Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 18 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, Sugar, vousy13.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

15.02.2016 13:43

Pekelné soužití s migranty a politiky

RE: Myslím na obyvatele Calais,

84.?.?.?

Opravdu myslíte, pane Karle4u, že je důležité, co člověk říká? Nebo je důležitější, co koná? Kdo prosadil v Německu Norimberské zákony? A u nás je konkretizoval v "Nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku"? Promiňte, ale Vaše argumenty bývají obvykle promyšlenější.

Za zajímavější, než vztah Hitlera k Židům, považuji vztah křesťanské ideologie k vyspělým národům. Všichni považujeme za naprosto samozřejmé, že křesťanství přijali Bulhaři, Španělé, Švédi, Rusové, Angličani, Němci, Poláci, Francouzi, Češi, Rakušané, ... Všechny vyspělé evropské národy se vzdaly svých vlastních náboženství, svých národních tradic, zvyklostí, starodávných kultur, ... A přijali náboženství, kulturu a tradice křesťanské. Všechny evropské národy dnes znají Adama, Evu, Ábela, Kaina, ... Noého, Sema, Chama, Jáfeta..., Mojžíše, Šalamouna, Davida, ..., Heroda, Marii, Josefa, Ježíše, ..., Lukáše, Marka, Jana, Matouše, ... a asi stovku dalších židovských celebrit. Všechny evropské národy uctívají židovskou mrtvolu na kříži. Kolik jmen slavných Čechů ze své minulosti znáte? Schválně?

Řeknete si. Proč ne? Křesťanství je prostě tak dobré. Evidentně je dobré pro všechny. A já se ptám. Opravdu pro všechny? Ne! Pro jeden národ není dost dobré. Ausgerechnet pro národ, jehož příslušníci tuto ideologii stvořili. Ti ji ignorují. I s jejím nechutným symbolem. Proč?

Soudím, že tento fakt je o mnoho více k zamyšlení, než to, co Hitler plká ve své knize.

345598

09.05.2016 21:28

A co zvířata?

RE: pokrytectvi

Sugar 84.?.?.?

Tedy je pro vás i Ježíš pomatenec, protože doporučoval nejíst maso...

Člověku se stačí podívat na svojí fyziologii/chrup, pak ji porovnat s jinými živočišnými druhy a bude mu poměrně jasné, co má být jeho stravou. A vůbec nemusí koukat na tu bandu debilů, co nám v televizi každých 5 let vymění jídelníček za to, co je podle nich právě zdravě "in".

Ano, je to tak přátelé, jsme všežravci. Nebo spíše hlavně plodožravci. Maso by mělo být opravdu jen výjimečně v našem jídelníčku.

348358

22.05.2016 08:46

Husitské manifesty a jejich odkaz

RE: Odkaz husitské doby pro dnešek

Sugar 84.?.?.?

Nojono modlář odpoutaný od reality...

Nejhorší je, když se členové této církevní organizace začnou přikrývat čistým štítem Ježíše Krista s kterým nemají lautr nic společného.

To je hnus velebnosti - Amon-Ra

348736

28.05.2016 22:04

Vojenský konvoj USA v ČR a dopad na občany ČR

RE: Největší vřed na planetě je maďarský žid Soros!!

Sugar 84.?.?.?

Z hlediska pravděpodobnosti se teorie GP zdá býti zatím nejpřesnější. Ovšem není to dogma a určitě celý kolektiv VP SSSR by byl rád, pokud by někdo přišel z přesnějším popisem nejvyšího stupně elity na planetě zemi.

348961

28.05.2016 22:10

Vojenský konvoj USA v ČR a dopad na občany ČR

RE: Největší vřed na planetě je maďarský žid Soros!!

Sugar 84.?.?.?

To že světu vládne lidská mysl je z určitého pohledu a úrovně pravda. Pokud ovšem koukneme o stupeň výše na objektivně objemnější systém v rámci vesmíru, zdá se, že ne vše lidská mysl ovládá a přitom to zřetelně působí na náš svět.

Soros je jen jedinec, který kdyby byl vychován v jiném kulturním prostředí, třeba by rád rybařil a sbíral houby. [smích]

348962

28.05.2016 22:23

V Rakousku se zablesklo na časy

RE: Ničí nás naše apatie

Sugar 84.?.?.?

Hřebík na hlavičku!
Pokud dospějeme do stadia, kdy mezní procento populace bude chápat sociální procesy, teprve poté pokročíme ke "Království božímu na zemi".

Berte ty démonické parazity jako trénink. Je to taková aktivní imunologie, kdy tělo po vypořádání se s nemocí, již vůči ní získá imunitu. Tak i společnost teprve po pochopení stavu věcí bude schopna je neopakovat.

Nemůžeme čekat, že život je bez práce, Reálně vše životaschopné v přírodě bojuje o svůj život a buďto prosperuje či degraduje. My jako jediní máme vědomou možnost volby, tak volme takový svět, který se nebudeme bát předat dětem...

348963

02.06.2016 21:19

Dejte si pozor, co si přejete: Rusko je na válku připraveno

RE: Objektivita

Sugar 84.?.?.?

Ty kráso to je matroš...

ad 8) Kdo se kdy obrátil na NATO, aby pomohlo? Jste opravdu tak mimo, nebo záměrně lžete? NATO (reálně USA) se nasere tam, kde je nikdo nezval proti rezoluci OSN a kde má cenu ještě něco vyrabovat/zničit:
Jugoslávie, Lybie, Sýrie, Irák atd. atd.

Jako kdo je tam zval? Jejich neziskovky dislokované v daném státě? Nebo opozice čítající drtivou menšinu obyvatelstva? Nebo jste fašista a má vládnout menšina nad většinou?

Vždyť už i ten Obama se snaží USA zdiskreditovat jak může, ale na "duševní trockisty" jako jste vy, to evidentně nestačí. Holt chlapci budou evidentně muset přitlačit na pilu...

Yes We Can! [překvapení] [bliji]

349164

06.06.2017 14:47

Systém globální vlády oligarchů, aneb o zdánlivé „válce“ klanů, část 3.

RE: nežijeme v demokracii, ale ve finanční oligarchii

84.?.?.?

Dovolím si odpovědět na obě Vaše zásadní otázky, pane Pavle.

1. Odkud se bere příjmová nerovnost?

Distribuce bohatství není a nikdy nebyla rovnoměrná. Ve všech zemích a dobách byla distribuce příjmů a bohatství vysoce asymetrická a malá skupina lidí měla vždy v rukou většinu bohatství. Tato skutečnost je způsobena PŘÍRODNÍM ZÁKONEM. Nazývá se "Paretův princip". Rozumím tomu, že se tento zákon oné většině chudáků nelíbí. Ovšem zkušenost jasně dokázala, že jeho porušení (tzv. zespolečenštění bohatství) se lidem ve všech zemích, kde bylo zkoušeno, těžce vymstilo. Nebo snad ne?

2. Zadlužování států.

Zde je odpověď ještě jednodušší. CO JE TO STÁT? Stát je přece monopolní KORPORACE SE ZAJIŠTĚNÝM ZISKEM. Tento fakt chápou i investoři. Proto státům (na rozdíl od rizikových podnikatelů) tak rádi půjčují. A KDO ve státě ROZHODUJE o tom, KOLIK SI TA KTERÁ ZEMĚ PŮJČÍ? No přece politici. KDO JSOU POLITICI? V drtivé většině lidé, kteří se nedokážou uživit žádnou jinou smysluplnou prací. A tak naplno využívají příležitost, kdy jsou právě u moci. A DRANCUJÍ A PLENÍ dojnou krávu, jménem stát. A když příjmy státního rozpočtu nestačí? Tak si ochotně jménem své země půjčují. Vždyť oni osobně z těch půjčených peněz nebudou muset vracet ani haléř. PO NICH přece POTOPA.

Co je na těchto skutečnostech nepochopitelného? Že na to údajně nepřijdou ani VŠ studenti?

Přeji pěkný den
Vojta

358241

07.08.2017 14:29

My 2

RE: Ohľadom mýtu o 4%

84.?.?.?

Nič som si nepomýlil, pane Sportuzdare. Krom budoucí sexuální orientace je každé dítě vybaveno MNOŽSTVÍM VROZENÝCH SCHOPNOSTÍ A VLASTNOSTÍ. Bez nich by totiž nepřežilo ani první týden života. Jsou to například sací reflex, uchopovací reflex, schopnost pláče, gastrorektální reflex, ...

Myslíte, že novorozeně nadané absolutním hudebním sluchem si tento svůj talent nějak uvědomuje? Samozřejmě, že ne. Nebo snad soudíte, že vrozený talent není důležitý? Že můžete každé dítě všemu naučit?

Cha, cha. Pak prosím laskavě vysvětlete, proč nikde nenalézáme špičkové cikánské lékaře, architekty, programátory, ...? A to dokonce ani vychované z dětí, které byly v raném věku adoptovány bílými rodiči?

Sexuální orientace zcela jistě patří mezi vrozené vlastnosti člověka. Podobně, jako všechny ostatní neměnné tělesné i povahové rysy, talenty a nadání. Můžete se mnou nesouhlasit. Ovšem s tímto faktem svým nesouhlasem nepohnete ani o píď.

Přeji krásné dny.
Vojta

359474

12.04.2019 10:29

Masivní rasistická kampaň na Twitteru zaměřena na oplodňování bílých žen

RE: Založit nové náboženství

vousy13 84.?.?.?

1–3. priority řízení neřídí žádná národní vláda. Tyto priority patří do kompetence pouze nadnárodnímu řízení (globální zákulisí). Politici většinově nechápou, že existují, natož jak je řídit.

Vypnout si internet? Chcete se odstřihnout od všech informačních procesů a nevědomky čekat, že svět se sám bude ubírat po správných kolejích a že to za vás nějaká autorita vyřeší?

Nebude lepší snažit se postupně zvyšovat míru vlastní gramotnosti a svého okolí, aby pochopilo, jaké řídící procesy se skrývají za tím kterým informačním procesem?

370897

12.04.2019 10:42

Američanky v mnoha ohledech ztratily ženskost víc, než Evropanky

RE: Prosím nepoužívejte slovo neomarxismus

vousy13 84.?.?.?

Na jaké úrovni chápaní makroekonomických a sociálních procesů by se dalo s těmi "zlými komouši" souhlasit, že ten, kdo nepracuje fyzicky, tak trochu parazituje na těch fyzicky pracujících?

Tím nehci tvrdit, že není třeba intelektuální práce, samozřejmě té hodnotné bezesporu JE.

Ale porovnejte, třeba důležitost práce popeláře a bankéře. Která z těch činností je více potřebná lidem a která vykazuje čistě parazitický charakter? Oproti tomu pak srovnejte platy v obou profesích.

A nebuďte jak ukřivděné děcko, pokus o nastolení komunismu skončil rokem 1953 po zabití Stalina a Beriji, zbytek už byla jen setrvačnost a přechod k neudržitelnému politickému systému trockismu.

370898

12.04.2019 20:46

Američanky v mnoha ohledech ztratily ženskost víc, než Evropanky

RE: Prosím nepoužívejte slovo neomarxismus

vousy13 84.?.?.?

"Potřebujeme využívat své vědomí a používat svůj rozum. " S tím se dá souhlasit.

Ovšem, pokud se budete "oddávat přirozenosti, základnímu instinktu", jste jen zvíře, ne člověk. Instinky jsou potřebné pro elementární přežití, my snad máme navíc. [smích]

370920

14.04.2019 11:51

Slovenské voľby – zlo medzi nami – vražda a akceptované lži „Zvíťazili sme!“

RE: Uvidíme, jaké budou třeba prezidentské volby u nás.

vousy13 84.?.?.?

"Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou.
A bude-li ti brát plášť, nech mu i košili!"


"Nesuďte a nebudete souzeni.
Nezavrhujte, a nebudete zavrženi.
Odpouštějte a bude vám odpuštěno."


Jednoduchá sociologická doktrína pro ovečky. Oproti tomu Starý zákon formuje sociální chování pastýřů. Kompilaci obou programů (OS) v nejrozšířenější knize všech dob můžete zakoupit u svého oblíbeného knihkupce. [smích]

Globální zákulisí vydalo mnoho zdrojů na eliminaci Slováků, jako potenciálního nebezpečí pro upevnění své moci oproti nám. Katolizace tam také proběhla víceméně úspěšně.

370957

14.04.2019 11:54

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

RE: Hloupy blb ma dotaz

vousy13 84.?.?.?

V čem byla svoboda mezi lety 1990–1993, to by mě opravdu zajímalo. Můžete to nějak konkrétně rozvést?

Samozřejmě historie je proces a čím delší časový horizont jsme schopni analyzovat, tím blíže jsme k pravdě.

370958

14.04.2019 14:26

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

RE: Hloupy blb ma dotaz

vousy13 84.?.?.?

Takto definujete svobodu, že jste mohl hulákat, co jste chtěl (nevadí, že vás nikdo neposlouchal) a za vašimi zády se paralelně připravovalo rozkradení majetku budovaného po dvě generace?

A nebyla to jen krycí clona iluze svobody pro upevnění ještě tvrdšího fašismu, než toho před 1989? Já bych totiž přesně takto postupoval, pod rouškou svobody a nevědomého davu, ať si řve jak chce.

Připomíná mi to Nikitu Sergejeviče před perestrojkou, který měl hodinové projevy a posluchače to již vůbec nezajímalo, protože ta reálná politika se již realizovala úplně jinde. A Nikita byl těm gramotným jedincům akorát k smíchu.

370968

14.04.2019 14:27

Slovenské voľby – zlo medzi nami – vražda a akceptované lži „Zvíťazili sme!“

RE: Uvidíme, jaké budou třeba prezidentské volby u nás.

vousy13 84.?.?.?

Ano, a Vašek Lahváč postupoval přesně takto, kdopak mu asi radil? [oči v sloup]

370969

12.11.2019 23:03

Operace „Nemyslitelné"

RE: Článek je dává myslícímu smysl

vousy13 84.?.?.?

"Některé věci nám jsou nepochopitelné ne proto, že náš rozum je mdlý, ale že daná problematika nespadá do okruhu našich pojmů."

Myšlenka komunismu existovala dávno před VŘSR a táhne se lidskými dějinami od počátku věků, až do minulých civilizací. Pokud vezmeme základní definici, tak komunismus (commun-niké) je společností lidí, kde všichni mají stejná práva, jednají pod diktaturou svědomí a je odstraněno parazitovaní jedněch lidí na druhých.

Historicky můžeme tyto myšlenky připsat mnoha filosofům a prorokům:
Sókrates, Ježíš, Buddha, Mojžíš, Josef, Mohhamed, Šalamoun, Achnaton... Bylo jich mnoho a jejich základní filosofický koncept společnosti, který hlásali je téměř totožný.

Komunismus v nám známých dějinách zatím nikde na planetě zemi nebyl ustaven. Pokud vám někdo tvrdí, že ano, ať dokáže, že daný politický systém splňoval výše zmíňené tři základní podmínky.

Rusku byl počátkem 20. století naordinován světovým zákulisím marxismus pod líbivým obalem budoucího komunismu, podobně jako u nás po 89. fašistická liberální ideologie pod cnostnými myšlenkami pravdy a lásky.

374605

12.11.2019 23:17

“2000 slov dnes” od obyčejné ženy

RE: BEZBOŽNÉ NÁRODY, POHROUŽEJÍCÍ SE V PROPAST NEMRAVNOSTI, DLOUHO EXISTOVAT NEMOHOU

vousy13 84.?.?.?

Dokud křesťané nezavrhnou vše, co je v bibli a v celé ideologii křesťanství nemorální, nikdy nedojde k očištění církve. Do té doby se bude jednat stále jen o žido-křesťanskou nauku pro formování společnosti dle cílů těch, kteří Bibli po staletí redigovali pro své egoistické cíle.

To samé čeká všechna světová náboženství.

374606

Káva pro Zvědavce

31

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 69 čtenářů částkou 10 942 korun, což je 31 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 0

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
21,01 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,57 Kč
Kanadský dolar
17,22 Kč
Australský dolar
16,13 Kč
Švýcarský frank
23,38 Kč
100 japonských jenů
19,08 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,05 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 059,69 Kč
1 unce stříbra
577,96 Kč
Bitcoin
840 727,84 Kč

Poslední aktualizace: 15.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?