Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 926 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, miku, quido2.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

04.12.2007 14:11

Je Putin nejoblíbenějším vůdcem světa?

Nepřesnosti a lži

miku 81.?.?.?

"To je důvodem, proč Bushova administrativa obklíčila Rusko vojenskými základnami, svrhla sousední režimy pomocí svých komických „barevných“ revolucí (byly organizované americkým NGO a bezpečnostními službami), intervenovala v ruských volbách a vyhrožuje, že umístí jaderné zbraně ve Východní Evropě."

USA vyhrožují, že umístí jaderné zbraně ve Východní Evropě? A co hysterický Putin, když kvičel do světa, že jako reakci na radar v Česku umístí rakety do Běloruska?

148486

03.03.2010 20:59

Doktoři se pokusili prohlásit Václava Klause za nesvéprávného

RE: Zneužití titulu lékaře - zbavit licence

quido2 81.?.?.?

Máte zajisté pravdu,avšak náprava nebude snadná-pravděpodobně i nemožná. Existují vlivná a mocná uskupení, která vnímají svět a etiku zcela jinak. Kupř: již v roce 1969 vyšel tento elaborát: Psysical Control of the Mind. New York,Haper and Row.
V roce 1974 píše profesor Delgádo dopis pro kongres USA ve kterém stojí:

Pro politické ovládání naší společnosti potřebujeme program psychických operací. Jeho účelem je fyzické ovládání mysli. Každého,kdo se odchýlí od dané normy, lze operačně zohavit. Člověk nemá právo vyvíjet si svou vlastní mysl. Jednoho dne budou elektrickou stimulací mozku řízeny celé armády i generálové.

V podobném duchu se vyjadřuje i Zbygniew Brzezinski a další vlivné osobnosti USA.

Také soud v Haagu v kauze Miloševič a nyní Karadžič,odkrykl svou pravou tvář. Pokud se jedná o Klause tak se domnívám , že je to opět vyšší dívčí. Viz heslo siozednářů: Rozdílně postupovat a jednotně zaútočit.

213993

05.03.2010 09:06

Demokracie nebo demokratura? Čast 2.

RE: Matrix

quido2 81.?.?.?

Tak tak,musí být přinejmenším narušena mocenská základna. Tak jako u nemoci musí být rozpoznána a odstraněna její příčina.Ostatní pokusy o nápravu společenského řádu budou neúspěšné.

214092

12.03.2010 08:23

Pentagon obviňuje pacifisty, že podrývají úsilí o světový mír

RE: No jo, no...

quido2 81.?.?.?

Není pochyb o tom, že USA bubnují na válečné bubny.Kupř. 7,3,2007 prohlásil Gates: USA musí zvýšit vojenský rozpočet na 716 mld.USD ,aby se připravily na možný střet s Ruskem, Čínou a jinými zeměmi.
Odsouhlasený rozpočet se příliš od tohoto požadavku neliší.

PNAC je údajně nevýdělečná organizace,jejímž cílem je podporovat globální americké vůdcovství. V seznamu signatářů projektu jsou za ČR: Havel, Vondra, Vejvoda, Šimečka. Tento seznam signatářů zveřejnily kritické americké stránky. Jednotlivé body programu:
-Přesunutí permanentních jednotek USA do jižní Evropy, do jihový chodní Asie a na Blízký východ.
-Zmodernizovat americkou armádu,včetně medernizace stíhaček,ponorek a válečných lodí
-Vybudovat globální protiraketový systém a ovládnout strategický vesmír
-Ovládnout"mezinárodní společný prostor inernetu".
-Zvýšit výdaje na obranu na min. 3,8% amerického hrubého národního produktu.

Dále počátkem roku 2006 vyšla v časopisu Euro prognóza Bezpečnostního střediska Univerzity Karlovy ve které se mimo jiné praví, že Rusko bude rozděleno na několik celků a další zajímavé prognózy, spíše přání autorů.

Také je dobré si přečíst knihu amerického spisovatele Kegana s názvem: Labirint síly a ráj slabosti.

214639

12.03.2010 13:23

Zánik cukrovaru v Hrochově Týnci

RE: výborný článek

quido2 81.?.?.?

Pane MedoBedo ničení zemědělské půdy je pouze jeden aspekt. Ruku v ruce s tímto zlem kráčejí další, z nichž nejnebezpečnější je destrukce morálních hodnot.

Dhammapadam mysl 42:
Způsobit velké zlo muže ti nepřítel,
nebo i nenávist.
Mnohem však větší zlo způsobí mysl,
která je špatně vedena.

Zcela šokující čtení je v Protokolech sionských mudrců,a přitom dá se tvrdit, že v současnosti je již drtivá většina vizí realizována. A opět ticho po pěšině. Jsou také vyjímky, jako Martin Herzán Totalitní světovláda, nebo Zděk Patrick viz jeho web: http://smit.wz.cz a několik dalších. Jsou však přehlušeni masmédii, které unisono opěvují sex bez zábran, velkou publicitu dostávájí pornoherci. Alternativně, vesměs škodlivě, se vysvětlují různé deviace, které ještě dále narušují, nebo ničí již tak poškozenou heterosexuální rodinu. Ruku v ruce s tímto vývojem kráčí různé legislativní úpravy pro požívání drog, dnes již potvrzené umělé rozšíření různých nemocí, určitý druh muziky, ale také nenávist a strach. Viz terorizmus. Měli bychom se ptát, kdo nám vnutil tento ďábelský systém a především musíme vědět jak se bránit.

214651

12.03.2010 16:42

Zánik cukrovaru v Hrochově Týnci

RE: výborný článek

81.?.?.?

Snažím se to nebrat špatně,ale nejde mi to. Vysvětlím to: Každá myšlenka,čin,nebo vjem,vyvolá v mysli vibrace,které se uloží do podvědomí jako nesmazatelný a nezapomenutelný záznam.Ten se vynořuje z podvědomí do vědomí a to často i proti vůli. V každé bitvě mezi vůlí a představivostí nakonec zvítězí představivost. Na tom je založena pornografie. Uživatelé jsou jako ryby chycené do sítě.Je to zvláště nebezpečné pro dospívající. Jejich mysl je tímto způsobem nesprávně vedena.Někdo se z toho nevybabrá za celý život. Má to dopady na rodinu a celou společnost v podobě kriminality, jak jsme svědky v současné době,kdy sexuální zločiny jsou časté, a kruté.Prosímvás-co takový třináctiletý chlapec který zavraždil spolužačku a hodil ji do potoka ví o životě.To se stalo před několika lety v Čechách.Není také pravda, že za všechno může rodina. Obyčejný člověk je v tomto systému napůl otrok.

Pokud se jedná o pana Duška,jsem zcela na jeho straně.Já taky homosexuálům nepřeji nic zlého, ale je mi odporné již pouhé pomyšlení,že by na mě homosexuál sahal. To je pro heterosexuála přirozené, jako je přirozená touha homosexuála po druhém muži. Ať si to vesele spolu rozdávají a nás heterosexuály s tím neobtěžují. ˇA když vy tak pane Hestroy , tak já taky. Loučím se s budovatelským pozdravem:Čest práci.

214677

12.03.2010 16:49

Zánik cukrovaru v Hrochově Týnci

RE: výborný článek

quido2 81.?.?.?

Reagoval jsem na váš příspěvek pane Hestroy 77, ale nezobrazil se. Nevím, kde to vázne!

214678

14.03.2010 09:37

Izraelský historik: Izrael by mohl být přinucen vymazat Evropu

RE: ano Izrael míří na všechna Evropská hlavní města

quido2 81.?.?.?

Vyvolenost je nesmysl. Existují reálná fakta,artefakty,které dokazují,že přinejmenším historie lidstva,tak jak ji známe v podání západních univerzit, je spekulativní. Spekulativní jsou i teorie, že život vznikl z roztavené protoplazmy, vzájemnou reakcí chemických prvků. Viz dokladovou literaturu:
-Prvotní polévka z abecedy
-Tajemství evoluce
-Zakázaná archeologie
-Arjové a archeologie
-Pátrání po ztraceném městě Dváráka
-Vědecké ověření védského poznání
-Přírodopis a peleontologie
Tuto literaturu najdete na http://www.harekrsna.cz

Podobné v toku věčného času to je i s náboženstvím.V současné době existuje pět velkých náboženství a přes 20 000 sekt a sektiček. Sekty pominu. Ty jsou nejen zbytečné,jsou přímo škodlivé pro zdravý duchovní vývoj.Začnu tedy s katolíky:
Dle Malé biblické konkordance (1953) II.vydání,Josef Štifter uvádí:
-Abrahámův příchod do Kanán r.2137 př.Kr.
-První kniha Mojžíšova 1850 př.Kr.Spisy Nového zákona pak vznikly v první polovině 1,století našeho letopočtu.
-První kniha Mojžíšova kteráž slove Genesis.Obsahuje stvoření světa,prvotní dějiny člověka a národa izraelského.
Na základě posleních archeologických výzkumů v Indii a v Egyptě můžeme prohlásit,že zhora uvedená tvrzení jsou pouhé spekulace.
V Nag Hamádí(Egypt)byly objeveny tzv.Gnostické spisy.Ty dokazují,že celé pasáže Bible jsou pozdějšího data,jsou účelové.
Gnoze jest zření,bezprostřední poznání.Tyto ranně křesťanské spisy se shodují s védskou literaturou.
Dále sfigga v Gíze a koneckonců i stále probíhající výzkum pyramid. Mimoto, bylo objeveno ztracené město Dváraka,a to na dně moře,asi 800m od pobřeží současného města Dváráky v Indii. Zde se nalézá velké množství artefaktů, které dále vyvrací spekulativní teorie o árijské civilizaci i civilizaci jako celku.
Prof.Zecharia Sitchin a jeho knihy Návrat ke Genesis a Války bohů a lidí,je na základě posledních poznatků, přímo směšný.

214881

16.03.2010 09:59

Dopis prezidentovi

RE: Rozdíl mezi pravicí a levicí

quido2 81.?.?.?

Tak jest.Nic se neděje náhodně. Paul Warburg ve své řeči před výborem pro zahraniční vztahy Senátu Spojených států (7,2,1950) prohlásil: Budeme mít světovou vládu,ať to společnost bude chtít či nikoliv.Jedinou otázkou zůstává,zda světové vlády bude dosaženo dohodou nebo dobytím.
Bertrand Russel ve své studii (1952)"The impact of Science on Society",ve které píše o světové vládě a velmi sofistických formách diktatury budoucnosti.
Ze současnosti David Icke napsal,že součástí strategie NWO jsou tři důležité body:
-Odstranění nežádoucích osob,případně organizací,které mohou být hrozbou pro NWO
-Dosazovat do konkrétní silové pozice předem vybrané jedince,kteří jako "nástroj" moci jsou zárukou realizace programu
-Systematické prosazování "virtuálních,ale i reálných hrozeb" (války,bombové útoky a teroristické akce,ekonomický kolaps),tak,
aby společnost sama žádala takové změny ve společnosti,které jsou ve skutečnosti programem NWO
No a to se také děje. Komunistická vláda ČSR věděla již půl roku předem o listopadu 89. Název Občanské fórum byl také odsouhlasen před listopadem. Nakonec kam jezdil Klaus na porady? Za M.Tatcherovou a Kohlem (Kohn).

215077

16.03.2010 10:10

Dopis prezidentovi

RE: Rozdíl mezi pravicí a levicí

quido2 81.?.?.?

pokračování,
Osobní statečnost nás Čechů je proto nedostatečná. I tak velká země jako Rusko hledá spojence(Indie a Čína), protože dobře ví, před jakou mocnou silou stojí.
Američané jsou pragmatičtí. Staré bezpečnostní smlouvy byly výhodné pro USA především z ekonomického hlediska. To se potvrdilo rozpadem SSSR. S příchodem Putina se situace radikálně změnila. Svět se nám mění rychlým tempem. Náš talinský rybníček to nemůže ovlivnit ani zastavit.

215080

17.03.2010 14:06

Peníze a dluh

RE: Přichází společnost naprosté sociální nesouměřitelnosti

quido2 81.?.?.?

Přitom je to současná doba,jež se tváří,že dává každému stejné šance,dodal profesor Keller.

Jsem zvědav,jak dlouho budou takovéto pravdivé analýzy přístupné na internetu,a zdali budou v konečné fázi vůbec brány v úvahu. Ať se nám to líbí nebo ne, karty jsou rozdány. V ČR vládne CIA, MOSAD a Brusel a teprve čtvrtou příčku obsazuje vláda. Ta je však ještě jištěna zevnitř svým složením. Viz PNAC a siozednáři. O tom,jakou váhu mají moudří,avšak mocensky nevýznamní lidé, svědčí události posledních dvaceti let. Války v bývalé Jugoslávii,Iráku a Afganistánu. Přesto je strach špatný rádce. Je třeba obyčejné lidi informovat, podobně dobře, jako profesor Keller.

215193

18.03.2010 08:47

Americko-izraelský útok na Írán je nevyhnutelný

RE: Mit tu odvahu a podivat se pravde do oci,priznat omyl, je polovicny vitezstvi.

quido2 81.?.?.?

Tak tak. Ještě bych přidal,že nervní systém v hmotném světě představují masmédia. A je zcela evidentní kdo je globálně vlastní. Vymívání mozků je na vysoké úrovni a laik je , když ne obětí, tedy alespoň silně zmanipulován.I události které se dějí před našima očima, dokážou změnit bezpáteřní mistři pera a manipulace k nepoznání. Kupř.válka v Gruzii a co nám sděloval největší odborník na Čečnu senátor Štětina. Nebo Jan Urban během barbarbarského bombardování bývalé Jugoslávie. Člověku je z toho opravdu na blití.

215266

18.03.2010 09:30

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

RE: 100 bodou kyticku a tus

quido2 81.?.?.?

Pane Kadlík, nechci vám brát vaše bojové nadšení,avšak uvažte, že doposud v historii každá osamocená lidová vzpoura skončila v krvi, naprostou porážkou. Osamoceně to nejde. 'Uspěch je možný pouze v celoevropském nebo vícenárodnostním propojení a k tomu je potřeba ještě mnoho jiných věcí. Tudy cesta určitě nevede. Co ale můžeme, je zpomalit a zkomplikovat dosavadní systém vládnutí ve volbách, tím,že budeme volit malé strany. Než dojde opět k jejich korupčnímu znehodnocení, tak získáme čas. Boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě.

215268

18.03.2010 10:32

Dar rozbitého skla

RE: Pokud clanek vystihuje presne tu symboliku.

quido2 81.?.?.?

Pane Bartošek,rád čtu vaše příspěvky,většinou mě oslovují a věřím, že nejen mě. Víte, oni Židé bezesporu mají velkou politickou moc. Když samotný 28,prezident USA Wudrow Wilson prohlásí:
"Od doby,kdy jsem vstoupil do politiky,mi lidé sdělovali své názory především v soukromí.Někteří z největších mužů USA v oblasti obchodu a výroby se bojí někoho,bojí se něčeho. Vědí,že někde existuje moc tak ogranizovaná,tak zákeřná,tak ostražitá, tak vzájemně provázaná,tak důkladná,tak všudypřítomná, že když ji zatracují, nemluví o ní raději ani šeptem."

Myslím si, že se od té doby v USA moc nezměnilo. V žádném případě já osobně nepodcenuji Židy, ba naopak. Jsou to stále silní a velmi nebezpeční, a především mocní, aktéři.

215273

18.03.2010 16:12

Dar rozbitého skla

RE: Pokud clanek vystihuje presne tu symboliku.

81.?.?.?

Svět stojí na hraně hluboké transformace nebo zániku komplexní civilizace.

I já to tak cítím a děkuji Vám.

215296

18.03.2010 16:15

Dar rozbitého skla

RE: Pokud clanek vystihuje presne tu symboliku.

quido2 81.?.?.?

Zase jsem se zapomněl přihlásit. Odpověď přijde později.Ještě jednou děkuji.

215297

18.03.2010 16:24

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

RE: 100 bodou kyticku a tus

quido2 81.?.?.?

No pak tedy nám už zbývájí jen ty boží mlýny.A že se to naklání s celou civilizací směrem k propasti, je víc než zřejmé.

215301

19.03.2010 09:38

Americko-izraelský útok na Írán je nevyhnutelný

RE: Mit tu odvahu a podivat se pravde do oci,priznat omyl, je polovicny vitezstvi.

quido2 81.?.?.?

Tady na Zvědavci je několik pozoruhodných myslitelů a vy jste jeden z nich. Měl byste napsat studii. Že si lidstvo řeže pod sebou globální větev na které sedí, je realita. Říkáte, že není nikoho, kdo by zabrzdil tento smrtelný systém. No víte, i řeka Amazónka začíná malým pramínkem.

215359

20.03.2010 07:54

Jednoduché vnímání Američanů ruinuje svět

RE: Inteligence vetsiny Americanu

quido2 81.?.?.?

Oči mají a nevidí, uši mají a neslyší. Váš příspěvek by měli bez emocí přijmout mnozí. Je pravdivý a pravda je vždy velmi nebezpečná pro vymívače mozků, neboť boří umělé pravdy. Viz Mnichov, Kosovo,Irák, Afganistán, a nyní jimi nenáviděný Irán a Palestinu.

215419

20.03.2010 08:42

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

RE: jsem duchodce

quido2 81.?.?.?

Jenom pro upřesnění.Z Aurory vystřelili Lotyši a ti také tvořili ochranku Lenina. Takže ani salva z Aurory,ani Lenin, nejsou ruské dílo.

215421

20.03.2010 19:10

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

RE: jsem duchodce

quido2 81.?.?.?

Začátek komunistického experimentu začína v r.1798 v americké Philadelphii. Zde se konal sjezd židovsko-chazarské vůdčí elity,na kterém byl vypracován: Protokol moudrých můžů sionu. (Neplést si to s Protokoly sionských mudrců.) V roce 1829 američtí ilumináti slyšeli v New Yorku sérii přednášek britské iluministky Frances Fanny Wrigtové.Bylo řečeno,že ilumináti organizují sjednocení nihilistických a ateistických skupin,spolu se všemi dalšími podvratnými skupinami, do mezinárodního hnutí,které bude známé jako komunizmus. V roce 1834 byl italský revoluční vůdce Guiseppe Mazzini vybrán ilumináty,aby udával směr revolučního programu pro celý svět.V této funkci sloužil až do své smrti v r.1872.Několik let před svou smrtí Mazzini zlákal amerického generála Alberta Pike do řad iluminátů. Pike vypracoval plán na tři světové války a různé revoluce po celém světě.Předpokládal završení spiknutí ve 20.století.Pike předložil Rothschildovi tři verze strategie k dosažení světovlády.Jsou to:komunizmus,fašizmus a náboženské války.
Pike též založil tři nejvyšší rady: v Charlestonu v Jižní Karolině,v Římě a Berlíně.Po Mazzinim převzal 23 revolučních center,umístěných v strategických oblastech po celém světě, z nichž udělal podřízené rady.Stala se z nich tajná ústředí světového revolučního hnutí.Pikeho plán byl jednoduchý,ale projevil se jako velmi účinný.Navrhoval,aby byl zorganizován komunizmus,nacizmus,politický sionizmus a další mezinárodní hnutí s cílem podnítit tři světové války a nejméně dvě větší revoluce. Viz dopis z 15,srpna 1871,ve kterém Pike seznamuje Společnost moudrých mužů Sionu,jak ovládnout svět pomocí tří světových válek. A následně v srpnu 1897 se koná ve švýcarské Basileji kongres Sionských mudrců.Před revolucí v Rusku se
ve Švýcarsku konalo tajné setkání Lenina,Stalina,Trockého a vyslance Woodrova Wilsona a Schifova zvláštního a důvěrného zpravodaje plukovníka Edwad Mandel House, společně s hosty :Warburg z Warburgova bankovního klanu v Německu,Rothschildové z Londýna a Paříže a Lithenoth. Mimoto zde bylo přítomno 300 vicvičených židovských mužů z New Yorku,kteří převzali vládu v Rusku. Další je známé.

215462

22.03.2010 08:46

Mnoho povyku pro nic

Mnoho povyku pro nic

quido2 81.?.?.?

Naopak, zneužívání sexuální energie je velmi nebezpečné.

22.6.2007,vyšel na Zvědavci článek Radima Lhotáka[vyplazený jazyk]roblém lidské populace bez servítku. Rozpoutala se mohutná diskuse, která odhalila nejistotu a zmatenost,ve které se současná společnost nachází. To se týká i nejuznávanějších současných sexuologů.Jak říká pan Plzák. V případě manželské nevěry je třeba:zatloukat, zatloukat a zatloukat.

Vědeckou a ucelenou analýzu o sexu lze získat z védské literatury. Původní literatury psané v sanskrtu, která je v překladu dostupná i v ČR a Slovensku. (BBT,P.O.Box 101,152 00 Praha 5, ČR)

Homosexualita ve védské společnosti byla známá.Tito lidé však nesměli zastávat veřejné funkce nebo se projevovat na veřejnosti.
To co se dějě v současné době je důkazem plánu demoralizovat lidskou společnost.
Chceme-li zničit národ,musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do klína jako zralé ovoce. Masový vrah V.I.Lenin

Zdeněk Patrick viz http://smit.wz.cz napsal glosu s názvem: Zlatoústý humanitární bombardérr, cituji část:
Vedle humanitárního bombardování Jugoslávie tu máme další výrok zlatoústého pána,jehož vláda nám přišla sakra draho.Opět jako ten o humanitárním bombardování můžeme i tento bezezbytku zapsat zlatým písmem a do 3% zlata zasadit:"Absurdní ideologie je,že rodina má mít výhody,protože plodí děti,na rozdíl od homoseuálních párů.To je pojetí rodiny jako teletníku,jako místa, kde se připouštějí býci ke kravám,aby byla teleta," uvedl Havel.
Védy dále jasně stanoví,že civilizace která příliš zdůrazňuje sexualitu je civilizací čtvrté třídy. Tedy nejnižší, hned za zvířaty. Mimoto,zásady náboženství nestojí na nějakých dogmatech nebo lidmi vymyšlených formulích,ale stojí na čtyřech hlavních usměrňujích pravidlech[překvapení]dříkání,čistotě,milostivosti a pravdivosti.Všechny lidi je třeba učit dodržovat tyto zásady už od dětství.

215593

23.03.2010 10:08

Mnoho povyku pro nic

RE: Dušek potřeboval upoutat pozornost ke zlodějnám v ČD

quido2 81.?.?.?

Nejsem právník,ale dítě by mělo zásadně vyrůstat v heterosexuální rodině.....

Na to lidé, pokud chtějí zůstat lidmi, nepotřebují žádné vzdělání. Milující rodičové, babičky a dědové,by se měli spojit a zarazit tento destruktivní vývoj. To však vyžaduje, aby je vedli osobnosti, které na to mají- především intelektuálně.

Rozumně uvažující člověk nemůže popřít,že drogy a nekontrolovaný sex jsou úhlavními nepřáteli člověka. A vidíme jaká je situace. Spotřeba drog neustále stoupá. Martin Herzán ve své knize: Totalitní světovláda, uvádí:Vládní snahy o zdrogovanou společnost prosvítají v praxi na světlo i dnes.Vezměme jen statistiku. Podle studie amerického ministerstva zdravotnictví, vzrostla v letech 1992-95 spotřeba drog u dětí 12-17let o drtivých 78%.Počet dětí,které berou aspoň jednou měsíčně kokain, se zvýšil jen za tyto roky o 166%.

Nedávno jsem viděl v TV, na kterou se dívám pouze výběrově, program o sexu mladých. Ukazovali současný trend sexuálního života mladých lidí ve Francii. Aktérka, osumnáctiletá dívka, pravila: Nevedeme žádné dlouhé řeči a jde se hned do postele. Přičemž protějšky,jak řekla, jsou od dvaceti do čtyřiceti let.

Duchaplné výlevy tady na internetu nám nepomohou. Chce to vedení schopných a především inteligentních osobností, které se postaví současnému politickému establišmentu a stmelí rozbíjenou občanskou společnost.

215686

23.03.2010 10:36

Mnoho povyku pro nic

RE: Dušek potřeboval upoutat pozornost ke zlodějnám v ČD

quido2 81.?.?.?

Doplnění.

Citace z knihy M.Herzána Totalitní světovláda:
A co se učí na školách ve světě? Vlády na celém světě prosazují do školních osnov,přes mnohdy pochopitelný odpor rodičů,sexuální výchovu a to mnohdy již od prvních tříd základní školy.Učí děti pohlavnímu styku a dává na stejnou úroveň i styky se stejným pohlavím/pod jakousi rouškou společenské tolerance/.Stát vůbec nerespektuje práva rodičů,vychovávat děti v mravní čistotě. Školy doslova učí děti již od 6.let k sexuálnímu styku,aniž by při tom měly přinejmenším dalších deset let vyvinutý rozum nebo citový základ. Čemu slouží výuka sexuální výchovy na školách? Děti se dozvídají o všemožných sexuálních úchylkách a mají tendenci to zkoušet.

Mnohé děti po hodinách sexuální výchovy začínají používat vulgární označení,které předtím neznaly a neslyšely je ani ve svých rodinách.Mnohé děti po těchto hodinách sexuální výchovy prohlašují,že radši nikdy nebudou mít děti.

215688

23.03.2010 12:45

Explozivní dluhové domino: nadcházející finanční katastrofa - část 3.

RE: Idealni material pro uskutecneni cistky.

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás.Vidím jak se snažíte,skoro jako sám voják v poli. četl jsem si v analýze 17.listopadu M.Dolejšího:
Lidé nemají ani tušení o cílech světové politiky a odmítají její existenci vůbec připouštět,nechtějí se smířit se svojí absolutní bezmocností a oddávají se nejrůznějším sebeklamům.
Výsledek už vidíme na vámi postovaných video. MLADI PROTI STARYM.
A je toho mnohem víc.
K matení slouží především věda.Způsob ovlivňování lidské mysli a vědomí prostřednictvím přímého vstupu do něj.Tato technologie je již připravena ke globálnímu použití.Další způsob je Projekt sociálního inženýrství a multi-kulti.
Radary,satelitní sítě plus masmédia jsou nástroji.Je možné směrovat emoce na určité skupiny obyvatel i naprosto přesné řízení libovolně vybraného člověka. Tato technologie je přístupná pouze špičkám elit. TO PRY JE MOŽNE. Pokud je to tak, pak nám nezbývá moc času.

215693

23.03.2010 17:54

Explozivní dluhové domino: nadcházející finanční katastrofa - část 3.

RE: Idealni material pro uskutecneni cistky.

quido2 81.?.?.?

Roku 1921 byl v Londýně založen Tavistokův ústav lidských vztahů ,který měl za úkol zkoumat "kritický bod" člověka. Roku 1932, přibližně v době, kdy nacistické Německo zintenzivňovalo vědecké výzkumy v oblasti neuropsychologie, parapsychologie a mnohageneračního okultizmu, se stal ředitelem Tavistokova ústavu německý psycholog Kurt Lewin. Mezi Německem a Anglií došlo k "pokrokové výměně vědeckých myšlenek" a to především v oblasti eugeniky-oboru "vylepšování" lidského druhu skrze ovládání dědičných faktorů při hledání partnerů.

Během WWII pokračovaly behaviorální pokusy na zajatcích,děti nevyjímaje. Po WWII se těžiště výzkumu přesouvá do USA, kam byli odvezeni přední nacističtí a italští fašističtí vědci v akci Paperclip.Jedním z prominentních se stal německý gen.Reinhard Gehlen,Hitlerův šéf výzvědné služby.Často se scházel s prezidentem Trumanem a A.Dulesem.Pokusy, které prováděli nacističtí vědci pro Hitlera mají pokračování v USA. Kupř.: projekt Monarch. Je to vysoce propracovaná forma ovládání mysli na bázi traumat,kterou používali nacisti a kterou jako součást MK-ULTRA převzala CIA. Programování Monarch prostřednictvím "spouštěčů" nebo příkazů. Subjekty jsou využívání k tajným akcím, prostituci a pornografii.Také jsou tito volně využitelní otroci využíváni jako "špiclové" za účelem infiltrace nebo jako "spící političtí vrazi."

Zbygniew Brzezinski ve své studii píše: Plány pro budoucnost USA jsou přímo spojeny s vlivem technologie a obsahují postupné budování více kontrolované a řízené společnosti. Taková společnost by byla ovládána elitou, nebrzděnou omezeními tradičních hodnot. Tato elita/tajná vláda/ by neváhala dosáhnout svých politických cílů použitím poslední moderní techniky /mikročipů/ k ovlivnění veřejného mínění a udržování společnosti pod přísným dozorem a kontrolou.

Vývoj dále pokračuje a jak daleko je v současné době ví pouze nemnoho lidí. Budu rád,pane Vojta, když mě konkréntně poučíte. Ale prosímvás k věci.

215708

24.03.2010 08:49

Explozivní dluhové domino: nadcházející finanční katastrofa - část 3.

RE: Idealni material pro uskutecneni cistky.

quido2 81.?.?.?

O.K. vy jste mě pochopil. Proto jsem použil v prvním příspěvku slovo PRY. Jak každý soudný člověk uzná, armáda USA a CIA svoje výzkumy pečlivě tají a chrání. Skutečnost, že je zneužívaná materialistická věda,což popudilo pana Vojtu, je skutečností. Je zneužívaná celá řada vynálezů Nikoli Tesly- kupř.:HAARP.

Ke kontrole lidské populace byl zkonstruován gigantický počítač tzv.operace "Dragnet",který je umístěn poblíž Waschingtonu. Prostě věda je zneužívána k mocenským účelům a kontrole populace.

Jenom bych tak nepřeceňoval slavnou techniku. Byl jsem účastníkem sezení hypnotizéra .Ten namluvil subtilní ženě ,že je ocelový nosník. A bác padla mu do náruče.Pak ji zvedl,byla natažená jako kus dřeva ,a položil ji na opěradla židlí,byla zavěšena za paty a za krkem.Židle zatěžkávali dva muži.Já jsem zatěžkával tu židli u hlavy té ženy.Pak vzal třetí židli a z ní si stoupl opatrně na její břicho. Přitom vážil 110kg. Ve tvaři ženy,na kterou jsem se díval, se nepohnul ani sval. POdobné,a mnohem nepochopitelnější věci lze demonstrovat pomocí magie.To je ale jiné téma.

215741

24.03.2010 09:51

Explozivní dluhové domino: nadcházející finanční katastrofa - část 3.

RE: Idealni material pro uskutecneni cistky.

quido2 81.?.?.?

Jsme stejné krevní skupiny a já vám děkuju za váš příspěvek. Bohužel tato doba je plná spekulací. Jsme zahlceni spekulativní mystikou,která nemá žádnou cenu.

Slovem veda se myslí veškerá védská literatura:čtyři Védy(Rg,Jadžur,Sáma a Atharva),osumnáct Purán,Upanišády a Vedánta - sútra.Upanišády tvoří filozofickou část a je jich 108.

Mimoto existuje šest velkých rišiů(rsi-mudrc): Gautama,Kánada,Jaimini,Kapila,Aštavakra,Patanjali a každý z těchto velkých rišiů zastává odlišný způsob filozofického nazírání, stejně jako moderní filozofové a spekulanti.

Také současné největší náboženství v Indii hinduizmu je směsicí různých směrů, a není původním védským náboženstvím zrovna jako buddhizmus. Prostě lidé nemohou měnit původní duchovní nauku. To vede pouze k marazmu, jak jsme toho svědky v současné době.Jinak v lednu 1997 se sešli v indické Kalkatě významní vědci a učenci. Z tohoto setkání je zpracována kniha: THOUGHTS ON SYNTHESIS OF SCIENCE AND RELIGION.Zde jsou odpovědi na různé otázky.

Zásady náboženství nejsou přístupné každé obyčejné živé bytosti. Jsou určeny pouze pro člověka,kterého mají přivést na úroveň mravnosti. Nenásilí a další takové principy jsou pro zkažené lidi nezbytné,neboť dokud člověk není mravný a nenásilný, nemůže pochopit náboženské zásady.

Mno-(jak někdy začíná příspěvek René Bartošek), já nebudu odpovídat na žádnou kritiku ani dotazy na téma náboženství, prostudujte si nejdříve Védy a pak sami uvidíte změnu ve vašich srdcích a mysli. Mimoto,někdo při studiu Vedánty usíná a nedostane se daleko. Tak musí postupovat po malých částech a naučit se být aspoň trochu pokorný.

215745

28.03.2010 10:18

Třetí světová válka již začala

RE: The meaning of the history of the last century is that today 300 Jewish financiers, all Masters of Lodges, rule the

quido2 81.?.?.?

A zde historická provázanost přímo od kovářů:
www.spiknutí-proti-církvi-a lidstvu.com

215905

29.03.2010 09:01

Pravda zemřela a s ní i Svoboda

RE: Dobre vam tak

quido2 81.?.?.?

řekl jste "A", zbývá nám sdělit ještě "B"-to jest, kým byl Lenin do Ruska vyslán a komu sloužil.

215940

29.03.2010 09:19

Třetí světová válka již začala

RE: Ostrovsky vedel o cem mluvi a proto na jeho hlavu vypsali velkou odmenu.

quido2 81.?.?.?

Malé upřesnění:
Rothschild,Rockefeller,Warburg a řada ostatních,kteří mají být Židé,jsou ve skutečnosti Chazarové.Mají turecký původ a židovskou víru přijali šmahem v roce 740.

215941

Vaše příspěvky jsou jako přítok čisté vody do zakalených. Tato koncepce tedy nutně povede k tomu,že bude opuštěna předchozí,tj: Drang nach Ostn.

Evropskou unii čeká sbližování s Ruskem. To by bylo to nejlepší co může Evropu potkat,a nejen Evropu, ale celou bílou civilizaci.

216134

Ano ano, ostnatých drátů k cíli nastláno. Přesto je třeba vykročit. A že je správným směrem pro bílou populaci spolupráce a ne válka, to je jisté. O zbraňových systémech Ruska a USA máme dostatek informací. Do roku 2020 Rusko přezbrojí ze 70% svoji armádu na moderní systémy. To je již odsouhlasené a v běhu. V té době (r.2020), podle prognózy Bezpečnostního střediska Univerzity Karlovy, bude Rusko rozdělené mezi NATO a Čínu.Mimoto se kojí nadějí, že Rusko opět jako v minulosti, přelstí. A málem se jim to i povedlo. Prognóza tedy předkládá strategii konfrontace. Výsledkem by bylo rozsáhlé zničení infrastruktury a životního prostředí, kdo ví jaké by to mělo celkové dopady. S touto strategií já osobně nesouhlasím. Jsem pro vykročení ke spolupráci.

216141

02.04.2010 13:22

Bombové atentáty v ruském metru

RE: kdo je kdo

quido2 81.?.?.?

Je třeba zločiny vysvětlovat. Jedině tak se můžeme ubránit teroristům pera, kteří páchají mnohdy mnohem horší zlo, než skuteční teroristé.

Na OSUDU vyšel článek s názvem: Atentát v Moskvě si prý udělaly ruské bezpečnostní síly samy, na rozdíl od 11.září.
Politolog Tomáš Šmíd z brněnské Masarykovy univerzity zase míní, že v útoku na metro mohou mít prsty některé frakce bezpečnostních složek. Ve zhora uvedeném článku je také zmínka o Joe Villisovy, který popsal útoky v Madridu.

Podle ruského tisku (31.3.2010) se k odpovědnosti za útok na metro v Moskvě přihlásil čečenský velitel Doku Umarov a varoval, že budou následovat další útoky.

Veřejnost je systematicky matena. A o co se skutečně jedná na Kavkazu nejsou lidská práva, ale nafta pod Kaspikem. Členy Americko-Azerbajdžánské obchodní komory jsou: Henry Kissinger, Zbygniew Brzezinski,James Baker III,Brent Skowcroft a John Sunanu. Samá esa americké politické sféry.

Na http://www.i-ru.cz/clanky-print.asp?id=11838§p=1 vyšel článek Kissingerovo ultimátum Putinovi (10.11.2007)
V odstavci s názvem[překvapení]ceňujeme Putinovu otevřenost.Kdo je hlavní protivník, je napsáno: Tohle jeli říci do Moskvy Kissiger a další- a vyjádřili to zcela jednoznačně:použijeme každého prostředku,abychom získali Kaspik.Kdokoli se nám v tom pokusí zabránit, bude považován za "hlavního protivníka."

216212

02.04.2010 17:34

Bombové atentáty v ruském metru

RE: kdo je kdo

quido2 81.?.?.?

Leninova matka jménem Blank byla židovka a Stalinův otec byl žid.
Džugašvili neboli synové ostrova "Džu".Toto označení bylo používáno v Gruzii pro přistěhovalce z Iránu,mezi nimi byla i velká část portugalských Židů z ostrova Džu,maranos.

Karel Marx byl synem rabína. Psal Komunistický manifest pod dohledem jedné skupiny iluminátů a profesor Karel Ritter z Frankfurtské univerzity psal antitezi pod dohledem jiné skupiny. Myšlenka byla ta,že se použijí rozdíly těchto tak zvaných ideologií. Práci Karla Rittera po jeho smrti dokončil německý filozof F.W.Nietsche.

Po revoluci 1917 bylo v politbiru,které mělo 388 členů pouze 16 Rusů. Židé přijímali ruská jména.Uvádím 20 nejvýznačnějších.
Černov - Von Gutman, Trotský-Bronstein, Markov-Zederbaum, Kamkov-Katz, Menšikov-Goldenberg, Zagorskij-Krochmal, Suchanov-Grimer, Dan-Gurvitch, Parvuss-Geldfand, Kradek-Sebelson, Zinovjev-Aplefbaum, Stěklov-Achamkes, Larin-Lurye, Rjazanov-Goldenbach, Bogdanov-Josse, Gorjev-Goldman, Zvjezdin-Wanstein, Lieber-Goldmann, Ganeskij-Rurstenberg, Roshal-Solomon.

Mluvíte o persekuci Židů v Rusku. Tak si poslechněte co psal Aplefbaum (Zinovjev) v Rudých novinách. Zájem revoluce vyžaduje naprostou likvidaci střední vrstvy, tak zvané buržoasie. A dále píše: Přeměníme naše srdce v ocel,které ovládneme v ohni boje a strádání bojovníků za svobodu.Učiníme naše srdce krutým,tvrdým a bez zachvění,aby ani záchvěv milosrdenství k němu nepronikl. Nebudeme se chvět při pohledu na moře krvenašich nepřátel.
Otevřeme vrata přílivu tohoto krvavého moře.Bez milosti a omezení pobijeme naše nepřátele po stovkách.

Solženicin uvádí 66 milionů obětí běsnění. To však není konečné číslo. Zcela šokující je likvidace celých rodin utopením v Amuru a další zvěrsta. Role Židů v NKVD měla být před světem navždy utajena. Nemáte pravdu ani s těmi lékaři,neznáte skutečné příčiny židovské hrůzovlády v Rusku.

216232

02.04.2010 21:16

Bombové atentáty v ruském metru

RE: kdo je kdo

quido2 81.?.?.?

Děkuji Vám. Dlužníkem sem ale já. Vy a Méďa jste dva nejvýraznější ,vždy dobře informovaní filozofové tohoto webu. Proto vás žádám, v zájmu nás všech, vydržte! Odhodte malá nedorozumnění, která se v minulých dnech promítla i na tento web. Jste oba dobří a spolu uděláte ještě velký kus práce. Doufám, že tuto výzvu přijmete.

Já osobně jsem sledoval donedávna dění na internetu odtažitě. Probudily mě ale příspěvky,lépe idiocie, páně Antoniuse když popisoval WWII. Ano, je to tak. Je třeba diskutovat a odhalovat lži a polopravdy.

216247

02.04.2010 21:27

Bombové atentáty v ruském metru

RE: kdo je kdo

quido2 81.?.?.?

To je podobné,jako když Zbygniew Brzezinski konvertoval na křesťanství.

216248

02.04.2010 21:56

Bombové atentáty v ruském metru

RE: kdo je kdo

quido2 81.?.?.?

Pro vás a pro pana Steve. Pánové,jsem už starý. Jasně si vzpomínám jak můj otec, po roce 1948 poslouchal Svobodnou Evropu. Byl na vojně přes šest let než se vrátil domů. Jako legionář mi také zanechal zápisník,kde popisuje anabázi v Rusku. Ve škole mě učili zcela opačnou historii. Dokonce si pamatuju Stalinovy definice míru a ještě svazácké častušky, jako: ptala se Zuzana Kuby,Kúby,jestli má veverka zúby zúby atd. To mělo za následek, že jsem si s otcem moc nerozumněl. Prostě lhlalo se,a společnost byla matena. Avšak v současná doba je ještě horší. Manipulace a matení probíhá daleko sofistikovaněji. Diskuse je proto nutná.

216250

05.04.2010 18:51

Maďarská naděje má jméno Jobbik

RE: ČSR vznikla před Trianonem, v

quido2 81.?.?.?

Krátké,výstižné a pravdivé.Mám stažený projev Slobodana Miloševiče, který přednesl před "Mezinárodním trestním tribunálem" v Haagu ve dnech 31.srpna a 1.září 2004 a také článek: Račak, 11 let poté. Vše je pečlivě naplánované předem.

216458

07.04.2010 09:41

Kristus na tapetě

RE: Protokoly

quido2 81.?.?.?

Vy,Esmate85,anonym 194?,máte zajisté pravdu,která však popisuje jenom část stávajících problémů před kterými tato současná civilizace stojí. Nutno dodat,že tyto problémy si vytvořil člověk sám. Nemám nic proti akademikům,vědcům,učencům a inteligenci, ba naopak, mnohých si vážím. Bohužel,jsou úkolovaní vládami a elitami. To je ten problém.

Jsou pošlapané čtyři zásady které jsou nutné pro zdravé fungování každé civilizace.Jsou to:"odříkání,čistota,milostivost a pravdivost. Vždycky, když jdu na internet,si zběžně prohlédnu hlavní stránku,novinky. Nedávno jsem se tam dočetl, že otec Sarkozyho už v 11 letech souložil se svou služkou a byl dokonce aktivní. Sexualita je zdůrazňovaná na každém kroku,ve všech sdělovacích prostředcích. Je to záměr. Přesně jak píšete, dle Protokolů sionských mudrců. On totiž za hmotnou ohradou existuje duchovní svět,který skutečná věda nemůže popřít.

Šrímad-Bhágavatam (3.26.27) Falešné ego v kvalitě dobra prodělává další preměnu.Vyvíjí se z něho mysl,jejíž myšlenky a úvahy jsou původem touhy.

Význam[vyplazený jazyk]říznaky mysli jsou přijímání a odmítání,způsobené různými touhami.Toužíme po tom,co je pro náš smyslový požitek příznivé, a odmítáme to,co pro něj příznivé není.Hmotná mysl není stálá,ale lze ji ustálit činnostmi ve vědomí Boha. Dokud je mysl na hmotné úrovni,je přelétavá a všechno její přijímání a odmítání je asat,dočasné.Je řečeno,že ten,jehož mysl není ustálená ve vědomí Boha,MUSI balancaovat mezi přijímáním a odmítáním.Bez ohledu na své akademické vzdělání bude pouze přijímat a odmítat a nikdy nebude schopen upřít svoje mysl na určitý předmět, dokud se neustálí ve vědomí Boha.

216551

08.04.2010 10:54

Kristus na tapetě

RE: S clankem souhlasim.

quido2 81.?.?.?

Jak píšete,pane Bartošek: Lidé by mohli zvednout hlavy od konzumních koryt,a co pak? A to se stejně stane z důvodu konečných rozměrů této planety.

K tomuto dni potřebuje lidstvo svobodnou vědeckou analýzu nejen náboženství ,ale i mnoha dalších vědních oborů. Tomuto přístupu je bráněno stávajícími elitami-především západní hemisféry.

Kupř.:Védská historie vesmíru uvádí,že vesmír se skládá z různých hvězdných soustav,které se dělí na vyšší-Svargaloky,střední- Martjaloky a nižší -Patálaloky. Písemně zaznamenané Védy uvádějí přesné astronomické výpočty o 5 000 let dříve než si takové výpočty dokázali moderní vědci vůbec představit. Příkladem jsou tak zvané nesvítící planety. Védská astronomie má uvedené souřadnice pro výpočet jejich poloh. Často zmiňované jsou Gulika a Mandi. moderní astronomie těmto údajům nepřikládala žádný význam až do roku 1999. V srpnu 1999 britský časopis Astronomy Now podává zdokumentovaný důkaz podporující existenci nesvítivé planety Mandi. Tato stínová planeta byla pozorována švýcarskými astronomy.

S nástupem satelitního snímkování byla potvrzena i existence řeka Sarasvatí. Ve védské literatuře je tato řeka často popisována,avšak západní věda do nedávna považovala tyto zprávy za mytologii. A můžem pokračovat dál přes potopy. Védy uvádějí přesné popisy různých potop, které se liší svou intenzitou a rozsahem. Největší potopy nastávají po zničení projeveného vesmíru. K úplnému zničení vesmíru dochází na konci Brahmova života tj. po uplynutí 311 040 000 000 000 slunečních let.

Také evoluční vývoj dávno před Darwinem popisují Védy, avšak úplněji a přesněji. Darwin jednoduše opsal tuto teorii z védské literatury. Teorii evoluce vysvětlil před dávnou dobou mudrc Bhrgu. A můžem pokračovat stále dál, neboť Védy popisují často velmi detailně všechny vědní obory.

Já pochopitelně cítím a vím, že jsem na takový rozsah vědění nekompetentní a proto už v jednom dřívějším příspěvku se odvolávám na autententické Védy a analýzy povolaných. S našimi dosavadními znalostmi si však nevystačíme.

216611

09.04.2010 11:14

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Primitivni.

quido2 81.?.?.?

Zdravý rozum a morálka sem určitě nepatří. Podívejme se na zprávy teletextu ČT z té doby. Teletex ze dne 14.3.2003:
Dauhá-Podle nejnovějších údajů spojeného velení v Kataru zahynulo do pondělka (14.3.2003) v Iráku 148 vojáků,z toho 115 amerických a 31 britských. Na irácké straně jsou ztráty nejasné.Zpráva uvádí,že zahynulo 600 civilistů a přes 4000 bylo zraněno. Po několika dnech bylo toto číslo opraveno na,že zahynulo 1252 civilistů a 5000 až 6000 bylo zraněno.
Tři měsíce později (14.6.2003):Civilních obětí války je 5534 až 7207.Tato čísla vyplývají ze studie,kterou vypracovaly skupiny amerických a britských vědců Irag Body Count.
Další zpráva teletextu ze dne 29.10.2004[vyplazený jazyk]odle studie jedné bagdádské a dvou amerických univerzit, bylo od počátku války zabito 100 000 Iráčanů,z toho jedna třetina v oblasti Fallúdže.
Následně v září 2007 uvedl generál Petraues před Kongresen USA, že od roku 2003 bylo v Iráku zabito více jak milion obyvatel.
Počátkem roku 2007 irácká ministrině životního prostředí Narmín Othmán uvedla,že Američané použili při bombardování zbraně s ochuzeným uranem,což působí současný nárůst případů rakoviny v zemi. Bylo kontaminováno 350 míst v Iráku a výsledkem je nyní 140 000 případů rakoviny,přičemž každoročně přibývá 7 až 8 tisích dalších.
V roce 2007 byla vypracována podrobná statistika, která uvádí celkový počet mrtvých Iráčanů 1 320 110 obětí. Mimoto i pět milionů sirotků a další hrůzy.

216691

09.04.2010 15:14

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Primitivni.

quido2 81.?.?.?

A ještě jsem zapomněl na morálního sponzora této války.Je jím zlatoústý humanitární bombardér Václav Havel. Uvádím plné znění Havlovy obhajoby války v Iráku, která byla zveřejněna na teletextu ČT dne 6.9.2003:

PRAHA-Exprezident Václav Havel považuje válku v Iráku za morálně ospravedlnitelnou. Americko britský útok totiž vnímá jako projev "nelhostejnosti" ke genocidnímu režimu Sadáma Husajna, který vyvražďoval vlastní obyvatelstvo. Pochybuje ale o načasování a způsobu provedení vojenské akce. "Otevřeně,byť diplomatickým jazykem jsem to řekl prezidentu Bushovi a dalším politikům, pokud jsem měl k tomu příležitost," řekl Havel pro večerník Praha.

Jsem smutný,mám blbou náladu a vidím jak jsme my,obyčejní lidé, slabí.

216709

09.04.2010 15:22

Kristus na tapetě

RE: S clankem souhlasim.

quido2 81.?.?.?

Pane Bartošek,rád bych vám pomohl, ale mimo již uvedeného zdroje informace nemám žádný jiný. Je ale možné získat profesionální informace na www.astro.cz, kam byste musel směrovat váš dotaz.

Mějte se hezky a zkuste jim napsat. Třeba odpoví.

216712

09.04.2010 16:10

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Primitivni.

quido2 81.?.?.?

Pane jansmith hodně vysvětlují Protokoly sionských mudrců, Protokol č.17, počínaje odstavcem "Právnictví" a další jako "Svoboda svědomí"..Všude se hlásá svoboda svědomí.Podle toho jest jen otázkou času, kdy nastane shroucení se křesťanského náboženství. S jinými náboženstvími budeme snáze hotovi,ale pojednání o této otázce není ještě zralé na výrok.atd
V odstavci s názvem "Úloha současného tisku" je řečeno: Náš tisk bude provádět ostrou kritiku státních i náboženských záležitostí, jakož i neschopnosti Gojů. Užijeme přitom opovržlivých výrazů,hraničících na urážku-což jest uměním, s nímž jest naše geniální raca dobře obeznámena.

Porovnáme-li zhora uvedené se současnou situací- můžeme prohlásit: "mise je splněna".

Není nejmenších pochyb,že velkou zbraní proti totalitě je internet. Tuto skutečnost elity nesprávně zhodnotily a jsem zvědav co bude s internetem dál.

216718

09.04.2010 16:28

Kristus na tapetě

RE: S clankem souhlasim.

quido2 81.?.?.?

No,přece jsem něco našel. Na http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/veda.htm Je rozsáhlý a podrobný článek o planetě Mandi. Budete určitě spokojen.
Mějte se fajn.

216721

No právě,pane Méďo,jste zajedno s Protokoly sionských mudrců. Jak se v nich praví,že tlachání je úlohou tisku. Tak udělejte něco místo toho hašteření, inteligence nato máte máte dost.

216800

10.04.2010 09:40

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Primitivni.

quido2 81.?.?.?

Nehodlám se s vámi přít. Jenom podotýkám,že nebezpečí,které představuje internet pro manipulaci populace rozpoznal i Rockefeller, a v tom duchu se i vyjádřil.

216801

10.04.2010 10:27

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Primitivni.

quido2 81.?.?.?

Prosímvás, nespecifikujte to, co si myslím. Takový argument je k smíchu. A co dělám na Zvědavci? Vzdělávám se. Jsou zde hodnotné informace i hodnotné komentáře.

216808

O Protokolech sionských mudrců byla napsána celá řada studií. Vaše hodnocení je povrchní.
V protokolu č.2. V odstavci s názvem Úspěchy rozkladných teorií je napsáno: Nemyslete,že tvrzení naše jsou prázdná slova.Pozorujte úspěchy Darvinismu,Marxismu a Nietzsche-ovské filozofie. Demoralizující účinek těchto nauk na ducha Gojů,musí nám býti bezpodmínečně jasným.
Historická fakta jsou jasná.Marx psal"Komunistický manifest" pod dohledem jedné skupiny iluminátů a profesor Karl Ritter z Frankfurtské univerzity psal antitezi pod dohledem jiné skupiny.Myšlenka byla ta,že vůdci celého spiknutí mohou využít rozdíly těchto dvou tak zvaných ideologií k rozdělení stále většího počtu lidské rasy do opačných táborů,aby mohli být vyzbrojeni a potom,vymytím mozků dohnáni k boji a zničení se navzájem. A zvláště pak ke zničení všech politických a náboženských institucí.
Práci Karla Rittera po jeho smrti dokončil německý filozof Friedrich Wilhelm Nietsche,který založil nietscheismus. Tento nietscheismus byl použit k rozpoutání první a druhé světové války.
Prvně tedy vypracujte vaši vlastní studii na příčiny obou světových válek a obou revolucí, francouzské a ruské, a tak dokážete, že zhora uvedení autoři jsou ovce a zároveň mě poučíte. To víte,já také nechci být ovce.

216817

Už se stalo. Realizaci NWO zabrání BRIC. Jde to rychle. pokud nebude válka ,tak v brzku budou mít svou měnu SDR (Special Drawing Rights).

216818

Tak tak, i Margaret Tatcherová to pojmenovala: populace Rusů bude redukována na 15 milionů,kteří budou pracovat u vrtných souprav a v dolech. A ten Putin to né a né pochopit.

216914

Tak tak. I Margaret Tatcherová tento problém pojmenovala: Populace Rusů bude redukována na 15 milionů, kteří budou pracovat u vrtných souprav a v dolech. A ten Putin to né a né pochopit.

216915

Víte pane Médo,když si BRIC dosadí vlastní verzi NWO, tak to už budou dvě verze,že, a tím pádem to nebude jedna světová vláda.
Mimochodem. O jednosvětové vládě hovoří i Védy. Tato říše se jmenovala Bharatavarša.
Nebo ku př. zbraňové systémy. Vyvíjí se neustále ničivější zbraně. Kupř.:HAARP. Pokud si však koupíte Bhagavadgítu takovou, jaká je (The Bhativedanta book Trust) BBT,P.O.Box 101, 152 00 Praha 8, tak zde v komentáři k verši (2.23) stojí: Dnešní zbraně i nukleární, se řadí k ohňovým zbraním.Proti střelným zbraním se používalo vodních zbraní, o kterých dnešní věda nemá ani potuchy. Stejně tak i existovaly zbraně v podobě větrné smrště, o nichž dnešní věda rovněž nic neví. To však nejsou ojedinělé zprávy o zbraňových systémech. Ve Šrímad-Bhágavatamu jsou zmiňovány paprskovité zbraně,(dnes bychom řekli lejzrové zbraně) které ničily létající objekty na orbitě.
Komentář k verši (2.23 Bhagavad-gíty)byl napsán cca před 40-50 lety. Za tu dobu, která uplynula, vojáci pokročili směle v před. Viz zmiňovaný HAARP.

216918

Pane Méda, Solženicin prohlásil, že Rusko a Německo jsou si souzeny. Jestli chce Evropa prosperovat a být silným hráčem, nebo i rozhodujícím hráčem světové politiky, mohou to podle mě realizovat právě tyto dva národy. A tohle ví i protagonisté NWO. Mimoto v Německu je stále silná USA armáda. Pokud tyto národy půjdou cestou politické kooperace, čeká je jistě mnoho překážek.

Jestli je Putin ateista si nejsem tak jistý. Mohu soudit pouze podle toho co mi zprostředkují masmédia. Podle dosavadních informací a Putinových aktivit v této oblasti, vypadá to špíše obráceně.

Jinak vám děkuji za aktuální informace.

216955

Takže se omlouvám za chybu a souhlasím s vámi.

216967

Milý pane. Purány jsou také doplňky Véd. Slovem veda se myslí veškerá védská literatura: čtyři Védy,(Rg,Jadžur,Sáma a Atharva),osumnáct Purán, Upanišády a Védanta sútra.

Čtyři Védy a jejich šest doplňků,Vedánta sútra,knihy o logice,knihy o náboženství a Purány tvoří čtrnác druhů učebnic určených pro vyšší vzdělání. Kalpa-sútry a Mímánsa-sútry jsou určeny ke studiu obětních metod. Mimo těchto základních autoritativních knih existuje velké množství navazující duchovní nauky, kterou sepsali mocní rišiové.

Původně se Vedy tradovaly pouze v ústním podání, ale před 5000 lety je sepsal Vyasadeva-zplnomocněná inkarnace k literární činnosti. Ten předal lidstvu Vedy,Purány,Vedánta-sútru a Mahabháratu. Toto písemné sdělení bylo potřebné s přicházejícím úpadkovým věkem Kali-yugy.

Původně přednesl Bhagavad-gítu Šrí Krišna bohu slunce před stamiliony lety. Védská literatura je stará stamiliony let a jak je uvedeno v předmluvě Bhagavad-gíty: Tuto skutečnost musíme přijmout, a tak pochopit historickou důležitost Bhagavad-gíty na základě Krišnovy výpovědi,aniž by došlo ke zkreslení.Tlumočit toto poselství bez ohledu na Krišnovu vůli je největší přestupek.

Ve stejné době jako Vyásadeva,nebo dokonce ještě před ním žili jiní velcí mudrci jako Gautama,Kánada,Jaimini,Kapila, Aštavakra, a ti všichni předložili své filozofické směry. Patří k nim i Patanjali a každý z těchto šesti velkých rišiů zastává odlišný způsob filozofického nazírání, stejně jako moderní filozofové a spekulanti.

Rozdíl mezi šesti filozofickými cestami výše uvedených mudrců a cestou Vyásadeva je následující:
Védské transcendentální poznání sestupuje přímo od Osobnosti Božství. Milostí Pána je osvícen Brahmá, první živá bytost ve vesmíru,od Brahmy byl osvícen Nárada a od Nárady Vyása. Poznání, které bylo přijato v učebnické posloupnosti, je tedy dokonalé. Nikdo se nemůže stát dokonalým duchovním mistrem,dokud nepřijme toto dokonalé poznání od učebnické posloupnosti. To je tajemství jak získat transcendentální poznání.

Pak bychom museli probrat rozdíl mezi personalisty a impersonalisty. Impersonalisté májavadíni jsou zastánci neosobní filozofie, kteří si myslí,že Absolutní nemá v konečném smyslu žádnou podobu a živá bytost je jako Bůh. Působení máyávadské filozofie je proto pro veřejnost velice nebezpečné. Máyávadský filozof nerozlišuje mezi Nejvyšší Duší a individuální duší. Mno a to jsou většinou všichni evropští náboženští experti.

Pane Méda, tady není místo na takové debaty.

216979

Já se nechci přít. Chtěl jsem upozornit na to,že již védská literatura se zmiňuje o zbraňových systémech, které byly vývojově daleko před současnými. Uvedl jsem Bhagavad-gítu,takovou,jaká je,
(ve vydání z roku 1991 jsou zbraňové systémy popsány na s.86 a ve vydání z roku 1998 na s.93)To proto,že další tituly Bhagavad-gíty, kterých je po světě přes 850, nesledují původní originální sanskrtské texty-jsou tedy nepřesné, zavádějící a spekulativní.

Těch záhad je daleko víc.Kupř.:železný sloup v Dillí. Védská literatura obsahuje popisy pokročilých postupů, mnohdy komplikovanějších, než metody používané v současné době. Nedokážeme zatím vyrobit železo v kvalitě srovnatelné s 22 stop vysokým sloupem v Dillí, který je největším starověkým ručně vyrobeným železným blokem.

Pak je to védská kosmologie, která se shoduje s moderními vědeckými závěry. Dále védská matematika a popisy různých vědních oborů. Již jsem se také zmiňoval v dřívějším příspěvku o řece Sarasvatí, západní věda zprávy o této řece pokládala za mytologii. S nástupem satelitního snímkování bylo prokázáno, že řeka dříve existovala a kolem jejího toku se nácházely stovky sídlišt. To potvrzuje současná archeologie.

Možná vás bude zajímat,že i údaje o árijské civilizaci jsou spekulativní. Nedávné nezávislé výzkumy jako např. studie archeologa Jamese Shaffera z roku 1993, ukazují, že neexistují žádné důkazy o cizí invazi do civilizace Indus-Sarasvatí,a že kulturní kontinuitu je možno sledovat tisíciletí do minulosti.

Také Darwinova teorie evoluce není ničím jiným,než částečným vysvětlením transmigrace duše.Darwin jednoduše převzal informace z védské literatury, ale neměl žádnou představu o duši. A možná ,že to byl záměr protagonistů NWO. Profesor Adam Weishaupt byl pověřem Rothschildem,aby zpracoval studii mysteriózních náboženství do souboru. Dne 1.května 1776 zakládá tento profesor řád iluminátů. V roce 1798 se konal v americké Philadelphii tajný sjezd iluminátů. Zde byla založena společnost:
APPENDIX E: NEW WORLD ORDER
byl vypracován tzv:"Protokol moudrých mužů Sionu", podle kterého se prakticky odvíjí novodobá historie planety.

Mám rozsáhlou duchovní literaturu,ale knihu,ze které požadujete citaci, tu nemám. Tedy lituji, nemohu sloužit. Mohl bych ale vyhledat popis ničení celých měst na orbitě, které byly viditelné i neviditelné, pomocí ohnivého šípu. To je ve Šrímad-Bhágavatamu. Z této překrásné Purány vlastním deset zpěvů přeložených do češtiny.

217010

Doplnění:
Omlouvám se, ale ještě jsem zapomněl napsat verš, který pojednává o jednosvětové vládě. Ten si můžete přečíst ve třetím zpěvu Šrímad -Bhágavatamu,prvním dílu ze kterého cituji:

(3.1.20) Během svých cest po všech poutních místech Bháratavarši navštívil Prabhásaksetru.Tehdy byl králem Mahárája Yudhisthira a ovládal celý svět jedinou vojenskou silou a pod jedinou vlajkou.

Význam: Když světec Vidura před více než pěti tisíci lety cestoval jako poutník po Zemi, Indie se nazývala Bháratavarša a je tak známa dodnes. Dějiny světa nepodávají žádný systematický výklad minulosti stáří než tři tisíce let, ale předtím měl celý svět jedinou vlajku a byl ovládán vojenskou silou Maháráje Yudhisthira,krále celého světa. V současnosti vlají před Organizací spojených národů stovky a tisíce vlajek, ale za Vidurova života stačila milostí Ajity,Pána Krišny, pouze jediná vlajka. Národy světa si velice přejí mít znovu jeden stát s jednou vlajkou, ale v zájmu toho se musejí ucházet o přízeň Pána Krišny, který jediný nám může pomoci stát se jediným celosvětovým národem.

(3.1.22) Na břehu řeky Sarasvatí bylo jedenáct poutních míst[pláč]1) Trita,(2)Usaná,(3)Manu,(4)Prthu,(5)Agni,(6)Asita,(7)Váyu,(8)Sudása,(9)Go,(10)Guha a (11)Šraddhadeva. Vidura je všechny navštívil a řádně vykonal náležité rituály.

Já osobně si velice vážím védské literatury, je to skvost, který se dá číst stále znovu a znovu. Stále přináší něco nového. Jinými slovy je to živá literatura. Světská literatutra je mrtvá. Nemá tu sílu.

217147

15.04.2010 09:38

Alespoň krátce k pádu polského letadla

RE: Je neskutečné jak se lže,

quido2 81.?.?.?

Ač heslovitě, tak přesto jste výstižně popsal příčiny lidského utrpení, cituji:
O morálce raději ani nepíši,jaké to ošklivé slovo pro mnohé.

To je základní problém, neboť na jejím základě se utváří charakter člověka a především úrudné prostředí pro ušlechtilé lidské vlastnosti. V současné společnosti je oslavován chtíč, který je ve skutečnosti jedním z největších nepřátel člověka.

217199

16.04.2010 09:52

Alespoň krátce k pádu polského letadla

RE: Katyn II How satanist say

quido2 81.?.?.?

Nemáte přehled, jste zaslepený a neznáte historii. Ba ani události zcela blízké. Z tohoto důvodu nemůžete dojít k objektivnímu závěru. Udělejte něco pro svoje prozření a přečtěte si články, které vyšly na Zvědavci. Jsou to:
Jsme obklopeni pavučinou lží! (3.1.2008)
Havlova pravda začíná v mučírnách CIA (25.3.2008)
Prezidentský kandidát Ron Paul proti vlivné plutokracii (18.9.2007)

Na Britských listech vyšel (10.12.2007) článek:
Bývalý italský prezident Francesco Cossiga:"Za 11.zářím stojí CIA, Mossad a světové sionistické hnutí.
Vyšlo mnoho odborných analýz,které potvrzují,že oficiální vládní verze je přinejměnším veliké falzum. Tento problém je v USA, i globálně, stále živý.

Pokud se jedná o útoky na Rusko, tak i průměrně obeznámený člověk ví, že se jedná především o nerostné bohatství Ruska. Do tohoto problému vás uvede článek s názvem:
Kissingerovo ultimátum Putinovi(Publica.cz) (10.2.2007), který vyšel na http://www.i-ru.cz/clanky-print.asp?id=11838§p=1

Lidé jsou již unaveni neustálou manipulací a lhaním, záštiplností a zlomyslností. Podvědomě touží po pravdě. A to je i důvod proč má Rusko,a to nejen na Zvědavci,často takovou podporu.

217285

16.04.2010 13:27

Alespoň krátce k pádu polského letadla

RE: Neskutečně mnoho nenávisti

81.?.?.?

Pane Mirko D, je to jak píšete, ale je třeba doplnit,že nejvyšší velitel byl vždy Kagan, tj.první tajemník komunistické strany bolševiků. Vůli Kagana vykonával jeho bek. To jest Stalin (Džugašvili). Prvním tajemníkem komunistické strany byl vždy žid.

Teď, když již o nic nejde, po dlouhých letech mlčení promluvil žid Grigorij Aronson. Prohlásil, že Velká říjnová revoluce v Rusku byla prací tajných svobodozednářských lóží,dceřiných lóží židovsko-francouzské "Lóže Velkého východu" (Grand Orient.)Aronson informuje,že všichni členové dočasné vlády,včetně Kerenského,byli svobodní zednáři. Článek vyšel v židovském časopise "NRS".

217303

16.04.2010 14:14

Alespoň krátce k pádu polského letadla

RE: Neskutečně mnoho nenávisti

quido2 81.?.?.?

Bylo to takto:
Po dlouhých letech mlčení promluvil žid Grigorij Aronson.Jeho článek vyšel v židovském časopise "NSR". Aronson poznamenal, že říjnová revoluce v Rusku byla prací tajných svobodozednářských loží,dceřiných loží židovsko-francouzské "Lóže Velkého Východu" (Grand Orient) Jak informuje Aronson, všichni členové Dočasné vlády, včetně Kerenského, byli svobodní zednáři.

Skutečným prvním mužem moci byl vždy první tajemník komunistické strany a to byl vždy žid. Tak zvaný Kagan. Vykonavatelem jeho vůle byl tak zvaný bek. V daném případě Stalin (Džugašvili)

217306

07.05.2010 13:08

Budeme se podepisovat třemi křížky?

RE: ...

quido2 81.?.?.?

Nejedná se o Čechy ale o celou civilizaci.Předkládám článek z "ORIGINS MAGAZINE"- Princip redukcionalizmu.

Fyzik Paul Davies: Věřím,že nyní chápeme,jak vznikla veškerá hmota a energie ve vesmíru."Ale vědecká verze stvoření jde dál a vábně slibuje,že se nám jednou povede vysvětlit dokonce i to,jak samotný základ existence-prostor čas-povstal doslova z vůbec ničeho."
Tato vize představuje vyvrcholení vedeckého hledání odpovědi na ty nejzákladnější otázky o přírodě a původu vesmíru.
Již od času Newtona má věda za to,že všechny fenomény mohou být popsány(alespoň v principu) jako měřitelné jevy,které lze stanovit výpočtem za použití jednoduchých matematických zákonů. Z této premisy,kterou lze nazvat principem redukcionizmu,vyplývá,že realita je v podstatě jednoduchá a že lidské bytosti,bereme-li v úvahu sílu jejich intelektu a smyslů,mohou nakonec být schopny plně pochopit povahu i původ všech jevů ve vesmíru. Ačkoliv je princip redukcionizmu od počátku neprokazatelný,poskytl základní strategii vedeckému výzkumu,a jak vědci přicházeli s jedním úspěchem za druhým,jejich víra v univerzální uplatnitelnost tohoto principu stále sílila.
Avšak laické přijímání principu redukcionizmu má jistě velmi znepokojivé důsledky.Redukuje vesmír na mechanizmus fungující na základě neosobních matematických zákonů a redukuje lidskou bytost na komplexní submechanizmus,jehož "vůle a pocity" představují pouhé vzorce chemických interakcí mezi molekulmi.
Hodnoty a etické normy již nemohou být chápány v důsledku toho jako základní principy přijaté od transcendentálního stvořitele, který definuje konečný účel a smysl lidského života.Stávají se pouhými strategiemi přežití,které vznikly náhodou a udržely se pro svou efektivitu za jistých podmínek a budou odsunuty stranou neúprosnou fyzickou proměnou se změnou těchto podmínek.
Fyzik Wolfgang Pauli s ohledem na to předpovídá:"Může se stát,že v nepříliš vzdálené budoucnosti ztratí příběhy a obrazy starých náboženství svou přesvědčivost i pro průměrného člověka.Až se to stane,obávám se,že se stará etika složí jako domeček z karet a budou páchány nepředstavitelné hrůzy". Uvážíme-li vážné důsledky redukcionistického přístupu moderní vědy,měli bychom se zdráhat přijmout jej jako zcela správný,pokud nejsou předloženy zcela přesvědčivé důkazy.Mnoho vědců a filozofů má za to,že je takových důkazů již dostatek.Přesto bližší pohled na současné vědecké teorie odhalí,že tomu tak prostě není.Ačkoli vědci nepochybně dospěli k mnoha významným objevům,unáhlili se v prohlášení,že dokazují jejich systém světa založený na redukcionalizmu.
Naším základním poznatkem však je,že redukcionalistický světonázor moderní vědy není v žádném případě neotřesitelný,je proto možné načrtnout alternativní náhled, v němž je svět chápán jako pouze čás...

Automaticky kráceno

218883

07.05.2010 13:23

Budeme se podepisovat třemi křížky?

RE: ...

quido2 81.?.?.?

pokračování:
v němž je svět chápán jako pouze častečně kvantifikovatelný a kde je místo jak pro účel, tak pro duchovní kvality.
Takový teoretický systém by nám měl umožnit propojit oblasti vědění doposud rozdělené mezi domény vědy a náboženství. Jeden přijatelný model pro takové propojení lze nalést v indické védské (vaišnavské) filozofii,která nabízí sofistikovaný intelektuální rámec,který zahrnuje vysoce propracovaný nástin fyzického vesmíru a ověřitelný popis netělesných fenoménů jako je vědomí. Redukcionalističtí myslitelé nemají monopol na poznání života a vesmíru.Rozumné alternativní názory si zaslouží právě tak seriozní zvážení.Jinak výlučný nárok vědců vyznívá neseriozně a lidem je odpírána skutečná svoboda výběru.

Začíná se u školství. A o to jde!

218885

07.05.2010 18:08

Budeme se podepisovat třemi křížky?

RE: ...

quido2 81.?.?.?

To tvrdí fotah 90. Já se s ním neztotožňuji.Hodně se tady změnilo. Dnes na novinkách byl článek, že 14ti a 15ti letí žáci šikanovali spolužačky tak,že je třetí nožičkou laskali po tváři. Přitom, učitelé mnohdy ví, ale bojí se zasáhnout.Josef Pazdera a Stanislav Mihulka popisují rozšíření pohlavních chorob mezi mládeží- je to katastrofální. Ještě horší rozšíření pohlavních chorob mezi mládeží je v USA. Přitom se jedná právě o ty 14ti nebo ještě mladší ročníky. Sprostota a neúcta ke starým lidem je dalším ukazatelem. Prostě Západ se svou kulturou kráčející českými luhy nám nepřinesl nic pozitivního. Je tedy třeba začít s osvětou. A to právě u školství. A to je také smyslem článku pana Stwory. Jak se to podaří záleží na globálním vývoji. Svět je v pohybu a nedá se to zastavit. Rozhodovat budou pochopitelně silní hráči, BRIC, tedy i Rusko.

218903

10.05.2010 10:04

Inspirační foto – vyhlášení vítězů

RE: Navrhuji se kriticky podivat na soucasne udalosti

quido2 81.?.?.?

Navrhuji se kriticky podívat na současné události.

V tom případě musíme vycházet z historických nezfalšovaných faktů. V článku Čína obklíčena řetězem amerických základen (24,2,2010) píše pan Antoninus: Tedy fakta mluví tak,že Wehrmacht i přes své kvality na válku na východě byl zoufale nepřipraven. Jaká byla tedy skutečnost???

Plán napadení SSSR měl název Barbarosa a byl německým velením připraven a podepsán Hitlerem v prosinci 1940.Je to podrobná směrnice k provedení útoku. V té době ze strany SSSR existovalo pouze memorandum o jehož realizaci mělo být teprve rozhodnuto. Této přípravné strategii předcházely Stalinovy čistky. Za pohých 15 měsíců v letech 1937-38 Stalin vyvraždil:
3 z 5 maršálů,--13z 15 velitelů armád,--8 z 9 admirálů flotily a admirálů prvního stupně,--50 z 57 velitelů armádních zborů,-- 154 z 186 velitelů divizí,--11 z 11 náměstků komisaře obrany a 98 z 108 členů nejvyšší vojenské rady.--43 285 vysokých důstojníků bylo odsouzeno k dlouholetým žalářům. Dopady tohoto zločinu byly v nadcházející válce obrovské.

Naproti tomu na německé straně pokračovaly přípravy na válku dle plánů. Z Balkánu jsou staženy desítky divizí,armády jsou plně vyzbrojeny. Tyto přípravy byly sovětské rozvědce známé.Stalin je však ignoruje a vydává další rozkazy k přesunu jednotek bez zabezpečení obrany.

V den útoku(22,června 1941) bylo na německé straně připraveno:
153 německých divizí, 12 rumunských pěších divizí, 2 slovenské pěší divize plus jedna slovenská motorizovaná divize, 3 italské motorizované divize a 18 finských divizí. K tomu přistupovaly: 4 rumunské jezdecké brigády, 1 tanková brigáda a 3 horské brigády. Dále 2 maďarské motorizované brigády a jedna jezdecká. Převaha německé armády a zkušeného velení byla přímo hmatatelná.

Také Bulhaři a Španělé byli spojenci Hitlera a neutrální Švýcarsko vyrábělo pro Wehrmacht přesné časovace a zaměřovače. Zbrojovky poražené Evropy pracovaly pro Wehrmacht.

Před útokem nemá RA zajištěnou obranu a je špatně vyzbrojena. V západním vojenském okruhu byly soustředěny asi 3/5 divizí a vojáků RA. Těmto vojskům však chyběly 2/5 až 1/2 výzbroje. Mimoto tu noc (22,6,1941) se přesouvali místní velitelé ke svým jednotkám ze štábů armád.Tito velitelé byli ukolébáni dřívějším Stalinovým ujištěním,že válka proti Německu začne až v r.1942. Této filozofii klidu odpovídalo zajištění obrany na linii doteku armád.Hitler měl bezpochyby přesné informace.Načasování útoku bylo perfektní.

Po zahájení útoku postoupil Wehrmacht stovky kilometrů bez většího odporu.Na zemi byly zničeny tisíce ruských letadel a bylo ukořistěno obrovské množství techniky. Do konce r.1941 bylo zajato nebo zabito 3,5 milionů vojáků RA. Totální porážka SSSR se zdála být nezvratná.

219046

10.05.2010 10:36

Inspirační foto – vyhlášení vítězů

RE: Navrhuji se kriticky podivat na soucasne udalosti

quido2 81.?.?.?

dokončení:
Pozadí podpory Hitlera bylo euroatlantické.O tom svědčí proces ze dne 20.10.1942,kdy Leo T.Growley,vládou USA ustanovený správce nepřátelského majetku,zabavil na základě zákona o obchodování s nepřítelem veškerý majetek Newyorské banky UBC. Došlo ke krizi mezi frakcemi iluminátů (Rothschild Rockefeller- Hitlerovi se též přezdívalo Rothschildův baron.)V případě rychlého vítězstí v Rusku byly dny Anglie sečteny. Německo by získalo surovinovou základnu a nevyčerpatelný zástup otroků.To byl pravděpodobně důvod změny strategie USA a v konečné fázi i strategie Stalina. Neb i ten byl řízen ilumináty-svobodnými zednáři zrovna jako jeho předchůdce Lenin. Viz multimilionář Hamer, přítel Lenina-Skrull, který měl právo přiletět do Moskvy kdykoli a měl ložnici hned vedle Leninovy. Podrobnosti se možná dozvíme po odtajnění archívů Woshingtonu, Moskvy , ale především tajných archívů svobodných zednářů.

Za jakou cenu přeměnil Stalin agrární Rusko? Byl to on a ti co ho řídili, kdo jsou zodpovědni za události v době hladomoru v r.1930 A za gulagy,kde byly umučeny miliony občanů, přičemž, jako u generálů a důstojníku měli "přednost" ti nejlepší z Gojů. Toto vraždění v předvečer války bylo dábelské a nemá žádné racionální vysvětlení.

Také generál Vlasov vypracoval pro německé velení analýzu, kde píše: Na německý útok nebyla RA připravena.Nezabezpečení obrany a idiotické velení byly příčinou drtivých neúspěchů RA. Stalin se prohlašuje za velkého vojevůdce a vyzná se ve všem nejlépe ze všech. Zbylé velení RA je úplná průměrnost, je mezi nimi několik lepších než ostatní.Timošenko a Vorošilov jsou neschopní, Sapošnikov je starý a unavený,Mereckov je negramotný.

Lidé jsou úmyslně mateni. Historie lidstva, zvláště pak historie dvacátého století a události v Rusku jsou plné polopravd, manipulací, úmyslného matení a lží. Jestliže dojde k objektivní analýze tak bude jasné, že prostý ruský voják byl zrazen, a nesl veškerou tíhu této zrady. Navzdory této zradě a idiotickému velení, dokázal v této válce zvítězit. Za to mu patří bezesporu úcta a poděkování.

219048

11.05.2010 06:48

Inspirační foto – vyhlášení vítězů

RE: Navrhuji se kriticky podivat na soucasne udalosti

81.?.?.?

Pro Lin85 a Steve97.
Nejsme sami,kdo vnímá pokleslé zkreslování historie. Je nás bohužel v této naší české kotlině málo. Nastupující generace myslí v jiném, a bohužel leckdy nejen lživém ale i záštiplném duchu. Je vidět, že Guruové- teroristé pera, pracují spolehlivě. Dnes a denně a jejich úsilí neochabuje.

Můj otec byl legionář a za WWII u nás provedlo gestapo domovní prohlídku. Ještě dnes, když si to vybavím, cítím hrůzu. Co museli prožívat lidé na Ukrajině a Rusku, kde bylo vypáleno na 4000 vesnic, děti naházené do studní a další hrůzi, si nedovedu vůbec představit. A podívejme se, co dělá současný politický astablisment. Jaké informace nám podával Jan Urban o válce v Jugoslávii, nebo senátor Štětina o válce v Čečně, či snaživý jakýsi radní konšel v Brně, který nechal odstranit symboly SSSR z pomníku. Všeho dočasu. Je vidět, že i na Západě začíná foukat jiný vítr. Rusko nebude zdecimováno ekonomicky, to se nepovedlo. Tomu novému větru odpovídá i účast jednotek NATo na přehlídce v Moskvě.
Zdravím a přeji Vám hezký den

219086

13.05.2010 10:05

Nové zemětřesení na Haiti: Vražedný dárek Monsanto haitským farmářům

RE: Konecnym vysledkem lidske inteligence je smrt a nebo

quido2 81.?.?.?

Pane Kozoroh.Podle toho co zde předkládáte se mně vybavují vzpomínky na studentská léta krátce po WWII. Tehdy jsme se smáli větě, kterou "údajně" měl prohlásit americký generál. Jméno si už nepamatuji. Prohlásil: "Roku dva tisíce se bude muset lidstvo z velké části vyhubit, pokud se chce zachránit." Později, myslím, že to byla Filipovská, která zpívala píseň ve které byla věta: Chlapci a děvčata, pěstujte koťata, země je kulatá, místa je tu dost. A tak jsme vesele dál budovali socializmus.

Je vidět,že musely již tehdy existovat veřejnosti utajené , dlouhodobé strategické plány , NWO není tudíž pouhá konspirace.

219207

13.05.2010 11:07

Nové zemětřesení na Haiti: Vražedný dárek Monsanto haitským farmářům

RE: Konecnym vysledkem lidske inteligence je smrt a nebo

quido2 81.?.?.?

Pane Steve 97. To jsme si nerozumněli. Já příspěvky pana Kozoroha vůbec nezpochybňuji. Naopak, s tísní v srdci s nimi souhlasím. Podobně úderné jsou i vaše. Ty ale mají jiskru inteligentního humoru, takže se mnohdy s chutí zasměju. Mě však nejvíce imponuje u kohokoli snaha nelhat, snažit se popsat pravdu. O mnohých přispívajících si myslím, že jsou lobisté či placení diskutující. Nebezpeční jsou ti s velkým přehledem. Mají často i nedostupné informace a schopnost se vyjadřovat. Zvědavec je ale zvládá a to mě těší.

219213

13.05.2010 11:47

Inspirační foto – vyhlášení vítězů

RE: Navrhuji se kriticky podivat na soucasne udalosti

quido2 81.?.?.?

Mnó, to jsem si vypůjčil od pana Bartoška, ale tím mu samozřejmě neupírám autorství. V reakci na váš příspěvek konstatuji, že veselost je zdraví půl a čistota druhá je půle. Musíme ten srab, který se na nás hrne, nějak ustát.

Když se dívám na ty krásné děti, které vídám na procházkách povznáší mě to a usmívám se a věřím, že přes všechna úskalí a nebezpečenství lidstvo nakonec přežije. Že ale dojde v blízké budoucnosti k obrovské celospolečenské, globální krizi, je víc než pravděpodobnost.

Pokud se jedná o znalost historie mezi mládeží, mohu pouze konstatovat, že je silně okleštěná, nebo žádná. Svědčí o tom i poškozování pomníků rudoarmějců. Viděl jsem dva případy. Mysl mládeže je nesprávně vedena. Mnoho jich vyznává filozofii amerického revolucionáře J.Pubina, který ve své knize "ČIN", praví: Smíchali jsme mladost, hudbu, sex, narkotika a duch buřičctví se zrádcovstvím a takovéto kombinaci nelze odolat.
Viz technopáty a nedávno na novinkách bylo napsáno, že v Praze vykřikovali pochodující vyznavači mariánky heslo: Kdo nekouří s námi, kouří proti nám. Mnozí mladí lidé tento "výdobytek" svobody urputně brání. Takže asi tak.

219214

14.05.2010 07:56

Nové zemětřesení na Haiti: Vražedný dárek Monsanto haitským farmářům

RE: Konecnym vysledkem lidske inteligence je smrt a nebo

81.?.?.?

Obojky-to je tedy síla. Je vidět, že západní, především americká společnost se transformuje na novou verbální filozofii, kterou můžeme nazvat orwelizmus - mír je válka, lež je pravda, otroctví je svoboda. Takže díky vám jsem pochopil důležitost obojků. Co bude dál?

219265

14.05.2010 12:43

Nové zemětřesení na Haiti: Vražedný dárek Monsanto haitským farmářům

RE: Nejhorší na tom je

quido2 81.?.?.?

Oni sypou a bohatě,jiní. Komunizmus měl mimo již popsaných funkcí také hospodářské zdržení Rusů a Slovanů jako celku. Že to Slované přežili a dokázali i přes takto nastavené parametry hospodářského vývoje být efektivní, to svědčí o jejich pracovitosti,skromnosti a inteligenci.

Anglosaský svět a především trojúhelník GB,USA a Izrael nás přesvědčuje dnes a denně co je jejich stěžejním cílem. Viz bývalou Jugoslávii, základny v Kosovu, Bulharsku a Rumunsku, Patrioty v Polsku, či neuskutečněný radar v Česku. Také slíznutí smetany a nové společenské a politické uspořádání postkomunistických zemí je jejich strategie, viz vlastnictví bank a lukrativních výrobních podniků koupených za babku a začlenění těchto zemí do NATO. A přes toto vítězství demokracie máme v ČR vteřinový dluh ,který neustále narůstá, zatímco v roce 1989 byla naše zahraniční aktiva plusová, zrovna jako duchodový fond. Teď jsou důchodci na obtíž. Nedávno se tady na zvědavci rozebíraly další aspekty této společenské přeměny. Jedním z nich je školství. Zde také pšenka nekvete.

V těchto dnech vyšla kniha Catherine Merridale s názvem Ivans War: O hromadném znásilňování německých žen v roce 1945.
Již ten název je hanlivý a zavádějící. Nebyla to Ivanova válka, nýbrž válka Chazarů s požehnáním katolické církve. Také počet 6 mil.padlých Rusů, který paní profesorka udává, jsou typické anglosaské počty. Za Stalina to bylo 14 mil.,za Chruščova 20mil., a za Gorbačova 27 mil. V současné době probíhá nová rekapitulace celé války. Počet 20 mil. není nadsazený. Paní profesorka dále zahaluje příčinu války a soustřeďuje se na její důsledky. To je strategie z příručky CIA, kde na str.15 stojí: Všechno sveď na někoho jiného. My nic my muzikanti.

Nejmocnější organizací svobodných zednářů je B nai B rith. V roce 1950 na sjezdu organizace, soudce Meier Steinbrick prohlásil: "Podle amerických zákonů je zločin odpykán tím, že pachatel přijme vykonaný trest. My však o tom smýšlíme jinak. Kdo způsobí židovství újmu, ten se nikdy nesmí dočkat odpuštění. Učiníme všechno pro to, abychom takovému nepříteli Židů udělali život nesnesitelným tím, že ho zbavíme jeho postavení a společensky ho znemožníme."

Dále CFR, nejvlivnější politický trast v zahraniční politice na světě, bilderberger, lebka a hnáty, trojstranná komise a další velmi vlivné organizace řídí tento svět. Na uklování ptáka nemá Zvědavec dech. Může klovnout,ale může být kdykoli pokálen. Je to podobné jako s Prahou, která je středem vesmíru. Můžeme si to přát, ale realita je jiná. Jinak díky za podnětný článek a informaci s vysvětlením pojmu obojek.

219280

14.05.2010 18:19

Nůžky se rozevírají

RE: Bohatší bohatnou, chudší chudnou?

quido2 81.?.?.?

Uf, to jsem si oddechl. Už jsem myslel, že nás převálcuje Vojta s Malčíkem. Zde nejde o ty dva pány, ale o slušné bytí, a dokonce přežití celé civilizace. Nemůžeme se nechat vést slepci. Kdo vidí, to je profesor Keller a několik dalších. Tedy děkuju vám pane montážníku.

219301

14.05.2010 18:47

Jak by vypadala NASA, kdyby existovalo duševní vlastnictví vědy

RE: Dotaz

quido2 81.?.?.?

Krátkodobé radosti a bolesti přicházejí a odcházejí, jako změny ročních období. A moudrý člověk se jimi nenechá zneklidňovat. Dokázat být klidný ve vyhraněných situacích, je velmi těžké. Tomuto procesu se říká očišťování od hmotného znečištění a začíná se u mysli. Jak pracuje mysl?

Šrímad-Bhágavatam (3,26,27) Falešné ego v kvalitě dobra prodělává další přeměnu. Vyvíjí se z něho mysl, jejíž myšlenky a úvahy jsou původem touhy.

Příznaky mysli jsou přijímání a odmítání,způsobené různými touhami. Toužíme po tom,co je pro náš smyslový požitek příznivé, a odmítáme to, co pro něj příznivé není. Hmotná mysl není stálá, ale lze ji ustálit ve vědomí Krišny. Dokud je mysl na hmotné úrovni,je přelétavá a všechno její přijímání a odmítání je asat, dočasné.Je řečeno, že ten,jehož mysl není ustálena ve vědomí Krišny MUSÍ balancovat mezi přijímáním a odmítáním. Bez ohledu na své akademické vzdělání bude pouze přijímat a odmítat a nikdy nebude schopen upřít svoji mysl na určitý předmět, dokud se neustálí ve vědomí Krišny.

To slovo, které jste hledala, je osud, který se odvíjí z naší karmy (hmotná plodonosná činnost a její reakce).

219304

15.05.2010 09:47

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

quido2 81.?.?.?

Vy patříte do kategorie novodobých filozofů, kteří dovedli svět do této reality. Před vámi jich byla celá řada. Jedním z nich je profesor Jacgues Monod, který získal Nobelovu cenu. Ten prohlašuje, že všechno je náhoda (což je teorie, se kterou před dlouhou dobou přišli ateističtí filozofové Indie jako byl Čarváka) Jiní filozofové jako karma-mímánsá hlásají, že jestliže člověk vykonává dobře svou práci, výsledek přijde automaticky, aniž by bylo potřeba obracet se na Boha. Jako důkaz předkládají argument,že když je někdo postižený nějakou infekcí a užívá léky, postupně se uzdraví. V této souvislosti však můžeme namítnout, že i když člověk užívá ty nejlepší léky stejně může zemřít. Výsledek se nedá vždy předvídat. Existuje proto vyšší autorita, daiva netrena, svrchovaný vládce. Jak jinak by bylo možné, že se ze syna bohatého a zbožného člověka stane hippie na ulici nebo že člověku, který po tvrdé práci zbohatne, řekne lékař: "Nyní nesmíte jíst nic jiného, než odvar z krup."

Teorie karma-mímánsá prohlašuje, že svět se točí bez řízení Boha. Takoví filozofové říkají, že všechno se děje kvůli chtíči. Chtíč působí, že muž je přitahován k ženě a opačně. Touto filozofií se vytváří vhodné podhoubí pro uspokojování smyslů. V této civilizaci jsou smysly burcovány zcela soustavně již od dětského věku a vše nasvědčuje tomu, že je to program. Vyjma přírodních zákonů neexistuje zákon boží, který by materialistická věda nezměnila k obrazu svému. Védská literatura analyticky dokazuje, že civilizace, která příliš zdůrazňuje sex je civilizací čtvrté třídy. Hned za zvířaty. Zvířata nemají minulost, přítomnost a budoucnost života a nejsou ani schopna těmto věcem porozumět. Moudrý člověk jim však porozumět může. Já tedy na rozdíl od vás děkuji panu Radimu Lhotákovi za článek. Ten však může obohatit pouze ty co vidí.

219366

15.05.2010 12:49

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

81.?.?.?

Paní Lin,srdečně vás zdravím.Chápu,že inteligentní žena se západním vzděláním nemůže reagovat jinak. Jsme všichni dlouhodobě a systémově mateni. Pokud se jedná o duchovní nauky je současná situace přímo katastrofální. Mimo pěti velkých náboženství, existuje přes 20 000 sekt a sektiček. Která nauka je tedy původní? Na to analyticky, uceleně odpovídá védská literatura. Není možné vycházet pouze z křesťanské bible.

Západní náboženská tradice a védská dharma, jak uznávají učenci, má dávné spojení. V jednom bodě Západ přijal něco,co Indie odmítla,což poukazuje na hlavní rozdíly mezi západní a védskou teologií. Toto spojení je vidět v zoroastrizmu, který propojuje západní náboženské dědictví a védskou dharmu (náboženství, povinost) Zoroastrizmus je dávná doktrína "teologického dualizmu" propagovaná v Perzii, přesně neznámo kdy, prorokem Zarathuštrou. Teologický dualizmus je doktrína, ve které Bůh soupeří s anti Bohem, Satanem. Jako víra je tento dualizmus již vyhaslý, ale najdeme ho v židovství, křesťanství a islámu. Zarathušthrovo učení nebylo ve starověké Indii neznámé. V několika částech Rig Védy se hovoří o Džaruthovi.Tyto odkazy ale nejsou lichotivé. A tak bychom mohli pokračovat stále dál. Kupř. k potopám, neboť původní story o potopě je ve Vedách. Tam loď přistála na horách Himalájí.

K naší současnosti. Nikdo neučí nastupující generace praktickým věcem. Kupř.,že páry mají tvořit osoby se stejnou povahou, což je analyticky rozebráno ve védské literatuře, to je velmi významné. Takový pár má předpoklady k harmonickému soužití. Dále je tam analýzována věda o početí. Dávno před moderními sexuology bylo známé odpovědné těhotenství a především popsány praktické pokyny jak rodit zdravé děti. Byli vedeni k tomu, aby v sexuálním životě dodržovali předepsaná pravidla pro plození dětí, aby se rodilo zdravé a dobré potomstvo. Zde byla také uplatněna astralogie, která není žádnou pavědou. Srovnejte to se současností, kde v každé vesnici jsou vídea a nedospělé děti sledují porno.

Západní civilizace učí děti již od mateřské školky rozvíjet smyslový požitek. V Bhagavad-gítě je řečeno,že člověk posedlý touhou po smyslovém požitku je jako slepý a zbavený všeho zdravého rozumu. Zapomíná na všechno. Když člověka příliš přitahuje smyslový požitek, ztrácí veškerou inteligenci a zapomíná, že také ponese následky. Ateistické pojetí života zabíjí lidskou civilizaci, protože v něm chybí poznání o pokračování věčného života.

219375

15.05.2010 14:41

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Zapomněl jsem se přihlásit,příspěvek se neobjevuje, tak odpovídám znovu. Paní Lin, opírat se pouze o křesťanskou nauku nestačí. Mimo pěti velkých náboženství existuje přes 20 000 sekt a sektiček, a vznikají stále nové. To co se děje, není žádná duchovní svoboda ale pouze hnusná a nebezpečná anarchie. Lidé jsou úmyslně mateni. Qui bono?

Mezi západní náboženskou tradicí a védskou dharmou (náboženství, povinost) existuje, jak uznávají učenci, dávné spojení. V jednom bodě Západ přijal něco, co Indie odmítla,což poukazuje na hlavní rozdíly mezi západní a védskou dharmou. Zoroastrismus je dávná doktrína "teologického dualismu" propagovaná v Persii, přesně neznámo kdy, prorokem Zarathuštrou. Teologický dualismus je doktrína, ve které Bůh soupeří s anti-Bohem, Satanem. Jako víra je tento dualismus již vyhaslý, ale najdeme ho v židovství, křesťanství i islámu. Zarathuštrovo učení nebylo ve starověké Indii neznámé. V několika částech Rig Védy se hovoří o Džaruthovi. Tyto odkazy ale nejsou lichotivé. Mimoto mágové této nauky následovali písma, která jsou v určitém smyslu opačná k Vedám. Tedy další odklon od původní nauky. Ku př. zoroastrijské písmo (Koršed Jašt 4) předepisuje uctívání slunce. A podobně i ve starém Egyptě byl uctíván bůh slunce.

Také story o potopě světa má védský původ. Zde loď přistála na úpatí Himalájí. Mimoto ve Vedách jsou popisovány potopy různé intenzity. Potopa nebyla pouze jedna jediná. Západní věda postupně zjišťuje, že její chápání historie je z velké části pouhá spekulace. Již dříve jsem se zmínil o řece Sarasvatí, jejíž existence byla západní vědou popírána. Satelitní snímkování však její existenci potvrdilo a současná archeologie nachází stovky sídlišt kolem jejího původního toku.

Jaký to má vztah k naší současnosti? Nastupující generace se neučí praktickým věcem Kupř.:že páry mají tvořit osoby se stejnou povahou, což je velmi významné. Ve staré Indii byli oddáváni chlapci a dívky se stejným založením, aby byli spolu štastni. Ve Vedách je analyticky popsáno uvědomělé rodičovství a proces těhotenství. Budoucím rodičům je podrobně vysvětleno jak se rodí zdravé a dobré děti. Tomu však předcházela ranná výchova od pěti let, kde se utvářel dobrý charakter dítěte a pubescenta. Srovnejte se současností, kde jsou naše děti učeny rozvíjet smyslový požitek již od mateřské školky. Naši puberťáci nejraději sledují porno. Právě takto vzniká varna sankara, to jest nekvalitní populace. V Bhagavad-gítě je řečeno, že člověk posedlý touhou po smyslovém požitku je jako slepý a zbavený všeho zdravého rozumu. Když člověka příliš přitahuje smyslový požitek, ztrácí veškerou inteligenci a zapomíná, že také ponese následky. Opět Qui bono?

Ateistické pojetí života zabíjí lidskou civilizaci, protože v něm chybí poznání o pokračová...

Automaticky kráceno

219379

15.05.2010 14:45

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

dokončení:
Ateistické pojetí života zabíjí lidskou civilizaci, protože v něm chybí poznání o pokračování věčného života.

Mohl bych pokračovat vědeckým důkazem, že materialistická věda nemá žádný důkaz, že život vznikl z roztavené protoplazmy, pouhou vzájemnou reakcí prvků.

219380

15.05.2010 19:25

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Ach jó, opět osvícenec. Náboženská magorina. Proč se tak schazuješ inteligente. V roce 1997 se sešli v Kalkatě přední vědci a učenci. Byl to již druhý světový kongres zabývající se vědou a náboženstvím. O tom je vydána kniha:"THOUGHTS ON SYNTHESIS OF SCIENCE AND RELIGION". Kdo je tedy idiot se dozvíš po prostudování této knihy. Po případě jim můžeš sdělit, já to již vím, že jsou dědiční idioti. Tak do toho, ty slušný inteligente.

219395

15.05.2010 21:46

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Člověče,ty bys mohl rozdávat záštiplnost a zlomyslnost. Pouze ubohý hlupák a darebák může nazývat duchovní nauku Véd magořinou. Tvoje vlastní slova tě odhalují, není třeba cokoli dodávat.

219400

15.05.2010 23:20

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Nemůžeme si vybírat. Patříš ke skupině diskutérů jako blahé paměti Texasčízek, Ros Hedviček a další chudí duchem, avšak oplývající sprostotou. Podívej se, tebe rozdýchám úplně lehce, právě proto, že nemáš žádné parametry, žádné argumenty, nic co stojí za uznání.
Odpovídal jsem ti s ohledem na další diskutující, kterých vážím.
Přesto ti udělám radost. Nebudu na tvoje další ubohosti již dále reagovat.

219405

15.05.2010 23:57

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Buňka má velice komplikovanou strukturu.Například bakterie,když se na ni budeme dívat jako na stroj,je mnohem komplikovanější než to,co lidé kdy sestrojili. Ani nemůžeme zcela porozumět tomu,jak je buňka komplikovaná.Když si vezmeme za příklad ten nejdokonalejší počítač moderní doby, v porovnání s jednoduchou bakterií je ničím.Když se podíváme na buněčnou stěnu,spatříme komplikovanou strukturu i na úrovni molekul.Navíc bunka roste, takže i buněčná stěna se tomu musí přispůsobovat. Navíc specifické molekuly uvnitř buňky plní důležité životní funkce. Dále buˇka pomocí určitého enzymu seká malé části původní DNA (nikdo ve skutečnosti přesně neví,jak k tomu dochází),zároveň si hlídá,aby se konce odseknuté části neotočily,a postupně vytváří nový řetězec. Lidé by nebyli schopni zkonstruovat takový stroj.
To je pouze úvod do tajemství evoluce. Abych to zkrátil,věda nedokáže vysvětlit jak buňka vznikla. Abychom porozuměli životu,musíme uznat existenci nefyzikální inteligence. Musíme se podívat za hranice hmoty. Bohu neporozumíme pouze studiem hmotných elementů.

Prostě život vznikl ze života a né z roztavené protoplazmy. Materialisté nakonec dalším vývojem dojdou k tomuto poznání a budou muset uznat existenci nefyzikální existence, neboli Boha.

219407

16.05.2010 23:14

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Pane Steve 70. Nebudete zklamán. Nečetl a nestudoval jsem v životě nic krásnějšího, než Bhagavad-gítu takovou, jaká je, a překrásnou puránu Šrímad-Bhágavatam. Věřte mi, že vás tato literatura uchvátí a bude vás provázet až do konce života, nadčasovou moudrostí a praktickými radami. Mimoto, védská literatura obsahuje vědomosti všech vědních oborů, proto takový zájem významných vědců a učenců. Budete překvapen!

Pokud bych mohl poradit, tak vám doporučuji kupovat tuto literaturu pouze od ISKCON. Informace obdržíte na adrese BBT,P.O. Box 101, 152 00 Praha 8, nebo Centrum pro védská studia ISKCON, Jílová 290, 155 21 Praha 5-Zličín Mimoto, jestliže žijete mimo Prahu, tak v každém velkém městě má ISKCON prodejny této literatury.

Snad nejdůležitější ale je, že tato literatura je původní a nezkreslená. Vychází z původních sanskritských textů bez pozdějších příměsí a změn.

Zdraví Quido2

219474

16.05.2010 23:36

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Paní Lin, i já děkuji. Psal jsem to pro všechny inteligentní zvědavce, ne proto abych na sebe upozornil, ale proto, že jedeme s kopce. Tak aspoň my Češi a Moraváci, abych někoho neurazil. Já sám jsem Moravák a vím, jak třeba Brňáci jsou často frňáci. Nemám rád takové rozmíšky. Je nás málo a nemůžem svět změnit, avšak nesmíme se nechat oblbovat. Korporátní masmédia na tomto zadání tvrdě pracují dnem i nocí.

Vaše myšlenky mě těší, cítím z nich upřímnost. A jenom pro zajímavost. Mám přítele podnikatele, který se psychicky složil. Psychiatři mu nepomohli. Pomoc přišla od senzibilky, takové drobné subtilní ženy. Popsal toto léčení následovně. Stál jsem proti ni a viděl jsem ji jako v bílé mlze. V zápětí přišlo velké uvolnění. Dodnes je v pořádku.

Zdraví Quido2

219480

16.05.2010 23:39

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Za málo, rádo se stalo.

219481

18.05.2010 08:37

Zabte bílé!

RE: Politici pres plnou kapsu uplatku a politickou spravnost nevidi budoucnost.

quido2 81.?.?.?

Já to vidím podobně. Ale abychom nebyli onálepkováni jako rasisté. Chci, podobně jako vy, ukázat na příčiny. Pokud už není pozdě. Kdysi dávno jsem někde přečetl, asi v Iliadě: Růžové prsty červánků z pěny mořské zrozené, přestanou brnkat na struny citery neboť v dálce slyšeti je třesk mečů.

Tady u nás v ČR už nemáme ani ty červánky. Nebe je většinou zatažené nebo počmárané chematreils. Lijavce a zátopy jsou prý normální. Mno,pamatuju si krásná jitra a soumraky po WWII. To bylo úplně jinak. Včetně doslova výživného vzduchu, vody a nekontaminované půdy. Ale zpět k tématu.

Před několika lety jsem četl statistiku nárůstu zločinnosti v ČR proti roku 1938. Zvýšila se 50x - padesátkrát. Nikdo mě nepřesvědčí, že za tento stav může výchova v rodině.

219586

18.05.2010 09:05

Lula ukazuje, jak se to dělá!

RE: .. a nasledne ..

quido2 81.?.?.?

Já ne. Nechechtám se. Je to totiž pravdivé a nebezpečné.

219588

18.05.2010 12:06

Prognóza 2012: Směrem k novému světovému sociálnímu řádu (Díl 2.)

RE: Ta orwelovska vize.

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás René,
Máte pravdu, že pár desítek let, ba i stovek, je pouhý záblesk času v nekonečném koloběhu rození a umírání celých vesmírů a civilizací. Současná civilizace se domnívá, že zná historii vývoje vesmíru a vzniku života. Není to ale pravda. Potvrzení přináší nové výzkumy archeologie a dalších vědních oborů. Nelze prohlásit zdukomentované artefakty, jejichž stáří lze moderními metodami změřit, za falzum či mytologii.

Mimo potopeného města Dváráky na dně Arabského moře a řeky Sarasvatí, jsou to i zbytky základů paláce v Červené pevnosti v Dillí, staré miliony let a další hmotné předměty staré statisíce i miliony let. Viz:Skrytá historie lidstva od Michael A.Cremo a Richard L. Thompson. Tyto nálezy vyvracejí teorii, že před 40ti nebo 50ti tisíci lety neexistovala na Zemi vyspělá civilizace.

Védská literatura rozděluje čas na jugy (věky). Sattjajuga trvá 1 728 000 let, Trétajuga 1 296 000 let, Dváparajuga 864 000 let a Kalijuga 432 000 let. V této juze válek a hádek právě žijeme. Cyklus těchto čtyř jug se stále opakuje v nekonečném koloběhu samsáry (cyklus opakovaných rození a smrtí). Války a hádky začaly až s příchodem Kalijugy. Od té doby se někde na Zemi válčí.

To jak lidé reagují na své zotročení je věda, která se opírá o znalosti fungování zla. Je řečeno, že je to jedno z největších tajemství. Začíná se u mysli člověka. Toto zadání plní v současnosti korporátní masmédia. Lze to přirovnat k nervovému systému těla. Čínu a Rusko však nekontrolují, i když i zde mají svoje lidi. Avšak zapomněli na boží zákon: Spoutám je řetězy, které sami ukovali. Tyto zákony v toku času se nedají obejít.

219598

18.05.2010 22:04

Lula ukazuje, jak se to dělá!

RE: .. a nasledne ..

quido2 81.?.?.?

Tak to promiňte, špatně jsem vás pochopil. Je to skutečně vtipná ironie, jak píšete.

219621

19.05.2010 09:42

Finanční teroristé chtějí globální měnu, globální centrální banku

RE: Prekopnu neco z diskuze od Stana, protoze to tady naramne pasuje.

quido2 81.?.?.?

Do zvědavce přispívá svými příspěvky hodně schopných a informovaných lidí. To však nestačí protože masa je zmanipulovaná. Co si dnes korporátní masmédia dovolí, je neuvěřitelné. Schválně si přečtěte článek s názvem UFO V POZADÍ VLÁDY USA?
Viz: http//dolezite.sk/UFO_v_pozadi_vlady_usa_61.html

Skoro začínám věřit Goebelsovi,že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. Propaganda je skutečně vypilovaná. Vlastnictví rozhodujících masmediálních prostředků dosáhlo stavu, kdy ovládá nervový systém, přinejmenším západní hemisféry.

219652

19.05.2010 16:35

Malé zamyšlení nad státním dluhem

RE: Strany

quido2 81.?.?.?

Pokud je to 150 mld.kč ukradených z důchodového fondu, tak by měli důchodci žalovat stát pro neochránění jejich investice, podobně jako Lauder (CME). Ten v porovnání za zmařenou investici ve stovkách milionů, zažalovalˇčeský stát za neochránění jeho investice, a vysoudil 10,5 mld.

Nejdříve mezinárodní soud ve Štocholmu se vyslovil ve prospěch ČR. Lauder se obrací na mezinárodní soud v Londýně a ten vynesl opačný verdikt. Tedy pokud by se postupovalo podle stejného klíče u důchodců, to by byla suma!!! Že se jedná o krádež potvrdil i zesnulý Otakar Moteil.V každém případě by měla odborná veřejnost důchodců zapracovat a poslat Kalouskovi protiúčet za zmařenou investici na slušné přežití.

219677

19.05.2010 17:02

Malé zamyšlení nad státním dluhem

RE: Proč volit komunisty? Snad kvůli cestě ke spravedlivější společnosti.

quido2 81.?.?.?

Pane Laskavý,sleduju vaše příspěvka delší čas, patříte k Topu diskutérů. Bezesporu máte velký přehled.Určite tedy víte,že celá strategie demokratizace bývalých satelitů SSSR má jiné loutkovodiče. Tuzemská řídící "elita" je ve skutečnosti řízena. No a obyčejný člověk je "důležitý" o volbách. Podívejte se jak dopadli důchodci.

219681

20.05.2010 10:52

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

RE: No výborně

quido2 81.?.?.?

Nová realita má jemnější vlákno. Někteří tuto realitu ještě nevidí a další ji nejsou a nebudou schopni vidět. Vyjádřeno zkráceně: Kostka vržena jest.

219740

Je to ještě mnohem horší. Kupte si knihu Martina Herzána: TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA. Autor se zabývá problematikou globalizace. Od ledna 1997 je předsedou International Commission of Conscience (Mezinárodní komise svědomí)- mezinárodní organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti a ochranu lidských práv.

V knize je podrobné pojednání o praktikách psychiatrie, šmírování, ovládání lidí na dálku a jiné praktiky. Cituji: Kdokoliv se znelíbí své vládě, může být označen za duševně nemocného a může být takto beztrestně izolován od společnosti v psychiatrické léčebně, ač je ve skutečnosti naprosto zdráv.....

Psychiatrie zná totiž diagnózu na jakýkoli stav člověka, stačí, abyste oprávněně zvýšili hlas na psychiatra za jeho neoprávněné nebo dotěrné otázky či celkový přístup a jste rázem nebezpeční a psychopatičtí jedinci ohrožující společnost. Naopak, když jste klidní,jste obyčejní labilové ohrožující svoje zdraví a chod společnosti svojí nepříčetností. A co nedokáže diagnóza,to dokáží psychiatrické léky a injekce. Je to dokonale uzavřený systém.

Z výslechu mnoha svědků vím,že kdo se jednou dostane do spárů psychiatra,není pro něj už úniku. (Další čtení je šokující.)

219764

Kdo sedí na vrcholu pyramidy?
Když pomineme krále Šalamouna a judejské mudrce a jejich metodiku na skryté ovládnutí světa, máme tady něco časově bližšího.

Nejmocnější zednářský řád B nai B rith byl založen ve čtyřicátých letech dvacátého století ve Spojených státech amerických. Jeho členy jsou 300 vůdčích židovských osobností. Užší grémium představuje počet 72 a nejužší grémium počet 16. Tito lidé de fakto řídí světa běh. Čína tam nepatří.

Židé jsou stále mocní, o tom není pochyb. Aliance Izraele utajuje skutečné počty Židů a uvádí, že jich ve světě žije 17 milionů. K tomu ale přistupují míšenci, kteří taktéž patří do jejich společenství. Podle zasvěcených odhadů jich ve světě žije 55 až 62 milionů. Tedˇk tomu připočtěte armádu sluhů nežidů, kteří spolupracují, a máte zde početnou komunitu, řízenou tisíciletími ověřenou metodikou. V žádném případě nepotřebují k vládnutí Čínu. Stačí si sami.

219814

21.05.2010 15:06

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás.
Já osobně si vás vážím, protože hodnoty člověka se poznájí podle toho jak mluví, respektive co píše.

Vy,jak jsem poznal, máte vynikající západní vzdělání. Pro posuzování védské literatury to však nestačí. Je třeba začít s jejím studiem.

Posuďte. Před Kalijugou existovala pouze jedna Véda. Lidé (rišiové) té doby, byli schopni si pamatovat celé učení bezchybně. V každé juze upadá kvalita člověka, jeho hodnoty a inteligence, proto došlo na začátku Kalijugy (více jak před pěti tisíci lety) k rozdělení Vedy na čtyři. Mimoto byla napsána Máhábhárata pro méně inteligentní populaci. Zbytky této schopnosti pamatovat si, jsem zaznamenal když jsem byl chlapec. Tehdy nám přednášel jeded pán z patra knihu: Nikola šuhaj loupežník. Trvalo to několik hodin.

Mimoto, další významní rišiové jako: Gautama, Kánada, Jaimini, Kapila, Aštavakra, předložili svoje filozofické směry, které se liší od původní verze. Kála=čas vykonal své. I učenci považují zoroastrismus za původní vzor západního náboženství, i přestože jeho písma nejsou přímo semitská. Ve skutečnosti jsou psána jazykem blízkým sanskritu. Jméno Irán se pojí se sanskritským Arja.Jima připomíná Jamu,byl vládce podsvětního nebe. Jako je Jama ve Vedách synem Vivasvána, Jima je synem Vivanghanta. V jednom bodě Západ přijal něco, co Indie odmítla, což poukazuje na hlavní rozdíly mezi západní a védskou teologií. Toto spojení je vidět v Zoroastrismu, který propojuje západní náboženské dědictví a védskou dharmu.Zoroastrismus je dávná doktrína "teologockého dualizmu" propagovaná v Persii, přesně neznámo kdy, prorokem Zarathuštrou. Jako víra je tento dualismus již vyhaslý, ale najdeme ho v židovství, křestanství a islámu.

V současné době je mnoho tak zvaných mystiků a odborníků duchovní nauky. Ve skutečnosti nemají žádnou cenu. Pouze matou laickou veřejnost. Příkladem je sánkhjová filozofie Sří Kapiladeva.. Musíme vědět, že existují dva Kapilové. Mnohem později přišel se svou ateistickou sánkhjou podvodník, který se jmenoval také Kapila. Tato jeho filozofie, přestože je bezcenná, je rozšířena na Západě a je studována v akademických kruzích, zatímco původní filozofie pravého Kapily je téměř neznámá.

Sánkhjová filozofie pravého Kapily analyticky popisuje a vysvětluje vše co souvisí s transmigrací duše. V současném věku, i vysoce postavení profesoři a vzdělaní lidé věří, že příští život neexistuje a že všechno v tomto životě skončí. Šríla Prabhupáda říká: Jaké rady mohou takoví hlupáci a darebáci dávat? Přesto se vydávají za učence a profesory.

Jsem přesvědčen, že pouze nezaujatý postoj nás osvobodí. Je tedy třeba začít studovat Vedy. Má se začít od Bhagavd-gíty, takové jaká je, a pokračovat Šrímad-Bhágavatamem. Takže zde bych chybu neviděl.

219841

21.05.2010 19:26

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

quido2 81.?.?.?

ad 1) Zdroj informace je ze Šrímad-Bhágavatamu
ad 2) Musíme vědět,že existují dva Kapilové
Zdroj:Učení Šrí Kapily syna Devahúti
Vytiskla severografie Most (1994)

Védská duchovní filozofie je tak rozsáhlá a sofistická, že začátečník snadno zabloudí. Pak jsou zde personalisté a impersonalisté. Máyávadíni jsou zastánci neosobní filozofie, kteří si myslí, že Absolutní nemá v konečném smyslu žádnou podobu a že živá bytost je jako Bůh. Máyavádský filozof též nerozlišuje mezi Nejvyšší Duší a individuální duší. Máme se proto vyvarovat jakémukoli výkladu Vedánty od máyavádínů.
Máyavádští filozofové sice říkají,že hmotné stvoření je iluzorní, ale ve skutečnosti tomu tak není- je skutečné, pouze představa, že vše patří lidem je klamná. Zásadním omylem máyávádínů je meditace o prázdnu, která není ničím jiným než moderním výmyslem vynalézavého mozku spekulanta. Bhakti-rasámrita-sidhu (1.2.256)

Tato naše planeta,tento hmotný svět je skutečný, ale je pomíjivý, jako vše hmotné. Máyávadíni též chtějí,aby vše bylo neosobní či prázdnota. Živá bytost nemůže být charakterizována prázdnotou, vždy musí něco vlastnit.Máyávádští filozofové se chtějí zbavit osobní existence, nemít smysly ani mysl, ale to není možné. Živá bytost musí žít, mít touhy ambice atd. Ty však musí být očištěny, aby mohla toužit duchovně a mít duchovní ambice, prosté hmotného znečištění.

Oddaný, tedy opak máyávadínů, chce dosáhnout duchovní úrovně seberealizace dle učení pravého Kapily- to je původní duchovní nauka v systému parampary.

Je proto doporučeno začít Bhagavad-gítou a pokračovat Šrímad-Bhágavatamem, který má dvanáct zpěvů a je postgraduálním studiem pro pochopení Bhagavad-gíty, v překladu Šríly Prabhupády. A nedivím se,že je u máyávadínů v nemilosti.Je totiž personalista.
Já jsem také personalista. Je pochopitelné, že Prabhupáda je pro mne hluboce respektovaným autorem. Také si nemyslím , že mám na to, abych v duchovní nauce přispěl něčím novým. To je utopie mnohých. O tom svědčí přes 20 000 sekt a sektiček. Všechny jsou zbytečné! Nemohu tedy něco svého přidat. Držím se autoritativní metody, ověřené tisíciletími. Na druhé straně nikoho nenutím, aby se mnou souhlasil. Ať se každý drží své víry ve které vyrostl a byl vychováván, pokud se řídí zákony Boha žije dobře.

Za pět dest let budu milý pane Médo už na druhé straně. Takže se určitě neozvu.

219856

28.05.2010 08:38

Nejvážnější konflikt mezi Ruskem a Íránem

RE: Mozna ve vrhu balvanem vyhraje, kdo dohodi nejdale.

quido2 81.?.?.?

Irelevantní informace!!
Celou sérii udivujících předpovědí které se již splnily najdeme v knihách tibetského lamy Lobsanga Rampy. Série knih začíná knihou THE THIRD EYE.
Npř:Aféra Watergate a odvolání prezidenta. Jeho jméno bude mít pět slabik- jako DIXON. Odvolaný prezident USA se jmenoval NIXON. Předpověď udává i dobu kdy se to stane. Oficiálně byl odvolán pouze o 14 dnů později proti předpovědi.

V šedesátých letech minulého století předpověděl Dr.Rampa pád berlínské zdi a pád komunistického impéria. Když jsem to četl, tak se mi obě předpovědi jevily jako čirá fantazie.

Splnily se Dr.Rampou předpovězené války ve světě a lidové bouře v zemích bývalého komunistického bloku, spojené s přeměnou společenského systému.

Splnila se i jeho předpověd, že Čína do roku 2005 bude disponovat balistickými raketami a že vybuduje pro jejich snadnější odpalování základny v Himálajích.

Tento tibetský lama má mnoho odpůrců, kteří ho mimo jiné prohlašují za podvodníka. Kupř:Heinrich Harrer rakouský sportovec. Podrobněji se tímto autorem zabývá ve své Seminární práci z literárního semináře i Viktor Pavel (2001) Mimo různých obvinění nepředložili tito odpůrci žádný skutečný argument. Ten, který by mohl osobnost Dr.Rampy objasnit, to jest Dalajláma, však mlčí a to je podstatné. Teď nedávno jsem se také dočetl, že Dalajláma věří v učení Marxe. To je podobné hodnocení osobnosti Dalajlámy jako provedli zhora uvedení kritici Dr.Rampy.

220392

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Profesor Alexander Reďko o Covid-1930.11.21 17:25 Rusko 1

Dostálovi hrozí vyhazov z týmu Pirátů. Nelíbí se jim, jaká data šíří o covidu30.11.21 16:49 Česká republika 1

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování30.11.21 15:25 Česká republika 0

Vláda chce zavést povinné píchání mRNA injekcí - přesto, že tvrdila, že to je lež30.11.21 10:54 Česká republika 3

Otevřeli nové očkovací centrum - už ne "udělejme tečku" ale "jedna tečka za druhou"30.11.21 10:34 Česká republika 2

Slovinsko: Řidiči musí při tankování předložit osvědčení COVID29.11.21 21:21 Slovinsko 3

Návštěva u MUDr. Kubka29.11.21 18:16 Česká republika 3

Legální eutanazie v Německu pro očkované - mají s tím historické zkušenosti29.11.21 11:39 Německo 1

Ředitel řecké JIP: Umírají vakcinovaní. Vláda musí přestat dělat rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými28.11.21 12:49 Řecko 2

Povinnou vakcinací namydlí Babiš starší generaci schody do hrobové jámy28.11.21 08:54 Česká republika 4

Lidé po napíchání mRNA utrejchem ztratili 40% imunity, dále ztrácejí 3,3% až až 6,4% týdně až k 0%28.11.21 08:32 Neurčeno 3

Ukrajinská armáda zaútočila vo viacerých regiónoch Donbasu. Objavili sa pripravení americkí vojnoví poradcovia28.11.21 07:28 Ukrajina 0

Švýcarsko omezilo vstup Čechů do země28.11.21 07:22 Švýcarsko 0

Nejvíce proočkované Portugalsko vyhlašuje výjimečný stav a zavádí opatření kvůli covid-1928.11.21 07:12 Portugalsko 1

Ladislav Větvička také začíná mít problémy s cenzurou na blogu iDnes26.11.21 23:08 Česká republika 1

Demonstrace na Letné 28.11. 2021 od 14:0026.11.21 21:38 Česká republika 6

Rakousko-chorvatská diplomatická vojna! Chorvatský prezident nazval rakouský lockdown fašizmem!26.11.21 03:25 Chorvatsko 12

Odborová organizace Pro Libertate - pomoc neočkovaným v zaměstnání26.11.21 03:02 Česká republika 2

Už neexistují oběti Covidu, jen oběti zločinného jednání vlády a Mengele-lékařů26.11.21 02:53 Evropská unie 0

České nemocnice zahlcuje epidemie infarktů a mozkových příhod očkovaných26.11.21 01:33 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
22,52 Kč
Euro
25,52 Kč
Libra
30,01 Kč
Kanadský dolar
17,69 Kč
Australský dolar
16,14 Kč
Švýcarský frank
24,47 Kč
100 japonských jenů
19,84 Kč
Čínský juan
3,54 Kč
Polský zloty
5,49 Kč
100 maď. forintů
7,00 Kč
Ukrajinská hřivna
0,83 Kč
100 rublů
30,51 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 080,26 Kč
1 unce stříbra
515,56 Kč
Bitcoin
1 286 239,61 Kč

Poslední aktualizace: 1.12.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?