Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 26 příspěveků, 4 různá jména: <nic>, Sugar, VojtaIL, vousy13.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

06.06.2015 15:06

Sú konšpirácie nutným zlom?

Důležitá je vždy příčina

VojtaIL 84.?.?.?

Proč jsou konspirace tak oblíbené? A tedy i tolik rozšířené?

Odůvodnění je poměrně jednoduché. Každý člověk usiluje o přízeň, obdiv, uznání, úctu, ... druhých lidí. Toto vše lze získat několika cestami. Například výjimečným talentem, podpořeným mimořádnou pracovitostí. Viz Lucie Bílá, Karel Gott, Jaromír Jágr, ... Či získáním mimořádných znalostí a dovedností v určitém oboru. Viz Prof. Pafko, Ing. Jančura, MUDr. Pomahač, ... Být statečným bojovníkem, konajícím hrdinské činy, viz Herkules, princ Bajaja, Nebojsa, ...

Bohužel jsou všechny tyto cesty nesmírně obtížné. A vyžadují vynaložení značného sebezapření, času, energie i úsilí. Existuje o mnoho snazší cesta. Člověk, který konspiraci vymyslí, uvěří v ni a šíří ji vlastně sám vstupuje do příběhu. Ve vlastních očích se stává někým výjimečným. Hrdinou, který bojuje proti úkladné, temné a tajemné konspirující moci. Jak vidno, "výjimečných hrdinů" tohoto typu je na světě opravdu dost. [mrknutí jedním okem]

334162

08.06.2015 16:59

O užitečnosti kouření

RE: Homo sapiens ?

VojtaIL 84.?.?.?

Píšete dobře, pane Jamo. Ale dle mého soudu marně. Víru totiž nevyvrátíte žádnými logickými argumenty. A kuřáci věří. Sami sebe přesvědčují o "užitečnosti" kouření. Proč? protože se jim s touto vírou snáze žije. V opačném případě by je při každé zapálené cigaretě užíral pocit viny. Viny za to, že sami sobě zbytečně ubližují.

Většina z nich se utěšuje příkladem svého známého, který (ač kuřák) zemřel na něco jiného, než na kardiovaskulární či nádorové onemocnění. Fakt, že statistika neúprosně hovoří o tom, že více než 83% kuřáků umírá na výše zmíněné choroby, většina z nich vůbec nezná. Zuby nehty se tomuto poznání brání. Je to jejich volba. Jejich svobodné rozhodnutí. [smích]

334268

28.07.2015 11:41

Je to o integraci Eurasie vs. Říše chaosu

RE: Silk Road: The New Economic Paradigm

84.?.?.?

> krach Západného finančno-ekonomického systému je matematická istota

Už Lenin předvídal krach Západního systému svou definicí. Je údajně "parazitický, zahnívající a nad propastí". Uplynulo 100 let. A ono nic.

Vy a Vám podobní do zhloupnutí papouškujete nenávistné leninské floskule o krachu. A stále nic. Už jednou jste se zde pokusil o předpověď konkrétního termínu "krachu". Samozřejmě neúspěšně. Zkusíte to znovu? [mrknutí jedním okem]

337223

29.10.2015 15:03

Vlastenectví

Moc tomu nerozumím

84.?.?.?

Autorka textu horlí:

> Tak příště ty chalupáře přitáhněte! Řekněte jim, že odpočívat můžou až v hrobě, ale teď máme společnou práci.

Krátce na to své rozhorlení mírní:

> Vím, že v dnešním svátečním dni se koná jen v Praze podobných demonstrací, jako je tato, asi deset. To je ale marné plýtvání energií, lidmi i technikou a vůbec to nemá logiku.

Co tedy máme podle paní Procházkové všichni společně činit? Prý

> Prvním bodem bude okamžitý odchod ČR z paktu NATO.

A co dál? Opravdu autorka soudí, že odchod ČR z NATO ochrání naše děti a vnuky před násilnou islamizací? Jak?

341131

06.11.2015 14:42

Konspirační teorie? Ne, neznám...

Chatrná logika

84.?.?.?

Autor tohoto textu přirovnává život ke hře monopoly. To je správné přirovnání. Hra monopoly je prostá soutěž s předem danými pravidly. A vítězí v ní ten, kdo se v této soutěži dokáže nejlépe rozhodovat. Nic víc a nic míň. Výsledek této společenské hry žádné temné síly neovlivňují.

Ihned poté však autor diametrálně mění svůj názor:

> Celý svět, je podle všeho, ohromné hrací pole „Monopolů“ a nahoře už musí být hráči, kteří hrají nejedno století (a možná tam jsou od samého začátku?). Jakým způsobem se jim daří manipulovat obyvatelstvem země v globálním měřítku?

Takže v soutěži jménem život nejde o to správně se rozhodovat? V ní rozhodují ONI? Cha, cha. Oni, kteří manipulují lidmi už celá století? Cha, cha. Oni, kteří manipulují lidmi dokonce už "od samého začátku"? Cha, cha, cha.

Podobných blábolů je plný internet. Proč? Protože lidé, kteří se nedokážou správně rozhodovat nevěří, že si za svůj neúspěch v "soutěži" jménem život mohou sami. A neustále hledají viníky svých nezdarů. Jistě! Mohou za to ONI.

Co je pro podobné výplody typické? Autor se pod ně obvykle stydí podepsat. [chechtot]

341458

13.11.2015 16:32

Opětovné zotročení lidí na Západě

Sytí a bavící se otroci se přece nebouří

84.?.?.?

> Jakmile, například, Francouzi zjistí, že přišli o veškerou kontrolu nad svým jídelníčkem, ... členové francouzské vlády ... budou pravděpodobně zabíjeni v ulicích.

Průměrný Francouz vydělává měsíčně 87 000 Kč, viz http://www.financninoviny.cz/zpravy/v-15-zemich-oe.... Průměrný francouzský důchodce pobírá měsíční důchod ve výši 47 000 Kč, viz http://www.novinky.cz/ekonomika/341350-typicky-ces....

Tito Francouzi budou dle autora textu revoltovat či dokonce zabíjet své politiky v ulicích? Cha, cha. To je přece naprostý nesmysl. Nikdy a nikde na světě ještě neproběhla revoluce, jejíž aktéři by v ní mohli něco ztratit. A Francouzi by mohli ztratit zatraceně hodně.

A ještě jeden aspekt života, který autor článku nevidí. Svět a život v něm se velmi zesložiťuje. Stále větší část lidí (zdá se, že dnes už drtivá většina) nechápe, jak současný svět funguje. Lidé sice umějí číst a psát, ale jen trochu odbornější text nechápou. Lidé sice umějí obsluhovat současné technické vymoženosti, ovšem o principech jejich fungování nevědí téměř nic. Lidé sice umějí trochu počítat, ale většina (i akademicky vzdělaných) lidí je ekonomicky negramotná.

Závěr? Za všech časů byli lidé spokojeni, když měli "chléb a hry". I dnes. Důkaz? Stávající zlenivělá a blahobytem zhýčkaná populace vyspělých zemí se přestává rozmnožovat. Péče o potomstvo je přece obtížná, nákladná a pracná. A bránila by nám v radovánkách a slastech. A když nemáme děti, pro koho revoltovat?

341781

12.03.2017 14:59

Nový mediální světový pořádek

Věrohodnost mediální kliky?

84.?.?.?

Autor článku nám tvrdí :

> ve Francii si mediální klika vymyslela, že je možné zaměstnávat fiktivní parlamentní asistenty a rovnou z toho obvinila Francoise Fillona.

- klika si VYMYSLELA, že paní Fillonová inkasovala jako asistentka 900 tis. Eur? Nebo o tom svědčí důkazy v podobě měsíčních inkas státních peněz na účty paní Fillonové?
- klika si vymyslela, že za oněch pět let služeb asistentky se jí nedaří dohledat nic, co by jakoukoliv její práci v parlamentu potvrzovalo?
- paní Fillonová si dokonce po celou dobu svých služeb parlamentní asistentky ani nepořídila žádný doklad, který by ji opravňoval ke vstupu do budovy Národního shromáždění?
- klika si také VYMYSLELA, že když paní Fillonová nedocházela do parlamentu, tak jistojistě poskytovala své služby manželovi elektronickou cestou, jenže bohužel nedisponovala žádným služebním mailem?

Ve světle těchto otázek se zdá být autorovo tvrzení o výmyslech "mediální kliky" poměrně nevěrohodné. Nebo je snad nevěrohodný celý článek? [mrknutí jedním okem]

356430

20.03.2017 20:31

Jak geneticky modifikované organismy redukují lidskou populaci

RE: Mám dojem

Sugar 84.?.?.?

V zásadě máte pravdu...

"Elity" již mnoho let vědí, že populační boom se jim nepodaří zastavit i přes jejich maximální snahu o brždění (drogy, války, chemie, lgbt, stres atd...)

To je naše výhoda – jsme s nimi na jedné lodi. A pokud se "Elity" nestanou lidmi, zemřou spolu s námi v dalším kataklyzmatu jako před cca 13 000 lety z důvodu přetížení biosféry (OS restart).

"Je naivní myslet si, že biosféra nedisponuje imunitním systémem, když primitivní organismy jej mají." – Veličko

Takže i jejich cílem se musí stát vyšší úroveň etiky všech občanů na Zemi a tlak na nové formy technologií, které jsou k životnímu prostředí šetrné. Technologie již jsou, jen etika lidí ještě nedosáhla jejich úrovně a proto jsou zatím v šuplíku.

V tom s nimi asi musíme souhlasit. Dokážete si asi představit, co by se stalo, pokud by nějaký psychopat dostal klíče k volné energii kondenzátoru ionosféry?
3,2,1 > Hard restart...

356585

06.03.2018 21:15

Kdo jsou „drážďanští řezníci“

RE: Velcí řezníci

vousy13 84.?.?.?

500 milionů asi ne, ale určitě to budou stovky milionů vzhledem ke všem koloniím dohromady. Holt imperium, kde slunce nezapadá - plná gentlemanů. [mrknutí jedním okem]
Jen v Číně to byly desítky milionů životů.

362927

07.03.2018 11:25

Kdo jsou „drážďanští řezníci“

RE: Drážďany nejsou žádným vyjímečným náletem.

vousy13 84.?.?.?

Myslíte opravdové Drážďany nebo, jak bombardovali ty falešné? [chechtot]

I u nás: Praha, Plzeň, Bratislava, Kralupy atd...

Přeci demokratizátoři z USA a GB nemohli nechat průmyslový potenciál zemím, které budou v budoucnu spadat pod Varšavskou smlouvu a socblok.

Technologie spálené země u cíle, který nejsem schopen si podřídit = potlačení konkurence na mezinárodním trhu = zvyšení vlastní ekonomické moci = díky 2. sv. válce se USA stávají globálním hegemonem.

Vždy platí Cui Bono...
a náhoda je jen nepochopení řídících procesů.

362939

10.05.2018 22:54

Nápoj zapomnění

RE: Hlavne aby sme rýchlo zbudli, kto podporoval Hitlera pri nástupe k moci

vousy13 84.?.?.?

Ano, masky spadly, jen adiot to nevidí a pracuje stále ve starém režimu.

364091

01.08.2018 14:35

Příliš teplý týden

RE: Cíl nadnárodního kapitálu.

84.?.?.?

Moc pěkná úvaha, pane Gippie. Chybí jí maličkost. Sdělit nám, kdo stanovuje a prosazuje "STRATEGII NADNÁRODNÍHO KAPITÁLU"?

Pokusíte-li se na tuto mou otázku odpovědět, vynechte laskavě entity typu ONI, satan, GP, či velké špagetové monstrum. Chtělo by to jméno konkrétního člověka.

Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den. [smích]

365532

28.03.2019 22:54

Slovenské voľby

RE: Pod zaplavou detailnich Pitomosti...

vousy13 84.?.?.?

I to je žel neštěstí slovenského národa.

V každé zapadlé vesnici na Slovensku kostel, škola ne. A tam po staletí generace rodin byly formovány pro obraz církve.

Samozřejmě jsou i pozitivní myšlenky, které církev vyznává. Ale obávám se, že v dnešním informačním věku je to spíše na překážku – brzda rozvoje myšlení. Máloco zůstalo v církvi čisté...

370658

31.03.2019 12:53

Slovenské voľby

RE: Volba budúCnosti !!!

vousy13 84.?.?.?

Zlo vyhrává pouze tam, kde dobří lidé nedělají nic!

Pokud nachápete, že i vy formujete informační pole v alternativě zde na Zvědavci, dle kterého se řídí chování společnosti, jste jako dobromyslný idiot – s prominutím.

370710

01.04.2019 08:33

Slovenské voľby

RE: Volba budúCnosti !!!

vousy13 84.?.?.?

Ale Romane, ťal jsem do živého?

Abyste se v tom svém zrcadle neutopil jako Narcis ve studánce. My máme rodiny, děti a pro nás je kriticky důležité, jak to zde bude vypadat v budoucnu, proto to nikdy nevzdáme!

Vaše volba zrcadla je pouze klesnutím do nihilismu. To si prosím uvědomte, záměrně tak negujete pozitivní scénaře vývoje.

370729

29.11.2019 11:06

Kdo v EU přepisuje dějiny?

RE: Vztah Marxe ke Slovanum

vousy13 84.?.?.?

To jsou bláboly, které si vzájemně odporují. [chechtot]

374967

29.11.2019 21:29

Kdo v EU přepisuje dějiny?

RE: pravda

vousy13 84.?.?.?

Tak naposledy...

Vy jste asi nepochopil, že celá ta vaše báchorka se opírá o nedokazatelný projev Stalina na politbyru. Proto žádám o daný projev, který je zapsán v protokolu politbyra, kde by 100% existoval.

Jediný váš důkaz pravosti je, že někde v archivech SSSR se našel projev, který je připisován Stalinovi, který on ale jednoznačně dementoval. A jako náhodou jej dostane do rukou francouzská tisková agentura Havas. Jak se jim podařilo mezi těmi tisíci svazky dostat zrovna tento přepis projevu z archivu?

Ptejme se dialekticky, abychom se postupnou aproximací dobírali k dostatečnému chápání daného děje:

1. Chápal Stalin, co by daný projev znamenal na mezinárodní aréně?
2. Jak daný projev souzní s historicky ověřitelnými názory Stalina?
3. Co bylo cílem zveřejnění tohoto projevu v roce 1939 a 1994?
4. Kdo měl na zveřejnění největší zájem?
5. Máte nás za blbce a myslíte, že nepoužíváme vlastní mozek?

374979

29.11.2019 21:29

Represivní tolerance

RE: Neoconi jsou zakukleni marxiste

vousy13 84.?.?.?

Konečně se Rudolfe shodneme. [smích]

374980

30.11.2019 13:42

Dopis Putinovi

RE: Dúfam

vousy13 84.?.?.?

Ale bratři, u vás to také není růžové. Např. to zvolení Caput-ky, kde se ukázalo chápání a zapojení do politiky národem.

Putin se nejednou vyjářil ve smyslu: "Ačkoliv politici v Evropě se k nám chovají často nepřátelsky tak máme mnoho ohlasů, že občané s jejich názory neouhlasí".

Sjednocování do bloku musí probíhat postupně:
ČSR - V4 - Intermaris - EEU. Nemůžeme čekat, že Rusové se opět budou nechat zabíjet za osvobození jiných před genocidou. To až ve velmi krajním případě.

374989

10.11.2020 18:18

Zfalšovane volby

RE: gojové si volí drába

Sugar 84.?.?.?

Prioritou je zvyšování informovanosti populace napříč generacemi v procesech řízení. Lidé musí sami chtít změny, jinak je politici ani nemohou prosadit.

Nemůžeme čekat, že politik, který prošel castingem u elit, které si vydobili své parazitické postavení na zbytku populace, budou chtít současný stav změnit.

I nejvyšší nám v dějiném procesu ukázal, odkud musí přijít změna – postupnou aproximací: od elity nejmocnější říše až po negramotného pastýře.

Pokud se sami neposuneme v evoluční spirále dále, budeme si muset dané lekce periodicky opakovat, až si hlavu nabijeme po x-té?

Achnaton – 1350 př.nl.
Siddhártha Gautama – 600 př.nl.
Ježíš – 0
Mohamed – 600 n.l.
...
= perioda cca 600 let...

Jsme tak tupí? Dnes s informacemi přístupnými VŠEM?
Učmě se a měňme noosféru planety Země ve prospěch dalších generací...

383993

12.11.2020 19:08

Už cítíte, co Číňané vaří?

RE: Cítím, že hegemon světa je a především bude na Východě

Sugar 84.?.?.?

Jak jednou řekla Hillary Clinton: "je zbytečné, aby američani měli kvalitní vzdělání, když stejně budou obsluhovat na benzínce nebo ve wallmartu."

Ten váš přirozený jev je pouze postoj parazitické menšiny, které je jedno, kde jí ZDROJE budou generovat zisk viz. historie např. Detroitu v USA. Nemůžete věřit v bohulibost buržoazie...

384054

30.11.2020 16:08

Už máte svůj anální kolík?

RE: trendy...

Sugar 84.?.?.?

Ještě tak před 40 lety v kulturně rozvinuté společnosti bylo tetování pouze doménou kriminálníků a tak to vnímám i nyní. Jakýkoliv nepřirozený zásah do fyziologie organizmu daný organismus degraduje. Tak bylo, tak bude...

384379

02.12.2020 12:09

Už máte svůj anální kolík?

RE: Tož to je teda názor.

Sugar 84.?.?.?

Vy tedy tvrdíte že zapravení inkoustu do těla a následná stresová reakce kůže jsou pro lidský organismus dobré?

Chápu, že si bráníte svůj chlívek, ale měl byste vystoupit z vaší bubliny a jakoukoliv problematiku posuzovat z objektivnějších pozic, jinak budete vypadat jako blbec.

384439

03.12.2020 10:12

Nebuďme hejlové

RE: Moc bankéřům zajišťují prodejní lidé

Sugar 84.?.?.?

Dá se s tím dělat jediné...

Zvyšovat míru vzdělanosti společnosti až sama začne vyžadovat systémovou změnu. A zde může pomoci každý jedinec – šířením informací mezi lidmi, které zná a mohou pomoci překonat tuto globální krizi.

Voják sám v poli. Ale když je na každém poli alespoň jeden voják?...

384468

03.12.2020 10:36

Nebuďme hejlové

RE: Moc bankéřům zajišťují prodejní lidé

Sugar 84.?.?.?

Podnikám i v mezinárodním obchodu a tam je bezhotovostní styk naprosto klíčový, ani si nedokážu představit fungovat hotovostně. A ve větších objemech např. Škoda Auto? Úplně mimo mísu.

To je jedna z lepších funkcí bank – infrastruktura, bezpečnost, rychlost atd... Je jedno, zda máte bezcenný papírek nebo bezcenné číslo na počítači. Problém je v emisi penež zatížené úrokem, na kterou mají nadnárodní lichvářské klany monopol. Toto vždy vede ke koncentraci bohatství u těchto parazitů na úkor všech ostatních účastníků dané ekonomiky.

Banky budou do budoucna fungovat na principu investičních společností s podílem na zisku z investic a emise peněz se vrátí státům případně národním blokům.

Mimochodem... Povel k ukončení nenažrané činnosti bank již byl vyřčen v Římském klubu r. 2018. Boj bude tuhý, ale buďto se štítem, nebo na štítu.

384470

04.12.2020 09:01

Nebuďme hejlové

RE: Moc bankéřům zajišťují prodejní lidé

Sugar 84.?.?.?

Pokud daná témata zazněla v Římském klubu, který je sestaven ze světových elit, značí to jediné, že globální ekonomika je v krachu a "Král je nahý." Naprosto otevřeně celému světu – žádný "The Meeting at Jekyll Island".

Očkování je méně efektivnější cesta k řízení společnosti než ekonomické procesy. Z analýzy dějin je patrné, že světové zákulisí je nuceno postupovat na vyšší priority ovládání davu s tím, jak roste vzdělanost davu v oblasti řízení. A ta, ačkoliv v jiných oborech může stagnovat či klesat – roste díky informačnímu boomu internetu.

Více informací o prioritách řízení společnosti:
https://youtu.be/WEINJQ6wd0Q

384500

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 84 čtenářů částkou 13 857 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 1

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 9

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Měnové kurzy

USD
21,56 Kč
Euro
25,58 Kč
Libra
29,78 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,12 Kč
Švýcarský frank
23,36 Kč
100 japonských jenů
19,57 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 046,09 Kč
1 unce stříbra
556,37 Kč
Bitcoin
778 031,93 Kč

Poslední aktualizace: 19.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?