Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 112 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, pozorovateľ.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.01.2019 19:08

Deset let po první válce v Gaze: Izrael neustále plánuje používání hrubé vojenské síly

História izraelsko-palestínskeho konfliktu

pozorovateľ 109.?.?.?

Stručné poznámky podľa knihy Palestínčana Nidala Saleha Proč se vraždí v Izraeli? (2002) http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/file...

- - -
KAPITOLA TŘETÍ. ZAČÁTEK BEZ KONCE________________________ 35

…táto kapitola je najrozsiahlejšia z celej knihy a podáva pohľad na počiatky izraelsko-arabského konfliktu z pohľadu pôvodného Palestínčana. Pri niektorých častiach textu človek len neveriacky krúti hlavou, ako je možné, že takéto činy sa podarilo Izraelu úspešne utajiť na dlhé desaťročia pred celým svetom a ešte popri tom sa Izrael dokázal pred svetom prezentovať v roli obete a Palestínčanov postaviť do role agresorov a teroristov. Po prečítaní človek výrazne lepšie pochopí frustráciu a bezmocnosť, v ktorej sa ocitli Palestínčania na územiach vojensky okupovaných Izraelom. Občas sa pri čítaní človeku automaticky vynárala paralela so správaním nacistickej okupačnej správy.

1. Jak to všechno začalo? Kořeny konfliktu.__________________ 35

…historický pôvod obyvateľstva palestíny.

…Theodor Herzl a počiatky sionizmu s cieľom založiť etnický židovský štát na území biblickej Palestíny

…spolupráca sionistov a Britov počas prvej svetovej vojny s cieľom vyvolať arabské povstanie v Osmanskej ríši, ktoré by prispelo k jej pádu. Briti prisľúbili miestnym arabom po skončení vojny nezávislosť, akonáhle však vojna skončila, na svoje sľuby zabudli a rozdelili si územie osmanskej ríše medzi seba a Francúzsko.

…Balfourova deklarácia, ktorou Briti prisľúbili sionistom zriadenie židovského štátu v Palestíne, ale ani tú nesplnili.

…po skončení prvej svetovej vojny prevzala Británia Palestínu pod svoju mandátnu správu, zároveň však do istej miery tolerovala židovské prisťahovalectvo do pôvodne čisto arabsky osídleného územia. V medzivojnovom období tvorili židia iba 7% obyvateľstva palestíny, zbytok boli moslimskí a kresťanskí arabovia.

2. Vznik Izraelského státu_____________________________________________39

…sionistické aktivity a výboje na území Palestíny v medzivojnovom období, pod formálnou mandátnou vládou Britov.

…židovské teroristické organizácie Haganah, Irgun a Stern, ktoré pomocou teroru zastrašovali a utláčali miestnych palestínskych roľníkov

…Baltimorský program, v ktorom sionisti požadovali od Británie neobmedzené právo na imigráciu židov do Palestíny

…židovské potopenie lode Patricia s židovskými imigrantmi na palube, ktoré bolo pre svetové média prezentované ako akt hrdej samovraždy, po tom, čo im briti odmietli povoliť vylodenie v Palestíne. Útok zrealizovala židovská teroristická organizácia Haganah.

…židovská teroristická organizácia Stern, ktorá podnikala teroristické akcie proti britským miestnym úradníkom s cieľom vyhnať Britov z Palestíny. V októbri 1945 Haganah, Irgun a Stern koordinovane zaútočili na desiatky objektov b...

Automaticky kráceno

369229

britskej ekonomickej a administratívnej infraštruktúry v Palestíne a zabili desiatky Britov.

…v roku 1947 Briti rezignovali a prehodili zodpovednosť za Palestínu na novovzniknutú OSN a sami sa pripravili na stiahnutie z územia. OSN následne odsúhlasila rozdelenie Palestíny medzi Židov (56% územia) a palestínčanov (43% územia) s tým, že Jeruzalem zostane nezávislým slobodným mestom.

…v období medzi odchodom Britov (1947) a formálnym vznikom štátu Izrael (1948) podnikli izraelské teroristické skupiny dlhú sériu teroristických útokov proti miestnym arabským roľníckym osadám, pričom početné osady boli kompletne vyvraždené a zbytok osád bezostyšne zastrašovaných hrozbou vyvraždenia. Nasledoval masívny exodus palestínskych rodín z izraelu prisúdeného územia do zahraničia, hlavne na územie palestínskej časti Palestíny. Str. 41-42 popisuje detailne sériu najvýznamnejších incidentov

3. Palestinský exodus____________________________________42

…v nasledujúcich rokoch až do roku 1953 opustili Izraelský štát stovky tisíc Palestínčanov, pričom museli za sebou zanechať všetok svoj majetok, domy a pôdu. Dočasný azyl dostali v utečeneckých táboroch v susedných štátoch, kde prežívali po celé nasledujúce desaťročia v extrémne biednych podmienkach.

…napriek tomu, že OSN vydala množstvo rezolúcií, v ktorých Izrael odsudzovala za dané činy a vyzývala ho k umožneniu návratu palestínskych vyhnancov, Izrael všetky rezolúcie ignoroval.

…politickým cieľom bolo dosiahnuť etnicky čistý židovský štát bez akýchkoľvek palestínčanov.

…sionisti od začiatku plánovali ďalšie zväčšovanie územia Izraela formou výbojných vojen proti svojim susedom. Cieľom bolo zriadenie tzv. “Veľkého izraela” zahŕňajúceho celé územie medzi riekami Níl a Eufrat.

4. Izraelská expanxe_______________________________________ 43

…v roku 1967 Izrael napadol susedné štáty Egypt a Sýriu a anektoval pri tej príležitosti palestínske územia pásma Gazy, západného brehu Jordánu, egyptský sinajský polostrov a Sýrske golanské výšiny. Palestínski utečenci, ktorí v predošlých rokoch utiekli z Izraela do Palestínskeho štátu, sa znovu ocitli pod izraelskou okupačnou vládou.

…od tej doby prebieha pomalá genocída palestínčanov na izraelom okupovaných územiach, s oprávneniami izraelských vojakov kohokoľvek zastreliť, zatknúť, zabaviť mu majetok, zbúrať dom atď.

…praktiky, ktoré izraelská okupačná správa používa proti palestínčanom sa len málo líšia od praktík, ktoré používali na okupovaných územiach nacisti

5. Dvojí metr: volný pro Izrael, přísný pro Araby_____________________46

…izraelu sa vďaka jeho kontrole nad svetovými spravodajskými prostriedkami podarilo vo svetovej verejnej mienke seba situovať do role obete a palestínčanov do role agresorov.

…kapitola popisuje Izraelské vojenské útoky proti Libanonu, kde sa snažili pozabíjať palestínč...

Automaticky kráceno

369230

palestínčanov v utečeneckých táboroch. Taktiež je popisovaná prax, kedy Mossad pomocou cielených atentátov zabíjal Palestínčanov v zahraničí, ktorí by mohli v budúcnosti organizovať proti Izraelu odboj alebo medzinárodný odpor. Spomínaná je aj teroristická prax zabíjania v zahraničí žijúcich Palestínčanov pomocou balíkových bômb doručených poštou adresátovi.

…izrael okupuje palestínske územia a desiatky rokov ignoruje desiatky vydaných rezolúcií OSN a nikto to nerieši. Autor knihy to dáva do kontrastu s bleskovou americkou inváziou do Iraku, ktorý obsadil Kuvajt a odmietol ho na základe rezolúcie OSN okamžite opustiť. Tiež dáva do kontrastu, ako sa svetová a americká verejná mienka dojemne starala o záchranu a bezpečnosť arabov v Kuvajte a Saudskej arábii, ale bola úplne ľahostajná k osudu palestínskych Arabov.

Zdroje:

Nidal Saleh: Proč se vraždí v Izraeli? (2002)
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/file...

Nidal Saleh: Nedotknutelní (2003)
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/file...

369231

25.01.2019 19:31

Deset let po první válce v Gaze: Izrael neustále plánuje používání hrubé vojenské síly

Vznik Izraelského štátu očami autentického účastníka

pozorovateľ 109.?.?.?

Úryvok z rozhovoru s Nidalom Salehom http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/file...

- - -
Vy jste jako malý zažil vznik státu Izrael. Jak vzpomínáte na tehdejší události?

Podívejte, to je tak. Já jsem se narodil v roce 1936. Když jsem už uměl mluvit a chodit a tak dál, začínal jsem si všímat maringotek, ve kterých bydleli takoví cizí lidé. Bylo to asi jako když tady vidíte černocha, tak víte, že není odtud, že odněkud přišel. My jsme byli pod britským mandátem, můj otec byl ředitel školy a když jsme chodili z Nábulusu za babičkou do Ramlehu, tak jsem se jí ptal: „Co to je za maringotky? Co to je za lidi? Odkud jsou?“ A ona mi odpověděla, že to jsou židé. Že je teď v Evropě válka, že tam mají problémy a Britové je dočasně pustili sem. My jsme pohostinný národ a oni jsou v tísni, tak abychom je tu nechali pár roků, než se to v Evropě uklidní a oni se zase vrátí.

Jenže během doby se začaly maringotky měnit ve vesnice, vesnice na větší vesnice, na městečka a ti chudáci, kteří přišli, už měli zbraně. Pamatuji, že chodili v khaki oblecích jako vojáci a Palestinci už začali cítit, že se děje něco nekalého. Pamatuji si na demonstrace v ulicích za to, že je Palestina naše a tak dál. No a Britové řekli, že celý problém předají OSN. My jsme tomu ani nevěřili. Představte si, vy někde žijete a přijde někdo cizí, bere vám bydlení a vlast a vyhazuje vás… My jsme si mysleli, že to je nějaká povídačka. Ale stalo se. Najednou jsme se dozvěděli, že nějací cizí lidé v OSN zasedli a rozdělili naši vlast na dvě části – jednu pro židy a jednu pro Palestince. To jsme samozřejmě nechtěli a odmítali, ale židé byli najednou ozbrojení. Židé začali dostávat zbraně z Evropy, hlavně z Československa. My jsme zbraně neměli. Odkud? Angličané, když u někoho objevili pušku nebo pistoli, tak ho pověsili nebo zavřeli. No zkrátka ty židovské bandy Haganah a Štern začaly vraždit i celé vesnice jako Dejr Jasín, lidé byli vyháněni z domů a v květnu 1948 vznikl stát Izrael. 800 000 Palestinců bylo vyhnáno z domova. Dodnes jsou jich skoro 3 miliony. Žijí v maringotkách, v chatrčích, v táborech v takových opravdu bídných podmínkách. V samotné Palestině, v Jordánsku, v Sýrii v Libanonu a dalších zemích žijí uprchlíci a návrat jim není povolen.

Jak jsem napsal ve své knize „Svědectví o morálním úpadku“, kolem roku 1820 byly v Palestině jen dvě židovské rodiny. V Balfourově deklaraci z roku 1917 britská vláda vyhlásila, že podporuje úsilí židů o vytvoření národní domoviny v Palestině a udělala všechno pro realizaci tohoto záměru. Velká Británie si přisvojila právo rozdávat naše území, jako by bylo její.

Židé se ale do Palestiny napřed nehrnuli. Roku 1922, kdy Společnost národů svěřila Velké Británii mandát nad územím Palestiny, žilo v Palestině 700 000 obyvatel, z ...

Automaticky kráceno

369234

25.01.2019 19:33

Deset let po první válce v Gaze: Izrael neustále plánuje používání hrubé vojenské síly

RE: Vznik Izraelského štátu očami autentického účastníka

pozorovateľ 109.?.?.?

(pokračovanie)

...z toho víc než 93 procent Arabů. Židů bylo podle sčítání lidu 83 790. Byli to židé, kteří přijeli do Jeruzaléma na pouť, hlavně z arabských zemí, a potom tam zůstali. Například v roce 1919 se do Palestiny nastěhovalo pouhých 1 086 židů. Roku 1926 jen 3 034 židů, roku 1928 jen 2 175 židů. Jenže během druhé světové války se příliv židů do Palestiny zvýšil, takže roku 1944 bylo podle sčítaní lidu v Palestině 1 196 824 Arabů a 528 702 židů.

Já jsem se probral a cítil obrovskou zlost z pocitu nepráva, že cizí lidé rozhodnou o vás bez vás. To je nejhorší pocit, jaký člověk může mít. Ten pocit, že se díváte na svůj dům, na svou zahradu, na svůj pozemek, a tam jsou úplně cizí lidé. Já jsem v roce 1967, když Izrael obsadil Západní břeh, šel do babiččina domu. Ještě tam jsou původní obrazy a visí tam záclony, co babička věšela. Zaklepal jsem a řekl, že se tam chci podívat, že tam žila babička. Teď tam bydleli židé z Iráku a řekli: „Za to my nemůžeme. My jsme v Iráku přišli o dům.“ Zkrátka ten pocit, když člověk přijde a najde ve svém domě bydlet cizí lidi, kteří hospodaří na jeho pozemku a ani nemáte nárok se tam jít podívat, to si nikdo neumí představit.

Jak se cítíte po těch letech, kdy jste donucen žít v cizí zemi a domů se můžete vrátit jenom jako host a ještě s tím, že vás tam Izrael možná ani nepustí?

Chcete pravdu? Je to jako vnitřní oheň, který nikdy nezhasíná a nikdy nezhasne. Teprve až umřu. Protože to vidím dennodenně, to neskončilo! Izrael mě vyhnal, já teď žiji tady a nemůžu jít ani do svého domu. Já jsem šel na návštěvu do svého bytu, tam ještě visí moje šaty! Jsou tam moje boty, moje voňavka, oblečení dětí ve skříni… Po izraelské okupaci udělaly izraelské úřady součet Palestinců. Moje rodina byla v Československu, tak mi řekli: „Přivez svojí rodinu.“ Tak jsem pro ně dojel, vrátil se zpátky a už mě tam nepustili.

369235

09.02.2019 18:29

Skrytá vlastnosť 5G siete

Mikrovlnné zbrane a technológie ovládania mysle

pozorovateľ 109.?.?.?

Je to dosť dôležité na pochopenie kontextu, prečo nám globalistické elity zo všetkých síl nanucujú bezdrátové technológie:

Riziká mobilov a wifi sietí. 3. časť. 5G siete (aktualizované 27.9.2018, 15.10.2018 a 17.1.2019)

A špeciálne dávam do pozornosti toto:

Technológie ovládania mysle – základný prehľad pre začiatočníkov a fyzikálne princípy účinku

Tematický obsah článku:

História
Základné fyzikálne stratégie
1) Propaganda
2) Halucinogénne a psychofarmaceutické drogy.
3) Hypnóza
4) Elektromagnetické vysielače
– nepulzované mikrovlnné frekvencie – poškodenie schopnosti rozmýšľať
– pulzované mikrovlnné frekvencie a ELF frekvencie – vnútenie zmeny nálady
– lokalizácia zameraných jednotlivcov
5) Akustické (zvukové) vysielače
6) Techniky hypnózy, telepatie a tzv. psi-zbraní (psychotronické zbrane a agenti s psychotronickými schopnosťami)


Je to technicky dosť detailné (kto má základné znalosti fyziky, tak na tom môže začať stavať). Po prečítaní vám asi bude fakt zle od žalúdka...

369511

09.02.2019 19:14

Skrytá vlastnosť 5G siete

Medzinárodná výzva proti zavádzaniu 5G sietí - český preklad

pozorovateľ 109.?.?.?

Keby to niekomu bolo k úžitku:

český preklad
http://www.elektrosmog-zony.cz/download/5G_mezinar...

originál (vyberte si verziu, ktorá sa vám najlepšie číta)
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
https://www.globalresearch.ca/wireless-radiation-s...

369513

09.02.2019 19:29

Skrytá vlastnosť 5G siete

RE: Mikrovlnné zbrane a technológie ovládania mysle

pozorovateľ 109.?.?.?

p.s.

Teraz ma to napadlo, keď som pozeral linky na tematicky súvisiace články:

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov (8.11.18)

V článku to nebolo spomenuté, ale diskusie okolo udalosti doplnili, že pitva mŕtvych vtákov preukázala, že všetky boli úplne zdravé a uhynuli na náhlu zástavu srdca. V diskusii sa vtedy špekulovalo, že malé srdce vtákov malo presne veľkosť, ktorá vytvorila s testovaným žiarením rezonančný efekt, ktorý viedol následne k stavu infarktu.

Lenže možno je to inak. Článok, o ovládaní mysle, čo som linkoval o úroveň vyššie v jednej časti priamo spomínal, že pomocou pulzovaného mikrovlnného signálu o pulzovanej frekvencii cca 25 Herzov je možné spôsobiť človeku zástavu srdca. Je možné, že rovnaký efekt sa prejavil aj u daných vtákov.

Teraz sa núka zásadná otázka: bola to nešťastná náhoda v rámci daného holandského testu, kedy boli vtáky v nesprávnom čase na nesprávnom mieste? Alebo sa test zrealizoval práve s týmto úmyslom? V takom prípade končí všetka sranda...

369515

09.02.2019 21:22

Skrytá vlastnosť 5G siete

RE: 5G na 6 - 81 GHz ?

pozorovateľ 109.?.?.?

Keď si to vezmeme do dôsledkov, tak už Wi-Fi bola plánovaná ako predstupeň tejto genocídnej technológie.

- Wifi je mimoriadne škodlivá pre deti. Detský mozog prijíma wifi vlny vo výrazne väčšej miere než dospelý človek. Deti majú tenšiu lebku a menší objem hlavy. Pokiaľ sú teda deti od mala vystavené mikrovlnným signálom, môže to trvalo poškodiť ich inteligenciu a psychiku (napríklad vznikom autizmu či syndrómu hyperaktivity ADHD). Taktiež wifi výrazným spôsobom poškodzuje pamäť, takže deti budú mať v prostredí s wifi problémy s učením a s tým spojený neskorší problém so zamestnaním

- Wifi poškodzuje u detí budúcu reprodukciu (hlavne u malých dievčat), takže deti, ktoré vyrastali v prostredí zamorenom wifi signálmi budú v dospelosti sterilné. Znovu zdôrazním, že sa to mimoriadne vážne týka malých dievčat, kedy dokonca už wifi vplyv v tehotenstve môže spôsobiť, že sú nevratne poškodené DNA informácie vo vyvíjajúcich sa vaječníkoch dievčaťa

- Z nejakého "nepochopiteľného" dôvodu vláda USA a po nej aj vlády v EU veľmi intenzívne tlačia na to, aby sa wifi masovo používala na školách. V USA dieťa počas školského vyučovania dostane suverénne najvyšší zdroj wifi žiarenia z celého dňa. Na Západe je bežné, že deti do školy musia nosiť tablety a učitelia im školskú látku vysvetľujú na materiáloch, ktoré si deti musia zobraziť pomocou školskej wifi na svojom tablete. Miera produkovaného elektrosmogu počas takej hodiny je enormná. K tomu pridajme médiami podporovanú detskú závislosť na smartfónoch (facebook a spol) a katastrofa je hotová

- Ďalej, Európska komisia pomocou eurofondov sponzoruje zavádzanie wifi pripojenia do všetkých dopravných prostriedkov. Človek, ktorý dennodenne cestuje autobusom alebo vlakom je tak nepretržite ožarovaný silnou wifi anténou vo vozidle, plus hromadou wifi signálov od všetkých blbých spolucestujúcich

- A aby bol dôvod zavádzania wifi pripojenia dostatočne presvedčivý, výrobcovia prestali na mnohé zariadenia dávať konektor pre drátený ethernetový internet. Smartfóny, tablety, fotoaparáty, tlačiarne, netbooky, všetko má už iba možnosť wifi pripojenia. K tomu pridajme módu "bezdrátových periférií" ako sú bluetooth myši, klávesnice, bluetooth slúchatka do uší, inteligentné náramky... Pritom káblový internet je prinajmenšom 10x rýchlejší, než najlepšie wifi pripojenie, navyše má výhodu, že káblové propojenie je oveľa odolnejšie voči odpočúvaniu. Napriek tomu sú všade tlačené bezdrátové zariadenia, vrátane občas úplne absurdných riešení ako "bezdrátová nabíjačka", bezdrátovo ovládané žiarovky, wifi termostat...

Skrátka,celé to bola salámová metóda prípravy obyvateľstva na elektrosmogom zamorené prostredie,ktoré ich má pripraviť o inteligenciu a reprodukčné schopnosti

Veľmi dobrá stránka k téme bezdrátového elektrosmogu je tu http://elektrosmog.voxo.eu/

369519

10.02.2019 11:16

Skrytá vlastnosť 5G siete

RE: výkonom až do 5 miliónov wattov.

pozorovateľ 109.?.?.?

pri prvom čítaní pred pár týždňami mi to číslo prišlo tiež divné a podozrivé, ale je to len v dôsledku toho, že nerozumieme technickým pojmom.

Jedná sa o tzv. "ekvivalentný žiarivý výkon", t.j. aký by bol energetický výkon v prípade všesmerového vyžarovania aby sa dosiahol rovnaký efekt ako výkon v smere smerovej antény.

Dobrý príklad sú stožiare mobilných operátorov. Používajú smerové antény, ktoré vyžarujú iba v určitom smerovom uhle:

Vložený obrázek

Reálny príkon antén týchto vysielačov je cca 40 Wattov. Keď sa úzky smerovaný lúč signálu prepočíta na hypotetický všesmerový vysielač, dostane sa človek k číslu 800 až 2000 Wattov. Označuje sa to pojmom Effective radiated power (ERP).

A týmto spôsobom je vyrátaný aj ERP výkon 5G satelitov. Tie nebudú vyžarovať v praxi megawattový výkon do všetkých strán, ale budú používať pomocou multinásobných MIMO antén úzke smerované lúče podobné laserovému signálu. Tým pádom si daný satelit vystačí so zdrojom v jednotkách kilowattov, ktorý je bez problémov napájateľný niekoľkými solárnymi panelmi. Ale jeho matematický ERP výkon bude v ráde megawattov.

Takže je to v tom dokumente správne.

369526

10.02.2019 18:18

Skrytá vlastnosť 5G siete

RE: výkonom až do 5 miliónov wattov.

pozorovateľ 109.?.?.?

No, už som sa vážne obával, že sa tu ani neukážeš...

ad: "Lenze nespravne je na tom to, ze ludia ako vy a dalsi citatelia navzajom tie vykony zamienaju, akoby slo o realny vykon."

Pokiaľ mi do okna 24 hodín denne svieti mobilná anténa z vysielača na susednom paneláku, tak mi je úplne jedno, či je daný lúč signálu úzko smerovaný, alebo či vysiela s vysokým výkonom do všetkých strán. Dostanem ekvivalentne rovnakú dávku.

Preto sa aj ten pojem "ekvivalentný radiačný výkon" používa.

Rovnaké je to aj s 5G signálom zo satelitov. Ak budem mať vo vrecku smartfón, tak príslušný lúč zo satelitu ma bude ožarovať nepretržite kamkoľvek sa pohnem. Takže mi v praxi bude jedno, že ma ožaruje iba úzky mikrovlnný lúč o priemere pár metrov, dostanem rovnakú dávku žiarenia, ako keby mi nad hlavou žiaril megawattový satelit.

ad: "A realny vplyv na cloveka ma len realny absorbovany vykon, nie rozne porovnavacie vykony."

Keďže človek je na vode založený organizmus a voda veľmi dobre pohlcuje všetky typy mikrovlnného žiarenia, tak viac-menej platí, že dávka, ktorá k človeku priletí je viac-menej rovnaká ako dávka absorbovaná. Pokus, čo som robil s monitoringom wifi signálu, ukázal, že ľudské telo asolvovalo 20 decibelov signálu, čo je 99% prichádzajúcej dávky.

ad: "Preco neuviedli plosny vykon, na zemskom povrchu?"

Pretože ľudí najviac zaujíma to, akú dávku dostanú priamo do svojho tela. A tá dávka bude podľa predbežných odhadov 10-100x vyššia, než je zo súčasných mobilných vysielačov. A je mi úplne jedno, že dané smerové antény šetria energiou a neožarujú oblohu ani pôdu pod sebou, zaujíma ma, aká sila signálu doletí k mojej pozícii. A dostatočne užitočnú hodnotu dáva práve ERP.

A zbytok: To že si zložil pred 30 rokmi akúsi skúšku z rádioelektroniky ti je úplne nanič, ak nedokážeš seriózne argumentovať a presvedčiť ľudí o svojej pravde. Jediné, na čo sa vždy zmôžeš, je vynadať ľuďom do analfabetov, začiatočníkov a hlupákov... Sorry.

Nehovoriac o tom, že sa tu do zblbnutia bavíme o tom, že problémom všetkých týchto vysielačov nie je ich tepelný výkon, ale ich netepelné zdravotné účinky, ktoré sú dostatočne zdokumentované tisíckami lekárskych štúdií: zdravotné následky ktoré sa pohybujú od poškodenia inteligencie, cez problémy so srdcom, výpadky pamäte, poškodenie reprodukčných schopností, rakovina, riziko oslepnutia (5G signál), riziko vyhubenia hmyzu (5G signál) atď... A to nehovorím o tom, že mikrovlnný signál je v rámci amerického vojenského výskumu od začiatku vedený ako nástroj na ovládanie mysle.

369535

10.02.2019 18:27

Skrytá vlastnosť 5G siete

RE: Proc se proboha furt ptate sarlatanu

pozorovateľ 109.?.?.?

Vieš čo znamená pojem "Fachidiot" ?

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/f...
"Význam: vysoce, avšak pouze jednostranně vzdělaný a specializovaný odborník,který často postrádá základy humanitního vzdělání, celostní myšlení a sociální komunikační schopnosti a dovednosti "

https://www.lupa.cz/clanky/jsem-fachidiot/
"Pojem fachidiot vysvětluje Slovník nespisovné češtiny takto: fachidiot = člověk s omezeným rozhledem jen na svůj obor, se sníženou sociální inteligencí. Pod pojmem fachidiocie lze rozumět oborovou zaslepenost. Slovo vzniklo spojením dvou slov: německého Fach = obor činnosti, odbornost a idiot = v medicínském významu: člověk s IQ nižším než 20. Poprvé toto slovo nejspíše použil Karel Marx, ovšem s jiným podtextem. Fachidioty nazval vědce, kteří odmítali vnímat svou práci v širším společenském kontextu."

https://en.wiktionary.org/wiki/Fachidiot
(slang, derogatory) an expert in a certain field who is ignorant of other fields, or only looks at problems through the lens of their own field

369536

11.02.2019 17:24

Skrytá vlastnosť 5G siete

RE: Odjinud

pozorovateľ 109.?.?.?

Ja ešte doplním ďalšie zdroje:

Vložený obrázek

Vložený obrázek

plné rozlíšenie:

http://wirelessrighttoknow.com/wp-content/uploads/...

http://wirelessrighttoknow.com/wp-content/uploads/...

-

Obrovské množsto odkazov na odborné štúdie je v práci profesora Martina L. Palla: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5g-emf-haza... V svojej štúdii špeciálne zdôrazňuje fakt, že mnohé účinky mikrovlnného žiarenia sú kumulatívne a začnú sa prejavovať až po niekoľkých rokoch nepretržitej expozície. Problém je v tom, že škody sú v tej dobe už vo väčšine prípadov nevratné (t.j. poškodenie nervových buniek, poškodenie srdcových buniek, poškodenie DNA pohlavných buniek, neplodnosť atď)

-

A tu niekoľko článkov pre laikov:

Melatonín
http://elektrosmog.voxo.eu/melatonin

Termálne a netermálne účinky elektromagnetických polí
http://elektrosmog.voxo.eu/dva-typy-ucinkov

Bunky, DNA a elektromagnetické pole
http://elektrosmog.voxo.eu/dna-bunky-a-em-pole

Pulzné elektromagnetické žiarenie
http://elektrosmog.voxo.eu/pulzne-ziarenie

369560

11.02.2019 17:33

Skrytá vlastnosť 5G siete

RE: Odjinud

pozorovateľ 109.?.?.?

A ešte toto:

Vložený obrázek

plné rozlíšenie: http://elektrosmog.voxo.eu/images2/rz6.jpg

Vložený obrázek

Najčastejšie problémy z expozície
• Narušenie spánku • Závraty
• Bolesť hlavy • Palpitácie srdca
• Koncentrácia • Poruchy zraku
• Zábudlivá pamäť • Kardiovaskulárne problémy
• Depresia • Hučanie v hlave
• Únava • Pozmenené reflexy
Mnohé z nich sú spojené so zmenami v elektrickej aktivite mozgu pod vplyvom zvýšenej stresovej reakcie buniek, ktoré produkujú tzv. heat-shock proteín.

369561

11.02.2019 17:51

Skrytá vlastnosť 5G siete

RE: Mnoho lidí, mnoho názorů

pozorovateľ 109.?.?.?

Z jedného uniknutého dokumentu americkej armády z roku 1992:
- - -
Another current RHIC technology in use can achieve manipulation of
an individual or large masses of a populace. Without a Primary beinq
established, general manipulation and control is obtained, though
not as quickly or completely successfully. This is due to variances
in particular geographic locations, certain drugs and food products
ethnicity, and general chemical effect on an individual. This method
achieves the desired outcome through radio waves in the 800 MHZ band
where the Vital Human Brain Freguency resonation is located
. These
waves directly aftect the subject in the desired way though slow
and persistent exposure.

Concerned Special Intelligence Operations personnel should acquaint
themselves with PROJECT HIGH TONE and PROJECT XENO. Personnel in
OM level Special Projects Operations are already aware of the Human
Frequency operations and testing procedures which proved to be a
great success on large population base capacities in Los Angeles,
Calif. in aPRIL 1992.

This Frequency Wave Manipulation can be utilized to the maximum
benefits in a population or among select individuals when required.
The benefits to CIA, NSA, Aquarius Group Operations and Aqua Tech
Operatives
are obvious. Through the ignorance of the general
population of the World, the Cellular Wave Frequency Commnnications
facilities may be erected
and utilized by the Intelligence community
to sedate, excite or initiate a variety of physical effects and ills
to implement population control or elimination at the time it is
deemed necessary.

...

Chemical control bases in public population will be present in 95%
of the population base. Those individuals who may not be affected
by Frequency Control due to the usage of certain drugs will most
likely negate their immunity with the chemical base they have built
up over the years in their everyday use and exposure to those agents
on the C.B.C.B. (Chemical and Biological Control Base) listing.

With a general ignorance through arrogance of most public population
in the U.S., the erection of large cellular towers being carrid
out under HIGH TONE and XENO are largely going completely unnoticed
.

These projects are being carried out in private business capacities
and therefore in Deep Black Operations cover. However, public
populations would be wise to educate themselves in the construction
of these seemingly innocent towers in large population areas. The
cellular 800 MHZ waves are a constant wave
. Due to the great
proliferation of towers in key population areas, they will have a
devastating effect when utilized by Aquarius Group Operations if
the condition persists. [See photographs on attached].

https://href.li?http://stopthecrime.net/COMM%2012%... str. 46-47

369563

11.02.2019 20:37

Skrytá vlastnosť 5G siete

RE: Odjinud

pozorovateľ 109.?.?.?

ok, tak poďme na to...

ad: "vykon pri 1000m a rozumnej smerovosti bude pod 0.1mW/m2"

Vzdialenosť 1000 metrov od vysielacej mobilnej veže ma nezaujíma, pretože najbližšiu mobilnú vežu mám 100 metrov od okna, ďalšiu 170 metrov od okna, tretiu cca 220 metrov od okna a ďalšiu cca 500 metrov od okna.

ad: "Pri 100m je to pod 10mW/m2"

Vo vzdialenosťi 1 meter od wifi routera je sila 8 mW/m2. Nikto normálny nebude spať s hlavou meter od wifiny. V prípade mobilného stožiaru to má byť OK?

ad: "Uz z tohoto vyplyva, ze udaje vyzeraju nadhodnotene."

No a to je ten problém. Súčasná norma povoľuje pre SR/ČR hodnotu 10 000 mW/m2. Táto norma ale bola stanovená výlučne na základe tepelných efektov. Medzičasom sa už vie, že mikrovlnné žiarenie je zdravotne škodlivé pri násobne nižších hodnotách, ale nikto si už s normou netrúfa pohnúť, lebo tomu bráni silná mobilová lobby. Na prvý pohľad sa zdá, že sa nič nedeje, pretože väčšina zariadení má vysielací výkon hlboko pod týmto limitom. Lenže problém je, že práve kvôli takto absurdne vysokému limitu môžu prevádzkovatelia svoj výkon ľubovoľne stupňovať a s príchodom 5G sietí to plánujú využiť.

ad: "Clovek ako vodivy objekt velku cast odraza, neabsorbuje."

Hm... Pokiaľ dobre viem, tak wifi pásmo 2,4 GHz a 5 GHz bolo uvoľnené ako bezlicenčné práve preto, lebo sa nachádza v absorbčnej čiare molekuly vody, t.j. je veľmi silne pohlcované vodou a teda sa zle šíri do väčších vzdialeností. Z toho sa dá implikovať, že minimálne wifi signál je veľmi silno absorbovaný ľudským telom. Ako je to s ostatnými mikrovlnnými frekvenciami, by som si musel preveriť.

ad: "Zakladna vec ale je, vy diletanti, ze tam mate uvedene vsetko mozne, len nie intenzitu mobilu pri uchu..."

Mobil nevysiela na plný výkon, pokiaľ sa nachádza v zóne s dobrým signálom. Jeho výkon je 1/100 až 1/1000 z maximálneho povoleného výkonu 2 Watty (GSM), resp. 200 mW (3G, 4G signál). Navyše až na zopár blbcov, nikto netelefonuje 24 hodín denne, zatiaľ čo wifi od susedov a mobilné veže zo striech na mňa žiaria nepretržite.

ad: "Uz aj preto, ze EM pozadie je casto vyssie, neviem si predstavit, ze by ho tie studie filtrovali."

Že by robili študovaní profesionáli porovnávaciu štúdiu a "zabudli" odtieniť kontrolnú vzorku??? To si snáď robíš srandu. Ty asi fakt máš dojem, že ty jediný si génius a všetci ostatní (bez ohľadu na vzdelanie, profesiu a titul) sú debilovia...

ad: "A keby bola hustota vykonu ako uvadzate USA, India, tak by to stacilo na komplet poulicne osvetlenie. Skuter nabity zdarma. Tarate 2/3.
Opakujete po debiloch. Ved si uvedomte 4.5W/m2."


Dovolené úrovne elektromagnetických polí pre obyvateľov podľa Vyhlášky MZ SR č.534/2007 Efektívne hodnoty pre nepretržitú expozíciu (RMS)

2 GHz až 300 GHz -> 10 000 000 microW/m2

http://elektrosmog.voxo.eu/expozicne-limity

Sme na tom ešte horšie, než tá India!

369568

12.02.2019 10:00

Siť 5G, co nás čeká a nemine

Vojenské využitie mikrovlnných vysielačov

pozorovateľ 109.?.?.?

Články pre laickú verejnosť a základnú orientáciu

Riziká mobilov a wifi sietí. 5. časť: Mikrovlnné zbrane
https://diskuter.wordpress.com/2019/01/17/rizika-m...

Technológie ovládania mysle – základný prehľad pre začiatočníkov a fyzikálne princípy účinku
https://diskuter.wordpress.com/2019/01/31/technolo...

Originálne americké vojenské dokumenty:

Bioeffects of Selected Nonlethal Weapons https://sigint.files.wordpress.com/2008/02/bioeffe... Odtajnený dokument americkej armády z roku 1998 popisujúci fungovanie a vojenskú nasaditeľnosť elektromagnetických, akustických a laserových „nesmrtiacich“ zbraní na ovládanie správania jednotlivcov a davov.

COM-12 BRIEFING – MIND CONTROL OPERATIONS – AQUARIUS GROUP ACTIVITIES (1992) https://href.li?http://stopthecrime.net/COMM%2012%... (uniknutý dokument z prostredia americkej armády, v ktorom je popisovaná celá história amerických techník programovania mysle, od prvopočiatkov hypnózy, cez programovanie atentátnikov až po nový perspektívny trend “rádio-hypnotického” programovania celej populácie pomocou veží maskovaných ako vysielače mobilného signálu)

Ďalšia literatúra:

Zločiny s mikrovlnými zbraňami. Elektromagnetické týranie zo vzdialenosti
http://www.mikrovlna.wg.am/index/ Webová stránka vychádzajúca z nemeckých informačných zdrojov o prípadoch ľudí v Nemecku, terorizovaných a týraných z blízkeho susedstva silnými mikrovlnnými vysielačmi.

Psychotronic Firewalls against Public Truth, 8.3.2016 https://www.veteranstoday.com/2016/03/08/psychotro... Dlhý a zložitý článok mapujúci súčasný stav vývoja a masového nasadenia mikrovlnných “mind control” zbraní.

- - -
A s tým súvisí aj súčasná enormná snaha o pretlačenie mobilných vysielačov a bezdrátových zariadení doslova do každej kuchyne a spálne.

Dlhšie vlnové frekvencie (mobilný signál, wifi signál) sú americkou armádou klasifikované ako nástroj na manipuláciu nálady, vôle a inteligencie populácie.

Krátke vlnové frekvencie (5G siete) sa dajú chápať ako genocídny nástroj rýchlej redukcie svetovej populácie.

Globalistickým Židom uteká čas a vedia, že svetové obyvateľstvo sa prebúdza tak rýchlym tempom, že už o pár rokom môže zobrať do rúk vidly a ísť po krku svojim otrokárom. Preto globalisti zo všetkých síl potrebujú verejnosť pasivizovať a zredukovať na "ovládateľné" množstvo.

369576

12.02.2019 11:30

Siť 5G, co nás čeká a nemine

RE: Jo, ta hausnumera mi nejdou do hlavy

pozorovateľ 109.?.?.?

ad satelity a 5 MW žiarivý výkon

Vysvetľovalo som to podrobne v predošlej diskusii http://www.zvedavec.org/nazory_7849.htm#ptr369526, že je to len teoretický matematický výkon pre situáciu, keby vysielač vyžaroval rovnomerne do všetkých smerov. Používa sa pre to pojem ERP (Equivalent radiation power, ekvivalentný vyžarovací výkon). Súčasné signálové antény sú s úzkym smerovaným lúčom, takže skutočný príkon/vyžarovanie majú v ráde desiatok wattov, ale ERP je 800-2000 Wattov. Podobne je to aj s tými satelitmi, ktoré si môžu vystačiť so zdrojom zo solárnych panelov s cca 1000 Wattmi, ale vďaka úzko smerovaným signálovým lúčom budú vyzerať z pohľadu ľudí na zemi, akoby bol na oblohe 5 MW žiarivý zdroj.

ad 20 000 satelitov.

Ono to nie je až taká technologická fikcia a absurdnosť, ako sa na prvý pohľad zdá. Elon Musk a jeho SpaceX v posledných rokoch vyvinuli technológiu "znovupoužiteľných rakiet", kedy raketa odštartuje, vypustí na obežnej dráhe náklad a znovu pristane na štartovacej plošine (viď posledný úspešný test: https://www.youtube.com/watch?v=wbSwFU6tY1c , čas 30:04). Podrobné informácie sa dajú vygooglovať cez pojmy Falcon 9 a Falcon Heavy.

Zjednodušene povedané, s Muskovými opakovane použiteľnými raketami záujemcovi stačí zaplatiť si pri štarte rakety za palivo. Výroba rakety stojí 60 mil. dolárov, palivo stojí cca 100 000 dolárov. Ten rozdiel je enormný. Preto je ekonomicky plne reálne, že by sa Muskovi podarilo vyniesť do vesmíru jeho sľúbených 12 000 satelitov. Navyše Musk to bude používať na testovanie jeho novej superrakety BFR https://en.wikipedia.org/wiki/BFR_%28rocket%29 . Aby sme si to dokázali predstaviť: Falcon Heavy má nosnosť 64 ton. BFR má mať nosnosť 100 ton. Jeden 5G satelit váži 400 kg, takže pri jednom lete dokáže Falcon Heavy vyniesť (teoreticky) 160 satelitov a BFR 250 satelitov.

V súčasnosti je na obežnej dráhe cca 2000 funkčných satelitov a cca 40 000 kúskov šrotu väčšieho ako 10 cm. Vynesenie ďalších 20 000 satelitov bude znamenať totálne zabordelenie obežných dráh a to je ďalší dôvod, prečo mnohí ľudia proti nápadom Muska silne protestujú.

Čo sa týka nákladov, tak 5G je naviazaný na americké vojenské projekty ovládania mysle, takže americká armáda náklady na vybudovanie siete ochotne preplatí (alebo významnou mierou prispeje, zbytok zaplatí hlúpy zákazník, ktorý si ochotne priplatí za to, že ho americká armáda zabije)

369579

13.02.2019 12:28

Siť 5G, co nás čeká a nemine

RE: Vojenské využitie mikrovlnných vysielačov

pozorovateľ 109.?.?.?

Tak práve som sa potkol o ďalšiu "perlu" amerického výskumu...

Washington State Fusion Center accidentally releases records on remote mind control

Americká vláda omylom v odpovedi novinárovi zaslala pribalených niekoľko obrázkov z projektov vývoja zbraní ovládania myslenia. Keďže som už preštudoval zopár iných odborn7ch textov, tak viem, že popisované technológie (nech znejú akokoľvek futuristicky), sú fyzikálne možné.

V maili boli omylom pribalené 3 obrázky:
- prehľad najrôznejších psychických a zdravotných prejavov, ktoré je možné vyvolať pomocou presne smerovaného mikrovlnného lúča. https://cdn.muckrock.com/news_photos/2018/04/18/EM... Pri niektorých bodoch som zostával stáť so spadnutou sánkou...
- stratégie, ako cielene ožarovať vybraných jednotlivcov: https://cdn.muckrock.com/news_photos/2018/04/18/rm...
- technika "odtlačku biopoľa" schopná automaticky lokalizovať iba vybraného jedinca: https://cdn.muckrock.com/news_photos/2018/04/18/2R...

Hlavne že nám tu vykladajú čosi o zastupiteľskej demokracii a pritom štátne tajné služby v absolútnom utajení disponujú technikami na nerozpoznateľné terorizovanie vlastných občanov.

369600

13.02.2019 23:26

Skrytá vlastnosť 5G siete

RE: Nemohu pouzivat bezdratova zarizeni

pozorovateľ 109.?.?.?

Má to odborný pojem. Hovorí sa tomu elektromagnetická hypersenzitivita (EHS) a trpí tým podľa rôznych neoficiálnych prieskumov 3-8% populácie (v tejto chvíli, sú indície, že výskyt bude narastať s dobou dlhodobej expozície v elektromagnetickom prostredí a teda EHS senzitívni sa môžu stať v budúcnosti aj jedinci, ktorým v súčasnosti žiarenie ešte problémy nerobí)

Dva články k téme z rôznych zdrojov:

Riziká mobilov a wifi sietí. 4. časť. Ľudia s elektromagnetickou hypersenzitivitou
https://diskuter.wordpress.com/2018/09/27/rizika-m...

Elektro-hypersenzitivita (EHS)
http://elektrosmog.voxo.eu/elektrohypersenzitivita

Čo sa týka praktických skúseností.

V rodine máme osobu, ktorá je tak citlivá na signály mobilov a wifi hotspotov, že každé cestovanie verejnou dopravou je pre ňu utrpením. Prichádza domov s pocitmi bolestí hlavy, depresiou a celkovou frustráciou. V noci pod vplyvom wifi signálov od susedov nemôže spať, takže strieda noci nespavosti s víkendovými dňami, kedy musí spať 12 hodín za noc.

Ja osobne nemám až tak silnú precitlivelosť ako ona, ale neznesiem pobyt v blízkosti menej než 2 metre od wifi routera. Vtedy začnem cítiť pocit "mikrovlnkovania" v hlave (akýsi pocit bodavého pálivého pocitu), veľmi podobný tomu, keď človek dlho telefonuje. Zároveň sa po menej ako pol hodine pridáva pocit totálnej nesústredenosti, kedy mi robí problém prečítať aj obyčajný článok z netu. Pokiaľ som od wifi routera aspoň 3 metre, dá sa s tým fungovať.

Iní členovia rodiny s bezdrátovým žiarením nemajú žiaden problém a v pohode surfujú celé hodiny meter od wifiny.

V USA je fenomén EHS senzitívnych ľudí už natoľko rozšírený, že vznikajú "elektromagnetickí utečenci", ktorí predávajú svoje domy a sťahujú sa buď niekam na osamelý vidiek alebo do zón, kde je z nejakého dôvodu štátny zákaz používania bezdrátových zariadení. V USA je týmto známa lokalita v okolí Green Bank Teleskopu, kde kvôli pozorovaniam úrady zakázali všetky bezdrátové vysielače. Okrem úteku ľudia riešia ďalšie snahy o obranu pomocou prerábania bytov a inštalovania najrôznejších tieniacich materiálov: hliníkové fólie, kovové mikromriežky, grafitové tieniace farby na steny, špeciálne textílie s prímesou kovových vlákien atď...

369628

21.02.2019 09:37

Však my vás umlčíme!

Iba na okraj témy:

pozorovateľ 109.?.?.?

Priznania FB zablokovaných
aj ty si hovoril/a na vyvolených ? Vitaj v klube. Tak, za čo si dostal ban?
https://vk.com/club154808649

Česká vláda vypla sever White-media na základe zákona o GDPR. Nepomohlo ani to, že server bol anonymne registrovaný v USA.
https://www.novinky.cz/domaci/494446-extremisticky...

Youtube zvažuje zrušenie tlačítka “dislike”. Prekáža im negatívna spätná odozva od užívateľov
https://www.hlavnespravy.sk/youtube-zvazuje-zmeny-...

Některé stránky ruské televize RT zmizely z Facebooku. Síť je zablokovala
https://www.idnes.cz/technet/internet/facebook-a-r...
Konkrétně to podle americké TV stanice CNN byly projekt Soapbox, který vytváří mix videí o aktuálních záležitostech, dále pak Waste-Ed, který se specializuje na životní prostředí. Třetí zablokovaná stránka Backthen se specializovala na historii a konečně poslední kanál In The Now, jenž připravuje virální zprávy, které mají zaujmout generaci mileniálů.

369780

22.02.2019 10:41

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

Mikrovlnné zbrane

pozorovateľ 109.?.?.?

Anglické články:

Bioeffects of Selected Nonlethal Weapons https://sigint.files.wordpress.com/2008/02/bioeffe... . Odtajnený dokument americkej armády z roku 1998 popisujúci fungovanie a vojenskú nasaditeľnosť elektromagnetických, akustických a laserových „nesmrtiacich“ zbraní na ovládanie správania jednotlivcov a davov. Tematické kapitoly: str. 2-6 (mikrovlnné ohrievanie obetí), str. 6-8 (mikrovlnný prenos zvukov do hlavy obete), str. 8-12 (úplné narušenie nervovej kontroly nad telom), potome ešte nasleduje kapitola o nasadení infračervených laserov.

Krátka verzia toho istého článku tu: https://diskuter.files.wordpress.com/2019/02/un_ag...

Curtis Waltman: Washington State Fusion Center accidentally releases records on remote mind control (18.4.2018) https://www.muckrock.com/news/archives/2018/apr/18... Vládne úrady poslali aktivistovi žiadajúcemu informácie o aktivitách Antifa omylom v prílohe niekoľko súborov z tajného výskumu venovaného technikám diaľkového ovládania mysle.

COM-12 BRIEFING – MIND CONTROL OPERATIONS – AQUARIUS GROUP ACTIVITIES (1992) https://href.li?http://stopthecrime.net/COMM%2012%... Uniknutý dokument z prostredia amerických tajných služieb, ktorý mapuje históriu používaných technológií, pričom posledných cca 6 stránok textu sa venuje najnovším trendom plánov na ovládanie davov pomocou "rádio-hypnózy" prostredníctvom vysielačov maskovaných ako vysielacie veže mobilných operátorov.

Nemecké články:

Biologische Auswirkungen krimineller Mikrowellen-Bestrahlung, 2004
https://diskuter.files.wordpress.com/2019/02/biolo...

Epizóda "Strahlende Zukunft" (Žiarivá budúcnost) z nemeckého kriminálneho seriálu Tatort venovaná téme nebezpečnosti mobilných vysielačov a teroru civilistov pomocou nelegálnych mikrovlnných zbraní
https://www.youtube.com/watch?v=7Qx9nxXX4ak

Sofistikované technológie na ovládania mysle

Technológie ovládania mysle - základný prehľad a fyzikálne princípy účinku
https://diskuter.wordpress.com/2019/01/31/technolo...
Na rozdiel od iných článkov z alternatívnych webov, ktoré sa téme kĺžu iba po povrchu, tu sú k dispozícii určité základy fyzikálnych postupov, ako všetky tieto technológie v praxi účinkujú. Užitočné ako základ k téme, na ktorom sa dá následne budovať ďalšie samoštúdium.
Témy:
- história a kódové názvy projektov
- hypnóza a tajné služby
- psychotropné drogy distribuované plošne medzi civilnú populáciu (rozvody pitnej vody, aerosoly z lietadiel)
- mikrovlnné vysielače (vysokofrekvenčné mikrovlnné vysielače na ovládanie davov, extrémne...

Automaticky kráceno

369813

22.02.2019 15:53

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

RE: = RE: Mikrovlnné zbrane

pozorovateľ 109.?.?.?

ad: "...že dnešní normální čtenář není schopen přečíst ani stránku A4 s tím, že by si něco co čte zapamatoval, a tak při studiu delšího bloku textu pokud se už dostane alespoň doprostředka dokumentu, /nedej bože až nakonec/, už si nepamatuje co vlastně četl na začátku..."

Možno ti to bude pripadať komicky, ale presne na takomto princípe fungujú účinky mikrovlnných zbraní na pasivizáciu verejnosti. Najklasickejším príkladom "civilnej" mikrovlnnej zbrane je wifi vysielač zamontovaný do notebooku a smartfónu. Užívateľ sa nachádza v jeho tesnej blízkosti (30 cm), takže absorbovaná dávka je častokrát vyššia, než zo všetkých okolitých wifi hotspotov.

Vplyv wifi na mozog človeka: neschopnosť sústredenia, problémy s pamäťou (nefunkčná krátkodobá pamäť, dočasné a trvalé výpadky dlhodobej pamäte, problémy so spracovaním textu, problémy so zrakom (dvojité videnie, problémo so zaostrovaním na text), psychický stav ľahostajnosti, pasivity, permanentná nízkoúrovňová depresia...

Sám som viacerými vyššie vymenovanými problémami prešiel a okamžite zmizli, akonáhle som začal vo svojom okolí tieniť najsilnejšie mikrovlnné zdroje (vypnutý wifi router, vypnutá wifi v počítači, vybudované tienenia proti okolitým mikrovlnným zdrojom).

Každopádne, to čo popisuješ, t.j. neschopnosť prečítať dlhý text a neschopnosť ho spracovať a zapamätať si, je typická práve pre tých, ktorí čítajú internetové texty z počítača/smartfónu pomocou bezdrátového pripojenia. Stačí text vytlačiť na papier a miera porozumenia textu a efektívnosti jeho zapamätania dramaticky vzrastá (aspoň u mňa).

Čo sa týka tých linkov, čo som dal

Neočakávam, že ich niekto okamžite všetky prečíta. Verím, že si ich niekto odloží na disk a že sa k nim v budúcnosti vráti, keď bude mať potrebnú náladu a znalosti, aby im porozumel.

369822

22.02.2019 18:16

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

RE: = RE: Mikrovlnné zbrane

pozorovateľ 109.?.?.?

ad: "To jste je budoval sám, a nebo jste si to nechal zhotovit od nějaké odborné firmy, a kolik jste do toho investoval?"

Svojpomocne. V prvom kroku som si stiahol na tablet aplikáciu na monitoring blízkych wifi signálov, vďaka čomu som po nejakej dobe skúšania identifikoval najsilnejšie wifi od susedov a miesto, kde presne sa za stenou nachádzajú.

Potom som urobil núdzové experimenty s tienením najexponovanejších smerov hliníkovými alobalmi (cena cca 2,5 eura za 5x0,5 metrové pásy). Alobaly mi ale úplne nesadli (nedarilo sa mi vyriešiť ich uzemnenie), takže som ich neskôr nahradil špecializovanými látkovými textíliami (bavlna, polyester plus 10% podiel kovových vlákien). Tieto textílie majú výhodu v tom, že vyzerajú vizuálne úplne decentne a nenápadne a nie sú elektricky vodivé (takže netreba riešiť toľko problémy s uzemňovaním). Na rozdiel od hliníka, tieto textílie signál neodrážajú, ale priamo pohlcujú a menia na teplo. Preto nemusím riešiť otázku zrkadlenia signálov medzi alobalovými plochami. Navyše tieto textílie nevydávajú pri každom pohybe šuchotanie, ako to s obľubou robí alobalová fólia. Náklady boli vyššie, cca 30 eur za meter materiálu. Okrem toho existujú aj výrazne drahšie vysoko účinné textílie v cenách 50-200 eur za meter, ale tie som netestoval.

Keďže bývam v malom podnájme, tak celkové náklady neboli veľké, pretože nebolo treba tieniť veľké plochy a nepotreboval som ani odtieniť všetky smery, stačilo odtienenie mobilného vysielača za oknom a najsilnejšej wifi od susedov.

ad: "jak Vám to okamžitě pomohlo"

- Výrazne lepší spánok (ľahšie večer zaspím, skôr ráno vstanem, potrebujem kratšiu dobu spánku v noci)
- zmizol pocit "mikrovlnného grilovania hlavy" v smere, kde stojí za oknom mobilný vysielač
- lepšie sa mi pracuje za pracovným stolom, som menej unavený, menej ma bolí hlava, zmizli pocity depresie. Subjektívne sa zlepšila pamäť a práca s textami.

Sme tak dôsledne zamorení elektrosmogom, že ho máme doslova na každom kroku a normálny človek ani nemá možnosť postrehnúť, že sa na nejakom mieste bez elektrosmogu cíti lepšie. Účinky ožiarenia totiž majú niekoľkohodinovú zotrvačnosť, takže aj keď sa človek dostane na chvíľu do čistejšieho prostredia (napríklad v parku alebo na ulici), tak ten efekt nestihne postrehnúť, pretože stále doznievajú zdravotné prejavy ožiarenia z domu, práce, vlaku, autobusu...

369828

23.02.2019 11:22

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

RE: = RE: Mikrovlnné zbrane

pozorovateľ 109.?.?.?

Ono je to celé výrazne zložitejšie...

Pokiaľ by som chcel 100% tienieť celý byt, musel by som ho prerobiť na dokonalú farradyovu klietku, čo v tejto chvíli nechcem z viacerých dôvodov robiť (nielen finančných, nepáči sa mi hlavne samotná myšlienka zavrieť sa do elektricky vodivej klietky)

NIe som človek, ktorý by trpel vyslovene silnými prejavmi elektrohypersenzitivity. Takže na začiatok mi stačí, keď zmiernim intenzitu celkovej dávky a odtienim najsilnejšie zdroje.

Samozrejme viem aj to, že keď neodtienim celý priestor, tak časť žiarenia do bytu bude stále prenikať. Ale ako dostatočný úspech považujem to, že zatienim plochy, kde trávim najviac času: pracovný stôl a spálňu.

ad: "Elektromagnetické pole (dobře, vím, zjednodušuji) lze odstínit pouze vodivým stíněním CELÉHO prostoru (podlaha, strop, stěny)"

Ako hovorím, je to výrazne zložitejšie.

Dlhšie vlnové dĺžky, typicky signály mobilných operátorov (450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz) prenikajú veľmi dobre cez pevné materiály a najefektívnejšie tienenie je pomocou elektricky vodivých fólií (hliník, meď, striebro, oceľ)

Frekvencie 2,4 GHz wifi sú už relatívne výrazne pohlcované materiálmi (útlm 15 dB tepelnoizolačné sklo, útlm 10 dB betónová stena, útlm cca 10-15 dB skriňa plná kníh).

Frekvencia 5 GHz wifi je ešte lepšie pohlcovaná materiálmi (útlm 20 dB na 10cm betónovú stenu), ale naopak zle tieniteľná hliníkovými fóliami.

Dané špecializované anti-emf textílie pracujú na inom princípe, než hliníková fólia. Je to technológia podobná ako používali americké stealth lietadlá. Rádiový signál nie je odrazený, ale zložitou vláknovou štruktúrov roztrieštený a premenený na teplo.

Praktické výsledky:

Nemám profesionálne meracie zariadenie, aby som zmeral presnú efektivitu pri tienení mobilných vysielačov. Ale vcelku presne som mal možnosť možnosť efekt tienenia wifi signálov. A tam som dosiahol útlm 20 decibelov (hliníková fólia) a útlm cca 15-20 decibelov (anti emf textília). Merané v zóne "tieňa". Útlm 20 decibelov zodpovedá odtieneniu 99% prichádzajúceho signálu.

Anti-emf textília má tú výhodu, že pohlcuje aj okolité odrazené signály, takže po jej inštalácii došlo k miernemu poklesu intenzity signálov v celej miestnosti, dokonca aj na netienených miestach (pokles cca 5-7 decibelov)

369838

23.02.2019 11:36

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

RE: = RE: Mikrovlnné zbrane

pozorovateľ 109.?.?.?

Martin L.Pall,PhD,Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5g-emf-haza...
Chapter 4.EMFs Including Wi-Fi May Be Particularly Damaging to Young People pp.27,28

podkapitola "Wi-Fi v školách"
http://elektrosmog.voxo.eu/wi-fi

"Philip Parkin, generálny sekretár pre profesijné združenie učiteľov „Voice“ vo Veľkej Británii v júli 2008 prehlásil, že bol znepokojený správami spájajúcimi bezdrôtovú technológiu so stratou koncentrácie, únavou, zníženou schopnosťou pamäti a bolesťami hlavy. Verí, že dnešná generácia detí sú v podstate "pokusné myši vo veľkolepom experimente".Vyzýva k moratóriu na nové Wi-Fi siete a pozastavenie existujúcich, pokiaľ je to možné.
Hlásené príznaky u detí v školách s Wi-Fi zahŕňajú bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť,vertigo,vizuálne a sluchové skreslenia,zrýchlenie srdcovej frekvencie (tachykardiu),stratu pamäti, poruchy pozornosti, kožné vyrážky, hyperaktivitu, nočné potenie a nespavosť.Niektoré z týchto príznakov sú prítomné aj v mnohých prípadoch hyperaktivity (ADHD),ktorá má za sebou 4-násobný nárast od roku 1997.Odhaduje sa, že až 5% detí má tento problém. Niektorí rodičia tvrdia, že deti sa už viac nemajú záujem stretávať s priateľmi a reportujú výskyt nových problémov so správaním."

"Nepriaznivé symptómy sa začínajú vyskytovať u citlivejších jedincov vystavených úrovniam signálu pozadia od asi 0.05 V/m.Typické úrovne pozadia v školách s Wi-Fi sú 2 až 40 krát vyššie, než 0.05 V/m.
Dievčatá sa rodia s nezrelými vajíčkami,ktoré čakajú do puberty vo vaječníkoch na ich uvoľnenie. V prípade,že dôjde k poškodeniu mitochondriálnej DNA (bez možnosti opravy) vo vnútri vajíčka prostredníctvom Wi-Fi žiarenia,táto poškodená DNA sa dostane k dcére počatej týmto vajíčkom a ďalším po sebe idúcim generáciám.
Učitelia v Spojenom kráľovstve požadujú odstránenie Wi-Fi zo škôl,pretože inak by mohlo byť ohrozené zdravie a plodnosť detí"

"Parížske knižnice vypli svoje Wi-Fi systémy na základe zdravotných ťažkostí členov personálu.40% ľudí pracujúcich v knižniciach sa sťažovalo na bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť a únavu po tom,čo bol systém sprevádzkovaný. Zamestnanci sa dožadovali internetového pripojenia, ktoré malo byť vytvorené použitím štandardných káblov alebo optických káblov"

"Bežné úrovne signálu,ktorému sú ľudia sú vystavení v miestnostiach s Wi-Fi systémom sa typicky pohybujú medzi 0.1 až 3 V/m. Na podnet redaktora programu BBC1 Panorama bola v roku 2007 odvysielaná relácia, kde sa priamo na vybranom mieste vykonalo meranie expozície zo 100 m vzdialenej základňovej stanice mobilnej siete a následne meranie expozície v školskej triede vybavenej laptopmi s Wi-Fi konektivitou.Merania preukázali,že miera expozičnej dávky je v triede s desiatkou laptopov omnoho v...

Automaticky kráceno

369839

ad: "Všichni cítíme, že západní státy sledují se zájmem čínský experiment a zcela jistě uvažují o něčem podobném. V podstatě jde o test: půjde to tak? Vzbouří se lidé, nebo se v tom naučí žít? Víte, co je nejhorší? Dvě věci: 1) že to bude fungovat. 2) že je to obhájitelné."

Západné vlády by možno chceli podobný systém zaviesť aj v EU, ale má to veľké množstvo zádrhelov:

Mentalita Číňanov je veľmi odlišná od mentality Európanov (a predovšetkým od mentality Slovanov).

Číňania majú veľký rešpekt k autoritám a sú evolučne adaptovaní na poslušnosť voči vláde (evolučný dôsledok veľmi krutého otrokárskeho systému, ktorý panoval v Číne v predošlých storočiach). Aziati sú navyše silne orientovaní na kolektív, t.j. majú tendenciu podriaďovať svoje správanie názorom davu.

V prípade Európanov je to presne opačné. Európske národy sú rebelantské (mimoriadne rebelantské sú slovanské národy), kedy ľudia často vyslovene z hecu robia opak, než po nich žiada ich vláda. Táto vzdorovitosť je veľmi výrazná u Slovanských národov (hlavne u Rusov). Pokiaľ by sa EU pokúšala zaviesť obdobu čínskeho sociálneho kreditu, ľudia to budú všemožnými spôsobmi sabotovať - od otvorených verejných protestov až po obchádzanie systému cez šedú ekonomiku.

Koniec koncov, plány na totálny monitoring občanov, vrátane ich čipovania, označovania vytetovanými čiarovými kódmi a gigantické databázy osobných údajov, existujú v plánoch západných vlád už minimálne od 1980tych rokov. Ich optimistické očakávania predpokladali, že už okolo roku 1999 bude systém plne zavedený. Namiesto toho sa čipovanie stále odkladá, pretože ľudia ho nie a nie prijať, zrušenie hotovosti stále neprešlo, proti štátnemu špehovaniu ľudia začali masívne šifrovať, projekty čipovaných preukazov narážajú na nulové nadšenie atď... Namiesto vybudovania Orwellovského sveta sa systém vlád USA a EU začína rozpadávať.

Skrátka, to že niečo bude fungovať v Číne, ani náhodou neznamená, že sa to podarí globalistom aplikovať aj do európskych podmienok.

370081

p.s.

A možno ešte jeden dôležitý faktor, ktorý nás odlišuje od Číňanov a ktorý pre prípadných globalistov predstavuje vážnu hrozbu do budúcnosti.

Tým faktorom je pomstychtivosť. Východoázijci sú fatalisti, prijímajú nespravodlivosť ako súčasť života a osudu. Európania však majú v sebe silne zakorenený pocit spravodlivosti a v prípade, že majú pocit, že im systém nespravodlivo ublížil, presmerujú na neho celú váhu svojej nenávisti a túžby po pomste.

Pokiaľ napríklad zamestnanec má pocit, že bol nespravodlivo prepustený z firmy (alebo ho firma nejak inak poškodila), bude ju po zbytok života nenávidieť, resp. sa s firmou súdiť alebo ju skúšať nejak inak poškodiť. Podobne ak človek má pocit, že mu ukrivdil štát, už navždy bude štát nenávidieť. Skrátka, pokiaľ človek dospeje k názoru, že mu systém spôsobil nejakú vážnu krivdu, ktorá mu natrvalo zmenila jeho budúci život, bude venovať celý zbytok svojho života myšlienkam na nejakú formu pomsty voči systému.

A s tým súvisí aj myšlienka zavádzania "sociálneho kreditu" do európskych podmienok. Pri počítačovo riadenom systéme bude zákonite dochádzať k chybám a nespravodlivým sankciám. Títo ľudia následne začnú bojovať proti systému a to tým viac, čím viac ich bude systém sociálneho kreditu nespravodlivo utláčať.

Do istej miery je to podobné situácii sankcionovania disidentov v dobe normalizácie. Štát ich chcel prinútiť k poslušnosti pomocou mäkkých sankcií (si neposlušný, tvoje dieťa sa nedostane na školu, stále si neposlušný, zabudni na svoj diplom, pôjdeš pracovať do kotolne). Výsledkom však bolo, že títo disidenti o to viac štát nenávideli a ochotne vložili svoje schopnosti k účelu jeho zvrhnutia (k čomu sa objavila vhodná príležitosť v roku 1989). Pozor, vôbec sa nesnažím tvrdiť, že "disidenti" boli automaticky tí "dobrí". Len tvrdím, že ani pomocou mäkkých sankcií nie je možné nasilu prevychovať občanov k niečomu, s čím vnútorne nesúhlasia.

370082

10.03.2019 13:05

LGBT přechází do útoku

Židia a hollywood, židia a homosexualita.

pozorovateľ 109.?.?.?

Ono je to vcelku jednoduché a logické.

Veľké množstvo hollywoodskych hercov ako aj režisérov a tiež financovateľov filmov, sú v skutočnosti židia. Herci si obvykle menili mená, aby ich židovský pôvod nebol divákom tak do očí bijúci, režiséri a producenti sa s tým naopak príliš nezdržovali a medzi svojou komunitou sa k svojmu židovstvu hrdo hlásili.

Ti, kteří si mění jména - Židé v Hollywoodu
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/file...

Keď sa človek dnes pozorne pozrie na titulky slávnych filmov, vidí tam medzi hercami, scenáristami a režisérmi hromadu Goldmanov, Rosenbergov, (čokoľvek)Steinov, Kaufmannov atď... Schválne si to vyskúšajte.

- -
Židia a homosexualita. Ani to nie je až tak nepochopiteľné. V židovskej komunite (možno v dôsledku úzkeho medzirodového kríženia) je v porovnaní so zbytkom sveta abnormálne vysoký výskyt homosexuality.

Čísla rôznych výskumov dosť kolíšu, ale v priemere vychádzajú čísla 11% homosexualita medzi židovskými mužmi a možno až 15% homosexualita u židovských žien. Čísla sa v rôznych článkoch výrazne líšili, ale väčina článkov sa zbiehala poblíž čísla 11%. Plus v jednom z prieskumov iba 82% židov udalo, že sú výlučne heterosexuálni. 7% udalo homosexualitu a bisexualitu a až 11% ODMIETLO ODPOVEDAŤ.

Taktiež iný článok udáva, že hoci Biblia homosexualitu explicitne zakazovala, tak v židovskej komunite bola homosexualita po celú históriu mlčky tolerovaná a pomerne rozšírená.

- -
Čo sa týka moderných trendov, tak masívna propagácia homosexuality bola navrhnutá už v 1960tych rokoch ako jeden z významných nástrojov na redukciu svetovej populácie (presmerovanie ťažko utlmiteľného rozmnožovacieho pohlavného pudu smerom, ktorý vylučuje plodenie potomkov)

krátka verzia: https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Zasve...

celá verzia: http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exp...

370176

12.03.2019 15:46

Není to „politika identity“, je to politika proti bílým

RE: co čekat

pozorovateľ 109.?.?.?

ad vypnutý aeronet

Po dlhom hľadaní som konečne našiel odpoveď:

https://vk.com/aeronetcz

10 Mar at 11:09 am

V noci ze soboty na neděli došlo k výpadku našeho zpravodajského serveru, na odstranění technických příčin se pracuje.

Děkujeme za trpělivost.

10 Mar at 5:03 pm Aktualizace 14:30

V datacentru došlo k závažné havárii, která postihla i mnoho dalších serverů ve stejném kolokovaném railu jako je umístěný náš server. Odešly raidové řadiče a vyhořel zjevně celý power grid v railu. ETA opravy zatím není známa, budeme vás informovat.

Části čtenářů se může jevit AEN jako funkční, ale jedná se pouze o statickou cache zálohu načítanou z CDN cache našeho firewallu. Živé funkce serveru jako diskusní komentáře a non-cached články se nenačítají a objevuje se chyba nedostupnosti serveru 502 Unable to connect.

Aktualizace 11. 03. 2019:

Probíhá obnova dat ze zálohy, server odešel do věčných lovišť úplně celý, nejen RAID karta, ale i základní deska a je potřeba přesunout data na úplně nový server. Pošlete prosím svým přátelům na emaily informace, že náš server postihl pouze technický výpadek, nejedná se o vypnutí serveru z politických důvodů. Pracujeme na tom, aby server byl znovu v provozu co nejdříve, děláme, co můžeme. Děkujeme za Vaši velkou trpělivost.

370215

14.03.2019 10:29

Nakupovat základní potraviny je čím dál těžší

ad vajíčka z klietkového chovu

pozorovateľ 109.?.?.?

Spôsob výroby sa dá ľahko zistiť z kódu vytlačeného priamo na vajci:
3 = klietkový chov
2 = halový/podstielkový chov
1 = chov s voľným výbehom (tiež relatívne veľká skupina sliepok, ale okrem haly majú k dispozícii aj priestor na čerstvom vzduchu, kde sa môžu prebehnúť)
0 = bio vajcia (zrejme spĺňajúce nejaké certifikáty ohľadom kvality krmiva)

Ja osobne odmietam kupovať klietkové vajcia ani nie tak z dôvodu nejakého prehnaného ekologického cítenia, ale že mi proste nechutia. Jednoznačne som vypozoroval, že klietkové vajcia majú výrazne horkastú pachuť, zatiaľ čo farmárske a bio vajcia majú sladkú chuť a sú výrazne sýtejšie. Evidentne sa stresové hormóny kliektových sliepok ukladajú aj do vajec, ktoré tak chutia horšie ako z normálnych chovov.

Čo sa týka zdrojov nákupov.

Je fakt, že v hypermarketoch je s tým problém. Plné regále klietkových vajec, popri tom možno jedna sorta halová a jedna sorta predraženého bio. V tomto ohľade človeku často nezostáva nič iné, než systematicky skúšať rôzne obchody a rôzne značky a snažiť sa zapamätať si, ktoré boli dobré a ktoré nie.

Ja mám pomerne dobré skúsenosti s nákupom vajíčok na farmárskych trhoch. Záleží síce na tom, na koho človek narazí (už som sa stretol na farmárskych trhoch aj s neskrývane klietkovými vajciami), ale občas človek narazí na fakt vynikajúci zdroj. Raz som takto kúpil XXL vajíčka predávané nejakou babičkou a boli to tie najlepšie, aké som kedy jedol. Boli tak veľké, že sa s nimi nedala zavrieť krabička. Kedykoľvek neskôr som sa snažil ich kúpiť, vždy už ich mala daná babička vypredané.

Osobne sa snažím nakupovať na farmárskych trhoch, kedykoľvek je to možné. Ale má to z pohľadu veľkomestského človeka kopu problémov - trhy sú často iba 1x do týždňa, trvajú len pol dňa, sú na opačnom konci mesta a dá sa tam zohnať iba niečo. A ešte si treba dávať pozor na podvodníkov, ktorí skúšajú na trhu predávať tovar nakúpený tesne predtým v nejakom hypermarkete.

370280

Mikrovlnné vysielače a technológie ovládania mysle – základný prehľad pre začiatočníkov a fyzikálne princípy účinku
https://diskuter.wordpress.com/2019/01/31/technolo...

Riziká mobilov a wifi sietí. 5. časť: Mikrovlnné zbrane
https://diskuter.wordpress.com/2019/01/17/rizika-m...

Na konci článkov je dlhý zoznam linkov na rôzne detailové informácie, odborné štúdie, uniknuté tajné dokumenty americkej armády atď...

Celé sa to ale od začiatku točí okolo toho, že "svetová vláda" potrebuje nájsť nejaký efektívny nástroj na pasivizáciu a zhlúpnutie celej populácie. A rádiofrekvenčné vysielače (tzv. rádio-hypnotické ovládanie davov) sa ukazujú ako veľmi perspektívny prístup. Mikrovlnné žiarenie poškodzuje funkcie mozgu, spôsobuje problémy s rozmýšľaním, sústredením, spôsobuje výpadky a vyzania pamäte, samozrejme tiež pokles praktického IQ atď. A samozrejme aj rôzne ďalšie "vedľajšie" efekty ako poškodenie plodnosti a rozmach výskytu rakoviny.

Globalisti vždy používajú stratégiu dvojakého účelu. Jeden je civilný, predstavený naivnej verejnosti ako nejaká užitočná služba. Verejnosť sa poteší a dokonca prispeje na vybudovanie systému. Druhý účel je skutočný, ale dôsledne utajovaný.

Táto stratégia dvojakých cieľov je dobre vysvetlená v prednáške dr. Richarda Daya z roku 1969 http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exp... (str. 4, kapitoly "People Will Have to Get Used to Change" a "The Real and Stated Goals" ). Opakovane tam zdôraznil, že "ľudia sú príliš dôverčiví a nepýtajú sa správne otázky". Pričom z pohľadu globalistických elít dôverčivý = hlúpy.

370473

Ono je to trochu zložitejšie...

1) skutočne ničivý účinok elektrosmogu (na mind control účely) nastáva až v kombinácii s ďalšími chemikáliami, ktoré je treba najprv dostať do tela ľudí. Najčastejšie sa v tejto súvislosti spomína hliník a fluór, ktorými sú dopovaní ľudia z pitnej vody, vakcín, potravín a chemtrailov. Tieto látky sú potom aktivované mikrovlnným žiarením, takže spôsobujú v tele viac škôd, než by spôsobilo iba samotné žiarenie alebo iba samotná chemikália. To je jedna zo stratégií, ako sa globalistické elity chránia - vyhnú sa zdrojom týchto chemikálií

2) úplne na opačnom konci je prístup totálnej ignorácie - globalisti sú technickí analfabeti a neuvedomujú si hrozby, ktoré to predstavuje aj pre nich, vidia len okamžitý peňažný alebo mocenský zisk. Typickým príkladom je McCain, ktorý zomrel na glioblastóm (agresívna rakovna mozgu), ktorý bol s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený príliš častým telefonovaním z mobilu.

3) niekde medzi týmito dvoma extrémami sa nachádza stratégia opatrného vyhýbania. Globalistické elity (tie, ktoré sú si vedomé rizík) si môžu vytvoriť elektromagneticky tienený dom, používať špeciálne drátené vysielačky namiesto klasických mobilov, taktiež pre nich nie je problém nechať zbúrať/presťahovať mobilný vysielač, ak by vyrástol príliš blízko ich domu. Tieto riešenia nie sú síce lacné, ale bohaté elity si to bez problémov môžu dovoliť.

4) a potom je tu štvrté vysvetlenie. O skutočných rizikách a účeloch technológie nevedia všetci, ale iba osoby technicky zainteresované (t.j. napríklad vyššie velenie armády a zainteresovaní výskumníci), pre všetkých ostatných je to štátne tajomstvo spojené s "národnou bezpečnosťou". Všetci ostatní vládni zamestnanci, ako aj rodiny bankárov a politikov, tak môžu byť v presne rovnakej pozícii neinformovaných obetí ako všetci bežní občania.

370477

27.03.2019 11:38

Slovenské voľby

Zopár článkov k téme. Zoradené chronologicky zostupne (od najnovšieho po najstarší)

pozorovateľ 109.?.?.?

Odkukali to od Sagana? Kde sa inšpirovali čaputovci, keď vymysleli svoj rafinovaný volebný útok?
https://www.hlavnespravy.sk/odkukali-od-sagana-kde...
TENTO ČLáNOK DOPORUčUJEM, AJ KEĎ VšETKY OSTATNé PRESKOčíTE. Popisuje veľmi moderný spôsob, ako je možné zmanipulovať voľby a pretlačiť ako víťaza "špinavého" kandidáta tak, aby na neho média nestihli vytiahnuť pred voľbami žiadnu špinu.


Nezákonné postupy v kampani Čaputovej. Za spoty na Markíze za ňu platil progresívec Truban. Teraz prichádzajú slová, ktoré verejnosť už raz počula: “Nekonali sme so zlým úmyslom”
https://www.hlavnespravy.sk/prve-vazne-podozrenia-...
(výdavky na volebnú kampaň Čaputovej zrejme výrazne prekročili povolené zákonné limity, ale maskovala to tak, že za seba nechala výdavky platiť tretie strany, resp. "dobrovoľne odstúpeného" Mistríka.

Voľby prezidenta SR zrejme ovplyvňuje izraelská agentúra “Shaviv Strategy and Campaigns”. Dočkáme sa zriadenia vyšetrovacej komisie, ktorá prešetrí izraelské zasahovanie do volebného procesu v SR?
Čaputovej robí kampaň izraelská agentúra, ktorej majiteľ je zapletený do pokusu o štátny prevrat v Čiernej hore. Blaha: Toto je bezpečnostné riziko pre SR!

https://www.hlavnespravy.sk/volby-prezidenta-sr-zr...

Čaputová musí vysvětlovat pochybnosti ohledně své koncipientské praxe
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/caputova-ad...

Blaha zverejnil “odborné publikácie” Čaputovej, cez ktoré ju platil Soros. Paródia je slabé slovo
https://www.hlavnespravy.sk/blaha-zverejnil-odborn...

Rozprávková víla, ktorá bojuje so zlom: “Takmer 200-tisíc dolárov v roku 2016” – Za náhlym polepšením si Čaputovej sú americké mimovládky
https://www.hlavnespravy.sk/takmer-200-tisic-dolar...

Aké tajomstvo ukrýva Goldmanova cena, ktorej nositeľkou je aj Zuzana Čaputová?
https://www.hlavnespravy.sk/ake-tajomstvo-ukryva-g...
Zuzana Čaputová dostala v roku 2016 Goldmanovu environmentálnu cenu, ktorú každoročne udeľuje Goldmanova nadácia jednotlivcom, ktorí vykonali niečo výnimočné v oblasti životného prostredia. Táto cena je však špecifická ešte čímsi iným. Skúste na to prísť sami po prečítaní nasledujúcich riadkov. (článok popisuje, že každý, kto získal Goldmanovu cenu za ekológiu...

Automaticky kráceno

370610

27.03.2019 11:39

Slovenské voľby

pokračovanie

pozorovateľ 109.?.?.?

sa v priebehu nasledujúcich pár rokov stal prezidentom alebo ministrom.)

Je Čaputovej kampaň financovaná zo špinavých peňazí? Pochádzajú zväčša od Štefunka, ktorý nevie vysvetliť kauzu Monogram Technologies
https://www.hlavnespravy.sk/je-caputovej-kampan-fi...

370611

13.04.2019 14:01

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

RE: GSM antény - celoplošná zbraň hromadného ničení

pozorovateľ 109.?.?.?

ad: "To je vlastně celoplošná zbraň s biologickým účinkem"

Ono to bolo presne s týmto účinkom od začiatku aj plánované... Tajný dokument uniknutý z prostredia amerických tajných služieb z roku 1992 popisuje vývoj tzv. "rádio-hypnotického programovania populácie" pomocou technológií, ktoré sa následne verejnosti predali ako vysielacie veže mobilného signálu: http://stopthecrime.net/COMM%2012%20BRIEFING001%20... (str. 46, 51)

Čo všetko je možné robiť s psychikou a nervovou sústavou ľudí pomocou elektromagnetických vysielačov je dobre popísané v ďalšom dokumente americkej armády: https://sigint.files.wordpress.com/2008/02/bioeffe... , skrátená verzia v angličtine tu: https://diskuter.files.wordpress.com/2019/02/un_ag...

Celá záležitosť s mobilnými vysielačmi na pasivizáciu verejnosti však môže mať v praxi veľkú slabinu v prípade, že verejnosť o ich účele bude vedieť. V takom prípade bude stačiť v povstaleckom regióne vypnúť elektrinu (resp. presekať príslušné káble k anténam) a celé "rádio-hypnotické" riadenie populácie pôjde k ľadu.

Ďalšia vec je, že pokiaľ ľudia budú poznať princípy fungovania týchto zbraní, sú schopní si vybudovať obranné techniky. Väčšina elektromagnetických vysielačov má problém pri prieniku hustými materiálmi (napr. železobetón), resp. pri prieniku elektricky vodivými materiálmi (hliníková fólia, medená fólia, oceľový plech). Pokiaľ by vypuklo povstanie, tak napríklad povstalecké veliteľské centrá by boli v elektromagneticky tienených miestnostiach plne v bezpečí pred nervovými účinkami daných vysielačov. Taktiež všetky priestory pod zemou by boli bezpečné.

370935

13.04.2019 14:18

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

Zdravotné riziká mobilov, wifi a mikrovlnného žiarenia:

pozorovateľ 109.?.?.?

1. Narušuje produkciu spánkového hormónu melatoninu. Melatonín má výrazné protirakovinové účinky
http://elektrosmog.voxo.eu/melatonin

2. Termálne a netermálne účinky elektromagnetických polí
http://elektrosmog.voxo.eu/dva-typy-ucinkov

3. Bunky, DNA a elektromagnetické pole
http://elektrosmog.voxo.eu/dna-bunky-a-em-pole

4. Pulzné elektromagnetické žiarenie
http://elektrosmog.voxo.eu/pulzne-ziarenie

12. Riziká RF žiarenia. Tepelné verzus netepelné žiarenie, rôzne grafy a tak...
http://elektrosmog.voxo.eu/rizika-ziarenia

-

Ľudia s elektromagnetickou hypersenzitivitou (EHS)

http://elektrosmog.voxo.eu/elektrohypersenzitivita

https://diskuter.wordpress.com/2018/09/27/rizika-m...

-

Je zaujímavé, že neionizačné rádiofrekvenčné žiarenie v ľudskom organizme spôsobuje podobné škody ako ionizačné rádioaktívne žiarenie. Čo bolo pre mnohých odborníkov veľké prekvapenie.

Väčšina ľudí vychádza zo zjednodušenej predstavy, že rádioaktívne žiarenie svojimi vysokoenergetickými časticami trhá vlákna DNA v bunkách a tak je zodpovedné za nadmerný úhyn poškodených buniek a nárast rizika rakoviny. V porovnaní s tým sa predpokladalo, že rádiofrekvenčné žiarenie je príliš slabé na akékoľvek poškodenie vnútrobunečných organických molekúl.

Realita je ale iná.

V skutočnosti rádioaktívne žiarenie väčšinu svojej biologickej ničivosti realizuje produkciou oxidačného stresu v bunkách (vysokoenergetická častica pri prelete rozštiepi molekuly vody v bunke do podoby O+ a OH- radikálov, ktoré následnými reakciami poškodzujú vnútorné štruktúry bunky). K priamemu roztrhnutiu DNA vlákna rádioaktívnou časticou dochádza výrazne zriedkavejšie, častejšie sú poškodenia DNA kyslíkovými radikálmi.

Je zaujímavé, že RF žiarenie spôsobuje podobné efekty, aj keď úplne iným fyzikálnym procesom. Hlavný efekt je, že RF žiarenie dereguluje metabolizmus vápnika v bunkách, ktorý sa následne nadmerne hromadí vnútri buniek a napomáha vytváraniu najrôznejších kyslíkových radikálov. Zároveň dochádza vplyvom RF žiarenia vďaka rezonančným frekvenciám k tzv. "rádiolytickému" štiepeniu DNA molekúl. DNA molekula sa totiž správa ako fraktálna anténa a je citlivá na veľmi širokú škálu rádiových frekvencií, kedy nie je problém nájsť takú frekvenciu, ktorá DNA molekulu poškodí.

Výsledný efekt je až prekvapivo podobný. Účinky nie sú okamžité, ale kumulatívne, t.j. čím dlhšie je človek vystavený zdroju problémov, tým viac škôd sa v jeho tele nahromadí. Aj ďalšie prejavy sú podobné: zvýšený oxidačný stres v bunkách, ktorý vedie k rýchlejšiemu starnutiu, poškodeniu imunity, poškodeniu nervových procesov, a samozrejme ku kumulatívnemu rastu rizika rakoviny.

370936

15.04.2019 10:53

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

Štúdie dokumentujúce zdravotnú nebezpečnosť mikrovlnného žiarenia

pozorovateľ 109.?.?.?

Pre tých, ktorí tu v diskusiách opakovane tvrdia, že škodlivosť mikrovlnného žiarenia nebola nikdy preukázaná:

Pre porovnávaciu predstavu: dávka žiarenia vo vzdialensoti 1 meter od wifi routera je 8000 mikrowattov/m2 . Podobnú dávku dostáva človek vo vzdialenosti 100 metrov od BTS stanice (čo je v prostredí panelákových sídlisk, kde je anténa na každej druhej streche úplne bežná vzdialenosť).

Oficiálne norny ICNIRPu povoľujú expozíciu až 10 000 000 mikrovattov/m2, hoci lekárske výskumy ukazujú zdravotné problémy u dávok 1000x nižších. Normy ICNIRPu totiž riešia výlučne tepelné efekty, t.j. kedy je dávka žiarenia dostatočne vysoká, aby ľudí popálila.

1)

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

2)

Štúdia profesora Martina Palla, na jej konci je zoznam cca 120 citovaných odborných štúdií, plus jeho vlastné výsledky výskumu

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5g-emf-haza...

3)

Ďalší zoznam cca 50 odborných štúdií o limitoch a efektoch

http://elektrosmog.voxo.eu/tabulky-limitov

A prehľad najvýznamenjších štúdií k téme:

http://elektrosmog.voxo.eu/dokumenty

4)

Rôzne medzinárodné výzvy:

http://elektrosmog.voxo.eu/medzinarodna-vyzva Medzinárodná výzva na sprísnenie noriem

http://elektrosmog.voxo.eu/reykjavicka-vyzva Reykjavická výzva proti zavádzaniu wifi do škôl

http://elektrosmog.voxo.eu/vyzva-vedcov-proti-5G Výzva vedcov proti zavádzaniu 5G a žiadosť o európske moratórium

http://elektrosmog.voxo.eu/vyzva-za-nove-smernice Ďalšia výzva, kritizujúca súčasné zastaralé smernice a limity udávané organizáciou ICNIRP

370993

15.04.2019 11:36

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

RE: zvědavec upadá - pokračování

pozorovateľ 109.?.?.?

ad: "Vraždí policie nevinné řidiče ? Při měření rychlosti radarem se používají stejné frekvence jako u 5G - 34GHz. Nezpůsobuje jim rakovinu?"

Pomerne manipulatívny argument. Ožiarenie vodiča auta policajným radarom je krátke, obvykle len desiatky sekúnd, v porovnaní s nepretržitým žiarením z BTS vysielača, wifi antény alebo 5G spotrebiča.

Navyše som sa stretol so správou, že policajti (!), ktorí tieto radary obsluhujú, vykazujú zvýšený výskyt rôznych zdravotných problémov. Pretože hoci sú všetky vysielače a radary formálne "smerové" a teda ovládajúca osoba stojí v tieni signálu, tak rôzne odrazené signály a parazitické laloky presahujú aj do priestoru za anténou. A na rozdiel od vodiča, ktorý je radarom ožiarený zo vzdialenosti desiatok metrov po dobu pár sekúnd, policajt stojí za radarom celé hodiny a vo vzdialenosti iba pár metrov.

ad: "A hlavně nevycházejte z domu, protože sluneční záření je taky širokopásmové EMR, největší intenzita je na frekvenci 600 THz ! To je frekvence 500000x větší než jakou používají dnešní mobilní telefony a ty jak známo způsobují rakovinu."

Toto už je jednoznačne demagogická manipulácia. Je pravdou, že slnečný osvit dáva zemskému povrchu energiu cca 1024 W/m2, čo je mnohonásobne viac, než ožiarenie z wifi antény (8 mW/m2 vo vzdialensoti 1 meter). Lenže nie je žiarenie ako žiarenie. Slnečnému svetlu boli živé organizmy vystavené evolučne po dobu minimálne jednej miliardy rokov, takže sa na biele svetlo plne adaptovali. Napriek tomu je známe, že aj vizuálne a infračervené slnečné svetlo môže byť zdraviu nebezpečné: UV žiarenie je rakovinotvorné, infračervené svetlo v lete môže spôsobiť popáleniny pokožky a úpal. Evolúciou však organizmy získali obranné mechanizmy proti týmto škodám: produkcia kožného pigmentu, ochlpenie, tepelná regulácia tela, regeneračné procesy na bunečnej úrovni atď.

V porovnaní s tým najsilnejší zdroj prírodného elektromagnetického žiarenia je rádiový šum spôsobovaný bleskovými výbojmi počas búrok. A aj ten je na úrovni o mnoho rádov nižší, než je súčasný moderný elektrosmog. Za poslednú miliardu rokov sa skrátka na Zemi neobjavil žiaden zdroj mikrovlnného žiarenia, ktorý by bol porovnateľný so súčasným stavom (pre pochopenie: slnečné mikrovlnné žiarenie je pohltené atmosférou a k zemskému povrchu sa nedostáva).

Práve elektromagnetické "ticho" v mikrovlnnej oblasti bolo živými organizmami využité na to, že sa v tejto zóne vyvinuli rôzne biologické elektromagnetické komunikačné kanály, ktoré využívajú napríklad nervové bunky pri prenose signálov alebo bunky pri elektrickej komunikácii medzi sebou. Zahltenie tejto oblasti elektrosmogom automaticky komplikuje fungovanie všetkým biologickým systémom, ktoré vznikli v očakávaní úplného ticha v tejto oblasti.

370995

15.04.2019 11:40

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

Propagačné letáky

pozorovateľ 109.?.?.?

Keby sa niekomu hodilo:

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

370996

16.04.2019 16:32

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

RE: Propagačné letáky

pozorovateľ 109.?.?.?

ad: "Wifi opravdu nevysílá 24 hodin denně, když nikdo není připojený. Pouze jednou za čas vyšle oznamovací paket, o tom, jak se jmenuje a jak se připojit."

No tak to máte veľmi zjednodušejúce znalosti. Wifi vysiela majákový signál so svojím SSID 10x za sekundu (klasická wifi), resp. 40x za sekundu (UPC Wi-Free router)

https://diskuter.wordpress.com/2019/04/08/rizika-m... (prehľad vysielacích signálov "stand-by" režimov)

http://elektrosmog.voxo.eu/wi-fi

" Väčšina prístupových bodov Wi-Fi vysiela nepretržitý rádiový signál plným (resp. upraveným) výkonom s periódou 9.76 Hz (tzv. „beacon“ – navádzací signál, ktorého frekvencia koreluje s frekvenciami mozgových vĺn), i keď neprebieha prenos dát. Dĺžka impulzu signálu je od 2 ms (2.4 GHz) do 450 µs (5 GHz). V týchto „idle“ (nečinných) impulzoch je prenášaný identifikátor SSID (názov a parametre Wi-Fi siete)."

ad: "Já už delší dobu používám TP-Link 1043ND se třema anténama, místo původních prťavých se ziskem 2db jsem si dal větší 5db . Lepší antény způsobí, že
- při stejné síle signálu se zlepší dosah
"

To je klasické nepochopenie, ako to v praxi funguje. Ano, smerová anténa vám zlepší signál pri nižšej spotrebe routeru. Ale pokiaľ sa nachádzate v smere daného signálového lúču, tak biologicky do seba dostanete silnejšiu dávku. Navyše nejaká norma zakazuje používanie smerových antén u WiFi, pokiaľ ich výsledný ERP presiahne v ľubovoľnom smere povolenú normu 100 mW.

Ale OK, ak si nastavíte domácu Wifi so smerovou anténou tak, aby ožarovala primárne váš byt a nie susedov, tak sa to dá chápať ako obojstranné pozitívum.

ad: " V situaci, kdy každý má u sebe mobil, řešit to, jestli je nebo není zapnutá wifi, může pouze blb, který ničemu nerozumí."

Invektívy komentovať nebudem, ale on tam rozdiel je. Totiž mobil môžem a nemusím používať. Môžem ho na noc vypnúť. Môžem telefonovať hodinu denne a môžem všetko vybaviť dvojminútovým telefonátom. Ale keď mám vedľa mojej spálne silný wifi router od suseda, tak ma ožaruje celý deň a celú noc a nemám to ako ovplyvniť. Navyše na rozdiel od wifi routeru, mobil, keď leží na poličke, tak si overuje BTS stanicu rádovo pár krát za deň, nie 10x za sekundu ako router.

371028

16.04.2019 16:48

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

RE: Propagačné letáky

pozorovateľ 109.?.?.?

Mňa takéto reakcie neprekvapujú. Zažil som ich už v minulosti, keď som ľudí upozorňoval na zdraviu škodlivé "éčka" v hypermarketových potravinách. Typická reakcia bola: "Ale mne to neprekáža" a "Jem to už celé roky a ešte som na to neumrel".

To je potom ťažká debata. Ja mám čisté svedomie, varoval som ich, oni sa slobodne rozhodli v tom pokračovať, napriek vedomiu rizík.

A čo sa týka tých 4 stien. Nechajte si zobraziť na notebooku/smartfóne zoznam všetkých wifi vysielačov vo svojom okolí. V typickom paneláku uvidíte rádovo 20 rôznych wifín od susedov. Pokiaľ sa chcete fakt zabávať (alebo deptať), dobrá aplikácia pre smartfón je tu: https://play.google.com/store/apps/details?id=abde...

Pokiaľ vás to baví alebo je vám to jedno, neberiem vám to. Dajme tomu, že sú však ľudia, ktorých to absolútne neteší, že v obývačke má vedľa steny wifi od jedného suseda a v spálni vedľa steny wifi od ďalšieho suseda. A že sa v kľude nevyspí ani si v obývačke neoddýchne.

A len tak na okraj témy:

Ľudské mozgové frekvencie fungujú v rozsahu 0-40 Herzov. Wifi má pulzovaný stand-by signál v zóne 10 Herzov, UPC Wi-Free 40 Herzov, bezdrátové telefóny (cordless telephones) 100 Herzov, TETRA vysielačky 17,6 Herzov atď... Je preukázané, že týmito pulzovanými frekvenciami je možné ovplyvňovať myslenie a náladu ľudí - vyvolávať depresie, manické stavy, bolesti hlavy, problémy s rozmýšľaním atď. Americká armáda to už roky využíva vo svojich zbraňových systémoch.. Mimo to je známy aj samotný fakt, že pulzované elektromagnetické vlny spôsobujú v mozgu falošný šum (prehlušujú elektrické napätie v neurónových membránach), takže ľudia môžu mať v EMF prostredí problémy s rozmýšľaním, výpadky pamäte alebo problémy so srdcom. Čo fakt nie sú "banality".

371030

16.04.2019 17:06

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

RE: zvědavec upadá - pokračování

pozorovateľ 109.?.?.?

ad 1)

Je rozdiel medzi prirodzeným elektromagnetickým žiarením (Schummanove rezonancie, 7.8 Hz), na ktoré boli organizmy dlhodobou evolúciu adaptované a moderným umelým elektromagnetickým žiarením, ktoré dosahuje už 10 000 až milión krát vyššiu intenzitu a gigaherzové frekvencie, aké sa v prírode doteraz bežne nikde nevyskytovali.

ad vysielačky TETRA)

Barrie Trower: Confidential Report on TETRA. Strictly for the Police Federation of England and Wales (2001) http://www.tetrawatch.net/papers/trower_report.pdf . Správa Barrie Trowera pre policajné stanice o zdravotných dôsledkoch používania policajného vysielačkového systému TETRA.

A o prepojení frekvencii TETRA na vojenské programy http://stopthecrime.net/wp/2018/12/08/advisory-mas...

ad mikrovlny a medzibunečná komunikácia)

Nie som biológ ani lekár aby som dokázal dať k téme linky na odborné štúdie. Nemám možnosti archivovať úplne každý článok ,čo som kedy čítal.

Čo sa týka telepatie, tak jej princíp je súčasťou výskumu amerických zbraňových systémov. Ľudský mozog vysiela elektromagnetický signál o intenzite 5 mW a správne naladené prijímacie zariadenie dokáže následne jednotlivé vlnové frekvencie dešifrovať do pôvodných významov. Dokážu to niektorí ľudia (čítanie nálad a myšlienok osôb v ich blízkosti) a snažia sa o to tajné služby (antény, ktorými by pri použití správnej knižnice signálov dokázali prekladať dané frekvencie do reálnych pojmov). Signál 5 mW je dosť silný na to, aby sa dal aj bežnými zariadeniami chytať zo vzdialenosti 500 metrov. Mobilný telefón vyžaruje za bežných okolností slabší signál a napriek tomu ho mobilná veža počuje na vzdialenosť stoviek metrov až niekoľkých kilometrov.

Mimo to americká armáda disponuje technológiou "vnútenej telepatie", označovanej pojmom "Voice to Skull" a "Voice of God", ktorými dokážu pomocou mikrovlnných frekvencií vložiť cieľovej osobe do hlavy zvuk, resp. reálne slová. https://sigint.files.wordpress.com/2008/02/bioeffe...

Na detailný rozpis technológií tu jednak nie je priestor, jednak k tomu nemám potrebné odborné zázemie a vzhľadom na nepriateľský tón vášho príspevku si nemyslím, že by o to bol záujem (resp. že by mi ten záujem stál za námahu písania dlhého textu)

371031

17.04.2019 08:52

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

RE: Propagačné letáky

pozorovateľ 109.?.?.?

ad: "že vykazují intenzitu signálu -75 až - 90dBm"

Tak za prvé. Tie hlboké mínusové čísla pri decibelmiliwatttoch sugerujú, akoby sa malo jednať o neškodné hodnoty. Lenže škodlivý účinok mikrovĺn sa prejvuje pri mnohonásobne nižších úrovniach, než škodlivé účinky zvuku alebo optického svetla.

Za druhé. Prakticky v každej izbe (paneláková bytovka) nameriam jednu wifi, ktorá má intenzitu -40 dBm, čo je ekvivalentné vzdialenosti 1-2 metre od wifi routeru a energetickému toku 8000 mikrowattov/m2, čo je minimálne 10-100x nad úrovňou, kde lekárske výskumy pozorujú prvé zdravotné následky.

ad: "Můžete uvést, kde jste na to přišel?"

Ja fakt nie som schopný spätne zdokladovať každý článok, čo som kde a kedy čítal. Sorry. O to viac, ak sa jednalo o informáciu pracne mozaikovo poskladanú z množstva zdrojov. Celkovo sa jedná o výsledky amerického výskumného programu Pandora, na ktorý nadviazali ďalšie, poväčšinou utajované projekty.

Študijná literatúra (žiaden hotový "predžutý" článok nemám)

0) https://www.suenee.cz/jak-hudba-pusobi-na-nas-moze... (základné intro do témy mozgových frekvencií)

1) http://stopthecrime.net/wp/category/mind-control/ (prehľad vojenských výskumov. Základný štartovný článok nutný k pochopeniu témy)

2) http://www.tetrawatch.net/papers/trower_report.pdf... (správa barrie trowera o účinkoch TETRA vysielačiek, okrem iného spomína projekt Pandora a niektoré zraniteľné mozgové frekvencie)

3) https://www.muckrock.com/news/archives/2018/apr/18... , obrázok 2 https://cdn.muckrock.com/news_photos/2018/04/18/rm... (omylom uniknuté dokumenty)

4) https://www.electronischewapens.nl/ (holandský článok mapujúci ďalšie frekvencie)

5) https://diskuter.wordpress.com/2019/01/31/technolo... (sumarizácia v širšom kontexte)

6) https://sigint.wordpress.com/2008/02/17/bioeffects... (bio efekty mikrovlnných zbraní , odtajnený dokument americkej armády)

7) Človek ako bioelektrická bytosť v interakcii s prírodným a umelým elektromagnetizmom v jeho prostredí. Pulzné frekvencie niektorých telekomunikačných služieb http://elektrosmog.voxo.eu/pulzne-ziarenie

atď...

Prehľad standby signálov

https://diskuter.wordpress.com/2019/04/08/rizika-m...

371037

25.04.2019 08:22

5G: Dominové kostky začínají padat

RE: To 5G taková pohroma není

pozorovateľ 109.?.?.?

ad: "Síť 5G má fungovat na 3,5GHz a vzhledem k současnému zamoření WiFi signálem situace už o moc horší nebude."

To je chybné. Tých 3,5 GHz platí len pre ČR a je to len prvé uvoľnené frekvenčné pásmo...

– frekvenčný rozsah 1 (do 6 GHz) (v ČR plánované 3,5 GHz)

– frekvenčný rozsah 2 (24-86 GHz) (V EU je doporučované frekvenčné pásmo 24,25-27,5 GHz)

Niektoré zdroje dokonca udávajú pre sieť 5G frekvencie 30-300 GHz. Pre porovnanie: americký zbraňový systém Active Denial System používa frekvenciu 95 GHz, pričom zbraň je schopná obeti spôsobiť v priebehu pár sekúnd popáleniny a pocit intenzívnej bolesti.

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

ADS výzbroj bola nasadená americkými vojskami počas okupácie Iraku a zabezpečovala, aby sa k americkým vozidlám a základniam nepribližoval nikto z rebelov.

............

Ohľadom rizík 5G sa udáva, že kvôli výrazne kratšej vlnovej dĺžke budú postihnuté hlavne povrchové orgány tely (pokožka, oči) a malé živočíchy (hmyz, lístie stromov).

Predpokladané najvýznamnejšie riziká 5G siete:

- rakovina kože

- popáleniny oka, šedý zákal, slepota

- zničujúce dôsledky na hmyz, hrozba vyhynutia hmyzu v danej lokalite

- zničujúce dôsledky na vegetáciu - popáleniny listov stromov, dramatická redukcia vegetácie v blízkosti 5G vysielačov (v jednej prednáške, čo som nedávno pozeral, bolo udávané, že v Británii, kde testovali 5G siete, do 3 mesiacov uschli všetky stromy v okolí)

Pokiaľ tu máme technológiu, ktorá je schopná vyhubiť hmyz a rastliny (jedny z najodolnejších živočíšnych druhov na Zemi), mali by sme okamžite prejsť do režimu poplachu.

371204

25.04.2019 08:40

5G: Dominové kostky začínají padat

RE: To 5G taková pohroma není

pozorovateľ 109.?.?.?

Psychotronické zbrane je zastaralý názov, používaný v dobách Sovietskeho zväzu. Je to skrátená verzia slova psycho-elektronické zbrane, inak povedané, elektronické zbrane pôsobiace na psychiku ľudí. Občas sa v sovietskej literatúre používal tiež pojem "psychotronické generátory", čo v modernom jazyku znamenalo veľké antény na produkciu rádiovo-mikrovlnného pulzovaného ELF signálu.

V dnešnej modernej terminológii sa obvykle používajú pojmy "mikrovlnné zbrane", resp. v nemčine sa používa tiež pojem "elektro-zbrane" (E-Waffen, Elekto-Waffen). V širšom kontexte sa používa tiež pojem "mind control weapons", čo je sofistikovanejšia verzia mikrovlnných zbraní, kde účelom už nie je len spôsobovať obeti bolesť a paniku ale riadiť jej správanie (napríklad spôsobiť depresiu, samovražedné nálady, ľahostajnosť, strach, náhle upadnutie do spánku, výpadky pamäte a neschopnosť rozmýšľať, sexuálnu frustráciu až po umelo vyvolanú zástavu srdca)

Podrobné info k téme "mind control" zbraní je tu:

https://diskuter.wordpress.com/2019/01/31/technolo... (kapitola 4. Elektromagnetické vysielače)

Vyvinutie a plošné nasadenie "mind control" technológií je pre Svetovú vládu nevyhnutnou podmienkou pre úspešné zavedenie (a udržanie) Nového svetového poriadku. Iba tak je možné zaistiť, že sa ľudia proti zavádzanej totalite nezačnú búriť. Hlavný účel "mind control" vysielačov bude potláčať u ľudí vôľu k aktivitám a komplikovať schopnosť rozmýšľať. Správne vyladeným signálom je tiež možné ľuďom vymazávať pamäť. Vo výsledku teda občania možno stále budú nespokojní s praktikami Svetovej vlády, ale nebudú psychicky schopní proti tomu nič podniknúť.

Osobne sa domnievam, že v nejakom rozsahu sú už tieto technológie nasadené v Západnej Európe a že práve to je dôvod, prečo sú západoeurópania tak nepochopiteľne ľahostajní či už k imigračnej kríze alebo k rôznym ďalším šialenostiam, ktoré im tam v posledných rokoch zavádzajú neomarxistické vlády.

371206

25.04.2019 10:58

5G: Dominové kostky začínají padat

RE: To 5G taková pohroma není

pozorovateľ 109.?.?.?

Tak to je jasné, že vojenská verzia bude mať výkon o niekoľko rádov vyšší, než akékoľvek civilné nasadenie.

Skôr mi išlo o to, že oba systémy budú využívať rovnaké frekvenčné spektrum. ADS je schopný na vzdialenosť 500 metrov spôsobiť človeku v priebehu 2 sekúnd popáleniny. 5G bude nastavené tak, aby jeho účinky boli pod "tepelným limitom", ale ostatné škodlivé efekty (hlavne v kumulovanom účinku) môžu byť stále veľké.

Nepodarilo sa mi nájsť zmysluplné technické detaily ohľadom výkonov ADS. Jediné čo som našiel, bol udaný výkon generátora 100 kW, ale bez udania, či sa jedná o ERP výkon (všesmerový) alebo vedený do smerovej antény, ktorá lokálne efekt ešte viac zosilní.

ERP výkony súčasných 2G/3G/4G vysielačov sa pohybujú okolo 1,5 kW na každú jednu anténu a službu. Približne rovnaký výkon sa dá očakávať aj u 5G vysielačov (test v holandskom Haagu, ktorý pozabíjal miestne vtáky údajne pracoval s 2 kW vysielačom). K tomu musíme pridať fakt, že k 5G anténam budeme v priemere 10x bližšie, než k vysielacím stožiarom BTS antén.

Čiže ano, 5G antény sa nebudú približovať ani zďaleka výkonom ADS systému, ale aj tak ten výkon bude nie úplne zanedbateľný.

A potom je tu jedna mimoriadne kontroverzná téma. Občas sa objavuje v článkoch s tvrdením, že všetky vysielacie veže majú okrem klasického civilného výkonu v zálohe aj vojenský výkon, ktorý má o niekoľko rádov vyššie vyžarovanie a ktorý by bol zapnutý výlučne v prípade potreby potlačiť občianske nepokoje v danom regióne. Rovnaký fakt môže platiť aj pre 5G antény.

371208

27.04.2019 10:59

5G: Dominové kostky začínají padat

RE: No jo, ale ten kufřík obsahuje jadernou bombu

pozorovateľ 109.?.?.?

Existujú aj kufríkové mikrovlnné zbrane:

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Zdroj:

http://www.mikrovlna.wg.am/index/

http://www.mikrowellenterror.de/bildergalerie/inde...

A iné nástroje:

Vložený obrázek

371242

08.05.2019 12:55

Pátá generace mobilní sítě může být vražedná

Bez komentára...

pozorovateľ 109.?.?.?

Vložený obrázek

371411

08.05.2019 20:53

Pátá generace mobilní sítě může být vražedná

RE: Jsme elektromagnetické bytosti

pozorovateľ 109.?.?.?

Len pre predstavu:

Toto je prírodné mikrovlnné pozadie, stav, akému sme boli vystavení počas posledných miliónov rokov evolučného vývoja:

prírodné pozadie: < 0.000002 V/m ~ 0.000001 μW/m2

Toto je žiarenie v blízkosti 1 m od wifi hotspotu, resp. 100 m od mobilného BTS vysielača

1,732 V/m ~ 7960 μW/m2

A toto je súčasná, zákonom definovaná bezpečná norma

ICNIRP: do 61 V/m ~ 10000000 µW/m2

zdroje:
http://elektrosmog.voxo.eu/smernice-stavebnej-biol...
http://elektrosmog.voxo.eu/kalkulacky

Takže súčasný stav pobytu v miestnosti s wifi hotspotom presahuje úroveň prírodného pozadia 10 miliárd násobne (tj. o 10 rádov)

Bezpečnostné normy presahujú žiarenie prírodného pozadia 10 000 000 000 000 násobne (slovom, desať bilión-násobne, alias o 13 rádov)

A niekto nám bude nahovárať, že stav 10 biliónnásobne vyšší, než situácia s akou sme sa evolučne vyvinuli, je zdravotne úplne neškodný...

Pre zaujímavosť. Na tejto stránke http://elektrosmog.voxo.eu/blog , podkapitola "Mechanizmus poškodenia DNA" , je popísaný bio-chemický proces, ako aj veľmi nízke úrovne RF žiarenia poškodzujú bunky (spôsobujú v bunkách zvýšený oxidačný stres). Čo je zaujímavé, tak síce iným mechanizmom, ale s podobným výsledkom pôsobí na bunky aj nízkoúrovňová rádioaktivita.

Rádioaktivita ničí bunky tak, že v nich spôsobuje oxidačný stres štiepením molekúl vody na O+ a OH- radikály, ktoré následne ničia vnútro bunky a poškodzujú DNA. V zriedkavejších prípadoch rádioaktívna častiaca priamo roztrhne vlákno DNA. Výsledok: zrýchlené odumieranie buniek, mutácie, rakovina.

Mikrovlnné žiarenie ničí bunky tak, že v nich spôsobí nahromadenie iónov vápnika, ktoré produkujú kyslíkové radikály, ktoré následne ničia vnútro bunky presne rovnako ako kyslíkové radikály vyprodukované rádioaktívnym ionizačným žiarením. Aby to bolo ešte zaujímavejšie, rádiofrekvenčné vlnenie pokiaľ trafí správne rezonančné frekvencie, tak dokáže rádiolyticky rozštiepiť molekulu DNA, hoci podľa starej definície na to nemá dostatok energie. Konečný výsledok: zrýchlené odumieranie buniek, mutácie, rakovina.

Spoločná je aj ďalšia vlastnosť. Škody spôsobené rádioaktívnym žiarením sú kumulatívne. Čím dlhšie je človek v rádioaktívnom prostredí, tým viac škôd v tele nazbiera. Presne rovnakú kumulatívnu vlastnosť má aj mikrovlnné žiarenie. Pár rokov v blízkosti vysielačov človek strávi bez akýchkoľvek príznakov. Potom sa začne zdravie zhoršovať: začne zlyhávať imunita, zlyhávať fungovanie nervovej sústavy, začnú sa rodiť postihnuté deti a začne rásť výskyt rakoviny.

Ale zatiaľ čo pred rádioaktivitou majú ľudia až panickú hrôzu, tak rádiofrekvenčné žiariče si spokojne vložia do vrecka nohavíc, položia na nočný stolík vedľa hlavy alebo si ich nechajú namontovať na strechu domu.

371419

12.05.2019 11:39

Pátá generace mobilní sítě může být vražedná

RE: Ozonová vrstva

pozorovateľ 109.?.?.?

Kto sú "ONI" je podrobne zodpovedané v Rakovského protokoloch:

Celý text Rakovského protokolov:
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/file...

Stručný prehľad tém a kontext vzniku:
https://diskuter.wordpress.com/2018/04/24/rakovske...

Nie je to jednoduché čítanie, ale kto sa cez to prehryzie, zaručene mu to zmení pohľad na svet.

371497

23.05.2019 09:47

Demonstracia na Vaclavaku ocami nepriatelsky naladeneho pozorovatela

Transparentý účet

pozorovateľ 109.?.?.?

Tak som sa zo zvedavosti pozrel na transparentný účet "Milionového chlívku"...

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=20201117

Čo ma zaujalo, sú vysoké darcovské sumy. Alternatívne weby sú rady, ak im ľudia posielajú 100 Kč mesačne.

Tu boli darcovské sumy bežne v tisíckorunách, ale neboli zriedkavé ani dary v sume 10 000 Kč či dokonca 20 000 Kč.

Evidentne milionový chlievik podporujú ľudia, ktorí nie sú práve chudobní.

Deklarované výdavky na posledné akcie:

17.05.2019 _ -28 089,00 CZK Technické zajištění akce 6. 5. 2019 - doplatek

17.05.2019 _ -60 000,00 CZK Technické zajištění akce 13. 5. 2019 - záloha

17.05.2019 _ -65 000,00 CZK Bezhotovostní platba LED obrazovka - 2x - Praha 13. 5. 2019 - Milion chvilek

17.05.2019 _ -24 260,50 CZK Vlajka České republiky 10 x 15 metrů - Milion chvilek pro demokracii

16.05.2019 _ -1 588,00 CZK Výroba banneru 2x - Ostrava

16.05.2019 _ -100 000,00 CZK Letáky A6 1 000 000 ks - Milion chvilek

11.05.2019 _ -600,00 CZK Banner A1 - akce 13. 5. 2019

09.05.2019 _ -45 000,00 CZK Letáky A4 100 000ks oboustranný - akce 13. 5. + 21. 5. 2019

Kto chce sledovať, o čom sa rozpráva "nepriateľ", môže tu:

https://href.li?https://www.milionchvilek.cz/

371646

31.05.2019 06:38

Podle ministerstva zdravotnictví nepředstavuje síť 5G žádný problém

Biliónový biznis

pozorovateľ 109.?.?.?

z článku: "Začala nová éra internetu? Na oběžnou dráhu se vydaly desítky vysílačů" https://www.idnes.cz/technet/vesmir/spacex-musk-in...

"SpaceX si od Starlinku slibuje hlavně významný zdroj příjmů, které pak může využít pro vývoj stále pokročilejších raket a lodí. Roční příjmy SpaceX ze startů raket budou výhledově dosahovat maximálně 3 miliardy dolarů, ale příjmy z poskytování internetového připojení přes Starlink by se prý mohly pohybovat kolem 30 miliard. Elon Musk by si rád ukrojil 3 až 5 procent z celosvětových příjmů v oboru telekomunikací, které dosahují přibližně jednoho bilionu dolarů (tisíc miliard)."

(samotný článok z idnes je veľká propaganda z dielne SpaceX, kde vychvaľujú, aké úžasné výhody ich vesmírna sieť Starlink (možno by sa skôr hodilo "SkyNet" ) prinesie... Pre niekoho môže byť článok zaujímavý z toho pohľadu, že poskytuje veľké množstvo detailov, ako bude celá sieť fungovať a akým spôsobom to chce Musk ufinancovať. Znepokojujúce je, že celé to megalomanstvo je technicky aj finančne naozaj realizovateľné)

- - -

Toto je iný zaujímavý článok. Nemecké video o tom, že kvôli zavádzaniu 5G sietí bude nutné v mestách vyrúbať všetky stromy, pretože príliš efektívne pohlcujú 5G signál a stanú sa tak prekážkou budovania siete.

https://www.youtube.com/watch?v=vCyvo0wsSQg

Pripravujem pre ne-nemčinárov stručné zhrnutie obsahu toho videa.

Zatiaľ jedna krátka technická informácia, ktorá vo videu zaznela.

V jednej časti prednášky zaznelo toto: priemerne sa odhaduje, že na pokrytie 1 km2 bude potrebných minimálne sto 5G vysielačov (je potrebný jeden stožiar každých 100 metrov). Lenže to je číslo len pre jedného mobilného operátora. Keď zohľadníme 5 mobilných operátorov, ktorí pôsobia v Nemecku a každý bude chcieť mať vlastný vysielač, tak na malom území 1 km2 môže vyrásť až 500 vysielacích stožiarov!

- - -

Pravidelne aktualizovaná zvodka najnovších správ v súvislosti s mikrovlnnými technológiami je tu:

http://elektrosmog.voxo.eu/

371797

01.06.2019 14:39

Podle ministerstva zdravotnictví nepředstavuje síť 5G žádný problém

Zdravotné riziká "neionizačného" mikrovlnného žiarenia...

pozorovateľ 109.?.?.?

1. Narušuje produkciu spánkového hormónu melatoninu
http://elektrosmog.voxo.eu/melatonin

2. Termálne a netermálne účinky elektromagnetických polí
http://elektrosmog.voxo.eu/dva-typy-ucinkov

3. Bunky, DNA a elektromagnetické pole
http://elektrosmog.voxo.eu/dna-bunky-a-em-pole

4. Pulzné elektromagnetické žiarenie
http://elektrosmog.voxo.eu/pulzne-ziarenie

12. Riziká RF žiarenia. Tepelné verzus netepelné žiarenie, rôzne grafy a tak...
http://elektrosmog.voxo.eu/rizika-ziarenia

-
Rádiofrekvenčné verzus rádioaktívne žiarenie

Na tejto stránke http://elektrosmog.voxo.eu/blog , podkapitola "Mechanizmus poškodenia DNA" , je popísaný bio-chemický proces, ako aj veľmi nízke úrovne RF žiarenia poškodzujú bunky. Je zaujímavé, že hoci rádioaktivita a rádiofrekvenčné žiarenie pôsobia inými biologickými cestami, výsledné následky sú až zarážajúco podobné.

Rádioaktivita ničí bunky tak, že v nich spôsobuje oxidačný stres štiepením molekúl vody na O+ a OH- radikály, ktoré následne ničia vnútro bunky a poškodzujú DNA. V zriedkavejších prípadoch rádioaktívna častiaca priamo roztrhne vlákno DNA. Výsledok: zrýchlené odumieranie buniek, oslabenie imunity, mutácie, rakovina.

Mikrovlnné žiarenie ničí bunky tak, že v nich spôsobí nahromadenie iónov vápnika, ktoré produkujú kyslíkové radikály, ktoré následne ničia vnútro bunky presne rovnako ako kyslíkové radikály vyprodukované rádioaktívnym ionizačným žiarením. Aby to bolo ešte zaujímavejšie, rádiofrekvenčné vlnenie pokiaľ trafí správne rezonančné frekvencie, tak dokáže rádiolyticky rozštiepiť molekulu DNA, hoci podľa starej definície na to nemá dostatok energie. Konečný výsledok: zrýchlené odumieranie buniek, oslabenie imunity, mutácie, rakovina.

Spoločná je aj ďalšia vlastnosť. Škody spôsobené rádioaktívnym žiarením sú kumulatívne. Čím dlhšie je človek v rádioaktívnom prostredí, tým viac škôd v tele nazbiera. Presne rovnakú kumulatívnu vlastnosť má aj mikrovlnné žiarenie. Pár rokov v blízkosti vysielačov človek strávi bez akýchkoľvek príznakov. Potom sa začne zdravie zhoršovať: začne zlyhávať imunita, zlyhávať fungovanie nervovej sústavy, začnú sa rodiť postihnuté deti a začne rásť výskyt rakoviny.

Ale zatiaľ čo pred rádioaktivitou majú ľudia až panickú hrôzu, tak rádiofrekvenčné žiariče si spokojne vložia do vrecka nohavíc, položia na nočný stolík vedľa hlavy alebo si ich nechajú namontovať na strechu domu.

-

A ešte poznámka k tomu, že vraj zvýšený výskyt rakoviny je v dôsledku toho, že sa vraj dožívame vyššieho veku než v minulosti.

To je totálny nezmysel. V minulosti bola rakovina typickou chorobou starých ľudí. V súčasnosti sa rakovina bežne vyskytuje u mladých ľudí nad 30 rokov, u detí a dokonca rastie výskyt rakoviny mozgu u kojencov (deti ...

Automaticky kráceno

371825

01.06.2019 15:24

Podle ministerstva zdravotnictví nepředstavuje síť 5G žádný problém

RE: Naši katové něco nedomysleli

pozorovateľ 109.?.?.?

ad: " jestli i ti nejvyšší dobytci, o kterých lidi vědí, nejsou jen bílí koně někoho úplně jiného, kdo třeba ani není z této planety"

Vcelku bežne sa už hovorí, že každá úroveň riadenia hierarchie je zámerne ponechávaná v nevedomosti o tom, že existuje niekto nad nimi. Každý si myslí, že je na vrchole hierarchie a že robí špinavosti ľuďom pod sebou čisto pre svoj vlastný prospech.

Vrcholovým Židom je nahovárané, že sú "vyvolený národ" a že je im určené, aby vládli tejto planéte a ľudstvu pod nimi. A je im zároveň nahovárané, že ľudí je príliš veľa a že ich treba zredukovať na taký počet, ktorý prestane židom ohrozovať ich mocenskú pozíciu a nebude im príliš odjedať z "ich" svetového majetku.

A je možné, že títo Židia nechápu, že sú len bábkami v rukách vyšších síl (nazvime ich pracovne Satan), a že tieto sily iba využívajú Židov na to, aby odviedli špinavú prácu pri likvidácii života na Zemi...

Napadlo ma to, keď som čítal celú verziu "Červenej symfónie" https://cassiopaea.org/forum/threads/red-symphony-..., knihy z ktorej pochádzajú známe Rakovského protokoly http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/file...

Úplne na poslednej strane textu bola takáto veta:

"One could say that “They” are not animated any more by the lust for absolute power upon all men on Earth, but by a satanic intention to destroy the Creation…"

V preklade: "Človek má pocit, že "ONI" už nie sú viac poháňaní túžbou po absolútnej moci nad všetkými ľuďmi na Zemi, ale satanickým úmyslom zničiť Ľudstvo..."

Celá tá myšlienka by presne sedela na luciferiánsku mentalitu slobodomurárov - každá úroveň dostane vždy len tú časť informácií, ktorá sa hodí nadradenej úrovni na to, aby nižšia úroveň dobrovoľne poslúchala a cítila sa pri tom dôležito... A žiadna úroveň netuší, aká vysoká je hierarchia vyššie nad nimi...

371827

01.06.2019 20:14

Podle ministerstva zdravotnictví nepředstavuje síť 5G žádný problém

Princípy vojenského využitai 5G internetu

pozorovateľ 109.?.?.?

Občas sa človeku podarí získať zaujímavé verejne nedostupné informácie vyslovene náhodným prečítaním medzi riadkami.

V článku z Idnes je takáto zaujímavá pasáž:

"Internetové připojení, které bude tato konstelace zprostředkovávat, využijí především odlehlé a rozvojové oblasti, kde lidé internet nemají, (...) Podle OSN v současnosti zhruba 57 % světové populace nemá přístup k internetu, takže potenciální trh je obrovský." (...)

"Koncový uživatel se bude moci k satelitům připojit pomocí speciálního terminálu ve tvaru placatého disku o velikosti středně velké pizzy. Toto zařízení bude disponovat elektronicky směrovatelnou anténou („phased array“), takže se nebude muset fyzicky otáčet. (...) Terminál bude potřebovat přímý výhled na oblohu (...). Anténa funguje i za pohybu, takže může být umístěna na auto, loď či letadlo."

https://www.idnes.cz/technet/vesmir/spacex-musk-in...

Ako to interpretovať.

Užívatelia sa nebudú k satelitnému 5G internetu pripájať priamo pomocou svojich smartfónov, ale dáta pôjdu cez "terminál", ktorý bude v podobe akéhosi stĺpu s "anténou veľkosti pizze". Tento terminál bude fungovať ako uzol, ktorý signál rozdistribuuje koncovým zariadeniam.

Tým pádom nepotrebuje koncové užívateľské miesto žiadnu zložitú infraštruktúru, stačí mu prístup k elektrine, pokojne aj z nejakej silnejšej batérie alebo naftového agregátu.

Prečo však americká vláda tak urputne tlačí na čo najrýchlejšie spustenie prevádzky vesmírneho 5G? A prečo sa pri tom prakticky vôbec nehľadí na náklady a verejnú mienku?

Čaro spočíva práve v tejto vete: "...Anténa funguje i za pohybu, takže může být umístěna na auto, loď či letadlo. ..."

Tie antény sa budú montovať na americké bojové prostriedky: lode, lietadlá, tanky, drony... Doteraz malo americké námorníctvo problém s tým, že uprostred oceánu neexistovala žiadna efektívna internetová infraštruktúra. Prenášanie dát pomocou šifrovaných rádiových signálov z vysielačov vzdialených tisícky kilometrov je veľmi neefektívne - prenos vyžaduje dlhé vlny, ktoré nedokážu niesť veľa informácií. Rovnaký problém je aj s prístupom k internetu v lietadlách a v tankoch operujúcich uprostred púšte. Súčasný satelitný internet bol príliš pomalý a dátovo limitovaný.

Lenže k modernému vedeniu vojny patrí prenos obrazu v HD kvalite a reálnom čase do veliaceho strediska.

A presne na tento účel budú v najbližších rokoch primárne využívané 5G antény a 5G satelity...

Keď americkí vojaci z územia USA ovládali cez satelitné pripojenie drony strieľajúce po Iračanoch, mal systém dobu odozvy bežne v jednotkách sekúnd, takže trafiť pohybujúci sa cieľ bolo takmer nemožné. Veľmi nízka latencia 5G internetu tento problém americkej armáde vyrieši...

371833

22.06.2019 14:51

Demonstrace proti Babišovi

K poznámke editora ohľadom "víťazného" slovenského majdanu

pozorovateľ 109.?.?.?

Až tak víťazne slovenská farebná revolúcia pre slniečkarov neskončila.

Celé to bolo viac než zamotané,takže skúsim veľmi stručne zhrnúť o čo išlo.

Davy na námestí žiadali na začiatku odstúpenie Fica (predseda vlády) a Roberta Kaliňáka (minister vnútra). Údajne z dôvodu napojenia na vraždu novinára Jána Kuciaka a rizika zametania dôkazov pod koberec. Ako priťažujúci faktor pre oboch politikov bolo, že sa poznali s podnikateľom Bašternákom,ktorý práve v tej dobe čelil trestnému stíhaniu za daňové podvody.

Takže davy na námestí žiadali odstúpenie Fica, pád vlády a zriadenie nikým nevolenej úradníckej vlády, ktorú by zostavil americký agent Andrej Kiska (formálne prezident SR).

Ficova pozícia bola komplikovaná faktom, že jeden z jeho koaličných partnerov, maďarská strana Most, sa zmietal vo vlastnom vnútornom konflikte, kde medzi sebou zápasilo slniečkárske a pragmatické krídlo. Šéf Mostu Béla Bugár sa dlhé týždne neúspešne snažil potlačiť rebéliu vo vlastnej strane, ale výsledkom boli odchody dvoch ministrov Mostu z vlády, hrozba zvrhnutia samotného Bugára a prechod celého Mostu k opozícii. Vďaka tomu by opozícia získala dostatok hlasov na zhodenie celej vlády.

V prospech Fica pre zmenu hralo to, že sa na jeho stranu aktívne postavili prakticky všetky alternatívne média (t.j. nečelil "jednohlasnému" tlaku ulice) a taktiež dve "anti-systémové" parlamentné strany Sme-Rodina (Boris Kollár) a ĽSNS (Marián Kotleba) zaujali vyčkávaciu taktiku a odmietli podporiť zbytok opozície v snahe o zhodenie vlády.

Napokon sa Ficovi a Bugárovi podarilo dojednať Šalamúnske riešenie, aby sa vlk nažral a ovca zostala celá. Fico aj Kaliňák sa formálne vzdali svojich pozícií a nominovali na ne politicky nevýrazných náhradníkov. Bugárovi sa vďaka tomu podarilo potlačiť vzburu vo vlastnej strane, keďže hlavná požiadavka rebelov bola odstúpenie Fica z pozície premiéra. Časť najviac nespokojných poslancov Mostu prešla do opozície alebo odišli úplne z parlamentu. Následne "rekonštruovaná" vláda dostala v parlamente dôveru (aj s podporou niekoľkých nezaradených poslancov) a pokračovalo sa vo viac-menej starej zostave. Premiérom sa stal nevýrazný Pellegrini, predsedom Smeru zostal Fico a naďalej zo zákulisia určoval hlavnú politiku.

Demonštranti, žiadajúci odstúpenie Fica sa ocitli v trapnej situácii. Obe ich požiadavky boli formálne splnené (Fico aj Kaliňák odstúpili), ale vláda zostala v pôvodnej podobe s rovnakým programovým trendom.

Demonštranti začali narýchlo vymýšľať nové požiadavky, prečo má padnúť vláda. Napríklad žiadali odvolanie Kaliňákovho nástupcu, odvolanie policajného prezidenta atď. Tieto nové témy však pôsobili tak kŕčovito,že väčšina ľudí nevedela, ako ich uchopiť. Demonštrácie pokračovali ešte niekoľko mesiacov po výmene Fica na čele vlády,ale ich účasť slabla,až napokon úplne upadli mimo záujem verejnosti.

372170

17.07.2019 12:16

Dokonalý život zabíjí. Experiment na myších, který překvapil

Kontroverzie okolo Calhounovho experimentu

pozorovateľ 109.?.?.?

Osobne som k výsledkom daného myšacieho experimentu silne skeptický a mám podozrenie, že bol vytvorený na objednávku.

Calhounove experimenty totiž prebiehali presne v rovnakej dobe, kedy sa Rímsky klub začal intenzívne zaoberať témou "preľudnenia" planéty a nutnosťou redukcie svetovej populácie.

Calhounov experiment sa dá chápať ako mediálna predpríprava verejnosti na to, že svetová elita v budúcnosti tajne ovplyvní reprodukčné schopnosti svetovej populácie tak, aby kopírovali výsledky Calhounovho experimentu.

V zásade to nie je nič nepochopiteľné. Calhoun vyprodukoval experiment, v ktorom sa mu myšacia populácia najprv exponenciálne množila, potom narazila na populačný strop a namiesto udržania tohto stabilného počtu, sa prestala úplne rozmnožovať a vymrela do posledného jedinca. V prírode je takáto situácia nereálna - akonáhle poklesne úroveň premnoženej populácie pod určitú hranicu, zvieratá sa začínajú znovu množiť.

Ako uviesť Calhounov experiment do ľudskej praxe? Jednoducho. V 1960tych a 1970tych rokoch prebiehali početné výskumy financované Rockefellerovou nadáciou, ktoré sa týkali tém antikoncepcie (tzv. "tabletka"), potratov, rozvratu vzťahov medzi mužmi a ženami (feminizmus, tzv. "ženský marxizmus"), homosexualizmus, kult krásy, kult bezdetnosti a neplodnsoť atď... Okrem verejne prezentovanej antikoncepcie (kondómy, hormonálna antikoncepcia) boli vyvíjané aj techniky tajnej antikoncepcie (prísady do vakcín, jedál, pitnej vody, rozprašované aerosoly), ktoré spôsobia u zasiahnutých ľudí buď dočasnú alebo trvalú neplodnosť. Tieto techniky boli primárne vyskúšané na krajinách tretieho sveta, ale významnou obeťou týchto testov sa stalo práve Japonsko, ktoré bolo vybrané za priekopníka redukcie populácie (všetky depopulačné trendy ako pokles pôrodnosti a napokon totálny nezáujem o sex sa objavili v Japonsku o 20 rokov skôr, než vo zbytku sveta).

Dám do pozornosti nasledujúci článkový seriál, kde sú podrobne rozpísané všetky stratégie, ktoré globalistické elity použili na to, aby "nenápadne" zredukovali ľudskú pôrodnosť tak, aby populácia nastúpila trend vymierania.

Epidémia neplodnosti. Čo nám média nepovedia:

1. Kapitola - endokrinné disruptory v plastoch, pesticídoch, čistiacich prostriedkoch, elektronike, fast-foodoch a priemyselných odpadoch.
https://diskuter.wordpress.com/2014/12/19/epidemia...

2. Kapitola - hormonálna antikoncepcia, sterilizačné vakcíny, kontaminovaná pitná voda
https://diskuter.wordpress.com/2015/03/12/epidemia...

3. Kapitola - spoločenské faktory, promiskuita, rozvodovosť, záhadná strata záujmu o sex
https://diskuter.wordpress.com/2015/11/22/epidemia...

4. Kapitola - GMO potraviny spôsobujú neplodnosť
[url]https://diskuter.wordpress.com/2015/12/06/epidemia-neplodnosti-iv-gmo-potra...

Automaticky kráceno

372526

17.07.2019 12:24

Dokonalý život zabíjí. Experiment na myších, který překvapil

pokračovanie

pozorovateľ 109.?.?.?

4. Kapitola - GMO potraviny spôsobujú neplodnosť
https://diskuter.wordpress.com/2015/12/06/epidemia...

5. Kapitola - perspektívy do budúcnosti. Pokiaľ sa nezmení súčasný trend, niekedy okolo roku 2060 sa narodia posledné deti.
https://diskuter.wordpress.com/2016/01/29/epidemia...

6. Kapitola - genocídne plány elít proti ľudstvu. Prehľad najrôznejších uniknutých plánov depopulácie planéty, dokazujúcich, že pokles pôrodnosti vôbec nemusí byť náhoda.
https://diskuter.wordpress.com/2016/02/26/epidemia...

7. Kapitola - kariéra vs. materstvo. Systém a média tlačia na ženy, aby sa vzdali materstva ako čohosi podradného a obetovali svoje plodné roky otročeniu pre korporácie
https://diskuter.wordpress.com/2016/06/04/epidemia...

8. Kapitola - Bisfenol A, Bisfenol S. Prísady do plastov so zničujúcim účinkom na plodnosť. Termoúčtenky s BPA/BPS.
https://diskuter.wordpress.com/2018/07/25/epidemia...

9. Kapitola - Maltuziáni a eugenici. História myšlienky redukcie svetovej populácie
https://diskuter.wordpress.com/2018/09/30/epidemia...

Riziká očkovania 4. Vakcíny spôsobujúce neplodnosť
https://diskuter.wordpress.com/2018/05/03/rizika-o...

-
Špeciálne sa zastavím ešte pri fenoméne Japonska. Tajomný syndróm "hikikomori" je podľa všetkého niečo dosť podobné nášmu pojmu "autizmus". Sú to ľudia s totálnou sociálnou fóbiou a neschopnosťou nadväzovať partnerské vzťahy. Ako jeden z hlavných spúšťačov predpokladám úmyselne kontaminované vakcíny, ktoré narušia hormonálnu činnosť neurotransmitterov v mozgu a tým totálne rozbijú prirodzené sociálne správanie osoby. V skutočnosti to nie je nič komplikované, stačí pomocou vakcíny vyvolať autoimunitu proti niektorému typu neurotransmitterov zodpovedných za sociálne správanie a odvahu.

Podobné je to aj s fenoménom totálneho nezáujmu Japoncov o sex (muži aj ženy). Stačí vytvoriť vakcínu, ktorá vyvolá autoimunitu proti pohlavným hormónom (viď link vyššie) a daná osoba sa stane bezpohlavným jedincom s nezáujmom o rozmnožovanie.

K tomu môžeme pridať všetky ostatné stratégie šírenia neplodnosti - od ftalátov v plastoch až po bisfenoly v termoúčtenkách a bankovkách.

Fenomén, ktoré bol v 1990tych rokoch unikátom Japonska, sa momentálne šíri po celom svete. Aj v u nás (články týkajúce sa ČR) sa už píše o tom, že mileniáni strácajú záujem o sex, že žijú celé roky bez partnera ako "single", propaguje sa kultúra homosexuálneho správania a bezdetné rodiny sú médiami oslavované. Pred 10 rokmi som čítal v novinách, že každý 7. pár je nep...

Automaticky kráceno

372527

17.07.2019 12:25

Dokonalý život zabíjí. Experiment na myších, který překvapil

pokračovanie 3

pozorovateľ 109.?.?.?

, že každý 7. pár je neplodný. Pred mesiacom som čítal článok, že každý 5. pár je neplodný. K tomu pridajme všetky tie trendy o klesajúcom počte spermií u mužov a náraste spontánnych potratov u žien.

A poskladajme všetky tieto dieliky dokopy.

V židovskom talmude sa píše:

Zohar II, 4b: „Porodnost nežidů musí být masivně potlačována.“

372528

18.07.2019 16:47

Dokonalý život zabíjí. Experiment na myších, který překvapil

RE: A zopakoval někdo tento experiment se stejným výsledkem?

pozorovateľ 109.?.?.?

Tak ako som písal o kúsok vyššie https://www.zvedavec.org/nazory_7990.htm#ptr372526 , celý Calhounov myšací experiment bol urobený na objednávku, aby verejnosť predpripravil na tajne pripravované projekty redukcie svetovej populácie, a to tak, že globálne elity budú úmyselne napodobňovať výsledky Calhounovho experimentu a vydávať to za prirodzený efekt.

Calhoun vo svojom experimente argumentoval, že extrémne populačná hustota spojená s blahobytom spôsobila vznik patologických spoločenských javov vedúcich k zastaveniu reprodukcie a úplnému vymretiu populácie.

Problém je, že na Zemi zatiaľ extrémna populačná hustota existuje iba vo vybraných regiónoch. Keby bol Calhounov experiment a jeho projekcia na ľudskú populáciu pravdivý, dochádzalo by k vyššie vymenovávaným patologickým javom iba v preľudnených veľkomestách, zatiaľ čo na riedko osídlenom vidieku by sa populácia ďalej normálne množila.

V skutočnosti pokles pôrodnosti a ďalšie patologické javy (krásavci, homosexuáli, hlupáčikovia) zasiahol plošne celú spoločnosť, bez ohľadu na hustotu populácie, bez ohľadu na kultúru krajiny a región na zemeguli. Rovnaké podivnosti v populačnom správaní sa objavili v rovnakej dobe v Japonsku, Nemecku, USA, Južnej Kórei, Česku alebo Rusku. Naopak silne premnožené krajiny ako Bangladéš, Indonézia alebo Čína žiadne podobné príznaky nevykazujú.

Preto si fakt myslím, že oveľa realistickejšie vysvetlenie je, že organizátori Rímskeho klubu a Rockefellerovej Spoločnosti pre plánované rodičovstvo úmyselne manipulujú s ľudskou plodnosťou tak, aby imitovali priebeh populačnej krivky z Calhounovho experimentu.

Pridám ešte jeden úryvok:

Vložený obrázek
plné rozlíšenie: https://diskuter.files.wordpress.com/2018/09/39-pl...
zdroj: http://www.nwoo.org/download/knihy/Gabriele_Kuby-G...

372576

24.07.2019 10:03

Pentagon prováděl biologické pokusy na občanech USA

Americké a britské bakteriologické programy

pozorovateľ 109.?.?.?

Britský antraxový výskum: Operace Vegetarian: plán na vyhladovění Němců by skončil apokalypsou

Operace Seaspray: americký stát potají plošně šířil bakterie
[url]https://xman.idnes.cz/operace-seaspray-bakterie-civiliste-armada-san-francisco-pz1-/xman-styl.aspx?c=A180220_173117_xman-styl_fro" rel="nofollow" onclick="window.open('https://www.idnes.cz/xman/styl/operace-vegetarian-plan-na-vyhladoveni-nemcu-antrax.A180816_184643_xman-styl_fro
"Měla zvrátit výsledek války tím, že by otrávila dobytek pro německou armádu. Jenže přitom by vyhladila celou Evropu. Britská Operace Vegetarian se nakonec naštěstí neuskutečnila, byl k ní však jen krůček."

Operace Seaspray: americký stát potají plošně šířil bakterie
[url]https://xman.idnes.cz/operace-seaspray-bakterie-civiliste-armada-san-francisco-pz1-/xman-styl.aspx?c=A180220_173117_xman-styl_fro');return false;">https://www.idnes.cz/xman/styl/operace-vegetarian-...

"Infikoval vlastní obyvatele bakteriemi a viry, které ničily zdraví a dokonce zabíjely. Potají. Po dlouhých dvacet let od roku 1949. Americkému státu se experimenty na neinformovaných civilistech i vojácích dařilo tutlat. A když vyšly na světlo, dokázal zabránit odsouzení viníků."
(bakteriologické zbrane rozprašované z lietadiel, áut, lodí, do tunelov metra a do klimatizácií kancelárií)

Britská vláda priznala, že desiatky rokov testovala na miliónoch Britov bakteriologické zbrane
http://www.nwoo.org/2016/12/20/britska-vlada-prizn...
(britská verzia programu)

Operácia Delírium - americká armáda testovala na svojich vojakoch účinky LSD. Vývoj prebieha aj dnes
http://www.hlavnespravy.sk/mirror-usa-v-minulosti-...
(poznamenávam, že sú správy o tom, že americká vláda robila testy s rozprašovaním LSD nad civilnými mestami a s pridávaním LSD do zdrojov pitnej vody)

Experiment z Tuskegee: cílem je nechat černošské „pacienty“ zemřít
https://xman.idnes.cz/experiment-z-tuskegee-syfili...
(zámerné infikovanie 400 černošských pacientov syfilisom a úmyselné ponechanie bez liečby, aby mohli lekári študovať, ako choroba prebieha)

Lidé jako pokusná morčata britské laboratoře na chemické zbraně v Port Downu
http://literarky.cz/politika/svet/26000-guardian-l...

USA prováděly testy na vězních a postižených, byli levnější než šimpanzi
http://zpravy.idnes.cz/usa-provadely-testy-na-vezn...

Morgellons – vlákna ktoré dýchame a jeme
https://diskuter.wordpress.com/2017/03/04/kniha-o-...
(prvá tretina článku dáva všeobecný prehľad o amerických škandáloch s testmi biologických, chemických a rádioaktívnych zbraní na civilných obyvateľoch so zámerným odopretím následnej lekárskej starostlivosti)

(pokračovanie)

372701

24.07.2019 10:04

Pentagon prováděl biologické pokusy na občanech USA

RE: Americké a britské bakteriologické programy

pozorovateľ 109.?.?.?

(pokračovanie)

Laboratórny pôvod choroby AIDS a jej úmyselné rozšírenie do sveta pomocou infikovaných vakcín

1) https://diskuter.wordpress.com/kniha-1-kapitola-17...

Článok píše o tom, že vírus HIV bol úmyselne rozšírený v Afrike pomocou infikovaných vakcín proti kiahňam (neštovice) a v Amerike medzi homosexuálmi pomocou infikovaních vakcín proti žltačke.

2) http://svetylko.blog.cz/1002/aids-vyrus-vytvoreny-... (Ďalší veľmi užitočný článok o laboratórnom pôvode epidémie AIDS, plný množstva názvov a technických informácií). Článok okrem iného spomína prísne tajný projekt MKNAOMI.

3) http://internetweek.cz/konspirace/puvod-aids-umele...

4) https://enigmaplus.cz/kdo-ve-skutecnosti-vyrobil-a...

5) Martin Herzán - Totalitní světovláda https://diskuter.files.wordpress.com/2019/03/marti... (str. 56-59) Mnoho zaujímavých informácií, ktoré sa nenachádzajú v predošlých 4 článkoch: AIDS ako výsledok amerického bakteriologického výskumu (str.56-58). Rímsky klub, jeho plány redukcie svetovej populácie a HIV ako nástroj na redukciu nežiadúcich skupín občanov: černochov, hispáncov, homosexuálov, narkomanov a štátov s ktorými mala Amerika zlé vzťahy. Rola OSN pri šírení epidémie AIDS pomocou kontaminovaných očkovacích vakcín. Projekt MKNAOMI, ktorý stál za vývojom HIV vírusu. / Biologické zbrane a AIDS dodávané Američanmi do Iraku v rokoch 1985-1989, pričom následne keď sa chystala r. 1991 invázia do Iraku, americká armáda preventívne očkovala svojich vojakov proti všetkým bakteriologickým zbraniam, ktoré v predošlých rokoch dodali Saddámovi Husajnovi. Dokopy 24 vakcín, z toho 5-6 s utajovaným účelom. Autor píše, že jedna z vakcín bolo očkovanie proti AIDS, napriek tomu, že americká vláda tvrdí, že žiadna vakcína proti AIDS neexistuje. (s.59)

372702

24.07.2019 10:08

Pentagon prováděl biologické pokusy na občanech USA

Americké bakteriologické programy - chronologický pohľad

pozorovateľ 109.?.?.?

V 1940tych rokoch robili američania a briti výskum antraxu (choroba šírená baktériou Bacillus antracis), pričom ich bakteriologické programy z tejto oblasti mali potenciál vyvražddiť všetkých ľudí na kontinte. Tzv: "zombie apokalypsa" vychádza práve z projekcie dôsledkov nasadenia antraxu proti civilistom. Nakazení ľudia by sa zaživa rozkladali a v priebehu svojich posledných dní života by chaoticky blúdili po krajine a nákazou ohrozovali každého, koho stretnú.

V 1950tych rokoch robili američania výskum brucelózy, choroby šírenej kliešťami. Extrahovali z nej extrémne silný neurotoxín, ktorý potom použili proti civilistom v Severnej Kórei v rámci Kórejskej vojny. Zároveň sa v tej dobe robil rozsiahly výskum šírenia baktérií - testovalo sa rozprašovanie z lietadiel, lodí, do tunelov metra a taktiež sa testovali tzv. "vektory šírenia", t.j. infikovaný hmyz - komáre, kliešte atď.

V 1960tych rokoch dostáva Pentagon zakázku na vývoj nového mikroorganizmu, ktorý neexistuje nikde na svete a proti ktorému nie je možné získať imunitu.

V 1970tych rokoch sa objavuje HIV vírus, evidentne šírený po celom svete kontaminovanými vakcínami distribovanými OSN a WHO.

Zároveň sa objavuje borelióza, ktorá bola zrejme pôvodne určená na boj proti Vietnamským partizánom.

V 1980tych rokoch sa dôraz amerických bakteriologických programov posúva čoraz viac k téme "nesmrtiacich" infekcií, ktoré osobu nezabijú, ale iba dlhodobo vyradia z ekonomickej činnosti. Po celom svete sa začínajú objavovať podivné choroby ako je chronický únavový syndróm, cukrovka, celiakia, najrôznejšie alergie, problémy s plodnosťou, poškodenia inteligencie (skleróza, alzheimer, autizmus...) atď...

V 1990tych rokoch sa objavuje desivá podivná infekcia nazvaná morgellons - pohyblivé plastové vlákna, ktoré vyrastajú človeku z rán na pokožke a aktívne sa bránia snahám o ich odstránenie.

Ľudia s podivnými chorobami sú médiami ostrakizovaní, zosmiešňovaní, je im upieraná akákoľvek liečba a lekári, ktorí sa choroby snažia liečiť sú prenasledovaní úradmi a sú im odoberané licencie.

Každý rok sa objavujú nejaké nové, dovtedy neznáme epidémie: ebola, SARS, zika, E.coli, pandemické chrípky atď. Objavujú sa super-rezistentné baktérie odolné voči všetkým známym antibiotikám.

Po roku 2000 americká armáda otvára novú vetvu bakteriologických zbraní - epidémie zamerané na hospodárske zvieratá s cieľom poškodiť hospodárstvo konkrétnej krajiny. Obsajujú sa epidémie ako BSE (choroba šialených kráv), slintačka-krívačka (epidémia oviec), prasačí mor, vtáčia chrípka atď... Vo všetkých prípadoch sa ako riešenie používa plošné vybitie celého chovu.

372703

24.07.2019 10:25

Pentagon prováděl biologické pokusy na občanech USA

RE: oprava k príspevku č. 1

pozorovateľ 109.?.?.?

časť textu vypadla, takže to prestalo dávať zmysel. Má to byť takto.

Britský antraxový výskum: Operace Vegetarian: plán na vyhladovění Němců by skončil apokalypsou
https://www.idnes.cz/xman/styl/operace-vegetarian-...
"Měla zvrátit výsledek války tím, že by otrávila dobytek pro německou armádu. Jenže přitom by vyhladila celou Evropu. Britská Operace Vegetarian se nakonec naštěstí neuskutečnila, byl k ní však jen krůček. "

Operace Seaspray: americký stát potají plošně šířil bakterie
https://xman.idnes.cz/operace-seaspray-bakterie-ci...
"Infikoval vlastní obyvatele bakteriemi a viry, které ničily zdraví a dokonce zabíjely. Potají. Po dlouhých dvacet let od roku 1949. Americkému státu se experimenty na neinformovaných civilistech i vojácích dařilo tutlat. A když vyšly na světlo, dokázal zabránit odsouzení viníků. "

372705

09.08.2019 10:59

Další varování před účinky sítě 5G

Americká armáda/vláda už v roku 1976 vedela, že rádiofrekvenčné žiarenie je zdraviu škodlivé

pozorovateľ 109.?.?.?

DEFENSE INTELIGENCE AGENCY: BIOLOGICAL EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC RADIATION (RADIOWAVES AND MICROWAVES) EURASIAN COMMUNIST COUNTRIES (1976)
https://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/__u...

Jedná sa o sumarizáciu zistení o zdravotných dôsledkoch mikrovlnných zdrojov (zrejme hlavne vojenské radary) na zdravie ľudí. Štúdia často cituje výsledky sovietskych výskumov v tejto oblasti. Napríklad tam bolo na jednom mieste spomenuté, že komunistické východoeurópske krajiny nastavili veľmi prísne normy ohľadom dávok, ktorým môžu byť ľudia (civilisti) vystavení.

Jedná sa o dokument, ktorý nikdy nebol v režime utajenia a popisuje výlučne zdravotné dôsledky, bez akéhokoľvek napojenia na vývoj mikrovlnných zbraní.

Napriek tomu jeho šírenie bolo prísne limitované počtom vyhotovených kópií.

Obsah dokumentu:

II. Biologické účinky rádiovĺn a mikrovĺn (dokopy cca 12 strán)

1. Krv

2. Kardiovaskulárny systém

3. Bunky

4. Centrálny nervový systém

5. Tráviaci systém

6. Hormonálny systém (Glands)

7. Metabolizmus

8. Reprodukčný systém

9. Zrakový systém

10. Vnútorné vnímanie zvukov

III., IV., V.

Rôzne poznámky, postrehy, metodológie, bezpečnostné limity

Porovnávanie výsledkov amerických a sovietskych výskumov v oblasti.

.

Bez ohľadu na detaily a informačné medzery v daných štúdiach je zreteľné, že americká armáda už v 1970ych rokoch mala k dispozícii dostatok informácií o nebezpečnosti účinkov mikrovlnného žiarenia na zdravie ľudí.

Napriek tomu ani armáda ani americká vláda nerobí nič proti masívnemu nasadzovaniu mobilných vysielacích zariadení v civilnom sektore a dokonca sa pred verejnosťou snažia tieto zdravotné hrozby popierať a banalizovať.

.

Poznámky k čitateľnosti

Text je kompaktný, stručný, dobre čitateľný.

Dôležité pasáže z dokumentu sú zvýraznené červenými rámikmi.

.

Iné poznámky

Nie je nutné štúdiu čítať podrobne. Mnohé informácie sú medzičasom už zastaralé a mnohé otázky, nad ktorými autori štúdie v danej dobe iba váhali, sú medzičasom vyriešené, resp. rozpracované do výrazne hlbších detailov.

Analyzované boli hlavne mikrovlnné zdroje vo frekvenciách desiatok MHz až po 300 MHZ, t.j. výrazne slabšie frekvencie, než používajú dnešné systémy. Zároveň boli ale často anylyzované výrazne vyššie intenzity žiarenia, než povoľujú súčasné normy.

Zaujímavá informácia, ktorá sa viac-krát objavila v dokumente, bola tá, že východoeurópske krajiny mali výrazne prísnejšie bezpečnostné normy ohľadom povolených dávok žiarenia, než americké normy. Autori štúdie zdôrazňujú, že nie je možné v USA adoptovať podobne prísne normy, pretože by to ohrozilo budúci ekonomický rast a technologický rozvoj krajiny (napríklad limitovalo ďalší rozvoj elektrónkových technológií atď)

Významné

372965

09.08.2019 11:00

Další varování před účinky sítě 5G

pokračovanie

pozorovateľ 109.?.?.?

Významné ťažisko informácií pochádza z eurázijsko-komunistického výskumu, hlavne ZSSR, Československo a Poľsko.

Zaujímavé tiež je, že socialistické štúdie bežne pracovali s fenoménom "netepelných" účinkov rádiofrekvenčného žiarenia, zatiaľ čo americkí vedci netepelné účinky poväčšine odmietali akceptovať s tvrdením, že sa nedajú pokusmi preukázať (a teda nepriamo ich posúvali do roviny šarlatánstva).

Celkovo bolo v dokumente naznačené, že sú indície, že aj nízkovýkonné rádiofrekvenčné a mikrovlnné žiarenie môže mať škodlivý vplyv na ľudský organizmus a to hlavne na cievny systém (zhoršovanie stavu ciev), nervový systém (neurodegeneratívne) a reprodukčný systém (zvýšený výskyt neplodnosti a spontánnych potratov). V ďalších témach existovali indície, že dochádza k zmenám oproti kontrolným neožiareným vzorkám, ale v tej dobe s nejednoznačnými výsledkami ohľadom dlhodobej zdravotnej nebezpečnosti.

.

Každopádne, bez ohľadu na určitú vágnosť a zastaralosť informácií v dokumente je jasné, že americká vláda/armáda mala už v roku 1976 dostatok informácií k tomu, aby vedeli, že nízkovýkonné RF žiarenie nie je úplne zdraviu neškodné.

372966

09.08.2019 11:21

Další varování před účinky sítě 5G

Prehľad histórie mikrovlnných technológií ovládania mysle

pozorovateľ 109.?.?.?

Je to iba v angličtine, ale kto má čas, veľmi doporučujem k prečítaniu:

http://stopthecrime.net/wp/category/mind-control/

Je tam celý prehľad najvýznamnejších projektov z oblasti mikrovlnného ovládania mysle a tiež mnohé priekopnícke mená, vrátane tých, ktoré sú spomenuté v článku na zvedavcovi.

Iba bodovito vymenované:

MK-Ultra ...elektroškoky, mučenie, drogy

Orion ...drogy, hypnóza, rádio-hypnotické programovanie

MK-Delta ...rádiohypnotické programovanie pomocou televízorov, antén, vysielačov. Snaha o ovplyvňovanie správania davov

Významné mená výskumníkov:

- Dr. Jose Delgado ...autor myšlienky ovládania správania občanov pomocou skrytých zvukových a mikrovlnných vysielačov za účelom zriadenia "psycho-civilizovanej spoločnosti"

- John C. Lilly,

- Lawrence Pinneo, Allan Frey ...techniky umelej telepatie - elektronické čítanie myšlienok a elektronický prenos zvukov do cudzej hlavy (tzv. Frey effect)

- Ross Adey ...elektromagnetickými vlnami vyvolávané pocity a emócie - únava, hnev, ospalosť, depresia, zúrivosť...

- Ewen Cameron ...vyvinul pre CIA techniky mentálneho programovania mysle, vymazávania pamäte, programovania falošných spomienok, riadenia správania. Býva niekedy spomínaný významný účastník projektu Monarch (pseudonym Dr. White). Používal elektrošoky na vymazanie pamäte obetí.

- Robert Becker

Operácia Pandora ...vývoj knižnice mikrovlnných pulzovaných frekvencií na vyvolávanie konkrétnych typov nálad

V dôsledku škandálu s projektom MK-Ultra v roku 1975 sa všetok ďalší výskum techník ovládania mysle posunul ešte hlbšie do zóny utajenia a ilegality.

Vyvíjajú sa rôzne techniky hypnotického riadenia ľudí, mikrovlnného ovládania davov...

Vývoj nesmrtiacich zbraní (non-lethal weapons, less-than-lethal weapons) založených na mikrovlnných vysielačoch a určených na nenápadné potláčanie nespokojnosti domáceho obyvateľstva

Testy s veľkoplošnými rádiovými anténami a ich efektov na myseľ a zdravie obyvateľstva: Phoenix II, Trident, HAARP, TOWER, GRILL-FLAME, CLEAN SWEEP atď...

Prípady tajného nasadenia mikrovlnných zbraní proti demonštrantom v USA.

Atď...

372967

10.09.2019 22:40

Overtonovo okno: Když příklad dojde naplnění

Kabbalizmus, satanizmus a kanibalizmus

pozorovateľ 109.?.?.?

Preberám z diskusie na aeronete
- - -

Kanibalizmus je významnou súčasťou satanistickej kultúry a taktiež sa vyskytoval ako súčasť židovských kabbalistických praktík.

V rámci množstva židovských náboženských rituálov sa vyskytuje konzumovanie krvi kresťanských detí, hlavne chlapcov. Primiešava sa do koláčov konzumovaných pri sviatkoch Pesah (Veľká noc) a Purim (oslava masového vraždenia Peržanov z iniciatívy židovky Ester). Kresťanská krv sa pridáva do vína počas židovskej obriezky, používali ju na zastavovanie krvácania, ako liek proti menštruačným a pôrodným bolestiam židoviek, ako rituál vernosti pri svadbách a ako rituál prenášania židovských hriechov na zástupnú obeť pred smrťou:

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/file... (str. 59-61 ) Najstručnejšia kniha k téme (60 strán textu), vhodná ako úvod pre začiatočníkov.

Získavanie krvi realizovali židovské komunity formou únosov malých detí, ktoré boli následne dobodané dlhými ihlami a nechávané vykrvácať, inokedy boli obete podrezané na hrdle košeráckym nožom a scedené z krvi.

Detailná kniha k téme: http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/li... (270 strán textu)

Ešte význammejší je prvok kanibalizmu v sektách satanistov, ktorí minimálne čiastočne vychádzajú z praktík židovskej kabbaly, ale dotiahli brutalitu a okultizmus praktík na ešte vyšší level.

V rámci satanistických obradov je bežná prax pitie krvi zabitých utýraných obetí (krv obsahuje vysoké dávky endorfínov, takže má na konzumentov narkoticko opojný účinok)

Ďalej je bežná prax rituálneho konzumovania srdca zabitej obete, konzumácia potrateného dieťaťa, konzumácia placenty alebo konzumácia tela rituálne zabitého malého dieťaťa. Častokrát je matka donútená zjesť časti tela vlastného dieťaťa.

zdroje:

Šokujúca výpoveď 15 ročného dievčaťa čo prežilo zajatie Satanistov (len pre silné povahy)
https://www.youtube.com/watch?v=gnot0oTb9VU

Pekelný život – Boj obětí – rituální zneužívání dětí v Německu
http://www.nwoo.org/2016/05/06/pekelny-zivot-boj-o...

Svedectvo obrátenia satanistu: Robil som satanistické rituály na potratových klinikách, dnes som katolík
https://jezismaria1.webnode.sk/svedectvo-obratenia...

Všetky tri linky sa venujú predovšetkým témam týrania a znásilňovania detí satanistami, resp. témam potratov, ale v každom jednom linku sa vyskytujú aj krátke zmienky o satanistickom kanibalizme.

Okrem toho existujú rôzne ďalšie škandály. Link neviem v rýchlosti nájsť, ale spoločnosť Coca Cola bola obvinená, že používala do svojich nápojov dochucovadlo, vyrobené z tiel potratených detí. Malo fungovať ako stimulant chuti. Samozrejme že o tom konzumentov “zabudli” informovať. Keď zač...

Automaticky kráceno

373582

10.09.2019 22:41

Overtonovo okno: Když příklad dojde naplnění

pokračovanie

pozorovateľ 109.?.?.?

Keď začali podozrenia prenikať na verejnosť, Coca Cola bleskovo používanie prísady ukončila.

Ďalej existujú škandály v súvislosti s potratovými klinikami, kedy kliniky predávajú záujemcom orgány potratených detí: hlavne srdce a pečeň (játra). Nákupné ceny sú vysoké, približne 600 dolárov za kus, pričom oficiálny účel je na výskum a transplantácie pre choré deti. Kupcovia sú však zásadne anonymní.

zdroj: https://aeronet.cz/news/svedsky-profesor-behaviora...

- - -

A z hlavného článku na aeronete dodám ešte toto:

"...budete překvapeni, jak se procesy urychlují a nejednou všechno začíná zapadat do sebe jako součást zvráceného kanibalistického plánu proti Kristu, neboť ten, kdo pozře lidské maso, propadá ďáblu a je odsouzen mu sloužit. Přesně o to přitom jde v kabalistických rituálech a při uctívání Satana během černých mší, kterých se účastí nejvyšší politici a představitelé bank, korporací a nadnárodních skupin, během kterých se zasvěcují do služby Baalovi, velvyslanci Satana na Zemi, protipólu Ježíše Krista, který by vyslancem Boha na Zemi v lidské formě."

zdroj: https://aeronet.cz/news/svedsky-profesor-behaviora...

373583

05.10.2019 13:23

Technológie ovládania mysle

RE: ???

pozorovateľ 109.?.?.?

Čo sa ti na tom nezdá?

Tu to máš z oficiálnych zdrojov (oficiálne odtajnené dokumeny tajných služieb)
- https://sigint.files.wordpress.com/2008/02/bioeffe... (elektromagnetické vysielače)
- http://documents.theblackvault.com/documents/mindc... (hypnóza)

A z poloficiálnych zdrojov (neodtajnené, ale uniknuté tajné dokumenty)
- http://stopthecrime.net/COMM%2012%20BRIEFING001%20...

O zdravotnej škodlivosti mikrovlnných zdrojov americká armáda vie tiež už riadne dlho:
- https://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/__u...

Neviem, čo chceš rozporovať. Oficiálne výsledky výskumu americkej armády? Máš pocit, že pre americkú armádu pracovali hlupáci?

A nezaškodí pripomenúť aj toto, od Johna Colemanna, bývalého agenta britskej MI6

Výňatek z knihy Conspirators Hierarchy: The Story of the Commitee of 300 , z roku 1992

4. Vybudovat systém řízení každé jednotlivé osoby prostřednictvím kontroly mysli, tedy systém, jemuž dal Zbignew Brzezinski název technotronika. Tato technika má za účel stvořit lidi, kteří by se podobali robotům a vytvořit takový systém, vedle něhož by teror Felixe Dzeržinského působil jako dětská hra.

14 Tlačit na vytváření náboženských kultů jako je například Muslimské bratrstvo, muslimský fundamentalismus, sikhové a provozovat experimenty s kontrolou mysli.

http://www.freeglobe.cz/Articles/1958-21-cilu-ilum... (celý úryvok: 21 cieľov Výboru 300)

http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/c... (celá kniha)

Terminologická poznámka: tzv. "spiknutie vodnára", ktoré je v článku spomínané (Aquarius Conspiracy) sa priamo týka vyššie linkovaného dokumentu memoranda COMM-12 zaoberajúceho sa aktivitami skupiny nazvanej AGO (Aquarius Group Operations)

373941

05.10.2019 20:49

Technológie ovládania mysle

RE: ???

pozorovateľ 109.?.?.?

Zopár úryvkov, iba anglicky...

- - -

Dr. Ross Adey experiments with EM control of emotional states

In his pioneering work, Dr. Ross Adey determined that emotional states and behavior can be remotely influenced merely by placing a subject in an electromagnetic field.

By directing a carrier frequency to stimulate the brain and using amplitude modulation to shape the wave to mimic a desired EEG frequency, he was able to impose a 4.5 CPS theta rhythm on his subjects.

Adey and others have compiled an entire library of frequencies and pulsation rates which can affect the mind and nervous system. (21)

...

With a Dr Bob Beck, he proved that the Soviet transmissions were a weapon. He found that a 6.65 Hz frequency would cause depression and an 11Hz frequency would cause manic and riotous behavior. Transmissions could indeed entrain the human brain, and thereby induce behavioral modification such that populations can be mind controlled en masse by ELF transmissions.

http://stopthecrime.net/wp/category/mind-control/

- - -

I refer to Operation Pandora Joint CIA/MI6 Operation since the 1960s, Operation Woodpecker USSR 1976, Operation HAARP still running in USA; they are able to define specific pulse frequencies to cause specific brain malfunctions or illnesses. For instance:

Frequency / Illness Caused
4.5 Paranoia
6.6 Depression/Suicide
11 Manic behaviour/Anger
25 Blindness if aimed at the head/Heart attack if aimed at the chest

Other consequences of frequencies used but not listed here are hysteria, trauma, lust, murder and cancer, and may all be induced.

http://www.tetrawatch.net/papers/trower_report.pdf

- - -

(google translate z holandštiny)

These weapons work with very low frequencies of around 3-30 KHz. When these are aimed at a person's brain, it can paralyze the nervous system and cause emotional stability. The human body remains extremely sensitive to these low frequencies:

Brain Waves (0.1 to 30Hz)
-Taking decisions (0.01 to 7Hz)
-Headache (13-30Hz)
-Speech disturbance (13-20Hz)
-Selecting pain (6-8Hz)
-Pain chest (5-7Hz)
-Muscle pain (4.5 - 10Hz)
-Drive for stools (10.5 to 16Hz)
-And urge to unrinate (10 to 18Hz)

https://www.electronischewapens.nl/

- - -

Ďalšie frekvencie

Vložený obrázek

zdroj: https://www.muckrock.com/news/archives/2018/apr/18...

- - -

Väčšina informácií k tejto téme je stále v režime utajovania, keďže sa jedná o technológie využiteľné a využívané americkou armádou...

373946

05.10.2019 21:01

Technológie ovládania mysle

RE: Ovládání mysli? Cha, cha,...

pozorovateľ 109.?.?.?

ad "poručíme větru dešti":

Stovky geoinžinierskych patentov na všetky možné témy, od vytvárania dažďa až po riadenie pohybu hurikánov:
- https://climateviewer.com/2014/03/24/geoengineerin... (chronologický zoznam geoinžinierskych patentov)
- https://climateviewer.com/2013/11/08/hurricane-hac... (riadenie hurikánov)
- https://climateviewer.com/about/ (prehľad odbornej literatúry)

Weather As A Force Multiplier: Owning The Weather In 2025 (by USAF Air University, Air Command and Staff College, 1996)
- https://archive.org/download/WeatherAsAForceMultip... (dá sa vygooglovať aj link priamo na oficiálne stránky amerického letectva, stále to tam niekde visí)

To že o niečom neviete, resp. že tomu nerozumiete, ešte neznamená, že je to nemožné a že to nikto medzičasom nezačal používať...

A presne rovnaká vec platí aj v súvislosti s technikami ovládania mysle. Ľudia bez znalostí elektromagnetickej a kvantovej fyziky nemajú ani len šancu pochopiť, ako to funguje...

373947

05.10.2019 21:16

Technológie ovládania mysle

RE: ???

pozorovateľ 109.?.?.?

ad: "Mikrovlnama ak možná někoho popalite na kůži, možná oslepite, při větším výkonu možná zvládnete uvařit první 2-2,5cm, ale že byste někomu přímo vnukli myšlenku, to je fakt nesmysl. Pokud teda se nebavime o telefonech nebo vysilackach."

Niekedy netreba mikrovlnami vnuknúť myšienku, stačí ak človeku znemožnia správne rozmýšľať...

- - -

The following are some of the effects stated in this military document. This list
represents some of the many bio effects of selective non-lethal weapons:
• Electromagnetic fields influence biological systems and cause adverse affects on
human health (cancer, reproduction, etc.)
• Microwave body heating mimics a fever which is the nature of RF incapacitation.
Under fever conditions, the target becomes much less aggressive, however, some
people become more irritable.
•Increase in brain temperature causes disruption of working memory
resulting in disorientation.
•Prolonged high temperatures can cause severe brain damage. Cerebral
edema damaged neurons cause the victim to exhibit
disorientation, delirium and convulsions.
•Every human is subject to affects of microwave heating, and the
predictability is 100 percent. Slow onset of such frequency heating
can be unrecognized by the person being irradiated.
•Uncomfortable high body temperatures have been found to be useful in
negotiations or crowd control.
•Inability to consolidate memory of the recent (minutes) past.
•Buzzing, ticking, hissing, or knocking sounds can originate "within" or
immediately behind the head to distract the targeted individual.
•Voice to skull communication. Not only is it disruptive to the sense of
hearing but it is psychologically devastating to suddenly hear
“voices in one's head.”
•Thermoelastic expansion of the brain.
•Aiming devices can send microwave energy great distances. Signals can target
individuals from long distances, even hundreds of meters.
•Some loss of consciousness and intense muscle spasms can occur.
•Frequency variation causes different physical effects—muscle weakness,
involuntary muscle contractions, or muscle spasms.
•Pulsed electric fields affect heart beating and breathing.
•Electromagnetic pulse can be used for seizure induction.
•Targeted individuals can be incapacitated very quickly—one hundred
percent of the population is susceptible.

zdroj úryvov:
DEPARTMENT OF THE ARMY. United States Army Intelligence and Security Command: Bioeffects of Selected Nonlethal Weapons, 1998
https://sigint.files.wordpress.com/2008/02/bioeffe...

373948

08.10.2019 19:24

Technológie ovládania mysle

Reakcie na skeptické komentáre:

pozorovateľ 109.?.?.?

ad: https://www.zvedavec.org/nazory_8071.htm#ptr373969

1. "Ve vašich argumentech chybí FAKTA. To, co nám sdělujete, jsou jen vlhké sny."

Fakty existujú, len ich treba vedieť správne hľadať, resp. v horšom prípade treba mať prístup k utajovaným spisom armád a súkromných korporácií. Vyššie som dal niekoľko linkov na odtajnené a uniknuté dokumenty z americkej armády. Popri tom existujú rôzne výpovede odborníkov, napríklad ruského generála Ratnikova http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/10/genera... , ktorý sa výskumu venoval v dobách ZSSR. Všeobecne známy (a nespochybniteľný) je projekt MK-Ultra, ktorý čelil rozsiahlemu vyšetrovaniu americkým senátom a dochovalo sa z neho 20 000 strán dokumentácie.

Ďalej existujú rôzne voľne prístupné práce z oblasti odborníkov neurobiológie, psychológie a psychiatrie, hlavne z počiatkov éry výskumu, kým ešte nebola celá téma uzavretá pod pokličku utajovania "národnej bezpečnosti". Stačí googlovať mená ako Ross Adey, Jose Deldago, Ewen Cameron, Allan Frey a ďalší. Mnohé ich práce budú určite niekde dostupné, ale na mňa sú moc odborné.

Rovnako v téme mikrovlnných vysielačov je k dispozícii dostatok nepriamych indícií, čisto na základe ich zdraviu škodlivého efektu, o ktorom sa (zatiaľ) smie písať verejne.

2 "2. Kdyby ovládání mysli (či alespoň cizí ingerence) fungovalo, určitě by bylo někde použito. Třeba k osvobození Severokorejců od Kimů, k osvobození Venezuelanů od Madura, k likvidaci vůdců Islámského státu, k zastavení nesmyslné nenávisti miliardy muslimů vůči ostatním lidem, v jejich očích "nevěřících psů, ... "

Ono použité bolo. Prinajmenšom jedno veľké nasadenie je spomínané z roku 1991 z doby Vojny v zálive, kedy Američania nasadili proti Iračanom technológiu nazývanú "Voice of God" (t.j. diaľkový prenos hlasov do hlavy obete). Texty udávajú, že američania takto vysielali irackým vojakom do hlavy správu: "Hovorí k vám Alláh, vzdajte sa". Vydesení irackí vojaci následne bez boja vybiehali zo zákopov a skladali prekvapeným americkým vojakom svoje zbrane k nohám. Od tej doby americká armáda technológiu uložila k ľadu, aby sa nestala príliš známou: https://www.veteranstoday.com/2018/10/08/secret-an... , kapitola 6 . Neoficiálne mám túto správu potvrdenú z dvoch ďalších zdrojov.

Čo sa týka toho zbytku, "oslobodzovania" kórejcov, venezuelanov a islamského štátu. 1) tie zbrane sa nedajú obvykle nasadiť na veľké vzdialenosti a prakticky vôbec nie nad územím nezávislého štátu. 2) účinnosť ovládania mysle pri týchto zbraniach nie je dokonalá, ide skôr o čiastočnú manipuláciu resp. sabotáž mysle než o plnohodnotné riadenie celého správania. 3) osobne si myslím, že techniky ovládania mysle používa USA a EU primárne voči domácim obyvateľom v rámci kombinácie chemických stratégií (chem...

Automaticky kráceno

373988

08.10.2019 19:26

Technológie ovládania mysle

pokračovanie

pozorovateľ 109.?.?.?

(chemtrails, fluór, hliník, prímesi v potravinách) a mikrovlnných (wifi, mobilné veže, chystané 5G). Nenávistná moslimská agenda je zo strany američanov úmyselne rozdúchavaná a podporovaná. Niektoré zdroje udávajú, že islamský terorizmus je v skutočnosti vytváraný a riadený pomocou mind control techník, hlavne psychotropnými drogami a technikami hypnózy vybraných jedincov (tzv. šialení atentátnici)
- -

ad: https://www.zvedavec.org/nazory_8071.htm#ptr373981

1. "V samotném článku píší autoři, že se jim moc nedaří, že si lidé po hypnóze pamatují, ačkoliv by neměli, výmaz paměti také není bůh ví jaký a tak se přirozeně našel někdo, kdo si pokládá ptázku, zda to celé není jen humbuk a vysavač prachů."

Treba vziať do úvahy, že článok popisuje stav technológií, aký bol pred niekoľkými desiatkami rokov (hypnóza 1940te roky, psychotropné drogy 1970te roky, mikrovlnné vysielače 1990te roky). Informácie o najnovšom technologickom pokroku v týchto oblastiach nie sú k dispozícii, sú kryté vojenským tajomstvom. Dajú sa odvodzovať iba nepriamo.

Ďalej treba vziať do úvahy, že žiadna technológia nie je 100% dokonalá a to, že niektorí ľudia odolajú účinkom hypnózy alebo vymazávania pamäte neznamená, že tieto technológie nie sú účinné, ale iba že: 1) daný jedinec bol z nejakého dôvodu voči účinkom odolnejší než bežná populácia a 2) proces programovania mysle bol daným pracovníkom odfláknutý.

Vysavač peňazí to určite nie je, pretože projekty sú často realizované úplne mimo štátny rozpočet a štátny dohľad a sú financované z "čiernych fondov".

2. "Také by mě osobně zajímalo, zda byl např. při nějaké historické události či při nějakém chování lidí prokázán vliv těchto ovladačů mysli. Nehodlám se do studia těchto jevů vrhat, ovšem nějaký odkaz na jasně prokázaný vliv bych si přečetl."

Ako som už písal vyššie:

- použitie v roku 1991 proti Irackým vojakom. Oficiálna dokumentácia samozrejme nie je.

- projekt MK-Ultra z rokov 1953-1973 https://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra , kto by veľmi hľadal, určite by sa dopátral aj k celej dochovanej dokumentácii (tá, čo nestihla byť skartovaná).

- početné príbehy jedincov, ktorí boli obeťami pokusov s ovládaním mysle a pod rôznymi úrovňami anonymity ropzrávali svoje príbehy: https://archive.org/details/OperationMindControlRe...

373989

13.10.2019 15:18

Proč chlapi netančí?

Skúsim napísať vlastné skúsenosti a vlastné pozorovania.

pozorovateľ 109.?.?.?

Príčiny tohto stavu sú rôznorodé a vo väčšine prípadov sa jedná o mix všetkých faktorov.

1) mikrovlnné žiarenie

Tak ako bolo naznačené v nedávnom článku https://www.zvedavec.org/komentare/2019/10/8046-te... , v kapitole o mikrovlnných vysielačoch. Všetky tieto mikrovlnné zariadenia negatívne pôsobia na mozog a schopnosť rozmýšľania. Ľudia, ktorí sú tzv. "elektrohypersenzitívni" sa v takomto prostredí cítia veľmi zle: bolí ich hlava, majú srdcové arytmie, nedokážu rozmýšľať alebo rozprávať, zlyháva im pamäť atď. Ale aj tí ostatní ľudia sú týmto žiarením ovplyvnení, len si to plne neuvedomujú. Obvyklý prejav je pocit ľahkej depresie, nesústredenosti a ľahostajnosti. Často sa pre to používa pojem "smartfónový zombie". Ale to nie je iba zo samotného pozerania do smartfónu. Z vlastnej skúsenosti viem, že to na mňa pôsobí zombifikačne aj keď sa nachádzam v blízkosti niekoho so smartfónom, napríklad vo vlaku/metre/autobuse.

A samozrejme sa nejedná iba o smartfóny. Rovnaký efekt na človeka majú až všetky "free", ne-free a hidden wifi hotspoty. Vo vagóne autobusu, vlaku, v obchodnom centre atď je človek v každom okamihu vystavený približne 20-30 wifi hotspotom a aspoň 20 bluetooth vysielačom. K tomu pridajme ešte mobilné vysielacie stožiare na strechách budov a pokrytie zombifikačným signálom je dokonalé.

Vysledoval som to pri cestách vo vlaku. Dievčatá pozerajú do smartfónu, poprípade majú bezdrátovú bluetooth slúchatká a iba počúvajú hudbu. Reakcie na zrakový kontakt nula bodov, možnosť nadviazať komunikáciu nula bodov. Vyzerajú ako námesačné. Podobné to bude aj v daných kluboch a diskotékach. S ugrilovanou hlavou skrátka nikto nemá na flirtovanie chuť.

K tomu ešte pridajme emocionálnu vyhoretosť z toho, ako dievčatá nonstop komunikujú cez smartfón so svojím okolím, obvykle vedúc 4-5 paralelných textových debát súčasne. Keď som im občas nahliadol cez plece, takmer vždy debatovali s kamarátkami, nie s chalanom, a o úplných banalitách.

2) sterilizujúce látky v prostredí, ktoré tlmia produkciu pohlavných hormónov

Ďalšia vec o ktorej sa vôbec nehovorí. Kedysi armády, aby utlmili libido svojich vojakov, tak im do vody pridávali bróm. Dnešná doba je sofistikovanejšia a tak sme otravovaní sterilizačnými látkami zo všetkých možných zdrojov. Od plastov, cez vakcíny až po termoúčtenky. Obľúbená stratégia je potláčanie produkcie pohlavných hormónov pomocou vyvolania autoimunity proti pohlavným hormónom, najčastejšie pomocou kontaminovaných očkovacích vakcín.

Výsledkom je, že muži aj ženy pôsobia sterilne. Ženy nemajú záujem o sex a muži im nepripadajú atraktívni. Muži zase majú v dôsledku nedostatku testosterónu nedostatočnú motiváciu k zoznamovacím pokusom, hlavne ak majú vopred vysokú šancu, že budú odmietnutí. V takom prípade je porno viac než dostačujúcou náh...

Automaticky kráceno

374046

13.10.2019 15:20

Proč chlapi netančí?

pokračovanie

pozorovateľ 109.?.?.?

náhradou a motivácia mladých mužov k zoznamovacím pokusom ešte viac klesá.

Za posledné roky som spoznal minimálne dve dievčiny, ktoré nemajú nikoho a ani nikoho nehľadajú. Celé roky žijú prakticky v celibáte (a nie sú lesby!) a nie sú schopné odôvodniť, prečo vlastne nechcú žiaden vzťah. Ďalšie dve dievčiny na tom boli podobne. Tiež celé roky bez partnera, jediný rozdiel bol v tom, že mali nerealistické požiadavky a neboli ochotné ísť "pod svoju cenu". O ďalších prípadoch viem sprostredkovane, kedy dievčina v najlepších rokoch (24 r) vyhlásila, že najbližší rok si nikoho neplánuje hľadať.

3) feminizmus a metoo kampane.

Tretia vec je devastujúci dopad feminizmu a nenávistných protimužských kampaní na celkové vzťahy medzi mužmi a ženami. Hoci sa v našom prostredí metoo príliš neuchytilo, aj to stačilo, aby správy o ňom prenikli kamsi hlboko do podvedomia žien. Ženy sa stali viac odťažité a nedôverčivé pri akomkoľvek pokuse muža o zoznámenie sa. V minulosti bola každá dievčina polichotená, keď s ňou niekto skúšal flirtovať, dokonca aj keď o neho nemala reálny záujem. Súčasné dievčiny dajú chalanovi okamžite najavo, že ich otravuje, že nemajú náladu, že má vypadnúť a nech ju neobťažuje. A už to ide. Po pár podobných zážitkoch sa skúsenosť vryje aj do podvedomia chalanov a začnú si veľmi dobre premýšľať, koho oslovia a či im tú námahu, stres a možné poníženie stojí.

Ďalšia vec je, že súčasný feminizmus rozvrátil tiež celkové evolučné role medzi mužmi a ženami. Kedysi boli ženy na mužoch ekonomicky závislé, takže každý muž o trochu lepší než ona, jej bol dobrý. Dnešné ženy majú za sebou vysokú školu, vysoký plat, absolútnu nezávislo, našminkované sú ako miss universe a zisťujú, že nikto z mužov nie je natoľko lepší, aby ich zaujal. Muž, ktorý by v minulosti bez problémov našiel partnerku je dnes pre súčasné hyper-emancipované ženy nedostatočne zaujímavý. A počet bohatých alfa samcov je limitovaný.

Skrátka, keď spočítame efekty všetkých týchto troch stratégií, tak ich efekt na zoznamovanie je zničujúci.

Potom tu máme davy mladých mužov, ktorí večery trávia pozeraním porna a frustrované mladé dievčatá, ktoré s kamarátkami chodia spoločne tancovať na prázdne parkety diskoték.

374047

13.10.2019 16:36

Proč chlapi netančí?

A samozrejme nerealistické požiadavky žien na mužov

pozorovateľ 109.?.?.?

citácia z článku:

Před měsícem jsem U kocoura vedl rozhovor s osmadvacetiletou slečnou. Žije sama, je docela pohledná, i když má piercing a tetování na ruce. Svěřovala se mi, jak je pro ni těžké najít chlapa. Ti, co trošku za něco stojí, jsou buď ženatí nebo ve vztahu nebo teplí. Ti ostatní příliš nezajímaví, nesmělí, uzavření, nejistí.

Tu by totiž dosť bolo zaujímavé vedieť, čo ona osobne hodnotí ako "nezaujímaví, nesmelí, uzavrení, neistí". Pretože to sa dá interpretovať aj tak, že kto nie je bohatý sebavedomý svalovec, tak je z pohľadu žien "nezaujímavý"...

Rovnako je otázne, čo vnímajú ženy pod pojmom "nesmelý". Pokiaľ je muž "smelý", tak je otravný, sexuálne obťažuje a ideálne na neho zavolať políciu (alebo po 30 rokoch podať trestné oznámenie). Pokiaľ je muž "nesmelý", tak zase sú ženy rozmrzelé, že po nich len pozerá a ani sa nepokúsi ich osloviť. A keď ich osloví, tak sú ženy zase rozmrzelé, že práve dnes na zoznamovanie nemajú náladu a predsa po meste chodí ďalších 20 000 mladých mužov v jej veku a tak sa proste s nejakým zoznámia zajtra, pozajtra alebo keď náhodou na to bude nálada...

A máme tu zostupnú špirálu. Muži, ktorí sú pri každom serióznom pokuse odmietaní (občas dosť bezohľadne), až napokon to sebavedomie a sebaistotu stratia.

Ešte v časoch, keď som chodil na výšku, tak nebol problém sa zoznámiť. Trebárs aj v rade čakania na obed. Alebo v kupé vlaku. Alebo natlačení v dave o dvere autobusu. Nebol to problém. Dievčatá mali dobrú náladu, žiaden smartfón a tešilo ich, keď si mohli nudnú polhodinu cesty skrátiť nezáväzným rozhovorom.

Dnes vidím u dievčat unavené, deprimované a sklenené pohľady, ktoré hľadia skrz mňa kamsi do prázdnoty. Na zrakový kontakt nereagujú, v ušiach slúchatká, plus vo väčšine prípadov niečo hrozne dôležité rozpracované na smartfóne. Pokiaľ predsa niečo skúsim, obvykle dostanem zdvorilú alebo aj menej zdvorilú odpoveď, že nie je záujem o debatu. Skúsil som pred časom pozvať kamarátku na rande, v reakcii na to sa so mnou nasledujúce 3 mesiace nerozprávala.

Skrátka, všetko je rozvrátené.

Dievčatá majú zdeformovaný ideál krásy z hollywoodskych romantických filmov. Muži pre zmenu z pornofilmov. Ani jedna strana nechce pochopiť, že krásavci a krásavice z daných filmov v bežnom svete pre nich nie sú. Dievčatá tvrdohlavo čakajú na krásnych alfa-samcov a keď ich prebudia tikajúce biologické hodiny, tak zistia, že už o ne nestoja ani tí beta samci. Navyše v poslednej dobe dievčatám nejak ani biologické hodiny netikajú a ani dievčatá po 30tke sa do vzťahov nehrnú.

Ďalšia tragédia sú veľkomestá. V takej Bratislave/Prahe má každá dievčina okolo seba najmenej 20 000 potenciálnych nápadníkov. Prečo by mala nejak spolupracovať pri zoznamovaní? Však nech to chalan oddrie a keď nebude dostatočne zaujímavý, tak je tu ďalších 20 000 náhradník...

Automaticky kráceno

374049

13.10.2019 16:37

Proč chlapi netančí?

pokračovanie

pozorovateľ 109.?.?.?

náhradníkov, ktorých možno stretne zajtra. Dievčatá tak pri zoznamovaní vykazujú až ľadovú pasivitu a ľahostajnosť. Samozrejme, potom v istom okamihu niektoré začnú panikáriť, stačí k tomu pár mesiacov stresov v práci, nejaká prechodená choroba a ich krása je náhle preč a zrazu už ich vo vlakoch nikto "neobťažuje". Ale to už je neskoro.

Dievčatá žijú v ilúzii, že ich atraktivita bude odchádzať plynule a postupne a že včas odhadnú, kedy už nemá zmysel ďalej taktizovať a radšej vziať toho najlepšieho z aktuálnych záujemcov. Ale v praxi je to iné, obvykle k tomu zlomu v atraktivite dôjde veľmi rýchlo a pre dievčatá je to šok, prečo zrazu jej už nikto nedvorí, keď ešte pred pár mesiacmi musela záujemcov odháňať...

374050

13.10.2019 21:41

Proč chlapi netančí?

RE: Skúsim napísať vlastné skúsenosti a vlastné pozorovania.

pozorovateľ 109.?.?.?

ad: "Nesmysl. My, starší, žijeme ve stejném prostředí a na nás to nepůsobí?"

To vôbec nie je také jednoduché:

1) mikrovlnné žiarenie nepôsobí na každého rovnako, podobne ako rádioaktivita. Niektorí ľudia sú voči nemu výrazne odolní, iných naopak zložia aj relatívne nízke dávky. Z nejakého zvláštneho dôvodu sú na mikrovlnné žiarenie mimoriadne citliví mladí ľudia a naopak dôchodcovská generácia s ním nemá skoro žiadne problémy. Prečo to tak je, neviem vysvetliť, ale to je dojem, ktorý som vypozoroval v mojom okolí. Mladí ľudia sú "na šrot", zatiaľ čo dôchodcovia sú na tom s vitalitou a aktívnosťou pomaly lepšie než tínedžerská mládež.

2) ďalšia vec je, že mladé ľudské telo ešte rastie, vyvíja sa a tak do seba vo väčšom množstve zabudováva toxické látky, ktoré tu v minulosti neboli, keď dorastala predošlá generácia. Stará generácia už iba obnovuje svoje telesné bunky v nutnom minimálnom množstve, takže toxíny sa v ich tele ukladajú pomalšie.

ad: "Problém je v něčem jiném. A sice v nízkém sebevědomí současných mužů. Oni odmítají dospět. Byli vychováni v bavlnce (atď...)"

Môže to byť úplne inak. Sebavedomie mužov závisí v prvom rade od testosterónu a v druhom rade od nejakého neurotrasmitteru, ktorého meno si teraz neviem spomenúť.

Existujú výskumy očkovacích vakcín, ktoré majú vyvolať u cieľovej obete autoimunitu proti testosterónu. Info napr. tu: https://diskuter.wordpress.com/2018/05/03/rizika-o... . Sú to relatívne nedávne záležitosti, výskum prebiehal v 1990tych rokoch a do praxe mohol byť nasadený iba nedávno, takže postihol hlavne najmladšiu generáciu. Ale je tam aj kopa ďalších faktorov, či už zbytky ženskej estrogénovej antikoncepcie v pitnej vode, ftaláty uvoľňované do vody a potravín z plastových obalov, termoúčtenky https://diskuter.wordpress.com/2018/07/25/epidemia... atď...

Podobne je možné vyvolať autoimunitu alebo blokáciu aj príslušným neurotransmitterom sebavedomia (existuje extrémny príklad tohto problému, diagnóza sa nazýva "sociálna fóbia", podľa môjho osobného názoru dôsledok očkovania).

V stručnosti, keď to zhrniem, tak pokiaľ niekto úmyselne u mladých mužov utlmí produkciu testosterónu, tak výsledkom budú neduživí hambliví zženštilci (ale nie homosexuáli!), ktorí by aj radi chceli nejakú ženskú partnerku, ale nemajú v sebe potrebnú testosterónovú energiu, aby ju naozaj získali.

ad: "...nikdo je nenutil trpět, ze života se odstraňuje soutěživost, protože "všichni jsme stejně dobří", jak hlásá mantra politické korektnosti."

Toto je už len druhoradý faktor. Ano, je pravdou, že testosterón je produkovaný počas fyzickej námahy a v podmienkach určitého životného stresu. Ale nie je to jediný faktor, ktorý súčasným mladým mužom zničil život.

374059

13.10.2019 22:24

Proč chlapi netančí?

RE: Skúsim napísať vlastné skúsenosti a vlastné pozorovania.

pozorovateľ 109.?.?.?

p.s.

Vysvetlenia občas môžu byť na prvý pohľad veľmi kuriózne.

Vyjdime z predpokladu, že svetové elity v rámci svojej depopulačnej agendy distribuujú medzi populáciu látky potláčajúce tvorbu testosterónu. Neriešme teraz spôsob, či je to vakcínami, plastmi, antikoncepciou, gmo potravinami alebo wifi žiarením.

U mužov je testosterón hlavný pohlavný hormón, ktorý riadi väčšinu telesných aktivít - tvorbu svalov, fyzickú silu, produkciu spermií, hĺbku hlasu, komunikatívnosť, odvahu a agresivitu. Nedostatok testosterónu = nedostatočný muž.

U žien je práca sexuálnych hormónov zložitejšia. Estrogény sú zodpovedné za "ženskosť" žien, zatiaľ čo (paradoxne) testosterón je u žien zodpovedný za ich sexuálnu túžbu. Čím viac má žena testosterónu, tým má väčšiu túžbu po sexe (extrémne zjednodušene povedané...)

Takže. Dajme tomu, že niekto rozšíri po svete látku, ktorá u mužov aj žien utlmí produkciu testosterónu.

Muži budú vyzerať menej mužne, budú menej odvážni a budú mať menšiu motiváciu k dobývaniu žien a sexu. Budú mať menej spermií a budú menej plodní.

Ženy bez testosterónu budú mať prakticky nulový záujem o sex a veľmi vlažný záujem o mužských partnerov. Vo výsledku tak priemerný muž, ktorý by žene v minulosti rozbúšil srdce, ju v súčasnosti nechá chladnou. Jediné, čo ju ešte ako-tak vzruší, je super-atraktívny a bohatý muž, tzv. alfa samec.

Takže čo máme vo výsledku. Menej odvážnych mužov, ktorí sú si neistí pri zoznamovacích pokusoch a fakticky frigidné ženy, ktoré odmietnu skoro každého a celé roky žijú bez sexu a partnera (bohužiaľ, poznám také osoby z môjho okolia a nie jednu...). A už to ide po zostupnej špirále. Šanca mužov na úspech u takýchto ľahostajných žien je nízka, každý ďalší neúspech im znižuje sebavedomie (špeciálne ak sa stretnú s veľmi nepriateľskou odozvou). A ženy, frustrované nedostatkom "zaujímavých" mužov si postupne natoľko zvykajú na svoj celibát, že im sex úplne presane chýbať.

A sme na ceste k vymretiu národa...

374061

11.11.2019 21:41

Se zavedením páté generace mobilních sítí český národ nejspíš zblbne

Mikrovlnné zbrane a ich vojenské využitie

pozorovateľ 109.?.?.?

Je veľmi dobré, že článok túto tému spomenul. Je to presne tak - zdravotné riziká mikrovlnných vysielačov sa zámerne utajujú práve z dôvodu, že sú využívané vojenským priemyslom, ktorý si absolútne neželá, aby sa o tom viedla verejná diskusia. Chamtivosť telekomunikačného priemyslu je v poradí motivácií až na druhom mieste.

Zopár dokumentov, ktoré dokladujú vojenské využívanie mikrovlnných vysielačov:

1)

Bioeffects of Selected Nonlethal Weapons (1998)

Odtajnený dokument americkej armády z roku 1998 popisujúci fungovanie a vojenskú nasaditeľnosť elektromagnetických, akustických a laserových „nesmrtiacich“ zbraní na ovládanie správania jednotlivcov a davov.

anglický originál: https://sigint.files.wordpress.com/2008/02/bioeffe...

stručný rozpis tém dokumentu: https://diskuter.wordpress.com/2019/08/29/bioeffec...

2)

COM-12 BRIEFING – MIND CONTROL OPERATIONS – AQUARIUS GROUP ACTIVITIES (1992)

VEĽMI CENNÝ DOKUMENT! Uniknutý dokument z prostredia americkej tajnej služby, v ktorom je popisovaná celá história amerických techník programovania mysle, od prvopočiatkov hypnózy, cez programovanie atentátnikov až po nový perspektívny trend “rádio-hypnotického” programovania celej populácie pomocou veží maskovaných ako vysielače mobilného signálu.

anglický originál http://stopthecrime.net/COMM%2012%20BRIEFING001%20...

stručný rozpis tém dokumentu https://diskuter.wordpress.com/2019/10/06/com-12-b...

Väčšina dokumentu sa venuje "starým" technikám ovládania mysle, hlavne techniky vojenskej hypnózy a narko-hypnózy, ale od cca strany 45 sú popisované moderné technológie ako sú implantáty, rádio-hypnotické ovládanie ľudí a ďalšie techniky masového ovládania správania davov.

3)

História "mind control" výskumu

(iba v angličtine, ale veľmi zaujímavé)

- http://stopthecrime.net/wp/category/mind-control/ (hlavný článok)
- http://stopthecrime.net/docs/grillflame.pdf (poznámky pod čiarou)

4)

Štúdia americkej armády z roku 1976 o zdravotných rizikách mikrovlnných vysielačov.

https://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/__u...

Je zrejmé, že už v roku 1976 mala americká armáda dostatok dôkazov o zdravotnej nebezpečnosti mikrovlnného žiarenia, ale napriek tomu dodnes hrá pred verejnosťou mŕtveho chrobáka...

A tak sa dá pokračovať...

374567

11.11.2019 21:53

Se zavedením páté generace mobilních sítí český národ nejspíš zblbne

Walter Bowart: Operation Mind Control – Researcher’s Edition

pozorovateľ 109.?.?.?

Skutočne až desivý náhľad do možností mikrovlnných zbraní ponúka táto kniha:

Walter Bowart: Operation Mind Control – Researcher’s Edition

Ponúka prehľad celej histórie amerických "mind control" projektov, tak ako ich mala pod patronátom CIA, vrátane jej až neuveriteľnej brutality, cynickosti, bezohľadnosti, sadizmu a ignorancie akýchkoľvek zákonov, pod ktorými mala fungovať.

Čítanie nie je vôbec pre slabé povahy, pretože človeku bude doslova až zle od žalúdka od toho množstva zdokumentovaných ľudských osudova, ktoré CIA v rámci svojich pokusov a projektov zničila.

Kniha zachováva logickú historickú postupnosť a tak jednotlivé kapitoly na seba do istej miery chronologicky nadväzujú.

Popisované témy:

- techniky vojenskej hypnózy.

- CIA, drogové programy, LSD, techniky drogovej hypnózy (tzv. narko-hypnóza)

- projekt MK-ULTRA a príbehy jeho obetí

- projekt Monarch a príbehy jeho obetí

- projekty elektro-hypnózy a jej postupný vývoj do podoby tzv. rádio-hypnotického ovládania davov, elektronické vymazávanie pamäte obetí, prepisovanie osobností, falošné spomienky, tvorba mnohonásobne rozštiepených osobností...

Je toho tam hrozne veľa a väčšina popisovaných príbehov je fakt otrasná a zdeptávajúca...

x x x

Tematika venovaná elektromagnetickým zbraniam začína od kapitoly 26.

Zopár poznámok k niektorým kapitolám (celé to nemám ešte prečítané)

26 Sleeper Agent _ str. 373

...je to príbeh osoby menom Joe Vialls, zverejnený v autobiografickej knihe Mike-Alpha-Delta-3 (pravdepodobne nikdy nebola v plnej podobe publikovaná, pretože tomu zabránila britská tajná služba MI-5)

...príbeh popisuje novú formu programovania atentátnikov v podobe elektro-hypnotického programovania mysle, kedy sú osobe pripojené k hlave elektródy a slúchatká a cez ne je mu do mozgu púšťaný nízkvo-frekvenčý elektromagnetický signál o vysokej intenzite (tvz. ELF signál). Text popisuje, že týmto spôsobom je možné v človeku vytvoriť viacnásobné osobnosti bez nutnosti dlhodobého mučenia a tiež že je možné človeku vymazať spomienky do podoby tisícok izolovaných zábleskových sekvencií, ktoré človek nedokáže spätne poskladať do súvislého príbehu.

...v príbehu sa objavuje meno CIA agentky Julie Long (pseudonym), ktorá dohliadala na jeho programovanie a neskôr na správnu realizáciu jeho atentátnickej misie.

...v texte sú pomerne detailné popisy ako ELF programovanie pôsobí na mozog, v kombinácii s drogami pre narko-hypnózu a drogou pravdy. Sú tam popisy vytvárania viacvrstvového osobnostného programovania, kedy sa človek prepína medzi rôznymi úrovňami falošne vytvorených osobností. Aj keď nie je popis 100% technicky presný, poskytuje čitateľovi základ k téme, ktorý je v nasledujúcich kapitolách dopĺ

374569

11.11.2019 21:54

Se zavedením páté generace mobilních sítí český národ nejspíš zblbne

pokračovanie

pozorovateľ 109.?.?.?

dopĺňaný o presné technické detaily.

27 Deep Probe _ _ 393

...Jose Deldago, elektromagnetické vysielače a ovládnutie mysle rozzúreného býka

...ESB (electronic brain stimulation), ECT (electro-convulsive therapy)

...ESB ako formy ovládania správania ľudí (ovládanie pocitu hladu, sexuálneho vzrušenia,

...umelá telepatia

28 From Bionic Woman to Stimulated Cat _ _ 413

...RHIC-EDOM (rádiohypnotické programovanie, elektrické rozpustenie pamäte)

...veľké rádiofrekvenčné vysielače

...čipy do mozgu


29 Invisible Warfare _ _ 427

...pulzované mikrovlnné žiarenie, ELF frekvencie

...robert becker, HAARP, LIDA machine, všetko možné

30 Tuned to A Mental Radio? _ _ 451

...techniky vysielania zvukov do hláv ľudí pomocou elektromagnetických vysielačov

...EM vysielače schopné cielene zamerať každý jednotlivý ľudský orgán a spôsobovať jeho problémy (napínanie konkrétneho svalu, bolesti hlavy, výpadky pamäte, rečové problémy, búšenie srdca, falošné vizuálne a zvukové vnemy (farebné záblesky, hlasové texty) atď...

...príbeh ženy Dorothy Burdick

33 The Fire in Waco _ _ 503

...prípad veľmi podobný sekte Jima Jonesa. Sekta Davida Koresha poblíž mesta Waco. David Koresh bol bývalý agent CIA, ktorý sa spolu so 6 ďalšími účastníkmi projektov "mind control" vymkol agentúre spod kontroly. CIA bola preto rozhodnutá ho buď priviesť tvrdým vyjednávaním k rozumu alebo všetkých zavraždiť. V roku 1993 tábor sekty napadla najprv jednotka FBI, počas následnej prestrelky bolo zabitých cca 5 ľudí na oboch stranách. Nasledovalo 51 dní obliehania, kedy boli na tábor sekty vysielané psychotronické zbrane (od ostrého svetla a nepretržitej hudby až po mikrovlnné frekvencie v 20 GHz pásme, ktoré mali priviesť účastníkov k zblázneniu alebo k samovražde). Potom nasledoval útok špeciálnych jednotiek Delta Force podporovaných tankmi, ktoré zaútočili na tábor, prerážali do stien domov diery, vohnali tam nervový plyn a následne bielym fosforom vypálili tábor do základov. Pred verejnosťou bola prezentovaná historka, že počas bojov sekta spáchala radšej samovraždu, než aby padli do zajatia.

...kapitola ešte pokračuje popismi snáh miestneho prokurátora o vyšetrenie celého prípadu, ktoré viedli k jeho zavraždeniu novým typom mikrovlnných zbraní, ktoré človeku v tele potrhajú vnútorné orgány a človek zomrie na masívne krvácami. Všetci účastníci incidentu, od vyšetrovateľov, svetkov až po vojakov z Delta Force jednotky zomreli v nasledujúcich mesiacoch v rámci série záhadných úmrtí a vrážd.

34 Have Buck Rogers Ray Gun - Will Travel _ _ 527

...o elektromagnetických lúčových zbraniach

...kapitola začína príbehom reklamného inzerátu propagujúceho nástroje na ochranu pred mikrovlnnými zbraňami.

...pokračuje dlhým rozhovorom zo zamestnancom danej firmy, ktorý prináša mnoh

374570

11.11.2019 22:01

Se zavedením páté generace mobilních sítí český národ nejspíš zblbne

pokračovanie

pozorovateľ 109.?.?.?

mnohé detaily o schopnostiach a fungovaní mikrovlnných lúčových zbraní. Je tam napr. spomenuté, že gigaherzové mikrovlnné zbrane umožňujú smerovať lúč určitým konkrétnym smerom, zatiaľ čo žiariče na dlhších frekvenciách boli všesmerové a ohrozovali aj samotného útočníka. Tiež je tam spomentuté, že pri dostatočnom výkone dokážu tieto lúčové zbrane doslova "rozmačkať" vnútorné telesné orgány ako keď človek v dlani rozmačkne vajce. Tiež je tam popisované, že nasadenie týchto zbraní na pokusné zvieratá je strašné, že im doslova strieka krv zo všetkých telesných orgánov (očí, uší, zovšadiaľ).

...V jednej časti rozhovoru zamestnanec vysvetľuje, ako funguje obojstranná komunikácia "umelou telepatiou", kedy sú do hláv obetí vysielané hlasy útočníkov a zároveň dokážu útočníci čítať myšlienky obete. Je to vysvetľované, že sa jedná o mikročip, tajne implantovaný do tela obete (napríklad do zubu), ktorý sníma elektrické impulzy mozgu a odosiela ich rádiovou frekvenciou útočníkom, ktorí to dokážu dešifrovať do podoby reči.

...veľmi zaujímavá kapitola.

35 Human EM Targets _ _ 545

...mix prípadov ľudí, na ktorých armáda tajne testovala účinku elektromagnetických žiaričov v praxi.

- - -

A tak ďalej.

Vo všeobecnosti každá jedna kapitola je založená na nejakom reálnom príbehu reálnej osoby, ktorá slúži ako modelový príklad fungovania nejakej konkrétnej technológie a jej použitie v praxi.

V starších kapitolách sú takto popísané príbehy vojakov, ktorým armáda v rámci testov vymazala počas služby ich pamäť. Sú tam príbehy ľudí, ktorí navštívili pychiatra, netušiac že pracuje tajne pre CIA a tento psychiater ich formou hypnózy premenil na diaľkových atentátnikov. Sú tam prípady ľudí, ktorí prešli brutálnym výcvikom programu Monarch, aby sa stali totálne ovládateľnými otrokmi bez akejkoľvek vlastnej vôle a pripravení na základe špecifickej kódovej vety splniť ľubovoľný naprogramovaný príkaz. Sú tam prípady ľudí, na ktorých CIA tajne testovala rôzne drogy (LSD, BZ, heroín, drogy pravdy, hypnotické drogy a mnohé iné, dodnes utajované látky), pričom týmto ľuďom totálne rozvrátila psychiku a urobila z nich duševné trosky. A hromada hromada ďalšieho...

374572

11.11.2019 22:16

Se zavedením páté generace mobilních sítí český národ nejspíš zblbne

RE: Kdo ví.......

pozorovateľ 109.?.?.?

Napíšem serióznu odpoveď:

ad: "Jen by mne zajímalo, když je síť 5G tak škodlivá, proč proti ní nebrojí i 1% nejbohatších a nejmocnějších lidí světa?"

1) pokiaľ vieš, ako daná technológia funguje, vieš sa proti nej účinne brániť. Globalistické elity sa postarajú o to, aby v blízkosti ich domov žiadne vysielače neboli v činnosti, v dobe chemtrailovania nebudú vychádzať z domu, budú používať správne detoxikačné látky (katastrofálna je kombinácia 5G signálu s ťažkými kovmi v tele, ako je ortuť a hliník)

2) mikrovlnné vysielače sú súčasť vojenského výskumu, ktorý naštartovala práve táto 1% elita, a ktorý má vo svojej finálnej fázi zabezpečiť tejto elite, že celý svet bude ovládaný pasívnymi otrokmi bez vlastnej vôle a s veľmi limitovanou inteligenciou.

Sen akejkoľvek tyranie...

ad: "To jako budou chodit venku ve speciálních skafandrech a bydlet v extra odstíněných budovách, aby nebyli poškozeni jako ostatní "obyčejní" lidé??? "

Ono to vôbec nie je také zložité. Už dnes sú známe technológie a materiály, ako si odtieniť dom tak, aby jeho vnútro bolo úplne chránené od akéhokoľvek rádiového či mikrovlnného signálu. Armáda to používa už niekoľko desaťročí, napríklad na ochranu pred odpočúvaním. V civilnom sektore sa v poslednej dobe objavujú materiály z jemných kovových tkanín, ktoré sa dajú použiť na výrobu oblečenia, ktoré vyzerú úplne ako normálna bežná bavlna, ale plne tieni prichádzajúce žiarenie.

Rovnaké materiály sa dajú použiť ako tieniace nátery na steny domu, závesy, záclony, periny do postele atď...

Navyše elektromagnetické žiarenie pôsobí na človeka kumulatívne, to jest, pokiaľ sa elity v nebezpečnom prostredí budú zdržovať iba krátku dobu, nijak ich to zdravotne nepoškodí, na rozdiel od chudákov ľudí, ktorí musia v danom prostredí bývať 24 hodín denne, bez šance na regeneráciu.

ad: "Nevěřím, že by právě "ONI" neměli ty správné páky na to, jak pokusy o zavedení sítě 5G zarazit."

ONI to financujú a majú maximálny záujem na čo najrýchlejšom zavedení systému do praxe. Vedia, že čas hrá proti nim a ľudstvo sa príliš rýchlo začína prebúdzať z Matrixu... Je možné, že 5G je pre nich poslednou šancou, ako si zachrániť život a zabrániť masovej revolúcii ľudí proti hornému 1%. V takom prípade sa na nejaké poškodenie zdravia na vlastnej strane nehľadí, ak im to má zaistiť šancu na prežitie...

374573

11.11.2019 22:20

Se zavedením páté generace mobilních sítí český národ nejspíš zblbne

RE: Kdo ví.......

pozorovateľ 109.?.?.?

ad: "Dá se to v objektech odstínit faradayovou klecí, ale je to velmi drahé, ale ne pro "elitu".

Ono to zase až tak drahé nie je, ale elita dbá na to, aby sa táto informácia pokiaľ možno vôbec k ľuďom nedostala...

Riziká mobilov a wifi sietí. 8. časť: Možnosti materiálového tienenia proti mikrovlnnému žiareniu https://diskuter.wordpress.com/2019/06/16/rizika-m...

Najpodstatnejšie sú kapitoly 6 a 7, ten zbytok je hlavne vysvetlenie fyzikálnych princípov...

Ale celé sa to točí stále okolo tej najzákladnejšej myšlienky. Elita si NEŽELÁ, aby ľudia vedeli, že to žiarenie je škodlivé. Tým pádom ľudia ani nebudú hľadať spôsoby ochrany a ešte si natešene dementizujúce 5G žiariče namontujú do spálne nad posteľ...

374574

12.11.2019 18:38

Se zavedením páté generace mobilních sítí český národ nejspíš zblbne

RE: média + hollywood

pozorovateľ 109.?.?.?

"Blahoslavení duchom chudobní, lebo ich je kráľovstvo nebeské..."

Asi tak...

Je to úžasne naivná predstava, že keď o niečom neviem, tak to neexistuje a ak náhodou predsa existuje, tak mi to nemôže uškodiť... Je to v zásade klasická pštrosia taktika - strčiť hlavu do piesku stýlom nevidím žiadnu hrozbu a cítim sa super bezpečne...

Môžem vás ubezpečiť, že som si o téme za poslednú dobu naštudovať viac než dosť, aby som vedel, že je to plne reálna a fyzikálne funkčná technológia... A aj to, že je už po nejakú dobu nasadzovaná do praxe, či už v rámci selektívnych testov na vytipovaných jedincoch alebo otestované technológie aj na rozsiahlejšie územia.

374593

12.11.2019 18:57

Se zavedením páté generace mobilních sítí český národ nejspíš zblbne

RE: Kdo ví.......

pozorovateľ 109.?.?.?

Vždy je to o pomere nákladov a efektivity.

Vytapetovanie celej izby kuchynským hliníkovým alobalom vyjde veľmi lacno, akurát že nemôžete do bytu pozývať žiadnu návštevu...

Čo sa týka serióznejších prístupov, tak podstatné sú nasledovné veci:

1) obvykle nie je nutné premeniť celý dom na farradayovu klietku, pretože stačí odtieniť najsilnejší zdroj žiarenia, čo je typicky stena smerom k BTS anténe, resp. stena k susedovi s najsilnejšou wifi.

2) v rámci tienenia nie je nutné dosiahnuť absolútny útlm signálu (čo by obnášalo nutnosť útlmu o aspoň 90 decibelov, t.j. na 0,000 000 001 pôvodnej sily žiarenia). V praxi je viac než postačujúce aj keď človek dosiahne útlm o 20-30 decibelov, t.j. na 1/100 až 1/1000 pôvodnej dávky. Organizmus má určitú mieru obranných a regeneračných schopností, takže s určitou mierou škodlivej dávky sa dokáže vysporiadať.

3) wifi signál je pomerne výrazne pohlcovaný múrmi domu, takže nie je nutné tak dôkladné tienenie ako v prípade BTS antén.

Udáva sa, že žiarenie pod hodnotou 0,001 mW/m2 by malo byť pre väčšinu ľudí bezpečné. To je približne dávka žiarenia, vo vzdialenosti 60 m od wifi, resp. 10 km od BTS antény. Pri týchto dávkach neboli preukázané žiadne skutočne závažné zdravotné následky.

Potom je tu druhá hodnota, cca 1 mW/m2 (1000-násobok pôvodnej hodnoty). To je hodnota, ktorú väčšina ľudí ešte zvláda bez viditeľných negatívnych príznakov, ale už narastá riziko zdravotných následkov z kumulovanej dávky. Táto dávka zodpovedá približne 3 metrom od wifi routera a 300 metrom od BTS antény. Elektrohypersenzitívni ľudia sa už cítia zle aj v rozsahu 0,001-1 mW/m2.

Dávky nad 1 mW/m2 boli jednoznačne preukázané ako zdraviu ničivé: ničiace nervový systém, ničiace srdcovocievny systém, rakovinotvorné, poškodzujúce plodnosť atď.

Typická hodnota 1 meter od wifi routeru je 8-24 mW/m2 (v závislosti od typu routeru) a typická hodnota 100 metrov od BTS antény je podobne cca 10-30 mW/m2. Tieto hodnoty už sú fakt zlé.

Súčasné "bezpečnostné" normy povoľujú dávku 10 000 mW/m2 !!!

A teraz späť k téme tienenia.

Zo zdravotného hľadiska pomôže aj samotný fakt, ak sa človeku podarí odtieniť 90-99% žiarenia, napríklad z blízkej BTS antény, čím zrazí zdraviu ničivú hodnotu 10 mW/2 na relatívne bezpečné hodnoty 0,1-1 mW/m2. Takýto útlm sa dá bez problémov dosiahnuť aj obyčajnou kuchynskou hliníkovou fóliou nalepenou na jednu steny izby.

Skutočne dôslednú stavbu farradayovej klietky potrebujú iba silne elektro-hypersenzitívni ľudia a tu stojí za zmienku, že chybne navrhnutá 100% farradayova klietka môže v skutočnosti stav žiarenia v byte ešte zhoršiť, takže amatéri by si mali na to dať dobrý pozor...!

- -
Nemám žiaden lepší zdroj než to, čo som linkoval o kúsok vyššie. Potom sú tu už iba skutočne profesionálne weby s hromadou textu, ktorý bude člove...

Automaticky kráceno

374597

12.11.2019 18:58

Se zavedením páté generace mobilních sítí český národ nejspíš zblbne

RE: Kdo ví.......

pozorovateľ 109.?.?.?

(pokračovanie)

ktorý bude človek študovať niekoľko týždňov...

http://elektrosmog.voxo.eu/ (rubrika článkov v ľavom rozklikávacom menu)

374598

28.11.2019 08:17

Represivní tolerance

ad zdroj článku

pozorovateľ 109.?.?.?

autorom článku bol medzičasom už zmazaný web white-media.info

https://web.archive.org/web/20160222141950/http://...

374949

11.12.2019 22:17

Americký úřad FDA prohlásil: „Ať jedí bavlník“

GMO a depopulačná agenda

pozorovateľ 109.?.?.?

[...]

Když bylo spiknutí miliardáře Davida Rockefellera a WHO odhaleno, pokračovalo se v započaté činnosti pomocí GM. Už dva roky poté se takřka stejná situace, jako předtím v Nikaragui a na Filipínách, vyvinula v Zimbabwe a Guineji. Tentokrát trpěly ženy, které měly rády konzervovanou kukuřici. Naproti všem očekáváním neodhalily testy obsahu konzerv žádné život ohrožující komponenty, a také množství konzervačních prostředků vyhovovalo normě.

[…] Jeden z mechanizmů hrůzného záměru Gatese a Rockefellera, aktuálně podporovaného vládou USA odhalil prezident biotechnické společnosti Epicyte Mítch Hein. Řekl, že ženám s ojedinělou kondicí imunitní neplodnosti byly odebrány jisté protilátky. Tyto geny byly následně izolovány a metodou genetického inženýrství vloženy do genomu běžných kukuřičných semen dodávaných do zemí třetího světa. To znamená, že Afričané zaseli na svých polích vražednou geneticky upravenou kukuřici – s vloženou skrytou antikoncepcí. Hein pak objasnil, co se stane lidem, kteří takovou kukuřici jedí: zmíněné protilátky zpravidla přilnou k povrchu spermatu, přilepí se na ně a udělají je tak těžkým, že se nemůže pohybovat.

[…] Fond Billa a Melindy Gatesových mezitím připravuje novou GM bombu, transgenickou “zlatou rýži”, o níž už se ví, že způsobuje cysty ve vejcovodech. A opět je to skryto za zástěrku dobročinného úmyslu: tato rýže údajně doplňuje vitamin A a železo v těle.

zdroj: http://www.rukojmi.cz/clanky/800-bill-gates-prizna...

- - -
“Nedávno jedna velká studie potvrdila, že látka používaná ve většině pesticidů, včetně nejvíce prodávaného Roundup, glyfosát způsobuje vrozené vady. A v r. 2007 další nezávislá studie prokázala, že Roundup vyvolává sterilitu u samců laboratorních krys. Mohlo by toto být důvodem pro masivní pokles plodnosti pozorovaný u mužů? Studie z r. 2009 zjistila, že glyfosát způsobuje „totální smrt lidských pupečních, embryonálních a placentálních buněk do 24 hodin“. Jak bylo zmíněno výše, studie na křečcích krmených GM sójou z r. 2010, jak informoval Jeffrey Smith, uvedla následující:

Po krmení křečků po dobu dvou let, tedy tří generací, se u těch, kteří byli krmeni GM stravou, a obzvláště u skupiny krmené maximem GM sóji, projevily devastující účinky. Ve třetí generaci ztratila většina GM sójou krmených křečků schopnost mít děti. Trpěli také menším růstem a vysokou úmrtností u mláďat.”

zdroj: http://www.osud.cz/5-duvodu-proc-nejist-geneticky-... s množstvom linkov na zdrojové štúdie.

- - -

A mozaika ďalších prípadov zozbieraná tu:

Epidémia neplodnosti IV. GMO potraviny spôsobujú neplodnosť
https://diskuter.wordpress.com/2015/12/06/epidemia...

375283

12.12.2019 07:41

Americký úřad FDA prohlásil: „Ať jedí bavlník“

RE: GMO?!

pozorovateľ 109.?.?.?

Neurazte sa, ale váš komentár je doslova znôška demagógie.

Takže

1) genetická modifikácia a šľachtenie sú dva úplne odlišné procesy. GMO modifikácie sú realizované pomocou vkladania nových génov do genómu cieľového organizmu a to pomocou nástrojov tzv. genetických nožníc, čo sú v praxi buď upravené retrovírusy (kam spadajú takí predstavitelia ako HIV alebo onko vírusy) alebo pomocou bakteriálnych plazmidov . Ako fungujú genetické nožnice a prečo je ich použitie kontroverzné a rizikové do istej miery vysvetľuje tento, laikom prispôsobený článok. Vo všeobecnosti je považované za riziko, že daný plazmid resp. RNA sektor sa môže z GMO organizmu počas trávenia uvoľniť do tea konzumenta s nepredvídateľnými následkami.

2) GMO potraviny nie sú v žiadnom prípade ekologickejšie. Namiesto postredkovania pesticídmi sú mnohé GMO rastliny upravené tak, že samy produkujú nejakú formu toxínu či pesticídu. Napríklad GMO kukurica obohatená o produkciu bt-toxínu alebo Round-up ready rastliny, na ktoré je možné vysypať tony extrémne jedovatého glyfosátu. Toxicita GMO rastlín je špecifická v tom, že pesticídmi postriekané potraviny stačí umyť a sú konzumovateľné, ale GMO rastliny sú skrz naskrz nasiaknuté daným toxínom.

3) Reči o nutnosti GMO potravín v rámci boja proti svetovému hladu sú čistá propaganda. A to hneď z niekoľkých dôvodov:

- nebolo preukázané, že by mali GMO potraviny vyššie výnosy, než normálne verzie. Naopak, často majú dokonca nižšiu produktivitu, plus sú patentované, takže farmári si nemôžu odložiť časť úrody do ďalšieho roka, ale sú odkázaní každý rok nakupovať nové semená od Monsanta.

- mýtus o hladomore je umelo priživotaný. V skutočnosti sa 1/3 všetkých potravín vo svete vyhodí, namiesto potravín pestujeme biopalivá a potraviny prevážame cez pol planéty. Aj v rozvojových krajinách sú ľudia často dostatočne dobre živení - stačí sa pozrieť na vykŕmených a svalnatých "utečencov" z afriky, ktorí sú na tom s výživou lepšie, než bežný Európan. Hladomory momentálne vznikajú iba v dôsledky lokálnych občianskych vojen a nie z dôvodu preľudnenia.

- existujú snahy zakázať ľuďom vlastnú výrobu potravín a uviazať ich do závislosti od medzinárodného obchodu s potravinami. Samozrejme, pod zámienoku ochrany zdravia konzumenta...

375288

07.02.2020 08:01

Nepřátelská média a násilí namířené proti bělochům

Technická poznámka k odkazovaniu na zdroj

pozorovateľ 109.?.?.?

Osobne by som veľmi uvítal, keby odkaz na zdroj viedol na konkrétny článok a nie iba na "home page" daného webu.

Pokiaľ klikám na zdroj, obvykle je to kvôli tomu, že si chcem prečítať buď diskusiu za pôvodným článkom, alebo pozrieť tematicky súvisiace články, resp. chcem skontrolovať, či pri preberaní niečo z originálu nevypadlo (napríklad klikacie odkazy). Poprípade sa môžem chcieť pozrieť, či originálny článok nepripojil na koniec nejakú aktualizáciu.

Prekliknúť sa z daného originálneho článku na home page webu vie každý. Ale dohľadať spätne s odstupom napr. týždňov konkrétny článok je už veľký problém.

376667

07.02.2020 21:35

Nepřátelská média a násilí namířené proti bělochům

RE: Technická poznámka k odkazovaniu na zdroj

pozorovateľ 109.?.?.?

Neporozumeli sme sa...

Mal som na mysli, že by som uvítal, aby v rámci zdroja bola namiesto

https://deliandiver.org/

uvedená plná adresa príslušného článku na délskom potápačovi, t.j.

https://deliandiver.org/2020/02/nepratelska-media-...

Pokiaľ je to čerstvý článok, tak sa dá prekliknúť na titulku Délského potápača a tam si človek zdrojový článok nájde medzi najnovšími článkami.

Ale ak by som tento článok zo zvedavca otvoril napríklad o mesiac, tak sa už cez titulku Délského potápača k zdrojovému článku nedoklikám. A občas to môže byť pre niekoho dôležité, prejsť celou reťazou až k primárnemu zdroju.

376706

08.02.2020 20:32

Nepřátelská média a násilí namířené proti bělochům

RE: Média v rukou židů?

pozorovateľ 109.?.?.?

ad: "Ježíš neee. Tohle přece chtěli. Chtěli vytvořit pocit ohrožení u evropských židů, aby "dobrovolně" přesídlili do Izraele. Evropským židům se totiž v Evropě líbí a do Izraele se moc nehrnou, což sionisty štve. "

V skutočnosti je to trochu zložitejšie. V celej súčasnej multikulturalistickej ideológií sa mieša množstvo vzájomne si protirečiacich židovských stratégií:

1) vytvoriť umelo nové zdroje antisemitizmu, aby sa miestni (ne-elitní) židia začali znovu báť a začali znovu poslúchať príkazy židovskej elity. Globalistickí židia totiž dlhodobo zápasia s problémom, že sa im židovská komunita rozpadá, asimiluje do hostiteľských národov, resp. že sa im "ateizuje" a jednotliví židia sa správajú príliš nezávislo. Takže treba znovu vytvoriť nejaký sceľovací faktor a tým je umelo oživený antisemitizmus zo všetkých strán - od bielych, od moslimov, od černochov - aby sa židovská komunita znovu zomkla dokopy.

2) úmyselne "škodiť" hostiteľským národom, aby boli umelo importovanými "farebnými" prvkami oslabované a židia sa v danej krajine necítili od hostiteľského národa tak veľmi ohrozovaní. Inak povedané, skúšajú naťahať do krajiny problémové elementy, aby zamestnali domácu populáciu umelo vytvorenými problémami a aby domáci ľudia museli riešiť primárne tieto problémy a nemali čas k nepriateľským akciám proti židom.

Veľmi dobrá literatúra k tejto téme je knižka od Petra Bakalára: Tabu v sociálnych vedách:

celá kniha: http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/file...

zostručnený prehľad tém: https://diskuter.wordpress.com/2019/08/10/petr-bak...

Okrem iného tam vo viacerých kapitolách autor zdôrazňuje, že židia nedokážu domýšľať ďalekosiahlejšie dôsledky svojich aktivít a tak činnosť, ktorou sa snažia dosiahnuť krátkodobé bezpečie a posilnenie svojich pozícií v krajine, im automaticky z dlhodobejšieho pohľadu prinesie existenčnú hrozbu. Autor dáva ako príklad židovskú urputnú snahu o import moslimov do USA v rámci ich snáh o oslabenie vplyvu bielych kresťanov.

376736

15.03.2020 10:11

Kde vznikl COVID-19?

Americké bakteriologické programy - dve poznámy na okraj témy:

pozorovateľ 109.?.?.?

Prípad č. 1: HIV vírus.

Podľa zdroja https://uploads.disquscdn.com/images/b590c79035952... (celý zdroj: https://books.google.sk/books?id=s0MxCgAAQBAJ&pg=P... )

Preklad vyznačenej časti:

"1. júla 1969 vysoko postavený úradník Pentagonu pre biologické zbrane, dr. Donald MacArthur, vypovedal pred Defense Department Appropriations Subcomittee amerického Senátu. Dr. MacArthus povedal zhromaždeným voleným zástupcovm ... že v priebehu nasledujúcich 5 až 10 rokov bude možné vytvoriť nový infekčný mikroorganizmus, ktorý sa bude v určitých dôležitých aspektoch líšiť od akéhokoľvek známeho patogénneho organizmu. Najvýznamnejšou z týhto nových vlastností je, že bude odolný voči imunitným a liečebným procesom, od ktorých závisí naša relatívna sloboda a bezpečie pred infekčnými chorobami ... Informoval komisiu, že výskum za účelom preskúmania reálnosti vytvorenia takejto choroby, "umelo vytvoreného mikrokorganizmu, ktorý nikde v prírode prirodzene neexistuje a na ktorý nie je možné získať prirodzenú imunitu", zaberie iba 5 rokov a bude stáť 10 miliónov dolárov.[15]"

Viac informácií o laboratórnom pôvode HIV vírusu a jeho úmyselnom rozšírení prostredníctvom infikovaných vakcín proti obrne a žltačke je možné prečítať tu:

https://diskuter.wordpress.com/kniha-1-kapitola-17...

377514

15.03.2020 10:20

Kde vznikl COVID-19?

RE: Americké bakteriologické programy - dve poznámy na okraj témy:

pozorovateľ 109.?.?.?

Prípad č. 2: SARS vírus

Objavilo sa to ako krátka poznámka v správe informátora o účeloch programu chemtrails...

podľa zdroja: https://uploads.disquscdn.com/images/6ebcb0be06738...

Voľný zostručnený preklad:

…v roku 2003 Clifford E. Carnicom sa stretol s “vysoko postaveným vojenským” zdrojom, ktorý mu poskytol množstvo detailných informácií o programe:
– že je do projektu zapojený Pentagon a farmaceutické korporácie
– že je využívaný na testovanie biologických zbraní na nič netušiacej populácii
- že SARS bol vnímaný ako zlyhanie, pretože jeho očakávanú úmrtnosť bola plánovaná na 80%.
– vírusy a baktérie vypúšťané na polymérových vláknach z lietadiel
– kovové látky na ohrievanie vzduchu a zvyšovanie vlhkosti vhodné na prežívanie testovaných baktérií
– že práškovanie sa deje vo väčšine prípadov bez súhlasu vlád zasiahnutých štátov
– že cieľom je riadenie svetovej populácie pomocou práškovania drog a chorôb
– že ľudia, ktorí chceli o projekte informovať boli uväznení a zabití

zdroj https://books.google.sk/books?id=s0MxCgAAQBAJ&pg=P... (na zobrazenie stránky treba obvykle dať 2x F5 (refresh) )

- - -

Na okraj témy:

Takže čo tu máme:
- HIV vírus, o ktorom sa predpokladá, že ho vyvinula americká armáda
- Ebola vírus, údajne pochádzajúci z netopierov, o ktorom sa predpokladá, že ho vyvinula americká armáda
- SARS vírus, údajne pochádzajúci z netopierov, o ktorom sa predpokladá, že ho vyvinula americká armáda
- MERS vírus, veľmi podobný SARSu, ale s extrémne vysokou úmrtnosťou. Údajne šírený ťavami (velbloudi)
- Covid-19, príbuzný SARSu, údajne pochádzajúci z netopierov a "úplne náhodou" v sebe obsahujúci niektoré sekvencie HIV vírusu. Údajne vznikol prirodzene a číňania sa nakazili netopieriou polievkou.

Takže tak...

377515

21.03.2020 10:23

Dvě zprávy - která je pravdivá?

Bioinžiniersky upravený vírus

pozorovateľ 109.?.?.?

To, čo tvrdia mainstreamové média a americkou vládou platení vedci nemá zmysel brať vážne.

O tom, že s týmto vírusom nie je všetko v poriadku svedčí hneď niekoľko podozrivých faktorov:

1)

v genóme vírusu, údajne z čínskych netopierov, boli objavené 4 krátke sekvencie z HIV vírusu a účinkujú proti nemu lieky používané na liečbu AIDS

https://www.hlavnespravy.sk/studia-wu-chansky-koro...

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/na-k...

a dva obrázky s odbornejšími informáciami

https://aeronet.cz/news/video-sokujici-zabery-z-ko...

https://aeronet.cz/news/video-sokujici-zabery-z-ko...

2)

riadiaci segment vírusovej RNA obsahuje veľké množstvo mutácií (vložené gény, zmazané gény), ktoré by nikdy v prírode nemohli prebehnúť tak, aby ich medzistavy vírus dokázal prežiť

https://aeronet.cz/news/ceska-molekularni-biolozka...

3)

vírus má viaceré pomerne netypické charakteristiky oproti bežným prírodným vírusom:

- veľmi dlhú bezpríznakovú inkubačnú dobu (až 14 dní)

- veľmi dlhé doby prežitia mimo telo hostiteľa (niekoľko hodín na vzduchu, až 3 dni na povrchoch predmetov)

- značne vysokú mieru agresívnych priebehov choroby (úmrtnosť 1-10%)

4)

v súčasnosti už boli identifikované 3 rôzne kmene:

- prvá verzia, ktorá sa šírila v číne do januára 2020

- druhá verzia, ktorá sa šírila v číne po nauári 2020

- tretia verzia, ktorá sa šírila v taliansku a nepatrne sa líši od oboch čínskych verzií. Tvrdenie, že epidémia sa do talianska dostala z číny sa tým stáva sporným

(nemôžem pridať link, lebo ho neviem narýchlo násť v chaose súborov, čo sa mi nahromadili k téme)

377742

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 41 čtenářů částkou 7 593 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 2

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Biden konečně odhalil nejvražednější hrozbu USA. Je to terorismus bělošské nadřazenosti04.06.21 12:36 USA 2

Měnové kurzy

USD
20,97 Kč
Euro
25,39 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,34 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,15 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 373,53 Kč
1 unce stříbra
585,55 Kč
Bitcoin
755 693,59 Kč

Poslední aktualizace: 13.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?