Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 350 příspěveků, 22 různých jmén: <nic>, aaaz, diskutér, eda, F. A. von H., F.A. von H., haf, ham, hapal, chlebasmaslem2, jansmith1984, Jiří S., MartinX, Mor, Nobody, Pítr, Pítrs, sed, Ton, xws, xyzzz, zyx.

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

19.08.2009 20:25

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Situace se hodne zlepsila...aspon v Cr

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře 85.?.?.?ko. Carpe diem a Peace s tebou.

jansmith[smích]

198191

24.08.2009 00:43

2. díl - Vznik amerického impéria: revoluce, světová válka a NWO

RE: Jak dál

jansmith1984 193.?.?.?

Já si myslím HHBB, že pochopit a hlavně se poučit z toho jak píšeš "Proč to vzniká, co je za tím, co k tomu vede, jaký to má smysl a kam to vede…" dost dobře nejde bez toho, aby původci toho (tedy ONI) byli odhaleni, bez toho, aby se jim přišlo na kloub a bez toho, aby byli v SOUVISLOSTECH pojmenování.

Mám pocit, že právě ty patříš zde na Zvědavci k těm, kteří na tom z nějakého důvodu pracují a svá zjištění a výsledky svých hodně propracovaných historických a jiných analýz nezištně sharují s ostatními a proto zde v tvém vyjádření cítím určitý rozpor.


Jestli považuji většinu Vojtových dotazů zde za "klouzání po povrchu", tak s jedním se trefil. Ptá se, kdo jsou tedy ti tzv. ONI? Nečte sice pozorně články a většinou ani reakce oponentů a tudíž možná neví, že tento dotaz se jako červená nit nese Zvědavcem asi již od jeho vzniku, ale jinak jeho způsob hledání stojí za pozornost. A ačkoli svůj dotaz položil Vojta ve svém nedávném příspěvku samozřejmě nepříliš upřímně a ve skutečnosti (pokud ne přímo, tak minimálně podprahově či jako narážku na "bláznivé konspirativce"..) ironicky, nevědomě tím paradoxně potvrdil, jak je tento problém nejen pro debatu na Zvědavci, ale celkově zásadní.


To, že ONI existují a že historicky světem neboli přesněji tzv. běžnou populací v rámci své cesty za posilováním a soustřeďováním moci a chybně chápaným principem DUALITY nečestně, nesportovně, farizejsky, s krvavými rukami a hubami od ucha k uchu historicky negativně manipulují je kromě Vojtěcha a jemu podobných jasné snad každému vnímavému člověku na této Planetě. Většina lidiček (hlavně těch nejchudších a bezbranných) zažívá vzhledem k tomu ve svých životech, narozdíl od těch "rovnějších" i dosti "drsná" období.


Otázka tedy podle mne nezní zdali existují, ale které síly a skupiny a proč to jsou, na jakých úrovních a jak centralizovaně spolupracují, jestli jejich snahy mají nebo nemají nakonec vést k NWO či jiné sofistikované formě vládnutí, co by to případně znamenalo pro lidskou rasu na této Planetě jako takovou, zda-li je možné tyto plány (pokud existují) nějak odvrátit a nakonec, jak (dokud je čas) změnit poměry na Zemi tak, aby nebyly jako doposud deprivantsky destruktivní, ale naopak co nejvýhodnější pro VŠECHNY zúčastněné.

Všem lidem, kteří vybočili z davu, vymanili se z přímé závislosti na ovládacích programech ovčáků (nebo tzv. košér vyvolených a jejich lokajů) a vydali se vědomě na cestu poznání (samozřejmě ale i Vojtovi a jemu podobným) přeji, aby tento rébus pro zachování a posílení humanity na modré Planetě rozlouskli co nejdříve.

jansmith[smích]

198515

01.09.2009 23:40

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

jansmith1984 193.?.?.?

Jako vždy je to trošku jinak, i když většinu toho, co jsi napsal (i tu v závěru ironicky vloženou poznámku na harmonii na tomto fóru...[smích]) beru jako v pohodě.


Dobrá, zdá se, že jsme oba nad věcí a tak pár poznámek.

Je mi jasné, že Radim má problémy s úřady, že je v presu k vůli alimentům a nechám stranou, jak dalece si za tento stav může sám. Asi něco z nějakého důvodu v počátcích blahé paměti nedomyslel, neodhadl nebo podcenil a nyní jen udiveně a roztrpčeně sklízí ovoce. Ale to není podstatné.

Podstatou je, že Radim explicitně jako cestu k nápravě v posledních dekádách deformovaných partnerských (manželských) vztahů uvedl ve vlákně patriarchát a rád by se podle všeho k jeho hodnotám a systémem posvěceným mocenským nástrojům mužů nad ženami s největší pravděpodobností vrátil.

Vše ostatní (i ty jeho působivé kreace mýtických božstev) jsou jen omáčka, která tomu má přidat voňavý odér...[smích]

Nevadí mu, jak byl patriarchát v minulosti neuvěřitelně zneužíván a jak silou a nepřirozeně (i když pokrytecky tvrdil opak) zasahoval do práv podřízené skupiny obyvatel a v mírnější formě to stále pokračuje.


A tady je zakopaný pes a z toho pramení i odmítání přítomných dam, které ty jak se zdá vnímáš jako částečné nepochopení. Hmm, v pořádku.


Plácat do toho volání po erotičnu je další odklouzávání od podstaty a každý normální a sebevědomý chlap nebo normální a sebevědomá žena se tomu musí smát. Erotično tady bylo a bude bez ohledu na Systém, který vztahy usměrňuje, bez ohledu na interpretaci lidiček, kteří mají pocit, že zde v této věci není něco v pořádku a vždy záleží jen na konkrétních jedincích jak jej vnímají a jak s ním nakládají.

A to je se slovy F.Gumpa asi tak všechno, co bych k tomu chtěl říci...[smích]


jansmith[smích]


PS:
S tím moralizujícím pícháním máš pravdu. Občas mi to ujede a nemělo by. Proto v duchu děkuji lidem jako Radim, Vojta a další, že mi pomáhají si tento zbytečný povahový rys uvědomovat a zbavovat se ho.

199320

03.09.2009 07:34

Jak jsem si kupoval počítač

A

193.?.?.?

preto sa pýtam na Zone Alarm, u mňa vytvoril dojem, že ak mi už niečo robí bordel, zostane to v počítači, tak nech si to tam je, na NET to nepustí ani ten keylogger. Alebo sa mýlim?

199431

30.09.2009 20:50

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

jansmith1984 193.?.?.?

Já bych to zjednodušil. Dobro a zlo jsou kategorie, které si vymyslel člověk (přesněji lidská mysl) proto, aby se vůbec dokázala orientovat v realitě, kterou fyzicky či jinak žije. A když už si tyto kategorie vymyslela a formou norem jako např. desatera je hlásá do světa, neměla by DOBRO jen pokrytecky hlásat a filozofovat o něm, ale docela jednoduše jej ŽÍT.

A to už jen například tím, že začne o normách, které by měly vést lidskou rasu k harmonii a souladu nejen přemýšlet, ale naprosto prakticky, např. formou konání PRAVDY dobro, které nemůže být zároveň zlem, žít.

Jak to mám udělat? Například tím, že budu PRAVDU nejen myslet a mluvit, ale zejména konat. Průměrný člověk je systémem výchovou pro strach a sobectví (a jsme u ega) naučen pravdu, jak se mu to hodí, pokrytecky překrucovat v polopravdu nebo vyloženou lež (což je jiný výraz pro zlo), v 99% s cílem získat nějaký prospěch. Děje se tak všude. Už v myšlenkách si průměrný člověk ze strachu či nevědomosti často lže sám sobě do kapsy a pokračuje to mezi lidmi v rodinách, na pracovištích, v politice, médiích tj. kdekoli si vzpomeneme.

Největšími pokrytci a farizeji jsou v tomto smyslu paradoxně ti, kteří o dobru, pravdě a lásce kážou ostatním (kteří tzv. káží vodu a pijí víno), tedy církevní/náboženští činovníci (v čele s papežem, rabíny, arci/biskupy atd. atd, čest vyjímkám) a společně s nimi různí světští filozofové, politici (čest vyjímkám), kteří pro strom nevidí les a místo, aby věci rozplétali, tak je s poukazem na Boží slovo či mesiáše či boj za demokracii ze zištných nebo ideologických důvodů komplikují.

Jedině tak je totiž možno držet ovce (voliče) dlouhodobě v chaosu a povolnosti a to je také cesta E/elit k MOCI tj. ke světským výhodám a privilegiím.


Myslet Pravdu, mluvit Pravdu a konat Pravdu je první a relativně jednoduchý krok, jak mohu já sám na své cestě osobního růstu přispět na této Planetě k posílení Dobra.

Sáhněme si ale do svědomí. Kolik z nás místo toho o dobru a zlu raději dlouze a hluboce filozofuje (často hledá viníky svých problému mimo sebe, tím se odděluje od celku a jsme u chybně chápané Duality) a když přijde na lámání chleba, sklouzne opět do "bezpečí" klasiky nevědomého přístupu, kterým je pokrytecký přístup k Pravdě.

Už jen poctivé uplatňování těchto tří zásad v širokém měřítku stačí, aby se náš Svět začal měnit k lepšímu. Začít se změnami (klidně po malých krůčcích) musíme ale nejdříve sami U SEBE!

jansmith[smích]"Vědění bez laskavosti a poznání bez střízlivé střídmosti je k ničemu".
Don Juan

201401

18.10.2009 17:29

Váleční zločinci se stávají rozhodčími ve věcech práva

RE: Páni prispievatelia, pán H./Hynek?/ - Linek, to aby sa jeho nick rýmoval :D,

jansmith1984 193.?.?.?

Pochybuju, že dostal kopačky. Spíše se košér přejmenoval, ale stejně jde tady až na tápající vyjímky pořád o stejnou legrační squadru: Vanguard s.r.o. A abych přímo nejmenoval přítele Vanguarda, tak přesnější výraz bude: Voldemort s.r.o...[smích]

A Peace s nimi.

jansmith[smích]

202781

29.10.2009 20:58

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: Odsun

jansmith1984 193.?.?.?

Chápu co Strize vadí, ale neznamená to, že souhlasím s její nadávkou vůči Čechům. Pokud by jej použil Posselt nebo jiný revanšista, dalo by se to pochopit. On to ale bez podpory Hitlera nebo někoho jako on nikdy neudělá. Použije-li tuto nadávku ale příslušník českého národa, něco to vypovídá o jeho chápání reality (nikoli te virtuální..[smích]) a o vlastním charakteru.


Princip kolektivní viny je nefér. V případě sudet je třeba dotaz položit představitelům výtězných mocností, které o odsunu rozhodly. Jestli je o to pres.Beneš požádal nebo ne je irelevantní a pokud je pravda co Striga napsala o Češích a opravdu ji záleží na spravedlnosti, potom zde měla minimálně stejnou nadávkou očastovat i Němce, Italy, Japonce apod.

Udělala to? NIKOLI.

Tudíž je podle mne stejný pokrytec jako sudeták Posselt a další obdivovatelé starých pořádků, kteří se Čechům za spáchána zvěrstva v pohraničí nikdy neomluvili, přesto že lokaj Havel to opačně okamžitě a náležitě v předklonu udělal pět minut po něžné (tj. zinscenovaném a zrežírovaném předání moci a nikoli spontánní revoluci).

A Peace s ní.

jansmith[smích]

203641

29.10.2009 21:27

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: ...ještě dodatek....

jansmith1984 193.?.?.?

K tomu co jsi napsala Lin (mimochodem velmi názorně a dobře) jen dodám, že tomu propagandistickému působení na mysl tzv. běžných lidí se moderně a anglicky říká brainwashing a jediný kdo z toho profituje jsou (přesně jak jsi popsala) Ovčáci, kteří takto s nevědomými a emotivními lidskými ovcemi manipulují.

Sousedi se potom nenávidí, vyhánějí a vraždí (na net chatech se lidi hádají), přesně jak začali nacisti a jejich arogantní a agresivní a po majetku jiných lačnící ovce (předtím mírumilovní sousedi) v Sudetech.

Henleinovci a ti, kteří hrůzy WW2 začali (kdo je FINANCOVALI!!!, protože to je dle kauzality ta PŘÍČINA/podmínka) nezaslouží omluvy objetí, ale pouze a jedině SOUCIT.A Peace s nimi.

jansmith[smích]

203645

30.10.2009 11:59

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: Odsun

jansmith1984 193.?.?.?

Já vám řeknu jaký je plán.

Má podle mne dvě roviny. První, méně důležitá je umožnit lidem, kteří přišli dle BD za kolaboraci s hitlerovským fašismem, aby mohli bez účasti oficiálních vlád svých národních států (které si jako Pilát umyjí ruce, vždyť máme demokracii, že?) vznášet u evropských soudů své nároky.

Tyto nároky jim budou možná přiznány - možná ne (podle mne spíše ano) a náhradu za majetky, které již nemohou být fyzicky vráceny zaplatí český daňový poplatník (nebo že by to uhradila EU??..[smích]). Tedy jinými slovy, česká ekonomika a zdroje budou dále a pořád stejně radostně jako v minulosti v neprospěch tzv. obyčejných daňových poplatníků tunelovány. Zase tady jde (jak zpívá Müller) o prachy/majetky a nacionalismus je jen vedlejší produkt a zástěrka.


Druhá a důležitější rovina je pokus o vznesení nevraživosti mezi národy (rozděl a panuj) byť rétorika tvrdí opak. Pokud by tomu tak nebylo, hlavouni v EU (Merkelová, Sarkozi, Barroso atd.) by jednoduše Klausovy vyjímku (sice jako podle nich zbytečnou) bez reptání, ale jako bezpečnostní pojistku schválil a Posseltovcům a maďarským revanšistům by řekli, aby sklidnili hormóny.

Jak to ve skutečnosti proběhlo není třeba připomínat a vyjímku o neprolomenitelnosti dekterů pres.Beneše pravděpodobně odklepnou až potom, co zjistili, že přes to vlak nepojede. Existují totiž ještě vyšší cíle pro urychlenou ratifikaci kontroverzní LS (o nich se tak nějak ale košér nemluví) než bývalé majetky kolaborujících a mocnostmi (nikoli Čechy) odsunutých sudeťáků.

Jestli do toho Klaus šel z ješitnosti nebo z jiných ambicí nebo se možných následků opravdu obával je z tohoto pohledu irelevantní.


jansmith[smích]

203693

31.10.2009 19:46

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: ...ještě dodatek....

jansmith1984 193.?.?.?

Nemyslím Lin, že to bylo napsáno příliš emotivně. Bylo to napsáno upřímně, k věci a to se cení. Co se týče manipulací s vědomím a podvědomím mas, tak lidé jsou od vzniku lidské rasy v průměru + - pořád stejní a navíc se ovládací nástroje stále zdokonalují a sofistikují.

Tj. pokud se neomezí rozšíření a vliv těchto ovládacích programů, povědomí lidské rasy se v průměru nijak výrazně nezmění. Pokud by k tomu ale došlo, tak by to nutně zmenšilo vliv Ovčáků/Voldemortů a proto k tomu dobrovolně nikdy nedojde.

Nadějí je internet, protože ten hegemonii ovládání a monopol na "košér" informace narušuje a pokud se budou nezávislé a nezpochybnitelné informace šířit takovým tempem jako doposud, tak to může někomu hlavu velmi zamotat.


Co se týče odpovědi na úvahu o "zavalení" soudů, tak tu přenechám znalci a odborníků na všechno HHBB.

jansmith[smích]

203770

23.11.2009 00:02

Hodina času

RE: Majetek a moc

jansmith1984 193.?.?.?

Tedy opravdu výstižná odpověď HHBB. Bonmot ve formě smajlíku. Lepšíš se...[smích][smích]


Je vidět, že jsi nano-odborníkem na "všechno", kde se dá beztrestně mlžit, či jak říká hestroy "klouzat po povrchu", jen ne na KONKRÉTNÍ záležitosti, jakou může být například debata o púvodu a principu internetu, která s majetkem a mocí Voldemortů také velmi souvisí.

Drž se tedy raději řádů a jezuitů, tam je klouzání snadnější a těším se až mi odpovíš na mé konkrétní dotazy na tebe v jiném mnou avizovaném příspěvku.


jansmith[smích]

205472

17.12.2009 11:47

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Zelena

jansmith1984 193.?.?.?

Zajímavě napsané ampe a já jen dodám, že to přesně dokumentuje princip, který jsme v jiném vlákně rozebírali s přítelem Vojtou49, a to, zda-li je možno prosadit zásadní ZMĚNU společnosti (od pokrytectví pro peníze a MOC k porozumění a k udržitelnému rozvoji), tedy DOBRU pro všechny zúčastněné a nikoli jen primárně pro benefit a povyražení E/elit (upozorňuji kolegu Abc, že jeho výraz POMOC -např. nejvyššího- znamená něco jiného a o změnu se ještě nejedná). Tedy SHORA dolů, pokud není pomocí správné a nepokroucené výchovy POCHOPENA, přijata a poctivě aplikována tzv. obyčejnými lidmi, tedy ZDOLA nahoru?

Ano. Doba je lživá (já používám výraz: Pokrytecká), ale pokud se o tom nebudeme bavit a díky z takového rozhovoru generovaným informacím se do rozhodujících pozic postupně nedostanou moudří a spravedliví lidé (a odborníci, kteří nemají v očích jen dolárky a farizejství k prosazení svých vizí nepoužívají), tak jsme jako statisté a ovce donuceni jen doufat, že to myslí dobře a že to nakonec pro nás, přes všechny sviňárny, kterých se historicky ve jménu boha, pravdy, lásky a nyní demokracie dopouštějí, dobře dopadne.


jansmith[smích]

207231

24.12.2009 00:12

Podle ministerstva zemědělství dostává 37,2 milionu Američanů poukázky na jídlo

RE: Měli jsme představu, že potraviny z USA jsou v pořádku a kontrola FDA je 100%!

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře si to shrnul mtk, i když výrok HHBB "Pravda není pro všechny" chápu přesně tak, jak jej podávali Ovčáci a lokajové mocných v minulých dobách.


Podle mne to byla jen sofi výmluva, jak zamezit šíření Pravdy a pro někoho nepohodlných vědomostí a případně (jak to podle tebe dělá i HHBB) vytvořit v hledajících pocit, že pro Pravdu NEDOROSTLI (ovládání emocí a pocit viny je to, oč tu běží). Mrkni do historie KDO a PROČ omezoval (a nejen vůči ženám) vzdělání většinové populace a jak dlouho trvalo, než se tyto praktiky podařilo odstranit.

Podle mne nejen ze strany HHBB jasné Pokrytectví, protože jen farizej může takto uvažovat a v tomto farizejském duchu se linou celé dějiny této naší tragikomické civilizace, kdy si jen Vyvolení osobují tzv. právo na rozum a vědění a Pravdu ostatním níže v Pyramidě násilím nebo brainwashingem odpírají.

Copak toho nejsou celé dějiny plné a ty máš pocit, že tento přístup má pokračovat i v novodobých dějinách?? KDO na tom může mít zájem?? Jsou to tzv. obyčejní lidé, ti kteří pro MOC a peníze jiným nevládnou, ale vytvářejí hodnoty a svým umem třeba nové technologie?? Copak je málo historických faktů, které popisují, jak byli tito lidé mocnými farizeji okradeni nebo odstraněni a copak není zřejmé, že se snaha o koncentraci MOCI a finančních impérií s globalizací posiluje??

A výrok D.Rockefellera o kontrole internetu? Vždyť ten člověk a jeho soukmenovci udělali maximum, aby v záři reflektorů nebyli (viz. Bilderberg Group), ale díky všímavým, nebojácným a neúplatným lidem s rovnou páteří se nedaří. To je celé, to je to jednoduché vysvětlení, nikoli sofi konstrukce, že je někdo předhodil davům.


Problém HHBB a jeho družiny je v tom, že "mnoho mlžení zajícova smrt". Tobě se nezdá relevantní lidskými příslovími dokázaná varianta, že pod svícnem je největší tma a tudíž jsou R&R Ltd. podle tebe jen nevinné figurky na něčí šachovnici??..[smích]

Já nevím jak přesně to je, ale rozhodně názorům selského rozumu naslouchám, protože ty sofistikovaně mlžící jsou většinou jen únikem od reality. Říká se i, že největší věci bývají jednoduché, byť to na první pohled tak nemusí vypadat a to je další rozpor s přístupem HHBB, který věci se sofistikovaným úsměvem cíleně komplikuje a proč tak činí je na jinou debatu.

Ano věci komplikovat znamená věci znepřehlednit a to vede ke smrti "zajíce", který se je snaží ve svém zájmu, dokud je ještě čas, správně pochopit.


jansmith[smích]

PS:
Ještě v jednom máš pravdu: rozhodně je třeba pochopit a vyhnout se jakékoli košér manipulaci, plus vnější i vnitřní cenzuře.

207828

24.12.2009 11:01

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Pokud přejdeme od klouzání a falešného filozofování k život.realitě a k tomu, co se děje v celosv.politice, najednou přicházíme díky příteli HHBB na zajímavé zkutečnosti.

Direktivní vznik státu Izrael před více jak 60lety na území, kde se na to místních obyvatelů a okolních států "vládci vesmíru zapomněli" zeptat a který generuje do dnes mnoho dalších nespravedlností je jedním z příkladů.


Podle teorie HHBB je Netanjahu pravděp. loutkou nebo placeným agentem jezovitů a o to, aby se k moci dostali sionističtí Voldemorti se NEPŘIČINILA skupina kolem R&R Ltd. v OSN a jinde (viz hist.reálie) a pokud ano, tak jako loutky nebo placení agenti "jezovitů" [smích], to aby mohli být v pravou chvíli obviněni a jako oběť předhozeni tzv. lůze k dalšímu pogromu nebo jak napsal prve HHBB, čistkám.

To že v té době měla skupina kolem R&R Ltd. už takový VLIV a majetek, že v podstatě sama mohla skrze své lokaje ovlivňovat svět.politiku se tak nějak v těchto HÁBÉ kruzích nehovoří a pokud ano, tak tento vliv, který skupiny a mafie kolem R&R Ltd. každým dnem soustřeďují jsou vlastně jen zástěrkou pro Vyvolené nad nimi - tj. utajené jezovity...[smích]


Dobře jste to pojmenovala pí.Jarmilo. Ptát se HHBB, co si myslí o Gaze a nyní po uveřejnění Goldst.zprávy o dokázaných vál.zločinech izraelského IDF nemá smysl. Na Vanguarda nebo Van Gulda to stačilo, protože tito diskutéři byli jen "čerty druhé kategorie" [smích], ale HHBB a lidí kolem něj bychom se možná mohli zeptat na názor právě ohledně vzniku Izraele. Tedy KDO za ním stál, PROČ k němu došlo tak jak k němu došlo (a to i v návaznosti na 1.sv.válku) a dále na názor na vliv jezovitů [smích] v sionistickém hnutí od jeho počátku. Oni vlastně i ten Talmud sepsali jezoviti a vnutili jej slaboduchým a po Mesiáši, moci a penězích rozhodně NEBAŽÍCÍM Židům/židům, že?


Tady se totiž bude klouzat po povrchu a filozofovat hůře a docela by mne zajímalo, jak se s tím přítel hábečko nebo třeba MB popasují.

Jsem zvědav, jaký povyk zde nyní nastane, protože byli opět jmenování ti, kteří rádi nepohodlné názory kriminalizují (editor by mohl povídat z vlast. zkušeností), kdy sofisté přijdou s bagatelizací tohoto voldemortího vlivu, který podle nich neexistuje a jaký bonmot vytvoří, aby se z toho vyverbalizovali..[smích]

Osobně si ale myslím, že to ze strany HHBB tentokrát skončí opravdu jen bonmotem nebo přezír.mlčením (zajímavé je, že přesně tak se ve svět.politice, kdy jsou nuceni něco vysvětlovat chovají i Ovčáci a jejich lokajové) a jistě to tak bude, protože hábečko ctí svátky klidu a míru. Bylo dobré zde připomenout, že Izrael zahájil svou mír.misi s více jak tisícovkou mrtvých (mimo jiné žen i dětí) loni v Gaze (na popud jezovitů??..[smích]) přesně v tomto vánočním období.


A proto Peace s nimi a vám paní Jarmilo i ostatním Zvědavcům přeji do nového roku jen vše dobré.


jansmith[smích]

207868

24.12.2009 17:22

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

To není legenda mtk, jako v případě neposkvrněného početí a narození Ježíše Krista, k jehož rodišti (Betlémskému chlévu) docestovali podle biblického mýtu (evangelií) 3 mocní králové, aby jej uctili...[smích]


Situace kolem R&R Ltd. je dokumentována na faktech a nejen v nezávislých zdrojích informací, ale i těch závislých a už vůbec to není legenda, jak píšeš: "stádního koncenzu", protože stádo naopak R&R Ltd. mafie díky mainstreamové interpretaci jako "schopné" obchodníky, investory a altruisty (např. Sorose) obdivuje a uctívá.

Lidé, kteří o R&R Ltd. mafiích hovoří a její historický vliv na světovou kolabující ekonomiku a politiku nepodjatě zkoumají nejsou stádo, protože na rozdíl od ovcí jsou vůči pseudoautoritám velice kritičtí a na propagandě nezávislí.


A teď se tě zeptám mtk.

KDO má v rukou (vlastní je), a tím je skrze peníze (mzdy), tudíž novinářskou autocenzurou ovládá (určuje, které info, emoce, výchova oveček a v jaké formě budou uveřejněny a které nebudou), tj. vlastní stěžejní celosvětová mainstreamová média?? Jsou to hábečkovi jezovité nebo přesně pojmenovaní, povětšinou Ž/židovští vlastníci a skupiny, stejně jako tomu je v případě globálního bankovnictví??


Pí. Jarmilu můžeš v mnohém kritizovat a její názory jako to dělá sofista HHBB bagatelizovat, ale jedno ji upřít nemůžeš. A to autenticitu jejího výrazu pro skupiny lidí (Vyvolené od Boha nebo vyjímečně "tricky", protože své majetky poctivou a CELKU prospěšnou PRACÍ v 99% případů nezískali), ze kterých se rekrutuje většina Voldemortích mafií a které ona velmi trefně nazývá jako Óbrbohače. Nebo tyto skupiny nejsou voldemortí a Svět pod jejich vlivem pro dobro VŠECH zúčastněných PROSPERUJE?? Odpověz si sám..[smích]

Být tebou, tak minimálně nad tím bych se zamyslel, a tím neříkám, že se podobné voldemortí mafie neskrývají i za tajnými jezovitskými spolky a lóžemi. Ty ale nevlastní mainstreám, pokud ale nemá pravdu HHBB a R&R Ltd. mafie nejsou infiltrovány jezovity. To je bžunda, viď?..[smích]Jak jsem upozrnil jinde. Zde jsme proto, že se o nich bavíme stylem "padni komu padni" a žádnou voldemortí mafii z tohoto výčtu vylučovat (pokud nechceme mlžit a sofi filozofovat) není pro hledání Podstaty užitečné.

jansmith[smích]

207937

25.12.2009 11:03

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

SPRÁVNĚ Médo, trefil si hřebíček na hlavičku, i když jinak, než jsi pravděpodobně zamýšlel..[smích]


Pokud by nebylo lidí, kteří mafiánsky voldemortí Systémový source-kód studují (a tím odkrývají jeho Pokrytectví, zadní vrátka a tajné funkce) a své poznatky sdílejí s ostatními, tak by opravdu nebylo nikoho, koho by bylo nutno za takové někomu nepohodlné a nepříjemné počínání KRIMINALIZOVAT. Tudíž tvá teze je sofistikovaně pravdivá a já se na tom také, jak si napsal, vehementně podílím..[smích][smích]


Pro ilustraci použiji analogii na trilogii Matrix. Lidé, kteří se z pozice (v uvozovkách hackerů) této činnosti dobrovolně a ze zvědavosti věnují a Systém, který ohlupuje a zneužívá většinové obyvatelstvo (viděl si film?) nabourávají, jsou jako Neo (Thomas Anderson). Naopak lidé, kteří jim v tom verbálně, různými rádoby pravdami nebo fyzicky brání a tím Systém, který pro své fungování potřebuje slepé a hluché ovce udržují v chodu, jsou jako agent Smith.

Souhlasíš? Možná tě napadne, do které skupiny patří v kyberprostoru Zvědavci mirdova názorového proudu a do které koniášovci a "klouzači" kolem HHBB (viz. jejich Pravda není pro všechny).


Neovi dvojníci na Zvědavci nikdy pokud vím netvrdili, že jedna z prvotních cest, jak začít měnit neudržitelné poměry NEZAČÍNÁ u sebe. Kromě toho, ale doporučují začít naslouchat Trevorovi, odpojit se od stáda a od základu měnit přístup k vnímání "reality", která nám je Ovčáky a JEJICH placenými nebo nevědomými LOKAJI po věky podsouvána.

Zneužitá náboženství a pseudoautority nám tzv. obyčejným lidem radí, abychom se zaměřili sami na sebe, na své chyby (a k tomu je zneužito i to biblické rčení "o třísce a trámu"). Ovečky mají svou pokorou a pasivitou Voldemortům a pseudoautoritám umožnit, aby takto Vyvolení mohli nerušeně stále dokola ovládat nejen jejich těla, ale zejména MYSLI. To je to pokřivené HHBBčkovo: začít u sebe, které krásně duchovně zní, ale které bez toho, že je SPRÁVNĚ prováděno a bez souběžné práce na chápání SOUVISLOSTÍ nikdy k žádné zásadní celospolečenské změně k lepšímu pro VŠECHNY zúčastněné NEVEDLO.


Nebo někdy v historii vedlo Médo? Proč myslíš, že se mocní po věky tak urputně starali o to, aby se důležité ZNALOSTI a opravdové VĚDĚNÍ (nikoli jen pokřivené a klouzající nábož.poučky a mýty) do myslí tzv. běžných lidí/občanů NEDOSTALY a raději se stále obraceli do sebe a správně modlili??

Z tohoto pohledu je tvé nálepkování o "kecálcích", kteří nikdy nic nezměnili farizejské, protože právě Voldemorti a jejich Lokajští "kecálci" se po věky snaží, aby se na této Planetě pro MOC a peníze do těch správných kapes těch "vyvolených" Status quo udrželo. (Pracovní definice Voldemortů viz. jeden z mých starších příspěvků).

A Peace s nimi.


jansmith[smích]

207984

25.12.2009 20:37

Podle ministerstva zemědělství dostává 37,2 milionu Američanů poukázky na jídlo

RE: Měli jsme představu, že potraviny z USA jsou v pořádku a kontrola FDA je 100%!

jansmith1984 193.?.?.?

Po delší době zajímavá debata mtk.

Nakonec si se nepřímo vyjádřil, že za hýbatelem a tím KDO mohl inflitrovat R&R Ltd. mafie a udělal z nich k obětování připravené loutky ve svých rukou je zřejmě establishment KC (předpokládám, že jsi použil bezpečnou zkratku pro katolickou církev..[smích]).


Dobrá, proč ne. Toto v hádankách naznačené stanovisko se dá akceptovat, i když je hábečkovsky zamlžené, takže také tzv. konspirativní a v podstatě jako tvrz. proti tvrz. obdobně neřešitelné.

Je to vlastně "v linii s proudem", protože to odpovídá přístupu lidí kolem HHBB, kteří o transparentním Řešení pro jeho citlivost a pravděpodobou rizikovost pro "pátrače" nahlas nehovoří, ale o to raději sofistikovaně filozofují..[smích]


Zajímavý je i tvůj názor, podle kterého je odpírání VZDĚLÁNÍ, VĚDĚNÍ, důležitých ZNALOSTÍ většinové populaci (které by mohly rychleji omezit historický vliv MOCENSKÝCH, povětšinou viz. faktická činnost voldemortích struktur) V POŘÁDKU, viz. jak píšeš, cituji: "možná to dělají tak dobře, že sis toho zatím ještě nestačil všimnout".

Je Pravdou, že některá svět.náboženství se cestou svých špiček (a s ústy plnými Pravdy, lásky a odpuštění) této farizejské politiky vůči zneužívaným ovečkám po věky dopouštěla. Historické příkl. zneužívání vyjmenovávat snad nemusím.

Jestli to byla jen KC nebo i další je na jinou debatu, ale že to byla zejména KC, která se bez začervenání pyšní zástupcem křesťanského (milujícího) Boha na zemi tj. papežem, je nabíledni. Myslel si své tvrzení, že to tak je dobře vážně?? A můžeš se podělit o názor PROČ je to dobře?..[smích]


Ještě by mne zajímal tvůj výrok, cituji: "Toužíš po jednoduchých a nekomplikovaných formulkách." Znamená to, že život a mezilidské vztahy nejsou ve své podstatě jednoduché a jen patřičně složité a nepřehledné vazby fungují a jednoduchost v přírodě vlastně neexistuje?

Dobrá mtk, proti gustu žádný dišputát. Rozhodně ale s tebou souhlasím, že R&R Ltd. nejsou jediní Óbrboháči a představitelé košér Vyvolených na Planetě, kteří z pozice E/elit zneužívají jako správná mafie celosvětově většinovou populaci. I když R&R Ltd. mafie je tím jak GLOBÁLNĚ ovládá přes peněžnictví a byznys politiku rozhodně na ŠPICI a o tom, abychom se studiem Souvislostí dopracovali až na možné oko pyramidy (nebo chceš-li pyramid) jsou i tyto debaty.


Závěr? Manipulací může být cokoli, stejně jako je farizejskou manipulací KONIÁŠOVSKÉ tvrzení Vyvolených, že "Pravda není pro všechny" a my jsme podle mne tady od toho, abychom na tyto manipulace poukazovali a znemožnili sdílením informací pokryteckým E/elitám snadné využívání/zneužívání takových manipulací pro svůj sobecký nebo jinými slovy Zlatotelecký prospěch.

A taktéž Peace s tebou.


jansmith[smích]

208010

27.12.2009 00:16

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Opravdu Neo zemřel, jak píšeš, cituji: "za Matrix", tj. za Systém Médo?? Nebylo to tak trochu za lidi v Sionu??..[smích]


Nebo jinak: (Neo dies but is immortalised as the source in Matrix Revolutions.) Vidíš tam to slovíčko "source"?

Podle recenzí tímto Wachowští stvořili v Neovi určitou analogii na Ježíše a tudíž ani Neo podle filmové legendy nezemřel, ale stal se nesmrtelným. Dal vlastně lidem (v součinnosti se stroji) šanci na POCHOPENÍ SOUVISLOSTÍ a možnost, aby se ZMĚNILI..[smích] Film má fikaně a tudíž správně otevřený konec a proto zda-li lidstvo tuto šanci následně využilo nebo se po čase zase vrátilo do starých kolejí původního Matrixu se nedovíme.


Ale necháme rozborů a raději se vrátíme k debatě o Souvislostech, co říkáš Médo?..[smích]

Za jedno ti ale upřímně děkuji. Zmínil si zde soundtrack Navras (Juno Reactor vs. Don Davis) čerpající ze Sanskritu tj. mimo jiné hinduismu/budhismu. Muzika je to pěkná a podle recenzí s temnými tanečními rytmy s arabskými a indickými melodickými motivy nebo křesťanským chorálem a pokud to bude ostatní zajímat, tak studium textu všem doporučuji, a to už jen pro tuto pasáž:

from delusion (z Matrixu) lead me to truth
from darkness lead me to light
from death lead me to immortality.
Let there be peace (Shanti-Mír/Pokoj) everywhere

Pro zájemce Navras s angl titulky:
http://www.youtube.com/watch?v=kex6JNjtKfQ


Co říci na závěr. Snad jen, že z tvé strany opět jen po hábéčkovsku mlžící boj, tentokráte kdo je větší chytrák nebo hlupák..[smích] a souručenství s přítelem HHBB se viditelně nezapře. Narážka na skladbu Navras, bez jakýchkoli upřesňujících faktů, byla jen klasickým sofi sklouznutím, bez jakékoli snahy tím nějak přiblížit PODSTATU probíraného tématu a pokud možno SOUVISLOSTÍ nebo alespoň vyjádřit nějaký konkrétní názor. Ještě, že jsi svůj rozbor neproložil modře, protože pak by už po Josephovsku nechybělo nic.

Nad to ale rozebíráš na čem pracuji nebo spíše nepracuji..[smích] a dokonce jdeš tak daleko, že mi jako správný koniáš podsouváš úmysl tlačit lidi k bigotnímu modlení, kdy se sofi zamlženým způsobem opět pokoušíš "zachránit" od debaty na špici pyramidy sedící košér R&R Ltd. mafie). Nebo ty nevidíš, že modlení je to poslední o co mi jde, protože je to to poslední, co lidi na cestě k Poznání a k Pravdě může přivést a ani tě nezajímá má (od býv. premiéra Zemana převzatá) teze: Padni komu padni??


Jinak ale dobrý. A Shanti s tebou.

jansmith[smích]

208075

27.12.2009 22:27

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Kdepak Médo. Tady nejde o jednu, jak píšeš, upanišadu, i když text skladby Navras je rozhodně dobrý k zamyšlení. A o tom, kdo z nás používá naučené fráze a klouže po povrchu bychom se mohli přetahovat do nekonečna, stejně jako cizelovaně soutěžit, kdo "lépe" a sofistikovaněji obhájí své chápání trilogie Matrix.

To ale není přístup, který má "hledající" směrovat k Podstatě problémů, ale naopak má diskutující zaměstnat a od Podstaty odklouzat. Vlastně nic nového. Na Zvědavci k tomu u určitého typu diskutérů v okamžiku, kdy se dostanou do ouzkých (třeba tím, že by se měli vyjádřit k nějaké nepohodlné otázce nebo faktu), před tím než z debaty na čas často utečou, periodicky dochází.

Pamatuješ, co tady bylo "křiku" a nakonec ticho po pěšině, když jansmith některým horlivým sofi (zřejmě pro-sio) diskutérům záměrně a s očekáváním zábavy (dávno před zveřejněním Goldstonovy zprávy) položil otázku na jejich názor ohledně sviňáren IDF v Gaze a BYLY, či NEBYLY to válečné zločiny?

Tehdy jsi mohl v praxi vidět rozdíl mezi sofi filozofováním nebo naopak rozebíráním konkrétních svět.událostí a podílu KONKRÉTNÍCH světových E/elit (tedy Voldemortů a jejich lokajů) na nich. A představ si, že šlo jen o jednu kostičku Puzzle, které tady dobrovolně a věřím, že většina s čistým svědomím, (někdo urputně, někdo s nadhledem) dáváme dohromady.


Jenda se podle tebe, cituji: "tváří, jako by poznání měl". Přitom to je jeden z těch, kteří tady opakovaně připomínají, že jsme všichni NA CESTĚ a dodává, aby tato Cesta nebyla nikým a nijak cenzurována. A tuto snahu některých, viz. hábečkovo tvrzení, že "Pravda není pro všechny" přirovnává k tísicileté Pokrytecké snaze E/elit a jejich lokajů o kontrolu nad vědomím a podvědomím většinové populace. Nelíbí Médo??..[smích]


Dokonce ani označování oponentů za "drakobijce"..[smích] tady nezaznělo poprvé. I tak se dá totiž zdůvodnit snaha onálepkovat a z debaty vyloučit pro někoho nepohodlné a nepříjemné informace.

Mtk, který se přidal do skupiny, která toto cenzurní evangelium hlásá napsal, cituji: ("Na Zvědavci se zvedl dost prudký a hlavně neproduktivní odpor k aktualizaci názorového diskurzu".) a já jsem si tehdy dovolil k tomu doplnit, že se s některými dalšími zde pravděpodobně domníváš, že tou AKTUALIZACÍ bude VYŠKRTNUTÍ určitých vlivných SIL z debaty. Tj. Sil a struktur, o kterých se TAK NĚJAK (viz. Pravda není pro všechny) nesmí KRITICKY a už vůbec ne kriticky v mainstreamu hovořit. Tedy z toho vychází: bavme se o čemkoli, jen ne o Voldemortech (kde R&R Ltd. jsou podle mne jen jednou ze skupin deroucích se skrze money na mocenskou špičku) a kteří podle HHBB vlastně ani neexistují....

Jestli je takováto Aktualizace diskurzu ten Vývoj, který si představuješ, tak to potom potěš tě jezovita a Shanti s tebou.


jansmith[smích]

208161

28.12.2009 13:06

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrá úvaha mtk. Beru.

A když už jsme u těch Protokolů, tak osobně se nesnažím soudit, zda jsou autentické a tudíž je psal ten, jak je v nich uvedeno nebo jsou to padělky a stojí za nimi někdo jiný (jezovité, illuminati, bolševici nebo zahrádkáři. A jestli je to jen konstrukce, která má očernit židy a udělat z nich opět oběti pro nějaký další pogrom. Já se na to dívám tak, jak si mi v jedné se svých reakcí doporučil (nebo to patřilo pí.Jarmile?) a to, použít jinou optiku...[smích]


Pro mne je zajímavé, jak se vyplňují a že to tak bude potvrzuješ i ty svým tvrzením, že "program" na ovládání existuje.

Teď jde o to, jak je možné, že se po tolika letech od jejich vzniku stále v praxi ukazují jako pravdivé a tudíž KDO ten "program, jeho source-code", který je v Protokolech zakódován "napsal" a vložil do hlav lidské civilizace.


I kdyby to byly padělky a jak píšeš sionisté s nimi neměli nic společného, jak je možné, že se podle nich zejména chazaři, kteří jsou v Izraeli i jinde u MOCI chovají? Proč jim to nevadí?

A to nejen v případě lží a podvodů, na základě kterých byl násilím přes nesouhlas starousedlíků založen stát Izrael (financováno za bohulibého přispění R&R Ltd.) nebo chováním na okupovaných územích a v Gaze, ale i jejich přístup ke světovému bankovnictví a finančnictví jako takovému. Madoff je jen špička ledovce a všiml sis, že už není ve vězení, ale byl přemístěn do (pravděpodobně nějaké více košér) nemocnice?

Nebo chceš jiný příklad? Co takhle režisér židovského původu R.Polanski? Sedí v base za zločin, kterého se údajně dopustil nebo byl jako zástupce Vyvolených přemístěn do košér domácího vězení?

To je ta spravedlnost farizejů v praxi, která je navíc přesně takto popsána i v těch Protokolech, která místo, aby společnost stmelovala (protože lidé vidí, že špatnost je po zásluze potrestána), tak uvádí lidi a společnost do zmatků a rozkládá ji.

To je náhodička mtk, co říkáš?


Nějaký závěr? Tady v zásadě nejde o to kdo Protokoly sepsal, ale že přesně nastavují zrcadlo těm, o kterých se v nich píše a tudíž, že sionisté v pozadí s R&R Ltd. podle toho (jak si to nazval "programu") systematicky postupují a nedělají nic pro to, aby byl přepsán pro dobro VŠECH zúčastněných do nefarizejské podoby.

Nebo dělají mtk?? Pokud ano, hoď sem nějaké příklady a fakta. Jsem jedno ucho.

jansmith:


PS:
Takže to jsou ta Fakta, která se nedají příliš okecat, a to ani filozofováním o tom, má-li být Pravda pro všechny nebo kdo je viníkem vraždy, jestli nájemný vrah nebo oběť...[smích]

208203

28.12.2009 21:49

Vážený pane prezidente, přeji Vám vše dobré v roce 2010!

RE: idealista...

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně tek Olasi. Na principu ZAPOMÍNÁNÍ, souběžně s principem brainwashingu mas je založena naše společnost (myšleno celosvětově) a jen se můžeme domýšlet (ale pozor, podle některých hlavně nejmenovat!!!..[smích]), kdo tento Pokrytecký princip, nejen skrze mainstream, do mozečků většinové populace stále dokola "tlačí".


Nedivím se, že i zde na Zvědavci existují pisatelé, kteří tento princip obhajují nebo sofistikovaně tvrdí, že jsou věci, o kterých bychom se v zájmu duševního zdraví (a že bychom Pravdu nepochopili) neměli bavit nebo také že nikdo, kdo takto na tzv. běžné lidi z pozice Vyvolených nebo Voldemortů přímo nebo prostřednictvím Lokajů od věků působí neexistuje...[smích]

I tak lze k informacím "přistupovat" a na výroky a konání některých prominentů československé barevné revoluce bychom do budoucna rozhodně pro chápání Souvislostí (byť snaha o mediální newspeak a košér práci s historickými i současnými informacemi pracuje opačně) také podle mne zapomínat neměli.

jansmith[smích]

208237

28.12.2009 23:08

Několik vánočních postřehů

RE: Docela mě těší, pane autore...

jansmith1984 193.?.?.?

Díky za dopřesnění označení "děti" pro současnou lidskou civilizaci Lin.


Přesnější je to tak, jak si to popsala ty, protože děti, pokud nejsou zformovány deformovanou výchovou pseudoautorit (nevědomých dospělých) nebo nejsou od narození zmutovanými deprivanty (definice deprivantů viz. MUDr.Koukolík) jsou přesně jak píšeš. Otevřené, upřímné, hravé, s nekonečnou snahou vstřebat všechno co se jim nabízí a protože jejich mozková frekvence se v bdělém stavu (zhruba do 12ti let) věku nepřetržitě pohybuje v hladině Alfa, také jejich intuice a vnímání energií je vysoké.

Naopak tzv. dospělé děti (dospívající a dospělí, kteří již výchovou a fyziologicky, kromě spánku přešli do hladiny Beta) se na Svět nedívají svýma očima (byť jsou o tom svým egem přesvědčeni), ale dívají se na něj očima pseudoautorit, které je takto mohou snadněji ohlupovat a ovládat. Vlastně o brainwashingu, kterým skrze mainstream apod. E/elity manipulují vnímáním většinové populace se na Zvědavci také často hovoří.


Paradoxně i světové (zprofanované) E/elity, z kterých se rekrutují i Voldemortí skupiny patří do kategorie takových dospělých dětí a rozdíl mezi nimi a tzv. běžnými lidmi je jedině v tom, že si dědičně nebo různými triky uzurpují (a mají) MOC nad ostatními, snaží se ostatním vládnout a skrze různé nepochopené, pokřivené pravdy nebo ideologie a Pokryteckou propagandu na tom pro potěchu ega, s pocitem vyvolenosti, filthy vydělávají.

To je podstatou mizérie, která se od nepaměti na této Planetě v lidském společenství děje, jakkoli se to pseudoautority a jejich Lokajové záměrně nebo nevědomě snaží vysvětlovat evolucí, přirozeným výběrem nebo lidskou přirozeností...[smích]


Je osvěžující potkávat na tomto webzinu někoho s tvým vnímáním reality, se schopnostmi vědomé duše "dítěte" i v dospělém věku vyjadřovat jak se věci mají a díky ti za to.

jansmith[smích]

208245

28.12.2009 23:29

Několik vánočních postřehů

RE: Docela mě těší, pane autore...

jansmith1984 193.?.?.?

Máš pravdu Josephe.


Dá se to říci i tak, jak uvádíš. Pravda v nich leží, ale je matoucím a pokryteckým způsobem zakomponována do takového množství dezinformací, nesmyslných dogmat, klouzajících podobenství, mýtů a pohádek pro děti i dospělé, které se staví do pozice reality, že ji nechápou a nevyznají se v ni ani ti, kteří ji hlásají.

Jak by také mohli, když jim taková "pravda" v rozporu s tím, co učil jejich mesiáš, boží syn Ježíš, pomáhá k životu E/elit, která nevědomost v běžné populaci pokud ne přímo posiluje, tak rozhodně udržuje.

A to vše s hlasitým kázáním o boží spravedlnosti a rovnosti, kdy oni jsou ve svých palácích a "božích" chrámech svým postavením ostatním naopak nadřazeni (navíc ostatním hlásají vodu, ale sami pijí víno..[smích]) a také této MOCI v Politice a byznyse historicky a Pokrytecky, se slovy o Pravdě a Lásce k bližnímu svému, zneužívají.

Čest výjimkám, které byly pro svůj nesouhlas s takovým počínáním od "negativního" vlivu na ovečky/občany většinou dříve nebo později odstaveny.


jansmith[smích]

208247

30.12.2009 17:59

Výzkum veřejného mínění odhaluje hloubku traumatu nezaměstnaných

RE: Chcete řešení ?? Tady je !!

jansmith1984 193.?.?.?

Já vím Čerte, že si tu píseň nesložil ty, byl to z mé strany jen takový malý pokus o vtip...[smích] Mimochodem, mohl bys upřesnit důvod, proč si sem tu Internacionálu postnul?

Měl to být návrh řešení, viz. titulek příspěvku? Jinak pro upřesnění, text napsal pokud se nemýlím Eugène Pottier a hudbu složil Pierre Degeyter.


Každopádně za všechny tady díky za přání k novému roku, zdraví a pevné nervy nechť slouží i tobě a pokud se rozmyslíš s tou Superstár, tak dej vědět kdy se máme dívat.

jansmith[smích]

208393

03.01.2010 17:06

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Na tvé dotazy mtk, bych slovy F.Gumpa..[smích] odpověděl asi takto:

Tyto tzv. konsp.dokumenty se na netu objevily zvláště po událostech z 11.září, kdy začaly po určité době šoku slovy mnoha nezávislých odborníků (a tedy nejen slovy pro někoho zblblých a podjatých aktivistů) ROZPOROVAT oficiální vysvětlení US vlády tj. bushe, cheneyho, rumsfelda Ltd. (a zvláštní vyšetřovací komise, do které se neúspěšně pokusil nominovat i H.Kissinger), tj. JAK k útokům došlo a KDO za nimi stál - (viz. Usáma nebo oblíbený palačinkový efekt, který zvláště u budovy WTC-7, do které žádny letoun nenarazil a byla plná různých důležitých dokumentů vhodných ke skartování..[smích], zní zvláště pikantně).

Po 11. září rozpoutal establishment (podle mne Lokajové mocných) dlouhodob.naplánovanou mediální masáž, která pomohla získat souhlas nejen US veřejnosti k akcím (válečným, peněžně hrabacím, legislativním, šmírovacím), jejichž důsledky již x let sledujeme (zkus se zamyslet, KTERÝM skupinám MOCNÝCH coby vlastníkům patří globální oficiální informační kanály - tj. mainstream).


Aby si tedy určité "pikantnosti", o kterých se tak nějak nemá oficiálně hovořit uvědomila i od nepaměti mediální propagandou zblblá a tudíž správně uspaná veřejnost, začaly celosvětově vznikat určité (podle establishmentu zblble konspirat.) weby a dokumenty a znovu připomínám, že jejich osvětový účel je mimo jiné veřejnost PROBUDIT a navést ke kritickému a nezávislému vnímání mainstreamem (MOCNÝMI) podsouvaných pseudoinformací.

Mimochodem, udělat si o dokumentu názor až z toho, co mi o něm řeknou vysvětlující tituky autorů je zase jen mechanismus, kterým přistupují nevědomé ovce k ofic.mainstreamu tj. řekněte mi co si mám myslet a já to se zamečením udělám. Nebo je to jinak mtk?..[smích]


Nebo jaký jiný důkaz nebo co průkaznějšího chceš, abych ti poskytl?

Ty tvrdíš, že ty dokumenty někdo vyrábí proto, aby do toho vnesl ještě větší CHAOS a já si naopak myslím, že v nich je uvedeno MNOHO nezpochybnitelných SOUVISLOSTÍ a INDICIÍ, které by některé mocenské skupiny z pochopitelných důvodů rády zasunuly do šuplíku. Pokud možno do šuplíku, který nese štítek: "Pravda není pro všechny", Pravda, o které není košér tak nějak hovořit a která se nálepkuje jako konspirace nepřátel demokracie.

A tvůj posledni odstavec?

Souhlasím, cituji: "že nitro + souvislosti věcí veřejných se mohou doplňovat" a dopřesňuji: MUSÍ doplňovat. To aby se konečně přešlo od klouzavého filozofování a řečnění k zásadním celospolečenským ZMĚNÁM Systému, pozitivním pro VŠECHNY zúčastněné (nikoli jen pro Vyvolené a Voldemorty), a to i s přihlédnutím, k tomu, že dělat si na Souvislosti copyright a viz tvůj příměr, cituji: předmět VÍRY, (dodávám té "správné" víry..[smích]) je odvěkou snahou Ovčáků.


jansmith[smích]

208711

03.01.2010 18:46

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Aristokrate, ty jsi nezmar...[smích]


Dobrá, "začít u sebe" je v pořádku a nezbytná podmínka ke změně myšlení a přístupu k virtuálně podsouvané realitě, příteli. To myslím nikdo nezpochybňuje.

Jen je třeba mimo "A" hned v závěsu přidat i "B", tj., že to NESTAČÍ a součástí práce na sobě je i vytrvalé, na propagandě nezávislé a stále hlubší zkoumání SOUVISLOSTÍ, které viditelně nebo nepozorovaně ovlivňují naše životy, a to také kategorickým odmítnutím pokryteckého principu, že Pravda není pro všechny...

A zde se s přítelem HHBB dostáváte na tenký led, byť je snaha se z toho sofistikovaně nebo bonmoty (po koniášovsku) tak nějak vyverbalizovat..[smích]


Mimochodem, mám dotaz. Můžeš mi vysvětlit, čím ty dokumenty vnášejí do hlav, cituji: "zmatek a hlavně ZLOBU A STRACH"? Vždyť jen na faktech a indiciích rozporují polopravdy a vyložené lži oficiální propagandy, a to nejen té současné.

Nevím jak ostatní, ale já z nich zmatený nejsem, ZLOBU A STRACH ve mně také nevyvolávají a odhaduji, že se mnou na tom takto bude celosvětově většina diváků.

Nebo tím chceš oklikou naznačit, že ty z nich ve zmatku, plný ZLOBY a STRACHU jsi??..[smích][smích] Pokud ano, tak přijmi můj hluboký SOUCIT a zkus změnit dres, za který zdá se mi kopeš. Pak tě ten patologický strach pramenící z nečistého svědomí a možná skrývané nevědomosti třeba přejde...


jansmith[smích]

208720

04.01.2010 18:32

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

Výživný dovětek Médo a doufám, že si jej přítel Takyjeden (nebo že by to byl dvojník v Boha a jehovismus zahleděného diskutéra Abc?) pečlivě a nezaujatě prostuduje.

Líbí se mi, jak se nám to tady v debatách pomalu vybarvuje a i díky tobě, jak "kostičky" naskakují.


jansmith[smích]

208818

07.01.2010 12:47

Nezvaná návštěva

RE: Katolická Církev se stala pokoncilní sektou!!

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně tak mkadleci. Nedá mi, abych na to, co jsi ve dvou bodech vyjmenoval a co tak neuvěřitelně POKRYTECKÝM (farizejským) způsobem, s hranou pokorou pokřiveného hlásání o Lásce, Pravdě a Božím milosrdenství zprofanovala KC (a není jediná z ofic.náboženství, jak správně někde přirovnával Vojta49 k firmě na VÍRU, která takto funguje), nezareagoval.


Tímto jednoduchým přístupem (protože v jednoduchosti je síla a je legrační, že si to někteří zdejší sofisté nemyslí..[smích], proč asi?) jsi totiž v několika větách obsáhl Podstatu, kterou by při svém "bádání" nejen zde na Zvědavci, a to v jakémkoli kontextu měli mít všichni diskutující vždy jako primární motivaci...


Proč? Protože opačný přístup tj. mlžení, neplodné náznaky nebo pokřivené bonmoty či podjatá přirovnání Podstatu naopak zamlžují, a to je přesně to (jak jsem zmínil jinde), co tak vyhovuje TĚM, kteří dělají z tzv. obyčejných lidí po věky v "lepším" případě (sorry za výraz) užitečné "blbce" nebo v horším případě oběti.

Manipulovat přímo nebo lépe (za jidášský groš) skrze všeho schopné a ochotné LOKAJE a být tímto mimo zorné pole manipulovaných je to, oč tu od nepaměti běží a co se podle "trefených husí" tzv. konspirátorské skupiny snaží i díky globální síti celosvětově, více či méně úspěšně, POJMENOVÁVAT.


Opět upozorňuji, že netvrdím, že poctiví a v upřímnou Boží Lásku a spasení věřící příslušnicí světových náboženství nevykonali pro dobro svých bližních za dobu existencí svých církví MNOHO dobrého.

Pokud se ale chceme bavit o Podstatě, tak si musíme otevřeně přiznat, že tato náboženství byla a jsou dodnes (pro MOC a peníze do těch správných kapes) zneužívána proti TĚM, kterým by měla podle slov svých špiček na JEJICH cestě ke spasení sloužit a pokud tyto debaty na Zvědavci či jinde po světě nemají být jen "kypřičem" dogmat, demagogií či propagandy, vždy by měly, když to jen trochu jde směřovat k PODSTATĚ, přesně tak, jak se stalo i v tomto případě. A díky za to.


jansmith[smích]

209113

07.01.2010 18:32

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

Máš pravdu 80ko, že samostatně stojící pojem ELITY (slova je dobré používat přesně dle jejich i podprahového vyznění) je zavádějící, i když zde v debatách je již všem myslím jasné o JAKÝCH elitách se bavíme...[smích]


Lepší je psát toto pojmenování pro zprofanovaný náboženský, politický či jiný establishment nebo sobecké a chamtivé pijavice tj. Voldemorty s dopřesněním tj. např -tzv. ELITY- nebo je alespoň dávat do uvozovek.

A pokud se bavíme o elitách psychopatických, tak dobrý je i Koukolikův termín "deprivanti".

jansmith[smích]

209152

09.01.2010 19:37

Policajné právo na Slovensku

RE: Pane mtk, spletl jste se...

jansmith1984 193.?.?.?

To je jedno, jak jsi to myslel mtk. Na tu židovskou notičku jsi ale (v kontextu, který popisuji) zabrnkal, příteli.

A vvvooo tom to je.

jansmith[smích]

209337

12.01.2010 11:51

Aplikovaná propaganda ve zpravodajství ČT

RE: Technická připomínka

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně tak, paní Jarmilo. A o tom je Propaganda a podprahové podsouvání reality nevědomým ovcím.


Eufémismy, vhodně vybraný klouzající výraz, košér vynechání ONOHO (o čem se nemá/nesmí mluvit) zatímco JINÉ se tak nějak korektně zdůrazní, to jsou běžné nástroje ovládání vnímání nevědomých ovcí Lokaji pracujících v tzv. demokraciích, a to zejména pod tlakem autocenzury (je třeba např. splatit hypotéku a tudíž si udržet prestižní a dobře placený post) v mainstreamu i jinde.

Jsem si jist, že ačkoli to nedávají znát, velice dobře si toto své pokrytectví uvědomují a dokud jim probouzející se veřejnost s despektem nenastavuje zrcadlo, dotud se tváří jakoby nic a stydí se (pokud nejsou kolukolíkovými deprivanty a to z 99% nebudou) alespoň maličko vnitřně.


I oni patří mezi tzv. lokaje Systému, o kterých by se v souvislosti s tzv. E/elitami a zejména voldemortími E/elitami MĚLO k věci a v relevantních SOUVISLOSTECH (přes námitky jednoho zdejšího nejmenovaného..[smích] diskutéra, který vidí v souladu s radami zprofanovaných náb.špiček jediné řešení, aniž by kdy upřesnil jak si to v praxi představuje, v tzv. "práci na sobě a ve svém nitru" ) CO NEJČASTĚJI HOVOŘIT.

A Peace s nimi.


(Tím netvrdím, že práce na sobě není jedením z hlavních předpokladů, jak se zbavit ovčího syndromu a závislostí na čemkoli, kdy myslet a mluvit o "A" a přitom opomíjet viz. historické zkušenosti "B" -nebo vice versa- NESTAČÍ.)

jansmith[smích]

209466

14.01.2010 18:43

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrá příteli. Tvá reakce je fajn (i když nijak nerozebírá to, co jsem na adresu oficiálních náboženství uvedl a co mělo být Podstatou naší polemiky) a nehledě na to je zajímavá a bylo podnětné si ji přečíst. Díky.

Dokonce i Vojtův vstup do naší debaty, protože má v mnohém pravdu, patří mezi zajímavé a byť ani s nim nenacházíme na spousty virtuálních a skutečných problémů naší civilizace pro jeho tendence říkat "A" a nepřidat "B" (a vice versa, byť on si to jistě nemyslí) společný pohled a i když sem jej v debatách (tak jak s humorem popisuješ s kolty proklatě nízko..[smích]) nijak nešetřil, i tak jej zde na Zvědavci beru jako zajímavého oponenta, kterého si, přestože to tak nemusí vypadat, pro jeho konzistenci a zejména neupadání do fatálního klouzání, pokřivených bonmotů nebo jak pracovně nazývám, sofi filozofování, vážím.


Nějaký závěr? Nemusíme si tady notovat, ale měli bychom naše debaty vést férovým (klidně humorným a možná i laskavě pichlavým) způsobem a snažit se mířit k Podstatě a nikoli jako někteří zdejší kolegové jen neplodně debatu mlžit, neprůkazně naznačovat nebo deformovaně filozofovat.


Jinak co jsi napsal o tvém vztahu k lidem typu abc příteli Takyjeden a o tom jak naznačuješ, že tvůj přístup k víře je odlišný, tak to je dobrá zpráva ani ne tak pro mne, jako pro tebe.

Proč tomu tak je nebudu rozebírat, protože bez nezaujaté debaty na shora zmíněnou problematiku náboženství by to jistě bylo pochopeno JINAK než bych zamýšlel a pokračovat v rozhovoru ve stejném stylu jako doposud nemá asi valného smyslu.


Píšeš, že se z mé strany, cituji: "o žádnou diskuzi nejedná" a přitom to jsi ty, který se o věcech, které já s nejlepším vědomím a svědomím popisuji bavit nechceš a vždy reaguješ jen na mne a nikdy na TO, co jsem napsal.

Víš, základní vlastnost člověka by podle mne měla být integrita. Tj. myslet, mluvit a říkat Pravdu a pokud se tak z nějakého důvodů nechováme, tak jde o Pokrytectví, jakkoli se to běžné lidičky i tzv. E/elity snaží omluvit a košér vysvětlit.


Proto i to chybějící "n" ve slově Sahti nebylo podle mne vynecháno jako slovní hříčka, ale nedoklepnuto a přiznat to nebo to ale alespoň nepřipomínat by byl právě ten výraz integrity férového a svobodného (klidně v Boha dle evangelií věřícího) člověka, který zmiňuji výše.

Nebo jsi ochoten tu svou, jak si napsal přátelskou provokaci, která mne podle tebe navztekala...[smích] a které mám přijít na kloub nějak popsat a vysvětlit o jakou slovní hříčku se jednalo?

Poddávám se totiž, nic smysluplného mne nenapadá, tak by to nyní neměl být problém. Nebo ano příteli a vymyslíš nějakou výmluvičku proč to nejde? Ať tak či tak, Peace s tebou příteli.

jansmith[smích]

209610

15.01.2010 18:52

Aplikovaná propaganda ve zpravodajství ČT

RE: Technická připomínka

jansmith1984 193.?.?.?

Víš Josephe (tentokrát sice pod vtipně přiléhavým nickem "krysařík"..[smích], ale pořád stejná osoba, že ano příteli?), když už jsem debatu s tebou tady před časem započal, tak by se asi slušelo, abych ji také definitivně ukončil.


Několik diskutujících ti z dobré vůle poskytlo informace, jak by mezi férovými lidmi měla vypadat diskuze na veřejném webzinu, kde jeden STÁLÝ pseudonym je pro přehlednost názorů a integrity diskutujících OBVYKLÝM standardem a kde po splnění tohoto předpokladu (který také omezuje sofi mlžení a podle rovnosti páteře debatérů zbabělé střídání identity ) se účastnící baví k věci.


Ty jsi první předpoklad nesplnil a o to raději bys zde v souladu s farizejským stylem superanon ajpin nebo matoucích nicků diskutoval.

Za sebe a počítám, že i za ostatní kolegy, kteří se v této věci z osvětových důvodů angažovali ti sděluji, že toto bude s největší pravděpodobností poslední odpověď, kterou v tomto vlákně obdržíš a pokud si budeš chtít způsobem, který zde po Jesephovsku předvádíš povídat, tak to už jedině sám se sebou...[smích]


Tato reakce nebyla ani tak určena tobě, ale měla upozornit ostatní případné čtenáře, aby si z dobrých důvodů toto vlákno pozorně prošli a načerpali z něj informace o stylu některých "taky" diskutérů a v případě, že se s nimi v budoucnu setkají (což se na free a necenzurovaném webu, který je trnem v oku různým farizejům a bezduchům čas od času děje), aby věděli odkud větříček zafoukal.


Bylo by iluzorní si myslet, že lidé jako ty mají o debatu k VĚCI UPŘÍMNÝ zájem a jak je tomu školním příkladem i zde, mají snahu spíše debatu pod pláštíkem hovoru, dnes o fenomen Propagandy..[smích], uvrtat do nesmyslných polemik o ničem (jako např. IP, RČ, diakritika, plodnost autorů a podobných legračních klouzavostí).


Tobě se to nepovedlo. Stále jsi byl v několika upřímně míněných reakcích tlačen tzv. k Podstatě (tj. k dodržováni pravidel transparentní diskuze) a o to více nicků a klouzavých projevů jsi pod drobnohledem všech, kteří toto vlákno případně monitorovali vystřídal. Lépe si se odkopat nemohl, i když pochybuji, že ti to došlo nebo že tě to nějak trápí.

A to je konec Josephe..[smích]. Nyní si zde definitivně osaměl příteli a jsem zvědav s jakými hrátkami nás případně obšťastníš (protože je jasné, že svých pokusů v souladu s Protokoly jen tak nezanecháš) pod jiným zdejším článkem.

A Peace s tebou.


jansmith[smích]

209675

18.01.2010 17:27

Mossad spojen s „atentátníkem s bombou ve spodkách“

RE: NO

jansmith1984 193.?.?.?

Začínáš se argumentačně lepšit Vojto a za sebe říkám, že to je dobře.


Líbí se mi, že jsi od absolutního odmítání takřka jakýchkoli kontroverzních informací od doby co se tady potkáváme (a už to nějaký pátek bude starý kamaráde, co říkáš?) konečně systematičtěji přešel ke kritickým náhledům na sviňárny, které se kolem nás (a nikoli jen v novodobých dějinách) dějí.

Zatím jsi sice zacílil jen do nejnižších pater určitých šikulů a proč se jedná jen o nejnižší patra (a tzv. malé, byť velmi aktivní a z jistého pohledu legrační ryby) jsem se ti pokusil vysvětlit ve svém předchozím příspěvku.


Nevadí. Je vidět evidentní a pozitivní posun v tvém vnímání reality (ostatně jsi to před časem prokázal i v případě Gazy a na rozdíl od přítele a kamaráda Vanguarda s.r.o. férově uznal, že šlo ze strany IDF o válečné zločiny, a to snad ještě před Goldstonem) a buď si jist, že byť to zatím tak nevnímáš, tak tento pozitivní posun ve tvém vnímání reality minimálně nepřímo zapříčinily i dokumenty, které ty zatím odmítáš a dementuješ.


Tvůj příspěvek je tudíž z tohoto pohledu zajímavý (až na tu nenávist, která se ti motá snad do všeho..[smích]) a díky ti za něj.

jansmith[smích]

209856

19.01.2010 18:51

Masakr v Račaku a „humanitární“ bombardování Jugoslávie

RE: Vytváření nových slov...

jansmith1984 193.?.?.?

Hezky napsané René, i když leccos z toho bych viděl maličko jinak.


Nechám to k volné diskuzi do pléna, ale pokud se bavíme o pojmu "Voldemorti", tak tam vidím jeho Podstatu jinde a protože jsi jendovu definici asi nezachytil, tak ji sem přihodím k zamyšlení.

Je z jednoho staršího příspěvku a protože ji nechci modifikovat, tak v ní zazní i jméno přítele a kamaráda, kterého jsem pro "klid" ve zvědavčí rodině přestal jmenovat a pokud jej někde zmíním, tak jedině tak, abych zbytečně nenakrknul jeho příznivce a souputníky, kteří to blahé paměti dosti špatně nesli...[smích]


Tady ale jeho nick pro pořádek zazní a pokud to bude někomu proti srsti, tak se může obrátit na mého tiskového hovorcu...[smích]

Cituji:
(A pokud se bavíme o Voldemortech a podobných podle HHBB volovinách, což je pracovní výraz pro různé (zdůrazňuji) Pokrytce, vykuky, košér byznysmany a bojovníky za MÍR, spravedlnost, pravdu, lásku a demokracii - bez ohledu na stranickou příslušnost, upřímné či pokrytecky zastávané náboženství/vyznání (podotýkám, kteří v rozporu s tím co hlásají historicky pro MOC a peníze do těch správných kapes a stále dokola iniciují krvavé VÁLEČNÉ konflikty a další chuťovky) a který na Zvědavci již zdomácněl, tak zde se nejedná o nějaké imaginární, cituji HHBB: "bubáky", nýbrž o velmi živé a agilní lidi a skupiny, o jejichž původu by se nemělo pro zachování duševního zdraví (nebo podle hesla "Pravda není pro všechny"?) podle HHBB raději otevřeně diskutovat.) Konec citace.


Pro úplné pochopení termínu Voldemort, by zde ale mělo zaznít i jak jej chápe jeho stvořitel Václav Semerád.

Cituji:
(Voldemort neznamená automaticky příslušníka jednoho jediného etnika. Voldemort může znamenat i Hitlera, nebo chcete-li, i pana Genschera. Je to zkrátka příslušník skupiny, která vládne s pomocí totalitních praktik. Kdo je to dneska? Inu, Ti-jež-nesmíme-jmenovat! Ti trochu vtipnější to chápou, naopak komu to nedojde, měl by raději držet hubu, než přes ni dostane. Kdo si za Germánů pustil hubu na špacír, skončil jako Karel Hašler (nebo rychleji). Pustit si hubu na špacír za komunistů? Proč se asi některým vtipům říkalo radioaktivní (člověk se za ně mohl seznámit s těžbou uranu), případně O zlatou mříž? No a že se dneska policejně šikanuje za pouhé verbální zločiny, to už nemůže popřít vůbec nikdo.) Konec citace.


Z těchto dvou pracovních definic jasně vyplývá, že se z faktického hlediska v případě skupiny tzv. Voldemortů o žádný monolit nejedná, byť duchovně a po energetické stránce samozřejmě ano a vynucovaný a nevědomý STRACH z nich jejich energii jen zbytečně posiluje...

jansmith[smích]

209945

20.01.2010 08:10

Mossad spojen s „atentátníkem s bombou ve spodkách“

RE: NO - rozevírající se nůžky

jansmith1984 193.?.?.?

Zajímavě napsané Vojto. S lecčím se dá souhlasit a se spoustou dalšího se dá úspěšně polemizovat například tak, jak to jasně a pregnantně udělat Rene na případu Haiti.

Kdyby tady byl s námi janko, tak by pravděpodobně poukázal na vrstvy vnímání, ale raději toho nechme, protože všechno chce svůj čas.


Co je ale důležité? Zájem a snaha věci, mezilidské vztahy a VAZBY zkoumat s čistým svědomím a bez pokrytectví, protože to je cesta, jak se postupně dopracovat (i díky empatii) k pochopení Souvislostí a nakonec se při troše řekněme štěstí a důslednosti přiblížit k pochopení Podstaty a zde mám pocit, že patříš mezi lidi, kteří po této stezce kráčejí.

Na druhou stranu je legrační sledovat, jak některým zdejším diskuzním kolegům pojem "Podstata" generuje vyrážku a je jedno, jestli to je proto, že jej zde s buldočí pravidelností (neúprosně a čas od času "pichlavě" ) připomíná vůči klouzání a pokrytectví nekompromisní jenda smithů nebo proto, že pochopení tohoto pojmu a napojení se na jeho energii vyžaduje přístup právě do určitých řekněme specifických vrstev vnímání.


Ať tak či onak, mezi metody jak pracovat na sobě se dá počítat i účast v těchto diskuzích a je jedno, zda-li z pozice pasivního čtenáře nebo z pozice někoho, kdo se zapojuje aktivně.


A k úpadku člověka?..[smích] Opět je to o vnímání reality, kdy už za dob Sokrata byla nastupující generace zatracována a nakonec vždy své rodiče a učitele v pozitivním smyslu v něčem překročila.

Problém dnešní doby je v tom, že ke změně poměrů na ty výhodné pro VŠECHNY zúčastněné již nezbývá mnoho času. Doba se zrychluje (a s ní i negativní účinek pro MOC a peníze mediálně i jinak nabrnkávaných lidských závislostí a animálních pudů). Svět je globalizován a stále více militarizován (a s tím narůstá i riziko fatální vojenské či jiné sebedestrukce této civilizace).

Jedno od starověku ale zůstává beze změny. Lidé, kteří jsou z různých důvodů na nejvyšších pozicích (a nyní nehovořím o běžných voldemortích E/elitách a jejich Lokajích, kde to platí taky) a kteří mají v rukou možnosti ovlivnit chod věcí veřejných od destruktivního přístupu k pochopení a harmonii CELKU, nemají stejně jako v minulosti zájem svůj přístup dobrovolně měnit.

Snaha VYVÁZAT se ze starého, dlouhodobě nefunkčního (zmateným a chamtivým lidským mozkem vymyšleného a tudíž destruktivního) konceptu DUALITY nepřichází nebo je z důvodu udržení si vlivu a výhod strukturami (které jej jako žába na pramení od věků prosazují) pokrytecky nedostatečná.


A o tom je lapidárně náš Svět a poměry v něm a jediné, co může způsobit obrat je duchovní i faktický pohyb ZDOLA nebo chceš-li impuls SHORA, který nastartuje pohyb v umrtvených myslích většinové populace.

jansmith[smích]

209972

22.01.2010 20:39

Jak elity ovládají svět

RE: ucit se, ucit se, ucit se

jansmith1984 193.?.?.?

V tom, co jsi napsal vaclausi bude hodně pravdy a souhlasím i s tím, že dělit lidi na, cituji: "nabozensti, rasy, narodnosti je jista cesta do katastrofy".

Budeš mít pravdu i v tom, jakým způsobem přistupuje židovská komunita k výuce svého dorostu a v tom, jak jsou v tom důslední, ukáznění a děti poslušné.


Podstata je jako obvykle (viz. teze, že věci jsou obvykle jiní než vypadají na první pohled) ale maličko posunuta...[smích]

V první řadě nejde JEN o to, že své děti důsledně VYUČUJÍ (co se týká kvantity), ale důležité je také zmínit JAK a ČÍM jsou vyučovány.

Problém židovské komunity je podle mne v tom, že z jistých důvodů na náboženském principu a programově pěstuje svou výlučnost a odlišnost od ostatních (tzv. gojímů) a do byznys a společensk.života většinové společnosti příslušníci této komunity pronikají nepřímo právě cestou peněz a z toho pramenícího vlivu. Je jasné, že to vede v čase k postupnému, stále účinnějšímu, ovládání hostitelské společnosti a o tom, jestli je tento košér vliv pozitivní či pokrytecky negativní jsou i tyto debaty na Zvědavci...

Příkladem nechť nám je např. složení poradců US prezidenta (tedy kolik lidí kolem něj a s vlivem na jeho myšlení a rozhodování se právě z těchto kruhů rekrutuje) a dalším jasným příkladem, že je NĚCO ŠPATNĚ může pro nás být úvaha na téma KDY, PROČ a JAK vznikl sionismus a jakých aktivit se celosvětově (a to i manipulacemi v myšlení vlastních lidí) DOPOUŠTÍ.


Toto jsou fakta, která jsi ty vaclausi ve svém příspěvku absolutně POMINUL a zajímalo by mne PROČ. Je to proto, že se o těchto věcech tak nějak nemá/nesmí hovořit, a to zejména oficiálně, jak můžeme denně vidět na příkladě světového mainstreamu? KDO a PROČ má zájem na takovémto mediálním embargu, a to zvláště za situace, kdy světová média jsou právě pod kontrolou lidí, kteří mají k židovskému živlu blízko a pokud by tito struktury měly na otevřenosti a nikoli jednostrannosti médií zájem, proč to tedy v zájmu očištěni židovské komunity a férového informování neudělají?

Jak je možné, že tento na majetek, peníze (a z toho pramenící MOC), který je zakódován v judaismu (viz. nepochopený nebo zneužitý princip DUALITY ) je stále účinněji skrze propagandu naroubováván do chování západní většinové (gojímské) populace, kdy honba za Zlatým teletem je stejná jako u Židů a jediný rozdíl je v kázni, se kterým k tomu obě skupiny přistupují?


To Be Continued:

210271

22.01.2010 20:39

Jak elity ovládají svět

RE: ucit se, ucit se, ucit se

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ:


Je třeba nazývat věci PRAVÝMI JMÉNY a jedním z nich je fakt, že židovské AUTORITY od nepaměti vychovávají SVÉ lidi k rasové ČISTOTĚ a k tomu je např. zaměřena i legislativa státu Izrael.

Dále k uctívání Zlatého telete (tj. pro shromažďování penízků COKOLI a velmi často bez jakýchkoli etických či morálních mantinelů - viz. tebou zmíněný Talmud nebo viz. chování světových bankéřů) a v neposlední řadě k pocitu ublíženosti za křivdy, které se jim historicky děly, kdy na nich provedené křivdy mediálně i jinak upřednostňují nad křivdami, které se v historii staly jiným rasám a národům a postupně došli tak daleko, že díky svému vlivu na zákonodárství umlčují oprávněné kritiky farizejské politiky sionistického Izraele za pomoci univerzálního strašáka antisemitismu.


To je oficiální politika vaclausi a to nevyverbalizuješ žádnými omluvami a košatými větami o "úspěchu", jak jsi napsal Židů, protože není úspěch jako úspěch a úspěch na úkor jiných je úspěchem pokryteckým, ať již se ti to líbí nebo nelíbí.


Technická poznámka na závěr...[smích] Pro pořádek je třeba zdůraznit, že tzv. obyčejní Ž/židé jsou na tom z hlediska vlivu cílené propagandy a brainwashingu úplně stejně jako NEŽIDÉ (tj. gojímové jak je Ž/židé interně nazývají) a jsou od nepaměti stejnými loutkami v rukou tzv. E/elit, kdy jsou cíleně pokřivenou výchovou stejně tak pro MOC a peníze do těch správných kapes zneužíváni.


jansmith[smích]

210272

24.01.2010 11:01

Jak elity ovládají svět

RE: ucit se, ucit se, ucit se

jansmith1984 193.?.?.?

Hezky jsi to Vojtovi vysvětlil Antiseptiku a já jen dodám, že definice voldemortích E/elit, které Vojta tak nějak pomíjí a od řekněme poctivých E/elit nerozlišuje, zde v diskuzích již mnohokrát zazněla.


Problém je, že Vojta příspěvky a reakce ostatních povětšinou nečte (a pokud ano, tak obvykle jen ty, co mu vyhovují) a o to raději diskutuje. Na druhou stranu je od něj férové, že to přizná a i jinak nemlží.

I tak je ale dobré na Vojtovy (a příspěvky jiných oponentů reagovat), protože je vysoká pravděpodobnost, že si takové reakce přečte mnoho dalších Zvědavců a o tom to tady JE.

jansmith[smích]

210436

24.01.2010 17:31

Jak elity ovládají svět

RE: Vladimíre ďakujem za tento článok. Hovoril mi z duše.

jansmith1984 193.?.?.?

Neviděl bych to tak černě Gibi..[smích], i když se nedivím tvé rozhořčenosti. Mám pocit, že i ve tvých starších příspěvcích se objevovaly tendence k zatracování lidské rasy jako takové viz. tvá věta, cituji: "To sme my ľudia".

Ano Gibi, lidé mají v sobě po předcích zakódovány s humanitou kolidující nízké animální pudy a instinkty, které je pudí se chovat jako zvířata nebo lidští pokrytci, ale na druhou stranu mají jako lidské bytosti v sobě obrovský Lidský, duchovní a tvořivý potenciál.


Problém je, že si to ve své většině neuvědomují (jsou od věků ve své většině až na z řady vystupující výjimky tzv. NEVĚDOMÍ a snadno manipulovatelní) a další problém, který z toho vyplývá je v tom, že jsou v této nevědomosti od věků NĚKÝM (a ptejme se kým? a jakými nástroji? viz. brainwashing) pragmaticky udržováni.

To je také důvod, proč pokrok, který lidská rasa postupně vykazuje postupuje vpřed relativně velmi pomalu a za velkých bolestí a jediné co je třeba rozklíčovat je KDO, PROČ a JAKÝMI konkrétními nástroji (viz. např. náb.mýty prezentované jako skutečnost nebo přímé či podprahově mainstreamem i jinak prezentované lži, tj. pokryteckou propagandou) tento pokrok většinové populace k pochopení Souvislostí brzdí.

A o tom je od vzniku tohoto webzinu i debata zde na Zvědavci a na mnoha místech jinde po Světě a buď si jist, že tyto debaty díky těmto zdrojům sharingu a globální komunikační síti, která to umožňuje akcelerují.


Jedním z mnoha poučení z těchto debat je vyvarovat se principu ZEVŠEOBECŇOVÁNÍ, který tak vyhovuje právě lidem, kteří mají možnost ovlivňovat pokrok (a nejen duchovní) většinové populace k lepšímu a přitom činí systematicky pravý opak a za který se mazaně, aby nebyli pojmenováni schovávají a kterého se dopouštíš i ty.


Mimochodem ani expanze do Vesmíru lidské problémy (jako chamtivost, pokrytectví a oddělování se od CELKU) nevyřeší a pokud si lidská rasa nevyřeší své problémy tzv. DOMA, i efektivní pronikání do Vesmíru bude pro ni podle mne uzavřeno, kdy se místo toho pro MOC a peníze do těch správných kapes a pocit vyvolenosti NĚKOHO naopak možná jednoho dne "úspěšně" zterminuje nebo vrátí do doby kamenné.

jansmith[smích]

210492

24.01.2010 22:50

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře Josephe - (90ko). Vy si napište matice a my si napíšeme hadice.

Souhlasíš příteli a kamaráde?..[smích] [smích]
A Peace s tebou.


jansmith[smích]

210534

26.01.2010 09:06

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

jansmith1984 193.?.?.?

Být na vašem místě paní Jarmilo a mít vaše vědomosti a zkušenosti, tak bych se na to mrkl i z jiného úhlu. Nevím sice, co vám p.Stwora napsal, ale jak jsem měl možnost jej poznat, tak si jsem jist, že to nemyslil nijak zle. Navíc i vy máte svůj web, takže víte, že funkce editora není žádná legrace, a tak bych si dal být vámi třeba pauzičku (malý time-off) a pak se s čistou hlavou a bez emocí sem zase vrátil.

Bylo by škoda, pokud byste na debaty tady zanevřela, protože i vy přispíváte ke skládání puzzlí, které nemají být nikdy složeny a pokud už se mají skládat, tak je zájem, aby to bylo co nejvíce tzv. sofi "vzhůru nohama".

Paradoxně největší radost z vašeho odchodu mohou mít různí Josephové (ať již z nickem nebo bez něj..[smích]) a bez některých vašich údernických replik jim jen usnadníte verbální promenádu, kterou zde čas od času předvádějí. A Peace s nimi, se mnou, s vámi i se všemi lidmi dobré vůle.

jansmith[smích]

210648

26.01.2010 12:06

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

jansmith1984 193.?.?.?

Vím, že to myslíš dobře Médo, ale i tentokrát se můj názor od tvého liší.


K tomu co v rozrušení napsala pí. Jarmila a k čemu ses přiklonil i ty bych jen doplnil, že z diskuze není možno nikoho "vyštvat" a nemůže to udělat ani editor. Ten sice může diskutérovi, který nedodržuje ani po opakovaném upozornění závazná pravidla přístup omezit nebo zamezit, ale v tomto případě jde o něco jiného.

V případě o kterém je řeč (i v jiných podobných případech) jde o svobodné rozhodnutí diskutujícího (tedy samozřejmě, pokud nebyl pro nekázeň technicky odstřelen) a nikdo jiný tak učinit nemůže, stejně jako to nemohla vůči jiným zapříčinit, cituji tvůj výrok: "pí.Jarmila".

Je to přesně v intencích tvrzení: "Nikdo mě nemůže nijak psychicky rozhodit, naštvat nebo vyprovokovat, pokud to JÁ vnitřně nedovolím". A jsme u ega, podléhání sebelítosti a sebedůležitosti a to je na jinou debatu...[smích]


Zvědavec je o nezávislých informacích, diskuzi a učení se. Ne každý dokáže bez emocí (jde o to na jakém stupni svého osobního růstu se nachází) zvládnout nepříjemné námitky oponenta, které mu buď nastavují zrcadlo nebo ukazují na mezery v argumentaci či na podjatost (či zvládnout oprávněná upozornění editora na dodržování pravidel) a pak to vedle pocitu ublíženosti vede od mlžení, klouzání, rádoby bonmotů a třeba různých pokřivených přirovnání často až k úniku z debaty, který je pak často i pokrytecky zdůvodňován.

Debaty by měly být v první řadě o integritě, čistém svědomí, férovosti a následně o nezpochybnitelných faktech a argumentech a i když uvádím dezinformace, tak vždy jako férový diskutující jedině z nevědomosti a nikoli záměrně, tj. abych někoho uváděl v omyl, rozbíjel vlákno nebo se předváděl.


Píšeš, že se Zvědavec vyvíjí a tím naznačuješ, že to je někam kam by podle tebe asi neměl a já si myslím, že jakýkoli vývoj má smysl a tento je podle mne naopak tomuto webzinu prospěšný. Zmiňuješ presumpci viny, stejně jako já upozorňuji na podjatost tvrzení, že Pravda není pro všechny a i tady to je podle mne o čistém svědomí a integritě toho, kdo se tak vyjadřuje.

Nikdo není nenahraditelný. Ani ty, ani já, ani hábečko, ani hestroy, ani pí.Jarmila atd. a únik je jen projevem vlastní nejistoty nebo nezvládnutého ega, který tento webzin (pokud nepřijde o svůj Spirit!!!) ve své Podstatě vlastně nijak nepocítí.


Možná tady je konečně příklad Vojtova přírodního výběru..[smích], za který zde od začátku kope, kdy jen silné myšlenky a silné osobnosti v diskuzi dominují a ty slabší nebo prezentované NIKOLI SRDCEM jsou buď protiargumenty (jako ty na vodě) odhaleny nebo nakonec ublíženým únikem z takovéto názorové soutěže (jako "slabší kousky" ) vycouvají.


jansmith[smích]

210656

26.01.2010 18:21

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

jansmith1984 193.?.?.?

No, nevím, jak dalece má "TO"..[smích] jméno re-inkarnáte, ale rozhodně "TO" (třetí možnost) stojí za zamyšlení a případnou debatu.[smích]

Jinak, líbí se mi styl a informace, které poskytuješ, a to nejen proto že jdou do hloubky a k Podstatě (a mají tudíž velkou vypovídací hodnotu), ale i pro jejich nadhled a vnitřní klid.


Co se týče Ježíše, tak jsem nevěděl, že inklinoval tak přímo k panteismu a pokud máš nějaké konkrétní podrobnosti o tom, že ty výroky pronesl a že se tento názor objevoval (případně objevuje) i v textech a kázáních monoteistických náboženství, tak bych ti byl vděčný za upřesnění.

Doposud jsem měl opačný pocit a pokud tomu tak skutečně bylo, tak asi přišel čas, abych některé své postřehy přehodnotil.


Oceňuji i tvůj přístup k pojímání náboženství (viz. myšlenkových směrů) bez despektu, což chápu jako jistou pokoru někoho, kdo VÍ. Pokud jde o mne, tak já se na ně občas, když ne s despektem, tak rozhodně kriticky dívám, a to hlavně proto co jsi zmínil i ty, totiž že jsou v podstatě od počátku zneužívána k výrobě zmanipulovaného stáda oveček a tudíž že i jejich source-code musí být v něčem defektní.

Pokud se týká slova profánní, tak máš pravdu. Ve slovníku jsem jej neměl a z tohoto pohledu se věci začínají jevit poněkud jinak.


Závěr. Jsi tady kromě mne asi jediný, kdo se zamýšlí nad pojmy jako DUALITA (podle mne nepochopená nebo pro MOC a peníze do těch správných kapes záměrně zneužitá a z toho následně vycházející -a domnívám se zbytečné- problémy lidské civilizace) nebo JEDNOTA (nikoli jen jednota z pohledu hmoty) a to je z mého pohledu dobrá zpráva. Ve vláknech, kde se snaží mnohdy bigotně svůj světonázor obhajovat příslušníci různých (podle mne zprofanovaných) světových náboženství a jejich odnoží to je svěží vítr a jsem zvědavý, kam to případně povede.

jansmith[smích]

210697

28.01.2010 18:43

Zvrácený svět

RE: Další frustrát

jansmith1984 193.?.?.?

Ahoj hestroy starý kamaráde...[smích] Máš pravdu, jazmana jsem asi "spláchnul" s Emilem nezaslouženě..[smích]


Jinak přítel a kamarád Emil asi opravdu netušil, co jeho pokrytecká AGITKA tady mezi (na propagandě nezávislými) čtenáři způsobí. Jistě jako náhodný příchozí očekával pochvalu za to, jak do toho všeho vidí a jak pokračujeme ke světlým kapitalistickým zítřkům a na rozdíl od toho nedokázal nakonec nic jiného, než s debaty uprchnout jako altruisté Rotschild s Rockefellerem z demonstrace plné nasr-ných "odborářů"...[smích]

Nebo, že by ještě zaskočil?


Je fajn, že je tady na Zvědavci i legrace, protože o to více čtenářů to sem podle mne přitáhne.


jansmith[smích]

210889

30.01.2010 20:03

Směřujeme ke světovládě. Havel tleská, Klaus varuje

RE: JSME OPRAVDU PŘEMNOŽENI?

jansmith1984 193.?.?.?

Jedním z projevů a funkcí mainstreamu, propagandy, tezí pseudoautorit je popisovat věci a dění jinak, než jak tomu je ve skutečnosti.

Tu se něco vynechá, támhle zdůrazní, onde pokřiví a náhle vzniká (pro snadnější dosahovaní MOCI a peněz do těch správných kapes nebo dalších košér cílů) JINÁ REALITA. Je to realita virtuální, která má pomocí eufemismů, principu Zevšeobecňování, nabrnkávání lidského Strachu, či dalších animálních pudů a instinktů v povaze člověka (podobně jako je tomu v případě zde probíraných informací o přelidněnosti Planety) zblbnout nebo připravit ovce na možné pozdější události.


Pojďme se proto zkusit odvážně a s nadhledem zeptat sami sebe..[smích]

1. Hlásá dnes a denně mainstream (a zamysleme se nad tím KDO jej globálně ovládá a tím podmiňuje názory a chování nevědomé a "spící" většiny) nutnost spolupráce a nedeformované! synergie mezi lidmi, etniky či rasami nebo podněcuje (jak se naopak popisem virtuálního nepřítele a cílených krizí) k obavám a nenávisti??

2. Jaké filmy, dokumenty a další "umělecké" projekty dominují dokumentaristice a všelidové zábavě, kdy pořady nabádající diváky (posluchače) ke skromnosti, spolupráci s druhými a následování morálních a etických principů jsou v menšině nebo parodovány?

3. Kteří lidé v pozicích tzv. E/elit a tzv. autorit se chovají svým příkladem jako důvěryhodné a nezprofanované vzory ctnosti a humanity pro ostatní a kterým se dá pro to co konají (nikoli pro to, co pokrytecky prohlašují) VĚŘIT? V minulosti "pár" co hlásali Pravdu a porozumění bylo a z historie známe jak mnozí dopadli.

4. Jak je možné, že farizejové a pokrytci v politice i jinde (kteří vládnou a kážou ostatním o morálce, Pravdě a Lásce) se obvykle v bohatství až luxusu dožívají vysokého věku a umírají většinou v posteli, zatímco ti "druzí" bývají "tak nějak" umlčeni?

5. Pamatujeme na Jindřicha Františka Bobliga z Edelstadtu a spousty dalších před nim i po něm?

6. Co je to za Systém, který toto umožňuje a KDO napsal jeho source-code???

7. Vymyslili tento pokřivený Systém tzv. obyčejní lidé nebo jsou od nepaměti jen jako nevědomé a vystrašené ovce ve vleku vyvolených Ovčáků a jejich za peníze a výhody všeho schopných a ochotných Lokajů?Těchto naprosto konkrétních otázek je o něco méně než bodů v desateru..[smích] a tudíž by neměl být problém se nad nimi nezávisle a bez jakékoli podjatosti či emocí chvíli zamyslet.

A Peace se všemi, kteří to nejen udělají, ale také si bez lhaní do vlastní kapsy nejen na tyto, ale i spousty dalších navazujících otázek (hned TEĎ a nikoli až "NĚKDY" ) odpoví... A s těmi, kdo to ze strachu, co by se mohli dovědět neudělají, samozřejmě také.


jansmith[smích]

211049

13.02.2010 14:41

Byli komunisté zločinci, nebo nebyli?

RE: Autor má buď krátkou paměť a nebo není duševně zdráv

jansmith1984 193.?.?.?

Nepřesnosti a klouzání příteli a kamaráde MF..[smích]


Předně, nenapsal jsem, že slovo mortgage JE překladem z francouzštiny, nýbrž jsem napsal, že POCHÁZÍ z francouzštiny.

Vidíš ten rozdíl?


Pokud jsi zmínil překlad slova "mort" z angličtiny, tak za prvé jsem si nevšiml, že by samostatné slovíčko "mort" v angličtině efektivně existovalo. Výjimečně se objevuje jako "strdlice" nebo "spousta", což ale v překladu nemusí být nutně "mnoho".

Častěji se objevuje jako součást jiných výrazů jako např." mortal, mortality, mortally a snad ti nemusím překládat, co ta slovíčka znamenají. Co znamená slovíčko "mort" ve francouzštině, je také jasné nebo není??

Za druhé výraz "mnoho" se překládá do angličtiny jako "much, many, plenty of, a lot of" apod, takže by mne zajímalo, kde jsi získal informaci, že slovo "mort" znamená v angličtině "mnoho"...[smích] Ještě tak "most", ale ani to neznamená "mnoho" a problematický výraz "spousta" zmiňují výše.


Pokud se bavíme o slově "gage", tak také neznamená nutně "zástava" (byť se tak ve slově mortgage nabízí), ale může se jednat o americký spelling slovíčka "gauge", což znamená "míra nebo měřidlo".


Nějaký závěr? Vše bylo řečeno výše, jen pokud se týká slovíčka reality, které podle tebe nepochází z angl. slova "royalty" což se dá přeložit jako "královo, či královská důstojnost, koruna, trůn" apod., tak zkus nějakou dobu přestat platit daň z nemovitosti a pak se sem vrať popovídat si, komu tvá případná nemovitost opravdu patří...[smích]

Vlastně máš pravdu (a janko by to pravděpodobně potvrdil), že hrátky se slovy nebo číslovkami jsou úžasné. Jen je třeba od hry přejít (viz. velmi konkrétní příklad neplacení daně z nemovitosti) k důsledkům takového jednání a pak ty hrátky začínají vypadat poněkud jinak. A Peace s tebou.


jansmith[smích]

212478

04.03.2010 16:48

Google dokáže šmírovat všechny lidi na planetě

RE: Logicke.

193.?.?.?

Mnoho lidi je jiste prekvapeno, jak se vse v pocitacich zaznamenava.
Proste dnes neni mozne verit, ze je vubec mozne se jaksi schovat.
Ale proc se vubec schovavat? Tam kde se tresta za slovicko, nelezt a jinde psat opatrne bez extremnich namitek a jiz vubec nic zavadneho.

214036

08.03.2010 15:56

Šéf Evropské unie chce řídit ekonomiku z Bruselu

RE: cizi policie uz i v Praze, Lisabon?

chlebasmaslem2 193.?.?.?

Vite, že uz nejakou dobu po chorvatskych plazich chodi policiste(nekolik malo) v ceskych uniformach? Zamyslete se, proc tomu tak je.

214374

10.03.2010 10:49

Čteme si preambuli Ústavy ČR: Jak režim pohrdá vlastními slovy

RE: kdo che tam,pomozme mu tam-o tom je celé lidské plahočení,dokdy?

jansmith1984 193.?.?.?

Pěkně to Saša napsal a stěžejní je následující věta, kterou bych ještě lehce doplnil:

"Skutečná pravda má odvahu tolerovat kritiku, příznakem lži, POKRYTECTVÍ A STRACHU Z PRAVDY je opak."


Dotaz:
Které mocenské struktury a lidé na jejích špicích se historický nejvíce bojí PRAVDY a přímo, podprahově či cestou svých lokajů nebo nevědomých oveček vyhlašují, že "Pravda NENÍ pro VŠECHNY" a jsou schopny ji (viz. historická fakta) za pomoci i brutálního násilí po tisíciletí umlčovat?

Namátkou: establishmenty oficiálních světových náboženství nebo špičky světských tzv. Elit a jejich Lokajové. (V případě zájmu nechť si další možné příklady doplní každý sám)

A tak to je.


jansmith[smích]

214494

13.03.2010 12:49

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: Zastupitelská totalita a korporátní fašismus

193.?.?.?

Přímá demokracie ANO, ale internetová NE. Infrastrukturu vlastní právě ti co vlastní i zbytek světa. Jak dopadla "internetová" demokracie v USA si každý může najít (diebold vote fraud).

214770

20.03.2010 11:05

Peníze na dluh a peníze bez dluhu

Je videt, ze se nechape pravy smysl penez

Mor 193.?.?.?

protoze vetsina poblblych lidi se dobrovolne dala na cestu lakoty a pidenim se po mamonu, v domneni, ze to je samospasitelny prostrede k tomu, aby druh Homo sapiens prezil v neustalem evolucnim boji o preziti.Smyslem penez musi byt pouze jejich schopnost smenovat zbozi protihodnotou za jine zbozi a nutne musi byt vynaty z pod kontroly bankeru.
Je legracni, ze autor pise o jakemsi bezvyznamnem experimentu bezvyznamneho ekonoma a nevidi, ze cely ekonomicky zazrak Treti Rise byl postaven na podobnem principu, totiz, ze risske marky slouzily ke smene a kapitalem se stala skutecna lidska prace.

215428

20.03.2010 11:18

Řecký premiér: Jsme blízko okamžiku, kdy si nebudeme moci půjčit

Pokud si Recko nebude moci pujcit

Mor 193.?.?.?

tak banksteri nevydelaji ani mizernou eurodrachmu.Takze se to provede tak, ze se "pomuze" nejakou ctihodnou nadnarodni instituci, prïcemz se neustale bude zduraznovat slovo pomoc, i kdyz se bude jednat o dalsi uver.
Pokud se tak nestane, NATO ztrati cely jizni pilir spolecne s Italii a Spanelskem[smích]

215429

21.03.2010 22:01

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

RE: jednoduché počty

jansmith1984 193.?.?.?

Jedno tě ctí Vladimíre B., a to je fakt, že se snažíš srozumitelně argumentovat a jestli jde o férovou nebo lehce podjatou argumentaci už zhodnotí ostatní...


Že tvé názory (možná nepřímo) vystupují proti principům sociálního státu (a smíru) a tudíž přímo nebo nepřímo zastávají principy neoliberalismu, který sociální stát, bez přihlédnutí k celkovým SOUVISLOSTEM i cestou sobectví a vyvoláváním rozporů ve společnosti, oslabuje (a vymlouvá se např. na demografickou křivku, kdy jde pouze o zástupný problém a Podstata je JINDE) asi nepopřeš. Nebo ano?..[smích]

Proto jsem ti také připomněl přednášku prof.Kellera, kde tento moudrý muž lidem s názory podobným tvým vysvětluje o jakou pomýlenost a možná nevědomou, možná lokajskou snahu o vklínění sváru mezi generace se jedná (rozděl a panuj pod taktovkou vyvolených E/elit a o penízky do těch správných košér kapes je to oč tu běží, jako již milionkrát v historii).


Co jiného jsou jinak tvé úvahy na téma omezit volební právo důchodcům určitého věku, tj. učinit z nich nerovnoprávné občany apod.??[smích] Navíc nejen Řehoř, ale i Lin ti leccos naznačili a já věřím, že nikolivěk zbytečně.


A pokud se jedná o linky na J.Kellera, tak rádo se stalo a až si tu přednášku a diskuzi pozorně nastuduješ, tak se vrať a zkus to znovu příteli a kamaráde.

jansmith[smích]

215560

27.03.2010 19:49

O jedné knize

RE: Nekrytý šek je americký smysl pro humor

jansmith1984 193.?.?.?

Ano, pokud k tomu opravdu došlo jak se traduje, tak opět krásný příklad pokryteckého Systému, který zneužívá v lidských bytostech evolučně zakódované a systémově posilované animální pudy a instinkty jako chamtivost nebo tendenci pro moc a peníze zneužívat slabší obecně, na základě kterého vznikly a prosperovaly i Spojené státy Americké jako celek.

Tento farizejský a egoisticky pokrytecký Systém ovšem nezačal fungovat se vznikem USA. Vznikl a podepsal se na lidských dějinách mnohem mnohem dříve a mnohými voldemortími E/elitami, jejich Lokaji a nevědomými ovečkami je pro peníze do těch správných kapes, prebendy, výhody a MOC z toho vycházející pochopitelně opěvován a obhajován doposud...

jansmith[smích]

215886

02.04.2010 19:25

Bombové atentáty v ruském metru

RE: kdo je kdo

jansmith1984 193.?.?.?

Palec nahoru quido2. Podle mne to je přesně jak píšeš. Zločiny, fakta a souvislosti je třeba vysvětlovat. A stále dokola pokud je třeba.

Nenastavuje se tím zrcadlo jen farizejům a pokrytcům nebo jak píšeš: "teroristům pera...", ale přicházejí i noví čtenáři, kteří jsou vlivem pseudoautorit zmateni nebo zmanipulováni jejich pokřivenou výchovou (ideologickým brainwashingem), čtenáři kteří se dostávají na úroveň, kdy hledají vysvětlení a odpovědi na zmatky a deformace našeho Světa a těm takový debatní přístup poskytuje prostor a materiál k hlubšímu zamyšlení.

O tom je od ega a zbytečných emocí odosobněná polemika, která před pokřivenými (podjatými nebo klouzajícími názory) NEUTEČE, ale naopak trpělivě (s nadhledem nebo lehkou ironií, asertivně a na faktech, a o to nekompromisněji) vrací debatu znovu a znovu k Podstatě. K Podstatě, kterou ne každý hledá a naopak ji často záměrně nebo nevědomě (velmi sofistikovaně nebo primitivně) zamlžuje.


Hodnota a Spirit diskuzí na Zvědavci je i v tom, že se alespoň doposud takřka vždy našla nějaká diskuzní osobnost, která se tomuto principu, tj. debaty "s každým a klidně i s provokatérem" nevyhýbala a o faktech/Pravdě někde v osamoceném ústraní "ašrámu" jen osvíceně nemeditovala...[smích]

Jedině takovým typem debaty se mohou tříbit názory a zároveň účinněji odhalovat polopravdy a vyložené lži, které v tisícileté historii lidstva někomu nepohodlnou Pravdu (podle některých náboženských i jiných sofi-pseudoautorit není údajně pro všechny..[smích]) zastírají. A Peace s nimi.


jansmith[smích]

216238

09.04.2010 18:55

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: hrůzná realita - cesta do pekel

jansmith1984 193.?.?.?

Nedá mi to, abych krátce nezaglosoval..[smích]

Už konečně pochopte pánové "akademici" Jiří Koubku a Vojto, že firmě Monsanto a dalším tzv. košér výrobcům, kteří nekontrolovatelně a riskantně (v souladu s po věky opečovávaným voldemortím Systémem, možná pro MOC, ale rozhodně PRO PENÍZE do těch správných kapes) s GMO experimentují, nejde o bezpečné nakrmení populace, ale o ZISK až v první řadě a o nakrmení až následně za předpokladu, že to dobře dopadne. (A nedej bože, aby jejich pohnutky navíc ladily se snahami o řízenou kontrolu populace, jak varují různí NWO odpůrci).


Dovolte malé zaklení přátelé a kamarádi...[smích]

SAKRA, copak těch informací o možnosti záměrného zneužití nebo na druhou stranu nezvládnutí důsledků těchto snah na ostatní organismy v přírodě (v případě GMO plodin s možnými fatálními následky - včely? atd.) nebylo v minulosti zde na Zvědavci (ale i ve spoustě jiných nezávislých zdrojů informací po Světě) uveřejněno VRCHOVATĚ??

Copak nevidíte, že právě chamtivá snaha vydělat až v první řadě (bez ohledu na možné důsledky pro přírodu, ale i zdravý rozvoj civilizace jako celku) vede tuto Planetu pomalu ale jistě do zkázy a že dekadence se netýká jen tohoto problému, ale i systematické snahy E/elit vyprat lidičkám konzumem a záměrně podjatou propagandou mozky??


Pokud sem mohl sledovat, tak ve starších debatách zanícení propagátoři Monsanta a GMO pod sprškou protiargumentů vždy nakonec z diskusní scény vysublimovali, aby se po čase (jako i nyní) u NOVÉHO článku na toto kontroverzní téma s novými silami..[smích], ale starými paradigmaty a názory znovu objevili...[smích]

Jsem docela zvědav, jak to dopadne tentokrát, ale divil bych se pokud by tomu bylo jinak.


Rozhodně je ale správné na snahy o nekritickou propagandu GMO reagovat, protože přicházejí noví čtenáři (kteří staré debaty nečetli) a je dobré, aby i jim byl poskytnut materiál k zamyšlení.


jansmith[smích]

216740

10.04.2010 21:25

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Děsivé

jansmith1984 193.?.?.?

Je mi líto, ale dopustil ses další nepřesnosti z tvé strany v neverending seriálu naších debat mtk, příteli a kamaráde...[smích][smích]


Pochybuji, že vedu, jak jsi napsal, cituji: "monolog", protože důkazem (který registruji nejen já, ale jistě i ostatní zdejší čtenáři) JE, jak jste se nejen ty, ale i přítel Méda stihli NEJEN v tomto vlákně zapojit do polemiky s "jendou" o "Pravdě, která přeci není pro všechny" a kolika svými příspěvky doposud zareagovali..[smích] Mám ti je spočítat?

Takže tak má vypadat tvá představa mého monologu? Jsem "jedno ucho" jakou konstrukcí se nyní pokusíš z této věci vyverbalizovat a opět to (jako i v jiných věcech, viz. hábečková teze o Pravdě, kterou jsem podle tebe překroutil) ukazuje jak míjíš realitu a již se těším s čím (jako v podobných případech v minulosti zřejmě opět patřičně sofistikovaně) přijdeš.

Uvidíme jak to bude dále, ale dost bych se divil, že byste se odmlčeli a další reakce nebo záchranné bonmoty nepřidali (a to nejen proto, že jste od počátku s Médou jedno tělo jedna mysl), ale i proto, že mlčením potvrdíte neschopnost obhájit své (podle mne) deformované proklamace. Navíc mé argumenty a námitky míří DOSTI k jádru pudla a případné další čtenáře jistě zajímá, s čím na ně zareagujete.


V jedné z předchozích reakcí jsem Médu požádal, aby jasně konkretizoval, KTERÉ Pravdy a PROČ nejsou podle něj pro všechny a zatím, jak to doposud vypadá - ticho po pěšině.....

Ty jsi se na ně pokusil alespoň odpovědět svým vyjádřením, cituji: "Je to jednoduché jak facka.", ale místo toho, abys vyjmenoval příklady na které jsem se Médi ptal jsi odklouznul k Teorii relativity a p.Grygarovi..[smích]

Dobrá, když ty si tak představuješ odpověď na můj dotaz, tak v pořádku. Je to tvá volba a tvá schopnost (nebo nezájem) hovořit PŘÍMO k věci. Já ale s tvou odpovědí spokojen nejsem a pochybuji, že je s ní spokojen i případný čtenář této naší polemiky. Zkus to znovu a přidej konkrétní příklady, které reflektují téma, o kterém se zde bavíme.

Takže ještě jednou. Které Pravdy k tématu kontroverzních (jinými slovy voldemortích) E/elit apod. by tedy lidé této Planety neměli vědět, protože by jim to mohlo uškodit? Je to dostatečně jasný dotaz příteli a kamaráde??..[smích]


A aby ses nenudil, tak ještě jeden dotaz na tebe, a to v ČEM a JAK jsem překroutil háhábečkovu tezi, že Pravda není pro všechny?? Opět bez klouzání, konkrétně a na jasných důkazech či citacích.

Předem díky, těším se a Peace s tebou.


jansmith[smích]

216893

10.04.2010 23:13

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Primitivni.

jansmith1984 193.?.?.?

No, možná tak trochu nálepkuji Médo..[smích], příteli a kamaráde, ale rozhodně to podle mne není, cituji: "hnusným" způsobem.


Když si např. projdu tvé starší reakce na mne, tak jsou mnohdy plné mnohem drsnějších výroků a "nálepkování" směrem ke mně a nepamatuji se, že bych tě za to pranýřoval. Já to z tvé strany beru jako snahu umocnit své argumenty a když to tak chceš, tak proč ne.

Mé (jak si to pojmenoval), "nálepkování" vůči mtk je řekl bych spíše laskavé a snaží se vracet debatu od klouzání k podstatě, nic více a nic méně. A je více méně logické, že se v tomto případě, jako i v některých jiných naších polemikách..[smích] asi navzájem neshodneme.


Vadí to ale něčemu? Obě nám jde domnívám se o dobrou věc a k tomu slouží i tyto diskuze zde na Zvědavci, které podle mne nevedeme pouze pro vlastní "potěšení", ale i proto, aby se na jejich základě zamysleli i další čtenáři.

jansmith[smích]

216901

11.04.2010 11:11

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Děsivé

jansmith1984 193.?.?.?

Čekal jsem, jestli se pokusíš o tento argument Médo a je to tady..[smích]

Krishnamurti je pro mne autorita jako každá jiná a ani v jeho případě nečiním výjimku a každé jeho tvrzení velmi bedlivě zkoumám nejen racionálním myšlením, ale i intuicí přesně jak činím i v případě jiných autorit/pseudoautorit.

Co je ale důležité!!


Vždy je třeba rozlišit hlavní dilema, a to zda-li se v případě jakéhokoli autorova tvrzení (teze, myšlenky) jedná o autoritu důvěryhodnou (od které mohu pozitivně čerpat) nebo o pseudoautoritu, která se mne snaží záměrně nebo nevědomě zmást (viz. příklad Obyčejné nuly)

Krishnamurti ze sebe na rozdíl od Obyčejné nuly nečinil gurua, mesiáše, toho který ví vše, ale pro mne je důvěryhodný právě proto, že tento přístup ODMÍTAL a před podléháním jakékoli autoritě (a já dodávám: zvláště zmatené nebo pokrytecké pseudoautoritě) VAROVAL.

A Peace s tebou příteli a kamaráde.


jansmith[smích]

216923

11.04.2010 11:16

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Primitivni.

jansmith1984 193.?.?.?

Nemyslím si, že někoho, jak si napsal "sestřeluji" Médo, protože nelze nikoho sestřelit, pokud tak v argumentační nouzi (nebo v pocitu sebelítosti) neučiní SÁM!


Všimni si, jak se s každým tvým dalším příspěvkem stále více vzdalujeme od Podstaty debatovaného problému, kterým je náš "spor" ve věci dvou protichůdných tvrzení zda/li Pravda JE nebo NENÍ pro všechny.

Možná je to mé, jak si to nazval, cituji "sestřelování" jen snaha vrátit debatu od pokusu ji rozdrobit a uniknout jinam zpět k jádru pudla, nemyslíš?

Vzpomínáš, jak jste na mé cílené argumenty (podle mne pro nedostatek účinných protiargumentů blahé paměti) nasadili s přítelem a kamarádem hábečkem (když už nebylo možno se jinak vyverbalizovat) bonmoty a blahosklonný přístup?..[smích]


Legrační na tom je, že přesně tak se od věky chovají zprofanované náboženské a světské mocenské PSEUDOAUTORITY když jim hrozí, že by se musely bavit pro ně nepříjemným způsobem K VĚCI a pokud nemohou své oponenty přímo fyzicky umlčet, tak jej například tímto způsobem (použiji výraz, jak si to pojmenoval) "sestřelí".


Nějaký příklad? Co takhle přístup USA, Izraele a jejich lokajů ve věci veřejné debaty s prezidentem Iránu Ahmadinežádem (a dalších X historických příkladů jiných aktérů)? Jsou ochotni se s ním před TV kamerami v přímém přenosu (viz. jeho nabídka) bavit a své argumenty obhajovat nebo jej označí za nepřítele a s nosíkem nahoru debatu odmítnou?..[smích]

V tomto i jiných případech se jedná právě o struktury (voldemortí E/elity), které nechtějí, aby se jim příliš zvídavý oponent dostal pod jejich farizejskou a pokryteckou kůži a toto je jedna z jejich sofi metod, jak se kritice nebo nepříjemným argumentům ubránit a zachovat před ovečkami pro ně pohodlný a BEZPEČNÝ status quo.

Toto je přesně ten axiom o pokrytecké lži o Pravdě, která není pro všechny, Médo...[smích]


Na můj dotaz, kdy jsem se tě zeptal, KTERÉ Pravdy by se podle tebe neměl tzv. běžný člověk dovědět, aby mu náhodou neuškodily jsi žádný konkrétní příklad neuvedl a nakonec ses ve své reakci (jako obvykle) uchýlil do sféry nic neříkajícího filozofování. Ke cti mtk naopak slouží, že on se alespoň (byť mířil opět mimo Podstatu) pokusil... a jemu vlastním způsobem to navíc podal s náležitým uměleckým dojmem...[smích] A Peace s ním i s tebou milí přátelé a kamarádi.

jansmith[smích]

216926

12.04.2010 00:03

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Děsivé

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrá Médo. Bylo mi ctí příteli a kamaráde a Peace s tebou.

jansmith[smích]

216994

12.04.2010 10:10

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Primitivni.

jansmith1984 193.?.?.?

Koukám, jak jste se do quida2 pustili pánové aristokrate a mtk...[smích]


Quido2 se možná vyjádřil nešikovně a možná mu některá fakta ještě nejsou úplně známá, ale z jeho příspěvků je vidět, že to je (na rozdíl od jiných zdejších sofistů) poctivý člověk, který zaslouží více respektu.


A právě na takové diskutéry jako jste vy dva (viz naše minulé disputace), je tady váš přítel a kamarád "jenda"..[smích], aby vám připomněl, že žádný strom neroste do nebe a že zde existují i diskutující, kteří energii arogance nebo klouzání (vůči slabším nebo pokornějším ve vyjadřování) dokáží otočit proti jejich původcům (pro pořádek: to neznamená, že "jenda" generuje další energii arogance, kdepak, jen tu původní přesměruje vůči těm, kteří ji vytvořili - aby se zamyslili a snad i poučili).

A i o tom jsou tyto diskuze a mirda to správně kdysi popsal zhruba slovy, že jsme zde proto, abychom se od sebe učili.


A pokud jsou zmiňovány nezávislé dokumenty, které mají ovečkám otevírat oči jako ZEITGEIST atd. atd. atd. (které rád znevažuje mtk, stejně jako nevidí geopolitický vliv R&R Ltd mafií), tak doporučuji k přečtení tento článek a pro ilustraci z něj přidávám jeden odstavec.

Cituji: ("Mandelson zahájil útok proti svobodnému internetu v Británii poté, co strávil čtrnáctidenní luxusní dovolenou v rezidence Nata Rothschilda na Korfu s multimilionářem Davidem Geffenem z nahrávací hudební společnosti.") Viz: Drakonický zákon proti svobodě internetu

A Peace s vámi přátelé a kamarádi.


jansmith[smích]

217014

26.04.2010 18:04

Velká krize, lidský kapitál a politické nebezpečí v USA

RE: Nic se neděje

Mor 193.?.?.?

Vsechen ten nadbytek a pohodlny zivot je pouze bublina potistenych papirku, jako ostatne vse, co z USA prislo do Evropy.Loupeziva zeme s omezenymi lidmi ochotnymi verit kdejakemu nesmyslu, kterou jim jejich politicti vudcove nalzou.Bohuzel nic nefunguje, ani v tom Nemecku ne.Strasidlo multikulturalistickeho komunismu sireneho chazarsko-asiatskou hordou a jejich pricinlivymi nohsledy obchazi cely, kdysi civilizovany svet.

218002

26.04.2010 18:27

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: autor

Mor 193.?.?.?

Nu co, soudruh Malcik je presvedcen, ze splaceny urok z lichvarskeho uveru, ktery zahrnete do ceny sveho vyrobku, tento udela cenove atraktivnejsi, protoze bude levnejsi!!!(Cha cha cha)To je cele poselstvi, dalo by se rici vyvoleneho "ekonoma".
A ze takovych vyvolenych mame...

218008

26.04.2010 18:36

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Sociální inženýrství

Mor 193.?.?.?

Pokud penize v obehu budou kryty pouze praci(jejich pujcovani na urok neprichazi do uvahy, to je prosty parazitismus, ne lidska prace), pak jich muze byt libovolne mnozstvi, ktere se muze prakticky delit.Treba na halere, grose, jak je libo.

218009

27.05.2010 19:01

Volby zla

RE: Disidenti, disidenti, malované děti

jansmith1984 193.?.?.?

Disidenti, disidenti, malované děti.

Názor, jak jej podala 85ka, je podle mne přesný. V Systému, jak je dlouhodobě košér sofistikovaným způsobem nastaven, se s pasivitou nebo bezzubými protesty ovcí počítá a je dokonce vítána. Ne nadarmo v tzv. rozvinutých demokraciích chodí volit minimum oprávněných voličů. Buď jsou spokojeni a je jim to jedno nebo jsou naopak tak znechuceni, že nejdou volit vůbec.


Ať již prázdné obálky nebo lístek s nesouhlasným textem, nic z toho nebude mít žádný vliv na výsledek voleb (nebo jak o nich bude mainstream informovat) a tyto v uvozovkách hlasy budou jen spláchnuty do nowhere.

I kdyby se, jak zde někteří navrhují, protestního přístupu lístkem s nesouhlasným textem místo kandidátky zúčastnilo (jako že bez patřičné organizace a celorepublikové propagace se tak nestane) 50 a více procent voličů, na výsledku voleb to nic nezmění, protože budou platné a konečný výsledek naopak tragicky ovlivní skalní voliči, volící podle manuálu.

Takovou volbou si pasivní/protestní voliči svým přístupem sice uleví (to je to podléhání sebelítosti a sebedůležitosti v praxi), ale fakticky podpoří a pomohou k MOCI těm, kterých dlouhodobé praktiky zde na Zvědavci kritizují. Převládnou hlasy pro zprofanované strany nebo pro jejich satelity nebo pro tzv. pravicové rychlokvašky a béčka ods jako TOP09 nebo VV.


Pokud tedy protestovat a něco změnit, tak donutit establishment ke změně volebního systému nebo když to jinak nejde volit tzv. menší zlo. Nebo když už mi vadí Paroubek (který se za hektického přispění médií stal pro jednodušší voliče čertem s bradavicí), tak raději volit nějakou kontroverzní stranu, kterou je KSČM, piráti, Zemanovci nebo klidně DSSS. Toto je aktivní protest, který mainstream neututlá a nikoli naopak.

Pokud by uvedené strany hmatatelně posílily, teprve tehdy by se Systém možná otřásl a možná, že by se i mainstream zmínil. (Minimálně by podle mne lokajům v něm "pracujícím" nic jiného nezbývalo.[smích]


Proto všem, kteří bez patřičné domluvy velkého počtu nespokojených voličů mezi sebou a včasné internetové medializace (jejíž dopad nepůjde ignorovat) hodí do urny prázdný lístek nebo jinak oficiálně neplatný hlas blahopřeji jak hezky a marně si za současně rozdaných karet a volebního systému ulevili a Peace s nimi.

jansmith[smích]

220332

28.05.2010 19:41

Končí divadelní komedie o demokratických volbách

RE: Nevolim

jansmith1984 193.?.?.?

Tak z dovolením ještě jednou, přátelé a kamarádi...[smích]

Mám pocit, že zde někteří diskutéři argumenty 85ky (stejně jako ve vlákně "Volby zla") nečetli dostatečně pečlivě.


Nebo je možná četli, ale společně s dalšími Zvědavci, kteří zde brojí za ignorování voleb (nebo co je ještě legračnější za vhození neplatného hlasu) jim uniká jedna důležitá premisa, bez které je jejich protest jen nesmyslné a bezzubé gesto.


Než tuto premisu vysvětlím, malá glosa k variantě vhození neplatného hlasu, ať již z nesouhlasným textem nebo bez něj...

1.) Znechucený volič, který s volebním systémem nebo nabídkou stran či kandidátů nesouhlasí a volby ignoruje, jejich výsledek legitimizuje úplně stejně, jako kdyby fyzicky volil. K jeho cti alespoň slouží, že na rozdíl od určitých "disidentů" [smích] alespoň nečeří vlny.

2.) Volič disident, který investuje svůj čas a energii chůzí do volebního okrsku a vhodí neplatný lístek si skrze takto v konečném důsledku neviditelný a tudíž zbytečný protest pouze vnitřně uleví a to je asi tak všechno. Ve finále ale i ON oficiální výsledky voleb legalizuje, stejně jako v případě pasivního voliče o odstavec výše.


A nyní k důležité PREMISE, kterou zmiňuji výše a která je protestujícími disidenty ignorována paradoxně stejně, jako bude Systémem následně ignorován i jejich "protest".

Způsob protestu (v košér volebním systému, jak je nastaven dnes), vhozením záměrně neplatného lístku, by měl určitý smysl jedině za předpokladu, že by se nejednalo o mainstreamem a politiky pouze snadno ignorovatelné GESTO malé skupiny nespokojených voličů a měl by smysl jedině po předběžné internetové domluvě MASIVNÍ a médii NEPŘEHLÉDNUTELNÉ voličské skupiny.

Důležité tedy je, aby taková akce byla dostatečně včas před volbami široce "medializována": musel by jí být plný internet (twittery, facebooky, blogy, komentáře v diskuzích, přeposílané emaily apod.) a i kdyby volební komise o takto upravených lístcích po volbách žádnou zprávu neposkytly, bylo by to alespoň něco, co by mainstream nemohl tak snadno ignorovat.

Jedině v takovém případě by se podle mne mohlo jednat o protest, který by svým aktivním prvkem mohl mít nějaký dopad na povědomí občanů a politiků, což se v případě pasivity nebo establishmentem a jeho lokaji lehce spláchnutelného "protestu s neplatným lístek" neděje ani náhodou.

My two cents.


jansmith[smích]

220460

31.05.2010 19:15

Nejít k volbám je výrazem osobní odpovědnosti

RE: ????????

jansmith1984 193.?.?.?

Hustone, máme problém.[smích]


Vypadá to, že někteří "disidenti" si neuvědomují, že jako zastánci pasivní rezistence zahozením svého hlasu výsledek voleb ve skutečnosti pomohli zlegalizovat.

Jako Pilát si umyli ruce (tj. dobrovolně se zbavili jediné možnosti, jak v takto košér nastaveném Systému ovlivnit poměr sil a alespoň NĚCO změnit) a předpokládám, že o to úporněji budou nadále chodit na různé webziny o Systému diskutovat a kritizovat jej. Nemá smysl jmenovat, ale někteří navíc velmi sofistikovaně.


Už to tady zaznělo, ale bez medializace a spojení značného počtu nespokojených občanů k činu (např. skrze internet), který politicky korektní média nebudou moci ignorovat, byl jejich "protest" neviditelný a v konečném důsledku zbytečný. To i díky nim se k moci dostala modrá klika v čele se zprofanovanou ODS - plus předem domluvené satelity HOP09 a VV (tj. nezávislými analytiky v předstihu avizovaná pravicová trojkoalice).


A podávat trestní oznámení? Dobrá. Kolik jich zmínění volební disidenti tedy podali, v kolika případech uspěli a jak to Systém poznamenalo? Je možno uvést konkrétní příklady? Dozvěděli se o tom v širším měřítku i občané ČR? Mělo to nějaký vliv na fungování Systému a politiku ČR?

Dokonce i zakladatel hnutí nenásilné rezistence vůči britskému establishmentu Mahátma Gándhí postupoval aktivně a s ostatními nespokojenci pouze nediskutoval..[smích] On a jeho stoupenci se mimo jiné zvedli a šli dlouhý pochod až na pobřeží, aby nabrali na břehu oceánu špetku mořské soli. O jeho protestu (kdy probudil nadkritické množství občanů) věděla celá Indie a média jej nemohla ututlat. Vedlo to k tomu, že se tehdejší Systém zatřásl a nakonec došlo k zásadním změnám.


Co se týče protestu, kdy se volby ignorují (nebo se jde a vhodí se nesouhlasný text), v našem případě o něm kromě několika zasvěcených neví NIKDO (mainstream se pouze klasicky zmínil, že účast byla druhá nejnižší)[smích] a legrační na tom je, že košér rozkrádání a odrbávání většinových občanů, které v ČR již nějaký rok úspěšně probíhá, bude gradovat a důsledky neminou ani samotné "disidenty".

Závěr?
Nevadí, že mnoho znechucených občanů nešlo volit nebo že vhodili nesouhlasný text. Nechť si každý dělá co chce, máme tzv. "demokracii". Úsměvné ale je, že to zde někteří prezentují jako protest, který by snad měl vést k oslabení Systému.

A realita? K ničemu podobnému nedošlo, určité procento disidentů si pouze vnitřně ulevilo, nedosáhlo vůbec ničeho a ještě zahozením svého hlasu pomohlo k pozicím výše jmenovanému stračímu establishmentu tz. politických recyklátů.

My two cents a Peace se všemi.


jansmith[smích]

220699

17.06.2010 20:03

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Za krvavý rozpad Jugoslávie mohou západní země, především Německo.

jansmith1984 193.?.?.?

Když se tady začalo rozebírat to slovní spojení "křestansko-judaistické", tak pro pořádek musím ještě uvést, že jej má TOP09 dokonce ve svém Hodnotovém desateru v bodě č.1.:

TOP 09 je konzervativní politickou stranou, jejíž ideový program vychází z evropských tradic křesťansko-judaistické kultury. Strana ctí morální hodnoty obsažené v jejím duchovním odkazu a v jejích tradicích, stejně jako individuální lidskou svobodu. Je stranou respektující a prosazující vlastenecké ideály svobody, humanismu a právního státu.
Hodnotové desatero TOP 09


A dokonce i Thinktank pana knížete a spoluzakladatel strany p.Kalousek takto hovoří:

Chceme opřít svoji politiku o hodnoty, které jsou tu podstatně déle než my sami. Chceme akcentovat nejen právní stát, ale i vědomí právního státu. Chceme ji opřít o tradice, jimž můžeme říkat judaisticko-křesťanský kulturní odkaz. Židé a křesťané tomu říkají desatero, ale je to jakýsi etický kodex, jenž rozlišuje nejen to, co se nesmí, ale i to, co se nesluší.
Miroslav Kalousek pro deník Právo


jansmith[smích]

222250

09.07.2010 22:40

Ve jménu kuřáků!

RE: Co motivuje k zákazům?

jansmith1984 193.?.?.?

Zdravý rozum není mrtev ani nevymírá Emily...[smích] Jen je (z větší části pro MOC a peníze do těch správných kapes) pokrytecky a cíleně, za využití deformované výchovy a zejména podprahově vedené propagandy, po věky úspěšně potlačován.


Mnoho občanů, kteří v minulosti dokázali odolat stádnímu efektu, o zdravý rozum díky vyšší úrovni vnímání reality ve vztahu k politické a jiné korektnosti nepřišlo, ale v případě, že se začne jednat o jejich vlastní závislosti nebo jiné jejich osobní nedokonalosti, tak o něj (pod nadvládou svého ega, popřípadě potřeb jejich tělesné schránky) přicházejí stejně, jako v případě přístupu k politické a jiné korektnosti ty tolik opovrhované ovce.

Obhajoba kouření tabákových výrobků (v jiných případech obhajoba užívání tzv. lehkých drog apod.) je klasickým příkladem, jak sám před sebou (a samozřejmě i před ostatními) omluvit vlastní SLABOST a pokud je kupuji, tak paradoxně jak nepřímo omlouvat i podporu "silám", které na těchto "produktech" (bez ohledu na zdravotní a jiné negativní důsledky) košér a velmi dobře vydělávají.


Možná, že je přísloví o tom - že nelze vinit zrcadlo, když je křivá huba - v případě stěžují-li si na diskriminaci zastánci svobody kouření příliš příkré, ale daleko od pravdy podle mne nebude..[smích]

Každopádně, každý je svého štěstí strůjcem, stejně jako se i s REALITOU musí vyrovnat opět každý sám za sebe. Někdo to za svého života stihne, jiný nikoli, ale o tom je už život.

Motorem ekonomiky Systému, do kterého jsme se narodili je (pochopitelně až v první řadě, že?...hmm, kdo to jen prohlásil?!?) vydělávání na lidských animálních pudech a různých závislostech těla i duše a způsob, jak tento motor promazat je i umět to dobře vysvětlit a omluvit.


A tudíž Peace jak s těmi, kteří takovýto farizejský Systém tvoří, stejně jako s těmi, kteří jej, ať již "vědomě" nebo nevědomě, po věky úspěšně promazávají.


jansmith[smích]

223687

10.07.2010 00:00

61. sjezd odsunutých Němců z Československa

RE: no tak pockame az pomrou

jansmith1984 193.?.?.?

Podle mne je jedno, čí jsou to trubadůři, já mám na mysli obecný princip. I když máš pravdu, že v tomto případě se jedná pravděpodobně o posseltovce nebo ovce, které politiku rozděl a panuj podporují.

Pokud si je jejich oponent jist svými argumenty, tak jednou z cest jak je umlčet je užívat si asertivní přístup opakovaného diskuzního odhalovaní jejich překrucování, polopravd i vyložených lží a postupně je, do doby než případně zasáhne moderátor, dotlačit do kouta, jak se zde na Zvědavci různým přemoudřele arogantním Josephům a dalším rádoby chytrákům (díky nadhledu a vytrvalosti jejich oponentů) stalo v minulosti mnohokrát.

A vvoo tom to tady asi celé je.

jansmith[smích]

223698

11.07.2010 15:40

USA cvičí íránskou opoziční Organizaci lidových mudžáhidů

RE: Nepoucitelni.

jansmith1984 193.?.?.?

Žádná optim. očekávání Rene.

Jde o pokračování tisícileté politiky rozděl a panuj. A abych přidal svůj oblíbený slogan: pro MOC a judaisticko-křesťansky-islámské košér peníze do těch správných kapes..[smích] Nic více a nic méně.


jansmith[smích]

223866

16.07.2010 20:38

50. léta zpátky aneb fakta k blížícímu se politickému procesu Vondrák a spol.

RE: Neni divu - pokračování 2

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně tak. Dobrý odkaz. Oskar Schindler, jak to tak vypadá, přesně zapadá do skupiny pokrytců, kteří pro kariéru a dobré bydlo udělají v každé době a režimu cokoli.

Dokonce tento zachránce židů dal podnět k natočení hollywoodského dojáku, který podle všeho zobrazuje všechno jenom ne pravdivé motivy.

Hezká je věta, cituji: "Jak by to bylo krásné, zbohatnout poctivě, nejlépe jako šikovný podnikatel! Oskar Schindler se o to zpočátku pokouší, bohužel neúspěšně. Což by nebylo až tak tragické, kdyby dokázal žít skromně. Ovšem náš lev salónů nejenže nemá obchodní nadání, navíc by rád žil jako král! Neřešitelná situace? Kdepak! Schindler v roce 1935 vstupuje do Sudetendeutsche Partei – politické strany, jež žádá připojení našeho pohraničí k hitlerovské třetí říši! Teď už přichází k penězům lehce. Dostává je, když německé vojenské rozvědce Abwehr pomáhá rozvrátit Československo."


Co na to zdejší debatní posseltovci se svými košér pokryteckými nároky? No, není ten náš svět jedná velká bžunda?


jansmith[smích]

224247

03.08.2010 23:10

Obrovské požáry v Rusku – co se děje?

RE: Proč by to ZOG dělala?

193.?.?.?

RQ: díky za informaci o Andropovovi, to jsem nevěděl. To že Andropov a ne Kohn (Gorbačov) vymyslel perestrojku píše ve svých pamětech generál Ljubimov, tehdy pravá ruka Andropova. Mezi Andropovem a Gorbačovem vládl ještě Černěnko, ale ten byl u moci jen krátkou dobu a asi vůbec nevěděl co se v zemi děje.
David Duke píše v knize Moje probuzení že se ve Vietnamu za války sešel s Rusem, který mu vysvětloval že sionisté v SSSR ztratili moc a teď se snaží svrhnout vládu aby se v chaosu, který bude následovat, znovu dostali k moci. Po smrti Brežněva se jim to opravdu povedlo. Ale je možné že i Brežněv byl Žid. Důkazy pro to nejsou, ale fakt je ten že židé měli za jeho vlády různá privilegia, mohli například cestovat do ciziny, což Rusové nemohli. V každém případě od roku 1982 mají moc v rukou sionisté, tomu že by se s nástupem Putina něco změnilo nevěřím

225573

06.08.2010 21:11

Vojenský převrat v Turecku před útokem na Írán?

RE: Souhlasim.

Jiří S. 193.?.?.?

Plány na vojenský převrat musí být do poslední chvíle udrženy v tajnosti, jinak se to nemůže povést. policie je snad loajální vládě a tak jestli Erdogan ví, že se něco chystá tak může spiklence nechat zatknout. Turecká vláda musí vědět kdo v armádě je proti ní.
Pochybuji ale že si to sionističtí generálové dovolí udělat. V Turecku proběhlo v minulosti více vojenských převratů ale dnes je situace jiná. Erdoganova vláda je velmi populární a většina lidí by s převratem nesouhlasila a asi ani většina vojáků. Voják sice musí poslouchat rozkazy ale pokud je rozkaz otevřená vlastizrada tak by snad vojáci generály neposlechli.

225769

07.08.2010 15:12

Vojenský převrat v Turecku před útokem na Írán?

RE: Souhlasim.

193.?.?.?

To je něco úplně jinýho, Erdogan má podporu většiny národa, což car určitě neměl

225793

01.10.2010 18:23

Zabíjení pro zábavu

RE: Současné USA - zloději a vrazi !!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrá odpověď jejdovi. [smích]

Nejdůležitější na ni ale JE, že nezapomíná upozornit na ošidnost a pokrytectví ZEVŠEOBECŇOVÁNÍ (generalizace), viz. cituji: "ale abych byl korektní, 90% Američanů je v pořádku, jenom mají zločinnou vládu, zrovna jako v Izraeli, kde také není možné vystupovat proti běžným občanům Izraele, ale proti sionistické menšině!".


Je skvělé, že si stále více lidí na této planetě uvědomuje, že generalizace slouží E/elitam a jejich lokajům přímo nebo podprahově (pro MOC a peníze) k manipulaci ovcí a že se o ní začíná mluvit je i díky lidem, kteří na tento farizejský fenomen opakovaně (a trpělivě) upozorňují.


jansmith[smích]

229115

01.10.2010 22:01

Ve vyšším zájmu

RE: Pan Stwora,

jansmith1984 193.?.?.?

Zjistit adresně, které zájmy a kdo za tím stojí nelze, protože Systém má kořeny v judaisticko-talmudistickém klouzání po povrchu a pokrytectví - později muslimskokřesťanském pokrytectví. Paradoxně o to hlasitěji všemi mediálními kanály (ale s rukama od krve a dle starozákonní teze oko za oko - zub za zub) deklaruje Pravdu, potažmo lásku a v neposlední řadě demokracii.


Osobně začínám věřit tomu, co se zde neúnavně snaží nám zaujatým vysvětlit hábečko a Méda (potažmo celá "svatá trojice a děkuji ji tímto za úsilí, které konečně padlo na úrodnou půdu), že i ve věci obnovení procesu vůči editorovi (a ve finále nepohodlnému Zvědavci) nebudou v žádném případě v pozadí lokajové sionistická lobby v ČR (se svými kořeny v Izraeli a USA - AIPAC), ale že ve skutečnosti tyto jmenované skupiny a jejich lokajové jsou v tom vlastně nevinně.

Asi to opravdu bude tak jak popisuje HB, že jsou jen zmanipulovanými obětními beránky katolické církvé (jezovitů, maltezáků a dalších křesťanských lóží a kongregací v ČR a ve světě), která cestou svých agentů v justici tímto pokračuje ve svém historicky skrytém tažení vůči ž/Židům za to, že ukřižovali Ježíše Krista.

Rafinovaní jsou na to katolíci dost, protože jak jinak by svými agenty převlečenými za správně obřezané židovské aktivisty (financovanými košér R&R Ltd. penězi - mimochodem, určitě se také bude jednat o katolické agenty) dokázali teroristickými útoky na hotel King David vyhnat Brity z Palestiny a v OSN protlačit na okupovaných územích vznik všemi na střed.východě uznávaného státu Eretz Izraele.

Už tehdy před více jak 60ti lety připravovali po vzoru Protokolů (které byly sepsány jejich předchůdci) rafinovaným zatažením Iránu (který si samozřejmě proradně začal, viz. jeho jaderné zbraně) do konfliktu s Izraelem a vymazání obětního beránka z mapy světa a proto také v katolickožidovskými agenty a jejich lokaji ovládaném mainstreamu staví KC v pozadí denně veřejné mínění evropských a dalších gojímů proti ž/Židům, aby bylo možno v cestě za NWO zdůvodnit nové pogromy na nevinných, nepochopených a Bohem vyvolených.

Samozřejmě, že katoličtí agenti Netanjahu, Liberman a další se těsně před vymazáním Izraele z mapy světa přesunou do Vatikánu a budou pokračovat na nových tabulkových místech ve funkcích poradců nejvyššího na světě - papeže.

A Peace se všemi jmenovanými.


Váš jansmith[smích]

229136

02.10.2010 05:47

Triumf kupců a jeho genealogie

zajimavy clanek

zyx 193.?.?.?

Ale skoda ze po slibnem zacatku se clanek stava stale vice a vice zaujaty smerem k (zrejme katolicke) cirkvi az to skoro vypada jako by autor sam byl silne zasahnut nabozenskou propagandou. Celkove s clankem souhlasim ale v principu na kupcich, aristokratech cirkvi ci jinych parazitech nic principialne odlisneho nevidim, to, ze historicky nakonec zvitezili kupci je asi dano jejich nejvice virulentni strategii (koncentrace moci pomoci financnich nastroju), s tim by se s autorem urcite souhlasit dalo. Jinak si ale nemyslim ze v 'kupcokracii' by bylo beznemu cloveku o tolik hur (ale rozhodne ani o nic lip) nez napr. v absolutisticke monarchii ci teokracii.
Autor me take zklamal tim ze naprosto ignoroval eru socialismu (mj. spise 70 nez 50 let) kdy rozhodne kupci zadnou moc nemeli, stejne jako aristokracie, i cirkev, a presto se lidem nezilo spatne, system byl zalozen na prijatelnych principech a po jistou dobu ze byl i vyhled na dalsi pozitivni vyvoj.

Celkove bych autorovo hypotezu trochu zobecnil a odprostil od prilisne soustredenosti na cirkev (a nadruhou stranu tez k chazarum, ktere autor z nejakeho neznameho duvodu systematicky oznacuje jako 'kupce' [smích]) ). Jde o to, ze jakekoliv dosud vyzkousene usporadani spolecnosti nebylo stabilni a nespelo (dlouhodobe) k 'svetlym zitrkum' protoze drive nebo pozdeji se ze spolecnosti vydelila jista optimalizovana trida parazitu, ktera postupne odhalila slabiny systemu, napadla je a zneuzila ke svym cilum v dusledku cehoz system stale vice skomiral az nakonec vice ci mene bourlive zanikl (ano, paraziti jsou vetsinou natolik omezeni ze radeji znici hostitele nez aby se byt jen trochu umirnili) a po urcitem obdobi chaosu byl nahrazen novym, ktery jiz mel proti, a to je ovsem dulezite, jen proti minulym(!) parazitum vybudovane pevne obranne mechanismy. Ovsem behem relativne kratke doby vyvstala nova generace parazitu, napadajici jinou slabou stranku systemu, typicky tu opacnou nez ta co byla po predchozi neblahe zkusenosti posilena az hypertrofovana (odtud ona charakteristicka bezpaternost vsech parazitu schopnych po zmene rezimu zcela zmenit chovani a byt vzdy 'papezstejsi nez papez') a cely cyklus se opakoval, s tim ze s postupujicimi dejinami se zrejme
jednostlive faze neustale zrychluji. Mozna nas ceka jakasi singularita kdy perioda techto zmen dosahne nuly, mozna ta doba uz neni daleko.

Nabizi se zde tez analogie s zivou prirodou, kde evoluci a vytvareni novych druhu casto ani tak nestimuluji zmeny vnejsiho prostredi, jako spis 'utek' pred jejich biologickymi parazity, kteri se diky tomu ze od hostitele maji vse 'zadarmo' nemusi starat o nic jineho nez o optimalizovani svych parazitickych strategii a tedy se temer vzdy adaptuji na jakekoliv zmeny rychleji nez je hostitel schopen tyto zmeny realizovat.

V kazdem pripade, pokud ma nekdy vzniknout stabilni, spravedliva a harmonicka spolenost, je nutne aby na prvnim miste a predevsim obsahovala ucinne, inteligentni a adaptabilni mechanismy vcasneho rozpoznani opravdovych(!) parazitu a jejich eliminaci (ne nutne fyzickou, staci ciste z...

Automaticky kráceno

229170

02.10.2010 05:48

Triumf kupců a jeho genealogie

zajimavy clanek - pokracovani

zyx 193.?.?.?

V kazdem pripade, pokud ma nekdy vzniknout stabilni, spravedliva a harmonicka spolenost, je nutne aby na prvnim miste a predevsim obsahovala ucinne, inteligentni a adaptabilni mechanismy vcasneho rozpoznani opravdovych(!) parazitu a jejich eliminaci (ne nutne fyzickou, staci ciste znevyhodnit dane paraziticke fungovani). O toto se v minulosti vice ci mene vedome a vice ci mene uspesne jiz usilovalo, napr. spolecnost zalozena na kastovnim systemu znemozni vertikalni posuvy a tedy i rychly postup parazitu na nejvyssi mista, podobne i dynasticky princip. Nadruhou stranu ani toto neni absolutne dokonale a tak po urcite dobe i vedouci dynastie zdegeneruje a sama se stava parazitujicim prvkem. Ten je pak napr. v buroazni revoluci nahrazen principy zaozenymi na svobode, rovnosti bratrstvi, aby pak byl nasledne jistou tridou efektivne zparazitovan do nelidskeho kapitalismu 19. (a buhvi jestli ne i 21.) stoleti, kde svoboda plati jen pro bohate. Pak nasleduje napr. socialisticka revoluce zcela ostre vyhranena proti 'vykoristovani' a zalozena na rovnosti, aby nasledne byla sama zparazitovana jistym druhem sobe si rovnejsich prasat, ktera napr. opetovne zrestauruji kapitalismus, tentokrat v globalnim a technologicky vyspelem provedeni, atd. atd.

Ovsem pochybuji zda odstraneni, resp. ucinne odstranovani parazitu bude nekdy mozne, nebot tito jsou zrejme ve vyhledavani a zneuzivani vsech moznych mechanismu systemu velmi vynalezavi. Casto dokonce sami iniciuji falesne hony na domele parazity (napr. drive boj totalne zparazitene a bezpaternimi karieristy prolezle komunisticke strany proti vnitrnimu tridnimu nepriteli, nebo dnes obvzlaste nechutna taktika kriminalizace samotnych obeti parazitismu skutecnymi parazity kteri jejich spolecensky pad nabouranim systemu sami zpusobili) nebo sami paralizuji (obvykle taktikou 'rozdel a panuj' ci 'mrtvy brouk') samoopravne a protiparaziticke aktivity zbytku spolecnosti.

229171

05.10.2010 10:28

Ve vyšším zájmu

RE: Divadlo

jansmith1984 193.?.?.?

Je to tak. Kdybych chtěl pokračovat v dělání legrace, tak bych musel napsat, že je až neuvěřitelné, kde všude mají hábečkovi katolicí (jezovité a maltézáci) svoje obřezané agenty, pomocí kterých se snaží nevinné vyvolené v očích gojímské veřejnosti zdiskreditovat a vyvolat proti ním další pogromy za to, co učinili Ježíši Nazaretskému. Hezký příkladem by v souvislosti s vyvoláním globální košér krize byla pravděpodobně i "katolickými rukami ovládána" Goldman Sachs Group, Inc. [smích] a FEDem, IMF, WB atd. lze takřka do nekonečna pokračovat.


Rád bych ale ještě na závěr zejména ve vztahu ke "svaté trojici" (HB atd.) něco uvedl na pravou míru. Aby nedošlo k mýlce, nemyslím si totiž, že náboženské establishmenty světových košér církví (košér, protože vznikly na judaistických základech, na judaistickém prototypu Boha a na ideologii obsahující od počátku vadný source code) v těch světových sviňárnách pro MOC a peníze do těch správných kapes nejedou a že za vším stojí (chráněna vyvolenou ideologií a pohrůžkou antisemitismu) jen R&R Ltd mafie.

Pozor, tak to není a tady by tudíž došlo k velkému, ale opravdu velkému [smích] nedorozumění.

Naopak. Děkuji hábečkovi, Médovi i mtk, že na praktiky zejména KC upozorňují, jen by ve svém zaujetí neměli vynechávat a podprahově ochraňovat i ostatní zájmové subjekty (pracující po vzoru mafiánských struktur možná ještě rafinovaněji - pro ilustraci košér záměny identity/jmen jako např. v případě frontmana Mayera Amschela Bauera - Rotschilda), které mají oddělování se, pokrytectví, dualismus trestajícího Boha a návod na hrabání majetku pod sebe (na rozdíl od soucit a spravedlnost hlásajícího křesťanství) vepsáno už ve svých svatých manuálech - viz. starý zákon, tora nebo talmud.


Nějaký závěr? Zvědavec by měl být nekompromisní a adresný vůči VŠEM pokrytcům, parazitům a pomatencům bez rozdílů a pokud nemá přijít o svůj SPIRIT, tak v žádném případě některé samovolně vyvolené (Systémem hájené) skupiny (v zájmu košér mainstreamem praktikované politické korektnosti) nevynechávat a nepřenášet pozornost probouzejících se (jak se děje v případě jezovitů a maltézáků) jednostranně, a bez reflektování vývoje, jinam.

Zatím mne "svatá trojice", že ji jde o rovnováhu, nepřesvědčila a že ji jde o padni komu padni už vůbec ne. Tím ale neříkám, že jejich příspěvky odmítám. Naopak, jsou velmi podnětné a rozhodně vedou vnímavého čtenáře k zamyšlení. A Vvooo tom to tady na Zvědavci podle mne všechno JE.

(Abych nezapomněl, v tom odkazu vypadlo "l" na konci a proto nezafungoval. Omluvám se za chybku a zde by měl být už funkční: Manipulácia – fenomén nového sveta)


A Peace se všemi.

jansmith[smích]

229373

06.10.2010 10:31

Ve vyšším zájmu

RE: Divadlo

jansmith1984 193.?.?.?

Ano hábečko, budeš mít pravdu, že v justici, jak píšeš, cituji: "dělají lidé jako jinde", ale ti lidé v justici (pokud na tom nemají osobní zájem), pracují na malé výjimky vždy na nějakou (politickou, zde v případě editora košér korektní) objednávku. Ani se jim často nemusí nic nařizovat, protože ze strachu o dobré bydlo pracují na principu autocenzury, kterou v praxi aplikují tak, aby vyhověli a neznelíbili se vrchnosti.


A nyní se položme na otázku. [smích] Pokud by tento vliv a politická korektnost shora neexistovala, chovali by se ti lidé stejně nebo spíše podle práva nebo v nejlepším případě podle svého svědomí?

A položme se na ještě jednu otázku. [smích] Přináší nápravu světských nespravedlností lidská pasivita a to jak vyučuje nejen katolická církev (kterou zde mimochodem vaše "svatá trojice" tak často kritizuje) trpné přijímání světského údělu nebo nikoli? Nejste v tomto s katolickou církví (stejně jako v případě teze, že Pravda není pro všechny) čirou náhodou tak trochu zajedno? A pokud ano, co vás k tomu vede? A pokud tedy ne, proč kritizujete něco, co sami podprahově podsouváte?


Není opravdu lepší, jak nás přesvědčuje historický vývoj a vzory odvážných historických osobností, na původce nespravedlností a parazity upozorňovat a tím lidem (kteří nejsou s pokrytci spříznění) pomáhat, aby si uvědomili Podstatu Souvislostí, které je manipulují a poté vývoj i v synergii s ostatními probouzejícími se (dle zásady dobra pro všechny zúčastněné), aktivně ovlivňovali??

A to se v malém děje i zde na Zvědavci a to je také důvod, proč je tento webzin v hledáčku nejen majitelů Pravdy, ale i různých zatím nevědomých "pomatenců", kteří přes všechna fakta stále obhajují praktiky IDF nebo např. činy voj.demokratické koalice po Ládinově 911.


Můžeš si zde psát co chceš, ale podle mne to je kromě práce na sobě jediná cesta, jak se nejen duchovně, ale i fyzicky vymanit z důsledků virtuální reality, která nám je pokrytci nebo samovyvolenými pro MOC a peníze do těch správných kapes systematicky a s výhledem na neradostný závěr pro plebs, podsouvána.

A Peace s nimi i s námi.


jansmith[smích]

229434

16.10.2010 20:58

Plné znění projevu íránského prezidenta Ahmadínežáda před VS OSN 13. října 2010

RE: Klíčová otázka

jansmith1984 193.?.?.?

Vždy píšu co si myslím, janko...[smích]

Není tady prostor, abych se pouštěl do "učených" disputací (ty si šetřím na přítele a kamaráda hábečka [smích]), ale pokud se nemýlím, tak jsem použil formulaci, cituji: "nikoli posilováním ega" a nemám tudíž pocit, že by tam tvrdil, že člověk ego nepotřebuje.

Běžný člověk, který se nepohybuje na poněkud jiných úrovních vnímání se bez ega neobejde. Jde jen o to, jak dalece nevědomě se nechá svým vlastním EGEM a nezvládnutými EGY ostatních lidí OVLÁDAT (zneužívat). Tedy ještě jednou - Člověk postupující na cestě osobního růstu by se neměl věnovat aktivitám ego posilující, ale spíše naopak...

Je to stále dokola - o podléhání sebelítosti or/and sebedůležitosti, skrze nepochopené a nezvládnuté EGO - myšlenkami obaleného principu lidské mysli. A mimochodem pěkně o těchto a dalších "přidružených" záležitostech píše např. Castaneda nebo Paul Brunton, potažmo český mystik a filozof Eduard Tomáš - například.

A Peace s nimi.


jansmith[smích]

230134

K řečenému bych pro dokreslení jen přidal zajímavý názor z jedné diskuze, který opět v jiné souvislosti a jinými slovy připomíná chybný source-code judaismu (neboli obecně monoteismem chybně vykládaném principu DUALITY), který byl k velké radosti ovčáků náb.ideology (nevědomě nebo spíše záměrně) dále "rozpracován" a vložen i do křesťanství a o něco později i do islámu:

deb - 18. 10. 2010
Bůh má tolik tváří, kolik mu jich umíme dát - z našeho pohledu nemůže být jiný než takový, jakého ho (individuelně i "obecně" ) umíme chápat. Dokud to zůstává v rovině teologie a filosofie, je to v pohodě, jakmile ale někdo začne své pojetí Boha (a své pojetí jeho přikázání či přání) prosazovat do praxe, pak sakra záleží na tom, jestli je ten Bůh krutý a žárlivý, a žádá oko za oko, zub za zub, nebo je-li soucitný, laskavý a chce, abyste svého bližního milovali jako sebe samého. A dokonalé zmatení jazyků nastává tehdy, když první pojetí Boha prosazuje "křesťanská" církev. HELP

A Peace se všemi,


jansmith[smích]

230202

19.10.2010 00:24

Malá úvaha o pyramidách

RE: Totéž už jsem tu psala

jansmith1984 193.?.?.?

Sakra, zase překračuju měsíční kvotu..[smích] Snad nedostanu od editora čočku, jak se stalo od voličů Bártovi z VV..[smích], ale ještě na tebe hábečko zareaguju. Čte se to hezky, co píšeš, ale podobně jako v Bibli i v tom co ve svých příspěvcích píšeš průběžně ty vidím podobně jako ve "svatých" knihách vložený chybný source-code.

Jistě máš hodně pravdy v tom, že, cituji: "Svět své oko stejně nemá, je ve fázi chaotického přerodu a jisté síly zase chtějí svůj hierarchický sytém, chtějí, abychom uvěřili v existenci NWO, v nějaké očko na vrcholku, ve skrytou moc tajemných sil, ve svou vlastní nicotnost a bezmocnost." Pokud se ale budou zneužívání, ale probouzející se lidé chovat jako ovce a mechanismy a příčiny PROČ a KÝM jsou zneužíváni nebudou studovat a učit se z nich, tak nemají šanci něco v dohledné a smysluplné době změnit k lepšímu. Možná za tisíc let a to již zde naše judaisticko-křesťanská košér civilizace, pro svou sebestřednost a špatně skrývané sobectví a chamtivost, ani nemusí být.


Dříve tyto možnosti neměli lidičky vůbec, byli absolutně v rukou demagogů a mocných ideologů. Dnes se ale poprvé v historii poměr sil mění a už to tady v debatách zaznělo. Monopol na Pravdu a informace narušil nečekaně a raketově zatím neregulovatelný internet, a to také dává naději do budoucna, že to povede konečně k nevratnému překlopení nadkritické množiny občanů Planety a nastanou změny, které odstaví od moci ovčáky, tebou správně zdůrazňovanou lichvu a mnou správně zdůrazňované pokrytecké farizeje.

Nikoli věšením na kandelábry a jak jste zde s Médou strašili pogromy, ale informovaností a adresností při prosazování změn jak uvnitř, tak navenek. Politika "hlavně nejmenovat" a nechat to s vírou, že se to zlepší SAMO tzv. vyhnít je naivní (podobně se chovají egem ovládání kritici Systému a na protest nejdou volit a tím jej s úsměvným pocitem disentu pomáhají udržovat v chodu) a je to přesně to, v co ovčáci chtějí, aby ovce uvěřily.

Končím a Peace s námi oběma,


jansmith[smích]

230213

22.10.2010 21:24

Malá úvaha o pyramidách

RE: Totéž už jsem tu psala

jansmith1984 193.?.?.?

Tady s tebou souhlasím příteli a kamaráde. KC samozřejmě nacucala kde co..[smích] Vždyť křesťanství je víra košér "zdokonalována" a předávána ideology, a Ježíšovým snahám o reformaci judaismu se bryskně, i díky Šaulovi vyhnula. Problém ale je, že staro/novožidovství (judaismus) být mladšími deriváty, jak jsi napsal: výše zmiňovaného, nemusí.

Předně, koncept judaismu (viz. chybný source-code DUALISMU) mohl existovat již před Mitrou (ostatně hinduismus je také jiná forma stejně monoteistického náboženství jako judaismus, křesťanství nebo islám), ale důležité je, že koncep jednoho Boha, v hinduismu i více Bohů - odděleného/oddělených od všeho ostatního (byť abc to popírá) a zejména od lidským bytostí (i lidských bytostí mezi sebou, i vůči jiným bytostem vyskytujících se na Zemi - což je lidem vkládáno do hlav monoteismem) se line všemi těmito náboženstvími a to (klidně od období mitry) je prapříčinou všech problémů, kterými se lidská rasa skrze nevědomost nebo záměrně někým zneužívaných evolučně zděděných animálních pudů a instinktů, pro MOC a později peníze do těch správných kapes, potýká.


Nelze proto pranýřovat katolickou církev a stejným, ne-li přísnějším způsobem nepranýřovat i pokrytecký judaismus a v rámci judaismu i ideology a E/elity, které se dříve i dnes za něj (tj. vyvolenost, pohrůžku antisemitismu) košér skrývají.

A toho, ať si to přiznáš nebo ne, se ve svých příspěvcích, akcentem na KC (jezovity, maltézáky) a bagatelizací judaismu (těch co se za něj skrývají) dopouštíš košér způsobem i ty příteli a kamaráde.

Navíc, přístupem, který využívají i monoteistická náboženství. Tj. Pravda, nikoli virtuální, je jimi (klidně stokrát cenzurovanými a upravovanými svatými knihami) znepřehledněna a obalena do spousty vzletných slov, mýtů, přirovnání a podobenství a tak jednoduché pravdy a zásady vnímat a v praxi dodržovat obyčejným lidičkám, v rámci brainwashingu, přímo nebo podprahově znemožňují.

jansmith[smích]

230607

24.10.2010 19:49

Malá úvaha o pyramidách

RE: Totéž už jsem tu psala

jansmith1984 193.?.?.?

Nevymlouvej se na můj, jak si se vyjádřil: úlysně bodrý styl hábečko [smích] a pokud nejsi sofi klouzající diskutér, tak se pojďme bez emocí normálně bavit. Tedy přinejmenším do chvíle, než nám dá editor čočku..[smích] za to, že mu nafukujeme server nebo proto, že nám skončí argumenty.

Podle mne by nám dát "čočku" neměl, protože právě takové (podle mě k podstatě mířící, i když možná zbytečně vyhraněné) diskuze (nikoli diskuze zmatených pepků a arogantních Josephů) tento webzin informačně oživují a nikoli umrtvují.


Souhlasím, přestaňme si tedy vyčítat svoje styly a zkusme se bavit k věci, např:

Chápu, že stavíš svou řeč na tezi, že R&R Ltd. mafie jsou jen vykonavateli a obětí něčích záměrů, ale nemyslím si, že je správne o těchto tzv. R&R Ltd. velmi vlivných silách, nikoli podle mne obětech, (v jejich košér zájmu, nikoli našem) NEMLUVIT.

Můj názor je, že je tomu naopak, že tyto síly/mafie nikdy svůj vliv neztratily (byly zde dříve než ty katolické/pseudokřesťanské/egyptské, jen jejich pracovní, nikolik však ideologické, metody se s dobou sofistikují) a pokud takový vliv jak tvrdíš nikdy neměly, tak jsou dnes podle mne minimálně na stejné mocenské úrovni s ovčáky, které ty stavíš v hierarchii nad ně. A proto stojí za rozbor, a to i proto, že ne nadarmo zde v debatách opakovaně zdůrazňuji chybný source-code DUALISMU = judaismu, který ty nekomentuješ, protože podporuje moji verzi - vysvětlenou minule.


Ať je to jakkoli, je dobré se bavit o VŠECH liniích a SOUVISLOSTECH a pokud máš k mému názoru konkrétní námitky, podložené fakty, SEM S NIMI.

Bavme se o nich a klidně bez zavádějících přirovnání, kudrlinek, báboviček nebo bohorovného mlčení. Tedy JASNĚ, KONKRÉTNĚ, NA ROVINU a BEZ EMOCÍ - padni komu padni. Z dosavadních zkušenosti se ale obávám, že tak transparentně a nelichotívě pro jednu z linií z nějakého důvodu nechceš jít.


jansmith[smích]

230808

27.10.2010 19:35

Pozvánka na soud

RE: Bez pochyby je to zmanipulovana stvanice

jansmith1984 193.?.?.?

Podle mne je tato reakce MoUdrostraka velmi dobrá a zejména způsob, kterým doporučuje p.Stworovi reagovat na vyvíjený tlak protitlakem.

Pouhá účast na soudním jednání problém neřeší a to i pro riziko, že existuje evidentní snaha zákon a rozsudek košér ohnout v zájmu těch, o kterých se nesmí kriticky a už vůbec ne na faktech hovořit.


Už to tady padlo v minulosti. Souhlasím s názorem že jediná reálná obrana editora tkví v široké medializaci, a to (pokud se soudu osobně zúčastní, což je podle mne projevem velké odvahy a čistého svědomí), tak učinit, jak bylo zmíněno, maximum pro vytvoření video nebo audio nahrávky, fotografií (jako se stalo pokud se nemýlím minule) a tento materiál (ale vytvořený mnohem profesionálněji) sdílet na internetu (např. youtube atd.) nebo i sociálních sítích.

Existuje mnoho nezávislých webů (velmi navštěvovaných), které tuto kauzu myslím nebojácně a rády rozšíří do povědomí svých čtenářů (stalo se i posledně) a to je ten protitlak, který se v konfliktu s farizeji, kteří postupují zezadu a jsou pokoutně zejména ideologicky, autocenzurně nebo pro peníze navázáni na R&R Ltd. mafie, (nikoli na hábečkem často podsouvanou KC), počítá.

Pokud by kauzu komentovaly i weby cizojazyčné (nebo Chomsky apod.), tím lépe, houšť a ještě větší kapky..[smích]


A nakonec KNIHA, která by tuto kauzu podrobně popisovala je další obrovská páka na pokrytce, protože pokud se o p.Stworovi a Zvědavci nebude na veřejnosti (a klidně v podjatých médiích) mluvit, potom bude pro lokaje Systému snadnější ho izolovat, nasadit mu psí hlavu a pokud si budou sebou opravdu moc jisti, tak možná i košér odsoudit.

A Peace s nimi,


jansmith[smích]

231179

28.10.2010 10:04

Pozvánka na soud

RE: Bez pochyby je to zmanipulovana stvanice

jansmith1984 193.?.?.?

Můj pohled na tuto záležitost je následující. Nechci si hrát na prediktora, ale mám pocit, že hydra na p.Stworu reálně v ruce nic zásadního nemá a tudíž jej devastujícím způsobem odsoudit nemůže. Navíc se jedná o kanadského občana (což ale z pohledu hydry a právního řádu banánistánu nemusí být důležité), a tak vidím její záměr v tvé poslední větě MoUdrostraku.

Jde o to editora vystrašit, znechutit, možná, když se podrobí a skloní hlavu, nabídnout nějakou úlitbu tolerance pokud upraví svůj webzin na více politicky korektní (pozor, kritika KC, USA, ovčáků, haarpu, chemtrails, NWO atd. není problémem, o tom se psát NEADRESNĚ může - problémem je kritika a nastavování zrcadla těm, kteří se NEMAJÍ/NESMÍ přímo jmenovat - a v této oblasti si Voldemorti a jejich lokajové hentůůů demokracii podkopávat nenechají). Hlavním nástrojem je ale podle mne snaha editora "zkroutit" po finanční stránce (např. podmínečným odsouzením plus značnou finanční pokutou), zvláště potom, co svou napjatou fin.situaci veřejně přiznává.

Vlastně přesně v souladu s manuálem, kterým jsou i údajně podvržené Protokoly Sionských mudrců, které Ž/židé tak vehementně odmítají, manuálem který staví košér peníze, MOC a pokrytecké manipulace nad vše ostatní a používá je jako nástroj podrobování jiných, a který přesně zapadá do judaistocko-talmudisticko-monoteistické ideologie jediného Boha pro VYVOLENÉ, tj. obhajováním hromadění majetku a peněz, pomocí proti ovcím zneužitého DUALISMU.


Editor to již myslím vysvětlil. Pokud by na soudní přelíčení nereagoval svou přítomností, hydra by si pro něj za prvé mohla "šáhnout" i do košér Kanady, ale co je důležitější, přítomnost je i signálem sebejistoty a odvahy osobně odrážet někým objednána a pokroucená obvinění, což na dálku účinně nelze.

Je to i o posilování psychologického aspektu, který je při striktně mechanickém postupu oslaben. Občané vnímají účast editora jako akt odvahy a o to více jej pak podporují (mnozí i svou přítomností v soudní síni). Když to přeženu [smích], tak HUS se nestal nesmrtelnou legendou a symbolem odvážného nositele Pravdy tím, že kázal lidu, ale až v okamžiku, kdy odejel na koncil a neohroženě proti farizejům a pokrytcům vystoupil. Až tehdy svou mučednickou smrtí zažehl v srdcích lidí (nikoli chamtivých a nenažra-ých E/elit) pochodeň, která hoří dodnes a stále silněji...


Doba je naštěstí jiná, novodobá hydra se již vůči tzv. kacířům (tj. dnešním kritikům Systému a pokrytectví) nemůže chovat jako tehdejší katolická církev se svými lokaji, ale že to vše je pro editora náročná situace, kterou bez podpory probuzených a probouzejících ustojí s mnohem většími obtížemi, je nabíledni.

A Peace s ním i se všemi ostatními,


jansmith[smích]

231215

01.11.2010 12:23

Pohádka o úsporách a vládních reformách

RE: Dulezite je pravicovat

F.A. von H. 193.?.?.?

Jedinou cestou k prosperite je klasicky liberalismus. Nemusite s tim souhlasit, ale to je asi tak vsechno, co s tim udelate. Historie to uz nekolikrat dokazala.

231545

03.11.2010 15:11

Pohádka o úsporách a vládních reformách

RE: Dulezite je pravicovat

F. A. von H. 193.?.?.?

Mozna vam to nedoslo, ale jsou to prave ti bohati a mocni, kdo propaguji socialni inzenyrstvi ruznych forem, protoze prave regulace trhu jim umoznuje dalsi kumulaci majetku. Kdo nejvice zbohatl na krizi 30. let a na nasledne regulaci? Naprosto stejne to probiha ted. Globalni elity chystaji dalsi regulace trhu. Principy Laissez faire naopak vedou k mnohem rovnomernejsimu rozdeleni bohatstvi a kazdy ma v zivote stejnou startovaci pozici. Laissez faire samozrejme nezaruci absolutni rovnost vsech, ale mnohem dulezitejsi pro svobodu jednotlivce je rovnost prilezitosti, vedomi, ze kdykoliv muzu odejit z prace a postavit se na vlastni nohy - tomu vsak kazda regulace brani.

231838

04.11.2010 12:13

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Skvělá zpráva...

jansmith1984 193.?.?.?

Editorovi:

Nerad odcházím z debaty bez rozloučení a proto tento příspěvek.

Naše debata s HHBB a mtk se už chýlila ke konci. A to proto, že jeden diskutující se bavit o některých věcech odmítá a druhý jej jako věrný stín zaštiťuje. Vinen je samozřejmě jejich oponent, protože je jim, jak se vyjádřil mtk, nesympatický..[smích], přitom Podstata diskutovaného problému je zamluvena a zatlačena do pozadí. Chytré a chucpe zároveň.

Na druhou stranu je to v pořádku. Zejména HHBB je velmi inteligentní a bylo otázkou času, kdy buď z pro něj nepříjemné debaty (jako několikrát v minulosti) zmizí nebo v tomto případě s pomocí necitlivého zásahu editora vytvoří dojem, že utekl oponent (zde jansmith). Mise splněna: nebylo nutno se vypořádat s pokládanými dotazy...


Občas jsem tady psal o Spiritu Zvědavce, který může editor buď podpořit nebo zničit a jedním ze způsobu jak jej oslabit jsou necitlivé a nevyrovnané zásahy do diskuzí, které neberou v úvahu situaci v konkrétním vlákně, vyznění polemiky nebo poselství, které vyzařuje navenek. Ač si vás vážím p.Stworo a vždy jsem vás a váš webzin podporoval, tak zde jsem se znepokojením spatřoval vaší slabší stránku. Chápu ale, že nejste superman, navíc ve stresu a nezlobím se pro to na vás..[smích] Abychom si rozuměli, nekritizuji zde právo editora debatu moderovat a zasahovat do ní (navíc, pokud má zřejmé důvody), ani omezování příspěvků nad povolenou kvótu. To je plně ve vaší kompetenci a je to vzhledem k pravidlům fér.

Píši proto, že v případě mé debaty s hábečkem a mtk jste se vy (nebo moderátor?) citlivě nezachoval, a to tím, že jste neuveřejnil mé závěrečné reakce na jejich námitky. Můžete si o tom CO a JAK jsem napsal myslet co chcete, např., že to je zbytečné tlachání, ale pro finální vyznění stanovisek v obou polemikách to mělo svůj význam a bylo podle mne (i svými formulacemi) důležité.

TO BE CONTINUED

231922

25.11.2010 09:25

Válka o \"svobodné\" mozky

Válka o svobodné mozky

jansmith1984 193.?.?.?

Kdybych neslíbil občas nepříliš objektivnímu p.Stworovi, který mě po přestřelce s hábečkem a mtk obvinil z tlachavosti.[smích], že se tady tento měsíc již neukážu, tak bych nějaké příklady o mizejících nepohodlných informacích přidal (např. o pozorovacím stanovišti UNIFIL v Libanonu - 2006, které bylo záměrně odstřelováno dělostřelectvem IDF a mezinárodní pozorovatelé v něm, přestože izraelské velení bylo o přibližující se palbě kanadským příslušníkem UNIFILu mjr. Paeta Hess-von Kruedenerem informováno, usmrceni).

Takhle jen poděkuji jean.larouxovi za článek, který velmi přesně vystihuje a pojmenovává situaci, upozorňuje na Podstatu, je vyvážený a navíc nastiňuje možná východiska. Přesně tento typ článku má, narozdíl od mnoha jiných, tu správnou vypovídací hodnotu a moc měnit deformované vnímání populace. Čím více v takovém stylu jich po internetu bude, tím lépe.

A nyní opět odcházím do měsíční ilegality, odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil.


jansmith[smích]

232976

28.11.2010 19:50

Konflikt ve Žlutém moři

Moc tomu nevěřím

193.?.?.?

KLDR by byla těžký soupeř a jejím dobytím by se nedalo mnoho získat. Čína je spojenec USA a její vláda je zapojená do příprav Nového světového řádu. Zároveň Čína udržuje dobré vztahy i s KLDR a ekonomicky jí pomáhá, protože spojenec s pátou největší armádou na světě není k zahození.
KLDR má 1,1 milionu dobře vyzbrojených a skvěle vycvičených vojáků (základní vojenská služba trvá 7 let) Pokud by USA nechtěly ve válce proti KLDR použít jaderné zbraně, potřebovaly by na její dobytí několik milionů vojáků a ty nemají. Mohli by sice použít jihokorejskou armádu ale myslím že Jihokorejci by nechtěli bojovat proti svým soukmenovcům za americké zájmy a pokud by jihokorejská armáda zaútočila na KLDR, severokorejská armáda by pravděpodobně odpověděla jaderným útokem na Soul, který leží jen kousek od hranic. Je proto dost možné že by se jihokorejci postavili na odpor americkým plánům. I kdyby se dobytí KLDR povedlo, USA by získali malou zemi zničenou válkou, kde nejsou žádné významnější zásoby nerostných surovin, a vedlo by to k výraznému zhoršení vztahů se svým hlavním spojencem- Čínou. Tak proč něco takového riskovat. Zemí, které neposlouchají Rotschildy a Rockefelery je více, např Irán, což je také těžký soupeř ale má ropu, dále několik dalších islámských zemí a některé státy v Latinské Americe, které by se daly dobýt mnohem snáze.
Hospodářsky by se válka s KLDR rozhodně nevyplatila, náklady by byly několikrát vyšší než možný zisk.

233329

30.11.2010 21:50

Konflikt ve Žlutém moři

RE: Problém některých diskutujících

193.?.?.?

jak víte že KLDR napadla Jižní Koreu? Protože to říkali v televizi a psali v novinách? To znamená že by to mohlo být klidně naopak, protože u našich médií musíme předpokládat že většina informací je lež.

233486

06.12.2010 18:05

Wikileaks = Asanace internetu

RE: PIRÁTI VRACÍ ÚDER, VYTVOŘILI Z WIKILEAKS GLOBÁLNÍ SÍŤ

jansmith1984 193.?.?.?

Už ten spread nejde zastavit, jedině vypnout internet........


Wikileaks Mirrors na stránkách Pirátské strany - cz:
Wikileaks is currently mirrored on 507 sites (updated 2010-12-06 14:02 GMT)


Aby je všechny zaplatil (viz. konstrukce některých zdejších "sic" podpapírákových konspirátorů, o financováni Wikileaks sionisty), tak bude muset Soros s Murdochem a Netanjahu s Clintonovou rozbít několik prasátek..[smích]

Zatím více jak 500 sionistických mirrorů po světě a přibývají další paní Mulerová..[smích]

Buď je to nejgeniálnější akce Systému, jak v rámci boje proti "terorismu" zblbnout lidi a pokusit se dostat NET pod kontrolu nebo se to voldemortím E/elitám TĚŽCE vymklo z rukou. Uvidíme, budoucnost vše rozsoudí přátelé a kamarádi Zvědavci.

Ještě mají kluci za oponou, v rámci právě probíhajícího US/JK voj.cvičení ve jménu pravdy a lásky, v záloze jako "stopku" válku na Korejském poloostrově - velký konflikt mimo vlastní území pokrytců (jako tolikrát v minulosti - sakra, zase mě napadají teze těch tolikrát podvržených Protokolů) řeši mnoho vnějších i vnitřních problémů najednou. A Peace se všemi, kteří si snad něco takového přejou.


jansmith[smích]

233821

16.12.2010 00:57

Je čas pomáhat

RE: Moc smutný příběh

Jiří S. 193.?.?.?

Můj příspěvek je trochu mimo téma ale přesto se sem hodí. Za jeden z hlavních problémů považuji spotřební ůvěry. Spotřební úvěry jsou svinstvo a měly by se zakázat. Je něco jiného vzít si hypotéku na dům (pokud mám příjem dostatečný na to abych jí splácel) a něco jiného je koupit si na dluh televizi, počítač, ledničku atd. Pokud na to člověk nemá tak si to nemá kupovat a když se mu jeho patnáct let stará televize rozbije tak si může koupit za pár stovek televizi v bazaru. A šaty se dají kupovat v second handu a když se roztrhají tak se dají zašít. Člověk který dělá manuální špatně placenou práci nemusí mít značkové oblečení. Ale bohužel jsou tady různé Home Credity a podobné lichvářské firmy, které na všechno půjčí, úrok sice nemusí být tak velký ale když si člověk vezme podobhných úvěrů několik tak už to třeba nedokáže splácet a výsledkem jsou statisíce exekucí ročně. Tyhle věci by měly být zakázány a výše úroků by měla být regulována zákonem jako tomu bylo v minulosti. To se ale od státu dokud bude trvat současný režim nedá očekávat. Pro stát je výhodné že se prodává hodně spotřebního zboží (i když je z větší části vyráběno v cizině) protože ze všeho dostane 2O% DPH a ještě daň z příjmů prodejců zboží a daň z příjmů lichvářů, kteří na to půjčují.
Další problém je že pořádně nefungují charitativní organizace. Lidé neustále vyhazují velké množství starých šatů, starých elektrospotřebičů, mobilů,počítačů atd. které by ještě mohly fungovat. Kdyby bylo komu to dát, většina lidí by tyto věci raději darovala na nějakou charitu než aby je vyhodila skládku (a platila za odvoz odpadu). Ale z vlastní zkušenosti vím, že ani šaty není komu dát, nikdo je prostě nevybírá, natož pak např. elektrospotřebiče. A přitom tady máme tolik různých charitativních organizací. A toto by ani nemusel nikdo organizovat. Stačilo by aby v každém větším městě byl pozemek s nějakým přístřeškem (např stanem) kam by kdokoliv mohl odvézt staré nepotřebné věci a kdokoliv by si je tam mohl vzít.

234354

02.01.2011 22:33

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

jansmith1984 193.?.?.?

Nedivím se, že se neshodneme. A na to co jste napsal odpovím zhruba takto:


Naše realita a svět plný zbytečných lží/zla ve kterém žijeme (a žili naší údajně také civilizovaní předkové) je výsledkem Systému, který je založen na egu, pokrytectví a stále uměle NĚKÝM přiživovaných animálních pudech a instinktech. Jedná se o Systém, který VY, podle mne nepřiznaně emotivně sice kritizujete, ale ve skutečnosti, jako mnoho dalších rádoby (nejen náboženských) autorit pomáhate, i popularizací principu patriarchátu, udržovat v chodu..[smích]

Chod našeho světa je založen na (v jistém okamžiku) sofistikovaně podsunutém vadném source-kódu (podrobnosti viz. starší příspěvky) a v případě patriarchátu (jak jej podle vás a dalších "hlásačů pravdy" do lidské přirozenosti údajně vložil coby boží zákon Bůh) se jedná o stejnou deformaci, jako o kteroukoli jinou, která se košér způsobem tváří jako něco jiného, než ve skutečnosti je.

Pokud bych chtěl být ironizující, tak to funguje podle podobného principu a zásad, které odhalují ty tolik reálné Protokoly, a nechám na vás, aby ste se zamyslel nad tím, jak to myslím..[smích]


Doporučuji shlédnout mnou prve odkazovaný film "Agora", který vám ukáže, jak lidskou přirozenost a tzv. boží zákony ve jménu křesťanského JHVHo v jisté době prosazovali křesťanští boží služebníci, jak se chovali k nepohodlným ženám obecně a jak tyto zákony (pro MOC a peníze do těch správných kapes) vydávali za Boží slovo a tudíž lidskou přirozenost. A pro vaší informaci, Víra, kterou pomáhali uvádět v život, vládne miliónům lidí doposud.

Tedy znovu, jedná se o obraz Systému, který využívá patriarchát jako nástroj ovládání lidí (nejen žen) a jestli se nepoblijete, tak máte opravdu odolný (košér) žaludek.


Asi mi odpovíde, že jde o extrém a patriarchát, který hlásáte VY takový není, ale na to je jednoduchá odpověď: Nemůže být jiný, protože pokřivené přírodní zákony a deformovaně hlásaný smysl života lidských bytostí, jinými slovy: záměrně vadný source-code ze kterého vychází, JE STEJNÝ.


A Peace s vámi, příteli a kamaráde,

jansmith[smích]

235410

04.01.2011 10:40

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

jansmith1984 193.?.?.?

Ano Lin, Agora názorně ukazuje, jak je možno v rámci boje o MOC a peníze do těch správných kapes brutálně zneužít tzv. boží zákony a boží slovo, kterými p.Lhoták podepírá své teze. Příběh ukazuje co dokáže korporátní náboženství ve jménu jedin.Boha a jak vymýváním mozků a z využitím různých nábož.ideologií (nejen křesťanstvím) vytvářejí z lidsk.bytostí ovce a ovčáky (Otce a děti).

Tyto tzv. boží zákony (ve skutečnosti lidským egem vymyšlené nebo překroucené mýty a "ideologické" poučky) nadělil lidské rase, údajně pro její dobro, pokřivený MONOTESMUS (v čele s judaismem, ze kterého později vznikly jeho odnože křesťanství a islám) a jako nástroj ovládání lidí (nikoli jen žen) k tomu použil, dle některých, božím slovem podepřený Patriarchát.


Co k tomu dodat.
K čemu se dopracovala společnost, kde mají primární zodpovědnost za její blaho a prosperitu muži demonstruje vývoj naší civilizace, který paradoxně tak rádi kritizují i někteří příznivci Patriarchátu. Narozdíl od toho co říká p.Lhoták, lze rovnítko mezi monot.náboženství a patriarchát vložit naprosto opodstatněně. Navíc tato náboženství vznikla z pohanských kultů, takže stejné rovnítko (odhalující deformaci) existuje i tam, tady i u "indiánů".

Podstata je v tom, že neexistuje a nikdy neexistoval ideální patriarchát (v podobě a pojetí, jak k němu vzhlíží p.Lhoták a klidně může zmiňovat i védy), stejně jako neexistuje a neexistoval ideální kapitalismus nebo komunismus, jak k němu s pomýlenosti nebo prospěchářství vzhlížejí jiné rádoby autority...[smích]

Je tomu tak, že veškeré (v rizí formě možná dobře míněné) ideály pod vlivem lidského ega, animálních pudů a instinktů (v monoteismu manifestujících se do boje o MOC - v rámci honby za Zlatým teletem samozřejmě košér peněz) jsou zdeformovány a zdiskreditovány a chybně chápáné pojmy (realita - skrze vadný source-code, ve spojení se sofistikovanou manipulací vědomí oveček E/elitami skrze pokrytectví) to vše v očích plebsu legalizuje.

Pokud by společnost fungovala na rovnoprávném vztahu sebevědomé ženy a sebevědomého muže s nepředepranými mozky (nejlépe v normálním rodinném uspořádání), tj. na principu dobrovolné spolupráce navzájem se respektujícího páru a nikoli na principu hiearchie hlavy a krku, už by se nejednalo o tzv. patriarchát, ale o novou kvalitu mezilidských vztahů, po které se často volá i zde na Zvědavci, kterou ale udržováním stávajího Systému nebo reinkarnací toho co údajně bylo, nelze nikdy dosáhnout.


Jak sem psal prve. Lidská rasa se vyvíjí a vracet se k tomu, co bylo za indiánů nebo později lidské bytosti, bez změny přístupu vnímání reality a sebe navzájem, od deformací neosvobodí. Doufám, že si tuto mou poslední reakci přečte i p.Lhoták a další přátelé a vše dobré,

jansmith[smích]

235531

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 82 čtenářů částkou 13 445 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vyšetřování dvou mnichů kvůli zapálení antén 5G21.09.21 16:34 Francie 4

Izraelský lidový výbor – Ještě žádná vakcína nikdy nezpůsobila tolik zranění. Zpráva o nežádoucích účincích vakcín.21.09.21 15:49 Izrael 2

Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-1921.09.21 15:45 Česká republika 1

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 4

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 1

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 8

Náhubky u dětí způsobily oslabení imunity a teď se plní ordinace20.09.21 01:35 Česká republika 1

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 5

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 2

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 5

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 1

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Měnové kurzy

USD
21,69 Kč
Euro
25,42 Kč
Libra
29,60 Kč
Kanadský dolar
16,95 Kč
Australský dolar
15,70 Kč
Švýcarský frank
23,45 Kč
100 japonských jenů
19,81 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
5,50 Kč
100 maď. forintů
7,21 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,74 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 552,38 Kč
1 unce stříbra
494,37 Kč
Bitcoin
913 748,04 Kč

Poslední aktualizace: 22.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?