není promyšlená tisícihlavá válka, pouze rvačka. Tohle všechno dobře popsal už zmiňovaný Fromm, když tvrdil, že jakmile člověk začal žít v umělém prostředí, přestal být přírodním tvorem, stal se z něho umělý produkt, domestikovaný, zparchantělý živočich, pokažený myslícím mozkem.
Takže: pralidé spolu ještě ani před 100 tisíci lety nemuseli spolu o nic soupeřit, protože do Evropy se tou dobou z Afriky vydala skupinka 100 lidí, aby zabydlila Evropu. Všude pusto a prázdno, nikdo nikde, jen pár plachých neandertálců se zrovna chystalo vyhynout, protože nebyli evolučně tak dobře stavěni jako moderní lidé. Když Indiáni zabydlovali Ameriku od severu, tak se prostě jen volně šířili dolů, neměli tam absolutně žádnou jinou konkurenci. Prosím vás, snad si nemyslíte, že by se přírodní tvorové zabíjeli kvůli pazourku, nebo korálkům ze semen? Jo právě, až tehdy když usedlí zemědělci pěstovali ochočený dobytek, právě tehdy začalo to loupení o majetek. Nomádské tlupy jim ten dobytek kradli a to byl právě počátek válek kvůli majetku. No a od té doby existuje v postatě pořád otroctví, jen vždycky jinak přejmenované: otrokáři-otroci, feudálové-nevolníci, kapitalisti-zaměstnanci.[smích]

To s tou větou, že se spíš dočkáme války než přímé demokracie, to máte pravdu, protože mocní již na tom právě pracují. Jelikož se patrně z celého ozývají hlasy po přímé demokracii a oni nemohou donekonečně zakrývat, že technika na to skutečně existuje, tak zvolí válku.
[bliji]

152538

25.01.2008 08:09

Války nejsou nutné

RE: Divné hodnocení

Jarmila 88.?.?.?

Ano, už jsem to pochopila.[smích] My počítačoví analfabeti se budeme pokaždé něčemu divit. [chechtot]

152602

25.01.2008 10:12

Války jsou nutné

RE: Válka je obrovské zlo

Jarmila 88.?.?.?

Mýlíte se, stádo nenechá za sebe rozhodovat jiné lidi dobrovolně, ono nechává za sebe rozhodovat úzkou skupinu lidí NEDOBROVOLNĚ. Až teprve tehdy byste mohl na to stádo láteřit, když by třeba existovala přímá demokracie, ale stádo této vymoženosti nevyužívalo a k přímému volení nechodilo.
Co se týče přírody, tak uvědomělý plán-strategie, jak se chovat, ve zvířatech až po bakterii existuje, jsou to jejich vrozené instinkty. Už jsem to tu jednou psala, že chování vyšších živočichů je založené na:
vrozené instinktivní chování( které se řídí geny)
chování získané učením v raném věku(řízené vzroci chování, tedy memy)
u lidí k tomu přistupuje navíc ještě morálka, což jsou dobová pravidla správného chování
Procentuálně je to u člověka tak, že nejméně 70 procent jeho chování je kultura plus morálka a jen 30 procent instinkty.Kdežto třeba u šimpanzů je to přesně naopak: 70 procent instinkty a 30 procent učení(tedy kultura). A teď si rozeberme ten vypečený přírodopisný film. Já jsem žasla nad tou snůškou záměrných dezinformací. Tak třeba oni tam vyslovili, že šimpanzi snědí až tunu masa. No to jsem tedy nad touto informací tak žasla, až mi klesla čelist. Neřekli totiž kolik šimpanzů a za jakou dobu sní tu tunu masa. Hlavně neřekli tu nejdůležitější informaci, kolik to maso procentuálně představuje v jejich celkovém jídelníčku. Oni touto nic neříkající větou jenom vytvořili dojem, že šimpanzi jsou šílení masožravci a ještě šílenější lovci. Tímto způsobem se výrabějí záměrné dezinformace pro povrchně uvažující a nevzdělané lidi, víte? Protože pravda je prostě taková, že šimpanzi si semtam uloví nějaké to nemocné mládě, takže masitá složka jejich jinak vegetariánské potravy je nejvýše tak 10 procent.
Je vidět, že nemáte jasno v tom, co je válka a co chování zvířat v přírodě. Jane Godall napsala slavnou knihu, nazvanou Deset roků mezi šimpanzi. Tenkrát žádné úkladné vraždy, ani lov mláďat ve velkém nepozorovala. Z jednoduchého důvodu- šimpanzi měli dost prostoru,své teritorium. Vans de Vaal ale zase pozoroval šimpanze v nepřirozeném prostředí, v zajetí, napsal knihu Šimpanzí politika-a tam se již šimpanzi chovali mnohem agresivněji než v přírodě. Ale pořád se šimpanzi v přírodě i šimpanzi v zajetí chovají podle přírodních zákonů, kdežto lidé se musí chovat podle stanovených lidských zákonů. Ty lidské zákony jsou kultura, nikoliv vrozené instinkty, to znamená, že když jsou rozkazem povoláni muži do války, musí se podřídit umělým lidským zákonům, neřídí se svými osobními instinkty, že by radši zůstali doma u manželky a nikam nechodili.
Co se týče indiánů, to už popisujete vysloveně umělé lidské poměry, nikoliv původní chování pravěkých lidí. I jejich teritorium již bylo v 19. století přeplněno, zásoby zvířat dost vyjedeny, přitom zemědělstv

152611

25.01.2008 10:06

Války jsou nutné

pokračování

Jarmila 88.?.?.?

přitom zemědělství se nevěnovali a v neposlední řadě i u nich již existoval majetek, takže si měli co vzájemně ukrást. A co týče množení lidí, tak to, že strašně rychle oproti jiným živočichům v čase se namnožili je samo o sobě důkazem toho, kdo má v našem sporu pravdu.[smích]

152612

25.01.2008 10:20

Války jsou nutné

RE: Ano i ne

Jarmila 88.?.?.?

Chtěla jsem hlavně poukázat na tu skutečnost, co se ve skutečnosti skrývá za slovem stát. Že si člověk pod pojmem stát obecně představuje součinnost velkého množství lidí, ale ve skutečnosti se pod pojmem stát skrývá pouhá nepatrná hrstka v podstatě neomezeně vládnoucích lidí. Přitom by při dnešní vyspělé technice měla struktura moci vypadat správně tak, že za pojmem stát by byla SKUTEČNÁ vůle většiny obyvatelstva, představovaná v přímé demokracii.

152613

25.01.2008 09:55

Války jsou nutné

RE: válka, vývoj, degenerace

Jarmila 88.?.?.?

Moje hlásání o množení mám dobře zpracované na svém webu, ale zde se musím vyjadřovat heslovitě, proto vznikají různá nedorozumění. Jak píšu výše, vedle vrozeného instinktu se lidé většinou řídí hlavně myšlením, neb jsou to myslící tvorové, tedy kulturou a morálkou. A když je tedy pro ženy nemnožení se mnohem výhodnější, tak se zkrátka přestanou ze dne na den množit, pokud jim to nějaký diktátor zrovna nezakáže, jako třeba kdysi Caucesku.
Nepopřete, že muslimské ženy mají zakázanou antikoncepci- takže se musí nadále množit povinně. Kdyby měly svobodu rozhodování, tak by se rovněž okamžitě přestaly nadměrně množit. A o tohle jde přece v celém světě- aby se lidstvo okamžitě přestalo množit, aby nebyla kvůli tomu třetí světová válka o zdroje. Kde jste vyčetl, že já podporuji politiku USA?

152615

25.01.2008 10:11

Války jsou nutné

RE: Tak trochu paradox

Jarmila 88.?.?.?

Ano, přidávám se k Vašemu názoru- větší pitomost jsem již dlouho neslyšela. [naštvaný]

152620

26.01.2008 07:31

Války jsou nutné

RE: Myslím, že dnešní válka nepředstavuje zas až tak pozitivní evoluční tlak

Jarmila 88.?.?.?

Zamysleme se přátelé nad tím, z jakého důvodu ta homosexualita vlastně vznikla. Přirovnám to k jevu- leváctví a praváctví. Proč nejsou všichni lidé do jednoho praváci, ale proč existují i leváci?(třeba já). Já Vám řeknu proč. Protože kdysi dávno, na samém počátku byli lidé pravorucí a levorucí půl na půl, stejně jako třeba dnešní lidoopi. Pravá ruka ale nakonec výrazně zvítězila nad levou, protože měla před levou tu výhodu, že je srdce spíš na levé straně. Jak se člověk postavil na nohy a začal používat ke sběru semen ruce, tak samice chovaly mláďata převážně na levé straně boku u tlukoucího srdce a pravou rukou sbíraly potravu. Je tam toho mnohem víc, proč vznikla pravorukost, ale není zde prostor.

A proč vznikla homosexualita? Protože byla kdysi dávno naprosto normálním jevem. Připomenu zde své oblíbené šimpanze bonobo, kterými jsem se v kyberprostoru proslavila.[velký smích] Evoluční biologové dodnes masám lžou, když tvrdí, že se člověk pároval již ve zvířecím stádiu. Nebylo tomu tak, nebyl k tomu v tlupách sebemenší důvod. Člověk se ve zvířecím stádiu choval úplně přesně stejně, jako zmiňovaní šimpanzi. To znamená, že kopuloval v tlupě neomezeně každý s každým, nejvíce samci se samicemi, ale i samice se samicemi, či samci se samci a ušetřena nebyla ani mláďátka, s kterými si rovněž kdekdo beztrestně užíval. To vysvětluje tedy nejen vznik homosexuality v genech, ale i pedofilii, která je rovněž vrozena (čili dodnes přenášena geny).

152705

26.01.2008 08:12

Války jsou nutné

RE: Válka je obrovské zlo

Jarmila 88.?.?.?

Člověk se chová především dle svého sobeckého zájmu, pak teprve podle kulturně-společenských zvyklostí (očekávání okolí) a podle pudu. Kde absentuje jakákoliv motivace (možnost bohatnout a dobře si žít v daných podmínkách není), tam zbývají jen zvyky a pudy.
A morálku bych do toho nematlal... tu má každý trochu jinou, byť je zčásti podmíněna výchovou a prostředím. Jiný kraj, jiný mrav - jiné náboženství, jiné zvyklosti, velmi odlišné. Ostatně války se vedly a vedou bez ohledu na morálku.

Zde je důležité si uvědomit, jak velmi bylo v tomto filmu manipulováno s Vaší myslí.Vy jste se v něm dověděl informace, že šimpanzi jsou lovci a žerou maso ve velkém- což je naprosto a totálně nepravdivá informace. Stejně tak ta informace „ o válčení“ šimpanzů. Šimpanz je převážně býložravý a plodožravý, maso požije velmi zřídka. To je ta pravdivá informace, kterou jste se měl dozvědět. Ono ani těch 10 procent masa se nevyskytuje v jeho potravě, i to je příliš nadnesené. Z toho důvodu jsem Vám připomenula badatelku Jane Goodall, protože ta se životem šimpanzů zabývá celý svůj život. Bylo nesmírně dojemné, když ji ukázali v přítomnosti šedesátiletého šimpanzího starce, který ji láskyplně obejmul kolem ramen, jako svou velkou přítelkyni. Pokud ale Vám ukázali v tom filmu, jak vzteklý šimpanz pokousal ošetřovatelku, tak jste si měl taky všimnout toho, v jakých podmínkách ten šimpanz žil. Zavřený ve dvometrové kleci, za tlustými mřížemi, jako nějaký těžký zločinec. Když budete zacházet krutě se svým psem, také se Vám odvděčí kousáním a že bude vzteklý. A lidé se šimpanzi zachází krutě, tak se nedivte jejich reakci. Ty samé lži se týkají válčení šimpanzů. Zmiňovaná badatelka s nimi žila v otevřené přírodě celých 10 let pospolu a nic takového nepozorovala.

Velmi přemrštěná jsou i tvrzení o lovecké minulosti člověka. Stavba lidského chrupu napovídá, že i člověk byl převážně býložravý a plodožravý, nikoliv masožravec. Byl prostě všežravec, kde 90 procent stravy tvořila rostlinná strava a jen 10 procent masitá. Takže by se mělo mluvit o sběračsko-loveckých tlupách, nikoliv o lovecko-sběračských. Koneckonců, všimněte si, že i dnes člověk pojídá převážně rostlinnou stravu a maso k tomu jen jako třešničku na dortu.

Množení lidstva: V prehistorické době se ženy množily velmi mnoho, protože za svou vysokou porodnost byly chválené a vzývané jako bohyně plodnosti. Pak ale nastal otrokářský řád, kdy musely začít rodit povinně jen tomu svému manželi- otrokáři. V historii se střídala období, kdy si ženy se svými břichy mohly dělat cokoliv a jindy zase, kdy byl trest smrti za to, když vyhnaly plod z těla. Takřka celý náboženský středověk i novověk byly za to pronásledovány. Kdyby za to pronásledovány nebyly, tak by si sexuálně neomezeně užívaly (protože takto byl člověk p...

Automaticky kráceno

152708

26.01.2008 08:15

Války jsou nutné

RE: válka, vývoj, degenerace

Jarmila 88.?.?.?

mohla, zde je: kubata.nazory

152710

26.01.2008 08:05

Války jsou nutné

pokračování

Jarmila 88.?.?.?

(protože takto byl člověk přírodou nastaven), ale tolik by se jako v prehistorii nemnožily, protože už by to nebylo pro ně tak výhodné v konkurenci s jinými ženami. Dobová morálka je tedy nesmírně důležitá na chování člověka, protože kdyby neexistovaly příkazy a zákazy, tak by se člověk choval podle své přirozenosti, a tedy úplně jinak, než co mu přikazují doboví vládci.

152711

31.01.2008 08:01

Krize rodiny

Bože, to jsou ale kydy!!!!

Jarmila 88.?.?.?

Bože, chraň nás od Lhotáka. [překvapení] [cool] [chechtot] [pláč] [velký smích] [naštvaný] [vyplazený jazyk] [zmaten] [zahanbení] [oči v sloup] [bliji]

153136

03.02.2008 09:31

Historii píší vítězové

Vlasovci v Praze

Jarmila 88.?.?.?

Si vzpomínám, že když jsem za komunistů pracovala v ROH, tak jsme museli povinně, v pracovní době jít na hřbitov Olšany uctít památku sovětských vojáků padlých v době osvobození Prahy. Moje kolegyně- soudružka komunistka mi do ucha pošeptala, že tam jsou ve skutečnosti pohřbeni Vlasovci, nikoliv Rudá armáda.

Co se týče historie, tak to je ve skutečnosti skutečně jedna velká lež, kterou vždy libovolně přepisují vítězové, jak se jim to hodí a jak to potřebují. Války odnepaměti organizuje úzká vrstva nejbohatších lidí, která do nich nažene bezbranné většinové obyvatelstvo. Používají k tomu vždy tytéž triky. V této souvislosti přemýšlím i nad tím, jakou komédií byla celá slavná Francouzská revoluce. I tam byla skutečnost taková, že úzká vrstva nejbohatších kapitalistů potřebovala svrhnout vládnoucí šlechtu, takže použila ke svým špinavým cílům většinové obyvatelstvo. Jejich hlavním trikem bylo to, že s pomocí tajných služeb a zaplacených médií dovedli vyprovokovat kdekoliv velké nepokoje- no a pak nahnali lid do války.

K mému tvrzení může posloužit taková malá epizoda z počátku Francouzské revoluce. Pařížské ženy tenkrát vyrazily na protestní hladový pochod, že nemají ani na chleba (to bylo tenkrát, když Antoineta nechápavě prohlásila, ať si tedy koupí koláče, když si nemohou koupit chleba). Jenže ten pochod musel někdo zorganizovat, že. A kdopak ho asi zorganizoval? Zorganizovaly ho tajné služby a ty tajné služby už byly v rukou těch bohatých mocných kapitalistů, protože šlechta by proti sobě pochopitelně ten pochod neorganizovala. Většinové obyvatelstvo se totiž samo od sebe organizovat neumí. To by se domluvilo k protestu nanejvýš pět sousedek, které bydlí v jednom baráku, nikoliv však tisícihlavý dav. Ten tisícihlavý dav se sejde teprve tehdy, když ho někdo, třeba s pomocí letáků svolá na nějaké místo.Jenže tajné služby mají všude své slídily, takže hned ví, kde se co šustne. Ale když dovolily, aby se dav sešel, tak to tedy byla akce jimi přímo řízená. A takhle se to dělá dodnes všude ve světě.

153202

03.02.2008 09:52

Krize rodiny

RE: Bože, to jsou ale kydy!!!!

Jarmila 88.?.?.?

Tady jde o to pane svane, že pan Lhoták by velmi rád zrušil demokracii a místo toho nastolil jakýsi druh totality o jejímž fungování i on sám má jen jakési mlhavé a zmatené představy. Ty zmatené představy jsou asi takovéto: že by byl nastolen zákon, že každý muž by měl v rodině neomezené rozhodovací právo úplně o všem. A pokud by se s ním žena rozvedla, když už by to s ním nemohla vydržet, tak on by správně neměl na děti platit žádné výživné- o čemž pan Lhoták bohatě rokuje na webu Rovnopravnost.Z čeho by ty děti žily, to je mu patrně úplně jedno.

153205

04.02.2008 07:30

Krize rodiny

RE: Body pana Lhotáka - pokračování

Jarmila 88.?.?.?

Sláva, baba Blažková je opět na Zvědavci.[smích]Jinak, pan Lhoták Vám v žádném případě neporadí,o čemž svědčí ten jeho hňupský článek. Na jeho osobu nadávat zde nesmím, ale na jeho článek naštěstí ano, takže znovu říkám, že větší p.čoviny než on již nikdo jiný není schopen napsat.

Máte dvě děti, to ještě jde. A teď si představte, že moje máma, sama, bez pomocí státu, jen ze svého ubohého dělnického platu a přídavků na děti vychovala 6 dětí. [oči v sloup]

153254

04.02.2008 08:49

Historii píší vítězové

RE: Vlasovci v Praze

Jarmila 88.?.?.?

Díky pane Mirdo za pochvalu na mou adresu, vlastně si uvědomuji, že si ji fakt zasloužím. Jinak se oba shodneme v tom, že dějiny jsou promyšleně řízené, není to tak, že by revoluce či války vznikaly samy od sebe zezdola spontánně. Vždy je to tak, že ty světové války a revoluce organizuje úzká skupina mocných boháčů, kteří zacházejí s většinovým obyvatelstvem jako s hmyzem, neboť klidně nechají v různých holokaustech vymřít miliony lidí a je jim to úplně jedno.V této souvislosti mě velmi zajímá, kdo měl vlastně tak velký zájem instalovat v Číně v tom roce 1949 totalitu? Za diktátorem Mao ce Tungem musela stát nějaká velmi vlivná skupina- a nebyl to náhodou Západ, který toto spískal? Vždyť už víme, že i revoluci v Rusku vynalezla úzká skupina mocných boháčů v Americe. A kdo stál všechno ve skutečnosti za Stalinem? Ať mi nikdo nevykládá, že kdyby někomu ve světě nevyhovoval, že by nebyli schopni ho s pomocí tajných služeb odstranit. A dále- momentálně je pro mne v současnosti velkou záhadou, proč Putin láká zpátky do Ruska milion izraelských Rusů? Co je zase za tím?

153256

05.02.2008 08:08

Historii píší vítězové

RE: Pisatel se taze

Jarmila 88.?.?.?

Za komunistů se slavil den vítězství 9.května, ale po revoluci se přišlo na to, že vlastně byla Praha osvobozena již 8.května. V současném kalendáři je skutečně státní svátek 8.května.Takže tam koliduje jeden jediný den a to zrovna ten den, kdy se vlasovci z Prahy údajně z Prahy stahovali.

153326

05.02.2008 08:02

Historii píší vítězové

RE: Vlasovci v Praze

Jarmila 88.?.?.?

No, je známo, že Mao jako správný diktátor chtěl mít naopak co největší počet svých poddaných, a tak velmi podporoval porodnost. Ten hladomor byl způsoben nedopatřením, zaviněný jeho hloupostí. On totiž nařídil, aby se v zemi vyhubili všichni vrabci, neboť prý ujídali obilí. A tak Čínani odváželi plné pytle mrtvých vrabců, jak je hubili ve velkém. Pak se ovšem bez vrabců roznemohli škůdci a nebylo žádné obilí, což pak způsobilo ten hladomor.

Nejen Stalin byl figurka nebo-li užitečný idiot. Byl jím taky Napoleon, Hitler a patrně i ten Mao. Protože ta mocenská struktura je konstruovaná tak, že ti skutečně mocní, ti v tom zákulisí, si vždy vyberou z davu vhodnou figurku a ta realizuje to, co oni chtějí provést. Třeba Hitler by se k moci nikdy nedostal, kdyby nebyl tajně stále někým podporován. Zůstal by jen směšným panáčkem, který cosi směšně vykřikuje v kterési bavorské hospodě. Jinak Stalin spíš zemřel přirozenou smrtí, akorát se všichni báli mu jít pomoc, a tak ho nechali bez pomoci zhebnout.

No a o Putinovi si rovněž myslím, že je jen také užitečným idiotem v rukou větších, zákulisích hráčů. Jak jsem ho viděla na fotce uprostřed hloučku okloboukovaných, brýlatých a pejzatých lidí, tak se můj dojem jen utvrdil. Propagandy kolem něho si nevšímám, ta má určitý účel, který nezkoumám. Jenom mám obavu, aby se prostí lidičkové ze státu Izrael opět nestali něčí zápalnou obětí. Jak známo, mocní tohoto světa plánují své revoluce a války pečlivě daleko dopředu, než je uskuteční. A tak Putin přetáhne milion ruských Izraelců zpět do Ruska, a pak „někdo“ hodí atomovku na Izrael, svede se to na muslimy a některé muslimské země se vymažou z mapy.[naštvaný]

153327

05.02.2008 09:09

Podivné otazníky kolem Jana Švejnara

RE: Referendum nebude...

Jarmila 88.?.?.?

Je jasné, že Švejnar je jen figurka, která má jako oponovat Klausovi. Zdá se mi, že vítězem je předurčen Klaus.Tak jako v Americe je předurčena k vítězství Hillary. Je to všechno taková sprostá fraška, že by jeden nad tím fakticky brečel, jakou tu máme neskutečnou totalitu. Samozřejmě, že v roce 1970 byly již hranice neprodyšně uzavřeny. Utéct se dalo ještě v roce 1969, ale o rok později již to bylo nemožné. Takže pan Švejnar je ke všemu ještě značně nedůvěryhodný.

153330

05.02.2008 17:39

Historii píší vítězové

RE: Vlasovci v Praze

Jarmila 88.?.?.?

Nu, je to velmi zajímavé přemýšlet o těch skutečných temných proudech, které hýbou událostmi, nikoliv těch oficiálních, co nám mačká do hlav mainstream. Je fakt, že když umřel Stalin, tak hned po něm i Gottwald. Máma mi vykládala, že Marta Gottwaldová pobíhala po ulicích a veřejně vykřikovala, že ho oddělali. Za několik měsíců po něm zemřela i ona. To by odpovídalo Vaší tezi, že byl ke sklonku života Stalin přece jen odstraněn, protože Gottwald byl jeho kůň a byl taky hned promptně odstraněn
Já tomu Putinovi nevěřím proto, protože tak jako USA mělo svoje zbořené mrakodrapy, tak měla Moskva svoje výbuchy, svedené na Čečence a svůj Beslam. I ten masakr civilistů pomocí plynu v tom divadle nebyl košer. Prostě tomu chlapovi nevěřím, nevěřím a nevěřím.

153383

05.02.2008 20:23

Podivné otazníky kolem Jana Švejnara

RE: Referendum nebude...

Jarmila 88.?.?.?

Ano, velmi správně pane Vojto, podle mého názoru je Klaus pouhou loutkou mocných. Víte, oni existují lidi, kteří se dají nazvat jako mocní nemocní. Oni jsou tak posedlí jim svěřeným kouskem moci, až jsou z toho fakticky nemocní.

Ano, v naší zemi zemi existuje obrovské množství lidí, kteří by se na prezidentském postu vyjímali, a kterých bych si velmi vážila, bohužel tito lidé nejsou na takové posty nikdy připuštěni. Tam jsou připuštěny pouze a výhradně zkorumpované loutky, které si z občanů dělají VĚDOMĚ dobrý den. [bliji]

153401

05.02.2008 21:27

Historii píší vítězové

RE: Vlasovci v Praze

Jarmila 88.?.?.?

Tak s tím holokaustem vrabců jsem si skutečně nevymyslela, ale před několika lety byl o tom asi hodinový dokument v TV. Takže pokud si z nás diváků televize nedělala dobrý den, tak to byla pravda. Jinak všechny ty hrůzy na světě se dějí proto, že ve všech sférách života je struktura moci postavena pyramidově. Vysvětlím Vám to třeba na příkladu masmédií. Do jejich čela jsou vždy postaveni lidé, kteří jsou zároveň zaměstnanci tajných služeb. Ti plní každé přání svých nadřízených. Řadoví novináři pak jsou vybíráni podle toho, zda píší tak, jak to listu vyhovuje. Pokud nevyhovují, jsou jednoduše vykopnuti na dlažbu. Jedině tohle vysvětlení LOGICKY zdůvodňuje, že všechna masmédi píší o určitých věcech jednotně, jako jeden muž. Kdyby byla svobodná a nezávislá, pak by každý časopis, každé noviny, každý televizní kanál, byl originální a úplně o něčem jiném.

153404

07.02.2008 07:47

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Jarmila 88.?.?.?

Ano, pane Vojto, Vy jste klasický případ vymytého mozku manipulátory davů, kteří si vymysleli lživou evoluční teorii proto, aby „vědecky“ ospravedlnili mužskou nevěru a tím pomohli naprosto záměrně rozbít instituci manželství, protože atomizovaným lidem se lépe vládne, než těm semknutým v pevných rodinách.

Pan devadesátka má naprostou pravdu, ve zvířecím stádiu žádný živitel rodiny neexistoval, tudíž nic takového v genech ženy nemají. Předchůdce člověka byl stejně promiskuitní jako jsou promiskuitní v 99 případech všechny polopice, opice a lidoopi. Předchůdci mužů byli promiskuitní rozsévači a předchůdkyně žen byly promiskuitní sběračky toho semene. Nic nebylo mezi tím. I z hlediska logiky tvrdit je směšné tvrdit, že muži byli víc promiskuitnější než ženy.

Monogamní manželství bylo vynalezeno kvůli tomu, aby si muž ženu ohlídal, že rodí pouze jeho děti, kterým by pak mohl předat naloupený majetek. Monogamní manželství má své vady, že je to v zásadě umělý kulturní útvar.Jenže pro výchovu dětí je to nejlepší způsob, nic lepšího nebylo vymyšleno. Podmínkou fungujícího manželství však je, aby si byli OBA manželé věrni. Pokud jeden z nich zradí, dříve nebo později to manželství rozbije. Proto by správná manželská strategie měla být ta, že pokud jsou děti malé, být si ZE ZÁSADY naprosto věrni.A pokud už jsou děti velké, tak občas zahnout, ale velmi opatrně.[velký smích]

153554

07.02.2008 08:48

Český tisk – vrchol bídy a utrpení

Od mainstreamu mě už nic nepřekvapí

Jarmila 88.?.?.?

Teď nedávno, díky drobné zprávičce, jsem si opět mohla ověřit, že jsou všechna média v Česku řízena z jediného centra. Poslouchala jsem rádio, když moderátor hlásil zprávu, že muž zneužil 45 nezletilých chlapců- že s nimi měl pohlavní styk. Pobaveně jsem se tomu usmála, že je moderát trošku na palici, když si neuvědomí, že muž s mužem asi těžko může mít pohlavní styk. Pak mě úsměv přešel, když jsem si ve třech zprávách v TV vyslechla, že muž měl s chlapci pohlavní styk. No a příští den jsem si o tom ještě přečetla v Mladé frontě černé na bílém,že muž měl s chlapci pohlavní styk.

Z toho plyne poučení, že všichni do jednoho přebírají zprávy z jediného centra (ČTK?), vůbec nad nimi nepřemýšlejí, a tak jak to dostanou na stůl,tak to prostě v TV, v rádiu mechanicky přečtou, nebo do novin napíšou. A i kdyby tam byla napsána ta největší pitomost na světě, tak je to nezajímá, protože jejich povinností je jen lokajsky za plat sloužit a na nic se neptat.

153559

07.02.2008 11:19

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Jarmila 88.?.?.?

Mezi tlupou a smečkou je ten rozdíl, že ve smečce žijí dravci-predátoři, kteří se živí výhradně masem, proto se držme u lidí radši termínu tlupa. V tlupě to bylo tak, že v ní byly jen matky a jejich děti, otcové neexistovali, protože byli neznámí. Děti patřily všem a bylo to tak nejvýhodnější, neexistovala infanticida mláďat a jiné neblahé jevy. Výchova dětí může sice existovat i v mnohoženství nebo v mnohomužství, ale jsou to útvary NEDOBROVOLNÉ, tudíž nepřirozené. O dobrovolné kolektivní soužití jako kdysi existovalo v tlupě se pokusili hippies, ale taky se to neosvědčilo, protože zamilované páry odcházely z kolektivního manželství pryč. Proto monogamní párování je nejpřirozenější, protože muž a žena jsou dva parťáci, kteří si uvědomují, že ve dvou se to táhne nejlépe. Jakmile jsou tři lidé, už je to strana a už se mohou o kdeco hádat. Jde jen ale o to, vychovávat děti od nejutlejšího věku k manželství a zodpovědnosti. Pokud se tak nevychovávají a místo toho placení manipulátoři davů jim dnes a denně prostřednictvím mainstreamu sugerují a vyplachují mozky propagandou,, že svou partnerku mají nárok kdykoliv zradit, pak tedy současná manželství dopadají, tak jak dopadají.

Samozřejmě, že jsme svobodní a že nás absolutně neřídí jakési abstraktní geny. Naše chování se řídí kulturou a dobovou morálkou, účinek genů na naše chování je zcela minimální- protože se řídíme především teorii her. Já osobně jsem řídila krédem: jsi ke mně hodný? Tak já k tobě budu taky hodná. Nestojíš za nic? Tak táhni do hajzlu a nezacláněj.

153575

07.02.2008 11:41

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Jarmila 88.?.?.?

Plzák byl socialistický manipulátor davů, ale proti dnešním manipulátorům hlásal v zásadě neškodné věci. V žádném případě nepropagoval a neomlouval jednostrannou mužskou nevěru, v tomto se choval normálně. V socialismu manželství držela přece jen pevněji než dnes, protože muž, stejně jako žena věděli, že podmínkou úspěšného manželství je si ten pevný vztah pečlivě opečovávat a nezahýbat si. Teď se chudák mládež vše dovídá jen o sexu a netuší, že pěstit si své vztahy je daleko důležitější než jen přiblblý sex.

153577

07.02.2008 16:15

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Jarmila 88.?.?.?

Ale omyl pane Vojto! Já přece netvrdím, že ženy v tlupě živily své děti samy! Je sice pravda, že sběračsko-lovecké tlupy se živily převážně sběrem potravy, nikoliv lovem, o čemž svědčí i lidský chrup, ale pokud muži zřídka kdy něco svátečně ulovili, tak se u ohně poměla celá tlupa, všichni si namastili spokojeně teřichy, včetně žen i dětí. Protože celá tlupa byla chápána jako jedna rodina. Na celé planetě neexistuje tlupa, kde by se její členové dělili na páry. Je to naprostý nesmysl. Ad děti konkrétních partnerů. Vy jste vážně spadl z višně, stejně jako profesor Zrzavý, který kdysi razil stejnou blbost na Psu. Znáte termín přírodní výběr? V přírodním výběru zvítězí vždy ten živočich, který nejvíc přežije a nejvíc se rozmnoží. Který typ žen by více přežil: ženy, které by za kousek masa v tlupě daly každému, kdo je o to požádá, nebo ženy které by se spolehly na jediného troubu živitele? Hádejte. Já vám to prozradím. Pochopitelně by z hlediska přírodního výběru zákonitě přežily ty promiskuitní přežrané samice včetně svých přežraných mláďat, nad těmi ctnostnými monogamními, co se spolehly na jediný, nejistý zdroj obživy.

Lidoopi zůstali lidoopi proto, jelikož se nevzdali života na stromě. Předchůdce člověka v savanách o stromy přišel, musel se naučit chodit po dvou a vůbec nejvíc byl polidštěn díky používání ohně. Oheň polidštil opici.To jsou věci, mrkev v zimě,co?

153605

07.02.2008 15:59

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Jarmila 88.?.?.?

Nemáte pravdu pane djb. Dobovou morálku, a tedy i sexuální morálku každé většinové společnosti odjakživa, tedy již od starověku vždy určovala úzká vrstva vládnoucích lidí. V otrokářské společnosti určili morální pravidla otrokáři, ve feudální společnosti feudálové, v kapitalistické společnosti kapitalisti, v socialismu vládnoucí komunisti. Vzhledem k tomu, že v dnešní době nám nevládnou ani tak kapitalisti, jako spíše mafiáni, tak zde máme morálku víte jakou? Zločinnou a mafiánskou. A to se týká i té sexuální morálky. však zrovna přepisuji kapitoly o lidské sexualitě, tak si to tam pak můžete přečíst podrobněji.

Když se mají dva lidé rádi a mají spolu hezký pevný vztah, pak mají spolu obvykle i velmi hezký sex. Jenže ten vztah je o tom, v že nesexuálních aktivitách jsou spolu v 95 procentech, kdežto při sexu tráví jen 5 procent. Proto tvrdím, že hezký vztah je mnohem důležitější, než ten sex. Ale současní mafiáni děti učí, že sex je ze všeho nejdůležitější, kdežto vztah není důležitý. A o tom je i ta vylhaná evoluční teorie.

153609

08.02.2008 07:20

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Jarmila 88.?.?.?

Ale drahý pane Vojto, viděl jste kdy v přírodě samici, která se neumí postarat po porodu o sebe a svá mláďata a chcípla by hlady? Já tedy ne! A to jsou obyčejná zvířata, kdežto předchůdce člověka byl již tenkrát nadán nejvyšší inteligencí. Vy se tváříte, jako by ženy neměly ruce a ležely stále bezmocně jen tak v houpací síti a čekaly na to, až je muži nakrmí. Hádejte, proč se u žen vyvinula menopausa, která je z hlediska přírodního výběru naprosto bezúčelná, protože žena aniž by rodila další potomstvo, tak zbytečně ujídá chleba a přežívá desítky let úplně nadarmo. Nadarmo to ovšem nebylo, protože v ženské hierarchii byly staré zasloužilé matky velmi důležité. Pomáhaly totiž svým dcerám s výživou mláďat a jejich přenášením na větší vzdálenosti. Muži děti nepřenášeli, protože s klacky a kameny v rukou se starali o obranu tlupy před predátory.

Stále zapomínáte na to a nechcete si to vůbec připustit, že maso nebylo v jídelníčku předchůdců člověka důležité. Daleko důležitější byl sběr potravy- od drobných živočichů, až po oříšky či vejce ptáků, či jedlé kořínky. Takže na kráse či ošklivosti ženy vůbec nezáleželo, protože ženy žádné parazitky, které by čekaly na to, co jim muži donesou, byly při sběru potravy všeho druhu vysoce aktivní. Kousek masa, to bylo jen přilepšení, ale hlavní denodenní potrava, to byl trpělivý sběr bobulí.

Buďte tak laskav a jmenujte mi tu řadu zvířat, kteří tvoří trvalý rodičovský pár. Ptáky ale vynechte, ti nepatří do savců, jmenujte mi pouze savce, ano? A dále- promiskuita byla z hlediska přírodního výběru nejlepší strategií, protože zajišťovala nejkvalitnější potomstvo.To z toho důvodu, že nejsilnější a nejzdravější alfa samec měl přednostní právo na kopulaci. Jeho spermie pak utvořily v děložním hrdle zátku, která spermie jiných samců již dál nepustila. Svědčí o tom výzkumy, kdy lidské spermie bojují s jinými spermiemi o místo na slunci. Kdyby byly samice monogamní, tato válka spermií by se nikdy neměla důvod vyvinout.

153668

08.02.2008 07:37

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Jarmila 88.?.?.?

Nejprve si pane Vojto probereme ten útlý pas. Je neuvěřitelné, jak moc jste propadl evoluční propagandě a jak všem těmto nakukaným nesmyslům pevně věříte. Když se mladý šimpanz se šimpanzicí postaví na zadní a chodí po dvou, nejsou o nic víc břichatější než lidé. Když budeme ale zezadu pozorovat jejich postavu, zjistíme, že šimpanz je jen o něco mohutnější, ale jinak jsou jejich postavy k nerozeznání. Když ale postavíme vedle sebe dívku a chlapce, tak zjistíme, že jejich postavy jsou celkem taky podobné, jen chlapec má podstatně širší ramena. Jinak je ale ten chlapec útlý v pase úplně stejně jako ta dívka- protože jsou mladí a mají oba pevné svalstvo. Proč má tedy ten chlapec na rozdíl od šimpanzů širší ta ramena? Ta širší ramena se vyvinula za pouhých 5 tisíc let patriarchátu, kdy muži spolu nepřetržitě bojovali v bojích. Vyvinulo se jim mohutné zádové svalstvo, používáním šípů, oštěpů a mečů. Lidoopi nástroje nepoužívají, proto mají samci to samé zádové svalstvo jako samice.

Ještě jednou zopakuji, z čeho se skládá lidská sexualita: vrozené chování(geny), naučené chování(memy), dobová morálka(souhrn nařízených dobových pravidel). Přičemž naučené chování a morálka tvoří asi 80 procent, kdežto vrozené mechanismy asi 20 procent. Proto vidíme ten obrovský rozdíl mezi pruderním chováním lidí v 19 století a sexuálním chováním dnešních lidí. A jelikož je tento svět řízen penězi a na jakoukoliv morálku se zvysoka kašle, proto nazývám tuto morálku mafiánskou.

153670

08.02.2008 08:12

Český tisk – vrchol bídy a utrpení

RE: Od mainstreamu mě už nic nepřekvapí

Jarmila 88.?.?.?

Mýlíte se pane djb. Není to jen pouhý trh, ale je to spiknutí a tahání za nitky. O tom, že dnešní mainstream podlehá cenzuře jako prase není žádných pochyb. Ono totiž mezi dnešním tiskem a tím komunistickým není absolutně žádný rozdíl. Stejně jako za komušů se některé věci nesměly psát, tak v dnešní době je to úplně to samé. Proto lidé, kteří dodnes nemají internet a jsou odkázáni jen na tištěná média jsou nedotčeni informacemi. Vůbec například nevědí, že při útoku na WTC spadla i nějaká třetí budova, o radaru se dozví jedině to, že s ním všichna média a všichni šéfredaktoři souhlasí, o Iráku se dozví, jak je dobře, že byl ten tyran popraven, o Iránu vědí, že Ahmedinežád je neřád, atd. atd., prostě mají totálně vymyté mozky, přesně jak si to bohatí majitelé masmédií přejí.

153671

09.02.2008 08:08

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Jarmila 88.?.?.?

Správně, vlci jsou monogamní. Jenže nežijí v tlupě, ale ve smečce a to je rozdíl. Smečka je velmi účelové seskupení, žijí tak jen proto, aby společně snadněji ulovili kořist. Tlupa je však o něčem jiném. To je jedna velká rodina, kde propletené vztahy jsou podobné jako ve velké, rozvětvené lidské rodině. Je známo, že v rodině záleží třeba i na tom, jestli se člověk narodil jako nejstarší sourozenec, nebo prostřední, či nejmladší- podle toho pak získá své naučené vzorce chování. V tlupě je to podobné, tam sice v hierarchii vládne alfa samec, a v samičí hierarchii alfa samice, ale není to vztah zaměstnanecký (nadřízený- povinně podřízený), ale vztah rodinný, takže nejslabší a nejmenší samec může být v tlupě pro své milé vlastnosti hýčkán všemi jako nejoblíbenější, bez ohledu na své nejnižší postavení.

Prostě výsledek je ten, že u zvířat, které žijí v tlupě neexistují monogamní páry, vždy jsou ta zvířata promiskuitní. Evolucionisti se rádi ohánějí příkladem gibonů. Jenže giboni také nežijí v tlupě, jsou to silně teritoriální zvířata. Zvířata, která mají teritorium jsou dva druhy. Buď jsou samci samotáři, hlídají si své teritorium před jinými samci, ale procházejícím samicím dovolí být kdykoliv na svém území- to je případ orangutana. Nebo se spojí samec se samicí a hlídají si své teritorium společně- to je případ gibona. Pak existuje ještě další matematická zákonitost, že když je samec dvojnásobně větší než samice, tak má harémové sklony- a to je případ gorilího samce. Těch matematických zákonitostí je hodně a u člověka se jako puzzle skládá ta skutečnost, že jeho minulost byla na stoprocent promiskuitní, že jako zvíře nežil v páru ani náhodou.

S tím vztahem dvou lidí máte velkou pravdu, tam nikdy nešlo o majetkové vztahy. Proto se taky vyvinula evolučně LÁSKA, kdy se do sebe dva velmi zamilují. Jak už jsem psala, je to parťácký vztah, kdy si oba uvědomují, že ve dvou se život lépe táhne. Čili to odjakživa byla pro muže a ženu užitečná SYMBIÓZA, kde si oba poskytovali vzájemnou pomoc, nikdy to nebyl vztah parazit a živitel. A ještě připomenu, že muž a žena jsou dvě spojené nádoby, kde to funguje tak, že když chce jeden přečůrat toho druhého, tak se to nakonec obrátí proti jemu samotnému.

153751

09.02.2008 07:48

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Jarmila 88.?.?.?

Ano, velmi správně, znalosti o mateřské epoše manipulátoři davů zničehonic ignorují a již 20 let propagují naprosté nesmysly, kterým ale bohužel uvěřilo stamiliony západních lidí- a v Česku třeba Vojta.[smích]

No, Plzák se moc v psychoanalýze nevyznal, ten si jenom honil triko, že byl za komunistů pečený, vařený. Bylo tady desítky jiných psychiatrů, ale ti do tisku nikdy nebyli připuštěni. Koneckonců to tak je i v dnešní době. Jak se žilo v dávné minulosti bez neuróz dobře popsal Bronislav Malinowski, když popsal život domorodců na Trobrianských ostrovech. Jak říkám, dnešní svět vedou mafiáni, kterým jde jen o to, nepřetržitě zvyšovat své zisky, a to pochopitelně i v tak lukrativní oblasti, jakou je lidská sexualita, a proto dnešní svět vypadá, tak jak vypadá.

153752

09.02.2008 07:39

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: Diagnóza

Jarmila 88.?.?.?

Škoda, že jste svůj příspěvek nedokončil. Jsou to velice moudrá slova a taky máte můj obdiv, že se staráte o manželku v tak těžké životní situaci.

153754

09.02.2008 08:23

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Jarmila 88.?.?.?

Chápete to velmi dobře-názory pana Jožina z bažin jsou velmi úchylné.

Jinak co se týče těch vlezlých sociálních pracovnic, tam snad existuje jediné řešení.Měla byste si najít nějakého hodného,ale svalnatého stálého přítele.Až by zase přišla nějaká ta sociálka k Vám domů, tak přítel by jí měl zastoupit cestu a říct: Máte nějaký problém soudružko? Kolik zde přispíváte paní Blažkové na obživu dětí, že si dovolujete ji obtěžovat v jejím vlastním bytě? Co jste zařídili ohledně jejích bývalých manželů, když jí dodnes nic neplatí? Že nic? Tak proč sem lezete něco kontrolovat, když jste pro ni nehli ani prstem?

Byste viděla, jak by se ty návštěvy omezily. [oči v sloup]

153756

09.02.2008 08:42

Český tisk – vrchol bídy a utrpení

RE: Od mainstreamu mě už nic nepřekvapí

Jarmila 88.?.?.?

To já za to nemohu pane Vanquarde, že místo demokracie existuje totalita. Přímá demokracie dodnes neexistuje a není to vůbec náhoda, ale záměr. Vlastně lidstvo zažilo naposled demokracii v prehistorii. Celá zaznamenaná historie v podstatě byla totalita, protože vždy úzká skupina boháčů ovládala různými prostředky většinovou společnost.

Říkáte, že používáte zdravý rozum. Tak mi prosím vysvětlete tuto další velkou záhadu: V Česku jak známo,mají ve zvyku přidávat ke všem příjmením koncovku ová. Novináři se dopouštějí i takových prasáren, že redaktorka Mirka Spáčilová z MFD se nerozpakuje napsat jméno Monroe jako: Monroeová. Nedávno psal veškerý tisk o polititičce Bhutto jako o Bhuttové. Všichni do jednoho se tím dopouštěli češtinské chyby, protože přidali k tomu jménu pouze vá, místo ová, správně to jméno podle pravidel češtiny měli psát: Bhuttoová.

A teď zde máme jinou političku.Kateřina Jacques. Představte si, že si NIKDO z novin, časopisů, televize, ale skutečně nikdo z novinářů nedovolí napsat češtinsky správně: Jacquesová. To je co? V Česku neexistuje jediný novinář, který by si troufnul tuto policejní provokatérku nazvat správně. A to je ta stále bolševická totalita, která se zde vůbec nezměnila.

153757

09.02.2008 08:55

Český tisk – vrchol bídy a utrpení

RE: Od mainstreamu mě už nic nepřekvapí

Jarmila 88.?.?.?

Máte pravdu pane Tome, velká spousta lidí se chová tak jak píšete- jsou to účelově vychcaní ignoranti. To jsou ti samí lidi, jací existovali i v komunistickém režimu. V patnáctimilionovém Československu existovalo milion a půl komunistů. Tito komunisté moc dobře věděli, že slouží nesprávné věci, jenže chtěli mít oproti jiným lidem výhody.Jak mi jeden z nich jednou řekl: A to mám dělat kvůli nějakým zásadám u lopaty, když chci být ředitelem? No a to samé funguje u dnešních vychcánků- jsou to najmutí lokajové mocných, pomáhají tvořit tu pyramidu moci, protože z toho mají oproti jiným lidem výhody. Tito placení, najmutí biřicové zde byli odjakživa, bez nich by se neobešli ani bohatí otrokáři.

153758

09.02.2008 08:59

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Jarmila 88.?.?.?

Už jsem zde psala, že dlouhodobé monogamní manželství je umělý lidský výtvor. Z toho důvodu by se měly děti na školách učit zákonistem, jak se naučit v tomto útvaru žít třeba až do smrti. Je to věda, ale věřte mi, jde to. A není to marná oběť, stojí to za to.

153759

10.02.2008 08:08

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Jarmila 88.?.?.?

S tím vyučováním na škole jsem to myslela tak, že by se děti učily předmět, který by se jmenoval Sociální psychologie, nebo tak nějak. Když se musí učit spoustě předmětů, které jim jsou pak v životě na draka, proč by se nemohly učit předmět, který by jim osvětlil zákonitosti lidských vztahů? Je tragické, že každý člověk objevuje ve svém životě pravdy již tisíckrát v minulosti objevené, a než se dotápe k nějaké základní moudrosti, tak si zbytečně pokazí život.

To se týká nejen obecných vztahů mezi lidmi, ale i manželství. A zde se dostáváme k té oběti. Vysvětlit dětem to, co již v socialismu vysvětloval Plzák. Že z původní velké zamilovanosti se po několika letech manželství stává zvyk a přátelství, ale že je to naprosto normální, a že je ten manželský vztah třeba dál pečlivě pěstovat a udržovat. Protože když někdo to manželství zboří a přelítne do jiného vztahu, že si tím vůbec nepolepší, jelikož je chvíli zamilován, ale pak nastoupí opět zvyk a nuda. Čili je zase tam kde byl. Pak je oddělen od svých dětí, vše je nepříjemně všemi směry zkomplikováno a ten člověk si všestranně pohorší, než polepší. Proto je lepší vydržet vztah s původním partnerem a pokud se člověk zamiluje někde jinde, nic mu nebrání si tu lásku prožít a počkat, než sama odezní. Dále dětem vysvětlit všechny ty další zákonitosti ve vztazích, že když je někdo třeba v rodině agresivní, ať počítá s tím, že jeho agrese se mu vrátí zpátky jako bumerang. Že je to zákonitost. Partner se s ním rozvede a on zůstane sám. Že když je člověk hodný a pro rodinu obětavý, že je to vlastně z jeho strany vypočítavost, která se mu vyplatí.[smích] Protože pak jsou na oplátku na něj hodní všichni ti lidé okolo, pro které se on obětuje.

A co dělá dnešní mafiánská morálka řízená seshora a za pomocí prodejných masmédií všemi směry šířená? Placení manipuláři veřejným míněním šíří nepřetržitě poučky o tom, že jsou muži promiskuitní rozsévači genů a že mají nevěru v genech, jak o tom zase nedávno psalo Idnes, či web Rovnopravnost. A že ženy nehledají lásku a porozumění, ale jdou jen po majetku, hledají si živitele, především boháče, kteří by jim zajistili snadný život. To všechno jsou jen sprosté lži, které mají za cíl rozbít rodinu a atomizovat celou společnost.

P.S.: napíšu Vám mail

153817

10.02.2008 08:24

Český tisk – vrchol bídy a utrpení

RE: Od mainstreamu mě už nic nepřekvapí

Jarmila 88.?.?.?

Dobrá pane Vanquarde, porovnáme si komunistický totalitní tisk s dnešním „demokratickým“ tiskem. Za komunistů bylo rádio, televize i veškerý tisk řízen z jediného mocenského centra, které do nejmenších podrobností, za pomocí cenzorů vše kontrolovalo. Kontrola byla zajištěná také tím, že na všechny posty byly dosazeny výhradně pečlivě prokádrované figurky, to znamená výhradně poslušní a oddaní komunisté. Proto se komunistická média vyznačovala tím, že všechna psala, hlásila a vysílala naprosto stejně jako jeden muž. Takže když mocenské centrum určilo, že všichni napříkla budou používat slovo perestrojka, tak začali všichni do jednoho používat slovo perestrojka.

A co se děje nyní? Všechna masmédia jsou opět obsazena velmi pečlivě vybranými kádrovými figurkami, které za pěkný plat a veškeré požitky opět slouží poslušně mocenskému centru. A nic na tom nemění, že se třeba Tachecí kvůli odvolání z rádila momentálně zbláznila, protože i ona byla pečlivě vybranou figurkou, napojenou na staré bolševické struktury. Stejně jako třeba dnes úspěšná Bobošíková. No a toto mocenské centrum určilo, že prominentka Jacques alias Pajerová se vždy musí psát bez koncovky ová, bez ohledu na pravidla češtiny, které patří pro všechny ostatní lidi. A servilní novináři se ani jeden z nich neodváží tu koncovku ová tam připsat- a to ani v rádiu, ani v televizi,ani v novinách. Kdyby byl tisk svobodný, nezávislý a bez cenzury řízené z jediného mocenského centra, tak by si novináři psali co chtěli, a někdo by tam to ová psal a někdo ne.

153819

10.02.2008 09:12

Český tisk – vrchol bídy a utrpení

RE: Od mainstreamu mě už nic nepřekvapí

Jarmila 88.?.?.?

Já jsem taky pro to, aby se cizí ženská jména neprznila překladem do češtiny. Chtěla jsem jen vyjádřit to, že když už se tedy przní, tak ať se przní všechny bez rozdílu, ale ať si z toho novináři nedělají holubník a nepíšou jednou tak a podruhé onak. Takže koncovku ová naprosazuji, naopak ji na svém webu kritizuji. Kdysi jsem byla na přednášce našeho předního lingvisty, tuším Jiří Kraus se jmenuje, a tam se ho jedna paní zeptala, proč třeba k Edith Piaf tu koncovku novináři nikdy nedají. On na to řekl, že Piaf je značka, proto se tam ová nedává. Což řekl nesmysl, protože takových značek jsou tisíce, třeba i ta vzpomínaná Monroe. Já jsem na té přednášce rozdala pár svých vytištěných výtisků své Reformy češtiny, načež ten Kraus poznamenal, že mu nějaká feministka předala své dílko. Zkrátka člověk nemůže poukázat na to, že je čeština v mnohých ohledech přímo pitomá, aniž by nebyl označen za feministku.

Řešení by se mohlo najít takové, že prostě křestní jména by se u obou pohlaví přechylovala, kdežto příjmení by se u obou pohlaví nepřechylovala. Například: vidím Annu Brown, vidím Johna Brown.

153821

10.02.2008 19:58

Bestie

Proklínám

Jarmila 88.?.?.?

Ano, vrátím se ke svému proklínání, takže všechny aktéry, kteří se tak bezcitně zúčastnili vraždění bezbranného tvorečka proklínám a přeji jim, aby chcípli za hrozných bolestí. Buď aby je přejelo auto, nebo zdechli na rakovinu, nebo tak něco podobného. Protože to nejsou lidi, to jsou otřesná hovada, která si nezaslouží žít.

153850

10.02.2008 21:46

Bestie

RE: Proklínám

Jarmila 88.?.?.?

René, tohle myslím naprosto a smrtelně vážně. Zrůdy, které takto odpraví bezbranného tvorečka si nic jiného nezaslouží, protože jsou to zrůdy. Bylo by dobré kdyby si tyto bestie o sobě na internetu přečetli co si o nich lidé myslí a co jim přejí. Snad to zabrání jiným zrůdám si takto počínat, když se dočtou, že jiná hovada za to byla buď zákonem potrestána, nebo že je třeba někdo přímo z místa kde žijí za to lynčoval.

153877

11.02.2008 19:55

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Jarmila 88.?.?.?

Tak, tak, velmi správně, pan Vojta je zkrátka úplný mimoň. [velký smích] [oči v sloup]

153973

11.02.2008 20:42

Bestie

RE: Proklínám

Jarmila 88.?.?.?

Můj názor je ten, že v dnešní přetechnizované době by potraty již vůbec, ale absolutně vůbec nemusely existovat. To že dodnes existují je způsobené tím, že farmaceutické firmy chtějí na neštěstí jiných co nejvíce vydělat. Zisky na lidech jsou to nejcennější, zdraví lidí je zcela podružné.To znamená, že kupříkladu postinor, který za komunistů stál 1 Kčs dnes stojí 240 Kč, což představuje zdražení o 2 400 procent a to z toho důvodu, aby se ženské cpaly denní antikoncepcí a firmy mohly i na tom nekřesťansky vydělat. Dále dodnes v Česku není k mání mifepriston, který je používán na Západě již 20 let. Hádejte proč? Já vám to prozradím. Inu proto, aby se ženské cpaly tou denní antikoncepcí a nespoléhaly se na nějaký mifepriston, který by se použil až po vynechání menstruace. Co mi na tenhle hyenismus farmaceutických firem řeknete pane Vanquarde? [bliji]

153976

11.02.2008 20:33

Bestie

RE: Proklínám

Jarmila 88.?.?.?

Naprosto s Vámi souhlasím a ještě bych dodala, že za tento neutěšený stav, kdy se mohou "lidé" chovat ke zvířatům jako dobytek mohou samozřejmě poslanci a nikdo jiný. Češi jsou velmi šetřiví a hamižní, stačilo by vytvořit zákon, že kdo umučí zvíře, tak zaplatí pokutu třeba 50 tisíc a v ten moment by byla zvířata dokonale ochráněna. Protože škodolibí sousedi, kteří se řídí heslem- nejsem žádný práskač, ale hlásit se to musí, by vždy zařídili, aby se nikde žádné takové nepravosti neděly. A už vůbec by se nemohlo stát, že by to dotyčný klidně vyvěsil na internetu. Posranci místo toho ovšem klidně hlasují o tom, zda je dobré umučit lišku či nikoliv. No, nakonec zvítězili ti, co hlasovali o nemučení, jenže v civilizované společnosti by mělo být samozřejmostí, že o takových samozřejmostech by se již dávno nehlasovalo.

153977

12.02.2008 07:41

Bestie

RE: Proklínám

Jarmila 88.?.?.?

To lynčování jsem pochopitelně myslela v přeneseném slova smyslu, ne jako skutečnost, že by je někdo stáhl z kůže zaživa. Myslela jsem to tak, že by v tom městě s nimi nemluvily ani dveře od chlíva, natož třeba sousedé, nebo štamgasti z hospody. Jinak co se týče právního systému, tak zde žádný právní systém nemáme, o čemž svědčí tisíce různých kauz, které tady od revoluce proběhly.

154021

12.02.2008 08:02

Bestie

RE: Proklínám

Jarmila 88.?.?.?

Tentokrát máte výjimenčně pravdu, muž mi potvrdil, že poslanci skutečně týrání lišky schválili. V tom případě jsou to jasní deprivanti, kteří JSOU zodpovědni za zrůdný sadismus. Nevím, jestli všichni v raném dětství citově strádali, ale myslím si, že v tom to stejně není. Já jsem taky v raném dětství citově strádala, když mě úřady odtrhly v nejranějším věku od mámy a strčili do děcáku. Přesto mi cit zůstal. Ale s tím humanitárním bombardováním máte pravdu, ten dotyčný je rovněž zrůda v lidském provedení, tvářící se za velkého humanistu a toužící nesmírně po Nobelovce.

154022

12.02.2008 07:39

Bestie

RE: Proklínám

Jarmila 88.?.?.?

Ano, správně, s těmi tabletkami je to jasné spiknutí farmaceutických firem za účelem obrovských, bezpracných zisků a parazitování na cizím neštěstí. A to jsem se ještě spletla v těch procentech, protože to není zdražení o pouhých 2400 procent, ale o 24 000 procent. A ještě pro jistotu, aby si ten postinor ženy opravdu nekupovaly ani takto zdražený, tak podstatně zesílili jeho účinek tak, aby ženám po něm bylo hodně špatně.

Ano, samozřejmě, souhlasím s potraty, protože do 12 týdne těhotenství nejde o lidskou bytost, ale pouhý shluk buněk. Tento shluk buněk nic nevnímá, ani ho nic nebolí, protože nemá čím vnímat- jelikož nemá vyvinutý mozek.

A teď Vám dám pro změnu otázku já: jak se díváte na lidi, které těší, když jiní lidé požírají jejich živé lidské buňky? Koho víc odsuzujete- ty které to těší, nebo ty, které se dopouštějí lidožroutství?

154023

14.02.2008 08:54

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Jarmila 88.?.?.?

Nestíhám, nestíhám, zkrátka už nic nestíhám.[smích] No, pane Mirdo, já se snažím vidět události ve všech jejich souvislostech a vždy mi pak vychází, že všechno se vším souvisí. A jak souvisí Rusko s Amerikou? Jak známo, Rothschild vyslal hrdlořezy v čele s Trockým, aby svrhli cara a nastolili v Rusku revoluci. Potom americká oligarchie, která celý ten socialismus spískala několik desetiletí se zájmem sledovala, jestli se dá obyvatelstvo dokonaleji ovládat přes hustou síť komunistických poslušných aparátčíků (lokajů mocných) a přes jejich komunistickou ideologii, nebo jestli existuje účinnější totalita, vedená přes peníze. Zjistili, že je výhodnější zotročit obyvatelstvo přes peníze, a tak ten experiment, zvaný socialismus sami zrušili. Své tajné, skutečné moci, kterou měli ve všech socialistických zemích se však nikdy nevzdali.

Nyní tito vládci planety (jejichž hlavní sídlo je v Americe) potřebují vyhubit přinejmenším 5 miliard lidí. Musí to ale udělat tak, aby přežili ti lidé, kteří přežít mají. Proto se rozhodli pro nové závody ve zbrojení a Rusko (které je ve skutečnosti již dávno pod jejich kontrolou) má být jako naoko jejich soupeř. Pak tu deratizační akci jednoho dne spustí a v ten soudný den se ukáže, že Rusko po celou tu dobu bylo ve skutečnosti spojencem amerických oligarchů a vyhubí muslimské státy, možná i Čínu, Indii i Afriku, společnými silami.

Co mě vede k takovým názorům? Vždycky určité malé nesrovnalosti a detaily. Například u volby českého prezidenta jsem si všimla této okolnosti: Masaryk a Beneš museli být schváleni americkou oligarchií, než se stali presidenty. Všichni další „dělničtí“ prezidenti museli být bezpodmínečně schváleni moskevskými oligarchy. Po komunistickém puči (žádná revoluce to nebyla!) musí být schváleni budoucí čeští prezidenti v Americe i v Rusku. Kocáb vykládal, jak se jel ptát do Ruska, zda může být Havel prezidentem. Jen co byl Havel zvolen, šel se poklonit ke zdi nářků do Izraele a i v Americe byl pečený, vařený. Dodnes si pamatuji jeho bombastické uvítání Bushem starším. To samé Klaus- nevadil ani Rusům, ani Američanům, proto byl zvolen. Z těchto, a mnoha dalších a dalších detailů mi vyplývá, že ruská a americká oligarchie jsou ve skutečnosti tajní spojenci. Znovu připomínám, že není dobré psát obecně, že Amerika udělala to, a Rusko ono. Ne! Občané těchto zemí nemají s tím nic společného, takže správné je vždy zdůrazňovat, že světu vládne úzká skupina lidí- americká a ruská oligarichie.

154147

15.02.2008 07:28

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Jarmila 88.?.?.?

Dnes již je všem jasné, že pád komunismu zorganizovali komunističtí oligarchové, po domluvě s americkými oligarchy. A zorganizovali ho tím způsobem, aby se jim na hlavě nezkřivil ani vlásek, ale naopak aby se ve VŠECH poskomunistických zemích přetrasformovali na nejbohatší kapitalisty. Nejen Gorbačov věděl, že komunismus nikam nevede, věděli to úplně všichni, že komunismus nefunguje, že je to slepá vývojová cesta, že sám od sebe vyhnívá. Že je to typ neúčinné totality, kde obyvatelstvo nechce makat, protože není ničím motivováno. Toto většinové obyvatelstvo jež nemělo žádnou motivaci si říkalo- ať makají komunisti, když nás do toho pořád nutí. Jenže komunistům se taky makat nechtělo, a tak komunismus vyhnil sám od sebe.[smích] Proto ho komunističtí vládci radši sami dobrovolně zrušili.

Jelcin rozprodával Rusko, ale jako svého nástupce si velmi přál Putina. Proč? Proč nebyla Západem dosazena další poslušná loutka, která by dál rozprodávala Rusko? Nebylo tou příčinou náhodou změna dlohodobé strategie? Vždyť pokud v budoucnu pomohou ruští oligarchové americkým oligarchům vymlátit půlku obyvatelstva planety, tak jim ropa zůstane. Nikdo jim ji nebude brát, protože americkým oligarchům zůstane uvolněná muslimská ropa.

Kdo se jenom brání a kdo útočí. Tak to je otázka do pranice. Z hlediska logiky dlouhodobá válka ve Vietnamu neměla vůbec žádný smysl. Nebyla tam ani ropa, přesto se tam američtí oligarchové rvali s ruskými oligarchy tuším 15 let a posílali na smrt mladé americké a ruské kluky. Také zdecimovali vietnamské obyvatelstvo a vyzkoušeli si na nich dlouhodobé účinky prášku Orange. Proč to všechno? Když to porovnáme s dlouhodobou válkou v Iráku, kde američtí zbrojaři inkasují obrovské zisky, tak nám náhle dává smysl i ta válka ve Vietnamu- celých těch 15 let se válčilo kvůli obrovským ziskům zbrojařů.

154313

16.02.2008 09:18

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Jarmila 88.?.?.?

To mi příliš lichotíte pane Mirdo.[smích] Pravdou je, že se mi ta mozaika začala skládat až teprve poslední tři roky co chodím na Zvědavce. Předtím jsem byla nedotčena informacemi a měla jsem v hlavě jen to, co mě naučili ve škole. Třeba že revoluce v Rusku začala výstřelem z Aurory a tak podobně. Se vším co jste teď napsal souhlasím, takže si musím počkat na Vaše pokračování, abych se dozvěděla, v čem se my dva spolu rozcházíme.

154434

18.02.2008 08:15

Trapná fraška skončila

RE: Pan Král

Jarmila 88.?.?.?

Možná jste si ráčil všimnout pane Vojto, že jsem zde v kterési diskusi předpověděla, že zvítězí Klaus. Jako předpovídám, že v Americe, v tom divadýlku za oceánem zvítězí Hillary. Tam taky probíhá „lítý“ boj, ale s již předem určeným vítězem.

Nám občanům mohlo být úplně šumafuk kdo zvítězí, protože se volilo mezi čertem nebo ďáblem. Oba, jak Klaus, tak Švejnar americkým i ruským oligarchům vyhovují, Švejnar možná o něco víc. Jako vždy jsme byli jen v roli statistů, kterým je dovoleno sledovat tu smutnou komedii, tu hru na demokracii. To, že se tam mafiáni doopravdy mezi sebou rvali na věci nic nemění. Nebudete tomu věřit, ale i když jsme zde měli kdysi jedinou komunistickou stranu, tak se ti komunisti v té jediné straně také spolu mezi sebou nekompromisně rvali o posty. V padesátých letech se dokonce vzájemně zavírali i věšeli. Prezidenta a zaníceného komunistu Husáka zavřeli jiní komunisté na 10 let.

Dnes je situace obdobná: mezi sebou se jen o koryta rvou různé frakce přebarvených bolševiků. Někteří vsadili na koně Klause, jiní na Švejnara. Ti co vsadili na Švejnara prohráli, takže nebudou mít svého koně na hradě. Toť vše.

154558

18.02.2008 08:14

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Jarmila 88.?.?.?

Co jste mapsal pane Mirdo se mi moc líbí a zase se vším souhlasím. Takže si musím počkat na pokračování, abych případně vznesla nějaké námitky. Jen k tomu Stalinovi bych podotkla, že fakticky spíš zemřel na stáří a zdegenerovanost, než by ho někdo otrávil. Zemřel, pokud si vzpomínám v 72 letech, a prý šíleným způsobem chlastal, denně několik lahví vodky- a po mnoho let. To se nutně muselo podepsat na jeho zdraví, takže on se cpal jedy sám, ani mu nemusel nikdo pomáhat.

154559

19.02.2008 08:05

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Jarmila 88.?.?.?

Tak dobrá,uděláme kompromis. Stalin zemřel na stáří a někdo dědkovi malinko pomohl, protože jeho stařecká demence již byla neúnosná. [mrknutí jedním okem]

Co se týče těch dalších historických událostí, tak vlastně i Vy sám pane Mirdo nechtěně potvrzujete, že se ve skutečnosti ti Chazaři „svého“ Ruska nikdy nevzdali. Celá desetiletí se zájmem a se zalíbením z Ameriky sledovali slibný komunistický vývoj, jak tam Stalin pěkně celou tu obrovskou zemi sjednotil do jediné, krásné totality. Totéž potřebovali provést s Čínou. Proto si vybrali velice vhodnou ambiciózní figurku, Mao Ce-tunga, který rovněž sjednotil Čínu do jediného, totalitního celku, kterému vládla jen velice úzká skupinka lidí. Zrovna před několika dny MFD popsala jednu veselou historku, jak Henry Kissinger přijel za Maem a ten mu z legrace nabídl, že Americe daruje milion Číňanek, protože jsou nadpočetné a k ničemu. Čili americká oligarchie si i totalitní Čínu pečlivě hlídala. Kdyby tomu tak nebylo, nebyl žádný problém nechat kdykoliv včas odstranit Stalina i Mao-Ce-tunga, ba i toho Hitlera. Ale víme, že konkrétně Hitler se dostal k moci díky nejbohatším zbrojařům a Prescotovi Bushovi. Že se svými skutečnými oponenty opravdu nemažou a kdykoliv je nechají zabít svědčí případ Kennedyho (který potvrdil, že tajné společnosti ovládají svět) a nedávný případ Bhenazir Bhutto.

Již jsem psala, jak mě nedávno překvapilo, že chce Putin zpět do Ruska přetáhnout jeden milion ruských Izraelců. To by měli všichni ostatní obyvatelé Izraele zpozornět, dát nohy na ramena a rovněž upalovat co nejrychleji z toho prokletého státu co nejdál. Zkrátka můj závěr zní: americká oligarchie má pod kontrolou Rusko i Čínu, jelikož si tyto země nechala zpracovat do úhledné, dobře ovladatelné totality svými dosazenými bezohlednými diktátory Stalinem a Mao Ce-tungem.

154707

20.02.2008 07:21

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Jarmila 88.?.?.?

Já se taky omlouvám, dneska nemám čas podrobněji rozebrat Stalina. Navíc jste mě trochu zviklal v mém přesvědčení, že i Stalin jen plnil představy americké oligarchie. Píšete, že historie nám pomáhá osvětlit i činy budoucí, že se z minulosti pozná, jak vládci světa budou postupovat dál. Není mi tedy jasné, proč nás Západ nechal ve spárech ruských oligarchů i v roce 1968. Už tenkrát nás mohli "osvobodit." Proč a nač se čekalo dalších zbytečných dvacet let než se rozhodli komunismus zrušit?

A ten Vladimír s tím pravoslavím také nebyl bez viny. I monoteistické křesťanství je totalitní víra, stejně jako monoteistický islám, či judaismus, který to neštěstí jako první spískal. Vychází mi z toho, že aby se obyvatelstvo lépe ovládalo,tak muselo "povinně" věřit v jediného boha a je jedno, jestli to byl bůh judaistický, křesťanský nebo muslimský,ve jménu těchto tří bohů pak vládla úzká vrstva lidí většinovému obyvatelstvu totalitně. Proč si nemohli lidé, jako třeba staří Řekové, věřit v minulosti na co chtěli? Proč byli takto totalitně sjednoceni?

154789

25.02.2008 09:03

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Jarmila 88.?.?.?

Pane Mirdo,je to skutečně vyčerpávající vysvětlení všech historických souvislostí.[smích]Až budu přepisovat kapitolu o historii, tak to bude úplně o něčem jiném, než jak ji mám napsanou nyní. Bude to o tom, že naposled zažilo lidstvo demokracii v prehistorické době,v rodových společnostech, ale jinak celá zaznamenaná historie pak už byla v podstatě vždy totalitní.

Ale s tím Ruskem jsem stále ještě pořád na vážkách, musím si to pořádně ještě déle ze všech stran promýšlet. Už za komunistů se vyprávěl vtip, že ruské tajné služby mají své vedení v Americe a americké tajné služby v Rusku. Čili že se odjakživa vzájemně dokonale hlídali. Celá ta komedie se mohla dít třeba jen proto, aby obě strany měly důvod nadměrně zbrojit.Nepřítel ale žádný ve skutečnosti neexistoval, protože na obou stranách stáli titíž spiklenci.

155121

26.02.2008 07:44

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Jarmila 88.?.?.?

Tak se mi ztratil příspěvek v éteru, tak to musím napsat znovu. Zamýšlela jsem se v něm nad tím, proč rod Rothschildů dělá po planetě jen samé zlo, proč se nesnaží dělat radši dobro. Vždyť stejně jako každý jiný člověk nakonec umřou a jestli se nebojí toho, že za své odporné činy budou posmrtně pykat.

Děkuji Vám pane Mirdo za ten ucelený historický přehled, bude se mi velmi hodit, až budu předělávat tu kapitolu o historii. Tak už to tu radši ukončíme a já bych dodala, nejen naslyšenou, ale třeba někdy i naviděnou.[smích]

155154

28.02.2008 08:05

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Jarmila 88.?.?.?

Pokud někdy přijedete do Prahy pane Mirdo, dejte o sobě vědět. Mail mám vystavený na mém webu, klidně si s Vámi někde v pražské hospůdce popovídám, řeč by zaručeně nestála.[smích]

Víte, spravedlnost tkví v tom, že člověk je vnitřně šťastný podle toho, jaké skutky koná a jak je sám se sebou spokojený. Z toho důvodu nějaký zahrádkář, který si sází své milované skalničky a těší se z jejich krásy, může být vnitřně mnohem šťastnější než nějaký miliardář, který kuje pikle proti jiným miliardářům, nebo vymýšlí války v regionu, aby ještě více zbohatl. Pokud si matně vzpomínám, někdo z těch Rothschildů snad spáchal i sebevraždu-to jsou ty deprese, které mají ze svých činů. Pravda, tragédií je, že ten vnitřně nešťastný óbrboháč může díky svému majetku kdykoliv zničit toho šťastného zahrádkáře. Zde by právě bylo řešení v přímé demokracii, že by milion zahrádkářů přehlasovalo majetek toho superboháče. Celý svět je dnes na historickém rozhraní, kdy se čeká, zda zvítězí vyznavači ďábla nebo zdravý rozum. Pokud zvítězí ďábel, pak zničí nejen nás všechny, ale i sám sebe. A opět by v tom byla ta vesmírná spravedlnost- prostě přírodu a vesmír nepřečůrají, ať dělají co dělají.[smích]

Když jsme u těch pentagramů. TV Nova již asi dva měsíce pořád dokola vysílá reklamu, kde nám divákům říká, že my jsme jejich hvězdy. Střídají se tam různí lidé, usmívají se na nás, na diváky a v pozadí je velká, bleděmodrá, pěticípá hvězda. Zajímavé na té hvězdě je to, že nemá jeden cíp nahoru, jako za komunistů, ale že jsou nahoře cípy dva, takže tvoří rohy. Hm, a teď by mne zajímalo, zda zaměstnanci Novy neznají symboliku pentagramu a je to prostě jenom taková náhoda, že tu hvězdu mají danou obráceně.[oči v sloup]

155317

28.02.2008 16:27

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: eretz

Jarmila 88.?.?.?

Tuhle byl nedávno v TV přírodovědný film o tom, jak bezohlední obchodníci kácí ve velkém plíce planety- brazilské pralesy. Vše to natočil jeden Čech, který to ničení přírody i velmi vzácných živočichů na vlastní oči s hrůzou pozoroval. Pak se mi zdálo, že ten Čech naznačuje, kdo je tím viníkem, který tam kvůli penězům plundruje úplně všechno, celou tu nedotčenou panenskou přírodu. Po jeho slovech o těch bezohledných obchodnicích byl totiž najednou několik vteřin záběr jen na slunce, které se koupalo v nekonečné šedi. Ale to slunce mělo šest ostrých paprsků, takže to vlastně byla šesticípá hvězda. [oči v sloup]

Ale možná už jsem paranoidní a ten filmař nic nenaznačoval.

155348

29.02.2008 09:26

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Paní Jarmilo, když tak čtu ty vaše příspěvky,

Jarmila 88.?.?.?

Ale pane Arkane, Vy takový vzdělaný a chytrý člověk a nevěříte na spiknutí? Ts, ts, ts, to jsem netušila, že jste takový naiva. [chechtot]

155418

02.03.2008 08:32

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Topol v Kanadě

Jarmila 88.?.?.?

Zkusit se něco dozvědět od lidí jako je Pehe, to je zbytečná ztráta času pane Mirdo. Tohoto politologa nemohli vyvstát ani diskutéři na Neviditelném psu, byl všem svými články už jen pro smích. Přesto je tento člověk v mainstreamu vždy vítán, vždy dostane kdykoliv prostor psát články, na rozdíl od tisíců jiných vzdělaných lidí, kteří mohou do mainstreamu psát jak chtějí, ale prostor k vyjádření jim nikdy poskytnut není.

Pan Pehe nevěří na spiknutí, protože on sám je členem světového spiknutí. Ale má za úkol, zatloukat, zatloukat a zatloukat, tak se jeho reakcím vůbec nedivte. Já bych se strašně divila, kdyby z tohoto člověka vůbec kdy něco smysluplného a pravdivého vypadlo. Taky není vůbec slušný, kdysi jsem mu poslala uctivý mail, to v dobách, kdy jsem se domnívala, že slušný je, ale ani se nemamáhal mi odpovědět. Proč taky, že. Neznámým nulám, které by si přály přímou demokracii se neodpovídá.

155539

03.03.2008 08:07

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Topol v Kanadě

Jarmila 88.?.?.?

Pane Mirdo, já od tohoto druhu lidí již dávno nic neočekávám, protože jejich reakce jsou pořád stejné, jako na běžícím pásu. To znamená, že pokud pořádají nějakou přednášku, tak jejich taktika je taková, že ve vymezeném čase pořád mluví jenom oni a potom již ponechají asi tak 10 minut na všechno ostatní. Nechají promluvit jen asi tak tři lidi a pak se omluví, že již čas skončil a oni musí spěchat jinde. Pokud se mezi těmi třemi dotazy objeví nepohodlná otázka, tak to honem zamluví třeba tak, že je to na dlouhé povídání, takže se to nedá momentálně v tom krátkém, vymezeném čase objasnit. To víte, jsou to kouzelníci. Ale jsou nudní tím, že všichni jednají stejně. Tím se ale na druhou stranu prozrazují, co jsou zač- spiklenci a pacholci, prostě neseriózní lidé, kteří za hezké postavení a prachy slouží jakýmkoliv cizím zájmům. Prostě lokajové skutečných mocných.

Na to národní obrození moc nevěřím, protože pokud se do čehokoliv nevloží agenti, aby vyprovokovali nějakou akci, tak lid sám o sobě nic nepodnikne. Lid je pasivní masa ovcí, která se dá do pohybu až teprve tehdy, až když je vlčáci ženou směrem, kterým oni potřebují. Bylo tomu tak odjakživa, na žádné revoluce, puče a samovolné vypuknutí válek již dávno nevěřím. Vše je vždy řízeno zezhora, nic nevzniká spontánně zezdola.

155594

04.03.2008 07:48

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Topol v Kanadě

Jarmila 88.?.?.?

Ano, správně, internet přišel příliš pozdě. Kdyby přišel třeba o 50 let dříve, tak by se za tu dobu mezi všemi masami trvale rozšířilo poznání, že veškeré děje jsou manipulovány sezhora, že nic nevzniká samovolně zezdola. Přišlo by i poznání, že i volby jsou sprostá fraška, která nemá s demokracií nic, ale opravdu vůbec nic společného. Kdyby tohle lidé věděli, tak by se neúčastnili žádného masového zvonění klíčů, protože by dávno věděli, že je to zbytečné, že se do vlády tlačí jen další předem zvolení lumpové a na internetu by se hromadně vysmívali tomu, jak to komunisté narafičí, aby jen tak sami od sebe padli.

To je jasné, že jsme od revoluce vysávání všemi směry parazity a že ty peníze proudí neznámo kam. A naprosto bezcharakterní poslanci se neštítí ani odsouhlasit poplatky u lékaře za nevýdělečné děti a za bezbranné důchodce, kteří na rozdíl od nich musí počítat s každou korunou. Přitom tyto bezcharakterní svině, co nám vládnou, které si samy sobě odsouhlasily pohádkové platy, tak mají dotované i potraviny v poslanecké kantýně, aby náhodou nestrádaly.

Co se týče pana Peheho, tak ani nemusím vědět, že je členem nějaké Bilderberg Group. Mně stačí to, jak píše a hned si o něm udělám svůj obrázek. Stejně jako třeba o politologovi Bohumilu Doležalovi, který je údajný disident, ale píše tak, jak si mocní přejí.

155659

06.03.2008 08:10

Hrdina Harry v britském Vietnamu

RE: Princ Harry se neciti hrdinou.

Jarmila 88.?.?.?

> V soucasnosti je to pan Topolanek, v zaklade clovek prumerneho
>intelektu, ktery muze slouzit za vzor slepe zaprodanosti bez
>toho, ze si uvedomuje na jakou cestu vydal Cesky narod.

Domnívám se, že Topolánek šel od Bushe proto tak vysmátý, protože se od něj dozvěděl informaci, že zde ten radar prozatím přece jen stavět nebudou. A teď bude zajímavé sledovat "naše statečné posrance", jak najednou většina z nich bude hlasovat proti radaru, když si to tedy ten náš lid nepřeje.

A ještě jsem si všimla jedné věci. Od té doby, co Bhenazir Bhutto prozradila celému světu, že Bin Ladin je již dávno po smrti, tak skutečně mainstream ho přestal vytahovat ze záhrobí a už se o něm nemluví, ani nepíše.

No a co se týče princátka, tak je to vše kolem něho samozřejmě jenom samá šaškárna a nic víc.

155822

06.03.2008 17:08

Hrdina Harry v britském Vietnamu

RE: Princ Harry se neciti hrdinou.

Jarmila 88.?.?.?

Ba né, oni jsou pravoleví hoši v některých věcech (v těch mezinárodních, kde musí poslouchat vyšší vládce,takže všichni bez rozdílu musí držet hubu a krok)pěkně sehraní. Veselost Topolánka a kategorické výroky ze strany Paroubka mě přesvědčují o tom, že oni dva jako první vědí tajnou informaci, že radar se tu zatím stavět nebude. Je to tím, že v Americe se budou střídat prezidenti, takže američtí soudruzi mají momentálně jiné starosti, než nějaký radar v Česku. Ovšem jak z téhlete trapnosti vybruslí Parkanová, to se nechám překvapit.Patrně odejde do důchodu a zavře za sebou poklop.

155850

07.03.2008 08:08

Teror pravdoláskovců

RE: On to bohuzel zase takovy objev neni....

Jarmila 88.?.?.?

No a teď si položme otázku, kdo za to všechno může? A vyjde nám ona stará známá dobrá věta- že ryba smrdí vždycky od hlavy. To znamená, že ty zákony, které tohle umožňují, tvoří poslanci. Byla tady diskuse, co se skrývá za slovem stát. Když se osekají všechny zbytečné věci, tak člověku zbude holá pravda, že stát je 200 poslanců, 80 senátorů, plus 20 ministrů. To je dohromady 300 lidí, kteří ABSOLUTISTICKY vládnou nad zbytkem společnosti, tedy 10 miliony lidí. Protože soudy by nemohly postupovat tak, jak postupují, kdyby pro ně nepřipravili poslanci a senátoři ty fašistické zákony, které to umožňují. Čili mi z toho stále vychází, že největší fašisti ve společnosti je těch 300 vládnoucích lidí.

Jinak co se týče minulosti bych nebyla až tak optimistická. Komunisti měli svůj zákon o pobuřování. Kdykoliv si zamanuli, tak někoho za to pobuřování zavřeli a mohlo to být prakticky za cokoliv. Za Rakouska-Uherska to taky nebylo zdaleka ideální, o čemž nám zanechal svědectví Hašek. Když se na ulici semlela jakási rvačka, tak Hašek pokřikoval na rváče, který tloukl policajta: Natři ho! U soudu se hájil, že pokřikoval: Spatři ho! Ale nic mu to nebylo platné, zavřeli ho na pár dnů do věznice.

155888

07.03.2008 11:29

Hrdina Harry v britském Vietnamu

RE: Princ Harry se neciti hrdinou.

Jarmila 88.?.?.?

[smích] Ano Tome,přesně tak jsem to myslela. [velký smích]

155926

08.03.2008 07:05

Teror pravdoláskovců

RE: ješte jednou Robert Gross

Jarmila 88.?.?.?

Absurdní na celé věci je to, že už ani dnešní sedmdesátipětiletí lidé nemají s válkou nic společného, protože oni byli na konci války pouhými patnáctiletými dětmi. A přesto nás média dnes a denně bombardují holocaustem, jako bychom my všichni byli za něj zodpovědní. A to přesto, že 99 procent lidí s tím nemá vůbec nic společného. Téměř všichni jsme nevinní, činy dávno minulé se nás vůbec netýkají. To by mě zajímalo, jak dlouho nás budou tím média ještě otravovat? Dalších sto let, nebo jenom padesát?

155996

08.03.2008 07:23

Teror pravdoláskovců

RE: On to bohuzel zase takovy objev neni....

Jarmila 88.?.?.?

Ano, s Vaším názorem souhlasím a ještě bych k tomu dodala toto: Těch 300 figurek, co se schovává za slovo STÁT a rozhoduje o životech nás, 10 milionů občanů, plní příkazy dvou skupin bossů: nadnárodních a místních. Nad příkazy globálních vládců se nediskutuje, musí se co nejdříve se plnit. To jsou příkazy typu radar, protikuřácké tažení, registrované partnerství a teď nově navrhovaný zákon- trestání rodičů, když dají pohlavek svému dítěti. Nad příkazy místních bossů se smí diskutovat, ale platí tam železné pravidlo, že kdo víc dá, ten vyhraje. A tak v případě Klause zvítězili ti, co víc dali a v případě mučení lišky zvítězila vlivná lobby myslivců, protože poslanečtí kašpaři od nich dostali víc, než od obránců týraných zvířat.

Někoho by mohlo napadnout, že tyto loutky by možná někdy mohlo trápit SVĚDOMÍ. Ne, svědomí je netrápí, protože právě z toho důvodu, že svědomí nemají, byli pečlivě vybráni do těchto vrcholných rozhodovacích funkcí. A když si člověk probere, z jakých poměrů pocházejí, tak je náhle vše jasné: nejlepší jejich kvalifikací je komunistická nebo estébacká minulost. Útěchou nám může být, že tato situace panuje ve všech postkomunistických státech- všude jsou v nich na vrcholových místech bezcharakterní postkomunistické loutky.

155999

09.03.2008 08:57

Teror pravdoláskovců

RE: On to bohuzel zase takovy objev neni....

Jarmila 88.?.?.?

Ano, jde o prospěcháře, ale kupodivu vždy s komunistickou nebo estébáckou minulostí. Ať si proberete kteroukoliv z těch našich vládnoucích figurek, tak to prostě tak je. Bránit se proti mafii prospěchářů lze jedině zavedením přímé demokracie, a té se oni brání zuby-nehty. Vždyť zde dodnes nemáme ani tu pitomou přímou volbu prezidenta. Ano, „volení zástupci“ to je ve skutečnosti ta nejhorší svoloč, která se nám, většinovému obyvatelstvu vysmívá do tváře. Možná, že semtam se mezi nimi nachází i nějaký slušný člověk, ale ten se tam dostal jen omylem. Zatím ale nevím o jediném slušném člověku.

Pokud snad existují lidé, kterým bylo již v raném dětství vsugerováno, že jsou bohem vyvolení, tak na to ať zapomenou. Jsou z hlediska vesmírných zákonů tak leda velké, vyvolené hovno.[velký smích] Že musím tedy být tak sprostá. Jsou jen ve stejné pozici jako křesťani s vymytými mozky, muslimové s vymytými mozky, budhisti s vymytými mozky, zkrátka jako všichni lidi světa, kteří mají vymyty mozky nějakým světovým náboženstvím, tak jak to náboženští hodnostáři potřebují. Všichni tito nekriticky věřící lidé jsou jen kvalitní manipulovaní otroci moci, svých náboženských vůdců. Já jsem taky věřící, ale věřím si na co chci já sama, nikdo nemá šanci mnou manipulovat.

Pokud se někteří lidé cítí vyvolení, přestože ani v žádného boha nevěří a dělají ostatním občanům peklo na Zemi, tak to jsou obyčejní zmrdi, duševní mrzáci, odborně řečeno- deprivanti. Když jsou tito deprivanti jen účelově spojeni za účelem nelegálního získávání majetku, tak vůbec nejsprávnější název pro ně je- mafiáni, organzovaní zločinci.Co z toho měl Truman, když zavinil smrt statisíců nevinných civilistů, jen aby si vyzkoušel účinky atomovky?

Co se týká lišek, tak právě schválení jejich mučení mě přesvědčilo o tom, že nám vládnou deprivanti. Víte, řadoví občané nemají čas všechno sledovat, protože musí pořád pracovat. Ale kdyby měli možnost o zákonu o liškách hlasovat, tak jsem přesvědčena, že na celé čáře by zvítězil zákon, aby se jejich mučení zakázalo. Ať už jde k čertu ta zastupitelská demokracie!!!!!

156098

13.03.2008 07:38

Bonbónek

Obrovský vliv mainstreamu na myšlení všech lidí

Jarmila 88.?.?.?

Nechápu jednu věc. Jak to, že se všichni lidé tak bezmezně podrobili a všichni do jednoho nazývají Kateřinu Jacquesovou jako Jacques. Ne že by mi nevadila koncovka ová, ale když už se musí povinně používat, tak má platit pro všechny. Z jakého důvodu má Jacquesová tu velikou výsadu, že všichni jako jeden muž ji nazývají Jacques? Podle pravidla češtiny je to nesprávně, takže všechna masmédia se dopouštějí chyby. A stejně tak se dopouštějí chyby všichni lidi, kteří to po nich slepě opakují a to jen proto, že jsou těmi masmédii ovlivněni, aniž by si to uvědomovali.

Jinak tato dáma má skutečně asi neskutečná privilegia, je protekční a vyvolená, že se nikdo neodváží jí sebeméně v čemkoliv odporovat. Nedávno si ji Burian pozval do svého pořadu a byl k ní prý tak neuvěřitelně servilní, že diváci jen nevěřícně zírali. Nechce se mi ten pořad hledat, Jacquesová mi za to nestojí. Aby ne, když Burian patrně ví, že ji již kněz Karásek jako malou houpal na kolenou, že jsou prostě tihle ti Havlovi spřízněnci vzájemně propojeni jako jedna rodina, a kdo se na ně křivě podívá, tak letí na dlažbu.

156423

13.03.2008 09:04

Bonbónek

RE: Obrovský vliv mainstreamu na myšlení všech lidí

Jarmila 88.?.?.?

Je vidět, že jste tady nový, jinak byste mě tu takhle hloupě neobviňoval. Že je Jacquesová mrcha jsem již psala jinde a jindy. Nejsem závistivá, ani zlobná, já za to přece nemůžu, že na všech vrcholných místech v naší republice jsou dosazeni bezcharakterní kariérističtí zmrdi- doslova a do písmene. Nebo byste mi mohl jmenovat v naší politice nějakou kladnou postavu?

Pokud chcete znát všechny moje názory, tak si klikněte na můj nick Jarmila. Tam je v archivu vše uschováno, co jsem kdy řekla, černé na bílém.

156427

14.03.2008 07:39

Bonbónek

RE: Obrovský vliv mainstreamu na myšlení všech lidí

Jarmila 88.?.?.?

Vy jste legrační djb. Píšete, že zrovna v tomto bodě byste neviděl ovlivnění médii. Ale na začátku zase říkáte, že píšete Jacques proto, že jste to nikdy neviděl napsané jinak- z toho důvodu že Vás ani nenapadlo, že je to špatně.[smích] Takže zde je jasně vidět, že médii ovlivněn jste a ani o tom nemáte tušení.[smích]

156499

14.03.2008 07:41

Bonbónek

RE: Obrovský vliv mainstreamu na myšlení všech lidí

Jarmila 88.?.?.?

No jistě, jak jinak. Mě na celé věci zaráží i to, jak se jí všichni novináři bojí.Jak jsou všichni přemrštěně uctiví.To nebyl pouze strach u Buriana, všichni z ní mají strach. A já se ptám: Proč? A proč jí nabízeli jako nováčkovi ihned křeslo na silovém ministerstvu, jestli nechce být ministryní vnitra? Copak je to normální?

156500

14.03.2008 07:51

Bonbónek

RE: Obrovský vliv mainstreamu na myšlení všech lidí

Jarmila 88.?.?.?

V souladu s pravidly české mluvnice je to s těmi příjmeními takto: žena může mít nepřechýlené příjmení, ale jen jako druhý doplněk příjmení přechýleného. Takže například všemi českými muži oblíbená, feministka Marx-Tominová to pečlivě dodržuje, jak ji to zákon přikazuje. Na matričním úřadu je ovšem zaznamenaná jen pod jedním jménem, aby se jim to nepletlo. Čili buď jen Marx, nebo Tominová.

A teď k političce Jacquesové: pokud nechce mít koncovku ová, tak by měla dodržovat totéž co Tominová. To znamená, že by se měla podle pravidel jmenovat Jacques-Pajerová. Samotné Jacques používat NESMÍ. Nezapomeňte, že novináři v souladu s českými pravidly běžně v novinách všem cizinkám tu koncovku ová přilepí a to někdy i naprosto špatně, jako v případě Bhuttoové, kde přidali jen vá. Příjmení bez ová by mohla používat pouze v případě, kdyby to měla jako umělecké jméno. Jenže politička je povinna používat své občanské jméno, nikoliv nějaké umělecké.

Na téma přechylování ženských příjmení již bylo napsáno hodně nesouhlasných článků.Ale nekompromisní poslanci rozhodli, že se i cizinky musí psát s ová a basta. Takže paní Jacquesová coby poslankyně má dodržovat zákon, když už si takové voloviny poslanci sami vymyslí. Pokud se jí to nelíbí, tak ať sama navrhne změnu, když už je tedy díky nahranému zbití u samého zdroje rozhodování.

156501

14.03.2008 07:51

Bonbónek

RE: Obrovský vliv mainstreamu na myšlení všech lidí

Jarmila 88.?.?.?

Pana Neffa je mi nesmírně líto, že se mu stala taková tragédie. V případě toho zetě by se ovšem měla správně skloňovat obě příjmení, protože jméno Neff je české, pan Neff není cizinec. Takže: manželka Roberta Neffa Nováka.

156502

14.03.2008 08:37

Bonbónek

RE: Co se divíte?

Jarmila 88.?.?.?

Nad tou umělou inteligencí jsem taky hodně přemýšlela. Ale myslím si, že inteligence bez emocí nemá žádný smysl. Je to potom jenom stroj, který nemá žádný důvod existovat. Takže bude vymyšlena inteligence, která bude se vším všudy přesně kopírovat lidi. To znamená, že budou existovat roboti s emocemi a budou se replikovat s pomocí „mužských a „ženských“ robotů. Jediný rozdíl bude v tom, že budou podstatně inteligetnější než lidi. Teď ale nevím, jestli supervysoká inteligence bude mírumilovná, nebo agresivní. Asi spíš mírumilovná, právě proto, že bude tak moc inteligentní. A taky nebude mít důvod k agresi, protože majetek, bohatství, zlato, stříbro a drahé kamení je nebude zajímat, proto nebudou mít žádný důvod bojovat.

156505

14.03.2008 21:14

Bonbónek

RE: Co se divíte?

Jarmila 88.?.?.?

Já si myslím, že potom pro tu umělou inteligenci budou lidé přínosem stejně, jako jsou dnes pro dnešní lidi přínosem zvířata.[smích] To znamená, že je budou láskyplně opečovávat, jako že jsou takoví přírodní živočichové plní emocí, kteří si nevidí na špičku nosu, ale zato jsou nesmírně ve svém počínání autentičtí a roztomilí.[smích]

156562

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Káva pro Zvědavce

87

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 148 čtenářů částkou 30 409 korun, což je 87 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Povinost testování bude platit i pro očkované osoby31.07.21 11:42 Česká republika 0

Útok mačetami tři na jednoho a za článkem chybí diskuze. Je to jasné31.07.21 10:55 Česká republika 1

Absolutní zrůdnost: učitelka nabízí jedničky za očkování31.07.21 10:46 Česká republika 2

Léčba ivermektinem už jen pro vyvolené, lék nedostane výjimku ministerstva30.07.21 21:23 Česká republika 1

Vláda: My vám sem ty afghánské islamisty dopravíme i za cenu lží a podvodu30.07.21 09:54 Česká republika 0

Babišův bonus za očkování v podobě dvou dní volna připraví českou ekonomiku o 21 miliard29.07.21 21:29 Česká republika 3

CDC říká, plně očkováni lidé šíří variantu delta a měli by nosit náhubky29.07.21 21:19 USA 0

Máme se nejlépe za 20 let, hlásí Češi29.07.21 18:16 Česká republika 2

Poslanec Milan Mazurek hovoří ve slovenském parlamentu29.07.21 10:09 Slovensko 1

Antigenní testy nefungují dobře28.07.21 02:58 Česká republika 2

Soud zrušil povinost nošení náhubků v dopravě a obchodech27.07.21 13:14 Česká republika 4

Kandidátka Zelených na německou kancléřku Baerbocková vyslovila slovo negr a má problém27.07.21 10:47 Německo 2

Co visí na autobusovém nádraží v německém Lübz27.07.21 10:36 Německo 2

Lékaří se konečně shodli v poznání, že Ivermectin je bezpečný a účinný lék proti Covidu-1926.07.21 21:03 Neurčeno 1

Nechte se očkovat, budete fit26.07.21 15:53 Británie 0

V Singapuru zavedli navzdory 52% "proočkovanosti" zase lockdown26.07.21 06:08 Singapur 0

V Rize v Lotyšsku odhalili sochu. Pokochejte se25.07.21 23:29 Lotyšsko 1

Jsem očkovaný a testovaný, ale musím mluvit do skříně. Tak o čem to je. Petr Rada na tiskovce25.07.21 23:21 Česká republika 1

Ministerstvo nehodlá respektovat rozhodnutí soudu ohledně uznávání protilátek22.07.21 18:33 Česká republika 3

V Malajsii zavřeli očkovací centrum, nakazilo se 200 už očkovaných zaměstnanců21.07.21 18:44 Malajsie 0

Měnové kurzy

USD
21,48 Kč
Euro
25,49 Kč
Libra
29,87 Kč
Kanadský dolar
17,22 Kč
Australský dolar
15,78 Kč
Švýcarský frank
23,73 Kč
100 japonských jenů
19,58 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,58 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,37 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 963,78 Kč
1 unce stříbra
547,80 Kč
Bitcoin
898 808,49 Kč

Poslední aktualizace: 31.7.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 68 763 246