Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 119 příspěveků, 1 jméno: Rene Bartosek.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

02.03.2011 22:33

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Upřímně řeknu, že kdybych neviděl tu mapu rozšíření haploskupin v Evropě, tak bych k tomu byl skeptický. Jenomže ty haploskupiny nelze zamést pod koberec. Víceméně říkají, že se promíchali v Evropě dvě hlavní genetické skupiny Keltové a ta druhá. Jestli ji někdo říká germáni a někdo slované není příliš pro genetiku podstatné. Nebylo by od věci udělat srovnání s mitochondrální DNA. O tom, že dějiny před Kristem se odehrávali poněkud jinak nemám pochybností, čím hlouběji jdeme do minulosti.

Pokud byly pozměněny i čerstvější dějiny, pak tu stojí otázka kdo z toho měl prospěch? Rozumějte kolem toho tekly dlouhodobě potoky krve. Změnit jazyk, náboženství, kulturu něčeho tak velkého jako kmeny na východ od Rýna, to vyžaduje obrovskou moc užitou s nebývalou brutalitou a obětování hromadu zdrojů této moci. Ale jak jsem řekl to rozšíření haploskupin v Evropě na mě udělalo skutečně silný dojem.

238847

03.03.2011 02:36

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Chamtivost mocenské elity a přechod do fáze, kdy stát není schopen odolat příloš silným frakcím a hájit dlouhodobý veřejný zájem. V našem případě korporace rozložili efektivní moc státu jako centralního garanta veřejného zájmu a povšimněte si, že korporace přestože jsou mocné nejsou schopny hájit veřejný zájem a vytvořit sociální stabilní prostředí právního státu, protože fungují kvártalně čili z dlouhodobého hlediska chaoticky a veřejné rozpočty jsou největší možností dělat profit. Tedy hromadně hrrrr na ně, ale pokud veřejné rozpočty přivedete do bankrotu? Pak máme problém Joustone.

238851

03.03.2011 09:28

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Ach tak. A z čeho čerpal vojenské impérium Řím, z Řecka? A z čeho se inspirovali Řekové. Pytahgorova věta, Thaletova kružnice..., ale bez toho by pyramidy postavit nešlo. Ono pyramidy jsou vůbec problém. Když Řím byl bažinou v ústí Tibery, tak z Mohenžodáro už byly trosky. Záhada je mykénská kultura nebo Etruskové, ale civilzace do Evropy přišla zvenčí, a že arabové byli první v pořadí je fakt při přejímání civilzačních výdobýtku je fakt. V době, kdy v zalesněné Evropě probíhal pozdní neolit, tak v oblastech dnešní Palestiny, Sýrie, v meziříčí Eufratu a Tigridu, Žluté řeky byla prosím pěkně civilizace.

Pravda po pádu Říma nastal chaos, to jenom bílá rasa v Evropě neupadla na několika stovek let barbarismu, jenom co je pravda. Z toho důvodu emiráty na pyrenejském poloostrově vytvořili první překlady z antiky na evropském kontinetě. Už nějakých 200-300 let po pádu Říma se prostě mezi ušlechtilými Evropany stala antika mýtem. [velký smích] [velký smích] A to neumluvím o obracení pohanů na pravou víru nejprve v Evropě, později ve zbytku světa. Ušlechtilý bílý muž a jeho šíření plamenů civilizace. O červené Karkulce neznáte?

Ale rád si nechám vysvětlit rozdíl mezi obrácením pohanů na islám a křesťanství. Já o žádném nevím. Krev bída a utrpení, vraždění, zvěrstva, kulturní barbarství a to nestydatě ve jménu Boha i náboženské schisma se všemi důsledky mají společné. Každý svého štěstí strůjcem, a karma měří každému neúplatně podle ovoce. Jsem rád, že jsem propracovali k Vandalům a Byzanci a k rozdílu mezi emiráty v Evropě a pouštními bernerskými kmeny. Už to nejsou jenom ošklivý arabové, ale taky Byzanc se žoldnéři, jako by v pretoriánské gardě byly na sklonku Říma římští občané.

Kdo ještě tedy může za úpadek Říma? Musela to být horda strašlivých nepřátel, když zdolala vnitřně pevné imperium na zdravém ekonomickém základě. Zatím máme Araby, mongoliidy ve službách Byzance, která přečkala Řím o tisíc let a jenom tak na okraj odrazila Peršany a přinutila je platit tribut. Turky neodrazila, což byl pro ten evropský výkvět civilzace na několik století takový drobný problém. Co takhle ještě přidat mezi velké nepřátele Říma čtvero ročních dob?[chechtot] [chechtot]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neolit
http://en.wikipedia.org/wiki/Mohenjo-daro

238855

04.03.2011 01:22

Americká inflace způsobila nepokoje v Alžíru, Tunisu, Egyptě a Libyi

Na zajímavý odkaz upozornila v rubrice ve zkratce Lin.

Rene Bartosek 69.?.?.?

Příště bude třeba zapracovat více na páté koloně. Nejlépe je demokratickou opozici dopředu vytvořit, podporovat a do budoucna si ji zavázat. Skutečné opozici se totiž nedá věřit a zkusit něco zpíchnout na rychlo taky není vono.

Jak uvedli na BL problém je vojenský problém rozloha Lybie a protiledlová obrana. Na vytvoření bezletové zóny nestačí kapacita jedné letadlové lodi, jak upozornil R. Gates bojovné členy Kongresu. Možná by jim měl říct, že nikdo o vojenskou intervenci v Libyi nestojí. Po humanitárním bombardování by konečně západní média mohla přinést obrazový materiál, o barbarském bombardování Kadáfího proti domácímu obyvatelstvu. Zatím to vypadá, že mezi tisící protestujících nemá skoro nikdy ani foťák na mobilním telefonu. Zvláštní u protestů organizovaných přes FB.
http://www.literarky.cz/tereza-spencerova/3270-vym...

238869

04.03.2011 06:20

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Impéria padají zevnitř mimo případy přírodnícj katastrof obrovského rozsahu. Pravda bílý vzdělanci, kteří byli elitou v té Evropě pár století po pádu Říma neuměli povětšinou číst. Holt v těch časech bylo pro přežití lepší máchat mečem, ale ti v té stejné době zažívali rozkvět Arabové a zachraňovali střípky z toho co zbylo po kolapsu antiky, přestože to lidé vašeho druhu odmítají vzít na vědomí. Plus to, že přejali i něco z civilizací z východu. Třeba Řekové nulu asi znali ( taky z východu ), ale vyhýbali se ji jako čert kříži. Srandovní je srovnání "arabských čísel" ( taky převzato z Indie ) s římskými. Působí to jako počítání na prstech a abstraktní způsob myšlení.

Já nevím kdo postavil pyramidy, ale vím, že Arabové to nebyli. Mají takové hezké přísloví. Všechno se obává času a čas se bojí pyramid. Pouze jsem vám suše sdělil, že některým základním geometrickým vlastnostem říkáme Thaletova kružnice, ale jsou to vědomosti, které Řekové převzali, ale průměrný bílý učenec to pokládá za výdobitek bílé rasy. Nepochybně Řekové i rozvíjeli jako každá vzdělaná civilizace i to co přejali, včetně abaásovského kalífatu. Slova jako al gebra, al chýmia, al kohol... Římané měli na filosofi, "metafyziku", fyziku, geometriii a přemýšlení Řeky, často jako ceněné otroky.

Ano křižáci, tři papežové najednou, kteří se veřejně proklínali jistě měli ty nejlepší úmysly. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly a předsvzetími. Člověk je tvor omylný a takový odpustek z něho snímá špínu. Odpustek skutečně nečekaný nezištný duchovní úmysl. Na nebesa by se za odpustky vykoupil i samotný satan, jak trefně poznamenal mistr Jan Hus. Koneckonců preláti se tehdy učástnili i válečných křižáckých tažení třeba do Čech, měli tedy vědomost z první ruky jak přesně pomáhali lidem k tomu dobru na praktický způsob. Na otázku jak poznáme kacíře, ale to nebylo v Čechách, přišla od biskupa vysoce filosofická a dobrotivá odpověď. Pobijte je všechny, Bůh už si je přebere. Kacíř je dokonce horší než pohan, aspoň pro jitý druh "duchovních" lidí.

No vida nejenom Byzanc měla žoldnéře, že ano? Každé impérium v úpadku se vojensky více a více spolehá na cizí vojáky. Pokud jde o civilizaci jak vy říkáte barevných, tak prošli rozkvětem a změnili se v ruiny a v Evropě byla vrcholem stále keramika, kde se semtam za nějakou stovku let měnili ornamenty, to byl evropský civilizační progres. Žádná města, žádné zikurraty, pyramidy ( sochy nemají evroské rysy ). A mykénská kultura, která se vynořila jako blesk z čistého nebe, byla v oblasti kontaktu s východními civilizacemi.

Čínská civilizace má kontinuitu 6000 let. Zažila období imperiálního rozmachu, třeba vyprávění Marco Pola bylo natolik pro Evropany neuvěřitelné, že ho považovali za blázna. Čína se v jistém smyslu podob...

Automaticky kráceno

238873

04.03.2011 06:20

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Čínská civilizace má kontinuitu 6000 let. Zažila období imperiálního rozmachu, třeba vyprávění Marco Pola bylo natolik pro Evropany neuvěřitelné, že ho považovali za blázna. Čína se v jistém smyslu podobá pyramidám, nějaký Mao-Tse-Tung je pouhá krátká epizoda. Vývoj se nezastavil a proběhla korekce.

Ideologičtí volové můžou dávat Pekingu všeliké přivlástky, ale to je asi tak vše, co s tím mohou dělat. Čína kombinuje na vysokém ekonomickém levlu přímý cenrální dozor, na západě to probíhá skrytě přes korporace, na nižších patrech nechá fungovat tržní vztahy, podobné se západem, plus klanová struktora mocenské elity identické se západem. Akorát ta Čína to prostě dokáže dělat efektivněji. Neonavujte se demokratickými volbami. Na prezidentskou kampaň v USA je potřeba 100 melounů a podppora našich svobodných privátních nezavislých médií. Walla Street podporuje všechny koně, kdo vyhraje není víceméně podstatné.

238874

04.03.2011 16:38

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Zachraňovali zbytky toho, co rozmlátili,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Stále máte problém překousnout, že silné impérium nepadá ze vnějšku. Když zkusí napadnout silné impérium, tak spláče nad výdělkem a a potencionální spojenci ho za jásatu nechají ukřižovat, upálit za živa... Mrchožrouti, kteří se přidají k porcování se u nich stávají, když impérium není schopno reagovat. A to má vždy vnitřní příčinu, žádný barbarský kmen totiž nemůže mít vliv uvnitř ekonomicky a politického pevné imperiální struktury. Tam fungují dlouhodobě klientské vztahy na klanovém základě. Infiltrovat klanovou strukturu? [velký smích] [velký smích]

Evropa integrovaná na přirozenou úroveň nastvenou zdola je jistě i dnes mnohem lepší než Evropa desintegrovaná, ale právě centralizace shora neodpovídající realitě povede k tomu, že návrat k stavu, který realitu respektoval bude obtížný. Kdyby byly v řiti ryby nepotřeba rybníků. Proč bilá rasa úspěšná? Protože Evropa byla dlouhou dobu barbarská, bohatsví orientálních civilizací bylo silným hnacím motorem pro expanzi. Holt lidi, kterí se mají dobře raději doma sedí v klidu na zadku. Jestli M. Polo byl v Číně na tom nic nemění o bohatsví orientu i tak kolovali zkazky. Čínský císař vydal v době, kdy Portugalci "objevili" Indii, edikt podle kterého bylo spálena flotila několika tisíc lodí. Jeho admirálové byly tehdy u Filipín. Správně usoudil, že oblast mimo čínské impérium je necivilizovaná abylo by nutné dávat velké zdroje na změny pokud by by se stali součástí říše. Císaři bohatě stačilo, co se zdrojů musel vyčlenit na mongolské kmeny. Zajímavé na severu Číny jsou výboje kmenů tisíce let a Čína stále existuje.


Tehdy mocenská elita chápala a byla svázáná s mocí, která pocházela od obyvatelstva. A to vytváří zpětnou vazbu. Jsem vně říše neplatím nic imperátorovi a on ke mně nemá žádnou odpovědnost ve formě vymahatelnosti práva, bezpečnosti,... Jsem uvnitř říše, pak mám povinosti... Tohle korporace dnes neznají, oni nevěří v nic a tím ničí morálku i do spodních společenských pater společnosti. Když ministr finací odpustí daně Vodafon v Británii, tak proč si má utahovat opasek človíček, které mu nebylo odpuštěno nic? Nestarají se o společenskou stabilitu, protože vždycky mohou odejít, ale nic není nekonečné ani možnosti, kde se dá zdrhnout s kapitálem před důsledky "strategie" po mně potopa. Korporace nechtějí přispět ničím na udržování centralní moci a paradoxně nejsou chopny bez poměrně vysokého stupně centralizace existovat.

Co myslíte finacoval by někdo objevné plavby, aby ověřil pouze teorii kulatosti Země? A ta kolonizace byla brutální záležitost, dalo by se říct genocida, genocida, pak dlouhou nic a zase genocida. Víceméně Hitler opakoval starý scénář. Tyhle vzvraždíme rovnou, tyhle necháme makat na podřadnějších místech, tyhle vhodné poněmčíme a přetvoříme na základě naší ideologie. Akorát v minulosti se nezabývali n...

Automaticky kráceno

238882

04.03.2011 16:39

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Zachraňovali zbytky toho, co rozmlátili,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Co myslíte finacoval by někdo objevné plavby, aby ověřil pouze teorii kulatosti Země? A ta kolonizace byla brutální záležitost, dalo by se říct genocida, genocida, pak dlouhou nic a zase genocida. Víceméně Hitler opakoval starý scénář. Tyhle vzvraždíme rovnou, tyhle necháme makat na podřadnějších místech, tyhle vhodné poněmčíme a přetvoříme na základě naší ideologie. Akorát v minulosti se nezabývali nějakou převýchovou, holt to měli méně propracované. Tohle je cena za jakou byl realizoaván ten civilizační úspěch. Dnes to pokračuje více skrytě, ale technolgický vývoj tomu udělal tečku. Civilizace je příliš složitá než, aby si mohla dovolit ještě jednu velkou válku bez toho, že by nastal systémový kolaps.

Ten nám hrozí i tak, protože systém do budoucna v součaném nastavení není schopen pokračovat, ale je naděje z toho vybruslit a provést radikální transformaci systému od expanzívního k neexpanzivnímu. Neobejde se to bez přechodu na krytiu měnu a to leží v žaludku těm, kteří se u tuhle megamocenskou půku opírali, ale ta páka se vypaří tak jako tak. To se stalo Římu, který zkolaboval vnitřně ekonomicky a na korupci. Velký centrální aparát potřebuje k fungovámí efletivní fungující ekonomiku a státní zprávu, kde korupce nepřeroste únosnou mez. Ale klidně archeologové a historikové i laikové o tom mohou bádat. Já vycházím ze selského rozumu a z obecného pohledu jak fungují systémy.

238883

04.03.2011 17:59

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

RE: Poturčenec horší Turka

Rene Bartosek 69.?.?.?

Tohle vyhrabal kámoš a dal to na FB. Když zadáte do youtube jméno F.R. Čech, tak vám to samozřejmě nenajde. A to se psal rok 1997. Nevěděl, že je zapnutá kamera a věřil tomu, že ČSSD když se dostane ke korytu se bude chovat jinak. Co by asi řekl upřímně dneska? Kdo má zájem, tak ať to zkoukne rychle, myslím že tohle na joujou toubě dlouho přístupné nebude.
http://www.youtube.com/watch?v=CtzQDantj6A&feature...

238884

04.03.2011 18:14

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Zachraňovali zbytky toho, co rozmlátili,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Tady máte o systému a co umožňuje fungování vysoce centralizovaného systému, které se eneobejde bez veřejného sektoru, aby realizoavl služby a lidičky měli důvod fungovat a cvakat daně, tribut ríkejte si tomu jak chcete nebo platit formou vlastní práce.
http://www.youtube.com/watch?v=OAdXxE_uHlg

238887

04.03.2011 18:16

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

RE: Poturčenec horší Turka

Rene Bartosek 69.?.?.?

No, jó no. I já jsem jenom člověk, kdybych to zmerčil, nedělal bych ze sebe pitomce v pátek. [smích] [mrknutí jedním okem]

238888

04.03.2011 18:20

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Tady probíhala místy ostrá debata několik měsíců. Doporučuju vřele videa z rutube. Něco je i v jiných rubrikách jako nostradamus nenostradamus, 2012 a taky náhodně.
https://forum.nozonenet.com/index.php?topic=682.0

238889

04.03.2011 23:03

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Vidím, že s odkazy na rutube bude problém, některé přestali fungovat už dříve. Srandovní bylo, když přestal být funkční 3.díl dokumentu o pěti dílech. Nejednodušší je editovat uvedený odkaz na přímo na forum stačí přidat jeden znak a je po lokaci odkazu, ale našel jsem to poskládáné i do celku. Z rutube to tedy nebylo odstraněno.
http://rutube.ru/tracks/597274.html?v=b194edab1f2f...

238894

05.03.2011 02:14

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Pane Quido kromě upoutávek turistického charaktteru jsem toho o městě Dváráka na netu příliš nenašel. Nemáte nějaký tip na konkrétní zdroj na netu? Ale i tak si budu muset zřejmě Mahábháratu někde koupit. [smích]

238905

05.03.2011 08:58

Tvořivou destrukcí za Větší Střední východ?

RE: Nová hra

Rene Bartosek 69.?.?.?

Rusko bude vždy stát na své vlastní straně, jsou v pozici kdy si to nejenom mohou dovolit, ale je to otázka přežití jejich mocenské elity. Jinak řečeno jde o vynucené tahy na šachovnici, nemají žádný jiný výběr. Velká destabilazace v islámském světě se samozřejmě projeví na jižní hranici Ruska. Vojenští taktici pouštějí do médií informace typu, že ruská armáda není schopna najednou vést více než tuším tři konflikty. Stratégové vědí, že ruská armáda nikdy nepovede tři velké regulerní válečné konflikty, protože nejpozději při druhém pokusu válečné eskalace proti Rusku vyletí jaderné prskavky a na třetí konflikt každého přejde chuť. Zkoušet drbat za ušima živého starého medvěda je ošemetná věc, obvzlášť když není tak starý, aby nebyl při síle za to má hromadu někdy i velmi draze zaplacených životních zkušeností.

238911

06.03.2011 09:04

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Děkuji vám oběma pánové za pomoc. [smích]

238946

06.03.2011 09:08

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Lidí co stojí za korporacemi jsou velmi chytří, oni si to co jsem napsal musí velmi dobře uvědomovat. Zakopaný pes je v nekryté měně, asi to bude muset na setrvačnost dojet do hořkého konce. Já se jako věřící v Boha můžu modlit a taky to dělám. [smích] [mrknutí jedním okem]

238947

06.03.2011 22:40

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

RE: Poturčenec horší Turka

Rene Bartosek 69.?.?.?

Asi tak. Je problematické tvrdě skritizovat práci člověka v rámci katedry pro východní Evropu, když této katedře hrozí likvidace a to není záležitost jistě posledních týdnů a jedná se o nejrozsáhlejší historickou studii za poslední roky o ČR. Ale já sobně bych v tom neviděl problém, jenomže věcnou kritiku jsou schopni udělat pořádně znovu jenom historici. Navíc moderní dějiny se nevyhnou různým tlakům. Vyučující nás vzala v rámci semináře na mezinárodní konferenci o poválečném vývoji v ČSR. Došlo na Benešovi dekrety, to byl mezi historiky najednou šrumec. Dalo se lehce poznat, kdo straní těm a kdo je na druhé straně. Dějiny se dají objektivní zkoumat bez emocí, když jsou staré aspoň tak 100-150 let.

238979

07.03.2011 01:34

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

RE: Poturčenec horší Turka

Rene Bartosek 69.?.?.?

Já jsem se nesrozumitelně vyjádřil mluvil jsem o té nešťastné historičce. Knížku jsem pravda nečetl, ale podle toho co proběhlo na BL bych řekl, že té děvčici lecos na česko-německých vztazích uniká. No a JČ musel chtě nechtě hledat pozitiva, tipuju že to bylo v rámci katedry při University of Glasgow pravděpobně jedno z nejrozsáhlejších pojednání o východní Evropě, ta knížka. Ale jak už jsem řekl, moderní dějiny jsou příliš živá věc, z toho důvodu britská vláda prodloužila utajení archívu z WW II. o dalších 50 let. Patrně to bude prozíravé opatření. Jsem rád za BL v českém prostředí vytváří střed mezi oficiálními médii, kde píši novináři co musí platit hypotéky, jak se profláklo při radaru a weby typu Zvědavec. Na těch standartních privatních nezavislých médiích píší skuteční novináři mezi řádky, intelektualní podržtašky, by obrazně nemuseli máčet pero v inkoustu, ale dělají to někde jinde. Sice při psaní sraček trochu smrádek, ale když má někdo plechovejch žaludek, tak i prvotřídní rychně bude říkat Coco Chanel. Přece jenom co si dovolí zveřejnit editor tady si BL nemohou lajznout, holt i universita má nějaké meze, co může a nemůže podpořit.

238992

07.03.2011 01:36

Tvořivou destrukcí za Větší Střední východ?

RE: Nová hra

Rene Bartosek 69.?.?.?

EEEK? [překvapení] [překvapení]

238993

07.03.2011 01:43

Zvědavec má novou hlavičku

RE: díky je to pěkná změna

Rene Bartosek 69.?.?.?

[cool] [smích]

238994

07.03.2011 11:06

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

RE: Tak už jsem si koupil MFD. Jsou to hovada

Rene Bartosek 69.?.?.?

Ten otevřený dopis je zajimavý. Pokud jde o aktivity BIS a jiných nejenom na domácím dvorku, tak samozřejmě i tenhle web je minimálně eufemicky řečeno monitorován. Kdo si nedokáže jako profesionál v IT ohlídat brouzdání na netu, tak by s tím měl počítat.

239004

07.03.2011 11:08

Zvědavec má novou hlavičku

RE: ne že bych ...

Rene Bartosek 69.?.?.?

Jo, to mi přijde tak nějak přirozenější.

239005

07.03.2011 12:13

Tvořivou destrukcí za Větší Střední východ?

Mno, náš humanista loví další nominaci na nobolevku.

Rene Bartosek 69.?.?.?

Výjimečně s ním v jednom souhlasím. Jugoslávie se nesmí opakovat. Tentokrát je ve hře daleko více než než zájmy hlupáků na Balkáně. Jenom by mě zajímalo co se jim z těch plánovaných zájmu podařilo uskutečnit a zda cena byly přijatelná? Důsledky si Evropa zdaleka nevyžrala, to nejlepší na menu ji stále čeká do budoucna.

Havel má sice modrou knížku jako já, ale náš pacifusmus a pojetí humanismu se nějak rozchází. Bezletová zóna znamená masivní útok na protiletadlovou obranu. I já jako mladej pamatuju, že USA bombardovali Tripolis, Nepochybuju, že plukovník, který na rozdíl od nás s Havlem modrou knížku nemá se důkladně poučil z krizového vývoje a těch 25 let příjmu z ropy využil i k tomu, že se důkladně "zakopal". Zcela jistě bedlivě sledoval i kariéru Sadáma Huseina a z ní si tak vzal své osobní poučení z krizového vývoje.

Dále. Opozice odmítá zahraniční intervenci. Bezletová zóna spojená s masivním leteckým útokem na PLO v Libyi, znamená značné riziko jezinkového efekti s prstíčkama ve dveřích. Dále je tady riziko, že omylem budou zničeny některé zajímavé cíle v infrastruktuře. Třeba Kadáfí vcelku rozumně investoval do zavlažovacích a jiných projektů, aby posílil svou soběstačnost a nezávislost. To uděla i Sadám, nebyly problémy s vodou, dotované potraviny, elektřina... Dneska místo toho místni lidé mají havlovský humanismus a pokrok v demokracii.

Libyjci se taky poučili asi z Iráku, takže o zahraniční pomoc nestojí. V tomhle směru, to co vyšťáral pan novinář Fisk o dodávkách protinkových zbraní mi přijde jako rozumná varianta. Nemyslím, že i bez nich má Kadáfí na to, zlomit odpor. A na protiofenzívu povstalců to taky nebude, ale případné vyšší ztráty v těžké pozemní technice by mohli mít vliv na urychlení hledání kompromisu. Ono na kompromis podle všeho stejně dojde. Nikdo nemá dost sil na převzetí rozhodující kontroly. Jde o to, zda bude nutná občanská válka, kdy časem dojde jako v každé OV k vyčerpání obou stran nebo to bude na základě menší hromady mrtvol.

Na druhou stranu chápu i pozici aristokracie v islámských monarchiích. Aristokracie není takový plastelínový tvárný partner na dohody jako demokraté v zemích východního bloku po pádu železné opony. Aristokracie je klanový způsob držení moci a má své zájmy, které nemíní obětovat. Jeden nikdy neví, kdo komu z nějakého důvodu bude v budoucno dodávat zbraně. Třeba Saudové na žádost Washingtonu vyzbrojili Taliban a teď mají problémy s kritikou na napojení al-Kaida. Ono to tak chodí, když se někde chtějí dodat zbraně musí se vytvořit lidské kontakty a muslimském světě mají často mezilidské vztahy váhu osobní cti. Navíc jak by řekl de Gaulle Francie nemá přátele, Francie má své zájmy. A jak by řekl Borovský nechoď Vašku s pány na led.

239010

07.03.2011 12:25

Tvořivou destrukcí za Větší Střední východ?

RE: Nová hra

Rene Bartosek 69.?.?.?

Takže malá lokální jaderná válka by znamenala ochlazení. Hmm, chce si na to někdo vsadit? Pokud si bude Kreml nebo kdokoli jiný z jaderných mocností bude muset vybrat mezi svým přímým vojenským ohrožením či zničením a ochlazením klimatu co si asi vybere?
http://www.novinky.cz/veda-skoly/227015-mala-jader...

239011

08.03.2011 02:07

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

Rene Bartosek 69.?.?.?

Jakmile se člověk dostane k nějakému silnému osobnímu prožitku mystického charakteru, tak s nějakou kontrolou je ámen. Jsou stavy, kde pomyslet jenom něco negativně znamená okamžitě opuštění tohoto stavu. Pravda není o to masový zájem, ale myslím že získat kontrolu nad duchovnem je vyloučeno. Můžete sice použít mimo meditace i technologicky řiditelné stimuly, typu magnetického pole, ale člověk překročí nějakou mez a pokud není připraven může se mu udělat šoufl ze sebe sama, taky může ztratit vůli vrátit se zpět do fyzického těla, obvzlášť pokud by sám o své vůli pracoval na projektu ovládnutí ducha.

V tom bych viděl problém pro duchovní kontrolu. Postupný přirozený vývoj meditacemi či jinými technikami, rozvíjí morální kvality. Od jisté úrovně morálky jsou pro člověka nějaké věci nechutné. Technologie možná umožnuje přeskočit postupný vývoj, ale jedinec to většinou najednou neunese. A případech, kdy to člověk dá, předpokládám, že dochází k radikální změně morálních hodnot. Dále vědomé napojení na vyšší duši už není idnividualní záležitost, tam je co dělat s inteligencí o několik řádů převyšující schopnosti géniů spojenou s mnohonásobně přesnějším vnímáním toho, co to je fyzická realita a její jednotlivé "parametry" a rozšířená navíc do mnohem delšího časového intervalu než jeden život. Ten prožitek propojení na vědomé úrovni nemám, takže pouze tak jak si to představuju.

Ono podívat se do očí čísté ničím nefiltrované pravdě není žádná legrace. Jestliže lidi obrátíte k duchovnu, tak bude stoupat počet těch, co udělali dostatečný pokrok a budou naprosto mimo možnost nějaké duchovní kontroly. Čím dále se dostáváte na duchovní cestě, tím častěji přemýšlet co jste udělali špatně. I to je o energiích. Váš osobní prokrok je postupný a zvyšuje citlivost na vnímání energii vnímate více i těch nepříjemých negativních toků a vnímáte je daleko intenzivněji a to mění vaše morální hodnoty k dobru. Jak už jsem řekl šokový stav v duchovní sféře je velmi nebezpečná věc.

239052

08.03.2011 02:34

Tvořivou destrukcí za Větší Střední východ?

RE: Kaddafi

Rene Bartosek 69.?.?.?

http://www.boinc.sk/clanky/saharska-velka-umela-ri...
Vznikající odkaz, dovolil jsem si jej zprovoznit pro kliknutí myši. Projekt není dokončen, pokud by měla doinvetsovat třetí a čtvrou fázi zápádní korporace a vložit do toho bruto 10 miliard babek, určitě to nebude dělat pro něčí modrý voči. Na druhou stranu někdo jako Bechtel by si nemusel dělat starosti se zákonem zakazujícím chytat Lybijcům dešťovou vodu. To by na Sahaře skutečně nebyl problém.

239053

08.03.2011 02:41

Zvědavec má novou hlavičku

RE: ne že bych ...

Rene Bartosek 69.?.?.?

Já se přece nesměju. Za prvé při průhledným pozadí by nebylo na co koukat a to by v některých případech byla opravdu věčná škoda. A za druhé s prominutím hovno vím, co to je image background a jiný ošklivý slova znějící velmi nesrozumitelně cizozemsky, ale u kamárádu si člověk můžy být skoro jistej, že se to nejsou nadávky. [mrknutí jedním okem]

239054

08.03.2011 02:51

Příjmy a výdaje Zvědavce za měsíc únor 2011

RE: 2 Soudce Lynch a 178 Re: Preklady

Rene Bartosek 69.?.?.?

Já to mám napsané fixem, aspoň horní řadu pod F klávesami. Přímo na klávese to prsty smažou poměrně rychle, ale ten zbytek se dá nějak napůl pomaměti napůl metoda pokus omyl domastit. Gramatických a stylistických chyb mi je líto, ale s tím bohužel nic moc už nenadělám.

239055

08.03.2011 04:53

Zvědavec má novou hlavičku

RE: ne že bych ...

Rene Bartosek 69.?.?.?

Žádný strach jiná země jiný mrav, z toho důvodu je nejprve dopředu zkouknout základní místní mravy, aby člověk věděl do čeho jde. Já jsem přece neřekl, že očumuju. Takže upřesňuje v některých případech se kochám a není to zdaleko za každou sukní a už vůbec ne na furt. Poučen stoiky, vím co to je kontrast. Taky bych nerad dostal po čuni. Jak by řekla Marlen Dietrich nejlepší masáž pro ženu jsou obdivné pohledy můžů. Rozdíl mezi čuměním a obdivem je stejný jako rozdíl mezi správně zvolenou velikosti dekoltu do společnosti.

Tak pod tou burkou bych si dokázal představit lecos, ale raději nebudu riskovat. Při mé představivosti by jako výsledek mohlo vypadnout cokoliv. Pro křivky bohyně je řekněma eufemicky pravděpodobnost velmi nízká. A co si budem povídat Věstonickou Venuši nepovažuju zrovna za ideální model ani pro očumování ideálního pozadí. Ale co člověk to jiný názor na krásu. Ten co udělal tu sošku, si určitě ve svých očích vybral krasavici. To dá rozum jinak by se s tím ten pravěký umělec s tím tak dlouho nepatlal, že ano? I tento artefakt kromě osobních zkušeností mě vede k myšlence, že lenost matka pokroku je tady s námi chlapy už pěkně dlouho. [smích] [mrknutí jedním okem]

239057

11.03.2011 06:26

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Dovolil jsem si švestičky ze zahrádky. [smích] [mrknutí jedním okem]
https://forum.nozonenet.com/index.php?topic=965.0

239286

13.03.2011 14:07

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Řekněte mi, co je z morálního hledisko špatné na Desateru, což představuje křesťanskou morálku v kostce. A jakým způsobem to zotročuje člověka, ale prosil bych konkrétně. Z toho, co jste sepsal totiž nelze vyčíst logickou strukturu. Jak říkáme mi z lidu, nemá to ani hlavu ani patu.

Debatu o sexu jsem měl nedávno, skončilo to povídáním, že jsem mystik. Pokud jste nezaregistroval stačí si to najít v archívu. K mému mysticismu asi tolik. Moji duchovní učitelé, kteří mě z hlediska realizace duchovního potenciálu převyšují minimálně o jeden řád, mají rodiny s dětma. Ale třeba v čínské tradicii a jiných je postavení k sexu takové, že se v některých případech ( jedním z nich je mimo jiné vážná nemoc, nejde tedy pouze o spiritualitu )pokládá přímo za nutnost provozovat sex bez ejakulace, žena přitom dostane hromadu energie a je šťastná. Jenomže to předpokládá sex s milovanou osobou v rámci té rodiny. Těžko vám to vysvětlit, ale kromě fyzické vazby existuje mezi partnery, kteří se milují vazba psychická a taky spiritualní.

Jinak řečeno není to použitelné pro sex na čistě fyzické bázi v rámci prostituce a nějakých volných promiskuitních vztahů. Pokud jde o rodinu. Tak kam směřuje atomizace západu na shluk jednotlivců je zřejmé. Východní blok se svými "kibuci" selhal a komunisti v rámci toho východního boku měli tolik zdravého rozumu, že rozbíjet rodinu na ideologickém základě se neodvážili. Naopak silná rodina je v latinské Americe, Asii, v islámském světě. Ale třeba se mýlím, ale v tom případě bych prosil, aby jste bod po bodu ukázal konkrétně, proč se mýlím.

239390

14.03.2011 06:58

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Vy myslíte, že morální principy lze oddělit od duchovních principů? Z pozice mystika je možná nepotřebujete, protože VÍTE, ale z hlediska fyzického těla a fyzické mysli se bez morálních zásad vztažených k duchovnu prostě neobejdete.

Můžu vás ujistit, že já osobně bych bez mystiky desatero potřeboval. I kdyby náhodou nebyly tyto zásady správně na základě morálky, která je hluboko v nás, tak rozum vám umožňuje analýza a rozhodnout o správnosti. Třeba pravidla platné pouze pro část lidstva i pouze na základě logiky považuju za špatná jako koncepci v rámci nějakého celku. Z toho důvodu tu byl Kristus a jiní, aby zjednal nápravu. Jedna věc jsou správné morální zásady aplikované správně k duchovnu. A druhá naprosto odlišná věc je jakým způsobem jsou tyto zásady dodržovány.

Pokud jde o sex. To co jsem napsal vede k výhodám. Za prvé stabilní rodina, děti oba rodiče. Za druhé trabsformace sexualní energie má vliv na dobré zdraví a vysoký věk ve výtečné kondici. Za třetí transformace sexualní energie do horních čaker pozitivně ovlivňuje kreativní schopnosti, ať jde o umění nebo praktičtiji směrované myšlení vedoucí k objevům a vynálezům. Na sexu a ani bohatství není nic špatného. Za předpokladu, že bohatství bylo vytvořeno kreativním způsobem, který nezpůsoboval utrpení hromadě jiných lidí. A u sexu, že nejde pouze o fyzický akt.

Rozumějte, to co lze zažít s prostitkou nelze absolutně srovnat se sexem u člověka, kterého milujeme a který miluje nás. To je jako bych chtěl porovnat lampu se sluncem. Kdo byl zamilovaný jasně chápe o čem mluvím, kdo nebyl, tak tomu nelze vysvětlit. Máte praktickou zkušenost, kterou zažili miliardy lidí, bez ohledu na víru, ideologii, duchovní stupeň, sociální status a podle básní, prózy i bez ohledu na historickou dobu... Drtivá většina zamilovaných vám nebude schopna analyzovat v čem je ten rozdíl, ale prostě vědí, že to je nebe a dudy.

239441

14.03.2011 07:13

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Mno, jestli myslíte, že někoho jako Komenský vyprodukuje konzumistán. Pak se po 60 letech ateismu v zemích Českých, z toho 20 letech právdy a lásky. Skutečně podivuju jakého jsme dosáhli progresu. Komunisti měli morálku danou Velkou Stranou, která věděla nejlíp, co je správné. A demokratura jak by řekl Kryl má otesánkovský apetit a pokud nemáš peníze, tak umři nejlíp včera.

Nějak si nemůžu pomoct, ale ty západní university by bez církve těžko vznikali. Vy vidíte faráře "Peklo" a já kromě něho i Husa nebo Komenského. Jinak řečeno třeba v 15., 16., 17. století nebyla společenská poptávka po řekněme 20% vysokoškolsky vzdělané populace. Z toho důvodu byl Jan Ámos považován za osobnost a byl to ke všemu farář. Pokud jde o moderní vědu, tak už má svá dogmata i velkněžstvo, které je urputně hají. Akorát se "heretici" nepalí na hranicích a likvidace příliš odvážných oponentů se obejde povětšinou bez přímého fyzického násilí. Zničená akdemická pověst, osobní život, odstřižení od primárních dat, penězovodů... Ono se toho zas tak moc pokud jde o kontrolu informací shora příliš nezměnilo.

239442

14.03.2011 07:16

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

To je stará smlouva, řeč byla o křesťanství. Nový deal uzavřel Bůh s Kristem a platil pro všechny lidičky. Co takhle, když je to mezi námi Čechy . Nepokradeš apod prakticky zaměřené věci....

239443

14.03.2011 07:33

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Tak mi srovnejte rozvodovost. Stoupla klesla? Demograficky jsem stabilní vitalní společnost vymíráme? Stoupá klesá věk prvního sexualního styku? Můžu vás ujistit, že když jsme měl 16-17, tak vidoerecordér měla honorace a k pornu se dostalo minimum vrstevníku. TV byla značně decetní, a protože to točili prefesionální filmaři, tak kolikrát náznaky byly více vzrušující než brutální šukačka. Vím o čem mluvím, protože několik stovek hodin porna jsem vyhodil do popelnice. Byl jsem i zabouchnutý i zároveň milován, takže skutečně vím, že to je nebe a dudy. Umím trasnformovat sexualní energii do horních čaker několika způsoby, ale přitom si nedělám iluze, že nevěra se stala teprve demokratickou novinkou.

Pokud se podívám na data o rozvodovosti, prvním sexualním styku, počtu partnerů a taky počtu dětí. Tak holt počet styků bude plus minus stejný. Akorát pokud dříve s prominutím kámen mrdal cihlu, tak dneska mezi sebou zřejmě šukají zrnka písku. Ale buď zřídly spermie nebo došlo evolučně ke konci biologického druhu konzumistánce zápádmího, který vymírá.

K Starému zákonu. Řeč byla o křesťanství morálních zásadach desatera, ale dejte konkrétní poučky k sexu, co vám nejdou pod vousy. Některé možná taky odmítnu k jiným vám dodám výklad. Ale prosil bych uvést benefity velmi uvolněné sexuality pro společnost. Zatím to vypadá, že tam kde jsou pevnější morální pravidla k sexu nehrozí druhu homo sapiens vymření.

239445

14.03.2011 14:15

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Takže krást, vraždit.... podle vaši logiky není zvrhlost? [překvapení]

239466

14.03.2011 15:22

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Opravdu si myslíte, že morálka má pouze fyzický rozměr? Tady píšou, že vystopovali morálku v mozku. Víceméně vystopovali pouze fyzický důsledek morálních rozhodnutí ve fyzickém rozměru, tedy na mozek. My komunikujeme přes počítač a síť, že ano? Určitě si nemyslíte, že můj počítač nebo klávesnice, monitor jsem já? A já si nemyslím, že moje fyzické tělo jsem já. Pokusím se to vysvětlit.
http://www.osel.cz/index.php?clanek=5437

Emoce ať jsou pozitivní nebo negativní, přizemní nebo vyšší? Můžete udělat slavný cimrmanovský krok stranou a přemýšlet o svých pocitech. Stejně tak můžu vytvořit distanc od svých myšlenek a přemýlet o nich. Jsem tedy emoce a s nimi související toky hormonů a jiných projevů ve fyzickém těle? Jsem mysl, když můžu přemýšlet na milión způsobu o svých i myšlenkách jiných lidí? Při meditaci se prakticky odpojíte od své mysli a fyzického těla, ale existujete dále a to velmi intenzivním způsobem. Po skončení meditace se vrátite zpátky.

Tělo chce různé věci i nižší emoce jsou negativní zlost, závist, žádostivost..., ale i pozitivního charakteru vedoucí k statečnosti, houževnatosti...Pokud vím, že nejsem tělo, tak negativní emoce nemusím vůbec nechat projevit. Tělo chce udělat tohle a tohle, ale já mu řeknu ne, Já jsem šéf. Samozřejmě jsem jenom člověk a zvládnutá sebekontrola není otázka několika měsíců obvzlášť u mého typu osobnosti. Moje rovnováha stojí na dvou velmi výrazných protikladech, z toho plyne že sebekontrola pro mé skutečné Já je nemírně důležitá. Čím větší se někomu podaří zrealizovat potenciál tím větší nutnost sebedisciplíny jinak, karma naloží za důsledky zpátky tak velkou lopatou, že kohokoliv přejde humor i do příštích inkarnací. Neuvádějte prosím jako argument věcičky nepodmíněných reflexů. Ty souvisí s přežitím a naše Já proti přežití fyzického těla nemá v drtivé většině připadů námitek. Existují vyjímky. Karma z minula a akt sebeobjetování to je skutečně z karmického hlediska mimořádně velká věc. Fyzické tělo by jste k sebeobětování nepřinutil ani za nic.

Hmm, tady píšou, že lidi dávají přednost promiskuitě z důvodu potěšení. Proti gustu žádný dišputát. Vyšší emoce jsou záležitost srdce nejde pořídit ani za peníze, ani hrozbami, ani prosbami. Buď jsou nebo nejsou. Buď někoho milujete nebo nemilujete. Dáva-li někdo v otázce potěšení přednost množství lamp a doufá, že množství lamp přesvítí slunce? Co naplat? Já dávám přednost slunci. Jinak řečeno někdo v kvantitě hledá kvalitu, dle mého mínění marně volá. Ale možná, když si pořídíte já nevím deset dvacet trabantů, tak z toho nakonec vypadne futiristická loď na cestování mezi galaxiemi. Nebrat osobně, ale tak mi obhajoba promiskuity ve jménu hédonismu přijde. Pokud jde o hledání fyzického potěšení doporučuju něco přečíst o stoic

239471

14.03.2011 15:22

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Hmm, tady píšou, že lidi dávají přednost promiskuitě z důvodu potěšení. Proti gustu žádný dišputát. Vyšší emoce jsou záležitost srdce nejde pořídit ani za peníze, ani hrozbami, ani prosbami. Buď jsou nebo nejsou. Buď někoho milujete nebo nemilujete. Dáva-li někdo v otázce potěšení přednost množství lamp a doufá, že množství lamp přesvítí slunce? Co naplat? Já dávám přednost slunci. Jinak řečeno někdo v kvantitě hledá kvalitu, dle mého mínění marně volá. Ale možná, když si pořídíte já nevím deset dvacet trabantů, tak z toho nakonec vypadne futiristická loď na cestování mezi galaxiemi. Nebrat osobně, ale tak mi obhajoba promiskuity ve jménu hédonismu přijde. Pokud jde o hledání fyzického potěšení doporučuju něco přečíst o stoicích a zjistíte, že ani z toho vám promiskuita nevypadne.

Hromada lidí má naprostou pomýlenou představu o tantrické józe. Tahle spiritualní škola se zabývá sexualní energií dost detailně, ale upozorňuju, že pro přiznivce jak by řekl kuchař Polreich nějaké hopsandy to není.[mrknutí jedním okem]
http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/227696-lid...

239472

14.03.2011 15:36

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Takže přerostlé ego konzumistánce a jeho zájem fyzický rozměr bytí je dán strádáním v minulých staletích? Hmm, tenhle druh argumentu bych od zastánce promiskuity na fyzické úrovni skutečně nečekal. Plyšákovská generace má řekněm mezi 20-25 lety. Myslím, že pětiletí v roce 89, zas tak moc sexuálně nestrádali ani pod reálným socialismem a už vůbec ne pod poměry v 15. století. Z hlediska spirituálního je váš argument sexuálního potlačení měřený na století naprosto nesmyslný. Jak už jsem řekl dříve je nebetyčný rozdíl i pro fyzickou mysl a tělo, když se sexuje jenom tak, nebo když je v tom namixována láska. I milióny ateistů a materialistů to mají prakticky odzkoušené. Se strádáním svého vyššího Já při potlačování promiskuity v minulých staletí si hlavu skutečně nedělám, právě naopak vzhledem na současný tragický stav západní civilizace. Pokud by jste se snažil dojít k tomu, kdo skutečně jste, tak by jste na tom byl velmi podobně. [smích] [mrknutí jedním okem]

239473

14.03.2011 16:06

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Ano, třeba za Chamburabiho byly daleko tvrdší tresty. Za krádež se sekali ruce. Obě přikázání jsou o přežití společenství. Jedno je proti promiskuitě. Druhé o zvýšeném riziku vzniku infekční pohlavní choroby. Nedívejte se na tísíce let staré texty z moderního hlediska. Riziko, že nějaká choroba šířená dobře přes pohlavním styk zdecimuje nebo pohřbí nějaké společenství bylo v minulosti vysoké. Jiná životní úroveň způsob života, možnosti hygieny, léčení... Jestli na Borneu nějaké společenství přežilo? Kolik promiskuitních společenství koupilo nějakou ostrou infekci a nepřežilo. Dále bych musel vědět jak dobří jsou místní lečitelé a jaké jsopu detailní pravidla ohledně té promiskuity. Pravidlo kámen prcá cihlu je z hlediska dlouhodobého přežití i malé komunity neživotaschopné.

Je rozdíl mezi malou izolovanou populací a kmenem nebo kmenovým svazem, který se pohybuje mezi jinými, nebo ještě více centralizovaným útvarem. Neříkám, že jsou pro uplatňování drakonických trestů v dnešní době. Bohatě stačí karma, ale ti lidé žili v daleko tvrdších časech. Jenom na okraj Platonóva Ústava se samozřejmě týkala svobodných občanů. Ženy a otroci byli mimo. Chápete, kde tím mířím?

Omezení ohledně cizoložoství v minulosti nebo dnes má vazbu na negativní dopady na stabilitu společnosti. Ty s dlouhodobým lze hloupě ignorovat, a tak vznikají ruiny nevitálních kultur, které zkoumají archeologové. Úpadek morálky je věc na dlouhou trať a promiskuita je jedna z věcí, které ničí morálku centralizovanější civilizace. Na vesnici v pralese to nemusí mít vliv, ta nemá žádné složitější funkční socialní a ekonomické stuktury.

Nějaká infekce v minulosti, dopad z tvrdých drog dnes má kratkodobý účinek. Tohle si centrální moc hlídá a ukládá sankce, čím nebezpečnější dopad pro systém tím tvrdší sankce. Prostě pár lidí, kteří budou dělat v paneláku bordel v noci, vylijou si hlavy, poblijou chodby.... Z toho taky plyne, že přes den nejsou schopni pracovat a fungovat, takže parazitický způsob života nejsou pro centrální moc i zbytek komunity zajímavý. V určitých mezích je to tolerováno v rámci efektivity. Potlačení malého parazitismu na nulu může stát příliš mnoho úsilí, ale tzhle negativa v rámci společenství nesmí to přerůst přes hlavu.

Slušný člověk, který má nějakou oslavu jedno za čas se může cítit omezovaný? Ale i slušných lidí je obrovské, množství to znamená i ohromné množství oslav jednou za čas mohou udělat solidní chaos. Navíc o tom, co je přiměřená a nepřiměřená zábava rozhoduje velmi výrazně věk a jiné faktory.

239476

14.03.2011 16:52

Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu

RE: rozpad osobnosti

Rene Bartosek 69.?.?.?

Hmm, a z které strany je ta vypixelovaná mříž, abych se na to pozadí nedíval náhodou ze špatného úhlu pohledu?

239478

14.03.2011 17:28

Zvláštní nouzová zpráva: Japonské zemětřesení, skrytá jaderná katastrofa

RE: A copak nas Temelin

Rene Bartosek 69.?.?.?

V Temelíně hrozí zemětřesení stupně 7 a více, s následným rizikem masivních tsunami? Každý den krajím něco v kuchyni nožem. Představa, že by někdo krájel mou fyzickou schránku mě vůbec neláká. Ale jsem pro zavádění alernativních zdrojů a na lokální úrovni, protože centrální rozvodná soustava není při velkém množství nepravidlených dodávek z alternativních zdrojů stabilní, odklonu od konzumu, šetrnému chování vůči přírodě... ale pokud jde o alternativní zdroje, tak trvám aby byly co nejpřesněji vyjádřeny energetické a ekologické dopady na produkci energie. Jako laik to docela sleduju, takže progres v materiálech i možnostech to použít jako folie u fotovoltiky je, nové principy turbím na využívání pomalého turbuletntního proudění mořských vln..., ale použitelné to je na místní nebo individualní úrovni a většina lidiček nemá na investici s dlouhodobou návratnosti. Lidi začínají mít exostenční starosti.

239484

14.03.2011 18:09

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Ano, jako malý fazol jsem byl pokřtěný katolík to je pravda. Ale že mi teď všechno vibrují na vysoké ferkvenci je velmi trefný postřeh. Být i několik hodin v přítomnsoti jistého druhu lidí je velmi povznášející. Pokřtěný jsem byl to v dobách blahé normalizace a hrozně si to přála jedna babička. Mě se nikdo neptal a do 25 let svého života jsem byl materialista jako poleno.

Dneska mi je 40 a snažím se praktikovat duchovní školu, která se specializuje na používání energií k léčení. Společná meditace a léčení lidí,kteří přijdou probíhá v katolickém kostele. Někteří lidé i mimo tuto duchovní školu praktikují aktivně svou katolickou víru právě v tom kostele, nikdo z lidí kteří nepraktikují jako já nebo nejsou vůbec křtění s tím nemá problém. Jsou lidé i mezi místními ovečkami, co nás pokládají za sympatizanty spiritualního zla, naštěstí ve vyšší hierchii katolické církve se používá i zdravý rozum. Mě osobně je velmi blízký mistr Jan Hus, ale ten je stále pro Vatikán heretikem, paradoxně on sám se pokládal do poslední chvíle za katolického kněze.

Jak vidím hnojivo se pokaždé neujme, některé pole jsou prohnojené více než dost řekněme přirozeným způsobem. Jsem jednodušší člověk. Nepochopil jsem, co chtěl básník říct. Tak bych to potřeboval upřesnit.

1. Co je morálně špatně na desateru?
2. Jaký je rozdíl mezi správným morálním kodexem a jeho praktikováním? Celý zákoník kocourkovského absudristánu by mohl napsat třeba vévoda Václav osvícený Duchem svatým a se současným materiálem kocourkovkých rovnou zatroubit u Blaníku.
2. Jaké výhody a nevýhody má společnost z uvolněné morálky?

Pokud jde o politiky mě si nestěžujte, já je nevolím a v politice se neangažuju. Pro mě je jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Kalousek, Vondra nebo Svoboda, Sobotka, Swarzenberg... Mě to je jedno, ale co ti mají společného s dobrými mravy mi uniká? Jak řekl Abe Lincloln. Politik myslí na přiští volby, státník myslí na přiští generace. Ale to se v kvartálové korpokracii příliš nenosí. Třeba se budete namáhat reakcí a bud konečně trvale osvícený. [velký smích] [velký smích] [vyplazený jazyk]

Pokud chcete změnu v politice, musíte nejprve odklonit lidi masově od konzumu, což bude velmi nepopulární. Dokonce to nejde říct ani na plnou hubu, i kdyby to někdo zkusil udělat. Ono když masově poklesne morálka na úroveň čuníka, pak nenasypat plný žlab může být nebezpečné. Lidi jsou už takový, že jdou za myšlenkami, teprve když nevidí v dosahu štangli uheráku. Holt fyzická mysl potřebuje smysl života. Nabídněte tu velkou nezasviněnou ideu pro net, a třeba když budu mít slabou chvilku ukecáte i mě. Dočasně samozřejmě, poněvadž mám takový velmi nutkavý pocit, že entitě zvané Bůh se nemůže nic ani zdaleka přiblížit natož rovnat. [mrknutí jedním okem]

239489

14.03.2011 18:22

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Ironie mi nevadí. Horší to je s blbostí nebo vytrháváním myšlenek z logických souvislostí. Víte, co to je komentář k Starému zákonu a k těm vašim frustrovaným stoletím? Nemoce ve středověku a dříve zdecimovali více lidiček než všechny války a vraždění. Kmen, říše zmizí u historického jeviště po morové ráně, tehdy bylo všechno mor velmi lehce. Obvzlášť v sousedtví někoho, kdo má pravidla, která omezí šíření nákazy. Nedá se nic dělat každý tu vaši stovky let trvající sexualní a jinou frustraci snaší zřejmě jinak, na někom se to neprojeví a na někom se to výrazně podepíše. Ať si udělá kdokoliv svůj úsudek sám, že ano? Mimochodem víte jaký je rozdíl mezi pouze fyzickým sexem a sexem s milovaným člověkem? Prožil jste to jako zkušenost?

239490

14.03.2011 18:25

Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu

RE: rozpad osobnosti

Rene Bartosek 69.?.?.?

Hmm, já jsem se hnedka myslel, že Vondra se přes ty mříže kouká na mě. Akorát jsme nechtěl být dopředu realista. Ale jak se tak koukám, mohlo to být i horší. Jsem vlastně šťasnej věčně nespokojenej člověk. [velký smích] [mrknutí jedním okem]

239491

14.03.2011 19:05

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Víte já jsem jednoduchej člověk. Tak když jsem viděl, že jste napsal, že desatero je zvrhlost. Tam je mimo jiné nezabiješ nepokradeš, tak mě nanapadlo nic lepšího než když to je součastí zvrhlosti, že vlastně krást a zabíjet není zvrhlé. Dle vaše názoru samozřejmě.

Definice krádeže? Definice vraždy? V morálním kodexu uvádět technické detaily? Hmm, nejste náhodou advokát nebo matematik? Co takhle definovat jednoduše celou spravedlnost, morálku, etiku a humanitu v jednom. Nebo co takhle definovat rovnou život? Když už jsme u těch definic. Jak by jste definoval represi? Jak vlastně definujete člověka? Já jenom, že bych si chtěl taky logicky projít tuto definici na sobě a ujistit, že do této kategorie nepatřím. Do jaké kategorie vlastně patřím? Nejsem ani pracující inteligent, ani rolník, ani dělník. Asi budu ten imperialista či co?

Mno, pokud jde o tu represi... Tváří tvář bych velmi opatrně přesně definoval. Já to mám třeba zažité z hospody, tam člověk něco definuje nepřesně a hned mu někdo dá po čuni. Do hospody někdy zajdete, že ano? [velký smích] [velký smích]
http://www.youtube.com/watch?v=0m02-IuKYzs
http://www.youtube.com/watch?v=Vu5ASCIC_X8

239494

14.03.2011 19:41

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

No to jsem rád, že spolu komunikujeme. Vidíte jaký taky vím, co je kondom a dokonce jsme ho používal. Přikazuju někomu, aby praktikoval sex tak nebo tak? S kondomem bez kondomu? [překvapení] Pouze říkám, je něco za něco. Z toho je takový a takový benefit, a má to taková a taková negativa. Ono dycky je něco za něco. Co myslíte je jednoduché, aby se našli životní parteři, kteří se budou milovat? S něčím lidé nemají zkušenost, ale všimněte nikdo nepopírá nebetyčný rozdíl mezi sexem jenom tak, a sexem mezi lidmi, kteří se milují. Včetně ateistů a materialistů. Dost silný nepřímý argument, že existuje něco více než fyzický rozměr.

Já se přece starám o vlastní karmu. A dělal jsem to dříve intuitivně a teď protože znám zlaté pravidlo karmy to dělám vědomě. Víte co dělám přesně? Nemůžu, když vím, co mám správně udělat, pouze nečinně přihlížet. Jestli moje reakce pomůže některým lidem udělat správné rozhodnutí, pak to dostávám pozitivně karmicky i já. Je úplně jedno zda se jedná o poliku, spiritualitu, vymývaní mozků...Pokud moje reakce tlačí lidi k negativním volbám slíznu si to taky i s patřičným bonusem.

Pozor na to, čím více a silněji lidi může konání jedince ovlivnit, tím větší dopad a tím větší sebedisciplína a odpovědnost, pokud se nechci dostat do skutečně velkého průšvihu. Některým masově známým ksichtům, kterým se říká celebrity není z hlediska karmy skutečně co závidět. Pokud bych chtěl utéct před tím co mám správně dělat, a čistě náhodou bych uspěl ( velmi obtížné, poněvadž to si mé skutečné Já zvolilo, když jsem se narodil do této inkranace ), pak v další inkarnaci dostanu k řešení ten samý tip problému, a díky své nečinosti dříve bude problém k řešení o něco horší.

239498

14.03.2011 20:09

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

[cool] [cool]
Hmm, tohle na mě udělalo skutečně dojem. Šlo by to skutečně lehce doplnit, ale já si taky nemůžu pustit ústa na špacír, jak se mi zachce. Pokud nepraktikujete nějakou duchovní nauku, brzo začnete. [smích] Ale tohle vykecat můžu, nedostal jsem žádný pohlavek, takže jo.

K tomu charismatu. Pokud budete dělat ty dřepy, o kterých jsem psal. Je to jedna z metod, která pumpuje enrgii zdola nahoru, Je nutné provést cvičení přesně. Znám ještě jedno cvičení z Tibeťanů, ale ty dřepy jsou jednoduší. Znám ještě jiný způsob, ale... Kromě lepší paměti, mentálních a intelektualních schopností, to má vliv i na to osobní kouzlo.

Ksichty-celbrity mají charisma, protože kromě medialních triků, vzhledu.... je k nim je pumpována pozitivní energie od obdivovatelů, samozřejmě k žádnému masovému sexu s naší hvězdou nedochází, ale žádná energie jenom tak nezmizí, tak jde nahoru a... Je to sice po kapkách, ale .... U zamilované dvojice to funguje stejně, akorát se dává po sběračkách a jde o velmi koncentrovanou "polévku z lásky" od jednoho velkého fanouška. Ještě si dovolím doplnit narcisy. Ti dostavávají mimo sebe energii od obdivovatelů nebo zamilovaných, ale nedávají nic zpět. Holt každý svého štěstí strůjce.

239502

15.03.2011 00:26

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Skvěle. Došli jsem k tomu, že s desaterem z morálního hlediska není problém. Nepotřebujete náboženství, něco uvnitř vám podle toho co jste napsal říká, co je správně. Tomu uvnitř se obvykle říká svědomí. A ono je to daleko hlouběji než v nějaké výchově, vzdělání a přebíraní vzorů, že ano? Vidíte jde to i bez definic.

Nutí vám někdo náboženství? Máte pocit, že nerespektuju váš přístup? Respektuju váš přístup, ale i jiné pohledy. Rozumíte lidé nejsou jenom děti, dospívají. Hlavní pravidlo je pro mě karma. A pak to je vůle a srdce. Srdce by mělo být vždy o chlup větší. A když vážím nějakou situaci blízko rovnováhy, tak by mělo mít na vrch. Bůh s vámi, já si to jako věřící můžu dovolit upřímně říct.

239517

15.03.2011 16:32

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Existuje dvě úrovně odpuštění. Vnitřní a vnější. Jinak řečeno na vnitřní úrovni moje skutečná Já pokud na to spirutuálně mám odpustí cokoliv jinému spiritualnímu Já. Ale na vnější fyzické úrovni jsem povinen zachovat pevně postoj na základě svého svědomí a intuice, pokud to neudělám, pak přichází negativní karma, která má vliv na mé skutečné spiritualní Já. To je na fyzickém levlu fundament morálky. Chápete v čem je zakopaný pes? Vy se ztotožňujete se svým fyzickým tělem a myslí a z toho vychází vaše interpretace. Já si uvědomuju, že nejsem ani tělo, ani mysl. Rozlišuju tedy mezi úrovní fyzickou, mentální a spiritualní. Ale i když jsem si to neuvědomoval, tak tomu tak bylo. Akorát jsem všechno viděl čistě z fyzického úhlu pohledu. Kdo je mimo fyzický level chápání třeba Otec a Matka?

A buďte ujištěn, že každý akt stvoření je svým Stvořitelem respektován a milován. Ale i Bůh rozlišuje mezi levlem fyzickým, mentálním a spiritualním a jinými úrovněmi přesahující naše chápání ve fyzickém těle. Jestliže tedy Desatero není v rozporu s mým svědomím a intuicí jako, že není, pak... To, že někdo používá Desatero pro mocenské cíle na fyzickém levlu je jeho karmický problém. Chápete? Když chcete mluvit o zneužití, tak rozlišujte mezi morálkou a zneužitím morálky. My oba dva v této diskuzi máme svůj part a jeden bez druhého by se neobešel. Já jsem svou myší dírou prolezl, prostě jsem své tělo nechal zaparkované před ní, můžu se do něho kdykoliv vrátit. [mrknutí jedním okem]
Namaste. [smích]
http://www.youtube.com/watch?v=41xuS84tYAM

I AM THE SOUL

I AM not the body.
I AM not the emotion.
I AM not thought.
I AM not mind.
The mind is just a subtle instrument of the soul.
I AM the soul.

I AM a spiritual being of
Divine Intelligence, Divine Love, Divine Power,
I AM one with my Higher Soul.
I AM THAT I AM.

I AM one with the Divine Spark within me.
I AM a Child of God.
I AM connected with God.
I AM one with God.
I AM one with All.

Grand Master Choa Kok Sui

239564

15.03.2011 17:13

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

No, když jste to nakousl s tou inkarnací. Tak já to teda lehce doplním. Na první pohled se mi libí nějaký člověk, už jsem se s ním potkal v minulých životech. Pokud je náklonost oboustraná spojuje nás pozitivní karma. Pokud jde o jednostranou záležitost, pak došlo v minulosti k velké křivdě. Jestliže jsem někomu tedy v minulých životech ukřivdil snažím se vymazat svou negativní karmu. Nejlépe to samozřejmě jde u člověka, kterému jsem přímo ublížil. V další inkarnaci pokud jsem to nedokázal napravit bude vzájemný vztah zavislý na tom, jak jsem se zachoval. Pokud jsem měl frňák nahoru a byl dotčen nezájmem, pak.... Pokud jsem se zachoval správně, pak..

Zajímavý odkaz nejenom dámy, ale pánové potřebují často panáka na kuráž. Krásná ukázka toho, že sex není pouze fyzický akt. Připiju se, otupím sebekontrolu nad fyzickým levlem. Něco jako když v autě jsou brzdy zralé na výměnu. Někdy bývá cena po kocovině hodně vysoká. Zaplatit se, ale musí vždy.
http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/227731-vet...

239567

15.03.2011 17:16

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Mohl by jste definovat stádovité myšlení? Já jenom jestli se naše definece shodují, abych se nedej Bože nemyslel něco jiného z důvodu chyb ve vzájemné komunikaci. [velký smích] [velký smích]

239568

15.03.2011 17:51

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Odpovídejte tedy na otázky, a tak mi můžete ukázat v plné kráse hloubku mé osobní blbosti. Zatím kecáte především k mé maličkosti, to si nechte pro starou nebo pro děcka, jestli vám to teda budou baštit? I když i o tom bych si dovolil pochybovat. Tohle je taky osobní a nelíbí se vám, že ano? Nezpojujte mě laskavě s humanisty typu Havla, myslím že tohle si rozhodně nezasloužím.

Bez obav, mě je prakticky nemožné ovlivnit, včetně hypnózy. Ono, já to prej nemám vůbec rád, když ztrácím sebekontrolu. Lidi si vytvářejí dynamicky svůj osud spojený s karmou sami, ale musí činit jednu svobodnou volbu za druhou, pak je to jejich osud. Z karmického hlediska změnit něčí svobodnou volbu je obrovský průser. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.

Jestli ve svobodné volbě lidem brání tíhnutí k dogmatismu? Já s tím problém nemám v jakékoliv podobě, ale chápejte to se lidi musí naučit rozlišovat sami, jinak s vašim přístupem budeme, kde jsme. Někdo jako vy dá desatero a jiné nevhodné informace na black list a někdo jiný nechá spálit něco jiného.... Ve jménu té správné humanity a té správné pravdy, jak jinak, že ano?

239572

15.03.2011 18:24

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Říkám vám, že máte dělat tohle nebo tohle? Buďte bez obav toho bych se nikdy, kromě výchovy malého dítěte neodvážil. Karma rozumíte, změním něčí rozhodnutí násilnou formou ( i mentálně ), nesu odpovědnost za důsledky. Jestli řeknu, že tahle varianta má tyhle tyhle důsledky a tahle varianta má tyhle a tyhle důsledky a tahle varianta..., pak na každém člověku je aby si z toho vyvodil nebo nevyvodil závěry a podle toho se zařídil. V obecné rovině tvrdím pouze, že fyzický level nedokáže kompletně popsat člověka a tvrdím tedy, že jistá činost lidiček přesahuje fyzický rozměr reality. Berte nebo nechte být, ale to už jde mimo mně.


Pokud jde o věk, dokud jsem nabyl finančně nezavislý tak jsem v lesčem poslouchal rodiče, ale v některých věcech se mnou nehnul nikdo a nic už v 15-ti a pamatuju jednu scénu s botama jak malej kluk. Tohle krédo má moje babička, i když se později ukázalo, že jsem neměl pravdu, cože babička samozřejmě věděla. Když říkal mojí mámě a já jsem dělal velkou chybu. Hanko neplač, je to jeho život, ale rodiče mě řekli synku teď právě děláš chybu. A tím splnily z hlediska karmy svou povinost. Nikdo mě však k správnému rozhodnutí netlačil. Z toho plyne, že vytvořili pozitivní karmu, protože nelámali mou osobní volbu. A já jsem si vyžral, co jsem si karmicky navařil a možná tam ještě zbylo, ale byl jsem upozorněný, těmi co věděli. [mrknutí jedním okem]

239573

15.03.2011 18:59

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Nepovídejte? Není třeba nic interpretovat? A jazyk? Sanskrit by byl v pořádku? Ten kdo napsal do angličtiny ho ovládal. Mám tedy raději počkat, až se mi na monitoru zhmotní energie? To by jsme tady mohli být hodně dlouho. [velký smích] Souhlasím, že jazyk je značně nedokonalý nástroj na vyjádření některých věciček, obvzlášť mimo fyzický level vnímání.

Nikdo na vás nechtěl dělat dojem , doufal jsem, že začnete přemýšlet z jiného úhlu pohledu, ale...Já vím ,že tam o desateru nic konkrétně není, protože ten koncept vychází z karmy, inkarnace..., ale morální myšlenky desatera jsou v souladu s karmou. Je to v souladu s karmou, já s tím nemám problém A je jedno zda se jedná o součást jakéhokoliv náboženství, ideologie, pravidel pro komunitu, osobního názoru... Jestliže interpretace správného morálního názoru stojí proti karmě s tím, taky nemám problém. Já se prostě snažím kráčet se správnou karmou bez ohledu na to, co se děje kolem mně.

Jestli někdo morální zásadu udělá lingvisticky formou příkazu, pak v mentálštině a spiritualštině s tím nemám problém. Mělo se to zazvat raději zákonem nebo pravidlem? Já jsem Bibli nepřepisoval a nepřekládal, ani jsem nevybíral, co v ní bude a nebude. Ale když ji čtu, tak si vytvářím sám svůj názor. Já vím velmi nepopulární buřičská myšlenka pro konzervativní křídlo v jakékoliv instituci, ale vidíte vyšli z toho protestantské církve a ukázali se velmi životaschopné. A nepochybně po pár stoletích mají i protestanské církve své konzervativní křídlo. Vzal jste si z toho, co jste si vzal. [mrknutí jedním okem]

239577

16.03.2011 05:51

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Rene Bartosek 69.?.?.?

Už jsem odpověděl vícekrát. Víte mě netrapí, jakým přesným způsobem je formulováno desatero, to je pouze jak jsem řekl fyzický level. Ale když jsme u toho, tak kterou formulaci by jste preferoval. Třeba právnickou?

Kdo jinému způsobí plánovitě smrt bude potrestán...

Nebo právdoláskovskou?

Zabíjet je špatné. Jaksi lidi by se neměli zabíjet, není to dobré pro jejich spiritualní vývoj. Neměli by užívat tak špatnou volbu....

Křesťansví odmítá koncept inkarnace, z toho důvodu příkaz. Mě osobně Nezabiješ v imperativu přijde jako nejrozumnější jazyková forma. Naší předkové žili tvrdý život povětšinou byli negramotní. Rebelující vtipálkové, kteří měli nutkání udělat opačnou věc byli řekněme evolučně neperspektivní. Ono při sekání rukou, se dá při krádeži chynout pouze dvakrát. Od toho je rčení třikrát a dost.

Pro pana Quida. Já mám rád vaše reakce. Jistě jste si všimnul, že i já sesnažím dojít k rovnováze ve svém životě stejně jako vy. Jsou ale dva typy hledaču rovnováhy, ten klidný a mirný jako vy a ten s třetím okem, kdy se musí vyrovnat do rovnováhy potenciál chaosu se spiritualitou. Mě by pár století zpátky upálili za heretismus a o ti co by chtěli spasit moji duši by se ještě museli hádat s ateisty, kdo si "škrkne sirkou". Kdo by čekal dualitu a napětí jing-jang přímo v centru v rovnováhy, že ano? [smích] [mrknutí jedním okem]

239602

16.03.2011 18:23

Zvláštní nouzová zpráva: Japonské zemětřesení, skrytá jaderná katastrofa

Kamárád mi říkal,

Rene Bartosek 69.?.?.?

jak se dva blbci v hospodě bavili, že to byla narámná legrace, když na youtube sledovali jak to tsunami spláchla. Škoda, že jsem tam nebyl asi bych se neudržel a přihodil jim k tomu pár legračních informací typu, že spad může zasáhnout polovinu USA, včetně Chicaga. Záleží kam půjde vítr, že ano? Kromě morálních důvodů a prostého aktu lidskosti existují i velmi pádné důvody dané takovými věcmi jako zákonistosti ohledně radiace a rozmary počasí.

50 lidí zůstává v elektrárně, přestože to tam mechanicky bouchá jako u Verdunu. Tihle lidé na tuti vědí o radiačních limitech a rizicích hromadu věcí. Otázka zní jaká je jejich komletní motivace? To je důvod proč tam Washington poslal týpky z CIA. Ale bylo rozhodně lepší k tomu poslat jakoukoliv možnou odbornou pomoc z oblasti jaderné energetiky. Mělo by to udělat všichni, kdo mají nějakou volnou kapacitu nebo zkušenosti s haváriemi. Pokud si tam někdo dělal na černo třeba v menším reaktoru řekněme eufemicky na výzkum plutonium, pak Bůh s námi všema. Tohle zajímá zcela jistě lidičky USAID?

Co sem vyčetl z technických věciček. Je rozdíl mezi tím co nakoupím pod a nadprahovou dávkou. Tedy jak rychle to záření koupím. Je různá radiosenzitivita pro části těla prahová dávka se pohybuje v rozmezí 1-3 Sv. Limit efektivní dávky je pro zaměstnance 50mSv/rok, ekvivalentní 150 mSv/rok. Tady píšou 100-250, místy 400 mSv neříkají za kolik, ale z kontextu vyplývá že snad za rok. Smrtelná dávka je 6 Sv. Už 1Sv je ekvivalent 4% rizika rakoviny. Pokud by někdo z pracovníku nedej Bože nakoupil nemoc z ozáření, pak je jasné že ručičky dozimetrů odkráčeli za roh. A pak je tady otázka PROČ? Lepší výklad by nám mohl poskytnout pan Semerád, ale možná má teď spoustu práce. Ani by mě to nepřekvapilo.

239625

16.03.2011 18:27

Zvláštní nouzová zpráva: Japonské zemětřesení, skrytá jaderná katastrofa

RE: Kamárád mi říkal,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Zapoměl jsem odkaz a mělo tam být, kdyby někdo z těch padesáti statečných dostal nenadále nemoc z ozaření v čase řekněme několika týdnů.
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/227958-pades...

239626

16.03.2011 18:59

Zvláštní nouzová zpráva: Japonské zemětřesení, skrytá jaderná katastrofa

RE: Kamárád mi říkal,

Rene Bartosek 69.?.?.?

O můj Bože, takže tam byl i plutoniový reaktor. Míra radiace byly vysoká, že vrtulníky nemohli hasit? Pozoruhodné. Kolik to odhadem je ta vysoká míra radiace? Na nějaké veřejně přístupné pravdivé údaje se nemá smysl ptát. V Černobylu došlo k hašení i za cenu, že posádky vrtulníků šli na jistou smrt. Má to znamenat, že míra radiace je na úrovni, kdy technicky není možné vůbec hasit poškozený reaktor ze vzduchu? Kdo věří v Boha na jakýkoliv způsob, medituje..., ať při těchto činostech vzpomene na Japonsko.
http://www.blisty.cz/art/57781.html

239627

16.03.2011 22:34

Zvláštní nouzová zpráva: Japonské zemětřesení, skrytá jaderná katastrofa

RE: Mám dotaz

Rene Bartosek 69.?.?.?

Zkuste se podívat, jak staré jsou elektrárny v Evropě? Vzpomínate si na ten americký film o Three Miles? Všecko je byznys a korporace má primární cíl zisk. Co myslíte ojebává se v jaderné energetice? Při takové havárii leckomu z odborníku nemusí dát spát staré věci ve svědomí a může příjit anonymně echo. Nepochybně půjde záplava zpráv od lidí, kteří jsou dlouhodbě proti jaderné energetice. Jde i politické zisky a ztráty na mítních scénách.

V USA co, vím potvrdili kurz na jadernou energetiku do budoucna. Má někdo pro centrální distribuční síť nutnou pro průmyslovou aktivitu někdo jinou alternativu? Rozumějte, třeba vysoká pec musí jet furt. Lidi, když je mráz se můžou zamuchlat do deky a nesvítit. Mno v Číně kvůli ojebávkám padali při zemětřeseni v Sečuánu baráky jako koroptve. Asi vědí, proč si důkladně něco mají prověřit, ale nemyslím, že se odkloní od atomu.

239639

16.03.2011 22:41

Zvláštní nouzová zpráva: Japonské zemětřesení, skrytá jaderná katastrofa

RE: Kamárád mi říkal,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Sakra, kde je to plutonium. Tady je výpis reaktorů z Fukušimy. Všechno BWR reaktory palivo má být UO2 při obsahu 2.5% U235. Řádově několik stovek tun. Tady jsou aktuální hodnoty záření není to za rok, ale za hodinu. V průměru 200 mSv/hodinu, zaměstanci co tam nakoupily 40-50 hodin musí vědět, že jsou prakticky mrtví. Jaké je tedy motivace pro takové odhodlání a statečnost?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C...
http://www.sujb.cz/?c_id=1079

239640

16.03.2011 23:11

Co zapomněla japonská vláda sdělit svým občanům a potažmo světu

No, tak

Rene Bartosek 69.?.?.?

už vím, kde se vzalo Pu v BWR reaktorech ve vzorcích. V tom meziskladu přímo na střeše reaktoru bude k mání prakticky celá periodická tabulka obohacena o hromadu izotopů v přírodě se běžně nevyskytujících. Lidská blbost a chamtivost jsou skutečně nekonečné. Skvěle doufám, že mezisklad paliva je taky v Dukovanech na střeše nad reaktorem. Jakým způsobem je tedy řešena bezpečnost takto umístěného meziskladu při havárii. Vzhledem k tomu, že MAAE koná kontroly, tak se jedná asi o běžnou praxi. Musí to tedy vědět Toshiba, General Electric jako výrobci BWR-3,4,5 a samozřejmě mimo Tokio i vlády v zemích, kde fungují jaderné elektrárny. Jaký bude argument techniku, že taková havárie reaktoru s úložištěm paliva na jeho střeše je nepravděpobná? Začíná mě bolet hlava a mám nepříjemný pocit v oblasti žaludku.
http://proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku=200...

239644

16.03.2011 23:51

Co zapomněla japonská vláda sdělit svým občanům a potažmo světu

RE: může být ještě mnohem hůř

Rene Bartosek 69.?.?.?

V to skutečně s velkou vírou doufám, v tu technickou zdatnost!! Černobyl se uchladil za cenu vysokých lidských obětí. Protože pokud to neuchladí a nedej Bože se nám mezisklad se protáví do reaktoru, tak nikdo neví, co se stane. Něco jsem početl o vyhořelém palivu. Víceméně asi polovina U235 se nám změnila na nějakou energii z jedné třetiny přeměněnou na elktřinu, zbytek teplo a hromadu dlouhodobě zářicích věciček. Ten Cs nebo Sr s rozpadem bruto 25 let, to je ta srandovní část přeměn v reaktoru. Pak tam máme velmi zářivé aktinidy a izotopy s dlohodobým poločasem ropadu typu Tc99 ( 200 000 let ).

Po 40 letech od nejstarších úkladek je ten jaderný molotovův koktejl velmi čerstvý. Konkrétně vyhořelé palivo obsahuje 96% původního uranu, včetně 1% U235 ( v palivu je obsah 2.1-2.7% ), 1% nám tvoří Pu s vyššími aktinidy a 3% štěpné produkty typu Cs, Sr. Tenhle koktejl vydrží bublat z lidského hlediska času věčnost.

Umístit 40 let provozu jaderných reaktoru v Japonsku s touto aktivní směsí na střechu nuklerních reaktorů, které jsou v provozu je "skutečně neuvěřitelný užasný nápad". Já chápu, že Japonsko má problém najít bezpečné lokality pro stavbu JE a úložišť odpadu, a korporace zabývající se tímto byznysem hledali nejefktivnější řešení, až ho našli. Teď se nám v lepším případě ohledně čísílek s efektivitou minimálně posralo na ultimum. V horším případě budeme vědět přesně, co se stane, když se mezisklad paliva protaví do reaktoru. To teoreticky nasimulovat a propočítat nejde. No, nic já jdu meditovat.

239648

17.03.2011 01:29

Co zapomněla japonská vláda sdělit svým občanům a potažmo světu

RE: může být ještě mnohem hůř

Rene Bartosek 69.?.?.?

Tady píšou, že kovový uran je rozprášený samozápalný. V jakém stavu to bude v meziskladu jaderného odpadu na střeše reaktoru? Tipoval bych, že teploučko tam docela bude a bouchá nám to tam jako u Verdunu a čoudí se nám z toho taky pěkně. Pokud se z bázenů voda odpařila, tak co tam čoudí? Co myslíte bude v takových podmínkách uran dále prudce oxidovat?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_(prvek)

239653

17.03.2011 01:37

Co zapomněla japonská vláda sdělit svým občanům a potažmo světu

RE: může být ještě mnohem hůř

Rene Bartosek 69.?.?.?

Ona se ta voda taky rozložila. Pravda nehoří přímo voda, ale vodík má velmi široké rozmezí výbušnosti ve směsi se vzduchem. Kyslíku by tam mělo taky dost a to vysoce reaktivního ve formě radikálu. To víte, když vám tam pane Vojto bzučí ve velkém různé rozpady, tak molekulu O2 bych za stabilní příliš nepokládal. Velmi bouřlivou oxidaci uranu do stupně 6 bych považoval v takovém prostředí za logicky rozumný předpoklad.

239655

17.03.2011 07:45

Zvláštní nouzová zpráva: Japonské zemětřesení, skrytá jaderná katastrofa

RE: Kamárád mi říkal,

Rene Bartosek 69.?.?.?

To už jsem mezitím zjistil, že existuje MOX, dokonce jsem zjistil co vlastně je vyhořelé palivo. Čím více člověk ví tím více má strachových buněk. Vy si skutečně myslíte, že chamtivý idioti, kteří postavili atomovou elektrárnu v nadmořské výšce nula, v oblasti s rizikem tsunami a v této lokaci udělali megasklad vyhořelého paliva, jak jsem správně pochopil přímo nad reaktorem budou poskytovat sami od sebe komletní pravdivé údaje o situaci? Nevím jaký je v Japonsku nejvyšší trest, ale doživotí tam je určitě. Případná kontaminace okolních zemí, oceánů...?

Vždyť ty hovada to postavili jak jsem viděl na fotkách přímo na pobřeží z důvodu nižších nákládů. Teď se to v nejlepší variantě prodraží korporace TEPCO je bankrot, to je jasné každému, kdo používá tu věc mezi ušima. Jde o velikost důsledků zatraceně dlouhodobého charekteru a odpovědnost za ně. Mám na mysli trestní odpovědnost a ne nějaké podělané pokuty. V okolí elektrárny je 20 km bezpečnostní pásmu, ale i kdyby přímo do elektrárny se neautorizovaně nedostane nikdo, i kdyby se takový šílenec v zemi s vážně narušenou a ochromenou infrastrukturou a zdevastovanou tsunami našel. To je vám doufám jasné. Máte taky vyhlášený něco jako výjimečný stav, takže kdo si lajzne zveřejnit něco bez toho, že by to prošlo cenzurou?

Jestli chce někdo tvrdá data, pak tam musí být inspekce s pravomocemi ostrá jako břitva, které z někoho, kdo by stoprocentně nespolupracoval musí kromě přesných dat vykopnout pro mě za mě hovno, které bude hrát všemi barvami duhy. A kdybych já náhodou byl ten, co někomu s gustem a velmi důkládně nakope prdele, tak bych si zatra rozmyslel, co bych pustil veřejně ven. Tož tolik můj názor na veřejné pravdivé komlexní informace, co jdou ven. Mno, nezbývá než se modlit, že se nic neprotaví, ani do spodních vod, ani nikam jinam. Na 1000 MW výkonu je 120 tun paliva. Palivo vyhoří za rok až rok a půl. A máme z toho 120 tun vyhořelého paliva. Kolik myslíte, že tam toho je za 40 let v meziskladech? Vcelku triviální informace. Co myslíte je oficiálně veřejně přístupná?

239669

17.03.2011 15:50

Co zapomněla japonská vláda sdělit svým občanům a potažmo světu

RE: může být ještě mnohem hůř

Rene Bartosek 69.?.?.?

Jaderné reakce probíhají ve smolinci a jiných rudách pernamentě. Z toho důvodu objevený přírodní reaktor v Okla Bez ohledu na tu, zda ruda je ponořena ve vodě nebo není. Pravda je, že moderátor umožňuje drastické zvětšení štěpných procesů. Jakou to má pak sertvačnost? Ale rád se dozvím detaily z jakého důvodu se musí chladit 40 let vyhořelé palivo a odkud se vzala energie, která v bazenéch meziskladu zahřívá a v případě tedo havárie v jendom z ních pravděpodbně vyvařila a rozložila vodu, o čemž svědčí výbuch vodíku. A jak je možné, že bez vody se nám vyhořelé palivo začne tavit. Pokud si pamatuju dobře zákon o zachování energie, tak žádný energetický náročný proces se neobejde bez energie. Tavení oxidu uranu, aktinidů.... je jistě energeticky velmi náročný proces, odkud se tedy bere toto ohromné množství energie?

Tady je něco o přírodním reaktoru v Oklo v Gabunu. Semtam to bylo zaplavené vodou, semtam nebylo, ale protože existují uranové rudy, které nemají izotopové složení typické pro přírodní reaktor. Množství U235 se dohaduje v době, kdy fungoval asi před 2 miliardama let na 3%. Zajímavé je, že obsah U235 z přírodního reaktoru je 0.69% a v běžné rudě se obsah U235 vyskytuje jako 0.72% U235, vztaženo k většinovému izotopu U238. To máte pro demonstraci v jaké kvantitě běží samovolný radioaktivní rozpad. S moderátorem a bez moderátoru. Je tady teorie, že to běželo na tříhodinovém cyklu půl hodiny aktivivní reakce v kritickém množství, odpaření vody, nové natačení vody. Podle sníženého obsahu U235 to muselo fungovat s pauzama ihromný časový úsek, mnohem větší než 40 let.
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cejnar/publikace...

Vyhořelé palivbo je zatraceně horké, pokud je voda odpařena a nebudeme to chladit a protáví se do do spodních vod tam bude moderátoru habaděj. Navíc přímo na pobřeží může což zaléží na konkretních geologických podmínkách být hromada namíchané nebo rovnou slané vody. Po výbuchu je to otevřené, v oblasti sněžilo přímo u oceánu vysoká vlhkost vzduchu, takže nám kromě některých energetických procesů daných setrvačnosti bude bublat hodně dlouho. Jenom tak mimochodem po pádu Dvojčat bublala roztavená ocel v troskách několik týdnů i bez radioaktivních reakcí.

239699

17.03.2011 16:36

Co zapomněla japonská vláda sdělit svým občanům a potažmo světu

RE: Překlad z anlgičtiny dobrý ale jinak ...

Rene Bartosek 69.?.?.?

Hmm, hlavně bacha na poplašné zprávy a paniku to je fakt. Za pět let říkate? Hmm, takže toho je 500 tun nad plus 100 tun v reaktoru? Vypadlo shodu různých okolností všechno možné chlazení. Zřejmě pro srandu králíkům přesouvají z Tokia vodní děla proti demonstrantům, velmi důmyslný způsob jak reagovat na havárii.

Já tomu teda nerozumím a angličtinu mám poslabší, ale můj jednoduchý selský rozum mi říká, že se to musí uchladit aspoň tak, aby se těch 500 tun vyhořelého paliva nepropadlo do reaktoru. Rektor je pokud tomu dobře rozumím stavěný na 100 tun paliva. Jinak řečeno ochladit se to musí za každou cenu! K tomu je potřeba potenciál, ten je daný technickou stránkou a odhodláním lidí. Já myslím, že obojí v Japonsku nachází v dostatečné míře a v zahraničí s vyspělou jadernou energetikou nabízí naprostou ochotu pomoct, zřejmě jsou taky pod vlivem poplašných zpráv.

Ke kočírování potenciálu je potřeba vedení. Skutečný leadership! Nemůže to být pytel sraček, který si při havárii BP odjede jachtařit. Skutečný leader ví co to je morálka a negativní dopad morálky na mužstvo. A mužstvu se bude muset říct tvrdá pravda, protože jenom pak mají lidé motivaci jít na smrt a udělat možné i nemožné. A nedrážděte mě laskavě svými falešnými uklidňujícími kecy, poněvadž bych na to musel reagovat svým selským rozumem a zaměřit se na detaily a plynuly by z toho nepříjemné otázky s ještě nepříjemnějšími odpověďmi. Zvědavec čte pár tisíc lidí a ještě ke všemu v češtině. Žádný strach o paniku, ČR de facto nic nehrozí a Japonci Zvědavec nečtou. Jestli na SÚJB či jinde mají strach z informací na webu v češtině ohledně jaderné havárie v Japonsku, pak ať si najmou psychologa nebo rovnou psychiatra, ať jim řekne, co a jak.

239706

17.03.2011 21:14

Zvláštní nouzová zpráva: Japonské zemětřesení, skrytá jaderná katastrofa

RE: Kamárád mi říkal,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Takže je to postavené tak bytelně , že těch 500 tun paliva bez uchlazení, zůstane, tam kde je? Já nevím jaké informace má nebo nemá Drábová ohledně následků zemětřesení na elektrárnu, v jakém stavu je infrastruktura a zda je schopna po připojení fungovat dostatečně dlouho? Jistě víte, že je zasažena citelně na rozdíl od Černobylu i civilní struktura v rozsáhlé oblasti Japonska. Ale Černobyl dokázáli za tvrdou cenu uchladit. Pravda chtěli si to nechat pro sebe, ale netvrdili takové věci, že nejde použít k hašení vrtulníky? Já vím piloti jsou mrtvý technika odstavena a ještě teď září.

Takže máme zemětřesení 9, tsunami. Došlo k vyzařazení automatizovaných bezpečnostních prvků. K hašení se používali a používají i vodní děla používané vůči demonstrantům a stahované z Tokia, to vypadá na chaos těch co mají zvládat havárii. Dobrá budu věřit tomu, že konstrukce není vážně poškozena a udrží těch 500 tun nad reaktorem. Pokud ne, tak tady máme zadělané na podmínky pro fungování "přírodního reaktoru" nebo aspoň hodně vysoké radiokativity dlouhodobě. Směs dostatečně aktivních izotopů se podobá přírodnímu složení před dvěma miliardami let. Jenom tak čistě teoreticky co by se stalo, kdyby těch 500 tun vyhořelého paliva opustilo spodem ten svůj prostor meziskladu? Američané tvrdí, že jeden z těch bazénů je bez vody a nejde uchladit. Řečeno to bylo před Kongresem, společnost TEPCO prohlásila, že nemá žádný větší problém. Jaké údaje má tedy k dispozici Drábová a čemu věří?
http://www.blisty.cz/art/57799.html

239718

17.03.2011 21:19

Co zapomněla japonská vláda sdělit svým občanům a potažmo světu

RE: Překlad z anlgičtiny dobrý ale jinak ...

Rene Bartosek 69.?.?.?

Aspoň nějaká dobrá zpráva. Fakta bohatě stačí. Ani po této havárii nezajmu žádný strachem vedený postoj vůči jaderné energetice. Jenom se modlím, aby důsledky havárie proběhlo tím nejlepším možným způsobem.

239720

17.03.2011 21:28

Zvláštní nouzová zpráva: Japonské zemětřesení, skrytá jaderná katastrofa

RE: Kamárád mi říkal,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Tady je profík z místní branže, nepochybně i neificiálními cestami, kde by těm co si pustili pusu na špacír by hrozil minimálně vyhazov se k němu dostali informace. Asi něco jiného, než co má na stole Drábová.
http://www.zvedavec.org/vezkratce-4986.htm

239721

18.03.2011 04:13

Zvláštní nouzová zpráva: Japonské zemětřesení, skrytá jaderná katastrofa

RE: Kamárád mi říkal,

Rene Bartosek 69.?.?.?

Může být, že vědí, co dělají. Bůh jim v tom pomáhej.

239731

18.03.2011 15:03

Západní země prosazují intervenci jako záminku pro zmocnění se ropy, říká ruský vyslanec

Ochrana civilist;ů v Libyi.

Rene Bartosek 69.?.?.?

USA mají koncentrováno v oblasti nejméně 5 letadlových lodí, i když tvrdí, že se nezapojí do vojenských akcí. Aspoň na počátku. Mno, náš ministr obrany Saša Vondra, tvrdí, že letecké útoky jsou logickým krokem proti potencionálnímu zmasakrování civilního obyvatelstva v Benghází. Kadáfí zastavil veškéré vojenské akce proti povstalcům. Takže jaký bude další logický krok? Havlovské humanitarní bombardování?

Západ má vojenský potenciál zdecimovat vojenskou sílu Kadáfího, to se stalo i Sadámovi v první válce, ale přesto zůstal u moci a nepodvolil se. Byla nutná druhá válka a okupace Iráku po deseti letech s vázáním 500 000 chlapů pěchoty ukazuje, že kontroly ropy se dlouhodobě dosáhnout nepodařilo. Do ropného byznysu Iráku pronikají čínské a ruské firmy a Malíkí prohlásil, že v příštích volbách nebude kandidovat. Kadáfí leží v žaludku i hromadě vládců v arabském světě.

Od časů Standart Oil se nám něco změnilo, např. fakt že vyhlášení jednostraného příměří ví příliš mnoho lidiček. Bombardovat ve jménu humanity lze, ale svět se dívá, takže se to neobejde bez másla na hlavě a bez jistých dopadů na stabilitu režimů v arabském světě. Plukovníka s jeho brutálním způsobem vlády nemám skutečně rád, ale když se podívám, co znamená pokrok v demokracii a havlovské pojetí humanismu pro obyčejné lidičky v Iráku, pak...
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/228156-kad...

239766

Má se jednat o maximální hodnoty v SÚJB si nedovedou představit, že by se mohlo jít do maxima. Někdo tady psal, že Japonci jsou velmi dúkladní, třeba po těžbě dřeva, zůstane z lesa trochu hlíny a kamení. Ale nechme dohad dohadem, a zeptejme se na konkrétní čísla. Podle všeho to firma TEPCO aspoň pro veřejnost nepíše. Takže jaký je aktualní stav s vyhořelím palivem v prostoru JE elektrárny Fukušima? S důrazem na množství horizontálně uloženého vyhořelého paliva v bázénů, kde podle odborníku v USA není voda a nejde to chladit.

Jaké důvody může mít jaderný fyzik, aby veřejně řekl, že se má použít scénář sanace z Černobylu? Myslel jsem podle jména, že se jedná o místního odborníka, ale jde o absolventa Harvardu a teroretického fyzika ( teorie strun ) a popularizátora vědy, který vede doktorantské kurzy v NY. Vyšlo mu něco i česky. Teorie strun je poměrně v kurzu, takže mezi lidmi v jaderné fyzice by mělo být jeho jméno známé. Otázka je do jaké míry má přesná data? Můj názor je, že má pouze to, co vyšťárali týpci z USAID, přesněji řečeno to, co se mu rozhodli dát k dispozici. Může tedy na tom být lépe nebo v případě špatného odhadu či desinformace hůře než SÚJB. A jsme tam, kde jsme byli. Jak stojí skutečná situace?
http://mkaku.org/home/?page_id=5

239769

19.03.2011 17:46

Co zapomněla japonská vláda sdělit svým občanům a potažmo světu

RE: Kolik lidí rozumí vlastně jaderné energetice ?

Rene Bartosek 69.?.?.?

Opravdu rychlé reaktory jsou technicky dořešeny do bezpečného provozuschopného stavu? Tak mu řekněte, prič Francie odstavila svůj vyzkumný rychlý reaktor a jediný reajtor tohoto typu připojený na energetickou síť je v Rusku o výkonu 600 MW. Existují vojenské reaktory v ponorkách letadlových lodích..., ale v rámci národní bezpečnosti se dá nad lecčím přimhouřit oko, že ano? Nehledě na to, že data o haváriích jsou tajné.

Další věc, že co jsem se dočetl, tak výkon těchto vojenských reaktorů se pohybuje okolo 200 MW. Ono zněkolinásobení výkonu předsatvuje často náročné technologické problémy. Vyrábět parní turbínu na 50 MW dokáže kde kdo, ale postavit to na 500 MW a více, vyžaduje kumšt a výrobci se ve světě počítají na prstech jedné ruky. Je tady jeden háček politického charakteru, spalovat to má i plutonium, dneska se tomu říká MOX. A otázka je co by se dalo všechno separovat ze směsi ve spektru od paliva vsazeného do reaktoru až po vyhořelé palivo. A klade to dále v civilním využití větší nároky na bezpečnost. Kdo by stál o to, že by nám při havárii samozápalný uran z obnažených tyčí vyhořel a větší množství roztavené Pu nám vytavilo váleček do betonové podlahy v reaktoru. Nic moc představa, že ano?
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=3471
http://ojs.ujf.cas.cz/~wagner/popclan/transmutace/....html
http://www.techtydenik.cz/tech_zpravy.php?id=4498&...

Pokud jde o thorium, pak Indie nemá moc uranu, za to se v Indii vyskytují velké zásoby thoria. Indie tedy zcela jistě nemá technologicky dotaženou do finiše thoriový rozpad, pokud vím spolupracují na vývoji s Ruskem. Dejte tedy zdroj o dotažení thoriové fůze aspoň na jedne funkční reaktor v provozu ve světě, může být i výzkumný jako Monje nebo francouzský Phoenix. Co to je valstně za druh reaktoru ten SuperPhoenix při výkonu 1.2 GW, výzkumný nebo komerční? O řízené termojaderné fúzi se žvaní už 50 let, že chybí málo a začne se využívat průmyslově.
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=4365

Děkuju za zajímavé příhody z natačení. Přidejte k tomu do dalšího příspěvku ještě více smajlíku a už ani prase se tomu, co se srozumitelnosti týče nevyzná. V každém případě si to pak může vyložit na způsob, že vaše argumentace byly naprosto přesvědčivá a logicky neprůstřelná. [velký smích] [velký smích]
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=4365

239827

19.03.2011 18:03

Jak je to s uskladněním vyhořelého paliva ve Fukušimě - odpověď SÚJB

RE: Nechápu

Rene Bartosek 69.?.?.?

Jaké budou dopady zemětřesení síly 9 na Temelín a na Prahu, která je nedaleko? Mám takový pocit, že Temelín to ustojí. To už bylo řečeno v diskuzi. Sice jsem proti ekologické devastaci, ale cestu zpátky na strom jako vývoj civilizace skutečně nepovažuju za pokrok. Alternativní zdroje jsou vhodné na lokální úroveň a místní spotřebu, ale centralní rozvodná síť nutná pro chod průmyslu musí být z důvodu stability a synchronizace napájená ze stabilních dodávek. Alternativní zdroje okolo 10% v centralní síti představují problém.Chtěl bych vidět jak by se Rakušené nebo Němci mohli dovolit okolo 20% alternnativních zdrojích nez možnosti stabilizace z uhelných a jaderných elektráren doma nebo v zahraničí.

Pokud jde o tíhnutí lidí v přírodě , třeba po měsíčním pobytu se většina i přijemném letním podnebí ráda vrací k masovému luxusu naší civilizace. To, že otočí kohoutkem a teče mi teplá voda, cvaknu vypínáčem a svití světlo, spalchovací záchod..., tak to já osobně považuju za luxus. Ne lambo před barákem a jiné s prominutím hovadiny. Ale dejte mi vědět jak jsou lidé ochotni se bratřit s přírodou v lese, když venku je mínus 20 a půl metrů sněhu. Nedávno jsem si docela zacvičil s lopatou při odhazování sněhu v Chicagu, vrátit se zpátky po pár hodinách do tepla a komfortu civilizace bylo příjemné. Samozřejmě vše je otázka úhlu pohledu, konzumistánec by nad mým chápáním komfortu pohrdlivě zvedl nosánek nahoru.

239828

19.03.2011 18:07

Jak je to s uskladněním vyhořelého paliva ve Fukušimě - odpověď SÚJB

RE: já bych nebyl tak zlej, jaké tanečky:)

Rene Bartosek 69.?.?.?

Teď na dovolenou? [velký smích] [velký smích] A nikdo jiný není schopen napsat e-mail místo něho, že ano? [mrknutí jedním okem] Ale jo, tenhle úřad si nemůže dovolit spekulovat a to co půjde ven je samozřejmě, když to řeknu eufemicky pečlivě zvažováno.

239829

19.03.2011 18:10

Jak je to s uskladněním vyhořelého paliva ve Fukušimě - odpověď SÚJB

RE: Co zapoměla Česká vláda

Rene Bartosek 69.?.?.?

Jaký je rozdíl mezi předvídaním tsunami a její rychlostí a stoupáním hladiny v řece? Má obsluha čas reagovat a odstavit reaktor? Lze reagovat s předstihem na zhoršující se situaci?

239830

19.03.2011 18:15

Jak je to s uskladněním vyhořelého paliva ve Fukušimě - odpověď SÚJB

RE: lituji

Rene Bartosek 69.?.?.?

Pro co jste v životě lidským dostatečný odborník? To, aby jste náhodou neprozvracel celý svůj život, dá se ten časem využít i lepším způsobem. Co myslíte je nutná na veškerou "kvalifikaci" v životě mít i rouru s tím správným štemplem? Většina lidí není kvalifikována mít ani děti, ale je nesmírně důležité pro lidstvo, že to nepokladájí za důležité.

239831

19.03.2011 18:51

Západní země prosazují intervenci jako záminku pro zmocnění se ropy, říká ruský vyslanec

To je jako za Goebbelse.

Rene Bartosek 69.?.?.?

Kadáfí vyhlásí příměří. Francouzi sestřelí Mig-23, ale o tom je ticho po pěšině, protože údajně patřil povstalcům. Otázka je jak se k tomu dostali? Provozovat stíhačku i ze osdmedasatých let nejde bez složité logictické struktury na zemi. Bylo preventivně zničeno vojenské vozidlo Kadáfího, prej by i po zastavení vojenských operací mohlo v budoucnu zaútočit na civilisty to je pravda. Rusko, USA...,ale i Francie má vojenský poteciál, který mohl být použít proti civilistům. Koneckonců Izrael používá svůj vojenský potenciál proti civilistům v Gaze i Libanonu, vadí to Sarkozymu nebo Cameronovi? Drtivá většina obětí v Iráku, Afganistánu jsou civilisté. Válka je pokračování povětšinou neschopné politiky hlupáků. Jaký je vlastně rozdíl mezi tou špatnou a dobrou bombou? Já vidím rozdíl pouze mez použitou a nepoužitou bombou proti lidem. Libyjci zaplatí podobně jako lidé v Iráku nebo Afganistánu za zápádní "pomoc" draze, ale protože veřejné rozpočty jsou na západě bankrot, tak účtovat se bude i tam.

239832

19.03.2011 19:02

Západní země prosazují intervenci jako záminku pro zmocnění se ropy, říká ruský vyslanec

RE: To je jako za Goebbelse.

Rene Bartosek 69.?.?.?

Kdo se bude anebude humanitárně bombardovat? Kadáfí se nepochybně přes propagandistické řeči chystá nemilosrdně a brutálně potlačit povstání. Co udělá západ? Bude stejně nemilosrdně a brutálně masivně bombradovat infrastrukturu jako v Srbsku? Srbsko, ale nebylo významný dodavatel ropy a Kadáfí to ví, že ten vypádek libyjské ropy by byl eufemicky řečeno nepříjemný a lehce by se vzhledem nadopady v arabském světě mohl stát něčím daleko větším. Víceméně, ať proběhne masivní letcký útok nebo neproběhne, Kadáfí to dokáže vždy využít ve svůj prospěch.
http://www.blisty.cz/art/57825.html
http://www.blisty.cz/art/57825.html

239833

19.03.2011 21:51

Západní země prosazují intervenci jako záminku pro zmocnění se ropy, říká ruský vyslanec

RE: Ochrana civilist;ů v Libyi.

Rene Bartosek 69.?.?.?

Jenom klid, žádné impérium se nedokázalo ze svých ekonomických problémů proválčit k prosperitě. Naopak válka má přesně opačný efekt. S kredita kryté kulovým je ámen. I světové války znamenali zadlužení na desítky let, ale papír se dá vytisnout lehce, zajistit mu důvěryhodnost může být čím dále více problematické. Co myslíte investuje někdo do hloupě užívané síly skutečné zdroje?

Pokud Kadáfí bude chytrý a všechno ukazuje, že není žádný šílenec, jak je prezentováno, tak bude dělat všechno proto, aby se to táhlo na dlouhé lokte. Kadáfí nepotřebuje vyhrát, bohatě mu stačí neprohrát. A už vůbec nepotřebuje rychlé vítězství. Za jak dlouho jsou ve Franici volby a jak moc jsou nadšení lidičky v Británii? Nepochybně to zamíchá cenami ropy a potravin, plus dopady v muslimském světě.

Můj názor je, že západ se konfliktem v Libyi dopustil zásadní chyby na velké šachovnici. Pokud chtějí Kadáfího odstranit, potřebujíé obrovské množství pěchoty na okupaci vázáné jak ukazují Irák a Afganistán na 10 a více let Peking i Moskva vědí, proč tu rezoluci nikdo z nich nevetoval. V případě velmi negativních důsledků v muslimském světě, dojde k drastické změně geopolitické situace, de facto zastavení těžby ropy a kolpasu světové ekonomiky.

Přitlačí to k úzké spolupráci země BRIC. Kombinace přírodních zdrojů a industriální základny. Není vyloučeno, že se ktomu v rámci pudu sebezáchovy přidá Japonsko a Korea. Co s tím budu chtít dělat "stratégové" v Pentagonu mi není jasné. Letadlovým lodím se Peking nebo Moskva, ale i Indie vysměje, a pokud někdo chce začít velký konflikt jadernými zbraněmi, tak jsou připraveni. Jestliže důsledky budou měkčí a vypadne řekněme 20% produkce ropy, pak západní ekonomika půjde ke dnu a stát BRIC budou přes vzájemné rozpory nuceny, tak jako tak spolupracovat.

Zbytky morálního kreditu západu bude změněny v globální nenávist, když někdo užije hrubou sílu dočká se patřičné odezvy. S mým bílým ksichtem můžu být brzo gringo na skoro celé zeměkouli, to že s tím nemám nic společného nebude nikoho příliš zajímat. Něco se od dob kolonialismu změnilo, "primitivové" při dani ze soli nejsou už nuceni pouze bojovat v morálni rovině, pořídili si za těch posledních 60 let i jaderné zbraně.

A není to ten rozvíjející svět, který ztratil demografickou vitalitu. Jako civilizace po právu skončíme na smetišti dějin. Kromě destrukce a užívání technologií k fašizujícím praktikám totalitního státu, zničení poctivého jednání v ekonomické sféře, devastaci životního prostředí, masivní podpoře mravního úpadku skrze média, válek, ničení zdraví populace, úpadku všeobecné úrovně vzdělání... nedali západní korpokracie od pádu železné opony světu obyčejných lidiček prakticky nic dobrého.

239839

Kdo konkrétně z fyziků ho nebere vážně? Michio Kaku absolvent Harvardu, pracoval v Berkeley, Princenton. Vondra aspol. snad založili katedru jaderné fyziky v Plzni? Sakra člověče neuvádějte vcelku vyrovnané lidi mého typu do stavu paniky, bohatě stačí lidský faktor s jeho chybami. Nedej bože, aby k reaktoru byli připuštěni ideovolové. Vedení, které je zdrceno situací tomu lidsky rozumím, a tady bych na rozdíl od leader-jachtařů uplatnil srdce. Havárii, ale musí vést lidé, kteří budou dělat možné i nemožné pro to, aby dlouhodobé dopady byly co nejmenší. Záchránářům by měla být řečena i krutá pravda bez toho nelze lidi motovovat, když po nich požadujeme nemožné.
http://www.blisty.cz/art/57818.html
http://www.zvedavec.org/vezkratce-4991.htm

239842

19.03.2011 22:51

Jak je to s uskladněním vyhořelého paliva ve Fukušimě - odpověď SÚJB

RE: Když nechápete - mlčte! Nebo se zeptejte!

Rene Bartosek 69.?.?.?

Dobrá konstruktérům se omlouvám za svou laickou blbost. To by jsme měli, nelze manipulovat s příliš horkým a radioaktivním palivem. Zdravý rozum říká, že v areálu elektrárny, protože riziko havárie nelze nikdy vyloučit by nemělo být více vyhořelého palivo, než kolik ho nelze bezpečně přepravit. Tomu tak nebude podle všeho do Fukušimi se to vozilo z jiných elektráren. To nad reaktorem jestli tomu správně rozumím je zhruba 100 tun po čertech horkého a přeměně poloviny množství U235 v původním palivu na Pu a a další aktinidy, plus rozpadlé fragmenty jader počertech nebezpečné věcičky. Palivo ze čtvrtého bloku bylo vytaženo v říjnu 2010, 130 tun a vy říkáte, že to je teď ve stavu, kdy se k lidská noha nemůže přiblížit. Pokud je narušený bazén, tak naběhnutí chladicího okruhu, znamená konataminaci velkého rozsahu. Pokud se zasype pískem a betonem, tak to nebude možné chladit, že ano? V případě, že by se to podařilo zacelit případnou trhlinu vzniklou výbuchem nebo padem něčeho velkého. Jaké jsou šance, že se to neprotaví ven? Jak dlouho to bude chladnout?
http://www.blisty.cz/art/57818.html

239847

19.03.2011 22:55

Jak je to s uskladněním vyhořelého paliva ve Fukušimě - odpověď SÚJB

RE: Když nechápete - mlčte! Nebo se zeptejte!

Rene Bartosek 69.?.?.?

Ještě jaké tomu důsledky na provoz čtvrtéhop reaktoru a okolí infrastruktury, kde se ta vyhnívací jáma 4 nachází?

239848

20.03.2011 01:16

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

Hmm,

Rene Bartosek 69.?.?.?

parcelování centrálních vlád na bantustany typu Kosova? To možná funguje proti centrální vládě v Srbsku, ale kmenové struktury, ať už v Libyi, Jemenu, Afagánistánu, Sudánu, Somálsku... mají nějaké sankce proti centrální vládě na háku. Jinak řečeno odstraní se centrální vláda a vládnout nebude nikdo a nebude koho zkorumpovat a s kým se dohodnout. Afganistám je ukazkový příklad, valčí se tam 30 let, sověti to zabalili a jejich impérialní struktura se rozložila. Z čehož plyne důsledek, okupační síly kolem infrastruktury to budou muset patrolovat. Služba v Libyi bude jistě populární, Sarkozy se může přeptat na názor legionářů.

239854

20.03.2011 15:31

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

Rene Bartosek 69.?.?.?

Užásná logika. Kadáfí má letadýlka z osmdesatých let, Libye má 6 miliónů obyvatel, kteří při útoku na Francii budou muset přeplavat Středozemní moře s nožem v hubě. Tomu říkám velmi nebezpečný potenciál pro světové tažení Drang nach Europe. Jistě jsou z toho obyvatele Marseile dlouhodbě vystresovaní, žít 30 let od Lockerbie pod takovým psychickým tlakem, že kdykoliv se Kadáfímu zachce, provede invazi.

Lidi v Iráku, žili taky pod vládou brutálního diktátora, který se s jakoukoliv opozicí nemazlil, ale nebyl to hlupák. Lidem fungovala dotováná elektřina, voda, potraviny... Země nebyla demokraticky rozbombardována, neumíralo měsíčně 100 lidí při teroritických útocích. Mno teď mají místo toho v Iráku demokratický progres. Lidi mohou nejdemokratičtěji volit nohama. 2 milióny z toho pokroku uteklo do zahraničí a 2 mili=nu bylo nuceno útect v rámci Iráku. Mrtvých se oficiálně připouští 100 000, neoficiálně jeden milión. Zajímavá čísla o pokroku s pravdoláskovskou fasádou.

Mno, náš nejlepčejší diplomat dává veřejné kázání o pokrytectví. Akorát by mě zajímalo, jak protichemická jednotka bude zajišťovat bezletovou zónu? To nainstalují chemikům do zadku vrtule nebo něco na ten způsob? Náš šéfdiplomat je nejvíc diplomatický, když diplomaticky spí. Samozřejmě, že všichni pohádku o jezinkách s prstíčkem znají, akorát je hloupé, když to vykecá veřejně ministr zahraničí členské země NATO. Ta fotka tady knížeti sekne. Milý caprtíci povím vám pohádku... [velký smích]
http://www.novinky.cz/domaci/228283-cesko-podpori-...

239877

20.03.2011 16:11

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Zajimavy clanek

Rene Bartosek 69.?.?.?

Ono to je ještě zajímavější Kadáfí uzavřel, když se nedávno objímal s Berlusconim a Sarkozym milardové kontrakty. Holt při kšeftech se západem je třeba být vopatrnej. Člověk nikdy neví, kdy na tom někdo najde chlup a vzpomene si na lidkské práva a humanitarní bombardovaní. Jenomže žádné vnitřní problémy nedokáže vyřešet zahraniční intervence. Na to brzo Sarkozy i s Cameronem dojde. USA nemají pěchotu, aspoň 200 000 chlapů na okupaci nemají ani Francie se Británii.

Němci do toho nepudou, i když v rámci eura to budou, ať se jim to libí nebo ne přinuceni nepřímo zacvakat. To se nám to valčí, když nám na to někdo musí dát chechtáky, ale ani německá kasa není bezedná. Vrtulníku kancléřky Merkelové vypadli najednou oba motory. Kancléřka nebyla na palubě, a nebyla to sabotáž. To bylo takové "přátelské" varování. Taky se nedávno dovolila ostře odporovat Natanjahu, že ano?

Tady píše velmi zajímavě KD na BL. Když se někdo přečte o taktice Fidelových revolucionářů, tak ví jak se dělá úspěšná revoluce i proti podpoře diktátora ze zahraničí. KD má naprostou pravdu, že povstalci nejsou schopni provést změnu režimu ani s podporou západu. A nemluvím o revoluci, protože centralní moc v Libyi je schopna držet podle všeho struktura podobná Talibanu nebo dikatátora tzpu Sadáma či Kadáfího. Ono, když v Libyi se bude podobat všeobecná životní úroveň jako momentálně v Iráku, což jinak skončit nemůže, pak... A je úplně jedno zda zbraně dodá Egypt, Saudové nebo je v rozdá do kouta zahnaný Kadáfí. Nejde o stíhačky, ale o pěchotní zbraně, miny, raketky odpalované z ramene. Kdo je dneska povstalec bude brzo podle propagandy terorista.
http://www.blisty.cz/art/57837.html

A do Evropy to není tak daleko a v rámci Středozemního moře, budou jistě pestré kontakty i na občany EU. Dopadneme stejně pitomě jako sionisti. Kolem cesty budeme mít ostnaté dráty a na každých 10 kiláků checkpoint s nějakým veledůležitým oslem, co má dycky pravdu, protože má zrovna kvér v ruce. A budeme se klepat skutečně strachy, když pojedeme autobusem nebo vlakem. To je ta lepší varianta. Pokud dojde k explozí v muslimském světě, tak nám naše vlády ve jménu humanity zavedou stané právo hned. Dočasně samozřejmě. Republika je mrtvá, pokud ji někdo chce obživit bude muset zalít strom svobody svou krví.

239882

20.03.2011 16:25

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Zajimavy clanek

Rene Bartosek 69.?.?.?

Ještě jsem zapoměl veta v RB. Peking nemá extra investice v Libyi a buď se v tom západ vymáchá a odstraní Kadáfího a to se neobejde bez okupace a rizika radikální změny geopolitické situace v muslimském světě. Saudové můžou mít obrovské problémy ustát to na domácí půdě.
V Moskvě to vědí.

A pokud jde o nějaké budoucí rezoluce ohledně Čečny? Za prvé Moskva si je může vetovat sama. A za druhé nemůžou si dovolit po rozpadu SSSR další kolo desintagrace. Z toho důvodu mají na ministerstvu zahraničí diplomata jako Lavrov, který poslal během konfliktu s požíračm kravat Millibanda a celý západ do prdele takovým způsob, že zmiňovaný telefonát byl pípání připominající morseovku. [velký smích] [velký smích] Rusko, Čínu, Indii humanitárně bombardovat nejde. V Brazílii uvažují o vývoji jaderných zbraní, já bych jim doporučil konat.

239883

20.03.2011 17:30

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

Rene Bartosek 69.?.?.?

A Kadáfí se chystal do Evropy na čem? Na neckách? Francie má letadlovou loď nedávno zmodernizovala ponorky s nuklearními hlavicemi s doletem 10 000 km, moderní stíhačky... Cokoliv by se s napřátelskými úmysli blížilo do Evropy ve formě armády by brzo bylo krmivo pro ryby. Ledaže by Kadáfí trénoval potápění a dopochodoval s armádou do Francie po dně moře.

Před invazí si byli Irák s Libyí velmi podbné nemilorsdný diktátor, který si podporu na domácí scéně získával vysokou životní úrovní z ropy. Libye má nejvyšší životní úroveň v Africe. Lidi mají dotované bydlení, bezplatnou lékařskou péči, vzdělání, potraviny, v pouštní zemi zajištěnou vodu z velmi nákladného a technologicky náročného projektu... Pokud by nebyli demokraticky bombardováni, tak po reformách v ČR a 20 letech budováni právdoláskokracie by na tom byli lépe než kocourkovský občan pravdoláskokracie.

Po humanitární pomoci se rozdíl mezi dnešním zbídačeným Irákem a Libyí brzo vyrovná. A nepochybujte, že až Libyjci na vlastní kůži pocítí, co to znamená demokratický progres uplatněný na suroviny bohatou zemi, tak budou velmi nasraní. A podle všeho budou ze všech stran dobře vyzbrojení. Včetně těch v Benghází. A protože to není na druhém konci světa a existují v masovém měřítku mezilidksé vazby, tak v Evropě z toho masového hněvu bude taky horko.

Teprve zjistíme, co to je skutečný terorismus. Ne ten který na objednávku vyrábí tajné služby. A čelit skutečnému teroru podporuje struktury policejního státu. A jakmile jsou struktury policejního státu silné lobují za zrušení demokratických práv a svobod, a zkorumpovaní polici je odstarňují. Takže v konci to dopádá tak, že dvacetiletý pitomec opilý mocí při ZVS, řekne člověku, že má držet hubu a krok, protože má moc, kdykoliv se mu zlíbí ho zastřelit. To je demokracie na sionistický způsob.

Bez parazitismu je takový systém neživotaschopný a brzo zkolabuje. Izrale je 60 let podporováný bankovní oligarchií, jinak by nebyl v takové formě schopen existence. Jak dlouho vydrží Německo držet ekonomicky takový cirkus nad vodou ve velikosti Evropy? Já myslím, že ani velmi úspěšná německá ekonomika se skandinávií to moc dlouho nedokáže. Zbytek EU je bankrot.

239896

20.03.2011 17:50

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Merkelová

Rene Bartosek 69.?.?.?

Ne to byla nehoda, vysoce postaveni politici mívají pouze nehody. To byl i případ JFK nebo Lincolna či jiných. Mordováni bývají lidě na nižších stupních společenské pyramidy. Merkelová se staví na zadní, protože realita v Německu ji k tomu tlačí. Můj hlavní favorit na vystoupení z eurozóny je Německo, až si prostě jednoho krásnýho dne praští 100 miliónů Němců do stolu a řekne, že chce zpátky svoji marku, tak celá fraška končí. S tím prostě nejde nic dělat, a ani nehoda úřadujícího kancléře na tom nemůže nic změnit.

239897

20.03.2011 20:33

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Je mi z toho smutno...

Rene Bartosek 69.?.?.?

Jsem rád, že jste to napsal veřejně. [smích]

239910

21.03.2011 04:19

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Je mi z toho smutno...

Rene Bartosek 69.?.?.?

Ale my spolu diskutujeme navzájem jako lidi, aspoň mi to tak přijde. [smích] [mrknutí jedním okem]

239933

21.03.2011 04:47

Obama vyhlásil Libyi neústavní válku

Pokud nemají musliští vůdci

Rene Bartosek 69.?.?.?

v prostoru mezi ušima beznadějně prázdný prostor, tak tam nepošlou ani nohu. Bez okupační armády s Kadáfím nikdo nehne a až bude Libyi dosatečně přátelsky zbombardována, tak může Kadáfího propaganda ukázat pravdivé dokumenty o životě obyčejných lidiček v Iráku a pak může pokud by byl hodně v úzkých lidem rozdat i zbraně a popřát okupačním jednotkám hodně štěstí. Nevím kolik si může dovolit vyčlenit cizinecká legie na stále patrolování chlapů po dobu několika let, ale odhaduju, že to bude při rotácích po několika měsících maximálně 10 000. Země jako ČR by tam mohla dodat, co se pěchoty týče, tak maximálně velení. Prej na jednoho plukase případá 15 nižších šarží. A když si jako hlavního lampase představím Vondru?... [velký smích] [velký smích]

USA je v rámci pěchoty mínus bruto 200 000 chlapů, z toho důvodu Blackwater. Jinak řečeno bez povinné vojenské služby to nepůjde. V USA by ji někdo musel nejprve zavést. Ve Francii je tuším 7 měsíců ZVS. Mno, když tam Sarkozy pošle 100 000 těhle zelenáčů, tak zpátky jich hodně přijede v černých pytlích, bez rukou a nohou... Nemusí si na druhou stranu dělat starosti s druhou kandidaturou na presidenta. S hromadou mrtvých nebo zmrzačených mladých kluků, kteří musí na vojnu neudělá nic ani propaganda. Nemusí jich být ani tak moc, stačí když kolem toho bude povinně 100 tisíc lidiček. A když si vzpomenu na Bažanti jdou do boje, pak... Ono několik měsíců služby v poušti, kde se střílí ostrými je něco jiného, než mačkat joystick a čumět do monitoru.
http://www.youtube.com/watch?v=SOTuyPp2AYs&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=QL3qVedEn2k

239935

21.03.2011 05:07

Jak je to s uskladněním vyhořelého paliva ve Fukušimě - odpověď SÚJB

RE: K tomu, že Japonsko neposkytuje informace

Rene Bartosek 69.?.?.?

Nemyslím si, že by si tady pan Semerád vytahoval triko svou vysokou odborností. Jistě jdou zabezpečit generátory lépe proti zatopení z důvodu tsunami, ale když se postaví vlnolam, tak se s takovou variantou nepočítá. Dokud se nestane havárie. Nepochybně jištění vojenských reaktorů bylo přepracováváná také s ohledme na konkrétní havárie, ale údaje jsou tajné, A jak nám pan Semerád řekl, tak náklady na vojenský reaktor jsou mnohonásobně vyšší než na civilní. Nepochybuje, že havárie bude vliv na daleko vyšší požadvyky bezpečnosti chlazení reaktorů a bazénů s čersvým vyhořelým palivem v jaderné energetice.

239937

21.03.2011 15:14

Obama vyhlásil Libyi neústavní válku

RE: Vzkaz od Abrahama

Rene Bartosek 69.?.?.?

Veřejné ropočty jsou bankrot. Zadlužení je na 100 let dopředu reálně nesplatitelné, nekryté měně zvoní umíráček. Kde nic není ani smrt nebere. Moc lze částečně ztratit nekrvavě nebo ztratit všechno na krvavý způsob. Když něco nemůže fungovat lze dosáhnout dočasných taktických vítězství, které nemohou nic změnit na faktu strategické porážky. [mrknutí jedním okem]

239987

21.03.2011 15:17

Obama vyhlásil Libyi neústavní válku

RE: Trosku pokrytectvi, svedme to vsechno na USA

Rene Bartosek 69.?.?.?

[velký smích] [velký smích]
Nejsou pitomci. Kdyby to vetovali opřela by se do nich propaganda. Teďka si goebbelsovci na západě musí samo poradit jak ve svobodných a nezávislých médiích vyretušovat krvavé cákance války. A když se podívám jak vypadá Irák, pak ...

239989

21.03.2011 15:27

Obama vyhlásil Libyi neústavní válku

RE: nas se to netyka,ze?

Rene Bartosek 69.?.?.?

Nejprve musí být co ukazovat na televizní kameru, když nic není nemá se čeho chytit ani propaganda. Žádný strach, kdyby byly záběry s důsledky po útocích těžké techniky před humanitárním bombardováním, bylo by to ve zprávách s patřičnou propagandistickou omáčkou, co 5 minut. Být Kadáfím, tak z těžké techniky nevystřelím ani patrónu. Ve vzduchu má letadýlka pouze pravdoláskokracie, takže... Není od věci držet defenzivně pozici a nepouštět se do žádné vojenské útočné vojenské aktivity, mimo diverzi malých dobře vycvičených jednotek přes pěchotu, která se nedá vysledovat a zbombardovat. Finové vystříleli během zimní války jednotkám RA, důstojníky a specialisty jako řidiče...Kadáfíé nemůže vůči západní mašině vyhrát vojensky, ale stačí mu neprohrát. Řekněte západním hlavounům dlouhý krvavý konflikt spojený s bezvládím typu Somálska, a...

239992

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 84 čtenářů částkou 13 857 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 0

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 7

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Měnové kurzy

USD
21,55 Kč
Euro
25,59 Kč
Libra
29,77 Kč
Kanadský dolar
17,33 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,39 Kč
100 japonských jenů
19,55 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 233,15 Kč
1 unce stříbra
560,71 Kč
Bitcoin
784 853,54 Kč

Poslední aktualizace: 18.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?