Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 225 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

03.11.2018 22:06

Jak přežít svou prekarizaci

RE: Otroku, zamiluj si korporátní fašismus, musíš Velkého bratra milovat!

86.?.?.?

Měřit IQ dnešními způsoby znamená jen odhalovat větší či menší idioty savanty. Čím větší má dnes testovaný IQ, tím nebezpečnější je to idiot, a je li postaven a nebo zmocní li se funkce, dochází k hospodářekým katastrofám jako v česku po roce 1989. Vidíme li pak třeba jak jedinec s extrémním IQ krade před televizními kamerami pero nebo se veřejně fackuje před televizními kamerami, není možné si to neuvědomit. Kolik takovýchto výtečníků je ale ještě neodhaleno, a způsobí mezinárodní ostudy ?

Podle mne inteligence člověka spořívá v

1- praktické tvůrčí schopnosti. / Ne potenciální kriminální myšlení /.
2- nekonfliktnosti ve styku s ostatními.
3- schopnosti efektivně spolupracovat na užitečném pro celek. / schopnost rozeznat a kvalifikovaně a rasantně zavrhnout zločiny nebo fantasmagorie /.
4- obecném kvalitním vzdělání / ne dnešního standartního typu, kde učí idioti nebo zločinci /
5- schopnosti, porozumět studovanému do té míry, že je studující schopen užitečné aplikace studovaného problému.

367500

04.11.2018 10:45

Jak přežít svou prekarizaci

RE: Otřepané rady, byť pominout je nelze. Natožpak zavrhnout.

86.?.?.?

Pozor, tzv."kapitalizmus " je založen na soutěžení nájemné pracovní síly, která se mnohdy ještě vzájemně hecuje. Ve zdejších komentářích je překvapivě častá podle mne naprosto nesprávná a zavádějící zmínka o jakýchsi "otrocích". Otroci byli před mnoha stoletími vypuzeni z plantáží k výrobnímu pásu, a zde právě vznikla tzv. "námezdná pracovní síla, o níž se již otrokář nemusel starat, a která tím ztratila svou sociální jistotu. Je tragikomické, že takzvaný "socializmus" v podstatě zase otrokářství obnovil" / pracovní a sociální jistoty", ale koncem roku 1989 se socialističtí otroci, o kterých propagandisté "kapitalizmu" tvrdili, že jsou se svým postavením nespokojeni, opět přeměnili na námezdnou pracovní sílu dle továrníka Engelse, a jeho kámoše, Karla Marxe, který ho sponzoroval. Kdysi v kapitalizmu, dělníci jednali se zaměstnavateli pomocí stávek, a takzvané "stávkokazy" přibíjeli hřebíkama za prsty na vrata továren. Dnešní tzv"odbory" jsou jen prodlouženými prsty jak socialistických, tak i kapitalistickývh "pánů"...

[velký smích]

367507

05.11.2018 10:09

Jak přežít svou prekarizaci

RE: Otroku, zamiluj si korporátní fašismus, musíš Velkého bratra milovat!

86.?.?.?

Lochman, stále ještě nevíš co je to odpor ?

[velký smích]

367524

06.11.2018 11:06

Jak přežít svou prekarizaci

RE: Otroku, zamiluj si korporátní fašismus, musíš Velkého bratra milovat!

86.?.?.?

Všiml...

[velký smích]

367558

Jako majitel vysokofrekvenčního analyzátoru do 3 GHz mohu potvrdit, že pokud přelaďujeme rozsah, v pásmech mobilních telefonů 900 a 1800 MHz a na pásmech wifi 2,4 GHz a mnoha jiných tam kde před několika lety bylo ticho, je dnes totálně přecpáno. Článek však považuji za naprostou fantasmagorii, protože mikrovlné záření používané k přenosu dat je úzce směrové, a výkony používané k přenosu jsou dle norem maximálně pár watů. Nedivil bych se, kdyby došlo ke kolizi kdyby hejno ptáků naletělo do paprsku směrové antény výškové věže, což je mírně řečeno dosti nepravděpodobné, protože paprsek je velmi úzký a ozáření by trvalo jen velmi krátce. Daleko zajmavější zdroje mikrovln, kde se používají i megawaty výkonu jsou však průmyslové a výzkumné přístroje a zejména pak záření vojenských a letištních radarů, které se i snadno odráží. Nevylučoval bych v tomto případě ani různé ať licencované nebo nelicencované radioamatéry, jejichž absurdní pokusy můžou skončit i popisovanými příhodami. Dnes se ke zdrojům i výkonového mikrovlného záření dostane každý s prominutím solventní blbec, spousta zdrojů se dá téměř anonymně objednat za babku třeba z Číny. Na internetu je sousta videí, kde mladý internetem zběžně poučený idiot vymontuje magnetron / výkon okolo kilowatu 2,54 GHz z mikrovlné trouby třeba od popelnic, a pokud se s tím nezabije hned při rozmontování, snaží se to mnohdy i umisťovat do vyhozených parabol od satelitního příjmu, a napodobovat počítačové hry. V takovém případě je již možnost třeba úhynu ptáků , destrukce okolních elektronických zažízení či poškození zdraví v okolí zářiče daleko pravděpodobnější. .

367613

https://www.youtube.com/watch?v=_fqYusKZC38

Pozor: 21 století technické revoluce, a jeho hlavní tvůrce a představitel - učený idiot je nebezpečný tvor.

Vyhledejte :

google "magnetron"

google "plynový laser"

google "polovodičový laser"

a pod. Jsou tam stovky příkladů, kterým normální neznalý člověk ani nechce věřit... věřit.

367614

08.11.2018 10:16

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

Víte s čím si hrají Vaše děti ?

86.?.?.?

https://www.youtube.com/watch?v=iVrJUbeuG44

Již z výrazu obličeje je jasné, že s ním není něco v pořádku.

[velký smích]

367615

08.11.2018 18:56

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: Ptáci a mikrovlny.

86.?.?.?

Jako opravdovému odborníkovi / ale zřejmě bez analyzátoru/ Vám musím bohužel oponovat trapným mnohokrát prakticky ověřeným zjištěním, že vysílačem pro mobily ať je na jakémkoli kmitočtu ptáka samozřejmě nesrazíte, stejně jako sítí 5G, uvažoval jsem proto teoreticky například dálkové směrové pojítko někde na věži s vyšším výkonem a úzkým svazkem. Na upozornění "Zkuste nejdříve myslet, pak pište" bych Vám navrhl: zkuste nejdřív myslet, a pak, pokud si prakticky ověříte, že jste toho schopen, jistě už nikam nebuudete psát...

[velký smích]

367629

08.11.2018 19:04

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: Technicky negramotné příspěvky

86.?.?.?

Já jsem v bytě jednou dokonce večer naměřil čtyřicet wifi stanic, a to už mi v duralový pánvičce u večeře opravdu prskalo sádlo, pálily se vajíčka se šunkou a hnědnul chleba...

[velký smích]

367631

09.11.2018 16:57

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: Ptáci a mikrovlny.

86.?.?.?

Konkrétně doktor Riefe pracoval s měkkým rentgenovým zářením, které generovala vakuová dvojelektrodová výbojka, a tu budil výkonem okolo 100W na frekvenci asi 3,6 MHz. Frekvence 3,6 MHz byla pak modulována kmitočty od stovek hertzů do asi půl megahertzu. Na internetu je nejen fotografie výbojky, fotografie elektronkového vysílače, ale i mnohostránkové tabulky, kde zkoumanému patogenu odpovídá vždy asi dvacet různých kmitočtů. Expozice rakovinných nádorů byly popisovány asi pět minut v intervalu několika dní z těsné blízkosti léčeného orgánu. Samozřejmě že expozice nesměly být asi delší, protože se výjkonem nahřívala živočišná tkáň. Riefe popisuje i požadovanou přesnost nastavení kmitočtu, protože byl však vysílač laděn otočným kondenzátorem, a nenalezl jsem schéma s frekvenční modulací, myslím že se reálně nedalo mluvit o nějakých "molekulárních rezonancích viru".Samozřejmě když si vylezete na střechu paneláku, a opřete se zády o vykrývač GSM, ucítíte s pravděpodobností hraničící s jistotou teplo. / Na vysílací anténě je žlutorudý varovný trojůhelník. Sejdete li však dolů, a sednete si na lavičku u baráku, intenzita vysílače již bude prakticky nulová. / intenzita klesá přibližně s druhou až třetí mocninou vzdálenosti.../.
===================
Strašně Vám fandím, s jakou odvahou se pokoušíte diskutovat zrovna o dr. Riefem, a musím se Vám tiše smát. Naštěstí je internet milosrdný, a tak se Vám nemusím smát přímo do obličeje...[velký smích]

367663

09.11.2018 17:44

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: Ptáci a mikrovlny.

86.?.?.?

http://w5jgv.com/rife/2011_Rife_Beam-Ray_System/index.htm

konečně jeden z mála Riefeho v podstatě seriozních napodobitelů...

[velký smích]

367671

10.11.2018 13:50

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: Každé elektromag. záření je od jisté úrovně nebezpečné.....

86.?.?.?

Správně uvádíte tu síťovou padesátku. Vsadím se že ta má daleko větší zdravotní účinky na živé organizmy než všechny ostatní mikrovlny dohromady, protože zvlášť ve větších městech je člověk v tomto silném poli neustále celý život. Pokud bychom se dívali třeba na radiofrekvenční spektrogram Zeměkoule z vesmíru, tak bychom jistě zjistili, že zeměkoule má na rozdíl od ostatních zdánlivě neobydlených planet obrovský radiofrekvenční pík právě v této oblasti, a protože je frekvence 50 Hz dlouhovlná, musí zeměkoule intenzivně zářit na neuvěřitelně dlouhé vzdálenosti. Je to způsobeno tím, že vedení vysokého napětí jsou svou délkou a procházejícím výkonem suvereně nejzozsáhlejší vysílací antény a nejvýkonnější radiofrekvenční zdroje na Zeměkouli.

367694

11.11.2018 10:15

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: Ptáci a mikrovlny.

86.?.?.?

K bodu: .........Dále text se mi po stránce odborné příliš jeví poněkud zamlžený, chápete vůlbec pojmy, které jste použil?
- "vakuová dvojelektrodová výbojka" se česky označuje jako rentgenka - je principálně vždy dvojelektrodová (katoda, anoda - té se říkalo antikatoda)
- rentgenka vždy generuje ionizující záření v rozsahu kmitočtů 30 PHz - 30 EHz (petaherz/exahertz, tj 3×1015 Hz až 3×1019 Hz).....

Pokud jste někdy listoval starými časopisy, jistě jste přehlédl, jak vypadala původní / nežhavená / Rentgenova výbojka: Byla to koule s proti sobě položenými přitavenými trubicemi, a v úhlu asi 45 stupňů byla přitavena ještě jedna tenší trubice ve které byla jak Vy tvrdíte "antikatoda". Napájelo se to z induktoru, který dával na výstupu stejnosměrné impulzy . Pokud by tam nebyla ta třetí elektroda, která byla spojena s anodou, tak by se ta anoda teplem upálila. Rentgenka byla často ve starších fyzikálních kabinetech, a dala se budit zase vysokonapěťovým induktorem, a nebo takzvanou indukční rotační elektrikou se skleněnými kotouči, polepy a dvěma kondenzátory. pamatuji si ze svých gymnazijních let, že takto napájená rentgenka dávala kmitající intenzivně zelený obraz kovových mincí v peněžence na stínítku z destičky se sulfidem kadmia a zinku. v časopisech se dala spatřit i Riefeho aparatura v chodu, jeho v podstaě rentgenka byla jen dvouelektrodová, tudíž asi měla jen malou účinnost.

K bodu:....rentgenové záření se přece běžně a už dávno používá k léčebným účelům
- není mi jasné, jak by bylo možno dvojelektrodovou elektronku budit, na to je potřeba alespoň tříelektrodová, tj. trioda....

Smysl tohoto dotazu dobře nechápu, každou vakuovou dvojelektrodovou výbojku mlůžete budit buď přivedením VN na elektrody, a nebo indukčně přivlížením baňky ke zdroji VF / k rezonančními u obvodu /.

K bodu:..... rentgenka je napájena stejnosměrným napětím v řádu desítek kV, jak s tím tedy souvisí oněch 3,6 MHz?...

Napájení trubice vysokofrekvenčním napětím modulovaným nízkými frekvecemi je základní princip Riefeho pokusů. Stejně tak by bylo možno pracovat bez elektroniky jen s rentgenkou, která by měla pod buckyho clonou rotační nebo lamelový modulátor například rotační clonu s odpory.

K bodu:... když vylezete na střechu paneláku, a opřete se zády oaktivní vykrývač GSM, neucítíte nic. Vlastnoručně ověřeno. Nepoznáte, jestli vysílač vysílá či nikoliv...

S tím bych zčásti nesouhlasil, záleží na okolní teplotě. Pokud tam vylezete v zimě, tepelné záření z GSM antény velice snadno a okamžitě ucítíte třeba hřbetem ruky, a nebo ve tváři. Například při vysokofrekvenčních fyzikálních pokusech velice snadno ucítíte záření i například 433 MHz, 10W. V každé instruktážní příručce je doporučeno se k anténě na delší dobu a na příliš blízko nepřibližovat.

367713

12.11.2018 13:59

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

Vzdělání a informovanost, rozdíly .

86.?.?.?

Vážený pane: asi nejpodstatnějším probléme věku 21.století takzvané" technické revoluce" je totální přeinformovanost exponenciálně se díky přístupu k různým informacím množících tzv. "idiotů - savantů". Idiot savant znamená vzdělaný idiot. Termín "Idiot" si můžete nastudovat na nternetu. Vzdělaný idiot je o to horší, že většinou vlastní nějaké papíry na hlavu, na základě nějakého razítka od nějakého dalšího idiota savanta. Pokud člověk uvažuje o rozdílu mezi termíny "vzdělání", a "informovanost", zjistí, že informovaný idiot savant sice má různě podrobné a mnohdy podivuhodné informace o všem možném i nemožném, ale v podstatě jednak nerozumí tomu, co nastudoval, a jednak, pokud i částečně něco pochopí, začíná být svými "vědomostmi" nebezpečný nejen ostatním, ale zejména sám sobě. Představte si, že jednou sám zjistíte, / důležité je že samozřejmě na základě nějakého praktického pokusu, že Vaše teorie nesouhlasí s praxí, a omylem vlastně jako "Lovec idiotů" lovíte sám sebe.

Já sám jsem před mnoha lety částečně opakoval Riegfeho pokusy se zaměřením na konkrétní radiofrekvence a organizmy Escherchia Coli, a zlatého stafylokoka. Moje pokusy mi protvrdily, že sice existuje mnoho kmitočtů, které při použití různých výkonů "cosi provádějí s nejrůznějšími organizmy", ale nikdy se to neshodovalo třeba s konkrétními hodnotami popisovaných v Riefeho dokumentaci. Pokud se "netrefíte" frekvencí , modulací a nebo výkonem, dochází velice často i k snadno zjistitelným mutacím organizmů a podobně. Jsem přesvědčen, že jsem na rozdíl od Vás i naprosté většiny ostatních zdejších přispěvovatelů z tohoto prostého důvodu / praxe / oprávněn sem postnout pár příspěvků, které by mohly zaujmout další experimentátory, a z tohoto důvodu sem také píšu...

[velký smích]

367735

12.11.2018 20:49

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: Vzdělání a informovanost, rozdíly .

86.?.?.?

Známý herec Werich kdysi tvrdil, že baví li se člověk více než minutu s idiotem, baví se pak už jen dva idioti. Já tedy osobně se s idioty bavím rád i přes toto nebezpečí, protože z praxe jsem se několikrát přesvědčil, že když se s idiotem nebavíte, ten idiot to považuje za svou pravdu a své vítězství. Proto bych Vám na závěr doporučil, abyste už sám sebe nelovil nelovil, a udělal si spíše třeba taky nějaký praktický pokus, o kterém byste nám sem pak mohl oprávněně napsat, abychom se mohli všichni zasmát. Svět je smutné místo, a smíchu je potřeba. ...

[velký smích]

367741

13.11.2018 10:01

Jako ovce na porážku

Smrtelně vážně !!!

86.?.?.?

Pokud si přečtete Protokoly, pak zjistíte že ti bez talentu jsou určeni pro vedoucí místa nahoře. Pak se samozřejmě ještě nesmí smát, protože když se směje tak určitě jen to že nemá talent simuluje ze zištných důvodů.

Budovat totalitu se musí smrtelně vážně !!...

[velký smích]

367746

13.11.2018 10:25

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: Vzdělání a informovanost, rozdíly .

86.?.?.?

Kdysi jsem večer u popelnic, když jsem vynášel odpadky, nalezl nějaký starší wifi router se čtyřmi anténami. Navštívil jsem pak firmu, zabývající se patogeními zonami a elektrosmogem. Přijal mne šedovlasý inženýr s fanatickým pohledem, Když jsem vytáhl z igelitky router, a zapnul ho do sítě, pan inženýr - psychotronik zděšeně pobíhal po místnosti a chytal se za hlavu, a nechápal že někdo takovou šílenost může vyrábět, protože to prej zaruší celej panelák. Nařídil mne pak, abych přístroj okamžitě vyhodil, pokud nechci přijít o zdraví. Byl to sympaťák, konzultaci mi poskytl bezplatně. Router měl jednu podstatnou zajímavost: Chyběla v něm destička s elektronikou. Jediná elektronika byla modrá leddioda, která svítila když se to zapnulo do sítě...

[velký smích]

367747

Když se ukáže že je od pěstování řepky insekticidy otrávená zemědělská půda a vodovodní voda, vytáhne se elektronický smog mobilních telefonů. Mezitím nenápadně propluje internetem zpráva, že choromyslný syn Andreje Babiše se léčí ve švýcarsku, a i jeho dcera má bipolátní poruchu, a článek se zařadí do propadliště s názvem "starší články", kde ho už nikdo nenajde...

367749

13.11.2018 13:31

Jako ovce na porážku

RE: Smrtelně vážně !!!

86.?.?.?

Google: " katechizmus zdravomyslícího" ...

[velký smích]

367760

15.11.2018 11:20

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: Vážení kolegové, pokusil bych se vám trošku

86.?.?.?

Dobrý den. Jen tak ze zvědavosti, měl jste na stole otevřenou anténu na 5G ? Viděl jsem to zatím jen na obrázku, je tam několik desítek malých mikrovlných antén na různé rozsahy s bilaterálními zesilovači, a prý systém dovoluje podobně jako u moderních letadlových radarů elektronicky točit bez mechanického pohybu korpusu vyzařovací charakteristikou a ziskem soustavy, takže se prý i několik systémů nezavisle na sobě /???/ v jednom kontejneru může zaměřovat na různé skupiny protistanic v okruhu 0-360 stupňů. Viděl jsem jen jednou u Rhode a Schwarz podobný automobilový zaměřovač radiových cílů který měl na střeše nízkou soustavu podobného typu s elektronickým "pohybem" vyzařovací charakteristiky, bylo to prý superpřesné asi na 20 km, ale mohlo to pracovat jen s jedním cílem v rozsahu taky 3 MHz až 60 GHz. Uvnitř bylo asi půlmetrové eliptické teflonové kolo ale asi jen s deseti keramickými bloky antén a obousměrných zesilovačů, a od toho vedl asi dvoucentimetrový masivní koaxiál dolů k počítači.Něco z 5G před časem zkoušeli i v Karlových varech, mělo to prý víc než 10 x vyšší přenosovou rychlost než LTE. Z toho co jsem slyšel se zatím nedomnívám, že v čechách v blízké době půjde něco jako 5G podstatně víc než 3 GHz.

367795

19.11.2018 12:05

Opět pokus o barevnou revoluci

RE: Komunisté vs komunisté

86.?.?.?

On nezvítězil, on pouze přetrval...

[velký smích]

367865

20.11.2018 09:03

Opět pokus o barevnou revoluci

RE: Komunisté vs komunisté

86.?.?.?

Inteligence režimu spočívá v tom, jak si dovede poradit se svým odpadem. Následující režim se dá postavit i na odpadu z předchozího. Pokud se rozhlédnu okolo sebe, připadám si jako na estébácké LDN-ce, kde umírající předávají své svoloče nevolníků, funkce a nakradené majetky svým dětem, a ty je pak už mají legálně. Krycí bonmot zní:

Děti přece nemohou za své rodiče !!!

/ dobře vymyšleno.../....[velký smích]

367892

26.11.2018 09:36

Vzpoura Žlutých vest

RE: Není to o pohonných hmotách ale o Macronovi

86.?.?.?

Na youtube mne velmi upoutal ten na ulici odborně založený oheň, na kterém perfektně hořely ty plastové kontejnery, protože mezi to naházeli jako rošt v kamnech ty trubkový zábrany. Vsadím se, že tohle museli ty žlutý "demonstranti" dlouho a precizně cvičit za dohledu odborníků z praxe na policejních buzerácích. Samozřejmě pálit na ulici pneumatiky to moc kouří, a nedá se to tak dobře filmovat do televize. Kšeft ovšem musí běžet, kdyby fotr z truhly koukal. Když lidi kašlou na odboj, tak ten odboj musí odborníci za to placení daňovými poplatníky odborně vyrobit a dokumentovat.

[velký smích]

367995

26.11.2018 17:04

Vzpoura Žlutých vest

RE: Není to o pohonných hmotách ale o Macronovi

86.?.?.?

Dnešní policejní režimy / a to nejen ten "náš" / jsou tak profízlované, že jsou schopny se svými agenty zásobovat jakékoli i velmi rozsáhlé demonstrace podle své libosti. Nejvíc se mi vždy líbí naprostá uniformovanost projevu tohoto policejního hmyzu, v tomto případě třeba žluté vesty, / jindy třeba červené karty /, a na odiv stavěné profesionální odborné znalosti. Budeme li teoreticky uvažovat, že již stařičká osvědčená StB měla mezi každými deseti obyvateli jednoho donašeče - placeného spolupracovníka či dokonce kádrového příslušníka, tak mohla klidně bez jakýchkoli potíží v roce 1989 každodenně naplnit nejen Václavák, a ještě mohla mít druhá polovina příslušníků službu doma a nebo dovolenou. [velký smích]

368006

28.11.2018 08:38

Čínský systém „sociálního kreditu“: Dystopie nebo úspěšné sociální inženýrství?

RE: Tohle bude nesmírně náročné a citlivé

86.?.?.?

Lituji jistě velice ambiciozní uživatele těchto kamerových systémů na principu infračerveného záření, protože dnes již i inteligentnější školák snadno vyrobí za dvě stovky ze součástek z prodejny pro radioamatéry rušičku, která nejen dovede vymazat wifi signál v širokém okolí, ale pokud je to kabelové, tak i zarušit na 50 metrů kamerový videočip tak že na obrazovce kamerového systému uvidíme jen jakýsi zrnitý "čínský čaj"..

. [velký smích]

368043

28.11.2018 20:57

Čínský systém „sociálního kreditu“: Dystopie nebo úspěšné sociální inženýrství?

RE: Tohle bude nesmírně náročné a citlivé

86.?.?.?

Co když budete s tím rušičem nabonzovaný právě Vy, zatímco Vaši kamarádi se třeba za týden stanou nevědomky také "rušiči" ?

[velký smích]

368072

02.12.2018 11:24

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: Každé elektromag. záření je od jisté úrovně nebezpečné.....

86.?.?.?

Tak já nevím, ale jak odvážně a s přesvědčením zde píše pan 5xP, 3000 km elektrorozvodné sítě například na Sibiř , v západní Evropě a nebo v USA mi zase nepřipadá tak moc. Stejně minimálně podezřelý mi připadá argument s vedením, kde "skoro všechno jde zpět". To "minimum které zpět nejde" musí být hodně zajímavé zejména pokud si vezmeme minimálně stovky TW elektřiny, které do sítí jdou. Stačí si vzít zářivku, a projít se s ní pod vedením VN, a to mnohdy i třeba v obytných městských čtvrtích, suvereně pak třeba u rozvodny 400 kV....

[velký smích]

368152

02.12.2018 13:06

Důležitý krok pro Velký Izrael

RE: Nový Chrám

86.?.?.?

Překvapivá informace z wikipedie:

Dějiny židovského národa (The History of the Jews 1987 (2001ed.) Weidenfeld & Nicolson) britského publicisty a historika Paula Johnsona začínají biblickými časy a končí vznikem samostatného státu Izrael.

368156

02.12.2018 17:12

Důležitý krok pro Velký Izrael

RE: Nový Chrám

86.?.?.?

Zkoumající se nad tím může pozastavit proto, že jinde čte, že:

Angela Merkel, 21.11.2018 - "Národní státy dnes musí být připraveny odevzdat suverenitu"...


[velký smích]

368160

04.12.2018 14:26

Proč Němci dali přednost Rusku před Amerikou?

RE: Materiální výhody rozhodují

86.?.?.?

Knihovny Světa naplněné tunami knih o zázracích židovského Boha jsou interesantní, bohužel ve všech zkoumaných případech se nakonec ukáže že zázrak neexistoval, a nakonec příslušný umírající rabín který to zfalšoval svému synovi na smrtelném loži diskrétně svěří, že :

"Synu, všechno je jinak"...

[velký smích]

368192

10.12.2018 10:51

Komu slouží BIS?

.....

86.?.?.?

1- Ve výšeuvedeném článku je uvedeno tvrzení, působící dojmem protimluvu, že autor nejprve zprávu BIS nečetl, a následně o několik řádek níže, " že když ji poněkolikáté četl....".

2- V internetových diskusích okolo Temelína se mnohdy objevují i zajímavé názory zřejmě zaměstnanců elektrárny, z nichž třeba můžeme zjistit, že v reaktoru jsou již delší čas testovány v praktickém provozu tyče jaderného paliva vyrobené ve formě westinghouse...

368315

10.12.2018 18:41

Komu slouží BIS?

RE: .....

86.?.?.?

Zdejší komentátor Lovec idiotů je zřejmě špičkovým odborníkem nejen na mikrovlny, i když se trapně odhalil že nemá doma analyzátor, ale je expert i na jaderná paliva. Odborný rozlet je to nevídaný. Jako laik žasnu, kdybych byl též renomovaný odborník, tak se samozřejmě jen podivím. V článku jím uvedeném absentuje skutečnost, že palivové pelety fy westinghouse se prý při provozu za vysokých teplot v reaktoru drolí, a odpadávají na dno palivového prostoru, což bylo ventilováno ve výšeuvedené diskusi. V článku se ale nachází překvapivá informace o tom, že roční výroba Temelína by stačilapodstatně více než jeden rok zásobovat elektřinou všechny české domácnosti. Je s podivem sledovat věřejně dostupné tabulky prodeje této elektřiny třeba do Německa nebo Itálie za totálně dampingové ceny, které již trvají snad od začátku spuštění elektrárny. Bylo by zajímavé spotřebitelům, kteří byli povinni výstavbu financovat ze svých kapes a nyní to musí též platit, objasnit, z jakého důvodu musíme za bakšiš povinně dotovat elektrickou energií podezřelé větrníky v Německu, zatímco u nás je elektrická energie jedna z nejdražších v Evropě, a její ceny nejen pro domácnosti jdou neustále nahoru.

368330

11.12.2018 11:12

Komu slouží BIS?

RE: .....

86.?.?.?

Naopak, nešlápl jste mi na kuří oko, ale stal jste se rázem zcela naopak mým v podstatě technickým milencem. S Vaším unikátním ryze praktickým technickým myšlením, kde se smíchá všechno se vším, z toho vzniklé technické "polévky od kočičky a psa" se vybere to co se právě hodí, a tím se pokouší suvereně / vědecky / argumentovat, bych se nedivil, kdybychom v diskusi o palivových článcích a mikrovlnách pozvolna přešli na nepříliš vysokou těsnost víček na zavařeniny značky Omnia, a skončili u minimální délky enfilády /enfilade / ve druhém patře podzemí sklepa na hradě Kost.

Protože diskuse tohoto typu snadno sklouznou do takzvaného "werichova cyklu", který spočívá v tom, že snažíme li se bavit víc než minutu s blbcem, baví se pak již dále jen dva blbci, ale skutečnosti že nebavíme li se naopak více než minutu s blbcem, pokládá to ten příslušný blbec za své vítězství, čímž vzniknou vždy obtíže, a megabajtové bloky textů, chtěl bych se ještě na závěr podělit s dalším zajímavým poznatkem z ranní internetové diskuse o jaderných elektrárnách, kde diskutér se rozčiluje nad tím, že pod testovanými tyčemi se na dně palivového prostoru reaktoru nalézá místy až 5 cm silný koberec vypadaného jaderného paliva...

[velký smích]

368350

12.12.2018 14:51

Komu slouží BIS?

= Historie rodu Bretschneiderů v čechách.

86.?.?.?

Nezkoumal jsem zda a kolik sloužilo u policie či StB v osumdesátých letech minulého století Bretschneiderů, ale pamatuji si na svá studentská leta v šedesátých letech, kdy jsem jako mladý zvědavý student dějepisu navštěvoval různé vědecké instituce, ptal se zde renomovaných odborníků na různé neobvyklé věci, jako třeba zda Komenský reformoval školství v Anglii, zda byl Jan Hus či Jan Žižka žid, a nebo za co vlastně dostal Benito Musolini od profesora Masaříka řád Bílého lva, a další a další, a snažil se o tom psát referáty, které jsem se pak dále snažil číst při hodině dějepisu, a pod. Reakce jak vědeckých pracovníkův ústavech tak i pedagogů byly značně bouřlivé. Tento příspěvek píšu z tohoto důvodu, že jeden z mých dějepisných referátů měl název:

Historie rodu Bretschneiderů v čechách.

Příspěvek jsem zakončil na stupínku před třídou telefoním číslem na ústřednu pražského policejního ředitelství v Bartolomějské, napsaným křídou na tabuli, a když jsem popisoval svůj vlastní telefonát ze sborovny gymnázia, kde jsem chtěl přepojit na soudruha Bretschneidera, a telefonistka se ptala na kterého, a sdělila mi indiskrétně že jich má v telefonním seznamu pět, byl jsem uchopen vyděšenou pedagožkou která nás učila dějepis za límec, a doveden do ředitelny. Musím i dnes ocenit tehdejší socialistickou demokracii, že se mi za tento vědecký prohřešek nestalo nic horšího, než že jsem dostal v pololetí napomenutí z mravů, a to jen za to, že jsem prý telefonoval ze sborovny gymnázia bez svolení školní správy. Za necelých dalších šedesát let jsem počet Bretschneiderů u české policie již nezkoumal, jen vím, že poblíž výšezmíněného a historicky slavného pražského policejního ředitelství funguje dnes poměrně velký antikvariát s jménem Bretschneider na štítě firmy. Možná že ho vede nějaký potomek nějakého tam kdysi sloužícího agenta Bretschneidera. Zjišťovat dnes kolik pracuje u české policie Bretschneiderů je ztíženo tím, že už prakticky neexistují veřejné telefoní automaty, zato jsou všude digitální telefoní ústředny, a každý mobil má své IMEI, takže příslušný badatel může sice zcela demokraticky a svobodně vznést svůj odborný dotaz, například podle zákona 600 o svobodném přístupu k informacím, ovšem jeho svoboda poté co jej vznese už vůbec zaručena není.....

[velký smích]

368398

12.12.2018 15:14

Komu slouží BIS?

RE: Bretschneider z BIS ?

86.?.?.?

Nutkán výšeuvedeným příspěvkem o pražských agentech Bretschneiderech a antikvariátech s tím to jménem spojených, vložil jsemze zájmu do vyhledavače Google

"antikvariát Bretschneider",

a užasl...

[velký smích]

368399

12.12.2018 22:53

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: Každé elektromag. záření je od jisté úrovně nebezpečné.....

86.?.?.?

Ještě něco málo: zkuste třeba v noci fotodiodou změřit jas zářivky, zářící pod vedením, a pak změřte doma v laborce ekvivalentní výkon pomocí vnějšího napájecího zdroje. Zjistíte, že ekvivalentní výkon je nejméně několik watů. Pokud by to nic nevyzařovalo, kde se ta reálná energie, která tu zářivku rozsvítí pod tím vedením vlastně podle Vás bere ? A to jen v tak malém prostoru jako jsou fyzické rozměry zářivky...

[velký smích]

368414

13.12.2018 13:12

Komu slouží BIS?

RE: Čeka

86.?.?.?

Motorem "neporazitelného wermachtu" bylo více než 200 tun pervitinu, vyrobeného za druhé světové v továrnách Temlerwerke, a pak pár kýblů "zázračné drogy D-9 úplně na konci války / Otto Skorzeny /. Obávám se že trvání druhé světové války tak určila především střední průměrná doba toho, než se pervitinový narkoman v podstatě psychicky rozpadl, a to od Vůdce, který toho bral v posledních dobách třetí říše denně asi tři gramy, až po normální vojáky v zákopech. Pokud se podíváme na dnešní slavné české vojenské veterány, když se vrátí z mise, tak pokud je nepřivezou v rakvích, tak většinou míří rovnou do odvykačky. Výjimky si pak třeba udělají v poledne střelnici na Karlově náměstí v Praze, jako pan Lubina, a pod. ..[velký smích]

368430

13.12.2018 15:07

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: Každé elektromag. záření je od jisté úrovně nebezpečné.....

86.?.?.?

Tvrdite tedy, že porovnávat svit zářivky při vyzařování např. VVN , a nastavení ekvivalentního reálného výkonu ze známého střídavého zdroje NF 50 Hz a porovnání je v podstatě blbost, a kdybyste použil třeba bolometr, bude se to podstatně lišit od zářivky ?

[velký smích]

368436

13.12.2018 15:30

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: Mám na střeše 6 kusů 5GHz wifin a ještě mi žádný pták na hlavu nespadl

86.?.?.?

Kdybyste pustil 2 kW do 5G antény, tak Vám za pět minut upadne jako hořící bago na ulici...

[velký smích]

368438

Pane nadstrážmistře, Vy jste hlava...

[velký smích]

368535

18.12.2018 17:55

Jak by mohl Babiš vyřešit „střet zájmů“?

RE: Svět nadlidí bez hodnot

86.?.?.?

Zkrátka: chce to koupit si analyzátor...

[velký smích]

368573

23.12.2018 22:08

Francouzská lekce

RE: Kapitalismus byl zajímavý,

86.?.?.?

Dnes je to o něco lepší, i když jste si zřejmě ještě nekoupil analyzátor. Zkuste se ale ještě zamyslet nad zajímavou skutečností, proč děti bolševiků mají ty nakradené majetky a prachy svých rodičů již legálně. V tom je právě odjakživa teoretický základ možnosti pokračování dynastií zlodějů.

[velký smích]

368667

24.12.2018 12:28

Dědeček den před svou smrtí vybral z banky milion

Farářská pohádka

86.?.?.?

Celý příběh tak divně zavání kadidlem, a až řádka na konci o nakladatelství to nenápadně vysvětluje. Divím se že to nekončilo tím, že kdyby to byl děda odkázal církvi, tak se mohli mít všichni do smrti rádi. Těchto zajímavých a dojemných příběhů jsou knihovny. Stejně tak tisíce církevních správců, kteří již tisíc let žijí jak pijavice z darů naivních věřících. Občas najdeme i naprostého blázna, který své úspory před smrtí odkáže státu. To už je opravdu psychiatrie...

[velký smích]

368677

26.12.2018 10:58

Dědeček den před svou smrtí vybral z banky milion

RE: Dedecek to Posral

86.?.?.?

Pozor na cihly zlata, případně šperky a pod., oproti bankovkám se to dá snadno najít i amatérským detektorem, zejména pokud je to na tak šílených místech jako v předsíni pod dlaždicemi. Samozřejmě moderní bankovky lze díky svým kovovým páskům indikovat také, ale tak maximálně na 5 cm, ne třeba jako zlato na metr vzdálenosti. Zajímavé je, že detektorem se dají najít na značnou vzdálenost i CD a DVD. Pokud máme zvláštní speciální detektor polovodičových přechodů, dají se na neuvěřitelnou vzdálenost / metry !!!/ zjistit i čipové karty, SSD disky, datové flashky, nebo mobily. Doba kdy mohl mít člověk doma zlaté poklady je zřejmě definitivně pryč. Díky detektorářům je obtížné i třeba něco zakopat na poli nebo v lese. Občas ale nenápadně probleskují zajímavé vysoce inteligentní případy úkrytů. Například před lety v pražských Střešovicích předělávali děti nějakého židovského restituenta, který zahynul ve druhé světové válce v německém koncentráku, získanou vilu, a při výměně elektrického vedení se divili hromadě divného mosazného drátu, který dělníci vytahovali ze zdi. Nakonec se ukázalo, že emigrant, který byl zubař svoje zlato skryl tak, že nechal asi šest kilo vytáhnout do drátu, a udělat z něj instalaci...

[velký smích]

368705

26.12.2018 12:44

Dráček

RE: No jo, ona předčasná sexualizace mladých může být škodlivá

86.?.?.?

Pokud to člověk nevidí skutečně v reálu, může se oprávněně domnívat, že všichni co to viděli, z nějakého důvodu kecají...

[velký smích]

368707

27.12.2018 09:56

Dědeček den před svou smrtí vybral z banky milion

RE: Dedecek to Posral

86.?.?.?

Nechtěl jsem tu psát o cihlách v souvislosti s naprostou devalvací dnešních v podstatě bezcenných peněz , ale když čtu Váš zajímavý příspěvek se zřejmě praktickými zkušenostmi, nedivím se již ničemu, snad jen naprostému klidu a zejména spokojenosti více než 95 procent v roce 1989 na kost okradených českých žebráků, které je výsledkem zřejmě naprosto profesionální západní politické psychiatrie.

[velký smích]

368721

01.01.2019 12:14

Francii už může spasit pouze zázrak

Zajímavé možnosti nenápadné dopravy migrantů do česka.

86.?.?.?

https://mobil.idnes.cz/reklama-iphone-xr-praha-0vk...

Šest set kusů to je dvacet školních tříd, čtyři letadla, a vsadím se že to tady už zůstane...

[velký smích]

368788

02.01.2019 10:54

Francii už může spasit pouze zázrak

RE: Zázrak

86.?.?.?

Agent východoněmecké tajné policie STAZI soudruh Gunter Grass již v osumdesátých letech minulého století správně říkal:

"Přišla vhodná doba aby vláda vyměnila lid."

Znělo to jako dost naivní ironie, a nikdo tomu nevěnoval větší pozornost...

[velký smích]

368816

04.01.2019 18:25

Trump versus Mattis: Mějte se na pozoru, když muži války začnou pomáhat

RE: Co to je za článek?

86.?.?.?

Podstatný přínos pro mne byl, že jsem se ze článku dověděl co má vlastně Matis za knížky v baťohu. Tyhle ty vládnoucí idioti jsou většinou i ve stáří psychicky na na úrovni malých kluků. Buď je to senil který by chtěl být velký, ale není, a proto čte knihy vojevůdců, a nebo je to jako když chytili poliši doktora Dbalýho z Homolky, a on měl v kufru čtvrt kila kokainu, několik kilo zlata, devizy, a Foglarovu knížku Hoši od Bobří řeky. Stejně si ale myslím, že Lovec idiotů by si měl koupit analyzátor.

[chechtot]

368881

04.01.2019 18:34

Francii už může spasit pouze zázrak

RE: Stačí se zamyslet

86.?.?.?

Jeden africký představitel se vyjádřil na veřejnosti, že plně podporuje emigraci do Evropy, protože tím jeho stát vyprazdňuje vězení a psychiatrie, a dodává, že pokud by se někdo vrátil, tak je stejně jediná možnost to zase pozavírat a nebo spíš postřílet. Tento názor mi připadá velice nadčasový a je i velice pragmatický, protože mi připomíná jednoho našeho politického sametového velikána, který kdysi vyháněl sovětská vojska z československa, a vedle se valily opačným směrem ještě větší proudy východních emigrantů, a za prachy mafií a KGB v česku skupovaly vše na stojato za babku...

[velký smích]

368882

.....Odteď teda nechť jsem oslovován Vrchní Inkvizitor, ještě si nechám ušít kostým a už se těším na první autodafé, které se bude konat v ulici na Báních vedle Lidlu!

https://www.outfit4events.cz/czk/produkt/8024-kostym-in...
21.08.2017 (15:09:31) X

Tak sem zase zpátky borcí a mohu vohlásit, že úspěch mé zprávy / na policenjním prezidiu ve Strojnické/ byl fámozně kolosální!!! Tuhej / policejní ředitel /dneska koukal jako tupej, teda jako vždycky, on to nikdy žádnej myslitel nebyl ale dneska měl slabší den a když se nerejpal v nose a produkty z tohoto chrámu nechutnosti pak nepolykal, porád se drbal v rozkroku a znělo to jako když bourec morušový chroustá listí. Jenom bůh a kapitán-ka Ngujen-ová ví, co za azijské červíky dostal bratrským darem ze severního vjetnamu...
Ale abych se vrátil ke zprávě, bylo na podkladě mé žádosti rozhodnuto a vyhověli nám o vytvoření nové specijální jednotky pro boj s extremismem, kerý hodlá rozložit českou společnost bó nám to tady hnědne že pokudnebude brzy urychleně zakročeno, tak se v těch sračkách utopíme. Protože dřív byl rpoblém se soudy, keří porád chtěli nějaký důkazy a často bylo jediným důkazem přiznání obžalovaného, najíždíme na novou vlnu maskirovky a po fázi dětského porna a držení drog přichází na scénu nové, mnou vypracované postupy na totální usvědčení nekalých živlů!!!
Jednotka bude samozřejmě specijálně vybavena a placena tak, aby žádný z jejích specijalistů nešel pod padesát čistýho plus vosobní vohodnocení a samozřejmě kdo si co ukradne, to mu taky zůstane! Tuhej se trochu cukal ale když sem ukázal druhé desky, po přečtení prvních vět okamžitě
souhlasil a podepsal mnou vytvořený metodický pokyn. To už věděl Fanouš Mrázků, že je důležitý mít vlastní databáze s komprem, ale protože mlaskal až mu mastný teklo po bradě, dostal do pajšlu explozivní včelku!!!
Taky se na schůzi řešila akce Kubáč která byla vyhodnocena jako naprosté vítězství nad bizony a vodměna nás nemine!!! Hurá hurá hurá, táto mámo přesvědč mě, že jezdíme bezpečně!!!
21.08.2017 (13:33:40) X
______________________________
Dotaz diskutujícího čtenáře:

/Co ten váš slavný ...../ vlastně chlastá ? Nebo fetuje ?/ Policejní pakárna leze časem na mozek, to je omluvitelné, ovšem mělo by se to, zvláště funguje li člověk ve služebním poměru /daňovými poplatníky placený sluha/, pohybovat v jistých hranicích, ne ?
_______________________________________

[velký smích]

368903

05.01.2019 18:56

Zamyšlení nad současným stavem bezpečnostních služeb ČR

RE: Z internetu:

86.?.?.?

Děkuji adminovi za uveřejnění. Ještě bych dodal, že kdysi za druhé světové války heftlink Sachcenhausenského tábora , posléze vězeňský kápo a pak prezident Československé republiky Antonín Zápotocký již v padesátých letech minulého století zdůrazňoval svým soudruhům na sjezdu ÚVKSČ:

Není možné soudruzi, pěstovat kult státního zaměstnance, kterému je všechno dovoleno...

[velký smích]

368908

06.01.2019 14:08

Zamyšlení nad současným stavem bezpečnostních služeb ČR

RE: Z internetu:

86.?.?.?

Kinofilm s fotografiemi tohoto kuriozního vězeňského kápa , jak radostně podráží na apelplace stoličky pod věšenými vězni, a v pozadí skupina smějících se esesáků v holínkách a černých uniformách , nalezený při zadržení doktorky Horákové StB zděsil prý i zpravodajce z tehdy ještě západoněmecké špionážní centrály Pullach. Dodal jim ho začátkem šedesátých let nějaký přeběhlý soudruh. Tonda když prej podkopával stoličku pod šibenicí tak třeba říkal:

My víme pane redaktore, že jste čestný člověk, ale to víte, postupy jsou postupy a rozkaz je rozkaz. Každý hájíme své...

Po letech se trochu uklidnil, a jenom třeba říkal v televizi den před měnovou reformou: Měnová reforma je soudruzi výmysl immperialistů.

A nebo: Děti, Ježíšek zestárl a zemřel, a nyní vám bude nadělovat pod stromeček Děda Mráz...
________________________________________
Zkuste někoho kdo tam skutečně byl, a ne propagandistické kecy z internetu...
[velký smích]

368927

06.01.2019 19:10

Zamyšlení nad současným stavem bezpečnostních služeb ČR

RE: Z internetu:

86.?.?.?

Líbí se mi, jak jste dokonale jste odbočil. Původně byla řeč o výroku A.Z.:

"Není možné soudruzi, pěstovat kult státního zaměstnance, kterému je všechno dovoleno.."

v souvislosti s gooteskním elaborátem jednoho vysoce postaveného policejního úředníka. Jeho bývalý šéf dnes relaxuje v Bratislavě jako velvyslanec, a asi je štěstím bez sebe, že se mu podařilo utéct od takovýchto riskantních podřízených...

[velký smích]

368930

07.01.2019 11:43

Zamyšlení nad současným stavem bezpečnostních služeb ČR

RE: Aby jste se nedivil a náplní BIS nebylo číst Zvědavec

86.?.?.?

Připadá mi dojemné když státní úředník stále věří, že když opakovaně píše pod programem TOR, nedá se z komunikace odečíst IP adresa jeho služebního intranetu, a to až po PC na jeho psacím stole. / například objekt na Baních.../ Je to podobné jako víra padesátiletého člověka, zaměstnaného od vyřazení z polac v bezpečnostních službách v to, že dárky pod stromeček nosí Ježíšek...

[velký smích]

368936

09.01.2019 11:08

Zamyšlení nad současným stavem bezpečnostních služeb ČR

Tykadýlka !!!

86.?.?.?

Celé rodiny a dynastie Bretschneiderů: Z CaK tajné policie Rakouskauherska do tajné policie První republiky, z té pak do gestapa a dále do StB, v roce 1989 do FBS a BIS, a týden předtím, než přiletí marťani, tak budou mít všichni výšeuvedení nalepeny na čele zelená tykadýlka...[velký smích]

368969

11.01.2019 11:21

Zamyšlení nad současným stavem bezpečnostních služeb ČR

RE: Z internetu:

86.?.?.?

Bohužel, všichni skuteční vlastenci vždycky padnou, většinou pak jako první... Nemáte ještě stále /jako každý správný agent/ na dveřích u baráku / pro sichr/ nalepeny sádrové nebo bronzové ručičky "Nezapomeneme "?

[velký smích]

369016

11.01.2019 18:01

Zamyšlení nad současným stavem bezpečnostních služeb ČR

RE: Z internetu:

86.?.?.?

.........V předvečer obsazení československa v březnu 1938 zahájil soudruh Famíra stranickou schůzi ironickým pozdvižením ruky, a pozdravem heil Hitler. Vzbudil tím nejen rozhořčení, ale i tichý jakoby hořký smích starých členů strany. Těsně po obsazení byli posbíráni dle seznamů české policie který byl oficiálně odevzdán gestapu všichni komunisti. Zatčen byl i soudruh Famíra, který byl zaveden do oddělené úřadovny, a tam mu úředník sdělil: "Vy jste náš sympatizant, my o vás víme", a za několik dní propuštěn. Soudruh Famíra pak podnikal v oboru nožířství, a když válka skončila, a došlo ke znárodnění, mezi prvními odevzdal dobrovolně svoji soukromou firmu komunistické straně. Když přijel nákladní automobil s několika soudruhy, kteří mu vyprázdnili všechny skladové regály plné vysoce kvalitní nožířské oceli a drahé stroje z dílny na korbu, a vše skončilo jako odpad v hutích, sice rozčileně protestoval, ale pak se opět zařadil. Jako školák základní školy jsem na začátku šedesátých let minulého století často seděl vedle něho a otce v pokoji, a poslouchal celé hodiny jeho geniální zřejmě pravdivé vyprávění. Soudruh Famíra miloval polévku s játrovými knedlíčky....

[velký smích]

369022

13.01.2019 12:17

Zamyšlení nad současným stavem bezpečnostních služeb ČR

RE: Z internetu:

86.?.?.?

Pan Stwora nemá zřejmě svůj výpočetní systém " těsný", protože mi včera na mou zde neuvedenou soukromou e-mailovou poštu jeden neznámý čtenář - sympatizant v podstatě rozkázal, "abych vysvětlil toho soudruha Famíru a ty játrový knedlíčky". Metoda se může použít jak u tzv. "gurmánů", jímž soudruh Famíra nepochybně byl, používal jí zřejmě úspěšně i komisař gestapa pan Bo"hm ve Vikárce se soudruhem Fučíkem, a používali ji často i dozorci v Mauthausenu, a nejen tam . Uvařili prostě někde v kanclu hrnec skopové polívky, a ani nemuseli otevírat okna, a přede dveřmi se již tísnila v mrazu fronta hladových vězňů - konfidentů, kteří za horký šálek byli ochotni prozradit cokoli. Já osobně jsem u horké polévky s játrovými knedlíčky dostal již v mládí názorný odstrašující příklad, a tak i když jsem si soudruha Famíry jako soudruha nesmírně vážil, a dosud vážím, nikdy jsem se z tohoto důvodu soudruhem nestal. Názorný odstrašující příklad je to nejcennější, co člověk člověku / dokonce většinou zadarmo / může poskytnout. Nejvěrohodnější odstrašující příklad pak člověku poskytne bývalý agent gestapa, a pak StB, který si hned po pražském povstání přišroubuje na dveře bytu ony nezapomenutelné bronzové / pro agenty/ nebo jen sádrové a bronzem natřené / pro pouhé konfidenty/ "ručičky NEZAPOMENEME"...

[velký smích]

369045

28.01.2019 11:44

Rusko 2018: Důvěra v Putina je pryč

Statistické úřady.

86.?.?.?

Perspektivní politický vůdce věří jen statistikám, které si sám zfalšuje.

369272

09.02.2019 14:15

Trump vs. šéfové tajných služeb: Kdo má pravdu?

Šéfové tajných služeb...

86.?.?.?

Parta policajtů z protiextrémistického útvaru krajského policejního ředitelství Praha Zbraslav prý hostuje v Jordánsku na pozvání jordánského krále. Na internetových bezpečnostních forech a facebooku popisují po probdělé noci od místních prostitutek namožená varlata.

Kdosi jim napsal jako komentář:

Kdysi se i chudší anglický gentleman reprezentoval tím, že má tmavého indického sluhu. Kdybych se však chtěl dnes reprezentovat jako jordánský král, najal bych si za prachy americké fízly, a ne dopraváky z východní Evropy.


[velký smích]

369506

11.02.2019 09:00

Skrytá vlastnosť 5G siete

== Idioti - savanti.

86.?.?.?

Místo německého "fachidiot" používám s oblibou výraz idiot - savant / vzdělaný idiot. Vzdělaní idioti jsou skutečnými technickými moskyty technických revolucí, protože sice cosi vědí, někdy mají za leta nabiflované celé knihovny, ale nerozumí tomu. Dostávají se tak do přímého rozporu souhlasu teorií s praxí. Při svých nezměrných ambicích nakonec vypuzeni z praxe, koncentrují se na vysokých školách, případně vědeckých pracovištích, kde učí to, čemu nerozumí, ostatní, a zkoušejí je z toho. Správný idiot savant je ambiciozní, a posedlý svými pracně získanými tituly, kterými se snaží ohromovat místo praktických výsledků své činnosti. Správný idiot savant třeba když ho dostaneme do obtíží vykřikuje:

Jmenuj mi roky, a názvy tvých škol !!
/ jmenuj mi názvy tvých odborných publikací !!!/

Odpovězme mu:

Stačí mi jen jeden rok, a jeden název tvého vlastního patentu...[velký smích]

369549

11.02.2019 09:12

Skrytá vlastnosť 5G siete

== RE: Malý příspěvek.

86.?.?.?

Diskusní příspěvek IvoHr /99999/ považuji za zatím nejprofesionálnější dezinformaci, kterou jsem zde na Zvědavci v oboru sítí 5G četl. Možná že je to jen docela vymakaný psychologicko - odborný test čtenářů, případně i admina. V každém případě, pokud použijete byť jen malou část v tom obsažené informace, definitivně se všude kde o tom něco aspoň trochu vědí, dokonale ztrapníte. To použití kompasu v této souvislosti považuji za naprosto geniální.[velký smích]

369550

13.02.2019 10:12

Siť 5G, co nás čeká a nemine

RE: Jo, ta hausnumera mi nejdou do hlavy

86.?.?.?

K těm" přístrojům pro mladé kutily" bych podotkl, že jsem před lety též konstruoval přístroj na indikaci přítomnosti krátkovlného a mikrovlného záření do asi 10 GHz. Byl to širokopásmý dvoutranzistorový vysokofrekvenční zesilovač se ziskem 100, speciální penderková anténa se čtyřmi trojůhelníky, speciální AM/FM demodulátor, dělička a nízkofrekvenční zesilovač. Mělo to hraniční automaticky se po 10 vteřinách přepínající rozsahy 200 MHz, 2 GHz, a 10 GHz. Výstup měl jednak analogové měřidlo, a jednak reproduktor, takže se dalo neustále monitorovat , a dle zvuku po krátké zkušenosti zjišťovat prakticky jakýkoli provoz, DEPT, i sdělovací a telemetrické prostředky s rozprostřeným spektrem, co se kde v místě příjmů znenadání objeví. Plným výkonem vysílající mobil na 900 a 1800 MHz to indikovalo na mnimálně dvacet metrů, router min na 10m, a například hasičské radiostanice a minimálně 200m. Navštívil jsem s tím i několik vojenských výstav. Mít to doma je velice zajímavé, protože v okamžiku zapnutí nějakého zařízení v blízkosti tuto skutečnost okamžitě zjistíme. Dnešní doba je riskantní v tom, že přístup například k výkonovým magnetronům, vysílačům vysokého výkonu v nejrůznějších pásmech , a jiným riskantním prostředkům má na rozdíl od dřívějška jakýkoli dostatečně solventní technický idiot, a tak je možno reagovat bez zbytečného prodlení.Pořizovaní cena přístroje je asi 500 korun, a součástky jsou dostupné v prakticky jakékoli radiotechnické prodejně, pokud už chceme vyhazovat za to peníze, a nevyjmeme je někde ve sběrně z elektronického satelitního šrotu.

[velký smích]

369595

13.02.2019 12:59

Siť 5G, co nás čeká a nemine

RE: Jo, ta hausnumera mi nejdou do hlavy

86.?.?.?

Zde oblíbené v podstatě technické žvásty rádobypovýšených "odborníků" o "rádioamatérech a přesných měřeních pole či vyzařovacích diagramů BTS " v případě nějakého rušení ponechávám bez komentáře, protože jsou mi k smíchu. Jako daňový poplatník mám ale snadnou možnost, pokud zjistím jakýmkoli způsobem nějaké atypické záření, požadovat od například radiokomunikací vysvětlení. Samozřejmě že budu obeznámen se skutečností, že pokud je to planý poplach, zaplatím náklady. To, že moje zjištění umožní nějaký moderní SDR přijimač s analyzátorem za dva melouny, a nebo v podstatě bastl za pět kilo zde nehraje roli. Divil byste se ale třeba, jak rychle zmizí vyzařující sousedův čínský router v popelnici po dotazu dvou nenápadných pánů s měřicím vozem na ulici, na jeho radiotechnický certifikát / shoda / , a podobně...

[velký smích]

369603

13.02.2019 16:12

Siť 5G, co nás čeká a nemine

RE: Jo, ta hausnumera mi nejdou do hlavy

86.?.?.?

Zkuste vystoupit ze svých dojmů, a podívejte se třeba na tohle, ale nelekněte se. Je to radioamatérský přijimač s analyzátorem na pásmo 3,5 - 4 MHz.

hátétépé dvojtečka//websdr.cz dvojtečka 8901/

Podobné přístroje, ale na rozsah tak 50 kHz až 20 GHz jsou rozmístěny na spoustě věží, slyší "to" 10 mW na 60 km, a sledovat to můžete třeba v jedoucím autobuse na mobilu. To, že radiotechnické certifikáty zařízení jsou koncipovány tak, že všichni vlastně všechno vlastní ilegálně, a každému se vše trpí do okamžiku první stížnosti, je jak nevýhoda tak ale i podstatná výhoda systému. Děkuji Vám i za přání štěstí, ale nezůstávejte ve svých teoriích, a jednak si kupte nějaký indikátor aspoň pro první pokusy, a jednak zkuste ty radiokomunikace. Opravdu, ti kluci velmi rádi přijedou, ale samozřejmě, když to bude planý poplach, tak platíte výjezd, to je riziko...

[velký smích]

369616

14.02.2019 09:28

Siť 5G, co nás čeká a nemine

== RE: Jo, ta hausnumera mi nejdou do hlavy

86.?.?.?

Charakteristický příklad dnešního odborného školství, a nebo je to jen drsný technický bavič první výkonostní třídy ? V každém případě aplauduji !!!

[velký smích][velký smích][velký smích][velký smích][velký smích]

369634

15.02.2019 11:56

Ještě několik doplňujících odkazů týkajících se sítí 5G

RE: riziko pro svobodu

86.?.?.?

Pozor, ty viditelné tlusté černé kabely u věží BTS nejsou silové, ale jen vysokofrekvenční koaxy, kde největší prostor v kabelu zaujímá VF plast který tvoří mikrovlný izolátor. Výkon vysílačů na věži BTS většinou nedosahuje ani 100W. Autorovi výšeuvedeného příspěvku bych navrhl návštěvu nějakého daleko menšího /a nenápadnějšího/ třeba rozhlasového, televizního nebo vojenského vysílače, které jsou v česku instalovány na různých místech již řadu desetiletí a které mají běžně i přes 50 kW. Například nejznámější rozhlasový vysílač u Prahy / Liblice / měl v době své slávy na anténě trvale 500 kW. Na internetu je řada map a dalších informací. Pokud je takový vysílač v provozu, stovky metrů od antény svítí třeba na drátěném oplocení pozemku připojené síťové /!!/ žárovky. Samozřejmě, pokud se zajímáme o skutečné problémy vyzařování, teoretické žvásty jsou bezcenné. Kupme si třeba jen nejjednodušší indikátor, a vydejme se do terénu.

/ Pro první pokusy bych navrhoval nejlevnější vysocesvítivou zelenou 5 mm leddiodu za pět korun, na kterou antiparalelně / anodu na katodu, a katodu na anodu / připojíme křemíkovou diodu například 1N4148, a z obou stran necháme nezkrácené drátky. Pokud tento indikátor zapíchneme do pěnového polystyrenu, a přiblížíme k anténě například routeru či mobilního telefonu, při jeho rovozu se ledddioda rozbliká. Pokud nebliká, obrátíme polaritu jedné z diod na opačnou. Vsadím se, že pokud vyhodíte u pultu například v GM elektronik necelých deset korun českých, nebude mít s výrobou tohoto indikátoru problémy ani zdejší Lovec idiotů, a jeho příspěvky poskočí svoji užitnou hodnotou minimálně o 100 procent výše. Teprve pokud výšepopisovaná leddioda s antiparalelně zapojenou diodou opravdu viditelně bliká někde v prostoru, začne mít praktický význam se zabývat zdrojem záření. /

.[velký smích]

369661

16.02.2019 10:53

Ještě několik doplňujících odkazů týkajících se sítí 5G

RE: riziko pro svobodu

86.?.?.?

Máte li skutečně doma 3W router, pak se divím, že na Vás někdo nezavolá radiokomunikace, protože je povoleno maximálně 100 mW, u čehož můj triviální měřič pole svítí tak na 10 -20 cm. To Vaše youtube je typickým příkladem dnešní doby. Idiot savant s digitálním přístrojem. Připadá mi na tom zajímavé jen to, že na obrazovce je vidět i triviální analyzátor spektra. Vsadil bych se ale že rušení hrdelním hlasem anglicky komentujcí dáma ani netuší, k čemu ty sloupečky slouží, a je jedině krajně nadšena, že se někde na dipleji za jedna a půl papíru mění čísílka a bliká červená leddioda, a může být z tohoto důvodu podstatně důležitější před ostatními dámami, které to ještě nemají. Jsem přesvědčen, že Vaše odborné znalosti pocházejí pouze ze studia internetu, a skutečný metr jste ještě v rukou nedržel. Před časem jsem zkonstruoval měřič, který generuje pomocí mikroprocesoru náhodné hodnoty / čehokoli /, a bavil se fascinovanými kolegy v háku, kteří s tím běhali po budově, a měřili zase radioaktivní záření. Metr má výměnnou tabulku, na kterou lze na tiskárně vytisknout, co se vlastně měří. To už ovšem není elektronika, ale spíše psychiatrie...

[velký smích]

369677

22.02.2019 13:25

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

= RE: Mikrovlnné zbrane

86.?.?.?

Domnívám se, že příliš rozsáhlé rádobyodborné teoretické články s mnoha tajemnými odbornými názvy a hojnými odkazy jsou na internetu umístěny ve značných množstvích úmyslně, protože jejich distrubutoři dobře vědí, že dnešní normální čtenář není schopen přečíst ani stránku A4 s tím, že by si něco co čte zapamatoval, a tak při studiu delšího bloku textu pokud se už dostane alespoň doprostředka dokumentu, /nedej bože až nakonec/, už si nepamatuje co vlastně četl na začátku. Tak je vlastně dezinformace podpořena a zesílena. Také kdo si jen hraje, nezlobí...

Jistý známý autor polských vědeckofantastických románů tvrdí:

- Nikdo nečte.
- Kdo přece jenom čte, neporozumí.
- Kdo přece jen něčemu porozumí, za okamžik zapomene...

[velký smích]

369818

22.02.2019 17:28

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

RE: = RE: Mikrovlnné zbrane

86.?.?.?

Mohl bych se už jen zeptat, jak píšete:

"vybudované tienenia proti okolitým mikrovlnným zdrojom ".

To jste je budoval sám, a nebo jste si to nechal zhotovit od nějaké odborné firmy, a kolik jste do toho investoval? Také by mně zajímalo, " jak Vám to okamžitě pomohlo". Nějaké psychologické testy, nebo tak...

[velký smích]

369825

23.02.2019 18:31

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

== RE: = RE: Mikrovlnné zbrane

86.?.?.?

Ta výměna alobalu za tu stínicí tkaninu je kladné technické zjištění, protože jednak alobal na mikrovlnách neuzemníte, jen můžete dosáhnout ještě toho, že se ve stíněném prostoru budou tvořit ohniska s daleko vyšší intenzitou než vně, která vzniknou sečtením odrazů od hladké vodivé plochy, což alobal je. Názorný pokus kde je možno jednoduše prokázat pronikavost mikrovln je, když uzevřeme mobil do nějaké kovové krabice a zavoláme na něj. Pokud nejsme někde v pásmu velmi slabého signálu BTS, a nebo krabice není zaletována, snadno se na něj dovoláme. Pro elektrickou složku mikrovln stínicí tkanina nesmí být vodivá, musí to být ztrátový odpor. Pro magnetickou složku to musí být naopak velmi vodivá a vzájemně dokonale vodivě spojená soustava mikroindukčností, které nesmí současně působit jako jako rezonátor. Proto je vždy dobré VF stínění několikavrstvé.

Chtěl bych ještě upozornit na jeden zajímavý "měřicí frk" některých odborných firem, které se často prezentují superdrahými zahraničními přístroji s certifikátem EU za nemalé ceny: Hodně často operátor úmyslně měří útlum stínění pouze těsně za stínicí folií. Pokud ho vyzveme aby měřil dále v prostoru a efekt zná, odkáže nás jako "superodborník" třeba na normalizovaný způsob měření. Pokud však vzdálí měřicí sondu dále od stínicí folie, okamžitě se smog zvýší minimálně desetkrát. Proto bych vždycky bral třeba stínicí pokrývku těsně na kůži, / přikrývka / ale zásadně ne netěsný stínicí prostor, od kterého jsme vzdáleni, jako v případě třeba stínicích závěsů a podobně.

369850

24.02.2019 09:40

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

= RE: = RE: Mikrovlnné zbrane

86.?.?.?

Hlavní problém funkční negramotnosti nevidím v dědičnosti ale v tom, že se nějaký ambiciozní Blbec v nestřežené chvíli zmocní titulu a razítka, a stane se zárodkem další komunity funkčně negramotných. Každý Blbec vybavený titulem a razítkem pustí pod sebe jen ještě větší Blbce než je sám. Komunita pak roste geometrickou řadou a filtrace je dokonalá. Vypadá to jako v pokusu se spontální krystalizací přehřátého octanu sodného. Pak si starší naivní člověk vyhledá třeba zprvu se zájmem pár novodobých dizertačních prací, aby se podíval jak mladá generace Vědců pokročila, a je zděšen a deprimován tím co si přečte. Dosadit pak nahoru Blbce úmyslně je dokonalý prostředek geocidy. / Nechci konkrétně jmenovat naše tři české politické Černé Petry od roku 1989.../.

[velký smích]

369872

24.02.2019 12:43

Já chci kolečko! Vraťte mi kolečko!

Šim vys letdyjod, tym vys ADDIDAS !!!

86.?.?.?

Moderní trend dnešního výzkumu je, že privilegovaný učený Blbec se snaží navrhovat "elektroniku pro blbce" , přičemž nejpodstatnější je, aby byl kupující Blbec zajujat a přesvědčen, že si koupil technický totem kteří ještě kamarádi nemají, a zejména pak, aby Blbec byl alespoň potenciálně solventní. Kupující Blbec je tlačen k tomu, aby displej měl třeba i opékač topinek nebo rychlovarná konvice. Samozřejmě že prodejce takový nesmysl může prodávat za několikanásobně vyšší cenu. Nejdůležitější je pak všudypřítomné intenzivní modré světlo leddiod.
===========================
"Šim vys letdyjod, tym vys ADDIDAS !!!"
===========================

Nesouhlasil bych s tím, že kolečka zmizely odevšad. Zůstaly třeba nejen u komunikačních přijimačů, ale občas se vyskytují i u mikrovlných trub a podobně. Otáčením kolečka zde vznikají impulzy které řídí mikroprocesor. Ohledně koleček mne zaujal podle mne geniální nápad nějakého radioamatérského učeného Blbce, který v několika odborných časpisech uvedl před několika lety zajímavý návod, "...kde prý se ladění digitálního transcieveru zjemní přidáním děličky impulzů za ono ladicí kolečko....". Viděl jsem v praxi smutné oči několika postižených, kteří to zkoušeli, a byl to pro mne nejlepší vtip desetiletí. Není to přenádherný příklad uvažování moderního perspektivního elektronika - zlepšovatele ?

[velký smích]

369880

24.02.2019 16:15

Já chci kolečko! Vraťte mi kolečko!

RE: Šim vys letdyjod, tym vys ADDIDAS !!!

86.?.?.?

Výšeuvedený způsob technického myšlení mi připomíná obrázek na internetu, kde pět tmavých nahých mužů v Zimbabwe zezadu tlačí s vypětím všech sil do kopce nefunční náklaďák, a když jim síly docházejí, vyleze šestý tmavý muž na korbu, a vší silou tlačí na kabinu.

[velký smích]

369887

24.02.2019 17:42

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

RE: == RE: = RE: Mikrovlnné zbrane

86.?.?.?

Nezlobte se na mně, ale předpokládám podle toho co píšete, že jste neměl nikdy v ruce měřič síly pole, a to zejména někde u alobalu. O tom rezu jak píšete, pokud do rezavé antény o pouštíte nějaký vyšší výkon, jednak se silně sníží vf Q vodiče / činitel jakosti /, a jednak to při provozu ve tmě jiskří na povrchu a hřeje. Znám radioamatéry, kteří si suvereně postaví na 28 MHz anténu z instalačního drátu s PVC izolací, v domění že to bude korozivzdorné, a pokud měří sílu pole, jsou rozčarováni. Stejně tak používat na laděných obvodech místo postříbření smaltovaný drát. Zkuste se rozhlédnout po internetu,

třeba google : stínicí tkaniny .

Jsou tam nejen popisy vlastností a útlumu, ale i nemalá cena / asi 700 korun za plachtu z role 1 x 1,5 m /. Pro měření je možné si vyžádat od firem i jen malý vzorek bez ceny. Můžete si ho snadno rozpitvat, a podívat se na to pod mikroskopem.

Co se týče toho alobalu, zřejmě jste obětí teorií různých "vědců", kteří měří VF pole na kšeft tak, že ukazují, " jak tkanina přitisknutá na měřák stíní ". Pokud anténu měřáku vzdálíte od toho alobalu, či od stínici tkaniny třeba jen na několik centimetrů, síla pole vyskočí i 10 x. Za účelem kšeftu je to ovšem velice dobrý obchodní záměr, a málo známý trik, zejména když je zákazník amatér...

[velký smích]

369889

24.02.2019 19:06

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

== RE: = RE: = RE: Mikrovlnné zbrane

86.?.?.?

Pane Vojta, já tedy netvrdím, že Blbci něco někdy kromě žvanění reálného dokážou, když se zmocní titulů a razítek, kromě dokonalého vybudování další geometricky rostoucí komunity Blbců, ještě horších než jsou sami. Groteskní mi jen připadá, jak v padesátých letech komunisti, které samozřejmě nemusím, nesmyslně zavírali hranice. Proč někoho proboha omezovat, aby emigroval, když chce ? Samozřejmě po zaplacení nákladů na jeho studium, a pod. Měl jsem možnost se v poslední době setkat s lavinou oněch jak píšete, "vysoce schopných", co kdysi zdrhli na Západ, a kteří se dnes houfně vracejí zde lacino dožít, protože na Západě by někde chcípli hladem pod mostem. Slyším opakovaně dosti drastické příběhy ambiciozních bílých negrů z východní evropy, kteří se během svých neustálých / nesmyslných /cest po světě přesvědčili o tom, že je na Západě budou vždy považovat pouze za nějaké východní zloděje, sluhy šoféry či zahradníky, uklízeče, albánce, kteří budou mít plat maximálně půlku toho co dostávají domorodci. Nadechnutí "čerstvého vzduchu svobody a demokracie" jsem sám dvakrát krátkodobě zažil v praxi v devadesátých letech v německu a americe, a protože jsem nikde nic nekradl, ani nebonzoval, div mi to nezpůsobilo rozedmu plic, a jsem srdečně rád, že jsem to měl rychle za sebou.Totéž bych přál i Vám. Vezměte si pas, a zaleťte si do emeriky !!!

NEBOJTE SE !!!..

[velký smích]

369893

25.02.2019 12:07

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

RE: == RE: = RE: Mikrovlnné zbrane

86.?.?.?

Naše vzájemná technická diskuse mi připomíná básničku z dětství.

Kampak, otče? k lesu ?

Krocana na trh nesu.

Co dělají vaše děti ?

Je svázanej, neuletí.

Vy mluvíte jako blázen.

Dejžto Pán Bůh, s Pánembohem...
_____________________
S tím stříbrem, smaltovaným drátem, rezem a PVC izolací jsem měl na mysli pouze zdůraznit takzvaný skinefekt, to je, že se VF energie šíří pouze pláštěm vodiš če, a to čím větší frekvence tím více. Pokud na plášti uděláme adsorbující dvojvrstvu, Q vodiče / vysokofrekvenční jakost / se drasticky zmenší. Pokud jste někde u profesionálních výrobků viděl na povrchu vodičů pí článku či výkonových obvodech něco jiného než stříbro, pokud to nebylo zlato u mikrovlných obvodů, poučte mne prosím, jako neznalého...


[velký smích]

369910

25.02.2019 12:33

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

RE: = RE: = RE: Mikrovlnné zbrane

86.?.?.?

Mně vždycky děsilo, když jsem viděl na vlastní oči, jak se lidé, co skutečně něco umějí, nechají koupit za bakšiš a zproletarizovat okolními ambiciozními protekčními Kriply, a třeba za bakšiš nebo dokonce úplně zadara odevzdají jakémusi "státu" "v pracovní době" často nejcennější co mají, to je prakticky použitelné výsledky své intelektuální činnosti, a nechají se přitom dobrovolně nesmyslně uhonit k smrti únavou v chlívě je jedno jestli kapitalistických či bolševických montoven, obroben, či parodiích vědeckých výzkumáků. Vždy si připomínám třeba leta, kdy jsem jezdil v jednom autobuse s doktorem Holým, který jak ráno cestou do háku, tak odpoledne při cestě zpět, pilně úřadoval při jízdě, a vyplňoval zručně jak jak piškvorky stohy úřednických formulářů. Jeho patentovaný lék schválili emeričani v den jeho úmrtí, a "vejvar miliard" / v podstatě opět bakšiš z toho, co to skutečně vynese / z patentních přihlášek, zaměřil přímo do mord vědeckých příživníků z jeho ústavu.

Meloun bezcenných českých bolívarů za Nobelovu cenu za polarografii.

Meloun za vynález kontaktních čoček...

Meloun za vynález pasivního radiotechnického radaru Tamara...,

a tisíce dalších.

Z toho musí jít hlava kolem každému, kdo se s tím podrobněji seznámí. Tohle čestně a spravedlivě nahradit, již nejde, to by bylo vpodstatě i pro tento zlodějský stát podstatně pracnější, než platit válečný reparace...

[velký smích]

369912

27.02.2019 12:45

Seriál Most!

Na televizi se již skoro 35 let nedívám.

86.?.?.?

Moderní televizní seriály mají na posluchače jednak vliv návykových drog, a jednak formují již beztak totálně otupené mozky z celodenní roboty v montovnách a obrobnách, případně flákající se podnikatelské paničky doma, a nebo nemocné důchodce překvapivě výrazným výsměchem nám zde vládnoucího etnika. Začalo to již dávno koncem osumdesátých let minulého století například Formanovým filmem "Hoří má panenko", a končí třeba profesionálními psychiatriemi mladého pana Svěráka, stokrát horšími než bývalá socialistická propaganda. Socialistické umění byla sice propaganda, ale umělecky hodnotná propaganda. To dnešní umění je stále ještě socilizmus, ale ve formě dokonale za ty leta vymakaného totalitního neosocializmu. U Formana je groteskní, jak přijel do ameriky s domněním, že si tam bude dělat co si usmyslí, a jak rychle otočil od provokačního stylu Hoří má panenko třeba k sladkému paskvilu Amádeus, a pod. Kdysi zpěvák Mládek vyprávěl v hospodě, jak ho strašně štvalo občasné nutné uplácení bolševických uměleckých papalášů, a tak se "odjel nadechnout svěžího dechu svobody a demokracie do USA". Když opět zakrátko přijel, ptali se ho přátelé překvapeně , proč se vrací, a on jim odpověděl: Já když jsem tam přijel, tak jim říkám o tý svobodě a demokracii a uplácení , a oni se na mně dívali jako na blázna, a vysvětlovali mně: Tady budeš solit vždycky a každýmu...

[velký smích]

369955

01.03.2019 14:49

Seriál Most!

Probudil jsem se z umělého spánku, a vidím jak po mně sahá černá ruka...

86.?.?.?

Kterýsi tmavý politik z africké země před časem prezentoval, že emigrace do Evropy je pro afriku velice přínosná, protože vyprázdní potencionální kriminální živly , vězení nemocnice a psychiatrie, a že pokud by se pak ti lidé vraceli, stejně by je zase museli živit, zavřít a nebo z ekonomických důvodů postřílet. Bohužel, emigrace z východu na Západ funguje opačně, odsaje odborníky, a vrátí se jen ty nějvětší a nejneschopnější svině, které se tím zachrání.

Musel jsem kdysi řvát smíchy, když jsem viděl Matušku, jak brnká na kytaru u kostela, a lidé mu házejí drobné do krabice, u které stojí jeho zmalovaná manželka, a lapá po nich jako pirana, či soudruha Kocába, jak vyhání sovětské vojáčky a opačným směrem se sem hrne mnohonásobně rozsáhlejší fronta jejich velitelů, kriminálních živlů, a podnikavců s kapsami plnými prachů tamní mafie, a skupuje zde nastojato od českých bolševických veksláků za bakšiš všechno co vidí a na co si ukáže...

/ Podíváme li se dnes třeba na pražský IKEM, vidíme nadnárodní lékařský výzkumák, v podstatě mega Ping-Fan, kde se rozdělí příchozí východní mudrci na ty, co tu zůstanou z neschopnosti a nebo nesolventnosti zůstanou jako pomocný perzonál, a na ty, co se tu vyučí na levném lidském materiálu, a zanechajíce zde plné nerezové mrazáky odpadků ze svých pokusů, při nejbližší vhodné příležitosti budou migrovat dále na Západ, dle svých schopností, někteří třeba až do ameriky.../.

[velký smích]

369993

03.03.2019 11:51

Seriál Most!

RE: Mládek drnkal chvíli bělogvardějcům v Paříži na balalajku a pak se vrátil na Husákovu aminu

86.?.?.?

Možná že mladý Forman byl příliš dobrý, ale naivní, a tak ho jaký jeho ambiciozní soudruh, a že jich tu bylo, buď vyslal, a nebo odstrčil za velkou louži, čímž eliminoval konkurenci. Možná že Forman byl v podstatě český filmařský Ernst Gewara, který chtěl donést Revoluci americkému lidu, ale neuspěl...

[velký smích]

370039

03.03.2019 16:18

Kdo jsou bohatí běloši, zodpovědní za institucionální podporu transgenderové ideologie?

Internet, sběrný dvůr vadných lidských počítačů.

86.?.?.?

Vypůjčte si někde v knihovně " Kulhavý ďábel"- satirický román z roku 1707 od Alaina-Reného Le Sage. Zdálo se mi to jméno povědomé – snad z Huysmanse – nevím; každopádně jsem se trefil do skvělého a velice zábavného dílka.

Asmodej, kulhavý ďábel, odkrývá střechy domů a ukazuje donu Kleofášovi, jak opravdu lidé žijí. „Ať se podívám kam chci, všude vidím choré mozky.“
_______________________________________________
Dnes nepotřebujete ďábla, protože máte internet...

Opovrhovat tím by bylo ovšem značně nesprávné. Normální mozek totiž nikdy není schopen mimo praxi reálně pochopit, co se děje v tom mozku nenormálním...


[velký smích]

370043

Za komunistů jsme chodili na gymplu na takzvanou Výrobní praxi do dílen a do továren. Dnes bych navrhl ministerstvu školství v česku aby uzákonilo již od šestých tříd základní školy každý týden vyučování minimálně dvouhodinovou povinnou praxi v místní psychiatrické léčebně.

[velký smích]

370044

Takovýto test probíhá v čechách od roku 1989 dosud. Po deseti letech od začátku se sešli organizátoři, byli šokovaní, že je prej možný utáhnout v českým pákistánu šrouby i 10 x a nic se nestane...

/ zkuste google: "Klimov, Pták ohnivák "/

[velký smích]

370083

16.03.2019 11:32

Vyzvání na cestu – trnitou a úzkou

Obava.

86.?.?.?

Obávám se, že dnešní česko je obranyschopné daleko méně než kdysi, 15.března roku 1939. Také skutečnost, že první udání na pivo pod míru německým vojákům , kterým konkurenční hostinský prý pddvrací sílu německých ozbrojených sil které toho dne padlo pozdě odpoledne v Dejvicích, by padlo dnes již dávno před příjezdem okupačních sil.

[velký smích]

370330

20.03.2019 13:38

Václav Klaus mladší -- co dělat?

Nezapomeňme na neviditelné !!!

86.?.?.?

Možná že jen "starší brácha Klaus" kreje svými kecy toho mladšího, a až ten jednou skončí někde znenadání jako šéf ČEZu, taky si to tady budou moct oba všechno koupit na stojato jako dneska soudruh Babiš...

[velký smích]

370435

20.03.2019 18:37

Václav Klaus mladší -- co dělat?

RE: Nezapomeňme na neviditelné !!!

86.?.?.?

Vždy se jedná o týmovou práci. Zajímavá je i stará Mištinová. Nevěřím, že by se vrátila ze Slovače domů od rozdělané práce. Vše už je hotovo, a teď už bude jen od poddaných přijímat polibky na mafiánský zlatý prsten...

[velký smích]

370449

20.03.2019 23:00

Václav Klaus mladší -- co dělat?

RE: Dělení na pravici a levici není mrtvé, ale je zmanipulované.

86.?.?.?

Pravice. Nedotknutelnost soukromého vlastnictví.

Ohýbám se smíchy, jak třtina ve větru.

Snad nedotknutelnost soukromého vlastnictví největších zlodějů ve formě:

- Co je tvoje to je moje, a co je moje na to mi nešahej.

- Kdo dá, pojede na zlatém koníčku do nebíčka, kdo nedá, poletí na prašivé svini do pekla.

- Kdysi nevolníci desátky, dnes "svobodní občané" šedesátky...

[velký smích]

370455

Pokud má kapitalista třeba na deset let dopředu zainvestovanou továrnu na wifi zařízení tak se nedivím, že se může zbláznit, když někdo přijde z sítěma 5G.Dnešní kšeft s přenosem informací je již založen převážně jen na dráždění a následnému kasírování solventních idiotů, kteří to v podstatě k ničemu životně důležitému ani nepotřebují. Pokud čte člověk z internetu více informací o zatím velice chabých praktických výsledcích ovládání mysli, uniklých z různých překvapivě dlouhodobých a zainvestovaných vojenských projektů, dochází k nepříjemnému zjištění zda tyto pokusy nedělají opět výhradně pro bakšiš jen zločinci, placení naprostými ale solventními debily.

[velký smích]

370479

29.03.2019 10:20

Potíže s psaním článků pro Američany

Víření bláznů.

86.?.?.?

Kvalifikovaně řízená vzpoura předtím kvalifikovaně vyrobených bláznů je pro jejich sponzory, lékaře, hlídače a ošetřovatele dlouhodobě lukrativní byznys.

[velký smích]

370665

01.04.2019 11:13

EU se už úplně zbláznila!

RE: Vysvětlení

86.?.?.?

Na Svitávku útočí mladí lehce mentálně postižení lidé s ajfouny, těžce mentálně postižení se proti tomu bouří

https://manipulatori.cz/chranene-bydleni-ve-svitav...

[velký smích]

370735

02.04.2019 20:59

Slovenské voľby

== Ďakujem za Vaše reakcie, na niektoré podnety budem reagovať:

86.?.?.?

Vozit si zadky v medáku na který neměl ani předseda vlády mohli i mnozí další, kteří se pak po 1989 ujali skutečné / ekonomické / moci. Pochyboval bych ovšem silně, že třeba Rittig, Pitr nebo dokonce Franta Mrázek a mnozí mnozí další, byli pasení bolševickým režimem.

[velký smích]

370760

03.04.2019 13:30

Slovenské voľby

= RE: Komedoši vrní blahem (jak jinak) nad bílou kobylou se sionistou v sedle...

86.?.?.?

Ne Houstonský, ale starý dobrý Harwardský projekt, jedoucí hned po druhé světové, jak o něm velice názorně hovoří například pan Klimov...

[velký smích]

370769

https://www.youtube.com/watch?v=K6o4nJyHNso

Chile je zřejmě v realizaci tzv. Calergiho programu 80 let před námi. Světlehnědá rasa s IQ 90, která ještě nechápe, ale už dovede být poslušná. Kdyby tam nebyla ta plošná obrazovka, tak by člověk neznalý podle hudby soudil, že jde o německý film z čtyřicátých let minulého století...

[velký smích]

370833

11.04.2019 18:44

Američanky v mnoha ohledech ztratily ženskost víc, než Evropanky

RE: Sousedské hlídky známe i u nás a máme s nimi dobré zkušenosti.

86.?.?.?

Přísloví říká, že kam čert nemůže, nasadí babu. Do politiky je jako loutka ideální baba bezdětná, a nebo jako loutka řídící homosexuála nebo senila. Podíváme li se v čechách na manželky multimilionářů a politiků či vyšších úředníků, a nebo jiných řídících funkcí, zjistíme s překvapením, že většinou jsou to slovenky. Co by asi dělali na slovensku, kdyby tento fenomén měl platit recipročně. Je to zajímavá a velice tvrdošíjná kryptokomunita, kderá se zde vyskytuje již od roku 1948, po konci druhé světové války, ale současná převaha zasahuje prakticky všechny podstatné sféry zřízení. Pokud jde třeba o propuštění Kájínka, je to bezvýznamné. Zkusme ale třeba Pteč, a nebo aféru s ostravskými byty....

[velký smích]

370886

12.04.2019 13:29

Dostali Assangeho

RE: Assange sa obetoval celkom zbytočne.

86.?.?.?

Možná že šlo jen o to, aby se zapsal do dějin.Stejně jako ten /ta emerický vojín / vojínka. Pouhá primitivní demonstrace. Rozšíření o existenci svinstva mohlo být taky provedeno tak, že by se všude objevovaly DVD plné dat. Pak by se dosáhlo možná daleko většího úspěchu, ale bylo by to anonymní. Věznění na vyslanectví mi připadá jako totální šaškárna, které může využít jen protistrana. Buď jde o ideu, a nebo o pouhý zápis nějakého nevýznamného jména do historie. Vytváření mučedníků mi připadá jako kontraproduktivní.

[velký smích]

370905

13.04.2019 17:38

Dostali Assangeho

RE: Assange sa obetoval celkom zbytočne.

86.?.?.?

Jako skutečného bojovníka proti svinstvu bych si představoval nenápadného nepostižitelného apolitického neambiciozního ale všhoschopného člověka, který by leta úspěšně vedl systematický a neustálý boj v naprosté anonymitě, a i když by dosáhl podstatných výsledků, nikdy by se k nim neměl ze skromnosti potřebu hlásit, / natož za tzv. "protistátní činnost" od někoho brát nějaké výhody a nebo bakšiše /, protože by věděl, že to co dělá je pro něj nejen zábava, či otázka cti, ale to má i konkrétní smysl, že dělá něco skutečně užitečného pro lidstvo, a jeho práce nepřichází tudíž nazmar jako u těch sobě opačných, které v průběhu času svině, které zrovna vítězí, předkládají pracujícímu dobytku jako vzor který se jim buď hodí do krámu, a nebo naopak, jak názorný odstrašující příklad.


[velký smích]

370943

17.04.2019 19:40

Když hoři symboly, přichaza blba doba

RE: Pan Větvička vystihol podstatu problému

86.?.?.?

Nechytlo to náhodou jen proto, aby Macaron mohl snadno a rychle ještě než bude vymeten vstoupit do dějin ? Přitom se mu to ani moc nepovedlo, protože do dějin a před ním okamžitě a neprodleně vstoupili daleko větší pracháči než je on. Požár tý katedrály to je daleko větší a mastný džob na desetiletí dopředu pro spoustu firem, daleko lepší než zřejmě úmyslně zatopená Praha za povodní v roce 2002.

[velký smích]

371052

19.04.2019 18:11

Automatická kontrola vozidel

RE: Jedine reseni...

86.?.?.?

Když jsem kdysi 21.srpna 1968 jako student radioamatér odposlouchával doma na upraveném tranzistoráku Doris s konvertorem se dvěma tranzistory OC170 na 80 MHz policejní komunikaci na Václaváku, obsazeném sovětskými tanky, slyšel jsem mimo jiné mezi hlukem a střelbou i silný autoritativní hlas v radiotelefonu, který křičel:

Natáčejte je !!! Natáčejte je !!! Kamery máte !!!

A druhý jaksi ironický trochu ale unavený hlas zřejmě nějakého policejního agenta z auta, který se ptal:

A koho máme natáčet, soudruzi ? Okupanty, pracující, nepřátelské živly, Ježíšky ?
Řekněte si soudruzi, když jste nám to koupili, všichni tady jsou, ale všechny najednou určitě nestihneme...

_____________________________
Tehdy jim stačilo pár tesláckých radiostaniček za pár melounů. Dnes se obchod se stokrát dražší bezpečnostní technikou rozrostl jak technická syfylis do neuvěřitelných rozměrů, ale i když tu okupanty teoreticky nemáme, pokud mají sledovat jen pracující, nepřátelské živly a Ježíšky, dovedou i s takovouto neuvěřitelnou technikou stejně a nebo spíš ještě míň, než kdysi nějaký uvědomnělý s láskou pracující estébák za pět tisíc měsíčně s WXW100 a deseti domovními důvěrníky za dvě stovky čtvrtletně kus. Věřím, že dnes už požadavky na budování těchto chorobně rozsáhlých sledovacích systémů za miliardy nevymýšlejí ani na policejním prezídiu nebo v tajných služnách, ale zdrojem nápadu je vždy nějaký rafinovaný a osvědčený technický našeptavač z doby socializmu nebo jeho potomek, který má z dřívějška dobré kontakty třeba k výrobcům levných čínských kamer, a za realizaci třeba v Tzechbabwe jako pokusné laboratoři toho výrobce má od toho výrobce bakšiš od kusu. V podstatě ani nejde mnohdy o to sledování, na tom se živí další společnsoti parazitů. Při vývoji vyrobené nesmysly je totiž nutno formálně někam vestavět a zkasírovat, aby se to nemuselo vyhodit, a zaplatila se aspoň část nákladů na výzkum nového. Když pak navštívíme sběrny elektronického odpadu, vidíme na hromadách se válející vagony vyřazené elektroniky , za miliardy koupeného ale již třeba za dva roky zastaralého elektronického šrotu, který se nyní bude muset za další miliardy kvalifikovaně likvidovat. Ještě větší a absurdnější podvod je v oblasti softaru pro takovéto nesmyslné molochy, a to zejména pro armádu a úřady. Ta obludná pyramida kde nahoře se nacházejí totálně přeplacení idioti a blázni, a dole nesmyslně za bakšiš přetížení odborníci, kteří řeší naprosté a neužitečné nesmysly, které se stejně nakonec za rok nepoužijí, protože již budou zastaralé, a budou se řešit nesmysly nové a ještě nesmyslnější...

[velký smích]

371086

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

31

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 69 čtenářů částkou 10 942 korun, což je 31 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 0

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
21,01 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,57 Kč
Kanadský dolar
17,22 Kč
Australský dolar
16,13 Kč
Švýcarský frank
23,38 Kč
100 japonských jenů
19,08 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,05 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 059,69 Kč
1 unce stříbra
577,96 Kč
Bitcoin
840 727,84 Kč

Poslední aktualizace: 15.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?