Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 90 příspěveků, 1 jméno: Joseph Chlor.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

05.02.2021 12:45

Je vakcinácia starých ľudí plánovaná eutanázia?

RE: vakcinacia

Joseph Chlor 89.?.?.?

Děkuji (rozhodně jsem nepožadoval Vaše jméno !!).
No a vedení toho zařízení ty věci tají, anebo má nějaký důvod proč by je nemělo zveřejnit ? Protože nenalezl jsem nějaké zveřejněné zprávy, které by se týkaly oné " hrůzy", jak ji popisujete.
Ještě jednou děkuji za konkretizaci místa.

386316

06.02.2021 13:33

Připravte se na trvalý lockdown

RE: kdo nejde s námi, jde proti nám

Joseph Chlor 89.?.?.?

Jasně. A lobbyisty či přímo vládní loutky oligarchů (samí neomarxisté !!!) si platí odbory plus matky samoživitelky a nezaměstnaní.
A rosco by nechal banky v roce 2009 kleknout, ať si svět zase jednou užije.
Stačí si zagůglovat...a máš to tam.

386334

07.02.2021 13:37

Připravte se na trvalý lockdown

RE: kdo nejde s námi, jde proti nám

Joseph Chlor 89.?.?.?

Je asi nesmyslné chtít diskutovat s tímto flašinetem.
Je to i zbytečné. Ztráta času.

386355

08.02.2021 16:29

S „Bidenem“ v Bílém domě musí nyní Kreml přeřadit rychlost

Diktatura oligarchiátu ?

Joseph Chlor 89.?.?.?

I jim neúprosně diktuje mnohé soutěž o fiat měnu zatíženou úrokem. V podstatě jsou také oběťmi, byť kvalitativně odlišnými. Se vztahy , jaké mají mezi sebou a k ostatním, do značné míry opět diktovanými onou soutěží. Tedy do jisté míry jde někdy o zlo vynucené objektivně, i v případě rozpoutávání krizí a válek.
Stále vzácnějšími jsou pak lidé, kteří by netoužili se stát součástí oligarchie, mnohdy jde jen o kamufláž či PR (což bývá totéž) . Nikdo už se dnes nediví dokonce ani tomu, když se mezi posluhou oligarchie vyskytne údajný to " zastupitel " moci a zájmů těch nižších vrstev, dejme tomu že je nazveme "proletariátem", možná že je to docela trefné pojmenování (viz etymologie), i v dnešním konzumeristickém světě dlužního kapitalismu oligarchických forem a obsahů; pokud pak přihlédneme k dluhům těchto vrstev (i ve vztahu k státním rozpočtům, nejen k bankám, tedy primárně k bankám, neb ty jsou navázány i na státní rozpočty...kdy i lidé na sociálních dávkách jsou povinni platit ve většině výrobků obsažené úrokové zatížení a zatížení DPH) , nabízí se zde dokonce slovo " otrok".
Dalo by se o skutečném postavení údajně to " svobodných" lidí údajně to " demokratických společností" psát sáhodlouze, však regály biblioték jsou zavaleny přináležitým materiálem....a tak jen dva citáty, od člověka , který se snažil celý život neotročit a nakonec ho zamordovali v jimi vynuceném postavení otroka, objektivně souzeno, subjektivně zřejmě zůstal svobodným až do konce :

„ Velikou zásluhou komunismu by bylo, kdyby vyřadil z řádu světa lidská hovada a lidské dravce.“

„Špatný spasitel. Chtěl by zachrániti, spasiti svět, bera na svou Noemovu archu jen chudé. Ale chudí jsou zrovna tak zvráceným produktem veliké nesrovnalosti, jako bohatí. Jestli jiný, lepší řád – nezahajoval bych ho právě jen chudobou.“

„Smysl života většiny Evropanů: nechápati život, znehodnocovati život a míti se při tom dobře.“

A ještě maličkost k úvaze.
Jaký že by to měl být spojník, společný zájem, lidí dobrých, čestných, vzdělaných, odpovědných, nehrabivých....aby se režim změnil v novou kvalitu ? Jakou by měli utvořit organizaci a jak ? Kterou část a jakou velikost moci by měli obsadit ?
A co by měli udělat nejprve, co ihned potom a následně atd atd. ?
Měli by mít nějaké své vůdce ? Jak by je měli vybrat ?
Ehm...abychom totiž nedospěli nakonec k tomu, že zavedeme to samé, co se nám dnes nelíbí....za cenu velkých ztrát...možná i své lidskosti...

386377

10.02.2021 12:24

Státní hospodaření na dluh je hazard

Od 70. let minulého století

Joseph Chlor 89.?.?.?

-poté, co se vyčerpala energetická injekce daná poválečnou obnovou a inkorporací nových " demokracií" do světového obchodu, se kapitalismus jako takový (tedy ve své struktuře poptávko-nabídkové jak domácností, tak i firem, jakožto i státních celků) stává nyní již takřka čistě dlužním kapitalismem, vliv finančních organizací (kdy stát se také chová i jako banka, minimálně po stránce umisťování finančního kapitálu) ) se dále zvětšil.
Své samozřejmě sehrává samotný systém finanční, tedy soutež o fiat měnu zatíženou úrokem. Antagonismy , které plodí,; " řeší" jak de facto vynucené zadlužování se domácností, tak změna alokací firemního (což je opět vesměs dluh) kapitálu (tolik proklínaná dnes Čína znamenala pro Západ a spol. jistý druh tolik potřebné další energetické injekce), jakožto i rostoucí státní ingerence, ať již ve prospěch sociální sanace důsledků výše zmíněné soutěže, jakožto i ve prospěch tlumení příčin jejich vzniku (to se však někdy zvrhne naopak v přímou podporu oligarchizace ekonomiky i politické moci) - stručně řečeno, je vládami redistribuovaná daňová zátěž stále pilířem investic do mnoha oblastí infrastruktury jak materiální, tak i duchovní; slouží někdy k přímému hašení požáru vytvořenému firemním sektorem (hlavně bankami), např. v USA tvoří páteř válečné dosud to ekonomiky, s dotacemi do zemědělství to pak došlo již tak daleko, že si snad ani neumíme představit tento sektor takový, aby i bez dotací bylo možno se spolehnout na včasný, dostatečný a cenově přístupný modus fungování tohoto sektoru......
Ano, na to vše je dnes zapotřebí si půjčovat.
Ptejte se proč tomu tak je, ovšem pokud nevemete v potaz to, že takřka každá učebnice ekonomie uvažuje ve svých základních předpokladech tkzv, náklady obětované příležitosti (je samozřejmě obětovanou příležitostí i stav, kdy se uvažuje pouze jedna měna zatížená úrokem) a substituční paradigma (může samozřejmě statek v podobě paralelní , alternativní měny nahrazovat totalitu jedné fiat měny zatížené úrokem), pak se nepohnete z místa, budete se točit v kruhu totality jendoho druhu soutěže o jeden druh měny.

Státní hospodaření na dluh je tedy nutnost, za stávajících poměrů.
Je třeba nové slepice, aby snesla nové vejce.
Bez toho je dluhů zapotřebí, oddalují a pacifikují - bez nich bychom zřejmě již dávno ocitli se ve velké krizi a velkých válkách.

Ale rozumovat samozřejmě můžete, např. o tom, že za stávající velikosti peněžní zásoby splatíte všecky dluhy a nastolíte tak zářnou budoucnost. Bez systémových strukturálních změn.
Masy na to slyší. Taky se domnívají, že by stačilo nemít dluhy.
To je fatální omyl.

386415

11.02.2021 15:13

Státní hospodaření na dluh je hazard

RE: Pracovat a šetřit

Joseph Chlor 89.?.?.?

No a víte komu z větší části dluží ?
Sami sobě (cca 90 %). Nejvíce pak místní centrální bance (cca 50 %).
Což má dvě konsekvence :
Místní subjekty skutečně takto investují, "šetří" (odkládají spotřebu)...a to tak, že investují do " své" země. Výnosy nejsou velké, ale např. senioři preferující jistotu toto akceptují.
Takový stav je pak snáze zadministrovatelný pro vládu v potížích. Protože ve vztahu k domácím subjektům má nesrovnatelně vyšší pravomoci než ve vztahu k zahraničním věřitelům.

Tedy lze sice napsat i to, co jste napsal vy, avšak bez přihlédnutí k okolnostem mnou zmíněných jde spíše o demagogii.

386448

11.02.2021 19:44

Státní hospodaření na dluh je hazard

RE: Kapitalismus je jen velké kasino

Joseph Chlor 89.?.?.?

Zkusím si zaspekulovat :
Robotizace se bude rozvíjet , daleko více jak doposavad. Lidské práce tedy bude zapotřebí stále méně a méně i z hlediska zabezpečení profitu . pro " elity"
.Kterým je samozřejmě i svět bez tlačenic, bez rizika brzkého vyčerpání zdrojů, bez větších pandemických rizik, bez antagonizace třídní či etnické, náboženské, mezigenerační, zdravotní aj. ....a další a další výhody (zisk), plynoucí z nahražení stále to nespokojených, náladových, k onemocnění náchylných, smrtelných, nekontrolovaně se rozmnožujících atd apod. lidí - roboty.
Tedy ono vaše nejdůležitější bude zabezpečeno vládnoucím dynastiím luxusním způsobem - protože kontrolovatelnost a tak i předvidatelnost se skokově zvýší; předpokladem však je kooperace účastněných elit či obmyšlených těmito elitami ( samozřejmé je zabezpečení se existencí a vydržováním si servisní třídy - po stránce hmotné i nehmotné, té bude poskytnut luxus takové úrovně, aby se cítila součástí vládnoucích " elit", to nebude složité, viz již dnešní procesy vytváření různých vyšších kast - např. soudcovské, ta by ale měla být zřejmě v nějaké etapě výstavby Global Království hozena přes palubu, stane se nežádoucím aby nějaký civil měl co rozhodovat o právech a povinnostech třídy globalgenerálů ).
Pokud je společný zájem a je známá cesta a jsou poměrně dobře předvidatelné důsledky kroků, tedy jak jít po této cestě směrem k cíli co nejbezpečněji (včetně nepozorovanosti , neprůhlednosti jednoltivých kroků) a nejefektivněji ( optikou účastněných, zainteresovaných) a nejjistěji (tady jsou ještě velké rezervy, kooperace zatím vázne, zatím nejsou schopni se domluvit na základě této jednoduché strategie a taktiky, zatím je zde stále mnoho ideologických, etnických, náboženských a dal. překážek, působících také to uvnitř této skupiny obyvatelstva, nebo chcete-li vládnoucí třídy....v tom jsou zatím spodinou).

Jde o spekulaci, o mnohém rozhodne řešení hlavní otázky poměrně blízké budoucnosti : Komu mají patřit roboti ?
Obávám se , že proces bude hodně krvavý, a neobejde se bez řešení takových podotázek jako : Komu má patřit měna ? Komu půda ? Komu veřejný prostor ?....taktéž asi nepůjde jen o přátelské popovídání si v parlamentech či na internetu.

Marx nebyl žádný hlupák, žil ale ve své době, jeho proroctví sice bylo z tohoto světa, avšak ten se změnil.
Království na tomto světě pak těžko nastolí ti dole, ti budou rádi, když nebudou hubeni, když je mocní nechají jakž takž dožít a nevemou jim i to království na onom světě (což se masově děje, až se to rozšíří i na islám, bez nějakého kvalitativního posunu ve vnímání, rozumovém zpracování a hodnocení a činech účastněných i trpěných....to se teprve budou dít věci).

386458

11.02.2021 19:57

Masová manipulace - jak to funguje

RE: Göbbels

Joseph Chlor 89.?.?.?

Já objevil ale i něco dost odlišného :

"...O deštivém velikonočním víkendu pozval Goebbels několik svých kolegů do Lanke.
"Co myslíte," zeptal se náhle během procházky kolem jezera,"jak bude německý lid reagovat na válku s Moskvou ?"
Aniž by počkal na odpověď, pokračoval: "Bude to největší propagandistický výkon všech dob".
Patnáct let Rusy démonizovali. Pak Hitler uzavřel se Stalinem pakt.
"Pokud uděláme další obrat čelem vzad," zdůraznil. "nikdo nám už nebude nikdy věřit."
Na chvíli se odmlčel a pak se mu po pár metrech rozjasnila tvář:
"Ale když nám nikdo nebude věřit, tak už nebudeme muset brát na nikoho ohled...."

(D. Irving : Goebbels, pán myšlenek Třetí říše)

Hitler pak napsal toto :

"...Každá propaganda musí být lidová a její duchovní úroveň musí být tak nízká, jak nízká je schopnost vnímání toho nejomezenějšího mezi těmi, na něž je propaganda orientována..."

Ono ale je dost dobře možné najít si ve výrocích takřka každé osoby, jejíž zaznamenaných výroků bylo hodně, jak oporu pro argumentaci ve prospěch A, jakožto i pro argumentaci ve prospěch negace A. Záleží proto jak na kontextu těch výroků, jakožto i na tom, jak se k těm výrokům měla praxe (zejména sociální praxe !!) dotyčné osoby, potažmo jiných osob či skupin osob, které tyto výroky ovlivnily při jejich vnímání, rozumění (v to počítám i primitivní způsoby přijetí vněmů a jejich zpracování - např. rozkazy v subordinačním či slepě loajálním postavení) , hodnocení a konání.

386459

12.02.2021 16:18

Nový pohled na historii

RE: Snahu o přepisování historie

Joseph Chlor 89.?.?.?

No a Kolčak byl kdo ? To měl být nějaký " osvoboditel " ? Také popravoval, vypaloval, loupil, mučil...říkal si Verkhovnyj Pravitel. Financovali ho zejména Britové (srovnej s financováním jiných uzurpátorů dnes či v nedávné minulosti). Na nátlak Amiků, hrozících se ho víc jak bolševiků, ho později hodili přes palubu.
Od čeho osovobozoval ...a k čemu vedla ta jeho " svoboda " ? Aby se Rusko přinutilo znovu vstoupit do války ?
Nebyla to žádná zásluha, že někdo bojoval po jeho boku.
Dobře že nezvítězil, svět (ne tak např. Churchill) nepotřeboval ruského Hitlera hned po válce. Stačil ten německý vzor Gajdův , cca o 15 let později.

Nedejte na hrané filmy - je to také povíceru propaganda.
Vlastně i toto je ukázka solidního užití propagandistických prostředků - jak spolubojovník řezníkův se stává hrdinou....

386495

13.02.2021 00:31

Nový pohled na historii

RE: Snahu o přepisování historie

Joseph Chlor 89.?.?.?

Trošičku vada na vaši fašousnké kráse - bojovali za Německo : ale v Polsku, ve Francii, v SSSR, v Belgii , v Británii aj. .... zabírali Řecko, Rakousko, Československo, nakonec i tu Itálii a Maďarsko obsazovali .....
No nic, jako politické školení SS dobrý...leštit botky a nosit proviant byste jim mohl.

Předpokládám že např. Jodla popravili neprávem, nějaké živly v žoldu mezinárodního židovstva, ne ? A celé to financoval roscův Fed, že ?

Co se tady jeden všecko nedoví, co všecko neshlédne - ještě zahajlování tu ale nebylo publikováno. Nechcete to napravit ?
(to nemá být výtkou editorovi, snad pochopil sarkasmus)

Douška.
SS už není brána za zločineckou organizaci ?
Už to zas všecko svádíte na Adu a spol. s r.o. ? No , ještě že ne na židy...

386516

13.02.2021 11:01

Nový pohled na historii

RE: Snahu o přepisování historie

Joseph Chlor 89.?.?.?

Pekař ale může péct jak housky pro obránce vlasti, tak i pro agresora. Může je péct pro ty, kteří brání režim, který průmyslově zabíjí židy, Slovany, cikány, ale může je péct i pro ty, kteří tomu nakonec zabrání.
Ale jako demagogie dobrý, v Norimberku se tato lež (vůdce nám nařídil, my jen poslouchali) taky používala, po shlédnutí záběrů např. z Osvětimi jim ale většinou spadla brada, to ale nevěděli, že se i generace poté najdou takoví " objektivisté" (jde samozřejmě o pouhé raciomalizační svinstvo, tolik dnes ale oblíbené - zejména mezi těmi, kteří popírají universalismus určitých hodnot či práv) jak vy a vám podobní.
Zajímavým ale jste, nicméně ne pro mě. Pro mě budete zajímavým až tehdy, až vás budou zase statisíce. Coby motivace k útěku někam jinam.

Douška , pro rosco a pod., zjevy.
Nejsem žid, mám sudetoněmecké a italské kořeny. Cítím se však být Čechoslovákem. K čemuž však nepotřebuji gajdovské aj. apod. legendy.

Tak ...a limit příspěvků je v hajzlu. Kvůli ničemu (ů).
[velký smích]

386534

13.02.2021 11:05

Státní teror pozastaven pokračuje

Pane Stwora,

Joseph Chlor 89.?.?.?

má otázka se Vám zdála být nevhodná ?
Já vím, limit.....
[velký smích]
Ale bylo by to komické, že ? Kdybyste si takto obsáhle a emotivně stěžoval v osobní poloze na českou realitu.... ale sám žil jinde, až za oceánem.

386535

16.02.2021 13:38

Zelenskyj jako „zklamání roku“ trhá rekordy v nepopularitě

Spolupředsedou zmíněné

Joseph Chlor 89.?.?.?

partaje je i Рабинович, Вадим Зиновьевич. Je také předsedou (od roku 1997) organizace s názvem Всеукраинский еврейский конгресс.
Zajímavá osoba, údajně i bývalý informátor KGB (krycí jméno Жёлудь) , přičemž za sovětského režimu byl několikrát soudně trestán.

386651

16.02.2021 18:06

Zelenskyj jako „zklamání roku“ trhá rekordy v nepopularitě

Nebyli politiky

Joseph Chlor 89.?.?.?

Viz etymologie slova " politika".
Jistěže např. Hitler by si neškrtl, nebýt podpory např. " velkého průmyslu". Ba zřejmě ani rentu z autorských práv by takovou nepobíral, nebýt jeho sponzorů a částečně i loutkovodičů. A těch, kteří ho uvedli do tehdejší high society.
Samotné režimy pak bývají manipulativní povahy, i vysoce postavený jedinec je nucen vnímat, přemýšlet, hodnotit i konat tak, aby nevybočil z trajektorie a nepřekročil mantinely.
Ona " maoizace", "hitlerizace" či " stalinizace" poměrně složitých jevů a procesů (samozřejmě že velmi ovlivněných lidmi, kteří vládnou např. finančnímu systému) -právě to je pro intelektualně podprůměrné, aby měli dojem, že něco chápou. Pročež nebudou toužit po nějakém jiném porozumění.
Ještě na sklonku 80. let takoví pevně věřili, že za vše zlé v Německu je odpovědný Hitler (srovnej s putinizací všeho zlého v současném Rusku, tyto inkorporace všeho zlého do jednoho poměrně jednoduchého subjektu - do žraloka, pak kdysi zpodobnil v žánru thrilleru Spielberg, takže byste mohl snad pochopit i Vy, že je to poměrně účinná metoda, jak odvrátit pozornost).

Hezký den.

386656

17.02.2021 12:17

Jak režim vyrábí „pandemii“

Jsou příliš mocní.

Joseph Chlor 89.?.?.?

Spolu s vysokou mírou disperzity (Keller píše o diskretních mocenských elitách, ale v tom se mýlí) této moci prakticky neuchopitelní, natož aby se dali regulovat.
S tím se už nedá nic udělat, nějakou pokojnou cestou.
Prostě vás smáznou , takovým či onakým způsobem .

Pokud by skutečně šlo až o tak zvěrské šílenství, zahrávají si všici ti, kteří disponují nějakým významnějším podílem na moci. Ten totiž může být identifikátorem pro eventualní násilné potlačení této moci a její nahrazení mocí zcela novou (kdy ale nikdy není zaručena zěna kvality k lepšímu). A ta eventualita roste -její pravděpodobné uskutečnění se, s tím jak roste znechucení obyčejných lidí.
Oni především by měli chtít ,aby se vyložily karty na stůl a eventualní falešní hráči byli oběšeni. Jinak riskují, že by se mohli " svézt " s nimi. Bohužel i další, luza lynčuje většinou ty, které má nejblíže po ruce.

Pokud by skutečně byly viry vypouštěny záměrně, bylo by nutné aspoň na čas obnovit trest smrti a možná i instituci veřejné popravy. Protože toto by byl zločin nejen proti lidskosti, ale proti životu, proti evoluci....proti všemu co je dobré..
Jak nenávidím násilí, tak tady by bylo na místě velké násilí.

Stále ale věřím tomu, že se nazlobila Příroda, Evoluce....že už toho začla mít dost.
Aby její děcka chtěly zadávit matku a vše kolem ní....to je příliš i na tuto hodnou starou paní.

Že se za kapitalismu hledí hlavně jak si narýžovat....to je už normální. Včetně toho, že se snaží narýžovat si třeba i na úkor svých bližních, i těch dosud nenarozených. A že si říkají " křesťanky a křesťané".
To už se vžilo pod kůží takřka v modu vegetativního svého fungování.

386668

18.02.2021 00:22

Jak režim vyrábí „pandemii“

Odkud je ten

Joseph Chlor 89.?.?.?

údajný Sokratův citát ? Mám na mysli původní pramen, ne nějaký web nebo časopis.
Děkuji předem za věcnou odpověď.

386682

18.02.2021 15:10

Pandemie potvrdila, že život není fér

Je to nemocný člověk.

Joseph Chlor 89.?.?.?

Jeho sen dělat nějakého podržtašku novému Hiterovi se snad nevyplní nikdy, natož ještě za jeho bídného života.
Přeji mu, aby - až bude ležet v nějakém hospicu, nepečoval o něj někdo, o kom tvrdí, že jde o " sociálně slabou svoloč"- Někdo, kdo není ryzím křesťanem - a tedy nenastaví druhou tvář (ale naopak mu vypne kyslík nebo kapačku). Přeji mu křesťanské zaobcházení.
Pokud pak jste to vy - známý zde to propagátor krystlikovštiny, který užívá (" pouze převypráví" ) takovýto jazyk, tak mé přání prosím přesměrujte na svou osobu. A mé hodnocení také.
Pán s tebou, dobrý muži.

Douška.
Pan Stwora je úžasně tolerantní člověk. Líbí se mi, že uveřejní i takovýto příspěvek, protože k násilí (např. vůči osidlencům pohraničí, které potřebuje i ten dnešní " rajch" ) se v něm nevyzývá. Zatím.
[velký smích]

386697

19.02.2021 00:04

Pandemie potvrdila, že život není fér

RE: Život je fér, co není fér, je vláda

Joseph Chlor 89.?.?.?

Cituji pana Uhlíře : "....Zatímco část našeho obyvatelstva během pandemie zůstala za 100 % platu doma, podnikatelé a jejich zaměstnanci finančně krvácí a musí bojovat o to, aby vůbec uživili rodiny. Nesmyslná opatření snad budou již brzy minulostí.
Důchodci a úřednici žádnou změnu nezaznamenali. Život průměrného důchodce pandemie z finančního hlediska nijak zvlášť nezasáhla...."

Zmiňuje tam také zaměstnance (část zaměstnanců...ovšem pravda je ta, že někteří sedí doma a nedělají nic , přičemž jim je vyplácena mzda, díky státním dotacím) , nejen podnikatele.
Seniory skutečně finančně nijak zvlášť "pandemie" z finančního hlediska nezasáhla, pokud to porovnáme se situací těch, kterým je zakázáno vykonávat jejich podnikatelskou aj. činnost..
Znám osobně několik úředníků, kteří si libují - plat jim jde ve stejné výši, nikam do terénu nemusí, hodin úředních nepřibylo, ba naopak (což tepe autor článku zcela po právu). Mají se dobře, i ochranné pomůcky jim pravidelně dodává stát, z veřejných peněz.
No a učitelé, kteří to rozbalí v 8.00 a zabalí v 13.00 ? Těm (a neschopnosti systemizovat , zorganizovat a prezentovat a provést " distanční výuku" v podobě odpovídající úrovni začátku 20. let 21. století) se smějí už i žáci základní školy, takové příklady " učitelů a učitelek" sice táhnou, ale víte asi kam..
Někteří lidé pak mají potíže se zkontaktováním " svého" praktika, prostě " je nedostupný nebo vypnutý". A pak ho vidí v televizi stát ve frontě na lyžařský vlek....

Neděje se mnohé z tohoto obecně, všude...ale to neznamená že tomu tak někde není. Přejme si, aby těch míst - kde se to děje, u nás bylo co nejméně, nic víc v tomto zřejmě dělat nemůžeme (ještě snad si z toho tropit žerty) , zejména ti z nás, kterým se příčí udávání konkretních osob.
Prskání a pomlouvání těch, kteří o tom něco někam napíšou , je v tomto ohledu naprosto zbytečné,

Hezký den.

386711

19.02.2021 00:09

Německý parlament ratifikoval digitální „program ID2020“

RE: ne ze by se politicti tajtrlici nesnazili

Joseph Chlor 89.?.?.?

Minaretům, ne ? A jen nově projektovaným, ty stávající stojí dál.

386712

20.02.2021 18:31

Pandemie potvrdila, že život není fér

Kult mládí ?

Joseph Chlor 89.?.?.?

Máte na mysli i nacionálně-socialistickou revoluci ?
Ta přece také adorovala mladé, zdravé, životaschopnější...
Posléze je nahnala na jatka (částečně i ty staré)..

Hezký den.

386763

20.02.2021 18:35

Odpor proti koronafašismu – Manuál

Pan " Alien"

Joseph Chlor 89.?.?.?

(vyzývá k boji, ale sám se bojí dokonce jen uvést své pravé jméno ?) by měl především ke každému bodu uvést, jak konkretně se chová dle svých vlastních výzev a instrukcí on sám. Popřípadě co už takto vybojoval.

Vyzývat ostatní...to je hrozně jednoduché. A pohodlné. V podstatě dnes ani nemusíte vystrčit nos z domu, stačí klavesnice a připojení a umět datlovat.

386764

23.02.2021 12:37

Odpor proti koronafašismu – Manuál

RE: Pan

Joseph Chlor 89.?.?.?

Ten rozkazovací způsob tam je proč ? Vy emanuale...[velký smích]

Takže jde jen o další z milionů grafomanských výlevů na netu....tvrdíte však vy. Protože pokud je to jen manual někoho, o kom vůbec nevíte, zda se svými "doporučeními " (rozkazovacím způsobem podávanými ?) sám řídí (co když jde jen o provokatéra ?), sám jde příkladem v rovině skutků, ne jen výzev....tak k čemu to je ?

Prostě je to humorné, vyzývat k neposlušnosti a sám se bát sdělit své jméno. Ale jak někdo napsal - prý partizáni také musí utajovat svou identitu. Což ovšem odporuje zase vašemu hodnotícímu soudu, že " jde jen o manuál".
Zkuste se sjednotit aspoň na svých názorech na mou repliku, když už nic...zda tedy jde jen o nic nebo i trochu o něco.
Jak vidno, tak jsem trefil na komoru, potrefená hus gagně.

Hezký den, odvážní partizáni a uvědomělí grafomani. Popřípadě svědomití čtenáři manualů.

Douška.
Bez organizace budete jen lumpenřvouni. Nic víc. Snadno pacifikovatelní.
Organizace samozřejmě může být ilegální, s utajením i co se týče jmen členů a představitelů. Ovšem pravda je také ta, že na netu se toho napíše...právě že pod nickem a nickami....takže pak se nedivte, že vystupuje tu do popředí i komedialní stránka této věci (např. vyzývat jiné k něčemu, co ti jiní si nemají jak ověřit, zda se tím řídí i tento vyzyvatel...už jenom to je poměrně kabaretním).
Prostě hodnověrnost je velmi důležitá, zejména v případech jako je občanská neposlušnost. Myslíte si že např. Thoreau vystupoval pod pseudonymem ? A to šlo právě že " jen" o protest individuální.
Takový Lenin jednu dobu pod pseudonymem působil...asi vědel proč....
Ale nechce se mi v tom babrat, jednou jeden každý sám za sebe, jindy za ostatní, ondy zase ostatní za jednoho....ale ať je to v souladu s krásou a geometrií, když už ne s dobrými mravy (uznávám, že je dneska dost obtížné žít slušně a při tom ještě dodržovat dobré mravy, nejen z důvodu profízlovanosti komunikačního prostoru).
Tak, a jsem zas na stejné grafomanské lodi (akorát že já nevyzývám rozkazovacím způsobem, snažím se apelovat na rozum a cit).

386846

23.02.2021 12:40

Akce Bezroušky

Pane " Alien"

Joseph Chlor 89.?.?.?

a Vy sám jste už nějakou buňku odporu založil ?
Kde, jestli se mohu zeptat...a jak se případný zájemce o členství v buňce může k ní přidat ? A také mu stačí nick ?

Hezký den.

386847

23.02.2021 12:56

Problémem jsou masy zabedněnců

Mě vyděsil způsob

Joseph Chlor 89.?.?.?

Vašeho nazírání a hodnocení.
Stejně tak oni mohou soudit o Vás. Pozor na to !
Nechte argumentovat je, poproste je, ať oni nechají argumentovat Vás. Pokud se vzájemně nepřesvědčíte , tak je Vy nadále považujte stále za své blízké, to je nejlepší cesta k tomu, aby oni se nadále stejně chovali k Vám.
Pravda, moc je nyní na jejich straně, díky zákonům. Ale ty akceptujete a dodržujete i Vy, různé zákony. Určitě se Vám ne všechny líbí, možná sám některé obcházíte, nebo i oni.
Riskujte když tak za sebe, nepovažujte někoho, kdo nemá tu velkou odvahu jako např. Alien [velký smích])), aby hned zakládal buňky odporu a vyzýval k odporu....nepovažujte ho hned za svého nepřítele, zejména pokud jde o Vašeho blízkého.

Kapénková nákaza, infekce...myslíte si že existuje ? Nebo je to jen výmysl iluminátů, židozednářů či Rothschildů ? Mnoho lidí (včetně mě) se domnívá, že jde o jsoucno existující, nevyfantazírované...

Možná jste také jen ovečkou. Optikou jiných lidí. Kteří se proto nechtějí obrátit na Vás.

Hezký den.

Douška.
Kdysi jsme na šachtu museli nosit tkzv. masku,samozřejmě že jsme vypadali jako ovce, navíc i ty vpravdě to mundury to zdůrazňovaly. No ale znám z druhé ruky pár lidí, kterým to zachránilo život....
Chce to nehysterčit, jak zprava, tak zleva. Být Evropanem, to znamená pythagorejcem.

386849

24.02.2021 11:09

Český europoslanec Hynek Blaško píše předsedkyni EK von der Layenové

Pokud by pan Blaško

Joseph Chlor 89.?.?.?

napsal tento dopis formu petice, připojil bych k němu svůj podpis.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nesmějte se, švejkovské metody se někdy ukáží být velmi účinnými. ostatně někdy ani po ruce nic jiného my - obyčejní lidé, nemáme, jak se bránit (z)vůli mocných.

386876

24.02.2021 11:28

Americké školství kapituluje před „rovností“

Možná je

Joseph Chlor 89.?.?.?

zakopaný pes i v " kultu dětí". Těžko se mi to vysvětluje, je to spíše o osobní zkušenosti každého kterého, každé které (tam méně - viz dělba : otec spravedlnost /matka milost). Jak se dítě stává centrem pozornosti, už ne ono, ale dospělý poslouchá; on se podřizuje; on se ptá na svolení; dítě jemu organizuje čas a rozhoduje o způsobech trávení jejich času ; to dospělí přeruší svou řeč, když dítě chce , ne naopak;....snad jen že dítě, dnes stejně jako dospělý dítěti, nemůže dospělému nařezat, napohlavkovat mu, dát mu zaracha (nejsem si jist, při pomoci matky by to asi dítě dokázalo)....
Když takové dítě přijde do školy, kde ho má " učit" dospělý z takové rodiny anebo ještě nedávno to obdobně " vychovávané" dítě...

Dalo by se to krátce , stručně napsat jako že " rozmazlený spratek", ale to by nebylo ono.
Protože to rozmazlování se neděje tak, že by a priori chtěl někdo někoho rozmazlovat, ono se děje mimoděk, v důsledku jiných mentálních zpracování skutečnosti či fantazií (včetně filmových či reklamně-marketingových) ...jakých kterých vších ?
To ať si každý laskavý čtenář zapřemýšlí sám. A čím to může být dáno, že tomu tak je (ne všude, v mnoha zemích je tomu odlišně). Např. co tolik hypertrofovalo a co naopak bylo příliš potlačeno.
Nechte si to pro sebe, není důležité se z toho vypsat, je důležité se dle poznání a porozumění zařídit, zachovat se tak.
-------------------
Kdysi dávno (1965) pan Ivan Vyskočil namluvil animovaný film " Jak si opatřit hodné dítě".

386877

24.02.2021 18:02

Český europoslanec Hynek Blaško píše předsedkyni EK von der Layenové

A vy Norimberské ?

Joseph Chlor 89.?.?.?

No ale to vy jste tu civilizaci chtěli zničit. Součástí obrany proti dalšímu eventualnímu ničení civilizace vašim etnikem byl i civilizovanými velmocemi odsouhlašený odsun částí toho vašeho obyvatelstva - jehož převažující masa si přeci tolik přála být součástí německé říše (velkoněmecké, naštěstí zůstala jen ta maloněmecká), a to na základě především etnické čistoty, kdy jste obvinili celá etnika jen kvůli tomu, že nebyli Němci, arijci, už tím jste je považovali ze hodné smrti.. Dokonce jste si nechali přiřknout německé občanství, tedy Beneš svými dekrety vyšel vám vstříc. Byl to lidumil , za vlastizdaru tehdy byla obvyklá kulka, ve vašem případě asi provaz.
Jistě , děly se individuální zločiny, já však nevím jak bych se zachoval, kdybych viděl to, co vaši nadělali v Bělorusku, v Polsku, ale i u nás....kdoví zda bych mezi vámi rozlišoval (jakožto že se rozlišovalo, několik mých příbuzných zde mohlo zůstat, dokonce i jeden člen Wehrmacht).
Určitě ale neměly trpět děti. Nicméně i zde je vina na vaší straně, nebýt vás, nebylo by ani msty.

Civilizovaná (jakž takž) Evropa je zde navzdory vám, ne díky vám.

Hezký den.

386886

25.02.2021 12:00

Americké školství kapituluje před „rovností“

Různorodost rovností.

Joseph Chlor 89.?.?.?

Jistě, např. šimpanzi nemají kulturu. Vnímají, hodnotí a konají proto přirozeně. Docela vás tedy chápu.
Člověk snaží se ale jednak s přírodou, a tedy i s přírodními zákony, bojovat (což není správné, pokud by výsledkem boje měla být porážka, toto označení se však natolik vžilo, že jej také použil jsem)....jednak snaží se ji (a tak i sebe) zkulturnit (pod což se ale někdy dají schovat i různé zvrácenosti), dejme tomu že přetvářet, mírnit osudovost danou například pudy nebo živly. Už dlouhou dobu, kdysi jen mírně, dnes masově , " díky" technologiím, umění, vědě, možná i víře. Tu s rozumným výsledkem, jindy ne až tak, někdy s výsledkem špatným, respektive s očekáváním špatného výsledku. Což lze vztáhnout i k té nerovnosti, dejme tomu i k té " rasové" (jistěale uznáte že např. Jesse Owens byl mnohem lepším sportovcem jak vy, že Louis Armstrong byl mnohem lepším hudebníkem jak vy, že Obama je mnohem úspěšnějším člověkem jak vy....), která by v prostředí nešimpanzím neměla být verdiktem (potažmo biologickým romantismem dekadentních pozic) , leč výzvou, samozřejmě že výzvou nešimpanzům, šimpanzi takovou výzvu samozřejmě nechápou (byť ale také jednají někdy altruisticky, obdobně vycházejíc při tom z prosociální sublimace egoismu tvrdého jádra).
Nerovnost, hochu zmatený, má také svých stavů, svých kvalit, vstupuje do interakcí s jinými jsoucny, nerovnost není jen sama o sobě svou podstatou. I ta rasová,pokud už tedy bez ní nemůžeš existovat spokojen a rád.

Gorkij kdysi prohlásil , že vpravdě to válka měšťákova (určitě neexsituje jen měšťák - běloch !!!) o jeho vadné a mrzácké já (je dáno i rasovými vhledy ?) odčerpává takové obrovské množství sil , prostředků a zdrojů, že kdyby něco takového odpozorovaly ve své tlupě opice, okamžitě by provozovatele těchto nesmyslů zahubily. A že on, kdyby měl na výběr, zda si vzít sebou někam do pustiny krásu či pravdu...tak volil by krásu, což je také samozřejmě na delší rozbor..

Pozná krásu i šimpanz ? Nezkusil byste nám o tom něco povědět, mohlo by to být zajímavé ! Nevztekat se ale při tom eventualním výkladu !!!

Ještě jedno.
Nepište o všeobecné přirozenosti lidské, pište o té své konkretní !! Odvahu, nebát se a nekrást, mladý dobrý bílý muži !!

Hezký den.

386913

26.02.2021 12:56

Společenský konsenzus

Nesmyslem

Joseph Chlor 89.?.?.?

je ale také dělit společnost na dvě strany. Toto primitivně dichotomické uvažování je právě že jedním z trvalých a mocných zdrojů nepořádků, zmaru,. odevzdanosti....ale i triumfalismu , totality atd.
Mohu přece uznat fakt existence covidové nákazy a její epidemiologické nebezpečnosti....a stejným hlasem odsuzovat některé šikanozní praktiky těch, kteří se prodrali do funkcí. ve kterých mají odpovědnost za řešení tohoto problému (mají ale i slušné a vysoce předvidatelné platy, nejen odpovědnost ). Ba nejen takovéto praktiky, někdy mi připadá že některá opatření jsou protismyslná , snad i problém prohlubující, nemluvě o někdy to zbytečném rozhazování, plýtvání.

Možná mě tady nebudete mít za to rádi, ale myslím si, že na každém z nás by teď mělo být zda se bude snažit nějak přispět ke zvládnutí tohoto problému, ne že se hrdě postaví na tu jednu , správnou stranu a tam si vystele jakési hnízdečko pseudodporu vůči všemu, co nekopíruje jeho idei svobody, někdy je to pouhý narcismus infantilní povahy (hlavní je odpor pro odpor samotný, cesta je vším , cíl je ničím apod.).
Samozřejmě že hysteriozní pokřik té druhé strany také k ničemu není, někdy jde jen o kamufláž vlastních chyb.
Tedy mějme třetí, čtvrtou...atd strany. Však není jednotlivec jen částečkou davu, ne ? Máme se znesvobodňováním zvenku bojovat pomocí znesvobodňování zevnitř ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pane s nickem Alien, jak se daří Vámi zřízenému hnízdu odporu ?
Jaký byl zatím jeho přínos - z hlediska Vašeho, vaší skupiny a z hlediska nějakého většího celku sociálního ?

386944

26.02.2021 15:09

Lživé české statistiky

No dobře...

Joseph Chlor 89.?.?.?

...cvrlikají si o tom už i krávy v kravíně...že je tady nějaký vyšší zájem. Ohledně testování a výsledků testování.
Ale co statistika ohledně nárůstu počtu pacientů na JIP lůžkách ? Protože to je stěžejní, když tedy uvažujeme to nejdůležitější, oč tady jde (mělo by jít) ...a to je lidský život (těsně dnes související s kapacitou systému zdravotnického).
Za sebe si zaspekuluji : je tomu také proto , že se málo uzdravuje (záměrně nepoužívám slovo " léčí", neb léčením se také může dosíci jen toho, že se pouze utrácí prostředky, energie a čas ), ještě v té fázi, kdy není zapotřebí hospitalizace, natož JIP.

Dosti nelogické mi už delší dobu připadá také to, že se nepraktikovaly " výstupní " testy , že se prostě nechala uplynout doba karanteny a dotyčný tímto se uzdravil (co na to rozum a etika příslušného praktického lékaře ?, pro příště bude také " léčit " hygienická stanice ?).
Čímž samozřejmě nabyl (mohl oprávněně nabýt) silného dojmu, že jednak nemůže už nikoho nakazit a že on sám je nyní vůči nákaze plně rezistentní, imunní. A začal se dle toho chovat.
Pamatuji , že kdysi dávno se před tkzv. uschopněním dělaly krevní testy. ty když nebyly v pořádku, tak nemocný zůstal stále nemocným a tak i v izolaci (což je další fenomen - jak zajistit izolaci v 2 + 1 o čtyřech lidech, když bych tedy uvedl příklad domácnosti ne až tak vzácně se vyskytující - jsou i " hustší" domácnosti, vícegenerační). To bylo , prosím pěkně, za toho úpadkového "totalitního" režimu.
Který prý na jedince kašlal.

Je to dnes něco podobného jako Pascalova sázka.
Raději obětovat málo (dodržovat určitá rozumná opatření) a tak moct získat hodně (zachovat si zdraví , život)....než moct ztratit hodně (zdraví, život, blízké, bližní) za cenu poměrně malého zvýšení, respektive udržení si svého pohodlí.

386948

28.02.2021 00:24

Je čas řešit kulturu?

Pod pojem " kultura"

Joseph Chlor 89.?.?.?

se ale časem schoval i pouhý exhibicionismus, dotační byznys, konzum (je prodej hřebíků či stříhání psa kulturou ?), reklama a marketing, obtěžování hlukem, výroba falešných symbolů, glajchšaltování, indoktrinace dětí starověkými věroukami, parazitismus na stereotypech - bez manipulace mas neprodejných ....

Kultura má začít u jedince, ten pak zkulturňuje sousedy, až poté širší okruh lidí. Jedinec nekulturní (přízemní, manipulující, narcistní, vykořisťující, parazitující, jednostranně nekritický , hloupý, ....) by neměl konat kulturní práci většího rozsahu, a už vůbec ne díky veřejným zdrojům (včetně legalizovaných daňových defraudací - tkzv. sponzorské)
Manifestní kultura by měla být autentická, nejde jen o krásu, měla by být v ní i pravda obsažena. Když už je tedy tak drahá, tak náročná na zdroje.

Kulturou jej samozřejmě i dostupnost kvalitní lékařské péče (možná mnohem důležitější jak poslech cimbálovky nebo uspávací projevy dotačních šibalů....), péče o životní prostředí, mírové hnutí atd atd.

386979

28.02.2021 00:34

Společenský konsenzus

Tiger Holding Four

Joseph Chlor 89.?.?.?

měl v Seznam minoritu. Později ji prodal . Lukačovič je nyní hlavní vlastník , ale údajně kvůli daní údajně přestěhoval sídlo na Kypr.

Takže je to trochu jinak, než uvádíte ( a na svém omylu pak stavíte dejme tomu že jakž takž pravdivý vývod, důsledek, mimochodem - transakce odkupu minoritního podílu akcií proběhla ještě před vstupem Pirátů do velké politiky, respektive před masovou /ne/medializací této strany).

386980

02.03.2021 13:32

Raději smrt než Sputnik V radí Jan Lipold ze Seznamu

Titulek bulvární

Joseph Chlor 89.?.?.?

Toho z aktualně jsem nikdy nemusel , řada jeho tvrzení byla víceméně jen propagandou...ale podsouvat mu to, že radí lidem raději zemřít, než by měli užít sputniku ? Jen aby se prodal nějaký článeček ?

Ostatně mám taky větší (větší !!...ne bezmeznou) důvěru v procedury testovací ,schvalovací či výrobní západního typu, než v ty ruské. O nichž ale vím také asi jen tolik , co ví Li POld...tedy malé kulaté nic. Nicméně nikdy bych nenapsal, že radím raději zemřít než nenechat se ovakcinovat X či Y ať už té či oné provenience.

Obecně si myslím, že rychlý postup na místě asi byl nutný....avšak jak známo, tak rychlost nemusí vždy znamenat i prospěšnost. Tady až čas ukáže, zatím bych viděl jako experiment (in situ, nikolivěk pouhý laboratorní) Izrael, jak tam to bude vypadat, v realném čase a po nějakém čase...
Bohužel zřejmě nejsme v situaci kdy si můžeme dovolit ten luxus čekat, nějakou dlouhou dobu, až to bude stoprocentně vyzkoušené a bezpečné. Možná že se nám ani nedostane práva volby, i to je možné. Možná bude vakcinace povinná a jen omezeným výběrem daná.
No ale i tak bychom neměli přestat být lidmi, neměli bychom zhyenovatět.

387043

03.03.2021 01:44

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu píšou prezidentovi

Pane patriarcho Eliáši,

Joseph Chlor 89.?.?.?

mohl byste stručně popsat svůj patriarchát ?
Hezký den.

387059

03.03.2021 13:13

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu píšou prezidentovi

RE: Pane patriarcho Eliáši,

Joseph Chlor 89.?.?.?

Externí Wiki mozek někdy není na škodu, ovšem není nad prvotní zdroje (prameny se tomu říká) , nemyslíte (míněno nepejorativně) ?
Hezký den, wikimudrci.

387073

04.03.2021 14:21

Chystá sa vojenský konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom?

Psychopaté vládnou

Joseph Chlor 89.?.?.?

Nemyslím si, že by šlo jen o kolaterální škody.
Rozvrácená válkou Ukrajina a do chaosu upadlé Rusko znamenalo by obrovské plusové body pro " USA" (tento termín je příliš zjednodušující, do " USA" náleží samozřejmě např. i poskok Sturmenberg), v kapitalistické soutěži s Evropou.
Vláda nad ropou a plynem (zejména nad jejich cenami) samozřejmě stále znamená obrovskou moc, globální moc. Kdy Saudové a spol. už zakoupeni jsou, zbývá to Rusko....
Zajímavé je, že v rámci Evropy už neexistuje žádné silné mezinárodní mírové hnutí, na vině jsou zejména žluťácké odbory a ty politické strany či obdobná mafijní uskupení, která mají ve svých programech a tak i volebních slibech (veřejný příslib je vynutitelný, jeho nedodržování je trestné) blahobyt zdejších lidí. Ovšem nevěřím tomu, že by v případném Norimberku 2.0 byli posléze pověšeni, opět by se to nějak zakamuflovalo, pověsili by pár poskoků, žádného strůjce.

Hlupáci ty slovanské národy, které stále (přese všecky historické zkušenosti) hrají roli trojských koňů či beranidel cizích zájmů.
Neskuteční hlupáci, to už není jen o tamních elitách, to už je choroba z ranku chronické epidemie..

387108

08.03.2021 13:13

Bidenův nejnovější útok v Sýrii

Otázkou je

Joseph Chlor 89.?.?.?

zda se nenávist tamních lidí nemůže přesměrovat směrem k ruskému tamnímu angažmá, to pokud by se Syrie irakizovala.
Obyčejní lidé málokdy přemýšlejí v souvislostech , například ve vztahu k příčinám a následkům, nezajímají je abstrakce, zajímá je konkretní přítomnost a konkretní blízká budoucnost.
Ovšem že ale i ten případný exit Ruska může být považován nejen za pilátovské mytí si rukou, může tu vinu Ruska ještě znásobit (přišli jste, zvítězili jste, opustili jste...prohráli jsme).
V zájmu mnoha mocí není aby se situace v Syrii vyvinula směrem k mírovému a prosperujícímu státu, už jen ten vztek vzteklounů, kteří takto zklamali irácký či afghanský lid může být velmi silnou motivací, už jen tato morbidní imperialistická soutěž může eskalovat do prohry Ruska.
"Lid" není umělou konstrukcí, je to autentický fenomen, v mnohém rozhodující, jak o svém vzepětí, tak o svém zmaru.

387178

10.03.2021 12:02

Hamáčkovy kšeftíky

Mě by spíše zajímalo...

Joseph Chlor 89.?.?.?

...zda Pfizer a spol. zveřejní všechny relevantní údaje, které jim pravidelně hlásí " Izrael" (příslušné instituce a organizace, mající co dělat s opravdu plošnou vakcinací). Všechny, ne že si vyberou jen ty údaje, které se jim jeví býti užitečnými z jejich čistě obchodního hlediska, úmyslu, zájmu....

Absolvent gymnasia potřebuje každý den, každý den je pro něj dobrý, co nejdéle vydržet, kde jinde by se měl tak dobře...se svým vzděláním a svou praxí. Snad jedině na nějakém velvyslanectví (zdroje jsou).

387212

11.03.2021 12:12

Vakcínový apartheid

Dobrý článek.

Joseph Chlor 89.?.?.?

Jen několik postřehů :

Nechápu výrok ".... Mám jen výčitky svědomí ohledně existence nebezpečí, že černošské a asijské komunity mohou skončit jako civilní oběti těchto donucovacích nebo vylučujících opatření....". Mohl by to autor rozvést , o jaké nebezpečí jde - takové, že má speciální charakter ve vztahu k zmíněným komunitám ?

Debata by se měla vést i tak, že argumentace a protiargumentace měly by se týkat zejména poměru mezi velikostí nebezpečí dotyčného viru a adekvátností volených a uskutečňovaných opatření, které mají toto nebezpečí eliminovat. A pokud je zde převážná část argumentů oprávněně ve prospěch tvrzení o velké nebezpečnosti a tak i tvrdých opatřeních /čímž de facto nařízená plošná vakcinace je či bude viz pozn. 1/, pak se debata smrskne na účinnost těchto opatření a posouzení nebezpečí, která naopak mohou vyplynout z nich (ekonomická krize, zdravotnická rizik....ale samozřejmě že i autorem zmíněný " povakcinační rasismus", ten však by, v případě, že plošná vakcinace je NUTNÝM opatřením. byl prostě nutným zlem, společnost by měla umět se sním ferově , humanisticky , kompenzačně apod. vyrovnat.).

pozn. 1 : Jazyk vrahů, grázlů a zlodějů má tu vlastnost, že se jím dá napsat jakékoliv ustanovení tak, že praxe při zavádění, dodržování či vynucování takovéhoto ustanovení může být opačná zamýšlenému účinku tohoto ustanovení. A tak i :

" Parlamentní shromáždění Rady Evropy dne 27. ledna 2021 schválilo usnesení č. 2361 (2021) nazvané „Vakcíny proti COVID-19: etické, právní a praktické aspekty" , v němž jsou s ohledem na očkování zásadní zejména body 7.3.1 a 7.3.2., které jasně stanoví dobrovolnost očkování a zákaz diskriminace:

Shromáždění vyzývá členské státy a Evropskou unii, aby:

7-3.1. zajistily, že občané budou informováni o tom, že očkování NENÍ povinné a že nikdo nebude politicky, společensky ani jinak nucen se nechat naočkovat, pokud tak nebude chtít učinit sám;

7-3.2. zajistily, že nikdo nebude diskriminován kvůli tomu, že se nenechal naočkovat z důvodu možných zdravotních rizik nebo proto, že se očkovat nechtěl;"

praxe tohoto ustanovení může být různá.

387226

15.03.2021 01:51

Odpouštět je možné, ale zapomínat nelze!

Také mám někdy dojem

Joseph Chlor 89.?.?.?

jako by zde v květnu 1945 byli jen samí nevinní Němci na kterých si svůj vztek formou urážek, bití, mučení, vraždění a vyhánění vylívaly masy Čechů, Moraváků, Slezanů - krvavých zlotřilců hnaných slepou vášní ubližovat nevinným Němcům (opravdu nevinní, kterým bylo ublíženo, prominou, včetně 18 - ti letých výrostků z Hitlerjugend, farmy SS).
Z jednoho extremu do druhého. Přitom se nestydí takovýmto popisům říkat " historie" a "evropská tradice "(ta je ale pythagorejská, tedy dialektika protikladů, parametrizovaných, ne bezbřehá magie ideologií apod.) , co ale chtít po nedospělých spratcích ? Nic nemůžete chtít, budete rádi když vás nepřekřičí nebo nebudou pronásledovat. Zatímto ale jde, zatím mají do svých předchůdců z papežské kurie, inkvizice, SD, gestapa či StB dost daleko.

Odpouštět lze za sebe, ne za jiné. A požadovat pokání, pokud pokání (uvědomění si svého hříchu a snaha o nápravu ) chybí , je ten, jemuž byla snaha odpustit, stále viníkem. Melte si svoje co chcete, tak to prostě ve slušné společnosti má být.
Takže pokud se např. Havel omlouval, např. za zvěrstva napáchaná např. za nacismu, tak mohl maximálně mluvit za své předky, on sám, coby kluk těžko mohl něco hodně zlého učinit. Pokud však měl tendenci se omluvit za všechno , všechny a všem...tak si prostě dělal z lidí blázny, což je nečestné a nesportovní.

Už Platon tvrdí, že velkou výhodou člověka bohatého je to, že může , v rámci pokání, napravit (respektive kompenzovat, událost již nejde vrátit) snadněji křivdy, které napáchal, na majetku či na zdraví, životech či ekologii.
My však toto často neumíme vynutit, stává se dosti obvyklým že takový bohatec zaleze do své díry a účet za něj zatáhnou masy lidí chudých, ať již relativně chudých či absolutně.
Lze toto vztáhnout i na státy (státy bohaté a státy chudé) ?

387321

16.03.2021 10:02

Odpouštět je možné, ale zapomínat nelze!

RE: Autore

Joseph Chlor 89.?.?.?

No a kde máte vy Habsburgy, Hohenzollery a další kdejakou obdobnou veteš, dále kde máte okolnosti které k tomu vedly (např. zřejmě to v posledku vadné mýty, vycházející z neuspokojené touhy po heroismu, takto projektovaná frustrace pak může samozřejmě stát se parafrázi i onoho Drang nach Osten, ovšem kolonizovat zde již neměli celibátnici z Řádu, ale germánská spodina z neřádů, nová vrstva otrokářů ).

No a Hitler a spol, tedy netoužili po vládě nad nižšími rasami, netoužili po tom realizovat General Plan Ost, zmocnit se naftových polí v Asii, v Africe ....

Takže vy máte také plán jak přepadnout cizí zemi, její lid zotročit a posléze vyhubit a tu část lidu, o které si rozhodnete, že vám inklinuje , tak uzivatelovat ?
Každý k svému. Člověk k člověku, opičák k opičákovi.


Hezký den.

Douška.
My dycky říkali, že potrefená hus gagně. No a vy jste zřejmě dostal kulku přímo na temnou komůrku....

387356

16.03.2021 10:07

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu píšou Matovičovi

Tož bylo by komické

Joseph Chlor 89.?.?.?

kdyby anatému (klatba ?) vyhlásili odpadlíci od Církve, sami někteří Církví exkomunikováni.
[velký smích])))

Kolik farníků má " patriarchát" biskupů byzantského katolického patriarchátu ?
Má víc farníků jak sekretářů ?

387357

16.03.2021 10:21

Princ Harry: Ztělesnění vymýceného bílého muže

Etymologicky

Joseph Chlor 89.?.?.?

je aristokracií úplně něco jiného, než sem nasmolil autor článku.
Vývoj samozřejmě význam překroutil, místo kulturního výběru je zde pouhá loterie genů. Snad, byť by jen podvědomě , cítíme, že původní " aristos" , je ideálem...nejsem si jist, opičáctví alfasamecké loajality je zažráno lokajíčkům pod kůží možná silněji, než si myslíme .
Zatím neumíme ten kulturní výběr provést (viz např. poslední " volební" fraška v USA), naučíme se ? Ovšem odkazovat na aristokratičnost dědičnou či třídní a pohoršovat se , když zklamou, je poněkud infantilní.

Už je to nudné, ta ublíženeckost bílého muže, zřejmě asi ublíženeckost (zneuznání) jedince projektovaná na větší skupinu lidí.
Ještě donedávna se to dalo, občas i nějaký humor v tom byl....ale už je to fakt moc plačkovité. Už to začíná evokovat onu ublíženeckost "černého muže" (proč ne ženy ?), ta také někdy přerostla do hysterie.

387358

16.03.2021 15:47

Glosa: Fantastická připomínka německé okupace Československa na ČT

Pro chudáky každý chudákem

Joseph Chlor 89.?.?.?

Stačí jen tohle, víc netřeba :
https://www.zvedavec.org/showname/387368/8672/1/a/

:.D)))))

Nosíš Klystyrníkovi papuče a noviny, viď ?
----------------------------------------------------------------------
Článek je trefný. Právě proto přiletěl ten potrefený kejhavec s pěti IP adresami.
Historie se teď předělává ve prospěch těchto fandů hitlerovské Wehrmacht (a proto i himmlerovského SS), pomalu, ale jistě - protože houštěji a opakovaně (Le Bon).
I ten neustálý výskyt Hitlera na obrazovkách TV (ve srovnání s opravdu hodnotnými lidmi) je čísi záměr, aby to zevšednělo a aby se ujal ten trapně infantilní narativ " příčin".

387371

18.03.2021 00:28

Ne-normalizace

"Jediná" (možnost) - to je blbost.

Joseph Chlor 89.?.?.?

No a Maďaři už berou masově a definitivně revizi Trianonu za nesmysl ? Nebo se tam stále najdou vlivné hlasy, které se s Trianonem nesmířily ?
Vy umíte maďarsky dobře ?

Hezký den.

Douška.
Já se stále cítím jako Čechoslovák, ať si třeba Klystýrnikovci i rozmlátí při jejich datlování klábosnici. A (zatím sice jen ) tuším , že to rozdělení zapříčinily také i cizí tajné služby (srovnej s akcemi SD a pod. v předvečer 15. března 1939) ....
Ale na druhé straně nevidím žádnou vůli dokonce ani u těchto dvou národností (Češi, Slováci), která by se dala nazvat " vůlí lidu", žádnou takovou vůli po znovusjednocení nevidím.
Utopií dokážu vymyslet na vagony, realnou (nevymanipulovanou) situaci umět využít ku prospěchu obou (nebo více) národů - to je naprosto jiná kategorie, tady už přestává všecka sranda, každá taková změna je velmi vážnou věcí.
A sjednocení pod nějakým diktátorem ? Tož nevím, komu by se to líbilo ?

387409

18.03.2021 00:38

EU politikaří s ruskou vakcínou

V článku je několikrát použito

Joseph Chlor 89.?.?.?

slovní spojení " léčba vakcinou".
To se mi zdá být zavádějící. A snad i cynické, viz nedávná úmrtí po vakcinaci jistou nejmenovanou vakcinou, zde nějaké vysvětlení naznačuje pan profesor Beran ( článek Parlamentních listů s názvem : "To zabíjí lidi, co děláte! Profesor drsně Babišovi a Blatnému " ).
Možná že se ale dá zaměnit slovo" léčba" a " imunizace", v důsledku jde v obém o ochranu či zlepšení lidského zdraví. A že tedy jen, coby laik, zbytečně slovíčkařím, předem se v tomto případě omlouvám.
Když tak ať to upřesní nějaký odborník, tuším že pár lékařů sem dokonce přispívá.

387410

20.03.2021 10:17

EU politikaří s ruskou vakcínou

RE: V článku je několikrát použito

Joseph Chlor 89.?.?.?

Nechce se mi to analyzovat (co je investičním fondem a co penzijním fondem) , Vy byste měl své výroky potvrdit, takže jen pomohu :
https://money.cnn.com/quote/shareholders/sharehold...
Zkusíte to ?

387463

20.03.2021 10:23

Světovou epidemii duševního zdraví způsobuje systém, v němž jsme nuceni žít

Bez náležité organizace

Joseph Chlor 89.?.?.?

nedokážete změnit nic podstatného.
Smolit texty lze další staletí, různé texty, miliardy textů. Pokud však z nich nevyplynou činy, jde jen o zabíjení nudy, o klamavou propagandu či o grafomanství.

Vezměme si příklad paralelní měny a situaci u nás.
Vím jen o Křižánkách a i tam jde spíše jen o folklor, dokonce tu měnu dotiskují , ale ne protože mají výnosy z jejího fungování, ale z jejího prodeje - coby suvenýru.....

387464

23.03.2021 11:47

Vaše tvrzení není dostatečně ozdrojované

Tož to si ale soudruzi

Joseph Chlor 89.?.?.?

...možná zrobili zbraň proti sobe samým. A docela razantní.
Nebylo by totiž asi těžké udělat nějakou analýzu jejich textů (nebo textů jiných osob) , které již zveřejnili či zveřejní. A udělat jim řádnou ostudu - pokud by byly ty texty " nedostatečně ozdrojované". Což se domnívám, že některé budou (ale jelikožto daný plátek nějak moc nesleduji, a sledovat se ani nechystám, mohu se mýlit).

Mi to ale nestojí za to, byla by to ztráta času, sledovat dosud nesledované a zřejmě i podivné.

387544

23.03.2021 16:01

Vaše tvrzení není dostatečně ozdrojované

RE: Par zasadnich poznamek:

Joseph Chlor 89.?.?.?

Zřejmě může být primárním zdrojem pouze přímý účastník událostí (co tkzv. evangelia, v zúženém významu slova slova - synoptici Marek, Matouš, Lukáš a Jan...odvolávají se na pouhé řeči) ?.
Takže ani Herodotos není primárním zdrojem ? Ani Titus Livius, Caesar...Peroutka...
Možná snad jedině ten redaktůrek onoho plátku.
Znáte ho někdo tak, že můžete bez problémů tvrdit, že ho znáte primárně-zdrojově ?
Tak zas nic.
A tak je to dycky.

Quelle - pramen , potažmo Ad fontes ! (k pramenům !).
Jenže co když je i ten pramen nedostatečně zazdrojovaný ? Včetně pramenu zvaného " Bible" ....anebo pramenu zvaného "intelekt redaktora cenzurního plátku".
[velký smích]

387550

24.03.2021 15:52

Tajemství slov

Cituji :

Joseph Chlor 89.?.?.?

"...Ruský zpívající básník Vladimir Vysockij pojednává o pravdě a lži s myšlenkou, že pravda na světě zvítězí, ale až sama bude umět to, co nyní dokáže lež. A tak se při hledání pravdy musíme naučit „číst mezi řádky“...."

Domnívám se, že v tom textu básně doporučeno bylo básníkem to, že pravda musí umět lež uspat, okrást ji a pak vyhnat (no a chodit pak v jejich šatech - ovšem kdo pak tu pozná, která je lež a která pravda ?.D))
Ne aby ji koukala pod sukně nebo do výstřihu.
Takové doporučení (co ale s tím závěrem, nemůže se z pravdy verze 2.0 stát lež verze 2.0 ?) je asi na místě...ovšem jak chcete uspat nebo okrást ty miliardy, kterými jednak disponujou vládci "pravdy", jednak jim je neustále do chřtánu sypou inzerenti ? Kde seberete tolik peněz, abyste vůbec mohli začít soutěžit, natož uvažovat o tom, že zvítězíte ? To je nemožné.
Takže zbývá disidenství, underground, alternativa atd atd, apod..
To má povětšinu jednu vadu (ale i výhodu !!!, ovšem ztrácí ji v procesech kterými disponuje věk špičkových šmírovacích technologií ) - není tak koncentrované a nemá tak masový záběr jako ta druhá strana, nemá ani takových byrokraticko-správních mocenských pák (jakou je třeba povinná školní docházka do ústavů, které se hemží různými agitpropagatčiky, zejména těmi v sukních), které jdou s koncentrovanou mocí medií ruku v ruce (vzácné výjimky bývají včas likvidovány).
Čto dělať ?
Tož do mučednictví se asi bude chtít málokomu, apoštolské poutě jsou momentálně dovoleny jen v rámci okresu, času tež někdy není dost, setkávat se někde v katakombách taky nejde (s respirátorem je tam k nedýchání), oligarchie zatím nemá důvod proč by se s disidenty spojovala, však ani nemá s kým, protože žádná disidenstská mocenská struktura neexistuje...tak já vám nevím. Asi zbývá jen to žvástání, a snažit se, aby výsledkem jeho bylo občasné porozumění - jak a proč se co děje a kdo za tím vězí a co se s tím dá dělat (většinou nic). Jenže bez organizace se i toto rozmělní, zbahní to v obsah kanalizační sitě, byť jen virtualní.

Však co, času zatím dost.

387564

24.03.2021 16:07

Zločinci NATO bombardovali v roku 1999 aj srbské nemocnice a pôrodnice...

Pak ale usoudili

Joseph Chlor 89.?.?.?

...a potvrdilo se to praxí, že účinkem se nemine bombardování nekonzervativních cílů, tedy objektů, které patří členům Miloševičovy mocenské hospodářsko-politické sociální kry. Ti pak skákali z toho mocenského vlaku jak když bičem práskneš. Ze státního krev neteče, ale z vlstního - přímo stříká !!!

Poučení jaké z toho vyplývá do budoucna.
1) z hlediska agresora :
Zmapovat majetek příslušné oligarchie, v případě majetku nefyzické povahy (akcie, logistické řetězce dodavatelsko odběratelské...) pak zaevidovat údaje i o majetku těch objektů, které majetek nefyzické povahy generují či spolugenerují. Stejně tak jejich příbuzných. Aby se vědělo kam se mají soustředit případné údery (pokud by nestačily jen hrozby typu ultimat). K případným úderům nejlépe užít ozbrojených sil satelitních spojenců. Pokud možno situovaných co nejdál od našich pozic.
2) z hlediska obranného :
Totéž, ovšem s malou výhradou. Žádoucí je mít na svém území významné investice fyzické povahy - těch subjektů, které mohou rozhodovat a spolurozhodovat o agresi podniknuté ve směru našeho území. Idealem je, když by takovéto investice byly propojeny s těmi majetky, kteréžto měly by se stát cílem oné agrese, směrované na nás.

V podstatě by se dalo říci asi toto : Oligarchové všech zemí spojte se - toť záruka trvalého světového míru !!

[velký smích]

387565

25.03.2021 14:11

Bidenova provokace nezůstane bez asymetrické odpovědi

Kontinentální Evropa

Joseph Chlor 89.?.?.?

by se už neměla nechat zatáhnout do té jejich " Big game". Logicky...vždyť ty neblahé zkušenosti přece nejsou zapomenuty, někdy mám sice pocit, že " hitlerizace" (inflace hitlerovských témat v masmediích - má také ten účinek, že ty hrůzy zevšední) masmediálních agend má za úkol zlhostejnit vnímání, rozumové zpracování a hodnocení mas, co se týče eventualní další válečné výpravy nach Osten. Nicméně pořád věřím v to, že " lid" existuje, že ne všechny semele mlýnek glajchšaltovací výchovy, školství, propagandy. Že ne všichni se stanou šíleným davem, že ...
Ovšem jak zabránit případným pokusům o " humanitární" Drang nach Osten, bez náležité organizace ? I kdyby to zdravé jádro lidu existovalo ?
Bez silného mezinárodního (nadnárodního ?) mírového hnutí je to dle mého nemožné. Lidé se opět stanou materiálem, elity se přizpůsobí, budou kolaborovat (v nacistickém Německu nakonec kolaborovali i takoví,jako byl výmarský předseda komunistického poslaneckého klubu, angažoval se i u nás - v proheydrichovské pražské politice cukru a biče).

Kde jsou slyšet dnes ? Kdo přehluší všechny ta různé úchyly , gaunery a potenciální vrahy ? Ať už jsou z mafií pravicových, středových či levicových ?
Kde jsou ti svobodomyslní a tedy i antimilitarističtí intelektualové (intelektualky jsou samostatnou kapitolou, mužatky - vojandy zejména) ? Kde jsou slyšet - že vybízejí k tomu organizovat se, za účelem zabránění katastrofě ? Co údajní křesťané, mezi nimi ?
Bojí se, že jim bude vypálen na zadnice či čela cejch " proruský" (a proto odchod do plynu !)? Mocností pekelných se nebojí ?!??
Bojí se zřejmě o málo, jak trefně podotkl kdysi pan Bělohradský....o granty, o karierní postup, o svačinu v kantýně, o čisté bílé ponožky, anebo že jim manželka uteče s Rusem....[velký smích]
Pomsty lidu se nebojí ?!?? Ta může někdy být nejen krutá...ale i nevybíravá, hodí je do pytle všecky, bez rozdílu....

Hádají se, jestli tanky nebo letadla. A jestli od Němců nebo od USA.
Dno, takto vypadá dno intelektualní kontinentální Evropy.

387581

26.03.2021 00:41

Strýček Shmuel je opravdu vygumovaný...

Nemá to jednoduché.

Joseph Chlor 89.?.?.?

Zejména sám se sebou, měl by neprodleně začít s tím něco dělat. Odborníci by jistě se mnozí našli, peníze na to má.
Pokud toto zanedbá, můžou to odnést miliony lidí.
Nu, snad se ukáže , že je zodpovědným člověkem a vypíše příslušné objednávky na dodávky příslušných služeb. A poskytovaných třeba i ruskými odborníky, hlavně aby pomohli , na národnosti tolik nezáleží.

Jsem si vědom toho, že už mám tento měsíc moc příspěvků, ale považuji to za důležité, snad tento vzkaz nějaký bretšnajdrovec předá výše, samozřejmě přeložený do angličtiny.

Mnoho věcí se dá vyléčit. Když se léčí, respektive uzdravuje, včas.

Douška.
Stejně je to zajímavé - tak pevná v kramflecích demokracie , tak často dávána za vzor...a stačí pár ruských hackerů a je ve velkých nesnázích, málem že nedokáže tamní lid ani vyjádřit svou svobodnou vůli ve svobodných volbách tak, jak zákon a do voleb zainvestované peníze přikazují.
Někdy jakoby tomu normální člověk snad ani nemohl uvěřit.

387595

27.03.2021 17:49

Strýček Shmuel je opravdu vygumovaný...

RE: Psychicky stav Bidena je znam vsem minimalne pul roku.

Joseph Chlor 89.?.?.?

Jenže existuje i početná populace muslimská v Rusku.
Na to nezapomínejme, v úvahách o páté koloně. Kterou lze samozřejmě zaktivizovat zvenčí. za určitých podmínek, určitými prostředky.

387634

31.03.2021 23:13

Král předčasně korunovaný

Král nebo šašek, všecko jedno

Joseph Chlor 89.?.?.?

Dle mého jde o onen potenciál , o kterém oni sami tvrdili, že nesmí být promrhán. Tedy zklamané voličstvo knížecí, jeho jádro (pamatujete to jejich bučení ? - tak to zřejmě bude ono).
Rozhodně nejde o žádnou levici ani pseudolevici. Spíše o ono " rozděl a panuj " (nejlépe dynasticky), tříštit, rozbíjet.

Ostatně nechal bych je v tom hnoji se vymáchat, jen ať si je část našeho masochistického občanstva zvolí.
Však co, je tu snad nějaká alternativa , která by se dala nazvat rozumnou, eticky na výši ?
Mám na mysli tu realnou, tak, jak jsou koncipovány " svobodné" volby. Ze sebe samozřejmě volím už nějaký ten čas (za komoušů jsem k volbám odmítl chodit, nic hrozného se mi nestalo, snad - nedovedu posoudit odkud všude vál komoušsko - estébácký vítr) lidi, ne strany. Nezajímá mě, že je nějaká mafie nenapsala na nějaké jejich seznamy, to nemá vůbec co dělat s mou svobodnou vůlí, tato státní zvůle, tento koncentráčnický styl demokratické procedury. Člověk má přece povinnost zvolit jiným lidem za zastupitele jejich moci pouze takové lidi, které dobře zná, osobně je zná, dlouhodobě. Zbytek jsou žvásty.

387737

08.04.2021 08:45

Americká armáda je teď úplně „probuzena“ a pronásleduje každého, kdo je proti

Ten Estráda mi připadá....

Joseph Chlor 89.?.?.?

....že je dost obezním.
To by mohlo být velkým rizikem, z hlediska americké armády, její spolehlivosti a efektivity - kdyby do jejího celkového fungování měli co mluvit takoví lidé.
Jistě, každý je nahraditelný, ale nejde to hned, vždy to nějakou dobu trvá (což v době příprav na válku či ve válce může armádu velmi oslabit).

Ostatně shodil už nějaká ta kila šéf NBÚ ? Při svém nástupu do funkce ředitele BEZPEČNOSTNÍ organizace vypadal, že také může představovat velké riziko (zejména nyní, v době covidové), čím vyšší funkce - tím vyšší riziko.

Nejprve bych asi vyžadoval po takovýchto (armáda, bezpečnost, vláda...)funkcionářích aspoň elementární odpovědnost vůči sobě samému, jinak by takový funkcionář jevil se nedůvěryhodným, pokud by ani takovouto odpovědnost neuměl přijmout.

387828

09.04.2021 10:30

Jan Baťa – Spolupráce

Likvidace řemesla

Joseph Chlor 89.?.?.?

a způsobu života mnoha rodin se v těchto souvislostech nikdy nepřipomíná. Ani zákeřnost monopolizace v tom jak dokáže zglajchšachtovat životy dalších tisíců lidí. Anebo že proces konkurence nemusí být jen nositelkou progrese v jedné lokalitě, ale i ničitelkou jiných lokalit (kdysi tvrdil Roosevelt, že nevidí moc velký přínos úspěšného podnikání v tom, že někdo - pouze díky vlastnictví více kapitálu, sebere jinému kšeft, obživu, budoucnost....přičemž tvorba hodnot zůstane tatáž, ba někdy je na tom i spotřebitel hůř).
Nevadí, zvykli jsme si.
Jeden citát od Chestertona , z knížečky Lichvářská utopie (Utopy of Usurers).

„Někdy na počátku devatenáctého století začala bohatá puritánská třída, obecně třída zaměstnavatelů dělníků, stavět sice úzkoprsé, ale nikoli nesmyslné argumenty. Na vztah mezi bohatými a chudými pohlíželi docela chladně jako na smlouvu, ale chápali, že smlouva váže obě strany. Středostavovští puritáni si začali, stručně řečeno, v jistém smyslu povídat a myslet sami pro sebe. A povídají si dosud. Myslet přestali už dávno. Povídají si o loajalitě dělníků
vůči zaměstnavateli a o Bůhvíjakém ještě smetí .“

Švec, to je dnes v našich krajích velká vzácnost, skorem taková jak poctivý a spravedlivý soudce.
Možná že časem změní to 3D tiskárny.

387843

15.04.2021 13:20

Západní kultura nenávisti ohrožuje světový mír

Termíny " Západ" nebo...

Joseph Chlor 89.?.?.?

..." západní kultura", ale i například " USA" ....ovšemže třeba i " Rusko".
......................................
Takové termíny se samozřejmě užívají v obdobných kontextech (ale i jindy) často, jednak kvůli zjednodušení, kvůli aspoň nějakému pojmenování, kvůli lenosti pisálka či autora, kvůli jeho smýšlení - ať již vlastnímu nebo danému jeho závislostí ekonomickou či charakterovou, kvůli autocenzuře, kvůli strachu, někdy jsou za tím třeba i drogy ....
Nicméně působí pak i s těmito názvy spojený , na ně odkazující, výklad...působí podivně, tak jaksi rozplizle, neurčitě na jedné straně a triumfálně (hle - celé " USA", celá " západní kulura" ) na straně stejné, tedy i groteskně avšak i pochmurně, vznosně i uboze, každopádně je prvoplánově zavádějící, byť třeba ani nešlo o propagandistický úmysl...
Nu, v žurnalistice se ale cení právě že ta " působivost", o tu jde zejména.
O pravdu jen někdy, tu snaží se dohledat málokdo....a jen výjimkám se aspoň kamínek konkretní pravdy podaří donést , snad nikomu pak na místo, kde je možné skládat obraz. Mozaika tak v nedohlednu, jen ty falešné obrazy - jako třeba " USA" atd. pod., falešné obrazy z působivých (včetně onoho obecného antisemitismu, tento obraz je samozřejmě také falešným) kamínků.

Tato magie slov není dokonce ani pythagorejsky pohanská, natož aby byla křesťanskou. Orientální exhibicionismus, tomu je dosti blízká.

My totiž asi neumíme poctivě odpovědět i na tak zdánlivě banální otázky, zda je ČNB a) českou b) národní c) zda je vůbec bankou. A to jde prosím o pouze jednu z podstruktur komplexu zvaného stát, natož abychom uvažovali celou civilizaci a "její" (většinou jde o prolnutí více kultur, v dějinném vývoji) kulturu.

387934

17.04.2021 17:00

Jaké Rusko to lidovec Bartošek vidí

Rosenbergův

Joseph Chlor 89.?.?.?

(možná šlo o potomka exchazarů, což by činilo paradox ještě paradoxnějším) koncept zdá se , a to by byl velký paradox, že vycházel z dílny obdobné té, která vyprodukovala Protokoly , dejme tomu že ji nazvem " černosotněnská".
Byly to kruhy, lidé, spojené, spojení právě že s carismem, s černosotněnci, s bílými teroristy a pod., kteří svými penězi a násl. propagandou zásadním způsobem formovali vhledy, myšlení a hodnocení celých zástupů lidí " Západu" - ve směru podpory revanše za rok 1917 a restaurace samoděržaví, což v podstatě pokračuje dodnes, tato koncepce (které se chytil i Adolf Hitler, de facto nástroj procaristických a mnohdy SLOVANSKÝCH zájmových skupin, plus dalších, samozřejmě), dnes už nejde ale ani v tomto případě o boj s bolševismem, jde v podstatě " jen" o ty ruské zdroje, o pouhou chamtivost, žádná staronová ani nová kvalita v programu není..
Samozřejmě že spolu s těmi, kterým vyhovuje politika Drang nach Osten z důvodů čistě spekulativních od samého začátku (na vítězi nezáleží, hlavně aby měli kontrolu nad zdroji), kteří hledí jen na to, jak ještě více rozmnožit a umocnit svou moc, svůj vliv, své bohatství (Max Nordau v sekci " Ekonomická lež" podsekce "Kontrasty mezi bohatstvím a chudobou" svého pojednání " Conventional lies of our civilization" píše o tom, že nikdy v dějinách lidských neexistovala taková koncentrace bohatství v rukou pouze několika rodin po tak dlouhý čas, ani co se monarchů týče).....
No a pak i ten věčný boj náboženský, jedna orlice proti druhé, nad nimi ční ten římský orel, ten má dodat oduševnění - celému tomu trapnému divadlu.

Tož až tam sahají kořeny onoho dosti tupého a evidentně lokajíčkovského a pervertovaného lidodemokřesťanování" v modu poštěkávání ve směru Ruska.
Samozřejmě že vliv na působení takovýchto exemplářů mají v obdobných případech i další okolnosti (vyj spolu s vlky, pamatuj na svého fotra z SS, uvědom si co máš všecko na krku a že jinak by ses neuživil..atd. apod.).

Takoví lidé jednají nefér až do posledka - např. když vidí, že jejich politickou stranu již preferuje jen malé mnnožství voličů (tedy nevyplatilo by se kandidovat samostatně) , tak se prostě nějakým způsobem převtělí, spolčí se třeba i s těmi, kteří je kdysi zradili (viz tunelování poslaneckých mandátů Schwarzenbergem a spol). Nemají tedy ani cti. Což se ale samozřejmě týká i těch, kteří se s nima spojili, oni teď s nimi jedno jsou. Tedy i v tomto.
Koho z voličů a voliček však kdy ( stejně jako dnes) zajímala(má) " čest" ? Nu , co myslíte, laskaví čtenáři ? Najdete takových aspoň 10 ?[velký smích])

Tak trochu Balylon, že ? Zmatení pojmů, zmatení významů, zmatení dějin, zmatení mozků a srdcí....takže nakonec i lidový křesťanodemokrat ve službách ideje hnědého lebensraumu a bílého (černosotněneckého) revanše ....

387993

17.04.2021 17:07

Odmítáš očkování? Tak nazdar!

Cituji :

Joseph Chlor 89.?.?.?

"....a ta jí nejen očkování ze zdravotních důvodů nedoporučila, ale dokonce ji napsala i lékařskou zprávu, že jí nedoporučuje, aby proti covidu očkována nebyla...."

Dost nešťasným způsobem použité zápory, pokud jí totiž " nedoporučuje " aby něco " nebyla" tak ji vlastně doporučuje, aby to něco "byla", ne ?
Takhle to - aspoň pro mě (můžu se mýlit), vyznívá, že doporučila nedoporučila.

387994

19.04.2021 12:03

My vás do toho konfliktu vtáhnem, i kdyby na chleba nebylo

RE: Nord Stream , Sputnik V , Dukovany

Joseph Chlor 89.?.?.?

ANO, nic jiného nemáme. Nemáme dokonce ani žádnou realně silnou organizaci mezinárodního mírového hnutí, až tam jsme to dopracovali....

Správně, je třeba občas upozornit na to, že souhrné a zjednodušující pojmy jako např. " Česká republika" nebo " USA" jsou použity nesprávně (ale vžil už se takový úzus...a mnohdy je to nutné, příliš větvený text může způsobit ztrátu základního sdělení, které obsahuje...záleží samozřejmě na platformě).
Byť ve formální demokracii většinou jde skutečně o celé obyvatelstvo s právem volit, procedura tvorby moci vládní a zastupitelské se odvíjí od moci lidu a její distribuce prostřednictvím výsledku "voleb " (odhlasovávání seznamů různých mafií v prostředí komodifikovaném má do svobodných voleb daleko). I ti, kteří nevolí nebo volí jako já (volím osoby, kterým věřím, nemusí být umístěny na seznamu nějaké mafie, to je pro mě podružné), jsou považováni za legitimizátory a lagalizátory aktualní moci politické (a tak např. i vojenské).

Stejně tak jsou ale dnes zkresleny ve svých významech i takové pojmy jako " občan" nebo " vlastenec". Kdy celebrováni coby občané či vlastenci jsou zrádci a renegáti.

Naprostá nezávislost samozřejmě neexistuje. Existuje jen cesta k ní....

388066

19.04.2021 12:15

My vás do toho konfliktu vtáhnem, i kdyby na chleba nebylo

Cituji :

Joseph Chlor 89.?.?.?

"....Ptáte se proč by Američané plánovali nové ekonomické vazby s Evropou, pokud by usilovali o totální válku s Ruskem? To už by přeci nemělo cenu...."

Pokud ty nové ekonomické vazby spočívají také v tom v tom nahradit energetickou závislost na Rusku závislostí na USA (tedy zesílení této závislosti již tak dosti vysoké - na armádě USA, na dolaru, na IMF, na amer. korporacích....plánována byla i závislost na amerických právnících ), tak odpověď je nasnadě.
Má to obrovskou cenu - pro toho kdo chce diktovat a díky ovládnutí zdrojů , včetně tolik důležité energetiky (Dětmarovice prý také mají přejít z uhlí na plyn - že by na americký plyn ?!???) , může diktovat. Byť by měl statut pouhého " spojence".

Neue Ordnung obdobného charakteru už kdysi prosazovali jiní. V podstatě ale šlo o velmi starý koncept, sahající až někam k starořímské imperialní expanzi, pokud vememe v potaz jen Evropu (V Asii docházelo k obdobnému již dříve).

388067

19.04.2021 12:22

Vrbětice

Otázka do diskuse.

Joseph Chlor 89.?.?.?

I kdyby nakrásně provedli tuto sabotáž Myškin a Čepiga, v žoldu Ruska, tak nemyslíte si, že :
1. Např. Izrael provádí takové operace poměrně běžně a otevřeně - např. na území Syrie bombarduje sklady zbraní a munice, kteréžto mají údajně také sloužit teroristickým organizacím....
2. Útok na Irák, na základě zfalšovaných důkazů, se s touto epizodní akcí vůbec nedá srovnat (následných až milion zabitých a desetimiliony zmrzačených a vyhnaných)
3. Rusové dokázali s málem to, k čemu např. Izrael potřebuje celé bojové formace a vyspělovou vojenskou techniku
4. Máme v čele státu blbce nebo prodejné onuce....
???????????

388068

19.04.2021 13:07

Vrbětice

Když tak tento příspěvek nepublikujte.

Joseph Chlor 89.?.?.?

Co když to bylo tak , že nějaký funkcionář tajné služby, oceněný nějakou tajnou službou jiného státu, buď byl zaúkolován (což by byla vlastizrada těžkého kalibru) touto tajnou službou, anebo sám iniciativně (obyčejný zločin) sáhl k tomu, že prostřednictvím vyrobení nějaké závažné události, stane se konečně fakticky prospěšným, této cizí tajné službě, respektive zájmům těch skupin, kterým tajně slouží.
Ještě jednou podotýkám - jde o naprostou fikci, o fantazii.

388072

20.04.2021 11:57

Rusko nechá velvyslanectví USA bez elektrikářů a sekretářek

Předseda ODS by příště měl přemýšlet....

Joseph Chlor 89.?.?.?

....a až pak mluvit.
Protože tak, jak popsal události ve Vrběticích, obvinil vlastně Izrael ze státního terorismu (vojenské útoky na cíle ležící na území jiného státu - např. Syrie).
To není moc prozíravé, divím se, že mu to ODS toleruje, že nijak neprotestují.
Takový člověk by se neměl stát premierem, Izrael je pro naši zem důležitý, je vlastně přes NATO a USA, obdobně jako wahabistická Saudská Arábie, spojencem České republiky .

388124

27.04.2021 11:07

Evropa s migranty a bez cíle

Evropa, evropská společnost...

Joseph Chlor 89.?.?.?

...evropská ideologie...

Že vás to baví.
Velká slova s takřka nulovým významem.

388310

29.04.2021 18:42

Příkaz USA proti Rusku: Itálie v pozoru

Bidenovi je už teď o 2 roky víc...

Joseph Chlor 89.?.?.?

....,jak bylo Brežněvovi, když umřel (a tedy i skončil coby vrcholný představitel tehdy to světové velmoci).
Starci či neplodné ženy v čele mocných států...no comment.
(výjimky se však najdou)

388380

30.04.2021 16:08

EU zavádí drastické tresty za ideozločiny

Vyrábějí si takhle kšefty pro sebe

Joseph Chlor 89.?.?.?

a své kumpány, nenažranci (nenažrankyně prominou).
To by jim šlo výborně.
A stejně je masy i tak volí.

388403

01.05.2021 17:18

Znamená to snad, že zprávě BIS o Vrběticích nevěříte?

Dosti logicky vysvětluje tuto kauzu

Joseph Chlor 89.?.?.?

text z tohoto odkazu : https://vlkovobloguje.wordpress.com/2021/04/30/otazky-kolem-vrbetic-v/
Jak jinak se zavděčit americkým tajným službám (kdysi bývávala za to kulka - když dotyčný důstojník tajných služeb pracoval v zájmu jiných tajných služeb, cizího státu) a současně vykázat úspěšnou činnost . Tedy konečně odhalit a na trh s informacema a zábavou dodat aspoň pár ruských agentů, i když opět bez důkazů.

Tenetovu (nazváno dle šéfa CIA, který mj, působil při výrobě důkazů pro kampaň, která měla za úkol přesvědčit americkou veřejnost že Irák vlastí ZHN, dále např. znovuzavedl do praktik CIA mučení....) cenu obdržel také saudský korunní princ, také za proamerickou činnost - ale v saudské vládě.

Douška.
Kde se perou dva, třetí vyhrává.
Tedy případné vyprovokování a eskalace válečného konfliktu v geoprostoru Evropy, může nakonec posílit (USA až válečnou konjunkturou za WW2překonaly krizi, ne díky New Deal) nejen USA...ale i jejich (tvrdí to papaláši USA) nepřítele - Čínu. Což by tedy bylo dost absurdní (avšak pro ty, kteří těží z bezpečnostních rizik , jejich eskalací, ze zbrojení a válek a z poválečné obnovy....by to samozřejmě bylo dalším požehnáním).

388435

01.05.2021 22:44

Znamená to snad, že zprávě BIS o Vrběticích nevěříte?

RE: Protiruská hysterie se stupňuje

Joseph Chlor 89.?.?.?

Nezapomeňte ale na nezpochybnitelný fakt, že zrádců a kolaborantů , popř. těch, kterým to bylo jedno - že jim vládne Heydrich, že takových lidí bylo zřejmě až několikanásobně více než těch, kteří byli za Hitlera zavíráni, mučeni, vražděni....a kteří proti němu bojovali (a umírali).
A že vesměs přežili spíše tito ( až na pár desítek nejzjevnějších vrahounů popravených po roce 1945), z logiky věci.
A že hlas krve (rodinná pouta) je velmi silný. Tento druh loajality , pokud je navíc posílen pocitem křivdy (např. že po roce 1945 se příslušníci dotyčných rodin měli špatně, respektive hůře jak za německé okupace) , ten křiví individuum, jeho vlastní osobnost a charakter, aniž by si bylo dané individuum vůbec toho vědomo...křiví ho tak zoufalým způsobem, že už není cesty zpátky, zejména pokud je takové individuum dostatečnou měrou akceptované příslušným, obdobně šíleným davem - různými spolky a společenstvími takovýchto individuí. Tak totiž toto individuum nabývá pocitu, že má pravdu.
Přitom léčba je snadná - zakoupit si plnou polní, lístek na vlak ....a jet vybojovat ten kampf sám (sama), respektive spolu se sobě podobnými individui.
Jenže takové kurvy a takoví křiváci to neudělají, oni se zas zdekujou a naženou na jatka jiné lidi. Tak jak to udělali už kdysi dávno jejich fotři, mutry či opové nebo onklové.
To je ta hrůza. A to, že tomu neumíme zabránit.

388446

01.05.2021 22:59

Znamená to snad, že zprávě BIS o Vrběticích nevěříte?

Plukovník Vrbochet by měl urychleně

Joseph Chlor 89.?.?.?

vyrobit důkazy ve prospěch pravdivosti příběhu "Jak Čuk a Gek advokáta slibu mlčenlivosti nadobro zbavili" ( a davy konzumentů zaručené pravdy tak uklidnili)..

Je to strašné, to co píšete.
Také se mi vybavují všecky ty schůzky co spolu měli kdysi Hindenburg (také tam existovala korupční kauza - dotace a přepis sídla v Neudeck) , Goebbels (také mohl Hindenburga vydírat) , von Papen (také se chtěl zejména udržet u koryta) , Sleicher (také z ozbrojených, respektive represivních složek) , Hitler (také došlo k zosnování požáru - Reichstag).....a co bylo výsledkem.
Určitě i mediální podpora takového převratu proběhla, i šilené davy na náměstí nějak (zaplatili ?) dostali.

Komu to slouží ?

388447

"...Spojme se a vzdorujme veškerou naší silou...."

Jak , kde, s kým, pod koho vedením... ?
Proti čemu konkrétně máme (až pak - po tom spojení , protože jinak to moc význam nebude mít) vzdorovat ? KONKRÉTNĚ ....

388482

05.05.2021 00:52

Svobodné úvahy o současném světě

Vím o dvou případech a to z první ruky....

Joseph Chlor 89.?.?.?

...kdy byli přímí pozůstalí požádáni, zda by mohlo být zaevidováno, že jejich zemřelý příbuzný (covid nebyl ani příčinou úmrtí, ani komorbiditou) byl pozitivně testován na covid.
Jde o výpovědi lidí, kterým nemám důvod nevěřit.

388516

06.05.2021 09:15

Svobodné úvahy o současném světě

Smysl pro religiozitu

Joseph Chlor 89.?.?.?

je součástí lidské přirozenosti.
Není asi tak důležitý jako např. pud rozmnožovací či pud sebezáchovy, ale je tu.
A žádá si svého uspokojení.
Což samozřejmě většinou vyústí i v sociální organizaci - např. náboženskou, zde je pružinou samotná existence člověka coby sociální bytosti (a touhy a vášně z tohoto faktu vyplývající, jejich uspokojování). No a pak už to běží svými vlastními cestami, někdy dokonce dochází k tomu, že se v rámci náboženství lásky a milosti mučí a páchají se genocidy.
Nechápu (nic ve zlém, jen se ptám, sám určitou kosmologicko-eschaotologickou představu mám - ale jde jen o ideál, v praxi uskutečnitelný snad až v nějakých budoucíchgeneracích ) tedy co vlastně chcete postavit proti oněm falešným etc bohům a pomýleným představám o nich?
Jakou sílu, jaký sociální tmel ? A jak (zřejmě výchovou - ale K ČEMU ) ?

Douška.
Jsem proti indoktrinaci dětí nějakým výlučným starověkým věroučným konceptem, přijímaným bez výhrad, je de facto zločinem vyrábět takto jak " křesťany", tak i např. " muslimy" - když tito (tyto - děti) ve svém věku těžko mohou chápat, co to slovo obsahuje. Děti by ale měly být seznámeny s různými náboženstvími, včetně toho jakou sehrály roli, ať už epizodní či strukturální, v dějinách....ale až od určitého věku a v kritických formách a obsazích.
Náboženství tu bylo, je a bude.
Jde o jeho kvalitu a cíle, ale zejména půjde vždy o to, jestli lidskou vnímavost, lidský rozum, lidské city i lidskou intuici uspokojují či ne. S tím těžko něco uděláte, s touto přirozeností lidskou.

388549

07.05.2021 09:59

T.G.Masaryk přes propast času

RE: Britský špion..

Joseph Chlor 89.?.?.?

Můj předek v Sokolu Masarykovi velel.
Nebyl to žádný zednář, normální živnostník. Obyčejný člověk.

I ty další bláboly jsou o ničem. Vy vesmíre. Vy tisíciletá anonymní zkušenosti s původním řádem...[velký smích]

Douška.
Nejen politici a političky mohou být šílenými, i jejich diváci.

388597

11.05.2021 12:54

Feminizace západních mužů

Armády ale mají náramně vyzrálé.

Joseph Chlor 89.?.?.?

Tož uzavřít se do pisálkovské bubliny...místo boje...To mi nepřipadá moc mužné.
Se vší úctou , kterou mám vůči hrdinům pera.

Ovšem bouřit se takto např. v nějaké anonymní diskusi , pod anonymem....to už je chorobné. Se vší úctou vůči bojovníkům v ilegalitě (nebo jen v igelitě ?).

388681

Proč někoho úkolujete ?
Sám byste měl vy vysvětlit, v čem spočívá důkaz o tom, že teze " hodnota každého zboží je určována množstvím společensky nutné pracovní doby vynaložené na jeho výrobu" neplatí.

"....Marxova pracovní teorie hodnoty je základní příčinou neustálého selhávání marxismu...."
Svatá prostoto....
A já si doposavad myslel, že různé režimy i civilizace "selhaly" (někdy prostě byly zlikvidovány agresivnějšími, militantnějšími) proto, že nedokázaly vyrovnat se , řešit jak problémy objektivní tak i ty uměle vyvolané (například sankční politikou nadnárodních lichvářů apod.). Zejména proto, že jejich státní organizace, nutně čím dál tím více složitější, vynakládala příliš mnoho prostředků, zdrojů na udržování takového neblahého stavu, který byl zapříčiněn opomíjením investic do změn potřebných, v nějakém čase, kterého nikdy nebývá nazbyt.
Že by ale tím pádem NEUSTÁLE selhával marxismus ?
To mi připadá dost idiotské, takováto aplikace kontumační teorie.

388703

15.05.2021 13:46

Je rozumné vyhánět čerta Belzebumem?

Nemusí ale nutně dojít k tomu...

Joseph Chlor 89.?.?.?

...že nějaká nová vláda prosadí aspoň setrvání plukovníka ve funkci i po srpnu 2021, natož jeho povýšení na generála.
Každopádně je pitomost nahrazovat nějakou byť i nízkou kvalitu kvalitou nejistou, tedy možná ještě nižší, v předvečer "voleb" (o tomto komodifikovaném a dosti mafiozním projektu a procesu si myslím své).

388782

16.05.2021 15:40

Je rozumné vyhánět čerta Belzebumem?

By, kdyby....to bývá moc pěkné, ale neúčinné.

Joseph Chlor 89.?.?.?

Cituji : "...Fakt, že na jejich pozice čekají stejní nebo ještě horší magoři a vlastizrádci, není relevantní argument, proč je ponechávat...."

Aha, tož to je teda " argument" jak z mateřské školky. Uznáváte FAKT, že s velkou pravděpodobností po nich nastoupí " ještě horší magoři a vlastizrádci", ale to pro Vás není žádný argument. Prostě hlavně ať odejdou (no a potom budete nadávat zas a zas ...když nastoupí "ještě horší magoři a vlastizrádci" ?!??).
[velký smích]

Proč teda nepodáte, pane Alien, trestní oznámení ? Je to víceméně Vaše občanská povinnost - pokud se domníváte, že došlo k vlastizradě.
Problém, že ? Jak dokázat vlastizradu několika milionů Vašich spoluobčanů a spoluobčanek před soudem ? (co když jsou mezi nimi i Vaši blízcí příbuzní ?)
Zkuste po jednom, určitě znáte nějakého voliče , který se dopustil aktu vlastizrady. Jak ho popisujete.


Já vás chápu, frustrace je velká, je ji třeba ji vybít apsoň nějak, například na internetu. Ještě že ho máme, máte !!!
-----------------------------------------------------------------------
No a která politická síla, prosazuje volbu " jen jednotlivce" ?
No a nebylo by to diskriminační, kdybyste zakázal kandidovat i těm, kteří se chtějí sdružovat do stran, spolků....?

Hezký den.

388800

17.05.2021 11:59

George Soros – ekonomicko – politický terorista a sociopat

Tož nebylo třeba ani dokumentů CIA...

Joseph Chlor 89.?.?.?

....Stačí otevřít si např. Listy č. 2, rok 1997. A přečíst si článek od samotného Sorose , s názvem Hrozba neomezeného kapitalismu.
Tam otevřeně píše o tom, že po neúspěchu v Jihoafrické republice "přesunul svou pozornost do střední Evropy. V roce 1980 jsem začal podporovat československou Chartu 77 a v roce 1981 polskou solidaritu..."
A o dalších věcech.

Politický terorista ?
Tož pokud by výsledkem jeho úsilí byly změny režimů k lepšímu, tak by snad byl na místě výraz " politický partizán" , ne ?
Sociopat ?
To se těžko hodnotí, z definice jeho činností (ovšem hedge fondy vydělávají i na bankrotech, tedy neštěstí) jako takových by spíše měl být brán za mecenáše a altruistu, než za sociopata, problém nastává právě až s hodnocením dovršeného úsilí, jestli výsledkem je kvalita vyšší či ne.
Ekonomický terorista ?
Hmm, mám obavy, že málokdo z těch, kteří ho kritizují , by s ním rád neměnil. Peníze, moc, sláva....to vše je silným magnetem. Morální kriteria jdou povíceru stranou, světlé výjimky dopředu prominou, díky.

388811

18.05.2021 00:46

Covidové hoaxy a fakta

K doktorovi chodím tak asi...

Joseph Chlor 89.?.?.?

...jednou za 5 let (krom preventivek) , kdysi jeste mene. Pocitam, ze jsem odvedl uz slusny balik , nic moc jsem nevycerpal.
Ted vsak jsem nucen cerpat vice , pres testy na covid (nebo si je mam snad platit zvlast ?...a co jeste dalsiho, z toho, nac odvadim ruzne pojisteni a dane ?!?), abych nebyl sikanovan , abych se nestal modernim malomocnym.
Omlouvam se za to vsem, kteri skutecne zdravotni peci potrebuji, ze takto zatezuji system, ale co mam delat ? Platit nesmyslne pokuty ? Hadat se s byrokraty ? Utikat pred nimi ?

388825

19.05.2021 13:16

Seychely: V nejproočkovanější zemi se šíří COVID-19

Co se týče těch Seychell.

Joseph Chlor 89.?.?.?

Dle veřejných zdrojů 60% aplikovaných vakcín bylo z Číny (Sinopharm), zbytek hlavně Astra Zeneca.
Tedy o jednoznačném empirickém důkazu bych rozhodně nepsal, v tom smyslu jak píše autor článku.
Možná ani o jednoznačném důkazu toho, že Sinopharm vakcína je málo účinná.

Douška.
Pro dychtivé a vášnivé chronické primitivní dichotomisty : Člověk nemusí být příznivcem vakcinace, aby dokázal psát co možná nejobjektivněji. Pro ty s mozkem nedovyvinutým : Mohu klidně odmítat vakcinaci, avšak paralelně s tím mohu sledovat, jak a kde a proč je vakcinace úspěšnou či neúspěšnou (což se dost těžko hodnotí, vlivů je samozřejmě více - klima, hygiena, zdravotní stav populace, kulturní návyky, věková struktura populace......). Takže si , prosím, odpusťte ty primitivní nálepky, co jich po kapsách při sobě stále nosíte na plné pytlíky předsudků, zlosti, frustrace apod.

388863

19.05.2021 13:21

Písek v soukolí

Na prvním místě by mělo stát :

Joseph Chlor 89.?.?.?

1. Zorganizujte se.
Jinak totiž by byla ta ostatní doporučení jen bláboly. Bláboly, které by plodily jen další bláboly. Bohužel odčerpávající tolik potřebnou energii.

Douška.
Na jedním z prvních míst programu by pak mělo stát : Reformujte systém soutěže o fiat měnu zatíženou úrokem, jinak se víceméně budete stále točit v kruhu, jak ten osel zapřažený do žentouru - někam sice stále půjdete, práce to bude vysilující...avšak dojdete vždy pouze na začátek. Nu a bít po zádech vás budou při tom stále titíž, co se týče jejich vymezení společnými zájmy (jména se samozřejmě mohou prostřídat či změnit).

388864

25.05.2021 11:41

Americké bezcenné hodnoty

Za cenu (ne hodnotu !!) jedné kávy....

Joseph Chlor 89.?.?.?

...lze získat knížku " Posílení víry", původem od Trockého (Trochi, Troki).
Je to poměrně zajímavá kniha, nejen pokud přihlédnete k době (konec 16. století) geneze těchto textů. Je zajímavá také coby pramen poměrně poctivě rozebraných antagonismů jaké panují mezi dvěmi starověkými věroučnými ideologiemi....ale mezi řádky lze vyčíst např. i eschotologický " izraelský" koncept , co vše přislíbil Věčný SVÉMU národu, jaké které (ty, které se přikloní k " židovské víře " jiné, než ty, které nepodlehnou tomuto rasismu) postavení mají zaujmout protonárody, jinověrci atd. A že tedy např. kořistění od určitých lidských entit je již dopředu ospravedlnitelné, kořist přislíbil Věčný, jde o požehnání nejvyššího kalibru, o nárok, o odměnu...
Mě zaujal i rozpor mezi pokynem Věčného (" svému" národu vyvolených, tedy nadřazených, tedy ubermenšů , včetně uberfrauek) provádět proselytismus (jak jinak by se naplnilo proroctví o příklonu jinověrců ke kmeni Izraele ?, násilím ?!???) a de facto i de iure jeho odmítáním, kladen je důraz na pokrevní spříznění (srovnej s nacisty ?!??)..

Zemanovy postoje jsou v tomto nedůležitými, v podstatě jde jen o jakýsi podivný druh lísání se. V tom je poměrně zběhlý.

389030

Štětina - Plavec ?

Jména nejsou žádnou zárukou. V tomto případě.
Zárukou je snad jen to, že za xenofobní, rasistické výpady vůči Rusům se u nás netrestá, kdyby někdo (např. Pithart nebo Halík , volím náhodně, nehledejte v tom záměr) pronesl někde veřejně obdobný hodnotící soud o židech -. tak by ho zavřeli.
Tedy funguje zde něco jako legalizovaný rasismus (některým národům lze přisuzovat určité negativní vlastnosti, dokonce je kriminalizovat...některým ne).
Hezký den, pane lepšolide.

389196

01.06.2021 19:13

Bill Gates, vakcinace, mikročipy a patent 060606

RE: Čipování lidí je nepochybně zákeřné...

Joseph Chlor 89.?.?.?

Co to je , ta " kryptoměnová motivace" ?

389197

04.06.2021 11:04

Hajme vždy Korunu českou proti nepřátelům všem!

Tohle se dá napsat ....

Joseph Chlor 89.?.?.?

....ve vztahu takřka ke každé měně. Taková sentimentální úvaha, oslavného charakteru. Optikou uživatelů (žádná měna nebyla a není " naše" - to by autor musel umět prokázat, jaký vliv na její tvorbu, sílu, udržování atd má ...a KDO vlastně ?..kdo je tím " my " (naše) ?! Kdo všechno ? A kdo hodně...a kdo vůbec ne...
V součtu takovéto kasání se " vlastní" fiat měnou pak vyrobí finanční systém, který nám vládne. A který se tak i výraznou měrou podílí na vzniku a eskalací krizí, válek, velkých rozporů uvnitř a vně států a národů, včetně znečišťování životního prostředí, včetně morálního marasmu....
" Všichni nepřátelé" - má autor na mysli i ty z už tak hodně vzácných experimentů s paralelní prokomunitní měnou, které právě že takoví Rašínové a spol. potírali ? Protože nebylo v zájmu skutečných vládců a disponentů měnovým systémem, aby se lid vydal cestou svobody ( skutečné svobody, ne nějaké jiné jho - např. perverzní kosmopolitní kryptoměna, vpravdě to antikomunitní prostředek).
Koruna (dolar, jen, obolos...) je prostředek, nic víc. Může být prostředkem rozvoje, stability, jistoty, svobody....ale také i stagnace, nesvobody, arogance, ničení hodnot (nejen materiálních)...
Nakolik je pak česká koruna " česká" (stejně tak nakolik je " českou" její monopolní výrobce /i ničitel/ a regulátor ), a co to slovo " česká" vlastně dnes znamená, takové úvahy přenechám milerád všem fangličkářům, folkloristům, sentimentalním monarchistům (ale i komoušům) apod. Oni mají v zásobě tolik slov a vět, že jistě strádat jejich diváctvo nebude.

Je ale určitě dobré, když vedle např. eura existuje i koruna, poskytuje to větší manevrovací prostor. Ovšem opět - jak a jakým směrem se manevruje. To je důležité. Krom té důvěry, kterou de facto i de iure monopol totality získává si už dnes jen dluhovou expanzí, což je dosti morbidní, systém je nemocný, včetně toho korunového. Přirozené komunity nechtějí být zadlužené až nad uši. Musí - " díky" stávajícímu (a minulému a budoucímu) finančnímu systému.

389227

06.06.2021 12:17

Hajme vždy Korunu českou proti nepřátelům všem!

RE: Tohle se dá napsat ....

Joseph Chlor 89.?.?.?

S otrokem tvého " rozměru" nemám zájem si vyměňovat ani tvé plky, natož mé názory.

Hezký den.

389254

10.06.2021 12:35

Washington bude propagovat myšlenky BLM po celém světě

Každý úspěšný imperialismus....

Joseph Chlor 89.?.?.?

....předpokládá vnitřní konsolidaci, jednotu.
Tu lze vytvářet, rozvíjet , udržovat a rozšiřovat různými způsoby. Násilné formy jsou také někdy úspěšnými, ale dlouhodobě efektivní nejsou. Trvalejší je politika ústupků, ne příliš nákladného korumpování, politika vytváření souhlasu, prostředky jsou různé - od pouhých proklamací či slibů až po finanční apod. pobídky.
Zejména v předvečer nějaké výraznější, rozsáhlejší imperialistické akce - je důležitá konsolidace vnitřních poměrů, jednota, loajalita vůči režimní moci.....
Tož snad to není tento případ.

Jinak samozřejmě že záleží na každém životě každého dobrého, či aspoň neškodícího člověka.
Křesťané a křesťanky by pak asi měli chtít ještě více, mělo by jim záležet i na životech hříšníků, možná i velkých hříšníků...inkviziční stíhání nebo biologicky-rasistické rozlišování , v tomto směru, nebylo asi (pochyby tu mohou být, zda se v určitých hodnoceních nezužovaly tyto jen na místní etnikum,,,každopádně černoši a černošky nejsou v evangeliích nijak vylučováni, coby subjekty a objekty této starověké věrouky ) v intencích myšlenek tkzv. Ježíše Krista.

389330

Káva pro Zvědavce

31

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 69 čtenářů částkou 10 942 korun, což je 31 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 0

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
21,01 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,57 Kč
Kanadský dolar
17,22 Kč
Australský dolar
16,13 Kč
Švýcarský frank
23,38 Kč
100 japonských jenů
19,08 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,05 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 059,69 Kč
1 unce stříbra
577,96 Kč
Bitcoin
840 727,84 Kč

Poslední aktualizace: 15.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?