Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 56 příspěveků, 4 různá jména: <nic>, Nikde, Nikdo, Nikdo (original).

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

16.06.2013 12:46

Vzkaz policistovi číslo 317241

relevantní informace

Nikdo 89.?.?.?

ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. června 1991 č. 283/1991 Sb.
o Policii České republiky

§ 13 Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

(1) Prokázání totožnosti znamená prokázání jména a příjmení, data narození a trvalého, popř. přechodného pobytu osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí.

(2) Policista je oprávněn vyzvat osobu,

a) přistiženou při spáchání trestného činu nebo přestupku,

b) od které je požadováno vysvětlení podle § 12 odst. 1,

c) která odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby,

d) která se bezdůvodně zdržuje v bezprostřední blízkosti chráněných objektů nebo v blízkosti státních hranic,

e) která má na místě veřejně přístupném zbraň (17 odst. 2) a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,

f) která se zdržuje v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu, k dopravní nehodě, požáru nebo jiné mimořádné události, aby prokázala svou totožnost; osoba je povinna výzvě vyhovět.

(3) Policista je rovněž oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu,

a) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle zvláštních předpisů, 5a)

b) která je oznamovatelem, 5b)

c) na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti žádá;

osoba je povinna výzvě vyhovět.

(4) Byla-li prokázáním totožnosti zjištěna osoba pohřešovaná, vyrozumí policista toho, kdo pohřešování osoby oznámil, popřípadě ji předá příslušnému orgánu nebo zákonnému zástupci.

(5) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 a odstavci 3 písm. a) prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po předchozím poskytnutí potřebné součinnosti k prokázání své totožnosti, je policista oprávněn takovou osobu předvést k provedení služebních úkonů za účelem zjištění její totožnosti a řádného objasnění věci. Poskytnutí potřebné součinnosti není nutné, pokud by se tím při zjišťování totožnosti více osob ve stejném okamžiku zmařil účel úkonu nebo zákroku. Po zjištění totožnosti policista předvedenou osobu propustí, nebrání-li tomu zákonné důvody.

(6) Policista je rovněž oprávněn předvést osobu přistiženou při spáchání přestupku na dobu nezbytně nutnou k provedení služebních úkonů, nejdéle však na 24 hodin, je-li důvodná obava, že osoba bude v protiprávním jednání pokračovat anebo bude mařit řádné objasnění věci; při vyrozumění o této skutečnosti postupuje policista obdobně podle § 14 odst. 4.

(7) Nemůže-li policista totožnost osoby předvedené podle odstavce 5 zjistit na základě sdělených údajů ani v evidencích obyvatel, je oprávněn vyzvat tuto osobu, aby strpěla provedení nezbytných služebních úkonů, jako je snímání d...

Automaticky kráceno

291576

Na naší politické scéně není žádná strana, která by tento problém byla schopna vyřešit. Dokonce taková strana ani nemůže vzniknout.

294526

24.08.2013 08:09

Juvenilní justice - současný fašismus

V každém případě je jasné

89.?.?.?

že jde o dlouhodobě plánovanou a realizovanou genocidu zbytků slovanského obyvatelstva.

294812

03.10.2013 19:57

Proč za mnou Snowden přišel

nevěřím na živé vynašeče citlivých informací

Nikdo 89.?.?.?

Je to jen testování veřejnosti, zda loutkovodiči mohou přistoupit k další fázi odebrání občanských svobod. Nic skutečně citlivého nebylo a nikdy nebude zveřejněno. Jde jen o to, aby si veřejnost zvykla na to, že Velký bratr se dívá a trestá neposlušné ovce.

297300

28.11.2013 20:32

...že jsem vám aspoň do spařených hovad nevynadal...

RE: Cikánská otázka je na 100% sociální

Nikdo 89.?.?.?

Vždy bude nezanedbatelné procento neschopných a líných lidí. Otázkou je, proč by tu svoloč měli jakkoli podporovat schopní a pracovití, aby se ještě více množila? [zmaten]
Čulíkovo zrcadlo je záměrně silně pokřivené.

300013

17.02.2014 17:23

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

Vyhrají peníze

Nikdo 89.?.?.?

Ani bych se nedivil, když by Monsanto uplatilo oba farmáře, aby zahráli divadlo a "správný" precedens byl na místě.

304893

17.06.2014 13:43

Pan Bezděk konečně začal pracovat na své záchraně

Ani korunu!

Nikdo 89.?.?.?

V přírodě by taková bezcenná individua nepřežila dětský věk. Lidstvo živí naprosto nesmyslně tyhle vyšinuté jedince a armády lehkoživků.

311779

20.08.2014 16:08

Povolení krást

RE: Další prostoduchý článek od dobře krmeného pseudointelektuála

Nikdo 89.?.?.?

Plácáte typické pseudointelektuální nesmysly. Z ničeho nic nevznikne a dokonce to "nic" ani nelze jakkoli intelektuálně pojmout, protože vždy něco je, vždy něco bylo a vždy něco bude.

315834

04.09.2014 19:54

Západní doublethink slepě na cestě k válce

Všechno špatně

Nikdo 89.?.?.?

Rusko nemá ztrácet čas s bezcennými loutkami typu Babrák Hnusnej Ohava. Je třeba chytit Rothschieldy a spol. za koule a pak se jak mávnutím kouzelného proutku vše pohne správným směrem.

316755

05.09.2014 00:06

Západní doublethink slepě na cestě k válce

RE: USA nikdy nebudú uvažovať o rovnocennej spolupráci

Nikdo 89.?.?.?

Já bych ten současný převládající korporátní fašismus vydávaný za demokracii vyměnil za přirozený občinový systém starých Slovanů, který byl založen na rodině -> rodu -> národu. Přičemž volební právo by měli pouze lidé platící daně, kteří jsou ochotni bránit vlast a mají uspořádaný svět kolem sebe. Vyloučil bych z rozhodování ve společnosti lidi zavislé na příjmu od státu a všelijaké příživníky a lehkoživky.

316767

08.09.2014 01:49

Ponkrácovy návrhy zlepšení českého jazyka vzhledem ke genderové rovnoprávnosti

Lučba a silozpyt jsou bezvadné výrazy

89.?.?.?

Nicméně ta historie je záležitost Tóry. [smích]

316927

07.10.2014 08:49

Jasné důkazy, že newyorský Fed slouží zájmům Goldman Sachs

Důkazy nejsou třeba

Nikdo 89.?.?.?

Kdo má alespoň minimální přehled o tom, jak finanční systém funguje, bezcenné důkazy tohoto typu nepotřebuje a kdo nemá, tak je klasický ignorant, kterému může jakýkoli otrokář valchovat hřbet, jestliže mu naplní koryto šlichtou.

318659

09.10.2014 05:52

Sešlo se nás pět a půl

RE: účast

Nikdo 89.?.?.?

Já doufám, že všichni a že si z toho projevu vzali poučení. [smích]

318732

11.10.2014 11:17

No pasaran!

RE: Kiberberkut tohle řeší!

Nikdo 89.?.?.?

Nesmysl. Právě odplaty a fyzické likvidace se protistrana nejvíce bojí. Pseudohumanistickým žvástům se jen vysmívají. Nezbrojený občan je ve skutečnosti neškodný otrok s ohnutým hřbetem.

318869

22.10.2014 16:57

Overtonova okna: Jak prosadit neprosaditelné

RE: to je zase blábol

Nikdo 89.?.?.?

Zkuste nějaké šelmě sebrat ulovenou kořist a poznáte co je to soukromé vlastnictví.[chechtot] Proč myslíte, že si zvířata značkují teritoria? atd., atd. [oči v sloup]

319574

22.10.2014 17:30

Pokus o revizi výsledků 2.světové války

RE: Zajímavé bude, až

Nikde 89.?.?.?

Rubl je uměle nízko nasazen, protože "Ruskou" centrální banku mají v rukou loutkovodiči jako skoro všude jinde.

319578

23.10.2014 18:27

Pokus o revizi výsledků 2.světové války

RE: Ano -

Nikdo 89.?.?.?

Vrátili se k moci až za Jelcina. Za Andropova ani Černěnka rozhodně ne. Za Gorbačova se připravovali na převzetí moci.

319664

Aby Rusko mohlo vydat ruble, musí nakoupit dolary. Je to čistá zlodějina od loutkovodičů, kteří provozují ruskou centrální banku. Jinými slovy Rusko a další země úvěrují USA.

320097

26.05.2015 15:51

Fenomén Jan Stern

RE: Všechno to jsou vyhozené peníze

Nikdo (original) 89.?.?.?

Člověče, vždyť Vy vůbec nechápete psaný text a už vůbec ne dějinné souvislosti.

333578

15.07.2015 20:52

Co 89% obliba Vladimira Putina skutečně znamená?

RE: obliba Putina

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Socialismus je zhoubou jakéhokoli národa.

336635

22.07.2015 08:24

Nový Zvědavec je (téměř) zde!

Změna k horšímu

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Nevidím žádný skutečný přínos nové podoby Zvědavce a navícje to nepěkné a hůře se to čte.

336954

10.10.2015 14:54

Ruská „výchovná“ salva zničila světovládu USA

RE: Ruska ,,Vychovna

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Totalitní určitě ne. To máte poněkud zmatené vyjadřování.

340493

10.10.2015 15:03

Ruská „výchovná“ salva zničila světovládu USA

RE: Je pekne

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Počítám, že jste včera přistál na této planetě, ještě jste se pořádně nezorientoval a marně hledáte nějaký záchytný bod, jak popsat viděné. [smích]
Poradím Vám, vraťte se zpátky na rodnou planetu, protože téhle evidentně nerozumíte a nikdy rozumět nebudete.

[oči v sloup]

340496

19.10.2015 22:25

Putin hledá klíč k Saúdské Arábii

RE: Od Zamarovského až k pádu Ruska ....

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Sněte dál, ale tutově to bude jinak. [smích]

340887

25.10.2015 14:26

Fašismus 21. století

RE: otázka

Nikdo (original) 89.?.?.?

Tak třeba já jsem dal za 3. Je to bezcenné všeobecné shrnutí dávno poznaného, Vy zdroji. [smích]

341025

12.11.2015 23:27

Evropa: Vítejte ve sjednoceném policejním státu

RE: Myšlení bělochů je záměrně dezorientováno

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Soros je figurka na šachovnici, která dělá špinavou práci pro Rothschildy. Přičemž se plebsu jako obvykle předhodí úplně jiní "viníci". Budou to politici USA, Ruska, Německa, Sýrie ..., teroristické skupiny, špatné počasí, nemoci atd., prostě cokoliv a kdokoliv jen ne skuteční viníci. Dělá se to tak celé známé dějiny.

341761

06.12.2015 20:55

Karma národů – hlubší příčiny islámské invaze

Křesťanství není o nic lepší než islám či judaismus

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Jestli se ještě někdo v Evropě domnívá, že jedna z židovských verzí monoteismu je lepší než druhá nebo třetí, tak ať raději nemudruje a rovnou si kope hrob pro sebe a své blízké. Křesťanství z těch tří ideologií zotročuje nejvíce. Bez toho jedu v myslích lidí, včetně nevěřících, bychom se se současnou invazí příživníků dávno a lehce vypořádali. Málokdo si skutečně uvědomuje zhoubnost těch monoteistických blábolů pro lidstvo.

342845

07.12.2015 05:16

Karma národů – hlubší příčiny islámské invaze

RE: díky za článek

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Vždyť ta Vámi zmiňovaná slova jsou také křesťanstvím a pseudofilosofy zprzněná k nepoznání nebo jde rovnou o bezobsažná židoslova. Ten toaletní papír má mnohem větší hodnotu než třeba "zákony vyšší úrovně existence", kterými se vodí lidstvo za nos.

342855

12.12.2015 15:48

Jak jsem si nepochutnal

Každý je jiný

Nikdo (originál) 89.?.?.?

To náš pes by se samotného chleba ani nedotkl, jedině maso, maso a zase maso. Svou velkou tlamou dokázal přebrat i většinu zrníček rýže a vyplivnout je zpátky do mísy.
Mimochodem problém je spíše založit a udržovat žitný kvásek, když se dělá nový, tak to trvá tak 3-4 dni dle teploty. U pečení je třeba dát pozor, aby byla trouba správně vyhřátá a chleba nesplasknul hned na začátku a pak ho zvolna dopéci.

343022

06.01.2016 08:45

Původ džihádismu (II)

Zcela bezcenný článek

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Ten článek je pouze dobrou ukázkou toho, jak upadá vzdělání a rozmáhá se povrchní myšlení na tzv. Západě.

343897

14.01.2016 18:43

Jsem dozorce v Dachau

RE: Príčiny pasivity obyvateľstva

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Pravda je jednoduchá, mají se příliš dobře a bojí se přijít o svůj standard. Tedy drží hubu a krok.
Ostatně Němci jsou jen zblblí pomatení Slované s otrockými dušemi.

344417

17.01.2016 07:13

Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec

Ta diplomka je vážně příšerná sračka :-)

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Smutné je, kam až jsme to, my chlapy, nechali zajít.

344519

30.01.2016 17:21

Epizoda 12. Proč si Británie a Spojené státy nepřály zabránit druhé světové válce? (1)

Starikov zase schválně chodí kolem horké kaše

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Rozhodnutí dosadit ho ke kormidlu nebylo učiněno v Berlíně, ale v Londýně a Washingtonu.

Je zřejmé, kdo byli tenkrát i dnes loutkovodiči a tyto rodiny prostě dostaly Hitlera k moci. Bylo potřeba přesunout část Židů z Evropy do Palestiny. Rovněž bylo záměrem zabrat zbytek větších nežidovských majetků v Evropě. Především u ještě přežívající nežidovské šlechty, průmyslníků a obchodníků. Začalo to ale už po roce 1848, kdy se pejzatci mohli přestat maskovat. Proto nakonec "španělská chřipka", která nebyla ani španělská, zřejmě ani chřipka a dvě světové války k tomu.
Udělali to jako vždy tak, aby především oni vypadali jako oběti a to, že vymřela většina původního bílého obyvatelstva Evropy (především muži) se marginalizuje.

[bliji]

344989

31.01.2016 22:16

Zoufale špatná televize a osvěžující youtubeři

Neskousnu ani ty youtuberáky

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Podle mého je "kulturní" scéna už tak prohnilá, že není schopná něco kloudného zplodit, natož pravidelně. Mládež se také nezmůže na nic kloudného, jen napodobuje trapné západní vzory a prokládá to ještě nechutným newspeakem.

[bliji]

345034

18.02.2016 03:01

Jak mi Putin zkazil šuk

Brr, notorická sluníčkářka :-)

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Sám jste naletěl na ty "pravdy" v ČT a spol., protože už samotný předpoklad, že se, byť i s inteligentní ženskou, dá smysluplně bavit o politice, je naprosto zcestný. Ostatně na to ukazuje, že i všelijací zženštilci jsou na straně sluníčkářů a dobroserů všeho druhu.
[smích]

345673

23.02.2016 18:03

Říše zla má svět ve smrtelném sevření

RE: Chýba kúsok pravdy

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Ale kdepak, nejprve se ovcím namluví, že stádo je úplně špatně, žraní trávy není cool, ovčácký pes je vlastně vykořisťuje a ovčák je vůbec největší zlo pod sluncem. Pak se ty dezorientované individualizované ovce už přeučí třeba i na vlky.
[vyplazený jazyk]

345817

25.02.2016 00:58

Dekódování americké Říše chaosu

RE: rise vzinkaly a zanikaly a porad dokola po cele zemekouli, takze..

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Máte to všechno naprosto popletené. Nikdy ve známých dějinách se nekonala žádná úspěšná revoluce zdola. Nikdy, co paměť lidstva sahá, nebyl GP plebsem zkřiven ani vlas na hlavě. Jsou prostě lidé, kteří jsou téměř beztrestní a rozhodně je těžko někdy potrestá plebs. Už jen proto, že mu chybí zásadní informace. [smích]

345863

01.03.2016 13:23

Prosba o pomoc

Opět mě to ani trochu nedojalo

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Nicméně, kdyby se pán nakuléroval a někde získal syrský pas, tak má vystaráno.

[smích]

346039

02.03.2016 09:31

Prosba o pomoc

RE: Odpověď na prosbu o pomoc

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Poněkud příkrý odsudek, když sám žebrající nastínil, jak mizerně se stravuje. Podle mého tím skorbutem trpí zcela jistě a to s cévami souvisí.
Doporučuji stáhnout na ulozto.cz: Vitamin-c-megaskorbicka-liecba-kniha-2013-pdf.

346108

02.03.2016 18:47

Masivní rasistická kampaň na Twitteru zaměřena na oplodňování bílých žen

RE: Tak ať

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Víme o nich vše důležité. Jsou to invazní vojska a je třeba s nimi jednat nemilosrdně. Vše ostatní je sebevražda.

346167

04.03.2016 00:05

Masivní rasistická kampaň na Twitteru zaměřena na oplodňování bílých žen

RE: Tak ať

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Zkuste tu o Budulínkovi, ta je také dobrá. [smích]

346296

28.03.2016 07:12

Chci hlavu Chovance

Bartoš to vyprovokoval cíleně

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Je to jen bezvýznamná komedie, která ho má katapultovat do čela hnutí, aby ho mohl řídit a nepřevzal iniciativu někdo skutečně nezávislý. Osobně jsem tu frašku sledoval a ani jako ochotnický kus to nestálo za zmínku.
Kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych si podle všech těch článků a videí myslel, že na té minidemonstraci (cca 600 demonstrantů) skutečně o něco šlo. Smutný obrázek občanské angažovanosti v ČR. [pláč]

347179

07.05.2016 02:07

Budou pro migranty platit lehčené verze zákonů?

RE: Je to boj, který lze vyhrát jen brutálním způsobem

Nikdo (originál) 89.?.?.?

"Řekl bych, že váš příspěvek je zcela jasně předlohou pro trestní stíhání."

Tak to byste řekl špatně, protože není a nemůže být. Tedy v právním státě. [smích]

Zato Vy byste měl být souzen za § 319 Spolupráce s nepřítelem

(1) Kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu opatřuje nepříteli prospěch nebo ho jakkoli podporuje, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, odnětím svobody na jeden rok až deset let.

(2) Příprava je trestná.

348306

13.05.2016 17:23

A co zvířata?

RE: pokrytectvi

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Dravci mají zobáky, Vy rozumbrado. Šelmy mají zuby a o těch tu také nebyla řeč. Takže si přečtěte něco o všežravcích, ovšem i mezi nimi jsou značné rozdíly a pak zase napište nějaký prostoduchý plk, ať se tu vespolek zasmějeme.
[velký smích]

348509

13.05.2016 17:46

Rusko provádí organickou revoluci

RE: ... za pár let.

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Ti starověcí filosofové právě byli z různých sociálních vrstev a z různých prostředí, proto jsem je uváděl.
Ti domorodí obyvatelé žijící přirozeně většinou nemají rodné listy, ale vypadají poměrně dobře až do pozdního věku se obejdou bez farmak, protože mají dobrý genetický základ, který civilizace ničí. Ti sibiřané nebo Číňané v horách mimo civilizaci jsou známí svou dlouhověkostí, takže těžko říci, co vlastně rozporujete. To "17. - 20. století podle zachovalých matrik" už je doba úpadku a ze středověku se toho moc nezachovalo.
Těžko i poměřovat kvalitu a intenzitu života v různých dobách. Dnešní lidé spíše připomínají chorobné zombíky i v mladém věku.

348510

17.06.2016 07:12

Rusko-íránská aliance v Sýrii na křižovatce

Zkrátka a dobře

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Rusko hraje o čas a Irán jako jeden ze států pod vládou loutkovodičů se snaží Rusko zatáhnout do vleklého konfliktu naplno, aby moc nezesílilo a nepletlo se pod nohama Číně globálně a Iránu lokálně.

349597

17.06.2016 07:24

Byla poslankyně Jo Cox prostě obětována?

Tak zbývá je doufat

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Snad britové nejsou úplní bezmozci, aby se tím nechali ovlivnit. Jestli ano, tak jim stejně nic nepomůže.

349598

10.07.2016 23:25

Člen CFR vyzývá elitu, aby „povstala proti tupým masám“

RE: Užitečný idiot

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Goloko, kdybyste měl alespoň minimální znalosti o programech pomoci třetímu světu a jejich neúspěšnosti, tak tu neplácáte tyhle koniny.

350298

15.07.2016 09:38

Jak Monsanto napadla, obsadila a nyní ovládá americké vládní regulátory

RE: Ajsem neschopen clanek dobre ohodnotit na rozdil od vetsiny

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Nezdravé obyvatelstvo neznamená neschopné práce. Ty sračky chtějí distribuovat celosvětově. Lidí je evidentně nadbytek. Zbytek si domyslete sám.
[vyplazený jazyk]

350430

16.07.2016 11:19

Kdo seje vítr, sklízí bouři

RE: selhani bezpecnosthich jednotek

Nikdo (originál) 89.?.?.?

To bude nejspíše tím, že prostřelit pneumatiky u kamiónu, navíc se standardním střelivem, je dost problematické. Možná by tím postříleli ještě víc lidí kolem a kamión by stejně nezastavili.

350499

01.09.2016 20:16

Brzezinski to s impériem vzdává

RE: Svět je jeden a patří všem

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Strašný blábol. Není větší nespravedlnost než nárok na rovná práva. To je přímá cesta do pekla, ověřená dějinami. Jedině hlupák stále opakuje stejné chyby.
[oči v sloup]

351660

17.09.2016 08:09

Pohádka o Hezkém království

Poněkud nepřesné

Nikdo (originál) 89.?.?.?

V té soudobé "pohádce" se totiž reálně půjčuje jen 10 peněz ze 100 a zbytek lichvář prostě nemá. Ale protože je to pohádka, tak se všichni tváří, že to vůbec nevadí a že je to tak vlastně správně. No a tak lidé zázračně vracejí lichváři 150 reálných peněz podložených nějakým výkonem a lichvář ještě běduje, jak je těch peněz málo. Tak se občas lichváři spolu domluví a nechají nějakého lichváře jakoby zkrachovat, když na něj předtím převedli svoje nevymahatelné dluhy nebo špatné investice. A někteří vládci ještě těmto lichvářům dluhy prominou nebo je zaplatí z daní poddaných. Ti zvláště vypečení si vezmou na dluhy lichvářů úvěr u lichvářů. A zvonec jen tak nezazvoní a konec pohádky je tak v nedohlednu.
[bliji]

351907

17.09.2016 20:00

Pohádka o Hezkém království

RE: V Hezu

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Pisatel, který si přeje zůstat v anonymitě 37.?.?.? evidentně nemá nejmenší ponětí o tom, jak funguje jeho PC a poštovní klient na síti. Smutné, v dnešní době.

351932

18.09.2016 09:58

Pohádka o Hezkém království

RE: V Hezu

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Vzdělávat nevzdělatelné není mým koníčkem. Nežijeme v informačním vakuu, kdo chce, tak základy si osvojí sám. Když toho není schopen, tak jeho informace budou bezcenné, jako ty vaše plky.

351943

19.09.2016 19:44

Hra na boha

RE: ne, nestačí

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Naivní snílci toužící po duchovním světě nedokáží měnit svět k lepšímu. Utopické ideály přinesly lidstvu pokaždé jen spousty zla.
Úroveň Zvědavce upadá už i v diskuzích dost nepřehlédnutelně a články ... darmo něco vůbec komentovat.
[pláč]

351978

29.09.2016 01:28

Drancování světa. Historie a politika MMF

RE: Rád bych zdílel Váš optimismus, kdy ale pochybuji o skutečné svobodě voličů

Nikdo (originál) 89.?.?.?

Jenže tito lidé to provádějí tisíce let a tu řídící agendu si dokáží předávat po generace. Takže, když jim opravdu poteče do bot, bude tato civilizace zničena a tu novou budou řídit pořád ti samí lidé. Lidstvo naneštěstí opakuje stále stejné chyby.

352219

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 41 čtenářů částkou 7 593 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 2

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Biden konečně odhalil nejvražednější hrozbu USA. Je to terorismus bělošské nadřazenosti04.06.21 12:36 USA 2

Měnové kurzy

USD
20,97 Kč
Euro
25,39 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,34 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,15 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 358,01 Kč
1 unce stříbra
585,55 Kč
Bitcoin
743 477,65 Kč

Poslední aktualizace: 12.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?