Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 64 příspěveků, 9 různých jmén: <nic>, Anonym, Fruník, Jarda z Brna, Jaromír Ivanovský, Nechci uvádět, Pan nikdo, Ten zlej, Ten zlý.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

09.05.2016 12:40

Budou pro migranty platit lehčené verze zákonů?

Nesmíte se na mne zlobit...

Jaromír Ivanovský 185.?.?.?

ale ono to bude trochu jinak než se dovídáme na Svobodném vysílači, nebo na diskuzích všeho druhu. To že se sem žene horda hovad je jasné, v Bibli ve Zjevení se tomu zove:,,Satanovy tlupy,,- je to dopředu popsáno, jak bude Satan postupovat, ta záplava slimoušů je přesně odhalena.
Nicméně je to jen jeden ze znaků konce tohoto lidského vládnutí. Jistě mnozí slyšeli o číslu 666 a že tento symbol divokého zvířete (čip na ruku, kdo nemá ruku - na čelo) budou nuceni přijmout malí, velcí, chudí bohatí, a běda jestli ne, potom nebudou moci ani kupovat ani prodávat.

Je-li pravda to co plánují jelita, jak jsem se dozvěděl z Memoranda které podepsala a schválila ekumen. banda Satanských církví, že chtějí do roku 2018 zrušit hotové peníze po celém světě, potom je to vlastně varování těm, co znají Biblická proroctví.

Jde o to, že po zavedení čipizace na lidech je již velmi málo času do spuštění Armagedonu, neboť Boží lid nemůže stvořitel nechat vyhladovět až k úplné likvidaci. Proto Zjevení používá termín, ,,ty dny budou kvůli nim zkráceny,,....
Takže podle tohoto světského i Biblického scénáře je to za rohem.

Titulek:,,Nesmíte se na mne zlobit,, je ůmyslně takto napsán, neboť většina lidí jsou nevěřící a pro ty je popsán nelibý popis ve Zjevení, že skončí ve věčné smrti spolu s falešnými věřícími, majícími mnoho společného s uctíváním Satana a jeho praktik vraždění, bránění poznání ze Svatých písem, (inkvizice, upalování kacířů, žen, dětí,), atd atd....

Podle proroctví Bible zůstane ne zemi jen zlomek lidí ze všech ras a národů a jazyků a bude to Boží odplata, ne pánů tohoto systému, kteří se rozhodli vyvraždit 6,5 mil. nepotřebných jedlíků. Tábory Fema všichni registrujete, přípravy na brzký nihilismus mravního kodexu ve všech odvětvích,(ne že by teď bylo vše fajne)-ale bude to horší a horší.Zapadá do sebe všechno dokonale.

Tak se na mne nezlobte, ale žádné demonstrace nepomohou, vládu se nepodaří shodit, už jsme příliš hluboko zaříznutí v rozjeté kouli ho*en, nelze vyběhnout ven.
Ještě potvrzení pro nevěřící, proč jsou lidi jak ovce a bečí ale nic víc nedokážou...

,,Nezápasíme proti tělu a krvi ale proti ničemným duchovním silám v nebeských místech,,.... Apošto Pavel psal logicky a věděl o čem.Proto lidé nejsou schopni nic dělat, protože je démoni drží v šachu hmotařství, televize, baráky, kariéra, nemoci, různé pohromy na planetě, které oslabují rodiny, majetek lidí, nejistota, proto se lidi snaží žít stylem:,,Jezme, pijme, vždyť zítra mám ezemřít,,.

Tak se nezlobte a ti co si šahají na hlavu, ať vězí že už kdysi v časech tzv.malých proroků(Ezechiel, Nahum, Joel a podobných bylo psáno pro popírače Boha toto:
,,Pohleďte, ve vašich dnech činím dílo, kterému byste neuvěřili, i kdyby vám o něm někdo dopodrobna vyprávěl,,.......

Tak se na mne nezl...

Automaticky kráceno

348343

23.05.2016 17:49

Husitské manifesty a jejich odkaz

RE: Ohybani historie?

Jarda z Brna 185.?.?.?

Víme co jsou Katolíci za sviň a komu slouží, Biblí pohrdají a jen se jí ohánějí a když jim u dveří kazatelé Bible ukážou co učí Bible o jediném kdo je pod nebem, kým mají být lidé zachráněni, tak je ženou pantokem, neb Marii jim nikdo brát nebude, tak jsou naučení, otrávení zlem.
Když tedy někdo Biblí mává ale nenávidí její poselství, je podobný tomu co o něm Ježíš mluví v jednom výroku:
,,Jestliže tedy někdo nepřináší toto učení, budiž proklet.,,

Také určitě takoví obdrží spoustu ran za to, že nemilovali světlo, pravdu z Bible.

:,,Jestliže tedy má někdo zatemněnou mysl, má ji proto, že nepřistupuje ke světlu, aby ho neprozářilo pravdou, jež je v Kristu.,,

No tak počkáme až je andělé vymlátí a bude zase pokoj, aspoň na 1000 let, než tu budou další odpadlíci, kteří budou zničeni také, tentokrát i se Satanášem a padlými anděli.

Armagedon se blíží a páprdové oplácaní tukem už mají bunkry pro své přežití a zatím przní chlapečky a holčičky, než to Antikrist odpíská, aby se nenudili z té chudé nemocné chátry které vládnou dlouhým bičem...

348765

23.05.2016 21:08

USA, Británie a EU jsou nyní diktaturami

Nebo existuje nějaký jiný způsob?

Jarda z Brna 185.?.?.?

Ba že ja, existuje.
Ty lemry Satanovy musí hrát svou hru ať chtějí nebo ne.
V pozadí totiž stojí hráč, který mrská bičem zla a nihilismu a hodlá spolknout celý svět.
A diriguje malé a velké a dává jim označení na čelo nebo na ruku....
Už se to chystá a jakmile se objeví Antikrist, lid Jahveho má se odebrat do hor. Smyslem těchto podobenství z knihy Zjevení je upozornit na konečné řešení ze strany Boha všemohoucího. Ten to tady uklidí a vše bude podle něj, neboť mají být lidi souzeni podle svých skutků. Většina lidí jde do zničení pro prostou podporu Božího nepřítele Satana Ďábla. Že v něj někdo nevěří neznamená že unikne soudu. Naprostá blbost a nevědoucnost byla zapříčiněna jimi samými když nezkoumali časy a období, zapsané v knize knih.

Zjevení Janovo je výmluvné a usvědčující. Každý kdo podporuje tento systém se vlastně otáčí k Bohu zády a staví se tak do řady vlků. A ovce s vlky nikdo dohromady nespojí, takže ty zlé bude muset On vyhubit.
Nebylo to tu už jednou v potopě světa? A co Sodoma a Gomora? Jak to lidem mohlo uniknout? A Armagedonem většina lidstva pohrdá a směje se tomu a ťuká si na čelíčko jako datel, to se nám nestane!

Kdysi napsal jeden prorok:
,,Seberte se posměvači a vizte. Ve vašich dnech činím dílo, kterému byste neuvěřili i kdyby vám o něm někdo dopodrobna vyprávě,, .

Politici a Satanova synagóga v Izraeli si mohou dělat plány na likvidaci národů a lidí jak chtějí ale dříve než se do toho budou moci pustit naplno, On jim zkazí cestu a jistě jejich plány uvanou jako vítr z polí.
Poznávacím znamením konce je očipování lidí a postavení se ohavného na svaté místo, kde by stát nemělo.
Ano, existuje jiný způsob.

348770

25.05.2016 20:20

Rusko již Evropany osvobozovat nebude

RE: Rusko kopíuje roky před II.sv. válkou.....

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,Následující konflikt bude zimní,,....

Bude to podle toho jak moc se budeme modlit dle rady:

,,Neustále se tedy modlete aby k vašemu útěku nedošlo v zimním čase, neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nenastane,,.

Nebo se to pokaká v zimě a to bude pro nás pravé křesťany záhul ale aspoň rychleji bude ničemný svět pryč.

348849

11.06.2016 13:05

Švýcarsko se zřeklo životního komunismu

RE: V čom je vlastne rozdiel?

Jarda z Brna 185.?.?.?

Protože je chyba v matrixu (tvým). Po kliknutí na odeslat to musíš zopakovat.

349461

11.06.2016 13:19

Švýcarsko se zřeklo životního komunismu

RE: V čom je vlastne rozdiel?

Jarda z Brna 185.?.?.?

V novém systému, který je za dveřmi se budou nemakačenka házet do hnoje, protože zahynou hladem. Nikdo jim nic nedá. Je napsáno:,,A každý bude sedět pod vlastním olivovníkem, vždyť moji synové budou užívat plně díla svých rukou a jistě nebude nikdo, před nímž by se třásli,, ...- Tak nějak si ten Bibl. výrok pamatuji.

Už nyní a i v počátku lidstva platí a platilo, že : ,, Kdo nechce pracovat ať nejí,,.
To nemá nic společného s nebiblickým světským příslovím:,,Kdo nepracuje ať nejí,,.
Někdo třeba nemůže pracovat pro zdravotní těžkosti a na trhu práce jde o vykořisťování zdravých a schopných, ne mrzáčků. Ty se snaží pejzatí uklidit, viz různé snižování dávek bezrukým a podobným chudákům.
Kdo nechce pracovat? Vychcánci nejrůznějšího typu. Jenom chlastat pivo a kajlovat cíga....

349462

15.06.2016 22:34

Husitské manifesty a jejich odkaz

V Pismu se rozhodne nepise, ze se nesmi uctivat _i_ Marie...

Jarda z Brna 185.?.?.?

Netvrdím, že Marie neměla důležitou roli v narození Ježíše ale uznejte že uctívat Marii rovná se uctívat kdekoho, namísto Boha stvořitele. ON sám říká v písmu že se nemáme stvoření klanět a uctívat ho, neb je Bohem žárlivým. Udělat z Marie bohorodičku, to je stejně Satanské jako tvrdit že Kristus je Jahve a Svatý duch že je osoba. Nebiblické nauky Satanské katolické církve jsou skutečně prosety do celého Božího pole ale při sklizni všechny nečistoty budou odstraněny.

Bible osvětluje jednoduchou nauku kdo nás zachrání. Je to stvořitel a ten předal svému synu Ježíšovi Království a dal mu místo vedle sebe napravo trůnu.
Uvádím text ze Skutků 4:10,12 a 22:16:
… Kromě toho v žádném jiném není záchrana, neboť pod nebem není žádné jiné jméno, jež bylo dáno mezi lidmi, jímž máme být zachráněni.‘ ‚
Marie nikoho nezachrání, to jen feministky křičely a tak jim kněží začali lechtat ucho-učit to co chtěly slyšet ženy.

V osobě Ježíše je dáno, co je křesťanství, v co křesťané věří a doufají. Kdokoli učí něco jiného než učil Ježíš, opovrhuje autoritou Ježíše a tím i autoritou Boží. Takto se stává povýšenost falešných učitelů zjevná a je pak také pochopitelnější, proč Nový zákon používá proti nim velmi přísná slova.

např. v Galatským 1[cool]–9 říká:

Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!

349562

17.06.2016 12:39

Konec M. A. D. – začátek šílenství

RE: Písmo

Jarda z Brna 185.?.?.?

Ano, jsou pro lidi blázni, svědkové, ale proč?

Že nezabíjejí své bližní ve válkách? ,,Nezabiješ,,.
Praví křesťané necizoloží s vládami? ,, ..kdokoli se stává přítelem světa, je nepřítelem Boha,,.
Neředí Boží slovo Bibli? Jestliže někdo ubere z těchto slov, uberu mu ze stromu života,,.....
Kážou dům od domu na záchranu lidí? ,,Jděte a čiňte učedníky ze všech lidí a vyučujte je co jsem vám přikázal,,....
Najděte si to v Bibli a nekafrejte hlouposti. Ano, Apoštol Pavel byl blázen, pod mocí Satana, když pronásledoval Ježíšovy následovníky jakožto farizeus největší až ho na cestě do Damašku zastavil Ježíš sám. Nakonec sám Pavel říká? ,,Já jsem blázen pro Krista!,,.
,,Svět svou moudrostí Boha nepoznal,,.říká Bible.
Ale Boží lid zná Boha jménem a bude za to brát dividendy v obrovském měřítku.
:,, A stane se, že každý kdo vzývá Jméno Jah, bezpečně vyvázne,,.
Těch pár posměšků se dá zvládnout, horší to bude až nás křesťany budou vraždit pro pevnou víru v závěru systému. Už se to blíží ale ti co jsou pod Satanovým vlivem o tom prdlačky vědí, :,,...protože nechali svou víru zaslepit Satanovou mocí, aby ji světlo neprozářilo - aby nebyli zachráněni,,.
Peo vás pane to šílenství skončí brzy, pokud neuděláte otočku o 180 st.

349623

15.07.2016 05:44

Mnichovská dohoda 2016

Jen houšť a větší kapky

Jarda z Brna 185.?.?.?

Ať se dojedná to či ono, nic se nezmění na faktu že se děje to co se píše na stránkách knihy Zjevení nebo Daniel. Odpor je marný, budete asimilováni!
Izajáš viděl obraz konce systému jako moře (lidstvo) které se vzdouvá a vyhazuje chaluhy a bláto..(revoluce, puče a všelijaké ptákoviny jako komunismus, socialismus, kapitalismus, demokracie)...
Během tohoto křepčení Satanových spolupracovníků (vlád, politiků a sluníčkářů) se připravují andělé k rozhodující bitvě. Až zazní povel, budou rozvázány čtyři větry a běda bude dokončena.
Předtím ale vnímaví lidé, nezatížení dogmaty Satanských církví rozeznají správný čas a budou sebráni k záchraně zatímco ti špatní a zkažení budou schraňováni k ohni. Žádná jaderná válka nebude, to co přiletí z kosmu bude ůplně stačit a třetina vod a co je v nich, rostlin a stromů a zvířat a lidí zahyne a ti co budou pít vodu která zhořkne tím meteorem nebo co to bude, zemřou po požití této vody. A do toho ty vředy na každém člověku co má čip v těle (na ruce)...
Už jsem přestal ty bludy na svobodném vysílači poslouchat, pořád jen řečičky kolem toho, jak to udělat, jak politiky vykopnout, jak vystoupit z Unie a Nato, nic se lidem nepovede, to má Satanáš oháčkováno dokonale, neboť Zjevení Jana jasně píše, že lidstvo má zahalenou mysl-Satanem. Nejsou schopni žádné akce, čekají až na ně WC spadne.
To že čekají není trestuhodné ale trestuhodné je to, že se nezajímají o toho, který jim dal život a který potřebuje vyřešit spor který má s pomlouvačem, lhářem a vrahem Satanem.
Teprve po likvidaci Satana a démonů a zkažených lidí bude vyřešen precedens, jehož svědky jsme nyní nejblíže, co tu lidi se svými nefunkčními vládami existují.
Precedens, že nelze si bez Boha ůspěšně vládnout.
Ani pan Zeman, ani Putin, ani Obama, ani Okamura ani další jakýkoli člověk na světě nečiní to co Stvořitel požaduje, popsáno v písmu : ..(Líbejte Syna aby se On nepopudil,,....
Místo toho si volí šejdíře a kavárnu a pak se diví že to nefunguje a že do žlabu je hloubš a hloubš. Ano, bude hlad jako hrom, místo potravin na poli se pěstuje řepka, amarant na spálení, obilí se občas pálí také. A písmo odhaluje že bude litr pšenice za denár(celodenní mzda v dnešní době 500.- kč a více) a tři litry ječmene za denár a nemáme škodit olivovému oleji, neboli šetřir s ním.
Ano, jak padne Amérika na řiť tak se to sesype a začne se to tady mlátit, proto to nalejvání čmoudů do evropy. Zjevení popisuje Satanovy tlupy jak budou postupovat v zemi okrasy(Egypt) čili východ, odkud lezou slimáci k nám.
A to tu už někdo popisoval že se budou Putin s Obamou strkat a že budou Bohem odstraněni, asi proto aby to tlačítko nakonec nestisknuli.
Země bude totiž trvat věčně. Ale ten bordel se tady přestane trpět, ať je to Topolánek s prostředníčkem, OSN s vyvražďováním, nebo Monsanto se svými jedů...

Automaticky kráceno

350420

15.07.2016 05:44

Mnichovská dohoda 2016

Jen houšť a větší kapky

Jarda z Brna 185.?.?.?

nebo Monsanto se svými jedůvkami.
Kam se řadí každý z vás, na stranů ovcí, nebo na stranu vlka?
A jestli někdo neví co, je to v Bibli, tak honem honem, už to odsejpá.
A komu je to putýnka tak ten ať užívá dnů, neboť:,,Zítra máme zemřít,, .

350421

16.07.2016 17:51

Mnichovská dohoda 2016

RE: Jen houšť a větší kapky

Jarda z Brna 185.?.?.?

Někdo chytřejší tato proroctví naplánoval že se tak stanou. Někdo hodný toho činu tato slova měl tu čest zapsat do svitků a pokorným lidem tato slova oznamují kazatelé po celém světě. I mne zastihnuli doma a dobrou zprávu jsem přijal. Takže se na to ukončení utrpení lidí těším a vůbec mi nebude vadit že zařvou podržtaškové, tupé békající tlupy darebáků a pomlouvačů, bude bez nich docela dobře na světě, který chystá pro poslušné lidstvo Nejvyšší. Nemusím žádné dobré věci z vlastní hlavy vymýšlet protože byly vymyšleny už při založení světa. Klidně ryj a směj se, uvidíme jak tě to rychle přejde za pár let.

350515

05.08.2016 03:16

V prázdných slovech z Říše vlají falešné vlajky

RE: Jako vždy,

Jarda z Brna 185.?.?.?

Já už mnoho let antikoncepci nepotřebuji a nikdy hsem ji nevyzkoušel ale panic nejsem, avšak na hřebíku v kuchyni visí malá igelitka (co mají na pokladně v márketu na sypající se pytlíky) se šprckama, co kdyby se stavil někdy uprchlík, nemajíc osla? Nejsem gay ale jim je to egal, kluk, holka, slépka, a vezmou si co chtějí. Pár tmavejch arabů kolem mne bydlí. Můj pytlík se ale nesype, zatím, bez obav!
"Kdo šetří cizí děti, ten nešetří svoje." Je na místě, cizáci se zlými úmysly se tu rozmáhají.... Místo havla debilního jsme tu potřebovali Pinocheta, Okamura to už nezachrání.[velký smích]

351100

15.08.2016 05:05

Rada bezpečnosti OSN se chystá přikázat Izraeli, aby přerušil své vazby na Al-Káidu

RE: polský dobytek Mileikowič/Netanjahu nakonec způsobí

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tak tak, jak je psáno,:,, Neboť v těch dnech to bude jako za dob potopy, lidé se ženili a vdávali a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka,,. Co se týče Sodomy a Gomory, ten šutr už letí a má zasáhnout třetinu rostlinstva, stromů, vod a lidí. To bude mela ale jinak ty strupy nelze odstavit, než právě silným úderem. Sami od sebe prostě nepřestanou s ničením a zabíjením.

351271

15.08.2016 05:22

Západ je krásný

To jsem se nasmál. skvěle napsáno!

Jarda z Brna 185.?.?.?

Maně vzpomínám na scénku Miloslava Šimka, konec dluhu, někde to mám na LP desce. Jo, Balouni jsme asi všichni do jednoho z milosti strýčka Sama.

V Pondělí se probudím do nového nicnedělacího dne a udělám v policích s pomeranči trochu místa a potom se uvidí, kterou z praček dám do kupy abych měl na nájem nebo na žvanec, geneticky zaprasenej ze Samovy kuchyně TOPTIP vymoženosti.

I když bez práce, tu nám ukradli, nebo snad spadla do kanálu? musím něco dělat abych neumřel hlady. Podpora soc. je jen 3.410.-kč a nájem je 4000.- kč. Ale kde seženu ten zbytek, to vládu už nezajímá.
Tak se musím snažit.

Jenom doufám že ke mně nevleze nějakej opravdovej Baloun na návštěvu, obrat se už nenechám. Posledně jsem dojel na pakt s cigošem. Oholil mne důkladně.

351272

15.08.2016 15:24

Západ je krásný

RE: To jsem se nasmál. skvěle napsáno!

Jarda z Brna 185.?.?.?

Vážený soudruhu, víte kam máte jít, že? Práci nemám protože není a ta co je není placena tak, abych dokázal zaplatit nejenom nájem ale i zvýšené náklady na přesun z a do práce, jídlo, které člověk při té dřině potřebuje mnohem více než když leží na otomanu. Můj zdravotní stav je dosti zbídačený právě tou tvrdou nelidskou prací, která mi zničila páteř a dnes mě kopou do prdele všechny existující instituce které mají podporovat potřebné. Cigáni, které osobně znám jsou silní a zdraví chlapi ale stát jim platí celé bydlení a též tučné složenky s podporou, to řve do nebes.

Tak mi tady nekafrejte blbiny že existuje práce. To vím i bez vás, proto se snažím poctivě uživit a spravuji pračky. To jste nečetl? Ale už toho mám plný krofky a nedokážu s tím hexenšusem dělat zázrak. Z nemocnice jsem se vrátil před měsícem a bylo to peklo.

Tak až budete zase kecat o práci tak vytáhněte tu svou komoušskou prdel z křesla a jděte se podívat na sociálku, kdo je tam většina a potom si zavzpomínejte kam se poděly naše fabriky, naše zlato, komu to tady patří a nezapomeňte se stavit pro mávátko v papírnictví na vítání hrdlořezů. Vy budete přesně ten užitečný i... co ho naše garnitura potřebuje.

351289

15.08.2016 20:50

Rada bezpečnosti OSN se chystá přikázat Izraeli, aby přerušil své vazby na Al-Káidu

RE: a vnímá každodenní "utahování oprátky",tím zmatečněji a hektičtěji se snaží vyhledávat rozptýlení

Jarda z Brna 185.?.?.?

Přesně, ....
takto skutečně dnes lidé žijí. ,,Jezme, pijme, vždyť zítra máme zemřít,,!

351295

16.08.2016 04:46

Ukrajinské ‚říjnové překvapení‘

Paní Klingon

Jarda z Brna 185.?.?.?

by už mněla být opařena tou vodou co se na ni vaří. Přece ty prášky nezabírají, to se pozná podle toho jak lapá po dechu když se objeví na veřejnosti. Má kolem sebe plno podpor aby kdyby a už mele z posledního. Ale je baba v tom Satanově scénáři tak to musí doskotačit.
Dala se na špinavou hru, tak ukaž bábrle co v tobě je.

351300

16.08.2016 05:15

Endgame po česku

RE: pak jsme taky nej-opilejsi narod na svete...

Jarda z Brna 185.?.?.?

No však máme po kom, Vafífek Havel nám dal lekci, hm, že?

351301

02.09.2016 05:16

Rusko provádí organickou revoluci

RE: ... za pár let.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tak si dejte ke žrádlu upravenou rýži, zákusek z upravené pšenice, opečenou uzeninu neuzeninu na geneticky upraveném řepkovém oleji, a křoupejte geneticky upravené kukuřičné pšouky. A až se poserete a poblejete a naroste vám další hlava tak jděte víte kam. Takoví chytráci co tyhle svinstva propagují by měli být zavření v kleci a vykrmováni tím co tak idiotsky brání. Nechal bych vám vyměnit mozek za květák, aspoˇn byste byl kouslej jako moje klávesnice. Asi máte diplom, co? Nablejt na to.

351663

17.09.2016 14:58

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

RE: Někteří obyvatelé samotného US Satanlandu protestují, ale marně

Jarda z Brna 185.?.?.?

Ty vaše nečárky a neháčky dělají z komentáře nečtivej guláš a asi budete jedne z tupých ovcí co sežere úplně jakoukoli návnadu. Trochu mi to přípomíná světsky založenou populaci, vylíčenou v Biblických proroctvích z času konce systému, populaci, která vyhlíží jaké bude počasí a v projevech mraků, rosy, tloušťky cibulové slupky a podobně se vyzná včetně lidových fungujících pranostik, ale v rozpoznání jednoduchých selských 1+1 jsou shozeni do žumpy masmédií a pravdoláskařů, sluníčkářu, Havlkaféhampejzů a podobně.
Proč by shazoval Bush dvojčata, že? Vždyť je to stejná dobrotivá svině jako Havel, Klaus nebo mírní musulmani. Až se probudíte tak už bude padat z nebe zkáza na všechny ty tupé Satanovy užitečné idioty, kteří byli dokonale oblblí Satanskou propagandou, která se vaří od založení Jezuitů.

351926

21.09.2016 03:04

Myslete na krále Midase

RE: Je to klasická pražská lumpárna, ale .........

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,obrat občana kde se dá,,

Ta hovada nenažraná už v parlamentu navrhují platit za užívání silnic i nižších tříd.
Vždyť jsou to mr*ky Satanovy, není se přece čemu divit:,, a budou postupovat od špatného k horšímu,, , proroctví se plní. A co proti tomu asi tak uděláme, že? Nic.
Někdo to ale udělá za nás. Přijď, pane Ježíši....

352019

28.09.2016 15:08

Brzezinski to s impériem vzdává

RE: Svět je jeden a patří všem

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,to jsou jen vaše choré představy,,

Paráda, tak tedy až vám budou řezat kulky a strkat do chřtánu, tak se neodvolávejte na právo svého vlastního života, neboť to je to co tu tak debilně vyznáváte, právo zabijáka tak činit. Vy máte právo jen bídně chcípnout. Už jen to že Bohem stvořitelem pohrdáte si zaslouží liskanec přes prdel. Vaše volba - a ať se vám vaše přání splní.

352209

30.09.2016 22:13

Ten, kdo váhá, je ztracen. A Rusko zaváhalo

RE: S klapkami na ocich na sber tesinskych jablicek

185.?.?.?

Mozek ne, to by mu uškodilo. Ať si koupí čerstvý květák u Lidla navečer, to je sleva a výměnu si může nechat udělat od Topolánka nebo bláta Sobotky.

352291

02.10.2016 22:56

Němci budou v Německu brzy menšinou: skoro 40% dětí do pěti let jsou cizinci

RE: Vládcové planety znají určitě lékařské výzkumy

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,že oni mají v kůži více pigmentu a potřebují mnohem více slunečního svitu,,

Takže chemtrails, který zastiňuje slunce je vlastně prima práce, která jim pěkně zatopí se zdravím.

Ti idioti co to tady vše plánují proti nám jsou vlastně vymaštění, jaksi jim to uniklo.
Levá ruka neví co dělá pravá.

Ono se plní pravidlo: ,, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá,,.

No když to vedou takoví jako Kalousek a herci neherci, tak vlastně moc škody nenadělají, můžeme se těšit, že ti čmoudi budou celou zimu zalezlí kdovíkde.

352340

05.10.2016 20:42

Morálka Václava Havla a jeho rodiny

RE: Taky dobry pohled

Jarda z Brna 185.?.?.?

ČT 2 , zrovna je k jeho připomínce koncert. Jak může tato verbežná garnitůra plivat do ksichtu nám občanům? Takový zmetek ožralý nám má být jako vzorem? Proč mám vzpomínat na chátru, když konečně zhebne?
A ani netřeba hledět zpět na jeho rodinu a jejich techtle mechtle s fašistama a STBákama. Odporná společnost, která velebí vrahy, zloděje a bukvice. Nebylo to už někdy kousek odtud némlich to samé? Barabáše si také vyprosili ale Ježíše zamordovali....Nevelebná velebnosti, du blejt!

352398

10.10.2016 06:53

Kdy dojde světu trpělivost s USA?

Světu ,,Lidí,, nic docházet nemá,

Jarda z Brna 185.?.?.?

...svět lidí je jen oběť těch grázlů a slouhů SATANÁŠE. A není schopen reakce, jsou to ovce a žalostně bečí.
Myslíte si že Amerika něco chce udělat ale ve skutečnosti za nitky tahá ten idiot padlý anděl, který chce vyhubit všechny lidi, protože sám má být zničen.

: ,, Váš protivník, Satan obchází kolem a řve jako lev a hledá, koho by pohltil, neboť ví, že má krátké časové období,, ..

Jestli někomu dojde trpělivost, tak to bude Nejvyšší. Už je čas. Dle proroctví o strkání se krále severu s králem jihu je jasné, že k tomu dochází nyní více.
Ale pokračující text o tom, že :,,budou zprávy, které ho rozruší a opravdu zaplaví zemi a projde,,.....to dává jistou naději že k něčemu dojde. Ano, mluví se o zemi Okrasy - Egyptu, o nasázení palácových stanů atd... Více se nebudu k tomu vyjadřovat. Informace jsou v knize knih. Slušný člověk se k těmto věcem dostane tak, že se bude zajímat a vzdělávat, stejně dnes každej musí relaxovat, tak ať vyhodí TV do kontyšu a začne se studiem. Zjevení Jana je výmluvné pro naši dobu.

Podle mne ale ještě není vše tak nahnuté, musí ještě dojít k čipizaci lidí na celém světě. Teprve potom se to provalí a nebude už možno se zachránit. Bible jasně mluví o zničení bezbožných.

No já doufám že ty stvůry ať už se jmenují Halík, Topol, Obama nebo Makrela budou sklízet hrozny hněvu a důkladně! Za to, co dělali ztrápeným lidem po celé věky. A neodpustím si poznámku na jejich adresu: ,, Patří vám to, srabi,, !

352516

27.10.2016 04:52

Pohrdání českou státností

RE: Jestlize neustava jekot

Jarda z Brna 185.?.?.?

Skutečně, kunda sem, kunda tam...

352909

23.11.2016 20:49

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Jarda z Brna 185.?.?.?

Pokud konáš dobro pouze z toho důvodu, ... strach z "božího soudu/pekla", jsi pouhý otrok.,,,

To je přece jinak. Zbožný člověk není otrok a zombie - ale jeho způsob života je zcela přirozeným, vůči svým blízkým, protože je to jeho povahový rys. Takový člověk je mírné, laskavé povahy, rád se druží, pomáhá. Toto jistě nedělá jen kvůli slibu věčného života ale proto, že takovou povahu má. A ten život věčný je jen bonus, slíbený pro lidi:
,, Oko nevidělo, ucho neslyšelo, co Bůh připravil pro ty, kteří ho milují,, ...

Naproti tomu jsou typy lidí kteří jsou přirozeně divocí, nezkrotní, na ty platí ona výstraha zničením, pokud se s tím odmítnou poprat. Viz:
Apoštol Pavel, soptící vraždou proti Ježíšovým následovníkům na cestě do Damašku, hodlaje je pronásledovat a zabít, jako správný farizejský žid.
Později po prohlédnutí již píše do sborů ve Smyrně, Korintu atd ohledně mravních hodnot a uctívání pravdou, ejhle, jaká změna, že? Ale přitom to byl předtím tolik divoký člověk uvnitř.

Takže když někdo jde se svým ,,křížem,, na hrbu, tak to dělá proto, že se změnil, nebo je to jeho přirozenost - ale je logické že takový člověk potom oprávněně očekává od svého Boha úplně jiné jednání než jaké bude pro osoby, které láskou a právem pohrdají.

Pokud tito Boží lidé, kteří podle Pavla změnili svůj život ,, předěláním své mysli,, jdou stísněnou cestou a tlačí se do úzké brány, potom nejen velebí nejvyššího ale budou i sklízet odměnu v novém systému, pro ně připraveném. Zombie nemyslí a škobrtají životem jen se nažrat a hotovo.

Relativní svoboda je svoboda, kdy se dodržují mravní kodex a způsob uctívání, který se Bohu líbí.
Relativní svoboda neznamená plazit se před Bohem ale být Božím přítelem.

353532

23.11.2016 21:19

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Jarda z Brna 185.?.?.?

že pro Vás osobně je daleko významnější hodnotou Evangelium než zdraví Vašich blízkých?
No to uvádíte pěkný příklad s cílem vystrašit čtenáře - křesťany.
Takže se podívejme do minulosti křesťanů, co to obnáší, být křesťanem...
Petr také popřel že patří k Ježíšovi, ze strachu z popravení, třikrát zapřel Ježíše.
Ale potom zaplakal velmi hořce, jeho selhání ho bolelo, protože si svou chybu uvědomil. Později stejně zahynul pro Krista, stejně jako mnoho jiných v arénách, nebo pronásledování, kdy žili po dírách a jeskyních země a svět jich nebyl hoden. Ano, být Božím přítelem bylo, je a bude těžké, zachovat ryzost je opravdu někdy bolestné. A ten váš příklad s tím dítětem je tak trochu vydírání. Kolik lidí pro Boha a pro Ježíše již zemřelo rukou inkvizice a různých idiotů? Kvůli tomu se máme pokálet a jít po široké cestě do zničení?

353536

Jste placen nosálama?
Ty kecy se nedají poslouchat. Od malička znám nebe a vím jak vypadaly lety když mi bylo osm a když začali s postřiky. Kdo vám to nabulíkoval že to dávají do civilních letadel? Lítá to z Ameriky, Francie a Německa! A jsou to vojenské speciály. A ta vlhkost vzduchu v parných dnech v létě, to je mi podezřele divná fyzika na planetě zemi, proč jsou ty stopy za letadly tak dlouhé, když v létě v parných dnech nemůže taková vlhkost vůbec být! A co teplota, rosný bod? Děláte si z nás prdel?

Je to nanokov co padá z těch trysek a posunují si tím fronty a ovládají počasí. Kdo nezaplatí nebo zlobí, toho skropí uragánem nebo mu nadělí sucho až popraská případně shoří jeho země. .

Stačí se podívat na leteckou mapu když vidíte let s postřikem a on ten let vůbec není na webu na mapě. Co se to děje? Buď utajený let nebo se spletli v záznamech? . Ale takový bordel tam mohou mít jen tehdy, když to tam budou řídit islamisti - inženýři.

Za suchých podmínek se stopy ztrácejí brzy. Nebo jste asi vyšel v sedmičce. Plácáte nesmysly ale oblohu počáranou jako rastr nevidíte. Nemůžete. Placení popírači věří že červená koule je modrej čtvereček, Hnus!

Na vás si dám vy trole pozor!

353713

05.12.2016 16:44

Bitva o Khan al-Shin – další velké vítězství SAA = dalších tisíc teroristů v Evropě

RE: v opačném případě by si nenechali srát na hlavu

Jarda z Brna 185.?.?.?

Nechají si to udělat a ani nezabečí.
Už se to nedá zvrátit, vždyť jsou Satanášovi bojovníci v celé evropě nalezlí, tak co chcete řešit? Na hlavu si srát nechají proto, protože prostě nemají našetřeno, aby vydrželi třeba 3 měsíce bez platu a aby stávkovali a nehnuli prstem. dokud ti lempli neodstoupí a nenechají lidovou vládu se ujmout věcí obyvatel. Musí chodit do práce a živit rodiny. Jsou vyčerpaní z toho kolečka. A potřebují si oddechnout u TV a podobně. Dobře to zmáknul průmysl zábavy, přikoval lidstvo k televizi a dalším pozlátkům života. Jak můžou mít potom lidi čas na osobní vzdělávání, na svědomitou výchovu svých dětí v duchu lásky a křesťanských hodnot. Ty jsou pokřiveny již od založení křesťanství, neboť to prorokoval Ježíš : ,, Z vás samotných vyjdou ti, kteří odvedou můj lid od pravdy,,.....

Všechno to má Satan ošetřeno. Lidi jsou neschopni se bránit a to jsme slované, ůdajně nejkvalitnější co může být kolem nás. Ale už to dávno neplatí, když si všímám jak se lidé chovají, tak se už dávno naplnila slova prorokova.

:,, Věz však, že v posledních dnech budou lidé milovat peníze, rozkoše, budou zlí, nevděční, bez přirozené náklonnosti, svéhlaví, nadutí pýchou, jejich projev zbožné oddanosti bude se jevit falešným, od těch se odvracej,,....

Je tam těch hrůz napsáno mnohem více. Ale jednak nevěřící generace a zabavení lidičkové se nejsou schopni z osidel Satana vymanit a jdou na porážku vstříc Armagedonské bitvě.

353864

21.12.2016 21:07

EET je ekonomická katastrofa, bude znamenat pád Babiše?

RE: EET je špatně,

Jarda z Brna 185.?.?.?

Lidi si nechají od vrchnosti .... do huby, tak to aspoň bude rychleji odsejpat. Z pohledu Biblických událostí v čase konce se jedná o to čipování, které přichází v závěru závěru. Ne, to není ozvěna ale závěr ,,Závěru systému věcí,, .

Pokud bude nějaký časový rámec, ve kterém budou muset všichni lidi přijmout označení na ruku, nebo na čelo (pokud ruku nemají), znamená to, že v té době již bude konec Satanova světa velmi blízko. Pro mne to třeba bude velká útěcha že to brzy tady skončí. Kdo chce více, ať si najde v Bibli sám.

354264

22.12.2016 17:24

EET je ekonomická katastrofa, bude znamenat pád Babiše?

RE: EET je pouhý začátek

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tento vládní zákon vymetá kuřáky všude možně ale nikde nevidím zákaz kouření v obytných domech a ochranu dětí v bytech. Jinak je to dlouhý jak Havlův seznam hříchů a okecávání o ničem, jen aby úředník vykázal nevykazatelné, proč ty vraždy ještě živíme?...mamrdi jedni.

354285

07.01.2017 04:52

Rasismus? Hm...

A už mne vy feministky

Jarda z Brna 185.?.?.?

nes*rte. Když vidím někde v novinách nebo ve zprávách jak jste bity a jaké jste chudinky, tak jsem vzteky bez sebe že jste takové blbky a s těmi násilníky dál žijete. Dokonce stahujete obvinění z napadení či ublížení na zdraví. A kolotoč bití a ponižování se může znova roztočit protože jste nepoučitelné. Kniha knih říká:

,,Vy muži, milujte své manžely, buďte poddajné, atd... Naproti tomu vy, muži milujte své manželky a projevujte jim zvláštní pozornost, totiž jako slabší nádobě. Nepřipravujte o to jeden druhého...nedrážděte své děti...a tak dále.,,

Ovšem když si někdo vezme k srdci jen jednu stranu mince, tak se rodině nedaří a jsou hádky. Muž, jako hlava rodiny má právo rodinu a vše řídit ale ne despoticky. Žena se nemá stavět na zadní ale poslouchat muže. Pokud muž tuto hiearchii nezneužije, nemusí žena bojovat. Pokud budou muži na ženy zlí, z žen se stanou feministky. A tak pořád dokolečka.
Takže muži ať přijdou za trest o svou ženu a žena o svého muže, pokud se nerespektují a nemilují tak jak slíbíli na svatbě. Serou mě chlapi co mlátí ženy protože jsou cáklí. A serou mne ženy co vyvádějí jak bosorky když nemohou uplatnit feministické právo na to být rovné mužům.

Nemohou.
A muži ženy mlátit nemohou.
Takže feministky zvrácené, najděte si černochy vylízaný ale potom se nedivte že vás rozsekají na kaši mačetou. A že bílá rasa vymírá.

354705

08.01.2017 03:16

Manželství s Tunisanem

Proč je to dobrý konec?

Ten zlej 185.?.?.?

Takových článků jsou na webech tisíce. Scénář je vždy stejný a neměnný. Ženy jsou nepoučitelné, protože kladná emoce jim napoví, že tentokrát to bude přece jinak, protože on ji miluje, že ano? Nechápu akorát, co je dobrého na konci. Znamená to, že v ČR máme svobodnou matku se dvěma míšenci s genetikou předurčenou ke kriminálnímu chování. Takže to jako vždy celé zaplatí bílí muži ze svých daní, protože chudinka si zažádá o dávky. Dotyčné mi není ani trochu líto, protože dostala to, o co si koledovala. Je to stejné jako když vlezete do klece tygrovi a pak litovat, že vás pokousal. Největší chyba je předpokládat, že ženy jsou racionální bytosti schopné posoudit dopad svých rozhodnutí. Dej ženě svobodu, vymyslí nesmysl. Nic tak neomylně neukázalo nemožnost rovnosti pohlaví jako pokus o emancipaci.

354751

24.01.2017 23:28

Trumpovo vyhlášení války

RE: Válka.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Mám slovenský jazyk rád a nechápu jak někdo může napsat ozdravní, když je to jeho řeč. Ozdravný proces tady asi bude potřeba ale podle mého úsudku k němu nedojde protože se to bude vyvíjet jinak, dle Biblické predikci o ,,časech konce,, .

Jak by mohla Emérika být zachráněna a jak by to asi pan Trump mohl udělat, když všichni ti syčáci co mu stojí v cestě jsou obtíženi duchem zla, samotným Satanem Ďáblem?

Naopak, bude to postupovat od špatného k horšímu.
K dělení na ovce a kozly teprve dojde ale už nyní je patrné kdo se kam kloní svým způsobem myšlení, životním stylem který určitě Stvořitele nevelebí...

Drtivá většina lidí půjde po široké cestě ale jen málo lidí nalezne a půjde po cestě stísněné, do ůzké brány, vedoucí k životu.

Ne že by těm na široké cestě někdo něco upíral.
Sami si vybrali svou cestu na Bohu nezávislou.Je to cesta smilstva, rouhání se Bohu, nenávisti člověka k člověku, pohrdání mravními hodnotami. Nikam jinam lidstvo jako celek nespěje než ke konci, jak praví Bible, ,,Nebudou oplakáváni, nebudou pohřbeni,, .....Prostě tady končí. Stačí se zamyslet nad slovy proroka o konci systému věcí, jak je popsán v podobenství s koncem Sodomy a Gomory, starověkých měst jež rozvrátil ohněm z nebes sám Bůh. Písmo říká že to při záveru systému bude stejné jako v těchto dvou městech, neboť tyto rozsudky nám mají být vzorem budoucích věcí.

Samozřejmě bych rád viděl všechny lidi jak se sjednotí ale to je jen sen, možná sen pana Trumpa nebo sen obyčejných lidí co chodí volit darmožrouty, v naději že se něco změní.

Způsob vykořisťování člověka člověkem se nezmění a proto všechny tyto špatnosti co jsou vyjmenovány v písmech musí být ukončeny násilně aby mohli pokojní lidé žít v klidu a míru, jak je slíbeno ve Zjevení Janově.
,, ..A každý jistě bude sedět pod svým fíkovníkem a nikdo nezpůsobí, aby se chvěl.
Můj lid bude plně užívat díla svých rukou.

Než se tak stane, -nechci nikomu kazit naděje (falešné)- bude tu takový šrumec, jaký si ani já neumím představit a to jsem ty pasáže v Danielovi, Ezechielovi, Zjevení a v evangeliích prolustroval i se všemi konkordancemi a překlady z Hebrejských a řeckých písem. A mám ještě podle mého mínění mnoho co studovat abych aspoň něco věděl.
Kde jsou se svými vědomosti ale lidé kteří na dopis od milujícího Otce nemají čas, nebo na varování v něm nedbají? Jak se mohou připravit na dny soudu, jak ho chtějí přežít, když ani nevědí jak se Bůh jmenuje a co si přeje od nás každého?

Prostě to s Trumpem nebo Putinem nebude fungovat, spějeme do zkázy a je marné proti soudu z Nebes bojovat, vždyť to tu vede pekelník Satan a podle toho ty podmínky na zemi vypadají.
Nezapomeňme, co stojí v knize knih:,,Běda zemi a moři, protože k vám sestoupil Ďábel a ví, že má krátké časové období.
A obchází jako lev ...

Automaticky kráceno

355344

24.01.2017 23:29

Trumpovo vyhlášení války

RE: Válka.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Naštěstí neovládá všechny lidi a doufám že i já budu patřit k těm, co budou žít navždy na obnovené zemi v rajských podmínkách. Buď jako vzkříšený, nebo jako přeživší tuto velikou událost, která se přibližuje den za dnem stále víc a víc.

Neumím si představit, že ten marast co je v lidech tak hluboko by bylo možné napravit. Proto také musela přijít potopa a potom za nějaký běh času i zkáza Sodomy a Gomory, pád Jeruzaléma atd.... Dnes to bude poslední pád říše bezbožných. To už spravit nelze.

355345

25.01.2017 12:11

Trumpovo vyhlášení války

RE: Válka.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Řecké slovo Apokalypses neznamená zkázu nebo zničení ale ODHALENÍ-ZJEVENÍ.
Máte to ve výkladovém slovníku. Takže Apokalypses je proroctví stejně jako je i Danielovo proroctví, Izajášovo, Ježíšovo, když mluvil na hoře k zástupům atd....

To že si ze Zjevení udělali španělští katolíci strašáka pod názvem ,,Zničení,, (Hebrejsky Gehenna)

Co říká Bible

Ohnivé jezero je symbol věčného zničení. Je to totéž co gehenna, ale něco jiného než peklo. Peklo je totiž společný hrob lidstva.


na lidi, je jejich věc a vy si tak aspoň můžete udělat obrázek o tom, na koho se vztahují slova ze Zjevení Jana :,, Držela (žena) v ruce zlatý pohár plný smilstva a říkala-nikdy nebudu vdova ,,,
...ano, správně, církve v takzvaném ekumenu, spolčené proti pravému Bohu.
To jsou všechny ty sekty které měl na mysli Apoštol Pavel.
Bránily jako jeden Satanášův voják v rozšiřování Bible, upalovali lidi u kůlu s Biblí na krku za to, že chtěli znát pravdu z ní, ne žvásty a katechismy uzpůsobené pro církve tak, jak se jim výklad hodil pro poslušnost oveček.

Ježíš řekl že ty lidi poznáme podle jejich ovoce. Jestli tedy někdo ve jménu Boha po staletí zabíjel, loupil, mučil lidi, musí to být opravdu idiot aby se k takové církvi člověk hlásil. Má snad oči, tak se snad může podívat do Bible, co učí a jak se má chovat k druhým lidem. Jak uctívat Stvořitele.

A ještě vysvětlení k tomu Satanovi, bod dvě.
Jestliže Bible říká že k zemi byl Satan i s démony svržen (očista nebes, andělé všeckni jásali a tleskali že už není ten vyvrhel mezi nimi)
tak to znamená, že ve velkém sporu mezi ním a Jahvem se čeká na vytvoření precedensu, který potvrdí Boží varování Adamovi v ráji, aby nepojedli ze stromu poznání, jinak v ten den zemřou a protože u Něj je jeden den jako 1000 let na zemi, Adam, zemřivší ve věku 920 let tedy potvrdil Boží varování. Jeden den u Boha může mít tady na zemi různě dlouhé trvání, jak jistě víte, za 6 dní země nevznikla ale každý z těch stvořitelských dní trval jistou dlouhou dobu, nejsme dogmatici jako někdo, že?
Váš bod jedna tedy znamená Stvořitele a jeho proroctví, bod dvě znamená nepřítele lidstva i Boha. Rozlište dobro a zlo, máte ho i v pohádkách

Pokud ale nevěříte ani v Boha ani v Satana, klidně si sledujte pochod dějin v televizi, jak se hrabeme do ukončení našich životů, neboť nikam jinam to přece nevede, to vidí i ty malé děti že to je nenormální, co se děje.

Ať už budete zachráněn nebo ne, proroctví o konci ničemů se splní a říkat o Bohu že je zrůda může jen člověk absolutně neznalý věcí, který si dopis od Otce nepřečetl ale má chytré vlastní úsudky.
Máte to tam jasně napsáno:,,Běda zemi a Moři,, ....
Ještě je čas, encyklopedia Britanica a Katolica a Bible čekají spolu s Internetem na váš zájem.

355364

25.01.2017 12:15

Trumpovo vyhlášení války

RE: Válka.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Bod dvě tedy chápejte jako Satanovu projekci,

ostatně za pár chvil se jistě dozvíte a uvidíte na nebi divy a projekce, které budou jako Ježíšův příchod.

Bude to od Satana a má to svést k odpadnutí pokud možno i vyvolených.

355365

23.02.2017 03:50

Blíží se Jalta 2.0?

RE: kdo je ta Globální moc?

Jarda z Brna 185.?.?.?

Milej pane, vy se tak divně ptáte, že vám divně odpovím.
Mnohem mocnější je tu samozřejmě ten hajl Satan, který je v Bibli popsán jako úhlavní nepřítel pořádku, lásky a lidství.
Ano, Satan je za všemi neřády z řad lidí, kteří se dosadili do vedení plebsu a řídí je, aniž by o tom věděli.

Satan je vede na porážku a masochisticky při tom slintá, jak zavede do záhuby celý svět lidí.
Je tu naštěstí ujištění Nejvyššího, jež si dal jméno Jahve a slibuje že nedovolí ani atomu ani planetce ani lidem, aby zničili tento klenot ve vesmíru, Zemi.
Ezekiel praví, že Satan se hrne do války s lidstvem aby nás všechny vyhubil. Ale Jah vložil Satanovi do čelistí háky a vede si ho podle svého plánu.
Ne tak aby vyhubil lidi ale aby zachránil svůj skvost zemi ale především všechny lidi, kteří vzdychají nad odpornostmi tohoto systému.
Tak nějak to lidé cítí, že se něco chystá. Ale Božímu plánu nevěnují pozornost. A tak jejich přání uniká jedna věc, že totiž všechny systémy vlád co tu kdy byly budou nahrazeny oním Královstvím o které se modlím každý den. A ten Satanáš bude odstraněn a s ním i ti lidé, kteří ho podporují.

Jestli jste si ještě nedal dohromady kdo jsou ti lempli co nás zotročují, tak vám to prozradím. Jsou to slouhové skrytého Lucifera a jeho démonů.

Samozřejmě nebudou mít úspěch ani oni, ani jejich podporovatelé.
Ale něco musej přece zkusit, ne? I když je to dopředu predikováno jako marnost.
Zatím ryjeme dr
kou v zemi ale brzy se to obrátí.
Je mi líto těch bečících ovcí co se nechají pohodlně vést po široké a prostorné cestě, jež vede do zničení. Ale uznejte, jestliže někdo volí bláto Sobotku, proamerického Dienstbiera, Stropnického, Bělobrádka a podobnou pakáž, co chcete po Nebeském Otci, když vás varuje, že tak nemáte činit?
,,NEVKLÁDEJTE důvěru v urozené ani v syna pozemského člověka, kterému nepatří záchrana,, ....

Jasně, gulášek a kobliha a nějaká fotečka s těmi tlustými psychopaty, to si nenechají mnozí ujít...
,,Kdo může být ještě silnější,,?
Je to ten, který již brzy ukončí zběsilou jízdu všech těchto oblud.
Jak je psáno:,,Oko nevidělo, ucho neslyšelo, co je přichystáno pro ty, kteří Ho (Jah) milují,, .

355928

24.02.2017 01:35

Hrozba pro americkou demokracii a hybná síla chaosu ve světě?

RE: v USA

Jarda z Brna 185.?.?.?

Je pravda že píše ten člověk hrozně ale pravda je ta, že brácha v Tusconu chodil na houby a hajnej ho jebal, že se v lese nesmí houby a nic sbírat a to v našem parlamentu ti zabedněnci chtěli zavést i u nás. Potom byl na poště když mi posílal balík a fízl ho buzeroval, když na zemi u pošty sedl na zem neb lavička nikde a na přestávku měli zavřeno. Takže Americkej Satanskej systém je v... pr a tam bych ty fízly asi měl chuť rozmlátit na kusy, to nejsou už lidi ale dobytek na porážku.

355980

25.02.2017 15:09

Obludná mystifikace dějin: Mongolské impérium a tatarské jho na Rusi

RE: Smysl dějin Ruska vidím v něčem jiném

Jarda z Brna 185.?.?.?

A já bych ty cikány and company naopak N E P Ř E C E N O V A L.
Moc dobře víme že bez oné podpory si umějí tak akorát vyhrabat džuznu v písku a vysméčit děcku mezi nohama. Nebýt podpory právě těchto chazarských a sluníčkářských vemen, tak by halekali tak akorát u sebe doma na dvorku.
Už se dopředu směji jak se to proti nim již brzy otočí.
I to je v plánu mocných. Použít, zabít. A politici zrádní toho vědí taky mnoho takže posloužili a půjdou.
Ale jedno vím dopředu, ač nerad predikuji cokoliv, nejsem prorok. Cikáni se už teď s těma piglínama koz paktují a nebude to jiné ani později, až se sem nahrnou za velkolepých jekotů herců, zpěváků a další tlup placených sluncí.[bliji]

356045

26.02.2017 02:27

Ztraceni v ghettu

Doporučuji k přečtení

Fruník 185.?.?.?

Je to velmi dobrá kniha. Otevře oči o tom, jak vypadá západní svobodná společnost. U mě osobně tato kniha posílila přesvědčení, že na vše ze Západu je nutno hledět s maximální obezřetností a podezřívavostí. Západ byl, je a už navěky bude duchovně mrtvý. Knížka vám ukáže, jak bude vypadat společnost při následování anglosaských vzorů. Když politici mluví o přibližování se Západu a civilizovaných zemích, mějte na mysli, že je to tohle.

356076

28.02.2017 17:07

Obludná mystifikace dějin: Mongolské impérium a tatarské jho na Rusi

RE: Smysl dějin Ruska vidím v něčem jiném

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tomu odporuje proroctví o dělení na kozly a ovce.
,,Žádný nespravedlivý nemá trvalý život ,, .
,,Sbírají snad lidé fíky z trnitého keře? Nese snad znamenitý strom prohnilé ovoce? Skutečně ty lidi poznáte podle jejich ovoce,, .
,,Je nemyslitelné, abych zničil ničemné lidi spolu s dobrými,, .

Jestli někdo ty Boží soudy co přicházejí přežije, budou to jen ti lidé, kteří mají vnitřní hodnotu mravního obsahu nezkaženou.
I kdyby ta čuňata z písku byla silná jako nevím co, nemají prostě v Božím plánu místo.
Je předpovězeno:,, Budeš hledět na místo pobývání ničemného a hle, on nebude! Ale moji milovaní budou užívat svůj život a nebude nikdo, před kým by se třásli,, .

Je mi jasné, že ta zvířata pod Satanem budou Božímu lidu ubližovat do určité doby ale také vím že přijde chvíle, kdy máme zalézt, zavřít dveře a počkat až přejde otevřené odsouzení. Takže si ty mimikry budou moci strčit do drdele.

356182

21.04.2017 23:19

Vídeň o víkendu na břehu krásného modrého Dunaje

A mně je to fuk

Pan nikdo 185.?.?.?

Jen at sem ty netáhla lezou! Dobře vám tak, nic pro to neděláte, tupý nevěřící národe. A ti co věří, jsou na špatné míse, tak i ti dostanou svůj díl. Aspon za to že urážejí svými dogmaty Boha.
Falešní křestané a nevěřící, to je spolu se Satanskými muslimy skvělá kytička, připravená pro nenažraný Armagedon, který vypukne ihned po vyhlášení CELOSVĚTOVÉHO MÍRU.
K vyhlášení ale nedojde dříve, než se to tu trochu pomele.
Místní s vandrákama.
Jak dlouho to bude trvat, než dojde k té míchanici a krveprolití?

No, já bych tipoval asi tak 15 let. Jenže mnohem větší průšvih je to, že do těch patnácti let tu bude peklo na zemi a to si myslím že jakmile to začne naše pošahaná vláda debilů přitvrzovat, (dehonestace morálních vlastností a důstojné žití domácího obyvatelstva) tak to tady míním zabalit a vycestovat pryč, dokud to ještě půjde.

Někam na jih, není nic horšího než posraná česká republika, kde mi rezaví auto, furt prší, nebo se člověk třese v přírodě pod stanem jestli mne někdo neokrade nebo na mne nespadne strom při náhlé nepřirozené bouři. A přežívat v přírodě v mrazu, to je pro mne nemožné, včetně nemožnosti sbírat rostliny na jídlo.

S sebou nic, zmizet třeba na skůtru jako na dovolenou, a potom už po svých, ne stopem, to se mohu nechat raději vykostit už tady.
Zatím pilně sledovat pomocí internetu místa vhodná k utajenému životu, způsob přežití, výrobu pastí na tvory kvůli obživě, studium rostlin a výskytu a využití, přírodní léčiva pro potřeby v místě přežívání, studium maskování a bezpečí v místě žití. A obstarání sázivých dužnin, semen pro pěstování jídla.

A proč tyto úvahy?
Proč myslíte lidičky, že jsou vyráběny a skladovány ty milony plastových futrálů ve všech možných táborech a podzemních skladech po celém světě? Budou se tu dít věci příšerné.
Prostě raději umřu přirozeným způsobem někde v přírodě, sám, soběstačný při lovu, nepotřebujíc founa, pc, tv a další blbosti. Jak se píše v mé oblíbené knížce, že :,,Když budeme mít co do pusy a čím se přikrýt, budeme s tím spokojeni,,.

To jen novodobí lidé se bez toho neobejdou a raději budou žít ve městě se všemi dočasnými vymoženostmi. Ale brzy se to začne měnit.
Ted se systém zatím o každého ještě stará. Ale potom, až to propukne, se na každého vyserou naši soudruzi. A když něco budete mít doma v štrosoku do zásoby, tak jiní hladoví za vámi přijdou až domů, pro papu, kabát, cokoli. A budou to tlupy, jo, kdyby jen našich nepřizpůsobivých, to bude úplně jiná squatra.
Jdu studovat, hezký večeeeer.....[smích]

357370

23.04.2017 20:03

Divergentní dialog

RE: Tu ide o prežitie tejto civilizácie

Pan nikdo 185.?.?.?

Nejde o přežití civilizace v této podobě jak ji známe ani v podobě, která se rýsuje v plaváčcích deroucích se do našich zemí.

Jde totiž o ukončení systému, jak se o tom mluví v Evangeliích, v knize Daniel a Zjevení a proroctví o konci (skonání) věků.

Jestliže je Satan nazýván jako pán tohoto světa že jeho jest země, neb se jí zmocnil a uzurpoval pro své vlastní potřeby, chtíc potvrdit svou doměnku že lidé Boha nepotřebují, můžeme vidět dle proběhnuvších všech těch událostí v různých stoletích, že se to opravdu zhoršuje víc a více až nebude nakonec kam uhnout.

A tak se bude muset všechno toto blbé snažení trapných lidiček a jejich neviditelných andělů padlých a jejich Luciferem nestoudným šerifem prokázat jako podvod a zlo a s tím hodlá Nejvyšší zcela jistě zatočit. Je jedno kdo a jak bude koho a kde tyranizovat a nemilovat a nenávidět, protože toto vše bylo kdysi dopředu prorokováno, že si lidé nemají právo sami vládnout a že člověku pozemskému ani nepatří aby řídil svůj krok, protože mu nepatří záchrana.

Tady jde spíše o to, že Satan se snaží zničit celé lidstvo, protože si je velmi dobře vědom, že se mu nepovede dokázat před Božím soudem že se mu podařilo proti Bohu sjednotit všechny lidi a proto je chce všechny stáhnout do pekla- rozumněj do hrobu, Šeol, jáma.

Očekávám Boží záchranu z velkého soužení, a je jedno v jakém stavu se budou zrovna nacházet pozemské věci stran uprchlíků, válek a celého toho lidského běsnění.
Důležité je spíše to, kdy do toho Stvořitel (ne Stvora) práskne a začne čistit Augiášův chlívek. Pro přežití bude vybráno těch nemnoho jedinců, co se drali do stísněné brány, v nepohodlí a mnohdy zesměšnovaní pro hájení pravdy z písem.

Zbytek světa je odsouzen jako velmi hříšný pro to, že nemilovali pravdu a pravého Boha.Jsou v něm obsaženi všichni co milovali nebiblické způsoby uctívání, s obětmi lidskými i dětskými, Satanskými rituály a pohanskými zvyklostmi (tradicemi) kterých je křestanstvo nevěrné přímo zaházené.

Písmo říká že všichni cizinci se obrátí a vrátí se do svých domovů, až se to stane, už bude dávno rozhodnuto, kdo je ovečka a kdo je vlk.

Takhle to vidím já, musulmani jsou na tom ze všech nejhůře, protože se trmácejí odnikud nikam a potom před zničením se ještě budou trmácet zpátky, no to je něco, dobře jim tak, neměli řezat lidem hlavy a ošoustávat děti a projevovat Satanskou povahu ve všech směrech. A sluníčka vítačský si to vyžerou stejně jako ty blbky feministky a všichni zbohatlíci na krvi sedřených a ztrápených lidí.

Tomu konci těchto všech se říká Armagedon.
Civilizace přežije.
Bez sluníček.
Bez zvrácenců.
Bez nevěřících, opilců, nactiuthačů, zlodějů, vrahů,..........

Potom po tisíci letech bude svázaný Satan propuštěn z jámy i s padlými anděly a prozkouší znovu lidstvo, žij

357403

23.04.2017 23:17

Divergentní dialog

Tu ide o prežitie tejto civilizácie

Pan nikdo 185.?.?.?

pokračování

ící v pozemském ráji bez nemocí, bolesti a hlavně bez vlivu démonských sil. Vzkříšení se dozví o Božích cestách a jeho předsevzetí. Po 1000 letech předá Ježíš Království - (Přijt tvé Království) zpět Otci a Satan s démony budou vypuštěni, by prozkoušeli ryzost vzkříšených, nebo nově narozených. Bible říká, že jich budou množství jako zrnka písku v moři, co podlehnou zlu. Budou zničeni spolu s démony a Satanem navždy.

Ale to je další kapitola, vzdálená, ještě mají být napsány další svitky peo budoucí požehnaná staletí, tisíciletí,,,,,,,,,,

Pane Stvora, nikdo mne neupozornil (matrix) že jsem přesáhnul koment v počtu písmenek a tak jsem ztratil text. Hrom a dudy!

357409

23.04.2017 23:35

Vídeň o víkendu na břehu krásného modrého Dunaje

RE: A mně je to fuk

Pan nikdo 185.?.?.?

No, myslím že narážíte na nanoroboty, neboli kov v těle a schopnost tyto částečky vyhledat pomocí radiovln, proto ty antény a mobilní věže všude, takže když to pěkně dýcháme den co den, tak jsme čitelní i pod povrchem země?

Je tu ještě možnost pročistit v místě úkrytu organismus pomocí MMS a zakopat se do jámy velké hluboké se stíněním proti radiolokátorům.
Písma zminují že kdyby se někdo ukryl pod zemí, bude odhale, kdyby byl na dně moře, bude vyloven a kdyby byl v nebesích, bude snesen.
Mněl jsem za to, že se to týká těch, co by se chtěli před Božím soudem skrýt. Viz Zjevení Jana.

357411

24.04.2017 01:29

Divergentní dialog

RE: Tu ide o prežitie tejto civilizácie

Pan nikdo 185.?.?.?

Přečti si dopis od Otce, tam to máš napsáno dopodrobna, jak se budou události posledních dnů odvíjet. A neklam lidi.

357413

02.05.2017 22:48

Dlouhodobý nedostatek financí vážně ohrožuje provoz tohoto webu

RE: Mainstreamáci se mají jak prase v žitě

Pan nikdo 185.?.?.?

Proč se někteří můžou udřít a jiní mají ráj na zemi? Je to proto, že svině, které slouží Ďáblu jsou zaopatřeny z jeho strany, aby dobře škodili Bohu i lidem. Co nejvíce morálky zlikvidovat, podupat co nejvíce lásky a vztahů člověka s člověkem a s Bohem.
Proto písmo odhaluje jednu skutečnost, že spíše velbloud projde ouškem jehly, než-li by se dostal boháč do Božího Království-rozuměj do budoucího systému rajské země.

Tak jsem vlastně odpověděl na otázku, proč se ti, co nám škodí radují a koupou se v krvi dětí a v penězích.
Oni mají ten Ráj už terazky. (nejde mi psát d s háčkem).
Nechci se koupat v krvi ale prachy bych bral, abych nemusel lozit po odpadech a vydělávat si na živobytí opravami starých krámů.
No a mezi ty boháče co tyjí z peněz chudých a sedřených patří takoví jako politici, hrdinní ředitelé elektráren, mobilních operátorů a podobně.

Ve Zjevení Jana v Bibli se píše, že mají tito darebáci v soudném dnu zkoušet utrpení, kterým deptali sami ty miliardy ztrápených a nuzných lidí, za to že sami žili v nestoudném přepychu a říkali že nikdy nebudou vdovami, neb sedí jako královna. Je to podobenství o církvi falešné, mající jméno Babalon, matka nevěstek.

A jak víme, náboženství je velice provázáno s obchodními praktikami, podvody, politikou a válkami, znemravnováním obyvatel planety země.
Takže to podobenství se týká nejen náboženství ale všeho dění a tudíž i všech zainteresovaných v nekalém výdělku.

Jestliže nyní mají Ráj, potom budou mít prd, neb o vše přijdou a hlavně o život.

Ale ti ztrápení mají větší šanci, že Boha naleznou, když ho hledají, pro ústrky a útrapy, které je v životě potkávají.
A tito právě zdědí zemi. Ježíš o nich mluvil jako o dětech.

Řekl:.. Nebudete-li jako tyto děti, rozhodně nevstoupíte do Božího Království,, .
Člověk chudý vždy Boha hledal, je to vidět ve filmech i v psané historii.
Tak prostě nějaké nepohodlí my chudí máme, pravda, ale potom budeme ,,drancovat,, po těch, co si své majetky neužijí, protože zmizí ze scény světa.
Amen.

Ale hlavně, bude tu krásný klid a pokoj.....

357611

02.05.2017 22:57

Rusko chce partnerství, Japonsko chce Kurilské ostrovy

RE: Japonsko,

Jarda z Brna 185.?.?.?

bezpečně ukryté před hrůzami válek ve svých rezidencích a přepychu

Ano, mají pro sebe vykopány obrovské základny pro přežití, říkejme tomu třeba bezpečné pelíšky. Ale neužijí si toho dlouho, budou nalezeni a zlikvidováni. Předtím však budou veřejně odhaleni a nebude jediná věc zatajena, kterou kdy udělali nebo řekli.

A pokračuje to takto:,,Nebudou pohřbeni, nebudou oplakáváni, ale zůstanou jakoby hnojem na povrchu země. Vždyt jejich hříchy se nakupily až do nebe a Bůh si připomněl skutky jejich bezpráví.
...A Bůh povolal nebeské ptactvo a všechna polní a lesní zvířata k veliké hostině......

357612

02.05.2017 23:15

Ministr spravedlnosti Pelikán chce zavést mírnější podmínky osobního bankrotu

mírnější podmínky osobního bankrotu

Jarda z Brna 185.?.?.?

A co tak třeba po sedmi letech odpustit dluhy dlužníkovi, jako to Bůh nařídil kdysi v Izraelském národě? Každy věřitel dnes přece moc dobře musí vědět, že v této nelehké době někomu půjčit peníze se rovná obrovský zisk, bezpracný ale také obrovský risk!

Půjčil jsem ze svého mála známému a ten se na mne vy... to samé známá s děckama, ale žádná snaha vracet.

Když ale instituce půjčují, musí brát v úvahu, komu půjčují.
Jestliže mám několik exekucí co to mají ti zhovadilci za chorobu, že mi neustále posílají spamy do telefonu nebo do emajlů, jaké skvělé a rychlé půjčky bych mohl mít?

Jo, odpustit po sedmi letech nevymožený dluh uzákonit a hned by si ti ksindlové úžerští rozmysleli, jestli raději nejít makat rukama.

Jenže dnes nikdo už Boha celkem nemusí, ani ta Bible na soudech se už nepoužívá, neb lid stal se tupým a Boha nezná, ani jeho zákony nedodržuje.
A tak těžko si tento skvělý zákon z dob Izraelského lidu někdo bude sáčkovat do svého nenažraného podnikání.
Já bych dnes pozavíral bankéře a všechny penězokazce. Když jdu v Brně po Masaryčce nahoru, to je jeden arabáš a žid ve stáncích na výměnu peněz za druhým, lichva jak prase a o bankách nemluvě, luxusní domy, auta, plata, už aby to skončilo....

Krach se blíží. Jako kdysi v Babylonu, sen o sedmi kravách hubených a sedmi kravách vypasených. Nabukadrecar se z toho mohl pominout.
Ty vypasené krávy jsme tu už měli. Ted nás čekají jen ty hubené a potom konečně zakončení a odtroubení tohoto velikého průseru, zvaného civilizace. Buhehe.

357615

14.05.2017 08:15

Aktivistka Antify odjela do Turecka s muslimským fešákem, byla znásilněna a bita...

Dobře ti tak, sluníčko.

Jarda z Brna 185.?.?.?

A jede v tom dál, tak ji čeká teď už jen sejmutí hlavy, to dobro už si s turkem užila. Kdo chce kam, pomozme mu tam.
Je to podobné jako jedna paní v Brně Řečkovicích milovala černochy až tak, že si adoptovala na dálku děcko kudrnaté hladové z Afriky a všude se s tím chlubila, (Kdo dává ve skrytu, bude mu oplaceno, kdo ale vytrubuje svoje dary, už má odměnu)...a její manžel Ital, v Itáli žijící, by se divil, že si hřáli hady na prsou. A už tam ty černochy mají a vraždí a znásilňují a vlámou se do domu když nikdo není doma a policajti lidem nepomohou.
Doufám, že stejný osud potká všechny ty užitečné kanonenfuter - choré mozky u nás a jejich podporovatele, buhehe.

357798

14.05.2017 09:35

Aktivistka Antify odjela do Turecka s muslimským fešákem, byla znásilněna a bita...

RE: Dobře ti tak, sluníčko.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Kvůli těmto sluncím tu budeme mít rasu, vyznávající násilí a nečistotu, šukání dětí, řezání hlav a podobně. Opravdu si tito darebáci zaslouží, aby si prošli tím, co podpořili a vyvolali.
To jim patří, že nemilovali své bližní a dovolili aby v jejich vlastním národě byl tento humus v podobě negroidních vypatlanců upřednostňován. Patří jim odplata, ne že ne.
Darování ve skrytu nemá nic společného s tím, co jim patří, aby je dostihlo.
Tím citováním Bible jsem chtěl jen upozornit na to, že nemáme hulákat do světa že jsme dali dar támhle, nebo támhle a kolik. Tím že vykřičela do světa jak podporuje chudáčky, co až vyrostou to tu zdemolují, si už odměnu vybrala. Ten kdo neřve ale dá ve skrytu, bude mu odplaceno Bohem.
Tak to shrnu.
Odměnu už má.
Ale ta potupa, která padne na její hlavu za to, že pomohla někomu. kdo se sem dostaví po všem tom dobru a bude nás tady buzerovat satanským dogmatem islámským, ta potupa jí patří. Máš anonyme jiný názor? Tak si ten článek ještě jednou přečti.
Hájila neobhajitelné. Zklamala se. Dál pokračuje. Patří ji to. Patří. A už nepiš.

357801

31.05.2017 13:43

Bombový útok v Manchesteru: Co nevíme

RE: Pořád se vymlouváme a na něco svádíme

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,Zánik se jeví neodvratný,,

Spravit to už nelze. Lidé se chovají jako prasata, pozbyli lásky a soucitu, zahodili za sebe veškerý mravní smysl, jak píše Pavel v evangeliu.
Jestliže to nejde spravit, tak už dojde jen k rozkladu, totálnímu.
Všimněte si, že situace se všude (u nás) ale i ve světě neustále zhoršuje, ne zlepšuje !!!! Ve všech směrech! Všichni vědí že něco přijde, ale nevěnují tomu pozornost, jak by měli.

Že se voliči nestarají o to, kdo bude šéfovat tady tomu bordelu a házejí hlasy takovým sviním jako Kalousek, Herman, Jourová, Sobotka atd...., tak se nedivte že to vypadá tak jak to vypadá. Židi taky raději schválili mord Ježíše, soucitného, Krále, na kterého měli bezpočet prorockých záznamů ve svitcích, že vyvede Izrael ze všech trablů.

Raději si vykřičeli propuštění odporného vraha Barabáše.
Jestliže je to tedy tak, nedivte se, že Jahve zamete s lidmi, kteří v něj nevěří a volí raději lidské vůdce než Krista.
,,Líbejte Syna, aby se ON nepopudil.
Namísto toho se lidé drápou do zadnicí tyranům a mrskačům lidu, za koblihu, nebo za selfí s darmožroutem.

358025

01.06.2017 11:41

Střelba v Chomutově ukázala na policejní super-mindrák

Odporní fízli

Jarda z Brna 185.?.?.?

a soudci a právnická verbež, jednají přesně podle proroctví písem.
,, Soudci soudí za úplatek, ztrápeného drtí a nikde na zemi neexistuje právo,,.

Přichází doba a bude to už brzy, kdy živí budou závidět mrtvým. Když se nesmíme bránit cigošům, co myslíte že se stane až sem přitáhnou negři které vyzbrojí naše vlastní vláda? Hnus, přesně jak se píše v Bibli:,,Jako to bylo za dnů Sodomy a Gomory, takové to bude v posledních dnech systému,,.

A jaké že to bylo tehdy? Smilstvo i mezi dětmi, vraždy, loupeže, nemravnost všeho druhu, dokud nepřišel na ty prasata oheň z nebe.
Chci vidět ty soudce, policajty,všechny co trápí druhé lidi, jak žerou prach a jak z nich opadává maso a žerou je červi. Chci to vidět! Těším se na to.

358044

04.06.2017 15:08

Seznam Sorosových lodí, které do Evropy pašují imigranty

RE: Situace je stale horsi

185.?.?.?

Je to v pořádku, situace musí být ještě horší, než nyní. Jestliže bílá masa nereaguje na sloup kouře který se dere ze sopky a přehlíží i občasné burácení a otřesy půdy, musí za to zaplatit a zkejchnout pod dekou černých zmetků kteří se přivalí. Nejsou tady v tom počtu jako vedle nás ale tam hrnec přeteče a tak se do země mléka a strdí přelijí a potom bude dokonáno. Pořád slyším jakými geroji jsme my slované, nádherná, jedinečná řeč, kultura, co všechno jsme dokázali na poli vědy a medicíny ve srovnání se světem.

Ale všechno nám ta prokletá hydra vzala, nic už není naše, peníze proudí cizím rypákům, naše zdravotnictví jde do hajzlu i se školstvím a obyvatelstvo se utápí v chlastu a drogách.
Je to naše vina, bezbožnost a proto to berte jako Boží odplatu za připosranost a nekonání.

Jestliže tihle skvělí slované zapomněli na Boha, cožpak není napsáno, že ,,Jestliže mne opustíte, opustím já vás!!!,, ??
....tak se nedivme že Satanská tma přikryje všechny bezvěrce. Jsou bez víry, když Boha opustili a proto rozumím tomu verši z Bible, kde je varování, že:

,,bůh tohoto systému zaslepil mysl nevěřících, aby ji neprozářilo světlo a oni nebyli zachráněni,,.

Jak může Nejvyšší zachraňovat někoho, kdo o to vlastně nemá ani trochu zájem?
Jo, do těch stísněných dveří, vedoucích do života se nederou bohatí a nevěřící, ale jen ztrápení a pokorní z lidstva.
Konejte vy všichni záchranné opatření dokud je čas!
Žádný bařtipán co vás okrádá na daních a plánuje vaše zotročení i vašich dětí se o vás vůbec nezajímá, jsme pro ně odpad!
Ježíš vás na rozdíl od nich miluje, i ten vrah co se ho zastával. když spolu viseli na kůlu dostal slib budoucího vzkříšení na zemi a podílu v Božím novém systému. Ale visel tam i druhý vrah, bez víry a ten je podobenstvím dnešních zombie na zemi, bez duše a mozku, tupé stádo, hltající debilní seriály a stále dokola pouštěné filmy s tématikou vypatlanců na haši.

To co teď přijde je spravedlivá odplata a je jedno, jestli vás rozseká mačette s chorým mozkem a zmrzačeným pindíkem nebo nějaká hrozná choroba kdy se budete rozpadat na molekuly za pochodu. ....
Je to spravedlivá odplata . Protože nekonáte, nevěříte a posmíváte se Božímu lidu.

358156

04.06.2017 15:09

Seznam Sorosových lodí, které do Evropy pašují imigranty

RE: Situace je stale horsi

Jarda z Brna 185.?.?.?

Je to v pořádku, situace musí být ještě horší, než nyní. Jestliže bílá masa nereaguje na sloup kouře který se dere ze sopky a přehlíží i občasné burácení a otřesy půdy, musí za to zaplatit a zkejchnout pod dekou černých zmetků kteří se přivalí. Nejsou tady v tom počtu jako vedle nás ale tam hrnec přeteče a tak se do země mléka a strdí přelijí a potom bude dokonáno. Pořád slyším jakými geroji jsme my slované, nádherná, jedinečná řeč, kultura, co všechno jsme dokázali na poli vědy a medicíny ve srovnání se světem.

Ale všechno nám ta prokletá hydra vzala, nic už není naše, peníze proudí cizím rypákům, naše zdravotnictví jde do hajzlu i se školstvím a obyvatelstvo se utápí v chlastu a drogách.
Je to naše vina, bezbožnost a proto to berte jako Boží odplatu za připosranost a nekonání.

Jestliže tihle skvělí slované zapomněli na Boha, cožpak není napsáno, že ,,Jestliže mne opustíte, opustím já vás!!!,,
tak se nedivme že Satanská tma přikryje všechny bezvěrce. Jsou bez víry, když Boha opustili a proto rozumím tomu verši z Bible, kde je varování, že ,,bůh tohoto systému zaslepil mysl nevěřících, aby ji neprozářilo světlo a oni nebyli zachráněni,,
Jak může Nejvyšší zachraňovat někoho, kdo o to vlastně nemá ani trochu zájem?

Jo, do těch stísněných dveří, vedoucí do života se nederou bohatí a nevěřící, ale jen ztrápení a pokorní z lidstva.
Konejte vy všichni záchranné opatření dokud je čas!
Žádný bařtipán co vás okrádá na daních a plánuje vaše zotročení i vašich dětí se o vás vůbec nezajímá, jsme pro ně odpad!
Ježíš vás na rozdíl od nich miluje, i ten vrah co se ho zastával. když spolu viseli na kůlu dostal slib budoucího vzkříšení na zemi a podílu v Božím novém systému.

To co teď přijde je spravedlivá odplata a je jedno, jestli vás rozseká mačette s chorým mozkem a zmrzačeným pindíkem nebo nějaká hrozná choroba kdy se budete rozpadat na molekuly za pochodu. ....
Je to spravedlivá odplata . Protože nekonáte, nevěříta a posmíváte se Božímu lidu.

358157

05.06.2017 19:29

Přední američtí vědci potvrzují, že současným cílem USA je dobýt Rusko

RE: Ne USA, ale mezinarodni mafie/oligarchie...

Jarda z Brna 185.?.?.?

Co prinese rok 2017 jako dalsi v rade se "7" nebo "17" ?

Už se dopředu chechtám, že se objeví nějaký trotl a bude tvrdit, že země zanikne dne 7.7.2017. Pitomců je všude dost.
Pokud Bůh dovolí atomovou bombu na nějakém území, tak by to snad mohlo odpovídat Biblické knize Zjevení kde se dočteme že : ,, Něco jako velký hořící balvan spadl z nebe a zasáhnul třetinu země, rostlin, stromů, vod a lidí. A třetina stromů a rostlinstva a třetina lidí byla spálena a třetina mořských tvorů zahynula tou vodou, která zhořkla, bylo jí dáno jméno pelyněk,, . ( Nezaměňovat s Černobylem, překlad pelyňku je někdy černobýl).
Jestliže Stvořitel umí změnit atom podle své libovůle, vzpomeňme přeměnu hole Mojžíše na hada, potom může tuto věc připustit, neboť by dokázal přeměnit škodlivé záření třeba na trávu.
Spíše bych ale viděl. že to nedopustí a jsem v tomto směru klidný.
Vyhubení obyvatel se bude odehrávat pomocí andělů, sloužící Jahvemu, tak jako to bylo v minulosti, kdy jediný anděl zahubil 180 000 bojovníků, kteří chtěli bojovat se starověkým Izraelem. Nebo likvidovali v Egyptě všechno prvorozené.
Nevěřící mají ale iné scenáře, to je pochopitelné.

358210

05.06.2017 21:59

Jako štvaná zvěř...

Kuřák od 14ti let

Jarda z Brna 185.?.?.?

Jako kluci jsme zkoušeli kouřit rákosy od rybníka ale to byl jen takový blaf, potom jsme sbírali vajgly u chodníku a balili je do novin, doma jsme dostali po hubě neb ten smrad cítil i děda, co neměl díky celoživotní alergii žádný čich a kapalo mu z nosu i do plévky když vařil a já to potom nechtěl žrát, neb jsem se v tom nimral a děda řval, žer! A já plakal, já nežeru, já papám.... a on, tak papej!

Později nás učila sousedka, vypadající jako cigareta - kouřit Clea humus, no začal jsem brzy ale v 16ti jsem toho nechal. Jezdil jsem na kole závodně v Brněnském Bauráku na klopené dráze, chvilku a pak jsem přešel na silnici. Moje plíce to neutáhly, od malička astmatik a tak jsem po roce toho blbnutí nechal.
Vypadal jsem totiž jako chrt. Z koncentráku.
Pak se začalo hulit všechno, na internátě byly dobrý i Marsky, stařeny a podobný věci jako DS- (dětská směs).
Později jsem se jako pracující svébytný a samostatný mladík rozmazloval spartičkami a občas se mi podařlo sehnat i ty tvrdé. A ty Chesterfieldky a Sant Morissky, mňam, to byly lahůdky!!!

Roky šly a díky nalezení Boha v Bibli (po převratu) jsem pochopil, že ničit si tělo, od pánaboha dané je blbost a ve svých 33ti letech jsem to zapích a od té doby už ani ň.

A těch snů o cigaretách a chutě, to bylo jako teror proti mně.
Díky tomu že jsem kouřil a přestal mám mindrák, když to ucítím tak šílím a nadávám. Všechen ten smrad proklínám.
Ale rozumím kuřákům, byl jsem stejně závislý. Jenže jsem byl i ohleduplný a snažil jsem se pokud možno nesmrdět na zastávkách dopravy okolním lidem.
Ale taky jsem chodil s děvčicou, co měla dva krásné blonďaté kluky a oba jsme v pokoji hulili. Takže jsem vinen.
Nesouhlasím se smradem, který mi od sousedů vniká do oken a mám tak i v létě zamachlováno. Ale to je ta karma asi, vrací se úder zpátky. Pokud se budou kuřáci chovat hezky k druhým a nebudou tím smradem obtěžovat, ať hulí, mají svobodu. Ale tímto zákonem se establišment a podpindosníci vyzvraceli sami sobě do klína. Ono se jim to vrátí. Jé, já bych si i přes tu nenávist někdy zahulil, když vzpomenu, jak krásně voněly ty maminčiny Duxky. Amen.

358217

25.10.2017 13:45

Strana, která chce uspět ve volbách, potřebuje jediné: kouzelníka s lidskou duší

Bartoš - opak mužnosti

Fruník 185.?.?.?

Udělal jsem miniprůzkum mezi ženami a ani jedna neoznačila Bartoše za něco přitažlivého. Převládala charakteristika jako antichlap, fetka a popření maskulinity. S ženami to tak zas zoufalé nebude.

360679

12.07.2018 08:44

Trump jedná s EU jako s idioty

Zvláštní doba

Ten zlý 185.?.?.?

600 miliónů Evropanů žádá 300 miliónů Američanů, aby je ochránili před 150 milióny Rusy. Jo, občane, boj se víc, zlý Rus je hrozný, proto musíš platit americké vyzbrojování.

365258

10.12.2018 08:51

Komu slouží BIS?

Jednoduchá logika

Nechci uvádět 185.?.?.?

Pode dohody z Reykjavíku je ČR kontrarozvědně otevřenou zemí. BIS nemá za úkol něco dělat s cizí podvratnou činností, ale dozorovat, že dohody velmocí jsou naplňovány. Je určena výhradně k tomu, aby eliminovala jakékoliv hnutí směřující ke skutečné suverenitě ČR. Proto okázala ignoruje, co píšete a co je zřejmé na první pohled.

368305

Co Vás vede k domněnce, že to v EU už nefunguje? Jenom to, že se to děje jinými prostředky? Sociální kredit se samozřejmě uplatňuje, jen se o tom nemluví. Chcete příklady? Začneme tím, co je zřejmé - politika a samospráva. Může si politik dovolit říct něco, co se nehodí? Ne, okamžitě je umlčen. Když se lidé ozvou, policie je zmasakruje - viz události v Janově, proti kterým byla Národní třída v roce 1989 selanka. Co třeba pořádání akcí pro děti? Stačí, že ji pořádala skupina "nacistek" a policie je zatkne. Perzekuce za názory na FB, jste odstaven z komunikace. Máte pocit, že do vrcholových pozic se dostávají lidé za své schopnosti? Jak potom vysvětlíte, že ty schopnosti mají jenom "správně" myslící lidé? V ČR existuje systém různých registrů - např. přestupkový. Správní úřady mají systémově nastaveno, že výběr pokut je jejich příjmem. Proto rozdávají přestupky, jak na běžícím pásu. Kdo se brání - dělá obstrukce a má ban. V trestní politice? Všimněte si, kolik nesmyslných trestů se rozdává - Nečesaný, Hala, apod. Tj. vytváří se nástroje na trestání neposlušných. Že neexistuje cenzura? Fakt? Zkuste si něco napsat, co se nehodí a všichni víme, že taková témata jsou a nebudete se stačit divit. To, že špinavou práci dělají udavači z neziskovky, dává možnost se tvářit, že svoboda slova existuje. Stát přece oficiálně nic nedělá. Spočítejte si, kolik lidí má hypotéku - máte pocit, že tihle lidé si budou chtít hrát na hrdinské disidenty? Myslíte, že neexistuje černá listina firem vedená FÚ? Propaganda šikovně vypíchává ježdění vlakem, což u nás není a tím pádem emotivně navozuje závěr - vidíte, žijete ve svobodě, protože u nás nic takového není. Ale je, jen se to dělá jinak a když se zamyslíte, přijdete na další věci.

370069

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 41 čtenářů částkou 7 593 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 2

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Biden konečně odhalil nejvražednější hrozbu USA. Je to terorismus bělošské nadřazenosti04.06.21 12:36 USA 2

Měnové kurzy

USD
20,97 Kč
Euro
25,39 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,34 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,15 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 358,01 Kč
1 unce stříbra
585,55 Kč
Bitcoin
743 477,65 Kč

Poslední aktualizace: 12.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?