Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 63 příspěveků, 2 různá jména: Salimon, vj66.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.07.2018 14:19

Alza překročila hranici

10 omylů o mistru Janu Husovi. Nezemřel pro pravdu a nemusel zemřít vůbec!

vj66 194.?.?.?

http://nasregion.cz/10-omylu-o-mistru-janu-husovi-... [překvapení]

365199

08.06.2020 13:54

Macron diagnostikoval NATO stav kómy... Kto bude jeho hrobárom?...

Přehlížení samozřejmého

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
nebudu přímo reagovat na článek, protože se necítím dostatečně informovaný k hodnocení podpovrchových pnutí v NATO a odhadování budoucího vývoje této organizace.
Jen bych chtěl dámy a pány nadšeně očekávající rozpad této agresivní vojenské aliance upozornit na některé zákonitosti v mezinárodních vztazích.

Na světě existuje přibližně 200 samostatných státních celků. Každý má nějakou vojenskou sílu a nějaké bohatství. Představme si to jako 200 po moci bažících lidí. Každý jinak silný a jinak bohatý. Jak by podle Vás vypadala realita takové skupiny?
Zapoměňte na nějakou vyšší autoritu, která násilníky ztrestá. Co podle Vás zabrání nejsilnějšímu člověku zmlátit a okrást ty slabší, či od nich vyžadovat platbu za "ochranu"?
Rada Bezpečnosti OSN? A kolik že má tato rada divizí, které budou prosazovat její rozhodnutí? Pokud vím, tak neexistuje autorita, která by mohla všechny státy či jejich představitele zastavit a následně soudit. Na takovou autoritu si hrál jen jeden stát a i tomu aktuálně dochází dech.

NATO je skupina, která na jedné straně dodává agresi vedené jedním státem zdání legality (neboť je součástí vetší skupiny) a na druhé chrání tento agresivní stát před protiútokem skupinky slabších.
Zároveň s krytím agresora však dostávájí členové NATO i ochranu. Je zřejmé, že pod hlavičkou NATO (i mimo ni) páchají státy sdružené v této alianci odsouzeníhodné zločiny na ostatních. Jste si však tak jistí, že bez NATO by byl svět méně brutální?
Bez NATO a jednoho silného hráče, který si uzurpuje právo trestat kohokoliv, kdo se mu nelíbí?
Kdo by zabránil lokálním agresím? Brutálním útokům na sousední státy. Nebo budeme tvrdit, že útok na sousední slabší a bohatý stát není od pradávna lákavým prostředkem řešení vnitřní krize? Budeme tvrdit, že dobyvačná válka by dnes nikoho ani nenapadla? A co, že se tak zásadního změnilo na povaze dnešních vůdců, že jsou tak mírumilovní a liší se od svých historických předchůdců?

Zkrátka existence NATO i se všemi jeho agresemi není jenom černá. Existence světového policajta měla i své pozitivní následky. Následky v podobě válek, které se nekonaly. NATO umožnilo zvůli jednoho státu, ale ostatní nutilo k dialogu. Nicméně svět se mění. Tato éra pomalu končí.
Nejásejte, prosím, moc hlasitě. A pokud NATO a světový policajt skončí, doufejte, že Vám nebude chybět ta relativní stabilita, která se s jejich existencí pojila. Tu bereme jako samozřejmost a často přehlížíme její příčinu. Ale stabilita ve světě 200 mocichtivých vůdců bez dozoru samozřejmostí rozhodně není. Podívejte se jak se překreslovaly hranice států například v 19. století.

Salimon
PS: Neobhajuji zde válečné zločiny, chci jen upozornit na často přehlížené důsledky existence vojenských paktů typu NATO nebo Varšavská smlouva.

379901

15.06.2020 18:49

Nástup černého rasismu v USA

Uvolnění nahromaděného tlaku

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
podle mého názoru je černý rasismus pouze jednou z variant zviditelnění probíhajícího úpadku ve Spojených Státech Amerických. Stejně jako masivní únik sopečných plynů, který ukazuje na možný blízký výbuch sopky.

Znám mnoho lidí, kteří na otázku zda jsou USA na vzestupné či sestupné křivce odpovídají shodně to druhé. Vzpomínají na doby, kdy se s USA snoubily slova jako pokrok, budoucnost, dynamika.
Dnes jsou to často jiná slova, která se pojí s hovory o USA. Často daleko méně pozitivní. Někteří známí dokonce hovoří o cíleném vybírání průměrných až podprůměrných lidí do státního aparátu v USA (To neumím věrohodně posoudit.) Přesto na celkovém pocitu ztráty tempa v USA a postupném úpadku se shodne absolutní většina.
Někteří jdou dál a říkají, že obnově statusu bude muset předcházet nějaká vnitřní očista. Katarze. A katarze (jak hezký pojem) je důsledek něčeho dramatického. Drama je zde jako eufemismus za průser.

To, co se nyní děje je jen jedna z variant začátku proměny společnosti v USA, která byla tak jako tak na spadnutí. Úpadek vytváří obrovské pnutí uvnitř společnosti. To, co se nyní v USA děje není hezký pohled. A pokud jsou aktuální události autentické (nikoliv uměle přiživované), tak si myslím, že jsme stále teprve na začátku. Tzn, bude to mnohem horší. Jestli nakonec dojde ke katarzi nebo pouze monstróznímu zhroucení jednoho impéria si netroufám odhadnout.
Podle mě není dokonce ani jisté, jestli toto je již ten spouštěč celkové změny (hlavní sopouch) nebo jen epizoda, která vyšumí (varovné upouštění sopečných plynů) a na tu zásadní proměnu (a s ní spojený výbuch nahromaděné energie) si ještě budeme muset počkat.

Zapomeňme na USA 70-tých let. Na USA hrdé a zdánlinvě neotřesitelné. Zapomeňme i na USA 90-tých let. Na USA jako vítěze studené války s bezbřehou chutí a možnostmi říkat komukoliv, co má dělat. Dnes jsou USA jiné. Plné dlouho neřešených problémů, které vyvěrají na povrch. Hegemon ztrácející pozici.

Jen, prosím, nejásejte nad úpadkem jedné velmoci. Ani nespěchejte s hledáním nového vzoru na věčné časy. Zkusme mít oči otevřené a využít tuto příležitost k poučení a rozšíření vlastního poznání. Třeba tak pomůžeme tomu, abychom se u nás dokázali některých chyb vyvarovat.

Salimon

379998

16.06.2020 10:22

Nástup černého rasismu v USA

RE:

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
nejsem si jist,jestli byste uměl konkretizovat tu svou červenou větu. Jak přesně byste tuto sílu směřoval.
Nicméně podle mých informací se i v USA reálně snaží o integraci. Naneštěstí to není tak jednoduché.
První příklad.
Pokud chcete, aby se část obyvatelstva s obecně nižším vztahem ke studiu integrovala, pak ji potřebujete nějak ke studiu pobídnout. Jednou z takových pobídek je zvýhodnění při přijímacích řízeních na školy. Což by vypadalo dobře. Kdyby to obloukem nezavánělo právě rasismem. Prostě rozdílný přístup podle rasy. Navíc toto zvýhodnění je pak často překrouceno a vnímáno jako urážlivé i černou populací. Neboť údajně naznačuje, že černoch na studium jinak nemá.

Druhý příklad.
Pokud chcete využít sílu mladých mužů a přidat i v jejich komunitě hrdost na zemi, ve které žijí, rozšíříte nábor do armády. Nicméně i toto reálné opatření se nesetkává pouze s pochopením. Je vykládáno jako signál, že umírat v cizích zemích můžeme, ale privilegia si zase nechají bílí.

Zkuste se reálně zamyslet, jak by měla být ta síla černých mládenců využita. Pak si zkuste zjistit, jestli to někdo již nezkusil. A nakonec si ověřte jak na to reagovala ona komunita. Zkrátka ten samý čin je možno vysvětlit mnoha způsoby, podle zájmu a cíle toho, kdo vysvětlení předkládá.

I tento můj příspěvek budou někteří chápat jako plácání, jiní to mohou vnímat jako podnětné vysvětlení a někteří zase za urážlivé nadřazené poučování.
Záleží zkrátka na povaze, pocitu a aktuální náladě hodnotitele. A v neposlední řadě i na vztahu k autorovi jednání.

Vy píšete banksteři. Váš vztah a mustr, který použijete na hodnocení, je tím obecně jasně dán. A možná máte dokonce pravdu. Já osobně budu doufat, že Váš přístup bude více lidí odrazovat a nebudou ho napodobovat v předbíhání se, kdo bude negativnější. Což však neznamená být za každou cenu sluníčkový. Prostě studujme, hledejme informace, diskutujme, buďme zvědaví. Odsudky nechme těm, které to baví.

Salimon

380009

16.06.2020 11:17

Krach dolaru se blíží

RE: A co kryptoměny?

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
kryptoměny mají podle mých informací slabinu na úrovni kvantity obchodů, které jsou reálně schopny pokrýt. Dnes kryptoměny kryjí nepatrný zlomek ze všech světových obchodních transakcí. Pokud by jedna kryptoměna měla obsáhnout transakce až na úroveň nákupu kafe v automatu, pak by se musela vypořádat právě s otázkou jak omezit množství informací spojené s historickými transakcemi. Možná mě někdo opraví, ale už při stávajícím využívání kryptoměn je udržování historických transakcí problém. A udržování historie byl, pokud vím, přímý důsledek plynoucí z neexistence centrální autority. Ale již nějakou dobu tuto scénu aktivně nesleduji, takže se možná mýlím.

Ohledně měny bych ještě rozlišoval centrální autoritu a vydavatele měny. Centrální autorita pouze garantuje, že všichni zúčastnění dostojí závazkům. Touto autoritou je dnes asi SWIFT. A to nezávisle na měně použité k obchodování.
Vydavatel (nebo emitent) je ten, kdo danou měnu může vytvořit. Podstatné je, že emitent dostává tzv panské. Což je rozdíl mezi nominální hodnotou vytvořené mince/bankovky a cenou, kterou její vytvoření stojí. A právě toto "panské" je hlavní výhodou, kterou si majoritní hráči vzájemně nechtějí dopřát. A FED se jí nechce vzdát.

Výhoda centrální autority (dnes SWIFT) je ve schopnosti efektivně uvalovat sankce na kterýkoliv subjekt. Každá banka, která nechce stát izolovaně mimo celosvětový bankovní systém, tak musí respektovat zákaz obchodů s kterýmkoliv subjektem na který SWIFT ukáže.

Proto rozlišuji mezi emitentem a centrální autoritou. Emitent dostává peníze ze vzduchu, centrální bankovní autorita je nástroj k ovládání.

Salimon

380015

16.06.2020 12:05

Krach dolaru se blíží

RE: Dedolarizace je zbožné přání

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
asi by stálo za to začít rozlišovat mezi dluhem USA (zjednodušeně dluhopisy nebo US bondy) a USD.
Jedno vydává "vláda" USA, druhé "tiskne" soukromá firma FED.
Máte-li dostatek USD (klidně nově vytvořených) nemusíte řešit nedostatečnou poptávku po dluhopisech. Prostě dluhopisy koupíte (jenom ne napřímo, ale přes agentury, které přikryjí faktický stav věcí).
Jen pro porovnání pár nepřesných čísel - Dluh USA cca 20 bilionů USD. Největší věřitel Japonsko cca 1,1 bil. pak Čína cca 1,1 bil a další 270 mld. Dluh USA roste raketově, zájem o něj pro účely státních rezerv nikoliv.
Rozdíl lze vykrýt "soukromými" zájemci.
Takže dluh USA je pouze číslo, které říká, kolik FED půjčil vládě. A toto číslo může růst v principu celkem neomezeně. Protože již dávno je všem zůčastněným jasné, že bez FEDu (a nově vydaných USD) USA své dluhopisy nejsou schopny prodat.
Takže růst dluhu vládu USA netrápí. Pouze potrvrzuje závislost na FEDu. A přestože jsou tlaky na různé vlády, aby jejich centrální banky nakupovaly US dluhopisy, tak to je efektem hlavně kouřová clona. Jestli chcete, porovnejte si ty čísla sami.

Jiná část je zájem o samotný USD. Tam už je potřeba, aby USD byl reálně přijímán i mimo USA. Aby byl přijímán musí zůstat zachována důvěra, že až ho budu chtít utratit, někdo mi za něj něco dá. A tato důvěra je držena mnoha faktory. Množstvím zprostředkovaných obchodů. Historickou zkušeností. Očekáváním a s tím spojenou geopolitickou pozicí USA. Přestože emitent je FED, v myslích je USD přímo spojen s USA. A v neposlední řadě důvěru ovlivňuje i existence smysluplné alternativy. Když jednou ten majetek-peníze mám, jsem nucen ho v "něčem držet". A pokud jde o peníze, pak USD stále nemá (alespoň podle mých informací) vážného konkurenta. (Nezapomínejte že EURo s sebou vláčí Řecko, Itálii, Španělsko a jejich často připomínané dluhy - kteréžto mají zdůraznit nestabilitu EURa. Zároveň EURO reprezentuje roztříštěnou občas rozhádanou skupinu států. Nic, v co byste měli dlouhodobě důvěru.)

A jen poznámku k těm US bondům za 10mld $ nakoupených ruskou centrální bankou - kolik hodin si myslíte, že trvalo vládě USA než tyto peníze rozfofrovala? Najděte si roční deficit USA a přepočtěte ho na denní.
Kolik takových dalších příkladů máte v rukávu? A kolik jste našel případů výprodeje US bondů centrálními bankami Číny a Ruska? Kdo je asi kupoval?

Salimon

380016

17.06.2020 10:20

Krach dolaru se blíží

RE: Dedolarizace je zbožné přání

Salimon 194.?.?.?

Popravdě mám pocit, že jste pouze přišel ukázat "svaly" a nikoliv něco sdělit nebo se dozvědět.
Přesto máte pravdu věta, kterou jste z mého příspěvku vypíchl není ani zdaleka přesná. Už protože část dluhu skutečně drží jiné státy, část reální soukromníci a jen část agentury či banky, kupující ve jménu FEDu.
Ta věta měla ilustrovat především fakt, že již delší dobu by USA nebyly bez této pomoci schopny své dluhopisy prodat. Šlo jednoznačně o nadsázku.

Jelikož dluh USA roste geometrickou řadou (i obsluha dluhu něco stojí) je nasnadě, že poptávka po dolarech a jejich reálné využití toto tempo růstu nemá. Takže pořád musí tahat FED další králíky z klobouku, aby tento rozdíl dohnal.
Můj příspěvek měl pouze v jednoduchých slovech popsat, proč je dobré vnímat odděleně USD (a jeho postavení) a dluh USA (US bondy). Podle mě je to předpoklad pro pochopení dalších souvislostí.

Ohledně Vašich argumentů. Jsou pro mě bohužel nečitelné. Přesněji nerozumím tomu, proč by měly (speciálně 2. a 3.) znemožňovat nákup nově vydaných US dluhopisů za FEDem nově vydané USD.
K argumentu číslo 1. Asi jste slyšel o "vrtulníkových penězích". Zmiňujete neschopnost FEDu směrovat tok vydaných peněz. Nerozumím tomu. Protože diskutovaný případ byl o tom, že nově vydané peníze použije FED na nákup nově vydaných dluhopisů a peníze tak dostane vláda. Která se rozhodne, za co je utratí. Tedy FED to má v tomto případě jednoduché. Jediný problém je to rostoucí číslo dluhu USA.

Obecně narážíte na neschopnost vlády USA rozhýbat domácí ekonomiku a na celkové vnitřní zadlužení (firem i domácností). V tom se ale nepřeme. Já jsem jen popisoval rozdílný přístup vlády USA k dluhopisům. Zatímco většina vlád světa se musí starat o svou vnější "imidž", pokud chtějí dostatečně draho prodat své dluhopisy, tak vláda USA tuto starost může pouze předstírat. Reálně musí jít na ruku především FEDu.
Tohle by bohužel bylo na daleko delší povídání.

Prosím, zkuste i do budoucna raději hledat význam sdělení, než napadat jednotlivé věty. A já se pokusím být přesnější. I když se obávám, že poukazovat na všechny případy, kdy používám nadsázku, sníží čitelnost takového textu.

Salimon

380047

22.06.2020 10:55

Už v upoutávce na své OVM je Václav Moravec nestranný až běda

RE: Státní miliardy – místo do škodlivých politických neziskovek - pěstitelům zeleniny a ovoce

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
nebylo to tak dávno a celkem bych s tímto Vaším příspěvkem souhlasil. Ale měl jsem to štěstí, že se k mým známým přidal i jeden "drobný" hospodář. Když mi ukazoval, svůj přístup k vysévání plodin na vlastních polích. Popisoval mi funkce krajiny (nejen plodit, ale i zdobit). Vysvětloval mi, proč a kde nechává některé pozemky ladem. Dostal jsem opět pocit, že skrze jednotlivce, kteří se rozhodli, že budou ten svůj "malý" kousek dělat tak, jak se má, vede cesta vpřed.
Jistě existují hospodáři, které popisujete Vy. Nepochybuji o tom i když žádného osobně neznám. Ten jediný kterého znám a který má na starosti pro mě (jako majitele jedné zahrady) neuvěřitelně velké pozemky, se zkrátka chová tak, jako idealizovaný Trautenberg.

Jak poznáte, kdo na daném území hospodaří? Asi těžko. Ale pokud pojedete-půjdete vedle pole nachově zbarveného jetelem, pak hned vedle bude louka, dál bude zelené obilí, vedle pozemek s chmelem a pak zase něco pěkně barevného, máte slušnou šanci, že jste blízko podobného hospodáře. A i kdyby ne, prostě si užijte rozmanitosti takové krajiny a bude Vám lépe, než po úvaze, jak jde ten svět zase do ... .

Nebyl to první případ, kdy jsem zjistil, že i mezi lidmi z konkrétních oborů je snaha nacházet cesty nejen k výdělku, ale k i k dobrému pocitu, že svojí práci dělají správně. V tom se především liší ředitel korporace a drobný hospodář. Pro ředitele korporace jsou to především tabulky a čísla a zodpovědnost k vlastníkům. Pro hospodáře je to prostředí, ve kterém sám žije. Proto jsou Ti Trautenbergové (a klidně i Novákové) potenciálně lepší. Oni v tom nakonec sami žijí. Tak si je neidelaizujme, ale ani je plošně nehaňme. Ať nežijeme ve světě, který si vlastními úvahami děláme horší, než skutečně je.

Salimon

380135

15.07.2020 15:10

Neexistuje druhá pitva George Floyda

Trocha čísel

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
protože jsem se v článku nikde nedočetl, kolik to vlastně měl zmíněný mrtvý fentanilu v krvi, otevřel jsem si tu pitevní zprávu. A byl jsem překvapen. Zpráva uvádí 11 nanogramů na mililitr. To mi při obecné znalosti o průměrně 5ti litrech krve v těle člověka vychází na cca 55 mikrogramů.
A i když přidám norfentanyl (protože nevím, čím se liší), tak se nedostanu přes 100 mikrogramů (tedy 1 desetina miligramu).
Docela by mě zajímalo, z čeho Roberts vyvozuje, že zmíněný mrtvý požil smrtelnou dávku fentanilu.
Nejsem lékař a dovedu si představit, že část fentanilu mohla být mimo krevní oběh, ale neočekával bych, že všude v organismu (včetně kostí) bude srovnatelné množství jako v krvi. Proto jsem vyloučil možnost násobit množství nalezené v krvi celou váhou mrtvého.

Umíte někdo poskytnout vysvětlení, jak se tedy určuje celkové množství? Kde dělám ve svém nekvalifikovaném odhadu chybu?

Jen pro úplnost dodávám, že nechci vést diskusi na téma BLM a následků. Jen mě zaujala nepřesnost v článku, který si stěžuje na nepřesnosti a lži jiných. A rád bych se (pro naplnění vlastní zvědavosti) něco na toto téma dozvěděl.

Salimon

380557

16.07.2020 12:20

Neexistuje druhá pitva George Floyda

RE: Trocha čísel

Salimon 194.?.?.?

Děkuji. Za prvé za uspokojené mě zvědavosti.

A děkuji za velmi pěkný příspěvek do diskuse. Přál bych si, abych častěji v diskusích nacházel něco takového.

Salimon

380569

16.07.2020 13:19

Neexistuje druhá pitva George Floyda

RE: Jestli to

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
zkusím okomentovat Vámi zmíněné spojení mezi spouští a plánováním.

Pokud připustíme, že někdo tyto protesty dlouhodobě plánoval, pak to ještě neznamená, že musel zfalšovat i samotnou spoušť.

Je (a bylo) veřejným tajemstvím, že v USA roste dlouhodobě napětí mezi černošskou populací a tzv "bílou majoritou". I zde bylo uveřejněno několik zpráv a videí k tomuto fenoménu. Tedy existuje autentická přirozená a především obrovská síla. Přirovnejme to k elektrickému potenciálu v mraku.

Pokud budu chtít tento potenciál využít, pak si připravím nástroje, agendu a plány, co kdo bude dělat, až to vypukne. Jaká témata nabídnu davu. Jaké cíle budu podporovat. Kdo bude v počátku činnost koordinovat. Přirovnejme to k vybudování zařízení, které je schopno zachytit a využít energii blesku.

Následně si ve vhodnou chvíli vyberu, které ze stále se objevujících lidských tragédií dám dostatečné zviditelnění a využiju ji jako spouštěč. Podobně jako byste si vybral, kterou železnou tyč vysunete významně blíže k mraku a napojíte její druhý konec do připraveného zařízení.

Existuje pár dobrých důvodů, proč nefalšovat samotný spouštěč (pokud to lze). Obecně se lidé hodně soustředí právě na akt, který události spustil. V naší mysli je obvyklá zkratka, že pokud byl začátek autentický, pak i zbytek je autentický.
Mnoho lidí zná některé "false flag" operace. Pokud se brzy provalí, že se jednalo o "false flag" celé následné hnutí ztrácí na síle. Pokud je však prvotní akce autentická (nebo alespoň dostatečně uvěřitelná), následné hnutí z ní může neomezeně čerpat dojem "oprávněnosti".

Pokud budete chtít diskreditovat celé aktuální dění, pak bude spekulace o dohodnutém úmrtí při zatýkání znít maximálně nepravděpodobně. A vaše vlastní argumentace se tím oslabí. Prostě připustme, že někdo pouze využil tragédii, která se stala v (pro něj) vhodnou chvíli.
Následné dění již však náhodné být nemusí.

A proč nikdo nepátrá po falšování peněz? Když jednou někoho povýšíte na mučedníka, pak se obvykle nehledají jeho chyby. Věřící přece nezajímá jestli měl nějaké chyby, podstatné je, že zemřel mučednickou smrtí. A nevěřící v tomto případě jen nevěřícně kroutí hlavou. Protože tento mučedník měl těch chyb opravdu dost a dost.

Snad jsem to popsal pochopitelně. Ve stručnosti se revoluce (či jiná změna skrze destrukci) dělá tak, že zjistíte, kde se kumuluje nevybouřená energie. Připravíte si mechanismus, jak ji využít. A pak, dříve než to samo bouchne, nasměrujete tu energii k připravenému mechanismu.
A pokud jste to udělal dobře, tak už jen doufáte, že tu "vybuchující" sopku ukočírujete. Detaily se mohou silně lišit, ale mechanismus zůstává.
Konstruktivní proměny obvykle fungují jinak. Především pomaleji uvolňují energii.

Salimon

380570

17.07.2020 10:02

Neexistuje druhá pitva George Floyda

RE: Jestli to

Salimon 194.?.?.?

Dobrá, pokud Vás zajímá opravdu jen okolnost pašování bankovek, pak bych Vám doporučil otevřít nejbližší prohlížeč, napsat slova "Floyd padělané peníze" a zkusit si přečíst prvních pár článků, které se Vám objeví.
Není to žádná detektivní činnost. Na mě vyskočil tento článek jako první..
http://svobodnenoviny.eu/floyd-a-padelani-bankovek...

Jen bych Vás rád upozornil na omyl, který se Vás zřejmě týká. Pokud o něčem nevíte, neznamená to, že se to neděje. Pokud nic nevíte o šetření policie ve věci padělání bankovek, pak to neznamená, že policie nic nešetří. Zvlášť pokud místo dohledávání informací pouze čekáte, co Vám kdo naservíruje.
Zkuste tedy, prosím, v budoucnu nepovažovat svou neznalost objektu za premisu či dokonce důkaz neexistence objektu.

A omlouvám se Vám za nevyžádanou přednášku o tom, proč Floyd je pravděpodobně celkem náhodná figurka v dlouho plánovaném dramatu.

Salimon

380591

28.07.2020 15:28

Čína ztrácí šance na to, aby z jüanu vytvořila rezervní měnu

RE: Vševěd opět promluvil.

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
rád bych Vás poprosil o vynechání invektiv. Nezávisle na tom, zda vaše vzdělání a vědomosti jsou kvalitní nebo ne, Vaše příspěvky se stávají díky invektivám naprosto nečitelné. Pokud musíte vkládat invektivy, rozdělte to, prosím, alespoň na dva příspěvky. Jeden s informačním obsahem a druhý abyste si ulevil.

Osobně s Vašimi názory, jak jsou zde prezentovány také občas nesouhlasím. Dokonce v některých případech protiřečí některým základním informacím, které mám. Nicméně předpokládám, že jde ve většině případů o rozdíl, který bychom během osobní diskuse dokázali izolovat či eliminovat. Jen zde na to není tak docela prostor.

A ano, vím, že v tomto případě jste s osobními útoky nezačal. Ale stavíte se do role moudrého a vzdělaného v daném oboru. Napadání oponenta této Vaší roli nikterak neprospívá. Proto reaguji na Vás.

Salimon

380779

31.08.2020 15:51

Bělorusko: Proč se Lukašenko dočkal barevné revoluce právě teď?

Všichni se učí

Salimon 194.?.?.?

Podle mého názoru je současné Bělorusko jen viditelná část probíhající války. Mnoho lidí čekalo, jak bude vypadat příští válka po vynálezu a zavedení atomových zbraní. Inu již nebylo kam růst v ničivosti (moc velké riziko sebedestrukce), tak se boj přesunul do jiných podob. Jen se tomu již neříká oficiálně válka.
Není tomu tak historicky dávno, kdy blokáda obchodu byla považována za válečný akt. Realizovalo se to například námořní blokádou. Dnes tomu říkáme sankce a považujeme to za mírové gesto nesouhlasu.

Každopádně barevné revoluce se vyvíjejí. Vyvíjí se strategie na jejich realizaci a vyvíjí se strategie na obranu před nimi. Bitva policie s demonstranty, přesněji úroveň násliností je již jen výsledek předchozích skrytých bojů.
Všechny organizace, které vznikly na podporu barevné revoluce v Bělorusku, měly být a nejspíš i byly pod dohledem. Nejaktivnější podporovatelé převratu, řádně vyškolení, jsou předem známí. Jakmile se něco strhne, jsou to oni, na koho jsou vedeny cílené útoky obránců před barevnou revolucí. Zastrašování, vydírání a nejspíš i daleko horší, včetně dočasné neutralizace.
Zbytek aktivních vůdců je vytipován a zatýkán přímo při protestech. A výsledek? Lidé se sejdou, ale nic nezmění.
Kde jsou ty zprávy o molotovových koktejlech jako z Ukrajiny. Kde je ten poklidný Berkut bránící budovy jen svými těly. Tady pořádkové jednotky zasahují. A tvrdě.
Výsledek? Organizátorům záhy dochází nadšené kádry, některé jsou v nemocnicích, další sedí v base, a zbytek má dobrý důvod nedostat se k prvním dvěma skupinám. Takže zůstanou nadšené masy, bez hlavních vyškolených provokatérů. Ale ovce nikdy nic nedokázaly. A mohly bečet jakkoliv hlasitě.

Jedna strana vytváří vůdce a organizuje. Druhá strana vůdce neutralizuje a organizaci rozkládá. A ani nyní dodatečně nalité miliony korun výsledek už mnoho nezmění.

To je můj názor. A nemylte se, je mi líto, těch kteří byli zbiti nebo jinak násilně "neutralizováni" jen proto, že chtěli něčemu pomoci. Problém je v tom, že ve hře velmocí, vždycky trpí nevinní pěšáci. Přesto se vždy našlo dost takových, kteří se opiti svou vlastní důležitostí nadšeně hlásili na pozice pěšáků. Koneckonců, někdy to vyjde a jsou slavní už zaživa.

Salimon

381644

02.09.2020 09:53

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

predpoklady k rozvoji

Salimon 194.?.?.?

Kdo sleduje jenom výsledná čísla, bude vždy ve vleku událostí. Pokud chcete nahlížet do budoucnosti, sledujte předpoklady. Trendy. Trendy trendů. Pro matematikou políbené první a druhou derivaci. Výsledná čísla Vám pak pouze pomohou zpřesnit náhled do budoucnosti. Co tím chci říci zde? Svět přece není pouze o číslech.

Podívejme se, co vedlo k technologickému náskoku USA. Byl to jednoznačně podnikavý duch. Duch lidí, kteří byli ochotni riskovat. Ztratit jistoty a přestěhovat se do nového světa. Nebyli to všechno jen kriminálníci, ale i dobrodruzi, kterým byla stabilní Evropa moc sešněrovaná. Tento základ v modelech chování vytvořil kdysi podhoubí pro realizaci "amerického snu". V té době to byla i pracovitost a pocit hrdosti na svou "novou" vlast.
Přeskočím až na světové války. USA se staly spolu s USD klíčovým hráčem ve finančním světě. USD jediný "krytý" zlatem. Neomezený tisk nových dolarů s minimálními následky v podobě inflace. Výborný předpoklad k nákupu čehokoliv.
Po druhé světové pak jediná rozvinutá ekonomika nezasažená bombardováním. Navíc pragmatický přístup zajistil přísun vědeckých kapacit z dobitých území. Mnoho německých vědců. Tam začíná zlatý věk USA.
Přidejte nutnost PR soupeření s komunistickým blokem a máte rázem kapitalismus s lidskou tváří. Všechno běží. USA láká přední vědecké kapacity z celého světa. Tedy další rozvoj díky získávání mozků.

Pak přichází blahobyt. Ztráta krytí dolaru zlatem, ještě tolik nebolí. Ztráta soupeře v podobě východního bloku je úspěch, ale taky hřebík do rakve. Lidská tvář se stírá a začíná viditelně růst kapitalismus korporátní. Urvi co můžeš. Vysoký plat je cennější než dobře odvedená práce. Měřítkem úspěchu se stává, kolik si mohu dovolit utratit. Přichází růst podivných ideologií nad kterými mlčící většina jen tiše kroutí hlavou. USA ještě těží z historického jména a nechávají vystudovat odborníky, kteří se VRACÍ do svých zemí. Viditelné vojenské výboje, porušování mezinárodního práva, agrese všude po světa a falešný boj proti terorismu snižují přitažlivost USA pro imigraci mezi těmi, kteří nebaží jen po penězích.

Ještě bych mohl pokračovat, ale je zřejmé, že USA dnes nemají ani ty nejlepší vědce ani dobře zvládnutý management. Dnešní USA žene mamon. Ve srovnání investic do technologie to vypadá ještě celkem dobře. Ale když uvážíte cenu a výkon vědce v USA s Čínou (i zbytkem světa), tak by to vypadalo daleko hůře. (Vzpomeňme na investice do zbrojení, kolik stojí USA jejich upadající armáda).
Čína dnes nesoupeří s USA. USA jsou již efektivní mrtvola. Ještě chvíli budou kopat, ale už umírají. A nemám z toho žádnou radost.
Ve finančním světě mají USA ještě pár trumfů, ale sotva to zastaví celkovou sestupnou křivku.

To be continued...

381677

02.09.2020 09:54

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

continue

Salimon 194.?.?.?

Dnes se o budoucnost pere Čína s Ruskem a Indií. Možná pár dalšími. Evropu čeká mnoho složitých bojů. Její ekonomická budoucnost je nejasná. Systém "žijeme na dluh" nás ještě hodně potrápí. A až nebude USA, které by dusily všechny ekonomické soupeře, tak Rusko, Čína, Indie a mnozí další dostanou křídla. My se tou dobou budeme muset nejprve vyhrabat z gigantických dluhů. My, myslím celou Evropu. Nikoliv jen ČR.

Tedy tento článek jen potvrzuje očekávané a řekl bych zřejmé. Nebo vy byste dnes chtěli jako přední vědec odjet i se svou rodinou do USA?

Omlouvám se, že tento příspěvek je tak douhý a přesto málo vysvětlující. Vysvětlit všechny předpoklady, které mě vedou k tomuto názoru, by bohužel bylo na minimálně hodinu osobního rozhovoru. Případně na celý semestr přednášek, pokud bych to měl brát vážně. Berte to tedy, prosím, s rezervou jako názor člověka, který jste zaslechli někde v metru [smích] A jako obvykle pochybujte o něm. Pátrejte sami po informacích, které Vás zaujali.

Salimon

381678

02.09.2020 16:54

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

RE: predpoklady k rozvoji

Salimon 194.?.?.?

Do diskuse o demografických trendech v USA bych se v zachování své svobody raději nepouštěl. Řekněme že ten růst není tak docela rovnoměrný.

Technologický náskok byl hnán zbrojním průmyslem. Dnes je zbrojním průmyslem podle mého názoru hnána především spotřeba. Ve vojenství USA začíná zásadně zaostávat. Ono nestačí vytvořit definici letadla páté generace a zajistit si, že budete jediní, kdo je bude mít. Prostě protože klíčový prvek pro definování páté generace ostatní nepovažují za klíčový pro bojovou převahu. Tak se mu nevěnují.
A to ještě v letectví jsou schopni USA inovovat. O civilním letectví raději hovořit nebudu.
V pozemních silách nebo raketové technice už zaostávají znatelně. Příčinou je krom nenasytnosti dodavatelů také soustředění na boj s partyzány a špatně vyzbrojenými skupinami. Pocit vítězství ve studené vojně způsobil stagnaci na poli klasické konvenční techniky. Opět jen můj názor.

A teď k podstatě Vašeho příspěvku. V zásadě souhlasíte, že aktuální trend je pro Čínu nastaven dobře. Pochybujete o možném vývoji za další 10 či 20 let. S tím nemám problém. Ano, je třeba myslet na budoucí vývoj a z aktuálního hybného momentu vytvářet předpoklady pro budoucí růst. Naneštěstí nemám dost informací, abych dokázal posoudit jak dobře to v ČLR dělají.
Vycházím jen z několika mála zkušeností s Číňany a obecné znalosti jejich mentality.
Vy nejspíš hrajete šachy. To je krátká a rychlá hra. Čínský stratég má v krvi Go. To je hra, ve které jsou si všechny kameny rovny. A to do chvíle než obsadí svou pozici. Navíc je to hra, kde musíte myslet hodně dopředu. Ta hra začíná prázdným herním plánem a spoustou možností. A právě Vaše strategické uvažování dlouho dopředu Vám přinese vítězství. Nepodceňujte protivníka, jen protože jedná pro Vás nečekaným a neobvyklým způsobem. Tahle říše se udržela víc tisíciletí, než kam sahá náš letopočet.
A jedna malá rada. Pokud jednáte s Číňanem a on není slušný a vstřícný, pak si rychle ověřte, že máte ještě nějakou ústupovou cestu. Tito lidé nebojují, dokud si nejsou jisti vítězstvím.
Opět jen můj názor.

Salimon

381687

02.09.2020 17:27

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

RE: predpoklady k rozvoji

Salimon 194.?.?.?

1) pod pojmem podnikavý duch se toho může skrývat hodně. Jak jsem uvedl, na vysvětlení předpokladů bych potřeboval mnohem více prostoru.
Důvod proč tu neseženete řemeslníka bude, podle mě, souviset s tím, proč tu seženete na každém rohu 5 manažerů. A alespoň 3 kouče.

2) krytí ropou není totéž co zlatem. Navíc od chvíle, kdy není povinné platit za ropu v dolarech to navíc je již chabnoucí krytí.
US vojenské základny, nebo eufemisticky základny NATO, jsou především gigantická finanční černá díra. Někde jsem zaznamenal informaci, že až polovina výdajů na zbrojení v USA jde na platy. Četl jste názory na životnost letadlových lodí tváří v tvář Kalibrům? Nebo Zirkonům? Jak ochránili Patrioty ropné pole před náletem dronů Hutyů? Kolik raket prorazilo obranou při útoku na americké základny v Iráku v lednu tento rok?
Nejde ani tak o fakta. Ale o to, jaké informace jsou dostupné zainteresovaným osobám (rozpor mezi vlivem neznámých fakt a známých informací by byl na samostatný článek, řekněme jen, že dostupné informace formují rozhodnutí, zatímco neznámá fakta nikoliv, podívejte se na Covid).
A americké vojenské základny jsou již dávno za zenitem. Navíc ani v nejlepší formě vojáci bez funkční diplomacie sami o sobě nic nezachrání. Jen žerou peníze. A americká diplomacie, inu, tam je velký problém.

3) Tuto tezi jsem již slyšel. Mnohé by jí napovídalo. Ale netroufám si ji sám tvrdit. Protože k tomu nemám dost argumentů. Navíc je tu markantní úbytek střední třídy nejen ve východním bloku ale i v tom západním. Sociální nůžky se dramaticky rozevírají i tam. Mám podezření, že ono žití na úkor přírodních a lidských zdrojů se neomezuje jen na východní blok. Zatím si to vysvětluji tak, že kapitalismus ztratil ideologického soupeře. A tak odhodil lidskou tvář. Jako jakýkoliv mamonem hnaný obchodník, který získal monopol. Do té doby Vám bude nabízet extra dárky a nižší ceny a jakmile ovládne trh, nestačíte se divit. Centrem této ideologie je přece vlastnictví. Soukromé vlastnictví. MOJE vlastnictví.

Opět, jen můj názor.

381690

03.09.2020 15:57

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

RE: kde bude největší vnitřní trh pro umělou inteligenci

Salimon 194.?.?.?

Velmi rád a často zaměňujete své domněnky za fakta. Následně je prosazujete urážením ostatních a nesmí chybět obligátní vychechtanej smajlík na konci.
Navenek tak působíte jako ukázkový příklad vnitřně nejistého člověka skrývajícího se za hranou pohodu.

Ale k Vašemu příspevku o umělé inteligenci. Osobně jsem zatím neviděl žádný relevantní matematicky přesný důkaz, že nemůže člověk vytvořit něco, co by ho rozumově přesahovalo. Ono by bylo potřeba nejprve definovat, co tím svým "chytřejšího nežli lidský mozek" vlastně myslíte. Protože už dávno existují systémy, které umí řešit úlohy z omezených oblastí rychleji a přesněji než ti nejlepší lidé. Jeden příklad jsou šachy. Ale takových případů, kdy umělá inteligence je nasazena na řešení omezené oblasti a dosahuje lepších výsledků, je více.

Dále by to už jen bylo o rozšíření těchto oblatí. V každém případě v mnoha ohledech již dnes dosahují systémy procházející strojovým učením lepší výsledky.
Hlavní problém v jejich nasazení je, pokud vím, jejich neschopnost naučit se pokrytectví. Mají problém s pravidly, která jsme se my naučili a přestali je vnímat. Naši vnitřní autocenzuru. Umělá inteligence zkrátka aplikuje přímou logiku a má problém například pochopit, proč byl Hitler gauner. Bohužel porovnává jeho skutky a cíle se skutky a cíly jiných, které za gaunery nepovažujeme. Obdobně má umělá inteligence v pojišťovnictví problém s tím, že diskriminuje určité skupiny na základě rasy, pohlaví a jiného. To obojí je tak trochu protizákonné, tak jsme ji tam zatípli.

Ale Vaše tvrzení, že nic "chytřejšího" než lidský mozek nemůže uměle vzniknout bych obhajovat nechtěl. Základem by však bylo, jak definujete "chytřejší".
Protože na rozdíl od lidí umělá inteligence daleko lépe zvládá proces učení se. Dejte jí pět let jako malému dítěti a uvidíte, co dokáže. Žádný pětiletý nebo destiletý člověk ji nepřekoná. Bohužel výsledky se nám vůbec nebudou líbit. Pokud se někde nenaučí i pokrytectví. A pokud ano, pak nám budiž země lehká. Poslední, co bychom potřebovali je umělá inteligence, která si některé myšlenky nechává úmyslně jen pro sebe.

Takže byť s Vámi nesouhlasím, budu Vám (i sobě) držet palce, abyste měl pravdu. A nic chytřejšího (a zákeřnějšího) než lidský mozek jsme nikdy nevynalezli.

Salimon

381717

03.09.2020 16:04

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

RE: Podivné..

Salimon 194.?.?.?

Budeme doufat, že se ten inženýr mýlil a Biden se o nic takového nepokusí. To bych totiž zažít nechtěl. Nemuseli bychom se o tom, co přišlo potom, stihnout ani dočíst. Ale jinak má ten inženýr pěkný život, ne? Má v tom jasno. Chtěl bych si být tak jistý, jako někteří inženýři. To věčné pochybování a přehodnocování člověka stojí strašně moc času [smích]

381718

03.09.2020 17:05

Roušky jako symbol podvolení

RE: Trochu jiný možná altruistický pohled...

Salimon 194.?.?.?

než budete hovořit o promořenosti, dám Vám jednu otázku. Čím se zásadně liší virus Neštovic (počátek očkování) od viru například Chřipky?
Podle mých informací jeden z podstatných (z pohledu očkování) rozdílů je jejich schopnost mutovat.
A jak to s mutacemi vypadá u Covidu? Prý mutace miluje. Ale nikde to moc nevykřikujte, protože pokud by nefungovala promořenost, tak bude mít velmi omezenou funkčnost i vakcína.

Nicméně je úžasné jak článek brojící proti uměle vyvolanému strachu z Covidu je totálně prosáklý hluboko zakořeněným strachem z globálního spiknutí mocných.
Ne, že by si jednotlivý hráči nechtěli přihřát svou polívčičku a využít situaci k prosazení své agendy. Ale proč v tom za každou cenu hledat globální spiknutí?

Rouška Vás nejspíš nezabije. A běžný politik musí veřejně ukázat, že na lidi tak docela nekašle. A shutdown ekonomiky už se nikomu napodruhé dělat nechce. Tak tu máme roušky. Vlk se nažere a koza zůstane celá. Chápáním roušek jako náhubku, si to jen sami děláte nepříjemnější. Většina z nás ji prostě nasadí při vstupu do MHD a některých obchodů a za pár minut ji zase sundá. Ti zodpovědnější ji pak večer vyvaří nebo vyperou.
A že si big Farma chce znásobit zisky bez rizika? No, kdo by čekal něco jiného. Rus přišel s vakcínou první. Hajzl jeden. Tak šup, sankce na něj. Přece to nebude prodávat našim zákazníkům. Ty jsme si vystrašili sami, tak si je sami taky zkasírujeme. Expose and Exploit - Basic sales strategy.
A že jiní tlačí svou agendu se zrušením fyzických peněz? No jasně. Proč by to nezkusili. Vždyť se ta příležitost sama nabízí. Já bych to taky udělal, kdybych bojoval za ovládání lidí.
Každý si tlačí to svoje. Žádné spiknutí není potřeba. Ale pokud se chcete bát a protivit si i ty blbé roušky, je to nakonec Vaše věc. Jo kdybyste to někdo musel nosit celý den v práci, to je jiná. V tom případě je mi Vás upřímně líto. Někteří si ten politický alibismus bohužel odskáčou hůř.

381720

03.09.2020 18:48

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

RE: predpoklady k rozvoji

Salimon 194.?.?.?

Opravil bych Vás. Kapitalismus nemá jako středobod práci a odměnu za ní. Středobodem kapitalismu je vlastnictví kapitálu. Tedy výrobních zdrojů. A vlastní práce je v provnání s tím, co můžete vlastnit a mít z toho užitek, obvykle celkem nicotná. Vlastnictví, narozdíl od zásluh, se pak dědí. Tedy kapitalismus, o kterém jsem hovořil já, je pro příživníky. Říkáme jim tady například "Zlatá mládež".

O tom že schopní a specificky nadaní se mají dobře v každém systému, se snad nemusíme bavit. O některé talentované měli zájem i za feudalismu.
Samozřejmě neznám Vaši definici "Skutečného kapitalismu". Ani nevím, jestli tento kapitalismus podle Vás někde reálně existuje nebo je to podobná fikce jako volný trh. (jedním z předpokladů volného trhu je tuším plná informovanost)
Moje původní zmínka byla o reálné existující ideologii, která hrdinně zvítězila ve studenné válce.
Takže kde podle Vás existuje ten "Skutečný kapitalismus"? Kapitalismus, kde máš to, co sis odpracoval a ne to oč jsi obral ostatní, či co jsi zdědil?

A mimochodem, pokud toužíte po systému, který odměňuje za kvalitně odvedenou práci, a netoleruje příživníky, pak se obávám, že by Vás politologové řadili mezi příznivce socialismu. I pojem příživník se pojí právě se socialismem. Příživníci byli i všichni vlastníci kapitálu, kteří žili pouze z vlastnictví a nepřičinili se vlastní prací. To v socialismu vadí. V kapitalismu (jak ho znám já) je to v pořádku.

Ale samozřejmě je jen na Vás, kterému klubu chcete fandit. Socialismus je koneckonců ten, který to prohrál. Proto berte výše uvedené jen jako upozornění, že někteří by Vás mohli omylem vnímat jako levičáka. Či dokonce komunistu, protože socialismus tu přece prosazovali Komunisti, tak to byl vlastně komunismus. Nebo ne? A to už by BYLA ostuda Libertarian komunista.

381726

04.09.2020 08:31

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

RE: kde bude největší vnitřní trh pro umělou inteligenci

Salimon 194.?.?.?

Až předložíte nějakou definici pojmu chytřejší než lidský mozek. Pak se můžeme bavit o Vašem názoru.
Do té doby bych se držel toho, že chytřejší je ten, kdo ve svém řešení zvážil více okolností, vyvaroval se více potenciálním problémům a jehož řešení má tedy větší naději na úspěch. Toto je postup, který sice dnes nepoužívá ani mnoho lidí, ale který by ušetřil nositelům toho lidského mozku často spoustu problémů.
A ano, schopnost rychle projít velkou databázi může při analýze rizik rozhodnutí markantně pomoci, pokud to dokážete v reálném čase. Přesto umělá inteligence dnes již není pouze o procházení databází. Pouze to umí.
O tom, jestli by se umělá inteligence, i se svou schopností učit se, nedostala do nějaké slepé uličky, bychom se mohli hypoteticky přít. Ale opravdu nemáme pár příkladů, kdy se do slepé uličky dostávají jednotlivci i celé civilizace? Podotýkám, že doposud používající ten chytrý lidský mozek.

Ale jestli za pojem chytřejší považujete schopnost ignorovat informace, které se Vám nehodí do krámu, či neschopnost poučit se, pak buďte klidný. Umělou inteligenci, která by Vás překonala, zatím nikdo nevytvořil. A podle mých předpokladů o to ani nikdo usilovat nebude.
Přeji Vám tolik smajlíků, kolik chcete. Ale za relevantní argument je snad nepovažujete ani Vy.

Salimon

381738

04.09.2020 09:04

Roušky jako symbol podvolení

RE: Zvědavec vs Rusko a ruský národ

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
než budete příště urážet, zkuste se prosím zastavit.
Podle mého vyjádřil ten diskutující svůj názor. Popsal proč si to myslí. Vyjádřil zklamání, že podle něho zdejší úroveň diskuse upadá.
Má tedy zřetelně jiný názor než Vy. Opravdu si myslíte, že jste svým příspěvkem jeho názor vyvrátil? Jemu nebo běžnému nezaujatému čtenáři?
Nezaměňujte, prosím, potlesk přívrženců stejné myšlenky za úspěch v diskusi.
Pokud s názorem na úpadek Zvědavce nesouhlasíte, co takhle místo urážení se pokusit o něco pozitivního?
Nebo Vám opravdu stačí zavřít se do zmenšující se sociální bubliny a dokola si omýlat své teze a jen s mírnými odchylkami se stále ubezpečovat, že svět je takový, jak si o něm povídáte tady na Zvědavci?
Světu je to jedno, ten se kvůli tomu nezmění. Zkuste někdy přemýšlet, co Váš příspěvek dá ostatním čtenářům. Jestli je obohatí, jestli jim ukáže nový pohled na věc nebo jak bude prospěšný i jim. Samozřejmě nic Vám nebrání zůstat u urážek a osočování kohokoliv, kdo s Vámi nesdílí stejný názor. Jen to bude promarněná příležitost udělat něco pro zlepšení informovanosti ostatních. Nebo alespoň mlčet.

A ano i já si myslím, že Zvědavec se stává pro běžnou populaci již nestravitelný. Útoky na opačné názory to začalo, a uzavřením se do jákési vlastní sdílené představy o fungování světa to končí. Neupírám zdejším hlastelům jediné pravdy šanci, že se skutečně nemýlí. Na druhou stranu, pokud svou pravdu nedokážete obhájit v diskusi bez urážek, pak si sotva získáte pozornost širší veřejnosti. A kde je tedy ten účel Zvědavce?
Stačí Vám tvrdit, že ostatní jsou ovce a nerozumí tomu a dál útočit a odhánět kohokoliv, kdo má trochu jiný názor než Vy? Nebo ještě dokážete při spatření jiného názoru klidně dýchat. A pokud už musíte něco napsat. Co takhle prosté - "Nesouhlasím s Vámi". Případně přidat i zdůvodnění.
Já vím, tohle není nedělní škola. Tady se přeci na nějaký ten vulgarismus nehledí. Inu, pak si bohužel někteří myslí o Zvědavci, že tamní úroveň diskuse upadá...

Salimon

381741

04.09.2020 09:19

Roušky jako symbol podvolení

RE: Trochu jiný možná altruistický pohled...

Salimon 194.?.?.?

Jak chcete, noste si klidně náhubek. Já nosím (reálně asi tak 5 minut za týden) ochrannou pomůcku.
A zeptám se, kdo se při tom cítí líp? Přesněji komu stoupá tlak a komu je to úplně jedno. Už chápete kam tím mířím?
Domnívám se, že z roušek tady mnozí zbytečně staví bitevní pole. Navíc pole, kde nemohou vyhrát (protože možný soupeř je ani nezaznamenal). Pokud by tolik energie věnovali například na čtení úřední desky ve vlastní obci, nebo čemukoliv, co mohou změnit, možná by udělali stokrát lépe.

Ale nebojte, on Vás tady za ten názor, že rouška je náhubek určitě někdo pochválí. A o to vlastně jde. Najít spřízněnou duši, společně si zanadávat, upustit páru. A o ostatních si myslet, že jsou to ovce, ignoranti případně pitomci. Nebo byl původní účel Zvědavce o něčem jiném? To je dnes asi už jedno.

Salimon

381742

04.09.2020 09:39

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

RE: predpoklady k rozvoji

Salimon 194.?.?.?

Kde jsou argumenty? Kde je nějaká teze z Vaší strany. Škoda, nedostavila se.

Bude mi potěšením, až se zase vrátíte k ekonomice. Tam alespoň rozvíjíte teorie, se kterými nesouhlasím, ale mohou mě inspirovat k nějakému hledání informací.

Ale Vy jistě víte, že ten kdo předloží nějakou tezi, "riskuje" její vyvrácení. Zatímco informačně prázdný příspěvek s nějakou tou nadávkou či nálepkou je neprůstřelný. Koneckonců je to Váš názor a máte na něj plné právo.
Jen doufám, že četnost Vašich reakcí na mé příspěvky neznačí, že Vám roste tlak. Opravdu bych Vás nerad ohrožoval na zdraví. Tak se raději rozloučím. Minimálně do doby, než zase předložíte nějaké informace.

381745

07.09.2020 08:26

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

RE: kde bude největší vnitřní trh pro umělou inteligenci

Salimon 194.?.?.?

Děkuji za konkretni informaci. A šlo by to jistě i bez těch urážek. Již chápu, na základě jakého předpokladu se domníváte, že nic chytřejšího než lidský mozek nikdo nevynalezne.

Vaše tvrzení, že "každý software umí pouze to, co do něj programátor zakódoval" je mylné.

Přikládám odkaz na článek (jeden z mnoha), který rozdíl mezi explicitním programováním a učícím se strojem popisuje pro laickou veřejnost.

https://www.soselectronic.cz/articles/sos-supplier...

Možná oceníte, že článek je uveden na komerční stránce lidmi, kteří mají s daným oborem zkušenost. Pochopil jsem, že praxe si vysoce ceníte. Tedy přinejmenším té své.

Přeji pěkné vzdělávání,
Salimon

381809

07.09.2020 09:44

Roušky jako symbol podvolení

RE: Trochu jiný možná altruistický pohled...

Salimon 194.?.?.?

Souhlasím s Vaším příspěvkem pouze v tom, že diskutér "svt" se Vámi uvedenou větou pokusil o diskusní faul. Rozvinout ad absurdum a následně zesměšňovat něčí názor je naneštěstí na tomto serveru běžná praxe.

Se zbytkem Vašeho příspěvku však nesouhlasím. Vycházíte z předpokladů, které nemusí být naplněny.
1) Plošné promoření (tedy získání imunity) spočívá v nakažení velkého množství jedinců, kteří tuto nemoc prodělají a jejich imunitní systém se jí naučí bránit. Bohužel to skutečně může znamenat, že nemocí budou nakaženi jedinci se slabou imunitou a nemoc se jim tak stane osudnou. Tam, byť nekorektně, směřovala úvaha diskutéra svt. A podle naší, na křesťanství založené kultury, ochrana slabších, dětí, starců a nemocných, je ctnost. Jiné kultury takové jednání považují za slabost.

2) Vytvoření imunity jedince proti určitému onemocnění není nutně jednoduchá nebo trvalá záležitost. Neexistuje něco jako imunita na chřipku. Zjednodušeně řečeno Váš organismus se pouze naučí identifikovat a likvidovat rychle ty kmeny, se kterými se setkal. Jinou mutaci chřipky však nechá rozvinout. Na druhé straně existují choroby na něž si organismus umí vytvořit adaptivní imunitu dobře. Na ně je pak velmi účinné očkování - tedy získání imunity bez prodělání choroby samotné.
Naneštěstí paměť lidského imunitního systému není neomezená. A na některé choroby se reakce imunitního systému s časem vytrácí. Takže Váš názor vyvhází z předpokladu, že adaptivní imunita na tento konkrétní virus je dlouhodobá. Některé studie ale naznačují opak.

3) I bez plošného promoření, tedy získání adaptivní imunity u velkého množství jedinců, se může virus s časem vytratit. Jednou z předpokládaných příčin je jeho schopnost rychle mutovat. Což je případ i SARS-Cov2. Díky mutacím je sice schopen znovu napadat již jednou vyléčené jedince, případně se déle bránit imunitní reakci napadeného organismu. Zároveň se však proměňují i jeho schopnosti překonávat přirozenou (nikoliv získanou) imunitu člověka. Zkrátka v přírodě většina pokusů (náhodných mutací) vede do slepých uliček. A tento virus se může vyčerpat (ztratit nebezpečnost) i tím, že nedokáže udržet svou původní, velmi úspěšnou, podobu. Následně pak zmizí jako někteří jeho předchůdci, aniž by bylo nutné promořit populaci.

Řekněme tedy, že je více přístupů k nemoci Covid19 a jak jí předcházet a ideálně vymítit. O ideálním přístupu se podle mých informací neshodnou ani mnozí odborníci zabývající se šířením nemocí.
Takže i když Vámi prosazovaný přístup může být nejlepší možný. Není to jediná alternativa, která může vést k rychlému vymícení nemoci Covid19. Jsou i zastánci názoru, že plošné promoření jez zbytečné případně zbytečně riskantní.
Proč se domníváte, že Váš názor je jedinný správný?

381811

08.09.2020 10:57

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

RE: kde bude největší vnitřní trh pro umělou inteligenci

Salimon 194.?.?.?

Zkuste si na ty otázky odpovědět jako když se učí malé dítě. Řekněme malé dítě s fenomenální pamětí. Přijdete na něj s něčím novým a oblafnete ho. Jednou. Příště, pokud se dozví o svém omylu, se naučí tento trik rozpoznat a pravděpodobně Vám to už neprojde. Tolik k švindlu s deštníkem.
Lidské učení není o mnoho jiné, jen máme na začátku výrazně delší čas, než se po nás chtějí nějaké výsledky. U UI chtějí všichni vidět výsledky v řádu hodin, dní a týdnů. My máme obvykle roky a desetiletí a když někdo není excelentní, tak to nevadí. Je nás mnoho.
Tady se na každý úspěch či neúspěch hledí zvlášť (aby mohlo dojít k zpřesnění počátečního programování). Pokud by dostala nějaká UI 5 let na vzdělávání, dostávala informace, kde udělala chybu, pak by v dané oblasti (například simultánní překlady) dokázala spolehlivě nahradit většinu lidí. Jedním z problémů je, jak vyhodnocovat výsledky. Kdy jsou špatně a kdy správně. U učení se her je to relativně snadné. Výhra je úspěch, prohra neúspěch. Co u překladu? Musel byste brát v potaz i osobnost a případně kulturu účastníků. A kdo bude mít právo učit ten překladač, co bylo správně a co špatně? Co bylo snadné pochopit a kdy sdělená informace nedoputovala? S efektivní komunikací má opět problém i většina lidí.
Opět použijte paralelu s učením člověka. Z dostupných informací si utváříme představu o světě. Ale nemáme na začátku všechny informace. Ani nejsou všechny informace správné nebo správně pochopeny. Takže naše představa je na začátku velmi často plná omylů, děr a nepřesností. Někteří si postupně tu představu s nově přicházejícími informacemi doplní, opraví a zpřesní. Jiní se naučí ignorovat informace, které neladí s jejich představou o světě. A právě postup, jak se vyrovnávat s rozpory by byl na začátku součástí naprogramování UI. V budoucnu, se stále rostoucím objemem vstupů, by si měla UI tento postup určovat sama. Opět tak, aby optimalizovala výsledek.
A co to znamená dobrý výsledek pro UI? Člověk se učí na základě pocitů. Dostanete pochvalu za to, že jste tomu druhému dítěti rozbil hubu? Pak to považujete za dobré. Máte dobrý pocit, že jste vyhrál? Je to dobré. A nakonec z Vás bude rváč nebo perfektní voják. Pokud Vás nějaká Vámi respektovaná autorita za výhru ve rvačce ještě potrestá. Budete hledat jiné cesty k dobrému pocitu.
Kdo bude určovat, co je dobré z pohledu UI? Kdokoliv s kým se UI setká? Co by vyrostlo z dítěte, které by vychovávali příslušníci všech kultur najednou?
Jakmile se oprostíte od myšlenky explicitního programování a dokážete vytvořit prostor pro vlastní učení a interpretaci poznaných informací, pak už je to jen otázka výpočetního výkonu, kapacity databází a kvality a množství vstupních informací.

381838

08.09.2020 10:59

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

RE: kde bude největší vnitřní trh pro umělou inteligenci

Salimon 194.?.?.?

A k intuici? Zkuste si někde najít k čemu je v mozku Amygdala. A její vliv na rychlé rozhodování ve vypjatých situacích. Mnohé z toho, čemu obecně říkáme intuice jsou dříve naučené postupy. Jako když bojovník před ránou uhybá do strany (mimo osu úderu) zatímco začatečník jenom ustupuje. Tuto intuici UI mít může. Navíc při rychlosti rozhodování UI by ani nemusela být třeba.
Naproti tomu skutečnou intuici, kdy se k nám, zdánlivě nebo reálně, dostávají informace, které bychom z pohledu klasické fyziky neměli mít dostupné, asi v současné době od UI očekávat nemůžeme. Skutečnou intuicí míním například pocit matky, když se jejímu milovanému dítěti kilometry vzdálenému, děje něco hrozného.
Zkrátka, pokud dokážete naučit program se učit. Vyhodnocovat vlastní omyly a hledat cesty, jak se jim příště vyvarovat, pak jste vytvořil předpoklad pro stvoření něčeho mnohem rychlejšího a nebezpečnějšího, než je člověk. Ne nadarmo se mnoho autorů scifi shodlo na třech zákonech robotiky. Ale UI, která by měla řídit odpal raket, by musela porušovat hned první zákon.
Obávám se, že lidský mozek má krom schopnosti učení zabudováno i mnoho pojistek, aby nedocházelo k příliš mnoha fatálním omylům. Jak naprogramovat UI s takovými pojistkami (omezeními) a jaké vlastně jsou, to je ta část, kterou se dnes teprve pomalu učíme.

381839

08.09.2020 11:07

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

RE: kde bude největší vnitřní trh pro umělou inteligenci

Salimon 194.?.?.?

Nemám problém. Pokud dodáte odkaz na jiný článek, kde někdo srozumitelně a pro laiky pochopitelně popisuje rozdíl mezi exaktním programováním a učícími se stroji, budu jedině rád.
Cílem nebyla ani propagace této firmy, ani prosazování tohoto článku jako jediné správné pravdy. Cílem bylo pootevřít dveře poznání k relativně novému fenoménu, který je z pohledu historické zkušenosti s exaktním programováním prakticky neuvěřitelný.
Takže pokud máte lepší odkazy, budu jen rád. A možná nejen já.

Salimon

381840

08.09.2020 15:31

Neslušná část lidí zlikviduje slušného člověka, pokud mu někdo nepomůže

RE: Kandidat , kterej slibuje ze,

Salimon 194.?.?.?

Pusobíte trochu jako pesimista. I když píšete, že hledáte stříbrnou obrubu na černým mraku. Přál bych Vám, abyste dokázal najít i kus čisté oblohy.

Ale důvod proč na Váš příspěvek reaguji je určitá, jistě neúmyslná, nepřesnost v úvodu Vašeho příspěvku. Joe Biden netvrdí, že žárovka byla vynalezena v Africe. Jen tvrdí, že ji nevynalezl běloch Edison, ale černoch (bez konkrétního upřesnění).
Věřím, že pan Biden se ztrapní během nastávajícího období ještě mnoha perlami. Není tedy třeba zveličovat a nějak přehánět, co řekl. Zbytečně tak diskreditujete svou pozici. Dost na tom, že tvrzení pan Bidena pro ty, kteří znají polský film Sexmise, je velmi úsměvné. Tam pro změnu tvrdili, že Edison byla žena. Přesně podle hesla, že historii píšou vítězové.

A malé dovysvětlení, jak to možná pan Biden s tím černochem myslel jsem nalezl v tomto článku.
https://www.hlavnespravy.sk/trumpov-protikandidat-...
Šlo pravděpodobně o Lewise Howarda Latimera. Údajně velmi schopného vynálezce a spolupracovníka T. A. Edisona.

Přeji Vám více výhledů na kousky modrého nebe,
Salimon

381853

09.09.2020 09:56

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

RE: kde bude největší vnitřní trh pro umělou inteligenci

Salimon 194.?.?.?

Není mi známo, že by byla jakákoliv plošná dohoda, která nařizuje při programování UI zavádět i morální kodex. Ale v této oblasti jsem skutečně hodně neznalý.
Historicky autoři scifi používali představu o třech zákonech robotiky, aby se vyhli různým problémům s vytvořením samostatně myslících/rozhodujícíh tvorů, kteří nás v praktických ohledech budou běžně překonávat. Ale pochybuji, že by mohl někdo tyto zákony používat při programování zbraňových systémů. Tři zákony robotiky veskrze předpokládaly vytvoření služebných tvorů, kteří budou lidem ku pomoci. Bohužel realita nám představuje i zabijáky, ketří by při reálném využití měli primárně umět lidi zabíjet.
Pak už je jen otázka, jak se bude určovat, kdo jsou Ti špatní. A do kdy to bude určovat člověk.
Důvod proč je jednodušší připravit UI pro boj, může souviset právě s tím, jak jednoduché je zhodnotit výsledek. Jak byste zhodnotil výsledek třeba diskutéra s umělou inteligencí? Nebo chůvy? Podle mě je tam příliš mnoho parametrů, jak posoudit úspěch. Z toho plyne nejednoznačnost. Pro boj je to jasné. Přežil jsem já nebo on? Případně kolik přežilo našich strojů a kolik jejich? Snadno hodnotitelný výsledek. A to i když to rozšíříte na strategickou rovinu - logistika, spotřeba nedostatkových surovin a další. Snadné a jednoznačné poučení.

Ale vy se spíš ptáte na to, jaký průser nás díky neexistenci morálního kodexu u UI čeká. Netuším. A nevím o tom, zda to někdo vůbec řeší a jak. Podle mých zkušeností lidé mají tendenci problémy, které jsou příliš složité ignorovat. A počkají, až jim případná chyba ukáže, co bylo špatně. A pokud chyba ještě nenastala, bývají optimisti. Podívejte se na přístup lidí k zabezpečení vlastních smartphonů. Nebo přístup průmyslu k IOT.
Takže se domnívám, že Vaše otázka "cim desatero nahradila UI?" je správná, ale až do pořádného průseru se jí nikdo příliš intenzivně zabývat nebude. Zatím se chlácholíme představou, že poslední slovo má vždycky člověk. Zatím.

A co s roboty, kteří získají právní (a tedy i morální) zodpovědnost. Pár zajímavých informací bylo například tady:
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2478985-rozhovo...
Zatím jde nejspíš opravdu jen o chatbota, ale přesto je již po právní stránce Jedincem. Se zákonnou odpovědností za své činy. Ale, co je pro Umělou Inteligenci, která si neuvědomuje svou existenci vlastně trest?

381865

09.09.2020 10:10

Americe se nedaří zastavit růst převahy ČLR

RE: kde bude největší vnitřní trh pro umělou inteligenci

Salimon 194.?.?.?

Byl bych rád, kdybyste mi alespoň naznačil, kde bych našel Váš odkaz na "základní pochopení problému". Viditelně jsem ho minul. Naneštěstí ani když jsem procházel Vaše příspěvky do diskuse za celý tento rok, nenarazil jsem na něco co, by se týkalo zde diskutovaného problému.

Na druhou stranu mě mate i Vaše tvrzení v diskusním vlákně o umělé inteligenci, že jste odkaz na pochopení problému uvedl, ale do problému umělé inteligence se ponořit nechcete. Respektuji Váš nezájem, ale právě protože vnímám Vaše příspěvky obvykle jako věcné, rád bych našel ten uvedený odkaz.
Pravděpodobně se zde jedná z mé strany o nějaké nepochopení, co jste chtěl říci.

Salimon

381867

15.09.2020 17:22

Kde blb, tam nebezpečno

RE: Politici nie sú blbci.

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
zklamu Vás. nenaštval jste skoro nikoho. Ti, kterých by se to mohlo dotknout to nikdy číst nebudou a zdejší diskusní klub je povětšinou netečný k jakýmkoliv slovním výpadům. Nemluvě o přesvědčení mnohých, že oni rozhodně nikdy a za žádných okolností ovčany nebyli, nejsou a nebudou. Ať už být ovčan znamená cokoliv.

Přesto se domnívám, že velmi svévolně zacházíte s pojmem vina. Poukážu na to ze dvou úhlů.

Setrvačnost:
Pokud Vaši předci promrhali své jmění nebo ani žádné nezískali, jste tím vinen? Následky si jistě ponesete. Důsledky dopadnou i na Vás. Ale jste tím skutečně vinen?
Obdobně dnešní dvacátníci čelí politickému systému, který se etabloval ještě před jejich narozením, jsou vinni tím, že v něm žijí? A v jakém věku se stáváte vinným?

Hranice možností:
Pokud Váš oblíbený fotbalový klub nevyhrává evropský pohár, jste tím vinen? Mohl jste jistě poslat sponzorský dar, mohl jste přesvědčit ostatní, aby ho poslali, a následně mohl klub nakoupit lepší hráče. A mohl by vyhrávat. A možná jste dokonce Vy jako jednotlivec nějaký sponzorský dar poslal. Ale bohužel za Váš dar se sotva uživí Zvědavec, natož fotbalový klub. Jste tedy vinen tím, že Váš oblíbený fobalový klub nevyhrává? A že Vás fotbal nezajímá nehraje roli. Protože spoustu lidí zajímá a chtěli by, aby český klub vévodil Evropskému poháru.

Cítíte, že existuje minimálně z pohledu historických souvislostí a z pohledu jednoho zrnka v sýpce, jisté omezení možností? A přestože nesete důsledky historických a skupinových rozhodnutí, tak hovořit o vině mi připadá mírně svévolné. Na úrovni obce o 400 obyvatelích snad. Ve státě s miliony obyvatel bych se takové generalizaci vyhnul.
Co takhle vina politologů, kteří místo objektivního hodnocení předkládají hodnocení pro ně nejvýhodnější. Co takhle zodpovědnost novinářů, těch údajných strážců demokracie, kteří za příslib pozvání na raut zaprodají i duši? Nebyl by náhodou mezi politiky (kteří hrabou pod sebe) a řadovými občany ještě někdo, kdo by mohl mít, v rámci své profese, určitou zodpovědnost za vývoj?

Píšu to, protože pokud přistoupím na Vaše osočování běžných voličů, kteří nemají chuť studovat a analyzovat politickou situaci a vyhodnocovat, kdo a proč jim asi lže, pak bych musel být pesimista. Musel bych přiznat, že není cesty ven.
Pokud si však uvědomím, že politici jsou závislí na celé řadě dalších profesí a bez jejich spolupráce by nebyli schopni dlouhodobě podvádět a lhát, pak vidím potenciální cestu ven.
Ale ptejme se, vy byste riskoval své živobytí a bojoval se svým šéfredaktorem? Je ten, kdo tak nečiní vinen? Asi ano. A je to blbec? S tím už bych byl opatrnější.

To jen až přístě budete hledat zase blbce a viníky místo hledání cesty.

382016

16.09.2020 09:23

Kde blb, tam nebezpečno

RE: Politici nie sú blbci.

Salimon 194.?.?.?

Systém zastupitelské demokracie s pětiprocentním kvórem pro vstup mezi vyvolené a 1,5% pro financování byl zaveden podle Vás kdy?
S ohledem na frekvenci voleb, jakou m8 podle Vás možnost běžný volič zasahovat do událostí za poslední 2-4 roky? Jak se jeo poučení z událostí 2-4let mělo promítnout? (a které oblasti jsou pro Vás nejdůležitější, ekonomická, migrační, obranná, právní, ...)

Nechci rozebírat, proč se domníváte, že nikdo nemá právo uvěřit dobré úmylsy lidem, které Vy osobně považujete za šmejdy. Možná byste měl sám dost problémů u konkrétních stran a určitě konkrétních politiků, vyjma několika vybraných, najít jednoznačné příklady, proč by je měli VŠICHNI považovat za šmejdy. Problém je v tom, že různí lidé sledují různé cíle. Navíc ty cíle se v průběhu jejich věku mohou podstatně měnit. Obecně si tedy volí takové strany (a lidi), u kterých předpokládají, že budou podporovat jejich cíle. Mimochodem přesně z toho důvodu vznikly všechny ty volební kalkulačky. A mnozí lidé jim opravdu věří.

Podle mě se mýlíte i v tom, kolik lidí je schopno chápat souvislosti. Podle mých zkušeností je jich daleko více než pár tisíc v České republice. (extrapoluji, neznám je osobně). Ale to neznamená, že se s nimi musím já (nebo Vy) v politické rovině shodnout. Mají jiné cíle a jiné předpoklady. A často své úvahy staví na jiných vstupních informacích. Právě schopnost v klidu a bez urážek hovořit a porovnávat si zdroje informací a osobní preference nám dává možnost vzájemně si rozšířit obzory. A chápat, proč mají jiný názor. Proto preferuji označovat lidi s jiným názorem za názorové oponenty a nikoliv za blbce. A to včetně Vás.

A ano máte pravdu, že žijeme v konzumní společnosti, jejíž příslušníci velmi často pouze napodobují veřejné chování a vnější obraz veřejně známých osob. Místo abychom se dívali, jak se museli oni sami přičinit, kolik času strávili při tréninku nebo studiem daného oboru a inspirovali se jejich nezřídka vysokým osobním nasazením, tak většina populace opravdu jen vzhlíží a mnohdy nekriticky přejímá názory svého idolu. Případně všechny veřejně činné a známé označí plošně jako jElita (a mají sami pak dobrý pocit jak jsou lepší).

Zeptám se Vás, o které historické epoše a lokalitě víte, že by se veškeré tamní obyvatelstvo plošně významně zajímalo o politiku a její dopady na běžný život?
Právě fakt, že názor absolutní většiny populace lze upravit vhodnou rétorikou krátce před volbami je alfa a omega demokracie, jak ji známe.

Chcete bojovat proti přirozeným zákonitostem chování lidí? Pak připomínáte člověka, který se přetlačuje s třímetrovou betonovou zdí. Pokud si nechcete jen ulevit a zanadávat si na ostatní, pak nejprve pochopte a pak jednejte. Hledejte, kde má systém slabiny, místo prázdných stížností na hloupost ostatních.

382033

16.09.2020 19:11

Kde blb, tam nebezpečno

RE: Diskusni Klub

Salimon 194.?.?.?

Velmi rád bych s Vámi souhlasil, ale často zde vidím pouze lidi, kteří se prostě chtějí vykecat a chybí jim jakákoliv schopnost vstřebat nové informace. Na druhou stranu, možná mám jen akutní záchvat malomyslnosti a zkusím Vám tentokrát prostě věřit [smích]

Ad strach z pochopení a šíření informací - zkusil jste si někdy představit situaci, kdy jste to Vy, kdo má možnost prosazovat své myšlenky a řídit společnost. A proti Vám stojí lidé, kteří se bouří a nechápou, co jim nabízíte. Přemýšlel jste, co byste v takové situaci dělal? Z čeho byste měl strach? Proti komu a jak byste se snažil zasáhnout?
Takovéto mentální cvičení, pokud ho uděláte poctivě, považuji za velmi prospěšné k pochopení svého postavení. Přesně v duchu "Poznej svého nepřítele". Dívej se na svět jeho očima.

Jeden z důvodů, proč je nebezpečnější nepřítel dobrý rétor než chlap s dynamitem, je, že o každém činu chlapa s dynamitem se dozvíte. To je taková hezká, otevřená partie. Chvilka hledání toho chlapa, ale celkem jasné a omezené následky. Kdy se poprvé, pokud to dělá šikovně, dozvíte o akcích dobrého rétora?
Je to jen jeden z důvodů. A všimněte si, že vůbec nezáleží na tom, jestli má nebo nemá ten rétor na své straně jakousi objektivní pravdu. Dobrý rétor si své posluchače a uvěřitelnou "logickou" argumentaci vždy najde.
Jako příklad odlišné a přece logické argumentace rád používám vtip v tomto odkazu:

https://fiser.blog.respekt.cz/kterak-herr-goebbels...

Shodou okolností je tam krom vtipu i zajímavý komentář jiného dění, tak jsem další odkaz na ten vtip s Goebelsem nehledal. V každém případě, jedna otázka tři naprosto logické a pro posluchače přijatelné odpovědi. Už víte proč je dobrý rétor jako názorový oponent nebezpečný.
A proč je nechápající hlupák nešikovně zastávající či bránící Váš názor obdobně nebezpečný?

382044

16.09.2020 20:02

Kde blb, tam nebezpečno

RE: Politici nie sú blbci.

Salimon 194.?.?.?

Ani já jsem neměl na mysli vinu v rovině trestněprávní. Ale právě jen ten pocit osobního zavinění.

Je pravda, že mám asi poněkud odlišný přístup k situacím, kdy se všichni účastníci chovají přirozeně a výsledek je katastrofa. Příkladů z běžného života by bylo nespočet. Počínaje banálním nedorozuměním při komunikaci dvou lidí.
Předpokládám, že Vy byste řekl, že tím negativním výsledkem jsou si sami vini. Nebo alespoň jeden z nich. A skončeno.
Já mám tendenci se na to dívat tak, že ani jeden nedokázal výsledku zabránit. Prostě protože ani jeden nedokázal opustit své přirozené chování a lépe předvídat. Pro mě je pak taková situace pouze promeškaná příležitost udělat něco lépe. Případně příležitost se do budoucna poučit. Čili cítím spíše smutek než zadostiučení, že dostali, co si zaslouží.

A přestože se vlastně lišíme jen v tom, jak stejnou věc pojmenujeme, bude se lišit náš emoční přístup k té situaci. A pokud o ní budeme hovořit s jejími účastníky, bude se lišit i jejich přístup ke slovům, která použijeme. Dáváte li lidem něco za vinu, zablokují se, začnou se bránit. Dáte-li jim pocit, že by to mohlo být jinak, pokud najdou jinou cestu, pak máte větší naději na budoucí zlepšení.
Stejně se budou muset poučit oni. Stejně budou muset tu cestu najít oni. Já jen říkám, že je lepší lidem říkat, ať hledají úspěšnější alternativu, než abych jim říkal, ať už se konečně přestanou chovat jako blbci. Je to jen o volbě slov. Ani já jim však nebudu tajit, že si za výsledek mohou sami.

A tak nějak doufám, že to bude fungovat lépe. Alespoň občas. A možná jsem jen naivní a nebo to dělám jen proto, abych měl já pocit, že svět je nebo může být lepší.
A Vám jsem svým příspěvkem chtěl vlastně říci, že existuje i jiná cesta.

A druhá myšlenka mého příspěvku se týkala faktu, že zatímco Pepa a Anička z Horní Dolní mají dost starostí se svým životem, dětmi a stále se měnícími pravidly, která po nich stát či jejich zaměstnavatel vyžaduje, tak tu existuje celá armáda profesionálů, kteří jsou profesně zodpovědní za faktické posouzení, hodnocení a dohledávání informací o politicích a jejich plánech. A u těchto profesionálů, jejichž posudkům pak Anička a Pepa uvěří, již o vině hovořit můžeme. Dokonce bychom ji dokázali v některých případech (stejně jako u podvodných obchodníků) posunout do roviny trestněprávní. A tudy vidím cestu ven snáze, než doufat, že se lidé, kteří plánují své vlastní životy v horizontu od výplaty k výplatě, začnou zajímat o dlouhodobou strategii České republiky. Nebo že začnou studovat geopolitickou situaci s dohledáváním si a ověřováním zdrojů.

Prostě přiznávám naprosté většině lidí právo na rozsáhlou neznalost v oblasti politologie. A to přestože zároveň mají volební právo.

Salimon

382047

18.09.2020 10:28

Americká „biologická bomba“ v Gruzii

BIOLOGICKÁ BOMBA V ĆR

vj66 194.?.?.?

Jedním slovem - BIOCEV ve Vestci u Prahy. Ale dokažte to [bliji]

382078

21.09.2020 11:05

Incident v Bille

Nehadej se s blbcem

Salimon 194.?.?.?

Kdysi jsem se naučil jedno moc hezké pravidlo a začal ho celkem důsledně ve svém životě dodržovat.

Pravidlo zní: Nehádej se s blbcem. Proč? Protože z vnějšku by nemusel být poznat rozdíl.

Pro tyto situace, kdy se přou náhubkáři s rouškaři, bych doporučoval každému vzít si toto pravidlo k srdci. Jak by pak asi vypadal uvedený incident? Nijak. Pan Stwora by udělal jeden krátký pohyb rukou a po pěti krocích druhý krátký pohyb rukou. A žádný incident by se nekonal. Snadné a rychlé.
Navíc sám pan Stwora popisuje, že vnímá ty pány z incidentu jako vystrašené. A může být, že oni skutečně na základě informací, které mají a kterým věří vystrašení jsou. Myslíte si, že takovýto incident jich strachu zbavil? Nebo že díky tomu získali informace, které opravily jejich názor?
Nejsou náhodou emocionálně nevyrovnaní lidé nejméně vhodní jako partneři k diskusi? A strach je zatraceně silná emoce. Proč tady čtu o střetu s vystrašeným člověkem místo abych četl o petici na vládu, ať řádně komunikuje, ať využije paragraf o poplašné zprávě či další a další kroky namířené k původcům toho strachu?

Je zřejmé, že krom zbytečného incidentu článek obsahuje i některá nepravdivá tvrzení. Jakože agresivní jsou pouze rouškaři a náhubkáři jsou mírumilovní. Kdokoliv si zkusil přečíst diskusi k článku, uvidí, že minimálně ve verbální rovině jsou náhubkáři stejně agresivní jako někteří rouškaři. Zkusme na obou stranách ubrat emoce. Možná zjistíte, že nechuť nosit roušky je širší, než si myslíte. A militantních náhubkářů stejně jako militantních rouškařů je jen velmi omezené množství.

Jsme tady většinou Češi (a Moraváci a Slováci a další, z malých a historicky různě utlačovaných národů). Bojujme vtipem a důvtipem.
Proč máte potřebu provokovat vystrašeného člověka? To budete taky člověku s arachnofobií ukazovat všechny pavouky? A házet mu je za krk?
Ne že by se fobie neléčila i postupným navykáním na předmět odporu. Ale to je řízený proces. Dělat na vystrašeného člověka bububu je sice vtipné, ale přinejmenším dětinské.

A až si budete příště připadat, jak moc jste v právu v tom svém nošení nebo nenošení roušky, zkuste si přečíst něco o vlivu "božího požehnání" na brutalitu vojáků v kterékoliv době historie. O kolik kravější a "bezbožnější" jsou činy člověka, který koná "ve jménu božím". A to obvykle na obou stranách konfliktu.

Prostě kdykoliv upadnete do svatého zápalu, máte minimálně 80% šanci, že se chováte jako blbec. To je můj názor.

Přesto děkuji, za článek. Docela pěkně ilustruje aktuální situaci na obou stranách barikády. Zaplaťpánbůh, že naprosté většině lidí jsou roušky celkem u zadku. Kdyby to bylo, jak píše pan Stwora, půl na půl, pak bychom záviděli americe BLM.

Salimon

382192

21.09.2020 12:22

Incident v Bille

RE: Autor článku ty lidi zesměšňuje a diví se...

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
velmi bych Vám doporučil několikrát se nadechnout a uklidnit než začnete psát nějaký názor na internet.

Příspěvek na který reagujete především zmiňoval, že i šance, že rouška sníží možnost přenosu choroby, která je obecně přijímána za existující a potenciálně nebezpečnou, je pro absolutní většinu lidí dostatečným důvodem, pro nošení roušky například při styku se svým lékařem. Kterého by bylo obtížné v krátkém i delším horizontu nahradit.

Opakuji předpoklady:
Rouška sníží možnost přenosu (nikoliv eliminuje)
Choroba je obecně přijímána za existující (nemusí být ani prokázána)
Choroba je považována za potenciálně nebezpečnou (opět se jedná o převažující informační tok)

Co se Vašeho příspěvku týče, tak působíte, jako člověk, který svůj názor považuje za fakta. Člověk, který nekriticky akceptuje cokoliv, co jeho názor podporuje či posouvá až k extrému. Člověk, který naproti tomu u informací rozporujících jeho názor vyžaduje exaktní důkazy, aniž by se namáhal je sám hledat.
A bohužel ve finále působíte jako člověk, který má problém sdělit svůj názor uceleně.
Vřele Vám doporučuji, diskusi s lidmi, kteří Váš názor nesdílejí. Naučte se jim vysvětlit předpoklady, na kterých stavíte. Předložte jim důkazy svých tvrzení, která požadujete od ostatních. Možná zjistíte, že prokázat neexistenci něčeho je mnohem složitější než si myslíte. Zvlášť pokud přestanete zahazovat informace, které se Vám nehodí do krámu. Například, že v Lombardii nikdy něměli naplněné nemocnice. Prostě si to jen vymysleli. Protože žádná nová choroba, která by to mohla způsobit neexistuje.

Nepřehánějte to s tím popíráním informací, které se Vám nehodí. Jinak jednoho dne skončíte tak že budete tvrdit, že je noc a to co támhle svítí a vypadá jako slunce je jen iluminátský podvod. Už údajně máme současníky, kteří věří na placatou Zemi. A stačí k tomu tak málo - považovat své domněnky za fakta a po protistraně vyžadovat fyzické důkazy.

Salimon

382195

22.09.2020 08:49

Incident v Bille

RE: Autor článku ty lidi zesměšňuje a diví se...

Salimon 194.?.?.?

Je mi jasné, že jste určitě nechtěl zpochybňovat předchozí příspěvek tím, že svého názorového oponenta nenápadně označíte za falešného doktora.

Protože mě osobně zabralo asi 7 minut, než jsem našel několik i 8 let starých příspěvků tohoto autora, které působí, jako zkušenosti člověka z oboru lékařství. Byť to vypadá, že se nějakým způsobem vyzná i v jiných oblastech.
Takže pokud se za doktora vydává, dělá to už hodně dlouho a docela konzistentně.

Zkuste tedy být příště opatrnější ve svých náznacích. Vždyť Vámi uváděné zkušenosti by se také daly snadno shrnout větou - "Znal jsem jednoho američana z Hrdlořez, který nikdy nebyl dál než na Kampě." A kolik lidí si myslíte, že pak kompletně zahodí veškerá Vaše osobní zkušenosti, jako kompletní výmysl? Zvlášť pokud se jim nebudou hodit k podpoře jejich vlastního názoru.

Budu se těšit na Vaše další příspěvky a hlavně osobní zkušenosti z jiného kulturního prostředí.

A mimochodem v 10ti letech? To já si začal s holkama hrát na doktora asi výrazně později [mrknutí jedním okem] Tak to jsem byl asi pořádně zabržděnej, moje škoda [smích]
A ano, vím že speciálně někteří zdejší diskutéři by tvdili, že jsem se doteď neodbrzdil. Jejich škoda [mrknutí jedním okem]

382236

22.09.2020 15:55

Incident v Bille

Co je to COVID

Salimon 194.?.?.?

S reakcí na Váš příspěvek bych začal od konce.
Jaké má Covid chrakteristické rysy, které nemají jiné už známé choroby?
Vynechme pro tuto chvíli původce nemoci. A zaměřme se na projevy té nemoci. Pokud budou mít dvě nemoci podobné příznaky, budeme jim říkat stejně? Podle mě nikoliv. Protože z rize praktických důvodů rozlišujeme choroby nejen podle příznaků, ale i podle dopadů a podle možnosti léčby. A s ohledem na schopnosti analyzovat svět virů a bakterií, máme tendenci hledat u běžných nemocí i takzvané původce.

Vynechme, prosím, teorii, že choroba je projevem našich činů a stavu mysli. Jsem o ní ochoten diskutovat, ale bylo by to na delší dobu. Pro tuto chvíli se dívejme očima současné medicíny. A něčeho, čemu říkáme věda. Podle ní mají mnohé nemoci své původce ve virech či bakteriích. A tyto viry a bakterie se v napadeném těle množí a následně se šíří na další jedince.

Takže: Co je to Covid?
Covid je běžně používaná zkratka pro COrona VIrus Desease (koronavirové onemocnění) způsobené virem SARS-COV-2. Tento virus byl dříve nazýván 2019-nCoV. Někdy je též používáno označení COVID-19, aby nedošlo k záměně s jinými onemocněními způsobenými korona viry.

Jinými slovy, Covid je onemocnění, které může mít u různých lidí různé příznaky, ale jeho společným rysem je původce tohoto onemocnění. A tím je Virus SARS-COV-2. Zda se jedná o COVID se pak testuje nikoliv podle příznaků (ty se mohou u různých jedinců diametrálně lišit, a zároveň mohou být shodné s jinými onemocněními), ale podle přítomnosti viru SARS-COV-2 nebo specifických protilátek na tento virus.

Co když mám chřipku, rýmu a Covid zároveň? Pak máte asi problém s imunitou. Ale v princip byste byl pozitivní na testy na virus chřipky, na virus rýmy i na virus SARS-COV-2. Prostě jste dost nemocný. Na chřipku a rýmu vám lékař asi předepíše patřičné léky. A bude doufat, že se u Vás nerozeběhne oboustranný zápal plic, který je jedním z průvodních znaků onemocnění virem SARS-COV-2. (podle některých máte slušnou šanci, protože rýma bude fungovat jako konkurent COVIDu a bude ho brzdit).

Ale na přítomnost chřipky nebo rýmy mě nikdo nikdy netestoval. Proč?
Protože na chřipku a rýmu mají lékaři osvědčenou, většinou účinnou, terapii. Říkejme, že existují známé postupy jak je léčit. A na rýmu, pokud se nejdná o "smrtelnou rýmičku", se moc neumírá.

Proč tedy tolik humbuku kolem COVIDu?
Protože se jednalo o nový typ viru, na který nebyla současné převládající medicíně známá léčba. Protože tento virus dokáže zapříčinit rozvinutí oboustranného zápalu plic. Tento oboustranný zápal plic pak (pravděpodobně posílen sekundární bakteriální infekcí) v určitém, předem neznámém, procentu případů je smrtelný. Neléčený je smrtelný velmi často.

Takže proč ten humbuk?
Protože lékaři v první chvíli neznal...

Automaticky kráceno

382259

22.09.2020 15:59

Incident v Bille

RE: Autor článku ty lidi zesměšňuje a diví se...

Salimon 194.?.?.?

... pokračování...

Takže proč ten humbuk?
Protože lékaři v první chvíli neznali postup, jak to léčit. Léčba tak trvala dlouho a byla spíše na vitalitě a životaschopnosti pacienta. Tím se i z malého procenta těžkých případů stal velký problém, protože naplnili kapacitu jednotek intenzivní péče. Dnes se již vyskytují různé postupy (z různých zemí), které by měly být v léčbě účinné. Měly by léčbu urychlit. Pouze urychlit.
Zároveň u nové nemoci, kde není známa smrtnost (letalita), nelze adekvátně předpovídat dopady na populaci. Při smrtnosti 10% je promoření zatraceně špatný nápad. Při smrtnosti 1 tisícina promile se ani ničím jiným než neřízeným promořením zaobírat nebudete. (Smrtnost je část zasažených, pro kterou byla choroba fatální - ať již sama o sobě nebo v součinnosti s jinou chorobou).

A vážně je nutný ten humbuk?
Ne, není. Ale lidi to milují a novináři také. Tak proto. Je za tím kousek pravdy a zbytek je velký mediální cirkus. Jen pozor, až budete odmítat ten cirkus, ať "s vaničkou nevylijete i dítě". COVID prostě existuje. To je smutný fakt.

Takže COVID je nemoc, jejíž původce je kapénkově přenosný virus SARS-COV-2 a o jejícmž lečení a dopadech se jen postupně a relativně pomalu něco dozvídáme.

Ale nic z toho Vám neodpoví, proč jsou někde nařízené roušky a zakázané hromadné akce, a jinde nic. Protože stejně jako na výskyt vyrážky budou různí lidé, či různé rodiny, reagovat různě, tak i různé vlády v různých zemích na COVID reagují různě.

A když jsme u té vyrážky, tak kopřivka i plané neštovice mají vyrážku jako shodný příznak. Přesto bych k nim raději přistupoval odlišně. U jednoho stačí pár hodin počkat.

382260

23.09.2020 09:05

Incident v Bille

RE: Autor článku ty lidi zesměšňuje a diví se...

Salimon 194.?.?.?

Slyšel jste někdy o pojmu sofista? Nemám na mysli ani tak starověkého učitele moudrosti, jako aktuální převládající význam toho pojmu. Případně pojem sofistika.

Co takhle tvrzení: Jelikož jsem neztratil rohy, tak musím mít rohy?

Cítíte, že tam je jistá logická chyba. Především protože když se podíváte do zrcadla, tak na místě, kde byste očekával rohy, něco chybí. Přesto je ta věta do jisté míry logická. Tak to je sofistika.

Vaše tvrzení, že Covid pro Vás zůstává stále jen slovem a nemůžete si ho spojit s nemocí je podobné.
Na to chápat Covid jako prázdné slovo máte plné právo. Můžete si významy jakýchkoliv slov různě odvozovat a sám pro sebe je chápat, jak chcete. Bohužel Vám to bude způsobovat problémy v komunikaci s ostatními. Kteří ta slova budou chápat jinak. Covidem většina lidí rozumí onemocnění způsobené nedávno objeveným virem.

Další Váš logický úsudek je také sofistika. Pokud tu chorobu, které se tu lidé bojí a nazývají ji Covid, slovem covid neoznačuji, pak ta choroba přestala existovat. A naprosto správně zakončíte úvahou, že proti neexistující chorobě se není třeba chránit.
Podobně jako když zimu, kdy nesněží, odmítnu nazývat zimou, znamená to, že to časové období přestalo existovat? Takže když zima vlastně neexistuje, je naprosto zbytečné si připravovat na zimu dříví na topení?

Je patrné, že s takovýmito sofistikami budete mít úspěch v nejedné diskusi. Přesněji, budete schopen obhájit jakékoliv tvrzení. Prostě jen opominete pár souvislostí. Je to neskutečně jednoduché. Vím to. Před lety jsem si také myslel, že když obhájím svůj názor v diskusi, tak mám pravdu. Pak jsem si všiml, že jsem v diskusi schopen obhajovat a zdánlivě obhájit i naprosté kraviny.
Tak jsem se začal zaměřovat na celistvější chápání a dělat si sám sobě prvního oponenta.

Jsem přesvědčen, že byste byl, při minimálním úsilí, schopen svůj předchozí příspěvek sám sobě logicky rozcupovat. Jen si zkuste na moment zastávat opačný názor a podívejte se, kde byste svou argumentaci nejsnáze napadl. A nemyslým tím, že byste sám sobě dal nálepku debil, blbec, ovčan nebo fašista.
Přeji spoustu zábavy s hledáním korektní logiky [smích]

Jen pro doplnění, dělat sám sobě oponenta neznamená autocenzuru. Vede to k odhalování slabin vlastních úvah a cenzurujete pak jenom to, co byste si netroufl obhajovat v diskusi s Vámi respektovaným člověkem. Prostě omezíte plácání prvního, co Vás napadlo.

Salimon

382290

23.09.2020 10:59

Incident v Bille

RE: covid/chrípka?

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
na začátku uvedu, že většinu informací, které v této oblasti používám, jsem čerpal z obecně dostupných zdrojů. Hodně pochází ze zvěřejněných rozhovorů se Soňou Pekovou.

Testy na covid nebo přesněji na odhalení viru SARS-COV-2 či protilátek proti němu se dělají různými způsoby. Já vím o dvou základních:
1) testy na přítomnost viru v materiálu odebraném výtěrem
2) testy na přítomnost specifických protilátek v krvi

Předpokládejme, že zmiňovaný příspěvek se týká testu na přítomnost viru v odebraném výtěru.
Podle mých informací mají viry některé části shodné a některé odlišné. Hledá se tedy běžně ta část/sekvence jejich DNA/RNA, která je činí specifickými. Tak jako pokud ze všech zvířat budete hledat lva, budete se zaměřovat na znaky, které jsou pro něj specifické a odlišují ho od jiných zvířat.

Nicméně poctivá analýza takového vzorku/výtěru (podle mých informací) není úplně levná. Podobně jako kdybyste lva identifikoval vždycky na základě vzorku krve a analýzy DNA.
Pokud však někdo přijde s nápadem, jak odlišit SARS-COV-2 jiným způsobem, než analýzou na úrovni DNA, pak by to stálo za pozornost. Stejně jako když začnete identifkovat lva na základě jeho vnějších znaků.

Takže bez znalosti detailů, bych byl velmi opatrný v hledání senzace v prohlášení, že někdo studuje způsob odlišení SARS-COV-2 od chřipky.
Pravděpodobně jen hledá levnější způsob.

Podle mých informací, viz. výše existuje spolehlivý (ale drahý) způsob jak jednoznačně identifikovat přítomnost (i odhadnout množství) viru SARS-COV-2.

Salimon

382297

23.09.2020 13:27

Incident v Bille

RE: Autor článku ty lidi zesměšňuje a diví se...

Salimon 194.?.?.?

Poněkud provokativně na mě působí Vaše věta, že neexistence se ve vědě nedokazuje. Maně si vybavuji z matematiky důkazy neexistence některých limit. Tedy důkaz, že určitá limita neexistuje. Což může být poměrně podstatná a užitečná informace.
Na druhou stranu matematika je jako věda poněkud specifická. Tak trochu umělá. A zároveň konkrétní limita není ve své podstatě nic světoborného.
Přesto mám podezření, že při troše snahy bych nalezl i jiné oblasti a záležitosti, kdy samotná neexistence či nemožnost vzniku jevu by byla užitečná pro posun v chápání.
Stejně jako existence či neexistence toho tajemného covidu. Jak by asi mnozí přivátali důkaz jeho neexistence. Nebo chcete-li vyvrácení teorie o jeho existenci.
Otázka zní, zda samotný důkaz o tom, že neexistuje vědní obor, kde by potřebovali někdy prokázat neexistenci jevu či objektu, by nepopíral sám sebe.

Přesto podstatný názorový rozdíl vidím ve Vašem druhém odstavci.
"V tomto smyslu neni ani podstatne, zda prevazuje nejaka informace. Z hlediska objektivniho poznani nezalezi, zda neco tvrdi vetsina, nebo jen jedinec."

Prestože z hlediska objektivního poznání tvrzení většiny nebo jednotlivce znamená málo, tak z hlediska rozhodovacích procesů jsou to veličiny velmi podstatné.
Pokud bude ve Vašem okolí převažovat informace, že jste geniální analytik, jak asi budou přijímány informace, které budete říkat? A jak budou přijímány, pokud budete vnímán převážně jako packal, který neví o čem mluví?
Myslíte si, že takové mínění má nutně souvislost s něčím jako objektivní poznání?
Stačí být dobrý rétor a velmi snadno budete v očích druhých působit věrohodněji, než skutečný génius, který bohužel špatně mluví česky a ještě trochu koktá. Kolik lidí skutečně pozná genialitu jeho myšlenek? Co všechno ve svých úvahách zvážil a vyloučil?

Fakta, která neznáme na naše rozhodnutí nemají vliv. Ale převládající informace, aniž by musela být pravdivá, má na naše rozhodování vliv podstatný.
A to i když osobně té informaci nemusím ani věřit. Přesto budu muset respektovat, že ostatní té informaci věří. Pokud to respektovat nebudu, mohu se snadno dočkat dopadů od ostrakizace po krvavý nos.
Respektovat názor ostatních neznamená ho přejímat. Jen respektovat, že mají názor jiný.

Takže obecně převládající informace (která se dá alespoň přibližně vyslovit) může mít mnohonásobně větší význam, než fakta odpovídajíci objektivnímu poznání.

Na akademické půdě se jistě budete zabývat (krom politikaření) hledáním objektivní pravdy. Ale "ulice" své objektivní pravdy vždycky zná. A pokud se neshodují s tou Vaší akademickou, pak doufejte, že máte svou roušku alespoň v kapse. Protože na "ulici" se pádnost argumentů občas poměřuje jinak.

Ohledně zbytku, jsem vám k dispozici na post.cz Pokud chcete vést reálnou diskusi.

Salimon

382305

24.09.2020 08:49

Nová úvaha nad prezidentskými volbami v USA

RE: USA nemám rád, ale

Salimon 194.?.?.?

Považujete za lidskou hloupost i nezkušenost, naivitu a ochotu odpouštět?
Protože právě to jsou živné půdy pro všechny hochštaplery a podvodníky. Opravdu byste chtěl i tyto vlastnosti vymítit? A chtěl byste v takovém světě sám žít? Kde nikdo nikomu nevěří, všichni jen kalkulují a analyzují, co ten druhý vlastně chce.
Já ne.

Ale z jiného soudku. Pokud hovoříte o lidské hlouposti, pravděpodobně máte na mysli neschopnost dohlédnout na důsledky svých činů. Ale právě schopnost chápat i dlouhodobější důsledky svých činů se často chápe jako moudrost.
Není tedy náhodou přirozené, že lidé obecně začínají jako hloupí a postupně na základě zkušeností zmoudří? To je samozřejmě předpokládaný průběh u jednotlivce. (Bohužel se nemusí vždy dostavit ve viditelné podobě). Obnovující se skupina jako celek takto nefunguje. Tam bude stále dost nových nezkušených (hloupých) a aktivních, a postupně umírající jedinci zkušení (moudří).
Takže z tohoto důvodu pravděpodobně nikdy nedojde ke zmoudření celé populace, dokud neztratíme reprodukční schopnost. A o takové zmoudření bych opět nestál. Proč se na manifestace a v neziskovkách velmi často používají mladí lidé. Často sotva plnoletí. Jsou naivní, plní ideálů a důvěřiví. A navíc jsou ochotní riskovat. Jedním slovem by se z pohledu staršího usedlého člověka dalo říci, že jsou hloupí, že? Ale na místo každého, který pochopí a zmoudří doroste další nezkušený. Je to věčný boj. A proto nestačí říci kašlu na to. Lidi jsou hloupí a zaslouží si to.

Další úhel pohledu je omezení lidského mozku. Od určité doby se lidé začali specializovat. Vy se považujete za zběhlého v otázce politologie, geopolitiky a možná i filosofie. Prostě jsou to věci, které Vás zajímají a považujete je za důležité. Jiní lidé mají jiné zájmy. O politologii nebo geopolitiku zavadí jen letmo. A když zjistí, že bez řádného studia se v tom stejně nevyznají, tak se o politiku přestanou zajímat. Minimálně do doby, než jim začne zasahovat do jejich života či oblastí zájmů. Následně při volbách volí tak, jak si myslí, že to optimálně vyhovuje jejich zájmům. Nehledají dlouhodobé a skryté souvislosti. Prostě na to nemají čas. Věnují ho jiným věcem.
Chci říci, že je přirozené, že všichni nestudují politiky, korporace, jejich vliv a vliv skrytých bratrstev. Já osobně jsem rád, že se lidé věnují i jiným věcem. Velmi často zvelebování svého nejbližšího okolí. Rozšiřování a posouvání vpřed svých oblastí zájmu. Je jedno jestli jde o jachtaření, zahrádku nebo prostě jen zkrášlování sebe sama (materiálně či duchovně). Dejme my, kteří se máme chuť o politiku zajímat alespoň jako hobby, pochopitelné a smysluplné informace těm, kteří se starají o to, abychom žili v krásnějším světě. Hovořme na ně jejich jazykem. Slovy, kterým rozumějí.

Pokud jim budeme ř

382333

24.09.2020 08:50

Nová úvaha nad prezidentskými volbami v USA

RE: USA nemám rád, ale

Salimon 194.?.?.?

... pokračování ...

Pokud jim budeme říkat, že jsou to hlupáci a urážet je, že nic nechápou, pak se nic nezmění. Když už sakra máte tu vůli něco dělat, tak to udělejte ku prospěchu ne ke zkáze.

Bohužel hovořit k jiným lidem jejich jazykem a poskytovat jim informace, kterým rozumí a které by jim mohly pomoci se lépe rozhodnout není jednoduché. A pokud se nenaučíme věcně diskutovat ani tady, tak sotva najdeme cestu jak pomoci jachtařům, zahrádkářům, krasavcům i mudrcům vidět, to co považujeme za podstatné. (Omlouvám se, ale jsem muž, který už dávno pochopil, že ženy hovoří jiným jazykem. Kterému často nerozumím. Proto uvádím pouze mužské verze hobby. Ale pro ženy, odvážnější muže a obecně lidi schopnější než já, je tu prostor na komunikaci i s tou úžasnější polovinou populace).

Salimon

382334

24.09.2020 09:15

Incident v Bille

RE: Autor článku ty lidi zesměšňuje a diví se...

Salimon 194.?.?.?

Dost se s tím perete, že? Chci říct chcete být slušný, ale téma roušek Vás rozpaluje do běla.
Každý máme něco, při čem nevidíme napravo a nalevo. A je to podle mě dobře.
Líbí se mi, že s tím bojujete a chcete se stále chovat jako kultivovaný člověk. I to je podle mě dobře.

Bohužel neznám konkrétní důvody, které vedou k tomu, že roušku považujete za zásadně škodlivou. Mohli bychom hovořit o procentech populace, pro které rouška neznamená žádné ohrožení. Mohli bychom hovořit o efektu vyprané roušky a té, co jí nosí někteří poslední tři týdny v kapse s kapesníkem. Mohli bychom hovořit o mnoha argumentech pro a proti. Přesto se obávám, že Váš názor by to nezměnilo. Pro Vás je to již silně emocionálně zabarvené téma.

Budu Vám (a koneckonců i sobě a ostatním) přát, aby tahle pitomost (covid a s tím spojený humbuk) brzy vymizela.
A osobně Vám děkuji za zajímavý lidský příspěvek. I když bych nechtěl být v roli lékaře, kterému říkate, že vědomě a úmyslně škodí svým pacientům. Zas tak slušný jste nebyl, ale hodně lidský.

382336

25.09.2020 10:42

Nový evropský pakt o migraci: Tentokrát k nám odsunou kriminálníky a teroristy

rozměry plus optimismus

Salimon 194.?.?.?

Předně děkuji za zajímavý článek obsahující řadu podstatných informací.

Na druhou stranu mám tendenci nehledat senzace za každou cenu. Jako příklad uvedu projekt na vybudování 4 imigračních center za 95 miliónů korun. Asi bychom si museli nejprve zjistit, co to vlastně má být to imigrační centrum. Jestli jen kancelář, kde budou řešit žádosti, nebo něco jako Morie v Řecku. Tedy místo, kde budou imigranti ubytovaní. S ohledem na částku 95 milionů na 4 centra to pravděpodobně bude jen nějaká kancelář. Za necelých 24 miliónů na jedno centrum totiž moc velké ubytovací kapacity nevybudujete. (Pokud se nebudeme bavit třeba o kontejnerových bytech, ale do toho by přece průměrný imigrant bydlet nešel.)
A pokud si chcete udělat představu kolik by stála ubytovací kapacita třeba jen pro sto migrantů, otevřete si ceník nějaké realitky. A to jedno centrum má být v Praze, hmm, to bude hodně drahé.

Zároveň pokud vezmu, že argument, proč Hamáček nebo Babiš tady imigranty chtějí, má být investice 95 milionů do imigračních center, pak mi to připadá slabé. Proč? Protože téma imigrace a nátlak ze strany Bruselu, Německa, Itálie a dalších jen tak neustane. Tento nátlak je reálný. Téma imigrace je jedním z velkých témat Evropské unie. A my jsme do něj investovali 95 miliónů korun českých? Abychom se připravili? O jaká hrůza. Zkuste se podívat na částky, které jdou z rozpočtu na různá témata. 95 miliónů není nic. A i když nepochybuji, že to není jediná investice na téma migrace, tak tato investice je vážně malá. (V porovnání s tím, jak důrazně na to Brusel tlačí).
Naproti tomu se hodí na to, aby pan Okamura a jedna parlamentní strana vyskakovala a dělala kolem toho humbuk. A víte k čemu je takový humbuk za 95 milionů dobrý? Aby ukázal, že tady v ČR je politcký odpor k imigraci. Takže hurá na demonstraci proti imigračním centrům, hurá do ulic. Jen pochopte, že jde jen o kulisu.

Imigrace jako téma je však naprosto podstatná. Triky a techniky, jak dostat imigranty do jednotlivých členských zemí jsou velmi různorodé a mnohdy zákeřné.

Ale nabídnu Vám tu jeden námět k zamyšlení ohledně Babiše.
Předpokládejme, a mnozí se na tom shodnou, že pan Babiš se pokouší privatizovat si ČR. Pokud tomu tak je, pak by bylo v jeho nejlepším zájmu, udržet výrobní kapacity v ČR nedotčené. To znamená, zajistit, aby se nám tady nepotulovaly spousty neintegrovatelných imigrantů. Není tedy možné, že ze svých ryze sobeckých důvodů může mít Babiš shodný zájem s lidmi, kteří tady africké ekonomické imigranty nechtějí?
Samozřejmě pro lidi, kteří Babiše nenávidí bytostně, je taková úvaha neakceptovatelná. Už jen představa, že by mohli mít s tím gaunerem společný zájem, je jim protivná. Ale pro ostatní, pokud se nechtějí pořád jen něčeho bát, by to mohlo být zajímavé téma k zamyšlení. Řekněme, že je to alternativní možnost.

382368

25.09.2020 11:34

Nový evropský pakt o migraci: Tentokrát k nám odsunou kriminálníky a teroristy

RE: málo diskutujete

Salimon 194.?.?.?

Souhlasím s Vámi, že jeden z efektů diskuse může být pouhé vypuštění páry. Uvolnění energie. Postěžuji si a on se ten chomout bude lépe snášet.

Na druhé straně to podle Vašeho příspěvku vypadá, že zapomínáte na další efekty diskuse. Rozšiřování obzorů. Šíření informací a nových úhlů pohledu. A tam už zdaleka nemusí jít jen o upouštění páry, jako když si jenom zanadávám a nic z toho.

A do třetice, připomeňte mi prosím, jaký že to máte návod či nástroj, který používáte, který je o tolik lepší než sdílení informací a názorů v diskusi? Poraďte mi ho, prosím, velmi rád se poučím a budu ho také používat. Protože i já mám zájem, aby budoucnost nebyla jen cesta k horšímu. Jen doufám, že Váš nástroj není nějaká utopistická představa. Jako třeba, že najednou (nikdo neví jak a proč) všichni lidé budou mít stejné cíle a zájmy a tak nějak společně svrhnou, současnou vládu. To už tu minimálně jednou bylo. A i to se pak nějak zvrtlo, pokud mě paměť neklame.

Nebo že by z Vás hovořilo zklamání či bezmoc jako jednotlivec něco změnit či alespoň někoho o svém pohledu na věc přesvědčit? A svou neschopnost něco reálně udělat ventilujete tím, že podsouváte svůj depresivní a nihilistický pohled na věc ostatním?

Mám pro Vás návrh. Pokud nevěříte v užitečnost diskuse a nemáte ani co lepšího nabídnout, nediskutujte. Mlčte.

Protože tady někteří stále věří, že atomizovanou společnost, která nesdílí informace, nápady a myšlenky je velmi snadné ovládat.

A podle mého názoru, je kultivovaná diskuse jedním z nejlepších nástrojů na sdílení informací a chápání souvislostí. A je jedno jestli probíhá na ulici, v hospodě nebo na internetu. Takže vlastně ano. Málo diskutujeme.

382369

05.10.2020 09:48

Zatím nekomentovaný výsledek voleb

Nepřehánějte to s tou fikcí

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
nemám nic proti upozorňování na neobvyklé úhly pohledu. Ale pokud si autor takového úhlu pohledu nezjistí informace nebo dokonce doufá, že si je nezjistí čtenář, pak mi to docela vadí.

U tohoto článku nechápu, proč dává autor do souvislosti, aktuálně proběhlé volby s financováním politických stran. Pokud se totiž situace nezměnila, tak platí, že "Ve volbách do Senátu PČR, krajských zastupitelstev, zastupitelstev obcí a při volbě prezidenta se příspěvek nevyplácí." Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9...
A podle umírněnosti kampaně bych si myslel, že se situace nezměnila.

Navíc ani ve volbách do poslanecké sněmovny není neúspěch při obsazování křesel pro financování politických stran tak katastrofální. Neb kvórum pro vyplácení příspěvku je výrazně nižší než pro získání mandátů.

Nepochybuji o tom, že i od úspěšných komunálních politiků může jít nějaký proud peněz do stranické pokladny. Ale o tomto výpadku financování se článek nezmiňuje.

Takže pokud vezmu v úvahu, že první polovina článku staví na informaci, která je pro současné volby irelevantní, pak na mě celý článek působí jen jako strašení bez informací. A takových povídání si mohu poslechnout neomezené množství v každém restauračním zařízení v širokém dalekém okolí. A tam také patří.
Tady bych rád viděl hodnotnější fakty podpořené úvahy.

Nezaměňujme, prosím, strach a fakta. Jsou rodiny, kde se Babišem straší od rána do večera. Samotné vyslovení jeho jména některým zvedá tlak rychleji než dobrý rum. Tací si jistě rádi přečtou další klepy o jeho podlosti a zlolajnosti. Stejně tak jako o jakémkoliv zlu, které páchají jeho souputníci. Přesto si myslím, že by tomuto článku slušela doplňující poznámka, minimálně ohledně neproplácení státních příspěvků v těchto volbách.
Protože stejně jako rusofobové rádi uvěří na jakoukoliv hovadinu o Rusku - už jste slyšeli, že "V Rusku se každé čtvrté narozené dítě ztratí? Odvedou ho na výcvik do armády." tak jsou bohužel lidé, kteří nekriticky převezmou cokoliv, co se týká Babiše. Jako kdyby nestačilo to, co skutečně udělal.

Salimon

382642

05.10.2020 11:09

Nový evropský pakt o migraci: Tentokrát k nám odsunou kriminálníky a teroristy

RE: rozměry plus optimismus

Salimon 194.?.?.?

Upřímně Vám závidím Váš jednoduchý svět. Přesně podle hesla, kdo nenadává s námi jde proti nám.

Přesněji, závidím Vám, jak snadno se díky tomuto přístupu vyznáte v tom, kdo je kdo a kdo kam patří.
Přesto si zkusím udržet svůj přístup, který je sice v provnání s tím Vaším plný neznámých proměnných. Jako třeba kdo co sleduje svým jednáním. Přesto mi dává pár výhod, mezi něž patří možnost vyslechnout si jakýkoliv názor a zvážit ho, aniž by se mi tím hroutil svět (nebo stoupal tlak). A za další výhodu považuji možnost považovat své názorové oponenty za lidská stvoření a v některých případech dokonce za přátele. A to se mi asi líbí víc.

Nicméně Vám děkuji za připsání členství v další organizaci. Asi si pomalu začnu dělat sbírku organizací a hnutí jimiž jsem podle některých přispěvatelů členem nebo se kterými bych měl sympatizovat.
Ne, nezačnu. Ve skutečnosti i já mám jednu kategorii, kam příspěvky podobné těm Vašim ukládám.

382651

05.10.2020 11:54

Nový evropský pakt o migraci: Tentokrát k nám odsunou kriminálníky a teroristy

RE: rozměry plus optimismus

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
vypadá to, že si nerozumíme. Nepsal jsem, že humbuk je zbytečný. Psal jsem, že jde o pouhou kulisu. Sám o sobě nemá na rozhodování vliv. Přesto může být, podle potřeby, někým využit.
Stejně tak demonstrace. Z pohledu toho, kdo rozhoduje o směřování země, jsou demonstranti na náměstí pouhá kulisa.
A přesto jsem rád za lidi, kteří jsou ochotni vzít do ruky prápor a bojovat za tu svou pravdu. Já to nebudu. Roli kulisáka na sebe beru pouze občas a to převážně na divadelní scéně.

A máte pravdu. Náš premiér má své obchodní zájmy v Německu. A tyto obchodní zájmy by neměl chtí ohrozit. Pokud bych měl souhlasit s Vámi, pak mě mate, proč Brusel omezuje jmenovitě Agrofertu dotace. Proč se dozvídáme o aktivitách, které EU proti Babišovým firmám podniká. Podle toho by bylo možno soudit, že v některých oblastech náš premiér klade odpor a bylo potřeba na něj tlak zvýšit. Osobně pochybuji, že by kdokoliv v EU najednou procitl z letargie a začal plošně postihovat ekonomické podvody. Takže jak zapadají do Vaší teorie probíhající útoky z Bruselu proti Agrofertu?
Osobně nemám žádné jiné indicie, které by naznačovaly, že náš premiér hájí zájmy ČR, nebo že je snad staví nad svoje osobní. Takže jediné co mohu je poukázat na tyto informace a nechat každého, ať si je zpracuje podle svého.

A vím, že pro určité procento populace ČR je představa, že Andrej Babiš udělal něco pozitivního podobná představě Lucifera, budujícího teplovod do sítě nemocnic. (Pokud by to dělal, tak by tam teplo určitě proudilo jenom v létě, že?)
Ale tak už to někdy je. Někteří lidé budí silné emoce ať udělají cokoliv.

Četl jste Hru o trůny? Nemluvím o seriálu, ten neznám, ale o knize. Jak byste hodnotil Tyrionovo působení v Králově přístavišti? A jak byl hodnocen obyvatelstvem? Já vím je to kniha. Ale také jde pouze o přirovnání. A Andrej Babiš se svou minulostí si s odpudivostí "skřeta" mnoho nezadá.

Salimon

382654

05.10.2020 16:53

Zatím nekomentovaný výsledek voleb

RE: Nepřehánějte to s tou fikcí

Salimon 194.?.?.?

Omluvte, prosím, mou neznalost. Předpokládám, že hovoříte o těchto příspěvcích:
"příspěvek na mandát – poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč. "

Moje chyba. Tuto část finacování jsem přehlédl. A ano, uznávám, že výpadek téměř stovky krajských zastupitelů znamená každý rok o 25 milionů méně.

382666

05.10.2020 17:32

Zatím nekomentovaný výsledek voleb

RE: Nepřehánějte to s tou fikcí

Salimon 194.?.?.?

A technická k Vaší technické:
Problém s neexistencí kvóra pro platnost voleb je v tom, že i kdyby přišel volit jen jeden člověk, tak svým hlasem rozhodne o tom, kdo bude všem vládnout.
Fakt, že skoro dvě třetiny voličů si raději nekazily víkend, na právoplatnosti výsledku, pokud vím, nic nemění. Asi je to škoda, ale tato pravidla jsou dopředu známá.

Naštěstí či naneštěstí to na krajské úrovni není vždy vítěz, kdo nakonec vládne. A podle dosavadních informací to vypadá, že na krajské úrovni si letošní "vítěz" doběhne často jen pro roli opozice.
Aneb, když si neumíš dělat kamarády, tak máš v politice smůlu. Kdo hraje jenom na sebe, ten nakonec prohraje. Ale to asi platí nejen v politice.

382668

06.10.2020 12:55

Matematika a koronavirus

RE: Vynikajici Clanek, Gratuluji Pane.

Salimon 194.?.?.?

Nevim jestli by to proslo jako disertacni studie. Ale mel bych k tomu par poznamek.

1) Pročpak asi příklad končil reálně čtvrtým dnem? Možná proto, že od čtvrtého dne včetně by výsledek byl statický a už by to nepůsobilo tak alarmisticky. Alarmisticky myslím jako strašení lidí, že všechno je jenom výmysl. Protože 26 den by to byli čtyři pozitivní, 54. den čtyři pozitivní. a tak dále. Prostě proto, že i když tento příklad hezky ilustruje, že zbytková RNA může čísla navyšovat, byl zároveň použit manipulativně. Jistě, pro lidi, kteří si rádi s čísly hrají je to zřejmé, ale pro ostatní již ne nutně. A právě pro ty ostatní byl ten článek psán, pokud se nepletu. Takže to působí jako vědomá manipulace a strašení, že reportování je mnohem horší a nepřesnější než ve skutečnosti asi je.

2) Moc pěkný příklad s 5% falešně pozitivních má zásadní trhlinu. A tou je realita, kdy byla dokonce ukazována tabulka vývoje procenta pozitivně testovaných z celkového počtu. V první vlně to pokud vím překročilo 5% pouze ojediněle. V létě to podle mých informací bylo někde pod jedním procentem. Pokud by tento předpoklad (5% falešně pozitivních) měl být pravdivý, pak by reálné výsledky neměly pod těchto 5% výrazně a dlouhodobě poklesnout. Nevadí tedy, že realita tento zásadní předpoklad nepotvrzuje? Nebo by se procento falešně pozitivních na úrovni 3 promile nehodilo do celkového vyznění článku?

Celkově mi tento článek připomíná průměrného absolventa VŠE. Vezme nepřesné a neověřené předpoklady, aplikuje na ně přesný matematický aparát, vybere si výsledky které se mu hodí a následně je prezentuje se slovy, že matematika nelže. Když to přikrášlí nadsázkou a lehkým výsměchem oponentům, pak máte skoro dokonalý manipulativní nebo chcete-li demagogický PR koktejl.

Nechápejte mě, prosím, špatně. Já také nepředpokládám, že čísla, která se prezentují jakkoliv popisují realitu skutečné nemocnosti nebo snad dokonce nebezpečnosti. Považuji je za přehnaná, nadsazená a apriori nepřesná. Osobně mě v celém tom přehledu zajímá především číslo, které uvádí počet hospitalizovaných vážně nemocných. A i toto číslo především v porovnání s kapacitou lůžek a specializovaných lůžek. Bohužel i tam se dostala nepřesnost v podobě bezpříznakových důchodců, kteří jsou hospitalizováni jen protože nemají kde jinde přečkat karanténu.

Takže ano, ten mediální humbuk je nadsazený až zbytečný. Čísla, která se v médiích udávají jako primární, považuji za nadsazená až nesmyslná. Jen k tomu mám jiné důvody. A osobně předpokládám, že rozhodnutí se u nás dělají i na základě informací, které novináři blahosklonně přehlíží. Nebo je považují za moc komplikované.
Ale tento článek rozhodně nepřispívá racionální diskusi. Je to spíš alarmistický článek z opačného tábora.

Salimon

382701

07.10.2020 12:59

Matematika a koronavirus

RE: 95% specificity - zdroj?

Salimon 194.?.?.?

Dobrý den,
považuji za fér poděkovat za Vaši ochotu jít se svou kůží na trh. Přesto než budete modelovat, zkuste si předpoklady porovnat s informacemi z reality.

Jmenovitě mám na mysli právě vývoj podílu pozitivních testů z celkového počtu testů. Pokud používáte matematický model, můžete dokázat vlastně cokoliv. Stačí vhodně připravit vstupy a hle vychází nám obrovská čísla. A většina lidí si ani nevšimne, že jste mírně změnil jedno číslo na začítku. Vždyť o co jde 5 procent nebo 5 promile.

Abych byl konkrétní. Prosím, podívejte se na tento odkaz (jistě to bude i jinde).
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/maly-poc...
Druhý graf (je třeba použít šipek) ukazuje vývoj poměru pozitivních výsledků z celkového počtu testovaných. Po dobu minimálně dvou měsíců se dostáváme markantně pod úroveň 5% a to by nemělo být ani statisticky možné i pokud by byla celá populace zdravá.
Podle toho grafu by mi vycházelo, že reálná chybovost (pokud předpokládám, že v létě nebyl skoro nikdo nemocný), se pohybuje kolem poloviny procenta. Tedy 5 promile. Jak Vám tyto údaje, které nejsou odhady, ale naměřené kumulativní výsledky, sedí do Vaší teorie? Nebo je zavrhnete, protože se do Vaší teorie o 5% nehodí?

A právě fakt, že používáte desetinásobnou chybu, oproti reálně pozorovatelným výsledkům, mě vede k doměnce, že nehledáte poznání, pouze hledáte potvrzení svého předem daného názoru. Nejhorší pro mě je, že se taktéž domnívám, že ta čísla nakažených jsou nadsazená. Jen neumím akceptovat účelovou a principiálně chybnou argumentaci jako potvrzení.
Navíc za přímý důsledek takto chybně vykonstruovaných argumentů považuji růst polarizace názorů, která bohužel obvykle znemožňuje věcnou diskusi.

I zde se najdou diskutéři, kteří nepochopili, že vhodně zvoleným matematickým aparátem, mohu dodat zdání pravdivosti i naprostým hovadinám. Protože matematika neřeší kvalitu vstupních parametrů. Matematický aparát je pouze zpracuje. Nikoliv potvrdí.
Takže pokud si vytvořím nepřesné zadání, jako že každý nakažený stihne v průměru nakazit 2 lidi, než se začne léčit. A doba než je nakazí bude v průměru 5 dní. Podle matematiky celá ČR, která má cca 2 na 23 obyvatel, bude kompletně promořena za 115 dní. Matematika přece nelže. Stačí si prostě místo reálného reprodukčního čísla (které se snaží jiní velmi složitě odhadovat) dosadit dvojku. Vždyť to by tak nějak mohlo být, nebo ne? A co teprve, kdybych dosadil trojku. Nebo čtyřku. Doufám, že všichni vědí, že od března je to už více než 115 dní, tak kde se stala chyba?
Matematika přece nelže. Ale matematici občas ano. A pokud přímo nelžou, tak se třeba jen baví vykulenými výrazy nezasvěcených, když jim předvádí svá matematická "kouzla".

Salimon

382758

07.10.2020 13:56

Matematika a koronavirus

RE: Vynikajici Clanek, Gratuluji Pane.

Salimon 194.?.?.?

Slovně se sice snažíte na tuto skutečnost poukázat. Přesto je pro kovaného demagoga do očí bijící, že příklad končí 4. dnem. Sice pátý den začnete, ale už neuvedete - "Opět čtyři nakažení, zdá se, že růst se zastavil".
6) 6. den, "Stále čtyři nakažení. Sice je to čtyřikrát tolik co první den, ale už tři dny statické číslo".
7) 7. den, "Stále čtyři nakažení."
8) 8. den zpráva už v novinách nevyšla.

Jistě cítíte, že uvedením dalších čtyř dnů k tomu zvolenému případu jsem nikterak nepopřel matematickou podstatu. Ale totálně jsem zabil pointu, jak z jednoho nakaženého vyrostla čtyřka. Nakonec bude všem jedno, jestli to byl jeden nakažený nebo čtyři. Jestli to bylo tisíc nebo 4 tisíce. To co vzbuzuje emoce je trend. Růst nebo pokles. A uvedený případ sice chtěl ilustrovat znásobení počtů, ale komentoval primárně růst. Tedy něco, co vyvolává řádově silnější emoci.
Tedy matematicky správně a demagogicky bohužel také. Korektní to však není. Nenabízíte pochopení, vyvoláváte emoce.

Jistě to násobení se bude se zpožděním projevovat i na reálném růstu. Přesněji ve fázi, kdy skutečně nemocných už ubývá, bude ještě pozitivně identifikovaných díky zbytkové RNA přibývat. Ale předat běžnému čtenáři ucelený obrázek tohoto vlivu je podle mě velmi náročné. Takže chápu i proč při psaní zvolíte zkratku.

Budeme-li se bavit ryze mezi matematiky, kteří si další dny ihned sami domyslí, budu to dokonce považovat za korektní příklad. Pokud však v příkladu opakovaně uvádíte porovnání s prvním dnem (a poukazujete na dynamiku růstu), pak je tento příklad končící přesně ve chvíli, kdy skončil růst, směrem k běžnému čtenáři nekorektní. A pokud nemáte rád slovo demagogický, tak řekněme třeba zavádějící.

Technická o diskusi:
Přestože bych mohl od začátku používat slovo zavádějící, coby slovo neutrální, používám místo toho pojem demagogie. Proč? Že bych jen oplácel nekorektnost nekorektností? Nebo chci také vyvolat určité emoce, dostat Vás pocitově do defensivy a potenciálně tak oslabit Vaši schopnost logicky a věcně argumentovat? Přesně k tomu se využívá v diskusi vyvolávání emocí. K oslabení schopností oponenta racionálně argumentovat. Je úžasné pozorovat, jak to na různé lidi funguje, pokud si sám udržíte chladnou hlavu. Ale to už by bylo na jinou debatu.

S respektem,
Salimon

382764

07.10.2020 14:17

Matematika a koronavirus

RE: Zelený mozek

Salimon 194.?.?.?

Možná mu připadá zábavné, jak tady někteří lidé o jejichž vlivu na veřejný prostor lze celkem úspěšně pochybovat, mají potřebu soudit člověka, kterého znají jen z novin. Z těch novin, které údajně lžou a zavádí. A mnozí nemají ani tolik soudnosti, aby si alespoň ověřili, čeho tento člověk reálně dosáhl.

Ano i Nobelova cena se dnes občas dává jen z protekce. Přesto by mě zajímalo, kolik profesorů máme v této diskusi na Zvědavci. Aniž bych si myslel, že titul je nějakým patentem na rozum, naučil jsem se respektovat lidi, kteří umí dotahovat věci do konce.
Na vkládání příspěvku "Ty jsi ale debil" nebo "Ten a ten je úplnej dement" toho moc umět nepotřebujete. Na vložení uceleného a srozumitelného názoru už si to musíte trochu v hlavě srovnat. Ale na dosažení profesůry, toho budete muset předvést nesrovnatelně více.
Takže suďme lidi podle jejich charakteru (pokud o něm něco víme), ale udržme si respekt k těm, kteří něco dokázali. Minimálně proto, abychom nepodcenili protivníka.
Domnívám se, že proto sem byl ten příspěvek o dosažených úspěších současného ministra zdravotnictví vložen. Aby nebyl chybně podceňován. Vždyť si vzpomeňte kolika lidem se nevyplatilo podceňovat jednoho vodku milujícího důchodce z Vysočiny. Některým zvedá tlak už jen uvedení jeho jména.

382766

07.10.2020 19:29

Matematika a koronavirus

RE: Nerad opět, ale..

Salimon 194.?.?.?

Ale lidé zbaští jakoukoliv pitomost. Tedy když jim to někdo charismatický správně podá. Vždyť to je základem vedení lidí. Pokud chcete vést lidi, nemůžete se pokoušet všem všechno vysvětlovat. Neměl byste čas na nic jiného a přesto by Vám mnozí nevěřili. Takže pokud chcete opravdu vést lidi, postavíte se před ně s pěknou historkou a dostanete je tam, kam potřebujete. A pokud to neumíte, tak si na to najmete vhodného řečníka.

Čím byste to jako chtěl nahradit? Myslím reálně nahradit.

To co popisujete je soupeření myšlenek a názorů. S rostoucí či klesající úrovní vzdělanosti a zainteresovanosti publika se používá více nebo méně rácia, více nebo méně emocí, více nebo méně argumentačních faulů. Ale jakmile se objeví ve společnosti dva lidé, kteří touží mít veřejně uznanou pravdu, tak začne docházet k soupeření názorů. A každý pak používá prostředky, které má, aby svůj názor obhájil. Může se chovat korektně nebo to alespoň předstírat. Ale všechno jsou to často jen triky jak přiklonit většinu publika na svou stranu.
Je obrovský rozdíl mezi vytvářením si a ověřováním vlastního názoru. Tam bych doporučil vždy a za všech okolností pochybnosti.
Ale jakmile začnete tento názor obhajovat před zastáncem názoru opačného, pak dochází k soupeření myšlenek. A pak houby záleží na tom, jestli máte pravdu nebo ne. Záleží na tom, co si dokážete obhájit. Objektivní pravda na Vaší straně, může být ku pomoci, ale nemusí (třeba pokud je těžko uvěřitelná).
A zvláštní kategorie soupeření myšlenek je před publikem. Všiml jste si někdy jak se změní chování diskutujících, když přijde třetí osoba? Jak často se promění používané argumenty?
A co teprve, když hovoříte před větším publikem.

I v písemném textu má velký vliv schopnost se jednoduše vyjádřit. Kdo to umí, hned získává u publika kladné body. A má tak "víc pravdu". Velmi podobně jako retor, který má charisma.

A že publikum často věří hezky podaným kravinám? No jasně. Všiml jste si jaký je to pocit přijít jako třetí k diskusi? Oba se Vás snaží získat na svou stranu. Jste důležitý. A tenhle pocit důležitosti (že na jejich názoru záleží) je pro běžného posluchače důležitější než ověřování faktů. Vždyť při veřejném střetu názorů často oba řečníci právě o té důležitosti posluchače přesvědčují.

A že Vy to tak nemáte? Možná. Ale, s prominutím, Vy (a samozřejmě ani já) nejste pro ostatní berná mince. Mají obvykle svůj pohled na věc. A čím jsou bezvýznamější v životě, tím více milují dobré rétorické představení, které jim dá pocit důležitosti. A za ten se odvděčí papouškováním předvedeného názoru.

Takže už víte jak šířit svoje názory?
Samozřejmě nejde vždy jen o tohle. Chtěl jsem říci, že tendence uvěřit dobrému řečníkovi je pro lidi naprosto přirozená.

382774

19.10.2020 10:46

Racionální deklarace proti COVID-represi

RE: Každý novinář ví,

Salimon 194.?.?.?

Souhasím s Vámi, že informace je třeba si ověřovat. Nicméně je třeba také informacím rozumět a chápat jejich význam.

Takže máme tady čísla nakažených podle PCR testů. Je to nějakým způsobem nafouknuté číslo. Slouží především jako strašák.
Pak tady máme čísla skutečně nemocných. Jelikož tato jsou opět nepřesná, zredukujeme to na počet hospitalizovaných. To už je číslo poměrně přesné a halvně ověřitelné. Bohužel od něj musíme odečítat lidi, hospitalozvané jen proto, že se nemají kam po dobu karantény či mírného průběhu vrátit.
A pak tady máme počet lidí, kteří nutně potřebují lékařskou pomoc, aby tuto chorobu a jí vyvolaný oboustraný zápal plic, přežili.

Tak a teď si představte, když geometricky roste to první nepřesné číslo - počet nakažených dle PCR testů, jak se asi bude chovat následně počet hospitalizovaných? A co počet lidí na umělé plicní ventilaci?
Podle mých informací jsou tato čísla jako různé body na gumě. Čím více roste jedno, tím více rostou ty další. jen s určitým časovým odstupem.
A tady se dostáváme k tomu, proč se vůbec někdo obtěžuje to první číslo měřit. Pokouší se podle něj odhadnout budoucí vývoj v nemocnicích a na JIPkách.
Zároveň se pokouší odhadovat replikační číslo nemoci. Tedy, jestli se už blížíme k nejhoršímu případně to máme za sebou.
Ano to první číslo je zatížené velkou chybou. A ta další čísla zase přijdou s určitým zpožděním. Takže určovat jak správně postupovat je jako věštit. Jenže místo křišťálové koule máte jen matnou skleněnku, kde toho není moc vidět.
Jak byste to dělal Vy? Zahodil byste tu skleněnku? Rozhodoval se jen náhodně?

Než budete příště papouškovat moudra z nějakého článku, abyste vyjádřil svou nespokojenost, zkuste se nejprve zeptat sám sebe, jak byste to dělal Vy.
Protože ono nejde jenom o to zjistit nějaká čísla a následně je studovat a po týdnech a měsících říci, co kdo udělal špatně. Bohužel někteří lidé potřebují předvídat vývoj a podle něj se dopředu rozhodovat a přijmout včas patřičná opatření. Protože na jejich rozhodnutích záleží další vývoj. Oponentům pak stačí počkat, podívat se jak to dopadlo a zkritizovat výsledek.
Ó, jak snadné.
Nebo si jen tak jako oponent něco plácnete a nemusíte řešit nedomyšlené důsledky svého názoru. Když jste opatření nezavedl, nemusíte řešit jejich nežádoucí negativní důsledky. Nemusíte ani obhajovat, zavedená opatření, když se nakonec nic nestalo (možná i díky těm opatřením).
Ó jak laciné.

Takže máte pravdu, měli by se hodnotit jako nemocní jenom ti, kteří skutečně onemocněli. Ale bohužel to neznamená, že by se neměl nikdo zajímat o šíření té nemoci mezi lidmi. Protože kapacita lůžek s umělou plicní ventilací se plní.
Takže jak byste se připravoval Vy?

383150

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 84 čtenářů částkou 13 857 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 1

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 9

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Měnové kurzy

USD
21,56 Kč
Euro
25,58 Kč
Libra
29,78 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,12 Kč
Švýcarský frank
23,36 Kč
100 japonských jenů
19,57 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 046,09 Kč
1 unce stříbra
556,37 Kč
Bitcoin
778 031,93 Kč

Poslední aktualizace: 19.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?