Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 60 příspěveků, 14 různých jmén: Ahura, Baduan, kkuru, kodlot, Kundun, Luculus, Manofer, Michalll, Michallll, nausius, Noe, Noe22, Noee, Ra.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

28.10.2015 11:12

Balkán platí za satanismus Západu

Proč?

nausius 82.?.?.?

Jsme svědky masivního, organizovaného a velmi dobře finančně zajištěného uskutečňování procesu který si klade za cíl zcela změnit poměry v Evropě.
Samotní imigranti jsou pouze nástrojem a řešit jejich náboženství, agresivní chování, požadavky atd. by mělo být spíše podružným zájmem většiny evropanů.
Evropané by si měli primárně zcela otevřeně a beze strachu položit otáku KDO nebo CO tento proces řídí, financuje a je jeho hybnou silou a jaké jsou cíle tohoto projektu?

To, že stojíme před skvěle organizovanou mašinerií která pro tento účel naverbovala obrovské finanční a lidské zdroje je s postupujícím časem více než patrné.
Bohužel na straně druhé nevidím sílu která je této mašinerii schopna čelit. Většina evropanů je po celé dekádě míru, prosperity a pachtěním se za blahobytem příliš otupělá na to aby zanechala splácení svých hypoték, dobře placené práce a šla bránit své zájmy. Nejděsivější je skutečnost, že je akceptována norma kdy politická elita pracuje v totálním rozporu se zájmem svých voličů, media hlavního proudu otevřeně manipulují a lžou a je všeobecně akceptováno sebemrskačství kdy nás urážejí a ponižují lidé pro které je tato činost jejich hlavní pracovní náplní a navíc si je platíme ze svých daní.

Osobně se obávám, že dřív než většina lidí odhalí skutečné pachatele tohoto "Dobra" a dohlédne na konec tunelu, bude již pozdě. Možná je čas přemýšlet nad tím jak se vyrovnat a připravit na důsledky toho co přijde.

341106

26.01.2016 10:22

Slepé oko Davosu: Jak bohatí požírají chudé a svět

Zlaté tele

Manofer 82.?.?.?

Korporativismus ovládnul svět a přiznejme si to, zcela ovládnul i naši společnost a možná i naši duši. Tento problém nebo fenomén je tak podstatně hlubší než si je většina lidí ochotna uvědomit.
Ikdyby dnes zmizel celý bankovní sektor a korporátní sféra, všechny PR media a propagandistické plátky, všudypřítomná a vtíravá reklama, přebujelé státní aparáty, stejně by stín korporativismu zůstal zakořeněn hluboko v nás. My jako lidé se již sami chováme jako korporace.
Přestavba nebo-li sociální programování člověka pro zájmy korporací zde probíhá již minimálně celé jedno století. Celé 20.století bylo pochodem korporací za vytvořením Nového člověka.
Z občanů jsme degradovali na spotřebitele, jediná svoboda která v tomto více a více kontrolovaném světe zůstala je svoboda nakupovat.

Důsledky tohoto korporátního světa spotřebitelů kde jedinou reálnou hodnotou je Zisk vydíme všude kolem sebe.
Korporativismus nás skrze své nástroje záměrně programuje jako sobecké jedince, navzájem oddělené, žijící v mediálních a rekamních iluzích, netoužících po ničem jiném než po Zlatém teleti. Záměrem je rozdělená, atomizovaná, průměrná a konformní společnost spotřebitelů kteří nebudou přemýšlet a klást odpor, budou v tichosti snášet svoji porobu výměnou za iluzi života kterou jim korporace představili jako normu a cíl veškerého snažení.

Proto je současný stav kdy 1% nejbohatších ovládá 90% světového bohatství zcela pochopitelný. A tento rozdíl se bude i nadále zvyšovat neboť globalizovaná korporátní společnost spotřebitelů se může přetrhnout aby se do společnosti onoho 1% dostala také, zatímco bude paradoxně chudnout.
Nám ostatním nezbývá než toto masové šílenství sledovat buď s cynickou zábavou a nebo se hrozit kam až tato hysterie může zajít.

344889

26.01.2016 14:10

Slepé oko Davosu: Jak bohatí požírají chudé a svět

RE: Druhá strana mince

Manofer 82.?.?.?

Tohle není zas tak jednoduché.

Sociálnímu programování je mnoho lidí vystaveno již od dětství a v dnešním globalizovaném a informačním světě se mu téměř nelze vyhnout.
Ono stačí jenom když vylezete na ulici, jste svým způsobem podprahově manipulován a ovlivňován všudypřítomnou reklamou.
Ano, já jsem ten chytrý a na tohle nenaletím, řeknete si. Ale jste si tím opravdu jistý?

Tento boom masové manipulace nastal v první půlce 20.století společně s rozvojem tzv. PR a informační technologie tento proces dovedly k dokonalosti.

Určitá část lidské populace bude vždycky mentálně na takové úrovni, že bude snadno manipulovatelná.
Pak by ale tady měla být zodpovědná intelektuální elita která bude této manipulaci protiváhou a tuto cílenou manipulaci bude brzdit. V dnešní době je situace ale bohužel taková, že větší část této intelektuální elity se na tomto vykořisťování a manipulaci sama podílí.

344900

07.02.2016 21:48

Policie v roli fašistů?

Proboha

Kundun 82.?.?.?

Tady je ale jedno jestli to jsou policisté nebo ne. Ano, autoři možná zbytečně podsouvají některé doměnky jako fakta, to je chyba.
Video krásně ukazuje jak byla celá akce zrežírována.
Tzv. vypálení centra Klinika tak může být další mediální a policejní hrou, stejně jako tato komedie na videu.
Ikdyby ta skupinka byla parta zaplacených fotbalových fanoušků, nic to nemění na podstatě věci.
Je velmi znepokojujicí, že premiér ČR ve své emailové komunikaci schvaluje mediálně řízené kampaně ohledně imigrantské krize, ačkoliv veřejně deklaruje uplný opak.
Stejně, možná ještě víc je znepokojující, že Policie ČR pořádá v ulicích zrežírované násilnosti, podporuje mediální a zpravodajské hry proti vlastním občanům a bůhví co ještě dalšího.
Kam až tohle může zajít?
Můžeme se znovu dočkat otevřené cenzury, policejní šikany, kriminalizace nepohodlných osob a názorů?

345338

10.02.2016 20:32

Privatizace je strategií atlanticistů pro útok na Rusko

Boj o moc

kodlot 82.?.?.?

Spousta lidí na základě mediální masáže je přesvědčena, že Putin a jeho mocenská základna jsou absolutními vládci Ruska. Jenže to není pravda.
V současném Rusku existuje několik mocenských skupin které soupeří o moc.
Kdyby byl Putin absolutním vládcem, dávno by znárodnil ruskou centrální banku a zbavil se liberálů na důležitých pozicích.
Jenže jak asi ví jenom sám Putin, tento silový a mocenský krok by mohl v Rusku vyvolat silnou nestabilitu. Ostatně Medvěděv je reprezentant této liberální kliky a v ruské mocenské sféře představuje protipól Putinově politice.
Budoucnost Ruska bude notně záležet na tom kdo přijde jednou po Putinovi a zda-li Putin stihne zemi stabilizovat a vnitřně uspořádat tak aby zabránil liberální a bankovní klice v Rusku dostat se znovu k moci.

345436

24.02.2016 09:46

Dekódování americké Říše chaosu

Dobrý rozhovor

kkuru 82.?.?.?

Netřeba nic dodávat.
[smích]

345830

05.04.2016 08:42

Panama Papers

Byl bych velmi opatrný

Nausius 82.?.?.?

Nepopírám to, že Panama Papers jsou autentické. Nedělám si totiž iluze o tom, že bohatí tohoto světa své peníze schovávají mimo systém bez rozdílu národnosti, rasy či postavení.

Ale byl bych velmi opatrný kdo nám tyto informace předkládá a jakým způsobem s nimi bude manipulovat.
Stačí i sama autorka Pavla Holcová. Pracovala pro neziskovku Člověk v tísni, věnovala se srbskému organizovanému zločinu a ruským investicícm v Černé hoře. Stačí se podívat na financování Člověka v tísni. Dočteme se, že jsou financováni převážně z peněz EU, ale dočteme se i o Open Society Fund Praha, Ford Foundation, National Endowment for Democracy. Proč se tak Pavla Holcová věnovala zrovna srbskému a ruskému organizovanému zločinu, což jsou dva státy které nikdy nebyly povolné americkému Imperiu je tak více než zřejmé.

Ostatně snaha českých medií okamžitě ukázat na Putina jako hlavní postavu Panama Papers, ačkoliv on sám v oněch dokumentech vůbec nefiguruje je více než úsměvná a tak trochu nám dává tušit proč a za jakým účelem byla tato celá kauza spuštěna.

347447

30.06.2016 22:53

Ukrajinci již nechtějí být v EU

Obyčejný ukrajinec.....

Ahura 82.?.?.?

..... je tak maximálně dobrý aby šel na východní frontu, nebo aby si zvolil svého staronového oligarchu do vedení země.
Nedej bože aby obyčejnému ukrajinci byla dána možnost svobodně rozhodnout o své budoucnosti.
Za obyčejného ukrajince již bylo rozhodnuto americkými "přáteli". Ne nadarmo tito dobrodějové investovali přes 5mld dolarů do pokrokové ukrajinské "demokracie".

350089

23.07.2016 08:38

Endgame po česku

Anonymita

Luculus 82.?.?.?

Předně děkuji za článek, je dobře, že se tomuto tématu někdo věnuje.

Co chci ale říct je to, že není zas tak jednoduché vystoupit se svojí identitou na veřejnost a hlásat tyto "kacířské" myšlenky.
Stačí se podívat na rozpočet Hatefree který je cca 40milionu Kč,- a to nemluvím o dalších neziskovkách které jsou taktéž velmi dobře financovány.
A to je jenom střípek mašinerie proti které stojíme.
Nepočítám tam korporátní media, "kulturní frontu" a mnohé další.
Možná je to alibismus, ale spousta z nás nechce riskovat přímý střet s touto mašinerií neboť oni mají čas, prostředky a prostor proti nám bojovat. Je to možná zbabělé ale je to tak. Pane Stwora, sám vidíte, že financovat Zvědavce a případné soudní tahanice není nic jednoduchého. Kolik z nás by si mohlo dovolit bez finanční podpory vést podobný boj?
Dle mého soudu je důležité o těchto věcech mluvit, informovat o nich své známé a přátele, šířit informace. Možná je to více efektivní než bojovat v bitvě kterou "nemůžeme otevřeně vyhrát".

350678

06.10.2016 20:29

Babišovo ANO utužuje korporátní cenzuru a diktaturu v  EU

Ano, bude líp

Ra 82.?.?.?

Překvapuje mě kolik sympatizantů má pan Babiš i zde na Zvědavci.
Přitom právě on reprezentuje to co zde tolik všichni kritizujeme. To jest velmi těsná provázanost korporátní sféry na státní byrokracii, chce-li korporátní fašismus v praxi.

Druhá pravda je ta, že Babišův vzestup není žádná záhada. To, že má jeho pseudostrana takový úspěch je primárně zapříčiněno totálním rozkladem české politiky v posledních 25letech. Lidé jsou většinově otráveni tzv. tradičními stranami které zde za ty roky předvedly pouze zmar a systémové loupení.

Je pochopitelné, že představitelé domácí politické elity a místní zájmové skupiny na ně napojené se cití Babišem ohroženi a dělají vše možné pro jeho zdiskreditování. V tomto ohledu beru část kritiky která na Babiše směřuje jako čistě účelovou a mnohdy zavádějící.

To nic nemění na tom, že Babiš není lepší než ti které se snaží nahradit nebo je odstavit od moci. Je to pouze druhá strana mince.
Včera jsme "slavili" nedožitých 80let jednoho falešného mesiáše a mám bohužel dojem, že mnozí si v Babišovi našli dalšího falešného spasitele.
Přitom tak silné propojení korporátní moci, mediální moci a navíc dnes i té politické tu ještě nikdy nebylo. Moc korumpuje a absolutní moc dvojnásob.
Sice pana Babiše osobně neznám ale dle jeho veřejného vystupování, minulosti a způsobů je to žralok bažící po moci který nebude mít nikdy dost.

A svěřit takovému člověku řízení státu bylo a bude vždy krajně nebezpečné.

352443

20.06.2017 10:30

V Evropě dochází k nahrazování obyvatelstva

Kalergiho plán, Euromed

Michallll 82.?.?.?

Dokud evropané neprozřou a neuvědomí si, že je celá tato "migrace" řízená a podporovaná jejich vlastními elitami tak se nikam nepohneme.
Bohužel jsem značně skeptický v tom jestli jsou toho západoevropané ještě schopni. Dle mého tam probíhá tak masivní vymývání mozků multi-kulti propagandou, že převážně mladá generace je z větší části ztracená. Ostatně adorování mladých lidí a ostrakizace těch starých tomu jenom nasvědčuje. Měl jsem možnost bavit se s mladými němci kolem 17-18let a jejich názory mě zcela šokovali, většina z nich bezmezně věří, že je třeba otevřít hranice všem a zachránit lidi před bídou.

Pokud si evropané uvědomí, že nepřítel nesedí někde v nelegálním táboře u Calais ale sedí přímo v Bruselu, ovládnul náš vzdělávací systém, naše media a je v jednotlivých státech zastupován kolaborantskými vládami a armádou neziskovek, potom má Evropa šanci tenhle šílený sociální rozvrat přežít.
Ostatně nedělám si iluze, že spousta "teroristických útoků" je plánována tajnými službami s cílem rozdělit společnost a přesunout hněv a pozornost lidí od zločinné vlády a politiků směrem k muslimům a imigrantům kteří jsou nástrojem těchto šílených sociálních inženýrů.

358458

20.06.2017 21:53

V Evropě dochází k nahrazování obyvatelstva

RE: Mám spolužáka,

Michalll 82.?.?.?

Ach bože, pohou matematikou si spočítejte když každá žena v Evropě bude mít 7dětí a ty děti znovu 7dětí na jaká čísla se do několika let dostanete.
Jestli tenhle zubožený a otrávený svět opravdu něco potřebuje, ROZHODNĚ TO NENÍ VÍC LIDÍ.

Proč si asi myslíte, že sem migruje tolik jedinců z Afriky a Asie? Přesně z toho samého důvodu, protože se množí takovým způsobem kdy sebe sama nejsou schopni uživit, jsou jako kobylky které si zničí vlastní ekosystém a migrují dál. Jak může tato populační a idiotská válka vypadat se stačí podívat do Izraele. Ortodoxní židé mají velký počet dětí protože tím chtějí ovládnout populaci v regionu, to samé praktikují palestinci. Ve výsledku je tento region tak brutálně přelidněný, že bez vnější pomoci by se sám neuživil.

Osobně si říkám, proč nemůže v Evropě žít třeba jen 100milionu lidí?
Proč ten neustálý fetiš udržovat abnormálně vysokou populaci, s tím spojenou spotřebu, likvidaci našeho ekosystému a klanění se nekonečnému růstu který je z biochemického hlediska v omezeném prostoru nemožný.

358472

22.06.2017 08:58

V Evropě dochází k nahrazování obyvatelstva

RE: Mám spolužáka,

Michalll 82.?.?.?

No však proč ne.
Pokud by se lidská populace snížila na nějaké 2mld. a začalo se lépe rozdělovat bohatsví, ne jako dnes kdy 1% vlastní téměř celou planetu tak by tu bylo dost prostoru a dost surovin pro zajištění současné západní životní úrovně pro všechny.

Jenže místo toho se predikuje 10,5mld do roku 2065.
Už dnes umírají tisíce lidí hlady a další miliony jsou podvyživené. Je sice hezké jak se snažíme modifikovat potraviny ale zapomínáme na to, že díky změně klimatu se vyšší výnosy vynulují v důsledku klimatických změn. Je tak velmi pravděpodobné, že nás čeká v budoucnu velký hladomor.
Jenom ze subsaharské Afriky se může v přístích 25letech vydat směrem do Evropy dalších 100milionu lidí. To nemluvím o brutálně přelidněných zemích jako je třeba Pákistán, ono taky není překvapením, že nejpočetnější muslimská komunita v UK jsou pákistanci, proč asi.

Blíží se bouře a obávám se, že Evropa nebude schopna zastavit obrovskou migrační vlnu která přijde. To co se děje v Evropě dnes je teprve začátek. Nevím nakolik si naše vlastní elity uvědomují tuto skutečnost, mám za to, že sledují své krátkodobé cíle a celý tento multi-kulturní projekt se jim může snadno vymknout z rukou. A nebo se snaží o likvidaci bílé rasy a potom je to ještě horší než jsem si myslel.

358499

Můžete být tyran a hubit miliony lidí a nic se vám nestane.
Můžete být agresivním národem který vraždí miliony a nic se vám nestane.
Můžete k snídani pojídat malé děti a k obědu a večeři si nechat servírovat mladé pany a nic se vám nestane.

Ale nedej bože aby jste šli proti zájmům penězoměnců. To je hřích v našem světě největší.

358505

16.07.2017 15:18

Ad Trump

Trump?

Noe22 82.?.?.?

Jakou reálnou moc vlastně Trump má?
Dle jistých informací nemá uplně pod kontrolou tajné služby, Pentagon a silové složky státu. Tyto segmenty americké mocenské politiky jsou jakýmsi státem ve státě. Vojensko-průmyslový komplex je mimo kontrolu již delší dobu, tajné služby se utrhly ze řetězu po 11/9.
Dále je proti Trumpovi většina korporátních medií. I přes upadající důvěru je to stále mocná páka.
Zcela jistě Trump nemůže reálně ovládat americkou ekonomiku protože peněžní systém ovládají soukromé bankovní kartely.
Co víc, byrokratický aparát ve Washingtonu a tzv. Deep State jsou zakořeněny tak hluboko v americkém mocenském systému, že není v moci Trumpa ho odstavit od moci nebo nahradit. Je to dobře organizovaná hydra o tisíci hlavách.

Mnohé Trump zklamal, sliboval toho opravdu dost. Možná to byla z jeho strany naivita, nevím.
Ostatně myslím si, že Trump není takový hlupák aby nepoznal kde jsou limity jeho moci, podle mého narazil na svůj strop a nic ze svých nejradikálnějších slibů nebude moci splnit. Bude muset lavírovat na mnoha vahách a snažit se o kompromis pokud bude chtít alespoň něco málo prosadit.
Na Trumpovi je krásně vidět, že post amerického prezidenta je přeceňovaný. Skutečné těžiště moci leží někde jinde.

359033

16.07.2017 18:41

G20 – je Západ řízen psychopaty?

RE: Psychopati ?

Noe 82.?.?.?

Ano, je snadné Romana napadnout, horší je přijít s nějakým protiargumentem.

Když odloupnete to tenké pozlátko civilizace, když odložíte masku falešené morálky, co vám zbyde? Podotýkám, že sílu civilizace uvidíte v momentě kdy na pouhý měsíc vypnete el.proud. Co se stane z nás kulturních, vyspělých a mírumilovných lidí v momentě kdy v lidské džungli začnete bojovat o své holé přežití?

Já vám řeknu co, stanou se z nás divoši kterými stále ze své podstaty jsme. Můžeme se stále opájet svoji inteligencí, svoji možností volby ale skutečnost je bohužel taková, že jsme stále zvířata podvědomě ovládaná pudy starými od dob kdy náš druh začal chodit po tomto světě. Člověk se ze své podstaty za ty tisíce, možná miliony let nezměnil.

A kupodivu toto sociální chování nám umožnilo jako druhu přežít. Poskytlo nám obrovskou výhodu a díky ní jsme opanovali tento svět.
Jenže dnes je tato naše přirozenost a podstata nevýhodou. To co nás dříve hnalo kupředu a umožnilo nám přežít dnes pracuje proti nám. V současném propojeném světě je toto sociální chování destruktivní a může nás zahubit.

Globální elita nevznikla ze dne na den, nespadla z Marsu. To co tato kořistnická část naší společnosti představuje není ničím vyjmečným. Naopak, pouze reflektuje divocha který se skrývá v každém z nás. Zeptejte se lidí kolem sebe, všichni vám řeknou, že se chtějí mít lépe, chtějí mít víc než druzí a o tom to celé je.

359039

01.08.2017 06:11

Nové americké sankce... Tak se ukažte!

Několik postřehů

Noee 82.?.?.?

Co nám vlastně tyto sankce říkají:

1) Že USA prakticky vyhlásily válku Rusku. Sankce vždy byly jinou formou války.
2) Neuvěřitelnou licoměrnost američanů. Národ který jenom v tomto století pozabíjel po celém světě statisíce lidí, porušil několikrát mezinárodní právo, spáchal nespočet válečných zločinů a prováděl a financoval revoluce proti demokraticky zvoleným vládám cizích států vyhlašuje sankce proti zemím které se ani z jedné desetiny neprovinily stejným zločinem jako USA.
3) Fakt, že pro západní Evropu jsme stále onuce na kterých nezáleží. Je dojemné sledovat němce kteří najednou tyto sankce považují za nepřijatelné jenom díky tomu, že to ohrožuje jejich enregetické zájmy, respektive Nord Stream 2 který zcela vylučuje východní Evropu jako prostředníka při dodávce plynu do západní Evropy. Jakmile jsou ohroženy zájmy Německa nebo Francie, je EU okamžitě připravena jednat. Pokud by byl ohrožen zájem nějaké menší země z východní části, EU by mlčela a tlačila nás k tomu ať tyto sankce dodržujeme.
4) Tyto sankce jsou rozporu s mezinárodním právem. Jak jednou řekl Putin, Rusko se dlouho snažilo dostat do WTO, udělalo několik ústupků a věřilo, že zákony a principy na kterých je tato organizace postavena jsou nenapadnutelné a pevné. Což se ukázalo jako mylné přesvědčení. Ale kdy si ostatně američané lámali hlavu s mezinárodním právem které od druhých tak vehementně vyžadují že?

359314

27.10.2017 11:40

Strach z Babiše

Nestačím se divit

Noe 82.?.?.?

Kolik je zde lidí kteří Babiše obhajují.

Kolikrát už to tady bylo? Falešný mesiáš který nás má spasit?

Babiš nespadnul odněkud z Marsu aby nás přišel zachránit. On je celou dobu součástí systému, je to dítě systému a dokonalý produkt korporátního predátorství proti kterému se většina zdejších čtenářů vymezuje.

Myslet si, že Babiš po 25letech kořistnictví vstoupil do politiky aby ji očistil je naivní bláznovství.
Jediný rozdíl mezi Babišem a korporátní/bankovní lobby která českou politiku ovládá je v tom, že Babiš vystoupil ze stínu. Proč to skutečně udělal můžeme jenom odhadovat, dle mého ztratil část vlivu a tak se rozhodl vzít si ho zpátky napřímo než aby zase zpoza opony složitě uplácel a podlézal. Navíc si myslím skvěle odhadl náladu ve společnosti a všeobecnou znechucenost lidí z tradičních politických stran.

Ačkoliv se mi fiasko tradičních a prověřených stran ve volbách líbí a jsem za to rád, nemůžu být spokojen s tím, že protiváhu těmto stranám vytvořil zrovna někdo jako je Babiš. Dle mého jsou obě strany prohnilé a zkorumpované a není mezi nimi valného rozdílu.

Jistě se budete ptát a koho tedy máme volit? Ano, je to složitá otázka.
Přesto věřím, že pár stran s dobrým a propracovaným programem který by hájil naše skutečné národní zájmy ve volbách bylo. Bohužel valná většina z nich pohořela. Což samo o sobě je dost alarmující.

Ve výsledku neskákám z Babiše nadšením. Babiš totiž reprezentuje prohnilý systém proti kterému se paradoxně vymezuje. Je to dle mého klam na který bohužel spousta voličů skočila.

360757

12.02.2020 19:29

Koronavirus – jaká hra se hraje?

RE: O co go?

Baduan 82.?.?.?

A on je čínský režim v něčem lepší než ten americký?
Možná prozatím v tom, že není tak agresivní jako současné americké Imperium.
Přesto si nemyslím, že mezi mocenskou elitou která ovládá USA a tou která ovládá Čínu je nějaký valný rozdíl.
Obě strany hrají hru o zdroje a lidská populace takovým zdrojem je.
Obě strany používají rozdílné metody řízení společnosti, princip je ale stejný.
Stačí se podívat kdo reálně v Číně vládne. Mezi nejvlivnější členy komunistické strany patří korporátní magnáti, kapitáni průmyslu a nejbohatší lidé Číny. To oni Čínu ovládají. Je to stejné, jako v USA kde vládnou bankovní a korporátní kartely.
Jestli lze o nějaké zemi říci, že se blíží k Orwellovskému řízení společnosti, je to právě Čína. Cenzura, potlačování názorů, připravovaný systém sociálního kreditu či celá města kde se testuje jak bude fungovat platební bezhotovostní systém. Svým způsobem dokonale řízená, kontrolovaná společnost.

Mám k USA milion výhrad ale nemyslím si, že zrovna Čína nabízí něco lepšího.

376860

23.02.2020 13:09

Jak čínský prezident Si Ťin-phing napravuje chybu dynastie Ming

RE: Západ je neuvěřitelně pokrytecký a nenažraný

Baduan 82.?.?.?

Ano, máte pravdu.
Ale vy si myslíte, že mocenské elity v jiných částech světa jsou jiné, lepší? Ne, nejsou.
Díky tomu všemu "zabíjení, násilí a mafiánským praktikám" dnes máme tu výsadu žít v relativním nadbytku a dostatku. Tím netvrdím, že je to nějaký ráj ale mám procestováno opravdu hodně na to abych neviděl, že ostatní nebaží po ničem jiném než po našem způsobu života, když to zjednoduším, po našem "bohatství a nadbytku".
Nechápu to adorování Číny na těchto stránkách. Čínská mocenská elita je stejně zkorumpovaná a prohnilá jako ta západní. Čínský režim snažící se kontrolovat každý aspekt lidského života není v ničem lepší než ten současný západní. Můžeme nadávat jak chceme, ale v porovnání s Čínou tu prostě máme nepoměrně více svobody. Myslet si, že pokud Číně umožníme převzít globální hegemonii, se naše životy zlepší jsou opravdu úsměvné. Ne. Naopak. Budeme si muset hezky zvyknout na to, že naše bohatství a nadbytek se přelije směrem k nim. Ta jedna miliarda Indů a druhá miliarda Číňanů nečekají na nic jiného než až nás jednoho hezkého dne nahradí na pomyslném "trůně". A to se nebavím o rostoucí populaci v Africe.
A oni nebudou mít žádný problém si to bohatství vzít a nějací Evropané je rozhodně zajímat nebudou. Naopak. Rádi nás pokoří za to, že jsme je v minulé dekádě civilizačně dokázali porazit a přivlastnit si bohatství pro sebe.
Takže to naše sebemrskačství je pro mne nepochopitelné. Nedělám si iluze o našich či západních elitách. Jsou zkorumpovaní, nenasytní, amorální. Jenže kde mocenské elity nejsou?

377040

29.02.2020 08:53

Jak to, že černá Afrika odolává coronaviru?

Panika nebo ne?

Baduan 82.?.?.?

Včera jsem viděl video z Číny, z města 1000 km vzdáleného od epicentra nákazy a život se tam vrací relativně do normálu. Samozřejmě tam jsou rozsáhlá bezpečností a hygienická opatření, ale z toho co jsem viděl a slyšel jsem nabyl dojmu, že apokalypsa se prozatím nekoná. Tamní obchody plně zásobené, na ulicích živý ruch. Lidé už normálně chodí do práce.
Kdyby ten vir byl opravdu tak smrtící a problematický, musela by přeci být dnes celá Čína na pokraji kolapsu. To se neděje.
Stejně tak je potřeba nahlížet na oficiální čísla s nadhledem. Je pravděpodobné, že počty nakažených jsou daleko vyšší než se oficiálně udává. Většina totiž má mírné příznaky a vzhledem k cenám testovacích kitů se je nevyplatí testovat.
Když už nebudeme věřit Číně a jejich číslům, podívejme se do zemí jako je Jižní Korea nebo Japonsko kde mají systém zdravotní péče na daleko lepší úrovni než v Číně a to samé bude platit i o hygieně. Čísla která z těchto zemí přicházejí nejsou nikterak hrozivá.
Když se podíváme do Itálie, k dnešku je tam smrtnost 2,36%, vážné případy 7,2%. Lze logicky předpokládat, že čísla nakažených budou vyšší neboť mnoho z nakažených nebylo testováno. A lze předpokládat že více mrtvých nebo ohrožených tam nebude neboť se všichni dostanou do nemocnice. Čímž ta čísla padají ještě více dolů.

Obezřetnost je samozřejmě na místě a v momentě kdy se vir dostane do ČR, měla by se přijmout veškerá možná opatření aby se jeho šíření podařilo zastavit. Reálně očekávám opatření která se dějí při epidemiích chřipky, pouze důslednější a ve větším rozsahu.
Taky bude záležet jak hodně disciplinovaní Češi budou. V Číně pokud vylezete na ulici bez roušky, tak vás ostatní pomalu zlynčují. U nás mám obavu, že se najde spousta "mistrů světa" kteří budou nějaká základní bezpečnostní a hygienická opatření ignorovat.

377160

04.03.2020 10:03

Strach z pandemie viru: „Falešné zprávy“? Podívejte se na čísla. Tohle není pandemie

RE: konečně dobrá zpráva

Baduan 82.?.?.?

Odkud tyto informace berete?

377281

01.04.2020 22:27

Covid-19: skvělé PR, demolice ekonomiky a nástup nových totalitních praktik

RE: Dalsi flasinet...

Baduan 82.?.?.?

Jenom bych ty vaše čísla opravil.
Nikdo neví kolik lidí zemřelo reálně v Číně.
Čína od začátku lže jako když tiskne.
V porovnání s tím jaká čísla jsou v Evropě a dalších zemích, je dnes už všem jasné, že cca 3000 mrtvých je nesmyslný údaj. Reálné odhady hovoří o 50-150 tisících mrtvých. Stejně tak Irán. Tam je taky otázkou kolik je reálně mrtvých.
A i v té Itálii a dalších zemích Evropy nemusí být čísla přesná. Počítají se pouze ti kteří zemřou v nemocnicích.

Takže bych to vaše číslo osobně vynásobil minimálně 10x aby se to trochu blížilo realitě.

378219

02.04.2020 20:05

Operace Rouška

RE: Globální konspirace

Baduan 82.?.?.?

A zkusil jste se třeba zamyslet nad tím, že u nás ten průběh zatím je velmi dobrý, protože se zavedla opatření a omezení poměrně rychle a lidé mají vůli a disciplínu to dodržovat?

Každá země která si myslela, že to nebude ze začátku moc regulovat, nakonec přistoupila ke stejným omezením a opatřením tak jako my. Pouze s tím rozdílem, že jim tam umírají stovky lidí denně a částečně jim tam kolabuje systém zdravotní péče.

Nemůžete srovnávat počet mrtvých na jednu nemoc za jeden měsíc s celoroční statistikou. Srovnávat by se to dalo třeba za celý rok a to pouze za předpokladu, že by se žádná opatření nedělala.

Srovnejte si to se Švédskem. My máme 40 mrtvých, oni 280, my máme lidí v kritickém stavu 70, oni 429. A to se teprve rozjíždí. Za měsíc se tady můžeme potkat a udělat si znovu statistiku.

Jsem ochoten souhlasit s tím, že reálná smrtnost nebude tak vysoká, počítám 0,5-1%. Což není žádná hrůza. Za předpokladu, že se nezhroutí systém zdravotní péče.
Problém je, že tento vir dokáže totálně zahltit systém zdravotní péče. I odborní lékaři z JIPky vám dnes řeknou, že klasický pacient na JIP tam leží cca týden. Pacient s kritickým průběhem COVID-19 tam leží cca 2-3 týdny. Což při masivním nárůstu nemocných s kritickým průběhem znamená kolaps systému zdravotní péče. Spousta lidí tak zemře i na něco jiného než na koronavirus, protože se jim prostě nedostane včas odpovídající léčba a péče kterou potřebují.
Tohle je celý problém tohoto viru. Ne počty mrtvých.

A z dostupných čísel je patrné, že kritický průběh si nevybírá a je možný v jakémkoliv věku. Lidé se silnou imunitou se z toho při kvalitní péči dostanou, staří a jinak nemocní zemřou. Až vám ten systém zkolabuje, začnou i ti mladí umírat. Pak můžeme konspirovat jak chceme, ale tento zjevný fakt nezakryjeme.

378269

02.04.2020 20:56

Operace Rouška

RE: Komedie

Baduan 82.?.?.?

Jeden nesmysl za druhým.

Je pravda, že tento vir si vybírá daň převážně mezi starými lidmi, nebo lidmi s chronickým onemocněním či oslabenou imunitou.
Co si ale nemoc moc nevybírá je těžký až kritický průběh onemocnění. V Itálii je cca půlka na JIP mladších 50 let. Což asi z převážné většiny nebudou lidé ještě na umření.

Destruktivní potenciál tohoto viru není v jeho smrtnosti. Ale v jeho schopnosti zahltit systém zdravotní péče. Valná většina nakažených má tento vir v těle cca jeden měsíc. Hospitalizace pacienta s COVID-19 na JIP trvá průměrně 2-3 týdny. U ostatních pacientů je to průměrně pouze týden.
Asi si dokážete sám spočítat, že při masivním nárůstu nakažených, budou kapacity v nemocnicích brzy vyčerpané pacienty s těžkým až kritickým průběhem nemoci. Ve Španělsku lidi starší 65 let nechávají zemřít. Neléčí je. Nevím kolik je vám nebo vaším rodičům, ale 65 let není ještě mnohdy věk na umírání.

A k tomu Švédsku.
"z dnešních švédských novin Dagens Nyheter : všechny jednotky JIP jsou plně obsazené.

Stefan Löfven důrazně žádá aby nikdo nevycházel z domu, pouze v nutných případech. Bude zpřísněn právní rámec postihů při nedodržování. Pokud se situace ještě zhorší budou vyhlášena všechna opatření jako v jiných zemích a s tím, že bude zastavena všechna výroba na min. 14 dnů. Situace velmi eskalovala ze poslední tři dny."

Mimochodem Švédsko má cca stejný počet obyvatel jako my.
My máme 40 mrtvých, oni 280. My máme 70 lidí na JIP, oni 430. Takže tady je vaše srovnání se Švédskem.

A k těm rouškám.
Ale oni smysl mají. V lese a v autě ne, to je blbost.
Ale jinak smysl mají a není potřeba šířit bludy, že nikoliv.

Občas mám pocit, že si někteří zdejší diskutéři přečtou nějaký blábol někde na Aeronetu a potom své domněnky šíří dál jako kdyby to byla svatá pravda. Někteří do toho ještě zamíchají psychotronické zbraně, globální spiknutí a mimozemšťany a mají pocit, že oni jsou něco víc než ostatní. Že všichni ti "blbci" kteří se snaží chovat zodpovědně si na ně nepřijdou.

378274

03.04.2020 10:42

Operace Rouška

RE: David Icke – rozhovor o globálním koronavirovém spiknutí

Baduan 82.?.?.?

A jaké jsou vaše argumenty pane libertarian?

Že všichni kolem vás jsou ovce, blbci, kteří nemají takový rozhled a intelekt jako vy, jenom vy a pár zasvěcených znáte pravdu, máte super tajné informace odněkud z jakéhosi tajemného zdroje? Je to tak?

Jediný váš argument byl jakési srovnání s jinými příčinami úmrtí.
Jak jste se sám přiznal, srovnáváte čísla za celý rok s čísly za jeden měsíc. To vše za současných striktních opatření. Takže vaše srovnání je poněkud argumentačním faulem.

Zkusil jste se třeba zamyslet, že pokud je to takový hoax, taková demagogie a takový nesmysl jak tady vy tvrdíte, že by na to někdo z odborníků a lidí kteří se v tomto oboru pohybují celý život už dávno nepřišel a že by se nezvedla silná nevole?
Nebo mi snad chcete tady tvrdit, že všichni ti lékaři, epidemiologové, virologové a mnoho dalších jsou součástí nějakého spiknutí?

Osobně taky nesdílím přehnanou hysterii ohledně tohoto viru. Na konci roku se klidně může ukázat, že počet úmrtí v Evropě se moc nezvýšil oproti ročnímu statistickému průměru a panika byla zbytečná.
Ale na druhou stranu mě poslední dobou iritují lidé jako vy, kteří zase na druhé straně zcela přehlíží fakt, co se kolem děje. Že jde o virus o kterém toho moc nevíme a který může při masivním počtu nakažených rozbourat náš zdravotní systém a proto je jistá obezřetnost na místě. Ale vy si to zcela jistě ve svém osvíceném mozku vyložíte tak, že všichni lžou a všechno je to spiknutí.

378295

04.04.2020 12:14

Operace Rouška

RE:

Baduan 82.?.?.?

A kdo tedy řídí tento svět?
Poprosil bych pokud možno o konkrétnější odpověď.

378328

21.04.2020 17:36

Pravda o koronaviru vychází na světlo

Co je to pravda?

Baduan 82.?.?.?

Děkuji za článek, rád jsem si ho přečetl a prošel si odkazy na zdroje ze kterých je čerpáno.

Ale co chci napsat je, že nikdo neví jaká je dnes pravda. Nehodlám tady rozporovat nebo polemizovat se závěry které jsou uvedeny v článku neboť nejsem odborně vzdělán abych si toto mohl dovolit.

Vědci, lékaři a mnozí další kteří mají odpovídající vzdělání se dnes mnohdy neshodnou na nějakých jasných a všeobecně přijatelných závěrech o koronaviru a mnohé tyto názory a studie jdou kolikrát i proti sobě. Tím pádem není tak těžké si najít ty studie a názory, které odpovídají vašemu pohledu na věc a podpořit tak tu vaši "pravdu".
Podobných článků by se dalo napsat opravdu hodně, každý z nic bych mohl odkazovat na různé vědecké studie a lékařské kapacity a každý takový článek by mohl přijít se zcela jiným závěrem. A každý takový autor by mohl napsat, že má "pravdu".

Jediná "pravda" je taková, že zatím je velmi málo informací o tomto viru a stále moc nevíme jakým směrem se může situace vyvinout.
Pravdu možná znají ti, kteří ho vyrobili nebo záměrně pustili ven. Ti se ale o své poznatky dělit nebudou.

378831

01.05.2020 08:23

Ruskem nařízená likvidace O. Koláře nebo jeho politická sebevražda?

Není třeba se vzrušovat

Baduan 82.?.?.?

Kolář, stejně jako Hřib a mnozí další jsou prostě aktivisté. To je celé. Navíc u pana Koláře je to umocněno jeho otcem, fanatickým rusofobem, který si postavil svoji živnost na patologické nenávisti k Rusku.
Já už se těmito lidmi absolutně nevzrušuji. Oni vesměs nic moc neumí a tento jejich aktivismus a ideologická zapálenost je to jediné co jim vesměs zbývá. Podobných individuí bylo za minulého režimu taky hodně, akorát ti tehdy bojovali své virtuální boje proti zlému Západu a imperialistickým agentům. A oni moc dobře vědí, že publikum které bude tyto jejich divadelní výstupy hltat tady existuje a proto to dělají, není asi náhodou, že se tito lidé kumulují zrovna v Praze. Jestli je za to někdo někde bokem platí nevím a je mi to jedno.

A tak tito Kolářové, Novotní a Hřibové povedou své virtuální války s Ruskem a Čínou ze svých regionálních kanceláří a budou doufat, že pozornost kterou na sebe strhnou, zakryje jejich celkovou vyprázdněnost a neschopnost. Z jiného důvodu to nedělají, neboť nic lepšího nabídnout nemohou.

Rusům bych doporučil se těmito lidmi nevzrušovat. Jejich podrážděné reakce jsou přesně to, co tito lidé jako je pan Kolář hledají.

379054

02.05.2020 11:08

Co americké zpravodajské služby skutečně věděly o „čínském“ viru?

RE: Stale iba reci, nic viac

Baduan 82.?.?.?

Víte, já jsem otevřený všem možnostem, ale tato vaše litanie založená na absolutním popření reality je poměrně úsměvná.
Vaše teze by dávala smysl jedině tehdy pokud by se tak dělo například na území jednoho státu či v jednom mocenském bloku. Pak by se dalo spekulovat o tom, že jde o nějakou konspiraci či podvod.

Nebo vy vážně věříte tomu, že všechny státy světa a jejich vlády jsou součástí nějaké masivní globální konspirace? Že všichni ti vědci a odborníci kteří se tím zabývají jsou také součástí nějaké masivní konspirace a všichni lžou? Tomu snad ani sám nevěříte.

379088

03.05.2020 09:44

Co americké zpravodajské služby skutečně věděly o „čínském“ viru?

RE: Stale iba reci, nic viac

Baduan 82.?.?.?

Aha.

Souhlasím s vámi s první částí vašeho příspěvku. Rozhodně nejsem naivní a uvědomuji si, jak současný globalizovaný svět, finanční systém atd. fungují.

Já ale reagoval na něco jiného a tak trochu jste nepochopil na co jsem reagoval. Ve svém původním příspěvku jste naznačil, že virus neexistuje, že je to podvod. Ale on existuje. A reagují na něj vlády po celém světě. Vy vlastně popíráte to co píšete. V jednom příspěvku píšete, že virus neexistuje, že je to jakési spiknutí jakýchsi jarmulkářů proti celému světu. Na straně druhé adorujete Čínu, tu stejnou Čínu, která jako první zavírala do karantény milionová města a zavedla v celé zemi dosti represivní opatření. Tam za to mohou taky ti vaši jarmulkáři? Nebo jak to tedy je? Tam ten virus také neexistuje? Je to výmysl? Poněkud se ve vašich myšlenkových pochodech ztrácím.

A mimochodem adorace Číny je úsměvná. Tento totalitní systém, sen všech globalistů, nebo chcete-li těch vašich jarmulkářů. Systém kde je státem řízen každý aspekt života, kde panuje tuhá cenzura, sledování a kontrola obyvatel, kde existují už celá města založená na bezhotovostní ekonomice, s tím v ruku v ruce připravovaný kreditní sociální systém který vás prostě společensky i ekonomicky zlikviduje pokud nebudete "poslušný". Tohle je ta vaše naděje?
No to děkuji, ale o takovou naději tedy rozhodně nemám zájem.

379120

12.05.2020 10:07

Zločinecká Big Pharma dostala na starost „vakcínu“ na covid-19

Nic nového

Baduan 82.?.?.?

O tom co je to Big Pharma si tady asi nikdo moc velké iluze nedělá. Tudíž to co je řečeno v článku není prakticky nic nového a převratného. Že jde o zkorumpovaný a špinavý byznys, o tom se ví dlouhodobě.

Nejpodstatnější věta v celém článku tak zazní až na konci.

"Zatímco covid-19 může být skutečný patogen, důkazy naznačují, že si nezasluhuje tak přehnanou reakci, jakou vidíme po celém světě. „Hysterie kolem covid-19“ má - dosud - mnohem ničivější dopad na lidstvo, než samotný virus."

O tom jak moc závažný tento patogen je, samozřejmě můžeme debatovat a spekulovat. Měřeno pouze českou optikou, žádná apokalypsa se nekoná a pravděpodobně ani konat nebude. Ale zatím chybí potřebná data, abychom si něco podobného mohli dovolit tvrdit.
S čím jednoznačně souhlasím je to, že této pandemii je věnována daleko větší mediální pozornost než si reálně zasluhuje. Pokud by byla věnována stejná mediální pozornost třeba rakovině, nebo i chřipce (ačkoliv to srovnání není zrovna nejlepší) tak bychom se možná divili, jak snadno se vytváří panika.

V čem se ale můj názor začíná měnit je původ viru. Začínám pochybovat o tom, že by šlo o nehodu. O tom, že virus pochází z laboratoře jsem přesvědčen dlouhodobě.
Pokud bych chtěl spustit globální pandemii, nemohl bych si vybrat lepší místo než Wuhan. V době kdy se tam konají světové armádní hry, kterých se zučastnilo přes 9 tisíc atletů ze 109 zemí světa. Dokonalý inkubátor jak dostat virus do světa. Zde svědectví italského atleta z těchto her:

„Onemocněli jsme všichni. Šest ze šesti, kteří jsme byli na pokoji. A stejně tak mnoho dalších členů ostatních delegací,“ prozradil listu La Gazzettta dello Sport italský šermíř Matteo Tagliariol, který ve Wu-chanu vyhrál zlato. „Mnozí měli horečku, i když ne vysokou. Onemocnělo tolik lidí, že na ošetřovně už neměli skoro ani aspirin, “ dodal.

Vše navíc v době před oslavou nového čínského roku, kdy se miliony Číňanů vydávají na cesty po celém světě a Wuhan je důležitá dopravní tepna.

379329

21.05.2020 13:43

Koronavirus a pofiderní čísla úmrtí

Polarizace

Baduan 82.?.?.?

I na tomto tématu lze sledovat stále markantnější polarizaci společnosti. Začíná se vytrácet nějaký rozumný a pragmatický pohled.

Jedna skupina lidí bude hysterčit, volat po zavírání hranic na celé roky, karanténách ,povinném nošení roušek i při spaní a každý nárůst nakažených budou prezentovat jako nastupující apokalypsu. V rámci svého virtuálního bezpečí budou ochotni se vzdát i své svobody a nebudou váhat tvrdě trestat každého, kdo se v jejich očích proviní.

Druhá skupina zase bude celou záležitost absolutně bagatelizovat, chlubit se tím, jak jsou i ta základní hygienická opatření pro ně na obtíž a jak to oni nedodržují a jak to natřeli té "neschopné" vládě která je chce prý zotročit. Někteří budou dokonce tvrdit, že virus neexistuje a celé je to jakási monstrózní konspirace. Jejich ego a přesvědčení bude natolik silné, že v rámci jakéhosi svého virtuálního "odboje" nebudou z principu respektovat vůbec nic. Samozřejmě pokud díky jejich nezodpovědnosti přijdou další restrikce, jenom je to utvrdí v jejich pohledu na svět.

A tyto dvě skupiny se budou do krve hádat kdo z nich má pravdu. Stačí si projít jakoukoliv diskuzi na internetu. Až na výjimky lidé nejsou schopni debatovat, argumentovat a najít alespoň dílčí shodu. Obě skupiny se budou urážet a zesměšňovat.

No a pak zbývá někde uprostřed skupina lidí, kteří si současnou situaci a riziko uvědomují a podle toho se chovají. Ale zároveň vědí, že život musí plynout dál a riziko k životu patří. A tak se na jednu stranu chovají zodpovědně, jsou ochotni a schopni dodržovat alespoň základní hygienická opatření, na druhé straně ale nepodléhají davovému šílenství a panice kterou massmédia šíří a snaží se žít normální život v rámci možností.
Mám pocit, že takto uvažujících lidí je v naší společnosti stále méně.

379560

08.06.2020 20:43

Naše ponurá budoucnost

To je nějaký nový komunistický manifest?

Baduan 82.?.?.?

Já si tedy rozhodně uvědomuji zpervertovanost současného finančního a ekonomického systému, systémovou korupci a růst extrémních sociálních rozdílů jak na globální tak i regionální úrovni. A mnoho dalšího.

Ale, že by jako řešením toho všeho měla být absolutní destrukce společenského řádu, totální chaos a anarchie? No děkuji pěkně, ale o to nemám zájem.
Žádná podobná revoluce nepřinesla nic dobrého a nechala za sebou hromady mrtvol. Jestli po tomhle někdo touží, tak prosím. Já se dobrovolně postavím na druhou stranu barikády.
Nikoliv revoluce, ale evoluce. Nikoliv destrukce, ale tvořivost.
Žádná revoluce nikdy neproběhla bez toho, aby byla podpořena částí mocenské elity. V tomto případě tomu nebude jinak. Skoro to až vypadá, že celá ta krize kolem koronaviru a toho co se teď děje kvůli jednomu zabitému kriminálníkovi, bylo předem připravené. Ty protesty v USA jsou někým dobře organizované a někým placené. Něco mi říká, že tomu není konec a tohle bude společně s globální ekonomickou krizí gradovat.

Nemůžu si nevzpomenout na jednu pasáž z dopisu Alberta Pikea:

Vypustíme nihilisty a ateisty a vyprovokujeme ohromné sociální kataklyzma (rozvrat), které ve vší své hrůze jasně ukáže všem národům, jaké jsou následky absolutního ateismu - původ krutostí a nejkrvavějšího běsnění. Pak všude občané, nuceni bránit se před světovou minoritou revolucionářů, vyhladí ty ničitele civilizace a většinová populace .....

379905

09.06.2020 22:46

Naše ponurá budoucnost

RE: To je nějaký nový komunistický manifest?

Baduan 82.?.?.?

Aneb jak vypíchnout z celého příspěvku jednu zcela nepodstatnou věc a osobně zaútočit. Možná kdybych zkopíroval zbytek toho příspěvku, byl byste spokojen.

Zvědavce mám rád, ale lidé jako vy, kteří jsou přesvědčeni o své jediné pravdě a mají pocit, že můžou své názorové oponenty urážet, úroveň tohoto webu a zdejší diskuze poměrně dost sráží.

379923

25.06.2020 13:37

USA v bouři

Rozděl a panuj

Baduan 82.?.?.?

Je to prosté. Komu multikulturní, rozdělená společnost vyhovuje? No 1% nejbohatších.
Vždy je snadnější rozpoutat neshody a svár mezi lidmi různých vyznání, různých etnik, různých kultur, různého jazyka, žijícími společně vedle sebe, tvořící různorodou, vykořeněnou hmotu. Každý trochu obratný manipulátor s dostatečným množstvím financí to dokáže velmi snadno.
Naopak homogenní společnost lidí, formovaná tisíce či stovky let, založená na společných tradicích, kultuře a jazyku, je více rezistentní a dokáže těmto rozkladným manipulacím déle odolávat.
Proto sledujeme trend, kdy je snaha o likvidaci národních států, vytváření multikulturních, uměle vytvořených společností, kdy jsou staré, původní národy ničeny a nahrazovány touto vykořeněnou hmotou bez identity.

Pak už stačí jenom vytvořit a financovat to správné "revoluční" hnutí, rozpoutat rasovou nenávist, chaos a sledovat, jak se chudí lidé v ulicích budou bít mezi sebou. Z takto rozdělené společnosti nikdy nevzejde opozice, která by prstem ukázala na ono 1% ultrabohatých, globálních vládců světa a systém který zde vytvořili. Takto rozdělená společnost se nikdy nebude schopna spojit. Bude se zaobírat zástupnými a nikdy nekončícími konflikty mezi sebou, které různí manipulátoři budou šikovně přiživovat.

380189

Po přečtení článku mám dosti rozporuplný pocit. Celé to pojednání o skvělém a bezchybném socialismu, který byl zničen těmi zlými lidmi ze "Západu" kulhá na obě nohy.
Ze článku jaksi vypadla všechna ta represe, vraždy, šikana a další "nepříjemnosti" z onoho opěvovaného socialistického ráje. Nikdy nezapomenu na svého dědu, normální dělník ve fabrice, prostý člověk který chtěl žít jenom obyčejný život. Tehdy se svobodně rozhodl, že nevstoupí do Strany, protože nebyl přesvědčen o tom co Strana hlásala. Důsledky tohoto rozhodnutí následně poznal můj otec, který nemohl studovat VŠ, na kterou se chtěl celý život dostat. Důvod? Jeho otec, můj děda, nebyl ve Straně. Odmítl "vřelou" náruč těchto "dobráků". Tak se mu pomstili takto.

Život mě naučil, že nic není černobílé. Tuhle hru na Západ a Východ, Levou a Pravou už nehraji.
Existuje pouze jeden prvek, který spojuje parazity a nepřátele lidstva. Moc, kontrola a touha po ní. Těm je nějaký Západ a Východ ukradený. Pro ně jsou ideologie jenom nástroje jak dosáhnout svých cílů.
Západ není absolutní "Dobro" a Východ absolutní "Zlo" či naopak. Tento dualismus bohužel zabíjí kritické, svobodné myšlení. Čehož je tento článek bohužel smutným příkladem.

380317

Mám možnost porovnávat z obou stran.

Děda o kterém jsem psal nebyl vyloženě antikomunista, ale nebyl ani komunista. Nechtěl s nimi mít nic společného. Prostě se té šaškárny neúčastnil.

Druhý děda to naopak dotáhl jako kariérní komunista daleko. Prostě přísahal věrnost straně a do dnešního dne je to poznat na majetku.
První děda měl obyčejný domek v dělnické kolonii, druhý vícegenerační vilu ve městě.

Já osobně si pamatuji už pouze 80.léta a žádná sláva to nebyla. Rozhodně nepatřím mezi ty, kteří by plivali na minulý režim a říkali, že vše bylo špatně. Nebylo. Ale ..... .
Pouze reaguji na článek, který je prostě jakousi utopickou ódou na dokonalost minulého režimu, který rozhodně dokonalý nebyl. Možná to pro tehdejší prominenty režimu takto vypadalo. Drželi hubu a krok, měli se dobře, profitovali z poslušnosti a službě systému ve kterém žili. To nevím. Ostatně pro současnou globální elitu je současný systém taky dokonalým rájem, kde se jim dostává všeho co potřebují, zatímco zbytek živoří a bojuje o přežití. Stejně tak prominentní sluhové současného systému. I oni musí mít pocit, že žijí v ráji, ve svých palácích, vilách, na golfových hřištích, jachtách, tryskáčích atd.
Věřím, že kdyby kdokoliv z nich napsal podobný článek ve stejném duchu, vyzní to naprosto stejně. Akorát tam místo toho skvělého a božského socialismu, budou vychvalovat současnou korporátní a bankovní totalitu.
A zcela jistě by stejně odsoudili každého, kdo by jim tento ráj sebral.

380339

11.07.2020 10:36

Prchněte z New Yorku, dokud je čas

RE: Sakra, Zrovna Jsem To Chel Rici..

Baduan 82.?.?.?

No ona se ta ultralevice může taky velmi snadno ozbrojit. Ostatně už k tomu dochází.
Otázka vždy je, na čí stranu se přidá armáda a policie.
A nechce se mi věřit, že by zrovna armáda a policie šla a podpořila ultralevičáky, kteří volají celou dobu po jejich zrušení.
A rozhodnout se budou muset i hispánci. Jestli chtějí žít v civilizované bílé Americe a nebo rozvráceném černošském bordelu, kde se lidé budou běžně střílet na ulici.

380473

11.07.2020 18:20

Prchněte z New Yorku, dokud je čas

RE: Kam ale prchat ?

Baduan 82.?.?.?

Za sebe mohu říct Asie.
Už nějaký čas tam investuji do nemovitostí a hodlám se tam časem i částečně přesunout.
Neříkám, že tam je všechno růžové, to tedy rozhodně ne, stále si myslím, že život v ČR je daleko kvalitnější, ale pokud brzy neopustíme EU a rudo-zelená ideologie nakonec sežere i naši krásnou zemi, potom mám o své budoucnosti jasno.

380486

06.09.2020 08:53

Roušky jako symbol podvolení

Vrtěti psem

Baduan 82.?.?.?

Na začátku se musíme zeptat, odkud virus pochází. Osobně jsem přesvědčen na základě všech dostupných informací, že jde o virus uměle vytvořený a puštěný záměrně ven. Pokud tuto nepříjemnou tezi přijmeme, musíme se automaticky i zeptat, co je cílem této operace a jaký má být konečný výsledek?

Pokud tedy virus existuje a on existuje, o tom nepochybuji, neboť nelze zfalšovat něco na takové úrovni a pro úspěšné provedení podobné operace musíte mít v rukou něco, čeho se lidé budou skutečně bát, ptejme se, nakolik je ten virus skutečně nebezpečný?

A zde si dovolím malou úvahu založenou na českých číslech.

Každý rok zemře v ČR něco přes 100 tisíc lidí. Toto číslo kolísá plus mínus 5 tisíc nahoru nebo dolů.

Jenom na nemoci dýchací soustavy u nás každý rok zemře přes 8 tisíc lidí. Z toho cca 3 tisíce na pneumonii, další 3 tisíce na jiné plicní komplikace.

S Covidem prozatím zemřelo 431 lidí. Budu předpokládat opravdu černý scénář a napíši, že do konce roku může s Covidem zemřít celkem kolem 3-4(5) tisíc lidí.

Vše je to hra čísel a statistiky. A jde o to, kam tyto případy zařadíme.
Klidně se může i stát, že bude meziroční nárůst zemřelých o cca 5 tisíc, přesto se nejedná o nic jiného než o statistickou výchylku kterou lze sledovat i z posledních let.

Samozřejmě vše může být jinak. Nikdo prozatím neví, co bude na podzim a v zimě. Ale z dosavadního průběhu celé pandemie, pokud to vztáhnu na naší zemi, je celá záležitost kolem Covidu spíše mediální hrou. Ale jak říkám, počkejme si.

PS: A záležitost s rouškami. Debata není o tom, jestli fungují. Oni fungují. Ale ne tak jak si Češi myslí. Jednorázová rouška používaná při operacích, má primárně zabránit bakteriologické infekci a taková rouška má životnost cca 30 minut a následně musí být zlikvidována jako biologický odpad.
Aby tedy roušky měly skutečný smysl, musel by každý Čech mít po kapse minimálně 10 roušek na den a ty si pravidelně měnit a použité správně likvidovat na předem určených místech. Ideálně by to mělo fungovat tak, že pokud přijdete na úřad nebo do obchodu, obdržíte jednorázovou rouškou, kterou následně až budete odcházet vyhodíte.
Srovnejte si to s tím co se děje ale reálně na ulici. Lidé vytahují špinavé, kontaminované látkové hadry a domácky šité roušky, jenom proto, aby se dostali do prostoru kde je toto opatření vyžadováno. To je celé špatně. Ve výsledku je ten efekt nošení roušek spíše pro zdraví škodlivý než aby byl reálným přínosem.
Takže roušky ano. Ale rozhodně ne tak jak to vidíme všude kolem sebe.
A pokud stát zavádí plošná opatření, neměl by náklady na dodržování tohoto opatření delegovat na občany, ale měl by zajistit pravidelnou distribuci tohoto materiálu na místech, kde jsou potřeba. Času na to bylo dost.
Takže za sebe říkám, roušku ne.

381797

07.09.2020 22:17

Byly to vraždy, nebo sebeobrana?

jednoduchá odpověď

Baduan 82.?.?.?

Na to bych odpověděl, že každý komu slouží oči a mozek a na celý incident se podívá, je jasné, že jde o naprosto ukázkovou sebeobranu.
Kdy jindy se máte bránit se zbraní v ruce, než v momentě kdy už nemůžete utéct, jste na zemi a kolem vás je dav kriminálníků, kteří se vám chystají ublížit, případně vás i zabít.

381822

19.09.2020 15:45

Incident v Bille

Bohužel panika zatemňuje mysl

Baduan 82.?.?.?

To já už včera viděl pár exemplářů jak s tím náhubkem jedou na kole a jednoho jsem dokonce potkal na procházce v lese.
Také si pamatuji jednu mladou holku, která kolem nás s náhubkem na hubě prošla když jsme seděli venku na zahrádce a popíjeli v klidu pivo a nezapomenu na ten její opovržlivý pohled. Asi si připadala v něčem "nadřazenější" s tím naraženým náhubkem na hubě, který má asi signalizovat, jak jste strašně "cool".

Jistá část populace tak konečně dostala možnost realizovat svoji falešnou morálku v praxi. Všichni si nasadí hadr na hubu a mají pocit, jak jsou strašně moderní, uvědomělí. Nebál bych se použít už dnes zprofanovaný výraz "lepšolidé".
Přitom těmto lidem nikdo nebránil a nebrání koupit si kvalitní respirátor, rukavice, brýle a hektolitry dezinfekce, zavřít se doma a bát se.
Ale to by se tito "lepšolidé" nemohli povyšovat nad ostatní, šmírovat je, buzerovat je a vyžívat se ve své nadřazenosti.

Jenže jede se přesně podle plánu a náhubky jako takové jsou symbol.

Na pozadí celého Covidu běží agenda Great economic reset.
Dále doporučím najít si zprávu z roku 2010 vydaný Rockefellerovou nadací kde je simulována "globální pandemie" v kapitole Lock Step.
Není asi ani náhoda, že něco podobného simuloval i Gates ve svém Event 201.
Společně s připravovanou globální digitální identitou id2020.

Tahle celá taškařice s rouškami je vlastně příprava lidí na povinné očkování. Tedy ono povinné možná nebude, ale bude to nastavené vše tak, aby jste ho mít museli pokud chcete nějak fungovat.
Už dnes vás bez náhubku skoro nikam nepustí. Je to znamení, symbol a kdo nemá náhubek, není členem klubu. Je to občan druhé kategorie, vyvrhel.

Stejné to bude s očkováním. Budou vytvořeny jakési očkovací pasy a bez něj se například nepodíváte za hranice, nebudete se moci účastnit různých akcí atd.
Uvidíte sami, že to přijde. Tohle je jenom psychologická příprava populace.

Media budou paniku šponovat stále více a více. Běžné virózy a běžná úmrtí budou připsány na vrub Covidu a panika poroste, protože porostou i čísla. Logicky. Lidé umírají, jsou nemocní.
S tím bude narůstat i strach, panika a lidí jaké jste potkal vy pane Stwora bude více a více. Já to sleduji i u některých svých přátel, jak agresivně a podrážděně reagují na mé námitky, že Covid a celá ta hysterie kolem nemají opodstatnění. Ve společnosti se vytváří tlak na to, že všechny popírači a kritici musí být umlčeni a kým jiným, než onou "uvědomělou, morálně silnou" skupinou "lepšolidí" kteří "zachraňují prý životy". Nepotřebujete ani žádné milice, policii nebo další represivní orgány. Tihle užiteční idioti to udělají rádi za ně.

382123

19.09.2020 17:09

Incident v Bille

RE: Typické

Baduan 82.?.?.?

Roušky se vždy nosily v nemocnicích aby zabránily primárně bakteriální infekci.
Nehledě na to, že ve sterilním prostředí a vyškoleným personálem, který ví jak s rouškou jako krátkodobým ochranným prostředkem nakládat a jak ho taky zlikvidovat.

Ti Asiati tu roušku ale nenosí primárně kvůli virovým infekcím nebo že se bojí nějaké nákazy. Nosí ji tam primárně jako ochranu před prachem a smogem. Kdo v Asii byl tak ví jak nekvalitní ovzduší tam na některých místech je. Osobně jsem si šátek přes pusu taky občas bral když jsem tam na motorce jezdil po prašných cestách. To, že se nošení roušek v této části světa kryje i s chřipkovými epidemiemi je pravda, ale nošení roušek tam má příčinu jinde.

Problém s rouškami zde je v tom, jak je nosíme a kde je nosíme. Nikdo asi nenamítne nic vzít si roušku do nemocnice nebo někam tam, kde to opravdu dává smysl.
Bohužel ten způsob jakým roušky nosí naprosto drtivá většina populace naprosto popírá jejich smysl a funkčnost. Rouška by měla být sterilní v první řadě. Nemělo by se na ni sahat a pokud ano, měla by být poté zlikvidována jako biologický odpad. Srovnejte si to s realitou toho co se každý den děje mezi lidmi. Dokonce i ministr zdravotnictví si na tu svoji roušku několikrát během rozhovoru sáhne, čímž ji automaticky kontaminuje.

Nehledě na to, jestli je v pořádku, aby člověk roušku nosil i několik hodin v kuse.
Nošení takto kontaminovaných roušek několik hodin každý den může mít značně negativní dopad na naše dlouhodobé zdraví. O tom se zde mlčí.

A dalo by se i úspěšně pochybovat o tom, jestli takto nosené roušky opravdu mají kýžený efekt. Neboť v některých zemích se roušky nosily i přes léto, dokonce i venku a stejně jim tam ta čísla nakažených dnes rostou.

Prostě a jednoduše, celé by to mělo být na dobrovolném principu. Ten kdo se cítí ohrožený, nechť si koupí rukavice, respsirátor a brýle. Kdo se cítí nemocný, nechť si vezme roušku. Ale držet zarouškovaný celý národ a miliony zdravých jedinců celé měsíce je naprosté šílenství.

382127

19.09.2020 17:27

Incident v Bille

RE: Virus jde!

Baduan 82.?.?.?

Jenže vy vůbec neberete v potaz to, jak funguje například zdravotní systém v Číně nebo Iránu. Kdyby jste to věděl, nebudete zde psát tyto prefabrikované nesmysly.
Třeba k té Číně a Asii obecně. Tam neexistuje ambulantní či primární péče tak jako u nás. Tam jedete i se zaraženou třískou do nemocnice.
Není tak žádné překvapení, že takto fungující systém začne rychle kolabovat, pokud se vyskytne nějaká nová nemoc, která nárazově zvýší počty pacientů a nemocných.

Ohledně Lombardie, poslechněte si pana Ludvíka, ředitele Motola.
Ten v jednom rozhovoru popsal, že v Lombardii a nejen tam, ale obecně téměř všude, se dělaly opravdu hrubé chyby kvůli kterým zemřelo zbytečně velké množství lidí. Třeba v té Lombardii svezli všechny pozitivně testované staré lidi do nemocnic, kde tito lidé byli podrobeni takovému stresu a takové virové náloži, neboť nebyli od sebe izolováni, že v těch nemocnicích začali ve velkém umírat. Většina jich zemřela cca pátý den po převozu do nemocnice.
Jinak je zajímavé, že zatímco mělo zdravotnictví v Lombardii kolabovat, o kousek dál na jih nemocnice byli prázdné.
Celé je to o nastavení zdravotního systému.

V New Yorku nakonec ani nedošlo k využití rozšířených kapacit které tam poslala federální vláda a armáda. Moc se o tom nepsalo ale nakonec byla tato pomoc po dvou měsících stažena.

Český zdravotní systém je robustní a věřím, že ten nápor který přijde a musí přijít, jinak se v tom tady budeme plácat nekonečně dlouho, ustojí.
Ještě bych na závěr dodal, že současná situace z nás už byla před 25 lety.
V roce 95/96 tady agresivní kmen chřipky zabil za 8 týdnů 12 tisíc lidí a totálně zahltil nemocnice neboť bylo v těchto 8 týdnech hospitalizováno přes 90 tisíc lidí.
Řešil to tehdy někdo? Ne. Nosil tady někdo roušku? Ne.

Proto mi přijde ta současná hysterie naprosto mimo mísu.

382128

20.09.2020 11:06

Incident v Bille

RE: Typické

Baduan 82.?.?.?

Všude se dočtete, že roušky se primárně nosí proti bakteriální infekci. A hlavně látkové roušky nejsou ve zdravotnictví vůbec doporučené. Proč asi?

Co se bavím se svými přáteli z Asie, tak oni to primárně nosí proti smogu ve velkých městech a proti prachu. A nenosí to všude.
Samozřejmě tam je i ten aspekt nošení kvůli různým nemocem. Ale to nosí lidé kteří jsou třeba nachlazení nebo se necítí dobře. Převážně se tak děje v době chřipkových epidemií. Ale vše je na dobrovolné bázi a hlavně tam mají roušky dlouhodobou tradici. Nelze srovnávat s Evropou.

Nechci se pouštět do debaty o tom, nakolik to naše nošení roušek tak jak to tady děláme skutečně pomáhá. Protože se na tom stejně asi neshodnem a žádná relevantní data k tomu nejsou.
Ona vám ta rouška neuškodí, pokud ji používáte správně a pravidelně si ji měníte. Jenže aby to mělo smysl, musíte si ji každou půlhodinu až hodinu vyměnit. Protože potom ta rouška postrádá význam a stává se silně kontaminovanou.

Ale pojďme k meritu věci.

A to je celkový přístup a pohled na zavádění plošných a represivních opatření, která nejsou založena na potřebných datech a jak sám přiznáváte, není nikde důkaz, že ty roušky skutečně mají kýžený efekt.

Pak se zde střetává pohled váš a pohled můj.
Váš pohled je založen na tom, že zde musí existovat represe a plošná opatření, nějaký centrální a mocenský orgán který nám bude nařizovat co smíme a nesmíme a chovat se k nám jako k malým, nesvéprávným dětem, protože my nejsme schopni rozhodovat sami za sebe.

Můj pohled je naopak takový, že každý si zodpovídá sám za své zdraví a tudíž měl dost času se připravit a zajistit si takovou ochranu a zařídit si svůj život tak, aby riziko nákazy absolutně minimalizoval. Nelze delegovat odpovědnost za své zdraví na někoho cizího a pod pohrůžkou represí ho šikanovat a nutit dělat věci, které on sám nechce.

Pak se taky ptejme, jestli zde může existovat a fungovat svobodná a nezávislá společnost zodpovědných lidí, pokud je s ní neustále nakládáno jako s nesvéprávnými lidmi bez možnosti svobodně si naložit se svým životem tak jak uznáme za vhodné.
Přirovnal bych to k dítěti, které je od samého počátku svými rodiči voděno za ručičku, je udržováno od světa kolem v "bezpečí" aby si neublížilo, rodiče mu určují každý aspekt života a takové dítě v dospělosti, tváří tvář realitě a krizovým situacím selhává a chybuje. Aby následně přiběhl znovu rodič a všechny problémy za něj vyřešil a tak stále dokola.
A nebo jestli prostě není lepší své dítě vychovat tak, že mu pouze dáme doporučení a rady do života, takové dítě se nepochybně několikrát spálí a nabije si pusu, ale až vyroste, bude daleko lépe připravené řešit zodpovědně své problémy a postarat se samo o sebe.

382151

14.10.2020 18:14

Racionální deklarace proti COVID-represi

RE: Špatné argumenty

Baduan 82.?.?.?

1) Bohužel je to manipulace. To číslo které si každé ráno přečtete v tisku je naprosto abstraktní a nic neříkající. Je důležité si říci, že ty testy jsou poměrně chybové a mohou detekovat falešně pozitivní. Mohou detekovat i neaktivní virus, který v hostiteli zůstal při nějakém kontaktu aniž by spustil samotnou nemoc. Za další nevíme, kolik z celkového počtu testů jsou opakované testy u lidí, kteří byli pozitivní či nemocní. A dalo by se pokračovat dále.

2) Do statistiky úmrtí s Covidem jsou dle MZ zahrnuti všichni, u kterých byl zjištěn Covid. Co to znamená? Že každý kdo zemře a měl pozitivní test na Covid, je zařazen do statistiky zemřelých na Covid. I statistik Dušek přiznal, že až 60% zemřelých pravděpodobně zemřelo z jiné příčiny.
No a teď si vezměte, že virus je v populaci silně rozšířený. A denně tady zemře přes 300 lidí z různých příčin. Někteří lidé tak skutečně zemřou na Covid, protože jim to přitíží v jejich už tak mizerném zdravotním stavu ale zcela jistě do té statistiky spadne i mnoho dalších lidí, kteří budou vyhodnoceni jako pozitivní, ale zemřou na něco zcela jiného. Vzhledem k tomu jak je virus v populaci rozšířen, bude tato oficiální statistika samozřejmě a logicky růst. Pokud se nezačne pitvat a zjišťovat, proč a na co kdo zemřel jsou i tato čísla manipulativní.

3) Nemůžete počítat smrtnost pokud neznáte celkový počet nakažených a těch co se s virem již potkali. Ten může dnes být kolem 800 000- 1 500 000 lidí. Pak vám vyjdou zcela odlišná čísla než která uvádíte vy a budete někde na 0,3%, což je smrtnost u silnější chřipky, která jednou za čas udeří.

Současná panika není rozhodně na místě.

383013

Počínaje dneškem končím s dodržováním téměř všech opatření této nekompetentní vlády.
Pohár přetekl.

Nenoste roušky venku přátelé. Dnes jsem si prošel celé město a nic se nestalo. Pokud vás bude chtít Policie pokutovat na místě, odmítněte to. Není problém to v následném správním řízení uhrát na cokoliv. Už teď je tam tolik vyjímek, že nemají šanci.
Neseďte doma. Běžte se projít, jeďte na výlet, setkávejte se s přáteli. Oni nemají nástroje na to aby to dokázali kontrolovat. Pokud vás zastaví, jedete za rodinou. Tečka.

Žijte. Nenechte se znechutit touto zkorumpovanou, postbolševickou cháskou.

383262

24.10.2020 09:07

Kolaps zdravotnictví

RE: Příspěvek z nemocnice

Baduan 82.?.?.?

To je právě o tom. Že tato současná mediálně budovaná hysterie to zdravotnictví přetíží, nikoliv samotný Covid.
Vezměte si, že by se Covid neřešil. Že by doma zůstával jenom ten kdo se cítí nemocný, ostatní by normálně pracovali. Máme kousek od naší vesnice velkou fabriku kde pracují stovky lidí. Už i tam jsou nakažení. Pár z nich má klinické příznaky, zbytek byl pouze pozitivní bez jakýchkoliv příznaků, odhalení při testování. Nic jim není ale do práce nemohou a jsou v karanténě.
Zajímalo by mne, kolik z těch zdravotníků, sester a lékařů je skutečně nemocných, že mají klinické příznaky nemoci a kolik z nich sedí doma protože pouze byli posláni na testy, nic jim není ale test jim vyšel pozitivní. To je velmi podstatná informace kterou jsem nikde nenašel.

A další problém je to o čem píšete. V mnoha nemocnicích je až 40% lidí zcela zbytečně.
Další věc je panika, hysterie, strach. Prý si lidé volají zbytečně záchranku protože jsou mediálně tak zdebilizovaní, že se bojí, že nebude místo v nemocnici. Takže každý druhý hypochondr si dnes s horečkou zavolá sanitku a chce se nechat odvézt do nemocnice.

Pokud tyto všechny faktory sečteme, nedivím se, že to zdravotnictví bude kolabovat. Ale ani ne snad kvůli Covidu, ale kvůli panice a hysterii. Což ostatně byl případ i severní Itálie a dalších oblastní odkud nám naše média předkládala apokalypsu.

383389

26.10.2020 10:44

Trudeaův bláznivý plán nebo lživá zpráva?

RE: Našel jsem toto...prý se jedná o FAKE....

Baduan 82.?.?.?

Tento text je hodně podobný fake videu kde ghanský prezident popisuje jakousi zprávu z Rockefellerovi nadace.
Ta zpráva sice existuje, ale nic z toho co je ve videu popsáno tam není. Stejně tak to není ghanský prezident. Přesto ono video vzniklo někdy v létě a poměrně trefně popisuje druhou vlnu lockdownů v Evropě. Hovoří se tam i o dalším, mnohem více smrtelném viru, který bude vypuštěn, pokud se lidé globálně nepodřídí.

Ale vzhledem k tomu co se dnes děje, bych se nedivil už ničemu.
Velký ekonomický reset není žádná konspirace, snaha o zavedení nepodmíněného příjmu také ne a pokud je Covid biologická zbraň, proč by nemohl existovat další, uměle vyrobený virus, s daleko větší smrtností. Ostatně Bill Gates nám s úsměvem na rtech sdělil, že další globální pandemie si už naši pozornost zcela jistě zaslouží.

Je v pořádku, že na začátku píšete, že jde pravděpodobně o fake. Na druhou stranu není špatné si procvičit naši představivost a připravit se na všechny eventuality.

383459

29.10.2020 14:37

Zločin a trest redaktora Suchoně

RE: Sorry jako,

Baduan 82.?.?.?

Naopak. Moderátor Suchoň se ptal naprosto oprávněně.
Jenom si zajeďte někdy do svého oblíbeného supermarketu ve "špičce" a tam uvidíte hlavu na hlavě. Navíc v uzavřeném prostoru.
Ta situace na Náplavce byla prostě zneužita lidmi jako je Babiš či Kubek, aby kolem sebe mohli akorát plivat a hledat své třídní nepřátele.
Přitom lidé tam pravidla dodržovali, což konstatovala i sama policie, která tam byla přítomna.

Nedivím se, že už tahle licoměrnost a naprosto nesmyslná argumentace a emoční vydírání jako předvedl Kubek, někoho dožene k tomu, že se ozve.
Kubek to jako klasický emoční upír postavil na tom, že ten kdo si šel koupit potraviny na Náplavku, může za to, že někdo zemře.
Stejně tak by Kubek mohl prohlásit, že když si půjdete koupit potraviny do jakéhokoliv supermarketu, jste přímo zodpovědný za něčí smrt.

Dochází vám jaký nesmysl a nebezpečnou věc Kubek řekl?

Ten stejný Kubek, který každého kádruje za to, že nesedí doma na zadku, zatímco on sám chodí dělat rozhovory všude tam, kam ho pozvou, místo aby sám seděl doma na zadku a dělal je například pomocí Skypu.
Kubek je odporný kariérista a není to žádný odborník. Dostal možnost se zviditelnit, tak to dělá.
To jeho hledání třídních nepřátel, kdo za co může a neustálé kádrování je z jeho strany nechutné a odporné. Pevně doufám, že až tato hysterie skončí, lidé jako Kubek ve svých funkcích skončí a už o nich nikdy neuslyšíme.

383596

10.11.2020 19:44

Zfalšovane volby

Ještě bude sranda

Baduan 82.?.?.?

No v USA ještě bude sranda.
Na politickém poli se stali poměrně zajímavé věci.
Zaprvé ministr spravedlnosti posvětil vyšetřování případných stížností na průběh voleb.
Skončil ministr obrany, který tehdy odmítal nasadit armádu proti rabujícím hordám v ulicích a na jeho místo nastoupil člověk, který měl na starost boj proti terorismu. Pokud by třeba Antifa byla klasifikována jako teroristická organizace, mění to dost výrazně přístup k nim.
Předseda republikánů v Senátu se postavil za Trumpa. Nepočítám, že by to dělal, kdyby neexistovali jisté indicie, že volby mohly být zmanipulované.

Nového prezidenta zatím vyhlásil pouze mainstream a Big Tech ze Silicon Valley.

Biden už mimo jiné naznačil jaká bude jeho agenda, pokud se mu podaří uchvátit úřad.
Návrat ke klimatické dohodě a tím další řízená likvidace amerického průmyslu.
Znovu obnovení financování WHO.
Systémový rasismus.
Boj proti Covidu. Chce nastavit jakýsi systém, kdy se budou zavádět opatření, prý dle epidemiologické situace. Což je cesta k různým lockdownům, ztrátě práv a svobod a k další ekonomické likvidaci.

Takže vlastně pokračování a cesta k budování globálně-progresivistického a technokratického koncentráku.

383995

19.11.2020 20:11

Volební podvody jsou po celé Americe

RE: Demokratizátoři v akci

Baduan 82.?.?.?

Babiš je stejný europoskok jako současná progresivně-liberální opozice. To, že navenek hájí české zájmy je jenom iluze. Stačí se podívat pro co hlasují europoslanci za ANO, nebo co dělá Jourová v EK.
Samozřejmě Babiš není hlupák a říká lidem, to co chtějí slyšet. Také si nemůže dovolit bezhlavě přijmout vše, co mu z EU nadiktují. Jinak by ho spousta lidí nevolila. Ale tam kde je to na domácí scéně průchodné, odsouhlasí vše.
Proto prakticky přijal vše, co mu ohledně nového rozpočtu EU nadiktovali. To Maďaři a Poláci mají více hrdosti, ti jsou ochotni ještě za něco bojovat.
Slováci jsou se Sorosovými loutkami Maťovičem a Čaputovou naprosto ztracení.

Nutno ale uznat, že je stále Babiš o chloupek lepší než progresivně-liberální opozice, nebo nedej bože Piráti. To by byla teprve hotová katastrofa.

V příštích volbách, jestli vůbec půjdu volit, budu hlasovat pro toho, kdo bude mít v programu vystoupení z EU. Sám si odpovězte, kolik stran tohle nabízí.

384185

04.12.2020 09:59

Nebuďme hejlové

RE: Divný ptáček.

Baduan 82.?.?.?

Takže co?
S blížícím se peněžním krachem předstírat, že se nic neděje, nechat své virtuální, neexistující peníze na účtech bank a ještě chvilku předstírat, že se nic neděje. Utěšovat se tím, že ty neexistující peníze ještě mají nějakou hodnotu a důvěru veřejnosti.

No nevím jak vy, ale já už se na peněžní krach začínám připravovat. Většinu své hotovosti na účtech přesouvám jinam. Zlato, stříbro, investice do bydlení, do zbraní. Třeba se nic nestane, ale lepší být připraven na cokoliv.
Myslím, že stojíme na prahu velkého chaosu.

384505

12.12.2020 17:44

Kokotavirus po 30 letech

RE: Absolutna idiotina

Baduan 82.?.?.?

Ano, zdravý rozum se ztratil u lidí jako vy, kteří se nechali ovládnout strachem.

Osobně třeba nepopírám fakt, že je tady virus, dle mého názoru umělý, na úrovni nakažlivější a o něco horší chřipky. Nepopírám ani fakt, že ročně by na něj mohlo zemřít 10-20 tisíc lidí.

Ale ani jedno z toho není oprávněným důvodem k tomu, co sledujeme dnes.
A to je systematická likvidace střední třídy, demontáž a ignorování základních lidských práv a svobod a přerod státu ve fašistickou, policejní diktaturu. Vše pod dohledem globální, technokratické elity.

Covid je perfektní kouřová clona, jak nám zakrýt díky našemu strachu oči. Umlčet nás kusem hadru na puse, který jsme povinni pod pohrůžkou represe všichni nosit.

Rozumím a chápu, pokud má někdo obavu. I v mém nejbližším okolí už Covid proběhl a díky bohu vše dopadlo dobře. Rozumím a chápu, pokud je někdo opatrný. Nikomu nic nevyčítám. Jenže destruovat náš společenský a ekonomický život, obětovat naši svobodu a dobrovolně se ujařmit, tomu nerozumím a nechápu.
Aneb jak se říká, radši Smrt než Otroctví.

384722

01.01.2021 16:28

Těžký rok za námi, ještě těžší před námi

RE: Pan Stwora nabídl zdánlivě šílenou konspirační teorii.

Baduan 82.?.?.?

Tuto skupinu nelze specifikovat národností, jmenovitě, etnicky. Jde o specifickou společenskou vrstvu, někteří by je označili pojmem "globalisté". Tito lidé sledují stejné cíle, zájmy a není tak překvapující, že tyto zájmy mnohdy i společně prosazují. Mnozí za vším hledají příliš mnoho konspirací, tajné spolky atd. ale ono je to daleko jednodušší.
Tato globální elita, která ovládá a řídí nadnárodní korporace, média, banky, instituce a organizace atd., prostě sdílí velmi podobný pohled na svět. Její zástupce najdeme napříč celým světem, neomezují se na určitou národnost, náboženství nebo etnický původ. To, že se nejvíce zástupců této elity rekrutuje ze západního světa je logické, neboť západní svět posledních 500 let dominoval. To se ale mění. Dnes se i tato globální elita začíná měnit a centrum moci je přesouváno směrem do Asie, která bude hlavním hráčem 21.století.
Popravdě Čína je pro mne stále záhada. Ale vůbec bych se nedivil, pokud by čínské národní elity s touto globální elitou vytvořili jakýsi pakt, díky kterému se Čína stane novou supervelmocí a nahradí tak Spojené Státy. Není ani žádným překvapením, že pro globální elitu, je čínský model řízení společnosti velmi impozantní a snaží se něco podobného implementovat i zde v Evropě a časem i v USA. Proto je potřeba nejprve zničit naši prosperitu. Posléze sebrat i zbytky svobod a práv, které západní civilizace svým obyvatelům dokázala poskytnout.
Popravdě nikdy jsem nechápal to sebemrskačství zde na Zvědavci, jak všichni plivali na západní civilizaci a adorovali třeba komunistickou Čínu. Západní civilizace i přes všechny svá negativa dokázala za posledních 500 let něco, co se prakticky žádné civilizaci předtím nepovedlo. Přinesla nám nebývalou míru prosperity a svobody.
Teď sledujeme pád Západu v přímém přenosu. Politici už dávno nehájí zájmy svých občanů, ale hájí zájmy této nadnárodní elity. Jsou příliš zkorumpovaní, aby si dokázali uvědomit skutečnost, že likvidují veškeré základy civilizace, kterou mají zastupovat.
Pokud se nestane zázrak, tak tento trend bude pokračovat a Evropa, společně s USA budou v 21.století chřadnout jak ekonomicky, tak společensky a nakonec lidé v kdysi svobodném světě, o všechny svá práva a svobody přijdou.

385255

15.01.2021 09:37

Amerika pod cenzurou

Je čas odejít

Baduan 82.?.?.?

Na tohle existuje jednoduchý recept. Odejít.
Opustit všechny sociální sítě Big Tech korporací, přestat používat jejich služby.
A hledat alternativy. A ty alternativy jsou a budou významně růst.
Včera jsem smazal WhatsApp, Facebook, smazal emaily na Googlu a mnoho dalšího.
Je to to nejjednodušší co lze udělat.
Tím, že člověk podpoří nezávislé platformy, které dbají na svobodu slova a soukromí, je jediná možná cesta ven z tohoto marasmu, který zde zavedli Big Tech korporace.

385726

03.02.2021 13:34

Přeplněné nemocnice? Pár souvislostí

Nejhorší pandemie všech dob

Baduan 82.?.?.?

Dle oficiálních statistik patří ČR mezi nejhůře zasažené země na světě. Zeptám se asi takto. Vy máte někdo pocit ze svého okolí, že tady opravdu řádí nějaká smrtelná epidemie? Možná je to jenom mé zdání, ale já ten pocit rozhodně nemám. A pravděpodobně ho nemají ani různé pseudo-elity, politici, policisté a mnozí další, kteří chodí na tajné večírky atd.
Celá tato nafouknutá komedie začíná být k smíchu.
Bohužel tady média za celý rok vybudovala takovou atmosféru strachu, že poměrně početná a zdebilizovaná část české veřejnosti si tento svůj koncentrák bude udržovat kolem sebe naprosto dobrovolně sama.
Zatímco Covid tady za celý rok reálně zabil tak 5 tisíc lidí, čímž se neliší od silnější chřipkové epidemie, tak dalších 10 tisíc lidí tady zabil strach, selhání primární péče a sociální izolace.
Skoro mám pocit, že většina současných opatření je dělána tak, aby napáchala co největší ekonomické i lidské škody a udržovala tak tento stav co nejdéle. Nejsem příznivcem všelijakých konspiračních teorií, ale mám stále silnější pocit, že pandemii u nás neřídí vláda, ale někdo úplně jiný. A to na globální úrovni.

386258

Nemusím být žádný lumen, abych věděl, že tohle co se tady děje nemá se zdravím nic společného. Nátlaková akce na očkování a následná přeočkování smrdí na sto honů a byl bych blázen si do sebe nechat píchat nějaké genové vakcíny, které nepotřebuji. Za poslední dva roky jsem neměl ani blbou rýmu, sportuji, udržuji se ve formě a u doktora jsem nebyl ani nepamatuji. Nevidím jediný důvod proč bych do sebe měl cokoliv cpát.
Doslova mne děsí mladí lidé, kteří jdou na očkování jenom proto, že dostanou QR kód a pustí je na pivo. Vždyť to je naprosto zvrácená myšlenka, popírající medicínskou podstatu očkování, které by mělo být motivováno ochranou zdraví, nikoliv podmiňováno jako jakási vstupenka do "normálního" života.
Takže jako autor i já se ptám, co je cílem?
Je naprosto očividné, že o zdraví nikomu nejde.
Takže jde buď o to, zavést Covid pasy, což bude obdoba čínského systému sociálního kreditu a přímá cesta do totality toho nejhrubšího ražení a nebo je to ještě horší a lidé začnou v následujících 5-10 ve velkém umírat. Globalisté se dlouhodobě netají tím, že chtějí světovou populaci zredukovat.
Vůbec bych se nebál tvrdit, že po této genové terapii, vypustí jiný virus, který ale rozhozená imunita našeho těla nebude schopná potlačit a lidé budou padat jako mouchy.
Osobně se nenechám očkovat. Pokud to dojde tak daleko, že nebudu moci využívat služby atd., tak to tady všechno prodám a vypadnu tam, kde tohle zvěrstvo fungovat nebude.

388362

19.05.2021 20:49

Písek v soukolí

RE: S bojem je to těžké.

Baduan 82.?.?.?

Narativ bude jasný. Na podzim vypukne nová vlna, celé se to svede zase na nějakou novou mutaci. Onemocní i očkovaní a budou i umírat. Vina se svede na ty neočkované, že je to kvůli nim. V ten moment vypukne nefalšovaný Covid teror. Vyděšená a řádně zmasírovaná nadpoloviční většina naočkovaných idiotů bude volat po krvi a po perzekuci těch, kteří se odmítnou nechat očkovat a ujařmit se ve státem zřízené šmírovací aplikaci s QR kódem. Stát rozjede diskriminaci a nátlak proti neočkovaným do maximálním výšin. Lze předpokládat i zřízení karanténních táborů, kam budou ti, co tlaku nepodlehnou, internováni. Architekti Great Resetu potřebují poslušné idioty, kteří se nebudou bouřit. Jakmile internují neposlušnou část veřejnosti v táborech, budou mít volné ruce v provedení jejich agendy. Konspirace? Možná. Možná taky ne. Uvidíme na podzim. Buďme připraveni na cokoliv. Něco mi říká, že tohle byla teprve předehra.

388883

Káva pro Zvědavce

31

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 69 čtenářů částkou 10 942 korun, což je 31 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 0

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
21,01 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,57 Kč
Kanadský dolar
17,22 Kč
Australský dolar
16,13 Kč
Švýcarský frank
23,38 Kč
100 japonských jenů
19,08 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,05 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 059,69 Kč
1 unce stříbra
577,96 Kč
Bitcoin
840 727,84 Kč

Poslední aktualizace: 15.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?