Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 34 příspěveků, 1 jméno: kolokol.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Taktak, mládež nám hloupne. Ale to se týká celého lidského rodu. Vždyť i ti Kromaňonci před XX tisíci lety měli větší mozkovny. Ale hlavně ti mladí to mají těžké, když jsou bez přímých zkušeností vystaveni současné propagandě a "vzdělávacímu" systému. Moje sestra učí už pomalu 30 let a postupně se stala ve sborovně taky černou ovcí. A svá přesvědčení a názory raději moc nevystavuje.

353108

11.11.2016 08:12

Budoucí prezident Trump

RE: Trump?

kolokol 213.?.?.?

Takových situací se v období, co je svět chráněn jadernými zbraněmi, přihodilo už vícero. Údajně 10 až 20 velmi závažných. A přesto neuhodilo. To není jen tak, zbořit si celý domeček. A pak, i kdyby někoho svrběla živá ruka, v pozadí hlídá ruka mrtvá - systém automatického spuštění odvetného úderu. V dnešní době už pochopitelně i s využitím umělé inteligence. Což znamená, že to stejně jednou bouchne, pokud se tvůj přístup k celé věci nezmění, člověče!
A pokud jde o samotného Trumpa, nejeví se mi být větším psychopatem, než kterýkoliv jiný mister president. A rozhodně ne větší než ta Hillery [smích]

353290

11.11.2016 11:48

Budoucí prezident Trump

RE: Kdo skutečně vládne světu?

kolokol 213.?.?.?

To, že Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem, bych se odvážil zpochybnit. Jednak to neodpovídá historické ani současné zkušenosti, jednak se takové tvrzení může ukázat nebezpečným a sebe samo popírajícím. K čemu ta hesla o rovnosti vedla během Velké francouzské a třeba rovněž Velké říjnové socialistické revoluce přece víme. A jako opravdu čistá nezpolitizovaná idea? Neříkal někdo nanejvýš mravný už před 2000 lety - co je císařovo, císaři? Ovšem, císař by měl být na druhou stranu kvalitami svého lidství příkladem ostatním.
A pak je tu ještě otázka, zda vůbec Země lidem nějakým právem patří. Podle jednoho zdroje (už nevím, kde jsem to četl, ale zaujalo mě to), Země bývala kdysi rájem zvířat. A my jsme to tu těm zvířátkům jako invazní druh pěkně zavařili. A nejen jim.

353300

03.12.2016 11:49

Odkaz Fidela Castra: Síla idejí. Život v solidaritě

RE: ideje komunismu

kolokol 213.?.?.?

No postačí, když termín Bůh nahradíte termínem náboženská morálka nebo morálka podle požadavků pravých duchovních nauk a mohl by vás přejít ten děs. Naopak děsná se zdá být současná běžně pojímaná společenská morálka. Nebo chcete popřít, že je vlastně jen jakousi fasádou, za níž se můžou skrývat a prosazovat všelijaké nemravné choutky a požadavky? Neodpovídá snad tomu obraz současné civilizace, úrovně společenských vztahů i vztahů mezi jednotlivci? Třeba i v diskusi pod nějakým článkem?
Zkuste se zamyslet nad mravními požadavky kladenými Ježíšem v Kázání na hoře nebo třeba nad těmi, které předkládá budhismus. Mohla by být situace ve dněšním světě tak děsná, kdyby je dovedli lidé ve větší míře přijmout?
O tom, že komunistická ideologie je naopak cílena na nejnižší pudy mas, ani o tom, kdo stál za jejím zrodem, se ani nemíním víc rozepisovat.

353817

09.12.2016 13:10

Trumpovy možnosti: Žaloby, rebelie volitelů, nebo atentát

RE: Nebojte se o Trumpa

kolokol 213.?.?.?

Nevím sice, jak vypadá GP, ale asi dokáže vymývat mozky lidí docela efektivně, když i třeba takový odborník jako V.V. Pjakin se neustále shlíží ve Stalinovi a obhajuje ho. Bohužel se to týká (jak pozoruju v internetu) i jiných pozoruhodných person ruského světa, zvláště těch postarších. To mi sice vadí, na druhou stranu odtud čerpám mnoho hlubokých a netradičních informací a náhledů na dění na planetě v širokém spektru oborů.

354014

22.12.2016 11:32

Alternativní média by se měla připravit na to, že se stanou cílem skrytých kybernetických útoků

RE: a tahle zpráva zapadá do kterého řádu?

kolokol 213.?.?.?

Ano, taky jsem hned zbystřil. Je to stále totéž už od 11.9.2001, kdy si únosci letadla neohlídali své pasy. Stalo se tak i při útocích ve Francii, teď v Německu. Džochar z Bostonu kdesi na útěku sepsal své doznání (už si to nevybavuju přesně).
Zdá se, že jsou ti teroristé docela nepoučitelní.

354275

On ani ten tradiční model výuky nejspíš není to pravé ořechové. Ostatně jsem se v jeho rámci "naučil" opravdu hromadu nesmyslů a nepotřebného a potřebně ideologického. A například to, že výuka může být podvodná záležitost jsem poznal už jako šesťák, když nás učitel "naučil", že pí = 3,14 a že už teda umíme vypočítat obvod kruhu. Tehdy jsem frustrovaný poprvé porozuměl, že je něco shnilého ... Na gymnáziu se frustrace jen dále prohloubila a vysokou jsem raději prolezl ve stavu méně než polostřízlivém.
Dnes ovšem vím, že vzdělávací systém je jedním z důležitých pilířů prolhaného světa a dávno hledám poznání u jiných zdrojů. Ovšem příležitosti mladí dychtivého po poznání přišly v niveč. To tedy jo, přísahám!

355751

Nevím, zda jsi mi porozuměl. Proto jsem dával do uvozovek slovo naučil. Kdyby nás "naučili", že pí=4,28 , byli bychom stejně chytří. Nebo mi chceš namluvit, že v tvé třídě na základce vám učitel opravdu objasnil, jak to pí vypočítat?
Domníval jsem se, že smysl mémo příspěvku je jasný. Že je pí jednou ze základních konstat vesmíru taky vím. To, že hned napadáš, se mě zvlášť nedotýká. Jen mi obecně takový přístup nepřijde zrovna "čerstvý" - soráč.

355758

24.02.2017 11:22

Obludná mystifikace dějin: Mongolské impérium a tatarské jho na Rusi

Přiznám se,

kolokol 213.?.?.?

že článek jsem jen tak narychlo proběhl a místy přeskakoval. Podrobněji jsem sledoval diskusi. Takové téma, soudě podle reakcí čtenářů, je na místě. Vůbec nepochybuju o tom, že historická věda je ideologický konstrukt. Je takový zajímavý americký film - Pozemšťan, ve kterém jsou konfrontováni učení lidé s člověkem, který prožil novodobou historii lidstva od dob Kromaňonců. Jsou konsternováni. Samozřejmě taky konstrukt (režisérův). Ale domnívám se, daleko více otřeseni při konfrontaci s někým takovým (pokud by to bylo možné) by byli skuteční učenci. Nebo prostě při konfrontaci s nezkreslenými událostmi a procesy na planetě vůbec. A nejde zdaleka jen o vědu historickou a další humanitní oblasti. Týká se podle mého (zcela laického) názoru i rádoby exaktních věd. Hledat v tom ideologickém mumraji, ve světě založeném na lži, nějakou historickou pravdu, je asi nadlidský úkol. Tedy pokud se člověk bude probírat stohy rádoby faktů.
To už snad bude rozumnější a užitečnější najít si k té pravdě jinou cestu. Ale vůbec nic nenapovídám a nikoho nekopu.

355991

26.02.2017 11:12

Ztraceni v ghettu

RE: Doporučuji k přečtení

kolokol 213.?.?.?

Ano, jsem až překvapen jak hrozivě duchovnost Západu upadá. Byť chápu, že takový trend se dotýká celé současné civilizace. Shodou okolností jsem právě dnes ráno přemítal o úpadku kultury (projevu a chování lidí) v mém rodném městě. Srovnával jsem s dobou před 40 - 50 lety. Ale to, co píše onen anglický doktor, je naprosto alarmující. A volky nevolky se mi připomíná i involuční teorie původu člověka. V Rusku ji obhajuje např. antropolog Alexandr Bělov. Totiž, že ne my pocházíme z primátů, ale naopak oni jsou degeneráty, jakožto následek duchovního úpadku lidského rodu.

356086

26.02.2017 14:44

Ztraceni v ghettu

RE: Veľmi dobré a veľmi aktuálne

kolokol 213.?.?.?

Spiklenecké a konspirační teorie určitě nemusí být hloupé, i když jsou už ze své podstaty nejspíše nemravné. Vy jste ale měl zřejmě na mysli hloupé teorie o spiknutí. Ale proč by musely být nutně nelogické pro nějaké konkurenční prostředí mezi spiklenci? Navíc v šírším měřítku, na různých stupních pyramidy už nemusí jít až tak přísně o spiknutí, jako spíš o provázání až závislost na těch stupních nejnižších.

356112

26.02.2017 14:57

Ztraceni v ghettu

RE: Veľmi dobré a veľmi aktuálne

kolokol 213.?.?.?

A to ještě chci doplnit ke své poslední větě. Takovou závislostí, která může účinně paralyzovat jakýkoliv efektivní odpor i v době internetové.
Nebo něco podobného nevidíme i v naší slavné demokracii?

356113

28.02.2017 11:13

Pět vrcholných ruských diplomatů zemřelo během posledních tří měsíců

RE: ...a proruští velitelé na Donbasu?

kolokol 213.?.?.?

No to je skvělé, takle si žvanila podchytit. Pjakin říká, že "толпа" má paměť dvoutýdenní. Takže záznamy jsou rozhodně užitečné [smích]

356172

07.03.2017 12:52

Staří mladým rozumí, opačně to neplatí

RE: Je mi 72 let

kolokol 213.?.?.?

A já bych netvrdil, že pán ztrácí čas. Ten jeho přístup se mi vcelku líbí. Co je na něm špatného? A paní si nejspíš opravdu odžívala nedobrou karmu. Samozřejmě, že tím neospravedlňuji takové počínání ze strany zdravotnického personálu. Ti si zajisté zadělávají na své budoucí. Neboť jak řekl Buddha, zlo plodí jen zlo. Nebo jedna paní tu citovala Ježíše, nečiň druhým to, co nechceš, aby činili tobě. Jenže kolik lidí dnes opravdu hledí na podobná ponaučení, když je jednodušší vytvořit si peklo přímo na Zemi.

356331

08.03.2017 10:00

Staří mladým rozumí, opačně to neplatí

RE: Je mi 72 let

kolokol 213.?.?.?

Snad takové chování omlouvat nechtěl, i když to tak může z příspěvku vyznívat. To by bylo samozřejmě špatné.
A když považujete Buddhu, Ježíše a zákon karmy za pouhé mýty, asi by bylo zbytečné se vyjadřovat k tomu dalšímu, co píšete. Já byl zřejmě svého času pokornější ohledně hodnocení svého poznání, než jak to ukazujete vy. A začal jsem hledat a studovat. Ovšem už ne v zavedených vzdělávacích institucích. A pokorný jsem v tomhle ohledu stále.

356353

11.05.2017 07:49

Setkání Putina s Trumpem

Mauzoleum

kolokol 213.?.?.?

zakryto, 2.světovou válku vyhrály USA. A z toho se mají dělat závěry?! To už mi bude důvěryhodnější ten věštec s křišťálovou koulí, co se nebude bát říct něco přímého. Na nějaké uvidíme si můžu počkat sám

357758

01.10.2017 18:23

Ruské speciální jednotky odrazily útok v Sýrii, odsoudily USA a vydaly ostré varování

RE: V clanku su 3 zaujimave citaty

kolokol 213.?.?.?

To je správné, podrobit zprávu kritickému rozboru. Ty citace od Sakera, jak je uvádíte, tam skutečně jsou. Takže je to celé nějaké zmatečné nebo jsem jen líný se v tom zorientovat. Rusové jsou rozhodně ta slabší strana, a tak jsou rádi za každé příměří. Čas v tom případě hraje pro ně. Američané mají dost problémů u sebe doma, zdá se. Nicméně k těm odvetným úderům ze strany Rusů došlo. Mám na mysli Kalibry odpálené z ponorky a později bombardování VK silami. Něco o tom ví Norman Freeman: https://www.youtube.com/watch?v=sEG4P2lGDcs.
Důležitjší je teď otázka, jestli je to tak dobře. Což o to, dali Rusové Američanům na frak - v pořádku. Ale nemůže z toho povstat nějaká daleko vážnější hrozba pro můj rodný panelák?

360250

07.10.2017 07:49

Babišovo ANO je napojené na zločince Sorose víc, než jsme mysleli

RE: Soros, rok narození 1930

kolokol 213.?.?.?

Díky za doplňující informaci, která věc objasňuje a rozptyluje pochybnosti o důvěryhodnosti článku. Pokud jde o ono vyjádření Sorose, zdá se, že bylo prostě upřímné nikoli cynické. To ovšem nevylučuje možnost, že se z něj nakonec opravdový cynik stal.

360366

07.10.2017 08:10

Babišovo ANO je napojené na zločince Sorose víc, než jsme mysleli

RE: To jsme vědeli

kolokol 213.?.?.?

Naučte se vkládat odkazy. Pomocí tlačítka tříčlánkový řetízek.
Jinak k Babišovi. Je to na pohled milý pán, klidně a příjemně hovoří a vystupuje. A navíc je miliardář a nedělá kvůli tomu ze sebe hogo fogo. A všichni jsou proti němu - tím myslím politiky. A my ostatní tedy musíme stát za ním. Proto nejspíš nakonec zvednu zadek, půjdu k volbám a hodím hlas Okamurovi. Dám mu za sebe příležitost historicky se znemožnit. Ti ostatní už to udělali.

360367

19.10.2017 07:26

Prodat Ukrajinu a vyhnout se válce

RE: Zajímavé a rozhodně to není z hlavy podpindosníka Zemana...

kolokol 213.?.?.?

No, když už sledujeme Pjakina, tak ten by v tom nejspíš rozpor neviděl. V posledním vydání Otázek a odpovědí dokládá, že GP předal klíče k přesunu do nového centra řízení (Číny) právě Rusku. A k Zemanovu vystoupení v Radě Evropy jen poznamenává, že se Kyjevu vysmívá.
Надо изучать русский [smích]

360546

23.11.2017 06:21

Velký rozklad Západu: K čemu vedou špatná rozhodnutí?

RE: Ruská propaganda nič viac

kolokol 213.?.?.?

To je zřejmě příliš pesimistický pohled na budoucnost Ruska. Samozřejmě, Rusové platí západu "reparace" za porážku ve studené válce, ale ne vše se dá vyčíst ze statistik (je tu i otázka věrohodnosti takových čísílek). A co se týče vymírání bílého člověka a jeho kultury, to je přece i problém Západu. Navíc problém, který jak se zdá právě Brusel odmítá řešit.
Od Vladimíra Putina přicházejí uvážené výzvy k řešení současných civilizačních problémů. A nevidím jiného významného světového politika, který by dokázal mluvit tak otevřeně a pozitivně. Proto získává stále větší respekt i mezi obyčejnými lidmi po celém světě. A i to je síla, s kterou je třeba počítat, na které se dá stavět.
Pročež bych neztrácel naději a optimismus, který do Ruska vkládáme.

361152

15.01.2018 09:30

Zeman bude "odejit"

RE: Dobrá analýza

kolokol 213.?.?.?

Ano, tentokrát si kavárny zaslouží ocenění. Připravily se skvěle. S voliči, kteří nezvedli zadky v prvním kole se příliš počítat nedá. To nebude jako proti Schwarzenbergovi. Drahoš není cizák, vypadá přijatelně. Moc víc "толпа" zkoumat nebude. Jistou naději vkládám do ČT a dalšího mainstreamu. Kopou do Zemana s takovým potěšením, že to snad může přece jen nějaké hlasy pro něj vyburcovat. Jinak jsem taky dost skeptický.
A ještě k tomu příspěvku od Zbyňka. Ano, klidně by mě nemusel reprezrezentovat z Hradu žádný prezident. Ale tak tomu nebude, a proto raději Zemana o holi, než Drahoše předkloněného Bruselu.

361938

15.01.2018 12:57

Zeman bude "odejit"

RE: Zeman byl vždy křivák

kolokol 213.?.?.?

No jo, to jsou ty domácí žabomyšárny. Ale všichni tu snad chápou, že se hraje rozhodně i o víc. Zřejmě i vy, když tu zmiňujete ruské agenty. Doufám, že přitom nepřehlížíte spousty těch bruselských či washingtonských. Možná se třesete před ruskou hrozbou. Ale nebojte se. Ten nevyužitý potenciál Ruska leží od Moskvy na východ. To přece jasně vyjádřila i Madeleine Albrightová, pokud se nemýlím. A jestli ta ne, tak nějaká druhá ku.da.
A možná jste naopak válečný štváč a víte, že Válka je mír. Pak by byl váš příspěvek zcela srozumitelný.

361948

15.01.2018 18:01

Zeman bude "odejit"

RE: Zeman byl vždy křivák

kolokol 213.?.?.?

Chápu, že je tu omezený prostor pro přesnější vyjádření se. A taky si dovedu představit, že třeba někomu Zeman vůbec nesedí pro jeho osobní (ne)kvality. Pjakinovy Otázky - odpovědi sleduji už nějakou dobu pravidelně, a tak i o roli Zemana jsem se od něj něco nového dozvěděl. A dovedu si představit, že jeho postoj k Rusku není momentálně konfrontační z pohnutek méně ušlechtilých, než by se na první pohled mohlo zdát. Přesto jsem za takový postoj rád, a byl bych nerad, kdyby Zemana vystřídal někdo jako je Drahoš, Fišer nebo Horáček. A to ne pro jejich osobní (ne)kvality , ale právě pro jejich politickou orientaci na washingtonské bažiny. To považuji za podstatnější.
No, a že jsem si v závěru své odpovědi zkusil střihnout jednu z figur podle Čapka, tak to bylo spíš pro takovou peprnější tečku za mým příspěvkem [mrknutí jedním okem]

361963

22.01.2018 15:31

Proč klesla cena bitcoinu o polovinu?

RE: pohádka o pohadkovém zbohatnutí

kolokol 213.?.?.?

Co by mělo obyčejného člověka zajímat, jestli Kamoto nebo Nekamoto? Jestli takový nebo onaký peněžní systém. Jak asi ten obyčejný člověk ovlivnil rychlost tiskařských lisů Fedu? Přestal snad proto přijímat fiat, že je to banksterský mechanismus?
A tak nefilozofujte a vydělávejte, dokud ta možnost je!

362039

29.01.2018 10:10

Bylo to o vous, ale vyhráli jsme

RE: Charakter není o sprostých slovech.

kolokol 213.?.?.?

Já bych se přiklonil k názoru pana Hájka z Protiproudu, který prezentoval hned po prvním kole, totiž že Kavárny udělaly chybu, když vsadily na Drahoše. V posledním svém článku píše Hájek - byl z celé skupiny vyzyvatelů nejméně volitelný ten podivný profesor. Navíc jediný s máslem na hlavě pro podpis pod vítačskou peticí. Dosti nepochopitelná chyba v dobře namazaném stroji.
Připojím "vlastní" doměnku nebo možnost, že tu došlo k prosazení zájmu nebo vlivu ze zahraničí. A nemám teď pochopitelně na mysli Rusko [překvapení]

362196

29.01.2018 10:32

Bylo to o vous, ale vyhráli jsme

RE: Velkou roli hrála u Drahošovy volby obrovská povrchnost lidí.

kolokol 213.?.?.?

Ano, ta povrchnost přístupu tu byla zřejmá. Hojně i u těch, kteří by se tak rádi volbou Drahoše pozvedli ve svých očích. Odsud pak pramení to hloupé nálepkování voličů Zemana a vymezování se vůči nim.
A pak je tu faktor velmi mladých voličů. Přikláněl bych se ke zvýšení věkové hranice opravňující občana volit. Proč by měli o osudech země spolurozhodovat lidé sociálně ještě nedozrálí?

362197

29.01.2018 10:46

Bylo to o vous, ale vyhráli jsme

RE: Je to klaun, volaly děti.....

kolokol 213.?.?.?

Nemyslím si, že Vám pan profesor v tomto duchu bude dělat dlouho radost. A taky nevěřím v jeho skvělou politickou budoucnost. Bylo vidět, jak rychle (již ten večer po volbách) ho jeho věrní podporovatelé odepisují. Mám na mysli onu debatu politologů na CT 24, které udával tón pan Dvořák z Českého rozhlasu. Najednou odhalili, jak slabý a nevýrazný byl Drahoš kandidát. Zřejmě bylo třeba označit viníka té prohry. Jen aby se relativizovala Zemanova výhra.

362198

31.01.2018 11:57

Bylo to o vous, ale vyhráli jsme

RE: Procenta

kolokol 213.?.?.?

Ale to asi odpovídá. V pozdější fázi sčítání měla větší váhu velká města, a tam měl Drahoš navrch. A pak samotná Praha měla přes 600 tisíc voličů a 69 % z nich to hodilo právě Drahošovi.
Ano, velká města a vyšší vzdělání pro Drahoše. Naprosté selhání české Inteligence, jakožto stavu. To by si zasloužilo podrobnější rozbor.

362255

14.03.2018 09:23

Páté pravidlo aritmetiky

Ale, dyk to tak bylo dycky

kolokol 213.?.?.?

co já pamatuju už od základky. A tam sem nastoupil, bratru, před mnoha a mnoha desetiletími. Teda s tou matikou určitě. A ještě teda na tý základce jsem zarputile lámal odpor učitelů nás něco naučit. Zuby sem si vylámal až na číslu pí. Nebyl sem schopen se té hodnoty 3,14 dobrat. Ostatně, to asi nikdo ve třídě (nejspíš ani ten učitel). Ale trápilo to zřejmě jen mě. A definitivně jsem matiku vzdal na gymplu. To když nám profesor oznámil, že (i na druhou = -1). Tak to mě fakt definitivně dostalo a přešel jsem taky do oznamovacího módu. Ovšem se současnou naprostou ztrátou motivace nebo zájmu o předmět.
Ale nejspíš ta debilizace výuky a žactva od té doby pokročila do dalšího stadia, jak naznačuje autor článku.

363025

14.03.2018 13:56

Páté pravidlo aritmetiky

RE: A umí to někdo odpovědět tady?

kolokol 213.?.?.?

Ale jo... trvalo mi to s představou a jejím dovedením do konce asi 20 vteřin. A to jak píšu výše, sou to už mnohá desetiletí, co jsem všechny ty státní vzdělávací ústavy opustil.
A proč vlastně tento test? Je přece dost vysoce inteligentních lidí, kteří přesto zrovna v matematice plavou.

363034

14.03.2018 21:28

Páté pravidlo aritmetiky

RE: Ale, dyk to tak bylo dycky

kolokol 213.?.?.?

No ovšem, člověk přijde časem na to, že poznání na školách jen tak nezíská a začne hledat jinde. A třeba i v pozdějším věku. Nikdy není pozdě přijmout ten nejpropracovanější systém poznání, zvláště pokud ho má přímo u nosu (tzn. tady v Čechách). To už ho ale tolik nesvádí matematika nebo jiné konkrétní obory, tedy pokud ho přímo neživí. Daleko více ocení znalosti vydělávání velkého množství peněz, protože si čím dál více váží svobody. No ale to si už dělám trochu provokativní legrace, protože veselo musí být.

363056

16.03.2018 07:07

Páté pravidlo aritmetiky

RE: Dotaz k zvídavému.

kolokol 213.?.?.?

Но это не русская, а американская пословица [mrknutí jedním okem]

363082

17.04.2018 07:40

Naše nebohá vládo

Pod ten dopis se rád podepíšu

kolokol 213.?.?.?

Vychodil Radomír, Vrbno pod Pradědem

363731

Káva pro Zvědavce

32

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 70 čtenářů částkou 11 342 korun, což je 32 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,44 Kč
Euro
25,54 Kč
Libra
29,83 Kč
Kanadský dolar
17,35 Kč
Australský dolar
16,20 Kč
Švýcarský frank
23,37 Kč
100 japonských jenů
19,44 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 102,03 Kč
1 unce stříbra
556,77 Kč
Bitcoin
837 761,09 Kč

Poslední aktualizace: 17.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?