Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 306 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, Luthor Huss, MedaBeda.

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

28.07.2009 17:18

Byl jsem u výslechu

RE: Doba Temna od Jiráska

MedaBeda 62.?.?.?

Vložený obrázek

Bílá, bílá, bílá /MP3 [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem]

196527

30.07.2009 11:27

Izrael by rád zkolonizoval část Iráku v rámci „Velkého Izraele“

RE: To je tak

MedaBeda 62.?.?.?

Troufám si to celé shrnout ve dvou větách, které budou, doufám, dobře uchopeny a pochopeny:

" Každý náboženský světový názor produkuje zkušenosti, které mu odpovídají. "

"Náboženský text je manuál
, který -v závislosti na opravdovosti praxe jím nastíněné- vytváří jedince se specifickým chováním a myšlením."

(s trochou škodolibosti ho mohu označit i za chovatelskou příručku)Komentář:

U židů jsou to zkušenosti nadvlády střídané pronásledováním, které opět zakládá na nadvládu atd.

Celé to je umně zpracovaná memetická strategie, s typickými myšlenkovými a behaviorálními výstupy. (Analogicky tomu je to ve všech myšlenkových a náboženských systémech.)
V Bibli se odráží směs mýtů a práva Egypta, Babylonu, mezopotámských reliktů, atd. (křesťanství navíc přibralo manichejsko-gnostické, hellénské a pohanské prvky)
Ty texty někdo musel kodifikovat a systematizovat- sestavit a interpretovat- tak aby to vyhovovalo určitým záměrům.(v případě shody více učenců na stejné interpretaci nezávisle na sobě -např. redakce Septuaginty- v tom vidím výsledek vnuknutí již existujícího egregoru-memplexu, který má snahu se -zkrze nauku a lidi podle ní se chovající- realizovat ve hmotě způsobem sobě vlastním)
(Bůh je zde často synonymem pro komunitu, nikoliv pro Absolutno- nenechme se mýlit.)
Podobně probíhá proces kanonizace textů (a odmítání nevyhovujících) kdekoliv jinde.
Židovskému příkladu odpovídá i názor jednoho rabína: "Židé a židovstvo jsou produktem Talmudu a jeho učení."

S Bohem to v drtivé většině nemívá nic společného. Stává se pouze pojmenováním pro zastřešující autoritu.(s cílem nekritizovatelnosti vytvořené nauky - božská prozřetelnost se dost těžko kritizuje-)
Ti kdo chtějí skutečně k Němu, mohou i bez náboženství a často to bývá značně přímější cesta, než být strháván omezeností komunity (a její nauky), k níž je jedinec vázán.

Na druhé straně, mnoha jedincům takové systémy mohou vyhovovat více než nezávislá cesta, a to z prostého důvodu: "Udržuj řád a řád udrží tebe". To ovšem při střetu zájmů různých náboženství a z nich vyplývajících životních stylů, ústí v náboženské konflikty a války, a projevuje se to např. i spirituálním násilím v rodinách- "My rodiče jsme protestanti, ty také musíš být protestant jinak tě vydědíme" atd.- a dalšími důsledky.

196682

03.08.2009 07:46

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Válka nebude !

MedaBeda 62.?.?.?

Tady nejde o válku pravidelnou, jako spíše o válku skrytou, asymetrickou: narůstající romská populace = zvyšující se výběr sociálních dávek, přidělovaných bytů od pravodláskovců a pseudohumanistů, častější odchody bílých, kteří jejich sousedství nevydrží ap.

Zkrátka demografická lokální nestabilita(na více místech- ne jen dnešní Chánov, Josefov, Janov ...) a s ní spojené důsledky v oblasti pracovní i sociální. A nebude-li tlak na vzdělávání jejich dětí, jednoduše nás převálcují počtem.

Budu se muset poohlédnout po literatuře, všiml jsem si, že dochází k jevu - Rom nerom, kdy zapomínají vlivem sekularizace a modernizace na své tradice (a zejména jazyk!!!) a stávají se kulturně indiferentními. Co zůstává, je jejich problematický přístup (liší se v závislosti na jejich subvrstvách, znám velmi kladné ukázky toho, že to jde i u nich když se chce) k hodnotám majoritní společnosti, spojený i s temperamentem a dalšími geneticky podmíněnými vlastnostmi.

197091

03.08.2009 07:57

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Válka s Cikány ?

MedaBeda 62.?.?.?

Bossové jsou často lichváři, kteří je úrokem drží pod krkem. Nekončící kolotoč bídy a reakce na něj v podobě násilí je nasnadě. Drogy, to už je síla.

V jedné věci za nimi zaostáváme- schopnost ochránit si svoje. Postmoderní občanská společnost se neumí bránit vnitřnímu nepříteli. Policie často nekoná. Logickým vyústěním je pak domobrana a hlídky v ulicích- např. Dělnická strana. Lehko se tento jev pak zneužívá. Na druhé straně je třeba se bránit. Chce se to naučit více spolupracovat, jinak dříve nebo později nás tento problém přeroste.

197092

04.08.2009 08:46

USA nemají v byznysu vraždění co dělat

RE: Par poznamek o clanku

62.?.?.?

"Al Kajda existuje. Je to islamistická teroristická organizace která je rozlezlá po celém světě. Domnívat se že to nějak vymyslela CIA je rasistické a poněžující -- vážné si myslíte že Arabové jsou tak tupí že si nemůžou sestavit organizaci?"

Vložený obrázek

Zbigniew Brzezinski & Osama bin Laden (Tim Osman) Vložený obrázek

Vložený obrázek

Donald Rumsfeld & Saddam Hussein Vložený obrázek

Vložený obrázek

George W. Bush & Saudi king Abdullah Vložený obrázek

Zahraniční politika USA: Diplomacie, nebo bič?


Vložený obrázek

Náš diktátor - dobrý diktátor


Vložený obrázek

mediální tvorba mýtu vůdce Al-Kaidy

Hledán pro spojitost s útoky na ambasády v Keni a Tanzanii v r. 1998, nikoliv na WTC 11/9/2001!!! - oficiální stránky FBI !!!

CAUTION

USAMA BIN LADEN IS WANTED IN CONNECTION WITH THE AUGUST 7, 1998, BOMBINGS OF THE UNITED STATES EMBASSIES IN DAR ES SALAAM, TANZANIA, AND NAIROBI, KENYA. THESE ATTACKS KILLED OVER 200 PEOPLE. IN ADDITION, BIN LADEN IS A SUSPECT IN OTHER TERRORIST ATTACKS THROUGHOUT THE WORLD.

197162

05.08.2009 07:51

Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

RE: Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

MedaBeda 62.?.?.?

"pojdte organizovat spolky, koupime pozemky a budeme pěstovat dobre jidlo"

ha, a jaká bude vnitřní idea a pravidla? [cool]

197217

05.08.2009 08:15

Cheneyho tajný tým zapleten do sabotáží a atentátů

RE: jak to funguje,aneb elaborat pro zajemce....

MedaBeda 62.?.?.?

K čemu zavádět novou proměnnou do geopolitiky: - mimozemšťany - ??? Aby se ještě více znepřehlednila globální situace? Bravo! [chechtot]

197218

05.08.2009 08:29

Cheneyho tajný tým zapleten do sabotáží a atentátů

RE: Je to dost smutné čtení

MedaBeda 62.?.?.?

Vložený obrázek

197219

"začít budovat společnost na principu maximalizace užitku"

TESAT DO KAMENE!!! [cool]

197312

06.08.2009 10:09

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: Útržky

MedaBeda 62.?.?.?

aneb čau Kelte, řekni nám něco keltsky!haploskupina R1a chromozomu Y-DNA
Haploskupiny R1a a R1a1 se vyčlenily z haploskupiny R1 pravděpodobně na území Jižní nebo Západní Asie. Jejich rozšíření je spojováno s mohylovou kulturou, která osídlila Evropu po ústupu ledovce. Tato kultura byla šiřitelem indoevropských jazyků, dále je známá domestikací koně. V novodobé historii se haploskupiny R1a a R1a1 šířily s migrací Slovanů (od 5. stol. n. l.)zdroj

Vložený obrázek

a tady máte ty vaše Kelty
dominantní znak: haploskupina r1b chromozomu Y-DNA

Vložený obrázek

Takže?"Za zmínku stojí, že haploskupiny R1b a R1a vznikly v rozdílných dobách. Mutace charakterizující haploskupinu R1b se vyskytla před zhruba 30 000 lety, zatímco u haploskupiny R1a to bylo před zhruba 10 000 lety."zdroj

Což může souviset s dobou osidlování Evropy různými skupinami. Keltové v česko-moravsko-slezském tavicím kotlíku byli dřív než Slované, ale posunuli se na západ, kdežto Slované tu zůstali. Řeč, zvyky, folklór ap. jsou slovanské. Spoustě keltofilných snílků se to nelíbí, ale je to tak.

197314

06.08.2009 10:34

Písně kosmické ve vesmíru

RE: Neúčastnit se ?

MedaBeda 62.?.?.?

"V několika málo generacích by vymřely na banální choroby (TBC, tetanus, zápal plic, ...)"


pane Vojto, zeptám se Vás:
Jak to, že se nepodařilo vymřít našim předkům, jejichž jsme potomky, kteří podobným - převážně venkovským - způsobem života žili?
Jak to, že ti naši předkové drze přežili pravěk, starověk, středověk i novověk? Jak si to vůbec bez té Vaší moderní medicíny mohli dovolit?! [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

197317

07.08.2009 07:58

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: pokr.

MedaBeda 62.?.?.?

"Opatrně s tou statistikou. Znám ji. Je nesmírně diskutabilní, odvodit geny od jazykových skupin dnes a napasovat je na ty minulé, tak to může být nesmírně ošidné a je to ošidné a možná právě proto se s tím tak nakládá, ale to podstatné se z toho stejně vytlačit nedá, mlžit však lze vždy."

Jsme na začátku. Luštění DNA není na světě příliš dlouho (i ta mapka rozvrstvení genů v ČR je relativní, vzhledem k testovanému množství vzorků).
A tady se navíc pohybujeme na rozhraní mnoha disciplín- archeologie, historie, genetiky, jazykovědy, sociologie, srovnávací mytologie a jiných.
Na statistiku si dám pozor [mrknutí jedním okem] Jinak s tím genem to bude asi ještě složitější, setkal jsem se s Irem, který mi vážně tvrdil, že se nepovažuje za Kelta, ale potomka předkeltského obyvatelstva Irska s tím, že (podobně jako jinde) tvoří podle něj Keltové v Irsku a okolí max. horních deset procent obyvatelstva (dobyvatelé). Když si to porovnáme, máme tu R1b Y-DNA a mutaci CFTR genu G551D. Svádí mě to k tomu, tyto informace propojit. Chtělo by to ale porovnání procentuální četnosti, včetně doby relativního vzniku mutací a odchylek a kriticky tyto informace zhodnotit.

"kruh tak bude prolomen"

Otázkou je, co je tímto kruhem, (a co se za něj pouze vydává), jak bude prolomen, kým bude prolomen, čím můžeme rozumět prolomení a čeho je k tomu třeba.
[cool]

197388

07.08.2009 08:09

Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

RE: Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

MedaBeda 62.?.?.?

"Riadit do buducna samozrejme treba, ale pri pustani vsetkych dolezitych informacii. V principe su to vsetko davno zname veci. Nic nove. Len keby sa kazdy zamyslel."

Bezezbytku souhlas. [mrknutí jedním okem]

197389

10.08.2009 07:32

Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

RE: Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

MedaBeda 62.?.?.?

Nestačí. Na nějakých základních pravidlech je vždy třeba se dohodnout, a ne pak provinile koukat, že se nám ze samé lidskosti sype projekt pod rukama.

197521

10.08.2009 07:47

Kdo vlastní TV média

zajímavější

MedaBeda 62.?.?.?

by bylo zobrazit vlastnickou strukturu médií u nás v ČR [smích]

197523

10.08.2009 08:26

Písně kosmické ve vesmíru

RE: Tak se mi chce

MedaBeda 62.?.?.?

Zajímavé [cool]

Vložený obrázek

Political Ponerology - Andrew M. Lobaczewski, Laura Knight-Jadczyk / pdf

bibliografie

Stručné shrnutí na zadní straně knihy:


„První rukopis této knihy skončil v ohni pět minut před tím, než dorazila tajná bezpečnost v komunistickém Polsku. Druhá kopie, úmorně poskládaná vědci kteří pracovali v nemožnými podmínkách represe, byla poslána kurýrem do Vatikánu. Její příjem nebyl nikdy potrvrzen a nikdo nikdy neslyšel od kurýra - rukopis a veškerá jeho cenná data byl ztracen. Třetí kopie vznikla poté, co jeden z vědců pracujících na tomto projektu utekl v 80 letech do Ameriky. Zbigniew Brzezinski zabránil jejímu vydání.

Political Ponerology: The Scientific Study of Evil Adjusted for Political Purposes byla kována v ohni toho samého předmětu který studovala. Vědci žijící pod represivním režimem se jej rozhodnou klinicky studovat, jeho zakladatele a příznivce režimu zla, aby určili společný jmenovatel stojící za vzestupem a šířením nelidskosti muže proti muži."

Šokující v klinicky strohém popisu pravé povahy zla, pronikavý v pasážích literárnější povahy a kde autor odhaluje utrpení zažité výzkumníky, kteří byli zamoření nebo zničeni tou samou nemocí kterou zkoumali, proto by tato kniha měla být povinným čtením pro každého občana v každé zemi, která si nárokuje morální nebo humanistické základy. Protože je jisté, že mravní zásady a humanismus nemohou dlouho odolávat útokům Zla. Znalost jeho povahy, jak vytváří své sítě a jak se šíří, jak zákeřný je jeho lstivý přístup, je jediná protilátka."
zdroj


"(nevim vsak, zda byly prelozeny do Cestiny)"

najde-li se dobrý překladatel a ochotný nakladatel, mohlo by to stát za to [mrknutí jedním okem]

197530

10.08.2009 09:33

Kdo vlastní TV média

RE: zajímavější

MedaBeda 62.?.?.?

thanx [velký smích]

197536

10.08.2009 09:46

Kdo vlastní TV média

RE: Pěkný článek, ale

MedaBeda 62.?.?.?

"Začínám si vybavovat slušnou knihovnu"

To je ono [mrknutí jedním okem] Knihy jsou velmi dobrou a nadčasovou investicí.

197538

10.08.2009 10:04

Kdo vlastní TV média

RE: zajímavější

MedaBeda 62.?.?.?

našel jsem i dvě knihy k tématu

Vložený obrázek
Konec českého tisku?(2001)

Vložený obrázek
Konec českého tisku(2002)

197544

12.08.2009 14:05

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Vždyť je to jejich hra

MedaBeda 62.?.?.?

"Proč ale opět protižidovská rétorika. Jsem žid a věřte mi, že Vaše argumenty velmi ztrácí zjednodušenou protinárodnostní optikou, navíc klamavou. Proč si myslíte, že židé mají v rukách to a to?"

Pokud Vám to nevadí, vmísím se do diskuse.

Musíte chápat kontext. Existují politické, finanční a lobbystické elity, z nichž řada jsou Židé, ať sekulární, či judaisté. Pro většinu lidí, i řadu čtenářů Zvědavce (včetně mé osoby), je velmi obtížné rozlišit tyto a nádavkem ještě oficální politiku Izraele, jednotlivých izraelských politických stran, náboženských uskupení a výkladů samotných rabínů.
Do toho ještě vnáší chaos židé konvertité, a islámští a křesťanští sionisté, a židovští občané různých států, kteří mají raději Izrael než stát jehož mají občanství a jsou podle toho ochotni jednat (např. služba v izraelské armádě či spolupráce s agenty izraelských tajných služeb v neprospěch státu v němž žijí).

Další kapitolou je ochrana zločinců s izraelským pasem, před stíháním mimo Izrael či snížení jejich trestu na minimum či ignorace mezinárodního práva s odůvodněním údajné ochrany zájmů Izraele.

Obtížnost tohoto rozlišení, spjatá s nekalými činnostmi lidí a organizací jako jsou rotschildští baroni, židovští zaměstnanci Pentagonu a vlastníci Hollywoodu(chrlícímu morální balast a odpad zejména do západních zemí) a médií (u nás dříve Železný, nyní Lauder - TV NOVA), dozorčí rada a vlastníci amerického rezervního systému FED, brutální akce IDF, agresivní židovští osadníci na palestinských územích, různé AIPAC, JDL, ADL ap. které vše co jen zdálky zavání kritikou a historickým revizionismem (třebas dobře míněnými) židů (a jejich oficiální historie a výkladu různých jevů) tvrdě napadají a perzekuují, spolu s šovinistickými a šovinisticky a superemacisticky vykládanými a (realizovanými)pasážemi Tóry, Babylónského Talmudu a třeba Schulchan Aruchu, a judaistické kořeny islámu a křesťanství, jejichž radikální interpretace dnes přináší rovněž své ovoce (např. americký evangelikální supremacismus), a kdy tohoto rozlišení není často schopna ani část židů, nás přivádí do této situace:

-nežidé z principu bez ohledu na skutečnost ,která se jim, když už si dají tu práci, obtížně rozpoznává, dají vinu 90ti procentům židů a 10 nechají s tím, že ne všichni jsou v nekalostech zapleteni

-židé z 90ti procent o všech svých z principu (díky židovské sociální strategii podmíněné výchovou) bez ohledu na skutečnost tvrdí, že jsou nevinní a stále pronásledovaní a o 10 procentech které jsou jakž takž ochotny sebekritiky(a kritice naslouchat) se vyjádří jako o sebenenávistnících

Kam to vede, vidíte sám. Takže se prosím nepodivujte. Nalejme si čistého vína.

Není důsledku bez příčiny.

197709

13.08.2009 07:22

Jak jsem se seznamoval přes inzerát

RE: Mno hezky, hezky ;-)

MedaBeda 62.?.?.?

už se to tam rozjelo, už to stříká [chechtot]

197773

13.08.2009 07:23

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Do hry jsou zataženi mimo jiných i židé

MedaBeda 62.?.?.?

ach tak [velký smích]

197775

13.08.2009 07:30

Bieli ľudia nehovoria pravdu, pretože sa boja černošskej zločinnosti

RE: Vyčkejte času

MedaBeda 62.?.?.?

Kdoví jestli. Pes co štěká, nekouše. Anebo vstaneme po 20. století s hlavou v písku, a začneme jednat? (čest výjimkám)

197776

13.08.2009 07:32

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Vždyť je to jejich hra

MedaBeda 62.?.?.?

Souhlas, a nemáš-li dalších otázek k tématu, považoval bych ho ze své strany za vydiskutovaný.

197777

13.08.2009 08:32

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Do hry jsou zataženi mimo jiných i židé

MedaBeda 62.?.?.?

No, co jsem slyšel, tak soudruh Lenin řekl: učit se, učit se, učit se. Jsem tedy komunista pokud se furt něco učím? [smích] [chechtot]

197784

13.08.2009 11:17

Kdo vlastní TV média

RE: Mysllim ze dnes

MedaBeda 62.?.?.?

Pochopil jsi smysl mého příspěvku. Díky [cool]

197803

13.08.2009 11:37

Kdo vlastní TV média

RE: Mysllim ze dnes

MedaBeda 62.?.?.?

"brainwashed lidská mysl zdůvodněný (deformovaně chápanou) Dualitou"

Prohlášení z autority subjektivní intuice? Co ji opravňuje k tomu, aby se povyšovala nad moje subjektivní racio?

"zdůvodněný (deformovaně chápanou) Dualitou"

Takže jí přiznáváš existenci. Bingo. Konečně posun.


"snažíme se názorově vítězit, než bychom se zastavili a hledali odpovědi mimo svůj omezený a většinou podjatý rozum"

Ta věta je protimluv. Snažíš se názorově zvítězit shozením rozumu. Čert nikdy nespí, zejména ve svatých.

Suma sumárum: Dvě moje otázky bez odpovědi, setrvávající relativizace, hatla matla všechno je jedno, útěk zaštítěný argumentem offtopicu (proč jsi tedy vůbec diskutoval?).

Aspoň ta Dualita ... [velký smích]

Jene, pro příště se polepši, nebo nic neprodiskutujeme. [mrknutí jedním okem] Hezký den.

197806

13.08.2009 11:48

Putin nařídil vyplatit zbytek dluhu SSSR

RE: Tady se zase nekdo spletl v poctech ne?

MedaBeda 62.?.?.?

"jednou z jejich obeti jste i vy."

V tomto případě to pane Pražáku, vypadá spíše na Vás.

Pana Montážníka bych z toho vynechal [velký smích]

197809

18.08.2009 07:43

Andělé se radují, když se Egypťané utopili

RE: Proto si Palestinci nezaslouží stát

MedaBeda 62.?.?.?

Tu štafetu někdo převzít musel. A když jsou tak posedlí "zdokonalováním", proč nezkusit i metody svých mučitelů?

Vložený obrázek

Pravdou je, že sice nedotahují své m/učitele v počtech obětí, ale nebuďme jako Stalin, který prohlásil, že když je zavražděn jeden člověk, tak je to vražda, a když miliony, tak statistika.

Izraelská verze demokracie má daleko k té naší, už z toho prostého důvodu, že je nákodovaná starozákonním násilným myšlením, které se díky tvrdé tradiční výchově v izraelské populaci v průběhu časů příliš nezměnilo.

Vložený obrázek

198096

18.08.2009 07:58

Jak jsem se seznamoval přes inzerát

RE: Fyzičnosť

MedaBeda 62.?.?.?

Zásadovost při výběru partnerky mi brání jít do velkých odchylek od představy o ní. Sice dokážu být tolerantní, ale na určitých základních věcech si stojím, a kouření mezi tyto patří.

Odolal jsem už leckterým, z prostého důvodu, že mi nevyhovovaly vnitřně (povaha, přístup, zvyky), ač navenek to byly kočky, takže mám základ k tomu odolat i z jiných důvodů. [mrknutí jedním okem]


"Pospěš si, když kupuješ pole; posečkej, když si bereš ženu."

židovské přísloví

Není všechno zlato co se třpytí.

české přísloví

198098

20.08.2009 11:12

Karzáího stoupenci „kupují“ hlasy pro afghánské volby

fiasko

MedaBeda 62.?.?.?

Západu v afghánském neokolonializačním válečném tažení je nevyhnutelné.

Ovšem kosovsko-balkánská distribuce afghánských drog do Evropy přes americký Bondsteel jen tak neustane. To mají Američané dobře "ošéfováno". Hrají dvojí hru. O to, kdo bude rozhodovat o plynovodu a toku drog. Zda oni skrze Karzáího, či zda Taliban, který by drogy zatrhl.

cesty heroinu
Vložený obrázek

plánovaná trasa plynovodu
Vložený obrázek

cesty drog v širší perspektivě
http://www.emcdda.europa.eu/imglib/ar2008/v1/fig6-...
http://bumad.un.kiev.ua/Image/about/en/bg2b.gif

cesty kradených aut, heroinu, kokainu a zbraní
http://www.fas.org/irp/threat/754791.gif

Kosovo Establishes Islamic Heroin Republic With EU & US Blessing
Vložený obrázek

Kosovo drug mafia supply heroin to Europe
The Balkan Route and the Contras of Kosovo
War Views: Afghan heroin trade will live on
The War in Afghanistan: Drugs, Money Laundering and the Banking System

O propojení Američanů s muslimy nepochybuje ani Haagem zadržovaný "zločinec" Radovan Karadžić

Karadžič: USA vyzbrojily bosenské muslimy, zbraně pašovali Pákistánci ze sil OSN
Bosenské islamisty zaštítil Egypt s Jordánskem, tvrdí Karadžič

"Navzdory embargu na dovoz zbraní americká vláda po dohodě s dalšími státy zásobovala zbraněmi bosenské muslimy během občanské války."

"zbraně pašovali Pákistánci ze sil OSN"

Ten samý Pákistán, na jehož území se heroin také produkuje.

Podpora od Egypta a Jordánska (miláčků USA a zároveň islámských států, které neválčí s Izraelem) už ani nepřekvapí.

Je jen otázkou času, kdy bude Karadžić, stejně jako Milošević, umlčen, aby neřekl nahlas to, co tuší každý, kdo si dá několik informací dokupy a neschovává se za politickou korektnost.

Dnes nepřekvapí už vůbec nic. [bliji]

Podobnost s opiovými válkami čistě náhodná?

198246

20.08.2009 11:33

Andělé se radují, když se Egypťané utopili

RE: Je potřeba to říci na rovinu

MedaBeda 62.?.?.?

"Kdyz jsou tihle schopni takoveho zlocinu, byl by samostatny stat katastrofa, ktere by litoval cely svet."

Nes.rte si tak trošku do vlastního hnízda? [překvapení]

Deir Yassin massacre
Cave of the Patriarchs massacre
King David Hotel bombing
USS Liberty incident

Lechi/Stern gang
"Podle Nachmana Ben Jehudy byla Lechi zodpovědná za více než 40 vražd, z toho polovinu obětí tvořili Židé. Oběti byli jak obyčejní lidé, kteří nechtěli platit výpalné, tak i domnělí „zrádci“ a „kolaboranti“. Dalšími útoky byly dopisy bombou britským politikům, sabotáže proti infrastrktuře apod.

V letech 1940 a 1941 se Avraham Stern prostřednictvím svého vyslance Naftali Ljubenčika pokoušel jednat s nacistickým Německem o společném boji proti Británii prostřednictvím nacistického úředníka Wernera Otto von Hentiga.

Lord Moyne, nejvyšší představitel Britského impéria v oblasti, se stal díky svému vysokému postavení terčem atentátu, který na něj spáchali dva členové Lechi, Elijahu Chakim a Eliajhu Bet-Curi.

Folke Bernadotte byl švédský diplomat a vyslanec OSN mající za úkol vyjednat podmínky mírové smlouvy mezi Židy a Araby. Po dvou neúspěšných návrzích byl Bernadotte zavražděn v autě v západním Jeruzalémě 17. září 1948. Vrazi byli převlečeni do izraelských uniforem a jednalo se pravděpodobně o příslušníky Lechi.

12. ledna 1947 spáchala Lechi útok na britskou policejní stanici v Hajfě, při kterém čtyři lidé zahynuli a na 140 bylo zraněno. 29. února byla Lechi podminována trať Haifa-Káhira severně od Rechovot. Při útoku bylo zabito 28 vojáků a 35 zraněno. Při útoku 31. března 1948 bylo při útoku na tutéž trať severně od Binjaminije zabito 40 civilistů, většinou Arabů, a 60 zraněno. Útok byl připisován rovněž Lechi.
"Ano, svět lituje. Katastrofa pro celý svět už existuje.
[bliji] [bliji] [bliji]

198249

20.08.2009 15:08

Andělé se radují, když se Egypťané utopili

RE: Je potřeba to říci na rovinu

MedaBeda 62.?.?.?

Myslíte Hebrejce? Nebo Izraelity? Anebo Judejce? [velký smích]

198261

28.08.2009 12:27

Nadávka „bílá svině“ nemá rasový podtext

RE: Podle tisku

MedaBeda 62.?.?.?

Zajímavé, Pietroo, velmi zajímavé. Izrael a Indie staví společnou politiku ještě na jednom faktoru: problém s islámem.

198867

31.08.2009 07:29

Naši synové byli oloupeni o své orgány

RE: Tak přece jenom ti konspirativci měli pravdu...

MedaBeda 62.?.?.?

"Jak to děláš, že se Vojta pokaždé zastydí a už se neukáže? "

má to promakaný [chechtot]

199078

03.09.2009 13:40

Naši synové byli oloupeni o své orgány

RE: Svět bez hranic

MedaBeda 62.?.?.?

zkusím odpovědět jednoduše - vady systémům bych přičítal v závislosti na tom, jaké procento duševních úchylů generují vzhledem k celé pospolitosti a kolik tito úchylové nadělají kolem sebe paseky

také je dobré se dívat na jednotlivé varianty těchto systémů

je např. komunismus čínský, izraelský, ruský, německý

katolická politika je oficiálně vedena papežem, ale liší se podle jednotlivých kardinálů a arcibiskupů

nacismus vznikl jako "řešení" ekonomické krize, kterou ta nynější nejspíše předčí ... a dalo by se pokračovat

199466

03.09.2009 14:24

Jsem extrémista

RE: Dovolim si ... (pokracovani)

MedaBeda 62.?.?.?

"vy jako prosty verici nemate pravo posuzovat rozhodnuti koncilu. papez je v cele koncilu (ex cathedra) ve vecech viry a moralky neomylny. to je dogma."

Přesně tak. Pan autor nám tu ale sděluje i cosi jiného. Že by v navrhované monarchii nebyl dobrým poddaným. A to o pár řádků výše brojí proti liberalismu. [chechtot]


(osobně ale monarchii schvaluji taky, ale nezávislou na jakýchkoli vnějších mocenských strukturách, tedy i církevních)

199470

03.09.2009 14:57

Jsem extrémista

RE: Ne nejste extremista,

MedaBeda 62.?.?.?

EU má alternativu v EFTA (European Free Trade Association, členy Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko). Otázkou je, zda by se do ní Česko svou ekonomickou strukturou hodilo.

NATO jako původní obranný nástroj studené války je archaismem a nyní pouhou servisní organizací amerických výbojných válek, takže souhlas s vystoupením. Ideální by bylo spolu s Polskem, Slovenskem a Maďarskem vyhlásit neutralitu, přibrat Rakousko a vytvořit středoevropský neutrální obranný blok, historicky má rakousko-uherské kořeny společných vazeb.

Možná účast dalších států (napadá mě např. Moldávie, Ukrajina po dejuščenkizaci politiky a urovnání s Ruskem, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, možná i Bělorusko)je zas myšlenkou na Intermarium (Mezimoří) historicky více či méně pod vlivem Jagellonské dynastie,

Vložený obrázek

která u nás byla vystřídána právě po smrti Ludvíka Jagellonského v bitvě s Turky u Moháče r.1526 Habsburskou.

199475

16.09.2009 09:42

Děkuji České televizi

RE:

MedaBeda 62.?.?.?

ono už spojenina "známý neonacista" je klín do hlavy jak prase

200465

18.09.2009 07:50

Vzali nám radar

RE: radar

MedaBeda 62.?.?.?

[chechtot] [chechtot] [chechtot]

200637

18.09.2009 07:55

Vzali nám radar

RE: myslenka bori a tvori

MedaBeda 62.?.?.?

připojuji se k Vašemu poděkování

200638

18.09.2009 12:02

Za zločiny 11. září stojí Amerika, tvrdí herec Charlie Sheen

RE: Divné, že...

MedaBeda 62.?.?.?

"Svatý Ignác z Loyoly by už asi sotva poznal svůj řád, který založil k obraně papežství a Církve před nepřáteli."

A k expanzi KC do celého světa [mrknutí jedním okem]

200665

21.09.2009 09:47

Za zločiny 11. září stojí Amerika, tvrdí herec Charlie Sheen

RE: Divné, že...

MedaBeda 62.?.?.?

našel jsem něco zajímavého, mrkni na ten znak na autě mezi nápisem MILITARY a POLICE

Vložený obrázek

Mají pod palcem i KFOR.

[mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem]

200858

21.09.2009 12:27

Za zločiny 11. září stojí Amerika, tvrdí herec Charlie Sheen

RE: Divné, že...

MedaBeda 62.?.?.?

"Také proto naše jezovitská a největší celoplošná televize NOVA"

A já měl za to, že ji vlastní předseda World Jewish Congress...rodilý žid. Ajtakrajta! Musím poopravit, píšu si do deníčku.

"KRÁLI JERUZALÉMA!"

O tento titul zápasí KC, sionisté i muslimové rovným dílem, v závěsu se zednáři, satanisty, ilumináty a jehovisty, vzájemně intrikují a vzájemně se infiltrují, takže adeptů máme dosti a můžeme vybírat. Že by stylem ententýky dva špalíky?
[velký smích]

Popravdě řečeno mě to jako Slovana nezajímá. Ať si bojují své žabomyší války. Ale ať je netahají k nám, do naší země a zemí našich bratří - v té chvíli už mi to jedno není. [cool]

200867

01.10.2009 07:28

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

MedaBeda 62.?.?.?

"Peržanky mi připomínají spíše slovanskou, než arbaskou rasu. Kdo ví????"

Tohle vím náhodou taky. Máme s Peršany společné kořeny, neboť nejsou semité, ale indoevropané jako my.(používají ale písmo svých dobyvatelů, Arabů)

Kořeny z doby před mnoha tisíci lety kdy jsme se jako Árjové proháněli u Aralského jezera, mezi řekami Syr Darja a Amu Darja, a také v podhůří Pamíru jako kočovní pastevci dobytka.

Jedna větev se pak v evropských lesích, za mnoha změn (mimojiné přechod na zemědělství, možná splynutím s nějakou autochtonní kulturou) konstituovala na Balto-slovanský okruh, z nějž se postupně mezi Dněprem, Dněstrem a Vislou etablovali naši bezprostřední slovanští předkové.

Jisté prvky íránského původu si také v našich dějinách neseme (možné vlivy i na Velké Moravě, každopádně najisto na Ukrajině), asi vlivem pozdějších kontaktů, ale to už je na jiné povídání a zkoumání. [mrknutí jedním okem]

201426

01.10.2009 08:14

Vzestup Talibanu

RE: v afghanistanu by byla na miste taktika

MedaBeda 62.?.?.?

"Co potom budou pumpovat až pramen vyschne ????"

neboj Mirdo, oni pak podojí jinou oblast

V Mexickém zálivu objevili obří ložisko ropy
Naleziště ropy objevené v Brazílii je největší za 30 let

proč asi Američané obnovili 4. flotilu?

Vložený obrázek

[mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem]

apropo - vrátil se už ruský torpédoborec Admirál Čabaněnko (proplul mj. Panamským průplavem jako první ruská vojenská loď od dob II. světové války) z Kuby, potažmo Latinské Ameriky, kterou navštívil loni v prosinci?????

A co raketový křižník Petr Veliký????

Pokud ne, bylo by to dosti pikantní, jak lze tušit z kontextu ... [mrknutí jedním okem]

201427

02.10.2009 07:13

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

MedaBeda 62.?.?.?

No Vy jste to korunoval Vojto.

Jedna věc ale vzdělání předčí. Je jí pokora. Protože mnoho psychopatů, dravčích jestřábů, které známe např. ve vrcholné politice, je vzdělaných. A? Jejich výsledky tuším známe.

Takže nejenom to vzdělání.

[mrknutí jedním okem]

201505

02.10.2009 07:18

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

MedaBeda 62.?.?.?

Magog, Japhet, Sem ... tohleto biblické členění ... no nevím nevím [překvapení]

Měl bys nějaký zdroj, který tyto biblické pohledy nějak sumíruje? Poslední dobou na to narážím víc a víc a zatím mi to nejde pod vousy.

201507

02.10.2009 10:34

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

MedaBeda 62.?.?.?

díky, už jsem se po Tvém infu rozjel

František Kabelák: Genealogie lidstva a Arijská hermetická kultura

-

Národy Gog a Magog v Koránu - súra 18 od verše 92., krátká zmínka v 21:96.

-
"Národy Gog a Magog přebývající za velikou přehradou, jsou potomky Jáfisa,
Noemova syna. Je jich nespočetné množství. Podkopávají přehradu každý den, ale přes
noc se přehrada opět zacelí. Až ovšem tuto přehradu, své vězení, jednou podkopou
a dostanou se na zem, vypijí všechnu vodu a sní vše živé, včetně listů stromů. Alláh na
ně snese červíky, které je všechny sežerou a zápach z jejich mršin zaplaví déšť, který
bude trvat čtyřicet dní."
[velký smích]

Al-Kisá´í Abú al-Hasan, Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch: Islámské
mýty a legendy. Bratislava: Panteón, 1980, ISBN 61-145-80. str. 163 - 164

201518

02.10.2009 10:38

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

MedaBeda 62.?.?.?

"U ledního medvěda lze však pokaždé očekávat agresi. To je jeho přirozená povaha. Proto nikdy nedrbat za ušima. Nemusí se mu to líbit."

To u mě by se to nestalo [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot]

201519

14.10.2009 08:02

Pod terorem trpaslíků

Klausovi

MedaBeda 62.?.?.?

nyní věřím. Může být jaký chce, může mít sebehorší minulost- zeť Viliama Šalgoviče, člen Prognostického ústavu, polistopadová privatizace, nikdo neviděl jeho profesorskou práci, jeho názory na globální oteplování mohou též být dost mimo ...

ALE

Nepodléhá diktátu fašizované EU. Bojuje za NÁS. Proti plutokratickému nadnárodnímu molochovi, novodobému sovětskému svazu s centrální vládou nedotknutelných, proti kterým bledne závistí většina našich obejdů na politických postech.

Tento moloch zlikvidoval naše hospodářství, převzal většinu ekonomiky, ovládá nás svými médii, a nyní chce i nás. Po promíšení s přistěhovalci

EU plánuje přijmout více uprchlíků

Pro přistěhovalce do EU se plánuje "modrá karta"

má vzniknout ta pravá směska zotročených bytostí jako levná a poddajná pracovní síla. Bez právní šance na tom cokoliv změnit.


Trochu mi to připomíná naše vlastní dějiny. Jana Žižku z Trocnova. Tehdy jsme též (a s úspěchem!) čelili celé fašizované Evropě jenž na nás poslala snad více vojáků, než do Palestiny na křížové výpravy. Doufejme jen (a něco pro to dělejme) abychom se novodobé bitvy u Lipan nedočkali.
Sám Žižka vyhrál v řadě desítky bitev a to některé z nich vedl zcela slepý (!).

Proto nyní, po zvážení okolností, dávám panu prezidentovi neochvějnou podporu.Pro eurokraty tu mám jeden vzkaz: REMEMBER GRUNWALD!

202400

14.10.2009 08:47

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

přituhuje

MedaBeda 62.?.?.?

1.4.2003
Před kanceláří landsmanšaftu se demonstrovalo

14.5.2005
Na Sudetoněmeckých dnech odsoudili odsun jako čistku

16.5.2005
Stoiber o odsunu: byla to největší etnická čistka 20. století

25. 02. 2006
Před 45 lety byl přijat hlavní programový dokument Sudetoněmeckého Landsmanšaftu „Dvacet bodů“ z roku 1961

"Dnes je potřeba u nás brát Stanovisko z roku 1961 i nadále vážně, a to nejen proto, že SnL dodnes svých programových "20 bodů" nenahradil žádným novelizovaným dokumentem, který by reflektoval změněnou situaci druhé poloviny 20. století a začátku století 21."

"Roku 1979, u příležitosti třiceti let vzniku SnL, byl přijat inovovaný programový dokument pod názvem „Manifest 79“, který v podstatě znovu rozvinul tradiční cíle a požadavky SnL. Přes odvolávání se na Stanovisko „20 bodů" z roku 1961 zde bylo v článku 5 uvedeno, že "poměr mezi Německem a Československem může být normalizován pouze tehdy, až bude dodrženo právo a požadavky sudetských Němců", což je jediný způsob, jak dosáhnout vítaného "německo-českého vztahu založeného na dobrých sousedských vztazích a pravém partnerství".


8.5.2007
Proti landsmanšaftu protestovalo 30 nacionalistů

"Akce Národní strany byla happeningem, organizátoři ji nazvali "posledním odsunem". Nacionalisté vytvořili z provazu symbolický vagon, do kterého pozvali člověka představujícího šéfa Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernda Posselta. Jeho představitel měl na hlavě krabici s Posseltovým obličejem a na hrudi nápis "Heim ins Reich" (Zpět do říše)."

31.5.2009
Tématem srazu landsmanšaftu byly opět hlavně Benešovy dekrety

6.8.2009
60. sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu

31.8.2009
Ministerstvo vnitra zakázalo vznik Sudetoněmeckého landsmanšaftu

9.10.2009
Klaus blokuje Lisabon kvůli Benešovým dekretům

202402

14.10.2009 09:13

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

pokr.

MedaBeda 62.?.?.?

Henleinovci vraždili na hranicích

Vložený obrázek

Mapa plánované velkoněmecké říše

Německé osídlení v Evropě 1910
Vložený obrázek

3.5.2006
"Svaz bojovníků za svobodu: Landsmanšaft usiluje o české pohraničí

Sudetoněmecké krajanské sdružení usiluje o české pohraničí a vydává knihy, ve kterých jsou bývalé Sudety zakresleny jako německé území, řekla ČTK na středečním shromáždění k 61. výročí květnového povstání předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková. Tvrdí také, že svaz dostává od pražské pobočky landsmanšaftu urážlivé faxy, v nichž je označován za baštu komunistů. Zástupce sudetských Němců v Praze Peter Barton nařčení odmítá. "Ohrožení (české státnosti) trvá. Trváme na tom, že pátá kolona landsmanšaftu je silnější než v roce 1939," prohlásila Dvořáková na dnešním shromáždění na ministerstvu obrany. Mluvčí svazu bojovníků Šárka Helmichová k tomu před přítomnými veterány dodala, že bránit českou kotlinu bude vyžadovat ještě hodně úsilí.

Barton ČTK řekl, že mapy, o nichž Dvořáková mluví, zobrazují jazykové oblasti v Čechách před druhou světovou válkou. "Žádné územní požadavky nemáme, to je naprostý nesmysl," uvedl. Již dříve předseda sudetoněmeckého krajanské sdružení Bernd Posselt uvedl, že nejdůležitějším úkolem sudetských Němců není návrat do bývalé vlasti, ale zachování vlastní kulturní identity.

...

Sudetoněmecké krajanské sdružení nedávno vyzvalo českého prezidenta, vládu i parlament, aby zahájili se sudetskými Němci otevřený dialog o společné minulosti. Premiér Jiří Paroubek uvedl, že landsmanšaft není pro českou vládu partnerem. Sdružení požaduje zrušení poválečných Benešových dekretů. Paroubkův kabinet loni vyjádřil uznání německým antifašistům z někdejšího Československa, kteří bojovali proti hitlerovskému režimu a po válce byli často pronásledováni. Kabinet mimo jiné vyčlenil 30 milionů korun na zdokumentování životních osudů perzekvovaných československých Němců."
zdroj

viz také Sudetoněmecký landsmanšaft usiluje o české pohraničí, uráží a klame!

31.5.2009
Posselt: Benešovy dekrety musejí skončit na smetišti dějin

202404

14.10.2009 09:18

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

RE: konec relativního klidu

MedaBeda 62.?.?.?

člověk leccos vyčte ze směrování hnutí, výroků jeho představitelů, vazeb na jiné subjekty apod. Zejména, drží-li se zpočátku spíše stranou (pozorovatel), ale na druhou stranu projevuje ochotu být aktivním členem.

202405

14.10.2009 09:54

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Ta informace

MedaBeda 62.?.?.?

souhlas, je to na pěst

202409

14.10.2009 10:01

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

pokr.

MedaBeda 62.?.?.?

německojazyčné menšiny r.1950
Vložený obrázek
znalost němčiny v EU (virtuální velkoněmecká říše?)
Vložený obrázek

202410

14.10.2009 16:12

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Ne všechny židovské/proizraelské spolky podporují Lisabonskou smlouvu

MedaBeda 62.?.?.?

EU je, jak naznačil pan HHBB, jezuitský projekt. Poté, co udělají židé svou černou práci, mají být odstraněni také, zejména z Izraele. Podle mě to eretz vytušil a dohromady to sedí.

202445

14.10.2009 16:14

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

MedaBeda 62.?.?.?

"Blaničtí rytíři by měli pomalu začít sedlat koně."

už se stalo

202446

Orwell hadr.

202526

15.10.2009 12:08

Váleční zločinci se stávají rozhodčími ve věcech práva

RE: Svět patří Izraeli

MedaBeda 62.?.?.?

"Ne nadarmo má podle Bible proběhnout Armageddon v údolí Megido v Izraeli. Tohle totiž nemůže dopadnout jinak, než že se svět obrátí proti tomuto teror-státu a zúčtuje s ním za jeho nelidské chování."

Vše je cílené. Chování izraelských politiků a osadníků (ovládaných fanatickými rabíny) má vzbudit odpor k Izraeli a připravit tak půdu k invazi katolických armád (jádrem tzv. euroatlantická civilizace) a jejich detachmentů sdružených v rámci NATO a dvojstranných vojenských spojenectví (protestantské, pravoslavné, muslimské a jiné kolonie) do Svaté země s cílem přesunout papežský stolec z Říma do Jeruzaléma a završit tak panbabylonský projekt katolické verze NWO. Co nevyšlo za křížových výprav, to má vyjít nyní. Izrael proto přes své lobby systematicky tlačí do země co nejvíce osadníků i peněz a zbraní, aby byl schopen to ustát. Muslimové musí pochopitelně jít stranou.

KATHOLIKO = KAT HOLÓN KOSMÓN (řec.) = DO CELÉHO SVĚTA (KOSMU)

The Papal throne to shift from Rome to Jerusalem

Nevím, zda to současný (a poslední) papež stihne, má už cca 4 roky života, možná, že si na židli nakonec sedne černý papež, 30. generalissimo jezuitů, Adolfo Nicolás. Uvidíme.

202540

15.10.2009 12:51

Váleční zločinci se stávají rozhodčími ve věcech práva

RE: Ale

MedaBeda 62.?.?.?

"Bušido nebyl nesmyslný kodex."

Bušido strukturuje mysl samuraje, tak aby byl zaměřen na smrt a oddanou službu lennímu pánovi. V čem vidíte smysl? [cool]

202545

16.10.2009 08:07

Pod terorem trpaslíků

RE: Prast jako uhod

MedaBeda 62.?.?.?

"jak začneme řešit náš kurník přes EU lišáky, bude nejspíš opravdu rychle vyřešen."

pod toto se podepisuji pane HHBB!!! s úctou Méďa

202609

16.10.2009 09:24

Malicherné problémy naší blaženosti

hmm, když už jsme u komunismu a Ruska

MedaBeda 62.?.?.?

tak v duchu jeho minulých negativ, po propojení se současnou situací, nyní vychází ruská scifi

Den opričníka

autor: Vladimír Sorokin
nakladatel: Pistorius & Olšanská
ISBN: 978-80-87053-29-4
176 stran

Vložený obrázek

"Kniha ihned po svém vydání vyvolala řadu diskusí a rychle dobyla žebříčky bestsellerů. Během čtyř let již byla vydána v jedenácti evropských zemích.
Rusko v roce 2027. Po době zmatků a období restaurace zde znovu vládne car. Země je obehnána Velkou zdí a odříznuta od zbytku světa. Životní standard je udržován pouze vývozem nafty a plynu a jediným státem, s nímž Rusko udržuje přátelské styky, je Čína, která do něj exportuje veškeré zboží, od Boeingů po toaletní papír. Na Sibiři žije 28 miliónů Číňanů a čínština se stává módním jazykem… Takový je svět Sorokinovy ostré antiutopistické satiry, které zobrazuje jako zemi navracející se k temným dobám Ivana Hrozného s hrůzovládou jeho osobní gardy – opričniny. Román nabízí grandiosní obraz Ruska na cestě zpět k minulosti. Myšlení a jazyk 16. století se tu mísí s novodobými reáliemi, asiatský despotismus, korupce a cynismus se spojují s moderní technologií a ruským nacionalismem. Noví orpičnici se tu projíždějí v červených mercedesech, vyzdobených psí hlavou na chladiči a koštětem na kufru. Tyto symboly stejně jako v době Ivana Hrozného hrozí každému, kdo se protiví carově moci, že bude nemilosrdně smeten z ruské půdy. Sorokin tak především varuje před nebezpečným směrem dalšího politického vývoje, před sklonem k isolacionismu a tendencí k barbarství, která se mu zdá být částí ruské metafyziky."


Zřejmě se stane součástí mojí knihovničky [smích] Ověřím si, do jaké míry se kryje s temnými vizemi Alexandra Dugina a dalších ruských geopolitických proroků.

202616

23.10.2009 21:42

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: hej

MedaBeda 62.?.?.?

Jak ale bylo Rusko silné tenkrát? Mohlo riskovat konflikt s NATO mezinárodního charakteru? Nyní, když se Západ odkopal (Rusko mu svým nezasahováním do vytvoření kosovského precedentu samo napomohlo) se vším všudy, rozehrálo svoji hru:

21.října Rusko poskytlo Srbsku úvěr ve výši jedné miliardy eur

25.12.2008 Rusko podepsalo se Srbskem strategické energetické dohody - válka o ropu skončila

"Gazprom koupil 51 procent podílu v srbském ropném monopolu NIS za 400 milionů eur a zavázal se, že bude do srbské společnosti do roku 2112 investovat 500 milionů eur bez ohledu na to, jaké eventuálně budou důsledky světové ekonomické krize. ..."

A kdo nakonec uznal Kosovo? Zkomírající atlanticismus či mohutnící Eurasie podpořená bolívarovskou koalicí a některými dalšími státy?

Vložený obrázek

203072

02.11.2009 07:18

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: HHBB je taky zednář...

MedaBeda 62.?.?.?

"Dnes mají jezuité se zednáři mnoho společného, např. řadu členstva. Není jezuita jako jezuita- nyní to vysvětlím-jsou za
a) jezuité b) zednáři infiltrovaní v jezuitském řádu.

Samozřejmě...tohle se ti nehodí do krámu, tak to ignoruješ a bojuješ ve svých zákopech dál. "


je tu ještě bod c) - jezuité infiltrovaní v zednářských lóžích

Napadlo Tě to někdy Mirdo?

203868

"Na počátku června zveřejnil deník americké armády a DoD Stars and Stripes, D.C., jehož mutace vychází i na ostrově Guam, informaci získanou na letecké základně Yokota, že politicko-vojenský přidělenec americké ambasády v Tokiu Kevin Maher a generálporučík Bruce Wright, velitel jednotek 5th Air Force diskutoval s novináři o americko-japonské vojenské spolupráci. Změny se týkají stěhování základny leteckých jednotek amerického námořnictva z Futenma do Camp Schwab do roku 2014, na základě práce Special Action Committee dle Okinawské dohody. Cílem je přemístit 8 000 mariňáků a 9 000 zaměstnanců podpůrných jednotek z Okinawy na Guam do roku 2014. Přenést Navy's Carrier Air Wing 5 z Atsugi Naval Air Facility na Marine Corps Air Station Iwakuni , taktéž do roku 2014 a posunout Japan Air Self-Defense Command do Yokoty do roku 2010 . Nader přiomněl při té příležitosti nový X-Band radarový systém japonského letectva na základně Shariki blízko Misawy, který bude sloužit společným operacím a baterie PAC-3, které jsou přichystané na rozmístění uvnitř existujících amerických základen. "My budeme stále velkou částí obrany Japonska", řekl americký vojenský přidělenec."
zdroj

"Obyvatelé Okinawy si dlouhodobě stěžují, že jejich přelidněný ostrov musí absorbovat příliš vysoký počet vojáků a potíže způsobuje také kriminalita a nevhodné chování amerického vojenského personálu."zdroj

12 amerických bojových letounů F-22 Raptor přistálo 30.05.2009 na ostrově Okinawa. Oficiálně prý kvůli hrozbě KLDR.

A to bylo stěhování známo min. už o r. 2005

"October 30, 2005. Some 7,000 Marines of the headquarters of the 3rd Marine Expeditionary Force will relocate from Okinawa, Japan, to Guam over the next six years as part of recommendations accepted by the United States and Japan on October 29."
zdroj

Že by skrytý nátlak? [smích]

203896

03.11.2009 08:44

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: HHBB je taky zednář...

MedaBeda 62.?.?.?

asi tak ...

Vložený obrázek

"Do you ever feel like a dog trying to chase your own tail and never catching it?"

S tímto se loučím.

203962

04.11.2009 07:20

Prezident podepsal

RE: Je mi to moc lito...asi mel radej odstoupit,nez podepsat.

Luthor Huss 62.?.?.?

no ty vole ... von měl recht [překvapení]

204070

04.11.2009 07:23

Ameriko, přestaň se plazit před Izraelem

RE: Nepřijatelná cena žido-křesťanství: Bolestné dědictví

Luthor Huss 62.?.?.?

aha, no jo, no, že ...

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fundament%C3%A1ln%C3%...

204071

12.11.2009 07:38

Prasacia chrípka na Ukrajine je podvod

volby sou blízko

Luthor Huss 62.?.?.?

Juščenko má mizerný preference, takže se to ňák musí vošéfovat

Ukrajina zvažuje odklad prezidentských voleb kvůli chřipce

a do Putina si přes plyn šťouchnout a vzít EU jako rukojmí, málem bych zapomněl.

poďobaný hovado [bliji]

204586

12.11.2009 11:31

Prasacia chrípka na Ukrajine je podvod

RE: volby sou blízko

Luthor Huss 62.?.?.?

jen jestli dodrží slov a furt má v rukávu plynový vydírání

204603

13.11.2009 07:32

Demokracia na Prešovskej univerzite - pojem neznámy

RE: V Brně je to ještě horší!!!!!!

Luthor Huss 62.?.?.?

stačilo namačkat do gůglu, a vono je to i na Zvědavci! SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon
škoda že monsigneur Stwora starší články blokuje, o sciu je tam toho vo něco víc

za Sciem figuruje nějakej kryptožid, Simonides,tak se vám ani nedivim s tim úspěchem [vyplazený jazyk] jedna líheň,jedna strana,jeden správnej názor to už měl Áda ne? [chechtot] [velký smích] [cool] [chechtot] fasces tomu říkali, pokud se teda nemejlím (co si vybavuju slova strejce, študovanýho chlapa -dělal hlídače, a měl poměrně solidní knihovnu - chudák dědek umřel po sametu, na druhou stranu asi by vejral co se dneska děje)

204679

13.11.2009 17:32

Demokracia na Prešovskej univerzite - pojem neznámy

RE: V Brně je to ještě horší!!!!!!

Luthor Huss 62.?.?.?

nemušíte bejt žid, ale filosemita nebo třeba filoizraelec, voni to maj rádi když je někdo poplácá po ramenou když udělaj nákou sviňárnu jako osadník co vodprásk dva palestince a asi i ňákýho žida. Nebo taky neokonzervativec, to se dneska nosí když chce někdo někam patřit a dávat do držky vostatním, na to bejt filokágébákem se už nehraje a na to bejt filočíňanem tu nikdo pořádně nemá koule natož chodit pro peníze třeba za indama nebo Arabama, stačí euroamerický bahno co si vzletně řiká civilizace

ten autorskej zákon se týkal podivnejch otázek ne?(konkrétně citát zakladatele sionismu Theodora Herzla a v sekci věnované pochopení textu se čtyři otázky věnovaly současné izraelské politice- to je ňák moc ne?.) a simonides je židovský méno, ať mě čert pohltí, jestli se mejlim -už ňákej Šimon lovil rybičky pro Ježíška víme?
ta souhra okolností, teď eště strategický studia a Suchej a spol. co si vzájemně poplácávají po ramenou, já v tom čuchám podezření..sice to nemá cenu tady dál rozblemcávat,radši by sem šel na pivko s kámošema,ale kolega co mu chcete dát na držku tu votevřel celkem zajímavý téma,tak ať mám co povídat až budu lejt osmýho kusa, koneckonců,večer je dlouhej a zejtra se klidně můžu vyblejt a vychrnět a na všechno třeba zapomenutak abyste se nedivil studentíku

204737

04.01.2010 07:22

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Hodnotim dvojkou

MedaBeda 62.?.?.?

ten žil jak vidno v 17. století (a kdoví,zda to byl vůbec Arab, je možné, že to byl Berber), to už je vláda Maurů ve Španělsku dávno pryč(Granadský emirát dobyt 1492), a ani to nijak nesouvisí s Turky (s nimi naopak zmiňovaný bojoval- 1679, 1682 a 1695/96) ani Tatary.

mimochodem, evropské otrokářství kvetlo již od dob raného středověku (třeba v Praze největší trh s otroky ve své době), a máme-li se časově posunout k Vámi zmiňovanému, portugalští a jiní otrokáři v té době už řádili ostošest, a Vámi zmiňovaný tedy nijak výrazně nevybočuje z tehdejších zvyklostí.

Ale co má dělat celá věc s Izraelem, to netuším [zmaten] [zmaten]

Asi se mi porouchala věštecká koule ...

208761

04.01.2010 10:49

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

MedaBeda 62.?.?.?

Vaše dcera zřejmě žádnou politickou moc nemá, to se ale netýká řady absolventů výše zmíněných jez. universit. Možná jste si je ani neprojela. Darmo Vám cokoliv servírovat.

208784

05.01.2010 07:25

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Jo, dle katolíků je Avatar pěkný hnůj

MedaBeda 62.?.?.?

děkuji za odezvu, od profi predátora jako jste Vy jsou podobné příspěvky balzámem

zvláště, když svůj názor formulujete za pomoci ústředí, na které v linku odkazujete

Jeden názor, jeden svět, jeden řád ... - tomu se ve Vašem okruhu říká "láska"? Jeden pán to trefně nazval "rozdrcení v objetí".

208881

05.01.2010 07:45

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

MedaBeda 62.?.?.?

"Jak je vidět z článku, tak měli skutečně ušlechtilé poslání"

Ušlechtilé pouze v jejich očích, protože je to dost relativní ...

Máš-li totiž nastolit novou kulturu a zvyky, musíš nejprve zničit či deformovat to předchozí.

A podle této šablony jedou už od počátku.

208882

05.01.2010 15:30

Nezvaná návštěva

zajímavé

MedaBeda 62.?.?.?

článek zdá se být na omak přívětivý, ale některé premisy jsou neudržitelné, Ilumináti jsou přímým výhonkem křesťanství (jezuité v době zrušení řádu) a naopak Vatikánu pomáhají, než aby mu byli soupeřem na život a na smrt

i citované odkazy jsou katolickou propagandou jen prošpikovány, ale přeci jen se nějaké kloudné info vyklubalo na povrch (rybí hlavy, síť obelisků ap.)

chce to ještě hrábnout více do hlubin [smích]

208910

06.01.2010 07:35

Amerika píchá v Jemenu do vosího hnízda

x divide et impera x

MedaBeda 62.?.?.?

"Amerika je vtahována do neklidného Jemenu, současně rozšiřuje své vojenské operace přes Rudé moře do Somálska a jižní Keni."

Vidím to jako pokus o eliminaci vosích hnízd okolo Izraele před finální křižáckou operací "Jerušalaim" a zároveň udržování USA v trvalém krvácení - stále více bojišť (a síť základen po celém světě to může dosvědčit), stále více dluhů, stále více přistěhovalců - to nepůjde do nekonečna. Amerika už dlouho žádnou válku nevyhrála (tj. nedosáhla záměrů s jakými do jednotlivých válek šla). Pomalu se hroutí, a kdosi jí v tom vydatně pomáhá.

Zatímco např. Čína až na lokální povstalce nikde nebojuje, a hromadí kapitál. To se také někde projeví.
V tomto ohledu si vybavuji slova jednoho františkána z románu Šógun: "Nikdy nedopusťte aby se spojila asijská krutost s moderními zbraněmi. Byla by to pro nás katastrofa." Propojím-li to s povrchními poznatky o tradičních bojových uměních Číny spolu s meditací (kterým se čínští vojáci učí), konfuciánské hierarchické poslušnosti a rodinné sounáležitosti, schopností čínských reverzních inženýrů obšlehnout snad cokoliv, masivním kapitálu a investicích... raději snad nepokračovat. Anebo naopak obdivovat.

Žehná-li Bůh Americe, měl by přidat. Začíná být řádné horko.

209005

06.01.2010 08:08

Nezvaná návštěva

RE: Boj na smrt

MedaBeda 62.?.?.?

"Diskusí o církvích se obvykle neúčastním. Příliš o nich nevím. Vaše soudy mi pane Méďo připadají objektivní."

Pane Vojto, Vaše uznání mě samozřejmě těší, ale prosím nepřehánějte s tou objektivitou. Já si na ni nárok nečiním, protože se mohu jakožto člověk mýlit, ač si za svými názory vždy stojím až do poslední chvíle.

"A cíl? Co myslíte Vy? Že by to byl ten zatracený mamon? "

Cíl dle mého názoru není mamon, ale dušičky. Hlavní ideou všech náboženství, která přesahují svůj kulturní rámec a snaží se internacionalizovat, je mít všechny ovce v tom svém košáru, mít pod taktovkou všechny duše.
Peníze jsou zde podle mě jen nástrojem k dosažení tohoto cíle. Jedince, kteří se v tomto bohatství vyžívají, či ho zneužívají, bych vynechal, to beru jako antropologickou konstantu, ať se jedná o teistu, ateistu či agnostika. (zajímaví jsou v tomto ohledu protestanti, kteří vidí v tom, když se jim finančně daří Boží požehnání a milost, potvrzení správnosti žití svého života)

K. Církev mám za největší s.r.o.čko na světě, díky vnitřní agendě, která ji spravuje hierarchicky z jednoho centra. Např. u pravoslavných to tak nevnímám, protože udržují autokefalitu a pouze lokální vliv.
Zatímco KC se snaží v tomto ohledu vše vstřebat do sebe (kulturní prvky vzdorující jejímu vnějšímu destrukčnímu poli zvanému satan), nebo deformovat dle obrazu svého, a nahradit vlastním globálním programem.

Vybavuje se mi, že jsem zde na Zvědavci již dříve komparoval kardinály a manažery, a také počet římsko-kat. věřících (tedy lidí loajálních jedné politicko-náboženské vizi s centrálním řízením) s počtem členů komunistické strany Číny (největší politické strany na světě). Výsledek je podle mého jak pro manažery, tak pro Číňany žalostný.
Na druhou stranu, čínská soudržnost existuje i v jiných rovinách, takže podle mě stejně budou hrát prim konfuciáni v novodobém provedení. Nejsou v konfliktu s okolím a to je posiluje. Zatímco KC vede permanentní boj na všech rovinách. Jak to asi dopadne, je nasnadě.

Vložený obrázek

209006

06.01.2010 08:37

Nezvaná návštěva

RE: Chápu to správně?

MedaBeda 62.?.?.?

tak Vám nevím, ale toto mi jako papežský (trojitý) kříž údajně nešený Benedictem XVI. nepřipadá

Vložený obrázek

datování fotky ale odpovídá (16. března 2008).

Ledaže by za papežský kříž byl považován nejen trojitý, ale i jednoduchý.

Z Vašeho citátu vyplývá, že po něm následoval další, pastorální. Darovaný papeži organizací Circolo San Pietro 27. listopadu 2009. Internet nemlčí, takže jsem ho dohledal:

Vložený obrázek
Vložený obrázek

zdroj

Zajímal by mě detail obou křížů, ale to je asi nedohledatelné.

209010

06.01.2010 08:55

Nezvaná návštěva

RE: zajímavé

MedaBeda 62.?.?.?

"Tito tajní bezvěreční satanisté, vzývající jako svého boha moc a peníze, jsou pevně propojeni se světskou mocí óbrboháčů, to znamená s mezinárodními bankéři i bývalou šlechtou"

a helemese, dogma o ovládání světa R+R na samé špici se nám otřásá v základech, zavádíte novou proměnnou - bezvěrečné satanisty, to se mi líbí, zdá se, že olbřímí úsilí naší "tajné sekty lovců jezuitů" rozhýbat stojaté vody cyklického myšlení honícího dokolečka svůj vlastní ocas začalo sklízet svoje první ovoce, uvidíme, kam se to pohne dále

Ale zklamu Vás s těmi penězi, ty jsou podle mě jen podpůrným prostředkem, primární je vždy idea za kterou se bojuje a podplácí.

přeji hezký den

209016

06.01.2010 08:56

Nezvaná návštěva

RE: zajímavé

MedaBeda 62.?.?.?

"Jestlipak víte, že i třeba takové navlíkání prstýnku na prst při svatbě je vlastně pohanská falická symbolika,"

Vám se to nějak zamlouvá paní Jarmilo, nemýlím-li se [mrknutí jedním okem]

209018

07.01.2010 13:03

Nezvaná návštěva

RE: Katolická Církev se stala pokoncilní sektou!!

MedaBeda 62.?.?.?

"Jestli tomu spravne rozumim, tak vy byste nejradeji videl Cirkev nesmiritelnou, proti herezi bojujici..."

každej capart si někdy chtěl hrát na vojáky, nebo aspoň na četníky a na zloděje, tak se nedivte [mrknutí jedním okem]

209116

07.01.2010 13:21

Nezvaná návštěva

RE: Katolická Církev se stala pokoncilní sektou!!

MedaBeda 62.?.?.?

tak jo, něco o něm přidám:

Zjevení Janovo 17:3-11

Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích...

Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. Ale anděl mi řekl: "Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese. Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není; vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude.


...Sedmihlavá šelma s nevěstkou symbolizují římskou říši s jejím císařem i hlavní město Řím. Řím byl známý jako město sedmi pahorků. Do Janovy doby vládlo Římu sedm císařů...


Chápaví si domyslí [mrknutí jedním okem]

209118

18.01.2010 11:36

Haiti: Taková menší Gaza

RE: Silná představivost?

MedaBeda 62.?.?.?

"Během zemětřesení na Haiti zaznamenalo středisko v Glakoně stopu významně zvýšené radiofrekvenční aktivity na pásmu kolem 2Hz počínaje úderem 16. hodiny dne 10. ledna a úderem 14. hodiny dne 12. ledna konče."

Induction Magnetometer

Vložený obrázek

209824

20.01.2010 08:04

Francie obvinila Spojené státy z „okupace“ Haiti

nový styl válčení

MedaBeda 62.?.?.?

plošné narušení všech struktur geotektonickou zbraní v dané lokalitě + následná okupace pěchotou

to vyjde levněji než humanitární bombardování

výmluvná je i tato pasáž:

"Ministerský předseda (Jean-Max) Bellerive podepsal memorandum porozumění, jímž se poskytuje kontrola nad letištěm Spojeným státům," řekl mluvčí amerického ministerstva zahraničí P.J.Crowley. Podle jeho slov Spojené státy tuto odpovědnost převezmou na tak dlouho, jak to bude potřeba, dokud haitská vláda nebude připravena a schopna znovu odpovědnost a kontrolu letiště převzít na sebe. "
zdroj

Podobnost se zvacími dopisy vojsk varšavské smlouvy čistě náhodná? Katastrofa je výbornou záminkou, zvláště po přispění k jejímu vzniku systémem HAARP.

Chtělo by to dohledat, zda bylo obsazeno i druhé letiště Cap-Haitien, případně přístavy. Prezidentský palác byl už zajištěn.

Zajímavý pak bude motiv okupace. Jednu americkou si už Haiti zažilo, kvůli produkci cukru. Byla součástí karibských banánových válek.
Dnes je ve hře pravděpodobně Kuba, nebo Venezuela.

Ruský raketový křižník Petr Veliký (jedna z nejvyzbrojenějších a největších bojových lodí na světě) už je zpět v přístavu Severomorsk, už je to rok, co navštívil karibskou oblast. To nahrává americké flotile.
Kočka není doma, myši mají pré.

209971

20.01.2010 08:13

Haiti: Taková menší Gaza

RE: Silná představivost?

MedaBeda 62.?.?.?

Otázkou je, zda jsou kontrolovaná zemětřesení možná, případně zda jsou náležitě vojenskými vědci osvojena. Haarp funguje oficiálně od r. 1993, to není moc. Třeba zatím jedou stylem pokus-omyl, s cílem metodiku vyvolávání zemětřesení postupně rozvíjet a precizovat.
V Číně jeli na frekvenci 2-3Hz, na Haiti se drželi 2 Hz. To vypadá jako vývoj. A nejde jen o frekvenci, ale i povahu podloží, stupeň "natlakování" magmatu ap. To není sranda, a mě jako laikovi připadá, že výzkum na toto téma je stále v plenkách, že to chce mnohem více času na to, aby mohli prohlásit: máme to pod kontrolou.

209973

20.01.2010 13:32

Francie obvinila Spojené státy z „okupace“ Haiti

RE: nový styl válčení

MedaBeda 62.?.?.?

"U nás bylo v r. 1968 ničivé zemětřesení? Nevzpomínám si na to."

U nás byl záminkou přechod k socialismu s lidskou tváří.
Zde je záminkou zemětřesení. Celé provedení smrdí.

"Ruský raketový křižník je doma v Karibiku?"

Slovo "doma" se dá intepretovat dvěma způsoby: u sebe doma, nebo u někoho doma. V mém příspěvku jsem uvažoval ten druhý.
Navíc, docela by bylo zajímavé, kdyby tam křižník loni zůstal. Vzhledem k producírování námořních sil NATO v Černém moři by to bylo adekvátní.

209997

20.01.2010 15:42

Francie obvinila Spojené státy z „okupace“ Haiti

RE: nový styl válčení

MedaBeda 62.?.?.?

To je možné. Ovšem křižník disponuje nebývalou výzbrojí, a mohl by překvapit. Mimoto, takováto loď nepluje nikdy sama.

210008

21.01.2010 07:11

Jak elity ovládají svět

pane editore

MedaBeda 62.?.?.?

To co píšete, zní střízlivě. Ovšem mám za to, že stále existuje těch pyramid několik a střídavě spolu bojují. Multipolarizace světa po 8.8.2008 je znát. Angličtina sice hraje prim, ale vrací se ruština, někteří se učí i čínštinu, hindí, a jiné jazyky, coby prostředky komunikace s většími celky.
Důvod? Jen jedna ruka může vládnout Prstenem, jak řekl už Gandalf v Tolkienově Pánu Prstenů.
S 6000 adepty na tento post nemám až tak velké obavy. Ano, riziko tu je, ale uchopit globální nadvládu nad planetou, na to je potřeba více, než stovky základen a bank po celém světě, než armáda právníků, bankéřů a hrdlořezů.

Vývody tohoto článku mi pasují spíše na to, čemu se říká "západní svět". Mimo Okcident tu však máme i Orient, Čínu, Afriku, a řadu dalších světů. A ty si stále, i přes navázání na mezinárodní bankovní systém, jedou ve svých kolejích. [cool]

Každopádně, měli by být studováni do hloubky, a jejich životní strategie komparována s elitami středověku a starověku. Styčné body tam určitě lze nalézt. Duch moci se příliš nemění, mění se spíše nástroje, kterými se prosazuje.

210050

21.01.2010 07:44

Francie obvinila Spojené státy z „okupace“ Haiti

RE: nový styl válčení

MedaBeda 62.?.?.?

To by nejprve museli Američané svoje letadlovky přesunout na patřičnou vzdálenost. Nepočítá se celkový potenciál, ale okamžitý potenciál. To věděl už Napoleon.
A kvůli vyvolávání napětí v Perském zálivu a zázemí pro okupaci Iráku, Afghánistánu, Jemenu a přítomnost v řadě okolních zemí se nemůžou jen tak sebrat a přesunout do Karibiku. To samé platí o silách dislokovaných v Japonsku, Korei a kdekoliv jinde. Síla se váže.

Okamžitý potenciál amerických námořních sil v Karibiku je tento. Takové nic "sfoukne" ruský ocelový car během pár minut. Toho si Rusové loni mohli dovolit přesunout, což znamená, že jim v blízkosti jejich území výrazně nechyběl. Tam může hrát představení Labutí jezero jejich baletní kroužek.

210054

21.01.2010 14:02

Haiti: Taková menší Gaza

RE: Silná představivost?

MedaBeda 62.?.?.?

"Cele to reaguje jako komlexni system."

Přesně tak, také si to myslím a sdílím Vaše obavy. Nicméně, jak je vidno, někteří si s tím hlavu nelámou.

Říká se, že Bůh žehná bláznům a Spojeným státům americkým. V tomto případě se oba adresáti požehnání sjednocují v jednom.

210100

21.01.2010 14:14

Francie obvinila Spojené státy z „okupace“ Haiti

RE: nový styl válčení

MedaBeda 62.?.?.?

doma je v Severomorsku, to je jeho domovský přístav

210103

22.01.2010 06:57

Jak elity ovládají svět

RE: pane editore

MedaBeda 62.?.?.?

"cteni je to velice zajime uz tim, ze vnasi do celeho deje dalsi hrace "

K čemu zavádět další proměnnou? Nestačí nám to dosavadní?

210210

22.01.2010 06:58

Francie obvinila Spojené státy z „okupace“ Haiti

RE: nový styl válčení

MedaBeda 62.?.?.?

Říká Vám něco S-300? [velký smích]

210211

26.01.2010 07:27

Jak elity ovládají svět

RE: Jak elity ovládají svět?

MedaBeda 62.?.?.?

Mě existence ET nevadí, dokonce ji občas promýšlím. Akorát varuji před tím, aby snaha o bádání o nich nakonec nebyla jen pozlátkem, které odvádí pozornost od skutečných problémů.
O tom je i ta karma. Nepoučený, či nepoučitelný jedinec se vrací na plac, aby se poučil. Zvědavost, čtení mezi řáky, úvahy... shodujeme se, jen jsem opatrný a k opatrnosti i nabádám. Abychom neztratili v info chaosu sami sebe. Nic více. [smích]

210641

26.01.2010 08:06

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

MedaBeda 62.?.?.?

"V Bibli vlastně popisují Boha jako lidskou bytost"

Člověk totiž stvořil Boha k obrazu svému.


"Lidé touží po lásce,ta je nabízena Bohem aby lidé kteří zneužívají tyto zraněné jedince jimi manipulovali."

Psychologická záležitost. Bohužel, rodové karmany nejdou lidem změnit z generace na generaci. Proto manipulace žije v jejich vědomí celá staletí, aniž by si to uvědomovali. Drobné odchylky rodící se zejména při střídání generací či odchodu z produktivního věku pak doopraví postavička na správném místě - politik, kněz či psychiatr - kdokoliv, kdo má dostatek drzosti lidem říkat, co je a není správně.

"Je dnes doloženo,že text je rozhodně staršího data než je stanoveno v Bibli.Co s texty z Nag Hammádí?"

A to je jen zlomek. V klidu běžte hlouběji. Jde to loupat jako cibuli. K sumerským eposům, Babylónu, Egyptu, zoroastrismu, mithraismu, manicheismu, gnosticismu, apokryfním evangeliím, esejcům, nazarejcům ... Centrální entitou je kanaejský EL, a jeho syn JAH.
(Biblický Ježíš na kříži nevolal k Jahvemu, ale Elovi -Elohimovi-: "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" )

"Když někomu řeknu:"nekraď" tak myslím maximálně - neber co není tvoje."

Celé desatero připisované Bohu, je neskutečně primitivní. Možná i proto ho židé rozvedli na 613 micvot. Bohužel, vypadá to, že desatero je redukce Chammurappiho zákoníku, který je mnohem propracovanější.

"Rozhodně by se mělo hodně mluvit."

A nejen to: realizovat, prožívat, zkoumat neznámé jak na vlastní pěst, tak v kooperaci, rozšiřovat obzory, občas si něco risknout, být kreativní.
Strašpytlové, kteří potřebují belhat o holi, i když jsou zdraví, ať zalezou do děr.

"A Bohu to určitě nebude vadit, pokud budeme mluvit pravdivě."

Slovo "vadit" patří také k lidským vlastnostem. Boha bych z toho vynechal [mrknutí jedním okem] To slovo je jen známkou určité Vaší nejistoty. Úplně zbytečně. [mrknutí jedním okem]

210646

26.01.2010 08:20

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

MedaBeda 62.?.?.?

"Vzpomněla jsem si na pana hestroye. Toho pan Stwora taky zcela nepochopitelně vyštval."

Dílem i díky tomu, jakým způsobem se Zvědavec "vyvíjí". Cyklické honění nepolapitelných přízraků, vymezené určitými kolejemi, předem daným cílem (presumpce viny tzv. elit), který už kterákoliv nová informace v očích jistých lidí pouze potvrzuje, aniž by měla šanci náhled poopravit, či změnit úplně. Těch lidí co bylo vyštváváno, bylo více. I Vy v tom máte svůj podíl paní Jarmilo. I já jsem kvůli Vám osciloval jak haarp. Setrvat, nesetrvat. A stále znovu.

Nicméně, jděte s Bohy. A nezapomeňte je čas od času navštěvovat. Příroda jimi oplývá. A chtějí rozmlouvat. S kýmkoliv, kdo o to skutečně stojí.

210647

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 84 čtenářů částkou 13 857 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Očkování. Jak chránit dítě a jak je to s informovaným souhlasem nezletilých - právní rozbor21.06.21 02:00 Česká republika 1

Toxikologička volá po okamžitom zastavení očkovania proti covidu: Mohli by sme potenciálne sterilizovať celú generáciu21.06.21 01:47 USA 0

Rodiče, přečtěte si tento dopis od lékařky, pokud uvažujete o očkování svých dětí21.06.21 01:34 Česká republika 1

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 5

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 9

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,43 Kč
Euro
25,52 Kč
Libra
29,81 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,13 Kč
Švýcarský frank
23,33 Kč
100 japonských jenů
19,44 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,21 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,28 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 216,45 Kč
1 unce stříbra
556,68 Kč
Bitcoin
700 250,37 Kč

Poslední aktualizace: 21.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?