Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 57 příspěveků, 2 různá jména: svatoslav butora, svatoslav.butora.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Dá se poměrně lehce vysledovat, která společnost se vyvíjí a která stagnuje a která se nevyvijí.
Společnost v Číně se vyvíjí a zdokonaluje a roste. Společnost v Rusku se vyvíjí a zdokonaluje a roste. Je to proto, že navzdory všem chybám a nezdarům chtějí být sami sebou a navíc, chtějí být v maximální možné míře soběstační. Navíc mají obě ty společnosti svůj vlastní vnitřní ideový/filozofický základ z vlastní historie.

V kontrastu k těmto dvěma společnostem na Východu Země se nacházejí v našem obzoru společnost USA a spol. a společnost tzv.EU a spol. na Západu Země. Těmto společnostem nadbývá přebytek vojenské síly a přemíra tužeb po světovládě, které mají základ v "přebytku" financí, který je kompenzovan nadměrným zadlužením a nedostatkem zdrojů. Jinak se tato dvě společenství nevyznačují ničím jiným, než neukojitelným hladem po cizích zdrojích. Nemají žádnou vnitřní ideu. Ve vlastní historii vymazali spomínky na cokoliv hodnotné a filozické. Proto se v dnešní době spojili a spojují s nehodnotným ideovým starým zázemím Mohameda a jejich "financí".
Velká německá Černá Paní je ukázkou toho, jak se stala aktivistkou světa mohamedánské středověké ideologie, která má vakuum bezmyšlenkovitosti v tzv. EU vyplnit něčím, co se na ideje podobá...
V společenství USA je to myšlenkové vakuum podobné i když s tím rozdílem, že si tam jejich vůdcové přeci jenom trošku pamatují, že ani v minulosti ani dnes naplnění vnitřních idejí jejich společenství přes cizácké ideologie státní moci (jako je kupř.zmíněná ideologie mohamedánů) není možné.
V tomto ohledu je pro nás blíže společnost USA než to, co se nám předvádí jako tzv.EU s její mohamedánskou aktivistkou v čele Německa.
V každém případě základním problémem pro obě společenství Západu Země je neexistence přiměřené soběstačnosti v hospodářství i v idejích. Proto mají stálou potřebu hladově se sápat po cizích zdrojích.
V celém světě zásadně chybí vědomí, že jsme obyvateli jedné Země a že máme žít vedle sebe jako rodina lidí a států, kteří svou existenci založili na spolupráci a na potěšení ze soběstačnosti. Idea globální Moci Nenažranosti je vadná. Je to zlo. Je to otroctví, zahalené do hávu prolhané OSN a jejích ovládatelů... Je to instrument OSN, prostředníctvím kterého se potlačuje soběstačnost a ideje ve prospěch globálního otroctví. Je to zlo a nic to nemůže zakrýt.

370099

12.03.2019 08:18

Není to „politika identity“, je to politika proti bílým

Svět nadlidí

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Když nějaká světovládní monstra celá dlouhá desetiletí prosazují svoji nadřazenost pomocí nenávisti, tak tato nenávist se následně vygeneruje do nových "vlnoploch" nenávisti. Centra moci Západního Světa negenerují žádné hodnoty, protože žádné nemají. Všechny rozbory dílčích "vlnoploch" nenávisti představují pro vyděšené diváky pouze veřejně provozovanou masturbaci kolem "hodnot" vládnoucích politických monster Západního Světa. Masturbační křivky výkonnosti ekonomiky založené na výkonnosti fiat-money a vojenské síle mají stejný průběh jako masturbační hodnoty vlnoploch velmocenské nenávisti. Je nejvyšší čas začít používat Rozum...

370213

23.03.2019 15:20

Když dojde na fakta

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Naším neštěstím je, že musíme žít ve světě ve kterém si Moc nade vším a všemi usurpuje zrůdné politické monstrum, ve starém Řecku známé jako Minotaurus. Tehdy si starodávná Koalice Moci žádala pravidelné roční dodávky živých obětin v podobě mládenců a dívek ze zemí starého Řecka. Dnešní Minotaurus se v rámci mírného informačního pokroku mírně modernizoval. Dnešní Minotaurus - Koalice po světovládě prahnoucí Moci – má pevné zázemí v tzv.OSN/UN/ a v tzv.EU a v mohamedánské ideologii starých dědiců starých otrokářských říší Babylonu, Persie, Říma. Jako ministranti jejich zrůdné Moci slouží poskoci v kněžském rouchu, s podivnými černými a bílými a červenými čepičkami.... a naprosto nepravdivá a lživá informační médiá. Hlavním argumentem pohledu na svět celého systému Koalice Minotaura je vlastnictví dolarů, zbraní a médií. Na pravdě a životě lidí nezáleží; hlavní ideologií Západu je lež a „bezpečnost“ lovišť pro zrůdnou Moc Koalice Minotaura a průběžné kořistění živých resp.divadelních lidských obětin. Žádné jiné hodnoty Minotaurus a tzv.“Západ“ - skřížený s tzv. náboženstvím starých mohamedánských pustošitelů světa - nemá. Vlády zemí umí vládnout racionálně v prospěch svých obyvatel. Pod vlivem světovládního Monstra Minotaura jsou ovšem vlády debilizovány a lidé zbavováni svobody a rozumu. Mohamedánské bažiny „pravdy a lásky“ a debilizační divadlo ve prospěch Minotaura na scéně Nového Zelandu je ukázkou technológie rozšířování lovišť a misionářského úsilí moci 666. Která „čepička“ bude řídit vládu na Novém Zelándu po této debilizační akci ???

370502

27.03.2019 09:15

Mašiny bez bohů

Minotaurus

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Podle známých proklamací již tzv. OSN de facto neexistuje. Co to je ta dnešní tzv.OSN? Podle známých proklamací již tzv.EU de facto neexistuje. Co to je ta dnešní tzv.EU? Zdá se být zřejmé, že v těchto institucích se usídlilo světovládní Monstrum Minotaurus, které se do dnešního světa přesídlilo ze starověkých řeckých příběhů. Hlavu vzhůru, tenkrát bylo staré Řecko uchráněno před degenerativním vlivem blahodárného působení prznitele lidských životů a duší. Objevil se akce schopný TheZeus...

370607

27.03.2019 09:46

Slovenské voľby

Svět hodnot v propadu

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Myslím si, že občané Slovenska bez většího rozboru a analýz, spíše instiktivně si vybrali kandidátku, u které se předpokládá projevení "ženského principu" vůči vlastním lidem. Takže si nemyslím, že by občané Slovenska v tom existujícím démo(n)kratickém marasmu "hadí princip" vyznávajících politických stran vybírali špatně.
Myslím si, že paní kandidátka, když se stane, že ve volbách uspěje, tak zjistí jak dopadli ti kandidáti v zemích podléhajících do sféry vlivu tzv. EU, kteří uvěřili, že v daném prostředí mocenských "elit" ve světě bez hodnot lze prosadit do života hodnoty normálního života. "Hadí principy" politických stran jsou známé; tak proč by neměl šanci "ženský princip" ? A ty směšné úvahy, že anomální hlasy podpory této paní kandidátky ze strany jistých podivných podivínů na okraji spektra společnosti signalizují nebezpečí, znamenají, že některým protikandidátům došly argumenty. Myslím si, že ovlivňování voleb na Slovensku ze strany českého presidenta Zemana jsou nefér. Ukázal v praxi fungování "hadího principu" směrem k nadřízeným "hadím" elementům v tzv. EU.

370608

28.03.2019 08:41

Chaosexit

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. I tento diskutovaný proces - brexit - je ukázkou toho, co to je ta tzv.EU instituce ve své podstatě. Uplatnění svobodné vůle - dokonce i svobodné vůle národa vyjádřené referendem - je pro tuto tzv.EU problémem. Institucionální uspořádání tzv.EU je jenom nástrojem pro uplatnění nekontrolovatelné a ničím nelimitované moci "centra". Z původně dobře myšlené ideje spolupráce se vyvinula koncepce "ohrady pro ovce". Uznávání hranic je pro existenci lidí - i v Evropě - dobré. Umožňuje spolupráci lidí na vyšší úrovni než spolupráci lidí uvězněných jako ovce v "unii"/ohradě/táboře/koncentráku. Hranice jsou dobré i pro limitování velmocenských choutek "nadlidí". Diskutovaný proces brexitu ukazuje obtížnost zrušení smlouvy s tzv. unijním ďáblem. Co to je ta tzv.EU ??

370647

30.03.2019 10:52

EU se už úplně zbláznila!

Svět hodnot v propadu

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Je potřebné rovnou říct, že projekt tzv. EU se vymknul z kloubů. EU defacto neexistuje. Z původně dobře myšlené ideje se vyvinul projekt na zotročení národů Evropy za pomoci otroků z jiných zemí - v tomto případě nemravných vyznavačů mohamedánské otrokářské ideologie. Nejde o žádný střet civilizací. Nejde o žádnou humanitární krizi spojenou s imigrací. Jedná se o řízenou akci za účelem ovládnutí našeho světa pod záštitou a patronací sparchantělých institucí tzv.OSN/UN/ a tzv.EU a světu nebezpečné vlády v USA. Korunu tomu všemu dává darebácká instituce tzv.EU v čele se sparchantělou mohamedánskou aktivistkou Merkel a ostatními euro- pavouky z Bruselu. Není již vůbec důležité diskutovat o čemkoliv stejně jako nemělo smysl diskutovat o božské nadřazenosti Německa za dní skvělého nadčlověka Hitlera. Jenže tehdy byl postup globalizátorů založen na nadřazenosti německého národa.
Dnes se nadlidé "obohatili" o otrokářskou ideologii mohamedánů. Ve jmému "pokroku" je celý svět touto ideologií debilizován za účelem získání světovlády pro zločinné politické Monstrum, které se zmocnilo i tzv.OSN i tzv.EU i vlády v USA a spol.
S tzv.EU již nelze diskutovat na žádné úrovni o reformě/modernizaci/vylepšení apod. Všichni euro-pavouci si do jednoho nezaslouží být pojmenováni jako lidé.

Jsou to sluhové darebáckého světovládního Monstra (Minotaura) a sluhové nemravné po světovládě toužící otrokářské ideologie mohamedánů. Tzv.EU a euro-pavouci se odkopali a ukázali, že o Evropu jim vůbec nejde. Jejich globální úsilí je celé zaměřené na zotročení lidí a národů a jejich debilizaci. Je čas se proti této odporné debilizaci prostřednictvím dobře placených euro-pavouků postavit.

370683

01.04.2019 08:57

EU se už úplně zbláznila!

RE: Svět hodnot v propadu

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Dovoluji si poznamenat, že nám nezůstává nic jiného, než být sami sebou. Být svými bez nadřízených bláznivých systémů, které vytvořily ty nelidské otrokářské struktury nadlidí. Je nejvyšší čas odříznout se od jejich chapadel a od jejich center ovládání, obrazně řečeno od Monstra "Minotaura". Není to beznadějné. I bez použití zbraní to lze dosáhnout tím, že se vzdáme kupř. jejich "hodnot" a hodnot na 8O% nepotřebného zboží, které je pro ekosystém Země odpadem a které je pro tato odporná chapadla moci zdrojem energie...

370730

04.04.2019 18:11

Nová Velká strategie Spojených Států

Svět nadlidí bez hodnot

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Lví podíl na neuspořádaném vývoji a degradačním vývoji vztahů ve světě mají na tom všem USA a spol. a jejich "myslitelé" Kisinger a Brezinski a také ti "projektanti" budoucnosti z komentovaného článku. Poslední USA president s teamem lidí rozumějícími budoucnosti a koncepcím byl J.F.Kenedy.
Proces degradace USA završilo/ukončilo jejich vlastní obludárium (9.11.) spojené s likvidací tzv. "dvojiček" v N.Y. Od toho jejich vlastního obludária a od časů jejich woodoo presidenta Obamy již USA a spol. nejsou schopny vyprodukovat žádnou hodnotnou koncepci rozvoje jejich vlastní budoucnosti, natož koncepci budoucnosti vhodnou pro svět.
Jedinou hodnotou, které USA a spol. rozumí je představa o Moci nad celým světem, které jsou spojené s hodnotami Smrtihlava. Navíc - kvůli jejich bláznivým krvežíznivým představám o vlastní výjimečnosti a touhám po světovládě se jejich establishmenty spojily s vysoce nemravnou mohamedánskou ideologií.
Tím prokazaly deficit rozumu a koncepcí, protože spojovat se starou otrokářskou mohamedánskou filozofií náš svět je krok do vzdálené otrokářské minulosti.
USA a spol. nejsou žádnou myslící entitou a demokracií. Jejich "hodnoty" nemají pro svět živých svobodných lidí a pro budoucnost světa žádný význam.

370788

05.04.2019 11:09

Jak Západ vykradl libyjské milióny

Svět nadlidí bez hodnot

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Předesílám předem, že předmětný článek autora je pravdivý, hodnotný a analyticky bezchybný. Asi je potřebné říct, že je nejvyšší čas odvrátit se od solidárného přístupu k těm "Západním entitám" a k jejich darebáckému způsobu řízení a ovlivňování světa přes jejich darebácké instituce a darebácké vlády a hlavně řízení a ovlivňování světa přes darebáckou tzv. OSN/UN. Vymklo se to jejich "řízení" a myšlení "z kloubů". Vláda Ruské Federace a Vláda Číny a ještě některé vlády se snaží udržet řád a logiku myšlení v souladu se zakládajícími listinami té nehodné OSN/UN, ze které se po II.sv.v. postupně vyvinula služka darebácké vlády USA a spol. Je nejvyšší čas, aby si vlády uvědomily, že globalizace pod nadvládou USA a spol. a jistých skupin nadlidí je mýtus, sloužící jejich světovládním otrokářským záměrům. Je nejvyšší čas, aby si všichni uvědomili, že jsme v prvé řadě lidmi. Lidé ze Světa Lidí, ne "lidé" ze světa pohrobků starých otrokárských veleříší typu Babylon, Persie nebo Řím. Je nejvyšší čas, aby si všichni uvědomili, že organizování globalizačních systémů řízení a ovládání světa podle vzoru megalomanských vládců z těch starých časů jde proti smyslu vývoje Světa Lidí. Vždyť jak autor článku správně zdokumentoval, celá "vznešenost" a "hodnoty" vládců tzv.Západu a ovládatelů OSN/UN je založena na lži a loupeži a bezpráví.
Je nejvyšší čas tu orientaci na degradační megalomenskou politiku tzv. "Západu" poslat tam kam chce patřit : do světa vyhynulých dinosaurů. Je nejvyšší čas změnit svět nadlidí neuznávajících žádné hodnoty na Svět Lidí vyznávající hodnoty, kteří umí organizovat svůj život bez lží a loupeží a bezpráví. Svět bez "hodnot" tzv. Západu bude hezčí a levnější a bezpečnější a ekologicky čistý. A hlavně bude mít vizi a naději pro budoucnost bez potřeby generovat nenávist a války a genocídy a zotročování, což jsou všechno odporné hodnoty světa nadlidí...

370801

08.04.2019 12:19

Ekvádorský prezident Moreno má „problém s Assangem“

Tragédie v přímém přenosu

svatoslav butora 88.?.?.?

Něco je shnilé ve státě Dánském... napsal Shakespeare v divadelní hře Hamlet.

370830

12.04.2019 10:51

Dostali Assangeho

Tragédie v přímém přenosu

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Tragédie dle dramatu Hamlet podle Shakespeara pokračuje... Ofélie ve stavu úniku z reality naříká... Ze syna režimní moci (prince Hamleta) se po poznání obnažené pravdy stává v moderní verzi beznadějně osamocený hrdina (Assange). Není to ovšem stav úplné beznaděje. Něco vážného a důležitého pro svět se stane. I Shakespeare to věděl částečně předvídat. Až na to, že nemusel řešit ve svém dramatu co se stane s kočkou ve světě, který stojí "za kočku". Ve Světě Hnusu, který ovládnul dnešní svět o globální Moc usilujících entit se každá kočka musí digitálně zašklebit..., digitální svět bláznů opustí a objeví Svět Lidí.

370899

14.04.2019 12:15

Dostali Assangeho

RE: Znepokojive otazky a pokr.

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Pane, váš komentář je velice pravdivý. Řekl by jsem, že kvůli svobodě lidí a jejich potěšení z Pobytu ve Světě Lidí bude nutné svést nový souboj o vymanění se z nadvlády Světa Nadlidí... (tj. ne-lidí). Technický pokrok a slušný život bez válek by byl rychlejší bez té jejich sprosté zlodějské nadvlády. Nadlidé opět nehospodaří dobře. Už zase jim nestačí ukradené hodnoty. Už roztáčejí s pomocí OSN/UN novou spirálu válečného běsnění... Nashledanou v lepším světě.

370960

17.04.2019 10:30

Když hoři symboly, přichaza blba doba

Tragédie v přímém přenosu

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Za roztahování se Pustošící Ohavnosti v Evropě může Velká Německá Černá Paní - mohamadenská aktivistka Merkelová a spol. A ten spol. - to je celá nemravná z kloubů vymklá tzv. EU. A tzv. naši politici - když budu trošku smělý, tak napíšu "našy polytyci" jako pan Větvička - lezou jako mouchy kolem a tváří se tajemně jako ti mohamedáni, co všechno ví, protože to tajemno jim dal ten jejich "bůch". Až to tajemno Pustošící Ohavnosti bude eliminováno a když to svinstvo bouchne, zmizí i ten mohamedánský "bůch" i jeho trojjediný protějšek...a také jejich Globální Vůdce... Nashledanou v lepším světě, to pan Werich napsal přesně.

371040

21.04.2019 12:09

Kritika Izraele vás dostane do vězení

Svět hodnot v propadu

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě.
Neustálé vracení se do minulosti ve věci "źidovských hodnot" zhlediska vývoje již dávno, od času působení Ježíše Krista ztratilo význam. Je to na stejné úrovni jako omílání "amerických hodnot", o kterých již Svět Lidí ztratil jakékoliv iluze.

"Židovské hodnoty" se z historie vypařily/vyčichaly stejně jako ty "americké hodnoty" a mají stejnou bezvýznamnost jako "německé hodnoty". Je to všechno jenom velká hra o pozici na Pyramidě Moci.

Neustálé vracení se do minulosti ve věci "mohamedánských hodnot" zhlediska vývoje již také ztratilo význam. Navzdory tomu, že za mohamedány v Evropě "mluví" tzv. EU a Velká německá Černá Paní - mohamedánská aktivistka Merkelová - tyto "mohamedánské hodnoty" představují jenom pustošící a ohavnosti páchající šířitelé starého otrokářského režimu z bývalé oblasti otrokářských říší starého Babylonu a staré Persie. Také oni chtějí dosáhnout nejvyšší pozici na Pyramidě Moci, a tak vraždí, zapalují a vyhazují do vzduchu křesťanské kostely ale též nenávidí všechny lidi, kteří jsou jiní jako oni. Ani ta německá Černá Paní a ani tzv. EU ještě nikdy a nikde nezveřejnily žádný žádný žádný argument, proč jsou "mohamedánské hodnoty" lepší pro vyvíjecí se civilizaci a v čem jsou "lepší".

V závoji/oblaku/soustavě "křesťanských hodnot" se od časů Ježíše Krista nacházejí ještě pořád části civilizačních hodnot, i když také jako u mohamedánů a velkoněmeckých a amerických a židovských tezí o jejich nadřazenosti tyto "hodnoty křesťanství" zejména ta hlavní "křesťanstvím" se chlubící církev tyto hodnoty v průběhu historie velice prudce znehodnotila stejnou metodikou, jak to dnes činí mohamedáni. Proto se ani papež od mohamedánů nedistancuje. Vždyť v novém uspořádání Pyramidy Moci, kterou jim pomáhá stavět stará globální příšera Smrtihlav, mají místečka vedle sebe....

Svět Lidí a Budoucnost Světa Lidí ty mrtvolné staré - do dneška přežívající ideologie - nepotřebuje. Potřebuje to, co se ukázalo jako "dobré" pro stoupence a následovníky Ježíše Krista, který sice vyšel ze židovského prostředí, ale to co kázal bylo v protikladu se židovstvím.... Proto ho zabili, že ano. Byl velice lidský a odmítal vraždění, které je všem velikým světovým náboženstvím blízké.
O to jde.
Svět Lidí se může vyvíjet, když se zbaví vraždění, které obhajují z nejrůznějších důvodů ti, co vládnou ve jménu tezí o nadřazenosti židovství, mohamedánství, "křesťanství" a tezí o nadřazenosti amerických a německých a mohamedánských globálních démo(n)kratických, ale hlavně finančně-mocenských zájmů.
O to jde.
Lidé tu u nás a na Východě Země ví, co ty zkažené "hodnoty" tzv.Západu Světu Lidí přinesly.

371106

24.04.2019 13:40

Novináře v Chicagu postihla nákaza barvosleposti

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Právě kvůli tomu, aby nevznikaly vražedné situace resp. aby se minimalizovaly tendence k vzniku super-říší ovládaných super-nad-lidmi a kvůli eliminování super-holocoustů a jiných otrokářských vazeb jsou hranice mezi národy a národnostními skupinami dobré.

Žádná super-říše typu NWO (sparchantělá OSN/UN) nebo USA a spol. nebo tzv.EU a spol. neřeší a nevyřeší žádné lepší vztahy mezi lidmi a národy. Jenom všechno bude jejich vlivem "znivelizováno" a sparchtěno do stavu otroctví lidí všeho druhu ve velkých ohradách pro ovce, které kdysi byly svobodnými lidmi... A to všechno díky tomu, že sparchantělý rádoby kapitalismus nemá žádnou jinou vnitřní ideu než hrabání a hromadění bohatství Země v těch sparchantělých chápadlech Moci Minotaura, který chce celý svět držet "pod krkem" a vysávat bohatství celé Země ve prospěch nehodného 1% nadlidí...nebo ve prospěch koho a čeho....?
Vždy, když někdo šířil ve světě chaos a nenávist a nepokoje - jako to dnes činí zejména nenávistí ke všemu odkojené mohamedánské a světovládní elementy - tak vždy za tím stál Někdo s Velkým balíkem peněz, které pro uspokojení Jeho/ jejich nenásytného nenažraného libida stál v pozadí jako velký Ochránce Práva "utlačovaných", kupř. jako kdysi jistý německý Hitler. Pak se těch křiklounů a atentátníků a výtržníků - a ostatních, kteří jeho ideologii Smrtihlava stáli v cestě - ... v ohradách s nápisem Arbeit Macht Frei... zbavoval.
Takže kdo tu organizuje cestu k nastolení sparchantělého systému globální světovlády Smrtihlava...?
Takže kdo tu dnes umožňuje těm sparchantělým adeptům na globální světovládu vystoupat na vrchol Pyramídy Moci Smrtihlava...?

371185

26.04.2019 12:42

Možnost jaderné války je nejvyšší za poslední desítky let, přesto to média ignorují

Svět hodnot v propadu

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Návrhů na řešení bezpečnostní situace ve světě má "x" profesionálů a "x+y" neprofesionálů. Pochopitelně, existuje ještě blíže neurčený počet přemýšlejících lidí ze Světa Lidí, kteří kladou otázky i sami sobě i světu. Ty otázky začínají obyčejným slůvkem "kdyby"...

Kdyby si ta nepovedená OSN/UN kládla správné otázky a cíle, kvůli kterým byla po II.sv.v. založena a které na 98% neplní, ale slouží zájmům kapitálových seskupení a hlavně světovládním cílům USA a spol., tak by dnes nemusela tato nehodná instituce prostřednictvím různých mluvčích vnášet do světa falešné otázky podobné té, jaká je předmětem dnešní diskusní témy. Totiž za tento stav je tato tzv. OSN/UN svým přístupem po dobu dlouhých desetiletí svou servilní činnosti vůči USA a spol. přímo odpovědná...

Kdyby si tato tzv.OSN dokázala sama sobě říci, že je neschopná řešit jakýkoliv závažný problém týkající se života na Zemi, a kdyby se dobrovolně sama rozpustila a zrušila, tak by různé světovládní po globální moci toužící elementy ztratily "převodní páku" na realizaci jejich zrůdných plánů na zničení života na Zemi a na zrušení/zničení národů ve jménu té ničemné smrtící idey globální světovlády přes OSN/UN.

Kdyby si tato tzv.OSN a jiné politické struktury se světovládními ambicemi (kupř. tzv. EU nebo seskupení mohamedánských států) uvědomily, že pod její a jejich patronací je zamořena většina světových moří a oceánů, že mizí ohromné množství živočišních druhů, že její a jejich politiky umožnily nesmírné drancování krásných a nesmírných prostor panenských pralesů ve prospěch zločinného zakládání plantáží s kokosovými palmami pod záminkou "environmentálních ekologických" důvodů, i když pralesní ekosystémy mají cca 10x větší schopnost eliminovat CO2 a regenerovat atmosféru, než ty ekologické "pouště" s kokosovými palmami (!!!!), tak by neváhaly ani jeden den a měly by se rozpustit a zrušit ve prospěch života lidí a Země.

Kdyby si tato tzv.OSN uvědomila jako celek, že je k ničemu a že sama samotná je součástí zničujícího systému usilujícího po světovládě a s ním spřažených mohamedánských struktur, tak by dnes otázka světové jaderné války nebyla. Ale ta otázka je živá právě kvůli tomu, že po celý čas své existence odsouhlasila téměř všechna válečná dobrodružství USA a spol.

Takže řešením je, aby OSN/UN přestala fungovat jako nástroj Světovládního Smrtihlava (SS) a aby povinnost na udržení bezpečnosti a míru a života na Zemi byla jen a jen v rukou moudrých lidí ze Světa Lidí hlavně z USA a v Rusku. Oni ví, že skutečná moc a skutečný rozum pochází od Stvořitele Země a Světa Lidí. Vůbec nezáleží na množství zmanipulovaných a nezúčastněných jedinců a davů...

Nashledanou v lepším světě.

371232

27.04.2019 23:29

Strategie řízeného chaosu

Atlantída

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Je to dnes podobné až stejné jako kdysi v čase dávné Atlantídy. Zůstali po ní nějaké mlhavé vzpomínky a několik málo známých technických artefaktů. Oni si tehdy před potopou světa také činili nárok na světovládu jako dnes USA a spol. Také vlastnili zbraňové systémy téměř stejné jako mají dnešní Atlantové - dnešní NATO dnes. Také létali v kosmickém prostoru a na Měsíc. Navzdory technické vyspělosti jejich rozum dosáhl úrovně debilního Monstra Minotaura, stejně jako dnes. Také v dnešní době skončí dnešní Atlanťané (NATO) jako tenkrát. Debilní vlády tzv.Západu si zaslouží stejné hodnocení a stejný osud jako tenkrát debilní mocichtiví Atlanťani. Jejich osudem tehdy bylo prokletí a zapomenutí a výmaz z dějin. K tomu směruje snažení debilních vůdců tzv.Západu dnes. Celou civilizaci vedou do zkázy.

371252

30.04.2019 10:59

Orchestrace rusofobie je předehrou k válce

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Je úplně zřejmé, že hranice mezi světem, který se vyvíjí a světem, který je více-méně mrtvý a neživý je hranice mezi světem tzv.Západu a mezi světem, který představuje Východ Země a zejména Rusko.
Tzv. Západ je svět, který se přestal vyvíjet a nemá žádnou, dokonce ani účetní hodnotu. Jeho jedinou hodnotou je Služba Smrtihlavovi (SS), kterou projevuje šířením Systému Smrti (SS) prostřednictvím démo(n)kracie, o které již nikdo nic neví, jenom to, že k její udržení je potřeba obstarání si zásob zbraňových smrtících systému a otrocká poslušnost po světovládě bažícímu/lačnějícímu establishmentu USA, který neuznává žádné hranice. Dokonce neuznává ani filozofické a mravní a ideové hranice mezi Zlem a Dobrem.
Významným rysem jednání a myšlení USA-systému je duševní prázdnota. Jejich hodnota myšlení jako systému je hodnota myšlení jistého ze starověku známého Monstra Minotaura.
Oproti nim je svět hodnot, který představuje jednání a myšlení Ruska a jeho činitelů pro svět hodnotným přínosem pro přítomnost a hlavně pro Budoucnost. Se světem Sluhů Smrtihlava tj. se světem mocenského a ideového systému USA a spol. svět Lidí a svět jako takový nemá žádnou Budoucnost.

Hranice jsou dobré. Lepší jsou dva světy jako jeden sparchantělý podle vzoru SS.

371297

02.05.2019 10:55

Nová území, ovládaná organizací Daeš

Svět hodnot v propadu

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Myslím, že lidé a lidstvo již ví, a to se týká i lidí a lidstva na Západní polokouli Země, že politika USA a spol. a jejich služky OSN/UN postrádá lidský rozměr. To co pan autor výstižně dokumentuje je dlouhodobý symptóm ztráty humanity/lidskosti a ztráty smyslu politiky/jednání, které je odpovědné za vlastní obyvatele USA a za obyvatele světa, ve kterém dominuje jejich politika bez hodnot. Je to škoda, protože normální občané a obyvatelé světa jsou vesměs normální. Politika USA a spol. založená na nenávisti k okolnímu světu je nenormální. Před naprostým zešílením může USA establishment zachránit pouze uvědomění si, že jsme lidé a že Svět Lidí ví, že jim budou normální občané USA a spol. chybět, když zešílí spolu se svým šíleným nelidským vládním establishmentem a jejich šílenou mocenskou struktorou. Ono ten dnešní stav věcí již před léty kvalitně zobrazil kvalitní americký film Planeta Opic.

371322

03.05.2019 15:02

Znamení doby

svět hodnot

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Děkuji pani autorce článku za myšlenky ze světa hodnot, které ve světě bez hodnot mají cenu života. Svět nadčasových lidských hodnot schválení od podporovatelů Moci Minotaura nepotřebuje.

371342

08.05.2019 13:26

Pátá generace mobilní sítě může být vražedná

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Předmětný systém 5G mohu zhlediska mých znalostí a neznalostí komentovat pouze kvůli jeho vnějšímu a spíše v momentál- ním čase neměřitelnému účinku na Svět Lidí.
To nejhorší co může tento systém (kromě jiného) způsobit existenci lidí a myšlení a vývoje civilizace je to, že při té hustotě pokrytí povrchu Země touto sítí se postupně zastaví vývoj civilizace. Nebude možné vyvíjet nové technické systémy a uspořádání systémů hospodaření a výroby bez toho, aby všudypřítomný systém nadřazeného "lovu a sběru" informací" (který vlastní a budou vlastnit jeho původci a správci) nebyl o jakýchkoliv aktivitách informován dřívě, než budou moci vzniknout. Vývoj myšlení a civilizace "budou zmraženy". Budoucnost bude ???
Ztráta hranic mezi lidmi a hranicemi systémů komunikace a zrušením technické hranice identity lidských bytostí - to vše bude tímto technickým 5G systémem završeno. Zdravotní důsledky jsou zřejmé z komentářů odborníků.
Tak se zdá, že po světovládě lačnícím elementům toto omezení identity a hranic všeho druhu technická brzda vývoje civilizace v podobě systému 5G vyhovuje. Otrokáři všech zemí budou mít v ruce konečně svůj systém pro uplatnění své nadřazenosti. Všechny systémy realizované kvůli ničím neohraničené světovládě jsou ve své podstatě nemravné a zhoubné pro svět živých a pro Svět Lidí. Hranice jsou dobré. Uznávání hranic je slušné a dobré a mravné.

371413

11.05.2019 13:04

Trumpova administrativa se znovu pokouší „pohřbít“ projekt Nord Stream 2

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě podle diktátu Světa Nad-lidí (ne-lidí). Nad-lidé (ne-lidé) "řídí" svět stejně jako jezdec v reklamním šotu na Spice-Gel, který sedí v sedle na Bílém Koni otočený tváří k jeho ocasu...Založili ne-lidskou nad-vládu Nad-lidí na nenávisti a na pohledu na opačnou stranu Světa Lidí. Dívají se na ocas svého zpátečního pohybu vpřed - do pekla. Nenávist a zrada a lež a krveprolévání lidí je základem jejich hodnot... a hodnot jejich znehodnoceného dolaru. Osud a myšlení Světa Lidí chtějí podřídit jejich matrixu antihodnot, ve kterém vzkvétají jako herci ze seriálu Mrtvý bod. Jejich hlavní hranicí je hranice jejich moci. Nemají žádné poznání a vědění, co to je život a potěšení ze života Země a Světa Lidí. Ustupování jejich "vládě" a řízení se dle ocasu jejich Bílého Koně nemá již význam. Je to jenom setrvávání v reklamě na svět "v Mrtvém Bodě".
Uznávání hranic je dobré. Hranice mezi světem ne-lidí a Světem Lidí jsou dobré. Hranice jsou dobré.

371478

17.05.2019 09:58

Bombardování přivede Írán zpět do doby kamenné, ale tak na půl

Svět nadlidí bez hodnot

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Za to nehezké uspořádání světa je přímo odpovědné Monstrum Minotaurus a jeho déle-sloužící USA-vládní tajtrlíci v bezedných bažinách dolarových investic do prázdných hodnot Smrtihlava, kterému Oni slouží ve jménu démonkracie. Je mi líto všech těch amerických chlapců, kteří těm hodnotám nadlidí musí sloužit jako oběti jejich žíznivé touhy po pachu krve a moci. A jak by reagoval svět, kdyby ty letadlové lodi a jiné zbraňové systémy namířili kupříkladu proti tuleňům a lachtanům a tučňákům...? A jak by reagoval dolarový svět, kdyby Oni změnili jejich klasický krvavý jídelní lístek...?

371546

18.05.2019 10:53

Válka s Íránem, kterou Trump plánuje, má začít na podzim 2019

Svět nadlidí bez hodnot

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Dovoluji si připomenout všem aktérům toho válečného show, že celá ta mašinerie koalice USA a spol. si v daném případě ani nepípne... Jejich židovské mesianistické "zanícení" je vystavěno na lži jako všechno, co USA a spol. před Světem Lidí předvádí.

V historii se podobně jako i dnes stalo, že se sparchantělé židovské světovládní" elementy při svých zločinech odvolávaly na svého Boha (JHVH), který jim nechal svobodnou vůli, aby si užily následky jejich zločinné politiky. Pochopitelně na to doplatila většina jejich národa spolu s těmi jejich vládnoucími gaunery.
Kupř. za časů Babylonské Říše za dní Nabukadnesara dle záznamů v Bibli dělali všechno proti mírové koexistenci s tehdejší Babylonií i Egyptem.
Byl to Bůh(JHVH), který je nechal padnout.
Kupř. za časů Římské Říše dělali jejich vlastní židovští gauneři všechno proti mírové koexistenci s tehdejší Římskou Říší. Římský vojevůdce Titus Jerusalém zničil. Bylo zabito téměř milión lidí a zbytek musel prchnout nebo byli prodáni do otroctví. Byl to Bůh(JHVH), který nechal jejich darebácké gaunery a jejich moc padnout. Navíc, skutečného a očekávaného Mesiáše krátce předtím odsoudili a nechali popravit.

Ani dnes nerozeznali, že vzestup jejich "moci" spojené s ovládáním USA a spol. má stejné rysy jako tenkrát v minulosti. Konečně, předpověděl to Mesiáš - Ježíš Kristus. Je velikou škodou pro následovníky J.Krista, že mocenský establishment vzniklý z křesťanství - presentovaný Vatikánem - se sparchantil stejně jako ten establishment vzniklý v židovském společenství.
Jejich dnešní iluze o světovládě a iluze jejich společníků ve vládach USA a spol., se obrátí i proti nim samotným i proti jejich sponzorům a společníkům.
Mohou vzývat Boha(JHVH) a Trojjediného Boha a též Mohameda od rána do večera.... Nikdo je "tam nahoře neslyší". Nikdo je nyslyší ani na Zemi, protože všechno co dělají je lež. Svobodná vůle je dovedla do oblasti globálních zločinů. Kdo by je "tam nahoře" potřeboval, že ano...
Z poznání toho, jak skutečný Bůh v minulosti jednal můžeme vyvodit, že ani tentokrát - navíc v opovážlivém předstírání existence "Mesiáše" v "Bílem domě" - si tito gauneři USA a spol. při té jejich nové "mírumilovné" misi proti lidem a proti Iránu ani nepípnou.

371564

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Po přečtení komentovaného článku vzniká otázka, zda-li důvodem "ochrany" a utajování zpráv o darebáctvích a zločinech z oblastí, kde vládne mohamedánská mírumilovná ideologie je snaha ochránit hodnoty světa nadlidí před nepochopením... Tak to vyznívá, že nad těmi hodnotami světa nadlidí přímo bdí sám velký Minotaurus a jeho světovládní instituce.

371582

29.05.2019 14:24

Trumpova hrozba zničením Íránu a déjà vu 1. světové války

Svět nadlidí bez hodnot

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Oni - ti bezpáteřní "nadlidé", kteří tvoří establishment USA a spol. - jsou ve skutečnosti zakuklení bezpáteřní lachtani, kteří nemají žádnou tržní hodnotu. Jejich mozek velikosti pin-pongového míčku je schopen vnímat jen dva stavy: Teď žrát a teď nežrát... Uzavírat s nimi mezistátní dohody a smlouvy můžou jenom ti, co neví nic o tom, že z nulové tržní hodnoty vzniká pouze nulová tržní nadhodnota. Je mi líto občanů Světa Lidí, kteří věří, že se Smrtí Sídlící v útrobách existujícího západního Systému Světa se dá úspěšně obchodovat. Oni - ti zakuklení bezpáteřní lachtani - dotáhli náš svět prostřednictvím "hodnoty dolaru" do stavu jatek, ve kterých si státy v jateční zralosti musí kupovat právo na existenci odevzdaním své svébytnosti do chapadel jejich bezpáteřní moci, maskované cáry jakési demo(n)kracie... anebo se mohou bránit jako kdysi starý řecký hrdina TheZeus vůči Monstru Minotaurovi. Svět Lidí ví, že stav věcí dozrál. Už bylo dost obětí pro krmení Minotaura krví lidí.

371773

05.06.2019 08:39

Korporace Rand: Jak zničit Rusko

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Mozkové trusty Světa kapitálu a jeho establishmenty dozrávají a dozrály do stavu, ve kterém jediné positivní vztahy již před delší dobou kvalitně popsali tvůrcové výborného amerického filmu Planéta Opic. Ať dělají cokoliv vždy dospějí do stavu mysli, ve kterém má nejvyšší hodnotu Nejsilnější Opice.

371913

10.06.2019 09:23

Nejmladší evropský kancléř byl odvolán kvůli „přátelství“ s Ruskem

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Světovládní Monstrum Minotaurus splodilo monstrum tz. EU jako své "Dítě". Ať dělá cokoliv co dělá, stejně se něčemu lidskému nepodobá. Jeho rozum se nevyvíjí, jenom křičí a naříká a hrozí pěstičkami, když se pod jeho kapitálovými plenkami objeví něco jiného než hovínko... Ať dělá co dělá Svět Lidí ví, že Monstrum Minotaurus a jeho "EU-Dítě" kromě fekálií nemá co Světu nabídnout.

371992

19.06.2019 11:44

Washington může vyvolat větší provokaci, než byly ty dosavadní

Svět nadlidí bez hodnot

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. To, co je známé pod označením USA nemá živému Světu Lidí co nabídnout. Slouží Monstru Minotaurovi a opět nabízí svému pánovi krvavé obětiny. Nic jiného Světu Lidí nabídnout neumí, jen Smrt. Žádný pokrok žádné technologie žádné myšlenky. Jen Smrt. Opět chtějí nakrmit to Monstrum, kterému slouží celý jejich mocenský systém. To je čas, kdy je na pořadu dne zásah TheZea.

372113

24.06.2019 10:50

Odhaleno: Kybernetická válka Pentagonu proti Rusku

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Za tím odporným vývojem k válce a zničení Země stojí nekončící úsilí celého prohnilého a po světovládě prahnoucího vládního establishmentu bývalých demokratických zemí - USA a jejich zvlčilých spojenců tj. koalice zemí ochotných k jakékoliv zločinné agresi vůči slabším zemím.
Kvůli nim je život na Zemi ohrožen. Kvůli nim nemá nic mravního a positivního
a životaschopného dění a myšlení význam, resp. má to na stránkách zvlčilých médií jakž-takž terciální "význam". Hlavní dnes je ve všem vidět jen Moc Monstra sparchantělé vlády USA a koalice jejich nohsledů.
Ti , co odmítají Moc Monstra USA a spol. se ocitají na "jídelníčku" jejich boha - Monstra Minotaura.
Diskuse o konfliktu kapitalismus vs.komunismus nemají logický smysl. Je to jen maskovací téma pro zamlžení pravdy, že ve světě, ve kterém USA Monstrum chce získat absolutní nadvládu žádná diskuse o pravdě a svobodě národů nemá smysl, protože jedinou "pravdu" má USA-Monstrum a jejich bůh - nenažraný Minotaurus.
Svět "bez hranic" je dobrý v dnešních dnech pouze pro toto prohnilé odporné USA-Monstrum. Je dobré, že na Východě Země existují svobodymyslné země, které neumožňují tomuto Monstru rozšířit jejich zhoubný rakovinový vliv. Hranice jsou dobré a vždy budou dobré. Znamenají, že ti co je respektují si váží svých sousedů.
Ti, co si neváží hranice a práva svých sousedů a sousedících národů a lidí na svůj vlastní vývoj, hranice zpochybňují. Proto nemají právo mluvit o lidských právech stejně jako universální služka USA-Monstra - tzv.OSN - která této zrůdné entitě schvaluje téměř všechny války, které si USA-Monstrum usmyslí. Slyšel již někdo, že se kupř. v posledních letech tzv.OSN postavila proti zvlčilé agresivní politice USA-Monstra ??? Ó, jak demokratické...

372205

27.06.2019 08:43

Chtějí Trumpa slepě oklamat?

svět hodnot

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Stav věcí kolem dění v hlavách, které ovládají tzv. Bílý Dům se dostal mimo stav věcí, které byly důvodem pro jejich obsazení pozic v tomto Domě. Dostali se mimo stav potřeb občanů USA a mimo stav potřebných souvztažností ve světě.
Proto si myslím, že i název diskutovaného článku i podstata dění v hlavách USA - establishmentu je mimo realitu a že ani Mr.Trumpa ani jeho suitu ani celou jejich mocenskou síť nelze oklamat. Oni sami bez přestání lžou (říkají tomu diplomacie a politika) a jelikož jim došli všechny nápady jak "lhát", aby sami sobě věřili - na světě a lidech nezáleží - tak hrají se Smrtihlavem šachovou partii o jeho říšské žezlo a jablko... To je svět jejich hodnot. Možná se jim v těch hlavách něco vylíhne, čím sami sebe překvapí. Měřitelným faktem je, že s nimi Svět Lidí nemá budoucnost.

372250

05.07.2019 21:13

Izraelský útok na Sýrii je zpráva pro Rusko

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Je dobré si uvědomit, že pro život lidí ze Světa Lidí jsou lepší 2 rozdílné světy, z kterých alespoň jeden je schopen racionálního a humánního správaní se. Jeden svět, ve kterém hlavní slovo a převahu má darebácký USA-systém s podporou gansterských vlád nemá pro budoucnost Světa Lidí žádnou budoucnost. Jediný gradient vývoje tzv. západního systému uspořádaní světa, který si usurpuje nárok na světovládu je směrování k světovládní otrokárské "demokracii" typu Říše Římské, Říše Babylonské, Říše Perské, Říše Egyptských faraonů, ale i kupř. z nedávné minulosti III. Říše Německé .... O žádné demokracii nemůže být řeč.

Všechny "globální" Říše nakonec skončily jako globální otrokářské velmoci. K tomu směruje i současný světovládní marasmus establishmentu USA a spol. maskovaný za politický marasmus a "humanismus" tzv.OSN. K tomu směruje i zmršená politika a koncepce tzv. EU. Ti, co neuznávají žádné hranice, jsou darebáci a ne vládci.
Hranice oddělují to co je dobré a živé od toho, co je zlé a neživé.

372376

10.07.2019 08:06

Dostane Írán protiraketový systém S-400?

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Cokoliv vymyslí a realizuje zahraniční politika establishmentu USA a spol. nesměruje v prospěch Světa Lidí a ani ve prospěch lidí v oblasti moci USA a spol. Všechno úsilí jejich bláznivé politiky - tj. to, čím se USA a spol. projevují navenek vůči Světu Lidí - je zaměřeno proti svobode lidí. Všechno je z jejich strany nasměrováno na krvavý světový konflikt, ve kterém lidé/obyvatelé Země a ekosystém Země mají pro tyto bláznivé politiky pramalý až žádný význam. Cokoliv tyto "západní" bláznivé "hlavy" vypustí ze svých dobře placených mluvidel jsou zprávy z útrob pekla. A kto se jejich bláznovství brání je "nepřítel". Svět kapitálu dospěl do stadia absolutní ničemnosti. Když mluví tito elementi o lidských právech, tak je to jako kdyby mluvili o lidských právech vězňů v koncentračních táborech v období známého odborníka na "mír" - Hitlera. Globálně ponímaný svět je pod darebáckou nadvládou USA a spol. a pod nadvládou světa kapitálu cestou do globálního otroctví. Všechno, co vymyslí vládnoucí systém USA a jejich establishment je neživé jako duch po světovládě bažícího Hitlera, kterého se snaží celý "Západ" oživit...

372440

12.07.2019 23:00

Evropská unie schválila nominaci čtyř nejvyšších státních úředníků

Svět hodnot

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Aktéři vývoje nejvyšší nadhodnoty společenského dění při tom nadšení z blaha pobytu na vrcholu Pyramídy Moci zapomenuli na funkci nejvyšší, která obsadí samotnou špičku této Pyramídy. Zapomenuli na funkci císaře. Nebo jsou v plánu císaři dva po vzoru staré Říše Římské s přídomkem "pán a bůh" ??? Což nemají kapku soudnosti, že retro-opakování historie je degradací vývoje civilizace?

372487

16.07.2019 23:25

Pokrytectví o uprchlících

RE: naozaj ?

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Myslím si, že značná část lidí žijících na území Evropy si odmítá připustit, že nad vesměs slušným civilizovaným obyvatelstvem na územi USA (kteří jsou s nimi přes nejrůznější svazky duševně propojení ) panuje a vládne všeho schopný morbidní darebácky vládní systém.

372521

17.07.2019 21:32

Dokonalý život zabíjí. Experiment na myších, který překvapil

RE: žádný strachy

svatoslav butora 88.?.?.?

Po přečtení tohoto skvělého článku si dovoluji doplnit, že extra-třídu ušlechtilých elementů je potřebné doplnit o nejskvělejší lumpy z germánskeho a anglosaského a franckého světa, kteří halasně prosazovaly a prosazují ve světě svou tupost a megalomanii a s potěšením šíří lidská práva prostřednictvím válek a vraždění a běsnění a degenerovaných idejí jejich nejskvělejšího svatozáří Minotaura ověnčeného Hitlera a jeho následovníků shromážděných ve vedení nejskvělejší nástupkyně jeho III.Říše. Také si dovoluji doplnit, že barbarskou moc Hitlera spolu s ním sundali z piedestálu světovládní moci zejména právě ti Slované, kteří na rozdíl od autora skvělých darebáckých výplodů autora komentovaného článku netrpí chronickou nenávistí a schizofrenií ve vztahu k světu, k lidem z jiných národů,
k ženám a dětem. "Žádný strachy" z ideologií současných nástupců Hitlera Svět Lidí a Svět Slovanů nemá. Ono se každý agresor cítí lepší než jeho oběti, ale když oběti zjistí co jsou světovládní "lidskoprávní lidumilové" zač, tak opět zmizí ze světa jako III.Říše. Definitivně.

372537

19.07.2019 09:15

Nebývalá ztráta vlivu východní Evropy v EU

Svět hodnot

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Struktury řízení toho nového centra pro uspořádání nových toků informací a moci na Evropském kontinentu postupně odhalí pravou podstatu celého dění kolem tzv.EU. Není to ta EU z časů, kdy se do ní přijímaly státní útvary z Východní Evropy. Tehdy platformu tvořily jiné základní informace. Před našima očima vznikla úplně jiná tzv.EU.
Naši vlastní vrcholní zástupci a představitelé v této chvíli a za těchto nových okolností kolaborují s cizí mocí a s celkem cizí entitou, která nemá s původními základními idejemi tzv.EU nic společné, až na ten podivný název (EU). Svět "eurohodnot" zdegradoval do podoby servilní podřízenosti, který se v okruhu států Východní Evropy prohlubuje.
Nepokrytě to těm našim představitelům z Východní Evropy dávají "vůdcové tzv. EU" najevo.... a naši představitelé mlčí a mlčí a servilně kolaborují kvůli sprostým drobným výhodám, bez kterých by jsme se krátkodobě obešli, než by jsme je nahradily jiným mechanismem. Co je hlavní, svojí/jejich servilní kolaborací s tímto cizím elementem vznikající IV.Říše dávají představitelé států Východní Evropy své občany a jejich svobodymyslnou svébytnost napospas věčně nenažraným slabomyslným vůdcům Bruselského Monstra.
Žádné nové "hezké" uspořádání světa nevzniká a ani na platformě reinkarnované staré Říše starého Říma a IV.Říše vzniknout nemůže. Přeji hezký den...

372599

24.07.2019 08:52

Pentagon prováděl biologické pokusy na občanech USA

Svět hodnot

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Čas časem prokázal a dokázal, že nemoci a klíšťata a Smrt jsou nejlepší spojenci démo(n)kracie. Původci těchto a jiných "smrtí" by si zasloužili, aby si simultánně sami na sobě simulovali, jak se žije v přítomnosti a objetí Monstra Minotaura, kterého používají při jejich globalizačním úsilí ovládnout celý svět. Toto Monstrum jim celkem vygumovalo mozek a zbavilo je lidskosti a udělalo z nich - stejně jako z celých USA a spol. - svět nelidí bez hodnot. Svět USA a spol. a jejich služky OSN se časem transformoval na hnízdiště všech zrůdných globalizačních koncepcí. Přímo z OSN je řízena a podporována barbarská koncepce imigrace a bezbřehé šíření zločinosti po světě. Svět USA již dávno ztratil civilizační hodnoty. Příprava světové války a války proti Rusku a Východu Země činí z USA "globální" politiky předmět k pohrdání a posměchu. Je mi líto normálních občanů v USA co si pod "vládou" neskvělejší zločinné démo(n)kracie museli vytrpět.
Jestli ví, k čemu ty skvělé "spojence" (klíšťata, nemoci a smrtící systémy pro ovlivňování vědomí) ta koalice na všechno "ochotných" darebáckých států má v úmyslu použít...

372698

26.07.2019 08:43

Miss Michigan zbavena titulu za ideo-zločin

Svět hodnot v propadu

svatoslav butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Komentovat myšlení a činnost tzv. "demokracie" /"démo(n)kracie" v celém tzv."západním systému" je jako snažit se komentovat myšlení a činnost kůrovce. Kůrovec je obecně známý parazitický živočich, který se usiluje o ovládnutí živých stromů a lesů tím, že se jim zavrtá pod kůru /"kůži"/ a žere a vyžírá jejich životní systém...a pak hyne spolu se svou obětí anebo se přestěhuje a šíří svou "demokracii" v jiném zdravém lese.

Úsilí zbavit se kůrovcové kalamity metodou ponechání volného "demokratického" průběhu jejich nenažranosti je odsouzeno na neúspěch stejně jako metoda svobodomyslné komunikace a argumentace s nositeli kůrovcové "demokracie". Celý "západní systém" a celý kapitalismus potřebuje ke své existenci "lidské kůrovce", aby mohl žrát a ničit a vytvářet otrokářské "démo(n)kratické systémy, které nakonec zničí i život společnosti spolu s nositeli kůrovcové ideologie. Přeji hezký den v kůrovci zamořeném světě...

372749

08.10.2019 09:34

Spojené státy se dopouští mezinárodního banditismu a Rusko snižuje napětí

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Na nehezkých vztazích ve světě nemá Ruská Federace žádný podíl. Zdrojem všech nehezkých vztahů je Svět kapitálu, který žádné lidské hodnoty nemá a neuznává. O to víc tento prastarý mrtvý svět produkuje politiku nenávisti a agrese po celém světě a zejména se orientuje proti Východu Země a RF. Svět kapitálu bez hodnot vzal všechny lidské hodnoty i tzv.OSN/UN/, ze které vygeneroval služku a také si vzal za rukojmí i tzv.EU. Takže je třeba si přát, aby Ruská Federace a Východ Země uchránila Svět Lidí před agresí Světa kapitálu bez hodnot a také, aby uchránila svůj vlastní svět a neumožnila namnožení "kůrovce" kapitálové rakoviny ve svých strukturách. Diplomatické nadbíhání "kůrovcům" z mrtvého Světa kapitálu posiluje jejich touhy po další agresi proti RF a Východu Země. "Bílý kůň" Západu je jenom předjezdcem "Černého koně" z Apokalypsy. To z naší historické zkušenosti s "kůrovci" Světa kapitálu víme.

373976

12.02.2020 10:13

Merkelová: Volba durynského premiéra je neomluvitelná, a proto musí být zrušena

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. I tato komentovaná událost ukazuje, že Svět Kapitálu nemá žádné vnitřní hodnoty. Jediné, co spojuje vůdce smečky Světa Kapitálu je zelená barva nenávisti a bezbřehá oddanost Vůdci. V daném případě je tím Vůdcem Velká Zlá Černá Německá Paní, která se na mezinárodní scéně projevuje stejně jako u ní "doma" v Německu. Ukazuje, jak se pod jejím vedením a vedením vlčí smečky Světa Kapitálu bude projevovat v rámci ohrady pro ovce, kterou je tzv.EU a kterou je celý globalizační proces, který řídí smečka Světa Kapitálu z USA a spol. Naprosta většina Němců jsou slušní hodnotní lidé, kteří v systému "hodnot" Světa Kapitálu bez hodnot nemají šanci tento degradační vývoj směrem k zdivočení/zvlčení Světa Lidí zastavit. Stejný vývoj je vnucován i v našich zemích jako "pokrok". Pomocí stávajících "hodnot" Světa Kapitálu nelze cestu degradace Světa Lidí, environmentální degradace a degradace těžce získaných civilizačních hodnot a hodnot života zastavit. Slušné neválečné řešení je návrat k respektování hranic mezi národními celky, úcta k životu ... a zásadní odmítnutí globalizace a mamutích bezbřehých nenažraných hospodářských systémů Světa Kapitálu. I lidé v Německu i my (i v Americe) máme stejného nepřítele: Vůdce Světa Kapitálu bez hodnot. Hranice jsou dobré...

376833

05.03.2020 09:14

Vykonstruovaný proces s Julianem Assangem: USA a UK na lavici obžalovaných

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Je škoda, že "jednota" tzv.Západu se dosahuje metodami starých otrokářských společností. Je škoda, že "svobodná tzv. Západní společnost" potřebuje pro svůj růst nemyslící nesoběstačné národy, státy a jedince. Je škoda, že "svět vůdců tzv.Západu" potřebuje ke své existenci předvádět jejich moc a soudržnost metodami inkvizice. Kdysi ve středověku byl v Evropě nastolen řád v tzv.Západním rádoby křesťanském světě za pomoci inkvizičního soudu v Kostnici, kde byly exemplárně nastoleny principy dalšího vývoje obětováním Jana Husa. Pak přišly následky...a doba temna pro lidi a doba osvícení pro mocnáře.
Doba víry v pravdu skončila.
V dnešním světě je vidět, jak se rádoby osvícený "demokratický" svět tzv. Západu snaží o jednotu nadřazenou všemu, co je živé a normální.
Normální je žít a nekrást a nezabíjet a nevraždit. Normální je vyvíjet se směrem k lepší budoucnosti.
Namísto toho se nás "osvícení mocnáři tzv. Západu" snaží přesvědčit, že jediný smysl má Svět kapitálu bez hodnot. Hodnoty jejich vládnutí spočívají v prosazování všeho, co se dá vidět pouze v pokřiveném zrcadle antihodnot.

Šklebí se na celý svět ze svého "trůnu" přes antihodnoty Světa kapitálu, který je v dneš-ní době založen na antihodnotách vůdců mohamedánského světa, na prorad-nosti vůdců křesťanského světa, na zvrácenosti vlastníků hromady znehodnocených peněz a na nekonečné pažravé nenasytnosti establishmentů systému "řízení světa".
Šklebí se na Svět Lidí přes OSN/UN/, šklebí se na nás všechny přes tzv. EU, přes jejich zvrácené Akta X o lidských právech, přes Istanbulský Dohovor. Svět kapitálu a jeho "demokracie" se šklebí na Svět Lidí i přes inkviziční proces s panem Juliem Assange.

Doba víry v pravdu opět skončila.

377306

06.03.2020 10:43

Spojené království vytvořilo mýtus o „syrské revoluci“

RE: Opíjení rohlíkem z daní postižených jede, chudáci děti agend úřerů

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Proto, aby jsme nedopadli jako uvedené oběti "vládnutí" tzv.Vůdců tzv.Západu a aby jsme zachránili co se ještě zachránit dá a aby jsme mohli pomoct a pomáhat jiným obětem toho mizerného "vládnutí" Minotaura v jiných částech světa, které byly vysáty "blahodárným" vlivem jeho "démo(n)kracie" a jejich působení, tak proto je na programu dne odpoutání se a odchod ze struktur toho zločineckého gangu tzv.Západu, který neumí nic jiného než krást a zabíjet životní funkce všech svobodných lidí a národů. Na epidemii organizované migrace a na organizované epidemii koronaviru a na epidemii organizovaného zla je vidět, kdo vládne tzv.Západu a kdo chce ovládnout celý svět.
A tyto vládnoucí zrůdy z Temné strany světa chtějí, abychom jejich zrůdnou "vládu" považovali za dobrodění a pokrok. Na programu dne je doopravdy naléhavé z těch pomatených struktur Temné strany tzv.Západu odejít.

377330

15.03.2020 13:17

Kde vznikl COVID-19?

Hranice jsou dobré

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Praktické řešení vedoucí k elimino- vání současné pandemie uměle modifikovaným virem spočívá v praktickém využití karantény stanovením praktických kontrolovatelných hranic mezi státy. Hranice jsou praktickým výsledkem vývoje lidstva. Rušení hranic ve jménu sparchantělých vládců tzv. Západního světa a ve jménu sparchantělé globalizace prospěšné nadnárodním vládcům finančních institucí a korporací dovedlo dnešní svět do současné situace.

Teď náš svět "řídí" koronavirus covid-19 a ti co jej za peníze sparchantělých vůdců tzv.Západu vyvinuli za účelem ovládnutí světa lidí. Ti, co tuto biologickou zbraň vyvinuli se "hlásí" mezi tzv.spojence. Ve skutečnosti to jsou "naši" vetřelci.

Zatím se je možné jejich vlivu bránit karanténou a stanovením a obnovením funkce hranic. Hranice mezi státy v Evropě by měli být z praktických důvodů obnoveny a zachovány i po eliminování současného biologického napadení světa lidí koronavirem covid-19. Tzv. EU je třeba určit úlohu, jakou měla mít před tím, než její vůdcové obelhali občany v Evropě a začali vytvářet všeho schopný nefunkční superstát po vzoru Třetí Říše a Říše Římské. Toto vylhané monstrum je výhodné jenom pro šíření globálních virů všeho druhu kupř.viru falešných hodnot a falešných peněz, falešné supervlády Minotauřích Mírotvůrců a virů globalizace.
Hranice jsou dobré.

377527

26.03.2020 09:07

Koronavirus a Gatesova nadace

Svět lidí a svět hodnot

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Tato současná situace připomíná konstrukt jednoho amerického sci-fi filmu, ve kterém svět řídila banda pomatenců pomocí strachu před tím, že se lidi nedají zaočkovat vakcínou proti uměle vyvolané nemoci...až nakonec ilegální skupina zjistila, že se dá žít bez svět ovládajícího očkování...
Připadá mi vhodné zamyslit se nad tím, jak funguje v praxi kupř. vakcinace látkou Tamiflu proti chřipce??? Jaké jsou výsledky (úspěšnost) po několikaletém šíření tohoto prostředku na umoření vlastní imunity ???

377970

28.04.2020 11:13

USA a ČLR na cestě k nelítostné konkurenci a čelní konfrontaci

Svět kapitálu

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném Světě Kapitalu. Nastíněný problém nemusí skončit konfrontací. Nad problematikou konfrontace se vznáší problematika vztahu věřitel-dlužník. Obě strany se vzájemně potřebují. Vektor napětí mezi ČLR a USA je uměle nafouknutý. Podstatná je dlouhodobá závislost megalomanů a ziskuchtivců na tvorbě "zisků" plynoucích z loupežného systému "tvorby zisku", tak, jak je to ve "svatém" kapitalismu hluboce zakořeněno.

To jen státní gangsterismus vládnoucích establishmentů USA a spol. ztratil rozumné argumenty, proč se nedaří splácet jejich obří dluhy. Proto si již chystají předem argumentační zázemí pro použití síly tak, jak to obecně na tzv.Západě a zejména pro USA docela dost platí. Snaží se vyprovokovat konflikt, ve kterém by se věřitel (ČLR) změnil na dlužníka.
Nastala ovšem situace, kdy je výhodnější pro USA jejich dluhy vůči ČLR splácet, než je anulovat další katastrofickou válkou. Lepší je normálně žít než zabíjet konkurenci a honit si ego "velmoci". V USA již mnoho lidí chápe, že globalizace je "podnik", na který nikdo na Zemi nemá zdroje ani sílu.
Podřízení Světa Lidí pod globální vládu tzv. elit (NWO) je možné pouze na chvíli a pouze návratem k otrokářským systémům ze starověku. Chápou to i v ČLR i v RF. Skutečnost, že globalizace je sprosté slovo nechápou zatím ještě v Turecku a tzv. EU.

378969

02.06.2020 13:53

Čeká Evropskou unii osud Babylonské věže?

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Pokud ten spolek z neznámých důvodů pojmenovaný jako tzv.EU rozdává dotace a finance nekryté prací a hodnotami vytvořených prací, tak skutečné ohrožení Světa Lidí na území Evropy se dostává do pásma ohrožení měřitelnou degradací hodnot všeho.
Od kdy rozdává centrum tzv.EU finance jako návnadu pro udržení této jimi utvářené ohrady pro ovce jen tak - "zadarmo" - jakoby náhradu škody za pokles generování příjmů zdůvodu poklesu výkonnosti hospodaření (???), když se výdaje na zbrojení zvedají ?...
To co tito držitelé moci tímto rozdáváním peněz "zadarmo" sledují je pro nás tak přínosné, jako rozdávání skleněných zrcátek a korálků Indiánům, kteří se těšili z nečekaného daru a pak přišli o to poslední co měli - o svou zem a půdu pod nohami.
Ty dotace a příspěvky od tzv.EU je potřebné odmítnout v plném rozsahu. Je to jejich "vklad" do uloupení zbytku naší svébytnosti v prospěch zločinného podmínění rozhodování našich vlád za jiné "ústupky" v neprospěch našeho obyvatelstva a v prospěch jejich "investic" kupř.do energetiky. Přijetím "darů" a "pomoci" od tzv.EU se zvýrazní nesvéprávnost naší vlády a celé země.

Řešením pro nás je v této době nastoupit cestu na obnovu naší maximální možné soběstačnosti a na maximální odpoutání se od sparchantělých smluv s tzv.EU, která již žádnou unií není.

379793

05.06.2020 09:53

Co je operace War Speed

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Svět Lidí si zaslouží osvobození od působení vraždícího Monstra sídlícího v nemocných hlavách establishmentu USA vládnoucího nad USA prostřednictvím jejich "Vlády". Toto Monstrum otevřeně projevuje svou touhu vládnout nad jakž-takž svobodnymi Američany a dokonce nad celým světem pomocí mechanismu strachu z jejich "Vlády" a strachu ze Smrti, kterou povýšila nehodná "Vláda" USA na ochránkyni národní bezpečnosti. Američani nejsou nadlidé. Patří mezi normální Svět Lidí jako my. Musí žít v prostředí Vládou USA řízeného terorismu podobně jako okolní svět... a musí se "těšit" na bezútěšnou budoucnost pod patronací tohoto zločinného Monstra a jeho "nadlidí" ...podobně jako my.
"Vláda" USA nerepresentuje žádné lidské hodnoty. Svět Lidí a celá Zem, tj. náš Svět a my, i svět anglosaský i Svět Lidí v Asii a Africe si odpočine, když n e b u d e.

379835

Přeji hezký den všem lidem dobré vůle. Je naprosto zřejmé, že politické a mravní zázemí tzv.politiků skvělého Západu kleslo na úroveň "politiky" otrokářů a vládců starověkých barbarských Říší Říma, Babylonu a Mohameda. Dnes se moderní otrokáři alias tvůrcové tržního prostředí schovávají za Agendy sparchantělé OSN/UN a za globalizaci, které podle těchto světovládních zrůd zombírujících lidstvo a lidský druh (ve jménu neexistující demokracie) nemají alternativu. Tyto Západní Zrůdy se mýlí v tom, že alternativa existuje a že tato alternativa existuje v podobě soběstačnosti a svobodného myšlení jedinců a národů.
Žádné vymývání mozků a lidské identity kupř. pomocí generátorů na ovlivňování mysli (exkrementy vývoje v DARPA) nebo kupř. zrůdné manipulační náhražky sku-tečného vývoje za degradační anti-vývoj k otroctví starověku (kupř. BLM jako ex-krement vývoje z lůna OSN/UN) nebo migrační "politika" sparchantělé tzv.EU ne-může nahradit dar svobodného myšlení, které Svět Lidí dostal do daru od Našeho Stvořitele. Proto zlovolní Vůdci Západu neustále financují a produkují technologie a metodiky k ovládání lidí, protože ví, že vláda na Světem Lidí jim nepatří. Tyto zrůdné instituce vracejí Svět Lidí zpět do otroctví.

Skutečným základem vztahů/politiky na všech úrovních má být a je výrok, který přednesl Náš Pán před cca 2000 lety: Co nechcete, aby vám lidé činili nečiňte vy jim. V tomto výroku není ani stopa otrokářství, ani stopa mocenského ovlivňování mysli, na rozdíl od znásilňovacích technologií světovládních mocichtivých Pánů tzv.EU, Mohameda a Západních politických entit jako celku.

380564

25.07.2020 00:55

Když EU pomáhá...

jiný scénář

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. V situaci aktivního vydírání ČR a jiných zemí na Evropském kontinentu ze strany IV.Velkoněmecké Říše (tzv.EU) prostřednictvím právě uzavřené "pomoci" existuje možnost "nečerpat" nechtěnou finanční pomoc z právě vyhloubené dluhové EU-studny, i když se na vyhloubení této "dluhové studny" všichni lídři jakože dohodli jakože společně. Kromě důvodů chamtivosti jiný důvod na "čerpání dluhů" neexistuje. Nečerpání dluhů z právě vykopané Studny Dluhů umožní technicky provést rozpad IV.Velkoněmecké Říše bez odevzdání posledních zbytků suverenity národních států Světa Kapitálů a monstru, které řídí odporná mohamedánská "merkelica". Nečerpáním dluhů na nechtěnou "pomoc" dostane toto darebácké ekonomické monstrum zničující ránu i bez ozbrojeného odporu proti invazi bídy a mohamedánských velkoněmeckých barbarů.

380721

23.10.2020 12:02

Kolaps zdravotnictví

RE: V plánu nosatých

svatoslav.butora 88.?.?.?

Svět Lidí na základě výsledků "práce" a antihodnot světovládců a jejich prázdných přemoudřelých sluhů zjistil, že světovládu a světovládce každého druhu včetně těch nosatých a různými čepičkami zdobených Vůdců Světa Kapitálu a s jejich kovidními vědátory a vědecky založenými ničiteli života již nepotřebuje. Jsou k ničemu.

383361

29.10.2020 19:10

Zločin a trest redaktora Suchoně

Odborné vědomosti...

svatoslav.butora 88.?.?.?

jsou v přístupu k řešení kovidní krize jaksi nedostatkovým argumentačním artiklem. Skupina "A" řešitelů koronavirové krize zastává stanovisko, že kovidní nákaza nepře-sahuje svými účinky známé účinky známé chřipky. Z toho vyvozuje závěry, že masivní karanténní opatření a nošení roušek je kontraproduktivní.
Skupina "B" řešitelů koronavirové krize zastává nevyřčenou tezi, že se jedná o téměř plicní mor a z toho vyvozuje potřebu masívních karanténních opatření a nevyhnutnost trvalého nošení roušek.
Pak se ještě vyskytují kombinace názoru typu "A" a typu "B". To je celá podstata vášnivých diskusí "jak na to".
Přitom by stačilo, kdyby byly zveřejněny parametry tohoto koronaviru, o kterém je známo, že si jej jistá skupina "vědátorů" nechala patentovat. Pak by se dalo vědecky vypracovat tu správnou metodu na eliminování této virové krize, a ne empiricky zkoušet "jak na to". Argumentační rozpolcenost i ve zmíněné TV relaci plyne z nevě-deckého přístupu. Přitom stát má dostatek cest, jak si opatřit znění předmětného patentu. To ale zřejmě není na programu dne světovládních struktur typu OSN-WHO a WEF a MMF a tzv.EU a jiných po světovládě bažících mocenských a náboženských struktur "svaté aliance Západu", které již dávno naplánovaly RESET financí a vztahů a hranic a všeho ve jménu jejich darebácké světovlády. Tento jejich kovidní RESET má méně strastiplné následky než "reset" pomocí jaderné války. Nevědecký boj států s "kovidní krizí" je pod kontrolou hlav těchto resetovaných "mírotvůrců".

383606

07.12.2020 10:57

Postcovidový svět, děsivá budoucnost

Hranice jsou dobré

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Svět byl stvořen a vzniknul pro lidi. Místo pro Nadlidi a Umělou Inteligenci a Šváby je za hranicemi Sluneční soustavy. Tam je jejich umělý nadnárodní svět. Svět Lidí patří lidem a národům. Proto jsou hranice dobré, aby infiltraci nadlidí do Světa Lidí bylo zabráněno. Všechno co je nad-národní nelze kontrolovat a řídit v prospěch lidí a Země. Darebácká OSN a ostatní nadnárodní entity dokázaly poškodit a zničit všechno na co jejich chapadla sáhly a teď dělají všechno proto, aby mohly ovládnout všechno na Zemi jako všude přítomná rakovina. Je potřebné tuto rakovinu odstranit ze života Světa Lidí a ze života Země. Svět Lidí se bez těchto světovládních nadnárodních entit obejde. Svět Lidí ve kterém má každý národ své pevné místo a pevné hranice je dobrý i pro život i pro technický a kulturní vývoj i pro obchod. Svět nadnárodních nadlidí je k ničemu.
V takovém světě lidi nemají přátele a sousedy a nemají ani obchodní vztahy. Je to konec vývoje lidí. Hranice jsou dobré pro zachování života na Zemi. Je třeba říkat NE i OSN/UN/ i WEF i MMF i tzv.EU s celým jejím zázemím. Tyto nadlidské mrtvolné entity jsou odporné ve všem co podnikají a vymyslí. Svět pod jejich "vládou" umírá.

384573

19.02.2021 09:45

Cože, paní doktorko?

Politická chřipka

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den. Co se dá ještě diskutovat na masivně probíhajícím rozkladu lidských hodnot ve světě neexistujících hodnot světa kapitálu a tzv.euro-atlantických hodnot světovládní politické zdechliny tzv.Západu??? Možná se dočkáme nějaké podnětné Vyhlášky o přípustné barvě nic neřešících roušek s přílohou pocházející z nějaké vědecké laboratoře, která zjistila, že k umírání ve stoje je lepší rouška v barvě bílé než v barvě černé (???) ...
Politická kovidní chřipka zasáhla výjimečné mozky výjimečných politiků, kteří produkují výjimečné nápady k prospěchu našeho "zdraví". Jsme přeci součástí globální zdechliny světa kapitálu a jeho výjimečných (anti)hodnot, a proto je nutné ztrátu živého lidského rozumu nahradit dokonalými napodobeninami plynových masek a čípováním a dokonalými vakcinami pro zabezpečení elegantního řízeného umírání živých lidí pro potěšení duševně mrtvých výjimečných vládců umírajícího světa kapitálu (!). Jak se ti sluhové smrtihlava skvěle tváří na TV-obrazovkách, když na nás 24 hodin denně chrlí jejich léčivá ochranná opatření a nařízení a zákazy (!).

386721

23.02.2021 21:20

Z Evropy se stává antikoronavirové vězení

Metoda prevence

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký večer. Dovoluji si sdělit, že již téměř rok od počátku kovidního ohrožení na jaře loňského roku úspěšně sám na sobě jsem úspěšně odzkoušel a dále až dodnes a do skončení koronavirového ohrožení užívám a budu využívat preventivní chemický ochranný účinek, který poskytuje zdravým lidem 1 tbl. paralenu denně. Je výhodné to doplnit o 1/4 tabl. anopyrinu kvůli ředění krve a o 1/2 tabl. B-komplexu kvůli ochraně žaludku. Je to bezpečné, bez vedlejších účinků a nepoškozuje to imunitu, na rozdíl od podivných vakcín a doplňkových pomůcek, kterými jsou roušky a lockdowny s nízkou účinností. Doplňuji, že pro již nemocné se používají jiné ověřené medikamenty. Přeji hezký večer.

386861

23.05.2021 15:54

Kdo určuje americkou zahraniční politiku?

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 88.?.?.?

V hranicích. které se označují jako Německo vždy žili slušní lidé a tvořiví lidé a umělci všeho druhu. Tito normální lidé v Německu mají již několik staletí tu smůlu, že vedle nich uvnitř německých hranic existují skupiny darebáků a nadlidí, kterým je v Německu prostor malý. Teskní po rozšíření hranic Německa, aby své zločinné myšlení schovali za státotvorní nadlidské ideje....za agresi všeho druhu.

Mají to nadání, že v dějinách se vždy snažili propracovat do vedoucích funkcí. V nedávných dějinách to předvedl Herr Hitler a spol. Tito Němci světu a nám nedali NIC. Dali světu a nám do daru utrpení a smrt. Dali světu do daru miliony mrtvých.
Teď, když mají podporu z USA a spol., a když podvodným způsobem obsadili řídící funkce v strukturách tzv. EU, tak jim opět stoupají chutě. Tzv. EU s německými nadlidmi v čele, spolu s nadlidmi Světa Kapitálu nevěští pro Svět Lidí a pro slušné Němce nic dobré. I u nás mají v Parlamentu a v Senátu své spojence, kteří ten světovládní Idiotismus prosazují za každou cenu. Tito nadlidé z Německa naplně-ní svou nadřazeneckou Ideologií světovládního (i německého) Idiotismu nikdy Světu Lidí nic nedali. Naopak, vše lidské lidem v Evropě i Němcům vzali.
Rusům a Rusku a SSSR můžeme být vděčni, že jsme od těchto německých nadlidí s jejich degenerativní zrůdnou ideologií byly osvobozeni s minimálními ztrátami.
Věřím, že rozumná většina Němců zabrání tomu, aby spojené síly obnovovaného fašismu (v strukturách tzv.EU a spol. a USA spol.) vyřadily normální existenci našich česko-německých vztahů dřívě, než tyto darebácke entity odhodí masku jakože demokracie a kovidní "zdravotní" péče o naše životy a majetky a naše národy a "péči" o naše finance...

Tzv.EU pomohla strukturním kádrům nadlidí usadit se v jejich řídících postech. Podle toho tak vypadá i náš vývoj. Degeneruje pod jejich řízením vše - nejvíce školství, kultura...a celé kovidní hysterií zamořené zdravotnictví. Soběstačnosti zbavené hospodářství má pod vedením struktur nadlidí jedinou vyhlídku na existenci v dluhové pasti. A co je nejhorší - naše přihlouplé vládní struktury přistoupili na ústavní nadřazenost zákonů tzv.EU nad našimi zákony.
Tak to vše nám zatím dali do daru nadlidsky a demokraticky se tvářící spojené síly nadlidí z USA a spol.a Německa a tzv.EU a spol.
Německá civilizace měla šanci vymanit se z barbarství, do kterého upadla počas vlády Hitlera a spol. Pokud bude v zajetí "příslibů" a podřízenosti i vlastním i USA nadlidským světovládním darebákům, tak pod tímto "hvězdným" Idiotským řízením Německo a spol. zahyne resp.zmizí...rukou jejich hlavního USA "spojence".
Na to by měli slušní Němci myslet : Svět Kapitálu žádné hodnoty nemá.

388975

Káva pro Zvědavce

32

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 70 čtenářů částkou 11 342 korun, což je 32 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,26 Kč
Euro
25,50 Kč
Libra
29,75 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,21 Kč
Švýcarský frank
23,40 Kč
100 japonských jenů
19,20 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,30 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 737,00 Kč
1 unce stříbra
576,29 Kč
Bitcoin
826 174,78 Kč

Poslední aktualizace: 17.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?