Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 456 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, tmo.

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Přání otcem myšlenky, že?
>Kocourkov. Že jej tady dnes máme, za to můžeme poděkovat především zrádcům z řad SN a němcům všeobecně
Doložte svou domněnku fakty prokazujícími, že SN zavinili český kocourkov.
>Kdyby nevyprovokovali 2SV
Druhou světovou válku nezačali v žádném případě SN (ostatně nešlo o sudetské němce, ale o domácí, obyvatelstvo území zahrnutého do ČSR, které jen mluvilo specifickým německým dialektem), nýbrž vyprovokoval ji (kromě krize -kým asi spuštěné?) někdo úplně jiný na západ od Německa a také na východě - chazarskými židy založený bolševický Sovětský svaz. Chtělo by to alespoň průměrný rozhled a znalosti historie.
Přestaňte laskavě s tou vaší fanatickou vírou, že češi jsou skvělí a za vše mohli a mohou Němci. Je to příliš zjednodušené a pro vás trapné... výmluva za vše. Volili snad odsunutí sudeťáci v osmařtyřicátém roce Gottwaldovu zločineckou KSČ? Ne - byli to ti "čistí" češi, a titíž tu stranu zbaběle drželi po 40 let.
A rovněž tak přestaňte s trapným kolektivním (dokonce ne přesně definovaným) obviňováním typu:
>se vám vymkl z rukou
a
>Brežněv by vám řekl
, je to opravdu velice trapné a ukazuje to na míru inteligence diskutéra... a na o to větší potřebu nahrazovat fakta manipulacemi. Pokud něco konkrétního víte o osobě protidiskutéra, pak konkrétně a argumenty reagujte na to, co víte, a ne na to, co se bez podkladů domníváte nebo co se zlovolně snažíte jiným podsunout.
A mluvte laskavě vždy za sebe a ne za domnělé skupiny zde nebo kdekoliv:
>Potom se nemůžete divit, že Vás nemá nikdo v oblibě
, zvláště pokud ani toto (jako prakticky vše) nemůžete vědět. Jen rozpoutáváte vášně a lžete, přičemž později se nikdy neomluvíte a neopravíte svůj názor, a to ani kdyby se dotyčný ohradil s uvedením správných faktů (jako že vámi zahrnovaní "dobří" se v této manipulované debatě raději ani neozývají).
Každopádně způsob vaší diskuse je nenormální, zvrácený až psychotický. Zajímalo by mě, jestli a kdo za ty hloupé a fanatické manipulace platí, a zda je to v zájmu tohoto serveru, pokud je to dlouhodobý jev a není to korigováno. Takovými diskutéry (a nejste v tom bohužel sám, je vás tu více) diskuse klesá na úroveň stoky, kde si lidé nadávají a podle si zpoza barikád fanatiků vyčítají nenávistné smyšlenky.

224044

Dobře, takže jste nic doložit nebyl schopen, a odkazujete jen na jiná místa a na jakousi jinou objektivitu, samozřejmě podle vašeho gusta... takovou byste mi rád implantoval, v zoufalé snaze získat dalšího člena stáda a obhájce neobhajitelného. Znovu prokazujete jakési své alergie k jiným diskutujícím, intoleranci k jiným názorům, chuť napadat i pro pouhé číslo 62... přitom není nikde napsáno, že váš názor není silně zkreslený, a možná právě 62 má pohled na tehdejší dobu i na sudetské spoluobčany mnohem vyváženější a lidštější postoje... na rozdíl od fanatismu vašeho, a přisluhovačů každé hádky a zloby, typu hestroy. Vy jen nekriticky nadržujete čechům, i přes vědomí, co je to za národ a čeho se opravdu dopustil (možná právě proto tolik vůle maskovat to -nebo jde jen o obrovskou neinformovanost?). A stejně jako tento nehrdý národ ani vy nezvládáte sebereflexi, a raději než si přiznat pravdu a čestně se k tomu postavit, se vám líbí relativizující výmluvy typu "doba byla taková, poválečné uspořádání je jaké je, ať se to líbí či nikoliv).
Takže ve vás zvítězil zvířecí pud a rozhodl jste se, že aby tady diskutoval člověk s jiným pohledem,
>by už bylo asi přespříliš, obzvlášť s jeho názory.
Ovšem uniká mi, jakým právem chcete právě vy určovat, kdo zde může bez vašeho šikanování diskutovat, a kdo má být vyloučen či posmíván, jak je tady tak častým zvykem té méně inteligentní skupiny sebejistých. A samozřejmě že tihle řvouni bývají nejvíc slyšet... ke škodě všech normálních i tohoto webu.

224063

14.07.2010 18:57

Americká ekonomika padá - 1. část

RE: Šance na změnu

tmo 89.?.?.?

Já jsem s nadějí a stále větším souhlasem četl, až do místa:
>...sociální stát ...platit jej z daní odebraných těm nejbohatším. Ostatní žádné, daně ale ani žádné dávky...
Toto je právě zásadní chyba. Už volnost pohybu lidí, služeb a zboží by přinesla potenciál pro lepší fungování nedotované ekonomiky v minimálním státu... ovšem stát jako takový potřebuje obranu a bezpečnost, a to silnou, efektivní. A na to by se muselo vybrat ode všech, kteří by v tom bezpečí zaručeném státem chtěli žít. Znamená to, že by se buď osobně účastnili v armádě či policii, nebo by ji museli platit. A to tak, že všichni stejně (všem jde přece o jeden život, ne?). Proto navrhuji absolutně rovnou měsíční vstupenku pro právo žít v tak skvělém státě, například 2000 Kč měsíčně. Z toho by se armáda i policie ufinancovala, a navíc by zbylo i na budování a opravy chodníků, silnic ap. ... infrastruktura je nutná pro pohodlí i pro další rozvoj území a ekonomiky.
Tím pádem by k žádnému kolapsu ani úprku nedošlo, protože by se nerabovalo a nevraždilo. Armáda by se k plenění nepřidala, protože by přišla o solidní práci a plat, a šla by do nejistého dobrodružství se špatným koncem. Podobně policie.
A nakonec odpověď na (předem stupidní) otázku "proč by měli platit vstupenku stejně bohatí jako chudí?" Odpověď je absolutně jasná a zcela spravedlivá: jsou stejně lidmi ti i ti, a mají rovné šance i rovná práva. Neexistuje tedy důvod mezi nimi rozlišovat podle příjmu. Obojí mají dvě ruce, dvě nohy a jednu hlavu, a jejich bohatství či chudoba jsou závislé jen a pouze na tom, jak je kdo pracovitý, snaživý a nadaný. Rozdíly v nadání žel jsou, ale to ať si každý vyreklamuje u svých rodičů či dalších předků. Nikdo jiný ze spoluobčanů to nezavinil, tedy je nesmyslné chtít, aby na to ti druzí dopláceli. Ostatně na vstupenku do kina vám také nikdo nepřispívá, pokud prokážete, že jste chudší či nezaměstnaný.
Sociální politiku bych řešil formou pojištění - kdo chce být jištěný, pro případ nouze, ať si platí sociální pojištění... pak mu bude pojišťovna plnit, pokud se stane něco neočekávaného.

224065

15.07.2010 01:44

Americká ekonomika padá - 1. část

RE: Šance na změnu

89.?.?.?

>pokud ta skupina vymře, nahradí ji ti, kdož jsou těsně nad nimi
Toto je bohužel nepravdivé tvrzení. Ti, co se tak nějak průměrně uživí, protože něco umí a nejsou líní, nemají důvod okamžikem smrti bezdomovce přestat pracovat nebo zapomenout své dovednosti. Nikam nepadnou. Světu jen ubude zbytečné zátěže a humanitární organizace trošku ušetří. Nikdy ale nevymře celá ta žebrácká třída.
Bohatou třídu chápu jako mimořádně dobré živnostníky, umělce a zaměstnavatele, střední třídu jako schopné zaměstnance a živnostníky, a ta dnes platí daleko víc, než 2000 měsíčně (sečteme-li všechny druhy daní). Pokud nechcípají hlady dnes, nezačnou chcípat ani při snížené zátěži a zcela otevřených a férových podmínkách na trhu.
Propad střední třídy je dnes jen mírný, zatím ne likvidační. Propad je zde proto, že máme příliš sociální stát (zatěžující), a takový živnostník místo 2.000 Kč platí měsíčně na všech daních min. 10.000 Kč... a krom toho ještě sociální a zdravotní pojištění za sebe a za své případné zaměstnance.
Poměry by se měly narovnat (aby neplatil jeden na druhého), a zátěž všem rozumně snížit a stanovit ji jako rovnou.
>Ve starém Římě tomu říkali - "Chléb a hry"
Ano, také to vedlo k úpadku Říma, lidé zlenivěli a zajímali se jen o zábavu. Na to Řím dojel.
>trh vyřeší mnohé. On by vyřešil i ty lidi pod mostem. Ale značně nelidským způsobem
Souhlasím. Trh je příroda, a ta si poradí. Pro větší humanitu navrhuji pojistné, nízké zdanění a odstranění skrytých daní a dotací placených jinými za někoho. Dnes zcela podprůměrný zaměstnanec by mohl vydělávat místo 10.000 Kč měsíčně například 15.000 Kč měsíčně za tutéž práci (zaměstnavateli by zbylo více mzdových prostředků po odstranění daní z příjmů, z přidané hodnoty a spotřebních daní). Tím pádem by dělník mohl v pohodě odloupnout z navýšené mzdy 2.000 Kč na vstupenku, dále by si zaplatil např. 1000 Kč na sociální pojistné (aby něco málo dostal od pojiťovny, když přijde o práci nebo když si ufikne prst, dále by si pěkně sám zaplatil 1000 Kč na základní zdravotní pojištění a 1000 Kč by odložil do fondu na důchod. Zbývá 10.000 Kč, ale pozor! To není těch samých 10.000 Kč, protože v novém ekon. systému si ten člověk může koupit více zboží, protože vše je levnější, jelikož k cenám nikdo nemusí přidávat 20% DPH na každém stupni výrobního či obchodního řetězce. Rodina nakoupí minimálně o 20% více, než nyní. Toto není ožebračení, to je naopak polepšení si.
Navíc tohoto člověka nikdo nenutí, aby zůstával jen nejhloupějším zaměstnancem, ale může být šikovný řemeslník na živnost. V Irsku nebo Německu je o ně nouze. Všichni mají stejnou šanci uspět, anebo propadnout se dolů. Stejná práva, dokonce i volební, tedy stejné povinnosti. Žádné demotivující zvýhodňování!

224083

Co jsem chtěl doložit, je v jediné jasné a česky psané větě v úvodu příspěvku 224044. SN nic jako český kocourkov nezavinili (to tvrdím já, a na vás je prokázat své opačné, domnívám se že lživé, tvrzení).
Na učebnice dějepisu nejsem zvědavý, skutečné vzdělání jde o dost dál, než komunistický dějepis základní školy a jednostranné pořady ČT nebo TV Nova. Ale shodnout se dokonce nemusíme, ani když se doučíte a předložíme konkrétní důkazy. Problém byl ve vaší víře v jedinou pravdu a to vaši, podávanou poněkud fanaticky pročesky, a v ostrakizaci jiných diskutérů s opačným názorem.
>V otázce SN byly učiněny kroky
Jasně... pasivně, a těch kroků se my rádi chytneme, bez ohledu na právo. A na těch krocích vůči SN nemají dle vás češi samozřejmě ani stín viny, že? To tak nějak samo, ani jsme to nechtěli. Jen se to tehdy hodilo, a i teď se to naší zbabělosti hodí jako omluvenka, jako křivý argument proč si nemusíme nic přiznat a napravit.

224085

Ale nedělám...
Zvířecími pudy jsem mínil (a asi všichni mimo vás pochopili) strach z jiného živlu a instinktivní obranu tím, že češi znásilnili, zmrzačili, zabili, okradli a vyhnali své staleté spoluobčany, kteří mluvili jinak... a z nichž měli strach. Nebo kterých se chtěli zbavit, protože se jim nehodili a také ze zištných důvodů majetkových. Dnes je tím zvířecím pudem stádnost, s níž si někteří češi hájí své teritorium a svou pokřivenou historii... pro obranu svých "historických práv a pravd".
Nekritičnost je prostě nekritičnost, a z jeho příspěvků to čiší na 100 honů.
Nenávist k SN a k Němcům je z jeho textů taktéž evidentní, a projevuje se odporem i posměchem.
Neinformovanost tam objektivně je, a zakládá právě ty jednostranné soudy.
Jistě, každý může hájit to své, ale před autoritativním výrokem by si měl nejdříve zjistit informace z obou stran, a to nejlépe vícenásobně. Dokud to neudělá, neměl by se lidem s opačným názorem vysmívat, posměšně je nazývat a vylučovat z diskuse. O to šlo. A to já určitě nedělám, na rozdíl od jiných expertů zde.
Až se budete chtít zase zbytečně hádat, zase něco napište... ale příště se zkuste zamyslet, jestli motivace k psaní není pouhou potřebou zastat se jiného kusu ze svého stáda, resp. snahou nepravdivě diskreditovat někoho jiného. Prostě zkuste důsledné myšlení na jemnějších úrovních.
P.S.: a češi píšu s malým č proto, že jimi míním souhrnně obyvatele ČR, což nejsou jen Češi, ale i Slezané a Moravané (mluvící víceméně česky). Ale pokud chcete, můžete to chápat i jako výraz neúcty k národu, který se choval a chová křivě a zbaběle. Bohužel jde i o můj národ.

224086

>Kolik lidi jste vyvrazdili, hlavne na vychode.
Kdo "vy"? O té trapně nepodložené paušalizaci a podsouvání jsem něco psal výše... patrně vám nejde čtení. Mimochodem nikoho jsem nezavraždil, a jsem bohužel příslušník českého národa, o němž si můžete přečíst, koho na Ukrajině, Bělorusku i Rusku a jinde vraždili a okrádali... kdosi to tu odkazoval. Není to dlouhé, jen slabých 36 stran textu, to byste mohl zvládnout:
Čeští legionáři na Sibiři
Jo jo, takhle uboze se získávaly ostruhy, kradlo státní zlato a získávaly zásluhy u západních mocipánů, aby mohlo vzniknout to údajně suverénní Československo.

224088

>pane Anonymus85 myslim ze nemusite nic dokazovat
Pane, vy jste tady určen k tomu, abyste lezl jiným do debaty a určoval, co kdo má či nemusí dokazovat? Nebo se ta debata týkala vás, že dokazování lživé vypuštěné věty pokládáte za svou věc?
Domnívám se, že u slušných lidí, když někdo vypustí velkohubou a osočující větu, mělo by se to zakládat na realitě a měl by být schopen to doložit. Zde to dotyčný ani napodruhé nezvládl... prostě neví:
>Kocourkov. Že jej tady dnes máme, za to můžeme poděkovat především zrádcům z řad SN a němcům všeobecně
Doložte svou domněnku fakty prokazujícími, že SN zavinili český kocourkov.
To samozřejmě doložit nepůjde, nebo jen velmi krkolomně, lživě. Sudetští němci byli bez své vůle, aniž se kamkoliv pohnuli, vytrženi ze svazku Rakousko-Uhersko a zahrnuti do ČSR jako ne zcela svéprávní (byla jim odepřena i místní samospráva, přístup k účasti v úřadech a konány snahy odepřít jim jejich jazyk a školství, a to po mnoha staletích, kdy tu jejich rodiny žily v pokoji a přátelství vedle čechů). Mezitím v dalekém Sovětském svazu vznikl komunismus. Následně byli SN českou sběří vyhnáni a okradeni, tudíž jako nepřítomní či jako oběti zločinu nemohli mít podíl na české malosti a morálních excesech (to je známá lest židů a jiných prolhaných propagandistů, obvinit ze svých zločinů své oběti). A už vůbec nemohli mít takto nepřítomní vliv na volbu čechů v roce 1948, kdy si zvolili komunisty. Na budování a udržování totalitního režimu, toho našeho kocourkova, neměli taktéž žádný vliv. A dodnes jej nemají.
>nemusite nic dokazovat protoze pravda sama je dostatecny dukaz
To je nesmysl. Podle tohoto vzoru bych zde mohl prohlásit, že jste postižený syn žumpaře, a když byste mě vybídl k důkazu, odpověděl bych snadno vaším "pravda sama je dostatecny dukaz". -Stačí vám takové dokazování? Připadá vám tento snadný způsob vypouštění smyšlených názorů v pořádku?
>Ve srovnani nasich "zlocinu" ... je nase provineni velke asi tak jako provineni te mouchy
Aha, takže všichni jsou vinni zločinem v uvozovkách, ale češi z neznámého důvodu nejméně. Zlo je podle mě zlo. A nemá cenu se jako nesvéprávné dítě ve školce srovnávat s jinými, prolhaně zapírat, sám sebe obelhávat, zkreslovat a zbaběle prohlašovat: "však oni taky", a že za vše mohou ti jiní, a že já za své činy mohu jen docela nepatrně, nejméně. To svědčí o nezralosti duševní a o odmítání morální odpovědnosti za sebe, což je nedospělé.
>diky za pozornost
Věru je za co děkovat... číst to bylo odporné, těžké.

224135

>A to vás asi velmi prudí, že vás Rusové nevítali ve své zemi, že?
Opět nejste schopen psát věcně a pravdivě? Kdo je to "vy"? Snad víte, že on je Němec (nebo ve skupině více Němců), který napadl Sovětský svaz??? Probůh! Vždyť je to evidentně vaše lež a zlovolné podsouvání. Jako obvykle.
>ta Katyň byla následkem, když chcete - tak "německé mírové politiky"
Aha, takže podle vás nejen SN mohou za český kocourkov, ale už i Nemci mohou za zločiny sovětských komunistů, proti nimž bojovali...? Vždy někdo jiný může za čísi zločiny. Absurdita větší než od vás snad nemůže existovat. Obávám se, že tady došlo k nějakému vážnému defektu osobnosti, a bylo by vhodné, aby se tím odborník zabýval, protože se to stále opakuje a problém prohlubuje.
Zkuste se trošku uklidnit, úplně si vás představuji, jak s vysokým tlakem, naběhnutou žílou a třesoucíma se rukama pokládáte za nutné odpovědí zničit někoho s jiným názorem, s nehodící se informací. A pro ten účel uděláte klidně i stojku, když nebude stačit zvrhlé házení viny z viníků na oběti.

224136

15.07.2010 13:12

Americká ekonomika padá - 1. část

RE: Šance na změnu

tmo 89.?.?.?

Ale samozřejmě že v čistém tržním prostředí vznikne (bude dál existovat) skupina chudých, možná i hladových. Ale to existuje už i dnes, v tzv. sociálním státě (dle mě přebujelém). A já tvrdím, že více lemplů nebude pracovat alespoň trochu, za málo peněz tehdy, když jim někdo vysílá signál: "však nemusíte makat, my se o vás tak jako tak postaráme". Toto jednoznačně vede k demotivaci a ke spolehnutí se na to, že je někdo bude živit... k falešnému, pokřivenému zdání, že se o ně někdo "musí" postarat. Pokud je tedy má logika správná (určitě je), bude v sociálním státě darmojedů víc než ve skutečně tržním prostředí... tam se člověk i za málo musí snažit odvést nějakou práci (i v přírodě musí veverka něco dělat, aby nezdechla). Kdo nechápe tak jasnou věc, že nic není zadarmo, není zřejmě ani člověk, a je určen k hladovění a dost možná k zaslouženému vyhynutí (pokud charitativní organizace nepomohou dostatečně).
Principiálně pak pokládám za vadné, aby jedna skupina pracovala na sebe a ještě na druhou skupinu, zatímco ta druhá skupina by jen lenivěla, brala, žrala, a ještě hrozila tím, že se (velmi pravděpodobně) rozšíří a bude dělat problémy. Vydírání a výpalné jako sociální politiku neberu.
Myslím, že NIKDO nemusí hladovět, když aspoň něco bude dělat. Dokonce nikdo není ani odsouzen k trvalé chudobě, ve svobodném volném trhu. Pokud opravdu chce, má nějaké schopnosti a ambice, pak může při poctivé práci i dost zbohatnout. Je snad málo příkladů, kdy se lidé vzešlí z velmi skromných poměrů prosadili, velmi zbohatli a dokázali vybudovat své firmy? Jde ale o aktivní přístup a pozitivní myšlení... jak nějakou příležitost objevit, jak překonat překážky a jak uspokojovat co nejvíce potřeb lidí kolem.

224138

15.07.2010 16:39

Americká ekonomika padá - 1. část

RE: Šance na změnu

tmo 89.?.?.?

>v zadnem pripade neprijdou od tzv. elit
Baví mě ta jistota! Jak to můžete vědět? Jak si můžete být jist tím, že ti, co byli dost inteligentní na nalezení nejvýhodnější cesty pro sebe dnes, budou těmi nejhloupějšími a pasivními při vedení davů směrem, který si určí jako výhodný? Informace mají jako první, a včas vyskočí z mrtvolky (tam to nechají vyžrat spodinu, jako vždy) a připraví si nového koně, na něhož naskočí. Jednak pro to mají sklony vést (i praxi) a jednak pro to mají veškeré prostředky, které stádo nemá.
Jsem si prakticky jist, že bohatí, elity budou opět ve vedení i v příštím systému. Včas zareagují a dostanou se do čela, stanou se určovateli pravidel a dalšího vývoje.
Ostatně i ten trh zlata musí někdo ustavit... špatné pro plebejce ovšem je, že zlato se nedá jíst, je pro ně příliš drahé a není prakticky fyzicky dosažitelné... alespoň ne pro 95% lidí.
Mnohem pravděpodobnější je výměnný obchod potravin a dalších nezbytných produktů, než nějaké obchody za zlato. A pak možná (z praktických důvodů) lidé zavedou opět fiat peníze. Lidé rychle zapomínají a pohodlí je jim nad riziko. Anebo možná vzniknou elektronické peníze a chipy pod kůží, které budou manipulovatelné ještě víc a snáz, než nyní papírové. Nicméně lidi do toho někdo ukecá... řekne jim jak se zavede nový spravedlivý systém, kde každá věc a služba má nějakou pevně danou hodnotu, a že bude tedy kontrolovatelné, zda má na účtu každý to, co by tam měl mít. Ovšem že tam někdo nahoře bude mít i něco navíc, to už zřejmě zkontrolovat nepůjde. Vždy se najde cesta jak podvádět, pokud je k tomu vůle. V každém systému.

224148

15.07.2010 21:36

Americká ekonomika padá - 1. část

RE: Šance na změnu

89.?.?.?

>nemas paru ani o lidske povaze ani o tom jak funguji trhy
Aha... [smích] tak to je argument jako hrom! Nezdá se vám taková odpověď poněkud laciná a dokonce směšná? Jak si můžete být jist, co já znám, a že právě vy znáte lidskou povahu i trhy lépe, abyste mohl jiné známkovat?
>potraviny nelze v neomezenem mnozstvi skupovat a skladovat
To samozřejmě dobře vím, a proto také píšu o tom, že začas lidé budou hledat praktičtější platidlo. Nevylučuju ani zlato, ale tohle platidlo je snad jedno z nejméně praktických:
1) lidé téměř žádné zlato nemají, takže je nemohou vyměňovat
2) zlato má přiliš vysokou cenu, takže by se jednalo o velmi malé zlomky zlata, pro běžné nákupy. Lidí od středověku, kdy se zlatem platilo, podstatně přibylo, i firem a hodnot/zboží. Patrně vám unikl tento detail, že rozdělení existujícího zlata mezi 7 miliard lidí a mnoho milionů firem by bylo velmi obtížné, a to i kdyby byla vůle to zlato alespoň trochu rovnoměrně dělit mezi lid.
3) nutnost nosit váčky se zlatem a velmi přesné váhy
4) i zlato je možné falšovat, a lze to oproti bankovkám hůře ochránit a zkontrolovat.
5) nikdo nemůže zaručit uchování hodnoty do budoucna právě ve zlatě... je v podstatě jen jakýmsi kovem, pro běžného člověka nevyužitelné (mimo šperků, a na ty široké vrstvy stejně nikdy nebudou mít).
>zrejme ti uslo ze od pocatku krize byly majetky zdecimovany o desitky bilionu
Neušlo, představte si, chytrolíne... Jenže to nejsou ty nejvyšší šajby, ty se něčím takovým nepyšní ani o tom neinformují (k těm se možná ty "ztracené" biliony posunuly - peníze totiž nemizí). Ti, co ztratili, jsou prostě jen méně informovaní zbohatlíci, kteří bůhvíproč ukazují, jak moc si mohli dovolit ztratit, a přesto nepřestali být bohatými.
Ostatně až vzplane "poslední bitva", bude veškeré zbylé jmění na světě přesunuto k těm, kteří je umí přitahovat, kteří to umí zmanipulovat. Buďte si jist, že to nebude strejda z horní-dolní, kdo na posledním zapumpování bude profitovat. Bude to pan Rothschield, Rockefeller a jiná tichá esa z jejich elitní party. A tihle už dnes určují i trh se zlatem (fyzickým, i ceny za zlato elektronické), a budou to opět oni i za hypotetické situace, kdyby někdo chtěl zlato učinit oběživem. A budou určovat i aktuální množství i aktuální cenu unce/gramu v oběhu. V čem se to tedy liší od bankovek? Jen v tom, že bankovky jsou lehké, skladné a praktičtější.
>Byt tebou tak si prekontroluji telo, vsadim se ze uz te ocipovali
Nechte si posměšky pro sebe, jste trapný. Ani se dost neznáme.

224169

16.07.2010 01:21

Americká ekonomika padá - 1. část

RE: Šance na změnu

tmo 89.?.?.?

Nulová diskuse, neuvádíte žádné argumenty. Zato zásadně porušujete nejzákladnější pravidla na Zvedavci:

Totéž platí o urážení dalších diskutujích. Můžete s někým nesouhlasit, ale nesmíte ho zesměšňovat.
...
Dále jsou zakázány tzv. "nasírací příspěvky". To jsou takové příspěvky, které nediskutují, a jejichž jediným cílem je někoho naštvat. Upozorňuji, že nasírací příspěvek nemá nic společného s vulgárními slovy.

224191

16.07.2010 01:38

Americká ekonomika padá - 1. část

RE: Šance na změnu

tmo 89.?.?.?

>nelez do diskusi na ktere nestacis
Na vás stačím s obrovskou rezervou [smích]
- Nejprve tvrdíte že řídící elity nejsou, ale pak o nich bez uzardění píšete. Pletete si je s bankéři, ale ani poté, co jste jinými upozorněn na svůj omyl, nesklapnete a dál machrujete.
- Také píšete o údajné nutnosti nastolení platby zlatem v budoucnosti, ale pak to popíráte. O bankovkách krytých zlatem jste nepsal ani slovo, asi proto, že víte, že by to bylo prakticky těžko kontrolovatelné a podvody by byly i za této situace (zkušenost s vývojem zlatem krytých peněz už máme za sebou jako marný pokus).
>Je primo zabavne jak ty jsi informovany, ty jsi proste informace sama (hurónský smích)
Vy mi naopak informovaný nepřipadáte.
>Neco podobneho muze napadnout jen nejakeho bridila
I zde odcituji pravidla diskuse, která nerespektujete:
Můžete s někým nesouhlasit, ale nesmíte ho zesměšňovat. Vyhněte se osobně laděným příspěvkům, ve kterých zpochybňujete něčí inteligenci nebo se jinak snažíte dokázat, jak je ten druhý hloupý.
Je tristní, když se o to pokouší právě někdo, kdo na to nemá, dokonce ani na slušné chování k jiným.

224194

19.07.2010 00:47

Americká ekonomika padá - 1. část

RE: Šance na změnu

tmo 89.?.?.?

Doslova NIC nedonutí potentáty (ty o kterých mluvím já) udělat něco jako úlitbu lidu. Udělají jen to, co je prospěšné pro ně. Vše ostatní je amatérismus a domněnky přechytralých paniců.
Zavedení kryté měny nevylučuju (lidi rádi opakují stejné věci, o nichž si už ověřili, že nefungují), ale dost pochybuju, že zlato potřebné pro krytí té nové měny uvolní pro blaho všeho lidstva v množství odpovídajícím nynější hodnotě existujících majetků, a že banky doražené tím nesmyslným runem budou mít ještě důvěru kohokoliv, totiž že papírovou měnu krytou zlatem jsou schopny a na požádání ochotny směnit za zlato. Pokud se bude s hodnotou zlata hýbat, jednak to budou dělat opět oni, a může se to dostat do oblasti nesmyslných čísel, kde cena zlata nebude už odpovídat skutečné hodnotě, možnému užitku. Kromě toho ani směnitelností za zlato nelze papírovou měnu reálně prověřovat, protože se nikdy nesejde dostatečné procento lidí či měny, které by opravdu reálný a účinný test provedlo a odhalilo tak nekrytost papírové měny (nějakých 5-10% nic neřeší). ale i kdyby to bylo víc a podvod by se provalil, jen by prostě skončil další pokus o jakousi takzvaně "krytou" měnu, která vlastně krytá není, jen všichni dělají, že věří v poctivost, v ideál. Každopádně by krytí měny klesalo až k nule, podvádělo by se opět tak, jako vždy. Velcí si hrají na pány světa, hrají pro sebe, z naivků dělají hlupáky, kteří reagují vždy až pozdě a davově, a ovce dole jen nevědomě slouží tomu plánu, popřípadě dělají křoví.

224416

19.07.2010 11:15

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: Co vlastně chtějí kuřáci?

tmo 89.?.?.?

Chcete vidět podlost? Mrkněte se do zrcadla, anebo si znovu přečtěte svou reakci - přesně takové "příspěvky" odvádějí diskusi od logiky a věcné debaty k nenávistným a posměšným (popřípadě obojím) výpadům osobním, a nahrávají politováníhodné spodině, která se pak může vydovádět alespoň s off-topic obrázky a smajlíky, což je maximum, čeho jsou schopni. Diskuse k tématu je nad jejich síly, takže jsou vždy rádi za podobné podpásovky, nenápadný signál k posměchu a ukázání, kde je dav a kde jsou ti druzí, samostatně a kvalitně myslící.
Takže si to shrňme:
- bezdůvodně jste nám povyprávěl o nějaké vaší sousedce
- bez příčiny jste ji spojil v pejorativní souvislosti se strigou
- vyjádřil jste nesmyslnou domněnku, že Hitler silně kouřil, což jste samozřejmě nijak nedoložil (včetně smyšlené motivace)
- pogratuloval jste posměšně protistraně a zavedl věc od faktů k jakémusi vámi vybájenému stranictví
- vyprovokoval jste další reakce, nesmyslně zaplevelující diskusi, a bezděky jste podobným ukázal, kde je ta druhým se hihňající "inteligence"... což oni samozřejmě nepochopili a řehtají se zřejmě sami své partě.
Opravdu byla ta snůška zloby a křivých ubohostí zamýšlený cíl? A míváte tyto návaly i několikrát denně?

224430

19.07.2010 12:01

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: smrad

tmo 89.?.?.?

Je typickým trikem lhářů, že zlo zrelativizují, najdou na něm i údajně pozitivní momenty či výjimky, z nenormála udělají oběť (viz dojímavý obraz dědka s jeho jedinou radostí fajfkou, viz podobně homosexuálové a jiní úchylové s jejich údajnou diskriminací).
Je ukázkou pokřivené logiky poukázat na jiná negativa (smog), a hraně se podivovat, že když jsou tato, proč by zrovna nemělo být kouření tabáku. Vždy přece musíme něco odbourat jako první, zatímco ostatní negativa ještě přetrvávají.
Je ubohé, když někdo nedokáže rozlišit mezi (nejen) soukromou škodlivou a neúčelnou závislostí, a nutnou veřejnou či osobní dopravou a zásobováním, a ještě má dotyčný choutky jiným nadávat do kokotů.
Nicméně klidně řešte jako první smog! Nikdo vám nebrání! Jen laskavě druhým nepodsouvejte, že jim něco nevadí, když nevíte, zda to vadí či nevadí... a lze se důvodně domnívat, že zplodiny z chemiček a jiných zdrojů znečištění lidem většinou vadí, nikdo alespoň netrvdil opak. Pak tedy váš křivý pokus dělat z jiných pokrytce se obrací proti vám. Zde se ale řeší obtěžování nekuřáků ze strany kuřáků, ne nějaké amorální veřejné exhibice ve Varšavě (jakkoliv i to je vadné).

224434

19.07.2010 12:42

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: ?!

tmo 89.?.?.?

Ano, boj vede kdokoliv proti komukoliv, kdo mu v něčem vadí. A je to normální!!! ...podivovat se nad tím netřeba. A volat po toleranci a pochopení u někoho tak bezohledného, kdo drze bez ptaní zadýmí prostor desítce dalších lidí, z nichž některým to může vadit i silně a akutně (astmatici), je poněkud zvrácené. Asi podobně odporné je "usrat" si ve výtahu, kde s dotyčným prasetem musí být někdo nejméně do další zastávky (kde NUCENĚ vystoupí, ačkoliv chtěl jet dál). Bezohledné znečišťování vzduchu jiným je prostě od neinteligentních dobytků hnus, zvláště tehdy, kdy se dá trochu ovládat a odložit to, nebo to provést jinde, v soukromí. -K tomuto chování nenormálů netřeba tolerance, ale naopak vykázání do určitých mezí, když už nemají slušnost a ohleduplnost vštípeny výchovou.
Takže vůbec nejde o vyvolenost a nevyvolenost, ale spíše o normálnost, empatii a odpovědnost za své chování.

224435

19.07.2010 19:53

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: smrad

tmo 89.?.?.?

Pokud jste v diskusi, měl byste asi logicky reagovat na argumenty strany "A". Jestli k tomu nejsou rozumové schopnosti nebo ochota, diskuse to není a nemá smysl se zde setkávat či střetávat - vy si v takovém případě prostě chcete říkat jen to svoje, bez ohledu na fakta, nebo fakta popírat.

224457

19.07.2010 20:35

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: smrad

tmo 89.?.?.?

Tohle je podle mého čirá demagogie:
- pokud nepojedou stroje v tabákovém průmyslu, lidé si snad kvůli tomu nejsou schopni najít jinou rozumnou práci? To je asi tak hloupé tvrzení, jako obhajoba zbrojního průmyslu a válek, nebo pěstitelů rostlin pro získání a prodej drog, nebo bránění stíhání gangů, které by si po potlačení své činnosti už nemohly (chudáčkové) vydělávat na živobytí vydíráním a vybíráním výpalného... co jejich nebohé rodiny! -Rozumný člověk jistě chápe, do jak absurdních pozic jste se dostal... hájit výrobu a konzumaci něčeho zbytečného a škodlivého pro větší zaměstnanost. To pak raději sázejme stromy v lese nebo pěstujme jabloňové sady... není to škodlivé, a dřevo se dá zužitkovat a ovoce se dá sníst, a nikomu to neškodí. Navíc to dá práci lidem v souvisejících oborech jako zpracovatelský průmysl, výroba stavebních hmot, nábytku, stavebnictví, papírny, potravinářský průmysl atd.
- příjmy státu z tabákové drogy a zlozvyku sice jsou, ale také jsou podstatné výdaje materiálu a energie na výrobu něčeho zcela zbytečného, neefektivního, a také jsou zde nyní mnohem větší výdaje na nucené větrání, úklid, propálené ubrusy, koberce a sedačky, úklid ulic, léčení nemocí kuřáků i nedobrovolných pasivních kuřáků. Obtěžování nekuřáckého okolí (diskomfort), to má jistě také určitou cenu, ale tu lze složitě vyčíslit. Podobně prací prostředky po návratu ze smrduté restaurace, resp. náklady na čistírnu. Pak zde máme ekonomickou ztrátu plynoucí z nevykonané práce zaměstnanců během nemocnosti spojené s tabákovým dýmem.
- hospody zcela jistě nebudou prázdné, protože lidé nadále chtějí někde jíst a pít, někde se setkávat a bavit - k tomu primárně slouží hostince a restaurace, ne k vytváření dýmu. Lidé zcela jistě nepotřebují zakouřené společenské místnosti, aby nebylo možno dýchat, aby slzely oči, aby nebylo vidět z jedné strany místnosti na druhou, aby byl po stole rozsypaný popel, aby každou chvíli obtěžoval u stolu číšník vysypáváním popelníků. Navíc kuřáků je celkem výrazná menšina, a sváteční či příležitostní kuřáci a mladí kouří převážně jen proto, že jim někdo dává tu možnost/příležitost, příklad, propagaci, dojem "dospělosti" tím, že budou kouřit. Navíc nebude lidi tolik bolet hlava (z kysličníku uhličitého a uhelnatého), pijácí bez překouření cigaretami snesou více s menšími následky, a nebudou tolik zvracet, a budou mít mnohem lehčí opici druhý den, než když konzumaci alkoholu spojují s vykouřením krabičky cigaret.
- nikde není psáno, že eliminované kouření je nutno nahradit konzumací bonbónů... naopak si to u piva nebo vína nedovedu představit, natož u svíčkové nebo bifteku. A slané pečivo či jiné doplňky se konzumují i dnes, a není důvod si myslet, že někdo doplněk k pití pojme jako příležitost nacpat si břicho právě ...

Automaticky kráceno

224465

19.07.2010 20:37

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: Nic si z toho nedělejte Vladimíre!

tmo 89.?.?.?

dokončení:

... není důvod si myslet, že někdo doplněk k pití pojme jako příležitost nacpat si břicho právě tímto humusem. Člověk totiž není prase a může si svobodně vybírat, co a kolik toho zkonzumuje a také cítí, když má dost. Zábava není u inteligentních lidí o tom neustále hýbat rukama a cpát si něco do huby, ale spíše o debatě s přáteli.

Zdraví a všeobecná pohoda tedy vzroste a ne že upadne! A lidé nebudou děleni na obtížné smraďochy a obtěžované, takže bude méně konfliktů a spousta ušetřeného času nejen za kouření, ale i za tyhle přihlouplé diskuse na internetu i jinde.

224467

19.07.2010 20:43

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: Samozrejme

tmo 89.?.?.?

>a co ti brání jít do krčmy, kde sa nefajčí?

Třeba obtížní a bezohlední kuřáci, kteří tu přirozeně nezakouřenou krčmu zakouřili. Nebo fakt neexistence druhé nekuřácké hospody v dané obci. Nebo potažmo kuřácká lobby, která zatím brání i dělení hospod na kuřáckou a nekuřáckou část nebo se brání zákazu kouření ve veřejných prostorách atd.

>budeš hadzať šablu bez napínania a smrdět budeš takjaktak

Nějak mi nedochází, proč si na slovenského přispěvatele dovolujete tyhle drzosti až sprosťárny, a proč tento atak arogance a bezdůvodného zesměšňování protidiskutéra editor podporuje.

224469

19.07.2010 20:56

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: Co vlastně chtějí kuřáci?

tmo 89.?.?.?

>raději si zahajlujte před zrcadlem
Nezdá se vám podobný styl debaty trapný? Pro vás ještě připíšu, že ten, kdo se tak ztrapňuje, jste vy.
Běžně vyzýváte lidi v děbatě o jiném tématu k hajlování? Je to odpovídající náhrada za chybějící argumenty či neschopnost myslet? A proč bych to měl vůbec dělat (hajlovat)? Člověče, ověřte si, jestli nemáte nějaký problém.

>k této skupině rozhodně nepatříte
Vy tady jste určen k tomu, abyste jiné osoby kádroval a určoval, kdo kam patří? A ptal se vás na to někdo? Je to k tématu?
Obávám se, že celým vaším výplodem jste neřekl ani slovo k věci, zato jen jiné bezdůvodně napadáte. Je mi líto "lidí" podobného typu. Zakomplexovanost je strašná věc...

224470

19.07.2010 21:15

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: Co vlastně chtějí kuřáci?

tmo 89.?.?.?

Kterého článku??? Bez udání zdroje je vaše informace nanic, a vzhledem k mnoha a mnoha jiným zdrojům s opačným názorem je to možné pokládat jen za trapný štěk, smyšlenku.
Pár citací z googlu, hledaný řetězec: hitler nekuřák

Jako aktivista a politik by mohl Hitler stát na jednom z čelních míst boje proti kouření. Sám byl přesvědčený nekuřák.

Hitler byl zanícený nekuřák a podporoval v Německu agresivní protikuřácké kampaně.

Hitler byl velmi zapřísáhlý nekuřák

Roman Joch: Kdo má být lepším vzorem pro mládež - Adolf Hitler, abstinent, nekuřák a vegetarián, anebo Winston Churchill, těžký pijan, ...

Hitler byl abstinent a vegetarián, militantní nekuřák, jedl střídmě a pokoušel se, velmi nedůsledně, o jakýsi zdravý životní styl.

Mussolini, Franco a Hitler byli zapřísáhlí nekuřáci, naopak silnými kuřáky byli T. Roosevelt, W. Churchill a J. Stalin

Hitler byl militantní nekuřák. Kouření v jeho přítomnosti bylo zakázáno a nikdo se neodvážil tento příkaz porušit.

Hitler byl zapřísáhlý vegetarián a od svých třiceti let nekouřil ani nepil.

Hitler byl vášnivý nekuřák a kouření považoval za „genetickou otravu"

Hitler - nekuřák, abstinent, vegetarián, pozorný k ženám, milovník zvířat...

je dobře patrný Hitlerův asketismus a pracovní nasazení. Zdůrazněno bylo vůdcovo vegetariánství, abstinence, nekuřáctví...

TO BY SNAD STAČILO.
Jediné zdroje, které naznačují něco jiného je obskurní server Osud, dále Zvědavec a pád šílenců z lidu na jakýchsi diskusích. Je však známo, že židovská lobby se dlouho a důsledně snaží Hitlerovi přisoudit jakékoliv negativum, co existuje... udělat z něj čistý etalon všeho zla. Jejich snaha křivit a falšovat historii je známá, trapná a motivace je jaksi pochopitelná. Ovšem tady bych čekal spíše opačné postoje [smích] Jenže senzacechtivost a plácání nepodložených dezinformací jsou zřejmě přínosné z hlediska popularity nebo snahy za každou cenu říkat něco jiného... nebo já nevím, proč se to zde objevuje.

224473

19.07.2010 21:20

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: smrad

tmo 89.?.?.?

Dokončení patřilo sem.
dokončení:

... není důvod si myslet, že někdo doplněk k pití pojme jako příležitost nacpat si břicho právě tímto humusem. Člověk totiž není prase a může si svobodně vybírat, co a kolik toho zkonzumuje a také cítí, když má dost. Zábava není u inteligentních lidí o tom neustále hýbat rukama a cpát si něco do huby, ale spíše o debatě s přáteli.

Zdraví a všeobecná pohoda tedy vzroste a ne že upadne! A lidé nebudou děleni na obtížné smraďochy a obtěžované, takže bude méně konfliktů a spousta ušetřeného času nejen za kouření, ale i za tyhle přihlouplé diskuse na internetu i jinde.

224474

19.07.2010 21:29

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: tolerance

tmo 89.?.?.?

Nepřekvapuje mě, že právě vy jste nepochopil tu nepřímou souvislost s celoživotní bezohledností a nedisciplinovaností (ostatně šlo jen o příklad, ale ani to jste nepochopil). Je jasné, že právě vy se musíte (prostě musíte) tak "sebevědomě" vymezovat vůči jiným diskutérům pokaždé, když nechápete. To je přece u tohoto typu normální - když nechápou, reagují o to agresivněji. Je zřejmě potřeba cosi zakrývat... nahrazovat si.
Ale protože chci skončit pozitivně, musím vás pochválit - pěkně poulíte oči.

224475

19.07.2010 21:41

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: Co vlastně chtějí kuřáci?

tmo 89.?.?.?

Jéé... právě že nevyhodili... takže zmýlí, a i vy se mýlíte (patrně proto, že je vyloučeno, abychom se my dva znali a vy abyste něco skutečně VĚDĚL o mně). Proč že jste si to vymyslel a smyšlenku napsal? Uniká mi rozumný důvod.
A smajlíci, bohužel pro vás, nic nevylepšují, právě naopak -někdo je potřebuje pro nahrazení normálních, rozumných slov. Ale i tato absurdní věta je vám podobná. Takže blahopřeji, že jste se tak "vylepšil"... zkrášlil dvouřádkový textík hned čtyřmi různými smajlíky. -Jste fakt šikulka... co všechno už zvládáte!

224476

20.07.2010 00:51

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: Co vlastně chtějí kuřáci?

tmo 89.?.?.?

>no tak vidíš, už toho raději nechej, nebo zase dostanete na prdel
Je podivuhodné, že jedna z citací z vyhledávače vybudí něco tak trapného, jako tento štěk beze smyslu. Jedná se (opět) o agresivní projev, bez toho, abychom zde spolu předtím něco řešili, bez vazby na téma, bez důvodu k takovému cákanci negativistického hnusu. A absenci jakékoliv rozumné věty nám nahrazuje opět rozřehtaný smajlík (i když je důvod spíše ke smutku nad tou úrovní, vtipného nic) - zřejmě jde o poznávací znamení určité sorty...

224496

20.07.2010 01:31

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: Co vlastně chtějí kuřáci?

tmo 89.?.?.?

Ta "knihovna" je zřejmě v šíleném zmatku.
Odkaz na autora uveden nebyl. A ani teď neuvádíte konkrétní odkaz, jen na odporně formátovanou stránku obsahující anonymní nesmysly - a i kdyby se jednalo o pravdu, píše se tam o jeho kuřáctví před rokem 1924, což se kryje i s jednou z mých citací, že snad, prý, kouřil před dovršením 30 let věku.
Nejsem přesvědčen ani o údajné Kershawově fundovanosti a pravdivosti, ani o jeho nezasaženosti křivením historie vítězi války a vlivy soustavně pomlouvačných židovských vykladačů.
Ostatně proti záplavě informací a svědectví o tom, jak zarytý byl nekuřák, a že si v jeho přítomnosti nikdo neodvážil zapálit, je nějaký jeden rozporný štěk jako plivnutí do moře.
I přes všelijaké ubohé pomluvy se na en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler uvádí:
Hitler was a non-smoker and promoted aggressive anti-smoking campaigns throughout Germany.
Je tedy zřejmé, že jde o zlovolnou lež, pokud někdo tvrdí, že zatímco navenek se ostře vyjadřoval proti kouření, že by sám tajně kouřil.
Dál se o tom nemíním dohadovat, protože to nikam nevede a je to v podstatě irelevantní ve vztahu k tématu o škodlivosti a obtěžování kouřením. Tak alespoň já redukuji tuhle debatu. Je v podstatě jedno, jestli se někdo cítí ve své úchylce diskriminován, nebo jestli řve, že jej státní moc nějak šikanuje. Škodlivost je prokázaná a uznávaná i panem Stworou jakožto kuřákem a autorem zdejšího článku. A že kouř a bezohlednost kuřáků obtěžuje lidi-nekuřáky, je také fakt, dosvědčený nejméně desítkami příspěvků. -Více o tom tedy není třeba hovořit:
je to nenormální, škodlivé a obtížné. A to je podstatné pro zaujetí postoje. Ostatní jsou jen výmluvy a relativizující omáčka, zbaběle odvádějící řeč od podstaty.

224501

20.07.2010 13:13

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: smrad

tmo 89.?.?.?

O tom nic nevím, že by si nenormálové a obtížní narkomani mohli diktovat, co já jako normální a nikoliv závislý nesmím "drze" ignorovat.
Moje již definitivní a zcela postačující vyjádření k tomuto pseudo-problému je zde.
Jinak nevím, proč jste sem napsal poslední větu. Podle mého je úplně mimo, pane "tolerantní strano bééé".

224547

20.07.2010 13:38

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: Co vlastně chtějí kuřáci?

tmo 89.?.?.?

Václave Jindřichu, tvé příjmení vypadá poněkud akrobaticky, ale v podstatě ti náleží. To co produkujete je totiž tomu vyměšování dosti podobné.
Zaprvé si myslím, že lžete, a že na Zvědavci nejste rozhodně včera poprvé. No a zadruhé jsem přesvědčen, že nezvládáte čtení textu v dané souvislosti. O slušné diskusi ani nemluvě.
Je zde jeden zakomplexovaný pisatel, který již i v minulosti rád sbíral vytržené citace z minulých příspěvků a pak je někomu hromadně a nesmyslně předhazoval. Jenže tehdy se ještě neskrýval za falešnou IP adresou a jiným nickem... dnes už se tedy neodvažuje přímo. Smutné.
Ty vyčítavé štěky raději ani nebudu komentovat. Jsou falešné a pouze emocionální, jako všechno kolem jejich autora. Se kterým samozřejmě nechci být přítelem ani náhodou, a to nejen kvůli inteligenčnímu deficitu, ale i kvůli neschopnosti korektní logiky v debatě a jeho zbabělým křivárnám.

224551

21.07.2010 11:21

Kleopatra se vrátila!

RE: Ida

tmo 89.?.?.?

Já souhlasím spíše s pánem výše (81.*).
Inteligenci koček netřeba přeceňovat, a nikdo o jejich IQ nepsal, prostě je to zvíře. Určitě jde ale o zvíře velmi zvláštní v mnoha ohledech. A svobodné (zcela odlišné od psů, kteří jsou smečková zvířata, přirozeně tíhnoucí k disciplíně, submisivnosti). Kočka domácí (ne lesní) skutečně občas potřebuje společnost, ale v bytě vydrží jen nějaké (v podstatě degenerované, vyšlechtěné) rasy koček... a i ty to táhne v určitých obdobích ven takovou silou, že jedna perská kočka vyskočila ze třetího patra z panelákového balkonu. Běžné kočky domácí by v takovém bytě trpěly jako člověk ve vězení na samotce. Kočka potřebuje na dvůr a do zahrad. A chce jít tam, kam ji to táhne, má v sobě duši lovce a sólo průzkumníka, ne aby ji někdo nutil a tahal na vodítku po chodníku nebo po parku.
Kočka má bez nejmenších pochyb skvělý orientační smysl, takže by se za normálních okolností skutečně neměla ztratit (pokud ji někdo nepřeveze o kilometry dál, nebo pokud ji něco šíleně nevyděsí, takže pak neví kam vlastně běžela).
Kočka je osobnost, ne samotářka... to je rozdíl. Společnost si vyhledá když potřebuje, pro jídlo si vyčuraně dojde do bytu, nebo si řekne, ale jinak chce být "nezávislá", ta panička, která určuje co se má dít.
Kastrování zvířat (podobně jako lidí) pokládám za mrzačení, za zločin proti lidskosti, proti přírodě (asi podobně jako pokusy s vrtáním děr do lidského mozku). Tak jako člověk ztratí svou předešlou přirozenou povahu, stane se třeba apatickým, resp. tloustne, je to podobné i u nebohého koně nebo kočky. Možná se to člověku hodí, že valach pak není divoký, pěkně ho poslouchá. Nebo že kočka se stane lenivější a stačí jí tloustnout v bytě a povalovat se. Ale to, co vyhovuje člověku není přece rozhodující. Ze zvířete se tím stal mrzák, zombie. Přišlo o jeden z podstatných prvků, který utvářel jejich život, přirozenost. Jako by bylo připraveno o motor, o smysl života. Už je zredukováno jen na ubohý přežívající uzlíček ochlupené bílkoviny, sloužící pouze jako doplněk "páníčka", k JEHO potřebám.

224620

21.07.2010 11:59

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: Toto není jen o kuřácích či nekuřácích

tmo 89.?.?.?

Ukázal jste, že hostinec (v rozporu s názvem) chápete jako místo závisláků (ne k pohoštění, k jídlu a pití bez ohledu na % alkoholu). Někdo restauraci po vystoupení z vlaku může hledat proto, že má žízeň či hlad, aby se zrestauroval, dal si něco dobrého, odpočal si, a třeba i proto, aby si pak došel na wécko.
...pochopitelně bez dusícího dýmu a smradlavých žlutých záclon a propáleného, popelem posypaného ubrusu.
Dále se mi zdá, že ve svém výplodu projevujete buranství a netoleranci -viz "musíš směrovat jinam" nebo "nelezl do ... kuřáckýho místa" - ono snad existuje nějaké právo kuřáků na každou hospodu, kterou si zakouří? A normální snad musejí složitě hledat a hledat jinde?
>i já se tomu přizpůsobuji (těžkej kuřák), tak ani pro Tebe by to neměl být problém
A to je jako vaše hrdinství či zásluha, že se něčemu a někdy !dokonce! i přizpůsobujete, a proto nutíte normální lidi přizpůsobovat se (na revanš?) vaší nenormalitě a cigaretovému smradu?

Co se týče jiné nenormality = homosexuality, že je "gay", tam moje podpora lesova končí. Svou úchylku ať si provozuje maximálně v soukromí, a nechť normální většinu s touto vadou neobtěžuje a nevynucuje si, jakožto menšina, nějaká provilegia v podobě gay-hospod.

224622

21.07.2010 12:45

Ach ten zdravý, nekuřácký svět

RE: Je to jen dočasné II.

tmo 89.?.?.?

Takových příkladů bude na světě jistě víc. Jsou ale i takové, že někdo zemřel na rakovinu jícnu, žaludku, plic či něčeho jiného v souvislosti s kouřením. To ale není podstatné (umřou sami sobě? když bezohledně soukromou neřestí obtěžují celý život své okolí?). A pozitivní vliv kouření není průkazný, dokazatelný. Jedy a následky jako astma či bronchitida ano.
Podstatné je podle mě to, že celý život kupoval zcela zbytečně jedovatá cigára, okrádal tak svou rodinu, kterou po desetiletí obtěžoval svým zlozvykem a nutil je tak pasivně kouřit, ačkoliv se oni pro to nerozhodli a je jim ten dým odporný, jakož i zasmraděné záclony, koberce a sedací souprava, šaty nepočítaje.

Vůbec nejde o dělení společnosti, ta už je díky kuřákům nuceně rozdělena (na ty, co si užívají soukromou závislost a na ty, kteří tím trpí a jsou bezprávně vypuzováni z určitých prostor). A tomu bezpráví je právě zapotřebí udělat přítrž, dát tomu minimálně meze. Kouření jako soukromou záležitost bych nezakazoval... když tím nebudou škodit jiným. Je to přece tak snadné, pochopitelné - každý slušný člověk může dělat svobodně jen to, co nevadí či neškodí jiným svobodným... co jiné nepřipravuje o jejich svobodu a práva. A to kuřácká bezohlednost a drzé uchvácení veřejných prostor bezpochyby neoprávněně dělá. PROTO vznikají nyní zákony, které řeší to, co tupí kuřáci nedokážou ovládat sami svým citem, taktem. -Proč? Protože jsou závislí feťáci a takt ustupuje neovladatelnému nutkání.
Negativa zůstanou samozřejmě i při ponechání soukromého pěstování kuřácké neřesti - nemalé peníze rodin to stát bude i poté, čuchat nechutně smradlavé kuřáky budeme i po vyjití z jejich kutlochů (které jim bude za nějaké náklady třeba vybudovat/rezervovat, prostoje kvůli kouření (cca 10x pět minut v osmihodinové pracovní době =10%), nepočítaje v to zvýšenou únavnost (tedy nižší výkonnost než normální, kvůli CO, CO2, NO...). A také ta jejich libůstka bude stát nějaké peníze nás všechny, kteří hradíme zdravotnictví. A nedělejte si iluze, že spotřební daň z tabáku jde právě do zdravotnictví (spíše na záplatování dluhů za zlodějny a přebujelý sociální stát). Ostatně za současného stavu tato daň je nižší než náklady léčení všech zdravotních následků kouření. A s DPH nelze počítat -pokud by nebyly rodinné rozpočty utraceny za cigarety, utratily by se za něco rozumného, z čehož jde stejná DPH.

224624

21.07.2010 12:51

Ach ten zdravý, nekuřácký svět

RE: Je to jen dočasné II.

tmo 89.?.?.?

To je tedy komické! [velký smích] -Říkáte si o důkazy (zřejmě vědecké, tedy lékařské - kdo jiný by to měl vědět? instalatér? pekař?), ale současně druhou větou popíráte věrohodnost lékařů. Pak vám tedy navrhuji léčení... ale někde u šamana, když lékařské vědě a jejich zkušenostem nevěříte.
A neříkejte si o důkazy, kterým a priori nevěříte. (Mimochodem můžete si je vyhledat i sám, když jste takový suverén).

224625

21.07.2010 15:56

Kleopatra se vrátila!

RE: Ida

tmo 89.?.?.?

>Píšete úplné nesmysly a kraviny
Děkuji za laskavost, paní moudrá.
>plné naučených frází a předsudků někde vyčtených
Nečetl jsem ani jednu knihu o kočkách, zato mám s nimi (několika) osobní a praktickou zkušenost. Absolutně jinou než vy. Navíc píšete na ženu nepřijatelně agresivně, a z nicotné příčiny, takřka bez důvodu. Což svědčí o nějakém problému.
>ze psa můžete vychovat diktátora, který v bytě poroučí a nepustí Vás ani do křesla, stejně jako i z kočky se může stát diktátor
Nepsal jsem o brutální deformaci nějaké osobnosti, o zkažení převýchovou, ale o přirozené povaze. A že je pes smečkové zvíře, snažící se zavděčit, zatímco kočka je svobodomyslná individualistická osobnost, o tom nikdo nepochybuje, alespoň z těch, co kočku někdy viděli.
>Vaše perská kočka vyskočila z třetího patra ne proto, že ji to tak táhlo ven
Nespadla jste a neublížila si? Já jsem nepsal, že šlo o mou kočku, a také nešlo.
>měla nezodpovědného majitele, který ji včas nenaučil, že je nebezpečné i jen se naklánět z balkonu
[velký smích] [velký smích] [velký smích] tak teď už jste uletěla úplně. Kočku vychovává k základním dovednostem ještě jako kotě její kočka-matka. Člověk "majitel" nemůže kočku naučit ani odvaze ani opatrnosti. Může ji nanejvýš trápit... třeba v bytě, a násilně deformovat její přirozenost, ke svému (zvrhlému) obrazu.
Tahle konkrétní kočka měla prostě na jaře touhy a ty byly silnější než opatrnost. Prostě zvířecí pud. Chci vidět toho, kdo tomu zvíře odnaučí.
>O kastrování se s Vámi asi nedá vůbec rozumně mluvit
To spíše s vámi, ne?
>Hodně žen ve středním věku je také kastrováno a nevšimla jsem si, že by tím ztratily svou povahu
Pak si špatně všímáte. Mívají pak návaly horka a pocení, bušení srdce, závratě, zvýšenou lítostivost, přecitlivělost a bezpochyby řadu dalších symptomů. Tedy fyzické i psychické potíže a změny. A to jde o odebrání vaječníků nikoliv ve 20 letech, v mladém produktivním věku, ale ke konci života, kdy už produkce hormonů i bez toho pořirozeně uhasíná!!!
>Když nevykastrujete kocoura, tak Vám bude močit a značkovat všude po bytě
Možná vy močíte po bytě, ale kocour skutečně jen značkuje. A je to jeho přirozený projev. Pokud to nechcete, netahejte si ho raději domů, abyste ho pak mrzačila a přizpůsobovala vašim "potřebám". Nelíbí se vám příroda tak, jaká je? Nemáte pro to vhodné podmínky? Vykašlete se na chovatelství. Ostatně divní lidé zvířata jen mučí.
>Pes je taky lovec a průzkumník a kdybyste ho z bytu zničehonic vyhodil ven do boudy, tak by se Vám pěkně za to poděkoval
Pes je smečkový honec, nikoliv individualistický lovec. A je zcela ochlupen a přírodou vybaven pro pobyt venku, v našem podnebném pásmu určitě. Na dvoře či zahradě je zcela v pohodě (ovšem ne na krátkém řetězu). U psa v bytě není v pohodě majitelův byt a zřejmě ani hlava.

224637

21.07.2010 21:30

Kleopatra se vrátila!

RE: Ida

tmo 89.?.?.?

(Tento měsíc jste podal 36 příspěvků a vyjádřil se ke každému tématu. Vaše příspěvky se postupně stávají, urážlivé, osobní a provokují k hádkám zcela mimo téma. Zdržte se prosím další diskuse do konce měsíce. Díky – moderátor.)

224657

21.07.2010 21:38

Kleopatra se vrátila!

RE: Ida

tmo 89.?.?.?

(Tento měsíc jste podal 36 příspěvků a vyjádřil se ke každému tématu. Vaše příspěvky se postupně stávají, urážlivé, osobní a provokují k hádkám zcela mimo téma. Zdržte se prosím další diskuse do konce měsíce. Díky – moderátor.)

224658

21.07.2010 22:13

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

RE: Co vlastně chtějí kuřáci?

tmo 89.?.?.?

(Tento měsíc jste podal 36 příspěvků a vyjádřil se ke každému tématu. Vaše příspěvky se postupně stávají, urážlivé, osobní a provokují k hádkám zcela mimo téma. Zdržte se prosím další diskuse do konce měsíce. Díky – moderátor.)

224662

12.08.2010 22:43

Ropné havárie, fakta a hysterie

RE: Není advokát jako advokát

tmo 89.?.?.?

ad 1) to dnes vyrábějí všichni, ale malí živnostníci většinou nic, co by vydrželo více než 3 roky, nevyrábějí (rohlíky, šaty, cetky a kusový nábytek ap.). Neexistuje živnostníček, který by byl schopen založit těžební ropnou plošinu a těžit ropu z hloubky 1,5km pod hladinou moře.
ad 2) na cenách se domluví každý, kdo k tomu má příležitost a má z toho prospěch. Že kartelové dohody dělají většinou velké/dominantní subjekty, to je fakt, ale je trapné velkému vyčítat, že je velký, a tím i významný a proto fakticky ovlivňuje trh. Navíc je notoricky známo, že černé zaměstnávání a černé výplaty a tím podvod/daňový únik provádějí naopak malé firmy, velké si to už nemohou dovolit. Toť důkaz o té svaté poctivosti malých.
ad 3) o maximalizaci zisku jde každému jednomu podnikateli, kterému to normálně myslí. Musí totiž uvažovat o rozvoji svého podniku a myslet třeba i na roky, kdy už nebude schopen pracovat, tedy na zabezpečení ve stáří. Normální je také to, že každý popřeje spíše svým rodinným příslušníkům, než celému anonymnímu světu. A že člověk jako druh žije z přírody a na její úkor, je snad jasné, zákonité a známé všem malým i velkým.
ad 4) malí uplácejí malými částkami, velcí velkými. V součtu jde jistě o srovnatelné/poměrné sumy.
Je jasné, že státní rozpočty jsou dojeny většinou velkými firmami, ale řekněme si to na rovinu - silnice, dálnice a velké stavby prostě není živnostník se dvěma zaměstnanci a bez potřebné drahé mechanizace dělat. A někdo to postavit musí.

Každá super věc nemůže vznikat doma v obýváku nebo v komoře na koleně. Už i proto, že takový človíček nemá přístup ke všem nejnovějším informacím/objevům/patentům a nemá ani peníze na pořádný vlastní výzkum ve věci, která by byla významná (jsou jen velmi řídké výjimky). A rozšíření čehokoliv udělala až velká firma, když se chopila novinek od malých, rozvinula je, vylepšila a učinila z toho standard. Což je mnohdy prospěšné.

Nedovolil bych si hodnotit autora na základě jediného článku, a už vůbec ne stupidní propojkou, nelogickým skokem, že když vysvětluje, že i velké věci se někdy pokazí, že je "jistě" podporovatel válek v Iráku a Afghánistánu.
Ale i kdyby byl, nemáte právo jej ostouzet a pokoušet se proti němu štvát, jen na základě svého odlišného postoje. Ani vás nikdo za nějaké postoje neodsuzuje. Prostě myslím si že platí "žij a nechej žít" a "co nemáš sám rád, to nedělej druhým". Zde se ale bohužel vyskytují i různí zakomplexovaní a proto agresivní jedinci, kteří si myslí, že si zde budují nějaký "svůj" izolovaný bunkr, jsou zde doma a každého i jen trošku jiného ostrakizují a koušou jako směčka psů. Že jsou tak sami izolovaní, mimo realitu a dobrovolně omezení, to vyplývá z podstaty té věci. Ale ne každému to dochází... a zde je inteligentů málo.

226120

12.08.2010 22:49

Hádej, kdo chodí na večeři k Nelsonu Mandelovi

RE: ano

tmo 89.?.?.?

Pro rozšíření přehledu je dobré číst i Zvědavce, ale rozhodně to nestačí ke správnému, vyrovnanému vzdělání a poznání... pochopení světa ve všech souvislostech a z různých úhlů. Zde se většinou scházejí nespokojení a frustrovaní, a hledají nějakého svého nepřítele a hlavně příčinu své nicotnosti... jako omluvu, že "proti tomu systému přece nic nezmohou", že za jejich nenadanost a bídu může někdo jiný. anebo naopak naivně věří, že jedničkami a nulami vytvářenými na jednom serveru vytvořili buňku odboje, nějaké světové anarchistické revoluce.

226121

13.08.2010 09:07

Hádej, kdo chodí na večeři k Nelsonu Mandelovi

RE: ano

tmo 89.?.?.?

>on někdo řekl, že pravda je výhradně na zvědavci?
ano, řekl:
>>dělám co můžu, stačí číst zvědavce kámo...
-sice není vyřčeno slovo "výhradně", ale slovo "stačí" je skoro nahradí. ze způsobu reakce vyplývá, že je to váš dominantní (ne-li jediný) zdroj.

>ale drze tvrdím, že ohledně geopolitiky žádný další takový server v češtině neexistuje
Drzost jako argument nepostačí. Jako server vyhraněně geopolitický se to tu nedá nazvat ani náhodou (viz všehochuť mj. o kouření, kočkách, nehumánním zacházení se zvířaty atd.). Je mnoho tzv. alternativních serverů, a to jak v češtině, tak ve slovenštině. Zde jsou některé (přínosné) překlady z "anglických" serverů, případně i původní či převzaté články, ale mohla by zde být i prospěšná diskuse s dalšími odkazy... kdyby ovšem nebyla pojata jen jako terapie pro vybranou skupinku
(Zkráceno. Nesmíte urážet vydavatele ani čtenáře. Není vinou Zvědavce, že většina příspěvků s Vámi nesouhlasí. Díky - moderátor.)

226166

13.08.2010 12:07

Hádej, kdo chodí na večeři k Nelsonu Mandelovi

RE: ano

tmo 89.?.?.?

Moderátore, prokažte pro jedenkrát odvahu a uveřejněte, co píšu. Svou cenzurou, tím, že si dovolujete zkracovat cizí názory dle vaší libosti, dokazujete jen to, co jste smazal z mého textu. To byl můj názor (a zřejmě pravdivý), a rozhodně ne urážka vydavatele a už vůbec ne čtenáře (dokážete-li to, citujte urážení nějaké konkrétní osoby). Pokud můj soukromý vyjádřený názor někoho psychicky naruší, pak je diagnóza o zakomplexovanosti, omezenosti a léčbě v ochranném prostředí ještě případnější a stav horší, než jsem si myslel. Jenže já jsem doufal, že jsou zde i normální, odolní jedinci, schopní žít i v neupravovaném světě, kteří snesou i jiný názor a případně dokonce kritický. A dokážou se samostatně zamyslet, aniž jim to musí samozvaný terapeut předkousat a zmodifikovat k obrazu svému, aby to zdejší stádečko sneslo a nedostalo hysterák.
P.S.: to rčení "co nemáš sám rád, nedělej druhým" platilo i na vás - ani vám nikdo nemaže příspěvky, nešikanuje vás nebo vám drze vaše texty neupravuje. Zkuste se tedy slušně chovat i vy k jiným. Uvidíte, že to není až tak těžké, budete víc v pohodě, tolerantnější a snad v nepokřiveném světě i spokojenější.

226185

13.08.2010 12:14

Hádej, kdo chodí na večeři k Nelsonu Mandelovi

RE: ano

tmo 89.?.?.?

A mimochodem - že se mnou nesouhlasíte vy, to ještě neznamená, že se mnou nesouhlasí jiní, třeba i většina čtenářů. To by se právě prokázalo (anebo ne), pokud byste laskavě nechal texty jiných osob bez vaší svévolné úpravy, a lidé by mohli číst a případně i reagovat... něco jako svobodný svět, v němž jsou připuštěny i jiné názory (ne totalita s jedním soudružským pohledem na věc). Ale ani z minulé reakce zdejší smečky nelze vyvozovat, že většina nesouhlasí (ostatně pokaždé jde o jiné téma, ne?). Nemá pravdu nejhlasitější štěkot. Je mnoho takových, kteří nemají potřebu reagovat. Ale to už je trošku náročnější úvaha... alespoň pro někoho.

226187

13.08.2010 12:30

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: je to velmi jednoduché,

tmo 89.?.?.?

>Já bych se přece té absolutní moci dobrovolně vzdala ve prospěch přímé demokracie.
Kdoví jestli byste se pak vzdala absolutní moci. A vzdání se poté, co si totalitně něco prosadíte, je už trošku pozdě. Proč si myslíte, že jiní váš názor sdílejí a že by to v důsledku nevedlo k ještě horšímu stavu? Když si vládne hloupá většina, vládne hloupě. To je přece nad slunce jasnější. A pak tím trpí i ti hloupí i ti nesouhlasící chytří.

226188

13.08.2010 17:34

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: je to velmi jednoduché,

tmo 89.?.?.?

>Nechte toho, Vojto mluvíte z cesty
Proč jiného s despektem okřikujete? On nemá právo psát, zatímco vy máte právo ho zhodnotit, omezit a ještě se "hrdinsky" pokusit o zesměšnění? Ostatně myslím, že tam patří "s cesty" (odtud i korektní české slovo scestný).
>ale je to snaha prudit, nikoliv diskutovat
Tak to věru nevím u koho spíše. On napsal ověřitelná FAKTA. Vy jen nějaké nepodstatné dojmy a vaše dohady a štěkot. Myslím, že pro někoho realita a pravda nic neznamená... a důležitější je zastat se soudružky, s níž se v tandemu podržíte, i kdyby šlo o obhajobu sebevětší hlouposti. A tak to ve smečkách chodí... i to je příklad davového chování a ve větším jde pak o lynč, války, ale také o "demokracii".
>Prosím širší rozbor
-Tak si vyberte - má toho nechat nebo má vypracovávat širší rozbory a učit neználky v oboru dějepisu?
Je přece vedlejší, pro jaké všechny příčiny vyhráli komouši. Důležité je, že šlo o svobodné volby a lid si zvolil... a špatně. Celá desetiletí se z toho pak nedostal. V poválečném Rakousku k tomu například nedošlo, ač šlo o ještě víc zbídačenou poraženou zemi.

Vojta má samozřejmě pravdu - lidský dav, masa spodiny je manipulovatelná a omylná ve svých úsudcích (ne nadarmo pan Koukolík říká, že inteligence davu je nižší než inteligence nejslabšího jeho článku). Proto je jasné, že volby v předválečném Německu i volby v poválečné ČSR byly sice demokratické, ale naprosto vadné a zhoubné ve svém výsledku, a to nejen pro ty, kteří pro nastolení těch režimů volili.
A přímá demokracie je podle mě jen úpadkový systém dovedený k nejvyšší možné dokonalosti. Navíc jde o v praxi nenastolitelnou utopii. Tedy není o čem hovořit. Leda marně o tom snít můžete.

226202

13.08.2010 17:38

Ropné havárie, fakta a hysterie

RE: Není advokát jako advokát

tmo 89.?.?.?

>Nesmysly, opět samé nesmysly
Máte ve zvyku diskutovat tímto způsobem? Pak na to mám osobní názor takový, že s podobně tupě-agresivním tvorem nemá smysl diskutovat. Přeskakuji na konec:
>Sieg Heil!
Vy se tak doma zdravíte? Já, jakožto Moravan, takové pozdravy neznám a nesedí mi. Nicméně věřím, že vám ani tohle vysvětlení nezabrání, abyste mě i nadále otravoval se svými smyšlenkami o sudeťácích.

226203

13.08.2010 23:31

Ropné havárie, fakta a hysterie

RE: Není advokát jako advokát

tmo 89.?.?.?

Václave Zezdisrale, je mi opravdu jedno, z jaké zdi jste sral a jaké nesmysly si myslíte o Moravanech.
Valaši přišli prý ze Srbska a Rumunska... tak se zkuste se svou reklamací obrátit na ně. Já s tím nic nemám.
Eště jeden? Ale které, to se neodvážíte napsat, co? Abyste náhodu při své oblíbené akci na zdi nebyl zcenzurován.
Co včil? To si rozhodněte sám, drahoušku. Jste-li bezradný jistě vám poradí MedaBeda... ten má ve všem konspirativně-jasno... i když já si to nemyslím. Větší chaos v palici jsem ještě nezaznamenal... ale jsou holt na světě borci s dokobrazí bodlinou v mozku [smích]
Kdo tady mluvil o Lužicích? Nebo Lužici? Já ne. Tak jak jste na takový nesmysl přišel? A opravdu vám ty vaše nepodložené domněnky stačí na to, abyste otravoval jiné lidi? Pak čest vaší fantazii a snahám o prázdné obtěžování jiných, jindřichu. Lépe by ale bylo napsat něco solidního, třeba k tématu. Anebo cokoliv alespoň stínem podloženého... ale z vaší strany jen tupá prázdnota. Smutné. I ta snaha o vtipnost pro mě vyznívá zoufale trapně.

226232

13.08.2010 23:44

Hádej, kdo chodí na večeři k Nelsonu Mandelovi

RE: ano

tmo 89.?.?.?

Tak to máte pravdu... zpočátku. Ale toleranci stádní tuposti nelze žádat. A myslím, že ani toleranci netolerance, má-li jít o slušnou diskusi.
Ani já jsem nesouhlasil se stíháním pana Stwory, ale z NORMÁLNÍCH, logických a spravedlivých (pravdivých) důvodů... že totiž napsal pravdu a za ni byl postihován. Pokud ale tentýž člověk, trpící cenzurou a postihem za pravdu, omezuje pravdu a šikanuje podobným způsobem jiné lidi se svobodným názorem, pak je kdesi cosi nezdravého.
Ano, i ignorovat lze... cokoliv. A jistě by mi to zdejší nejtupější představitelé stoupy poradili (něco jako: "nejsi 100% spokojen se zvědavcem, resp. s humusáky na diskusi? jdi na nezvědavce". Alias podobný trapas, který jsem zažil snad 100x: "nemáš rád USA a Izrael? táhni na Kubu nebo do Severní Koreje".). Že je taková zkratka imbecilní, to ví každý mimo imbecila.
Krásou na svobodě je, že můžeš přijít kamkoliv a pokud máš co říct, tak to řekneš. Jen nesmíš narazit na totalitní stát nebo médium. To je celé. Uhnout nebo zdrhnout umí každý slabčák.

226235

13.08.2010 23:54

Hádej, kdo chodí na večeři k Nelsonu Mandelovi

RE: ano

tmo 89.?.?.?

Sorry, ale ještě jsem tu nečetl nic pořádně pravicového. A soudruzi diskutéři jsou ve své většíně typickými příslušníky levice - komunistické, socialistické a anarchistické vrstvy. Každopádně lidé nespokojení, frustrovaní. Ne všichni, pochopitelně. Ale ti nejhlasitější bohužel ano. A to tvoří onoho místního ducha. To dává pocit stádní sounáležitosti s názory zde nejhlasitěji/nejagresivněji prezentované. A kritérium? 30 stříbrných. Za ty si tady koupíte benevolenci takřka bezbřehou.

226237

14.08.2010 00:12

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: je to velmi jednoduché,

tmo 89.?.?.?

>proč to vyhráli komunisti? Jste schopný odpovědět za Vojtu?
Odpovím vám, i když se mi nechce:
- jednoduše řečeno proto, že je zvolila "demokratická většina" lidu = tupé lůzy, která se dá snadno oklamat lživými sliby.
- složitěji řečeno proto, že naslibovali ochranu drobných podnikatelů, živnostníků a zemědělců, a pak udělali pravý opak (populismus, nejprolhanější ze všech). Slibovali i náboženskou svobodu - svědčit o ní mohou umučení a internovaní po roce 1950. Slibovali obnovu a prosperitu pro všechny - obnovu udělali zlodějnou soukromých majetků a otrockou prací vězňů, a prosperovali jen nejvyšší soudruzi, to dobře známe (tedy další lži). Prostě šlo o zločinné uchvácení totalitní moci skrze totální lži, oklamání naivních lidí. A jakmile už někdo tu moc dostal, jde jen těžko jej od ní odstavit. Zde to trvalo přes 40 let (v Rusku přes 80). A opravdu to nezařídili studenti a herci, to jsem si jistý. Spíše ekonomika na huntě a pravděpodobně i zákulisní dohody.

226239

14.08.2010 00:36

Ropné havárie, fakta a hysterie

RE: Není advokát jako advokát

tmo 89.?.?.?

My jsme takovou cedulku nad futrama neměli. Ale znám jednoho Moraváka, původem od Uherského Brodu, kdy hospodařili s celými rodinami svého děda a jeho bratra na Slovensku, a když jim hodní slovenští bratři zrovna nekamenovali babičku, čmárali jim vápnem na stodolu: Česi chodte preč, a to hneď!. A museli jít, aby si uchovali život. Jeden zpátky k příbuzným u Uherského Brodu, druhý kamsi k Chebu... asi do kradeného po Sudeťácích. Ale to jen tak pro dokreslení lidských osudů.
Václav zatím vždy reagoval jen na obranu hestroye, a pro mě je to právě on. Nikoliv Putinův člověk, nýbrž totálně zmatená osoba žvatlající o ničem, hlavně že ale proti někomu... rádoby vtipně. Jeho "příjmení" je dokonale výstižné. Dělá jen to.
P.S.: Moraváci jsou většinou v pohodě... mají zdravý selský rozum a nikdy nepíšou bláboly takovým jazykem na cedulky na futra. Na to nejsou dost komplikovaní. -Jen můj odhad, dojem. Za 100% z nich se zaručit nemůžu.

226243

14.08.2010 00:58

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: je to velmi jednoduché,

tmo 89.?.?.?

Švýcaři jsou jednak chytřejší národ než "Češi". A zadruhé nesouhlasím, že si ve Švýcarsku ve skutečnosti vládne spodina. Jednak jsou tam skoro všichni na vyšší mentální i materiální úrovni než zdejší soudruzi, a jednak i těm nižším švýcarským vrstvám někdo zformuluje a přes média do hlav protlačí správnou odpověď na referendum.
Věřte nebo ne, ale tupá spodina sama o sobě dělá fakt jen hloupé zákony a rozhodnutí, ke škodě své i jiných.
Čímž se nikterak nezastávám zmrdů nalevo ani napravo. To jsou ale jen figury, ti nerozhodují.

226246

14.08.2010 11:23

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: je to velmi jednoduché,

tmo 89.?.?.?

Aha, takže pochopitelně, jo? Směšná "jistota"... asi má nahrazovat skutečnou sebejistotu.
A převracením pojmů si moc nepomůžete. Každé převracení (zvrácenost) je škodlivá lidem i pravdě. Kdo je spodina je jasné - neinteligentní, ovlivnitelná a tedy hloupá, neschopná a chudá vrstva. Trochu mi to připomíná kašpara, co se rozhodl na jiné diskusi hloupě obracet význam, který se mu jevil jako nadávka, totiž socka... a tvrdohlavě začal pravicově smýšlející nazývat pravicovými sockami, ačkoliv ti nikdy sociálku nenavštívili.
Kdo má kolik charakteru, to bych ponechal na individuálním posouzení. Nesnažte se o jednoduchou paušalizaci "od pasu", jen na základě vašich domněnek o vládcích za oponou. Já jejich existenci nepopírám, ale ti jsou tak vysoko, že určitě nemají zapotřebí organizovat život spodině a dělat výběrovky na jejich minipány.

226264

14.08.2010 11:28

Ropné havárie, fakta a hysterie

RE: Není advokát jako advokát

tmo 89.?.?.?

Sorry, ale vaše provokace a dunící t---t mi nestojí za reakci.

226265

14.08.2010 12:42

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: je to velmi jednoduché,

tmo 89.?.?.?

Ech! Jak vám někdo nedá za pravdu, je hnedle blbej a je to pro vás zbytečná ztráta času? Pak je na místě úvaha, proč sem chodíte - patrně pro posilování slabého sebevědomí? Pro potvrzení jediné vaší netolerantní "pravdy"?
Pokud spodek je nahoře (a naopak), nemám, co bych dodal. Zvrhlost. Nepravda.
>To nejsou lidé vybraní jako jedni z nejlepších
Lidé si je většinově zvolili (nejprve ve stranických primárkách, pak ve všeobecných volbách). I z toho je vidět, jak je demokratické voličstvo hloupé.
Sdělím vám sladké tajemství - lidi do voleb nenominují vládci za oponou, ale ti lidé se tam hlásí sami, a to buď na základě své vůle dělat něco lépe, nebo na základě svých ambicí propracovat se do vedení něčeho, k vlivu, moci, prestiži a začasté také k vlastnímu prospěchu, což se k tomu váže. I vy můžete být tak ambiciózní a zapojit se aktivně. Ale možná vám chybí ta vůle, schopnosti a odvaha pro změnu i píle pro práci. A pokud ne, uvidíme, jakou máte trpělivou, stálou snahu pomáhat jiným, anebo zda byste se pak mocí zkazila, jako mnoho před vámi.
Teoretizovat umí každý. Cítit se ukřivděně také... to nic nestojí. Je možné i ignorovat volby a alibisticky si umýt ruce, že já jsem "to" nevolil (a pokrytecky se pak vyvyšovat). Je možné všechny přesvědčovat o špatnosti stávajícího, nic nedělat pro zlepšení a halasně propagovat neproveditelnou utopii - má to dvě výhody: 1) nikdy se neuskuteční, proto si nikdo neověří, že je to nesmysl ke škodě všech 2) autorka může i tak vypadat jako velká myslitelka a prsit se nekonečně dlouho tím "úžasným" nápadem.
Je přece jasné, že i při přímé demokracii by se nominanti do voleb rekrutovali díky podpoře širších mocenských kruhů (vždy se lidé spojují do sobecky zájmových kroužků), které dotyčného umějí vybrat a zpropagovat. Akorát v tomto případě by nešlo o kandidáta vzešlého z elit či inteligence, ale o kandidáta vzešlého z kvantity místo z kvality. Nelze přece očekávat velký intelekt ve vrstvách průměru a podprůměru, kam se řadí většina lidí. A kam potáhne výslednice většinového průměru a podprůměru? -Ano, správně: dolů.

226276

14.08.2010 14:30

Hádej, kdo chodí na večeři k Nelsonu Mandelovi

RE: ano

tmo 89.?.?.?

Mě nepřekvapuje, že je někdo nespokojený, nýbrž spíše to, že ti neúspěšní (tedy nespokojení) jsou tolik agresivní a přesvědčení o své pravdě. Kdyby ji měli, nemuseli by sem chodit, a v praxi by dokazovali, jak jejich většina umí svět řídit lépe. Anebo by byli alespoň individuálně úspěšní, protože dobře orientovaní, a nemuseli by zuřivě útočit na pravdu a všechny jiné či schopnější. Byli by zklidnění. Ale tak tomu žel není. Chodí sem většinou jen vzdychat nebo nadávat, a vše, co se nepodobá jejich sebejisté zmatenosti, považují za cizí, určené k napadení a odstranění. A pak se tihle od všech jiných vlivů izolovaní a agresivní jedinci cítí bezpečně, jakoby v teple svého kolektivně utvářeného, názorově cizelovaného, homogenního doupěte (vzájemně se utvrzují, smečkově se brání). -Pokud ale cizelujete frustraci, zmatek a domněnky o nekonkretizovaných "zločinných vinících jejich neúspěchu", pak se dostanete jen k mega-frustraci, zafixovanému arci-zmatku, k alibismu, demotivaci a maximálně tak ještě k hrdinsky-platonickému volání po nějaké socialisticko-anarchistické světové revoluci, která by smetla vše "to hrozné dnešní", včetně nenáviděných mocných. Jenže vylití vaničky i s dítětem nebývá nejefektivnější a nejbezpečnější. Takovou revoluci by přežil zlomek lidí, ti by se na troskách civilizace měli spíše hůř než dřív, a zmrdi by se objevili zase - noví nebo staronoví, jako vždycky. A jako vždy by šlo o ty inteligentnější, schopnější jedince, a plebs by byl opět dole, tj. tam, kde nyní a vždy. Přijetí dané reality o své malosti je holt těžké, jako i velká snaha dostat se výš. Život je těžký! A to před revolucí stejně jako po ní.
30 stříbrných bylo myšleno úplně jinak, nepochopil jste. Učit mě "moudro", že svět není černobílý, je trapné a zbytečné. A podsouvat mi styl "kam vítr, tam plášť", že bych snad šel prospěchářsky a bezskrupulózně s vládnoucí pravicí jako i levicí, to je zcela nepodložený štěk a nepravda. Zde se se změnami ve vládě osazenstvo nemění, je stále většinou levé (protože levice přitahuje frustrované a nabízí něco za nic, řešení bez velké snahy).
Já jsem konzervativec, tudíž levici neberu, a s takzvanou pravicí, která byla a je u moci v poslední době, souhlasím jen snad v desetině toho, co dělají. Nicméně musím se pohybovat ve světě, který je. Ne se uchýlit do doupěte a spřádat nějaké plané teorie a fantazie, fňukat, vztekat se a sborově nadávat, sjednocen se stádečkem, všem jiným.
Cítím se prostě jako individualistický intelektuál, konzervativně laděný, v praxi často pragmatik, přesto však umírněný idealista, hledající pravdu a spravedlnost... nebo alespoň nejmenší lež a nejmenší zlo. -Možná nejednoduché, ale to snad není nic zlého, co by zasluhovalo napadání lůzou. Anebo se pletu a někdo z nich se onanisticky vyřádí? [mrknutí jedním okem]

226284

14.08.2010 15:05

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: je to velmi jednoduché,

tmo 89.?.?.?

Vy snad nikdy nepochopíte, že vládnout si lůza sama úspěšně nemůže. Že je roztříštěná, zmatená, hledá snadná spotřební řešení "něco za nic", bez větší snahy a bez inteligence neřeší, kde na to v budoucnu vzít. Nerozumné kobylky, viry. To je utopie, šílenost záměrně vpravená do palic všeho plebsu... má to snad nějaký zvrhlý cíl, aby se ti dole mezi sebou kousali, ve snaze usilovat o tu neexistující a nesmyslnou rovnost a spravedlnost, "aby se měli všichni dobře a stejně dobře, ačkoliv stejní nejsou". -To je jed vzniklý za francouzské revoluce... a dodnes je udržován, posilován, opakovaně aplikován.
Lůza si v pseudo-demokracii i přímé-demokracii bude vždy volit zástupce nějakých řešení, zájmových skupin. Ať už je tvoří inteligence v politických stranách nebo hloučky sídlištního plebsu skrze internet (ještě větší roztříštěnost lidí, a vzhledem k neinteligenci také nepromyšlenost a tedy nefunkčnost těch řešení). Ani přímá demokracie není zárukou, že co si zvolím, to dostanu. Rozhoduje opět většina. A pokud dostanou hlupáci větší, přímou moc, bude výsledek zákonitě a logicky ještě hloupější než dnes. A to to dnes nestojí za moc.
Kdo že může vládnout lůze? Každý inteligentnější člověk, který má nějaký jasný cíl, umí ho formulovat a dostane podporu většiny. A to i kdyby šlo o cíl zčásti sobecký a jen zčásti prospěšný pro většinovou společnost. Demokracie (jakákoliv odrůda) je jen úpadkovým systémem. Zákonitě a neodvratně. Z podstaty věci. Čím dříve to pochopíte, tím lépe pro vás.
Záměrně neuvádím jména. Je to nesmysl řešit jednu, dvě... deset person. Důležitější je, že franta opička zastupující sídlištní masu by nebyl lepší, ale na 99% horší, nekompetentní, zmateně by v tom plápolal a tloukl se se zájmy jiných sídlištních uskupení. Nemluvě o tom, že populace jistých tmavých se od doby před válkou zestonásobila, a ve vašem systému by si tyhle (vbrzku většinové) skupiny obyvatelstva nerozumně přály například to, že makat mají jen bílí, a to 16 hodin denně, pod trestem smrti, a jim že se mají sociální dávky zvýšit na trojnásobek. Jak dlouho by to bylo udržitelné? A kdo by dokázal těmto tvorům-voličům přímé demokracie vysvětlit, že si to nemají přát, že je to nesmysl, když Dežo z jejich baráku jim řekl, že Stefan je nejlepší jejich kandidát, že se postará, aby se měli konečně dobře?

226285

14.08.2010 16:26

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: je to velmi jednoduché,

tmo 89.?.?.?

Eee??? A kde že ta přímá demokracie existuje? Pokud myslíte Švýcarsko, tak tam nejde o přímou demokracii, jsou tam přítomny jen některé její prvky. Je to konfederace (slepenec) 26 kantonů s různými specifiky, kde se pouze častěji užívá institut referenda. Nejde o demokracii přímou ale zastupitelskou (normálně volený spolkový dvoukomorový parlament, prezident jmenující vládu =federální radu... jen rozdíl v názvosloví). A nejde o vaši demokracii elektronickou, ale běžnou, podobně jako v okolních zemích.
Občan je tam prý sice nejvyšším suverénem, ale je to zřejmě podobné, jako u nás dle ústavy vláda náleží lidu skrze zástupce volené lidem této země, konající v zájmu všeho lidu. Pouhá napsaná teorie, praxe se liší. Ono ale nikde nic není ideální.
Dejme tomu, že tam díky referendům mají lidé větší příležitost do věcí mluvit (vetovat, vydávat závazná doporučení pro reprezentanty). Ale to stále není přímá demokracie dle vámi navrhovaného střihu. -Ale pokud se vám líbí politický systém Švýcarska, proč to prostě neopíšete (jen s modifikovaným územním dělením) a nezaložíte stranu, která to bude v příštích volbách navrhovat k prosazení? Pokud je to tak dobré, většinová masa to jistě rozpozná a bude vás volit a vy získáte nejméně 90%! Jak jednoduché! Už za 4 roky to tu může fungovat! Možná i dříve, pokud dokážete lid tak skvělou věcí nadchnout a vynutíte si referendum, které svým výsledkem zkrátí nynější volební období.
>ten systém měl být dávno zaveden všude
No... myslím, že vaše přesvědčení a velikášství dosahuje už celosvětových rozměrů. Ještě že se nemůže stát, že byste i jen na tu krátkou dobu získala totální moc... kdo ví, jak by to s námi dopadlo. Soudím, že méně totalitární sebejistoty, méně splašených ambicí a více skromnosti by neškodilo... pro začátek by postačila jen ta péče o náš stát. Jdete tedy do té nové politické strany? Tak malý úkol přece zvládnete, při svém svatém zápalu. Ne?

226292

14.08.2010 16:41

Hádej, kdo chodí na večeři k Nelsonu Mandelovi

RE: ano

tmo 89.?.?.?

Člověče, odkud berete pocit, že máte právo brzdit jiné, resp. jejich údajné emoce? Myslím, že já jsem vás také nekibicoval a neurčoval vám, jaké máte mít názory na cokoliv. O pravidlech DF zde dosud nebyla vůbec řeč! A nikdo neříkal, že je v tom problém.
Pokud se sám řadíte k "většině z nás", pak je to jen vaše osobní rozhodnutí. Argumentace, že někdo něco dělá, a proto prý že musím stejně i já, to je přece vadné. Tím spíše, že nikde není jasná zmínka, že bych tak třeba už dávno nečinil, i bez vašich snaživých umravňujících řečiček.
Bylo zde i jinými řečeno, že tento web prý hledá pravdu ve světě lží. Tu lze hledat jedině v prostředí svobody, nikoliv skrze nařízení, jak ta "pravda" musí/měla by dle místních představ vypadat. A pravda je obvykle někde uprostřed mezi všemi individuálními názory o té pravdě. Pak kdyby bylo spektrum názorů ořezáno z nějaké strany, hledání pravdy by se tím vychýlilo od onoho středu, pokud by náhodou nebyla rovnou odřezána. (Nemluvě o prospěšnosti poučení/oživení skrze jiné názory).

226293

14.08.2010 16:48

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: je to velmi jednoduché,

tmo 89.?.?.?

Promiňte, ale jakmile čtu, že se ze spodu tlačí kvalita, je mi jasné, že dál už bych nemusel číst a ani reagovat.
Obsazování důležitých (světových) postů skrytými elitami samozřejmě připouštím. Ale tihle lidé se rozhodně nezabývají rvačkou spodiny o drobky, konflikty mistra s dělníkem, různými zájmy místních podnikatelů a zaměstnanců, bojem mezi českými socany a ODS, a zřejmě ani osobami v českém parlamentu. Nastaví pravidla, prostředí, a pak jen kontrolují, zda se žádoucím způsobem, v mezích tolerance, spodina vzájemně rve o drobečky spadlé ze stolu. A ta si to už mezi sebou vyřídí bez řízení.

226294

14.08.2010 17:52

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: je to velmi jednoduché,

tmo 89.?.?.?

A ještě takový dodatek: i kdyby zde Jarmila zavedla přímou demokracii, můžete hádat, kdo by (skrze média) utvářel názory na přední zvolené osobnosti, kdo by vytvořil aféry a vyvolal následný "spravedlivý hněv demokratického lidu" a odvolání nepohodlného/neposlušného poslance nebo člena vlády. Oni skrze ovládnutí médií, penězovodů (bank) a rozhodující osy průmyslu/energetiky svými lidmi, drží veškeré páky a pojistky, pokud jde o zvládání vývoje. A kdyby toto všechno selhalo, ještě drží v rukou přes globální instituce zemědělské plodiny, tedy i úrodu a ceny potravin... a hlad přiměl kdejakého vzpurníka k poslušnosti. Nemoci, skrze viry a ovládání globalizovaného farmaceutického průmyslu a zdravotnických zařízení, také nepřidají na bujarosti... strach o život je pěkná brzda. Pak jsou tu všelijaké revoluce, (i)migrace, terorismus, (letecké) havárie státníků, "přírodní" pohromy, atd. A kdyby to všechno nestačilo, mají v rukou ještě rozhodující světové politické loutky, jejichž ruce jsou na spoušti válek a také zbraní hromadného ničení. To vše samozřejmě neužívají primitivně, přímo. Nýbrž zprostředkovaně tak, aby se zdálo, že spolu bojují národy, etnika, náboženství, státy (a ne oni s nějakým svobodomyslným nárůdkem).
-Takže i jen teoreticky: kdo že by de facto rozhodoval v té přímé demokracii zavedené v ČR?
A oni nemají na zavádění takových zřízení zájem, takže by to zřejmě nepodpořili, spíše by takové snahy účinně podkopali. A nic jako přímá demokracie by tu nikdy nevzniklo, to jsem si jistý. Znamená to ztížení řízení takového státu. Také tu máme zafixovanost jednotlivých států a státečků ve vyšších celcích ovládaných jimi (EU, NATO, MMF, světová banka, OSN...), což brání snadným změnám, lehkému vyvázání se z již uzavřených smluv a omezení. Prostě pro pány za oponou jde o zbytečné komplikace, takže to nebude a hotovo. -O čem se pak dohadujeme? [oči v sloup]

226296

14.08.2010 17:57

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: je to velmi jednoduché,

tmo 89.?.?.?

[oči v sloup] klidně si pište, ale nemá to smysl.

226297

14.08.2010 19:29

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Revoluce a puče

tmo 89.?.?.?

To je zmatku... to je zmatku!
>tajní rabíni v čele s Pavlem z Tarsu rozvinuli křesťanství
- "tajný" Pavel z Tarsu byl tak tajný, že se o něm vědělo v celém Jeruzalémě, po celé Judeji a v Římě (i jinde), a jeho činnost od začátku je zaznamenána v Bibli.
- židé rozvinuli křesťanství? Tak proč proti křesťanům od začátku zuřivě bojovali? I Ježíš, zakladatel křesťanů, jim vždy vadil, takže ho chtěli nejprve kamenovat, pak skřípali zuby a dělali intriky a nakonec ho nechali zabít. A i ten jejich "tajný" Pavel z Tarsu byl pak jimi pronásledován jako zrádce "pravé židovské víry". Stejně tak všichni dostižení křesťané byli židy masakrováni. V Římě také předhazováni lvům v zábavních arénách, křižováni a jinak popravováni... pozoruhodné ztráty, vzhledem k vaší domněnce o chtěném založeném náboženství ze strany mocného světového židovstva, ne?
>Domnívám se, že taky Mohamed byl jejich agent, který byl štědře odkudsi dotován
Ano, domníváte se vskutku ráda a hodně. Bez jediného podkladu. Podle mě nesmysly.
>aby prosadil novou víru, která by se hodila do orientálních zemí
Jenže v orientu tou dobou už dávno (několik století) byla monoteistická víra židů i křesťanů (kromě jiných náboženství)
>Bez obrovského množství peněz totiž nikdy nic samo od sebe nejde prosadit. Takže Mohamed by mohl vyskakovat jak čertík z krabičky, kdyby neměl za sebou kapitál, byl by jen směšnou pouliční figurkou.
On měl sice poměrně zámožnou ženu, ale na tohle by její "kapitál" nestačil. Jestli jste o tom ještě nikdy nic neslyšela, tak vám zvěstuji tajemství, že naprostá většina křesťanů i muslimů byli hodně chudí. Islám se ale šířil téměř jako vichřice, silou mečů v rukou zfanatizovaných přívrženců, jejichž počet exponenciálně rostl, a s tím i síla a dosah. Křesťanství silou nezvyklé myšlenky (mj.). Vaše teorie o agentovi a obrovském množství peněz se nezakládají na jediném podkladu.
>Panovník nic nedlužil a bankéři byli rovněž nadmíru spokojeni.
Ach jé... obávám se, že další nesmysl. Panovník byl ve středověku jedinou emisní bankou, a žádní jiní bankéři tehdy neexistovali. Pokud potřeboval, půjčoval si občas od šlechty.
Až mnohem později si židé vybudovali zastavárny a své obchody i průmyslové podniky, a někteří i silnou ekonomickou pozici, získali přízeň mocných, koupili si hodnosti a financovali i války... ale to bylo v pozdním feudalismu až počátcích kapitalismu, až dodnes.
Středověké pogromy byly (možná někým vyprovokované) útoky lynčujícího zmanipulovaného davu. Nevylučuji, že někdy i oprávněnou reakcí. Jindy šlo možná o pomluvy, náboženství nebo i majetek. Ale ne o dohodu panovníka s poddaným lidem, proti židovským "bankéřům".

226304

14.08.2010 19:39

Hádej, kdo chodí na večeři k Nelsonu Mandelovi

RE: ano

tmo 89.?.?.?

Vážený pane, vy že se zastáváte oběti proti agresorovi? To byste si v tom měl udělat jasno, protože zastání pana Stwory je zmíněno mj. z mé strany v příspěvku, na který vy tak plamenně až agresivně (=agresor?) reagujete. Navíc tu nejste ustanoven stráží ani mým vychovatelem (jisté doučování byste potřeboval spíše vy).
Jestliže se kriticky vyjadřuji k určité sortě zdejších "obyvatel", pak jsem k tomu také dodal, co konkrétně kritizuji, co se mně osobně nelíbí. Pokud jste to nepochopil ani doteď, už se nesnažte. Buďte tak laskav a ignorujte mě. Evidentně nestačíte vnímat, co píšu a z jakých pohnutek. Jen rozdmýcháváte zbytečné hádky, plynoucí pouze z vašeho nepochopení.
Steva zdravím. Byť se mi jeho rozředění a odvedení mimo někdy nelíbí, často je vtipný a rozesměje mě.

226305

14.08.2010 19:56

Hádej, kdo chodí na večeři k Nelsonu Mandelovi

RE: ano

tmo 89.?.?.?

Jste docela suverén... takhle drze někoho ocejchovat "Plácáte naprostý hovadiny..." - jestli máte nějakou nedostatečnost, zkuste se s tím statečně popasovat, a neřešte to přes kritiku mé osoby a přes smyšlenky o tom, jak si prý fandím a že se údajně povyšuju na boha úspěchu. Není tomu tak. Píšu svůj názor, který někoho může zabolet, ale za to nemůžu, jestli se někdo sám dobrovolně zařadí do mnou kritizované skupiny. Nemůžu ani za to, jestli mě někdo řadí výš a závidí mi. Jsem jaký jsem, a nic jsem si nedal sám. Mám úctu k lidem, kteří (byť nenadaní mnoha přednostmi) jsou poctiví, přemýšliví, pracovití, snaživí a nejlépe přátelští. Mnohem méně úcty mám k lenivým tupounům, kteří nemyslí, ale o to svižněji nadávají a agresivně napadají lidi s jiným názorem... a ještě přitom machrují, jako by jim patřil celý svět, nebo nejméně tento web.

226307

14.08.2010 20:05

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: je to velmi jednoduché,

tmo 89.?.?.?

Trošku to domyslete.
Nevím, jestli "veřejně přiznávám", ale prostě uznávám zákulisní působení mocných v pro ně důležitých věcech/situacích. Neřídí svět kompletně, přímo jako loutkáři všech politiků a podnikatelů... v tom se lišíme. Ale pokud umí svět řídit/ovlivňovat, pak stejně zastupitelskou demokracii jako přímou demokracii, tak i třeba jakoukoliv monarchii nebo tyranii.

226308

18.08.2010 00:43

Obama se připravuje bombardovat Írán, 2. část

RE: Takze nekdo je ochoten,

tmo 89.?.?.?

>USA je ekonomicky silnejšia než SSSR svojho času?
Samozřejmě že ano! Jejich ekonomika je skutečně jedna z nejproduktivnějších. Pokud jde o přepočet na jednu měnu a na hlavu, je na tom i dnešní vzmáhající se Rusko o 40-50 míst hůře než USA, o někdejším Sovětském svazu, který byl ekonomicky úplně v prcině, ani nemluvím. -Zde je jedno, jak je dolar nemocný nebo inflační - lidé jej stále přijímají a denně nakupují, i americké dluhopisy. Rusko dosahuje HDP pouhé Kalifornie (tč. s platebními potížemi) a v produkci na hlavu se pohybuje na úrovni Turecka. ...ne že bych Rusku nepřál více - přeju!
Tím, že je dolar mezinárodním platidlem, má USA a jejich měna i ekonomika docela jinou pozici, než měl kdy Sovětský svaz/Rusko. A pokud dolar/ekonomika USA padne, pocítí to nesmírně bolestivě celý svět. Jasně se to ukázalo - stačilo pár padlých bank, a v průseru byla celá Evropa, Rusko i Čína... svět. Dotkne se to samozřejmě i chudých zemí. A to potíže roku 2008 byly jen čajíček, proti tomu, kdyby zcela padl americký dolar. Celý svět se jim na dolar skládá/dotuje jejich deficit. Default si může přát jen blázen.
A amíci toho vyvážejí mnohem víc... jsou to třeba zbraně, maso, obilí, ovoce a zelenina, tabák, nápoje, organická chemie, železo, ocel, kovy a výrobky z ních, dřevo, celulóza, polovodiče, výpočetní technika, kancelářská a jiná technika, součástky, průmyslová zařízení, telekomunikační zařízení, laboratorní přístroje, motory, generátory, dopravní technika vč. civilních letadel, automobily, oděvy, textil, farmaceutické výrobky... Vyvážejí tedy i výrobu do Asie a jinam (kde dávají práci lidem, kteří tam o ni velmi stojí... jinak by ji nedělali). Jasně že pak mají doma více nezaměstnaných, ale to je v podstatě jedno - pokud je to ziskové pro majitele firmy, dělá se to, a trh to vstřebá. A amíky to nutí nacházet si práci v sofistikovanějších a ziskovějších oborech =OK, cesta vpřed.
Že jsou USA silnější i vojensky, o tom nikdo nepochybuje. síla nebo zbrojní výdaje jsou velmi relativní, pokud zde máme přebytek jaderné munice na několikanásobné zničení světa, a různé tajné/klimatické zbraně, o nichž třeba svět ani neví.
Fakt je, že válka v Íránu by byla zátěží a ekonomickým poškozením USA a dost možná katastrofou pro celý svět. A to ne kvůli přepravě (nejen) ropy Perským zálivem, ale i z hlediska potenciálního rozšíření války a ohrožení zájmů Ruska a Číny, což by se mohlo zvrhnout ve válku velmocí (z počátku třeba v zastoupení). O reakcích nevyzpytatelného, agresivního a jaderně vyzbrojeného Izraele nemluvě.

226470

19.08.2010 02:31

Písnička jako zbraň

RE: Pavlína Jíšová

tmo 89.?.?.?

Máte to tam...
http://www.uloz.to/5611956/pavlina-jisova.zip

226543

19.08.2010 22:42

Renesance etnického separatismu ve „sjednocené Evropě“

Z dnešních zpráv o deportaci romů z Francie

tmo 89.?.?.?

Romové se bouří: „Když nás vrátíte z Francie do Rumunska, je to pro nás katastrofa. V Rumunsku nám nikdo nic nedá – tady se o nás starají“.

ACH JO, NĚKTEŘÍ DEBILOVÉ NIKDY NEPOCHOPÍ, ŽE ABY NĚKDO NĚKOMU MOHL NĚCO "ZADARMO" DÁT, MUSEL TO NĚKDO JINÝ SVOU PRACÍ/SNAHOU/SCHOPNOSTMI VYPRODUKOVAT.
A TITÍŽ DEBILOVÉ NIKDY NEPOCHOPÍ, ŽE NIKDO NENÍ POVINEN JIM NĚCO DÁVAT! ŽE JSOU JAKO OBTÍŽNÉ VŠI, PARAZITI.

...nicméně Romové hlásí: "Po vyhoštění se zase vrátíme" - a mají prý na to v EU právo, "nesmí být dotčena svoboda pohybu v rámci unie". A zřejmě opět dostanou od Francouzů další podpory, péči a dárky na odchodnou ve výši stovek eur za kus.

226586

25.08.2010 00:27

Renesance etnického separatismu ve „sjednocené Evropě“

RE: Z dnešních zpráv o deportaci romů z Francie

tmo 89.?.?.?

Nejsem humanista. To je podobně zprofanované sprosté slovo jako osvícenec, demokrat ap.
Já jsem pro solidaritu DO URČITÉ MÍRY. Ale ne o bezbřehou solidaritu s parazity. A to je rozdíl mezi nemyslícím "humanistou" a myslícím praktickým člověkem. -Na vydržování parazitů (po určité době už většinových) skutečně nejsou a nemohou být zdroje/finanční ani jiné prostředky. -Je to jasné?
To kromě faktu, že je nespravedlivé, aby se stejně dobře vedlo parazitovi jako snaživě pracujícímu dělníkovi na hůře placené pozici. -To je zrůdné kažení lidí a standardu. Demotivace.
Neříkám, že má jít někdo do plynu (já je tam neženu). Už od dětských let jsme s bráchou plánovali, jak by se jim měl (velkoryse) vyhradit jeden velký ostrov - tehdy jsme nad atlasem vybrali Madagaskar - je tam teplo, určité přírodní zdroje. Nějaké věci jim dát do začátku, a hotovo. Pobřeží jsme pak plánovali zaminovat, aby nemohli už více zamořovat svět, parazitovat, dopouštět se kriminálních činů a řvát o diskriminaci. Byli by tam volní, nikdo by je nehubil a nijak by je nediskriminoval; měli by svou samosprávu, a co by si udělali, to by měli, a co by si neudělali, to by neměli. Tečka. Tak jako všichni jiní.
Milej zlatej - ono to tak bylo, je a bude, to není nic nelidského nebo středověkého, to je obecné pravidlo: "Umíš něco? Snažíš se? Pak se budeš mít relativně dobře. Pokud ne, zdechneš hlady, když jsi nic neudělal pro to, aby ses mohl najíst". Kdo je línej a blbej k tomu, ten je neschopen života, a tudíž je určen k vyhynutí. Ale klidně ať prokáže, že má právo na život. To já nikdy nikomu nebudu zakazovat. Dokonce připouštím libovolnou charitu, ať jim kdo chce dá milodary jaké chce.
Nejlepší solidarita (a takovou uznávám všemi deseti) je pojištění. Tento princip je skvěle vymyšlený: "Máš se dobře? Vede se tobě i celé rodině? Jsi zdravý? Žádná povodeň, zemětřesení, neúroda? -Skvěle! Ale polož si otázku, člověče: Musí to tak být stále? Není lepší malé sumy odkládat pro případ nehody? Nouze? Přírodní katastrofy?" -A na tomto je založeno povinné ručení za škodu (autem) a také zdravotní pojistné. U toho druhého je to pokřiveno podle výše příjmu (to je špatně, protože život a zdraví máme všichni jen jedno, a léčení stojí stejně u Franty jako u Karla). Ale pokud se nic nekřiví, je pojištění výtečná věc pro normální, pracovité a k tomu i prozíravé lidi.

226741

26.08.2010 13:25

Renesance etnického separatismu ve „sjednocené Evropě“

RE: Z dnešních zpráv o deportaci romů z Francie

tmo 89.?.?.?

Umíte alespoň někdy reagovat normálně? Neagresivně?
>Vy jste si to v tom dětství všechno představoval jak Hurvínek válku
Nejlepší věci jsou jednoduché (Janek Ledecký tvrdí ještě, že nejlepší věci jsou zadarmo). Co je složité a neprůhledné, to zavání čertovinou, a také to tak v praxi končívá. Pak z toho vznikají ti vaši bubáci, jejichž jména nejste schopna s jistotou ani vyjmenovat. Jen samé dohady, domněnky o skrytých věcech. -Oč lepší jsou tedy ty jednoduché a jasné věci?

Romská ryba nesmrdí od bílé politické hlavy. Oni se prostě rozhodli, že nebudou makat a vyžadují podporu ve své lenosti, a když ji nedostanou, dělají bordel, kradou, loupí, pasou, a dělají jiné zločiny (pro společnost nežádoucí věci). To kromě špatného příkladu dosud pracujícím, takže dochází k demotivaci, k obecnému kažení morálky, k pohoršení.
Bohužel bývá velmi často spojeno, že kdo je blbý, bývá i líný. A toto není vina žádného politika. Ten nešel k nějakým kočovníkům a nenutil jim jejich způsob myšlení nebo styl života, existující už staletí! Ani je nenutil válet se, ožírat se, hulit, fetovat a ve zbylém čase produkovat mraky poškozených potomků. Nenutil je ani žít ve smradu a špíně! Vždyť každý může prát a uklízet - jen nesmí být zhnilý! Ani jim nikdo nekázal devastovat zapůjčené byty nebo krást elektřinu a vodu. Nenutí je vytrhávat kabelová vedení nebo krást poklopy od kanálu. To vše si oni sami vymysleli, a myslí si, že s tím hróózně chytře vydrbali; a obtěžují a poškozují tím ostatní, slušnou společnost. A k tomu všemu ještě řvou o diskriminaci.
Proto řešení Sarkózyho, vypráskat je pryč, je jednoduché, ale logické a dobré! Pokud pouze parazitují a nechtějí přijat standardy hostitelské společnosti. Stejně tak v Itálii a jinde! I u nás, v celé Evropě a na celém světě. -Prostě a JEDNODUŠE takové sebrat, a odvézt na Madagaskar. Hotové, vyřízené.

P.S.: Pokud víte o miliardových parazitech, okamžitě je jmenujte, a navštivte příslušné úřady, aby se mohlo zahájit stíhání. Jinak jsou vaše řečičky zbytečné.

P.P.S.: Demokracii si přejete vy, ne já. A plebs umožňuje v demokracii některým být nahoře nad nimi, ale už je neumí řádně kontrolovat a účinně omezit při případném zločinném jednání (kolektivní rozum je primitivní, kolektivní vůle nejasná a řešení nepružná, nevalná až škodlivá). A pak nám tady povídejte o demokracii... třeba i přímé [oči v sloup]

226798

26.08.2010 13:33

Renesance etnického separatismu ve „sjednocené Evropě“

RE: Z dnešních zpráv o deportaci romů z Francie

tmo 89.?.?.?

>váš osobní názor, nicméně v současnosti nerealizovatelný
do nedávné doby bylo nerealizovatelné stavět zdi. nyní to jde.
do nedávné doby bylo nerealizovatelné odsunout, deportovat cikny. poté, co se na tom někteří velcí shodli, to už jaksi možné je.
z toho vyplývá, že je zapotřebí jen dostatečně silných osobností a širší dohody, aby se nějaký velký ostrov vyhradil. na tom nevidím nic středověkého! to je akt laskavosti, lidumilnosti. je to dar!
>To co tady často presentujete je vážně hodno Středověku
kdo by byl ve středověku tak laskavý, a dával někomu rozsáhlé území a výbavu do začátků? ve středověku byly popravy vrahů, sekání rukou zlodějům, vraždy, vypalování vesnic, pogromy. toto nikdo nenavrhuje.

Zhovadilé pěstování si parazitů není humanismus, ale PSEUDOhumanismus. Zvrácenost k vlastní a obecné škodě.

226799

28.08.2010 01:34

Vojenský převrat v Turecku před útokem na Írán?

RE: zas zpravodajská hra

tmo 89.?.?.?

Jistěže má pravdu. Před Irákem to bylo naprosto podle stejné šablony jako nyní s Íránem:
- roky trvající bubnování/nenávistná mediální štvanice (údajně nelidský režim)
- fabrikace světu-známého satana z hlavy státu
- podezírání z vlastnictví ZHN
- sankce OSN
- embargo, a další, tvrdší
- bombardování tzv. bezletových zón a strategických objektů okolo
- hysterické obvinění, že "satan" může zaútočit pomocí ZHN do XX hodin
- útok USA (pardon - spojenců)
Amíkům je v podstatě jedno, jestli je válka nevyhlášená nebo vyhlášená; používá se to podle toho, zda jde o satana-oficiální hlavu, nebo o satana-nepřátelské bojovníky... v záloze je i humanitární mise/bombardování - viz Srbsko, Afghánistán, Irák... Írán.
Kdyby měl mít váhu argument "má akorát záminku se lépe vyzbrojit", pak lze těžko vysvětlit poskytnutí téže záminky i času v případě Iráku... ledaže by jim bylo dostatečně známo, že Irák na zbrojení neměl prostředky a že jim nikdo ze spojenců vč. Ruska nepomůže. Ostatně i kdyby SH prachy a novější výzbroj měl, stejně nemohl odolat nejsilnější armádě světa na poměrně malém a přehledném území.
U Iráku bylo známo, že si Saddám nechtěl nechat nalézt do kožichu ani amíky ani frantíky ani Rusy... od každého jen vzal to, co se zrovna hodilo. Jenže tu hru na hřišti velkých zvířat nějak neukočíroval. Jeho jediná možnost byla ruská sféra vlivu. Jenže v kritické době mohly být už v platnosti jiné dohody USA-RF.
Ty dohody dnes možná nejsou (ruské S-300 v Íránu). A Írán je mnohem silnější a mnohem hornatější země. Navíc v těsném sousedství Ruska a Turecka. Takže uvidíme, jestli stejná šablona amíkům letos nebo příští rok projde.

226856

28.08.2010 02:11

Ron Paul vyzývá k auditu amerických zlatých rezerv

RE: RE

tmo 89.?.?.?

1) konec dolaru hned tak nebude, protože se toho konce všichni bojí a kolektivně dolar brání
2) krýt měnu energií? pokud je energie měřitelná (a ona je), pak proč ne i energií? měna ale dnes krytá fyzicky není, a nikomu to nevadí
3) zlatý standard si trh nežádá už pěkných pár desítek let. svět/trh kašle na zlatý standard. trh chce růst, zisky. a ty mu zaručuje spíše dnešní měna, než omezující zlato. a kdo má většinu zisků a většinu peněz (bohatí lidé), ten bude určovat, co se má stát, a zda je to právě krytí měny zlatem. ne chudé, byť početné, davy, které drží roztroušeně nějakých 10%.
4) zlata se nikdo nenají, je nepraktické pro krytí peněz, a "krytost" peněz se stejně nedá pořádně otestovat, aby to zajistilo absenci manipulací/podvodů... nějaké sporadické výměny peněz za zlato tohle neprověří. i dnes se můžou směňovat peníze za zlato (takzvaně zkontrolovat, zda je kurs za zlato reálný), ale NIC to neovlivní. ani kurs zlata... ten je z větší části pravděpodobně určován jinde a jinak... (stačí kouzelné slovo v médiích nebo na burze nebo v určitých kruzích).
a obyčejní lidé budou mít úplně jiné starosti, budou chtít kupovat chleba a mlíko, a ne zkusmo, a pro ně nesmyslně, vyměňovat své praktické peníze za zlato, které se nedá jíst, ani obléci, ani se jím nedá topit. a kdyby bylo zmatení lidí malé, stačí nějaká epidemie nebo válka... to se dá zařídit.

někteří, co se upínají na zlato jako na jedinou možnost, se možná budou divit jako telata... až chytří nechají stádo vyhnat cenu zlata do výšin a bude se skupovat jako "jediná záchrana a stabilita", někdo chytřejší bude průběžně inkasovat stále platné peníze a stále vyšší cenu za zlato směňovat za praktičtější hodnoty pro budoucnost, a pak se třeba náhle zahlásí z médií, že o zlato není zájem, že si ho můžou domácí zoufalci strčit do zubů nebo si pozlatit kohoutky v koupeně... a trh zlata se zřítí, protože se ho lidé začnou masivně zbavovat, jak to tak stádo obvykle dělá. ostatně kdyby všechno zlato světa lidé vykoupili, umožnili by tím značnou redukci peněz v oběhu... což se dá krásně využít k depresi, k zařízení toho, aby jiné zboží než zlato nešlo příliš na odbyt. slabší podniky budou krachovat a připravení velcí je budou za hotové peníze velmi levně skupovat. chytřejší pánové loutkáři budou vychechtaní, a možná si něco málo technického zlata nakoupí, až vyklesá na minimální cenu. a svět přijde o další svou utkvělou představu, že "zlato má vysokou cenu" [velký smích] a že to "nikdy jinak nebude" [velký smích] [velký smích]. a báchorka o stabilitě bude v háji.
poslední a rozhodující slovo budou mít opět (jako vždy) velká zvířata, která určí nový standard... novou měnu... nové krytí čímkoliv.

226858

28.08.2010 15:06

Ron Paul vyzývá k auditu amerických zlatých rezerv

RE: docela zabavne,

tmo 89.?.?.?

Na pouti vystupujte vy, když máte ten talent a abmice. Já jsem jen uvedl svůj názor, což mohu.
A "číslované kraviny" vás nikdo vyvracet nenutil ani nevyzýval, takže jste si klidně mohl nechat ten zbytečný příspěvek.

226882

28.08.2010 16:06

Ron Paul vyzývá k auditu amerických zlatých rezerv

RE: RE

tmo 89.?.?.?

>bude musiet byt nieco, co sa neda duplikovat v neobmedzenych mnozstvach
energie není v neomezeném množství a NIKDO neříkal, že je pro krytí peněz ideální komoditou. (a je různá energie. jinak je to s ropou, jinak s elektřinou).
>A ktore zlato myslis? To nakreslene na Zlatom certifikate?
samozřejmě zlato fyzické! o certifikátech jsem nic nepsal. jen fyzické zlato se dá dát do zubů nebo na pozlacení kohoutků.
>Ak by som za zivot nasetril 20 prstienkov, rozhodne by som nerozmyslal, ako sa ich hromadne zbavit, aby som dostal namalovane zelene papieriky
to je tvoje věc. ale jsem přesvědčen, že mohou nastat zlé časy, kdy bys raději místo hladovění s prstýnky na ruce vyměnil ty kroužky z jakéhosi kovu za libovolné platidlo, za něž se dá rozumně koupit jídlo (aniž bys musel přesvědčovat pekaře, že mu kleštěmi uštípneš gram zlata a zvážíte to na lékárnické váze... co on pak s tím? je to složité, zlato je nepraktické).
uvědom si laskavě, že zlato je jen jedním z prvků. a jen lidé si rozhodli, že zlato je cennější než germanium, cín nebo olovo. částečně k tomu přispěla trvanlivost a lesk, ale jinak je to jen dohoda!
>no uz je vykupene, a maju ho mocni tohoto sveta, a zelene papieriky sa tyn neredukuju
to je nesmysl - není vykoupené, a pokud máš zájem, můžu ti zprostředkovat fyzické zlato po tunách, za cenu pod aktuální burzovní cenou. zajímavý signál je také novinka - automat na prodej zlata v arabských emirátech. -že by mocní už zlato nechtěli, ač podle tebe chtějí držet zlato celého světa?! proč?!? a proto je nabízejí malým lidičkám?
>To je preboha co za absurdny nazov - technicke zlato
když něco neznáš nebo nechápeš, tak neječ. technické zlato je kov (zlatý) pro použití v průmyslu, například na zlacení kontaktů, výrobu elektroniky ap.
>A co je minimalna cena, ak na burze je nejaka cifra za gram
ano, přesně ta cifra je kolektivně určená aktuální cena. a někdo nakoupí prostě až pod jistou hranicí.
>... ale ty si ani gram nekupis
to je každého věc, jestli koupí nebo nekoupí (nemusím/nemusíš). ty nekoupíš, jiný třeba koupí. a když nikdo nenakupuje, může to být signál pro prodávající, aby šli s cenou dolů. -velmi jednoduché. a proto při vysoko vyhnaných cenách prodej zamrzá... lidé už nejsou ochotni kupovat, poznávají, že je to pitomost... že to zlato vlastně tak nutně nepotřebují.
>Aku hodnotu ma zeleny papierik natlaceny FEDom?
běž na trh, a snadno zjistíš hodnotu = co pro tebe cenného ti za ten papírek někdo prodá. v takovém případě je nesmyslné tvrdit, že FEDem vytištěný papírek nemá žádnou cenu. má! i když postupně nižší a nižší, jak postupuje inflace. nyní se ale inflace kupodivu zastavila. uvidíme jak dál... a to bude podle toho, zda lidé mají o papírky FEDu zájem, a zda jsou ochotni se zadlužovat. jedině tak mohou více nakupovat a vznikne prostor pro více inflačních papírků. dnes ten prostor není ...

Automaticky kráceno

226883

28.08.2010 16:14

Ron Paul vyzývá k auditu amerických zlatých rezerv

RE: RE

tmo 89.?.?.?

DOKONČENÍ:

uvidíme jak dál... a to bude podle toho, zda lidé mají o papírky FEDu zájem, a zda jsou ochotni se zadlužovat. jedině tak mohou více nakupovat a vznikne prostor pro více inflačních papírků. dnes ten prostor není (nebyl)... je jakási stagnace, vyčkávání.
schovávat v matraci zlato nebo papírky, je stejná blbost. u obojího nevíš, zda cena neklesne a nepřijdeš třeba o 10% (nebo i více) své práce, kterou v tom uchováváš.
ano - pozemek je hodnota (ale neúrodný moc ne, ani pravidelně vyplavovaný povodněmi nebo postižený zemětřesením).
hodnota je i zlato (ale jen pokud máš velký nadbytek a libuješ si v třpytivých špercích, nebo pokud si tím kupuješ samičky). anebo pokud máš fabriku na elektroniku. jinak si to zlato neužiješ a můžeš si je dát do matrace klidně spolu se štěrkem. -má to pak stejnou cenu.
toaletní papír je hodnota... pokud nemáš vedle záchodové mísy bidet, takže možná toaleťák ani nepotřebuješ. jasně... všechno/cokoliv má nějakou hodnotu (relativní - pro jednoho vyšší, pro jiného nižší nebo žádnou). a stejně i ty bankovky mají nějakou hodnotu... jinak by je nikdo nevytvářel a neprodával (skutečně - peníze se prodávají=vyměňují za práci nebo za nějaké jiné hodnoty).
každý (i ty) si může rozhodnout, zda bankovku přijme nebo ne. tím dá najevo, že v hodnotu v ní uloženou věří nebo ne. a naprostá většina lidí věří! zatím. a pokud tu víru někdo brutálně a záměrně nepodkope (ten zájem myslím nemá nikdo, neumím si motivaci k té sabotáži představit), pak ještě hezkých pár desetiletí to tak zůstane.

226884

28.08.2010 17:33

Ron Paul vyzývá k auditu amerických zlatých rezerv

RE: RE

tmo 89.?.?.?

Pane Bartošku, vy si něco vymyslíte a pak si to vzrušeně vyvracíte? [velký smích]
Já jsem nepsal ani že trhy budou růst do věčnosti, ani že do nebes. A dokonce jsem ani nepsal, že všechny trhy/komodity tak porostou.
U zlata se ale pár lidí, kteří nafukují lidem hlavy, tak vyjádřilo:
http://srsen.wordpress.com/2010/07/24/72-analytiku-veri-ze-cena-zlata-dosahne-cenoveho-vrcholu-mezi-2500-15000-dolary/
http://www.marketoracle.co.uk/Article21229.html
-nejlepší dárečci tvrdí davům, že cena zlata půjde až nad 10 tisíc dolarů!
Dovedete si v praxi představit, že někdo z lidu bude nakupovat 3 unce zlata za svůj roční plat? ...to by ještě nesměl jíst, bydlet, jezdit... A to mluvím o bohatých američanech... u Čechů by se jednalo o plat za celé 3 roky!
A takto snadno je lidstvo krmeno, manipulováno... a věřím, že až se objeví zprávy o větších problémech dolaru a eura, že se lidé v panice začnou zběsile zbavovat bankovek a nakupovat zlato, podle názorů těchto expertů a rádců, takže zlato skutečně vystoupá do tak nesmyslných výšin. Domníváte se, že se paniky zůčastní i chytří bohatí lidé, a že budou zlato nakupovat za více než 3000 dolarů? Ani náhodou! A co se stane pak? Cena padne, protože to davům dojde, že se nechali vyštengrovat, úplně oblbnout, a že jim to drahé zlato doma k ničemu není a nikdo je nechce ani koupit. Skutečná/praktická cena kousku kovu totiž takovou hodnotu nemá!!! -A co se tedy stane, když o něco není zájem? -Cena půjde dolů (a z ceny kolem 10 tisíc dolarů dolů přímo poletí).
Doplatí na to šílenci, co naivně věřili pohádce o zlatu jako jediném bezpečném uchovateli hodnoty. Přijdou až o 3/4 svého majetku, úspor! Ve prospěch koho? Ve prospěch lidí myslících, klidných, uvažujících racionálně a prakticky.
Máte poněkud zastaralé informace - s ropou to vůbec není nahnuté. Byla taková panika (a prodávala se za extrémní ceny), ale dnes je na sotva polovině. Proč? Protože stačilo SLOVO. Panika. Hysterie. Ropa navíc pravděpodobně nevznikla tak, jak opět jiné SLOVO řeklo (z fosílií), nýbrž vzniká konktinuálně, z metanu a jiných plynů pod povrchem zemské kůry, za obrovských teplot a tlaků - viz abiotická teorie na straně 5:
http://www.petrol.cz/magazin/pm032008/svet_ropy3_08.pdf
Není to o nic méně pravděpodobná teorie, než ta dosud oficiální (spíše více pravděpodobná).
Pokud jde o regeneraci ekosystému, planeta se nějak vypořádá se vším... ale člověk to přežít nemusí.
Kolaps fiat měn samozřejmě nastat může. Teoreticky. Ale myslím, že každý už ty peníze máme... a KAŽDÝ JEDEN bychom nechtěli, aby jejich cena výrazně klesla, neřku-li padla na nulu. Není to v zájmu nikoho! Proto bude cena peněz vírou držena, i kdyby se ukazovalo, že je inflační nebo jinak problémová. Lépe přijít o 20% během roku, než aby přišli o všechno. Krom toho nemají ani jinou alternativu - zlato, stříbro, ani jinou "jistotu".

226890

28.08.2010 20:04

Ron Paul vyzývá k auditu amerických zlatých rezerv

RE: RE

tmo 89.?.?.?

Zareguju pro úsporu místa až zde:
Horváthe, hrozně rád se posloucháš... píšeš nemožně dlouhé repliky na každý prd. Kdyby aspoň byly ty reakce o něčem, ale ty jen:
- prohlašuješ druhého za blázna
- posíláš ho prodávat pojištění
- posíláš ho studovat věci, které má už X-násobně lépe nastudované i promyšlené (ty o tom jen 3 roky čteš)
- meleš si stále jen svou
- a když to nejde jinak, zareaguješ tak, že to vůbec není k citované věci... jen abys nějak zareagoval na každé slovo a nezdálo se, že nemáš odpověď.
Je mi jedno, jestli si někdo potřebuje honit svoje ego, ale tvé dlouhé sloupce jsou o ničem a jsou docela otravné... asi tak, jako je otravný zvuk sekačky na trávu, když se lidé chtějí bavit.

226898

28.08.2010 21:03

Ron Paul vyzývá k auditu amerických zlatých rezerv

RE: RE

tmo 89.?.?.?

>Musíte si to představit obráceně ... že dolar klesne na unci za 15 000 dolarů
Ano, toto by zdánlivě mohla být pravda. ALE:
- POKUD bude rychle klesat cena bankovek, budou lidé rychle chudnout, tzn. že nebudou mít ani na jídlo, byt, energie a oblečení, natož na palivo a zbytné věci; nebudou jim zbývat peníze na úspory, tedy nemohou nakupovat šperky nebo kousky zlata.
- nebude to tak rychlé, protože by podle mě v důsledku přišla většina lidí do prorokovaného roku 2011, resp. 2012 o veškeré úspory. během roku-dvou nestihne 7 miliard prostých lidí vyměnit své drobné za gramy zlata, natož pak bohatí. a i kdyby 100% lidí mělo zrnka zlata místo peněz, vedlo by to k hluboké krizi (méně pružné nakupování + větší obavy koncových zákazníků z budoucnosti + menší výroba + více nezaměstnaných chudých... a kolečko je hotové).
- jelikož lidé nebudou schopni uvěřit tak rychlému pádu peněz, bude fiat-měna klesat pomalu... tak pomalu, jak lidé budou pomalu podezíravější. na myšlenku jiného platidla je třeba VELMI dlouhého zvykání. velká zvířata ale nemají zájem nedůvěru vzbuzovat, tak nebudou podporovat žádné takové zprávy a hysterii.
>Většina lidí nemá skříně plné dolarů, ale spíš skříně plné dlužních smluv a pro ně klesající dolar je jenom výhodou
1) pokud nemají peníze, nýbrž pouze dluhy, nekoupí si ani zrnko zlata, není tedy o čem mluvit.
2) je omyl domnívat se, že klesání dolaru nad určité tempo zlevňuje půjčky - na toto (a na celkovou inflaci) by reagovala sazba centrální banky, a naprostá většina úvěrových smluv je navázána na tuhle pohyblivou sazbu. pak se tedy bude úrok zvyšovat... sice v inflačních penězích, ale člověka to od dluhu neosvobodí. naopak v chudé krizové době, s penězi ztrácejícími kupní sílu, mu nebude po nutných nákupech zbývat na splátky a přijde i o nemovitý a movitý majetek.
Ti, co vládnou světem, mají víc, než potřebují, mají skoro vše, co je na světě cenného. Mají jen šanci získat ještě víc. Jsem si jistý, že plebs bez zlata, nebo s minimálním množstvím drženého zlata (či peněz), nebude nic určovat... ulice nebude určovat nový standard. Je třeba si uvědomit, že dav má sice dohromady nějakou moc, ale jejich názory a cíle jsou roztříštěné, nejednotné. Proto nikdy nemohou světu efektivně vládnout. Celý iluzorní výmysl demokracie je tudíž k smíchu. Šidítko. Alternativou k fiat-money ekonomice by tedy byla jen anarchie, revoluce, masakry. A po tom chudší nemohou toužit, stejně jako bohatí. Po tom touží jen kriminální živly a levicoví psychopati, toužící po krvi a odplatě. A mezi tyhle doufám nikdo zde nepatří. Většina lidí je normálních a žijí v rodinách, které potřebují bezpečí a nějaký standard.

226901

28.08.2010 22:17

Ron Paul vyzývá k auditu amerických zlatých rezerv

RE: RE

tmo 89.?.?.?

eeej, zdravím steva, našeho rozrušovače diskusí [velký smích] ...raději než samostatné přemýšlení má globalresearch a považuje ho za slovo bóží.
nejde o koryta. jde o to zorientovat se.

226909

28.08.2010 22:51

Ron Paul vyzývá k auditu amerických zlatých rezerv

RE: RE

tmo 89.?.?.?

Ale steve... prdlajs. Nezvítězili jsme. Jsme v krizi. Ale zatím je jejím projevem jen pokles tempa růstu. Pokud po dlouhém řetězci výrazně růstových let dojde ke zpomalení, není to důvod k jekotu, že je konec světa. I "záporný růst" je přirozená možnost. A klidně i desetiprocentní.
Vždy se ale najdou "experti", kteří budou sýčkovat a hrozit tím nejhorším nebo dělat chytré, hádat... a když to vyjde, budou borci "kteří to přece říkali". A když ne, lidi budou rádi, že to dopadlo líp, a možná si na proroky-sýčky ani nevzpomenou.
Hlášky jako "Amerika je již bankrupt" jsou úžasně znějící... vzrušující. Ale není to pravda. Kdokoliv je v bankrotu až tehdy, kdy v něm už opravdu je. A amerika není někdo. Jsou v ní lidé, kteří bankrot rozhodně nejsou a nebudou. A někteří třeba ano... no co? Vždy to někdo zaplatí... to je osud nepřipravených, příroda.
Nějaký deficit obchodní bilance je poměrně nezajímavý a může se změnit. Jejich dluhopisy přece celý svět hbitě nakupuje, asi z vlastní vůle, z vlastního zájmu. A pokud jde o dluh na důchodovém účtu, je to problém víceméně všech vyspělých států, kde je mizerný demografický vývoj. I kdyby se důchody výrazně snížily, dojedou na to především staří lidé, kteří bláhově uvěřili na průběžný důchodový model, ačkoliv se ve škole jistě učili počítat. A tak prostě budou mít o třetinu nebo polovinu nižší důchody. Hotovo. Svět (ani stát) se kvůli tomu nezboří, když jedni z nejbohatších důchodců světa budou žít podstatně skromněji. Ve Vietnamu, Barmě, Pákistánu nebo Nigérii jsou na tom důchodci mnohem, mnohem hůř už celá desetiletí, ne-li staletí, a žijí. Musejí.
Takže doporučuju: jen se z těch vzrušujících titulků neposrat. Ano, číst je, číst i jiné věci, a rozumně přemýšlet.

226914

29.08.2010 01:53

Ron Paul vyzývá k auditu amerických zlatých rezerv

RE: RE

tmo 89.?.?.?

dát za peníze kousky jakéhosi kovu, a za získané a stále platné bankovky ihned skoupit firmy, pozemky, statky a schopné lidi, to není hloupé, ale velmi praktické a prozíravé. (bankovky mají kupní sílu, jinak by nešlo ani kupovat zlato).
nárůstem ceny zlata pro plebs (10x dnešní cena) by se dosáhlo jen výhodnějšího poměru výkupu, vypumpování peněz od lidí. 10% majetku mezi plebsem by se získalo za 1% dnešního zlata. pak by tvůrci trhů na zlato kašlali. zřejmě by ho nechali znovu spadnout na dřívější cenu. =krach hejlů. ti by bez institucionálních pravidel nebyli schopni ani drobky zlata směňovat.

exkurs do výmarské republiky byl fajn, ale nesmyslný. dnes jde o fiat-peníze na celém světě, ne v jedné zemi. připustí-li svět/mocní pád dolaru a eura, pak padne i yen, juan a další měny (na dolar je tak či onak navázána každá měna i ekonomika).
kousek zlata, železa, uhlíku nebo kadmia NIC neřeší. něco řeší dohoda, práce, schopnost, potenciál něco nabídnout. a jelikož to budou držet a určovat velká zvířata (většinou stejná, která to určovala dosud), tak je skoro jedno, jestli zůstaneme u toho, co je dnes, a jen to upravíme, nebo jestli zboříme svět a pak jej znovu postavíme. -raději první řešení... příliš radikální bouráky a "stavitele" nemusím; ani jim jejich schopnosti nemusím věřit, jakož i lepší konečné výsledky (účet mrtvol, škod).

energii už nehodlám řešit - já to nenavrhoval. ale ropa či zkapalněný plyn jsou něco jiného než energie v akumulátoru.

k poslední, tučně vysazené větě musím s politováním sdělit, že jste ani přes několikerá má vysvětlení nepochopil (nejen vy):
pokud ustanovíme zlato jako platidlo, nebo jako povinně směnitelnou komoditu za (papírové) peníze, pak
1) toto lze provádět už dnes! -kolikrát jste byl už vyměňovat vaše údajně bezcenné bankovky za zlato, abyste si otestoval burzou deklarovanou cenu? -odpovím klidně za vás: jen řečníte, ale neudělal jste to ani jednou. nemáte zájem držet zlato, raději chcete snadno nakupovat potraviny a energie. to jde mnohem snáze s penězi.
2) podobně to nebude zkoušet 99% obyčejných lidí. i kdyby se domluvila polovina lidstva (zcela absurdní představa!) a šli by testovat !všechny! své úspory v penězích (aby to mělo "grády" ), pak vlastně 95% peněz NEOTESTUJÍ, protože mezi plebsem je max. 10% peněz světa, a polovina z toho je 5%. 5% budou mít v sejfech vždy, a 95% zlata může sloužit k manipulacím stejně jako dnes. tedy směnitelnost/krytí zlatem není záruka ničeho! a váš slavný test "nemanipulování" nic neotestuje, resp. jen malou část, a to i za velmi optimistických, jen teoretických podmínek.
a bohatí si nehrají, raději vydělají svých 100-1000% ročně klasickým obchodem. menší inflace jim je ukradená. ta trápí (zdá se) jen teoretiky, kteří skoro žádné peníze nemají a nemají inflací skoro o co přijít.

226923

29.08.2010 22:14

Ron Paul vyzývá k auditu amerických zlatých rezerv

RE: Prvy tmo ma problemy s argemantaciou

tmo 89.?.?.?

>Drísty pre hlupákov
a zase ty tvoje dristy??? zase ty sloupce balastu?
>Vládcovia tohoto sveta si ich namaluju na kompe, a chudaci tohoto sveta za namaľovane cifry postupne prídu o všetko
myslíš si, že jsi na světě jenom ty a tvoje představa o "pravdě"?
vládcové světa si rozhodně nemohou dělat co chtějí. evidentně potřebují udržet peněžní model, a mají s tím udržením občas problém. kdyby byli tak všemocní, krize by neexistovaly, protože jim dělají vrásky a oni to musejí s tím davem nějak skoulet.
patrně také nemáš ujasněno, kdo jsou ti "vládci světa", protože zdaleka ne každý hlavoun nebo boháč si může tisknout peníze ze svého kompjůtru. to jsi úplně mimo. řada z nich si vydělává úplně klasickým obchodem, a ti bankéři, kteří spolurozhodují o tisku peněz, nemohou tak úplně libovolně peníze emitovat. to by byl krach už před půl stoletím... naopak, oni stojí o to, aby své peníze udrželi ve hře jakožto funkční. také nepotřebují nezvladatelné bouře a převraty.
ty uvažuješ poměrně primitivně jen v mantinelech toho, co se traduje v alternativních médiích a na spikleneckých diskusích jednoduchých lidiček. jenže výhra spočívá ve schopnosti překvapit... že když jsou si všichni něčím jistí a klidní, spustí se pravý opak. a to je například, když si všichni bůhvíproč myslí, že zlato má vysokou cenu, že budou překvapeni, až zjistí, že je to jen jeden kov z mnoha, a že mocní ho nastrkají do kapes lidi, a seberou vše ostatní cenné... a pak nastolí třeba úplně jinou svou měnu. ale to myslím až jako nouzový scénář.
>...fiat mena, ale ona aj tak padá, lebo je v nej systémová chyba
není tam výrazná chyba. fiat měna je pružný systém, založený na stále narůstajícím množství práce a hodnot, a také založený na nabídce a poptávce... tedy na trhu. bankéři zjišťují, že umělé manipulace jsou sice možné, ale že poškozují trh a má to pro ně těžko zvládnutelné projevy.
jediná drobná "chyba" (možná prostě jen vlastnost) je v tom, že peníze jsou inflační. ale velcí kluci to nikdy nechtějí přehnat tak, aby zlikvidovali dolar a vlastně veškeré světové měny. takže pokud bude inflace jen malá, do 5%, je vše v nejlepším pořádku, a je to funkční. trh si výkyvy vyřeší. je to součást přírody.

226970

29.08.2010 23:01

Ron Paul vyzývá k auditu amerických zlatých rezerv

RE: RE

tmo 89.?.?.?

>a pozabíjať 5-10 000 elity a 2 milióny ich sluhov je nemorálne?
jistěže ano! zabít kohokoliv je nemorální, i jednoho člověka. ALE zde navíc jsi úplně mimo realitu, pokud si myslíš, že by zabíjení dopadlo pouze na určité lidi a jen přesně omezeně na ten počet 2.010.000 kusů!
1) nevíme, kdo "oni" jsou. neumíš je vyjmenovat ty, ani já, ani jarmila. NIKDO -je to jasné? tak koho bys šel zabíjet? jako správný příslušník lůzy každého, kdo by se ti nelíbil, komu bys záviděl, kdo by něco měl a ty bys mu něco mohl ukrást? nebo každého, kdo by se hodil na vybití primitivních emocí?
2) vznikl by neskutečný chaos, zásobování bez peněz v rozvratu/nefunkční, hlad, rvačky, znásilnění a jiné projevy zoufalství a bezradnosti, a lidé by se navzájem za žvanec nebo jakoukoliv cennost zběsile vraždili v tom bezvládí, kde není žádná autorita. zemřely by nejméně stovky milionů, a to lidí mimo okruh tebou vágně označených vládců.
3) a když by zabíjení za pár let skončilo (opravdu na území CELÉHO světa?), co pak? snad by si kriminální plebs vytvořil "moudrou" revoluční vládu??? ty ses musel snad zbláznit, pokud si tohle myslíš. už jsem řekl stokrát, že plebs není schopen si úspěšně vládnout. a je to dokazatelné logicky, zkušenostmi a ukáže to v případě potřeby budoucnost, a to vždy. dav je v podstatě hloupý, zmanipulovaný, manipulující, sobecký, zkratkovitý, krátkozraký, zvířecký...
navíc se vždy, opakuji VŽDY z davu vyprofilují schopnější jedinci z řad neschopných nebo všehoschopných, kteří uchopí moc... a vytvoří novou elitu. a jsme tam, kde jsme byli... jen v ještě větších sračkách.
>Fed elektronicky vypustil (pôžičky pre svojich majiteľov) možno až 1-2 biliardy dolárov ... Preto skúpili všetko, čo hlupáci predali
NE, nebyli to jen hlupáci, ale zoufalci, totální trosky bez mozku; dobrovolně se zadlužili, a pak nebyli schopni své dluhy řádně platit. tedy poprávu přišli o pozemky a domy. a ty pozemky a domy teď za ty uměle vypuštěné biliony drží FED, resp. jejich servisní organizace, a nejsou schopni ty domy prodat normálním lidem, aby mohli dočasně/pomocně vypuštěné dolary zase "zastrčit" (jinak by ty biliony navíc způsobily těžkou škodu skrze inflaci). a protože FED stále musí držet ty prostředky v chátrajících domech, o které není zájem, dochází vlastně pomalu ke škodě pro banky, FED a pro vládu USA. samozřejmě někdo ještě krachne (malé banky průběžně kapou jako mouchy), ale zbytek těch peněz, podstatnou část, někdo zaplatí... a ten někdo je americký lid. popřípadě lid Číny nebo jiných států, které nakupují dolar... které dolar pomáhají držet, protože by jim jeho pád ublížil ještě víc.

226975

02.09.2010 15:19

Spravedlivý stát

RE: .. dokončení

tmo 89.?.?.?

>Takové komunistické NWO
Ano, takové chudé, komunistické NWO, stále méně fungující a stále chudší. Až by opět přišlo to "cinkání klíčema". Nebo-li je to ukrutánská utopie, neuskutečnitelná šílenost ke škodě všech. zoufalost, i kdyby se to nějakým zázrakem násilně podařilo zavést na 100% povrchu Země. (pokud jen izolovaně, šlo by o další "úspěšnou" Severní Koreu). Proč?
- regulace a represe nemají lidé rádi. nemají-li rádi omezující systém, je to začátek jeho konce
- veškeré regulace by podlomily a dále podlamovaly funkčnost a efektivitu výroby a obchodu (nejen ve vztahu k dnešnímu západnímu motivujícímu systému, ale i z roku na rok a ze dne na den, v rámci tohoto uzavřeného koncentráku)
- kde není pozitivní motivace (jen omezení, hrozby, tresty), tam klesá výkon, i snaha lidí. to znamená, že by se stále méně lidí snažilo poctivě pracovat v tom socialistickém bordelu, a šikanované, svázané podniky by produkovaly stále méně zboží (stále méně kvalitnějšího), i méně a méně zisku, takže by stát neměl dostatečné zdroje na přerozdělování
- kde jsou garance státu, že má každý (i parazit) nárok na kde co (bydlení, dopravu, zdravotnictví, a snad i jídlo), tak tam opět klesá motivovanost k jakékoliv snaze a výkon... tedy i výnos, a daný komunistický systém se rychle sune k všeobecné chudobě a krachu.
- zakáže-li se šetřit (ať už komodity jako potraviny nebo jiné věci a peníze) a případně i půjčovat za smluvenou odměnu, bude se to nesmyslné nařízení obcházet. možná i šmírovat všudypřítomnými tajnými a trestat ze strany represivního aparátu státu, ale to se pak stát stane zónou strachu a gigantickou věznicí, přičemž nebude mít ani na živení těch vězňů (a jejich napospas zbylých rodin). možná tedy, že by se stal obří trestaneckou kolonií, kde na nucených pracích lidé dřou, aby si sami vydobyli chléb ze země, pod hlavněmi dozorců. netřeba asi říkat, že je to sešup z dnešního standardu, odchod od dnešních svobod, a šedivé vězeňské živoření - POKUD TOHLE JE CÍLEM ÚVAH AUTORA, PAK SE MU PODAŘILA USILOVNÝM PŘEMÝŠLENÍM VYMYSLET ZARUČENÁ CESTA DO POZEMSKÉHO PEKLA.
sociální inženýři a socialističtí fantasté, vymýšlející "vylepšení", která chtějí všem z lásky vnutit, vždy byli a jsou neštěstím pro své okolí. vždy "vědí" zaručené recepty, jak by mohla fungující příroda být znásilněna a tak fungovat "lépe". divné, že po každém takovém umělém pokusu umírají stamiliony a následuje bída nepředstavitelných rozměrů a nakonec opět převrat k normálu.

227358

02.09.2010 15:41

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE: .. dokončení

tmo 89.?.?.?

Zaujal mě ten rotoped na výrobu energie [velký smích] Byla by cena takové energie dotovaná?
Máte propočítánu energetickou bilanci na živení jednoho vězně/občana? Kolik energie se spotřebuje při pěstování (orba, vláčení, setí, hnojení, postřiky, sklizeň, skladování, zpracování, popřípadě skrmení)... za jatka, potravinářský/zpracovatelský průmysl, distribuci, energetické i lidské náklady marketů, nakupujících, a při přípravě jídla, které daný "sportovec" musí sníst, aby udržel srdce bijící, plíce dýchající, uspokojil náhradu námahou rozkládajících se bílkovin svalstva a dalších potřebných částí lidského těla? (+ energie na následný úklid nádobí a čistírnu odpadních vod). Vychází takto získaná energie levněji? Hodně bych se divil... Podle mého člověk nemůže trvale (nebo alespoň po dobu hodiny) vyrábět 1 kW (jeden kilowatt = 1,34102 hp neboli koňské síly). A započítejme i tepelné ztráty, tření a další. To vše za 3 kačky, což je zhruba prodejní cena kilowatthodiny? (výrobní cena jinou cestou je dokonce zlomkem, pod 1 Kč). Fakt uvažujete? Že od takového člověka požadujete dost nadlidský výkon za docela "lukrativní" výstup/zisk. Přičemž by se za získanou korunu nebo tři ani nenajedl, nenahradil by energetické ztráty.

227360

02.09.2010 16:29

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE: .. dokončení

tmo 89.?.?.?

Jako lidská síla (manpower) je označován výkon asi 75W (asi desetina koňské síly). Práce konaná po dobu hodiny... a je z toho 0,075kWh, což je při přepočtu ceny z 1 kWh vyrobeného v jaderné elektrárně (0,60 Kč) necelých 5 haléřů. Při práci 8 hodin denně by se na výrobu jednoho rotopedu s generátorem vydělalo už za 50-70 let [velký smích] a to je jen návratnost za rotoped, nejsou v tom započtené ztráty, vybudování přípojky, měřidla, servis distribuční soustavy a případně i rotopedu, jídlo a pití pro šlapajícího nešťastníka... tím by se věc dostala do ztráty ve výši několika set procent. Nepočítám exhalace jako pot (čpavek aj. výpary), prdy (metan a jiné jedovaté plyny) a CO2 (nejnebezpečnější plyn na světě [velký smích] způsobující globální oteplování).
Takže vážení! - Kdo na 50-70 let zapůjčí svoje peníze na tento báječný projekt? Samozřejmě zadarmo, protože odměna zvaná úrok je u zdejších lidiček sprosťárna. A jelikož je to skoro na délku lidského života (a předtím se ten člověk musel stát dospělým a produktivním, aby ty tisíce mohl vydělat a ušetřit), jednalo by se prakticky o dar, protože by si investor jako nebožtík svých peněz už nikdy neužil... a dřív by se k němu nevrátily.
-Tolik jako ilustrace absurdnosti nápadu, že by se peníze měly půjčovat zásadně zadarmo, bezúročně.

227375

02.09.2010 16:42

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE: .. dokončení

tmo 89.?.?.?

Nejsem "pan Tmo", stejně jako vy nejste hestroy. Proto takové titulování je stupidní.
Jak jsem už níže uvedl, člověk za hodinu vyrobí PODSTATNĚ méně energie, než 1kWh (to nevyrobí ani kůň, a ten je 10x silnější).
Stát není nikdo - takže nezaplatí. Zaplatit by mohli daňoví poplatníci, ale já bych raději kupoval energii z jaderné elektrárny (vyrobena za 0,60 Kč) než za 10 Kč z rotopedu... to je totiž "jen" 16x dražší. Ostatně z rotopedu by takovou kilowatthodinu vězeň vyrobil za 13 hodin dřiny, takže by se chudák asi moc nenajedl a brzy by umřel, s totálně atrofovaným svalstvem, protože za těch pár kaček by si po dni dřiny pořádný flák hovězího dopřát nemohl.
100 korun denně je z říše vaší fantazie... jen nafouklé, optimistické odhady člověka, který nemyslí do důsledků.
A hlášky, že když dnes děláme pitomosti, a platíme za solární energii hodně, že to podle vašich plánů máme dělat i nadále, to ponechám bez komentáře. Argument jako hrom!

227379

02.09.2010 21:52

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE: .. dokončení

tmo 89.?.?.?

Myslíte za podíl na zisku ve výši třeba 50%? Pak by investor tempem 25 haléřů denně získal už za 100 let svou investici zpět - hurá! ...i když je to už po jeho smrti, a vlivem inflace by šlo za těch 100 let o kapesné, za které by si jeho děti koupily leda kafe se zákuskem.
a zbylých 50% by neuživilo ani mravence, natož šlapajícího člověka, vydávajícího množství energie, na člověka nadstandardní (10 hodin šlapání denně, bez odpočinku).
Fakticky dobrý projekt, a od vás zlepšovák... a kouká z toho jasně rovnost... i svornost a bratrství [velký smích]

227403

03.09.2010 10:37

Spravedlivý stát

RE: .. dokončení

tmo 89.?.?.?

>obchodníci obvykle distribuují to, co lidé nepotřebují
Lež - to by přece byli sami proti sobě. To, co lidé nepotřebují, to nekoupí, tudíž by obchodník neměl zisk a dělal by to zadarmo... což ale nedělá, protože není hloupý jako někdo, a prodává věci, o které lidé mají zájem. A z takového prodeje má zisk. Zasloužený.
>okrádají snaživé, pracovité, schopné a chytré, kteří se snaží vytvářet hodnoty a dřou za pár šupů
Opět lež - lidé nosí peníze obchodníkům sami a dobrovolně, a dávají jim je výměnou za zboží. Tedy nejde ani náhodou o krádež.
Pokud někdo ÚDAJNĚ schopný a chytrý dře za pár šupů, tak není chytrý ani schopný, nýbrž bIb.
>protože se snaží být proti oněm handlířům užiteční
Kdyby obchodník nebyl užitečný, nikdo by jej nepotřeboval, nevyhledal, nic by od něj nekoupil a nedal by mu tedy vydělat. Tím pádem by musel obchodník zemřít hlady. To, že se tak neděje, je opět ukázkou lži nebo pomatenosti člověka, tvrdícího zjevné nesmysly.
To, že jste neviděl bohatého podnikatele, to je vaší omezeností, místní i jinou... zřejmě proto kolem sebe vidíte (cituji) "jen tupé chamtivce a tlučhuby, co nevzali v životě za pořádnou práci, a vesměs připomínají odpadlé vidláky".
>Pokud potká kupec kupce, obchod je uzavřen... a prachy tečou
I tohle je nesmysl. Obchodník by se s jiným obchodníkem musel podělit o zisk, protože trh koncovou cenu stlačuje. Proto se zde dostávají dva obchodnící do střetu, kdo ze zisku víc urve pro sebe. Takže v případě dvou opravdu schopných obchodníků bývají naopak jednání nejtvrdší, a vyjednává se o každou korunu.
>trhni kde se dá a na hodnoty nehleď
První půle je správně, a je to projevem bystrosti, aktivního přístupu, snahy využít příležitosti. Druhá půlka věty je ale opět nějakým ideologickým žvástem. Hodnotu zboží si sám zváží nakupující. Buď to potřebuje a zdá se mu za danou cenu směna výhodná, a pak vytáhne peněženku a koupí, nebo pokud ho to výrazně nepřesvědčí, peněženku nevytáhne, a jde jinam, kde hodnotu pro sebe vidí.

227428

03.09.2010 14:39

Spravedlivý stát

RE: Hezká utopie.....

tmo 89.?.?.?

>Když se jakákoliv smlouva na úvěr postaví ze zákona jako právně nevymahatelná
...ano, pak by oficiální půjčky přestaly existovat, ale protože poptávka po nich by byla dál (navzdory tvrzením zoufalců, že půjčka peněz není službou za odměnu, že není žádoucí a užitečná -lidé to ale v praxi vidí jinak), přesunulo by se vše na černý trh (jako za prohibice, včetně kriminálních jevů).
Pokud by stát černý trh s komoditou peníze potíral (věznil za to jednu, druhou, nebo obě strany "nelegální" smlouvy), byl by nepopulární u občanů, a režim by mohl být svržen. Úroveň obyvatel by klesala, viz níže. Dále by se zaplnily věznice, a stoupl by počet nezaopatřených dětí a manželek uvězněných. Dále by se zvýšily náklady státu (vězení, ostraha, strava aj.), přičemž zisky státu by významně poklesly jak od bank, které by už zisky z půjček nevykazovaly, a tedy neplatily daně, a také z důvodu zaškrcení ekonomiky ochuzením o životodárnou mízu -bez peněz nelze podnikat, a s hůře (a zřejmě i dráže) dostupnými penězi se podniká jen omezeně, v první fázi dejme tomu na 50%. Vlivem výrazného zpomalení podnikatelské činnosti, z důvodu nedostatečného a nepružného přísunu peněz, by došlo také k propouštění části zaměstnanců, což by se dále podepsalo na prodejnosti zboží (nezaměstnaní moc nenakupují) a ziscích obchodníků, tedy i na daňovém výnosu z obchodu, zatížilo by to státní rozpočet za zvýšený počet nezaměstnaných a samozřejmě výrobní firmy by díky výrazně nižším ziskům platily rovněž menší daně (pokud vůbec nějaké).
Nůžky by se rapidně rozevřely, během velmi krátké doby! -zatímco státní výdaje by rostly, státní příjmy by poklesly na nezvladatelné minimum.
Pokud jde o stamiliardová zadlužení států, tam jsou vaše obavy zcela na místě. Pokud by se podle stejného vzoru přeneslo cynické neplacení závazků i na úroveň států, znamenalo by to u chudších a slabších věřitelských států krachy a revoluce (stát by nebyl schopen nadále plnit jakékoliv sociální, zdravotnické či bezpečnostní funkce, nemluvě o vzdělání). U silnějších států by došlo k vymáhání dluhů válkami. Na to by těžce doplatili obyvatelé obou stran. Mezinárodní obchod by poklesl pod 50%, opět s fatálními důsledky pro firmy a zaměstnanost (i pro komfort obyvatel - na svém domácím trhu by nenacházeli oblíbené zahraniční zboží). Tím by dál klesala úroveň vývoje průmyslového i v soukromém sektoru.
Z výše uvedeného jasně plyne, že zpochybnění práva svobodně se dohodnout na půjčce za odměnu, jakož i zpochybnění povinnosti plnit závazky ze smluv, by vedlo ke katastrofálnímu propadu ve všech oblastech, s nedozírnými riziky revolucí a válek. Nikomu by to neprospělo! PROTO BY MĚ VÁŽNĚ ZAJÍMALO, PROČ TO ZDE NĚKTEŘÍ NAVRHUJÍ, A JINÍ O TOM UVAŽUJÍ JAKO O REALIZOVATELNÉ MOŽNOSTI.

227439

03.09.2010 16:20

Spravedlivý stát

RE: jean

tmo 89.?.?.?

Z počátku příspěvku jsem s vámi vřele souhlasil... až jsem narazil na:
>Neobhajuji úvěrový systém protože je příčinou krizí
Mám totiž obavu, že jednak neprokážete příčinu krizí v úvěrech, ale hlavně si myslím, že se vám zásadně pletou dvě věci:
1. úvěry / úvěrový systém
2. emise peněz
Zatímco to první je založeno na přirozené, dvoustranně i společensky a ekonomicky výhodné svobodné dohodě, na nabídce a poptávce, to druhé je velmi uzavřené, zahalené tajemstvím a exkluzivním, nikým nekontrolovaným právem pár jedinců.
To první je dobré, to druhé je problém!
Proto bych moc prosil všechny trouby (tím nemyslím vás, vy chápete), aby přestali brojit proti úvěrům (dle nich lichva) a odměně za tu službu (dle nich úroku). Toto je zcela v pořádku, pokud si to trh žádá a lidé ke smlouvě přistupují dobrovolně. Nepřináší to problém nikomu, a má to jen ten, kdo chce... komu se to vyplatí.
Místo toho bych navrhoval náhradní a mnohem důležitější a racionálnější téma: jak nadále ošetřit emisi peněz, aby nemohly nahodile vznikat nekryté peníze, což se projevuje inflací a neoprávněnými výhodami některých vyvolených.
Jistě, emise a úvěry do jisté míry souvisejí (jen bankovní úvěry, nebankovní nevytvářejí další emisi). Ale emise proti jakési jistotě splácení z příští práce/hodnot, nebo proti rozumné zástavě, jsou ještě v pořádku. Horší je, když úvěry jsou nekryté, jen na politickou objednávku, a emise pro úvěr státu není krytá ničím než předpokladem, že stát nemůže zkrachovat, a že nakonec může být zátěž splátek přenesena na občany toho státu. Tedy občané (a jejich děti a vnuci) za něco, co si neobjednali a z čeho nemají nic než inflaci=znehodnocení jejich vlastních výdělků a úspor, mají splácet těžké splátky i s úroky vrcholným světovým bankéřům a vyvoleným mocným, NEdobrovolně, a to za průsery, které nasekal stát/politici svým direktivně pojatým úchylným plánováním a deformacemi v oblasti bydlení, dotací, vymyšlených ekologických "záchran světa", sociálních "vymožeností" (=prožírání na úkor potomků) ap.

Největší škůdce je tedy stát a jeho úředníci a politici. Přitom leví tupouni volají právě po zvýšení pravomocí tohoto škůdce=státu... chtějí, aby řídil věci více, což se rovná ve výsledku hůře.
Socialisté a komouši si dělají naděje, že by se z toho ochablého a dále ochabujícího státu mohli mít lépe právě oni, chudí, neschopní a slabí, na úkor silných (kteří si to samozřejmě nenechají líbit a uhnou). Proč si to lůza myslí, to je mi záhadou - neschopní se neměli dobře ještě nikdy v historii... vždy jejich neschopnosti využili ti schopnější a zbohatli právě tito, zatímco nuzní zůstali stále dole. Jenže tihle zoufalí komoušci doufají, že by mohli uspět hrubou silou tupého ale početného stáda... že by případně mohli i b...

Automaticky kráceno

227447

03.09.2010 16:25

Spravedlivý stát

RE: jean

tmo 89.?.?.?

dokončení:

...že by mohli uspět hrubou silou tupého ale početného stáda... že by případně mohli i bohaté zabít, zavřít nebo prostě převzít (ukrást) věci do svých rukou. Jenže k dobrému řízení nemají evidentně schopnosti - kdyby je měli, už by se prosadili v dnešním či minulém systému. Komuna umí jen ničit, vraždit, lid ulice je velice neinteligentní, hloupý, a neumí úspěšně řídit ani sebe, natož jiné/společnost. Ukázali to revolucionáři v Sovětském Rusku, u nás v padesátých letech... neuměli nic ani převzít po krádeži z dřívějších soukromých rukou. Neuměli ve fabrikách, neuměli hospodařit ani na poli, ani ve chlévě. A motivovanost byla mizerná, produktivita a snaha o vývoj/inovace ještě horší, vybuzená nanejvýš na chvíli, tupě, jednostranně, ideologií a stachanovskými závazky za splnění plánů pětiletky.
Tudy cesta nevede. Už to prosím pochopme všichni. A nedělejme si plané naděje, že tentokrát se vše podaří lépe, že dokonalého socialistického člověka tentokrát opravdu zformujeme, a že poručíme větru, dešti, že zkroutíme fungující přírodu do nějakého utopicky "dokonalejšího" tvaru, a toto všem pro jejich "blaho" vnutíme. Nikdy se to nepodaří, a to ani skrze mocný socialistický režim, tajné, represe a koncentráky. Šlo by opět jen o marný pokus, skrze chudobu, šeď, utrpení, ztrátu svobod až k pokornému návratu k přirozenosti - možná pokojně, ale spíše za cenu mnohé krve. Příroda prostě funguje. A člověk i jeho chování (i trh) je součástí přírody.

227449

03.09.2010 17:03

Spravedlivý stát

RE: .. dokončení

tmo 89.?.?.?

Jako kalkulačku lidi nevidím, a můj problém toto rozhodně není. Naopak váš problém je, že nedokážete logicky uvažovat, a proto pak výsledkem jsou emotivní výkřiky, a absurdní utopie, které se s realitou prakticky vůbec nepotkávají.
>lidé jednají emotivně a na základě mnoha sklonů, které nelze logicky popsat a jsou většinou značně zmanipulované
No a co?! Pokud je prostředkem rozhodovacího procesu lidí COKOLIV, a výsledkem je rozhodnutí, že je pro daného jedince potřeba mít něco, co jej údajně učiní šťastnějším, než držba bankovky v kapse, pak je to obchod férový a pro nakupujícího každopádně výhodný (myslí si, že získal víc, výhodněji, než protistrana, a tudíž je šťastný jak z výhodné koupě, tak i z užívání té věci/zboží. Každopádně jej k tomu nikdo nedonutil, a on sám sáhl do peněženky a položit bankovku před obchodníka.

>cenu lidské práce určují obchodníci tím, že bez ohledu na skutečnou užitnou hodnotu jejího výsledku, manipulují poptávku bez ohledu na tuto hodnotu
To je ukrutný nesmysl! Nikdo nechce redukovat hodnotu výrobku a tím i práce dělníka, který jej vyrobil! Každý obchodník by rád měl cenu vyšší, obrovskou, protože z vysoké ceny je i procento nominálně velká suma. Stejně tak výrobce nemá zájem prodávat to levněji, než jakou to má SKUTEČNOU cenu na trhu. Skutečnou cenu pak určuje trh, neboli zájem těch posledních lidí v řetězci. Pokud je zájem LIDÍ nízký, musí cena dolů. Pokud je zájem obrovský, cena (i při stejných výrobních nákladech) letí nahoru. To je přirozené, a kdokoliv by to dělal jinak, deformoval by trh a podvazoval ziskovost na jedné straně, a inovace na straně druhé.

>Ta nejhodnotnější díla se prodávají špatně, protože jim málo lidí rozumí
A kdo jako určil, která díla jsou nejhodnotnějsí!?! To přece určuje člověk, počet zájemců. Tedy opět trh. Pokud se najde alespoň jeden člověk, pro něhož to má hodnotu nejvyšší, třeba i celého jeho majetku, pak to za tu obrovskou sumu koupí. Pokud se ale nikdo takový nenajde, prodá se to levně, protože to zřejmě PRO NIKOHO nemělo cenu vyšší.

>lidem cpou jen podřadný brak
Opět nesmysl. Brak se nedá nikomu nacpat. Mně třeba ho můžete cpát denně, vrchem-dolem, a já si ho stejně nekoupím. Pro nákup čehokoliv musí existovat kupující, který je přesvědčený, že zboží má ve skutečnosti vyšší cenu než cena na cenovce =jeho peníze. Jinak nekoupí a podrží si své peníze, podle něj cennější, než ten brak.

>Jejich opovržení k tvůrčí práci je evidentní
Ne, není. Tvůrčí ale také (subjektivně) KVALITNÍ práce si každý váží. A samozřejmě to ocení v penězích při nákupu. A pokud o takovou práci je zájem, obchodník zvýší objednávky od výrobce, ten to zpozoruje a zvedne cenu. A koncový zákazník musí nově zvážit, jestli je to i za zvýšenou cenu výhodné.

>si cení víc marketingového guru, než...

Automaticky kráceno

227457

03.09.2010 17:09

Spravedlivý stát

RE: .. dokončení

tmo 89.?.?.?

dokončení:

>si cení víc marketingového guru, než tvůrčího člověka, kterého nutně okrádají ve prospěch těch, kdo zcela beze smyslu trh manipulují
Opět NE! Nikdo na zeměkouli si nebude platit neproduktivního guru. Pokud mi ale guru přinese zisk nebo úsporu, pak se s ním o peníze navíc rád rozdělím. To nesouvisí s dělníkem ve výrobě, s ním to bylo po staru, jako základ. S guru je to ještě něco navíc, navýšení zisku. Tak tedy alespoň musí být přesvědčen majitel, jinak to nebude platit. A slovo "krádež" nebo "okrádat" užívejte laskavě jen tam, kde patří. S dělníkem je cena za jeho práci jasně smluvena předem, a dělník měl možnost rozhodnout se podepsat nebo nepodepsat pracovní smlouvu. Pokud byl spokojen s nabídnutou cenou za svou práci, vzal to. Ale pak nemůže tvrdit, že když dostane zaplaceno tolik, kolik si dohodl, že jej někdo okrádá. Ostatně vždycky může jít pryč, a nabídnout svou práci za jinou cenu. Pokud ta práce má na trhu vyšší cenu... a je možné, že třeba i ano. Pak tedy najde lepšího zaměstnavatele. Ale v opačném případě je zřejmě lempl, co má jen nadnesené představy o své ceně nebo odměně za svou mizernou práci. Nikdo o něj nestojí, a tak skončí na pracáku.

>dohoda je nejsnažší tam, kde si aktéři padnou do oka
No a? Kde je tedy něco špatně? Udělali příjemný obchod, dobře se cítí. Pokud pak zboží bude úspěšně prodáno koncákovi, v souladu s tržní cenou a konkurenčními tlaky, je vše OK. Jinak to zaplatí ten naivní obchodník, co se nechal oklamat šarmem obchodního partnera. Zákon přírody.

Pokud někdo nechce být označován za lháře, neměl by lhát. Je to základ slušnosti. A přemýšlení má předcházet nějakému tvrzení.

227458

03.09.2010 17:30

Spravedlivý stát

RE: .. dokončení

tmo 89.?.?.?

Pane, pokud zvládáte čtení, zkuste to pozorněji - píšu, že cenu (neboli skutečnou hodnotu produktu) určuje trh = zájem kupujících, nebo jak vy píšete "prodejnost artiklu". Toto je totiž skutečně zásadní parametr, a právě ten nejvíc určuje cenu, ne doba strávená při výrobě nebo pracnost.
Samozřejmě, že obchodník hledá nejlevnější cenu (nejlevnějšího výrobce), aby rozšířil svou marži, ale to činí právě také s ohledem na prodejnost (zájem lidí o danou značku) a s ohledem na kvalitu/poruchovost (počet reklamací), protože nejlepší výrobek je ten, který se prodá a už se nevrátí. Při množství reklamací se snadno zisk změní ve ztrátu, a toto si obchodník ve vlastním zájmu pohlídá (a spálí-li se jednou, podruhé už ne). Takže nebude prodávat tupě jen to nejlevnější.
Výjimkou z toho jsou bohužel potraviny, kdy žereme často šílené věci, jen proto, že to lze jen stěží reklamovat a jen těžko se dá prokázat škodlivost (často až po dlouhodobém užívání).
>Práce si neváží už jen z prostého důvodu že čím levněji pracující pracuje tím větší je jeho profit nikoliv naopak
Je pravda, že je výrobce i obchodník i koncový spotřebitel rád, že jde něco na odbyt za dobrou (tu správnou) cenu. Kdyby byla produktivita pracovníka ve výrobě nízká, stal by se totiž výrobek pro příliš vysokou cenu neprodejným, neschopným konkurence, a výrobní firma by mohla zavřít, obchodník by to nekoupil a k zákazníkovi by se to prakticky nedostalo. Ovšem to VŮBEC nesouvisí s tím, jak si kdo koho váží, a absolutně to nesouvisí s ohodnocením takového produktivního makáče. Naopak já bych si produktivního pracovníka vážil, protože pomalých a líných lemplů je dost, ale poctivých makáčů málo, jsou vzácní. Proto je třeba je zaplatit, aby zůstali. A podobně uvažuje (ve vlastním zájmu) každý zaměstnavatel. Kecy o malé úctě pro vysokou produktivitu jsou tedy vycucané z palce, úplně nesmyslné, a jsou zřejmě jen projevem osobní zakomplexovanosti. Mimochodem: nikdo nikoho nenutí dělat to, co právě dělá. Kdo je nespokojen, cítí se nedostatečně oceněn, může jít jinam. Trh určí, zda si to o sobě myslel oprávněně, nebo šlo jen o jeho mylný dojem.

227460

03.09.2010 17:52

Spravedlivý stát

RE: jean

tmo 89.?.?.?

>Hezky jste nám to vysvětlil proč máme držet hubu a krok
Ale toto já jsem vůbec nenapsal! Nejste vy nějak zapšklý, předpojatý nebo zakomplexovaný?
>a přestat si myslet že snad víme co bychom chtěli.
Sice by mě zajímalo, zda konkrétně vy víte, co byste chtěl, ale ani o tom jsem dosud nic nepsal.
>Vedení to vede správně a není třeba něco měnit.
Právě že píšu (čehož jste si zjevně při mizerném čtení opět nevšiml), že emise peněz v rukou omezeného okruhu lidí je špatně, a že toto je věc, o níž by se mělo hovořit, a ne volný trh (tedy příroda), anebo snahy o deformování trhu zákazy a represemi, přičemž právo rozhodnout se svobodně, zda nějakou smlouvu uzavřu a dodržím, je přece výsostným právem každého jedince.
>Takže příště až se nám něco nebude líbit si uvědomíme že je to nejlepší možné a basta
Dělejte jak myslíte. Mluvte ale laskavě za sebe, a ne tím stádním způsobem "až se nám něco nebude líbit" nebo "si uvědomíme že je to nejlepší možné". -Máte na osobní a jen osobní názor odvahu? Nebo spíše váš "příspěvek" sledoval snahu o rýpání a signál pro smečku, že by se měla s vámi sjednotit a začít disciplinovaně společně štěkat na nepříjemnou pravdu?

227462

03.09.2010 23:55

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE: .. dokončení

tmo 89.?.?.?

Jakkoliv chápu, kam také směřovala diskuse o rotopedu, přesto je neoddiskutovatelným faktem, že byla uvedena naprosto nefunkční možnost, jak si něco vydělat.
Koňská síla (horsepower) je proti lidské (manpower) přibližně desetinásobná: 1 kůň = 9,863 člověka.
Mechanická koňská síla - 0.74569987158227022 kW
Metrická koňská síla - 0.73549875 kW
Elektrická koňská síla - 0.746 kW
Velmi pochybuji, že by jakýkoliv sportovec, včetně Lance Armstronga měl sílu koně, natož trvale a dlouhodobě. Samozřejmě kromě našeho nadčlověka, který se snaží v nouzi usmlouvat alespoň 300W. Průměrný člověk zřejmě tak akorát rozsvítí tu 75W žárovku do plného jasu, dlouhodobě. Celodenní šlapání člověka a prodej té elektřiny by nestačil ani na jeho stravu (natož na pořízení rotopedu s generátorem).
Proto ten nedomyšlený nesmysl už laskavě opusťme. Tudy cesta nevede.

Můj návrh je, aby vězni pod dozorem ostřelovačů povinně tvrdě pracovali na přehledných úsecích budovaných dálnic a na opravách silnic, případně na polích při pěstování ekopotravin, které jsou na trhu žádané a poměrně drahé, vzhledem k rozdílu oproti chemizovaným a všelijak divně šlechtěným nechutným plodinám ze strojově obdělávaných polí. Jinou možností je ruční třídění odpadu v uzavřených objektech, pro další ekologické zpracování.
Jsem si vědom, že by tyhle činnosti nějakým firmám ubraly zakázky, ale vězni si musejí na sebe a na dozorce vydělat, a kvalifikovaní lidé z těch firem by si jistě našli náhradu. Je také třeba poznamenat, že počty vězňů v ČR nejsou nijak zásadní - loni jich bylo 22 tisíc, což je asi 2,2 promile obyvatelstva.

Daleko větší problém je 0,5 milionu parazitů, zneužívajících dávky - můj návrh: dávky zrušit a místo toho silně podpořit charitativní organizace, armádu spásy a jiné neziskovky, starající se o zaměstnávání invalidů a péči o chudé.

Můj návrh ohledně přídavků na děti: žádné by se nevyplácely, protože jde o státní přerozdělování od ostatních lidí, kteří s danou rodinou nic nemají. Tohle má samozřejmě vazbu na důchodový systém - už dávno neměl existovat tzv. průběžný důchodový systém -kolik dětí bude? a kolik z nich makat a odvádět daně cca za 40 let? to NIKDO nemůže správně odhadnout, aby alespoň řádově seděly státní příjmy versus všechny důchody.
Kdo chce mít děti, má je proto, že chce, NE proto, aby dělal nějakou službu spoluobčanům. Proto si má každý rozumně spočítat, jak velkou rodinu uživí a dobře vychová, aby jej pak třeba na důchod vyživovaly. Je to čistě jejich interní věc, jak si poměry v rodině uspořádají.
V zásadě by si měl odkládat každý dospělý=pracující člověk peníze na stáří, a pokud by tak činil 40 let, musel by 20 let v důchodu vystačit s tím, co si našetřil a investoval.

227481

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 41 čtenářů částkou 7 593 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 2

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Biden konečně odhalil nejvražednější hrozbu USA. Je to terorismus bělošské nadřazenosti04.06.21 12:36 USA 2

Měnové kurzy

USD
20,97 Kč
Euro
25,39 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,34 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,15 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 358,01 Kč
1 unce stříbra
585,55 Kč
Bitcoin
733 087,90 Kč

Poslední aktualizace: 13.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?