Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 12 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, vousy13.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

22.10.2018 17:17

Zabití Džamála Chášakdžího trvalo sedm minut

RE: Svět kapitálu bez humanismu

84.?.?.?

Proč zde stále dokola opakujete floskuli o "kapitálu o humanismu", pane Svatoslave? Vy snad soudíte, že častějším opakováním bude pravdivější?

Bojím se, že se mýlíte. Vzpomeňte jen, kolikrát podobně hloupá dogmata vtloukali do hlav svých oveček církevní představitelé. Myslím například floskuli o "ploché zemi". Stala se snad nesčíslným opakováním pravdivější? [velký smích]

Přeji i Vám pěkný den
Vojta

367210

31.10.2018 00:50

Obnova ztraceného státu

RE: Za vznik a existenci Československa jsme Západu velmi těžce platili !

84.?.?.?

Pravíte
> blaboly o uloupeni carskeho zlata
pane Rosco? Pak nám ovšem budete muset vysvětlit, kde vzaly Čs. legie na Rusi finance na zaplacení cesty kolem světa pro 60 tisíc lidí. A nešlo jen o cestovní náklady. Ti lidé se museli celou tu dobu (domů docestovali až v roce 1920 !?!)také stravovat, oblékat a ještě jim byl vyplácen žold. Jste schopen jmenovat toho dobroděje, který takový (ostatně naprosto nesmyslný a ničím jiným nezdůvodnitelný "výlet" ) platil? A když konečně dorazily legie do vlasti, tak jimi přivezené bohatství ještě postačilo na založení Legiobanky? A dosažení nebývale tvrdého kurzu prvorepublikové koruny?

Krom těchto zásadních otázek pak zbývá ještě odpovědět na několik otázek podružných.

Proč v čínském velkoměstě Charbinu tak strašlivě poklesla cena zlata (jde o spolehlivě zadokumentovaný fakt) právě v době, kdy nedaleko od něj projížděly po Transsibiřské magistrále naše legie? Že by se finanční správa legií pokoušela v Charbinu prodat velké množství zlata, aby byly právě ony peníze na cestu?

Kam se na Sibiři ztratily ony tisíce tun zlata, kterých se údajně zmocnil Kolčak? Vypařily se? Když ne, kdo je získal? Kde jsou?

Kde se vzaly (ve spolehlivě zdokumentovaných) nákladních listech čs. legií ony tisíce tun údajných měděných pelet, přepravovaných spolu s legiemi v pevných dřevěných přepravních bednách? Legie snad měly čas a kapacitu při neustálém pohybu po železnici kutat cestou měděnou rudu, v železničních vagonech ji nějak tavit a ze získané mědi odlévat pelety? Nebo že by v těch přepravních bednách bylo místo měděných pelet něco jiného? [mrknutí jedním okem]

Díky za případné vysvětlení všech výše uvedených nesrovnalostí, pane Rosco.

Vojta

367382

02.11.2018 17:42

Západ prohrává, a tak doslova útočí na Čínu a Rusko „zleva zprava“

RE: do 2 let apokalypsa - ekonomická, ekologická, potravinová

84.?.?.?

O vodu nás připravilo především diletantské socialistické hospodaření, pane/paní "185". Tedy ničení lesů kyselými dešti, rozorávání mezí, meliorace a nesmyslné regulace vodních toků. Na plochu naší republiky totiž naprší v průměru 50 kubických kilometrů deště ročně (600 mm na m2).

V minulosti (před socialistickou devastací krajiny) dokázala česká krajina významnou část této vody zadržet. Dnes bohužel odteče velmi rychle podstatná část srážek řekami mimo naše území.

Na závěr trochu statistiky. Průměrná spotřeba vody na osobu činila v ČR loni cca 33 kubických metrů ročně. 10 milionů občanů ČR tedy spotřebuje ročně celkem asi 0,33 krychlového kilometru vody. V porovnání s úhrnem srážek je to směšné. Nebo ne?

Přeji pěkné deštivé dny [mrknutí jedním okem]
Vojta

367457

03.11.2018 17:08

Jak přežít svou prekarizaci

RE: soběstačnost

84.?.?.?

Propagace pojmu "soběstačnost" ukazuje pane Svatoslave na mezírku ve vzdělání. Na jakou? Na EKONOMICKOU NEGRAMOTNOST. Proč?

Protože lidská společenství začala budovat základy civilizací až v okamžiku, kdy se dopracovala ke SPOLEČENSKÉ DĚLBĚ PRÁCE. Když se jednotliví lidé, skupiny lidí či celé národy mohli specializovat na takové výrobní obory, v nichž jejich produktivita práce významně převyšovala společenský průměr. Tam, kde ke společenské dělbě práce nedošlo, žijí dodnes lidé na úrovni doby kamenné.

Budete-li tu svou "soběstačnost" prosazovat ad absurdum, dotlačíte jednotlivce k tomu, aby si každý sám pěstoval len, tkal plátno, šil si z něj oblečení, vydělával kůže, šil si boty, ..., vyráběl si vlastní potraviny, elektřinu, svůj domácí aspirin? Pak budeme dle Vás každý plně soběstačný? Pěkný nesmysl, že?

Předpokládám, že budete proti argumentovat tím, že pojem "soběstačnost" se vztahujete na státy. I to je nesmysl. Jak by mohlo být soběstačné Lucembursko, Japonsko, Kuvajt? Nebo i náš stát? Opravdu soudíte, že by bylo dobré zakázat dovoz počítačů, operačních systémů a aplikačního SW a platit ze státního rozpočtu jejich výzkum a vývoj v ústavu typu VÚMSu?

Pojem "soběstačnost" užívali v minulosti zejména naši ekonomicky negramotní socialističtí lídři, tedy komunisté. Zastírali jím trvalé výpadky v zásobování trhu zbožím.

Přeji pěkné dny
Vojta

367489

05.12.2018 14:47

Proč Němci dali přednost Rusku před Amerikou?

RE: Materiální výhody rozhodují

84.?.?.?

> V ČEM TKVÍ SMYSL ŽIVOTA

Vy to zřejmě víte, paní Miroslavo, že? Poučte nás prosím.

Předem děkuji
Vojta

368204

06.12.2018 16:58

Proč Němci dali přednost Rusku před Amerikou?

RE: Materiální výhody rozhodují

84.?.?.?

Děkuji za obě reakce.

Paní Miroslavo. Váš názor na SMYSL ŽIVOTA je naprosto typický pro hluboce věřícího člověka. Já Vám Vaši víru nechci brát. Chraň přírodo. Dobře vím, že to ani nejde.

Pane "108". Odpověď na otázku po smyslu života vůbec není individuální. Ba naopak, je zcela obecná. Platná pro všechny živé organismy bez výjimky. Počínaje od virů, přes bakterie, houby, prvoky, ... až po člověka. Je to totiž ZÁKLADNÍ PŘÍRODNÍ ZÁKON ŽIVOTA. Jemuž se musí vše živé bezpodmínečně podrobit. Organismus, který se tímto zákonem z nějakého důvodu přestal řídit, nalézáme už jen ve formě fosilií. Prostě přestal být živým. A protože ztratil život, již se na něho tento zákon nevztahuje.

Co je tedy tím základním imperativem (smyslem, zákonem) veškerého života?

JE NEZBYTNÉ MNOŽIT SE RYCHLEJI, NEŽ HYNEME.

Čekali jste něco velikého, vznešeného, něco co nás vysoko přesahuje? Pak je mi líto. Ovšem zkušenost mě naučila, že přírodní zákony jsou velmi prosté. Někdy až téměř přízemní. Viz třeba zákon komutativní či Paretiho pravidlo.

Přeji krásné dny [smích]
Vojta

368233

07.12.2018 19:04

Proč Němci dali přednost Rusku před Amerikou?

RE: Materiální výhody rozhodují

84.?.?.?

> ... vira je vnitrni a ...

Máte naprostou pravdu, pane "108". Já k tomu doplním ještě jednu charakteristiku víry. VÍRA NEPŘIPOUŠTÍ ŽÁDNOU DISKUZI O SVÉM PŘEDMĚTU. I kdyby byl předmět diskuze sebezajímavější, jakmile do ní vstoupí víra, nekompromisně ji utne.

Výjimkou z tohoto pravidla jsou obvykle jen takoví diskutéři, kteří každý věří v tu SVOU JEDINOU SVATOU PRAVDU. Lhostejno kterou. Ti obvykle argumenty oponenta vůbec nevnímají. Jejich víra je totiž nutí, šířit ji. A tak se obvykle diskuze zvrhne ve dva nezávislé monology. V nichž se každý z debatérů snaží natlouci tu svou JEDINOU SPRÁVNOU VÍRU do hlavy svého oponenta.

Takže děkuji, nehmotný život neznám. Nezbývá mi, než se další debaty vzdát.
Vojta[smích]

368246

Mírnou nápovědou to je zdokumentováno v seriálu 30 případů majora Zemana, kde kriminalisté nemohou zasáhnout proti jednomu z lídrů "opozice", prostě jim to je z vyšších míst zakázáno.

Jinak tento seriál je jako trn v oku klaunů (24. díl) a komediantů. Odepsali za něj po revoluci samotného Brabce a dokonce vyhodili šéfa ČT, když seriál dal do vysílání.

Takto vypadá demokracie v podání Havlérky. [bliji]

368925

07.01.2019 16:46

Svět bude v roce 2019 ušetřen globálního konfliktu

No nic proti...

vousy13 84.?.?.?

"Zmírnění krize se Severní Koreou byl rozhodně nejúspěšnější diplomatický počin prezidenta Trumpa."

To mi stačilo, abych okamžitě pochopil diletanství autora...

368943

09.01.2019 08:24

Demise Západu

RE: Je to tak

vousy13 84.?.?.?

Politik, jak se říká v reklamě, "je tváří" svého klanu, který stojí za ním. Vždy to tak bylo: bez zákulisní podpory se na vysokou politickou funkci jednoduše nedostanete. A každý klan má své zájmy...

Ve volbách rozhodujete, kterému klanu zvýšite moc v řízení veřejných statků. Nikdy nebude panovat 100% shoda mezi vámi a voleným klanem. Vaším hlasem pouze vyjadřujete maximální možný průnik cílů oproti jiným klanům.

Je tedy nutnost volit. Protože se může stát, že svojí pasivitou ve volbách zvýšíte moc v řízení statků klanu, který jde přímo proti vašim cílům a má uvědomělejší voliče. A tak je opravdu politika přiměřeným obrazem národa.

368962

09.01.2019 09:26

Důsledky Macronova zhroucení

RE: Macrona…kterého dosadila rodina Rothschildů - jedno z mála užitečných sdělení v článku

vousy13 84.?.?.?

Navázání měny na zlatý standard je v dnešní době dlouhodobě nepoužitelné. Pokud si vezmete ekonomiku s 10% růstem, tak tato ekonomika musí také každý rok své zlaté rezervy navýšit o 10%, tolik zlata na světě jednoduše není pro všechny ekonomiky. Přičemž zlato nemá absolutně žádnou souvislost s vývojem ekonomiky, je to obyčejná komodita (surovina).

Hodnota oběživa v ekonomice by se měla +- rovnat hodnotě produktů a služeb v dané ekonomice. Nadměrné množství oběživa generuje inflaci, tím se snižuje hodnota peněz, málo oběživa zase dusí ekonomiku. V tomto případě je zákaz jakékoliv lichvy naprosto klíčový, protože díky ní by nadnárodní lichvářské klany stahovaly oběživo do svých spárů, jak je tomu nyní.

V kuloárech se již bezmála 30 let hovoří o jiném globálním invariantu, který je naprosto klíčový pro každou ekonomiku a tím je energie. V dnešní době cca 90 % práce dělají stroje, jejichž činnost je podmíněna energo-zabezpečením, bez energie nevyrobíte nic. V zásadě tento model již běží, proto takový boj o energetické a vodní zdroje.

Více např. zde:
http://leva-net.webnode.cz/products/kratky-kurz-1-...

368966

09.01.2019 11:35

Důsledky Macronova zhroucení

RE: Macrona…kterého dosadila rodina Rothschildů - jedno z mála užitečných sdělení v článku

vousy13 84.?.?.?

Bohužel jste na omylu, nevím z jakých zdrojů čerpáte, ale v podstatě prezentujete informace z mainstreamu. Bohužel ten je plně pod kontrolou těch, kteří jej financují – ne bez účelu.

1. Je v zásadě jedno zda růst ekonomiky je 3, 5 či 10 %, jednoduše tolik zlata na světě není. Růst ekonomiky by se měl promítat v životě lidí tak, že se bude pomalu zkracovat pracovní doba a zlevňovat demograficky podmíněné potřeby (jídlo, bydlení, energie atd...). Tak se např. dělo po 2. sv válce po konsolidaci hospodářství do vraždy J.V. Stalina.

2. Ano, zlato limituje objem oběživa. Právě z toho důvodu by došlo ke stagnaci ekonomiky, pokud by byla dlohodobě navázána na zlato. Automaticky by zlatý standard tlumil např. vědecko-výzkumný rozvoj.

3. Tiskařský lis je samozřejmě třeba vrátit zpět státu z rukou mafie. V energo-invariantu je třeba veškerou lichvářskou mafii odstřihnout od emitování oběživa a striktně zakázat lichvu, jako tomu bylo staletí.

4. Energo-invariant jste špatně pochopil, nejedná se o elektroniku ale o energii, to jsou úplně jiné termíny. Invariant prejskurantu se v průběhu dějin měnil, ve starém Egyptě to bylo např. obilí, což daleko více odpovídalo potřebám ekonomiky než zlato dnes.

5. Pokročme do budoucnosti...
Tak nebo tak jednoho dne bude existovat globální měna a je třeba zakotvit, na jakém základě ji budou jednotlivé státy emitovat. Co tedy navrhujete vy?

Zkuste si pročíst daný materiál a poté myslím bude diskuze smysluplnější...

368970

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 41 čtenářů částkou 7 593 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 2

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Biden konečně odhalil nejvražednější hrozbu USA. Je to terorismus bělošské nadřazenosti04.06.21 12:36 USA 2

Měnové kurzy

USD
20,97 Kč
Euro
25,39 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,34 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,15 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 358,01 Kč
1 unce stříbra
585,55 Kč
Bitcoin
743 477,65 Kč

Poslední aktualizace: 12.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?