Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 7 příspěveků, 1 jméno: jean.laroux.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.10.2010 08:07

Historie fašistických plánů na vybudování jednotné Evropy

Zastavit to nelze - tak co dál ?

jean.laroux 85.?.?.?

Myšlenka jednotné Evropy potažmo jednotné planety je pro mnohé (včetně mě) na první pohled velmi přitažlivá. Nejspíše by skutečně došlo k eliminaci rizika konfliktů mezi zeměmi a došlo by k nastavení jednotných pravidel nejen v ekonomice. Otázkou je ZA JAKOU BY TO BYLO CENU?! Již nyní různí lobisté ovlivňují politiku národních vlád. Vytvoření EU a přijetí LS dalo lobistům nadnárodních elit možnost kontrolovat mnohem větší celek z centra. Pokud v Evropě existují země s rozdílnou "silou", rozdílnými hodnotami a prioritami musí při sjednocování LOGICKY docházet k třecím plochám a následnému omezování národních celků ve prospěch nadnárodních pravidel a hodnot. Už v průběhu integrace tedy dochází k situacím, kdy při budování světlých Evropských zítřků mnozí velmi trpí. A jaké, že to budou ty "světlé zítřky", kvůli kterým se máme obětovat ? Kdo, že bude skutečně držet otěže moci ? Bude to lid nebo Evropská šlechta ? Myslím, že již nyní vidíme, čí ta Evropa nakonec bude. Ti, kteří ovládají nadnárodní celek (tahají za nitky Bruselského loutkového divadélka) mají jednu velkou výhodu. Tou je rozdrobenost a nejednotnost případné opozice. Je zde na jedné straně globální řízení (diktát) a na straně druhé lidé různých národností, kteří jsou rozděleni jazykovou a jinými bariérami. Vůči centrálnímu diktátu, který má skrze nadnárodní elitu s nadnárodním působením bohaté a dlouholeté zkušennosti tu neexistuje INTERNACIONÁLNÍ opozice. Kde není protitlak z druhé strany vítězí arogance a despotismus. Je to podobné jako když je např. žena ve vztahu příliš submisivní a nechá si od dominatního partnera líbit vše. Partner zkouší a zkouší a nenachází žádný odpor. Nakonec si dovolí naprosto vše a z ženy - chudinky je domácí otrok bez jakýchkoliv práv. Za výsledný "nerovnovážný" stav může ten despota nebo si za svou pasivitu a nevytváření protitlaku může spíše ona sama ? A tak je to i s Evropou. Globalizaci již nejspíše nikdo nezastaví a chování loutkovodičů je naprosto logické. Nemají odpovídající protitlak. Protitlak na úrovni národní je v opozici k nadnárodnímu celku naprosto neefektivní. Pokud se tedy nechceme stát v Evropském vztahu otroky musíme naši rezistenci povýšit na nadnárodní úroveň. Jsme ve stavu té ženy, která dostává stále více facek a neví kam má jít nebo jak se bránit. Pokud se nezačneme efektivně bránit na internacionální úrovni tak ve finále zůstanou jen 3 východiska:
1. Hodit si to
2. Podřídit se a snažit se fungovat dle přání "pána"
3. Vzít kudlu, svého "pána" ubodat a pak za to pikat po zbytek života

229558

08.10.2010 08:43

Historie fašistických plánů na vybudování jednotné Evropy

Ideové internacionální sjednocení

jean.laroux 85.?.?.?

Již delší dobu uvažuji jak dát dohromady ideové teze několika zemí. Podmínky jsou pro to ideální. Svět je propojen mezinárodní sítí INTERNET. Podobné think-tanky jako zde na Zvědavci existují i na jiných webech. Slováci mají své Dolezite.sk, Tvina atp. Jinak tomu není ani v ostatních zemích Evropy, ale i jinde ve světě včetně USA. Dokonce jsem podobné myšlenky zaznamenal i v Africe, kde jsem nějaký čas žil. Znám mnohé lidi i z Arabských zemí nebo z Asie a i u nich tyto myšlenky, jež jsou velmi podobné těm našim existují. Jistě by sám editor zvědavce mohl přispět se svým pozorováním ve vztahu ke Kanadě. Vlastně již několik let přispívá tím, že tyto teze "odjinud" přináší sem na zvědavce a ukazuje nám, že rozhodně takto nepřemýšlíme v nějakém Česku sami. Je to logické, že jsou v celém světě podobné myšlenky. Na stávající globální realitu jakožto TEZI musí zákonitě vznikat odpovídající ANTITEZE.

To co chybí je komunikace. Je hezké když si přečteme něco od Amrického autora a to nás osloví protože najdeme paralely s naší vlastní zkušenností ALE stále jsou to jen články. Je hezké když sem přijede pan Icke a udělá nějakou přednášku. Pořád je to ale jen někdo odjinud, kdo se s námi denně nebaví. Chybí nadnárodní DISKUZE. Nadnárodní fóra. Nadnárodní pokec, který by nás dal dohromady na nadnárodní úrovni a vytvořil tak pocit nadnárodní sounáležitosti. Pak by teprve byl prostor pro vznik jakési Global Resistance (GR).

Umím si představit podobný diskuzní web jako je tento. Jen by byl mezinárodní. Jak na to technicky, když jsme rozděleni jazykovou bariérou ? Napadlo mne toto. Např. Google dnes již umí plynule překládat celé weby. Je to sice takové "Já najít velká hřib na louka včera zvečera" ale i tak .. dá se v tom orientovat. Na mezinárodním "zvědavci" by bylo možno vkládat příspěvky v originálním jazyce a bylo by je možno i překládat uživatelský .. prostým kliknutím na vlaječku. Články by pochopitelně bylo možné následně (či předem) i "doladit" .. na to by byl v každé zúčastněné zemi určen nějaký redaktor, který by článek "poladil" co do gramatické správnosti. Stejně tak by bylo možné překládat i příspěvjky v diskuzích. Každý uživatel by si na svém účtu mohl napevno provést nastavení voleb např. Všechny články a příspěvky v diskuzi automaticky překládat do českého jazyka. NEBO .. Všechny články překládat do CZ vyjma Anglických a Francouzských, které ponechat v originále (zatržítka). Podobná úprava diskuzního webu s implementací webových translátorů jistě stojí za úvahu. Zajímal by mne názor i jiných lidí na tento nápad.

229563

08.10.2010 10:52

Historie fašistických plánů na vybudování jednotné Evropy

RE: Ideové internacionální sjednocení

jean.laroux 85.?.?.?

To už mě taky napadlo. Já myslím, že s něčím podobným "mezinárodním" přijde brzy nějaký ten Facebook nebo třeba sám Google, který připravuje Google ME jako jakousi variantu k FB. Z pohledu zájmu systému k monitorování ideových skupin se využití sociálních (přesnějí komunitních) síťí jeví jako velmi SILNÝ nástroj. V kombinaci s monitorováním KOMUNIKACE (mail, instant messengery, hovory, sms, datové toky atp.) a POHYBU (RFID chipy, mobily, GPS, kamery, bankomaty, prodejní terminály, mýtné brány atd.) získá systém do ruky nástroj monitoringu nejen stávající aktivity rizikových skupin ale i nástroj k efektivnímu odhadu budoucího vývoje. Tím bude moci na základě zjištěných dat přijímat preventivní opatření tj. likvidovat odpor již v zárodku. FB je ideálním adeptem na monitoring dat ve vztahu k ideovým komunitám. Zpočátku bude využívat data marketingově za účelem cílení reklamy ve vztahu k výrobkům či službám a následně i politicky za účelem cílení reklamy ve vztahu k politické manipulaci. Podobné využívání (zneužívání) např. veřejných průzkůmu popř. i diskuzí je stále více patrné už v současnosti.

Jde opět o trend, kterému se nevyhneme a i zde je nutné vytvořit PROTITLAK, k vyvážení celkového stavu. Proto je nutno vytvořit na systému nezávislé (pokud to ještě lze) komunitní weby, které nebudou působit paralelně s MAINstreemem ale budou působit paralelně s ALTERstreemem.

Infiltrace podobných komunit je pravděpodobná ne-li jistá a také z toho důvodu je nutno vytvořit podmínky pro to aby mohla být inflitrace oboustranná. Váš námět na spolupráci s Pirátskou stranou je zajímavý ale obával bych se aby se pak GR (global resistance) nedostal do "onálepkované krabice" podobně jako DS a následně nebyl kompletně zdiskreditován. Tak jako DS skončila díky "nalepení" nácků mohla by budoucí organizace skončit díky vazbě na pirátské a tedy protiprávní jednání (krádeže). Zde bych tedy byl velmi opatrný. Alterstreem by si měl udržet jakousi volnost a rozvrstvenost jako je patrná třeba zde na webu. Je zde mnoho různých lidí s mnoha různými názory a přesto komunikace probíhá efektivně. Není nutno vytvářet nějaký "až příliš pevný" a omezující jednotný program.

229583

08.10.2010 10:55

Historie fašistických plánů na vybudování jednotné Evropy

RE: Ideové internacionální sjednocení

jean.laroux 85.?.?.?

Nejde o to lišit se .. jde o to vytvořit PROTITLAK. Jen ten vede k určitému koncensu a relativní harmonii ve vývoji. Začne-li po Vás někdo střílet z brokovnice budete se snažit Z PRINCIPU odlišit a začnete po něm házet květinou ? [mrknutí jedním okem]

229585

08.10.2010 11:03

Historie fašistických plánů na vybudování jednotné Evropy

RE: Ideové internacionální sjednocení

jean.laroux 85.?.?.?

Já bych ty náklady až tak nepřeceňoval [mrknutí jedním okem] Implementovat do struktury třeba zrovna tohoto webu prvky online překladače nebude až tak náročné. Mezinárodní provázanost tu už svým způsobem je a přitáhnout sem diskutéry ze zahraničí nebude zas až tak obtížné. Jen se podívejte kolik je tu Slováků a ti jsou zde zejména proto, že si rozumíme. Naše jazyky jsou podobné. I já chodím na slovenské weby podobného zaměření. Začal bych tedy postupně od toho nejjednoduššího. Zavést podobné technologické prvky do tohoto webu je jako sednout ke stolu s lidmi z ciziny a pro ty co nerozumí zajistit tlumočníky. V Bruselu už takto na nadnárodní úrovni zasedají a v čí prospěch jednají víme. Je třeba začít jednat podobně a vytvořit odpovídající protitlak. Začneme-li efektivně a globálně komunikovat metodika i peníze přijdou postupně také.

229586

08.10.2010 14:10

Historie fašistických plánů na vybudování jednotné Evropy

RE: Myšlenka sjednocené Evropy není špatná

jean.laroux 85.?.?.?

Souhlasím s Vámi. Něco podobnéhop tvrdí i Klaus. Pokud jde o mezinárodní společenství založené na spolupráci a vícestranných smlouvách pak je vše OK. Pokud však začne převládat diktát a ztráta suverenity účastníků, kteří na svém účastnictví prodělávají pak je něco špatně. Já myslím, že na unifikaci Evropy není rozhodně ten správný čas a dlouho ještě nebude. Zatím stále existují disproporce ve vztahu k ekonomické síle jednotlivých zemí a reálné nebezpečí, že Evropu nebudou řídit lidé skrze své zastupitele ale elity skrze zmanipulovaný lid a nastrčené a podplacené pseudozastupitele v Evropském úřadě.

Já osobně bych EU rozhodně nerušil. Má z určitého úhlu pohledu i svou výhodu. Může působit jako protiváha jiným světovým velmocem. Pochopitelně za jistých podmínek, a to pokud nebude ovládána nadnárodními elitami s celosvětovou působností. Jinak je pak totiž NAPROSTO NĚČÍM JINÝM ! Rozhodně bych v současném nevyváženém stavu neuplatňoval Lisabonský diktát. Státy by měly spolupracovat a v rámci svých možností by měly usilovat o vytváření hospodářské a politické nezávislosti. Mám na mysli nezávislost na zahraničních investorech, soběstačné zemědělství a zejména svobodu v rozhodování. Tu nelze realizovat skrze poskoky Elit, které schválí naprosto vše proti vůli evropanů jak to bylo vidět při schvalování LS. Musí zde být jiný systém demokracie. Zastupitelská (nekontrolovatelná) forma je přežitkem. Jako východisko vidím jistou kombinaci zastupitelské a přímé demokracii tj. forma demokracie s větší účastí občanů na rozhodování a zejména s možností průběžného dohledu nad zastupiteli a možnostmi jak zastavit jejich svévoli. Klíčová jsou zde Referenda. Snad to zní jako utopie ale podle mne to takto realizovat jde. Pokud vzniká nadnárodní celek na bázi vzájemné spolupráce měl by být do tohoto prostředí přenesen i princip nadnárodní plurality ve smyslu vytvoření skutečné nadnárodní opozice. Nemám na mysli "kontrolovanou" opozici kterou z naší země známe ve formě KONTROLOVANÝCH Levico-Pravicových tahanic ale skutečnou opozici o které jsem psal výše.

229604

08.10.2010 14:46

Historie fašistických plánů na vybudování jednotné Evropy

RE: Myšlenka sjednocené Evropy není špatná

jean.laroux 85.?.?.?

Pokud EU funguje na principu volného trhu jako dosud pak tu vidím jistý problém. "Chudá" část EU je využívána investory jako zdroj levné pracovní síly a investoři těží výhody volného pohybu a možnosti volné daňové registrace tam, kde se jim to hodí. O různých úlevách ani nemluvím. Pak je reálný stav takový, že v zemích našeho typu je plno továren, jejichž produkce je určena převážně na export do zemí s vyššími příjmy. "Chudé" země jsou v naprosto jiné příjmové kategorii a proto nejsou cílem odbytu produkce, která je zde vytvářena. To paradoxně často vede i k tomu, že je zboží dováženo cestou různých distributorů z jiných levných zemí a vzhledem k nižšímu odbytu je následně dražší než v "bohatších" zemích. Pokud není občan země, kde působí pro cizince jako levná pracovní síla sám spotřebitelem, není zde ani tlak na zvyšování jeho kupní síly. Takovýto stav znamená, že nemůže dojít k vyrovnání SÍLY jednotlivých členů nadnárodního celku. Národní vlády se budou dále snažit udržet levnou pracovní sílu jako LEVNOU a budou tedy různými způsoby držet mzdy dole aby udržely v zemi i investory. Je otázkou jak může EU zajistit aby se spotřebitelé v "chudých" zemích stali současně spotřebiteli tj. aby vzrostla jejich kupní síla. Takový stav by znamenal zvýšení odbytu. Zde je pochopitelně na stranu druhou riziko, že investor přesune výrobu mimo EU (Asie, Afrika) a spotřebitele v "již bohatších" zemích EU učiní nezaměstnanými. Tím by ale současně přišel o nabyté spotřebitele. Nejsem ekonom a rozhodně tu jistě bude mnoho dalších souvislostí. V každém případě si ale myslím, že současná podoba ekonomických vazeb v Evropě je z dlouhodobějšího hlediska neudržitelná a to zejména v kontextu nadnárodního společenství. Současný trend pravicových vlád v Evropě, který dělá z levné pracovní síly ještě levnější pracovní sílu vede k prohlubování popsaného problému a k celkovému hospodářskému kolapsu v EU. To co nás má dostat z krize a zadlužování nás naopak dovede ještě do větší krize a do většího zadlužení končícího národnímy bankroty jako v Řecku. Doufám, že se pletu.

229608

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 41 čtenářů částkou 7 593 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 2

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Biden konečně odhalil nejvražednější hrozbu USA. Je to terorismus bělošské nadřazenosti04.06.21 12:36 USA 2

Měnové kurzy

USD
20,97 Kč
Euro
25,39 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,34 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,15 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 358,01 Kč
1 unce stříbra
585,55 Kč
Bitcoin
743 477,65 Kč

Poslední aktualizace: 12.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?