Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané korutan

Nalezeno 209 příspěveků, 27 různých IP adres

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

23.09.2008 10:00

Chytání se stébla

Opravdu existuje snaha o záchranu?

korutan 81.?.?.?

Nejsem ekonom, jsem stavitel, nejsem expert na finančnictví. Ze stávající situace v ekonomice mám ale dojem, že se opakuje zcénář z předválečné krize, a o té někteří autoři mluví jako o uměle vyvolané a v pravou nchvíli zpuštěné. Když si odmyslíte to "demokratický" divadlo o snaze o záchranu pro veřejnost, co bude výsledkem této krize? Miliony zchudlých ze střední vrstvy na celém světě, frustrovaných z beznaděje tak, aby se jejich zloba dala nasměrovat tam, kam ti, kteří je do této situace přivedli a z ní ještě zbohatli, budou chtít! Před 70 lety takhle vyprudilo Německo a byla z toho světová válka a 50 mil. jejích obětí.

171341

19.11.2008 09:27

Kterak se nezletilá Č. R. stala nevěstkou u mamá Júnije

Jeden dílek skládačky

korutan 81.?.?.?

Děkuji autorovi za poskytnutou orientaci v oblasti, které je velmi těžké porozumět. Po přečtení jsem měl chvíli pocit pochopení, který vystřídal velmi rychle pocit hrůzy. Zapadl mi totiž kousek skládačky na své místo. Asi jako když děláte putzle a konečně najdete kousek, který vám umožní propojit již složené části v jeden celek.
A vyvstaly otázky, proč naše vláda používá postupy, které jsou v rozporu se zákonem? Jde opravdu jen o princip osobního prospěchu? A jde-li, co sledují Ti, kteří k takovým to postupům jednotlivé vlády nutí? Celý svět objímající globalizaci za účelem jeho totálního ovládnutí těmi, jejichž jméno se nesmí vyslovovat?
Je-li pravdou to, co je uvedeno v článku, a já o tom nepochybuji, je naprosto nezbytné na Vládu ČR a její výkonné orgány (MZV) podat trestní oznámení z podvodu páchaném na obyvatelstvu této republiky, ze zneužití svěřené úřední moci! Učinit je nesvéprávnými.
Na kom může takováto vláda vymáhat respektování zákona, když jej sama, v jeho nejzákladnější úrovni ignoruje. A nemůže být ospravedlněním této ignorance a porušování žádný "vyšší cíl"! Natož šetření papírem!

176206

24.11.2008 23:01

Lisabonská? Euro? Neptejte se Schwarzbilderberga, ptejte se lidí!

RE: Zadání se musí splnit

korutan 81.?.?.?

V jedné fantazijní knížce řeší "elita" společnosti problém nebezpečí přelidnění dobrovolným odchodem mladých lidí ze života. Propagandou zpracovaná mládeš, s heslem "lepší zemřít mlád a zdravý, než-li nuzný a starý" jdou v procesí na smrt s písní na rtech. Šílená nadsázka na téma síla propagandy. Autor ale vzápětí nabízí řešení. Kniha se jmenuje "Hodina Býka" a napsal ji Jefremov.
Jestliže J-elita vykazuje tak markantní nezájem, až arogantní odmítnutí názorů většiny společnosti, jejíž má být reprezentantem a kterou má zastupovat ve smyslu ochrany jejích zájmů, znamená to jediné: Tato J-elita se sama zřekla práva zastávat svěřenou pozici!!!! A nezmění to ani 100x lepší propagandou a mediální masáží!
Nikdo z voličů nedal těmto lidem mandát prosazovat své osobní ambice a cíle jejich kamárádíčků na úkor společnosti jejímž jménem vystupují! Je naprosto neodkladně nutné obrátit se na lidi z politických stran, ze společnosti, na ty, kteří se ještě jeví jako slušní lidé a snažit se s jejich pomocí odstavit ty zrůdy od moci. Není dál možné jenom dělat analýzy a konstatovat jak je to v pr....! Je potřeba dostat do politiky slušný lidi, ale nenechat je tam na pospas tý predátroský bandě Svobodů, Kalpusků, Bursíků, Ráthů, Paroubků, Topolánků, Vondrů, Havlů a všech těch ostatních, ale pracovat s nimi po celou dobu jejich mandátu. Pomoct jim a tím i sobě. Možná je to naivní představa, ale jinou legitimní neznám. Když selže, zůstane ta z Hodiny Býka.

176661

28.11.2008 08:56

Temný týden

RE: Souhrou historickych okolnosti

korutan 81.?.?.?

Jse to smutná souhra, deprimující! Můžeme v této věci čerpat ponaučení v té zmiňované historii. Na přelomu 1 a 2 tisíciletí probíhal podobný proces, kterého jsme svědky v dnešnívh dnech a letech. Šíření křesťanství, často násilnou formou, přeskupování územních celků, vznik a upevňování státních útvarů. Současně s tím zánik rodů, národů a států. A to vlastně pokračovalo a pokračuje až do dnešních dnů.
Naše přestava jakési stability v době po 2. světové válce se ukazuje bludnou. Pracně vytvořená mezinárodní pravidla jsou zásadním způsobem ignorována, stejně tak lidská práva. Formulování obého bylo jednou ze stěžejních snah lidstva v průběhu minulého století. Představitelé stejných států, které stály u zrodu těchto pravidel stojí dnes u jejich demontáže. Proč? Proč jsou ochotni jít v prosazení svých plánů přes mrtvoly, a proč pro jejich prosazení používají neudržitelné, pitomé a ponižující argumrnty? Protože ty pravé by nám způsobili kolektivní, hromadný infarkt!!

177001

28.11.2008 17:23

Temný týden

RE: Není všem dnům konec

korutan 81.?.?.?

Pokud to budou zase organizovat titíž lidé nebo jejich potomci, kteří organizovali spravedlivý hněv pracijícího lidu po roce 1948, potom stáli v roce 1968 u zrodu Pražského jara, aby potom emigrovali a v roce 1989 nám dělali sametovou revoluci, tak potěš Pánbůh.
Všimněte si, jsou to stále plus-minus stejní lidé! Rumlové, Mlynářové, Pelykánové, Smrkovský, Rychetský, Havlové apod. Kdysi mi jeden známý vyprávěl, že jako mlad praktikan při práci na opisech záznamů gestapa, si udělal seznam jmen předních konfidentů. Potom sledoval postavení jich samotných a jejich rodin v tehdy "socialistiké" společnosti a později i po Sametové revoluci. Ani nebyl moc překvapen, že se vždy pohybují na místech a ve funkcích dobře dotovaných a mocensky zajímavých. Jestliže dokázali zrazovat jednou i podruhé, není logické, že to dokáži zase? Asi už ne oni sami, ale jejich potomci, vnuci, pravnuci, nositelé jejich genetického dědictví. Stále se sápou po penězích a moci! Prostituti nejhrubšího kalibru, nakaženi leprou touhy se prosadit a ovládnout ostatní, někteří ohlušeni vlastním řevem zvracení o své moudrosti a dokonalosti tak "fantastických" rozměrů, že ji musí národu, který tupí a ponižují, zanechat v literární a divadelní formě. Pravděpodobně jako memento onoho potupení i v podobě filmové!
A tihle predátoři v akci si poradí i s těmi, kteří nebudou chtít být zneužiti. Podívejme se do nedávné minulosti, kdy se razantním spůsobem v 50 telech státní moc vypořádala s nebezpečím spočívajícím v zahraničních vojácích. Kdy zlikvidovala preventivně každého, od koho by se mohla nadát odporu, nebo netolerantnosti k prasárnám, které dělala a dělat hodlala? Myslíte si, že se jedná o minulost, která se již nemůže opakovat! Dnes ve století, kdy president státu dosud považovaného za nejdemokratičtější na světě, schválil mučení lidských bytostí jako legitimní záležitost, kdy náš expresident zavedl termín humanitární bombardování, vy si myslíte, že u nás likvidace odpůrců a jejich mučení nepřichází v úvahu? Opravdu si to myslíte!? Pak Vám mohu jenom popřát pevnost a naplnění této víry!

177055

28.11.2008 17:39

Ústavní soud pohřbil ostatky své důvěryhodnosti

RE: Pane Zemane

korutan 81.?.?.?

Ale kdo to udělá! Kdo je oprávněn tohle udělat? Vyzvat Ústavní soud, potažmo jeho soudce, aby na svou funkci rezignovali! Je snad možné na ně podat trestní oznámení za ohrožení suverenity republiky v důsledku jejich rozhodnutí?? Je nerespektování Ústavy trestným činem? Kde se sejdeme na manifestaci??

177058

04.12.2008 08:27

Je český vicepremiér Vondra americkým agentem?

Čpioni a ostatní

korutan 81.?.?.?

Hned po Sametové revoluci, v roce 1990, korunní vlastizrádce, pronajal za jeden dolar americký Štiřínský zámek organizaci zabývající se "bezpečnostními studiemi východ-západ"! Pán s krátkými kalhoty neváhal pošlapat vznikající nové právo a ačkoliv měl zámek připadnout ze zákona obci, poskytl jej pro "USA libou činnost" jako pracoviště výzvědné služby cizí mocnosti. Stojí za povšimnutí, že lidé, na které padá stín podezření, respektive jistoty, že jsou agenty cizích rozvědek, jsou právě z okruhu "humanitárního bombarďáka". Mám dojem, že naše drahá BIS se tímto směrem nevydává především z pudu sebezáchovy. jednak by její pracovníci ztratili bezpečnostní prověrku ve vztahu k NATO, a jednak by měli tolik práce, že by jim za rok vyšla tak jedna volná neděle.

177483

04.12.2008 09:13

Zubatá děkuje vládě za radar: O práci se už nebojím

Ó RARARE

korutan 81.?.?.?

Konečně se v Čechách budeme mít dobře! Díky radaru nám budou padat do huby pečení holubi. A nejen oni, dají se očekávat pečené husy, kachny, rogalisti, ba i nějaký ten Boing.
Ale tady začíná můj problém. Padme-li mi na zahradu upečený opeřenec, prosím. Jeho kunzamace nebude trvat déle než jeden až dva dny. Poskytne-li mi nebe Boží manu v podobě rogalisty, je tu problém v pravdě nerudovský, kam s ním. Odevzdat jej státu, nebo v rámci ochrany dobrého jména ČR jej neprodleně zahrabat a dělat jako by nic?
A co teprve s boingem. Vezmou jej ve sběrných surovinách? Nebudou na mně požadovat doklad totožnosti a prohlášení o nabytí, případně snad nebudou požadovat poplatek za ekologickou likvidaci? A kdo mi zaplatí dopadem obřího letoumu způsobenou škodu? Vezmu-li v potaz Kalouskovy spořivé přístupy, byl bych radši, kdyby to hradili Spojené státy Americké. Sice jim ta jejich měna blbne, ale přeci jen by se dalo očekávat odškodnění lépe odpovídající rozssahu škody!
No a teď BABO raď! Mám se radovat a hledět s optimismem vstříc zítřkům, a nebo začít na zahradě stavět bunkr?

177487

09.12.2008 00:09

Bravo, pane prezidente!

Děkuji pane Presidente!

korutan 81.?.?.?

Vždy jsem měl vůči panu V.K. výhrady. S řadou věcí okolo privatizace jsem nesouhlasil. Jsem však rád, že je dnes naším presidentem! Jeho postoje k řadě věcí jsou jasné, z mého pohledu správné, mohu s nimi souhlasit, a nepodléhají snahám o zalíbení se nejrůznějším nátlakovým skupinám. Je světlou vyjímkou na naší upatlané politické scéně. A tak děkuji poprvé, za to, že je jaký je, a že jeho jednání vzbuzuje dojem, že jako jediný má na zřeteli zájmy obyvatel naší republiky.
Je velmi zajímavé sledovat reakce Jelit. Čím větší hovnař, tím krytičtější a razantnější odmítyvý postoj. A okolo "profesoři, lektoři, politologové" samá "zaručená" odbornost co se světového názoru týká a k tomu patent na rozum. Jak ochotně popadají svá brka a sdělují nárudu tu jedinou a správnou pravdu! Jako hlásné trouby varují nás, blbce nerozumné, před "jedem" jiného názoru. Názoru, který není ani tolik jiný, vždyť V.K. opakovaně prohlásil, že není alternativy k EU. Jde tedy pouze o organizační uspořádání jinou formou, než-li jakou představuje L.S. Proč tedy ten hurónský řev? Proč ta ochota ze strany Jelit, tolerovat prasácký jednání jakéhosi blba z EU vůči naší hlavě stártu? A ještě si přisolit, že pane Brusíku, Prdoubku a další? V mých očích vaše bláboly na adresu presidenta pouze potvrdily správnost jeho názoru a postoje! A vaše Jelitní persony páni politici i s vašimu nohsledy a veřejnými médii? Kéž by vás bylo možno poslat fyzicky tam, kam patříte! A tak to dělám alespoň slovně: Táhněte do HAJZLU!

177841

09.12.2008 08:51

Rezešovci - tunelovat se vyplácí

RE: Je zajímavá úvaha, jaké a kolik majetků pochází ze skutečného podnikání a kolik ze zlodějen

korutan 81.?.?.?

Hodně jezdím autem a přitom poslouchám rádio. Je to už hodně dávno, kdy jsem takhle poslouchal rozhovor redaktorky s Tigridem. Na její dotaz, " Co říká tunelování a rozkrádání majetku a praktikám některých rádoby podnikatelů?" Tigrid odpověděl v tom smyslu, že i v demokratické Británii stojí na začátku každého úctyhodného rodu pirát, nebo loupeživý rytíř, a že my dnes se nacházíme v takové době loupeživých rytířů, a to je logické a tak co vlastně chceme!" Udělalo se mi nevolno! Je 20. století a on obhajuje praktiky středověku! Vždyť tehdy neměli všechny ty pojistky práva a demikracie jako je policie, soudy, parlament. Byl pouze vladař, který se namnoze na praktikách některých svých poddaným podílel.
A pak mi to docvaklo! Oni se ty dnešní "pojistky" na tom svinstvu taky musí zákonitě podílet! Jinak to není technicky možné provádět!
A tak jsem se v duchu obrátil k panu Werichovi. Víte pane Werichu, s tím "středověkem" je to trochu jinak. Nikoliv, že jednou v něm zase budeme, jak jste velmi krásně vyvodil ve své replice s panem Horníčkem! My v tom středověku ještě stále jsme!

Také znám pár podnikatelů, kteří měli nápad a povedlo se jim na jeho základě vydělat slušné peníze, ale ze své zkušenosti bych jejich procentuální zastoupení ve společnosti odhadoval tak na optimistických 15%. A to do nich počítám i ty, jejichž počáteční prohřešek spočíval "jenom" v "úpravě" dat pro získání úvěru. Když za úplatek byla poskytnuta bankovní záruka pro úvěr, to považuji v současném podnikatelském prostředí za křišťálovou studánku.

Jenže těch 15% v žádném případě nezahrnuje přední "magnáty" naší společnosti! Ti vytvořili, společně s politiky a některými předními představiteli exekutivy takový hnusný, mastný, penězi silně zajištěný špunt, kterým prorazit je nad lidské síly jednotlivce! Špunt, kterým nám dolů pouští kyslík podle své libosti, pomocí něhož určují pravidla, zákony i politiku!

Udělat takovéto zmapování tohoto špuntu, jaké udělal autor článku o Rezešovcích! To by bylo čtení na zvracení!

177856

10.12.2008 10:07

Potřebujeme další stranu?

Hezky napsáno, ale smutné

korutan 81.?.?.?

V článku píšete, že je nemoc potřeba pojmenovat, aby ji bylo možné léčit. Ale základní virus způsobující tuto nemoc je už dlouho známe. Jmenije se TOUHA PO MOCI. Čapek na tohle téma napsal krásnou hru. Bílá nemoc se jmenuje.

Jenomže od doby Čapka virus zmutoval, stal se z něho suprvirus. Dokázal změnit nejen sebe, ale celou lidskou populaci. Nástroje a metody jeho destruktivní práce byly na stránkách Zvědavse a dalších blogů, mnohokrát a podrobně do detailu, popsány. Žádnou další,"novou" stranu nemá smysl zakládat. Při jejím založení budou zase přítomni nejrůznější agenti tohoto viru. Jejich pověření bude spočívat ve "správném" nasměrování vzniklé strany a pokud to nepůjde, tak v její likvidaci.

Napříč Evropou dává politický, a tím mocenský, etablišment najevo své pohrdání "těmi dole". Oni jsou ti moudří, zmalý všeho, ale především správných postupů, kteří těm ostatním musí ukázat, kudy vede ta "správná" cesta. Včera levicově orientovaní, sympatizanti Rudých Brigád, dnes silně pravocivý, pro změnu orientovaní Zeleně nebo modře. Nesmíme zapomenout ani na červené a růžové! Ačkoliv namnoze političtí turisté, jsou názorově stabilní. Ví co chtějí! Moc nad lidmi, nad zeměkoulí nad vesmírem! V tomto směru jejich ambice neznají omezení.

A nejen jedno mají všichni společné. Jsou ochotni pro své cíle udělat cokoliv, jakákoliv prostředek je přijatelný. Pošlapat, pošpinit, tak jak popsáno v článku, vše co jim na cestě za jejich cílem překáží. A pokud to nestačí tak zardousit!

A tak dnes není hlavní bitevní pole někde v krajině, kde se shromáždí nepřátelské amády k boji, kde vlají zástavy států a armád a vojevůdci stojí v předních liniích. Dneska vypadá bitevní pole jinak. Na něm stojí politická Jelita každé jedné země proti vlastním lidem. Protože ale pořád ještě potřebují svůj sprostý lid, tzv. ovčany, ke svým vnitřním mocenským manipulacím, maskují zatím pravou tvář této vnitřní války předsazením imaginírních nepřátel v podobě nejrůznějších nebezpečí od jiných virových onemocnění až po terorismus. Když víra lidu v tyhle nesmysly ochabuje, vytáhnou z rukávu eso v podobě dalšího zemřelého na ptačí chřipku, nebo teroristického útoku, který sami zosnovali, případně zrealizovali. Velkým esem v téhle oblbovací hře na strach, je finanční krize. Ale jediný skutečný výsledek této války, nebo hry, říkejme tomu každý jak chce, je omezení práv a svobod prostého lidu a jeho ovládnutí.
A k tomu právě politické strany slouží jako jeden z hlavních nástrojů. Tak proč zakládat další ve stejné formě?

177918

16.12.2008 11:04

Láska ještě úplně nevymřela

Láka ještě úplně nevymřela

korutan 81.?.?.?

Z toho článku mi je smutno. Tak nějak za autora. Jak zoufalý asi vede život, čtouc a věštíc ze svinstva na cestě kterou kráčí? Sám nejsem dvakrát optimista, ale hloubka marastu, čišící z textu, mi přivodila mrazení. Znám citát, že "Optimismus je opium lidstva.", a drogy, jak víme jsou nežádoucí. Ale účel závěrečné deklasace drobného, kladného momentu v podobě červené rukavičky, mi unikl. Z osobní skušenosti vím, že potřebuji alespoň záblesk světla na konci tunelu, kterým kráčím. A čím je tunel temnější, tím více ten záblesk potřebuji.
Proto si myslím, že takovéto hlubokomyslné úvahy, ať už jsou o čemkoliv, jsou k hovn..! Pokud Vám, pane Lischko, připadá ten svět tak hnusnej, udělejte něco pro jeho zlepšení, k čemuž zajisté Váš článek nepřispěl. Veselé Vánoce a Nový rok!

178236

17.12.2008 07:07

Nebezpečí světové vlády existuje

Perfektní doplněk editora

korutan 81.?.?.?

Přesně tak, jak jste to napsal celou situaci cítím! Vyjádřil jste podstatu věci. Pomocí Tří Fikcí je svět tlačen ke světové vládě, omezení či likvidaci práv a svobod a k zotročení nevídaného rozměru. A hlavní představitele těchto snah dnes najdeme, jak je s oblibou používáno, "napříč spektrem etnických, národních a potických skupin".

178302

06.01.2009 09:09

A kdy nám řekne Schwarzenberg pravdu?

A proč by to dělal?

korutan 81.?.?.?

Děkuji,pane Králi, velmi výztižný článek! Ale je otázkou, proč by to dělal, proč by nám měl pravdu říkat? Jak jste v článku přednesl, jeho celá existence je založena na lži. A jak se mu to lhaní vyplácí! Nebezpečí, že by snad byl odsunut na smetiště dějin, že by přišel o výnosné posty, že by se neudržel mezi politickými jelity, to by hrozilo, kdyby tu pravdu říkal! Protože o znovu zvolení toho kterého blba merozhodují voliči, ale stranická grémia která ví, koho mají dát na volitelné pozice! A aby na takové pozici byl, to už klika Vendy Slinty a jeho StBdisidentů zajistí.

179804

06.01.2009 09:28

Země mafiánů, svatá válka židů a strašák ruského démona

RE: Provaz...

korutan 81.?.?.?

Stále častěji si říkám, že ta krize by měla být opravdu hluboká! Tak hluboká, aby se ludé dostali do velmi vážných existenčních problémů. Přeji si to proto, že pak, až by stratili lidi jistotu plné ledničky a zaprděné bezpečí svých lenošek před televizí, pak by se snad začali rozhlížet, kdo za to může a byli by ochotni vyrazit proti zaprodancům, kteří mají na svědomí směr naší cesty do pekel!

179806

07.01.2009 09:48

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: připomínka

korutan 81.?.?.?

>A nikdo nemá důvod zbytečně
>vraždit tam, kde lid neklade odpor a spokojeně se přidá na
>druhou stranu

Pokud je to provokace, no tak budiž. Pokud je to myšleno vážně, tak POZDRAV PÁN BŮH!!!! [bliji]

179952

07.01.2009 14:19

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: Izraelští zločinci vraždí nebohé palestinské civilisty

korutan 81.?.?.?

Pod tou holubicí je dost blbě vyrobenej reklamní šot. Jak je ta rachejtle nablejskaná! A stojí v pokoji, asi obývacím, aby každému trulovi bylo jasné, že se jedná o vybavení každé palestinské domácnosti!! Aby bylo každému jasné, kdo je ta nacistická svině! Na mne má ten šot ale naprosto opačný účinek. Začínám se přiklánět k názoru, že ty zatracený rachejtle opravdu vypouští MOSAD a nikoliv HAMAS. Už jenom to množství, přes 1500 za rok, je úctyhodný. Ale vzhledem k jejich účinnosti, cca 75 raket na jednoho mrtvého izraelce, je divné, že se na to palestinci už dávno nevykašlali. Proč tak mrhají materiálem, jehož doprava do Gazy je velkým problémem? Je taky zvláštní, že Gaza je už 18 měsíců totálně blokovaná a přesto jim ty trubky nedocházejí? Ani bych se nedivil, kdyby se ukázalo, že šéfem HAMÁSU je agent MOSADU. Na tuhle myšlenku mne přivedla fotografie publikovaná v jedné knížce o Izraeli, na které byly vyfotografovány 4 postavy v arabském oděbvu. Kdyby pod ní nebyl text oznamující, že se jedná o izraelskou hlídku, převlečenou za palestince, ani by mne nenapadlo pochybovat o palestinské národnoasti těch mužů.
Zajímavé je také, jak se mění poslední dobou názvosloví. Dříve se užívalo pojmů jako semita, antisemita. Jejich užívání jsem chápal a připadalo mi přirozené. Nyní se však zaměňují za sionistu a antisionistu. Jako by sionista, bylo to samé co semita. Ale opravte mne, jeslti se pletu, ale tak, jak jsem tyto pojmy pochopil, vnímám označení semita jako označení určité skupiny obyvatelstva, podobně jako germán nebo slovan. A sionista je člověka s určitým světovým názorem a jak bylo řešeno jedním americkým politek, "nemusím být žid, abych mohl být sionista," nemá toto označení nic společného s národnostní příslušností? Nehledě na to, že světový názor sionistů svoji podstatou přímo naplňuje zákon o potlačování práv skupin obyvatelstva atd...., který je v opačném gardu tak často používán nebo je citován.

180014

29.01.2009 08:38

OSN:

RE: Odměna za

korutan 81.?.?.?

Velmi, velmi pravdivé a smutné. Jak se ale tomuhle svinstvu bránit? Jak postupovat, když všechny zákony těchto věcí se dotýkající jsou aplikovány dvěma zcela protichůdnými způsoby? Jakýkoliv projev, uvedení faktů, náznak krytiky jednání sionistických rváčů je pokládáno za projev antisemitismu a dneska už i za antisionismus, jako kdyby odpor proti sionistům nebyl legální poviností každého člověka a speciálně člověka pracujícího na poli trestním, když je znám cíl této skupiny? Cíl znamenající ovládnutí ostaních národů! Když tyto cíle nezakrytě vyřvávájí do světa jejich čelní představitelé?
Proč na to nereagují a nekonají ti, jejichž je to povinností?
Je to snad proto, že na naprosté většině rozhodujících instancí, ve vedoucích pozicích sedí právě "jejich" lidé? Jak se dostat k právu přes ně? Neberte prosím tyto mé otázky jako propjev poraženectví! Já se opravdu ptám, a chtěl bych znát odpověď, protože se domnívám, že konstatování faktů, jejich opakované omílání, slovní rétorika se zastánci israelského nacismu již nejsou na místě. Jsem přesvědčený, že je nutné přistoupit k akci. A chtěl bych začít akcí v rámci práva! Tak prosím, ví někdo jak na TO?

182395

29.01.2009 22:55

OSN:

RE: Odměna za

korutan 81.?.?.?

Nezlobte se, Van Gulde, ale to házení do jednoho pytle všech židů snad dělá antisemitismus a proti semitům naprosto nic nemám, ani proti lidem židovského náboženství. Mám ale hlubokou averzi proti všem, kteří mají ve svém snažení za cíl podrobení, ovládnutí kohokoliv jiného. A to platí i o sionistickém hnutí.
Jinak mi dovolte poznamenat, že váš překlep je svým významem velmi pikantní! Ono by se opravdu mělo synonyma používat s rozvahou. A zrovna používání slova sionismus jako synonyma k semitismu je velmi zavádějící! Asi by opravdu mělo být trestné.

182457

29.01.2009 23:19

OSN:

RE: Muzu se zeptat, proc ma zavreny hranice i Egypt?

korutan 81.?.?.?

Myslím, že pohnutky Egypta jsou dvojího druhu. Jednak za svoji "loajalitu" dostává dobře zaplaceno a přijít o jidášův peníz v tomto případě neznamená 30 stříbrných, ale ještě navíc nebezpečí další bleskové války ze strany Izraele. No a druhým důvodem je princip postoje a vnímání Egypta (jeho obyvatelstvem) palestinců, jako něčeho podřadného. Je fantastické, kolik vztahů ve světě je založeno na "pohrdání těmi druhými" jakožto principu umožňujícím jednat vůči těmto "druhým" bez nutnosti respektu a dodržování standardů jednání běžných a nutných v jednání s těmi, kteří jsou "jako mi".
Toto je můj názor na důvody uzavření Egyptem hranic s Gazou.

182462

30.01.2009 09:38

OSN:

RE: Odměna za

korutan 81.?.?.?

Nemyslíte Nasredine, že je zcela standardní, že nikdo nepíše politivké nóty, nikdo z oficiálních kruhů nědělá dusno nad xenofobními prohlášeními člena Izraelského parlamentu, profesora Martina Van Crevela?
Skusil jsem si představit situaci, že by někdo z našich politiků, nebo představitelů veřejného života prohlásil něco obdobného o vyhlazení milionů Izraelců. Pravděpodobně by byl ještě týž den přibit na kříž, nejlépe na dveře parlamentu a brutálně mučen pro výstrahu všech, kdo by měli chuť nechat své myšlenky ubírat se tímto směrem! Pak, až by zemřel, tak by byl obviněn z hanobení rasy! A kde by bylo právo na projev, na názor, které nemá být tomuto pánovi a dalším šovinistickým a militantním rabínům upíráno?
Bohužel musím stále konstatovat, že jsem na svůj první dotaz dosud nedostal kloudnou odpověď.
Jinak díky za Vaše příspěvky, rád je čtu.

182502

06.02.2009 18:09

Bin Ladin získal kontrakt na železnici v Saudské Arábii

RE: Tak se na to podívejme...

korutan 81.?.?.?

Velký omyl, pan Bin Ládin ještě pár dní před volbama po večerech hrával pokra s Buschem a nyní má jenom starot, jestli Obama není lepší hráč, než-li Busch! Protože CIA jej vycvičala v různých dovednostech, ale ten pokr, v tom je Usáma samouk!

183249

06.02.2009 18:21

Bin Ladin získal kontrakt na železnici v Saudské Arábii

RE: No

korutan 81.?.?.?

Zajímavé, co Vás zajímá. Ten příspěvek se zaobíral významovým problémem, pisatel se pídil po významu slova. Vy jste udělal z "kolegy" hned "přítele" a jediné co Vás zajímá je vztah vzpomínaného člověk k víře. Popravdě je to k nevíře! Co jste za zvíře? Už jste kontroloval, zda máte zamčeno a zabarikádováno? Nebo máte u levé nohy dogu a u pravé M16? Nebo jsem to špatně pochopil a Vy jen chcete lekci s islámu? Pak se ovšem omlouvám za ironický tón!

183250

06.02.2009 18:53

„Jsme schopni zničit všechna evropská hlavní města“

Tak jak je to? Čím se vlastně opravdu ničíme?

korutan 81.?.?.?

Kde kdo je schopen zničit kde co! Američani zbytek světa, Rusové zase jiný zbytek světa, no a Izraelci zrovna tak! Nic nového, nic konstruktivního, stále stejná píseň dokola. Ale ničit, to je přece zavržení hodná činnost!?
Jenže jenom do té doby, než-li se projeví schýza lidstva. Činnost, která je zavrženíhodná, praktukuje-li se proti "svým", se stává záslužnou, žádoucí a bohulibou, jakmile se začne praktikovat proti "našim nepřátelům"!! Dáte-li facku doma svému partnerovi, nebo dítěti, jste pachatel domácíého násilí, a to se nesmí!! Za to jste šetřen, setřen, policejně vykázán z domu, jdete před soud, jste potrestán. Zajisté správný následek vašeho nechutného chování!!!
Avšak, zastřelíte-li doma u "nepřítele" jeho dítě, jeho matku znásilníte, otce umučíte, protože jste nabyl přesvědčení že je členem nápřátelské teroristické skupiny, např. HAMÁSSU, a to na základě prohlášení vašich vůdců, nebo na zastávce metra zastřelíte z vašeho pohledu divně se chovajícího muže a označíte jej za potencionálního teroristu, nejenže nebudete postaven před soud, ale protože jste jednal v zájmu své země, respektive skupiny, která ve vaší zemi rozhoduje, budete ještě vyznamenán!! A proti případné snaze "nějakého opovážlivce" chráněn!
Dostanete metál, lázně, peníze, trafiku!! A ještě povzbuzení, aby jste ve svém "správném" snažení nepolevoval!!! Vždyť těch nepřátel je tolik. A když by náhodou docházeli, tak si uděláme nové!! Od toho jsou PŘEDSTAVITELÉ!!! [bliji] Aby nám ukázali, na koho ruku vztáhnout nesmíme a na koho musíme! Ať žije schýza!!!

183252

10.02.2009 10:05

Thajsko - díl I.

Hezky napsáno, rád Vaše články čtu.

korutan 81.?.?.?

Když jsem četl řádky o Británii, napadlo mne, jestli za to všechno nemůže pan Orwell!? On jim to v těch svých knihách tak hezky popsal, že mám někdy dojem, že je má etablischment za povinou četbu. Něco jako, že po večerech si v nich čtou, a ejhle, tohle ještě nemáme! To se musí zavést!! A nebo; tohle je slabé, to máme lepší a důkladnější.
No a mezi lidmi vždy najdete takové, a bohužel jich je hodně, pro které plnění předpisů umožňujících buzeraci je něco jako malý orgasmus. Jejich intelekt musí být zákonitě omezený, protože jinak by takovou to práci dělat nemohli. Ve spojení s prostorem který jim "jejich" předpisy poskytují, zažívají však pocity nadlidí. Zde, při výkonu práce, před nimi defilují lidé v té nejširší škále, a všichni TAKHLE malí!! V rámci předpisu, který je dostatečně volně definován, mohou lést do zavazade, nahlížet do soukromí, vybalovat věci, prohmatávat je, zabavovat!!, prostě dělat vše, co jim maminka zakazovala a ještě jsou za to slušně placený. Kolik lidí se ozve jako Vy? Jeden z tisíce? A pokud opravdu "nepřestřelí", tak revolta skončí u pár vět, které jim možná trochu pokazí to uspokojení, ale to si vynahradí vzápětí! Vždyť těch "pitomců" jim bude dnes vydáno napospas ještě tolik!
A stále jsem překvapován neuvěřitelným množstvím lidí, kteří takovéto předpisy považují za žádoucí a jejich existenci schvalují. Většinou do doby, než-li jsou vystaveni úřednické svévoli osobně.
Doufám, že Vaše dovolená dále proběhla v pohodě a těším se na další pokračování. S pozdravem.

183455

23.02.2009 19:04

Jsem lakmusový papírek

Kainovo znamení

korutan 81.?.?.?

Vážený pane Stworo, rád čtu Vaše články a po pravdě, nejen Vaše, ale většinu článků Vámi na Zvědavci uveřejněných. Opakovaně Vám za Vaši práci děkuji!
Je bohužel osudem každého, kdo je ochoten, respektive má odvahu, nést svou kůži na trh ve formě veřejného vystupování proti současným oficiálním postojům etablišmentu, jeho poskoků a trpajzlíků, že je na něho útočeno. Ne kvalifikovaným dialogem, ne argument, ale zákeřně a podle, nadávkymi a hanobením! Když jsem se koukl na Nezvědavce, bylo mi neuvěřitelně smutno. Tolik blbosti, tolik zášti pramenící z vlastní ubohosti jsem na tak malé ploše, kterou je monitor mého počítaře, jiš delší dobu neviděl! Ano, píšu "ubohosti", protože to, co člověk napíše o jiných, vypovídá nejvíce o něm samém!! Jinými slovy; Každý tvor dokáže vrhnout jen tolik špíny, kolik jí v něm je!
Moc doufám a věřím, že i Vy si tento fakt uvědomujete a že se nenecháte ve svém díle takovými smutnými momenty a ubohými trpajzlíky odradit! Sobecky si přeji, aby mi tento Váš zdroj informací a názorů nevyschl už proto, že mi dává naději, že to, co mi už po leta vychází z mých osobních anylýz informací a událostí ze světa, a jak na jejich základě vnímám nejen současné dění ve světě, není předzvěstí totálního zmatení mého mozku. A to přesto, že řada lidí okolo mne se snaží vzbudit ve nmě dojem, že věci vidím z mesmyslného úhlu, trpím konspirománií a podobně.
Děkuji Vám!

184425

24.02.2009 21:43

Jsem lakmusový papírek

RE: Kainovo znamení

korutan 81.?.?.?

Ti, jež jsou u moci, jsou etablováni, umístěni, sedí na svých postech a hrají si na elitu, rozuměj na jelita, národa, státu, kraje atd.. Přitom do svých pozic se dostali nikoliv za zásluhy o ten národ, stát, kraj atd. ale na základě stranické příslušnosti, pozice na kandidátce, kterou si zaplatili, koupili, vykšeftovali v neuvěřitelných kompromisech s kýmkoliv, třeba s mimozemšťanem. A na těchto svých pozicích se drží zuby nechty, poplatní komukoliv, kdo si je ochoten koupit, zaplatit za jejich hlas, ať výsledek takovéhoto jejich chování je jakýkoliv a následky!? Třeba potopa!
Tak, Dale Copere, v tomhle smyslu cítím a používám slovo etablišment. že jej píši foneticky, to mi promiň. To co přestavuje mi nestojí za to, abych se jím více zaobíral.

184488

27.02.2009 09:28

Irák: šokující lidské utrpení

Nedivím se, ale ser. mne to!

korutan 81.?.?.?

Bohužel, ale také se kloním k názoru, že se nic nestane. Systém totiž neklopítl, neselhal, nemá problémy! Systém dál kráčí cestou předem perfektně naprogramovanou. Do té cesty patří ty války, ta krize, tlaky na spotřebu, mediální blbnutí lidí ve všech možných směrech, rozeštvávání národů, etnik skupin, prostě každého, i těch diskutujících na těchto stránkách. Do jeho cesty patří humanitární bombarďáci a jejich bombardování, statisíce a miliony mrtvých po celém světě ve jménu nejčastěji demokracie a humanity!

Systém svoje dělníky netrestá! A co jiného je Busch? Jenom dělník, který odvedl svou práci a z pohledu Systému celkem dobře!

A my, kteří jej zde a jinde kritizujeme? Možná si na chvíli uvědomujeme pravou podobu a podstatu Systému, na chvíli! Ale stejně jdeme, zvedneme se od svého počítače a jsme také jeho dělníky dál. Každý z nás!! Poslušně plníme úlohu, kterou nám Systém přidělil! Ale není to chyba Systému, ale naše! Je velmi málo lidí, kteří se Systému dokáží skutečně postavit, nejen proti němu jenom pokecávat v nejrůznějších "pivnicových" diskuzích! Postavení se Systému znamená ztrátu prakticky všeho! Všeho toho, co život vezdejší dělá tak příjemným, a to i přítel a rodiny. Dokonce i většiny těch, kteří s takovým ovážlivcem dosud souhlasili! Někdy a někde i ztrátu života

Systém revoltu neodpouští! Tu, na rozdíl od zločinů proti lidskosti, trestá a za potlesku davů pod dohledem dravců! A tak se spokojujeme s kritikou jeho dělníků. Ti ovšem nás mají na háku a dál pracují ve prospěch Systému. Třeba přednáškovým turné, bojem proti globálnímu oteplování, politikařením, lobováním za dílčí kroky Systému na jeho vítězné cestě atd. Sklízejí odměnu za provedenou práci pro Systém a přitom relaxují, jsou v jakémsi důchodovém rauši Systému. Kdykoliv ochotni znovu zvednout prapor Systému. Až do své smrti! Možná i pak!
Korutan

184873

02.03.2009 09:17

Vicepremiér Bursík a Kateřina Jacques napadli petiční stánek Iniciativy Ne základnám

Korektní kariérista, nebo gauner?

korutan 81.?.?.?

Co všechno musí člověk udělat, aby se dostal tam, kam chce? Asi to záleží na tom, kde leží jeho cíl snažení.

Do té doby, než-li se z něho stal enviromentalistický terorista, zkoušel prakticky všechny strany, napříč politickým spektrem. Bylo by asi zajímavé znát důvody, pro které ani v jedné z nich podstatným způsobem neuspěl? Nejblíže politickému úspěchu byl, když se jako uchazeč o post primátora Prahy a protikandidát Koukala, dostal do patové pozice persóny nepřijatelné pro polovinu zvolených zastupitelů.

Už tehdy Bursík jasně ukázal svůj konstruktivní přístup k ožehavým tématům doby, kdy jeho zviditelnění v rámci volební kampaně spočívalo v přejmenování nedostavěné stanice metra „Kolbenova“ na „Koukalovu“! Originální přístup světového formátu! Stejně tak boj proti atomovým elektrárnám a za radar! K tomu si přidejte daň z komínů při neustálém zdražování všech centrálně distribuovaných energií a poslední perla – placení za igelitky v obchodech. Stejně si je zákazníci platí v ceně zboží, ale to tomu ignorantovi nevadí! Sice jenom ty nejlevnější a nejtenčí, protože ty co za něco trochu stojí, ty si musíte stejně všude koupit. Ale do návrhu podpůrné statistiky se zahrne vyrobená tonáž všech tašek!

Divíte se snad, že po vynaložení takového úsilí, po strastiplné cestě do vytoužené pozice, když konečně nastala konstelace hvězd příznivá jeho snažení a on, plnou vahou svého pozadí dosedl na trůn předsedy strany Zelených, že si nechá narušovat svoje kruhy nějakým petičním stánkem? Zcela logicky si přizval ke spolupráci svou nejbližší Kateřinu, v podobných akcích zběhlou, a přesně v rámci svých schopností zaútočili!

A tak si dovolím na otázku v titulku odpovědět sám: Asi oboje! Záleží na tom, před kým stojí, s kým má co do činění. Pokud protivníka ohodnotí jako „slabšího, bez opory v tisku a oficiálních politických sférách“, tak se chová jako gauner. V opačném případě jako kariérista.

185143

04.03.2009 16:55

Bibi a Evet

RE: 100 miliard dobrých, ne?

korutan 81.?.?.?

Pane Vojto49, jste takový ignorant, nebo jste za to placený?
Údaje a vývody uvedené autorem článek, ke kterému jste tak vysoce kvalifikovaně přispěl komentářem, jste nezpochybnil! Ani vy, ani Sid. Tomu bych přál splnění jeho přání – aby mu jeblo! Ale pořádně, aby netrpěl dál demencí, jež prokazuje ve svém příspěvku a nejen v tomto! Má tato ignorace podstaty komentovaného článku tedy znamenat, že s článkem v podstatě souhlasíte, ale nikoliv s jeho kritickým náhledem, nýbrž v duchu vlastního očekávání splnění svých nadějí lidmi jako je Lieberman? Můžete odpovědět?

No a na okraj k vašemu komentáři a pro vaši informovanost, víte například, že v jedno pohlavní komunitě dítě neuděláte, ani kdyby jste se usouložil? to jen k těm gulagům. A víte, že je prokázaná schopnost organismů včetně, lidského těla, vybičovat svou potenci v okamžicích ohrožení života?
Nebo že v době nočního výpadku proudu ve velkých městech prudce stoupá po cca 9 měsících počet novorozenců? No a trvalé nebezpečí smrti ve spojení s nedostatkem elektřiny! To je asi dobrý koktejl pro zvýšení porodnosti. Ale ani za jednu jeho ingredienci Palestinci nemohou!

korutan

185539

05.03.2009 22:30

Čočka a makaróny by mohly ohrozit bezpečnost Izraele

Musí na tom Izrael být hodně špatně, když se bojí i čočky!

korutan 81.?.?.?

Opravdu podceňujete vážnost situace! Děláte si tu legrácky z tak závažných skutečností, ohrožující celý Izraelský stát! Což jste nikdy nezakusili na vlastním nose zdrcující, demoralizující a ochromující účinek plného talíře čočky prošlého zažívacím traktem?! No a jestli v Gaze vanou větry od jiho-západu? Jste vůbec schopni domyslet důsledky!?

Osobně tedy považuji za nebezpečnější talíř hrachový kaše, ale to jenom na okraj. Jsem přesvědčený, že humanitární pomoc je zvrhlý, ano, nebojím se to říci! Zvrhlý způsob jak ohrozit bezpečnost mladého Izraelského státu a podlá vendeta za fosforovou munici použitou pouze a jen, nesprávným způsobem!

Podlým způsobem se pokusili popírači holocaustu, antisionisté a další nepřátelé Izraele propašovat do Gazy zrůdnou zbraň, kamion čočky! Možná dva kamiony čočky! Ale mírumilovný, vstřícný Izrael se nenechal obalamutit a rázně zarazil rejdy svých nepřátel a čočku do Gazy nepustil! A protože si nebyl jist těmi makarony, tak zatrhl i je.
---------------------

Je to asi děsná hrůza, to co lidé uvnitř Gazy zažívají! Nedostatek základních životních potřeb, šikana a perzekuce o které se nám ani za WWII nezdálo, bomby, fosfor radioaktivita, zbořeniště – válečná zóna ! A to vše s koncem v nedohlednu. Už třetí generace v tom marastu žije a nemá nejmenší perspektivu a šanci na ukončení a život v klidu a míru! Tzv. světové společenství vydává rezoluce, které bojkotují Amerika ruku v ruce s Izraelem. A nic se nemění! Svinstvo a rezoluce! Člověk by si myslel, že když prožili takovou zkušenost, jakou bezesporu byly koncentrační tábory, že se budou chovat jinak, lidsky! Ale ne, místo toho se chovají jako hladový predátoři puštění z klece, bez dohledu, bez omezení!!

Pane BOŽE, chraň nás a celý svět před nimi!! Ty je vidíš a slyšíš, jak se na Tebe odvolávají, jak to co činí prý činí Tvým jménem! Zaraš jim to! Nejsou hodni Tvé přízně!

185766

13.03.2009 11:07

Dvojí bluf Bernarda Madoffa

Zmáčknout Madoffa

korutan 89.?.?.?

Až zmáčknou Madloffa, tak já budu multimilionář!! [chechtot] Nikdo jej mačkat nebude, naopak, budou kolem něho chodit po špičkách. Odvedl svou práci přesně tak,jak ji dostal zadanou! A nyní bude inkasovat odměnu! Jeho rodina bude mocii nadále pracovat v branži, jeho synové budou mít naprostou důvěru ostatních soukmenovců a budou mít i nadále k dispozici půjčky od dnes "postižených" finančních institucí! Nehledě na tatíkův vejvar z akce!

Stařík bude dlouho souzen, ze začátku bude v tisku řeč o 150 letech trestu! Realita bude někde jinde, případně stařík onemocní nevyléčitelnou chorobou, neslučitelnou s výkonem trestu a tak to budou řešit domácím vězením. Nepochybujte o tom, že z těch 16 miliard liber se nějaký ty procenta rodině Madoffa zadřou za nechty!

186464

13.03.2009 12:09

Hon

RE: Nesouhlasím!

korutan 89.?.?.?

Nesouhlasím s Vámi! Máte ponětí, kolik takových Takyjedněch se na tom procesu podílelo! Polednová byla v té době státní žalobkyní, ona je neodsoudila! Na stůl dostala zpracovanou dokumentaci podle které pracovala! Odsouzení hodným způsobem, ale stejně to nebyla ona kdo rozhodl! A právě ti,kteří rozhodovali, nebo přesněji, bylo potřeba, aby vyřkli konečný verdikt z důvodu legitimizace celého snažení politických zrůd!!, jsou dnes pouze penzionováni! Ti nejsou souzeni!! Přitom právě jejich slova poslala i Miladu Horákovou na šibenici! Takže, odsouzená Polednová za strkání Horákové pod šibenici je, ale ten, kdo rozhodl o vraždě fakticky, souzen není! U něho je jeho účast na vraždě promlčena! ¨

A další účastník frašky!! Ty davy, brigády socprc, úderníci volající po krvy souzených! Píšící petice, v kterých žádali smrt pro zrádce národa!! Nepřipadáte si nyní těmto lidem podobný, stejný jako oni?

A ještě k tomu, proč je prokurátorka souzena a soudci nikoloiv. Vidím proto jeden, ale zásadní důvod! Bez soudců nelze odsoudit podle potřeby! Celý proces vyšetřování, dokazování by byl bez rozsudku zbytečný. Systém soudce potřebuje aby vše završil a dal všemu punc legitimity. Postava žalobce už tak nezbytná není! Proto podíl soudců na procesech je promlčený a oni mohou v klidu pobírat důchod, případně se podílet aktivně na práci justičního systému. Jejich zkušenosti jsou zajisté k nezaplacení!

Osobně si myslím, že jednání všech účastněných by mělo být zhodnoceno a měl by být vysloven verdikt. A neměl by být dělán účelový výběr. Například, kolik bylo odsouzeno vězeňských dozorců šikanujících, týrajících i zabijejících vězně v 50 - 60 letech! Kolik jejich jmen bylo medializováno, aby vešla ve známost?!

186472

16.03.2009 01:06

Židovská otázka

150 let

korutan 81.?.?.?

Článek je starý sice cca 150 let, a jakoby hovořil o dnešku! Opravdu, Pne Vladimíre, jeho uveřejnění je vynikajícím počinem. Musím se Vám svěřit, že při jeho četní na mne dolehla hluboká beznaděj. Tolik let, a lidstvo je na své cestě bytím postrkováno stále stejným směrem! [pláč]

186616

17.03.2009 07:23

Německo 1940, Izrael 2009

RE: Propaganda

korutan 81.?.?.?

Pane Van Gulde, musím s Vámi souhlasit. Tedy s první větou vašeho komentáře! Ještě bych dodal, že dalším důležitým prostředkem je pohrdání. Pokud lidem naočkujete nenávist a pohrdání proti komukoliv, má to ten dotyčný spočteno! A je to právě nenávist a pohrdání ke všemu nežidovskému, které pomáhá této skupině obyvatel přežívat jako výrazně semknutá, ve svém náboženství pevná skupina. Mají tak propracovaný systém, koho nenávidět a kým pohrdat, že nejsou ušetřeny ani podskupiny uvnitř jejich komunity!

Kousek vedle komentovaného článku je článek od Dostojevského. Popisuje v něm několik situací, kdy přes vyhraněné okolnosti nebyli právě židé ochotni ze své nenávisti a pohrdání vůči ostatním, i spoluvězňům, ustoupit!

A píšete-li o „identifikaci nepřítele“ jako hybné síly, co je podle vás povýšení údajného terorismu na světové zlo? To není snaha o vytvoření společné empatie?! To není snaha, která vyšla a stále ještě vychází Izraeli a Americkým neokonz?! Právě těm, které reprezentují především židé? Ve svém komentáři popisujete hru, kterou s námi židé hrají už dlouhou řádku století! Tak kdo tady, Van Gulde, rozsévá nenávist a empatie? Těch pár fotek jenom dokladuje skutečnou podstatu tažení Izraele proti Palestincům! Nenávidí, pohrdají a ještě útočí a přitom na plnou hubu řvou o tom, jak je jim ubližováno! A když není, tak jsou toto ubližování ochotni demonstrovat, zinscenovat, na některé skupině vlastních lidí! Píšete: „Potřeboval vytvořit atmosféru strachu a nenávisti. Potřeboval zburcovat lid proti té strašné hrozbě“ jenže tentokrát to není Hitler, který tehdy takto brojil proti komunistům a Rusku! Tentokrát to jsou právě židé brojící proti islámu, zdůvodňující své konání jeho agresivitou a militantností! Lidé, jejichž vlastní náboženství má boha, který je ochoten vyvraždit celé rody až do třetího kolene za to, že jeden jejich předek močil na ZEĎ!Když On je podle nich ochoten postupovat takto, kam až jsou ochotni jít oni sami??

186732

18.03.2009 08:36

Lidožrouti

+ změny významu

korutan 81.?.?.?

Nejen, že řada názvů mizí, že existence takto označených dějů, seskupení hnutí a proudů je popírána. Dochází ještě také ke změně významu slov. Například nedávno jsem v televizi zaslechl prohlášení představitele židovské obce ve vztahu k tehdy chystanému shromáždění členů Dělnické strany v Plzni proti sionismu, že sionismus je legitimní forma snahy tohoto „národa“ v boji za prosazení jeho práv. Necituji přesně, ale smysl jeho prohlášení zachovávám! Tuto neodesinformaci šířil na obrazovce veřejnoprávní televize zcela otevřeně! [bliji]

186816

25.03.2009 08:57

Proradarová vláda padla

Proradarová vláda nastupuje

korutan 81.?.?.?

Podporuji úsilí, které vynakládá iniciativa Ne základnám v zabránění umístění cizích vojsk na našem území. Jenže nesmím být slepý k realitě! Topolánkova vláda padla a maximální snahu o její uchopení jasně vyjadřuje „demokrat“ Paroubek se svým geblsem Rathem! V Respektu mu to fakt sedlo!

Oba političtí „rivalové“, ODS a ČSSD, se shodují na nutnosti řešení situace na politické scéně předčasnými volbami! Jako nejdůležitější prioritu však ovčanům předkládají změnu volebního zákona! Nikoliv změnu svých politických i osobních postojů! Podstatná je podle nich technika, systém přepočítávání a bonusů při volbách, nikoliv obsah jejich jednání, myšlenka a charakter! Vina na patovém stavu po minulých volbách podle nich není v jejich politické i osobní ubohosti, v jejich soustředění se na své osobní zájmy a halasné handrkování o všem, co je pro voliče podstatným a mělo by být i přínosným. Zato při schvalování restriktivních zákonů omezující jednotlivce, zpřísňující dohled nad nimi, tam jakoby politická rivalita neexistovala a zákony prochází často na první pokus!

Ale toto klima, tento reálný stav v parlamentu, to prý není důvod proč voliči rozhodují tak, jak rozhodují! A navíc, i kdyby nakrásně politici došli k správným závěrům o důvodech stávajícího stavu, jsou vůbec schopni na něm něco změnit?! Při své politické impotenci, při neschopnosti respektování většinových názorů společnosti, kterou mají reprezentovat, jsou schopni udělat jakoukoliv jinou korekci než-li korekci výpočetního systému volebního divadla?

Zatím mi vychází jediná odpověď: Ne! Nejsou! Semknutí ve svém klubu 200 Jelit, přesvědčujíc se navzájem o svém postavení vyvolených, znalých, neomylných, o své, právě volbou odhalené genialitě, postrádají naprosto sebereflexi, schopnost korigovat své jednání ve vztahu k realitě! Bohužel jsem taky přesvědčený o tom, že důvodem, proč jsou právě tací, je fakt, že nejsou námi, voliči nuceni jednat jinak! Ruku na srdce! Kolik z nás už navštívilo kancelář svého poslance! Kolik z nás mu vyjádřilo svůj názor na věci, které nás tíží! Odhadne někdo, kolik je to setin % voličů?

Takže vyjadřuji svou obavu, že boj proti základně bude muset pokračovat a odpor veřejnosti k lisabonské smlouvě bude ignorován ještě víc než-li dosud. Paroubek a jeho ČSSD ví nejlépe, co je prospěšné!

Korutan

187223

31.03.2009 08:14

Globalizmus verzus etno-nacionalizmus

Proč versus

korutan 81.?.?.?

O čem to hovoří, vždyť veškeré dění na matičce Zemi je ovlivňované v duchu a na principu uměle vytvořeného židovského etno-nacionalizmu! Celá globalizace je snahou tohoto pseudo-etnika, respektive některých lidí k němu se hlásících, dostat se v globálním rozměru k moci.

Členství v tomto pseudo-etniku je velmi přesně dané jeho tisíciletými vnitřními předpisy! Vymanění se jednotlivce z jeho vlivu je prakticky nemožné! S dalšími specifiky této skupiny lidstva se stalo toto pseudo-etnikum ideálním nástrojem pro moci chtivé právě na cestě ke globální vládě a Novému Světovému Pořádku!

Takže nikoliv „globalizmus versus etno-nacionalizmus!, ale „Globalizmus jako výsledek etno- nacionalizmu“!

187568

02.04.2009 23:30

Teroristické „spiknutí“ odhaleno jako výrostci s plastikovými zbraněmi a ohňostrojem

Hrrr na ně, ale radši zhasnem!

korutan 81.?.?.?

Skoro genitální! Vypneme kamery! Jejich tolik, že záznam z některé by se mohl dostat na veřejnost a kdo by stál o koukání na rozzuřené, nekontrolující se policajty, jak mlátí do demonstrantů hlava nehlava. Jak jim to dávají, za jejich teroristické smýšlení sežrat! Teroristickým demonstrantům! Nedej Bože, aby některý terorista před takovou kamerou zkapal!

A nemusíme chodit do Anglie. Když byl první sraz globalistů v Praze, běžel na ČT1 obrázek z Václavského náměstí. Od Mc Donalda, který je plundrován davem, přechází na kameru kluk pod koněm. Mladý chlap se náhle sehne a hodí kámen směrem ke kordonu policajtů! Klip běžel, jako důkaz brutality demonstrantů několikrát večer a pak ještě několik dní při opakovaném přetřásání „agrese“ demonstrujících! Jenže, jak ho tak opakovali, a člověk už věděl co přijde, najednou jsem si všiml, jak tomu klukovi poskočila hlava, jak do ní dostal zásah! Směrem od kordonu ho někdo trefil do hlavy. A najednou bylo jasný, kde se ta jeho „agresivita“ vzala!

No a když se vypnou kamery, tak takovýhle konkrétní důkaz prostě a jednoduše vzniknout nemůže. Jenom si vzpomeňte, co bylo nepříjemností, když na popud Paroubka kluci policejní popustili uzdu v umravňování toho hudebního srazu a ven se dostaly záběry jejich „zákonného“ řádění! Točit si důkazy sami proti sobě! To nemůže myslet nikdo vážně!

187727

Úchvatná úspěšnost přesných chirurgických operací americké armády nese své výsledky!! I tak se ale možná jedná o fenomenální úspěch, kdy je zabyto 14 lidí, představujících stoprocentní produkt firmy CIA. A nebo je to jinak?

188489

18.04.2009 10:57

Erik Sedláček osvobozen

RE: Schrňme si.

korutan 81.?.?.?

Nenávistné vyjádření vůči komukoliv by mělo být společností odsouzeno naprosto vždy! Bez ohledu na to, proti komu bylo učiněno! Ale zásadně v rovině morální a nikoliv trestní!

Vyzývání k likvidaci by trestné být mělo! Je to jako nabádání k vraždě. Ale opět vyzývání ke KAŽDÉ likvidaci, nejen k likvidaci židů!!

Co se týká historických dějů, ať dostali jakoukoliv nálepku či název, tam by se mělo jednat o názorovou výměnu, o diskuzi s cílem najít pravdu! Dějiny jsou příliš často zneužívány pro propagaci názorů a potřeb toho, kdo je vykládá na to, aby bylo možné jejich výklad v určitém momentě zakonzervovat a prohlásit tento stav za neměnný. Pokud bychom například ve věci vyvražďování židovského obyvatelstva tento krok učinili bezprostředně po ukončení II. Světové války, tak tu máme“ 500000 zavražděných lidí židovského původu! Takže samotné pokusy o kriminalizaci práva na možnost pochybovat o správnosti momentálního výkladu historických dějů by měl být trestný jako útok na základní lidská práva!

188684

20.04.2009 03:24

Erik Sedláček osvobozen

A co když je to ještě trochu jinak

korutan 81.?.?.?

Účelové financování, podpora různých živlů za zcela konkrétním cílem, to jsou nástroje v historii už opakovaně použité a myšlenky, které Vás, pane Stworo, v této souvislosti napadají považuji za naprosto logické.

Mne už také několikrát napadlo, že masmédii předkládané skupiny s nálepkou náckové mají některé zajímavé znaky. Začíná to už způsobem, jakým masmédia informační kampaň provádějí. Zatímco například o protestu odpůrců radaru se informuje jaksi letmo, okrajově a kolikrát dost neurčitě, o každém pochodu, srazu, o každé demonstraci těchto údajných extremistů je informováno obsáhle, hodně dopředu a nechybí výzvy k protiakcím. V některých případech to zavání až reklamou!

Reportáže z průběhu těchto akcí jsou pak zcenzurované šéfredaktory a ve finále se podobají sborovému zpěvu kostelního chóru.

Zatímco ve všední den nevidíte hlídkujícího policistu, při těchto „akcích“ jejich počet často přesahuje počet extremistických účastníků. Zarážející je i počet policistů zapojujících se do aktivit těchto skupin o svém volném čase. Je také zajímavé, že naši redaktoři šikulové ještě mezi tuto pranýřovanou sebranku nepronikli a nepřinesli nám pohled jaksi zevnitř, tak jak to bez problémů již opakovaně udělali se zločineckým podsvětím na jehož beletrizaci si vydělávají Kroupové a jiní na své živobytí.

Někdy mi opravdu přijde, jako by si je někdo, některé tyto skupinky, lépe řečeno jednu takovou to skupinu, či partičku, pěstoval! Pak už stačí šikovnou fabulací přesvědčit „řádného a slušného“ občana, že na akci, například do Litvínova, přijedou ti náckové kteří „onehdá“ „slavili“ v jisté hospodě, kde za zavřenými dveřmi hajlovali. Případně je tam opravdu nasměrovat aby je bylo možné zakroužkovat a zvýraznit ve večerních zprávách na obrazovkách všech domácností! Přirozený odpor člověka k fašistickému schématu myšlení a jednání pak už udělá svoje! A všichni, které masmédia takto označí jsou u valné většiny ovčanů odepsaní ještě dříve, nežli mají možnost kohokoliv přesvědčit, že jsou pouze účelově nálepkovaní přednesením svých myšlenek a argumentů. U „slušných“ občanů dojde k propojení informace s paměťovým záznamem a je konečná!

188857

21.04.2009 09:36

Ztratili jsme už úplně morální kompas

Děkuji!

korutan 81.?.?.?

Pane Stworo, děkuji Vám, že jste svým článkem tak přesně vyjádřil to, co v souvislosti s popisovaným cítím i já. Je mi z toho nesmírně smutno a to především proto, že nevím jak a co účinného proti tomu můžu udělat! Teda respektive dělat, protože jakákoliv činnost proti tomuto šílenému extremistickému systému bude během na dlouhou trať a k tomu krosovou! Ale chci NĚCO dělat!

A jestliže oni si berou na pomoc pokroucené právo a svinský právníky, proč si nevzít na pomoc ty slušný, snad ještě nějací jsou? Pokud používají psychology, proč se o způsobu boje proti šílenému extremismu etablišmentu s nimi také neporadit? Poradit se s nimi například o tom, jak proniknout do myslí hýkajících spoluobčanů, kteří v důsledku dennodenního konzumu informačního jedu oslepli a ohluchli, vytvořili kolem svého mozku jakousi krustu bránící proniknutí jiných myšlenek, než-li těch oficiálních, modifikovaných snad i geneticky upravovaných!

Kdysi byl v televizi uvedený film, který se jmenoval „Omikron“. Myslím, že byl italské produkce. Popisuje svět pohledem mimozemšťana, který vstoupí do těla člověka a zkoumá šanci na obsazení zeměkoule příslušníky svého druhu. Vše vypadá skvěle, zpočátku! Ale postupem času si mimozemšťan začíná uvědomovat, že jeho lidské tělo jej přestává poslouchat. Jeho vůle je sice silná a svého hostitele ovládá, ale zároveň je stále jasnější, že tak tomu nemusí být na věky! Než-li stačí svůj druh varovat, je invaze provedena. V závěrečné scéně hlavní postava filmu je už zase člověkem, ale proti němu se valí masa bezduchých postav kouřících cigaretu na jeden šluk a jeho naprosto nevnímající. Často, při rozhovoru s lidmi, kdy se je snažím upozornit na fakta dění kolem nás, si připadám právě tak, jako ona postava v závěrečné scéně tohoto filmu! Vaše stránky zvedavce mi pak dávají pocit, že sám přeci jen nejsem, i když další mého druhu jsou někde v nedohlednu!

Dneska, díky internetu lze získat i informace, ke kterým bychom se nikdy nedostali díky cenzuře systému v masmediích! Impérium, zatím skryté, ale již se hlásící o své místo na světové scéně, přistupuje razantně k omezení svobody slova a informací! Zatím ještě plíživě, skrytě za rouškou jakési pofiderní ochrany té či oné skupiny obyvatelstva, ale stále razantněji a otevřeněji!. Je zapotřebí se Impériu postavit! Nelze přeci donekonečna popisovat stav věcí, konstatovat jeho rapidní zhoršování a nic radikálního proti tomu neudělat! Vy, pane Stworo, děláte velkou věc a děkuji Vám za ni! Ale já stále jen hledám, kam můžu napřít sou energii, své snažení, abych udělal něco proti tomu svinstvu, které se snaží nás globálně a totálně zotročit!

188977

21.04.2009 19:56

Ztratili jsme už úplně morální kompas

RE: Nevěřícně zírám...

korutan 81.?.?.?

Vážený, o panenské nevinnosti nepadla v žádném příspěvku, ani v článku pana Stwory zmínka. Ale zkuste si vlézt do vany a jednou jedenkrát se nechat partnerem pod hladinou podržet do ztráty vědomí a snad, dá-li Bůh, pochopíte o čem, o jaké ospravedlňované hrůze ten článek je! A je také o tom, že jsou mezi lidmi tvorové, kteří jsou ochotni tuto hrůzu přehlížet, dokonce její používání tolerovat „protože ti dva nejsou určitě panensky neviní“! Kam jste se to postavil, tvore?

189029

27.04.2009 09:44

Jan Fischer

Izrael má dalšího premiéra

korutan 81.?.?.?

Izrael má dalšího premiéra! Ne snad, že by došlo k výměně toho v Izraeli. Nikoliv. Mají svého premiéra u nás doma, v Čechách!
Pokud se kdokoliv přihlásí k jakémukoliv náboženství, nebo třeba k uctívání domácích bůžků, je to jeho věc a otázka jeho osobní víry. Pokud se ale přihlásí k vyznávání judaismu, oznamuje současně svou příslušnost k nadnárodnímu, celosvětovému společenství, jehož čelní představitelé a jejich příznivci jasně deklarují svoje touhy a cíle, jimiž není nic menšího nežli světovláda odůvodňovaná Boží vůlí. A post premiéra i malé zemi je čelní funkce!
Neznám Boží vůli! Ale znám praktiky chtivých moci. V uveřejněných článcích zabývajících se naším – jejich- dalším premiérem, je zdůrazňován fakt, že ač vyznavač ortodoxního židovství byl v KSČ. Je prskáno po kontinuitě morální devastace! Mně osobně, ale vadí ještě jedna věc a to daleko ze všeho nejvíce, která zatím zůstává nepovšimnuta. Jde o funkce, které pan Fischer zastával, v jakých pozicích se pohyboval jednak za komunistů, ale i nyní před ustavením do funkce našeho-jejich premiéra!. Jako vedoucí pracovník Statistického úřadu měl k dispozici vysoce citlivá data našeho státu z oblasti nejen ekonomické, společenské, ale i vojenské! Data, která jsou v hojné míře tajná a jejich znalost je předmětem zájmu tajných služeb států ostatních. Data, které je nutné opatrovat a chránit co nejpečlivěji. Za komunistů byl právě Statistický úřad kracím zaměstnáním právě pro pracovníky STB! Propojení těchto dvou institucí bylo fascinující.
Nedovedu si představit, jak by funkci vedoucího Statistického úřadu zastával člověk s principielním provázáním například na tajnou službu Ruska, nebo jakéhokoliv jiného státu! Metody Mosadu jsou známé. Každý žid je jejich agentem! Tím se sami chlibí! Takže mi z toho guláše vychází jedna „malá“? konspirativní teorie.
Pan Fischer, dlouholetý agent Mosadu, shromažďující a předávající již za komunistů citlivé údaje své skutečné „vlasti“, údaje které určitě notnou měrou přispěly i k uskutečnění „sametové“ revoluce, pokračoval a pokračuje v této činnosti i v současné době. Za to byl odměněn druhou nejvyšší funkcí v našem státě! Současně mu byl uložen nejnovější pracovní úkol ve prospěch své „skutečné“ vlasti, zajistit v očekávaném nadcházejícím vývoji mezinárodních událostí z této pozice „totální loajalitu“ České republiky k politice Izraele a souhlas se vším, co tato agresivní země podnikne! Tak jako toto zajišťuje v Americe Obama, Sarkozy ve Francii atd.

A tak se sám sebe ptám; co bude následovat v příštích dnech měsících a bylo shození vlády opravdu Paroubkovou blbostí a nebo nařízeným aktem pro umožnění běhu dalších událostí se zajištěním? Ale třeba jsem jen paranoik? SNAD!!!

189603

Jako vždy, pane hestroyi, s Vámi souhlasím. Čeští spoluobčané židovského vyznání by se měli zamyslet nad řadou otázek, které před ně, i před nás, staví historie a současný vývoj! V řadách judaistů je stále více případů lidí, dokonce i rabínů, kteří politiku Izraele odmítají a na negativní důsledky takové politiky právě pro judaisty poukazují. Bohužel, o těchto lidech se v hromadných oblbovacích médiích nepíše. A hlavně, u nás asi se tenhle druh vůbec nevyskytuje!

A jak by se také mohl vyskytovat! Konvertita vrchní rabi musí makat za tři, aby ukázal, že s tou konverzí to myslí vážně a že pochybností, které u takových to prekabátníkou se vždy vyskytnou, jsou naprosto, ale naprosto, že, liché! Takže, jestli rabín judaistů v Iránu může sionisty kritizovat a hlásat, že nemáme judaisty házet do jednoho pytle se sionisty, tak ten v Čechách musí píseň centrály řvát třikrát hlasitěji, než všichni rabíni s rodokmenem dohromady! Takže se nemůžeme divit, že hlas rozumu, je-li nějaký, není pro ten jeho řev slyšet. Mám opravdu snahu, neházet všechny do jednoho pytle, ale když oni do něj sami lezou!

Třeba pan Fischer! Napřed účelový komunista a najednou judaista! Ale je tomu tak skutečně? Nebyl a není celou dobu sionista? Sionista plnící za komunismu úkoly zadané Mosadem? Nesbíral už tehdy citlivé informace o Československu a nepředával je pravé vlasti? A pokračující v této činnosti i nadále, v nové, demokracií překypující, České republice? Nepřipomíná vám to některý z historických podrazů, to shození volené vlády a nahrazení dosazeným premiérem!? Co když je to všechno divadelní inscenace mající umožnit nástup do funkce premiéra člověku, který je loajální k úplně jiné zemi? A to skrzeva své náboženství, stejně jako řada jiných židů po celém světě?
Jak se tento člověk bude rozhodovat ve vypjatých politických, nebo i existenčních otázkách pro nás, pro občany této země! Bude preferovat, v případě jejich nesouladu či dokonce kolize se zájmy Izraele, zájmy dle své víry a nebo státní příslušnosti?! A jakou má vůbec národnostní příslušnost?! Je Čech, nebo Žid!?: Komu se bude odpovídat, když nebyl NIKÝM zvolen!!?? A hlavní otázka! Co nás čeká, že bylo potřeba toto divadlo sehrát?
[naštvaný]

189647

30.04.2009 17:31

Lékaři podávají mrazivá svědectví o zvěrstvech v Gaze

RE: Nadřazená rasa vládne nejen Palestině

korutan 81.?.?.?

Perfektní! Podepisuji se vším všudy! Pane Hestroy, při čtení Vašeho příspěvku jsem si vzpomněl na víkendový diskusní pořad na Radiožurnálu. Otázka o které se polemizovalo mi přišla zvrácená již sama o sobě. Moderátor se ptal, zda si posluchači myslí, že za jistých okolností je mučení ospravedlnitelné!

Ve své naivitě jsem považoval tuto polemiku za již dávno vyřešenou. Měl jsem za to, že mučení bylo jednoznačně a všeobecně odsouzené a postavené mimo zákon!! Že kdo něco takového dělá, páchá těžký zločin! Popravdě, do vyslechnutí této diskuze jsem si nedovedl představit, že by někdo, pokud není mentálně postižený, zvrácený či sadista, mohl v naší společnosti takové praktiky považovat za přijatelné nebo dokonce legitimní a propagovat je! Až do doby, kdy začal hovořit jakýsi Joch, nebo jak se jmenoval, předseda Občanské Iniciativy. Zcela jasně deklaroval své přesvědčení, pokusím se citovat co nejpřesněji: „takovéto mučení je legitimní, pomáhá zachránit životy nevinných lidí“ a „ je uzpůsobeno tak, aby nenarušovalo fyzickou integritu mučených“! Udělalo se mi špatně od žaludku! Řval jsem na to rádio jako zběsilý! Mít ho po ruce, asi bych mu dal to topení ochutnat, aby kruci věděl o čem vlastně blbec mluví!

Při čtení Vašeho příspěvku jsem si na něj zase vzpomněl, protože přesně zapadá do kategorie těch, které jmenujete! Morální zrůdy!! Jsou okolo nás a jsou pilné jako včeličky. Svým zrůdným způsobem působí na své okolí. Pod pláštíkem objektivity zamlžují události, převracejí hodnoty, oblbují! Nevím, zda je možné čekat, dokud nezmizí v odpadu historie! Oni se obnovují a množí!

189957

30.04.2009 18:16

Lékaři podávají mrazivá svědectví o zvěrstvech v Gaze

RE: Nadřazená rasa vládne nejen Palestině

korutan 81.?.?.?

Ano, už Mohamed vnímal poselství, kterého se mu dostalo od Boha, jako logické pokračování vývoje monoteistického náboženství, vzniklého judaismem, zdokonaleného křesťanstvím, s vyvrcholením v islámu! Ranný Islám byl vůči obou zmíněným náboženstvím velice tolerantní a Prorok Mohamed vybízel, a v Koránu je to zakotveno, k soužití a respektu vůči předchozím stupňům náboženského uvědomění. Islám ctí i Ježíše, nikoliv jako Syna Božího, ale jako Proroka.
Nevím, kde berete ono tvrzení že se muslimové považují nadřazeni nad všemi lidmi. To snad mají ve svém učení v různé formě všechna náboženství.

Po získání, předesílám omezeného, vzdělání v oblasti náboženství, se mi rozdíly mezi těmi existujícími v současnosti jeví v kostce (hrubě zjednodušeno) asi takto:

Judaismus
Bůh – trestající, sesílající hromy blesky, tak nějak cholerik a zuřivec, schopen bez milosti do třetího kolene vyvraždit rod pro jakýkoliv prohřešek, třeba močení na zeď, Zastoupený rabíny,
Zub za zub, oko za oko
Rabín – vykladač boží vůle, učitel, soudce ve věcech náboženských, ale i světských, hospodář. Bezmezná autorita, náboženská i světská v jednom.

Křesťanství:
Bůh – milosrdný, odpouštějící, mající „pochopení“. Zprostředkovaný skrze kněžský sbor. Jeho Syn Boží – vykupitel!
On po Tobě kamenem, Ty po něm chlebem
Kněz – zpovědník, rádce, utěšitel, pomocník v těžkých časech. Jeho působení je na poli náboženském.

Islám
Bůh – autorita nabádající, osobně angažovaná přímým kontaktem, Bez zprostředkovatele!
Žij s Bohem a možná budeš vzat na milost. Bůh vidí a ví, je na něm, jak Tě posoudí!
Nikdo na jeho víře neparazituje! Jedinou autoritou je Bůh a vyjádření jeho myšlenek v Koránu!

189963

05.05.2009 00:02

Ideopolicie v Británii ukazuje svaly

RE: Kam to vlastně jdem? Asi do prde.e!

korutan 81.?.?.?

Nevím pane Stworo, jak moc se ČR od GB liší! V GB jsem nikdy nebyl, když čtu články jako ten dnešní, ani se mi tam nechce! Jisté je však to, že tady, v Česku, mají vypatlanci taky pěkně našlápnuto! Nedávno ten Joch s obhajobou mučení, dneska zase nějaká baba vyrukovala s nedostatečnou persekucí extremistických živlů!
Přitom metody, způsoby jednání vládnoucích J-elit je čistý koncentrát extremismu! Jejich snaha o totální ovládnutí, sledování, orientace na represi ve všech směrech činnosti občanů, vše podporované J-elitám extremně podlézajícími sdělovacími prostředky!? Extremní lhaní, vymýšlení si argumentů na podporu vlastního jednání praktikované politiky napříč politickým spektrem! Zakládání rádoby občanských sdružení typu Občanská iniciativa, Společnost za toleranci apod. Jejichž představitelé propagují ve své podstatě extrémní, fašistické názory na různá politická i společenská řešení a to zcela veřejně a nepkrytě! Nebo snad humanitární bombardování ochuzeným uranem není extremistický způsob řešení stejně jako uznání Kosovského řezníka za premiéra druhého Albánského státu? Nebo nabádání policajtů k „tvrdému“ zásahu proti technoparty, okázalé porušování zákonů na „protest“ proti faktu, že nevyhráli volby, či ignorace názoru obyvatel republiky v zásadní věci jako je umístění radaru! Tohle všechno snad nemá zásadní rysy extremního chování?
Kdo z nich, z těch zmetků co za tímhle stáli a stojí, má právo označovat někoho za extremistu!!
Asi se ještě kapánek lišíme od GB. Zatím tu nemáme tolik černochů, Indů apod. Ale mi je určitě extrémně rychle doženeme!

Hezký den!
Korutan

190344

05.05.2009 11:20

Vláda táhne do boje proti extremismu

Není Langr extremista?

korutan 81.?.?.?

Extremismus je termín, jímž bývají označovány jednání, ideologii či skupiny mimo hlavní (střední) proud společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí, historickým revizionismem, sociální demagogií, motivované zejména rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou sociální nenávistí.
Obecně je obvykle chápán jako pejorativní, bývá užíván k „delegitimizaci“ jím označených skupin, jednání nebo ideologií, předpokládá nelegitimnost (neoprávněnost) jejich ústředních ideí či metod.

Tak tuto definici jsem našel na Wikipedii. Hned mne zaujalo slovní spojení „ kterým je připisováno porušování či …“ atd. Takže stačí připsat, onálepkovat, označit někoho a z toho se stává extremista? No jo, kdo je ale oprávněn takto někoho označit, delegitimizovat jeho názor či ideje? Jsou to snad dočasná J-elita ve vládě, nebo snad k tomu stačí být „objektivním“ redaktorem masmedií? Hrc kýbl špíny a je z tebe nepřítel státu? A stádo hýkajících oslů jako nezbytná kulisa k tomu a všichni musí mít jasno!? Je značkování za extremistu nový způsob vyřazování a odstraňování nepohodlného plebsu schopného se ještě projevit jinak než-li konzumní poslušností?! A pokud Ty, ovčane, pochybuješ o správnosti takového postupu J-elit, tak jsi taky extremista!!?
Pokud se pak ještě najde neplacený blb z „oprávněně pobouřené veřejnosti“, který je na stránkách masmedií nebo i internetu schopen vyjádřit své pobouření nad konáním těch „extremistů“ a jejich sympatizantů, máme tu atmosféru 50 let jako vyšitou. Místo „lidových soudů“ jsou tu klece rychlého odsouzení! Domnívá se někdo, že je v tom rozdíl!? Účel je stejný; zastrašit ty, kteří jsou dosud oslepeni skvělostí přímých přenosů sportovních nutkání, nádherou šouflbysnisu, brutalitou reality šou a filmových trilerů. S lednicí za zády, v pohodlí lenošky, řvoucí GÓÓLLL, a nebo taky Jdi do prde.. !! Těm je v přímém přenosu nutno ukázat, jak by mohli a asi by i opravdu dopadli, kdyby tu svou zadnici z té lenošky zvedli. Ono se v podstatě jedná o jakousi zvrácenou prevenci! Prevenci v ochraně zájmů J-elit a jejich nohsledů!
Ale když se na to koukneme z druhé strany, nenaplňují právě J-elita svým konáním definici extremistů? Nejedná se o stále užší okruh vyvolených, kteří nás nutí skrze masmédia akceptovat jejich vidění věcí a dějů a nepřipouští diskuzi!? Nebo je snad diskuzí kritická filipika nadšeného redaktora ve sdělovacím prostředku nad vytrženou větou z projevu kohosi, třeba Iránkého prezidenta, bez možnosti si tento projev sám v témže médiu přečíst a utvořit si svůj vlastní názor!? Má to vůbec něco společného s demokracií za jejíž...

Automaticky kráceno

190375

05.05.2009 11:22

Vláda táhne do boje proti extremismu

Není Langr extremista?

korutan 81.?.?.?

Nebo je snad diskuzí kritická filipika nadšeného redaktora ve sdělovacím prostředku nad vytrženou větou z projevu kohosi, třeba Iránkého prezidenta, bez možnosti si tento projev sám v témže médiu přečíst a utvořit si svůj vlastní názor!? Má to vůbec něco společného s demokracií za jejíž ochranu se tak zuřivě J-elita bijí (v prsa)! Není Langrův projekt verbální agresivitou, až hrozbou agresivity fyzické, násilím?

Dá se vůbec přehlédnout ideová shoda v principech řešení politické situace prováděné dnešním etablischmentem a tím v 5O letech? Jaký je rozdíl mezi sloganem „Republiku si rozvracet nedáme!“ a „S extremisty je třeba bojovat!! Jen 60 let!

190376

06.05.2009 19:33

Proč nemůže Senát schvalovat ratifikaci Lisabonské smlouvy

Lisabonská smlouva

korutan 81.?.?.?

Jak mám věřit, že Lisabonská smlouva je v pořádku, když její prosazování probíhá v rozporu s původními ujednanými pravidly? A vůbec s právními pravidly i našeho státu. Jak mám věřit těm, co ji tak vehementně tlačí, když jeden z nich v televizní diskuzi prohlásil, že když LS nebude v souladu s ústavou, no tak tu ústavu předěláme!! [bliji]
Jak jim vůbec můžeme cokoliv věřit, když jejich způsob jednání, prosazování a politikaření je takové, jaké je!?
Tvrdí, že v současnosti platí pravidlo možnosti veta každým státem EU. Ale Irské veto, jako by nebylo! Jak to bude s pravidly Lisabonské smlouvy, když čas ukáže, že některé to pravidlo je nepohodlné! Prostě je budeme ignorovat jako Irské veto?! Jestliže ano, na co taková smlouva bude? Odpověď si nechávám pro sebe, abych nebyl vulgární na otevřené scéně!

190514

06.05.2009 20:43

Krize moci

Krize člověka z moci?

korutan 81.?.?.?

Velmi zajímavý článek. Je v něm znané množství pravdy ověřené historickou zkušeností, doplněné diamantovými segmenty citátů moudra.
Pro mne z něho vyvstává ale nejedna otázka, a z nich jedna úplně zásadní; Pokud ti vládci oplývali tak krásnými ctnostmi, jak popsáno, proč tolik krve v minulých dobách jejich panování bylo prolito? A to byli ve velké míře příbuzní! Nebo snad právě proto? Nebo někdo zlý, již v Bibli, Novém Zákoně, za satanova potomka označený, vstoupil do selanky jejich vztahů a mrzkým mamonem rozeštval idylku královských salonů a předsálí!?
Prdlajs! Není tak mocného a tak bohatého, aby nechtěl být ještě mocnějším a bohatším! Neboť moc, stejně jako optimismus, je opium lidstva. Moc pro bohaté, optimismus pro chudé! A moc korumpuje!
Mám osobní zkušenost s takovou malou mocí. Netoužil jsem po ní, neusiloval. Shoda okolností mne přivedla do pozice s demokratickou mocí místního významu. Nenapojen na stranické vedení, bez partajní příslušnosti a s představou maximální racionality technického řešení problémů obce jsem velni rychle narazil! Na stranickou orientaci okresních „kapacit“ a jejich stranická řešení. Na místní stranicky příslušně orientované skupiny jejichž cíle se až obdivuhodně kryly s osobními cíli a zájmy jejich vůdčích osobností. Na touhu davu po obětní krvi pranýřovaných samozvanými vyvolenými. Po roce jsem tento „post moci“ s úlevou opustil, abych ještě další dva roky se smutkem v srdci pozoroval, jak ta malá moc, (ale velká svině) mele a drtí charaktery lidí, za které jsem se kdysi zasazoval, protože jsem o nich měl to nejlepší mínění.
Tento článek „Krize moci“ jakoby dával určitou odpověď a vyjasňoval proč se tak dělo. Všichni, včetně mne, jsme vzešli z plebsu, bez Aristokratických vloh. Jenže moje osobní zkušenost pokračuje! Za svůj život jsem potkal docela úctyhodné množství lidí, kteří měli aristokratického nejen ducha, ale i srdce. Pravda, dost z nich bylo na filmovém plátně, nebo v literatuře, ale velká část byli reální lidé. V naprosté většině obdaření přirozenou moudrostí, často vzdělaní ve smyslu znalí a prakticky nikdy neprahnoucí po moci! Velkorysí a ušlechtilí svým chováním a názory, které se daly respektovat. Ale zůstali by tací, kdyby vstoupili do ringu MOCI?

Korutan

190517

07.05.2009 22:16

Policejní zastrašování v Brně

Ke všemu ochotní sraníci..

korutan 81.?.?.?

Ale pozor! Válka bude, kde a jak začne a kdy skočí je otázkou. Jenže přes veškerá proroctví nejsem optimistou v názoru, že bude znamenat konec samo vyvolených. Jen si vzpomeňte na filmy z produkce jejich filmového giganta. Parazit, většinou z vesmíru, ten hnusném červ vždycky, když tělo hostitele je rozstříleno, roztrháno na cimpr campr, přeleze do nové oběti a pokračuje dál ve své destruktivní činnosti. Dost často je tou novou obětí právě zvítězivší hrdina! Pokračování příště!
Mám obavu, že samo vyvolení mají stejný existenční princip! Snad jedině hodně zásadní destrukce stávajícího světa by je mohla na dlouhou dobu udržet u ledu. Jenže nezapomínejte na slova Jana, je to ďáblovo plémě!!! A Ďábel má své lidi všude. Je iluzí, že by mohlo přijít o podporu, které se mu dostává! Jen se podívejte na politickou scénu dnešní Evropy.
Je zajímavé, že podle Řecké mytologie vznikla Evropa tak, že ji, jako ženu unesl Zeus v převtělení za bílého býka a pak ji obdařil nevídaným sexuálním zážitkem. Jsem zvědav, jakým zážitkem nás obdaří ten černý býk v pruhovaném hvězdnatém triku?!
Tyhle zastrašovací taktiky jsou namířeny především proti standardnímu občanovi. Jde o zabránění informovanosti z první ruky. Není žádoucí, aby lidé slyšely o co demonstrujícím z DS jde! Jak je mají občané vnímat, to dostanou naservírované v masmediích. Informovaní by do tohoto procesu vznášeli pouze zmatek!

190614

08.05.2009 16:43

Policejní zastrašování v Brně

RE: reakce na akci?

korutan 81.?.?.?

Plně s Vámi souhlasím! Je nutné dělat, ne jen diskutovat až tlachat!
Tyto „přechylky“ projevů státní moci jsou podle mne strašně nebezpečné! Při stížnostech na postup policie, i v případech svou povahou daleko jednoznačnějších, je odpověď kontrolních orgánů předtištěná; „V jednání policie nebylo shledáno pochybení!“ Natož, když se mohou vymluvit na „ochranu ohlášeného shromáždění a veřejného pořádku“. Pak zajisté formu této ochrany budou připraveni obhájit. Je proto nutné postavit případné podání, stížnost nebo trestní oznámení velmi pečlivě s maximální kvalifikovaností!
Jestliže shromažďují údaje o lidech, kteří se nedopustili žádného přestupku, či trestního konání, mělo by být toto prováděno formou a rozsahem, odpovídající účelu. A tady narážíme na základní otázku, co bylo tím účelem!?. Bylo účelem monitorovat potencionální narušitele shromáždění, nebo potencionální odpůrce J-elit a jejich ilegálního systému?!
Pokud by šlo o bezpečnost shromáždění, tak zjišťování identity popsaným způsobem, který bývá praktikován u zadržených výtržníků, je nehorázností a je, podle mne napadnutelný. Pokud by šlo o druhý případ, je postup policie zcela odpovídající potřebě, ale vše je ABSOLUTNĚ mimo zákonné i etické normy! Jedná se o čítankový příklad zneužití moci etablischmentem! A pak musí být jednání policie podrobeno veřejnému, detailnímu posouzení!
Dávám proto inzerát:
Snad by se našel sympatizující návštěvník těchto stránek s právním vzděláním, který by byl ochotný takové fundované podání pomoci dát dohromady!? Zn.: Je nutné začít!!!!

190674

19.05.2009 11:01

USrael to dokázal

RE: ???

korutan 81.?.?.?

Vážený, zaprvé rýpat chcete, nebo to byla nahrávka „Pražákovi“ na ten následující výblitek?
Zadruhé, Spojené Státy Americké samy satanem nejsou, pouze jeho spolehlivým a silným nástrojem a to ještě „jenom“ díky vládnoucímu etablischmentu.
Nadnárodní predátoři, nedokážící, ale asi ani nechtějí, ovládnout krve a moci chtivou bestii v sobě, štvou jednotlivá etnika světové společnosti navzájem a nejen etnika, a neštítí se pro tuto svou politiku a vizi totálního ovládnutí, použít a zneužít cokoliv.
V minulém století se podařilo alespoň uzákonit určité principy jednání na mezinárodní úrovni. Mimo zákon byly postaveny praktiky mučení, znásilňování a týrání, jako nezákonné bylo definováno použití síly při řešení mezinárodních problémů. V mnoha zemích byl zrušen trest smrti.
Osobně jsem se prvně setkal s chápáním mučení jako ospravedlnitelném konáním ve francouzském filmu Šakal.Francouzskou policií je zde člověk umučen k smrti za účelem získání informace o nájemním vrahu francouzského presidenta. Do té doby, a ještě dlouho potom, ten kdo mučil, byl vždycky svině! A to myslím stále platí!
Dá se předpokládat, že tyto metody byly a stále jsou, používány, se snahou o utajení, určitými státními orgány i nyní a to napříč světem. Ale každopádně Amerika je první zemí, která se vrátila do středověku, kdy takové praktiky byly standardem a lidé je praktikující byly svou vládou – vládcem, chráněni Průkopníkem v tomto směr je Izrael, vyhlašující v televizi, veřejně, mužem roku člověka, který všude jinde by byl souzen jako lidský řezník! Muže, konajícího identicky s fašistickými zrůdami z druhé světové války. Je tu ale přeci jeden rozdíl! Esesáci oběti stříleli. Tenhle zmrd jim osobně a s gustem řeše hlavy. Článek o opěvovaném izraelském uřezávači palestinských hlav byl článek i tady, na zvědavci. Kam se tedy naše společnost ubírá? Když likviduje, ignoruje právní a morální uzance a ujednání pracně dosažená před nedlouhou dobou? A kam se může asi tak ubírat s osobami jako jsou „Pražák“ (mimochodem, je od vás sprosté, že užíváte tuto přezdívku) , Vy „XXX“, nebo „vojta49“.? Jinak, „vojto49“, věřiteli USA jsme jaksi všichni! A tu morální dehonestaci společnosti svým způsobem zaplatíme také všichni!

A zatřetí, jak souvisí Vaše glosa s podstatou článku? S mučením lidí?

191458

19.05.2009 20:21

USrael to dokázal

RE: ???

korutan 81.?.?.?

Mně vadilo pouze spojení jména s uvedenými názory. Znám osobně člověka s příjmením Pražák a zoufalá argumentace komentáře příspěvku v duchu "Byl jste tam? Nebyl! Tak nekecejte!" při ignoraci známých faktů, které další přispěvatel celkem kvalitně shrnul, mi přijde neuvěřitelně ubohá a smutná a vůči nositeli toho jména prostě sprostá!
Jmenovaní vojtové, xxxx, pražák a další, když nemohou potlačit, vyvrátit a umlčet předkládané informace, vrhnou se do znevěrohodňování pramenů a samotných předkladatelů těchto nepohodlných informací! Hnusnej postup, uplatňovaný tak často v mastmediích. V humusu jejich napadání se vytrácí podstata věci a oni svedou diskuzi kamsi mimo, do autu a pak si jenom zachrochtají spokojeností nad tím, jak zmátli! Jenže ty věci, děje a skutečnosti tu jsou a časem se vrátí! A jestli si ti dotyční myslí, že až přijde účtování, že oni, jejich rodiny, budou ochráněny právě těmi predátory, protože nyní jsou na jejich straně, tak ať si o tom nechají ještě chvíli zdát!

191486

19.05.2009 21:30

Cesta národní obnovy

Rodina - základ všeho?

korutan 81.?.?.?

Přes všechnu kritiku názorů v článku pana Lhotáka si myslím, že je v jeho argumentaci velká pravda. Podívejte se na hlavního Voldemorda. Jestli on není zářným příkladem právě takového, panem Lhotákem popsaného, rodinného klanu? Na začátku byl jeden zlatník s červeným vývěsním štítem a dnes je zde spřízněný klan, ovládající celý svět! Nebo skoro celý, záleží na autorovi životopisu.
Nebo si vezměte takovou mafii! I ona silně preferuje rodinu v principu řízenou jako patriarchát! S autoritou Kmotra, jako rodinou uznávanou hlavou rodu! Jedině na tomto základu, na principu rodinné soudržnosti, má šanci se prosadit ve světě korupce, svévole a blbosti!
Na soudržnosti rodiny lze opravdu stavět. Ale je to velký a velmi, velmi nerovný boj! Líbivá hesla masmedií, společenské podvědomí pěstované s mičurinskou vynalézavostí a důsledností právě Voldemordovými lokaji, zdegenerované neuvěřitelným způsobem!
Společnost, pod taktovkou Voldemordů, popírá, ale i potírá základní přírodní principy. Kdyby příroda chtěla, aby muž a žena byli naprosto stejní, myslíte si, že by nedokázala vyvinou tvora, který by se sám dokázal oplodnit a posléze vyprodukovat potomka? Vždyť jich už pár existuje! Na podstatně nižším stupni vývoje, no ale co? Jde to! Tak proč se tyto přirozené a přírodou nastavené rozdíly snažíme zlikvidovat!?
No a například feminizace? To je právě takové popírání přirozených rozdílů! Jenže výchova potomstva, naprosto nejdůležitější složka přirozené činnosti každého tvora této planety, současně se zajištěním potravy pro rodinu, je v rámci „vývoje společnosti“ postavena kamsi do suterénu společenského významu! Matka „pouze“ vychovávající děti, byla postavena už za komunistů prakticky do role příživníka. Dnes žena, nemající profesní kariéru je nahlížena jako méněcenná, defektní, či vyčůraná! Nechá se živit manželem! Považte! Jenže kolik manželů dnes vydělává tolik, aby uživilo rodinu za současných vynucených nároků! Mám na mysli vynucených reklamou a „společenskou normou úspěšnosti!!
V takovém prostředí, takové atmosféře se návody pana Lhotáka realizují velmi těžce. Přesto si myslím, že Rodina, silná a soudržná, je největší šance pro lidi a největší nebezpečí pro Voldemordy!

191493

25.05.2009 00:16

Středisko pro vyhodnocování hrozeb

RE: Tak tohle smrdí...

korutan 81.?.?.?

Státní terorismus je nejhorší forma teroru vůbec! Je totiž proti němu minimální prostor pro individuální odpor. Jediná šance boje proti státnímu terorismu je masový projev odporu! A to je v televizí a ledničkou degenerovaný společnosti dneška velký problém!
Teror z moci úřední je strašák, která by měl rušit spaní každého občana každého státu na světě! Bohužel většinu našich spoluobčanů nechává naprosto klidnými!
„A třeba to tak vůbec není! To si někdo vymyslel, aby nás strašil! Aby pomlouval úředníky…“ Tak nějak asi mluvila velká část německého obyvatelstva a letech nástupu a moci fašismu. Tak nějak mluvila valná většina obyvatel „socialistických“ států v 50 a 70 letech 20. století. A tak mluví a věci chápe valná většina lidí dnešní doby! Zase jsou ochotni na perzekuované státní mocí nahlížet jako na zločince, rasisty, teroristy a extrémisty! A to všechno pro svoji plnou lednici a imbecilní televizní programy!
Jsme jako chlap, kterému ve sklepě hoří a on, sedíc před televizí u fotbalového zápasu, se sklenicí piva a flaškou utopenců, volá do kuchyně na manželku, co dobrého griluje, že to nějak exoticky voní! A zadnici nezvedne, i když mu začínají doutnat bačkory!
On nakonec z toho baráku uteče. S holou zadnicí a bez televize a lednice! V globálním světě zítřka (dneška?) nemáme kam utéct! Nám možná obé zůstane, ale nebudeme pány svého života!

191840

25.05.2009 01:25

Evropa možná o zlepšení vztahů s Ruskem vůbec nestojí

Rusko je cíl

korutan 81.?.?.?

Voldemordů! Cíl od napoleonských válek! Srazit Ruského Medvěda na kolena, sebrat mu co má, i když o tom ani neví, a nakonec ho stáhnout z kůže!
Napoleon dostal od Voldemordů jednoznačné zadání! Dobudeš valnou část Evropy, ale hlavně skolíš Ruského cara! Napoleon nesplnil! Vrátil se s nepořízenou a šel do kopru. Sice uměl stále válčit a nějaké vojsko mu zůstalo, ale Voldemordové začali financovat druhou stranu a byl v loji! Voldemordové se sice zahojili podrazem na angličanech a to prakticky skoupením všeho prosperujícího za babku po záměně výsledku bitvy u Waterlo. Jenže jejich hlavní cíl nebyla relativně malá Anglie, ale ohromné Rusko!
Druhý pokus byla I. Světová válka. Úkol dostali Němci a Lenin s Tráckým. Němci s rakušákama narazily na chamtivost Vladimíra Ilijiče a Československé legie. Zase nesplnily a tak dostali reparace, že se posr… mohli a dostali vyškoleného půlkaře voldemortíka, zvaného Adolf. Zase došel až k Moskvě a pak už jenom mazal zpátky. Splnil sice jedno vedlejší zadání, redukci druhořadé voldemortíkovské populace, ale to nikoliv dostatečně! A stejně, hlavní cíl bylo opět Rusko! Tehdy už Sovětský svaz!
No a dnes dostaly důvěru Spojené státy Americké! Nejsilnější, nej…., nej,… a vůbec! Valdemordí poskok Buschík navázal na snažení svých předchůdců, zejména klučíka saxofonisty, co se rád nechá kouřit! Ten to zkoušel ekonomickými injekcemi vybraným Chodorovským a jiným. Nevyšlo a tak vytyčili osu zla, proti které je nutné bojovat, neb je líhní terorismu, slepičí chřipky a jiných hrůz. Jenom „náhodou“ podvazuje jako podvazkový pás Rusko. Jenom na ochranu ložených zájmů a práv USA jsou všude, ve všech k spřátelení donucených zemích, a je jedno zda narůžovělou revolucí, nebo humanitárním bombardováním, instalovány základny pro desetitisícové armády USA a spojenců. Na ty se nesmí zapomínat! Jsme mezi nimi také! Jenom náhodou a opravdu „náhodou“ v příštím roce bude dokončeno několik nových projektů zbraňových systémů USA, umožňujících nenadálý útok v kterémkoliv místě světa. Samozřejmě Voldemordům, protože USA je jejich vazal.
Pan president Klaus je člověk s hlubokou znalostí věcí, které dělá, nebo o které se zajímá! To se nedá bohužel říci prakticky o žádném jeho kritikovi! Jeho postoj chápu jako výsledek jeho znalosti světové politiky a nechuti k zatažení naší země do další války.

191844

25.05.2009 12:09

Evropa možná o zlepšení vztahů s Ruskem vůbec nestojí

RE: Rusko je cíl

korutan 81.?.?.?

Děkuji Hestroy. Ani já nepovažuji pana presidenta Klase za dobráka, ale za realistického pragmatika. Nepodezírám jej ze sentimentu a holubičí povahy, ani z křišťálově průzračných pohnutek jeho konání. Ale pokud člověk není úplný vůl, nebo poslanec našeho ctěného parlamentu, tak si musí být vědom, kam politika vedení Izraelského USA směřuje a co to bude znamenat pro země ležící prakticky na pomezí případného konfliktu. Tedy do jakého ohrožení se dostanou všichni obyvatelé i naší země, dotáhnou-li Voldemord a jeho parta své opakovaně směrované tažení proti Rusku k dalšímu vyvrcholení. A pan president zde přeci žije s celou svou rodinou a jak jej vnímám, ústup, natož útěk rozhodně nejsou jeho oblíbenými činnostmi. Takže pokud se nechce cítit zneužit až znásilněn, což by jeho vyhraněnou ješitnost určitě pocuchalo, musí logicky zastávat stanoviska, která nám předvádí!
No a protože vše vidím jak jsem popsal a ještě k tomu jeho názory výrazně konvenují s mým náhledem na mezinárodní dění, tak mu prostě fandím!
Korutan

191872

25.05.2009 12:32

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: Jsme na cestě do pekel

korutan 81.?.?.?

To co nás čeká, pokud nezvedneme své zadky od televizí a ledniček, tak moc k přežití nebude! Voldemordi dneska vedou 10:0, protože na to jdou opravdu rafinovaně a promyšleně. Stará hesla z poučky „jak vládnout“ se uplatňují jak na běžícím pásu. Vytvářejí si po celém světě prostředky k potlačení jakéhokoliv odporu v jakékoliv formě. Dnes již existuje řada podpůrných zákonů, které jaksi v praxi zatím nejsou neuplatňovány. Ale v okamžiku potřeby ze strany voldemordů mohou kriminalizovat v podstatě každého člověka. Ať se jedná o dopravní zákony, daňové, protiteroristické nebo protirasistické, nebo zákon o púolicii. Jejich bohatý sortiment zahrnující veškeré spektrum lidské činnosti, nedává v případě potřeby jedinci šanci na únik! Jedinou únikovou cestou pak zůstane sebevražda. Jedinou, totální a ze strany voldemordů žádoucí.
A tak se již poněkolikáté ptám, nezvedneme ty své zadky a nezačneme konat, dokud likvidační kruh není uzavřený? Jenom na těchto stránkách se řada lidí projevuje způsobem, který dává naději, že existují lidé, kteří už ten svůj nadzvedli a pár jich i nakročilo. Poťme najít způsob, jak odložit názorové nuance a naopak, najít to co nás spojuje a začít jednat. Jinak jsme opravdu na cestě do pekel!

191874

25.05.2009 16:56

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: Jsme na cestě do pekel

korutan 81.?.?.?

Jednak mám dojem, že oba myslíme to samé, a dále se nemyslím, že voldemordi jsou to samé co Jožin z Bažin. Mám obavu, že na ty práškování nepomůže a že spíše práškují oni nás, tu ptačí, tu zase prasečí chřipkou.
Pokud se mám pokusit o definici vodlemordů, představuji si je jako tvory, které ovládla jejich temná stránka duše. Jako tvory, kteří se nechali zcela ovládnout predátorskou bestií bažící po totální moci a krvi. Přesto že jsou navenek kultivovaní, vzdělaní, milovníci uměleckých děl, nezřídka požívající velkou vážnost, především v kruzích voldemordíků snažících se vlichotit do jejich přízně, považují se za něco mimořádného, postaveného nad všechen plebs světa, oprávněni jej používat ve svůj prospěch, pro svou potřebu a ke svým účelů jakýmkoliv způsobem!
Plebsem, všemi níže postavenými opovrhují a považují je za méněcenné! To platí i o těch přičinlivých, podlézavých voldemordících. Jsou ochotni zbavit života kohokoliv. Miliony ve válkách, jednotlivce, pokud na něho padne stín podezření, že by mohl jakkoliv zkřížit, dotknout se jejich záměrů, kdykoliv!
Jednotlivce si všimnou pouze mají-li jej za prospěšného jejich potřebě. Ale opovrhovat jím nepřestanou. Proto i dárce orgánů mají rádi anonymní, protože by pak museli opovrhovat i kouskem sebe!
Často jsou voldemordi spojováni s jedním konkrétním pseudoetnikem. Asi proto, že z něho vzešel sám Velký Voldemord! A i podstatná řada jeho nejbližších nohsledů! Jenže dnes, myslím si, je toto ztotožňování zavádějící. Mám dojem, že voldemordi se rodí napříč etnickým spektrem světa. Že při jejich sjezdu sedí hezky vedle sebe a ani se nepožďuchují!
Asi to není zrovna definice, ale přiblížení snad ano?
Korutan

191894

26.05.2009 18:17

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: Jsme na cestě do pekel

korutan 81.?.?.?

Pane Spytihněve, myslím si, že Vaše a mé pojetí těch bestií, ať se nazvou voldemordy, nebo bratrstvem, se překrývá a doplňuje. Ale jak proti nim bojovat, jak je rozpoznat, aby člověk proti nim bojoval a přes všechno své snažení nestál v nimi v jednom šiku!? Jako jejich ponížený vazal, služebník!?
Když čtu tyhle řádky diskuze, podléhám pocitu beznaděje! A tak se ptám sám sebe, mám vůbec šanci být překážkou jejich snažení? Existuje možnost jak je zastavit a nebo mám jenom vyhlížet černou oblohu z Terminátora I. předznamenávající konec společnosti jak ji znám? Bohužel, odpověď nenacházím! A když, tak spíš slyším hlas, který mne nabádá, abych se na všechno vys… !! Ale není právě tohle to, co by chtěli? Abychom hodili flintu do žita a nechali jim své životy bez boje?! Abychom polemizovali na různých stránkách, v hospodách, ale hlavně, abychom se nezvedli od ledniček a televizí?! Nebo PC!?

191965

27.05.2009 08:04

Přestárlý muž obtěžován kanadskou policií RCMP

Důsledek promyšlené přípravy

korutan 81.?.?.?

Určitě vám neunikla v minulých dnech masmedii probíhající správa, že jakási nadnárodní organizace, já si ty názvy neumím zapamatovat, upozorňuje vlády na nebezpečí sociálních nepokojů, zvláště pak vlády z východní, postkomunistické Evropy.
A nabádá je aby se na ně připravili. Nikoliv, aby se snažili věci řešit, aby lidem nabídli co dál, ale aby se připravili!! O jakou přípravu asi jde? Aby příslušné složky byly v takovém případě připravené a efektivní, musí mít „správnou“ průpravu a být dobře nažhavené. Pokud takovou průpravou a dál permanentním doškolováním projde jakýkoliv člověk, poznamená jej to ať chce nebo nechce! A poznamená jej to natolik, že potom i v takových běžných případech jako je v článku popisován, jednají naprosto nepřiměřeně! Ale představte si, jak budou ochotni jednat, až vyrazí na ty zasr…., zkur…. demonstranty?!
Tady pak není nebezpečí, že by uvažovali, kdo a proč, proti nim stojí a že by je mohla napadnout myšlenka, jestli nejsou všichni na stejný lodi? To naprosto nehrozí! Ale hrozí to, že ten jejich výcvik se projeví před klíčovým nasazením! Jenže na to mají své směrnice a postupy, jak takovou minelu uklidit pod koberec!

192014

27.05.2009 10:35

Přestárlý muž obtěžován kanadskou policií RCMP

RE: Odvlečou vás do šatlavy

korutan 81.?.?.?

Nevím Cype, jestli to myslíš s nadsázkou, nebo opravdu. Faktem je, že například Lety, tak mohutně diskutovaný koncentrační tábor, byl založen před Německou okupací jako internační pro lidi, kteří nemohly, nebo nevykazovali zdroje svých příjmů. Nemohli prokázat, čím se živí!

Zřídit shromaždiště občanů, kteří nesouhlasí s čímkoliv, nedělají to co se od nich vyžaduje, je tak jednoduché. Stačí usnesení parlamentu a vydání zákonu. A zajisté jste si všiml i Vy, jak lehce parlamentem prochází všechny represivní a perzekuční zákony! Takže Váš výrok je daleko spíš než-li legrace realita!

192033

28.05.2009 13:46

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Anděl nebo Satan?

korutan 81.?.?.?

Házení vajec, vrcholná forma projevu nesouhlasu s politikou? Neexistuje v republice tolik vajec, aby byla schopna svým dopadem na hlavy politiků vyjádřit míru nespokojenosti obyvatelstva s jejich politikařením, zkorumpováním a neuvěřitelnou arogancí a přehlížením názorů široké veřejnosti! S jejich morálním úpadkem dokladovaným způsobem, jakým nakládají s právem v této zemi!

Faktem je, že házení vajec jaksi zapadá do formy vedení předvolebního klání, (spíše handrkování, vzájemného nesměšování a deklasace)! Mám dojem, že je sklízeno to, co bylo zaseto. Že se projevil letitý úpadek kultury naší politické scény! Přesto s tímto způsobem projevu čehokoli nesouhlasím a připadá mi značně infantilní! Nikoliv nacistický, pane Pecino! Stejně jako celá řada dalších vnějších projevů současné společnosti.

A co mi vadí ještě víc než-li ta infantilnost je skutečnost, že dopadají jen na jednu stranu a přitom každý politik ČSSD má svůj stejně kvalitní protějšek mezi politiky ODS, a političtí trpaslíci z politických pidistran za nimi nezaostávají pozadu ani o milimetr! Takže šetřete vejce, je krize, budou se hodit ke smysluplnějšímu účelu.

Fascinuje mne na této věci jeden aspekt. Kolik lidí je najednou ochotno zapomenout na prasárny ČSSD, na jejich politickou kolaboraci, a na základě jejich vaječného utrpení vyrukují s prohlášením o svém morálně zásadovém postoji, vyúsťujícím v poskytnutí svého volebního hlasu právě ČSSD.! Stačí vejce, je vše prominuto, zapomenuto! A oni ví, a oni i jdou, nebo jedou, vedeni spravedlivým rozhořčením, ale i obdivem ke stoickému klidu trefených, poslat za tuto republiku některého z těch famózních myšlenkových trubců do evropského parlamentu!

Tím absolutně nechci říci, že by měli volit ODS. Ne! Ti jsou naprosto stejní trubci! Tím chci jenom říci, že pokud toto jsou důvody pro způsob, jakým voliči vyhodnocují politickou situaci a rozhodují se při volbách, tak pak ty diskuze, ať jsou vedené kdekoliv a jakkoliv, jsou naprosto beze smyslu! Protože stádo volů si zaslouží, aby s ním, jako se stádem volů, bylo zacházeno!!

192151

I kdyby se popsaly tisíce stran, doložili tisíce fotografií, nebude to nic platné, nic se nezmění! Bestie budou dál řádit, dál vybírat krutou krvavou daň v podobě tisíců a milionů životů od všech účastněných! Dál budou mučit, vraždit prostřednictvím svých nohsledů, budou rozpoutávat války nejrůznějších velkostí a plesat nad zisky, které jim jejich zvrácené snažení přinese.

Zatím jsem našel jeden jediný recept jak na ně! Napsal jej Jeffremov v knize Hodina Býka!

192153

29.05.2009 11:06

Doublespeak o Severní Koreji

Nostradamus se asi netrefil .

korutan 81.?.?.?

Předpovídal apokalypsu a potom 1000 let vlády Krista. Jak to tak pozoruji, tak mi vychází spíš po apokalypse 1000 let vlády satana! Voldemorda, nebo Voldemrda, Rottschilda! Jedno jak je nazveme. Jak se budou jmenovat! Jsou to prostě zrůdy!
Snaží se ovládnout svět a na cestě k tomuto cíli používají prostředky, které nahánějí husí kůži, strach a hrůzu! Rozněcují nenávist mezi národy, etniky i jednotlivci! Štvou každého proti všem! Podněcují nabobi, utvrzují je v jejich elitářství, aby je pak předsouvali masám jako vůdčí osoby států. Trénují je v jejich přesvědčení vlastní geniality a současně je vodí jak loutkoherec marionetu!

Přesvědčeni o kvalitě své techniky a bunkrů předpokládají loutkaři přežití jakéhokoliv světového konfliktu. V jejich představách to budou oni, kdo po slehnutí kouře, dýmu a radioaktivního spadu, vyjdou se svých úkrytů a budou mít vyklizený prostor od všech méněcenných. Tedy od nějakých 6 miliard obyvatel. A budou moci začít znovu, s kvalitním genetickým fonde, který budou představovat oni sami! A ať mne někdo vyargumentuje, že tato konspirativní teorie je nesmyslná a to, co se okolo nás děje k tomuto cíli tvrdě nesměřuje!

Tvrzení, že lidi se nenechají k takovému osudu dotlačit je kravina!! Vždyť už dneska ani 54%, ani 65% nesouhlasících občanů nedokáže ovlivnit postoj „jejich“ demokraticky zvolených představitelů, vlády. Pro každého toho šaška je důležitější názor a potřeba etablišmentu tisíce kilometrů vzdálených států, než to, co si myslí lidé, které údajně zastupuje, jež má vést ku jejich prospěchu. Takže jestliže Óbama nebo Netanjahu půjdou na Severní Koreu, Pakistán, Irán, prostě na kohokoliv, kdo se jim na cestě za jejich cíli zamane, tak to tak bude a basta, a mi jim v tom svinstvu ještě budeme pomáhat. A kdo nebude chtít, bude označený jako zrádce národa, terorista, nebo choromyslný!! Veřejně pranýřován, odsouzen a eliminován!
Huboká, důkladná psychologická příprava probíhá denně 24 hodin a musím se smutkem přiznat, že velmi úspěšně! [pláč]

192283

03.06.2009 14:21

Zahnal Bibi Obamu do kouta?

Do kouta zahnali nás všechny

korutan 81.?.?.?

Jako kluk jsem jezdíval na venkov za svými prarodiči. Musel jsem se „ohlásit“ dát na vědomí, že přijedu několik dní dopředu. Když jsem byl u nich na prázdniny, byla dodržována řada pravidel, jejich porušení se sice netrestalo, ale přinášelo řadu následných svízelí. Jejich život se řídil určitými principy a zákonitostmi. Pravidly, která při svém dodržování mnoho usnadňovala, automatizovala bez toho, že by se o řadě věcí musely vést zdůvodňovací diskuze.

Jako klukovi mi to moc nesedělo. Omezovalo mne to v řadě mých osobních aktivit. Tehdy opravdu veledůležitých! Musel jsem vše zanechat a v půl dvanácte být u stolu s umytýma rukama a připravený k obědu. Ráno jsem chodil nakupovat, v devět musel být nákup doma, aby babička mohla uvařit oběd právě na tu půl dvanáctou hodinu! Když hovořili dospělí, my děti jsme mlčeli. Přesto, nebo právě proto jsme vždy měli dost prostoru, abychom vyjádřili své názory na věci a dění. Samozřejmě, že to neznamenalo jejich automatickou akceptaci!

Jako dospělý tyto pravidla, a nejen ta, která zde uvádím, celý ten systém postavený na pravidlech dodržovaný všemi, považuji za něco naprosto prioritního, základního až fundamentálního. Jsem hluboce přesvědčený, že pokud chceme cokoliv dokázat, musíme jednat v souladu s platnými pravidly založenými na vyšších morálních principech. Od doby, kdy pominula nutnost sebebušení do prsou a dokladování své morální výše nad „druhou stranou“ na mezinárodní úrovni, jde ctění morálky do kopru. Dochází ke stále preciznějšímu propracování „nových“ morálních pravidel, majících za jeden jediný úkol zdůvodnění a ospravedlňování vlastního nemorálního chování.

V prosazování těchto „nových hledisek“ vedou politické a jiné Jelity, které strhávají svým příkladem ostatní. Jejich lhaní bez uzardění, jejich ignorace práva, zákona a morálky ve jménu osobní svobody a skončení s omezováním osobnosti jedince je sice líbivé, ale neuvěřitelně zavádějící a pro jakoukoliv společnost likvidační! Infantilní jedinci pod masáží masmedii na tyto zpěvy Sirén slyší a stejně jako starověcí poutníci jejich hlasu nejsou schopni odolat. Nárůst množství podlehnuvších lidí podporuje bezostyšnost a troufalost těch, kterým právě takto morálně zdecimovaná společnost vyhovuje a umožňuje realizaci jejich odporných záměrů popisovaných v článku.

Jedna z mála cest, jak jim jejich záměry ztížit až překazit, je obrátit se sám k sobě a snažit se bez ohledu na módní trendy a in postavení, žít podle těch nejzákladnějších morálních principů, které v průběhu tisíciletí z lidských učení vykrystalizovala! Asi můj komentář mnohým přijde odtržený od tématu článku. Jsem však hluboce přesvědčený, že právě principy postojů, chování a jednání každého z nás jsou základními kameny dění ve světě.

192563

04.06.2009 07:33

Zahnal Bibi Obamu do kouta?

RE: Blbost kvete

korutan 81.?.?.?

Inu Blbost kvete pod leckterou značkou. Pod tou A.S.Pergill bude sklizeň asi opravdu bohatá!!!! Kvety jsou jedinečné!

192615

05.06.2009 07:02

Direktor ADL vyhlásil válku svobodě slova

RE: Pokrytci určují morálku

korutan 81.?.?.?

Pane Hestroy,
Vaše přirovnání ve mne vyvolalo asociaci a i určité pochopení. Ježíš tehdy z chrámu Božího vypráskal překupníky a penězoměnce. Přesně ty, kteří nám dnes s nebývalou krutostí vládnou! A za to, že tak učinil, jej !prostřednictvím! Římanů ukřižovali. Skřížil svým počínáním plány židů a tak jej zlikvidovali. Šli tak daleko, že ani za proroka jej neznali! Na rozdíl od těch „ďábelských“ muslimů!!
V cestě jejich nynějších plánů, nastolení globální světovlády, stojí Arabský - muslimský svět, kde jejich finanční impérium stále naráží na „náboženské předsudky“ proti lichvě. A TO je to, co jim dnes kříží jejich plány podvázání celého světa zadlužením!!
Inu opět, stejně jako u svého tehdejšího nepřítele, nechají ukřižování provést někoho jiného. Dnes jsou v roli Říma Spojené státy Americké. Pilátů je víc, déle to trvá!
Je to Izrael, který žaluje okolní svět ze snahy o jeho likvidaci. On, malý Davídek, volá po ochraně proti zlému Goliáši! Schválně nepíšu muslimský svět. Protože v tom „Izrael ohrožujícím světě“ žijí nejen muslimové, ale i křesťané, ba dokonce i židé. Těch sice je opravdu málo, ale jsou!
Jsou to Izraelští farizeové, kteří se, stejně jako tehdy, snaží podvést celý svět a donutit z něho toho nejsilnějšího páchat smrtelný hřích – vraždu!!
Jako kdyby neexistovala paměť lidstva! Jako kdyby neexistovala Bible, kde je jejich věrolomnost detailně popsána! Jako kdyby ještě včera neexistovalo vůbec nic! Tak se masy lidí chovají a zase jdou vstříc utrpení jako ovce na porážku! A přitom kousek dál v Bibli, si každý může přečíst jak to dopadlo. S Římem, Pilátem a židy! Všemi! Nejen s těmi farizei! Boží hněv jim dal na prdel!!!

Korutan

192681

09.06.2009 20:51

Volby by měly být zopakovány

Neodeslaný dopis politika svému voliči

korutan 81.?.?.?

Dnes nám dáš svůj hlas a mi Ti říkáme, drahý voliči, co chceš slyšet, co nás napadne, že by jsi slyšel rád, že by jsi chtěl!! To Ti dnes, náš milovaný voliči slíbíme! Ale jenom dnes, ve dny volební agitace. Dnes jsi volič a my !!zatím!! musíme tvým otázkám, tvým blbým návrhům a představám, naslouchat! A hrůza!! Ještě dělat že Ti rozumíme, že chápeme Tvé ubohé starosti o kvalitu výuky Tvých harantů ve školách, jejichž úroveň tak úspěšně likvidujeme a sami dáváme svá děcka do prestižních soukromých škol! Musíme předstírat svůj niterný zájem o Tvé podělané zdravotní problémy a předstírat připravenost řešit obecný dalas ve zdravotnictví!! Dokonce je žádoucí předstírat pochopení pro Tvoji nechuť k radaru a Lisabonské smlouvě! Jak vysilující a ponižující je tato naše, Tebou vynucená, servilnost!! Naštěstí jenom krátkodobá, pár týdnů, to se dá vydržet i s bodákem v zadnici, jak říkávali vojenští odvedenci!

Ale potom, po volbách, až skončí ta ukrutná, nechutná potřeba voliči, lézt Ti nachvíli do řiti!! Potom počkej!! Potom Ti to vrátíme!! A budeme Ti to vracet celé volební období, abys věděl knechte! My jsme ti vyvolení, kteří jediní, v této republice a i za jejími hranicemi, vědí co je pro Tebe, pako, nejlepší! Co je nejlepší pro republiku! Pro svět, abys věděl! Pro vesmír, prde! To jsme my, tedy především, JÁ, politik s velkým P!!

Zítra už na nás s našimi sliby, troufalče, nechoď! Už je po volbách a tvůj čas se minul!!! Teď uvidíš!! A nezapomeň!! Daně! Odvody! Poplatky! Nezapomeň platit, ať máme z čeho brát!! A se svými problémy jdi … no třeba do lampárny na Hlavní nádraží!

Tipněte si, který politik tento dopis svému voliči napsal!? Můžete vybírat z parlamentních, senátních a EU politiků!

192939

09.06.2009 20:54

Volby by měly být zopakovány

RE: Politici

korutan 81.?.?.?

Kde jste byl, když to tady bylo!?

192940

10.06.2009 08:26

Kdo stojí za tzv. sektářskými bombovými útoky na civilisty v Iráku?

RE: .. je to osocovani !!

korutan 81.?.?.?

Je to opravdu nechutné osočování, takhle nestoudně pomlouvat naše spojence! Copak si nikdo nepamatuje, jak bojují! Jak nasazují své životy za nás, za všechny!? Vždyť jenom vzpomeňte na všechny ty boje ztvárněné Hollyvojdem! Copak ti chrabří bojovníci, Staloun, Šuk Norris, Fan Dým, Sekale a další, někdy používali takových to hanebných prostředků k dosažení svých krásných, co dím – nádherných cílů!? Odpověď zní: NIKOLIV!
Trochu horší to je se Shuterlandem ve 24 hodinách, ale to je určitě zmanipulovaný seriál Husajnem nebo Bin Ládinem!
Tak co nám to tady chce ten autor nakecat?! Jenže my víme své a jeho demagogie na nás nebude mít účinek!!
Jo, a Steve, zapomněl jsi na nezištnost , kterou taky projevují! Tedy ti Američané, že? Promiň, ale přišlo mi to důležité!

Korutan

192975

10.06.2009 12:03

Volby by měly být zopakovány

RE: Výsledky voleb

korutan 81.?.?.?

Do kompostu, aby byla alespoň trochu in a užitečná!

192991

10.06.2009 22:10

Vzhůru do příštích voleb - Negativní strana podporuje demokracii

RE: vrchol demokracie

korutan 81.?.?.?

Steve, jakou svobodu máme nám dnes ukazují ze všech stran! Sice je pár zlých a věrolomných šmejdů, kteří jsou ochotni tvrdit, že premiér je agent Mosadu a že jím byl už za komunistů, nebo dokonce pomlouvají Pecinu v různých naprosto, ale naprosto, že, neopodstatněných příspěvcích, že je to gauner, co tuneloval naše hospodářství a že si na pomoc vzal drogového krále, ale tito šmejdi budou zajisté zlikvidováni v další vlně zatýkání!! Co si dovolují pomlouvat naše elity!
Nebo ten nesmysl, že ČT porušila nějaký paragraf 19 nějakého podělaného zákona! Jenom proto, že stáhla Dělnický straně volební spodky!Nebo spoty? Já pevně věřím, že naši chrabří zákonodárci jasně ukáží, že je nutné použít všech prostředků na usměrnění extrémistů a nějaký zákon nám v tom přeci nemůže překážet, né?
A s těma nekorektníma přispěvatelema taky musí zatočit, už o tom psalo Metro. Že prý jim to přispívání, nekorektní, pěkně počítají! Jedině správně! Ať žije Svoboda našeho slova!!!

193020

11.06.2009 09:54

Nejprve si přišli pro „nacisty“...

RE: Obava ? neni na miste. To je jistota.

korutan 81.?.?.?

Nevím ,jestli to pan Stwora dělá schválně, a nebo to tak vychází samo od sebe, ale prakticky všechny ty uveřejněné články spolu dost úzce souvisí i když jsou jaksi, na první pohled z různých oblastí i dokonce různých částí světa a každý o něčem jiném.

Přesto, že se takto jeví, mají jedno společné, vypovídají o touze po totální moci, o pohrdání lidmi, o neúctě k lidskému životu, o ignoraci práva a zákonů, o snaze tyto zákon přeměnit v nástroje vlastních, Voldemordích potřeb! Vypráví o tom, že jsme na cestě do pekel Pouze vnější podoba je jiná. Někde je to zákeřná exploze vozu s výbušninou na tržišti nebo u policejní stanice, jinde jsou to zákony odporující všemu lidskému. Někde je to mix obojího. Někde útok na jednotlivce, jinde na celé národy!!

No a u nás je to zatýkání jak v 40 a později 50 letech. Jednou za nacistů, podruhé za komunistů. Svírá se mi žaludek. Dnes se zatýkají lidé označení jako extrémisté! Jakým právem je někdo označil? Jakým právem je proti nim postupování tak jak jsme svědky!? A co dál? Bude podoba pokračovat? Nastoupí následné mučení, týrání, zastrašování, koncentrační tábory, uranové nebo jiné doly!? A likvidace, těch kteří budou nejpevnější ve svém hájení principů svobody? A dav bude v naprosté většině tomuto konání tleskat, psát petice „ještě tvrději, do nich, dejte jim trest, pořádnej trest!! Minimálně do doby, než zjistí, že jejich přítel, bratr, otec, prostě osoba jejich srdci blízká, byla systémem také pojata jako nepřítel a je s ní podle toho nakládáno!! Teprve až se jich tyto zvrácenosti dotknou osobně budou ochotní připustit, že je něco špatně! Jenže to už bude pozdě! Už přijdou i pro ně!

Těch lidí na protestu proti zatýkání a především proti postupu vládního etablishmentu by nemělo být 80, ale 8 mil.!!! Protože jinak, Bože ochraňuj nás!! (a budeš mít plné ruce práce!)

„Tato země je hustě osázena zákony od hranice k hranici…, pokud je pokácíš …, opravdu si myslíš, že dokážeš stát zpříma ve vichrech, které pak povanou? Ano, v zájmu své záchrany bych poskytl výhodu zákona samotnému ďáblovi.“ Thomas More v Člověku pro každé počasí od Roberta Bolta

Asi to schválně nedělá! Korutan

193055

Je zajímavé, paní Jarmilo, jak tělo samo reaguje na tyhle umnělotiny! Po těch „zdravých“ rostlinných máslech mi od začátku bylo blbě, pálila mne žáha a tak jsem se velmi rychle vrátil, jako Vy, ke klasice. Pozřít „rostlinnou“ šlehačku na cukrářských výrobcích je pro mne nemožné! Výběr mražené zeleniny provádím podle stejných kritérií.

Zůstává ale jedna zásadní otázka; Proč ten sajrajt do nás tak tlačej! Musíme si uvědomit, že plno tohohle svinstva se do nás dostává již „předžvejkané“. Je to součástí nejrůznějších krmných směsí všeho zvířectva pěstovaného ve velkém! Na jedné straně blbneme z nemoci šílených krav, u které pokud nekonzumujete jejich syrový mozek, nemáte šanci se nakazit, a na straně druhé do nich cpeme nejrůznější substráty z GMO a jenom někteří jsou ochotni připustit a vidět možné důsledky. Přitom, s ohledem na množství konzumace potravin vyrobených v podnicích nadnárodních potravinových společností, je nebezpečí kontaminace organismu těmito jedy velmi vysoké, nepřímo úměrné možnosti veřejnosti provádět kontrolu způsobu a kvality výroby! Navíc, při totální (nebojím se říci extrémní), ochotě politiků upřednostňovat své osobní ekonomické zájmy před zájmem společnosti která je volila, nelze očekávat jejich strany adekvátní reakci na danou problematiku!

Je důvodem násilného zavádění těchto potravin pouze ekonomický profit, nebo právě ony zdravotní problémy vedoucí ve svém důsledku ke snížení schopnosti lidské reprodukce a tím absolutního počtu obyvatel této planety!???

193169

15.06.2009 20:29

Nejprve si přišli pro „nacisty“...

RE: Takze horke leto?

korutan 81.?.?.?

Mého přítele zadržela policie na ulici, za bílého dne. Použili také komando, ale kupodivu zcela veřejně a poměrně klidně. Tu ranní hodinu a robokopy si nechali na jeho družku a tříletou dceru. Přesto, že jeho byt sledovali několik měsíců a i tři dny po zatčení, a přesně věděli, jaký je režim obyvatelů domu i bytu, považovali za účelné vykopnout dveře bytu, oknem nemohly, je ve druhém patře, a za řevu „policie“ vlítnout dovnitř a obrátit byt naruby.
Zastrašovací technika jako hrom! Účelem bylo, aby přítel věděl, že jeho rodinu mají ve své moci! Že na ni mohou! Stížnost u inspekce dopadla tak, že inspekce na jednání policie neshledala závadu!!
Být tím robokopem, byl bych docela nasraný, protože takové použití mé osoby, na strašení malé holky, mi přijde jako zneužití úřední moci jako hrom! Vždyť to stojí docela dost peněz, takový výjezd celé robokopí party a několika hodinové blbnutí v nočních hodinách po bytě! Vždy jsem si myslel, že tyto jednotky byly zřízené na boj s těmi nejhoršími jedinci a skupinami podsvětí a nikoliv na strašení dětí a samoživitelek z donucení!?

Korutan

193356

15.06.2009 20:59

O kohoutkovi

Také jeden

korutan 81.?.?.?

Na dvůr dal hospodář mladého kohouta. Starého nechal ještě na chvíli žít. Mladý se pustil s chutí do díla a ojížděl jednu slípku za druhou. A pěkně dokola, znovu a znovu.
Starý závistivě kouká a pak začne mladému domlouvat: „Nebuď tak hrrr, zpomal, ať se nestrhneš! Zítra je taky den!“ Jenže mladý na jeho řeči nedá a už jede páté kolo!
Druhý den ráno vyleze starý kohout na dvůr a kouká! Na hnoji leží na zádech mladý kohout, nožky má nahoře, oči zavřené! Nad ním, na nebi krouží vrány, chystají se na hostinu.
Starý jde k hnoji a s lítostí mluví k tělu mladého kohouta: „ No vidíš, neříkal jsem ti to! Kdybys tolik nekvaltoval, mohl jsi tu s námi ještě být a užívat si!“
Tu mladej kohout pootevře jedno oko a koutkem zobáku zasyčí:
„ Jestli mi ty vrány vyplašíš, tak to odsereš ty!!!!“

193358

17.06.2009 16:41

Politická situace v Íránu před výbuchem

Je mi lito Iránu a jeho lidí

korutan 81.?.?.?

Nevím, zda byly volby v Iránu zmanipulovány, či nikoliv. A když, tak zda zevnitř, nebo zvenku. Názor uvedený v tomto článku, právě tím, že je uveden právě z tohoto zdroje, a přesto vyznívá tak jak je uvedeno, může být někým považován za důležitý a nosný.

Jedno mi je ale zcela jasný, chaos a nepokoje v tomto státě, který se v poslední době stal jakýmsi majákem, skálou ve víře, islámské obce na této planetě, přinesou problémy právě islámským národům. Je to právě Irán, který ústy svého představitele vyslovoval ostrou a oprávněnou kritiku konání USA a Izraele. Pravděpodobnost, že Irán, bez ohledu na osobu presidenta, bude i nadále pokračovat v nastaveném kurzu je vysoká. Vznikající chaos však kurs každopádně rozhodí, minimálně nasměruje státní správu na vnitrostátní problémy a zabaví ji na určitý čas jejím řešením! Geografická poloha Iránu umožňuje infiltraci „nespokojených studentů“ skoro ze všech stran! Takže rozdmýchávat nepokoje asi nebude až tak velký problém! Každopádně to odskáčou řadoví občané Iránu. A mnozí z nich svými životy!

A kdo z tohoto chaosu bude profitovat? Je nutné to psát!? Takže jsem daleko ochotnější vnímat celou situaci jako výsledek snažení Voldemordů, než jako manipulaci ze strany presidenta Ahmadinežáda. Jenom jedna maličkost, satanský pozdrav na jedné z jeho fotografií mne trochu znepokojuje! Zatím trochu.

Korutan

193507

18.06.2009 19:44

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: Děkujeme Vám pomatení náckové.

korutan 81.?.?.?

Je krásný Váš nabádavý dopis a milý Váš optimismus s jakým přistupujete k Lukášovi, ale mám vážnou obavu, že jej plýtváte zrovna na člověka, který je za tu svou „lidovou modrost“ placený!

193617

První fackou, kterou může policajt dát beztrestně, začíná fašismus!

Předesílám, nemám rád extremismus v žádné podobě! Projevy extremismu považuji za škodlivé a nebezpečné, protože vždy mají z následek aktivizaci druhé strany!!!

Ale snažím se sám vyhodnotit, kdo vystupuje extrémně, kdo se tak vyjadřuje a koho činy skutečně za extremní považuji. Proto, abych někoho jako extremistu bral mi rozhodně nestačí označení ze strany masmedií nebo etablishmentu! To jsou účelové hrátky používané jak má paměť daleko sahá a ještě daleko dříve!

A když si události vyhodnocuji, získávám přesvědčení, že právě etablishment používá z úřední moci, prostřednictvím svých slouhů, metody, které vykazují všechny prvky extrémního jednání! Ale nejen extremního, ale především nezákonného!! A to, ať je za zástěrku takového jednání vydáváno cokoliv, by mělo všechny slušné lidi vyvést do ulic! Vláda, která takto koná, nebo takové jednání ospravedlňuje, a každý, kdo jí v tom pomáhá, by měl být veden k odpovědnosti! Protože pokud někdo používá extrémní prostředky za hranicí zákonů a ústavy, má být souzen a jít sedět, a nikoliv vykonávat státní správu! Jestliže se domnívají pánové Pecinové, Komorousové a další, že jejich postavení jim umožňuje upravovat zákony podle jejich momentální vlastní potřeby, nebo si dokonce myslí, že jsou k tomu předurčení z vyšší vůle, a že to jejich úkol na tomto světě, tak patří do Bohnic a ne mezi lidi, protože jsou nebezpeční psychopati!

Tato akce nese znaky „zkoušky bojem“! Provedli čin za hranicí zákona a nyní čekají a analyzují odezvu!! Ať bude taková, nebo onaká, získají nový materiál pro vyhodnocování a určitě se jim rozroste jejich seznam extremistických živlů! Bude-li malá, stoupne jim odvaha a příště zajdou dál

193618

19.06.2009 08:06

Příběh dvou od sebe se vzdalujících ekonomických světů

A přitom by stačilo tak málo

korutan 81.?.?.?

Máte pravdu, „stačilo by málo – aby bohatí neseděli na penězích“. Jenže to odporuje jejich životní filozofii! Jejich moc spočívá právě v tom balíku, na kterém sedí. A ona právě tato MOC nad ostatními je to, co považují za to nejdůležitější na světě!

Pokud nemáme, a předpokládám, že Vy osobně ji nemáte, potřebu být nad ostatními lidmi, dívat se na ně svrchu, ovládat je, tak právě tuto „moc“ nepotřebujeme a je pro nás bezcenná. Jenže, hypoteticky, mám-li k ostatním lidem přístup jako k „nižším“ tvorům, a je jedno zda na principu že nejsou tak chytří, inteligentní, jako já, nebo na principu náboženském či jiném, logicky potřebuji své postavení „nad nimi“ upevnit, stabilizovat a zvýraznit! Aby si toho byli vědomi a podle toho se také chovali! Aby byli ochotni, nebo donuceni můj pohled a postavení dle mé představy akceptovat!

Jenže málo kdo je ochoten dobrovolně takový postoj od někoho jiného brát, sklonit hřbet a přijmout životní úděl otroka, poddaného, méněcenného člověka! Vždyť ruku na srdce, naprostá většina z nás máme o své osobě, o svých dětech, jen to nejlepší mínění! A tak vzniká problém revolty a její potlačení, zvládnutí vyžaduje další ranec peněz k upevnění moci.

Bohužel, ti „nadlidé“ přišli po letech experimentů na velmi účinný prostředek, jak si zajistit přísun dalších a dalších prostředků a přitom zásadním způsobem odčerpat prostředky ostatním, méněcenným tvorům. Zadlužení státu! Oni pak jen vybírají úroky od něho. Ostatní, špinavou práci odvede stát prostřednictvím „demokraticky volených“ představitelů a výkonné moci. Ideovou a technickou stránku problému jim nadlidé ochotně vyřeší, vypracují a dodají! A dokonce pomocí svých lidí pomůžou realizovat. Aby náhodou se to nějak nezvrtlo!! Ani komentovaný článek se nedotýká skutečné podstaty problému. Pokud si vlád těch stoupajících ekonomik mezi sebe pustí voldemrdí „nadlidi“ je s nimi časem konec stejně jako se všemi ostatními a jedině válka bude konečným řešením! Bohužel! A přitom by stačilo tak málo!

193653

19.06.2009 08:13

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: O nácky nejde, jde o všechny

korutan 81.?.?.?

Plně s Vámi souhlasím! Se vším co uvádíte!

193654

23.06.2009 11:35

Izraelská mluvčí: Kontrolujeme hloupé Američany

RE: Tahle zprava uz tu byla

korutan 81.?.?.?

Už jenom úvod toho pořadu byl velmi zajímavý a mimoděk výstižný; „židé, antisemité a ti ostatní“!

Komentátor podvědomě vyjmenoval předmět diskuze podle důležitosti, kterou jeho jednotlivým částem přisuzuje. Nedíval se na problematiku z pohledu občana naší republiky se snahou o pochopení příčin jeho postojů vůči židovskému etniku a vzniku tohoto vztahu k němu, ale hodnotil situaci z pozice pohledu židovské komunity na ty „ostatní“ I v tomto pojmenování se zrcadlí jeho podvědomé postavení ve výměně názorů! Ti ostatní!? Hnůj a póvl nehodný správného pojmenování!!!

Taky jsem nebyl schopen to dodívat do konce. Ale je v tom něco velmi zajímavého! Jak se všichni diví, kde se ten záporný vztah bere! Jsou ochotni pomalu věřit, že se jedná snad o dědictví podprahového vnímání z pravěku, ale možnost, že příčina by mohla být hledána v předmětu zloby, to se neopováží ani naznačit!

Tak nějak mi ale nejde na rozum představa společenství sympatických, krásných, charismatických, milých, spravedlivých, charakterních, mírumilovných a nesobeckých andělů, které tolik lidí na světě nenávidí!! Proč? Proto, že než-li by hodili kamenem, tak nastaví druhou tvář? Nebo proto, že veřejně vyhlásí největšího hrdlořeza a hromadného vraha „mužem roku“? A ty „ostatní“ považuje za zvířata v lidské podobě, určená k uspokojování jejich potřeb a pak k podřezání?!!

Prý je to ale nedostatek vzdělání! Musíme se o nich ještě hodně učit. Jsem jenom zvědav, kdo nás přijde doučovat. Jestli to třeba nebude ten hrdlořez z Mosadu, nebo že by některý rabín? Jisraela Rosana, Mordechaj Elijaho, nebo dokonce sám velký Avigdor Lieberman!? Inu již se těším na přednášku o snášenlivosti a toleranci mezi etniky!!

193858

24.06.2009 09:05

Irán pod vlivem amerických psychologických operací?

RE: jedna stara pravda

korutan 81.?.?.?

V mnohém s Vámi souhlasím, ale pokud Vaši filozofii přijmu beze zbytku, nezbývá mi, než-li navštívit železářství a zakoupit lopatu a krumpáč! Jít někam, kde je hezky, příjemně, nejlépe pod krásnou, košatou lípu, vykopat si hrob a ulehnout v očekávání smrti! Jo, a doufat, že mne někdo zasype, abych moc nesmrděl!
Nesmysly co tady píšeme mají minimálně tu cenu, že si člověk v tom hnoji nepřipadá tak sám! V poslední době se kvadratickou řadou množí negativní zprávy. Dá se říci, že získaly drtivou převahu ve všech mainstrmediích. Stejně pesimistické informace se šíří i ze všech neoficiálních pramenů. Až mi to někdy připomíná totalitu, kdy StB vypustila šeptandu, že bude 100% zdražení a lidi se radovali když pak bylo „jen“ 50%. Je to opravdu ve všech směrech tah děsivé, nebo mají pravdu mí známí tvrdící, že blbnu a konstruuji nesmyslné spiklenecké teorie!? A nebo, tak jako v minulém režimu, je zase vytvářena kouřová clona pro znepřehlednění skutečného stavu věcí? Zase jsou cíleně publikovány, jakousi moderní „samizdatovou“ technologií, dříve šeptandou, zaručené děsivé zprávy, aby ty skutečně děsivé zanikly, ztratili se v davu, nebyly tak na očích a mohly být, společně s těmi ostatními bagatelizovány a „racionálním“ davem odmítnuty!?
Ale ty články a ta diskuze tady, jak píšete; ty nesmysly, mi umožňují vidět věci z pohledu různých lidí. Jejich reakce mi pomáhají, alespoň si to myslím, rozlišit tu kouřovou clonu od těch podstatných informací! Od těch, kterými by se měli zaobírat všichni lidé!
No a „pepíkovi“ následníci ať se smějí! Znáte to úsloví; „ a ztuhl mu úsměv na tváři“?!
Proto je tak důležitá svoboda slova!

193913

25.06.2009 00:23

Irán pod vlivem amerických psychologických operací?

RE: jedna stara pravda

korutan 81.?.?.?

No a co takhle naše media? Ta si z jeho způsobu vedení propagandy určitě příklad berou! A také masově vraždí, nebo se o to snaží, náš intelekt, logiku a vnímání světa, ale především svobodu myšlenky a slova!
Máte pane Pražáku určitě pravdu v tom, že lež zůstává lží i po tisícerém opakování. Jenže, než-li něco jako lež pochopíte, musíte nejdříve pojmout podezření, že se o lež jedná. A v přívalu soustředěného, vytrvalého a ze všech médií současně proudícího přívalu informačních kampaní k nejrůznějším dějům to jde opravdu těžko. Domnívám se, že dnes hlavním poznávacím znakem lží je právě ta myšlenková sjednocenost mainstrmedií. Jejich názorová jednota napříč jejich spektrem. Jakmile se na mne ze všech médií začne valit jakákoliv totální pravda, jakmile se mi snaží namluvit, že pochybování o tom co mi tvrdí je zbytečnost, nesmysl a projev blbosti, nebo mi pochybování zakážou přímo zákonem, čuji zradu a pojímám podezření na LEŽ!

Nepovažuji se za blbce, ale kdo se za něj považuje, že?, a někdy mi dá opravdu pořádnou fušku dopátrat se podstaty věci, dokonce v mnoha případech si nejsem ani po letech jistý, kde ta pravda skutečně byla, nebo je!

A tak mi pane Pražáku promiňte, že za blbce spíše považuji lidi krátkých, rychlých soudů a tvrdých, rezolutních odsudků, než-li někoho, kdo tu lež neprokoukl hned napoprvé!

193959

28.06.2009 23:41

Pohled našeho vraha je dobrý (Úvaha přinášejí duševní klid)

RE: Furt mi kradou radost ze života!

korutan 81.?.?.?

Ale pánové, přeci mu nechcete krást radost ze života!? Já znal jednoho, a tomu vzali radůstku ze života! Po roce 1989 ho vyškrtli ze seznamů donašečů! Ztratil funkci uličního důvěrníka a také funkčnost jednoho veledůležitého pánského orgánu. Žena se s ním rozvedla a nebýt toho letošního nového, ozdravného proudu v policii, bůhví jak by to s ním, chudákem, dopadlo! Teď sleduje ty „vybraný“ extrémisty, a zase má plno práce! No a dneska už má dokonce zase přítelkyní!!!
Tak Josephovi ty jeho duchaplný příspěvky tolik nekritizujte! Vždyť on se tolik snaží!

194173

29.06.2009 01:16

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

Vážím si Vás, Pane Stworo!!

korutan 81.?.?.?

Mnou Vážený Pane Stworo! Nemám momentálně ponětí o tom, jak účinně vyjádřit svou podporu Vašemu snažení! Když vymysleli tenhle § 261a trestního zákon, bylo hned jasné, že se jedná o účelový paragraf, připravený tehdy právě pro dobu pozdější! Jeho účelem, a Váš případ je čítankovým příkladem, je přesně to, čemu podle svého názvu má bránit; potlačení práv a svobod člověka!!!!
Jsem hluboce přesvědčený, že zabít jediného člověka pro jakékoliv cíle, znamená diskreditaci oněch cílů a odhalení pravé tváře a úmyslů propagátorů těchto cílů!! Takovéto jednání hluboce odsuzuji!! a z mého pohledu je úplně jedno, zda z důvodu vymícení jedné rasy, jedné skupiny obyvatel této planety, byl zabit jeden, 10, 100 nebo miliony lidí! Už u toho prvního to byl hnusný zločin!!! A je mi také jedno, jakou zástěrku, jaké že to velkolepé cíle si zasloužily tuto lidskou obětinu!! Kdyby cílem bylo cokoliv, nemohu předkládané kvalitě tohoto cíle věřit, nemohu se sním ztotožnit ani sympatizovat!! Pokud v zájmu jeho prosazování byl zabit byť jeden jediný člověk!!
A pokud propagátoři velkých, jakýchkoliv!!, cílů a myšlenek vytváří zákony, které jim umožňují pronásledovat lidi kvůli jejich jiným názorům, kvůli tomu, že o svých názorech hovoří, přemýšlí a říkají je, znamená to pro mne zcela jasnou signalizaci nástupu státního fašizmu!! A ten vždy končí zabíjením!! Tak o tom opakovaně vyprávějí dějiny lidstva!!
Uvedené usnesení policejního orgánu mimo jiné hlásá do světa především fakt, že tu už zase jsou lidé – inkvizitoři- ochotní oddělovat plevy od zrna, dbát na ideologickou čistotu společnosti a právě § 261a je nyní oním kladivem na čarodějnice!
Pane Stworo, jsem velmi rád, že existujete Vy i se svými stránkami. Vím , že jediným Vaším „prohřeškem“ je publikování názorů a myšlenek, které někteří lidé nechtějí slyšet ani náhodou! Držím Vám pěsti!!!!
Korutan

194187

29.06.2009 12:32

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Vážím si Vás, Pane Stworo!!

korutan 81.?.?.?

Víte on je rozdíl mezi přinesením oběti a obětováním někoho! Pokud člověk sám, v důsledku okolností a o své vůli, se obětuje ve prospěch jakékoliv myšlenky, politického, či náboženského směru, či jiných lidí, jde o čin statečný a takový člověk má můj neskonalý obdiv! To je „přinesením oběti“!!

Když však někdo ve jménu svého zájmu, ať je jakýkoliv, je ochoten zabíjet jiné, obětovat je na oltář svých potřeb, které povyšuje nad právo na život, tak přináší obětinu! Pokud tomu ještě nerozumíte, tak on neklade na oltář svého zájmu sebe, svůj život, ale život jiného člověka, lidí.

Současně chci ještě zdůraznit, že obětina nemusí být požadována vždy hned ve formě smrti! Ta může být vynucována i ve formách „měkčího druhu“! Jako například vzdání se svých myšlenek, názorů, akceptaci bez připomínek názorů j-elit, vyvolených! Můžete si dosadit koho a co chcete! Těmito měkčími formami to zpravidla vždy začíná! A postupně je přitvrzováno! Ale hned od začátku se jedná o stejné, odporné a hnusné svinstvo!

A k Vaší nechápavé otázce; mohu žít, protože rozlišuji! A lidé, jako Pan Stwora mi dávají sílu a naději!! [smích]
Korutan

194264

29.06.2009 17:17

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Krásný to večer

korutan 81.?.?.?

Kde jsi, pro boha, sebral přesvědčení, že jsi normální, když to co zde je uveřejňováno považuješ za hnus!!?

Předpokládám, že se díváš na televizi, posloucháš rádio a čteš noviny. Pokud jsi tohle strávil bez újmy na zdraví, tak sneseš stonásobnou dávku hnusu než jakou by jsi kdy našel zde. Kromě článků, které popisují hnus a zločiny, které jsou voldemordy páchány po celém světě!! To je opravdu síla a jestli tohle považuješ za hnus, tak s tebou naprosto souhlasím!! Ale pak by jsi měl být rád, že tyto stránky takový hnus vytahují na světlo boží, informují o něm a přispívají minimálně k jeho odsouzení!!

Ale mám obavu, že ty to myslíš jinak, viď? Ty jsi přesvědčený, že je rozdíl mezi vraždou spáchanou na jednom a spáchanou jedním, viď? Byť, jak píšeš, atheista a etnický čech, máš asi k chování jedněch ohromné sympatie a porozumění! Ten děsivý historický útlak asi ve tvých očích ospravedlňuje vše, co kdy provedli a provádějí, viď?! A nejen oni, ale i další šikulové a přisluhovači! Ale jak to bylo a je s tím tlakem opravdu?

Samozřejmě na svůj názor máš právo! A podle mne i právo jej, je-li tvým názorem, publikovat a šířit! Co na tom, že právě řada uveřejněných komentářů ke světovým událostem v našich médiích, s nimiž se pravděpodobně ztotožňuješ, beze zbytku naplňují tem § 261a t.ř!? Spravedlivým hněvem unesení redaktoři dost často překračují normu tohoto paragrafu, a ještě častěji i normu obyčejné slušnosti! A nejen redaktoři, ale i naši milovaní politici!! Ale chápu Tě, zpívají tvoji píseň, tak proč ne?!! Tam nejde o hnus!? Viď!?

Jenže pak se naskýtá jiná otázka. Proč jiní lidé nemohou svobodně říkat své názory!? Vyjadřovat myšlenky, pochybnosti, teorie!? Když se pokusíme tento odlišný přístup zdůvodnit, na moc zdůvodnění, která by v diskuzi obstála, nepřijdeme! Ale jedna odpověď se naskýtá jaksi sama, přirozeně. Argumentační podklady, které je nutno chránit proti ověření zákonem, asi nejsou zcela košer! A dál, ověřování množství obětí vydávat za zpochybňování vlastní události? No to je ale parádní myšlenkové salto!? A nebo to s myšlením nemá nic společného a jedná se pouze o robokopí jízdu v předem připravené dráze!? Patříš, pisateli, mezi ně!?

194332

29.06.2009 23:49

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Přituhuje...

korutan 81.?.?.?

Ale tohle tady už bylo, komunisté také měly pocit, že když nezakážou Plastic Pipls a řadu dalších kapel, tak že bude ohrožena jejich moc!!
Vždy jsem se domníval, že jsme vyměnili špatný systém za nový, lepší! Ale jak tomu mám věřit, když dnes ten „nový“ začíná používat metody toho špatného, zavrženého systému!
Jenom názvosloví je obměněné!
Místo starého „třídního nepřítele“ a „nepřítele státu“ tu máme extrémisty, ale metody boje proti nim zůstaly!
Místo SSSR tu je USA, ale lezení do análu politiky se spíš prohloubilo!
Místo zákona na ochranu republiky tu je § 261 a t.ř. Obé uplatnitelné podle potřeby!
Místo StB tu je BIS, ale metody zůstaly!
A to nemluvím o lidech! 20 let po „StBáckém sametu“ tu máme, tehdy mladé a nadějné komunisty v nejvyšších funkcích státního i politického aparátu! Asi už dozráli!! [bliji]
Korutan

194419

30.06.2009 00:12

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Přátelé, § 165 Trestního zákona platí ovšem pro každého z nás,

korutan 81.?.?.?

Správně pane Jeane! Nejenže Pan Stwora nebyl odsouzen, ale on ani žádný trestný čin nespáchal!! A to, že policie se snaží jeho činnost kriminalizovat neznamená nic jiného, než-li že vykonávají příkaz nějakého uslintaného politického poskoka (UsPP)! Kdyby v tomto státu bylo vše v pořídku a moc nad sdělovacími prostředky nedržela parta zmetků, tak by články uveřejňované na Zvědavci byly publikovány zcela běžně! Vždyť naprostá jejich většina je přebírána z nejrůznějších oficiálních zahraničních zdroů!!

Ale to si opravdu myslí, že ten jejich korektní skřekot, to sborové opakování neudržitelného, zdeformovaného podání „jejich“ pravdy, nepřivede lidi k hledání jiných zdrojů informací, než-li které jim nabízí schválená masmédia? Ale oni si to asi nemyslí! Ví, že lidé ty zdroje odlišných názorů hledat budou a proto konají jak konají a jedním z mnoha kroků jejich programu je i zakázání Zvědavce!

To jim ale nesmí vyjít! V zájmu zachování zdravého rozumu nás všech!!
Korutan

194423

30.06.2009 00:48

Nový strážce myšlenek

RE: Nutné změnit optiku

korutan 81.?.?.?

Prosím, nešlo by to doposlat?

194435

01.07.2009 08:08

Obama financuje protivládní elementy v Íránu

RE: Bože

korutan 81.?.?.?

Nač rozum!? Když se řídíte Americkým heslem; „Když to nejde silou, tak to půjde ještě větší silou!?“ A Obama má v záloze atomovou sílu! A to je už pěkná pecka// A protože ví, že Irán ji nemá, tak si na něj vyskočí v očekávání svého velkého vítězství!!

Už mnohokrát zde byl uveden princip postoje voldemordů; „ Když nebudeme svět ovládat my, tak nikdo!!“ Kam asi tohle spojení, amerického hesla s voldemordím postojem, může vést, když Amerika je voldemordy ovládaná!?

194597

02.07.2009 11:00

Pozor na obávané íránské prokletí

Jako vždy

korutan 81.?.?.?

Celý článek je velice zajímavý a domnívám se, že jeho logika argumentu je velmi dobrá. Nejvíce mne zaujal odstavec:
„Podle toho, co mi řekl bývalý íránský prezident Bani Sadr, jeden z vysokých úředníků Národní bezpečnostní rady USA měl velmi těsné vztahy s Izraelem. Tento úředník předal informace o chystaném puči izraelské výzvědné službě Mossad a Mossad na obrátku informoval Chomejního vládu prostřednictvím třetí strany. Je-li to pravda, k tomuto dech beroucímu cynismu došlo jen proto, že Izrael byl právě v procesu vyjednávání kontraktu o prodeji amerických zbraní Íránu v hodnotě pěti miliard dolarů.“

Je-li to pravda, jedná se o „krásný“ příklad tolikráte zde vzpomínaného přístupu židovských prominentů k ostatním lidem na této planetě! Příklad proniknutí do nejcitlivějších bezpečnostních složek státu a pak o používání získaných informací způsobem, který vyhovuje právě jen a jen jejich zájmům. Kdo přitom tratí, kdo zemře, to je úplně jedno! V zájmu vlastního kšeftu zradí kohokoliv, nakonec i USA!

A autor článku má pravdu, byl to dech beroucí cynismus, ale také dech beroucí ukázka principielního přístupu vysoce postavených lidí hlásících se k sionistické myšlence! A je bláhovostí si myslet, že v principu stejné, nebo velmi podobné hry se v současnosti po celém světě nehrají ve stovkách repríz! Směr, princip a úsilí o dosažení cíle zůstávají!! Jenom proragonisté se mění.
Korutan

194732

07.07.2009 19:48

Nemístná zvědavost se trestá

RE: Vzkaz pro pana Stworu - pozor na rizenou diskreditaci

korutan 81.?.?.?

Nemám pocit, že by zpívali písně těch, jejichž chleba jí! Přesto, že jsou placeni z daní odváděných lidmi této země, pějí písně úplně někoho jiného! Zájmy, které by měli hájit, ochraňovat, pro agenty (nelze je nazvat pracovníky) BIS a jiných bezpečnostních „služeb“ nic neznamenají. Pro ně jsou rozhodující zadání nadřízených a ti již jsou z voldemrdí party. Takže potřeby voldemrdů jsou tím, co tito agenti sledují, podle nichž jednají! A to, o čem zde píšeme, je výsledek. Tady je důležité hledat příčiny boje proti všemu, proti čemu dnes, v závidění hodné jednotě vystupují média, policie, justice a politici!! Čtyři ze sedmi jezdců apokalypsy!! Čtyři demoliční zmetci zrazující tento stát, jeho lidi! Všechny! Bez rozdílu barvy pleti, náboženského vyznání nebo původu, či majetkových poměrů. Jejich kroky se dotknou všech a všech v tom nejnegativnějším slova smyslu!!!

Je nutné si uvědomovat, a stále mít na mysli fakt, že voldemrdi ovládali tuto zemi v průběhu celé totalitní republiky a že ji mají dnes ještě ve větší moci, než-li kdy v minulosti měli!! A jejich náhled, jejich potřeby, zájmy, jsou určujícími pro veškerá rozhodnutí, která činí jakoby naše, ale v podstatě jejich vláda A co dříve činili z druhého plánu, dnes dělají z přední linie, z postů nejvyšších a naprosto se tím netají!! Naopak!

195086

12.08.2009 01:50

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

Dobrá, ale těžká otázka!

korutan 81.?.?.?

Na to, rozseknout to nyní, kdy si stále ještě lze nalhávat, že existuje jakási pochybná šance „vyřešení“ (třeba se stane zázrak, nebo katastrofa, která to vyřeší za něho) by bylo asi potřeba víc osobní odvahy, než kolik se jí dá nasbírat v celém Bílém domě!

Ale nejde právě o to, aby to „řešení“ bylo co nejdrastičtější?! Nešlo o to i v poslední opravdové krizi v třicátých letech minulého století!? Nejrůznější studie a publikace o tom dost přesvědčivě píší a v kontextu předchozích i současných globalizačních snah to dává smysl a má logiku. Stejně jako názory na umělou podstatu krize současné. Takže řešení se bude oddalovat, co to půjde a pak, ať se děje vůle boží! Tedy pardon, voldemrdí! Myslím, že se spoléhají na vlastnictví finanční i reálné moci, které díky této řízené krizi ještě prohloubili: Masivně vznikající, špičkově vyzbrojené, soukromé armády budou v nastanuvším konfliktu dobrým nástrojem prosazování nejrůznějších soukromých zájmů! .Jejich postavení jim umožní kašlat na jakékoliv konvence a v duchu vlastního kodexu budou používat všechny myslitelné i nemyslitelné způsoby ovládnutí a likvidace neovládnutelných: Nakonec, právě probíhá v přímém přenosu detailní školení v tom, jak lze ignorovat jakékoliv právo, zákon, o dohodách nemluvě!! A to na všech úrovních!!

Americká společnost je na takový druh konfliktu připravená daleko lépe, než-li lidé v Evropě, či Asii. Proto si myslím, že právě oni budou první obětí tohoto konečného řešení! Jestliže druhá světová válka měla za důsledek snížení počtu obyvatel v Evropě, masivní likvidaci smíšené židovské populace a vznik Izraele, co se dá očekávat jako výsledek exploze spojené s co nejdéle oddalovaným řešením současné krize?? Tipoval bych něco obdobného, ale v „globálním“ rozsahu!
[bliji]

197669

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

8

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc srpen přispělo 19 čtenářů částkou 2 971 korun, což je 8 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Premiér Scott Morrison: Lockdown je v NSW nezbytný, přibylo 199 případů05.08.21 00:17 Austrálie 1

Rezoluce Rady Evropy 2361 (2021)04.08.21 15:53 Česká republika 1

Bude ministerstvo konečné soudu prokazovat, zda tu máme epidemii?04.08.21 14:13 Česká republika 0

Přinesl nám pandemii VIR anebo LIDÉ a politici z ASPEN INSTITUTU?04.08.21 13:56 Neurčeno 0

Cvičení při Covid-1904.08.21 09:51 Neurčeno 1

Na Bruntálsku jsou ještě lidé normální a nenechali si vymýt mozek04.08.21 09:30 Česká republika 4

Sydney: Násilná vakcinace04.08.21 09:10 Austrálie 5

Připojte se k žalobám proti diskriminaci osob neočkovaných proti c-1904.08.21 07:24 Česká republika 0

Izrael zavádí karanténu pro příchozí cestující - ale i pro očkované!03.08.21 21:01 Izrael 1

Německo si došláplo na kritika covid teroru03.08.21 09:54 Německo 0

Na webech píšicích pravdu neinzerujeme, zní z firem po výzvě pražské rady02.08.21 22:37 Česká republika 2

Už i česká pošta se připojila k oslavě úchylnosti02.08.21 20:47 Česká republika 0

Prague Pride pro děti02.08.21 19:45 Česká republika 1

Von der Leyen: Nový milník Evropské vakcinační strategie02.08.21 19:13 Evropská unie 2

Evropská komise a Bill Gates oznámili své partnerství v oblasti Green Dealu02.08.21 18:12 Evropská unie 1

Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování02.08.21 16:13 Česká republika 0

Pozvánka na Letnou 28. srpna 2021 na akci „Zachraňme republiku“02.08.21 15:41 Česká republika 0

Vláda počítá s tím, že po očkování umřou děti02.08.21 15:31 Česká republika 1

Mimochodem věděli jste, že Rusové nesmějí na olympiádě prezentovat svou vlast?01.08.21 22:11 Rusko 2

Kdo chce bít psa Lukašenka, hůl si najde01.08.21 21:57 Belorusko 3

Měnové kurzy

USD
21,51 Kč
Euro
25,45 Kč
Libra
29,87 Kč
Kanadský dolar
17,16 Kč
Australský dolar
15,89 Kč
Švýcarský frank
23,70 Kč
100 japonských jenů
19,61 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,59 Kč
100 maď. forintů
7,18 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,38 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 948,45 Kč
1 unce stříbra
546,03 Kč
Bitcoin
847 915,33 Kč

Poslední aktualizace: 5.8.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 68 819 533