Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 15 příspěveků, 5 různých jmén: <nic>, Censored, Sugar, VojtaIL, vousy13.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

15.06.2014 16:45

Politické procesy padesátých let

RE: suvislosti

VojtaIL 84.?.?.?

Gottwald ve skutečnosti zemřel na neléčenou a přísně utajovanou syfilis. V jejím důsledku trpěl výdutí na aortě. Proto mu lékaři důrazně doporučili cestovat na Stalinův pohřeb vlakem. Gottwald ovšem jejich radu neuposlechl. Cesta letadlem pak byla příčinou prasknutí výdutě, krvácení do hrudi a následné smrti.

Pověsti o otravě byly dle mého soudu šířeny jeho soudruhy i jeho ženou cíleně. Pomohly odvést pozornost veřejnosti od skutečné příčiny jeho smrti a zachovat mu dekorum "bezúhonného člověka".

311682

13.11.2014 12:40

MMF připravuje půdu pro globální konfiskaci majetku

RE: Přerozdělování je čistá zlodějina

VojtaIL 84.?.?.?

Díky všem za reakce, pánové. Pan Honza999 si plete přírodní zákony (ty, které studují přírodní vědy, jako jsou matematika, fyzika, chemie, astronomie, ...) se zákony džungle. A hned je jasno, proč nám vnucuje svůj názor na správnost přerozdělování. [velký smích]

Přerozdělování v lidské společnosti lze přirovnat také k symbióze hostitele a parazitů. Je-li parazitů (tedy přerozdělování) málo, hostiteli nevadí a on normálně prosperuje. Je-li jich hodně, hostitel má problémy a sotva přežívá. Přeroste-li počet parazitů udržitelnou mez, hostitel hyne. A k této mezi se "díky" trvale rostoucí míře přerozdělování mílovými kroky blížíme.

Cožpak to nikdo nevidí? V důsledku přerozdělování narostl za poslední tři generace počet Cikánů v ČR na patnáctinásobek!!! jejich původního počtu. V důsledku stejně stupidního přerozdělování narostl počet Arabů, žijících původně na území Palestiny, za stejné období na osmnáctinásobek!!! Čísla o nárůstu počtu Afroameričanů neznám, ale předpokládám, že budou podobná. Produktivní část lidstva (hostitel) si tímto nesmyslným přerozdělováním cíleně pěstuje vlastní parazity. Jak dlouho to ještě může vydržet?

320983

18.11.2014 15:39

Mail z Prahy

RE: Dvě technické

VojtaIL 84.?.?.?

Nevím, zda je diskutovaná fotografie fotomontáží. Ani to není důležité.

Co je tedy důležité? Důležité je, že Zeman je prvním pohusákovským prezidentem, proti němuž vyšli lidé spontánně demonstrovat. Kdyby neměli vážný důvod, tak je z tepla jejich domovů nic nevytáhne. A to je první neoddiskutovatelný fakt.

Národní třída byla Zemanovými odpůrci tak narvána, že jsem se tam ani nedostal. Uvázl jsem v davu ve Spálené ulici. A to je druhý fakt.

Takže diskutovaný obrázek z Národní bude nejspíš velmi blízko realitě. Krom toho samozřejmě existují další fotografie a videa, z nichž lze snadno zjistit, jak to včera na Národní skutečně vypadalo.

321260

25.11.2016 14:07

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: Desatero

Censored 84.?.?.?

Dobrý den paní Ájo.

Je-li desatero skutečně tím jediným a pravým morálním kodexem, pak celý nechristianizovaný svět žil a dodnes žije v hlubokém amorálním bahně. Nebo snad staří Babyloňané, Peršané, Egypťané, Kartaginci, antičtí Řekové, Římané, ... Májové, Inkové, Aztékové, ... dodnes hinduisté, budhisté, taoisté, konfuciáni, ...

Ti všichni přece neměli a dodnes nemají "to pravé" desatero. Znamená to, že ti všichni představují amorální pakáž hodnou zavržení? [mrknutí jedním okem]

P.S. Kalísie vonná dává skvělé výsledky

Zdraví Vojta

353599

23.02.2017 15:27

Obludná mystifikace dějin: Mongolské impérium a tatarské jho na Rusi

RE: Pochybnost

Censored 84.?.?.?

Ovšem jak zjistíte, pane Lhotáku, které z oněch půl milionu odkazů jsou relevantní a co jsou naprosté bludy? Soudím, že těžko.

Tvrdíte-li, že našimi (tedy slovanskými) kořeny je Tartárie, kdo s kým to vlastně bojoval 8. září 1380 na Kulikovském poli? Rusové s Tatary? Nebo snad tuto bitvu považujete i s její přesnou datací a lokalizací také za vylhanou?

355958

07.03.2017 17:14

Co dělat?

Opět bezduché vzývání minulosti

Censored 84.?.?.?

Pan Roberts se v titulku svého článku ptá CO DĚLAT? Odpověď jsem však v jeho textu nenalezl. Namísto ní tvrdí nesmysly typu:

> konečně by se tak demokracie, ... stala realitou. Vládli by dělníci.

Nevládne náhodou v demokracii většina? Známe nějakou vyspělou zemi, kde dělníci tvoří většinu populace? Panu Robertsovi se evidentně stýská po diktatuře té nejhloupější menšiny - proletariátu. Chraň nás přírodo …

Pan Roberts nám dále vysvětluje, proč se ona „vláda dělnictva“, založená na marxistických bludech, zhroutila. Prý

> Vzhledem k přítomnosti zla a lidského selhání to tímto způsobem nevyšlo.

Cha, cha.

Autor se těmito svými výroky jasně vymezuje jako zaslepený stoupenec Marxe. Tento fakt ovšem degraduje i obsah zbytku jeho článku.

Bohužel se svými bláboly může uspět. Zkušenost nás mnohokrát naučila, že LIDÉ SNÁZE UVĚŘÍ JEDNODUCHÉ A SROZUMITELNÉ LŽI, NEŽ SLOŽITÉ PRAVDĚ.

356336

18.03.2017 21:58

Lidovky citují Zvědavce jako desinformační zdroj, aniž si ověřily fakta

RE: P.C.Roberts: Od dělání potíží až k hrozbě – vysoká cena za pravdu

Sugar 84.?.?.?

Na vaši otázku je jediná odpověd:
"Je vůle, je člověk. Není vůle, není člověk".

Z tohoto principu jednají všechna veřejnoprávní informační média. Jedinec zahnaný do konzumu, který se neobává o svou budoucnost, není nucen projevovat vůli pro přežití vlastní osoby a svých blízkých a tím pádem mu vyhovuje současný stav společnosti na planetě Zemi.

Stručně řečeno, většina populu je ve stadiu krmené zvěře ve výběhu. Na těch, kteří lépe chápou dnešní marasmus je, aby jim dávali informační podněty, které je ze stavu letargie vyvedou a začnou konat pro lepší budoucnost svou a ostatních.

Každý má jiné startovací podmínky, no žijeme tu společně a musíme spolupracovat = zvyšovat obecnou míru chápání socio-religio-naturálních procesů.

Pokud se jedinec cítí, že je na tom o trochu lépe než průměr, má na výběr:
1. Informační náskok předá ostatním.
2. Svou informační výhodu použije proti ostatním.

Být zřec či znachar - volba před kterou stály nejlepší kádry v dějinách...

356548

03.08.2017 13:08

Konspirace s cílem zbavit Trumpa prezidentského úřadu

RE: Bacha na ten komunizmus, Donalde...

84.?.?.?

Myslím, že vím, co je to komunismus, pane "86". Dokonce mám z této disciplíny státní zkoušku. Tedy. CÍLEM KOMUNISMU JE, aby:

1. si všichni lidé byli rovni,
2. rovností všech lidí vznikne beztřídní společnost,
3. práce se stane lidem základní životní potřebou,
4. lidé budou bezplatně odevzdávat společnosti všechny své schopnosti a síly,
5. společnost bude za to bezplatně uspokojovat veškeré potřeby lidí.

CESTA, JAK DOSÁHNOUT KOMUNISMU je popsána v útlém spisku autorů Marxe a Engelse, vydaného roku 1848 pod titulkem Komunistický manifest. Komunismu bude dle této brožury dosaženo:

1. zespolečenštěním výrobních prostředků,
2. třídním bojem.

Závěr?

Cíle komunismu jsou v příkrém rozporu se základními přírodními zákony. Sám jistě snadno odhadnete, s kterými.

"Zespolečenštění" je eufemismus. Ve skutečnosti jde o BRUTÁLNÍ LOUPEŽ majetků. "Třídní boj" je rovněž eufemismus. V praxi znamená VRAŽDĚNÍ těch, kteří se svých majetků nechtějí dobrovolně vzdát.

Komunismus je tedy ideologií, pro ty nejnižší vrstvy společnosti. Která navíc své vyznavače totálně ohlupuje. Mají se svými činy postavit proti základním přírodním zákonům a k dosažení svých cílů loupit a vraždit. Panečku.

Opravdu soudíte, že podobný cíl a cesty k jeho dosažení prosazuje dnes někdo v USA? [překvapení]

359365

05.10.2017 09:06

Lithium - vláda schválila krádež století

RE: Lithium

Sugar 84.?.?.?

V zásadě, ač jsou jaderné zbraně přímo katastrofické pro celou biosféru a mohou naší civilizaci spláchnout z povrchu zemského, jsou jakous takous pojistkou, aby se dalo vyhnout krvavému konfliktu typu 2.sv.

Ani šílená americká elita díky tomu nechce jít do jaderného střetu s Ruskem, které by nejraději rozporcovali na surovinové ministátečky.

360318

05.10.2017 09:59

Lithium - vláda schválila krádež století

Co k tomu řekl Zeman...

Sugar 84.?.?.?

https://www.facebook.com/prezidentcr/videos/152567...

od 14. minuty...

360319

05.10.2017 17:24

Co ti říká vlast?

RE:

Sugar 84.?.?.?

Existuje citát Saltykova-Ščedrina:

„Mužik se vůbec nebojí politiky prostě proto, že jí nerozumí. Ať už si ho dobíráš, jak chceš, stejně si bude myslet, že to není „politika“, ale jen boží dopuštění, stejně jako mor, hlad, povodeň, jen s tím rozdílem, že tentokrát je ztělesněním tohoto dopuštění státní úředník.
A je nezbytné, aby chápal, co je politika? Názory na to se mohou různit; ale já za sebe říkám přímo: Buďte opatrní, pánové! Protože, jakmile mužik pochopí, co je to politika: je konec!“

Tedy Ščedrin byl přesvědčen o tom, pochopí-li společnost, co je to „politika“, nebude již možné dále zneužívat její nevědomost v oblasti sociologie, což povede nevyhnutelně i ke kvalitativní změně politiky.

Ščedrin žil v 19. století, tak se jasně ukazuje, že od té doby se lidstvo posunulo dále. Dnes již nevěříme, že za všechno může bůh. Vše svádíme na politiky, ale jsou oni opravdovými tvůrci systému, ve kterém žijeme? Pravděpodobně ne, když uvážíme sociální setrvačnost systému.

Nevědomost v oblasti sociologie generuje společnost, která je snadno manipulovatelná pro cíle těch, kteří jsou informováni lépe. Tedy tím, že dáváte do oběhu informace, které jsou záměrně nedostupné prostřednictvím vzdělávacího systému a médií, zvyšujete gramotnost společnosti.

Jiná evoluční cesta pravděpodobně není. Pravdu máte v tom, že po získání kritického množství jedinců ve společnosti cca 10%, již nestačí jen sedět se založenýma rukama...

Více viz. např. základy sociologie:
http://leva-net.webnode.cz/products/zaklady-sociol...

360332

31.01.2018 16:29

Evropská komise: Odmítání kvót je neakceptovatelné

RE: k neuvěření

84.?.?.?

Připojuji se k panu V.P.O. I já bych si rád od Vás přečetl alespoň ty nejsilnější argumenty pro to, čím byla a je lidstvu Církev prospěšná.

Bude to třeba tím, jak na dlouhá staletí Církev zašlapala do země antickou moudrost, filozofii, antické vědění, antické pojetí krásy, olympijské hry, ... a toto vše nahradila dogmatickými bláboly o ploché zemi, prudérií a tmářstvím?

Nebo snad vidíte ten přínos v tom, když Církev donutila obyvatelstvo většiny vyspělých zemí ve velkém stavět na místo potřebných mostů, silnic, škol, nemocnic, ... nic nepřinášející církevní stavby (katedrály, kostely, kaple, ...)?

Nebo je snad ten hlavní přínos v tom, když brutální církevní propaganda donutila drtivou většinu vzdělaných lidí v dosahu své moci klanět se po staletí ohavné mrtvole chlapa, přitlučeného na kříži? A spatřovat v tomto odporném artefaktu onu (propagovanou) největší boží lásku k lidem? Fuj.

Díky za objasnění
Vojta

362258

22.11.2018 20:02

Děkovat veteránům za jejich „službu“ – ale proč?

RE: Trollovina

vousy13 84.?.?.?

Ano ženy mají pěkné my také, čím to asi bude?
Mají v hovno, proč asi, když se jedná o zdrojově nejbohatší stát na Zemi?
A nemají být na co hrdí v 2 sv. válce, když vyhráli nad sjednoceným západem?

367939

10.07.2019 11:08

Boj o podobu naší ekonomiky v 90. letech min. století a jeho následky

RE: Vyborny clanek? Cha, cha,...

84.?.?.?

V čem spočívá největší omyl autora, pane Juro? On totiž vidí ekonomickou úroveň ČSSR v roce 1989 na stejné úrovni, jako byla úroveň ČSR v roce 1938. V roce 1938 byla ČSR průmyslovou velmocí. Po 40ti létech komunistického drancování z kdysi vyspělého průmyslu nezbylo téměř nic.

Motocykly? Letadla, Auta, Elektronika, Počítače? Boty? ... Byl schopen náš průmysl v roce 1989 vyrobit cokoliv, o co by vyspělý svět stál? Nebyl. Mnohokrát zde citovaná Tamara byla drobnou výjimkou. Bez většího hospodářského významu. Z původně vyspělých předválečných továren zbyly po komunistickém drancování muzeální manufaktury. Nebo snad umíte vyjmenovat naše tehdejší velkosériové výroby, jejichž produkty se roku 1989 výborně exportovaly?

Další blud je, že ČSSR nebyla v roce 1989 údajně zadlužena. Tehdejší dluh byl totiž uschován uvnitř naší země. Zdevastovaný průmysl, chátrající infrastruktura, banky bez kapitálu, chudé obyvatelstvo, ... V tom byl uschován dluh, nasekaný za 40 let komunistickými "hospodáři".

Neustálý pláč na tím, že nás privatizace údajně připravila o nesmírné bohatství, je pouhou berličkou ekonomicky negramotných. Je mi líto.

Vojta

372445

11.07.2019 20:13

Boj o podobu naší ekonomiky v 90. letech min. století a jeho následky

RE: Favorit - špičkové auto

84.?.?.?

> Favorit byl špičkové auto, pane!

Nebylo. Proč? Kdyby to bylo opravdu špičkové auto, vyrobilo a PRODALO by se ho několik desítek milionů kusů. Podobně, jako vozu VW Golf. A ne mizerných 100 tis. ročně. O tom, co je dobré a co ne, nerozhodujete ani Vy, ani já, ani nejvyšší stranický tajemník. Opravdu dobré výrobky se poznají jen a výhradně dle toho, že si je kupují lidé, pane!

Co bylo opravdu špičkové (dokonce si dovolím tvrdit až nadčasové) auto z čs. produkce, byla Tatra 87. Představená světu pány Hanzelkou a Zikmundem. Jejíž produkci ekonomicky negramotní komunisté nejen nedokázali využít, ale dokonce ji zadusili. Je mi líto.

Vojta

372468

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 41 čtenářů částkou 7 593 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 2

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Biden konečně odhalil nejvražednější hrozbu USA. Je to terorismus bělošské nadřazenosti04.06.21 12:36 USA 2

Měnové kurzy

USD
20,97 Kč
Euro
25,39 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,34 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,15 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 373,53 Kč
1 unce stříbra
585,55 Kč
Bitcoin
755 693,59 Kč

Poslední aktualizace: 13.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?