Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1201 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, svědomí.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

27.09.2011 22:13

Editor Zvědavce znovu předmětem vlídného zájmu policie

RE: Držím Vám palce.

90.?.?.?

Pořád však nad tím visí damoklův meč i jejich zatracení, jehož dopad nejsou schopni ovlivnit. Sami si přece vůli Mojžíše, vyjádřenou již v samém úvodu Bible o vzniku člověka ve slovech "k obrazu svému", přijali za svou a rovněž tak přijali za svůj i postih každého z nich, kdo se tomu vzpříčí zneuctěním přikázání Desatera.

To "milujte se a naplňte zemi" platilo ještě pro Ráj, kde měl člověk vše potřebné k existenci a bez nutnosti o to usilovat. Teprve až svojí touhou být "jím" a ne jen jeho pouhým "obrazem", se situace člověka změnila na "v potu své tváře...", kdy muselo k zachování jeho existence být do kamene vytesáno i to Desatero.

Ani ten kdo člověka svedl z cesty původně mu určené, a tím méně člověk sám, nedohlédnou záměrů svého Stvůrce. Má-li být ovšem historie studnicí poznání, pak z ní lze jistě dohlédnout, do jakých konců došli ti v minulosti, kteří to být "k obrazu jeho" nectili. Život sám je pro Stvůrce experimentem, nad jehož průběhem v průběhu svého toku času bdí a jehož vrcholem je inteligence se svobodnou vůlí vložená do oživené hmoty ve formě člověka. Ve svém rozhodovacím procesu má tak Stvůrce dvě volby. Prohlásit ho za neúspěšný a zlikvidovat spolu s prostředím Sluneční soustavy jemuž dal vzniknout, nebo vyselektovat ty, kteří jsou k pokračování experimentu použitelní podobně, jako byl kdysi Noe a jehož jsme vlastně všichni potomky. Zbytek je pak vhodný leda tak vhodit do stoupy.

To nyní od včerejška intenzivně se ve viditelném a možná i ultrafialovém spektru mnohonásobně rozjasněné Slunce, kam ani do jeho okolí více jak deseti průměrů nelze nechráněným zrakem vůbec pohlédnout (což však k mému úžasu mnozí vůbec nevnímají(!!!) a tak se před ním ani nekryjí), tak to je nejspíš právě tím spuštěným nástrojem selekce a nezbývá tedy než těm odsouzeným být vhozeni do stoupy, z tradice popřát - "budiž vám země lehkou".

254041

04.10.2011 08:02

Tunelování

RE: Mam za to, ze toto je popis

90.?.?.?

Dobré zprávy a v kostele? No jako černý humor, nebo ironie, to možná, ale pozitivního v nich není ani zbla, až na tu nejasnou naději na spásu, jenže pouze těch z mála vyvolených. Pokud se totiž církve drží slova Bible, tak jsme na konci časů, tedy i té Bible a stačí si to Zjevení Janovo jen letmo přečíst, aby čitateli ztuhl úsměv na rtech, což se sotva dá nazvat "dobrou zprávou".

Rozhodně jí není pro provinilce proti vůli TOHO, jenž nemá jméno. A těmi jsou i mezi těmi, kteří sice navenek a někdy i okázale, dávají před zraky ostatních TOMU svoji oddanost leč vnitřně jsou jeho zlovolnými odpůrci, tak těmi jsou téměř všichni, kteří se ve své zpupnosti označují coby "homo dvoumoudré", jak plyne z onoho "podle činů je poznáte".

Jsou-li pak počátkem toho konce časů nebeská znamení, nemůže být výraznějšího, nežli je změna zdroje a udržovatele života na Zemi, slunečního svitu. A k té došlo právě před týdnem v pondělní a pro tuto zemi dokonce symbolicky v polednim čase, kdy souběžně s explozí geomagnetického pole Země o 8 řádů(!), narostl - a to nejspíš o podobnou hodnotu - i sluneční jas, který trvá a nepolevuje již více jak týden a kdo ví, zda takovým nezůstane už navždy, či nebude dokonce narůstat. Takže vážení... "už nám to začlo..." a jste jen diváky? Opravdu se nikdo z vás nehodlá na tom obrození od jha kapitálu aktivně podílet? Pak ovšem bude pro mnohé z vás "pozdě bycha honiti", neb jak praví zkušenost, "bez práce..."... a ta je příčinu toho čím jste a čím být máte. JEHO obrazem.

254413

04.10.2011 11:14

Finanční válka: „Stříháni pomocí prodejů na krátko“

RE: Ono by to šlo.

90.?.?.?

Ono to kapitálové iluzionistické představení není nic nového pod Sluncem. A starý Marx si s tím i bez počítačů poradil naprosto geniálně, protože byl nejen ekonomie, ale i sociologie a psychologie a kdovíčeho ještě znalý a navíc měl skvělého, stejně fundovaného oponenta v Engelsovi. Z jeho poznání plyne, že žádná dílčí opatření nejsou na moc kapitálu dost účinná aby ji umravnila jinak, než jejím odstraněním a tedy i odstraněním její příčiny - kapitálu - a to jakýmikoliv prostředky, v případě nutnosti i s těmi ozdobami na kandelábrech, jak jste ráčil naznačit. Musí to ale mít hodně autoritativní, obecně přijatelný fundament, aby se to jako všechno čeho se ruka toho "dvoumoudrého", nebo spíš vychcaného (dámy prominou) hominida dotkne, nezvrtlo ve svůj protiklad - zlovůli. Ono to vlastně započalo už v tom Ráji. Že?

Vzít proto v potaz pro začátek to Desatero, spolu s přijetím již dostupného poznání o něčem nad námi ve smysly vnímatelné a logikou matematiky podpořené podobě, se takovým obecně přijatelným fundamentem stát může, pokud se podaří jeho dostatečně masivní a dostatečně včasné rozšíření. Jinak musíme přijmout tu pasáž ze Zjevení Janova o znameních na nebi v již přes týden bouřícím geomagnetickém poli, zapříčiněném explozí slunečního jasu do přímo nebeských sfér projevů rodící se novy, kdy dojde ke stejnému dění k jakému dospěl i ten starý Marx, ale přímo shůry a jen pro nemnohé, zatím co on to chtěl pro všechny.

Ví Bůh, která z těch dvou možností je lepší a zda ta první může zamezit příchodu té druhé. Ovšem zatím co ta první je jistotou, ta druhá je jen nadějí. Ale určitě nebude ta první odsouzena tou druhou, pokud k ní dojde. Bude z ní totiž pro to nad námi patrná snaha přece jen být "k jeho obrazu", což zajisté ocení. A je zde někdo, kdo by takovým oceněním opovrhnul?... Tak nad čím proboha ještě všichni váháte?

254425

05.10.2011 07:01

Finanční válka: „Stříháni pomocí prodejů na krátko“

RE: Ono by to šlo.

90.?.?.?

No dobře. Ale když jsou ty dosud známé idee utopické, třebaže byl socializmus dokonce po dost dlouhou dobu několika generací prubnutý (avšak nedodržení postulátu evoluce po revoluci bylo hlavní příčinou jeho pádu), tak kdo a kdy v tomto kapitálovém ghetu je schopný vůbec něco jiného vyplodit tak, aby se to ujalo a mělo perspektivu trvale udržitelné existence nejen našeho druhu, ale života vůbec?

Takže ne socializmus s organizační strukturou a rozpracovanou teorií i praxí, to na rozdíl od reálií života netknuté anarchie, je utopií. Nýbrž právě takovéto utopické snění o reformaci kapitalizmu v jakousi třetí cestu, je pastí z níž není úniku. Marx ty pravdy jen odhalil a je již na jeho následnících, jak s nimi naloží. Ne však tak, že je po prvním pokusu o jejich realizaci v nepřátelském prostředí, chybným vyhodnocením svých závěrů falzifikují. Zejména když je po pádu socializmu zřejmé kdo byli jeho protagonisté, kteří při první příležitosti práskli do bot a vrhli se do náruče jim samým prý odporného kapitálu.

My se buďto se zlikvidujeme v honbě za individualistickým mamonem a tím co s ním souvisí, nebo se vydáme cestou společného prospěchu nahrazením toho "já", za "my". Ovšem nahrazením jen co do jejich pořadí, aby nevznikla mýlka, jíž právě kapitál svými PR agenty před dalším pokusem o socializmus svět straší!!!

Vždyť on ten socializmus se od království božího co do dopadů na lidstvo liší jen v tom světonázoru kreace vůči evoluci, což je pro praktické živobytí zcela marginální záležitost, v níž evoluce navíc vůbec nedokáže odpovědět co bylo dříve, či vejce, či slepice a ke všemu tomu je dnes již i hmatatelný doklad o něčem co nás má na triku, takže spojení obou vizí v jednu je jen otázkou času. Obojí tyto vize jsou ale v protikladných cílech vůči kapitalizmu a to z něho činí neakceptovatelnou budoucnost lidské civilizace, tedy nutně jeho zavržení.

254503

Bravo! "Chudák" malá ubohá; až je mi ho líto. [smích]

Ještě něco udělejte s tím omylem o nějakém kapitalizmu s lidskou tváří. Jak sám vidíte, ani omylem. Kdo propadne mamonu, je jako ti gembleři. Bezohledný bezcitný hrabivý amorální marnotratný sobecký parazit, vhodný jen jako ozdoba na kandelábru. A ani netuší, jak je tomu blízko.

254504

07.10.2011 07:07

Kdo krade nejvíc?

RE: Defenestrace

90.?.?.?

Pravdu sice má, ale KDO to provede? A kdyby i byl, či byli tací, KDO jim to z EU, NATO a kdovíkoho dalšího, dovolí? To je reálné až po totálním krachu všech sfér (na což s přehledem postačí kolaps elektrické energetické sítě), ale pak už to zase nebude aktuální a každý bude mít úplně jiný zájem. Jak přežít.

254710

07.10.2011 07:44

Kdo krade nejvíc?

RE: Protektorát

90.?.?.?

...ve víře v možnost svého suverénního vývoje.

A o tom to je. Kdosi už dávno prohlásil, že "kdo ovládá Čechy, ovládá Evropu". Tak není divu, že je tady tolik zájmů zvenčí. No a protože "na vícero židlích současně seděti nelze", jak bylo známo už našim předkům, leč jejich potomkům se to už jaksi nedoneslo, tak je to tady přesně jak má být. Organizovaný nepřehled. Ty názvy jako "bordel", či "chlív", nebo dokonce "mrdník", tak to jsou jen pouhé eufemismy k zakrytí toho skutečného, jak s oblibou říkával o předchozím režimu Havel - MARASMU. Takže z marazmu do marazmu a všude, kam až oko dohlédne. Tak to jsme si fakt pomohli. Ostatně i to předkové znali a tak zlidovělo poznání o tom "z louže do bláta", nebo "z deště pod okap". Ten Zaorálek to s tím rozkladem státu jen ventiloval veřejně z úst představitele zvůle. Zvůle zvolené z vůle lidu. [pláč] Ta Čeština je leckdy neuvěřitelně výstižná.

254713

12.10.2011 21:24

Romney vyzývá ke století americké nadvlády

RE: Ja jsem ten projev slysel v primem prenosu na CNN

90.?.?.?

Průser je, že to světlo je nejspíš od protijedoucího expresu a tunel má jen jednu kolej. [oči v sloup].. Ono ale na to všechno pálí zatím ve viditelném spektru už přes 14 dní zdivočelé Slunce a jestli přidá úměrně tomu i ty ostatní složky, tak... Drtivá většina to ale kdoví proč nevidí! [zmaten]

255065

12.10.2011 21:49

Amerika je stále mrtvá

RE: basnik Krilov

90.?.?.?

Pro žití v USA naprosto sedí výrok feldkuráta Katze: "To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou". A jako i on, tak i USA své věřitele dožadující se vyrovnání dluhu vyhodí, pokud je rovnou nezlikvidují za ty "půjčené" peníze pomocí US ARMY.

Že by Čína, nebo RF si už na 100 let bužírovali na něčí účet (FED vznikl 1913!), o tom se dá úspěšně pochybovat.

255070

Tak oni komunisté mají v programu použít DDT na nemocné, postižené, důchodce, děti a dokonce celé rasy?... No co tady se jeden nedozví?... [oči v sloup]

On ten skutečný průběh společenského dění probíhá podle pravděpodobnostního rozložení přijaté nosné myšlenky, k níž se přikloní její protagonisté, realizátoři a nakonec i plebs. Její propagace přitom není vůbec levná a tak ji uvádějí do světa ti kdo na to mají a to jen tehdy, pokud jim přináší alespoň naději na zisk. Nejsou to ale hazardní hráči sázející vabank a udržují tak portfolio z myšlenek, kterým dávají naději na zatnutí drábku. No a když jim to ne zcela podle scénáře vyjde, jako u Lenina, či Hitlera i tak nepřijdou zkrátka. Vyvolají mezi těmi neposlušnými konflikt, který potřebuje k životu zdroje financí, no a od čeho tady ti banksteři přece jsou? Že? [naštvaný]

255080

15.10.2011 17:25

O morálce v tržním hospodářství

RE: Nestrašte kapitalizmem, je to jen jeden z podsystémů životodárného TRHU

90.?.?.?

No za toto by se nemuseli hanbit ani kočička s pejskem, když vařili ten jejich pověstný dort. Kdokoliv to přetrpí do konce, musí mít žaludeční potíže ještě horší, než ten zlý pes, který jim dort sežral. To je fakt jak zásah od odstřelovače, ale notně švidravého, s rezavou hlavní a prošlou municí. [oči v sloup] [chechtot]

255221

15.10.2011 17:47

O morálce v tržním hospodářství

RE: svojí roli odmítají vidět

90.?.?.?

Co je to za patvar, ti "tržní komsomolci"? V téhle zemi se opravdu už zanedlouho budou používat v komunikaci významy, jimž rozumí (možná) jen jejich autor. Slovo "díky" je i bez těch ironizujících uvozovek používáno již běžně ve spojitosti s nemorálním děním, patvar "výjimka" zase nectí kmen slova "jím", tedy "jímati", "objímati", "rozjímati", "najímati" atd. a je tedy sám sobě "vyjímkou", no a teď ještě nás oblažují "modří bolševici", tedy absurdita non plus ultra a aby řeč nestála tak novinka - "tržní komsomolci" o kterých se nelze ani domnívat, cože jsou zač. [naštvaný] Ví to alespoň autor článku? Co kdyby se o to sladké tajemství podělil, abychom si o něm nemysleli, že umře blbej. [oči v sloup]

255222

15.10.2011 18:16

O morálce v tržním hospodářství

RE: -

90.?.?.?

On by ten rozdíl mezi jarmarkem a komoditní burzou nijaký nebyl, nebýt těch burz peněžních, které udělaly z prostředku pro snažší směnu zboží, zboží samo. Je to pak jako se chtít sám sebe zvednout za límec a vyhodit z hospody. Dá se to, ale jen jako cirkusový klaun. Tam je to aspoň sranda. V utrhnutém trhu to je pohřební průvod civilizace... On ani ten Jehova to neměl za exodu s nimi lehké a trestal je za kdejaký prohřešek na hrdle. A výsledek?... Raději je hodil na krk svému odpůrci, ať se s nimi trápí on, když ty dva v tom Ráji ukecal být jako oni a ne být jen k jejich obrazu... Jenže to si ten Satan naskočil na vlastní vidle, protože oni jsou horší než on sám a tak musí být vzteky bez sebe, jak ukazuje i tím před čtrnácti dny propuknuvším zběsilým slunečním jasem. Jestli přidá i infra, nebo UV, tak ...

255225

15.10.2011 19:56

O morálce v tržním hospodářství

RE: svojí roli odmítají vidět

90.?.?.?

Tím jste ovšem utřela autora způsobem Vám vlastním, jako vymáchal Kraus Julínka v jeho vlastních zvratcích. [mrknutí jedním okem] Doufejme, že to bude na autory výchovným počinem a ubrání se těm záchvatům exhibice svých moudrostí, dokud "mají ještě na prdeli skořápku" [vyplazený jazyk] , jak i nám vzkazovali naši předkové.

255234

15.10.2011 20:23

O morálce v tržním hospodářství

RE: -

90.?.?.?

Jistě že tržní. Ale s naprosto jasnými a vymahatelnými pravidly na burzách komodit zakazujícími spekulace jakéhokoliv druhu a ne s banksterskými burzovními kasíny hrajícími s nekrytými dlužnými a ke všemu cinknutými kartičkami jimž se říká eufemisticky peníze, obchodované v derivátech derivátů. Jakýkoliv jiný přístup je cestou do pekel, jak je právě odhalováno v globálním měřítku, ale místo radikálního řezu strkají všichni kdo to mohou a mají provést, jako pštrosi hlavy do písku. Jestli ta právě se rozmáhající globální revolta je k tomu řezu nepřiměje, tak můžeme na stuhu pohřebního věnce lidské civilizace jen parafrázovat Fučíka: "Lidé, měl jsem vás rád. Spěte sladce." [pláč]

255236

19.10.2011 22:32

Usnesení krajského soudu, v pořadí třetí

RE: Hnutí

90.?.?.?

To srovnání s Polednovou-Brožovou kulhá na obě nohy. Ona totiž nic nerozhodla. Ona byla rychokvaška žalobkyně a ne soudkyně. A žalovala na základě materiálů z vyšetřování a i z vyjádření samotné Horákové před soudem, která se tam k těm činům proti republice přípravou převratu s návratem kapitalizmu a bez rozpaků v hlase, doznala před filmovými kamerami v záběrech puštěných i v naší TV!!! Tedy logicky tak učinila pod tíhou důkazů a ne jak se nyní tvrdí, pod nátlakem StB. Proč by proboha ten kdo očekává nejvyšší trest, se přiznával k něčemu co nespáchal? Kdo a jak by ho k tomu mohl přimět na veřejném, ostře sledovaném procesu? Nebyla to žádná naivka, spolknuvší příslib beztrestnosti za přiznání, ale JUDr. a i politicky erudovaná dáma, která být nevinnou, tak té partajnické zvůli mohla pořádně pocuchat flizůru. Takového sebevraha by museli poslat do blázince a ne na popraviště... tam možná až po tom vyléčení, protože k exekuci musí být odsouzený zdráv.

Když tu dnešní soudkyni s něčím srovnávat, tak leda s těmi soudci, kteří působili za nacistů, nebo za kolonialistů, kteří si podrobovali ke svému rabování jiné země, jimiž jsou dnes i ty nedávné tzv. východní, včetně té naší. S komunisty se to sotva dá srovnávat, když ti si ty své země museli zadrátovat, aby na ně kapitál nemohl. Ono jak známo NATO vzniklo hezkých pár let dříve s útočným posláním, než Varšavský pakt vytvořený pro obranu právě proti NATO. A NATO, ač již dávno nemělo existovat, zlovolně ten účel nezměnilo dodnes, jak právě předvádí už i mimo Evropu.

A tak naše slavná soudní moc i jiné moci "z vůle lidu", jsou poplatné zvůli toho, koho chléb jí.

255567

20.10.2011 21:51

Zločiny neoliberalismu

RE: Gde nebylo Klause a jeho protunelarskych

90.?.?.?

No jo, ale Slovinsko se nenachází na křižovatce Evropy. Kdo ovládá Česko, ovládá Evropu, takže odevšad naokolo je vidět ta úporná snaha prosadit - "toho nikdá nebude, aby český lev Česko ovládal".

Kdyby tenkrát praotec Čech nezůstal nachmelený z medoviny na Řípu a šel až k Atlantiku, mohla být Evropa dávno celá česká... [mrknutí jedním okem] Tak snad se to podaří až to Euro kecne na hrnec a rozpadená EU se začne zachraňovat korunou českou. Musíme se ale zavčasu zbavit té páté kolony z cizáků a jejich pohůnků i slouhů, jinak nám to tu vytunelují durchem durch jako ti kůrovci Šumavu. [naštvaný]

255657

20.10.2011 22:04

Zločiny neoliberalismu

RE: V GB se nezapomina .....

90.?.?.?

Nekoupíš. Bude týden celoevropský smutek a chlast bude pod zámkem. Mezi tím ho prohlásí za nedotknutelného jako holokaust a kdo by byl přistižen (že nesmutí, nebo o jeho nedotknutelnosti zapochyboval i před sám sebou), tomu bude ustřižen...

255659

20.10.2011 22:41

Zločiny neoliberalismu

RE: Dan z hlavy?

90.?.?.?

I ti kteří nevlastní nemovitosti, musí tu daň platit. Musí přece někam "složit hlavu" a tak tu daň platí v nájmu tomu, kdo tu nemovitost ve které oni mohou "složit hlavu", vlastní... To nic. To je jen výplod tvé závisti. Nesmíš ale zanedbat léčbu dobrodiním. Jak se stane závist chronickou, pak je smrtelná i pro potomstvo.

255663

23.10.2011 00:35

Následovníci 15M - nová občanská hnutí

RE: No potes koste

90.?.?.?

Ten Lemrouch, políbený kněžnou Libuší?[překvapení] "... a políbila Lemroucha jeho." [cool] Jestli jo, tak je těžké se ubránit záchvatu [chechtot], ale i jisté závisti, na kterou asi neexistuje smajlík. Ono už jen za to políbení některou z těch křehkých bytostí, stojí zato být považován za Lemroucha. Že? [velký smích] [oči v sloup] [chechtot]

255784

23.10.2011 00:52

Následovníci 15M - nová občanská hnutí

RE: No potes koste

90.?.?.?

Toť přímo sžíravá ironie. [cool] Či snad prozření? [zmaten] Nebo přímo osvícení? [oči v sloup] Leč jesť se obávati, že to Lemrouchem zůstane [zmaten] Je to jen a jenom Lemrouch [chechtot]

255786

23.10.2011 01:35

Následovníci 15M - nová občanská hnutí

RE: Přímá demokracie

90.?.?.?

Když se již kapitálu podařilo nahradit morálku konzumem, tak bez návratu ke kořenům zůstane ten svoji práci prodávající gojim vykořeněn, zatím co tu práci vlastnící oligarchové zapustí své kořeny chamtivosti ještě hlouběji.

Návrat ke kořenům je tak jen a jen v přijetí hmotného důkazu poznání o něčem nad námi, co nám dalo dar schopnosti tu morálku nadřadit chtíči. A moc toho poznání je mocnější, nežli je ten chtíč spotřeby gojímů a i mocnější, než jsou ty kořeny chamtivosti oligarchů. Ono je totiž nade vším co provází naši existenci a co nás prostým porovnáním pozemské a kosmické reality informuje o existenci inteligence schopné vědomého záměru stvořit přinejmenším tu vnitřní, terestrickou část sluneční soustavy a tím i to co tomu záměru dává vůbec nějaký smysl - sám experiment oživení hmoty, s jeho vyvrcholením v obdaření rozumem.

Na nás samých je tak dát té tvůrčí inteligenci najevo, zda je, či není důvod k naší další existenci. Nás všech bez rozdílu a tak si tu informaci musíme navzájem předávat a i se jí řídit. Je to prosté a naléhavé. Pokud již včera nebylo pozdě.

255787

26.10.2011 01:17

Další válečný zločin NATO v přímém přenosu

RE: Komu prospěje občanská a kmenové válka v Libyi?

90.?.?.?

Někdy si jeden naběhne na své vlastní vidle. Jakýsi "Vojta49" je tím přímo pověstný. Snaží se být demagogem, ale zapomíná, že demagog se nesmí nechat odhalit, jinak je z něho demogag.

Ale pěkně popořádku, aby se ze svých chyb mohl poučit, a to zdarma, což je sobcům od přirození odporné.

Tak tedy to: A basta!
Referendum není podvodem? Aby nebylo podvodem, tak by musela otázka v něm položená být naprosto jednoznačná a k věci. A nejen to, ale museli by ti účastníci být i patřičně znalostně způsobilí a nesměl by se v médiích objevit ani náznak ovlivňování, protože princip porotce u soudu v USA, který se nesmí do vynesení svého verdiktu nechat čímkoliv ovlivnit (teoreticky), ten uplatnit na celý voličský elektorát prostě nelze.

Poté to: A proto ať jezdí každý po té straně silnice, jak mu velí tradice!
Ono se tak neděje? Ono se v GB, Japonsku Austrálii a v dalších desítkách míst po světě jezdí vpravo? Tak to si tedy zkus ty vševěde a uvidíme zda se vrátíš "se štítem", nebo "na štítě", jak říkali Římané.

No a to: Know-how netřeba! Ve vybavené kovárně přece umí každý trumbera vykovat damascénskou čepel.
Tak nehledě na to ty militante, že sám pomník u OSN symbolizuje překování mečů na rádla a na ty damascénská čepel ke své škodě určitě určená nebyla a ty tím jen odhaluješ komu vděčíš za svoji existenci, tak nebýt těch kdo ty moudra know-how užívají a to i pro ty kdo je vymudrují, jelikož ti mudrdlanti sami mají povětšinou ty své paprče tak s bídou na vytření prdele, tak to "autorské právo", tedy ty prebendy z něj plynoucí, to je samo o sobě protizákonným zdrojem bezpracného zisku. Autoři, kteří se těmi intelektuálními výtvory živí, ti přece dělají na zakázku a mají za ni zaplaceno svým mecenášem. Ti kteří to dělají jako zálibu, tak ti jsou rádi, že se jejich dílo dostane ze šuplíku ven a živí se něčím jiným. Do jakých absurdit to nyní už dochází, je vidět i na tom, že kopie VLASTNÍHO textu, či obrázku, je zatížena ZÁKONNÝM poplatkem pro SOUKROMOU instituci, která si říká OSA. O prázdných CD nosičích už vůbec nemluvě. To je zvrhlost "non plus ultra" a "zákonodárci" pokud tím nejsou zkorumpováni, tak patří do blázince.

No a nakonec: A proto starci i batolata - šup kopat extraligu!
Ani starcům, natož pak batolatům, nesvědčí drahé a zbytečné tribuny stadionů hemžící se ožralými idioty s IQ tyque, kteří si vybíjí své adrenalínové pudy na "sportech" třeba "jen" soupeřících, které nejenže nemají žádný praktický přínos, ale vedou v přetěžování až k invaliditě (např. tenis, gymnastika), nebo jsou podprahově militantní (všechny míčové hry), pokud ne přímo vzývajících zavrhování morálních hodnot ať již svým prováděním (bojové "sporty", auto-moto závody), tak oceněním jejich protagonistů.

255969

28.10.2011 21:36

Umělá opozice Nového světového řádu

RE: A basta!

90.?.?.?

CO je nutné udělat, je tedy známo. Zbývá už jen ten detail ukrývající Ďábla - KDE, KDY, KDO a JAK, to udělá. [zmaten]

Evoluční metoda je pomalá, revoluční nebezpečná. Oni ti banksteři totiž ví, že masám chybí to hlavní - "myšlenka jíž by se mohly zmocnit, aby by se stala materiální silou" - která by byla schopna jejich moc proměnit v bezmoc. Dokonce i tu revoluci chtějí vyprovokovat, aby měli důvod zasáhnout silou jim oddaných užitečných idiotů k redukci populace, aniž by se proti tomu tito slouhové postavili ve zbytku křesťanské morálky na odpor. Žoldáci neznají tento pojem a je jim lhostejné koho zabíjí. Jsou jako nájemní vrazi, od nichž se liší jen tím, že jednají v organizované skupině. A žoldáky nejsou jen ti v mundůru se zbraní, ale i ti v žaketu a s motýlkem a ti v konfekci s kravatou.

Asi lze uplatnit jediný princip - pasivní odpor. Ten, důsledně dodržený, smete vše proti čemu je veden. Nepotřebuje vůdce, nepotřebuje čas ani prostor k protestům, nepotřebuje zázemí a tak není proti komu zasáhnout silou. Je jako přírodní živel. Jako tsunami, ale veden proti kapitálu, musí mít jako základ něco, co MUSÍ ctít ať chtějí nebo nechtějí, všichni. Celé lidstvo. Něco, co nelze zpochybnit a čemu se musí všichni pokorně podřídit už jen z pudu sebezáchovy, protože to sice mele pomalu, ale jistě. A na tu pomalost se přitom sotva dá spolehnout, když přišlo právě před nedávnem něco dále popsaného a jak známo vše má svoji příčinu, byť je zatím jen tušená.

Dosud dostupná ústní a písemná tvrzení o stvoření všeho kolem nás, i nás samých, tak jak popisuje sama Bible, nebyla dostatečně průkazná ani pro dávné předky těch soudobých banskterů. A tak navenek okázale zbožní, jsou uvnitř zbožnosti odpůrci, protivící se základnímu z pravidel morálky, Desateru. Jak taky jinak, když je má pod kuratelou sám hlavní odpůrce toho Stvůrce. Doba se ale změnila a k těm ústním a písemným tvrzením o stvoření všeho kol nás a tím i nás samých, přibylo nikoliv již jen tvrzení, ale poznání. Nezpochybnitelné poznání. Tedy právě to, co MUSÍ všichni ctít, ať chtějí, či nechtějí, protože nám prostě bylo dáno v plen a tak nezbývá, než se s ním naučit žít... Alternativa je. Jediná... Nežít.

A kdeže je to poznání? Inu jako mnohé jiné, i ono bylo ukryto tak, aby bylo všem na očích. A kdyby jen to. Na očích po celou existenci lidstva a v největším z tzv. "divů světa", jediném dochovaném dodnes. A odkaz? Je dostupný na www.gewo.cz

256185

29.10.2011 18:14

Další válečný zločin NATO v přímém přenosu

RE: Komu prospěje občanská a kmenové válka v Libyi?

90.?.?.?

Já zase vám upřimně sděluji, že jsem na ta vaše demagogická tvrzení reagovat musel už proto, že si jich nejspíš nejste vědom, jak vyplynulo z vašeho upřimného přání zjistit původ mojí hluboké víry. V čem se projevujete jako demagog, to se vám tady snaží objasnit kde kdo a kdykoliv vaše odvaha vzroste až k sepsání a vložení příspěvku, "jestli si toho vašnosto ráčili povšimnout", jak by pravil Vlasta Burian. Zatím je ta snaha zdejšího společenství ale marná. Takže možná uspěje až někdy, když ta naděje prý umírá jako poslední. A moje hluboká víra? Ta spočívá v nevíře, že takoví jako vy budou mít pořád šanci k existenci. Ono to lidstvo jednou dojde k poznání, v němž není zapotřebí hluboké víry, která sice hory přenáší, ale která je pořád jen a jen vírou, tedy oním holubem na střeše, zatím co ono i já raději toho vrabce v hrsti. A víte kde je ten vrabec k mání a jako poznání zatím jen hopká luhy českými, moravskými, slezskými a ba i slovenskými?...

Tak to těm, kdo jsou příliš oddanými užitečnými idioty kapitálu, těm to nemá smysl prozrazovat. Ti si tam odtamtud sotva mohou něco převzít k užitku, protože by ta změna z "urvi co můžeš" na "dej a bude ti dáno", znamenala naprostou revoluci v jejich dosavadním nahlížení na svět. A to si nemohu vzít na svědomí. Když jste ale tak žádostiv, že nabízíte i osobní kontakt na e-mail, tak udělám vyjímku (výjimka je paskvil, protože je sama sobě mezi ostatními výrazy - najímati, zajímati, objímati, dojímati, přijímati atd., vyjímkou a já spolu s Ing. J. Wojnarem [gewo.cz] tvrdíme, že ten slogan o "vyjímce, která potvrzuje pravidlo", je pitomost. Pro mě stejná zhovadilost, jako použití slova "díky" bez uvozovek v kontextu s nějakou zhovadilostí. [oči v sloup] ), tak tedy udělám vyjímku, no a když už jsem vzpomenul Ing. Wojnara, tak odpověď můžete nalézt právě na jeho stránkách, v nepřehlédnutelném odkazu jen kousek od jejich počátku. Tak bádejte, bádejte, bádejte, jak učil Vladimír Iljič ve svém nezapomenutelném - učit se, učit se, učit se; abyste neumřeli blbí, jak nabádám já. [mrknutí jedním okem]

256215

29.10.2011 18:41

Evropu čeká výměna vládnoucích skupin

RE: Výměna ano, ale nikoliv vládnoucích skupin

90.?.?.?

No a nestalo se? Jsme na tom přece všichni v celé EU stejně blbě; před krachem. [vyplazený jazyk]
A není ani divu, když ti "u vesla" byli na obou stranách drátů stejné krevní skupiny; jak ve zdejších luzích a hájích 95% z tehdejších partajníků už za plyšáku demonstrativně prokázalo zahazováním svých legitimací a vrháním se z "rodné strany" v "rodnou náruč" kapitálu. Jakou asi mohl mít ten tábor socializmu šanci na úspěch, s takovou silou páté kolony v zádech? Když ke všemu se místo těch proletářů celého světa, spojili z celého světa banksteři!!! [oči v sloup]

256217

29.10.2011 18:48

Evropu čeká výměna vládnoucích skupin

RE: Dap

90.?.?.?

Jest se obávati, aby to poslední vyjevené přání nezůstalo přáním vyjeveným "jako psí kšíry". [pláč]

256218

30.10.2011 18:33

A co dál, Stworo?

RE: no hard feelings ...

90.?.?.?

Nechci vám kazit iluze, ale za dobu existence lidstva na této planetě se tzv. "Nejvyšší spravedlnost" jaksi neprojevila. Pochybuji, že se najde někdo, kdo by mohl tuto existenci a hlavně její funkci potvrdit a doložit fakty.

Opravdu? O tom projevování se jsou záznamy v Bibli i v archeologii, ale ty nemusíte brát vážně. Ovšem co uděláte s tím obsahem na http://web.iol.cz/jaroha po kliknutí na čs. vlaječku, s tím se nám nezapomeňte pochlubit... pokud ten šok ve zdraví přečkáte. [vyplazený jazyk]

Co se týče Zvedavce, tak jistě se najde někdo ochotný převzít jeho redakci jako štafetový kolík, pokud se o to projeví zájem. Je to už jeden z mála zdrojů s normální formou vcelku normální věcné diskuze a nepochybuji, že její vnucování přes "sociální sítě" a nebo jen za úplatu těm ostatním návštěvnost pořádně srazilo. A pokud jde o nějaký pocit zadostiučinění soudním výrokem, tak to snad ani není nutné, když odezva na obsah je od zdejší čtenářské obce jednoznačně kladná. To dovolání je proto rozumnější odvolat. Co je ale neobhajitelné, je postup toho obhájce, který to podstatné klientovi neřekne dokud ho nemá na lopatě. Ty pijavice si to vypijí, až přijde čas lámání chleba. Ono "nic netrvá v světě věčně..." jak se zpívá v té slavné odrhovačce. [naštvaný]

256251

31.10.2011 23:02

Korporativismus není kapitalismus

Učit se, učit se, učit se...

90.?.?.?

Tak nám bylo sděleno, že "Korporativismus se v podstatě nijak neliší od socialismu nebo komunismu."

Neškodilo by proto poněkud osvětlit tu podstatnost v tom nijakém lišení se, byl-li by autor článku tak velice laskav své čtenářstvo o tom nezištně poučit. Jinak jest se obávati, že mu jeho čtenářstvo nebude příznivě nakloněno v ocenění jeho znalostních kvalit. Neurvalci jsou dokonce schopni se pak vyjádřit i nespisovně, např. výrokem: "to je ale vůl..." [oči v sloup] [překvapení] [chechtot]

256336

01.11.2011 03:15

Záhadná ruská duše

RE: x

90.?.?.?

Hele voni jeden "Luxore"! Jdou luxovat někam do pryč... Když jich ta "vokupace" tak vzala, tak proč tady zůstali trčet? Přece mohli jako ti co je jmenovali, taky vodkráčet z tý zadrátovaný zoo kamsi do svobodnýho ráje za štěstím... Byli voni vůbec už tehdá naživu? A když jo, tak měli už tehdá ňájakej rozum? A maj ho vůbec dnes? Jak jinak vysvětlej, že dodnes nevěděj proč vůbec k tý "vokupaci" došlo?

Ať tak nebo jinak, tak to já jim musím to sladký tajemství prozradit. A grátis "Luxore", grátis! Tak si toho vážej a hlavně voni jeden "Luxore", hlavně si to pamatujou, ať je lidi furt nemaj za blba... Dyk je to vostuda....Takovej velkej a porád blbej... No řeknou sám. Je jim to zapotřebí?

Tak tehdá milej "Luxore", tehdá před tím '68. dostala Evropa dárek vod strejčka Sama... Víte kterej to je... Takovej s tím cylindrem a kozí bradkou, jakou nosej ti co by dali chudýmu to poslední co maj.... Von totiž má po celým světě sviňáky, sakra ta Čeština... samo sebou svý ňáký známý a von se tenkrát jaksi vod nich dohmát toho, že má cosi co Evropa nemá a dokonce je to právě to poslední co dal svý US ARMY. No a protože jak vo něm každej ví, že by se pro svý bližní třeba i rozdal, tak si řek, že se s tou Evropou musí, jako správnej konvertovanej křesťan, nezištně vo to svý poslední podělit. A tak jí poslal, teda hlavně těm už tenkrát demilitarizovanejm německejm vojáčkům v NATO, něco, s čím si tak vyhrajou, že kde to bylo tenkrát to zůstalo dodnes a teď prej s tím to tažení na Rusa už sichr vyhrajou. Pershing II tomu tenkrát říkali a myslím se tomu tak říká dodnes.

Takže vono milej zlatej bylo tehdává dost málo na vybranou. Asi tak, jako to měl ten Hamlet - bejt, nebo nebejt. Vona totiž ta preventivní válka, tak ta se znala na vobou stranách už dávno před tím a vojáčci jak něco znaj, tak nedaj pokoj až si to prubnou. A někdy ani pak ne. Vlastně většinou ne. Takže voni "Luxore" vlastně můžou bejt rád, že došlo jen na tu "vokupaci" a ne na tu preventivní válku s jadernejma pumičkama, protože to už by ty svoje žgryndy sotva měli šanci někam poslat. A kdyby jen poslat. Vůbec je napsat. A čím, a na co... Na to bylo NATO už tenkrát prevít... A taky jím zvostalo.

256346

01.11.2011 15:13

Záhadná ruská duše

RE: lidozrout

90.?.?.?

[překvapení] [zmaten] [smích] [velký smích] [chechtot]

256397

01.11.2011 16:14

Záhadná ruská duše

RE: K tomu srpnu 68

90.?.?.?

Ale no tak "luxor"! Kdy mu dojde, že válkou rozflákané krajiny na východ od Labe nebyly dohodou z Jalty určený bejt reklamní výlohou USA banksterů, kteří museli ty svoje na válce vydělaný prachy chtě nechtě někam investovat, aby jim je nesežrala inflace, nebo myši. Dyť je nutili i nám a dokonce se říkalo, že za ty haldy jáchymovský hlušiny jsou ochotní nám platit 50 let celý státní rozpočet. Na západ od toho Labe, kde nebyli podřadní Slovani, tam se přece válčilo jen aby řeč nestála. Jak tam, tak zpátky. Stačí si najít počty obětí na obou frontách a fakt, že tam na východ od Říše se ta fronta přehnala nejmíň dvakrát hezky zvostra, zatím co ta její západní varianta byla spuštěná až na poslední chvíli proti dokonávající mrtvole, to aby báťuška Jósif si nemáchal nohy v Atlantiku. Takže srovnávat ty strany navzájem, to je "Luxor"... [oči v sloup] No však vědí co... to abych neuváděl editora do rozpaků kvůli cenzůře.

Je ale fakt, že nebejt toho '68., tak ten dnešní maglajz tady mohl bejt o 40 let dřívávějc a my mohli už o hezkejch pár let nebejt. Takhlenc si to holt budeme muset ještě pár zbylejch let protrpět... I jeho "Luxor" to čeká a nemine. I jeho...

256398

05.11.2011 00:52

Globální krize, hranice růstu a nerealizované možnosti

RE: Pustil jsem to, abyste neměl pocit, že se bráním kritice, ale...

90.?.?.?

Se Vám divím Vladimíre, že jste to tomu zakuklenému realizátorovi Protokolů vůbec dal do placu. K článku tam neměl zhola nic.

Přitom ten článek vystihuje jak příčiny, tak jejich důsledky to i ve variantách, kdy se na vše nutně dívá z pohledu spíše hráče na place, než diváka na tribuně a navíc ani ne od počátku zápasu, ale notně až po poločase, což ty konečné závěry jistě ovlivnilo.

Absentuje právě ta složka role lidí na jim cizí a ne právě přátelské planetě, plné nesčetných životních forem v potravinovém řetězci, na jehož vrcholu se oni sami jen díky univerzálnějšímu HW a schopnosti autooptimalizace SW, uchytili. Teď však právě kvůli tomu stojí před dilematem, zda to byla pro ně setba, či kletba. [zmaten]

A zasloužit se o to čím to pro ně bude, musí sami. Je to pro jejich zachování rozhodující kriterium v experimentu, zda lze aplikovat na oživenou hmotu i rozum. [mrknutí jedním okem]

256588

10.11.2011 14:26

Západní demokracie: Fraška a podvod

RE: Babis o Big Toonnelu

90.?.?.?

Pro někoho je opravdu nepřijatelné, když už dopředu kdekdo ví, že se někdo chystá něco ukrást [naštvaný] .... V tom Německu se to za ty nekřesťanské daně alepoň nikdo nedoví a tak se to kradení dá zahrnout do režie. [vyplazený jazyk]

Proto volte ANO 2011, ať se i tady může krást jen anonymě. [velký smích]

256883

11.11.2011 01:43

Bělorusko se připravuje na obranu proti agresi NATO

RE: Autor je vtipálek

90.?.?.?

Srandisto... EU, na rozdíl od totalitního Běloruska kde jen pár přiblblých disidentů placených z USA exhibuje, tak ta excelentní západní demokracie právě v EU imploduje do vlastních dluhů a FEDem pumpovaný dolar tomu vydatně napomáhá. Tak uvidíme, kde dřív naplno exploduje občanská revolta. V USA i v EU už začala. Máš spakované kufry?... Jenže kam se poděješ exote? Pro vás kapitalisty bude co nevidět všude horká půda pod nohama... Jó když se seje vítr...

256901

12.11.2011 16:51

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Kapitalismus ano či ne ?

90.?.?.?

Vaše účast na té plavbě je rovněž vysoce nepravděpodobná, zato vysvětlení toho chování boháčů je s pravděpodobností rovnající se jistotě, jak zní diplomatická fráze obvykle dehonestující protivníka, to je k nim zcela adekvátní... Vždyť přece příčina zbohatnutí má původ ve zločinu a tím i morálka a kapitál jsou protiklady.

A pro ty, kdo sice umí skvěle popsat jak dějiny, tak i současnost společenského dění, ale nemají dost invence jak ten nadcházející civilizační sešup do prehistorie zvrátit, tak těm, a tím méně těm ostatním, nepomůže žádný z negativistických postojů. Zde je co platný jen ten pověstný "selský rozum" v tom, že nejprve postaví všechny nohama na zem v neoddiskutovatelné skutečnosti, že máme co do činění se záměrným stvořením a nejsme dílem náhody. Ta neoddiskutovatelnost je dána ze zjištění, že pyramidy v Gíze jsou obrazem projektu na vznik terestických planet Sluneční soustavy, což nelze než přiznat inteligentní entitě toho schopné. No a protože člověk, coby vrcholný výtvor aplikace inteligence do oživené hmoty, je obrazem svého Stvůrce a kdyby byl sám schopen takového počinu, tak by si nepochybně čas od času ohlídal jak se mu tento počin chová a zda nemá nežádoucí průběh, tak i tento Stvůrce tak činí, byť se zcela odlišným vnímáním času. O tom pak, co je od nás očekáváno jako jako žádoucí, o tom nás docela slušně podrobně instruuje Bible a je na nás samých, abychom prostředkem k tomu určeným, tedy tím co máme mezi ušima a svobodnou vůlí v něm, si to už zařídili sami. V zásadě si tak musíme přiznat bezvýhradnou podřízenost té tvůrčí entitě a jí nám danou povinnost postupného vytváření podmínek nám všem vlastních -rajských i na této planetě. V první řadě dostupností základních existenčních potřeb - bezpečí, teplo, vzduch, pití a jídlo. Všem a nejen bez rozdílu čehokoliv, ale navíc vědomě a cíleně od každého a napořád. Až pak bude čas k bádání "nad nesmrtelností chrousta", lidově řečeno nad píčovinami.

Je nad námi "Damoklův meč" a nevíme kdy a jak dopadne, pokud se své role nezhostíme nejlépe už včera. Jinak nám bude "pozdě bycha honiti". Ta entita nás sice stvořila a má k nám jistě i jistý citový vztah, ale historie zná i její hodně nepříjemné projevy za nechování se podle očekávání. Všichni jsme přece potomky Noe a ten byl až desátou generací po meči od Adama, který sám byl nepříjemně postižen strkáním nosu tam, kam neměl.

256958

12.11.2011 17:34

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Kapitalismus ano či ne ?

90.?.?.?

Jarmilo neblbněte i vy. [oči v sloup] StB byla stejná složka státní moci, jakou mají všechny státy světa - rozvědka a kontrarozvědka. Dnes je to u nás BIS, ve VB pořád MI5 a MI6, v USA CIA a FBI, Izraeli Mosad atd., atp. To co se stalo u nás, kdy se tato služba vydala do područí cizím mocnostem, za to by byli všude jinde ve světě odpovědní činitelé postaveni ke zdi, ať je tam, či není zavedený trest smrti. Právě proto, aby se zde mohlo stát to čeho jsme nyní svědky a z čeho se sami už nevyhrabeme do skonání světa, tak právě proto byly a jsou proti této složce vedeny tak zuřivé dehonestující útoky. Oni totiž ti jejich "klienti" nebyli žádní bezúhonní andělé, ale z těch domácích ti, kteří jsou dnes miliardáři, tedy bývalí vexláci, pasáci a podobná sebranka a z těch zahraničních vyzvědači a diverzanti, což je všechno po celém světě zločinným jednáním s mnohaletými tresty. Takže jako jejich stíhač si nemůžete brát servítky a chovat se k nim láskyplně jako tibetský mnich. Tam jde často o život a ta dnešní děsivá kriminalita se zkorumpovanými represivními složkami, ta je toho idiotského poplyšákového postoje důsledkem. Vzpomeňte si na to poté, až vás někdo okrade, nebo znásilní, pokud mu za to budete ještě stát a před tím, než vás něčím migne po kokosu, po čemž už vás hlava bolet nebude a ani se vám v ní nerozsvítí... Tak lze jen doufat, že se vám v tom kokosu rozsvítilo nyní. [velký smích]

256961

12.11.2011 17:40

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Kapitalismus ano či ne ?

90.?.?.?

Logicky z toho plyne, že "Vojta49" je tvým favoritem. Inu "vrána k vráně...", takže taky exot. [bliji]

256962

01.12.2011 11:32

Bankéři se zmocnili Evropy: Převzala ji Goldman Sachs

RE: Perfektní analýza.

90.?.?.?

Máte jako vždycky recht, ale ještě by se hodilo nějak objasnit tu zdánlivě nevinnou otázku, kterou nadhodil ten na koho reagujete. "Kde jsou a co dělají ti Němci, na které dřou jako barevní ti Češi?" [zmaten] [vyplazený jazyk]

257958

01.12.2011 21:24

Čtyři zážitky z cesty Praha Toronto

RE: nařídit katalyzátory a odhlučnit :-)

90.?.?.?

Proč se proboha ve věku informačních technologií vůbec ještě přepravují luftem lidská těla a zboží? Když už má něco lítat luftem, tak právě jen ty nehmotné informace! Na přepravu zboží bohatě postačí doprava po zemi a po vodě. Ale ne zbytečně sem a tam v pojízdných skladech, což je rovněž naprostá pitomost. Ta nafta přece jednou zákonitě dojít musí a co pak? To si všichni masově hodí mašli? [zmaten]

Ono je to už horší, než jak to říkal ten Švejk, že nemůžou bejt všichni chytrý, jinak by z toho byl každej druhej blbej. On je ten svět už tak přemoudřelej, že jsou z toho blbí skoro všichni.

257982

04.12.2011 18:28

Poslední zpráva MAAE obsahuje pochybné informace

No a co?

90.?.?.?

...může vyústit ve světovou válku, kterou přežije jen málo lidí.

No a co? [oči v sloup] Když nepomohla ani potopa, aby si to "k obrazu JEHO" zapsalo za uši, že JÍM nikdy nebude a poslechlo JEHO moudré rady jak se má chovat, tak co MU zbývá, než vzít na vědomí, že inteligence v oživené hmotě nebyl právě nejlepší nápad a že tudy cesta nevede. [překvapení]

Stačí MU tak jen složit ruce v klín a ono to "k obrazu JEHO" se o vykynožení sebe sama samo už nějak postará. A kdyby to i pár z nich přežilo, tak bez JEHO pomoci na této planetě nemají šanci HO dál nasírat. O nějaký ten rok dříve, či později, kdy i ten poslední přeživší vypustí duši, to ON v JEHO běhu času hravě ve zdraví přežije. [vyplazený jazyk]

258031

07.12.2011 04:57

Jaderná válka na obzoru

RE: Válka 2012 ?

90.?.?.?

Jen aby byl vůbec jaký. Takže připravit se na co? Na nebytí? [překvapení] [zmaten] [oči v sloup] [naštvaný] [bliji]

258136

10.12.2011 05:18

Co nyní udělaly centrální banky světa?

RE: Je to blábol nebo ne?

90.?.?.?

Jak říkal svým dědicům ten rabín na smrtelné posteli - "všechno je jinak". Spižírny jsou z důvodu mnohdy i nulových(!) "zbytkových rezerv", opravdu prázdné, protože fyzické peníze nejsou ani 3% z celkově "vytištěných", tedy naklepaných na klávesnici terminálu. Proto taky banky uvalují vysoké poplatky za výběr hotovosti a je snaha o bezhotovostní platby všude kde to jen jde.

A dál, gojímové dluží jako mourovatí na lichvářský úrok a tak jim lichváři nemají co vracet. To co bylo vyrobeno se musí k těm gojímům nějak dostat, jinak si to můžou bankéři leda tak narvat do špic u bot. A že je toho vyrobeno hodně, dokonce víc než je žádoucí, to je důsledek chamtivosti po kapitálu bez ohledu na skutečnou potřebu, kdy společnost je reklamou masírována ke spotřebě, třebaže jí o k tomu potřebné prostředky okrádají právě podnikatelé, libo-li v čem.

Je-li systém existence virtuálních peněz založen na dluhu, nelze dluh vyrovnat už jen proto, že na úhradu úroků vůbec neexistují a pokud by se uhradila i jistina, přestaly by peníze existovat vůbec.

Jak tedy říkal ten rabín - všechno je jinak. [vyplazený jazyk]

258267

10.12.2011 06:29

Co nyní udělaly centrální banky světa?

RE: Tak prej Cameron pohrdl bezpečím obřího tankeru.

90.?.?.?

Princip hry je prostý. Jedni chtějí vše co mají jiní a ti jim to nehodlají dát zadarmo. Zatímco ti kteří chtějí brát nesmí ukázat své tváře aby po nich nedostali a musí proto nastrkovat svoje užitečné idioty, tak ti kteří jim to braní "nepřejí", ti se skrývat nemusí. Naopak musí být lidu známými vůdci. Jako byl Stalin, či Mao, pod jejichž praporem se ten lid dokáže semknout k obraně svých zájmů.

V Rusku je nezměrné bohatství a v moderních dějinách se už Napoleon odvážil jít tam loupit. Od vzniku SSSR je pak Západ přímo fascinován touhou zkoušet to znovu a znovu, ale i on znovu a znovu dostával na frak, dokud se nenašel vlastizrádný Gorby. Ovšem ta doba je již pryč a i bez toho spojenectví s Čínou a dalšími z rajonu, by to po ožralém Jelcinovi neměl Západ s RF snadné. S ním se však z celého toho rajonu stal pěkně tvrdý ořech, na který nemá US ARMY louskáček. A oni ti vyvolení vědí moc dobře už po tisíce let, že ten který je jimi hodlal učinit, ten je právě pro jejich neochotu "být k obrazu JEHO(vy)", taky zavrhl. Můžou tedy vyvolat globální kolaps života na Zemi, ale svému údělu být zničeni spolu s tím komu se dali do služeb, tomu se nevyhnou.

258269

11.12.2011 01:35

Co nyní udělaly centrální banky světa?

RE: ALE chtel bych upozornit

90.?.?.?

Jiné demonstrace? A které? Ty z "nezávislých" médiích? Takové, jaké nám předváděli ze zavádění demokracie "bezletovou zónou" v Líbyi? Takové ty pravdivé, v nichž nikdo nepozná kdy, kde a kdo je natočil, kdo režíroval a kdo sestříhal? Ony i ve filmu jsou masové scény s komparsem k nerozeznání od skutečných a propagandistická mašinerie USA&spol., ta má neomezené prostředky pro svoje potřeby. Dokonce i s živými scénami, jak předvedli s těmi dvojčaty a Pentagonem.

Ono pořád platí, že když tě nepřítel chválí, tak to děláš špatně. A taky naopak. Když tedy Bilderbegové řvou, tak to v RF dělají dobře a těch pár uřvaných v RF, kteří dostali ve volbách na frak a za Jidášský groš brojí ve prospěch cizí mocnosti, tak těch se sotva kdo musí obávat. To spíš už oni mají bláto na hřišti, když se provalilo a nepochybně začne i vyšetřovat, jakpak to je s tím dotováním jejich aktivit právě od Clintonové. Ta řve nejen vzteky, ale i strachem. Vzteky proto, že si přes všechnu snahu její agenti v RF ani neškrtli a strachem proto, že za to nese Bilderbergům osobní odpovědnost a to jí jen tak neprojde. Ten záměr RF rozložit zevnitř a pak ovládnout její zdroje, ten se jim na léta oddálil a čas hraje proti nim. A oni to ví.

258315

12.12.2011 23:36

Nyní je čas připravit země o suverenitu

RE: Strategie mrtvého koně:

90.?.?.?

A co tak obstarat si větší biče občané?... Zrušení toho útrpného práva byl fatální omyl. Alespoň v politice mělo zůstat... a mělo by se navrátit, když tam nic nezabírá. Ta demokracie není žádná "vláda lidu", ale "demo-grácie", tedy iluze. Cosi krásného, ale jenom jako. [naštvaný] [bliji]

258418

13.12.2011 02:48

Nyní je čas připravit země o suverenitu

Nějak se to šmodrchá.

90.?.?.?

Ten Sobotka z ČSSD je neskutečný demagog. MMF přece nemá s EU nic společného a tak těch 45 mld v Kč co od ní k nám ročně přiteče, vůbec nesouvisí s nějakou naší "půjčkou" do MMF. Navíc se tvrdí, že to stejně nic neřeší a taky že ne. Půjčkou přece nelze zachraňovat od dluhů někoho, kdo už není schopen splácet ani ty úroky z dluhů. Takže jedině dar, nebo oddlužení, no a na to není MMF, který ty dlužníky ještě víc zadluží. To ať si vyžerou ti, kdo v tom mají prsty. Nikdo je přece nenutil půjčovat někomu to co sami nemají, když mají jen ty "fraktální rezervy" a když museli vědět s jakým rizikem půjčují. Když bankéři neví jaká je tržní situace tam kde působí, tak ať si jdou hrát na jiné pískoviště.

Je nejvyšší čas aby už "bankéři" nekšeftovali s vakuem "fraktálních rezerv" ve "fiat money" a penězům se vrátil jejich původní účel - být prostředkem směny podloženým fyzickou komoditou trvalé hodnoty. A i je samé navrátit k jejich původnímu účelu, být za úplatu správcem vkladů i úvěrů z nich a prostředníkem obchodních plateb pro veřejnost i podniky. Jen tak lze napravit ty zprasené hodnoty vládnoucí na trhu práce, služeb i komodit.

258428

14.12.2011 00:42

Volební nepokoje v Rusku. Ale kdo je iniciuje?

RE: Jen 2 postřehy

90.?.?.?

Co mají ty dva postřehy dokladovat, to mě nějak uniká. [zmaten] Zato z toho dalšího přímo čučí zdůvodnění krachu těch pokusů o vyvolání občanské války prostřednictvím nepokojů, a to tím, že je organizuje sám Medveděv!!!. [překvapení] [zmaten] .. No tedy co tady se jeden nedozví... [zmaten] [oči v sloup] [chechtot] [bliji]

258502

14.12.2011 01:16

Návrh zákona 1867 dává americké armádě právo věznit a vraždit protestující

RE: Zbraně proti zbraním...

90.?.?.?

Ona Wiki nelže. Jenom se někdy mýlí milí přispívatelé. [vyplazený jazyk] Třeba jako právě v té tabulce s neexistujícím Československem v době války... Jenže ten počet holokaustovaných, ten je na Wiki nebezpečně blízko hranici, za niž je soudně popotahován zdejší editor a jak si toho po přečtení těchto dvou příspěvků všimnou sledovači, tak bude nejspíš zase dusno. Jak na Wiki, tak na Zvedavci, který to nedementoval. [překvapení] [chechtot]

258505

Oni v USA byli stejní trotli, jako tady, jenže už od začátku 40. let. Něco je o tom tady http://en.wikipedia.org/wiki/McCarthyism

258509

Evropa mimo Balkánu už je příliš dlouho bez války a když se záměrně zrušila i branná povinnost, tak zmizela i tato příležitost získat o ní nějaké poznatky. Až se to začne mlít, tak ti kteří se nyní naivně smějí, budou prvními z obětí. Neví totiž, že až ten který se směje naposled, se směje nejlépe. A protože se to už ani nedozví, umřou blbí jak jsou. [cool]

258512

14.12.2011 11:03

Nový světový řád má být vybudován na troskách Ruska

RE: nesmysl

90.?.?.?

V čem? [zmaten]

258535

14.12.2011 11:47

Volební nepokoje v Rusku. Ale kdo je iniciuje?

RE: Dotaz na p.Stvoru

90.?.?.?

Klid? No proč ne. Ale od klidu je jen krok k netečnosti. A to NE! Co dělá netečnost s Českem, to by nikoho z klidných nemělo nechat v klidu, ale být podnětem hledání se k vzájemnosti v odporu zlu, přítomnému již všude kam jen oko pohlédne, ba i dohlédne. Ona z netečnosti se lehce stane pohodlnost, z té lenost a skončí to vymytým mozkem, který už nemá naději vymanit se z toho otroctví ani s vnější pomocí a otroctví se tak stane závislostí jako droga... Takže klid? To jistě. Ale netečnost? Tak to tedy NE!!!

258538

14.12.2011 12:09

Volební nepokoje v Rusku. Ale kdo je iniciuje?

RE: Jaka, je prava podstata vsech problemu, jez ma dnes Ruska republika.

90.?.?.?

Ovšem jediný způsob jak ty Rusy nenechat na holičkách, je buďto aktivní odpor odbojem, nebo pasivní odpor švejkovstvím, uplatněným proti vlastním zrádným elitám. V tom druhém jsme mistři světa a je to i nakažlivé, protože Švejka zná a miluje celý svět. Příležitost k rozložení zla jeho vnitřními rozpory se tak nabízí sama. Zůstane nevyužita?.. Už sám pud sebezáchovy by měl zaúřadovat a chopit se jí.

258539

18.12.2011 22:41

Havel

RE: My zíráme, vy zíráte...

90.?.?.?

Stejně to budou poslední vánoce a tak co. O jedny víc, nebo míň, na tom už nesejde... [naštvaný] [bliji]

258816

20.12.2011 00:24

Havel

Absolutně absurdní tragédie.

90.?.?.?

To všechno co zde kladete ke zvážení, je nicotné proti skutečnému absurdnímu dramatu s národem v hlavní roli, kdy potomkům husitů je těmi o nichž se nahlas nemluví, podsunut jako největší z nich za celé 20. století(!), ten nejubožejší z těch o nichž se nahlas nemluví. [překvapení]

Život holt někdy tropí taškařice k popukání, jindy zase absurdní dramata...za tohle představení by se ale mělo vracet vstupné. [bliji]

258980

20.12.2011 01:01

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Jaká symbolika? Čeká nás to všechny...

90.?.?.?

Naši předkové nebyli blbí a pro potomky zanechali řadu pořekadel. Blbí jsou ale ti jejich potomci, když neví, že "vrána k vráně sedá..." a jiné, že "vrána vráně oči nevyklove".... Kdyby si ta pořekadla zopákli, svět by byl jako květ a potomkům křesťanských husitů by nevládli jejich úhlavní nepřátelé s jarmulkou. Je nejvyšší čas to napravit, jinak nebudou jen zostuzováni neodporováním tomu zlu maskujícímu se oděvem i jmény, ale nebudou vůbec... To co se právě děje je průzkum bojem, kam až si můžou v dehonestaci českého národa dovolit zajít... A prohlášením jednoho z nich a ke všemu toho zavrženihodného, za největšího z Čechů ve 20. století, je rukavice hozená vládou i parlamentem národu do tváře... A ten opravený Žižka se na to všechno musí ze svého koně dívat... a nemůže ani hnout brvou a náhody neexistují...

258982

20.12.2011 01:20

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Troji zadostiucineni

90.?.?.?

Jak už jinde kdosi poznamenal, tomu se právě snaží ti vladaři, nosící jarmulku jen čas od času při návštěvě země zaslíbené (jako Nečas), tomu se snaží vydáním zákona o "havlokaustu", zabránit. Vsadím boty, že napříště, tedy okamžitě a možná i retroaktivně, bude jakákoliv pochybnost o jeho "havlořečení", trestná.

258983

20.12.2011 01:34

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Jaká symbolika? Čeká nás to všechny...

90.?.?.?

Ano. Právě to srovnání stavu před plyšákem a po plyšáku, ale z pohledu dopadu na celé naše společenství a jeho funkce, to chybí. A chybí záměrně. Ukázalo by v plné nahotě, že král, kapitál, je nahý. A jaký král, tací i jeho poddaní. Ale kdyby jen nazí, ještě jsou zadlužení navěky, tedy viděno historicky jsou na tom hůře, než byli kdysi otroci. O ty se pán musel postarat, pokud pro něj měli být hodnotou. O kapitalistech to neplatí. Nezaměstnaných, hrnoucích se do jejich otroctví, jsou přece nedozírné davy.

258985

20.12.2011 02:31

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Podobnost čistě náhodná,

90.?.?.?

Jestli to byla ironie, no budiž, ale ty fotky nám předkládají NAŠE (no tak dobře, pro nás tištěná) média a o nějaké bídě tamějších obyvatel se z nich jeden ne a ne něco dopátrat. No a při znalosti objektivity těch NAŠICH (ale jo, tak pro nás tištěných) médií, nejspíš nedokázali svá tvrzení o hladomoru adekvátně podložit obrazem. Není to u státu s údajně 5. největší armádou světa, podivné? Taková armáda přece potřebuje obrovské prostředky a tedy zázemí v obyvatelstvu. Její vyspělost a oddanost se pak ukazuje na přehlídkách, což ti u nás, kteří jimi prošli, to znají nad jiné osobně. No a ta severokorejská armáda, ta je podle těch záběrů z přehlídek přinejmenším obdivuhodná a je-li celého toho jejich společenství odrazem, tak jsou tam všichni v té "lidové demokracii" nejspíš docela šťastní, zatím co v té zdejší "demokracii občanské, či sociální", v té se o souznění dá sotva něco pozitivního vyjádřit. A ta svoboda? No jestli jde o svobodu být nezaměstnaným, chudým, zadluženým, bezdomovcem, nebo dokonce okradeným, tak takovou lze bezpochyby oželet. A svoboda cestovat? V době informačních technologií? Proč proboha někam přemisťovat energeticky náročně hmotu, když mohou totéž plnit mnohem lépe data? Copak dovolená u moře je pro suchozemce nějaké terno? Vždyť to je nepřetržitá řada průserů po sobě jdoucích - stres! [oči v sloup]

258986

20.12.2011 02:51

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Stalinovo úmrtí

90.?.?.?

Babi když bude fronta na pracáku, fronta na maso být ani nemůže. Horší bude, že ty pracáky zavřou pro nečinnost a pak nebude ani to maso, ani toaleťák, ani vložky s i bez křidélek a o banánech vůbec nemluvě, takže ani ty fronty na to všechno. Holt kde nic není... A tak se jen bude v duchu, protože nahlas to bude zakázané, se bude vzpomínat, jaké to bylo krásné, když sice nebyl toaleťák a banány, ale bylo to čím se člověk liší od opic - práce.

258987

20.12.2011 16:34

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Jaká symbolika? Čeká nás to všechny...

90.?.?.?

Kde je tam co o Zikmundovi? [překvapení] A které jsou ty pravé prameny? [zmaten] A on Zikmund nosil jarmulku? [oči v sloup] ... To je k nevíře, kam až si vy "vyvolení" dovolíte vloupat. [naštvaný] Ve vaší zemi zaslíbené by se gojím sotva mohl stát někým v čele státu, kde i ten nejvyšší se nakonec odhalí jako kriminálník, takže ti nižší nežli on a rozlezlí k vládnutí po celém světě v nenávisti vůči "svým poddaným", nemůžou být lepší. [bliji] Nikdo nepřekročí svůj stín. [vyplazený jazyk]

259034

20.12.2011 16:47

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: byvaleho presidenta bych osobne do tramvaje nenutil

90.?.?.?

Havel tam po svých nechodil ani když mohl. Neměl na to odpovídající příjem bezdomovce, kteří ještě tenkrát nebyli. No a teď už tam po svých jít nemůže i kdyby sebevíc chtěl a tak nám odešel Korunu nepoznavše holotou nedotčenej. [chechtot]

259036

20.12.2011 17:06

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Podobnost čistě náhodná,

90.?.?.?

Když ale jediným řešením je masová emigrace na onen svět, tak co zbývá, než být Švejky. Oni ti s jarmulkou přece na projev zdejšího aktivního odporu čekají, jako na boží smilování. Proto tak nehorázné provokace se svatořečením hrobaře. Oni musí být z toho neodporu úplně nepříčetní. Tolik tak krásně vyzbrojených Pandurů a musí stát zaparkované! Celá armáda žoldáků a musí je posílat na druhý konec světa, aby se do nich nedali moli... No jsou ti zdejší gojímové normální? Copak to se dělá? Tak krásně by se eliminovali.... Zatracenej Hašek. Už dávno měl bejt na černý listině.

259039

20.12.2011 17:26

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Identifikace?

90.?.?.?

Byl to Čech židovského původu nebo Žid českého původu?

"C" je správně. Nežidovský žid je něco jako bývalý černoch, suchý déšť, či komáří sádlo. Prostě absurdita hodná toliko absurdního dramatika. Je tedy jen žid, nebo nežid=gojim. Nic a nikdo jiný. A jen ten první je hoden žití, jak ukládá Zákon, kdežto ten druhý musí být podle stejného Zákona vyhuben včetně domácího zvířetstva. A je to boží zákon, proti němuž se neremcá.

259042

20.12.2011 20:23

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: no jo havel

90.?.?.?

A co ty máš proti křesťanům? Není to náhodou v rozporu se zákonem? A odkudpak víš, co semelou před kostelem báby, když chodíš do templu? Chodíš je špiclovat? Nebo u nich máte konfidenty, když je máte všude?... Ti gojímové jsou fakt trotli, když těm vašim kecům důvěřují. Ale máte to stejně marný. Ten který jest, jak se sám tituluje, ten vám dal už dávno vale, protože jste propadli jeho odpůrci a spolu s ním skončíte v zapomnění.

Ale ještě před tím skončíte neslavně i v této podobě. Oni ti potomci husitů se začínají budit z letargie a webem již koluje e-mail burcující "Do zbraně lide Český!!!" na 3.3.2012. Tak si raději už zabal kufry, dokud ještě jsou v prodeji. No a jak by řekli bratia Slováci, "choď do rici, zakial ti dobre hovorím". [vyplazený jazyk] [cool] Tady je vždycky dlouho klid, ale je to klid před bouří a čeho je moc, toho je příliš a pak se dějí věci... Vzpomeň si na toho, kterého jste dali na tom Vítkově opravit, abyste ho ponížili pohledem na zotročování jeho lidu... Taková zpupnost je trestuhodná a ten symbol v jeho pravé ruce, ten naháněl hrůzu všem mocným v tehdejší Evropě. No a dějiny, ty se opakují s železnou pravidelností, jen s jiným ansámblem. A jejich čas se právě naplnil.

259070

20.12.2011 20:52

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Prosím vás

90.?.?.?

Nebo taky už se strejdou Heydrichem... Jako kulisák stejně nejspíš nebyl k ničemu, když měl čas psát dramata a ještě pečovat o opice... pardon, chybička se vloudila - o opilce...

259077

20.12.2011 21:32

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Jaká symbolika? Čeká nás to všechny...

90.?.?.?

Kde jsou zdroje těch nenávistných projevů? Nějak se jich nedostává?

Ono pořád platí, že když tě nepřítel chválí, děláš to špatně. A i naopak, takže ten bratr Žižka musel být mnohem větší kábr, než o něm bylo učeno, když je svým a tím i mým a našim nepřátelům, tak nestravitelný. A pozor! Nejen holokaust je zákonem bráněno popírat. Žižka je symbolem této země a odplatu za jeho poplivání není třeba vynucovat zákonem. Ta vyjde spontánně z lidu a ten blahosklonný úsměv se pak mění v úděsný škleb před vychladnutím, při němž nastuzení nehrozí.

259084

20.12.2011 21:56

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: byvaleho presidenta bych osobne do tramvaje nenutil

90.?.?.?

Tak to jste tomu babi nasadila korunu.[chechtot] Sice jsem napřed spad ze židle, ale po vyhrabání se na ni mně došlo, že jak je jednou šídlo z pytle venku, tak je to jako s tou zubní pastou. Zpátky do tuby se nacpat nedá. Oč se vsadíte, že to bude uzákoněno dřív, než ten návrh na havlořečení a bude to rovnou stovka a navíc ještě zlatá pamětní tisícovka a taky řád absurdního neřáda s meči a diamanty. [naštvaný] [bliji]
I ONI sledují zdejší cvrkot, když jsou to ke všemu titíž, co kdysi. [vyplazený jazyk]

259085

20.12.2011 23:11

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Havlův svazek v KGB

90.?.?.?

Si děláš prdel, nebo provokuješ? Nikoliv agent, ale vysoký funkcionář KGB bude odhalovat jejich agenta? Víš o tom čím se Putin živil, než se objevil v politice? Takže pokud byla ta "Chátra 77" řízena StB a ta byla v těsné spolupráci s KGB, tak o jeho svazku tamtéž nemůže být pochyb. Otázkou která zbývá není zda, ale pro koho byl cennější. Pro CIA, MI6, Mosad, nebo pro KGB? A když Marťany lze s určitostí vyloučit, tak Klingoni v tom můžou být namočeni jakbysmet. Jemu samému to totiž bylo fuk. Byl jako ta smrt co dostala jeho. Taky bral vše. Moc, majetky i slasti.

259093

20.12.2011 23:33

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Jaká symbolika? Čeká nás to všechny...

90.?.?.?

Tak to jo. Dva zdroje a jeden renomovanější než druhý. Pak ovšem nechápu, jak může stát na Vítkově ta nepřehlédnutelná socha. Že by kvůli tomu koni a vládcové si nevšimli kdo na něm sedí? ... "to sou věci pane revidente, to sou věci...".

P.S. Jo když už přišlo na Wiki, tak tam jsou odborní (nebo odporní?) cenzoři a jedním z nich i machr na historii. Sice je to zootechnik přes kočky, když si říká Karakal, ale při té bídě o lidi ... a tak se tam jeden i dozví, že pyramidy v Gíze jsou hrobky faraonů. Takže oproti tomuto bludu je nějaký Žižka úplná brnkačka. [vyplazený jazyk] [chechtot]

259096

21.12.2011 00:00

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: byvaleho presidenta bych osobne do tramvaje nenutil

90.?.?.?

Deset, dvadcet? Byl bych skromnější. Jeden s megafonem a dva co se pohnou tím správným směrem. A je vymalováno. Jenomže já nemohu uvěřit tomu, že nasírají národ jen pro své pobavení. To není jejich zvykem. Vše je promyšleno a nyní i nasimulováno v řadě variant. Tady se chystá něco moooc ošklivého. Ony ty Pandury a žoldáci přece s obranou státu nemají vůbec nic co do činění. K tomu jsou nepoužitelní. Zato k potlačení revolty doma, na to jsou jak vyšítí a už začala webem putovat výzva k povstání na 3.3.2012 obsazením policejních stanic s tím, že policie ani armáda nezakročí. Když ale vím, že to přišlo z jejich prostředí a že neexistuje žádný organizovaný disent 4. odboje, tak mně jímá hrůza co z toho může vzejít. Ono to co se děje na severu Afriky... Je přece známo, že kdo ovládá Česko, ovládá Evropu. [naštvaný]

259099

22.12.2011 18:19

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: trn

90.?.?.?

Vyskočit z rozjetého vlaku není doporučeno, neb hrozí pád do nebytí. Jede-li vlak v tunelu, pak to nehrozí, neb je to jisté. A má-li ten vlak dojet kam cestujícím slibuje jízdní řád, musí mít palivo, vodu i koleje a celé to zázemí nutné k jeho provozování.

Když se před drahnými lety Evropa vydala na cestu zajištění stáří svým občanům prostřednictvím penzijní služby států, protože to vyžadoval ekonomický proces kapitálu větší mobilitou námezdní pracovní síly, tak se ten vlak rozjel a jel i přes změnu hospodářského systému, protože se ukázal jako funkční. Chce-li v současnosti vládní garnitura tu mobilitu svým žehráním na její nedostatečnost ještě umocnit a přitom to zajištění na stáří likvidovat, tak nestačí si o její idiocii jen cosi myslet, když reálně existuje. A jelikož je ta idiocie příčinou, které nutně mají i důsledky, tak i tato bude mít důsledek - její odstranění těmi postiženými. Tuto znalost ovšem od idiotů nelze očekávat. Od toho jsou přece idioty a tak při troše štěstí neskončí na lucernách ladně se pohupujíc v jarním vánku ve smyčce jíž chystali jiným, ale v patřičném nápravném, či ozdravném státním zařízení k tomu zřízeném. Pakliže to "Vojta49" pochopil a není tedy idiotem, měl by to těm idiotům ve svém okolí důrazně předat, aby ho netížilo svědomí až dojde na to tzv. "lámání chleba", ne nepodobné útrpnému "lámání kolem".

259287

22.12.2011 18:42

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Pro boha co jste to za lidi?

90.?.?.?

Ano, takto pěkně narovinu je to zapotřebí říkat. [naštvaný] ... Ale s takovým příjmením? [oči v sloup] ... No já nevím... [vyplazený jazyk] [chechtot] [velký smích]

259290

22.12.2011 22:24

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Jaká symbolika? Čeká nás to všechny...

90.?.?.?

O mě přece vůbec nejde. Jsem jen posel přinášející tu dobré, jindy zase méně dobré, někdy i nedobré zprávy nevložené do obálky se sedmi pečetěmi, který jsouce gramotný do nich někdy nahlédne, podumá o nich a pak je, i svůj podum, nabídne k podumání jiným. Jak s tím vším ti jiní naloží a zda je jim to k něčemu, je už jejich starost, aby nelkali, že "je pozdě bycha honiti".

A to srovnání těch třech? No nebýt Žižky, neměli bychom hrdinův. Nebýt Masaryka, nebylo by Československa a nebýt Havla, ještě by to Československo bylo. Jsou tací, kteří to ví a i tací, kteří to zatím neví. No a pak jsou i tací, kteří to vědět nechtějí, nebo to v něčím zájmu a ne nezištně, komolí. Tito pak nekončívají s klidem v duši, ale vise někde na větvi, se dusí... Takový je holt život. [mrknutí jedním okem]

259314

22.12.2011 22:47

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: je mi zle

90.?.?.?

Nevím,jaký je věkový průměr pisatelů-připadá mi,že jsou to buď lidé starší generace,kteří za totality přizvukovali komunistům...

To je nejspíš pravda. Tenkrát se ve školách učily nejen nepokroucené dějiny, ale i nekurvená gramatika. A to i v pomocných školách. Kdo do které éry patří, je tak nepřehlédnutelné a jestli je pravdou to Masarykovo "kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem", lze o mnohých pochybovat, jsou-li vůbec lidmi. [zmaten] [oči v sloup] [překvapení] [velký smích]

259315

23.12.2011 13:49

A od zítra se nařizuje truchlit

RE: ▬♥▬──

90.?.?.?

Ještě nedávno bylo zvykem to čtené i chápat. Doba se ale mění... [pláč]

259364

24.12.2011 03:28

Václav Havel zbaven postmoderní aury

RE: ???

90.?.?.?

No nevím o žádných dohodách mezi Dubčekem a Havlem...

Voni jsou vševědoucí? Jestli jo, tak se neptaj, když to vědí. A jestli ne, tak se učej a pátraj, ať neumřou blbej a ubohej.

Teda to podprahový, nebo technický, či jaký to bylo plošný ovládání mysli, to má ale grády. Mně, když to nešlo do mozku, tak se to vecpalo do páteře a byl z toho houser jakýho dobrejch 40 let nepamatuju. A je zajímavý, že tenkrát to bylo zrovna v týto době vánoční.

Jinak ale, ten tyátr jim všem řádně provětral krovky a lítat museli jak ten hadr na holi. Ovšem bez pomoci se zhora by to nebyli štont zvládnout. Jen síly Satana měly a mají tu moc, předvést to v čem jsme byli a jsme účastníky. V absurdním dramatu bez divadla, v němž obecenstvo se stalo herci a jevištěm je sám svět... Jaký byl, tak žil. A i odešel - Satanista za účasti Satanistů, jimž slouhy byli v chrámu Páně sluhové boží, symbolicky za účasti samotného Abraháma (Pepy)...

Absurdní scénář na absurdní scéně s absurdním obsazením, zahraný s kouzlem nechtěných, leč výstižných přebreptů imaginárnímu obecenstvu gojímů, účastnému kdesi v dáli bez šatny i bez sedaček... Bude to začátek konce Absurdistánu?... Bylo by načase. Ale bez Nečase a jeho spolubratří ve víře. Gojímové jsou jim odporní... a po pravdě řečeno oni jim též.

Tady je odkaz na ten satanský pozdrav http://www.rohategesto.yw.sk/ a kde byl Bush, tak byl i Havel.

259412

24.12.2011 03:52

Václav Havel zbaven postmoderní aury

RE: začíná mě mrazit.

90.?.?.?

Mrazit? No to ale v zimě vždycky. [vyplazený jazyk] To mně se z toho puštěnýho HAARPu, kterým dokázali ovce takhle zblbnout, zapalujou lejtka. [chechtot] Jenže jak ho vypnou, tak se to lidem za pár dní vykouří z hlav a může být zima sakramentsky horká.

259414

24.12.2011 16:42

Václav Havel zbaven postmoderní aury

RE: zbabělci ve vedení ČRo a ČT

90.?.?.?

To je zajímavý poznatek. Že by se tedy ti Satanisti utrhli z řetězu židovské víry? Pak je ale to NWO konglomerátem odpadlíků od všemožných věrouk (a že jich tam něco bylo!), Havel tam byl korunován na jejich zástupce Satana na Zemi a ta svatovítská katedrála i Hrad a tím i Česko, se staly jejich lénem. Je ten Havel vůbec po smrti? Ta bedna kterou vystavovali byla údajně prázdná. Nebo je ta fyzická smrt pro ně jen přechodem do jiné existence? No ona ta stále nekončící adorace by tomu odpovídala, byť je Bohem Satan zastoupený Havlem.
Zdá se, že nadcházející doba nebude, pro nezasvěcené v NWO, právě přívětivou. [pláč] [bliji]

259467

27.12.2011 03:17

Václav Havel zbaven postmoderní aury

RE: Pravda a Láska vs. Lež a Zlo - Hledáme odpovědi

90.?.?.?

...ale kdybych byl tak "busy" a tak "závislej", tak bych jistě ne-trávil tolik času zde.

Trefa! [mrknutí jedním okem]

IQ 200 může mít i naprostý idiot. Rubikovu kostku sice složí pod 10 vteřin poslepu, ale že má v šalině pustit sednout paní s hůlkou, to ho ani nenapadne. A proč taky, když ON je "Já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne a to všemi prostředky, lhostejno jakými... ", jeho soukmenovci tedy jsou cosi jako 3D projekce a ti ostatní jsou jen beztvará masa gojímů.

Je jediná pomoc. Ignorovat HO. Bez odezvy jako by nebyl. [vyplazený jazyk]

259620

28.12.2011 02:53

Nebe pro nás, peklo pro jiné

RE: nebo/peklo na zemi

90.?.?.?

Ono na tom není nic tak složitého. Stačí mít podmínky pro něž je člobrda stvořen - rajské. Tam nebyl ohrožován predátory, od tyranosoura po viry, měl tam teplo i bez oděvu, čistý vzduch i čistou vodu a dost vegetariánské potravy po celý rok. No a protože to všechno, až na ten vzduch, tady na Zemi nemáme, tak si to musíme zařídit sami svépomocně, tedy tím "v potu své tváře...", protože to je ten trest za chtění být JÍM, místo jen toho "K OBRAZU JEHO". Máme tady k tomu všechno potřebné, takže je to jen na nás, kdy a jak si ten Ráj na Zemi zřídíme a pak se budeme muset chtě nechtě věnovat jen vědění a umění, abychom se nudou neukousali k smrti. Když MU to přijde jako napravení, tak nám pak třeba uvolní i těch 97% zatím jaksi nepotřebné DNA. [mrknutí jedním okem]

259694

01.01.2012 22:42

PF 2012 upírů a banksterů

Ti autoři jsou neskutečně natvrdlí.

90.?.?.?

Papadermos zavedl Řekům díky zfalšování fiskálních ukazatelů euro...

To všechno je tím, že komunikace mezi lidmi degeneruje používáním slov zcela opačných významů. Takto skončil Babylon. Slovo díky odjakživa vyjadřovalo poděkování. Donedávna. Nyní se ale něco stalo díky tomu falšování a tak není divu, že je svět jaký je - díky deprivantům postavený na hlavu - to není sarkasmus, to je konstatování stavu. [pláč] Orwell se musí v hrobě tetelit blahem, jak je jeho vize přesná... [oči v sloup] No ještě že je tento rok posledním rokem této civilizace deprivantů, jimž přát PF 2012 by bylo setsakramentsky jízlivou škodolibostí. [vyplazený jazyk]

259993

01.01.2012 22:54

PF 2012 upírů a banksterů

RE: Banksteři dostanou nakládačku

90.?.?.?

Free Energy hardware bude tento rok v obchodech.

Ty obchody jim nepatří? [oči v sloup] No jak by ne! Přece patří!!![bliji] A na ten necelý rok, který ještě lidstvu zbývá, to stejně už nestojí za to.

259994

02.01.2012 05:30

2012: Svět nad propastí

No a co?

90.?.?.?

Říká se, že lidé mají takovou vládu, jakou si zaslouží. USA jsou zemí neomezených možností a dokonce jejich způsob života nutí i ostatnímu světu, takže nepoužijí-li ty svoje osobní arzenály na obranu svých práv, tak jsou se svým stavem v naprosté většině spokojeni a nezbývá, než jim popřát PF 2012. A ti banksteři? On žádný strom neroste do nebe a ne vše se dá nasimulovat. Jak se to někde vymkne kontrole a domino se dá do pohybu, není síla jak si zjednat respekt, protože i ty represivní složky nebudou čekat na zázrak a pud sebezáchovy je zachvátí rovněž. Stačí blackout v elektrické síti na pár dní. Stabilita civilizace je tím menší, čím je vzdálenější přirozenému prostředí v němž dlí.

260008

15.01.2012 05:26

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: manipulace a lez

90.?.?.?

...k smíchu, asi jako tajný agent VB v kostele.

Jak se ale takový tajný agent pozná coby tajný, když je tajný? [zmaten] [oči v sloup] [vyplazený jazyk] [mrknutí jedním okem] [velký smích] [chechtot]

Ovšem ke zjištění rozporu mezi slovy a činy u všech činovníků křesťanských církví co jich jen je, netřeba ani tajných agentů. Na to postačí pouhým selským rozumem porovnat slova a činy jejich zakladatele Krista, se slovy a činy jich samých, od doby kdy přestali být pronásledovaní světskou mocí a stali se jejími pohunky. Takže ve svém vlastním zájmu by se toho svého vzoru měli zuby nehty držet, jinak budu mít zatraceně velký problém při tom oddělovaní zrna od plev.

261055

15.01.2012 06:02

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: fotka nemá parametry informace

90.?.?.?

Sví k svému a ti kolem něho nejsou jen v tomto okultním spolku, ale ve spoustě dalších, kde se zdraví satanským gestem Bafometa.

261057

15.01.2012 10:59

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: Z diskusí jinde

90.?.?.?

Je to naopak. On ji totiž dráž nikdo nekoupí, pokud se vůbec nějaký kupec najde. Mám to z vlastní zkušenosti, kdy bývalé JZD zahrnulo půdu mých rodičů do honu a náhradou dostali jinou, kde byly záhumenky. Když se JZD po hadráku proměnilo na akciovku a mně ta původní parcela připadla v dědictví, jsem rád, že ji dál obdělávají za pachtovné stejné jaké činí daň z nemovitosti, tedy za pakatel, protože nejsa zemědělcem není mně k ničemu, ale ze zákona bych se o ni musel starat. I když je úřední cena jen těch 11 Kč/m2, tak je ta akciovka nanejvýš ochotna akceptovat místo pachtovného leda bezúhradný převod! Vědí totiž, že kupce nenajdu.

Takže církve dostanou přemrštěnou "náhradu" za něco co není a nebylo jejich a co nejsou schopny řádně spravovat,což nutně povede k propachtování do správy beze změny současného stavu, nebo to pod cenou prodají zahraničním zájemcům dotovaným z EU, kterým na tom budou robotovat naši nevolníci. Lesy, ty prodají do ciziny nastojato a mají vystaráno. A biskupům bude muset stát pořídit větší ornáty, protože s těmi většími pupky se do těch stávajících nevejdou.

Z toho jak se k celému tomuto tunelu ti vládní spiklenci vyjadřují, z toho jednoznačně plyne jejich přesvědčení, že již u vlády zůstanou navěky! A toto by mělo ovčany hodně rychle zvednout ze židlí, jinak k nim budou ještě navíc přikování daleko horší totalitou než byla ta, jíž dnes farizejsky nemůžou přijít na jméno.

261064

15.01.2012 11:17

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: V pravu se nevyznam

90.?.?.?

A co ti, kteří úpí pod terorem kapitálu? To je koscher?

Jak mohli komunisti někoho ožebračovat, když byli rovnostáři? Copak se ti jejich potentáti můžou přirovnat k těm dnešním? A církve? Ty jsou jen umně maskovanými pohunky každého režimu, kteří vedou ovce být poslušnými vládcům z boží milosti. Proto si je taky ti vládcové, stejně jako pasáci šlapky, z daní svých poddaných vydržují.

261068

15.01.2012 12:52

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: informace o vyvlastnění církve

90.?.?.?

Jak se s nimi nesrali? Jediné co jim omezili, byly mnišské mužské řády, rovnost občanského sňatku s církevním a až počátkem 60. let procesí k poutím po veřejných komunikacích 1. třídy. Jinak se o ně stát staral jako o vlastní děcka včetně semináře a katechizmus ve škole i s návštěvou mše byl povinný až do poloviny 50. let, jen se z něho známka nezapočítávala do průměru. Pamatuji se jako děcko, že v kostele ve Spišském Podhradí se při renovaci zlatily sochy světců. U nás se válkou zcela zdevastovaný kostel obnovil, dostal nové varhany s 2 000 píšťal a později i teplovzdušné naftové vytápění. Do jiného se zase odléval přímo ve farské stodole zvon. V Senetářově se nový supermoderní kostel postavil. V Mostě zase o kus dál celý přemístil. V Brně na Petrově byla pořízena nová měděná střecha a pozlaceny části věží a dalo by se pokračovat. Na mnohé opravy se jistě dělaly sbírky, ale nebylo jim bráněno. U švagrové, na Hané v malé vsi s ještě menší kaplí, se na hody scházeli 3 faráři a děkan, takže museli losovat kdo z nich bude celebrovat mši, aby se tam ještě vešli i věřící. [smích]

Takže ty nářky nad utrpením věřících pod terorem komunistů, ty nejsou než krokodýlí slzy. Taky falešné. Když se těm komunistům frátři nesrali do vlády, tak měli zajištění možná lepší, než kdy měli před tím. Oni totiž ti komunisti mají s křesťanstvím naprosto stejný cíl. Pro všechny Ráj na Zemi. Jen to zkoušeli bez Boha a na radu Lenina i bez klacků, když s Bohem a s klacky se to církvím ani za 2000 let nepovedlo. Jsou tak možné ještě dva způsoby. S Bohem a bez klacků, nebo bez Boha a s klacky, ale bohužel se toho už nemá kdo ujmout, protože to je běh na dlouhou trať a času do konce civilizace není nazbyt.

261082

24.01.2012 23:40

Velká regionální válka

RE: analýza nebo propaganda

90.?.?.?

Právě se nám dostalo až naturalisticky názorného předvedení rčení - "pro stromy nevidět les". Jak se proboha dostanete odněkud někam a odtamtud domů, když se čumíte jen na špičky svých bot?... No popravdě jsou i takoví, kteří to zvládají, ale doprovází je decentní klepot bílé hole...

261597

25.01.2012 00:03

Velká regionální válka

RE: Ako by vyzerala 3 svetová vojna.

90.?.?.?

Vidím to nemlich stejně, ale ještě vylepšené o zásahy páru jaderných elektráren a je vymalováno. EU by se měla setsakramentsky snažit "neškádlit draka pod ocasem", jak říkal ten experimentátor v Los Alamos při nalézání kritického množství pro řetězovou reakci tak dlouho, až se mu to povedlo. Stačily by tři, čtyři cíle od Anglie po Itálii a mažeme na Sibiř dobrovolně, i bosky a třeba i v dešti.

261598

28.01.2012 20:17

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Zlá pharmacie? Ale jděte:-)

90.?.?.?

René když se k té anonymitě přidá ještě občasná změna IP ... S tím zlatým teletem máte recht. Reakce mají být na obsah a ne na autoritu. Ať pod nickem, nebo anonymně, stejně nikdo nepřekročí svůj stín.

A těm ostatním zde mohu jen připomenout, že kojení bylo, je a i bude, tím nejlepším očkováním. O tom snad nikdo nemůže pochybovat. Platí to přece u všech kojících druhů, tak proč by měl být člověk vyjímkou? Na co by jinak ty cecky byly? Copak je normální nechat si naoperovat pochybné silikonové implantáty, pak krmit své potomky Sunarem, nebo dokonce tím svinstvem Feminarem proti kterému se kojenci přímo zuřivě bránili a nakonec nahrazovat chybějící imunitu očkováním?

A k tomu očkování proti příušnicím si vzpomínám, že spolu se spalničkami byly už za I. republiky "povinným onemocněním" a to po zbytek života účinně chránilo získáním trvalé imunity. No a pokud mě paměť nešálí, tak očkování se účinně projevilo proti spále, dětské obrně a TBC, kdy jsme získali světové prvenství v naprosté odolnosti. To ovšem bylo za zlého bolševika a tak je žádoucí na to raději zapomenout... asi aby se nemuselo ještě očkovat i proti němu, když kapitál sám hyne na úbytě a potřeboval by něčím přeočkovat. [oči v sloup]

261837

28.01.2012 21:21

Sýrie: Hledání nových variant ospravedlnění agrese

RE: Niečo pre tých čo sa tešia na WW3 a zážitky v štýle filmu Threads a seriálu Jericho.

90.?.?.?

No tak si to užij. Je zcela něco jiného územně omezený výpadek způsobený zemětřesením, při kterém se prvky sítě jen havarijně odpojí, ale zůstanou funkční a po jistém čase se je podaří zprovoznit a mezi plošným zničením veškerého elektrického i elektronického zařízení výbojem, kdy na ploše několika států prostě nebude cokoliv závislé na elektřině, tedy ani ty agregáty, použitelné i kdyby se tam z nepostižených oblastí dostalo masivní pomoci. Stačila vám Katrina v jednom městě a byli jste v řiti. V případě postižení celé EU a celých USA, je to ne na léta, ale na stovky let, protože přeživší domorodci se jednak zredukují sami mezi sebou (zejména ve vyzbrojených USA) a budou se bránit i nově příchozím osadníkům, byť by ti měli v úmyslu jim pomoci... Tak hodně štěstí a dej vědět jak si tu dobu kamennou užíváš. [oči v sloup]

P.S. Jo a až k tomu EMP dode, tak řádně vyzbrojen a vybaven upaluj vyplenit nejbližší hypersupermaximarket, ale ono ti to vydrží jen do doby, než ti to někdo silnější a vyzbrojenější vyexpeduje k sobě, pokud tě vůbec nechá naživu. My tady v Česku máme ještě šanci vyrazit pěšky na Sibiř, třeba i bosky a v dešti. Ale vy tam za tou Velikou louží... ze dvou stran voda, na severu zima a na jihu zeď... no není vám tam co závidět...

261841

29.01.2012 15:58

Sýrie: Hledání nových variant ospravedlnění agrese

RE: Niečo pre tých čo sa tešia na WW3 a zážitky v štýle filmu Threads a seriálu Jericho.

90.?.?.?

Ono to zase až tak moc zarážející není, když se přihlédne ke stávající situaci v zemi. Města i vesnice se v základní občanské vybavenosti sblížily a ta přenáší mimořádné situace na bedra patřičných krizových složek.

Je prý všude vůkol recese a musí se šetřit kde se dá, aby bylo na podporu těm chudým nemajetným banksterům, tvořících přitom vlastním úsilím veškeré bohatství země i Země... No a pak je tu ještě ta nutná redukce přemnoženého druhu - gojímů...

Všechno je tedy jak se sluší a patří připraveno - stačí zazvonit na gong oznamující tu radostnou událost... Teda jak pro koho. Že?

261872

02.02.2012 17:17

Dávejte si pozor na to, co píšete v diskuzích za články ve Zvědavci

RE: Na koho ukázala ruka?

svědomí 90.?.?.?

Ono to běsnění dokladuje přinejmenším test na výsledky získané od těch umělointeligentních superproroků, které jim způsobují stažením svěračů bezpochyby přímo fyzické superpotíže při vyměšování. Že by to mělo na svědomí jejich svědomí?

Ono to svědomí je jako na sviňu fakt sviňa. No a protože je to za situace zatím jen málo zjitřené, dovedou si ti v roli užitečných idiotů i ti v roli jejich slouhů představit, jak na tom budou za situace zjitřenější, či zjitřené zcela, ježto v ní po té pověstné poslední kapce s neúprosnou pravidelností docházelo k jevům, samotnou ideologií kapitálu označovaným coby "očistným". Asi tak, jakým je údajně už i ta jeho soudobá krize.

No jak vidno, není těm jichž se to týká co závidět, když se připomene byť jen ta jediná z moudrosti předků o tom "kopání jámy jiným..."... Zůstává jen v jejich vlastním zájmu doufat, že to při analýze těchto řádků neunikne jejich bdělému oku a i tomu jejich svědomí. Tomu bdělému oku pod nickem "svědomí", tomu až dojde na lámání chleba, tomu určitě ne.

262335

02.02.2012 18:11

Dávejte si pozor na to, co píšete v diskuzích za články ve Zvědavci

RE: Smyčka je utažena ..

svědomí 90.?.?.?

Ona za to zpochybnění Havlovo zásluh není zatím uzákoněna represe. Politická vůle by i byla, ale není dost těch kriminálů. [velký smích]

Politická scéna je přitom až Havlovsky absurdní, když se všichni ti politici - v jeho zásluhou svobodné zemi - bojí byť jen špitnout svůj vlastní odlišný názor, natož pak se v něm veřejně projevit. Není přitom nikomu známo kdo, či co je zdrojem jakéhosi "správného" názoru, jemuž se všichni hned poslušně klaní jako zlatému teleti. Senátor Kubera to na plnou hubu provalil v televizní debatě s ním, kdy i on se tak bude chovat při hlasování o přímé volbě prezidenta, tedy bude hlasovat v rozporu se svým svědomím tak, jako i všichni ostatní. To je křišťálově čisté pošlapání slibu daného členem parlamentu, jemuž se nedá říci jinak, než velezrada a místo parlamentu zákonodárců tak máme parlament velezrádců. [překvapení] [naštvaný] [pláč] [bliji]

262345

02.02.2012 19:18

Dávejte si pozor na to, co píšete v diskuzích za články ve Zvědavci

RE: Pokud nedostanete soudní rozhodnutí nemusíte poskytovat nic

svědomí 90.?.?.?

Není na ten apríl poněkud brzy? Papír a přišel mejlem? Něco takového přece musí přijít poštou a do vlastních rukou i v rámci ČR! A odkdy platí u vás naše zákony? A odkdy je Kanada součástí ČR? K vydání u nás stíhaných osob pro mnohem závažnější zločiny, jsou tanečky na úrovni mezinárodního práva a zatím se to nikomu nepodařilo, Koženým počínaje a Pitrou konče. A Vám pošle e-mailem náš policista jakýsi canc, po němž jdete do kolen? Co to máte proboha za právníky?

Ovšem pokud se dělá cenzura diskuze, tak nelze odmítat odpovědnost za obsah, je-li nezákonný. Jinak snad platí svoboda slova zaručená Listinou práv a svobod, jejíž porušení je trestné a tak pokud je ten e-mailový papír s tímto v rozporu, neváhejte a podejte na toho orgána trestní oznámení. Napřed ale chtějte skutečný papír tak jak to právo ukládá, jinak nemáte v ruce žádný důkaz a s tím co máte si tam můžete nanejvýš... ten orgán vám jinak všechno zapře a ještě vás zažaluje pro bůh ví co. Je to přece jen kpt. Bc z práva a možná že i ne ze z Plzně.

262364

27.02.2012 01:03

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

RE: takovou směsici záměny příčin a následků jsem nečetl už dlouho

90.?.?.?

Takže držet moč, krok a hubu!? [zmaten] [překvapení] ... No ale to tady přece už bylo! A nejednou![oči v sloup] ... Tak kterejpak ty jsi? Já znám dva... jak říkal Švejk. [cool] [vyplazený jazyk]

264046

27.02.2012 02:56

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

Nová potopa?

90.?.?.?

Stvořitelstvo řešilo podobnou situaci už bůhví po kolikáté. Když byli jen ti první dva, stačilo je vyhnat z Ráje na Zemi, nechť si ten chléb svůj vezdejší dobývají v potu svých tváří sami, když pohrdli tím, čeho měli doposud co hrdlo ráčilo. Jenomže když to Stvořitelstvo nechtělo aby tady ti dva bídně pošli byvše sežráni predátory, nebo jsa nemocni z nachlazení, ba i z pouhého hladu, či žízně (vzduchu bylo naštěstí i tady dost) a Ono by tak muselo svůj troufalý pokus o vtělení inteligence do hmoty neslavně a za stejně troufalých pošklebků přihlížejících již stvořených šiků inteligencí nehmotných odtroubit - vidíš, my jsme Ti to přece tvrdili od počátku, že je to pitomost na entou [mrknutí jedním okem] - tak se ve své ješitnosti dopustilo další ze své všemohoucnosti a ty dva tady vlastní rukou (duchovní pochopitelně, protože ani ono v již vytvořeném hmotném Vesmíru nekoná jinak, než slovem) vycepovalo na vrchol potravního řetězce. Je to ale pořád dokola jen narůstající dualita pokus/omyl. O té poslední se zachovala zmínka jako o potopě světa, pak bylo ještě něco místních korekcí jako Sodoma a Gomora, které už ani nestojí za řeč. No a nyní? Co ještě může zabrat, když ani ta potopa vlastně nebyla k ničemu?!

Snad už jen osobní zjevení se Stvořitelstva v OSN, v Kongresu USA a v Knesetu, by mohlo mít jakouž takouž naději přimět ty uctívače zlatého telete, vzdát se té své dědičné neřestné touhy po světovládě a místo toho pomáhat ostatním vybudovat si i zde na Zemi to co bylo v tom Ráji, kde nikdo nemusel strádat. Navíc by jim i to Stvořitelstvo bylo vděčné za záchranu jeho reputace. Jinak mu nezbude, než zničit vše čemu dalo dosud vzniknout hmotně i nehmotně, než mít navěky z ostudy kabát. Na věčnosti jak jinak; a o to sotva může stát.

A ono se po nás zase až tak moc nechce. Pro začátek postačí jen ta pevná půda pod nohama ve formě již dostupného poznání, že nám k tomu Stvořitelstvo postavilo o svém inteligentním záměru na vytvoření pevných planet Sluneční soustavy nepřehlédnutelný artefakt - pyramidy v Gíze. Ty prostě nelze jen tak popřít a to co se už ví že představují, to také ne. No a pak už stačí vzít ten obyčejný selský rozum do hrsti a stavět na tom co můžeme, co máme a co musíme dělat pro to, aby... no?... No přece vznikl i zde na Zemi ten Ráj! Můžeme se přít slovy, ne klacky o to co, kde, kdy, kdo a jak z vlastní vůle udělá to, či ono, ale ne o cíl a už vůbec ne ZA CO. Peníze, ten dobrý sluha, ale zlý pán, ty musí jednou provždy zůstat pouze tím sluhou, dokud se nestanou zbytečnými úplně.

To co bylo schopno vyprojektovat a zrealizovat Sluneční soustavu i s životem na ní, to je přece schopno i opačného činu, pokud jeho dílo nebude podle jeho představ. No a kdo to nehodlá ctít, tak ostatní ve vlastní zájmu konejte, čeho je třeba.

264053

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

8

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc srpen přispělo 19 čtenářů částkou 2 971 korun, což je 8 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Premiér Scott Morrison: Lockdown je v NSW nezbytný, přibylo 199 případů05.08.21 00:17 Austrálie 1

Rezoluce Rady Evropy 2361 (2021)04.08.21 15:53 Česká republika 1

Bude ministerstvo konečné soudu prokazovat, zda tu máme epidemii?04.08.21 14:13 Česká republika 0

Přinesl nám pandemii VIR anebo LIDÉ a politici z ASPEN INSTITUTU?04.08.21 13:56 Neurčeno 0

Cvičení při Covid-1904.08.21 09:51 Neurčeno 1

Na Bruntálsku jsou ještě lidé normální a nenechali si vymýt mozek04.08.21 09:30 Česká republika 4

Sydney: Násilná vakcinace04.08.21 09:10 Austrálie 5

Připojte se k žalobám proti diskriminaci osob neočkovaných proti c-1904.08.21 07:24 Česká republika 0

Izrael zavádí karanténu pro příchozí cestující - ale i pro očkované!03.08.21 21:01 Izrael 1

Německo si došláplo na kritika covid teroru03.08.21 09:54 Německo 0

Na webech píšicích pravdu neinzerujeme, zní z firem po výzvě pražské rady02.08.21 22:37 Česká republika 2

Už i česká pošta se připojila k oslavě úchylnosti02.08.21 20:47 Česká republika 0

Prague Pride pro děti02.08.21 19:45 Česká republika 1

Von der Leyen: Nový milník Evropské vakcinační strategie02.08.21 19:13 Evropská unie 2

Evropská komise a Bill Gates oznámili své partnerství v oblasti Green Dealu02.08.21 18:12 Evropská unie 1

Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování02.08.21 16:13 Česká republika 0

Pozvánka na Letnou 28. srpna 2021 na akci „Zachraňme republiku“02.08.21 15:41 Česká republika 0

Vláda počítá s tím, že po očkování umřou děti02.08.21 15:31 Česká republika 1

Mimochodem věděli jste, že Rusové nesmějí na olympiádě prezentovat svou vlast?01.08.21 22:11 Rusko 2

Kdo chce bít psa Lukašenka, hůl si najde01.08.21 21:57 Belorusko 3

Měnové kurzy

USD
21,51 Kč
Euro
25,45 Kč
Libra
29,87 Kč
Kanadský dolar
17,16 Kč
Australský dolar
15,89 Kč
Švýcarský frank
23,70 Kč
100 japonských jenů
19,61 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,59 Kč
100 maď. forintů
7,18 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,38 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 948,45 Kč
1 unce stříbra
546,03 Kč
Bitcoin
847 915,33 Kč

Poslední aktualizace: 5.8.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?