Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 10 příspěveků, 4 různá jména: <nic>, AN, Harry Špína, Zlej korupčník.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Dal bych těm pošukům jejich vlastní medicínu. Lapiduši hrozní. Moje kožní mi na urputného zlatého stafylokoka dávala přiblblé mastičky na otok po píchnutí hmyzem, sirné masti a podobně. Nic nepomohlo, jen se to zhoršilo až do krve. Tak jsem zagůglil a hle, našel jsem jak podpořit kůži. Léčba horským slunkem, později s příchodem léta pravé slunce, dietka, pozitivní myšlení, odbourání stresu a najednou to nejhorší pominulo. Stáfu mám stále ale držím ho pod krkem a doufám že se mi ho podaří udolat pomocí MMS. Doktoři přísahali pomáhat ale pomáhají jen sobě, protože předepisují léky, které jim poručí farm.společnosti a za to je pěkně odměňují, to je prostě hnus velebnosti. A to znepokojující léčení dětí těmi psychofarmaky, to je něco jako styl Mengele, odporné![bliji]

340735

Jsou asi jen dvě možnosti.
1. Ten kdo tohle u Poláků spískal je vymaštěnej debílek.
2. Nebo až moc chytrej a udělal to co mu bylo našeptáno aby tak poškodil Ruský trh a zároveň sama sebe, no fuj, co ti Amíci tady dělají. Do čeho strčí frňák, to se sype.

340895

27.10.2015 14:53

Válka a mír – předělávka

Kdo zmáčknul to červený....

Harry Špína 77.?.?.?

Zatímco Pan Putin se obrazně řečeno umí ovládat, takže není třeba aby se kousal do rtů a plácal sám sebe přes prsty, majíc ruku u tlačítka odplaty,
Amerika, sadští ..princi ,, víme že je to tlupa již mrtvých čoklů , ,a vahábisti coby neinteligentní telata
si v posteli rejdí ve vzájemném objetí, obcujíce v peřinách za přihlížení spokojeného Satanáše , ale tak trochu neopatrně, takže někdo z nich svým tlustým zadkem může spustit to mizerné tlačítko ukryté v matrci. Jedno je jisté.
Daniel prorokoval že v posledních dnech dojde ke zničení Damašku. Takže sice vidím že Putin Sýrii nechce nechat jen tak někomu sežrat ale asi tam rumpne Izrael nějakou atomovku menších rozměrů, nebo po dostatečném vyzbrojení S.Arábie, nebo Amíci sami, no nedopadne to dobře, protože proroctví se určitě splní. Jenom se nechám překvapit jak se to vše odehraje.

341078

26.12.2015 19:13

Druhá trocha biblického ponaučení

Bible je jen pro někoho..

77.?.?.?

Tady ty bludy jako že Bible je falsum, nepřesná, vymyšlená, to tvrdí ti, co mají všelijaká vysvědčení a lejstra o školách ale Boha nepoznali pro svou nafoukanost, neznalost. Studiem Bible se upřímnému člověku otevřou oči. Ale Satanovy děti nikdy nepoznají pravdu, neb ani poznat pravdu nechtějí poznat. Jeden z pisatelů v Bibli řekl, že v:,, Pozdějším časovém období lidé nesnesou (Biblickou čistou pravdu) - nauku a budou si ve shodě se svými žádostmi hledat učitele, aby jim lechtali ucho,, ....
Tak ať si každý hledá to co se mu líbí ale vězte že to bude váš pokrm co jste si navařili. Bible je dopis milovaným dětem od milujícího Otce. Nechcete číst a porozumět ?
Tak :,,, Zemřete ve svých hříších,, .
A ještě jeden text: ,, Jestliže je někomu zahalená Dobrá Zpráva kterou kážeme, je zahalená těm, kteří hynou, jejichž mysl je zatemněna bohem tohoto systému,, .
Nevěříte v Boha? V Ďábla? Bibli?
Smutný konec pro všechny kteří zahynou a budou : ,, Ponecháni na povrchu země jako hnůj,, .

Jo jo, každý chytrák věří jen sobě a svým názorům ale budou sklízet co zaseli.
Hodně sil při dobývání informací z knihy knih upřímným lidem přeje Mirek pirek.

343493

06.01.2016 11:59

Původ džihádismu (II)

...kdy se věří dokonce i pomatené biblické „historii“, že Země je stará pouhých 6,000 let

AN 77.?.?.?

Přečíst Bibli ještě neznamená porozumět psanému.
Jak dlouho trval 1. stvořitelský den? Mohlo to být různě dlouhé období. Bůh vysvětluje rozdílnost chápání času pro lidi a Stvořitele takto.

,,Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a `tisíc let jako jeden den,, . 2 Petrův 3[cool]

Nebo varování Adama a Evy, pokud z jediného stromu pojí ovoce,:
,, V TEN DEN ZEMŘEŠ,, . A Adam zemřel ne v den hříchu ale ve věku 920 let, tedy zhruba tisíc let.
V ten den...

Jeden den u Boha může znamenat různě dlouhé období. Máme mozek k přemýšlení a je jasné že fosilie se ukládaly ne jeden den ale dlouhá staletí, tisíciletí.

I když o tom nesouhlasně někdo polemizuje
že to bylo doslovných šest dní - viz:.. ,, že Země je stará pouhých 6,000 let,, - což je vědecky absurdní.

http://www.genesisnet.info/index.php?Sprache=cs&Frage=40

Text o který se opírám je třeba brát jako šifru pro ty, kteří Bibli znevažují, nebo jí pohrdají, takže nejsou schopni ji pochopit.
Pavel o tom psal že mnozí se stále namáhají ale nejsou se schopni ničemu naučit pro nedostatek víry. Myslím že nedostali Svatého ducha k pochopení tajů Bible. Jestli si dobře vzpomínám, text zněl asi jako: ,, A nebudou dělat žádný další pokrok ,, ....

Stačí si připomenout blbost církví za dob temna, kdy text v Bibli
: ,, Slunce vychází, slunce zachází, ale Jah stojí nad zemí na neurčitý čas,, je přesvědčil že slunce se hýbe, - kdo tvrdil že se pohybuje země, byl kacíř.

A vzhledem k tomu že se církev Satanova cítí být neomylná, nic dodnes neodvolala a slunce je pro ni oběžnice kolem země jistě až dosud.

Podobně je třeba Bibli chápat jako celek a ne si vytrhnout jistý text hodící se do mého učení.
Mojžíš napsal:,, Oko za oko, zub za zub,, .
Když to budeme praktikovat, kde skončíme?

Naproti tomu Ježíš zavedl nový zákon a v té době pronesl zajímavý výrok:,,Slyšeli jste o tom, že bylo napsáno, Oko za oko, zub za zub ale já vám říkám, že se bude zodpovídat soudnímu dvoru každý, kdo je neustále rozzlobený na svého bratra,,.


Takto je tedy třeba Bibli zkoumat, používat konkordanci a různé studijní materiály, světské a podobně, Encyklopedia Britanica, Katolica, hebrejské a Řecké spisy.

343904

07.01.2016 03:10

Původ džihádismu (II)

RE: ...kdy se věří dokonce i pomatené biblické „historii“, že Země je stará pouhých 6,000 let

77.?.?.?

To: dub
Safriš, já přece vyvracím, že země byla stvořena za 6 dní, vůbec jste nepochopil můj výklad, a ten odkaz co jsem uvedl je odkaz na pomatence, kteří tvrdí těch 6 dní. Tady, četl jste?
http://www.genesisnet.info/index.php?Sprache=cs&Frage=40


Psal jsem i toto:
,,Jeden den u Boha může znamenat různě dlouhé období. Máme mozek k přemýšlení a je jasné že fosilie se ukládaly ne jeden den ale dlouhá staletí, tisíciletí ,, .

Nebo toto:
,,Jak dlouho trval 1. stvořitelský den? Mohlo to být různě dlouhé období ,, .

Tím jsem jednoznačně odmítnul 6 dní ale kloním se k různě dlouhým časovým obdobím ve vztahu výroku:,, jeden den- tisíc let ,, .

A ty poznámky o falšování Bible, to je blábol, stvořitel si pohlídal aby v písmech bylo to co chtěl ON.

343940

07.01.2016 17:41

Původ džihádismu (II)

RE: ...kdy se věří dokonce i pomatené biblické „historii“, že Země je stará pouhých 6,000 let

AN 77.?.?.?

Nic se neděje, v pořádku.
Ty usazeniny,vrstvy atd ať to trvalo mžik nebo déle, stále to souhlasí s tím, jak běžel čas během stvořitelských dnů. Formování země, oddělení vod nahoře od vod dole, slunce, měsíc, to trvalo dlouho. Osetí země mikroorganismy, rostlinami, také potřebovalo nějaký čas. Lidé byli postaveni do krásné zahrady Eden až na konci tkzv. 6tého dne...

,,Stvořitel si pohlídal aby v Bibli bylo to co chtěl,, tím jsem nemyslel že psal Bibli ON.
Psali ji lidé. Bible říká:
,, Především totiž vězte, že v žádné době lidé nepronášeli proroctví ze své vůle ale byli unášeni Svatým duchem... - To je také důkaz že Sv.duch není osoba ale činná Božská síla.
Podobně to popisuje Daniel, že se mu ve spánku zjevil Bůh a řekl mu aby zapsal určitá slova a aby je zapečetil, neb budou rozpečetěna v posledních dnech systému.

A apoštol Jan měl zjevení Ježíše, který mu odhalil budoucí události konce systému věcí, vše pro nás zapsal na ostrově Patmos, kde byl vězněn za svou víru a vydávání svědectví pro Ježíše.

Z toho plyne že Bibli psali lidi ale autorem je Bůh.
Sekretářka je také pisatelkou lejster ale autor je ten kdo diktuje, ředitel.[smích]

343976

14.01.2016 14:01

„Smrtící dary“ od Spojených států hrozbou pro lidstvo

RE: Je nebezpečné být nepřítelem

AN 77.?.?.?

Komu zvoní hrana, od Erich Maria Remarque? To snad ne? Vždyť to napsal Ernest Hemingway....

344402

27.01.2016 07:28

Hra na demokracii skončila. La comedia finita…

RE: V r. 2016 bude strategickým směrem americké zahraniční politiky

An 77.?.?.?

Ne ne, bude to jinak. Živí budou závidět mrtvým. Vládci zemí zpustoší falešné náboženství. S tím je spojeno i hořekování nad zpustošením převelkého bohatství.
Ttip se blíží, s tím se naskýtá otázka. Když nás obchodně spolknou, nastolí i kontrolu jednotlivců pomocí čipů. Satanská církev a papež Frodo slintá:,,Číslo 666 je pro křesťany požehnáním,,. Viz r.2014 a papežovo vyhlášení. Takže si to prosím zkontrolujte v Bibli, nemohu zapomenout na Damašek, ten bude zničen.Viz Bibl. pisatel Daniel. A uprchlíci? Zjevení Janovo jasně píše o Satanových tlupách, o nasázení palácových stanů v zemi okrasy. Je toho více ale všechno to co prožíváme se jen potvrzuje.
Nezapomeňme že podle Jana bude ještě hůře, až se objeví na nebi znamení Syna člověka, to co se dále popisuje je silná káva.

344921

05.04.2016 11:32

Panama Papers

Tak je to správně, soudruzi!

Zlej korupčník 77.?.?.?

My jsme si tady na výboru chudiny odhlasovali, že se musíte s námi podělit o vydělané peníze. A vy jste tak neuvěřitelně drzí, že nám je nedáte!! Co je ale ještě horší, že mít majetek v Panamě není trestné a ani protizákonné. Taktéž není trestné ani protizákonné s panamskou firmou obchodovat a to i za předpokladu, že ji vlastníte. Ti vykutálení tuneláři, maskují se tím, že dodržují zákony.
Líbí se mi k tomu rozhovor na idnes, tak chrabrý soudruh Žežulka uvádí jako příklad, že se musela platit pokuta a firma nebyla schopná (!!) prokázat, že je to v pořádku (sic!). Firma prokazuje skutek, který se nestal a dokazuje ho zaujatým lidem. To je popření jakéhokoliv práva. Celé to stojí pouze na názoru úředníka FÚ, který posoudí, zda náklad, který jste vydali, je vhodný k podnikání nebo ne. Člověk, který ani netuší, co děláte a proč to děláte. Nicméně má MOC a rozhořčený lid na své straně.
Uvědomujete si, že možnost uniknout z placení daní drží chuť státu obrat vás o peníze na uzdě? Představte si, že ta možnost není a stát ví o všem, co máte. Pak vám dá 95% zdanění a budete dělat co? Že je to nesmyl? Fakt? Švédsko - Astrid Lindgrenová zdanění 104%, USA daň z příjmu pro bohaté 90% - vedlo k likvidaci domácího průmyslu, atd.

347452

Káva pro Zvědavce

31

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 69 čtenářů částkou 10 942 korun, což je 31 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 0

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
21,01 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,57 Kč
Kanadský dolar
17,22 Kč
Australský dolar
16,13 Kč
Švýcarský frank
23,38 Kč
100 japonských jenů
19,08 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,05 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 059,69 Kč
1 unce stříbra
577,96 Kč
Bitcoin
840 727,84 Kč

Poslední aktualizace: 15.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?