Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 17 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, kyticka.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

24.09.2015 09:55

Americká Velká strategie dělá salto

Články které vzájemně doplňují mozaiku

kyticka 83.?.?.?

Vážení diskutující v nedávné sobě na podobné téma vyšlo několik článků. Každý situaci analyzuje trochu z jiného úhlu. Dovoluji si na tyto články zde v diskusi upozornit, aby si vnímavý čtenář mohl doplnit mozaiku.

Níže napsaný text je sice reakcí na právě zveřejněný článek na nové republice, ale plně souvisí s článkem zde na zvědavci zveřejněným,

Článek z nové republiky, který rozhodně stojí o nastudování:
"Spěchají. Proč? A v čem se O. Krejčí mýlí - 2.pokrač."
http://www.novarepublika.cz/2015/09/spechaji-proc-...

Text:
Na toto téma jsem napsal 4.6. letošního roku článek "Ta válka proti nám Evropanům se vede více prostředky a to už přes 100 let"
http://svobodnenoviny.eu/ta-valka-proti-nam-evropa...

Zmiňuje mimo jiné konflikt vyvolaný mezi německy a česky mluvící populací Čech, kdy došlo ke krvavému rozvratu společnosti jen na základě rozdílu jazyka nikoli kulturních hodnot. Imigranti násilně usazovaní v Evropě mají potenciál vyvolat vzájemnou krvavou lázeň ne jen pro jazykový rozdíl, ale zejména pro kulturní.

Článek rovněž hodnotí švýcarský model, kde silné kulturní a hodnotové vazby zajišťují sounáležitost mezi obyvateli mluvícími 4 naprosto odlišnými jazyky.

Klíčem je výchovně vzdělávací systém - to je jak školský, tak i duchovní. Tyto jsou v současné době v Evropě významně rozvráceny.

Můj článek doplňuje mozaiku zde uvedeného článku. Obdobný článek z trochu jiného pohledu vyšel dnes na Zvědavci.
http://www.zvedavec.org/komentare/2015/09/6595-ame...

Všem analyticky myslícím doporučuji oba články přečíst. Ale to podstatné co je nevyhnutelné, máme-li přežít jako kultura i jako jednotlivci, je začít pracovat na rozbití v článku Radima Valenčíka prezentovaných struktur, které dle mého názoru vznikly částečně záměrně částečně spontálně.

Osobně vidím problém v tom, že do řídících společenských struktur, vedených původně sociálně inteligentními jedinci, začaly postupně pronikat bandité, kdy v současné době zde již "sedí" nejen užiteční idioti ale i stupidové.
Teoretický podklad je zde:.
http://blisty.cz/art/34902.html

Tedy ne vše co se děje je plně promyšlený záměr zmiňovaných vzájemně se kryjících struktur, spíše jejich již zoufalým těkáním, kdy jejich zprvu "malá domu", které začaly být neudržitelné, postupně překrývali stále většími "bejkárnami", kdy v současné době těkají ode zdi ke zdi realizováním stále nebezpečnějších kroků.

339903

24.09.2015 09:56

Americká Velká strategie dělá salto

RE: Články které vzájemně doplňují mozaiku - dokončení

kyticka 83.?.?.?

Prakticky hrají va-bank o přežití svých ubohých cizopasnických životů (moci).a to i za cenu, že zlikvidují svého dosavadního hostitele ve víře, že se jim podaří přeskočit na nějakého nového, který se ze vzniklého chaosu zrodí.

Jediná možnost jak situaci zachránit, je postupně všechny stupidy (známky stupidity vykazuje Dinsbier), bandity (řada kauz napovídá, že do této kategorie patří Kalousek), užitečné idioty (s odstupem času je zcela zcela zřetelné že takto byl exelentně zneužit a to na celosvětové úrovni jako médium "morálky" ne příliš chytrý Havel), odstavit od moci a nahradit osobnostmi typu Putin.

Ta změna musí nastat v celé Evropě, V Českých podmínkách podporujme pana prezidenta a zkusme věřit panu Babišovi (zatím kromě pomluv nevidím, že by jednal proti zájmům národa - evropy)

Václav Kytička

339905

29.09.2015 06:50

Dopis čtenářky

RE: Nebojte se, paní autorko

kyticka 83.?.?.?

Až na pár vyjímek, že!?! Například právo na seriozní historický výzkum toho co se dělo za války v pracovních táborech koncernu IG Farben, který vlastnili jednak částečně jednotlivci z USA a jednotlivci z Německa, zejména polských poboček, kdy nejznámější je Osvětim.

K problematice homosexuality. Nutno si položit otázku co je objektivně v souladu s přírodním,programem, případně božím záměrem. To je nezpochybnitelně milujte se a množte se. Pokud je někdo orientován tak, že může platit pouze to milujte se, je to nenormální, ale prosím tolerujme to. Je to nemoc, anomálie, u někoho daná daná chybou v genetice, u jiného chybou v psychice u dalšího od obojího kousek.

Co však nelze tolerovat je, aby se tato anomálie a to zejména před nedospělými jedinci, kteří nemají psychiku ještě zcela dotvořenu, kdy hrozí, že se tento nepřirozený program ujme a že z jedince, který se narodil se všemi dispozicemi být normální dojde k "zmršení" jeho dušičky do podoby, kterou bůh nebo příroda (dle vyznání, nechť si laskavý čtenář doplní sám) rozhodně nezamýšlela.

Smát se homosexuálům je svinstvo stejné jako smát se beznohému. Přesto je jak beznohý tak i homosexuál poškozený jedinec. Berme je tak a neztrpčujme jim život, Vy poškození zase ale neotravujte své okolí se svou chybou. Stanete se pro všechny nesnesitelnými, kdy vám to okolí též náležitě oplatí. Pak se budete pouze ve svém traumatu více utápět a více nenávidět jak sebe tak i okolní svět..

Milujte sebe tak jak jste a lásku rozdávejte. Potom vám bude láskou oplaceno. Pokud si lásku (pozornost) budete vynucovat, pak se může stát, že i beznohý dostane situaci do takového napětí, že dostane od zcela zdravého pěsí mezi oči.

To samé ale platí opačně, pokud se bude zdravý někomu postiženému posmívat do neúnosné míry, ten postižený potom může vzít někde zbraň a vystřílet půlku třídy spolu s celou sborovnou.

Správné je v diskusích, postojích a spolužití hledat objektivní pravdu do míry až dojde ke vzájemnému ztotožnění. Potom nebude názorových rozdílů, nebude možno uplatňovat rozděl a panuj. Jsou však skutečnosti, kde ke ztotožnění z objektivních příčin nemůže nikdy dojít. Zde je nutné nalézt pokud možno co největší míru tolerance a to NA OBOU STRANÁCH!!!

340099

29.09.2015 07:32

Dopis čtenářky

RE: Nebojte se, paní autorko

kyticka 83.?.?.?

Oprava věty v odstavci:

......Co však nelze tolerovat je, aby se tato anomálie veřejně propagovala a to zejména před nedospělými jedinci, kteří nemají psychiku ještě zcela dotvořenu, kdy hrozí, že se tento nepřirozený program ujme a že z jedince, který se narodil se všemi dispozicemi být normální dojde k "zmršení" jeho dušičky do podoby, kterou bůh nebo příroda (dle vyznání, nechť si laskavý čtenář doplní sám) rozhodně nezamýšlela. .....

(exhibicionistické pochody jsou toho nejhorším příkladem, jakož infiltrace obhajoby této úchylnosti do školních osnov jako, že jde o něco normálního)

340101

09.10.2015 08:22

500 milionů rukojmích

RE: A další výhodou je, že jsme národ Švejků. To může být pro nás vitální vlastnost pro přežití, v minulosti nám to už n

kyticka 83.?.?.?

Dotaz? Kde jste vzal tu informaci, že nás slovany - konkrétně Slováky, Chorvaty, Slovince, Čechy a Ukrajince chtěli Němci vyvraždit.

To máte z komunistický nebo žido-americký propagandy. Těch pár pamětníků to co ještě žije, to zažilo zcela jinak.

Jinak pro ostatní - obhajovat se Švejkem je důkaz toho, že jste malý přizdi sr..či, kteří umí jen remcat, kdy zejména se neumí podívat pravdě do očí a zejména se u vás projevuje závist komukoliv kdo je na tom v jakémkoli ohledu lépe než vy.

Vás nezajímá co kdo říká, ale kdo to říká. Příkladem je hanobení Babiše. I kdyby se na hlavu stavěl, stejně mu dáte nálepku Bureš.

- dává systém do pořádku (registrační poklady) - obhajujete zloděje co neplatí daně
- Babiš s kolegy ve vládě na půdě EU bojuje, aby EU donutila chránit vnější hranice aby EU zatlačila na Obamu a Putina aby se domluvili především oni a netahaly jejich spory do Evropy a mezi Araby - tak mu nadáváte, že to dělá jen proto, že si spočítal, že mu vyjdou lépe volební preference.
- nadáváte mu, že pěstuje řepku a ne obilí. Tak se zkuste seznámit s kvótami EU na to obilí - kolik ho ČR smí pěstovat. To se můžete zeptat také na Moravě vinařů jak je to s možností rozšiřovat v 'CR vinohrady. Babiš by také mohl ty polnosti pouze sekat a nechat ležet ladem. Na řepku ještě dostane z EU dotace. Ty pak dá lidem ve mzdách nebo dodavatelům dalších investic. Tedy uniklé daně z ČR velkými korporacemi třeba do Německa zase do ČR dostává zpět. Ale to vy kecálkové slyšet nechcete - Bureš je hajzl, že jo.

Tedy závěrem, autor článku je blázen. Místo aby podporoval všechny kteří se s tím u nás něco snaží pozitivně udělat, tak bez ověření si faktů šíří pomluvy právě o těch "sociálně inteligentních" jen proto, že také kromě práce ku prospěchu všem také podnikají a mají prachy. A co dělá Švejk? Nic kromě zesměšňování schopnějších.

To je čistý fanatický komunismus závistivých primitivů bez kouska důvěry v kohokoliv, kdo se má lépe než vy. Zamyslete se na slovy profesora Piťhy:
https://www.youtube.com/watch?v=MwRYpmWolWQ
nebo ještě lépe nad filmem prezident o Putinovi
http://ulozto.cz/xRizFqfL/prezident-2015-film-vlad...

Naopak autor článku nabádá k revoltě, chaosu - prakticky barevné revoluci, která by měla smést vše dobré i špatné a že jako pak to budeme stavět znovu odspodu jako nějak lépe, že ti nezkušení noví co se takto dostanou k moci nějak lépe vhlédnou do problému. Tak to se koukněte na současnou z Majdanu vzešlou Ukrajinskou vládu. Tak tak nějak by to dopadlo.

Přestávám tomuto webu posílat příspěvky. Platím mu již řadu let a právě končím. Podporovat fanatika a xenofoba, co to tady chce svými mindrákojidními bludy akorát v ČR rozeštvat nehodlám.

340448

18.01.2016 14:36

Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec

Odkaz na další skvělé diplomové práce z Brna a Prahy

kyticka 83.?.?.?

http://www.white-media.info/akademicke_bahno.html

Jinak na tomto webu rovněž naleznete kopie mailů našich potentátů, včetně těch našeho statečného ministra.

konkrétně zde: http://www.white-media.info/hax.html

344579

30.04.2016 18:21

Uprchlická krize ohrožuje evropské sociální předivo

RE: Není žid jako žid.

kyticka 83.?.?.?

Naprosto netuším co jste chtěl svým příspěvkem naznačit. To že jsou židé ve své většině vzdělanější než jiní, protože staletí důsledně dbají na vzdělávání svých potomků, neznamená že mezi nimi nejsou hajzlové.

Protože se tito jejich hajzlové, díky tomu, že mají výborný vzdělávací základ dostali velmi vysoko ve společensko-ekonomických strukturách všech lidí této palanety, neznamená to, že zasluhuje vyhubit každý jedinec, který se k tomuto náboženství-národu hlásí. Tedy tak jak to viděli v Německu před a za 2.SV. To platí i za situace, kdy těch několik hajzlů seje smrt a zkázu kde se dá. Pochytat a spravedlivě potrestat je třeba, vždy a pouze pouze jen ty zločince a jejich napomahače. U napomahačů je třeba být obzvláště důrazný v těch případech, kdy ke zločinnému chování nabádají ostatní. Pakliže tuto činnost dělají na dětech, které ještě nemají rozum, ale o to hlouběji se v tomto období u nich ukládají základní vzorce chování, měly by být potrestáni naprosto nejtvrději.

Špičkou ledovce takovéto činnosti je nedávný případ nabádání školáků, aby házeli hlínu na podobiznu prezidenta jako na terč!!!

Viz.: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka...

Úplně to samé platí pro jedince, původem z Tasmánie! Těch je ale na nejvyšších úrovních nemnoho, takže nejsou až tak vidět a nikdo tím pádem po Tasmáncích jako takových nejde.

Po židech jako takových se šlo v minulosti již vícekrát. Vždy je do té situace dostali pouze někteří jejich nenažranci. Je to tedy zejména na nich, na židech, aby si takové zločince pohlídali a své řady pročistili. Dříve než si tyto asociály, k židovství se hlásící, zase někdo spojí s celou jejich komunitou. Na jednu takovou židovskou svini jim dám typ. Je to všeobecně nebezpečný člověk první kategorie. Zejména tím, že svoje úchylné názory překrývá veškerým židovstvem a na vích vybrané židovské jedince ke stejné zločinnosti přímo školí!!!

https://www.youtube.com/watch?v=2yNJ-jrdgZg&featur...

No a aby byla situace vyvážená, tak zde máte příklad z muslimské obce:

https://www.youtube.com/watch?v=Mvpf3JZAGlU

348136

30.04.2016 20:33

Uprchlická krize ohrožuje evropské sociální předivo

RE: Není žid jako žid.

kyticka 83.?.?.?

Prostě rozlišuji mezi rasistickými sionisty a a normálními židy, co měly tu "smůlu", že se narodili židovským, získali světské vzdělání a s tím ortodoxním talmudem se až tak neztotožňují. Ten je stár jen cca 900 let. Mají povědomí o jisté židovské pospolitosti, ale jinak jsou normálními příslušníky většinové společnosti.

To je stejné jako s tím islámem. Mohamed napsal řadu velmi drastických ponaučení - návodů co kdy dělat. Byly poplatné své době a postupem doby vyšuměli.

Kdyby jim hajzlové co jsou u moci v USA nerozbušily jejich země, nikdo z nich by se většinově nevracel k Mohamedovo slovům, která platila v době, kdy jim křižáci vyvraždily Jeruzalém.

Teď je to posraným na vrch a nám nezbývá než je sem ani náhodou nepustit a imámy co tu hlásaj smrt nevěřícím je třeba zavřít na 20 let do chládku na samotku.

Předevčírem mluvil u Jílkové analytik Schneidr. Zrovna u něj mám dojem že je žid. Jinak velmi rozumný pán. A ten řekl jasně. Jsem pro kvóty, ale takové co zohledňují míru účasti na rozvratu islámských zemí. My kvůli tomu hajzlovi Havlovi na tom máme bohužel také určitý podíl, ale ať si to vyžere Británie, Francie a částečně i Itálie (ta speciálně za Lybii ale hlavně USA). Na otázku proč by to ale měli odnést Němci - ti byli vždy proti, odpověděl. Jsem přesvědčen, že Merklová je pod těžkým tlakem. Něco na ní ti z USA mají. Nejedná racionálně.
(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-...)

Osobně si toto myslím již déle. I při té Ukrajinské krizi, když to nejvíc kulminovalo, se snažila najít východisko. A to i když před tím podporovala svého koně na Majdanu, Klička.

Jakmile došlo na islámskou invazi, jako kdyby nad ní někdo převzal kontrolu a řídil jí jako avatara. Odpověď hledejte ve filmu Občan Snowden (http://aeronet.cz/news/video-obcan-snowden/) a ještě v tom o těch hackrech (http://aeronet.cz/news/video-mobilni-telefony-a-si...).

Asociální hajzlové co uzurpovali moc v USA (židů je mezi nima mraky, ale nejsou to jen oni!), si jí snad někde natočili, že šukala se psem nebo co, že tak na slovo poslouchá. Hovadiny co tvrdí poslední rok, ještě před dvěma lety říkala o 180 stupňů jinak. "Multikulturismus se neosvědčil. Evropa musí změnit přístup." Najednou padl duben 2015 a jako kdyby jí přeprogramovali. Buď jí totálně hráblo možná jí řídí jako v tom filmu Manchurianský kandidát (http://www.csfd.cz/film/135254-manchuriansky-kandi...), nebo pak už jen hrozba, že pustí ta videa, jak jí šuká ten pes.

348142

31.05.2016 15:04

Dejte si pozor, co si přejete: Rusko je na válku připraveno

RE: RF vs. USA

kyticka 83.?.?.?

Pro Richard1, ano Rusko se brání. Na toto téma jsem napsal již několik článků. Za stěžejní osobně považuji dva, respektive tři. Možná Vám dají do souvislostí některé další kamínky celkové mozaiky.

Článek první:
Co předcházelo imigrační invazi. Novodobé dějiny v souvislostech, krok za krokem
http://leva-net.webnode.cz/products/co-predchazelo...

Článek druhý:
Jak je to s tím Islámem, proč dolar může zachránit pouze 3. světová válka a co s tím můžeme udělat?
http://aeronet.cz/news/jak-je-to-s-tim-islamem-pro...

Článek třetí:
Brusel na nás útočí ze tří směrů. Pokud se všichni nevzbouříme právě teď a nyní, čeká nás v krátké době katastrofa!
http://www.novarepublika.cz/2016/04/brusel-na-nas-...

Ještě bych doplnil odkaz na jedno video o kterém by se dalo říci, že jde o omlouvání Hitlera a německou propagandu. Nicméně významně poslouží pro nalezení paralel situace, která byla před 2. světovou válkou se situací současnou. Jde z toho strach, jak je vše takřka přes kopírák.
Hitlerova válka? Co zamlčuje Guido Knopp
https://www.youtube.com/watch?v=LnDrZtvTiN0

349030

28.06.2016 23:44

Proč Putin označil USA za „pravděpodobně jedinou světovou supervelmoc“?

RE: Blízká budoucnost: Zoo úchylové pochodují Prahou

kyticka 83.?.?.?

V celém článku zde na zvědavci zveřejněném, se přeci především hovoří o tom, že supervelmoc agresivně zavádí své pořádky, respektive pořádky jí vyhovující, ve svých koloniích, respektive všude, neb jejím cílem je mít kolonii z celé planety. No a my jsme právě pod tím útokem, kde se ty pořádky ze strany kolonizátora právě dějí.

Celý proces trvá cca 3 generace (po klíčové změně režimu). Pokud se podaří převychovat v řadě 3. generaci pokorných otroků, tak je proces ukončen a kolonie bude kolonií tak dlouho dokud bude kolonizátor životaschopný.

Je pravda, že v současnosti se hlavnímu kolonizátorovi hroutí řada oblastí, takže úplně silný v kranflecích není. Přesto u nás v ČR jde vše přesně podle plánu. Nebýt internetu, ani bychom si toho nevšimli, respektive všimli až v době, kdy by bylo pozdě.

Šance ubránit se nám naskytla. Svým příspěvkem, s odkazem na článek, jsem chtěl upozornit na to, že to vměšování se, o kterém Putin mluvil, nekončí jen humanitárním bombardováním nebo barevnou revolucí, ale že jde o značně dlouhodobý proces, který začíná dávno před zlomovým obratem (což je ta vnější intervence nebo jakoby vnitřní převrat) vyrobením dostatečně velké "5. kolony". Po změně režimu na pro-kolonistův, ale ještě musí dojít k úplnému opanování takové nové kolonie. To trvá ještě 3 generace převychovávání novodobých otroků.

O tom je ten článek na který odkazuji výše a přesně takto s článkem zde na zvědavci zveřejněném souvisí. V Rusku ten dokončovací kolonizační proces, díky Putinovi, postupně začali zasekávat od roku 2000. Otrokáři Rusko ideově plenili nikým nerušeni jen cca 10 let. U nás otrokáři naši identitu nerušeně ničí již 26 let a zatím nějaký zásadní obrat nevidím. Ano jakž takž se začíná dělat pořádek v penězích a ekonomice. Školství ale stále všichni u nás berou jako nějakou ne až tak důležitou oblast. Opak je pravdou, školství je to nejdůležitější a my pouze koukáme, jak Valachová s velkou pomocí jejího dřívějšího šéfa Dienstbiera a zlé stařeny Šabatkové pořádně přiložili pod kotel.

Tak si ten mnou odkazovaný článek (http://svobodnenoviny.eu/lidske-zoo-z-pohledu-nwo/) přečtěte a též se podívejte na ta zveřejněná videa. Pak Vám možná bude zřejmé jak vše souvisí se vším a co se stane, když my starší nezačneme tvrdě prosazovat aktivní odpor. Každý tak jak je v jeho možnostech.

Minimálně jakkoli tlačit na to, aby Valachová vypadla ze školství. Mluvit s učiteli svých dětí a vnuků a aktivně požadovat na škole, že takto a takto si výuku představujete a takto ani náhodou. Tlak musí být všeobecný a na všech úrovních. Převýchova našich dětí je ta nejzákeřnější věc, kterou může pro podrobení si jakéhokoli národa kolonizátor udělat.

350042

06.07.2016 01:40

Achillova pata Ruska

Výborný článek

kyticka 83.?.?.?

Tento článek by měl být vstupním podkladem každého českého politika ke studiu za účelem hledání cesty k prosperitě naší země.

V Rusku se své problémy řešit snaží, a to na akademické úrovni. Otázkou je, co dělá většina našich politiků a akademiků?

Záznam z ekonomického fóra.

http://outsidermedia.cz/sergej-glazjev-je-nutne-ro...

350194

06.07.2016 02:02

Achillova pata Ruska

Ještě tři odkazy

kyticka 83.?.?.?

O ruskú CB sa rozpútal zúrivý boj: liberáli sa nechcú rozlúčiť s vonkajším riadením

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/o-rusku-cb-sa-...

Ruský plán na příštích 10 let

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/rusky-plan-na-...

Sergej Glazjev k Ukrajině - titulky.

https://www.youtube.com/watch?v=wzEZY70NW7g

350195

12.07.2016 01:24

Zabít hrdinu v každém člověku

Souvislá výchova pahodnot na 3 generace za sebou zotročí národ natrvalo

kyticka 83.?.?.?

Již jsem to sem dával jednou v jiné souvislosti. Téma je však natolik závažné, že mne nutí dát tématicky obdobný příspěvek i pod tento článek. Je o taktice kolonizátora na území svých nových kolonií, jakož ale i na svém vlastním území, kde je nucen udržet většinovou populaci v patřičné neschopnosti hlavním loutkovodičům a jejich nejbližším služebníkům jakkoli konkurovat.

Supervelmoc agresivně zavádí své pořádky, respektive pořádky jí vyhovující, ve svých koloniích, respektive všude, neb jejím cílem je mít kolonii z celé planety. I my v ČR jsme aktuálně pod tímto útokem, kdy zde kolonizátor zatím nerušeně zavádění jemu vyhovující nové pořádky.

Celý proces trvá cca 3 generace (po klíčové změně režimu). Pokud se podaří převychovat v řadě 3. generaci pokorných otroků, tak je proces ukončen a kolonie bude kolonií tak dlouho dokud bude kolonizátor životaschopný.

Je pravda, že v současnosti se hlavnímu kolonizátorovi hroutí řada oblastí, takže úplně silný v kranflecích není. Přesto u nás v ČR jde vše přesně podle plánu. Nebýt internetu, ani bychom si toho nevšimli, respektive všimli až v době, kdy by bylo pozdě.

Šance ubránit se nám naskytla. Chci upozornit na to, že v obecné rovině, vměšování se ze strany kolonizátora, nekončí jen humanitárním bombardováním nebo barevnou revolucí (u nás pilotní "sametová"), ale že jde o značně dlouhodobý proces, který začíná dávno před zlomovým obratem (což je ta vnější intervence nebo jakoby vnitřní převrat) vyrobením dostatečně velké "5. kolony" (u nás ze zahraničí sponzorovaných havloidů přilepených na chartu 77). Po změně režimu na pro-kolonistův (listopad 1989), ale ještě musí dojít k úplnému opanování takové nové kolonie. To trvá ještě 3 generace převychovávání novodobých otroků.

V Rusku ten dokončovací kolonizační proces, díky Putinovi, postupně začali brzdit od roku 2000. Otrokáři Rusko ideově plenili nikým nerušeni jen cca 10 let (Gorbačovem počínaje Jelcinem konče). U nás otrokáři naši identitu nerušeně ničí již 26 let a zatím nějaký zásadní obrat nevidím. Ano jakž takž se začíná dělat pořádek v penězích a ekonomice. Školství ale stále všichni u nás berou jako nějakou ne až tak důležitou oblast. Opak je pravdou, školství je to nejdůležitější a my pouze koukáme, jak Valachová s velkou pomocí jejího dřívějšího šéfa Dienstbiera a zlé stařeny Šabatkové pořádně přiložili pod kotel.

Když my starší nezačneme tvrdě prosazovat aktivní odpor. Každý tak jak je v jeho možnostech.

350341

12.07.2016 01:28

Zabít hrdinu v každém člověku

...3 generace za sebou zotročí národ natrvalo - Dokončení

kyticka 83.?.?.?

Minimálně jakkoli tlačit na to, aby Valachová vypadla ze školství. Mluvit s učiteli svých dětí a vnuků a aktivně požadovat na škole, že takto a takto si výuku představujete a takto ani náhodou. Tlak musí být všeobecný a na všech úrovních. Převýchova našich dětí je ta nejzákeřnější věc, kterou může pro podrobení si jakéhokoli národa kolonizátor udělat.

Základní otázkou života proč zde na tomto světě jsme, je přeci, kvalitně žít (přežít) proto, abychom mohli mít děti a ty, a TO JE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, pro kvalitní život VYCHOVAT! V tomto se doposud shodli jak ateisti, tak i všechna náboženství světa.

Ptáte se proč jsou islamisté tak odhodlaní a z jakého důvodu námi nejvíce pohrdají?? Protože my díky vtloukání do hlav obdobných nepřirozeností, jako je nejenom v tomto článku popsáno, se potupně v otázce proč zde vlastně jme, dostáváme do naprostého rozporu se samotnou přírodou, s nejzákladnějším programem, kterým se řídí vše živé na této planetě, nebo nejzákladnější vůlí boha, pakliže existuje.

My tu nejsme proto, abychom si užili mejdan, říkalo se "muž má zasadit strom, postavit dům, zplodit a vychovat syna". O ženách to platí zcela shodně, byť takové přísloví není. Jistě budou čtenáři souhlasit s parafrází ve smyslu, "žena má najít muže o kterého se bude moci opřít, vytvořit domov a zplodit a vychovat dceru".

Koukněte jak dbají na výchovu muslimové.

https://www.youtube.com/watch?v=__YQxffxT-8

Ano používají své specifické metody, ale to není rozhodující. Důležité je, že na výchovu dbají s nejvyšší zřetelí.

A co my? Programově nedospělým a nezkušeným dětem dáváme větší práva než dospělým a vyžadovat povinnosti přímo zakazujeme. Je nám podsouváno, že pokud necháme naše děti žít jako dříví v lese, tak že to bude nějak samo demokraticko-humanitárně fungovat. Že se vychovají nějak samy od sebe. Ne nevychovají, ale zaručí kolonizátorovi, že mu nebudou do budoucna schopny jakkoliv konkurovat!!!

350342

13.07.2016 02:19

USAID a americká nadvláda

Super článek

kyticka 83.?.?.?

Perfektní!

Tudy vede cesta. Odhalit kdo je za tím, odhalit jak to dělá, (obojí se více méně již ví), ale to nejpodstatnější je, ukázat jak s tím bojovat. Pak se teprve může zaktivovat nadkritické množství občanů, aby se vítr začal obracet. A jakmile ti, co jsou, kam vítr tam plášť, vycítí tuto změnu, přidají se hromadně. Pak se dá hovořit o vítězství v první bitvě.

Ten proces u nás již začal, ale je toho ještě mnoho před námi. Tak do toho!

Kdo nepohrdne názory Petra Chobota, tak právě před několika dny nwoo.org vystavil trilogii jeho rozhovorů. Ano jeho mystické výchozí axiomy jsou diskutabilní, ale vše co říká má vysokou logiku a velmi realisticky se blíží realitě. Navíc vtipné, velmi otevřené a vysoce pozitivní.

http://www.nwoo.org/2016/07/11/petr-chobot-konec-z...

350376

23.01.2018 11:37

Když vyhraje Drahoš...

Drahoš - zásadový člověk jen co je pravda

83.?.?.?

Drahoš je osoba, která odpoví libovolnému tazateli vždy tak, aby byl navýsost spokojen. Opravdu zásadový člověk, jen co je pravda:
https://ok.ru/video/610657700597

A toto chceme?

Francie - Doručovací firmy odmítají do některých částí Paříže doručovat poštu. Řidiči metra odmítají zastavovat v některých stanicích metra!
http://svobodnenoviny.eu/ridici-metra-v-parizi-odm...

Švédsko - Policejní důstojník "Mnoho lidí ani netuší jak vážná je situace ve Švédsku".
http://svobodnenoviny.eu/policejni-dustojnik-mnoho...

Výborné srovnání Drahoš - Zeman je zde:
Vložený obrázek
http://www.novarepublika.cz/2018/01/kratke-srovnan...

362059

15.02.2018 10:40

Tajný americký vládní program pro výchovu budoucích proamerických kádrů

Devastace českého školství

83.?.?.?

Velmi zásadní informace o Agendě 2030 kterou podepsal v roce 2017 Sobotka. Mainstreamem utajované skutečnosti. Rozhovor bývalého poslance a bývalé úřednice ministerstva školství. Všem kdo chce něco podniknout proti katastrofě, která se na nás chystá doporučuji velmi pečlivě poslechnout. Je tam neskutečná munice informací.

Pokud možno tento rozhovor šiřte, zejména odkaz na něj zašlete všem učitelům a politikům, které znáte.

https://youtu.be/utDqzhcrwNo

Vložený obrázek

Již se podařilo ukrást celou jednu generaci našich dětí. Nyní máme pouze toto volební období na nápravu. Rodiče si musí vzít své děti zpět! Tlačte na politiky. Z pokusů typu Agenda 2030 musí ČR bezpodmínečně odstoupit. USA a Holandsko to již udělali. Vyslechněte pozorně a uděláte si obrázek sami.

362572

Káva pro Zvědavce

31

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 69 čtenářů částkou 10 942 korun, což je 31 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
21,00 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,57 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,36 Kč
100 japonských jenů
19,07 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,09 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 018,97 Kč
1 unce stříbra
581,85 Kč
Bitcoin
841 646,37 Kč

Poslední aktualizace: 16.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?