Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Kyklop

Nalezeno 252 příspěveků, 5 různých IP adres

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

16.06.2006 07:27

Britský admirál varuje

RE: Naskyta se otazka:

Kyklop 217.?.?.?

Emigrácia za "lepším" je prirodzený jav, ktorý funguje viac-menej automaticky. Je to v nás - keď sa nedarí, ideme ďalej. Niekto ľahšie, nieko ťažšie - je k svojej zemi pripútaný viac.
Mnoho ľudí z môjho okolia to robí "na pol úväzku" - hovorí sa tomu práca v zahraničí. Tu viac, tu menej legálne cestujú za prácou - do Talianska, do Rakúska, do Nemecka, do Británie. Tu majú rodiny, byty, niektorí aj rodinné domy, ale pracujú v cudzine. Ak by nemali túto "záťaž", a životné podmienky by tu boli horšie, mnoho z nich by zbalilo saky-paky a preč! - odišli by natrvalo. Aj takých som poznal.
Africký a "blízkovýchodný" emigranti majú ku kočovaniu bližšie - predsa len naše národy naposledy putovali za svojou "krajinou zasľúbenou" pred niekoľkými storočiami, tak 1200-1500 rokov dozadu - kým v Afrike povedzme pred 500 rokmi to bolo bežné. Slovania boli navyše zväčša roľníci, kým afričania a "arabi" (píšem v úvodzovkách, je to veľké zjednodušenie) sú pastieri, teda viac náchylný putovať za "lepším".

V prvej vlne ekonomických emigrantov sú skoro výlučne muži, často z jedného klanu, rodu či oblasti - je to svojím spôsobom vojnová výprava, ktorá má za úlohu vyhliadnuté územie "dobyť", "obsadiť" a vytvoriť podmienky pre príchod ďalších vĺn - mladých žien a rodín mužov z prvej vlny. Doma ostávajú len starý. V tomto je napríklad veľký rozdiel v porovnaní so "skutočnými" utečencami, kde spravidla putujú - "utekajú" - celé (úplné) rodiny, vrátane malých detí. "Skutoční" utečenci si proste nemohli dovoliť nechať svoje rodiny doma bez ochrany.

Čo proti tomu robiť? Vážna otázka, ako sa k nej postavíme?
Budeme sa chovať "ľudsky"? V tom prípade nás v konečnom dôsledku porazia, v tejto vojnovej výprave za ľahším životom stojíme proti protivníkovi, ktorý bezohľadne využije každú, aj tú najmenšiu možnosť, aby sa tu usadil a vytvoril si "predmostie na novom území". Ďalšie posily mu ihneď prídu a bude ich čoraz viac... Až sa "európania" stanú menšinou a presadí sa viťazná skupina migrantov. Možno preberie nejaké zvyšky európskych zvykov a tradícií, ale možno ani nie. "Oni" svoje zvyky a tradície meniť nebudú - pretože práve tie zvyky a tradície sú to, čo ich, víťazov, odlišuje od nás - porazených.

108296

16.06.2006 07:53

Britský admirál varuje

RE: Naskyta se otazka:

Kyklop 217.?.?.?

(pokračovanie)
Druhá možnosť je postaviť sa k ekonomickým emigrantom ako ku skutočnej vojnovej výprave dobyvateľov "nášho" územia. To, že nemajú zbrane, nič neznamená - je to "len a iba" vojnová lesť. Keby so boli istý, že so zbraňami majú väčšiu šancu, bez zaváhania by ich použili.
Lenže - to sa musí zmeniť paradigma prístupu k ekonomickým emigrantom.
Musí sa nájsť "politická vôľa", ktorá ekonomických emigrantov za "lepším" tvrdo a jednoznačne postaví do role votrelcov a nežiadúcich elementov. Keď už nie priamo použitie zbraní, tak jednoznačne vráť sa "odkiaľ si prišiel". Zahnať späť do lietadla, vyhodiť za hranice, nedovoliť pristáť lodi...
Vykašľať sa na vreskot väčšiny "ochrancov ľudských práv" - v tomto ohľade sú to buď hlupáci alebo priamo kolaboranti. Náš protivník v tomto stretnutí nemá veľa čo stratiť a tak je nutné sa k problému postaviť rovnako - my môžeme stratiť "všetko".
"Civilizácia bieleho muža" (tfuj, to je dosť hnusný výraz) stojí pred vážnym problémom. Dokedy sa bude "biely muž" tváriť, že taký problém neexistuje?
Peniaze, ktoré práve vládnu svetu, tento problém nezaujíma. Ale čo vy, "bieli muži", ako sa postavíte k problému, že vaše deti alebo vaši vnuci budú "menejcennými" či "menšinou" v krajine, ktorú vy zatiaľ nazývate "svojou"?

Je mi celkom zrejmé, že niektoré moje výroky sú extrémne. Situácia zatiaľ nie. Dokedy?

108298

17.06.2006 22:23

Britský admirál varuje

RE: Naskyta se otazka:

Kyklop 217.?.?.?

Vďaka.
Ad "civilizácia bieleho muža" - z môjho pohľadu je to takmer to isté, ako "európska civilizácia" - zmes zvykov a postojov, v základoch ktorých je antické Grécko a Rím, psychológia galov, germánov, keltov, slovanov a v neposlednej rade napríklad aj vikingov, to všetko s veľkou dávkou kresťanstva ako akejsi jednotiacej ideológie (v celej jeho rozmanitosti). Značne pochybovačná k dogmám, pomerne rovnostárska vo vzájomných vzťahoch členov spoločenstva, rovnako relatívne otvorená k novým myšlienkam, schopná sa učiť a meniť... smola, nedostáva sa mi správnych a presných slov na opis môjich pocitov.

Ad "tendencia k sťahovaniu" - nesúhlasím.
Domnievam sa, že pri sťahovaní sa ide (a vždy išlo) svojím spôsobom o svoho druhu vojnovú výpravu (hoci bez zbraní a priameho vojenského konfliktu), o získanie - "dobytie" - územia obývaného inými spoločenstvami, s odlišným jazykom, zvykmi, náboženstvom... S cieľom získať nové životné územie, korisť a ovládnuť zdroje (alebo sa aspoň spolupodieľať na ich využívaní) na novom území pre seba a svoje spoločenstvo. To nutne vedie ku konfliktom so spoločenstvom, ktoré je už na "novom" území dlhodobo usadené (alebo prišlo skôr). Je len otázkou pravidiel platných v "usadenom" spoločenstve, ako sa k takejto invázii postaví. Pokiaľ tieto pravidlá neumožňujú efektívnu obranu proti invázii, spoločenstvo zanikne, pretože počet votrelcov bude časom narastať, až ich počet bude tak veľký, že dosiahnu zmenu pravidiel fungovania spoločenstva a vznikne nové, odlišné, spoločenstvo, s odlišnými pravidlami chovania jednotlicov a rozdelovania zdrojov. A to je to, o čo tu ide. Zdroje, ktoré vytvárame a využívame, sú obmedzené a deliť sa o ne s niekým iným, alebo doslova s "votrelcami", znamená jednoznačne znižovať svoj podiel na ich využívaní.

Altruizmus - v zmysle delenie sa o "niečo" - je "niečo za niečo" v dlhodobejšom časovom horizonte, ale v prípade, že za moje obmedzenie sa vo využívaní zdrojov nemôžem očakávať rovnaký postoj druhej strany v rozumnom časovom horizonte, musím druhú stranu považovať za príživníka, parazita, neužitočnú príťaž, a v konečnom dôsledku za nepriateľa, kvôli ktorému nemôžem využívať všetky mne dostupné zdroje.

108398

17.06.2006 22:57

Britský admirál varuje

RE: Demagogie

Kyklop 217.?.?.?

O vzťahu spoločnosti k ženám môžno trochu inak - dve také staršie "múdrosti", ktoré možno lepšie vystihnú postoj, ktorý nie práve šťastne vyjadril TomasEU

"Otokyňa vychová vždy len otroka, nie slobodného muža."

"Otrok chce mať okolo seba len otrokyne, nie slobodných ľudí."


Práve v tomto vidím aj ja jeden zo začarovaných kruhov, v ktorom sa pohybuje cleý arabský/islamský svet a vlastne aj väčšina krajím "tretieho" sveta.

108401

23.06.2006 12:45

Čínský drak sílí

Čína

Kyklop 217.?.?.?

Pochopiť Čínu, číňanov a čínsku politiku je ťažké. Je to iný svet, s inými pravidlami a tradíciami. Predovšetkým, čínska kultúra a spoločenské tradície sú nesmierne staré, porovnať ich možno tak s egyptom a sumerom, už antické grécko je príliš mladé.
A predovšetkým, takmer všetky tieto tradície považuje čína za svoje vlastné, pôvodné. Nie žeby boli čínske dejiny menej krvavé ako napríklad dejiny Európy, "čínsky štát" sa nespočetne krát trieštil a znovu zjednocoval, podliehal útočníkom a zasa obnovoval.
Ale spoločnosť a civilizácia stále pretrvávala, rozhodne neprechádzala takými spoločenskými a historickými zlomami, ako spoločenstvá a civilizácie v stredomorí a v Európe vôbec. V mase číňanov, inak tvorených množstvom národov a národností, sa skoro všetci dobyvatelia doslova rozpustili. Aj Džingischán a jeho potomkovia, ktorí vytvorili územne azda najrozľahlejšiu ríšu, dobili Čínu - a o pár desaťročí sa stali jednou z mnohých čínskych dynastií a vládli "čínskym" spôsobom.
Podľa tradičnej konfuciánskej morálky má číňan ako jedinec predovšetkým povinnosti - voči bohom (mravným princípom), voči štátu (vládcovi, spoločnosti) a voči predkom (rodine, rodičom) a až keď si tieto povinnosti splní, môže od spoločnosti niečo žiadať. Pripadá mi to správne a spravodlivé, hoci je to presný opak toho, ako sa k jedincovi stavia európska/kresťanská civilizácia.

Čína (alebo čínske vedenie) sa na konci 70. a začiatku 80. rokov 20. storočia, po Maovej smrti, vydala na dlhú cestu na výslnie, zrejme inšpirovaná svojími prastarými koreňmi. Predpokladám, že hlavné obrysy tejto cesty sú naplánované na desaťročia, môžno aj na dlhšie, dopredu a počítajú s mnohými korekciami. Pokiaľ takýto plán existuje, a som presvedčený, že existovať musí, tak jeho realizácia nemôže byť vecou jednotlivca, alebo malej skupinky ľudí. A rozhodne sa to nedá zveriť do rúk nejakej krátkodychej vlády, po ktorej napríklad o štyri roky ani pes neštekne, ale ktorá by dokázala celý plán zničiť.
Preto demokracia európskeho typu v Číne tak skoro či tak ľahko nebude.
Dnes už prakticky neexistuje sila, ktorá by realizáciu takéhoto plánu dokázala prekaziť bez toho, aby sa pri tom sama nedostala do smrteľného ohrozenia, alebo dokonca sama seba nezničila.
Budúcnosť ukáže - ale vidím to žlto [zmaten]

108776

24.06.2006 10:47

Čínský drak sílí

RE: Čína

Kyklop 217.?.?.?

nosatých si číňania do kšeftu nepustia - na to majú s nimi dosť skúseností ešte z čias opiovej vojny a dejiny tiež poznajú.

108809

24.06.2006 11:14

Čínský drak sílí

Čína II

Kyklop 217.?.?.?

niekde som čítal výňatky z knihy o číne (autorom bol H.Kisinger alebo Z.Brzezinski a vznikla niekedy v 80. rokoch) Veľmi zaujímavé, aj keď mi občas prebehol po chrbte mráz z toho, aké závery boli urobené. Bolo by zaujímavé zistiť, ako sa tá kniha volá a či sa dá zohnať v preklade.

Čína a Tchajwan - o režime, ktorý na Tchajwane panoval za vlády Čankajšeka si môžete myslieť čokoľvek, k demokracii mal rovnako ďaleko ako ten Maov - ale Čankajšek bol americký kamarát a Maov starý nepriateľ.

Čína a Japonsko - čínania na japonskú okupáciu tak ľahko nezabudnú a myslím si, že až sa to tam raz začne mleť, tak japonci budú tiež v poradovníku. A v prípadnej vojne budú mať veľmi krátky dych - Čína už teraz dokáže celkom spoľahlivo kontrolovať všetky japonské zásobovacie trasy.

Čína a USA - niekde prebehla správa o simulácii (počítače a štáby CIA + NAVY + USAF) vojnového konfliktu medzi USA a Čínou - ako zámienka je tradične pri takýchto simuláciách používaný pokus o obsadenie Tchajwanu a Singapuru. Štábne cvičenie a simulácia prebieha každoročne minimálne od roku 1970. Od roku 1991 americká strana nezvíťazila ani v jednej simulácii, ktorá neviedla ku globávnemu jadrovému konfliktu.

108810

24.06.2006 11:24

Čínský drak sílí

RE: Čína II

Kyklop 217.?.?.?

Ešte jedna vec, o ktorej nemám príliš prehľad: Odkiaľ berie Čína ropu? Niečo málo zrejme ťaží doma, niečo dováža z Ruska a zvyšok? Nie je to Irán a ak ano, koľko percent spotreby?
O čo mi ide? Ako bude musieť Čína reagovať na prípadný americký útok na Irán? Logicky by to mohla (a v podstate musela) považovať za útok na svoje záujmy.

108811

24.06.2006 11:34

Čínský drak sílí

RE: síla?

Kyklop 217.?.?.?

Také jednoduché by to nebolo ani pre čínu - spôsobila by si gigantické ekonomické straty, ale to by ešte nebolo to najhoršie. Čínsky priemysel je stále odkázaný na export svojich produktov a import potrebných surovín, tovarov a zariadení.
Slovíčkom SELL by sa mohla potopiť sama a zároveň stiahnuť pod vodu aj celý zvyšok sveta. Rozhodne by uškodila sebe rovnako, ak nie viac ako američanom, a znamenalo by to okrem iného vyhlásenie ekonomickej vojny prakticky celému svetu - a to si čína nemôže (zatiaľ) dovoliť, ešte nie je dostatočne silná.
Ale tak o pätnásť-dvadsať rokov, kto vie?

108812

25.06.2006 04:42

Čínský drak sílí

RE: Nekupujme čínské zboží

Kyklop 217.?.?.?

Na to bolo treba myslieť pred desiatimi - pätnástimi rokmi. Postoj Európy k Rusku bol a je veľmi "zdržanlivý" (aj keď už nie, až na výnimky, priamo nepriateľský) a na názory Ruska sa stále pozerá zhora.
Tak si Medveď išiel hľadať kamarátov inde. A že je to práve prebúdzajúci sa Drak, za to si tiež môže Európa sama, pretože dlhodobo kašlala aj na neho. Takže Rusko a Čína už najmenej desať - pätnásť rokov spolupracujú, navyše Rusko úzko spolupracuje aj s Indiou, ktorá je ďaľšou rýchlo sa rozvíjajúcou krajinou Ázie, bohatou a ľudnatou. A ak sa nakoniec nejak dohodne India a Čína - čo sa pomali, ale isto deje, súčasný svetový politický systém padne. Ostáva len dúfať, že to nebude v ohni a dyme.

Európa by sa mala konečne spamätať a začať sa chovať racionálne, nie ako prívesok američanov. Mala by prednostne chrániť svoje vlastné záujmy, záujmy svojich obyvateľov, svoju bezpečnosť a stabilitu. Spojenectvo s amerikou je už výhodné len pre ameriku, starý kontinent (jeho obyvatelia) na tomto spojenectve len strácajú, a v budúcnosti budú strácať ešte viac.

108857

25.06.2006 04:46

Čínský drak sílí

Mapy sveta

Kyklop 217.?.?.?

Do pozornosti Zvedavcov odporúčam túto stránku:
http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/display.php?selected=1
celkom 132 zaujímavých a poučných máp sveta. Ozrejmia Vám mnoho javov, ktoré sa zdajú inak ťažko pochopiteľné.

108858

26.06.2006 20:53

Týden bukvic

vadí nevadí

Kyklop 217.?.?.?

"teplých" som osobne poznal dvoch, jeden si dokonca obstaral aj rodinku (na manželke zaskočili kamarádi, napokon ho zavraždil náhodný milenec). Takže pokiaľ sa nehrajú na výnimočných, osobne mi nevadia - ale v láske ich nemám.

Pokiaľ ide o registrované partnerstvo a dedenie - som za, dediť by mal ten, s ktorým človek žije a ktorého má rád, nie pokrvný príbuzný, ktorý dotyčného často vylúčili spomedzi seba. Ale to je tak asi všetko, adopcie - nula bodov, nemajú nárok (lesby si to dokážu zariadiť, hoci so zatnutými zubami), rovnako ako vdovské a podobne. Nie sú celkom normálny, v zmysle spoločenskej i "prírodnej" normy, hoci za to sami nemôžu. Vylúčenie zo spoločnosti je nezmyselné, hoci bežné, a môže sa to rovnakým dielom dotyčný i spoločnosť. Medzi homosexuálmi je nadpriemerné percento vysoko talentovaných jedincov - umelcov, vedátorov a napodiv aj vojvodcov. Politikov asi nie - ale to je skôr vec žalúdku ako talentu.

Takže vadí - nevadí? Zatiaľ nevadí, ešte nemám dôvod aby vadilo.

108986

26.06.2006 21:09

Čtvrtý Zündelův dopis z vězení

RE: Sakris proc je tenhle typek na Zvedavci popularni????!?

Kyklop 217.?.?.?

alebo ešte inak - presne rovnako začínal "hnedý mor"
a tiež spočiatku nikto nemal námietky - a potom o už bolo životu nebezpečné

108988

27.06.2006 06:29

IQ test Romana Jocha

Náletový smer

Kyklop 217.?.?.?

Protiraketová základňa v Čechách je pre prípadné rakety prilietajúce z Iránu nevhodne umiestená. Prečo? Zoberte si do ruky globus a nakreslite si prípadné dráhy letu rakiet z Iránu, a kam môžu pokračovať.
Rakety by prilietali z východu-juhovýchodu a juhohovýchodu, takže pri dosahu antirakiet 200km (a to je skutočne dosť!) by kryli severné Nemecko a Dánsko, prípadne južné Nórsko. Základňa v Poľsku by kryla len Poľsko. Pokiaľ by bolo skutočne cieľom chrániť (aspoň čiastočne) Európu z územia nových členských krajín, jedinou vhodnou krajinou by bolo možno Maďarsko, ale pre aktívnu zložku systému (antirakety) je príliš blízko miesta štartu, balistické rakety a ich hlavice by boli mimo výškový dosah všetkých existujúcich typov antirakiet. Takže by sa tam vybudoval len nejaký rádiolokačný systém pre sledovanie dráhy a včasnú výstrahu. To isté v Rumunsku alebo Bulharsku.

Celkom iný obrázok sa objaví, pokiaľ sa pozriete na prípadné rakety z Ruska. Tie by prilietali zo severovýchodu a niektoré by smerovali do južnej a strednej časti Nemecka, kde majú USA niektoré svoje významné základne v Europe. Protiraketové základne/základňa by boli už pomerne blízko miesta dopadu, takže hlavice a rakety by sa dostali do zóny účinného dosahu antirakiet. A preto je zrejme aj menší záujem o Poľsko, to je opäť bližšie k miestu štartu a ďalej od miesta dopadu -> rakety a hlavice sú vysoko, blízko maximálneho dosahu antirakiet.

Jochov článok som si pohľadal - testom s požadovaným výsledkom prejde 90% populácie. Že existuje množstvo ďalších správnych a zväčša lepších odpovedí, autor neberie do úvahy, čo ostatne ani nie je jeho cieľom .
Silne mi to pripomenulo otázky a odpovede na PŠM (politickom školení mužstva).

109036

27.06.2006 07:40

IQ test Romana Jocha

RE: Raketová základna

Kyklop 217.?.?.?

Rakety veľkého dosahu (nad 1000km) možno efektívne ničiť počas štartu (keď pracujú raketové motory), čo sa ale deje nad územím štátu, ktorý raketu vypustil, a už zhruba po jednej pätine dráhy sú mimo dosah bežných prostriedkov umiestnených na zemi (výška letu rakety nad 200km).
Druhá možnosť je ničiť hlavice krátko pred dopadom - na zostupovej časti dráhy letu, keď výška letu alebo diaľka do cieľa klesne pod hranicu zhruba 200km. Všetky doteraz zavedené (alebo použiteľné) systémy protiraketovej obrany majú charakter "bodovej obrany", chránia len veľmi malé územie, jednu mestskú aglomeráciu, jednu alebo niekoľko blizkych základní (Rusko - územie Moskvy, USA - raketová základňa balistických rakiet). Teritoriálna obrana územia nebola nikdy zabezpečená - a prakticky sa o nej ani nikdy neuvažovalo. Lenže v husto obývanej Európe by iná ako teritoriálna obrana nemala praktický zmysel (pokiaľ má slúžiť Európe), jedine, že by sa podobných základní budovali desiatky (prakticky pri každom veľkom/hlavnom meste) a to finančne neutiahne nikto.

Účinný dosah mobilných (taktických) protiraketových systémov ako je Patriot PAC-3 alebo ruský S-300V nepresahuje 50km, balistická hlavica je zničená menej než 15 sekúnd pred dopadom vo výške menej ako 35km. Stacionárne protiraketové systémy majú dosahu 30-500km (skutočné dosahy sú neznáme), hlavice sú ničené vo výškach od 10 do 400km, 30-60 sekúnd pred dopadom, a to spravidla jadrovým výbuchom o sile 500kt - 1Mt. Je treba ešte pripomenúť, že antirakety stacionárnych systémov si veľkosťou nezadajú s balistickými raketami veľkého dosahu. Najväčší udávaný dosah ma(mala) antiraketa LIM-49A Spartan amerického systému Safeguard (diaľka 750km, výška 220-550km, nálož 5Mt), systém bol vyradený pre nízku efektivitu. Pokiaľ ide o ruské antirakety - hľadajte výraz (s azbukou) 5Я26 (5Ja26), 51T6, 53Т6, 5ТЯ (5TJa), 5Я27 (5Ja27), 5В61 (5V61), systém A-35, A-135.

Usilovne sa pracuje, (predovšetkým v USA) aj na systémoch, ktoré by boli schopné zasiahnuť proti raketám v stredej fáze letu, tu sú ale dva zásadné problémy: rakety a hlavice sú vysoko (nad 500km), chránené početnými klamnými cieľmi a geometria navedenia je extrémne nepriaznivá - kolmo na dráhu letu.

109047

27.06.2006 07:46

IQ test Romana Jocha

RE: Náletový smer

Kyklop 217.?.?.?

apropo - kto finanuje Občanský institut? [zmaten]

109050

27.06.2006 09:06

IQ test Romana Jocha

RE: Raketová základna

Kyklop 217.?.?.?

Všetci určite nie - toľko hlúpych tu zasa nebýva. [chechtot]

109064

27.06.2006 14:51

IQ test Romana Jocha

RE: Vidíte, vidíte.

Kyklop 217.?.?.?

článok som si prečítal - odporúčam

109109

07.07.2006 23:59

Experiment s lidským zoufalstvím

RE: Zda se,

Kyklop 217.?.?.?

Snáď sa raz konečne nájde účtovník, ktorý tento krvavý účet podčiarkne, spočíta všetkým zúčastneným a každému dá dôsledne zaplatiť do poslednej mince.

110007

15.07.2006 17:05

Britská armáda žádá posily

RE: Jo jo

Kyklop 217.?.?.?

Rusi zbrane dodávať nebudú (aspoň nie vo veľkom, ako to robili USA v 80. rokoch) - veľmi rýchlo by sa im mohli objaviť naspäť v Čečensku. To ich už skôr bude dodávať Čína cez Pakistán a (možno) Irán - robila to aj počas sovietskej okupácie.
Úloha Pakistanu je tiež zvláštna - severné oblasti pozdĺž afgánskej hranice spravuje vláda z časti len formálne a hlavnú/reálnu moc majú tradiční kmeňoví náčelníci, ktorí majú na obyvateľstvo na afgánskej strane hranice rodové a často aj rodinné väzby. Za tejto situácie môže byť pakistanská vláda oficiálne na strane spojencov, ale afgánsky bojovníci (nielen Talibanu) majú zabezpečenú slušnú podporu od svojich príbuzných a spoluvercov v Pakistane. Takže zbrane a pomoc bude prúdiť pre obe strany konfliktu.

Taliban - málo kto si uvedomuje (úmyselne?) že Taliban vznikol až v období po odchode sovietskych vojsk z afganistanu, v čase, keď tam panovalo bezvládie a zvôľa miestnych vojenských veliteľov a bánd. K moci sa prebojoval v ostrých a krvavých bojoch, v ktorých zničil väčšinu bánd a podrobil si miestnych veliteľom (mnohý prešli dobrovoľne). Jediným vážnym protivníkom Talibanu bolo "Severné spojenectvo" vedené Masúdom?, ktoré na svojom území tiež dokázalo vytvoriť na (miestne pomery) fungujúce spoločenstvo a centralizovať moc.
O udalostiach z 90. rokov sa píše málo, hoci história spojenectiev, bojov a prelievania moci a vplyvu by bola poučná pre pochopenie súčasného stavu i perspektívy do budúcnosti. Súčasná moc je totiž legitímna len s veľkými výhradami a reálna už vôbec nie - stojí "na bodákoch okupantov".

110599

15.07.2006 17:07

Britská armáda žádá posily

RE: Koka???

Kyklop 217.?.?.?

Suhlas - afgansky heroin smeruje a vždy smeroval predovšetkým do Európy. Takže je na mieste otázka - Komu ku prospechu?

110600

18.07.2006 12:49

USA začínajú vyvíjať nátlak na Slovensko

Stačí sa pozrieť

Kyklop 217.?.?.?

Stačí si prečítať, čo je ten kongresman zač a vec je úplne jasná.
... maďarského pôvodu, ktorý ako jediný člen amerického Kongresu prežil holokaust...

110807

20.07.2006 19:17

Pozor na firmu ACER

RE: K imidži diskůů

Kyklop 217.?.?.?

Zálohovanie disku som už robil, na desktopoch. Cez sieťový "kros" kábel to síce chvíľu trvalo, ale pretlačiť 200G cez 100M sieťovky (na doske) chvíľu trvá. Chce to samozrejme správny - správne zapojený kábel. Na USB laplinku to ale potrvá ešte dlhšie.

111070

21.07.2006 13:06

Britská armáda žádá posily

RE: Casy se meni,kdyby Britove sedeli na zadku doma,tak by nemuseli zadat zadne posily.

Kyklop 217.?.?.?

No vojnách môžu prerábať štáty a krachovať zničený priemysel a vybombardované obyvateľstvo, ale
NIKDY NA ŽIADNEJ VOJNE NEPREROBIA BANKY.

111129

21.07.2006 13:22

Americká kolonie - reakce

RE: Fíha to je poprvé za tu dobu co čtu Zvědavce objevil článek a antičlánek...

Kyklop 217.?.?.?

Doba sa od 50. rokov trochu zmenila.
Objavil sa internet, kde sa s relatívne malými nákladmi dajú prezentovať aj iné názory, ktoré by sa ešte pred štvrťstoročím mohli šíriť maximálne tak samizdatom.

Takže existuje napríklad aj Zvedavec.
A ako odpoveď na šírenie "nežiadúcich" informácií a názorov existuje kema.

111130

21.07.2006 13:25

Brání se Izrael, nebo útočí?

RE: Velice mě těší většina antisemitských příspěvků

Kyklop 217.?.?.?

Ktože to vtedy presne vládol v Sovietskom zväze? Mená a národnosti, poprosím [chechtot]

111131

22.07.2006 14:08

Čeští nabobové

RE: tendenční pohled

Kyklop 217.?.?.?

Náhodou som nedávno sledoval české správy - reportér/ka sa vyjadril, že chvíľami museli ísť 210, aby Husáka dobehli.
Aký "samotrest" si uložia novinári za toto? Cudne mlčia, pritom zákon porušili tiež, a zrejme závažnejšie.
Ale zákon by mal skutočne platiť pre všetkých.

111198

22.07.2006 14:24

Brání se Izrael, nebo útočí?

RE: Izraelští zločinci

Kyklop 217.?.?.?

>Izrael od Nemecka koupil utocne diesel-elektricke ponorky ktere
>nemaji s ponorkami nesoucimi balisticke nuklearni strely nic
>spolecneho.

>Nez zase zacnete blabolit, neco o si o tom prosim prectete.
>http://en.wikipedia.org/wiki/Ballistic_missile_submarine

Zabudnite na balistické rakety, to sa už nenosí. Odpálenie balistickej rakety je príliš nápadné, raketa drahá...
Ako nosič nukleárnej nálože sa dajú použiť aj podstatne lacnejšie okrílené rakety a riadené strely, zobrané do dôsledkov, jadrovú nálož možno umiestniť na akúkoľvek raketu či riadenú strelu, ktorá má hmotnosť normálnej bojovej časti viac ako 100-150kg. Pri zvládnutej technológii dokonca ešte menej (najmenšie nukleárne nálože sa dajú použiť v 155mm delách, čo znamená hmotnosť celej strely okolo 50-60 kg).
Takže použitie vyvydieraných nemeckých ponoriek (nekúpil ich, ale dostal zadarmo) ako nosičov jadrových zbraní je možné - Izrael dostal rakety Harpoon a má aj nejaké vlastné, po úpravách ich dolet dosahuje viac ako 300km, čo na útok proti okolitým arabským, ale aj mnohým európskym krajinám bohate postačuje. Vydieranie môže pokračovať tiež.

111199

26.07.2006 20:48

Skutečné cíle Izraele

RE: Svet bez valek ,hezke heslo, kdyz i Israel si preje mir,ale s tim , aby si ponechal co ukradl.

Kyklop 217.?.?.?

mne funguje - otrasné obrázky

111613

26.07.2006 23:25

Několik obrázků z Libanonu těchto dnů

RE: Hyenismus

Kyklop 217.?.?.?

Zopakujte si nahlas vetu:
Za druhej svetovej vojny zomrelo 6 milionov ž!dov a 50 milionov ľudí.

111633

26.07.2006 23:26

Několik obrázků z Libanonu těchto dnů

RE: Hyenismus

Kyklop 217.?.?.?

>Ano, Kemo, máš naprostou pravdu, stejné obrázky jako v New
>Yorku, obojí po útoku teroristů !
dokonca aj národnosť a štátna príslušnosť pôvodcov je rovnaká

111634

26.07.2006 23:33

Několik obrázků z Libanonu těchto dnů

RE: Pořád hrozně chybí

Kyklop 217.?.?.?

Skoro rovnaký ako zábery cigánskych osád zo slovenska v českých a iných médiách - ale to je trochu mimo mísu

111636

06.08.2006 08:42

Chavezovo letní tažení proti USA

RE: Chávez je buran

Kyklop 217.?.?.?

Jeden z mála politikov, ktorý robia politiku v záujme svojej krajiny a jej ľudu. Takých prezidentov by bolo vo svete treba aspoň takých 150. Možno by potom bol svet radostnejší.

112775

07.08.2006 00:05

Chavezovo letní tažení proti USA

RE: Chávez je buran

Kyklop 217.?.?.?

Aj podpriemerný pozorovateľ si asi všimne, že video je zostrihané a sekvencie dosť nešikovne pozliepané.

112847

07.08.2006 00:39

Chavezovo letní tažení proti USA

Chavéz

Kyklop 217.?.?.?

Chavéza sa už američania raz pokúsili zbaviť - v roku 2002 naplánovali prevrat, vydržalo to 2 dni.

... obvinil Chaveza z ničenia venezuelského hospodárstva. Za rok 2004 vzrástlo HDP o 17% [chechtot]

112849

12.08.2006 19:43

Hon na Bokonona – další epizoda

RE: S autorem příspěvku máme společné voličské preference a volební lístek jsme oba hodili do urny se stejnými rozpaky..

Kyklop 217.?.?.?

Dobre napísané.
Život vo svete č.2 je ťažší, ale aj zmysluplnejší. A nebezpečnejší, pretože obyvatelia sveta č.2 kladú vládcom otázky a žiadajú odpovede - nie sú "politicky spoľahlivý".
A ešte jedna vec: Svet č.2 sa bez sveta č.1 zaobíde, svet č.1 bez sveta č.2 nemôže existovať, hoci sa ho snaží od nepamäti zničiť.

113701

12.08.2006 20:48

Americké základny v Čechách

RE: Zopakuji to i tady

Kyklop 217.?.?.?

KEW - Pri použití zo základne v čechách je geometria navedenia extrémna, prakticky kolmo na dráhu balistickej rakety, čo je krajne nepriaznivý prípad.
KEW nepotrebuje nálož - stretávacia rýchlosť s cieľom je tak vysoká (rádu kms-1), že rázové vlny v materiále cieľ uplne rozbijú na mrak trosiek. K zmene smeru ale nedôjde, pretože po prvom dotyku sa už nekrižujú pevné telesá, ale oblaky trosiek, ktoré pokračujú pôvodným smerom. Problém ale spočíva v tom, že identifikovať hlavicu či hlavice v sprievodných klamných cieľoch je ťažké až nemožné (klamné ciele dávajú rovnaký IR a RL obraz, nafukovacie ciele majú rovnaký tvar)
Takže KEW je prakticky účinná len proti samotnej nosnej rakete pred oddelením hlavíc. Ruské mobilné komplexy to ale nateraz riešia tak, že raketa má prebytok ťahu a skrátenú dobu činnosti, takže potrebnú rýchlosť dodá hlaviciam na relatívne veľmi krátkej dráhe a oddelí sa, druhý trik spočíva v takom pripojení hlavice na nosnú raketu, že rázové vlny sa pri zásahu KEW na hlavicu neprenesú. Druhou možnosťou je naprogramovanie dvoch cieľov, tak, že náhradný cieľ je zvolený v prípade, že sa hlavica nedostala na potrebnú dráhu k hlavnému cieľu.

Druhou možnosťou je požitie antirakety s jadrovou náložou (klasická nálož je absolutne neefektívna, črepiny nemajú potrebnú hustotu v priestore a ich rýchlosť je menšia, ako rýchlosť cieľa). Výhody sú jasné - presnosť navedenia môže byť podstatne nižšia a nie je potrebná presná identifikácia hlavice medzi klamnými cieľmi.
Nevýhody? Predovšetkým bojové nálože antirakiet majú výkon okolo 1 megatony, čokoľvek menšie nemá potrebnú účinnosť, výbuch prebieha vo vákuu, takže tlaková vlna sa temer nekoná, tepelná ochrana hlavice je vynikajúca (musí vydržať prechod atmosférou pri zostupe)elektornika je vynikajúco chránená proti radiácii i EMI... Zato výbuch jadrovej nálože vo veľkej výške spoľahlivo zlikviduje všetku civilnú elektroniku na zemi.

Zámena KEW za jadrovú hlavicu je záležitosť niekoľkých desiatok minút a zmena antirakety na útočnú balistickú raketu záležitosťou preprogramovania palubného počítaču v čase niekoľkých sekúnd. Raketa má v podobe anirakety veľký prebytok výkonu, aby dokázala rýchlo stúpať proti balistickej rakete, takže v podobe balistickej rakety môže niesť niekoľko krát väčší náklad.

V prípade rozmiestnenia rakiet v Čechách si v prípade konfliktu užijeme nádhernú "podívanou" z prvej ruky a možeme sa vrátiť do jaskýň (tí, čo prežijú), teda pokiaľ sa pozerania na účinnky antirakiet dožijú, pretože základňa bude v prípade konfliktu pre rusov prioritným cieľom a s ohľadom na jej predpokladanú odolnosť ju budú zo zeme vyhrabávať megatonovými náložami. Môžeme sa tešiť na zaujímavý život terčov na atomovej strelnici.
A v čí propech? Stojí nám to za to?

113713

12.08.2006 23:28

Americké základny v Čechách

RE: Zopakuji to i tady

Kyklop 217.?.?.?

Jav bol detailnejšie pozorovaný pri skúškach protidružicovej zbrane ASAT.
Má to nejakú súvislosť so vzájomnou stretávacou rýchlosťou objektov a vznikom a šírením rázových vĺn, ktorých rýchlosť je vyššia ako rýchlosť šírenia zvuku v pevných materiáloch. Materiály potom na ráz (náraz) nereagujú ako v klasickej mechnike, ale chovajú sa skôr ako tekutiny alebo časticové systémy. Podrobnosťami nepolúžim, bolo v nejakom PDF na nete, celkom dosť matematiky a diagramov.

113724

13.08.2006 01:15

Americké základny v Čechách

RE: Zopakuji to i tady

Kyklop 217.?.?.?

Ešte trochu inak - na zmenu smeru (vektoru rýchlosti) je potrebné nejak odovzdať energiu z jedného objektu na druhý, ale akonáhle začnú v materiále strely a cieľa vznikať nadzvukové rázové vlny, už sa nedá aplikovať klasická "školská" fyzika o prenose hybnosti.

Dochádza pritom k javom, ktoré sa podobajú dopadom meteorov na Mesiac - všetky krátery na Mesiaci sú kruhové, pritom sa dá predpokladať, že nie všetky meteory dopadali kolmo k povrchu. Existuje teda mechanizmus, ktorý spôsobuje, že bez ohľadu na sklon dráhy meteoru k povrchu vzniká kruhový (alebo takmer kruhový) kráter.

113727

13.08.2006 15:53

Americké základny v Čechách

RE: Zopakuji to i tady

Kyklop 217.?.?.?

50/57/100Mt na Novej Zemlji bol pravdepodobne scale down, pretože sa uvádza ako jeden z najčistejších výbuchov - mal len veľmi malý spad. To by zodpovedalo tvrdeniu, že "tretí stupeň" - uranový plášť - nebol nainštalovaný. Je možné, že to bolo aj z dôvodu hmotnosti, aby to monštrum Tu-95 vôbec odniesol. Je zaujímavé, že "Car bomba" je spravidla označovaná ako "device" zariadenie a aj v západnej literatúre sa nepovažuje za zbraň.

Boj s hlavicami - je to paradox, ale antirakety majú typicky väčší výkon hlavice ako hlavice balistických rakiet. Typický výkon hlavice antirakety je 1Mt, typický výkon jednej hlavice balistickej rakety je (v Rusku) 350-550kt - sú samozrejme aj väčšie, pravdepodobne až do 20Mt, ale je ich pomerne málo. Viac ako tri štvrtiny celkového počtu hlavíc na raketách tvoria hlavice s výkonom okolo pol megatony - a to v Rusku i v USA.

Odparenie hlavice - také jednoduché to zasa nie je a porovnanie so stromami nie je celkom vhodné, pretože hlavica má rýchlosť okolo 6-7km/s, takže sa z miesta výbuchu rýchlo vzdiali v čase rádovo stotín sekundy (výbuch sa tiež pohybuje rýchlosťou nejaké 1-3km/s - deje sa to vo vákuu, takže vektor rýchlosti sa zachováva), kým stromy sa podľa filmov zapalovali až za niekoľko sekúnd.
Výbuch napadnutej hlavice je možný, ale ďaleko pravdepodobnejšie je tzv. "vyhorenie" - akýsi pomalý výbuch s veľmi malým výkonom na úrovni zlomkov až jednotiek kiloton. Výbušný výkon jadrovej nálože totiž veľmi silne závisí od toho, akým spôsobom a s akou presnosťou sa dosiahne nadkritický stav a len skvalitnením procesu odpálenia (časovanie, geometria nálože...) sa z inak rovnakého množstva štiepneho materiálu (alebo priamo rovnakej dutej plutóniovej gule) dá dosiahnuť až trojnásobný výkon. Naopak, pri nevhodnej iniciácii sa štiepna reakcia rozbieha pomali a materiál sa predčasne roztaví, odparí a rozptýli, čím sa reťazová reakcia prdčasne zastaví.

113772

14.08.2006 22:49

Americké základny v Čechách

RE: proc si nikdo k tematu nic neprectete a placate nesmysly?

Kyklop 217.?.?.?

Pre upresnenie. Powers sa nekataultoval, ale padal s troskami a potom vyskočil vlastnými silami, čo bolo jeho šťastie. Katapultážny systém bol totiž nabitý tritolom. Preventívne, mŕtvy nespievajú...

113894

14.08.2006 23:10

Americké základny v Čechách

RE: Zopakuji to i tady

Kyklop 217.?.?.?

Dvoj a trojstupňové nukleárne nálože (obvykle varianty systému Ulam-Teller http://en.wikipedia.org/wiki/Teller-Ulam_design a jeho ruský ekvivalent) s pravdepodobnosťou blízkou istote iba "vyhoria", sú totiž mimoriadne závislé na správnej geometrii iniciácie. Štiepna reakcia ale v troskách prebehne a výsledkom bude tak či tak mimoriadne radioaktívny mrak. S ohľadom na vlastnosti vysokej atmosféry pomerne rýchlo stratí doprednú rýchlosť a postupne začne klesať do hustejších vrstiev, kde sa ho zmocní stratosférické prúdenie a postupne roznesie po celom svete.

113900

15.08.2006 15:22

Americké základny v Čechách

Koho že to

Kyklop 217.?.?.?

Trochu som sa pohral s GoogleEarth a všimol si pomerne zaujímavú vec (inšpiroval ma jeden obrázok na BL): základňa v Čechách alebo v južnom Poľsku by chránila proti Iránskym raketám - najvernejšieho amerického spojenca v Európe, Veľkú britániu, a to na začiatku zostupu hlavíc, prípadne proti ruským a iránskym raketám južnú časť Nemecka v strednej a koncovej časti zostupu.

113955

15.08.2006 16:43

Americké základny v Čechách

RE: proc si nikdo k tematu nic neprectete a placate nesmysly?

Kyklop 217.?.?.?

http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Powers - je tam spomínaný autodeštrukčný systém vo vybavení a jedovatá ihla pre pilota
Záznam zo súdu v ZSSR http://www.oldgazette.ru/lib/pauers/02.html - Powers hovorí o tom, že sa nemohol katapultovať
citát:

( Zrušeno. Azbuka tu nebývá častým hostem a ruština nás poučně vrací do časů (naštěstí) minulých, ale tady píšeme česky popř. slovensky. Ten krátký citát dole mimořádně nechám. Editorka )

a ďalej na http://www.oldgazette.ru/lib/pauers/05.html je potom expertíza špecialistu Бурмистров-Зуев o bloku likvidácie - obsahoval 1,4kg hexogénu ale nie je uvedené, kde v lietadle sa presne nachádzal a ako bol riadený, hlavne to oneskorenie výbuchu...
Citát:
[i]Время замедления взрыва установить не представилось возможным, так как временной механизм в обломках самолета не найден.


Text o trhavine v katapultážnej sedačke som narýchlo nenašiel, bolo by to na dlhšie hľadanie, je tiež možné, že sa niekde poplietla informácia o bloku a o kresle a z bloku sa stala súčasť kresla.

113963

16.08.2006 10:12

Kdo zvítězil v Libanonu?

RE: Kdo zvitezil v Libanonu?

Kyklop 217.?.?.?

Hizballáh svoju bitku vyhral - so stratami, ale morálne a politicky posilnený, takže súčasná vláda v Libanone si nebude môcť proti Hizballáhu zasiahnuť - bol to jeho odpor, ktorý donútl židov ustúpiť. A v ďalšej bude tiež, pretože môže počítať s väčšinou z tých, ktorí stratili blízkych.
Židia zasiali bohaté pole nenávisti. Nie politickej či náboženskej, ale takej ozajstnej.

Ďaleko skôr niekomu v Libanone napadne súvislosť:
Harirího smrť -> odchod Sýrčanov -> útok židov
A potom otázka, komu Haríriho smrť prospela. Sýria to nebola. Pretože kým boli sýrčania v Libanone, nebola vojna.

114042

16.08.2006 11:20

Americké základny v Čechách

RE: proc si nikdo k tematu nic neprectete a placate nesmysly?

Kyklop 217.?.?.?

http://www.e-vid.ru///article.jsp?id=10255
...на приборном щитке кнопку с надписью “Уничтожение” ... Но Пауэрс знал (или догадывался)...
V kabíne bol prepínač s nápisom "zničenie"...podľa popisky by malo dôjsť k deštrukcii niektorých najviac utajovaných časti vybavenia...
ale Powers vedel (alebo sa dovtípil), že trhavina je pripevnená aj k stenám kabíny a jej iniciácia by viedla nielen k rozbitiu lietadla...

Z iných ruských stránok vyplíva, že k iniciácii by došlo aj pri katapultáži.

Na wiki je spomenutá otrávená ihla. Preto, aby Powers nehovoril, bolo urobené celkom dosť.

114050

16.08.2006 12:56

Americké základny v Čechách

RE: proc si nikdo k tematu nic neprectete a placate nesmysly?

Kyklop 217.?.?.?

P. Kema, to, že nedokáže prečítať pôvodné zdroje, je váš problém. Tvrdenie o zamínovaní katapultážneho systému sa objavuje vo viacerích ruských prameňoch. V niektorích je aj tvrdenie o tom, že tento nepríjemný fakt prezradil Powersovi jeden z technikov. Dajú sa nájsť aj odkazy na filmové materiály (TV-ripy) k histórii sovietskej PVOS a jej raketových systémov, jeden z nich je napríklad materiál TV štúdia Ostankino zo seriálu "Udarnaja sila" - Puť k Triumfu.

Takže z môjho hľadiska ste na ťahu vy, aby ste moje tvrdenie vyvrátil. Je jednoduché o nejakom fakte, zvlášť málo známom, povedať, že je to lož.

114063

17.08.2006 22:27

Horké léto

RE: Velice chytra hra...

Kyklop 217.?.?.?

>Váš termín "dojde ropa" je nepředstavitelný. Jak nám může
>ze dne na den ropa dojít? Předpokládejme hypotetickou situaci
>- lidstvo má ropy při současné spotřebě na 10 let.
>Důležité je "při současné spotřebě". To, že se nějaká
>surovina stává vzácnější logicky zvyšuje její hodnotu na
>trhu - to jsou zcela pochopitelné ekonomické zákony.
>Zvýšení ceny povede k tomu, že si ji méně lidí bude moci
>dovolit a tudíž se sníží spotřeba - a zároveň to vyvine
>tlak na náhražky této suroviny a technologie těžby a
>zpracování. Tím je dost docela možné, že rok na to nebude
>ropy na 9 let, ale stále na 10 či dokonce i na více (může to
>být ovšem i méně).

>
>Proto se nedožijeme dne "kdy dojde ropa".

Zareagujem iba na poslednú vec - den kdy dojde ropa
Ropa nemusí dojsť v doslovnom zmysle, akože žiadna sa nebude (dať) ťažiť, celkom dobre môže ísť i stav, keď sa ropa jednoducho nebude dať kúpiť, pretože ju nikto nebude predávať, alebo jej cena bude tak vysoká, že väčšina krajín ju nebude predávať obyvateľstvu, pretože bude jednoducho príliš drahá.
Náhražky samozrejme existujú, aspoň na niektoré účely (pohon vozidiel), ale takéto použite náhradných zdrojov vyžaduje jednak tieto zdroje pripraviť "nejak vopred" - čo stojí nemalé peniaze a jednak na to pripraviť "vozový park" v krajine - a to tiež nie je zadarmo. Bionafta je pekná vec, ale na jej použitie musí byť pripravená celá štruktúra výroby a distribúcie.

114237

18.08.2006 22:54

Americké základny v Čechách

RE: proc si nikdo k tematu nic neprectete a placate nesmysly?

Kyklop 217.?.?.?

Katapultáž aj na kresle vybavenom raketovým motorom prebieha v prvej fáze pomocou tzv. teleskopického mechanizmu - v princípe pneumatický piest vo valci poháňaný pyropatronami ako zdrojom tlakového plynu. Najväčšie preťaženie je práve v čase činnosti teleskopicého mechanizmu, ktorý má typicku dĺžku 2-3 metre a jeho úlohou je dostať pilota mimo obrys lietadla, aby ho nezachytili chvostové plochy. Odpal raketového motoru prebehne, až keď je dno kresla zhruba meter nad podlahou kabíny a už má nejakú rýchlosť.
Raketový motor má za úlohu predovšetkým dostať pilota dostatočne vysoko na otvorenie padáku pre prípad katapultáže na zemi (kreslo typu H=0, v=0). Na to, aby sa kreslo s pilotom dostalo z kabíny len pomocou raketového motora, by musel byť motor niekoľkokrát väčší a odrazené plamene z takého motora, navyše pracujúceho proti podlahe kabíny by pilota spoľahlivo usmažili.

Podľa ruských zdrojov (výpoveď špecialistu pred súdom - viď predošlé ruské linky) vyplíva, že oneskorovací mechanizmus nebol nájdený. Pritom obdobné mechanizmy autodeštrukcie sa konstruujú tak, aby po oneskorovač nebol závislý na napájaní či iných vonkajších mechanizmoch, u ktorých môže dôjsť k zlyhaniu alebo prerušeniu spojenia s náložou (napríklad ďalším poškodením lietadla), takže oneskorenie býva obvykle pyrotechnické (je to najspoľahlivejšie) a je súčasťou nálože, po vydaní povelu k autodeštrukcii sa okamžite zapáli oneskorovač v náloži a jej výbuch je potom prakticky nevyhnutný.
Nálož hexogénu o hmotnosti 1,4kg len svojou tlakovou vlnou zabíja v okruhu 3-4 metrov (zodpovedá zhruba 10-15 ručným granátom), s črepinami, ktoré vzniknú z konštrukcie lietadla aj ďalej. Pritom vo výške okolo 20km stačí nevelké poškodenie výškového obleku a na zem dopadne len mrtvola.

114371

19.08.2006 13:44

Kam se poděl čtyřmiliontý návštěvník?

RE: ot - legionáři v rusku

Kyklop 217.?.?.?

Ja som si pauzy dávať nemusel, je to len nejakých 20 strán, ale na grc mi bolo tiež. Pokiaľ je to pravda - a niektoré veci nasvedčujú tomu, že je aspoň sčasti, tak sa nedivím, že o takúto legionársku literatúru nie je záujem. Pretože ak sa národnými hrdinami stane banda darebákov, je to špatné.

114412

21.08.2006 15:08

Nejdůležitější je čest

RE: JE TO VO ROPE

Kyklop 217.?.?.?

Poslednú vetu, s vynechaním dátumu, by mohli kľudne povedať aj starý babylončania, egyptský stavitelia pyramíd alebo rímsky senátori.

114553

24.08.2006 16:35

Nejdůležitější je čest

RE: Dávat do jedné úrovně

Kyklop 217.?.?.?

A jeden Elanius v každom okrese [mrknutí jedním okem]

114941

26.08.2006 00:35

Diskriminace podle pohlaví aneb presumce viny

Ako by som asi dopadol

Kyklop 217.?.?.?

Ako by som asi dopadol, keby som dotyčnej uchádzačke (alebo uchádzačovi) povedal: "Nie ste mi sympatický, a preto Vás nepríjmem."

115142

26.08.2006 20:20

Topolánek padá, Kalousek již dopadl

RE: Kupceni o koryta

Kyklop 217.?.?.?

K panovi Burslikovi: existuje vôbec nejaká farba, ktorú ešte nemal? (respektíve strana s potenciálom "byť vo vláde", v ktorej ešte nebol?)

Lidovci v čechách mi pripadajú veľmi podobní KDH u nás - Týchy tiež neštve to, že sa Fico spojil s Mečiaron a Slotom, ale hlavne a predovšekým to, že ich z delenia moci a korýt vynechal.

115187

26.08.2006 20:23

Topolánek padá, Kalousek již dopadl

RE: zadna ustavni krize neni

Kyklop 217.?.?.?

Len tak na okraj - v ktorej strane je najviac "prednovembrových" komunistických straníkov? Nie komunistov, ale korytárov, ktorým KSČ slúžila ako rebrík ku kariere? Celkom by ma taká štatistika zaujímala.

115188

27.08.2006 16:51

Nejdůležitější je čest

RE: Nyní názor, který je pro většinu lidí jistě kacířský

Kyklop 217.?.?.?

Ruger napísal:
>... a pokud by zde mohl diskutovat
>hypoteticky nějaký moudrý chytrý řecký filozof, "ekonom",
>asi by konstatoval, že zlata už na Peloponézském poloostrově
>ubývá a jaká to bude tragédie, až skončí a už nebude.
>přírodní zdroje vytváří a definuje člověk svojí myslí.

Zlato je dosť špatný model, hlavne preto, že je takmer úplne recyklovateľné a od pradávna aj recyklované je.
A druhá vec: pokiaľ na prelome letopočtov sa využívalo a ťažilo asi 10 chemických prvkov, dnes už prakticky všetky, ktoré sa vyskytujú v prírode v podobe nerastov.
Inak súhlasím s tým, že pojem zdrojov je definovaný technologiou ťažby a spracovania. Ale opustených bolo len veľmi málo "nevyčerpaných" zdrojov.

115223

30.08.2006 21:37

Nejdůležitější je čest

RE: podvod

Kyklop 217.?.?.?

Korozia? Normálna vec - trosky zasiahnuté splodinami výbuchu sú hrdzavé už na druhý deň. Nechcel som tomu veriť, ale na Libave som to videl. Jeden deň sme dotiahli vyradené autá, o štyri dni sme odťahovali vraky po streľbách - ryšavé, ako by tam stáli rok.

115485

31.08.2006 13:43

Izraelský Mossad zapleten do pokusů o bombové útoky na německé vlaky

RE: Srp a kladivo

Kyklop 217.?.?.?

kema napísal: Nezlobte se, ale nenasly by se nejake opravdove dukazy?
Vy, ako prísne veriaci v 911 a Sadamove jadrové bomby, vy chcete zrazu "opravdové" dôkazy?

Ste pokytec.

(skutočné označenie by mi neprešlo cenzúrou)

115564

01.09.2006 17:57

Izrael zničí jeho víra v beztrestnost před Bohem

RE: Vysoka hra....

Kyklop 217.?.?.?

Klasika: "Kto se moc ptá, moc se doví - nebo taky dostane po frňáku..." [oči v sloup]

115697

05.09.2006 18:28

Jak umírá chlap

RE: 120 znaku

Kyklop 217.?.?.?

>On se tech blbosti Crocodile Hunter navyvadel vic.
>Vzpominam, ...

No jo. Kema. V celej svojej kemovitosti.

116021

14.09.2006 21:43

Den zúčtování: Kolaps americké ekonomiky

RE: Jde o kolaps světové ekonomiky - pokračování

Kyklop 217.?.?.?

Na československých bankovkách bolo napísané:
"Bankovky sú kryté zlatom a ostatnými aktívami Štátnej banky Československej"

116687

14.09.2006 22:34

Páté výročí útoku na mrakodrapy Obchodního centra

RE: Ad kema a ladin

Kyklop 217.?.?.?

S ohľadom na pevnosť konštrukcie vagónu by pri náloži, ktorej tlaková vlna by sa dokázala odraziť od podložia a prehnúť plechy smerom hore už asi nemala čo ohýbať.
Vlak v Madride 2004
http://www.osce.org/photo_gal/web_111_394160_1079014198.jpg http://www.maryland-us.com/politics/Madrid-Spain.Train.Explosion_hole.in.train.jpg http://www.aljazeerah.info/News%20photo%20negatives/2004%20phot%20originals/March/train11e.jpg http://www.aljazeerah.info/News%20photo%20negatives/2004%20phot%20originals/March/jnhg30.jpg

Londýn - metro
http://419.bittenus.com/TerryDenson/r52078_139673.jpg
Nepomer v sile náloží vo vlakoch bol evidentný.


Londýn - bus
http://ifelse.co.uk/images/tavistock_square_explosion.jpg http://www.smh.com.au/ffximage/2005/07/08/london_ddecker_wideweb__430x292,1.jpg http://www.abc.net.au/reslib/200507/r51907_139063.jpg
Opäť: sila výbuchu v autobuse bola väčšia, ako v metre, ale k výbuchu došlo jasne v zadnej hornej časti autobusu (z hľadiska teroristu krajne netaktické - najmenše škody)

Pre editora - ja viem, že tie obrázky hrozne brzdia načítanie, ale inak ich vložiť neviem [zmaten]

116692

14.09.2006 22:45

Páté výročí útoku na mrakodrapy Obchodního centra

RE: Vysvetleni nesmyslu

Kyklop 217.?.?.?

neviem, ako ostatným, ale mne stránka www.popularmechanics.com/science/defence/1227842.html vyhodí text
"We're sorry!"

[zmaten]

116694

14.09.2006 22:48

Páté výročí útoku na mrakodrapy Obchodního centra

RE: Nesmysly

Kyklop 217.?.?.?

Pokiaľ by do pentagonu skutočne narazilo lietadlo, tak by diery museli byť najmenej tri - po trupe a po motoroch (hriadele motorov a podvozkové nohy sú najmasívnejšie diely konštrukcie), plus aspoň "otlačky" po krídlach

116695

15.09.2006 00:17

Páté výročí útoku na mrakodrapy Obchodního centra

RE: Ad kema a ladin

Kyklop 217.?.?.?

[smích] s tou prilbou by som to neriskoval ani náhodou
Splodiny výbuchu (tlaková vlna) sa pri detonácii šíria v smere šírenia detonácie, takže na strane opačnej ako je vložená rozbuška je impulz väčší.
S usmernenkami (aj bez vložky, na prílož) sa dá užiť kopec srandy, akurát to treba vedieť.

116701

18.09.2006 14:35

Den zúčtování: Kolaps americké ekonomiky

RE: Levicaci vsech zemi, spojte se!

Kyklop 217.?.?.?

Je teda na čase urobiť isté preventívne opatrenia...
K staršej ČZ-75 som si dokúpil síce obstarožnú (ale orginál vojnovú) SVT-40.

117023

18.09.2006 14:37

Den zúčtování: Kolaps americké ekonomiky

RE: vyzera to byt vaznejsie, nez sa zda

Kyklop 217.?.?.?

Skôr nám všetkým...

117025

21.09.2006 00:40

Jak přizpůsobit nepřizpůsobivé spoluobčany?

Detské prídavky a spol.

Kyklop 217.?.?.?

Akýkoľvek systém "detských prídavkov", ktorý poskytuje hotové peniaze, dokážu naši neželaný spoluobčania zneužiť na bezpracný príjem. Takže riešenie vidím len v systéme, ktorý hotové peniaze neposkytuje. Napríklad v takom, ktorý znižuje rodičom dane z príjmu. Na každé dieťa povedzme 10% (alebo iné percentá) a aby sa to nedalo zneužiť na veľké odpisy, tak maximálne 2000 korún na jedno dieťa a najviac povedzme na štyri deti.
(nemám prehľad, koľko sú teraz detské prídavky) [oči v sloup]

117222

21.09.2006 21:59

V Afghánistánu roste produkce opia

RE: kapitalisticke fronty su nejake ine, lepsie?

Kyklop 217.?.?.?

Keď si tak spomínam, tak skutočne najdlhšiu frontu, akú som musel za socíku vystáť, bola v Brne na Českej - v kníhkupectve, keď vyšla kniha Duna. Druhá najdlhšia bola asi nedávno v Bille pri pokladni.

117300

22.09.2006 00:08

Jak přizpůsobit nepřizpůsobivé spoluobčany?

RE: Ale s Adolfem si troufli na Polsko

Kyklop 217.?.?.?

Nemám vôbec rád "krčmové" a "fórové" debaty o chovaní čechov a slovákov v období medzi Mníchovom a Postupimom. Na obidvoch stranách sa dá nájsť hodne príkladov odvahy a statočnosti, ale i kolaborantstva a zbabelosti. A v takýchto "debatách" sa vyťahujú hlavne špinavosti, veci vytrhnuté z kontextu a nepresnosti (často úmyselné) - nechajme preto radšej kostlivcov vysieť pekne v skrini....

117304

23.09.2006 09:54

Cesta smrti

Muži s nožmi

Kyklop 217.?.?.?

"Muži s noži" - tak sa volal jeden článok v časopise Téčko.
Žijú tu, medzi nami, denno denne ich možno stretávame cestou do práce a skoro každodenne užívame chutné plody ich práce. Ale aby sme nekazili chuť, sme slepý, nechceme vidieť, ako sa tieto plody pripravujú.
Sme pokritci? Ja sa za pokritca nepovažujem, viem o tom, čo a ako sa robí, ale som rád, že túto časť práce urobí niekto za mňa.
Biftek si dám s chuťou, konské nemusím.

117424

24.09.2006 03:11

V bludišti pokřivených zrcadel

RE: Vybusniny v WTC?

Kyklop 217.?.?.?

Kedy tá fotografia vznikla? Sú tam hasiči - je to už z odpratávania trosiek, alebo ešte len z ich prieskumu?
A traverza je šikmo, takže pôvodne bol rez vedený vodorovne. Na ľavej stene (zväčšiť obrázok) sa dajú rozpoznať stopy postekanej trosky - a zdá sa, že troska tiekla po zvislej, nie šikmej traverze...

117509

25.09.2006 17:27

V Afghánistánu roste produkce opia

RE: zajímavé shrnutí afgánské situace

Kyklop 217.?.?.?

A pritom ruská "okupácia" bolo jedno z mála období v Afgánskych dejinách, keď do škôl smeli chodiť aj dievčatá (okupácia je v úvodzovkách, ale pod kontrolov mali predsa väčší kus územia, ako terajšia vláda)
Tak si vyber, čo je dobré a čo je zlé.

117636

26.09.2006 18:48

Šlechtění plodin se modernizuje

RE: V tom vyzkumu je nebezpeci, ktere nas muze pekne dosat

Kyklop 217.?.?.?

Najstrašnejšie je, že už je možno neskoro
Plodiny GMO pestované roľníkmi nie je obvykle možné použiť ako zdroj pre osivo - v druhej alebo tretej generácii je neplodné, alebo degeneruje. Na každý osev sa musí nakúpiť nové osivo od dodávateľa. Navyše v niekoľkých prípadoch sa zistilo, že ak sa takéto plodiny pestujú vedľa normálnych, dochádza ku kríženiu, a degenurujú aj "normálne", pretože časť je opelená peľom z GMO a preberá časť vlastností.

117723

26.09.2006 18:56

Šlechtění plodin se modernizuje

RE: V tom vyzkumu je nebezpeci, ktere nas muze pekne dosat

Kyklop 217.?.?.?

Druhá časť problému je v tom, že výrobca nemusí osivo dodať vôbec - napríklad ako dôsledok embarga.
Tretí problém: viete, čo vlastne pestovaná plodina z dodaného osiva robí? Kľudne je možné, že bude upravená tak, aby zrelé obilie obsahovalo škodlivú látku - blokovalo niektorý potrebný enzým v ľudskom tele. Napríklad niektorý z kaskády pre využitie vitamínu C - a národ vám vykape na skorbut...

117724

27.09.2006 23:53

Jak se tohle lze naučit?

Otázka

Kyklop 217.?.?.?

Otázka je v podstate jednoduchá: existuje/funguje mágia?

Odpoveď: neviem
Nemala by... Veda, na ktorej si zakladá naša terajšia spoločnosť, také niečo popiera.
Lenže - existuje príliš veľa vecí, na ktoré neexistuje "jednoduché", "logické" či "vedecké" vysvetlenie. Je príliš veľa temných kútov, kde sa skrývajú "podivné" veci, udalosti a schopnosti niektorých jedincov. Raz sa možno nájde niekto, kto si do tých temných kútov poriadne posvieti a ja mám obavy z toho, čo všetko tam môže nájsť...

117829

29.09.2006 10:01

Plán na stažení americké armády konečně odhalen

RE: Nesouhlas

Kyklop 217.?.?.?

Na vojská NATO by sa to prehodiť možno dalo, ale dostočne silných armád (a ekonomík, čo by to utiahli) je v NATO málo a vládam, ktoré by na to pristúpili, by to zrejme spôsobilo priame existenčné problémy.
Na OSN sa to prehodiť skoro určite nepodarí - Čína a Rusko logicky nechajú američanov, aby si zožrali, čo navarili.
Existuje možnosť, že v záujme zburcovania verejnosti sa pripraví plán podobný 911, ale ten má už len minimálnu šancu na úspech.

117977

29.09.2006 10:17

Šlechtění plodin se modernizuje

RE: 2007 a 2009

Kyklop 217.?.?.?

Zjavenie sv. Jána - je to tak päť lebo šesť rokov, čo som zobral do rúk bibliu po starkej, písanú švabachom, a náhodne ju otvoril a začítal sa. Apokalypsa je fascinujúce čítanie, a vo mne zostal veľmi nepríjemný pocit - "to" sa práve deje, popis a príznaky sedia... A keď si na to teraz spomínam, ten pocit je tu zasa a ešte nepríjemnejší...
(pre upresnenie - považujem sa za agnostika)

117978

30.09.2006 03:28

Šlechtění plodin se modernizuje

RE: LenTak

Kyklop 217.?.?.?

zrejme ano, výsledkom môže byť napríklad zákaz používať sóju v moskovských školských jedálňach.
Azda nečakáte, že sa takéto a podobné informácie budú šíriť v médiách nápadnejšie, ako veľmi nenápadne.

118049

30.09.2006 19:45

Plán na stažení americké armády konečně odhalen

RE: KECATE vsichni pac sami ste se toho nedotkli !!!!!!!

Kyklop 217.?.?.?

Kurdov na severe by bleskove zožrali turci, a šíti a suniti by sa pekne pobili okamžite, ako by k tomu dostali príležitosť.
Navyše - pozri sa na mapu osídlenia - ako by si to chcel deliť? jedine tak na tucet štátikov, ktoré by sa navzájom nenávideli a viedli neustále vojny.
Nenávideli by sa navzájom a najviac by nenávideli američanov. Zopár by sa pridalo k Iránu, niečo, možno, k Sýrii a zvyšok by trpel rovnako ako teraz, možno ešte viac. Ale hlavne počítaj s +/- milionom mrtvych pri vyrovnávaní účtov.

118082

30.09.2006 20:11

Plán na stažení americké armády konečně odhalen

RE: KECATE vsichni pac sami ste se toho nedotkli !!!!!!!

Kyklop 217.?.?.?

>Za par let budou Americani pryc a cela odpovednost bude prave na
>teto vlade. Ja jim preju vsechno nejlepsi.
>Budou to potrebovat. [mrknutí jedním okem]

To teda budú. Hlavne aby sa im podarilo utiecť skôr, ako odíde posledný američan.
Pretože inak im ostatní pripomenú práve to hnusné slovo - ZODPOVEDNOSŤ.

118087

30.09.2006 20:18

Plán na stažení americké armády konečně odhalen

RE: KECATE vsichni pac sami ste se toho nedotkli !!!!!!!

Kyklop 217.?.?.?

Problém je v tom, že z Iraku bude odchod zrejme ešte ťažší a hanebnejší, ako bol z Vietnamu a zo Somálska.
Čo je dobrá správa pre amerických filmárov - tém na hrdinsko-bohatierske filmy bude dosť a dosť. Bude treba hodne rozprávok na liečenie ega a prekrúcanie histórie

118088

01.10.2006 01:29

Jak se tohle lze naučit?

RE: Nejsem jsi jist, zda bude muj prispevek akceptovatelny, ale...

Kyklop 217.?.?.?

Zaujímavý prípad sú austrálsky domorodci.
Dokážu prežiť v prakticky neobývateľnej krajine. "Krajina" a "duchovia predkov" k nim hovoria a radia im, navádzajú ich k vode i ku koristi. Tak žijú od nepamäti. Načúvajú "krajine" a riadia sa tým.
Beda však, ak sa "krajine" odcudzia. Stačí pobyt v meste a krajina ich môže odvrhnúť. Stratia schopnosť "krajine" načúvať a už nikdy v nej nedokážu prežiť.
Prečo? Čo sa zmení? Čím sa zmenia?
Veď nič z toho, čo poznali, nezabudnú...

Osobná skúsenosť - prútikárstvo. Neveril som, kým som neskúsil. Partia chlapov kopala ryhu pre plynové potrubie. Mali malý bager a chlapíka, ktorý popredku s dvomi drôtenými L určoval, pokiaľ sa bude kopať bagrom a kde ručne. A určoval to spoľahlivo... z kancelárie som videl asi polkilometrový úsek. Nedalo mi to a dal som sa s ním, bol to starší pán, do reči. Tvrdil, že to funguje skoro každému, len treba chcieť... Vyskúšal som si to podľa jeho návodu a s jeho zváracími drôtmi. Postoj s rukami popri tele, lakte zľahka pritlačené k telu, ohnuté v pravom uhle, peste mierne zovreté, drôty voľne v pestiach. Trik je v mysli - nemyslieť na nič, len "neosobne" pozorovať drôty a pomaly, nenútene kráčať. Funguje to... Na miestach, kde sa mi drôty pohli bola vodovodná prípojka, elektrický kábel a odpadový kanál.

118102

04.10.2006 17:55

Vláda ODS končí

RE: Ale vláda Paroubka nezačíná

Kyklop 217.?.?.?

Niektorí ľudia sú tak zaslepený antikomunizmom, že im nedochádza, že v rámci "boja proti komunistom" podporujú niečo, proti čomu boli komunisti veľmi tolerantní ľudomilovia. Až sa preberú, bude už zrejme neskoro...

118346

06.10.2006 11:58

Dilema kanadských médií

RE: 2 dotazy na autora

Kyklop 217.?.?.?

myslím že tí istí "ľudia" ako za komančov

118502

nedokážem ich poľutovať a už vôbec nie "civilných kontraktorov" - po slovensky žoldnierov. Na tých sa nevzťahujú ani žiadne konvencie .

119098

14.10.2006 17:08

Korejský rotvajler na čínském vodítku

RE: Rovni a rovnejsi

Kyklop 217.?.?.?

Bolo by dobré si uvedomiť, že Japonsko a Nemecko sú dostatočne vyspelé technicky, technologicky a vedecky, že v prípade, že by sa rozhodli atomovú bombu vyrobiť, stihli by to určite za menej ako jeden rok. Kľúčové informácie sa dajú obstarať, štiepny materiál majú doma (obe majú dostatok reaktorov a Japonci si palivo spracovávajú sami).
Uvedomte si: jedným z hlavných dôvodov ukončenia pokusných výbuchov v USA a ZSSR nebola dobrá vôľa, ale hlavne to, že ich už dokázali namodelovať na počítačoch a pomocou výbuchov modelov reálnych jadrových náloží bez štiepneho materiálu (teda presne sledovaný pokusný výbuch maximálne pár desiatok kilogramov trhavín)- tiež je to neporovnateľne lacnejšie.

119130

16.10.2006 12:13

Letečtí cestující „by mohli být značkováni“

RE: Znackovani...

Kyklop 217.?.?.?

no tak to Vám odporúčam do pozornosti Zjavenie Jána - Apokalypsu a časť o znamení šelmy. [zmaten]
Až nepríjemne súčasné

119313

16.10.2006 21:59

Letečtí cestující „by mohli být značkováni“

RE: RFID

Kyklop 217.?.?.?

Podobenstvo s RFID:
Zo štítku na uchu nemajú ovce vôbec žiadny osoh, rovnako zbytočný je pre pastierskych psov. Trochu môže uľahčiť robotu bačovi a patierom, ale hlavný osoh z neho má majiteľ farmy - a je to on, kto štítky zaviedol.

119385

18.10.2006 09:46

Jak Hizballáh porazil Izrael

Dobrá analýza

Kyklop 217.?.?.?

Dobrá analýza toho, čo sa stalo

119470

20.10.2006 00:18

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: Pár malých detailů

Kyklop 217.?.?.?

Chybičiek sa vloudilo viac
Su-30MKI vychádza zo Su-27, T-55/Su-55 som nenašiel, pravdepodobne by malo ísť o projekt S54/S55/S56 ľahkého dvojmiestneho / jednomiestneho jednomotorového cvičného a bojového lietadla pre výcvik pilotov Su-27/30/33/35

Porovnávať Patriot a S-300PMU je zložité - S-300PMU má silný handicap - nebola vyskúšaná v boji. Porovnávať Patriot s S-300V môže len ignorant - ani Patriot PAC-3 sa k S-300V nemôže ani len prirovnať. Argument o úspešnosti Patriotu v boji so Scudmi je trochu od veci, podmienky použitia hovoria jasne: Scud bol zachytený lietadlami AWACS niekoľko sekúnd po štarte a pravdepodobné miesto dopadu bolo známe po vypnutí jeho motorov - +/- 6 minút pred dopadom, teda obsluha Patriotu vedela vopred, kam raketa smeruje a nemuseli ju vyhľadávať. Navyše troska rakety a hlavice dopadali na miesto určenia - v prípade jadrovej hlavice by to bola katastrofa. V prípade použitia napríklad rakiet Oka by bol bezmocný (OKA 7K914 bola aj vo výzbroji ČSLA a američania sa veľmi snažili, aby boli zničené aj v konvenčnej variante, nasledníkom je systém Iskander)

Rakety Vichr su navádzané laserom metódou Beam Rider - let v lúči, nie na odraz ako Hellfire. Letová rýchlosť je zhruba dvakrát vyššia a dostrel dosahuje 10km z vrtuľníku a 12-16km z lietadla (Su-39, varianta Su-25)
Kanón 2A42 (pre Ka-50) má oproti M-230 (pre AH-64) vyšší balistický výkon a nie je primárnou zbraňou na ničenie PC, Ka-50 používa na ničenie PC predovšetkým rakety S-8 (americký vojaci - zbrojári - ich doslova obdivovali, videl som na vlastné oči, videl som aj prípravu amerických Hydra-70 a celkom ich chápem [smích] ).

K poslednému odstavcu - na to by som nespoliehal, čisto profesionálna armáda USA umožňuje začať vojnu veľmi rýchlo, vo vysokom tempe bojovej činnosti, rýchlejšie, ako môže napadnutý prejsť z mierového do vojnového režimu činnosti armády. Vyhlasovať vojnu tiež nie je najmenej posledného polstoročia zvykom, vojna sa vyhlasuje, až keď prvé bomby a rakety smerujú ku svojim cieľom.

Vojna USA-Čína a USA-Rusko je málo pravdepodobná...
Americká armáda, letectvo, námorníctvo a CIA robia každoročne velitelsko-štábne cvičenie zamerané na americkú odpoveď na pokus Číny obsadiť Tchajwan. Od roku 1992 do roku 2004 (posledný mne známy údaj) "nevyhrali" bez použitia jadrových zbraní ani jednu simuláciu. A každé použitie jadrových zbraní viedlo samozrejme bleskove ku globálnej jadrovej vojne.

119584

20.10.2006 01:02

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: Pár malých detailů

Kyklop 217.?.?.?

Chybička - nie system 7K914 ale 9K714, sorry

119587

20.10.2006 20:13

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: Válka bude vypadat jinak

Kyklop 217.?.?.?

Stačí hodinové sledovanie televízie v čechách alebo na slovensku - je to presne ono.

119634

21.10.2006 18:08

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: Upřednostnění cizích zájmů

Kyklop 217.?.?.?

ponuka produkcie: DVD a VHS kazety za $29.95
Prečo nie napríklad fungujúci model niektorého z tých "zázrakov" - keď "je to také jednoduché"? [zmaten]
Asi preto, že to funguje len tým, čo uverili - teda klasický obchd s ľudskou hlúposťou [chechtot]

119686

21.10.2006 21:17

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: USA budou poraženy

Kyklop 217.?.?.?

V čiste vojenskej rovine je porážka USA hoci aj spojenými silami Ruska a Číny v najbližšom desaťročí málo pravdepodobná. Veľké impériá nezanikajú vojenskou porážkou ale vnútorným rozkladom.

119698

23.10.2006 21:30

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: USA budou poraženy

Kyklop 217.?.?.?

>Za Americké nešvary jsou skutečně zodpovědní především Amíci,
>stejně jako za nešvary Němců byli zodpovědní sami Němci.

Práve toto by som v jednom i druhom prípade považoval veľmi nepresnú formuláciu.
Treba vždy skúmať, aký vývoj predchádzal zmenám v systéme a ktoré skupiny z predchádzajúceho vývoja profitovali a ako umožnili nasledujúci vývoj.

Lenin a bolševizmus so svojími hlavnými aktérmi neprišiel na scénu omylom, nacizmus, NSDAP a Hitler nevyrástol cez noc na zelenej lúke, rovnako ako súčasná americká administratíva nespadla z Mesiaca (aj keď to tak niekedy vyzerá).
Niekto hodne dlho, roky či skôr desaťročia príchod týchto síl plánoval, financoval a pripravoval. A následne z toho intenzívne ťažil...
Práve toto by malo byť predmetom skúmania, predmetom záujmu.
Hlavná otázka musí byť CUI PRODEST?
A pokiaľ na toto dokážeme nájsť odpoveď, potom je vinník zrejmý, pretože CUI PRODEST SCELUS, IS FECIT

119822

23.10.2006 23:12

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: USA budou poraženy

Kyklop 217.?.?.?

Na Rusku si zatiaľ každý známy dobyvateľ vylámal zuby a ak sa mu aj podarilo Rusko poraziť, nikdy si ho nedokázal podmaniť a skôr či neskôr skončil ako stránka dlhej ruskej histórie.
Tak skončili Mongoli, Napoleon i nacisti.

119828

24.10.2006 11:27

Jak Hizballáh porazil Izrael II.

RE: Spíše plichta

Kyklop 217.?.?.?

Vojna je pokračovaním politiky násilnými prostriedkami a vedie sa za účelom dosiahnutia určitých cieľov.

Cieľom izraela bolo zničiť bojovníkov Hizballahu, zničiť infraštruktúru Hizballáhu a jeho zásoby munície a "oslobodiť dvoch unesených izrelských vojakov" - nedosiahol ani jeden cieľ vojny.
Veľkou stratou bola strata prestíže izraelskej armády a židovského štátu.
Menšie víťazstvo dosiahol za pomoci uSSa pri vyjednávaní, keď sa prvým cieľom mierových jednotiek nestalo oddelenie bojujúcich strán, ale kontrola hraníc Libanonu so Sýriou s cieľom zabrániť prísunu materiálu pre Hizballáh.
Cieľom Hizballáhu bolo "prežiť", čo sa mu podarilo a navyše získal sympatie ďalšej časti libanonského nemuslimského obyvateľstva.

119847

24.10.2006 12:05

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: USA budou poraženy

Kyklop 217.?.?.?

Kalka 1223 bola drvivá porážka, ale Mongoli postúpili len po Novgorod (od východu) a napadli povolžských Bulharov (oblasť východne od Moskvy, pozdĺž Volgy).
Neskôr, v roku 1235 povolžských Bulharov celkom zničili, v roku 1237 napadli Rjazaň a v roku 1240 vypálili a vydrancovali Kyjev.
Pôvodná ruská vojenská šľachta takmer zanikla a zničené Rusko, predovšetkým južné a najrozvintejšie juhozápadné (dnešná ukrajina) bolo doslova vypálené a vyľudnené a prakticky na dve storočia zastalo vo vývoji. Mongolský vpád potom smeroval na západ, do Poľska a Maďarska. Mongolský vpád sa potom zastavil v dôsledku vnútorných zmien v Mongolských Chanátoch a v Číne a mongoli ("tatári") sa začali vacať do svojich sídiel.

Následný vývoj v ruskej oblasti smeroval k zjednoteniu dovtedy samostaných ruských knižactiev s centrom v Moskve.

119848

24.10.2006 19:09

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: USA budou poraženy

Kyklop 217.?.?.?

Osobne by som si netrúfal dať Vám na takúto otázku s čistým svedomím konkrétnu odpoveď, pretože ju nepoznám. Môže to byť určitá skupina medzi židovskými bankérmi, rovnako ako slobodní murári, ale rovnako dobre tiež ich spoločenstvo alebo nejaká iná tretia (za Hitlerom napríklad mystický spolok Thule) či štvrtá skupina. Celkom dobre môže byť za každou udalosťou vždy iná skupina, sledujúca svoje vlastné ciele a záujmy, a spoločnú majú len bezohľadnosť, s akou svoje ciele plánujú a dosahujú.
Bez náročného skúmania všetkých dostupných materiálov a vyhodnotenia celých reťazcov dejinných udalostí je správna odpoveď prakticky nemožná a čokoľvek iné je len plácnutie do vody.
Svoj príspevok som myslel skôr ako tému pre úvahy a hladanie odpovedí.

119880

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 41 čtenářů částkou 7 593 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 2

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Biden konečně odhalil nejvražednější hrozbu USA. Je to terorismus bělošské nadřazenosti04.06.21 12:36 USA 2

Měnové kurzy

USD
20,97 Kč
Euro
25,39 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,34 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,15 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 373,53 Kč
1 unce stříbra
585,55 Kč
Bitcoin
755 693,59 Kč

Poslední aktualizace: 13.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 67 255 596