Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 170 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Svatoslav Butora.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

15.11.2017 10:08

Význam konzervativní reformy zdola

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

V průběhu tisíciletí byly vyzkoušeny všechny varianty sebeorganizování společnosti. V předmětném článku uváděný nástin reformy také. Od času vzniku "amerického snu", tj. od času konfliktu Kain vs. Ábel je prostředí lidí pořád ve stejném bludisku. Není pořád vyřešena otázka: Jsou národy Země jedna lidská rodina anebo jsou lidé a národy smečky vlků, kteří se tváří jako lidé??? Ten, kto zastaví generátor sobectví ten může navrhovat reformy toho uspořádání společnosti, které dává naději na únik z bludiska sobectví. Prozatím platí, že můžeme vidět, kudy vedou cesty "amerického snu" a kudy vedou cesty lidí, kteří pracují pro vznik budoucí společnosti, která nezahubí ani sebe ani životní prostředí Země. Svět kapitálu bez humanismu to určitě nebude.

361049

02.12.2017 18:13

Jean-Claude Juncker: Migranti „potřebují legální způsob, jak se dostat do Evropy“

Woodoo politika a Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Pan Juncker nemá právo mluvit za národy Evropy. Nemá na to mandát. Woodoo politika členů tzv.EU nedokáže zakrýt nedostatek myšlenek a absenci humanismu. V reálném světě tato woodoo politika představuje destrukci občanské společnosti, anihiluje reálnou spolupráci národů a uvádí do existence vztahy fungující v minulosti v otrokářské demokracii starověkého Říma.

361281

16.12.2017 12:21

Zač bychom měli bojovat?

Život

Svatoslav Butora 85.?.?.?

To, co slouží životu Země a lidí je dobré. To, co slouží ne-životu Země a ne-životu lidí je zlé. Systém vlády USA slouží ne-životu Země a ne-životu lidí. Věčný zákon, který zní: "Co nechcete, aby lidé činili vám nečiňte vy jim" platí i v tomto století.
Vy, tj. vládnoucí establishment USA nemáte rádi ani sebe ani svět ani lidi Země. Měli by jste bojovat za změnu Vašeho Vnitřního Světa a Vašeho Myšlení, ve kterém se řídíte zákony ne-života. My všichni jsme dětmi Stvořitele Vesmíru a Země. Lidé Země nejsou dětmi Smrtihlava, kterému slouží Váš establishment.

361455

Jaký význam má sedět za jedním stolem s ušlechtile a "lidumilně" se tvářícími lidojedy? Jaký význám má vyjednávat o míru s válečným strojem Novodobé Atlantídy? Jaký význam má vyžebrávat o výhodnější pozici národních otroků u nadnárodních otrokářů? Jaký význam by mělo, kdyby polský král Jan Sobieski a princ Eugen Savojský prosili o mír turecké/osmanské armády a aby tyto z Evropy odešly? Jaký význam má demokracie, když se změnila na démo(n)kracii termitů, kteří si udělali termitiště z OSN, z USA, z tzv.EU a z tzv.muslimského světa? Jaký význam má žití lidí na "ekologickém" smetišti s názvem Země pod zkázonosným "ekologickým" vlivem naprosto falešných koncepcí a falešných praktik OSN? Jaký význam má žití lidí pod patronátem OSN a USA a tzv.EU a tzv.muslimského světa, když jejich "vůdcové" se v tom smetišti a termitišti prohrabali až na dno jimi řízených ekonomik a teď usilují o zřízení globálního ekonomického termitiště ovládaného 666 hlavami Smrtihlava?

361809

12.01.2018 01:54

Írán je „ground zero“ pro americkou agendu změn režimů

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

OSN se změnila v Labyrint, ve kterém Minotaurus požírá své ctitele.

361890

18.01.2018 08:05

Vojenská zpravodajská služba vyzbrojila demokracii po celém světě

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Podle trvale aktuálních Řeckých Pověstí přináší řešení pro světovládního Minotaura vyzbrojeného kyjem totalitní demokracie odvážný TheZeus a Ariadnina Niť...

361975

30.01.2018 01:16

Evropská komise: Odmítání kvót je neakceptovatelné

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Děkuji za jasné definování procesu, kterým před námi v historicky krátkém čase změnila tzv. EU svůj původní demokratický statut na statut otevřeně otrokářský. Tady končí hra na diplomacii. Tzv. OSN už dávno neplní své poslání zabraňovat válkám a chránit mír. Tzv. OSN schválila a schvaluje všechny války, které si tzv. USA naplánovaly. Teď pod záštitou tzv. OSN, prolezlé otrokářským duchem dědiců staré otrokářské Babylonie a starého otrokářského Říma zkoušejí ovládnout svět metodami vládnutí, které jsou identické s těmi metodami z Babylonu a Říma...
Tzv. EU sledující politikum tzv. OSN tímto pádem ztratila jakýkoliv kredit ke své existenci. Nemá žádnou cenu. Obě organizace - tzv.OSN a tzv. EU - mají hodnotu oživlé mrtvoly. Svět se pod jejich vlivem a pod vlivem jejich mediátorů mění na svět zombie...
Děkuji panu autorovi ještě jednou za jeho hodnotnou analýzu nemoci Moci. Je to stejná nemoc (diagnóza "rakovina světovlády"), kvůli které byl na úsvitu dějin nám známého lidstva odstraněn systém Moci Atlantídy Stvořitelem Vesmíru a Země.

362226

30.01.2018 19:17

Evropská komise: Odmítání kvót je neakceptovatelné

RE: Novodobá Atlantída

85.?.?.?

Vaše úvaha je kvalitní. Když na základě Vašich myšlenek spojených s mým názorem na současný nebezpečný vývoj udělám zhrnutí do jednoho celku, tak můžu s klidným svědomím napsat: Nedostatek vzdělání lidstvo nebezpečně dohání.

362247

Pyramidu Moci - na vrcholu s Okem Hóra - řídí potvora splozena v pravěku dějin lidstva. Tento Minotaurus neslyší na žádné rozumné argumenty. Slyší jen souhlas, který souzní s jeho svalovou hmotou, tj. s jeho sílou. Hlas rozumu je pro toto globální monstrum jako mlha, která zastírá jeho výhled do budoucnosti jím řízených otrokářů....
Kdyby to byla organizace pro lidi - ta pyramída Moci, ta OSN, ta EU - tak by ohledně problematiky CO2 museli ti těžko pracující úředníci podřízeni Minotaurovi vědět, že likvidace pralesů kupř. v Indonésii a Malajsii a jejich náhrada za palmové plantáže s palmou olejnou kvůli "ekologické" produkci palmového oleje je zločinem proti Zemi a lidstvu. Před veřejností skrývají skutečnost, že 1hektar (1ha) v průběhu 1-ného roku eliminuje a spotřebuje cca 400tun CO2, kdežto 1ha plantáže s palmou olejnou eliminuje/spotřebuje cca 40tun CO2 (!!!). Tato ekologická destrukce Země se provádí pod demagogickou vlajkou falešné OSN za potlesku falešné EU a za podpory oklamaných představitelů těch islámských zemí, na území kterých se tato zběsilá aktivita sluhů Minotaura realizuje...a ještě si na to Minotaurus nechal vypracovat Agendu 2030 a nechává si k svému zločinnému veledílu zkázy tleskat od našich servilních poslanců.

362317

06.02.2018 01:01

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Cílem mého diskusního příspěvku je/bylo poukázat na nekompetentnost těch, kteří rozhodují o stavu planety Země a lidí z výšin svých pyramíd Moci (hlavně OSN a pak EU) a kteří svou neznalostí bezohledně náš svět destruují. Lidé, kteří se účastní hlasování jako poslanci za strany x-y-z by měli být znalí problematiky, měli by být kompetentní. Kto je znalý a kompetentní se nemusí bát hlasovat NE na rozdíl od těch, kteří podléhají Minotaurovi v Pyramídě Moci kvůli své neznalosti problematiky. Agenda 2030 je velice povrchní a velice servilní dokumentace, která umožňuje drancování Země - hlavně ničení lesů a likvidaci zemědělské půdy - pod líbivými "ekologickými" hesly o jejich ochraně... Jen se ten dokument musí analyzovat a ta servilnost k Minotaurovi v Pyramídě Moci se ukáže; ochrana přírody je pro autory Agendy 2030 jenom jako obal na krabičce s léky, které neléčí.

362320

06.02.2018 14:14

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Hlavní vývojovou tendencí lidí je touha být svobodný a být užitečný a být alespoň trochu šťastný. Ve světě svobodomyslných užitečných šťastných lidí není určující jejich postavení v Pyramidě Moci nebo jestli chcete, na šachovnici. Proto svobodné lidi poznáte podle způsoby jejich řeči a argumentace. Lidé svobodného ducha vždy chtějí být kompetentní a nezaleží jim tolik na tom, jestli jsou chudí nebo bohatí. V Pyramidě Moci EU a OSN se vyskytuje největší koncentrace nekompetentních lidí, protože jak správně píšete je jejich nekompetentnost hlavní předností pro jejich postavení a jejich platové zařazení.
Všechny Pyramidy Moci se v dějinách zhroutily zejména kvůli přílišné koncentraci nekompetentních dobře placených šachových figurek. Nehanebné drancování Země je ovlivňováno siločárami vycházejícími zejména z Pyramídy Moci OSN a EU. Uvedl jsem reálný příklad plenění pro celou planetu nesmírně užitečných pralesů v jihovýchodní Asii a jejich náhradu plantážemi palmy olejné k produkci kokosového oleje. Nemocní elementi chtějí rozšířit pěstění této palmy i do Evropy i do Jižní Ameriky (důvod: "ekologie") Tento bláznivý "ekologický" projekt vzniknul za podpory EU, která tímto způsobem obhajovala své nesmyslné kvóty stejně, jako teď obhajuje nesmyslné kvóty pro imigranty...EU je Pyramídou moci nekompetentních. Ti ostatní, kteří se tam dočasně objevují jako poslanci by ve věci CO2 měli vědět, jaké škody EU kvůli "ekologii" na ekologii Země napáchala. Předvídám brzké zhroucení systému EU - Pyramídy Moci. Evropa patří národům, které umí kompetentně spolupracovat a ne beztvaré mase lidí bez národní identity pod nadvládou nekompetentní sešlosti sluhů Minotaura, kteří jásají blahem jak se jim daří při drancování Země za pomoci "zelené ideologie".
My v Evropě nejsme jako lidé v USA. Víme, že OSN dělá vše proto, aby ty světovládné touhy USA za podpory oklamaných islámských zemí prosadila. Vše je tak průhledné a to otrokářství z mísy OSN viditelne kyne jak zkažené těsto...na "upečení" chleba pro otroky. Bude lidstvo šťastné když bude ovládáno sešlostí nekompetentních sluhů Minotaura??? Promiňte, že jsem si vypůjčil pojmy z Řeckých bájí. Oni - ti Řekové - si tu dnešní situaci prožili již "včera".

362328

06.02.2018 23:30

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Úprimne -nedočítal som to

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Nevadí, dočtete to později. Nebuďte bez naděje, svět je pěkné místo k bytí, jenom nesmíme přijít o svůj domov, o svou domovinu. Ve svém domově a ve své domovině jste občan a jsme občani, kteří mají šanci se vyvíjet. Koncepce EU není domovem, je to stáj pro ovce...celá ta koncepce EU je jenom vnucená nepřirozená úchylka. Zkuste si představit unii ovcí a vlků...

362335

06.02.2018 23:41

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký a tvořivý večerní čas. Otázka smyslu života je příliš obsáhlá. Velice zajímavě se k tomuto tématu vyjádřuje/vyjádřoval Jan Werich.... ale jinak platí, že jiný je pohled na smysl života na Zemi a jiný na Marsu; a také platí, že jiný je pohled na smysl života těch lidí, kteří pracují "v potu tváře" a jiný těch lidí, kteří se snaží zalíbit se Minotaurovi v Labyrintu Pyramídy Moci.

362336

07.02.2018 21:24

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Na Vaši otázku Vám zajistě důkladně a přesně odpoví studium na některé filozofické fakultě. Já ne. Věcná diskuse k problematice CO2 Vám na Vaše otázky také neodpoví. To je diskuse pro lidi, kteří hledají řešení jak kvalitně žít a ne proč žít. To musíte hledat jinou platformu.

362347

09.02.2018 00:44

Kdy se Spojené státy budou zodpovídat za své války a agrese?

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Ve velice působivém nadčasovém filmu Planeta Opic budoucnost americké Sochy Svobody a tím všeho, co za ní stálo zhodnotil vesmírný cestovatel Taylor. Svého času šplouchání vln oceánu lží pohltilo i starobylou Atlantídu. Zůstaly po ní jen pověsti...

362373

16.02.2018 00:43

Pozdrav z Muslimic

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den a hezké všechno a také hezké a tvořivé myšlení. Je evidentní, že koncepce EU je koncepce stáje pro ovce. Kdyby byla koncepce EU pro občany, tak by nikdy nevytvářela takové podhoubí pro ekologickou destrukci světa. Kvůli zachování svobody občanů je nevyhnutné opustit EU-stáj pro ovce.

362587

19.02.2018 09:31

Eskalace v Sýrii – kam až lze Rusy dotlačit?

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Obraz a vidění Světa je jiné u lidí a jiné u Minotaura v Labyrintu Pyramídy Moci. Světovládný Minotaurus ztratil smysl své existence, protože jeho zvířecí ego již žádná lidská oběť nenasytí...a jeho služka pro mámení obětí, která se jmenuje OSN se obrátila na náboženství... Kdyby si Minotaurus po večerech četl Řecké báje, tak by věděl jak jeho působení na Obraze Světa skončí. Strategie udržení Minotaura v Labyrintu Moci postřádá smysl, protože Labyrint Moci je vězením i pro Minotaura i pro Svět. Svět je a má být domovem pro svobodné myslící lidi. Světovládní Minotaurus a Labyrint Pyramídy Moci a jeho služka OSN obyvatelům Světa i život i svobodu svobodně žít bere. Svět pod panstvím Minotaura a jeho služky OSN šílí...a mění se na smetiště a bojiště. Nakonec musí a bude muset Svět zachránit TheZeus. To je strategie Života.

362670

19.02.2018 11:18

Eskalace v Sýrii – kam až lze Rusy dotlačit?

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Děkuji Vám, pane za Vaši reakci. Víme, že je možné, aby se Minotaurus osvobodil ze své Pyramidy Labyrintu Moci a víme, že je možné, aby se Svět Lidí osvobodil od Pyramidy Labyrintu Moci pomocí poznání toho, co již kdysi jednou bylo.

362677

21.02.2018 09:54

Stávající světový řád je odsouzen ke zkáze

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Obsah článku je analytickým vyjádřením děsivé skutečnosti, že události z pradávných časů starověké Atlantídy se opětovně vracejí na scénu kvůli neschopnosti vůdců novodobé Atlantídy, svázaných smlouvami Atlantického Paktu k výstavbě tzv. globální Pyramidy Moci, která má zabezpečit jejich "moc" a tzv. světový mír pod panstvím jejich boha moci a Oka Hóra, kterým se na svět z vrcholu jejich Pyramídy Moci chtějí dívat a řídit Svět Lidí sezhora...
Tito vůdcové a jejich "Moc" bloudí v Labyrintu uvnitř této Pyramídy Moci a tváří se, že si nejsou vědomí, že tato Jejich Pyramida Moci je Životu a Živým Lidem absolutně cizí. Neslyší a nevidí, že Svět Lidí pod jejich nadvládou zaniká a hyne. Hynou oceány, hynou lesy, hynou živočišní druhy a také lidé. Je to hlavně proto, že jejich ideológií je nenávist k okolnímu živému světu, kterou zastírají "bojem za demokracii". Ve skutečnosti je to démo(n)kracie. Jak autor článku výstižně napsal, jejich Pyramidu Moci dnes drží pohromadě pouze nenávist a generování nenávisti k svobodnému Rusku. To proto, že jejich slunce je Černé Slunce které vzešlo z Bílého Domu.
Tito vůdcové si neuvědomují, že jsou také oni sami uvězněni v této jejich vlastní konstrukci moci a světovlády (v Labyrintu Pyramidy Moci). Obrazně, ale výstižně to ukazuje stará řecká báj O Minotaurovi, který udržoval svět kolem něj ve strachu a v podřízenosti vyžadováním lidských obětí.... Ze šílenství z pobytu v Labyrintu Pyramídy jeho vlastní Moci osvobodil Minotaura (a tím aj svět) tehdy řecký hrdina TheZeus.
Svět živých lidí nepotřebuje globální světovou moc, nepotřebuje Pyramidu Moci, protože tato konstrukce světa nevyhnutně směruje k vytvoření Labyrintu Moci, ve kterém si nadvládu časem pokaždé vybojuje nějaký ten světovlády chtivý Minotaurus. Svět nepotřebuje světovlády chtivou moc USA governmentu a jejich světovládné nemocné služky OSN. Svět nepotřebuje Pyramidu Moci a její šílený Labyrint Moci a nepotřebuje ke své existenci Minotaura.

362709

22.02.2018 10:40

Stávající světový řád je odsouzen ke zkáze

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Děkuji za Váš příspěvek do diskuse k možnosti vytvoření lepšího uspořádání světa. Máte pravdu. Vím to a víme to. Proto jsem si dovolil napsat tu mou úvahu za pomoci myšlenek ze starověkých Řeckých bájí, aby bylo zřejmé, že konstrukce Pyramidy Moci a Labyrintem Moci a s jeho světovládným jediným Minotaurem na světě byla, je a vždy bude ... špatná.
K Pyramidě Moci existuje alternativa, ale v průběhu dějin se s ní zaobíralo jenom pár lidí a několik národů. Tou alternativou není vertikální uspořádání ("pyramida"), ale horizontální uspořádání vztahů mezi národy. Jako ve zdravém lidském těle, kde všechny jeho funkce a orgány spolupracují. Jako ve zdravé rodině, kde všichni její členové se těší vzájemné úctě. Rozhodné slovo v rodině má ten, kto ví "jak na to" bez toho, aby musel jiného člena rodiny nenávidět nebo zabít...tak, jak to funguje v Pyramidě Moci, kde neexistuje žádná idea o rovnováze rozumu a síly, ale jenom idea podřízenosti funkcím nadřízené entity, i když se s této nadřízené entity časem vyvinul "Minotaurus". Můj závěr: Idea je víc než síla.

362734

23.02.2018 10:38

Stávající světový řád je odsouzen ke zkáze

RE: Zednářsko - sionistický projekt NWOO skončí

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Chtěl by jsem jen upozornit na skutečnost, že tzv. Nový Světový Řád (NWO) lze přímo ztotožnit s chapadly globální moci přímo vyrůstajícími z ústředí/ sídla tzv.OSN(UN).
Jedním z jejich chapadel moci je z tohoto centra řízená a humanismus předstírající násilná migrace. Jedním z jejich chapadel moci je humanismem se ohánějící Agenda 2030. Co zbyde ze svobodných lidí, až všechny chapadla moci ovládané "rozumem" Minotaura (který se v této Pyramidě Moci zabydlel) "láskyplně" Zem a lidstvo obejmou...

362755

27.02.2018 18:05

Arménie riskuje, že svými plány na dopravní koridor popudí Rusko

Jakou cenu má přátelství

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přátelství má cenu života. Zrazování přátel ma obchodní cenu cca 30-ti stříbrných.

362809

02.03.2018 08:29

Kdo jsou „drážďanští řezníci“

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Děsivé dějinné poznání a dědicové myšlenkového odkazu starověkého Říma se pořád demokracii ohání... Kto přemýšlí ten ví, že bez rozumu a pokání nelze řídit ani sebe samého ani svět živých a nelze pokročit dál ve vývoji. Myšlenkový svět vládnoucích entit od časů toho starověkého světovládního Říma je pořád stejný. Když na pomyslných váhach poměříme Příčinu a Následek, tak by jsme neměli připustit, aby se gladiátorské vidění světa pořád a pořád opakovalo. Koloseum v starověkém Římě s jeho tisícemi obětí jako jeviště pro oběti a jako hlediště pro platící svědky vražedné moci vražedného palce světovládného císaře. Jaký je rozdíl mezi tím, co bylo a tím co je dnes.....? Světovládní Minotaurus v císařské lóži Labyrintu Pyramidy Moci opět organizuje krvavé gladiatorské divadlo a celý svět chce změnit na "Koloseum" ve kterém nebude vidět rozdíl mezi jevištěm a dějištěm, ale všichni umírající uvidí ten světovládní "palec" Císaře Zeměkoule, který se na lidstvo šklebí z "demokratických" instancí starověkého Říma přestěhovaných do Bílého Domu a jejich služky OSN(UN), která prodává vstupenky na smrt obyvatel světa v "Koloseu"... A přitom by stačilo, aby si lidé uvědomili, že jsme všichni jedna velká rodina a že světovláda je OMYL.

362839

05.03.2018 07:28

Válka proti mužnosti

O lásce k životu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Všechno velké a "viditelné" závisí na tom, co je malé a "neviditelné". Interakce mezi spolupracujícími nebo nespolupracujícími protipóly ve fyzikálním světě zprostředko- vávají kromě iného elektrické částice kupř. elektróny. Tyto mají anebo kladný anebo záporný náboj. Interakce mezi spolupracujícími nebo nespolupracujícími myslícími živými identitami zprostředkovávají malé "neviditelné" informace, které mají na myslící živé okolí vliv podobný jako elektrické částice, tj. jejich účinek je kladný nebo záporný. S úsměvem chci poznamenat, že nositelem těch kladných životu přátelských informací by mohly být přátelské neviditelné "částice" se jménem "láskatróny". V protikladu k tomu, nositele záporných životu nebezpečných a nepřátelských informací jako je nená- vist a zloba k životním funkcím jiných lidí, ale též nenávist k sobě samému by jsme mohli bez úsměvu pojmenovat jako "nenatróny". Je to základní vlastnost kapitalismu a tzv."Západu", kterého myšlenkové hodnoty jsou v základu jeho koncepce nepřátelské životu. Převrácené chápaní pojmu "svoboda" přenášejí "nenatróny" kapitalismu jako informaci o svobodě ovládat své okolí. Láskatróny" tj. přátelské laskavé informace jsou kapitalismu cizí. Proto se životní funkce lidí a Země dostávají do stavu blížícímu se nebytí...

362874

06.03.2018 23:05

Obvinění Ruska: nebezpečí pro mír a demokracii

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Nelze než s autorem článku souhlasit. Myšlenková zázemí esta- blishmentů tzv.Západního světa a tzv.Obchodního světa a tzv. Muslimského sveta se sjednotili do jednoho proudu po světovládě toužící monstruózní entity, kterou podle Starých Řeckých pověstí můžeme bez obav z nesprávného přirovnání nazvat "Minotaurem". Tento světovládní Minotaurus se trvale pohybuje v Labyrintu Pyramídy Moci, která je zastřešena soucitu nehodnou a svobodným lidem Země nepřátelskou zdechlinou kdysi pojmenovanou jako OSN (UN).
Tato "vrcholní" instituce měla sloužit tomu, aby se neopakoval mechanismus vzniku válek a další války světové. V průběhu času se tato instituce změnila zejména pod vlivem establishmentu USA a spol. na smrtící monstrum, které odsouhlasuje všechny války které si USA a spol. naplánovali. Táto řídící mršina nelidské a lidství popírající nadvlády "Minotaura" nad světem je hlavní "služkou" tj. hlavní infrastrukturou, pomocí které "objímá" Minotaurus svými chapadly moci téměř celý svět. Nepřáteli světa nejsou armády USA a Ruska a jiných států, které brání své národní zájmy. Nepřáteli lidstva jsou ty establishmenty a tzv. instituce, které se sápou po národních a lidských svobodách ve jménu světovlády nad svobodnými národy a svobodnými lidmi. Bez zrušení/odstranění OSN(UN) nelze obnovit rovnováhu ve vztazích mezi národy. A potom bude následovat období, ve kterém si budou moci osvobozené rovnoprávné a spolupracující národy vydechnout od představy, že nad nimi musí existovat světovládní monstrum, které na lidi dohlíží "Okem Hóra" z vrcholu Pyramidy Moci. Potom, po zrušení a odstranění OSN (UN) se i občané USA budou moci stát součástí lidské rodiny na Zemi. Zatím to tak není. Zatím jsou udržováni v představě, že musí podporovat světovládní plány Minotaura v Labyrintu Pyramidy Moci.

362929

07.03.2018 13:52

Dôsledky nových ruských zbraňových systémov

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den všem, kteří chtějí žít. Není lepší možnost pro život v míru než poslouchat rozum a dobré slovo ve spojení s rozumem použitou a používanou sílou. To poselství a vyjádření z Ruska je poslední možnost jak obnovit svět a navrátit naději budoucnosti, aby BYLA. Když to na Minotaura nezabere a nebude poslouchat hlas rozumu a dobrého slova, bude se muset BUDOUCNOST postarat, aby hrdinný TheZeus poučil Minotaura jak (ne)žít mezi lidmi, kteří chtějí svobodně BÝT v míru mezi sebou a v míru se Zemí a v míru se Stvořitelem Vesmíru a Země a lidí.
To poselství podle mne není vyjádření k současné destrukci myšlení a vztahů ve světě, který je v sevření chapadel prohnilého establishmentu USA a jejich morbidní služky OSN(UN). To je varování.
Ten kto příjde do Labyrintu Pyramídy Moci "mečem" odstranit Minotaura a zbourat to celé monstrum zločinné moci a peněz kolem něj ovšem nebude Rusko. Budou to jeho vlastní chapadla moci, jeho "slouhové" co ho zardousí a jeho doupě odstraní. Nikto kvůli tomu nevyroní slzu; snad jenom obchodníci se smrtí.

362943

11.03.2018 21:10

USA se snaží záměrně prodlužovat krveprolití v Sýrii

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer, i když kvůli tomu jakým způsobem se projevuje USA a OSN a jejich tz.spojenci ve světě lidí je v skutečnosti již dlouhá léta večer co večer spíše důvodem pro smutek. Článek o Syrii a všechny komentáře jsou znamením toho, že USA-establishmentu a jejich služce OSN(UN) a jejich tzv.spojencům není pomoci.
Tyto instituce "světovlády" jsou postiženy smrtícím virem světovládní megalomanie.
Nic víc než smrt a nic míň, než to, že nás nezabijí, když jim bude lidstvo sloužit nemohou světu nabídnout. Mohou světu nabízet démo(n)kratické woodoo otroctví. Mohou světu nabízet woodoo služby dolaru. Ještě mohou světu nabízet to, co před- vádějí v Syrii s požehnáním Falešného Proroka a s požehnáním Falešné OSN(UN).

362994

13.03.2018 10:47

Kdo má prospěch z otrávení ruského emigranta v Británii?

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji potěšení z nového dne. I dnes ještě svítí Slunce nad Atlantídou. Shakespeare řěší bolest Hamleta a Sherlock Holmes už ví, kto za tím vším je... a v hledišti si lidé veřejně šeptají, že po světovládě toužící Koalici došly v Syrii krvavé oběti...a proto Primabalerína ukazuje světu směr, kde Panství Downtown společně s Minotaurem
z Labyrintu Pyramídy Moci míní uspořádat další krvavé dívadlo... Ještě několik rituálních obětí a k tomu Mediální koncertní orchestr zahraje Turecký pochod... a Globální Vláda Smrtihlava bude pokračovat dál ke konci Novodobé Atlantídy.

Tímto způsobem jsem symbolicky popsal podstatu "mírumilovného" zvráceného politického myšlení veřejných představitelů tzv.západního světa. Normálních lidí na tzv. západě světa se to netýká; jsou stejní jako normální lidé na tzv.východě světa. Všichni normální lidé na světě jsou potencionální oběti nenormálních sluhů Černého Slunce, které začerňuje svět normálních lidí nenávistí a zlem. A aby bylo úplně zřejmé, to Černé Slunce má hnízdo v Bílém Domě. Paradox mrtvé Sochy Svobody.

363013

15.03.2018 12:00

Bude u nás...?

Koncepce EU

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Svět ovládaný apoštoly globalizace nemá koncepci. Tzv. OSN/(UN) nemá žádnou koncepci resp.ztratila koncepci kvůli které byla založena. Tzv. EU nemá žádnou koncepci resp. koncepci kterou měla v čase docela nedávném (kdy do společnosti uhlí a železa byly podvodem přivedeny národy ne-západní Europy) ztratila. Koncepce apoštolů globalizace je rakovinou lidské civilizace. Je to nádor v hlavách vůdců tzv. Západu. Kto nechce civilizačně "umřít" toho metastázy rakoviny nositelů politiky globalizace nutí "umřít" v přímém přenosu pod dohledem tv-kamer.

Celá rádoby "koncepce" ospravedlňující existenci tzv. OSN/(UN) a tzv. EU je založena na postupném budování globální otrokářské "stáje pro lidské ovce". Uvnitř této stáje již žádné jiné koncepce nejsou. Uvnitř této stáje není potřeba přemýšlet a vyvíjet se. Těm národům a lidským ovečkám uvnitř této stáje stačí pouze konzumovat a nechat se "podojit a ostříhat". Hlavní je nemyslet a nebečet ...Nic jiného než koncepci otrokářů starověké Babylonie a starověkého Říma tyto novověké rádoby "demokratické" vládní struktury tzv. Západu nevymyslely.
Ještě je čas, aby se tyto struktury tzv.OSN/(UN) a tzv.EU samy rozpustily; ještě je čas na vyléčení se lidstva ze smrtelné rakoviny světovládní megalomanie. Zatím by to bylo možné provést bez válečného běsnění, za použití zdravého rozumu...

363063

18.03.2018 10:31

Texty projevů Lenky Procházkové a Marie Neudorflové k výročí německé okupace

Dějiny a vývoj

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Oba texty projevů jsou kvalitní a vedou nás k přemýšlení o smyslu dějin. Je zřejmé, že na cestu nenávisti a na cestu nadlidského úsilí nadlidí o návrat na křižovatku cest opakovaného vývoje destrukce civilizační cesty zdokonalování bytí člověka by neměl nikto opět vstupovat. I takový jednoduchý systém jakým je kybernetická myš si pamatuje, která cesta z bludiště je průchozí...

363122

20.03.2018 08:56

Vměšování USA do zahraničních voleb: Tradice CIA od roku 1948

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký a pokojný den. Obsah článku je kvalitní a z hlediska historie pravdivý. To je neštěstí, že pravdivé poznání nedokáže odvrátit příčiny a následky tohoto stavu, který dlouhodobě ohrožuje samotnou existenci USA a má zhoubný vliv na celý svět. S tím zázemím, které umožnilo zveřejnit předmětné informace by ještě bylo možné otočit kormidlo světa kapitálu směrem k humanismu. V každém případě je alespoň jedna diagnóza jistá: Idea globalizace kapitálu je smrtící nemoc světa lidí.

363158

22.03.2018 08:58

Útok Sorose: Co čeká východní Evropu po odstoupeních na Slovensku a ve Slovinsku?

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Komu sloužil Kerberos? Komu slouží Soros? Komu slouží EU? Komu slouží OSN(UN)? K čemu je dobré a pro koho je výhodné přesměrování společenského vývoje lidí do prastarých časů světovládní moci Babylonie a ostatních "slušných" následníků Nimroda? K čemu je dobrý svět kapitálu bez humanismu?

363186

26.03.2018 08:23

Všechny chlapy preventivně zavřít

Zatím s úsměvem...

Svatoslav Butora 85.?.?.?

pozdravuji a přeji hezký den. Zatím se ještě usmívají i Hoši i Holky Z Naší Školky. Žádné obchodní transakce a mezinárodní "smlouvy" nemůžou vymazat úsměvy. Ani ten virus s názvem Istanbulský dohovor, ani to genderové duševní bláto.

363239

27.03.2018 07:08

Cenzura u freemailových služeb přituhuje

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Děkuji za kvalitní informace. Je to škoda, že jenom co něco nové vznikne, hned se na to nabalí virusy světovládních elementů a udějí ze živých zpráv bezobsažné "nic".

363258

29.03.2018 15:45

Neoburžoazie, aneb strůjci kapitalistické apokalypsy
Čtvrtá část

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Celý seriál článků vystihuje podstatu procesů, ke kterým dospěl světovládní systémový hrabivý netvor, kterého podle vzoru ze starých řeckých bájí pojmenovávám jako Minotaura. Všechny ty nestvůry ze starověku mají svůj proti- obraz v systému dnešního "novověku".
Svět těch, kteří se v dnešním světě "vyvinuli" do stavu upírského barbarství, kterým se vyznačuje politika kapitalismu a specielně anglosaského světa skončí stejně jako ten krvežíznivý Minotaurus. Svět těch, kteří se připojili k syčení britské Medúzy skončí stejně jako její starověký "obraz". Starověká Atlantída předala své "obrazy" přes báje ze starověkého Řecka do dnešních časů. Tehdejší svět její děsivé moci byl k ničemu. Její konec a neexistenci nikdo nelitoval. Toho by si měla být vědoma dnešní britská Medúza a spol.

363338

30.03.2018 19:22

Už zase hoří Reichstag

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Způsobů jak vykopat válečnou sekyru je více. Syčení britské Medůzy a řev jejího příbuzného Minotaura z Pyramídy Moci v USA je znamením, že TheZeus je nadohled. Nemá smysl se bát a rozvášňovat vášně tím jejich "zpěvem". Diplomatické hrátky "umění" těchto systémových monster nezkrášlí... Jejich poslední pohled na svět bude pohled do zrcadla, ve kterém na chvíli spatří TheZea...
Staré příběhy ze starého Řecka jsou velice aktuální. Na novodobé Atlanťany svět živých rád zapomene. Živá Budoucnost o ohrožení života živých Ví.

363370

04.04.2018 09:52

Válka s Ruskem?

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. S myšlenkovým obsahem článku není možné události hodnotit. Myšlenkový obsah článku je matoucí. Dovoluji si uvést následující paralely z historie světa, které matoucí nejsou.
V starověku prý existovala světovládná Atlantída. Zůstali po ní vzpomínky a nějaké ty archeo památky. Čím se vyznačovala bylo to, že byla světovládní a technicky vyspělá a arogantní. Jedinou její ideologií byla vlastní Moc. Kvůli bezprecedentnímu zlovolnému pustošení lidí a Země musel být vojenský spolek s názvem Atlantída odstraněn Stvořitelem Země a lidí v Potopě Světa. Mlhavé vzpomínky na světovládní Atlantídu zůstaly do dnešního dne v podobě pověstí a bájí. Výstižné systémové obrazy poskytují Řecké báje, ve kterých se vyskytuje světovládní monstrum Minotaurus a též na svět syčící Medúza, ale též hrdinný TheZeus, který použil meč, aby nad těmi monstry zvítězil.
V dnešní době existuje světovládní Atlantída v podobě vojenského spolku NATO a s ním spojených mocenských struktur. Čím se vyznačuje je to, že je světovládní a technicky vyspělá a arogantní. Jedinou její ideológií je jenom vlastní Moc.

Jelikož systémová podobnost mezi starověkou Atlantídou a tou dnešní (NATO) je neuvěřitelně stejná, měla by v hlavách vůdců Novodobé Atlantídy vzniknout zpětná vazba s ohledem na poznání, že světovláda nikomu z lidí na Zemi nepatří.
Ta tisíciletí hrůznych krvavých dějin pro obnovu a vývoj člověka a jeho myšlení by rozumným lidem měla stačit, aby cestu světovlády nikdo neopakoval. Ten a ti, kteří to chtějí opakovat, jsou blázni a darebáci. Jsou to zrůdy, jako je ta britská syčící Medúza anebo to řvoucí světovládní monstrum Minotaurus v Bludišti Pyramidy Moci v USA.
Ten, kdo se novodobým světovládním ambicím Novodobé Atlandídy brání, je Rusko. Není odpovědné za to, že světovládní atlantické monstra syčí a řvou. Rusko a Východ je nositelem civilizace, ačkoliv má svých problémů dost. Novodobá Atlantída je nositelem zkázy civilizace. Pokud nezastaví své šílené světovládní plány, bude její osud stejný jako v minulosti. To je nematoucí odkaz z Bible a z dějin.

363456

07.04.2018 15:05

Jak bude posuzováno Trumpovo prezidentství?

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Vím, že v prostředí sil, které si myslí, že vládnou a řídí systém USA je vládnout a řídit tuto velkou zem velice obtížné, protože kapitál se odtrhnul "z řetězu" a domnívá se, že řídit a vládnout lze jenom za pomoci síly a síly peněz/ financí/ akcií. Zatímto účelem se tyto síly (neříděné a neříditelné) spojily do svazku se světovládní nadnárodní hydrou, kterou si USA umístily na svém území (!!!) a ve které se schvalují a podněcují všechny nadnárodní válečná tažení "ve jménu míru a bezpečnosti světa".
Tato rakovinotvorná entita známá jako OSN/UN spolupracuje nejenom s tzv. americkým "deep state" (kupř. též i se světovládnými mohamedánskými elitami) na získání světovlády prostřednictvím Labyrintu Pyramidy Moci, která má v plánu podřídit si svět tj. i USA (!!!) i Evropu (!!!).
V cestě k realizaci tohoto odpornému plánu na zřízení světové totalitní vlády stojí samostatné a svobodymyslné Rusko. Proto jsme svědky nenávistného syčení britské Medúzy a hlasitého povyku ostatních "věřících" z deep state bez důkazů o vině, ale jsme svědky i jiných provokací na vyvolání války, ve které by se dle úsudku zvlčilé entity řídící OSN/UN odklidily jako překážka k monstruózní světové totalitní vládě ty vlády (Ruska a jiné), které by mohly přijít na pomoc USA až na ně tato šílená OSN "ve jménu míru a bezpečí" pomocí "cizích rukou" zaútočí (!!!), resp.až si je podmaní domácí "věřící" z deep state.
Symptómy této politiky je vidět i na území USA, na území Evropy a též Blízkého Východu. Je potřeba zastavit tento proces rakovinotvorné degradace světa lidí a Země včas. Je potřebné odstranit Labyrint v Pyramídě Moci i s jeho systémovým totalitním vládcem - obrazně řečeno s totalitní příšerou Minotaurem - tj. s celou základnou zločinné OSN/UN.
Odstranění tohoto nemocného monstra OSN/UN umožní národům ozdravění i politického i hospodářského života, protože základem pro rozvoj života živých se stane odblokovaná spolupráce a ne řízený diktát největšího světového otrokáře, který se maskuje za OSN/UN. Můžeme být jedno lidstvo i bez diktátu. Buďme zdraví.

363500

09.04.2018 12:49

Jak může Východ zachránit Západ

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký a pokojný den. Autor článku pan The Saker podává přesnou a kvalitní analýzu strašného stavu vztahů ve světě. Také autor příspěvku do diskuse, pan Omar 147 (název článku: Je úplně jasné, čas 10:46) podává přesný a kvalitní pohled na tento stav věcí. Dle mého pohledu jsou více-méně a chtě-nechtě do víru událostí zapojeny všechny národy na světě. Všichni čekají, až nejsilnější stát světa se naučí ovládat své vlastní síly a svou vlastní infrastrukturu tak, aby jiným zemím přestaly USA škodit. Specielně zatažení Číny do víru destrukce by jenom destrukci světa umocnilo.
Všichni ví, že ekonomiku USA ovládají destrukční síly nezvládnutého financování : bezedný státní dluh, nesmírná hromada "fiat-money a nenásytný bankovní systém na jedné straně, a nezvládnuté myšlení a soustavy/systému představ o úloze USA ve světě národů. Armáda USA místo péče o svou vlastní zem pečuje téměř o celý vesmír a vláda USA ji zneužívá proti všem, kteří jsou dle mínění jejich nemoudrého vedení anebo samostatní anebo soběstační.
Jednoduše řečeno hlavní myšlenkou vládnutí vlády USA je sebestřední představa o jejím výjimečném postavení na Zemi a v celé Galaxii... Ale to není na tom všem nejhorší, to je léčitelné.
Nejhorší na celém stavu smrtelně nemocného stavu světa je, že jednotlivá rakovinou Světovládní Moci zasažena centra řízení ovládají lidé, kteří jsou také nemocní. Lidskost, humanismus, spolupráce mezi národy je jim cizí. Co jim cizí není je globální nadřazenost a globální moc a globální panství nemocného dolaru.
A ještě i to je časem léčitelné. Ale hlavním problémem je řídící centrum této globální nemoci Moci, které spojuje svými organizačními strukturami jednotlivá dílčí "ložiska rakoviny" pomocí metastáz moci do jednoho masivního útvaru, který se globálně rozmístnil po celém světě. Toto řídící centrum má jméno OSN/(UN).
Když se zdroj/řídící centrum této Rakoviny Světa od Světa odoperuje/odstraní/ zruší, potom bude mít Země čas na obnovu svého zdraví bez smrtelného konce civilizace lidí. Potom i USA a spol. přestanou být sluhy této globální nemoci, která je řízena z toho doupěte, ve kterém světovládná rakovina Moci sídlí jako bájný Minotaurus v Labyrintu. Potom by národy a ekonomiky Světa mohly začít opět svobodně žít a spolupracovat.

363519

12.04.2018 02:36

Možnosti anglo-sionistů

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Vypadá to tak, že Novodobá Atlantída tj. NATO vplulo do vod, ve kterých doopravdy vidí svůj smysl a naplnění svého osudu. To, že kromě jiného mají v záloze jaderné nálože pochopitelně "utajují". A také "utajují, že nová americko-mohamedánska klika kvůli zachování rádoby hegemonie v oblasti, která jim nepatří nebude váhat tyto použít pro zničení Syrie, ale ani pro zničení Izraele. Proč by o tom psali, že ano, vždyť je to každému mohamedánovi jasné...
V této situaci nelze uvažovat jako autor článku TheSaker. V této situaci Hlavní Řešitel musí uvažovat jako odvážný řecký hrdina TheZeus, který s monstrem poeticky pojmenovaným v řeckých bájích jako Minotaurus nevyjednával pomocí proslovů jako kupř. je o to snaha dnes v americko-mohamedánské sparchantělé OSN. Kdysi nedávno nešlo vyjednávat s monstrem nepoeticky známým jako Hitler, za dní kterého se zpívalo "Německo nade všechno". Dnes také nejde vyjednávat s monstrem se jménem Trump, za dní kterého se do světa řve "America First". Skutečnou moc v doupěti OSN a USA a Anglie má americko-mohamedánská bankovní "klika". Ukazování prstem na anglo-sionistickou "kliku" nedává možnost přesné analýzy. Izraelské vlivové entity jsou více-méně mimo proces velkých rozhodnutí. To procitnutí je drsné, ale pro ostatní svět užitečné. Po pádu Novodobé Atlantídy svět již nikdy nepřipustí, aby se bohatství světa zmocnily světovládní darebáci. Jen ať si plují lodi Atlantů do svých posledních "vod".

363561

13.04.2018 10:05

Jaderná apokalypsa za dveřmi – aktuální stav

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Charakteristickým znakem informačního pole mnoha posledních let je, že hlavní část veřějně dostupných informací z prostoru, který si přisvojila Novodobá Atlantída tj. NATO a spol. obsahuje jenom destrukční a smrt obsahující zprávy. Nic tvořivého a nic positivního. Zprávy o vraždění ve jménu čehokoliv a zprávy o stavu kapitálu jsou vedle sebe těmi nejdůležitějšími.
Zdá se nevyvratilným faktem, že Novodobá Atlantída tj. NATO a spol. úspěšně transformovala "zachráněné" pohrobky Hitlerovy 3.Říše do všech svých "levelů". Svět kapitálu se opět vyvinul do své plné krásy bez přitěžujícího humanismu. Vyčlenil se z normální myslící lidské pospolitosti do stavu nemyslícího Golema. Ale to by nemyslící nadlidé ze světa kapitálu museli umět číst a vědět, že ten myšlení nahrazující "počítačový strojek" v hlavě Golema není k ničemu bez "hesla" v podobě kuličky, které se říká "šém". A pro dobrý spánek normálních lidí chci uvést dobrou zprávu: Atlanťané ten "šém" nemají a nikdy ho nenájdou...

Svět kapitálu bez humanismu nás může zastrašovat, ale je mrtvý. Slovo "demokracie" je v tlamách vůdců Novodobé Atlantídy mrtvým pojmem. Není nic positivního, co by ty jejich mrtvé démo(n)kratické tlamy mohly živému lidstvu sdělit.
Živí můžou vzhlížet jenom k Živému.

363589

16.04.2018 08:59

Propagační agrese Západu proti Sýrii

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den a potěšení z jara. Jaro ještě funguje. Sluníčko a deštíček ještě funguje. Ještě svítá nad Atlantídou... ale to není naše Atlantída. To není naše to NATO a spol. To není náš svět. Není potřebné analyzovat co a jak s tou jejich rakovinou zločineckých duší. Je potřebné tu rakovinu od sebe odstranit. Žádné jednání s tím zločineckým společenstvím nemá smysl, jakkoliv by měli jejich činitelé hezky uvázané kravaty. Celá koncepce EU je koncepce velkostáje pro ovce, není to společenství pro svobodné občany. Celá koncepce OSN je koncepce Labyrintu Pyramidy Moci, ve které si nadvládu zajistilo politicko-mocenské monstrum, které podobně jako kdysi bájný Minotaurus vyžaduje soustavný přísun lidských obětí. Všechno zlé a zparchantělé a nelidské a prolhané vychází na svět z tohoto doupěte jako chapadla moci chobotnice v podobě zparchantělých požadavků na zavirovaní zdravých právních systémů samostatných národů přes degenerovaný "právní akt" pojmenovaný jako Dublin IV. Kto to nevidí, nemá co pohledávat ve funkci zástupce LIDÍ. Kto nevidí, že monstrum "Minotaurus" prostřednictvím paní Merkelové zajistilo prodej Evropy za plyn z Perského Zálivu výměnou za devastaci všech úrovní právního systému národů Evropy infikovaným mohamedánským světonázorem, ten nemá co pohledávat ve funkci zástupce LIDÍ. Ten, kto nevidí, že Rusko v Sýrii hájí to, co se dá pojmenovat civilizovaným světem, ten nemá co pohledávat ve funkci zástupce LIDÍ.
Dejme si kafíčko a prosím, nenechejme se zavrtat do lejna Minotaura tím, že budeme pořád analyzovat jak v tom lejně "žít". Hledejme cesty, jak v tom jejich Atlantickém lejně nebýt. Zachovejme si alespoň duševní zdraví. Buďme zdraví.

363693

17.04.2018 09:34

Humanita a morální svědomí Ruska vedou k válce

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Svět kapitálu vedený psychopaty si žádné uznání nezaslouží. Kdyby byly tzv. státy Západy vedeny slušnými lidmi jako je kupř. autor článku, tak by nebyl na pořadu dne strach o přežití Země a lidí. Svět kapitálu orientovaný na světovládu si žádné uznání a úctu a ohledy nezaslouží. Ohledy si zaslouží lid těchto zemí ale též i vojáci těchto zemí, kteří "musí" sloužit jejich darebáckým vládám. Vojáci armád tzv. Západu jsou také lidé, nejsou to nemyslící roboty.
Rusko a jeho vláda si uznání a úctu lidí a Země lidí zaslouží. Na uznání darebáckých psychopatických vlád tzv. Západu nezáleží. Obscese vůdců USA a OSN a EU touhou po světovládě dosáhla hranici šílenství, která není léčitelná. A lidé ve světě to ví. Na těchto lidech záleží. Jejich uznání a vděk a úctu Rusko má.

363735

18.04.2018 10:25

Zločinec vždy usvědčí sám sebe lhaním – jako nyní USA, Francie a Británie

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký a pokojný den. Zdá se, že analyzování syčení britské Medúzy a rozbor řevu Minotaura z jeho amerického doupěte v Labyrintu Pyramídy Moci neobsahuje nic nového. V tom jejich "zpěvu" totiž není NIC co by stálo za úvahu. Je to NIC které si činí nárok na světovládu. Cenu má nalezení cesty ven z toho informačního lejna ničemné NICOTY které to NIC vypustilo na svět. Potom by i Novodobá Atlantída objevila způsob jak se vyprostit z vlastní pasti, kterou připravila pro svobodný svět. Podlost a zrada a syčení a řev Novodobé Atlantídě cestu z NICOTY neukáže.

363765

18.04.2018 21:14

Humanita a morální svědomí Ruska vedou k válce

RE: Pane, Váš příspěvek je hodnotný.

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Nedá se nic než s Vašimi tezemi souhlasit. Tzv. "demokracie" je neživá. Schválně uvádím toto slovo namísto slova "mrtvá", protože ještě něco z představ o vládě lidí v prospěch lidí funguje. Je ale důvodem k smutku, když navzdory všem viditelným darebáctvím a lžím a podrazům ze strany USA a spol. se politické establishmenty většiny národů cpou pod konstrukci tzv. EU, koncepce které není nic víc než koncepce velkostáje pro ovce.

363770

19.04.2018 09:33

Exkluzivně: Robert Fisk navštívil syrskou kliniku v centru globální krize

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji pěkný a klidný den. Ten vítězný řev degenerovaného monstra z USA a spol. a syčení britské Medúzy nad destrukcí země a lidí Syrie se komentovat a diskutovat nedá. Mělo by to význam asi jako komentovat film Jurský park. To co provádí tyto obživlé monstra světu lidí je reálný totalitní despotismus, který tyto monstra - americké a britské - řadí do obludária mrtvého evolučního vývoje. V tom obludáriu již na sebe hledí vládcové starobylé Atlantídy, kterou Stvořitel Země lidí musel zničit v Potopě Světa, protože ohrožovali Jeho Zem. V tom obludáriu budou na sebe hledět v krátké době i vládcové Novodobé Atlantídy tj. NATO a spol. Vláda nad Zemí lidí dinosaurům nepatří.

363776

21.04.2018 22:37

Běda, tohle nebere konce!

Jurský park

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Systém vlády kapitálu ohraničil a vymezil hranice svého působení jako území dominance finančních a politických a mocenských monster, kterým už původní anglosaský výběh pro dinosaury z Jurského parku nestačí. Chtějí udělat Jurský park z celé Země. Kde dosáhne syčení britské Medúzy a syčícího pěveckého sboru G7 to je rádoby jejich Jurský park. Když na hranicích s tímto Územím Děsivých Nestvůr budou rozmístěny korýtka s vařeným špenátem, anglosaským nestvůrám přejde chuť na lidské oběti a možná se začnou živit užitečnou prací. V každém případě nedostatek masa a krve jimi vražděných lidí přivede tyto anglosaské monstra k úvaze rozpustit loviště OSN, která se jako jejich past na lidské životy stala ekonomicky nerentabilní. Tomuto krátkému příběhu gouaudi v hlavách vůdců anglosaských nestvůr určitě porozumí... Nastíněné řešení je vhodné i pro placené diplomatické divadlo se zástupci G7 a celým jednohlasně syčícím vedením Jurského parku.

363799

23.04.2018 09:26

Starbucks na hanbě

Jurský park

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Usilovně se za tím oceánem pracuje na zdokonalování pokřiveného práva, a to nejenom na pokřivení práva mezinárodního. Již na to doplatila i káva. Jurský park s nadvládou dinosaurů se (ne)zdárně vyvíjí.

363816

26.04.2018 09:04

Skutečný plán neokonů pro Sýrii se noří z nedostatku trosek

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Rozbor situace kolem možného vývoje válečných stratégií v hlavách vůdců tzv. Západu a zejména v hlavách vůdců na půdě USA a OSN je obsažný. Závěr, že svět kvůli nim prohrává možnost civilizovaného vývoje je více-méně jasný. Poučení je již delší dobu zřejmé, že totiž globalizace je konec civilizace a že je to cesta do pekel. Ten jejich pojem "deep state" se dá překládat i jako synonymum "pekla".
Když v hlavách vůdců tzv.Západu nic jiného než globálni moc a nenávist a zloba vůči jiným národům a hrabivost není, tak jak můžou vést svět a jak můžou poučovat svět o demokracii! Oni ztratili soudnost a pojem "demokracie" a "hodnoty demokracie" a "hodnoty EU" a "hodnoty Západu" pro ně neznamenají nic jiného, než dlažební kostky na cestě k absolutní moci nad světem, ve kterém má být na vrcholu Pyramidy Moci budoucí "císař" obnovené Říše dle vzoru starověkých říší Egypta, Babylonu, Říma, hitlerovského Německa, apod. A před těmito krvavými veleříšemi zde existovala před Potopou Světa technicky vyspělá říše starobylé Atlantídy. Tato Říše krátce potom jako zahájila světovou válku proti lidem Země byla odstraněna Potopou, kterou Stvořitel Země a Vesmíru jejich psychopatickou touhu po světovládě smetl do hlubin zapomnění. Toto je celá podstata vývoje myšlení těch, kteří se po krvavých cestách kumulování Moci i v dnešní době stali vůdci dnešního tzv. Západního světa.

Poučení z dějin je, že cesta ke globální světovládě je nemoc, evoluční úchýlka, nebezpečný psychopatický blud všech, kteří se na svět dívají z vrcholu Pyramídy Moci (ne)lidským Okem Hóra, přičemž v Labyrintu Moci uvnitř této Pyramídy Moci je řídí psychopatická síla netvora Minotaura. (To je výstižná symbolika pojmů ze starých Řeckých pověstí.)
Svět se dnes nachází na křižovatce Života a Smrti. Ti psychopati z vedení USA a OSN, co vedou svět cestou Smrti již teď "neexistují"... A proto si myslím, že naším vzdorem proti jejich "vládě" je potřeba mluvit a psát o věcech tvořivých a krásných a láskyplných, a nezaobírat se špínou a děsem, který na nás pouštějí ze svých mediálních "tlam" jedovaté hadí hlavy syčících hadích vůdců Novodobé Atlantídy. Vždyť "Oni" již teď "neexistují"... Země má být jako zahrada Eden, která Hada ke svému vývoji nepotřebuje.

363862

28.04.2018 11:20

Zrovna když jste si mysleli, že „Russiagate“ už nemůže být pitomější…

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Je mi líto, že v záplavě všech černých "informací" můj komentář nebude mít důležitost která by umožnila najít těm velkým skupinám mocných vůdců informačního světa cestu ven z bažiny, ve které se vzájemně ohazují svým vlastním bahnem, protože cizí (bahno) jim již nepomáhá rozsvítit vlastní rozum...
Jenom z principu a navzdory všemu ale platí: Svět založený na lži a nenávisti se řítí do hlubin pekla obestřeného pekelnou svatozáří vševědoucího západního "deep state" a celého systému vševědoucího a ve vlastním bahně se potácejícího kdysi pokrokového "západního" světa. Bahenní stav toho jejich světa se zvýraznil a sílí zejména po zavraždění prezidenta Kenedyho jejich vlastními bahenními sílami.

363877

02.05.2018 10:44

Bez moudré politiky není moudrého národa

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Článek je hodnotný a dobře vysvětluje analýzu postupující degradace myšlení a vztahů, které významně zasáhl svět kapitálu bez humanismu. Ten svět "západních" peněz a "západního" myšlení je vysloveně anticivilizační.
Co je civilizačního na hromadě nezplatitelných dluhů a na hromadě ničím nekrytých peněz (fiat-money) "západního" světa?
Co je civilizační na hadím velmocenském syčení z tribun OSN a USA a EU a na jejich psychopatickém škrcení života svobodných lidí prostřednictvím chapadel moci, jako je prosazovaní asociální úchylné politiky tzv. genderu a úchylného dokumentu Dublin IV a jiných odvozených virů jinak zdravého právního systému národů??
Co je civilizační na generování nenávisti západních "vůdců" proti Rusku a Číně a Maďarsku a východní Evropě???
Co je na "západě" Světa civilizační v jejich soustavném generování beznaděje a války????
Myslím si, že žádné ekonomické výhody plynoucí ze společenství s nemocnými psychopatickými institucemi EU a OSN a USA nemůžou nahradit ztrátu národní identity a ztrátu společenské národní soudržnosti a nakonec i ztrátu území ve jménu "jednoty" pod vedením psychopatických světovládců, kteří se v západním světě rozmnožili z ctitelů fašizmu a Hitlerovy Třetí Říše, kteří byli "zachráněni" pro současné velmocenské běsnění USA a OSN. Svět a zejména ten "západní" je těžce duševně nemocný bipolární poruchou zapříčiněnou virem Velmocenské Důležitosti. Úctu si zaslouží Rusko a jeho vyvážená politika, které zabraňuje šíření nenávisti a vlivu těchto psychopatů směrem na Východ.
Myslím si, že o místo v společenství "velkostáje pro ovce" humorně nazývaným EU a řízeném anticivilizačním centrem "bačů" v Bruselu není vhodné usilovat do doby, než se EU zbaví vlivu psychopatů z USA a OSN. Lepší světový vůdce než všechny elementy z toho Labyrintu v Pyramídě Moci je Sváko Ragan...a jeho selský Rozum.

363937

10.05.2018 19:42

Nápoj zapomnění

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Pani Procházková je dobrý člověk. V prohnilém prostředí EU velkostáje pro ovce je veřejně vystupujících dobrých lidí v současném prostředí přívalových vln informačních lží nedostatek. Ty přívalové vlny lží vynášejí z hlubin pekla velmocenského běsnění USA a OSN samé skvosty z ideových vykopávek otrokářského světa starého Egypta, Babylonie, Říma.
Žádná demokracie není u dědiců otrokářských ideologií starověku na programu. Největší zrůdy se spoznaly jako nositelé moci Nového Světového Pořádku, což není nic jiného než vláda magorů typu Nero nebo Caligula. Je otázka krátkeho času, kdy něco podobného zazáří na piedestálu jejich Pyramídy Moci.
Žádná demokracie a bezpečný život na Zemi není u těch magorů moci na pořadu dne. Jejich plány směrují ke stvoření světového mocenského monstra jako byla kdysi Atlantída a pozdější světovládní otrokářské Říše, mezi které se úspěšně připojila Třetí Říše Nadlidí...

Ale ani žádný nápoj zapomnění není na programu dne. Právě naopak, až po moci a světovládě chtivá Novodobá Atlantída padne lidé budou potřebovat k vědění a k životu, co bylo poznáno jako životaschopné a laskavé a mírumilovné a kvalitní a hlavně dobré. Pochopitelně, bude nutné učit se skutečné dějiny. Zapomnění není na programu. Na programu dne je pád Novodobé Atlantídy.

364090

12.05.2018 00:21

Opětovné jmenování Medveděva: Nevypadá to dobře

Pokračování

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Zdá se, že po nezdařilém syčení britské Medůzy se informační prostor dostal do sféry zájmu kEnGuru s novičokovým informačním programem.

364110

12.05.2018 01:16

Jaderné chucpe

Jurský park

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer a hezké všechno všem lidem dobré vůle. Všem ostatním nabízím k zamyšlení myšlenku, zda-li je smyslem a cílem civilizace vytváření Jurského Parku v celé široké oblasti Blízkého Východu a blízké Evropy jenom proto, že neexistuje žádný důvod pro existenci globální Pyramidy Moci a neexistuje žádný důvod pro existenci sprofanované a zdegenerované OSN/UN/, která chce být v ní budovaném Jurském Parku spolu s USA a jejími naklonovanými entitami jediným hegemonem?? Již se ani nenamáhají zdůvodňovat představu o své úžasné úloze ve světě pomocí "demokracie". Žádnou totiž nepresentují ani neumí realizovat. Jaké "západní" hodnoty platí v Jurském Parku??

Je těžko pochopitelné, že představitelé Izraele nechápou, že být nejsilnější veličinou v Jurském Parku značí vyčlenit se ze společnosti civilizovaných národů. Je lepší být na předních pozicích vývoje civilizace, než být předním dinosaurem ve spustnuté Zemi. Asi proto všichni nohsledi globální moci Minotaura z Labyrintu Pyramidy Moci chtějí pomocí "císařských" ediktů tzv. OSN/UN/ zbídačit Evropu pomocí jimi řízené invaze migrantů, aby se Evropa té koncepci Jurského Parku přiblížila. Na matrici zbídačených zemí potom vynikne jejich úžasná světodějinná dinosauří (bez)významnost. Proto jsou ochotni rozdmýchavat dinosauří běsnění v Syrii i Iránu i v Iráku a kdekoliv ve světě. Tak jaké že to "západní" hodnoty jsou ?

364111

15.05.2018 23:51

Je Izrael psychopatický stát?

Dějiny a vývoj

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Jaksi se bez našeho přičinění v 21.století stalo, že se dějinný vývoj v předchozích staletích ubíral častěji po cestách nenávisti a následných válek a krveprolití, než na základě smluv...a tyto byly porušovány více-méně ihned po jejich uzavření. A proto je moderní kumulování nenávistných vztahů nebezpečné stejně jako v minulosti, protože pro tzv. "vůdce" není nic lehčího, než se postavit do čela vln nenávisti subjektů xyz proti jejich oponentům yzx a na základě společné "nenávisti" bohatnout na zbrojení, vysávání ekonomik a psychopatické logice zla.
A jako v dávnověku i teď jsou v první řade vystavovány na obdiv globálnemu prediktorovi (po staru "satanovi" - neviditelnému vládci světa lidí) krvavé lidské oběti. Ti co tuto metodu rozvášňování takto "legalizovaných" krvelačných počinů mocenských skupin používali a používají je v historii dávné a současné nespočetné množství. V prostředí izraelských politických zájmů tohleto barbarství využívají podobně jako v prostředí ne-izraelském. Jednoduše je to tak, že politická mocenská seskupení v boji o moc používají dinosauří běsnění ke svému prospěchu a tváří se přitom "skvěle", i když kolem sebe vytváří Jurský Park s následným velikým množstvím zavražděných lidských obětí. Stejně barbarskou metodu předvedla kupř.britská syčící Medúza s novičokem.
Takže vzniká otázka pro vedoucí vůdce Jurského Parku: Nebylo už dost krve a bolesti a nenávisti a zloby??? Není načase opustit cesty globálneho prediktora tj. "satana" a začít konat a myslet bez generování dalších válek a nenávisti a vraždění??? K čemu je sparchantělá a zdegenerovaná OSN, která se stala služkou zdivočené morbidní vlády USA establishmentu a jejich nohsledů??? Vždyť tato zločinná organizace původně měla sloužit m í r u.
K vyvolání válek je samozřejmě možné použít jakoukoliv záminku, pokud dinosauří vůdci tzv. "západu" začnou být opět globálně nenažraní. A také je možné generovat války rozdmýchávaním nenávisti vůči Izraeli, Rusku, Číně a proti komukoliv, kto má zdroje k nasycení barbarské nenažranosti tzv. západu.
A namísto sparchantělé OSN je možné opět začít používat mírně inovovanou barbarskou příručku pro vyhledávání čarodejnic, která byla známá pod názvem Maleus maleficarum tj. Kladivo na čarodejnice...
Takže budeme lidmi anebo půjdeme jako lidstvo po cestě vyhledávání lidských obětí a čarodejnic??? Vždyť již i ten chudák globální prediktor "satan" musí být unaven z té ne-lidské šíleně šílené neschopnosti politických vůdců žít bez násilí! Tak co, vy dinosauří vůdcové, kdy začnete myslet a kdy si uvědomíte, že "satan" je z vás unaven???

364194

17.05.2018 01:05

Nakolik je účinná izraelská protiraketová obrana?

Dějiny a vývoj

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Všechny předkládané a nepředkládané logické vojenské úvahy jsou o zbytečném úsilí, které je vedeno logikou sebevražedných vůdců mrtvého světa kapitálu. O lidi a národy nejde. Jde o přetvoření Země a zemí na Jurský Park, ve kterém se budou vlastníci kapitálu předvádět, kto má více financí na bezpečné zničení jinak živých. Pro svět ve kterém jsou moc a peníze nejvyšší hodnotou nemá život velkou cenu. Namísto logiky života platí logika smrti. Tento jejich svět má cenu pouze jako obludárium pro dinosaury. Celé úsilí předchozích generací současní vládcové přivedli do bodu nula. Přitom by stačilo málo, jenom vyslat signály, že tady a zde žijeme proto, aby jsme žili a domluvili se, že budoucnost má smysl.

364222

18.05.2018 13:09

Kalergiho plán

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den, i když svět, ve kterém musíme žít, se stává každým rokem více pro žití nevhodným místem. Ty informační "jablíčka" z komentovaného článku padly daleko od svého "stromu". Nejsou z Avramova stromu. Tak dlouho ti autoři sedeli s mocnými až se stali ne-mocnými. Nejlepší a přitom neškodný návod na genetické manipulace je vtipně objasněn příběhem a větou z jednoho báječného českého filmu, která zní: ...a což takhle dát si špenát... Po zmenšení velikosti "oveček" se zmenší náklady na EU-velkostáj, počet míst pro ustájení se znásobí a moc "bačů" v bruselské kolibě se také znásobí. Tak proč si nedát špenát...
Spestření koncepce EU- velkostáje povinným užívaním špenátu positivně ovlivní vývoj společenských vztahů k tomu, aby se umělé organizování přirozeného světa konečně ne-povedlo.

364249

22.05.2018 11:18

Americká ambasáda pokřtěná krví

Jurský park

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Předmětná informace je dokladem o neexistenci koncepce civilizačního vývoje tzv. "západní" společnosti. Tato tzv. "západní" společnost založena jenom a jen na hromadění kapitálu a na hromadění "moci" v období po zavraždění presidenta Kenedyho nevytvořila absolutně nic, co by se dalo pojmenovat jako kladný gradient civilizace. Jediné prostředí, ve kterém se vraždící dinosauří monstra USA a spol. a jejich podřízené služky OSN/UN a EU a spol. cítí dobře a ve kterém chtějí a umí žít a "vládnout" je prostředí Jurského parku. A každý politický element, který chce anebo musí s těmito vraždícími politickými monstry spolupracovat a obchodovat, musí jim prokazovat náboženskou úctu obětováním lidských životů a proléváním potoků krve ve jménu démo(n)kracie. To platí i na politický element Izraelského státu, který si již potřetí v historii podřezává pod sebou větev na stromě života...
Západní společnost je "mrtvá". Nemá žádnou civilizační hodnotu. Nemá žádnou koncepci civilizačního rozvoje. Má jenom globální koncepci globální nenažranosti. To je podstata hodnot Slouhů Smrtihlava (SS). Není o co stát. Není žádný důvod ani jenom "diplomaticky" předstírat, že má význam usilovat o členství v EU a spol. a usilovat o přízeň monster USA a spol. a OSN/UN a spol. Přízeň těchto monster má stejnou cenu jako přízeň netvora Minotaura, který je popsán v řeckých bájích jako ozvěna vzpomínek na monstruózní světovládní Atlantídu z období před Potopou Světa... Nashledanou v lepších časech...to svého času řekl Werich.

364291

22.05.2018 23:47

Americká ambasáda pokřtěná krví

RE: Jurský park

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Vývoj člověka a společnosti závisí na vývoji individuálního a kolektivního poznání. Má význam pro živé rozumem nadané lidi. Platí, že nejenom ve fyzikálním světě ale i ve světě živých rozumem nadaných lidí funguje zákon akce a reakce. Z tohoto zákona je odvozen známý základní princip pro sociálně organizovanou společnost :
Nedělejte jiným lidem to, co nechcete aby oni nedělali vám.
Další známý základní princip pro dobře organizovanou sociálně fungující společnost je princip ochrany života. Totiž abyste mohl myslet a vyvíjet se musíte byt živý a živý v živém prostředí. Musíte být zdravý, mít přístup k potravinám, musíte mít oblečení a ubytování, musíte mít přístup k vodě a energiím, musíte mít k dispozici prostředky k dopravě a komunikaci a pochopitelně musí být přítomný dýchatelný vzduch.
Lidé - muži a ženy a jejich děti - musí spolunažívat v mírovém prostředí ve vzájemné úctě a lásce a přátelství. To je základ každé dobré společnosti. Takto založené civilizační lidské společenství se může kvalitně vyvíjet i v dalších oblastech, zejména v oblasti techniky. A opět je podstatný základní civilizační princip dobře se vyvíjecí sociálně organizované společnosti:
Nedělejte jiným společenstvím lidí to, co nechcete aby oni nedělali vám.

Je nemravní upírat mírové prostředí pro vývoj jiným lidem a společenstvím lidí.

Vlády tzv. západních států a společnosti výše uvedené základní principy vývoje již dávno opustily. Celé jejich vývojové "snažení" ovládá pouze globální princip moci a globální nenažranosti. Více k této tématice není co dodat, protože to by vedlo k nepřetržitému rozebírání zla a chaosu a degradace světa.

364302

24.05.2018 08:33

Jsou liberální zvrhlíci sexuálně posedlí uprchlíky?

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Svět kapitálu se nevyvíjí. Svět kapitálu degraduje. Svět kapitálu nemá žádne ideje. Nic demokratického v sobě nemá a když je tomu něco jakž-takž podobné, tak je to démo(n)kracie Sodomy a Gomory. Pozorujeme z povzdálí ten jejich umírající svět falešného "bohatství" a Oni - Ti Slouhové Pekla - chtějí, aby jsme umírali spolu s nimi jako spojenci Systému Smrtihlava a přitom jednohlasně syčeli jako britská Medúza oblíbenou píseň Minotaura: ...novičok novičok...
Osamocený Minotaurus bloudí v Labyrintu Pyramídy Moci, kručí mu v útrobách od hladu globální obchodní nenažranosti a demokraticky pátrá po lidských obětech a nových bojištích. Rmoutí se nad tím, že ta úžasná stavba OSN/UN nedokáže zajistit pro USA přísun dalších válečných zdrojů pro kumulaci "zisků" z vysávaných zemí.

Svět kapitálu umírá ale cítí se skvěle, když se jím znásilněné oběti tváří skvěle a bodře a pokrokově. Vždyť ve skvělém démo(n)kratickém Systému Smrtihlava je vrcholem blaženosti soulad se zákony sparchantělé Sodomy a Gomory a bláznivé sparchantělé OSN/UN. Hlavní je, že se svět bídy válí přes svět kapitálu unisono jako jedna souložící rodina. Pro koho má takto organizovaný svět smysl???????

364321

27.05.2018 09:14

Americká ambasáda pokřtěná krví

RE: Jurský park

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Situace v zemích, které přijaly systém bezohledné vlády tzv. "západních" hodnot umožňuje vznik těchto území a těchto lokalit s koncentrovanou bídou, tj. slumů/brlohů/ostrovů beznaděje. Je to příznačný symptom nemocné společnosti, ve které vládne svět kapitálu bez humanismu.

K vytváření těchto slumů v našem prostředí vytváří podmínky ti, co z pozic svých tzv. "funkcí" uvádějí do praxe barbarské zákony na podporu masové imigrace pod přímým vedením darebácké vlády USA a spol. a jejich služky OSN/UN, a spolupracující bílé otrokyně organizované ve zmanipulované struktuře tzv.EU.

Pod falešnými záminkami o pomoci tyto barbarské instituce organizují půdu pro vznik slumů/brlohů/ostrovu beznaděje tam, kde ještě nejsou. Pod barbarským vlivem těchto světovládních monster se i zdravější část světa infikuje otroctvím, kterého vnějším projevem jsou Vámi uvedené slumy. Americké monstrum ze svého Labyrintu v Pyramidě Moci organizuje svět do stavu, který odpovídá úrovni myšlení otrokářske demokracie starověkého Babylonu a starověkého Říma. Civilizační vývoj lidí v současnosti se jim daří ovlivňovat směrem k "hodnotám" starověkých otrokářských monster a směrem k šíření a rozšiřování slumů pomocí tzv. imigračních rádoby "zákonů" a falešných OSN/UN Agend. Ale to jim stejně nepomůže prodloužit existenci jejich nemocného systému západních hodnot. Kdyby mysleli, tak ty slumy by nebyly. Ale jelikož nemyslí, tak chtějí slumy zavést i u nás...

364360

28.05.2018 15:18

Putinovy mírové snahy přichází vniveč

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Děkuji panu P.C.Robertsovi za objasnění, s kým má svět potěšení sdílet povrch Země na její západní polokouli. Není nad to dozvědět se analytickou informaci o tom, že nejvyšší a nejzodpovědnější představitel USA-establishmentu je lump. A když je tím, který presentuje USA-systém president Trump - tak je jasné, že jako nejvyšší globální lump má za sebou víceúrovňový vládní systém, který všechny lumpárny (které pan P.C.Roberts analyzoval) připravuje a realizuje. Z toho plyne, že zločinecký vládní USA-systém je nevyhnutně úzce propojen se zločinným zázemím.
Bylo by asi namístě se dozvědět, co a kto je kromě přírody a normálních lidí v USA hodnotné a positivní a jsoucí k napodobování a hlavně s kým v USA se dá mluvit bez nenávisti k Rusku a k východní polokouli Země. V čem je USA systém lepší, že se opovažuje stavět všechno na své opovážlivé globální nenažranosti a neskrývané touze po světovládě, přičemž se již ani nenamáhá zakrývat své zavrženíhodné cíle za fíkový list "demokracie" ??? Co je na USA významné kromě globální ideologie moci Smrtihlava???

364382

01.06.2018 21:46

Bude Putinova politika ústupků úspěšná?

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Není třeba komentovat slova a virtuální hrátky na pomyslné ša- chovnici možností sebezničení civilizace. To co vidím/e ve skutečnosti "nevidím/e", jenom si myslím/e, že vidím/e.
Aby bylo možné vést diskusi v limitech civilizačního bytí je potřebné změnit počet zahraničních vojenských základen "mírumilovných" vojenských sil USA na úroveň počtu zahraničních vojenských základen "agresivního" Ruska. Potom by mohla nastat reálná situace, že civilizační vývoj bude pokračovat a Rusko a USA se začnou opět vnímat a začnou komunikovat. Pan P.C.Roberts jistě rozumí tomu, že nepoměr v počtu zahraničních vojenských základen neumožňuje vznik rozumné komunikace ani vznik rozumné diskuse o budoucnosti světa.

364470

03.06.2018 12:40

Ukrajinské zdravotnictví je ještě vyspělejší než britské

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Ke všem komentářům na danou tématiku připojuji názor, že svět kapitálu nejenom že je bez humanismu, ale zcela jistě je to svět šílených úchylných necivilizovaných dinosaurů, kteří se mediálně obnažují a svět oblbují ze svých mediálních chýší a doupat chráněných hradbou lží. S dinosaury nelze diskutovat. Kdo chce pěkně žít a žít v pravdě si dřívě nebo později vzpomene na Mistra J.Husa a začne přemýšlet jako J.Žižka...

364486

04.06.2018 09:37

Ukrajinské zdravotnictví je ještě vyspělejší než britské

RE: Zacal bych s necim zahadnejsim.

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den... i když na scéně světa je nenormální dusno. Je to výsledek vývoje vztahů a boje o nadvládu nad světem za cca posledních 200 let. To cca 1% nadlidí za tuto dobu si vytvořilo pod sebou a kolem sebe hromady nepoužitelného "hnoje", na kterém "sedí" a tváří se skvěle a světovládně, protože ty hromady "hnoje" jsou finanční zdroje/peníze/kapitál, který za pomoci jimi ovládaných vlád a mocenských seskupení nahromadili/nakradli/kumulovali ...a teď neví, co s tím!
Protože je to tak - a je to velice jednoduché poznání - že finanční zdroje/peníze/kapitál, které nejsou v pohybu tj. neobíhají a nejsou předmětem výměny hodnot /obchodu/ekonomických funkcí nemají smysl, jsou k ničemu, je to neužitečný "hnůj". Jedinou cenu mají tyto mrtvé nefunkční "hodnoty" (bohatství; poklad) pouze jako zdroj pro financování smrti, tj. zbraní a válek. To je Šílená Moc Moci kde smrt kapitálu generuje smrt živých, kteří ten rakovinotvorný kapitálový hnůj toho 1% hloupých nadlidí nepotřebují a nechtějí.
Proto tito "mocní" hloupí nadutí nadlidé vytvářejí ve světě politické a válečné "dusno", protože ví, že jinak ten jejich nahromaděný kapitálový "hnůj" nejsou schopni nijak využít. Tito darebáci totiž zapomněli při svém hrabivém úsilí a ve své touze po světovládě, že základní funkcí peněz je aby obíhali a aby umožnili výměnu hodnot.
V této jednoduché skutečnosti je odpověď, proč je myšlenka světa řízeného jedním světovládním monstrem (OSN/UN + USA) naprostým šílenstvím. Toto šílenství globalizace je past pro všechny vlády, které ještě nebyly nakaženy touto americkou nemocí (Rusko, Čína, atd.).
Celý ten Labyrint připravované "světovládní" moci v centrální Pyramídě Moci (OSN/UN podřízená USA) stojí a padá s těmi hromadami nefunkčních mrtvých neobíhajících a pro mírový život Země nepoužitelných "kapitálových" antihodnot - tj. kapitálového "hnoje".

Kvůli orientaci v nesmyslném moři rádoby ekonomických pojmů je výstižný obraz, který se dá popsat následovně: 1% "mocných" nadutých nadlidí se za posledních cca 200 let daří pomocí kapitálového "hnoje" připravovat Zem pro zřízení globální vlády kapitálových dinosaurů v prostředí Jurského Parku prostřednictvím válek. To je kýžená meta západních "vládců světa" pro zahubení civilizace.
Ten souboj o přežití civilizace rozumných lidí leží na bedrech Východu a zejména na vládě Ruska a Číny a ostatních, kteří se z prostředí kapitálového "hnoje" tzv. Západu postupne vymaňují. Tzv. Západ je mrtvý a i když je vojensky silný nemá nic k nabídnutí, jenom ten svůj nefunkční umělý a pomocí nových hromad "fiat money" nafouknutý kapitálový "hnůj ... a ani fíkovým listem "demokracie" se již nenamáhají mávat!!...a přitom technické řešení je zřejmé: zrušit hromady "kapitálového hnoje" a obnovit funkci peněžních toků.

364503

06.06.2018 07:33

Petr Osolsobě - abdikace z Umělecké rady DIFA JAMU

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Článek i čin autora je hoden chvály. V prostředí řízené degradace všech hodnot a nekontrolované podpory všech anticivilizačních výdobytků Sodomy a Gomory je tento počin výjimečný. Vzniká otázka, k čemu je Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství a jestli jejich existence neškodí "hodnotám" EU?? Kde lze najít jejich hodnocení předmětného "uměleckého" zašlapávaní kulturního vývoje??

364556

08.06.2018 09:37

Strategie moci

Jurský park

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Tendence k rozšiřování Jurského parku byla a je pro Minotaura v USA Labyrintu v Pyramidě Moci typická. On a Oni (ti světovládní dinosauři a spol.) nic jiného neumí, jen podle plánu autora jejich Pyramidy Moci jako stroje snášejí dinosauří vejce kde se dá. Nic jiného neumí. Jenom snášejí ty jejich "vajíčka". Jsou jako hodné slepičky a krůty. Ty když dostanou "nazobat" tak snášejí a snášejí. Je to jejich program a nemoc současně.
V tomto poznání spočívá lék jak zastavit ten jejich vejcotvorný světovládní dinosauří program. Ještě malá systémová poznámka pro nešťastné programátory Jurského parku: Dinosauři nic jiného neumí. Jenom zobat a snášet vejce a šířit globalizační kurník...To byl jeden z důvodů jejich vyhynutí v prahistorii. Proto se ze Země nestal dinosauří "ráj". Země a svět lidí se vyvíjí a nadále bude bez Jurského parku.

364593

10.06.2018 15:04

Pneumatické kladivo na čarodějnice

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Když se ze soustavy vědomí a vědomostí stalo jenom klišé pro přežití a když se vývoj zastavil, protože ze všech parametrů života je na programu dne pouze parametr moci pro elitní po světovládě toužící nemyslitele, tak je jasné, že vyhledávaní čarodejnic má nahradit ten zastavený vývoj.
Na mysl přichází poučení ze středověku. Kdo nechtěl být obviněn z čarodějnických sumitů na Petrových kamenech a nechtěl projít peklem právního neřádu Bobliga a spol., ten se musel v těch těžkých časech scházet tiše a bez slova s těmi, co chtěli žít bez strachu z ohněm a mečem vyzbrojených pochopů jmenovaného Bobliga. Tito živí svobodní lidé už tenkrát věděli, že kdo zmlkne "nezhřeší". Komunikovali "tiše". Tiše musel být i jejich statek. I kozy se musely naučit měčet jednohlasně. I prasátka se musely naučit chrochtat a mlaskat jednohlasně. I krávy tenkrát bučely jako by je jedna kráva měla. Tehdejší světovládní černá moc zjistila, že právní neřád Boblig je neschopen zajišťovat bohaté lidské oběti pro trvalé oškubání inkvizicí a pro hřejivé léčení křesťanů v plamenech na hranici. Proto tehdejší Říšská Moc nechala Bobliga a jím vybrané potencionální oběti svému osudu a našla si jiné doplňkové zdroje příjmů.

...a alegorii s minulostí je konec, ale nad běsněním pekla mezi lidmi ještě pořád nezvoní zvonec. Kdy bude peklu antisociálního řádění konec??? To jsou politické struktury i dnes tak vzdělané jako "právník" A NEŘÁD BOBLIG??

364631

18.06.2018 18:13

Je Putin opravdu připraven „hodit“ Írán přes palubu?

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Ve všech politických úvahách Mr.Saker pomáhá svým elegantním způsobem rozhádat/rozeštvávat/ovlivňovat i čitatele i účinkující mocenské síly mezi sebou, dělá z nich šachové figurky, vytváří fiktivní aliance mezi bílými a černými figurkami /!!/ a zpochybňuje kladný význam účinkování Ruska v oblasti. Žádným zásadním způsobem ale nezpochybňuje zápornou roli USA a celé tzv. koalice, kteří na Blízkém Východě vytvořily zločinecké zázemí a provedly neslýchané zločiny proti lidskosti i svými i zástupnými silami. Mr.Saker svými intrikánskymi úvahami vylepšuje zločinnou všemohoucí roli po světovládě bažících dinosaurů z USA a spol.
Co kdyby si Mr.Saker kupř. ráčil povšimnout, jak se vrcholný činitel Saudské Arábie dotazoval na možnou pomoc Francie proti Kataru, když už těm černým šachovým figurkám pomáhá proti Jemenu a jeho obyvatelům. Pro Mr. Sakera je to nic, jen epizoda v potlačování vlivu Iránu...
Co kdyby si Mr. Saker ráčil všimnout, jak nevšímavě se ke všem zločinům tzv.Koalice a jejich mohamedánských/moslimských sluhů staví další americká služka – zparchantělá OSN ??
Co kdyby si Mr.Saker ráčil všimnout, že celá migrační tragedie vznikla kvůli velmocenským dinosauřím choutkám jistého presidenta USA, který spolu s celým teamem „ochotných“ způsobil, aby kancléřka Německa „prodala“ Německo a Evropu islámským „partnerům“ za zemní plyn protékajícím plynovodem z Kataru, který měl vést cez území ubohé Syrie...??
Co kdyby si Mr.Saker všimnul špinavou roli sloužíci služky OSN, která namísto míru podporuje všechny zločinné akce jejího páníčka?? Fíkový list „demokracie“ se již nemá na čem udržet...a v tomto prostředí usiluje Rusko o udržení základních atributů civilizace. Západ nepředstavuje civilizaci. Nechal za sebe mluvit "novičok" .

364786

19.06.2018 08:41

Bakala (end)game

O lásce k životu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Když Temnota maskována fíkovými listy Démo(n)kracie zaplavuje svět vznešeností Prázdného Bytí, nadchází doba chránit svět lidí Láskou k Životu a ignorovat pozornost dinosaurů. Dinosauři z podstaty svého myšlenkového zázemí přivádí k šílenství nezájem veřejnosti k jejich úžasné dinosauří nadřazenosti. Rozdíl mezi politickými dinosaury a lidmi je ten, že dinosauři se řídí Láskou k Moci, kdežto lidé se řídí Láskou k Životu. Hranice jsou dobré...

364799

21.06.2018 13:11

Nové podrazy, stále stejný plán – genocida Evropanů

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Myslím, že diskuse vedena s úmyslem, aby si někdo z rozhodných veřejných činitelů všiml, co hýbe světem a lidmi a hlavně domácím obyvatelstvem, bude zanedlouho u konce. Když si servilní struktury tzv.politického zastoupení neuvědomují stav věcí, tak potom nemají na svých místech co dělat.
Bez zabíjení dokázali svrhnout brutální anglickou nadvládu v Indii pod vedením Ghándího. Bez zabíjení dokázal kdysi v Anglii vyprázdnit sparchantělý parlament Cromwell. Z tzv. "demokracie" se v dnešním čase stala posvátní kráva, která nedává mléko, ale všude kálí své posvátné produkty...
Tzv."demokracie" v tom mocenském dívadle, které ve světě předvádí si zaslouží neplatící diváky...a brutální démo(n)kratické zločinné režimy pod vedením zlé sparchantělé americko-mohamedánské OSN /UN/ ignorující právo lidí na svobodný vývoj se potom zachvějí, jako kdysi Anglie v Indii. Třeba si uvědomit, že zločinná idea řízené migrace se zrodila v sparchantělé OSN/UN/, v centru pro totalitní NWO.

364841

26.06.2018 07:16

Vražda Juliana Assange

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Moc světovládní rakoviny Moci je diskusí a běžnými komunikačními mechanismy neléčitelná; ale je odstranitelná. V Labyrintu Pyramidy Moci očekává Minotaura setkání s odvážným léčitelem, kterým je TheZeus... a po jeho léčebném zákroku již žádná Pyramida Moci nesmí vzniknout. Lidstvo se domluví a bude spolupracovat i bez všudepřítomného globálního politicko-mocenského Monstra. Tímto směrem se dívá Budoucnost. Přes monstra a dinosaury cesta do Budoucího Věku nevede. To si na sobě vyzkoušeli již starodávní Řekové s mnohem menším technologickým zázemím, jaké existuje dnes. Kdyby dnes vyšel ze svého (obytného) sudu Diogenes se svíčkou hledat "člověka", tak by téměř určitě jedním z osvícených lidí byl nalezen pan Assange.

364924

27.06.2018 20:29

Rasové, kulturní a náboženské změny ve starém světě

Dějiny a vývoj

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Je zřejmé, že kolo dějin se otáčí zpátky do hlubin skvělého světa Tmy a Inkvizice a Mohameda. Proto je namístě reagovat na tento degradační vývoj a bojovat proti destrukci našeho světa obnovením hranic. Hranice jsou dobré pro přežití a jako karanténní opatření proti degenerativnímu onemocnění tzv. "Západu". Iluze Schengenu je dobrá pro šíření globální rakoviny Moci. Žádná "prosperita" nestojí za to být součástí tohoto nemocného systému. Hranice jsou dobré. Umožní, aby naši zástupci jednali a mluvili tak, aby se vědělo odkud jsou. Když jsou naše národy součástí nemocného monstra tzv.EU, která je v objetí nemocného monstra tzv. OSN/UN, tak nemůžou nikdy odpovědně jednat a mluvit za své lidi. Hranice jsou dobré. Umožňují zastavit zombírování našich národů bahenní filozofií po světovládě bažících dinosaurů. Hranice umožní zastavit šíření Jurského parku v režii sparchantělé rakoviny Moci. Hranice jsou dobré.

364964

30.06.2018 23:33

ChudácI rusofobní pisálci, kterým nikdo nevěří

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Svět Atlantídy tj.svět hodnot NATO, tj. svět, který je obklíčen Ruskem je ohrožený nevratnými procesy ztráty rozumu a úsudku.

365005

02.07.2018 23:39

Ekonomická migrace pomáhá stagnaci a zaostávání

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. V mém posledním příspěvku jsem uvedl, že "Svět Atlantídy tj.svět hodnot NATO, tj. svět, který je obklíčen Ruskem je ohrožený nevratnými procesy ztráty rozumu a úsudku". Po přečtení diskutovaného článku, který kriticky hodnotí nesmyslnost "výhodnosti migrace" jsem nabyl přesvědčení, že Svět Atlantídy tj.svět hodnot NATO navíc postrádá smysl a cíl své existence. Až na některé myšlenkové a technické produkty cesty vývoje lidí a lidstva přes hodnotový systém kapitalismu nevedou. Ony - ty cesty kapitalismu - totiž nevedou nikam, a když už "něco" vypadá jako "cíl", tak jsou to války a obnova fíkovým listem "demokracie" maskovaných "hodnot" otrokářských systémů starověku.

365029

09.07.2018 19:50

Manželství homosexuálů opět na stole

Pokračování života

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Prajem pekný deň všetkým, ktorí chcú pekne žiť.

365184

10.07.2018 21:54

Žádná pátá kolona v Kremlu? Zamyslete se znovu!

RE: Prezident Putin

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Vedlejším strategickým efektem ohledně poznání/znalostí stavu infrastruktury v Ruské Federaci je poučení pro USA a pro p. Sakera a spol.:

Nikdy neplánujte/neuvažujte o agresi proti Ruské zemi, která není tak "vyspělá" jako USA, protože Rusko žije a vyvíjí se. Rusko nepotřebuje napodobňovat USA v jejich "vývoji" na účet světa. Rusko má dostatek sil a vědomostí žít a vyvíjet se v přátelském vztahu s ostatními národy. To je stálá "hrozba" pro USA a spol, kteří to "neumí".

"Vyvinuté" USA sice žijí/ale na účet světa/, a vyvíjí se pouze v malém prostoru kolem vrcholu u nich dosaženého stavu vývoje. V podstatě dosáhl gradient jejich "vývoje" stavu 0,001. Nejhorší na tom všem je, že jejich elity neví "kudy kam". Proto se posedlým způsobem cítí "obklíčeni a ohroženi Ruskem". Jejich "americký sen" o světovládě končí. Neumí spolupracovat. Umí jenom "vládnout" globálně neživému nevyvíjemu se světu.
Proto se jejich establishment ze všech sil podporovat vnější a vnitřní destrukční síly, aby Rusko změnily na svůj "obraz".

365213

Přeji hezký den. Všechny ty globálne se tvářící finanční operace pojmenovaly ty vznešené finanční/bankovní domy jménem/názvem: bankovní operace. Takhle je na stránkách finančních listů uvádějí kupř. státy z oblasti Perského Zálivu. Chlubí se tam, jak pomocí "bankovních operací" přispěli/přispívají k údržbě státního dluhu.
Tyto "finance" jsou virtuální. Stejně tak pomocí "bankovních operací" vytváří MMF ohromný "stín" nefunkčních "peněz". Skutečné peníze proti organizovanému "stínu" virtuálních "peněz" moc velkou šanci nemají. Měli by, kdyby se ekonomiky reálných hodnot/peněz oddělily od světa stínových/virtuálních peněz. Poplácavaní se po ramenech a plácaní nemoudrých představitelů politických stran před TV-kamerami nemá význam. Význam má zahájit proces léčení "stínů na plicích umělé globální ekonomiky". Tuberkulósa se také neléčí poplácavaním...a v tom leží řešení, totiž v odstranění bezbřehého globálního prostoru pro bezbřehé "bankovní operace".
Ještě jednou přeji hezký den, i když je ten náš svět velmi nemocný.

365232

12.07.2018 07:59

Trump jedná s EU jako s idioty

Pokračování života

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Když si důkladně přečteme obsah tohoto článku a když se pozorně zamyslíme nad světem koncepcí politického dění, tak dojdeme k jedinému závěru, že svět kapitálu a s ním spojena "demokracie" nemá smysl. Celé představení světa kapitálu nemá smysl. Je to jenom takový divoký rugbyový zápas s cílem odstranit své spoluhráče od "míče", od "peněz", od "mocenského vlivu" a když už to jinak nejde, tak potom jde o odstranění spoluhráčů od života a ze života. Chudinka demokracie se celkem nahá krčí pod stolem, kolem kterého hrají nadnárodní "elitní hráči" politický pokr o život obyčejných lidí. "Elitními hráči" zvolený sudí - nahá OSN/UN/ - jim odsouhlasí každý podraz. Hra podle pravidel není povolena. To je obraz světa, který slouží božstvu světovládní moci peněz. Opilí hráči koukají jeden druhému do karet a ihned řvou, jak to že ten a ten má víc... Žádná kvalita neplatí, jen kvantita moci. Myšlenky došly.
Platí, že Život Země je o něčem jiném... a tak máme naději, že tyto "elitní rugbyové elity" nebudou mít před kým a pro koho "hrát". I peníze došly...

365257

13.07.2018 08:32

Hitler řídí naše kroky

Pokračování života

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Pokračování života bude, ale ne přes Údolí Smrti, které vytvořily a vyplnily "západní hodnoty". Hranice jsou dobré. Respektování hranic je dobré. Poznání hranic a limitů ve vědě je dobré. Uznávání hranic mezi lidmi je dobré.

Bezbřehá globalizace všeho je zlá. Je jako epidemie moru, která ničí vše. Hranice nejsou překážkou pokroku; naopak, jsou dobré pro udržení a rozvoj zdravého života a zdravého rozumu.
Cena za bezbřehou globalizaci je : Ztráta rozumu, ztráta svobody jednání, ztráta území, ztráta identity.
Zisk z bezbřehé globalizace je neomezený růst sociální rakoviny, neomezený růst zisku nadnárodních korporací, neomezený růst moci nadnárodního monstra, kterým je tzv.OSN/UN/ řízena USA...

Hranice jsou dobré...

V tomto období úporného boje USA o světovládu je potřebné vědět, že se ze života lidí ztratily všechny positivní cíle a koncepce. I věda, výzkum, kultura bloudí. Jakoby pěkná a šťastná budoucnost pro lidstvo nebyla. Vše nahrazují světovládní globalizační politiky monstruózního Minotaura z Labyrintu Pyramidy Moci.
Pro pokračování života na Zemi je odstranění procesů tzv.globalizace nutností. Jinak budeme zamořeni "blahem" civilizace jako Tichý Oceán, který je zamořen nesmírným množstvím plastových odpadů, za které nikto nenese odpovědnost. A delfíni, velryby i žraloci vyskakují z moře na zem a tzv. západní "vědci" neví "proč"...

Hranice jsou dobré.

365280

16.07.2018 15:29

Tajná dohoda a zločinnost Velké Británie

Dějiny a vývoj

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Děti a dětičky, jen si dál zpívejte (lidové) písničky. Nebojte se chodit do školy protože to nebolí. Nebojte se. Dějiny budoucí budou. Tyhlety těžké příběhy v žádné učebnici nebudou.

365344

17.07.2018 07:59

Hitler řídí naše kroky

RE: Teorie práv menšin

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Dovoluji si poznamenat, že budoucnost Evropy se rozvine do jiných a lepších dimenzí bez existence tzv. EU, než teď, kdy normální vztahy, vývoj, životní a právní a obchodní vztahy, atd. "dusí" ale dle programátorů tzv. EU "rozvíjí" tato nadnárodní chobotnice. Lidí v Evropě nemusí být nahnáni do jedné "velkostáje pro ovce", aby se vyvíjeli. Taková EU-velkostáj je dobrá jen pro nadnárodní chobotničky a chobotnice světovládní moci a pro jejich ambice.

365353

17.07.2018 08:31

Bezdrátová aliance, již brzy u vás v okolí: 5G

Cíle pro budoucnost

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Cítím se jako bezrozměrný Adam a jako bezrozměrná Eva současně kteří krátce po svém "procitnutí" do světa živých zjistí, že život je jako celek celkem k ničemu, protože v konfrontaci se vše objímající umělou inteligencí nemám/nemají tu jedinou správnou frekvenci pro vnímání světa.
Věřím, že když systém umělé inteligence zjistí "sebepoznáním", že je neživý stejně jako anorganický kámen, že po vyhodnocení "sebepoznáním" objeveného "žalu" spáchá sebevraždu spolu se všemi nositeli šílené logiky globalizace.
Technické systémy jsou dobré a užitečné, když slouží rozvoji života. Technický systém nastíněné koncepce světovládní umělé inteligence neslouží rozvoji života. Slouží Světovládné Smrti. Globalizace všeho a všude je vývojový zmetek. Každý, kto pracuje v prospěch globalizace čehokoliv a kdekoli je zmetek a parchant. Život je krásný, protože je rozmanitý/mnohotvárný. V čem je krásná totalitně zaměřená umělá inteligence???...nebo se cílem vývoje stává "systém a la Fantomas"???

365355

19.07.2018 19:47

Teatrálnost v Helsinkách: Trump se setkal s Putinem

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Naděje na lepší svět nejsou marné; marné je ale očekávat, že vývoj světa k positivní budoucnosti vzejde z USA a tzv."Západu". Z té jejich strany ve stínu šílených hlav po světovládě bažících politických magorů může vzejít jenom idea Novodobé Atlantídy, která nesla v minulosti a má v sobě i dnes již od počátku - i v jejich ústavě i v jejich vizi "svobody" i v jejich Soše Svobody - smrt světa, nad kterým ta jejich světovládní smrt měla a má úmysl globálně vládnout.
Celá globalizace je vývojový omyl, který se po dlouhých tisíciletích strastiplného vývoje opět opakuje... a to jen proto, že základem jejich "západního" politického a mocenského myšlení je rakovina moci, neomezená vláda nad lidmi světa. Žádné ideje nemají, jen ten meč... a vize ze světa dávno zaniklé Atlantídy.
Když USA a "Západ" mluví je cítit smrt. Když píšou je cítit smrt. Když "hospodaří" je cítit smrt. Když "organizují svět" pomocí prostitující služky OSN(UN), je cítit smrt. Ze kterého jejich počínání je cítit život??? Kapku naděje přinesl Mr.Trump. Zůstane ? Anebo se ukáže jenom jako jakoby jako...jenom jako kapka (bez)naděje ?

365415

24.07.2018 09:44

Chystá se převrat proti Trumpovi: Podněcování probíhá na nejvyšší úrovni

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Mr.P.C.Roberts je veliký znalec poměrů v Novodobé Atlantídě. Také je velikým znalcem jediných správných řešení. Problém je v tom, že zatímco Ruská Federace je schopna a ochotna spolupracovat se všemi národy světa, tak vláda Novodobé Atlantídy se sídlem v USA je schopna a ochotna degradovat všechny národy světa na své vazaly.
Je třeba pochopit, že je to establishment Novodobé Atlantídy, který má jen jedno řešení pro přežití a uplatnění své morbidní ideologie otrokářské demokracie a nadřazené panské vedoucí role ve světě, který má patřit jenom jim. To jejich řešení je non-stop trvající válka proti celému světu.
Teď se cítí jakoby v ohrožení Ruskem, protože je "obkličuje" ruská schopnost žít svobodně. Také je začína "obkličovat" německá schopnost vyplatit se ze zajetí minulosti a nastoupit na cestu k budoucnosti svobodného rozvoje podobně jako v Rusku.
Němci a Německo procitnou z falešné politiky "humanity" vůči invazi imigrantů, do které bylo Německo vtlačeno sprofanovanou sparchantělou americkou služkou známou jako OSN a která tuto invazi přímo řídí... Tato americká služka (OSN) vždy cudně mlčí při každé agresi USA a "mírumilovně" se usmívá na svět jako Gorgona, když zrovna nepožírá své oběti.
Mr P.C.Roberts dobře zná svůj těžce nemocný americký svět a proto si myslí, že Rusko se musí americkému světovládnému Minotaurovi a jejich sparchantělé služce OSN podřídit a přijmout politiku solidárního podřízení se věčně nenažranému americkému nemocnému systému. Jenomže se prudce mýlí.
Ono je totiž pro svět lepší, když existují dva světy, než jeden globálně nemocný. Světu P.C.Robertse není pomoci. Oni - USA a jejich sparchantělá služka OSN - neberou do úvahy to, že Svět Země jim nepatří. Nestvořili ho. Přijdou i o to, o čem si myslí, že je "jejich".

365481

Hranice/ochranná pásma kolem jaderných elektráren jsou užitečné.
Hranice/ochranná pásma kolem území států jsou užitečné. Jsou dobré.
Hranice/ochranná celní pásma kolem území států jsou užitečné. Jsou dobré.
Bezbřehý globalismus je nanic. Je to nekontrolovatelný a neříditelný svět, který pod vlivem ekonomické mizérie Moci mocných umožňuje vznik nekontrolovatelných a neohraničitelných "řešení". Náš svět se mění jejich působením "na nic".

365556

08.08.2018 09:51

Americká paranoia urychluje informační válku proti Rusku

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Cokoliv vytryskne z USA informačních zdrojů jako informace s politickým nebo jinak rádoby zaujímavým obsahem již velice dlouho žádný obsah nemá. USA establishment nevytváří nic, co by stálo za čtení. To co vyprodukují má stejnou cenu jako produkty z nekontrolovatelné a neřízené léčebny psychopatů.

Jediným výsledkem jejich informačních výtrysků je znechucení nad tím, jako jejich establishment zničil a ničí jejich vlastní krajinu a jako plánuje zničit celou Zem. Vytvořili svět kapitálu bez lidského rozměru a jediný vektor jejich politického myšlení je nenávist k svobodným lidem. Socha Svobody je u nich jako památník Smrtihlava, který se zmocnil vlády nad jejich rozumem... Není jim pomoci. Jsou naprosto šíleni.
To, co je hodné v USA k povšimnutí jsou zprávy o počasí ze Skalistých Hor a život normálních lidí, kteří do bludného kruhu politiky nenávisti nevkročili.

365647

Přeji hezký den. Diskutovaný Otevřený list D.O.S.T. je napsaný velice diplomatickým, "kulantním" stylem. Vystihuje podstatu uvažování většiny myslících občanů. Musíme věřit, že si uchráníme zdravý přirozený občanský rozum.
Ti, co z Atlantského Prostoru, ve kterém vládne šílená touha po světovládě působí tak, že již zdravý přirozený rozum nepotřebují. Jsou "nad věcí"... Ke světovládě nad budoucími otroky a vazaly jim stačí Řízený Chaos a Síla Smrtihlava.
Oni již vůbec neví, co je to humanismus. Tyto psychopatické světovládní šílence je možné dočasně ignorovat... Vzniká otázka, kdy se tito "Atlanti" utrhnou z řetězu a kdy k ochraně integrity vlastní osobnosti před jejich zhoubným působením již ignorování nebude stačit.

365648

11.08.2018 11:49

Apokalypsa práce: Hrozící sociální katastrofa

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Dovoluji si poznamenat, že diagnóza autora článku je nesprávně stanovena na celý svět. Přesné je diagnostifikovat tuto nemoc, tuto diagnózu sociálního kolapsu, na svět tzv. Západu alias Světa Kapitálu bez humanismu.

Tento vliv Světa Kapitálu ohrožuje celý ostatní svět, tj. i svět tzv. Východu, který se zejména prostřednictvím Ruska brání "onemocnět" touto nemocí "skvělého" darebáckého Světa Kapitálu.
Darebácký Svět Kapitálu se tváří "lidumilně" jako "úžasný" spolek Nadlidí nakažených leprou, kteří se snaží "láskyplně" obejmout okolní zdravý svět, aby "sdílel" jejich velmocenskou touhu po globálním řešení leprou jejich myšlení a jejich darebáckým "bohatstvím" ovládaného lidstva.
Zde je namístě poznamenat, že garantem šíření lepry darebáckého systému, který ničí celý svět, je tzv. OSN. Pohled z hlediska Světa Kapitálu nemá žádné positivní řešení.
Lepší je, když existují dva světy než jeden těžce postižený, který je ovládaný lumpy z darebáckých nemocných světovládních systémů. Řešením pro fungování zdravé společnosti je obnovit poznání, že smyslem bytí člověka na Zemi je láska k životu Země a lidí, kvalitní zdravý život člověka ve zdravé kvalitní společnosti jiných lidí na zdravé Zemi, a ne nadvláda svetovládních magorů ve jménu jejich leprou postiženého systému drancování Země a lidí kvůli naprosto šílenému hromadění tzv. "zisků".
Svět "Západu" je těžce nemocný. Proto bojuje podrazáckymi metodami proti světu "Východu", protože chce, aby všichni na Zemi vnímali své bytí jako jejich bytí v leprosáriu "Západu".

365684

14.08.2018 09:29

Politické pozadí nadnárodních korporací

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Je vidět, že svět kapitálu nemá v sobě žádné tvůrčí myšlenky a ideje. Jenom samá nenažraná hrabivost a degradace člověka a "lidumilné války". Světovládní idioti sedí na své hromadě kapitálového písku, zpívají si svou oblíbenou píseň "novičok novičok" a zbavují lidstvo lidství. Pokud chtějí dosáhnout pokrok alespoň v mezích jejich vlastních kanceláří, tak proč nenavrhnou nějakou tu pokrokovou "zvrhlost" sami pro sebe a nezačnou kupř. na svých výročních schůzích schůzovat v Adamově rouše??? Bylo by na co koukat (???) a bylo by konečně možné o něčem zaujímavém (???) psát.

365742

14.08.2018 19:30

Politické pozadí nadnárodních korporací

RE: Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer, pane Vojta, Váš příspěvek je podnětný, Musel jsem se nad systé- mem udělování Nobelových cen zamyslit. Ono je to asi tak, že v oblasti technických a humanitárních věd jde doopravdy o hodnocení excelentní tvůrčí činnosti, ale jedná se o kategorii tvůrčích objevů, které se uplatňují v ohraničené oblasti použití. Navíc, nejsou závislé na myšlenkovém zázemí světa kapitálu, ale na vědeckém bádání a poznání.
Jiné je to u tzv.Nobelových cen za mír, které se dostaly do rukou tvůrců válek, které byly zakryté úsilím "o mír".
"Tvůrčí myšlenky a ideje" podle mne obsahují rozměr, který přesahuje ohraničenou oblast použití a jsou dobré pro život lidí jako lidské rodiny jedinců, kteří život svůj a život jiných lidí a životní děje na Zemi zvedají na vyšší úroveň.
Jako příklad uvedu známou, po staletí platnou tvůrčí myšlenku: Nečiň jiným to, co nechceš aby jiní činili tobě. Takovéto tvůrčí myšlenky se rodí dost obtížně a většinou v podmínkách, ve kterých mají lidé ke kapitálu daleko.

365759

15.08.2018 23:11

Skleníková Země: Zánik planetárního systému pro udržení života?

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Ti vědci a vědmy sepsali co sepsali a tvrdí co tvrdí opět se starým úmyslem problematiku globalizovat a udělat z ní věc náplně práce světovládní sparchantělé OSN/UN/. Jejich "uhlíková rétorika" se pravidelně opakuje vždy, když se objeví nějaká ta výchylka v naměřených klimatických hodnotách.

Ti vědci a vědmy zapomněli uvést, že za existenci skleníkového efektu odpovídají všechny plyny v atmosféře (včetně CO2) v rozsahu celkem asi 25%. Za "zbylých" 75% odpovídá vodní pára.

Oni ti vědci a vědmy jsou vždy připraveni rozpoutat uhlíkový teror ve jménu globální moci té sparchantělé "lidumilné" OSN, která přímo organizuje "lidumilnou" invazi imigrantů a ve jménu své "lidumilnosti" a "míru" odsouhlasila všechny války, které vedou USA a spol. proti lidu Země a Zemi.

Ti vědci a vědmy by neměli brát lidstvo jako rukojmí své nabubřelé intelektuální lásky k sobě samým, ale měli by se zaměřit na USA systém globální nenažranosti po uhlíkových zdrojích energie.

O tom, že za 75%-ní příčinnou souvislost skleníkového efektu odpovídá vodní pára se téměř vůbec nepíše, protože potom by se muselo psát o přehřívání atmosféry zdůvodu masivní výstavby dálnic a jiných staveb, které zhlediska struktury povrchu Země představují kamenné pouště. Správně o tom napsal jeden správně rozhořčený diskutující.

Muselo by se také psát o tom, že pod garancemi tzv. Agend ze sparchantělé OSN se "úspěšně" likvidují lesy a pralesy, kupř. v Kongu, v Brazílii a zejména v jihovýchodní Asii, kde se i téměř posvátná EU angažovala v rámci tzv. Zelené politiky na projektech masivní likvidace pralesů a jejich nahrazování plantážemi palmy olejné.
Přitom se ví, že ekosystém pralesa je schopen kromě jiného eliminovat cca 9-10x více CO2 než "ekologické" plantáže s palmou olejnou (!).
Není účinnější nástroj k eliminování CO2 než ekosystém lesa a pralesa. Se slzou v oku se následně potrhlí "zelení" aktivisti předvádějí v televizi jako "ochránci" zbylých orangutánů, apod.

Mohl by jsem rozšířit tému také o problematiku moří a oceánů postižených nenažranou hrabivostí světa kapitálu bez humanismu. Ale bylo by to na několik stránek. I tohleto stačí dokumentovat prolhanost těch hrabivců a hrabat ve službách odlištěného kapitálu.

365808

17.08.2018 00:05

Skleníková Země: Zánik planetárního systému pro udržení života?

RE: Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Problematika skleníkového efektu je velice zaujímavá, když se vědomosti o tomto základním jevu, který je důležitý pro život nestanou předmětem zájmu a nebezpečné propagandy světovládních "lidumilů".
Pokud jde o ten údaj, že za existenci užitečného skleníkového efektu můžou z 25-ti procent všechny známé plyny v atmosféře společně (tz. že CO2 je jenom jedním z těch plynů) a že za existenci zbylých 75% skleníkového efektu odpovídá v pozemských podmínkách vodní pára rozpuštěná v atmosféře, tak tento údaj jsem převzal ze seriózního odborného článku, který nemá s klima-teroristy a alarmisty nic společné.

Je zajistě správné zdokonalovat technická řešení spalovacích procesů a snižovat množství emisí ze spalovacích komor motorů a kotlů, tj. imisí do atmosféry; ale ta přímá příčinná souvislost mezi CO2 a nárůstem teploty atmosféry neexistuje, resp, je nízká oproti údajům z diskutovaného článku. Všechen život na Zemi závisí hlavně od funkční fotosyntézy živé zelené vegetace, včetně řas a mikroorganismů v půdě. Co se týká moří a oceánů, je kvůli znečištění a zamoření vod produkční činnost fotosyntézy mořských řas také velice snížená.

Proto chci zdůraznit známou skutečnost, že neexistuje lepší metoda na léčení atmosféry, než je zachování pralesních ekosystémů a výsadba nových lesů. Výměra pralesů a lesů ve světě výrazně klesla a stále klesá... Svět kapitálu je nejenom bez humanismu, ale je to také svět bez citu k potřebám Země. Jenom žvaní a jenom dobývají a jenom podmaňují a jenom válčí. Zajistě platí, že také hodně užitečných vecí v tom světě vytvořili, že áno, ale za jakou cenu. A pak roní globální "krokodýlí slzy"... a přes mystifikační informace nás navádějí nehledat skutečná řešení.

365849

18.08.2018 00:49

Jak vyřešili „imigrantskou krizi” v Thajsku

Cíle pro budoucnost

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Tato zpráva se dá číst opakovaně a s potěšením. Svébytnost, samostatnost v rozhodování, soběstačnost - to jsou atributy svobodných lidí. Svobodní lidé ctí své vlastní hranice jako i hranice své vlastní důstojnosti a nepotřebují kvůli tomu ohrožovat a neuznávat hranice svých sousedů a jejich důstojnost. Znevažování hranic neumožňuje dobré sousedské vztahy.
Porušování a rušení hranic umožňuje vetřelcům a imperátorům všeho druhu ničení dobrých vztahů. Svět je pěkný když je pestrý. Hranice jsou dobré.
Cílem pro budoucnost by měl být svět svobodných lidí, kteří se cítí svobodni ve svém vlastním domově. Světovládní ambice jistých známých a v globalizaci své moci se vyžívajících entit vedou k zastavení svobodného vývoje a k monotónní ne-existenci ne-sousedů...

365883

24.08.2018 10:30

„Ekonomická genocida“ Řeků

Novodobá Atlantída

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Lidé - občané - si oběcně myslí, že jsou si všichni lidé na světě podobní. Sice různí, ale podobní. Zde je ten základní omyl v našem uvažování a vnímání světa.
Stalo se zjevným - i v případě Řecka - že ti, co vládnou s vědomím, že za nimi stojí Kapitál, nejsou lidem ani podobní ani nesdílí lidské vlastnosti a potřeby.
Ten Kapitál transformoval jejich vědomí na úroveň Termitů. Hlavním smyslem těchto Termitů, těchto Nadlidí, těchto věčně nenažraných entit je nenasytná touha po moci. Jen žrát a požírat a hrabat.

Způsob, jakým Termiti soustředěni kolem a uvnitř darebácké OSN a její servilní služky tzv.EU (píšu to slůvko "tzv." proto, že žádná Europská unie neexistuje, je to jen prázdná proklamace) usilují o světovládu a jakým garantují a organizují masovou invazi imigrantů, ukazuje, že jejich hrabivost nezná mezí.

OSN(UN) se snaží za vydatné všestranné pomoci USA a spol., a Francie a Německa a tzv.EU uchvátit moc nad celou Zemí. Osud Řecka, a také náš osud
a jiných národů je jim ukraden. Odsouhlasí jakoukoliv válku, kterou si USA a jejich establishment usmyslí a tváří se přitom "demokraticky".
Proto tak vehementně a podrazácky útočí na Rusko, které se vyvíjí a nechce se Termitům podrobit. Naše vnitřní "pátá kolona" si myslí, že bez Termitů jejich budoucnost neexistuje.
Ale historie ukazuje, že je to jinak.
Příkladem ze starověkého Řecka je hrdinský Thezeus, který usurpátora moci v těch časech - nestvůru Minotaura - odstranil a tím odstranil i pravidelný přísun lidských obětí (válek) pro udržování jeho termití moci.
Příkladem je i starobylá Atlantída (ekvivalent dnešního NATO), která z historie zmizela a zůstal po ní jen šepot nejasných vzpomínek.

366051

27.08.2018 02:09

Volání o milost z Ameriky

Volání o pomoc pro svět

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji pěkný večer, hezké ráno a dobrý celý den a dobré všechno.

Svět potřebuje pomoc jako celek. Potřebuje zbavit se rakoviny nenávisti.
Svět potřebuje zbavit se politiky a politických struktur, které si založily svou existenci a své příjmy na vyvolávání a podporování a udržování nenávisti.
Svět potřebuje zbavit se ideológií založených na nenávisti.

Svět potřebuje zbavit se generátoru, který garantuje nekonečné trvání chaosu a "nepoškvrněné" nenávisti.
Tímto generátorem nekončící "nepoškvrněné" zloby je OSN/UN/, která schvaluje všechny války, které vede establishment USA a spol. proti lidstvu a proti vlastní existenci i proti existenci života na Zemi. Zrušením darebácké OSN/UN/ zanikne pro USA důvod podporovat "světovládnost" a získají větší zdroje financí, než podporou chaosu všeho druhu, který cudně pojmenovali jako "zahraniční politika".

Cesta k vyléčení stavu, který vzniknul v USA a v OSN/UN/ a sekundárně také v EU leží v položení si otázky, v čem spočívá smysl života lidí a institucí.
Je v zakládacích listinách (v Ústavách) těchto organizací zakotvena "péče" o darebácký systém světovlády, založený na krveprolití, na násilí a válkách a na všem co zlé a odsouzeníhodné? Není!!
Tak proč nelze v těchto institucích začít myslet a konat jako lidé, jako součást lidské rodiny, a ne jako všeho schopní dinosauří a termití dravci, kterých ideálem je prázdný svět ideologů typu Kissinger nebo Brezinski...

Svět a ani lidé v USA nepotřebují životní prostředí založené na nenávisti. Svět nepotřebuje světovládní institucionalizované entity žádného druhu. Světovládní ambice zahubily všechny politické monstra, které v historii vznikli. Před našími očima teď zaniká vnitřní a vnější svet světovládních struktur USA a spol.

Snad si už v těch jejich kruzích konečně uvědomí souvislosti a řeknou si: My nechceme vládnout světu. My víme, že nejsme Nadlidi. My chceme být součástí světa. My víme, že jsme lidé. Už víme, že cesta k světovládě vede do zapomenutí jako kdysi dávno zavedla do neexistence světovládnou Atlantídu.

366125

28.08.2018 13:19

Afghánistán: Ostudná válka Ameriky

Novodobá Atlantída

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. USA vládnoucí establishment ničí výsledky práce svého vlastního obyvatelstva a ničí obyvatelstvo jiných zemí, protože nic jiného v jejich životní náplni není. Moc jejich mocných se transformovala do podoby dinosauřích a termitích světovládních monster podle vzorů z komiksů, které si četli ve školním věku. Proto teď všude, kde příjdou snáší dinosauří vejce a termití vajíčka v prospěch pokroku a růstu ekonomik stejně , jako za časů starobylé Atlantídy (dnes NATO). I tehdy jim byla Země malá...
S tím opiem a jinými specialitami jim pravděpodobně připisujeme zbytečně zlé úmysly. Vždyť tato jemná bílá chemie je určitě neškodná, když se distribuuje jako součást prášku do pečiva a jako ochucovadlo pro crackery. V rámci boje proti terorismu instituce OSN/UN/ proti přítomnosti uniformovaných záhradníků v cizích zemích a proti jejich povznášející a civilizační a kulturní činnosti neprotestuje.

366173

29.08.2018 09:42

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

hranice jsou dobré

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Předem se omlouvám, že zasílám příspěvek i když jsem překročil limit.
Jde o to, že v pozemských podmínkách platí téměř ve všem, že mezi různými systémy jsou hranice užitečné a dobré. To platí i pro hranice států i pro systémy ekonomické i technické i geografické, atd. Vlastně to platí pro téměř všechny systémy na Zemi. (Nad systémovými ohraničeními funguje na Zemi nad-systém atmosféry, nad-systémy moří a oceánů; ale i tyto jsou "ohraničeny".) Myslím si, že bezhraničný systém představuje pouze Vesmír.

Těší mne, že jsem se díky tomuto velice odbornému článku dozvěděl, že hranice mezi genetickými systémy v lidském společenství existují v prospěch zdravého vývoje lidstva.

Považuji i na základě tohoto vědeckého článku za prokázáno, že tzv.globalizace všeho realizována ve jménu globálních uctívačů globálního kapitálu je kolosální evoluční omyl vědomě páchaný na lidstvu ve jménu kolosální myšlenkové úchylky "světovlády" skupinou globálních úchylů, kteří podlehli rakovině "moci".

Hranice jsou dobré. Hranice mezi systémy jsou dobré. Dobrými sousedy a lidmi můžeme být pouze tehdy, když uznáváme hranice mezi jednotlivci a národy.

(...ještě jednou se omlouvám, že jsem přejročil měsíční limit počtu příspěvků)

366186

29.08.2018 19:54

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

RE: hranice jsou dobré

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Tvrzení, že hranice mezi genetickými systémy v lidské společnosti (tj. hranice mezi jednotlivými rasami lidí) jsou dobré k zdravému vývoji lidí je v mém podání založeno na obecně známém poznání, že každé rasově odlišné lidské společenství reaguje na životní podmínky ve svém okolí jinak. Odlišný úhel pohledu na prostředí, ve kterém žijí lidé kupř. v Grónsku nebo v Kongu nebo v Brasilii nebo v Austrálii má své výhody kvůli schopnosti přežití v daném prostředí. V každém prostředí si většina domácích obyvatel během staletí nájde vlastní metody, jak reagovat společným způsobem na své vnější i vnitřní okolí. V rozmanitém světě existuje rozmanitost myšlenek.

Výměna rozmanitostí při existenci dobrých sousedských vztahů způsobuje potěšení z učení se a z poznávání nových možností. Při násilném organizování míchání/ křížení lidí/národů/rasově odlišných lidských skupin, tj.při násilných pokusech o asimilaci/přesídlování/vysídlování nebo dokonce provádění rasově cílené genocídy se jedná o státní mocí řízený zločin proti lidskosti, proti lidem a proti Zemi. V aktuální době je takto přímo řízena/podporována invaze imigrantů do Evropy mocenským zázemím darebácké OSN pod záminkou "lidumilnosti".

"Technologie" tohoto dnešního darebáctví je velice podobná plánům Hitlera na génové manipulace, až na to, že Hitler a spol. se neopírali o "lidumilnost" darebácké OSN(UN), ale o své vlastní darebácké plány s Evropou pro získání "životního prostoru".

366206

01.09.2018 21:49

Špehování Trumpa ze strany Izraele

Ruleta se netočí

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Po všech "liduprázdných" zprávách ze světa je vidět, že ruleta hráčů se Smrtí přestáva svět zaujímat. Není o co hrát.

366270

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 81 čtenářů částkou 13 390 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 3

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 1

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 7

Náhubky u dětí způsobily oslabení imunity a teď se plní ordinace20.09.21 01:35 Česká republika 1

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 5

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 2

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 5

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 1

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 2

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 1

Měnové kurzy

USD
21,71 Kč
Euro
25,47 Kč
Libra
29,67 Kč
Kanadský dolar
16,99 Kč
Australský dolar
15,78 Kč
Švýcarský frank
23,40 Kč
100 japonských jenů
19,80 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,53 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 245,26 Kč
1 unce stříbra
483,77 Kč
Bitcoin
926 802,81 Kč

Poslední aktualizace: 21.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?