Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 115 příspěveků, 1 jméno: lubosmat.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.09.2015 12:26

Americké zprávy jsou tvrdě cenzurovány

Treba rozlišovať klamstvá a dezinformácie, a pochopiť v čom sa cenzúra médií prejavuje

lubosmat 212.?.?.?

Príklad titulky: „Irán sa pripravuje na výrobu atómových zbraní, máme potvrdené správy o jadrovom programe súvisiaceho s obohacovaním uránu a poskytnutím vyhoretých článkov s plutóniom na regeneráciu ruskej strane!“.
Na základe podobného nezmyslu, ako som zosmolil si môže vymyslieť žurnalista hocičo. Nie je tam žiadny fakt, a bez problémov možno vykonštruovať nekonečné kombinácie hypotetických hrozieb.

Nikto nám neklame, len nám nehovoria žiadnu overiteľnú pravdu, pod článkami sa objavujú heslá „Jedná sa o názor autora“, prípadne „Čerpané z dostupných zdrojov“.
Médiá už dávno nie sú zamerané na šírenie informácií, ale cielené pôsobenie na naše vedomie. Obsah správy nemá informovať, ale evokovať pocity a vyvolávať emócie. Nositeľ správy neočakáva Naše pochopenie informácie, ale jej prijatie a adekvátnu odozvu.

Akú má pre dnešného človeka informácia vlastne hodnotu, je schopný ju vôbec spracovať? Ako zareagujete na heslo na plagáte, ktoré určite vymyslel nejaký politik: „Peňazí je dosť, to len politici musia prestať kradnúť!“
Politici sa už dnes nemusia skrývať za lacné sľuby, už môžu otvorene vyhlasovať : Kradneme, klameme, zahmlievame, kopulujeme nad rámec zákona... a aj tak ich budú ľudia voliť.

Ako sa prejavuje novodobá cenzúra? Zoberme si napríklad rádiom šírené informácie v populárnej hudbe: Aký podiel domácej produkcie sa dostáva na náš mediálny trh? Ráno, ak si chcem vypočuť slovenskú, maďarskú, rómsku, českú alebo nemeckú pesničku, musím si ju prehrať z CD alebo USB.
Čo my vlastne chce týmto „slovenský“ mediálny priestor naznačiť? Angličtina je „IN“, tvorba národa ku ktorému patríš, prípadne ku ktorému sa koreňmi hlásiš je „OUT“!
Je to, ako keby na Slovensku CNN hlásilo 100x aké je počasie na Floride a 1x aké je v Hurbanove.

Cenzúra je ako kukučie vajce, vyliahne sa z neho prerastená potvora, ktorá vytlačí z hniezda všetko čo je tvoje, a ty potom lietaš sťa strhaný a ďalej ju živíš ako vlastné milované dieťa.

339951

28.09.2015 15:26

Dopis čtenářky

RE: Dopis čtenářky

lubosmat 212.?.?.?

Pripájam sa k názoru!

Otázka pre autorku: Báli ste sa, či by pán Stwora Váš príspevok uverejnil, bez upútania pozornosti na svoju orientáciu? Článok je dobrý a je produktom Vašej inteligencie a určite nie frustrácie z negatívneho prístupu okolia.

V dnešnej dobe je agenda LGBT jedno z „Overtonových vrát“ a dá sa dobre politikmi zneužiť na vnášane rôznych nesúvisiacich nášľapných mín do právneho systému.

Chápem určitý sklon ľudí so zmenenou sexuálnou orientáciou k exhibicionizmu, keďže ich možnosť výberu je zúžená na malé percento populácie /s výnimkou bisexuálov/, takto si zrejme môžu zlepšiť vyhliadky na nájdenie si vhodného partnera.

Spoločnosť postupne presadzuje zákonné úpravy všetkých možných pravidiel, nemali by však byť presadzované na ujmu väčšinových záujmov, hlavne keď na to nie je, trebárs v školských osnovách prakticky žiadny priestor.

Vo svete hádam ani nie je alternatíva Gay-parád, takpovediac z druhej strany. Prívlastok ospevovania nahoty a náležitosti k heterosexualite nemožno dať ani festivalom v latinskej Amerike. Gay - pochody patria do obdobia šírenia dekadencie, čo malo byť ukážkou toho, ako ďaleko sa sloboda na západe dostala oproti škrobenému a drezúrovanému socializmu.

Zdravo mysliaci človek nemá problém vyrovnať sa s vrodenou inakosťou, a s taktom rešpektovať takýchto ľudí, ale s rizikom, že sa z jeho dieťaťa môže pôsobením vonkajších vplyvov stať „dekadentné prasa“ sa vyrovná asi len ťažko.

340063

07.10.2015 14:01

500 milionů rukojmích

Zamieňate si pojmy rebélia a revolúcia

lubosmat 212.?.?.?

Rebélia ako násilná odpoveď na útlak a bezprávie regulárnej moci, kde sú nakoniec protagonisti exemplárne potrestaní.

Rebéliu možno vnímať ako spontánny akt odporu slabších voči silnejším. Rebélie sú tvrdo potláčané a moc sa nebojí použiť na jej potlačenie ľubovoľné prostriedky.

Revolúcia je snaha o dosiahnutie nejakej kvalitatívnej zmeny, kde sú výsledky vnímané zúčastnenými subjektmi buď pozitívne alebo negatívne.

Revolúcia nemá žiadne znaky spontánnosti. Pozadie revolúcie je spletitou zmesou záujmov, kde sa postupne vyhrocujú nálady najslabších prvkov do kotla vtiahnutých, ktoré majú mať dokonca pocit akejsi ulicou danej moci. Ľudská masa usmernená žiadaným smerom zúrivo máva pripravenými vlajkami a reve dopredu vymyslené slogany.

Vrcholom spontánnosti súčasných „revolúcií“ sú sofistikované rečnícke tribúny, stanové tábory, štedré materiálne zabezpečenie a pravdaže dobre organizované „revolučné“ komandá, schopné vyvolať násilné strety s krvavými dôsledkami.

Rebeli a revolucionári neuznávajú samostatný rozvoj a reformy, svojím konaním veci komplikujú a zbytočne vyhrocujú, po pogromoch treba na konsolidáciu pomerov vždy veľa času, počas ktorého dochádza k úpadku a až následne k opätovne obnovenému pomalému rastu.

340347

13.10.2015 17:08

První týden ruského vojenského zásahu v Sýrii

Prebieha vojna za zachovanie nerovnosti?

lubosmat 212.?.?.?

Pseudomonopolárny svet nahradí pseudounipolárny svet, ako to však bude so zachovaním nerovnosti?

Západ nás podviedol, za lacné sľuby od nás vykúpil za koráliky, presne tak ako korzári od vyplašených indiánov naše cennosti a neskôr aj našu zem.

Diktát okupačných mocností usadených v západnej Európe bol pretavený do potupných predvstupových požiadaviek do klubu „rovných“, aby sme konečne pochopili o čom bol pán Orwell.

Smutné je zistenie, že zastavené „nespravodlivé“ prerozdeľovanie peňazí praktikované komunistickým aparátom bolo obratom nahradené „nespravodlivým“ prerozdeľovaním neookupantmi.

Je už načase inovovať slogan „Cudzie nechceme a svoje si nedáme!“ na: „Cudzie nechceme a svoje nemáme!“

Vojna prebieha aby nerovnosť bola zachovaná, bez súdu niet trestu a tak si užívaj svet, kde sa platí judášskou menou, ale kde podvod, lesť a zrada nie sú morálnymi pokleskami, a žiadny z Judášov nebude z vlastnej vôle obesený.

340632

21.10.2015 15:27

Obama odmítá v Sýrii „spolupráci“ s Putinem

Poprední predstavitelia Iraku, Afganistanu a Južného Osetska jednajú s Ruskom.

lubosmat 212.?.?.?

Irak motivovaný úspechmi leteckých úderov RF a otvorenou spoluprácou s pozemnými vojskami Sýrie a Iránu.

Afganistan motivovaný silnejúcou hrozbou odnože ISIS a zároveň predpokladom uzmierenia pozícií s Talibanom prostredníctvom spolupráce s RF na platforme spoločného boja proti ISIS.

Južné Osetsko s inovovanou snahou splniť si svoj sen a pričleniť sa k RF iniciuje už druhé referendum na túto tému.

Všetko sa to deje v atmosfére tvrdohlavého odporu USA voči akejkoľvek spolupráci s RF. Hoci sa začínajú objavovať perličky vzájomných dohôd, hrozí tu zásadná strata pozícií USA na geopolitickej mape sveta.

340936

23.10.2015 11:36

Podrobnosti Transpacifického partnerství o autorských právech unikly

K obchodným medzištátnym megadohodám odporúčam prečítať si Fabryho

lubosmat 212.?.?.?

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-peti...

Už dávnejšie som pokladal podriadenie sa mechanizmu arbitráží za slabosť štátu. Aby zahraniční investori, ktorí prišli ťažiť z nášho pre seba neniesli takmer žiadne podnikateľské riziko, tak to je úplná katastrofa, nech tu radšej nepodnikajú.

Každá dohhoda s anglosasmi "šitá na mieru" zapácha, a ak nie teraz, tak určite bude.

340975

26.10.2015 10:06

Princip společenské vlády a její úpadek

Koľko času dal ateistom na prebudenie ľudstva Darwin?

lubosmat 212.?.?.?

Naša pramatka „Eva“ predpoklad cca 9 500 000 rokov do našej éry.

Za túto dobu prebehli na zemi geologické procesy, ktoré mohli bez akejkoľvek stopy niekoľkonásobne vymazať podobné civilizácie („slepé uličky vývoja“) tej našej, poznanej a zabúdanej v rozmedzí cca. 30000 rokov.

Pán Lhoták nám ponúka 427 000 rokov na zásadnú zmenu, než sa ľudstvo vydá po ďalšej slepej uličke v labyrinte vývoja. Kde sa nachádzame na tejto pomyselnej časovej línii +- 30000 rokov, je otázka typu: „Kde sa v starobinci nachádza toaleta?“ položená človeku s pokročilou alzheimerovou chorobou.

341042

11.11.2015 13:18

Je Charlie Hebdo mašinou nenávisti Západu?

Môže si vôbec nejaká „slobodná“ tlač alebo literatúra na seba v dnešnom svete zarobiť?

lubosmat 212.?.?.?

Priame tržby za predaj intelektuálnej práce žurnalistov a spisovateľov zhmotnenej v novinách, časopisoch, knihách a elektronických médiách nemôžu ani v najoptimistickejšom sne uživiť celú masmediálnu mašinériu.

Je to úplne presne, ako keď nechcem, aby niekto vyrábal chleba: „Ponúknem chlieb iný, ale za podstatne nižšiu cenu.“ Väčšinu spotrebiteľov nezaujíma jeho zloženie, ale cena.

Naučili sme sa prijímať lacné informácie a vlastné nevieme v umelom konkurenčnom prostredí realizovať, tak aby sme sa na tom dokázali uživiť, lebo: „Reči sa hovoria a chlieb sa je!“.

Rovnaký podfuk sa deje aj na poli rozhlasu a televízie, zahraničím skúpené rozhlasové a televízne stanice kŕmia úbohých konzumentov svojou „otrávenou ponukou“. Smutné je, že ľudia, ktorí donedávna sami piekli pre nás na poli kultúry chleba dokážu tento stav obhajovať.

Moc pozitívnej diskriminácie má svoje čaro, lebo obete sa „zväčša“ nesťažujú. Vnímate ten rozdiel, keď ste „v Klube“ vyvolených, alebo sa naopak stanete „vyvrheľom, bielou vranou“ bez možností a podpory?

Vybraný národ sa pozitívne pretláča do rozhodujúcich pozícií. Vybraní „pozitívne mysliaci intelektuáli“ v masmédiách dostávajú šance a ovce to aj tak všetko zožerú, keď inej potravy „zadarmo“ sa nedostáva.

341707

11.11.2015 16:09

Zastavování hasiče - žháře

Teória preventívnych požiarov, alebo kedy sa z hospodára stáva podpaľač.

lubosmat 212.?.?.?

Sekvojový les, kde sa ukladá spadom množstvo horľavého materiálu vytvárajúceho za niekoľko rokov súvislý koberec schopný prenášať nekontrolovane požiar na obrovské plochy. Pri takýchto požiaroch dochádza okrem poškodzovania mladých porastov aj k stratám stáročných obrov.

Američania sa rozhodli vypaľovať rodiace sa spoločenské systémy, ktoré by ich mohli v budúcnosti ohroziť, malými lokálnymi vojnovými konfliktami, lebo sa cítia takýmito velikánmi medzi ekonomickými trpaslíkmi.

Amerika vypaľuje od konca II. svetovej vojny, po strednej ázii, miernom podnebnom pásme aj subtropické lesy, našťastie tam bolo málo materiálu na horenie. Na Americkú predstavu o svetovom poriadku teraz doplatilo stredomorie a priblížujú sa k hraniciam Ázie a Ruska, kde už má čo horieť, a navyše tie lesy im vôbec nepatria.

Čoraz viac hlasov sa ozýva, aby sme konečne otvorene hovorili o tom, že tzv. „Americké záujmy“ sú hlavnou príčinou vzniku terorizmu vo svete tak, ako terorizmus a jeho prejavy v súčasnej podobe poznáme.

Aj posledné vyhlásenie USA po počiatočnom šoku z ruskej leteckej kampane v Sýrii, bolo vyslovené v podobnom duchu: „Nemáme záujem o nejaké vzájomné nedorozumenia medzi leteckými silami USA (spojencov) a RF, s dôrazom na možné obhajovanie „Amerických záujmov“ v tomto regióne, a to bez ohľadu, či na to či existuje pre USA nejaký mandát OSN, a o nejakom súhlase legitímnej vlády dotknutej krajiny ani nehovoriac.

„Americký záujem“ je najškodlivejším faktorom, ktorý dlhodobo bráni zlepšeniu medzinárodných vzťahov a vytvoreniu reálnej základne na vytvorenie inštitúcií a reálne presadzovanie medzinárodného práva v záujme mieru a trvale udržateľného rozvoja, a nie v záujme korporácií a silnejšieho.

341715

01.12.2015 11:13

Pakt Merkelové a jejích kompliců: Temná hodina pro Německo

Nikto sa nepýta

lubosmat 212.?.?.?

- kam až môže siahať servilnosť "elít" národných štátov k diktátu EÚ?

- nedeje sa niečo podobné ako v "Merkelistane" pred viac ako 80 rokmi?

- neplánuje znova niečia zvrátená myseľ novodobí „ANŠLUS“ tentoraz irackých a sýrskych Kurdov?

- nie je už troška obohraná očividná "vierolomnosť" našich západných spojencov?

342596

15.12.2015 12:15

MMF vstoupil do studené války; odpustil Ukrajině dluh vůči Rusku

Len dve poznámky

lubosmat 212.?.?.?

1) Rozdiel medzi kapitalizmom ruským (čínskym) a kapitalizmom americkým (západným)
- V Rusku a Číne štátna moc priamo zasahuje do fungovania kapitálotvornej vrstvy.
- V Amerike a na „západe“ kapitálotvorná vrstva (tzv. globálny prediktor) priamo ovplyvňuje fungovanie štátov.

2) Nie Amerika zarába na vojne, ale korporácie ktoré ju ovládajú. Americký štát vedením vojny len prehlbuje verejný dlh.
- Politici platení v prvom rade korporáciami sa riadia nie záujmami svojich „voličov“, ale "chlebodarcov".
- Voľby slúžia len na legalizovanie zámerov „chlebodarcov“.

343113

12.01.2016 08:51

Sýrie 2015 – rok zlomu, 2016 – rok zúčtování

RE: Důležitý je adresát zúčtování

lubosmat 212.?.?.?

Ak chceš hlavu vrahovi sťať, musíš ho najskôr zraziť na kolená!

Bohužiaľ v dnešnom svete je to úplne naopak, slušný ľudia kľačia v prachu na kolenách a vrahovia sa nad nimi mačetami oháňajú.

Preto v ľudskej histórii boli len tí vrahovia spravodlivo potrestaní, ktorých iní vrahovia sami zrazili na kolená.

Celé národy budú navždy kľačať a čakať na popravu ako prvé v poradí, a vždy budú pokladať za svoje „ Slávne Pyrrhovo“ víťazstvo keď vedľa nich na kolená zrazia cudzí vrahovia ich vlastných pestovaných vrahov.

Sme zotročení a zdanlivo bez viny, no posadnutie „Démon súhlasu“ je naším najhorším previnením.

V politickom spektre sa vždy nájdu „Modrí Anjeli“ schopní oblápať sa s ukrajinským prezidentom, ľudia skackajúci a bažiaci po „Majdanoch“ krvavých revolúcií a ľudia radiaci podriadiť sa nevyhnutnému: „ však všetci kradnú, všetci mlčia, všetci zabíjajú a počúvajú BBC, CNN ....“.

Naším najväčším previnením vôbec je nedôvera vo vlastné sily a ochota vopchať hlavu do obojka vždy novým a novým pánom , povedzme si dosť bolo zmeny, najväčšie reformy sa rodia v mieri, revolúcie namojveru prinášajú rozklad a smrť všetkým, bez rozdielu.

344280

04.02.2016 14:21

Západ na cestě k ekonomickému kolapsu

RE: V ekonomike štátov fungujú rovnice len v učtovných uzávierkách a vo výkazoch ziskov a strát

lubosmat 212.?.?.?

Nemyslím si, že ľudia sú chamtivý. Ľudia vo všeobecnosti celkom radi utrácajú zarobené peniaze. Problém je len v tom, že peniaze, ktoré mali byť prostriedkom, sa stali v trhovej ekonomike cieľom. Vynález „Peniaze robia peniaze“ je veľmi dobrý nápad pre špekulantov, nie je to však dobrý nápad pre globálnu ekonomiku.

Amerika sa stala vývozcom papierových peňazí do celého sveta, vládcovia tokov dolárového obeživa skúpili a prakticky paralyzovali výskum a vývoj v celosvetovom meradle, tento prístup výrazne spomalil, a niekde úplne zastavil tzv. vedecko-technickú revolúciu a zmaril tak šancu v dohľadnej dobe oslobodiť ľudstvo od ťažkej manuálnej práce, opustiť ekosystém planéty a získať prístup k prakticky neobmedzeným zdrojom energie.

Ako takí učmudení čertíci sa tu na začiatku tretieho tisícročia mlátime o fosílne palivá, aby sme to mohli natrepať do nádrží plechovíc a preháňať sa na nich po bitúmenovom kuse asfaltu.

345205

15.02.2016 09:16

Zákony geopolitiky: Rusko a Evropa se navzájem potřebují

V kontexte autorovho vykreslenia geopolitických ťahov západu v Európe dáva „EU Kalifát“ svoj skrytý význam

lubosmat 212.?.?.?

Prestarnutá európska civilizácia a ani jej modernistická omladina nechce bojovať, sme nakazený skôr pacifizmom než euro-atlantizmom, ktorý sa nám cez všemožné politické a mediálne štruktúry vnucuje.

Naštartovanie migračnej vlny prevažne islamských bojovníkov do Európy so snahou vytvoriť náboženské enklávy založené na prvotnom Islame a práve Šaría („tzv. Európsky kalifát“), súčasné vtiahnutie Ruska do vojny proti „Islamu v zvrátenej podobe IGIL“, vytvára nebezpečné podmienky, ktoré môžu v budúcnosti vyústiť k ďalšej dobrodružnej výprave proti Rusku, s využitím tejto novej potenciálnej armády, ktorá sa dá ľahko naverbovať a aj motivovať nepriateľstvom voči „pôvodcovi“ ich nešťastia „strata domoviny a spretrhanie rodinných väzieb“.

Dobre vieme, že zmes, ktorá k nám prichádza z Afriky a malej Ázie je veľmi nesúrodá, ľahko ich však môže spojiť zakorenená európska xenofóbia voči „nekresťanom“ a iným „kultúram“, tiež nesmieme zabudnúť, že vyfabrikovaných vodcov novodobého „Islamu“ nám vedia naši „priateľa“ spoza mláky ponúknuť nerátane.

345592

08.03.2016 13:08

Je možný soustavný růst bohatství?

Dotácie sú často nesprávne zamieňané s pojmom investície.

lubosmat 212.?.?.?

Podľa mňa najzákernejší dopad „Dotácií“ na ekonomiku je v tom, že zvonka dotovaná ekonomická jednotka si neuvedomuje, že je zavádzaná a motivovaná k nesprávnemu pohľadu na to, ako má fungovať trhová, alebo lepšie povedané zdravá ekonomika.

Predstavme si deravý hrniec, z ktorého vyteká voda ako z riečice. Dolievanie vody vytvára udržiavaním určitej hladiny v hrnci dojem, že je vlastne všetko v poriadku a nič netreba opravovať.

Takýto stav sa dá udržiavať až dovtedy, kým sa neutrhne prehrdzavené dno hrnca, každému je jasné, že takýto hrniec treba zahodiť, ale čo so zruinovanou ekonomikou?

346539

23.03.2016 09:08

Parazitismus na třetí

RE: Dosť bolo pokusov globálne alebo z nejakého centra riadiť - ovládať ľudstvo

lubosmat 212.?.?.?

Pozrite si príspevok : Hybridní války 1. Zákon hybridního válčení
Časť: "Sociálně-politická a strukturální zranitelná místa:"

Náboženská karta je využívaná ako druhá v poradí za kartou národnostnou pri roznecovaní občianskych nepokojov.

S náboženskými fanatikmi som sa stretol len v "civilizovanejšej podobe" u predstaviteľov "Svedkov". Viem že existuje niekoľko hlavných prúdov náboženstiev a dosť odnoží, z ktorých niektoré hraničia s fanatizmom /prípady obetovania, sebaobetovania, rituálneho násilia a vrážd/, takéto správanie nemôže zjednotiť nejakú rozhodujúcu skupinu veriacich a ide skôr o výnimky než pravidlo.

Platí tu rovnaké rozdelenie ako v ostatnej spoločnosti, kde počet tzv. "warmongerov" je podstatne nižší než počet mierne zmýšľajúcich jedincov.

Fanatici náboženstva a vojny rozsievajú strach, dúfajúc že násilím presvedčia tých ktorí ešte pochybujú, a zastrašia tých, ktorí stoja na druhej strane. Myšlienky fanatizmu sa šíria rýchlo, ale nemajú a nikdy nebudú mať dlhé trvanie.

347073

23.03.2016 09:23

Tváří v tvář Turecku volí Evropa sebevraždu

RE: Poděkujme Říši dobra.

lubosmat 212.?.?.?

Čo sa týka amerických produktov treba spomenúť okrem Turecka:
1) IZRAEL,
2) NATO,
3) EU,
4) UČK - a kopec ďalších poslušných detičiek až po IS,
5) KOSOVO,
6) ARABSKÁ JAR,
7) UKRAJINA ...

347076

01.04.2016 13:01

Epidémia neplodnosti. Čo nám média nepovedia

Impotencia je priamo úmerná podielu výšky príjmu a hodín strávených vysedávaním v práci

lubosmat 212.?.?.?

22000/220=100% (mesačne)
Myslím že to celkom sedí.

Dosiahnuť takýto príjem v € je pre našinca problematické a nie každý je Boris Dolár, aby sa do háremu adeptky na oplodnenie hrnuli dobrovoľne.

Nielen mladí moslimovia majú problém založiť si rodinu z ekonomických dôvodov.

Verte že neplodnosť má s pohyblivosťou spermií len málo spoločné. Nádejné matky tento problém dokázali vždy parohato vyriešiť, a nezriedka k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

347346

04.04.2016 16:44

Epidémia neplodnosti II. Hormonálna antikoncepcia, očkovanie a iné

RE: neplodnost v Evropě

lubosmat 212.?.?.?

Hovorí vám niečo teória starých svišťov?

Kolónia Horských svišťov bude demograficky stagnovať presne ako u nás vo Vysokých Tatrách, pretože staré svište je ú nás loviť zakázané a tieto nedovolia jednoducho mladým sa množiť.
V Rakúsku je dovolené staré svište strieľať a mladé sa množia jedna radosť, reguláciu robia potom poľovníci odstrelom.

V krajinách kde dominuje "Demokracia" pod taktovkou kolonizátorov sa "staré svište" kynožia viac ako je zdravé a preto sa tam mladí množia jedna radosť.

Ak by sme im chceli konkurovať musel by sa začať aj tu odstrel starých svišťov, alebo by sa radšej mala v krajinách tretieho sveta konečne ukončiť streľba.

347427

13.04.2016 07:53

Proč elity nenávidí Donalda Trumpa?

Hodnostári v roli gladiátorov?

lubosmat 212.?.?.?

Gladiátor zrazil rozhodujúcim úderom k zemi svojho protivníka, studený pot mu steká potôčikom medzi lopatkami, srdce mu ide vyskočiť z hrude, cez oči steká závoj potu v ústach cíti príchuť krvi. Rozjarená luza nadchnutá silou víťaza a odvahou porazeného žiada milosť, obracia svoj zrak na panovníka a ten v svojej nadutosti a bohorovnosti otáča palec smerom k zemi. Gladiátor ledva stojac na vlastných nohách pozerá na svojho protivníka váľajúceho sa v prachu zmieseného so špinou predošlých bojov a zbiera posledné zvyšky síl na osudové rozhodnutie.

Čo sa stane ďalej?

1) Urobí gladiátor to čo žiada chlebodarca, pán nad životom a smrťou? Zdvihne na zemi ležiacu kopiju a priloží hrot na solár porazeného, sčasti vlastnou silou a sčasti tiažou vlastného tela ukončí dnešné krvavé divadlo?

2) Vzbúri sa otrok a obráti kopiju proti svojmu vládcovi pokúšajúc sa o nemožné, hoc sa zdá tá desať siahová vzdialenosť prekonateľná, bude mať dostatok síl a razancie aby zasiahol onemeného panovníka?

3) Lukostrelec chladným nezúčastneným pohľadom sleduje gladiátora, niečo sa deje mimo pravidiel obohraného scenára, prikladá k tetive svojho luku šíp naťahuje tetivu, zamieri a vystrelí? Šíp zasiahne gladiátora v záklone do pleca, adrenalín nedovolí bolesti úplne zastaviť zamýšľaný útok, tento sa však mení len na chabý pokus a kopija padne neškodne k hľadisku arény.

4) Lukostrelec je prekvapený náhlou zmenou situácie a reaguje neskoro. Gladiátor hodí kopiju, onemený dav zamrzne a v šoku pozoruje záver fantastického divadla. Centurioni stojaci po stranách panovníka s ťažkými štítmi vybehnú dopredu a zabránia spravodlivosti zavŕšiť svoju misiu.

5) Budeme svedkami hollywoodskeho klišé a ako zázrakom bude zlý panovník zasiahnutý? Rebélia sa zapáli, luza prevalcuje poriadkové sily arény a prevalcuje prítomných hodnostárov.

Nič sa nezmenilo, len vzbura proti nespravodlivému elitárskemu systému je čoraz nemožnejšia. Pokiaľ sa na elity zaútočí, tak to len na oko, alebo preto aby sa iné elity dostali k moci.

347667

18.04.2016 11:33

Islandská spravedlnost a zločinní bankéři

Kde asi sú korene výroku: „Nemôžeme ich zavrieť, dlžia priveľa a kto to potom za nich splatí?“

lubosmat 212.?.?.?

Ekonomický megazlodeji sú zatváraní len kozmeticky, odsedia pár rôčkov a potom hybaj užívať si uliate miliardy.

Ja by som tejto zberbe vymeral každému výnimočný trest za prekročenie škody v € nad spoločenskú hodnotu života človeka.

Predpoklad, že takíto „podnikatelia defraudanti“ niečo splatia, ak budú ponechaní na slobode je scestný, jediné čo vedia je narobiť ešte väčšie dlhy.

347811

03.05.2016 09:08

Apokalypsa v Mosulu pod rouškou bombardování ISIS

A vyrábame ďalej zúfalstvo a nenávisť, ži v terore a teroristom aj zomrieš!

lubosmat 212.?.?.?

Jednoduchá a priehľadná konštrukcia: na jednej strane páchaný teror „demokratickej“ vojnovej mašinérie a z druhej strany z rovnakých zdrojov platené „teroristické“ zoskupenia. V strede chaosu sa nachádza obyčajný človek, má na výber: "Uteč a možno prežiješ, alebo zober do ruky zbraň a máš to isté!".

Páni peňazí sa hrajú na pieskovisku vyprahnutého subkontinentu. Sen naivných ekonómov sa splnil, peniaze robia peniaze a neviditeľná ruka trhu nastoľuje svoju predstavu o svete ľudí.

Plačeme nad dopravnými zápchami a lejeme do šrotu lacnú ropu zmiešanú s krvou nepohodlných. Varíme sa v hrncoch spolu s ostatnými žabami, rozprávame o skákaní, len nám niekto asi zabudol povedať, že varené mäso neskáče.

348198

03.05.2016 13:22

Vládne nám spolek homosexuálů, fašistů a „užitečných“ proamerických poskoků!

Keď zomierajú deti práva žien sú posunuté na úroveň inkubátorov.

lubosmat 212.?.?.?

Páni peňazí nie sú schopní pochopiť fungovanie demografických mechanizmov. Žiadna novodobá vojna, či genocídne vraždenie nemali negatívny vplyv na demografický vývoj.

Dlhodobé obdobie mieru a relatívny "Blahobyt" /Jedlo, byt a zábava/, má naproti tomu na populáciu priam devastačný účinok.

Izrael a Amerika sú možno jediné krajiny (s nadštandardnou úrovňou "blahobytu") na svete, kde výrazný nárast populácie zabezpečuje pravidelná imigrácia.

Páni peňazí potrebujú nielen poslušných Izraelitov a Američanov, do krámu sa im hodí aj Európa plná dynamickej populácie bez konzervatívnych tradícií, ktorá je vhodná na okamžité nasadenie v ľubovoľnej časti sveta.

348207

12.05.2016 14:29

Kontra propaganda, v ruském stylu

„Když sú blbé, tak sú aspoň hodné!“

lubosmat 212.?.?.?

Výrok ktorý som použil ako názov príspevku často používal môj dobrý kamarát zo štúdií v Česku, ešte za bývalej ČSFSR.

Aj ja už som oprášil svoje chabé znalosti ruštiny a odhodlane sa očkujem ruskou mediálnou propagandou. Sledujem spomenuté diskusné relácie a aj reklama sa mi v ruštine akosi viac páči, presne ako v čase, keď sme si kúpili prvý farebný televízor z oravskej televíznej fabriky (cca. 40 kg elektroniky), a po cca. deviatich rokoch sme sa ho s nostalgickými spomienkami na žlté potrubie SPP z prvej videnej reklamy zbavili (niekto si tú opachu odviezol na chatu pri priehrade).

Späť k lživej propagande a pravde obalenej do propagandy , hlúpe je to, že aj pravda stráca svoju poctivú tvár, keď sa nám akosi podozrivo „vnucuje“, a to len preto že si ľudia nedokážu postaviť zrkadlo k svojim vlastným postojom, konštruktívna sebakritika sa stáva v súčasnej spoločnosti veľmi zriedkavým javom.

„Pravdu má ten kto je finančne úspešný!“
„Pravdu má ten za kým stoja masy!“
„Pravdu má ten kto je vyvolený!“

a niekto si dokonca myslí, že:

„Pravdu má ten, koho je viac počuť!“
„Pravdu majú tí arogantní, drzí, silní a zlí!“
A keď si prichytený pri lži, neostáva ti nič iné než „Zatloukat, zatloukat a ještě raz zatloukat!“

Na propagande toho, čo dnes označujeme ako „Západ“ je najhoršie to, že napriek odhaleniam, nie sú ochotní priznať si porážku a už vôbec sa nenamáhajú stať sa dobrými chlapcami.

348468

17.05.2016 08:53

Sýrie – válku lze omezit

Celý „Demokratický“ svet je traumatizovaný „ANEXIOU“ Krymu a odvetnými „Sankciami“ proti Rusku!

lubosmat 212.?.?.?

Aké sankcie vedie „západ“ proti podporovateľom ISIS?

Viac ako 250 000 mŕtvych v Sýrii „západný“ svet netraumatizuje? Vlastne áno, vždy keď ISIL dostáva na frak začnú „prozápadné“ médiá kvičať o civilných obetiach a o prímerí.

Americká logika hovorí , že ak „zlí“ chlapci majú zbrane, dobrí chlapci sú smutní, preto treba dať zbrane aj „dobrým“ chlapcom, aby si tí „zlí“ chlapci tak nevyskakovali. Ideálne je, ak sa do konfliktu „dobrých“ a „zlých“ dodávajú zbrane od jedného výnimočného dodávateľa.

A propó, ak hodnotíte situáciu v Sýrii ináč ako boj za ľudské práva stávate sa v očiach „liberálnych demokratov“ automaticky NEOMARXISTOM.

348575

19.05.2016 13:51

Hillary Clinton: „Pokud budu prezidentkou, zaútočíme na Írán… Budeme schopni je zcela vyhladit.“

Trump svoju úlohu splnil, ešte nám zahrá svoju labutiu pieseň a poblahoželá Killery k víťazstvu!

lubosmat 212.?.?.?

Od samého počiatku mám pocit, že Trump hrá v amerických voľbách úlohu akéhosi neoSoroša, ktorý nakoniec vždy v tej hre „na americké voľby“ rozhodoval odovzdaním svojich hlasov, kto z dvoch „vážnych“ kandidátov na prezidenta nakoniec vyhrá.

Trump dokonca prekročil svoj tieň a napriek svojmu veku nielenže sťažil protivníkom Killery pozície, ale ich dokonca zo sedla zhodil.

Neokoni sa pripravujú na vojnu a nikto iný než Killery na mieste amerického prezidenta, sa im do krámu lepšie nehodí.

348655

07.06.2016 13:32

Obama zabouchl dveře Putinovi před nosem

Všetci vieme, čo by mal alebo nemal urobiť Putin, len jedno nevieme, čo so sebou si počneme?

Lubosmat 212.?.?.?

V starom vtipe z obdobia „Socializmu“ : Vykopal Slovák na Ukrajine niekde pri Užhorode zlatú tehlu, Rus ktorý kopal vedľa neho navrhol: „Rozdeľme sa po bratsky!“, na to Slovák odvetil „Ba figu napoly!“.

Dnes tento vtip aktualizujme podľa reality: Vykope Slovák na Ukrajine niekde pri Užhorode zlatú tehlu, Američan ktorý ho tam vyšle dozerať na Majdan nariadi: „Tehla bude uložená vo FEDE!“, na to Slovák odvetí „Ako si praješ pán môj a vládca.“.

Vôbec to nie je smiešne, ale je to veľmi pravdepodobný scenár.

349287

07.06.2016 14:54

Pekelný oheň z nebes Taliban nezničí

Čoraz častejšie sa stávame svedkami vrážd v priamom prenose!

Lubosmat 212.?.?.?

M. Kaddáfy , O. ben Laden, ... teraz ten A. Mansour a zvykáme si. Všetci slúžili jednému pánovi a keď sa mu znepáčili, tak hybaj do kytičiek.

Vždy mi nedalo spať to "dronové vraždenie" v Pakistanských horách, a hocikde inde vo vojnových zónach, kde si americká armáda hrá na supermanov.

Jedného zločinca "spolupracovníka CIA" Hashim Thaçiho, pre ktorého hlavným dodávateľom zbraní a sprostredkovateľom pre obzvlášť špinavú robotu bol O. ben Laden, urobia prezidentom, a druhého všetci vieme, lebo zrejme prestal dobre slúžiť.

Tak ako majú problém so zničením ISIL, tak majú problém so zničením Talibanu, veď sú to ich deti zrodené pri zadržiavaní ruského vplyvu v dotknutých krajinách.

Vždy keď sa im to zničenie teroristov takmer podarilo, zmenili taktiku a úplne nezmyselne začali vyjednávať o prímeriach.

349296

08.06.2016 09:27

Konec M. A. D. – začátek šílenství

„Demokratickému“ svetu vládne armáda Führerov a posledným nepriateľom novodobej elity sa stal „Človek“.

lubosmat 212.?.?.?

Človek pochádza z opice, no niektorí ľudia sa pod ťarchou svojho „úspechu“ transformovali na svine.

Globalizácia neprináša globálny trh, ale globálny Fašizmus, neprináša šance pre všetkých, ale pre nikoho.
Tisíce Američanov ročne zomiera v konfliktoch, ktoré majú udržať pri moci zopár extrémne bohatých „Amerických“ rodín.

Výrok slovenskej Kisky: „Ľudské práva nemôžu byť nadradené nad obchodné záujmy!“ dáva jasnú správu o konci sveta.

Pán Beckova nadradil život psa nad život človeka, a len preto že sa jednalo o povesť nakoniec sa dočkal spravodlivej odplaty.

„ právo jedince na „svobodu projevu“ by mělo proporcionálně odpovídat tomu, kolik peněz utrácí na její nákup a přesvědčení ostatních, aby hlasovali tak, jak po nich požadují, nebo aby jim koupili to, co chtějí“

LUCIE: „Středověk nekončí, středověk trvá!“

PS: V Rusku niektoré kruhy stále špekulujú o možnosti krátkodobého splavnenia tzv. „Mexického prielivu“ od Floridy až po Toronto, cca na 24 hodín. K tomuto odvetnému kroku nie je potrebné sa k americkým brehom ani priblížiť, stačí odpáliť reťaz podmorských vodíkových náloží v tichomorí na hranici kontinentálneho šelfu, čím by došlo k obrovskému podmorskému zosuvu a následná vlna Tsunami by zaplavila takmer celý severoamerický kontinent na celých 24 hodín, než by všetok ten nahromadený odpad spláchla do atlantického oceánu.

349338

10.06.2016 10:30

Švýcarsko se zřeklo životního komunismu

RE: Jaký komunismus? Jen narovnání trhu práce a debyrokratizace.

lubosmat 212.?.?.?

"systém mohl běžet jen na základě důkladnějšího vykořisťování vnějších provincií"

A múže nadále!

Aj na príklade Švajčiarska možno poukázať na dôležitý fakt: Kapitalizmus funguje na legalizácii podvodu a princýpe víťaz berie všetko.

Víťazom moderných vojen 20-teho storočia neboli mocnosti, vždy to bola v prvom rade nadnárodná finančná oligarchia, ktorá zabezpečila tomuto ostrovu pokoja pod Alpami prosperitu a možnosť tvoriť vysoké HDP.

Reálny socializmus ukázal aké sú limity výkonu spoločnosti, ktorá dlhodobo žije pod jarmom sankcií a nemôže zúročiť svoj kapitál výkupom lacnej produkcie z "Tretieho sveta".

Udržať súčasnú nerovnováhu produkcie vo svete je v záujme všetkých "sociálne-kapitalistických" štátov, lebo len chudák poškodený vojnou alebo dôsledkami revolucií zamatových alebo pomenovaných podľa ročných období je nútený podpisovať nevýhodné zotročujúce zmluvy s "libertariánmi!".

349433

13.06.2016 10:57

Nácvik na třetí světovou válku

Psychologická nákaza – máte zlého jedinca v národe – národ je potom zákonite zlý

lubosmat 212.?.?.?

Démonizovanie Hitlera – Nemecko je zlé,
Démonizovanie Stalina – Rusko je zlé,
Démonizovanie Saddama - Kaddafiho – Assada – Putina ...
Tieto implantované stigmy zostanú veľmi dlho na tvári národov a predajné masmédiá tomu nasadzujú korunu.

Milujeme zlodejov a vrahov, lebo je tu síce smrad ale tak teplo.

Nenávidíme celé národy, lebo sú onálepkované stigmou implementovanej nenávisti .

Sú schopní a vždy pripravení priniesť „svoju slobodu“ cudzím národom aj za cenu ich fyzického vyhladenia.

Prečo pre nich existuje dobrý a zlý tyran, terorista, vojna ...? Zrejme vždy podľa toho na ktorej strane sú ich výhody, tam je aj zákonite strana dobra.

Keď sa pozriete do zákerného oka chiméry západného sveta nájdete tam len podriadenie alebo smrť, iná alternatíva neprichádza do úvahy. Podpisujú len pre nich výhodné dohody a s ich kreovanými podmienkami.

To čo nám teraz vládne v celoeurópskom priestore „česť výnimkám“ je vychovávané podobným spôsobom, ako keď sa šľachtia mačky a psy, zameriaš sa na určité znaky a postupne selektuješ želanú formu kreatúry (mloka).

František Ringo Čech v nejakej televíznej relácii odpovedal na otázku /na 110% percent s ním súhlasím/: „Podľa Vás sú pri svojich zlých rozhodnutiach politici niekým riadení, alebo sú tak sprostí?“ Ringo odpovedal niečo v zmysle /Ospravedlňujem sa za nepresnosť/: „Podľa toho čoho sme svedkami v európskej politike jednoznačne vychádza, že sú riadení, ale tá sprostosť tiež musí byť ich neoddeliteľnou súčasťou!“

349502

16.06.2016 08:38

NATO odhaleno jako odrazový můstek ISIS do Sýrie

Nie neutralita a mierový rozvoj ale vojnová zóna a život v strachu!

lubosmat 212.?.?.?

Ak sme sa niekedy dívali na možnosť ponovembrového vývoja 1989 z hľadiska orientácie stredoeurópskeho priestoru, tak to bola jednoznačne neutralita. V otázke zahranično-politickej orientácie západom platení disidenti a postkomunistickí zapredanci obišli mienku verejnosti a položili náš osud do rúk jastrabom.

Koho by napadlo, že dlhodobé plány jastrabov nás poženú za 25 rokov od novej okupácie k militarizácii a opätovnej konfrontácii s východom po vzoru Fűhrera.

Ukrajina s oneskorením prežíva kolaps neutrality, keď vnútropolitické zmeny riadené zo západu odstrihli štedrú ruskú podporu za tento status. USA im ako náhradu ponúka život na chvoste EÚ a možnosť nahonobiť si astronomické dlhy. Nový priestor kde p. Mikloš môže snívať svoje vlhké sny o dobrom západnom súkromnom kapitále.

Západ /teraz NATO/, presne ako pred očakávaným pádom tretej ríše /teraz ISIL/ otvára tentoraz nie západný, ale „Turecký front“ a využívajúc Kurdov na vytvorenie demarkačnej línie vo vnútrozemí Sýrie.

Dočkáme sa nového Berlína, ktorého novodobým obrazom bude Aleppo?

Priznám sa, že veľ mi ťažko som sa zmieroval s tým, že projekty Komunizmu, Fašizmu, Talibanu, Al-Qaedy, revolúcií Zamatových, Revolúcií Oranžových, Arabskej jari, Majdanov, ISIL ... sú z jednej a tej istej dielne.

Plán je jednoduchý nepriatelia sú všetci a prostriedky na ich zničenie nevyberané. Rozložiť, ovládnuť a zotročiť.

Stále všetci riešia akúsi korupciu, to jest neoprávnené obohacovanie sa, ale nie je náhodou korupciou aj financovanie, kupovanie a zvýhodňovanie určitých názorových skupín v spoločnosti?

Zahraničné záujmy investujú neustále nemalé prostriedky do rôznych subjektov cieľových krajín od Greenpeace až po ISIL, a nenarobíme s tým nič, lebo všemocná neviditeľná ruka trhu nás riadi zisk je naším Molochom.

349569

22.06.2016 13:19

Červená čára překročena

AK sa naučíte ich jazyk, budete rozumieť o čom hovoria, ale ja tak nič nepochopíte o ich zámeroch.

lubosmat 212.?.?.?

Mentalita a logika niektorých národov pre nás zostane navždy záhadou. Angličania si vymysleli nový jazyk, ktorý sa ani za mak nepodobá tomu Shakespearovskému, sprehádzali logiku gramatiky a vytvorili „modernú“ angličtinu, táto forma jazyka sa ujala vďaka koloniálnej politike GB a neskôr USA takmer po celom svete ako univerzálna forma dorozumievania.

Je na čase zopakovať príklad potomkov Robina Hooda, odmietnuť jazyk kolonizátorov a urobiť to čo v dávnych časoch urobili Briti Francúzom. Máme dokonca určitú výhodu, nemusíme si jazyk ktorému kolonizátori nerozumejú vymýšľať.

Ani si neviete predstaviť, koľko škody narobili znalci jazyka kolonizátorov z našich radov, keď podpisovali a nechali podpisovať podvodné zmluvy so západom v období Neokolonizácie našich krajín po roku 1989.

Aké škody páchajú na sebavedomí našich národov zapredané a cudzie médiá pôsobiace v našom mediálnom priestore sa dá len ťažko popísať. Aký vplyv majú médiá na osprostievaní národa sa posledný krát výrazne prejavilo počas posledných prezidentských volieb.

Len oni sú schopní s podaním ruky vraziť Vám nôž do chrbta a zároveň žiadať ospravedlnenie že kladiete priveľký odpor ich ostrému presvedčeniu.

349841

14.09.2016 08:38

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

Americká vláda utráca na vojny proti všetkým a všetkému v podstate virtuálne peniaze.

lubosmat 212.?.?.?

Darmo budeme počítať aké sú priame alebo nepriame vojnové výdavky USA, tieto čísla nič nehovoria o tom koľko skutočnej práce bolo vynaložené samotnými Američanmi na tento kšeft.

Cez USA si udržuje svoju hegemóniu svetová oligarchia, ktorá frčí predovšetkým na dolároch a na menách ktoré sú kryté dolármi.
Stručne povedané hodnota amerického dolára je krytá americkou vojenskou hrozbou a množstvom krvi ktorú je americká vojnová mašinéria schopná každoročne preliať vo svete.

Je v tom až priama úmera: čím väčšia hrozba a viac obetí , tým väčšia hodnota amerického dolára.

Aby to však mohlo fungovať musí sa dolár niekde hromadiť, a on sa hromadí na účtoch svetovej finančnej oligarchie, navyše dopyt po dolároch vzniká v deficitoch vládnych výdavkov – alebo v zadlžovaní štátov napojených na tento jednosmerný dolárový oligarchický systém (hromadenie bohatstva malej skupinky ľudí ako základ fungovania súčasného svetového poriadku).

Virtuálne doláre sa vo vojensko-priemyselných komplexoch premieňajú na reálne zbrane, použitím ktorých vznikajú skutočné obete vojnového násilia.

Výrok:
„Prečo nemôžu veľké banky skrachovať? Lebo sú priveľmi „virtuálne“ bohaté na to, aby si mohli dovoliť padnúť!“

Možno aplikovať aj nasledovným spôsobom:

„Prečo niektoré svetové mocnosti nemôžu prestať zbrojiť? Lebo sú priveľmi „virtuálne“ závislé na obchode so zbraňami, aby si mohli dovoliť prestať bojovať!“

351818

20.09.2016 13:11

Zastavme Fed, než bude zase pozdě

A nepočíta sa tu s niečím ako dolárový konsenzus?

Lubosmat 212.?.?.?

A) Systém funguje,
B) FED tlačí stále nové a nové doláre,
C) Finančné inštitúcie vymýšľajú nástroje na „zhodnocovanie“ požičaných dolárov,
D) Na finančné experimenty doplácajú prehlbujúcou sa zadlženosťou tí, čo tomu pramálo rozumejú,
E) Nadbytok dolára v obehu sa presunie smerom k bohatým vlastníkom finančných inštitúcií,
F) FED môže opäť tlačiť.

Je to finančný kolotoč, ktorý sa osvedčil a nikto na ňom nechce nič meniť.
No a keď sa to celé začína podozrivo nakláňať niekto opäť vytiahne z rukávu Žolíka a celý pokrivený systém podoprie, aby náhodou nespadol do finančnej priepasti, kam už dávno patrí.

351995

21.09.2016 08:45

Rusko nemá na Západě spojence

Dôvod udržiavania chaosu - tvoje problémy sú moja výhoda.

lubosmat 212.?.?.?

„Amerika je nebezpečný nepriateľ, no spojenectvo s ňou je smrteľné.“ H. Kissinger.

Podobný kľúč na udržiavanie chaosu použili páni chaosu nedávno aj v Afganistane, keď dostával Taliban na frak a „hrozilo“ ukončenie konfliktu jeho totálnou porážkou, Američania sami bez zjavného dôvodu najskôr zbombardovali vlastnú misiu, ukončili boje a začali s Talibanom mierové rozhovory.

O čo ľahšie je narobiť škody druhej strane a nútiť ju v tejto patovej situácii k mierovým rozhovorom s teroristami.

Provokácia USA bola načasovaná presne na čas ruských volieb. Nikto by si nedovolil na takúto provokáciu reagovať, nejakými odvetnými opatreniami a už tobôž nie údermi.

Putin chce byť za každú cenu poslom mieru, lebo len mier môže zasadiť tvrdý úder pozícii dolára.

Chaos a vojna je výhodná len korporáciám a ich plánovaným ziskom, navyše pre udržanie dolára v hre je to kľúčový faktor.

Páni chaosu už nedovolia žiadnu vietnamskú krízu. Na svetových bojiskách nechávajú zdochýnať svojich vojakov už len sporadicky, v nejakých štatisticky nevyhnutných prípadoch.

Americká verejnosť je s týmto stavom zmierená, aj vzhľadom k neustále rastúcemu počtu imigrantov a žiadateľov o občianstvo USA. Narastajúci počet obyvateľov USA hravo eliminuje tieto „vojnové straty“.

352026

04.10.2016 10:54

Nevládní organizace a mechanismus hybridních válek

Príležitosť robí zlodeja.

lubosmat 212.?.?.?

Socializmus priniesol slobodné povolania a disidentov.
Kapitalizmus priniesol nezamestnaných a teroristov.

Dôsledky ich činnosti sú ďalekosiahle ale jedno majú spoločné disidenti a teroristi sú riadení a platení z rovnakých zdrojov.

V krajinách ako je tá naša už chronicky v priemysle chýba niekoľko 100 000 vysokokvalifikovaných pracovníkov a naproti tomu sa na uliciach potuluje niekoľko 100 000 nevzdelávateľných darmožráčov.

Toto pouličné žrádlo pre kanóny je ako stvorené na vytváranie protištátnych štruktúr, veď kto z nich by už mal rád krajinu, kde sa treba živiť poctivou prácou, alebo nedajbože slušne podnikať.

Pre príklady takto fungujúcich štruktúr netreba chodiť ďaleko. Najskôr miliardy dolárov na výcvik správne mysliacich „Demokratov“ , potom Nulandovej koláčiky, podpaľačstvo, streľba, pád vlády jedného skorumpovaného idiota, nahradenie idiotom ešte horším a skorumpovanejším, vedúcim vojnu proti vlastnému národu.

Výsledok je smrť niekoľkých tisícov ľudí a upadnutie krajiny do ekonomickej recesie, „liečenej“ pod dohľadom užitočných idiotov (Mikuláš, Ivan ...) svetovou obchodnou bankou a MMF (s nami na večné časy a nikdy inak).

Rozdiel medzi okupantami je len v tom, že keď u Vás sú rakety len preto, aby vás donútili poslúchať, s tým sa ešte niečo robiť dá, ale keď sa k Vám rakety dostanú preto, aby si niekto ochraňoval svoje úroky Vašich dlhov v bankách, tak to je už definitíva.

352363

20.10.2016 12:02

Jak polští poradci dojí rozpadající se Ukrajinu

RE: Nejak zde nevidím napsáno

lubosmat 212.?.?.?

Aj tak by som rád niečo k tomuto tandemu Mikuláš-Miklóš pridal:

Predaj 51% podielu slovenských telekomunikácií Deutsche Telecomu za polročný zisk ST ...

A hlavne, čo vie málokto:

V čase keď sa rokovalo na najvyššej úrovni o európskom železničnom prepojení Belehrad – Berlín, tak na trase tejto magistrály medzi Budapešťou a Viedňou bola aj Bratislava.

Z neznámych dôvodov sa vtedajšia vláda pod vedením Mikuláša tohto rokovania nezúčastnila a „Zbytočná stanica v SR“ sa jednoducho vyškrtla.

Myslím, že vtedy boli obidvaja vo Fašingtone, kde im asi udeľovali ríšske kríže za chrabrosť a dobré služby, alebo niečo také.

Súčasťou tejto stanice situovanej v Petržalke malo byť aj podzemné (popod Dunaj) tunelové prepojenie s hlavnou stanicou, čo mohol byť pekný základ pre budúce Metro.

Vždy si s “láskou“ spomeniem na týchto obetavých ľudí (ktorí sú schopní pre blaho svojich chlebodarcov (USA) urobiť čokoľvek, trebárs aj radiť Banderovcom na Ukrajine ako prešustrovať posledné gate), keď sa plazím v kolóne každé ráno do práce, vediac, že aj vďaka týmto dvom vizionárom sa situácia na bratislavských cestách nezlepší minimálne ďalšie dve dekády.

Keď má niekto tak mocného ochrancu, ako je samotný Fašington, tak nám naozaj nezostáva nič iné než čumieť. Aj Prasidenta máme takého "dolárového", keby si strýčko SAM na tej pumpe kdesi v USA nevšimol, čo je to za PAKO, dodnes by tam leštil hamburgerom výhľad z SUW.

352745

11.11.2016 13:21

Málo známá fakta o zbraních

US strieľajúci psychopati sú dislokovaní na svetových bojiskách

lubosmat 212.?.?.?

, a okrem toho aj naša "totalita" pred rokom 1989 sa mohla popýšiť veľmi malou násilnou trestnou činnosťou a nízkou kriminalitou.

Ameriku začína ovládať štátny teror „človek môže byť zastrelený“ pri pokuse vytiahnuť si pred príslušníkom z nákupnej kapsy peňaženku, nieto ešte nejakú vec, čo sa na zbraň podobá.

353304

22.11.2016 12:05

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

Je to len účelové podkladanie náboženských rozdielov ako jednej s marginálnych príčin nenávisti!

Lubosmat 212.?.?.?

Za všetkým sú vždy len a len peniaze ...

Pamätáte si na dobu socializmu, zotreli sa do určitej miery majetkové rozdiely a ľudia cítili skôr odpor „nechuť“ voči elitám, než nenávisť.

Skutočnej „tzv.“ vražednej“ nenávisti sú schopní len ľudia, ktorí prichádzajú o vidinu obrovských ziskov na teritóriu svojho záujmu.

Vatikán ako centrum kresťanskej moci rozsieval nenávisť voči pravoslávnemu Rusku hlavne z finančných dôvodov, patriarchovia Kyjevský a ani Moskovský sa nikdy nenechali vtiahnuť do priamej podriadenosti Vatikánu, a nikdy zrejme neplatili ani žiadne odpustky na uzmierenie hlavy západného vyznania.

Nenávisť západu voči moslimskému svetu a hlavne neslávne krížové výpravy, majú tie isté peňažné korene.

V posledných rokoch 2014, 2015 a 2016 sú spojené štáty svetovou jednotkou v obchodovaní so zbraňami, ich najväčší odberateľ , Saudská Arábia bojuje v Jemene.

Odpovedzme si, odkiaľ sme počuli v poslednej dobe najviac nenávistných rečí a invektív voči Rusku? Kto roztočil koleso sankcií proti Rusku?

Rusko má dôvod nenávidieť aj ukrajinský prezident Peter Porošenko, ako jeden z najbohatších Ukrajincov majúci v Rusku nemalé aktíva, keďže o ne môže rozhodnutím nejakého bývalého agenta KGB, momentálne v Rusku pri moci, ľahko prísť.

353483

22.11.2016 15:17

Euro vraždí Evropu

Nemecko je americký protektorát a my sme len prehrali ideologickú vojnu!

Lubosmat 212.?.?.?

Víťaz berie všetko, a tak si hospodársky priestor, najskôr štátov varšavskej zmluvy a neskôr aj niektorých pohrobkov ZSSR, rozdelili záujmové podnikateľské skupiny zo západu medzi seba, pravdaže za podmienok, o ktorých neboli ochotní viesť s nami ani monológ.

Keď zoberieš štátu menu, akoby si mu zobral dušu.

Načo potom všetko to politické harašenie, keď je suverenita ta tam, posledné nástroje štátnej moci, ktorými možno efektívne vyrovnávať nerovnováhu medzi stále väčším bohatnutím bohatých a pokračujúcim schudobnením chudobných, národná mena a štátna menová reforma .

Spomenuté nástroje boli naposledy použité len na to, aby bolo vykradnutie post - socialistických ekonomík ešte efektívnejšie a jednostranne výhodnejšie.

Pasca do ktorej sme sa dostali tkvie hlavne v tom, že domáca „kapitálotvorná“ podnikateľská vrstva sa nikdy nevytvorila. Padli akékoľvek colné bariéry, a trh bol zaplavený tovarom všetkého druhu.

Vytvorilo sa prostredie, kde realizácia domácej produkcie s primeranou mierou zisku a so šancou preraziť za hranicami je takmer nulová (česť výnimkám).

Zahraničné banky, reťazce, automobilky ... podnikajúce na našom území používajú množstvo „legálnych“ nástrojov na vývoz kapitálu mimo vnútorný trh.

Toto počínanie úplne vyhladovalo ekonomiku.

Slovenská elita sa prakticky vojde na jeden červený koberec.

Štát sa musí spoliehať na niekoľko miliárd eur z eurofondov poskytovaných desiatky rokov, pritom bez kontroly sústavne z ekonomiky odteká niekoľko desiatok miliárd eur každý rok.

Chceme mať vzdelaný národ a kvalifikovanú pracovnú silu, trocha privysoké očakávanie za 600 eur brutto ?

Chceme mať čisté ulice, vybudované cesty, chodníky a integrované dopravné systémy, lenže na to všetko treba vzdelaný národ a kvalifikovanú pracovnú silu. Armáda notoricky nezamestnaných bezdomovcov a sociálne neprispôsobivých skupín obyvateľstva, na to jednoducho nestačí.

27 rokov od pádu socializmu sa presviedčame neustále o neexistencii dvoch vecí:
1) solidárnosti podnikateľa k zamestnancom
2) zodpovednosti politika k voličom.

353489

12.12.2016 14:05

Itálie – zinscenované referendum, rodí se další parlamentní puč

1) NATO = strata vojenskej suverenity, 2) EU = strata hospodárskej suverenity 3) NATO+EU = strata politickej suverenity

Lubosmat 212.?.?.?

Všetci, čo si uvedomovali, kam tá eurointegrácia, násilná privatizácia, otvorenie sa globálnemu trhu ... smeruje, nakoniec šírili myšlienky o zoštíhľovaní parlamentov krajín, keďže veľká časť kompetencií vládnej moci prešla do nadnárodných sfér, a ten veľký parlament vlastne okrem mlátenia prázdnej slamy toho veľa na práci nemá.

354086

02.01.2017 14:14

Berlín - další falešná vlajka

Teória o vyparovaní čiernych dier a faktor nekonečnosti ľudskej hlúposti.

Lubosmat 212.?.?.?

Keď sa „veľké“ hviezdy po vyčerpaní zdrojov energie zrútia do seba, dôjde k tzv. gravitačnému kolapsu a zrodu čiernej diery.

Veľkosť čiernej diery je teoretickým ekvivalentom svojej hmoty pred vlastným kolapsom a hmoty, ktorú dokázala pohltiť vo svojom „bezprostrednom“ okolí.

Keď už čierna diera nemá čo „jesť“ dochádza pravdepodobne ku gravitačnému deficitu a postupnému energetickému vypareniu, ako dlho tento proces môže trvať nevieme.

Alebo:

Keď sa nadnárodné finančné elity po vyčerpaní všetkých možných zdrojov rastu uzavrú do seba, dôjde ku kríze.

Veľkosť krízy je teoretickým ekvivalentom pažravosti finančných elít pred uzatvorením sa a množstve vojen, ktoré dokážu pri svojom kolapse vyvolať vo svojich sférach vplyvu.

Keď finančné elity už nemajú koho požierať prípadne anihilovať, dôjde pravdepodobne k finančnému deficitu a postupnému rozpadu, ako dlho tento proces môže trvať vieme:

1) Do nekonečna pokiaľ budú finančné elity fungovať na princípoch ľudskej hlúposti,

2) Krátko od okamžiku, keď začnú finančné elity fungovať na jednoduchých princípoch kvantovej fyziky.

354514

09.01.2017 07:26

Cílem USA je rozbít Rusko pomocí závodů ve zbrojení

Málokto si uvedomuje, že socialistický blok bol od konca II. svetovej vojny sústavne pod jarmom „sankcií“

Lubosmat 212.?.?.?

Možno si stratégovia západu dobre uvedomovali, že pokiaľ sa „komunizmus“ vo svete nerozšíri a zostane vo svojich „úzkych“ hraniciach, kdesi za „železnou oponou alebo červenou čiarou“, zákonite sa musí prejaviť efekt „Čínskeho múru“ a musí dôjsť k postupnému úpadku a rozpadu socialistického bloku.

To, že rozpad nastal skôr než skutočne k morálnemu a ekonomickému úpadku došlo, bolo spôsobené rozkladom „Elít“, ktoré chceli viac, než im to systém dovoľoval, bez toho, aby sa dostali za hranice nimi deklarovaných pravidiel hry.

Tvrdé patentové zákony, ktoré škodia pokroku vo svete dodnes, boli jedným so základných opatrení proti úniku „vymožeností pokroku“ za hranice západu.

Sankcie dnes, vo svete pokročilých komunikačných technológií, sú len „Reliktom“ minulých nádejí , že je možné niekoho izolovať pred vonkajším svetom a tak ho poraziť. Existencia Kuby stále nie je pre americké elity dôkazom nefunkčnosti tohto modelu.

Musím pripomenúť, že oveľa lepšie sa sankcie aplikujú na „spojencov“ než na „nepriateľov“. Zostanem preto v karibskej oblasti, napríklad na Haiti sa Američanom v priebehu rokov podarilo niekoľkokrát zmeniť vládnuce „režimy“ podľa „demokratických predstáv“ a výsledok Kubánci z toho svojho „Ostrova slobody“ veľmi dobre vidia, aj keď im vo výhľade trocha zacláňa Americké guantanámo.

354802

11.01.2017 09:15

Rozpad národů

Všetko by bolo OK keby!

Lubosmat 212.?.?.?

Švajčiarsko ťažiace s medzinárodného statusu nedotknuteľnosti nemožno brať ako príklad pre iné „drobné“ ekonomiky, pokiaľ sa raz a navždy takýto status nedohodne v širšom meradle.

Samotná Európa „bez hraníc“ nie je zárukou takéhoto statusu, keďže medzi mnohými štátmi v rámci EU existuje stále veľa nedoriešených územných sporov, ktorých väčšina vznikla násilným obsadením cudzieho územia z dôvodu udržania bezpečnostnej situácie v danom regióne.

Máloktorý štát sa môže popýšiť tak vysokým HDP, kde až 70% tvoria služby – zväčša finančné služby, a zároveň viac ako 160 rokmi neprerušeného kontinuálneho vývoja bez nejakých turbulencií.

Keby „veľkí“ dali už konečne pokoj „malým“, možno by sa svet od základu zmenil, ale vo svete silových riešení , kde sa viac napínajú svaly než rozum to navždy zostane len čistou teóriou.

354898

08.02.2017 11:51

Návrh zákona na preventivní útok na Írán ve Sněmovně reprezentantů je aktivní

RE: Ak máš problémy

Lubosmat 212.?.?.?

Je celom možné, že máte pravdu, v politike sa tak dlhú dobu "Panny orleánske" určite neudržia.

Aj tak je mi z bývalých opozičných politikov najsympatickejší.

Vo veľkej meire sa zaslúžil za rozbitie SMK, tak ako Slota za rozbitie SNS, a tak zníženiu umelo roznecovaného napätia medzi slovákmi a maďarmi.

Ak myslíte 1984 od Orwella, tak to bude bližšie k realite, keďže Orwell čerpal námet z prostredia elitárskeho kapitalizmu a procesy 50-tych rokov v Československu sú dnešnému stavu na hony vzdialené ideologicky a aj politicky,

50-te roky už používajú na podporenie "Svojej pravdy" o zločinnosti "Komunistického zriadenia" len nejaké staré munifikované vykopávky, popierajúc tak, že každý systém má v sebe svojich bubákov, ktorí sú viac o ľuďoch než o samotných systémoch.

355591

30.03.2017 14:38

Manipulují naše děti a když se na to přijde, hrozí žalobami

Skúste vložiť do prehliadača odkaz na príspevok Nikitu Michalkova

lubosmat 212.?.?.?

http://www.besogon.tv/mikhalkov/128-daleko-li-ot-t...

V príspevku je zakomponované video, kde je krásne doložené o akú "tolerantnosť" (v náboženských otázkach toleranciu) slniečkárom, genderom a podobným vymetencom ide.

Pôvodná podstata slova tolerantnosť /tolerancia/ je schopnosť niečo zniesť, vydržať, či niečomu odolať. Už v samotnej podstate tohto termínu sú akési limity, lebo niečo vydržať, odolávať tomu a znášať to nejde do nekonečna, musí nastať nejaký spoločenský kompromis, alebo konsenzus.

Nový zmysel tomuto termínu podsúvajú novodobí zástancovia "multi-kulti"
požadovaním prijímať všetko cudzorodé bez reptania, nereagovať na odlišnosti a pasívne všetko cudzie prijímať.

Naučte sa byť ľahostajní k svojmu okoliu a navyše sa nijako voči okoliu neprejavujte, aby Vás niekto neobvinil z "netolerantnosti" alebo "netolerancie".

Výsledok takéhoto vedenia má svoje dôsledky – v spomenutom príspevku sa takýmto spôsobom spomedzi nás generujú naozaj výnimočné osobnosti, ktoré o nás na medzinárodných fórach vytvárajú skutočne tak, ako sú len toho schopní, ten najlepší obraz.

356758

20.04.2017 09:41

Austrálie přikyvuje na válku s Čínou

Článok len potvrdzuje, že Austrália je rovnako ako EU vazal USA

Lubosmat 212.?.?.?

Bývalá koloniálna ríša GB bola odovzdaná W.CH. za otvorenie západného frontu na konci II. SV pod neokoloniálny vplyv USA.

Okupačná mašinéria USA pod pláštikom NATO sa pomaly plíži cez novo nadobudnuté kolónie v4, balkánu a pobaltia / prakticky takmer bez boja/ smerom na východ.

Rovnako ako v EU aj v Austrálii je pri moci len tlupa Čínskych hračiek ktoré pri pohybe autíčka na ktorom sedia pohupujú hlavičkami hore a dole, tak ako si to vodič - bábkoherec praje.

357313

26.04.2017 14:52

Je euroland na pokraji rozpadu?

Nie národ, ale bankový systém určuje, akú menu štát vlastne bude mať

lubosmat 212.?.?.?

Keď sme sa dostali z tzv. „sovietskej okupácie“ pod „usácky neokoloniálny vplyv“, tak medzi prvé diktáty čo po nás chceli bola liberalizácia bankovníctva.

Veľmi rýchlo naše banky prestali byť naše, peniaze z ich privatizácie sa po niekoľkých kolách násilnej devalvácie pôvodnej meny rýchlo vyčerpali a novovzniknuté pobočky cudzích bánk s miestnymi názvami mohli začať ťažiť na dobitých teritóriách pre svoje „nadnárodné matky“ čo to dá.

Potom už len stačilo presvedčiť „politických ekonómov“, že prijatím cudzej meny za svoju vlastnú vlastne nič nestrácame, dokonca získavame výhodu voľnejšieho pohybu tokov peňazí. Tieto rozvírené toky peňazí však v niektorých ekonomikách spôsobujú prievan v peňaženkách a niekde sa akože dobre majú.

Krajiny, ktoré odolali tomuto tlaku sú stále vo fáze devalvácie meny voči štandardom (£,$ možno €), a nech robia čo robia vždy podľahnú tlaku vládcov týchto peňazí, a v konečnom dôsledku len lacno vyvážajú prácu mimo vlastné hranice.

To že banky štatisticky nedokážu zarobiť ani zlámaný groš sa vie už dávno, hrajú veselo „Black – Jack“ s vašimi peniazmi a politici im k tomu hlasno skandujú.

357457

04.05.2017 11:23

Železné košile

Ťažko sa baviť s ľuďmi, ktorí nie sú ochotní akceptovať otvorenú diskusiu

Lubosmat 212.?.?.?

Po páde vlády Janukoviča sa dostali na UK k moci sily, ktoré nie sú schopné akceptovať iný názor a jedinou argumentáciou ich pravdy je násilie a teror.

Odpoveďou prečo sa tieto sily stále držia pri moci je prakticky bezvýhradná podpora UK režimu zo strany oficiálnych predstaviteľov západných štátov "a protagonistov tzv. západných cenností“.

„Západná cennosť“ je zrejme všetko to, čo sa dá použiť proti nenávideným Rusom, trebárs koktejl molotova.

Občas sledujem na RTV televízne diskusie s účasťou osobností z Poľska, Ukrajiny, USA, Izraela a pravdaže Ruska, zastupujúcich prakticky celé spektrum politických názorov.

Je až neuveriteľné s akou urputnosťou sa držia svojej pravdy osobnosti obhajujúce pozície a konanie Kyjeva vrátane špinavostí, ktoré sa odohrali tesne po páde Janukovičovej vlády: v Kyjeve, Odese a počas vojenskej ofenzívy proti DNR a LNR.

Žiadny argument neobstojí a akceptácia všetkého čo viedlo zo strany majdanu a „oficiálneho“ Kyjeva k masakrom na civilnom obyvateľstve je u nich tak hlboko zakorenená, že priam vidíte ich pripravenosť zahádzať koktejlami molotova každého, kto s nimi nesúhlasí.

Jedinou útechou pre nevinné obete násilia na Ukrajine je hádam len to, že veľmi veľa priamych aktérov trestných výprav, ktorí sa zúčastnili lynčovania už zakončili svoju pozemskú dráhu v zóne ATO.

357641

24.05.2017 09:02

Těsně před „latinským jarem“?

"Križovatka ideológií"

lubosmat 212.?.?.?

Dostala sa mi do uší nedávno vysoko ocenená práca jedného nášho stredoškoláka, o slovenskom štáte v období pred a cez druhú svetovú vojnu.

Vyjadril sa k situácii ktorá vznikla po vtrhnutí Fašistickej armády a ich "spojencov" na územie SSSR, ako ku križovatke, kde sa stretli tri ideológie:

1) Fašistická,
2) Komunistická
3) Moderná západná demokracia

Manželka, ktorá mi časti tej práce čítala povedala že sú tu veci pomenované pravými menami.

Kladiem si však otázku ak mladý človek hovorí o ideológii "Modernej západnej demokracie" má na mysli tú ideológiu ktorá:

a) Podporovala, a to nielen zovretými palčekmi, od samého počiatku nástup Hitlera k moci?
b) Zradila myšlienky spoločnej bezpečnosti v európe v Mníchove 1937 tzv. "Mníchovská Zrada"?
c) Vyčkávala prakticky až do 6.júna 1944 s otvorením západného frontu, a až "podľa vývoja situácie na bojiskách v Rusku a Európe otvorila spotené pästičky a prestala skandovať za Hitlera?
d) Úplne zbytočne (vo vzťahu ku kapitulácii Japonska) zhodila na bezbranné civilné obyvateľstvo v Hirošíme a Nagasaky 6. augusta 1945 atómové bomby?
e) Bezohľadným bombardovaním ničila za demarkačnou líniou smerom na severo východ civilnú a priemyselnú infraštruktúru a zachraňovala pred spravodlivým trestom väčšinu fašistrických pohlavárov (niektorým v latinskej amerike dokonca donedávna z USA vyplácali štedré dôchodky)?
b) Vytvorila agresívny vojenský pakt, ktorý slúžil a slúži viac na presadzovanie hegemonistických záujmov západnej oligarchie než na obranu proti vonkajším hrozbám zúčastnených?

Bohužiaľ ak máme nazvať veci pravými menami išlo len o stret dvoch ideológií :
Komunistickej a Fašistickej, a ak máme hodnotiť na čo sa podobá štátna mašinéria USA a celkovo západných neokolónií, tak v mnohých ohľadoch sa to viac podobá na fašizmus, než na nejakú formu liberálno - demokrtického konsenzu.

357938

09.06.2017 09:37

Komentář k závěrečnému komuniké vůdců skupiny G7

0,699 miliardy je počet ľudí ktorých zástupcovia G7 majú ambície vládnuť celej 7,510 miliarde?

Lubosmat 212.?.?.?

Bohatá vrstva obyvateľstva mentálne zdegenerovala.

Zhŕňanie peňazí je nadradené akýmkoľvek iným ľudským činnostiam
Vlády najbohatších krajín, banky a ich vojenská moc, to sú najpovolanejší predstavitelia centra moci a mravnosti tohto sveta.

Snažia sa vo svojich globálnych víziách zomlieť všetky národy sveta, ako miešačka na betón, aby tú masu krvi, mäsa a kostí nakoniec vyliali na zem rozhrnuli a prevalcovali. Odporúčam prečítať si Asfalt (Štepán Kopřiva).

358291

23.06.2017 08:46

Spojené státy signalizují záměr okupovat a rozdělit Sýrii

A ČO NA TO NATO?

Lubosmat 212.?.?.?

Američania odkryte podporujú Kurdov ( vo svojej podstate komunistov), ktorí sú najväčšími a úhlavnými nepriateľmi Ankary.

Vťahujú celú alianciu do medzinárodného konfliktu, a miesto toho aby mierumilovné „NATO“ vnímalo túto situáciu ako hrozbu, pohlavári veselo kotkodákajú, akéhože to vtáka vojny vysedeli.

358544

26.06.2017 11:22

Evropská unie: podaří se potlačit vzpouru na lodi?

Zabúdate na "humanitárny" vkald Francúzska v Kongu a v Mali

lubosmat 212.?.?.?

Aj Francúzsko po vzore najväčších kolonizátorov novoveku GB a USA strká pravidelne svoj rypák do záležitostí bývalých kolónií a musím povedať že s rovnakým „úspechom“.

Západný prístup ku kolóniám a „neokolóniám“ sa nezmenil.

Memorandum kolonialistu môže znieť:

My kolonialisti vyhlasujeme že v mene blaha a dobra nášho ľudu:
- robíme svoje „Manažérske“ rozhodnutia,
- nám vydali do rúk Vaše skorumpované vlády Vaše bohatstvo,
- budeme užívať Vaše bohatstvo a prácu Vašich lacných rúk,
- ...
- budete akceptovať našu vôľu bez výhrad a so slepou dôverou,
- budete akceptovať našu obchodnú politiku,
- budete sa nám klaňať v našich chrámoch (bankách a obchodných reťazcoch),
- budete nakupovať vojnové technológie do našich základní na Vašom území na Vaše vlastné porobenie,
- budete niesť následky Našich delami presadzovaných obchodných zámerov kdekoľvek na svete(smrť, nezamestnanosť, migrácia a imigrácia)
a vtom nám boh pomáhaj.

358643

26.06.2017 11:35

Svět jde s Trumpem ke dnu

Čoho sa politici boja?

Lubosmat 212.?.?.?

Neboja sa čokoľvek sľúbiť.
Neboja sa verejne klamať.
Neboja sa hovoriť o zodpovednosti, patriotizme a povinnosti, pravdaže tých ostatných.
...
Boja sa však urobiť niečo, za čo by mohli niesť následky, pred tými, ktorí im dali moc, a ľudia to nie sú.

JFK bol len jeden!

358644

29.06.2017 10:49

Rusko udělalo velký krok na cestě k ovládnutí arktického šelfu

Ekológia, ľudské práva, LGBT psychóza, Gender ideológia ...

Lubosmat 212.?.?.?

Že Vás to ešte baví.

Najmocnejšie štáty, ktoré oficiálne tiahnu do boja proti slabším s už zmienenou agendou, všetky tieto nezmysly rázom zahodia za hlavu a tasia zbrane najmocnejšieho kalibru v snahe dobiť sa svojho „úspechu“.

Tí ktorí podporujú vojnu a rozvrat zvysoka kašľú na ekológiu, ľudské práva, LGBT ... táto pestrá agenda sa im hodí len na vydieranie slabších, keď nemôžete len tak zdvihnúť hlavu a povedať: „Pozametajte si najskôr pred vlastným prahom!“.

358710

10.07.2017 13:35

Tábor svatých

RE: Četl jsem

Lubosmat 212.?.?.?

Pozor na divadlo - všetok ten "ľavicový radikalizmus" je komparz, ktorý má prilákať "podobným spôsobom" zmýšľajúcich kapríkov, a ak sa pekne nechajú nachytať sú pozorne vylovení a pod odborným dohľadom, aby sa náhodou niekde v zakázaných revíroch nevyneresili.

358929

17.07.2017 11:18

Veveřička

A čo tak na tému veternej energie

Lubosmat 212.?.?.?

Nedávno som bol s rodinou peši cyklotrasou a cez most "Chucka Norisa" na zámku Schloss Hof u susedov v Austrii, pekný deň, pekná a príjemná prechádzka, na našinca vysoké vstupné a mizerné reštauračné služby, ešteže pred spomenutým Cyklomostom Slobody, ktorý navždy pre mňa zostane „Mostom Chucka Norisa“, keďže tento názov v neoficiálnej internetovej súťaži vyhral, boli na slovenskej strane otvorené stánky s občerstvením až do 22:00 hod a mohli sme sa po takmer poldennej prechádzke dosýta najesť klobás, langošov, placiek a zapiť to kofolou alebo pivom z ponuky aj zemí českých, a pravdaže za stráviteľné ceny.

Prečo spomínam tento výlet, je to, že som si mohol celkom zblízka pozrieť tie vrtiace sa opachy na premenu energie veternej na elektrickú, pravdaže v čase keď fúka vietor, my na Slovensku, a predpokladám aj v Česku musíme občas túto drahú ekologickú energiu nakupovať a predávať im za dumpingové ceny tú našu neekologickú atómovú, aby mali čím svietiť, keď vietor nefúka, a vypisovať pamflety o škodlivosti výroby atómovej energie v susediacich krajinách.

Čo ma zaujalo, bol enormný výskyt Sysľov pasienkových alebo obyčajných, behajúcich od jednej diery v zemi po druhú a nikde žiadny predátor Sokol, Jastrab, Sova ... . Vtedy som si uvedomil že nepočujem, u nás tak bežný spev vtákov, bolo tam také podivné ticho, len tie obrovské lopatky veterných elektrární čerili rozohriaty vzduch.

Automobilizmus likviduje spevavé vtáctvo v hojných počtoch, ale málokedy vidíte na diaľnici zrazeného dravca (možno mladého a neskúseného, tak ako mladé líšky tesne po vrhoch). zato tie nešťastné vrtule sekajú vtáctvo bez rozdielu, prvá lopatka spôsobí stratu orientácie, druhá alebo tretia ovalí vláka po hlave a sysle majú o bezpečie postarané.

Snažili sa to nejako riešiť znížením rýchlosti otáčania lopatiek, ale potom sa lopatky netočia v optimálnom režime a využitie vetra sa adekvátne znižuje. Ale asi to moc nefunguje.

Celý ten priemysel veterných elektrární živený z eurofondov ekologický vôbec nie je:
- zmena rázu krajiny,
- zaťaženosť odpadmi pri stavbe, prevádzke a likvidácii týchto kolosov,
- dopad na stavy spevavých vtákov a dravcov,

PS: Rádioaktívna sýkorka z oblasti černobyľu je myslím pri staraní sa o svoje zdravé rádioaktívne potomstvo oveľa šťastnejšia ako tá, ktorú v nejadrovom Rakúsku pri zháňaní potravy zabije lopatka veternej elektrárne, a jej potomstvo potom biedne zahynie od hladu.

359048

18.07.2017 11:57

Nevýslovný zločin Viktora Orbána

RE: Je těžké být odpůrcem - Elit nebo marionet?

Lubosmat 212.?.?.?

Máme obrovskú smolu, že žijeme vo svete kde skutočná moc a zlovôľa je skrytá.
Stále viac sa dostáva na povrch, že absolútna väčšina politikov sú len marionetky v rukách mocných.

Mocní nám tieto marionetky ponúkajú na volebných táckach, ako neohrozených lídrov strán a hnutí, a my si ich zamieňame s elitami.

Skutočné elity pracujú skryte, bez dohľadu verejnosti, či nejakých vlád, parlamentov, výborov, komisií, strán, alebo nedajbože mimovládnych organizácií.

Pomocou lobistov sa pripravuje vhodná konštelácia na rozhodovanie, a potom už marionetky zahrajú svoj nacvičený part.

Nám zostane len nechápavý vyvolený pohľad, čo sa to vlastne rieši a trpká spomienka na posledné volebné predstavenie.

359063

02.10.2017 11:22

Co ti říká vlast?

Finančné otroctvo a národné povedomie

lubosmat 212.?.?.?

,alebo prečo sú v Rakúsku priemerné platy niekoľkonásobne vyššie ako v ČR alebo SR?
Druhá časť vety bola otázka, ktorú mala zodpovedať deťom na strednej škole moja manželka, toho času stredoškolská učiteľka.
Dotkla sa pri vysvetľovaní schopnosti rakúska udržiavať si akýsi národný kapitál a určitej spoločenskej dohody v systéme, ktorý je pre ľudí nákladnejší, než u nás.
Môžem potvrdiť, že pri poslednej návšteve v rakúsku dosiahla priemerná útrata pri večernej návšteve reštaurácie cca. 25-30.- € na osobu, u nás by z toho vyšli dve osoby, tam však tieto zariadenia praskajú vo švíkoch a u nás, aj napriek polovičným cenám max. do 50% obsadenosti.
Rakúsko, bolo akceptované medzinárodným spoločenstvom ako neutrálna krajina s vlastným obranným a ekonomickým systémom (dtto. dokonca dlhšiu dobu sa týka Švajčiarska).

Čo sa stalo nám?

Od konca II. Svetovej vojny do roku 1999 akési zadržiavanie, aby sme moc netrčali v tom socialistickom bloku, no a po „kapitalistickej revolúcii 2.0“ sme sa dočkali nového povojnového usporiadania, o ktorom sme ani netušili, že sa na nás chystá.

Porevolučné vlády bez rozdielu rozpredávali štátny majetok do rúk kadekomu bez chrbtovej kosti, uisťovali nás o dobrých kapitalistoch z „Marsu“ a čo ja viem čo ešte nám naklamali, aby sme v očakávaní na úspech prežili 28 rokov a nič, diletantstvo a hlúposť trestné nie sú, zlý úmysel dokázať tiež nemôžeme, a kapitalizmus je tu ako vyšitý, však pár ľudí sa predsa má dobre, a tak sa stále máme o čo usilovať.

To, že nás pomaličky vtiahli do finančného otroctva, keď investície sú tu len na to, aby sa maximalizoval niečí zisk v krajine, kde je „lacná pracovná sila“, lacné vstupy do výroby jednotky produkcie a slabá právna ochrana zamestnancov, o tom sa nehovorí.

Príklad: Cudzie banky si celoročné zisky z „východu“ delia doma v svojich centrálach na sviatočné odmeny svojich zamestnancov.

Položili ste si otázku koľko zisku z predaja jedného automobilu hociktorej značky vyrobeného na Slovensku nám zostane?
Je to podobné ako pri výrobe alkoholu – výrobné náklady sú na jednotku produkcie nízke, ale predaj sa realizuje niekde inde, niekým iným, s úplne iným ziskom a úplne iným rozdelením peňazí.

Peniaze pre nás z toho bohvieaké nie sú, ale zato máme mozole a kopec odpadu z výroby, môžeme sa v ňom prácou zocelenými rukami prehrabávať.

360259

03.10.2017 10:23

Co ti říká vlast?

RE: Finančné otroctvo a národné povedomie

lubosmat 212.?.?.?

Milióny dolárov vložených do disidentov a politickej elity priamo z amerického rozpočtu, sociálne inžinierstvo podľa Soros, Kissinger, Albright, Nuland .... To sú dôvody prečo sme to nemohli ustáť. ň

Konštatovanie nie je plač, len ma mrzí, že to nechápete – keď si totiž nakoniec povieme že rodina je to najcennejšie, čo nám v tomto prehnitom a „prolhaném“ svete zostalo, tak Vám začnú strpčovať život asociálnymi odchýlkami, a v prípade, že začnete vnímať niečo ako národ, vnucujú Vám svetoobčianstvo a globalizačné idei.

Celý tento „business“ stojí nemalé finančné prostriedky, ale vypláca sa, keď produkuje indivíduá, ktoré si myslia že všetko je OK a obviňujú sami seba, že sa narodili v hlúpom národe a že jednoducho aj oni sami sú hlúpučký a musia sa od manipulátorov ešte veľa a veľa učiť, aby sa nakoniec stali nimi a v konečnom dôsledku škodili svojmu národu ako stredovekí Janičiari.

360267

09.10.2017 11:49

Proč zůstáváme chudými příbuznými?

Zabudnite na znárodnenie 2.0

lubosmat 212.?.?.?

"Vzpomínám si, jak v Moravii vyráběli sporáky pro Francii, ale neprodávali je tam. Sporáky se vyvezly do Francie za nízkou cenu a tam dostaly značku francouzské firmy, pod kterou se prodávaly."

Takto my dnes vyrábame pre zahraničných "Chlebodarcov" skoro všetko, budujú tie svoje filiálky kadetade "Na zelenej lúke", a "Chudobný" štát zabezpečuje infraštruktúru, ochranu investícií a vzdelanú pracovnú silu (tá postupne dochádza).

Po roku 1989 sa dostala k moci skutočná mafia, ktorú postupne vytlačila zo svojich pozícií zahraničná finančná oligarchia, mimochodom z 99% pôvodom podvodníci a gauneri očistení od podhubia minulosti.

Čo znamenalo znárodnenie?
Presun kapitálu, majetku, výrobných kapacít a ľudských zdrojov pod kontrolu štátu. Štát tak mohol smerovať spoločenský produkt v prospech celku.

Nevýhodou bolo, že malý trh nebol schopný absorbovať nadvýrobu, a v podmienkych vonkajších sankcií, ak aj Vás pustia k nejakému obchodu, tak len s minimálnym ziskom.

"Odnárodnené" je takmer všetko:

1) Banky,
2) Podniky,
3) Obchodné siete,
4) Služby,
5) Armáda,
7) Politika

Kto si myslí, že takto sa buduje národný štát, a na základe takýchto pradpokladov je možné budovať svetlý zajtrajšok, je prinajmenšom kolom bachnutý.

Donútiť "pekný slovom" cudzie subjekty, aby svióje zisky realizovali tam kde peniaze zarobili je čistá fantastika.

360422

25.10.2017 07:52

Strana, která chce uspět ve volbách, potřebuje jediné: kouzelníka s lidskou duší

Zločin a trest - zabudnite na Raskoľnikova

Lubosmat 212.?.?.?

Románová postava Dostojevkého sa vnútorne zožiera svojim zločinom, ale ľudia z mäsa a kostí majú obranné mechanizmy, ktoré ich pred vnútornými „pochybami , výčitkami, svedomím, či ako sa tomu hovorí“ chránia.

Judáš je v ponímaní mravnosti tohto sveta extrém, však nezabil, len zradil, a zradil predsa pre peniaze – SVÄTÝ GRÁL kresťanského sveta, judaizmu, sionizmu, kapitalizmu .... to sa dneska nerobí.

Nevina je filtrovaná Makiavelistickým prístupom, ak ma pri mojom „konaní“ neodhalia, neobvinia a nedokážu mi nejaké porušenie „zákona“ som ako ľalia.
Ideál je, keď som tak „mocný a bohatý“ že som prakticky mimo jurisdikcie systému z ktorého ťažím a profitujem , ale to už sme v rovine nadnárodnej politiky.

Najväčšie bohatstvo a moc súčasného sveta vychádza predovšetkým z podvodu a vojny, kde v konečnom dôsledku je neschopnosťou systému reagovať v reálnom čase na zločin, premlčaním potvrdená ich legalizácia.

Trest je len ilúzia v ktorú chceme veriť, a preto dúfame, že „Božie mlyny melú pomaly ale isto“, lenže opäť pripomínam, že sme ľudia z mäsa a kostí a naša „astrálna“ duša po ukončení pozemskej púte bolesť a utrpenie cítiť nebude, jedine ak budeme opäť veriť v uvrhnutie „duše“ do šialenej dimenzie absolútnej samoty, taký je odkaz v knihe smrti.

360664

10.11.2017 13:19

Kdo by se měl zodpovídat za zdevastovanou Sýrii?

Devastácia alebo investície?

lubosmat 212.?.?.?

Dôležité je v prvom rade určiť vinníka.

Zo strany "Západu" je to jednoznačne Baššár Asad.
- v Iraku bol vinný - Saddám Husain,
- v Líbii bol vinný - Muammar Kaddáfí
- v Srbsku bo vinný - Slobodan Milošević ...
Najlepší vinník je mŕtvy vinník, aby sa už nemohol brániť.

Rusi im to riadne skomplikovali, keďže nielenže Baššár Asad neprehral, žije a stále je pri moci, no hotová katastrofa.

"Marshallov plán" bombami zinvestovanej ekonomiky sa asi konať nebude, žiadnu výkladnú skriňu skvelého kapitalizmu v predpolí Iránu nikto budovať nemieni.

360980

13.11.2017 09:16

Kdo by se měl zodpovídat za zdevastovanou Sýrii?

RE: Ono to mělo dopadnout úplně jinak

lubosmat 212.?.?.?

U nás to tiež dopadlo po roku 1945 "inak" a nakoniec sme po "Ideologickej porážke 1989" všetko západu pekne zacvakali, a to nielen v naturáliách.

Všetko je to o tom, kto tomu bordelu v Sýrii vládne, a či je schopný udržať kontinuitu moci bez "hlúpej revolúcie".

Prečo si myslíte, že dodnes existujú kráľovstvá, alebo napríklad taká ústava USA, ktorá je prakticky bezo zmien až do súčasnosti?

Je to preto, že zachovaním kontinuity moci sa nemusí žiadna hegemóna pred vlastným obyvateľstvom a svetom kajať, a teda ani zodpovedať za zločiny, ktoré napáchali minulé vlády doma a v zahraničí.

Ak sa nedajbože v Sýrii vyskytne vláda, ktorá sa ospravedlní za "zločiny minulosti", tak to bude tá prehra, za ktorú obyvateľstvo a celá krajina poriadne zacvaká.

361021

23.11.2017 14:28

Velký rozklad Západu: K čemu vedou špatná rozhodnutí?

Kde sa schoval Čierny Peter?

Lubosmat 212.?.?.?

Mne to pripadá s celým tým západným dlhom, ako v tom vtipe o pôžičke v banke.

Keď si požičiaš v banke, čo ja viem: 250 000,00 €, tak máš problém, avšak keď sa ti podarí požičať si od banky 250 000 000,00€, tak má problém banka, hlavne ak si požičané prostriedky už medzičasom rozflákal po kasínach a drahých lokáloch, a veriteľovi nemáš čo ponúknuť ako protihodnotu.

Veritelia po celom svete sa boja krachu megadlžníka, spratávajú v trezoroch "bezcenné - nelikvidné" štátne dlhopisy a robia dojem že je všetko v najlepšom poriadku.

S dolárom je to rovnaké vo svete obchodovania s plynom a ropou, a aj vo svete financií, kde balíky dolárov sú protihodnotou vyťažených komodít alebo dolárových rezerv vlastných národných prípadne prevzatých mien.

FEDOM vytlačené "bezcenné papieriky" sa vo svete pekne naviažu na komodity, alebo cez rezervný systém na meny štátov, ktoré musia za každý rezervný dolár v trezore alebo na účte národnej banky vysoliť na drevo nominálny ekvivalent vlastnej meny (myslím, že vrátane Ruskej národnej banky).

Ako sa používa dolár napríklad na burzách, v swapových operáciách a čo ja viem čom ešte, si netrúfam ani odhadnúť. Všetky dolárové transakcie udržujú hodnotu dolára a znecitlivejú ho voči inflačným a devalvačným tlakom.

Funguje to ako akási obrovská šedá ekonomika mimo finančný systém samotných spojených štátov, táto ekonomika stále rastie a zvyšuje dopyt po dolároch.

Preto sa vlastne čudujem, prečo sa toľko bojuje proti tzv. "šedej ekonomike"? Štát by síce prišiel o nejaké peniaze na daniach, ale na druhej strane by mohol veselo navršovať množstvo peňazí (vlastnej meny) v obehu bez negatívnych dopadov na infláciu a devalváciu. Plnením kritérií ekonomického diktátu západu podriadené štáty prichádzajú o takýto špekulatívny zisk, pritom však nechávajú takýmito špekuláciami zarábať svetovú obchodnú banku, medzinárodný menový fond a FED.

361157

23.11.2017 14:42

Velký rozklad Západu: K čemu vedou špatná rozhodnutí?

RE: Ruská propaganda nič viac

lubosmat 212.?.?.?

Skúste do svojich prepočtov započítať negatívny demografický vývoj, starnutie populácie a zvýšenie nákladov na vzdelanie.

Štatistiky sú ovplyvnené aj vysokým prisťahovalectvom, pričom pochybujem, že všetci imigranti do RF sa hrnuli na vysoké školy.

Západ riešil (deformoval) tieto štatistiky napríklad univerzitami tretieho veku.

Podobný pokles v porovnaní s obdobím okolo roku 2000 sme myslím zaznamenali aj my (vyšehradská štvorka), a to tu žiadny Putin „nevyčíňal“.

361158

27.11.2017 13:52

Co se skrývá za roztomilou fasádou „svobody a demokracie“?

V pojmoch chýba prívlastok zodpovednosti!

Lubosmat 212.?.?.?

Zodpovedná demokracia.

Zodpovedný liberalizmus.

Zodpovedná solidarita.

Zodpovedné vládnutie.
....

Žijeme v spoločenských systémoch v ktorých sa na základe určitých historicky kodifikovaných pravidiel (zákonov) riadi právo a poriadok.

Spoločenstvá (štáty) existujú v akomsi systéme vzájomných vzťahov, kde sú jednotlivé subjekty vo väčšej alebo menšej miere akceptované, v rámci „pravidiel“ tzv. medzinárodného práva a poriadku.

Bohužiaľ sú to spoločenstvá a systémy, kde sa vyžaduje solidarita a predovšetkým zodpovednosť vždy od tých slabších. Silnejšie elementy zabúdajú na svoju zodpovednosť v okamihu, keď môžu meniť pravidlá.

Pravidlá sa zákonite menia v prospech silnejšieho pričom sa zabúda sa na to, že zodpovednosť má rovnakú prioritu v riadení, ako demokracia, liberalizmus, solidarita a samotné vládnutie.

Dôsledkom súčasného stavu v spoločenských systémoch a v medzinárodných vzťahoch je predovšetkým úroveň „zodpovednosti“ s akou k nadobudnutým príležitostiam pristupujú silnejší.

Ak k princípom, ktoré pomenúvajú tieto pojmy nebudeme mať zodpovedný prístup, budú mať pre väčšinu z nás aj naďalej sprofanovaný a absolútne prázdny obsah.

361200

15.12.2017 10:18

Ruský úspěch v Sýrii zvýrazňuje neúspěch americké mise

Nájdi 10 kladných odpovedí

Lubosmat 212.?.?.?

1) je v dnešnej dobe nediskriminácie vôbec možné, aby v „demokratickom“ parlamente bolo viacej žien ako mužov?

2) je horšia vláda „diktátora“ ktorý sa sporadicky zbavuje nepohodlných (tak ako koniec koncov každá iná forma vlády), než „spravodlivá ochrana ľudských práv“ ktorá zoberie 1,5 milióna životov, z toho 0,5 milióna detí?

3) je pre nás výhodnejšia globálna hegemónia samozvaných USA, než globálna kooperácia a spolupráca?

4) je možné vystúpiť bez politickej a hospodárskej vendety „spojencov“ z NATO a EU?

5) je možné dosiahnuť zvýšenie životnej úrovne tam, kde občania štátu okrem pôdy už nevlastnia žiadne ekonomické nástroje, a takmer všetko čo môže dosiahnuť zisk je v rukách zahraničných spoločností?

6) Je možné hovoriť o podpore vzdelania, v systéme kde vysokoškolsky vzdelaný učiteľ zarába menej ako skladník v odpadovej spoločnosti?

7) je kapitalizmus postavený na tom, že väčšina ľudí ktorá nemá takmer nič vládne nad menšinou ktorá má takmer všetko?

8) Je náboženská príslušnosť tým správnym kľúčom k obsadeniu kresiel v parlamente a zostaveniu vlády?

9) je možné aby sa nástrojom terorizmu stal (len na základe svojho náboženského presvedčenia) ten, čo si len tak v savane pasie svoje kozy a o vojnových hrôzach nemá ani tušenie?

10) Má spoločnosť, kde v rodinách je viacej psov a mačiek, než malých detí nejakú šancu na budúcnosť?

Bača si spokojne uťahuje opasok na gatiach a mrmle popod nos, prečo v hociakom časopise píšu že mužov najviac sexuáne príťahujú kozy?

361447

12.01.2018 12:47

Írán je „ground zero“ pro americkou agendu změn režimů

Kde je "Gorila" a kde sú "predvilové" protesty učiteľov?

Lubosmat 212.?.?.?

Keď sa to manipulátorom, čo posielajú doláriky "svojim hlásnym trúbam" určeným na vyvolávanie vášní hodí, tak je kopec nespokojnosti, ináč upadajú ovčania do apatie, a opäť, tak ako každý rok veselo prekonávajú minimálne nominálny rekord vo vianočných a novoročných nákupoch.

361899

15.01.2018 15:45

Zeman bude "odejit"

Zvolí sa poskok s agendou ako tá pumpárska "Kisska"

Lubosmat 212.?.?.?

- Obchod musí byž vždy nad ľudské práva!,
- 2% HDP na zbrojenie je náš cieľ!,
- Treba zrušiť aspoň 20 vysokých škôl nedosahujúcich "kritériá"!
- Choďte študovať do zahraničia, ak chcete mať vzdelanie!
- Slovensko je mafiánsky štát! ...

Pri oblápaní prasaťa z východu mu padali pravé krokodílie slzy.

Nejaká agenda "Modrý sup" a prevaha 5bilboardov na jedného protivníka na každom väčšom námestí a je zvolené.

361956

18.01.2018 13:47

Vojenská zpravodajská služba vyzbrojila demokracii po celém světě

Demokracia ako "Nástroj Deep State" rozumej USA

Lubosmat 212.?.?.?

Pre okupované krajiny, kde došo k nastoleniu "Demokracie - NDS" je to jednoznačne dobré len pre iniciátora, tak ako bolo správne v článku podotknuté :
1) "Demokracia" je dobrá na zvrhnutie moci a nastolenie nových poriadkov,
2) "Demokracia" je dobrá na udržanie "Status Quo" nastolených poriadkov,
3) "Demokracia" keď už je nastolená dáva do rúk neobmedzenú moc manipulátorom, ktorí majú k dispozícii zdroje.
4) "Demokracia" v okupovanej zóne udržuje "Status Quo" a dáva neobmedzenú moc okupantom, keďže jedine oni majú k dispozícii zdroje.

361984

19.01.2018 10:19

Ukrajina vítá rakety Tomahawk s otevřenou náručí

Čiernomorská kríza na obzore?

Lubosmat 212.?.?.?

Očakávajme ruské ponorky v karibskom mori.

Nejaké výzvedné a vojnové lode v prístavoch na Kube.

Nové testy medzikontinentálnych rakiet.

Vreskot kúpených médií.

Žeby konečná?

Idiotov rangu ukrajinského prezidenta, SK Kissku a prípadne CZ Drahoša možno nahovoriť Jastrabmi na hocičo.

To, ako sa Európa postupne opäť mení na hlavné vojnové pole, po dvoch svetových vojnách je dielom hlúpych a zapredaných politikov, pre ktorých je vlastná kapsa vždy dôležitejšia, ako národné strategické záujmy.

Výber „tej správnej – rozumej všetkého schopnej (okrem samostatného myslenia)“ elity európskych byrokratov je zavŕšený.

Možno sú tu stále nádeje, že RUSKO padne na hubu a „armagedon“ bude odročený na dobu porciovania ruského medveďa.

Kto si myslí, že Čína sa na to bude nečinne pozerať, a nepošle nám tu Američanmi tak obľúbené bengálske ohne (15 a viac kiloton), je na veľkom omyle.

362002

25.01.2018 11:44

Hlavní útok jde na naše děti, ještě 15 let a je konečná

Problém je, že o vzdelávaní sa v našich končinách už len "Žavní"

lubosmat 212.?.?.?

Každá Vláda v SR mala v programe niečo o vzdelávaní, len zabudli na to, že ak niekto chce aby si žiaci vážili učiteľa, musí byť tá hodnota vedomostí zhmotnená do učiteľa alebo vysokoškolského profesora aj hmotne ocenená.

Vzdelanie nie je samo o sebe zárukou úspechu, ale domnievať sa, že možno zvyšovať na trhovom základe úroveň školstva je rovnaký nezmysel .

Pravdou je, že generácie dozrievajú mentálne neskôr, než to bolo v minulosti, a preto majú niektorí pedagógovia pocit, že učia tú nesprávnu vekovú kategóriu operencov.

Úroveň žiakov a študentov sa odvíja od ich sociálno-ekonomického pozadia a motivácie učiť sa. Nakoniec to dopadá na školách, zvlášť na vysokých tak, ako v našom športe, kde športujú prevažne tí čo na to nemajú fyzicky a vzdelávajú sa tí, čo na to nemajú mentálne a psychicky, o tom kde a za akých podmienok cvičia prípadne sa učia rozhodujú peniaze ich rodičov.

Takíto protežanti sú v športe a na školách ako mor, narušujú tréningy a výučbu a ťahajú schopných smerom dole.

PS: Na pedagógov sa pozerajú ako na otravný hmyz, veď kto ich to tu chce poučovať? Nímand, čo sa nezmôže ani na poriadnu Škodovku?

362108

09.02.2018 12:20

Kdy se Spojené státy budou zodpovídat za své války a agrese?

Pkiaľ bude existovať štátny terorizmus, dolár a vojnová doktrína USA!

lubosmat 212.?.?.?

Dolár je nadnárodná mena a pritom jej životaschopnosť je existenčne závislá od vojenskej doktríny USA. Pokiaľ by bola moc okupačných vojsk a vedúca úloha USA podlomená, alebo nejako významne spochybnená, mohlo by to spôsobiť kolaps svetového monetárneho systému založeného na dolároch.

Financovanie štátneho dlhu USA požičiavaním dolárov od súkromnej spoločnosti umožňuje neustále zvyšovať vojenské výdavky, ktoré sú nevyhnutné na chod „Fašingtonskej“ vojnovej mašinérie pôsobiacej po celom svete, navršovanie výdavkov je odôvodňované nárastom napätia "terorizmu" vo svete.

Zástancovia tzv. „Tvrdej ruky Fašingtonu“ odôvodňujú nelichotivé výsledky v boji s terorizmom "Diktatúrami", ktoré sú za bordel vo svete podľa "Fašingtonu" zodpovedné„Mäkkým prístupom“ , skrátene, že nejednali dostatočne rázne a tvrdo, ináč by sa očakávaný účinok „určite“ dostavil.

Je len paradoxom, že najlepšie sa darí teroristickým skupinám, všade tam, kde pôsobí okupačná armáda USA, tento fenomén bije do očí, každému nezávisle zmýšľajúcemu človeku.

Vymýšľajú sa sankcie a hospodárske obmedzenia všetkého možného druhu za kadejakú volovinu, najnovšie sú vedené sankcie aj proti "dopingu" športovcov "jednej darebáckej krajiny", ale aby sa konečne vnieslo svetlo a zatočilo s čiernym obchodom s ľuďmi, drogami a zbraňami, toho sa asi nikdy nedočkáme.

362384

22.02.2018 14:03

Stávající světový řád je odsouzen ke zkáze

Medzinárodná vzťahy a medzinárodné právo?

Lubosmat 212.?.?.?

Píšem veľký otáznik, pretože podľa dnešnej situácie na najhorúcejšom svetovom bojisku je odpoveď jednoznačná.

Medzinárodné vzťahy sú diktované právom silnejšieho!

V Sýrii sú :

1) Legálne zvolená vláda,
2) Legálna prítomnosť ruský VKS,
3) Legálna prítomnosť iránskych gárd,
4) Otázna prítomnosť libanonského Hizballáhu,
5) Nelegálna ozbrojená „opozícia“ podporovaná „západom“ nech sa volá akokoľvek,
6) Nelegálny agresor - okupant Golanských výšin IZRAEL,
7) Nelegálny agresor USA a jeho „spojenci –podržtašky“,
8) Nelegálny agresor Turecko.
9) Okolo 500 000 obetí na obidvoch stranách konfliktu.

Sankcie „demokratického západu“ nie sú vedené proti žiadnej krajine, ktorá je agresorom alebo podržtaškou agresorov v Sýrii, aké jednoduché veď sankcie nemôžem viesť „agresívny DZ“ sám proti sebe.

V Ukrajine sú:

1) Nelegálne nastolená vláda „EUROMAJDANOM“,
2) Krym odštiepený v právnom vákuu po vyhnaní vlády Janukoviča, ktorý sa nakoniec referendom pripojil k Rusku,
3) Dohodnutá vojenská prítomnosť VKS na vojenskej základni na Kryme (do 25 000 vojakov a dôstojníkov),
4) Vytvorené tzv. samovyhlásené LNR a DNR, ktoré vznikli ako odpor na represálie vedené vládou v Kyjeve proti rusko-jazyčnému obyvateľstvu,
5) Priama humanitárna pomoc LNR a DNR zo strany Ruska,
6) Nepriama vojenská pomoc Ruska (poradcovia) dodávky ľahkých zbraní a munície (protilietadlové, proti pancierové a protipechotné).
7) Otázna agresia Ruska voči Ukrajine (Prezident Ukrajiny a niektorí vládni predstavitelia sú o agresii presvedčení.
8) Konflikt si vyžiadal na Ukrajine okolo 15 000 obetí.

Sankcie „DZ“ sú v „spravodlivom hneve“ vedené proti ruskému agresorovi .
Amerika a jej spojenci „Môžu“ lebo Amerika, Rusko „Nemôže“, lebo Amerika.
Rusi si pripomínajú koniec II. svetovej vojny úplne oprávnene, keďže v tomto konflikte zahynulo viac ako 20 miliónov rusov, čo je viac ako 1/3 všetkých obetí tohto svetového konfliktu.

My na tom našom „DZ“ nemôžeme už ani ceknúť na adresu „Holocaustu“, má to byť pre nás „Genocída“ ždvskh národa a basta, kde sa nabral ten národ, čo vytvoril IZRAEL, keďže takmer všetci prifrčali z koncentrákov je pre mňa záhadou formátu bermudského trojuholníka.

Je to na tom našom „DZ“ ako s bojom proti „Zločinnosti Komunizmu“ keď argumentom je niekoľko nespravodlivých procesov s „odporcami“ v 50-tych rokoch, úplne ignorujúc fakt, že dva svetové konflikty idúce tesne za sebou vyvolal a živil „DZ“ aj s celými tými svojimi „cennosťami“ .

362739

22.03.2018 10:07

Útok Sorose: Co čeká východní Evropu po odstoupeních na Slovensku a ve Slovinsku?

Na výplatnej listine tohto zmrda sú už "takmer všetci"

lubosmat 212.?.?.?

V živote sa asi každý z Vás stretol s "Judášskym pokušením", niekto podľahne a iní nie.

Tí čo nepodľahnú zostanú zväčša prešľapovať na mieste (v politickej, mediálnej, alebo dokonca podnikateľskej kariére) a s tými ostatnými sa akosi počíta a napredujú.

Schopnosť odlíšiť či sa môj úspech zakladá na poctivej práci alebo na pchaní sa "niekam" má v snahe o kariérny rast asi len málo ľudí.

363190

17.04.2018 10:40

Humanita a morální svědomí Ruska vedou k válce

Dvakrát nič zabilo vola

Lubosmat 212.?.?.?

Áno myšlienky na to, že 2000 cvičných výbuchov zem nerozvrátilo naruby, sú prezentované často, nikto z týchto mudrlantov však neriešil problém, čo keď sa to stane:

1) v relatívne krátkom časovom úseku (niekoľkých hodín - a nie rokov),
2) na huste osídlených teritóriách a nie niekde na púšti, v podzemí a v odľahlých častiach svetových oceánov,
3) autonómne systémy prežitia s väšším počtom personálu ako 10 ešte nikomu nevydržali viac než 3 mesiace ...

363738

03.05.2018 09:47

Bez moudré politiky není moudrého národa

Každému podľa jeho schopností, zásluh, potrieb?

Lubosmat 212.?.?.?

Ocenenie akých schopností?
1) Pracovať (Od roboty aj kone dochnú)
2) Využiť svoj osobitý potenciál organizovať a riadiť (zamestnávať ľudí, podnikať ..)
3) Využiť svoje schopnosti ktoré ma vydeľujú z priemeru (šport, hudby, TV, zábava ...)
4) Vedieť sa správne zaradiť (kariéra v štátnej správe, politika...)
5) Dokázať riskovať a ísť nad rámec pravidiel (nájomník, výpalník, mafián ...)

Ocenenie akých zásluh?
1) Nahonobenie majetku,
2) Narodenie sa do tých správnych pomerov,
3) Nájsť si partnera snov,
4) Za judášsky groš byť schopný všetkého...

Splnenie akých potrieb?
1) Biologických,
2) Intelektuálneho rozvoja,
3) Kultúrneho vyžitia,
4) Šport, zábava, hry
5) Mať zdravie, bohatstvo a moc ...

To čo ľudia naozaj chcú, čo môžu a čoho sú schopní je rovnica o mnohých premenných na konci ktorých je reálny život toho ktorého jedinca.

Kedysi dávno som čítal krátky fantastický príbeh o vytvorení entity (dokonalého spotrebiteľa), ktorá bola najskôr naplnená znalosťami o všetkom čo si možno v reálnom svete zabezpečiť, zároveň mala naprogramovaný pocit uspokojenia pri zabezpečení si potreby, a následne schopnosť materializovať čokoľvek existujúce na svete, tak aby mohla uspokojiť svoje potreby a túžby.
Problém nastal v tom, že to čo sa jej zmaterializovalo muselo niekde reálne existovať, a vlastne sa to k tej našej entite len teleportovalo.

Experiment spočíval v tom, aby sa zistilo, čo naozaj človek potrebuje k životu. Výsledkom bola jedna veľká čierna diera, ktorá mala potenciál pohltiť všetko na planéte.

Zastaviť sa to podarilo tým, že ešte kým s tou entitou existovalo aké, také spojenie, bola jej vnuknutá myšlienka chcieť niečo, čo spôsobilo jej zánik.

Ako naprogramovať človeka, aby sa pozitívne využil jeho potenciál a zároveň uspokojili do maximálnej možnej miery jeho potreby?

Človek je však len obyčajný obmedzený biologický tvor, a ako sa hovorí: „S jedlom rastie chuť!“, tak sa aj s narastajúcim uspokojovaním menia samotné potreby, bohužiaľ v určitom momente narazí uspokojovanie potrieb jednej entity na uspokojovanie potrieb inej entity a to vyvoláva konflikt – ten je tým hrozivejší a zničujúcejší, čím viac sú schopné dané entity získaný potenciál vyžiť proti sebe.

Ako zabezpečíme kontrolu nad vyvolávaním konfliktov, jedine obmedzením bohatstva a moci jedincov a spoločenských štruktúr.

Terorizmus vyžaduje zdroje a to nie malé, zabezpečujú ich bohatí jedinci a spoločenské štruktúry pod zámienkou presadzovania svojich ekonomických a politických záujmov.

363953

22.05.2018 15:57

Americká ambasáda pokřtěná krví

Kobylky a jadrový precedens

Lubosmat 212.?.?.?

Podľa vyjadrení politických predstaviteľov zemí, z ktorých migranti v EU pochádzajú, sa jedná o tú najúbohejšiu a najmenej vzdelanú spodinu spoločnosti, ktorá sa dozvedela o bájnej „Atlantíde“ a vyrazila do sveta "Šťastie hľadať".

Pre týchto ľudí je vražda len prostriedkom prežitia, ak chcete lepšie pochopiť v akom svete väčšina z nich vyrastala a čoho sú títo ľudia schopní, pozrite si brazílsky film Fernanda Meirellesa Mesto bohov:

https://www.csfd.cz/film/88625-mesto-bohu/prehled/.

Naši cigáni boli pre EU obrovským politickým problémom, až na hranici odmietnutia vyplácania Eurofondov, pritom sú len slabým odvarom toho čo EU namiešali Sorošovské vývarovne sociálneho inžinierstva.

Severokórejský problém sa nám snažia ukázať vo farbách denuklearizácie, ale kde je pravda ani srnky v lese netušia. Severokórejský vodca si vynútil rešpekt na medzinárodnej scéne a dokonca prísľub audiencie u samotného guru Ameriky a blízkeho vesmíru, prezidenta spojených štátov amerických.

Podobného scenára sa bojí „Israel“, ak by bol jadrový program v Iráne zavŕšený, skončila by politika „Israela“ na blízkom východe obrovským fiaskom, z toho by ho už bez atómového armagedonu nevysekal ani „Fašington“.

364298

30.05.2018 08:03

Neskutečný pokles vlivu Ameriky

Amerika nad všetkými, bez Ameriky ani slnko nezapadne

Lubosmat 212.?.?.?

Bohužiaľ toto si myslí strašne veľa ľudí.

Títo ľudia si nevedia predstaviť život bez každodennej modlitby k veľkej Amerike (rozumej USA).

Sú schopní obhajovať každý zločin, ktorý USA vo svete spácha, domnievajúc sa, že ide o nejaký druh prediktívneho menšieho zla, ktoré nás vo svojich dôsledkoch dovedie k vysnívanému svätému grálu.

Pre všetkých mŕtvych v priamych alebo zástupných vojnách vedených USA po celom svete platí, že: „Slnko pre nich bez USA už nezapadlo, prípadne ani už nikdy nevyšlo“.

Z tohto pohľadu má Amerika duálny charakter: krajina nezapadajúceho a nevychádzajúceho slnka.

364410

04.06.2018 10:44

Denní dávka propagandy aneb o čem vlastně je mainstreamové „zpravodajství“

Ako nekritický vyznávač fantastiky som si pozrel jednu z "hviezdnych brán"

Lubosmat 212.?.?.?

Bol to taký „fejk“ na motívy pôvodnej hviezdnej brány, ale čo ma zarazilo, bolo ako "mladá archeologička" v snahe zachrániť spútaného otca „archeológa“ ktorý skúmal tento „artefakt“ fanaticky a nezmieriteľne mláti v roku 1941 „nenávidených nacistov“ hlava - nehlava , a rovnako nakladá s ich „kamarátmi“ čo končí často nejakou tou mŕtvolkou na tej nesprávnej strane.

V kinematografii sa veľmi často otvárajú „Okná Overtona“ s akousi nenávisťou západu k „Fašistom“ už od samého začiatku ich vzniku, čo ale vôbec nezodpovedá realite.

Rovnako ako „Taliban, Boko Haram, Moslimské bratstvo, Islamský štát ... aj jednotky Wehrmachtu boli vlastne účelovo použité v zástupných vojnách západu, splniac svoje úlohy nakoniec odhodené na smetisko dejín.

364505

18.06.2018 09:22

Neskutečná chudoba hudebních žánrů

„Už zase tá „DYCHNA“ ...

Lubosmat 212.?.?.?

To bol môj povzdych v minulosti, keď som v sobotu popoludní chcel pár hodiniek nejakej tej siesty so zapnutým rozhlasom alebo dvojkou televízie.

Prešlo niekoľko dekád a rozhlas a televízia už neponúkajú „DYCHNU“, ale vkuse „nielen v sobotu poobede“ tú už v reakciách spomínanú „ANÁLNÍ HUDBU".

O nejakej vyváženosti hudobnej ponuky: klasika, tradičné ľudovky, dychovka, pop, folk, metal ... sa nedá ani hovoriť!

Vrchol všetkého je, keď si pustíte rozhlasovú stanicu Slovenský rozhlas 1, a po motivačnom mixe "šlágrov" v anglickom jazyku a nejakej zvučke s anglickým textom, sa hlasne ozve „Počúvate rádio slovenského rozhlasu!“

Buď je to úmyselná provokácia, alebo programoví riaditelia, vrátane ľudí sediacich v rade pre rozhlas a televízne vysielanie tejto inštitúcie (RTVS) sú absolútni ignoranti.

Je dobré že existujú stanice, ktoré sú zamerané trebárs na tradičnú muziku, ale tieto rozhodne nemajú celoplošné pokrytie. Takže mimo ich dosahu, som nútený so znechutením rádio v aute vypnúť, a pustiť si z CD trebárs NOHAVICU.

364771

28.06.2018 11:27

Washington terorizuje Sýrii prostřednictvím „války v zastoupení“

Čo iného im zostáva?

Lubosmat 212.?.?.?

Jediná šanca ako zadržiavať „Ruský vplyv – resp. zabrániť mieru“ v tejto krajine a najbližšom okolí je udržiavať konflikt nažive.

Podarilo sa im to v Afganistane, až do úspešnej zmeny nevhodne orientovanej vlády a vyhnania ruských vojsk.

Po skúsenostiach s Talibanom Američania vedia ako viesť nekonečnú vojnu s minimálnymi stratami, stačí len v „správny čas“ dodávať zbrane, viesť nezmieriteľný
boj proti „terorizmu“ alebo s „teroristami“ o čomsi rokovať.

Američania úprimne veria, že sa im to podarí aj v Sýrii.

Pre Ameriku sú problémy protivníka vždy výhodné, s „partnermi“ v ťažkostiach sa predsa obchoduje najlepšie.

Patria ti sklárstva v širokom okolí a viazne obchod, najmi si bandu rozbíjačov okien.

364974

09.07.2018 16:01

Alza překročila hranici

RE: doklad debilizace

Lubosmat 212.?.?.?

Úspech je hlavne v tom, že kupujúci akosi dopredu vie, že kupuje "laciný šmejd" a pomerne jednoducho je schopný a ochotný tento "laciný šmejd" vyhodiť do odpadu, bez akejkoľvek reklamácie.

Po roku 1989 bol u nás na severe Slovenska BOOM nakupovania na trhoch v Poľsku, všetko od vyrezávaných varešiek až po spotrebnú elektroniku. Kolegiňa mojej manželky z práce sa veľmi čudovala mojej žene, že si na Slovensku kupuje drahú naparovaciu žehličku "ETA", vraj na trhu v poľsku majú za zlomok ceny podobné, ona si kúpila hneď dve, keď sa jej jedna pokazí, že bude mať náhradu.

Hrozné na tom je, že nakupovanie pomaly jednorazových odevov, hračiek, nábytku, spotrebnej elektroniky, a čo ja viem ešte čoho sa veľmi rozmohlo.

To že si ľudia nevážia živoného prostredia, sa pochopiť dá, ale že si nevážia ani svojich peňazí pri nákupoch, to sa už dá pripísať len úchylke.

365179

08.10.2018 11:18

Washington jako stroj na sankce

Ako vlastne zarábajú americké sankcie?

Lubosmat 212.?.?.?

Poznali sme VSŽ, ktorá sa transformovala na US STEEL. V skutočnosti Rezešovci a aj ostatní "radobymajitelia" narazili na zaujímavý spätný raz od "tichých sankcií" US.

Najskôr ponúkli USMANI tučný kontrakt na výrobu valcovaných ocelí, keď sa toho hodne vyrobilo, vyviezlo, nalodilo a za mláku previezlo - vstúpili do obchodu "tiché sankcie", teda podmienky o ktorých dovozca zo SR ani len nechyroval a o ktorých mu objednávateľ z US nič nepovedal. VSŽ sa ocitli na pokraji krachu, vtedy zrazu kde sa vzal, tu sa vzal na chodníčku ráno stál "uncle Samom" podstrčený US Steel a lacno rozhodujúci balík VSŽ aj s „neočakávanými“ dlhmi a platobnou neschopnosťou odkúpil.

Poznal som jednu kórejskú spoločnosť Daewoo, ktorá vyrábala lacné autá a úspešne sa etablovala na európskom trhu. Zrazu sa objavili veľké zákazky z USA a autá, ktoré mali určité konštrukčné problémy sa objednali na americký a nemecký trh, ešte si pamätáte Daewoo Espero za 300 000.- SK, áno boli to tie stiahnuté zo západných trhov a narýchlo predávané na východe, dokonca značka prerazila v segmente miniaut a Daewoo Matiz sa stal autom roku, a aj kráľovná Alžbeta so záujmom čumela pod kapotu tohto „zázraku“. V tom čase už ohlasoval CHEVROLET pomaličký pád, a kym sa zo šlamstiky na západe Daewoo spamätalo stal sa z tejto značky nový CHEVROLET.

Spoločnosť v ktorej pracujem sa už raz na americkom trhu popálila a prišla o takmer 1/3 svojich aktív, dnes sa o to pokúša opäť a vkladá do amerického biznisu rovno ½ svojich výrobných kapacít, nám sľubuje ďalších 5 rokov úsporných opatrení, ktoré po tých predchádzajúcich 28-mich už nemusíme prežiť, tak ako nejedna neperspektívna dcéra súkromnej spoločnosti.

Vieme akým spôsobom bol vytunelovaný Volkswagen a cez sankcie na hocičo možno vytunelovať tiež hocikoho, kto si svoj „BUSINESS“ bez veľkej Ameriky nevie predstaviť.

Zabudnite na Ameriku a odpláva do zabudnutia, tak ako väčšina zabudnutých bohov, ktorí sú dobrí už len na to, aby sa mlátili na plátnach kín v produkcii od spoločnosti MARWEL.

366953

19.10.2018 09:06

Zlo plodí zlo

Nezabudnite - teror je namierený na šínie strachu - strach paralyzuje!

Lubosmat 212.?.?.?

https://spis.korzar.sme.sk/c/7887754/tatranci-spom...

http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/v-afgani...

Strach tiež plodí nenávisť a xnofóbiu.

Vraždu horolezcov "NIEKTO" objednal, a to nezabezpečené cvičenie tiež ten istý "NIEKTO" aj organizoval.

367155

25.10.2018 12:33

Pokrytectví svatoušků

RE: Svet sa nachadza v sieti mafianskej destrukcie

Lubosmat 212.?.?.?

Pozor vypadá to ako snaha "Rakovinu Fašizmu" prekrývať "rakovinou Boľševizmu". Ako náhle sa objaví niekto, kto začne obhajovať "ho-no" z jednej strany tým že všetci predsa produkujú "ho-no", všeobecne sa tento označuje slovom "Troll".

Pointa je v tom, že "Potkany" sa liahnu všade a ak sa potkan ocitne na hromade zlata, zmutuje na draka, narastú mu krídla a z papule mu prýšti oheň a síra.

Principiálne sa svet nezmenil, tam kde je najväčšie bohatstvo v rukách maličkej skupinky ľudí, tam je aj najväčšie nebezpečenstvo pre porobenú väčšinu, že sa stane žrádlom pre kanóny.

Bol som na ešte na základnej vojenskej službe, a mal som tendenciu neposlúchať. Ocitol som sa však na pozíciách, kde som si overil, že stačí trocha pritlačiť a rozkaz sa skupinovo bez reptania vyplní.

VVP často dookola pripomína. skrátene:

"Každý v miere pochopenia slúži sebe a svojej rodine, a v miere nepochopenia slúži svojim nepriateľom."

Často fungujeme v procesoch, ktorých zmysel nechápeme a teda aj výsledok našej činnosti je nám skrytý. Sviňa by povedala "Len aby boli žalude, veď ja od nich priberám!" a ďalej bude veselo podrývať korene pod dubom na ktorých rastú.

Momentálne sme bohužiaľ na strane najväčšieho súčasného zla, ktoré implementuje nenávisť a žne smrť v mnohých krajinách sveta, v oveľa väčšej miere, než bol toho v modernej histórii schopný východ.

Zrieknime sa obhajoby akéhokoľvek „menšieho“ zla. Prestaňme glorifikovať agresívny prístup na dosiahnutie úspechu, nie účel svätí prostriedky, o pravde má rozhodovať život a nie delá.

367283

06.11.2018 13:51

Zákeřný mýtus o magickém americkém vojákovi

RE: Jediná užitečná, spravedlivá a potřebná válka

Lubosmat 212.?.?.?

Omyl.
Bola to prvá zástupná vojna, ktorú si „NEOKONI“ vyskúšali, tak povediac v laboratórnych podmienkach.

Spustili obrovskú informačnú kampaň, napríklad hraním kade tade po námestiach "Chalúpky strýčka Toma" o zlom zaobchádzaní s "Otrokmi", pre ľudí ktorí o otrockej práci "slobodných zamestnancov" v manufaktúrach nemali ani poňatia.

Zo severu prerazili množstvo tunelov na transport "utečencov", ktorých okamžite verbovali do armády.

V hre boli nielen pracovné sily, ale aj zdroje, bez ktorých by sa nemohla stať Amerika "Veľkou".

A Linkoln, to bol vojnový štváč takého kalibru, že keď sa rozohnil nezostávalo nakoniec "NEOKONOM" nič iné, než ho schladiť guľkou medzi očami.

367566

12.11.2018 08:39

Sýrie: Mír nastane tehdy, až bude odstraněna džihádistická ideologie

Najskôr vycvičení spravodajskými západnými službami

Lubosmat 212.?.?.?

- nasmerovaní do zástupných vojen,
- prenajímaní na teroristické akcie,
- schovávaní za organizáciou moslimské bratstvo,
- deportovaní do Európy,
- čakajúci na ďalšie dolárové príležitosti.

V skratke, chudáci utečenci z krajín trpiacich náboženským fundamentalizmom.

367722

15.11.2018 07:55

USA podporují nejzpátečnější národ na Středním východě

Nechajte kamarátov SUDOV zo západu na pokoji "nech žje Novičok"

lubosmat 212.?.?.?

Vo svetle tejto udalosti sa naplno prejavili takpovediac fundamentálne západné cennosti:

1) dvojtvárnosť
2) pokrytectvo
3) pätolizačstvo
4) predajnosť
5) ...

Všetci nad tým ohŕňajú nos, ale z hľadiska spustenia nejakej cielenej masmediálnej kampane, prípadne sankčného mechanizmu od politickej až po hospodársku úroveň je to len pľuvanec, oproti napríklad vykonštruovanej kauze „NOVIČOK“.

Veď nakoniec aj „Ruským“ NOVIČOKOM zasiahnutá Británia je monarchiou, kde z hľadiska historických reálií je britská kráľovská rodina jednou z najkrvavejších dynastií všetkých čias.

Spojené štáty, vzhľadom k súčasnému rozloženiu síl, už nemôžu narobiť vo svete
toľko škody, ako napáchali Briti.

To čo páchajú SAUDI na svojom obyvateľstve a na obyvateľstve JEMENU, je nič oproti tomu, čo napáchali a ešte aj určíte napáchajú ich veľkí spojenci z „DEMOKRATICKÉHO“ západu.

No a naša politická scéna tíško zadržuje vetry, a čaká čo vypadne z análov západu, aby sa potom mohla nadšene pripojiť.

367790

15.11.2018 09:34

Mýtus převažuje před historií

Kinematografia a hľadanie pravdy – mýty a skutočnosť

lubosmat 212.?.?.?

Abrahám Lincoln (12. Február 1809 – 15 Apríl 1865)

Rád sledujem tzv. Béčkové americké filmy a seriály. Je to platforma, kde sa tvorcovia nemusia veľmi zamýšľať nad tým, či sedí historické pozadie, alebo sa jedná o čistú fikciu. Jedno mám ale na pamäti stále, že každé dielo – film – socha - obraz, bez ohľadu na úroveň fikcie, je odrazom reálneho života, a že autor nám chce svojím dielom niečo povedať, prípadne odovzdať nejaké na prvý pohľad skryté posolstvo.

Zhodou okolností som si včera ešte pred prečítaním príspevku pozrel film „Lincoln lovec vampírov“. Od začiatku je AL vykresľovaný ako vnútorne citlivý hrdina, bojujúci na strane druhej so silami temna a hlavne s neskrývanými sympatiami k černochom. Južania sú vykreslení ako ľudia, ktorí sú schopní sa spojiť aj so silami temna, len aby dosiahli úspech.

Keďže sa dal náš hrdina AL na politickú kariéru, a odložil postriebrenú bojovú sekeru, temno ho dostihlo v podobe úmrtia malého syna.

Čo je však do očí bijúce, je to s akou ľahkosťou napriek určitému odporu okolia dokázal obetovať množstvo živej sily pre vidinu víťazstva. Deštrukcia a rozpad sprevádza celý jeho život. Vo vidine šírenia „Dobra“ je schopný zničiť oveľa viac životov, než je toho schopné zlo samotné.

Záverečný obraz filmu, keď sa vykresľuje mapa USA s hranicami jednotlivých štátov tečúcimi kvapkami krvi po bielom podklade, nádherne vykresľuje spôsob ako sa stala Amerika veľkou.

Aj súčasní hrdinovia „MARWELL“ používajú svoje „FANTASTICKÉ“ sily a schopnosti na porazenie svojho „ZLÉHO“ nepriateľa, dôležitá je len nezlomná viera v to, že ja som ten kto stojí na strane pravdy a preto všetko negatívne, deštrukcia a vedľajšie straty na životoch, ktoré prináša môj boj, mi budú nakoniec odpustené.
Niekde som už čítal, že americkí filmoví hrdinovia sú v konečnom dôsledku oveľa škodlivejší, než oplani, s ktorými bojujú. Oplani budujú tie svoje impériá zla, aby nakoniec prišiel nejaký SUPERMAN „partizán“ a vyhodil im všetku tú nádheru do povetria.

Možno som sa odchýlil od témy, ale jedno mi z toho vychádza úplne jasne, americká populácia je pripravovaná a aj schopná v presvedčení o vlastnej výnimočnosti a pravde, takej úrovne deštrukcie, ktorá môže zmiesť všetko živé na tejto planéte, pokiaľ jej bude táto možnosť daná.

PS: Pre editora predchádzajúci príspevok som tu zaradil omylom, prosím nezverejňovať, alebo presunúť k "USA podporují nejzpátečnější národ na Středním východě", Ďakujem.

367793

19.11.2018 10:21

Mýtus převažuje před historií

Len dva postrehy z príspevkov VVP ktoré ma zaujali

lubosmat 212.?.?.?

1) Úloha židov ako biorobotov GP,

2) Čo a prečo môže byť americkou verejnosťou ponímané ako prejav slabosti prezidentov (teraz Trumpa) vo vnútornej a zahraničnej politike USA,

V prvom prípade VVP poukazuje na to, že kto sa nepodriadi a neplní si svoju naprogramovanú povinnosť biorobota, ten sa stáva obeťou pogromu. V pozadí všetkých veľkých pogromov proti „vyvoleným“ stáli vždy silnejší a viac kóšer bioroboti.

Čo znamenal cielený pogrom na „vyvolený národ“ počas druhej svetovej vojny ? Bol to jednoducho výber daní od všetkých nepotrebných, ktorý vykonával Adolf Hitler (biorobot) ako poslušný úradníček pre potreby vojny vedenej GP.

V druhom prípade je naznačené že po rozpade ZSSR došlo k realizácii imperiálnych ambícií USA. V tomto monopolárnom videní sveta sa vytvorila v americkej populácii predstava o výnimočnosti a neomylnosti zahraničnej politiky USA s odrazom dovnútra. Amerika sa vždy rozhoduje správne, bez diskusie presadzuje svoje zámery a nutnosť dodržiavať dohovory sa vzťahuje vždy len k druhej strane. Akékoľvek pokusy o dohodu alebo dokonca o kompromisy sú automaticky vnímané ako slabosť.

Trump je viac obchodník ako politik, už len na základe tohto faktu ho od samého počiatku po nástupe do funkcie označujú za najslabšieho prezidenta všetkých čias. Vonká sa akože na niečom dohodne a doma to všetko dementuje.
Pokiaľ nedôjde vo vnútornom informačnom poli k zmene ponímania, od akceptácie jednoduchého imperiálneho diktátu k možnosti vnútornej akceptácie politických dohôd aj zo strany americkej populácie, nemôže dôjsť k žiadnemu významnému posunu v zahraničnej politike USA.

Nedávno sa stretli na nejakom ekonomickom fóre prezidenti a ministri zahraničných vecí, kde sa z mnohých strán otvorene hovorilo o zbytočnosti sankcií a hlúpej obchodnej vojne vedenej zo strany USA proti Číne, a diplomat z USA na záver jasne povedal, že sú pripravení zvýšiť clá pre dovozy z Číny na dvojnásobok súčasného stavu.

Poznámka: Ako keby hovoril: „Vieme že sme hlúpi, no môžeme byť ešte hlúpejší.“

367860

27.11.2018 13:21

O nejnovější provokaci ukrajinských nacistů v Kerčském průlivu

Výskyt a transformácia nomenklatúrnych kategórií „elít“ v politike

lubosmat 212.?.?.?

Ukrajina a celovo postkomunistické štáty majú v politike k dispozícii dokonalý výber „elít“ schopných všetkého, len nie riadnej služby v prospech krajiny z ktorej pochádzajú.

Zo skúseností vieme, že v politike sú asi štyri kategórie ľudí:

I. Zapredanci „vyššej moci“ – disidenti a vojnoví štváči (Dzurinda, Kiska, Lajčák),
II. Zapredanci „válova“ – karieristi (Mikloš, Černák),
III. Exhibicionisti a šoumeni (Kolár, Sulík, Matovič),
IV. a nakoniec aj Idealisti (Čarnogurský, Mikloško).

Na obranu II. a IV kategórie treba povedať, že keby ich nebolo, dávno by sme tiahli s revom na „RUSKO“, úplne rovnako ako to dnes robí politická reprezentácia Ukrajiny, kde v súčasnosti tvrdí muziku I. a III. kategória politikov.

Nie som toho názoru, že „tupé stádo“, ktoré chodí na voľby je až natoľko tupé, aby súhlasilo s tým, čo sa deje na UA, EÚ alebo dokonca v USA.

Väčšina obyvateľstva niečo robiť vie, a aj to robí.

Časť populácie ktorá nevie nič alebo robiť nechce je nezamestnaná alebo na sociálnych dávkach, pričom maličká časť z nej, špecializujúca sa na lezenie do análov, intrigy, udávanie, kradnutie a predvádzanie, sa nastrkala do politiky. V politike sú aj idealisti, ktorí len potvrdzujú všeobecné pravidlo.

Idealisti sa dostávajú do vedenia až vtedy, keď všetok ten výkvet spoločenskej elity nevie, čo by, kde by.

Kategórie sa môžu transformovať, bohužiaľ len zdola nahor IV. na III., III. na II. a II. na I. Následne sa zakuklia a po záverečnej transformácii sa z nich vykľuje europoslanec.

368024

28.11.2018 15:43

O nejnovější provokaci ukrajinských nacistů v Kerčském průlivu

RE: Štvanice na Rusko

lubosmat 212.?.?.?

Ste úplne mimo,

Prestaňte pliesť znamienko = medzi autoritársko-elitárske systémy sociálneho typu a Fašistické Nemecko. Fašizmus nerovná sa komunizmus a už vôbec nie socializmus.

Fašizmus sa viac podobá a aj má prvky obyčajného militantného systému a teda sa jedná o sprostú vojenskú diktatúru s prvkami rasizmu a šovinizmu, a je to od základu pravicové a nie ľavicové zriadenie.

To čo sa deje na Ukrajine je v mnohom podobné na to, čo sa dialo v „Horthyovskom“ Maďarsku po rozpade Rakúsko – Uhorska. Štátna moc stála na represáliách voči väčšinovému obyvateľstvu, polovojenské skupiny terorizovali obyvateľstvo tých častí krajiny, kde by mohlo dôjsť k separatistickým tendenciám.
Západ privieral na vyčíňanie (rabovanie a vraždy) týchto beštií oči a Maďarsko sa pomaly čistilo od „boľševických - ruských“ prívržencov.

Naozaj nemožno nazývať Ukrajincov fašistami, len na základe toho, že niektorí z nich sympatizujú s bývalými spojencami fašistického Nemecka, to by sme museli byť fašisti aj my, keďže pre mnohých z nás je Dr. Jozef Tiso prvým Slovenským prezidentom.

Aj vzhľadom k tomu, že Ukrajinu politicky ovláda a vojensky riadi americká ambasáda, nemožno všetok hnoj hádzať na hlavu „úbohých“ Ukrajincov.

Nakoniec by sme sa aj my chceli nazývať „vyspelou demokraciou“, pritom sme len prílepkom kolektívneho západu, ktorého lídrom je USA, Británia a v Európe Amerikou okupované Nemecko.

Zamyslite sa nad týmto výrokom z anglosaského sveta: „dialekt sa stáva jazykom vtedy, keď jeho používatelia nadobudnú armádu a letectvo“, čo sa stane potom, keď to stratia?

368058

04.12.2018 10:10

Porošenko a Západ: Potíže v Azovském moři

Kto ovláda Porošenka ? Ten testuje Rusko.

lubosmat 212.?.?.?

Provokácia alebo normálna plavba v "ukrajinsko-ruských" teritoriálnych vodách?

Vzhľadom k tomu, že sa tieto lodičky dostali pri svojej spanilej jazde až do vyložene ruských teritoriálnych vôd a podplávali "ohrozili" strategickú stavbu Kerčenský most, nemali ruské pobrežné sily veľa na výber.

Doba ako dlho sa Ukrajincom dovolilo špacírovať v sporných vodách, zrejme znamená, že došlo pred samotným zásahom ku komunikácii na vyššej úrovni, nie však na najvyššej.

Podľa VVP test preukázal, že Rusi váhať nebudú a akékoľvek nepokoje, trebárs aj pouličné "Bolotná ..." sú ochotní a aj schopní efektívne riešiť aj použitím sily, tak ako sa na svojprávnu a sebavedomú krajinu patrí.

Úroveň pochopenia ľudí rozhoduje o tom, či sa situácia po zvolaní do davu vymkne spod kontroly (Majdan - UA), alebo prebehne bez väčších následkov (Bolotná – RF).

368185

14.12.2018 13:45

Veľvyslanec USA Adam Sterling na branno-bezpečnostnom výbore NR SR rozdával príkazy slovenským poslancom

Prečo kupujeme (musíme nakúpiť) F16?

lubosmat 212.?.?.?

1) Lebo naši piloti vedia lietať na ruských strojoch !
2) Lebo naši piloti boli školení aby vedeli lietať na Gripenoch!
3) Lebo naši piloti nevedia lietať na F16!
4) Lebo je to najlepšia cesta ako tu dotrepať cez tie F16 aj amerických inštruktorov na dobu neurčitú, teda pokiaľ impérium nezdochne!

No a prečo "budeme musieť" nakupovať palivové články od Westinghouse?

1) Lebo sa tie ich palivové články do ruských reaktorov nehodia!
2) Lebo vyhorené články už nebudeme môcť odlifrovať takmer zadarmo späť do krajiny pôvodu, teda do Ruska!
3) Lebo je to najlepšia cesta ako tie atómové elektrárne poslať do hrobu!
4) Lebo vyhorené jadrové palivo budeme musieť strkať do podzemných úložísk a obohatiť tak väčšinu našich minerálnych vôd a nejaké rádioizotopy!

No a hlavne preto, lebo na tom Amerika zarobí - teda majitelia akcií Amerického vojensko-priemyselného komplexu a Wstnghouse v jednom!

368480

20.12.2018 11:44

Mýtus západní demokracie

RE: Západní korporátně-fašistický model zavádí lidstvo přímo do pekel

lubosmat 212.?.?.?

"S kapitalismem je to neslučitelné, protože tam funguje ovčan jen jako generátor imaginárního numerického zisku pro oligarchii". - Vytesať do kameňa!

Sme vtiahnutí do systémov, kde náš výber ovplyvňuje našu sebarealizáciu, čím v neprehľadnejšom systéme, resp. väčšej mašinérii alebo korporácii fungujeme ako nejaká súčiastka na zarábanie peňazí alebo na vyrábanie problémov všetkého druhu, pričom nemôžeme ani tušiť do čoho naše snaženie nakoniec vyústi.

Predstavte si komplikovaný automobil, kde za volantom sedí „IDIOT“, každá súčiastka stroja pracuje na to, aby vôľa „IDIOTA“ bola nasmerovaná čo najefektívnejšie a najrýchlejšie k cieľu , buď za účelom jednoduchej prepravy z A do B, alebo sebazničenia na nejakom stĺpe elektrického osvetlenia.

Ľudia sú rovnako, ako také súčiastky uzatvorení v sociálnych super- systémoch, a na to aký bude výsledok ich snaženia majú len veľmi malý vplyv, spravidla len retardačný, keďže „IDIOT“ má tú moc kohokoľvek vymeniť za súčiastku „spoľahlivejšiu“.

Kapitalizmus glorifikujúci súkromné vlastníctvo ako funkčný atribút rozvoja spoločnosti zabúda na to, že zúžením možností jednoduchej reprodukcie dochádza k degenerácii majetných jedincov na genetickej úrovni, výsledkom je vysoký výskyt „IDIOTOV“ za volantom ekonomiky západných štátov.

V minulosti sme mali veľký problém s tzv. prerozdeľovaním peňazí ktoré sa hromadili v rukách štátu. Dnes je tento problém vďaka súkromnému vlastníctvu eliminovaný. Štát má k dispozícii nejaký rozpočet, ktorý prerozdeľuje tak isto zle, ako to bolo aj pred tým.

Väčšia časť peňazí však končí na účtoch neznámo kde, tieto sú následne smerované ich vlastníkmi „IDOTMI“ bez akejkoľvek možnosti spoločenskej kontroly, a to má byť akože úplne v poriadku teda DEMOKRATICKÉ.

368601

04.01.2019 12:34

Požehnaní jsou váleční štváči

RE: rusko dotovalo svazové republiky

lubosmat 212.?.?.?

"Rusové dotovali okrajové republiky tak jako my Slovensko":

Vzhľadom k tomu, že po rozpade ČSR ste sa od nás už bez ďalšieho "dotovania" nevzdialili raketovou rýchlosťou ani na piaď, zrejme to nebolo až také štedré, skôr "chudobnou rúčkou dal a bohatou bral".

Rovnakým spôsobom, nás bohužiaľ v súčasnosti "dotujú" cez eurofondy (ČR, SR a ďalšie krajiny v okupačnej zóne USA ... NATO) aj z EÚ. Z centra moci sa poskytujú dotácie podriadenému politickému systému, aby si mali čo medzi sebou a svojimi blízkymi rozdávať, títo potom svojou lojalitou a cez legislatívou vytvorenými politicko-ekonomickými nástrojmi dovoľujú aby nás "západ" postupne "nestydato" vysával.

Za všetko sa musí platiť, bez Slovenska by s „anšlusom“ Rakúska nacisti obsadili rovnako aj Čechy, nikdy by nemohlo dôjsť k deportácii sudetských Nemcov, tvorili by ste vo Veľko-nemeckej ríši úbohú menšinu, úplne rovnako, ako by to dopadlo vo Veľko-maďarskej ríši so Slovákmi.

Zväzok Čechov so Slovákmi bol obojstranne výhodný. Rozpad ČSR na základe demagogických klamstiev a doplácaní ČR na SR prípadne naopak bol viac alebo menej riadený „západom“ defragmentácia bývalého socialistického bloku po rozpade ZSSR nabrala najväčšie obrátky na Balkáne, kde sa použi na rozbitie viac, či menej výhodných zväzkov západných Slovanov zbrane väčšieho kalibru, než „dlh“ Slovenska za postavenie pražského metra.

Momentálne „Sorošov besný pes Lajčák“ cez predsedníctvo Slovenska v OBSE útočí na Ukrajinsko-Ukrajinské „urovnanie“, ak bude rovnako úspešný, ako v bývalej Juhoslávii, tak nám boh pomáhaj.

368876

14.01.2019 10:03

Má česká armáda smysl?

Opätovné vybudovanie štátnosti - je to vôbec ešte možné?

lubosmat 212.?.?.?

Základné znaky štátnosti:

1) Jazyk (môže ich byť aj niekoľko),
2) Vlastné bankovníctvo,
3) Vlastné súdnictvo,
4) Vlastná politická moc,
5) Vlastná armáda...

Čo možno povedať k:
1) Pustite si rádio a na 99% budete počuť pesničku v angličtine, dôležité obchodné zmluvy týkajúce sa podnikania na Slovensku sú v angličtine a slovenčina je len druhým jazykom, navyše aj vymožiteľnosť práva na základe neplnenia týchto zmlúv je mimo územia Slovenska,

2) Národná banka je v područí dolára (FEDU a MMF), ostatné banky sú len dcérami zahraničných finančných subjektov,

3) Európske právo je priamo nadradené tomu nášmu, za neplnenie preberania európskych smerníc a nariadení do nášho právneho systému nasleduje trest a tvrdé sankcie,

4) Akékoľvek iné politické názory, ako pro-NATO, pro-EU, pro-vedúcu úlohu USA vo svete a na večné časy, sú cez médiá kritizované a verejne pôsobiaci nositelia iných, tzv. pro-národných riešení sú rôznymi formami perzekvovaní a prenasledovaní,

5) Na vybudovanie funkčnej a bojaschopnej armády treba predovšetkým kopec peňazí, nie sme v stave nasmerovať do tohto sektoru zdroje tak, aby boli využité efektívne. Napríklad aj posledná zmluva na nákup lietadiel F16 americkej výroby pre SK armádu, je len bohapusté pchanie peňazí do rovnakého bezodného krátera, iné varianty by boli pre nás oveľa výhodnejšie a aj lacnejšie.
Vybudovanie ČS a SK štátnosti nebolo zadarmo, zadarmo sme bohužiaľ veľa z atribútov štátnosti „dobrovoľne“ odovzdali pod správu cudzej moci. Pokiaľ za nás budú v zahraničí rozhodovať a naše „záujmy obhajovať“ takí ako Kiska, Lajčák a im podobní zapredanci, o obnovení niekdajšej štátnosti už nemôže byť ani reči, a žiadnu bojaschopnú armádu sa nám už nikdy „bez krvavých obetí“ vybudovať nepodarí.

PS: Čo vlastne má vlastne národná armáda u nás doma ochraňovať, keď už si nemôžeme rozhodnúť ani o tom, čo budeme sledovať v rádiu a televízii?

Obete I. svetovej vojny boli vymazané obeťami tej II., a obete II. Svetovej vojny sú na I. úrovni riadenia priamo v školách a kultúre z našej historickej pamäte postupne vymazávané.

369064

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 84 čtenářů částkou 13 857 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Očkování. Jak chránit dítě a jak je to s informovaným souhlasem nezletilých - právní rozbor21.06.21 02:00 Česká republika 1

Toxikologička volá po okamžitom zastavení očkovania proti covidu: Mohli by sme potenciálne sterilizovať celú generáciu21.06.21 01:47 USA 0

Rodiče, přečtěte si tento dopis od lékařky, pokud uvažujete o očkování svých dětí21.06.21 01:34 Česká republika 1

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 5

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 9

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,58 Kč
Euro
25,59 Kč
Libra
29,77 Kč
Kanadský dolar
17,31 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
23,39 Kč
100 japonských jenů
19,65 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,64 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 299,52 Kč
1 unce stříbra
558,22 Kč
Bitcoin
749 852,09 Kč

Poslední aktualizace: 21.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?