Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 32 příspěveků, 1 jméno: Spektátor Čumilovič Puk.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

12.07.2016 11:03

Levicová politička: Je horší, když ženy znásilňují švédští muži, než když to dělají přistěhovalci

RE: Švédsky absurdistan

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Skvěle sepsané. Jen doplním. Ne že 1/4 Švédek bude alespoň 1x za život znásilněna. Je třeba vzít v úvahu rok od roku rostoucí trend za okolnosti, že společnost stále odmítá začít problém řešit a těm, co volají po řešení, je obdobnými "aktivistkami" bráněno to řešit. Dále je třeba vzít v úvahu, že odhadovaná ohlašovanost je mezi 11-25% - což je taktéž způsobeno ukládáním nízkých trestů pachatelům. Dále je třeba vzít v úvahu počet mužů imigrantů či mužů neevropského původu - kterých je kolem 700 000. Ze statistiky ohlášených případů pak plyne, že statisticky v průměru alespoň 1x za život muž neevropského původu/imigrant spáchá tento trestný čin dle současných čísel, Dle odhadu neohlašovanosti to pak vychází na 4x za život až 8,5x za život! Z pohledů obětí, pak 1/4 žen až každá žena může být alespoň 1x za život obětí... Ve Švédsku tedy vyloženě někdo vede proti Švédům válku!

350357

16.07.2016 00:26

Kdo seje vítr, sklízí bouři

RE: Popis reality super

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Rozumím, co píšete. Zde jako problém vidím lhostejnost lidí, která umožňuje, aby se dělo to, co popisujete - ale snad to není neřešitelné. Máme zde příklady Islandu (Islanďané se řídí zdravým selským rozumem), kde šli bankéři podvodníci do vězení, a pak Švýcarska (kombinace přímé demokracie s křesťanskou morálkou) či i Singapuru (společnost pod vlivem Konfucianismu a jeho morálních doktrín). Jistě ani v jedné té společnosti nenajdete ideál, a od tamních občanů patrně uslyšíte vlnu stížností na své politiky a nespokojenost, ale jde o nějaké standardy zdokumentovatelné věcmi, jako bezpečnost, životní úroveň, vzdělanost, kriminalita, korupce, zadluženost atd. Já si třeba myslím, že díky lhostejnosti (pro mě hřích nejsmrtelnější) lidí je u nás možné, aby např. B. Sobotka byl premiérem země, navzdory obecně známému jeho napojení na tuneláře Bakalu, kterému i významně napomohl k jeho bohatství. Již jen proto je pro mě ČSSD nevolitelná i když v ní se najdou taky asi slušní lidé - ale proč ti pak stranu neopustí a neudělají si nějakou svou novou čistou ČSSD? Myslím, že ve Švýcarsku či Singapuru skoro nemyslitelné a na Islandu nemožné. Tam by lidi jednoduše vyšli za obdobné situace Sobotka - Bakala do ulic v davech - a u nás jsou lidmi takovíto chlíváci voleni! To je problém jdoucí z lidu, ze zdola a týká se to nyní všech vládnoucích stran, protože lidi si to zvolili. Takže problém naší země je lhostejnost. Prvně je lidi třeba probrat z tohoto jejich duševního stavu a dostat je do vědomí toho, že volby i politika jsou i jejich obrovská zodpovědnost. To by pak byl náš "žolik" přebíjející všechny ty "jejich trumfy" o kterých píšete. Ve společnosti nelhostejné, jak popisuji, by Sobotkové a Bakalové či i jiní místo u vlády byli v exilu či ve vězení a vláda by podnikala vše pro navrácení ukradených majetků zpět do země i jejich uvěznění z exilu. Mě osobně by nebylo proti mysli, že by angažované osoby obdrželi i rozdělenou odměnu odpovídající 10% z navrácených majetků zpět. Co se týče posledního Vašeho odstavce, to je důsledek toho, že vláda psychopatických deprivantů, umožněná lidskou lhostejností, již značně "ponerizovala" celou společnost.Tvrdím, že tento stav je třeba změnit - a hlásáním právě oněch morálních kodexů lze toho dosáhnout. Jasně, že lidi jsou dodržováním oněch kodexů po nějakou dobu znevýhodněni vůči gaunerům, ale jakmile se lidi stanou "nelhostejnými" a začnou tvrdě vyžadovat dodržování morálky a práva všemi, gauneři pak prohrají.

350475

16.07.2016 00:34

Kdo seje vítr, sklízí bouři

RE: Popis reality super

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

??? Co je špatného na tom, být národem právníků, vědců, finančníků atd.? Já zde nehlásám otrokářství, podvádění a okrádání bližního svého či lichvu! Asi jste mě nerozuměl/a. Uteče ještě 20 let, a pokud svět bude, pak vy antisemité na židy zapomenete a budete patrně nadávat na Číňany... Tím prosím nehájím lichvu a všechny ty sviňárny dnešního finančního světa. Já totiž vím, že existují alternativy - a na ty je třeba se soustředit.

350476

16.07.2016 00:41

Kdo seje vítr, sklízí bouři

RE: Popis reality super

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

To jsou samozřejmě dosti abstraktní a moc obecné pojmy. Jaká pravda? Láska k čemu? Co Boží pravda? Co Kristova láska? Například. Již to vypadá trochu jinak, že? A někomu se třeba ty příklady nemusí líbit. Jeden má pravdu takovou a druhý makovou, jeden miluje chudé a poctivé a nenávidí bohaté nepoctivé a druhý miluje jen peníze a chudých se štítí... Odhoďte svůj krutý cynismus, a podívejte se na mé příspěvky výše - třeba tam najdete něco, co změní Váš pohled na problematiku...

350477

16.07.2016 00:49

Kdo seje vítr, sklízí bouři

RE: Je čas zakázat...

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

No, to co píšete se mi zdá i reálné, a tak bych si z toho legraci nedělal. Máme zde příklad z historie, kdy jeden čínský císař měl takový strach, že by ho mohl u jídla někdo zabít příborem (tehdy asi jen nožem), že lidem zakázal jíst příborem, a na drobno nakrájené jídlo se začalo konzumovat hůlkami... EK již vypotila různé nesmysly, tak bych se raději připravil na vše...

350479

16.07.2016 13:56

Kdo seje vítr, sklízí bouři

RE: Popis reality super

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Ano, tak s tím souhlasím, jen si nedovedu představit, že Židé jako národ i židé jako náboženství by ve všech případech měli mít vlastnosti o kterých píšete - jako pocit, že jsou více než další lidé a tak je mohou zotročovat a okrádat atd. Obdobné nemravné prvky jsou přítomné v nějaké míře i u dalších národů našeho světa. Jen se podívejme na fakt, že od nás každoročně odplují stovky miliard korun do kapes zahraničních akcionářů... Sionismus, jakožto formu židovského nacismu, je nepochybně třeba porazit a vykořenit ze židovstva, a jistě existuje způsob jak na to, ale v mém srdci chybí přání zničit židovstvo či nenávist k nim... Dokonce mám někdy neodbytný pocit, že takový ten zaslepený a vášnivý antisemitismus, jehož hlasatelé při každé příležitosti jen na židy nadávají, vyjadřují přání jejich smrti atd., v podstatě židovskému sionismu slouží a posiluje jej. Když se podíváte na Protokoly, ať je jejich autorem kdokoli, všimněte si, jak často je v nich kladen důraz na ničení morálky a na kažení mládeže atd. Takže jakákoli činnost v opačném směru musí nutně hatit práci autorů Protokolů. V podstatě by stačilo danou práci vzít, sepsat jakési Antiprotokoly, a vše, co tam je napsané, otočit naruby. Takže tam kde je napsáno podporovat komunismus = otočeno naopak znamená být proti komunismu, tam kde je napsáno podporovat amorálnost = otočeno naopak pro nás znamená podporovat morálnost... atd. apod.

350504

16.07.2016 14:35

Kdo seje vítr, sklízí bouři

RE: Popis reality super

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Nebojte se, že Váš pohled jak jej popisujete, že jej nechápu. Já jen usiluji o jiný pohled na svět a návrh na jiná řešení. S tím, co jste napsal teď, absolutně souhlasím. Jakýkoli popis blbé reality našeho světa, co jsem kdy četl na obdobných webech jako je tento, je skvělý, ale v podstatě na prd, pokud v sobě nezahrnuje aspoň trochu realistický návrh na to, jak z toho ven a jak to řešit. Pro příklad uvedu, že není nic nemorálního odmítat imigraci nepřátelského a nesourodého muslimského obyvatelstva do Evropy. Když se podíváte na mnou výše odkazované morální principy a srovnáte jej s Koránem, zjistíte, že spolu vzájemně dost kolidují. Odhaduji, že to je důvod, proč globální elity podporují imigraci muslimů do EU a proč ve společnosti běží programy na demoralizování společnosti. Nemravnými lidmi se bude lépe manipulovat. Ordo ab chao ve fázi přípravy. Občan EU je sice často lhostejný, což je jistě jeho smrtelný hřích, ale je taky zrazen těmi politiky (lhaní je další hřích), co rozvraceli např. Lybii. Třeba já jsem k něčemu takovému nikdy nedal souhlas a tudíž odmítám trpět následky takovýchto činů politiků. Politiky, které jsem volil, jsem u volebních uren pověřoval ke kompetentní politice atd. Nu a teď se jimi v podstatě cítím podveden a zrazen. Lhostejné mi to není a děsí mě, že většině mých spoluobčanů patrně ano. Kolik lidí z našeho 10 milionového národa čte weby jako je tento? Ve srovnání s Babišovským IDnes jde o zlomek lidí. To vypovídá o tom, že jde o masu zombie, ke kterým ani Vy a ani já nepatříme. Nu a co se týče demokracie, o které mluvím, já mám na mysli skutečnou demokracii a ne její podvodné náhražky... A to též zahrnuje právo na pravdivé a komplexní informace, které bude zahrnovat prvky trestů pro lháře a podvodníky z mainstreemových médii, kteří různými rafinovanými metodami uvádějí masy v omyl. Máme právo požadovat život ve skutečné demokracii a v pravdě, a též máme právo požadovat život v bezpečné společnosti, ve které čestní a pracovití lidé mohou realizovat bez obav své představy o svém životě! Vidíte, zase jsem dospěl k morálním principům. Ono totiž toto by například taky znamenalo požadavek na čestný finanční systém = lichvářští bankéři se svým frakčním rezervním centrálním bankovnictvím by museli skončit... Co zde hlásám je třeba domýšlet do důsledků - v oblasti morálních témat nelze být polovičatý.

350507

16.07.2016 14:37

Kdo seje vítr, sklízí bouři

RE: Popis reality super

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Ano, skutečně čestní lidé by s "neziskovkami" nechtěli mít nic společného.

350508

16.07.2016 15:45

Kdo seje vítr, sklízí bouři

RE: Popis reality super

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Víte, reagovat na Váš diskusní příspěvek a přesně doložit mé myšlenky a názory, to by dalo na celou knihu, kterou by musel předcházet rozsáhlý výzkum. Jistě, že nelze tažné koně během několika generací předělat na dostihové, ale určitě lze jedny dostihové rasy natolik zlepšit, že předčí jiné dostihové rasy, za kterými dříve zaostávaly. Zde je spíše tato otázka: Jsou skutečně dostihové koně rasově nadřazenější těm tažným? Další otázka: Je vhodné či není vhodné křížit dostihové koně s tažnými? Nu a pak je zde další věc, zda skutečně kritéria a závěry, ke kterým docházíme v případě koňů, mohou platit i na lidi a zda je mezi lidskými rasami opravdu takový rozdíl jako mezi tažnými koňmi a dostihovými koňmi či jako mezi dostihovými koňmi a jinými dostihovými koňmi? Četl jsem například články o měření IQ v Africe, v Asii a atd. Důkazy jsou jasné a jednoznačné - IQ Afričanů opravdu není nijak slavné. Jenže historie měření IQ populací je velice krátká, a tak se musíme ptát, zda to tak bylo vždy, zda vždy v průměru byli asiaté nejchytřejší a Afričané nejhloupější či dokonce naopak. Co když třeba v 15. století byly rozdíly velice nepatrné? Pak je zde další otázka, co vše může být faktorem, že jsou zde takové rozdíly? Jsou to vždy jen rasové faktory? Nebo zde hrají svou roli další věci? Třeba výživa (mnohdy opravdu divná a nedostatečná), nemoci (různé malárie, paraziti), jedy a potravinové jedy, stres od raného dětství (mnoho násilí, mnoho úmrtí blízkých osob, HIV), vzdělávání (v podstatě až nyní se v Africe začíná rozvíjet vzdělávání, které je u nás nějak standardizované po stovky let!), nebo kulturní a informační pole (názory na ženské obřízky, barbarismus různého druhu braný za samozřejmost) atd. Chci tím říci, že celé kombinace mnoha faktorů mohou mít negativní vliv na IQ lidí, nejen rasové a dědičné faktory. Víte, já mám za sebou jednu zkušenost. V jednom IQ testu jsem dostal 105 bodů, pak jsem změnil způsob života a životosprávu - např. jsem na několik let úplně abstinoval, přestal kouřit a zlepšil výživu, a staral se o to, mít lepší vztahy se svým okolím a být mravnější a atd., o 2 roky později jsem v jiném podobně řešeném testu získal 118 bodů! Skutečně jsem se i cítil chytřejší. Jaké IQ měli třeba Syřané před vypuknutím války v Sýrii? A jaké jej tam mají dnes? Jaké IQ měli Arabové před Mohamedem, a jaké dnes? Dnes se již objevují teorie o existenci lidského vědomí i po smrti v kvantové fyzice. Co to znamená? A tak jsem velice skeptický k vyjádření BD, že rasová otázka je klíčem světových dějin. Podle mě těch klíčů je více. Jsou věci, které nás hodně devastují.

350511

16.07.2016 15:51

Kdo seje vítr, sklízí bouři

RE: Kdyby měli lidi u sebe zbraň, tak se tohle nestane

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

vždyť jsem to výše již komusi napsal, berme si příklad z židů, a byl jsem za to v nepochopení zkritizován...

350512

17.07.2016 14:05

Kdo seje vítr, sklízí bouři

RE: Popis reality super

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Chápu a souhlasím. Nicméně ctím taky presumpci neviny. Podle mě morálka a ctnosti tak nějak pořád souvisí s inteligencí v obecné rovině. V obecné rovině proto, že jsou zde i inteligentní neřádi. Dvojí morálka je prostě na prd a zdá se mi, že zákony karmy existují = zlo se nakonec nějak vrátí i jeho původci. Vzrůst morálky ve společnosti by taky obecně více obnažil vyznavače dvojí morálky!

350543

22.08.2016 10:32

Krize Evropy

RE: Tak to ne

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Přečtěte si to ještě jednou a pozorněji. A ne po stránkách, ale podle logiky súr, kdy starší "mekkánské" súry jsou rušeny mladšími "meddínskými" súrami. Moc Vám toho z té mírumilovnosti nezbude. Ale Islám má ve skutečnosti 3 pilíře: Korán, sunnu vycházející z tzv. hadís (tradice), a právo šária. Z hadís je pak nejdůležitější Síra, věnovaná životu Proroka, jako hlavní příklad dokonalého muslima - zjistíte, že posledních 13 let svého života tento "pozozuhodný" muž strávil lhaním, válčením, vražděním, loupením, sexem s mnoha ženami, pedofilii atd. Jinak slova k zamyšlení o tom, že "válka je klamání" jsou jeho výrokem - pro mě v tom je zaklet absolutní mravní nihilismus. Hadísy mají jednu vadu, byly sepsány až hodně let po smrti Proroka - z různých ústních tradic pamětníků a tak si často ke stejným událostem protiřečí. To dává obrovský prostor pro různé výklady a tedy k velké variabilitě Islámu. Třeba téma zahalování - prorok jednoho dne nařídil, aby se jeho ženy zahalovali. Někdo může namítat, že ostatní muslimky nejsou prorokovy ženy, další může tvrdit, že ale každý muslim chce žít dle příkladu Proroka, další může tvrdit ale, že prorok ostatním ženám muslimů ve své komunitě nic takového nenařídil atd. apod. Srovnáním života Proroka se životy ostatních zakladatelů jiných náboženství tento muž jinak nevychází moc dobře. Ježíš se třeba za lidstvo obětoval. Gautáma Siddhárta se vzdal veškerého pohodlí palácového života, aby se stal Budhou a našel osvícení i cestu z utrpení pro ostatní lidi atd. apod. Srovnání s Biblí pak velice kulhá. Pro křesťany je platný Nový zákon, a Starý zákon je spíše historickým záznamem toho, co bylo před příchodem Ježíše a o proroctví jeho příchodu. Krvavé příběhy ve Starém zákonu se táhnou na tisíce let, netýkají se jen židovského národa = kdybychom dali stranou neprůkazné pověsti typu potopy světa, a dané dějiny rozdělili na 13ctileté úseky, dostaneme se ke zlomečkům prolité krve ve srovnání s tím, co udělal Mohamed se suitou svých prvních věřících.

351422

24.08.2016 09:43

Co objevili hackeři, kteří prolomili server Sorosovy nadace

RE: Soros

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

[smích])) Náhrada se jistě najde. Vyjmenuji Vám pár dalších konspiračních krávovin, které jsem v posledních 20-ti letech kdy četl a slyšel: Pád 3 železobetonových mrakodrapů udělaných z metr širokých ocelových nosníků na Manhatttanu po nárazu 2 letadel udělaných z jakýchsi plechů - a to vždy pěkně pravidelně do svého půdorysu, jako při řízené demolici. Zbraně hromadného ničení v Iráku za S.Hussaina - musíte uznat, že po dobytí Iráku se tam prostě museli najít, jenže nikoho se asi nepovedlo najít na tu špinavou práci, aby je tam nějak dodatečně instaloval... Putin řídí a ovládá: N.Farage, D.Trumpa, Steimaiera, Zemana s Okamurou, Erdogana, ISIS, a může i za uprchlickou krizi atd. Ve srovnání s "konspirační teorii o G.Sorosovi" popsané výše, jsou ty mnou zde uvedené podstatně větší nálož, neb tvrzení v článku o G.Sorosovi jsou celkem dost solidně doložené a možná mylné mohou být některé závěry - mě se však mylnými nezdají.

351465

28.08.2016 13:18

Sociální a ekonomická žumpa Západu

RE: Naopak,

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Je třeba sledovat trendy a to znamená hlavně počty nově narozených dětí - a v Rusku to je stejně špatné, jako na Západě. Bílé evropské holky nechtějí rodit děti a jejich mužští protějšci nechtějí na sebe vzít zodpovědnost za rodinu. Všichni si chtějí jen užívat života - tak, jak to viděli v halivúdských bracích... Státy svou legislativou podvodně tyto trendy zesílily - tedy prorodinné stimuly tlumí a protirodinné posilují - ale jen u bílých Evropanů, protože okolo ostatních etnik se rozjel slušný lidsko-prvně-etnický byznys, který chrání mocní lobbisté. Pro mladé dnes pořídit si děti v době, kdy to z biologického hlediska jde, znamená: téměř znemožnit si možnost kariéry; díky hrdému (bohužel své děti naše kultura vede k hrdosti na nesprávném místě, zatímco jiné kultury své děti vedou k hrdosti na dělání dětí, a že se nemají stydět za parazitismus... = jde tedy o kulturní problém v prvé řadě) odmítání pomoci od starších a rodičů (kteří ani moc mladým pomáhat nechtějí...), jde o život na hranici chudoby; společnost si tak nějak rodin s dětmi stejně neváží - nedává to dost najevo; mladý pár s dětmi zpravidla ani nemá své bydlení - pokud si jej pořídí na hypotéku, pak musí sebrat ohromnou odvahu, když si na to půjčují třeba 2-3 miliony korun...; když takový mladý člověk začne více pracovat a vydělávat, je více zdaněn (peníze se i přerozdělují na "hodnědětné" rodiny nezaměstnaných) a má méně času na své děti = je jak otrok. A když se podíváte na současnou politiku, která je celkově o řád horší, než tomu bylo před desítkami let (nepotrestané tunely a zlodějny, tutlané či přehlížené vlastizrady), zdá se Vám, že na naše děti nečeká žádná budoucnost... Nevypsal jsem zde všechno, ale nedivím se, že lidi děti nechtějí.

351581

06.09.2016 09:40

Souboj agresorů

Autor článku šel jen povrchu

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Myslím, že v tomto článku i videu je lépe popsána ta šou:
http://www.casopis-sifra.cz/proc-trump-rozdrti-hil...
Jsou důvody proč nevolit Clintonovou - viz. např.
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/261...
Jsou důvody, proč nevolit Trumpa - viz. např.
http://wertyzreport.cz/clanek/trump-clinton-epstei...
Podivné je, jak se Trump i Clintoni kdysi kamarádili... To je trochu zlověstné.
Pro nás Čechy je přijatelnější volbou Trump. Nemá na rukou válečnou krev, je patrně chytřejší, a má s Češkou Ivanou 3 děti - tedy má vazby k naší zemi. Bohužel, dle jiných klíčů se ten problém, komu fandit, rozhřešit nedá.

Poznámka editora: Naučte se vkládat odkazy klikací. Já to po vás nebudu pořád opravovat. Příště vám příspěvek s neklikacími odkazy nepustím.

351716

17.09.2016 12:19

Američani se pořád usmívají – jako roboti

to jsou dva extrémy

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Článek popisuje dva extrémy. Přílišnou ruskou otevřenost x přílišnou americkou společenskou faleš. Já bych volil zlatou střední cestu. Není nic nenormálního, když prodavačka v obchodě zákazníkovi za nákup alespoň občas poděkuje s dovětkem, že jej zde zase ráda někdy uvidí - i když se cítí z jednotvárné dlouhé práce již unavená, protože toto je hold lidský úděl - a mě jako zákazníka takový úsměv i potěší, ne vyplaší [smích])). Koneckonců, svým nákupem u ní v obchodě a ne u konkurence, přispívám i na její živobytí a sklízet za to nevlídné pohledy je již nežádoucí. A není nic nenormálního, tvářit se naštvaně či smutně, když se jednomu něco hodně nepěkného stane... Automaticky se usmívat na pohřbu, kvůli tomu, že křeč v ksichtu z neustálého usmívání se již ani nic jiného nedovoluje, to je ale již průšvih.

351917

18.09.2016 11:12

Pohádka o Hezkém království

Hezové si to takto

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Vsuvka do pohádky.
Hezové si to takto sami zvolili. To proto, že se o politiku nezajímali a nechtěli zajímat a jen na ni uměli nadávat v hospodě u piva a byli naivní - je možné, že příčinou byla i nadměrná konzumace piva i jiného alkoholu. Například agent Bureš byl mezi Hezy nejpopulárnější politik. Pro svou popularitu Burešovi stačilo nastrčit před Hezy jakési billboardy, zpracované od jakési hemerické PR agentury, o tom, že Bureš je hodný člověk a skvělý politik, a Hezové tomu lehce uvěřili, až se v té PR agentuře ti největší odborníci na manipulace s lidskou psychikou divili, jak snadnou práci to pro Bureše vlastně mají - a bylo jim to pak tak blbé, že za tu práci si od Bureše ani nechtěli říkat o více peněz, které by jim jinak Bureš dal, neb by to stejně nešlo z jeho kapsy. Podobně to měli i další politici. Na druhou stranu V Hezku, již dnes pojmenovaném Bundeschalifát provincie Hezestán, stačilo o některém poctivém politikovi říci, že je špatný a nepoctivec a že to s Hezy myslí vážně zle, nechat pomluvu patřičně rozmáznout v HT24 či TV Noha, a Hezové tomu opět snadno uvěřili. Tím, že se Hezové nestarali o to, kdo jim vlastně vládne, a nedožadovali se poctivých politiků třeba masovými protesty, si přivodili zkázu...

351945

19.09.2016 10:32

Pohádka o Hezkém království

RE: Hezové si to takto

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

díky za příspěvek
Ohledně příznivců Bureše mi to někdy připadne, že to je na rubriku "Sekty, kulty, mesiáši" na IDnesu (kde se to z pochopitelných důvodů neobjeví) - jako doplnění tzv. Cargo cultu - v tomto případě bych to nazval "Babiš kult".
Typický příznivec "Babiš kultu" nechce vidět, že Babiš s ním manipuluje. Babiš je, ať si říká kdo chce co chce, náš největší pobíratel Eurodotací, nejvíce tyje z podpory biopaliv, v ANO má po svém boku protoislamisty a sluníčkáře jako je Stropnický či Pelikán (sám vystupuje hlasitě, jako že je protiuprchlický a protiislamistický a v tichosti nechá dané osoby zatím škodit...), a jede i v té novodobé verzi předlistopadové "vedoucí roli KSČ" o které se zmiňujete. O víkendu byla v Praze demoška - přišlo asi 300 lidí - jasný doklad toho, že Hezové se o politiku nezajímají, a je to jen horší a horší... Můj doplněk pohádky je zcela na místě.

351963

24.09.2016 20:39

„Jsme na cestě k vymření,“ říká významný vědec

popis problematiky nepřesný

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

popis problematiky nepřesný a chybí návrhy řešení...[překvapení]
trochu informací: Za posledních cca 150 let lidstvo zastavilo povrch Země o velikosti cca Sahary a vymýtilo několik Sahar lesů. Kromě diskutabilního CO2 je to právě toto, co způsobilo změny počasí. Tam kde kdysi v létě stoupal vzhůru teplý vlhký vzduch, tam jde dnes nahoru suchý horký vzduch, což pochopitelně nemůže počasí neovlivnit směrem k extrémům. Elity pořád řeší CO2 - ale toto zjevně pomíjejí... Souše má povrch cca 150 mil. km 2 na kterých žije 7,5 miliard lidí - tedy na 1 km2 žije v průměru cca 50 lidí! Pokud uvážíme, že možná až 2/3 z této souše připadají na nehostinná místa, jako jsou pouště, horstva jako Tibet, či tundra, tajga apod., nevypadá to dobře. Každý rok se na Zemi narodí 180 mil dětí, přičemž by pro prostou reprodukci stačilo méně než 100 mil. (ve významné EU se rodí kolem 5 mil. dětí, což na reprodukci nestačí...). Z toho cca 47-48% se narodí 20% populaci muslimů. Kdyby se celé lidstvo chovalo obdobně, rodilo by se dětí kolem 400 mil.rok. = máme obrovské problémy!!!

352120

27.09.2016 10:58

Ženy dobrovolnice v „Džungli“ u Calais mají sex s více uprchlíky denně

Jak to tenkrát řekla ta Žílková?

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Jak to tenkrát řekla ta Žílková? "Nakonec za těmi novými samci půjdeme." No oni se ti "staří evropští samci" už asi ani na nic jiného použít nedají, než na to aby svou tvrdou prací i vysokým vzděláním - a následnými tvrdými daněmi - makali na srdečně-sexuální dobrodružství s exotickými krasavci evropským, multikulturně - levicově - genderově - neomarxisticky - pomýleným, feministkám.
Jak jedna nána kdesi řekla:
"Evropa je bohatý prostor, o který by se měla podělit s jinými..." O tom, že to bohatství má původ v tvrdé práci i píli lidského ducha ani ň... S takovou se lidstvo ke hvězdám,kam je předurčené, nedostane...

352181

30.09.2016 23:52

Němci budou v Německu brzy menšinou: skoro 40% dětí do pěti let jsou cizinci

To je pořád jen malý dílek problémů

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Na světě se každý rok narodí 180 mil. dětí. Pro prostou reprodukci lidstva by stačilo méně než 100 mil. Přibývá tedy 80 mil. lidí/rok. V EU se rodí kolem 5 mil. Pro prostou reprodukci by bylo třeba 7,5 mil. Z toho cca 17-18% se rodí muslimům, kteří v EU tvoří cca 6-7% obyvatel. Celosvětově se rodí cca 84 mil. muslimů - tedy 47% nově narozených dětí se rodí 20% muslimské populaci - tedy během cca 30-40 let bude 1/2 pozemšťanů muslimy! Kdyby se zbytek pozemšťanů choval stejně, rodilo by se 400 mil. dětí. Kolik je na Zemi zdrojů - ekologických i surovinových?
A politici toto neřeší! Jen jedou v jakémsi alibismu a multi-kulti lžích. Islám táhne planetu na okraj propasti.[bliji]

352294

22.10.2016 20:54

Hranice Ukrajiny – historie

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Čtení to je zajímavé a ukazuje složitost dějin v tom prostoru - a pakt R-M v tom není výjimkou. Pakt R-M se tudíž nedá jednoznačně hodnotit jen negativně, jak se dnes děje. Mám ty věci okolo Paktu R-M dost nastudované. Vznik Paktu R-M nelze vytrhávat z kontextu dění před ním, což mnozí bohužel dělají. Hlavní otřes světa té doby se udál Mnichovskou zradou. Před Mnichovskou zradou byly síly v Evropě celkem vyváženy a rozloženy takto: ČSR mělo pakt s Francii a ta s Británii, Francie a Británie drželi Německo na uzdě ze Západu. Británie a Francie měla také pakt s Polskem a tímto bylo Polsko, které mělo také pakt s Německem, drženo dál od ČSR, vůči němuž bylo s Německem a Maďarskem nepřátelské. Německo mělo pakt s Maďarskem, Itálii a Polskem. ČSR rovněž mělo pakt s Rumunskem a Jugoslávii - tzv. Malá Dohoda. MD držela na uzdě Maďarsko. V té době, mám za to, i Beneš a hlavně Stalin navrhovali systém kolektivní obrany. Ten Německo a hlavně Polsko odmítali. Před MZ by Německo na ČSR asi samo nešlo! Mnichovskou zradou zanikly zároveň všechna spojenectví ČSR (MD ztratila smysl pro malou hranici s Rumunskem na Podkarpatí) a v podstatě se ČSR ocitla sama vůči Německu, Polsku a Maďarsku s výhledem na obranu cca 3 týdny v případě války se všemi těmi nepřáteli (obrovská přesila) = bez šance! Tudíž Beneš asi proto přijal Mnichovský diktát. Pro SSSR se začaly rýsovat vyhlídky na vojenský střet s Německem spojeným s Polskem i Itálii! Británie a Francie jako spojenci Polska a jako zrádci ČSR nepřipadali jakožto další spojenci SSSR v úvahu! Úmysl Hitlera na velkou válku na východě byl široce znám z Main Kampf. Tudíž SSSR dalo přednost nejasným vyhlídkám a nejistotě, kam to celé bude směřovat, jistotě směřování k válce a přípravy na ní. A vyměnilo dosavadního ministra zahraničí za Molotova, který hrál na nechuť Hitlera, mít v týlu Polskou armádu v případě útoku na SSSR, která měla i vazby na Francii a Británii! Pro Hitlera z toho plynula velká hrozba. SSSR se rozhodl pakt Polsko-Německo rozbít a pakt Ribentrop-Molotov byl z tohoto hlediska završením dané snahy. Stalin i Hitler věděli, že se spolu vojensky střetnou a obě strany si chtěli k tomu uvolnit ruce. Hitler chtěl vidět jak se zachová i Francie s Británii - oba státy v "Podivné válce" ukázali v podstatě nechuť či neschopnost válčit. Stalin zabral "Východní Polsko" - tedy západní Bělorusko a Ukrajinu, Pobaltí, Moldávii a napadl Finsko. Tento krok posunul hranice SSSR o stovky kilometrů dále od Moskvy a důležitých center SSSR. Je zajímavé, že Francie s Británii vyhlásili válku Polsku, ale SSSR již ne! Nicméně SSSR pokládali za svého nepřítele.

352784

22.10.2016 20:54

Hranice Ukrajiny – historie

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Po porážce Francie v Blitz Kriegu Němcům padly do rukou dokumenty, z nichž plynulo, že Francie s Británii měli v plánu napadnout SSSR z Iráku - chtěli letecky vybombardovat ropná pole v Baku a tím zničit 90% ropného průmyslu SSSR! Nepochybně tato informace také sehrála svou roli při selhání Stalina připravit se na ten útok a při následném pověstném zhroucení Stalina po zahájení útoku na SSSR Hitlerem, kdy týden chlastal na své dače kam utekl... On Británii nevěřil! Asi si myslel, že Británie se nakonec nějak s Německem domluví a společně na SSSR půjdou a ostatní soudruzi jej prvně museli přesvědčit, že to je jinak. Osobně si tedy trvám na tom, že pakt R-M byl důsledkem Mnichovského diktátu a tak jej částečně připisuji i Francii a Británii. Šachista by řekl, že došlo k vynucenému tahu. SSSR nemohl sedět se založenýma rukama a nic nedělat.

352785

22.10.2016 23:42

Hranice Ukrajiny – historie

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Ten článek znám. Pro mě jsou Ukrajinci jednoznačně politickou mutací Rusů.

352787

24.10.2016 01:22

Pohrdání českou státností

RE: prezidentova morální integrita

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Ale vadí... Jenže ve srovnání s tím jak lžou jiní politici jsou ty úlety o kterých píšete relativně nevinné... Je to zvláštní, Zeman řekne sprosté slovo a je z toho velký poprask. Jiný politik se dopustí velevlastizrady, a nic se neděje...[bliji]

352830

05.11.2016 21:15

Švédsko, vlajková loď multikulti, hoří

asi tam doutná válka

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Asi tam doutná válka...
Jen tam ještě trochu přiložit a pak to tam asi bouchne...
Ostatně:
15 000 zapálených aut za rok 2015, jak jsem kdesi četl.
6 000 hlášených znásilnění při odhadované 11-25% ohlašovanosti...
Vraždy
Drogy
Pouliční kriminalita a násilí...
Švédi by si měli už přiznat, že v jejich zemi proti nim někdo vede válku...

353139

07.11.2016 23:42

Hlásenie z Nemecka

Nu to jsou plody

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Nu to jsou plody předchozí lhostejnosti a nevšímavosti. Jak pravil Papež Jan Pavel II. " žijeme v kultuře smrti". Co je lhostejnějšího ke svému okolí, než-li mrtvola? Takže něco naši kulturu usmrtilo! Evropa se děsivě prudce mění - a lidem je to celkem lhostejné, jak se můžeme každý přesvědčit na účastenství na demonstracích.
Lidé byli původně hodně zaměstnaní televizí, zábavou všeho druhu, taky psychologii (vzpomeňme na všechny ty poradny typu Sally...) - zkrátka lidi byli orientovaní hodně na sebe a směrem pryč od osvědčených vzorů zodpovědnosti a čelení problémům..., = na vše dostali i dostaly (!) psychologické odůvodnění či ospravedlnění. Muž utíkající kdysi od rodiny za milenkou sklidil kdysi pohrdání celým svým okolím, zejména od jiných mužů. Dnes se mu dostává všeobecného pochopení - nejvíce snad dokonce od žen! Nu a pitvat zde feministickou reakci je již vypouštěním sov v Athénách... Jen ukazuji na pár příčin smrti... Faktorů je daleko více a bylo by to na rozsáhlou sociologickou studii... Mrtvola naší kultury je nyní transformována podivnou metamorfózou, jak z hororu o zombie, aby se pak vyhrabala z hrobu a způsobila celosvětovou zombie apokalypsu...

353170

11.11.2016 10:59

Sobotka netuší, kde se tady ten Afghánec vzal...

RE: Okamurova DEMAGOGIE

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Hm, taková poučka v praxi: Když dojdou argumenty, obviňte oponenta z: demagogie, z populismu, z rasizmu, z xenofobie či netolerance nebo neznalosti apod. Já článek četl pozorně. Jasnou, srozumitelnou, krátkou, logickou odpověď jsem od Sobotky zde neviděl - jen jakési vykrucování a mlžení. Jde o premiéra, co má kolem sebe houf poradců, úředníků, má přístup k informacím od BISky apod. Musel vědět, jako zkušený politik, že to bude tvrdě rozviřované téma opozicí a tak se na to mohl připravit. Za 14 dní mohl před diskusí s Okamurou mít v rukou krátkou jasnou zprávu o události, kterou mohl, pokud by bylo vše v pořádku, uzemnit Okamuru pár větami. To se očividně nestalo a tak podezření jen vzrostlo. O kvótách tam nepadlo ani slovo, ale mluvilo se o jakýchsi programech. Co to je za programy?

353295

16.11.2016 14:54

EU nechce být závislá na Ukrajině, přestože je nyní „proevropská“

ano...

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Ano. Bohužel, nebo Bohudík, Rusko je nejstabilnější, a k nám nejbližší, a tudíž i
nejspolehlivější dodavatel plynu. Stačí se jen podívat na globus, a je to jasné jak
facka. Z velice nepokojného Blízkého i Středního Východu, či z nových nalezišť na dně Středozemního moře se nedá na plyn nyní spolehnout. Tolik plynu, co
spotřebujeme, se nedá asi ani nijak nafrakovat - to bychom si dali na frak, že? Co mě mrzí je, že chudičké Bulharsko asi ostrouhalo. Jestli jsem se z obsahu článku dobře dovtípil, po dostavění Nord Streamu 2 a po dostavění plynovodu přes Turecko na Balkán (kde moc zimy již nejsou a plyn je třeba spíše na vaření či ohřev vody) další "stream" asi již ani nebude potřebný.

353397

17.11.2016 16:26

Je na řadě Saudská Arábie?

RE: V článku chybí základní fakt,

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Já mám dojem, že klan Rockeffellerů sehrál důležitější roli v uvádění Saudů do čela té země. Británie měla původně v úmyslu tu zemi včlenit do svého koloniálního impéria. To se jí díky činnosti Rockeffellerů nakonec nepovedlo. Rozepisovat detaily a složitosti těchto oblastí se mi ani nechce. Obecným principem je, že zde naznají demokracii, hlavně přímou demokracii - a státy s tak různorodým obyvatelstvem jsou organizovány jakožto unitární státy - což nikdy nemůže vyhovovat všem, a tak je to zdrojem věčných konfliktů... Já osobně myslím, že politickým řešením pro všechny tyto země by bylo uspořádání dle Švýcarského vzoru. Tedy rozsekání těch zemí dle náboženského, i kmenově-etnického klíče na jednotlivé kousky, z nich udělat jakési kantony, a ať si v každém tom kantonu volebními demokratickými procesy volí své předáky... a pak ať se ty dílky skládají do vyšších politických celků. To by se ovšem muselo hooodně změnit myšlení obyvatel těch zemí, a samozřejmě i jejich vztah k Islámu či i kmenovému uspořádání společnosti... a obávám se, že to je nepřekonatelná propast mezi současným myšlením těch lidí a tím, jak by myslet o věcech kolem sebe měli...

353423

17.11.2016 16:54

Odsun Němců po druhé světové válce

RE: Poznamka

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Rusko je od rozpadu SSSR dědic práv a závazků SSSR... To Rusko splácelo dluhy SSSR, a tak taky zdědilo to vše, co patřilo SSSR... V čem je tedy problém?

353424

17.11.2016 17:14

Odsun Němců po druhé světové válce

RE: K historii sudetských Němců

Spektátor Čumilovič Puk 109.?.?.?

Výborně. A nezapomeňme, že z dokumentů, které padly po válce do rukou spojenců, vyplynulo, že odtržení Sudet od tehdejšího Československa, SN vůbec nenaplňovali své právo na sebeurčení, ale že sloužili AH jako pátá kolona k otevření cesty k plánované válce. Jejich politické elity to věděly! Právo SN na sebeurčení byla jen politická falešná záminka. Občanská a politická práva SN byla v tehdejším demokratickém ČSR zajištěna, a plně respektována - což bylo v tehdejším světě velice neobvyklé. Lepší menšinové postavení měla tehdy jen menšina Švédů v tehdejším Finsku. A tehdejší naše vláda plánovala v tomto směru Finy dohnat! SN elity věděly, že odtržení pohraničí je jen první krok a že bude následovat rozbití ČSR a vznik Protektorátu Čechy a Morava i samostatný vazalský Slovenský stát, jehož elity za daných okolností neměly již moc na výběr. Další alternativou pro ně byl jen návrat pod nadvládu Maďarů... Z daných dokumentů rovněž vyplynuly plány na "řešení české otázky", jak se eufemisticky hovořilo - tedy, část našeho národa měla být vyhlazena podobně jako židé, část měla být germanizována, a malá část měla být vysídlena za Ural do "české rezervace" na západní Sibiř, a to jakožto zdroj říšských otroků na megalomanské stavební projekty 3. Říše či pracovní síly do zemědělství. Kdyby Německo tu válku vyhrálo, naložili by zejména SN s námi mnohem mnohem hůře! Jejich osud ve srovnání s tím, který oni chystali nám, byl ještě poměrně hezký - vlastně vítězové 2.WW byli spolu s námi k nim pořád ještě velkorysí a milosrdní! Nezapomínejme na dávné římské pravidlo "běda poraženým". A případě, že poražený je ten, kdo válku rozpoutal, jde i o spravedlnost! Článek je super. Web na Vánoce ode mě určitě dostane dárek.

353425

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 41 čtenářů částkou 7 593 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 2

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Biden konečně odhalil nejvražednější hrozbu USA. Je to terorismus bělošské nadřazenosti04.06.21 12:36 USA 2

Měnové kurzy

USD
20,97 Kč
Euro
25,39 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,34 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,15 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 358,01 Kč
1 unce stříbra
585,55 Kč
Bitcoin
733 087,90 Kč

Poslední aktualizace: 13.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?