Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 96 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, nazdar, P.K..

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

09.12.2014 23:51

Fenomén celosvětového dluhu a další ekonomické „záhady“

RE: Chyba v článku

nazdar 178.?.?.?

Podstata problému je v tom, že peníze vydává a půjčuje vládám soukromý subjekt(FED,ČNB,...) a za peníze uvedené do oběhu, vysává ze státu úroky. Pokud by si peníze vydával stát sám, tak by nebyl takto zadlužován.
Ještě si pamatuji, jak byl jako hlavní argument pro privatizaci ČNB, že stát zneužívá svého práva a tiskne nezodpovědně moc peněz. Ale co dělají současné privátní Národni banky? QE. Takže odpadá důvod, aby byly nadále v soukromých rukou.

323064

11.12.2014 00:03

Fenomén celosvětového dluhu a další ekonomické „záhady“

RE: Tu ekonomickopu debilitu prezentoval Zelenka již na SV

nazdar 178.?.?.?

Národní banka, když chce emitovat vlastní měnu, musí nakoupit do rezerv stejné množství dolarů. Tyto tzv. „vnější dolary“, podle Zákona o Centrální bance a mezinárodních úmluv, nesmí použít. Takto Američtí poradci, ku prospěchu majitelů dolarů (FEDu), po celém světě zorganizovali Národní banky. Když stát prosperuje a potřebuje vydat další měnu, tak je povinen ve stejné výši nakoupit dolary a ty uzamknout, aby se nedostaly na trh – zaplatit daň FEDu. Přiložené video popisuje tento mechanismus v Rusku a moc bych se divil, kdyby to v celé východní Evropě a tedy i u nás, nebylo stejné.
https://www.youtube.com/watch?v=5cXMA_zwTxo

323162

11.12.2014 20:04

Fenomén celosvětového dluhu a další ekonomické „záhady“

RE: Pár poznámek

nazdar 178.?.?.?

Nejsem ekonom, ale selský rozum mi nebere, Vámi vychvalovanou intervenci ČNB: „Lidé začali konečně utrácet a neakumulovat peníze v bankách“. Mě ten zákrok přijde zločinný. Lidem, kteří šetřili peníze v bance, bylo 8% jejich peněz ukradeno a dále oslavujete, jak byli donuceni utrácet další peníze, v obavě, aby o ně nepřišli postupující inflací.
Co když někteří z těch lidí si chtěli založit novou firmu v oboru, který vypozorovali, že je nedostatečně rozvinut? Tímto zákrokem byla snížena jejich schopnost tuto firmu vytvořit a jejich peníze byly přesunuty ve prospěch firem, které by se spíš měly zamyslet nad svou restrukturalizací. Toto je určitě negativní dopad na ekonomiku země. Ale negativně to vidí i řada odborníků, zprava i zleva. http://www.penize.cz/makroekonomika/275985-ocima-expertu-menova-intervence-cnb-komu-pomuze-a-komu-ublizi

323217

12.12.2014 23:01

Fenomén celosvětového dluhu a další ekonomické „záhady“

RE: Pár poznámek

nazdar 178.?.?.?

O ztrátě 8%, se hovoří zde, ale i na jiných webech:
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/havlicek-cnb-okradla-svou-intervenci-kazdeho-obcana/.
Vaše věta „Přínos intervence mnohonásobně převýšil mírné zdražení dovozového zboží“ vyjadřuje, že přínosy šly do jistých kapes a ztráty postihly jiné kapsy. Jste-li stoupencem těch kapes, pro které to byl přínos, tak samozřejmě, ztráty těch ostatních, Vám přijdou nepodstatné.
Ještě bych se chtěl zastavit u Vašeho naznačování, že rozběh ekonomiky byl díky intervenci. Ekonomika se rozběhla v celé Evropě a je otázka, zda by se u nás rozběhla více, či méně, nebýt intervence. To nikdo nemůže vědět, ale jistě je možné, se o to přít. Podle mého selského názoru, naše ekonomika tím přišla o ozdravný tlak, na zvýšení své konkurenceschopnosti.

323283

13.12.2014 12:50

Fenomén celosvětového dluhu a další ekonomické „záhady“

RE: Dětský sad

nazdar 178.?.?.?

Mám podobný názor. Podobný skvostný název, jako „finanční energie“, jsou „fi-nanční produkty“. Finančnictví je služba a ne výroba. Ale to všechno slouží k mlžení a zastírání pravé podstaty věci. V současné době se úsilí ekonomů zaměřuje na zdůvodňování a omlouvání, proč se majetek soustřeďuje pouze v nemnohých rukou. Není divu, jsou za to placeni a podpláceni. Stejně jako politici, aby trpěli soukromé centrální banky a zdůvodňovali a omlouvali tento, pro národ nevýhodný, stav. Anebo ještě lépe, nepřipustili žádnou diskuzi o tom. Pokud některý ekonom tento stav obhajuje, aniž je podplácen, nebo vydírán, potom je to pouze retard.

323308

13.12.2014 13:03

Rusko a Turecko se ukotvují v Euroasii

RE: Eventuality

nazdar 178.?.?.?

Faleš EU nezná mezí. Oni jsou schopni na Rusko uvalit embargo, včetně finančnictví a požadovat po něm, aby financovalo západem rozvrácenou a nákupem zbraní zadluženou Ukrajinu. Podobné je to s Tureckem. Do EU ho přijmout nechtějí, ale jsou schopni od něj požadovat, aby s nimi drželo basu. Nevím, co mu v současnosti můžou slibovat, ale přijetí asi ne. To by v EU silně klesnul význam takových mocností, jako je Francie a Německo, o ostatních ani nemluvě. A to samozřejmě nepřipustí.

323309

13.12.2014 21:14

Fenomén celosvětového dluhu a další ekonomické „záhady“

RE: Pár poznámek

nazdar 178.?.?.?

Jak řekl Churchill: „Věřím pouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval.“ Neboť věděl, že statistiky se falšují. Liší se jen v míře sofistikovanosti toho zfalšování, nebo ovlivňování.
Tak je to i se spotřebním košem. Když začal vykazovat velkou míru inflace, byl v roce 2007 změněn jeho obsah. Byla snížena relevance položek, které strmě rostly: Bydleni, voda, energie, paliva a Stravování a ubytování.
"Podle analýz ČNB by změna váhového schématu mohla za jinak stejných podmínek vést v budoucnu k poněkud nižší než dosud očekávané celkové inflaci."
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2007/2007_duben/boxy_a_prilohy/zoi_2007_duben_b1.html

323339

14.12.2014 00:05

Oddělování Evropy

Origin

nazdar 178.?.?.?

Velice inovativní názor paní Le Pen. Jediný Evropský politik, který je schopen přijít s novou koncepcí. Zatím většina říkala „ano EU“, někteří říkali „ne EU“. Ona přišla s vizí co tedy, když ne EU? Všem Evropanům je snad už jasné, že pokud EU zůstane, povede to nevyhnutelně k přijetí TTIP, se všemi jeho důsledky v - v podstatě, jako kdyby Evropa prohrála válku. Německo nemá sílu, se tomu vzepřít. Paní Le Pen otevřeně říká, že pro Evropu je východiskem vyměnit USA za Rusko. Je to asi také jediná možnost, jak zabránit Francii pádu do propadliště dějin, ale to už je další příběh.

323351

14.12.2014 00:24

Rusko a Turecko se ukotvují v Euroasii

Plyn do Evropy

nazdar 178.?.?.?

Jednáním s Tureckem, vyvíjí Rusko nátlak na Bulhary, aby si uvědomili, co ztrácí. Samozřejmě, že v nejhorším případě rádi využijí i Turecko, ale je to horší varianta. Turci jsou silnější a budou vyžadovat větší podíl na zisku, než slabí Bulhaři. Zvláště při vědomí, že jsou pro Rusy poslední instancí, jak dostat plyn do jižní Evropy. Také bude pro Rusko obtížné, udržovat přátelské vztahy současně s Tureckem i Sýrií. A Sýrii potřebují kvůli blokování plynovodu z arabských zemí do Evropy a kvůli přístavišti svých vojenských lodí.
Bohužel, Evropa se v této hře odsoudila do role pouze pasivního diváka.

323353

20.12.2014 01:12

Jak Vladimir Putin rozrušil strategii NATO

RE: Ten, kdo sleduje cely vyvoj musi videt cile USA

nazdar 178.?.?.?

Je to už mnoho roků, co jsem četl Brzezinského Velkou šachovnici. Pokud si pamatuji, tak už tehdy, asi před deseti roky, považovali Američané za svého největšího soupeře Rusko. Ono totiž má všechny předpoklady, stát se vedoucí mocností: má centrální území, má suroviny a zdroje, má silnou armádu. Chybí mu silné loďstvo.
Takže, oficiální politika USA, je potlačování Ruska a již pár desítek let jsou s ním, de facto, ve válce (Korea, Vietnam, Nikaragua, Gruzie, Sýrie a nyní Ukrajina). Bojiště se stále přibližuje Rusku a Rusům je jasné, že jim jde o holou existenci.
Vzhledem k tomu, že anglosaští bankéři vysávají přes Centrální banky všechny státy a na prosazování svých zájmů používají US armádu, je Ruský boj také našim bojem. Jako členové NATO, bychom měli požadovat, aby se drželo své obranné doktríny a nechovalo se útočně a expanzivně.

323708

Myšlenka článku je jasná. Amerika jde proti celému světu, včetně Evropy. Vedení EU se dopouští zrady na Evropanech, když tuto americkou politiku podporuje.
Svět se mění. Za mých mladých let byli USA nedostižným vzorem svobody, demokracie i způsobu života. Co z této americké soft power zbývá dnes? Dnes jsou Američané rukojmím nejbohatší třídy a musejí hájit její zájmy, na úkor zájmů svých. A USA tuto politiku léta prosazují v celém světě, nyní i v Evropě. Jedině odpor amerických, či evropských obyvatel to může zvrátit. Na nás je, požadovat změnu přístupu EU k této politice USA. K tomu bychom potřebovali více demokracie, mít nějaké páky na politiky. Pro začátek alespoň použitelný zákon o referendu.

324184

01.01.2015 18:37

Transevoluce: Věk lidské dekonstrukce

RE: .

nazdar 178.?.?.?

Ten Kaspický blok, bude reakce Ruska, na Číňany prosazované obnovení Hedvábné stezky.
http://www.blisty.cz/art/73916.html
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/cina-chce-vice-propojit-asii-do-hedvabne-stezky-investuje-40-miliard-1135466
Jde o vliv v Asii, nebo dokonce Euroasii. Pokud se Rusko a Čína vymaní z vlivu USA, tak mezi nimi nepochybně propukne dosti velké soupeření. A už dnes si vylepšují výchozí postavení.

324267

07.01.2015 18:38

USA dávají pokyn ruské centrální bance jak zaškrtit ruskou ekonomiku

RE: Rusko je Slovanká mocnosť

nazdar 178.?.?.?

Pěkné podobenství s tím slonem a myší.
Měli bychom jako národ usilovat o ekonomický vzestup nějakou inteligentní činností a ne sem lákat Amazon, jako největší debilové. Pokud uspějeme, potom bude hrdost namístě a také ostatní národy to ocení – slovanské i neslovanské. Ale stavět svou hrdost na nějaké chiméře, že jsem Slovan a neusilovat o vzestup, jsou jenom plané řeči.

324573

07.01.2015 22:04

Konec Lotyšska

Není konec světa.

nazdar 178.?.?.?

Jsme vykradení a rozvrácení, ale nepomůže nám bědovat. Musíme si přiznat, že jsme byli nevzdělaní, neinformovaní a dost důvěřiví (zvláště naši představitelé). Dnes to vidíme mnohem lépe (kromě našich představitelů) a máme i pár pozitivních příkladů. V prvé řadě je třeba odstavit bankéře od vydávání peněz na dluh(příklad Island) a převzít kontrolu nad vydáváním peněz (příklad Švýcarsko). Potom je třeba podporovat lidi, kteří jsou schopni tvořit (podnikatele, konstruktéry, vývojáře, výzkum). Dnes vyzdvihovaní manažeři můžou jít i s jejich montovnami třeba na Ukrajinu. My musíme podporovat výroby s vyšší přidanou hodnotou, založené na výzkumu a nových technologiích. To je možné dosáhnout pouze tehdy, budou-li ve vládě schopní lidé, kteří budou ochotni uvažovat ve vzdálenějším časovém horizontu, než je jedno volební období.
Odborněji o tom hovoří paní docentka Švihlíková, např. zde:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Teda-...

324585

07.01.2015 22:42

USA dávají pokyn ruské centrální bance jak zaškrtit ruskou ekonomiku

RE: Rusko je Slovanká mocnosť

nazdar 178.?.?.?

Pravda, moc jsem toho neudělal, ale alespoň to vidím jako chybu. A byl bych rád, kdyby si také ostatní uvědomili, že náš osud závisí také na našich aktivitách.
Nyní je náš největší problém, emitování peněz soukromými bankami, všem státům na dluh. Také Rusku, v tom jsme s ním na jedné lodi (my, co nepatříme mezi vyvolené 1%). Jedině Rusko se svými spojenci, má sílu tento systém rozbít. Jak víte, jeho spojenci jsou, Čína, Indie, Brazílie. Se Slovanstvím to nemá co dělat.
Není na škodu si to Slovanství uvědomit, ale dělat z toho centrum strategie, asi není na místě. Uvědomme si tuto situaci: sejde se představitel Ruska, Česka, Polska a Bulharska. Myslíte, že se na něčem dohodnou, že bude hrát nějakou roli, že jsou Slované?

324589

11.01.2015 19:39

Tak kdopak nám to vraždí v Paříži?

RE: Tak za to můžou Židi

nazdar 178.?.?.?

Souhlasím s Vámi, že to největší zlo, jsou naši zkorumpovaní politici. Přijímají zákony ve prospěch svých donátorů, ale stále dokola argumentují, jak jsou tyto zákony v zájmu občanů. To je jejich práce, za kterou jsou korumpováni. Dost lidí jim to bohužel žere, ale i ti co vidí tu jejich faleš, tak stejně nemůžou nic dělat.
Domnívám se, že nehledě na nějaké muslimy, Paříž, Ukrajinu, Rusko, dolar a další zmatky, bychom měli požadovat zákon o všeobecném referendu. To nám zajistí možnost odvolat politiky, případně protilidové zákony a ne si pouze na internetu stěžovat.
Dle švýcarských zkušeností, pokud má referendum fungovat, tak nesmí být omezeno jakýmkoli procentuálním počtem účasti voličů (stejně jako je tomu dnes u voleb) a nemělo by být také nastaveno velké množství podpisů pro jeho vyhlášení. Ve Švýcarsku to je 1%.
To by potom již byla demokracie a ne kachna.

324875

11.01.2015 19:44

Konec Lotyšska

RE: Není konec světa.

nazdar 178.?.?.?

Já už nepoužívám dolary.

324877

12.01.2015 18:50

Kruhy na vodě

RE: Karikatura

nazdar 178.?.?.?

"Když se zamyslím nad smyslem, účelem a hodnotou "umění" zvaného karikatura, objevuji jen samá negativa. Je to výsměch autoritám z pozic diletantů, kteří se zmůžou jen na cynické prznění."
Podle mého, karikatura se vysmívá negativním vlastnostem mocných. Jako je povýšenost, neomalenost, krutost, atd., atd. V této odvaze, ukázat na chyby mocných, kteří jsou jinak nekritizovatelní, je síla a význam karikatury. Takže největší význam má karikatura v totalitních režimech. V demokratických zemích, kde je mnoho možností, jak mocné kritizovat, se karikatura mění ve svou vlastní karikaturu, jestli to dává smysl. [zmaten]

324994

"Čia je to chyba? No tých vygumovaných debilov, rozumej občanov, ktorí niesu ochotní sa o ten majetok aktívne starať"
Hezky jste jim to nandal. Vy jste nezúčastněný deus ex machina, který to vše pozoruje, ale nijak se ho to netýká? Asi ne, což? Vraťte se na zem, zanechte nadávek a přiznejte si, že situaci vyřešit nebude nijak snadné. Také neznám řešení, ale domnívám se, že bude zapotřebí spojit síly, nastartovat nějaký brain storming a potom vybrané řešení společnými silami realizovat a nenechávat se přitom rozeštvávat. Ale bude třeba najít nějakou uznávanou autoritu, která by nás dokázala spojit. Hledejme.

325608

Dle Wikipedie, existuje Železný zákon oligarchie, který říká, že ve všech velkých organizacích a společnostech, ve kterých dominuje organizace, nastává nevyhnutelné směřování k oligarchii. Také záleží na velikosti a složitosti organizace. Zákon nemusí platit pro menší organizace. Pokud tvoří organizaci velké a dobře strukturované skupiny a nejde o direktivní řízení shora, Železný zákon oligarchie také neplatí.
Z toho jsem vyrozuměl, že současná centralizace Evropy, nemluvě o TTIP, nemůže dopadnout jinak. Řešení vidím ve snížení tuhosti EU a vrácení více pravomocí národním státům. Tím se odstraní direktivní řízení států, které tu oligarchizaci způsobuje. K tomu bude třeba překonat vliv oligarchů na politiky a připomenout politikům, že všechna moc patří lidu.

325611

Váš příspěvek jsem četl a tak jak jsem ho chápal, jsem nalezl, jak odstavce se kterými souhlasím, tak větu, vůči které jsem se distancoval:
„Čia je to chyba? No tých vygumovaných debilov, rozumej občanov, ktorí niesu ochotní sa o ten majetok aktívne starať.“
Přišlo mi to moc příkré. Politici jsou ovládáni majiteli bank a korporací a občané nemají možnost, jak zasáhnout do konání vlády, i když je viditelně zaměřené proti jejich zájmům.
Chybí nám zpětná vazba na zvolené politiky. Názory, že když se nám politici nelíbí, tak si příště můžeme zvolit jiné, je otupováním občanů. Je třeba mít možnost, politiky odvolat a přijatý zákon zrušit. Je třeba doplnit stávající zastupitelský systém o prvky (přímé) demokracie. Minimálně o zákon o všeobecném referendu. Dle švýcarských zkušeností, pokud má referendum fungovat, tak nesmí být omezeno jakýmkoli procentuálním počtem účasti voličů (stejně jako je tomu dnes u voleb) a nemělo by být také nastaveno velké množství podpisů pro jeho vyhlášení. Ve Švýcarsku to je 1%. Toto je nástroj, kterým by se občané o svůj majetek mohli starat. Z českých politiků, tento názor trvale zastává T. Okamura. Proto mi přijde jako nejschůdnější cesta, jak se k takovému zákonu dostat, přes podporu jeho Úsvitu. Alternatívní postup, vyjití občanů do ulic, za tento požadavek, mi přijde hůře realizovatelný.

325654

Podle mého názoru systém fungoval slušně, dokud si soukromé banky korupcí neprosadily právo vydávat peníze. Dnes prakticky v celém světě, kromě Severní Koreje, Iránu a Kuby. Před rozvrácením, to byla také Libye. My jsme do toho spadnuli po 89-tém. Zda u toho byl Havel, nebo někdo jiný, není důležité, neboť nikdo by neměl tu sílu tomu zabránit. Vymanit se z toho, se snaží Rusko a celý BRICS a výhledově i Švýcarsko. Nejsem finančník, ale vím, že zde jsou další ústupky bankám, jako je snížení % povinného krytí vydaných peněz, povolení emisním bankám spekulovat na burze a snad dokonce k tomu použít peníze klientů. Dále se ustálila praxe, že když se bankám spekulace nedaří, tak jim jsou ztráty s ušlým ziskem, doplaceny daňovým poplatníkem. Samozřejmě, že toto všechno (včetně praxe bank vyvolávat hospodářské cykly) vede k ožebračování občanů a soustředění veškerého majetku v rukou stále se zmenšujícího počtu lidí, nebo rodin.
Dále o nějakém „volném trhu“ vůbec nemluvte, neboť drtivé procento světové výroby a obchodu zajišťuje několik korporací, které by se daly na prstech spočítat, viz předchozí odstavec. Takže držme palce Rusku, aby se mu to uvolnění podařilo a ostatní viděli cestu.

325667

31.01.2015 14:48

Je demokracia na Západe mŕtva?

Řecko potřebuje podporu

nazdar 178.?.?.?

Článek na příkladu Řecka ukazuje, v jakém problému je celá západní civilizace. Tímto problémem je soukromý bankovní systém, který má výhradní právo na vydávání peněz. Tuto pravomoc mohl získat pouze hloupostí a úplatností politiků. V článku je použit hezký příměr, že se tito politici cítí být „součástí Evropy“. To vystihuje, kdo je tou, tak prosazovanou, „Evropou“. Obyvatelé evropských států určitě ne, když Syriza vítězí s programem obědů pro děti zdarma a poskytnutí přístřeší pro bezdomovce ve státních budovách. Jakoby tam propukla přírodní katastrofa. Ale je to „pouze“ práce bankéřů, kteří své získané pravomoci mění v trvalé ovládání a vysávání „demokratických“ území.
Řecko, je po Maďarsku další stát, který s touto situací nějakým způsobem zá-pasí. Bez pomoci dalších, však mají malou naději, že tento systém za nás odstraní. Budou-li mít velké štěstí, získají malé ústupky. Měli bychom začít přemýšlet, zda i u nás je některá politická strana, která by v případě voličské podpory, byla ochotná se připojit.

326147

31.01.2015 18:33

Je demokracia na Západe mŕtva?

RE: Jaká demokracie ?

nazdar 178.?.?.?

On bude asi problém v tom, že tento západní systém si stále říká demokratický, jenom pro oblbování lidí. Jeho podstata se však změnila a demokratický už není. Dokonce v samotných USA, na Princetonské univerzitě, se dopracovali k tomuto poznání:
http://www.zvedavec.org/komentare/2014/11/6222-usa...
Není to demokracie, ale oligarchie. Přijímané zákony jsou v zájmu oligarchů a proti zájmům občanů.
Situaci by zvrátilo ve prospěch občanů, zavedení demokratických prvků, jako je odvolatelnost politiků, případně možnost zrušení zákonů referendem.

326165

06.02.2015 23:07

Referendum v našom ústavnom systéme

RE: Piata hlava - Zákonodarná moc

nazdar 178.?.?.?

Bohužel, Česká republika jako asi jediná v Evropě, zákon o všeobecném referendu NEMÁ. Ačkoliv Česká ústava referendum předpokládá ve svém čl. 2 odst. 2, který zní: „ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.“
Zůstává tedy přímo na ústavním zákonu, zda zavede referendum obecně, nebo jen pro daný konkrétní případ. Např. pro referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii byl vydán speciální ad hoc ústavní zákon č. 515/2002 Sb.
Návrh poslance Okamury na funkční referendum, smetli ze stolu a nynější návrh senátora Dienstbiera se snaží tu funkčnost co nejvíce potlačit.
Dle švýcarských zkušeností, pokud má referendum fungovat, tak nesmí být omezeno jakýmkoli procentuálním počtem účasti voličů a nemělo by být také nastaveno velké množství podpisů pro jeho vyhlášení. U nich to je 1%.
Dle Dienst.: „Návrh na konání referenda bude oprávněn podat občan ČR, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 250 000 občany ČR, kteří dosáhli věku 18 let ……. Rozhodnutí v referendu bude přijato, pokud nadpoloviční většina hlasujících občanů a zároveň nejméně 25 % všech občanů oprávněných v referendu hlasovat, odpoví kladně nebo záporně na otázku pro referendum.“
Takže pro vyhlášení referenda vyžaduje souhlas cca 2,5% voličů a pro schválení, účast 25% voličů. Toto diskriminační kvorum je čistá svévole, neboť ani platnost voleb není podmíněna minimální účastí voličů (sám Dienstbier byl zvolen senátorem 14,84% voličů).
Dle Dienst.: „…a bude se týkat věcí zásadního rázu, které přesahují horizont funkčního období jedné vlády…… Rozhodnutí přijatá v referendu budou závazná pro vládu a Parlament po dobu volebního období Poslanecké sněmovny, v němž se referendum konalo, nejméně však po dobu 3 let ode dne konání referenda.“
Takže se můžou týkat pouze tématiky, přesahující volební období, ale budou závazná jenom v období vyhlášení. Potom mi uniká, proč by se za těchto podmínek vůbec měla vyhlašovat.
Jenom z těchto ukázek je patrné, jak se politici koalice snaží přijmout co nejméně funkční věc, jenom aby si mohli odškrtnout předvolební slib, ale pravomoci občanů, pokud možno, nezvýšit.

326525

11.02.2015 19:09

Protokoly jsou nyní přepisovány

RE: Pravdivost protokolu

nazdar 178.?.?.?

Raději se podívejte pravdě do očí. Nepochybujte o pravosti, či pravdivosti protokolů. Přidávám odkaz na vyjádření člověka, který byl vyzván soudem ve Švýcarsku, aby se k tomu vyjádřil jako soudní znalec. Dozvíte se původ protokolů, i co představují. Jedinečná charakteristika.
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/317

326871

13.02.2015 23:26

Referendum v našom ústavnom systéme

RE: Referendum

nazdar 178.?.?.?

Já myslím, že idiot jsi ty a nedokážeš pochopit myšlení 90% lidí. Chápeš asi jen těch pár lidí (podle tvého idiotského odhadu, 10%) ve vašem psychiatrickém ústavu.

327046

19.02.2015 13:32

Evropa supů

Hodně tenký led

nazdar 178.?.?.?

Syriza se pohybuje na hodně tenkém ledě. Německý ministr financí jim naznačil, že ten led je tenčí, než si myslí. Takto se to jeví.
Ale skutečnost je taková, že na tenkém ledě se pohybuje i celá EU. A díky odporu Ruska a celé BRICS, vůči západu, mají evropské země alternativu, vůči EU. Zatím to není prošlápnutá cesta, ale to je pro EU, právě ten tenký led, že se toho první stát odváží a cestu prošlápne. Potom by je už snadněji následovali další.
Ačkoliv to je vzrušující dobrodružství, mnohem více bych si přál nudnou, dobře fungující EU, která hledí na zájmy svých obyvatel. Rád bych věřil, že ji nekompromisní postoj Syrizi, na takovouto cestu přivede. Ale nemůžu, neboť právě vyjádření německého ministra financí ukazuje, že bankéři drží EU, stále pevně ve své moci.

327429

24.02.2015 14:58

Únor 48

Nejsme velmoc

nazdar 178.?.?.?

Článek je ve své podstatě protikomunistický. Do roku 1989 jsem antikomunisty obdivoval a sám jsem jím (v mírných mezích) byl. Avšak už asi 10 let po převratu, jsem začal antikomunismus považovat za pouhou pravicovou předvolební manipulaci občany. Za mnohem větší hrozbu pro společnost považuji současné rozkrádání a postupné zbavování občanů, jejich práv, ze strany pravice.
Také se mi nelíbí, časté sebeobviňování, jak náš národ za nic nestojí, jaké chyby nadělal, kvůli čemuž je svět tam, kde je. Domnívám se, že často přeceňujeme náš význam. Vývoj určují mocnosti. My můžeme částečně zasáhnout do toho, jakou formou se určená změna u nás uskuteční.
Po 2. SV, se upevnila pozice a síla SSSR. Tím vznikly jeho nároky na část Evro-py. Jak dalece budou jeho nároky uznány, rozhodnuly tehdejší mocnosti, zřejmě na Jaltě. A poválečný vývoj v Československu, se ubíral tímto směrem. Na nás bylo (pod dohledem komisařů KGB), kteří lidé budou tyto změny realizovat a jaké vyřizování nevyřízených účtů, se s tím sveze.
Z tohoto hlediska také vidím možnosti Beneše. Podle mého, měl na vybranou realizovat předurčené změny, nebo to nechat udělat někoho jiného. Jeho tragika může spočívat v tom, že se možná domníval, že ovlivní něco, co mocnosti již rozhodnuly. Přecenil svůj význam.

327772

05.03.2015 13:38

Podíl vzdělání na genocidě lidstva

Slouha koček

nazdar 178.?.?.?

Já, jakožto vzdělaný člověk si myslím, že je všechno naopak, právě naopak. Takovýto článek mohl napsat pouze naprosto nevzdělaný jedinec a ten samozřejmě není schopen toto postřehnout. Ale co můžeme očekávat, od slouhy koček.

328346

06.03.2015 22:16

Podíl vzdělání na genocidě lidstva

RE: Slouha koček

nazdar 178.?.?.?

Ten článek pana Lischky mi přišel dost divný, tak jsem si vyhledal další články tohoto autora. Zjistil jsem, že píše samé humorné, až humorně mystifikační články, u kterých se člověk pobaví, pouze když ví, že to je nadsázka.
Po záplavě reakcí čtenářů, kteří ten článek brali vážně, jsem chtěl svou nabubřelou reakcí dát najevo, že vím, že se jedná o nadsázku a že to takto i ostatní pochopí.
A ta zmínka o kočkách, se týká jednoho z jeho dřívějších vtipných článků.

328535

08.03.2015 21:16

Podíl vzdělání na genocidě lidstva

RE: Slouha koček

nazdar 178.?.?.?

V podstatě s Vámi souhlasím, ale přesto si myslím, že některé lidské komunity, jsou na tom se svými schopnostmi ještě lépe, než kočky. [smích]

328715

08.03.2015 21:52

Chceme neutralitu!

Středoevropská unie?

nazdar 178.?.?.?

Tak, jak se utužují poměry v EU, stává se stále zjevnějším, že EU je pouze projekt USA, na jeho vysněné cestě k celosvětové hegemonii. Buď se jim to podaří a pak není co řešit, budeme nevolníky v nějakém novém feudalismu. Anebo, se Evropa nějakým způsobem vzepře a potom bude také jedna z možností, sblížení středoevropských států. My, státy bývalého Rakousko-Uherska, máme k sobě stále blízko a měli bychom ve vlastním zájmu tento koaliční potenciál už nyní zvelebovat. Jsme v podobné situaci - na jedné straně velké Německo, na druhé straně velké Rusko. Buď o nás budou tyto velké země rozhodovat a dělit si nás, nebo se spojíme a získáme sílu s nimi jednat u jednoho stolu.
Máme jinou ekonomickou úroveň než západní Evropa a tím také jiné ekonomické zájmy. Z těch bychom měli vycházet, abychom mohli prosperovat. Ne se nechat tlačit do ekonomiky vyhovující západní části EU, s tím, že když nebudeme vzdorovat a splníme řadu „podmínek“, tak nám budou milostivě přiděleny dotace.
Anebo třeba v bezpečnostní oblasti, nemohli bychom vytvořit společné středoevropské, obranné jednotky? Vždyť už je vytváří také Polsko-Litva-Ukrajina.

328718

09.03.2015 10:09

Chceme neutralitu!

RE: Pisu tento prispevek, kdyz uz na clanek zareagovalo 39 diskuteru

nazdar 178.?.?.?

Milá nekázni a hlouposti, předurčeno není nic. Konečné směřování, je výslednicí existujících tlaků. Není nám předurčeno stavět se do pozoru, ale můžeme vhodnou diplomacií se snažit získat pro sebe maximum možného.
Umět vyargumentovat, že to co je v našem zájmu, je také ku prospěchu některé mocnosti, aby nás v tom podpořila. Tímto způsobem také vzniklo Československo, když Masaryk dokázal přesvědčit USA, že existence Československého státu je i k jejich prospěchu.
Největší nepravostí současného světa, je soukromý bankovní systém, který má právo, státům emitovat peníze, na dluh. To ničí všechny státy, velké i malé. Pokud toto, společným tlakem neodstraníme, tak západní civilizace skončí v atomovém pekle.

328753

09.03.2015 10:33

Chceme neutralitu!

RE: Středoevropská unie?

nazdar 178.?.?.?

Z Vašeho příspěvku usuzuji, že se domníváte, že vyrabováním Česka nastal konec dějin. Mě to tak nepřijde. Ano rozkradli nás, ale nejenom nás. Západ si nás, pohrobky komunismu, připojil, aby nás vykradl.
Jenže v současné době jsou v kritické situaci i země samotného západu. Taková Francie, která si donedávna myslela, jaká je velmoc, není daleko od kolapsu a její zájmy jsou bližší našim. A takové Španělsko a Portugalsko, jsou na tom ještě hůř.
Nenastal konec dějin, jenom je třeba se zapojit do proudu států, které vyžadují změnu. Ona ta EU na moc pevných základech nestojí, je ji třeba změnit a také my si musíme říct, jakou ji chceme mít. Požadovat svobodu a prosperitu nestačí, viz jaké úsilí to stojí Rusko.

328754

11.03.2015 16:11

ECB kupuje Európu

Všichni jsme Řecko

nazdar 178.?.?.?

Všichni jsme Řecko. [cool]
Řecko se zahrabalo zbrojením, zbytek EU, se ho chystá následovat. Bankéři to vítají, neboť vždy vydělávali na zbrojení a válčení.
Plebs do toho nikdy neměl co mluvit, takže vše je, jak má být.

328913

19.03.2015 11:56

Házení rajčat na Zemana je OK, na amerického vojáka nikoliv!

Regulérní cvičení

nazdar 178.?.?.?

Obávám, že toto není žádná „spanilá jízda“, žádná deklarativní akce, jak někdo uvádí, je to něco horšího. Je to regulérní cvičení. Cvičení na prověření tras, pro dopravu vojenské techniky na Rusko-Ukrajinské válčiště. Pro případ, že budou polská a rumunská letiště již rozbitá, potom přijde ke cti i vzdálenější, pražské letiště.
Měli bychom toho využít, jako velké příležitosti, jak dát najevo, co si o připravované válce myslíme. Jak na trase, tak v místech ubytování. Bude to hlavně signál pro naši vládu.
Píšťalky ssebou.

329442

19.03.2015 12:14

USA varují spojence, aby se nepřipojovali k Čínou vedené Rozvojové bance

TOP09 probuďte se!

nazdar 178.?.?.?

Nejvíce mě překvapuje, že USA už zradili i takoví přátelé, jako TOP09, ODS, Kocáb, Bursík,…. Nyní by se měli chopit Havlova odkazu, kterým se tak rádi ohánějí. Měli by Německu, Francii a Itálii vysvětlovat, že naším, západním, úkolem je cvičit Čínu v lidských právech. Na našeho prezidenta, když navštívil Čínu, štěkali jak hyeny.

329444

19.03.2015 17:54

Házení rajčat na Zemana je OK, na amerického vojáka nikoliv!

RE: Regulérní cvičení

178.?.?.?

Nejlepší by bylo, je vypískat v místech ubytování Vyškově, Pardubicích a Liberci. V Praze už to bude asi dost hlídané.

329470

20.03.2015 10:51

Házení rajčat na Zemana je OK, na amerického vojáka nikoliv!

RE: Tajnosti okolo toho, jestli musí mít Dragounská jízda amerických transportérů dálniční známku...

178.?.?.?

Známku nalepí veliteli vozidla, co kouká ven, na obličejový štít. Proto ho musí mít čistý a ne od rajčat. Na to je předpis.

329493

23.03.2015 12:25

Venezuela není hrozbou

Maduro, jako Assad

nazdar 178.?.?.?

Vloni provedli Rusové s Venezuelou vojenská námořní cvičení. Dále mají právo přistávat s vojenskými letadly na Venezuelské vojenské základně.
Takže se nechá očekávat, že se Rusové, nějakým způsobem, za Venezuelského Madura postaví, tak jako se staví, za Syrského Assada.

329672

25.03.2015 13:12

Operace „Atlantické odhodlání“

Studená, nebo horká?

nazdar 178.?.?.?

Trošku mě zaráží závěr článku: “Je evidentní, že operaci Atlantická rozhodnost je možné chápat také jako vyhlášení studené války 2 Rusku a jeho spojencům.“
Studená válka proti Rusku již probíhá od té doby, co skončil proamerický Jelcin. Nynější utváření vojenského kordonu kolem Ruska, zvyšování počtu vojsk a výzbroje v této oblasti, mi připadá jako příprava na horkou válku. Zatím ne globální, protože v tom má Rusko s Amerikou cca paritu. Ale budou Rusko i Evropu nepřetržitě oslabovat. Amerika bude narušovat vše, co se jí podaří. Vztahy mezi zeměmi, ekonomiku zemí a sociální úroveň. Poteče-li nějaká krev, budou-li nějaké rozvaliny, vzniklá nenávist bude jen ku prospěchu Ameriky. Neboť důležité je, aby nevznikala spojenectví (např. Rusko-Německo), která by mohla ohrožovat její pozici jediné supervelmoci.
Takto to otevřeně vyřknula hlava amerického thing tanku, p.Friedman. Je to nemorální, ale z hlediska americké geopolitiky pochopitelné. Pochopitelné však už není, že na této politice spolupracují i evropští politici, ačkoliv je evidentně vedena proti zájmům Evropy.

329840

31.03.2015 23:38

Oklamané Polsko (I)

RE: Jsem asi staromódní...

nazdar 178.?.?.?

Také jsem byl ohromený, co to jsou Rusové za bohatýry, že ovládly taková území. Ale do těch severských oblastí, se postupně dostávali tak, že od domorodců vykupovali kožešiny. Potom tam poslali nějakou armádu a domorodci jim platili přijatelné daně, např. v těch kožešinách. Správu svých záležitostí a víru, jim Rusové ponechali. Prostě tyto oblasti byly téměř liduprázdné, šlo jenom o to, která moc tam vstoupí a vyhlásí to za své. Trochu jižněji byly nedozírné stepi, také liduprázdné. Ale za nimi byly Mongolové. S nimi Rusové s proměnlivým úspěchem už bojovali.

330193

02.04.2015 01:42

Jemen je odrazem agrese třicátých let a propadu do barbarství

Tvrdá realita

nazdar 178.?.?.?

Dnes, jako kdykoliv jindy, svět ovládají mocní. V historii, státy vždy vedly politiku založenou na vyvažování vlivů. Pokud někdo příliš zesílil, konkurenti vytvořili proti němu koalici a srovnali ho.
V současné době, je Amerika bezkonkurenčně silná. Saudská Arábie je jejím pouhým klientem a dělá pro ni špinavou práci. Proto může dle vlastní úvahy rozvracet státy, bez ohledu na mínění kohokoliv. Neexistuje síla, která by jim v tom mohla zabránit. Také nemá význam se ptát, co na to říká mezinárodní právo, neboť to pouze reflektuje reálné silové poměry (ale nejsem právník).
Jak mohly být státy tak slepé a nejednat, dle svých historických zkušeností, tj. vzájemně vyvažovat své síly? Podle mého názoru to je tím, že státy již nejsou suverény. Představitelé států jsou zkorumpováni mezinárodními bankéři a těm slouží, bez ohledu na zájmy státu. Pro tyto bankéře, slouží armáda USA, jako výběrčí úroků a výpalného.
Mnoho lidí, i já, straní Rusku a Číně, neboť to je jediná síla, která se bude moci postavit USA a zastavit ten jejich svévolný rozvrat, kteréhokoliv státu. Současně si však nikoho neidealizujme, každý stát chce prosperovat a nikomu nic nedaruje. Naši politici by měli usilovat o spolupráci se všemi státy a pracovat na naší prosperitě. Pokud to nezvládneme, tak si budeme stále, za každé mezinárodní situace, jenom stěžovat, jak jsou k nám všichni oškliví.

330350

14.05.2015 18:30

Jsme proti válce! Nepřátelé nejsou ruští vojáci, ale naši politici

RE: Jedna vzpomínková

nazdar 178.?.?.?

Patřím k bývalým nekritickým obdivovatelům Havla. Na vysílačích Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, bývala vyzdvihována jeho protikomunistická odbojnost a akčnost. Tyto síly Havla vytvořily a po převratu, si za to vybraly odměnu U připravených politických změn a majetkových přesunů, Havel buď mohl asistovat a přijít si také na svou odměnu, nebo být čestný a být nahrazen někým „chápavějším“. Nevím, jak by volil kdokoliv z nás - já bych za sebe (v té době[smích]), ruku do ohně nedal.
Takže bych mu nevyčítal, že např. nezavedl neutralitu. Ta by musela být uznaná mocnostmi, které se však již těšily na rabování našich zemí. Havel jim v tom asi nemohl bránit, ani kdyby chtěl. Také mu rychle vytloukli z hlavy jeho ideu, rušení NATOa.
Havlova tragédie byla, že se po prvním prezidentování nedokázal stáhnout z politiky a nezůstat tak pro budoucí generace idolem.

332820

15.05.2015 10:52

Další diplomatické vítězství Ruska

RE: Jake vitezstvi?

nazdar 178.?.?.?

Souhlasím s Vámi, že cíle Ameriky se nemění. Nadále potřebují mocensky zminimalizovat Rusko, nebo ještě lépe, zcela ho rozvrátit.
Jenom přišli zjistit, jestli by se jim náhodou nepodařilo Rusy přesvědčit, aby v tom s nimi spolupracovali. Např. zřeknutím se podpory Assada, podpory Novorusů, nebo omezením vojenské spolupráce s Iránem či Čínou. Za odměnu by jistě nedostali nic menšího, než Obamův úsměv.
Jak to vypadá, žádná dohoda se nerealizovala, takže asi vše při starém.

332887

15.05.2015 11:17

Jsme proti válce! Nepřátelé nejsou ruští vojáci, ale naši politici

RE: Jedna vzpomínková

nazdar 178.?.?.?

Po převratu, se zdálo být jedinou alternativou k NATO, zůstat v ruské sféře vli-vu. A to nikdo nechtěl, po těch letech zaostávání v jejich područí.
Každý si život v západní sféře vlivu, idealizoval. A tenkrát také ty mocenské praktiky USA byly skrytější, než dnes. Vojenské konflikty, které vyvolávaly, byly daleko od nás. S výjimkou rozvratu Jugoslávie, ale v té době se ještě věřilo sdělovacím prostředkům, které však již pracovaly v jejich prospěch.
Havel se nejspíš nechoval o nic hůře, než ostatní naši politici, co jich od té doby bylo. Pouze více zklamal, neboť si ho lidé idealizovali.

332889

15.05.2015 15:35

Jsme proti válce! Nepřátelé nejsou ruští vojáci, ale naši politici

RE: Jedna vzpomínková

nazdar 178.?.?.?

S Vaší reakcí souhlasím, pouze bych se chtěl zastavit u odstavce:
„Takže směřování bylo jasné už dávno, alternativy také byly: možná snaha o neutralitu, či vytvoření lokálních smluv o společné bezpečnosti mezi sousedícími zeměmi - namísto vojenských bloků typu NATO...“
Také fandím oněm lokálním smlouvám, konkrétně Visegrádu. Naštěstí ho politici stále udržují při životě, ale moc funkčnosti nemá. Zájmy Polska, např. na Ukrajině, jsou zcela rozdílné od zájmů ostatních členů. Odvahu Maďarska, při zajišťování své energetické bezpečnosti, smlouvami s Ruskem, ostatní členové nemají. Snad jediná pozitivní věc je, dohoda mezi Českem a Slovenskem o společné ochraně vzdušného prostoru.
Mám totiž dojem, že státy nevytváří vztahy mezi sebou, podle geografického hlediska, ale podle politického. Např. zda jsou u vlády příznivci neoliberalismu, nebo jeho odpůrci. A z toho je třeba vycházet. Např. prosazovat, aby se dostali ke vládě v celém regionu, např. odpůrci neoliberalismu. Teprve potom, může nastoupit regionální spolupráce, která stojí za řeč.

332909

21.05.2015 18:52

Nastane nový pogrom židů?

RE: A kdo to vlastně je V.V.Pjakin???

nazdar 178.?.?.?

Pjakin je jasný kámoš, nebo poradce euroasijského GP.

333305

28.05.2015 02:14

USA zahájily nový útok na Rusko

Americké triky

nazdar 178.?.?.?

Oni ty americké triky, stále nějak fungují. Vždyť Rusko ty ohlašované S-300, dodává do Iránu, už nějak dlouho. Pomalu tak dlouho, jako Francie Mistraly do Ruska.

333640

02.06.2015 00:28

Washington opět cílí na ruské plynovody

Hra o čas?

nazdar 178.?.?.?

Podle mého, je v článku správně napsáno, že proti Tureckému proudu, stojí dva problémy: Odpor USA a ochlazení vztahů Ruska s Tureckem, kvůli likvidaci Arménů. Určitě je prvořadým zájmem Ruska, plyn do Evropy dodávat, tak mi nejde do hlavy, proč V.V., tu záležitost s Armény vytahoval.
Domnívám se, že hraje o čas. Proti americkému odporu, vytváří stále nové varianty, na které jeho soupeř musí reagovat. Musí nutit Bulhary, jít proti svým zájmům, musí si předcházet Turecko, musí rozvracet Makedonii.
Mezitím, snad čas pracuje pro Rusko, ve věci změny režimu na Ukrajině. Až Ukrajinci pochopí, že bez Ruska se neobejdou, potom opět poteče plyn starými trubkami, přes Ukrajinu, jako obvykle.

333883

02.06.2015 00:56

Začne šílený Míša další válku?

Změna na Ukrajině

nazdar 178.?.?.?

Článek nás obohatil o nový výraz „preventivní protiútok“. Podle mého, dokonce lepší, i než „humanitární bombardování“.
Souhlasím, že řešením mnoha problémů, je změna režimu na Ukrajině. Pjakin to vidí tak, že režim Novoruska převezme vládu, nad celou Ukrajinou. Ale vypadá to, že zatím pro to nenazrály podmínky. Ukrajincům, se ten jejich Banderovský režim, stále dostatečně nezhnusil, aby proti němu vystoupili.

333884

02.06.2015 10:35

Začne šílený Míša další válku?

RE: +Vývoj východního konfliktu (z první ruky) je takovýto:

nazdar 178.?.?.?

Rusko se jistě bude snažit vyhnout válce, jak jen to bude možné. Nepochybujme, že mezitím usilovně rozvíjí armádu, výzbroj a spojenecké svazky.
Amerika válku chce, ale má radši, když v poli bojují její spojenci. Takže to vidím tak, že všechno je v rukách EU. Zdá se, že pololoutka Angela, má chvílemi snahu do toho nejít, i když americké tlaky na ní musí být veliké.
To je to, co vidíme, ale reálně rozhoduje to, co nevidíme. To jsou finančníci, majitelé všeho. S největší pravděpodobností, jejich kalkulace rozhodnou, zda válka bude, či nikoliv. A politici budou jednat, dle jejich instrukcí.

333896

02.06.2015 22:28

Začne šílený Míša další válku?

RE: Putin je geniální

nazdar 178.?.?.?

V tom prosazování trestu pro Ameriku, je malý háček. Oni totiž stále mají nejsilnější armádu na světě. A tak jak se vzepřeli Rusové vedoucí roli Ameriky, jen díky síle svých atomových zbraní, tak také Američané budou nadále schopni, hájit si své zájmy. Jenom nebudou jedinou, o všem rozhodující mocností. Budou největší, nebo jedna z největších světových mocností. A světové mocnosti na obsílky k soudu nereagují.

333921

03.06.2015 09:11

Začne šílený Míša další válku?

RE: Putin je geniální

nazdar 178.?.?.?

Děkuji za upřesnění, že se nejedná o atomovou zbraň celou, ale pouze o její nosič.
To, že měli Rusové atomové zbraně za Jelcina (dokonce bych řekl, že už i za Brežněva), také zajistilo, že nebyli vojensky napadeni. Díky Jelcinovi, byli rozvráceni zevnitř.

333935

03.06.2015 09:34

Začne šílený Míša další válku?

RE: Putin je geniální

nazdar 178.?.?.?

Někde jsem četl, že již před IISV, bankéři založili BIS, banku pro vzájemné, mezinárodní, vyrovnávání závazků, se sídlem ve Švýcarsku. Dokonce i během IISV, se centrální bankéři Německa, Anglie a USA (možná i někteří další) scházeli a udržovali vzájemné závazky živé. Součástí jejich dohod bylo, že vítězné země, uznají finanční závazky, zemí poražených. Takto funguje finanční svět.
Takže se domnívám, že i nastupující mocnosti z BRICS, kteří jsou držitelé značného množství dolarových dluhopisů, nevyvolají revoluci, ale budou se snažit udržet hodnotu svých pohledávek stále na výši. Proto nějaké znehodnocení dolaru, by nebylo v jejich zájmu – minimálně do doby, než si tyto pohledávky přetransformují, do jiných aktiv.
Z podobných důvodů, nedovolili bankéři bankrot Řecka. Dnes, když pohledávky většiny velkých bank, jsou převedeny na daňové poplatníky EU, již přichází kolaps, nebo vyloučení z Eurozóny do úvahy.

333938

03.06.2015 14:31

Začne šílený Míša další válku?

RE: Putin je geniální

nazdar 178.?.?.?

Entropie je prevít. Nelze nad ní zvítězit. [cool]

333954

06.06.2015 16:42

Sú konšpirácie nutným zlom?

Naslouchejme konspirátorům

nazdar 178.?.?.?

Současná politika, je jeden podvod za druhým. Tajné služby organizují falešné akce, ve kterých umírají stovky a tisíce lidí (9/11, Charlie Hebdo, ztráty letadel, …). Sdělovací prostředky upřednostňují ideologické pohledy na události, před pravdivým a kritickým rozborem. Dokonce Hollande navrhoval, aby kritické analýzy různých falešných akcí, byly trestné.
Vládnoucí moc předpokládá, že sdělovací prostředky v jejich službách, lidi natolik zmasírují, že neuvěří vlastním očím. Ale stane se, že se některé akce nepodaří zbagatelizovat, nebo odsunout do zapomnění. Potom nastupuje další nástroj moci: ty, kteří falešnou akci odhalili a demaskovali, označí za konspirátory.
Samozřejmě, že takový oficiálně označený konspirátor, má v životě více problémů, způsobených mocí, než správný občan. Proto nestačí mít otevřenou mysl a kritický pohled, jak správně uvádí autor článku, ale ještě je třeba velká dávka odvahy. Odvahy, postavit se moci, která má všechny nástroje manipulace ve svých rukou. Proto pečlivě naslouchejme konspirátorům, jsou to objevitelé hniloby ve společnosti, která se snaží tvářit, jako pevná a čistá.

334166

12.06.2015 15:14

Pokud USA uspějí u nalákání Běloruska a Arménie, bude mít Rusko problémy

RE: Kritický bod

nazdar 178.?.?.?

Tady asi už Rusko usilovně diplomaticky pracuje. Stále má nějaké trumfy v rukou. I přes hospodářské sankce, v Rusku stále dělají byznys západní ropné společnosti a asi i banky.
Určitě v Podněstří nepoužije regulérní armádu.

334577

16.06.2015 13:33

Revitalizace Zvědavce

RE: CMS systemy netreba celkom odsudzovat

nazdar 178.?.?.?

Návštěvníci Zvědavce, soudím podle sebe, sem chodí kvůli obsahu a neřeší grafickou stránku. Ale podle přiložené ukázky, musím říct, že nová úprava vypadá dost dobře a těším se na ni. Bude to mít dopad hlavně na mladší ročníky, kterým současná podoba může přijít zastaralá a tedy pro ně nepřijatelná.
Měl bych jenom praktickou připomínku, že by bylo dobré, kdyby byla možnost stáhnout články také do čteček (nevím, kolik existuje formátů), nejenom do chytrých telefonů a tabletů.

334792

16.06.2015 13:59

Revitalizace Zvědavce

RE: Blbost!

nazdar 178.?.?.?

Není tak docela pravda, že pro úspěšné šíření myšlenky, je důležitá jen ta myšlenka a ne forma jejího šíření. Zvláště mladší lidé, vyžadují formáty, se kterými se setkávají jinde a jsou jim tedy blízké. Neotravujte pana Stworu, je dobře, že nechce ustrnout.

334800

16.06.2015 15:46

Revitalizace Zvědavce

RE: Seda barva - zauzivan pojem beznadeje, ano, pouziva se to tak

nazdar 178.?.?.?

Když se budu držet Vašeho příkladu, tak p.Vaculík to nenapsal a nepověsil někde na vrata, ale použil dostupnou technologii a vydal to v novinách.
Jako další příklad, ruská televize RT. Nedrží se nějakých ruských tradic, ale převzala osvědčený formát, od západních televizních agentur. Jistě to udělala z důvodů lepšího dopadu, jejich informací.
Je tedy lépe, držet krok s dobou a používat nové technologické možnosti, ve svůj prospěch. Samozřejmě změna přináší rizika, o kterých se zde odpůrci změny, zmiňují.
Asi se budu muset nad sebou zamyslet, neboť to vypadá, že jsem zde jediný zastánce změny.

334813

10.07.2015 00:16

Důvod, proč má euro na kahánku

RE: .je to zložité..(?)

nazdar 178.?.?.?

a) Naprostý souhlas, náš majitel, ono 1%, potřeboval dostat celou Evropu do jednoho zkorumpovaného spolku, který povedou jeho lidé. Aby občané jednotlivých států šli do chomoutu radostně, požadoval plnění různých podmínek, pro vytvoření dojmu, že se jedná o odbornou záležitost, nikoliv politickou. Tyto podmínky zcela nesplnilo ani Německo, asi ani Francie. Samozřejmě je neplnilo ani Řecko, tak Goldman Sachs navrhnul způsob, jak to zastřít. Tím pádem to všichni věděli.
b) Podle mého názoru, dnes už míra zadlužení států, trápí i našeho majitele. On potřeboval pouze takovou úroveň zadlužení, aby velká část ročního produktu, jednotlivých států, šla do jeho kapsy, ve formě splátky úroků. Takto měl zorganizováno vysávání produktu celého světa, do svých kapes.
Dnešní zadlužení vysává ze států více peněz, než je jejich roční produkt, takže se zadlužení stále zvyšuje, do neúnosných výšek. S největší pravděpodobností, je v majitelově zájmu, vrátit situaci do udržitelného stavu, ale přitom zachovat princip stále funkční.
Ale přiznávám, že o tom také vím naprostý hovno.

336286

21.07.2015 00:41

Válka v Sýrii v bodě zlomu?

Obchody nejdou, jak by měly.

nazdar 178.?.?.?

Potom se divme, že se strýček Sam zlobí na Rusko. Už mohl mít na lopatě Sýrii a pracovat na Iránu. Ten plynovod, je stále ve hře.

336874

08.08.2015 13:08

Psychologický profil multikulturalistů

Nepomáhejme odměřovat doutnák.

nazdar 178.?.?.?

Nemůžeme nevidět mnoho indicií, že věci se mají jinak, než jak se nám předkládá.
Pokud se někde objevila, jako reakce na různé nepravosti, tzv. konspirační teorie (obviňující z provedené nepravosti kompetentní místa a ne lidem předkládané zločince), později se ukázala jako správná. Proto i dnes, názor mnoha lidí, že probíhající imigrace je vlastně organizovaným importem, na rozvrácení funkčních zemí, je zatím ještě považován za konspirační teorii. Není to tak dávno, co byla považována za konspirační teorii i jen existence Bildeberg group.
Dnes je již vyšší informovanost, přesto vládní politici označují za konspirační teorii, snahu takovýchto skupin, zavést NWO. Zásadním prvkem tohoto systému, je existence několika vládnoucích rodin, zbytek pak jenom chaoticky promísené služebné obyvatelstvo, bez práv a bez schopností, se o jakákoliv práva ucházet.
Probíhající import kulturně odlišných lidí, v dostatečném množství, aby byli schopni způsobit rozvrat „hostujících“ zemí, je jen jedním prvkem této snahy. Propagace homosexualismu (že rodina muž-muž, nebo žena-žena, je rovnocenná rodině muž-žena), genderismu (že v jakékoliv situaci a pozici je žena zaměnitelná mužem a naopak) a další postmodernistické názory, způsobují rozvrat a ztrátu orientace společnosti, podobným způsobem.
Bohužel jsme na tom podobně, jako onen hostitel žhářů a necháváme se vést k vlastní sebedestrukci. Lidé, kteří na to upozorňují, jsou označovány za extrémisty a xenofoby, jejichž názory slušný člověk zavrhne. Je to podobný apel na morální kvality ovládaného, aby se nevzpíral ovládání. V článku do bylo hezky ukázáno. Pokud nám to nedojde a nezareagujeme (o čemž pochybuji, neboť by to vyžadovalo také nějakou aktivitu), dopadneme jako onen hostitel žhářů.
Odhaduji, že jsme ve fázi vyměřování doutnáku.

337739

28.09.2015 10:52

Dopis čtenářky

Živel využívaný k rozvratu.

nazdar 178.?.?.?

Domnívám se, že LGBT lidé byli svedeni. Autorka správně tuší, že zde jsou nějaké síly, které mají své záměry. V současnosti pracují na rozvratu Evropy. Hodí se jim k tomu cokoliv: národnost, víra, sexuální orientace. Proto organizují importy jinověrců, proto organizují pochody LGBT. Všude hledají menšiny, které je možno podpořit a zaktivizovat a tím rozvracet společnost. Např. na Ukrajině k tomu využívají místní fašisty.
Takže nebuďte udivení, když na Váš rozvratný tlak, společnost odpovídá obranným protitlakem. Ani Vám, by nevyhovoval život v rozvrácené společnosti. Akce LGBT hnutí, pouze plní záměry, skrytých loutkovodičů.

340041

09.11.2015 12:51

Jak feministky přitlačily Akademii věd ke zdi

RE: Detaily

nazdar 178.?.?.?

Pokud to byla připravená PR akce, tak na ní buď všichni účastníci spolupracovali, anebo nikoliv. Mám z toho pocit, že nespolupracovali. Mohla být ostrá akce toho spolku GEK, na které si otestoval své schopnosti/možnosti. Zřejmě si našli slabé místo, kde na ředitele zatlačit. Nabízí se možnost, že AV dostává nějaké granty od donátorů, kteří stojí i za GEK a mohla by o ně přijít. Případně Sorosův OSF může mít i vliv na kádrovou politiku AV, atd., atd.
V každém případě, to byla dobře odvedená práce profesionálů. Vždyť nejde o málo. Veškeré neziskovky vlastně pracují na tom, aby oslabovaly moc demokraticky volených orgánů státu, ve prospěch velkého kapitálu, který si je vydržuje a úkoluje. Každá se specializuje, na nějakou oblast fungování společnosti, nebo na určitou část populace (např. mládež). Jediná obrana proti nim, je vymezit jim oblast působnosti, zákonem. To by ale asi byl velký neoliberalistický hřích. To od našich zastupitelů, nemůže nikdo požadovat.

341633

30.03.2016 00:36

Bílá genocida v Jižní Africe – osobní pohled

Karma?

nazdar 178.?.?.?

Také musím přiznat, že jsem tam nebyl, ale mám z toho takový pocit, že jde více o problém sociální, než rasový. Bílí mají nahrabáno a drží spolu, tak je vůči nim postupováno, jako vůči rase. Zřejmě za vlády bílých, byl sociální, nebo profesní vzestup černých znemožňován, tak jsou frustrovaní. Zvlášť, když majetek nadále zůstává v rukou bílých, tj. v kastě bývalých zaměstnavatelů. Říká se, že karma je svině.
Ale domnívám se, že pochopit tamější problémy, je nad síly Evropana. My dokonce nechápeme události, které se dějí zde v Evropě.

347243

30.03.2016 01:52

Pláč nad ukradenou Evropou

Nová Evropa

nazdar 178.?.?.?

Pěkná esej. Opravdu mi to otevřelo obzory, takto se seznámit s pohledem Západoevropana, na vývoj v Evropě. Ale jsem nevděčný parchant, tak Vás musím upozornit, že ten krásný život v západní Evropě, byl zajišťován technologickým náskokem, před naším východním táborem míru. Vláda nomenklatury z principu degenerovala, tak musela padnout.
Ale sdílím názor, že není jedna Evropa. Je Evropa západní, střední a východní. My Češi jsme Středoevropané a vstupem do EU, jsme byli Západoevropany vypleněni. Podobně, jako je dnes pleněna východoevropská Ukrajina. Když uvádím, že Západoevropany, tak myslím 1‰ majitelů všeho, kteří operují prostřednictvím svých západoevropských a amerických korporací. Nikoliv západoevropskými občany. Oni přichází na řadu nyní. Také jejich životní úroveň musí být sražena a národní hrdost zlomena.
Jsem hrdý, že jsem středoevropan, jako Orbán, který se této likvidační vlně postavil a jako první z vrcholných politiků, ji označil za plán. Nikoliv nevyzpytatelný důsledek ničení středního východu, neboť i to, je součástí onoho plánu. Nějaké hraní na city Evropanů, ukazováním roztomilých arabských děťátek v televizi, je taktéž lstivá součást tohoto plánu.
Rád bych věřil, že všechny státy V4 se k tomu postaví podobně, jako Orbánovo Maďarsko. Západní Evropa se nové identitě asi již neubrání. Řešením, nejspíš bude nová železná opona, mezi západem a zbytkem Evropy.

347247

30.03.2016 18:10

Pláč nad ukradenou Evropou

Nová Evropa 2

nazdar 178.?.?.?

Onen západoevropský pohled, že my nejsme Evropa, zřejmě vychází z pohledu, že pravá Evropa, to jsou ty státy, které šířily slávu evropské civilizace ve světě. Tedy, bývalé koloniální státy, jako je Holandsko, Španělsko, Portugalsko, Francie, Itálie a možná i Anglie. Švýcarsko je také jejich, neboť se zřejmě dohodnuly na jeho nedotknutelnosti, aby měly kam bezpečně ukládat nakradené.
Z jejich pohledu jsme pouze objektem jejich civilizačních misí, něco jako Pakistán. Je dobře to vědět, ale není třeba se nad tím rozhořčovat. Vždyť náš pohled na zaostalejší státy, je podobný.
Mělo by nás to zmobilizovat, abychom jim „ukázali“, kdo je tady schopný a kdo neschopný. Mohli bychom začít zavedením státní centrální banky, tím bychom získali lepší pozici.

347275

26.05.2016 13:41

V Rakousku se zablesklo na časy

Ničí nás naše apatie

nazdar 178.?.?.?

Článek není o naději na blížící se změnu, ale o neskutečné apatii lidí.
Přepíše se volební zákon, aby bylo možno výsledky lépe falšovat, lidé to vidí a přeci mlčí. Jsou patrné indicie zfalšování voleb, lidé to vidí a opět mlčí.
Další krok bude zrušení voleb, otevřené přiznání fašistické podstaty režimu a dle očekávání, reakce lidí bude stejná. Stále budou mlčet.
Opravdu není nic, co by zvedlo lidi ze židlí?

348877

26.05.2016 16:18

V Rakousku se zablesklo na časy

RE: Ničí nás naše apatie

nazdar 178.?.?.?

Ano, chybí důvěryhodná vůdčí osobnost, za kterou by se lidé mohli postavit, aniž by si museli vyčítat, komu zase naletěli. Pro mě je takovou osobností (z těch, které jsou k vybrání) p. Okamura. Někdo na něm může hledat mouchy, samozřejmě je to jenom člověk, ale nikoho důvěryhodnějšího nevidím. Pokud dostane dostatek hlasů, aby se dostal do vlády, předpokládám, že prosadí zákon o referendu a odvolatelnosti politiků. To by byl, po dlouhé době, krok směrem k větším občanským pravomocem a směrem od fašizace společnosti.

348886

28.05.2016 01:20

V Rakousku se zablesklo na časy

RE: Ničí nás naše apatie

nazdar 178.?.?.?

Není pravda, že systém je nereformovatelný. Ten systém je trvale průběžně reformován. Bohužel, směrem k fašismu a směrem k postupnému zbavování občanů svéprávnosti.
My se stále ohlížíme na zákony, ale ty nám stále více znemožňují, jakoukoliv obranu svých zájmů. Činí ji nelegální. Zde je jediná správná cesta – zvyšovat svéprávnost státu a nepřijímat do našeho právního systému, v Bruselu nalinkované EU-direktivy. Spravovat zemi směrem k obnově její soběstačnosti ve strategických záležitostech a obranyschopnosti. Tj. voda, potraviny, zbrojní průmysl.
Pokud by takto postupovalo více zemí v EU, byli by eurokomisaři donuceni odstoupit a bylo by nutno přehodnotit vliv EU na státy (něco podobného, co si nyní vydupala Británie). Prostě odporováním, si vynutit reformu EU.

348942

28.05.2016 21:52

V Rakousku se zablesklo na časy

RE: Ničí nás naše apatie

nazdar 178.?.?.?

Cestu z poroby, ke svobodě, jste výše nakousnul a Pjakin ji již ukázal – vzdělávat se. Do míry svých znalostí pracujeme na sebe, v míře svých neznalostí pracujeme na ty, kteří znají více. Nemá význam vyčítat vládcům, že využívají svých znalostí, ke zlepšení svého postavení. Při současné morálce, by to asi dělal každý.
Všichni občané, se musí naučit vidět jim pod ruce, pojmenovávat jejich prohřešky a po přijetí zákona o referendu a odvolatelnosti politiků (volme Okamuru), provinilce referendem odvolat. K tomu ještě bude nutno, pozvednout morálku národa.
To byla teorie, otázka je, jak ji realizovat. Občané se začnou zabývat věcmi veřejnými tehdy, až budou mít hlad a vypnou jim internet. Protože, dokud je chléb a dokud jsou hry, lid je klidný. Dokonce si myslím, kdyby nějaká přírodní katastrofa zničila satelity a sítě, nejspíš by vládci opět organizovali veřejné podívané, jako ve starověku.

348959

18.12.2016 23:15

Řízená destrukce Evropy – “Ordo Ab Chao”

RE: Ano, velmi dobrý popis dnešních dnů....

nazdar 178.?.?.?

Nejspíš je nejblíž pravdě, Váš tučný text. Dá se vyjádřit i takto: Může za to nedostatek odvahy a sounáležitosti nás hovádek.
Dobrým příkladem jsou ti mravenci. Jsou-li ohroženi bojují. Je-li nebezpečí/nepřítel silnější, jsou zlikvidováni. Ale před bojem se neví, kdo je silnější, je nutno bojovat.
Naši mocipáni, nás o tyto přirozené obranně instinkty plánovaně připravili. Namlouvají nám, že to je něco, nás nehodného. Jelikož u nás převažují myšlenky z Vašeho tučného textu, tak to mlčky/zbaběle přijímáme a neuvědomujeme si, že když nic neuděláme, tak zákonitě se ty obavy naplní.

354198

19.12.2016 16:01

Chudnutí a růst, aneb HDP versus HND

Současná vláda zklamala

nazdar 178.?.?.?

V evropském měřítku, jsme v podřízeném postavení. Což současná vláda ještě více prohloubila (viz např. právo německé policie operovat na celé našem území, nebo účast členů vlády na schůzích protičeských sudetských spolků).
Tato podřízenost se také projevuje v platech našich zaměstnanců, oproti platům na koloniálním západě. Ti tam žijí z naší práce, např. prostřednictvím vyvádění peněz z českých poboček nadnárodních korporací. Používají pro to vnitropodnikové produktové ceny i účtování nehorázných cen, např. za poradenství. To nás nejenom ochuzuje, ale také zhoršuje naší tzv. produktivitu práce. Současná vláda s tím nic nedělá.
Navíc korporace ze země vyvádí cca 400 mld Kč, zisku. Ty peníze zde chybí, např. pro financování školství, zdravotnictví, nebo opravy silniční sítě. Jiné evropské státy odtok peněz ze země nějak regulují a omezují a zdaňují. Jak to, že naše vláda nechává korporacím volnou ruku ve vyvádění peněz ze země?
Pokud by část těchto peněz zde zůstala např. ve formě spravedlivých mezd, prosperovala by z toho celá naše ekonomika, třeba menší poskytovatelé služeb.
Současná vláda je ale služebníkem tohoto kapitálu a ne občanů.

354212

11.03.2019 12:52

Čína zakazuje milionům lidí cestovat letadlem či vlakem v rámci tvrdého systému sociálních kreditů

RE: Plést do toho Orwella mně připadá překroucené

nazdar 178.?.?.?

Na tom systému je špatné to, že směšuje dohromady kriminální trestnou činnost, s doposud nekriminalizovanými politickými postoji. Kriminalizování politických projevů občanů, je krok špatným směrem. K fašismu, k nevolnictví, k otrokářství? To se nejspíš stále ladí. V každém případě to je cesta pryč od demokracie, ať už kdokoliv velebí její výhody jakkoliv.

370192

19.01.2020 23:14

Když na kongresu ODS naslouchají choromyslní choromyslnému

žena - Černochová

P.K. 178.?.?.?

Řekl bych, že ta žena – Černochová, byla zmatena neméně. Nikoliv z toho projevu Řeporyjce, ale z toho, kolik mu má přidělit minut, protože nevěděla, kam jeho projev zařadit.

376203

23.05.2020 11:23

Hegemon jen tak neodejde

RE: Nezaměstnaný bez perspektivy....

P.K. 178.?.?.?

Lid je zdrojem moci banksterů, jako kanónenfutr pro jejich mocenské hry.

379603

13.10.2020 12:17

A dost, Andy. Takhle už se s nama nikdy nebav!

RE: Babis

P.K. 178.?.?.?

AB je nejmazanější parch.., teda chlapík, široko daleko. Neinvestoval on v předstihu do zdravotnických zařízení? Nebudou náhodou tyto jeho nové firmy zase u dotačních toků, ve jménu boje proti Covidu?
To, že se drží pozadu, při vyhlašování nepopulárních opatření, s kterými však souhlasí, je pro něho typické. To není známka nějakého zhroucení, nebo že něco nezvládl. Řekl bych, že již pracuje na tom, jak získat co největší tržní podíl po firmách, které tato opatření nepřežijí.

382971

15.10.2020 08:29

A dost, Andy. Takhle už se s nama nikdy nebav!

RE: No, já nevím

P.K. 178.?.?.?

AB není stokrát lepší, než demoblok. Možná umí ty své protinárodní postoje stokrát lépe kamuflovat, protože demoblok, se s tím ani neobtěžuje. Pro lidi je nejspíš charizmatický, tak ho budou volit stále.
AB je pragmatik a jde si za svým. Musí-li něco pustit koaličnímu partnerovi, aby se udržel u moci, tak to se skřípěním zubů pustí. Proto je třeba, aby se do vlády prosadila SPD. Volme SPD.

383031

12.11.2020 19:18

Už cítíte, co Číňané vaří?

RE: Mimo téma

P.K. 178.?.?.?

Rusové nejsou Arméni, mají svoje vlastní zájmy. To, že prosadili svoji vojenskou přítomnost v oblasti, aniž by kdokoliv ceknul, určitě nesvědčí o jejich slabosti.

384055

12.11.2020 19:34

Už cítíte, co Číňané vaří?

RE: Cítím, že hegemon světa je a především bude na Východě

P.K. 178.?.?.?

Ekonomové jsou pohádkáři, kteří by měli být vypráskáni. Ten Vámi popsaný tok bohatství odshora dolů v reálném světě nefunguje. Nůžky mezi bohatými a chudými se silně rozevírají.
Dále, v případě problémů (epidemie, živelná pohroma, nějací Hunové, a tak), se každý stát musí postarat o sebe. Pokud není soběstačný ve výrobě potravin, základního spotřebního zboží, obranném průmyslu a vlastní obraně, ostatní státy si řeknou, k čemu nám je, taková koule na noze? Ať zanikne, když se neumí o sebe postarat. Nějaké hýkání, my jsme Vám poskytovali služby, vzpomeňte si, nikoho zajímat nebude.

384056

13.11.2020 10:09

Už cítíte, co Číňané vaří?

RE: Mimo téma

P.K. 178.?.?.?

Kdyby Rusko nemělo sílu, tak bude vykradené a rozdělené, jako my. Krym už nepustí, ohrozili by tím svoji bezpečnost. P.K.

384069

16.11.2020 18:59

Už cítíte, co Číňané vaří?

RE: Cítím, že hegemon světa je a především bude na Východě

P.K. 178.?.?.?

To množství Číňanů, které stále posiluje svoji ekonomiku, budí respekt. Jistě i u Rusů, kteří by určitě měli rádi Evropu, jako svého spojence. Ale EU se tím směrem, nejspíš vydávat nebude. My středoepané, bychom se tedy měli vydat ven z EU a nenechat se zatahovat do válečného dobrodružství, západních koloniálních států. Naopak si vezměme vzor z Putina, který nedopustí, aby se Rusko nechalo rozložit a rozkrást, tak jako středoevropské a východoevropské státy. I ten Orbán už nenechá s Maďary orat. Babiš moc naděje nedává.
Jednotlivé prvky a postupy NWO, si již ti Rockefeleři v Číně zkoušejí. Eurokomisaři je budou postupně zavádět i v EU, vždyť i to navážení rozkladných etnik do Evropy, je již součástí toho plánu NWO. Volme SPD.

384123

23.11.2020 23:25

Jak zákazem demonstrací bojovat proti pandemii

RE: Na článku mě zaujaly

P.K. 178.?.?.?

Milion, bilion, trilion. Co je na tom složitého? Do tisíce snad počítat umíte. A když si tak započítáte každý den, tak za 1,8 bilionů dní, to máte v kapse. To je slabých 4,9 milionů let. Pěkná sumička.

384253

03.12.2020 13:21

Už máte svůj anální kolík?

Je to na nás

P.K. 178.?.?.?

Tuto situaci, tento řízený rozklad národa, nemůžeme okamžitě zvrátit. Jsou v něm zapojeni i naši liberální politici. Ale co můžeme udělat je, že se do toho my sami, ani naše rodiny, nezapojíme. I to je dost.
Ovšem to vyžaduje mít nějaké zájmy, odbornost a koníčky a nežít „zábavou“, která je nám ze všech stran vnucována, např. tím zmíněným Óčkem.

384474

03.12.2020 17:43

Nebuďme hejlové

RE: Moc bankéřům zajišťují prodejní lidé

P.K. 178.?.?.?

Jestli byl ten povel vyřčen na Římském klubu, tak nepůjde o žádný boj. Parazité přecházejí k jiným formám ovládání populace. Snahy o povinné očkování naznačují, jaké formy to vezme.

384482

04.12.2020 12:32

Nebuďme hejlové

RE: Moc bankéřům zajišťují prodejní lidé

P.K. 178.?.?.?

Podle mého názoru, král není nahý, neboť žádný z jeho lokajů (politici, média) se to neodváží vyslovit. Král je stále u moci a nikde není známka toho, že by ji ztrácel, že by se mu nějaký politik protivil. Jeden Orbán jaro nedělá. Ale mění formy vlády, oslabuje v řetězci moci dosavadní lokaje (demokraticky volené politiky) a bude posilovat přímé ovládání davu. To je jeden z „přínosů“ globalizace a technologického pokroku.
Přímé ovládání mysli je efektivnější nástroj, než ekonomické procesy. Přímá kontrola pohybu osob a jejich sociálních vazeb je již zvládnutá. Kamery a mikrofony na veřejných prostranstvích a v budovách, se schopností rozlišovat obličeje a číst automobilové značky, nebo kontrola pohybu a spojení mobilních telefonů a osobních počítačů. Jako další krok, nastává doba přímé kontroly mysli. Očkování je jenom jedna z možností, jak napadnout vědomí člověka. Nanočástice schopné manipulovat vědomím, lze do lidí vpravit i hromadně vzduchem, nebo vodou, atd. To je směr, kterým se moc, pravděpodobně ubírá.

384513

04.12.2020 21:17

Německo-ruské vztahy v krizi

Německo posiluje

P.K. 178.?.?.?

Řekl bych, že s posilujícím Trumpem, posiluje i pozice Německa. Možná se to ta ministryně snaží světu oznámit. U nás bohužel nemáme u vlády žádného politika, který by měl zájem posilovat pozice naší země. Volme SPD.

384523

05.12.2020 12:15

Německo-ruské vztahy v krizi

RE: Německo posiluje

P.K. 178.?.?.?

Spíš by mě zajímal Váš názor.

384538

05.12.2020 20:30

Pouhý odraz televize

RE: podvýživa lidského mozku

P.K. 178.?.?.?

„.. radsi se zadluzit, a pak s ostatnimi cekat jak to dopadne.“
Pro takové chytré hlavičky, jakou máte Vy, máme my Češi rčení: Nechoď Vašku s pány na led, pán uklouzne a sedlák/našinec si nohu zlomí.
Toto bychom měli aplikovat i na to nesmyslné zadlužování, které je pouze jednou z forem korupce politických elit evropských národních států, předáváním moci bankám a zakrýváním výdajů s vynucovanou migrací. Nic z toho není v zájmu občanů, evropských národních států.
Ale abychom se vrátili k tomu rčení. Silné státy, navíc sídelní státy těch bank, budou vypořádávány jinak, než malé, méně významné státy. S těmi nebude žádné slitování. Již to můžeme pozorovat, jak je nakládáno e Řeckem. Takže bychom se neměli vydávat na „společnou“ cestu do pekla, ale vystoupit z EU a nepodepisovat žádné přebírání ručení, za finanční závazky jiných.
Bohužel, Babiš pro eudotace do Agrofertu, celý náš stát, klidně hodí přes palubu. Volne SPD.

384547

06.12.2020 21:38

Pouhý odraz televize

RE: podvýživa lidského mozku

P.K. 178.?.?.?

Vámi vzpomínaní velikáni jsou již v propadlišti dějin. I když rozložili náš stát (zločin), okleštěná Česká republika není v rámci Evropy, žádný zanedbatelný stát. Dobrá polovina evropských států, je s námi srovnatelná, co se velikosti, či lidnatosti týče.
Co se týká ekonomiky, je to již slabší a jsme u jádra pudla. Tím bezuzdným zadlužováním, které bude vydáno na předražené a pro nás zbytné projekty (zelená ekonomika, elektromobilita), se naše ekonomika nepozvedne. Takže by pro nás bylo lepší, se takto hloupě nezadlužovat a nezvyšovat tok financí ze země, na obsluhu gigantického dluhu. Tolik, k tomu Vašemu výroku: „.. radsi se zadluzit, a pak s ostatnimi cekat jak to dopadne.“
Podle mého názoru, EU nechala Řeky plavat (snížení sociálních podpor občanům, zabrání přístavů, letišť a ostrovů za neplacení splátek Dojčebance) více se váže na Turecko, které navíc zpochybňuje řeckou územní svrchovanost nad ložisky surovin v moři. Také zásobuje Libyi zbraněmi, což sice EU verbálně odsuzuje, ale platí za to Turecku nemalé peníze. Vždyť Ruská vojenská přítomnost v Sýrii, či Libyi, je děsivý sen celého „našeho“ liberálního světa.
Přesluhující politická důchodkyně Angela, není v žádném lejně. Dostala kalergiho metál a plní kalergiho plán, rozkladu evropských států a národů. Samozřejmě u toho musí provádět hrátky pro publikum, jako že se něco řeší, ale navážení rozkladných Afričanů do Evropy, trvale probíhá.

384569

07.12.2020 14:47

Postcovidový svět, děsivá budoucnost

Ryba smrdí od hlavy

P.K. 178.?.?.?

Ona ta myšlenka nového světa by nemusela být nepřijatelná, pokud by vznikala ve shodě suverénních občanů, suverénních národních států. Nikoliv vnucována seshora, nějakými šílenci, kteří předpokládají, že budou ten cirkus vlastnit a jakákoliv jejich vůle bude bezprostředně zrealizována, i když to bude mít devastující účinky na životy stotisíců lidí, tedy jejich cirkusových zvířat.
Tito šílenci jsou nepřáteli lidstva. Dokud si budou užívat neoprávněných privilegií tisku peněz, pro národní státy, na úvěr, budou stále usilovat, to své nesmírné bohatství transformovat do neomezené moci. Ta privilegia jim dali naši zkorumpovaní politici, kteří jsou za odměnu začleněni do třídy lokajů, která je zbavena existenciálních starostí a nemusí se obávat dopadů/trestů, za svá zločinná rozhodnutí. Volme morální, vlastenecké politiky, volme SPD.

384581

12.12.2020 17:10

Kapitalismus a prosperita

Kapitalismus?

P.K. 178.?.?.?

Nechápu, to zaklínání se kapitalismem v diskuzi. Kapitalismus není nic konkrétního. Máme liberalismus, který prý dává rovné příležitosti všem. To je samozřejmě lež, neboť v tom systému jsou držitelé licencí na technologicky pokročilou techniku, licencí na těžbu surovin, licencí na tisk peněz. Samozřejmě zbytek populace s nimi nemůže držet krok, neboť jejich jedinečná práva jim zajišťují, že se od zbytku populace vzdalují, jak množstvím majetku, tak koupené moci.
Tato práva získali korumpováním politiků, což většina občanů snad chápe, ale nemůže s tím nic dělat. Příčinou je, že trpíme ten mocí velebený liberalismus a nežádáme demokracii. Tedy systém, který by např. referendy, dal občanům konečnou kontrolu nad zákony, zákonodárci a soudci.
To je možné pouze v suverénním národním státě. Suverenitu nám také nikdo nedaruje, ale musíme o ni usilovat, postupně ji navyšovat, tak jako to dělají Rusové a nově snad i Maďaři a Poláci. Babiš to viditelně nedělá, volme SPD.

384720

27.12.2020 16:35

Recenze knihy Sebedestrukce Západu

Že by byl lékem novoklausismus?

P.K. 178.?.?.?

To co krafá VK, není tak důležité, ale za pozornost stojí Závěr autora recenze. V tom je nějaká myšlenka a tou myšlenkou je, že situaci může zlepšit pouze demokracie. Nikoliv Klausem opěvovaná „zastupitelská demokracie“, dodávám já. Právě ta jeho milovaná (svojí láskou nakazil i Trikoloru, která také odmítá referendum) zastupitelská demokracie, prostřednictvím „našich“ zastupitelů, přivodila současný liberalismus. Nepřekvapivě, už se začíná zajídat i těm, kteří ho aktivně zaváděli, likvidováním silného státu a předáváním jeho kompetencí, do rukou soukromých subjektů, převážně bank a dalších globálních korporací. Neboť jejich majitelé, již tyto služebníčky nepotřebují a oni piští, jak jsou zrazeni a nedoceněni.
Ano, současný liberalismus je zlo, ale cesta z něho má význam, jedině směrem k demokracii a ne ke zrádnému klausismu.

385093

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 84 čtenářů částkou 13 857 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 0

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 7

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Měnové kurzy

USD
21,55 Kč
Euro
25,59 Kč
Libra
29,77 Kč
Kanadský dolar
17,33 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,39 Kč
100 japonských jenů
19,55 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 233,15 Kč
1 unce stříbra
560,71 Kč
Bitcoin
784 853,54 Kč

Poslední aktualizace: 18.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?